De Dietrich 6545LX Owner Manual


Add to my manuals
25 Pages

advertisement

De Dietrich 6545LX Owner Manual | Manualzz
FR
EN
GUIDE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
INSTRUCTIONS FOR USE
BESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Réfrigérateur
Hűtő
Fridge
Tartalomjegyzék
1.
.........................................................................................4
1 Biztonság
Safety and és
thekörnyezet
environment
Biztonsági
...........................................................................................................34
4
• Safetyelőírások.
instructions............................................................................................
Környezetvédelem
energiatakarékosság.
.....................................................................5
• Respecting theés
environment
and saving .energy.................................................
35
BIOCARE
– Antibakteriális
falak.
........................................................................................5
• BIOCARE
- anti-bacterial
walls
..........................................................................
35
2 ADescription
of your appliance
2.
készülék leírása
....................................................................................................6
•
NO FROST: its significance and operation..........................................................
37
3. Első használatba vétel előtt...............................................................................8
3 Az
How
to carry
out your
initial installation
ajtónyitás
irányának
megváltoztatása.
...........................................................................7
Reversing
the direction the doors open .............................................................
38
A•készülék
beszerelése......................................................................................................9
Installing
your appliance...................................................................................
41
A•készülék
terhelhetősége.
...............................................................................................10
• Electrical
connection.........................................................................................
42
Elektromos
csatlakoztatás................................................................................................
11
4 How to use your refrigerator
4. A készülék használata.........................................................................................12
• Starting up and adjusting the appliance.............................................................
43
A készülék beindítása és beállítása..................................................................................12
• Mixed or regulated cold (depending on the model) ............................................
48
Légkeveréses vagy szabályozott hűtés (modellfüggő).....................................................15
• Anti-odour system (depending on the model)....................................................
49
Élelmiszerek előkészítése hűtéshez.................................................................................16
•
Preparing
food
for
the
refrigerator
....................................................................
50
Az élelmiszerek elhelyezése a hűtőben............................................................................16
• Arranging
food in your refrigerator....................................................................
50
Automatikus
leolvasztás...................................................................................................17
• Automatic
defrosting
........................................................................................
51
Szagtalanító
rendszer
(modellfüggő).
...............................................................................18
5 How to use your freezer
5. A• készülék
..................................................................................19
Frozen andkarbantartása
deep-frozen food ............................................................................
52
A készülék tisztítása......................................................................................................... 19
• Preparing food for freezing ...............................................................................
52
A készülék karbantartása..................................................................................................20
• Food freezing guide..........................................................................................
53
Páratartalom..................................................................................................................... 20
• Arranging food in your freezer ..........................................................................
56
Izzócsere..........................................................................................................................20
• Defrosting food ................................................................................................
56
Clearit...............................................................................................................................20
• Automatic defrosting of your freezer .................................................................
56
6.
működési
rendellenességek
6 Zajok,
Ongoing
maintenance
of your applianceés kisebb zavarok.....................21
Természetes
zajok............................................................................................21
• Cleaningműködési
your appliance....................................................................................
57
Működési
rendellenességek
és kisebb zavarok...............................................................21
• Changing the light bulb ....................................................................................
57
7.
7
8.
• Clearit..............................................................................................................
Megjegyzések
Noises, inconveniences and minor breakdowns
Vevőszolgálat/szakszerviz
• Normal operating noises...................................................................................
•
Inconveniences or minor breakdowns ...............................................................
57
58
58
Ez
a beszerelési
és kezelési
útmutató
több
modellhez is
ezért akadhat­
This
guide to installing
and using
your
fridge-freezer
is felhasználható,
applicable to several
models.
nak
eltérések
adottdifferences
készülék részletei
és your
az itt appliance's
megadott adatok
között.
There
may beazslight
between
details
and features and
those described here.
Az
az alábbi
figyelmeztető
jelzések
találhatók:
As útmutatóban
you read through
the guide,
you will come
across
the following symbols, to warn you of:
�
�
�
Biztonsági
elővigyázatossági
Safety precautions
that must intézkedés,
be observedamelyet be kell tartani.
Gyúlékony
való figyelmeztetés.
Danger of agázra
gas bursting
into flame
An
electricaláramütés
danger veszélye.
Elektromos
� Important
information vagy
and advice
Fontos tájékoztatás
javaslat.
32
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy a DE DIETRICH hűtő-fagyasztó mellett döntött.
Fejlesztésért felelős csoportunk egy új generációs termékcsaládot tervezett az Ön
számára, melyben a készülékek minőségük, formatervezésük és technológiai fejlett­
ségük által hűen tükrözik egyedi és megbízható gyártási technológiánk eredményes­
ségét.
Az új DE DIETRICH hűtő-fagyasztó modern és kifinomult vonalaival harmonikusan
illeszkedik konyhájába, tökéletesen kombinálva a kiemelkedő műszaki színvonalat,
a könnyű használhatóságot és az esztétikai luxust.
A DE DIETRICH termékpalettájában egyaránt megtalálja a főzőlapok, elszívók, mo­
so­gatókészülékek, mikrohullámú sütők és hűtőkészülékek egymáshoz illő, széles vá­
lasztékát, amelyek mind összhangban vannak az Ön új DE DIETRICH hűtőjével.
Vevőszolgálatunk természetesen készséggel áll az Ön rendelkezésére és kész meg­
válaszolni és meghallgatni minden felmerült kérdést és javaslatot, hogy termékeinket
minél inkább az Ön igényeihez igazíthassuk (elérhetőségeink az útmutató végén ta­
lálhatók).
Keresse fel weblapunkat: www.dedietrich-electromenager.com. Itt megtalálhatja leg­
frissebb fejlesztéseinket és hasznos kiegészítő tudnivalókhoz is juthat.
DE DIETRICH
Új értékeket alkotunk
Termékeink folyamatos továbbfejlesztése jegyében fenntartjuk a jogot, hogy változtatásokat hajt­
sunk végre a műszaki és funkcionális jellemzőkben és a külső megjelenésben.
Figyelem:
A készülék telepítése és használatba vétele előtt gondosan olvassa el a használati út­
mu­tatót. Így könnyedén és gyorsan megismerkedhet a készülék kezelésével.
Biztonsági előírások
A készülék
kizárólag
háztartási
használatra
készült.
Ételek
hűtésére
ésfor
fagyasztására
szolgál.
This
appliance
is intended
for domestic
use only.
It has
been
designed
preserving and
freezing
This appliance is intended for domestic use only. It has been designed for preserving and freezing
food.
Az alábbi előírások az Ön biztonságát szolgálják, és feltétlenül be kell tartani ezeket.
food.The
�
following instructions are for your own safety and should be observed without
A gyártó nem vállal semmiféle felelősséget és garanciát, ha Ön nem az itt megadottnak
� fail.
The We
following
instructions
for your own
and
be observed
without
can neither
be heldare
responsible,
norsafety
uphold
theshould
guarantee
in case of
failumeg­felelően jár el. Az előírások figyelmen kívül hagyása anyagi károk és személyi sérülé­
fail. We
can neither
be held responsible, nor uphold the guarantee in case of failure
observe
these
sektoveszélyével
jár. recommendations, which may lead to material damage or phyre to injury.
observe these recommendations, which may lead to material damage or physical
sical
injury.
A készüléket
a jelen
Ne not
helyezzen
elektromos
eszközöket
Your
appliance
mustútmutatóban
be installed, megadottak
fixed if neDo
use electrical
equipment
insideazok­ba
com-
szerint
kell
szerint
a rekeszekbe,
amelyek
fagyasztott
élelmi­
Your appliance
must
beszükség
installed,
fixed
if insneDo
not use designed
electrical
equipment
insidefrozen
comcessary
andbeszerelni,
used
in compliance
with
therögzí­
partments
fora preserving
teni
és használni,
hogy
elkerülhetők
legyenek
szerek
tárolására
szolgálnak
(kivétel,
ha a
cessary
and
in compliance
the inspartments
designed
for preserving
frozen
tructions
in used
this operating
andwith
installation
food
unless
the manufacturer
recommends
atructions
stabilitásinhiányában,
vagy ato
helytelen
telepí­
gyár­tóunless
mástDo
javasol).
engedje
a gyermeke­
this operating
and
installation
food
the
recommends
instructions
manual
in order
avoid
any
daotherwise.
notmanufacturer
letNe
children
play
with the
tés
következtében
keletkező
károk,
ve­
ketbeen
a készülékkel
játszani,
tartsa
távol
This
appliance
is intended
domestic
use
only. It has
designed
preserving
and
freezing
instructions
indue
order
to
avoid
any
daotherwise.
Do keep
notfor
let
children
play
with
thea
mage
and/ormanual
danger
toforany
lackilletve
of
stabiappliance
and
your
petséswell
away
from
szé­lyek.
házi­álla­tokat
is.
kiselejtezett
készüléket
food.
mage
and/orinstallation.
danger due to any lack of stabiappliance
and appliances
keepA your
pets
from
lity
or faulty
it.
Worn out
mustwell
beaway
rendered
hasz­nálatra alkalmatlanná kell tenni. Húzza ki
Hafaulty
a készüléket
vízszintes helyzetben
litythe
or
installation.
it.
Wornand
out
appliances
must
be without
rendered
Unplug
andbecut
the electric
cable
�
The
following
instructions
are for your
should
observed
If
appliance
has
been delivered
to ownunusable.
asafety
hálózati
dugóját,
és vágja
el a hálózati
ká­
szál­­­lí­tották, akkor állítsa függőleges
unusable.
Unplug
and
cut
the
electric
cable
flush
with
the
appliance.
Render
the
door
fail.
We
can
neither
be
held
responsible,
nor
uphold
the
guarantee
in
case
of
failuIf
the
appliance
has
been
delivered
to
yourhely­­zet­­be
home in
a
horizontal
position,
belt
közvetlenül
ott,
ahol
a
készülékből
kilép.
és várjon 2 órát, mielőtt a há­
flush
with
thetoappliance.
Render
the phydoor
catch
unusable
or,
better damage
still, remove
the
toupright
observe
recommendations,
may
lead
material
yourre
home
in and
athese
horizontal
position,
stand
it
then
wait
2 hours which
Tegye
használatra
alkalmatlanná
azorajtó
re­
ló­zat­hoz
csat­lakoztatná.
A vízszintes
catch
unusable
or,
better
still,
remove
the
door,
so
as
to
ensure
that
no
child
or
animal
sical
injury.
stand
it
upright
and
then
wait
2
hours
teszét,
illetve
még
jobb,
ha
leszereli
az
ajtót
before
plugging
it
in.
A
small
amount
of
szállítás kö­­vet­­keztében ugyanis az olaj
door,
so megakadályozza,
asshut
to ensure
that no
childa or
risks
being
inside whilst
playing.
Ifanimal
a proés not
így
hogy
gyerekek
before
plugging
it in.
A asmall
of
oil
may
have flowed
the amount
refrigeraegy
része
be­le­fo­lyik
hűtőrendszerbe
Your
appliance
must
be into
installed,
fixed if neDo
use electrical equipment
inside
comrisks
being
shut
inside
whilst
playing.
If
a aproblem
arises
that
you
are
unable
to
resolve
vagy
álla­tok
játék
közben
bezáródjanak
ké­
oil
may
have
flowed
into
the
refrigerationés
circuit,
and
you
must allow
for
időre
van
szük­ség
ahhoz,
cessary
and
used
in
compliance
withtime
thehogy
inspartments designed for preserving frozen
blem
arises
youproblémák
are unable
to resolve
szü­lék­be.
Hathat
olyan
jelentkeznek,
using
the
advice
given
(see
the "Noise,
incontion
circuit,
and
you
must
allow
time
for
vissza­folyjon
a
motor­ba.
Ha
a
szállítás
this
to
flow
back
towards
the
motor
betructions in this operating and installation
food unless the manufacturer recommends
using
the advice
given
(see the (lásd
"Noise,
inconamelye­ket
nem
tud
megoldani
a „Zajok,
veniences,
minor
breakdowns"
section),
thisután
to
flow
back the
towards
the
motor
betúlmanual
hamar
üzembe
he­lyezi
aFailure
ké­szü­
fore
connecting
appliance.
instructions
in order
to
avoid
any
daotherwise. Do not let children play with the
működési
nehézségek
vagy
kisebb
zavarok”
veniences,
minor
breakdowns"
section),
please
contact
an
official
after-sales
service
léket,
az danger
károsodhat.
fore
connecting
the
Failure
to
do
so may
damage
the
appliance.
mage
and/or
dueappliance.
to any
lack of
stabiappliance
andakkor
keep your
pets awell
away from
című
részt),
forduljon
márkaszerviz­
please
contact
an official
after-sales
service
or
a qualified
professional.
tokészülék
do
so may
damage
the appliance.
A
görgői
elmozdításokra
lity
or faulty
installation.
it.
Worn
out
appliances
must
be
rendered
If
you
appliance
iscsak
fittedkisebb
with
castors,
please
heza vagy
hűtőszerelő
szakemberhez.
or
qualified
professional.
szolgálnak.
Ne
tolja
így
nagyobb
távolságra
a
�
Your
appliance's
refrigeration
circuit
unusable. Unplug and cut the electric cable
If you
is fitted
withdesigned
castors,
please
remember
that they
are been
only
to asIf
the appliance
appliance
has
delivered
to
A készülék
hűtőköre
izobután
hűtőkö­
készüléket.
�Your
refrigeration
circuit
is
filled
withappliance.
isobutane
refrigerant
flush
withappliance's
the
Render
the
door
remember
that
only
designed
to for
assist
in small
movements.
Do not
useposition,
them
your
home
inthey
a are
horizontal
zeggel
(R600a)
van
feltöltve.
Ezrefrigerant
egy termé­
is
filled
with
isobutane
(R600a),
a
natural,
non-polluting
gas
A
készülék
elektromos
hálózatra
történő
csat­
catch
unusable
or,
better
still,
remove
the
sist
in
small
movements.
Do
not
use
them
for
longer journeys.
stand
it upright and then wait 2 hours
szetes eredetű,
nem környezetszennyező
(R600a),
ato natural,
non-polluting
gas
lakoztatása
előtt hajtsa végre „A készülék
that
is,
however,
inflammable.
Ensure
door,
so
as
ensure
that
no
child
or
animal
longer
journeys.
beforeout
plugging
in. A small
amount
of
gáz, de
Ellenőrizze, hogy
nem
Carry
an initialit cleaning
operation
(see
that
is, gyúlékony.
however,
inflammable.
Ensure
üzem­be helyezése”
című részben
leírt tisztí­
that
none
of inside
the components
risks
being
shut
whilsthűtőrendszere
playing.in
If
ayour
pro-a
oil
may
have
flowed
into
the
refrigeraCarry
out
an
initial
cleaning
operation
(see
sé­rült-e
meg
a
készülék
the
section
on
"Installing
your
appliance")
betási műveletet. A készülék csatlakozódugóját
that arises
none ofrefrigeration
the
inresolve
your
appliance's
circuit
have
blem
youcomponents
are
unable
szállítás és that
felállítás
során.
Hatobármiféle
tion
circuit,
youappliance
must
time
for
the section
onand
"Installing
yourallow
appliance")
before
connecting
your
tovégrehajtása
the
electrimin­den
karbantartási
művelet
appliance's
refrigeration
circuit
have
been
damaged
during
transport
or
insusing
the
advice
given
(see
the
"Noise,
inconszivárgást tapasztal, tartsa távol a készülé­
this
to
flow
back
towards
the
beforesupply.
connecting
your
appliance
tomotor
theprior
cal
Disconnect
your
appliance
to
előtt
ki kell
húzni.
Mindig
közvetlenül
aelectridugót
been
damaged
during
transport
or installation.
Ifminor
you
detect
anyhőforrástól,
damage,
veniences,
breakdowns"
section),
ket
lángoktól
vagy
bármiféle
fore
connecting
the
appliance.
Failure
cal supply.
Disconnect
your
appliance
prior
to
performing
any
maintenance
operation.
fogja
meg,
és
ne a kábelnél
fogva húzza
ki az
tallation.
If
you
any
damage,
keep
your
appliance
away
from
flames
please
contact
anki official
after-sales
service
és szellőztesse
adetect
helyiséget.
to
do so
damage
the appliance.
performing
any
maintenance
Grasp
themay
plug
directly,
instead
of operation.
pulling on
aljzatból.
keep
your
appliance
away
from
flames
or
any
type
of
source
of
heat
or
comor
a
qualified
professional.
Grasp
the
plug
directly,
instead
of
pulling
on
the
power
cable.
If
you
appliance
is afitted
with castors,
please
Soha
ne
töltse
tele
palackokat
vagy tégelye­
or any type
of sourceitof
heat or combustion
and ventilate
location.
�
Your appliance's refrigeration circuit
thenot
power
cable.
ket
folyadékkal,
ha or
a jars
fagyasztóba
szeretné
remember
that
they
are
only
designed
to asDo
place
bottles
containing
liquids
bustion and ventilate it location.
is
filled with isobutane refrigerant
tenni.
Legfeljebb
2/3
részig
lehetnek
tele
a
tá­
sist
in small
Do
not
usetwo-thirds
them
for
Dothe
not
placemovements.
bottles
jars
containing
liquids
in
freezer
unless or
they
are
only
(R600a),
a natural, non-polluting gas
ro­lóedények,
ellenkező
esetben
a
fagyás
köz­
longer
journeys.
in
the
freezer
unless
they
are
only
two-thirds
full: freezing causes liquids to expand, which
that is, however, inflammable. Ensure
ben
létrejövő
térfogat-növekedés
szétrepeszti
full:
freezing
causes
liquids
to
expand,
which
can
cause
the
container
to
explode.
Carry
out an initial cleaning operation (see
az
that none of the components in your
canedényt.
cause
container
to
explode.
the
section
on
your
appliance")
Do
not
usethe
any"Installing
other method
than those bewe
appliance's refrigeration circuit have
A kiolvasztás meggyorsítása érdekében ne
fore
connecting
your
appliance
tospeeding
the
electriDo not
use any
other
method
those
we
recommend
in this
manual
forthan
up
been damaged during transport or insal­kalmazzon az útmutatóban leírtaktól eltérő
cal
supply. Disconnect
your appliance
prior up
to
recommend
in this manual
for speeding
defrosting.
el­járásokat.
tallation. If you detect any damage,
performing
defrosting. any maintenance operation.
keep your appliance away from flames
Grasp the plug directly, instead of pulling on
or any type of source of heat or comthe power cable.
bustion and ventilate it location.
Do not place bottles or jars containing liquids
in the freezer unless they are only two-thirds
full: freezing causes liquids to expand, which 34
can cause the container to explode.
34
Környezetvédelem és energiatakarékosság
A készülék villamosenergia-fogyasztásának csökkentése érdekében:
– Szerelje be a készüléket „A készülék beszerelése” című részben megadottak szerint.
– Csak a feltétlenül szükséges ideig hagyja nyitva a készülék ajtaját. Ne helyezzen be forró ételt a
hűtő- vagy fagyasztórészbe. Ez különösen a levesekre és a sok gőzt kibocsátó ételekre vonatkozik.
– Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket, és ügyeljen arra, hogy az ajtók jól záródjanak. Ha
hibát észlel, forduljon a szakszervizhez.
A jelenlegi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően a készülék nem tartalmaz CFC-t. Helyette
az R600a jelzésű gázzal működik. Az adott készülékben használatos hűtőközeg pontos típusát egy­
értelműen feltüntettük a hűtőtér belsejében levő adattábla bal alsó részén.
Az R600a nem környezetszennyező gáz, nem károsítja az ózonréteget és gyakorlatilag nincs hatá­
sa az üvegházhatásra.
KÖRNYEZETVÉDELEM
A készülékhez felhasznált csomagolóanyag újrahasznosítható. A környezet védelme érde­
ké­ben segítsen az újrahasznosításában és helyezze az újrahasznosítható hulladékok gyűj­
tésére szolgáló tartályba. A készülék is sok újrahasznosítható anyagot tartalmaz. Ezeket az
oldalt látható címkével jelöltük, és ez utal arra, hogy nem szabad egyéb hulladék közé ke­
verni őket. A gyártó ezúton kíván eleget tenni az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékokként való kezeléséről szóló 2002/96/EK rendelet előírásainak. A legközelebbi szelektív
hulladékgyűjtők címét a helyi önkormányzattól vagy a forgalmazótól tudhatja meg.
Köszönjük, hogy Ön is tevékenyen részt vesz a környezetvédelemben!
BIOCARE – Antibakteriális falak
A BIOCARE egy speciális bevonat a hűtő belső falán. Ezüstionokat tartalmaz, ami megakadályozza
a baktériumok felszaporodását.
A bevonat nem igényel semmiféle speciális kezelést és a készülék teljes élettartama alatt hatéko­
nyan működik.
A készülék rendszeres tisztítására azonban szükség van. Lásd „A készülék tisztítása” című részt.
•
4
A készülék leírása
5
Világítás
Szellőztetőrendszer*
Jégkészítő*
6
Kivehető polcok
Vákuumrekesz
7
Optifresh*
Electrical connection..........................
How to use your refrigerator
•
•
•
•
•
•
Starting up and adjusting the applianc
Mixed or regulated cold (depending on
Anti-odour system (depending on the
Preparing food for the refrigerator .....
Arranging food in your refrigerator.....
Automatic defrosting .........................
How to use your freezer
•
•
•
•
•
•
Vajtartó
üvegfedéllel
Frozen
andrekesz
deep-frozen
food .............
Preparing food for freezing ................
Food freezing guide...........................
Ajtópolc
Arranging food in your freezer ...........
Defrosting Antibakteriális
food .................................
falak
Automatic defrosting of your freezer ..
Ongoing maintenance of your app
•
•
•
Cleaning your appliance.....................
Changing the light bulb .....................
Clearit...............................................
Ajtópolc
Noises, inconveniences and minor
•
•
Normal operating noises....................
Inconveniences or minor breakdowns
Palacktartó
This guide to installing and
using your fri
There may be slight differences between
Lábazat
those described here.
Zöldségtároló polc
Állítható lábak
As you read through the guide, you will come a
�
�
�
Safety
precautions that must be obs
*Modellfüggő
Danger of a gas bursting into flame
An electrical danger
hűtő/fagyasztó
jelenand
beszerelé­
� AImportant
information
advice
si és kezelési útmutatója több mo­­
dellhez is használható. Ezért elő­
fordulhat, hogy csekély eltéré­sek
mutatkoznak az Ön készülé­ke és
az itt leírtak között.
Kondenzátor
Vízgyűjtő
Motor
Az ajtónyitás irányának megváltoztatása
Az ajtók a gyári beállítás alapján a bal oldalon nyílnak, vagyis a sarokpántok a jobb oldalon talál­
hatók. Ha jobbról akarja nyitni az ajtót, akkor az alábbi módon változtathatja meg a nyitási irányt.
Pontosan kövesse a leírást és ügyeljen a műveletek elvégzésének helyes sorrendjére is.
1. Óvatosan döntse hátra a készüléket.
2. Szerelje le az ábrán A-val jelzett, lábazaton lé­
vő füleket úgy, hogy maga fele húzza azokat.
Fordítsa felfelé a lábazatot, így az kipattan a
he­lyéről (R1 ábra). Távolítsa el a B-vel jelölt fe­
dőlapot a lábazatról és helyezze át a jobb oldal­ra
(R2 ábra).
3. Távolítsa el az alsó sarokcsapot, és tegye sza­
baddá a házától (C). Vegye ki a műanyag táv­tar­
tót, amely az ajtó és a csaphoz tartozó sarokpánt
között van. Szerelje le az alsó részen lévő D-vel
jelölt sarokpántot és helyezze bele a bal oldali
lyukba (R3 ábra).
4. Távolítsa el a készülék ajtaját (R3 ábra).
Drawing
R1
R1 ábra
A
A
A
A
Drawing
R2 ábra R2
B
R3 ábra
Drawing
R3
5. **Csavarozza le a fémből készült távtartót (Y)
(R3 ábra), amelyet a jobb oldalon a készülék
alsó részén talál.
6. **Fordítsa meg a távtartót (Y) (R3 ábra) és csa­
varokkal rögzítse alul a baloldalon.
(**Az 5. és 6. pontban megadottak csak bizonyos
modellekre érvényesek.)
7. Távolítsa el a távtartót és a csapot (E) a felső
sarokpántról és szerelje ki a műanyag borításból
a jobb oldalon (R4 ábra).
8. Fordítsa meg az E-vel jelzett csapot 180°-kal és
helyezze a felső sarokpántot a jobb oldali nyí­
lásba (R4 ábra).
9. Illessze rá az ajtót a felső sarokpántra a balolda­
lon (R4 ábra).
10. Helyezze rá az alsó sarokpántot (D) az ajtóra,
ügyelve arra, hogy a műanyag távtartók meg­
felelően a csapokra kerüljenek.
11. Csavarozza be az alsó sarokpántot (D) a helyé­re.
D
C
Dessin R4
Y
Drawing
R4
R4 ábra
E
E
D
12. Helyezze vissza a lábazati részt és állítsa vissza
Thisfüggőleges
appliance ishelyzetbe
intendedafor
domestic
use
only.
It
has
been
designed for preserving and freezing
készüléket.
food.
két órát,instructions
mielőtt a hűtőt
� Várjon
The following
arebekapcsolná.
for your own safety and should be observed without
fail. We can neither be held responsible, nor uphold the guarantee in case of failure to observe these recommendations, which may lead to material damage or physical injury.
Your appliance must be installed, fixed if ne-
Do not use electrical equipment inside com-
Reversing
the
directionmegváltoztatása
the door opens
Az
ajtónyitás
irányának
EN
Drawing
R5 ábraR5
A
sarokpánt
beállítása
Adjusting
the
hinge
Néha
előfordul,
hogy
azand
ajtóthe
felső
része
és aperfecttömítő
Sometimes
the top
door
strip
are not
sza­lag
nincs
megfelelően
egymáshoz
igazítva (R5
ly aligned
(Drawing
R10). In
this case, unscrew
the
ábra).
a helyzet
áll fenn,
következőt
fixing Amennyiben
screw slightlyez
from
the cover
(A) a
over
the top
teheti:
csavarhúzó
lazítsathat
meg
hinge. Then
screw itsegítségével
in again and check
thekissé
seal
ais felső
sarokpánt
feletti rögzítő csavart (A). Zárja
perfectly
hermetic.
vissza az ajtót és próbálja egy vonalba állítani a tö­
mítést az ajtóval. Ez után szorítsa meg a csavart és
ellenőrizze, hogy légmentesen zár-e a tömítés.
A
R6 ábraR6
Drawing
A
fogantyú áthelyezése
Reversibility
of the handle
Unscrew thele
handle
from theésleft-hand
Csavarozza
a fogantyút,
szerelje side
fel aand
jobbrefit
ol­
dal­ra
Ehhezside
helyezze
át a csavarok
helyét
it on (R6
theábra).
right-hand
(Drawing
R11), moving
záró
dugókat.
Használja
felthe
magát
a fogantyút
új
across
the plugs
that block
screw
holes. Useazthe
rögzítő
(2,5 mm
meghatá­
handle furatok
to determine
theátmérő)
positionhelyének
of the new
holes
rozásához.
Használjon
csavart
rögzítéshez.
(2.5mm diameter)
for fixing
theahandle.
31
This
is intended
for domestic use only. It has been designed for preserving and freezing
A appliance
készülék
beszerelése
food.
� Your
appliance
must
be installed
in compliance
with the instructions
given inhogy
this
A készüléket
jelen
használati
útmutató
kell beszerelni
és üzembe helyezni,
� The
following
instructions
are
for yourszerint
own
safety
and
should
be observed
without
"Operating
and
installation
instructions
manual"
in
order
to
keep
your
food
under
az élelmiszerek optimális körülmények között legyenek benne tárolhatók, és a lehető
fail.
We can
neither be
held
responsible,
nor uphold
the guarantee in case of failuoptimum
conditions
and
with
optimal energy
consumption.
legkedvezőbb
legyen az
energiafogyasztás.
re to observe these recommendations, which may lead to material damage or phy- The appliance
should be installed in a dry,
- Maintain a minimum distance between your
– Száraz,
jól szellőző helyiségben állítsa fel a
– Tartson bizonyos minimális távolságot a ké­­
sical injury.
well-ventilated
room.
appliance
the other units:
3 to 5cm
at the
készüléket.
szülék
és aand
szomszédos
készülékek,
be­ren­­de­
Your appliance must be installed, fixed if neDo
notoruse
electrical
inside
comsides,
10cm
if cm-t
yourequipment
appliance
is
close
toha
a
zések
között:
3-5
oldalt,
illetve
10
cm-t,
-– Avoid
balconies,
verandas,
and
patios:
the
Kerülje
azused
erkélyeket,
verandákat
és inszárt
cessary
and
in compliance
with the
partments
designed
for
preserving
frozen
wall,
and
10cm
above
to
ensure
good
circulaa
készülék
közel
van
a
falhoz,
valamint
10
cm-t
excessive
heat
in
summer
and
the
cold
in
te­raszokat.in Nyáron
a túlzottand
meleg,
télen a
tructions
this operating
installation
food
unless
manufacturer
tion of
air
all the
around
thelegyen
appliance.
felül
is,
hogy
megfelelő
arecommends
lég­mozgás a
winter megakadályozza
could prevent your
appliance from
hideg
a készülék
instructions
manual in order
to avoid normális
any daotherwise.
Do
not
let
children
play with the
készülék
körül.
functioning properly,
or may even
damage it.
- Position the appliance at a suitable distance
mű­ködését,
és károsodásokat
is okozhat.
mage and/or danger due to any lack of stabiappliance and keep your pets well away from
–
A készülék
tartozékai
közöttprovided
levő távtartók
from
the wall using
the spacers
in the
–
Ne
állítsa
fel
a
készüléket
hőforrások
(pl.
Do
not
place
your
appliance
near
a
heat
lity or faulty installation.
it.
Worn out állítsa
appliances
musttávolságot
be rendered
se­gítségével
be
a kellő
a fal­
accessories
packet.
The
spacers
should
be
kályha
vagy
fűtőtest)
közelében.
source such as an oven or radiator.
unusable.
Unplug
and cuta the
electrichátolda­
cable
If the appliance has been delivered to
hoz
képest.
Athe
távtartókat
készülék
mounted
on
back
of
the
appliance
(see
–- A
készüléket
úgy terveztük,
hogy meghatá­
flush
with
the appliance.
Render the door
Your
appliance
been designed
for optilára
kell
felszerelni
(lásd ábra).
your
home
in has
a horizontal
position,
Drawing).
ro­­zott
környezetiathőmérséklettartományban
catch
unusable
or,
better
still, remove the
mum
functioning
a
certain
ambient
tempestand
it upright
andvagyis
then adott
wait„klímaosz­
2 hours
op­timálisan
door, so as to ensure that no child or animal
rature; itplugging
is működjön,
designed
forAasmall
particular
"climate
before
it
in.
amount
of
tályba” tartozik. A klímaosztályt a készülék adat­
risks being shut inside whilst playing. If a proclass".
This
climate
class into
is clearly
indicated on
oil
may
have
flowed
the
tábláján
jeleztük,
a hűtőtérben
a balrefrigeraoldalfa­lon,
blem arises that you are unable to resolve
the
identification
plate
situated
on
the
inside
of
tion
you must allow timekívül
for
alul. circuit,
Az adottand
hőmérséklettartományon
using the advice given (see the "Noise, inconyour
appliance,
low
down
on
the
left
wall.
this
toaflow
backműködésének
towards thehatásfoka.
motor beromlik
készülék
veniences, minor breakdowns" section),
Outside
of this temperature
range, theFailure
perforfore
connecting
the appliance.
please contact an official after-sales service
mance
of may
your appliance
be reduced.
to
do so
damage may
the appliance.
or a qualified professional.
If you appliance is fitted with castors, please
Környezeti
�Your appliance's refrigeration circuit
remember
that they are only designed to asKlímaosztály
hőmérséklet
is filled with isobutane refrigerant
sist in small movements. Do not use them for
N
+16°C-tól + 32°C-ig
(R600a), a natural, non-polluting gas
longer journeys.
N-ST
+16°C-tól + 38°C-ig
that is, however, inflammable. Ensure
CarryN-T
out an initial cleaning
operation
+16°C-tól
+ 43°C-ig(see
that none of the components in your
the section
your appliance")
SN on "Installing
+10°C-tól
+ 32°C-ig beappliance's refrigeration circuit have
fore connecting
your appliance
the electriSN-ST
+10°C-tólto
+ 38°C-ig
been damaged during transport or inscal supply.
your appliance
prior to
SN-T Disconnect+10°C-tól+
43°C-ig
tallation. If you detect any damage,
ST
+18°C-tól + 38°C-ig
performing
any maintenance
operation.
keep your appliance away from flames
+18°C-tól
GraspT the plug directly,
instead +of43°C-ig
pulling on
or any type of source of heat or comthe power cable.
bustion and ventilate it location.
Do not place bottles or jars containing liquids
in the freezer unless they are only two-thirds
Ha
a készülék
a helyén
van,
állítsa
a lábakat
úgy,sohogy
hátradőlt
helyzetbe
ke­
full:
causes
liquids
toyour
expand,
whichbeadjust
� freezing
Once
you
havemár
installed
appliance,
its feet
thatenyhén
it is tilting
backwards
slightly:
rül­jön.
Ez
megkönnyíti
az
ajtó
helyes
záródását.
can cause
the container
to close
explode.
this helps
the door to
correctly.
Mielőtt élelmiszert helyez a készülékbe, tisztítsa meg kívülről és belülről szódabikarbó­
Do
use any
other method
than
those appliance,
we
�not
Before
placing
any
food
in your
clean it inside and out with a bicarbonás oldattal (1 kávéskanál szódabikarbóna 4 liter vízben). Ne használjon alkoholt, illetve
recommend
insoda
this solution
manual for
speeding
up
nate
of
(1
dessertspoon
of
bicarbonate
to 4 litres
of water).Járjon
Do not
súroló hatású porokat és mosószert, mivel ezek károsíthatják
a felületeket.
el
defrosting.
use
alcohol,
scouring
powder
or
detergents,
which
could
damage
the
surfaces.
„A készülék tisztítása” című részben leírtak szerint.
See the section on "Cleaning your Appliance".
34
41
This
appliance is intended
for domestic use only. It has been designed for preserving and freezing
A készülék
terhelhetősége
food.
� Figyelem!
The following instructions are for your own safety and should be observed without
fail. Weaz
can
neither be held
responsible,
uphold the guarantee in case of failuAmennyiben
ajtórekeszekben
tárolt
élelmiszereknor
teljes
to observe
súlyare
nagyobb,
mint:these recommendations, which may lead to material damage or phyinjury.
– kb.sical
160 cm
magas gépek esetén: 15 kg (1)
appliance
mustgépek
be installed,
ne–Your
kb. 180
cm magas
esetén:fixed
18 kgif (2),
Do not use electrical equipment inside com40
cessary and used in compliance with the inspartments designed for preserving
frozen
akkor a gép stabilitásának biztosítása és az esetleges fel­
tructionsmegelőzése
in this operating
andhasználja
installation
food unless the manufacturer recommends
borulás
érdekében
a készülékhez
instructions
manual
in orderAz
to A
avoid
da- szemlélteti
otherwise. Do not let children play with the
mellékelt
rögzítő
elemeket.
és aany
B ábra
mage
and/or
danger
due
to
any
lack
of
stabiappliance and keep your pets well away from
ezek felszerelési módját. A készülék hátoldalán a sarok­
lity or
installation.
it. Worn
out appliances must be rendered
hoz
kellfaulty
rögzíteni
ezeket a mellékelt csavarokkal, majd
a
unusable. Unplug and cut the electric cable
készülék
mögötti falhoz
erősíteni.
Az ehhez
If the appliance
haskell
been
delivered
to szüksé­ges
rögzítő
elemeket
anyagának megfelelően
flush with the appliance. Render the door
your home
in aafalhorizontal
position, kell kivá­
lasz­tani
(pl.
dübellel,
illetve
tiplivel
történő
rögzítés).
catch unusable or, better still, remove the
stand it upright and then wait 2 hours
door, so as to ensure that no child or animal
(1)
15
kg
körülbelül:
5
1,5
literes
palack,
16
3,3
dl-es
doboz
before plugging it in. A small amount of
risks being shut inside whilst playing. If a proés
csomag,
0,5 kg-os
vaj együttes sú­lyának
oil5may
haveegyenként
flowed into
the refrigerafelel
meg.
blem arises that you are unable to resolve
tion circuit, and you must allow time for
using the advice given (see the "Noise, incon(2)
18
kg
körülbelül:
8
1,5
literes
palack,
11
3,3
dl-es
doboz
this to flow back towards the motor beveniences, minor breakdowns" section),
és
5 csomag,
egyenként
0,5 kg-os vajFailure
együttes sú­lyá­nak
fore
connecting
the appliance.
felel
meg.
please contact an official after-sales service
to do
so may damage the appliance.
or a qualified professional.
If you appliance is fitted with castors, please
�Your appliance's refrigeration circuit
remember that they are only designed to asis filled with isobutane refrigerant
sist in small movements. Do not use them for
(R600a), a natural, non-polluting gas
longer journeys.
that is, however, inflammable. Ensure
Carry out an initial cleaning operation (see
that none of the components in your
the section on "Installing your appliance") beappliance's refrigeration circuit have
fore connecting your appliance to the electribeen damaged during transport or inscal supply. Disconnect your appliance prior to
tallation. If you detect any damage,
performing any maintenance operation.
keep your appliance away from flames
Grasp the plug directly, instead of pulling on
or any type of source of heat or comthe power cable.
bustion and ventilate it location.
Do not place bottles or jars containing liquids
in the freezer unless they are only two-thirds
full: freezing causes liquids to expand, which
can cause the container to explode.
Do not use any other method than those we
recommend in this manual for speeding up
defrosting.
34
10
Three-core flex 3x2.5 mm², 230V single-phase connected to:
- A 20A single-phase 230V-50Hz supply
- An ELCB and an individual fuse (10 or 16A depending on the model)
We
cannot be heldcsatlakoztatás
responsible for any incident caused by faulty electrical installation.
Elektromos
�
your
own
you
must
comply
with
instructions
given
� AFor
For
your
own safety,
safety,
you
comply
with the
thetartsa
instructions
given below.
below.
saját
biztonsága
érdekében
az alábbi
előírásokat
be.appliance:
�
Recommendations
for
themust
electrical
installation
of your
- Do not use extension leads, adaptors, or socket strips.
Az elektromos
csatlakoztatás
– különösen
a földelés –NF
feleljen meg azinNF
C 15–100 szabvány­nak.
The
electrical
installation
must
comply
with
The
electrical
installation
must
comply
with Standard
Standard NF CC *15-100,
*15-100, in particular
particular concerning
concerning
-Háromeres
Always
make
sure
your
circuit
isV-os
earthed.
(3x2,5
mm)
rugalmas,
230
egyfázisú
hálózathoz
való
kábelt
kell csatlakoztatni:
the
the Earth.
Earth.
-– The
socket
must always
remain
accessible,
yetHz)
be out
of the reach
egy 20
A-es
biztosítékkal
egyfázisú
230connected
V (50
tápforráshoz
vagy of children.
Three-core
flex
3x2.5
230V
to:
Three-core
flex
3x2.5 mm²,
mm²,ellátott
230V single-phase
single-phase
connected
to:
egy
földzárlati megszakítóhoz
és egyedi biztosítékhoz (10 vagy 16 A-es, a modelltől függően).
-–- AA
20A
20A single-phase
single-phase 230V-50Hz
230V-50Hz supply
supply
�
If
you
have
any
doubts,
contact
your
installer.
A
gyártó
nem
vállal
semmiféle
felelősséget
a helytelen
elektromos
bekötés
okozta
balesete­kért.
For
your
own
safety,
you
must comply
with the
instructions
given
below.
-- An
ELCB
and
an
individual
fuse
(10
An ELCB and an individual fuse (10 or
or 16A
16A depending
depending on
on the
the model)
model)
We
We cannot
cannot be
be held
held responsible
responsible for
for any
any incident
incidentcaused
caused by
by faulty
faulty electrical
electrical installation.
installation.
The electrical installation must comply with Standard NF C *15-100, in particular concerning
the Javallatok
Earth.
a készülék for
elektromos
bekötésével
kapcsolatosan:
�
Recommendations
installation
of
�
Recommendations
for the
the electrical
electrical
installation
of your
your appliance:
appliance:
Three-core
flex 3x2.5
mm², 230V single-phase
connected
to:
–
Ne
használjon
hosszabbítókat,
adaptereket
vagy
elosztókat.
-- Do
not
use
extension
leads,
adaptors,
or
socket
strips.
Do not use extension leads, adaptors, or socket strips.
-– AMindig
20A single-phase
230V-50Hz
ügyeljen
arra,
hogy azsupply
áramkörök
földelve legyenek.
-- Always
Always make
make sure
sure your
your circuit
circuit is
is earthed.
earthed.
-– An
ELCB and an individual
(10 or 16A depending
on the
model)
A dugaszaljzatnak
mindigfuse
hozzáférhetőnek
kell lennie,
olyan
magasan, hogy a gyermekek
-- The
must
remain
accessible,
yet
be
the
socket
must always
always
remain
accessible,
yet
be out
out
ofhorizontal
the reach
reach of
of children.
children.
�
Ifsocket
the
has been
delivered
to your
home
in of
a
position,
stand it
neThe
érjék
el.appliance
We
cannot
be held responsible for any incident caused by faulty electrical installation.
upright and then wait 2 hours before plugging it in. A small amount of oil may have
flowed
into the refrigeration
circuit,
and you must allow time for this to flow back
�
If
have
contact
your
� Ha
If you
you
have any
any doubts,
doubts,
contact
your installer.
installer.
bármiféle
adódik,
forduljoninstallation
a szakszervizhez.
towards
theprobléma
motor before
the
appliance.
Failure
to do so may damage
�
Recommendations
for
theconnecting
electrical
of your
appliance:
�
For
your
own
safety,
you
must
comply
with the instructions given below.
the
appliance.
- Do not use extension leads, adaptors, or socket strips.
�
Carrymake
out ansure
initial cleaning
(see the section on "Installing your applian-A
Always
circuitoperation
is earthed.
készülék
megfelel ayour
kisfeszültségű
berendezésre vonatkozó 73/23/EGK, az elektromágne­
ce")
before
connecting
your
appliance
the
supply.
Disconnect
your
The
electrical
installation
must
comply
with
Standard
NF Celectrical
*15-100, in
particular
concerning
zavarmentességről
szóló
89/336/EGK
és az to
energiatakarékosságra
vonatkozó
96/57/EGK
- ses
The
socket must
remain
accessible,
yet beoperation.
out of the Grasp
reach
of
appliance
prioralways
to performing
any
maintenance
thechildren.
plug directly,
the
Earth.
tanácsi
irányelveknek.
instead
ofis3x2.5
pulling
on
the
power
cable.
This
appliance
intended
for230V
domestic
use
only.connected
It has been
Three-core
flex
mm²,
single-phase
to:designed for preserving and freezing
food.
�
If you have any doubts, contact your installer.
- A 20A single-phase 230V-50Hz supply
If
appliance
has
delivered
to
your
home
in
aafüggőleges
horizontal
position,
stand
it
Ha
a following
készüléket
vízszintes
helyzetben
szállították,
állítsa
helyzetbe
várjon
�
The
instructions
are for your
and
should
be observed
without
If the
the
appliance
has been
been
delivered
toown
yoursafety
home
inmodel)
horizontal
position,és
stand
it
-2�
An
ELCB
and
an
individual
fuse
(10
orbefore
16A depending
on
the
órát,
mielőtt
a hálózathoz
csatlakoztatja.
A
vízszintes
szállítás
következtében
ugyanis
az
upright
then
hours
it
A
small
amount
of
oil
have
fail.
We and
can
neither
be22held
responsible,
nor uphold
guarantee
of failuupright
and
thenwait
wait
hours
beforeplugging
plugging
itin.
in.
Athe
small
amountin
ofcase
oilmay
may
have
olaj cannot
egy
belefolyik
arecommendations,
hűtőrendszerbe,
és
időre
van
szükség,
hogy
visszafolyjon
a motor­
We
be
held
responsible
for
any incident
caused
by
faulty
electrical
installation.
flowed
into
the
refrigeration
circuit,
and
you
must
allow
for
to
flow
back
re
torésze
observe
these
which
may
lead
totime
material
damage
or
phyflowed
into
the
refrigeration
circuit,
and
you
must
allow
time
for this
this
to
flow
back
ba. Ha
túlinjury.
korán
üzembe
helyezi connecting
a készüléket,the
az károsodhat.
towards
the
motor
before
appliance.
Failure
to
do
so
may
damage
sical
towards the motor before connecting the appliance. Failure to do so may damage
appliance.
the
appliance.
Your
appliance
must
be installed,
if ne- installation
Do not
useyour
electrical
equipment
inside „A
com� Athe
Recommendations
for thefixed
electrical
of
appliance:
készülék
hálózatra
történő
csatlakoztatása
előtt
végezze
el az
első
tisztítást (Lásd
ké­
�
Carry
out
an
initial
cleaning
operation
(see
the
section
on
"Installing
your
applianszülék
üzembe
helyezése”
című
fejezetet).
Ha
bármilyen
karbantartási
műveletet
hajt
végre,
cessary
and
used
in
compliance
with
the
inspartments
designed
for
preserving
frozen
�
Carry
out
an
initial
cleaning
operation
(see
the
section
on
"Installing
your
applian- Do not use extension leads, adaptors, or socket strips.
ce")
before
connecting
appliance
to
the
electrical
Disconnect
your
előtte
húzza
ki a készülék
csatlakozódugóját.
közvetlenül
dugót fogja
meg,
soha
ne
tructions
in
this
operating
andyour
installation
unless
the asupply.
manufacturer
recommends
ce")
before
connecting
your
applianceMindig
tofood
the
electrical
supply.
Disconnect
your
-a Always
sure
your
circuit
is
earthed.
�
If
themake
appliance
has
been
delivered
to yourotherwise.
home
in Do
a horizontal
position,
stand
it
kábelnél
fogva
húzza
ki
az
aljzatból.
appliance
prior
performing
any
maintenance
operation.
the
instructions
manual
into
order
to
avoid
any
danot Grasp
let children
playdirectly,
with the
appliance
prior
to
performing
any
maintenance
operation.
Grasp
the plug
plug
directly,
upright
and
then
wait
2
hours
before
plugging
it
in.
A
small
amount
of
oil
may
have
-mage
The
socket
must
always
remain
accessible,
yet
be
out
of
the
reach
of
children.
instead
of
the
power
cable.
and/or danger
due on
to any
of stabiappliance and keep your pets well away from
instead
of pulling
pulling
on
thelack
power
cable.
into the refrigeration circuit, and you
must allow
time for must
this tobeflow
back
lity orflowed
faulty installation.
it. Worn
out appliances
rendered
towards the motor before connecting42
the appliance.
Failure
to cut
do so
may
damage
unusable.
Unplug
and
the
electric
cable
If
appliance
hasdoubts,
been delivered
to installer.
�the
If
you
have any
contact your
the
appliance.
flush
with
the
appliance.
Render
the
door
your home in a horizontal position,
catch
unusable
or,
better
still,
remove
the
�
Carry
out
an
initial
cleaning
operation
(see
the
section
on
"Installing
your
applianstand it upright and then wait 2 hours
so as to ensure
thatDisconnect
no child or animal
ce")
before connecting
appliance
todoor,
the electrical
supply.
your
before
plugging
it in. A smallyour
amount
of
risks being
shut inside
whilst
If a proappliance
prior tointo
performing
any maintenance
operation.
Grasp
theplaying.
plug directly,
oil may
have flowed
the refrigerablem
arises
that
you
are
unable
to
resolve
instead
of
pulling
on
the
power
cable.
tion circuit, and you must allow time for
using
the
advice
given
(see
the
"Noise,
inconthis to flow back towards the motor beveniences, minor breakdowns" section),
fore connecting the appliance. Failure
please contact an official after-sales service
to do so may damage the appliance.
� If the appliance has been delivered to yourorhome
in a horizontal
a qualified
professional.position, stand it
If you
appliance
fittedwait
with 2castors,
please plugging it in. A small amount of oil may have
upright
andisthen
hours before
�Your
appliance's refrigeration circuit
42
remember
that
they
only designedcircuit,
to as- and
11 you
42
flowed
into
theare
refrigeration
must allow time for this to flow back
is filled with isobutane refrigerant
sist in
small
movements.
Do
not
use
them
for
towards the motor before connecting the appliance. Failure to do so may damage
1
Safety and the environment
•
•
•
Safety instructions............................................................................................
Respecting the environment and saving energy.................................................
BIOCARE - anti-bacterial walls ..........................................................................
Starting and adjusting the
appliance
beállítása
2A Description
your applianceés
készülékofbeindítása
•
3
4
NO FROST: its significance and operation..........................................................
How to carry out your initial installation
•
•
•
Reversing the direction the doors open .............................................................
Installing your appliance...................................................................................
Electrical connection.........................................................................................
How to use your refrigerator
•
•
•
•
•
•
Starting up and adjusting the appliance.............................................................
Mixed or regulated cold (depending on the model) ............................................
Anti-odour system (depending on the model)....................................................
Preparing
food for the refrigerator ....................................................................
3
1
4
2
Arranging food in your refrigerator....................................................................
Automatic defrosting ........................................................................................
A
kijelző leírása
Operation
of the electronic system
5
34
35
35
37
EN
38
41
42
43
48
49
550
50
51
How to use your freezer
A
gépcontrol
elülső panel
részénontalálható
vezérlőpanelen
a következőket
The
the frontkijelzőn
of yourésappliance
at the top
comprises: találja:
• Frozen and deep-frozen food ............................................................................
52
• Preparing food for freezing ...............................................................................
52
•Button
Food
53
1)
KI/BE
kapcsológomb:
a gép elindítása
«freezing
On/offguide..........................................................................................
»: Starting
the appliance
- 1)
• kijelző
Arranging food in your freezer ..........................................................................
56
2)
LCD
- 2) LCD screen display
• gomb
Defrosting food ................................................................................................
56
3) „>”
«>» defrosting of your freezer .................................................................
- 3) •Button
Automatic
56
A
funkciók
közül
a
„>”
gombbal
választhat.
A
kiválasztáskor
a
kiválasztott
funkció
jele
villogni
kezd.
The
functions
are
selected
by
pressing
on
the
">"
button
until
the
desired
function
starts
to flash.
6 Ongoing maintenance of your appliance
A
funkciók
választási
sorrendje
azonos:
The
foryour
selecting
the mindig
functions
is always the same:
•sequence
Cleaning
appliance....................................................................................
57
–- 1)
1) Hőmérséklet
beállítás
•Setting
Changing
the light bulb ....................................................................................
57
temperature
– 2) Gyorshűtés
•
Clearit..............................................................................................................
57
2)
Quick
chill
– 3) Szellőztetés
Noises,
inconveniences
and minor breakdowns
Ventilation
–-73)
4) „Nyaralás”
funkció
• Normal operating noises...................................................................................
58
–- 4)
5) Biolyse
(modellfüggő)
•Holidays
Inconveniences or minor breakdowns ...............................................................
58
- 5) Biolyse (depending on the model)
4)
A „-”
gomb
az alábbiakra
This
guide
to installing
and szolgál:
using your fridge-freezer is applicable to several models.
–There
A hőmérséklet
csökkentése
„hőmérséklet
üzemmódban.
may be slight
differences
betweenbeállítás”
your appliance's
details and features and
–-those
A
funkció
törlése.
described
«-»,here.
this
serves to:
4)beállított
Button
you
read through
the guide, you
willare
come
across the following
symbols,
to warn you of:
-AsTo
reduce
the temperature
if you
in "temperature
setting"
mode.
5) A „+” gomb az alábbiakra szolgál:
�
Safety precautions
that must be observed
Deactivate
a
function.
– A hőmérséklet növelése „hőmérséklet beállítás” üzemmódban.
Dangerfunkció
of a gas
bursting into flame
–�
A beállított
aktiválása.
«+»,danger
this serves to:
-�
5) Button
An electrical
-�
ToImportant
increase
temperature
if you
in "temperature
setting"egy
mode.
information
and advice
Az
egyesthe
funkciók
aktiválását
ésare
törlését
mindig megerősíti
hangjelzés is.
- Activate a function once selected
A hőmérséklet beállítása
�
Everyüzembe
time you
confirm orállítson
deactivate
a function
a beephőmérsékletet
sounds.
A készülék
helyezésekor
be mérsékelten
alacsony
(5°C).
32
4 órával a beindítás után, illetve a hőmérséklet
beállítás megváltoztatását követően ellenőrizze,
Setting
the
temperature
hogy
az „OK”
felirat
megjelenik-e a kijelzőn (lásd a szimbólumok táblázatát).
–When
Ha nem
jelenik
az „OK”
felirat, akkor
csökkentse
kissé
a hőmérsékletet,
és 4setting
óra elteltével
you put
yourmeg
appliance
into operation,
set the
refrigerator
temperature
to a moderate
of 5°C.
újra
ellenőrizze,
hogy megjelent-e.
Addig
ismételje
a műveletet,
megjelenik
azthe
„OK”
jelzés.
4 hours
after starting
your appliance
or after
any change
to the amíg
temperature
set in
refrigerator
–section,
Ha az „OK”
a kijelzőn,
akkor
a hűtő
megfelelően
be van
állítva.
checkmegjelenik
the temperature
"OK"
indicator
onhőmérséklete
the screen (see
the symbols
table).
- If the indicator does not appear, lower the temperature a little and check the "OK" indicator again
after 4 hours. Repeat the operation as many times as required.
- If the "OK" indicator appears on your screen, your refrigerator's temperature is set correctly.
12
35
A készülék beindítása és beállítása
A kijelzőn a következő szimbólumok és funkciók jelzései jelenhetnek meg
A hűtő hőmérsékletének beállítása (a kijelző bal oldalán)
• Állítson be 0 és 9°C közötti értéket. A hőmérséklet beállításához nyomja meg a „>”
gombot (3), majd a „-” (4) és „+” (5) gombokkal állítsa be a kívánt hőfokot.
Hőmérséklet „OK” jelzés
• A kijelzőn megjelenik az „OK” felirat, ha a hőmérséklet a leghidegebb zónában lega­
lább 4°C-ra csökkent. Ez utal arra, hogy a hőmérséklet helyesen be van állítva.
• Ha a hőmérséklet emelkedik a hűtőtérben, akkor a felirat eltűnik, és ez jelzi, hogy újra
be kell állítani a hűtőtér hőmérsékletét.
Gyorshűtés funkció
• Ebben az üzemmódban a hűtő hőmérséklete a bekapcsolás után gyorsan lecsökken
az ideális tárolási hőmérsékletre. Ha a készüléknek légkeveréses vagy szabályozott
hűtése van (lásd „Légkeveréses vagy szabályozott hűtés” rész), akkor a gyorshűtés
funk­cióval együtt a ventilátor is bekapcsol.
• A funkció aktiválásához nyomja meg a „>” (3) gombot, és ha villogni kezd a „Szuper”
felirat, akkor megerősítésképpen nyomja meg a „+” (5) gombot.
• A funkció bármikor törölhető, illetve 6 óra elteltével automatikusan is kikapcsol.
Szellőztetés funkció
• A funkció bekapcsolásához nyomja meg a „>” (3) gombot, és ha villogni kezd a ventilátor
működését jelző szimbólum, akkor megerősítésképpen nyomja meg a „+” (5) gombot.
appliance
is intended
for domestic use only.a It
has been designed
forcirkulációs
preservinghűtés
and freezing
• This
A ventilátor
elektronikus
bekapcsolása/leállítása
légszabályozásos
vagy
food.
biztosítása végett (lásd „Szellőztetés” rész).
• � Ha
a following
ventilátor leáll,
ezzel együtt
automatikusan
leáll
a Gyorshűtés
és a be
Biolyse
funkciówithout
The
instructions
are
for your own
safety
and should
observed
is (amennyiben
korábban
fail. We can
neitherbebevoltak
heldkapcsolva).
responsible, nor uphold the guarantee in case of failure to observe
„Nyaralás”
funkció these recommendations, which may lead to material damage or phy• Lehetővé
teszi, hogy a hűtő folyamatosan működjön akkor is, ha hosszabb időre tá­vo­
sical injury.
zik (például szabadságra megy). A belső hőmérséklet beáll kb. 14°C-ra, így megaka­
Your
appliance
be installed,
fixed
if neDo
not use electrical
equipment
inside comdályozza,
hogymust
kellemetlen
szagok
keletkezzenek.
Mindeközben
az elektromos
ener­
gia­fogyasztás
lecsökken.
cessary
and used
in compliance with the inspartments designed for preserving frozen
in thisaktiválja,
operating
andhőmérséklete
installation helyett afood szimbólum
unless thejelenik
manufacturer
recommends
• tructions
Ha ezt a funkciót
a hűtő
meg a kijelzőn.
• instructions
A funkció aktiválásához
nyomja
megany
a „>”
(3) gombot,
és ha villogni
a funkciónak
manual in order
to avoid
daotherwise.
Do notkezd
let children
play with the
megfelelő
szimbólum,
„+” (5)
gomb megnyomásával
a funkciót..
mage
and/or
danger dueakkor
to anya lack
of stabiappliance andaktiválhatja
keep your pets
well away from
A funkció törléséhez ismételje meg a műveletet, de most a „-” (4) gomb megnyomásával
lity
or
faulty
installation.
it.
Worn
out
appliances
must be rendered
fejezze be.
unusable. Unplug and cut the electric cable
If the appliance has been delivered to
flush with the appliance. Render the door
Biolyse
funkcióin(modellfüggő)
your home
a horizontal position,
• stand
A Biolyse
egy antibakteriális
szagtalanító
catch unusable or, better still, remove the
it upright
and then és
wait
2 hours rendszer.
• Ha bekapcsolja ezt a funkciót, akkor a ventilátor automatikusan
mivel
maxi­or animal
door, so as bekapcsol,
to ensure that
noachild
before
plugging
it
in.
A
small
amount
of
mális hatásfok elérése végett szükség van a működésére (lásd „Biolyse” rész).
risks
being
shut
inside
whilst
playing.
oil
may
have
flowed
into
the
refrigera• A funkció bekapcsolásához nyomja meg a „>” (3) gombot, és ha villogni kezd a Biolyse If a problem arises that you are unable to resolve
szimbólum,
a „+”must
(5) gombbal
rögzítheti
tion
circuit,akkor
and you
allow time
for választását.
using the advice given (see the "Noise, inconthis to flow back towards the motor beveniences, minor breakdowns" section),
fore connecting
the appliance. Failure
Vákuum
alatt (modellfüggő)
please
an aofficial
after-sales
• to
Hado
csatlakoztatja
a hűtőben
„vákuum alatt” dobozt,
akkorcontact
felgyullad
kijelzőn
a szim­ service
so may damage
the aappliance.
or a qualified
professional.
bó­luma és a jobb oldalon levő csíkok számának fokozatos
csökkenése
utal a létrejövő
If
you
appliance
is
fitted
with
castors,
please
vákuum mértékére.
�nincs
Yourkijelzés.
appliance's refrigeration circuit
that
they are only
designed to as- akkor
• remember
Ha a dobozt
leválasztja
a vákuumszivattyúról,
is filled
with
isobutane han­
refrigerant
• sist
Ha a
helytelenül Do
csatlakoztatja,
villognak
és figyelmeztető
indobozt
small movements.
not use themakkor
for a csíkok
got halljourneys.
(lásd „Vákuum alatt” rész).
(R600a), a natural, non-polluting gas
longer
that is, however, inflammable. Ensure
Carry out an initial cleaning operation (see
that none of the components in your
the section on "Installing your appliance") beappliance's refrigeration circuit have
fore connecting your appliance to the electribeen damaged during transport or inscal supply. Disconnect your appliance prior to
tallation. If you detect any damage,
performing any maintenance operation.
keep your appliance away from flames
Grasp the plug directly, instead of13
pulling on
or any type of source of heat or comthe power cable.
bustion and ventilate it location.
3
4
•
Electrical connection.........................................................................................
How to carry out your initial installation
42
to use the
your
refrigerator
•How
Reversing
direction
the doors open .............................................................
38
Starting up
andappliance...................................................................................
adjusting the appliance.............................................................
43
•• Installing
your
41
Mixed or regulated
cold (depending on the model) ............................................
48
•• Electrical
connection.........................................................................................
42
• Anti-odour system (depending on the model)....................................................
49
4 •How
to
use
your
refrigerator
Preparing food for the refrigerator ....................................................................
50
• Starting up and adjusting the appliance.............................................................
43
• Arranging food in your refrigerator....................................................................
50
• Mixed or regulated cold (depending on the model) ............................................
48
• Automatic defrosting ........................................................................................
51
• Anti-odour system (depending on the model)....................................................
49
5 •How
to use food
yourforfreezer
Preparing
the refrigerator ....................................................................
50
Frozen andfood
deep-frozen
food ............................................................................
52
•• Arranging
in your refrigerator....................................................................
50
RIASZTÁSOK
Preparing food
for freezing
...............................................................................
52
•• Automatic
defrosting
........................................................................................
51
• Food freezingNyitott
guide..........................................................................................
53
ajtóra való figyelmeztetés
5 •How
to use yourinfreezer
Arranging food
freezer ..........................................................................
56
• Ezyour
a riasztás
akkor aktiválódik, ha 60 másodpercnél hosszabb
ideig nyitva van a hűtő
• Frozen and deep-frozen
food ............................................................................
52
• Defrosting foodajtaja.
................................................................................................
56
• Preparing food for freezing ...............................................................................
52
• Automatic defrosting
of
your
freezer
.................................................................
56
A jelzőfény felgyullad, a hangjelzés megszólal, és villog a53
hűtő hőmérsékletét jelző érték.
• Food freezing• guide..........................................................................................
• Ainriasztás
leállításához
nyomja meg a funkciógombot (> /56
+ / -), illetve zárja be a készülék
6 •Ongoing
maintenance
of your
appliance
Arranging
food
your freezer
..........................................................................
ajtaját.
A világítás égve marad, amíg az ajtó nyitva van. 56
•• Cleaning
57
Defrostingyour
foodappliance....................................................................................
................................................................................................
•• Changing
light bulb
57
Automaticthe
defrosting
of ....................................................................................
your freezer .................................................................
56
• Clearit..............................................................................................................
57
A készülék beindítása és beállítása
A kijelzőn a következő szimbólumok és funkciók jelzései jelenhetnek meg
6
7
• Ha a fagyasztó
vagy a hűtő hőmérséklete helyett ezen betűk valamelyike jelenik meg, ak­
Ongoing maintenance
of your appliance
inconveniences
and minor
breakdowns a hőmérsékletérzékelők.57
kor valószínűleg
meghibásodtak
•Noises,
Cleaning
your appliance....................................................................................
Normal operating
noises...................................................................................
58
Ilyenkor
automatikusan egy biztonsági funkció indul be annak
••vagy
Changing
the• light
bulb ....................................................................................
57 biztosítására, hogy a készül­
Inconveniencesék
or továbbra
minor breakdowns
...............................................................
58
is használható
legyen, de értesíteni kell a szervizt
a meghibásodásról.
•• Clearit..............................................................................................................
57
This
guide toinconveniences
installing
using
fridge-freezer
is applicablehelyett
to several
7 Noises,
andyour
minor
breakdowns
• Haand
a fagyasztó
vagy
a hűtő hőmérséklete
ez amodels.
betű jelenik meg, akkor valószínűleg
There
be operating
slight differences
between your appliance's details and features and
• may
Normal
noises...................................................................................
58
meghibásodott
az elektromágneses szelep.
those
here. or minor breakdowns ...............................................................
• described
Inconveniences
58 biztosítására, hogy a készül­
• Ilyenkor automatikusan egy biztonsági funkció indul be annak
As
you
read to
through
theék
guide,
you willyour
across the following
symbols,
to warn
youmodels.
továbbra
iscome
használható
legyen,
de értesíteni
kell
aof:szervizt
This
guide
installing
and
using
fridge-freezer
is applicable
to
several
� Safety
precautions
that mustbetween
be observed
There
may be
slight differences
your appliance's details and features and
those
described
� Danger
of ahere.
gas bursting into flame
a meghibásodásról.
FIGYELEM!
As
throughdanger
the guide, you will come across the following symbols, to warn you of:
�you
Anread
electrical
�
thatadvice
must beerősen
observed
� Important
information
and
ASafety
hűtőprecautions
belső
hőmérséklete
függ a környezet hőmérsékletétől, az ajtónyitások számától és
� aDanger
of a gas élelmiszerek
bursting into flame
behelyezett
hőmérsékletétől. Ezért rendszeresen figyelje a hűtőn kijelzett hő­mér­
� An
electrical
sékletet
és danger
szükség esetén állítson rajta.
� Important
information
and advice
A kijelzőn
megjelenő
hőmérséklet nem a beállított hőmérsékletet jelzi, hanem a hűtőben lévő tény­
32
le­ges hőmérsékletet.
32
14
those
described
1 Safety
and here.
the environment
As you
through
the guide, you will come across the following symbols, to warn you of:
• read
Safety
instructions............................................................................................
Respecting
the environment
and
energy.................................................
� • Safety
precautions
that must
besaving
observed
• BIOCARE - anti-bacterial walls ..........................................................................
� Danger of a gas bursting into flame
34
35
35
EN
Mixed or regulated
cold (depending
on the
model)
Légkeveréses
vagy szabályozott
hűtés
(modellfüggő)
2
of your appliance
� Description
An electrical danger
• NO FROST: its significance and operation..........................................................
Ez
a beszerelési
és and
kezelési
útmu­ta­tó
� Important
This
guide
to installing
and
using
�
information
advice
3 How
carry out
your
initial
installation
több
modellre
is érvényes.
Elő­fordul­
your to
fridge-freezer
is applicable
to
•hat,
Reversing
the direction
the
doors open
hogymodels.
a modellek
között
eltérés
van
several
Your
appliance
is .............................................................
•aequipped
Installingwith
yourone
appliance...................................................................................
funkciók
meglétében.
A
hűtőnek
az
or other of these
•itt megadott
Electrical connection.........................................................................................
való összehason­
functions. ábrákkal
You can
check very32
lításatorévén
könnyedén
eldönthető,
4 How
your
refrigerator
quickly use
by comparing
your refrigerhogy
az
Ön
készüléke
rendelkezik-e
a
•ator
Starting
up and
adjusting the on
appliance.............................................................
to funkcióval.
the
illustrations
this
•kér­déses
Mixed
or
regulated
cold
(depending
on
the model) ............................................
page.
A készüléket
hidegsystem
levegőt
áramoltató
• Anti-odour
(depending
onventi­
the model)....................................................
Your• appliance
is equipped
with
a cold air venlációs
rendszerrel
láttukfor
el:the
Preparing
food
refrigerator
....................................................................
tilation
system:
•
Arranging
food
in
your
refrigerator....................................................................
– Légkeveréses hűtés (A): A ventilátor moz­
• a levegőt
Automatic
defrosting
........................................................................................
- Mixed
colda (A):
the fan
mixes the air
gatja
hűtőrészben.
Egyenletesebb
providing
greater
temperature
5 How
to use your
freezer
lesz
a hőmérséklet
eloszlása
és homogeneity
elkerülhető a
A
and • avoiding
condensation
forming
on the
polcokon
a páralecsapódás.
Frozen
and deep-frozen
food ............................................................................
glass• shelves.
Preparing food for freezing ...............................................................................
– Szabályozott hűtés (B): A készülék egy spe­
• Food freezing
guide..........................................................................................
Regulated
cold (B):
a distribution
ciális oszlop segítségével
irányítja a column
levegőt
• the
Arranging
food in
yourproviding
freezer ..........................................................................
directs
air
to
every
level,
a very
az egyes szintekre. A hőmérséklet eloszlás
• Defrosting
food ................................................................................................
homogeneous
temperature
and avoiding
any
na­­gyon
egyenletes
lesz és elkerülhető
a pá­ra­
• Automatic defrosting of your freezer .................................................................
condensation
forming on the shelves.
le­­csapódás
a polcokon.
6
Ongoingthese
maintenance
of your appliance
Apart from
everyday
advantages,
Ezektől
állandó
jellegű
előnyöktől
füg­get­
• az
Cleaning
your
appliance....................................................................................
we recommend
that youhasználata,
use the fan:
lenül
a ventilátor
ha:
• ajánlatos
Changing
the light bulb
....................................................................................
When
the
climatic
conditions
are
extreme
• Clearit..............................................................................................................
– szélsőségesek
a klimatikus viszonyok (pl.
(e.g. a heat
wave).
hő­­hullám
érkezett)
7
Noises,
inconveniences and minor breakdowns
- If •you Normal
have just
placednoises...................................................................................
a large amount of
operating
– nagy
mennyiségű
élelmiszert helyezett a hű­
B
food• in your
appliance's.or minor breakdowns ...............................................................
Inconveniences
tőtérbe.
37
4
38
341
5 42
43
48
49
50
50
51
52
52
4
53
56
3
56
56
5
57
57
57
58
58
This
guide to
installing and using your fridge-freezer is applicable to several models.
A
ventilátor
elindítása:
There
may
slight differences between your appliance's details and features and
To start
thebefan:
–
Nyomja
meg a bekapcsolás
gombot (C ábra).
those
described
here.
- Appliance without electronics: press the ON
As
you read
through
guide, you will
come across the following symbols, to warn you of:
–
Elektronikával
ellátott
a művelet
button
(Drawing
C) the készülékek:
automatikusan
indul el (lásd
„A készülék
be­in­
�
Safety
precautions
that
must
be
observed
- Appliance with electronics: this function
is
dítása és beállítása” részben levő szimbólum­
�
Danger
of a gas system
bursting
into
flame
initiated
by
electronic
on
the
control
táblázatot).
panelAn(See
the symbols
�
electrical
dangertable in the section
"Switching
on information
andnem
adjusting
appliance").
A ventilátor
működik
folytonosan.
�
Important
andthe
advice
Működése a hűtő belső hőmérsékletétől
függ. Ezért teljesen normális jelenség,
The
fan does nem
not kapcsol
operatebe
continuha
a ventilátor
a KI/BE
A. Légkeveréses hűtéssel rendelkező
ously.
When
it
starts
up
depends
on
A. Model with mixed cold
gomb megnyomásakor.
modell
the refrigerator's internal tempera-32
C
�
B.
Model with regulated cold
B. Légszabályozásos hűtéssel
C. rendelkező
Detail of the
Start/Stop button
modell
ture. It is therefore quite
normal
for the fan not to operate sometimes when the Start button has
been correctly pressed.
3. KI/BE
Start/Stop
button részletei
C.
kapcsológomb
4. KI/BE
Air suction
3.
kapcsológomb
5. Levegő
Air distribution
4.
elszívása
5. Levegő elosztása
15
38
Élelmiszerek előkészítése hűtéshez
Az élelmiszerek behelyezése előtti teendők:
A friss élelmiszereket gondosan csomagolja be. Ezáltal megőrzik ízüket, színüket, nedvességtartal­
mukat és frissességüket. Az együtt tárolt élelmiszerek befolyásolhatják egymás ízét. Csak zöldség,
gyümölcs és salátaféle tárolható csomagolás nélkül a zöldségtároló fiókban.
Várja meg, amíg az ételek és/vagy italok kihűlnek, mielőtt a hűtőbe teszi ezeket.
Távolítsa el a karton csomagolóanyagot a joghurtos palackok körül.
Ellenőrizze a vásárolt élelmiszerek lejárati időpontjait. Ennél tovább ne tárolja őket.
Az élelmiszerek elhelyezése a hűtőben
This appliance is intended for domestic use only. It has been designed for preserving and freezing
food.
A hűtő
belsejében
nem minden
ponton
azonosand
a hőmérséklet.
Egyeswithout
részek hidegeb­
� The
following
instructions
are for your
own safety
should be observed
bek
lehetnek.
A
különböző
élelmiszereket
a
nekik
megfelelő
hőmérsékleten
fail. We can neither be held responsible, nor uphold the guarantee in case of failu- érdemes
tárolni.
re
to observe these recommendations, which may lead to material damage or physical injury.
Your appliance must be installed, fixed if necessary and used in compliance with the instructions in this operating and installation
instructions manual in order to avoid any damage and/or danger due to any lack of stability or faulty installation.
If the appliance has been delivered to
your home in a horizontal position,
stand it upright and then wait 2 hours
before plugging it in. A small amount of
oil may have flowed into the refrigeration circuit, and you must allow time for
this to flow back towards the motor before connecting the appliance. Failure
to do so may damage the appliance.
If you appliance is fitted with castors, please
remember that they are only designed to assist in small movements. Do not use them for
longer journeys.
Carry out an initial cleaning operation (see
the section on "Installing your appliance") before connecting your appliance to the electrical supply. Disconnect your appliance prior to
performing any maintenance operation.
Grasp the plug directly, instead of pulling on
the power cable.
Do not place bottles or jars containing liquids
in the freezer unless they are only two-thirds
full: freezing causes liquids to expand, which
can cause the container to explode.
Do not use electrical equipment inside compartments designed for preserving frozen
food unless the manufacturer recommends
otherwise. Do not let children play with the
Fagyasztott
és mélyhűtött
appliance and keep your
pets well away
from
it. Worn out appliances
must be rendered
élelmiszerek,
jég
unusable. Unplug and cut the electric cable
flush with the appliance. Render the door
catch unusable or, better still, remove the
door, so as to ensure that no child or animal
risks being shut inside whilst
playing.desszertek,
If a proKrémszerű
blem arises that you are
to tejszín,
resolve
sajt,unable
joghurt,
using the advice given (see
the "Noise, inconszószok
veniences, minor breakdowns" section),
please contact an official after-sales service
or a qualified professional.
�Your appliance's refrigeration circuit
is filled with isobutane refrigerant
(R600a), a natural, non-polluting gas
Tojás, vaj
that is, however, inflammable.
Ensure
that none of the components in your
appliance's refrigeration circuit have
been damaged during transport or insHús, szárnyasok, vadak és
tallation. If you detect any damage,
friss hal, főzött ételek
keep your appliance away from flames
or any type of source of heat or combustion and ventilate
it location.
Friss
zöldség, gyümölcs
Do not use any other method than those we
recommend in this manual for speeding up
defrosting.
16
•
•
•
Preparing food for the refrigerator ....................................................................
Arranging food in your refrigerator....................................................................
Automatic defrosting ........................................................................................
50
50
51
5
to use your freezer
Az•How
élelmiszerek
elhelyezése a hűtőben
Frozen and deep-frozen food ............................................................................
52
• Preparing food for freezing ...............................................................................
52
Hagyjon helyet az egyes élelmiszerek között, hogy a levegő szabadon mozoghasson, és hogy a
• Food freezing guide..........................................................................................
53
különféle élelmiszerek ne szennyezzék egymást.
• Arranging food in your freezer ..........................................................................
56
Ne helyezze
el a csomagokat
és az élelmiszereket úgy, hogy érintkezzenek a hűtő hátfalával.
Ez
• Defrosting
food ................................................................................................
56
különösen
hideg ésdefrosting
nedves rész
a készülékben,
és természetes dolog, hogy itt vízcseppek jelennek
• Automatic
of your
freezer .................................................................
56
meg, vagy fagyott kondenzátum mutatkozik.
6
Ongoing maintenance of your appliance
• Cleaning
yourjelzései
appliance....................................................................................
A „hideg
zóna”
57
Changing the light bulb ....................................................................................
57
A leghidegebb rész, amelyre a jelen szimbólum utal, a kényes, érzékeny és köny­
Clearit..............................................................................................................
57
nyen romlandó élelmiszerek tárolására szolgál: hús, szárnyas, hal, főzött ételek,
7 Noises, inconveniences
breakdowns
kész­ételek, készenand
vett minor
salátafélék,
tojás- és krémalapú ételek és tésztafélék, friss
• Normal
operating
noises...................................................................................
58
tész­ták,
pizzák/tejfeles
lepények, friss termékek és nyerstejes sajtok, előkészített
• Inconveniences
or minor
breakdowns
...............................................................
58
zöldségfélék
műanyag
zacskókban
és – általánosságban – friss termékek, amelyek­
nek a felhasználhatósági idejét a címkéken látja, és amelyeket +4°C-on vagy ennél alacsonyabb
This guide to installing and using your fridge-freezer is applicable to several models.
hő­mérsékleten kell tárolni.
There may be slight differences between your appliance's details and features and
those described here.
•
•
Automatikus leolvasztás
As you read through the guide, you will come across the following symbols, to warn you of:
Safety precautions
that must
be observed
A�
jég leolvasztása
a készülékről
teljesen
automatikusan zajlik. A leolvasztás révén keletkező víz a
motor
felett elhelyezkedő
gyűjtőtartályba
kerül. A motor által képzett hő segítségével a víz könnyen
� Danger
of a gas bursting
into flame
elpárolog
a tartályból.
� An electrical
danger
Teljesen normális
hogy vízcseppek jelennek meg a hűtő belsejének hátsó fa­
� Important
informationjelenség,
and advice
lán, vagy jégréteg mutatkozik rajta. A készülék ezen része hideg és nedves, ezért pá­ra­
lecsapódás és a jégképződés normális üzem esetén is megfigyelhető. Az automatikus
leolvasztási fázisban a jég eltűnik.
32
17
Anti-odour system
(depending
on the model)
Szagtalanító
rendszer
(modellfüggő)
A
készülék
aktív szén
segítségével
megköti
This
uses activated
carbon
to neutralise
the
aethylene
levegőben
etilént,increase
így a gyümölcsök,
and lévő
therefore
the storage
és
idejét
jelentősen
life zöldségek
of fruits andtárolhatósági
vegetables. The
cartridge
lasts
meg­növeli. Az aktív szénbetét kb. 3 hónapig
for around 3 months.
ha­tékony.
Drawing
R1
R1 ábra
Első használatba vétel:
firstkiuse:
–On
Vegye
le a betétet a tartójából (R1 ábra)
Release the
cartridge
from fóliát
its support
–- Távolítsa
el róla
a műanyag
(lásd a
(drawing
R1). útmutatásokat) (R2 ábra).
fólián
feltüntetett
R2 ábraR2
Drawing
–- Aktiválja
az időzítőt
a golyó
Remove the
plastic film
(themegnyomásával
instructions are
(R3
ábra).
printed
on the film) (drawing R2).
–- Helyezze
vissza
a tartójába.
Activate the
timera betétet
by pressing
on the pellet
(drawing R3).
Szűrőbetét
- Replace thecsere:
cartridge on its support.
– Ha az időzítőn megjelenik a vörös vonal, ak­
kor cserélni kell a betétet (R4 ábra).
Renewing the cartridge:
Az újratöltéshez szükséges betét beszerzési
- When a red line appears on the timer, you
forrásai:
Drawing
R3 ábraR3
must change the cartridge (drawing R4).
– vevőszolgálat (a részleteket lásd az útmu­
tató végén)
–You
forgalmazó
can obtain refills:
- From your After-sales Service (contact details
at the end of this booklet).
- From your usual dealer.
Drawing
R4 ábraR4
18
41
EN
- A 20A single-phase 230V-50Hz supply
- An ELCB and an individual fuse (10 or 16A depending on the model)
Ongoing maintenance of your appliance
EN
We
cannot be held
responsible for any incident caused by faulty electrical installation.
A készülék
karbantartása
Mielőtt bármiféle karbantartási mű­ve­­­le­tet végez, mindig húzza ki az elektro­mos hálózatból a
� Disconnect
your appliance
to performing
any
operation. Grasp
Recommendations
for the prior
electrical
installation
ofmaintenance
your appliance:
készülék csat­la­kozóját. Soha ne a kábelnél fogva húzza ki az al­j­zat­ból, mindig közvet­le­nül a
instead
pulling on
power
cable.
csatlakozódugót
fogja
meg. of
- Dothe
notplug
use directly,
extension
leads,
adaptors,
or the
socket
strips.
- Always
make
sure
your
circuituse
is only.
earthed.
This
appliance
is intended
for domestic
It has been designed for preserving and freezing
Cleaning
appliance
A
készülékyour
tisztítása
food.
- The socket must always remain accessible, yet be out of the reach of children.
� The
We
recommend that you
cleanésand
Periodically check
that the drain
the
Rendszeresen
ellenőrizze,
hogy hole
nemfor
tömő­
A
higiéniás
az
�
followingviszonyok
instructionsjavítása
are for your
own safety
and should be
observed without
dött-e
el a lefolyó,
a kiolvasztáskor
disinfect your appliance regularly
defrosting
water ami
is not
blocked and keletke­
clean it
élelmiszerek
biztonságos
fail.
We can neither
be heldeltarthatósá­
responsible, nor uphold the guarantee in case of failu-
zett
vizet
vezeti
el. Tisztítsa
egy pálcával az
végett
ajánlatos
rendszeresen
tisz­
for
improved
hygiene
and
to keep
with
a stick
as shown
in the ki
Drawing.
�rega
Ifto
you
have
any
doubts,
contact
your
installer.
observe
these
recommendations,
which
may
lead
to material
alábbi
ábrán
láthatódamage
módon.or phytítani és fertőtleníteni a készüléket.
yourinjury.
food completely safe.
sical
Your appliance must be installed, fixed if neDo not use electrical equipment inside comcessary and el
used
in compliance
withathe
insTávolítson
minden
élelmiszert
fagyasztó­
Remove all the food from the appliance. Place partments designed for preserving frozen
ból.
Helyezze
őket
hőszigetelt
tructions
in this
operating
and zacskóba,
installationvagy food unless the manufacturer recommends
it in isothermic
bags or wrap és
it in newspaper
csomagolja
be újságpapírba
hűvös otherwise. Do not let children play with the
instructions manual
in order to avoidtegye
any daand store
it in
a cooldue
place.
helyre.
mage
and/or
danger
to any lack of stabiappliance and keep your pets well away from
lity or faulty installation.
it. Worn out appliances must be rendered
unusable. Unplug and cut the electric cable
Tisztítsa
megappliance
a készüléket
kívülről
és belülről
If
the your
appliance
has been
delivered
to
Clean
inside
and
out
with
a
If the appliance
has
been delivered
your
home
a horizontal
with
the in
appliance.
Render position,
the door stand it
szó­dabikarbóna
oldattal
(1 kávéskanál
szó­da­ toflush
your
home
in
a
horizontal
position,
bicarbonate
of
soda
solution
(1
dessertspoon
upright
and
then
wait
2
hours
before
plugging
it
in.
A
small
amount
of oil
bikarbóna
4
liter
vízbe).
Ne
használjon
al­ko­
catch
unusable
or,
better
still,
remove
themay have
stand it upright and then wait 2 hours
of bicarbonate
to 4the
litres ofporokat
water). Do
not
use and
holt,
illetve
súroló
és circuit,
tisz­tító­
door,you
so as
to ensure
that
no child
or animal
flowed
into
must
allow
time
for this
to flow back
before
plugging
it hatású
in. Arefrigeration
small amount
of
alcohol,
scouring
powder
orbefore
detergents,
which risks
szereket,
mivelthe
ezek
károsíthatják
aconnecting
ké­szülék
shut inside
whilst playing.
If amay
pro- damage
towards
motor
thebeing
appliance.
Failure
to do so
oil may
have flowed
into the
refrigerafelületét.
couldcircuit,
damage
the
surfaces.
blem arises that you are unable to resolve
the
appliance.
tion
and
you
must
allow
time
for
This appliance is intended for domestic use only. It has been designed for preserving and freezing
using the advice given (see the "Noise, inconthis
flowout
backan
towards
the motoroperation
befood.to
Carry
initial cleaning
(seeNe
the
section
on
"Installing
your időszakos
applianveniences,
minor tobreakdowns"
section),
feledkezzen
meg a
kondenzátor
Don't
forget
clean
the
condenser
from
time
fore Ne
connecting
the
appliance.
Failure
használjon
nagynyomású
gőzzel
Do
not
use instructions
a
high-pressure
ce")
before
connecting
your
appliance
totisztításáról
the
electrical
supply.
Disconnect
your
�
The
following
are
for steam
your
ownplease
safety
and
should
be
observed
without
contact
an
official
after-sales
service
sem.
Ez
az
elem
a
készülék
hát­
to time: this is at the back of the appliance
to dotisz­tító
so mayeszközöket.
damage theAappliance.
nagyon
forró
gőz
fail.
We can
neither
held
responsible,
nor
the
guarantee
in case
of
failucleaner.
The
very
hot
steam
could
appliance
prior
tobe
performing
any
maintenance
operation.
Grasp
plug
directly,
ol­dalán
található
(lásd
„Athe
készülék
leírása”
or uphold
a qualified
professional.
(see
the
section
on
"Description
of
your
applikárosíthatja
a
felületeket
és
az
elek­
If you
appliance
is fitted
with
castors, please which may
re
to observe
these
recommendations,
leadHasználjon
to material száraz
damage
or phy-vagy – ami
részt).
ecsetet
damage
the
surfaces
and
the elecinstead
of
pulling
on
the
power
cable.�Your
tromos
így
bekapcso­lás
appliance's
refrigeration
circuit
ance").
Use
a dry
paintbrush
to
do this or, betremember
thatáramköröket,
they are only designed
to asmég
jobb
– porszívót
a tisztításhoz.
sical
injury.
tricaláramütés
circuits;veszélye
you would
expose is filled
után
áll
fent.
with
isobutane
refrigerant
sist in small movements. Do not use them for
ter
yet,
your
vacuum
cleaner.
a
készüléket
az
Your yourself
appliance must be installed, fixed if neDo notCsatlakoztassa
use aelectrical
equipment
inside com(R600a),
natural,
non-polluting
gaselektromos
longer journeys.to a risk of electrocution.
há­lózathoz
és
szükség
esetén
állítsa
be a the
hű­
Reconnect
your
and
adjust
cessary and used in compliance with the inspartments
designed
for appliance,
preserving
frozen
that
is,
however,
inflammable.
Ensure
tési
hőfokot.
Lásd
„A hűtő
hőmérsékletének
Carry out inanthis
initial
cleaningand
operation
(see
refrigerator's
thermostat
if
necessary,
as
tructions
operating
installation
food
unless
the
manufacturer
recommends
none of the
components
in your
Öblítse
le aon
készüléket
vízzel
és törölje szá­raz­­ that beállítása”
című
részt.
the
section
"Installing
yourto
Rinse
dry
with
aappliance")
cloth.
instructions
manual
in order
avoid any bedaotherwise.
Doin
not
children
play with
the
shown
theletsection
on.
appliance's
refrigeration
circuit
have
ra
egywith
puhawater,
ronggyal.
fore connecting
your due
appliance
theofelectriVárjon
vagy
4 órát,
mielőtt
visszahelyezi
az
mage
and/or danger
to anyto
lack
stabiappliance
and3keep
your
pets
well
away
from
been
damaged
transport
or
insWait
3 or 4during
hours
before
placing
the food back
élel­miszereket
a készülékbe.
cal
supply.
Disconnect
your
appliance
prior to
lity or faulty installation.
it. Worn
out
must
be damage,
rendered
tallation.
If appliances
you detect
any
in your
appliance.
performing any maintenance operation.
unusable.
and cut
the from
electric
cable
keep
yourUnplug
appliance
away
flames
If the appliance has been delivered to
Grasp the plug directly, instead of pulling on
flush
with
theofappliance.
Render
thecomdoor
or
any
type
source of
heat or
your home in a horizontal position,
the power cable.
catch unusable
or, better
still, remove the
bustion
and ventilate
it location.
stand it upright and then wait 2 hours
Do not place
bottles
containing
liquids
door, so as to ensure that no child or animal
before
plugging
it or
in.jars
A small
amount
of
in
the
freezer
unless
they
are
only
two-thirds
risks being shut inside whilst playing. If a prooil may have flowed into the refrigerafull: freezing
liquids
expand,
which
blem arises that you are unable to resolve
tion
circuit, causes
and you
musttoallow
time
for
42 the advice given (see the "Noise, inconcan
cause
the
container
to
explode.
using
this to flow back towards the motor beveniences,
minor breakdowns" section),
Do notconnecting
use any other
than those
we
fore
themethod
appliance.
Failure
please
contact
an official after-sales service
recommend
in damage
this manual
speeding up
to
do so may
thefor
appliance.
or a qualified professional.
defrosting.
If you appliance is fitted with castors, please
�Your appliance's refrigeration circuit
remember that they are only designed to asis filled with isobutane refrigerant
sist in small movements. Do not use them for
(R600a), a natural, non-polluting gas
longer journeys.
that is, however, inflammable. Ensure
Carry out an initial cleaning operation (see
that none of the components in your
the section on "Installing your appliance") beappliance's refrigeration circuit have
fore connecting your appliance to the electri- 34
been damaged during transport or inscal supply. Disconnect your appliance prior to
tallation. If you detect any damage,
performing any maintenance operation.
19 your appliance away from flames
42
keep
Grasp the plug directly, instead of pulling on
or any type of source of heat or com-
�
�
�
Ongoing
A
készülékmaintenance
karbantartásaof your appliance
EN
Páratartalom
Humidity filter
Under
the vegetable
tray'segy
glass
shelf, there
is
A
zöldségtároló
rekeszben
szűrőbetét
talál­
ható,
amely
a légnedvesség
szintjét
tartja
opti­
a filter,
which
controls
the level
humidity,
For
your
own
safety,
you of
must
comply
with the instructions given below.
mális
szinten.
keeping
it at the optimum level for preserving
K
A
szűrő
tisztítása: távolítsa el a zöldségtároló
such
foodstuffs.
re­kesz
felső részét,
vegye
le acomply
fedelet,with
majd
The electrical
installation
must
Standard NF C *15-100, in particular concerning
To clean
remove
theéstop
of the
ve­gye
ki athis
„K” filter:
jellel jelölt
szűrőt
mossa
ki
the
Earth.
csapvízzel.
A szűrőbetét
compartment,
remove tároló
the lideltávolítási
and thenmód­
reThree-core
flex
3x2.5ütközésig,
mm², 230V
single-phase
ja:
húzza
a filter
tárolót
emelje
meg a connected to:
move
the ki"K"
and wash it under
running
kosár
elülső
részét, és230V-50Hz
húzza maga
felé.
- A 20A
single-phase
supply
�
water.
- An ELCB and an individual fuse (10 or 16A depending on the model)
We cannot be held responsible for any incident caused by faulty electrical installation.
Changing the light bulb
Izzócsere
ki a készüléket
az elektromos há­
� Húzza
Disconnect
your appliance
�
Recommendations
for the electrical installation of your appliance:
lózatból.
- Unscrew the screw holding the interior light
- Do notleuse
extension
leads, adaptors, or socket strips.
Szerelje
az átlátszó
lámpabúrát.
in place
Cserélje
a kiégett
izzót
(ugyanolyan
típusú
- Alwayskimake
sure
your
circuit is earthed.
- Remove
the15interior
light and izzóra).
replace He­
the
és
legfeljebb
W teljesítményű
-bulb
The with
socket
always
remain
yet be out of the reach of children.
lyezze
visszaanother
amust
búrát és
szorítsa
megtype
a accessible,
rögzítő
of
the same
(15
csavart.
WATTS max.). Refit the interior light and
screw
in place.
�
If ityou
have any doubts, contact your installer.
Clearit
Clearit
�
If the karbantartásához
appliance has been
delivered
to your home in
a horizontal
position, stand it
A
háztartási
célszerű
Tokészülék
keep your
appliance in goodClearit
working
order, wetermékcsaládot
recommend that
you useválasztani.
Clearit household products.
�
upright and then wait 2 hours before plugging it in. A small amount of oil may have
flowed into the refrigeration circuit, and you must allow time for this to flow back
Kiváló
termékek
az Önök
számára
expertise
for
the general
public Failure to do so may damage
towardsProfessional
the motor
before
connecting
the appliance.
the appliance.
A Clearit kiváló és kifejezetten e célra kifej­lesz­tett termékeket kínál a háztartási és konyhai beren­
Carry
out
anprofessional
initial
cleaning
operation
(see solutions
the section
on "Installing
applianClearit
offers
you
products
and adapted
for the
daily upkeepyour
of your
housedezések
mindennapos
karbantartá­sá­hoz.
ce")
beforeappliances.
connecting your appliance to the electrical supply. Disconnect your
hold
and
kitchen
Megtalálható a kiskereskedelmi egységekben a kiegészítő termékek és fogyóeszközök teljes válasz­
priorinto
performingretail
anyoutlets,
maintenance
operation.
Grasp
plug directly,
tékával
együtt.
You appliance
may
find them
conventional
along with
a complete
line the
of by-products
and
instead of pulling on the power cable.
consumables.
20
43
Zajok, működési rendellenességek és kisebb zavarok
Természetes működési zajok
A készülék a beállított hőmérséklet fenntartása végett rendszeres időközökben kikapcsolja a motort.
Az ebből eredő zajok természetesnek tekintendők. A zajok egyre ritkulnak, ahogy a készülék a beál­
lított hőmérséklethez közelít. Az alábbiakról van szó:
ZAJ
OKA
Búgás
A motorból származik. Rövid időre felhangosodhat a motor
elindulásakor
Gurgulázó vagy kissé mor­
mogó hang
A hűtőközeg hűtő csővezetékeiben történő cirkulálása révén
keletkezik
Kattanások
Akkor hallható, amikor a termosztát be-/kikapcsolja a motort
Csekély háttérzaj
Ha a készülék ventilátorral van ellátva (modellfüggően), akkor
a készüléken belüli levegő cirkuláció csekély háttérzaj létrejöt­
tével jár
Működési rendellenességek és kisebb zavarok
A készülék használata során bizonyos zavarok mutatkozhatnak. Mielőtt a szervizhez fordul, próbálja
meg az itt megadottak révén elhárítani a hibát:
HIBA
ELHÁRÍTÁSA
Szokatlan zajok
– Ellenőrizze a készülék stabilitását és a lábak beállítását
– Ellenőrizze, hogy a készülék nem ér-e hozzá a falhoz
– Ellenőrizze, hogy a készülék összes mozgó része (tálcák,
fiókok stb.) megfelelően a helyükön vannak-e
– Ellenőrizze, hogy a készülékbe helyezett palackok és egyéb
tárolóeszközök nem érnek-e össze
A hűtő nem hűt kellően
– Ellenőrizze a hőmérséklet helyes beállítását „A hűtő hő­
mérsékletének beállítása” című fejezetben megadottak szerint
– Ha nagy mennyiségű élelmiszert helyezett egyszerre a
hűtőbe, akkor alacsonyabb hőmérsékletet állítson be a ter­
mosz­táton „A hűtő hőmérsékletének beállítása” című fejezet­
ben megadottak szerint
– Ne nyitogassa túl gyakran a hűtő ajtaját, és ügyeljen arra,
nehogy nyitva maradjon az ajtó
A készülék egyáltalán
nem hűt
– Ellenőrizze, hogy világít-e az elektronikus kijelző
– Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a hálózathoz
– Ellenőrizze, hogy nincs-e kioldva, vagy nem égett-e ki a
biztosíték
21
Zajok, működési rendellenességek és kisebb zavarok
HIBA
Jégképződés a készülékben
ELHÁRÍTÁSA
– Ne nyitogassa túl gyakran a hűtő ajtaját, és ügyeljen arra,
nehogy nyitva maradjon az ajtó
Melegek a külső falak
– Ez teljesen normális jelenség. Megakadályozza a párale­
csapódást a készülék külső részein
Vízcseppek a készülék külső
falán
– Ha nincs fűtve a lakás (pl. tavasszal és ősszel), és az idő
hűvös, a levegő párás, akkor előfordulhat némi páralecsa­
pódás a készülék külső felületén. Ez nem veszélyes és a
készülék folyamatosan használatát nem befolyásolja
Vízcseppek vagy jegesedés
a készülék belső falán
– Ez teljesen normális jelenség. A hűtő különösen hideg és
nedves részein a készülék rendes működése során vízcsep­
pek jelenhetnek meg, illetve jégréteg képződhet. A jég eltűnik
az automatikus leolvasztási fázisban
Egyes élelmiszerek nem
fagyaszthatók le teljesen
A vízcseppek megmaradnak
a készülék belső falán
Fehér csíkok jelennek meg
a fagyasztott húsokon
– Ez teljesen természetes jelenség, ha az élelmiszer sok cuk­
rot, zsírt vagy alkoholt tartalmaz. Ilyenkor részben lágy marad
(jégkrém, gyümölcslé stb.)
– Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a leeresztő cső, amely­
ben a kiolvasztáskor keletkezett víz lefolyik. Ha igen, akkor
pálcával vagy drótdarabbal tisztítsa meg „A készülék karban­
tartása” című fejezetben megadottak szerint
– Ellenőrizze, hogy helyesen be van-e állítva a készülék ter­
mosztátja, és nem túl alacsony-e a hőmérséklet.
(lásd „A fagyasztó hőmérsékletének beállítása” fejezet).
– Ellenőrizze, hogy nem tartotta-e túlságosan hosszú ideig a
fagyasztóban a húst. Lásd az „Élelmiszerfagyasztási útmutató”
című részben megadott táblázatot
Nehéz az ajtót kinyitni
– Természetes dolog, hogy az ajtó bizonyos ellenállást fejt
ki nyitáskor, különösen akkor, ha nemrég zárta be. A készü­
lékben csekély vákuum keletkezik az ajtótömítések tökéletes
záródása érdekében. Mindössze néhány másodpercet kell
várni, amíg az ajtó újból könnyedén nyitható
Nem működik a hűtő belső
világítása
– Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e a dugva az elektromos
hálózatba.
– Ellenőrizze, hogy nincs-e kioldva, vagy nem égett-e ki a biztosí­
ték, illetve nem csavarodott-e ki a helyéről.
– Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve az izzó (lásd „Izzócsere” rész).
22
Megjegyzések
23
Megjegyzések
24
Vevőszolgálat/szakszerviz
Ha a készüléken javítást kell végezni:
– forduljon a vevőszolgálathoz/szakszervizhez
vagy
– szakemberhez, aki az adott márka szerelésé­
re jogosult.
A hiba bejelentésekor adja meg a készülék mo­
dell- és típusjelzését, valamint gyári számát..
A szük­séges adatok megtalálhatók a hűtőtérben
lé­vő gyári adattáblán.
Termékeinkre vonatkozó további információért
kérjük lépjen velünk kapcsolatba:
FAGOR HUNGÁRIA KFT.
1071 BUDAPEST,
DAMJANICH U. 11–15.
Tel: 06-1 479-5870
E-mail: [email protected]

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement