Shimano FD-R443 Voorderailleur Handleiding

Shimano FD-R443 Voorderailleur Handleiding | Manualzz
SI-5E70A-000-03
Opmerking
WAARSCHUWING
•Volg bij het monteren van onderdelen
nauwkeurig de montage-instructies. Losse,
versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot
gevolg hebben dat de berijder letsel oploopt.
Het wordt bijzonder aangeraden enkel gebruik
te maken van originele Shimano onderdelen.
MONTAGE-INSTRUCTIES SI-5E70A
FD-R443
Voorderailleur
Lees alvorens de onderdelen te gebruiken deze instructies
zorgvuldig door en volg ze voor correct gebruik nauwkeurig op.
Voor het verkrijgen van de beste prestaties wordt
het aanbevolen gebruik te maken van de
onderstaande combinatie van onderdelen.
Schakelhendel
SL-R440
Buitenkabel
SP40
Versnellingen
27
Voorderailleur
FD-R443
Voorste kettingwiel
FC-6503 FC-5504 FC-4403
Trapas
BB-6500 BB-5500 BB-UN52
Achterderailleur
RD-6500/RD-5500/RD-4400
Vrijloopnaaf
FH-6500/FH-5500/FH-4400
* Wanneer u de FD-R4430 (vastgesoldeerde type) aan
een zadelbuis vastmaakt die dikker is dan 31.8 mm,
kan de derailleur in contact komen met de zadelbuis en
normaal schakelen verstoren.
* Maak voor een soepele werking gebruik van de
voorgeschreven buitenkabel en trapaskabelgeleider.
* Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de
buitenkabel alvorens dczc in gebruik te nemen om er
voor te zorgen dat deze goed glijden.
* Deze voorderailleur is uitsluitend bestemd voor gebruik
met een kettingwiel met drie tandwielen. Deze kan niet
worden gebruikt met een kettingwiel met twee
tandwielen, aangezien de schakelpunten niet
overeenkomen.
* Voor wat betreft de ketting dient men uitsluitend
gebruik te maken van een Shimano smal-type ketting.
Een ketting van het brede type kan niet worden
gebruikt.
* Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor
eventuele vragen betreffende de methode van
montage, afstelling, onderhoud of bediening.
SIS afstelling
4. Afstellen van de middelste kettingring
Zorg er voor de hieronder aangegeven volgorde aan
te houden.
1. Afstelling van de laagste versnelling
Verwijder eerst het Pro-Set uitrichtingsblok.
Stel vervolgens zodanig af dat de speling tussen
de binnenste plaat van de kettinggeleider en de
ketting 0 - 0,5 mm bedraagt.
De
tandwielvertanding
moet in dit bereik
komen.
Pro-Set uitrichtingsblok
%Vóórschakeling
Pro-Set uitrichtingsblok
Overschakelen van een kleine kettingring naar een grotere kettingring.
A
SM-SP17
Trapas-kabelgeleider
Specificaties
Type
Type met klemband /
Directgemonteerd
Verschil vertanding voorste kettingwiel
22 tanden of minder
Min. verschil tussen grootste en
middelste kettingring
10T
Diameter van voorde-railleurklemband S (28.6mm), M (31.8mm)
Hoek van kettingsteun (a)
63° - 66°
Kettinglijn
45mm
Bereik
A
A'
Hoek van
kettingsteun
B
Binnenste plaat
van
kettinggeleider
Ketting
2. Aansluiten en bevestigen van de kabel
Trek de binnenkabel strak aan en draai voor het
vastzetten van de kabel de bevestigingsbout met een
5 mm inbussleutel vast.
Aantrekkoppel :
5 - 7 Nm
{50 - 70 kgfcm}
Uitgangspositie van
hendel (A)
Wanneer de hendel eenmaal wordt ingedrukt, vindt er
overschakeling van één versnelling
plaats van een groot tandwiel naar
een kleinere kettingring
Voorbeeld:
de grootste kettingring naar de
middelste kettingring.
A-52
Hendel (B)
5. Storingstabel
Verplaats na het uitvoeren van de stappen 1 - 4 de schakelhendel om
het overschakelen te controleren. (Dit is eveneens van toepassing
indien het schakelen tijdens gebruik problemen oplevert.)
3mm
Het platte gedeelte van de buitenste plaat van de
kettinggeleider dient direct boven en parallel ten
opzichte van de grootste kettingring te staan.
Vastzetten met behulp van
een 5 mm inbussleutel.
Aantrekkoppel:
5 - 7 Nm
{50 - 70 kgfcm}
Kettingwiel
(grootste kettingring)
Kettinggeleider
Als de ketting naar de zijde van de crank afglijdt
Draai de afstelschroef voor de
hoogste versnelling rechtsom aan
(ongeveer 1/4 slag).
Als het overschakelen van de middelste kettingring
naar de grootste kettingring problemen oplevert
Draai de afstelschroef voor de
hoogste versnelling linksom los
(ongeveer 1/8 slag).
Als het overschakelen van de middelste kettingring
naar de kleinste kettingring problemen oplevert
Draai de afstelschroef voor de
laagste versnelling linksom los
(ongeveer 1/4 slag).
Als de ketting door de binnenste plaat van de
voorderailleur gehinderd wordt wanneer de ketting
zich op de grootste kettingring bevindt
Draai de afstelschroef voor de
hoogste versnelling rechtsom aan
(ongeveer 1/8 slag).
Als de ketting door de buitenste plaat van de
voorderailleur gehinderd wordt wanneer de ketting
zich op de grootste kettingring bevindt
Draai de afstelschroef voor de
hoogste versnelling linksom los
(ongeveer 1/8 slag).
Als de middelste kettingring bij het overschakelen
van de grootste kettingring wordt overgeslagen
Draai de afstelnippel voor de
buitenkabel linksom los (1 of 2
slagen).
Als de ketting door de binnenste plaat van de
voorderailleur gehinderd wordt wanneer naar het
grootste versnellingstandwiel van de
achterderailleur wordt overgeschakeld en de ketting
zich op de middelste kettingring bevindt
Draai de afstelnippel voor de
buitenkabel rechtsom aan (1 of 2
slagen).
Als de ketting naar de zijde van de trapas afglijdt
Draai de afstelschroef voor de
laagste versnelling rechtsom aan
(ongeveer 1/2 slag).
Trekken
Trek de kabel eerst strak aan en bevestig deze aan
de voorderailleur zoals aangegeven in de illustratie.
3. Afstelling van de hoogste versnelling
Stel zodanig af dat de speling tussen de buitenste
plaat van de kettinggeleider en de ketting 0 - 0,5 mm
bedraagt.
Kettingpositie
Kleinste
versnellingstandwiel
Grootste
kettingring
B A
Afstelschroef voor
hoogste versnelling
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd
worden. (Dutch)
Wanneer de hendel eenmaal wordt
ingedrukt, vindt er overschakeling
van één versnelling plaats van een
kleine kettingring naar een grotere
kettingring.
Voorbeeld:
van de middelste kettingring naar de
grootste kettingring.
Overschakelen van een grote kettingring naar een kleinere kettingring
Pro-Set meter
1mm
(SL-R440)
Zowel hendel (A) als hendel (B) keren altijd naar hun uitgangspositie terug
wanneer deze na het overschakelen worden losgelaten. Bij het bedienen van
een van de hendels steeds er op letten tegelijkertijd de crankarm te draaien.
SG
CN-HG92/CN-HG72
Ketting
A
Binnenste plaat
van kettinggeleider
Afstelnippel Van buitenkabel
CS-6500/CS-HG70-9/CS-HG50-9
Cassettetandwiel
B
Middelste
kettingring
Ketting
Kleinste van
kettingring
B A
De voorderailleur op de wijze aangegeven in de
illustratie afstellen en vervolgens monteren. Tijdens
montage het Pro-Set uitrichtingsblok niet verwijderen.
Kettingpositie
Grootste
versnellingstandwiel
Kettingpositie
Grootste
versnellingstandwiel
Afstelschroef voor
laagste versnelling
Monteren van de voorderailleur
Tijdens het uitvoeren van de afstelling de ketting op
het grootste versnellingstandwiel plaatsen. Plaats de
ketting aan de voorzijde op de middelste kettingring
Stel met behulp van de afstelnippel voor de buitenkabel
zodanig af dat de speling tussen de binnenste plaat van de
kettinggeleider en de ketting 0 - 0,5 mm bedraagt.
B
A
Buitenste plaat
van
kettinggeleider
Ketting
Lees deze montage-instructies tesamen met de montage-instructies voor de
SL-R440 voor gebruik zorgvuldig door.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement