Stanley ST-25-400-E Owner Manual

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

Stanley ST-25-400-E Owner Manual | Manualzz

ST-22-240-E / ST-23-240-E / ST-25-400-E

Elektrische ventilatorkachel

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik in goed geïsoleerde ruimten of incidenteel gebruik.

STEC-4 94

LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER

MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT

LEES DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN

AANDACHTIG VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring of kennis mits onder toezicht of nadat zij zijn ingelicht over veilig gebruik van het apparaat en de gevaren waarmee gebruik gepaard gaat. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- Kinderen onder de 3 moeten uit de buurt worden gehouden tenzij onder voortdurend toezicht. Kinderen van 3 tot en met

8 jaar oud mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het in de beoogde normale bedrijfsstand staat/is geïnstalleerd indien onder toezicht of nadat zij zijn ingelicht over veilig gebruik van het apparaat en de gevaren waarmee gebruik gepaard gaat.

Kinderen van 3 tot en met 8 jaar oud mogen de stekker van het apparaat niet in het stopcontact steken, het apparaat niet bedienen en het apparaat niet reinigen of onderhouden.

- LET OP: Sommige onderdelen van dit product worden heel heet en kunnen brandwonden veroorzaken. Bij aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen is extra voorzichtigheid geboden.

- Als het snoer beschadigd raakt, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service-agent of andere bevoegde personen om gevaren te voorkomen.

- De kachel mag niet vlak onder een stopcontact worden geplaatst.

- Gebruik deze kachel niet in de onmiddellijke nabijheid van een bad, douche of zwembad.

- Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis in woningen.

- Zet het apparaat op een horizontaal, stabiel, hittebestendig oppervlak. Gebruik van het product in een andere positie kan gevaarlijk zijn.

- Bij het eerste gebruik zult u enkele minuten lang misschien een geur bespeuren. Dit is normaal en zal snel verdwijnen.

- Probeer niet om het apparaat te repareren, demonteren of wijzigen. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

- LET OP – Bij gebruik van een verlengsnoer mag de maximale nominale spanning/belasting van het verlengsnoer niet overschreden worden.

© 2018, Obelis S.A. Geregistreerd adres:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

2

LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER

MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT

Lees de instructiehandleiding: Als dit symbool op een product is aangebracht, betekent dit dat u de instructiehandleiding moet lezen.

Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis in woningen.

WAARSCHUWING! Dek de kachel niet af, om oververhitting te voorkomen.

© 2018, Obelis S.A. Geregistreerd adres:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

3

LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER

MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT

ST-22-240-E/ST-23-240-E/ST-25-400-E

2

3

5

4

6

8

7

1

1. Scherm vooraan

2. Ventilator

3. Verwarmingsspiraal

4. Stroomlampje

5. Functieselector

6. Greep

7. Thermostaat

8. Regelknop (x2)

© 2018, Obelis S.A. Geregistreerd adres:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

4

LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER

MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT

SPECIFICATIES

Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

ST-22-240-E ST-23-240-E ST-25-400-E

NOMINAAL

VERWARMINGSVERMOGEN

(kW)

LUCHTSTROOM (m 3 /h)

VERWARMINGSGEBIED

(m 3 /m 2 )

NOMINALE SPANNING/

FREQUENTIE (V/Hz)

WARMTE-INSTELLINGEN

GEWICHT (kg)

APPARATUURKLASSE

BESCHERMINGSGRAAD

TEGEN VOCHT (IP)

FUNCTIES/STANDEN

Apparaat is uit

Ventilator draait - geen verwarming

Ventilator draait - verwarming halve kracht

Ventilator draait - verwarming volle kracht

2,0

158

20/7

220-240/50

2

1,7

1

IP20

3,0

217

40/12

220-240/50

2

2,9

1

IP20

5,0

300

60/15

400/50

2

4,2

1

IP20

OPMERKING: Als de kachel is ingeschakeld, draait de ventilator constant.

© 2018, Obelis S.A. Geregistreerd adres:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

5

LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER

MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT

Veiligheidsinformatie

BELANGRIJK: Lees alle veiligheidsgegevens en aanwijzingen in deze handleiding en zorg dat u ze begrepen hebt voordat u de kachel gebruikt.

GEVAAR

ONTPLOFFINGSGEVAAR! Gebruik deze kachel niet op plaatsen met schadelijke, explosieve of ontvlambare gassen, dampen of gevaarlijke stoffen.

WAARSCHUWING

BRANDGEVAAR! Gebruik deze kachel niet in de nabijheid van brandbaar materiaal.

WAARSCHUWING

GEVAAR VAN ELEKTRISCHE

SCHOKKEN! Gebruik deze kachel niet in de onmiddellijke nabijheid van een bad, douche of zwembad.

WAARSCHUWING

GEVAAR VAN BRANDWONDEN! Raak de voorkant van de kachel niet aan als deze aanstaat. Deze kachel wordt tijdens gebruik heet.

WAARSCHUWING

Gevaar van letsel! Verplaats de kachel niet terwijl deze aanstaat.

WAARSCHUWING

RISICO VAN ELEKTRISCHE

SCHOKKEN! TREK DE STEKKER

UIT HET STOPCONTACT VOORDAT

U ONDERHOUD VERRICHT.

© 2018, Obelis S.A. Geregistreerd adres:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

6

LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER

MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT

Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.

Gebruik ALTIJD de stroom (spanning en frequentie) die op het modelplaatje van de kachel vermeld staat.

Gebruik ALTIJD een verlengsnoer dat geschikt is voor dit apparaat.

Zorg ALTIJD dat alle snoeren worden beschermd tegen kortsluiting en overbelasting.

Houd het snoer ALTIJD uit de buurt van de heteluchtopening.

Trek de stekker van de kachel ALTIJD uit het stopcontact als u hem niet gebruikt.

Zet de kachel NOOIT op een kleine, ongelijkmatige of onstabiele ondergrond waardoor de kachel om zou kunnen vallen.

Sluit NOOIT andere apparaten aan op het stopcontact dat voor de ventilatorkachel wordt gebruikt.

Gebruik de kachel NOOIT als de kachelpanelen verwijderd zijn.

Blokkeer de heteluchtopening NOOIT terwijl de kachel aanstaat.

Dek de kachel NOOIT af; blokkeer de kachel NOOIT.

Gebruik NOOIT luchtkanalen met de kachel.

Trek en draag de kachel NOOIT aan het snoer.

Gebruik de kachel NOOIT met een externe schakelaar zoals een timer.

Gebruik de kachel niet als hij beschadigd is. De kachel moet door een gekwalificeerde persoon of service-agent gerepareerd worden.

© 2018, Obelis S.A. Geregistreerd adres:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

7

LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER

MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT

Gebruik

1. Zet de ventilatorkachel recht op een stabiele horizontale ondergrond, op veilige afstand van vocht en ontvlambare voorwerpen.

2. Steek de stekker van de ventilatorkachel in een stopcontact met de juiste elektrische specificaties.

3. Zet de thermostaatknop op “+”.

4. De ventilatorkachel gaat aan wanneer de functieselector op een van de standen voor verwarming wordt gezet.

5. Draai de thermostaatknop terug totdat het verwarmingselement wordt uitgeschakeld zodra de temperatuur in de ruimte naar wens is.

6. Draai de thermostaat op “-” en zet de schakelaar in de ventilatorstand voordat u de kachel uitschakelt. Laat de kachel twee minuten afkoelen voordat u deze uitschakelt en de stekker uit het stopcontact trekt.

Automatische beveiliging tegen oververhitting

- Deze kachel heeft een interne beveiligingsstroomkring met een temperatuurbegrenzende thermostaat. Als de temperatuur te hoog wordt, schakelt het systeem de kachel automatisch uit.

Aanwijzingen voor de thermostaat

- Zet de thermostaat om te beginnen op “+” en laat de kachel op volle kracht werken. Zodra de temperatuur in de ruimte naar wens is, draait u de thermostaat naar links totdat de kachel wordt uitgeschakeld.

© 2018, Obelis S.A. Geregistreerd adres:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

- De thermostaat schakelt de kachel vervolgens automatisch in en uit om de temperatuur in de ruimte op de vooringestelde waarde te houden.

- Bij het eerste gebruik van de kachel zult u misschien een beetje rook zien.

Dat is normaal, en zal na een tijdje verdwijnen. Het verwarmingselement is gemaakt van staal waarop in de productiefase een beschermlaagje olie is aangebracht. De rook wordt veroorzaakt door de verhitte olieresten.

Reiniging en onderhoud

- Trek de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de kachel is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt.

- De behuizing kan gemakkelijk vuil worden. Neem hem regelmatig af met een zacht sponsje. Sterk vervuilde onderdelen kunt u schoonmaken met een sponsje dat u in water van minder dan 50 °C met een mild reinigingsmiddel hebt gedompeld.

Droog de kachel vervolgens af met een schone doek. Zorg dat het water niet in de kachel belandt.

- Zorg om de behuizing te beschermen dat u geen water op de kachel spat en gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, isoamylacetaat, tolueen enz. om de kachel schoon te maken.

- Wacht voordat u de kachel opbergt totdat hij is afgekoeld, en zorg dat hij niet nat is. Doe hem vervolgens in een plastic zak, plaats hem in de verpakkingsdoos en bewaar hem op een droge, goed geventileerde plaats.

8

LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER

MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT

Probleemoplossing

Probleem

De kachel werkt niet, zelfs als hij is aangesloten en de thermostaat is ingeschakeld.

1. De ingangsspanning is te hoog of te laag.

Het verwarmingselement gloeit.

2. Het luchtinlaatrooster is geblokkeerd.

Het apparaat wordt niet warm, alleen de ventilator werkt.

Abnormaal geluid.

Oorzaak

1. De stekker is los, slechte aansluiting.

1. De schakelaar staat niet op een warmte-instelling.

2. De gewenste kamertemperatuur is verkregen.

3. De uitschakeling met automatische reset is gestart

1. De kachel staat niet rechtop.

Oplossing

1. Trek de stekker uit, controleer de aansluiting van de stekker en het stopconact. Maak de aansluiting opnieuw.

1. Gebruik de juiste voeding zoals op het etiket staat aangegeven.

2. Houd de kachel uit de buurt van voorwerpen zoals plastic zakken, papier en andere voorwerpen die de luchtlinlaat kunnen bedekken.

1. Zet de schakelaar op de gewenste warmte-instelling.

2. De thermostaat wordt uitgeschakeld zodra de gewenste kamertemperatuur is bereikt. De kachel werkt zoals het hoort.

3. Schakel de kachel uit en inspecteer de inlaat of uitlaat op blokkering. Trek de stekker uit en wacht ten minste 10 minuten zodat het beschermingssysteem gereset is voordat u de kachel weer opstart.

1. Zet de kachel op een horizontaal oppervlak.

© 2018, Obelis S.A. Geregistreerd adres:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

9

LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER

MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Item

Warmteafgifte

Nominale warmteafgifte

Minimale warmteafgifte

(indicatief)

Maximale continue warmteafgifte

Aanvullend elektriciteitsverbruik

Bij nominale warmteafgifte

Bij minimale warmteafgifte

In stand-bymodus

Contactgegevens

Symbool

P

P

P nom min max,c

Waarde

2,0

1,0

2,0

Eenheid kW kW kW

Item Eenheid

Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één)

Handmatige regeling van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat

Handmatige regeling van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback

Nee

Nee

Door een ventilator bijgestane warmteafgifte

Nee

Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één) el el el max min

SB

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

kW kW kW

Eentrapswarmteafgifte, geen regeling kamertemperatuur

Nee

Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling kamertemperatuur

Met mechanische regeling kamertemperatuur door thermostaat

Met elektronische regeling kamertemperatuur

Elektronische regeling kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar

Elektronische regeling kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Andere regelingsopties (meerdere selecties mogelijk)

Regeling kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie

Nee

Regeling kamertemperatuur, met openraamdetectie

Nee

Nee Met optie van afstandsbediening

Met adaptieve regeling van de start

Met beperking van de werkingstijd

Met black-bulbsensor

Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde

Obelis S.A. Bd Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

Nee

Nee

Nee

© 2018, Obelis S.A. Geregistreerd adres:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

10

LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER

MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Item

Warmteafgifte

Nominale warmteafgifte

Minimale warmteafgifte

(indicatief)

Maximale continue warmteafgifte

Aanvullend elektriciteitsverbruik

Bij nominale warmteafgifte

Bij minimale warmteafgifte

In stand-bymodus

Contactgegevens

Symbool

P

P

P nom min max,c

Waarde

3,0

1,5

3,0

Eenheid kW kW kW

Item Eenheid

Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één)

Handmatige regeling van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat

Handmatige regeling van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback

Nee

Nee

Door een ventilator bijgestane warmteafgifte

Nee

Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één) el el el max min

SB

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

kW kW kW

Eentrapswarmteafgifte, geen regeling kamertemperatuur

Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling kamertemperatuur

Nee

Nee

Nee

Met mechanische regeling kamertemperatuur door thermostaat

Met elektronische regeling kamertemperatuur

Elektronische regeling kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar

Elektronische regeling kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar

Nee

Nee

Nee

Nee

Andere regelingsopties (meerdere selecties mogelijk)

Regeling kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie

Regeling kamertemperatuur, met openraamdetectie

Nee

Nee Met optie van afstandsbediening

Met adaptieve regeling van de start

Met beperking van de werkingstijd

Met black-bulbsensor

Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde

Obelis S.A. Bd Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

Nee

Nee

Nee

© 2018, Obelis S.A. Geregistreerd adres:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

11

LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER

MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Typeaanduiding(en): PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E

Item

Warmteafgifte

Nominale warmteafgifte

Minimale warmteafgifte

(indicatief)

Maximale continue warmteafgifte

Aanvullend elektriciteitsverbruik

Bij nominale warmteafgifte

Bij minimale warmteafgifte

In stand-bymodus

Contactgegevens

Symbool

P

P

P el el el nom min max,c max min

SB

Waarde

5,0

2,5

5,0

Niet toepasbaar

Niet toepasbaar

Niet toepasbaar

Eenheid Item Eenheid

Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer kW

één)

Handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat kW

Nee kW kW kW kW

Handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback

Nee

Door een ventilator bijgestane warmteafgifte

Nee

Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)

Nee Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur

Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur

Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat

Met elektronische sturing van de kamertemperatuur

Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar

Elektronische sturing van

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar

Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)

Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie

Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie

Met de optie van afstandsbediening

Met adaptieve sturing van de start

Met beperking van de werkingstijd

Met black-bulbsensor

Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde

Obelis S.A Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

© 2018, Obelis S.A. Geregistreerd adres:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

12

LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER

MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT

ONDERHOUD

Belgique et Luxembourg

België en Luxemburg

E. Walschaertstraat 14

2800 Mechelen

Belgium

Danmark

Deutschland

Ελλάς

España

France

Schweiz

Suisse

Svizzera

Ireland

Italia

Nederlands

Norge

Österreich

Portugal

Roskildevej 22

2620 Albertslund

Richard Klinger Str. 11

65510 Idstein

Hμερος Τόπος 2 - Χάνι Αδάμ Ασπρόπυργος

-19300 -Αττική - Αττικής

Parque de Negocios “Mas Blau”

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

5, allée des hêtres

BP 30084, 69579 Limonest Cedex

In der Luberzen 42

8902 Urdorf

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD UK

Energy Park–Building 03 sud

Via Energy Park 6

20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker Netherlands B.V.

Postbus 83

6120 AD Born

Postboks 4613, Nydalen

0405 Oslo

Oberlaaerstrasse 248

A-1230 Wien

Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz

Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo

2770 - 071 Paço de Arcos www.stanleyworks.be

[email protected]

BE-NL= +32 15 47 37 65

BE-FR = +32 15 47 37 64

BE Fax: +32 15 47 37 100 www.stanleyworks.dk

[email protected]

Fax: 70224910 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 06126-21-1

Fax: 06126-21-2770 www.stanley.gr

[email protected]

Τηλ: +30 210 8985208

Φαξ: +30 210 5597598 www.stanleyworks.es

[email protected]

Tel: 934 797 400

Fax: 934 797 419 www.stanleyoutillage.fr

[email protected]

Tel: 04 72 20 39 77

Fax: 04 72 20 39 00 www.stanleyworks.ch

[email protected]

Tel: 044 - 755 60 70

Fax: 044 - 730 70 67 www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.nl

[email protected]

Tel : +31 164 28 30 63

NL Fax: +31 164 28 32 00 www.stanleyworks.no

[email protected]

Fax: 45 25 08 00 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 01 - 66116 - 0

Fax: 01 - 66116 - 14 www.stanleyworks.pt

[email protected]

Tel: 214 66 75 00

Fax: 214 66 75 75

Suomi PL 47

00521 Helsinki

Sverige Box 94

431 22 Mölndal

Puh: 010 400 4333 www.stanleyworks.se

[email protected]

Fax: 31 68 60 08

United Kingdom

Hungary

Czech Republic

Slovakia

Poland

Slovenia

Cyprus

Bosnia-Herzegovina

Bulgaria

Croatia

Estonia

Latvia

Lithuania

Malta

Romania

Serbia

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD

Rotel Kft.

1163 Budapest,Thököly út 17.

BAND SERVIS CZ s.r.o.

K Pasekam 4440

760 01 Zlín, Czech Republic

BAND SERVIS s.r.o.

Paulinska 22

917 01 Trnava, Slovakia

Erpatech ul. Bakaliowa 26

05-080 Mościska

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje Slovenija

IOANNOU J.

4A Ath.Diakou street

1046- Nicosia -Cyprus

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

TASHEV-GALVING LTD

68 KLIMENT OHRIDSKI BLVD.

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

AS Tallmac

Mustame tee 44,

EE-10621 Tallinn

LIC GOTUS SIA

Ulbrokas Str.

LT - 1021 Rīga

UAB ELREMTA OU

Neries kr. 16E

LT - 48402 Kaunas

Energypark–Building 03 sud, Via Energy Park

6 20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker

Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,

Sector 3 Bucuresti

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanleyworks.hu

[email protected]

Tel +36 1 404-0014

Fax+36 1 403-2260 www.stanleyworks.cz

http://www.bandservis.cz

Tel.: +420 577 008 550

Fax.: +420 577 008 559 www.bandservis.sk

Tel.: +421 335 511 063

Fax.: +421 335 512 624 www.stanleyworks.pl

Tel.: +48 22 431 05 00

Fax.: +48 22 468 87 35 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 [email protected]

Τel : +357 22344302

Fax : +357 22348098 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.tashev-galving.com

T: +359 2 700 45 45 4

F: +359 (2) 439 21 12 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.tallmac.ee/est

T: +372 6562999

F: +372 6562855 www.licgotus.lv

T: +371 67556949

F: +371 67555140 [email protected]

T: +370-685-29035

F: +370-37-406540 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.ro

T: +4021.320.61.04/05

F: +4037.225.36.84

www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023

© 2018, Obelis S.A. Geregistreerd adres:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

13

Pinnacle Climate Technologies, Inc.

Sauk Rapids, MN 56379 VS

EC REP

Obelis S.A.

Geregistreerd adres:

Bd. Général Wahis, 53

1030 Brussels, Belgium

© 2018 Stanley Black & Decker, Inc.

ST-22-240-E / ST-23-240-E / ST-25-400-E

Radiateur soufflant électrique

Cet appareil n’est adapté que pour une utilisation dans des espaces bien isolés ou pour un usage occasionnel.

STEC-494

NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE

LORSQU’IL EST BRANCHÉ À UNE SOURCE D’ALIMENTATION

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS

CI-APRÈS AVANT D’UTILISER CET APPAREIL.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes handicapées physiques ou mentales ou des personnes manquant d’expérience ou de connaissances, si elles sont surveillées ou ont appris à utiliser l’appareil de manière sûre et en ayant compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés sauf s’ils sont surveillés en permanence. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne peuvent allumer ou éteindre l’appareil que s’il a été placé ou installé dans sa position prévue pour un fonctionnement normal et qu’ils soient surveillés, ou qu’ils aient appris à utiliser l’appareil de manière sûre et en ayant compris les risques encourus. Les enfants

âgés de 3 à 8 ans ne doivent pas manipuler la prise électrique, régler et nettoyer l’appareil ou bien en effectuer l’entretien.

- ATTENTION : certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être apportée lorsque des enfants ou des personnes vulnérables sont présentes.

- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent d’entretien ou toute personne qualifiée, afin d’éviter tout risque.

- Le radiateur ne doit pas être placé exactement en dessous d’une prise électrique murale.

- Ne pas utiliser ce radiateur à proximité immédiate d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine.

- Ne pas utiliser l’appareil pour autre chose que l’usage prévu. Pour utilisation en intérieur seulement.

- Placer l’appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Utiliser l’appareil dans toute autre position présente un risque.

- Une odeur peut se dégager de l’appareil pendant les premières minutes de fonctionnement. Ceci est normal et disparaîtra rapidement.

Ne pas tenter de réparer, démonter ou modifier l’appareil. Aucune pièce interne n’est réparable par l’utilisateur.

- ATTENTION : en cas d’utilisation d’une rallonge électrique, assurez-vous de ne pas dépasser la puissance et la charge maximales de la rallonge.

© 2018, Obelis S.A. Domiciliation :

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

2

NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE

LORSQU’IL EST BRANCHÉ À UNE SOURCE D’ALIMENTATION

Lisez le manuel d’instructions : lorsque ce symbole est marqué sur un produit, cela signifie que le manuel d’instructions doit être lu.

Ne pas utiliser l’appareil pour autre chose que pour l’usage prévu. Pour utilisation en intérieur seulement.

AVERTISSEMENT : afin d’éviter toute surchauffe, ne jamais recouvrir le radiateur.

© 2018, Obelis S.A. Domiciliation :

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

3

NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE

LORSQU’IL EST BRANCHÉ À UNE SOURCE D’ALIMENTATION

ST-22-240-E / ST-23-240-E / ST_25-400-E

2

3

5

4

6

7

8

1

1. Grille de protection avant

2. Ventilateur

3. Serpentin de chauffe

4. Voyant d’alimentation

5. Sélecteur de fonctions

6. Poignée

7. Thermostat

8. Molette de réglage d’inclinaison (x2)

© 2018, Obelis S.A. Domiciliation :

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

4

NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE

LORSQU’IL EST BRANCHÉ À UNE SOURCE D’ALIMENTATION

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques modifiables sans préavis.

ST-22-240-E ST-23-240-E ST-25-400-E

PUISSANCE D’ENTRÉE NOMINALE (kW)

DÉBIT D’AIR (m 3 /h)

2,0

158

3,0

217

SURFACE DE CHAUFFAGE (m 3 /m 2 )

TENSION/FRÉQUENCE

NOMINALES (Volt/Hz)

RÉGLAGES DE CHAUFFAGE

POIDS (kg)

CLASSE D’APPAREIL

INDICE DE PROTECTION (IP)

20/7

220-240 / 50 220-240 / 50

2

1,7

1

IP20

FONCTIONS/RÉGLAGES

40/12

2

2,9

1

IP20

5,0

300

60/15

400/50

2

4,2

1

IP20

L’appareil est hors tension

Ventilateur en fonction -

Pas de chauffage

Ventilateur en fonction - Chauffage

à moyenne puissance

Ventilateur en fonction -

Chauffage à pleine puissance

REMARQUE : Lorsque le chauffage est en fonction, le ventilateur fonctionne continuellement.

© 2018, Obelis S.A. Domiciliation :

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

5

NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE

LORSQU’IL EST BRANCHÉ À UNE SOURCE D’ALIMENTATION

Informations relatives à la sécurité

IMPORTANT : Bien comprendre toutes les informations et instructions de sécurité de ce manuel avant de faire fonctionner votre radiateur.

RISQUE D’EXPLOSION ! Ne jamais faire fonctionner ce radiateur dans un endroit où il peut y avoir des matières dangereuses, des fumées ou des gaz nocifs, explosifs ou inflammables.

RISQUE D’INCENDIE ! Ne jamais faire fonctionner ce radiateur près de matériaux combustibles.

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

Ne pas utiliser ce radiateur à proximité immé-diate d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine.

RISQUE DE BRÛLURES ! Ne jamais toucher la façade du radiateur lorsqu’il est en fonctionnement. Ce radiateur est chaud lorsqu’il est en fonctionnement.

RISQUE DE BLESSURES ! Ne pas délacer le radiateur lorsqu’il est en fonctionnement.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! AVANT

TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE,

DÉCONNECTER L’APPAREIL DE

L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

© 2018, Obelis S.A. Domiciliation :

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

6

NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE

LORSQU’IL EST BRANCHÉ À UNE SOURCE D’ALIMENTATION

Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

Utiliser UNIQUEMENT l’alimentation

électrique (tension et fréquence) mentionnée sur la plaque du radiateur.

TOUJOURS utiliser un cordon d’alimentation correctement calibré et adapté à l’appareil.

TOUJOURS s’assurer que les cordons sont protégés contre les courts-circuits et les surcharges.

TOUJOURS garder le cordon éloigné de la sortie d’air chaud.

TOUJOURS déconnecter le cordon d’alimentation lorsque l’appareil n’est pas utilisé.

NE JAMAIS placer le radiateur sur une surface trop petite, instable ou irrégulière où il risquerait de tomber.

NE JAMAIS connecter d’autres appareils sur la même prise de courant que le radiateur soufflant.

NE JAMAIS faire fonctionner le radiateur sans ses grilles de protection.

NE JAMAIS bloquer la sortie d’air lorsque le radiateur est en fonctionnement.

NE JAMAIS couvrir ou obstruer le radiateur.

NE JAMAIS utiliser de conduit avec le radiateur.

NE JAMAIS tirer ou porter le radiateur par son cordon d’alimentation.

NE JAMAIS utiliser le radiateur avec un coupe-circuit extérieur tel qu’un temporisateur.

Si le radiateur est endommagé, ne pas l’utiliser. Le radiateur doit être uniquement réparé par un agent d’entretien ou une personne qualifiée.

© 2018, Obelis S.A. Domiciliation :

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

7

NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE

LORSQU’IL EST BRANCHÉ À UNE SOURCE D’ALIMENTATION

Utilisation

1. Positionnez le radiateur de sorte qu’il tienne droit sur une surface dure et régulière, à une distance de sécurité suffisante des environnements humides et des objets inflammables.

2. Raccordez le radiateur soufflant à une alimentation électrique appropriée.

3. Réglez le bouton du thermostat sur « + ».

4. Le radiateur soufflant se mettra en marche lorsque le sélecteur de fonction sera placé sur un des réglages de puissance.

5. Lorsque la pièce a atteint la température souhaitée, tournez le bouton du thermostat en sens inverse jusqu’à ce que l’élément chauffant s’éteigne.

6. Avant d’éteindre le radiateur, tournez le thermostat sur « - » et tournez l’interrupteur sur la position ventilateur.

Laissez l’appareil refroidir pendant deux minutes avant de d’éteindre le radiateur et de retirer la prise de la source d’alimentation.

Commande de sécurité automatique de surchauffe

- Ce radiateur est équipé d’un thermostat interne de sécurité de limitation de la chaleur et d’un circuit de protection contre la surchauffe. Lorsqu’une température de surchauffe potentielle est atteinte, le système

éteindra automatiquement le radiateur.

Protection automatique contre la surchauffe

- Tout d’abord, réglez le thermostat sur

« + » et laissez le radiateur fonctionner à pleine puissance. Lorsque la température de surchauffe est atteinte, le système

éteint automatiquement le radiateur.

- Le thermostat s’enclenchera et se déclenchera alors automatiquement pour contrôler la température de la pièce selon le réglage demandé et maintenir ainsi la pièce à température constante.

- Lors de la première utilisation du radiateur, vous pouvez remarquer une légère

émission de fumée. Ceci est normal et s’arrêtera après un court moment.

L’élément chauffant est en acier et a été enduit d’une couche d’huile de protection lors de la fabrication. Cette huile dégage de la fumée à la première chauffe.

Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer l’appareil, déconnectez-le de la prise murale et laissez-le refroidir.

- La coque du radiateur se salit facilement.

Essuyez-la souvent avec une éponge douce. Pour les parties très sales, nettoyez-les avec une éponge imbibée d’eau à moins de 50 °C additionnée d’un détergent doux, puis séchez la coque du radiateur avec un chiffon propre. Faites attention de ne pas laisser d’eau pénétrer

à l’intérieur de l’appareil.

- Afin de protéger la coque, n’aspergez pas le radiateur avec de l’eau et n’utilisez jamais de solvant tel que de l’essence, de l’acétate d’isoamyle, du toluène, etc. pour le nettoyer.

- Lorsque vous entreposez le radiateur, laissez-le d’abord refroidir et séchezle. Ensuite, recouvrez-le d’un sac en plastique, mettez-le dans son carton d’emballage et entreposez-le dans un endroit sec et bien ventilé.

© 2018, Obelis S.A. Domiciliation :

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

8

NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE

LORSQU’IL EST BRANCHÉ À UNE SOURCE D’ALIMENTATION

Dépannage

Problème

Le radiateur ne fonctionne pas, même lorsqu’il est branché et que le thermostat est en position « On ».

Cause

1. La prise est mal branchée, connexion défectueuse.

1. La tension d’entrée est trop

élevée ou trop faible.

L’élément chauffant est incandescent.

L’appareil ne chauffe pas, seul le ventilateur fonctionne.

Bruit anormal.

2. La grille d’entrée d’air est bloquée.

1. L’interrupteur n’est pas en position de chauffe.

2. La température de la pièce souhaitée est atteinte.

3. La coupure de réinitialisation automatique est amorcée.

1. L’appareil n’est pas droit.

Solution

1. Retirez la fiche, vérifiez la connexion de la fiche et de la prise murale, puis connectez à nouveau.

1. Utilisez l’alimentation

électrique indiquée sur l’étiquette signalétique.

2. Maintenez le radiateur

éloigné d’objets tels que les sacs en plastique, le papier et tout autre objet pouvant obstruer l’entrée d’air.

1. Mettez l’interrupteur dans la position de chauffe souhaitée.

2. Le thermostat coupe l’élément chauffant lorsque la température de la pièce est atteinte. Le radiateur fonctionne correctement.

3. Éteignez le radiateur et cherchez une éventuelle obstruation de l’entrée ou de la sortie d’air.

Débranchez le radiateur et attendez au moins

10 minutes que le système de protection se réinitialise avant d’essayer de le redémarrer.

1. Posez le radiateur sur une surface plane.

© 2018, Obelis S.A. Domiciliation :

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

9

NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE

LORSQU’IL EST BRANCHÉ À UNE SOURCE D’ALIMENTATION

Informations requises concernant les dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Référence(s) du modèle : PT-02-240-EU; ST-02-240-E; ST-52-241-E; ST-22-240-E

Caractéristique

Puissance thermique

Puissance thermique nominale

Puissance thermique minimale (indicative)

Puissance thermique maximale continue

Consommation d'électricité auxiliaire

À la puissance thermique nominale

À la puissance thermique minimale

En mode veille

Coordonnées

Symbole Valeur

P

P

P el el el nom min max,c max min

SB

2,0

1,0

2,0

S.O.

S.O.

S.O.

Unité kW kW kW kW kW kW

Caractéristique Unité

Type d’apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type) contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré contrôle thermique manuel de la

Non

Non charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure puissance thermique réglable par Non ventilateur

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce

(sélectionner un seul type)

Non contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique contrôle électronique de la température de la pièce contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier contrôle électronique de la température de la pièce et

Non

Oui

Non

Non

Non programmateur hebdomadaire

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) contrôle de la température de la Non pièce, avec détecteur de présence contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte

Non option de contrôle à distance Non contrôle adaptatif de l'activation Non

Non limitation de la durée d'activation capteur à globe noir

Nom et adresse du fabricant, ou de son représentant agréé

Obelis S.A. Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

Non

© 2018, Obelis S.A. Domiciliation :

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

10

NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE

LORSQU’IL EST BRANCHÉ À UNE SOURCE D’ALIMENTATION

Informations requises concernant les dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Référence(s) du modèle : PT-03-240-EU; ST-03-240-E; ST-53-241-E; ST-23-240-E

!

Caractéristique

Puissance thermique

Puissance thermique nominale

Puissance thermique minimale (indicative)

Puissance thermique maximale continue

Consommation d'électricité auxiliaire

À la puissance thermique nominale

À puissance thermique minimale

En mode veille

Coordonnées

Symbole

P

P

P el el el nom min max,c max min

SB

Valeur

3,0

1,5

3,0

S.O.

S.O.

S.O.

Unité Caractéristique

Type d’apport de chaleur, pour les

Unité dispositifs de chauffage décentralisés

électriques à accumulation uniquement kW kW

(sélectionner un seul type)

contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré

contrôle thermique manuel de la

Non kW kW kW kW

Non charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure

puissance thermique réglable par Non ventilateur

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce

(sélectionner un seul type)

Non contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce

contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce

contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique

contrôle électronique de la température de la pièce

contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier

contrôle électronique de la température de la pièce et

Non

Non

Non

Non

Non programmateur hebdomadaire

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)

contrôle de la température de la Non pièce, avec détecteur de présence

contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte

Non

option de contrôle à distance Non

contrôle adaptatif de l'activation Non

limitation de la durée d'activation Non

capteur à globe noir Non

Nom et adresse du fabricant, ou de son représentant agréé

Obelis S.A. Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

© 2018, Obelis S.A. Domiciliation :

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

11

NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE

LORSQU’IL EST BRANCHÉ À UNE SOURCE D’ALIMENTATION

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Référence(s) du modèle : PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E

Caractéristique

Puissance thermique

Puissance thermique nominale

Puissance thermique minimale (indicative)

Puissance thermique maximale continue

Consommation d'électricité auxiliaire

À la puissance thermique nominale

À puissance thermique minimale

En mode veille

Coordonnées

Symbole

P

P

P el el el nom min max,c max min

SB

Valeur

5,0

2,5

5,0

S.O.

S.O.

S.O.

Unité Caractéristique

Type d’apport de chaleur, pour les

Unité dispositifs de chauffage décentralisés

électriques à accumulation uniquement kW kW

(sélectionner un seul type)

contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré

contrôle thermique manuel de la

Non kW kW kW kW

Non charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure

puissance thermique réglable par Non ventilateur

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce

(sélectionner un seul type)

Non contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce

contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce

contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique

contrôle électronique de la température de la pièce

contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier

régulation électronique de la température de la pièce et

Non

Oui

Non

Non

Non programmateur hebdomadaire

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)

contrôle de la température de la Non pièce, avec détecteur de présence

contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte

Non

option de contrôle à distance Non

contrôle adaptatif de l'activation Non

limitation de la durée d'activation Non

capteur à globe noire Non

Nom et adresse du fabricant, ou de son représentant agréé

Obelis S.A Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

© 2018, Obelis S.A. Domiciliation :

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

12

NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE

LORSQU’IL EST BRANCHÉ À UNE SOURCE D’ALIMENTATION

Schweiz

Suisse

Svizzera

Ireland

Italia

Nederlands

ASSISTANCE

Belgique et Luxembourg

België en Luxemburg

E. Walschaertstraat 14

2800 Mechelen

Belgium

Danmark

Deutschland

Ελλάς

España

France

Norge

Österreich

Portugal

Suomi

Sverige

Roskildevej 22

2620 Albertslund

Richard Klinger Str. 11

65510 Idstein

Hμερος Τόπος 2 - Χάνι Αδάμ Ασπρόπυργος

-19300 -Αττική - Αττικής

Parque de Negocios “Mas Blau”

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

5, allée des hêtres

BP 30084, 69579 Limonest Cedex

In der Luberzen 42

8902 Urdorf

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD UK

Energy Park–Building 03 sud

Via Energy Park 6

20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker Netherlands B.V.

Postbus 83

6120 AD Born

Postboks 4613, Nydalen

0405 Oslo

Oberlaaerstrasse 248

A-1230 Wien

Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz

Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo

2770 - 071 Paço de Arcos

PL 47

00521 Helsinki

Box 94

431 22 Mölndal www.stanleyworks.be

[email protected]

BE-NL= +32 15 47 37 65

BE-FR = +32 15 47 37 64

BE Fax: +32 15 47 37 100 www.stanleyworks.dk

[email protected]

Fax: 70224910 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 06126-21-1

Fax: 06126-21-2770 www.stanley.gr

[email protected]

Τηλ: +30 210 8985208

Φαξ: +30 210 5597598 www.stanleyworks.es

[email protected]

Tel: 934 797 400

Fax: 934 797 419 www.stanleyoutillage.fr

[email protected]

Tel: 04 72 20 39 77

Fax: 04 72 20 39 00 www.stanleyworks.ch

[email protected]

Tel: 044 - 755 60 70

Fax: 044 - 730 70 67 www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.nl

[email protected]

Tel : +31 164 28 30 63

NL Fax: +31 164 28 32 00 www.stanleyworks.no

[email protected]

Fax: 45 25 08 00 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 01 - 66116 - 0

Fax: 01 - 66116 - 14 www.stanleyworks.pt

[email protected]

Tel: 214 66 75 00

Fax: 214 66 75 75

United Kingdom

Hungary

Czech Republic

Slovakia

Poland

Slovenia

Cyprus

Bosnia-Herzegovina

Bulgaria

Croatia

Estonia

Latvia

Lithuania

Malta

Romania

Puh: 010 400 4333 www.stanleyworks.se

[email protected]

Fax: 31 68 60 08

Serbia

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD

Rotel Kft.

1163 Budapest,Thököly út 17.

BAND SERVIS CZ s.r.o.

K Pasekam 4440

760 01 Zlín, Czech Republic

BAND SERVIS s.r.o.

Paulinska 22

917 01 Trnava, Slovakia

Erpatech ul. Bakaliowa 26

05-080 Mościska

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje Slovenija

IOANNOU J.

4A Ath.Diakou street

1046- Nicosia -Cyprus

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

TASHEV-GALVING LTD

68 KLIMENT OHRIDSKI BLVD.

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

AS Tallmac

Mustame tee 44,

EE-10621 Tallinn

LIC GOTUS SIA

Ulbrokas Str.

LT - 1021 Rīga

UAB ELREMTA OU

Neries kr. 16E

LT - 48402 Kaunas

Energypark–Building 03 sud, Via Energy Park

6 20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker

Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,

Sector 3 Bucuresti

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanleyworks.hu

[email protected]

Tel +36 1 404-0014

Fax+36 1 403-2260 www.stanleyworks.cz

http://www.bandservis.cz

Tel.: +420 577 008 550

Fax.: +420 577 008 559 www.bandservis.sk

Tel.: +421 335 511 063

Fax.: +421 335 512 624 www.stanleyworks.pl

Tel.: +48 22 431 05 00

Fax.: +48 22 468 87 35 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 [email protected]

Τel : +357 22344302

Fax : +357 22348098 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.tashev-galving.com

T: +359 2 700 45 45 4

F: +359 (2) 439 21 12 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.tallmac.ee/est

T: +372 6562999

F: +372 6562855 www.licgotus.lv

T: +371 67556949

F: +371 67555140 [email protected]

T: +370-685-29035

F: +370-37-406540 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.ro

T: +4021.320.61.04/05

F: +4037.225.36.84

www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023

© 2018, Obelis S.A. Domiciliation :

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

13

Pinnacle Climate Technologies, Inc.

Sauk Rapids, MN 56379 USA

EC REP

Obelis S.A.

Domiciliation :

Bd. Général Wahis, 53

1030 Brussels, Belgium

© 2018 Stanley Black & Decker, Inc.

ST-22-240-E / ST-23-240-E / ST-25-400-E

Elektrisches Gebläseheizgerät

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.

STEC-494

DAS MIT EINER STROMQUELLE VERBUNDENE HEIZGERÄT

NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN VOR

VERWENDUNG DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten sowie von Personen mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen nur dann verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder entsprechend in den sicheren Betrieb des

Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern gereinigt oder gewartet werden.

- Unbeaufsichtigte Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten.

Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn dieses in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt bzw. installiert wurde und die Kinder beaufsichtigt werden oder in den sicheren Betrieb des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder von 3 bis 8

Jahren dürfen das Gerät nicht am Stromnetz anschließen, regulieren, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- VORSICHT: Einige Komponenten dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, einem

Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Das Heizgerät darf nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.

- Das Heizgerät keinesfalls in unmittelbarer Nähe einer Badewanne,

Dusche oder eines Schwimmbads betreiben.

- Das Gerät darf nur für seinen vorgesehenen Zweck verwendet werden. Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch in

Innenräumen bestimmt.

- Das Gerät auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen

Fläche aufstellen. Beim Betrieb in anderen Aufstellpositionen sind

Gefahren möglich.

- Bei Inbetriebnahme können sich während der ersten Minuten Gerüche bilden. Diese Geruchsbildung ist normal und nur von kurzer Dauer.

- Nicht versuchen, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile.

- VORSICHT – Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss sichergestellt werden, dass die maximale Nennleistung des

Verlängerungskabels nicht überschritten wird.

© 2018, Obelis S.A. Registrierter Firmensitz:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

2

DAS MIT EINER STROMQUELLE VERBUNDENE HEIZGERÄT

NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN

Betriebsanleitung lesen: Wenn ein Produkt mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, muss die Betriebsanleitung gelesen werden.

Das Gerät darf nur für seinen vorgesehenen

Zweck verwendet werden. Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

WARNUNG: Um Überhitzung zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.

© 2018, Obelis S.A. Registrierter Firmensitz:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

3

DAS MIT EINER STROMQUELLE VERBUNDENE HEIZGERÄT

NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN

ST-22-240-E / ST-23-240-E / ST-25-400-E

2

3

5

4

1

1. Frontschutzgitter

2. Lüfter

3. Heizelement

4. Netzleuchte

5. Funktionswahlschalter

6. Haltegriff

7. Thermostat

8. Einstellknopf (x2)

6

8

7

© 2018, Obelis S.A. Registrierter Firmensitz:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

4

DAS MIT EINER STROMQUELLE VERBUNDENE HEIZGERÄT

NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN

TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

NENNEINGANGSLEISTUNG

(kW)

LUFTDURCHSATZ (m 3 /h)

HEIZFLÄCHE (m 3 /m 2 )

NENNSPANNUNG/

FREQUENZ (V/Hz)

HEIZSTUFEN

GEWICHT (kg)

GERÄTEKLASSE

SCHUTZKLASSE (IP)

FUNKTION/EINSTELLUNG

Gerät ist aus

Gebläse läuft - kein

Heizbetrieb

Gebläse läuft - halbe

Heizleistung

Gebläse läuft - volle

Heizleistung

ST-22-240-E

2,0

158

20/7

220-240/50

2

1,7

1

IP20

ST-23-240-E

3,0

217

40/12

220-240/50

2

2,9

1

IP20

HINWEIS: Wenn das Heizgerät in Betrieb ist, läuft das Gebläse kontinuierlich.

ST-25-400-E

5,0

300

60/15

400/50

2

4,2

1

IP20

© 2018, Obelis S.A. Registrierter Firmensitz:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

5

DAS MIT EINER STROMQUELLE VERBUNDENE HEIZGERÄT

NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN

Sicherheitshinweise

WICHTIG: Lesen Sie die Sicherheitshinweise und

Anweisungen in diesem Handbuch vor Verwendung des Heizgeräts aufmerksam durch.

GEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR! Nehmen Sie das Heizgerät nicht an Orten in Betrieb, an denen schädliche, explosive oder entflammbare Gase, Dämpfe oder gefährliche Substanzen auftreten können.

WARNUNG

BRANDGEFAHR! Nehmen Sie dieses

Heizgerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen in Betrieb.

WARNUNG

STROMSCHLAGGEFAHR! Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer

Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbads.

WARNUNG

VERBRENNUNGSGEFAHR! Berühren

Sie nicht die Vorderseite des Heizgeräts, während es in Betrieb ist, da sich die

Oberfläche erhitzt. Dieses Heizgerät wird beim Betrieb äußerst heiß.

WARNUNG

Verletzungsgefahr! Laufendes Heizgerät nicht bewegen.

WARNUNG

STROMSCHLAGGEFAHR! VOR

WARTUNGSARBEITEN VOM

STROMNETZ TRENNEN.

© 2018, Obelis S.A. Registrierter Firmensitz:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

6

DAS MIT EINER STROMQUELLE VERBUNDENE HEIZGERÄT

NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH die auf dem Typenschild des Heizgeräts angegebene Stromversorgung (Spannung und Frequenz).

Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH ein für dieses Gerät ausgelegtes

Verlängerungskabel.

Achten Sie IMMER darauf, dass alle

Kabel gegen Kurzschluss und Überlast geschützt sind.

Halten Sie das Netzkabel IMMER von der Heißluftaustrittsöffnung fern.

Trennen Sie das Heizgerät IMMER vom

Netz, wenn es nicht in Betrieb ist.

Stellen Sie das Heizgerät NIEMALS auf eine kleine, unebene oder instabile Fläche, von der das Heizgerät herunterfallen könnte.

Schließen Sie NIEMALS andere Geräte an denselben Stromkreis wie das Heizgerät an.

Verwenden Sie das Heizgerät NIEMALS ohne die angebrachten Schutzgitter.

Blockieren Sie NIEMALS die

Heißluftaustrittsöffnung, während das

Heizgerät in Betrieb ist.

Überdecken oder blockieren Sie das

Heizgerät NIEMALS.

Verwenden Sie das Heizgerät NIEMALS mit Heizkanälen.

Ziehen oder tragen Sie das Heizgerät

NIEMALS am Netzkabel.

Verwenden Sie das Heizgerät NIEMALS mit einem externen Schaltgerät, wie beispielsweise einer Zeitschaltuhr.

Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn es beschädigt ist. Das Heizgerät muss von einer qualifizierten Person oder einem

Servicemitarbeiter gewartet werden.

© 2018, Obelis S.A. Registrierter Firmensitz:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

7

DAS MIT EINER STROMQUELLE VERBUNDENE HEIZGERÄT

NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN

Betrieb

1. Stellen Sie das Heizgerät so auf, dass es gerade auf einer ebenen und stabilen Fläche und in sicherer

Entfernung zu nassen Umgebungen und brennbaren Gegenständen steht.

2. Schließen Sie das Heizgerät an eine elektrische Stromquelle an.

3. Stellen Sie den Thermostatregler auf „+“.

4. Das Heizgerät schaltet sich ein, wenn

Sie den Funktionswahlschalter auf eine der Leistungseinstellungen stellen.

5. Sobald die Raumtemperatur den gewünschten Wert erreicht, drehen Sie den Thermostatregler zurück, bis das

Heizelement abschaltet.

6. Bevor Sie das Heizgerät abschalten, stellen Sie den Thermostat auf „-“ und den Schalter auf die Gebläseposition.

Lassen Sie das Heizgerät zwei

Minuten lang abkühlen, bevor Sie es ausschalten. Ziehen Sie den

Netzstecker ab.

Automatischer Überhitzungsschutz

- Dieses Heizgerät ist mit einem

Sicherheitsthermostat und einer

Überhitzungsschutzschaltung ausgestattet. Sobald eine

Grenztemperatur erreicht wird, schaltet sich das Heizgerät sofort automatisch ab.

Thermostatanleitung

- Drehen Sie den Thermostat zunächst auf „+“, und lassen Sie das Heizgerät mit voller Eingangsleistung laufen. Sobald die Raumtemperatur den gewünschten

Wert erreicht, drehen Sie den

Thermostat nach links, bis er abschaltet.

- Der Thermostat wird sich dann automatisch ein- und abschalten, um die

Raumtemperatur dem voreingestellten

Wert entsprechend zu regeln und die

Raumtemperatur konstant zu halten.

- Bei der ersten Inbetriebnahme des

Heizgeräts kann es vorkommen, dass etwas Rauch ausströmt. Dies ist ganz normal und legt sich nach kurzer Zeit.

Das Heizelement ist aus Stahl gefertigt und wurde bei der Produktion mit einer schützenden Ölschicht benetzt. Der

Rauch geht auf die Erwärmung des

Restöls zurück.

Reinigung und Wartung

- Trennen Sie das Gerät vor der

Reinigung von der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.

- Das Gehäuse wird leicht schmutzig.

Wischen Sie es des Öfteren mit einem weichen Schwamm ab. Stark verschmutzte Teile wischen Sie mit einem in warmes Wasser (< 50 °C) mit mildem Spülmittel getauchten Schwamm ab und trocknen Sie das Gehäuse des

Heizgeräts dann mit einem sauberen

Tuch. Achten Sie darauf, dass kein

Wasser in das Innere des Geräts gelangt.

- Schützen Sie das Heizgerät vor

Wasserspritzern und verwenden Sie zur

Reinigung niemals Lösungsmittel wie

Benzin, Isoamylacetat, Toluol usw.

- Vor dem Lagern lassen Sie das

Heizgerät vollständig abkühlen und halten Sie es trocken. Verpacken Sie es in einer Schutzfolie und legen Sie es in den Versandkarton. Der Lagerort muss trocken und gut belüftet sein.

© 2018, Obelis S.A. Registrierter Firmensitz:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

8

DAS MIT EINER STROMQUELLE VERBUNDENE HEIZGERÄT

NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN

Fehlerbehebung

Das Heizgerät hat sich nicht erwärmt, nur das Gebläse ist gelaufen.

Problem

Das Heizgerät läuft nicht, selbst wenn es angeschlossen ist und der Thermostat eingeschaltet ist.

Das Heizelement glüht.

Ungewöhnliche Geräusche.

Mögliche Ursache

1. Stecker ist locker, fehlerhafter Anschluss.

Lösung

1. Ziehen Sie den Stecker ab und prüfen Sie den

Anschluss und die

Steckdose. Schließen Sie das Gerät wieder an.

1. Eingangsspannung zu hoch oder zu niedrig.

2. Lufteinlassgitter ist blockiert.

1. Verwenden Sie die korrekte

Stromversorgung gemäß den Angaben auf dem

Typenschild.

2. Halten Sie das Heizgerät von Gegenständen wie

Plastiktüten, Papier oder sonstigen Objekten fern, die den Lufteinlass bedecken könnten.

1. Schalter war auf keine

Heizstufe gestellt.

2. Gewünschte

Raumtemperatur erreicht.

3. Selbstrücksetzende

Sicherung wurde ausgelöst.

1. Stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Heizstufe.

2. Der Thermostat schaltet ab, sobald die gewünschte

Raumtemperatur erreicht ist.

Das Heizgerät funktioniert ordnungsgemäß.

3. Schalten Sie das Heizgerät aus und überprüfen Sie, ob Ein- oder Auslass blockiert sind. Ziehen

Sie den Netzstecker und warten Sie mindestens

10 Minuten, damit sich das Schutzsystem zurücksetzen kann, bevor

Sie das Heizgerät wieder einschalten.

1. Gerät steht nicht aufrecht.

1. Stellen Sie das Heizgerät auf eine ebene Fläche.

© 2018, Obelis S.A. Registrierter Firmensitz:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

9

DAS MIT EINER STROMQUELLE VERBUNDENE HEIZGERÄT

NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Modellkennung(en): PT-02-240-EU; ST-02-240-E; ST-52-241-E; ST-22-240-E

Angabe

Wärmeleistung

Nennwärmeleistung

Mindestwärmeleistung

(Richtwert)

Maximale kontinuierliche

Wärmeleistung

Hilfsstromverbrauch

Bei Nennwärmeleistung

Bei Mindestwärmeleistung

Im Bereitschaftszustand

Kontaktinformationen

Symbol

P

P

P el el nom min max,c max min

Wert

2,0

1,0

2,0

Einheit kW kW kW kW kW

Angabe

Nur bei elektrischen Speicher-

Einheit

Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen) manuelle Regelung der

Wärmezufuhr mit integriertem

Thermostat manuelle Regelung der

Wärmezufuhr mit

Rückmeldung der Raumund/oder Außentemperatur

Nein

Nein

Wärmeabgabe mit

Gebläseunterstützung

Nein

Art der

Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

(bitte eine Möglichkeit auswählen) einstufige Wärmeleistung, Nein keine Raumtemperaturkontrolle zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine

Raumtemperaturkontrolle

Nein

Ja el

SB

– kW Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat mit elektronischer

Raumtemperaturkontrolle

Elektronische

Raumtemperaturkontrolle und

Tageszeitregelung

Elektronische

Raumtemperaturkontrolle und

Wochentagsregelung

Sonstige Regelungsoptionen

(Mehrfachnennungen möglich)

Raumtemperaturkontrolle mit

Präsenzerkennung

Raumtemperaturkontrolle mit

Erkennung offener Fenster mit Fernbedienungsoption mit adaptiver Regelung des

Heizbeginns mit Betriebszeitbegrenzung mit Schwarzkugelsensor

Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten

Obelis S.A Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

© 2018, Obelis S.A. Registrierter Firmensitz:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

10

DAS MIT EINER STROMQUELLE VERBUNDENE HEIZGERÄT

NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Modellkennung(en): PT-03-240-EU; ST-03-240-E; ST-53-241-E; ST-23-240-E

!

Angabe

Wärmeleistung

Nennwärmeleistung

Mindestwärmeleistung

(Richtwert)

Maximale kontinuierliche

Wärmeleistung

Hilfsstromverbrauch

Bei Nennwärmeleistung

Bei Mindestwärmeleistung

Im Bereitschaftszustand

Kontaktinformationen

Symbol

P

P

P el el nom min max,c max min

Wert

3,0

1,5

3,0

Einheit kW kW kW kW kW

Angabe

Nur bei elektrischen Speicher-

Einheit

Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen) manuelle Regelung der

Wärmezufuhr mit integriertem

Thermostat manuelle Regelung der

Wärmezufuhr mit

Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur

Nein

Nein

Wärmeabgabe mit

Gebläseunterstützung

Nein

Art der

Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

(bitte eine Möglichkeit auswählen) einstufige Wärmeleistung, Nein keine Raumtemperaturkontrolle zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine

Raumtemperaturkontrolle

Nein

Nein el

SB

– kW Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat mit elektronischer

Raumtemperaturkontrolle

Elektronische

Raumtemperaturkontrolle und

Tageszeitregelung

Elektronische

Raumtemperaturkontrolle und

Wochentagsregelung

Sonstige Regelungsoptionen

(Mehrfachnennungen möglich)

Raumtemperaturkontrolle mit

Präsenzerkennung

Raumtemperaturkontrolle mit

Erkennung offener Fenster mit Fernbedienungsoption mit adaptiver Regelung des

Heizbeginns mit Betriebszeitbegrenzung mit Schwarzkugelsensor

Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten

Obelis S.A Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

© 2018, Obelis S.A. Registrierter Firmensitz:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

11

DAS MIT EINER STROMQUELLE VERBUNDENE HEIZGERÄT

NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Modellkennung(en): PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E

Angabe

Wärmeleistung

Nennwärmeleistung

Mindestwärmeleistung

(Richtwert)

Maximale kontinuierliche

Wärmeleistung

Hilfsstromverbrauch

Bei Nennwärmeleistung

Bei Mindestwärmeleistung

Im Bereitschaftszustand

Kontaktinformationen

Symbol

P

P

P el el nom min max,c max min

Wert

5,0

2,5

5,0

Einheit kW kW kW kW kW

Angabe

Nur bei elektrischen Speicher-

Einheit

Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen) manuelle Regelung der

Wärmezufuhr mit integriertem

Thermostat manuelle Regelung der

Wärmezufuhr mit

Rückmeldung der Raumund/oder Außentemperatur

Nein

Nein

Wärmeabgabe mit

Gebläseunterstützung

Nein

Art der

Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

(bitte eine Möglichkeit auswählen) einstufige Wärmeleistung, Nein keine Raumtemperaturkontrolle zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine

Raumtemperaturkontrolle

Nein

Ja el

SB

– kW Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat mit elektronischer

Raumtemperaturkontrolle

Elektronische

Raumtemperaturkontrolle und

Tageszeitregelung

Elektronische

Raumtemperaturkontrolle und

Wochentagsregelung

Sonstige Regelungsoptionen

(Mehrfachnennungen möglich)

Raumtemperaturkontrolle mit

Präsenzerkennung

Raumtemperaturkontrolle mit

Erkennung offener Fenster mit Fernbedienungsoption mit adaptiver Regelung des

Heizbeginns mit Betriebszeitbegrenzung mit Schwarzkugelsensor

Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten

Obelis S.A Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

© 2018, Obelis S.A. Registrierter Firmensitz:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

12

DAS MIT EINER STROMQUELLE VERBUNDENE HEIZGERÄT

NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN

Schweiz

Suisse

Svizzera

Ireland

Portugal

Suomi

Sverige

SERVICE

Belgique et Luxembourg

België en Luxemburg

Danmark

Deutschland

Ελλάς

España

France

Italia

Nederlands

Norge

Österreich

E. Walschaertstraat 14

2800 Mechelen

België

Roskildevej 22

2620 Albertslund

Richard Klinger Str. 11

65510 Idstein

Hμερος Τόπος 2 - Χάνι Αδάμ Ασπρόπυργος

-19300 -Αττική - Αττικής

Parque de Negocios “Mas Blau”

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

5, allée des hêtres

BP 30084, 69579 Limonest Cedex

In der Luberzen 42

8902 Urdorf

2770 - 071 Paço de Arcos

PL 47

00521 Helsinki

Box 94

431 22 Mölndal

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD UK

Energy Park–Building 03 sud

Via Energy Park 6

20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker Netherlands B.V.

Postbus 83

6120 AD Born

Postboks 4613, Nydalen

0405 Oslo

Oberlaaerstrasse 248

A-1230 Wien

Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz

Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo www.stanleyworks.be

[email protected]

BE-NL= +32 15 47 37 65

BE-FR = +32 15 47 37 64

BE Fax: +32 15 47 37 100 www.stanleyworks.dk

[email protected]

Fax: 70224910 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 06126-21-1

Fax: 06126-21-2770 www.stanley.gr

[email protected]

Τηλ: +30 210 8985208

Φαξ: +30 210 5597598 www.stanleyworks.es

[email protected]

Tel: 934 797 400

Fax: 934 797 419 www.stanleyoutillage.fr

[email protected]

Tel: 04 72 20 39 77

Fax: 04 72 20 39 00 www.stanleyworks.ch

[email protected]

Tel: 044 - 755 60 70

Fax: 044 - 730 70 67 www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.nl

[email protected]

Tel : +31 164 28 30 63

NL Fax: +31 164 28 32 00 www.stanleyworks.no

[email protected]

Fax: 45 25 08 00 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 01 - 66116 - 0

Fax: 01 - 66116 - 14 www.stanleyworks.pt

[email protected]

Tel: 214 66 75 00

Fax: 214 66 75 75

United Kingdom

Hungary

Czech Republic

Slovakia

Poland

Slovenia

Cyprus

Bosnia-Herzegovina

Bulgaria

Croatia

Estonia

Latvia

Lithuania

Malta

Romania

Puh: 010 400 4333 www.stanleyworks.se

[email protected]

Fax: 31 68 60 08

Serbia

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD

Rotel Kft.

1163 Budapest,Thököly út 17.

BAND SERVIS CZ s.r.o.

K Pasekam 4440

760 01 Zlín, Czech Republic

BAND SERVIS s.r.o.

Paulinska 22

917 01 Trnava, Slovakia

Erpatech ul. Bakaliowa 26

05-080 Mościska

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje Slovenija

IOANNOU J.

4A Ath.Diakou street

1046- Nicosia -Cyprus

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

TASHEV-GALVING LTD

68 KLIMENT OHRIDSKI BLVD.

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

AS Tallmac

Mustame tee 44,

EE-10621 Tallinn

LIC GOTUS SIA

Ulbrokas Str.

LT - 1021 Rīga

UAB ELREMTA OU

Neries kr. 16E

LT - 48402 Kaunas

Energypark–Building 03 sud, Via Energy Park

6 20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker

Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,

Sector 3 Bucuresti

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanleyworks.hu

[email protected]

Tel +36 1 404-0014

Fax+36 1 403-2260 www.stanleyworks.cz

http://www.bandservis.cz

Tel.: +420 577 008 550

Fax.: +420 577 008 559 www.bandservis.sk

Tel.: +421 335 511 063

Fax.: +421 335 512 624 www.stanleyworks.pl

Tel.: +48 22 431 05 00

Fax.: +48 22 468 87 35 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 [email protected]

Τel : +357 22344302

Fax : +357 22348098 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.tashev-galving.com

T: +359 2 700 45 45 4

F: +359 (2) 439 21 12 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.tallmac.ee/est

T: +372 6562999

F: +372 6562855 www.licgotus.lv

T: +371 67556949

F: +371 67555140 [email protected]

T: +370-685-29035

F: +370-37-406540 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.ro

T: +4021.320.61.04/05

F: +4037.225.36.84

www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023

© 2018, Obelis S.A. Registrierter Firmensitz:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

13

Pinnacle Climate Technologies, Inc.

Sauk Rapids, MN 56379 USA

EC REP

Obelis S.A.

Registrierter Firmensitz:

Bd. Général Wahis, 53

1030 Brussels, Belgium

© 2018 Stanley Black & Decker, Inc.

ST-22-240-E / ST-23-240-E / ST-25-400-E

Termoventilador elétrico

Este aparelho deve ser utilizado apenas em espaços bem isolados ou em utilizações ocasionais.

STEC-494

NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA

QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos

aparelho ou regular, limpar ou executar a sua manutenção.

na presença de crianças e pessoas vulneráveis.

chuveiros ou piscinas.

desaparece rapidamente.

existem peças no interior que requeiram manutenção.

a potência máxima nominal da mesma.

© 2018, Obelis S.A. Sede social:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

2

NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA

QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

Ler o manual de instruções: ler o manual de instruções, sempre que surgir este símbolo.

Não utilizar o aparelho para outros fins. Apenas para utilização doméstica em espaços interiores.

ATENÇÃO: para evitar sobreaquecimento, não cobrir o aparelho.

© 2018, Obelis S.A. Sede social:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

3

NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA

QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

ST-22-240-E / ST-23-240-E / ST-25-400-E

2

3

5

4

6

7

8

1

1. Resguardo dianteiro

2. Ventilador

3. Resistência de aquecimento

4. Luz de indicação de ligado/desligado

5. Seletor de funcionamento

6. Pega

7. Termóstato

8. Botão de regulação (x2)

© 2018, Obelis S.A. Sede social:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

4

NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA

QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

ESPECIFICAÇÕES

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio

ST-22-240-E ST-23-240-E

POTÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO

NOMINAL (kW)

CAUDAL DE AR (m 3 /h)

VOLUME DE

AQUECIMENTO (m 3 /m 2 )

TENSÃO/FREQUÊNCIA

NOMINAL (V/Hz)

ETAPAS DE AQUECIMENTO

PESO (kg)

CLASSE DO APARELHO

CLASSE DE

PROTEÇÃO (IP)

FUNÇÕES/DEFINIÇÕES

2,0

158

20/7

220-240/50

2

1,7

1

IP20

220-240/50

Unidade desligada

Ventilador em funcionamento

– Sem aquecimento

Ventilador em funcionamento

– Aquecimento com

1/2 da potência

Ventilador em funcionamento

– Aquecimento à potência máxima

NOTA: o ventilador funciona de forma contínua quando o aquecedor está em funcionamento.

3,0

217

40/12

2

2,9

1

IP20

ST-25-400-E

5,0

300

60/15

400/50

2

4,2

1

IP20

© 2018, Obelis S.A. Sede social:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

5

NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA

QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

Informações sobre segurança

IMPORTANTE: ler e compreender todas as informações sobre segurança e as instruções neste manual antes de operar o aquecedor.

PERIGO

RISCO DE EXPLOSÃO! Não utilizar este aquecedor em locais com gases nocivos, explosivos ou inflamáveis ou fumos ou substâncias perigosas.

ATENÇÃO

RISCO DE INCÊNDIO! Não utilizar este aquecedor nas proximidades de materiais combustíveis.

ATENÇÃO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO! Não utilizar este aquecedor nas imediações de banheiras, chuveiros ou piscinas.

ATENÇÃO

ATENÇÃO

PERIGO DE QUEIMADURAS! Não tocar na parte dianteira do aparelho em funcionamento. Este aparelho aquece quando estiver em funcionamento.

Risco de lesões corporais! Não mover o aquecedor quando estiver em funcionamento.

ATENÇÃO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!

DESLIGAR O AQUECEDOR DA

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ANTES

DE QUALQUER MANUTENÇÃO.

© 2018, Obelis S.A. Sede social:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

6

NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA

QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Utilizar SEMPRE corrente elétrica com a tensão e frequência indicadas na chapa de características do aquecedor.

Utilizar SEMPRE uma extensão adequada para o aparelho.

Verificar SEMPRE se os cabos elétricos estão protegidos contra curto-circuito e sobrecargas.

Manter SEMPRE o cabo de alimentação afastado do fluxo de ar quente.

Desligar SEMPRE o aquecedor da alimentação quando não estiver a ser utilizado.

NUNCA colocar o aquecedor em superfícies pequenas, irregulares ou instáveis que possam provocar a sua queda.

NUNCA ligar outros aparelhos à mesma tomada elétrica do termoventilador.

NUNCA utilizar o aquecedor com as proteções de acesso removidas.

NUNCA bloquear a saída de ar quente quando o aquecedor estiver em funcionamento.

NUNCA cobrir ou obstruir o aquecedor.

NUNCA instalar o aquecedor em condutas.

NUNCA puxar ou transportar o aquecedor pelo cabo de alimentação.

NUNCA utilizar o aquecedor com dispositivos de controlo da alimentação externos, como temporizadores.

Não utilizar o aquecedor, se estiver danificado. A manutenção do aquecedor deve ser efetuada por uma pessoa qualificada ou um técnico de assistência.

© 2018, Obelis S.A. Sede social:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

7

NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA

QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

Funcionamento

1. Posicionar o aquecedor na posição vertical, sobre uma superfície firme e nivelada e a uma distância segura de ambientes húmidos e objetos inflamáveis.

2. Ligar o aquecedor a uma fonte de alimentação adequada.

3. Colocar o botão do termóstato na posição “+”.

4. O aquecedor liga quando o seletor de funcionamento estiver numa das posições de aquecimento.

5. Assim que o espaço atingir a temperatura desejada, rodar o controlo do termóstato até a resistência de aquecimento desligar.

6. Antes de desligar o aquecedor, colocar o botão do termóstato na posição “-” e rodar o interruptor para a posição de ventilação. Deixar arrefecer o aparelho durante 2 minutos, e apenas depois desligar o aquecedor e desligar a ficha da tomada de alimentação.

Controlo de segurança automático de sobreaquecimento

- Este aquecedor está equipado com um termóstato interno de segurança e com um circuito de proteção contra sobreaquecimento. Quando for atingida uma possível temperatura de sobreaquecimento, o sistema desliga automaticamente o aquecedor.

Instruções do termóstato

- Começar por regular o termóstato para

“+” e deixar o aquecedor funcionar à potência máxima. Quando a temperatura do espaço atingir o valor desejado, rodar o termóstato para a esquerda até desligar.

- O termóstato liga e desliga automaticamente para controlar a temperatura do espaço de acordo com o valor predefinido e para manter a temperatura do espaço.

- Ao utilizar o aquecedor pela primeira vez, é normal uma ligeira emissão de fumo. Esta situação é normal e para após alguns breves instantes. A resistência de aquecimento é de aço e foi revestida com uma camada de óleo lubrificante de proteção durante a produção. O fumo

é provocado pelo aquecimento do óleo lubrificante remanescente.

Limpeza e manutenção

- Antes de limpar o aparelho, desligá-lo da tomada e deixá-lo arrefecer.

- O invólucro suja-se facilmente. Limpá-lo frequentemente com uma esponja suave. Para as peças muito sujas, limpar com uma esponja embebida em

água a menos de 50 ºC e detergente neutro; secar depois o invólucro do aquecedor com um pano limpo. Não deixar entrar água no aparelho.

- Para proteger o invólucro, não aplicar

água sobre o aquecedor e nunca utilizar solventes como gasolina, acetato de isoamilo, tolueno, etc. para o limpar.

- Parar armazenar o aquecedor, deixá-lo arrefecer primeiro e mantê-lo seco. Em seguida, cobrir o aquecedor com um saco de plástico, colocá-lo na embalagem original e armazená-lo em local seco e ventilado.

© 2018, Obelis S.A. Sede social:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

8

NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA

QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

Esquema de ligações numa ficha de substituição

VERDE / AMARELO

Terra

CASTANHO

Fase

AZUL

Neutro

FUSÍVEL

13 Amperes

Figura 3

GRAMPO DO CABO

© 2018, Obelis S.A. Sede social:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

9

NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA

QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

Diagnóstico de anomalias

Anomalia

O aquecedor não funciona, mesmo quando está ligado e o termóstato está também ligado.

A resistência de aquecimento está incandescente.

O aparelho não aqueceu, só funcionou o ventilador.

Ruído anormal.

Causa

1. Ficha solta; ligação deficiente.

Solução

1. Desligar a ficha da tomada e verificar as ligações da ficha e da tomada. Em seguida, ligar novamente.

1. Tensão de alimentação demasiado elevada ou demasiado reduzida.

2. A grelha de entrada de ar está bloqueada.

1. Usar uma corrente elétrica de acordo com as indicações na chapa de características.

2. Manter o aquecedor afastado de sacos de plástico, papel e outros artigos que possam obstruir a entrada de ar.

1. O interruptor não está numa posição de aquecimento.

2. Foi atingida a temperatura desejada no espaço aquecido.

3. A proteção contra sobrecargas foi ativada.

1. Rodar o interruptor para a posição de aquecimento desejada.

2. O termóstato desliga assim que for atingida a temperatura desejada no espaço. O aquecedor funciona corretamente.

3. Desligar o aquecedor e verificar se a entrada ou saída de ar está bloqueada. Desligar a ficha e esperar, pelo menos,

10 minutos para a proteção contra sobrecarga ser restabelecida, antes de ligar novamente o aquecedor.

1. O aparelho não está na vertical.

1. Colocar o aquecedor numa superfície horizontal plana.

© 2018, Obelis S.A. Sede social:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

10

NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA

QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local eléctricos

Modelos: PT-02-240-EU; ST-02-240-E; ST-52-241-E; ST-22-240-E

Item

Potência calorífica

Potência calorífica nominal

Potência calorífica mínima

(indicativa)

Potência calorífica contínua máxima

Consumo de electricidade auxiliar

À potência calorífica nominal

À potência calorífica mínima

Em estado de vigília

Contactos

Símbolo

P

P

P nom min max,c

Valor

2,0

1,0

2,0

Unidade kW kW kW

Item Unidade

Tipo de potência calorífica, apenas para os aquecedores de ambiente local eléctricos de acumulação (seleccionar uma opção) comando manual da carga térmica, com termóstato integrado

NÃO comando manual da carga térmica com retroacção da temperatura interior e/ou exterior potência calorífica com ventilador

NÃO

NÃO el el max min

N/A

N/A kW kW da temperatura interior (seleccionar uma opção) potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior

NÃO

NÃO el

SB

N/A kW com comando da temperatura interior por termóstato mecânico com comando electrónico da temperatura interior

SIM

NÃO com comando electrónico da temperatura interior e temporizador diário com comando electrónico da temperatura interior e temporizador semanal

NÃO

NÃO

Outras opções de comando (selecção múltipla possível) comando da temperatura interior, com detecção de presença comando da temperatura interior, com detecção de janelas abertas com opção de comando

à distância com comando de arranque adaptativo com limitação do tempo de funcionamento com sensor de corpo negro

Nome e endereço do fabricante ou o seu representante autorizado

Obelis S.A. Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

© 2018, Obelis S.A. Sede social:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

11

NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA

QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local eléctricos

Modelos: PT-03-240-EU; ST-03-240-E; ST-53-241-E; ST-23-240-E

Item

Potência calorífica

Potência calorífica nominal

Potência calorífica mínima

(indicativa)

Potência calorífica contínua máxima

Consumo de electricidade auxiliar

À potência calorífica nominal

À potência calorífica mínima

Em estado de vigília

Contactos

Símbolo

P nom

Valor

3,0

Unidade kW

Item Unidade

Tipo de potência calorífica, apenas para os aquecedores de ambiente local eléctricos de acumulação (seleccionar uma opção) comando manual da carga térmica, com termóstato integrado

NÃO

P

P el el el min max,c max min

SB

1,5

3,0

N/A

N/A

N/A kW kW kW kW kW comando manual da carga térmica com retroacção da temperatura interior e/ou exterior

NÃO potência calorífica com ventilador

NÃO

Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (seleccionar uma opção) potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior

NÃO

NÃO em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior com comando da temperatura interior por termóstato mecânico com comando electrónico da temperatura interior

NÃO

NÃO com comando electrónico da temperatura interior e temporizador diário com comando electrónico da temperatura interior e temporizador semanal

NÃO

NÃO

Outras opções de comando (selecção múltipla possível) comando da temperatura interior, com detecção de presença comando da temperatura interior, com detecção de janelas abertas com opção de comando

à distância com comando de arranque adaptativo com limitação do tempo de funcionamento com sensor de corpo negro

Nome e endereço do fabricante ou o seu representante autorizado

Obelis S.A. Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

© 2018, Obelis S.A. Sede social:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

12

NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA

QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local eléctricos

Modelos: PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E

Item

Potência calorífica

Potência calorífica nominal

Potência calorífica mínima

(indicativa)

Potência calorífica contínua máxima

Consumo de electricidade auxiliar

À potência calorífica nominal

À potência calorífica mínima

Em estado de vigília

Contactos

Símbolo

P

P

P nom min max,c

Valor

5,0

2,5

5,0

Unidade kW kW kW

Item Unidade

Tipo de potência calorífica, apenas para os aquecedores de ambiente local eléctricos de acumulação (seleccionar uma opção) comando manual da carga térmica, com termóstato integrado

NÃO comando manual da carga térmica com retroacção da temperatura interior e/ou exterior potência calorífica com ventilador

NÃO

NÃO el el el max min

SB

N/A

N/A

N/A kW kW kW da temperatura interior (seleccionar uma opção) potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior

NÃO

NÃO em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior com comando da temperatura interior por termóstato mecânico com comando electrónico da temperatura interior

SIM

NÃO com comando electrónico da temperatura interior e temporizador diário com comando electrónico da temperatura interior e temporizador semanal

NÃO

NÃO

Outras opções de comando (selecção múltipla possível) comando da temperatura interior, com detecção de presença comando da temperatura interior, com detecção de janelas abertas com opção de comando

à distância com comando de arranque adaptativo

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO com limitação do tempo de funcionamento com sensor de corpo negro

Nome e endereço do fabricante ou o seu representante autorizado

Obelis S.A. Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

NÃO

NÃO

© 2018, Obelis S.A. Sede social:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

13

NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA

QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

Belgique et Luxembourg

België en Luxemburg

Danmark

Deutschland

Ελλάς

España

France

Schweiz

Suisse

Svizzera

Ireland

Italia

Nederlands

Norge

Portugal

Suomi

Sverige

ASSISTÊNCIA

Österreich

E. Walschaertstraat 14

2800 Mechelen

België

Roskildevej 22

2620 Albertslund

Richard Klinger Str. 11

65510 Idstein

Hμερος Τόπος 2 - Χάνι Αδάμ Ασπρόπυργος

-19300 -Αττική - Αττικής

Parque de Negocios “Mas Blau”

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

5, allée des hêtres

BP 30084, 69579 Limonest Cedex

In der Luberzen 42

8902 Urdorf

2770 - 071 Paço de Arcos

PL 47

00521 Helsinki

Box 94

431 22 Mölndal

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD UK

Energy Park–Building 03 sud

Via Energy Park 6

20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker Netherlands B.V.

Postbus 83

6120 AD Born

Postboks 4613, Nydalen

0405 Oslo

Oberlaaerstrasse 248

A-1230 Wien

Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz

Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo www.stanleyworks.be

[email protected]

BE-NL= +32 15 47 37 65

BE-FR = +32 15 47 37 64

BE Fax: +32 15 47 37 100 www.stanleyworks.dk

[email protected]

Fax: 70224910 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 06126-21-1

Fax: 06126-21-2770 www.stanley.gr

[email protected]

Τηλ: +30 210 8985208

Φαξ: +30 210 5597598 www.stanleyworks.es

[email protected]

Tel: 934 797 400

Fax: 934 797 419 www.stanleyoutillage.fr

[email protected]

Tel: 04 72 20 39 77

Fax: 04 72 20 39 00 www.stanleyworks.ch

[email protected]

Tel: 044 - 755 60 70

Fax: 044 - 730 70 67 www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.nl

[email protected]

Tel : +31 164 28 30 63

NL Fax: +31 164 28 32 00 www.stanleyworks.no

[email protected]

Fax: 45 25 08 00 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 01 - 66116 - 0

Fax: 01 - 66116 - 14 www.stanleyworks.pt

[email protected]

Tel: 214 66 75 00

Fax: 214 66 75 75

United Kingdom

Hungary

Czech Republic

Slovakia

Poland

Slovenia

Cyprus

Bosnia-Herzegovina

Bulgaria

Croatia

Estonia

Latvia

Lithuania

Malta

Romania

Puh: 010 400 4333 www.stanleyworks.se

[email protected]

Fax: 31 68 60 08

Serbia

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD

Rotel Kft.

1163 Budapest,Thököly út 17.

BAND SERVIS CZ s.r.o.

K Pasekam 4440

760 01 Zlín, Czech Republic

BAND SERVIS s.r.o.

Paulinska 22

917 01 Trnava, Slovakia

Erpatech ul. Bakaliowa 26

05-080 Mościska

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje Slovenija

IOANNOU J.

4A Ath.Diakou street

1046- Nicosia -Cyprus

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

TASHEV-GALVING LTD

68 KLIMENT OHRIDSKI BLVD.

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

AS Tallmac

Mustame tee 44,

EE-10621 Tallinn

LIC GOTUS SIA

Ulbrokas Str.

LT - 1021 Rīga

UAB ELREMTA OU

Neries kr. 16E

LT - 48402 Kaunas

Energypark–Building 03 sud, Via Energy Park

6 20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker

Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,

Sector 3 Bucuresti

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija www.tashev-galving.com

T: +359 2 700 45 45 4

F: +359 (2) 439 21 12 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.tallmac.ee/est

T: +372 6562999

F: +372 6562855 www.licgotus.lv

T: +371 67556949

F: +371 67555140 [email protected]

T: +370-685-29035

F: +370-37-406540 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.ro

T: +4021.320.61.04/05

F: +4037.225.36.84

www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanleyworks.hu

[email protected]

Tel +36 1 404-0014

Fax+36 1 403-2260 www.stanleyworks.cz

http://www.bandservis.cz

Tel.: +420 577 008 550

Fax.: +420 577 008 559 www.bandservis.sk

Tel.: +421 335 511 063

Fax.: +421 335 512 624 www.stanleyworks.pl

Tel.: +48 22 431 05 00

Fax.: +48 22 468 87 35 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 [email protected]

Τel : +357 22344302

Fax : +357 22348098 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023

© 2018, Obelis S.A. Sede social:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

14

Pinnacle Climate Technologies, Inc.

Sauk Rapids, MN 56379, Estados Unidos

EC REP

Obelis S.A.

Sede social:

Bd. Général Wahis, 53

1030 Brussels, Belgium

© 2018 Stanley Black & Decker, Inc.

ST-22-240-E / ST-23-240-E / ST-25-400-E

Ventilador calentador eléctrico

Este producto solo es adecuado en espacios bien aislados o para un uso ocasional.

STEC-494

NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS

ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

ES

DETENIDAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimiento, si están vigilados o han recibido instrucciones sobre cómo usar el aparato de forma segura y comprenden los peligros existentes. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin supervisión no podrán realizar la limpieza y el mantenimiento de usuario.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del equipo salvo que estén vigilados de forma continua. Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender o apagar el aparato siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento previsto y ellos estén vigilados o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el aparato de forma segura y comprendan los peligros existentes. Los niños de entre 3 y 8 años no podrán conectar, ajustar, limpiar ni realizar el mantenimiento de usuario del aparato.

- PRECAUCIÓN: Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Hay que prestar especial atención cuando estén presentes niños y personas vulnerables.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.

- El calentador no debe estar situado justo por debajo de una toma de corriente.

- No utilice este calentador cerca de un baño, una ducha o una piscina.

No utilice el aparato con ninguna otra finalidad que no sea la prevista.

Solo para uso en interiores y en el hogar.

Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Utilizar este producto en cualquier otra posición podría ser peligroso.

- Puede haber rastro de olores durante los primeros minutos del uso inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.

No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato. No tiene en su interior piezas reparables por el usuario.

- PRECAUCIÓN: Si utiliza una extensión eléctrica, asegúrese de no exceder la potencia máxima de funcionamiento o carga de la extensión.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

2

NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS

ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

Lea el manual de instrucciones: cuando un producto ha sido marcado con este símbolo, significa que hay que leer el manual de instrucciones.

No utilice el aparato con ninguna otra finalidad que no sea la prevista. Solo para uso en interiores y en el hogar.

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

3

NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS

ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

ST-22-240-E / ST-23-240-E / ST-25-400-E

2

3

5

4

ES

1

1. Protección delantera

2. Ventilador

3. Bobina calefactora

4. Luz de encendido

5. Selector de función

6. Asa

7. Termostato

8. Perilla de ajuste (2)

6

8

7

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

4

NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS

ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

ES

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

POTENCIA DE ENTRADA NOMINAL (kW)

FLUJO DE AIRE (m 3 /h)

ZONA DE CALENTAMIENTO (m 3 /m 2 )

VOLTAJE NOMINAL/

FRECUENCIA (V/Hz)

AJUSTES DEL CALOR

PESO (kg)

CLASE DEL APARATO

GRADO DE PROTECCIÓN

DE ENTRADA (IP)

FUNCIONES/AJUSTES

La unidad está apagada

ST-22-240-E ST-23-240-E ST-25-400-E

2,0 3,0 5,0

158

20/7

217

40/12

300

60/15

220-240/50 220-240/50 400/50

2

1,7

1

IP20

2

2,9

1

IP20

2

4,2

1

IP20

Ventilador encendido, no hay calefacción

Ventilador encendido, calefacción a media potencia

Ventilador encendido, calefacción a máxima potencia

NOTA: El ventilador siempre estará encendido mientras el calentador esté funcionando.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

5

NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS

ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

ES

Información de seguridad

IMPORTANTE: Lea y comprenda toda la información de seguridad y las instrucciones de este manual antes de usar el calentador.

¡RIESGO DE EXPLOSIÓN! No utilice el calentador en zonas donde pueda haber gases nocivos, explosivos o inflamables, vapores o sustancias peligrosas.

¡RIESGO DE INCENDIO! NO utilice el calentador cerca de materiales combustibles.

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! No utilice este calentador cerca de un baño, una ducha o una piscina.

¡PELIGRO DE QUEMADURAS! No toque la parte frontal del calentador mientras esté en funcionamiento. Este calentador se calienta durante su funcionamiento.

¡Riesgo de lesiones! No mueva el calentador durante su funcionamiento.

Con el fin de evitar situaciones de peligro debido al reajuste accidental del interruptor térmico, este aparato no se debe alimentar a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni se lo debe conectar a un circuito que el alimentador encienda y apague de forma regular.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

6

NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS

ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

ES

Es necesario vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Utilice ÚNICAMENTE la potencia eléctrica

(voltaje y frecuencia) que se indica en la placa de modelo del calentador.

Utilice SIEMPRE una extensión eléctrica adecuada a para este aparato.

Asegúrese SIEMPRE de que todos los cables estén protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas.

Mantenga SIEMPRE el cable de alimentación alejado de la salida de aire caliente.

Desconecte SIEMPRE el calentador de la fuente de alimentación cuando no esté en funcionamiento.

NUNCA coloque el calentador en una superficie pequeña, irregular o inestable que pueda hacer que el aparato se caiga.

NUNCA conecte otros aparatos a la misma toma de corriente eléctrica del ventilador calentador.

NUNCA utilice el calentador si se han quitado las rejillas protectoras del calentador.

NUNCA bloquee la salida de aire caliente si el calentador está funcionando.

NUNCA cubra ni obstruya el calentador.

NUNCA utilice conductos con el calentador.

NUNCA tire del calentador por el cable de alimentación ni lo lleve colgando de este.

NUNCA utilice el calentador con un dispositivo de conmutación externo: como por ejemplo, un temporizador.

No utilice el calentador si está dañado.

El calentador debe ser reparado por una persona o agente de servicio calificado.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

7

NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS

ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

ES

Funcionamiento

1. Coloque el ventilador calentador en posición vertical sobre una superficie firme y plana y a una distancia prudente de ambientes húmedos y objetos inflamables.

2. Conecte el ventilador calentador a la potencia eléctrica adecuada.

3. Ajuste el indicador del termostato a “+”.

4. El ventilador calentador se pondrá en marcha cuando el selector de función esté en uno de los ajustes de potencia.

5. Una vez que la habitación alcance la temperatura deseada, gire el indicador del termostato hacia atrás hasta que el elemento térmico se apague.

6. Antes de apagar el calentador, mueva el termostato a “-“ y mueva el interruptor a la posición de ventilador.

Deje que el aparato se enfríe unos dos minutos y solo entonces apague el calentador y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación.

el valor deseado, gire el termostato a la izquierda hasta que se apague.

- El termostato se encenderá y apagará automáticamente para controlar la temperatura ambiente de acuerdo con el valor actual y mantendrá constante la temperatura ambiente.

- Cuando utilice el calentador por primera vez, es posible que note una ligera emisión de humo. Esto es bastante normal y desaparecerá pasado un corto plazo de tiempo. El elemento térmico es de acero y durante la fabricación se le recubrió con una capa de aceite protector. El humo lo genera el aceite sobrante al calentarse.

Control automático de seguridad contra el sobrecalentamiento

- Este calentador está equipado con un termostato con sistema de seguridad de limitación de calor interno y un circuito de protección contra sobrecalentamiento.

Cuando se alcance una temperatura de posible sobrecalentamiento, el sistema apagará el calentador automáticamente.

Instrucciones del termostato

- Al principio hay que ajustar el termostato a “+” y dejar que el calentador funcione con una potencia de entrada máxima.

Cuando la temperatura ambiente alcance

Limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la toma de corriente y deje que se enfríe.

- La carcasa se ensucia fácilmente. Límpiela a menudo con una esponja suave. Limpie las partes que estén muy sucias con una esponja mojada en agua a <50 °C y unca detergente suave; después seque la carcasa del calentador con un paño limpio.

Tenga cuidado de no dejar que el agua entre en el interior del aparato

- A fin de proteger la carcasa, no salpique agua en el calentador, y nunca lo limpie con un disolvente como gasolina, acetato de isoamilo, tolueno, etc.

- Deje enfriar el calentador antes de guardarlo y manténgalo seco. Después cúbralo con una bolsa de plástico, póngalo en la caja de embalaje y guárdelo en un lugar seco y ventilado.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

8

NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS

ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

ES

Solución de problemas

Problema

El calentador no funciona, ni siquiera cuando está enchufado con el termostato encendido.

El elemento térmico está encendido.

El aparato no se calienta, solo funciona el ventilador.

Ruido anormal.

Causa

1. El enchufe está suelto, hay mala conexión.

1. El voltaje de entrada es demasiado alto o demasiado bajo.

2. La rejilla de entrada de aire está bloqueada.

1. El termostato no está en una posición de calor.

2. Se ha alcanzado la temperatura ambiente deseada.

3. El restablecimiento automático se detiene una vez iniciado.

1. El aparato no está en posición vertical.

Solución

1. Desconecte el enchufe y compruebe la conexión del enchufe y de la toma de corriente. Vuelva a enchufarlo.

1. Utilice un suministro de energía correcto tal y como se establece en la etiqueta de la capacidad eléctrica nominal.

2. Mantenga el calentador lejos de objetos tales como bolsas de plástico, papel y otros objetos que puedan cubrir la entrada de aire.

1. Gire el termostato hasta la temperatura deseada.

2. El termostato se apagará una vez que se alcance la temperatura ambiente deseada. El calentador funciona correctamente.

3. Apague el calentador y comprueba que no hay nada que obstruya las entradas y salidas de aire.

Desconecte el enchufe y espere al menos 10 minutos a que el sistema de protección se restablezca antes de intentar reiniciar el calefactor.

1. Ponga el calentador sobre una superficie nivelada.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

9

NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS

ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

Identificador(es) del modelo: PT-02-240-EU; ST-02-240-E; ST-52-241-E; ST-22-240-E

Partida

Potencia calorífica

Potencia calorífica nominal

Potencia calorífica mínima

(indicativa)

Potencia calorífica máxima continuada

Consumo auxiliar de electricidad

A potencia calorífica nominal

A potencia calorífica mínima

En modo de espera

Información de contacto

Símbolo

P

P

P el el el nom min max,c max min

SB

Valor

2,0

1,0

2,0

N/D

N/D

N/D

Unidad kW kW kW kW kW kW

Partida Unidad

Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)

No control manual de la carga de calor, con termostato integrado control manual de la carga de No calor con respuesta a la temperatura interior o exterior potencia calorífica asistida No por ventiladores

Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno) potencia calorífica de un solo No nivel, sin control de temperatura interior dos o más niveles manuales, sin control de temperatura

No interior con control de temperatura interior mediante termostato mecánico con control electrónico de temperatura interior control electrónico de temperatura interior y

No

No temporizador diario control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal

No

Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)

No control de temperatura interior con detección de presencia control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas con opción de control a distancia con control de puesta en marcha adaptable con limitación de tiempo de funcionamiento con sensor de lámpara negra

Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado

Obelis S.A Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

No

No

No

No

No

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

10

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS

ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

Identificador(es) del modelo: PT-03-240-EU; ST-03-240-E; ST-53-241-E; ST-23-240-E

Partida

Potencia calorífica

Potencia calorífica nominal

Potencia calorífica mínima

(indicativa)

Potencia calorífica máxima continuada

Consumo auxiliar de electricidad

A potencia calorífica nominal

A potencia calorífica mínima

En modo de espera

Información de contacto

Símbolo Valor

P

P

P el el el nom min max max,c min

SB

3,0

1,5

3,0

N/D

N/D

N/D

Unidad Partida Unidad

Tipo de aportación de calor, únicamente kW para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)

No kW kW

control manual de la carga de calor, con termostato integrado

control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior

potencia calorífica asistida

No kW kW kW

No por ventiladores

Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)

potencia calorífica de un solo No nivel, sin control de temperatura interior

dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior

con control de temperatura interior mediante termostato mecánico

No

No

con control electrónico de temperatura interior

control electrónico de temperatura interior y temporizador diario

control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal

No

No

No

Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)

control de temperatura interior con detección de presencia

control de temperatura

No

No interior con detección de ventanas abiertas

con opción de control a distancia

con control de puesta en marcha adaptable

con limitación de tiempo de funcionamiento

No

No

No

con sensor de lámpara negra No

Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado

Obelis S.A Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

11

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS

ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

Identificador(es) del modelo: PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E

Partida

Potencia calorífica

Potencia calorífica nominal

Potencia calorífica mínima

(indicativa)

Potencia calorífica máxima continuada

Consumo auxiliar de electricidad

A potencia calorífica nominal

A potencia calorífica mínima

En modo de espera

Información de contacto

Símbolo Valor

P

P

P el el el nom min min

SB max,c max

5,0

2,5

5,0

N/D

N/D

N/D

Unidad Partida Unidad

Tipo de aportación de calor, únicamente kW para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)

No kW kW

control manual de la carga de calor, con termostato integrado

control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior

potencia calorífica asistida

No kW kW kW

No por ventiladores

Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)

potencia calorífica de un solo No nivel, sin control de temperatura interior

dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior

con control de temperatura interior mediante termostato mecánico

No

con control electrónico de temperatura interior

control electrónico de temperatura interior y temporizador diario

control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal

No

No

No

Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)

control de temperatura interior con detección de presencia

control de temperatura

No

No interior con detección de ventanas abiertas

con opción de control a distancia

con control de puesta en marcha adaptable

con limitación de tiempo de funcionamiento

No

No

No

con sensor de lámpara negra No

Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado

Obelis S.A Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

12

NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS

ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

Belgique et Luxemburg

België en Luxembourg

Danmark

Deutschland

Ελλάς

España

France

Schweiz

Suisse

Svizzera

Ireland

Italia

Nederlands

Norge

Portugal

Suomi

Sverige

SERVICE

Österreich

E. Walschaertstraat 14

2800 Mechelen

Belgium

Roskildevej 22

2620 Albertslund

Richard Klinger Str. 11

65510 Idstein

Hμερος Τόπος 2 - Χάνι Αδάμ Ασπρόπυργος

-19300 -Αττική - Αττικής

Parque de Negocios “Mas Blau”

Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

5, allée des hêtres

BP 30084, 69579 Limonest Cedex

In der Luberzen 42

8902 Urdorf

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD UK

Energypark–Building 03 sud, Via Energy Park

6 20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker Netherlands B.V.

Postbus 83

6120 AD Born

Postboks 4613, Nydalen

0405 Oslo

Oberlaaerstrasse 248

A-1230 Wien

Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz

Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo

2770 - 071 Paço de Arcos

PL 47

00521 Helsinki

Box 94

431 22 Mölndal www.stanleyworks.be

[email protected]

BE-NL= +32 15 47 37 65

BE-FR = +32 15 47 37 64

BE Fax: +32 15 47 37 100 www.stanleyworks.dk

[email protected]

Fax: 70224910 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 06126-21-1

Fax: 06126-21-2770 www.stanley.gr

[email protected]

Τηλ: +30 210 8985208

Φαξ: +30 210 5597598 www.stanleyworks.es

[email protected]

Tel: 934 797 400

Fax: 934 797 419 www.stanleyoutillage.fr

[email protected]

Tel: 04 72 20 39 77

Fax: 04 72 20 39 00 www.stanleyworks.ch

[email protected]

Tel: 044 - 755 60 70

Fax: 044 - 730 70 67 www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.nl

[email protected]

Tel : +31 164 28 30 63

NL Fax: +31 164 28 32 00 www.stanleyworks.no

[email protected]

Fax: 45 25 08 00 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 01 - 66116 - 0

Fax: 01 - 66116 - 14 www.stanleyworks.pt

[email protected]

Tel: 214 66 75 00

Fax: 214 66 75 75 www.stanleyworks.fi

[email protected]

Puh: 010 400 4333 www.stanleyworks.se

[email protected]

Fax: 31 68 60 08

United Kingdom

Hungary

Czech Republic

Slovakia

Poland

Slovenia

Cyprus

Bosnia-Herzegovina

Bulgaria

Croatia

Estonia

Latvia

Lithuania

Malta

Romania

Serbia

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD

Rotel Kft.

1163 Budapest,Thököly út 17.

BAND SERVIS CZ s.r.o.

K Pasekam 4440

760 01 Zlín, Czech Republic

BAND SERVIS s.r.o.

Paulinska 22

917 01 Trnava, Slovakia

Erpatech ul. Bakaliowa 26

05-080 Mościska

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje Slovenija

IOANNOU J.

4A Ath.Diakou street

1046- Nicosia -Cyprus

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

TASHEV-GALVING LTD

68 KLIMENT OHRIDSKI BLVD.

1756 Sofia, Bulgaria

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

AS Tallmac

Mustame tee 44,

EE-10621 Tallinn

LIC GOTUS SIA

Ulbrokas Str.

LT - 1021 Rīga

UAB ELREMTA OU

Neries kr. 16E

LT - 48402 Kaunas

Energypark–Building 03 sud, Via Energy Park

6 20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker

Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,

Sector 3 Bucuresti

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija www.tashev-galving.com

T: +359 2 700 45 45 4

F: +359 (2) 439 21 12 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.tallmac.ee/est

T: +372 6562999

F: +372 6562855 www.licgotus.lv

T: +371 67556949

F: +371 67555140 [email protected]

T: +370-685-29035

F: +370-37-406540 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.ro

T: +4021.320.61.04/05

F: +4037.225.36.84

www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanleyworks.hu

[email protected]

Tel +36 1 404-0014

Fax+36 1 403-2260 www.stanleyworks.cz

http://www.bandservis.cz

Tel.: +420 577 008 550

Fax.: +420 577 008 559 www.bandservis.sk

Tel.: +421 335 511 063

Fax.: +421 335 512 624 www.stanleyworks.pl

Tel.: +48 22 431 05 00

Fax.: +48 22 468 87 35 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 [email protected]

Τel : +357 22344302

Fax : +357 22348098 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

13

Pinnacle Climate Technologies, Inc.

Sauk Rapids, MN 56379 USA

EC REP

Obelis S.A.

Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53

1030 Brussels, Belgium

© 2018 Stanley Black & Decker, Inc.

ST-22-240-E / ST-23-240-E / ST-25-400-E

Elektryczna nagrzewnica wentylatorowa

Ten produkt może być wykorzystywany wyłącznie w dobrze izolowanych miejscach lub okazjonalnie.

STEC-494

NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY

PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE

PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INSTRUKCJE.

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8. roku życia i osoby upośledzone fizycznie, sensorycznie lub psychicznie bądź niemające doświadczenia ani wiedzy wyłącznie pod warunkiem, że pozostają one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.

Dzieci poniżej 3. roku życia nie powinny być dopuszczane do urządzenia, chyba że będą pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku od lat 3 do 8 mogą włączać/wyłączać urządzenie wyłącznie, jeśli zostało ono zamontowane w przewidzianym przez producenta normalnym położeniu roboczym i jeśli pozostają one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci w wieku od lat 3 do 8 nie mogą podłączać urządzenia do zasilania, regulować go, czyścić ani wykonywać konserwacji.

UWAGA: Niektóre części tego urządzenia nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur i mogą powodować poparzenia. Szczególną ostrożność należy wykazać w obecności dzieci i osób szczególnie narażonych.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, może być on wymieniany jedynie przez producenta, jego serwisantów lub podobnie wykwalifikowane osoby, co pozwoli uniknąć zagrożeń.

Nagrzewnica nie może być umieszczana bezpośrednio pod gniazdkiem sieciowym.

Zabrania się eksploatacji nagrzewnicy w pobliżu wanny, prysznica bądź basenu kąpielowego.

Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie w celach, do których zostało zaprojektowane. Wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach.

Urządzenie należy umieszczać na płaskich, stabilnych i odpornych na wysokie temperatury powierzchniach. Użytkowanie produktu w jakimkolwiek innym położeniu może stanowić zagrożenie.

Podczas pierwszych kilku minut początkowego użytkowania może być wyczuwalny mało intensywny zapach. Jest to normalne, zapach szybko zniknie.

Urządzenia nie należy naprawiać, demontować ani modyfikować. Części wewnętrzne urządzenia nie są przeznaczone do obsługi przez użytkownika.

UWAGA – używając przedłużacza, należy pamiętać, aby nie przekraczać jego maksymalnego znamionowego roboczego natężenia prądu/obciążenia.

© 2018, Obelis S.A. z siedzibą przy:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

2

NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY

PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA

Należy przeczytać instrukcję obsługi: Oznaczenie produktu tym symbolem sygnalizuje, że należy przeczytać instrukcję obsługi.

Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie w celach, do których zostało zaprojektowane.

Wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach.

OSTRZEŻENIE: Zabrania się przykrywania nagrzewnicy; może to doprowadzić do jej przegrzania.

© 2018, Obelis S.A. z siedzibą przy:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

3

NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY

PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA

ST-22-240-E / ST-23-240-E / ST-25-400-E

2

3

5

4

6

8

7

1

1. Przednia osłona

2. Wentylator

3. Spirala grzewcza

4. Kontrolka zasilania

5. Selektor funkcji

6. Uchwyt

7. Termostat

8. Pokrętło regulacji (x2)

© 2018, Obelis S.A. z siedzibą przy:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

4

NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY

PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ST-22-240-E ST-23-240-E

MOC ZNAMIONOWA

ZASILANIA (kW)

PRZEPŁYW POWIETRZA (m 3 /h)

OGRZEWANA

POWIERZCHNIA (m 3 /m 2 )

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE/

CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/Hz)

USTAWIENIA OGRZEWANIA

MASA (kg)

KLASA URZĄDZENIA

STOPIEŃ OCHRONY

FUNKCJE/USTAWIENIA

Urządzenie jest wyłączone

2,0

158

20/7

220-240/50

2

1,7

1

IP20

Wentylator pracuje – brak ogrzewania

Wentylator pracuje – połowiczne ogrzewanie

Wentylator pracuje – maksymalne ogrzewanie

PAMIĘTAJ: Gdy nagrzewnica pracuje, jednocześnie z nią pracuje również wentylator.

3,0

217

40/12

220-240/50

2

2,9

1

IP20

ST-25-400-E

5.0

300

60/15

400/50

2

4,2

1

IP20

© 2018, Obelis S.A. z siedzibą przy:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

5

NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY

PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE: Przed przystąpieniem do eksploatacji nagrzewnicy należy dokładnie zaznajomić się ze wszystkimi informacjami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

RYZYKO EKSPLOZJI! Zabrania się eksploatacji nagrzewnicy w miejscach, w których występują szkodliwe, wybuchowe lub palne gazy, opary lub inne substancje niebezpieczne.

RYZYKO POŻARU! Zabrania się eksploatacji nagrzewnicy w pobliżu materiałów palnych.

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

Zabrania się eksploatacji nagrzewnicy w pobliżu wanny, prysznica bądź basenu kąpielowego.

RYZYKO POPARZENIA! Zabrania się dotykania przedniej części nagrzewnicy podczas jej pracy. Podczas pracy nagrzewnica jest gorąca.

Ryzyko odniesienia obrażeń! Zabrania się przenoszenia nagrzewnicy podczas jej pracy.

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

ELEKTRYCZNYM! PRZED PRZYSTĄPIENIEM

DO CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

NALEŻY ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE

OD ZASILANIA.

© 2018, Obelis S.A. z siedzibą przy:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

6

NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY

PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA

Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Należy ZAWSZE stosować zasilanie elektryczne o parametrach (napięciu i częstotliwości) określonych na tabliczce znamionowej nagrzewnicy.

Należy ZAWSZE stosować przedłużacze o charakterystyce zgodnej z charakterystyką urządzenia.

Należy ZAWSZE upewnić się, że wszystkie przewody są zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem.

Przewód zasilający ZAWSZE musi znajdować się w odpowiedniej odległości od wylotu gorącego powietrza.

Należy ZAWSZE odłączać urządzenie od źródła zasilania, jeżeli nie jest ono eksploatowane.

ZABRANIA się umieszczania nagrzewnicy na małych, nierównych lub niestabilnych powierzchniach, z których urządzenie może spaść.

ZABRANIA się podłączania innych urządzeń do tego samego gniazdka, do którego podłączona jest nagrzewnica wentylatorowa.

ZABRANIA się eksploatacji urządzenia bez założonych osłon.

ZABRANIA się blokowania wylotu gorącego powietrza podczas pracy urządzenia.

ZABRANIA się przykrywania lub utrudniania pracy nagrzewnicy.

ZABRANIA się stosowania dodatkowych przewodów.

ZABRANIA się przenoszenia nagrzewnicy przy jednoczesnym trzymaniu za przewód zasilający.

ZABRANIA się podłączania nagrzewnicy do zewnętrznych urządzeń przełącznikowych

(np. wyłącznika zegarowego).

Jeżeli nagrzewnica ulegnie uszkodzeniu, nie należy jej używać. Nagrzewnica może być serwisowana wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę lub agenta serwisowego.

© 2018, Obelis S.A. z siedzibą przy:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

7

NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY

PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA

Działanie

1. Ustawić nagrzewnicę w prawidłowej pozycji na stabilnej i równej powierzchni, w bezpiecznej odległości od palnych lub mokrych elementów.

2. Podłączyć nagrzewnicę wentylatorową do odpowiedniego źródła zasilania.

3. Ustawić pokrętło termostatu na „+”.

4. Nagrzewnica wentylatorowa zostanie włączona, gdy z poziomu pokrętła selektora funkcji wybrane zostanie jedno z trzech dostępnych ustawień.

5. Po osiągnięciu w pomieszczeniu odpowiedniej temperatury należy przestawić pokrętło termostatu do pozycji początkowej, co spowoduje wyłączenie się elementów grzewczych.

6. Przed wyłączeniem nagrzewnicy należy ustawić termostat na „-”, a przełącznik do położenia wentylatora. Odczekać na ostygnięcie urządzenia przez dwie minuty i dopiero wtedy wyłączyć nagrzewnicę i wyjąć wtyczkę z zasilania.

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Nagrzewnica jest wyposażona w wewnętrzny, zabezpieczający termostat ograniczający oraz obwód chroniący przed przegrzaniem.

Po wykryciu nadmiernej temperatury układ automatycznie wyłączy nagrzewnicę.

Instrukcje dla termostatu

Początkowo na termostacie należy ustawić „+” i umożliwić nagrzewnicy pracę z maksymalną mocą. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu należy przestawić termostat w lewo, tak aby urządzenie zostało wyłączone.

© 2018, Obelis S.A. z siedzibą przy:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

Termostat będzie się wówczas automatycznie włączał i wyłączał, aby kontrolować temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z określonymi parametrami i utrzymywał ją na tym samym poziomie.

Podczas pierwszego korzystania z nagrzewnicy może się z niej wydobywać niewielka ilość dymu. Jest to zjawisko normalne i po chwili ustępuje. Element grzewczy jest wykonany ze stali i podczas produkcji został pokryty cienką warstwą oleju zabezpieczającego. Dym powstaje na skutek podgrzania pozostałości tego oleju.

Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania i odczekać, aż ostygnie.

Obudowa łatwo się zabrudza. Należy ją wycierać za pomocą miękkiej gąbki.

W przypadku większych zabrudzeń pokrywę należy umyć gąbką zamoczoną w wodzie o temperaturze poniżej 50°C z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką. Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia.

Aby chronić pokrywę, zabrania się spryskiwania wodą nagrzewnicy. Zabrania się również stosowania rozpuszczalników, takich jak benzyna, octan izoamylu, toluen itd. do czyszczenia nagrzewnicy.

Jeżeli urządzenie ma być magazynowane, należy poczekać na jego ostudzenie i osuszenie. Następnie urządzenie należy przykryć plastikową torbą, włożyć do opakowania i umieścić w suchym i wentylowanym miejscu.

8

NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY

PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA

Rozwiązywanie problemów

Problem Przyczyna

Nagrzewnica nie pracuje pomimo podłączenia i uruchomienia termostatu.

1. Wtyczka została poluzowana, słabe połączenie.

Rozwiązanie

1. Wyjąć wtyczkę i sprawdzić połączenie wtyczki i gniazdka.

Następnie podłączyć ponownie.

Element grzewczy świeci.

Niestandardowe odgłosy.

1. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie wejściowe.

2. Krata wlotowa powietrza jest zablokowana.

1. Należy użyć zasilania podanego na tabliczce znamionowej.

2. Nagrzewnicę należy przechowywać z dala od takich elementów jak; plastikowe woreczki, papier i inne elementy, które mogą zakryć wlot powietrza.

Urządzenie nie uległo nagrzaniu.

Został uruchomiony tylko wentylator.

1. Przełącznik nie był ustawiony na nagrzewanie.

2. W pomieszczeniu osiągnięto żądaną temperaturę.

3. Uruchomiono samoresetowane odcięcie.

1. Ustawić przełącznik w żądanym ustawieniu nagrzewania.

2. Termostat zostanie wyłączony po osiągnięciu w pomieszczeniu żądanej temperatury. Nagrzewnica działa prawidłowo.

3. Wyłączyć nagrzewnicę i sprawdzić blokadę wlotu lub wylotu. Odłączyć wtyczkę i odczekać co najmniej

10 minut na zresetowanie układu zabezpieczeń przed podjęciem próby ponownego uruchomienia nagrzewnicy.

1. Urządzenie nie jest ustawione pionowo.

1. Ustawić nagrzewnicę na równej powierzchni.

© 2018, Obelis S.A. z siedzibą przy:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

9

NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY

PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA

Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Identyfikatory modeli: PT-02-240-EU; ST-02-240-E; ST-52-241-E; ST-22-240-E

Parametr

Moc cieplna

Nominalna moc cieplna

Minimalna moc cieplna

(orientacyjna)

Maksymalna stała moc cieplna

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy nominalnej mocy cieplnej

Przy minimalnej mocy cieplnej

W trybie czuwania

Dane teleadresowe

Oznaczenie

P

P

P el el el nom min max,c max min

SB

Wartość

2,0

1,0

2,0 nd. nd. nd.

Jednostka kW kW kW kW kW kW

Parametr Jednostka

Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję) doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz moc cieplna regulowana wentylatorem

Nie

Nie

Nie

Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję) jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu elektroniczna regulacja

Nie

Nie

Tak

Nie pomieszczeniu elektroniczna regulacja pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze

Nie

Nie

Inne opcje regulacji (można wybrać kilka) regulacja temperatury Nie regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna z regulacją na odległość z adaptacyjną regulacją startu z ograniczeniem czasu pracy z czujnikiem ciepła promieniowania

Obelis S.A. Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

Nazwa oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

© 2018, Obelis S.A. z siedzibą przy:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

10

NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY

PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA

Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Identyfikatory modeli: PT-03-240-EU; ST-03-240-E; ST-53-241-E; ST-23-240-E

Parametr

Moc cieplna

Nominalna moc cieplna

Minimalna moc cieplna

(orientacyjna)

Oznaczenie

P

P nom min

Maksymalna stała moc cieplna

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy nominalnej mocy cieplnej

P max,c el max

Wartość

3,0

1,5

3,0 nd.

Jednostka kW kW kW kW

Parametr Jednostka

Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję) ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem

Nie

Nie ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz moc cieplna regulowana wentylatorem

Nie

Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję) jednostopniowa moc cieplna bez regulacji

Nie

Przy minimalnej mocy cieplnej

W trybie czuwania

Dane teleadresowe el el min

SB nd. nd. kW kW stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Inne opcje regulacji (można wybrać kilka) regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności

Nie regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna z regulacją na odległość z adaptacyjną regulacją startu z ograniczeniem czasu pracy z czujnikiem ciepła promieniowania

Nazwa oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela

Obelis S.A. Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

© 2018, Obelis S.A. z siedzibą przy:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

11

Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY

PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA

Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Identyfikatory modeli: PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E

Parametr

Moc cieplna

Nominalna moc cieplna

Minimalna moc cieplna

(orientacyjna)

Oznaczenie Wartość Jednostka Parametr Jednostka

Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w

P

P nom min

5,0

2,5 kW kW przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)

Nie ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem ręczny regulator Nie

P max,c

5,0 kW doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz moc cieplna regulowana wentylatorem

Nie Maksymalna stała moc cieplna

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy nominalnej mocy cieplnej

Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)

Przy minimalnej mocy cieplnej

W trybie czuwania

Dane teleadresowe el el el max min

SB

N/A

N/A

N/A kW kW kW jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu

Nie

Nie

Tak

Nie elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym

Nie

Nie

Inne opcje regulacji (można wybrać kilka) regulacja temperatury w Nie pomieszczeniu z wykrywaniem obecności regulacja temperatury w Nie pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna z regulacją na odległość Nie z adaptacyjną regulacją startu Nie z ograniczeniem czasu pracy Nie z czujnikiem ciepła Nie promieniowania

Nazwa / imię i nazwisko oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela: Obelis S.A Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

© 2018, Obelis S.A. z siedzibą przy:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

12

NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY

PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA

Schweiz

Suisse

Svizzera

Ireland

Portugal

Suomi

Sverige

WSPARCIE

Belgique et Luxembourg

België en Luxemburg

Danmark

Deutschland

Ελλάς

España

France

Italia

Nederlands

Norge

Österreich

E. Walschaertstraat 14

2800 Mechelen

Belgium

Roskildevej 22

2620 Albertslund

Richard Klinger Str. 11

65510 Idstein

Hμερος Τόπος 2 - Χάνι Αδάμ Ασπρόπυργος

-19300 -Αττική - Αττικής

Parque de Negocios “Mas Blau”

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

5, allée des hêtres

BP 30084, 69579 Limonest Cedex

In der Luberzen 42

8902 Urdorf

2770 - 071 Paço de Arcos

PL 47

00521 Helsinki

Box 94

431 22 Mölndal

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD UK

Energy Park–Building 03 sud

Via Energy Park 6

20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker Netherlands B.V.

Postbus 83

6120 AD Born

Postboks 4613, Nydalen

0405 Oslo

Oberlaaerstrasse 248

A-1230 Wien

Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz

Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo www.stanleyworks.be

[email protected]

BE-NL= +32 15 47 37 65

BE-FR = +32 15 47 37 64

BE Fax: +32 15 47 37 100 www.stanleyworks.dk

[email protected]

Fax: 70224910 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 06126-21-1

Fax: 06126-21-2770 www.stanley.gr

[email protected]

Τηλ: +30 210 8985208

Φαξ: +30 210 5597598 www.stanleyworks.es

[email protected]

Tel: 934 797 400

Fax: 934 797 419 www.stanleyoutillage.fr

[email protected]

Tel: 04 72 20 39 77

Fax: 04 72 20 39 00 www.stanleyworks.ch

[email protected]

Tel: 044 - 755 60 70

Fax: 044 - 730 70 67 www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.nl

[email protected]

Tel : +31 164 28 30 63

NL Fax: +31 164 28 32 00 www.stanleyworks.no

[email protected]

Fax: 45 25 08 00 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 01 - 66116 - 0

Fax: 01 - 66116 - 14 www.stanleyworks.pt

[email protected]

Tel: 214 66 75 00

Fax: 214 66 75 75

United Kingdom

Hungary

Czech Republic

Slovakia

Poland

Slovenia

Cyprus

Bosnia-Herzegovina

Bulgaria

Croatia

Estonia

Latvia

Lithuania

Malta

Romania

Puh: 010 400 4333 www.stanleyworks.se

[email protected]

Fax: 31 68 60 08

Serbia

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD

Rotel Kft.

1163 Budapest,Thököly út 17.

BAND SERVIS CZ s.r.o.

K Pasekam 4440

760 01 Zlín, Czech Republic

BAND SERVIS s.r.o.

Paulinska 22

917 01 Trnava, Slovakia

Erpatech ul. Bakaliowa 26

05-080 Mościska

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje Slovenija

IOANNOU J.

4A Ath.Diakou street

1046- Nicosia -Cyprus

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

TASHEV-GALVING LTD

68 KLIMENT OHRIDSKI BLVD.

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

AS Tallmac

Mustame tee 44,

EE-10621 Tallinn

LIC GOTUS SIA

Ulbrokas Str.

LT - 1021 Rīga

UAB ELREMTA OU

Neries kr. 16E

LT - 48402 Kaunas

Energypark–Building 03 sud, Via Energy Park

6 20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker

Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,

Sector 3 Bucuresti

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanleyworks.hu

[email protected]

Tel +36 1 404-0014

Fax+36 1 403-2260 www.stanleyworks.cz

http://www.bandservis.cz

Tel.: +420 577 008 550

Fax.: +420 577 008 559 www.bandservis.sk

Tel.: +421 335 511 063

Fax.: +421 335 512 624 www.stanleyworks.pl

Tel.: +48 22 431 05 00

Fax.: +48 22 468 87 35 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 [email protected]

Τel : +357 22344302

Fax : +357 22348098 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.tashev-galving.com

T: +359 2 700 45 45 4

F: +359 (2) 439 21 12 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.tallmac.ee/est

T: +372 6562999

F: +372 6562855 www.licgotus.lv

T: +371 67556949

F: +371 67555140 [email protected]

T: +370-685-29035

F: +370-37-406540 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.ro

T: +4021.320.61.04/05

F: +4037.225.36.84

www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023

© 2018, Obelis S.A. z siedzibą przy:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

13

Pinnacle Climate Technologies, Inc.

Sauk Rapids, MN 56379 Stany Zjednoczone

EC REP

Obelis S.A.

Siedziba firmy:

Bd. Général Wahis, 53

1030 Brussels, Belgium

© 2018 Stanley Black & Decker, Inc.

ST-22-240-E / ST-23-240-E / ST-25-400-E

Electric Fan Heater

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

STEC-494

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE.

- This appliance can be used by children aged from 8 years

domestic indoor use only.

hazard.

initial use. This is normal and will quickly disappear.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

2

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

Read the instruction manual: When this symbol is marked on a product, it means that the instruction manual must be read.

Do not use the appliance for other than its intended use. For domestic indoor use only.

WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

3

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

ST-22-240-E / ST-23-240-E / ST-25-400-E

2

3

5

4

6

8

7

1

1. Front Guard

2. Fan

3. Heat Coil

4. Power Light

5. Function Selector

6. Handle

7. Thermostat

8. Adjustment Knob (x2)

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

4

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

RATED POWER INPUT (kW)

AIR FLOW (m 3 /h)

HEATING AREA (m 3 /m 2 )

RATED VOLTAGE/

FREQUENCY (V/Hz)

HEAT SETTINGS

WEIGHT (kg)

APPLIANCE CLASS

INGRESS PROTECTION

RATING (IP)

FUNCTIONS / SETTINGS

Unit is Off

SPECIFICATIONS

Specifications subject to change without notice

ST-22-240-E

2.0

158

20/7

220-240/50

2

1.7

1

IP20

ST-23-240-E

3.0

217

40/12

220-240/50

2

2.9

1

IP20

Fan Runs - No Heating

Fan Runs - Half

Power Heating

Fan Runs - Full

Power Heating

NOTE: The fan will run continuously while the heater is operating.

ST-25-400-E

5.0

300

60/15

400/50

2

4.2

1

IP20

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

5

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

Safety Information

IMPORTANT: Read and understand all of the safety information and instructions in this manual before operating your heater.

DANGER

RISK OF EXPLOSION! Do Not operate this heater where there are harmful, explosive or flammable gasses, fumes or hazardous substances.

WARNING

RISK OF FIRE! Do Not operate this heater near combustible materials.

WARNING

ELECTRIC SHOCK HAZARD! Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower, or a swimming pool.

WARNING

BURN HAZARD! Do Not touch the front of heater while it is operating.

This heater is hot while operating.

WARNING

Risk Of injury! Do Not move heater while it is operating.

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

DISCONNECT FROM POWER BEFORE

MAINTENANCE.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

6

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

Children should be supervised so they do not play with the appliance.

ALWAYS use only the electrical power

(voltage and frequency) specified on the model plate of the heater.

ALWAYS use an extension cord properly rated for this appliance.

ALWAYS ensure that all cords are protected against short circuit and overload.

ALWAYS keep power cord away from hot air outlet.

ALWAYS disconnect heater from power source when not in use.

NEVER place the heater on a small, uneven or unstable surface that may cause the heater to fall.

NEVER connect other appliances to the same electrical outlet as the fan heater.

NEVER operate heater with heater guards removed.

NEVER block hot air outlet while heater is operating.

NEVER cover or obstruct heater.

NEVER use ducting with heater.

NEVER pull or carry heater by the power cord.

NEVER use heater with an external switching device: such as a timer.

If heater is damaged, do not use it. The heater must be serviced by a qualified person or service agent.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

7

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

Operation

1. Position the fan heater so that it stands upright on a firm, level surface and at a safe distance from wet environments and flammable objects.

2. Connect the fan heater to the proper electrical power.

3. Set the thermostat dial to “+”.

4. The fan heater will switch on when the function selector dial is set to one of the power settings.

5. Once the room reaches the desired temperature, turn the thermostat dial back until heating element turns off.

6. Before you switch off the heater, please turn the thermostat to “-” and turn the switch to the fan position. Let the appliance cool down for two minutes, and only then turn off the heater and pull out the plug from the power supply.

Automatic Overheat Safety Control

- This heater is equipped with safety internal heat limiting thermostat and overheat protection circuit. When a potential overheat temperature is reached, the system will automatically shut the heater off.

Thermostat Instructions

At first, set the thermostat to “+” and let the heater operate with full power input.

When the room temperature reaches the required value, turn the thermostat to the left until it switches off.

- The thermostat will then switch on and off automatically to control the room temperature according to the preset value and keep the room temperature constant.

When using the heater for the first time, you may notice a slight emission of smoke. This is quite normal and it stops after a short time. The heating element is made of steel and was coated with a layer of protective oil during production.

The smoke is caused by the leftover oil as it is heated.

Cleaning and Maintenance

- Before cleaning the appliance, disconnect it from the outlet and let it cool down.

- The enclosure is easy to get dirty. Wipe it often with a soft sponge. For very dirty parts, wipe with a sponge dipped in < 50°C water and mild detergent, then dry the heater enclosure with a clean cloth. Be careful not to let the water enter the inside of the appliance

- In order to protect the enclosure, don’t splash water onto the heater, and never use a solvent like gasoline, isoamyl acetate, toluene, etc. to clean the heater.

- When you store the heater, let it cool down first and, keep it dry. Then cover it with a plastic bag, put it in the packing box and store it in a dry, ventilated place.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

8

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

Plug Replacement

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

DISCONNECT FROM POWER

BEFORE MAINTENANCE.

NOTE: This section only applies to heaters sold or used in Great Britain.

This appliance is supplied with a BS1363

3 pin plug fitted with a fuse. Should the fuse require replacement, it must be replaced with a fuse with the proper amp rating. (see Technical Specifications page

5) and approved to BS1362.

In the event the mains plug has to be removed/ replaced for any reason, please note:

IMPORTANT: The wires in the mains lead are colored in accordance with the following code:

Blue – Neutral Brown – Live

Green/Yellow – Earth

As the colors of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the colored markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The blue wire must be connected to the terminal marked with an N or colored black. The brown wire must be connected to the terminal marked with an L or colored red. The green/ yellow wire must be connected to the earthing terminal which is marked with an E or with the earth symbol.

NOTE: If a moulded plug is fitted and has to be removed take great care in disposing of the plug and severed cable, it must be destroyed to prevent engaging into a socket.

WARNING

Never connect live or neutral wires to the earth terminal of the plug.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

9

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

Plug Replacement Wiring Diagram

GREEN / YELLOW

Earth

BROWN

Live

BLUE

Neutral

FUSE

13 Amps

Figure 3

CORD CLAMP

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

10

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

Troubleshooting

Problem

The heater does not run, even when it is plugged in and the thermostat is switched on

Cause

1. The plug is loose, bad connection.

The heating element is glowing

1. The input voltage is too high or too low

2. The air inlet grill is blocked.

The appliance didn’t heat up, only the ventilator worked.

Abnormal noise.

1. The switch was not on a heat setting

2. Desired room temperature reached

3. The self-resetting cut-out initiated

1. The appliance is not standing upright.

Solution

1. Pull out the plug, check the connection of the plug and socket. Then connect again.

1. Use correct power supply stated on the rating label.

2. Keep the heater away from items such as; plastic bags, paper, and other items that can cover the air inlet.

1. Turn the switch to the desired heat setting

2. Thermostat will shut off once desired room temperature is reached.

Heater is operating correctly.

3. Turn the heater off and inspect the blockage of inlet or outlet. Disconnect the plug and wait at least 10 minutes for the protection system to reset before attempting to restart the heater.

1. Place the heater on a level surface.

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

11

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): PT-02-240-EU; ST-02-240-E; ST-52-241-E; ST-22-240-E

Item

Heat output

Nominal heat output

Minimum heat output

(indicative)

Maximum continuous heat output

Auxiliary electricity consumption

At nominal heat output

At minimum heat output

In standby mode

Contact details

Symbol

P

P

P el el el nom min max,c max min

SB

Value

2.0

1.0

2.0

N/A

N/A

N/A

Unit kW kW kW kW kW kW

Item Unit

Type of heat input, for electric storage local space heaters only

(select one)

NO manual heat charge control, with integrated thermostat manual heat charge NO control with room and/or outdoor temperature feedback fan assisted heat output

NO

Type of heat output/room temperature control (select one)

NO single stage heat output and no room temperature control two or more manual stages, no room temperature control with mechanic thermostat room temperature control with electronic room temperature control electronic room temperature control plus day timer electronic room temperature control

NO

YES

NO

NO

NO plus week timer

Other control options (multiple selections possible) room temperature NO control, with presence detection room temperature control, with open window detection with distance control option with adaptive start

NO

NO control with working time limitation with black bulb

NO

NO sensor

Name and address of the manufacturer or its authorised representative

Obelis S.A Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

NO

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

12

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): PT-03-240-EU; ST-03-240-E; ST-53-241-E; ST-23-240-E

Item

Heat output

Nominal heat output

Minimum heat output

(indicative)

Maximum continuous heat output

Auxiliary electricity consumption

At nominal heat output

At minimum heat output

In standby mode

Contact details

Symbol

P

P

P el el el nom min max min

SB max,c

Value

3.0

1.5

3.0

N/A

N/A

N/A

Unit kW kW kW kW kW kW

Item Unit

Type of heat input, for electric storage local space heaters only

(select one)

NO manual heat charge control, with integrated thermostat manual heat charge NO control with room and/or outdoor temperature feedback fan assisted heat output

NO

Type of heat output/room temperature control (select one)

NO single stage heat output and no room temperature control two or more manual stages, no room temperature control with mechanic thermostat room temperature control with electronic room temperature control electronic room temperature control plus day timer electronic room temperature control

NO

NO

NO

NO

NO plus week timer

Other control options (multiple selections possible) room temperature NO control, with presence detection room temperature control, with open window detection with distance control option with adaptive start

NO

NO control with working time limitation with black bulb

NO

NO sensor

Name and address of the manufacturer or its authorised representative

Obelis S.A Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

NO

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

13

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E

Item

Heat output

Nominal heat output

Minimum heat output

(indicative)

Maximum continuous heat output

Auxiliary electricity consumption

At nominal heat output

At minimum heat output

In standby mode

Contact details

Symbol

P

P

P el el el nom min max min

SB max,c

Value

5.0

2.5

5.0

N/A

N/A

N/A

Unit kW kW kW kW kW kW

Item Unit

Type of heat input, for electric storage local space heaters only

(select one)

NO manual heat charge control, with integrated thermostat manual heat charge NO control with room and/or outdoor temperature feedback fan assisted heat output

NO

Type of heat output/room temperature control (select one)

NO single stage heat output and no room temperature control two or more manual stages, no room temperature control with mechanic thermostat room temperature control with electronic room temperature control electronic room temperature control plus day timer electronic room temperature control

NO

YES

NO

NO

NO plus week timer

Other control options (multiple selections possible) room temperature NO control, with presence detection room temperature control, with open window detection with distance control option with adaptive start

NO

NO control with working time limitation with black bulb

NO

NO sensor

Name and address of the manufacturer or its authorised representative

Obelis S.A Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

NO

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

14

NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE

CONNECTED TO A POWER SOURCE

Schweiz

Suisse

Svizzera

Ireland

Portugal

Suomi

Sverige

SERVICE

Belgique et Luxemburg

België en Luxembourg

Danmark

Deutschland

Ελλάς

España

France

Italia

Nederlands

Norge

Österreich

E. Walschaertstraat 14

2800 Mechelen

Belgium

Roskildevej 22

2620 Albertslund

Richard Klinger Str. 11

65510 Idstein

Hμερος Τόπος 2 - Χάνι Αδάμ Ασπρόπυργος

-19300 -Αττική - Αττικής

Parque de Negocios “Mas Blau”

Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

5, allée des hêtres

BP 30084, 69579 Limonest Cedex

In der Luberzen 42

8902 Urdorf

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD UK

Energypark–Building 03 sud, Via Energy Park

6 20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker Netherlands B.V.

Postbus 83

6120 AD Born

Postboks 4613, Nydalen

0405 Oslo

Oberlaaerstrasse 248

A-1230 Wien

Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz

Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo

2770 - 071 Paço de Arcos

PL 47

00521 Helsinki

Box 94

431 22 Mölndal www.stanleyworks.be

[email protected]

BE-NL= +32 15 47 37 65

BE-FR = +32 15 47 37 64

BE Fax: +32 15 47 37 100 www.stanleyworks.dk

[email protected]

Fax: 70224910 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 06126-21-1

Fax: 06126-21-2770 www.stanley.gr

[email protected]

Τηλ: +30 210 8985208

Φαξ: +30 210 5597598 www.stanleyworks.es

[email protected]

Tel: 934 797 400

Fax: 934 797 419 www.stanleyoutillage.fr

[email protected]

Tel: 04 72 20 39 77

Fax: 04 72 20 39 00 www.stanleyworks.ch

[email protected]

Tel: 044 - 755 60 70

Fax: 044 - 730 70 67 www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.nl

[email protected]

Tel : +31 164 28 30 63

NL Fax: +31 164 28 32 00 www.stanleyworks.no

[email protected]

Fax: 45 25 08 00 www.stanleyworks.de

[email protected]

Tel: 01 - 66116 - 0

Fax: 01 - 66116 - 14 www.stanleyworks.pt

[email protected]

Tel: 214 66 75 00

Fax: 214 66 75 75 www.stanleyworks.fi

[email protected]

Puh: 010 400 4333 www.stanleyworks.se

[email protected]

Fax: 31 68 60 08

United Kingdom

Hungary

Czech Republic

Slovakia

Poland

Slovenia

Cyprus

Bosnia-Herzegovina

Bulgaria

Croatia

Estonia

Latvia

Lithuania

Malta

Romania

Serbia

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD

Rotel Kft.

1163 Budapest,Thököly út 17.

BAND SERVIS CZ s.r.o.

K Pasekam 4440

760 01 Zlín, Czech Republic

BAND SERVIS s.r.o.

Paulinska 22

917 01 Trnava, Slovakia

Erpatech ul. Bakaliowa 26

05-080 Mościska

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje Slovenija

IOANNOU J.

4A Ath.Diakou street

1046- Nicosia -Cyprus

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

TASHEV-GALVING LTD

68 KLIMENT OHRIDSKI BLVD.

1756 Sofia, Bulgaria

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija

AS Tallmac

Mustame tee 44,

EE-10621 Tallinn

LIC GOTUS SIA

Ulbrokas Str.

LT - 1021 Rīga

UAB ELREMTA OU

Neries kr. 16E

LT - 48402 Kaunas

Energypark–Building 03 sud, Via Energy Park

6 20871 Vimercate (MB)

Stanley Black & Decker

Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,

Sector 3 Bucuresti

G-M&M d.o.o.

Brvace 11

1290 Grosuplje

Slovenija www.stanleytools.co.uk

Tel: +44 (0)1753 511234

Fax: +44 (0)1753 512365 www.stanleyworks.hu

[email protected]

Tel +36 1 404-0014

Fax+36 1 403-2260 www.stanleyworks.cz

http://www.bandservis.cz

Tel.: +420 577 008 550

Fax.: +420 577 008 559 www.bandservis.sk

Tel.: +421 335 511 063

Fax.: +421 335 512 624 www.stanleyworks.pl

Tel.: +48 22 431 05 00

Fax.: +48 22 468 87 35 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 [email protected]

Τel : +357 22344302

Fax : +357 22348098 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.tashev-galving.com

T: +359 2 700 45 45 4

F: +359 (2) 439 21 12 www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023 www.tallmac.ee/est

T: +372 6562999

F: +372 6562855 www.licgotus.lv

T: +371 67556949

F: +371 67555140 [email protected]

T: +370-685-29035

F: +370-37-406540 www.stanley.it

Tel. 039-9590-200

Fax 039-9590-313 www.stanleyworks.ro

T: +4021.320.61.04/05

F: +4037.225.36.84

www.g-mm.si

[email protected]

T: +386 01 78 66 500

F: +386 01 78 63 023

© 2018, Obelis S.A Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

15

Pinnacle Climate Technologies, Inc.

Sauk Rapids, MN 56379 USA

EC REP

Obelis S.A.

Registered Address:

Bd. Général Wahis, 53

1030 Brussels, Belgium

© 2018 Stanley Black & Decker, Inc.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement