Lexibook JL3000_02 – Addendum Czech User manual

Lexibook JL3000_02 – Addendum Czech User manual
CZECH
1
2
7
3
4
6
5
OBSAH BALENÍ
Při vybalení se ujistěte, že jsou součástí balení tyto součásti:
Herní konzole / Uživatelská příručka
UPOZORNĚNÍ: Obalové prvky, jako jsou plastové fólie, lepicí pásky, štítky a
kovové upevňovací pásky nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli ní odstraněny
bezpečnost před použitím dětem.
INFORMACE O BATERIE
Vaše herní konzole používá 3 alkalické baterie AAA / LR03 1,5 V (nejsou součástí dodávky).
Baterie musí instalovat dospělý. Používejte pouze baterie určené pro tento produkt.
1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky
baterie umístěné na zadní straně zařízení.
2. Vložte 3 alkalické baterie AAA / LR03 s ohledem na
polarita uvedená ve spodní části prostoru pro baterie a podle
diagram opačný.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.
Herní konzole může také pracovat s:
- 1 x mini USB kabel (není součástí dodávky).
- 1 x adaptér
(není součástí dodávky).
Poznámka: Kabel USB a adaptér nenabíjejí konzoli.
Specifikace adaptéru
Vstup : 100 V – 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0,1 A
Výstup : 5 V
500 mA
POZNÁMKY:
- Pokud zvuk zeslabuje nebo hra již nereaguje správně na příkazy, zvažte výměnu baterií.
- Pro zajištění optimálního provozu se doporučuje používat alkalické baterie.
Nenabíjejte nedobíjitelné baterie. Před nabíjením vyjměte akumulátory ze hry.
Nabíjejte baterie pouze pod dohledem dospělé osoby. Nemíchejte různé typy
baterie nebo akumulátory nebo nové a použité baterie a akumulátory. Baterie a akumulátory
musí být nainstalovány s ohledem na polaritu. Použité baterie a akumulátory musí být
vyjmuto z hračky. Svorky baterie nebo akumulátoru nesmí být zkratovány.
Nevhazujte baterie do ohně. Vyjměte baterie, pokud se nepoužíváte delší dobu.
- Pro dostatečné větrání udržujte kolem zařízení minimální vzdálenost 10 mm.
- Na zařízení nikdy nepokládejte hořící předměty, například zapálené svíčky.
- Ventilaci by nemělo bránit bránění větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony
atd .;
- Zařízení je určeno pro použití v mírném klimatu;
- Baterie musí být bezpečně zlikvidovány. Umístěte je do sběrných nádob určených k ochraně
životního prostředí;
2
Upozornění: V případě dlouhodobého nepoužívání odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí.
Pokud je hra napájena z adaptéru, nehrajte venku. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a
připojovacích vodičů. Pokud je poškozený, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka
by se měla používat pouze s transformátorem hračky. Adaptér není hračka. Pokud se k čištění
používají kapaliny, musí být konzola odpojena od napájení. Tato hračka není určena pro děti do 3
let. Nesprávné použití adaptéru může způsobit úraz elektrickým proudem.
Pokyny pro rodiče: Transformátor a adaptér nejsou určeny k použití jako hračky. Musí být
používány pod rodičovským dohledem.
PREZENTACE VÝROBKU
POZNÁMKA: Před spuštěním odstraňte antistatický film z obrazovky LCD.
1. Tlačítko ON / OFF: Posunutím tohoto tlačítka doprava zapnete konzolu. Na obrazovce se
zobrazí seznam her. Procházejte seznam pomocí směrových kláves (vlevo / vpravo / nahoru /
dolů) a poté vyberte požadovanou hru pomocí tlačítka Přehrát / Pauza.
2. Tlačítka A / B / X / Y
3.
4.
5.
6.
Tlačítko RESET: Krátkým stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do seznamu her.
Přehrát / Pauza (S / P)
Přehrát / Pauza (S / P)
Tlačítko hlasitosti (SOUND): K dispozici jsou 4 úrovně hlasitosti: tichý (žádný zvuk), nízký,
střední a vysoký. Při spuštění konzoly je hlasitost na střední úrovni. Jedním stisknutím se
přesunete z úrovně na úroveň.
7. Směrové klávesy (vlevo / vpravo / nahoru / dolů)
VAROVÁNÍ EPILEPSY
Přečtěte si před použitím videohry sami nebo vaše dítě.
I. - Opatření, která je třeba učinit ve všech případech při používání videohry.
Vyhněte se hraní, pokud jste unavení nebo nemáte spánku. Ujistěte se, že hrajete
v dobře osvětlené místnosti moderováním jasu obrazovky. Když používáte hru
video, které lze připojit k obrazovce, přehrávejte mimo tuto televizní obrazovku a
pokud to umožňuje propojovací kabel. Během používání si udělejte přestávky od 10 do
patnáct minut každou hodinu.
II. - Varování před epilepsií.
Někteří lidé pravděpodobně mají epileptické záchvaty, včetně, pokud je to nutné,
ztráta vědomí zejména při pohledu na určité typy silných světelných stimulací:
rychlá posloupnost obrázků nebo opakování jednoduchých geometrických útvarů, blesků nebo
výbuchů.
Tito lidé jsou náchylní k záchvatům při hraní určitých videoher
takové podněty, i když nemají žádnou anamnézu nebo nikdy nebyly podrobeny
sami s epileptickými záchvaty. Pokud máte vy nebo rodinný příslušník
po stimulaci došlo k příznakům souvisejícím s epilepsií (záchvaty nebo ztrátou vědomí)
svítí, před použitím se poraďte se svým lékařem. Rodiče musí být také
při hraní videoher věnujte zvláštní pozornost svým dětem. Pokud vy nebo vaše
mít některý z následujících příznaků: závratě, rozmazané vidění, oční kontrakce nebo
svalová, porucha orientace, nedobrovolný pohyb nebo křeče, krátkodobá ztráta
vědomí, musíte okamžitě přestat hrát a konzultovat s lékařem.
3
CZECH
UPOZORNĚNÍ : Významné elektromagnetické rušení nebo elektrostatický výboj
může způsobit poruchu nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje
nesprávně, vyjměte a vyměňte baterie.
CZECH
ÚDRŽBA A ZÁRUKA
Chraňte hračku před vlhkostí. Pokud zvlhne, okamžitě jej otřete. Nenechávejte to
nevystavujte jej zdroji tepla. Nenechávej to. Nepokoušejte se
rozebrat. K jeho čištění použijte hadřík mírně navlhčený vodou s vyloučením všech
prací prostředek. V případě poruchy zkuste nejprve vyměnit baterie. Pokud
problém přetrvává, přečtěte si pečlivě pokyny, abyste ověřili, že nic nebylo vynecháno.
POZNÁMKA: uschovejte prosím tento návod, obsahuje důležité informace.
Na tento produkt se vztahuje naše dvouletá záruka. Pro jakoukoli implementaci záruky
nebo poprodejní servis, musíte se obrátit na prodejce s důkazem
nákupu. Naše záruka se vztahuje na vady materiálu nebo sestavy způsobené výrobcem
s vyloučením jakýchkoli zhoršení způsobených nedodržením návodu k použití nebo jakéhokoli
jiného
předčasný zásah do předmětu (jako je demontáž, vystavení teplu nebo vlhkost ...).
Doporučujeme uschovat obal pro budoucí použití.
V neustálém zájmu o zlepšení možná budeme muset upravit barvy a
podrobnosti o produktu uvedeném na obalu.
VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení v důsledku malé části.
Reference: JL3000
Navrženo a vyvinuto v Evropě - Vyrobeno v Číně
© LEXIBOOK®
Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France
Suivez-nous
@LexibookCom
Pro poprodejní servis kontaktujte naše týmy: www.lexibook.com
Informace o ochraně životního prostředí
Jakýkoli použitý elektrický spotřebič je recyklovatelný a neměl by být jeho součástí.
domácí odpad! Žádáme vás, abyste nás podpořili
- aktivní přispívání k zachování zdrojů a ochraně EU; prostředí tím, že pustíte toto zařízení do sběrných webů (pokud existují).
JL3000_02IM_Addendum_CZ_2210
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement