Brother HL-1250 de handleiding

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

Brother HL-1250 de handleiding | Manualzz

Laserprinter HL-1030/1240/1250/1270N

Installatiehandleiding

Lees deze handleiding voordat u de printer gaat gebruiken aandachtig door.

U dient eerst de hardware op te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken.

❏ Stel eerst vast welk besturingssysteem uw computer gebruikt

(Windows

®

3.1x, 95/98, NT

®

4.0 of Macintosh), zodat u weet welke methode u tijdens de installatie moet volgen.

❏ Koop de juiste interfacekabel voor uw computer (parallel, USB

* 1 of netwerk * 2 ).

❏ Volg de instructies in deze handleiding die betrekking hebben op uw besturingssysteem en op uw kabel.

©1999 Brother Industries, Ltd. Windows

® en Windows

®

NT zijn handelsmerken van Microsoft Corporation die in de V.S. en andere landen geregistreerd zijn. Macintosh en iMac zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaars.

Inhoudsopgave

Onderdelen

Alleen voor Windows

®

-gebruikers

(Windows

®

3.1x, 95/98 of NT 4.0)

U kunt de printer makkelijk instellen aan de hand van de instructies voor de voorbereidende installatie die op de meegeleverde CD-ROM staan.

Alleen voor Windows

®

-gebruikers zonder CD-

ROM

(Windows

®

3.1x, 95/98 )

Als u geen CD-ROM hebt, volgt u de instructies in dit hoofdstuk.

Alleen voor Windows

®

-gebruikers met USB

(Windows

®

98 / Niet de HL-1030)

De stappen in dit hoofdstuk zijn van essentieel belang als u de USB-interfacekabel gebruikt.

Alleen voor Macintosh-gebruikers

(iMac en Power Macintosh G3 met USB /

Niet de HL-1030

)

U kunt de printer instellen aan de hand van de instructies voor de voorbereidende installatie die staan op de meegeleverde CD-ROM.

Problemen oplossen

Onderdelen

Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen. Bewaar alle verpakkingsmateriaal en de doos. Deze komen u later nog van pas wanneer u de printer moet vervoeren.

✒ Opmerking

Sommige afbeeldingen zijn gebaseerd op de HL-1240/1250 printers. Op de achterkant van de HL-1270N printer is een netwerkinterface aangebracht.

Drumkit (compleet met tonercassette)

Netsnoer

Printer

CD-ROM

Diskette

Documentatie

Op de CD-ROM staan: Instructies voor voorbereidende installatie

Printer driver

Lettertypen

Gebruikershandleiding

Instructievideo

Netwerkhulpprogramma’s *2

Op de diskette staan: Printer driver, alleen voor Windows ®

*1 Niet de HL-1030

*2 Alleen voor de HL-1270N

Alleen voor Windows

®

-gebruikers

(Windows

®

3.1x, 95/98 of NT 4.0)

U kunt de printer makkelijk instellen aan de hand van de instructies voor de voorbereidende installatie die op de meegeleverde CD-ROM staan.

Stap 1 De CD-ROM plaatsen

1.

Zet uw PC aan. Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM-station.

Het openingsscherm wordt automatisch geopend in Windows

®

95/98/NT4.0.

Als dit scherm niet verschijnt, klikt u op Start, kiest u Uitvoeren en voert u de letter in die uw CD-ROM-station aanduidt gevolgd door START.EXE.

Als u Windows

®

3.1x gebruikt, klikt u in het menu Bestand van Programmabeheer op de optie Starten, en voert u de letter in die uw CD-ROM-station aanduidt gevolgd door START.EXE.

2. Klik op het modelnummer van uw printer.

3.

Selecteer de gewenste taal en volg de instructies op het scherm.

Stap 2 Voorbereidende installatie

1.

Klik op Voorbereidende installatie .

2.

U kunt de handelingen voor de voorbereidende installatie bekijken op de videofilm.

3.

Selecteer de interfacekabel die u zult gebruiken (parallel, USB of netwerk).

Stap 3 De printer driver installeren

1.

Als u klikt op Nu , kunt u de printer driver en de lettertypen onmiddellijk installeren

2.

Nadat de printer driver is geïnstalleerd, wordt het venster HL-

1030/1240/1250/1270N geopend.

Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Als uw printer met een parallelle interfacekabel is aangesloten, is de installatie nu voltooid. Als uw printer met een USB-interfacekabel is aangesloten, dient u ook de instructies

Alleen voor Windows

®

-gebruikers met USB (Windows

®

98 /

Niet de HL-1030)

” te volgen.

Raadpleeg de “Netwerkinstallatiehandleiding” als u de printer op een netwerk wilt aansluiten.

Alleen voor Windows

®

-gebruikers zonder

CD-ROM

(Windows

®

3.1x, 95/98)

Als u geen CD-ROM hebt, volgt u de instructies in dit hoofdstuk.

Stap 1 De drumkit installeren

1.

Maak het voorpaneel open.

2.

Pak de drumkit uit. Schud hem voorzichtig 5 of 6 keer heen en weer om de toner gelijkmatig in de tonercassette te verspreiden.

3.

Plaats de drumkit in de printer.

4.

Duw deze zo ver mogelijk in de printer.

5.

Sluit het voorpaneel.

Stap 2 Papier in de papiercassette plaatsen

1.

Trek de papiercassette helemaal uit de printer.

2.

Stel de papiergeleiders af op de lengte en de breedte van het gebruikte papier; ze moeten in een van de gleuven schieten.

3.

Plaats het papier in de papiercassette. Controleer dat het papier plat in de papiercassette ligt.

4.

Installeer de papiercassette weer in de printer.

Stap 3 De testpagina afdrukken

1.

De stroomschakelaar moet uitstaan. Sluit het netsnoer aan op de printer.

2.

Steek het netsnoer in het stopcontact. Zet de stroomschakelaar aan.

3.

Nadat de printer is opgewarmd, zal het Ready -lampje niet meer knipperen, maar blijft het branden.

4.

Druk op de toets op het bedieningspaneel. De printer zal de testpagina afdrukken. Controleer of de testpagina fouten bevat.

Stap 4 De printer en uw PC op elkaar aansluiten

1.

Zet de printer uit.

2.

Sluit de parallelle interfacekabel aan op uw PC en sluit deze vervolgens aan op de printer.

3.

Gebruik de draadklemmen op de printeraansluiting om de parallelle interfacekabel vast te zetten.

4.

Zet de printer aan.

Stap 5 De printer driver vanaf de diskette installeren

1.

Zet uw PC aan. Klik op Annuleren als de wizard "Nieuwe hardware toevoegen" verschijnt.

2. Plaats de diskette in uw diskettestation. (Voor Windows 3.1x volgt u de instructies op het etiket van de diskette.)

3.

Klik op Start en selecteer Uitvoeren.

4.

Typ A:\SETUP en kik op OK. Volg de instructies op uw computerscherm. De printer driver wordt geïnstalleerd, waarna de installatie is voltooid.

Alleen voor Windows

®

-gebruikers met USB

(Windows ® 98 / Niet de HL-1030)

De stappen in dit hoofdstuk zijn van essentieel belang als u de USB-interfacekabel gebruikt.

Stap 1 t/m 3

Volg de instructies voor de CD-ROM voorafgaand aan dit hoofdstuk.

Stap 4 De USB driver installeren

1.

Controleer of de printer aanstaat.

2.

Sluit de USB-interfacekabel aan op uw PC en sluit deze vervolgens aan op de printer.

3.

De wizard "Nieuwe hardware

toevoegen" verschijnt. Klik op

Volgende .

4.

Selecteer de optie die zoekt naar het beste stuurprogramma voor uw apparaat en klik op Volgende .

5.

Selecteer "CD-ROM-station" en klik op Volgende .

6.

Klik op Volgende . De USB-driver wordt geïnstalleerd.

7.

Volg de instructies op uw computerscherm.

Stap 5 De printerpoort op uw PC instellen

1.

Nadat uw PC opnieuw is opgestart, klikt u op Start en selecteert u onder

Instellingen de optie Printers.

2.

Selecteer onder Printers het pictogram van uw printermodel.

3.

Selecteer in het menu Bestand de optie Eigenschappen.

4.

Klik op het tabblad Details.

Selecteer in het vak "Afdrukken

naar de volgende poort" de optie

BRUSB:(USB-printerpoort). Klik op OK . De installatie is nu voltooid.

Alleen voor Macintosh-gebruikers met USB

(iMac en Power Macintosh G3 met USB / Niet de HL-1030)

U kunt de printer instellen aan de hand van de instructies voor de voorbereidende installatie die staan op de meegeleverde CD-ROM.

Stap 1 De CD-ROM plaatsen

Zet uw Macintosh aan. Plaats de CD-

ROM in uw CD-ROM-station. Dit venster wordt automatisch geopend.

Stap 2 Voorbereidende installatie

Klik op dit pictogram om de videofilm te bekijken waar de handelingen voor de voorbereidende installatie worden geïllustreerd.

Stap 3 De printer driver installeren

Klik op dit pictogram om de printer driver te installeren. De installatie is nu voltooid.

Bedieningspaneel

Drum

Ready

Paper

Alarm

Toner

Data

Lampje is UIT

Lampje knippert

Lampje brandt

LED

Drum

Ready

Bijna opgebruikt.

Slaapstand

(met tussenpozen van 1 seconde) Bezig met opwarmen

Klaar om af te drukken

" kap open " of printerfout.*3 Alarm

Data

Ready +

Alarm

Geen gegevens

Gegevens worden ontvangen

Er zitten nog gegevens in het printergeheugen *4

Papierdoorvoerstoring of papier op

(papiercassette of sleuf voor handinvoer) of scheef ingevoerd

(elke 5 seconden): Toner bijna op

Toner op

Alarm +

Data

Toets

Afdrukken annuleren

Als u tijdens het afdrukken op deze toets drukt, zal de printer onmiddellijk stoppen met afdrukken en het papier uitwerpen.

Ontwaken Staat de printer in slaapstand, dan zal hij na een druk op deze toets automatisch ontwaken.

Form feed Als het Data-lampje brandt, moet u op deze toets drukken. De printer zal dan automatisch de gegevens afdrukken die nog in het geheugen zitten.

Terugstellen na een fout

Opnieuw afdrukken

Als de printer de foutmelding blijft aangeven, moet u op deze toets drukken om deze melding te wissen en de printer terug te stellen.

Als het Data-lampje uit is en u de toets op het bedieningspaneel ingedrukt houdt totdat alle lampjes gaan branden, zal de printer de laatste taak opnieuw afdrukken. Als er niet voldoende geheugen is, wordt alleen de laatste pagina afgedrukt.

*3 Printerfouten: " Geheugen vol ", " Buffer vol ",

“ Storing in XXX Interface ".

*4 Blijft het Data-lampje langere tijd branden en wordt er niets afgedrukt, druk dan op deze toets om de resterende gegevens af te drukken.

Snelle printerinstelling

(Alleen voor Windows

®

gebruikers)

Met dit programma kunt u driverinstellingen die vaak veranderd moeten worden, snel wijzigen zonder dat u daarvoor telkens het venster met de printereigenschappen hoeft te openen. Dit programma wordt automatisch opgestart wanneer deze printer driver wordt geselecteerd. U kunt de instellingen wijzigen door met de rechter muisknop op het pictogram te klikken.

Dit hulpprogramma is uitsluitend bedoeld voor Windows

95/98/NT4.0. Het kan niet worden gebruikt met

Windows

®

3.1x.

Problemen oplossen

Probleem

Alle lampjes zijn uit.

Alarm-lampje brandt.

Alarm- en Ready-lampjes knipperen.

Oplossing

Controleer of de printer misschien in de slaapstand staat.

- Druk op de toets op het bedieningspaneel.

Controleer dat het netsnoer goed is aangesloten.

Controleer dat de printer aanstaat.

Controleer dat het voorpaneel helemaal is gesloten.

Controleer dat het papier op juiste wijze in de papiercassette of de sleuf voor handinvoer is geplaatst.

Controleer of het papier misschien in de printer is vastgelopen.

Controleer dat de drumkit goed is geïnstalleerd.

Alarm- en Data-lampjes knipperen.

De printer drukt geen testpagina af via het bedieningspaneel.

Gegevens zijn via de PC verzonden, maar de printer drukt niet af en het

Data-lampje knippert.

The printer drukt onverwachts af, of drukt wartaal af.

Controleer of er reeds een document via uw PC is afgedrukt.

- Als er eenmaal een document via uw PC is afgedrukt, kan de printer geen testpagina meer afdrukken.

Controleer dat de juiste printer driver is geselecteerd.

Controleer dat de printerkabel niet te lang is.

- Wij raden u aan om een kabel te gebruiken die niet langer is dan 2 meter.

- Gebruik een andere kabel.

Controleer dat de printerkabel niet beschadigd of gebroken is.

- Gebruik een andere kabel.

Controleer of u een apparaat voor interface-omschakeling gebruikt.

- Verwijder dit, sluit uw PC en printer rechtstreeks op elkaar aan en probeer opnieuw.

Controleer dat de juiste printer driver is geselecteerd.

Controleer dat de printer niet is aangesloten op een parallelle poort die wordt gebruikt door een scanner of een apparaat voor opslag van grote hoeveelheden gegevens.

Verwijder alle andere apparatuur en sluit alleen de printer op de poort aan. Probeer vervolgens opnieuw.

Schakel het statusvenster uit in het tabblad Opties apparaat van de printer driver.

Probleem

Wanneer u de functie

Opnieuw afdrukken gebruikt, drukt de printer niet alle pagina's van de laatste taak af, alleen de laatste pagina.

Oplossing

Plaats extra geheugen in de printer. Soms is het niet mogelijk om een grote taak opnieuw af te drukken, zelfs niet als u extra geheugen hebt geplaatst.

Alleen voor Windows

®

-gebruikers

Probleem

De printer drukt niet af.

De melding "Er is een fout opgetreden bij het schrijven naar LPT1: (of

BRUSB)" verschijnt op uw computerscherm.

De USB-driver is geïnstalleerd, maar kan de

BRUSB:poort niet vinden

Oplossing

Controleer dat de printer aanstaat.

Controleer dat het voorpaneel helemaal is gesloten.

Controleer dat er papier in de papiercassette of de sleuf voor handinvoer is geplaatst.

Controleer dat het netsnoer goed is aangesloten.

Controleer dat de printerkabel goed is aangesloten.

Controleer dat de printerkabel niet beschadigd of gebroken is.

Gebruik een andere kabel.

Controleer of u met een apparaat voor interfaceomschakeling misschien een andere printer hebt geselecteerd.

1 Dubbelklik op het bestand "DeinsUSB.exe" in de USBdirectory van de CD-ROM.

2 Zet printer uit en weer aan.

3 De wizard "Nieuwe hardware toevoegen" verschijnt weer.

Volg de instructies in de Wizard en installeer de driver opnieuw.

Alleen voor Macintosh-gebruikers

Probleem

L-1240 (of HL-1250 of

HL-1270N) staat niet in de Kiezer.

Oplossing

Controleer dat de printer aanstaat.

Controleer dat de USB-interfacekabel of de netwerkkabel goed is aangesloten.

Controleer dat de printer driver goed is geïnstalleerd.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Laser
  • 600 x 600 DPI
  • Printing colours: Black
  • A4 10 ppm
  • LED Built-in display
  • Total input capacity: 250 sheets
  • Internal memory: 2 MB Built-in processor 66 MHz

Related manuals

Download PDF

advertisement