Brandt BXE5532X de handleiding | Manualzz

Geachte klant,

U heeft zojuist een

BRANDT

gekocht; wij danken u dan ook voor uw vertrouwen in onze producten.

We hebben dit product ontworpen en geproduceerd met uzelf, uw levenswijze en uw noden in ons achterhoofd om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk aan uw verwachtingen voldoet. U vindt er onze knowhow, onze innoveringsgeest en alle passie in terug die ons al meer dan 60 jaar drijft.

Aangezien we er voortdurend naar streven zo goed mogelijk te beantwoorden aan uw eisen, staat onze klantendienst geheel te uwer beschikking en biedt ze u een luisterend oor voor al uw vragen of suggesties.

Kijk ook op onze site

www.brandt.com

daar vindt u al onze producten en nuttige en aanvullende informatie.

BRANDT

is verheugd om u dagelijks te begeleiden en wenst u heel veel plezier met uw aankoop.

Belangrijk: Alvorens uw apparaat aan te zetten, lees eerst aandachtig deze installatie- en gebruikshandleiding zodat u sneller vertrouwd bent met de werking ervan

Veiligheidsinstructies

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - LEES ZE AANDACHTIG EN

BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

U kunt deze handleiding downloaden op de website van het merk.

Belangrijk :

Pak het apparaat onmiddellijk bij ontvangst uit of laat het uitpakken. Controleer de algemene staat. Schrijf eventueel voorbehoud op de leveringsbon waarvan u een exemplaar behoudt. Zet uw apparaat pas aan nadat u deze installatiehandleiding aandachtig hebt gelezen, zodat u sneller vertrouwd raakt met de werking ervan.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat.

Indien het apparaat aan een ander persoon wordt verkocht of gegeven, dient u de gebruiksaanwijzing hierbij niet te vergeten.

Wij vragen u kennis te nemen van de aanwijzingen alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Zij zijn voor uw veiligheid en die van anderen opgesteld.

— Voordat u de oven voor de eerste keer gebruikt, moet hij ongeveer 15 minuten leeg opwarmen. Zorg ervoor dat de ruimte voldoende is geventileerd.

— Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Deze oven is uitsluitend ontworpen voor het bakken van voedingsmiddelen.

Deze oven bevat geen enkel bestanddeel op basis van asbest.

— Het apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk gebruik.

Niet gebruiken voor commerciële of industriële doelen of andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.

— De technische gegevens van het apparaat niet wijzigen of proberen te wijzigen. Dit kan gevaarlijk zijn.

— Plaats nooit aluminiumfolie rechtstreeks in contact met de ovenbodem omdat de geaccumuleerde warmte het email kan beschadigen.

— Plaats op de open ovendeur geen zware voorwerpen en zorg ervoor dat een kind niet op de deur kan klauteren of erop gaat zitten

— Gebruik uw oven niet als voorraadkast of om enige elementen na gebruik op te bergen.

— Na gebruik van de oven, controleert u of alle bedieningen uit staan.

— Zet de oven altijd uit voordat u de binnenzijde van de oven gaat reinigen.

— Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u de ruit losclipt.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf

8 jaar, en door personen met lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen of door personen zonder ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of vooraf instructies gekregen hebben over hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken, en begrepen hebben aan welke risico's ze zich blootstellen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen alleen onder toezicht aan kinderen overgelaten worden.

— Laat kinderen nooit onbewaakt, om te vermijden dat ze met het apparaat zouden spelen.

NEDERLANDS

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: het apparaat en de bereikbare onderdelen ervan worden warm tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen in de oven niet aanraakt. Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden, tenzij ze voortdurend in het oog worden gehouden.

— Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met gesloten deur.

— Verwijder alle accessoires en grote spatten, voordat u de pyrolysereiniging van uw oven start.

— In de reinigingsmodus kunnen de oppervlakken warmer worden dan tijdens het normale gebruik.

Het is raadzaam om kinderen weg te houden.

— Gebruik geen stoomreiniger.

— Voordat u de achterwand verwijdert moet het apparaat van het elektriciteitsnet worden afgekoppeld. Na het reinigen moet de achterwand weer worden geïnstalleerd volgens de instructies.

— Gebruik geen schurende reinigingsproducten of harde metalen krabbers om de glazen ovendeur te reinigen. Dit kan het oppervlak van het glas beschadigen en doen barsten.

WAARSCHUWING: verzeker u ervan dat het apparaat van het elektriciteitsnet is afgekoppeld voordat u de lamp vervangt, om elk elektrocutiegevaar te vermijden. Wacht tot het apparaat afgekoeld is. Gebruik een rubberen handschoen om het losschroeven van het vensterkapje en het lampje te vereenvoudigen.

Het stopcontact moet na de installatie goed bereikbaar zijn. Het apparaat moet van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld, door middel van een stekker in het stopcontact of door een schakelaar te installeren op de vaste voedingsleidingen, volgens de installatieregels.

Indien de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de klantenservice of een ander gekwalificeerd persoon veiligheidshalve worden vervangen.

— Dit apparaat kan zowel onder het werkblad als in een inbouwkast worden geïnstalleerd, zoals te zien is op het installatieschema.

— Centreer de oven in het meubel en bewaar daarbij een afstand van minstens 10 mm tot het meubel ernaast. Het materiaal van het inbouwmeubel moet warmtebestendig zijn (of bekleed zijn met dergelijk materiaal). Bevestig de oven voor meer stabiliteit in het meubel met behulp van 2 schroeven door de daartoe voorziene gaten.

Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geplaatst, om oververhitting te voorkomen.

1

Voorstelling van de oven

1.1

VOORSTELLING VAN DE OVEN

A Bedieningspaneel

B

Lamp

C

Deur

D

Handgreep

Deze oven heeft 6 niveaus voor de accessoires: niveau 1 t/m 6.

1.2

WEERGAVE

1

Baktijd

Einde baktijd

Vergrendeling toetsenbord

Timer

Temperatuurindicator

Indicator voorverwarming

Deurvergrendeling

1.3

TOETSEN

2

1 Instelling van tijd en duur

2

Instelling temperatuur

3

Toets -

4

Toets +

3 4

1.4

ACCESSOIRES

(volgens het model)

A

Rooster met kantelbeveiliging

Het rooster kan gebruikt worden om alle borden en vormen met te bakken of te gratineren voedingswaren op te zetten. Het zal voor gegrilde gerechten gebruikt worden (die er rechtstreeks op mogen staan).

Achter

Voor

Plaats het rooster met de kantelbeveiliging naar de bodem van de oven gericht.

B

Plaat voor multigebruik met lekbak 45 mm

Geplaatst in de roosterinkepingen met de handgreep naar de ovendeur gericht. Deze dient om sap en vet van gegrilde gerechten op te vangen en kan half met water gevuld worden voor de bainmarie bereidingen.

C

Patisserieplaat 20 mm

Geplaatst in de inkepingen met de handgreep naar de ovendeur gericht. Ideaal voor het bakken van cookies, zandkoekjes, cupcakes. Met de schuine zijde kunt u eenvoudig uw bereidingen op een schaal leggen. Kan ook in de roosterinkepingen geplaatst worden om het bakvocht en vet van gegrilde gerechten op te vangen.

Advies

Om tijdens het bakken van vet vlees rookontwikkeling te vermijden, raden wij u aan een klein beetje water of olie in de lekbak te schenken.

2

Installatie

2.1

KEUZE VAN DE PLAATSING EN

INBOUW

De schema’s bepalen de afmetingen van een meubel waarin uw oven past.

Dit toestel kan zonder onderscheid onder een werkvlak (

A)

of in kolom (

B)

. geplaatst worden.

Als de behuizing open is, mag de opening aan de achterzijde maximaal 70 mm zijn.

Maak de oven vast in het meubel. Verwijder hiervoor de rubber blokjes en boor een gat van

Ø 2 mm voor in de wand van het meubel om te

voorkomen dat het hout barst. Maak de oven met

2 schroeven vast. Zet de rubber blokjes terug.

Advies

Om er zeker van te zijn dat u een conforme installatie heeft, doet u best een beroep op een specialist in huishoudtoestellen.

Uw oven moet aangesloten worden met een voedingskabel (genormaliseerd) met 3 geleiders van 1,5 mm

2

(1f + 1N + aarding) die aangesloten worden op het elektriciteitsnet van 220-240V~ monofasig via een genormaliseerd stopcontact 1f + 1 neutraal + aarding overeenkomstig de norm CEI 60083 of een omnipolaire schakelaar of overeenkomstig de installatievoorschriften.

De beschermingsdraad (groen-geel) is verbonden met de aansluitklem van het apparaat en moet worden verbonden met de aarding van de installatie. De zekering van uw installatie moet 16 ampère zijn.

Het is noodzakelijk het voedingsnetwerk te kunnen uitschakelen na de installatie.

NEDERLANDS

3.3

TIMER

Deze functie kan alleen gebruikt worden wanneer de oven uit staat.

Druk op de toets .

Het symbool knippert.

Stel de timer in met de toetsen

+

en

-

.

Druk op de toets om te bevestigen, het aftellen begint.

Wanneer de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal. Om dit te stoppen, drukt u op een willekeurige toets.

De tijd verschijnt opnieuw op het display.

NB: Het is mogelijk om op elk gewenst moment de timerprogrammering te wijzigen of te annuleren. Ga voor het annuleren terug naar het menu van de timer en stel deze af op 00:00.Zonder bevestiging vindt het registreren automatisch na enkele seconden plaats

3.4

VERGRENDELING TOETSENBORD

Druk tegelijkertijd op de toetsen

+

en

-

totdat het symbool wordt weergegeven op het scherm.

Druk voor het ontgrendelen tegelijkertijd op de toetsen

+

en

-

totdat het symbool van het scherm verdwijnt.

Let op

De uitschakeling wordt bekomen door een toegankelijke stroomkabel te voorzien of door een schakelaar te plaatsen op de vaste leiding die voldoet aan de installatieregels.

3

Inschakeling van de tijd

3.1

INSCHAKELING VAN DE TIJD

Bij het opstarten knippert het scherm op 12:00.

Stel de tijd in met de toetsen

+

of

-

.

Bevestig met de toets

.

BIJ EEN STROOMONDERBREKING KNIPPERT DE

WEERGAVE VAN DE TIJD.

3.2

WIJZIGING VAN DE TIJD

De functiekeuzeknop moet verplicht op de stand

0 staan.

Druk op de toets het symbool verschijnt druk opnieuw op . Verander de instelling van de tijd met de toetsen

+

of

-

.

Bevestig met de toets

.

Het registreren van de veranderde tijd gaat automatisch, na enkele seconden.

4

BAKWIJZEN

(afhankelijk van het model)

Bakken

HETELUCHTFUNCTIE*

Temperatuur, min. 35°C, max. 235°C

Aanbevolen voor om wit vlees, vis en groenten mals te houden. Voor meerdere bakbeurten tot 3 niveaus.

TRADITIONELE PULS

Temperatuur, min. 35°C, max. 275°C

Aanbevolen voor vlees, vis, groenten, bij voorkeur in een aarden schotel.

GRILL PULS

Temperatuur, min. 100°C, max. 250°C

Gevogelte en rollade zijn sappig en krokant gebakken aan alle kanten.

Schuif de lekbak in het onderste niveau.

Aanbevolen voor alle gevogelte en gebraad, om lam aan te braden en goed uit te bakken, runderribben.

Om vissteaks sappig te houden.

GEPULSTE BODEM

Temperatuur, min. 75°C, max. 250°C

Aanbevolen voor vochtige gerechten (quiches, taart van sappig fruit, enz.). Het deeg wordt onderaan goed gebakken. Aanbevolen voor bereidingen die rijzen (cake, brioche, kouglof (tulbandgebak)...) en soufflés die niet worden geblokkeerd door een korst aan de bovenzijde.

TRADITIONEEL

Temperatuur, min. 35°C, max. 275°C

Aanbevolen voor langzaam, zacht bakken: zacht wild. Om rollade van rood vlees aan te braden. Voor het laten sudderen van gesloten ovenschalen die eerder zijn gestart op de kookplaat (coq au vin, stoofpot).

ECO*

Temperatuur, min. 35°C, max. 275°C

Met deze positie wordt energie bespaard terwijl de kookkwaliteiten behouden blijven.

Alle bakwijzen gebeuren zonder voorverwarmen.

KRACHTIGE GRILL

Temperatuur, min. 180°C, max. 275°C

4.1

ONMIDDELLIJK BAKKEN

Het display mag enkel het uur weergeven. Het mag niet knipperen.

Zet de functieschakelaar op de gewenste stand.

De temperatuur begint onmiddellijk te stijgen.

Uw oven beveelt een temperatuur aan, die u kunt veranderen.

De oven verwarmt en de temperatuurindicator knippert. Een reeks geluidssignalen weerklinkt wanneer de oven de geprogrammeerde temperatuur bereikt.

4.2

WIJZIGING VAN DE TEMPERATUUR

Druk op .

Stel de temperatuur bij met

+

of

-

.

Bevestig door op te drukken.

4.3

PROGRAMMERING VAN DE TIJDSDUUR

Begin onmiddellijk met bakken en druk daarna op , de weergave van de baktijd knippert, instellen is dan mogelijk. Druk op

+

of

-

om de baktijd in te stellen.

Uw oven is voorzien van de functie “

SMART

ASSIST

” die tijdens het programmeren van de tijdsduur u een veranderbare baktijd aanbeveelt aan de hand van de gekozen bakwijze.

Zie onderstaande tabel:

BAK- FUNCTIE AANBEVOLEN

TIJDEN

30 min

TRADITIONEEL

WARM HOUDEN

Temperatuur, min. 35°C, max. 100°C

Aanbevolen voor het doen rijzen van brood-, brioche-, kouglofdeeg, ontdooien of schotels warm te houden.

*

Bakmethode(s) waarnaar verwezen wordt in het energielabel overeenkomstig de Europese norm EN

50304 en de Europese richtlijn 2002/40/CE.

Tip voor energiebesparing

90 seconden nadat de deur werd gesloten of het koken is begonnen, gaat het lampje binnen in de oven uit.

TRADITIONELE PULS

HETELUCHTFUNCTIE

GEPULSTE BODEM

30 min

30 min

30 min

ECO

30 min

KRACHTIGE GRILL

7 min

15 min

GRILL PULS

WARM HOUDEN

60 min

De registratie van de kooktijd gebeurt automatisch in een paar seconden. Het aftellen van de tijdsduur begint zodra de baktemperatuur bereikt is.

NEDERLANDS

4.4

BAKKEN MET UITGESTELDE START

Procedure zoals bij de geprogrammeerd tijdsduur. Druk na het instellen van de baktijd op de toets , de tijd van het einde van het bakken knippert.

De weergave knippert, stel de tijd van het einde van de baktijd in met

+

of

-

.

De registratie van het einde van de baktijd gebeurt automatisch in een paar seconden. Het display met kookeinde stopt met knipperen.

DEMONTAGE

Open de deur volledig en blokkeer deze met de in het plastic zakje met uw apparaat meegeleverde wig van rood plastic.

Verwijder het eerste vastgeklikte glas:

Druk met behulp van gereedschap

(schroevendraaier) in de plaatsen A om het glas los te klikken.

Verwijder het glas.

Afhankelijk van het model bestaat de deur uit twee extra glazen platen met in iedere hoek een vulstuk van zwart rubber. Verwijder deze, indien nodig, om ze te reinigen.

Dompel het glas niet in water onder. Spoel met water, veeg droog met een niet pluizende doek.

5

Reiniging

MONTAGE VAN DE DEUR

REINIGEN VAN HET BUITENOPPERVLAK

Gebruik een zachte, vochtige doek met glasreiniger.

Gebruik geen schuurmiddelen noch harde spons.

5.1

DEMONTAGE VAN DE NIVEAUHOUDERS

Til het voorste gedeelte van de houder op en duw tegen het geheel, zodat de voorste haak uit zijn zitting komt. Trek vervolgens de hele houder naar u toe, zodat de achterste haken uit hun zitting komen. Verwijder zo de 2 houders.

Zet na het reinigen de vier rubber blokjes terug met de pijl naar boven en zet alle glazen platen weer terug.

Plaats het laatste glas in de metalen blokjes, klik dit vervolgens vast met de glanzende zijde naar buiten gericht.

Verwijder de wig van rood plastic.

Uw toestel is opnieuw operationeel.

5.2

REINIGING VAN DE BINNENKANT VAN

DE RUITEN

Demonteer de deur om de binnenzijde van het glas te reinigen. Verwijder voor het demonteren met een zachte doek en afwasmiddel de vetvlekken aan de binnenkant van het glas.

5.4

HET VERVANGEN VAN DE LAMP

Let op:

Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het stopcontact voordat u de lamp vervangt om het risico van een elektrische schok te voorkomen. Voer werkzaamheden uit wanneer het apparaat is afgekoeld.

Let op

Geen schuurmiddelen of harde metalen krabbers gebruiken om de glazen deur van de oven schoon te maken. Deze kunnen krassen op het oppervlak en breuk van het glas veroorzaken.

Eigenschappen van de gloeilamp:

15 W, 220-240 V~, 300°C, voet E14.

Gebruik om het venster en de lamp los te schroeven, een rubberen handschoen, die de demontage zal vergemakkelijken.

6

6.1

MENU

Instellingen

U kunt diverse parameters van uw oven zelf instellen, ga daarvoor als volgt te werk:

+

Druk op de toets totdat “MENU” wordt weergegeven, om toegang te krijgen tot de instellings-

modus. Druk opnieuw op de toets om de verschillende instellingen door te lopen.

Schakel met de toetsen met

+

en

-

de verschillende parameters in of uit, zie onderstaande tabel:

De pieptonen van de toetsen in-/uitschakelen

De voorverwarmingsmodus in-/uitschakelen

Druk voor het verlaten van het “MENU” opnieuw op .

7

Storingen en oplossin

De oven wordt niet warm.

Zorg ervoor dat de oven goed is aangesloten en controleer of de elektrische zekering niet is uitgeslagen. Verhoog de gekozen temperatuur.

De ovenverlichting werkt niet.

Vervang de lamp of zekering. Zorg ervoor dat de oven correct is aangesloten.

De koelventilator blijft aan na het uitschakelen van de oven.

Dat is normaal, de ventilatie kan tot max. een uur na het bakken werken om de temperatuur binnen en buiten de oven te laten zakken. Bij langer dan een uur, contact opnemen met de servicedienst.

De pyrolysereiniging wordt niet uitgevoerd.

Controleer de sluiting van de deur. Als er een storing op de deurvergrendeling of temperatuursensor optreedt, bel de servicedienst.

8

Milieu

RESPECT VOOR HET MILIEU

Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recyclebaar. Doe mee aan de recycling en draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers te deponeren.

Uw apparaat bevat eveneens tal van recyclebare materialen. Daarom is het voorzien van dit logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden.

De recyclage van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd, wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de

Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval.

Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten.

Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

9

INTERVENTIES

Interventies

Eventuele interventies aan uw toestel moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professionele technicus van het merk. Om bij het opbellen de verwerking van uw verzoek te vergemakkelijken, houdt de volledige referentie van uw toestel bij de hand (commerciële referentie, servicereferentie, serienummer).

Deze informatie wordt weergegeven op het identificatieplaatje.

Mod.

Typ.

Cod.

Ser

90101

5093

N

5H-

196

1HV

111C2

776 ie: 071

212

W m

230V /50H ax 3

Z

570 W

Made

in E U

AR46

BRANDT APPLIANCES SAS 7 rue Henri Becquerel 92500 RUEIL MALMAISON

B : Commerciële referentie

C: Servicereferentie

H: Serienummer

NEDERLANDS

* * *

GERECHTEN

Vlees

Varkensgebraad (1kg) 200

Kalfsgebraad (1kg)

Rundergebraad

Lamsvlees (bout, schouder 2,5 kg) 220 1

Gevogelte (1 kg) 200 2

180 1 Gevogelte, groot formaat

Kippenbouten

Varkens- / kalfsrib

200

240

2

2

2

Runderribben (1kg)

Schaapsribben

Vis

Geroosterde vis

Gebakken vis (goudbrasem) 200 3

Vis in folie

Groenten

Gegratineerde schotels (gare

Gratins dauphinois

Lasagne

Gevulde tomaten

Gebak

220

200

200

170

3

3

2

3

Sponscake - Luchtige cake

Opgerolde cake

Brioche

Brownies

Cake - Evenveeltje

Kersenvlaai

Crèmes

Cookies - Zandkoekjes

Kugelhopf

Schuimgebak

Madeleines

220

180

180

180

200

165

175

180 2

3

1 210

2

1

2

2

3

180 1

180 2

100

220

2

3

220

220

220 3

210 3

210 3

210 3

275 4

275 2

180 2

180 2

180 2

180 3

200 3

180 2

180

3

160 2

175 3

180 3

200 3

*

*

200 2

210 3

210 3

210 3

*

*

min

30

45

45

30

60

60-70

30-40

60

60

60-90

20-30

20-30

20-30

20-30

15-20

30-35

15-20

180 2

180 2

180 2

180 2

150 2

180

100

2

3

35

5-10

35-45

20-25

45-50

30-35

30-40

15-20

40-45

60-70

5-10

* volgens model

NEDERLANDS

* * *

*

* *

*

GERECHTEN

min

Gebak

Madeleines

Soezendeeg

Kleine bladerdeeghapjes

Savarin

Taart van kruimeldeeg

Taart van fijn bladerdeeg

Taart van gistdeeg

Diversen

Spiesen

Pastei

Pizza van kruimeldeeg

Pizza van brooddeeg

Quiches

Soufflé

Taart met deegdeksel

Brood

Geroosterd brood

Stoofgerechten

1

1

3

1

3

3

3

220

200

220

180

200

215

210

220

200

200

3

2

2

200

220

180

180

2

2

200 3

180 3

200 3

195 1

200 1

200 1

180 3

175 3

5-10

30-40

5-10

30-35

30-40

20-25

10-30

210 4

275 4-5

190 2

200 220

180 2

180 2

10-15

80-100

30-40

15-18

35-40

50

40-45

30-40

2-3

90-180

* volgens model

Oven voorverwarmen tot de vermelde temperatuu.

Laat alle vlees minstens 1 uur op kamertemperatuur staan alvorens het in de oven te plaatsen.

THERMOSTAAT : CIJFER MET OVEREENSTEMMENDE GRADENWAARDE IN

°C

°C

30 60 90

120 150

180 210

240 275

CIJFER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 maxi

Recept met gist

(afhankelijk van het model)

Ingrediënten

:

Bloem 2 kg

Water 1240 ml

Zout 40 g

4 zakjes gedroogd bakpoeder

Meng het deeg met de mixer en laat het in de oven rijzen .

Procedure:

Voor recepten van deeg met gist. Leg het deeg in een ovenvaste schaal, verwijder de niveauhouders en zet de schaal op de ovenbodem.

Verwarm de oven op de heteluchtfunctie voor op 40-50 °C gedurende 5 minuten. Schakel de oven uit en laat het deeg 25-30 minuten in de nog warme oven rijzen.

25 mn

1

2

3

4

KEURINGSTESTS VOLGENS

NORM IEC 60350

VOEDINGSMIDDEL

°C

Zandkoekjes

(8.4.1)

Cakejes

(8.4.2)

Zachte taart zonder vet

(8.5.1)

Appeltaart

(8.5.2)

Gegratineerde bovenzijde

(9.2.2)

175

185

180

185

°C

3

24min

2 22min 160 3-1 42min

1 30min 180 3-1 40min

2

35min

40min

180 2

50min

55min

°C

275 3 2-3min

VOORVER-

WARMING

OPMERKIN-

GEN

ja Diepe bakplaat ja ja ja

Diepe bakplaat

Mould on grill

Rooster

Voorverwarming

5 min

Kooktijd 2-3 min op het rooster

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement