Shimano PD-R550, PD-5800, PD-RS500, PD-5700-C, PD-R9100, PD-R8000, PD-9000, PD-6800, PD-R7000 User's manual

Shimano PD-R550, PD-5800, PD-RS500, PD-5700-C, PD-R9100, PD-R8000, PD-9000, PD-6800, PD-R7000 User's manual
Gebruikershandleiding
UM-41W0A-003
SPD-SL-pedalen
BELANGRIJKE MEDEDELING
••Neem contact op met het verkooppunt of een distributeur voor
informatie over de montage, afstelling en vervanging van de producten
die niet terug te vinden zijn in de gebruikershandleiding. Een
dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs is
verkrijgbaar op onze website (https://si.shimano.com).
spankracht van de schoenplaatjes van de pedalen hoog is, kunt u de
schoenplaatjes niet makkelijk losmaken.
••Bij het rijden aan lage snelheid of wanneer er een mogelijkheid bestaat
dat u moet stoppen (bijvoorbeeld bij het nemen van een U-bocht, in de
buurt van een kruispunt, bergop rijden of een blinde bocht nemen),
neemt u vooraf uw schoenplaatjes van de pedalen zodat u altijd in staat
bent om uw voeten op de grond te zetten.
De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om
persoonlijke letsels en schade aan apparatuur en omgeving te voorkomen.
De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het
gevaar of de schade welke zich kan voordoen als dit product verkeerd
wordt gebruikt.
Als u bovenstaande waarschuwingen niet opvolgt, is het
mogelijk dat uw schoenen niet van de pedalen loskomen
wanneer u dat wilt, of dat ze onverwacht loskomen. Dit kan
ernstig letsel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING
LET OP
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
••Demonteer of wijzig het product niet. Doet u dat wel, dan kan dat
ertoe leiden dat het product niet correct werkt, en kunt u plotseling
vallen en ernstige letsels oplopen.
••Alvorens met deze pedalen en schoenplaatjes (schoenen) te gaan
fietsen, moet u de werking van het klikmechanisme voor de pedalen en
schoenplaatjes (schoenen) begrijpen. SPD-SL-pedalen zijn erop gemaakt
om alleen uit te klikken wanneer u dat wilt. Zij laten niet automatisch
los wanneer u met de fiets valt.
Hoger
Indicator
Lager
De schoenplaatjes gebruiken
Hoger
„„Hoe vastklikken
Druk de schoenplaatjes in het vergrendelingsmechanisme van het pedaal,
met een beweging die naar omlaag is gericht.
Deze schoenplaatjes klikken alleen uit wanneer de hiel buitenwaarts
wordt gedraaid.
••Als de pedaalbeweging niet normaal aanvoelt, voer dan weer een
inspectie uit.
••Als er problemen zijn met de draaiende onderdelen van het pedaal,
moet het pedaal mogelijk worden afgesteld. Raadpleeg uw
verkooppunt of een distributeur.
••De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en
kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.
Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen
Controleer de volgende punten voordat u gaat fietsen. Als er problemen
worden ontdekt, raadpleeg dan uw plaats van aankoop of een
distributeur.
••Zijn er onregelmatigheden wanneer het schoenplaatje wordt
vastgeklikt of uitgeklikt?
••Is het teveel aan speling tussen het schoenplaatje en het pedaal groter
geworden ten gevolge van slijtage?
••Hoort u ongewone geluiden?
Draai de schroef niet verder dan het punt waarop de indicator de
maximale of minimale trekspanning aangeeft.
Notitie:
••Als de schoenplaatjes niet gelijk zijn afgesteld, dan kan het voor de
fietser moeilijk zijn om de schoenplaatjes vast te klikken of uit te
klikken. De spankracht van de schoenplaatjes voor de linker- en
rechterpedalen moet zo worden afgesteld dat ze voor beide pedalen
gelijk is.
„„Hoe uitklikken
Notitie
Stelschroef
••Om te voorkomen dat het schoenplaatje per ongeluk loskomt en dat
het indien nodig kan worden losgeklikt, moet de spankracht van de
schoenplaatjes correct zijn afgesteld.
••Stop met fietsen als de reflectoren vuil of beschadigd zijn.
Tegemoetkomend verkeer kan u in dat geval minder goed zien.
••Gebruik alleen SHIMANO-schoenplaatjes en let erop dat de
bevestigingsschroeven stevig aan de schoenen zijn vastgedraaid.
Worden de schroeven niet veilig vastgedraaid, kan dit leiden tot een val
waarbij de schoenplaatjes niet uitklikken.
••Voordat u gaat fietsen, moet u de spankracht van de schoenplaatjes van
de pedalen naar eigen wens afstellen. Als de spankracht van de
schoenplaatjes van de pedalen laag is, kunnen de schoenplaatjes per
ongeluk losraken en kunt u uw evenwicht verliezen en vallen. Als de
Lager
uitgerust. Voor informatie over compatibele reflectoren, neemt u
contact op met het verkooppunt of een distributeur.
••Zitten de bevestigingsdelen goed vast?
••Fiets eerst op een vlak wegdek tot u bedreven bent in het vast- en
losklikken van de schoenplaatjes.
Vergrendelingsmechanisme
••Van zodra er op de openbare weg wordt gereden, moeten er altijd
reflectoren op de fiets zijn gemonteerd. Reflectoren worden apart
verkocht voor modellen die niet standaard met reflectoren worden
••Gebruik bij dit product alleen SPD-SL-schoenen. Andere soorten
schoenen kunnen mogelijk niet los worden geklikt of laten onverwacht
los.
••Voordat u met deze pedalen en schoenplaatjes gaat fietsen, trekt u de
remmen aan, plaatst u één voet op de grond en oefent u het vast- en
losklikken van ieder schoenplaatje tot u dit automatisch en met een
minimale inspanning kunt doen.
Inbussleutel 2,5 mm
Bevestigingsdeel
••Zorg ervoor dat schoenplaatjes en bindingen schoon blijven, zodat ze
goed vast en los kunnen worden gemaakt.
••Controleer de schoenplaatjes periodiek op slijtage. Als de
schoenplaatjes zijn versleten, moet u ze vervangen. Pas altijd de
spankracht van de schoenplaatjes aan voordat u gaat fietsen en na het
vervangen van de schoenplaatjes.
GEVAAR
••Als u de stelschroef rechtsom draait, verhoogt de spankracht van het
schoenplaatje. Linksom draaien, vermindert de spankracht.
••Gebruik bij slechte weersomstandigheden een lichtere spankracht van
de schoenplaatjes voor het vastzetten van de schoenplaatjes op het
pedaal.
Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze
“gebruikershandleiding” zorgvuldig door, volg deze
voor correct gebruik op en bewaar de handleiding
zodat u deze altijd kunt raadplegen.
Als de instructies niet in acht worden
genomen, zal dit leiden tot ernstige
letsels of de dood.
Als de instructies niet in acht worden
genomen, kan dit leiden tot ernstige
letsels of de dood.
Als de instructies niet in acht worden
genomen, kan dit leiden tot
persoonlijke letsels of materiële schade
aan apparatuur en omgeving.
Namen van onderdelen
Notitie:
Houd één voet op de grond en oefen het vastklikken en uitklikken van de
pedalen herhaaldelijk. Stel af op de optimale houdkracht van het
schoenplaatje wanneer u de schoenplaatjes uit de
vergrendelingsmechanismen klikt.
Afstellen van de spankracht van het
schoenplaatje op het pedaal
Schoenplaatjes vervangen
Schoenplaatjes slijten en moeten periodiek worden vervangen.
Wanneer, ten gevolge van slijtage, het uitklikken van het schoenplaatje
te vlot of te moeilijk wordt, neemt u onmiddellijk contact op met het
verkooppunt of een distributeur en vervangt u de schoenplaatjes door
nieuwe schoenplaatjes.
Notitie:
Als het gekleurde deel van het schoenplaatje versleten raakt, moet het
plaatje worden vervangen.
Voorkant: vervang de schoenplaatjes wanneer de zwarte laag onder de
plaatjes te zien is.
Achterkant: vervang de schoenplaatjes wanneer het schoenplaatje is
afgesleten tot sectie A in de figuur.
Schoenplaatje
Voor
Achter
Deel A
••De veerspanning van de pedalen kan worden afgesteld door aan de
stelschroef te draaien.
••Eén klik van de stelschroef wijzigt de trekspanning met één stap. Iedere
omwenteling zijn er vier klikken.
••De stelschroef bevindt zich aan de achterkant van elk
vergrendelingsmechanisme.
••Stel de veerkracht af op de optimale houdkracht van het schoenplaatje
wanneer u de schoenplaatjes uit de vergrendelingsmechanismen klikt.
••U kunt de veerkracht voor beide pedalen gelijkstellen door de
spanningsindicatoren te controleren en door het aantal omwentelingen
van de stelschroeven te tellen.
Montage van de reflectoren (afzonderlijk
verkocht)
Er zijn optionele reflectorensets verkrijgbaar. Reflectorensets verschillen
naargelang het model van de pedalen. Raadpleeg een distributeur of
plaats van aankoop.
Let op: specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement