Fritel RG 3140 Raclette Grill Owner's Manual

Fritel RG 3140 Raclette Grill Owner's Manual
RACLETTE GRILL
RG 3140
GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vooraleer u dit toestel in gebruik neemt!
Bewaar deze zorgvuldig.
MODE D'EMPLOI
Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser cet appareil!
Conservez-le soigneusement.
INSTRUCTION MANUAL
Attentively read the user manual before using this appliance.
Keep the manual carefully!
GEBRAUCHSANLEITUNG
Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen! Bitte sorgfältig aufbewahren.
Beschrijving – Description – Beschreibung
3
2
4
5
1
1.
2.
3.
4.
5.
Raclette pannetjes – 6 stuks
Houten spatels – 6 stuks
Omkeerbare bakplaat (Teppanyaki/pannenkoeken)
Robuust onderstel met antislip voeten
Aan/Uit schakelaar
1.
2.
3.
4.
5.
Raclette pans – 6 pieces
Wooden spatulas – 6 pieces
Reversible baking plate (Teppanyaki/pancakes)
Robust base with non skid feet
On/Off switch
De fabrikant behoudt zich het recht voor om ten allen
tijde technische en andere wijzigingen aan te brengen
1. Poêlons à raclette – 6 pièces
2. Spatules de bois – 6 pièces
3. Plaque de cuisson réversible (Teppanyaki/crêpes)
4. Base robuste avec pieds antidérapants
5. Interrupteur Marche/Arrêt
The manufacturer maintains the right to introduce
technical and or other changes at any time.
1. Raclette-Pfännchen – 6 Stück
2. Holzspachteln – 6 Stück
3. Umkehrbare Backplatte (Teppanyaki/Pfannkuchen)
4. Robustes Untergestell mit Antirutschfüßen
5. Ein-/Ausschalter
Le fabricant se réserve à tout temps le droit d’apporter
des modifications de type technique ou autre.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische oder
andere Änderungen am Gerät vorzunehmen.
Dit apparaat voldoet aan alle Europese veiligheidsvoorschriften en beschikt over het CE label en is alleen geschikt voor
huishoudelijk gebruik.
Cet appareil satisfait à toutes les normes de sécurité européennes et dispose du label CE. Il est uniquement conçu pour
usage domestique.
This appliance meets all the European safety prescriptions, carries the CE label and is only suited for domestic use.
Dieses Gerät entspricht allen Europäischen Sicherheitsvorschriften, verfügt über das CE-Label und ist ausschließlich für
den Einsatz im Haushalt geeignet.
2
NL – GEBRUIKSAANWIJZING
Proficiat! U kocht zonet een toestel van topkwaliteit, waaraan u jaren plezier zult beleven. Lees de gebruiksaanwijzing
aandachtig vooraleer u uw toestel in gebruik neemt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!
Personen die deze gebruiksaanwijzing NIET gelezen hebben, mogen dit toestel NIET gebruiken.
Vergeet ook NIET de garantiebepalingen te lezen.
1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit toestel is gebouwd in overeenstemming met de Europese CE-veiligheidsnormen en beantwoordt aan de algemeen
erkende regels van de techniek en aan de voorschriften in verband met de veiligheid van elektrische toestellen. Zoals
voor alle elektrische huishoudtoestellen dienen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden om
ongevallen te vermijden en om beschadigingen te vermijden.
•
LET OP! Verbrandingsgevaar! Door gebruik van het toestel
ontstaan hete oppervlakken. Raak enkel de handgrepen of de Aan/Uit
knop aan terwijl het toestel in werking is.
• LET OP! Ook na het uitschakelen van het toestel blijven er hete
oppervlakken die verbrandingsgevaar opleveren. Laat het toestel
steeds volledig afkoelen alvorens het te verplaatsen, te reinigen of op
te bergen.
• Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, door
personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke
capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis,
op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies ontvangen
aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op
voorwaarde dat zij de betreffende gevaren begrijpen. Kinderen mogen
NIET met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet
uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze minimum 8 jaar zijn en
onder toezicht staan. Hou het toestel en het snoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar.
• Het toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik op
kamertemperatuur en voor gelijkaardige toepassingen zoals:
personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgeving;
boerderijen; klanten in hotels, motels en andere residentiële
omgevingen; bed & breakfast omgevingen.
3
• De bedieningsknop, het elektrisch snoer en de stekker NOOIT met
natte handen aanraken. Het toestel en het elektrisch snoer NOOIT in
water (of enige andere vloeistof) onderdompelen. Enkel reinigen met
een vochtige doek. Indien het toestel toch nat of vochtig zou worden,
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.
• Een beschadigd snoer kan elektrische shocks veroorzaken. Het toestel
NOOIT gebruiken indien het beschadigd is, gevallen is of een storing
vertoont of indien het snoer of de stekker beschadigd is. Breng het
toestel in al deze gevallen onmiddellijk naar uw verkooppunt of erkend
hersteller.
• Verwijder na gebruik steeds onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact. Doe dit ook als het toestel niet in gebruik is, vooraleer u
het reinigt en vooraleer u het verplaatst. Trek hierbij NOOIT aan het
snoer zelf, maar enkel aan de stekkerkop.
• Gebruik NOOIT aparte timers of afstandbedieningsystemen.
• Gebruik het toestel enkel waarvoor het bestemd is, namelijk om voedingswaren te bakken op de bakplaat en om te
racletten met pannetjes onder de grill. Het toestel mag niet voor andere doeleinden gebruikt of gecombineerd
worden met andere toestellen!
• Het toestel steeds op een hittebestendige, vaste en vlakke ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel zodat
het toestel niet kan kantelen of schuiven.
• NOOIT verlengsnoeren of contactdozen gebruiken. Plaats het toestel dicht bij een stopcontact en sluit het steeds
rechtstreeks aan. Rol bij gebruik steeds het volledige snoer af.
• Laat het snoer NOOIT over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
• Het toestel NOOIT aan het elektrisch snoer vastnemen of verplaatsen. Het elektrisch snoer nooit plooien,
vastklemmen, rond het toestel draaien of over een scherpe rand trekken.
• Gebruik het elektrisch snoer en het toestel NOOIT in de nabijheid van warmtebronnen zoals fornuizen, ovens of
verwarming.
• Het toestel NOOIT in nabijheid van gordijnen, muurdecoratie, kleding, vaatdoeken of andere ontvlambare
voorwerpen plaatsen.
• Bedek het toestel NOOIT wanneer het in werking is.
• Gebruik NOOIT accessoires van andere toestellen.
• Leg NOOIT ontvlambare of hitte geleidende voorwerpen op de bakplaat, zoals bv. een handdoek, keukenrol,
bestek,...
• Dit toestel is NIET geschikt om bereidingen te flamberen.
• Dit toestel is NIET geschikt voor gebruik met houtskool of andere brandstoffen.
• Giet NOOIT koud water op de bakplaat zolang deze nog heet is.
• Laat rond het toestel min. 0,5 m vrije ruimte en min. 1 m in de hoogte om schade door hitte of vetspatten te
vermijden en om ongehinderd te kunnen werken.
• Het toestel mag buitenshuis gebruikt worden, op voorwaarde dat:
*Het elektrisch snoer regelmatig gecontroleerd wordt op beschadigingen. Is dit het geval, het toestel niet meer
gebruiken, maar onmiddellijk terugbrengen naar uw verkooppunt.
*Het toestel dient aangesloten te worden op een stopcontact met aarding 230V.
*De stroomvoorziening voor het toestel dient te gebeuren via een aardlekschakelaar (RCD) met een aardlekstroom
van maximaal 30 mA.
4
• Gebruik het toestel enkel en alleen op de netspanning zoals deze aangegeven op het typeplaatje.
• Het toestel mag enkel gebruikt worden indien correct gemonteerd.
• Herstellingen mogen alleen door een erkend vakman of door een erkende herstellingsdienst uitgevoerd worden.
2. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Controleer of de netspanning van uw toestel (230 Volt) overeenkomt met de netspanning in uw huis.
• Verwijder alle verpakkingen en stickers.
• Plaats de bakplaat en de pannetjes op/in het toestel.
• Schakel het toestel aan en laat het opwarmen gedurende ongeveer 10 minuten.
OPGELET: Bij het eerste gebruik kan het toestel een geur afgeven en kan er lichte rookontwikkeling ontstaan. Dit is
normaal en verdwijnt vanzelf.
• Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
• Laat het toestel volledig afkoelen.
• Verwijder de omkeerbare bakplaat en de pannetjes. Reinig de pannetjes en de omkeerbare bakplaat zoals
omschreven in ‘reiniging’ vooraleer u het toestel voor de eerste maal gebruikt.
• Plaats de omkeerbare bakplaat en de pannetjes terug in het toestel.
• Het toestel is nu klaar voor gebruik.
3. STARTEN MET BAKKEN
• Wikkel het snoer steeds volledig af en steek pas dan de stekker in een stopcontact met aarding 230V.
• Schakel het toestel in d.m.v. de Aan/Uit schakelaar. Als het toestel aan staat verlicht deze schakelaar.
• OPGELET: Het toestel wordt nu heet. Laat het toestel gedurende ongeveer 20 min. Voorverwarmen.
▪ OPGELET: gebruik NOOIT bevroren voedingswaren! Indien u ontdooide voedingswaren gebruikt, dep dan eerst het
overtollig vocht weg, zo niet zal u geen perfect bakresultaat bekomen.
TIP: om kleven te voorkomen kan u wat zout op de bakplaat strooien.
▪ Leg nu de voedingswaren op de bakplaat en/of vul de pannetjes en plaats deze onder de grill.
▪ Gebruik geen scherpe voorwerpen om de voedingswaren om te draaien of te verwijderen, dit zou de antikleef laag
van de bakplaat/pannetjes kunnen beschadigen.
▪ Trek na gebruik de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en schakel het toestel uit.
▪ Laat het toestel volledig afkoelen alvorens het te verplaatsen, de bakplaat te verwijderen of te reinigen.
4. REINIGING
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Laat het toestel volledig afkoelen alvorens de omkeerbare bakplaat te verwijderen.
• Verwijder dan alle bakresten van de zoutsteen/bakplaat.
• De bakplaat en de pannetjes zijn vaatwasser bestendig. Indien u echter verkiest om ze met de hand af te wassen in
een warm zeepsopje, gebruik dan een zachte doek, NOOIT harde afwasborstels.
• De houten spatels wast u best met de hand af in een warm zeepsopje.
• De basis van het toestel evenals de behuizing kunnen gereinigd worden met een vochtige doek.
Deze NOOIT in water of in enige andere vloeistof onderdompelen.
• Berg het toestel op een droge en vorstvrije plaats op.
5. NUTTIGE WENKEN BIJ STORINGEN
Bij een storing aan het toestel, het toestel NIET gebruiken. Doorloop eerstvolgende controlepunten:
Het toestel warmt NIET op of het controlelampje brandt NIET:
o Controleer of uw toestel op de juiste netspanning is aangesloten en dat er netspanning is.
5
o
=> Indien de storing nog NIET is opgelost dient u zich tot uw verkooppunt te wenden.
Bij beschadiging van het snoer, uw toestel NIET gebruiken en onmiddellijk binnenbrengen bij uw verkooppunt.
HET APPARAAT IS ONTWORPEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK
VERVALLEN DE GARANTIEVOORWAARDEN.
DEFECTEN EN/OF BESCHADIGINGEN TEN GEVOLGE VAN HET NIET NALEVEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING
WORDEN NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE.
6. GARANTIEBEPALINGEN
De garantie loopt vanaf de aankoopdatum. De garantie bedraagt 2 jaar.
Bepalingen van de garantie:
• De waarborg dekt de herstellingen en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als
defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. De
waarborg dekt NIET de beschadiging.
• De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.
• De verzendingskosten heen en terug naar het herstelcentrum zijn steeds ten laste van de koper.
• De garantie wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van de aankoopfactuur.
• De garantie kan niet ingeroepen worden voor normale slijtage.
De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen:
• Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
• Bij verkeerd, oneigenlijk, professioneel of abnormaal gebruik.
• Bij verbruik (bvb zoutsteen).
• Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
• Bij herstelling of wijziging door NIET-gemachtigde derden.
• Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
• Bij NIET naleven van de instructies in de gebruiksaanwijzing.
7. MILIEU
Gooi het toestel op het einde van zijn levensduur NIET weg samen met het normale huisvuil, maar lever het in
bij een officieel verzamelpunt om het te laten recycleren. Op deze wijze helpt u het milieu te beschermen.
8. AANSPRAKELIJKHEID
Alle aansprakelijkheden, zowel naar de gebruiker(s) als naar alle derden, die zouden voortvloeien uit NIET-naleving van
alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften, kunnen onder geen enkel beding ten laste worden
gelegd van de fabrikant. Bij NIET-naleving van deze veiligheidsvoorschriften vrijwaart de gebruiker van dit toestel, of
welke persoon ook die deze veiligheidsvoorschriften NIET heeft nageleefd, de fabrikant voor alle aansprakelijkheden
die de fabrikant hierdoor ten laste kunnen gelegd worden.
6
FR – MODE D’EMPLOI
Félicitations ! Vous venez d’acheter un appareil de haute qualité qui vous garantira beaucoup de plaisir. Lisez
attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le soigneusement !
Les personnes n’ayant pas lu ce mode d’emploi ne peuvent pas utiliser cet appareil.
N’oubliez PAS de lire les conditions de garantie !
1. CONSIGNES DE SECURITE
Cet appareil a été conçu conformément les normes de sécurité européennes CE et répond aux normes agréées
générales de la technique et au consignes relatées à la sécurité des appareils électriques. Comme pour tous les
appareils électroménagers, les précautions nécessaires doivent être prises afin d’éviter les accidents et les dégâts.
•
•
•
•
•
ATTENTION ! Danger de brûlures ! Quand l’appareil est en marche, certaines
surfaces s’échauffent. Ne touchez que les poignées ou l’interrupteur Marche/Arrêt
lorsque l’appareil est en marche ou avant qu’il ne soit entièrement refroidi.
ATTENTION ! Même après avoir débranché l’appareil, les surfaces restent encore
chaudes pendant un certain temps et peuvent donc toujours causer des brûlures.
Laissez d’abord entièrement refroidir l’appareil avant de le déplacer, nettoyer ou
ranger.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes avec
des capacités physiques, moteurs ou mentales diminuées, ou par des personnes
avec un manque de connaissance et d’expérience, à conditions qu’elles soient
surveillées ou reçoivent des instructions sur l’usage de l’appareil d’une façon sûre et à
condition qu’elles soient au courant des dangers potentiels. Les enfants ne peuvent
pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne peut pas se faire par des
enfants, à moins qu’ils aient au minimum 8 ans et qu’ils soient surveillés. Gardez
l’appareil et le cordon hors de la portée des enfants plus jeunes que 8 ans.
Cet appareil est uniquement prévu pour un usage domestique à température
ambiante et pour des applications similaires tels : cuisines de personnel de magasins,
bureaux et autres environnements professionnels ; par des clients dans des hôtels,
motels, chambres d’hôtes et autres environnements résidentiels.
Ne JAMAIS toucher le bouton de commande, le cordon électrique ou la fiche avec
des mains mouillées. Ne JAMAIS IMMERGER l’appareil, le cordon ni la fiche dans
l’eau (ou tout autre liquide). Nettoyez-les uniquement avec un chiffon humide. Si
l’appareil devrait quand même être mouillé ou humide, retirez immédiatement la
fiche de la prise de contact.
7
• Un cordon endommagé peut causer des chocs électriques. N’utilisez JAMAIS
l’appareil si la fiche ou le cordon est endommagé, si l’appareil est tombé ou s’il
montre un dérèglement. Retournez immédiatement l’appareil à votre point de
vente ou à un service de réparation agrée.
• Retirez toujours la fiche de la prise dès que le travail est terminé. Retirez-la
également lorsque l’appareil n’est pas utilisé avant de démonter l'appareil pour le
nettoyer et avant de le déplacer. Pour ce faire, ne tirez JAMAIS au cordon électrique,
uniquement à la fiche.
• N’utilisez jamais de minuteur ou de systèmes télécommandés.
• N’utilisez cet appareil que pour ce qu’il a été conçu, c'est-à-dire cuisiner des aliments sur la plaque de cuisson et faire
une raclette dans les poêlons sous le gril. L’appareil ne peut être utilisé à d’autres fins ni être utilisé en combinaison
avec d’autres appareils.
• Placez toujours l’appareil sur une surface thermorésistante stable et plane, comme une tablette de cuisine ou une
table, pour éviter que l’appareil ne puisse basculer ou glisser.
• N’utilisez JAMAIS de rallonge ou de boîte de branchement. Placez toujours l’appareil près d’une prise et branchez
toujours l’appareil à une prise directe. Déroulez toujours entièrement le cordon.
• Ne laissez JAMAIS pendre le cordon électrique du bord de la table ou de la tablette.
• Ne prenez ou ne déplacez JAMAIS l’appareil par le cordon électrique. Ne pliez ou ne coincez jamais le cordon
électrique, ne le tournez JAMAIS autour de l’appareil et ne le tirez JAMAIS sur un bord coupant.
• Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes (par exemple pierres de cuisson, fours, etc.).
• Tenez l’appareil éloigné des rideaux, décorations murales, vêtements, chiffons ou autres objets inflammables.
• Ne couvrez JAMAIS l’appareil lorsqu’il est en utilisation.
• N’utilisez JAMAIS d’accessoires d’autres appareils.
• Ne posez RIEN d’inflammable ou de conducteur sur la plaque de cuisson, comme p.ex. un essuie, du papier essuie
tout, des couverts, …
• Cet appareil n’est PAS prévu pour flamber des préparations.
• Cet appareil n’est PAS conçu pour une utilisation avec du charbon de bois ou autres combustibles.
• Ne versez JAMAIS d’eau froide sur la plaque lorsqu’elle est encore chaude.
• Laissez un espace de 0,5 m libre autour de l’appareil et minimum 1 m au-dessus pour éviter des endommagements
causés par la chaleur ou les éclaboussures de graisse et afin de pouvoir travailler sans problème.
• L’appareil peut être utilisé en dehors de la maison à condition :
o Que vous contrôliez régulièrement le cordon électrique pour des endommagements. Si c’est le cas, n’utilisez plus
l’appareil, mais ramenez-le immédiatement à votre point de vente.
o L’appareil doit être branché à une prise de terre 230V.
o L’appareil doit être connecté à un dispositif différentiel résiduel (DDR) avec courant de fuite de maximum 30 mA
• N‘utilisez l’appareil que sur la tension réseau comme indiqué sur la plaque signalétique.
• L’appareil ne peut être utilisé que lorsque monté correctement.
• Les réparations ne peuvent être réalisées que par un agent ou un service de réparation agréé.
2. AVANT LE PREMIER USAGE
• Vérifiez que la tension réseau de votre appareil (230V) coïncide avec la tension réseau de votre maison.
• Retirez tout emballage et autocollant.
• Placez la plaque de cuisson et les poêlons sur/dans l’appareil.
• Branchez l’appareil et laissez-le chauffer pendant environ 10 minutes.
ATTENTION : lors de la première utilisation il se peut que l’appareil dégage une odeur et produise un peu de fumée.
C’est normal et disparait tout seul.
8
• Débranchez l’appareil et retirez la fiche de la prise.
• Laissez refroidir entièrement l’appareil.
• Retirez la plaque de cuisson réversible/la pierre de sel et les poêlons. Nettoyez la plaque de cuisson et les poêlons
comme indiqué dans la section « Nettoyage » avant la première utilisation.
• Mettez la pierre de sel ou la plaque de cuisson et les poêlons dans l’appareil.
• L’appareil est prêt à l’usage.
3. COMMENCER A CUIRE
• Déroulez toujours entièrement le cordon et branchez la fiche sur une prise de terre d’un réseau 230V.
• Branchez l’appareil au moyen de l’interrupteur Marche/Arrêt. Lorsque l’appareil est branché cet interrupteur
s’illumine.
ATTENTION : l’appareil devient brûlant. Laissez préchauffer l’appareil pendant environ 20 minutes.
• ATTENTION : n’utilisez JAMAIS de nourriture surgelée ! Si vous utilisez de la nourriture décongelée, tamponnez-la
d’abord, sinon vous n’obtiendrez pas de résultat de cuisson parfait.
Astuce : saupoudrez la plaque de sel pour éviter que les aliments ne collent
• Mettez les aliments souhaités sur la plaque de cuisson et / ou remplissez les poêlons et mettez-les sous le gril.
• N’utilisez pas d‘objets pointus pour tourner ou retirer les aliments des poêlons car ceci pourrait endommager la
couche antiadhésive des poêlons.
• Après utilisation débranchez l’appareil et retirez la fiche de la prise.
• Laissez refroidir l’appareil entièrement avant de le déplacer, de retirer la pierre de sel ou de le nettoyer.
4. NETTOYAGE
• Retirez la fiche de la prise.
• Laissez entièrement refroidir l’appareil avant d’enlever la plaque de cuisson.
• Retirez les restes de cuisson de la plaque de cuisson
• La plaque de cuisson et les poêlons sont résistants au lave-vaisselle. Si vous souhaitez les laver à la main, utilisez une
eau savonneuse chaude, n’utilisez JAMAIS des brosses à vaisselle dures, uniquement un chiffon doux !
• Nettoyez de préférence les spatules de bois à la main dans une eau savonneuse chaude.
• La base de l’appareil, comme le manteau peuvent être nettoyés avec un chiffon humide. Ne JAMAIS immerger
l’appareil dans l’eau ou un autre liquide.
• Rangez l’appareil à un endroit sec et à l’abri du gel.
5. CONSEILS UTILES EN CAS DE DERANGEMENT
En cas de dérangement de l’appareil, ne plus utiliser l’appareil.
L’appareil ne chauffe pas ou la lampe témoin ne s’allume pas :
o Contrôlez si votre appareil est connecté à la tension réseau appropriée et s’il y a de la tension sur le réseau.
Au cas où aucun des conseils précités n‘est à la base du dérèglement, adressez-vous à votre point de vente.
o En cas de dommage au cordon, retournez immédiatement votre appareil à votre point de vente.
CET APPAREIL EST CONCU POUR USAGE DOMESTIQUE. EN CAS D’USAGE PROFESSIONNEL, LES
CONDITIONS DE GARANTIE ECHOIENT AVEC EFFET IMMEDIAT.
LES DEGATS ET/OU ENDOMMAGEMENTS SUITE AU NON-RESPECT DU MODE D’EMPLOI FONT EXPIRER LES
CONDITIONS DE GARANTIE.
9
6. CONDITIONS DE GARANTIE
La garantie prend cours à la date d’achat. La durée de la garantie est de 2 ans.
Effets de garantie :
• La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par nos services
techniques et au cas où le défaut est imputable aux vices de construction, de fabrication ou de matériel.La garantie ne
couvre pas les dommages à la plaque de cuisson suite à l’utilisation.
• La garantie n’est valable que pour l’utilisateur initial.
• Les frais de port aller et retour sont à charge de l’acheteur.
• La garantie n’est applicable que sur présentation de votre facture d’achat originale (pas de copie).
Les cas suivants font échoir automatiquement la garantie :
• Un raccordement incorrect, p.ex. une tension électrique excessive.
• Utilisation ou manipulations anormales, professionnelles ou abusives.
• Consommation (p.ex. pierre de sel)
• Entretien incorrect ou insuffisant.
• Toute réparation ou modification par des personnes non mandatées par nous en tant que fabricant.
• Appareils dont les numéros d’identification ont été effacés ou altérés.
• Le non-respect des instructions reprises dans le mode d’emploi.
• La garantie ne peut être invoquée en cas d’usure normale.
7. ENVIRONNEMENT
Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit prévu à cet effet
par les pouvoirs publics pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l’environnement.
8. RESPONSABILITE
Toutes les responsabilités, aussi bien envers le(s) utilisateur(s) qu’envers tous les tiers, qui résulteraient du non-respect
de toutes les prescriptions de sécurité prescrites dans ce mode d’emploi, ne peuvent à aucune condition être inculpées
au fabriquant. En cas de non-respect de ces prescriptions de sécurité, l’utilisateur de l‘appareil, ou toute autre personne
n‘ayant pas appliqué ces prescriptions de sécurité, préserve le fabriquant de toutes responsabilités qui de ce fait
pourraient être inculpées au fabriquant.
10
GB – USER MANUAL
Congratulations! You have just bought a high quality appliance, which will guarantee you years of pleasure. Attentively
read the user manual before using your appliance. Carefully preserve this user manual.
All persons who have not read the instruction manual are not allowed to use this appliance.
Pay ATTENTION to the warranty conditions
1. SAFETY PRESCRIPTIONS
This appliance has been built in accordance with the European CE safety standards and is compliant with the general
recognized standards and prescriptions with regard to the safety of appliances. As for all electrical appliances, the
necessary precautions need to be taken in order to avoid accidents or damages.
•
•
•
•
•
•
Attention! Burning danger! When using this appliance, certain surfaces will get
hot. Only touch the handles or the On/Off switch of the appliance when it is
functioning.
Attention! Even after switching off the appliance, some surfaces will remain hot for
some time, causing the risk of burns. ALWAYS let the appliance cool off entirely
before moving, cleaning or storing it.
This appliance may be used by children of min. 8 years old, by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge on
condition they are supervised and instructed to use the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children may not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older
than 8 years and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
This appliance is only intended to be used in household at room temperature and for
similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other operating
environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type
environments; bed and breakfast type environments.
NEVER touch the control button, the electrical cord and the plug with wet hands,
and NEVER immerse in water (or any other liquid). Only clean with a damp cloth.
Should they get wet anyway, immediately pull out the plug from the socket.
A damaged cord can cause electric shocks. NEVER use the appliance if it is
damaged, has fallen or shows a malfunction, or if the cord or plug are damaged. In
all these cases return the appliance to your sales point or authorized after sales
service.
11
• After use always remove the plug from the socket. Also proceed this way when the
appliance is not in use, before cleaning and moving. Therefore, NEVER pull the
cord, but only the plug.
• NEVER use separate timers or remote control systems.
• Use the appliance only what it is intended for, namely baking food on the baking plate and having raclette in the pans
under the grill. The appliance can never be used for other purposes or be combined with other appliances.
• ALWAYS place the appliance on a heat-proof, solid and flat base, such as a kitchen counter or table, so that the
appliance won’t move or turn over.
• NEVER use extension cords or sockets. Place the appliance near a power point and connect it directly. ALWAYS
completely unroll the power cord.
• NEVER let the cord hang over the edge of the table or counter.
• NEVER use the plug to lift or move the appliance. Never fold, clamp the cord or never turn it round the appliance or
never pull it over a sharp edge.
• NEVER place the cord near heat sources such as cookers, heatings or ovens.
• NEVER place the appliance near curtains, wall decoration, clothing, towels or other inflammable objects.
• NEVER cover the appliance when it is working.
• NEVER use accessories from other appliances.
• NEVER put inflammable or heat conductive objects on the baking plate, like for example a kitchen towel, kitchen
paper, cutlery, …
• This appliance is NOT suited for flambé.
• This appliance is NOT to be used with charcoal or other propellants.
• NEVER pour cold water on the baking plate as long as it is hot.
• Leave enough space around the appliance, min. 0,5m around and 1 m above, to avoid damage because of the heat or
splashes and to be able to work freely.
• The appliance may also be used outdoor, on the following conditions:
* The power cord should regularly be examined for signs of damage. If this is the case, do not use the appliance
anymore, but immediately return it to your sales point.
* The appliance must be connected to a socket-outlet having an earthed contact 230V.
* The appliance must be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current
not exceeding 30 mA
• Only use the appliance on the mains voltage as indicated on the identification label.
• The appliance may only be used if the stone has been placed correctly.
• Repairs can only be done by an approved technician or by an approved service center.
2. BEFORE THE FIRST USE
• Check if the mains voltage of your appliance (230 Volt) corresponds with the mains voltage in your home.
• Remove all packaging and stickers.
• Place the salt stone or the baking plate and the pans on/in the appliance.
• Turn on the appliance and let it heat up for about 10 minutes.
ATTENTION: Upon the first use, there might be a slight odor or smoke output. This is normal and will disappear by
itself.
• Turn off the appliance again, pull the cord from the socket.
• Let the appliance cool down completely.
• Remove the baking plate and the pans from the appliance. Clean the pans and the baking plate as described under
‘Cleaning’ before the first use.
• Put the salt stone or the reversible baking plate and the pans back into the appliance.
• The appliance is now ready for use.
12
3. START TO BAKE
• Completely unroll the power cord, and plug in the appliance in a 230 V socket.
• Turn the appliance on by means of the On/Off switch. When the appliance is turned on, the switch illuminates.
ATTENTION: the appliance will now get hot. Let the appliance preheat for about 20 minutes.
• ATTENTION: do not use frozen food! If you use defrosted food, make sure to pat the excess fluid with a paper towel,
otherwise you will not get a perfect result.
• ATTENTION: the salt stone can NEVER get into contact with acid food of with food seasoned with vinegar, mustard,
pickles, … The acids bite into the salt stone and can damage it.
TIP: Sprinkle some salt on the baking plate to prevent the food from sticking.
• Put the chosen food on the baking plate or in the pans and put them under the grill.
• Do not use sharp utensils to turn or (re)move the food as they could damage the non-stick coating of the baking
plates and the pans.
• After use switch off the appliance and pull out the plug.
• Let the appliance cool off entirely before moving it, removing the stone or cleaning it.
4. CLEANING
• Pull the plug from the socket.
• Let the appliance cool down entirely before removing the salt stone/baking plate.
• Remove the remainders of the baking from the baking plate.
• The baking plate and the pans are dishwasher proof. But if you choose to clean them by hand with hot water and
detergent, make sure NEVER to use stiff washing-up brushes, only a soft cloth!
• The wooden spatulas are to be cleaned by hand with some hot water and detergent.
• The base and the housing of the appliance can be cleaned with a damp cloth. NEVER IMMERSE these parts in water
or in any other liquid.
• Store on a dry and frost free place.
5. USEFUL TIPS IN CASE OF MALFUNCTIONS
Do not use the appliance when it is malfunctioning. First go through the following:
The appliance doesn’t warm or the control lamp doesn’t light up:
o Check if your appliance is connected to the right mains voltage, whether there is mains voltage, and if the
appliance was plugged in correctly.
If there is still a malfunctioning, please return the appliance to your sales point.
o If the cord is damaged, don’t use your appliance and return it to your sales point immediately.
THE APPLIANCE HAS BEEN DESIGNED FOR DOMESTIC USE. THE WARRANTY CONDITIONS EXPIRE UPON
PROFESSIONAL USE
DEFECTS AND/OR DAMAGES FOLLOWING TO THE NON OBSERVANCE OF THE USER MANUAL ARE NOT
COVERED BY THE WARRANTY.
6. WARRANTY CONDITIONS
Your warranty starts on the day of purchase. The warranty lasts 2 years.
Determination of warranty:
• The warranty covers every repair and/or replacement free of charge of the parts recognized defective by our
Department of Service after Sale if the damage is due to faulty design, material or construction. The warranty does
not cover damage or normal wear of the baking plate.
13
• The warranty is only valid for the first/original user.
• The transport costs are at the expenses of the purchaser.
• The warranty is only granted after presentation of your purchase invoice.
• The warranty cannot be invoked for normal wear and tear
The warranty expires automatically in the following cases:
• Incorrect connection, e.g. electric voltages.
• Abnormal or professional use or misuse handling.
• Consumption (f.ex. salt stone).
• Lack of care and cleaning
• Modifications or repairs made to the appliance by persons not authorized by us as a manufacturer.
• When reference numbers have been altered or been removed.
• When not respecting the instructions in the user instructions
7. ENVIRONMENT
Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an
official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment.
8. LIABILITIES
All liabilities, towards both consumer(s) and third parties, that could result from not observing all the safety regulations
prescribed in this user manual, can under no circumstances be charged to the manufacturer. In case of non-observation
of these safety regulations, the user of the deep fryer, or any other person not having observed these safety
regulations, protects the manufacturer from all responsibilities that he could be charged with.
14
DE - GEBRAUCHSANLEITUNG
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Geräts, an dem Sie sich jahrelang erfreuen werden. Lesen Sie die
Gebrauchsanleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen. Bitte sorgfältig aufbewahren!
Personen, die diese Gebrauchsanleitung nicht gelesen haben, dürfen das Gerät nicht benutzen. Bitte beachten Sie
die Gewährleistungsbedingungen!
1.
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Europäischen CE der Sicherheitsnormen hergestellt und es entspricht
den allgemein anerkannten Normen und Vorschriften bezüglich der Sicherheit von Geräten. Wie beim Gebrauch aller
elektrischer Haushaltsgeräte müssen einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, damit Unfälle und
Beschädigungen vermieden werden.
•
•
•
•
•
ACHTUNG! Verbrennungsgefahr! Durch die Verwendung dieses Geräts
entstehen heiβe Oberfläche. Fassen Sie nur den Handgriff oder den Ein-/Ausschalter
an, wenn das Gerät in Betrieb ist.
ACHTUNG! Auch nach dem Ausschalten des Geräts sind die Oberflächen noch
warm und gibt es noch Verbrennungsgefahr. Lassen Sie das Gerät also völlig
abkühlen, bevor Sie es reinigen oder aufräumen.
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren gebraucht werden. Physisch, motorisch
oder geistig behinderte Personen oder Personen, die nicht über die nötige Erfahrung
oder Sachkenntniss verfügen, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anweisung
benutzen und nur unter Bedingung, dass sie die betreffende Gefahr verstehen.
Kinder dürfen NICHT mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht
von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind min. 8 Jahre alt und stehen
unter Aufsicht. Das Gerät und das Netzkabel auβerhalb der Reichweite von Kindern
unter 8 Jahren aufbewahren.
Dieses Gerät ist nur zum Haushaltsgebrauch auf Zimmertemperatur geeignet, und
zum Gebrauch in ähnlichen Umgebungen wie: Personalküchen in Läden, Firmen
und anderen Arbeitsumgebungen; Bauernhöfe; von Kunden in Hotels, Motels und
anderen Residenz-Umgebungen; Bed & Breakfast Umgebungen.
Den Bedienungsknopf, das Elektrokabel und den Stecker NIEMALS mit nassen
Händen berühren. Das Gerät und das Elektrokabel NIEMALS in Wasser oder eine
andere Flüssigkeit tauchen. Reinigung ausschließlich mit einem leicht feuchten
Tuch. Falls das Gerät doch nass oder feucht werden sollte, den Netzstecker
unmittelbar aus der Steckdose ziehen.
15
• Ein beschädigtes Kabel kann Elektroschocks verursachen. NIEMALS das Gerät
gebrauchen, wenn es beschädigt oder gefallen ist, wenn es eine Störung hat oder
wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Bringen Sie in all diesen Fällen das
Gerät zur Verkaufsstelle oder zu einer anerkannten Reparaturstelle zurück.
• Ziehen Sie IMMER den Netzstecker aus der Steckdose, nachdem Sie es benutzt
haben. Tun Sie dies auch, wenn das Gerät nicht benutzt wird, wenn Sie es reinigen
wollen oder bevor Sie es umstellen. Fassen Sie zum Herausziehen IMMER den
Netzstecker an, ziehen Sie NIEMALS am Kabel selbst.
• Verwenden Sie NIEMALS separate Timer oder Fernbedienungen.
• Verwenden Sie das Gerät nur wofür es geeignet ist, d.h. zum Grillen von Nahrungsmitteln auf der Backplatte und
zum Raclette mit Pfännchen. Das Gerät darf nicht für andere Zwecke verwendet oder mit anderen Geräten
kombiniert werden!
• Das Gerät IMMER auf eine flache und stabile Oberfläche stellen, wie eine Arbeitsfläche oder einen Tisch, um das
Kippen/Verschieben des Geräts zu vermeiden.
• NIEMALS Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen verwenden. Stellen Sie das Gerät in die Nähe von einer
Steckdose und schließen Sie es mit dem Netzkabel direkt an. Das Netzkabel IMMER vollständig aus dem Kabelfach
ziehen.
• Lassen Sie das Netzkabel NIEMALS über die Kante einer Arbeistfläche/eines Tisches hängen.
• Fassen Sie das Gerät NIEMALS am Netzkabel an zum Umstellen. NIEMALS das Netzkabel knicken, kneifen, um das
Gerät wickeln oder über scharfe Kanten ziehen.
• Verwenden Sie das Netzkabel und das Gerät NIEMALS in der Nähe von Wärmequellen, Heizungen, Öfen oder
anderen Geräten, die Hitze entwickeln.
• Stellen Sie das Gerät NIEMALS in die Nähe von Vorhängen, Mauerdekorierungen, Textilien oder anderen
entzündlichen Gegenständen.
• NIEMALS das Gerät abdecken während des Betriebs.
• Verwenden Sie NIEMALS Zubehöre anderer Geräte.
• Legen Sie NIEMALS entzündliche oder wärmeleitfähige Materialien auf das Backblech, wie z.B. Handtücher,
Küchenrolle, Besteck, usw.
• Dieses Gerät eignet sich NICHT zum Flambieren.
• Dieses Gerät eignet sich NICHT für die Verwendung mit Holzkohle oder anderen Brennstoffen.
• Gießen Sie NIEMALS kaltes Wasser auf das Backblech, solange es noch heiß ist.
• Lassen Sie an allen Seiten des Geräts einen Belüftungsabstand von mindestens 0,5 m und nach oben 1 m, um
Schäden durch Hitze oder Fettspritzer zu vermeiden und um ungehindert arbeiten zu können.
• Das Gerät darf außerhalb des Hauses benutzt werden, wenn:
* Das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen untersucht wird. Wenn dies der Fall ist, das Gerät nicht mehr
verwenden, sondern sofort zur Verkaufsstelle zurückbringen.
* Das Gerät muss an eine Steckdose mit 230V Erdung angeschlossen werden.
* Die Stromzufuhr für das Gerät muss über einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit Erdschlussstrom von max. 30
mA laufen.
• Das Gerät darf nur an die Netzspannung (230V) angeschlossen werden, die auf dem Typenschild erwähnt ist.
• Das Gerät darf nur verwendet werden, wenn es korrekt montiert worden ist.
• Reparaturen dürfen nur von einem anerkannten Fachmann oder einer Reparaturstelle durchgeführt werden.
2.
VOR DER ERSTINBETRIEBNAHME
• Überprüfen Sie, ob der Netzstrom mit dem des Geräts (230 Volt) übereinstimmt.
• Entfernen Sie alle Verpackungen und Aufkleber.
16
• Stellen Sie die Backplatte und die Pfännchen auf das/in das Gerät.
• Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es etwa 10 Minuten aufheizen.
ACHTUNG: Während der ersten Benutzung kann etwas Dampf aus dem Gerät entweichen. Dabei kann auch
Geruchsbelästigung entstehen. Dies ist normal und verschwindet von selbst.
• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
• Entfernen Sie die umkehrbare Backplatte und die Pfännchen. Reinigen Sie die Pfännchen und die umkehrbare
Backplatte wie in ,Reinigung‘ beschrieben, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
• Stellen Sie die umkehrbare Backplatte und die Pfännchen wieder auf das/in das Gerät.
• Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.
3.
ANFANGEN ZU BACKEN
• Ziehen Sie das Netzkabel vollständig aus dem Kabelfach und stecken Sie danach erst den Stecker in eine geerdete
Steckdose (230V).
• Schalten Sie das Gerät ein mittels des Ein-/Ausschalters. Der Schalter wird jetzt erleuchten.
• ACHTUNG: Während der Verwendung wird das Gerät heiß. Bei Verwendung der umkehrbaren Backplatte, heizen
Sie das Gerät etwa 20 Minuten vor.
• ACHTUNG: Verwenden Sie NIEMALS tiefgekühlte Zutaten. Falls Sie aufgetaute Lebensmittel verwenden, tupfen
Sie das überflüssige Wasser ab, sonst werden Sie kein optimales Backergebnis bekommen.
• TIPP: Sie können die Backplatte vorher mit Salz bestreuen, um das Anbacken zu vermeiden.
• Legen Sie jetzt die Speisen auf die Backplatte und/oder füllen Sie die Pfännchen und stellen Sie diese unter den Grill.
• Verwenden Sie keinesfalls scharfe Gegenstände zum Umdrehen oder zur Abnahme der Speisen. Dies könnte die
Antihaftbeschichtung der Platte/der Pfännchen beschädigen.
• Schalten Sie das Gerät nach jeder Verwendung sofort aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es umstellen oder bevor Sie die Backplatte abnehmen oder
reinigen.
4.
REINIGUNG
•
•
•
•
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie die Backplatte abnehmen.
Entfernen Sie alle Backreste von der Backplatte.
Die Backplatte und die Pfännchen sind spülmaschinenfest, aber Sie können sie auch von Hand reinigen in heißem
Wasser mit etwas Spülmittel. Verwenden Sie in diesem Fall ein weiches Tuch, NIEMALS harte Spülbürsten.
• Die Holzspachteln reinigen Sie am besten von Hand in einer heißen Seifenlauge.
• Reinigen Sie das Gestell genauso wie das Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch. NIEMALS in Wasser oder in
andere Flüssigkeiten tauchen.
• Bewahren Sie das Gerät an einem trocknen und frostfreiem Ort auf.
5.
PRAKTISCHE TIPPS BEI STÖRUNGEN
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät ein Problem anzeigt. Nehmen Sie zuerst folgende Kontrollpunkte durch:
Das Gerät heizt NICHT oder die Kontrolllampe brennt NICHT:
o Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig an das Netz angeschlossen ist und, ob es Netzspannung gibt. Wenden Sie
sich sofort an Ihre Verkaufsstelle, falls die Störung nicht behoben ist.
o Falls das Netzkabel beschädigt ist, benutzen Sie das Gerät nicht und bringen Sie ebenfalls das Gerät sofort zur
Verkaufsstelle zurück.
17
DIESES GERÄT IST AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH HERGESTELLT. FALLS DAS GERÄT
FÜR BERUFLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD, ÄNDERN SICH DIE GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN.
SCHADEN INFOLGE NICHTBEACHTUNG DER GEBRAUCHSANLEITUNG ERLISCHT
DIE GEWÄHRLEISTUNG.
6.
GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN
Die Gewährleistung beginnt am Ankaufstag und gilt 2 Jahre.
Abdeckung durch Gewährleistung:
• Die Gewährleistung deckt kostenfreie Reparatur und/oder Ersatz aller Zubehöre, die von unserer technischen
Abteilung als Konstruktions-, Material oder Fabrikationsfehler anerkannt werden. Die Gewährleistung deckt KEINE
Beschädigung.
• Die Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer.
• Die Portokosten für den Hin- und Rückversand gehen zu Lasten des Käufers.
• Die Gewährleistung gilt nur nach Vorlage des Kaufbelegs.
• Die Gewährleistung deckt den normalen Verschleiß nicht ab.
Die Gewährleistung erlischt automatisch bei:
• Falschem Anschluss, z.B. übermäßig starken Netzspannungs-Schwankungen.
• Nicht normaler oder zweckwidriger Nutzung oder Behandlung, sowie professioneller Nutzung.
• Bei Verbrauch (z.B. des Salzsteins).
• Fehlender oder missbräuchlicher Pflege.
• Geräten, die van Personen, die von uns als Hersteller nicht autorisiert sind, geändert oder repariert wurden.
• Geräten, deren Kennnummern beseitigt oder geändert wurden.
• Bei Nichteinhaltung der Instruktionen der Gebrauchsanleitung.
7.
UMWELTSCHUTZ
Stellen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer NICHT zum normalen Hausmüll, sondern geben Sie es in
einem offiziellen Sammelpunkt zum Recycling ab. So tragen Sie zum Umweltschutz bei.
8.
HAFTPFLICHTEN
Alle Haftungsansprüche von Verbrauchern und Personen, die sich durch nicht
Gebrauchsanleitung vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften ergeben könnten, gehen
Fabrikanten. Bei Nichtbefolgung dieser Sicherheitsvorschriften, schützt der Benutzer
Personen, die diesen Sicherheitsvorschriften nicht nachgekommen sind, den
Haftungsansprüche, die Ihm zu Lasten gelegt werden können.
18
Befolgen der in dieser
keinesfalls zu Lasten des
des Geräts, oder andere
Fabrikanten gegen alle
VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE, RECEPTEN EN NUTTIGE TIPS OVER AL ONZE TOESTELLEN KAN U STEEDS
TERECHT OP WWW.FRITEL.COM !
U VINDT ONS OOK OP FACEBOOK: WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE, DES RECETTES ET POUR DES ASTUCES PRATIQUES, SURFEZ
SUR LE SITE WWW.FRITEL.COM!
TROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK: WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!
FOR ALL SUPPLEMENTARY INFORMATION, RECIPES AND PRACTICAL TIPS ABOUT ALL OUR APPLIANCES
PLEASE VISIT OUR WEBSITE WWW.FRITEL.COM !
FIND US ON FACEBOOK: WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!
WEITERE INFORMATIONEN, REZEPTE UND PRAKTISCHE TIPPS ÜBER ALL UNSERE PRODUKTE FINDEN SIE
UNTER WWW.FRITEL.COM !
BESUCHEN SIE UNS AUCH AUF FACEBOOK: WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!
19
J. van RATINGEN NV-SA
Stadsheide 11 - B-3500 Hasselt
[email protected] – www.fritel.com
V2017-05
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement