Trendnet TPL-305E 3-Port Powerline 200 AV Adapter Kasutusjuhend | Manualzz

Lühike paigaldusjuhend

TPL-305E

1.01

Sisukord

Eesti

1. Enne alustamist

2. Riistvara paigaldamine

3. LEDid ja nupud

Tõrkeotsing

1

2

5

8

Version 12.09.2010

1. Enne alustamist

Pakendi sisu

Ÿ TPL-305E

Ÿ

CD-ROM'il kasutusjuhend ja Utiliidi

Ÿ

Mitme keelne lühike paigaldusjuhend

Ÿ

Cat.5 Etherneti võrgukaabel (1.5m/5ft)

Minimaalsed nõuded süsteemile

Ÿ

CD-ROM kettaseade

Ÿ

Laua- või sülearvuti sisse paigaldatud võrgukaardiga

Ÿ

Toimiv 10/100Mbps traadivõrk, kus TPL-305E kasutatakse silla seadmena

Ÿ

Täiendav 200Mbps HomePlug AV elektriliinisidesüsteemi adapter(id) (näiteks

TRENDnet TPL-302E/E2K, TPL-303E/E2K, TPL-305E/E2K, TPL-310AP või mõni muu TPL-305E)

Nõuded utiliidile

Supported Operating Systems

Windows 7 (32/64-bit)

Windows Vista (32/64-bit)

Windows XP (32/64-bit)

Keskprotsessor

1GHz või rohkem

800MHz või rohkem

300MHz või rohkem

Mälu

1GB RAM või rohkem

512MB RAM või rohkem

256MB RAM või rohkem

Märkus:

Seadistamise utiliit võimaldab teil lisada turvalisust oma elektriliinisidesüsteemis, võimaldades muuta vaikimisi võrgunime ja luua oma isiklik võrgunimi oma elektriliinisidesüsteemile. Utiliit võib samuti aidata teil tõrkeotsingus elektriliini adapterite omavahelistes ühendustes, kontrollides võrgu nime. Palun tutvuge

TPL-305E kasutusjuhendiga CD-ROM'il, kuidas installeerida ja kasutada utiliiti.

1

2. Riistvara paigaldus

Näiteks joonisel on kujutatud tüüpilist elektriliinisidesüsteemi konfiguratsiooni koduses keskkonnas koos 3 elektriliinisidesüsteemi adapteriga, mis on paigaldatud eri tubadesse. Oranž joon tähistab elektriliinisidesüsteemi ühenduvust läbi kodu elektrisüsteemi ja sinised jooned kujutavad Cat5, 5e, 6 Etherneti ühenduvust võrguseadmetega nagu arvuti, ruuteri või IPTV vastuvõtjaga, mis on ühendatud televiisoriga.

Märkus:

1. Ärge paigaldage TPL-305E-e enne, kui seda teha palutakse.

2. Ärge ühendage TPL-305E pikendusjuhtmesse või ülepinge kaitsesse.

3. Vältige TPL-305E ühendamist samasse seinakontakti, kuhu on ühendatud ka kodumasinad (näiteks, külmikud, pesumasinad ja kuivatusmasinad).

4. Et luua TPL-305E adapterite vahel ühendus peavad kõik adapterid olema samas elektrisüsteemis.

5. Võrku saab lülitada maksimaalselt 16 TPL-305E-e.

6. Soovides luua TPL-305E adapterite vaikeväärtustega elektriliinisidesüsteemi, siis selleks lihtsalt ühendage kõik TPL-305E adapterid seinakontaktidesse, mis on samas elektrisüsteemis (asuvad samal faasil). Täiendavat utiliidiga seadistamist ei ole vajalik teha.

7. Selleks, et luua elektriliinisidesüsteemide vahel ühendus, peab kõikidel adapteritel olema sama võrgu nimi. Kui võrgu nimi ei ole kõikidel elektriliinisidesüsteemidel sama, siis EI saa luua ühendusi. TPL-305E adapterite vaikimisi võrgu nimi on

"HomePlugAV".

2

Jälgige näidet, kuidas luua elektriliinisidesüsteemi, kasutades selleks TPL-305E ja olemasolevat ruuterit, mis jagab Internetti.

1.

ÜhendageTPL-305E vabasse pistikupessa.

Antud TPL-305E peaks asuma ruuteri arvutivõrgu kaabli ulatuse kaugusel.

Outlet

2.

Ühendage arvutivõrgu kaabel TPL-305E'st teie ruuteri vabasse LAN porti. (nt TEW-673GRU).

3.

Ühendage järgmine TPL-305E vabasse seinakontakti, mis asub teie võrguseadmete lähedal (näiteks mängukonsool, IPTV vastuvõtja, Blu-ray mängija, võrguühendusega

TV vastuvõtja, jne).

Outlet

3

4.

Ühendage arvutivõrgu kaabel järgmisest

TPL-305E'st oma kaugarvuti või võrguseadme arvutivõrgu porti (näiteks mängukonsool, IPTV vastuvõtja, Blu-ray mängija, võrguühendusega

TV vastuvõtja, jne).

5.

Veenduge, et PWR (toide) PL (Powerline) elektriliinisidesüsteem) ja aktiivne 1-3

(Ethernet) LEDid helenduvad mõlemas

TPL-305E adapteris.

Paigaldus on lõppenud

Täpsemat teavet

TPL-305E

seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate käsiraamatust Easy Go CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com

Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines

www.trendnet.com/registe

r

Täname, et te valisite

TRENDnet’i.

4

3. LEDid ja nupud

1-3 (Etherneti)

PWR (Power)

Reset nupp

Sünkroniseerima

PL (Powerline)

5

Märkus:

Järgmised tegurid võivad mõjutada elektisidesüsteemi ühenduse kvaliteeti: energiatarbimisega. (Nt mikrolaineahi, puhur, kuivati, triikraud, nõudepesumasin, jne)

Samuti võib teie kodune elektrijuhtmete halb kvaliteet põhjustada täiendavat müra elektrisidesüsteemile.

Vahemaa - Pikad elektrijuhtmed elektrisüsteemis, milledega on omavahel ühendatud teie elektrisidesüsteemi adapterid.

Etherneti / arvutivõrgu pordid asuvad seadme taga.

6

Tõrkeotsing

1. Ma tegin kindlaks, et Powerline seade on töökohaga ühendatud, aga ma ei näe teisi Powerline seadmeid. Mida ma peaksin tegema?

1. Veenduge, et te kasutate Cat5, Cat5e või Cat6 Ethernet kaableid

2. Adapterid on ühedatud voolupisitikutesse,

3: Veenduge, et TPL-305E seinakontaktid oleks ühendatud samasse elektrisüsteemi ja/või elektrikilpi.

4. Kui teil ikkagi ei õnnestu saada ühendust vaatamata eelmistele sammudele, siis palun tehke reset mõlemale TPL-305E adapterile, mis taastab tehase algseaded. Vaikimisi on võrgu nimeks/võtmeks "HomePlugAV". TPL-305E Reset nupp asub esiküljel LEDide paneelil. a: Nõela või kirjaklambri abil vajutage ja hoidke Reset nuppu 1 sekund ja vabastage see. LED'id kustuvad ja süttivad uuesti.

b: Kui on loodud ühendus, siis PL LED hakkab helenduma. Kõikidel TPL-305E elektrisidesüsteemi adapteritel, mis on omavahel ühendatud peab olema samasugune arvutivõrgu nimi/võti.

Märkus: kui teil tekib probleeme oma seadmete resettimisega, siis võtke elektrisidesüsteemi adapter(id) pistikupesast, oodake 15 sekundit ja ühendage adapter(id) uuesti vooluvõrku, ning proovige korrata resettimise protseduuri.

2. Ma näen Powerline arvutivõrgus oma Powerline seadmeid, aga ei saa Internetiühendust. Mida ma peaksin tegema?

Eeldades, et elektriliinisidevõrk on ühendatud ruuteriga:

1. Ärge ühendage seadmeid pikendusjuhtmesse või ülepinge kaitsesse

2. Veenduge, et teie ruuter oleks ühendatud internetiga ja üks ruuteri LAN portidest oleks

ühendatud TPL-305E arvutivõrgu porti (1-3). Kontrollige korraliku ühenduse kinnituseks nii

TPL-305E kui ruuteri arvutivõrgu LED'e .

3: Veenduge, et teie arvuti TCP/IP seadistused on määratud "Obtain an IP aadress automatically"

(vaadake allpool olevaid samme)

Windows 7

1.

Avage

Control Panel

, klikkige

Network and Internet

, klikkige

Network and Sharing Center

, klikkige

Change Adapter Settings

ja siis tehke parem klikk

Local Area Connection

ikoonil ja siis klikkige

Properties

.

1.

Klikkige

Internet Protocol Version

4(TCP/IPv4)

ja siis klikkige

Properties

. Siis klikkige

Obtain an IP address automatically

.

7

Windows Vista

1.

Avage

Control Panel

, klikkige

Network and Internet

, klikkige

Network and Sharing Center

, klikkige

Manage Network Connections

ja siis parem klikkige

Local Area Connection

ikoonil ja siis klikkige

Properties

.

2.

Klikkige

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

ja siis klikkige

Properties

. Siis klikkige

Obtain an IP address automatically

.

Windows XP/2000

1.

Avage

Control Panel

ja topeltklikkige

Network

Connections

ikoonil, paremklikkige

Local Area

Connection

ikoonil ja seejärel klikkige

Properties

.

2.

Klikkige

Internet Protocol (TCP/IP)

ja seejärel klikkige

Properties

. Klikkige

Obtain an IP automatically

ja seejärel klikkige

OK

.

3. Mul on HomePlug 1.0 või HomePlug turbo arvutivõrk. Saan ma seda oma võrguga kasutada?

TPL-305E ei ühildu HomePlug 1.0 või HomePlug turbo-ga.

4. Kui ma olen vajutanud reset nuppu, kas ma pean oma TPL-305E ümberseadistama?

Ei, TPL-305E peaks automaatselt võtma ühenduse seadmetega, kui kõikidel seadmetel on taastatud tehase vaikesätted.

Kui teil on jätkuvalt probleeme või küsimusi

TPL-305E

kohta, palun võtke ühendust TRENDneti tehnilise toega.

8

Sertifikaadid:

Seade on testitud ning vastab FCC ja CE reeglitele.

Seade vastab järgmistele tingimustele:

(1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid.

(2) Seade peab võtma vastu kõiki signaale, sealhulgas signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.

Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejääkidega.

Abivahendite olemasolu korral palume

ümbertöötlemiseks sorteerida. Jäätmete

ümbertöötlemise kohta küsige nõu oma kohalikult jaemüüjalt.

MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRE EEST, MIS ON

PÕHJUSTATUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE

ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE SEADMELE.

Copyright ©2011. All Rights Reserved. TRENDnet.

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement