V-ZUG 12013 Operating instructions

V-ZUG 12013 Operating instructions

Kullanım kılavuzu

AdoraDry V6000

Kurutma makinesi

Ürünlerimizden birinde karar kıldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz yüksek standartlara uygundur ve kullanımı kolaydır. Yine de bu kullanım kılavuzunu okumak için zaman ayırın.

Bu sayede cihazınızı tanır ve onu en iyi şekilde ve sorunsuzca kullanabilirsiniz.

Lütfen güvenlik uyarılarını dikkate alın.

Değişiklikler

Metinler, resimler ve veriler cihazın kullanım kılavuzunun basım zamanındaki güncel teknik durumunu yansıtmaktadır. Geliştirme kapsamında değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır.

Geçerlilik kapsamı

Model numarası tip etiketindeki ilk basamaklarla ifade edilir. Bu kullanım kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Model tanımı

Adora Dry V6000

Model numarası

12013

Tip

AT6TWHWL, AT6TWHWR

© V-ZUG Ltd, CH-6302 Zug, 2019

2

İçindekiler

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

3

3.1

3.2

3.3

3.4

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

Güvenlik bilgileri  5

Kullanılan simgeler ................................................  5

Genel güvenlik uyarıları ........................................  5

Cihaza özel güvenlik bilgileri ...............................  5

Kullanım bilgileri.....................................................  7

İlk kez devreye alma  9

Cihaz tanımı  9

Yapı ..........................................................................  9

Kumanda ve gösterge elemanları .................... 10

Kontrol lambaları.................................................. 11

Tuş durumu........................................................... 11

Programlara genel bakış  11

Otomatik programlar........................................... 11

Zamanlı kurutma .................................................. 11

Tekstil programları............................................... 12

Standart ve ekstra programlar .......................... 13

Ek fonksiyonlar..................................................... 13

EcoManagement.................................................. 14

Aşamalar ............................................................... 14

Kalan süre göstergesi......................................... 14

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Kullanım  15

Hazırlık ................................................................... 15

Program seçimi.................................................... 15

Ek fonksiyonların seçilmesi................................ 17

Ayarların kontrol edilmesi ve değiştirilmesi .... 17

Çamaşır ilave edilmesi........................................ 17

Programın iptal edilmesi..................................... 18

Programın tamamlanmadan sonlandırılması.. 18

Çocuk kilidi etkinleştirilmiş durumda iken ...... 18

Tambur aydınlatması........................................... 19

5.10

Program sonu....................................................... 19

5.11

EcoManagement.................................................. 19

6

6.1

Favorilerim  20

Favorilerin tanımlanması..................................... 20

6.2

6.3

Favorilerin değiştirilmesi..................................... 21

Favorilerin silinmesi............................................. 21

6.4

7

Favorilerin başlatılması ........................................ 21

V-ZUG-Home  22

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Kullanıcı ayarları  22

Kullanıcı ayarlarının uyarlanması........................ 22

Parlaklık .................................................................. 22

Tuş sesi .................................................................. 22

Bakış açısı.............................................................. 22

Dil............................................................................. 23

8.6

8.7

8.8

8.9

Arka plan resmi..................................................... 23

Kurutma derecesi ................................................. 23

ReversePlus ........................................................... 23

EcoManagement................................................... 23

8.10

Çocuk kilidi ............................................................ 23

8.11

Tambur aydınlatması............................................ 23

8.12

Standart mod......................................................... 23

8.13

V-ZUG-Home.......................................................... 24

8.14

Fabrika ayarları...................................................... 24

9

9.1

9.2

Demo modu  24

Açma....................................................................... 24

Kapatma ................................................................. 24

10 Temizlik ve bakım  25

10.1

Temizleme aralıkları.............................................. 25

10.2

Kapak süzgeci ve kapak filtre keçesinin temizlenmesi.......................................................... 25

10.3

Ön filtre minderinin temizlenmesi ...................... 26

10.4

Nem sensörünün temizlenmesi.......................... 26

10.5

Sıcaklık sensörünün temizlenmesi .................... 27

10.6

Cihazın temizlenmesi ........................................... 27

11 Arızaları kendi kendinize giderme  27

11.1

Arıza mesajları....................................................... 27

11.2

Diğer olası sorunlar .............................................. 29

12

13

Yedek parçalar

Teknik veriler

 31

 31

13.1

Test kuruluşları için bilgiler ................................. 32

13.2

Ürün veri sayfası ................................................... 32

13.3

Tüketim değerleri .................................................. 33

3

15

16

17

14 Kurutma önerileri  34

14.1

Enerji tasarrufu ..................................................... 34

14.2

Hasar önleme ....................................................... 34

Bertaraf

Alfabetik dizin

Servis ve destek

 35

 36

 38

4

1 Güvenlik bilgileri

1.1 Kullanılan simgeler

Güvenlik açısından önemli tüm talimatları belirtir.

Dikkate alınmaması yaralanmalara, cihaz veya donanım hasarlarına yol açabilir!

Dikkate alınması gereken bilgiler ve uyarılar.

Cihaz imhasına ilişkin bilgiler

Kullanım kılavuzuna ilişkin bilgiler

▸ Sırayla yapmanız gereken işlemler.

– Cihazın yaptığınız işleme vereceği tepkiyi belirtir.

▪ Madde imli liste öğesini belirtir.

1.2 Genel güvenlik uyarıları

Cihazı, kullanma kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırın.

▪ Bu cihazlar, 8 yaş ve üstü

çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel özrü olan veya bilgi ve/veya deneyim eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirildikleri ve bundan kaynaklanabilecek tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynaması yasaktır. Temizlik ve bakım işlemlerinin gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılması yasaktır.

▪ Cihazda şebeke bağlantı kablosu ve fiş veya tam ayırmaya yönelik gerilim kategorisi III koşulları uyarınca her kutup için kontak ağzı olan ve cihazı şebekeden ayırmaya yarayan başka araçlar yoksa sabit olarak döşeli elektrik tesisatına yapısal düzenlemeler uyarınca bir ayırma düzeneği takılmalıdır.

▪ Cihazın şebeke bağlantı kablosunun hasar görmesi halinde oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla

üretici veya müşteri hizmetleri veya benzeri nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

1.3 Cihaza özel güvenlik bilgileri

▪ 3 yaşından küçük çocuklar denetim altında değillerse, cihazdan uzak durmalıdırlar.

▪ Doldurulacak maksimum kuru tekstil kapasitesi

7 kg’dır.

▪ UYARI: Bu cihaz, sadece suda yıkanmış olan tekstil

ürünlerini kurutmak için

öngörülmüştür.

5

1 Güvenlik bilgileri

▪ Bu cihaz sadece, önerilen buharlaştırılacak sıvı ile kullanılmalıdır. Başka maddelerin kullanılması zehirlenmeye veya yangın tehlikesine sebep olabilir.

▪ Cihazda etkin bileşenlerin buharlaşmasını sağlayan sıcak yüzeyler mevcuttur.

Kullanım esnasında bu yüzeylere dokunulmamalıdır.

▪ Temizlemede endüstriyel kimyasal maddeler kullanıldı ise, tamburlu kurutucu kullanılmamalıdır.

▪ Lif süzgeçleri düzenli olarak temizlenmelidir.

▪ Kurutucunun etrafında lif birikmemelidir.

▪ Yıkanmamış çamaşır kurutmayın.

▪ Yanma tehlikesi olan kimyasallar, temizleme maddeleri veya solventlerle

(yıkama benzini, alkol, leke giderici, yağ, sofra yağı, terpentin, aseton, boyalar, bal mumu vb.) temizlenmiş, işlenmiş veya bu maddelere batırılmış tekstillerde yangın ve patlama tehlikesi mevcuttur! Bu gibi maddeleri içeren kumaşları önce elle su ile yıkayın veya solventin tamamen buharlaşmasını bekleyin.

▪ Kauçuk köpük (lateks köpük), duş başlıkları, su itici tekstiller, lastik destekli nesneler ile köpük döşemeli giysiler ve yastıklar bu

çamaşır kurutma makinesinde kurutmaya uygun değildir.

▪ Kibrit ve çakmak gibi tüm nesneleri ceplerden alın.

▪ UYARI: Isının yayılmasını sağlamak için, tüm nesnelerin hızlı bir şekilde dışarıya

çıkartılması ve serilmesi durumu hariç, bir kurutma işlemi tamamen sona ermeden çamaşır kurutma makinesini kapatmayın.

▪ Tabanında fan delikleri olan cihazlarda, bu delikler taban halısı ile örtülmemelidir.

▪ UYARI: Cihazı muhafazasına monte ederken havalandırma delikleri kapatılmamalıdır.

▪ Tahliye havası, gaz veya başka yakıtların yakıldığı cihazların baca gazları için kullanılan çekiş borularına yönlendirilmemelidir.

▪ Yumuşatıcılar ve benzeri

ürünler, üretici talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır.

▪ Tamburlu kurutucu kilitlenebilir bir kapının, bir sürgülü kapının veya menteşesi cihazın

6

menteşesinin karşısında bulunan bir kapının arkasına yerleştirilmemelidir.

1.4 Kullanım bilgileri

İlk devreye almadan önce

▪ Cihaz sadece özel montaj kılavuzuna göre monte edilmeli ve elektrik şebekesine bağlanmalıdır. Gerekli

çalışmaları ruhsatlı bir tesisatçı/elektrik teknisyenine yaptırın.

▪ Şebeke bağlantı noktalarına (ör. priz, duvar şalteri, sigorta) ve su vanasına erişilebilmelidir.

Amacına uygun kullanım

▪ Bu cihaz sadece normal ev tekstillerini kurutmak için uygundur. Bu cihazı sadece evde ve amacına uygun olarak kullanın. Amacına uygun olmayan veya yanlış kullanımda oluşabilecek hasarlar için sorumluluk kabul edilmez.

▪ Cihazda, özellikle elektrik akımı taşıyan parçalarda onarım, değişiklik veya tadilat çalışmaları sadece üretici,

üreticinin müşteri hizmetleri veya benzeri niteliklere sahip kişiler tarafından yapılmalıdır. Yanlış onarımlar ağır kazalara, cihazda ve tertibatlarda hasarlara ve işletme arızalarına sebep olabilir.

▪ Cihazda bir işletme arızası olduğunda veya bir onarım siparişi verildiğinde,

'Servis ve Onarım' bölümünde verilen bilgileri dikkate alınız. Gerektiğinde müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

▪ Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.

▪ Cihaz kapağını kapatmadan ve bir program başlatmadan önce, çamaşır tamburu içinde yabancı madde veya evcil hayvan bulunmadığından emin olun.

Kullanımla ilgili

▪ Bir işlev arızası tespit edildiğinde, cihaz derhal elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.

1 Güvenlik bilgileri

▪ Çamaşırlarınızın korunması için

üzerindeki tekstil bakım sembollerini dikkate alın ve «Programlara genel bakış» altındaki uyarılara uyun.

▪ Kapı süzgeci olmayan veya kapı süzgeci hasarlı olan bir cihazı kesinlikle

çalıştırmayın. Hav birikimi tahribata sebep olur!

Dikkat, yanma tehlikesi!

▪ Saç spreyi, saç losyonu, oje çıkarıcı veya benzeri madde artıkları içeren tekstilleri kurutmayın. Gaz oluşma tehlikesi!

Dikkat, Ölüm Tehlikesi!

▪ Folyo ve strafor gibi ambalaj parçaları

çocuklar için tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesi! Ambalaj parçalarını

çocuklardan uzak tutun.

▪ Cihazda bakım çalışmaları yapılırken, lambalar değiştirilirken bile, cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir: Vidalı sigortaları tamamen duylarından çıkarın ve sigorta otomatlarını kapatın ya da fişi

çekin.

Cihaza hasar vermeyin

▪ Cihaz kapağını vurarak kapatmayın.

▪ Temizledikten sonra cihaza su girmemesine dikkat ediniz. Orta derecede ıslatılmış bir bez kullanın.

Cihazın içine ve dışına asla su püskürtmeyin. Cihaza su girmesi hasara sebep olur.

Taşıma ve kurulum

Ön kısım

Ön kısım

En fazla 90° sola yatırın!

▪ Bu cihaz sadece dik olarak taşınmalıdır!

Diğer tüm taşıma konumları cihazda hasara yol açar! Cihaz sarsılmadan dikkatlice taşındığında, sol tarafa maks.

90° (önden bakış) yatırılabilir.

7

1 Güvenlik bilgileri

▪ Genel itibariyle ısı pompalı kurutucuların durduğu mekanlar havalandırılmalıdır,

çünkü bu mekanlarda az oranda nem yayılır. Kapalı mekanlarda, arka arkaya uygulanan birkaç kurutma programından sonra hava değişimi

(odanın kapısı veya camı açılarak) olması sağlanmalıdır.

8

2 İlk kez devreye alma

Cihaz ayrı olarak verilen kurulum talimatına göre kurulmalı ve elektrik şebekesine bağlanmalıdır. Gerekli çalışmaları yetkili bir tesisatçıya/elektrikçiye yaptırın.

Cihaz, her yer değişikliğinden sonra, ısı pompasından dolayı çalıştırılmadan önce yakl. 2 saat boyunca nihai pozisyonunda durmalıdır. Bu talimata uyulmaması cihazda hasara sebep olabilir.

3 Cihaz tanımı

3.1 Yapı

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Kapı filtresi minderli kapı süzgeci

2 Kullanım paneli, döndürülebilir

3

Kapı süzgeci kapağı

4

Ön filtre minderi

5 Ön ızgara

6 Tip etiketi/Seri numarası (SN)

7

Havalandırma ızgarası

8

Cihaz kapağı

9

3 Cihaz tanımı

3.2 Kumanda ve gösterge elemanları

Kullanım paneli

1

2 3

4

4

1 Kullanım paneli

2 V-ZUG-Home göstergesi

3 Dokunmatik ekran

4 Kontrol lambaları

Dokunmatik ekran

Renkli çamaşır

Program seçimi

4

4

Tuşlar

Kapak açma

EcoManagement

Eco

Standart ve Ekstra Programlar

Başlatma/Ara verme/Tambur aydınlatması

Program sonu

Favoriler

Tuşlar

Tekstil programları

Güçlü kuru

Normal kuru

Ütülemelik

Cenderelik

Zamanlı kurutma

10

4 Programlara genel bakış

3.3 Kontrol lambaları

Kontrol lambası Aktivite

Kontrol lambası yanıyor.

Kontrol lambası yanıp sönüyor.

Kontrol lambası yanmıyor.

3.4 Tuş durumu

Arka fon rengi

Mavi

Siyah

Siyah

Sembol rengi

Beyaz

Beyaz

Siyah

Durum

Fonksiyon etkin.

Fonksiyon seçilebilir.

Fonksiyon seçilemez.

Durum

Fonksiyon etkin.

Fonksiyon seçilebilir.

Fonksiyon seçilemez.

4 Programlara genel bakış

Aşağıda tüm programlar açıklanmıştır.

4.1 Otomatik programlar

Programlar Kapasite

Güçlü kuru: Kalın, çok katmanlı tekstil ve karışık çamaşır dolumları için. Örme giyim için pek uygun değildir (tişörtler, iç çamaşırı).

1–7 kg

Normal kuru: Benzer çamaşırlar için (örn. tişörtler veya iç çamaşırı).

1–7 kg

1–7 kg

1–7 kg

Ütülemelik: Daha sonra ütülenmek üzere.

Cenderelik: Daha sonra cendere kullanmak üzere, örneğin masa

örtüleri için.

4.2 Zamanlı kurutma

Programlar

Zamanla kurutma: Tekstil ürünlerin son kurutması için. Uyku tulumu ve yorganları yalnızca ilgili tekstil bakım sembolleriyle işaretlenmişlerse son kurutmaya alın. Yüksek hacimli tekstillerde

çamaşır miktarı: 1 parça.

Kapasite

1–7 kg

11

4 Programlara genel bakış

4.3 Tekstil programları

tuşuna dokunarak tekstil programları seçim alanına ulaşırsınız.

Programlar

Renkli çamaşır: Otomatik programlar, çoğu tekstil ürünü için uygundur.

Gömlekler: Tekstiller korumalı olarak «normal kuru» olacak şekilde kurutulur.

Jeans: Kotlar, «normal kuru» olacak şekilde kurutulur. Kot kumaş

çekebileceği için tekstil bakım sembolüne dikkat edin.

İpek: İpekli kumaşları kurutmak için. İpekliler çabuk buruştuğundan tekstil bakım sembolüne dikkat edin. Düşük sıcaklıkta korumalı kurutma.

Bebek çamaşırı: Bebek çamaşırları korumalı olarak «normal kuru» olacak şekilde kurutulur. Daha uzun son kurulama aşaması sayesinde çamaşırlar hijyenik olarak kurutulur.

Çarşaf ve yastık kılıfı: Benzer çamaşırlar için. Fermuarları ve düğmeleri kapatın.

Kuş tüyü kalın: Hacimli kuş tüyü tekstiller (örn. yastıklar, ceketler ve ağır yorganlar) için. Eğer önerilirse, kabarık bir kurutma için tenis topları konulabilir. Optimum çamaşır miktarı: 1 parça.

Kuş tüyü ince: İnce kuş tüyü tekstiller (örn. ince yorganlar ve ceketler) için. Optimum çamaşır miktarı: 1 parça.

Outdoor: Boş zaman değerlendirme ve spor giysileri (Sympatex,

Goretex ...) korumalı olarak kurutulur.

Yün: Yıkanabilir işaretli yünlü tekstiller için. Adapte tambur hareketi ile korumalı kurutma ve düşük sıcaklık (yakl. 45 °C).

Frote: Kalın havluları ve frote çamaşırlar kurutmak için.

Kalın yünlü: Yünlü tekstilleri açmak için. Kurutulmadıkları için program bitiminde tekstil ürünlerini hemen çıkarın.

Hijyen: Daha uzun son kurutma aşaması sayesinde çamaşırlar hijyenik olarak kurutulur. Bu sayede olası mikroplar öldürülür.

Sadece hassas olmayan kumaşlarda seçilmelidir.

WetClean finish: Hassas tekstil ürünlerini açmak için. Program sona erdiğinde, çamaşırları hemen çıkarın.

Kapasite

1–7 kg maks.

7 prç.

1–4 kg

1–1,5 kg

1–5 kg

1–3 kg

1–2 kg

1–2 kg

1–3 kg

1 kg

1–3 kg

1 kg

1–3 kg

1 kg

12

4 Programlara genel bakış

4.4 Standart ve ekstra programlar

tuşuna dokunarak standart ve ekstra programlar seçim alanına ulaşırsınız.

Programlar

Standart program: Normal derecede ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için en verimli program.

Sepet programı: Temiz bez ayakkabılar/spor ayakkabıları ile eldiven

, şapka ve peluş oyuncak hayvan gibi küçük parçaları kurutmak için sepet (aksesuar olarak sipariş edilmelidir). Deri veya suni deri için uygun değildir.

Havalandırma: Az giyilen kıyafetleri tazelemek veya havalandırmak için.

Kırışıklık giderme: Yıkanan/nemli tekstil ürünlerinde kırışıklıkları azaltır (örn. gömlekler, bluzlar). Daha sonra, kumaşlar ütülenebilir.

Kapasite

1–7 kg

1–1,5 kg

1 kg

4.5 Ek fonksiyonlar

Her program seçiminden sonra seçilebilir ek fonksiyonlar görüntülenir.

Ek fonksiyonlar

Korumalı: Karışık tekstilleri hassas bir şekilde kurutmak için

(örneğin gömlek, kazak, tişört). Kurutma derecesi düşürülür.

Kırışıklık oluşumunu önlemek için, çamaşır tamburuna çok az

çamaşır koyun ve program bittikten sonra çamaşırları hemen

çıkarın.

ReversePlus: Homojen bir kurutma sonucu ve çamaşırların yumak haline gelme tehlikesini azaltmak için. Özellikle büyük çamaşırlar için uygundur, örn. çarşaf ve yastık kılıfları.

Başlatma geciktirmesi: Elektrik tasarrufu sağlayan tarifelerden yararlanmak için (ayar aralığı 24 saate kadar). Ayarlanmış olan başlatma geciktirmesine ulaşıldığında, program otomatik olarak başlar.

Eco: En fazla enerji tasarrufu sağlayan kurutma, tüm kumaşlar için uygundur.

Sprint: En hızlı kurutma.

Kapasite

1 – 2,5 kg

Ekstra nazik: Çok nazik kurutma. Sıcaklık düşürülür. Özellikle hassas tekstil ürünleri için uygundur.

SilentPlus: Özellikle sessiz program.

1 – 2,5 kg

13

4 Programlara genel bakış

4.6 EcoManagement

Tuş

Sadece «EcoManagement» kullanıcı ayarı açık olduğunda etkindir (bkz. sayfa

23). EcoManagement sistemi, cihazın enerji tüketimine ilişkin bilgiler verir.

Herhangi bir program çalıştırılmadığı sürece, aşağıdaki istatistik verileri

çağrılabilir (bkz. sayfa 19):

▪ Son programa ait enerji tüketimi

▪ Toplam enerji tüketimi

▪ Son 25 programa ait ortalama enerji tüketimi

Program seçildiği sırada, ilgili programın ne kadar enerji tüketeceği gösterilir.

Program sonunda az evvel sona eren programın enerji tüketimi gösterilir.

Değerler, programa, yüklemeye, ek fonksiyonlara, kullanıcı ayarlarına,

çamaşırların başlangıçtaki nem oranına ve çevre sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

4.7 Aşamalar

Kurutma işlemi 3 aşamada gerçekleşir:

Aşamalar

Kurulama: Çamaşırlar, yapılan ayarlara (program seçimine ve kullanıcı ayarlarına) uygun olarak kurutulur.

Soğutma/Yeniden havalandırma : Çamaşırlar, kırışma tehlikesinin düşük olduğu bir sıcaklığa kadar soğutulur. Bu aşamanın süresi,

çamaşırların sıcaklığına bağlıdır. Çamaşırlar, bu aşamanın tamamlanmasından sonra makineden çıkarılmazsa, «Kırışıklık koruması» başlar.

Kırışıklık koruması : Kurutulan çamaşırlar, kırışıklık oluşumunu

önlemek için 30 dakikaya kadar kısa aralıklarla hareket ettirilir.

Erkenden sonlandırmak için cihaz kapağını açın.

4.8 Kalan süre göstergesi

Program başlatıldıktan sonra maksimum yükleme için program süresi gösterilir. Yakl. 1 dakika boyunca gerçek yükleme durumu ölçülür ve tahmini kalan süre hesaplanır. Bu sırada «h» harfi yanıp söner ve ekranda «Yük ölçümü» yazar. Hesaplama yapıldıktan sonra tahmini kalan süre gösterilir.

Program, başta hesaplanandan daha uzun sürebilir.

Bu durumda kalan süre, program devam ederken durur. Bu sırada «h» harfi yeniden yanıp söner ve ekranda «Geriye kalan süre hesaplaması» yazar.

Güçlü kuru

0 saat 59

Geriye kalan süre hesaplaması

14

5 Kullanım

5 Kullanım

5.1 Hazırlık

▸ Şebeke bağlantısını bir prize takın.

▸ Tuşa dokunun.

– Cihazın kapağı açılır.

– Tambur aydınlatması açılır.

▸ Islak çamaşırları tek tek ve sıkıştırmadan doldurun.

▸ Cihaz kapağını kapatın.

▸ Çamaşırların cihaz kapağına sıkışmamasına dikkat edin.

– Tambur aydınlatması kapanır.

– Başlangıç ekranı görünür.

Renkli çamaşır

Program seçimi

Herhangi bir program seçilmeden 5 dakika geçerse, tüm göstergeler söner. tuşuna basıldığında, başlangıç ekranı her zaman tekrar görünür.

5.2 Program seçimi

Çamaşırların zarar görmesini önlemek için, lütfen çamaşırlarınız üzerindeki etiketlerde yer alan tekstil bakım sembollerini dikkate alın:

Normal kurutma Nazik kurutma Makinede kurutmayın

Otomatik programlar

Arzu edilen programın seçilmesinde, gerekli olan tüm ayarlar bu programa otomatik olarak atanır. Ek fonksiyonlar, diğer tuşlar üzerinden başka görünümlerde seçilebilir veya iptal edilebilir.

▸ Arzu edilen program için ilgili tuşa dokunun.

– Seçilen program, tahmini süresi ve seçilebilir ek fonksiyonlar gösterilir.

Modele göre seçilebilir tuşun kontrol lambası yanıp söner.

▸ Tuşa dokunun.

– Seçilen program başlar.

Güçlü kuru 2 saat 15

15

5 Kullanım

Zamanla kurutma

▸ Tuşa dokunun.

– Dokunmatik ekranda kurutma süresi seçimi görünür.

▸ İstediğiniz kurutma süresini seçin.

– Seçilen program ve seçilebilir tüm ek fonksiyonlar gösterilir.

▸ Tuşa dokunun.

– Seçilen program başlar.

Tekstil programları

1/4

▸ Tuşa dokunun.

– Dokunmatik ekranda tekstil programları seçimi görünür.

▸ Arzu edilen tekstil programı görünene kadar tuşa dokunun.

Gömlekler

▸ Arzu edilen tekstil programı için ilgili tuşa dokunun.

– Seçilen program ve seçilebilir tüm ek fonksiyonlar gösterilir.

▸ Tuşa dokunun.

– Seçilen program başlar.

Standart ve Ekstra Programlar

▸ Tuşa dokunun.

– Dokunmatik ekranda standart ve ekstra programların seçimi görünür.

▸ Arzu edilen standart veya ekstra program için ilgili tuşa dokunun.

– Seçilen program ve seçilebilir tüm ek fonksiyonlar gösterilir.

▸ Tuşa dokunun.

– Seçilen program başlar.

10

Zamanlı kurutma

Dakika olarak süre

20

30 40

50 60 90

120

Tekstil programları

Renkli çamaşır Gömlekler

1/4

Jeans İpek

Standart

Ekstra

Sepet

Havalandırma

Kırışıklık giderme

16

5 Kullanım

5.3 Ek fonksiyonların seçilmesi

▸ Arzu edilen program için ilgili tuşa dokunun.

– Seçilen program ve seçilebilir tüm ek fonksiyonlar gösterilir. Modele göre seçilebilir tuşun kontrol lambası yanıp söner.

▸ Arzu edilen fonksiyonların ilgili tuşlarına dokunun.

– Yeni program süresi gösterilir.

▸ Tuşa dokunun.

– Seçilen program başlar.

Başlatma geciktirmesinin ayarlanması

0 1

▸ Tuşa dokunun.

– Dokunmatik ekranda program başlatılana kadar beklenecek süre için giriş alanı görünür.

▸ Program başlatılana kadar beklenecek süreyi girin.

▸ Tuşa dokunun.

– Program başlatılana kadar beklenecek süre kaydedildi.

▸ Tuşa dokunun.

– Başlatma geciktirme zamanı başlatılır.

Ayarlanmış olan bekleme süresi geçtiğinde, istenen program otomatik olarak başlar.

5.4 Ayarların kontrol edilmesi ve değiştirilmesi

▸ Görünümde «Ek fonksiyonlar» tuşuna dokunun.

– Başlangıç ekranı görünür.

▸ Yeni bir program seçin (bkz. sayfa 15).

▸ Program başlatıldıktan sonra düzeltme yapabilmek için programın

tamamlanmadan sonlandırılması gerekir

(bkz. sayfa 18).

5.5 Çamaşır ilave edilmesi

Kurutma işlemi devam ederken çamaşır ilave edilebilir.

Güçlü kuru

Başlatma geciktirmesi

0 1 s

4 3 dak

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

Güçlü kuru

2 saat 15

2 saat 15

17

5 Kullanım

▸ Tuşa dokunun.

– Cihazın kapağı açılır.

– Çamaşır ilave edilebilir.

▸ Cihaz kapağını kapatın.

– Dokunmatik ekranda beliren yazı:

«Tuş ile devam edilir »

▸ Tuşa dokunun.

– Programa devam edilir.

5.6 Programın iptal edilmesi

▸ Tuşa dokunun.

– Dokunmatik ekranda beliren yazı:

«Ara verme – edilir»

Tuş ile devam

– Program yarıda kesildi.

▸ Tuşa yeniden basın.

– Programa devam edilir.

Güçlü kuru

Tuş ile devam edilir

Güçlü kuru

Ara verme

Tuş ile devam edilir

Her kesinti, program işleyişini 5 dakika geciktirir.

5.7 Programın tamamlanmadan sonlandırılması

▸ Tuşa dokunun.

– Program iptal edilir.

– Tüm ayarlar silinir.

5.8 Çocuk kilidi etkinleştirilmiş durumda iken

Çocuk kilidinin nasıl açılıp kapatılacağı, 'Kullanıcı Ayarları' altında açıklanmaktadır.

Çocuk kilidi devredeyken bir program başladıktan sonra veya 20 saniyeden uzun süre hiçbir tuşa basılmadıysa, cihaz artık kontrol edilemez. Cihazın kilidini açmak için bir kod girilmelidir.

▸ Çocuk kilidi devredeyken dokunmatik ekranda herhangi bir tuşa dokunun.

– Dokunmatik ekranda kod için giriş alanı görünür.

▸ 7, 3, 1 rakamlarına arka arkaya dokunun.

Kod

731

Çocuk kilidi

0 0 0

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

▸ Tuşa dokunun.

– Cihaz kilidi açılmıştır.

Cihazın kilidi açıldıktan sonra normal şekilde kumanda edilebilir. Program başlatılır başlatılmaz, çocuk kilidi otomatik olarak etkinleşir.

18

5 Kullanım

5.9 Tambur aydınlatması

Tambur aydınlatması, cihaz kapağı her açıldığında otomatik olarak açılır ve her kapatıldığında otomatik olarak kapanır. Cihaz kapağı açık bırakıldığında, tambur aydınlatması 2 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

▸ Cihaz kapağı açıkken tambur aydınlatmasını açmak veya kapatmak için tuşa dokunun.

Standart program sırasında veya bittikten sonra cihaz kapağı açılırsa, tambur aydınlatması otomatik olarak açılmaz, çünkü bu en verimli programdır ve enerji

tüketimi en aza düşürülür (bkz. sayfa 33).

5.10 Program sonu

Çamaşırların çıkartılması

Program tamamlandıktan sonra

– Tuşun kontrol lambası yanıp söner.

– dokunmatik ekranda «0h00» belirir

dokunmatik ekranda Enerji tüketimi (bkz. sayfa 20) ile ilgili bilgiler

gösterilir, eğer kullanıcı ayarlarında «EcoManagement» açılmış ise (bkz.

sayfa 23).

Kırışıklık oluşumunu önlemek için çamaşırları mümkünse program bitiminde hemen

çıkarın. Çamaşırlar çıkarılmazsa kırışıklık koruması (bkz. sayfa 11) başlar. Bu

tamamlandıktan sonra tüm göstergeler söner.

▸ Tuşa dokunun.

– Cihazın kapağı açılır.

– Tambur aydınlatması açılır.

– Tüm göstergeler söner.

▸ Çamaşırları çıkarın.

Her kullanımdan sonra

▸ Kapı süzgecini temizleyin (bkz. sayfa

25).

▸ Cihaz kapağını kapatın.

– Tambur aydınlatması kapanır.

5.11 EcoManagement

Sadece «EcoManagement» kullanıcı ayarı açık olduğunda etkindir (bkz. sayfa 23).

Program seçimi sırasında tahminin gösterilmesi

Ek fonksiyonlar seçilirken tahmini enerji tüketimi gösterilebilir.

▸ İstediğiniz programa dokunun.

– Dokunmatik ekranda, tahmini enerji tüketimi bilgisi ile birlikte seçilen program görünür.

Güçlü kuru

2 saat 15

19

6 Favorilerim

Son programın gösterilmesi

Herhangi bir program çalışmıyorsa, son programın enerji tüketimi gösterilebilir.

▸ Tuşa dokunun.

– Son programın enerji tüketimi gösterilir.

▸ İstatistiğin çağrılmasını sona erdirmek için tuşa dokunun.

Son program

Tüketim değerleri

0,9 kWh

Toplam ve ortalama tüketimin gösterilmesi

Herhangi bir program çalışmıyorsa toplam ve ortalama tüketim gösterilebilir.

▸ Tuşu, 3 saniye süre ile basılı tutun.

– Toplam ve ortalama tüketim gösterilir.

EcoManagement

İstatistik

▸ İstatistiğin çağrılmasını sona erdirmek için, tuşa dokunun.

Toplam

Ortalama değer

390 kWh

0,9 kWh

6 Favorilerim

Çok kullanılan programları kolayca başlatmak için.

Bir favorinin tanımlanması, değiştirilmesi veya silinmesi, sadece cihaz kapağı açıkken mümkündür.

6.1 Favorilerin tanımlanması

▸ Tuşa dokunun.

– Cihazın kapağı açılır.

▸ Tuşa dokunun.

boş

▸ Favori tuşlarından birine dokunun.

▸ Programı ve ek fonksiyonları seçin.

▸ Tuşa dokunun.

Evet

Hayır

▸ Favori programı kaydetmek için bu tuşa dokunun.

▸ İşlemi iptal etmek için bu tuşa dokunun.

20

6.2 Favorilerin değiştirilmesi

▸ Tuşa dokunun.

– Cihazın kapağı açılır.

▸ Tuşa dokunun.

güçlü

▸ Değiştirilecek favori programına dokunun.

Değiştir

▸ Tuşa dokunun.

▸ Değişiklikleri yapın.

▸ Tuşa dokunun.

Evet

Hayır

▸ Favori programı kaydetmek için bu tuşa dokunun.

▸ İşlemi iptal etmek için bu tuşa dokunun.

6.3 Favorilerin silinmesi

▸ Tuşa dokunun.

– Cihazın kapağı açılır.

▸ Tuşa dokunun.

güçlü

▸ Silinecek favori programına dokunun.

Sil

▸ Tuşa dokunun.

– Favoriler programı silinmiştir.

6.4 Favorilerin başlatılması

▸ Cihaz kapağını kapatın.

▸ Tuşa dokunun.

güçlü

▸ Arzu edilen favoriler programına dokunun.

▸ Tuşa dokunun.

– Seçilen program başlar.

6 Favorilerim

21

7 V-ZUG-Home

7 V-ZUG-Home

Cihazınız ağa bağlanabilir.

Daha fazla bilgiye www.vzug.com

adresinden ulaşabilirsiniz.

8 Kullanıcı ayarları

Kullanıcı ayarları sadece herhangi bir program çalışmıyorsa ve bir hata mesajı görüntülenmiyorsa değiştirilebilir.

8.1 Kullanıcı ayarlarının uyarlanması

▸ Cihaz kapağını kapatın.

Ekstra

1/3

▸ Tuşa dokunun.

– Dokunmatik ekranda «Ekstra» menüsü görünür.

▸ Tuşa dokunun.

▸ Arzu edilen ayarları ve alt kademeleri seçin ve değiştirin.

▸ Seçilen bir ayarı kaydetmek için tuşa dokunun.

▸ Daha başka ayarları seçmek ve değiştirmek için tuşa dokunun.

▸ Kullanıcı ayarlarından çıkmak için bu tuşa dokunun.

8.2 Parlaklık

Gösterge, ilgili ışık şartlarına uyarlanabilir.

Standart

Türkçe lisanı

Sepet

Havalandırma

Kırışıklık giderme

Ayarlar

SN 12013 000123

Arka plan resmi

▪ Karanlık

▪ Orta

▪ Aydınlık (Fabrika ayarı)

▪ Çok aydınlık

1/3

8.3 Tuş sesi

Tuş sesi açılabilir ve kapatılabilir. ve tuşlarının sesleri kapatılamaz.

8.4 Bakış açısı

Aşağıdan eğik olarak bakıldığında dokunmatik ekranın okunabilirliğini iyileştirir.

▪ Açık (Fabrika ayarı)

▪ Kapalı

▪ : Dokunmatik ekrana

üstten bakıldığında (Fabrika ayarı)

▪ : Dokunmatik ekrana alttan bakıldığında

22

8 Kullanıcı ayarları

8.5 Dil

Dil , ilk devreye alma işleminde ayarlanır. Ayarlanan dil değiştirilebilir.

8.6 Arka plan resmi

Dokunmatik ekranın arka plan resmi kapatılabilir. Bu durumda arka plan siyah görünür.

▪ Türkçe

▪ …

8.8 ReversePlus

Fonksiyon açıkken çamaşırlar homojen bir şekilde kurutulur ve çamaşırların yumak haline gelme tehlikesi azalır.

▪ Açık (Fabrika ayarı)

▪ Kapalı

8.7 Kurutma derecesi

Çamaşırlar yeterince kurumamışsa ya da fazla kurutulmuşsa, kuruluk derecesini değiştirin. Ardından yeni kuruluk derecesi tüm programlar için geçerli olur. Çok sert sular için düşük kuruluk derecesi (az son kurutma) önerilirken, çok yumuşak sular için yüksek kuruluk derecesi önerilir.

▪ çok sert su için

▪ sert su için

▪ normal su için (Fabrika ayarı)

▪ yumuşak su için

▪ çok yumuşak su için

Aşırı kurutma tehlikesi!

Aşırı kurutma, çamaşırların daha fazla yıpranmasına yol açabilir.

▪ Açık

Kapalı (Fabrika ayarı)

8.9 EcoManagement

Fonksiyon devreye alındıysa, program başlatıldığında tahmini tüketim değerleri, program sonunda ise tespit edilen tüketim değerleri görünür. Kayıtlı tüketim değerleri, «İstatistik» altından silinebilir.

8.10 Çocuk kilidi

Çocuk kilidi ile, bir programın yanlışlıkla başlatılması

önlenir. Cihaz sadece, 731 kodunun girilmesinden

sonra kullanılabilir (bkz. sayfa 18).

8.11 Tambur aydınlatması

Fonksiyon devrede olduğunda, tambur aydınlatması, cihaz kapağı her açıldığında otomatik olarak açılır ve her kapatıldığında otomatik olarak kapanır.

8.12 Standart mod

Her program seçiminde standart olarak «SilentPlus»,

«Sprint» ve «Eco» olmak üzere üç ek fonksiyondan hangisinin etkinleştirileceği ayarlanabilir. «Ek fonksiyon olmadan» ayarlandığında hiçbir ek fonksiyon etkinleştirilmez.

▪ Açık (Fabrika ayarı)

▪ Kapalı

▪ İstatistik

▪ Bilgi

▪ Açık

▪ Kapalı (Fabrika ayarı)

▪ Açık (Fabrika ayarı)

▪ Kapalı

▪ Ek fonksiyon olmadan

(Fabrika ayarı)

▪ SilentPlus

▪ Sprint

▪ Eco

23

9 Demo modu

8.13 V-ZUG-Home

Cihazınız ağa bağlanabilir.

▪ Kumanda ve Göstergeler

▪ Göstergeler

▪ Kapalı (Fabrika ayarı)

Daha fazla bilgiye www.vzug.com

adresinden ulaşabilirsiniz.

8.14 Fabrika ayarları

Fabrika ayarları geri yüklenebilir. Değiştirilen dil, fabrika ayarına geri getirilmez.

: Geri yükle

: Geri yükleme!

Kaydedilen favoriler de silinir.

9 Demo modu

Demo modunda neredeyse tüm cihaz fonksiyonları sunulur – fakat kurutma işlemi yapılamaz.

Demo modu sadece cihaz kapağı açıkken açılabilir veya kapatılabilir.

9.1 Açma

▸ Tuşa dokunun.

– Cihazın kapağı açılır.

▸ Dokunmatik ekranda «Demo modu» menüsü görünene kadar tuşları 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun.

▸ Tuşa dokunun.

– Demo modu seçildi.

▸ Tuşa dokunun.

– Ayar kaydedildi.

– Dokunmatik ekran kararır.

9.2 Kapatma

▸ Tuşa dokunun.

– Cihazın kapağı açılır.

▸ Tuşları aynı anda basılı tutun.

– Dokunmatik ekranda «Demo modu» menüsü görünür.

▸ Tuşa dokunun.

– Demo modu seçilmedi.

24

10 Temizlik ve bakım

▸ Tuşa dokunun.

– Ayar kaydedildi.

– Dokunmatik ekran kararır.

10 Temizlik ve bakım

Çok aşırı lif katmanı oluşumunda «A9 Süzgeç ve keçeleri temizleyin» hata mesajı görünebilir (bkz. sayfa 27).

10.1 Temizleme aralıkları

Cihaz parçası

Kapı süzgeci

Kapı filtresi minderi

Ön filtre minderi

Nem sensörünü

Sıcaklık sensörü

Dıştan temizlik

Temizleme aralığı

▪ Her kullanımdan sonra

▪ «A9 Süzgeç ve şilte temizleme» talebi belirdiğinde

▪ «A9 Süzgeç ve şilte temizleme» talebi belirdiğinde

▪ Gerektiğinde

▪ «A9 Süzgeç ve şilte temizleme» talebi belirdiğinde

▪ Yılda 1 defa

▪ «A3 Nem sensörünü temizleyin» talebi belirdiğinde

▪ Gerektiğinde

▪ Gerektiğinde

10.2 Kapak süzgeci ve kapak filtre keçesinin temizlenmesi

Kapı süzgecinin temizlenmesi

1

▸ Cihaz kapağını açın ve kapak süzgeci kapağını açın.

▸ Kapak süzgecini 1 çıkarın ve tüyleri temizleyin.

▸ Kapak süzgecini 1 tekrar yerleştirin.

▸ Kapak süzgeci kapağını tekrar kapatın ve cihaz kapağını kapatın.

Kapı süzgecinin ve kapı filtresi minderinin temizlenmesi

2

▸ Kapı süzgecini (1 ) «Kapı süzgecini temizleyin» altında açıklandığı gibi çıkarın.

▸ Kapı süzgecini ( 1) açın ve kapı filtresi minderini (2) çıkarın.

1

1

▸ Birikintileri görmek için kapı süzgecini ( 1) ışığa doğru tutun.

Gerekirse kapı süzgecini ( 1) temizleyin (su, süngerin yumuşak tarafı ve sıvı ovma maddesi veya temizleme sirkesi ile).

▸ Kapı filtresi minderini (2) akan suyun altında veya çamaşır makinesinde 40 °C’de yıkayın.

2

25

10 Temizlik ve bakım

Elektrikli süpürge nedeniyle meydana gelebilecek cihaz hasarları!

Kapı filtresi minderini asla elektrikli süpürge ile temizlemeyin!

▸ Kuru kapı filtresi minderini (2) tekrar kapı süzgecine ( 1) yerleştirin.

▸ Kuru kapı süzgecini ( 1) tekrar yerleştirin.

2

Kapı süzgecini doğru konumlandırmaya dikkat edin.

10.3 Ön filtre minderinin temizlenmesi

Kapı süzgeçleri ve kapı filtresi minderi temizlendikten sonra, «A9 Süzgeç ve şilte temizleme» arıza mesajı görünmeye devam ederse, ön filtre minderi de dikkatlice temizlenmelidir.

▸ Cihaz kapağını açın ve ön ızgarayı ( 1) çıkarın.

1

▸ Tırnağı ( 2) hafifçe aşağı bastırın ve ön filtre minderini (3) çekip

çıkarın.

3

3

▸ Ön filtre minderini (3) dikkatli bir şekilde elektrikli süpürge ağzı ile temizleyin.

▸ Gerekirse ön filtre minderi önündeki hava kanalını da elektrikli süpürge veya nemli bir bez ile temizleyin.

▸ Ön filtre minderini ( 3) , yerine oturana kadar geri yerleştirin. Doğru konumlandırmaya dikkat edin.

▸ Ön ızgarayı ( 1) geri yerleştirin.

Yanlış yerleştirilen ön filtre minderi nedeniyle cihaz hasarı!

Cihaz, sadece ön filtre minderi doğru bir şekilde takılı iken çalışır.

10.4 Nem sensörünün temizlenmesi

Arıza mesajı «A3» görüldüğünde nem sensörü temizlenmelidir.

▸ Cihaz kapağını açın.

1

1

▸ Nem sensöründen lifleri ve yabancı cisimleri 1 temizleyin.

▸ Gerektiğinde nem sensörünü 1 nemli bir bezle silin ve kurutun.

26

11 Arızaları kendi kendinize giderme

10.5 Sıcaklık sensörünün temizlenmesi

Sıcaklık sensörünü dikkatlice temizleyin!

▸ Cihaz kapağını açın ve ön ızgarayı 1 çıkarın.

1

▸ Sıcaklık sensörü 2 nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.

▸ Ön ızgarayı 1 tekrar yerleştirin.

2

2

10.6 Cihazın temizlenmesi

▸ Cihazı arada bir dışarıdan nemli bir bezle silin ve kurutun.

11 Arızaları kendi kendinize giderme

Bazı durumlarda aşağıdaki arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Arızayı gideremezseniz, arıza mesajının tamamını not edin (mesajın kendisi, F ve E numarası) ve servisi arayın.

11.1 Arıza mesajları

Gösterge

A0 İşlemi kontrol et

A3 Nem sensörünü temizleyin

Olası neden Giderilmesi

▪ Gider borusu tıkalı, bükülmüş veya arızalı.

▪ Gider borusunun basma yüksekliği çok yüksekte (>1,2 m).

▪ Cihaz, çift sıva altı sifona bağlı.

▸ Cihazın dış kısmındaki gider borusunu kontrol edin.

▸ tuşuna basın.

▸ Programı yeniden başlatın.

▪ Nem sensörü kirli veya ıslak.

▸ Nem sensörünü temizleyin ve kurutun

(bkz. sayfa 26).

▸ tuşuna basın.

▸ Programı yeniden başlatın.

27

11 Arızaları kendi kendinize giderme

Gösterge

A9 Süzgeç ve şilte temizleme

Olası neden

▪ Kapı süzgeci, kapı filtresi minderi ve/ veya ön filtre minderi tıkalı.

Kapı süzgecini yerleştirin/cihaz kapağını kapatın

Ön minder kullanın

FXX/EXX tarife bakınız

SN XXXXX

XXXXXX

UXX/EXX tarife bakınız

SN XXXXX

XXXXXX

Kapı süzgeci eksik.

Cihaz kapağı açık.

Ön filtre minderi doğru yerleştirilmemiş.

Çeşitli durumlar bu hata mesajının verilmesine sebep olabilir.

Eğer arıza yeniden görünürse:

Yüksek gerilim (U1)

Düşük gerilim (U2)

Eğer arıza yeniden görünürse:

Giderilmesi

▸ Kapı süzgecini ve kapı filtresi minderini

kontrol edin ve temizleyin (bkz. sayfa

25).

▸ Ön filtre minderini kontrol edin ve

temizleyin (bkz. sayfa 26).

▸ tuşuna basın.

▸ Programı yeniden başlatın.

▸ Kapı süzgecini yerleştirin (doğru konumlandırmaya dikkat edin).

▸ Cihaz kapağını kapatın.

▸ Programı yeniden başlatın.

▸ Ön filtre minderini doğru şekilde yerine yerleştirin.

▸ Cihaz kapağını kapatın.

▸ Programı yeniden başlatın.

▸ tuşuna basın.

▸ Fişi çekin.

▸ Yakl. 1 dakika bekleyin.

▸ Fişi tekrar takın ve yeni bir program seçin.

▸ Komple arıza mesajını ve cihazın seri numarasını (SN) not edin.

▸ Fişi çekin.

▸ Servise telefon edin.

▸ tuşuna basın.

▸ Fişi çekin.

▸ Yakl. 1 dakika bekleyin.

▸ Fişi tekrar takın ve yeni bir program seçin.

▸ Fişi çekin.

▸ Elektrik tesisatçısına bina tesisatını kontrol ettirin.

28

11 Arızaları kendi kendinize giderme

11.2 Diğer olası sorunlar

Sorun

Program, gösterilenden

çok daha uzun sürüyor.

Yeni program seçilemiyor.

Çamaşırlar yeterince kuru değil veya kotun bel kısmı hala ıslak.

Olası neden

▪ Kapı süzgeci ve/veya kapı filtresi minderi tıkalı.

Giderilmesi

▸ Kapı süzgecini ve/veya kapı filtresi minderini

temizleyin (bkz. sayfa 25).

Ön filtre minderi tıkalı. ▸ Ön filtre minderini temizleyin (bkz. sayfa

26).

▪ Çamaşırlar çok ıslaktı. ▸ Çamaşırları daha güçlü sıkın.

▪ Çevre sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük.

▸ Mekanın havalandırmasını ve hava tahliyesini iyileştirin.

▸ Oda sıcaklığının 5 ile 35 °C arasında olmasını sağlayın.

▪ Bir program iptal edildi.

▸ tuşuna basın.

▸ Yeni bir program seçin.

▪ Makineye farklı tiplerde tekstil ürünleri doldurulmuş.

▸ Daha uzun bir program seçin, örn. Güçlü kuru

Veya:

.

Kalan süre göstergesi uzun süre takılı kalıyor.

▸ Zamanlı kurutma

Veya:

seçin.

▪ Kapı süzgeci ve/veya kapı filtresi minderi tıkalı.

▸ Kurutma derecesini değiştirin (bkz. sayfa

23).

▸ Kapı süzgecini ve/veya kapı filtresi minderini

temizleyin (bkz. sayfa 25).

Ön filtre minderi tıkalı. ▸ Ön filtre minderini temizleyin (bkz. sayfa

26).

▪ Elektrik beslemesi kesilmiş.

▸ Fişi, kabloyu ve sigortaları kontrol edin.

▪ Nem sensörü kirlenmiş.

▸ Nem sensörünü

temizleyin (bkz. sayfa 26).

Demo modu açılmış. ▸ Demo modunu kapatın (bkz. sayfa 24).

▪ Kurutma derecesine henüz ulaşılmadı.

▸ Hiçbir önlem gerekli değildir. Kurutma derecesine ulaşıldığı zaman gösterge otomatik olarak ilerler.

▪ Çok farklı çamaşırlar konulmuş.

▪ Kapı süzgecinde lifler birikmiş.

▸ Alınacak önlem yok. Gösterge bir süre sonra otomatik olarak ilerler.

▸ Kapı süzgecini temizleyin (bkz. sayfa 25).

29

11 Arızaları kendi kendinize giderme

Sorun

Program durumu uzun süre «Yeniden havalandırın» konumunda kalıyor.

Cihaz çalışmaya başlamıyor.

Cihaz kapağı, makine

çalışırken açılıyor.

Çamaşır tamburu içerisinde

çizikler ve

çukurlar var.

Olası neden

▪ Çamaşırlar soğutuluyor.

▪ Ortam sıcaklığının yüksek olması, soğuma aşamasının daha uzun sürmesine yol açar.

▪ Sıcaklık sensörü kirlenmiş.

▪ Cihaz kapağı açık.

▪ Kapı süzgeci veya ön filtre minderi yok.

Elektrik beslemesi kesilmiş.

Cihaz içerisindeki

çeşitli durumlar buna yol açabilir.

Giderilmesi

▸ Hiçbir önlem gerekli değildir. Çamaşırlar alındıktan sonra soğumaları için serilirse, istendikleri zaman alınabilirler.

▸ Sıcaklık sensörünü

temizleyin (bkz. sayfa 27).

▸ Cihaz kapağını kapatın.

▸ Kapı süzgecini veya ön filtre minderini yerleştirin ve doğru konumlandırmaya dikkat edin.

▸ Şebeke fişini takın.

▸ Duvardaki anahtarı açın.

▸ Sigortayı kontrol edin.

▸ Cihaz kapağını kapatın.

▸ tuşuna dokunun.

– Programa devam edilir.

Çamaşırlar çok kırışık.

▪ Düğmeleri veya tokaları olan tekstil

ürünlerinin kurutulması sonucunda çizikler ve

çukurlar oluşabilir.

▸ Gidermeye gerek yoktur. Çizikler ve

çukurlar kurutma sürecini ve dolayısıyla kurutma sonucunu etkilemez.

▪ Makine çok fazla doldurulmuş.

▸ Makine içindeki çamaşırları azaltın.

▪ Çamaşırlar, çamaşır makinesinde fazla yüksek devirlerde sıkılmıştır.

▸ ReversePlus ek fonksiyonunu

(bkz. sayfa 13).

Veya:

açın

▸ Çamaşırları daha düşük devirde sıkın.

▪ Çamaşırlar, program sona erdikten sonra birbirine karışıyor.

▪ Çamaşırlar, program sona erdikten sonra uzun süre çamaşır tamburunda bırakılmıştır.

▸ ReversePlus ek fonksiyonunu

(bkz. sayfa 13).

▸ Program bittikten hemen sonra

açın

çamaşırları çamaşır tamburundan alın.

30

Sorun

Gösterilen

EcoManagemen t tüketim değerleri çok yüksek.

Olası neden

▪ Programa, yüklemeye, ek fonksiyonlara ve kullanıcı ayarlarına bağlı olarak ilgili değerler değişebilir.

▪ Sistem kaynaklı dalgalanmaların oluşmaması sağlanamaz.

Nevresimler yumak haline geliyor.

12 Yedek parçalar

Giderilmesi

▸ Kullanıcı ayarlarını ve ek fonksiyonları dikkate alın.

▸ «ReversePlus» ek fonksiyonunu da seçin

(bkz. sayfa 13).

Veya:

▸ «Çarş. ve yast. Kılıfı» tekstil programını

seçin (bkz. sayfa 12).

12 Yedek parçalar

Sipariş verirken lütfen model tanımını, model numarasını ve tipi belirtin (bkz. sayfa 2).

Kapı süzgeci Kapı filtresi minderi Ön ızgara

13 Teknik veriler

Ebatlar

Yükseklik

Genişlik

Derinlik

Ağırlık

Pompa basma yüksekliği

Kapasite

85 cm

59,5 cm

61 cm

65 kg

1,2 m

7 kg kuru çamaşır

Ortam koşulları

Makinenin çalışması sırasında izin verilen oda sıcaklıkları

5 °C ile

35 °C arası

Ön filtre minderi

31

13 Teknik veriler

Elektrik bağlantısı

Elektrik bağlantısını tip etiketinde (bkz. sayfa

38) bulabilirsiniz.

13.1 Test kuruluşları için bilgiler

▸ Her ölçüm işleminden önce cihaz en az 5 dakika boyunca elektrik şebekesine bağlanmalıdır.

▸ Beyan edilen verilerin doğru olarak hesaplanabilmesi için, çamaşır dolu 5 tam kurutma programı ile çalıştırılacak bir alıştırma devresi (otomatik program: Normal kurutma

) gereklidir.

▸ Her kurutma programı sonunda kapı süzgeci ıslak olarak temizlenmelidir.

▸ Cihazın nem taraması, ortalama bir su sertliğine göre tasarlanmıştır. Cihazı standart su iletme değerine (750 µS/cm) ayarlamak için, kurutma derecesi kullanıcı ayarlarında

«1» olarak ayarlanmış olmalıdır (bkz. sayfa 23).

▸ EN 61121 uyarınca standart program seçin:

Programlar Kapasite

Pamuklu çamaşırlar Normal kuru 7 kg

Çalışma adımları

▸ Tuşa basın.

▸ Tuşa basın.

▸ Tuşa basın.

Pamuklu çamaşırlar Ütülemelik 7 kg

▸ Sırayla ve tuşlarına basın.

▸ Tuşa basın.

Temizlenmesi kolay Normal kuru 2,5 kg

▸ Sırayla , ve tuşlarına basın.

▸ Tuşa basın.

13.2 Ürün veri sayfası

AB Direktifi No. 392/2012 uyarınca

Marka

Tip etiketindeki ilk 5 hane, model tanım numarasını gösterir.

Tamamen doldurulduğunda, pamuklu çamaşırlar için anma kapasitesi

Cihaz türü

-

kg

V-ZUG Ltd

12013

7

Enerji verimlilik sınıfı

Enerji tüketimi x kWh/yıl

Kurutma makinesi türü

1

Tam dolumda standart pamuklu programının enerji tüketimi

Kısmi dolumda standart pamuklu programının enerji tüketimi

Kapalı durumda güç tüketimi

-

kWh/yıl

kWh

Yoğuşmalı kurutma makinesi

A+++

138,0

Otomatik sistemli kurutma makinesi

1,12 kWh

W

0,65

0,09

32

13 Teknik veriler

AB Direktifi No. 392/2012 uyarınca

Kapatılmamış durumda güç tüketimi

Kapalı olmayan durumun süresi

Standart pamuklu programı

2

Ağırlıklı program süresi

3

Tam dolumda standart pamuklu programının süresi

Kısmi dolumda standart pamuklu programının süresi

Yoğuşma verimlilik sınıfı

4

Tam dolumda standart pamuklu programının yoğuşma verimlilik sınıfı

W dak dak dak dak

-

%

2,60

10

Standart program

126

162

99

A

93

Kısmi dolumda standart pamuklu programının yoğuşma verimlilik sınıfı

Ağırlıklı yoğuşma verimliliği

5

%

%

93

93

Ses şiddeti seviyesi dB 62

1 Enerji tüketimi x kWh/yıl, standart pamuklu programı, tam dolum ve kısmi dolum ve düşük güç tüketimli işletme türlerinde tüketimde 160 kurutma

çevrimi için. Her çevrimdeki gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline bağlıdır.

2 Etiket ve veri föyü üzerinde belirtilen standart pamuklu programı. Bu program, normal ıslaklıktaki pamuklu kumaşların kurutulması için uygundur ve enerji tüketimi açışından pamuklu çamaşırlar için en uygun olan programdır.

3 Tam ve kısmi dolumlarda standart pamuklu programı için ağırlıklı program süresi.

4 Yoğuşma verimlilik sınıfı G (en düşük verimlilik) ile A (en yüksek verimlilik) arasındaki bir skalada belirtilir.

5 Tam ve kısmi dolumlarda standart pamuklu programı için ağırlıklı yoğuşma verimliliği.

13.3 Tüketim değerleri

Otomatik programlar

Program süresi ve enerji için belirtilen değerler, maksimum kapasite ve yakl. 1200 dev/ dak’da sıkılan çamaşırlar için geçerlidir (yakl. %60 oranında neme tekabül eder). Daha yüksek devirlerde veya daha düşük dolum ağırlıklarında bu değerler yakl. %20–30 oranında azalır.

Program

Standart program

1

Güçlü kuru

Normal kuru

Ütülemelik

Cenderelik

1

Kapasite kg

1–7

1–7

1–7

1–7

1–7

Kalan nem

%

-1 ila 2 arası

-4 ila -1 arası

-1 ila 2 arası

8 ila 16 arası

20 ila 30 arası

Program süresi

Saat/dak

2h42

2h15

1h55

1h35

1h20

Normal ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en enerji verimli program.

Enerji kWh

1,12

1,45

1,30

0,99

0,74

33

14 Kurutma önerileri

Tekstil programları

Değerler , programa, yüklemeye, ek fonksiyonlara, kullanıcı ayarlarına, çamaşırların başlangıçtaki nem oranına ve çevre sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

Program

Gömlekler

Jeans

İpek

Bebek çamaşırı

Çarşaf ve yastık kılıfı

Kuş tüyü kalın

Kuş tüyü ince

Outdoor

Yün

Frote

Kalın yünlü

Hijyen

WetClean finish

Ekstra programlar

Kapasite kg

1–7 prç.

1–4

1–1,5

1–5

1–3

1–2

1–2

1–3

1

1–3

1

1–3

1

Kalan nem

%

0 ila 2 arası

-1 ila 2 arası

0 ila 2 arası

-1 ila 1 arası

-1 ila 1 arası

-1 ila 1 arası

-1 ila 1 arası

0 ila 2 arası

0 ila 5 arası

-1 ila 1 arası

-5 ila -2 arası

Program süresi

Saat/dak

0h33

1h36

0h40

2h00

1h16

2h30

2h00

0h55

1h05

1h30

0h06

2h00

0h06

Enerji kWh

0,27

1,00

0,30

1,29

0,77

1,50

1,20

0,49

0,66

0,90

0,04

1,28

0,04

Program

Havalandırma

Kırışıklık giderme

Kapasite kg

1–1,5

1

Kalan nem

%

Program süresi

Saat/dak

0h10

0h20

Enerji kWh

0,03

0,10

14 Kurutma önerileri

14.1 Enerji tasarrufu

▪ Kurutmadan önce çamaşırları çamaşır makinesinde yüksek devirlerde sıkın. Çamaşır makinesindeki mekanik su emişi, suyun kurutma makinesinde buharlaşmasından çok daha verimlidir.

▪ Kapı süzgecini ve filtre minderlerini düzenli olarak temizleyin. Kirli lif filtreleri, hava akımını bloke eder ve cihazın verimliliğini azaltır.

▪ İlgili programların maksimum dolum miktarlarından mümkün olduğunca yararlanın.

▪ Verimli programları bulmak için, «EcoManagement» seçin.

14.2 Hasar önleme

▪ Tekstil ürünlerinin etiketlerinde belirtilen bakım simgelerini dikkate alın.

▪ Kurutma yaparken tercihen kokulu mendil veya başka tekstil bakım maddesi kullanmayın.

▪ Kurutmadan önce yabancı maddeleri ve büyük metal veya sert plastik parçaları (örn.

toka, taş, deterjan dozlama yardımcı aletleri) çıkarın. Bunlar çamaşır tamburunda

çukurların oluşmasına yol açabilir.

34

15 Bertaraf

▪ Fermuarları, erkek ve dişi kopçaları kapatın. Bunlar, çamaşıra ve tambura hasar verebilir.

▪ Yatak kılıflarının ve yastıkların ağzını kapatın, açılamayan yumak oluşmasını engellemek için, kumaş kemerleri ve önlük bağlarını bağlayın.

15 Bertaraf

15.1 Ambalaj

Çocuklar hiçbir surette ambalaj malzemesi ile oynamamalıdır, çünkü yaralanma ve boğulma tehlikesi söz konusudur. Ambalaj malzemesini güvenli şekilde saklayın veya çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edin.

15.2 Güvenlik

Cihazı başkaları tarafından kullanılamaz konuma getirin ki, usulüne uygun olmayan kullanım sonucu kazalar (örn. oynayan çocuklar sonucu) önlensin:

▸ Cihazı elektrik şebekesinden ayırın. Bu işlem sabit olarak monte edilmiş cihazlarda ruhsatlı bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Ardından şebeke kablosunu keserek cihazdan ayırın.

▸ Kapı kilidini çıkarın veya kullanılamaz hale getirin.

15.3 Bertaraf

▪ “Üzeri çizilmiş çöp tenekesi'' simgesi, eski elektrikli ve elektronik cihazların ayrı ayrı bertaraf edilmesini gerektirir (WEEE). Bu tür cihazlar, tehlikeli ve çevreye zararlı maddeler içerebilir.

▪ Bu cihazlar, ayrıca belirtilmiş ve elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için

öngörülmüş toplama noktalarına verilerek bertaraf edilmelidir ve ayrılmamış ev çöpüne atılmamalıdır. Bu sayede, kaynakların ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

▪ Daha fazla bilgi için yerel resmi kurumlara başvurun.

15.4 Isı pompası için bilgi

Bu cihaz CFC içermez. Kyoto protokolü kapsamındaki florlu sera gazı içerir.

Isı pompası

Sera gazı

Kapasite [kg]

GWP [(kg CO

2

)/(kg sera gazı)]

Toplam GWP [t CO

2

] hava geçirmez

R134a

0,370

1430

0,529

35

16 Alfabetik dizin

A

Açma

Kalın yünlü.....................................................  12

WetClean finish ............................................  12

Ara verme.......................................................... 10

Arızalar ............................................................... 27

Arka plan resmi ................................................ 23

B

Bakma açısı ...................................................... 22

Bakterileri öldürme .......................................... 12

Başlatma geciktirmesi..................................... 13

Başlatma .......................................................  17

Bebek çamaşırı

Tekstil programları.......................................  12

Bertaraf .............................................................. 35

C

Ceket

Kuş tüyü ince................................................  12

Kuş tüyü kalın ...............................................  12

Cihaz kapağının açılması................................ 15

Cihazın bertaraf edilmesi................................ 35

Çamaşırların yumak haline gelme tehlikesi

ReversePlus..................................................  13

Çarşaf ve yastık kılıfı

ReversePlus..................................................  13

Tekstil programları.......................................  12

Çocuk kilidi

Açma..............................................................  23

D

Demo modu ...................................................... 24

Dış mekan giyimi

Outdoor .........................................................  12

Dil........................................................................ 23

E

Eco............................................................... 10, 13

EcoManagement ....................................... 10, 14

Açma..............................................................  23

Göstergeler ...................................................  19

Ek fonksiyonlar ................................................. 13

Başlatma .......................................................  17

Ekstra nazik....................................................... 13

Ekstra programlar ..................................... 10, 13

Başlatma .......................................................  16

Tüketim değerleri .........................................  34

Eldiven

Sepet programı ............................................  13

Elektrik tasarrufu sağlayan kurutma

Başlatma geciktirmesi ................................  13

36

Enerji tasarrufu ................................................. 34

Eco .................................................................  13

EcoManagement..........................................  14

Enerji tüketimi ................................................... 14

F

Fabrika ayarları................................................. 24

Favoriler ............................................................. 10

Başlatma .......................................................  21

Değiştir...........................................................  21

Sil ....................................................................  21

Tanımlama.....................................................  20

Frote çamaşırlar

Frote ...............................................................  12

G

Garanti uzatma ................................................. 38

Geçerlilik kapsamı .............................................. 2

Geriye kalan süre hesaplaması..................... 14

Goretex

Outdoor .........................................................  12

Gömlekler

Tekstil programları.......................................  12

Güvenlik bilgileri

Cihaza özel ...................................................... 6

Güvenlik uyarıları

Genel................................................................. 5

H

Hassas tekstil ürünleri

WetClean finish ............................................  12

Havalandırma

Ekstra programlar........................................  13

Havlular

Frote ...............................................................  12

Hızlı kurutma

Sprint..............................................................  13

Hijyenik son kurutma

Hijyen .............................................................  12

Homojen kurutma

ReversePlus..................................................  13

I

Isı pompası........................................................ 35

İç çamaşırı

Normal kuru ..................................................  11

İlk işletime alma .................................................. 9

İpek

Tekstil programları.......................................  12

İptal

Program.........................................................  18

J

Jeans

Tekstil programları.......................................  12

K

Kalan süre göstergesi ..................................... 29

Kapak açma............................................... 10, 15

Kırışıklık giderme

Ekstra programlar........................................  13

Kırışıklıkları azaltma

Kırışıklık giderme .........................................  13

Korumalı kurutma

Bebek çamaşırı ............................................  12

Dış mekan giyimi ve spor giyim................  12

Ekstra nazik ..................................................  13

Gömlekler......................................................  12

İpek.................................................................  12

Korumalı ........................................................  13

Yünlü tekstil ürünleri....................................  12

Kuruluk derecesi .............................................. 23

Kuş tüyü............................................................. 12

M

Masa örtüleri

Cenderelik .....................................................  11

Model numarası .................................................. 2

Model tanımı ........................................................ 2

O

Otomatik programlar ................................ 10, 11

Başlatma .......................................................  15

Tüketim değerleri .........................................  33

Outdoor.............................................................. 12

P

Parlaklık ............................................................. 22

Peluş oyuncak hayvan

Sepet programı ............................................  13

Program

Başlatma .........................................  10, 15, 16

Değiştir...........................................................  17

İptal..........................................................  10, 18

Tamamlanmadan sonlandır ................  10, 18

R

Renkli çamaşır

Tekstil programları.......................................  12

ReversePlus ............................................... 13, 23

S

Semboller ............................................................. 5

Sepet programı

Ekstra programlar........................................  13

Servis ve destek............................................... 38

16 Alfabetik dizin

Sessiz kurutma

SilentPlus.......................................................  13

SilentPlus ........................................................... 13

Sonlandır

Program.........................................................  18

Sorunlar ............................................................. 27

Spor ayakkabılar

Sepet programı ............................................  13

Spor giyim

Outdoor .........................................................  12

Sprint .................................................................. 13

Standart mod .................................................... 23

Standart program...................................... 10, 13

Başlatma .......................................................  16

Sympatex........................................................... 12

Şapka

Sepet programı ............................................  13

T

Tambur aydınlatması ....................................... 10

Teknik sorular ................................................... 38

Tekstil programları .................................... 10, 12

Başlatma .......................................................  16

Tüketim değerleri .........................................  34

Tip .......................................................................... 2

Tişörtler

Normal kuru ..................................................  11

Tuş sesi.............................................................. 22

U

Uzun program süresi....................................... 29

V

Verimli kurutma

Standart program ........................................  13

V-ZUG-Home.............................................. 10, 22

W

WetClean finish ................................................ 12

Y

Yastık

Kuş tüyü kalın ...............................................  12

Yedek parçalar ................................................. 31

Yeniden havalandırın....................................... 30

Yorgan

Kuş tüyü ince................................................  12

Kuş tüyü kalın ...............................................  12

Yük ölçümü ....................................................... 14

Yünlü tekstil ürünleri

Kalın yünlü.....................................................  12

Yün .................................................................  12

Z

Zamanlı kurutma ....................................... 10, 16

37

17 Servis ve destek

«Arızaların giderilmesi» bölümünde, cihaz çalışırken oluşabilecek önemsiz arızaları nasıl gidereceğinize yönelik ipuçları verilmiştir. Servis teknisyenine başvurmadan

önce bu adımları uygulamayı deneyebilir ve böylece maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.

V-ZUG garanti bilgilerini www.vzug.com

→Servis

→Garanti bilgileri altında bulabilirsiniz. Lütfen bu bilgileri dikkatlice okuyun.

Lütfen cihazınızın kaydını zaman kaybetmeden www.vzug.com

→Servis

→Garanti kaydı bölümünden gerçekleştirin. Böylece cihazın garanti süresi içinde oluşabilecek bir arıza durumunda en iyi desteği alacağınızdan emin olabilirsiniz. Kayıt işlemi için seri numarasına (SN) ve cihaz tanımına ihtiyacınız olacaktır. Bu bilgileri cihazınızın tip etiketinde bulabilirsiniz.

Cihaz bilgilerim:

SN: __________________________ Cihaz : __________________________________

V-ZUG ile iletişime geçmeden önce lütfen bu cihaz bilgilerini her zaman hazır bulundurun.

Teşekkür ederiz.

Tip etiketi

▸ Cihaz kapağını açın.

– Tip etiketi, sağ altta bulunur.

SN, şu şekilde de çağrılabilir:

▸ Dokunmatik ekranda «Ayarlar – SN 12013 000123» görünene kadar tuşa basın.

Servis başvurusu www.vzug.com

→Servis→Servis numarası bölümünde size en yakın V‑ZUG servis merkezinin telefon numarasını bulabilirsiniz.

Teknik sorular, aksesuarlar, garanti uzatma

V-ZUG, cihazın teknik özellikleri ve genel kullanımı ile ilgili sorularınızın yanıtlanması, aksesuar ve yedek parça siparişlerinizin alınması veya daha kapsamlı servis sözleşmeleri ile ilgili bilgi sunulması konularında size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

38

Kısa kılavuz

Lütfen önce kullanım kılavuzundaki emniyet uyarılarını okuyunuz!

Programın başlatılması

▸ Cihaz kapağını açın.

▸ Kapı süzgecini kontrol edin.

▸ Çamaşır doldurun.

▸ Cihaz kapağını kapatın.

▸ Programı ve gerekirse ek fonksiyonları seçin.

▸ tuşuna basın. Program başlar.

Program sona erdiğinde

▸ Göstergede «0h00» yazıyorsa, kuru

çamaşırları makineden alın.

▸ Kapı süzgecini temizleyin.

▸ Cihaz kapağını kapatın.

39

Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu cihazin teknik ömrü en az 10 yıldır.

İthalatçı Firma:

Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti.

Mersis No: 0310052364800013

Tekstilkent Koza Plaza

A Blok Kat: 11 No: 40

34235 Esenler - İstanbul

Telefon: 0212 438 20 22

Faks: 0212 438 22 26 www.hack.com.tr

HACK MÜŞTERİ DESTEK

444 24 93

Üretici firma:

1057864-R02

V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug [email protected], www.vzug.com

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents