Shimano BT-E8016 Baterie Manual de utilizare

Shimano BT-E8016 Baterie Manual de utilizare
UM-70F3A-000-05
Manual de utilizare
Baterie litiu ion
Manualele de utilizare sunt disponibile şi în alte limbi la:
https://si.shimano.com
NOTIFICARE IMPORTANTĂ
••Pentru informaţii despre instalarea şi reglarea produselor care nu
există în manualul de utilizare, se va lua legătura cu magazinul sau cu
un dealer. Manualul pentru dealeri, destinat mecanicilor de biciclete
profesionişti şi experimentaţi, este disponibil pe site-ul nostru web.
(https://si.shimano.com).
••Nu este permisă dezasamblarea sau modificarea acestui produs.
În interesul siguranţei, acest manual de utilizare
trebuie citit în întregime înainte de utilizare, iar
instrucţiunile trebuie respectate pentru o
utilizare corectă.
AVERTISMENT
••Dacă lichidul care se scurge din baterie ajunge în ochi, se spală imediat
zona afectată cu multă apă curată, de exemplu apă de la robinet, fără
a freca ochii şi se solicită imediat asistenţă medicală. În caz contrar,
lichidul din baterie poate afecta vederea.
••Dacă bateria nu se încarcă complet după 2 ore după timpul de
încărcare specificat, se deconectează imediat bateria de la priză și se ia
legătura cu magazinul din care a fost cumpărată. În caz contrar,
bateria se poate supraîncălzi, exploda sau aprinde.
••Mai jos sunt prezentate intervalurile de temperaturi pentru baterie.
Bateria nu trebuie folosită la temperaturi în afara acestor intervale.
Dacă bateria este folosită sau depozitată la temperaturi în afara
acestor intervale, există pericol de incendiu, rănire sau funcţionare
defectuoasă.
1. La descărcare: -10°C - 50°C
2. La încărcare: 0°C - 40°C
••Bateria nu trebuie folosită dacă are zgârieturi evidente sau alte
deteriorări externe. În caz contrar, există pericol de explozie,
supraîncălzire sau funcţionare defectuoasă.
••Bateria nu trebuie folosită dacă prezintă scurgeri, decolorări,
deformări sau alte anomalii. În caz contrar, există pericol de explozie,
supraîncălzire sau funcţionare defectuoasă.
••Bateria nu trebuie reîncărcată în zone umede sau cu umiditate foarte
ridicată sau în aer liber. Pericol de aprindere, supraîncălzire sau şoc
electric.
••A nu se introduce sau scoate conectorul când este ud. În caz contrar,
există pericol de şoc electric. Dacă din conector se scurge apă, trebuie
uscat complet înainte de introducere.
••După citirea atentă a manualului, acesta trebuie păstrat într-un loc
sigur pentru a putea fi consultat ulterior.
••Dacă bateria a fost încărcată într-un mediu cu temperatură joasă (5°C
sau mai puţin), distanţa maximă de deplasare după încărcarea
completă se reduce. Acest lucru se datorează caracteristicilor bateriei.
Dacă bateria este încărcată la temperatura camerei, distanţa maximă
de deplasare revine la normal.
••Se va citi şi manualul de utilizare furnizat cu încărcătorul bateriei.
••Produsele nu sunt garantate împotriva uzurii normale şi împotriva
deteriorării produse de utilizarea normală şi învechire.
„„Specificaţii principale
Baterie
Litiu ion
Capacitate
nominală
BT-E6000/BT-E6010/BT-E8014: 11,6 Ah
BT-E6001/BT-E8010/
BT-E8020/BT-E8035/BT-E8035-L: 14 Ah
BT-E8016/BT-E8036: 17,5 Ah
Interval de
temperaturi de
funcţionare
La descărcare: -10°C - 50°C
La încărcare: 0°C - 40°C
Tensiune
nominală
36 V
••În funcție de unitatea de comandă, este posibil ca unele baterii să fie
incompatibile. Pentru detalii, consultați site-ul cu produse SHIMANO
(https://productinfo.shimano.com/).
••Este posibil ca unitatea de comandă să nu funcționeze corect dacă nu
s-a instalat cea mai recentă versiune de firmware. Conectați-vă la
aplicația E-TUBE PROJECT, apoi actualizați aplicația firmware.
Introducere
Informaţii importante privind siguranţa
Pentru informaţii despre înlocuire, se va lua legătura cu magazinul
de la care a fost cumpărat produsul sau cu un dealer de biciclete.
Se vor respecta următoarele avertismente pentru a se evita
arsurile sau alte vătămări provocate de scurgerile de lichid,
supraîncălzire, incendiu sau explozii.
PERICOL
••La încărcarea bateriei se va folosi încărcătorul specificat şi se vor
respecta condiţiile de încărcare. În caz contrar, există pericol de
supraîncălzire, explozie sau aprindere a bateriei.
••Nu se va lăsa bateria lângă surse de căldură, cum sunt
radiatoarele. Nu se va încălzi sau arunca în foc bateria. În caz
contrar, există pericol de explozie sau de aprindere a bateriei.
••Nu se va deforma, modifica, dezasambla bateria şi nu se va
aplica aliaj de lipire direct pe aceasta. În caz contrar, există
pericol de scurgere, supraîncălzire, explozie sau aprindere a
bateriei.
••Nu se vor conecta bornele (+) şi (-) cu obiecte metalice. Nu se va
transporta sau depozita bateria împreună cu obiecte metalice, cum ar
fi lănţişoare sau agrafe. În caz contrar, există pericol de scurt circuit,
supraîncălzire, arsuri sau alte vătămări.
••Nu se va amplasa bateria în apă dulce sau sărată şi nu se va permite
udarea bornelor bateriei. În caz contrar, există pericol de
supraîncălzire, explozie sau aprindere a bateriei.
••Nu se va supune bateria unor şocuri puternice şi nu se va arunca. În
caz contrar, există pericol de supraîncălzire, explozie sau incendiu.
ATENŢIE
••Nu se va lăsa bateria în bătaia razelor soarelui, într-un vehicul într-o zi
caldă sau în alte locuri foarte calde. Pericol de scurgere a lichidului din
baterie.
••Dacă lichidul scurs intră în contact cu pielea sau cu hainele, spălaţi-l
imediat cu apă curată. Lichidul scurs poate afecta pielea.
••A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
••Produsul trebuie manipulat cu ambele mâini. În caz contrar, acesta
poate să cadă, defectându-se sau provocând răni.
••Dacă în timpul descărcării sau încărcării survine o eroare, se va înceta
imediat folosirea bateriei şi se va consulta manualul de utilizare. Dacă
există dubii, se va consulta magazinul din care a fost cumpărat
produsul sau un dealer de biciclete.
••Dacă bicicleta este utilizată la un nivel ridicat de asistare în
timpul zilelor cu temperaturi ridicate sau dacă bateria este
încărcată în bătaia directă a soarelui, temperatura la suprafața
bateriei poate depăși 60°C (BT-E8036). Evitați contactul prelungit
cu bateria când temperatura acesteia este ridicată. În caz contrar,
puteți suferi arsuri la temperatură joasă.
Bateria nu poate fi folosită imediat după livrare. Bateria poate fi folosită
după ce este încărcată folosind încărcătorul specificat. Se încarcă bateria
înainte de folosire. Bateria poate fi folosită când LEDul acesteia se
aprinde.
Verificări periodice înainte de utilizarea
bicicletei
Înainte de utilizarea bicicletei, se vor verifica elementele următoare.
Dacă există probleme cu elementele următoare, se va lua legătura cu
magazinul sau cu dealerul de biciclete.
Utilizarea
„„Timp de încărcare
Timpul de încărcare depinde de nivelul bateriei și de încărcătorul de
baterie utilizat. Pentru timpul de încărcare specificat se va consulta
manualul de utilizare al încărcătorului de baterie. Această baterie este
de tipul litiu-ion. Se va utiliza încărcătorul specificat. Pentru informații
privind încărcarea bateriei, se va consulta manualul de utilizare inclus
împreună cu încărcătorul.
„„Depozitarea bateriei
••Dacă bicicleta nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, se va
depozita cu o capacitate a bateriei de 70%. În plus, se va avea grijă ca
bateria să nu se descarce complet și se va încărca o dată la 6 luni.
••Bateria sau bicicleta pe care este montată bateria trebuie depozitată
într-un spaţiu închis şi răcoros (între 10 şi 20°C), în care să nu fie
expusă la razele solare directe sau la ploaie. Dacă temperatura de
depozitare este mai mare sau mai mică, performanţele bateriei vor fi
reduse, iar durata sa de funcţionare se va reduce. Când bateria
urmează să fie folosită după o perioadă lungă de depozitare, trebuie
încărcată înainte de utilizare.
„„Durata de funcţionare
••Bateria este o componentă consumabilă. Bateria îşi pierde treptat
capacitatea datorită utilizării repetate şi trecerii timpului. Dacă durata
sau distanţa de funcţionare a bateriei devine foarte scurtă, aceasta a
ajuns probabil la sfârşitul vieţii. Se va cumpăra o baterie nouă.
••Viaţa bateriei variază în funcţie de factori precum metoda de
depozitare, condiţiile de utilizare, mediul înconjurător şi
caracteristicile bateriei.
„„Despre bateriile uzate
Bateriile litiu ion sunt resurse reciclabile şi valoroase. Pentru informaţii
referitoare la bateriile uzate, se vor consulta reglementările locale. Dacă
există dubii, se va consulta magazinul din care a fost cumpărat produsul
sau un dealer de biciclete.
Informaţii privind depozitarea la deşeuri pentru ţările
din afara Uniunii Europene
Acest simbol este valabil numai în cadrul Uniunii Europene.
Se vor respecta reglementările locale privind depozitarea la
deşeuri a bateriilor uzate. Dacă există dubii, se va consulta
magazinul din care a fost cumpărat produsul sau un dealer
de biciclete.
••Bateria necesită încărcare?
••Bateria este montată corect pe cadru?
Observaţie
Încărcarea poate fi efectuată oricând, indiferent de cât de încărcată este
bateria, însă bateria trebuie reîncărcată complet în următoarele situaţii.
Se va folosi numai încărcătorul special pentru încărcarea bateriei în
aceste situaţii.
••Bateria nu este încărcată complet la cumpărare. Înainte de folosirea
bicicletei, bateria trebuie încărcată complet.
••Dacă LCD-ul ciclocomputerului nu se mai aprinde, se va reîncărca
complet bateria, pentru ca indicatorul de încărcare a bateriei să
funcţioneze corect.
••Dacă bateria s-a descărcat complet, trebuie reîncărcată cât mai curând
posibil. Dacă bateria este lăsată descărcată, se poate deteriora şi
deveni inutilizabilă.
••Dacă la apăsarea butonului bateriei nu se aprinde afişajul LED,
circuitul de protecţie este activat. Pentru a dezactiva circuitul de
protecţie, se încarcă bateria conectând-o la încărcător.
Reţineţi: în scopul îmbunătăţirii produsului, specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
(Romanian)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement