Brigade MDR-508XX-XXXX (Various) User manual

Brigade MDR-508XX-XXXX (Various) User manual
Przenośny rejestrator cyfrowy
MDR-504GW-500
MDR-504G-500
MDR-504W-500
MDR-504-500
MDR-508GW-1000
MDR-508G-1000
MDR-508W-1000
MDR-508-1000
Podręcznik instalowania i obsługi
Na stronie www.brigade-electronics.com można znaleźć najnowsze informacje o
wszystkich produktach
Podręcznik instalacji 5225A
Spis treści
1.
Wprowadzenie do technologii serii MDR 500 ........................................3
1.1 Charakterystyka produktu
3
1.1.1 Różnice między modelami MDR-504xx-500
i MDR-508xx-1000
3
1.1.2 Cechy wspólne modeli MDR-504xx-500 i MDR508xx-1000
3
2 Zawartość zestawu
4
2.1 Zestawy MDR-504xx-500 i MDR-508xx-1000
4
2.1.1 MDR-504xx-500
4
2.1.2 MDR-508xx-1000
4
2.1.3 Akcesoria wspólne modeli MDR-504xx-500
i MDR-508xx-1000
4
2.2 Akcesoria opcjonalne
5
2.2.1 Panel zdalnego sterowania i obserwacji stanu5
2.2.2 Zewnętrzny czujnik przyspieszenia
5
2.2.3 Karty SD
5
2.2.4 Obudowa ognioodporna z kartą SD
o pojemności 32 GB
5
2.2.5 Zasilacz awaryjny UPS
6
3 Instalacja sprzętu
6
3.1 Widok z przodu
6
3.1.1 MDR-504xx-500 — widok z przodu
6
3.1.2 MDR-508xx-1000 — widok z przodu
7
3.2 Widok z tyłu
7
3.2.1 MDR-504xx-500 — widok z tyłu
7
3.2.2 MDR-508xx-1000 — widok z tyłu
7
3.3 Moduł przenośnej obudowy (z dyskiem twardym)
8
3.3.1 MDR-500-XXXX MCU
8
3.4 Pilot zdalnego sterowania (opcjonalny) / mysz
8
3.5 MDR-504xx-500 — schemat podłączeń
9
3.6 MDR-508xx-1000 — schemat podłączeń
10
3.7 Demontaż modułu przenośnej obudowy
11
3.7.1 Demontaż modułu MCU MDR-504xx-500
11
3.7.2 Demontaż modułu MCU MDR-508xx-1000 11
3.8 Wyjmowanie karty SD
12
3.8.1 Wyjmowanie karty SD z urządzenia MDR-504xx500
12
3.8.2 Wyjmowanie karty SD z urządzenia MDR-508xx1000
12
3.9 Instalacja karty SIM
12
3.9.1 Instalacja karty SIM w urządzeniu MDR-504xx500
12
3.9.2 Instalacja karty SIM/rozbudowa modułu
rozszerzeń w urządzeniu MDR-508xx-1000 13
3.10 Instalacja anteny
13
3.10.1 Montaż anteny GPS (w zestawie)
13
3.10.2 Antena Wi-Fi (zależnie od modelu)
13
3.10.3 Antena sieci komórkowej (zależnie od modelu)
13
4 Menu ekranowe (OSD) rejestratora MDR
14
4.1 Menu OSD
14
4.2 Logowanie
15
4.3 Logout (Wyloguj)
5 Wyszukiwanie nagrań
59
12.2.2 Modules
60
12.2.3 Server Status
60
12.2.4 Environment
12.2.5 Storage
61
61
12.2.6 History
61
12.3 LOG SEARCH
61
16
12.4 USTAWIENIA
62
17
7 Setup (Konfiguracja)
18
7.3 Events (Zdarzenia)
7.3.1 General (Ogólne)
7.3.2 Snapshots (Zrzuty ekranu)
7.4 Alarms (Alarmy)
7.4.1 General (Ogólne)
7.4.2 Video (Wideo)
7.4.3 Advanced (Zaawansowane)
7.5 Maintenance (Konserwacja)
7.5.1 Configuration (Konfiguracja)
7.5.2 Metadata (Metadane)
7.5.3 Upgrade
7.5.4 Storage (Pamięć)
7.5.5 Reset (Resetowanie)
7.5.6 Hardware (Sprzęt)
8 Informacje systemowe
8.1 Version Information (Informacje o wersji)
8.2 Modules (Moduły)
12.2.1 Version Info
15
6 Log Search (Wyszukiwanie w dzienniku)
7.1 Basic Setup (Konfiguracja podstawowa)
7.1.1 Informacje rejestracyjne
7.1.2 Time Setup (Konfiguracja czasu)
7.1.3 Power (Zasilanie)
7.1.4 User Setup (Konfiguracja użytkownika)
7.1.5 Network (Sieć)
7.2 Surveillance (Monitoring)
7.2.1 Live View (Podgląd na żywo)
7.2.2 Record (Nagrywanie)
7.2.3 IP Camera Setup (Konfiguracja kamery IP)
8.2.1 Mobile Network (Sieć komórkowa)
37
8.2.2 Wi-Fi
37
8.2.3 GPS
37
8.3 Server Status (Status serwera)
38
8.4 Environment (Środowisko)
38
8.5 Storage (Pamięć)
38
8.6 History (Historia)
39
9 MDR-Dashboard 5.0
39
9.1 Wymagania systemowe dotyczące komputera
39
9.2 Pobieranie danych z dysku twardego (skrócony przewodnik)
39
9.3 Instalowanie programu MDR-Dashboard 5.0
40
9.4 Podłączanie modułu MCU do komputera
41
9.4.1 Procedura przed podłączeniem (zalecana) 41
9.4.2 Procedura podłączenia modułu MCU
(wymagana)
41
9.4.3 Potwierdzenie połączenia
41
9.5 Wczytywanie danych z dysku twardego/karty SD
42
9.6 Tryb lokalny programu MDR-Dashboard 5.0
43
9.6.1 Informacje o kanale
43
9.6.2 Zdarzenia i wykresy
44
9.6.3 Informacje podstawowe
45
9.6.4 Status czujników
45
9.6.5 Śledzenie na mapie
46
9.7 Wczytywanie z pamięci USB lub folderu
46
9.8 Odczyt danych
47
9.9 Eksportowanie wideo
48
9.10 Zapisywanie zrzutów ekranu
49
9.11 Ustawienia użytkownika i systemu
50
10 MDR-Player 5.0
51
10.1 Eksportowanie odtwarzacza MDR-Player 5.0
51
10.2 Konfigurowanie odtwarzacza MDR-Player 5.0
51
10.3 Obsługa podstawowa
51
11 Zaawansowana konfiguracja Ethernet
54
11.1 Konfiguracja sieci Ethernet
54
11.2 Obsługa przez Ethernet
55
11.3 Konserwacja — obsługa przez Ethernet
56
11.4 Dziennik — obsługa przez Ethernet
57
11.5 Konfiguracja — obsługa przez Ethernet
57
12 Mapa ekranowa
58
12.1 Rec Search
58
12.1.1 Rec Search
58
12.2 SYSTEM INFO
59
18
18
19
19
20
21
23
23
24
26
27
27
28
29
29
31
33
34
34
34
35
35
36
36
36
36
37
13
14
15
16
17
18
19
12.4.1 Basic Setup
62
12.4.2 Surveillance
12.4.3 Events
66
71
12.4.4 Alarms
74
12.4.5 Maintenance
81
12.5 LOGOUT
`
12.5.1 Logout Prompt
Wymiary montażowe
13.1 MDR-504xx-500
13.2 MDR-508xx-1000
Załączniki
14.1 Tabela jakości wideo
14.2 Parametry nagrywania zwykłego/alarmowego
14.3 Parametry nagrywania strumienia podrzędnego
14.4 Opis dziennika użytkownika
14.5 Tabela zdarzeń
14.6 Definicja skrótu
Testowanie i konserwacja
15.1 Instrukcje dla operatora
15.2 Konserwacja i testowanie
Ogólne wskazówki dotyczące anten
Rozwiązywanie problemów
17.1 Rejestrator MDR
17.2 Rejestrator MDR z obudową ognioodporną
Specyfikacje
Słownik
83
83
84
84
84
85
85
85
85
86
87
87
87
87
87
88
89
89
89
90
93
2
1. Wprowadzenie do technologii serii MDR 500
Modele MDR-508xx-1000 i MDR-504xx-500 firmy Brigade to zaawansowane przenośne rejestratory cyfrowe (MDR, Mobile Digital Recorder)
umożliwiające nagrywanie i odtwarzanie z wykorzystaniem 8 lub 4 kanałów. System używa systemów telewizyjnych AHD (Analog High
Definition), PAL (Phase Alternating Line) lub NTSC (National Television System Committee). Dostępne rozdzielczości to CIF, WCIF, HD1,
WHD1, D1, WD1 i AHD. Oprócz prędkości, lokalizacji i przyspieszenia, można także rejestrować informacje związane z parametrami
nagrywania, alarmami i stanem wyzwalania. Dodatkowo zapisywane są także dane samego urządzenia, takie jak napięcie i temperatura. Te
dane są prezentowane graficznie w oprogramowaniu rejestratora MDR (w programie MDR-Dashboard 5.0 lub MDR-Player 5.0). Te informacje
są nazywane metadanymi.
Nagrania można przeszukiwać, wyświetlać i eksportować (po lokalnym przycięciu i zapisaniu) za pomocą programu MDR-Dashboard 5.0.
Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do wszystkich informacji podróżnych pojazdu i mogą także śledzić jego trasę. Nagrania można łatwo
eksportować na trzy różne sposoby: jako prosty plik audio/wideo w formacie AVI, który można odtworzyć w odtwarzaczu multimedialnym, jako
plik w formacie macierzystym lub jako zabezpieczony hasłem plik *.exe z osadzonym programem MDR-Player 5.0.
Podstawowa pamięć masowa to dysk twardy (HDD) o dużej pojemności. Dodatkowa pamięć masowa to wewnętrzna karta pamięci SD (Secure
Digital) służąca do nagrywania strumienia podręcznego, kopii lustrzanej dysku HDD (jednocześnie) lub alarmów. Na karcie wideo zapisywane
są tylko dane wideo i informacje podstawowe właściwe tylko dla wybranej rozdzielczości obrazu i szybkości klatek. Jest to użyteczne w
skrajnych przypadkach, kiedy w grę wchodzą ograniczenia podstawowego nośnika pamięci (np. błąd zapisu HDD podczas kolizji).
Ustawienia Sieć komórkowa i Wi-Fi przedstawione w tej instrukcji dotyczą produktów bezprzewodowych zgodnie z opisem przedstawionym
poniżej. Funkcje te można uzyskać, modernizując urządzenia serii MDR 500. Modele 8-kanałowe można modernizować modułowo. Na
potrzeby modernizacji dostępnych jest szereg różnych modułów rozszerzeń. Modele 4-kanałowe mają inną konstrukcję, która nie umożliwia
rozszerzenia o moduły sieci komórkowej/Wi-Fi.
Aktualizacja firmware, konfiguracja importów/eksportów i eksporty wideo wymagają użycia zasilanego z magistrali koncentratora (co najmniej 2
porty).
Rejestratory Brigade MDR mogą być montowane i oddawane do eksploatacji wyłącznie przez kompetentnych oraz przeszkolonych techników.
Instalatorzy są odpowiedzialni za prawidłową konfigurację całego systemu oraz muszą przestrzegać obowiązujących procedur i przepisów
prawa.
Poniżej przedstawiono krótki opis każdego modelu:
• MDR-504GW-500 — 4-kanałowy mobilny rejestrator cyfrowy serii MDR 500 z dyskiem twardym 500 GB, modułem GPS, łącznością 4G i
Wi-Fi oraz kartą SD 32 GB
• MDR-508GW-1000 — 8-kanałowy mobilny rejestrator cyfrowy serii MDR 500 z dyskiem twardym 1000GB, modułem GPS, łącznością 4G i
Wi-Fi oraz kartą SD 64GB
• MDR-504-500 — 4-kanałowy mobilny rejestrator cyfrowy serii MDR 500 z dyskiem twardym 500 GB, modułem GPS oraz kartą SD 32 GB
• MDR-508-1000 — 8-kanałowy mobilny rejestrator cyfrowy serii MDR 500 z dyskiem twardym 1000GB, modułem GPS oraz kartą SD
64GB
Ostrzeżenie:
Przed próbą skonfigurowania systemu należy przeczytać ze zrozumieniem podręcznik instalowania i obsługi
urządzeń serii MDR 500. Firma Brigade nie ponosi odpowiedzialności za żadne awarie spowodowane nieprawidłową
instalacją lub obsługą.
Należy wprowadzić odpowiednie wyjątki w programie antywirusowym, aby umożliwić prawidłowe działanie oprogramowania
rejestratora MDR.
1.1
1.1.1
Charakterystyka produktu
Różnice między modelami MDR-504xx-500 i MDR-508xx-1000
MDR-504xx-500
2,5-calowy dysk twardy 500 GB (maks. 2 TB) z mocowaniem
amortyzującym drgania
Wewnętrzna karta SD klasy przemysłowej o pojemności 32 GB
(maks. 256 GB) do nagrywania kopii lustrzanej, strumienia
podrzędnego i alarmów
Jednoczesne nagrywanie 4-kanałowe w rozdzielczości do FULL
HD przy 25 kl./s (PAL) lub 30 kl./s (NTSC).
4 złącza wideo z obsługą dźwięku do podłączania wyjść typowych
kamer
Masa: 2,2 kg
1.1.2
MDR-508xx-1000
2,5-calowy dysk twardy 1 TB (maks. 2 TB) z mocowaniem
amortyzującym drgania
Wewnętrzna karta SD klasy przemysłowej o pojemności 64 GB
(maks. 256 GB) do nagrywania kopii lustrzanej, strumienia
podrzędnego i alarmów
Jednoczesne nagrywanie 8-kanałowe w rozdzielczości do HD przy
25 kl./s (PAL) / 30 kl./s (NTSC) albo 8-kanałowe w rozdzielczości
do FULL HD przy 12 kl./s (PAL) / 15 kl./s (NTSC)
8 złączy wideo z obsługą dźwięku do podłączania wyjść typowych
kamer
Masa: 2,75 kg
Cechy wspólne modeli MDR-504xx-500 i MDR-508xx-1000
• Mocowanie amortyzujące drgania wewnętrznego dysku twardego
• Wbudowany kondensator dużej pojemności umożliwiający dokończenie nagrywania w przypadku nieoczekiwanej przerwy zasilania (do
10 sekund)
• Oddzielne konfiguracje kanałów: rozdzielczość nagrywania, liczba klatek na sekundę i jakość
• Funkcja zabezpieczająca przed manipulacjami — kod cyfrowy
• Widok dzielony 1/4/9 kanałów
• 2 złącza EIA/TIA 485 (RS485) do podłączenia opcjonalnego zewnętrznego czujnika przyspieszenia lub panelu zdalnego sterowania
i obserwacji stanu
• Pliki dzienników pracy ułatwiające rozwiązywanie problemów
• Wbudowany czujnik przyspieszenia
• Wbudowany sygnalizator dźwiękowy
• Moduł GPS z zewnętrzną anteną do monitorowania lokalizacji oraz śledzenia
• Wejścia/wyjścia: 8 wejść wyzwalających (napięcie wyzwalające 9 V, które można ustawić, aby wyzwalało w stanie niskim/wysokim); 2
wyjścia wyzwalania (12 V, maks. 200 mA)
• Interfejs USB-B (3.0) na obudowie MCU (Mobile Caddy Unit) do wyświetlania nagrań wideo w systemie operacyjnym Windows™ za
pomocą programu MDR-Dashboard 5.0
3
• Interfejs USB-A (2.0) w stacji dokującej (DS) do pobierania, aktualizacji i konfiguracji z użyciem dysku flash USB (tylko pamięć flash,
maks. 16 GB)
• Nagrywanie przed alarmem: 1–60 minut oraz nagrywanie po alarmie: 0–1800 sekund. (0–30 min)
• Możliwość wyboru 8 różnych poziomów jakości nagrywania wideo
• Kompresja wideo/audio H.264/ADPCM
• Tryb nagrywania zwykłego, włączanego alarmem lub zaplanowanego
• Nagrania alarmowe aktywowane wyzwalaczem, prędkością, przyspieszeniem, zanikiem sygnału wideo, wykryciem ruchu, wykryciem
zasłonięcia, przyciskiem paniki, strefą geo-fence i błędami karty SD/dysku twardego
• Zabezpieczenie przed niskim napięciem dzięki definiowanemu opóźnieniu wyłączenia oraz minimalnemu napięciu ponownego
uruchomienia
• Port Ethernet 10/100 RJ45 umożliwiający konfigurowanie, podgląd na żywo odtwarzanie i pobieranie wideo
• Mysz umożliwiająca konfigurowanie i wyszukiwanie nagrań/zdarzeń
• Opóźnienie wyłączenia ustawiane w zakresie od 0 sekund do 24 godzin
• Wyjście 12 V, maks. obciążenie 1 A
• Wejście zasilania 8,5–36 V
• Temperatura i wilgotność podczas pracy: od -40˚C do +70˚C i od 10% do 90%
2 Zawartość zestawu
2.1
Zestawy MDR-504xx-500 i MDR-508xx-1000
2.1.1
MDR-504xx-500
4-kanałowa jednostka sterująca serii MDR 500 z dyskiem twardym 500 GB, modułem GPS, łącznością 4G i Wi-Fi oraz kartą SD 32 GB
(zależnie od modelu)
MDR-504xx-500-CU
2.1.2
MDR-508xx-1000
8-kanałowa jednostka sterująca serii MDR 500 z dyskiem twardym 1 TB, modułem GPS, łącznością 4G i Wi-Fi oraz kartą SD 64 GB (zależnie
od modelu)
MDR-508xx-1000-CU
2.1.3
Akcesoria wspólne modeli MDR-504xx-500 i MDR-508xx-1000
Antena GPS
MDR-ANT-GPS-01
Antena sieci komórkowej
MDR-ANT-MOB-01
(Zależnie od modelu)
Antena Wi-Fi
MDR-ANT-Wi-Fi-01
(Zależnie od modelu)
Przewód wejściowy/wyjściowy
MDR-IO-01
Przewód zasilający
MDR-PWR-01
Przewód USB A–B (USB 3.0)
MDR-USB-B-02
Mysz
MDR-MOUSE-01
Uchwyty
MDR-BKT-01
4
Klucz zabezpieczeń
MDR-KEY-01
2.2
Dysk instalacyjny CD
MDR-500-CD
Podręcznik instalowania i obsługi
urządzeń serii MDR 500
MDR-500-IG
Wkręty do mocowania uchwytu (7x)
MDR-BKT-FIX-01
Akcesoria opcjonalne
2.2.1
Panel zdalnego sterowania i obserwacji stanu
Panel zdalnego sterowania i obserwacji stanu
MDR-RP-01-P
2.2.2
Kabel (6 m) do panelu zdalnego sterowania i obserwacji stanu
MDR-06RPC
Zewnętrzny czujnik przyspieszenia
Zewnętrzny czujnik przyspieszenia (bez stopnia ochrony IP)
MDR-GS-02-G
Uwaga:
•
2.2.3
Czujnik przyspieszenia — wewnętrzny oraz zewnętrzny — należy skalibrować przed użyciem.
Karty SD
Przemysłowa karta SD klasy 10 o pojemności 32 GB
SD-32GB-IND
2.2.4
Kabel (2 m) zewnętrznego czujnika przyspieszenia
MDR-02GSC-02
Przemysłowa karta SD klasy 10 o pojemności 64 GB
SD-64GB-IND
Obudowa ognioodporna z kartą SD o pojemności 32 GB
Obudowa ognioodporna z kartą SD o pojemności 32 GB
MDR-FPB-02
5
2.2.5
Zasilacz awaryjny UPS
Zasilacz awaryjny UPS
MDR-UPS-01
3 Instalacja sprzętu
Ostrzeżenie
• Podłączenie jakiegokolwiek przewodu wyjściowego lub wejściowego do wysokiego napięcia może spowodować uszkodzenie
produktu. Firma Brigade nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z zaniedbania.
3.1
3.1.1
Widok z przodu
MDR-504xx-500 — widok z przodu
Uchwyt
modułu
przenośnej
obudowy
Moduł
przenośnej
obudowy
Śruby
motylkowe do
zwalniania
modułu MCU
Stacja
dokująca
Moduł przenośnej
Odbiornik
Diody LED
Port USB typu A
obudowy
podczerwieni
Blokada i wyłącznik
Rys. 1 MDR-504xx-500 — widok z przodu 1
zasilania
Ogrzewacz — żółta dioda LED
Zasilanie — niebieska dioda LED
ŚWIECI: Ogrzewacz dysku HDD jest włączony
ŚWIECI: Zasilanie włączone lub tryb
NIE ŚWIECI: Ogrzewacz dysku HDD jest wyłączony
uśpienia
NIE ŚWIECI: Zasilanie wyłączone
Dysk twardy — niebieska dioda LED
Nagrywanie — zielona dioda LED
ŚWIECI: Wykryto dysk twardy
Miga: Nagrywanie na dysku twardym
Miga: Dysk twardy — odczyt/zapis
NIE ŚWIECI: Brak nagrywania na dysku
NIE ŚWIECI: Nie wykryto dysku twardego
twardym
Karta SD — zielona dioda LED
Moduł GPS — zielona dioda LED
ŚWIECI: Wykryto kartę SD
ŚWIECI: Wykryto moduł GPS
Miga: Karta SD — odczyt/zapis
Miga: Moduł GPS przesyła dane
NIE ŚWIECI: Nie wykryto karty SD
NIE ŚWIECI: Nie wykryto modułu GPS
Sieć — zielona dioda LED
Alarm — czerwona dioda LED
(Rejestrator MDR z funkcjami sieci komórkowej i/lub Wi-Fi)
ŚWIECI: Po wyzwoleniu alarmu przez cały
ŚWIECI: Wykryto moduł sieci komórkowej/Wi-Fi
czas jego trwania
Miga: Połączenie z serwerem centralnym (przesyłanie
NIE ŚWIECI: Brak wyzwolony alarmów lub
danych na serwer)
tylko zdarzenia wyzwolone
NIE ŚWIECI: Nie wykryto modułu sieci komórkowej/Wi-Fi
Błąd — żółta dioda LED
Zanik sygnału wideo — czerwona dioda
ŚWIECI: Dysk twardy/wewn. karta SD nie jest
LED
sformatowana, nie została zainstalowana lub jest
ŚWIECI: W przypadku zaniku sygnału
uszkodzona
wideo we włączonym kanale
NIE ŚWIECI: Rejestrator MDR pracuje normalnie
NIE ŚWIECI: Sygnał wideo jest obecny we
wszystkich włączonych kanałach
6
3.1.2
MDR-508xx-1000 — widok z przodu
Śruby motylkowe
do zwalniania
modułu MCU
Uchwyt modułu
przenośnej
obudowy
Gniazdo karty
SD i karty SIM
Moduł
przenośnej
obudowy
Moduł
przenośnej
obudowy
Blokada i
wyłącznik
zasilania
Stacja
dokująca
Odbiornik podczerwieni
Diody LED
Port USB typu A
Rys. 2 MDR-508xx-1000 — widok z przodu 2
3.2
3.2.1
Widok z tyłu
MDR-504xx-500 — widok z tyłu
Złącze modułu
GPS
(Sieć komórkowa i
Wi-Fi, zależnie od
modelu)
Złącza typu SELECT
kamer w urządzeniu 4kanałowym
Nieużywan
e
Złącze obudowy
ognioodpornej
Złącze przewodu
Złącze przewodu
Złącze przewodu
wejściowego/wyjściowe
Ethernet
zasilania
go
Rys. 3 MDR-504xx-500 — widok z tyłu 3
Panel tylny:
Złącze anteny sieci komórkowej
Złącze obudowy ognioodpornej
Złącze anteny Wi-Fi
Złącze sieci Ethernet
Złącze anteny GPS
Złącze przewodu
wejściowego/wyjściowego
Złącze kamery 1
Złącze przewodu zasilania
3.2.2
MDR-508xx-1000 — widok z tyłu
Złącze
modułu
GPS
(Sieć
komórkow
a i Wi-Fi,
zależnie
od
modelu)
Złącza typu
SELECT
kamer
w urządzen
iu 8kanałowym
Złącze przewodu
zasilania
Port Ethernet
Złącze obudowy
ognioodpornej
Nieużywane
Złącze przewodu
wejściowego/wyjściowego
7
Rys. 4 MDR-508xx-1000 — widok z tyłu 4
3.3
3.3.1
Moduł przenośnej obudowy (z dyskiem twardym)
MDR-500-XXXX MCU
Złącze do stacji dokującej
Złącze USB-B 3.0
Rys. 5 MDR-500-XXXX-MCU 5
3.4
Pilot zdalnego sterowania (opcjonalny) / mysz
Power (Zasilanie) — brak funkcji
Klawiatura numeryczna
Używana do wprowadzania wartości
liczbowych oraz do włączania
widoków poszczególnych kamer.
Przycisk 0 służy do wpisywania
wartości liczbowej lub do aktywacji
podzielonego widoku w następującej
kolejności: KAN.1–4; KAN. 5–8 oraz
KAN. 1-8
Przyciski nawigacji służą do
przeglądania menu OSD.
Przycisk Setup (Konfiguracja)
zapewnia dostęp do menu
ekranowego (OSD). Jeśli
zabezpieczenie jest aktywne, należy
wpisać hasło.
Record/STOP (Nagrywaj/Zatrzymaj)
— brak funkcji
Rys. 7 MDR-RC-01 6
Koło przewijania / trzeci przycisk
myszy
Lewy przycisk myszy
Prawy przycisk myszy
Rys. 7 Mysz MDR-MOUSE-01 7
Uwaga:
Przyciski pilota, których nie opisano na Rys. 7 MDR-RC-01 6, nie współpracują z modelami MDR-504xx-500 ani MDR-508xx-1000.
8
3.5
MDR-504xx-500 — schemat podłączeń
Rys. 8 MDR-504xx-500 — schemat podłączeń 8
9
3.6
MDR-508xx-1000 — schemat podłączeń
Rys. 9 MDR-508xx-1000 — schemat podłączeń 9
10
3.7
Demontaż modułu przenośnej obudowy
Ostrzeżenie:
Należy postępować zgodnie z poniższymi czynnościami demontażu. Ciągłe niestosowanie się do wytycznych może
skutkować uszkodzeniem dysku twardego. Przed demontażem należy się upewnić, że dioda PWR sygnalizuje wyłączenie
rejestratora.
3.7.1
Demontaż modułu MCU MDR-504xx-500
Krok 1
Odblokuj moduł MCU za
pomocą klucza.
Krok 2
Sprawdź, czy
dioda PWR jest
wyłączona.
Krok 3
Całkowicie wykręć dwie śruby
motylkowe (w lewo).
Krok 4
Ostrożnie pociągnij obudowę MCU,
trzymając za przedni uchwyt.
Uwaga: Jeśli przestrzeń jest ograniczona,
moduł MCU można wyciągnąć w górę.
Rys. 10 Demontaż obudowy MCU w modelu MDR-504xx-500 10
3.7.2
Demontaż modułu MCU MDR-508xx-1000
Krok 1
Odblokuj moduł MCU za
pomocą klucza.
Krok 2
Sprawdź, czy dioda
PWR jest
wyłączona.
Krok 3
Całkowicie wykręć dwie śruby
motylkowe (w lewo).
Krok 4
Ostrożnie pociągnij obudowę MDR-5001000-MCU, trzymając za przedni uchwyt.
Uwaga: Jeśli przestrzeń jest ograniczona,
moduł MCU można wyciągnąć w górę.
Rys. 11 Demontaż obudowy MCU w modelu MDR-508xx-1000 11
11
3.8
Wyjmowanie karty SD
Uwaga: Aby wyciągnąć kartę SD z rejestratora MDR, należy najpierw zdemontować obudowę MCU (patrz Rys. 12 Wyjmowanie karty SD z
urządzenia MDR-504xx-500 12 i Rys. 13 Wyjmowanie karty SD z urządzenia MDR-508xx-1000 13).
3.8.1
Wyjmowanie karty SD z urządzenia MDR-504xx-500
Krok 1
Pchnij zaczep od siebie, podnosząc
pokrywę.
Krok 2
Karta SD znajduje się w gnieździe kart SD. Zdejmij
i wyrzuć plastikową taśmę zakrywającą kartę SD.
Dociśnij kartę SD, aby zwolnić blokadę i wyjąć kartę
z gniazda.
Rys. 12 Wyjmowanie karty SD z urządzenia MDR-504xx-500 12
3.8.2
Wyjmowanie karty SD z urządzenia MDR-508xx-1000
Krok 1
Ostrożnie otwórz zaznaczoną osłonę
(wskazaną strzałką z przodu urządzenia
MDR-508-EXP), aby odsłonić gniazdo
kart SD.
Krok 2
Dociśnij kartę SD, aby zwolnić blokadę i wyjąć
kartę z gniazda. Karta SD jest włożona tak, że
styki są zwrócone do góry.
Rys. 13 Wyjmowanie karty SD z urządzenia MDR-508xx-1000 13
3.9
3.9.1
Instalacja karty SIM
Instalacja karty SIM w urządzeniu MDR-504xx-500
Krok 1
Zdemontuj obudowę MCU. Umożliwi to
dostęp do gniazda karty SIM.
Krok 2
Podważ zaczep i otwórz drzwi. Niezbędne
jest założenie opaski uziemiającej, aby
uniknąć uszkodzenia elektroniki na płytce
drukowanej. Zdejmij folię zabezpieczającą
gniazdo karty SIM. Włóż kartę SIM stykami
skierowanymi w dół. Dociśnij kartę SIM, aby
ją zablokować w gnieździe.
Rys. 14 Instalacja karty SIM w urządzeniu MDR-504xx-500 14
12
3.9.2
Instalacja karty SIM/rozbudowa modułu rozszerzeń w urządzeniu MDR-508xx-1000
Krok 1
Zdejmij obudowę MCU i otwórz drzwiczki
modułu rozszerzeń, aby uzyskać dostęp do
gniazda karty SIM. Włóż kartę SIM i dociśnij,
aby ją zablokować w gnieździe.
Krok 2
Niezbędne jest założenie opaski uziemiającej,
aby uniknąć uszkodzenia elektroniki na płytce
drukowanej. Odkręć śrubę na tylnym panelu
(pokazana powyżej z lewej). Odkręć dwie śruby
na panelu przednim modułu rozszerzeń
(pokazane powyżej z prawej).
Krok 3
Otwórz drzwiczki modułu rozszerzeń.
Pociągnij delikatnie do siebie, aby
wyjąć moduł rozszerzeń. Włóż nowy
moduł rozszerzeń, pilnując, aby płyta
podstawy wsunęła się w rowki w
podstawie rejestratora MDR.
Ta modułowa konstrukcja umożliwia
łatwą modernizację 8-kanałowych
urządzeń MDR. Aby rozbudować
rejestrator o funkcje sieci
komórkowej/Wi-Fi, konieczna jest
wymiana modułu MDR-508xx-EXP na
model z tymi funkcjami.
Rys. 14 Instalacja karty SIM w urządzeniu MDR-508xx-1000 15
3.10 Instalacja anteny
Znajdujące się w tym podrozdziale informacje dotyczące instalacji radia mobilnego i urządzeń dodatkowych w pojazdach lądowych można
znaleźć w dokumencie FCS1362:2016 kodeksu postępowania Wielkiej Brytanii (UK CODE OF PRACTICE). Aby uzyskać więcej
szczegółowych informacji, należy użyć tego dokumentu. Więcej informacji podano w rozdziale 16 Ogólne wskazówki dotyczące anten.
3.10.1 Montaż anteny GPS (w zestawie)
Antena GPS wymaga niezakłóconego widoku na niebo. Aby zapewnić skuteczne działanie anteny, niezwykle istotne jest jej położenie i
orientacja. Montaż poziomy na płycie metalowej jest optymalny.
3.10.2 Antena Wi-Fi (zależnie od modelu)
Aby uniknąć uszkodzeń warstwy lakierniczej, przed zamontowaniem anteny z mocowaniem magnetycznym należy za każdym razem
oczyścić dolną powierzchnię podstawy anteny i powierzchnię elementu nadwozia.
➢ Należy je umieścić bezpośrednio na płaskiej, stalowej powierzchni.
➢ Między podstawą magnetyczną i karoserią pojazdu nie powinien znajdować się żaden inny materiał oprócz podkładki ochronnej lub
bagażnika dostarczonego przez producenta podstawy anteny. Można w ten sposób uniknąć zmniejszenia siły magnesu i
jakiegokolwiek negatywnego wpływu na połączenie z płaszczyzną podłoża.
3.10.3 Antena sieci komórkowej (zależnie od modelu)
Antena na szybę musi być:
➢ bezpiecznie zamocowana i skierowana z dala od metalu, który mógłby odbijać sygnał;
➢ umieszczona w taki sposób, aby nie ograniczać widoczności kierowcy;
➢ zamontowana poza elementami grzewczymi przedniej szyby;
➢ zamontowana poza zasięgiem wycieraczek przedniej szyby.
13
4 Menu ekranowe (OSD) rejestratora MDR
W tym rozdziale opisano konfigurację rejestratora MDR.
Rejestrator MDR serii 500 firmy Brigade wyświetla ekran startowy.
Patrz Rys. 16 Ekran inicjowania rejestratora MDR 16. W tym okresie
rejestrator MDR przeprowadza kontrolę dysku w celu identyfikacji
wszelkich błędów plików i uszkodzonych sektorów. Dzięki temu
rejestrator omija te sektory podczas zapisu, co pozwala zachować
integralność danych.
W razie potrzeby rejestrator MDR podejmie próbę naprawy
uszkodzonych sektorów przed przejściem w stan nagrywania.
Rejestrator MDR serii 500 potrzebuje około 50 sekund, aby przejść
do stanu nagrywania po uruchomieniu silnika.
Ostrzeżenie:
Czas rozruchu niezbędny przed włączeniem
nagrywania w rejestratorze MDR serii 500 to około
50 sekund. Po załączeniu zapłonu należy odczekać co
najmniej 3 minuty. Firma Brigade nie odpowiada za
sytuacje, w których nagrania nie zostały
zarejestrowane w związku z czasem rozruchu. Istnieją
trzy metody informowania użytkownika o aktywnym
rejestrowaniu: świecące kontrolki niebieska dysku i
zielona karty SD; zaświecona dioda LED REC
rejestratora MDR; zaświecona dioda LED REC pilota
zdalnego sterowania (akcesorium opcjonalne).
4.1
Rys. 16 Ekran inicjowania rejestratora MDR 16
Menu OSD
Po wprowadzeniu zmian, użyj przycisku SAVE (Zapisz),
znajdującego się na dole każdej strony. Opuszczenie strony bez
zapisania ustawień, spowoduje utratę zmian.
Aby uzyskać dostęp do menu OSD, użyj prawego przycisku myszy
. Patrz Rys. 17 Skrócone menu 17. Ponowne kliknięcie tego
przycisku spowoduje, że wyświetlane menu OSD zostanie ukryte.
Prawego przycisku myszy można także użyć jako przycisku
szybkiego zakończenia.
Skrócone menu jest domyślnie wyświetlane w dolnej części
obszaru wyświetlania. Jeśli jednak przesłania ono jakieś ważne
informacje, można kliknąć menu OSD i przeciągnąć do góry lub w
dół, aby zmienić jego pozycję. Patrz Rys. 18 Zmiana pozycji
skróconego menu 18.
Rys. 17 Skrócone menu 17
W skróconym menu są dostępne trzy opcje widoku: Single
(Pojedynczy), Quad (Poczwórny) i 9-Split (9-krotny). Patrz Rys.
17 Skrócone menu 17, Rys. 19 Widok pojedynczy 19 i Rys. 20
Widok 9-krotny 20.
Dostęp do opcji Playback (Odtwarzanie) wymaga podania
danych logowania; ta opcja zostanie omówiona w Rozdziale 5
Wyszukiwanie nagrań.
Opcja Sys Info (Informacje o systemie) zostanie omówiona w
Rozdziale 8 Informacje systemowe.
Rys. 18 Zmiana pozycji skróconego menu 18
Rys. 19 Widok pojedynczy 19
Rys. 20 Widok 9-krotny 20
14
4.2
Logowanie
Domyślnie zdefiniowane są dwa konta: admin i user. Hasło do konta
admin to admin. Hasło do konta user to user.
Monitory powinny skalować wyjściowy obraz wideo z rejestratora
MDR automatycznie, ale niektóre modele tego nie robią. Jeśli
wyświetlany obraz jest częściowo obcięty, można ręcznie
wyregulować marginesy obrazu wyjściowego rejestratora MDR,
wybierając: Setup (Konfiguracja) -> Surveillance (Monitoring) -> Live
View (Widok na żywo) -> Preview (Podgląd) -> Margins Setup
(Marginesy). Dopilnuj, aby wszystkie białe obramowania były
widoczne. Patrz 7.2.1.1 Preview (Podgląd), aby uzyskać więcej
informacji.
Uwaga: Podczas dostępu do menu nagrywanie jest kontynuowane
bez przerw.
Rys. 16 Ekran logowania rejestratora MDR 21
Po pomyślnym zalogowaniu zostanie wyświetlone menu OSD. Patrz
Rys. 23 Struktura menu 23. Nawigacja w menu odbywa się przy
użyciu ruchów myszą i lewego przycisku. Więcej informacji — patrz
Rys. 7 Mysz MDR-MOUSE-01 7.
Opcja Language (Język) będzie obsługiwana w przyszłych
wersjach firmware rejestratora MDR.
Przed rozpoczęciem używania rejestratora MDR należy wczytać
domyślne ustawienia oraz wyczyścić całą historię.
Ustawienia domyślne przywraca się następująco: Setup
(Konfiguracja)→ Maintenance (Konserwacja)→ Reset (Resetuj)→
Factory Settings (Ustawienia fabryczne)→ Restore (Przywróć).
Wyczyść informacje o historii: System Info (Informacje
systemowe)→ History (Historia)→ Clean (Wyczyść).
Kompletną mapę menu OSD można znaleźć w rozdziale 12 Mapa
ekranowa.
Rys. 22 Domyślni użytkownicy rejestratora MDR 22
Po zalogowaniu zostanie wyświetlona struktura menu, jak pokazano
na Rys. 23 Struktura menu 23.
To menu składa się z następujących pozycji: Recordings Search
(Wyszukiwanie nagrań), System Information (Informacje o
systemie), Log Search (Wyszukiwanie w dzienniku), Setup
(Konfiguracja) i Logout (Wyloguj).
W menu OSD rejestratora MDR są dostępne przyciski pomocy
.
Wyświetlają one dodatkowe informacje dotyczące opcji, ustawień i
funkcji.
Rys. 23 Struktura menu 23
4.3
Logout (Wyloguj)
Opcja Logout (Wyloguj) służy do wylogowania użytkownika z
konta używanego w celu uzyskania dostępu do rejestratora MDR.
Pamiętaj, aby wylogować się po ukończeniu konfigurowania.
Rys. 24 Opcja Logout (Wyloguj) 24
15
5 Wyszukiwanie nagrań
Opcja Rec Search (Wyszukiwanie nagrań) umożliwia szukanie według
źródła, typu, kanału, daty, miesiąca, roku i godziny.
Opcję Source (Źródło) można wybrać w celu pobrania danych. Źródłem
może być dysk twardy (HDD), karta SD strumienia podrzędnego (Substream SD) lub karta SD strumienia głównego (Main Stream SD).
Domyślnie jest wybrana pozycja HDD. Nagrania na dysku twardym mają
wyższą jakość. Dla nich zwykle ustawia się wyższą rozdzielczość niż dla
danych zapisywanych na karcie SD strumienia podrzędnego. Strumień
podrzędny to nagranie w niższej rozdzielczości na karcie SD. Typy
danych zapisywanych na karcie SD zawierają tylko informacje
podstawowe.
Po wybraniu daty kliknij przycisk Next (Dalej).
Rys. 25 Przeszukiwanie nagrań 25
Następnie są wyświetlane wyniki wyszukiwania, patrz Rys. 26 Wyniki
wyszukiwania 26. Ustawienia opcji Video type (Typ wideo) to All
(Wszystko), Normal (Normalne) lub Alarm. Jeśli nie wiadomo, które
wybrać, wybierz All.
Opcja Channel (Kanał) pozwala wybrać kanał wideo, który chcesz
oglądać. Każdy kanał będzie wyświetlany na pełnym ekranie.
Po kliknięciu przycisku Search (Szukaj) zostaną wyświetlone znalezione
nagrania wideo. Patrz Rys. 27 Wyniki wyszukiwania wideo 27.
Rys. 26 Wyniki wyszukiwania 26
W tym oknie można będzie wybrać kanał i czas. Podczas odtwarzania
zostaną wczytane dane z zaznaczonych kanałów.
Po kliknięciu przycisku Playback (Odtwarzaj) rozpocznie się
odtwarzanie danych wideo z kanału 1 od początku w danym dniu.
Uwaga: Nie można odtwarzać nagrań wideo, które są zakodowane przy
użyciu innego formatu wideo niż format wynikający z bieżących
ustawień.(np. NTSC lub PAL) Należy przełączyć format wideo. W tym celu
wybierz Setup (Konfiguracja) -> Surveillance (Monitoring) -> Record
(Nagrywanie) -> General (Ogólne) -> Video Format (Format wideo).
Możesz kliknąć na osi czasu w żądanym miejscu lub wpisać czas przy
użyciu klawiatury numerycznej
. Przycisk
przeciągnąć do wybranego czasu przy użyciu myszy.
można
Rys. 27 Wyniki wyszukiwania wideo 27
przechodzenie do wcześniejszego/późniejszego momentu w
danym dniu.
pomniejszanie i powiększanie na osi czasu.
Podczas odtwarzania dostępne
są następujące funkcje:
Następny kanał
Wyświetlanie/ukrywanie
menu głośności
Wybór czasu przy
użyciu klawiatury numerycznej
Zwiększenie głośności
Zmniejszenie głośności
Wyciszenie dźwięku
Po kliknięciu przycisku Export
(Eksportuj) w oknie na Rys. 27
Wyniki wyszukiwania wideo 27,
zostanie wyświetlone okno
przedstawione na Rys. 29 Czas
rozpoczęcia eksportu 29.
Poprzedni kanał
Przewijanie x2 x4 x8 x16
Odtwarzanie/Pauza
Szybkie odtwarzanie do przodu
x2 x4 x8 x16
Wolne odtwarzanie do przodu
1/2 1/4 1/8 1/16
Odtwarzanie krokowe
Wstecz
Rys. 28 Odtwarzanie 28
Domyślnie jest wyświetlana oś
czasu dla całego dnia (24
godziny). Wpisz czas
rozpoczęcia eksportu i kliknij
Start time (Czas
rozpoczęcia). Patrz Rys. 29
Czas rozpoczęcia eksportu 29.
16
Wpisz czas zakończenia i kliknij
End time (Czas
zakończenia). Patrz Rys. 30
Czas zakończenia eksportu 30.
Zostanie wyświetlony czas
trwania i szacowana wielkość.
Patrz Rys. 31 Oszacowania
dotyczące eksportowania 31.
Rys. 29 Czas rozpoczęcia eksportu 29
Rys. 30 Czas zakończenia eksportu 30
Kiedy czasy rozpoczęcia i
zakończenia będą poprawne,
włóż zasilany z magistrali
koncentrator USB do gniazda
USB z przodu rejestratora
MDR. Następnie podłącz mysz
i pamięć USB do tego
koncentratora i kliknij Export
(Eksportuj).
Zostanie wyświetlone okno
szczegółów eksportu, patrz
Rys. 33 Szczegóły eksportu
33. Wybierz Proprietary
(Macierzysty) lub AVI. Format
macierzysty jest bezpieczny i
zawiera metadane, do jego
odtwarzania jest potrzebny
program MDR-Dashboard 5.
Format AVI można odtwarzać
w popularnych odtwarzaczach
multimediów, jak np. Windows
Media Player.
Rys. 33 Szczegóły eksportu 33
Rys. 31 Oszacowania dotyczące eksportowania 31
Rys. 32 Pasek postępu eksportowania 32
Mogą wystąpić błędy, na
przykład niewykrycie pamięci
zewnętrznej lub brak miejsca
w pamięci. W takim wypadku
odłącz pamięć USB i podłącz
ją ponownie lub podłącz
pamięć o większej
pojemności. Kliknij przycisk
Ok. Postęp eksportu będzie
wyświetlany w sposób
przedstawiony na Rys. 32
Pasek postępu eksportowania
32.
6 Log Search (Wyszukiwanie w dzienniku)
Opcja Log Search (Wyszukiwanie w dzienniku) umożliwia
szukanie według typu, daty, miesiąca, roku i godziny.
Po wybraniu żądanej daty, kliknij przycisk Next (Dalej).
W następnym oknie wpisz wartości w polach Start Time (Godzina
rozpoczęcia) i End Time (Godzina zakończenia) dla żądanego
okresu.
Możliwe wartości opcji Log Type (Typ dziennika) to Alarm,
Operation (Operacja) i Locked (Zablokowane). Dzienniki alarmów
obejmują dzienniki powiązane z wyzwalaczami wejścia/wyjścia,
przyciskiem paniki, szybkością, przyspieszeniem, zanikiem sygnału
wideo, detekcją zasłonięcia i strefą Geo-Fence. Dzienniki alarmów
można filtrować. Dzienniki operacji pokazują wszystkie dzienniki
powiązane z funkcjami rejestratora MDR, patrz Rys. 36 Dziennik
operacji 36. Dzienniki zablokowane pokazują dzienniki powiązane z
plikami, które zostały zablokowane przez użytkownika. Jest to
konfigurowane przez użytkownika.
Rys. 34 Wyszukiwanie w dzienniku 34
17
Rys. 35 Szczegóły dziennika 35
Rys. 36 Dziennik operacji 36
7 Setup (Konfiguracja)
W tym rozdziale opisano konfigurację rejestratora MDR. Ustawienia powiązane z podstawową konfiguracją, monitoringiem, zdarzeniami,
alarmami i konserwacją. Wszystkie ustawienia są zapisywane w stacji dokującej rejestratora MDR. To oznacza łatwą wymianę modułów
przenośnej obudowy MCU (Mobile Caddy Unit), o ile rejestracja pojazdów zostanie ukończona.
7.1
Basic Setup (Konfiguracja podstawowa)
Po wprowadzeniu zmian, użyj przycisku SAVE (Zapisz), znajdującego się na dole każdej strony.
Ostrzeżenie: Opuszczenie strony bez zapisania ustawień, spowoduje utratę zmian.
7.1.1
Informacje rejestracyjne
7.1.1.1 Vehicle Information (Informacje o pojeździe)
Vehicle Registration (Rejestracja pojazdu) to
ważne pole, które powinno być zawsze wypełnione.
Rejestracja pojazdu jest zapisana w stacji dokującej, a
następnie kopiowana do bieżących nagrań w jednostce
MCU. To pozwala zidentyfikować pojazd, w którym
znajdowała się jednostka MCU w czasie nagrywania.
Jest to kluczowa informacja, jeśli jednostki MCU są
stosowane wymiennie w pojazdach floty.
Pole Vehicle registration jest zwykle używane we
flotach, liniach autobusowych, gdzie pojazd ma
przypisany numer floty. Można go wpisać w tym polu,
aby pomóc w identyfikacji pojazdu.
Rys. 37 Karta Vehicle Info (Informacje o pojeździe) 37
7.1.1.2 Informacje o kierowcy
Pole Driver Number (Numer kierowcy) jest zwykle
używane we flotach i liniach autobusowych, gdzie
kierowca ma przypisany numer. Można go wpisać w tym
polu, aby pomóc w identyfikacji kierowcy w razie
wypadku.
Można wypełnić pole Driver Name (Nazwisko
kierowcy), co ułatwi powiązanie nazwiska kierowcy z
jego numerem.
Rys. 38 Karta Driver Info (Informacje o kierowcy) 38
18
7.1.2
Time Setup (Konfiguracja czasu)
7.1.2.1 General (Ogólne)
W polu Date Format (Format daty) można ustawić w
wartość DAY/MONTH/YEAR (DZIEŃ/MIESIĄC/ROK),
YEAR-MONTH-DAY (ROK-MIESIĄC-DZIEŃ) lub
MONTH/DAY/YEAR (MIESIĄC/DZIEŃ/ ROK). Wartość
domyślna to DAY/MONTH/YEAR.
W polu Time Format (Format czasu) można ustawić
wartość 24 godziny lub 12 godzin. Domyślna wartość
wynosi 24 godziny.
Opcja Time Zone (Strefa czasowa) obejmuje
globalne strefy czasowe. Wartość domyślna to (GMT)
DUBLIN, EDINBURGH, LONDON.
Na większości stron ustawień znajduje się przycisk
Default (Domyślne). To umożliwia łatwe przywracanie
tych opcji do ustawień fabrycznych
Rys. 39 Konfiguracja czasu 39
7.1.2.2 Time Sync (Synchronizacja czasu)
W polu Date/Time (Data/Godzina) można ręcznie
wpisać wartość.
Pole wyboru GPS powinno być zaznaczone, a antena
GPS powinna być umieszczona w pojeździe w miejscu,
w którym sygnał będzie łatwo dostępny. To najprostsza i
najbardziej niezawodna opcja.
Opcja NTP sync (Synchronizacja NTP) odnosi się do
sieciowego protokołu czasu używanego do
synchronizacji czasu urządzenia z serwerem NTP. Tej
opcji należy używać tylko w przypadku rejestratorów
MDR z łącznością komórkową lub Wi-Fi.
Uwaga: Kiedy opcje GPS NTP są włączone
jednocześnie, GPS ma najwyższy priorytet. Tylko
jeśli moduł GPS ulegnie awarii, rejestrator MDR
będzie synchronizował czas z serwerem NTP.
Rys. 40 Time Sync 40
7.1.2.3 DST (Daylight Saving Time — Czas letni)
Pozwala wpisać datę i godzinę przejścia na czas letni. W Polsce
jest to ostatnia niedziela marca o godzinie 2:00 w nocy oraz
ostatnia niedziela października o godzinie 3:00 w nocy. Należy
wprowadzić datę i godzinę aktualną w kraju, w którym będzie
użytkowany pojazd. Gdy czas letni nie obowiązuje, należy
wyłączyć opcję DST.
Domyślnie pole Enable (Włącz) jest zaznaczone. To ustawienie
określa, czy czas letni jest aktywny.
Opcja Start (Początek) określa miesiąc, datę, dzień tygodnia i
godzinę rozpoczęcia czasu letniego. Domyślnie ustawiony jest
czas letni Wielkiej Brytanii. Jeśli strefa czasowa zostanie zmieniona
na inną niż Wielkiej Brytanii, konieczna będzie odpowiednia zmiana
ustawień czasu letniego.
Rys. 41 Ustawienia czasu letniego 41
Opcja End (Koniec) określa miesiąc, datę, dzień tygodnia i
godzinę zakończenia czasu letniego.
7.1.3
Power (Zasilanie)
7.1.3.1 On/Off (Wł./Wył.)
Opcja On/Off Mode (Tryb wł./wył.) ma trzy różne tryby:
IGNITION (Zapłon), TIMER (Zegar) i IGNITION OR TIMER (Zapłon
lub zegar).
Ta opcja określa warunki włączenia rejestratora MDR. Domyślnie
wybrane ustawienie to IGNITION (ZAPŁON ), co oznacza, że
rejestrator MDR włącza się po odebraniu sygnału zapłonu (żółty
przewód).
Uwaga: Nie należy używać trybu zegara przez dłuższy czas,
ponieważ może to uszkodzić akumulator w pojeździe.
Opcja Non-stop umożliwia nieograniczone w czasie nagrywanie
przez rejestrator MDR. Włączenie tej opcji spowoduje wyłączenie
opcji Shutdown Delay (Opóźnienie wyłączenia).
Rys. 42 Tryb włączania/wyłączania 42
Ostrzeżenie:
Długotrwałe używanie rejestratora MDR
przy wyłączonym silniku może spowodować wyczerpanie
akumulatora pojazdu. Zaleca się włączenie opcji Low Voltage
Protection (Ochrona przed spadkiem napięcia). Więcej
informacji, patrz 7.1.3.2 Voltage (Napięcie).
19
Opcja Shutdown Delay (Opóźnienie wyłączenia) odnosi się
do okresu, przez który rejestrator MDR pozostanie włączony i
będzie nagrywać, po wyłączeniu zapłonu. Zakres wartości wynosi
od 0 do 86399 sekund (24 godziny). Domyślna wartość wynosi
600 sekund (5 minut).
Pole Timer From (Zegar od) staje się aktywne po wybraniu
trybu włączania/wyłączania, w którym jest używany zegar.
7.1.3.2 Voltage (Napięcie)
Pole wyboru Low Voltage Protection (Ochrona przed
spadkiem napięcia) jest domyślnie niezaznaczone. Ta opcja jest
ważna, ponieważ chroni akumulator w pojeździe przed
uszkodzeniem. W przypadku korzystanie z funkcji nagrywania nonstop i długiego opóźnienia wyłączenia należy pamiętać o włączeniu
tej funkcji.
W polu Low Voltage (Niskie napięcie) określa się poziom
napięcia, który jest niebezpiecznie niski. W przypadku pojazdu z
instalacją 24 V limity wynoszą od 21 do 23,5 V. W przypadku
pojazdu z instalacją 12 V limity wynoszą od 8 do 11,5 V.
W polu Start-up Voltage (Napięcie uruchamiania) należy
podać minimalne napięcie, przy którym rejestrator MDR może się
włączyć. W przypadku pojazdu z instalacją 24 V limity wynoszą od
24 do 26 V. W przypadku pojazdu z instalacją 12 V limity wynoszą
od 12 do 14 V.
Rys. 43 Karta Voltage (Napięcie) 43
Observe Time (Czas występowania) to czas, przez który musi
występować niskie napięcie. Ma to na celu ignorowanie nagłych i
krótkotrwałych spadków napięcia.
Shutdown Delay (Opóźnienie wyłączenia) to czas, którego
odmierzanie rozpoczyna się po upływie czasu występowania. Ten
czas jest wyświetlany w menu OSD rejestratora MDR. Skrót LV
oznacza „Low Voltage” (Niskie napięcie). Patrz Rys. 44 Opóźnienie
wyłączenia przy niskim napięciu 44.
Opcji Low Volt Upload (Przesyłanie przy niskim napięciu) —
przewiń w dół menu OSD, używając przycisku
— można użyć
tylko w przypadku rejestratora MDR z łącznością przez sieć
komórkową lub Wi-Fi. Korzystanie z tej funkcji wymaga użycia
oprogramowania MDR Server. Kiedy rejestrator MDR wykryje niski
poziom napięcia, wyśle dane do serwera MDR Server, gdzie
zostaną one zapisane. Tam można będzie je później przejrzeć.
Zależnie od modelu rejestratora MDR.
Rys. 44 Opóźnienie wyłączenia przy niskim
napięciu 44
Proponowane ustawienia ochrony przed spadkiem napięcia dla
akumulatorów kwasowo-ołowiowych (uwaga: należy sprawdzić,
czy są one odpowiednie dla konkretnego pojazdu):
Pojazdy z instalacją 12 V
Niskie napięcie: 11,7 V
Napięcie rozruchu: 12,5 V
Czas monitorowania: 15 minut
Opóźnienie wyłączenia: 5
minut
7.1.4
Pojazdy z instalacją 24 V
Niskie napięcie: 23,7 V
Napięcie rozruchu: 24,5 V
Czas monitorowania: 15 minut
Opóźnienie wyłączenia: 5
minut
User Setup (Konfiguracja użytkownika)
Menu Idle Time (Czas bezczynności menu) odnosi się do
okresu, przez który menu pozostaje aktywne, a użytkownik
zalogowany. Po upływie tego okresu rejestrator MDR
wylogowuje użytkownika.
Username (Nazwa użytkownika) to nazwa używana do
zalogowania się do rejestratora MDR. Domyślnie zdefiniowane
są dwie nazwy użytkownika: admin i user.
User Group (Grupa użytkowników) reprezentuje poziom
dostępu do menu OSD rejestratora MDR. Są tylko dwa
rodzaje: Admin (Administrator) i Normal User (Zwykły
użytkownik). Administrator ma dostęp do wszystkich ustawień i
funkcji. Zwykły użytkownik ma dostęp ograniczony do
informacji o systemie, odtwarzania oraz eksportowania
dzienników i nagrań wideo.
Rys. 45 User Setup (Konfiguracja użytkownika) 45
Przycisk Add (Dodaj) służy do tworzenia dodatkowych kont
użytkowników. Maksymalnie mogą istnieć trzy konta
użytkownika.
Przycisk Edit (Edytuj) służy do zmiany informacji na koncie
bieżącego użytkownika.
Aby logować się bez konieczności podawania hasła, należy
zapisać konto użytkownika z pustym hasłem.
20
7.1.5
Network (Sieć)
7.1.5.1 Ethernet
Karta sieci Ethernet może uzyskiwać adres na dwa
sposoby: z serwera DHCP i przez przypisanie adresu
statycznego.
DHCP Mode (Tryb DHCP) oznacza, że karta
rejestratora MDR uzyskuje adres IP z sieci.
Static IP (Statyczny adres IP) służy do określenia
adresu i innych danych, których ma używać karta
sieciowa w rejestratorze MDR.
IP Address (Adres IP) określa adres karty sieciowej w
protokole IP. Ten adres pozwala uzyskać dostęp do
menu Ethernet w rejestratorze MDR przez przewód sieci
LAN. Zaleca się zwrócenie o pomoc i informacje do
wewnętrznego działu IT.
Rys. 46 Karta Ethernet 1 46
Subnet Mask (Maska podsieci) służy do identyfikacji
adresu sieciowego adresu IP. Wartość domyślna to
255.255.255.000.
Gateway (Brama) pomaga w kierowaniu ruchem
sieciowym. Wartość domyślna to 192.168.001.254.
Obtain DNS Automatically (Uzyskaj adres
serwera DNS automatycznie) odnosi się do systemu
nazw domen. Serwer DNS przekształca adresy
internetowe podawane przez użytkowników w faktyczne
adresy IP serwerów. Kiedy rejestrator MDR próbuje
uzyskać adres siebie z serwera DHCP, jednocześnie
próbuje przetłumaczyć adres.
Use Following DNS (Użyj następującego serwera
DNS) określa adresy serwerów DNS, których będzie
używał rejestrator MDR niezależnie od serwera DNS
używanego przez serwer DHCP.
Preferred DNS Server (Preferowany serwer DNS)
domyślnie 008.008.008.008.
Alternate DNS Server (Alternatywny serwer DNS)
domyślnie 008.008.004.004.
Rys. 46 Karta Ethernet 2 47
7.1.5.2 Ports (Porty)
Web Port (Port sieci Web) jest używany, kiedy
komputer łączy się ze stroną Ethernet w rejestratorze
MDR. Jeśli wartość będzie nieprawidłowa, strona sieci
Web nie otworzy się. Wartość domyślna to 80.
Rys. 48 Karta Ports (Porty) 48
7.1.5.3 Wi-Fi
Te ustawienia zależą od posiadanego modelu rejestratora MDR. Wymagany
jest model z obsługą łączności bezprzewodowej.
Enable (Włącz) służy do włączania i wyłączania modułu Wi-Fi. Po włączeniu
aktywne stają się ustawienia poniżej.
SSID identyfikator zestawu usług. Służy do identyfikacji bezprzewodowej sieci
LAN i zwykle jest unikatowy na danym obszarze. W tym polu należy wpisać
nazwę sieci bezprzewodowej, z którą ma się łączyć rejestrator MDR.
Encryption (Szyfrowanie) określa protokoły używane do ochrony sieci.
Rejestrator MDR obsługuje protokoły WEP i WPA/WPA2. Zaleca się używanie
protokołu WPA2, ponieważ jest najnowszy i tym samym najbezpieczniejszy. W
wartości jest rozróżniana wielkość liter.
Password (Hasło) to hasło do sieci bezprzewodowej, należy je wpisać
uważnie, ponieważ w haśle jest rozróżniana wielkość liter.
Rys. 49 Karta Wi-Fi 1 49
21
Static IP (Statyczny adres IP) służy do włączania i wyłączania modułu Wi-Fi.
Po włączeniu aktywne stają się ustawienia poniżej.
IP Address (Adres IP) określa adres modułu sieci bezprzewodowej w
protokole IP. Ten adres służy do dołączania do sieci bezprzewodowej.
Subnet Mask (Maska podsieci) służy do identyfikacji adresu sieciowego
adresu IP. Wartość domyślna to 255.255.255.000.
Gateway (Brama) pomaga w kierowaniu ruchem sieciowym.
Rys. 49 Karta Wi-Fi 2 50
7.1.5.4 Mobile Network (Sieć komórkowa)
Te ustawienia zależą od posiadanego modelu rejestratora MDR. Wymagany
jest model z obsługą sieci komórkowej.
Enable (Włącz) służy do włączania i wyłączania modułu sieci komórkowej.
Po włączeniu aktywne stają się ustawienia poniżej.
Server Type (Typ serwera) to pole wypełniane automatycznie; wskazuje na
rodzaj połączenia z siecią komórkową.
Network Type (Typ sieci) odnosi się do typu połączenia z siecią
komórkową używanego przez rejestrator MDR do łączenia z Internetem.
Obecnie najszybsze są połączenia 4G.
APN — nazwa punktu dostępu (ang. Access Point Name). Te informacje są
zależne od sieci operatora komórkowego.
Username (Nazwa użytkownika) — należy ją uzyskać od dostawcy karty
SIM.
Rys. 52 Karta Mob Net (Sieć komórkowa) 1
51
Password (Hasło) — należy je uzyskać od dostawcy karty SIM.
Access Number (Numer dostępu) — numer telefonu, który należy wybrać
w celu połączenia z siecią. Wartość domyślna to *99#
Certification (Certyfikacja) — tryb uwierzytelniania, do wyboru wartość
CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) lub PAP (Password
Authentication Protocol). Należy wybrać wartość CHAP, ponieważ ten protokół
uwierzytelniania jest bezpieczniejszy. To ustawienie jest wybierane przez
operatora sieci.
SIM Phone Number (Nr telefonu SIM) — to pole nie jest wymagane.
Można w nie wprowadzić numer telefonu z karty SIM znajdującej się w
rejestratorze MDR, aby móc go użyć w przyszłości.
Rys. 52 Karta Mob Net (Sieć komórkowa) 2
52
7.1.5.5 Server (Serwer)
Centre Server (Serwer centrum) — komputer, na którym działa
oprogramowanie MDR Server. Można zapisać maksymalnie 6 serwerów
centrum.
Add (Dodaj) — dodaje kolejny serwer centrum, zostaje wyświetlona nowa
pusta strona z nowym numerem.
Delete (Usuń) — usuwa obecnie wyświetlany serwer centrum.
ON (WŁ.) — włącza bieżący serwer centrum.
Protocol Type (Typ protokołu) — odnosi się do protokołu używanego
przez rejestrator MDR do wysyłania swoich danych (wideo i metadane) do
serwera MDR Server. Domyślnie ta opcja ma wartość MDR5. Wartość
Maintenance (Konserwacja) nie jest obecnie używana.
Network Mode (Tryb sieci) — dotyczy modułu komunikacji sieciowej
używanego do komunikacji z serwerem MDR Server. Dostępne wartości to
Ethernet, Mobile Network (Sieć komórkowa) i Wi-Fi. Te zagadnienia
szczegółowo omówiono w podręczniku MDR 500 Series Network Connectivity
SW&Infrastructure Manual. Można go znaleźć w witrynie firmy Brigade.
Rys. 53 Karta Server (Serwer) 1 53
22
MDR Server IP (Adres IP serwera MDR Server) — publiczny adres IP
zapory sieciowej, która kieruje wszelki ruch do komputera serwera lub na
adres IP komputera serwera, na którym działa oprogramowanie MDR Wi-Fi
Server.
MDR Server Port (Port serwera MDR Server) — służy do dostępu
urządzenia do serwera. Wartość domyślna to 5556.
Media Server IP (Adres IP serwera Media Server) — powinien być taki
sam jak adres IP serwera MDR Server.
Media Server Port (Port serwera Media Server) — powinien być taki sam
jak port serwera MDR Server. Wartość domyślna to 5556.
Rys. 53 Karta Server (Serwer) 2 54
7.2
7.2.1
Surveillance (Monitoring)
Live View (Podgląd na żywo)
7.2.1.1 Preview (Podgląd)
Uwaga:
nagrania.
Funkcje MIRROR (Lustro) i FLIP VERTICAL (Odbij w pionie) zakłócają zarówno widok na żywo, jak i widok
Live Audio (Dźwięk na żywo) — służy
do przesyłania w czasie rzeczywistym
dźwięku z mikrofonu kamery do
głośników w monitorze. Domyślnie ta
opcja jest wyłączona.
Image Setup (Regulacja obrazu) —
służy do regulowania następujących
parametrów: BRIGHTNESS (Jasność),
CONTRAST (Kontrast), COLOUR (Kolor)
i SATURATION (Nasycenie). Domyślnie
wszystkie ustawienia mają wartości
środkowe (31). Każdy kanał można
regulować osobno. Wszystkie ustawienia
(z wyjątkiem lustra i odbicia w pionie)
można łatwo zduplikować do innych
kanałów, używając przycisku COPY TO
(Kopiuj do). Ustawienia MIRROR (Lustro)
Rys. 55 Karta Preview (Podgląd) 55
Rys. 56 Regulacja obrazu 56
i FLIP VERTICAL (Odbij w pionie)
można również konfigurować dla
poszczególnych kanałów.
Margins (Marginesy) — służy do regulacji obrazu
wyświetlanego przez rejestrator MDR; te ustawienia należy
wyregulować najpierw. Wartości domyślne to: MARGIN-TOP
(Margines góra) = 14, MARGIN-BOTTOM (Margines dół) = 8,
MARGIN-LEFT (Margines lewa) = 34 a MARGIN-RIGHT
(Margines prawa) = 33.
Start-up Screen (Ekran startowy) — odnosi się do
konfiguracji, która zostanie wyświetlona, po pełnym rozruchu
rejestratora MDR. Dostępne wartości to SINGLE (Pojedynczy),
QUAD (Poczwórny) i 9-SPLIT (9-krotny). Domyślnie dla 4kanałowego rejestratora MDR wybierana jest wartość Quad, a
dla 8-kanałowego — 9-split.
Channel (Kanał) — kontroluje kamery, które mają być
wyświetlane na ekranie startowym. Jeśli kamery IP są
połączone, ale numery 5 i 6 nie są zaznaczone, kamera IP nie
zostanie wyświetlona.
Rys. 57 Okno Margins (Marginesy) 57
7.2.1.2 Autoscan (Autoskanowanie)
Autoscan Enable (Włącz
autoskanowanie) — musi być
zaznaczone, aby wszystkie opcje były
aktywne.
Screen (Ekran) — służy do
identyfikacji różnych widoków
autoskanowania.
Delete (Usuń) — usuwa widoki
autoskanowania.
Edit Screen (Edytuj ekran) —
służy do konfiguracji widoków
autoskanowania.
Rys. 58 Karta Autoscan
(Autoskanowanie) 58
Rys. 59 Okno Edit Screen (Edytuj
ekran) 59
23
Mode (Tryb) — odnosi się do opcji
układu, jak np. pojedynczy,
poczwórny, 9-krotny (tylko dla 8
kanałów).
Layout (Układ) — służy do wyboru
uporządkowania kanałów.
Duration (Czas trwania) — czas
wyświetlania autoskanowania. 1–300
sekund.
7.2.1.3 Live OSD (OSD na żywo)
Dotyczy informacji wyświetlanych przez
cały czas w widoku monitora na żywo.
Dostępne opcje: Date/Time
(Data/Godzina), Vehicle Reg
(Rejestracja pojazdu), Alarm, Vehicle
Num (Numer pojazdu), Recording State
(Stan nagrywania), Speed (Prędkość),
GPS, Channel name (Nazwa kanału) i
G-Force (Przyspieszenie).
Pozycję każdego menu OSD na żywo
można zmienić, używając przycisku
Setup (Konfiguracja). Pozycja w stanie
nagrywania jest ustalona i nie można jej
zmienić. To będzie wyświetlane na
ekranie ustawień.
7.2.2
Rys. 60 Karta Live OSD (OSD na
żywo) 60
Rys. 61 Pozycja menu OSD na żywo 61
Record (Nagrywanie)
7.2.2.1 General (Ogólne)
Video Format (Format wideo) — służy do produkowania
formatu wideo. Dostępne opcje to PAL - AHD lub NTSC - AHD.
Domyślnie jest wybrana opcja PAL. To ustawienie obowiązuje
w odniesieniu do wszystkich wejść kamery.
Uwaga: Monitory firmy Brigade automatycznie wykrywają te
standardy.
HDD/SD Overwrite (Nadpisywanie na dysku/karcie SD) —
określa, czy dane na dysku twardym i na karcie SD będą
nadpisywane. Dostępne opcje to BY CAPACITY (Wg pojemności),
BY DAYS (Wg dni) i NEVER (Nigdy). Domyślnie jest wybrana opcja
BY CAPACITY (Wg pojemności), co oznacza, że po upływie czasu
przechowywania zablokowane pliki zostaną automatycznie
odblokowane i nadpisane. Gdy na dysku twardym pozostanie 4 GB
wolnego miejsca (lub 1 GB na karcie SD), starsze nagrania będą
usuwane i zastępowane przez nowe. Opcja NEVER (Nigdy)
oznacza dezaktywację nadpisywania. Rejestrator MDR przestanie
nagrywać dane, gdy na dysku twardym pozostaną tylko 2 GB
wolnego miejsca. Należy wtedy wymienić pamięć masową lub
ręcznie usunąć nagrania.
Rys. 62 Menu Record (Nagrywanie) 62
Locked file retention (Przechowywanie zablokowanych
plików) — czas (w dniach), przez który rejestrator MDR nie może
nadpisywać alarmów. Po upływie tego czasu zablokowane pliki są
automatycznie odblokowywane i usuwane.
Alarm Pre-recording (Nagrywanie przed alarmem) —
określa czas nagrywania przed alarmem. Jest ona dodawana przed
faktyczną aktywacją alarmu. Jeśli na przykład opcja ALARM PREREC (Nagrywanie przed alarmem) ma wartość 10 minut, a alarm
o czasie trwania 5 minut zostanie wyzwolony o godzinie 16:00
i opcja ALARM POST REC (Nagrywanie po alarmie) wynosi
180 sekund, nagranie rozpocznie się o 15:50 i zakończy po 16:08.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 7.4 Alarms (Alarmy).
ALARM PRE-REC TIME
ALARM ALARM POST REC
(NAGRYWANIE PRZED
(NAGRYWANIE PO
ALARMEM)
ALARMIE)
15:50
16:00
16:05
16:08
7.2.2.2 HDD
Te ustawienia służą do ustawiania rozdzielczości, szybkości klatek i
jakości, niezależnie dla poszczególnych kanałów.
Channel (Kanał) — służy do identyfikacji kanału. Od 1 do 6 dla
modeli 4-kanałowych i od 1 do 12 dla modeli 8-kanałowych.
Channel Name (Nazwa kanału) — 8-znakowa nazwa, z którą
może być powiązany kanał kamery. Może ona składać się z małych i
dużych liter oraz cyfr. Wyświetlane w menu OSD na żywo.
Enable Recording (Włącz nagrywanie) —
aktywuje/dezaktywuje kanał kamery. Opcja powinna być używana,
gdy nie wszystkie kanały kamer są używane, aby uniknąć błędów
utraty sygnału wideo. W przypadku rejestratora MDR z 4 kamerami
24
kanały 5 i 6 nie są dostępne. W przypadku rejestratora MDR z 8
kamerami kanały 9–12 nie są dostępne. Jest to przeznaczone do
wykorzystania w przyszłości.
Rys. 65 Karta HDD 1 63
Resolution (Rozdzielczość) — pozwala wybrać rozdzielczość
każdego kanału. Opcje są regulowane automatycznie na podstawie
wejść kamer. Dostępne opcje: CIF (najniższa), WCIF, HD1, WHD1,
D1, WD1 i AHD (720p i 1080p) (najwyższa). Dla modeli 4kanałowych można ustawić rozdzielczość FULL HD 1920x1080
@25 kl./s (PAL) / @30 kl./s (NTSC). Dla modeli 8-kanałowych
można ustawić rozdzielczość FULL HD 1920x1080 @12 kl./s (PAL) /
@ 15 kl./s (NTSC). Ustawienie domyślne to D1. Ustawienie AHD
będzie widoczne tylko wtedy, gdy do rejestratora MDR zostanie
podłączona kamera AHD. Dodatkowe informacje o każdej
rozdzielczości można znaleźć w rozdziale 18 Specyfikacje.
Frame Rate (Szybkość klatek) — pozwala wybierać różną liczbę
klatek na sekundę dla różnych kanałów, zależnie od ustawienia
rozdzielczości. Dostępne wartości to 1–25 dla PAL i 1–30 dla NTSC.
Wartość domyślna to 20.
Quality (Jakość) — do wyboru 8 poziomów. Poziom 1 to
najlepsza jakość, natomiast poziom 8 to najgorsza jakość.
Record Mode (Tryb uruchamiania) — dostępne są trzy tryby,
wszystkie tryby wymagają użycia sygnału IGNITION (Zapłon) lub
zaprogramowania automatycznego uruchamiania na podstawie
zegara:
• NORMAL (Zwykły) — umożliwia ciągłe nagrywanie od chwili
włączenia aż do wyłączenia urządzenia. Ten tryb obejmuje
nagrywanie wywołane alarmem.
• ALARM — w tym trybie nagrywanie jest włączane w wyniku
wyzwolenia alarmu. Alarmy można skonfigurować tak, aby
były aktywowane wyzwalaczami albo innymi alarmami (na
przykład za duża/mała prędkość, wartość przyspieszenia,
przycisk paniki itp.).
• TIMER (Zegar) — pozwala skonfigurować przedziały czasu,
w których jest aktywowane nagrywanie. Instrukcje dotyczące
programowania przedziałów czasu można znaleźć w mapie
menu OSD.
Rys. 65 Karta HDD 2 64
Audio (Dźwięk) — po włączeniu pozwala użytkownikom
włączać/wyłączać nagrywanie dźwięku w poszczególnych kanałach
kamery. Wartość ustawienia zależy od tego, czy podłączone kamery
są wyposażone w mikrofony.
Record Rate (Szybkość nagrywania) — można wybrać
ustawienie Normal (Zwykła) lub I-Frame (Ramka I-frame). Opcja IFrame pozwala nagrywać 1 klatkę na sekundę we wszystkich
kanałach w celu zaoszczędzenia miejsca. Należy jednak pamiętać,
że wpływa to na pogorszenie płynności odtwarzania.
Alarm Quality (Jakość alarmu) — do wyboru 8 poziomów.
Poziom 1 to najlepsza jakość, natomiast poziom 8 to najgorsza
jakość. Firma Brigade zaleca używanie najwyższej jakości podczas
nagrywania alarmów, tak aby obraz był bardziej szczegółowy.
Rys. 65 Karta HDD 3 65
Encode Mode (Tryb kodowanie) — pozwala wybierać między
stałą szybkością transmisji bitów (CBR, Constant Bit Rate) oraz
zmienną szybkością transmisji bitów (VBR, Variable Bit Rate).
Różnica między tymi ustawieniami jest minimalna, ponieważ
zmienna prędkość nie jest wydajna ze względu na wykorzystanie
większej mocy obliczeniowej. Może również wprowadzać widoczne
artefakty z powodu stosowania wyższych współczynników
kompresji.
7.2.2.3 SD
Record Storage (Pamięć nagrywania) — dostępne ustawienia
do Internal SD (Wewnętrzna karta SD) lub FPB SD (Karta SD w
obudowie ognioodpornej). Obudowa ognioodporna (akcesorium
opcjonalne) jest podłączana do portu USB-B z tyłu
rejestratora MDR. Domyślnie jest wybrana wewnętrzna karta SD.
Record Mode (Tryb nagrywania) — ustawienia to Sub-stream
(Strumień podrzędny), HDD (Main Stream) (Dysk twardy — główny
strumień), Alarms (HDD) (Alarmy — dysk twardy) i None (Brak).
Domyślnie jest wybrany strumień podrzędny. Wybierz ustawienie
NONE (Brak), jeśli w urządzeniu nie ma karty SD. Dane na karcie
SD zawierają tylko informacje o klatkach. Po wybraniu trybu
nagrywania zaznacz kanał, który chcesz nagrywać na karcie SD.
Opcja strumienia podrzędnego pozwala wyregulować parametry
dźwięku, ustawić rozdzielczość, szybkość klatek i jakość. Ustawienia
można łatwo kopiować do wszystkich kanałów przy użyciu przycisku
Copy To (Kopiuj do).
Rys. 66 Karta SD 66
25
Tryb HDD (Main Stream) (Dysk twardy — strumień główny) skopiuje
ustawienia nagrywania na dysku twardym na kartę SD.
Wybór ustawienia Alarms (HDD) (Alarmy — dysk twardy)
spowoduje, że tylko alarmy będą nagrywane na kartę SD.
Uwaga: W przypadku wymiany karty SD lub dysku twardego nowe
nośniki należy przed użyciem sformatować w
rejestratorze MDR.
Setup (Konfiguruj) — pozwala skonfigurować poniższe funkcje dla
każdego kanału na karcie SD. Patrz Rys. 67 Okno konfiguracji karty
SD 67. Wszystkie poniższe funkcje są powiązane z opcją strumienia
podrzędnego. Nie dotyczą one trybów HDD (Main Stream) (Dysk
twardy — strumień główny) ani Alarms (HDD) (Alarmy — dysk
twardy).
Enable (Włącz) — określa kanały, z których strumień podrzędny
wideo będzie zapisywany na karcie SD. W przypadku rejestratora
MDR z 4 kamerami kanały 5 i 6 nie są dostępne. Jest to
przeznaczone do wykorzystania w przyszłości.
Audio (Dźwięk) — po włączeniu pozwala użytkownikom
włączać/wyłączać nagrywanie dźwięku w poszczególnych kanałach
kamery. Wartość ustawienia zależy od tego, czy podłączone kamery
są wyposażone w mikrofony.
Rys. 67 Okno konfiguracji karty SD 67
Resolution (Rozdzielczość) — można ustawić indywidualnie dla
kanałów. Dostępne ustawienia: QCIF, CIF, HD1, D1, AHD (720p i
1080p). Te opcje zależą od sygnału na wejściu rejestratora MDR.
Frame Rate (Szybkość klatek) — pozwala wybierać różną liczbę
klatek na sekundę dla różnych kanałów, zależnie od ustawienia
rozdzielczości. Dostępne wartości to 1–25 dla PAL i 1–30 dla NTSC.
Quality (Jakość) — do wyboru 8 poziomów. Poziom 1 to
najlepsza jakość, natomiast poziom 8 to najgorsza jakość. Firma
Brigade zaleca używanie najwyższej jakości podczas nagrywania
alarmów, tak aby obraz był bardziej szczegółowy.
Copy to (Kopiuj do) — pozwala kopiować ustawienia do
wszystkich kanałów lub do indywidualnych kanałów.
7.2.2.4 Record OSD (Nagrywanie informacji tekstowych)
Karta Record OSD dotyczy informacji, które będą „wypalane”
bezpośrednio na obrazie wideo. To oznacza, że w przypadku użycia
formatu AVI jako opcji eksportu, aktywne informacje będą widoczne
na obrazie.
Dostępne opcje: Date/Time (Data/Godzina), Vehicle Reg
(Rejestracja pojazdu), Channel name (Nazwa kanału), G-Force
(Przyspieszenie), Speed (Prędkość), GPS, Vehicle Num (Numer
pojazdu) i Alarms (Alarmy).
Pozycję każdego menu OSD na żywo można zmienić, używając
przycisku Setup (Konfiguracja).
Domyślnie włączone są opcje DATE/TIME, VEHICLE REG,
CHANNEL NAME, SPEED i ALARMS.
Rys. 68 Karta Record (Nagrywanie informacji
tekstowych) 68
7.2.3
IP Camera Setup (Konfiguracja kamery IP)
Kamery IP są obecnie nieobsługiwane. W celu podłączenia kamer
IP do tego rejestratora MDR, konieczny jest przełącznik z obsługą
zasilania przez Ethernet (POE).
Umożliwia on podłączenie 2 kamer IP do 4-kanałowego rejestratora
MDR i 4 kamer IP do rejestratora 8-kanałowego.
Aby włączyć kanał lub użyć opcji FAST SETUP (Szybka
konfiguracja), kamera IP musi już być podłączona.
Domyślne ustawienie opcji LOCAL ADDRESS (Adres lokalny) to
10.100.100.1
Rys. 69 Menu IPC Setup (Konfiguracja kamery IP) 69
26
7.3
7.3.1
Events (Zdarzenia)
General (Ogólne)
7.3.1.1 I/O (We/Wy)
IO Number (Numer we/wy) — numer czujnika wejściowego. Jest 8 wejść
wyzwalających. Jest to skorelowane z fizycznymi żyłami przewodu MDR-IO01.
IO Description (Opis we/wy) — dodatkowe informacje. Zwykle wypełnia
je instalator, aby pomóc w identyfikacji wejścia wyzwalającego w przyszłości.
Maks. 8 znaków alfanumerycznych. Wypełnienie tego pola jest ważne, jest
ono wyświetlane pod opisem alarmów w dzienniku zdarzeń w
oprogramowaniu MDR-Dashboard 5.0.
Rys. 70 Karta IO (we/wy) 70
IO ID (ID we/wy) — identyfikator składający się z 2 znaków
alfanumerycznych. Wypełnienie tego pola jest ważne, ponieważ te informacje
są następnie przenoszone w oprogramowaniu MDR-Dashboard 5.0. Są one
wyświetlane w informacjach podstawowych. Są one także wyświetlane w
menu OSD na żywo i w nagrywanych informacjach tekstowych. Domyślnie w
firmie Brigade wartość IO1 jest używana dla lewego kierunkowskazu (Li), IO2
dla prawego (Ri), IO3 dla biegu wstecznego (Rv), a IO4 dla stopu (Br).
Informacja z pól można zduplikować do wszystkich 8 wyzwalaczy, ale nie jest
to zalecane, ponieważ każdy wyzwalacz będzie połączony z różnym źródłem.
7.3.1.2 Peripherals (Peryferia)
Remote Panel (Panel zdalny) — akcesorium składające się z 10
diagnostycznych diod LED i przycisku paniki. W przypadku, gdy
rejestrator MDR jest instalowany z dala od kierowcy lub kierowca nie
widzi obrazu z rejestratora, diody LED na panelu zdalnym będą
alarmować kierowcę o wszelkich błędach sprzętowych i
programowych. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
Przycisk paniki może być używany w różnych sytuacjach. Na
przykład w przypadku rejestratora MDR z obsługą sieci
komórkowej/Wi-Fi tego przycisku można używać do wysyłania w
czasie rzeczywistym e-maili do menedżera floty.
Opcja G-Sensor (Czujnik przyspieszenia) jest włączona, gdy jest
używany zewnętrzny czujnik przyspieszenia. Jest to opcjonalne.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
Rys. 71 Karta Peripherals (Peryferia) 71
7.3.1.3 Speed (Prędkość)
Unit (Jednostka) — określa jednostkę prędkości. Mogą to być mile
na godzinę (MPH) lub kilometry na godzinę (KM/H). Wartość
domyślna to MPH.
Source (Źródło’) — ma dwa ustawienia. GPS lub Speed Pulse
(Prędkościomierz). W większości zastosowań łatwiej korzystać
z sygnału GPS. Rejestratory MDR firmy Brigade są standardowo
wyposażone w antenę GPS.
Gdy sygnał GPS jest niedostępny lub ma słabą jakość (np. w tunelu
albo w centrum dużego miasta), zaleca się korzystanie z sygnału
prędkości pojazdu. Sygnał prędkościomierza może być wtedy
bardziej wiarygodnym źródłem. Źródłem domyślnym jest GPS.
Rys. 72 Karta Speed (Prędkość) 72
27
Calibration Mode (Tryb kalibracji) — dwa ustawienia: Input
Manually (Wprowadzanie ręczne) i Auto Correct (Korekta
automatyczna). Obecnie używana jest korekta automatyczna.
Aby użyć wprowadzania ręcznego, podłącz przewody z
prędkościomierza do przewodu we/wy i kliknij przycisk zapisywania.
Uruchom pojazd i kliknij przycisk Start. Jedź przez co najmniej
minutę z prędkością minimalną 40 km/h lub 25 mph. Po zatrzymaniu
pojazdu kliknij przycisk Finish (Zakończ). Z licznika na desce
rozdzielczej należy odczytać przejechaną odległość. Tę wartość
należy wpisać w pole i kliknąć przycisk Calculate (Oblicz). Zostanie
obliczony współczynnik impulsów. Współczynnik impulsów nie
zmieni się bez wprowadzenia danych z prędkościomierza.
Przycisk Start służy do rozpoczynania analizy podczas jazdy
kalibracyjnej.
Rys. 73 Opcja Speed Pulse (Prędkościomierz) 73
Przycisk Calculate (Oblicz) służy do uzyskania współczynnika
impulsów na podstawie podanego dystansu.
7.3.1.4 Mileage (Przebieg)
Total Mileage (Całkowity przebieg) — wyświetla łączny
przebieg pojazdu po jego potwierdzeniu w konfiguracji przebiegu.
Od jednostki prędkości zależy, czy ta wartość jest wyświetlana w
milach czy w kilometrach.
Actual Mileage (Faktyczny przebieg) — pole wypełniane
ręcznie. Wpisz bieżącą wartość przebiegu po zainstalowaniu
rejestratora MDR.
Mileage Setup (Konfiguracja przebiegu) — służy do podawania
wartości przebiegu do pamięci rejestratora MDR, wpisaną wartość
należy potwierdzić przyciskiem Confirm (Potwierdź). Kliknij przycisk
Clear, aby wyzerować przebieg całkowity. Zostanie wyświetlone
okno z prośbą o potwierdzenie.
Rys. 74 Karta Mileage (Przebieg) 74
7.3.2
Snapshots (Zrzuty ekranu)
Zrzut ekranu to zdjęcie danych wideo wyświetlanych w kanale rejestratora MDR.
7.3.2.1 Time Snap (Zrzuty automatyczne)
Time Snap (Zrzuty automatyczne) — musi być zaznaczone, aby
wszystkie opcje były aktywne. Można utworzyć maksymalnie 8
pozycji zrzutów automatycznych. Domyślnie zrzuty automatyczne są
wyłączone.
Delete (Usuń) — usuwa pozycję zrzutów automatycznych.
Nie można usunąć pierwszej pozycji.
Snap Link Setup (Konfiguracja zrzutów) — przycisk
otwierający okienko konfiguracji.
Start time (Godzina rozpoczęcia) — godzina, o której rozpocznie
się rejestrowanie zrzutów.
End time (Godzina zakończenia) — godzina, o której zakończy
się rejestrowanie zrzutów.
Rys. 75 Karta Time Snap (Zrzuty automatyczne) 75
Nie ma żadnych ograniczeń liczby zrzutów, ale należy pamiętać, że
wykorzystują one tę samą ograniczoną przestrzeń pamięci masowej,
co nagrania. Jeśli pamięć masowa zostanie zapełniona, najstarsze
zrzuty będą zastępowane. Zrzuty są przechowywane według
rejestracji pojazdów i czasu.
Podczas eksportu zrzutów na dysk USB zostanie utworzony folder o
nazwie picture w następującej ścieżce F:\MDR-504xx-500\”vehicle
registration”\”date”\picture.
Channel (Kanał) — kanał, dla którego mają zostać
skonfigurowane zrzuty automatyczne.
Snap Enable (Włącz zrzuty) — włącza zrzuty automatyczne dla
danego kanału. Aby aktywować inne opcje menu, pole Snap Enable
musi zostać zaznaczone.
Resolution (Rozdzielczość) — określa rozdzielczość zrzutów
automatycznych. Dostępne opcje: CIF, WCIF, HD1, WHD1, D1,
WD1 i AHD (720p i 1080p) Te opcje zależą od rozdzielczości
sygnału z kamer podłączonych do rejestratora MDR.
Quality (Jakość) — jakość obrazu dla zrzutu ekranu. Jest
dostępnych 8 poziomów. Poziom 1 to najlepsza jakość, natomiast
poziom 8 to najgorsza jakość. Wartość domyślna to 1.
Snap Count (Liczba zrzutów) — określa liczbę zrzutów, które
Rys. 76 Okno Snap Link Setup (Konfiguracja zrzutów)
76
28
zostaną zapisane. W ciągu 5 sekund można maksymalnie zapisać 3
zrzuty. Wartość domyślna to 1.
Snap Interval (Interwał zrzutu) — czas upływający między
zrzutami, może wynosić od 5 do 3600 sekund. Domyślna wartość
wynosi 5 sekund.
7.3.2.2 IO Snap (Zrzuty wyzwalane we/wy)
Alarm Snap Link Setup (Konfiguracja zrzutów alarmowych)
— służy do wykonywania zrzutów wyłącznie na podstawie
wyzwalanych alarmów.
Mobile App / Web Snap Link Setup — obecnie
nieużywane.
Rys. 75 Karta IO Snap (Zrzuty wyzwalane we/wy) 77
7.4
7.4.1
Alarms (Alarmy)
General (Ogólne)
W rejestratorze MDR można skonfigurować różne alarmy. Wyzwalaczem może być
prędkość, panika, we/wy, zanik sygnału wideo, detekcja ruchu, detekcja zasłonięcia,
przyspieszenie, strefa geo-fence błąd dysku twardego. Alarmy różnią się od zdarzeń.
Alarmy są zgłaszane do serwera centrum (zależnie od modelu rejestratora MDR).
Zdarzenia są zapisywane, ale nie są zgłaszane do serwera centrum. Wszystkie
alarmy używają strony konfigurowania alarmów.
Channel (Kanał) — wybór kanałów, na podstawie których mają być wyzwalane
alarmy. Dostępne opcje to 1–6 (rejestrator 4-kanałowy) i 1–12 (rejestrator 8kanałowy).
Post Record (Po nagraniu) — określa czas nagrywania dodawany na końcu
alarmu. Jeśli na przykład czujnik zostanie wyzwolony na 1 sekundę, czas trwania
alarmu wynosi 30 sekund, a czas nagrywania po alarmie to 15 sekund, łączny czas
nagrywania wyniesie 45 sekund. Wartość domyślna to 10 minut.
Lock (Blokada) — określa, czy alarm można przesłonić przez rejestrator MDR. Po
upływie tego czasu zablokowane pliki są automatycznie odblokowywane i usuwane.
Ustawianie okresu ważności blokady opisano w rozdziale 7.2.2.1 General (Ogólne).
Rys. 78 Okno Alarm Link Setup
(Konfiguracja łącza alarmu) 1 78
Alarm Output Link (Łącze wyjścia z alarmem) — odnosi się do 2 wyjść w
przewodzie we/wy. Te wyjścia można aktywować na podstawie połączonego alarmu.
Włącz opcję, aby ustawić stan wysoki na wyjściach alarmu.
Alarm Output Duration (Czas trwania wyjścia alarmu) — czas, przez który
wyjście alarmu będzie aktywne. Może wynosić od 0 do 255 sekund.
Channel Link (Łącze kanału) — służy do wyświetlania konfiguracji pojedynczej
lub poczwórnej.
Opcja Panic Button Alarm Duration (Czas trwania alarmu przycisku paniki)
jest aktywna, gdy do przewodu we/wy jest podłączony zewnętrzny panel zdalny.
Powoduje ona alarm sygnalizatora dźwiękowego na panelu zdalnym przez określony
czas. Domyślna wartość wynosi 0 sekund. Możliwe wartości wynoszą od 0 do 255
sekund.
Buzzer (Sygnalizator dźwiękowy) — odnosi się do sygnalizatora dźwiękowego
wbudowanego w stację dokującą rejestratora MDR. Po jej włączeniu można
skonfigurować czas trwania.
Buzzer Duration (Czas trwania sygnalizatora dźwiękowego) — można
skonfigurować na dwa sposoby, zależnie od typu wyzwalanego alarmu. Dostępne
ustawienia to ALWAYS (Zawsze; sygnalizator dźwiękowy będzie emitował sygnał
ciągły bez przerw) oraz TIMER (Zegar; sygnalizator dźwiękowy będzie emitował
sygnał przez określony czas). Na zegarze można ustawić od 5 do 60 sekund. Na
przykład zanik sygnału wideo to katastrofalna awaria i firma Brigade sugeruje użycie
ustawienia ALWAYS (Zawsze) dla takiego alarmu.
Rys. 79 Okno Alarm Link Setup
(Konfiguracja łącza alarmu) 2 79
Alarm Snap (Zrzut alarmowy) — można włączyć lub wyłączyć, ustawienia zależą
od konfiguracji zrzutów alarmów. Definicję zrzutu ekranu podano w sekcji 7.3.2
Snapshots (Zrzuty ekranu).
29
7.4.1.1 Speed Alarm (Alarm prędkości)
Overspeed Enable (Włącz przekroczenie
prędkości) — aktywuje alarmy i zdarzenia powiązane z
przekraczaniem prędkości.
Alarm Type (Typ alarmu) — może to być alarm lub
zdarzenie. Alarmy są zapisywane na serwerze centrum
(zależnie od modelu rejestratora MDR, wymagana
łączność 4G/Wi-Fi) i są wyświetlane w dzienniku
alarmów w widoku na żywo w trybie serwera
oprogramowania MDR-Dashboard 5.0.
Zdarzenia są przechowywane, ale nie są zapisywane na
serwerze centrum. Zdarzenia nie są wyświetlane w
dzienniku alarmów widoku na żywo.
Trigger Setup (Konfiguracja wyzwalania) —
kontroluje warunki wyzwalacza.
Rys. 80 Karta Speed Alarm (Alarm prędkości) 80
Szczegóły konfiguracji łącza alarmów opisano w sekcji
7.4.1 General (Ogólne).
Early Difference (Wczesne ostrzeżenie) —
ostrzeżenie dla kierowcy, żeby zmniejszył prędkość.
Jeśli na przykład ustawiono ograniczenie prędkości
100 km/h, a wartość wczesnego ostrzegania to 8 km/h,
kiedy prędkość wyniesie 92 km/h rejestrator MDR
wyemituje krótki sygnał, aby ostrzec kierowcę. Wartość
domyślna wczesnego ostrzegania to 10 mph (16 km/h).
Speed (Prędkość) — wartość progowa, której
przekroczenie zostanie uznane za przekroczenie
prędkości i zarejestrowane jako alarm.
Duration Time (Czas trwania) — określa czas
trwania alarmu. Jeśli czas trwania alarmu wynosi
30 sekund i wystąpi krótki 2-sekundowy alarm, będzie to
traktowane jako alarm trwający 30 sekund. Możliwe
wartości wynoszą od 0 do 255 sekund. Domyślnie czas
trwania wynosi 10 sekund.
Rys. 81 Wyzwalacz prędkości 81
Alarm Off-Delay (Opóźnienie wyłączenia alarmu)
— okres, w którym mogą wystąpić krótkotrwałe
aktywacje/dezaktywacje i które muszą zostać
zignorowane. Ta opcja ma zastosowanie do sytuacji,
kiedy kierunkowskazy lub światła awaryjne są połączone
z wejściem wyzwalającym, które przez czas opóźnienia
jest ignorowane. Domyślna wartość wynosi 10 sekund.
7.4.1.2 Panic Alarm (Alarm paniki)
Panic Button Enable (Włącz przycisk paniki)
— dotyczy przycisku paniki na zewnętrznym panelu
zdalnym. Jest on podłączony do rejestratora MDR
przewodem we/wy. Domyślnie ten alarm jest
włączony.
Alarm Type (Typ alarmu) — może to być alarm
lub zdarzenie. Alarmy są zgłaszane do serwera
centrum (zależnie od modelu rejestratora MDR).
Zdarzenia są zapisywane, ale nie są zgłaszane do
serwera centrum.
Szczegóły konfiguracji łącza alarmów opisano w
sekcji 7.4.1 General (Ogólne). Kliknięcie przycisku
Trigger Setup (Konfiguracja wyzwalacza) wyświetli
okno przedstawione na Rys. 83 Wyzwalacz panika
83.
Rys. 82 Karta Panic Alarm (Alarm paniki)
82
Rys. 83 Wyzwalacz
panika 83
Activation Period (Okres aktywacji) — czas,
przez który przycisk paniki musy być naciśnięty, aby
to zostało uznane za alarm (stan wysoki). Domyślna
wartość wynosi 1 sekundę.
Alarm Off-Delay (Opóźnienie wyłączenia
alarmu) — okres, w którym mogą wystąpić
krótkotrwałe aktywacje/dezaktywacje i które muszą
zostać zignorowane. Domyślna wartość wynosi
10 sekund.
30
7.4.1.3 IO Alarm (Alarm we/wy)
IO Enable (Włącz we/wy) — pozwala określić,
które wejściowe przewody wyzwalające są używane.
Jeśli dany przewód nie jest używany, wyczyść
odpowiednie pole wyboru Enable (Włącz). Przewód
IO1 ma najwyższy priorytet, a przewód IO8
najniższy.
Alarm Type (Typ alarmu) — może to być alarm
lub zdarzenie. Alarmy są zgłaszane do serwera
centrum (zależnie od modelu rejestratora MDR).
Zdarzenia są zapisywane, ale nie są zgłaszane do
serwera centrum.
Szczegóły konfiguracji łącza alarmów opisano w
sekcji 7.4.1 General (Ogólne).
Rys. 84 Karta IO Alarm (Alarm we/wy) 84
Rys. 85 Wyzwalacz
we/wy 85
IO Set (Ustawienie we/wy) — określa, czy
wyzwolenie wejścia następuje stanem niskim, czy
wysokim. Określa, czy czujnik wyzwalający jest
aktywowany niskim czy wysokim napięciem.
Alarm Off-Delay (Opóźnienie wyłączenia
alarmu) — okres, w którym mogą wystąpić
krótkotrwałe aktywacje/dezaktywacje i które muszą
zostać zignorowane.
7.4.2
Video (Wideo)
7.4.2.1 Video Loss (Zanik sygnału wideo)
Video Loss Enable (Zanik sygnału — włącz) —
włącza alarmowanie o zaniku sygnału wideo w
dowolnym z kanałów wejściowych aktywnej kamery.
Domyślnie ta opcja jest włączona.
Alarm Type (Typ alarmu) — może to być alarm
lub zdarzenie. Alarmy są zgłaszane do serwera
centrum (zależnie od modelu rejestratora MDR).
Zdarzenia są zapisywane, ale nie są zgłaszane do
serwera centrum.
Szczegóły konfiguracji łącza alarmów opisano w
sekcji 7.4.1 General (Ogólne).
Rys. 86 Alarm zaniku sygnału 86
Channel (Kanał) — wybór kanałów, na podstawie
których mają być wyzwalane alarmy. Dostępne opcje
to 1–6 (rejestrator 4-kanałowy) i 1–12 (rejestrator 8kanałowy).
Rys. 87 Okno Video Loss
Setup (Konfiguracja
alarmu przy zaniku
sygnału) 87
Alarm
7.4.2.2
MOff-Delay (Opóźnienie wyłączenia
alarmu) — ookres, w którym mogą wystąpić
krótkotrwałe
t aktywacje/dezaktywacje i które muszą
zostać zignorowane.
Domyślna wartość wynosi
i
10 sekund.
o
n Detection (Detekcja ruchu)
Motion Detection Enable
(Detekcja ruchu — włącz) — służy do
analizowania sygnału z kamery pod
kątem ruchu. Domyślnie ta opcja jest
wyłączona.
Alarm Type (Typ alarmu) — może
to być alarm lub zdarzenie. Alarmy są
zgłaszane do serwera centrum
(zależnie od modelu rejestratora
MDR). Zdarzenia są zapisywane, ale
nie są zgłaszane do serwera centrum.
Szczegóły konfiguracji łącza alarmów
opisano w sekcji 7.4.1 General
(Ogólne).
Rys. 88 Alarm przy detekcji ruchu 88
Rys. 89 Okno M D Setup
(Konfiguracja wykrywania ruchu) 89
Channel (Kanał) — wybór kanałów,
na podstawie których mają być
wyzwalane alarmy. Dostępne opcje to
1–6 (rejestrator 4-kanałowy) i 1–12
(rejestrator 8-kanałowy).
31
Sensitivity (Czułość) — dla
każdego kanału Każdy kanał można
ustawić różny poziom czułości
w różnych obszarach detekcji.
Wartość 1 odpowiada największej
czułości, a wartość 8 najmniejszej.
Area Setup (Konfiguracja obszaru)
— umożliwia wybór pożądanego
obszaru na obrazie z kamery. Zielone
bloki to obszary, w których ruch
będzie wykrywany. Używając myszy,
przeciągaj żółty kwadrat, aby
dezaktywować obszary, które mają
być ignorowane. Aby ponownie
aktywować obszar, przeciągnij
kwadrat na dezaktywowany obszar.
Rys. 90 Konfiguracja obszaru 1 90
Rys. 91 Konfiguracja obszaru 2 91
Activated (Aktywowane) — określa, kiedy detekcja
ruchu zostanie aktywowana. Dwa ustawienia to Shutdown
Delay (Opóźnienie wyłączenia) i Ignition On (Włączenie
zapłonu). Opóźnienie zapłonu oznacza, że detekcja ruchu
będzie aktywna dopiero po wyłączeniu zapłonu, a czas
zależy od ogólnego opóźnienia wyłączenia. Włączenie
zapłonu oznacza, że detekcja ruchu będzie aktywowana
za każdym razem, gdy rejestrator MDR otrzyma sygnał o
włączeniu zapłonu.
Alarm Off-Delay (Opóźnienie wyłączenia alarmu) —
okres, w którym mogą wystąpić krótkotrwałe
aktywacje/dezaktywacje i które muszą zostać
zignorowane. Domyślna wartość wynosi 10 sekund.
Rys. 92 Konfiguracja obszaru 3 92
7.4.2.3 Blind Detection (Detekcja zasłonięcia)
Blind Detection Enable (Detekcja zasłonięcia —
włącz) — służy do analizowania sygnału z kamery pod
kątem przesłonięcia obiektywu. Domyślnie ta opcja jest
wyłączona. Detekcja zasłonięcia następuje w wyniku
zasłonięcia pola widzenia kamery przez duży obiekt lub
umyślnie. Najczęściej służy ona do zapobiegania aktom
wandalizmu.
Uwaga: Wykrywanie martwej strefy nie jest zalecane
w przypadku używania kamer z oświetlaczami w
podczerwieni.
Alarm Type (Typ alarmu) — może to być alarm lub
zdarzenie. Alarmy są zgłaszane do serwera centrum
(zależnie od modelu rejestratora MDR). Zdarzenia są
zapisywane, ale nie są zgłaszane do serwera centrum.
Rys. 93 Alarm przy detekcji zasłonięcia 93
Szczegóły konfiguracji łącza alarmów opisano w sekcji
7.4.1 General (Ogólne).
Channel (Kanał) — wybór kanałów, na podstawie
których mają być wyzwalane alarmy. Dostępne opcje to
1–6 (rejestrator 4-kanałowy) i 1–12 (rejestrator 8kanałowy).
Opcja Sensitivity (Czułość) ma trzy ustawienia: High
(Wysoka), Middle (Średnia) i Low (Niska).
Duration Time (Czas trwania) — określa czas
trwania alarmu. Jeśli czas trwania alarmu wynosi
30 sekund i wystąpi krótki 2-sekundowy alarm, będzie to
traktowane jako alarm trwający 30 sekund. Możliwe
wartości wynoszą od 0 do 255 sekund. Domyślna wartość
wynosi 5 sekund.
Delay Time (Czas opóźnienia) — czas wyświetlania
zasłoniętego obrazu od chwili jego wykrycia. Służy
unikaniu fałszywych alarmów. Domyślna wartość wynosi
5 sekund . Możliwe wartości wynoszą od 0 do 255
sekund.
Alarm Off-Delay (Opóźnienie wyłączenia alarmu) —
okres, w którym mogą wystąpić krótkotrwałe
aktywacje/dezaktywacje i które muszą zostać
zignorowane. Domyślna wartość wynosi 10 sekund.
Rys. 93 Okno B D Setup (Konfiguracja alarmu przy detekcji
zasłonięcia) 94
32
7.4.3
Advanced (Zaawansowane)
7.4.3.1 G-Force (Przyspieszenie)
G-Force Enable (Przyspieszenie — włącz) — służy
do analizy danych z rejestratora MDR pod kątem wartości
przyspieszenia. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
Alarm Type (Typ alarmu) — może to być alarm lub
zdarzenie. Alarmy są zgłaszane do serwera centrum
(zależnie od modelu rejestratora MDR). Zdarzenia są
zapisywane, ale nie są zgłaszane do serwera centrum.
Szczegóły konfiguracji łącza alarmów opisano w sekcji
7.4.1 General (Ogólne).
Calibrate (Kalibracja) — Czujnik przyspieszenia —
wewnętrzny lub zewnętrzny — należy skalibrować przed
użyciem. Po zamontowaniu urządzenia (na równym
poziomym podłożu) w unieruchomionym pojeździe (bez
drgań, silnik wyłączony) należy nacisnąć przycisk
kalibracji. Spowoduje to wyzerowanie trzech osi: X, Y i Z.
X oznacza oś ruchu w przód/tył (tj. jazdę z uchwytem
rejestratora MDR skierowanym w przód i złączach tylnych
skierowanych w tył), Y oznacza oś lewo/prawo, natomiast
oś Z oznacza oś góra/dół.
Rys. 95 Alarm przyspieszenia 95
Threshold Value (Wartość progowa) — określa
wartość przyspieszenia, która wyzwoli alarm. Tę wartość
należy określić i przetestować indywidualnie dla danego
pojazdu.
Alarm Off-Delay (Opóźnienie wyłączenia alarmu) —
okres, w którym mogą wystąpić krótkotrwałe
aktywacje/dezaktywacje i które muszą zostać
zignorowane. Domyślna wartość wynosi 10 sekund.
Uwaga: Wartości sygnału czujnika przyspieszenia są
próbkowane cyfrowo i stanowią jedynie przybliżone
odzwierciedlenie danych uderzenia.
Rys. 96 Okno G-force Trigger (Wyzwalacz przyspieszenie) 96
7.4.3.2 Geo-Fencing (Strefa geo-Fence)
Geo-Fencing Enable (Strefa geo-fence — włącz)
— opcja używana w modelach rejestratora MDR z
obsługą sieci komórkowej. Aby korzystać z tej funkcji,
należy ją włączyć.
Strefy geo-fence służą do wysyłania alarmów, kiedy
pojazd wjedzie w określony region geograficzny lub go
opuści. Ten region użytkownik konfiguruje w
oprogramowaniu MDR-Dashboard 5.0.
Strefy geo-fence konfiguruje się w oprogramowaniu
MDR-Dashboard 5.0 w trybie serwera. Więcej informacji
zawiera podręcznik Network Connectivity SW &
Infrastructure Manual.
Rys. 97 Alarm strefy geo-fence 97
7.4.3.3 HDD Error (Błąd HDD)
HDD Error Enable (Błąd HDD —
włącz) — alarm sygnalizujący poważną
usterkę dysku twardego, która
uniemożliwia zapisanie danych na dysku.
Alarm Type (Typ alarmu) — może to
być alarm lub zdarzenie. Alarmy są
zgłaszane do serwera centrum (zależnie
od modelu rejestratora MDR). Zdarzenia
są zapisywane, ale nie są zgłaszane do
serwera centrum.
Szczegóły konfiguracji łącza alarmów
opisano w sekcji 7.4.1 General (Ogólne).
Alarm Off-Delay (Opóźnienie
wyłączenia alarmu) — okres, w którym
mogą wystąpić krótkotrwałe
aktywacje/dezaktywacje i które muszą
zostać zignorowane. Domyślna wartość
wynosi 10 sekund.
Rys. 98 Alarm dysku twardego 98
Rys. 98 Okno HDD Error Setup
(Konfiguracja alarmu dysku
twardego) 99
33
7.5
Maintenance (Konserwacja)
Do eksportu/importu konfiguracji, plików sieciowych i plików stref geo-fence potrzebny będzie zasilany z magistrali koncentrator USB (z co
najmniej dwoma portami: na mysz i pamięć USB).
7.5.1
Configuration (Konfiguracja)
7.5.1.1 Plik konfiguracji
Config File Export (Eksport pliku konfiguracji)
tworzy plik konfiguracji i zapisuje w pamięci USB. Ten
plik zawiera wszystkie ustawienia z wyjątkiem ustawień
dotyczących sieci i stref geo-fence. Ten plik może
zostać odczytany tylko przez model rejestratora MDR z
serii 500. To jest zależne od kanału.
W katalogu głównym pamięci USB zostanie utworzony
plik konfiguracji o nazwie CONFIG.CONFIG.
Ostrzeżenie:
Ustawienia sieciowe i informacje
o rejestracji nie są częścią pliku
konfiguracji. Aby obsługiwać flotę
rejestratorów MDR należy je
skonfigurować za pomocą tego samego
pliku konfiguracji.
Rys. 100 Plik konfiguracji 100
Uwaga: Jeśli w pamięci istnieje już plik konfiguracji
o takiej nazwie, zostanie zastąpiony.
Config File Import (Import pliku konfiguracji) —
pozwala zaimportować do rejestratora MDR ustawienia
z pliku konfiguracji zapisanego w pamięci USB.
7.5.1.2 Plik sieci
Network File Export (Eksport pliku sieci) — tworzy
plik z wszystkimi ustawieniami dotyczącymi sieci, jak np.
ustawienia serwera, sieci Ethernet, sieci komórkowej i
sieci Wi-Fi. Ten plik nosi nazwę NETWORK.CONFIG.
Network File Import (Import pliku sieci) —
pozwala zaimportować do rejestratora MDR ustawienia z
pliku sieci zapisanego w pamięci USB.
Rys. 101 Plik sieci 101
7.5.1.3 Geo-Fence File (Plik strefy geo-fence)
Geo-Fence File Export (Eksport pliku geo-fence)
— tworzy plik z parametrami stref geo-fence. Ten plik
nosi nazwę geo-FENCE.CONFIG.
Geo-Fence File Import (Import pliku geo-fence)
— pozwala zaimportować do rejestratora MDR
ustawienia stref geo-fence z pliku zapisanego w pamięci
USB.
Rys. 102 Plik geo-fence 102
7.5.2
Metadata (Metadane)
Oprócz prędkości, lokalizacji i przyspieszenia, można także rejestrować informacje związane z parametrami nagrywania, alarmami
i stanem wyzwalania. Dodatkowo zapisywane są także dane samego urządzenia, takie jak napięcie i temperatura. Te dane są
prezentowane graficznie w oprogramowaniu rejestratora MDR (w programie MDR-Dashboard 5.0 lub MDR-Player 5.0). Te informacje są
nazywane metadanymi.
34
7.5.2.1 Data Export (Eksport danych)
Ten obszar służy do eksportu danych do pamięci USB.
All (Wszystko) — eksportuje wszystkie dane
historyczne w plikach wybranego typu zapisanych w
rejestratorze MDR.
Export Time (Okres eksportu) — służy do wyboru
okresu, z którego dane zostaną wyeksportowane.
Można podać datę i godzinę.
File Type (Typ pliku) — pozwala wybrać metadane,
które mają zostać wyeksportowane. Dostępne opcje:
Snapshots (Zrzuty ekranu), GPS Data (Dane GPS), GForce Info (Informacje o przyspieszeniu), Mob Net Dial
Log (Dziennik połączeń z siecią komórkową), Alarm Log
(Dziennik alarmów) i Operation Log (Dziennik operacji).
Miejsce zapisu jest określone ścieżką \”Unikatowy nr
seryjny MDR”\MDR-504GW\RRRR-MM-DD\log\”log
type”, a pliki można odczytać przy użyciu programu
Notatnik.
7.5.3
Rys. 103 Karta Data Export (Eksport danych) 103
Upgrade
Do procedur aktualizacji potrzebny będzie zasilany z magistrali koncentrator USB
(z co najmniej dwoma portami: na mysz i pamięć USB).
FMW/MCU Upgrade (Aktualizacja firmware/mikrokontrolera) — pozwala
zaktualizować firmware i wersję mikrokontrolera. Firmware zawiera wersję
mikrokontrolera (pakiet łączony) w celu łatwiejszej aktualizacji. Możliwe jest także
indywidualne aktualizowanie firmware i wersji mikrokontrolera, jeśli zostaną
opublikowane nowsze wersje z nowymi funkcjami. Regularnie sprawdzaj
dostępność aktualizacji w witrynie firmy Brigade. Aktualizacje wymagają
koncentratora USB zasilanego z magistrali. Wgranie aktualizacji firmware zajmuje
zwykle około 5 minut.
Firmware to oprogramowanie obsługujące menu ekranowe (OSD), które ma
bezpośredni wpływ na działanie interfejsu użytkownika.
Wersja mikrokontrolera (MCU) to oprogramowanie odpowiadające za funkcje
sprzętowe rejestratora MDR.
W katalogu głównym pamięci USB utwórz folder o nazwie upgrade. Skopiuj plik
wersji MCU lub firmware (albo pakiet łączony). Podłącz pamięć USB do
koncentratora zasilanego z magistrali USB podłączonego do gniazda z przodu
rejestratora MDR. Kliknij przycisk Upgrade (Aktualizuj), aby rozpocząć proces
aktualizacji, patrz Rys. 105 Pasek postępu aktualizacji 105. Po aktualizacji
rejestrator MDR zostanie uruchomiony ponownie i zostanie wyświetlone okno
pokazane na Rys. 106 Aktualizacja systemowa 106. Sprawdź w informacjach
systemowych, czy firmware/wersja MCU została zaktualizowana poprawnie.
Ostrzeżenie:
Nie należy podłączać zewnętrznego dysku twardego do
przedniego portu USB. Ten port obsługuje tylko dyski flash USB
(wyposażone w pamięć flash). Firma Brigade nie będzie
odpowiedzialna za nieprawidłowe użytkowanie tego portu.
Ostrzeżenie:
Należy dopilnować, aby pamięć USB nie została odłączona
od rejestratora MDR podczas tego procesu. Rejestrator MDR musi
być stale zasilany. Uaktualnianie oprogramowania MCU
i sprzętowego to bardzo wrażliwa operacja. Nawet krótkotrwały zanik
zasilania może skutkować trwałym uszkodzeniem rejestratora MDR.
Rys. 66 Ekran aktualizacji 104
Rys. 105 Pasek postępu aktualizacji 105
Rys. 106 Aktualizacja systemowa 106
IPC Upgrade (Aktualizacja kamery IP) — dotyczy aktualizacji kamery IP. Ta
funkcja obecnie nie jest obsługiwana.
7.5.4
Storage (Pamięć)
Format (Formatuj) — pozwala usunąć dane z różnych nośników pamięci. Można
sformatować dysk twardy (HDD), wewnętrzną kartę SD (SD — Internal), kartę SD w
obudowie ognioodpornej (SD — Fireproof Box) i pamięć USB w gnieździe z przodu
rejestratora (Front USB). Przed rozpoczęciem formatowania przez rejestrator MDR
konieczne będzie potwierdzenie zamiaru. Patrz niżej.
Aby sformatować kartę SD w obudowie ognioodpornej, kliknij przycisk Format
(Formatuj), a następnie wybierz format MDR5. Dzięki temu formatowanie
urządzenia zostanie przeprowadzone w taki sposób, aby rejestrator MDR mógł na
nim nagrywać.
Rys. 116 Menu Storage (Pamięć) 107
Pamięć USB podłączona do gniazda z przodu rejestratora MDR można również
sformatować w formacie MDR5 lub FAT32. Po sformatowaniu dysku twardego
rejestrator MDR automatycznie uruchomi się ponownie.
35
Ostrzeżenie:
Formatowanie nośnika pamięci spowoduje usunięcie
wszystkich danych z tego nośnika.
7.5.5
Reset (Resetowanie)
Factory Settings Restore (Przywróć ustawienia fabryczne) —
przywraca konfigurację do domyślnych ustawień fabrycznych. Cała
bieżąca konfiguracja zostanie utracona z wyjątkiem nagrań wideo i danych
historycznych (najwyższa/najniższa temperatura, przebieg itp.).
System Restart (Restart systemu) — wymusza ponowne
uruchomienie rejestratora MDR.
Rys. 108 Menu Reset (Resetowanie) 108
7.5.6
Hardware (Sprzęt)
Hardware Config Import (Importuj konfigurację sprzętową) — obecnie
nieużywane.
Hardware Config Export (Eksportuj konfigurację sprzętową) — obecnie
nieużywane.
General System Check (Ogólna kontrola systemu) — wymaga, aby przed
kontrolą pojazd został zarejestrowany. Służy do sprawdzania awarii. Określa, czy
kamera jest podłączona do rejestratora MDR i podaje uproszczony status każdego
wejścia kamery.
Super System Check (Superkontrola systemu) — obecnie nieużywane.
Rys. 109 Ogólna kontrola systemu 109
8 Informacje systemowe
8.1
Version Information (Informacje o wersji)
Device Name (Nazwa urządzenia) — wstępnie wypełnione pole ułatwiające
identyfikację rejestratora MDR. Wyświetlana będzie jedna z dwóch wartości: MDR504XX-500 lub MDR-508XX-1000.
Serial Number (Numer seryjny) — unikatowy identyfikator każdej jednostki MDR.
Na podstawie tych informacji rejestrator MDR z obsługą sieci komórkowej/Wi-Fi łączy się
z oprogramowaniem MDR-Dashboard. Numer składa się z 10 znaków
alfanumerycznych.
MAC Address (Adres MAC) — unikalny identyfikator sprzętowy. Jest on
przypisywany do interfejsów sieciowych na potrzeby komunikacji w warstwie łącza
danych segmentu sieci. Adres składa się z 12 znaków alfanumerycznych.
Firmware Version (Wersja firmware) — dotyczy oprogramowania układowego
(firmware), które zawiera menu OSD. Struktura jest następująca: MDR504_VXXX_TXXXXXX.XX or MDR-508_VXXX_TXXXXXX.XX.
MCU Version (Wersja MCU) — dotyczy firmware mikrokontrolera zainstalowanego w
jednostce MDR. To firmware steruje wszystkimi operacjami sprzętowymi. Na przykład
ogrzewaczem dysku twardego. Numer składa się z 9 znaków alfanumerycznych.
Rys. 110 Informacje o wersji 110
36
8.2
8.2.1
Modules (Moduły)
Mobile Network (Sieć komórkowa)
Ta karta jest wyświetlana tylko wtedy, jeśli funkcja została włączona i
skonfigurowana.
Connection Type (Typ połączenia) — rodzaj połączenia z operatorami
sieci. Dostępne opcje: GPRS/EDGE, CDMA, EVDO, WCDMA, TDSCDMA, FDD
i TDD.
Module Status (Status modułu) — pokazuje, czy rejestrator MDR widzi
moduł sieci komórkowej. Wartości w tym polu to Detected (Wykryty) lub Not
detected (Niewykryty).
SIM Status (Status karty SIM) — pokazuje, czy rejestrator MDR widzi kartę
SIM. Wartości statusu to: Detected (Wykryta), Not detected (Niewykryta),
Available (Dostępna), Not available (Niedostępna) i Busy (Zajęta).
Dial Status (Status wybierania) — status wybierania karty SIM; możliwe
wartości Dialled up (Wybrano), Failed dial up (Niepowodzenie wybieranie) i
Unknown Error (Nieznany błąd).
Rys. 111 Karta Mobile Network (Sieć komórkowa) 111
Signal Level (Poziom sygnału) — wyświetla natężenie sygnału w formacie
xxdBm.
IP Address (Adres IP) — adres IP uzyskany przez kartę SIM od dostawcy
sieci.
IMEI — międzynarodowy numer identyfikacyjny urządzenia komórkowego
(International Mobile Equipment Identity). Numer składa się z 15 znaków
alfanumerycznych.
8.2.2
Wi-Fi
Ta karta jest wyświetlana tylko wtedy, jeśli funkcja została włączona i
skonfigurowana.
Built-in Wi-Fi Status (Status wbudowanego Wi-Fi) — bieżący stan
fizyczny wewnętrznego modułu Wi-Fi. Możliwe wartości: Detected (Wykryty),
Not detected (Niewykryty), Connecting (Łączenie), Connection Failed
(Niepowodzenie łączenia), Connected (Połączony) i Obtaining IP Address
(DHCP) (Uzyskiwanie adresu IP — DHCP).
Signal Level (Poziom sygnału) — wyświetla natężenie sygnału w formie
wizualnej
. Im więcej niebieskich pasków, tym lepszy poziom sygnału.
IP Address (Adres IP) — adres IP uzyskiwany przez moduł sieci
bezprzewodowej.
MAC Address (Adres MAC) — unikalny identyfikator sprzętowy. Jest on
przypisywany do interfejsów sieciowych na potrzeby komunikacji w warstwie
łącza danych segmentu sieci. Adres składa się z 12 znaków alfanumerycznych.
Rys. 112 Karta Wi-Fi 112
SmrtCntrllr Wi-Fi Status — obecnie nieużywane.
SmrtCntrllr SSID — obecnie nieużywane.
SmrtCntrllr IP Address — obecnie nieużywane.
SmrtCntrllr MAC Address — obecnie nieużywane.
8.2.3
GPS
GPS Status (Status GPS) — pokazuje, czy rejestrator MDR
widzi moduł GPS. Wartości w tym polu to Detected (Wykryty)
lub Not detected (Niewykryty).
GPS Satellite Count (Liczba satelitów GPS) — liczba
satelitów, które musi widzieć moduł GPS; od 1 do 24.
Speed (Prędkość) — bieżąca prędkość pojazdu.
Rys. 113 Karta GPS 113
37
8.3
Server Status (Status serwera)
Centre Server # (Serwer centrum nr) — szczegóły konfiguracji
bieżącego serwera. Można zapisać maksymalnie 6 serwerów
centrum.
Server Status (Status serwera) — stan połączenia dla
wybranego serwera. Możliwe wartości to: Connected (Połączony) i
Unconnected (Niepołączony).
Network Type (Typ sieci) — wskazuje rodzaj interfejsu,
którego użyje serwer centrum do komunikacji z serwerem MDR
Server. Istnieją trzy możliwości: Ethernet, Wi-Fi i Mobile Network
(Sieć komórkowa).
Server protocol type (Typ protokołu serwera) —
wbudowany, zastrzeżony protokół komunikacyjny, który będzie
używany między jednostką MDR i serwerem MDR Server. Możliwe
wartości to: MDR5 i Maintenance (Konserwacja). Dla tej opcji
należy wybrać wartość MDR5.
Rys. 114 Karta Server Status (Status serwera) 114
Server IP Address (Adres IP serwera) — wyświetla adres IP
serwera MDR Server. Może to być adres IP wewnętrzny lub
zewnętrzny.
Port — numer portu używanego do komunikacji między
rejestratorem MDR i serwerem MDR.
8.4
Environment (Środowisko)
Voltage (V) (Napięcie V) — bieżący poziom napięcia
zasilającego rejestrator MDR.
Device Temperature (°C) (Temperatura urządzenia °C) —
fizyczna temperatura jednostki MDR.
HDD Heater Status (Status ogrzewacza HDD) — bieżący
stan ogrzewacza. Ogrzewacz znajduje się obok dysku twardego
wewnątrz mikrokontrolera (MCU). Ogrzewacz włącza się
automatycznie, gdy temperatura otoczenia spada do 0°C.
Ignition Status (Status zapłonu) — wskazuje bieżący stan
przewodu zapłonu (żółta żyła w przewodzie zasilającym rejestrator
MDR).
Rys. 115 Karta Environment (Środowisko) 115
8.5
Storage (Pamięć)
Storage Type (Typ pamięci) — rodzaj nośnika pamięci.
Domyślnie powinny być wyświetlane wartości HDD i SD (Internal)
(Wewnętrzna karta SD). Może być także wyświetlana pozycja
FRONT USB (USB z przodu), jeśli do gniazda z przodu
rejestratora w stacji dokującej podłączono pamięć USB.
Ostrzeżenie:
Nie należy podłączać zewnętrznego dysku
twardego do przedniego portu USB. Ten port
obsługuje tylko dyski flash USB (wyposażone w
pamięć flash). Firma Brigade nie będzie
odpowiedzialna za nieprawidłowe użytkowanie tego
portu.
Status — stan nośnika pamięci. Może być wyświetlany jeden z
trzech stanów: RECORDING (Nagrywanie), NORMAL (Normalny)
lub FAILED (Niepowodzenie). Stan Recording odnosi się do
sytuacji, gdy na nośniku jest obecnie zapisywane nagranie. Stan
Normal dotyczy nośnika, który nie jest w danej chwili używany do
nagrywania, i który nie wykazuje błędów ani awarii. Jeśli jest
wyświetlany stan Failed, należy restartować rejestrator MDR, a
nośnik pamięci sformatować i wymienić.
Rys. 116 Menu Storage (Pamięć) 116
Free/Total (Wolne/Łącznie) — pojemność nośnika pamięci. W
przypadku wszystkich nośników pamięci ich pojemność zmniejsza
się po sformatowaniu ze względu na dwójkową arytmetykę. W
ogólności z każdego gigabajta ubędzie około 70 MB.
Remain Time (Pozostały czas) — pozostały czas nagrywania
na każdym nośniku, na którym w danej chwili trwa nagrywanie.
38
8.6
History (Historia)
Highest Speed (Najwyższa prędkość) — wyświetla
odpowiednią wartość wraz z datą i godziną.
Total Mileage (Całkowity przebieg) — przebieg pojazdu.
Lowest Voltage (Najniższe napięcie) — wyświetla
odpowiednią wartość wraz z datą i godziną.
Highest Voltage (Najwyższe napięcie) — wyświetla
odpowiednią wartość wraz z datą i godziną.
Lowest Temperature (Najniższa temperatura) — wyświetla
odpowiednią wartość wraz z datą i godziną.
Highest Temperature (Najwyższa temperatura) —
wyświetla odpowiednią wartość wraz z datą i godziną.
Highest Information Clean (Czyszczenie najwyższych
informacji) — służy do czyszczenia wszystkich informacji
historycznych wyświetlanych na tej stronie.
Rys. 117 Menu History (Historia) 117
9 MDR-Dashboard 5.0
Program MDR-Dashboard 5.0 jest używany do operacji lokalnego odtwarzania, analizy, przycinania, śledzenia GPS oraz do wyświetlania
informacji o pojeździe, zdarzeniach i dzienniku. Odtwarzanie z urządzeń zdalnych i serwera jest możliwe w przypadku modeli
rejestratorów MDR wyposażonych w moduł sieci komórkowej i/lub Wi-Fi. Program MDR-Dashboard 5.0 oferuje następujące funkcje:
• Podgląd w czasie rzeczywistym (zależnie od modelu)
• Monitorowanie wielu pojazdów (zależnie od modelu)
• Odtwarzanie danych wideo z serwera (zależnie od modelu) i lokalnych
• Przycinanie i pobieranie danych
• Zarządzanie materiałami dowodowymi (zależnie od modelu)
• Harmonogram automatycznego pobierania (zależnie od modelu)
• Podstawowe zarządzanie danymi
• Centrum alarmów (zależnie od modelu)
Umożliwia eksportowanie klipów wideo na trzy różne sposoby:
• STANDARD — format macierzysty (można go odczytać wyłącznie w programie MDR-Dashboard 5.0 i odtwarzaczu MDR-Player 5.0)
• EXPORT (EKSPORT) — plik wykonywalny zawierający osadzoną wersję odtwarzacza MDR-Player 5.0
• AVI — rodzajowy format wideo stosowany w branży (bez metadanych)
Poza możliwością eksportu i wyświetlenia zdarzenia/dziennika, program MDR-Dashboard 5.0 umożliwia bezpośrednie odczytywanie danych z
modułu MCU (Moduł przenośnej obudowy) lub z wewnętrznej karty SD. Te funkcje nie są dostępne w odtwarzaczu MDR-Player 5.0.
9.1
Wymagania systemowe dotyczące komputera
System wymaga komputera osobistego wyposażonego w gniazdo USB 2.0 typu A, które umożliwi podłączenie modułu MCU do komputera PC.
Przewód USB ze standardową wtyczką USB typu A i typu B jest dostarczany wraz z modułem MDR. Program MDR-Dashboard 5.0 jest zgodny
z systemami operacyjnymi Microsoft™ Windows™ 7, 8.x (wersje 32-bitowe i 64-bitowe) oraz Windows 10.x.
Uwaga:
Aby korzystać z funkcji map, wymagane jest połączenie internetowe.
Wymagania minimalne programu MDR-Dashboard 5.0:
KOMPONENT
Procesor
Wolne miejsce na dysku twardym (HDD)
System operacyjny
Przeglądarka internetowa
Karta graficzna
Oprogramowanie
Rozdzielczość
Pamięć RAM
9.2
WYMAGANIA MINIMALNE
Intel i3-3220 (3,30 GHz) lub szybszy
4 GB
Windows 7 SP1
Internet Explorer 10
Niezależna karta graficzna
Flash Player (aktualne)
1280 x 760 (co najmniej)
2 GB
Pobieranie danych z dysku twardego (skrócony przewodnik)
Otwórz program, klikając ikonę prawym przyciskiem myszy ikonę
. Wybierz polecenie Uruchom jako administrator. Dzięki temu
oprogramowanie będzie mogło odczytać informacje z modułu MCU. Domyślna nazwa użytkownika: admin, „domyślne hasło”: PUSTE. Po
wypełnieniu nazwy użytkownika (koniecznie małymi literami), kliknij przycisk OK.
W trybie lokalnym dostępne są dwie opcje odtwarzania: HDD (Dysk twardy) i Directory (Katalog). HDD (Dysk twardy) — opcja jest aktywna, gdy
do komputera podłączono fizyczny moduł MCU (moduł przenośnej obudowy). HDD (Dysk twardy) — opcja jest aktywna, gdy do komputera
podłączono fizyczny moduł MCU (moduł przenośnej obudowy).
Kliknij dwukrotnie ikonę pojazdu
. Spowoduje to wyświetlenie WSZYSTKICH zdarzeń z kalendarza. Dwukrotnie kliknij wybraną datę w
kalendarzu, aby wyświetlić ekran poprzedzający odtwarzanie. Kliknij przycisk CLIP (Przytnij)
odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wideo. Kliknij przycisk OK.
. Przycisk jest dostępny tylko podczas
Zostanie otwarte okno ustawień przycinania. Sprawdź jeszcze raz czas początku i końca. Sprawdź liczbę kanałów, które należy pobrać.
Większa liczba kanałów powoduje zwiększenie rozmiaru pliku.
39
Wybierz opcję pobierania pliku. Opcja Standard dotyczy tworzenia kopii zapasowej/użytkowników z zainstalowanym oprogramowaniem. Ta
opcja powoduje przycinanie i tworzenie plików wideo w formacie macierzystym (H264). Ta opcja umożliwia wyeksportowanie materiału do pliku
wykonywalnego, do odtwarzania nie jest wymagane zainstalowane oprogramowanie Dashboard. Zalecamy korzystanie z tej opcji w przypadku
udostępniania pliku stronie trzeciej (plik nie może być większy niż 1,5 GB). Pliki .AVI można odtworzyć za pomocą popularnych odtwarzaczy
wideo, np. Windows Media Player (WMP™). Każdy kanał jest zapisywany osobno, dlatego nie można wyświetlać wszystkich kanałów
jednocześnie. Rozwiązaniem jest przenośność formatu. Wadą jest brak ochrony i metadanych. Pliki mogą być odtwarzane i edytowane przez
każdego użytkownika. Nie zalecamy korzystania z tej opcji, ponieważ nie jest bezpieczna. Wybierz ścieżkę zapisu pliku, a następnie kliknij
przycisk OK.
Kliknij przycisk pobierania
, aby wyświetlić aktywne/historyczne pobrania. Zakończone zadanie zostaną automatycznie przeniesione na
kartę Completed (Zakończone). Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie i kliknij otwarty folder
spowoduje otwarcie lokalizacji pobranych danych.
9.3
. To
Instalowanie programu MDR-Dashboard 5.0
• Tę operację wykonuje się na komputerze klienckim. Kliknij
prawym przyciskiem myszy plik instalacyjny przedstawiony na
Rys. 81 Ikona programu MDR-Dashboard 5.0 118 i wybierz
polecenie Uruchom jako administrator.
Rys. 81 Ikona programu MDR-Dashboard 5.0 118
• Może zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy, który można
zignorować. Oprogramowanie jest sprawdzone pod kątem braku
wirusów. Kliknij Uruchom.
• Zostanie wyświetlone okno kreatora
instalacji. Kliknij przycisk NEXT
(DALEJ), aby rozpocząć instalację.
• Użytkownik może skonfigurować
lokalizację docelową (jeśli jest
wystarczająco dużo wolnego miejsca na
dysku), jak pokazano na Rys. 120
Lokalizacja programu MDR-Dashboard
5.0 120. NIE zaleca się zmiany
lokalizacji domyślnej.
• Użytkownik może wybrać, czy ma
zostać utworzony folder w menu Start,
jak pokazano na Rys. 84 Folder
Rys. 119 Instalator programu MDRprogramu MDR-Dashboard 5.0 w menu
Rys. 120 Lokalizacja programu MDRDashboard 5.0 119
Start 121.
Dashboard 5.0 120
• Zgodnie z Rys. 85 Ikona programu
MDR-Dashboard 5.0 122, użytkownik
może wybrać, czy należy utworzyć ikonę
programu na pulpicie.
• Po kliknięciu przycisku Next (Dalej) w
następnym oknie będzie możliwość
rozpoczęcia procesu instalacji.
Pokazano to na Rys. 86 Instalacja
programu MDR-Dashboard 5.0 123.
• Rys. 87 Etap uruchomienia programu
MDR-Dashboard 5.0 124 przedstawia
ostatnie okno, w którym można
zdecydować, czy uruchomić
oprogramowanie. Zaznacz pole wyboru i
Rys. 84 Folder programu MDR-Dashboard
Rys. 85 Ikona programu MDR-Dashboard
kliknij przycisk Finish (Zakończ).
5.0 w menu Start 121
5.0 122
Rys. 86 Instalacja programu MDR-Dashboard 5.0 123
Rys. 87 Etap uruchomienia programu MDR-Dashboard 5.0 124
40
9.4
9.4.1
Podłączanie modułu MCU do komputera
Procedura przed podłączeniem (zalecana)
• Jeśli połączenie internetowe jest dostępne, użytkownik może
postępować zgodnie z procedurą poniżej.
• Uruchom rozszerzenie Windows Update, aby pobrać
najnowszą bazę danych dostępnych sterowników.
• Komputer musi być aktualny zgodnie z informacją rozszerzenia
Windows Update. Wybierz Panel sterowania, a następnie
kliknij opcję Windows Update, aby potwierdzić wybór. Patrz
Rys. 88 Komunikat o aktualizacji systemu 125.
Rys. 88 Komunikat o aktualizacji systemu 125
9.4.2
Procedura podłączenia modułu MCU (wymagana)
• Aby prawidłowo uruchomić moduł MCU w komputerze, użytkownik
musi wykonać procedurę przedstawioną poniżej.
• Podłącz złącze USB-B do portu USB modułu MCU.
• Podłącz złącze USB-A (dane i zasilanie) do portu USB komputera.
Rys. 89 Instalowanie sterownika urządzenia 126 zostanie
wyświetlony.
• Wyświetlenie komunikatu przedstawionego na Rys. 90
Zainstalowano sterownik urządzenia 127 oznacza, że pomyślnie
zainstalowano dwa sterowniki i urządzenie.
• Użytkownik może teraz uruchomić program MDR-Dashboard 5.0 i
zostanie również wyświetlony dysk twardy.
Rys. 89 Instalowanie sterownika urządzenia 126
Rys. 90 Zainstalowano sterownik urządzenia 127
Ostrzeżenie:
Przedwczesne odłączenie przewodu USB-A modułu
MCU od komputera (podczas procesu instalowania
sterowników) spowoduje, że ten proces zostanie zakończony
niepowodzeniem. Spowoduje to również brak pojawienia się
dysku twardego w programie MDR-Dashboard 5.0.
9.4.3
Potwierdzenie połączenia
• Otwórz Panel sterowania.
• Przejdź do rozszerzenia Urządzenia i drukarki— urządzenie USB to
ATA/ATAPI Bridge (Mostek USB do ATA/ATAPI) powinno być
wyświetlone, jak pokazano na Rys. 91 Urządzenia i drukarki 128
poniżej.
• Wyświetl wszystkie sterowniki powiązane z tym urządzeniem, kliknij
prawym przyciskiem ikonę USB to ATA/ATAPI Bridge (Mostek
USB do ATA/ATAPI), a następnie wybierz polecenie Właściwości.
• Rys. 92 Właściwości ogólne 129 zostanie wyświetlony z kartami
General (Ogólne) i Hardware (Sprzęt).
• W obszarze Hardware (Sprzęt) muszą być wyświetlone dwa
sterowniki — jeden reprezentuje interfejs USB, a drugi — dysk
twardy. Patrz Rys. 93 Właściwości sprzętu 130.
Rys. 91 Urządzenia i drukarki 128
Uwaga: W przypadku niepowodzenia konieczne jest ręczne usunięcie
sterowników i ponowne uruchomienie komputera. W razie potrzeby
należy skontaktować się z firmą Brigade.
Rys. 92 Właściwości ogólne 129
Rys. 93 Właściwości sprzętu 130
41
9.5
Wczytywanie danych z dysku twardego/karty SD
• Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót do programu
MDR-Dashboard 5.0 i wybierz polecenie Uruchom
jako administrator.
• Następnie zostanie wyświetlony ekran logowania
pokazany na Rys. 94 Logowanie w trybie lokalnym 131.
• Domyślna nazwa użytkownika: admin, domyślne hasło:
PUSTE.
• Po wpisaniu nazwy użytkownika kliknij przycisk OK.
Patrz Rys. 95 Szczegóły logowania w trybie lokalnym
132.
Rys. 94 Logowanie w trybie lokalnym 131
• W programie zostanie wyświetlony ekran ładowania,
jak pokazano na Rys. 96 Ekran ładowania 133.
• Ten proces umożliwia użytkownikowi wczytanie
zawartości podłączonego modułu dysku twardego (za
pomocą przewodu USB) lub nagrywania lustrzanego z
wewnętrznej/zewnętrznej karty SD.
• Odczyt tych urządzeń pamięci masowej może być
powolny i zależy od ilości zapisanych danych i
prędkości interfejsu.
Uwaga: Dysk twardy może być podłączany na gorąco,
zatem można go odłączać i ponownie podłączać. Kart SD
nie można wymieniać podczas pracy. Aby w bezpieczny
sposób wyciągnąć kartę SD, kliknij ikonę Bezpiecznego
usuwania, znajdującą się na dole paska systemu
Windows™ (patrz Rys. 97 Wysuwanie karty SD 134 i Rys.
98 Anulowanie formatowania dysku 135).
Ostrzeżenie: Karty SD, po
umieszczeniu w czytniku kart SD,
mogą zażądać ich formatowania w
systemie Windows™, jak
pokazano poniżej (po prawej).
Kliknij przycisk Anuluj.
Sformatowanie karty SD usunie z
niej wszystkie dane.
• Aby pobrać dane z dysku
twardego, podłącz obudowę
MCU z dyskiem twardym do
lokalnego komputera za
pomocą przewodu USB-B. Jeśli
moduł MCU nie ma zasilania,
podłącz oba przewody USB-B.
Jeśli moduł MCU nadal nie
działa, spróbuj podłączyć go do
innego portu USB.
• Po uruchomieniu modułu MCU
kliknij ikonę odświeżania
;
pojazd zostanie wyświetlony w
kolorze zielonym, co oznacza,
że jest gotowy do przeglądania.
• Liczba modułów MCU
podłączonych do komputera
będzie wyświetlana w polu HDD
COUNT (Liczba dysków
twardych). Patrz Rys. 99 Liczba
dysków twardych 136.
Rys. 95 Szczegóły logowania w trybie lokalnym 132
Rys. 97 Wysuwanie karty SD 134
Rys. 96 Ekran ładowania 133
Rys. 99 Liczba dysków twardych 136
Rys. 98 Anulowanie formatowania dysku
135
42
9.6
Tryb lokalny programu MDR-Dashboard 5.0
6
5
4
2
Rys. 100 Interfejs użytkownika programu MDR-Dashboard 5.0 137
Interfejs użytkownika programu MDR-Dashboard 5.0 został
podzielony na kilka obszarów oznaczonych liczbami, jak
przedstawiono na Rys. 100 Interfejs użytkownika programu MDRDashboard 5.0 137:
1. Dostęp do źródła danych (Rys. 120 Źródło danych 158)
2. Panel wykresów
3. Panel sterujący
4. Odtwarzanie nośników
5. Mapa
6. Informacje podstawowe
Każdy z powyższych obszarów omówiono szczegółowo w kolejnych
sekcjach. Podczas odtwarzania użytkownik może zmieniać
powiększenie na osi czasu, używając przycisków +/- lub kółka myszy.
Położenie niebieskiej pionowej linii można zmieniać w celu wybrania
odpowiedniego czasu, przeciągając ją lub bezpośrednio klikając oś
czasu.
9.6.1
3
6
Rys. 138 Informacje podstawowe 138
Informacje o kanale
• Informacje o rozdzielczości, liczbie klatek i prędkości strumieniowej
transmisji danych są wyświetlane w każdym z 4 lub 8 kwadrantów — tylko
w widoku pełnoekranowym (obszar 4).
• W lewym górnym narożniku każdego obrazu użytkownik może zobaczyć
numer kanału programu MDR-Dashboard wraz z numerem firmy,
numerem pojazdu i numerem kanału rejestratora MDR: Rys. 139
Informacje o kanale 139 przedstawia: „4 3-3 - 4”.
• Dostęp do trybu pełnoekranowego jednego kanału można uzyskać,
dwukrotnie klikając żądany kanał. Aby opuścić tryb pełnoekranowy,
wystarczy ponownie podwójnie kliknąć.
• Odtwarzanie dźwięku jest ograniczone do jednego kanału w tym samym
czasie. Jedno kliknięcie kanału zapewnia dostęp do strumienia dźwięku —
zielone obramowanie stanowi potwierdzenie uzyskania dostępu do
bieżącego strumienia dźwięku.
• Każdy kanał kamery ma dwie dodatkowe funkcje: BLUR
(Rozmycie) i
Rys. 139 Informacje o kanale 139
ZOOM
(Powiększenie).
• Użytkownicy mogą używać rozmycia do tworzenia mozaiki pikseli na
obszarze, który ma być nieczytelny podczas odtwarzania wideo. Patrz
Rys. 102 Tworzenie mozaiki w celu rozmycia 140, Rys. 103 Ustawianie
obszaru rozmycia 141 i Rys. 104 Włączone rozmycie 142.
• Opcję BLUR (Rozmycie) można zastosować do kanału w celu przycięcia
segmentu wideo. Kliknij przycisk usuwania, aby usunąć rozmycie obrazu
w kanale.
43
• Funkcja ZOOM (Powiększenie) służy
do utworzenia powiększonego
widoku wybranego obszaru z kanału
kamery. Kliknij ikonę lupy i wybierz
żądany obszar prostokątny. Jest to
jedyny obszar, który będzie widoczny
podczas odtwarzania. Aby wyjść z
tego widoku, kliknij dwukrotnie kanał
kamery. Patrz Rys. 105 Wybór
obszaru powiększenia 143 i Rys. 106
Obszar powiększenia 144.
Rys. 102 Tworzenie mozaiki w
celu rozmycia 140
• Opcji ZOOM (POWIĘKSZENIE) nie można
zastosować w przypadku przycinania — ta
funkcja umożliwia wyświetlenie krytycznego
obszaru w powiększeniu.
•
Rys. 103 Ustawianie
obszaru rozmycia 141
służy do powiększania i
pomniejszania skali czasu. Maksymalny
stopień powiększenia wynosi 5 sekund, a
maksymalny stopień pomniejszenia wynosi
24 godziny.
Rys. 105 Wybór obszaru powiększenia 143
9.6.2
Rys. 104 Włączone
rozmycie 142
Rys. 106 Obszar powiększenia 144
Zdarzenia i wykresy
• Informacje o zdarzeniach można wyświetlić, klikając przycisk EVENT
(ZDARZENIE), jak pokazano na Rys. 107 Ustawienia widoku rozszerzonego
145. Zostanie wyświetlona lista wszystkich zdarzeń.
• Zdarzenia można także filtrować, klikając poszczególne karty pokazane na Rys.
108 Informacje o zdarzeniu 146. Użytkownik może użyć strzałek w celu
uzyskania dostępu do różnych opcji kart. Dwukrotne kliknięcie dziennika na
liście zdarzeń spowoduje przewinięcie materiału wideo do wskazanego
momentu w trybie odtwarzania.
• Ustawienia OSD — dwuznakowe nazwy czujników są wyświetlane w
nawiasach na liście zdarzeń. Patrz Rys. 108 Informacje o zdarzeniu 146.
• Można również zmienić kolejność zdarzeń na podstawie hierarchii ustalonej
przez użytkownika. Kliknij ikonę
Rys. 107 Ustawienia widoku rozszerzonego 145
(Rys. 108 Informacje o zdarzeniu 146),
aby uzyskać dostęp i zmienić kolejność. Użyj przycisków
pokazanych na Rys. 109 Hierarchia zdarzeń 147.
• Patrz Rys. 108 Informacje o zdarzeniu 146. Informacje o zdarzeniach obejmują
nazwy, czasy i opisy zdarzeń (użyj paska przewijania poziomego, aby je
wyświetlić).
• Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do informacji o pojeździe
➢ Nagrany wykres danych kanału w funkcji czasu
➢ Wykres prędkości w funkcji czasu
➢ Wykres danych przyspieszenia w funkcji czasu
• Dwukrotne kliknięcie punktu graficznego spowoduje przejście do tego czasu
podczas odtwarzania.
• Kliknij menu rozwijane pokazane na Rys. 110 Opcje wykresu 148 i wybierz
opcję VEHICLE STATUS (Stan pojazdu).
• Po wyświetleniu menu podrzędnego stanu pojazdu pokazanego na Rys. 111
Menu stanu pojazdu 149 kliknij żądaną opcję, aby wyświetlić dane graficzne.
Rys. 109 Hierarchia zdarzeń 147
• Zdarzenia są wyświetlane w wyraźny
sposób z użyciem czerwonych znaczników
pionowych
na wszystkich
wykresach. Ustawienie wskaźnika myszy
nad tymi znacznikami umożliwia uzyskanie
dodatkowych informacji — przykład: Rys.
113 Wykres kanału 151.
• Białe paski kanału wideo reprezentują
zwykłe nagrania. Pomarańczowe paski
kanału wideo reprezentują nagrania z
alarmem.
Rys. 108 Informacje o zdarzeniu 146
Rys. 110 Opcje wykresu 148
Rys. 111 Menu stanu
pojazdu 149
Rys. 112 Status
urządzenia 150
44
Rys. 113 Wykres kanału 151
• Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do następujących informacji o urządzeniu:
➢ Wykres temperatury urządzenia w funkcji czasu — z użyciem wbudowanego czujnika temperatury
➢ Wykres środowiska w funkcji czasu — nie jest obecnie obsługiwany
➢ Wykres napięcia w funkcji czasu
• Kliknij menu rozwijane pokazane na Rys. 110 Opcje wykresu 148 i wybierz opcję DEVICE STATUS (Stan urządzenia).
• Po wyświetleniu menu podrzędnego stanu urządzenia pokazanego na Rys. 112 Status urządzenia 150 kliknij żądaną opcję, aby wyświetlić
dane graficzne.
• Prędkość obrotowa kół nie jest obecnie używana.
Rys. 115 Wykres prędkości 152
• Przyspieszenie jest wyświetlane na wykresie potrójnym, gdzie linia czerwona, zielona i żółta reprezentuje odpowiednio oś X, Y i Z.
•
Te pola wyboru można zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie w zależności od żądanych informacji graficznych.
•
Wartości maksymalne i minimalne bieżącego obszaru wykresu są wyświetlane po prawej stronie każdego wykresu.
Rys. 116 Wykres przyspieszenia 153
Rys. 154 Wykres temperatury 154
9.6.3
Informacje podstawowe
Panel informacji podstawowych (Rys. 138 Informacje
podstawowe 155) dostarcza informacji na temat wersji
oprogramowania sprzętowego/MCU, informacji o
rejestracji, śledzeniu pojazdu i samym pojeździe
(temperatura i napięcie).
Panel FRAME INFORMATION (INFORMACJE
PODSTAWOWE) zawiera następujące informacje:
• Wersja oprogramowania sprzętowego
• Wersja modułu MCU
• Vehicle Registration (Rejestracja pojazdu)
• G-Force (Przyspieszenie)
• GPS
• Prędkość
• Voltage (Napięcie)
• Device Temperature (Temperatura otoczenia)
Rys. 138 Informacje podstawowe 155
9.6.4
Status czujników
• Dwuznakowe nazwy są ustawiane w menu OSD, gdzie
użytkownik nadaje nazwę każdemu czujnikowi. Więcej
informacji — patrz 7.3.1.1 I/O (We/Wy).
• W programie MDR-Dashboard 5.0, na dole ekranu
informacji podstawowych, wyświetlany jest status
wyzwolonych czujników (obszar 6). Rys. 118 Status
czujników 156 przedstawia wyzwolone wejście zapłonu
(IGN) i wejście czujnika o nazwie Br (Hamulec).
•
Nie można skonfigurować czujników PB (Przycisk
paniki) i IGN (Zapłon).
•
Domyślnie rejestrator MDR skonfigurowano do
wyświetlania w informacjach podstawowych stanu
czujników Li (Lewy kierunkowskaz), Ri (Prawy
kierunkowskaz), Rv (Kamera cofania) i BR (Hamulce).
Rys. 118 Status czujników 156
45
9.6.5
Śledzenie na mapie
Mapa (obszar 5) odświeża pozycję pojazdu w sposób ciągły podczas
odtwarzania i wyświetla rejestrację pojazdu. Powiększenie mapy można
wykonać, używając przycisków +/-.
• Są dwa ustawienia wyświetlania mapy, które można włączyć/wyłączyć:
• Automatyczne blokowanie mapy na pojeździe
• Pokazywanie/ukrywanie linii
• Kliknij przycisk Lock Map (Zablokuj mapę)
, aby pojazd był zawsze
wyświetlany na środku mapy. Jeśli ta opcja będzie wyłączona, można
swobodnie przesuwać mapę, niezależnie od pozycji pojazdu.
• Kliknij przycisk Line (Linia)
, aby włączyć lub wyłączyć linię trasy
śledzenia pojazdu. Zaleca się włączenie tej opcji.
• Czerwony ślad informuje o pokonanej trasie, a niebieski ślad reprezentuje
planowaną trasę pojazdu. Widok satelitarny serwisu Google Maps jest
również obsługiwany.
• Symbol niebezpieczeństwa
Rys. 119 Śledzenie na mapie 157
na mapie pokaże punkty w których alarm został wyzwolony. W przypadku wystąpienia wielu alarmów
w krótkim czasie, na mapie zostanie wyświetlona ramka z liczbą alarmów
. Kliknij te ikony, aby uzyskać dostęp do dodatkowych
informacji
o alarmie.
• Odtwarzanie wideo zostanie wznowione od punktu zdarzenia, jeśli zostało kliknięte.
Uwaga:
Jako alternatywę, można również wybrać serwis MS Bing maps. Zmiana map wymaga ponownego uruchomienia
odtwarzacza MDR-Player 5.0. Po zmianie tego ustawienia zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
9.7
Wczytywanie z pamięci USB lub folderu
Ta procedura dotyczy nagrań, które zostały wcześniej pobrane z rejestratora MDR i zapisane w pamięci USB lub nagrań zapisanych na dysku
w komputerze.
• Aby odczytać wyeksportowane pliki, kliknij kartę Directory (Katalog), znajdującą się w obszarze Data Source Access (Dostęp do źródła
danych, obszar 1). Patrz Rys. 120 Źródło danych 158.
1
Rys. 120 Źródło danych 158
• Użytkownicy klikają kartę DIRECTORY (Katalog) pokazaną na Rys. 121
Karta Directory (Katalog) 159.
• Kliknij przycisk ADD (Dodaj), jak pokazano na Rys. 122 Dodawanie
katalogu 160. Przejdź do odpowiedniego folderu i kliknij przycisk SELECT
FOLDER (Wybierz folder).
• Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Eksploratora Windows™
(Rys. 123 Folder programu Eksplorator Windows 161), które umożliwia
wybranie folderu z nagraniami. Wybierz nazwę pojazdu z
rejestratorem MDR — w tym przykładzie jest to 3-3.
• Po pomyślnym wczytaniu folderu zostanie on wyświetlony, jak pokazano
na Rys. 124 Katalog urządzenia 162.
Rys. 121 Karta Directory (Katalog) 159
Rys. 122 Dodawanie katalogu 160
46
• Jeśli wcześniej określono katalog, kliknij ikonę
odświeżania
, aby ten katalog został wyświetlony.
Bezie on miał zieloną ikonę wskazującą, że można go
przeglądać.
• Kliknij dwukrotnie ikonę pojazdu. Spowoduje to
wyświetlenie WSZYSTKICH zdarzeń z kalendarza.
Typowy przykład kalendarza przedstawiono na Rys.
128 Kalendarz dysku twardego 166.
• Katalog będzie teraz widoczny w panelu po lewej
stronie, jak pokazano na Rys. 124 Katalog urządzenia
162.
• Można określić wiele katalogów. Można przeszukiwać
katalogi. Patrz Rys. 125 Przeszukiwanie katalogu 163.
Możliwe jest skonfigurowanie wyszukiwań
niestandardowych (opcja Custom) i zaawansowanych
(opcja Advanced). Patrz Rys. 123 Folder programu
Eksplorator Windows 161 i Rys. 127 Ustawienia
przeszukiwania zaawansowanego 165.
Rys. 123 Folder programu Eksplorator Windows 161
Rys. 124 Katalog urządzenia 162
Rys. 125 Przeszukiwanie katalogu 163
Rys. 126 Przeszukiwanie niestandardowe 164
Rys. 127 Ustawienia przeszukiwania zaawansowanego 165
9.8
Odczyt danych
• Kliknij dwukrotnie ikonę pojazdu
. Spowoduje to
wyświetlenie WSZYSTKICH zdarzeń z kalendarza.
• Każdy kolor reprezentuje inny typ nagrań:
➢ Daty w kolorze zielonym reprezentują zwykłe nagrania
➢ Daty w kolorze pomarańczowym reprezentują nagrania
wyzwalane alarmem
➢ Czerwone kropki reprezentują metadane
➢ Niebieskie obramowanie reprezentuje bieżącą datę (datę
dzisiejszą)
• Typowy przykład kalendarza przedstawiono na Rys. 128
Kalendarz dysku twardego 166.
Rys. 128 Kalendarz dysku twardego 166
• Aby zawęzić wyświetlane dane, skonfiguruj kryteria
wyszukiwania. Możliwe jest utworzenie wyszukiwań
niestandardowych (opcja Custom) i zaawansowanych (opcja
Advanced). Rys. 129 Przeszukiwanie dysku twardego 167.
• Upewnij się, że pole wyboru DOWNLOAD BLACKBOX
(POBIERZ CZARNĄ SKRZYNKĘ) jest zawsze zaznaczone.
Patrz Rys. 168 Ustawienie metadanych 168. Dzięki temu
wszystkie metadane (graficzne) zostaną wyświetlone podczas
odtwarzania wideo.
• Kliknij dwukrotnie odpowiednią datę w kalendarzu. Spowoduje to
wyświetlenie ekranu poprzedzającego odtwarzanie. Patrz Rys.
131 Ekran poprzedzający odtwarzanie 169. Kanały wyświetlane
podczas odtwarzania można wybierać.
Rys. 129 Przeszukiwanie dysku twardego 167
Rys. 168 Ustawienie metadanych 168
47
Rys. 131 Ekran poprzedzający odtwarzanie 169
• Można używać różnych ustawień wyświetlania, takich jak MAP
(Mapa), VIDEO (Wideo) i VIDEO/MAP (Mapa/Wideo). Patrz Rys.
132 Opcje wyświetlania 170.
Rys. 132 Opcje wyświetlania 170
• Z tego panelu można także uzyskiwać dostęp do informacji
podstawowych i informacji o zdarzeniach. Aby powrócić do
widoku kalendarza z bieżącego odtwarzania, kliknij strzałkę
wstecz
. Patrz Rys. 133 Powrót do kalendarza 171.
Rys. 133 Powrót do kalendarza 171
• Wybierz kanały do odtwarzania.
• Kliknij przycisk Play (Odtwarzaj)
Bieżąca pozycja
i prędkość
odtwarzania
Przewij
anie do
tyłu
Odtwarzaj/
Pauza
, aby wyświetlić dane.
Zatr
zym
anie
Wolno do
przodu
Szybko do
przodu
Następna
klatka
Poprzednia
klatka
Zrzut
ekranu
Głośność
dźwięku
Filtr GPS
Prz
ytni
j
Rys. 172 Panel sterujący programu MDR-Dashboard 5.0 172
• Opcje szybkiego przewijania (1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x). Opcje
maksymalnej prędkości Wolno do przodu to 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 i
1/32.
• Dwukrotne kliknięcie wybranego kanału powoduje wyświetlenie
trybu pełnoekranowego. Na Rys. 135 Opcje wyświetlania wideo
173 pokazano inne opcje wyświetlania wideo. Opcje zależą od
modelu (wersja 4-kanałowa lub 8-kanałowa).
➢ Pełny ekran
➢ Poprzednia strona
➢ Następna strona
➢ Trzy okna
➢ Cztery okna
Rys. 135 Opcje wyświetlania wideo 173
➢ Sześć okien
➢ Dziewięć okien
9.9
Eksportowanie wideo
• Kliknij przycisk CLIP (PRZYTNIJ)
. Przycisk jest dostępny tylko
podczas odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wideo.
• Zostaną wyświetlone zielone znaczniki przycinania (pionowe linie
przerywane). Patrz Rys. 136 Przycinanie wideo 174.
• Wybierz czas początkowy i czas końcowy klipu wideo, przeciągając i
48
upuszczając znaczniki w odpowiednim czasie. Można również określić
dokładny czas przycinania, wpisując precyzyjne wartości. Patrz Rys. 137
Ustawienia przycinania 175.
Rys. 136 Przycinanie wideo 174
• Po ustawieniu wybranego czasu kliknij przycisk OK
• Następujące okno zostanie wyświetlone, aby umożliwić wybór kanałów,
czasu przycinania (w celu poprawienia położenia znaczników) i typu
eksportu. Są dostępne trzy typy eksportu:
➢ Standard (Standardowy)
➢ Export (Eksport)
➢ AVI
• Opcja STANDARD (STANDARDOWY) przycina materiał wideo i tworzy
strukturę folderów zawierającą pliki wideo w oryginalnym formacie
macierzystym (H264) w lokalnej pamięci masowej (np. na dysku twardym).
• Uwaga: Użytkownik nie może wskazać tej samej lokalizacji, co folder
oryginalny. Po przycięciu pliki można znaleźć w folderze o nazwie w
następującym formacie:
\Nazwa_firmy-Numer_pojazdu\RRRR-MM-DD\record
Rys. 137 Ustawienia przycinania 175
• Opcja EXPORT (EKSPORT) umożliwia wyeksportowanie klipów wideo z osadzonym odtwarzaczem MDR-Player 5.0 do jednego pliku .exe.
Ta opcja jest zalecanym rozwiązaniem, ponieważ eksport zawiera metadane i klip wideo. MUSI ona być zabezpieczona hasłem i możliwa
do odtwarzania bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania do odtwarzania filmów. Jeśli nie utworzono hasła, plik nie
będzie dostępny.
• Opcja AVI umożliwia utworzenie plików .AVI, które można odtworzyć za pomocą popularnych odtwarzaczy wideo, np. Windows Media
Player (WMP™) czy Video Lan Client (VLC). Zaletą tego rozwiązania jest możliwość łatwego przenoszenia tego formatu. Wadą jest brak
ochrony i metadanych. Te pliki mogą być odtwarzane i edytowane przez każdego użytkownika. Jedyne informacje zawarte w tym obrazie
wideo są wybierane za pomocą opcji menu OSD.
• Użytkownik może monitorować postęp bieżących/zakończonych zadań pobierania w obszarze pobierania. Kliknij przycisk
.
• Patrz Rys. 138 Bieżące zadania pobierania 176. Priorytet zadań jest określany według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Jeśli inne zadanie
ma wyższy priorytet, użyj przycisku
, aby zatrzymać zadanie, i przycisku
aby uruchomić zadanie priorytetowe. W
przypadku popełnienia błędu zadania można usunąć za pomocą przycisku
Rys. 138 Bieżące zadania pobierania 176
• Zakończone zadania są automatycznie przenoszone na kartę Completed
(Zakończone) — patrz Rys. 139 Zakończone zadania pobierania 177.
• Kliknij zakończone zadanie prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać
dostęp do menu podrzędnego, jak pokazano na Rys. 140 Menu
podrzędne pozycji zakończonych 178.
Rys. 140 Menu podrzędne pozycji zakończonych 178
Rys. 139 Zakończone zadania pobierania 177
9.10 Zapisywanie zrzutów ekranu
• Kliknij wybrany kanał, aby go wyróżnić zielonym obramowaniem.
• Kliknij przycisk Snapshot (Zrzut ekranu)
na panelu sterującym.
• W prawym dolnym rogu pulpitu (obok zegara/kalendarza) zostanie
wyświetlone okno podręczne. Miejsce zapisu zrzutu ekranu pokazano
również tutaj (patrz Rys. 141 Okno podręczne zrzutu ekranu 179).
• Kliknij informację Snapshot Successful (Zrzut ekranu zakończono
powodzeniem)
, aby uzyskać dostęp do opcji IMAGE
FILTER (Filtr obrazu), gdzie można zobaczyć wszystkie historyczne
zrzuty ekranu przechowywane lokalnie. Patrz Rys. 142 Filtr obrazu
zrzutu ekranu 180.
Rys. 142 Filtr obrazu zrzutu ekranu 180
Rys. 141 Okno podręczne zrzutu ekranu 179
49
9.11 Ustawienia użytkownika i systemu
• W tym obszarze jest wyświetlana nazwa zalogowanego użytkownika oraz data i
godzina (na komputerze klienckim). Patrz Rys. 143 Obszar informacji o
użytkowniku i systemie 181.
• Ten obszar służy do wylogowania się. Aby to zrobić, należy kliknąć ikonę
wylogowania
. Spowoduje to wyświetlenie okna potwierdzenia zamiaru
wylogowania się. Kliknij przycisk YES (Tak) lub NO (Nie); zostanie wyświetlony
ekran logowania do programu MDR-Dashboard 5.0. Patrz Rys. 145 Okno
wylogowania 183.
Rys. 143 Obszar informacji o użytkowniku i
systemie 181
Rys. 144 Menu ustawień programu MDRDashboard 5.0 182
• Kliknij ikonę koła zębatego
, aby wyświetlić menu podrzędne zawierające opcje
SYSTEM SETTINGS (Ustawienia systemu) i ABOUT (Informacje). Patrz Rys. 144
Menu ustawień programu MDR-Dashboard 5.0 182.
• Opcja ABOUT (Informacje) powoduje wyświetlenie okna przedstawionego na Rys.
146 Okno informacji 184. Znajdują się tam informacje o bieżącej wersji programu
MDR-Dashboard 5.0.
• Więcej informacji podano w oknie SYSTEM przedstawionym na Rys. 147
Ustawienia systemowe 185. Ten obszar służy do konfigurowania następujących
elementów:
➢ Ścieżka zrzutów ekranu
➢ Typ mapy
➢ Język — angielski lub chiński
➢ Jednostka prędkości
➢ Jednostka temperatury
➢ Automatically switches to the main stream (Automatyczne włączanie
głównego strumienia) — nieużywane
➢ Loop Playback Video (Odtwarzaj wideo w pętli) — powoduje odtwarzanie
całego wybranego wideo w pętli. Tej funkcji można używać do odtwarzania z
dysku twardego lub z katalogu
➢ Alarm Settings Count (Ustawienia alarmów: Liczba) — pokazuje historyczne
zdarzenia i alarmy w obszarze dziennika alarmów; dostępna tylko w trybie
serwera. Wartość domyślna to 200.
➢ Alarm Settings Time (Ustawienia alarmów: Czas) — pokazuje zdarzenia i
alarmy w podanym okresie w przeszłości w obszarze dziennika alarmów;
dostępna tylko w trybie serwera. Domyślny czas to 30 minut.
• Ustawienia systemu są dostępne na dwóch
kartach: System i Permission Settings
(Ustawienia uprawnień). Ustawienia
systemu pokazano na Rys. 147 Ustawienia
systemowe 185.
• Patrz okno PERMISSION SETTINGS
(Ustawienia uprawnień) pokazane na Rys.
148 Ustawienia uprawnień 186. Ten obszar
służy do konfigurowania logowania
użytkowników lokalnych.
• Tylko konto ADMIN (Administrator) może
tworzyć nowe konta użytkowników
lokalnych.
• Wszystkie konta użytkowników lokalnych są
przeznaczone dla użytkowników logujących
się Z TEGO SAMEGO KOMPUTERA,
którzy wymagają różnych poziomów
dostępu.
• Dla tych kont nie można definiować haseł.
Tutaj także ustawia się uprawnienia dla
każdego użytkownika lokalnego. Każdy
użytkownik powinien zanotować swoje
hasło.
Rys. 145 Okno wylogowania 183
Rys. 146 Okno informacji 184
Rys. 147 Ustawienia systemowe 185
50
Rys. 149 Dodawanie użytkownika lokalnego 187
Rys. 148 Ustawienia uprawnień 186
10 MDR-Player 5.0
Program MDR-Player 5.0 jest podobny do programu MDR-Dashboard 5.0 wizualnie i pod względem obsługi. Program MDR-Player 5.0 służy
przede wszystkim do odtwarzania wykonywalnych plików wideo (.exe). System może pracować na komputerze z systemem operacyjnym
Microsoft Windows™ 7, 8.x (wersje 32-bitowe i 64-bitowe) i Windows 10. Kluczowe różnice między programami w zakresie funkcji
przedstawiono w tabeli poniżej:
Porównanie programów MDR-Dashboard 5.0 i MDR-Player 5.0
MDR-DASHBOARD 5.0
Wymagana instalacja
Źródła odtwarzania – dysk twardy na serwerze, lokalny dysk
twardy, lokalna karta pamięci SD, urządzenie zdalne i
odtwarzanie z katalogu (klipy)
Tryb na żywo, tryb odtwarzania, tryb materiału dowodowego
Wyświetlanie, przycinanie i eksportowanie nagrań
Wybór zrzutu ekranu
Wyświetlanie zdarzeń i dzienników
Rozmycie i powiększenie w kanale
MDR-PLAYER 5.0
Plik wykonywalny
Źródła odtwarzania — wyeksportowane pliki (chronione
hasłem .exe) i odtwarzanie z katalogu (klipy)
Tryb odtwarzania
Wyświetlanie nagrań
Indywidualny zrzut ekranu
Brak opcji wyświetlania zdarzeń i dzienników
Brak rozmycia i powiększenia w kanale
10.1 Eksportowanie odtwarzacza MDR-Player 5.0
• Osadzony odtwarzacz MDR-Player 5.0
to jeden plik wykonywalny, który może
być chroniony hasłem (wybór
użytkownika) i jest generowany przez
program MDR-Dashboard 5.0.
• Plik zawiera wyeksportowany klip wideo
wraz z odtwarzaczem MDR-Player 5.0.
Dwukrotne kliknięcie pliku .exe
spowoduje uruchomienie odtwarzacza
MDR-Player 5.0 i automatyczne
wyświetlenie nagrań wraz z
metadanymi. Na rysunkach poniżej
przedstawiono ikonę wyeksportowanego
nagrania i okno monitu o podanie hasła.
Rys. 150 Ikona wyeksportowanego pliku
rejestratora MDR 188
Rys. 151 Monit o hasło 189
10.2 Konfigurowanie odtwarzacza MDR-Player 5.0
• Odtwarzacz MDR-Player 5.0 nie wymaga instalacji. Jeśli w
systemie już zainstalowano program MDR Dashboard 5.0,
dostęp do odtwarzacza MDR-Player 5.0 można uzyskać z menu
Start lub przez skrót na pulpicie.
• Patrz Rys. 152 Ikona odtwarzacza MDR-Player 5.0 190. Aby
uruchomić odtwarzacz, kliknij dwukrotnie logo firmy Brigade o
nazwie MDR-Player 5.0.
Rys. 152 Ikona odtwarzacza MDR-Player 5.0 190
10.3 Obsługa podstawowa
Odtwarzacz MDR-Player 5.0 oferuje kilka metod wczytywania danych:
• Z klipu wideo z osadzonym odtwarzaczem MDR-Player 5.0 (jak opisano w sekcji 10.1)
• Otwarcie pliku
Za pomocą menu rozwijanego użytkownik może uzyskać dostęp do następujących
informacji. Patrz Rys. 153 Menu stanu pojazdu 191:
• Kanał
• Prędkość
• Przyspieszenie
• Temperatura
Rys. 153 Menu stanu pojazdu
191
51
• Napięcie
Zostanie wyświetlony interfejs przedstawiony poniżej. Rys. 154 Odtwarzacz MDR-Player 5.0 192 przedstawia widok wielu kamer, oś czasu z
przyciskami sterującymi oraz widok mapy z serwisu Google Maps.
Uwaga:
Aby korzystać z funkcji map, wymagane jest połączenie internetowe.
Rys. 154 Odtwarzacz MDR-Player 5.0 192
Pasek narzędzi (Rys. 154 Panel sterujący) zawiera następujące opcje:
• Otwarcie pliku
• Pauza
• Przewijanie do tyłu
• Zatrzymanie
• Wolno do przodu (x1/2 lub x1/4)
• Szybko do przodu (x2 lub x4)
• Poprzednia klatka
• Następna klatka
• Dźwięk
• Zrzut ekranu — zapisuje zrzut ekranu wybranego kanału w katalogu C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\MDR-Player
5.0\Temp
• Informacje podstawowe
Otwarcie
pliku
Bieżąca
pozycja i
prędkość
odtwarzania
Przewij
anie do
tyłu
Odtwarzaj/
Pauza
Zatr
zym
anie
Wolno do
przodu
Szybko do
przodu
Poprzednia
klatka
Następna
klatka
Zrzut
ekranu
Głośność
dźwięku
Informacje
podstawowe
Rys. 155 Panel sterujący odtwarzacza MDR-Player 5.0 193
Aby otworzyć zapisane lokalnie klipy (H.264), kliknij ikonę OPEN FILE
(Otwórz plik)
. Wybranie przycisku Open File (Otwórz plik,
Rys. 156 Otwieranie pliku 194) spowoduje wyświetlenia okna
przeglądania Eksploratora Windows™. Przejdź do folderu, w którym
znajdują się pliki macierzyste .h264. W przypadku wybrania pliku dla
jednego kanału odtwarzacz MDR-Player 5.0 automatycznie wczyta
inne kanały (jeśli są obecne) odpowiadające temu samemu
przedziałowi czasowemu.
Rys. 156 Otwieranie pliku 194
52
Klipy (pliki H.264) utworzone w programie MDR-Dashboard 1.0 mogą
być odtwarzane tylko w odtwarzaczu MDR-Player 1.0. Klipy
utworzone w programie MDR-Dashboard 5.0 mogą być odtwarzane
tylko w odtwarzaczu MDR-Player 5.0.
Po wybraniu opcji Open File (Otwórz plik) należy wybrać folder
zgodnie z datą, jak pokazano na Rys. 157 Przeglądanie plików 195.
Rys. 157 Przeglądanie plików 195
Po wczytaniu danych można odtworzyć wideo (maksymalnie 4 kanały w przypadku rejestratora MDR-504xx-500 lub 8 kanałów w przypadku
rejestratora MDR-508xx-1000). Dwukrotne kliknięcie jednego kanału powoduje uruchomienie trybu pełnoekranowego dla tego kanału. W
przypadku wyświetlania wielu kanałów dźwięk pochodzi z kanału 1. Aby wybrać inne źródło dźwięku, wystarczy kliknąć obraz innego kanału.
Podczas odtwarzania użytkownik może zmieniać powiększenie na osi czasu, używając przycisków +/- lub kółka myszy.
Rys. 158 Wykres prędkości 196
Rys. 159 Wykres napięcia 197
Rys. 160 Wykres temperatury 198
Rys. 161 Wykres przyspieszenia 199
Aby uzyskać dostęp do informacji podstawowych, można użyć ikony
. Zostaną wyświetlone informacje dotyczące parametrów stanu
wyzwalania czujnika, położenia GPS, oprogramowania sprzętowego/MCU i nagrań wideo (Rys. 161 Informacje podstawowe).
Wersje
oprogramowa
nia
sprzętowego i
modułu MCU
Położenie GPS
Status wyzwalania, np. Br
(Wyzwalanie hamulca)
Rys. 162 Informacje podstawowe 200
Informacje śledzenia na mapie (poniżej) są nieustannie odświeżane podczas odtwarzania wraz z rejestracją pojazdu. Powiększenie mapy
można wykonać, używając przycisków +/- lub kółka myszy.
Uwaga: Narzędzie Ręka umożliwia przesuwanie mapy przy jednoczesnym okresowym odświeżaniu mapy w celu utrzymania pojazdu w
środku mapy.
Czerwony ślad informuje o pokonanej trasie, a niebieski ślad reprezentuje planowaną trasę pojazdu.
W odtwarzaczu MDR-Player 5.0 obsługiwany jest również widok satelitarny serwisu Google Maps.
53
Obszar mapy ma dwie opcje podczas wyświetlania danych
GPS. Zielony kolor ikon oznacza, że dana funkcja jest aktywna.
• Automatyczne blokowanie mapy na pojeździe
.
Powoduje, że mapa zostanie wyśrodkowana na pojeździe
i nie będzie można swobodnie jej przesuwać.
• Przycisk Show Line/Hide Line
(Pokaż linię/ukryj
linię) służy do wyświetlania danych śledzenia trasy
pojazdu.
W prawym dolnym rogu mapy znajdują się także przyciski
powiększania i pomniejszania.
Rys. 163 Mapa odtwarzacza MDR-Player 5.0 201
11 Zaawansowana konfiguracja Ethernet
W tej sekcji opisano zaawansowane funkcje przeznaczone dla osób mających wiedzę z zakresu
zagadnień sieciowych. Umożliwiają one:
• Podgląd kamer na żywo
• Odtwarzanie i pobieranie nagrań
• Wyświetlanie i pobieranie dzienników
• Konfigurowanie ustawień jednostki MDR
Nie zaleca się korzystania z tej funkcji podczas pracy w terenie, diagnostyki urządzenia ani
konfigurowania go.
Ostrzeżenie: Menu interfejsu sieciowego poniżej (z lewej strony) nie jest takie same jak menu
OSD rejestratora MDR. Terminologia może być inna, ale ustawienia spełniają te same
funkcje.
Rys. 202 Wersja programu Internet
Explorer 202
Ostrzeżenie: Aby uzyskać pełną funkcjonalność (zrzuty ekranu, pobieranie, podgląd na żywo
itp.), w systemach operacyjnych Windows 8 i Windows 10 uruchom program Internet
Explorer przy użyciu polecenia Uruchom jako administrator.
Uwaga: Konfigurowanie wymaga stosowania kabla Cat5e, systemu operacyjnego Microsoft
Windows™, komputera z portem Ethernet RJ45 oraz bezprzewodowej karty sieciowej z dostępem
do Internetu (może być konieczny w celu pobrania wtyczki).
Ostrzeżenie: Funkcje odtwarzania, podglądu na żywo i konserwacji zależą od używanej
wersji programu Internet Explorer.
11.1 Konfiguracja sieci Ethernet
• Podłącz przewód sieciowy do komputera
oraz do portu Ethernet LAN z tyłu
rejestratora MDR.
• Kolejne czynności dotyczą komputerów z
systemem Windows 7 i nowszym. Przed
dokonaniem zmian w ustawieniach
sieciowych komputera sprawdź, czy
bieżąca praca została zapisana.
• Rys. 164 Właściwości połączenia
lokalnego 203 przedstawia okno
konfiguracji sieci. Dostęp to tego okna
dialogowego można uzyskać, klikając
prawym przyciskiem myszy opcję
„Centrum sieci i udostępniania” na pulpicie
. Klikając dwukrotnie, wybierz
odpowiedni interfejs sieciowy.
• Wybierz pozycję „Protokół internetowy w
wersji 4 (TCP/IPv4)”, a następnie kliknij
przycisk „Właściwości”. Rys. 165 Protokół
internetowy w wersji 4 204 zostanie
wyświetlony; w tym polu należy wpisać
adres IP; w przykładzie użyto adresu
192.168.1.1. (Ten adres znajduje się w tej
samej podsieci co rejestrator MDR,
którego domyślny adres IP to
192.168.1.100).
• Aby znaleźć adres IP rejestratora MDR,
zaloguj się do menu rejestratora MDR,
wybierz Basic Setup (Konfiguracja
podstawowa)→ Ethernet i sprawdź adres
IP.
• Aby go zmienić, wpisz nowy adres IP i
Rys. 164 Właściwości połączenia lokalnego
203
Rys. 165 Protokół internetowy w wersji 4
204
Rys. 167 Wyniki z wiersza polecenia 206
Rys. 166 Ustawienia sieci
w rejestratorze MDR 205
54
kliknij przycisk Save (Zapisz).
• Aby sprawdzić połączenie komputera z
rejestratorem MDR, otwórz wiersz
polecenia, wpisując polecenie cmd
w menu Start. Wyślij polecenie ping na
adres IP rejestratora MDR, wpisując ping
192.168.1.100. Wyniki pokazano na Rys.
167 Wyniki z wiersza polecenia 206.
• Otwórz przeglądarkę Internet Explorer, a
następnie wpisz następujący adres
http://192.168.1.100. Zostanie wyświetlone
okno podręczne przeglądarki Internet
Explorer z prośbą o zezwolenie na
instalację/uruchomienie wtyczki
„N9M_ACTIVEX”. Patrz Rys. 169 Okno
podręczne wtyczki 208.
• Zaakceptuj wtyczkę i zezwól na jej
instalację.
• Po pomyślnym zainstalowaniu wtyczki
zostanie wyświetlone okno logowania
(Rys. 170 Okno logowania użytkownika w
przeglądarce 209).
• Wpisz odpowiednie hasło, a następnie
kliknij przycisk LOGIN (Zaloguj).
Uwaga:
Jeśli hasło do jednostki
MDR jest wyłączone, kliknij przycisk LOGIN
(Zaloguj) po wpisaniu samej nawy
użytkownika.
Rys. 168 Adres sieciowy w przeglądarce Internet Explorer 207
Rys. 169 Okno podręczne wtyczki 208
Rys. 170 Okno logowania użytkownika w przeglądarce 209
11.2 Obsługa przez Ethernet
• Po zalogowaniu zostanie wyświetlonych 5 kart:
PLAYBACK (Odtwarzanie), LIVE VIEW (Widok na
żywo), MAINTENANCE (Konserwacja), LOG (Dziennik) i
CONFIG (Konfiguracja). Patrz Rys. 171 Web Application
Manager 210.
• Karta PLAYBACK (Odtwarzanie) umożliwia wyświetlanie i
pobieranie nagrań.
• Karta LIVE (Na żywo) umożliwia wyświetlanie obrazu
z kamer na żywo.
• Karta MAINTENANCE (Konserwacja) wyświetla informacje
podstawowe, informacje o module urządzenia, informacje o
urządzeniu pamięci masowej i informacje o wersji.
• Karta LOG (Dziennik) służy do wyświetlania i eksportowania
dzienników.
• Karta CONFIG służy do konfigurowania ustawień
rejestratora MDR, takich jak konfiguracja podstawowa,
monitoring, zdarzenia i alarmy.
• Karta PLAYBACK (ODTWARZANIE) umożliwia wyświetlanie
i odtwarzanie nagrań. Użytkownicy mogą wyszukiwać
nagrania według daty, typu, czasu, kanału i źródła nagrania.
• Kliknięcie daty w kalendarzu spowoduje wczytanie danych
wideo na oś czasu.
• Zrzuty ekranu są zapisywane w następującej ścieżce:
C:\Users\Administrator\NVR\192.XXX.XXX.XXX\CAPTURE\
CHXX
• Zobacz pasek narzędzi i opcje wyświetlania pokazane
poniżej:
Rys. 171 Web Application Manager 210
Rys. 211 Pasek narzędzi odtwarzania 211
Rys. 212 Opcje wyświetlania w trybie odtwarzania 212
• Na karcie PLAYBACK (Odtwarzanie) będzie także
wyświetlana lista znalezionych nagrań, które można pobrać.
W celu uzyskania dostępu kliknij pozycję Record List (Lista
nagrań) poniżej przycisku Search (Szukaj).
• Zaznacz kanały, które chcesz pobrać, i kliknij Backup (Kopia
zapasowa).
• Następnie w okienku wyskakującym zostanie wyświetlone
pytanie o typ danych.
• Dane w formatach macierzystym i AVI są zapisywane w
następującej ścieżce:
C:\Users\Administrator\NVR\192.168.14.219\BACKUP
Rys. 28 Odtwarzanie 213
Rys. 216 Lista nagrań 216
55
Rys. 214 Okienko Export (Eksport) — obsługa przez Ethernet
214
Rys. 215 Pasek postępu eksportowania 215
• Widok na żywo służy do oglądania obrazu z kamer na żywo.
Dostępny jest również dźwięk. Zielonym kolorem jest
oznaczony kanał, z którego jest odtwarzany dźwięk.
• Patrz opcje wyświetlania poniżej. Zrzuty ekranu są
zapisywane w tej samej ścieżce, co powyżej. Ustawienia
każdego kanału jak np. jasność, kolor, kontrast i nasycenie
można regulować indywidualnie przy użyciu ikony
.
• Do przełączania między strumieniem głównym i podrzędnym
służą opcje pokazane na Rys. 219 Opcje strumienia na
żywo 219.
Rys. 217 Opcje wyświetlania na żywo 217
Rys. 220 Widok na żywo 220
Rys. 218 Ustawienia kanału wyświetlania na żywo 218
Rys. 219 Opcje strumienia na żywo 219
11.3 Konserwacja — obsługa przez Ethernet
• Menu Basic Information (Informacje podstawowe) wyświetla
bieżący i historyczne stany kanałów kamery. Może to być
spowodowane kilkoma przyczynami, na przykład
uszkodzeniem, słabym stykiem lub instalacją.
• Menu Device Module (Moduł urządzenia) wyświetla
informacje dotyczące modułów sieci komórkowej, Wi-Fi i
GPS. Patrz niżej:
Rys. 222 Konserwacja — obsługa przez Ethernet 222
Rys. 221 Informacje o module — obsługa przez Ethernet 221
• Storage Device (Urządzenie pamięci masowej) — służy
różnym funkcjom. Pokazuje wszystkie urządzenia pamięci
masowej: dysk twardy (HDD), wewnętrzna karta SD (SD
Internal), karta SD w obudowie ognioodpornej (SD FPB) i
pamięć USB w gnieździe z przodu (FRONT USB).
Wyświetlane są informacje o wolnym miejscu i całkowitej
pojemności.
• Wybrane urządzenie pamięci masowej można sformatować,
klikając ikonę
. Poniżej pokazano okienko potwierdzenia
formatowania.
• W sekcji Local Storage (Lokalna pamięć masowa)
definiuje się ścieżkę używaną do zapisu zrzutów ekranu i
kopii zapasowych wideo. Położenie domyślne to:
C:\Users\Administrator\NVR\
Rys. 224 Urządzenia pamięci masowej — obsługa przez Ethernet 224
Rys. 223 Potwierdzenie formatowania — obsługa przez
Ethernet 223
56
• Version Information (Informacje o wersji) —
identyfikator typu urządzenia, na przykład MDR-504XX-500
or MDR-508XX-1000.
• Wyświetlane są także bieżące wersje firmware i jednostki
MCU. Wersja CP3/4 nie jest obecnie używana.
• Firmware i wersję jednostki MCU można zaktualizować,
wskazując plik aktualizacji i klikając przycisk Upgrade
(Aktualizuj).
• Można eksportować pliki konfiguracji. Po kliknięciu przycisku
Export (Eksportuj) program Internet Explorer wyświetli
pytanie o zapisanie pliku. Patrz niżej.
• Import pliku konfiguracji wymaga, aby ten plik był zapisany
lokalnie, skąd zostanie przesłany do rejestratora MDR.
Rys. 226 Informacje o wersji — obsługa przez Ethernet 226
Rys. 225 Plik konfiguracji — obsługa przez Ethernet 225
11.4 Dziennik — obsługa przez Ethernet
• Karta Log (Dziennik) służy do wyszukiwania, wyświetlania i
eksportowania dzienników z rejestratora MDR.
• Dzienniki mogą zawierać informacje o alarmach, operacjach i
blokadach.
• Dzienniki alarmów można filtrować według typu: IO (we/wy),
Panic (Panika), Speed (Prędkość), Video Loss (Zanik
sygnału wideo), Blind detection (Detekcja zasłonięcia),
Motion detection (Detekcja ruchu), G-Force (Przyspieszenie)
i Geo-fence (Strefa geo-fence).
• Wyświetlane poniżej wyniki wyszukiwania zawierają
informacje o typie, dacie, godzinie oraz szczegóły.
• Pliki dzienników są eksportowane po kliknięciu przycisku
Export (Eksportuj); spowoduje to wyświetlenie przez program
Internet Explorer pokazanego poniżej monitu. Kliknij Zapisz.
Domyślnie plik zostanie zapisany w następującej ścieżce:
C:\Users\Administrator\Downloads
• Pliki są eksportowane w formacie txt i można je otwierać przy
użyciu dowolnego edytora tekstu, na przykład programu
Notatnik.
Rys. 228 Dzienniki — obsługa przez Ethernet 228
Rys. 227 Plik dziennika — obsługa przez Ethernet 227
11.5 Konfiguracja — obsługa przez Ethernet
Konfiguracja podczas obsługi przez Ethernet odbywa się na internetowej wersji mapy menu OSD dostępnej w rejestratorze MDR. Więcej
informacji podano w rozdziale 7 Setup (Konfiguracja). Pamiętaj, aby po każdej zmianie kliknąć przycisk Save (Zapisz), dzięki czemu zmiana
zostanie przesłana do rejestratora MDR.
57
12 Mapa ekranowa
Uwaga:
Ustawienie domyślne to GREEN ARIAL BLACK ITALICS (Czcionka Arial Black, kursywa, kolor zielony)
Czcionką Lucida Handwriting Font oznaczono opcje menu sieci komórkowej i sieci Wi-Fi
12.1 Rec Search
12.1.1 Rec Search
Rec Search
NAZW
A
OPCJA nr 1
Source
HDD
Sub-strm SD
Main Strm SD
Miesiąc
(XXX)
Rok
(XXXX)
Wybierz w
widoku
kalendarza
(pomarańczowy
)
Date
Next
---------------→
Search Options
NAZWA
OPCJA nr 1
Video Type
ALL
Normal
Alarm
Channel
1-8
INDIVIDUAL
Search
1-4 grupa
5-8 grupa
---------------→
NAZWA
Search Results
OPCJA nr 1
Pomniejsz
Powiększ
Wcześniej w
tym dniu
Później w tym
dniu
Opcje
kanałów
Czas
rozpoczęcia
odtwarzania
CH1-CH8
Wybór czasu przy
użyciu klawiatury
numerycznej
58
Export
Wstecz
Start time
Export ------→
PROPRIETARY DATA
AVI data
Playback ;
kliknięcie
prawym
przyciskiem
myszy
podczas
odtwarzania,
ukrywa menu
OSD
Wyświetlanie/ukry
wanie menu
Export
Time
File Size
Remaining
/Total
głośności
Wybór czasu przy
użyciu klawiatury
numerycznej
Zwiększenie
głośności
Zmniejszenie
głośności
Wyciszenie
dźwięku
Następny kanał
Poprzedni kanał
Przewijanie x2 x4
x8 x16
Odtwarzanie/Pauz
a
Szybkie
odtwarzanie do
przodu x2 x4 x8
x16
Wolne
odtwarzanie do
przodu 1/2 1/4 1/8
1/16
Odtwarzanie
krokowe
Wstecz
12.2 SYSTEM INFO
12.2.1 Version Info
NAZWA
Version Info
OPCJA nr 1
Device Name
MDR-504xx-500 or MDR-508xx-1000
Serial Num
MAC Address
Firmware Version
MCU Version
XXXXXXXXXX (10 znaków)
XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 znaków)
MDR-504_VXXX_TXXXXXX.XX or MDR-508_VXXX_TXXXXXX.XX
XXXXXXXXXX (9 znaków)
59
12.2.2 Modules
12.2.2.1
Mob Net
Mob Net
OPCJA nr 1
GPRS/EDGE
CDMA
EVDO
WCDMA
TDSCDMA
FDD
TDD
Detected
Not Detected
SIM Detected
SIM Not Detected
SIM Available
SIM Not Available
SIM Busy
Dialled Up
Failed Dial Up
Unknown Error
NAZWA
Connection Type
Module Status (stan fizyczny)
SIM Status (stan fizyczny)
Dial Status
Signal Level
IP Address
IMEI
(XXdBm)
XXX.XXX.XXX.XXX
XXXXXXXXXXXXXXX (15 znaków)
12.2.2.2
Wi-Fi
Wi-Fi
NAZWA
Built-in Wi-Fi Status (stan fizyczny)
OPCJA nr 1
Detected
Not Detected
Connecting
Connection Failed
Connected
Obtaining IP Address (DHCP)
Signal Level
IP Address
MAC Address
SmrtCntrllr Wi-Fi Status
XXX.XXX.XXX.XXX
XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 znaków)
Detected
Not Detected
Unique ID (Unikatowy identyfikator)
XXX.XXX.XXX.XXX
SmrtCntrllr SSID
SmrtCntrllr IP Address
SmrtCntrllr MAC Address
12.2.2.3
XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 znaków)
GPS
GPS
NAZWA
GPS Status (stan fizyczny)
GPS Satellite Count
Speed
12.2.3
OPCJA nr 1
DETECTED
Not Detected
1 – 24
Mile/km
Server Status
Centre Server #
NAZWA
Server Status
OPCJA nr 1
UNCONNECTED
Connected
Network Type
Mob Net
Wi-Fi
Ethernet
Auto-adapt
Server Protocol Type
MDR5
Server IP Address
Port
Maintenance
XXX.XXX.XXX.XXX
XXXXX (zwykle 5 znaków zależnie od specyfikacji portu)
60
12.2.4
Environment
Environment
NAZWA
Voltage (V)
Device Temperature (°C)
HDD Heater Status
OPCJA nr 1
XX.XX
XX.XX
Off
On
Off
On
Ignition Status
12.2.5
Storage
Storage
NAZWA
Storage Type
Status
Free/Total (w megabajtach lub gigabajtach)
Remain Time (w dniach/godzinach/minutach)
12.2.6
OPCJA nr 1
HDD
SD (Internal)
SD (FPB)
FRONT USB
Recording
Normal
Failed
XXX.X
X.X
History
History
NAZWA
Highest Speed
Total Mileage
Lowest Voltage
Highest Voltage
Lowest Temperature
Highest Temperature
OPCJA nr 1
MPH / KM/H; DATE; TIME
xxxx.x MIL
x.xV; DATE; TIME
x.xV; DATE; TIME
x.XF/C; DATE; TIME
x.XF/C; DATE; TIME
12.3 LOG SEARCH
NAZWA
Log Search
OPCJA nr 1
Month
Year
Wybierz w widoku
kalendarza
(pomarańczowy)
Date
Next
------------------------→
Start Time
End Time
Log Type
OPERATION
LOG
Alarm Log---→
Locked Log
Search-→
Alarm Type---→
ALL
IO
Panic Button
Speed
Przyspieszenie
Video Loss
Motion Detection
Blind Detection
Geo-Fence
61
12.4 USTAWIENIA
12.4.1 Basic Setup
12.4.1.1
12.4.1.1.1
Reg Info
Vehicle Info
Vehicle Info
NAZWA
Vehicle Reg (wyświetlana w programie MDR-Dashboard)
Vehicle Num (wyświetlany w programie MDR-Dashboard)
12.4.1.1.2
OPCJA nr 1
XXXXXXXXXX (10 znaków)
XXXXXXXXXX (10 znaków)
Driver Info
Driver Info
NAZWA
Driver Number (niewyświetlany w programie MDR-Dashboard)
Driver Name (obszar dowodów programu MDR-Dashboard)
12.4.1.2
12.4.1.2.1
OPCJA nr 1
XXXXXXXXXX (10 znaków)
XXXXXXXXXX (10 znaków)
Time Setup
General
General
OPCJA nr 1
NAZWA
Date Format
DAY/MONTH/YEAR
MONTH/DAY/YEAR
YEAR-MONTH-DAY
24 HOURS
Time Format
12 Hours
(GMT) DUBLIN, EDINBURGH, LONDON
Time Zone
12.4.1.2.2
Time Sync
Time Sync
OPCJA nr 1
Wybierz z kalendarza
Wpisz godzinę z
klawiatury
NAZWA
Date/Time
ENABLED
GPS
Disabled
NTP sync
Enabled -----------------→
DISABLED
12.4.1.2.3
time.nist.gov
time.windows.com
time.nw.nist.gov
time-a.nist.gov
time-b.nist.gov
User-Defined-------→
Klawiatura alfanumeryczna
DST
DST
NAZWA
OPCJA nr 1
Enable
ENABLED----------------→
MARZ. Wybierz miesiąc
Start
Disabled
End
kalendarzowy
1ST; 2nd; 3RD; 4TH; LAST
SUNDAY Wybierz dzień
tygodnia
02:00 Wybierz godzinę
PAZ. Wybierz miesiąc
kalendarzowy
1st, 2nd; 3RD; 4TH; LAST
SUNDAY Wybierz dzień
tygodnia
02:00 Wybierz godzinę
62
12.4.1.3
12.4.1.3.1
Power
On/Off
On/Off
OPCJA nr 1
NAZWA
IGNITION
On/Off Mode
Timer ----------------------→
Non-stop
Ignition or Timer--------→
Enabled (wyłącza opóźnienie
wyłączenia)
Shutdown Delay
DISABLED
600 SECONDS (0-86399) sekund
12.4.1.3.2
Timer From
Enter Start Time
Wpisz godzinę
zakończenia
XX:XX:XX
XX:XX:XX
Voltage
Voltage
NAZWA
Low Voltage Protection
OPCJA nr 1
Enabled-----→
DISABLED
Low Voltage (8~11,5) V / (20~23,5) V
Start-up Voltage (12~14) V / (24~26) V
Observe Time (okres występowania,
który zostanie uznany za zdarzenie
niskiego napięcia)
Shutdown Delay (Kiedy rejestrator
MDR wejdzie w tryb Low Voltage, to
opóźnienie będzie odliczane po
upływie czasu występowania)
Low Volt Upload (przesyła informacje o
niskim napięciu na serwer MDR Server,
wymaga modelu MDR z siecią
komórkową lub Wi-Fi)
11.0 V / 22.0 V
12.0 V / 24.0 V
300 SECONDS (0-1800) sekund
300 SECONDS (0-1800) sekund
Enabled
DISABLED
12.4.1.4
User Setup
USER SETUP
NAZWA
Menu Idle Time (okres
automatycznego wylogowania)
OPCJA nr 1
30 Seconds
1 Minute
3 MINUTES
5 Minutes
10 Minutes
Never
Enabled --→
Username
admin
user
User Group
ADMIN
Edit ---------→
Username
User Group
New Password
Normal User
Add (aktywne, gdy istnieje co
najmniej dwa konta
użytkowników)
XXXXXXXXXX
(10 znaków)
Admin
Normal User
XXXXX…XXXXX
(16 znaków)
Confirm New
Password
Username
User Group
Password
Confirm Password
Delete (tylko
użytkownik)
63
12.4.1.5
12.4.1.5.1
Network
Ethernet
Ethernet
NAZWA
OPCJA nr 1
DHCP Mode
Enabled-----------→
DISABLED
ENABLED-----------→
Static IP
Disabled
OBTAIN DNS AUTO
Use following DNS -----→
Preferred DNS Server
Alternate DNS Server
IP Address
Subnet Mask
Gateway
Use following DNS -----→
192.168.001.100
255.255.255.000
192.168.001.254
Preferred DNS Server
Alternate DNS Server
8.8.8.8
8.8.4.4
8.8.8.8
8.8.4.4
12.4.1.5.2
Ports (Porty)
Ports (Porty)
NAZWA
OPCJA nr 1
Web Port (dostęp do MDR w
programie IE przez sieć Ethernet) 80
12.4.1.5.3
NAZWA
Enable
Wi-Fi
Wi-Fi
OPCJA nr 1
OFF
SSID
On --------→
XXXXX…XXXXX (32
znaki)
Encryption --→
Static IP
None
WEP ---------→
WPA/WPA2--→
Enabled ----→
DISABLED
12.4.1.5.4
Password
IP Address
Subnet Mask
Gateway
XXXX…XXXX
(32 znaki)
XXX.XXX.XXX.XXXX
XXX.XXX.XXX.XXXX
XXX.XXX.XXX.XXXX
Mob Net
Mob Net
NAZWA
Enable
Server Type
Network Type
APN
Username
Password
Access Number
Certification
SIM Phone Num
OPCJA nr 1
OFF
On
No Service
GPRS/EDGE
CDMA
EVDO
WCDMA
TDSCDMA
FDD
TDD
3G
4G
Mix
XXXX…XXXX (32 znaki)
XXXX…XXXX (32 znaki)
XXXX…XXXX (32 znaki)
*99#
CHAP
PAP
XXXX…XXXX (16 znaków)
64
12.4.1.5.5
Server
Server
NAZWA
OPCJA nr 1
Centre Server
Server 1 ----→
Server 2 ----→
Server 3 ----→
Server 4 ----→
Server 5 ----→
Server 6 ----→
ON
Enabled ---→
DISABLED
Add
Add/ Delete
Add/ Delete
Add/ Delete
Add/ Delete
Delete
Protocol Type --→
Network Mode -→
MDR5
Maintenance
Ethernet
Wi-Fi
MOB NET
Auto Adapt
MDR / Main Server IP (zależnie od typu
protokołu)
MDR / Main Server Port (zależnie od
typu protokołu)
Media / Backup Server IP (zależnie od
typu protokołu)
Media / Backup Server Port (zależnie
od typu protokołu)
XXX.XXX.XXX.XXXX
TCP
5556
XXX.XXX.XXX.XXXX
TCP
5556
65
12.4.2 Surveillance
12.4.2.1
12.4.2.1.1
NAZWA
Live Audio
Live View
Preview
Preview
OPCJA nr 1
Enabled
DISABLED
Image Setup
Setup --------------→
BRI (Jasność)
31
CON (Kontrast)
31
COL (Kolor)
31
SAT (Nasycenie)
31
Channel
Wybierz od 1 do 6
(4-kanałowy)
Wybierz od 1 do 12
(8-kanałowy)
Mirror/Normal
(lustrzane odbicie
danych na żywo i
nagrań)
Flip Vertical
(odbicie w pionie
danych na żywo i
nagrań)
Copy to
ALL
Copy
Wybierz od 1 do 12
Margins
Start-up Screen
Setup --------------→
Margin-Top
20
Margin-Bottom
20
Margin-Left
45
Margin-Right
45
Single
QUAD
Channel
9-Split
Wybierz od 1 do -12
ENABLED
Disabled
66
12.4.2.1.2
Autoscan
Autoscan
NAZWA
OPCJA nr 1
Autoscan Enable (maks.
32)
Enabled ---------------→
Add Screen --------→
Mode
SINGLE
Layout
Quad
9-split (tylko dla
modelu 8-kanałowego)
Przypisz kanały do
każdego obszaru
5 SECONDS (1–300)
sekund
DISABLED
Duration
Edit Screen----
Mode
SINGLE
Layout
Quad
9-split (tylko dla
modelu 8-kanałowego)
Przypisz kanały do
każdego obszaru
5 SECONDS (1–300)
sekund
→
Duration
Delete
12.4.2.1.3
NAZWA
Date/Time
Live OSD (OSD na żywo)
Live OSD (OSD na żywo)
OPCJA nr 1
Vehicle Reg
ENABLED
Disabled
Enabled
DISABLED
Alarm
Enabled
DISABLED
Vehicle Num
Enabled
Recording State
DISABLED
ENABLED
Disabled
Speed
ENABLED
GPS
Disabled
Enabled
Channel name
DISABLED
ENABLED
G-Force
Enabled
Enabled
DISABLED
Position
Setup
Przeciągnij opcje
menu OSD w żądane
miejsca na ekranie
67
12.4.2.2
12.4.2.2.1
NAZWA
Video Format
Record
General
General
OPCJA nr 1
HDD/SD Overwrite
PAL-AHD
NTSC-AHD
By Days------------→
1
1–31 dni
BY CAPACITY
Never
Locked File Retention
Alarm Pre-recording
1
ENABLED------------→
Disabled
1–31 dni
30 SECS
1 Min
3 Min
5 Min
10 Min
15 Min
30 Min
1 Hour
68
12.4.2.2.2
HDD
NAZWA
Channel
Channel Name
Enable Recording
HDD
OPCJA nr 1
Wybierz od 1 do 6 (4kanałowy)
Wybierz od 1 do 12 (8kanałowy)
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
ENABLED
Disabled
Resolution (opcje są
regulowane
automatycznie na
podstawie wejść kamer)
CIF
WCIF
HD1
WHD1
D1
Quality
WD1
720p (AHD)
1080p (AHD)
20 — wybierz od 1 do 30
2 — wybierz od 1
(najlepsza) do 8
Record Mode
IGNITION
Frame Rate
Schedule-→
Timer ----------------------→
Alarm
Audio
ENABLED
Disabled
Record Rate
Wybierz od
Sun
(Niedziela) do
Sat (Sobota)
Add a Plan
Start Time
End Time
Video Type→
Normal
Alarm
I-Frame
NORMAL
1 — wybierz od 1
Alarm Quality
Encode Mode
(najlepsza) do 8
CBR
VBR
Copy to
ALL
Wybierz od 1 do 12
69
12.4.2.2.3
SD
SD
NAZWA
Record Storage
OPCJA nr 1
INTERNAL SD
FPB SD
None
Record Mode
SUB-STREAM -----→
Setup -------------→
Channel
Enable
Wybierz od 1 do 6 (4-kanałowy)
Wybierz od 1 do 12 (8-kanałowy)
Disabled
ENABLED
Audio
Disabled
ENABLED
Resolution
QCIF
CIF
Frame Rate
Quality
Copy to
HD1
D1
720p
1080p
5 — wybierz od 1 do 30
2 — wybierz od 1 (najlepsza) do 8
ALL
Wybierz od 1 do 12
Sub-stream CH
HDD (Main Stream)
Alarms (HDD)
12.4.2.2.4
NAZWA
Date/Time
Mirror CH
Alarm CH
Wybierz od 1 do 6
(4-kanałowy)
Wybierz od 1 do 12
(8-kanałowy)
Wybierz od 1 do 6
(4-kanałowy)
Wybierz od 1 do 12
(8-kanałowy)
Wybierz od 1 do 6
(4-kanałowy)
Wybierz od 1 do 12
(8-kanałowy)
ENABLED
Disabled
ENABLED
Disabled
ENABLED
Disabled
Record OSD
Record OSD
OPCJA nr 1
ENABLED
Disabled
Vehicle Reg
ENABLED
Disabled
Channel Name
ENABLED
G-Force
Disabled
Enabled
Speed
DISABLED
ENABLED
GPS
Disabled
Enabled
DISABLED
Vehicle Num
Enabled
Alarms
DISABLED
ENABLED
Disabled
Position
Setup ---------------→
Przeciągnij opcje menu OSD
w żądane miejsca na
ekranie
70
12.4.2.3
IPC Setup
IPC Setup
NAZWA
1
.
.
.
.
12
OPCJA nr 1
Enable
Enabled --→
Search -→
MAC Address
Enabled ---→
Disabled
IP Address
Protocol type
MDR5----→
Port 9006
Port 9007
ONVIF ----→
Network
Setup -→
Channel #
Protocol Type
MDR5
ONVIF
Outside
IP Address
Port
Username
Password
Enabled
DISABLED
DISABLED
1 — wybierz od 0
Local Address
Fast Setup (musi być podłączona
kamera IP)
10.100.100.
do 99
IPC ID
Binding CH
IP Address
Port
Protocol Type
Username
Password
Previous CH
Next CH
Save
Exit
Wybierz od 1 do
12
MDR5
12.4.3 Events
12.4.3.1
12.4.3.1.1
General
IO
NAZWA
IO Number
IO Description
IO ID
Copy to
IO
OPCJA nr 1
Wybierz od 1 do 8
XXXXXXXX (8 znaków alfanumerycznych)
Li, Ri, Rv, Br, 5, 6, 7, 8 (2 znaki alfanumeryczne)
ALL
Wybierz od 1 do 8
12.4.3.1.2
Peripherals
NAZWA
Remote Panel
Peripherals
OPCJA nr 1
OFF
On
Czujnik przyspieszenia
OFF
On
71
12.4.3.1.3
NAZWA
Unit
Speed
PRĘDKOŚĆ
OPCJA nr 1
KM/H
MPH
GPS
Source
Speed Pulse ------→
Calibration Mode
Input Manually
Auto Correct---→
Pulse Ratio
12.4.3.1.4
Mileage Setup
Per Mile / Per KM
Mileage
OPCJA nr 1
X.XXXX mile/km
0 (0–1500000 ) mile/km
Are you sure you
would like to set the
mileage value? (Czy
na pewno chcesz
ustawić wartość
przebiegu?)
Are you sure you
would like to set the
total mileage to zero?
(Czy na pewno chcesz
wyzerować przebieg
całkowity?)
Confirm
Clear
12.4.3.2
NAZWA
Calculate
Mileage
NAZWA
Total Mileage
Actual Mileage
12.4.3.2.1
Start
Finish ------------→
Correct
Snapshots
Time Snap
Time Snap
OPCJA nr 1
Add ----------------→
Time Snap
Enabled ------------→
New No. gets
added
DISABLED
Nr 1 – 8
(maksymalnie)
Start Time (pora dnia)
End Time
Delete
Nieaktywne dla nr 1
Channel
Snap Enable ------→
Wybierz od 1 do
6 (4-kanałowy)
Wybierz od 1 do
12 (8-kanałowy)
Enabled -------→
Copy to
DISABLED
ALL
Snap Link Setup -→
Resolution
Wybierz od 1 do
12
CIF
WCIF
HD1
WHD1
D1
Quality
Snap Count
Snap Interval
WD1
720p
1080p
1 — wybierz od 1
(najlepsza) do 8
1 (1–3 egz.)
5 (5–3600 sekund)
72
12.4.3.2.2
NAZWA
IO Snap
IO Snap
OPCJA nr 1
Channel
Alarm Snap
Snap Enable ------→
Wybierz od 1 do 6
(4-kanałowy)
Wybierz od 1 do
12 (8-kanałowy)
Enabled ---------→
Copy to
DISABLED
ALL
Snap Link Setup--------→
Resolution
Wybierz od 1 do
12
CIF
WCIF
HD1
WHD1
D1
Quality
Snap Count
Snap Interval
Channel
Mob App/Web
Snap (dostęp z
IE do MDR)
Snap Enable -----→
Wybierz od 1 do 6
(4-kanałowy)
Wybierz od 1 do
12 (8-kanałowy)
Enabled ---------→
Copy to
DISABLED
ALL
Snap Link Setup --------→
Resolution
Wybierz od 1 do
12
WD1
720p
1080p
1 — wybierz od 1
(najlepsza) do 8
1 (1–3 egz.)
5 (5–3600 sekund)
CIF
WCIF
HD1
WHD1
D1
Quality
Snap Count
WD1
720p
1080p
1 — wybierz od 1
(najlepsza) do 8
1 (1–3 egz.)
73
12.4.4 Alarms
12.4.4.1
General
12.4.4.1.1 Speed Alarm (Alarm prędkości)
Speed Alarm (Alarm
prędkości)
NAZWA
OPCJA nr 1
ALARM
Overspd
Enabled---→ Alarm Type
Event
DISABLED
Trigger
Speed
Alarm Link
Setup
Duration Time
Alarm Off-Delay
Wybierz kanał od 1 do
6 (4-kanałowy)
Wybierz od 1 do 12 (8kanałowy)→
130 KM/H
80 MPH
10 (0–255 sekund)
10 (0–10 sekund)
Post Record
1 Min
3 Min
5 Min
10 MIN
Lock
15 Min
30 Min
Enabled
DISABLED
Alarm O/P Link
Alarm O/P
Duration
0 (0–255
Single -------------→
Setup --------------→
Quad -----------→
Setup --------------→
Edit Screen
Layout
Edit Screen
Layout
1 ----------------→
sekund)
2 ----------------→
Channel Link
PB Alarm Duration
Buzzer
NONE
0 (0–255 sekund)
Enabled
DISABLED
Buzzer Duration
Alarm Snap
Always
Timer --------→
Enabled
10 (5–60 sekund)
DISABLED
74
12.4.4.1.2 Panic Alarm (Alarm paniki)
Panic Alarm (Alarm paniki)
NAZWA
OPCJA nr 1
Alarm Type
ENABLED→
Panic Bttn
Disabled
Trigger
Alarm Link
Setup
ALARM
Event
Activation Period
Alarm Off-Delay
Kanał — wybierz od 1
do 6 (4-kanałowy)
Wybierz od 1 do 12 (8kanałowy)→
1 (1–255 sekund)
10 (0–10 sekund)
Post Record
1 Min
3 Min
5 Min
10 MIN
Lock
15 Min
30 Min
Enabled
DISABLED
Alarm O/P Link
Alarm O/P
Duration
0 (0–255
Single ---------→
Setup -------→
Quad ----------→
Setup ------→
Edit Screen
Layout
Edit Screen
Layout
1 ----------------→
sekund)
2 ----------------→
Channel Link
PB Alarm Duration
Buzzer
NONE
0 (0–255 sekund)
Enabled
DISABLED
Buzzer Duration
Always
Timer --------→
10 (5–60
sekund)
Alarm Snap
Enabled
DISABLED
75
12.4.4.1.3 IO Alarm (Alarm we/wy)
IO Alarm (Alarm we/wy)
NAZWA
OPCJA nr 1
IO #
Enabled---→ Alarm Type
DISABLED
Alarm
EVENT
Trigger
Alarm Link
Setup
IO Set
Alarm Off-Delay
Kanał — wybierz od 1
do 6 (4-kanałowy)
Wybierz od 1 do 12 (8kanałowy)→
Low
HIGH
1 (0–10 sekund)
Post Record
1 Min
3 Min
5 Min
10 MIN
Lock
15 Min
30 Min
Enabled
DISABLED
Alarm O/P Link
1 ----------------→
Alarm O/P Duration
0 (0–255
sekund)
2 ----------------→
Channel Link
PB Alarm Duration
Buzzer
NONE
Single ---------→
Setup --------------→
Quad ----------→
Setup --------------→
Edit Screen
Layout
Edit Screen
Layout
0 (0–255 sekund)
Enabled
DISABLED
Buzzer Duration
Alarm Snap
Always
Timer --------→
Enabled
10 (5–60 sekund)
DISABLED
Copy
IO #
ALL -------→
Copy
Wybierz od
1 do 8 IO--→
76
12.4.4.2
Video (Wideo)
12.4.4.2.1 Video Loss
Video Loss
NAZWA
OPCJA nr 1
ENABLED→
Video Loss
Disabled
Alarm Type
Video Loss
Setup
Alarm Link
Setup
ALARM
Event
Channel
Alarm Off-Delay
Kanał — wybierz od 1
do 6 (4-kanałowy)
Wybierz od 1 do 12 (8kanałowy)→
Kanał — wybierz
od 1 do 12
kanałów do
wyzwalania
5 (0–10 sekund)
Post Record
1 Min
3 Min
5 Min
10 MIN
Lock
15 Min
30 Min
Enabled
DISABLED
Alarm O/P Link
Alarm O/P
Duration
0 (0–255
Single ---------→
Setup ----------→
Quad ----------→
Setup ----------→
Edit Screen
Layout
Edit Screen
Layout
1 ----------------→
sekund)
2 ----------------→
Channel Link
PB Alarm Duration
Buzzer
Buzzer Duration
Alarm Snap
NONE
0 (0–255 sekund)
ENABLED
Disabled
Always
TIMER--------→
Enabled
5 (5–60 sekund)
DISABLED
77
12.4.4.2.2 Motion Det
Motion Det
NAZWA
OPCJA nr 1
MD
Enabled---→
Alarm Type
ALARM
M.D Setup
Event
Channel Enable (1
do 12)
DISABLED
Enabled -------→
Sensitivity
Area
Activated
1 (Most)
2
3
4
5
6
7
8
Setup
OPÓŹNIENIE
WYŁĄCZENI
A
Ignition On
Alarm Link
Setup
Alarm Off-Delay
Kanał — wybierz
od 1 do 6 (4kanałowy)
Wybierz od 1 do
12 (8kanałowy)→
DISABLED
10 (0–10 sekund)
Post Record
1 Min
3 Min
5 Min
10 MIN
Lock
15 Min
30 Min
Enabled
DISABLED
Alarm O/P Link
Alarm O/P
Duration
0 (0–255
Single ---------→
Setup ----------→
Quad ----------→
Setup ----------→
Edit Screen
Layout
Edit Screen
Layout
1 ----------------→
sekund)
2 ----------------→
Channel Link
PB Alarm
Duration
Buzzer
NONE
0 (0–255 sekund)
Enabled
DISABLED
Buzzer Duration
Alarm Snap
Always
Timer --------→
Enabled
10 (5–60 sekund)
DISABLED
78
12.4.4.2.3 Blind Det
Blind Det
NAZWA
OPCJA nr 1
BD
Enabled---→
Alarm Type
ALARM
B.D Setup
Event
Channel (1 do 12)
Enable
DISABLED
Enabled -------→
Sensitivity
Duration Time
Delay Time
Alarm Off-Delay
Alarm Link
Setup
Kanał — wybierz od 1
do 6 (4-kanałowy)
Wybierz od 1 do 12 (8kanałowy)→
Disabled
Post Record
High
Middle
Low
5 (0–255
sekund)
5 (0–255
sekund)
10 (0–10
sekund)
1 Min
3 Min
5 Min
10 MIN
Lock
15 Min
30 Min
Enabled
DISABLED
Alarm O/P Link
Alarm O/P
Duration
0 (0–255
Single ---------→
Setup ----------→
Quad ----------→
Setup ----------→
Edit Screen
Layout
Edit Screen
Layout
1 ----------------→
sekund)
2 ----------------→
Channel Link
PB Alarm Duration
Buzzer
NONE
0 (0–255 sekund)
Enabled
DISABLED
Buzzer Duration
Alarm Snap
Always
Timer --------→
Enabled
10 (5–60 sekund)
79
12.4.4.3
12.4.4.3.1
NAZWA
G-Force
Advanced
G-Force
G-Force
OPCJA nr 1
Enabled-----→
Alarm Type
ALARM
Zdarzenie
DISABLED
X=0
G-Force
Trigger
Calibrate
Threshold Value
Y=0
Z=0
Alarm Link
Setup
Alarm Off-Delay
Kanał — wybierz od 1
do 6 (4-kanałowy)
Wybierz od 1 do 12 (8kanałowy)→
X
X.X G
Y
Z
X.X G
X.X G
10 (0–10 sekund)
Post Record
1 Min
3 Min
5 Min
10 MIN
Lock
15 Min
30 Min
Enabled
DISABLED
Alarm O/P Link
Alarm O/P
Duration
0 (0–255
Single ---------→
Setup ----------→
Quad ----------→
Setup ----------→
Edit Screen
Layout
Edit Screen
Layout
1 ----------------→
sekund)
2 ----------------→
Channel Link
PB Alarm Duration
Buzzer
NONE
0 (0–255 sekund)
Enabled
DISABLED
Buzzer Duration
Alarm Snap
Always
Timer --------→
Enabled
10 (5–60 sekund)
DISABLED
12.4.4.3.2
NAZWA
Enable
Geo-Fencing
Geo-Fencing
OPCJA nr 1
ON
Off
80
12.4.4.3.3
NAZWA
HDD Error
HDD Error
HDD Error
OPCJA nr 1
ENABLED→
Alarm Type
Disabled
HDD Error
Setup
Alarm Link
Setup
ALARM
Event
Alarm Off-Delay
5 (0–10
sekund)
Kanał — wybierz od 1
do 6 (4-kanałowy)
Wybierz od 1 do 12
(8-kanałowy)→
Post Record
1 Min
3 Min
5 Min
10 MIN
Lock
15 Min
30 Min
Enabled
DISABLED
Alarm O/P Link
Alarm O/P
Duration
0 (0–255
Single ------→
Setup --------→
Quad ------→
Setup --------→
Edit Screen
Layout
Edit Screen
Layout
1 ------------→
sekund)
2-------------→
Channel Link
PB Alarm Duration
NONE
0 (0–255
sekund)
Buzzer
ENABLED
Buzzer Duration
Disabled
Always
Timer --------→
5 (5–60
sekund)
Alarm Snap
Enabled
Disabled
12.4.5 Maintenance
12.4.5.1
12.4.5.1.1
Config
Config
Config
NAZWA
Config File Export
Config File Import
OPCJA nr 1
Export
Import
12.4.5.1.2
Network
Network
NAZWA
OPCJA nr 1
Network File Export
Export
Network File Import
Import
12.4.5.1.3
Geo-Fence
Geo-Fence
NAZWA
OPCJA nr 1
Geo-Fence File Export
Export
Geo-Fence File Import
Import
81
12.4.5.2
12.4.5.2.1
Metadata (Metadane)
Data Export
Data Export
OPCJA nr 1
NAZWA
ALL
ENABLED ---------→
SNAPSHOTS
File Type
Export
GPS Data
G-Force Info
Mob Net Dial Log
Alarm Log
Operation Log
Disabled
Enabled -------------→
Export Time
Start time
End time
Date
Time
Date
Time
SNAPSHOTS
File Type
XXXX-XX-XX
XX:XX:XX
XXXX-XX-XX
XX:XX:XX
Export
GPS Data
G-Force Info
Mob Net Dial Log
Alarm Log
Operation Log
Disabled
12.4.5.3
NAZWA
Upgrade
Upgrade
OPCJA nr 1
FMW/MCU Upgrade
IPC Upgrade
Are you sure you
would like to
Upgrade? (Czy na
pewno chcesz
zaktualizować?)
All
Upgrade
Upgrade
Choose from the
available IP Cameras
(Wybierz z
dostępnych kamer IP)
Enabled
Disabled
Enabled
Upgrade
Upgrade
Disabled
12.4.5.4 Storage
Storage
NAZWA
OPCJA nr 1
Storage Type
HDD
SD (Internal)
FPB SD
FRONT USB
Free/Total
XXXX.X G
Formatowanie
HDD
SD (Internal)
FPB SD
Are you sure you
would like to Format?
(Czy na pewno chcesz
sformatować?)
Format type
FAT32
FRONT USB
MDR5
Are you sure you would
like to Format FRONT
USB? (Czy na pewno
chcesz sformatować
pamięć USB z przodu?)
Mniejsza niż 4 GB
Większa niż 4 GB
Capacity is less than
4GB, not formatted
into MDR5 system!
(Pojemność mniejsza
niż 4 GB, nie
sformatowano w
systemie MDR)
Are you sure you
would like to Format
82
FRONT USB? (Czy na
pewno chcesz
sformatować pamięć
USB z przodu?)
12.4.5.5
NAZWA
Reset
Reset
OPCJA nr 1
Factory Settings
Restore
System Restart
Restart
Are you sure you
would like to Restore
Factory Default
Settings? (Czy na
pewno chcesz
przywrócić fabryczne
ustawienia
domyślne?)
Are you sure you
would like to Restart?
(Czy na pewno chcesz
uruchomić
ponownie?)
12.4.5.6 Hardware
Hardware
NAZWA
OPCJA nr 1
Hardware Config Import
Import
Hardware Config Export
Export
General System Check
Check
Super System Check
Login
General Check
Results
Please Enter the
Super System
Password (Wpisz
hasło do
superkontroli
systemu)
Password
Login
Super Check
Results
Edit
Password
Cancel
Create
HW
Config
Current Password
New Password
Re-enter
Password
Created HW
Config
Successfully
(Pomyślnie
utworzono
konfigurację
sprzętową)
Exit
12.5 LOGOUT
`
12.5.1 Logout Prompt
Logout Prompt
NAZWA
Are you sure you would like to
Logout? (Czy na pewno chcesz
wylogować?)
OPCJA nr 1
OK
Cancel
83
13 Wymiary montażowe
13.1 MDR-504xx-500
Informacje o środkowych otworach montażowych znajdują się na rysunku MDR-BKT-01.
Pozycja wspornika
Wysokość rejestratora MDR nad ziemią
1 (najwyżej na wsporniku)
29 mm
2
20 mm
3
12,5 mm
4 (najniżej na wsporniku)
4,5 mm
13.2 MDR-508xx-1000
Informacje o środkowych otworach montażowych znajdują się na rysunku MDR-BKT-01.
Pozycja wspornika
Wysokość rejestratora MDR nad ziemią
1 (najwyżej na wsporniku)
30 mm
2
28 mm
3
14 mm
4 (najniżej na wsporniku)
6 mm
84
14 Załączniki
14.1 Tabela jakości wideo
Poziom jakości
Prędkość
strumieniowego
przesyłania danych
wideo (kb/s) zależna od
rozdzielczości
D1
HD1
CIF
(najniższa)
1
(najwyższy)
2048
1280
2
3
4
5
6
7
1536
960
1230
768
1024
640
900
560
800
500
720
450
8
(najniższy)
640
400
800
600
480
400
350
312
280
250
Uwaga:
• Przepustowość strumieniowania różni się znacznie w zależności od poziomu zmienności obrazu. Obrazy statyczne kompresują się
bardziej efektywnie niż dynamiczne. Powyższe wartości mają charakter orientacyjny.
• Przyjęto założenie, że liczba klatek na sekundę jest ustawiona na maksymalne wartości: 25 kl./s (PAL) lub 30 kl./s (NTSC).
14.2 Parametry nagrywania zwykłego/alarmowego
Ostrzeżenie:
Wartości przedstawione poniżej mają charakter orientacyjny.
W poniższej tabeli podsumowano typowe rozmiary trwających godzinę nagrań 1-kanałowych w różnych jakościach i rozdzielczościach:
Poziom jakości
Rozmiar
zarejestrowanych
danych (MB na godzinę)
zależnie od
rozdzielczości
D1
(najwyższa)
HD1
CIF
(najniższa)
1
(najwyżs
zy)
2
3
4
5
6
7
8
(najniższ
y)
900
675
540
450
395
351
316
281
562
422
337
281
246
219
198
176
351
264
211
176
153
137
123
110
Poniższa tabela dotyczy modeli MDR-504xx-500, używającego wszystkich 4 kanałów i MDR-508xx-1000, używającego wszystkich 8 kanałów.
Przedstawia ona przybliżone czasy nagrywania na dysku twardym (HDD) w godzinach:
Poziom jakości
Czas nagrywania na
dysku twardym
(godziny) zależnie od
rozdzielczości
D1
(najwyższa)
HD1
CIF
(najniższa)
1
(najwyższy)
2
3
4
5
6
7
8
(najniższy)
142
160
231
299
367
425
481
539
170
211
272
340
408
466
522
580
199
326
435
544
652
746
837
932
kl./s
12 (8
kanałów)
25 (4
kanały)
25
25
14.3 Parametry nagrywania strumienia podrzędnego
Poniższa tabela dotyczy modeli MDR-404xx-500 z wykorzystanymi wszystkimi 4 kanałami oraz modelu MDR-408xx-1000 z wykorzystanymi
wszystkimi 8 kanałami. Przedstawiono średnie, wyrażone w godzinach czasy nagrywania na karcie SD w rozdzielczości CIF przy różnych
liczbach klatek na sekundę. Zakresy liczby klatek są kontrolowane przez szerokość pasma strumienia podrzędnego.
Szerokość pasma
25 kl./s
Czas
(najmniejszy)
nagrywania na
20 kl./s
karcie SD
15 kl./s
(godziny)
10 kl./s
zależnie od
5 kl./s
liczby klatek na
1
kl./s
sekundę
(najwolniejszy)
4096 Kb/s
3200 Kb/s
1500 Kb/s
500 Kb/s
12
15
20
29
60
305
85
14.4 Opis dziennika użytkownika
Przyczyna
MDR — zapłon
MDR — informacje
MDR — nagrywanie
MDR — logowanie
MDR — zmiana
konfiguracji
Przykład
08:48:16 Włączenie zasilania
10:06:53 Wyłączenie zapłonu
10:06:57 Zasilanie wyłączone
10:10:19 Wyłączenie ochrony przed niskim napięciem
15:28:51 Ponowne uruchomienie
22:30:55 Aktualizacja
22:33:43 Ponowne uruchomienie po aktualizacji
08:48:23 Wersja firmware:MDR-504_V231_T170401.01 Wersja
MCU:T17010901
08:48:25 Kan1 nagrywanie z głównego otwarte
08:48:25 Kan2 nagrywanie z głównego otwarte
08:48:25 Kan1 nagrywanie z podrzędnego otwarte
08:48:25 Kan2 nagrywanie z podrzędnego otwarte
11:04:45 Kan3 nagrywanie z głównego zamknięte
11:04:45 Kan3 nagrywanie z podrzędnego zamknięte
08:49:27 Użytkownik lokalny logowanie Logowanie w urządzeniu
08:56:21 Użytkownik lokalny wylogowanie Logowanie w urządzeniu
08:50:53 Wyszukiwanie nagrań Logowanie w urządzeniu
08:50:15 Zapis konfiguracji Basic Setup->Network->Server Logowanie w
urządzeniu
09:10:07 Zapis konfiguracji Alarms->General->IO Alarm Logowanie w
urządzeniu
10:05:13 Zapis konfiguracji Events->General->Peripherals Logowanie w
urządzeniu
10:12:37 Zapis konfiguracji Alarms->General->Panic Alarm Logowanie w
urządzeniu
10:30:13 Lokalna kopia zapasowa Logowanie w urządzeniu Nazwa
wideo:20170512000000 – 20170512000025
10:34:59 Zapis konfiguracji Alarms->Advanced->G-Force Logowanie w
urządzeniu
10:35:34 Zapis konfiguracji Events->Snapshots->IO Snap Logowanie w
urządzeniu
11:42:13 Zapis konfiguracji Basic Setup->Power->Voltage Logowanie w
urządzeniu
14:25:51 Wyszukiwanie dzienników Logowanie w urządzeniu
15:21:40 Lokalne odtwarzanie Logowanie w urządzeniu Nazwa
wideo:20170512120935 – 20170512120936
15:28:50 Zapis konfiguracji Format wideo Logowanie w urządzeniu
15:35:00 Resetowanie ustawień Logowanie w urządzeniu
00:47:21 Formatowanie dysku Logowanie w urządzeniu
03:58:23 Modyfikacja ustawień nagrywania Logowanie w urządzeniu
Kanał:1 Strumień główny:D1->720P Szybkość klatek:25->30
03:23:22 IPC05 online
18:54:21 Wyłączenie zegara
Alarmy
Pilot zdalnego
sterowania programu
MDR-Dashboard 5.0
11:04:41
11:35:19
11:43:30
Kan3 Zanik sygnału wideo
Zasilanie wyłączone
Wyłączenie alarmu niskiego napięcia
Opis
Rejestrator MDR włącza się
Rejestrator MDR wyłącza się
Automatyczne ponowne uruchomienie
Ponowne uruchomienie po aktualizacji
Oznacza użycie urządzenia do obsługi
Eksport materiału wideo
Zmiana systemu z PAL na NTSC lub na
odwrót
Po podłączeniu komputera
Tryb zapłonu: Zegar i przekroczenie
czasu
Kiedy napięcie za bardzo spadnie
Napięcie rośnie do normalnego poziomu
i anuluje alarm niskiego napięcia
08:44:52 08:45:04 RuchKanal1
09:10:07 09:11:15 we/wy1 Li (lewy kierunkowskaz)
10:04:55 10:05:05 Przyspieszenie Kierunek Y
11:31:54 11:32:06 panel
11:42:54 11:42:54 Alarm niskiego napięcia
08:53:36 Zdalne wideo na żywo Kanał1Strumień podrzędny
20170512085311 – 20170512085336
08:52:23 Pobierz nagranie Logowanie użytkownika zdalnego
20170511230000 – 20170511230100
09:02:25 Automatyczne pobieranie drzemka
03:03:38
03:45:22
Obszar prostokątny wjazd [(1)]
Obszar prostokątny wyjazd [(1)]
Obsługa zdalna
Kiedy jest wiele zdań pobierania,
niektóre urządzenia muszą czekać
Funkcja strefy geo-fence
Funkcja strefy geo-fence
86
14.5 Tabela zdarzeń
W poniższej tabeli przedstawiono typy nagrywanych zdarzeń. Są one używane podczas wyszukiwania na liście zdarzeń rejestratora MDR i w
programie MDR-Dashboard 5.0.
Typ zdarzenia
Utrata sygnału
wideo
Detekcja
zasłonięcia
Detekcja ruchu
Wyzwalacze
Alarm
prędkości
Przyspieszenie
Nazwa zdarzenia
Opis
VL
Alarm utraty sygnału wideo (tj. kamera została umyślnie lub przypadkowo odłączona).
BD
MD
Nazwa wyzwalacza (np. IO1,
IO2 itd. lub PB w przypadku
przycisku paniki)
Wys. prędkość
Nis. prędkość
Przyspieszenie
Alarm wykrycia martwej strefy kamery (tj. kamera została przypadkowo zasłonięta albo
duży obiekt zasłania całe pole widzenia).
Wykrycie ruchu na obrazie, gdy pojazd nie jest nadzorowany.
Alarm czujnika wyzwalany przez wejście/wyjście ogólnego przeznaczenia (GPIO,
general purpose input/output).
Zdarzenie wysokiej i niskiej prędkości można oznaczyć oraz zarejestrować.
Zdarzenie nadmiernego przyspieszenia można oznaczyć i zarejestrować.
14.6 Definicja skrótu
Poniższe tabele ilustrują niektóre słowa skrócone z powodu ograniczonej przestrzeni wyświetlania.
MDR Firmware and Ethernet:
MDR-Server 5.0:
Truncation
Definition
Truncation
Zapi
Zapisz
Zapi
Zapisz
MDR-Dashboard 5.0 and MDR-Player 5.0:
Truncation
Definition
Zapi
Zapisz
Definition
Info o firmie
Location Undetermined:
Truncation
Info o firmi
Definition
15 Testowanie i konserwacja
15.1 Instrukcje dla operatora
Te informacje są przeznaczone dla kierowcy pojazdu, w którym jest zainstalowany system Brigade MDR serii 500:
1) System Brigade MDR serii 500 jest przeznaczony do użytku jako przenośny rejestrator cyfrowy. Kierowcy i operatorzy nie powinni obsługiwać
menu ustawień rejestratora MDR. Pilot zdalnego sterowania powinien być używany wyłącznie przez przeszkolonych techników, gdy pojazd jest
zaparkowany.
2) Testowanie i inspekcja systemu powinny być wykonywane zgodnie z informacjami przedstawionymi w tym podręczniku. Kierowca i operator
są odpowiedzialni za dopilnowanie, aby system Brigade MDR serii 500 był używany zgodnie z przeznaczeniem.
3) Zaleca się, aby operatorzy używający tego sprzętu sprawdzali prawidłowość jego działania na początku każdej zmiany.
4) Wyższy poziom bezpieczeństwa można uzyskać, gdy system jest używany w połączeniu z systemami kamera-monitor firmy Brigade. Takie
rozwiązanie pozwala wywoływać widoki kamery oraz dostarczać dodatkowych informacji o pojeździe podczas manewrowania. Należy
bezwzględnie przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje dostarczone z systemem Brigade MDR serii 500 oraz przestrzegać ich.
5) System Brigade MDR serii 500 umożliwiający nagrywanie cyfrowe jest przeznaczony do użytku w pojazdach komercyjnych oraz
w maszynach. Prawidłowa instalacja systemu wymaga posiadania wiedzy o układach elektrycznych pojazdu i związanych z nim procedurach,
jak również praktycznego doświadczenia montażowego.
6) Niniejszy podręcznik należy przechowywać w bezpiecznym miejscu oraz korzystać z niego podczas konserwowania i/lub ponownego
montażu produktu.
15.2 Konserwacja i testowanie
Te informacje są przeznaczone dla operatora odpowiedzialnego za konserwację i testowanie pojazdu, w którym jest zainstalowany system
Brigade MDR serii 500. Ułatwiają zapoznanie się operatora z funkcjami i działaniem systemu. Częstsze kontrole należy przeprowadzać
w następujących sytuacjach:
•
Pojazd pracuje w bardzo zapylonym lub niesprzyjającym środowisku.
•
Operator podejrzewa, że system nie pracuje albo został uszkodzony.
Procedura:
1) Oczyść obiektyw oraz obudowę kamery z nagromadzonego brudu, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń.
2) Wzrokowo sprawdź kamery i moduł rejestratora MDR oraz upewnij się, że są bezpiecznie podłączone do pojazdu oraz nieuszkodzone.
3) Wzrokowo sprawdź kable systemu oraz upewnij się, że są bezpiecznie podłączone oraz nieuszkodzone.
4) Upewnij się, że przestrzeń przed kamerą jest wolna od przeszkód, a pole widzenia kamery obejmuje odpowiedni obszar.
Jeśli jakiekolwiek sprawdzenie da wynik negatywny, należy się zapoznać z kolejnymi sekcjami podręcznika lub, w przypadku dalszych
wątpliwości, skontaktować z firmą Brigade.
5) Aktywuj system Brigade MDR serii 500 i sprawdź, czy diody LED (z przodu jednostki MDR) świecą się, nagrywanie na dysku twardym
powinno rozpocząć się około 50 sekund po kontroli systemu.
6) Ten test można wykonać tylko wtedy, gdy sygnał wyjścia wideo rejestratora MDR jest wyświetlany na monitorze Brigade. Upewnij się, że
nagrywanie odbywa się na karcie SD i dysku twardym. Nagranie jest oznaczone symbolem karty SD lub dysku HDD.
7) Zależnie od konfiguracji można również przeprowadzić inne testy. Można na przykład sprawdzić, czy w momencie wykrycia utraty sygnału
wideo następuje zidentyfikowanie rozłączonej lub uszkodzonej kamery.
8) Można także zdiagnozować aktywację czujnika. Można na przykład sprawdzić, czy wyzwalacz przełącza kanał na widok pełnoekranowy lub
powoduje aktywację alarmu. Kanał powinien zostać wtedy przełączony na pełny ekran albo powinna zostać wyświetlona czerwona litera A (jeśli
jest podłączony monitor Brigade).
9) Działanie modułu GPS, czujnika przyspieszenia, napięcia zasilającego oraz ogrzewacza można sprawdzić, naciskając przycisk SYS INFO na
pilocie (jeśli jest podłączony monitor Brigade).
87
16 Ogólne wskazówki dotyczące anten
(a) Upewnij się, że przewód:
• jest odpowiednio zamocowany, nie jest naciągnięty ani zagięty;
• jest prowadzony w taki sposób, aby uniknąć ostrych załamań;
• tam, gdzie to możliwe, nie jest prowadzony równolegle do wiązek elektrycznych pojazdu;
• jest prowadzony w największej możliwej odległości od modułu elektronicznego.
(b) Nie należy zwijać w spiralę nadmiaru przewodu koncentrycznego, ponieważ może to mieć wpływ na strojenie anteny oraz wprowadzanie
zakłóceń elektrycznych. Nadmiar przewodu należy rozłożyć na większej powierzchni, aby uniknąć potencjalnego zwijania.
(c) Przed podłączeniem do urządzenia układu antenowego należy sprawdzić stałoprądowo po stronie urządzenia ciągłość przewodu
koncentrycznego, aby upewnić się, że nie wystąpiło zwarcie.
(d) Położenie anteny powinno być zaplanowane w taki sposób, aby uzyskać najlepszą separację między antenami przy jednoczesnym
zachowaniu odpowiednio dużej powierzchni podłoża dla każdej z nich. Każdą antenę należy umieścić w odległości przynajmniej 50 cm od
siebie, jeśli to możliwe. Dotyczy to anten już zamontowanych w pojeździe, np. anten radiowych, telefonicznych lub anten urządzeń GPS.
(e) Nagraj i odtwórz krótki fragment materiału, aby sprawdzić jakość nagrań i ewentualne wywoływanie zakłóceń. Problemy związane ze
zgodnością elektromagnetyczną (EMC) mogą powodować zakłócenia radiowych urządzeń multimedialnych lub innych urządzeń
elektrycznych pojazdu. Ponadto antena może zbierać zakłócenia pochodzące z pojazdu lub innych zamontowanych urządzeń, np.
świetlówek, procesorów GPS i innych urządzeń cyfrowych (obliczeniowych), i przekazywać je do innych urządzeń radiowych w postaci
zakłóceń. W takim przypadku konieczna może okazać się zmiana położenia.
88
17 Rozwiązywanie problemów
17.1 Rejestrator MDR
Scenariusz
Utrata danych nagrania
Utrata zasilania systemu
Detekcja
1. Kontrolka błędu świeci się na panelu
LED rejestratora MDR
2. Kontrolka błędu zostanie zaświecona
na panelu zdalnym
3. Jeśli aktywowano sygnalizator
dźwiękowy lub podłączono go do wyjść
wyzwalających, alarm dźwiękowy
może zaalarmować kierowców
1. Kontrolka błędu będzie widoczna na
panelu LED rejestratora MDR, a
kontrolka zasilania zgaśnie
Uszkodzenie danych w związku z awarią
zasilania
1. Kontrolka błędu będzie widoczna na
panelu LED rejestratora MDR, a
kontrolka zasilania zgaśnie
Utrata sygnału wideo
1. Zaświeci się kontrolka zaniku sygnału
wideo na panelu rejestratora MDR i na
panelu zdalnym
2. Jeśli aktywowano sygnalizator
dźwiękowy lub podłączono go do wyjść
wyzwalających, alarm dźwiękowy
może zaalarmować kierowców
1. Kontrolka błędu świeci się na panelu
LED rejestratora MDR
2. Kontrolka błędu zostanie zaświecona
na panelu zdalnym
3. Jeśli aktywowano sygnalizator
dźwiękowy lub podłączono go do wyjść
wyzwalających, alarm dźwiękowy
może zaalarmować kierowców
Niemożliwe nagrywanie na karcie SD lub na
dysku twardego
Awaria modułu MCU
1. Widoczne uszkodzenie fizyczne lub
brak połączenia z komputerem
Awaria spowodowana warunkami otoczenia
1. Kontrolka błędu świeci się na panelu
LED rejestratora MDR
2. Kontrolka błędu zostanie zaświecona
na panelu zdalnym
3. Nie można rozpocząć nagrywania na
dysku twardym (dioda HDD nie świeci
się)
1. Żadna widoczna kontrolka zasilania nie
świeci się
Awaria stacji dokującej
Niespójne działanie dysku twardego (Naprawa
dysku twardego)
1. Kontrolka błędu świeci się na panelu
LED rejestratora MDR
2. Kontrolka błędu zostanie zaświecona
na panelu zdalnym
Rozwiązanie
1. Karta SD służy do odzyskiwania danych —
znajdź opis opcji nagrywania w instrukcji obsługi
2. Wymaga, aby panel LED rejestratora MDR lub
panel zdalny był zawsze widoczny dla kierowcy
3. Należy aktywować i skonfigurować sygnalizator
dźwiękowy, aby alarmował kierowców o
błędach.
1. Należy wymienić akumulator w pojeździe, jeśli
podejrzewa się jego wadliwe działanie
2. Należy włączyć zabezpieczenie przed spadkiem
napięcia
3. Bezpieczniki mogą być przepalone i wymagać
wymiany
1. Rejestrator MDR pozostanie włączony przez
kilka minut po zaniku zasilania, aby umożliwić
zamknięcie plików nagrań
2. Zależnie od konfiguracji, można użyć zasilacza
awaryjnego (UPS) do zasilenia rejestratora UPS
przez okres do 30 minut
1. Jeśli to możliwe, należy unikać instalowania
przewodów w obszarach, w których miałyby do
nich dostęp osoby postronne
2. Przed wyjazdem w trasę należy sprawdzić, czy
połączenia przewodów są trwałe
1. Kontrolka błędu świeci się na panelu LED
rejestratora MDR
2. Kontrolka błędu zostanie zaświecona na panelu
zdalnym
3. Jeśli aktywowano sygnalizator dźwiękowy lub
podłączono go do wyjść wyzwalających, alarm
dźwiękowy może zaalarmować kierowców
Dopilnuj, aby funkcja przekroczenia prędkości
była włączona
4. Zainstaluj dysk twardy o pojemności 1 TB lub
kartę SD o pojemności 256 GB
1. Wyposaż pojazd w zapasowy moduł MCU
2. Dopilnuj, aby używano dostarczonego przewodu
USB
3. Zadbaj, aby na komputerze były zainstalowane
najnowsze wersje systemu Windows i
sterowników
1. Kierowca powinien poczekać kilka minut, aby
wewnętrzna grzałka ogrzała dysk twardy do
temperatury powyżej 0°C — wówczas możliwe
będzie rozpoczęcie nagrywania
1. Sprawdź, czy klucz MCU jest zamknięty
2. Zadbaj, aby używane przewody były
zabezpieczone koszulkami termokurczliwymi
1. Klienci muszą wykonać procedurę demontażu
modułu MCU zgodnie z opisem w podręczniku
17.2 Rejestrator MDR z obudową ognioodporną
•
•
•
•
Podłączanie obudowy ognioodpornej do
rejestratora MDR. Należy to włączyć w menu
OSD. Wybierz Surveillance (Monitoring) > Record
(Nagrywanie) > SD > FPB SD (Karta SD w
obudowie ognioodpornej).
Rejestrator MDR może uruchomić się ponownie,
aby zainstalować nowe urządzenie.
Wszystkie nowe obudowy ognioodporne muszą
zostać sformatowane przed użyciem.
W tym celu wykonaj następujące czynności:
➢ Najpierw sformatuj jako FAT32, aby została
wyświetlona prawidłowa pojemność pamięci
➢ Następnie sformatuj jako MDR5, aby rejestrator
mógł nagrywać na tej pamięci
Rys. 229 Aktywacja karty SD w
obudowie ognioodpornej 229
Rys. 230 Pojemność karty SD w
obudowie ognioodpornej 230
89
•
•
Powyższy proces musi zostać wykonany tylko
jeden raz
Na koniec sprawdź pamięć w informacjach
systemowych; powinna być widoczna jako
SD(FPB) o pojemności 31,2 GB.
18 Specyfikacje
Charakterystyka
System wideo
Wejście wideo
Wyjście wideo
Format kompresji wideo
Ustawianie i konfigurowanie
Podział sygnału
Wejście audio
Wyjście audio
Format kompresji audio
Menu wyświetlane na ekranie
Interfejs obsługi
Widok obrazu
Kierunek montażu
Liczba klatek na sekundę (minimalna–
maksymalna)
Rozdzielczość obrazu
Jakość obrazu
Tryb nagrywania
Nagrywanie przed alarmem
Nagrywanie po alarmie
Opóźnienie wyłączenia (po nagrywaniu)
Nagrywanie lustrzane
Odtwarzanie nagrań
Opcje trybu szukania plików w menu OSD
Wbudowany ogrzewacz
Wbudowany moduł GPS
Wbudowany sygnalizator dźwiękowy
Wbudowany czujnik przyspieszenia
Pojemność pamięci masowej (GB)
Pojemność pamięci masowej (godziny
nagrania)
Tryb dostępu
Języki
Status rejestratora MDR/diagnostycznych
diod LED (z przodu urządzenia)
PAL/NTSC/AHD
4 kanały — złącze typu Select
2 kanały dla kamer IP przez złącze Ethernet, wymagany switch POE 8-kanałowy ze złączem typu
Select
4 kanały dla kamer IP przez złącze Ethernet, wymagany switch POE
1 kanał — złącze typu Select
H.264
Mysz USB, pilot na podczerwień i komputer (menu Ethernet)
Single (Pojedynczy), Quad (Poczwórny) i 9-Split (9-krotny)
4 kanały — złącze typu Select (gdy ustawiona szybkość klatek jest większa od 6 kl./s)
2 kanały dla kamer IP przez złącze Ethernet, wymagany switch POE 8-kanałowy ze złączem typu
Select (gdy ustawiona szybkość klatek jest większa od 6 kl./s)
4 kanały dla kamer IP przez złącze Ethernet, wymagany switch POE
1 kanał — złącze typu Select
ADPCM
Informacje GPS, alarmy, temperatura, przyspieszenie, napięcie, wersja firmware, wersja MCU,
informacje o urządzeniu, informacje o sieci, informacje o pamięci
Graficzny interfejs użytkownika OSD
Widok normalny, odbicie lustrzane, odbicie w pionie indywidualnie dla kanału
Dowolny kierunek montażu (mocowanie amortyzujące drgania wewnętrznego dysku twardego)
1–25 kl./s (PAL); 1–30 kl./s (NTSC); 1–30 kl./s (AHD); 1–30 (zależnie od kamery IP)
PAL: WD1 (960x576), D1 (704x576), WHD1 (960x288), HD1 (704x288), WCIF (960x288), CIF
(352x288)
NTSC: WD1 (960x480), D1 (704x480), WHD1 (960x240), HD1 (704x240), WCIF (960x240), CIF
(352x240)
AHD: HD (1280x720), FULL HD (1920x1080)
Kamera IP: HD (1280x720), FULL HD (1920x1080)
oddzielna konfiguracja dla każdego kanału
1–8 poziomów (1 to najlepsza jakość)
Nagrywanie zwykłe, nagrywanie aktywowane alarmem, nagrywanie aktywowane zegarem
Od 30 sekund do 60 minut
Od 1 minuty do 30 minut
Od 0 sekund do non-stop
Tak, na karcie SD
1 kanał naraz za pomocą wyjścia wideo z rejestratora MDR do monitora
1–6 kanałów przy użyciu programu MDR-Dashboard 5.0 / MDR-Player 5.0 / komputera z
przeglądarką (Ethernet)
Data / Godzina / Kanał / Typ pliku
Przy -25°C dysk HDD nagrywa po około 15 minutach
Przy -25°C karta SD nagrywa po około 4 minutach
Temperatura włączania ogrzewacza wynosi 0°C, ogrzewacz wyłącza się przy 5°C
Śledzenie położenia GPS, wykrywanie prędkości i synchronizacja zegara
Tak, możliwość konfiguracji dla wszystkich alarmów
Tak, wartość progową można konfigurować
500 GB w modelu MDR-504XX-500 / 1 TB w modelu MDR-508XX-1000, dysk twardy SATA 2,5 cala
(maks. 2 TB)
32 GB w modelu MDR-504XX-500 / 64 GB w modelu MDR-508XX-1000, karta SD klasy 10 (maks.
256GB)
Najlepsza jakość — 142 godziny (jakość 1, rozdzielczość D1; 25/30 kl./s)
Typowy czas nagrywania — 1164 godzin (jakość 8, rozdzielczość CIF; 25/30 kl./s)
Najdłuższy czas nagrywania — 1862 godziny (jakość 8, rozdzielczość CIF, 1 kl./s)
Dostęp chroniony hasłem i dwie grupy użytkowników (Admin i Normal)
Menu OSD tylko w języku angielskim
Oprogramowanie na komputer: MDR-Dashboard 5.0 i MDR-Player 5.0 tylko w języku angielskim
Aplikacje mobilne: MDR 5.0 (Android i iOS) tylko w języku angielskim
Zasilanie, nagrywanie HDD, stan HDD, stan karty SD, GPS, zanik sygnału, alarmy, błędy, stan sieci i
ogrzewacza
90
Interfejs sieci
Standardy sieci komórkowej
Technologie sieci komórkowych
Usługi mobilnej transmisji danych
Typ karty SIM
Rozmiar karty SIM
Standard sieci bezprzewodowej
Maksymalna szybkość transmisji
bezprzewodowej
Standardy zabezpieczeń
bezprzewodowych
Oprogramowanie dla systemu Windows
Pobieranie plików przez
Wyszukiwanie obrazów według
godziny/daty
Przeglądanie zdarzeń alarmowych
Wyświetlanie wyeksportowanych nagrań
Funkcje sieci komórkowej i Wi-Fi
Aplikacje mobilne
MDR 5.0 dla systemu Android
MDR 5.0 dla systemu iOS
Podłączenia/interfejsy
Interfejs z przodu stacji dokującej USB-A
Interfejs z tyłu stacji dokującej USB-B
Interfejs USB-B modułu przenośnej
obudowy
Interfejs szeregowy
Sieć Ethernet
Wyjście AV
Wejście AV
Wejście/Wyjście, wyjście zasilania
GPS
Mobile Network (Sieć komórkowa)
Wi-Fi
Wejście zasilania
Specyfikacje mechaniczne
Wymiary typowego zespołu razem
z uchwytami (szer. x wys. x gł.)
Masa (stacja dokująca i moduł przenośnej
obudowy)
Materiały
Wykończenie lub pokrycie powierzchni
zewnętrznej
Materiał modułu sterowania
Materiał modułu przenośnej obudowy
Materiał uchwytu
2G/3G/4G (tylko modele MDR-504GW-500 i MDR-504G-500)
4G (FDD LTE): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, wszystkie pasma z technologią diversity
3G (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+): B1, B2, B5, B8, wszystkie pasma z technologią diversity
2G (GPRS/GSM/EDGE): 850/900/1800/1900 MHz
(tylko modele MDR-504GW-500 i MDR-504G-500)
GPRS: UL 85,6 kbit/s; DL 85,6 kbit/s
EDGE: UL 236,8 kbit/s; DL 236,8 kbit/s
WCDMA CS: UL 64 kbit/s; DL 64 kbit/s WCDMA PS: UL 384 kbit/s; DL 384 kbit/s
HSPA+: UL 5,76 Mbit/s; DL 21,6 Mbit/s
DC-HSPA+: UL 5,76 Mbit/s; DL 42 Mbit/s
TD-HSPA: UL 2,2 Mbit/s; DL 2,8 Mbit/s TD-SCDMA PS: UL 384 kbit/s; DL 384 kbit/s
LTE FDD: UL 50 Mbit/s; DL 150 Mbit/s @20M BW cat4 LTE TDD: UL 10 Mbit/s; DL 112 Mbit/s
@20M BW cat4 LTE TDD:
(Konfiguracja uplink-downlink 2, 1:3)
(tylko modele MDR-504GW-500 i MDR-504G-500)
DATA ONLY (tylko modele MDR-504GW-500 i MDR-504G-500)
Standardowa (tylko modele MDR-504GW-500 i MDR-504G-500)
802.11n/g/b (tylko modele MDR-504GW-500 i MDR-504W-500)
72,2 Mbit/s dla kanału 20 MHz i 150 Mbit/s dla kanału 40 MHz
(tylko modele MDR-504GW-500 i MDR-504W-500)
WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI
(tylko modele MDR-504GW-500 i MDR-504W-500)
USB 3.0 (Mobile Caddy Unit) przy użyciu programu MDR-Dashboard 5.0 i pamięci USB 2.0 w
formacie FAT32 (stacja dokująca)
MDR-Dashboard 5.0
MDR-Dashboard 5.0
MDR-Player 5.0
MDR Server 5.0
MDR 5.0
MDR 5.0
USB 2.0 x 1 używane do eksportowania, aktualizowania i konfiguracji
Pamięci USB: Maksymalnie 1 TB, 5V i 500 mA
Zewnętrzne dyski twarde 3,5" z własnym zasilaczem: Maksymalnie 1 TB
USB 2.0 x 1 — do podłączenia obudowy ognioodpornej
USB 2.0 x 1 — do podłączenia komputera
2x złącza wielostykowe RS485 do podłączenia czujnika przyspieszenia i panelu zdalnego
Port RJ45 (10/100M) (dla switcha POE kamery IP lub konfiguracji jednostki MDR z komputera
poprzez menu Ethernet)
1x złącze typu Select dla monitora
4x złącze typu Select dla kamer
8x wejście wyzwalające, 2x wyjście, 1x wyjście 12V, 1x GND, 1x sygnał prędkości i 1x zero
prędkości przez złącze wielostykowe
1 x złącze SMA do podłączenia anteny zewnętrznej
1 x złącze SMA do podłączenia anteny zewnętrznej
1 x złącze SMA do podłączenia anteny zewnętrznej
Wiązka przewodów przez złącze wielostykowe
190 x 75 x 222mm w modelu MDR-504XX-500
224 mm x 85 mm x 220,5 mm dla modelu MDR-508XX-1000
2,2 kg w przypadku MDR-504XX-500
2,8kg w przypadku MDR-508XX-1000
Spiżowy szary (Pantone 425C)
Wytłaczane aluminium malowane olejno (Pantone 425C)
Wytłaczany stop aluminium malowany olejno (Pantone 425C)
Aluminium malowane olejno (Pantone 425C)
91
Interfejs elektryczny
Napięcie robocze (min./typowe/maks.)
Prąd spoczynkowy
Pobór prądu (min./typowy/maks.
w różnych trybach)
Pobór mocy
Wejścia wyzwalania
Przewód wyjściowy 12 V
Wyjścia wyzwalania
Wejście/wyjście wideo
Maksymalne natężenie prądu zasilania
kamery
Czas od włączenia do nagrywania
Specyfikacja testowa i środowiskowa
Zakres temperatury roboczej
Zakres temperatury przechowywania
Wskaźnik wibracji (przyspieszenie
szczytowe w jednostkach G i norma
testowa)
Kategoria odporności na wstrząsy
(przyspieszenie szczytowe w jednostkach
G i norma testowa)
Ochrona przed wnikaniem
Względna wilgotność robocza
8,5/12/32 V (bez podłączonych kamer i akcesoriów)
Przy 12 V: 0,9mA przy 24 V: 1,25mA [MDR-504XX-500]
Przy 12 V: 1,78mA przy 24 V: 2,28mA [MDR-508XX-1000]
MDR-504XX-500: 300 mA (stabilne przy 24 V) / 600 mA (stabilne przy 12 V)
(bez kamer, ogrzewacze kamer wyłączone, ogrzewacz modułu MCU wyłączony)
500 mA (stabilne przy 24 V) / 1 A (stabilne przy 12 V)
(z kamerami, ogrzewacze kamer wyłączone, ogrzewacz modułu MCU wyłączony)
2,5 A (stabilne przy 24 V) / 5 A (stabilne przy 12 V)
(z kamerami, ogrzewacze kamer włączone, ogrzewacz modułu MCU włączony)
MDR-508XX-1000: 1 A (stabilne przy 24 V) / 2 A (stabilne przy 12 V)
(z kamerami, ogrzewacze kamer wyłączone, ogrzewacz modułu MCU wyłączony)
3,3 A (stabilne przy 24 V) / 6,6 A (stabilne przy 12 V)
(z kamerami, ogrzewacze kamer włączone, ogrzewacz modułu MCU włączony)
MDR-504XX-500: 7,2 W (bez kamer, ogrzewacze kamer wyłączone, ogrzewacz modułu MCU
wyłączony)
12 W (z kamerami, ogrzewacze kamer wyłączone, ogrzewacz modułu MCU wyłączony)
60 W (z kamerami, ogrzewacze kamer włączone, ogrzewacz modułu MCU włączony)
MDR-508XX-1000: 24 W (z kamerami, ogrzewacze kamer wyłączone, ogrzewacz modułu MCU
wyłączony)
79,2 W (z kamerami, ogrzewacze kamer włączone, ogrzewacz modułu MCU włączony)
MDR-504XX-500: 8 x (wartość graniczna zasilania wejściowego ok. 8,94 V)
MDR-508XX-1000: 8 x (wartość graniczna zasilania wejściowego ok. 8,61 V)
1 x 12 V przy maks. obciążeniu 3 A
Ochrona przed zwarciem do szyny 36 V
Ochrona przed zwarciem do ziemi
2 x 12 V przy maks. obciążeniu 250mA
Ochrona przed zwarciem do szyny 36 V
Ochrona przed zwarciem do ziemi
1,0 Vp-p / 75 Ω
500 mA
50 sekund
Od -40°C do +70°C (wbudowany ogrzewacz włącza się poniżej 0°C)
Od –40°C do +85°C
1G
51G
IP30
10% do 90%
Certyfikaty
CE
Przepisy UNECE, nr 10, wersja 5 („Oznaczenie E”)
FCC
IC
Brigade Electronics
MDR-504xx-500/
MDR-508xx-1000
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Użytkowanie jest dozwolone pod dwoma warunkami: 1) Urządzenie nie powoduje
szkodliwych zakłóceń; oraz 2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować
nieoczekiwane działanie.
Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność, skutkują
unieważnieniem zezwolenia na obsługę sprzętu przez użytkownika.
Ostrzeżenie FCC: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność,
skutkują unieważnieniem zezwolenia na obsługę tego sprzętu przez użytkownika. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Użytkowanie jest dozwolone pod dwoma warunkami: 1) Urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń; oraz 2) urządzenie musi akceptować
wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować nieoczekiwane działanie. W przypadku produktów przeznaczonych na
rynek USA i kanadyjski dostępne są tylko kanały od 1 do 11. Nie można wybierać innych kanałów. To urządzenie ani jego anteny nie mogą być
lokalizowane lub obsługiwane wspólnie z innymi antenami lub nadajnikami, z wyjątkiem zachowania zgodności z procedurami FCC dla
produktów wielonadajnikowych. To urządzenie pracuje w paśmie częstotliwości ~2,4 GHz. Jest ono przeznaczone tylko do zastosowań
wewnętrznych.
To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi branżowymi otwartymi standardami RSS. Użytkowanie jest dozwolone pod dwoma warunkami: 1)
Urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń; oraz 2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą
powodować nieoczekiwane działanie. W przypadku produktów przeznaczonych na rynek USA i kanadyjski dostępne są tylko kanały od 1 do 11.
Nie można wybierać innych kanałów. To urządzenie ani jego anteny nie mogą być lokalizowane lub obsługiwane wspólnie z innymi antenami
lub nadajnikami, jeśli nie zachowano zgodności z procedurami IC dla produktów wielonadajnikowych. To urządzenie może automatycznie
przerwać transmisję, jeśli nie będzie informacji do przesłania lub na skutek błędu działania. Należy podkreślić, że nie ma to na celu
uniemożliwienia transmisji informacji sterujących lub sygnalizacji ani użycia powtarzalnych kodów, które mogą być wymagane przez
technologię. Aby ograniczyć potencjalnie szkodliwe zakłócenia w pracy działających w tym samym paśmie mobilnych systemów satelitarnych,
to urządzenie działa w paśmie 5150–5250 MHz i jest przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego.
92
19 Słownik
3G — trzecia generacja
4G — czwarta generacja
AC — kabel adaptera (ang. Adaptor Cable)
ADPCM — adaptacyjna różnicowa modulacja kodowoimpulsowa (ang. Adaptive Differential Pulse-code
Modulation)
Alarmy — „ZDARZENIA”, które skonfigurowano (w
ustawieniach rejestratora MDR) jako alarmy. Alarmy to
pomarańczowe dane kanału wideo na osi czasu
odtwarzania. Są one wyświetlane czasie rzeczywistym w
dzienniku alarmów w programie MDR-Dashboard i
aplikacjach mobilnych MDR. Alarmy mogą generować
alerty e-mail i wyzwalać automatyczne pobieranie (w
zależności od konfiguracji programu MDR-Dashboard).
AHD — analogowa wysoka rozdzielczość (ang. Analog
High Definition)
Automatyczne pobieranie — pobieranie, które zostało
skonfigurowane w programie MDR-Dashboard, aby
automatycznie pobrać dane powiązane z występującym
„Alarmem” lub „Zdarzeniem” w czasie zdefiniowanym
przez użytkownika. Można je skonfigurować w opcji
Download (Pobieranie) w programie MDR-Dashboard.
APN — nazwa punktu dostępu (ang. Access Point Name)
AVI — kontener danych audiowizualnych (ang. Audio
Video Interleaved)
BD — wykrywanie zasłonięcia (ang. Blind Detection)
CBR — stała szybkość transmisji bitów (ang. Constant Bit
Rate)
CE — Conformité Européenne
CH — kanał (ang. Channel)
CHAP — protokół uwierzytelniania w trybie wezwanieodpowiedź (ang. Challenge Handshake Authentication
Protocol)
CIF — wspólny format pośredni (ang. Common
Intermediate Format) (¼ formatu D1)
CPU — jednostka centralna (ang. Central Processing
Unit)
CU — moduł sterowania (ang. Control Unit)
D1 — D1 to pełna rozdzielczość standardowa przy 25 kl./s
(PAL) lub 30 kl./s (NTSC)
DS — stacja dokująca (ang. Docking Station)
DST — czas letni (ang. Daylight Saving Time)
EDGE — Enhanced Data GSM Environment
EIA — Electronic Industries Alliance (Sojusz Przemysłu
Elektronicznego)
Zdarzenia — pojawienie się impulsu elektrycznego na
wejściu, np. wejściu czujnika (wyzwalanie 1–8), czujnika
przyspieszenia itp. Zdarzenia to czerwone pionowe linie
na osi czasu odtwarzania. Nie są one wyświetlane w
czasie rzeczywistym w dzienniku alarmów.
EXP — rozszerzenie (ang. Expansion)
FCC — Federal Communications Commission (Federalny
Komitet Komunikacji)
FPB — obudowa ognioodporna (ang. Fireproof box)
GB — gigabajt
GHz — gigaherc
GND — uziemienie (ang. Ground)
GPIO — wejście/wyjście ogólnego przeznaczenia (ang.
general purpose input/output)
GPRS — ogólna pakietowa transmisja danych (ang.
General Packet Radio Service)
GPS — globalny system pozycjonowania (ang. Global
Positioning System)
GSC — kabel czujnika przyspieszenia (ang. G-sensor
Cable)
Czujnik przyspieszenia — mierzy przyspieszenie
pojazdu (siłę uderzenia w pojazd)
GSM — globalny system komunikacji komórkowej (ang.
Global System for Mobile Communications)
GUI — graficzny interfejs użytkownika
H.264 — standard kompresji wideo
HD1 — rozdzielczość o połowę mniejsza niż pełna (patrz
D1)
HD — wysoka rozdzielczość (ang. High Definition)
HDD — dysk twardy (ang. Hard Disk Drive)
HSDPA – High Speed Downlink Packet Access
HSPA – High Speed Packet Access
HSUPA – High Speed Uplink Packet Access
IC – Industry Canada
ID — identyfikator (ang. Identification)
IO — wejście/wyjście (ang. input/output)
iOS — system operacyjny firmy Apple Inc.
IP — protokół internetowy (ang. Internet Protocol)
IR — podczerwień (ang. Infra-red)
IT — technologia informacyjna (ang. Information technology)
km/h — kilometry na godzinę (ang. kilometres per hour)
LAN — sieć lokalna (ang. Local Area Network)
LED — dioda świecąca (ang. Light Emitting Diode)
MAC — sterowanie dostępem do mediów (ang. Media Access Control)
MB — megabajt
MCU — moduł przenośnej obudowy (ang. Mobile Caddy Unit)
MD — wykrywanie ruchu (ang. Motion Detection)
MDR — przenośny rejestrator cyfrowy (ang. Mobile Digital Recorder)
MHz — megaherc
MPH — mile na godzinę (ang. Miles per hour)
NET — sieć (ang. Network)
NTSC — Krajowy Komitet ds. Systemu Telewizyjnego (ang. National Television
System Committee)
OSD — wyświetlanie danych na ekranie (ang. On-screen Display)
PAL — standard nadawania koloru w sygnale telewizyjnym (ang. Phase
Alternating Line)
PAP — protokół uwierzytelniania haseł (ang. Password Authentication Protocol)
PC — komputer osobisty (ang. Personal Computer)
PN — numer części (ang. Part Number)
PTZ — przesuwanie, pochylanie, powiększanie (ang. Pan, Tilt, Zoom)
PWR — zasilanie (ang. Power)
REC — nagrywanie (ang. Record)
RES — rozdzielczość (ang. Resolution)
RP — panel zdalny (ang. Remote Panel)
RPC — kabel panelu zdalnego (ang. Remote Panel Cable)
S/N — numer seryjny (ang. Serial Number)
Zaplanowane pobieranie — pobieranie, które zostało ręcznie skonfigurowane
w programie MDR-Dashboard (w celu pobrania danych z serwera przez wybrany
rejestrator MDR). Można je skonfigurować w opcji Server (Serwer) w programie
MDR-Dashboard.
SD — standard kart pamięci (ang. Secure Digital)
SIM — moduł identyfikacji abonenta (ang. Subscriber Identity Module)
SMTP — protokół komunikacyjny przekazywania poczty elektronicznej (ang.
Simple Mail Transfer Protocol)
SPD — prędkość (ang. Speed)
SQL — strukturalny język zapytań (ang. Structured Query Language)
SSL — protokół zabezpieczeń (ang. Secure Sockets Layer)
TB — terabajt
TIA — Stowarzyszenie Przemysłu Telekomunikacyjnego (ang.
Telecommunications Industry Association)
TRIG — wyzwalacz (ang. Trigger)
UNECE — Komisja Ekonomiczna Narodów Zjednoczonych dla Europy (ang.
United Nations Economic Commission for Europe)
UPS — źródło zasilania awaryjnego (ang. Uninterruptable Power Supply)
USB — uniwersalna magistrala szeregowa (ang. Universal Serial Bus)
V — wolt (ang. volt)
VBR — zmienna szybkość transmisji bitów (ang. Variable Bit Rate)
VGA — standard kart graficznych (ang. Video Graphics Array)
VIC — kabel wejściowy wideo (ang. Video Input Cable)
VL — zanik sygnału wideo (ang. Video Loss)
VOC — kabel wyjściowy wideo (ang. Video Output Cable)
W — wat, jednostka mocy w układzie SI
WCDMA — technologia stosowana w sieciach radiowych (ang. Wide Code
Division Multiple Access)
Wi-Fi — komunikacja bezprzewodowa (ang. Wireless Fidelity)
WEP — Wired Equivalent Privacy
WPA — Wi-Fi Protected Access
WPA2 — Wi-Fi Protected Access II
93
25/07/2019 13:18:00
MDR 500 Series Installation&Operation Guide - v2.0 - Polish (5225A).doc
94
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement