Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS Руководство пользователя

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS Руководство пользователя | Manualzz

Interchangeable Lens

Посібник з експлуатації

Инструкция по эксплуатации

4-541-03222 (1)

SEL1635Z

Vario-Tessar T

FE 16-35mm F4 ZA OSS

E-mount

©2014 Sony Corporation

Printed in Thailand

–1

(1)

–2

1

2 3 4

5

(2)

6

7

В даному посібнику пояснюється, як використовувати об’єктиви. Застережні заходи, загальні для всіх об’єктивів, наприклад, примітки щодо використання, наведені в окремій брошурі «Застережні заходи перед експлуатацією». Обов’язково прочитайте обидва документи перед використанням об’єктива.

Даний об’єктив призначений для камер з

E-перехідником. Його використання на камерах з

A-перехідником неможливе.

Об’єктив Vario-Tessar T FE 16-35mm F4 ZA OSS розроблений спільно Carl Zeiss та Sony Corporation і призначений для камер виробництва Sony з

E-перехідником. Даний об’єктив виготовлений згідно з суворими стандартами і системою забезпечення якості Carl Zeiss.

Об’єктив Vario-Tessar T FE 16-35mm F4 ZA OSS сумісний з діапазоном датчика зображення 35-мм формату.

Камера, що оснащена датчиком зображення

35-мм формату, може бути настроєна для зйомки з розміром APS-C.

Докладну інформацію щодо настройки камери наведено в її інструкції з експлуатації.

Для отримання докладної інформації про сумісність відвідайте веб-сайт Sony у вашій області або зверніться до дилера Sony, або в місцевий уповноважений сервісний центр Sony.

Примітки щодо використання

ˎ Під час перенесення камери з прикріпленим об’єктивом обов’язково надійно утримуйте камеру та об’єктив.

ˎ Не беріться за частину об’єктива, яка висувається під час трансфокації.

ˎ Незважаючи на те, що даний об’єктив розроблений з врахуванням вимог захисту від пилу та бризок, він не є захищеним від води. В разі використання під час дощу, тощо, не піддавайте даний об’єктив впливу крапель води.

Застережні заходи щодо використання спалаху

ˎ Під час використання вбудованого спалаху камери або спалаху, що додається, об’єктив може частково перекривати світло спалаху, що призведе до появи тіні у нижній частині знімка.

ˎ Використовуйте спалах, що продається окремо, діапазон дії якого сумісний з фокусною відстанню об’єктива.

Віньєтування

ˎ Під час використання об’єктива кути екрану будуть більш темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту (який називається віньєтуванням) закрийте діафрагму на 1–2 поділки.

Найменування компонентів

1 Позначка бленди об’єктива

2 Кільце фокусування

3 Кільце трансфокації

4 Шкала фокусної відстані

5 Позначка фокусної відстані

6 Контакти об’єктива*

7 Установлювальна позначка

* Не торкайтесь контактів об’єктива.

Прикріплення та від’єднання об’єктива

Для прикріплення об’єктива

(Див. малюнок

.)

1

Зніміть задню та передню кришки об’єктива і кришку корпусу камери.

ˎ ˎ Передню кришку об’єктива можна прикріпляти/ від’єднувати двома способами, (1) та (2).

Для прикріплення/від’єднання кришки об’єктива з прикріпленою блендою об’єктива використовуйте спосіб (2).

2

Сумістіть білу позначку на оправі об’єктива з білою позначкою на камері

(установлювальною позначкою), потім вставте об’єктив у кріплення камери і обертайте його за годинниковою стрілкою до фіксації.

ˎ ˎ Не натискайте кнопку фіксатора об’єктива на камері під час прикріплення об’єктива.

ˎ ˎ Не прикріплюйте об’єктив під кутом.

Для від’єднання об’єктива

(Див. малюнок

.)

Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора об’єктива на камері, обертайте об’єктив проти годинникової стрілки доки він не зупиниться, а потім від’єднайте об’єктив.

Прикріплення бленди об’єктива

Для зменшення відблисків та забезпечення максимальної якості зображення рекомендується використовувати бленду об’єктива.

Сумістіть червону лінію на бленді об’єктива з червоною цяткою на об’єктиві

(позначка бленди об’єктива), потім вставте бленду об’єктива в кріплення об’єктива і обертайте її за годинниковою стрілкою доти, поки не защепиться на місці і червону цятку на бленді об’єктива не буде суміщено з червоною цяткою на об’єктиві.

ˎ Під час використання зовнішнього спалаху з камерою, від’єднайте бленду об’єктива, щоб уникнути перекривання світла спалаху.

ˎ Під час зберігання прикріпіть бленду об’єктива назад до об’єктива.

Трансфокація

Обертайте кільце трансфокації до отримання потрібної фокусної відстані.

Фокусування

Існує три способи фокусування.

ˎ Автофокусування

Камера фокусується автоматично.

ˎ

DMF (Пряме ручне фокусування)

Після того як камера сфокусується в режимі автофокусування, можна буде виконати точне фокусування вручну.

ˎ

Ручне фокусування

Фокусування виконується вручну.

Детальна інформація щодо налаштувань режиму наведена в посібнику з експлуатації, що додається до камери.

Технічні характеристики

Назва виробу

(Назва моделі)

Vario-Tessar T

FE 16-35mm F4 ZA OSS

(SEL1635Z)

Фокусна відстань (мм)

Фокусна відстань, еквівалентна 35-мм формату* 1 (мм)

16-35

24-52,5

Групи елементів об’єктива 10-12

Кут огляду 1* 2 107°-63°

Кут огляду 2* 2 83°-44°

0,28 Мінімальна фокусна відстань* 3 (м)

Максимальне збільшення

(X)

Мінімальна діафрагма

0,19 f/22

72 Діаметр фільтра (мм)

Розміри (максимальний діаметр × висота)

(Приблиз., мм)

Маса (Приблиз., г)

Функція компенсації тремтіння

78 × 98,5

518

Так

* 1 Наведені вище значення, еквівалентні фокусній відстані 35-мм формату, відповідають цифровим фотоапаратам зі змінним об’єктивом, обладнаним датчиком зображення розміру APS-C.

* 2 Кут огляду 1 є значенням для камер 35-мм формату, а кут огляду 2 є значенням для цифрових фотоапаратів зі змінним об’єктивом, обладнаних датчиком зображення розміру APS-C.

* 3 Мінімальна фокусна відстань — це відстань від датчика зображення до об’єкта.

ˎ В залежності від механізму об’єктива фокусна відстань може змінюватися під час будь-якої зміни відстані з’йомки. Наведені вище значення фокусної відстані передбачають, що об’єктив сфокусовано на безмежність.

Комплектність поставки

Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1), задня кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1),

Футляр для об’єктива (1), комплект друкованої документації

Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

є товарним знаком Sony Corporation.

Виробник: Соні Корпорейшн,

1-7-1 Конан, Мінато-ку,

Токіо 108-0078, Японія.

Країна-виробник: Таїланд

В данном руководстве поясняется, как использовать объективы. Меры предосторожности, общие для всех объективов, например, примечания относительно использования, приведены в отдельной брошюре “Примечания по использованию”. Обязательно прочтите оба документа перед использованием объектива.

Данный объектив предназначен для камер с

E-переходником. Его использование на камерах с

A-переходником невозможно.

Объектив Vario-Tessar T FE 16-35mm F4 ZA OSS разработан совместно Carl Zeiss и Sony Corporation и предназначен для камер производства Sony с

E-переходником. Данный объектив изготовлен по строгим стандартам и системе обеспечения качества Carl Zeiss.

Объектив Vario-Tessar T FE 16-35mm F4 ZA OSS совместим с диапазоном датчика изображения

35-мм формата.

Камера, оснащенная датчиком изображения

35-мм формата, может быть настроена для съемки с размером APS-C.

Подробные сведения по настройке камеры приведены в ее инструкции по эксплуатации.

Для получения подробной информации о совместимости посетите веб-сайт Sony в вашей области или обратитесь к дилеру Sony, или в местный уполномоченный сервисный центр Sony.

Примечания относительно использования

ˎ При переноске камеры с прикрепленным объективом обязательно надежно удерживайте камеру и объектив.

ˎ Не беритесь за часть объектива, которая выдвигается при трансфокации.

ˎ Несмотря на то, что данный объектив разработан с учетом требований защиты от пыли и брызг, он не является водонепроницаемым. При использовании во время дождя и т.п., не подвергайте данный объектив воздействию капель воды.

Меры предосторожности при использовании вспышки

ˎ При использовании встроенной или прилагаемой вспышки, объектив может частично закрывать свет вспышки, что приведет к появлению тени в нижней части снимка.

ˎ Используйте отдельно продаваемую вспышку, диапазон действия которой совместим с фокусным расстоянием объектива.

Виньетирование

ˎ При использовании объектива углы экрана будут более темными, чем его центр. Для уменьшения этого эффекта (который называется виньетированием) закройте диафрагму на 1–2 деления.

Наименование компонентов

1 Метка бленды объектива

2 Кольцо фокусировки

3 Кольцо трансфокации

4 Шкала фокусного расстояния

5 Метка фокусного расстояния

6 Контакты объектива*

7 Установочная метка

* Не прикасайтесь к контактам объектива.

Прикрепление и отсоединение объектива

Для прикрепления объектива

(См. рисунок

.)

1

Снимите заднюю и переднюю крышки объектива и крышку корпуса камеры.

ˎ ˎ Переднюю крышку объектива можно прикреплять/отсоединять двумя способами,

(1) и (2). Для прикрепления/отсоединения крышки объектива с прикрепленной блендой объектива используйте способ (2).

2

Совместите белую метку на оправе объектива с белой меткой на камере

(установочной меткой), затем вставьте объектив в крепление камеры и поверните его по часовой стрелке до фиксации.

ˎ ˎ Не нажимайте кнопку фиксатора объектива на камере во время прикрепления объектива.

ˎ ˎ Не прикрепляйте объектив под углом.

Для отсоединения объектива

(См. рисунок

.)

Удерживая нажатой кнопку фиксатора объектива на камере, поверните объектив против часовой стрелки до упора, а затем отсоедините объектив.

Прикрепление бленды объектива

Для уменьшения бликов и обеспечения максимального качества изображения рекомендуется использовать бленду объектива.

Совместите красную линию на бленде объектива с красной точкой на объективе

(метка бленды объектива), затем вставьте бленду объектива в крепление объектива и поворачивайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока не защелкнется на месте и красная точка на бленде объектива не будет совмещена с красной точкой на объективе.

ˎ При использовании внешней вспышки, прикрепленной к камере, отсоедините бленду объектива, чтобы избежать загораживания света вспышки.

ˎ Во время хранения прикрепите бленду объектива обратно к объективу.

Трансфокация

Вращайте кольцо трансфокации до получения нужного фокусного расстояния.

Фокусировка

Существует три способа фокусировки.

ˎ Автофокусировка

Камера фокусируется автоматически.

ˎ

DMF (Прямая ручная фокусировка)

После того как камера сфокусируется в режиме автофокусировки, можно будет выполнить точную фокусировку вручную.

ˎ

Ручная фокусировка

Фокусировка выполняется вручную.

Подробные сведения по настройкам режима приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к камере.

Технические характеристики

Название изделия

(Название модели)

Vario-Tessar T

FE 16-35mm F4 ZA OSS

(SEL1635Z)

Фокусное расстояние (мм)

Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм формату* 1 (мм)

16-35

24-52,5

Группы элементов объектива

Угол обзора 1* 2

10-12

Угол обзора 2* 2

Минимальное фокусное расстояние* 3 (м)

Максимальное увеличение

(X)

Минимальная диафрагма

Диаметр фильтра (мм)

107°-63°

83°-44°

0,28

0,19 f/22

Функция компенсации дрожания

72

Размеры (максимальный диаметр × высота) (Приблиз., мм)

Масса (Приблиз., г)

78 × 98,5

518

Да

* 1 Приведенные выше значения, эквивалентные фокусному расстоянию 35-мм формата, соответствуют цифровым фотоаппаратам со сменным объективом, оснащенным датчиком изображения размера APS-C.

* 2 Угол обзора 1 является значением для камер 35-мм формата, а угол обзора 2 является значением для цифровых фотоаппаратов со сменным объективом, оснащенным датчиком изображения размера

APS-C.

* 3 Минимальное фокусное расстояние — это расстояние от датчика изображения до объекта.

ˎ В зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может изменяться при любом изменении расстояния съемки. Приведенные выше значения фокусного расстояния предполагают, что объектив сфокусирован на бесконечность.

Комплектность поставки

Объектив (1), передняя крышка объектива (1), задняя крышка объектива (1), бленда объектива (1), Футляр для объектива (1), набор печатной документации

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

является товарным знаком Sony Corporation.

2 3 4

1

5

6

7

–1

(1)

–2

(2)

本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上

的“使用前的注意事項”可以找到如使用注意事項

等關於所有鏡頭的一般注意事項。使用鏡頭前,請

務必閱讀以上文件。

此鏡頭專為 E-安裝座相機而設計。您無法在A-安裝座

相機上使用。

Vario-Tessar T FE 16-35mm F4 ZA OSS 為 Carl

Zeiss 與 Sony Corporation 共同研發,專為 Sony E-安

裝座相機而設計。 此鏡頭是依據 Carl Zeiss 嚴格的標

準及品質保證系統所製造。

Vario-Tessar T FE 16-35mm F4 ZA OSS 相容於

35mm 規格影像感應器。

配備 35mm 規格影像感應器的相機可設為以 APS-C 尺

寸進行拍攝。

有關設定相機的詳細資訊,請參閱使用說明書。

如需相容性的詳細資訊,請造訪所在地區的 Sony 網

站,或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務

中心。

使用注意事項

 搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握住相機和鏡頭。

 請勿握住變焦時鏡頭突出的任何部分。

 本鏡頭雖然是根據防塵及防濺的理念而設計,但不具防水

功能。若在雨中等環境使用,應避免雨水滴到鏡頭。

使用閃光燈的注意事項

 使用內建的相機閃光燈或相機隨附的閃光燈時,鏡頭可能

會阻擋部分閃光燈燈源,進而導致相片底部出現陰影。

 請使用另行出售且閃光範圍與鏡頭焦距相容的閃光燈。

周邊暗角

 使用鏡頭時,螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低

該現象(周邊暗角),請將光圈孔徑縮小 1 到 2 級。

零件識別

1 鏡頭遮光罩指示

2 對焦圈

3 變焦圈

4 焦距刻度

5 焦距指示

6 鏡頭接點*

7 安裝指示

* 請勿觸碰鏡頭接點。

安裝及取下鏡頭

安裝鏡頭(參見圖

。)

1

取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。

 有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。

要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時,請使用方法

(2)。

2

將鏡身上的白色指示與相機機身上的白色指

示(安裝指示)對齊,然後將鏡頭放進相機

安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。

 安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵。

 請勿傾斜安裝鏡頭。

取下鏡頭(參見圖

。)

按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡

頭直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭。

安裝鏡頭遮光罩

建議您使用鏡頭遮光罩以降低眩光現象,以確保影像

最佳品質。

將鏡頭遮光罩上的紅線對齊鏡頭上的紅點(鏡頭

遮光罩指示),然後將鏡頭遮光罩裝入鏡頭安裝

座,以順時針方向旋轉直至其卡至定位為止,且

鏡頭遮光罩上的紅點對準鏡頭上的紅點。

 使用安裝於相機上的外接式閃光燈時,請先取下鏡頭遮光

罩,以免擋住閃光燈燈源。

 存放時,請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上。

變焦

旋轉變焦圈調整至理想的焦距。

對焦

對焦有三種方法。

 自動對焦

相機會自動對焦。

 DMF(直接手動對焦)

相機在自動對焦後,您即可以手動進行細部調整。

 手動對焦

您可以手動對焦。

有關模式設定的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說

明書。

規格

產品名稱

(型號)

焦距 (mm)

等效於 35mm 規格焦

距 * 1 (mm)

鏡頭組元件

視角 1 * 2

視角 2 * 2

最小對焦 * 3 (m)

最大放大倍數(X)

最小光圈

濾光鏡直徑(mm)

尺寸(最大直徑 × 高

度)(約 mm)

質量(約 g)

防震功能

Vario-Tessar T

FE 16-35mm F4 ZA OSS

(SEL1635Z)

16-35

24-52.5

10-12

107°-63°

83°-44°

0.28

0.19

f/22

72

78×98.5

518

支援

* 1 以上顯示的 35mm 規格等效焦距值適用於配有 APS-C

尺寸影像感應器的可換鏡頭數位相機。

* 2 視角 1 是 35mm 相機的值,視角 2 是配有 APS-C 尺

寸影像感應器的可換鏡頭數位相機的值。

* 3 最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離。

 視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以

上焦距預設鏡頭對焦在無線遠。

所含物品

鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1)、

鏡頭遮光罩(1)、鏡頭防塵袋(1)、成套印刷文件

設計和規格有所變更時,恕不另行通知。

為 Sony Corporation 之商標。

生產國別:泰國

本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上

的“使用前的注意事項”可以找到如使用注意事項

等關於所有鏡頭的一般注意事項。使用鏡頭前,請

務必閱讀以上文件。

此鏡頭專為 E-安裝座相機而設計。您無法在A-安裝座

相機上使用。

Vario-Tessar T FE 16-35mm F4 ZA OSS 為 Carl

Zeiss 與 Sony Corporation 共同研發,專為 Sony E-安

裝座相機而設計。 此鏡頭是依據 Carl Zeiss 嚴格的標

準及品質保證系統所製造。

Vario-Tessar T FE 16-35mm F4 ZA OSS 相容於

35mm 規格影像感應器。

配備 35mm 規格影像感應器的相機可設為以 APS-C 尺

寸進行拍攝。

有關設定相機的詳細資訊,請參閱使用說明書。

如需相容性的詳細資訊,請造訪所在地區的 Sony 網

站,或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務

中心。

使用注意事項

 搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握住相機和鏡頭。

 請勿握住變焦時鏡頭突出的任何部分。

 本鏡頭雖然是根據防塵及防濺的理念而設計,但不具防水

功能。若在雨中等環境使用,應避免雨水滴到鏡頭。

使用閃光燈的注意事項

 使用內建的相機閃光燈或相機隨附的閃光燈時,鏡頭可能

會阻擋部分閃光燈燈源,進而導致相片底部出現陰影。

 請使用另行出售且閃光範圍與鏡頭焦距相容的閃光燈。

周邊暗角

 使用鏡頭時,螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低

該現象(周邊暗角),請將光圈孔徑縮小 1 到 2 級。

零件識別

1 鏡頭遮光罩指示

2 對焦圈

3 變焦圈

4 焦距刻度

5 焦距指示

6 鏡頭接點*

7 安裝指示

* 請勿觸碰鏡頭接點。

安裝及取下鏡頭

安裝鏡頭(參見圖

。)

1

取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。

 有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。

要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時,請使用方法

(2)。

2

將鏡身上的白色指示與相機機身上的白色指

示(安裝指示)對齊,然後將鏡頭放進相機

安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。

 安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵。

 請勿傾斜安裝鏡頭。

取下鏡頭(參見圖

。)

按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡

頭直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭。

安裝鏡頭遮光罩

建議您使用鏡頭遮光罩以降低眩光現象,以確保影像

最佳品質。

將鏡頭遮光罩上的紅線對齊鏡頭上的紅點(鏡頭

遮光罩指示),然後將鏡頭遮光罩裝入鏡頭安裝

座,以順時針方向旋轉直至其卡至定位為止,且

鏡頭遮光罩上的紅點對準鏡頭上的紅點。

 使用安裝於相機上的外接式閃光燈時,請先取下鏡頭遮光

罩,以免擋住閃光燈燈源。

 存放時,請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上。

變焦

旋轉變焦圈調整至理想的焦距。

對焦

對焦有三種方法。

 自動對焦

相機會自動對焦。

 DMF(直接手動對焦)

相機在自動對焦後,您即可以手動進行細部調整。

 手動對焦

您可以手動對焦。

有關模式設定的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說

明書。

規格

產品名稱

(型號)

焦距 (mm)

等效於 35mm 規格焦

距 * 1 (mm)

鏡頭組元件

視角 1 * 2

視角 2 * 2

最小對焦 * 3 (m)

最大放大倍數(X)

最小光圈

濾光鏡直徑(mm)

尺寸(最大直徑 × 高

度)(約 mm)

質量(約 g)

防震功能

Vario-Tessar T

FE 16-35mm F4 ZA OSS

(SEL1635Z)

16-35

24-52.5

10-12

107°-63°

83°-44°

0.28

0.19

f/22

72

78×98.5

518

支援

* 1 以上顯示的 35mm 規格等效焦距值適用於配有 APS-C

尺寸影像感應器的可換鏡頭數位相機。

* 2 視角 1 是 35mm 相機的值,視角 2 是配有 APS-C 尺

寸影像感應器的可換鏡頭數位相機的值。

* 3 最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離。

 視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以

上焦距預設鏡頭對焦在無線遠。

所含物品

鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1)、

鏡頭遮光罩(1)、鏡頭防塵袋(1)、成套印刷文件

設計和規格有所變更時,恕不另行通知。

為 Sony Corporation 之商標。

生產國別:泰國

ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ ﺪﺟﻮﺗ .تﺎﺳﺪﻌﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻒﺼﻳ ﻞﻴﻟﺪﻟا اﺬﻫ

ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ» ﻲﻓ تﺎﻈﺣﻼﻣ ﻞﺜﻣ تﺎﺳﺪﻌﻟا ﻊﻴﻤﺠﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ

ﻦﻣ ﻞﻛ ةءاﺮﻗ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ .ﻞﺼﻔﻨﻤﻟا ﻞﻴﻟﺪﻟا ﻲﻓ ةدراو «لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﻞﺒﻗ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻞﺒﻗ تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا

ﻻ .E ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻤﻟا تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻊﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳﻼﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ

.A ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻤﻟا تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻊﻣ ﺎﻬﻟﺎﻤﻌﺘﺳا ﻚﻨﻜﻤﻳ

Vario-Tessar T FE 16-35mm F4 ZA OSS ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻢﺗ

تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﻲﻫو Sony Corporation و Carl Zeiss ﻦﻴﺑ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ

ﺔﻣرﺎﺻ ﺲﻴﻳﺎﻘﻤﻟ ًﺎﻘﻓو ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ جﺎﺘﻧا ﻢﺗ .E ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻣ Sony

.Carl Zeiss ﺔﻛﺮﺸﻟ ةدﻮﺠﻟا ﻦﻴﻣﺄﺗ مﺎﻈﻧو

ﻊﻣ ﺔﻘﻓاﻮﺘﻣ Vario-Tessar T FE 16-35mm F4 ZA OSS ﺔﺳﺪﻋ

.ﻢﻣ 35 ﺔﻐﻴﺼﺑ رﻮﺻ ﺮﻌﺸﺘﺴﻣ قﺎﻄﻧ

ﻢﺠﺤﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻠﻟ ﻢﻣ 35 ﺔﻐﻴﺼﺑ رﻮﺻ ﺮﻌﺸﺘﺴﻤﺑ ةﺰﻬﺠﻣ اﺮﻴﻣﺎﻛ ﻂﺒﺿ ﻦﻜﻤﻳ

.APS-C

.ﺎﻬﻄﺒﺿ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻞﻴﻟد ﻊﺟار

وأ ،ﻚﺘﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ Sony ﻲﻧﻮﺳ ﻊﻗﻮﻣ ةرﺎﻳز ﻰﺟﺮﺗ ﺔﻴﻘﻓاﻮﺘﻟا ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟ

.ﺺﺧﺮﻣ ﻲﻠﺤﻣ Sony ﻲﻧﻮﺳ تﺎﻣﺪﺧ ﺰﻛﺮﻣ وأ Sony ﻲﻧﻮﺳ ﻞﻴﻛو ةرﺎﺸﺘﺳا

لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا لﻮﺣ تﺎﻈﺣﻼﻣ

اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻚﺴﻣا ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺒﻛﺮﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا نﻮﻛ ﻊﻣ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻞﻘﻧ ﺪﻨﻋ

.ًﺎﻤﺋاد ﺔﺳﺪﻌﻟاو

.موﺰﻟا ﺔﻔﻴﻇو لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ ﺪﺘﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ يأ ﻚﺴﻣ ﻰﻟا ﺪﻤﻌﺗ ﻻ

ﺔﻣوﺎﻘﻣ ةﺎﻋاﺮﻣ ﻊﻣ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﺎﻬﻧا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ،ءﺎﻤﻠﻟ ﺔﻣوﺎﻘﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ

ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺣ ،ﺦﻟا ،ﺮﻄﻤﻣ ﻮﺟ ﻲﻓ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺪﻨﻋ .ﻞﺋاﻮﺴﻟا ﺮﺛﺎﻨﺗ ﺔﻣوﺎﻘﻣو رﺎﺒﻐﻟا

.ءﺎﻤﻟا تاﺮﻄﻗ ﻦﻋ ًاﺪﻴﻌﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا

شﻼﻔﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا لﻮﺣ ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ

ءﻮﺿ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﺠﺤﺗ ﺪﻗ ،ﻖﻓﺮﻣ شﻼﻓ وأ ﻲﻠﺧاﺪﻟا اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا شﻼﻓ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

.ةرﻮﺼﻟا ﻦﻣ ﻲﻠﻔﺴﻟا ءﺰﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻇ دﻮﺟو ﻰﻟإ يدﺆﻳ ﺎﻤﻣ ًﺎﻴﺋﺰﺟ شﻼﻔﻟا

ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻣ شﻼﻓ ﺔﻴﻄﻐﺗ قﺎﻄﻨﺑ ﻢﺴﺘﻳ ﻞﺼﻔﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ عﺎﺒﻳ شﻼﻓ لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﻢﻗ

.ﺔﺳﺪﻌﻠﻟ يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا

ﻲﻓﺎﺤﻟا عﻮﺼﻨﻟا لؤﺎﻀﺗ

هﺬﻫ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟ .ﺰﻛﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﻠﻇأ ﺔﺷﺎﺸﻟا نﺎﻛرأ ﺢﺒﺼﺗ ،ﺔﺳﺪﻌﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

راﺪﻘﻤﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﺤﺘﻓ قﻼﻏﺈﺑ ﻢﻗ ،(ﻲﻓﺎﺤﻟا عﻮﺼﻨﻟا لؤﺎﻀﺘﺑ ﻰﻤﺴﺗ) ةﺮﻫﺎﻈﻟا

.ﻦﻴﺘﺟرد وأ ةﺪﺣاو ﺔﺟرد

ءاﺰﺟﻷا ﻒﻳﺮﻌﺗ

ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺮﺷﺆﻣ 1

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﺔﻘﻠﺣ 2

موﺰﻟا ﺔﻘﻠﺣ 3

يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا سﺎﻴﻘﻣ 4

يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﺮﺷﺆﻣ 5

*ﺔﺳﺪﻌﻟا تﻼﺻو 6

ﺐﻴﻛﺮﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ 7

.ﺔﺳﺪﻌﻟا تﻼﺻو ﺲﻤﻠﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ*

ﺎﻬﻋﺰﻧو ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺗ

(.

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺘﻟ

 –  ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار)

.اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻢﺴﺟ ءﺎﻄﻏو ﺔﻴﻔﻠﺨﻟاو ﺔﻴﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻲﺘﻴﻗاو عﺰﻧا

ﺪﻨﻋ .(2)و (1) ﻦﻴﺑﻮﻠﺳﺄﺑ ﺔﻴﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻗاو عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻚﻨﻜﻤﻳ

ﻢﻗ ،ًﺎﺒﻛﺮﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ نﻮﻛ ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻗاو عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺘﺑ ﻚﻣﺎﻴﻗ

.(2) بﻮﻠﺳﻷا لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ

1

2

ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻧاﻮﻄﺳا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺾﻴﺑﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا ةاذﺎﺤﻤﺑ ﻢﻗ

ﻢﻗ ﻢﺛ ﻦﻣو ،(ﺐﻴﻛﺮﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ) اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺾﻴﺑﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا

برﺎﻘﻋ ﺔﻛﺮﺣ هﺎﺠﺗﺎﺑ ﺎﻫﺮﻳوﺪﺗو اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻲﻓ ﺔﺳﺪﻌﻟا لﺎﺧدﺈﺑ

.ﺎﻬﻧﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻴﺒﺜﺗ ﻢﺘﻳ نأ ﻰﻟا ﺔﻋﺎﺴﻟا

ﺐﻴﻛﺮﺗ ءﺎﻨﺛأ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ رز ﻂﻐﻀﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا

.ﺔﻠﺋﺎﻣ ةرﻮﺼﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺘﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ

ﺔﺳﺪﻌﻟا عﺰﻨﻟ

(.

ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار)

ᇟ㚟ⳫⰦᵆ#Ⳬ⮓ᤂ᝾#ⷦⱂ▖㩗Ⱚ#↮⺪ᵆ#ᤆ#%▖⮓#

.ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻞﺼﻓا

᤺#ც⺪#☎Ὧ☆Ṧ#ᾒ᤺#ⱧⰦ⟗⟆⬎1

ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺐﻴﻛﺮﺗ

D#Ẳ⮞㞢#㍞Ἶᱦ⪺☆᝾#▖⮓㩊#✂#⪰➟ឲ៎1

Ydulr0Whvvdu#W#

ةرﻮﺼﻟا ةدﻮﺟ

᝾#Fduo#]hlvv▖⬪#Vrq|#Frusrudwlrqⱞ#ᇟᣃⰦᵆ#

ءﺎﻄﻏ لﺎﺧدﺈﺑ ﻢﻗ ﻢﺛ ﻦﻣو ،(ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺮﺷﺆﻣ) ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا

يدﺎﻔﺘﻟ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ عﺰﻧا ،اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻛﺮﻣ ﻲﺟرﺎﺧ شﻼﻓ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

.ﺲﻛﺎﻌﻤﻟا هﺎﺠﺗﻻﺎﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺐﻴﻛﺮﺘﺑ ﻢﻗ ،ﻦﻳﺰﺨﺘﻟا ﺪﻨﻋ

ㄢⵚ㩂⟗⟆⬎1

موﺰﻟا ﺔﻔﻴﻇو لﺎﻤﻌﺘﺳا

㬢㭂☛⪺#ᇪ㩆#▫☢㩆#⳿⇞᝾#ᅚⷦ㩂⟆᝾#⺪⫗ⱂ#

.بﻮﻏﺮﻤﻟا يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﻰﻟا موﺰﻟا ﺔﻘﻠﺣ ﺮﻳوﺪﺘﺑ ﻢﻗ

⺪⫗ⱂ#Ɫ⺇ᤆ#Vrq|#☆⌮➎#⟆☎⪺#•ⱂ㩞#ⷦ⟗⟆⬎1

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا

▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ

.يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻠﻟ ﺐﻴﻟﺎﺳأ 3 ﺪﺟﻮﺗ

ﻲﺋﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا •

(ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا) DMF •

ةرﻮﺼﺑ ًﺎﻳوﺪﻳ ﻪﻄﺒﺿ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻚﻨﻜﻤﻳ ،ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟﺎﺑ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا مﺎﻴﻗ ﺪﻌﺑ

 .ﺔﻘﻴﻗد

⨴➟ឲ៎1#⌮ც#ᖞẖ᝾#ც⮞ᡚ⪺#▖⮓㩂᝾#ᆧ⮚#᧛⪺᝾#

ᳶ⹲⪺#…ℓ⮢ⱞ#‥⺪#⨴᢮ᵇ#㩂⟗⟆⬎1

㧶ᲂ⟆#▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ

يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا •

.ًﺎﻳوﺪﻳ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻚﻨﻜﻤﻳ

 ﻊﻣ ﺔﻘﻓﺮﻤﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻊﺟار ،ﻊﺿﻮﻟا تﺎﺌﻴﻬﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻠﻟ

ᆧ⮚#ᳶ⹲ც#㧶ᲂ⟆ⱂ#⍅Ⱞ#≪≮ⳫⰦᵆ#ㄒ្㩂⫖#▖⺮#

⨮ᲂ⾧⪺#ⰶ⫫ⱞ#ᖂ㖪ᖊ#✂#Ⱳ➟ឲ៎1

.اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا

 ᳶ⹲ⱂ#ㇲ⳺#ᅚẖ⬪#㬢㭂㩂᝾#㧶ᲂ⟆#ⅾ⯮Ṧ#ც⺪᝾#

↮Ỏ#㧶ᲂ⟆Ṧ#▖⮓㩂⟗⟆⬎1

تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا

⌮ᘎ㞢

Vario-Tessar T

ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻢﺳا

4#ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎

5#ㇲ⳺#ẫ

6#ⷶ#ẫ

7#ㇲ⳺#ᅚẖ#ᛲዲ

8#ㇲ⳺#ᅚẖ#Ɫᡛ➎

9#ᳶ⹲#⳻⳺-

:#Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎

12-10

63°-107°

44°-83°

0.28

(عﺎﻔﺗرﻻا × ﻰﺼﻗﻷا ﺮﻄﻘﻟا) دﺎﻌﺑﻷا

-#ᳶ⹲ⱂ#⳻⳺Ⱞ#Ặ⺪⺪#Ẳ⟗⟆⬎1

52.5-24

#≪㥲#㬿Ɫ㩂ጚ#

0.19

f/22

72

98.5×78

518

ﻢﻌﻧ

(ﻢﻣ) يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا

ﺔﻐﻴﺼﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا يرﺆﺒﻟا ﺪﺒﻟا

(ﻢﻣ) 1 * 35mm

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ-ﻊﻴﻣﺎﺠﻣ

2 *

2 *

1 ةﺪﻫﺎﺸﻤﻟا ﺔﻳواز

2 ةﺪﻫﺎﺸﻤﻟا ﺔﻳواز

(ﺮﺘﻣ) 3 * ﻰﻧدﻷا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا

(X) ىﻮﺼﻘﻟا ﺮﻴﺒﻜﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ

#ᳶ⹲#≪ㄓ#⃹#ⴆᅚ㩂ጚ

ﻰﻧدﻷا ﺔﺤﺘﻔﻟا ﺔﻤﻴﻗ

(ﻢﻣ) ﺢﺷﺮﻤﻟا ﺮﻄﻗ

(ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ،ﻢﻣ)

(ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ،ماﺮﺟ) ﺔﻠﺘﻜﻟا

زاﺰﺘﻫﻻا ﺾﻳﻮﻌﺗ ﺔﻔﻴﻇو

ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞#

+ዢẦ#

1

تاﺮﻴﻣﺎﻜﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﻢﻣ 35 ﺔﻐﻴﺼﻟ لدﺎﻌﻤﻟا يرﺆﺒﻟا لﻮﻄﻠﻟ هﻼﻋأ ﺔﻨﻴﺒﻤﻟا ﻢﻴﻘﻟا

 0  #ㄢⵚ1,

ﻢﺠﺤﺑ رﻮﺻ ﺮﻌﺸﺘﺴﻤﺑ ةﺰﻬﺠﻣ ﻞﻳﺪﺒﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﺳﺪﻌﺑ ﺔﻴﻤﻗر تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟ

# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋#Ⱞ# .APS-C

1

ةرﻮﺼﻟا ﺮﻌﺸﺘﺴﻣ ﻦﻴﺑ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا ﻮﻫ ﻰﻧدﻷا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا 3 *

.فﺪﻬﻟاو

*

ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺗ يأ دﻮﺟو ﺪﻨﻋ ﺮﻴﻐﺘﻳ يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا نﺈﻓ ،ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻟﻵ ًﺎﻘﻓو

نﻮﻜﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﺳﺎﻘﻤﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﻲﻫ هﻼﻋأ ﺔﺤﺿﻮﻤﻟا ﺔﻳرﺆﺒﻟا دﺎﻌﺑﻷا .ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا

+5,Ṧ#▖⮓㩂⟗⟆⬎1

.ﺔﻴﺋﺎﻬﻧﻻ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ًﺎﻃﻮﺒﻀﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺰﻴﻛﺮﺗ

2 *

2

# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ℛ△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ℛ△#

ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1#

.رﺎﻌﺷإ نود ﺮﻴﻴﻐﺘﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟاو ﻢﻴﻤﺼﺘﻟا

ᛮṞ⺪#Ẳ⟗⟆⬎1

.Sony ﻲﻧﻮﺳ ﺔﻛﺮﺸﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻳرﺎﺠﺗ ﺔﻣﻼﻋ ﻲﻫ ﺔﻣﻼﻌﻟا

ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩂ᴎ὞#

+ዢẦ#  0  #ㄢⵚ1,#

㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#▫㗆ᵆ#ᳶ⹲ც# ἲ㊆#ᨶጶ⺪#ℂ⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#㮮#

ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩓ឲ៎1

#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ㩂ጚ#

㧶ᲂ⪞#㫮▫Ⱞ#ⷮⱞᇊ#▖⺮ⱂ#㬾⺲Ⱞ#㉆៪㬾㩂ᴎ὞#

ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#▖⮓㩂᝾#ᅭⱞ#⵵➟ឲ៎1

ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#☊Ⱞ#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#᢮㞢

+ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎,⬪#Ỉ㊂#㮮/#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#

ᳶ⹲#Ẳ⮞㞢⪺#▧Ɐ㩞☆#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖂ☆# ⴆⱺẖ⪺#ᇊ⳿ᤊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ὞#

ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#᢮㞢ც#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#᢮㞢⬪#

Ỉ㉾⪞⺻ឲ៎1

 ㍞Ἶᱦ⪺#≪ㄓᤆ#⭢ⲏ#㧶ᲂ⟆Ṧ#▖⮓㩂᝾#ᆧ⮚#㧶ᲂ⟆#

⍅ⱞ#ㄒ្ᤂ⺪#⨴ᅶ#㩂ᴎ὞#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#ⴆᅚ㩂⟗⟆⬎1

 ⇞ᇪ#⟆⪺᝾#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#ᦎ⺻⪞☆#ᳶ⹲⪺#ᅚᒢᵆ#⧶⮶#

ᙽⰦ⟗⟆⬎1

#ⷶ

⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1

#ㇲ⳺

ㇲ⳺Ⱞ#Ỉ㉾᝾#ᡚ⪺᝾#᤺#ც⺪#ℓⅿⱞ#Ⱳ➟ឲ៎1

 ⱺᣃ#ㇲ⳺

㍞Ἶᱦ⪺☆#ⱺᣃⰦᵆ#ㇲ⳺ⱞ#ⵚⳲᤓឲ៎1

 GPI#+៎ⱞᳳ㞢#✂ᣃ#ㇲ⳺,

㍞Ἶᱦც#ⱺᣃ#ㇲ⳺Ⱖᵆ#ㇲ⳺Ⱞ#Ỉ㊂#㮮⪺#✂ᣃⰦᵆ#

⃢☢#ⵚ⳿Ⱞ#㩊#✂#Ⱳ➟ឲ៎1

 ✂ᣃ#ㇲ⳺

✂ᣃⰦᵆ#ㇲ⳺Ⱞ#ⵚⳲ㩓ឲ៎1 ᾒᧆ#☎⳿⪺#ᇪ㩆#ⱺ☢㩆#ᖞ⮓Ⱚ#㍞Ἶᱦ⪺#≪♷ᤆ#

▖⮓☎Ὧ☆Ṧ#ㄢⵚ㩞#ⷦ⟗⟆⬎1

ⷦ⭾#ⴆ⮺# ⴆ㥲Ὧ

+ᾒᡢὯ,

ㇲ⳺#ᅚẖ#+pp,

68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺#

ጢⱞ * 1 #+pp,

ᳶ⹲#ቚ0Ỏ

⋚#⩟ዪ#4 * 2

⋚#⩟ዪ#5 * 2

㉆♶#ㇲ⳺ * 3 #+p,

㉆៪#㬿៪#+[,

㉆♶#ⵚẖᄆ

㨮㘚#⺪Ṯ#+pp,

⭢㫿㍂✂#+㉆៪#

⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,#

+⩧#pp,

ⷻᲳ#+⩧#j,

㰾᧎Ầ#⇞⳿#ጚត

Ydulr0Whvvdu#W# #

IH#49068pp#I7#]D#RVV

+VHO4968],

49068

5708518

43045

43:俋096俋

;6俋077俋

315;

314< i255

:5

:;俄<;18

84;

Ⱳⰶ

* 1 # ⯮ⱂ#68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺#ጢⱞ#⋚⪺#៪㩆#ჼⰪ#DSV0F#

㕖ጚ#ⱞ⃢⺪#☦☆ც#ⲏㄓᤆ#ᳶ⹲#ሺ㭂#ცត#᧾⺪㘢#

㍞Ἶᱦ⪺#ጚℂⰮ#᤾#ჼⱯឲ៎1

* 2 # ⋚#⩟ዪ#4Ⱚ#68pp#㍞Ἶᱦ⪺#៪㩆#ჼⱞ὚/#⋚#⩟ዪ#5

᝾#DSV0F#㕖ጚ#ⱞ⃢⺪#☦☆ც#ⲏㄓᤆ#ᳶ⹲#ሺ㭂#ცត#

᧾⺪㘢#㍞Ἶᱦ⪺#៪㩆#ჼⱯឲ៎1

* 3 # ㉆♶#ㇲ⳺Ⱚ#ⱞ⃢⺪#☦☆ᵆ≪㘚#㨦▖㆞ጶ⺪ⱂ#

ᅚẖⱯឲ៎1

 ᳶ⹲#Ἶ㏎ឲ⺂⪺#ᨚᱦ#㈖⫫#ᅚẖც#⃾ᓶ὞#ㇲ⳺#ጢⱞ᢮#

⃾ᓾ#✂#Ⱳ➟ឲ៎1#⯮ⱂ#ㇲ⳺#ጢⱞ᝾#ᳶ⹲#ㇲ⳺Ⱞ#

„㩆៪ᵆ#Ỉ㉾⪲Ⱞ#ᨶṦ#ც⳿㩆#ᅭⱯឲ៎1

ᣃ⇳㥲

ᳶ⹲#+4,/#⩈⾧#ᳶ⹲#㎋#+4,/#ᦡ⾧#ᳶ⹲#㎋#+4,/#

ᳶ⹲#㮮ᧆ#+4,/#ᳶ⹲#㏪ⱞ➎#+4,/#᢮㔺ἦ㞢#☢㞢#

᧾ⱺⱢ#⃹#ⷦ⭾#ⴆ⮺Ⱚ#⫲ᇊ⪰ⱞ#↪ᆧ㩊#ᆧ⮚ც#

Ⱳ➟ឲ៎1

#᝾#Vrq|#Frusrudwlrqⱂ#▫㥆Ɐឲ៎1

⇢#▖⮓☎Ὧ☆᝾#ᳶ⹲ⱂ#▖⮓ⅿ⪺#ᇪ㩞☆#

☎Ὧ㩓ឲ៎1#▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ⬪#ᄃⱞ#ᾒ᧊#ᳶ⹲⪺#

ᇟ㚟ⳫⰦᵆ#Ⳬ⮓ᤂ᝾#ⷦⱂ▖㩗Ⱚ#↮⺪ᵆ#ᤆ#%▖⮓# ⳮ#ⷦⱂ▖㩗%⪺#Ⱳ➟ឲ៎1#ᳶ⹲Ṧ#▖⮓㩂ጚ#ⳮ⪺#

᤺#ც⺪#☎Ὧ☆Ṧ#ᾒ᤺#ⱧⰦ⟗⟆⬎1 ⱞ#ᳶ⹲᝾#H#Ẳ⮞㞢#㍞Ἶᱦ⮓Ⱖᵆ#☎ᆮᤂ⪲➟ឲ៎1##

D#Ẳ⮞㞢#㍞Ἶᱦ⪺☆᝾#▖⮓㩊#✂#⪰➟ឲ៎1

Ydulr0Whvvdu#W# #IH#49068pp#I7#]D#RVV

᝾#Fduo#]hlvv▖⬪#Vrq|#Frusrudwlrqⱞ#ᇟᣃⰦᵆ#

ᄆ℆㩲Ⱖ὚#Vrq|ც#ⴆⱻ㩆#H#Ẳ⮞㞢#㍞Ἶᱦ⮓Ⱖᵆ#

☎ᆮᤂ⪲➟ឲ៎1#ⱞ#ᳶ⹲᝾#Fduo#]hlvv▖ⱂ#⪮ᆓ㩆#

㥆ⷪ#⃹#㥲⺲⇞⺇#⟆➎㙆㩂⪺#◇▚ᤂ⪲➟ឲ៎1

Ydulr0Whvvdu#W# #IH#49068pp#I7#]D#RVV᝾#

68pp㫿#ⱞ⃢⺪#☦☆#ⅾ⯮⬪#㬢㭂㩓ឲ៎1#

68pp㫿#ⱞ⃢⺪#☦☆ც#ⲏㄓᤆ#㍞Ἶᱦ᝾#DSV0F#

㕖ጚᵆ#㈖⫫㩂᢮ᵇ#☎⳿㩊#✂#Ⱳ➟ឲ៎1

㍞Ἶᱦ#☎⳿#ℓⅿ⪺#ᇪ㩆#▫☢㩆#ᖞ⮓Ⱚ#▖⮓☎Ὧ☆Ṧ#

ㄢⵚ㩂⟗⟆⬎1

㬢㭂☛⪺#ᇪ㩆#▫☢㩆#⳿⇞᝾#ᅚⷦ㩂⟆᝾#⺪⫗ⱂ#

Vrq|#⯣#▖ⱞ㞢Ṧ#ℓ•㩂⟆ᅚᖂ#Vrq|#៪ẖ⳺#᫺᝾#

⺪⫗ⱂ#Ɫ⺇ᤆ#Vrq|#☆⌮➎#⟆☎⪺#•ⱂ㩞#ⷦ⟗⟆⬎1

▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ

 ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩆#▫㗆ᵆ#㍞ἾᱦṦ#⮞ℂ㩂᝾#ᆧ⮚⪺᝾#

㍞Ἶᱦ⬪#ᳶ⹲Ṧ#ᾒ᤺#Ⲃ#ⲋ⨮#ⷦ⟗⟆⬎1

 ⷶ#ⱻᣃ#⟆⪺#㝪⪞ᖂ⬒#ᳶ⹲ⱂ#⪞᪎#≪≮᢮#ⲋ⺪#

Ẳ⟗⟆⬎1

 ⇢#ᳶ⹲᝾#ℓ⺮#⃹#ℓⳫ#☎ᆮᤂ⪞#Ⱳ⺪Ặ/#ℓ✂᝾#ᤂ⺪#

⨴➟ឲ៎1#⌮ც#ᖞẖ᝾#ც⮞ᡚ⪺#▖⮓㩂᝾#ᆧ⮚#᧛⪺᝾#

ᳶ⹲⪺#…ℓ⮢ⱞ#‥⺪#⨴᢮ᵇ#㩂⟗⟆⬎1

㧶ᲂ⟆#▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ

 ᖞⲏ#㍞Ἶᱦ#㧶ᲂ⟆#᫺᝾#≪♷ᤆ#㧶ᲂ⟆Ṧ#▖⮓㩂᝾#

ᆧ⮚#ᳶ⹲ც#㧶ᲂ⟆ⱂ#⍅Ⱞ#≪≮ⳫⰦᵆ#ㄒ្㩂⫖#▖⺮#

⨮ᲂ⾧⪺#ⰶ⫫ⱞ#ᖂ㖪ᖊ#✂#Ⱳ➟ឲ៎1

 ᳶ⹲ⱂ#ㇲ⳺#ᅚẖ⬪#㬢㭂㩂᝾#㧶ᲂ⟆#ⅾ⯮Ṧ#ც⺪᝾#

↮Ỏ#㧶ᲂ⟆Ṧ#▖⮓㩂⟗⟆⬎1

⌮ᘎ㞢

 ᳶ⹲Ṧ#▖⮓㩊#ᨶ#㬾὞ⱂ#ኪ㜫ⱞც#㬾὞#ⷻხ⪺#⌮㩞#

⪞᥋ᅶ#ᤊ#✂#Ⱳ➟ឲ៎1#ⱞ᳖㩆#㫮▫+⌮ᘎ㞢ᱦᇊ#㩒,Ⱞ#

⪰⩊ᴎ὞#ⵚẖᄆṦ#4⪺☆#5#➎㚛#⳿᢮#៕Ⱖ⟗⟆⬎1

#≪㥲#㬿Ɫ㩂ጚ#

4#ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎

5#ㇲ⳺#ẫ

6#ⷶ#ẫ

7#ㇲ⳺#ᅚẖ#ᛲዲ

8#ㇲ⳺#ᅚẖ#Ɫᡛ➎

9#ᳶ⹲#⳻⳺-

:#Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎

-#ᳶ⹲ⱂ#⳻⳺Ⱞ#Ặ⺪⺪#Ẳ⟗⟆⬎1

#ᳶ⹲#≪ㄓ#⃹#ⴆᅚ㩂ጚ

ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞#

+ዢẦ#  0  #ㄢⵚ1,

1

# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋#Ⱞ#

᪦⪞ᖯឲ៎1

 ⩈⾧#ᳶ⹲#㎋Ⱞ#+4,ᇦ#+5,ⱂ#᤺#ც⺪#ℓⅿⰦᵆ#

≪ㄓ2ⴆᅚ㩊#✂#Ⱳ➟ឲ៎1#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#≪ㄓ㩆#

▫㗆⪺☆#ᳶ⹲#㎋Ⱞ#≪ㄓ2ⴆᅚ㩂᝾#ᆧ⮚⪺᝾#ℓⅿ#

+5,Ṧ#▖⮓㩂⟗⟆⬎1

2

# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ℛ△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ℛ△#

Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#

㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#

ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1#

 ᳶ⹲Ṧ#ⲏㄓ㩊#ᨶ#㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#

ᛮṞ⺪#Ẳ⟗⟆⬎1

 ᳶ⹲᝾#ᆧ▖⺪ᅶ#ⲏㄓ㩂⺪#Ẳ⟗⟆⬎1

ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩂ᴎ὞#

+ዢẦ#  0  #ㄢⵚ1,#

㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#▫㗆ᵆ#ᳶ⹲ც# ἲ㊆#ᨶጶ⺪#ℂ⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#㮮#

ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩓ឲ៎1

#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ㩂ጚ#

㧶ᲂ⪞#㫮▫Ⱞ#ⷮⱞᇊ#▖⺮ⱂ#㬾⺲Ⱞ#㉆៪㬾㩂ᴎ὞#

ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#▖⮓㩂᝾#ᅭⱞ#⵵➟ឲ៎1

ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#☊Ⱞ#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#᢮㞢

+ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎,⬪#Ỉ㊂#㮮/#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#

ᳶ⹲#Ẳ⮞㞢⪺#▧Ɐ㩞☆#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖂ☆# ⴆⱺẖ⪺#ᇊ⳿ᤊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ὞#

ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#᢮㞢ც#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#᢮㞢⬪#

Ỉ㉾⪞⺻ឲ៎1

 ㍞Ἶᱦ⪺#≪ㄓᤆ#⭢ⲏ#㧶ᲂ⟆Ṧ#▖⮓㩂᝾#ᆧ⮚#㧶ᲂ⟆#

⍅ⱞ#ㄒ្ᤂ⺪#⨴ᅶ#㩂ᴎ὞#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#ⴆᅚ㩂⟗⟆⬎1

 ⇞ᇪ#⟆⪺᝾#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#ᦎ⺻⪞☆#ᳶ⹲⪺#ᅚᒢᵆ#⧶⮶#

ᙽⰦ⟗⟆⬎1

#ⷶ

⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1

#ㇲ⳺

ㇲ⳺Ⱞ#Ỉ㉾᝾#ᡚ⪺᝾#᤺#ც⺪#ℓⅿⱞ#Ⱳ➟ឲ៎1

 ⱺᣃ#ㇲ⳺

㍞Ἶᱦ⪺☆#ⱺᣃⰦᵆ#ㇲ⳺ⱞ#ⵚⳲᤓឲ៎1

 GPI#+៎ⱞᳳ㞢#✂ᣃ#ㇲ⳺,

㍞Ἶᱦც#ⱺᣃ#ㇲ⳺Ⱖᵆ#ㇲ⳺Ⱞ#Ỉ㊂#㮮⪺#✂ᣃⰦᵆ#

⃢☢#ⵚ⳿Ⱞ#㩊#✂#Ⱳ➟ឲ៎1

 ✂ᣃ#ㇲ⳺

✂ᣃⰦᵆ#ㇲ⳺Ⱞ#ⵚⳲ㩓ឲ៎1 ᾒᧆ#☎⳿⪺#ᇪ㩆#ⱺ☢㩆#ᖞ⮓Ⱚ#㍞Ἶᱦ⪺#≪♷ᤆ#

▖⮓☎Ὧ☆Ṧ#ㄢⵚ㩞#ⷦ⟗⟆⬎1

ⷦ⭾#ⴆ⮺# ⴆ㥲Ὧ

+ᾒᡢὯ,

ㇲ⳺#ᅚẖ#+pp,

68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺#

ጢⱞ * 1 #+pp,

ᳶ⹲#ቚ0Ỏ

⋚#⩟ዪ#4 * 2

⋚#⩟ዪ#5 * 2

㉆♶#ㇲ⳺ * 3 #+p,

㉆៪#㬿៪#+[,

㉆♶#ⵚẖᄆ

㨮㘚#⺪Ṯ#+pp,

⭢㫿㍂✂#+㉆៪#

⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,#

+⩧#pp,

ⷻᲳ#+⩧#j,

㰾᧎Ầ#⇞⳿#ጚត

Ydulr0Whvvdu#W# #

IH#49068pp#I7#]D#RVV

+VHO4968],

49068

5708518

43045

43:俋096俋

;6俋077俋

315;

314< i255

:5

:;俄<;18

84;

Ⱳⰶ

* 1 # ⯮ⱂ#68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺#ጢⱞ#⋚⪺#៪㩆#ჼⰪ#DSV0F#

㕖ጚ#ⱞ⃢⺪#☦☆ც#ⲏㄓᤆ#ᳶ⹲#ሺ㭂#ცត#᧾⺪㘢#

㍞Ἶᱦ⪺#ጚℂⰮ#᤾#ჼⱯឲ៎1

* 2 # ⋚#⩟ዪ#4Ⱚ#68pp#㍞Ἶᱦ⪺#៪㩆#ჼⱞ὚/#⋚#⩟ዪ#5

᝾#DSV0F#㕖ጚ#ⱞ⃢⺪#☦☆ც#ⲏㄓᤆ#ᳶ⹲#ሺ㭂#ცត#

᧾⺪㘢#㍞Ἶᱦ⪺#៪㩆#ჼⱯឲ៎1

* 3 # ㉆♶#ㇲ⳺Ⱚ#ⱞ⃢⺪#☦☆ᵆ≪㘚#㨦▖㆞ጶ⺪ⱂ#

ᅚẖⱯឲ៎1

 ᳶ⹲#Ἶ㏎ឲ⺂⪺#ᨚᱦ#㈖⫫#ᅚẖც#⃾ᓶ὞#ㇲ⳺#ጢⱞ᢮#

⃾ᓾ#✂#Ⱳ➟ឲ៎1#⯮ⱂ#ㇲ⳺#ጢⱞ᝾#ᳶ⹲#ㇲ⳺Ⱞ#

„㩆៪ᵆ#Ỉ㉾⪲Ⱞ#ᨶṦ#ც⳿㩆#ᅭⱯឲ៎1

ᣃ⇳㥲

ᳶ⹲#+4,/#⩈⾧#ᳶ⹲#㎋#+4,/#ᦡ⾧#ᳶ⹲#㎋#+4,/#

ᳶ⹲#㮮ᧆ#+4,/#ᳶ⹲#㏪ⱞ➎#+4,/#᢮㔺ἦ㞢#☢㞢#

᧾ⱺⱢ#⃹#ⷦ⭾#ⴆ⮺Ⱚ#⫲ᇊ⪰ⱞ#↪ᆧ㩊#ᆧ⮚ც#

Ⱳ➟ឲ៎1

#᝾#Vrq|#Frusrudwlrqⱂ#▫㥆Ɐឲ៎1

ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ ﺪﺟﻮﺗ .تﺎﺳﺪﻌﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻒﺼﻳ ﻞﻴﻟﺪﻟا اﺬﻫ

ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ» ﻲﻓ تﺎﻈﺣﻼﻣ ﻞﺜﻣ تﺎﺳﺪﻌﻟا ﻊﻴﻤﺠﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ

ﻦﻣ ﻞﻛ ةءاﺮﻗ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ .ﻞﺼﻔﻨﻤﻟا ﻞﻴﻟﺪﻟا ﻲﻓ ةدراو «لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﻞﺒﻗ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻞﺒﻗ تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا

ﻻ .E ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻤﻟا تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻊﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳﻼﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ

.A ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻤﻟا تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻊﻣ ﺎﻬﻟﺎﻤﻌﺘﺳا ﻚﻨﻜﻤﻳ

Vario-Tessar T FE 16-35mm F4 ZA OSS ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻢﺗ

تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﻲﻫو Sony Corporation و Carl Zeiss ﻦﻴﺑ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ

ﺔﻣرﺎﺻ ﺲﻴﻳﺎﻘﻤﻟ ًﺎﻘﻓو ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ جﺎﺘﻧا ﻢﺗ .E ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻣ Sony

.Carl Zeiss ﺔﻛﺮﺸﻟ ةدﻮﺠﻟا ﻦﻴﻣﺄﺗ مﺎﻈﻧو

ﻊﻣ ﺔﻘﻓاﻮﺘﻣ Vario-Tessar T FE 16-35mm F4 ZA OSS ﺔﺳﺪﻋ

.ﻢﻣ 35 ﺔﻐﻴﺼﺑ رﻮﺻ ﺮﻌﺸﺘﺴﻣ قﺎﻄﻧ

ﻢﺠﺤﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻠﻟ ﻢﻣ 35 ﺔﻐﻴﺼﺑ رﻮﺻ ﺮﻌﺸﺘﺴﻤﺑ ةﺰﻬﺠﻣ اﺮﻴﻣﺎﻛ ﻂﺒﺿ ﻦﻜﻤﻳ

.APS-C

.ﺎﻬﻄﺒﺿ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻞﻴﻟد ﻊﺟار

وأ ،ﻚﺘﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ Sony ﻲﻧﻮﺳ ﻊﻗﻮﻣ ةرﺎﻳز ﻰﺟﺮﺗ ﺔﻴﻘﻓاﻮﺘﻟا ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟ

.ﺺﺧﺮﻣ ﻲﻠﺤﻣ Sony ﻲﻧﻮﺳ تﺎﻣﺪﺧ ﺰﻛﺮﻣ وأ Sony ﻲﻧﻮﺳ ﻞﻴﻛو ةرﺎﺸﺘﺳا

لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا لﻮﺣ تﺎﻈﺣﻼﻣ

اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻚﺴﻣا ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺒﻛﺮﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا نﻮﻛ ﻊﻣ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻞﻘﻧ ﺪﻨﻋ

.ًﺎﻤﺋاد ﺔﺳﺪﻌﻟاو

.موﺰﻟا ﺔﻔﻴﻇو لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ ﺪﺘﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ يأ ﻚﺴﻣ ﻰﻟا ﺪﻤﻌﺗ ﻻ

ﺔﻣوﺎﻘﻣ ةﺎﻋاﺮﻣ ﻊﻣ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﺎﻬﻧا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ،ءﺎﻤﻠﻟ ﺔﻣوﺎﻘﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ

ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺣ ،ﺦﻟا ،ﺮﻄﻤﻣ ﻮﺟ ﻲﻓ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺪﻨﻋ .ﻞﺋاﻮﺴﻟا ﺮﺛﺎﻨﺗ ﺔﻣوﺎﻘﻣو رﺎﺒﻐﻟا

.ءﺎﻤﻟا تاﺮﻄﻗ ﻦﻋ ًاﺪﻴﻌﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا

شﻼﻔﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا لﻮﺣ ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ

ءﻮﺿ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﺠﺤﺗ ﺪﻗ ،ﻖﻓﺮﻣ شﻼﻓ وأ ﻲﻠﺧاﺪﻟا اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا شﻼﻓ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

.ةرﻮﺼﻟا ﻦﻣ ﻲﻠﻔﺴﻟا ءﺰﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻇ دﻮﺟو ﻰﻟإ يدﺆﻳ ﺎﻤﻣ ًﺎﻴﺋﺰﺟ شﻼﻔﻟا

ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻣ شﻼﻓ ﺔﻴﻄﻐﺗ قﺎﻄﻨﺑ ﻢﺴﺘﻳ ﻞﺼﻔﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ عﺎﺒﻳ شﻼﻓ لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﻢﻗ

.ﺔﺳﺪﻌﻠﻟ يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا

ﻲﻓﺎﺤﻟا عﻮﺼﻨﻟا لؤﺎﻀﺗ

هﺬﻫ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟ .ﺰﻛﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﻠﻇأ ﺔﺷﺎﺸﻟا نﺎﻛرأ ﺢﺒﺼﺗ ،ﺔﺳﺪﻌﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

راﺪﻘﻤﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﺤﺘﻓ قﻼﻏﺈﺑ ﻢﻗ ،(ﻲﻓﺎﺤﻟا عﻮﺼﻨﻟا لؤﺎﻀﺘﺑ ﻰﻤﺴﺗ) ةﺮﻫﺎﻈﻟا

.ﻦﻴﺘﺟرد وأ ةﺪﺣاو ﺔﺟرد

ءاﺰﺟﻷا ﻒﻳﺮﻌﺗ

ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺮﺷﺆﻣ 1

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﺔﻘﻠﺣ 2

موﺰﻟا ﺔﻘﻠﺣ 3

يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا سﺎﻴﻘﻣ 4

يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﺮﺷﺆﻣ 5

*ﺔﺳﺪﻌﻟا تﻼﺻو 6

ﺐﻴﻛﺮﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ 7

.ﺔﺳﺪﻌﻟا تﻼﺻو ﺲﻤﻠﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ*

ﺎﻬﻋﺰﻧو ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺗ

(.

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺘﻟ

 –  ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار)

.اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻢﺴﺟ ءﺎﻄﻏو ﺔﻴﻔﻠﺨﻟاو ﺔﻴﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻲﺘﻴﻗاو عﺰﻧا

ﺪﻨﻋ .(2)و (1) ﻦﻴﺑﻮﻠﺳﺄﺑ ﺔﻴﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻗاو عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻚﻨﻜﻤﻳ

ﻢﻗ ،ًﺎﺒﻛﺮﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ نﻮﻛ ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻗاو عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺘﺑ ﻚﻣﺎﻴﻗ

.(2) بﻮﻠﺳﻷا لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ

1

2

ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻧاﻮﻄﺳا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺾﻴﺑﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا ةاذﺎﺤﻤﺑ ﻢﻗ

ﻢﻗ ﻢﺛ ﻦﻣو ،(ﺐﻴﻛﺮﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ) اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺾﻴﺑﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا

برﺎﻘﻋ ﺔﻛﺮﺣ هﺎﺠﺗﺎﺑ ﺎﻫﺮﻳوﺪﺗو اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻲﻓ ﺔﺳﺪﻌﻟا لﺎﺧدﺈﺑ

.ﺎﻬﻧﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻴﺒﺜﺗ ﻢﺘﻳ نأ ﻰﻟا ﺔﻋﺎﺴﻟا

ﺐﻴﻛﺮﺗ ءﺎﻨﺛأ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ رز ﻂﻐﻀﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا

.ﺔﻠﺋﺎﻣ ةرﻮﺼﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺘﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ

ﺔﺳﺪﻌﻟا عﺰﻨﻟ

(.

ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار)

ﻢﻗ ،ًﺎﻃﻮﻐﻀﻣ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ رﺰﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ﻊﻣ

ﻢﺛ ﻦﻣو ،ﻒﻗﻮﺘﺗ نأ ﻰﻟا ﺔﻋﺎﺴﻟا برﺎﻘﻋ ﺔﻛﺮﺣ هﺎﺠﺗا ﺲﻜﻌﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳوﺪﺘﺑ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻞﺼﻓا

ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺐﻴﻛﺮﺗ

ﻦﻣ ﺪﺣ ﻰﺼﻗأ نﺎﻤﻀﻟو ﻦﻳﺎﺒﺘﻟا ءﻮﺳ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﻚﻴﺻﻮﻳ

ةرﻮﺼﻟا ةدﻮﺟ

ءاﺮﻤﺤﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺮﻤﺣﻷا ﻂﺨﻟا ةاذﺎﺤﻤﺑ ﻢﻗ

ءﺎﻄﻏ لﺎﺧدﺈﺑ ﻢﻗ ﻢﺛ ﻦﻣو ،(ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺮﺷﺆﻣ) ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا

نأ ﻰﻟإ ﺔﻋﺎﺴﻟا برﺎﻘﻋ ﺔﻛﺮﺣ هﺎﺠﺗﺎﺑ هﺮﻳوﺪﺗو ﺔﺳﺪﻌﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻲﻓ ﺔﺳﺪﻌﻟا

ءﺎﻄﻏ ﻰﻠﻋ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ءاﺮﻤﺤﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا ةاذﺎﺤﻣ ﻢﺘﺗو ﻪﻧﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺔﻘﻃ رﺪﺼﻳ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ءاﺮﻤﺤﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا

يدﺎﻔﺘﻟ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ عﺰﻧا ،اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻛﺮﻣ ﻲﺟرﺎﺧ شﻼﻓ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

.شﻼﻔﻟا ءﻮﺿ ﺐﺠﺣ

.ﺲﻛﺎﻌﻤﻟا هﺎﺠﺗﻻﺎﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺐﻴﻛﺮﺘﺑ ﻢﻗ ،ﻦﻳﺰﺨﺘﻟا ﺪﻨﻋ

موﺰﻟا ﺔﻔﻴﻇو لﺎﻤﻌﺘﺳا

.بﻮﻏﺮﻤﻟا يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﻰﻟا موﺰﻟا ﺔﻘﻠﺣ ﺮﻳوﺪﺘﺑ ﻢﻗ

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا

.يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻠﻟ ﺐﻴﻟﺎﺳأ 3 ﺪﺟﻮﺗ

ﻲﺋﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا •

.ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟﺎﺑ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا مﻮﻘﺗ

(ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا) DMF •

ةرﻮﺼﺑ ًﺎﻳوﺪﻳ ﻪﻄﺒﺿ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻚﻨﻜﻤﻳ ،ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟﺎﺑ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا مﺎﻴﻗ ﺪﻌﺑ

.ﺔﻘﻴﻗد

ﻊﻣ ﺔﻘﻓﺮﻤﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻊﺟار ،ﻊﺿﻮﻟا تﺎﺌﻴﻬﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻠﻟ

.اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا

تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا

Vario-Tessar T

FE 16-35mm F4 ZA OSS

(SEL1635Z)

35-16

52.5-24

12-10

63°-107°

44°-83°

0.28

0.19

f/22

72

98.5×78

ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻢﺳا

(ﻞﻳدﻮﻤﻟا ﻢﺳا)

(ﻢﻣ) يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا

ﺔﻐﻴﺼﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا يرﺆﺒﻟا ﺪﺒﻟا

(ﻢﻣ) 1 * 35mm

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ-ﻊﻴﻣﺎﺠﻣ

2 *

2 *

1 ةﺪﻫﺎﺸﻤﻟا ﺔﻳواز

2 ةﺪﻫﺎﺸﻤﻟا ﺔﻳواز

(ﺮﺘﻣ) 3 * ﻰﻧدﻷا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا

(X) ىﻮﺼﻘﻟا ﺮﻴﺒﻜﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ

ﻰﻧدﻷا ﺔﺤﺘﻔﻟا ﺔﻤﻴﻗ

(ﻢﻣ) ﺢﺷﺮﻤﻟا ﺮﻄﻗ

(عﺎﻔﺗرﻻا × ﻰﺼﻗﻷا ﺮﻄﻘﻟا) دﺎﻌﺑﻷا

(ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ،ﻢﻣ)

(ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ،ماﺮﺟ) ﺔﻠﺘﻜﻟا

زاﺰﺘﻫﻻا ﺾﻳﻮﻌﺗ ﺔﻔﻴﻇو

518

ﻢﻌﻧ

تاﺮﻴﻣﺎﻜﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﻢﻣ 35 ﺔﻐﻴﺼﻟ لدﺎﻌﻤﻟا يرﺆﺒﻟا لﻮﻄﻠﻟ هﻼﻋأ ﺔﻨﻴﺒﻤﻟا ﻢﻴﻘﻟا 1 *

.APS-C ﻢﺠﺤﺑ رﻮﺻ ﺮﻌﺸﺘﺴﻤﺑ ةﺰﻬﺠﻣ ﻞﻳﺪﺒﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﺳﺪﻌﺑ ﺔﻴﻤﻗر

ﺔﺼﺼﺨﻣ 2 ﺮﻈﻨﻟا ﺔﻳوازو ،ﻢﻣ 35 تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟ ﺔﺼﺼﺨﻣ 1 ﺮﻈﻨﻟا ﺔﻳواز 2 *

ﻢﺠﺤﺑ رﻮﺻ ﺮﻌﺸﺘﺴﻤﺑ ةﺰﻬﺠﻣ ﻞﻳﺪﺒﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﺳﺪﻌﺑ ﺔﻴﻤﻗر تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟ

.APS-C

ةرﻮﺼﻟا ﺮﻌﺸﺘﺴﻣ ﻦﻴﺑ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا ﻮﻫ ﻰﻧدﻷا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا 3 *

.فﺪﻬﻟاو

ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺗ يأ دﻮﺟو ﺪﻨﻋ ﺮﻴﻐﺘﻳ يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا نﺈﻓ ،ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻟﻵ ًﺎﻘﻓو

نﻮﻜﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﺳﺎﻘﻤﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﻲﻫ هﻼﻋأ ﺔﺤﺿﻮﻤﻟا ﺔﻳرﺆﺒﻟا دﺎﻌﺑﻷا .ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا

.ﺔﻴﺋﺎﻬﻧﻻ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ًﺎﻃﻮﺒﻀﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺰﻴﻛﺮﺗ

ﺔﻨﻤﻀﺘﻤﻟا دﻮﻨﺒﻟا

،(1) ﺔﻴﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ،(1) ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﺒﻠﻋ ﺔﻴﻗاو ،(1) ﺔﺳﺪﻌﻟا

ﺔﻋﻮﺒﻄﻣ ﻖﺋﺎﺛو ﻦﻣ ﻢﻘﻃ ،(1) ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ،(1) ﺔﻴﻔﻠﺨﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻗاو

.رﺎﻌﺷإ نود ﺮﻴﻴﻐﺘﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟاو ﻢﻴﻤﺼﺘﻟا

.Sony ﻲﻧﻮﺳ ﺔﻛﺮﺸﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻳرﺎﺠﺗ ﺔﻣﻼﻋ ﻲﻫ ﺔﻣﻼﻌﻟا

advertisement

Related manuals

advertisement