Shimano CS-5700 Cassettetandwiel Handleiding

Add to My manuals
1 Pages

advertisement

Shimano CS-5700 Cassettetandwiel Handleiding | Manualzz

SI-1YN0A-001-03

Algemene veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

• Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fiets te gaan rijden.Als de wielen op een of andere manier loszitten, kunnen deze van de fiets losraken, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.

• Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren.

Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt. Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele

Shimano vervangingsonderdelen.

• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

Opmerking

• Gebruik de CS-5700 in geen andere combinatie dan met de 10versnellingen supersmalle ketting. Andere kettingen kunnen niet worden gebruikt aangezien de afmetingen niet overeenkomen.

• Een 11T en een 12T borgring zijn beschikbaar voor gebruik met de

CS-5700. Gebruik de borgring die past bij de tandwielconfiguratie.

• U dient de tandwielen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen en deze vervolgens opnieuw te smeren.

Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier zijn om de gebruiksduur van de tandwielen en de ketting te verlengen.

• Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de tandwielen en de ketting vernieuwen.

• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering als gevolg van normaal gebruik.

Specificaties

Vrijloopnaaf

Model Nr.

FH-5700

Versnellingen

8 / 9 / 10

Aantal spaakgaten

32 / 36

Afmetingen van opsluitmoer

130 mm

Cassette tandwiel

Tandwielen die gemarkeerd zijn met

Model Nr.

Tandwielvertanding

11T - 25T

11T - 28T

12T - 25T

12T - 27T zijn bevestigd.

CS-5700

11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T, 21T, 23T, 25T

11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T, 21T, 24T, 28T

12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T, 21T, 23T, 25T

12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T, 21T, 24T, 27T

Montage van de HG tandwielen

11T - 25T, 11T - 28T

Alle tandwielen dienen met de zijde welke voorzien is van het groepmerkteken naar buiten gericht te worden en zodanig gemonteerd te worden dat de brede gedeelten van de uitsteeksels van elk tandwiel en gedeelte A van het freewheelhuis (waar de groef het breedste is) met elkaar uitgelijnd zijn.

A

De groef is op slechts een plaats het breedst.

Afstandsring

12T - 25T, 12T - 27T

Brede gedeelte ac-14T

Afstandsring

Tandwielafstandsringen Plaatje van borgring

Tandwielafstandsringen Plaatje van borgring

Technische montage-instructies

CS-5700

SI-1YN0A-001

Cassettetandwiel

* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op : http://techdocs.shimano.com

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

• Gebruik voor de montage van de HG tandwielen het speciaal gereedschap (TL-LR15) om de borgring vast te zetten.

• Gebruik bij het vervangen van de HG tandwielen het speciaal gereedschap (TL-LR15) en TL-SR21 om de borgring te verwijderen.

Aantrekkoppel:

30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}

Borgring

Borgring

Borgring

TL-LR15

Demontage

Gereedschap

(TL-SR21)

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement