LG RN9 Owner's manual

LG RN9 Owner's manual

MANUAL DE UTILIZARE

SISTEM DE DIFUZOARE DE

MARE PUTERE

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.

MODEL

RN9

MFL71697313

2004_Rev02 www.lg.com

Drepturi de autor © 2020 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

1 Să începem

1

2 Să începem

Informaţii privind siguranţa

PRECAUŢII

RISC DE ELECTROCUTARE

NU DESCHIDEŢI

PRECAUŢII:

PENTRU A REDUCE RISCUL DE

ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU

PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ

PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR.

PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ

PERSONALULUI CALIFICAT.

Acest fulger cu simbolul săgeţii

încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezenţa unei tensiuni periculoase neizolate

în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.

Semnul de exclamare încadrat

într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezenţa unor instrucţiuni importante de operare şi întreţinere (service)

în documentaţia care însoţeşte produsul.

ATENŢIE:

PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST

PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

PRECAUȚII:

Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.

ATENŢIE:

Nu instalaţi acest echipament într-un spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUŢII:

Nu utilizaţi produse cu tensiune ridicată

în jurul acestui produs. (De ex. paletă de insecte electrică) Acest produs poate funcţiona incorect din cauza şocului electric.

PRECAUŢII:

Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.

A se instala în conformitate cu instrucţiunile producătorului.

Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului, precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.

Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie să fie instalat prin încastrare într-un corp de mobilier cum ar fi o bibliotecă sau un raft decât dacă se asigură ventilaţia corespunzătoare sau au fost respectate instrucţiunile producătorului

ATENŢIE:

Pentru informații privind marcajele de siguranță, inclusiv identificarea produsului şi valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.

Să începem 3

PRECAUȚIE privind cablul de alimentare

Fișa de alimentare reprezintă dispozitivul de deconectare. Trebuie să se asigure în permanență accesul imediat la fișa de alimentare în caz de urgență.

Consultați pagina de specificații din prezentul manual de utilizare pentru a vă asigura că sunt respectate cerințele actuale.

Nu suprasolicitați prizele de perete. Prizele de perete suprasolicitate, desprinse sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare deteriorate și cablurile a căror izolație este deteriorată sau fisurată sunt periculoase. Toate acestea prezintă risc de electrocutare sau incendiu. Verificați periodic cablul dispozitivului dumneavoastră și, dacă apar defecte sau urme de deteriorare, scoateți-l din priză, întrerupeți utilizarea dispozitivului și asigurați

înlocuirea cablului cu o piesă de schimb identică la un centru de service autorizat. Protejați cablul de alimentare de abuzurile fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoirea, ciupirea, prinderea în tocul ușii sau călcarea în picioare a acestuia. Verificați cu deosebită atenție fișele, prizele de perete și punctul de ieșire al cablului din dispozitiv.

ATENȚIE:

Fiți atent să vă asigurați ca copiii să nu pună mâinile sau orice alte obiecte în *canalul difuzorului.

* canal difuzorului: Orificiu pentru a asigura un sunet de bass din plin pe cutia difuzorului (carcasă)

PRECAUȚII:

Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.

Simboluri

~

Se referă la curentul alternativ (AC).

0

Se referă la curentul direct (DC).

Se referă la echipamentul de clasă II.

1

Se referă la stand-by.

!

Se referă la „PORNIT” (alimentare).

Se referă la voltajul periculos.

1

4 Cuprins

Cuprins

1 Să începem

2 Informaţii privind siguranţa

6 Caracteristici unice

7 Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate

7 – Cerinţe pentru fişierul de muzică

7 – Dispozitive USB compatibile

7 – Cerinţe pentru dispozitivele USB

8 Telecomandă

10 Panou superior

12 Panou frontal/Panou din spate

2 Conectare

14 Conectarea cablului de alimentare c.a.

14 Conectarea echipamentului opţional

14 – Conectare USB

15 – Conectarea antenei

16 – Conexiune OPTICAL IN

17 LG Sound Sync

3 Funcţionarea

18 Operaţiuni de bază

18 – Funcții USB

19 – Selectarea unui folder şi a unui fişier MP3/

WMA

20 – Ștergerea unui fișier/dosar sau formatare

21 Efect playback

21 – AUTO DJ

21 – DJ PAD

22 Folosirea tehnologiei Bluetooth® wireless

22 – Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele

Bluetooth

25 Utilizarea aplicației LG XBOOM

25 – Despre aplicația „LG XBOOM”

25 – Instalați aplicația „LG XBOOM” pe dispozitivul dvs. Bluetooth

26 – Activarea Bluetooth cu aplicația „LG

XBOOM”

27 Operaţiuni la radio

27 – Pentru a asculta la radio

27 – Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe

27 – Presetarea posturilor radio

27 – Ștergerea tuturor posturilor salvate

28 – Vedeţi informaţiile despre un post radio

28 – Ascultarea DAB+

28 – Scanare DAB+

29 Ajustarea sunetului

29 – Setarea modului de sunet

29 – Setaţi USER EQ

30 Operaţiuni avansate

30 – Înregistrare pe USB

32 – Redare JUKEBOX

Cuprins 5

33 Alte operaţiuni

33 – Oprirea temporară a sunetului

33 – DRC (Comandă interval dinamic)

33 – Modul CHILDSAFE

34 – DEMO

34 – Folosirea telecomenzii televizorului dvs.

35 – Folosind chitară

35 – Utilizarea Microfonului

38 – LIGHTING

38 – Setarea opţiunii de oprire automată

38 – Reostat

39 – Închidere automată

39 – AUTO POWER activă

40 – Comutarea automată a funcţiei

41 Setarea Ceasului

41 – Setarea ceasului prin aplicația „LG XBOOM”

41 – Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă

42 Conexiunea WIRELESS PARTY LINK

4 Depanarea

44 Depanarea

44 – Generalităţi

45 – NOTE pentru eliberarea modului Demo

5 Anexă

46 Specificaţii generale

47 Mărci comerciale şi licenţe

48 Întreţinere

48 – Manevrarea aparatului

1

2

3

4

5

1

6 Să începem

Caracteristici unice

Bluetooth®

Redă muzica salvată pe dispozitivul dumneavoastră

Bluetooth

.

Optical In (Intrare optică)

Ascultați muzică de pe dispozitivul dumneavoastră optic.

Efecte playback

Redă muzica cu diferite efecte de sunet şi playback.

Înregistrare USB directă

Înregistrează muzică pe dispozitivul USB.

LG XBOOM

LG XBOOM este o aplicaţie concepută pentru a vă permite să controlaţi unele dintre cele mai recente dispozitive audio de la LG. (Pagina 25-26)

LG Sound Sync

Volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care este compatibilă cu sistemul de LG Sound Sync.

Să începem 7

Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate

Cerinţe pentru fişierul de muzică

Compatibilitatea fişierului MP3/WMA cu acest aparat este limitată astfel:

y

Frecvenţa de eşantionare : în limitele a 32-48 kHz

(MP3), 32-48 kHz (WMA)

y

Rata de eşantionare : în limitele a 32-320 kbps

(MP3), 40-192 kbps (WMA)

y

Maxim fișiere : 2000

y

Maxim dosare : 200

y

Extensie fișiere: „.mp3”/ „.wma”

y

Este posibil ca anumite fișiere MP3/WMA să nu poată fi redate în funcție de formatul și tipul fișierului.

Dispozitive USB compatibile

y

Player MP3: player MP3 de tip Flash.

y

USB Flash Drive :

Dispozitive care sunt compatibile cu USB2.0 sau

USB1.1.

y

Funcţia USB a acestui aparat nu suportă toate dispozitivele USB.

Cerinţe pentru dispozitivele USB

y

Aparatele care necesită o instalare suplimentară a programelor în momentul conectării acestora la un calculator nu sunt compatibile.

y

Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul funcţionării.

y

Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.

y

Pentru a preveni pierderea datelor, realizaţi o copie de siguranţă a tuturor datelor.

y

Dacă folosiţi o extensie de cablu USB sau USB hub, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut.

y

Nu este suportată utilizarea unui sistem de fişiere

NTFS. (Este suportat numai sistemul de fişiere FAT

(16/32)).

y

Această unitate recunoaște până la 2000 fișiere.

y

Discurile HDD externe, cititoarele de card, dispozitivele cu blocare sau dispozitivele USB de tip hard nu sunt suportate.

y

Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la

PC. Unitatea nu poate fi folosită ca dispozitiv de stocare.

y

Unele USB-uri pot fi incompatibile cu acest aparat.

1

1

8 Să începem

Telecomandă

Înlocuirea bateriilor

(R03

(R03)

Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii şi introduceţi bateriile cu simbolurile

4

şi

5

aliniate corect.

Risc de incendiu sau de explozie dacă bateria este

înlocuită cu un tip necorespunzător.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

a

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1

(stare de așteptare)

:

Pornește și oprește alimentarea.

LIGHTING

: Selectează modul de iluminare.

VOL

(Volum)

+/:

Reglează volumul difuzoarelor.

F

(Funcţie) : Selectează funcţia şi sursa de intrare.

Sursă intrare/Funcție

USB

Optic

LG Sound Sync (Optic)

Bluetooth

Afișaj

USB1 / USB2

OPTICAL

LG OPT

BT

LG Sound Sync (fără fir) LG TV

Radio FM

DAB+ DAB+

[

(Mut) :

- Anulează sunetul.

- Controlează această unitate utilizând telecomanda televizorului. (Pagina 34)

PRESET·FOLDER

W

/

S

:

- Alege un număr prestabilit pentru un post radio.

(Pagina 27)

- Caută un dosar de fișiere MP3/WMA. Când este redat un USB care conține fișiere MP3/WMA în mai multe dosare, apăsați

PRESET·FOLDER

W

/

S

pentru a selecta dosarul pe care doriți să îl redați.

JUKEBOX/MEMORY

:

- Memorează posturile de radio. (Pagina 27)

- Selectează modul JUKEBOX. (Pagina 32)

- Realizează lista JUKEBOX.

AUTO DJ

: Selectează modul AUTO DJ. (Pagina 21)

DELETE

:

- Şterge fişierele MP3/WMA. (Doar USB) (Pagina

20).

- Şterge o melodie din lista JUKEBOX.

- Ștergerea tuturor posturilor salvate.

Să începem 9

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

b

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

REPEAT

: Ascultă fișierele în mod repetat sau la

întâmplare.

TUNING-/+

:

- Selectează posturile radio.

- Scanează posturile DAB+ prin apăsarea şi menţinerea apăsată.

C

/

V

(Ignorare/Căutare) :

- Salt rapid înapoi sau înainte.

- Caută o secțiune dintr-un fișier.

N

(Redare/Pauză) :

- Porneşte sau întrerupe redarea.

- Selectează stereo/mono.

- Blocare conexiune

Bluetooth

(BT LOCK): Selectați funcția

Bluetooth

apăsând în mod repetat

F

.

Și apăsați lung

N

pentru a limita conexiunea

Bluetooth

la BT și LG TV.

BASS BLAST

(sau

BASS BLAST+

): selectează direct efectul BASS (sau BASS+)

EQ

: Alege setările sunetului.

SPECIAL EQ

: Alege un egalizator special.

J

(Informații)

- Oferă informaţii despre muzica redată. Fişierele

MP3 sosesc des cu o etichetă ID3. Tag-ul oferă informaţii despre titlu, artist, album sau timp.

- Vede informații privind sursa optică din modul

OPTICAL.

- Vede numele unității pentru dispozitivul

Bluetooth

în BT READY.

- Vede numele tuturor dispozitivelor

Bluetooth

conectate în modul

Bluetooth

.

- Când aceste unități sunt conectate cu succes

între ele în modul WIRELESS PARTY LINK, numele fiecărui dispozitiv conectat apare în fiecare unitate.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

c

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Butoanele numerotate de la

0

la

9

: Selectează fișierele numerotate sau un număr presetat.

CLOCK

: Setează ora și verifică ceasul.

ALARM

: Cu funcția ALARM puteți porni redarea

USB și recepția selectorului de canale.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

d

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VOICE CANCELLER :

Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii din diverse surse de intrare.

SLEEP :

Setează sistemul pentru a se opri automat la un anumit moment.

(Reostat: Ecranul afișajului va fi iluminat pe jumătate.)

DAB+ MODE :

- Tip de radio DAB+

- Selectează un mod de afişare DAB+.

RDS/SET

:

- RDS (Radio Data System)

- Confirmă setarea.

KEY CHANGER (

L

/

l

) :

Schimbă cheia pentru a se potrivi registrului dumneavoastră vocal.

MIC

(Microfon)

ECHO :

Selectează modul ECHO.

PTY

: Caută posturile radio după tipul lor. (Doar RDS)

VOCAL EFFECTS :

Selectează modul pentru diferite efecte vocale.

USB REC :

- Înregistrează pe USB.

- Oprește înregistrarea.

1

1

10 Să începem

Panou superior

c d e b a f g h o n m l k j i a 1

(Așteptare)

Pornește sau oprește alimentarea.

b

USB REC / DEMO

- Înregistrează pe USB.

- Oprește înregistrarea.

- În starea oprit, dacă apăsați

USB REC / DEMO

, indică modul demo.

c

Port USB 1

Puteţi reda fişiere audio prin conectarea dispozitivului USB.

d

Ecran de afișare

e

Port USB 2

Puteţi reda fişiere audio prin conectarea dispozitivului USB.

f

F

(Funcţie)

Selectează funcţia şi sursa de intrare.

Sursă intrare/Funcție

USB

Optic

LG Sound Sync (Optic)

Bluetooth

Afișaj

USB1 / USB2

OPTICAL

LG OPT

BT

LG Sound Sync (fără fir) LG TV

Radio

DAB+

FM

DAB+

Să începem 11

g

LIGHTING

Selectează modul de iluminare.

h

3

TWIN

Conectează două difuzoare pentru modul TWIN

în WIRELESS PARTY LINK.

i C

/

V

(Salt/Căutare)

- Saltă rapid înapoi sau înainte.

- Caută o secțiune dintr-un fișier.

- Selectează posturile de radio.

- Scanează posturile DAB+ prin apăsarea şi menţinerea apăsată.

N

(Redare/Pauză)

- Pornește sau întrerupe redarea.

- Selectează Stereo/Mono.

- Blocare conexiune

Bluetooth

(BT LOCK):

Selectați funcția

Bluetooth

apăsând în mod repetat

F

. Și apăsați lung

N

pentru a limita conexiunea

Bluetooth

la BT și LG TV.

AUTO DJ

/

RDS

- Selectează modul AUTO DJ

- Radio Data System

VOL

(Volum)

-/+

Reglează volumul difuzorului.

MIC

(Microfon)

/ GUITAR -/+

Reglează volumul microfonului sau volumul chitarei.

j

(Redare automată de muzică)

Redă fișierul audio actual etichetând dispozitivul mobil (cu aplicația „LG XBOOM” App) la această unitate. (Doar Android)

k

VOICE CANCELLER

Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii din diverse surse de intrare.

EQ

Alege impresii sonore.

l

CLUB, DRUM, USER

(DJ PAD)

Selectează efectul CLUB, DRUM sau USER, care urmează să fie mixat.

(Dacă vreți să folosiți USER, trebuie să înregistrați o sursă cu aplicația „LG XBOOM”. (Doar pentru

Android))

1, 2, 3

(DJ PAD)

Apăsați o tastă de sunet dorită.

m

MIC

(Microfon)

ECHO

Selectează modul ECHO.

VOCAL EFFECTS

Selectează modul pentru diferite efecte vocale.

KEY CHANGER (

l

/

L

)

Schimbă cheia pentru a se potrivi registrului dumneavoastră vocal.

n

Senzor la distanță

o

SPECIAL EQ / BASS BLAST

(sau

BASS BLAST+

)

- Alege un egalizator special.

- Apăsați continuu pentru a selecta în mod direct efectul BASS (sau BASS+).

SEARCH

Mută la folder sau fișier în modul de selecție.

OK

Selectează un folder când caută un fişier.

USER EQ

Selectează un egalizator propriu, creat de dvs.

Multi jog

- Caută un dosar sau un fișier.

- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a controla nivelul USER EQ.

- Alege un egalizator special.

1

1

12 Să începem

Panou frontal/Panou din spate

c d e f b a g a

Lumină

b

Senzor la distanță

>

Precauţie

Așezați difuzorul la o distanță sigură pentru a nu fi la îndemâna copiilor. În caz contrar difuzorul poate să cadă și să provoace rănire și/sau deteriorarea bunurilor.

c

OPTICAL IN:

Conectaţi un dispozitiv optic.

d

GUITAR IN:

Conectați o chitară.

e

MIC

(Microfon)

IN:

Conectați un microfon.

f

DAB+/FM ANTENNA

g

Priză

AC IN

>

Precauţie

y

Conectaţi cablul electric direct la priza de perete dacă acest lucru este posibil. Sau, dacă utilizaţi un cablu prelungitor, este recomandată utilizarea unui cablu de 110

V / 15 A sau 230 V / 15 A. În caz contrar, unitatea s-ar putea să nu funcţioneze în mod adecvat din cauza lipsei de alimentare de la reţea.

y

Nu supraîncărcaţi cablul prelungitor cu sarcină electrică în exces.

Să începem 13

Funcții utile pentru procesarea unității

Funcție

Pornire/oprire telecomandă televizor

(Pagina 34)

Descriere

Vă permite să controlați volumul acestei unități prin telecomanda televizorului, chiar și prin produsele altor companii.

Setarea inițială a acestei funcții a fost setată ca pornită.

De făcut

ON

(PORNIT)

OFF

(OPRIT)

Blocare BT

Pornită/Oprită

(Pagina 24)

Pornire automată pornit

(Pagina 39)

Vă permite să conectați un dispozitiv

Bluetooth

numai prin funcțiile BT(

Bluetooth

) și LG TV.

Setarea inițială a acestei funcții a fost setată ca oprită.

Acesta permite aparatului să pornească automat prin semnale de intrare:

Optic, LG TV sau

BT (

Bluetooth

)

ON

(PORNIT)

OFF

(OPRIT)

ON

(PORNIT)

OFF

(OPRIT)

Procedaţi astfel

Apăsați continuu

[

pe telecomandă timp de 3 secunde în funcția Optical(Optic).

Apăsați continuu

[

pe telecomandă timp de 3 secunde în funcția Optical(Optic).

Apăsați continuu

N

timp de 5 secunde în funcția BT (

Bluetooth

).

Apăsați continuu

N

timp de 5 secunde în funcția BT (

Bluetooth

).

Opriți unitatea apăsând

1

pe unitate timp de 5 secunde.

Opriți unitatea apăsând

1

pe unitate timp de 5 secunde.

1

2 Conectare

2

14 Conectare

Conectarea cablului de alimentare c.a.

1. Conectați un capăt al cablului de alimentare c.a.

(inclus) la

AC IN

în priză.

Conectarea echipamentului opţional

Conectare USB

Conectaţi un dispozitiv USB (sau MP3 player, etc.) la porturile USB de la unitate.

Dispozitiv USB

2. Conectați celălalt capăt la priza de perete.

,

Notă

Deconectați cablul de alimentare c.a. de la priza de perete dacă nu îl utilizați pentru o perioadă extinsă de timp.

,

Notă

Scoaterea dispozitivului USB din unitate:

1. Alegeți o funcție/un mod diferit.

2. Scoateţi dispozitivul USB din unitate.

Conectarea antenei

Conectaţi antena furnizată pentru a asculta radioul.

Antenă

.

,

Notă

y

Asiguraţi-vă că aţi extins complet antena cu cablu.

y

Dacă mutaţi aparatul în alte zone: ştergeţi toate posturile DAB+ scanate şi salvate.

Conectare 15

2

2

16 Conectare

Conexiune OPTICAL IN

1. Conectați mufa ieșirii optice a dispozitivului extern la mufa OPTICAL IN.

Cablu optic

,

Notă

y

Înainte de a conecta cablul optic, verificați dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are o protecție.

y

Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul unor modele TV, trebuie să selectați statusul difuzoarelo externe TV din meniu. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului).

>

Precauţie

În cazul în care cablul optic nu este conectat

în direcția corectă, acest lucru poate cauza deteriorări conectorului optic.

Conector optic

Cablu optic

<O>

Conector optic

Cablu optic

<X>

TV dispozitiv digital, etc.

2. Apăsați pe

F

până când este selectată funcția

OPTICAL.

LG Sound Sync

Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizorul LG care suportă LG Sound Sync. Verificați ca televizorul dvs. să aibă logo-ul LG Sound Sync.

Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără sonor.

LG Sound Sync cu conexiune cu fir

1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu optic.

2. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:

(Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați manualul de instrucţiuni al televizorului.)

3. Porniți unitatea apăsând

1

.

4. Apăsați pe

F

până când este selectată funcția

OPTICAL.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate şi televizorul dvs., mesajul „LG OPT” va apărea pe fereastra de afişare.

LG Sound Sync cu conexiune fără fir

1. Porniți unitatea apăsând

1

.

2. Apăsați

F

până când funcția pentru televizor LG este selectată.

3. Setați ieșirea audio a televizorului pentru a asculta sunetul cu ajutorul acestei unități :

„PAIRED” apare pe ecran pentru aproximativ 3 secunde şi apoi puteţi vedea „LG TV” pe ecran dacă TV-ul şi această unitate se conectează normal.

(Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați manualul de instrucţiuni al televizorului.)

Conectare 17

,

Notă

y

Puteți utiliza telecomanda acestei unităţi şi

în timp ce este activată LG Sound Sync. Dacă utilizați telecomanda televizorului din nou, unitatea se va sincroniza cu televizorul.

y

Când conexiunea se întrerupe, verificați următoarele elemente la aparat și la televizorul dvs.: alimentarea, funcția.

y

Verificați starea acestei unități și conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizați

LG Sound Sync.

- Unitatea este oprită.

- Trecerea la o funcţie diferită.

- Deconectarea de la reţeaua fără fir din cauza interferenţelor sau a distanţei.

- Deconectarea cablului optic.

y

Timpul necesar pentru a opri acest aparat depinde de tipul televizorului dvs.

y

Dacă încercați să schimbați pe funcția LG TV, volumul se va modifica conform nivelului de volum al LG TV.

y

Dacă opriți unitatea direct apăsând

1

,

LG Sound Sync va fi deconectat. Pentru a folosi din nou această funcție, trebuie să reconectați televizorul și unitatea.

y

Volumul poate fi ridicat atunci când televizorul și această unitate sunt conectate prin LG Sound

Sync. Reduceți volumul televizorului și apoi conectați-l la această unitate.

y

Atunci când porniți televizorul dvs. LG conectat prin LG Sound Sync sau introduceți funcția pentru televizor LG, această unitate modifică automat funcția la televizor LG.

y

Trebuie să setați manual ieșirea sunetului televizorului, în funcție de versiunea televizorului.

y

Dacă controlați volumul TV atunci când această unitate și televizorul sunt conectate prin tehnologia LG Sound Sync, această unitate poate crește volumul datorită sincronizării volumului cu cel al televizorului.

2

3 Funcţionarea

3

18 Funcţionarea

Operaţiuni de bază

Funcții USB

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB.

2. Selectați funcția USB apăsând

F

.

Pentru

Redare

Pauză

Apăsaţi

Apăsați

Procedaţi astfel

N

N

.

în timpul redării.

Căutarea unei secțiuni dintrun fișier

Apăsaţi continuu

C

/

V

în timpul redării şi eliberaţi în punctul de unde doriţi să ascultaţi.

Selectarea directă a unui fișier

Apăsați butoanele numerice de la

0

la

9

de pe telecomandă pentru a ajunge direct la fișierul dorit.

Salt la fişierul următor/ precedent

(1) Utilizând butoanele

C

/

V

: apăsați pe

V

pentru a trece la următorul fișier.

În cazul redării timp de mai puțin de 3 secunde, apăsați

C

pentru a merge la fișierul anterior.

După o redare de 3 secunde, apăsaţi

C

pentr deplasare la începutul fişierului.

(2) Utilizând

SEARCH

:

Rotiți butonul Multi jog (Buton rotativ multifuncțional) sau

C

/

V

și apăsați pe

N

pentru a reda fișierul.

Redare repetată sau în ordine aleatorie

Apăsaţi repetat

REPEAT

de pe telecomandă. Vedeţi nota cu detalii despre schimbarea afişajului.

,

Notă

y

Redarea Repetare/Aleatoriu funcționează în felul următor..

Pe ecran

OFF

ONE

FOLDER

Descriere

Redă piesele în ordine și oprește redarea.

Redă în mod repetat aceeaşi piesă muzicală.

Redă piesele muzicale dintr-o directoare în mod repetat.

ALL

Redă toate melodiile în mod repetat.

SHUFFLE

Redă o dată aleatoriu toate melodiile, apoi oprește redarea.

y

Când redați lista JUKEBOX, sunt disponibile doar ONE și ALL.

y

Chiar dacă restartaţi aparatul sau treceţi de la o funcţie la alta, puteţi asculta muzică din punctul în care a fost redat ultima oară.

Selectarea unui folder şi a unui fişier MP3/WMA

Pe aparat

1. Apăsați

SEARCH

și rotiți Multi Jog sau

C

/

V

până când apare un fișier dorit. De asemenea, puteți căuta un dosar dacă apăsați din nou

SEARCH

.

2. Apăsați

OK

sau

N

pentru a reda fișierul selectat.

Când căutați un folder, apăsați

OK

pentru a selecta fișierul din director, apoi apăsați

OK

sau

N

din nou. Fișierul selectat este redat.

Pe telecomandă

1. Apăsați

PRESET·FOLDER

W

/

S

în mod repetat până când apare folderul dorit.

2. Selectați fișierul dorit folosind

C

/

V

.

3. Apăsați

N

pentru a reda.

Funcţionarea 19

,

Notă

y

Dosarele/fișierele USB sunt recunoscute ca mai jos.

*

3

y

Dacă dosarul nu conţine nici un fişier, acesta nu va fi listat.

y

Dosarele vor fi prezentate în ordinea următoare:

ROOT FOLDER 1 FOLDER 3

FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5

FOLDER 6

y

Fişierele vor fi redate unul după altul de la

$

fişierul nr. 1 la

$

fişierul nr. 14.

y

Fişiere şi dosarele vor fi prezentate în ordinea

înregistrării şi pot fi prezentate diferit în funcţie de circumstanţele de înregistrare.

*ROOT: Primul ecran pe care îl puteți vedea când un calculator recunoaște USB este „ROOT”

3

20 Funcţionarea

Ștergerea unui fișier/dosar sau formatare

Puteți șterge un fișier, dosar de pe USB sau puteți formata USB-ul.

1. Selectați funcția USB apăsând

F

.

2. Apăsați

DELETE

de pe telecomandă în mod repetat, iar afișajul se va schimba după cum urmează:

DEL FILE DEL DIR FORMAT

Pe ecran

DEL FILE

DEL DIR

Descriere

Selectați fișierul pe care doriți să

îl ștergeți.

Selectați dosarul pe care doriți să

îl ștergeți.

FORMAT

Selectați pentru a formata dispozitivul USB.

Dacă doriți să ieșiți din modul curent, apăsați pe butonul

DELETE

de pe telecomandă în mod repetat până când apare „FORMAT”, apoi apăsați încă o dată pe butonul

DELETE

de pe telecomandă.

3. Pentru a şterge un fişier/dosar sau pentru a formata, apăsaţi lung

DELETE

pe telecomandă.

>

Precauţie

y

Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul funcţionării (redare, ştergere, etc.)

y

Pentru a se preveni pierderea de date se recomandă crearea unei copii de rezervă cu regularitate.

y

Este posibil ca funcţia de ştergere să nu fie disponibilă conform statusului USB. (Blocare, etc.)

Efect playback

Unitatea suportă diferite efecte de sunet şi redare :

AUTO DJ, DJ PAD.

AUTO DJ

Auto DJ îmbină sfârșitul unei melodii în începutul celeilalte pentru redarea fără probleme. Efectuează egalizarea volumului între fișiere pentru redarea neîntreruptă.

Apăsați

AUTO DJ

în mod repetat, afișajul se schimbă după cum urmează.

SHUFFLE SEQUENTIAL OFF

Pe ecran

OFF

SHUFFLE

SEQUENTIAL

Descriere

-

Cu acest mod, melodiile sunt redate în ordine aleatorie.

Cu acest mod, melodiile sunt redate repetat.

,

Notă

y

Modul AUTO DJ nu acceptă căutarea unei secțiuni în cadrul unei melodii sau redarea repetată sau aleatorie.

y

Dacă accesați alte funcții în modul AUTO DJ,

AUTO DJ va fi dezactivat.

y

AUTO DJ nu este suportată la fişierele muzică a căror durată este sub 60 secunde.

y

Se va selecta doar SEQUENTIAL când este redat în lista JUKEBOX.

Funcţionarea 21

DJ PAD

Vă permite să realizați un mixaj al efectelor de sunet

CLUB, DRUM sau USER. Fiecare mod are până la 3 efecte sonore.

1. Apăsați lung

DJ PAD

(

CLUB, DRUM

sau

USER

) pe unitate pentru a selecta efectul sonor DJ PAD dorit.

2. Apăsați

DJ PAD (1, 2, 3)

pe unitate pentru sunetul dorit.

,

Notă

y

Dacă doriți să utilizați USER, trebuie să vă

înregistrați o sursă cu aplicația „LG XBOOM”.

(Doar pentru Android)

Dacă sursa nu este înregistrată la USER,

„EMPTY” sau „NO SOUND” apare pe fereastra de afișaj.

y

Modul inițial DJ PAD este efectul sonor CLUB.

y

Modul DJ PAD este afișat timp de 3 secunde când apăsați

DJ PAD

(

CLUB, DRUM

sau

USER

) pe unitate.

y

Sunetul DJ PAD este reglat atunci când apăsați

DJ PAD (1, 2, 3)

pe unitate.

y

Sunetul DJ PAD redat în prezent este oprit, iar sunetul DJ PAD selectat este anulat dacă apăsați o tastă

DJ PAD (1, 2, 3)

diferită pe unitate în timpul redării sunetului DJ PAD.

3

3

22 Funcţionarea

Folosirea tehnologiei

Bluetooth® wireless

Despre Bluetooth

Bluetooth

este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu altă undă electronică sau conectaţi

Bluetooth

în alte camere.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir

Bluetooth

nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir

Bluetooth

poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir

Bluetooth

.

y

Dispozitive disponibile: telefon inteligent, MP3, calculator portabil etc.

y

Versiune: 4.0

y

Codec : SBC, AAC

Profiluri Bluetooth

Pentru a utiliza tehnologia

Bluetooth

fără fir, dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu următorul profil:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele Bluetooth

Conectarea aparatului dvs. cu dispozitivele Bluetooth

Înainte de a începe procedura de conectare, asiguraţivă că funcţia

Bluetooth

este activată în aparatul dvs.

Bluetooth

. Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului

Bluetooth

. O dată ce se realizează operaţiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuaţi din nou.

1. Porniți unitatea.

,

Notă

Atunci când este activată blocarea conexiunii

Bluetooth

, puteți căuta dispozitivul

Bluetooth

în funcția BT.

2. Funcţionarea dispozitivul

Bluetooth

şi efectuarea operaţiunii de conectare. Atunci când căutaţi acest aparat cu dispozitivul

Bluetooth

, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul dispozitivului

Bluetooth

în funcţie de tipul de dispozitiv

Bluetooth

. Unitatea dvs. apare ca

„LG RN9 (XX)”.

,

Notă

y

XX înseamnă ultimele două cifre ale adresei

Bluetooth

. De exemplu, dacă unitatea dvs. are o adresă

Bluetooth

precum

9C:02:98:4A:F7:08, veţi vedea

„LG RN9 (

08

)” pe dispozitivul

Bluetooth

.

y

În funcție de tipul de dispozitiv

Bluetooth

, unele dispozitive au un mod de asociere diferit. Pentru detalii referitoare la asocierea prin

Bluetooth

, consultați manualul dispozitivului

Bluetooth

.

y

Puteţi conecta această unitate cu până la

3 dispozitive

Bluetooth

simultan utilizând aceeaşi metodă ca cea descrisă mai sus, doar

în cadrul funcţiei

Bluetooth

.

y

Asocierea de telefoane multiple este acceptată doar pe dispozitivele Android.

(Asocierea de telefoane multiple poate sa nu fie acceptată în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.)

y

Dispozitivele

Bluetooth

mobile/detaşabile

(De ex.,: Dongle etc.) acceptă asocierea de telefoane multiple.

3. Când această unitate este conectată cu succes cu dispozitivul dvs.

Bluetooth

, „PAIRED” apare pe ecran şi va schimba în curând denumirea dispozitivului

Bluetooth

. Apoi „BT” va apărea pe fereastra de afișare.

,

Notă

y

„PAIRED” va fi afișat pe ecranul de afișaj când conectați alte dispozitive pentru asociere multiplă.

y

Dacă denumirea dispozitivului nu este disponibilă, va fi afişat mesajul „_”.

4. Redarea muzicii.

Pentru a reda muzică de pe dispozitivul dvs.

Bluetooth

, consultați manualul de utilizare al dispozitivului

Bluetooth

.

,

Notă

y

Când se utilizează tehnologia

Bluetooth

, trebuie să realizaţi o conexiune între unitate şi dispozitivul

Bluetooth

cât mai aproape posibil şi să menţineţi această distanţă.

Totuşi, este posibil să nu funcţioneze bine în anumite situaţii ca cele descrise mai jos:

- În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteţi utiliza funcţia

Bluetooth

.

- Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia

Bluetooth

, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.

y

În cazul în care conexiunea

Bluetooth

nu funcționează corespunzător, încercați să efectuați din nou asocierea.

y

Chiar dacă unitatea este conectată la 3 dispozitive

Bluetooth

în modul

Bluetooth

, puteți reda sau controla muzica folosind doar un dispozitiv conectat.

Funcţionarea 23

,

Notă

y

Este posibil ca sunetul să fie întrerupt când conexiunea suferă interferenţe de la alte dispozitive electonice.

y

În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteţi utiliza funcţia

Bluetooth

.

y

Vă puteţi bucura de sistemul fără fir, folosind telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc.

y

Cu cât este mai mare distanța dintre unitate și dispozitivul

Bluetooth

, cu atât este mai redusă calitatea sunetului.

y

Conexiunea

Bluetooth

va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul

Bluetooth

este departe de unitate.

y

Atunci când este întreruptă conexiunea prin

Bluetooth

, conectați din nou dispozitivul

Bluetooth

la unitate.

y

Când un dispozitiv

Bluetooth

nu este conectat, „BT READY” apare pe ecran.

y

Când utilizaţi funcţia

Bluetooth

, reglați volumul la un nivel corect pe dispozitivul

Bluetooth

.

y

Când conectaţi un dispozitiv

Bluetooth

(dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau când operaţi dispozitivul, nivelul volumului poate fi sincronizat cu celălalt.

y

Conexiunea

Bluetooth

va fi deconectată când schimbați funcția

Bluetooth

cu altele.

În conexiunea aplicație „LG XBOOM”, numai un singur dispozitiv care redă va menține conexiunea

Bluetooth

. Puteți controla dispozitivul

Bluetooth

cu această unitate, dar nu puteți utiliza ieșirea sonoră.

y

La accesarea funcției

Bluetooth

, această unitate se conectează automat la dispozitivul

Bluetooth

care a fost conectat sau redat ultimul. (Conexiunea prin asociere multiplă poate să nu fie suportată, în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.)

3

24 Funcţionarea

Controale conectate la dispozitivul

Bluetooth

Puteți controla dispozitivul

Bluetooth

conectat de la unitate; redare, pauză, omitere.

,

Notă

y

Doar sistemele de operare Android OS și iOS sunt disponibile pentru utilizarea acestei funcții.

y

Este posibil ca această funcție să nu fie suportată în funcție de dispozitivul

Bluetooth

sau să funcționeze diferit.

3

Blocare conexiune Bluetooth (BT

LOCK)

Puteți limita conexiunea

Bluetooth

doar la funcția

BT (

Bluetooth

) și funcția de televizor LG pentru a preveni conexiunea

Bluetooth

accidentală.

Pentru a activa această funcție, apăsați continuu

N

timp de aproximativ 5 secunde în funcția BT

(

Bluetooth

).

Apare „ON-BT LOCK”, apoi puteți limita conexiunea

Bluetooth

.

Pentru a dezactiva această funcție, apăsați continuu

N

timp de aproximativ 5 secunde în funcția BT

(

Bluetooth

).

Apare „OFF-BT LOCK”.

,

Notă

y

Chiar dacă porniţi Blocarea conexiunii

Bluetooth

, această unitate se porneşte prin funcţia Auto Power (Alimentare automată).

Opriți funcția Auto Power(Alimentare automată) pentru a preveni acest lucru.

(Pagina 39)

y

Când porniți sau dezactivați blocarea conexiunii

Bluetooth

, căutați din nou dispozitivul și conectați-vă folosind

Bluetooth

. Faceți acest lucru după ștergerea listei de conexiuni a dispozitivului

Bluetooth

.

y

Când activați blocarea conexiunii

Bluetooth

, conexiunea multiplă cu telefoane nu este acceptată.

Utilizarea aplicației LG

XBOOM

,

Notă

Este recomandat să folosiți versiunea sau aplicația cea mai nouă.

Despre aplicația „LG XBOOM”

Aplicaţia „LG XBOOM” aduce o serie de funcţii noi unităţii dvs.

Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se recomandă descărcarea şi instalarea gratuită a aplicaţiei „LG XBOOM”.

Funcţionarea 25

Instalați aplicația „LG XBOOM” pe dispozitivul dvs. Bluetooth

Aplicaţia „LG XBOOM” poate fi instalată pe aparatul dvs.

Bluetooth

în două moduri.

Instalaţi aplicaţia „LG XBOOM” utilizând codul QR

1. Instalaţi aplicaţia „LG XBOOM” utilizând codul QR.

Utilizaţi software-ul de scanare pentru a scana codul QR .

<Android> <iOS>

2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.

,

Notă

y

Asiguraţi-vă că dispozitivul

Bluetooth

este conectat la internet.

y

Asiguraţi-vă că dispozitivul

Bluetooth

are o aplicaţie de scanare. Dacă nu aveți unul, descărcați unul din „Google Android Market

(Google Play Store)” sau „Apple App Store”.

y

În funcţie de regiune, codul QR poate să nu funcţioneze.

y

Puteți găsi aplicația disponibilă a acestei aplicații cu ajutorul aplicației „LG Audio”. (Doar pentru Android)

- Android O/S: Ver 5.0 (sau ulterior)

3

3

26 Funcţionarea

Instalați aplicația „LG XBOOM” prin

„Google Android Market (Google Play

Store)” sau „Apple App Store”

1. Atingeți pictograma „Google Android Market

(Google Play Store)” sau „Apple App Store”.

2. Tastaţi în bara de căutare „LG XBOOM” şi porniţi căutarea.

3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate „LG XBOOM” şi porniţi descărcarea aplicaţiei

Bluetooth

.

,

Notă

y

Asiguraţi-vă că dispozitivul

Bluetooth

este conectat la internet.

y

Verificați dacă dispozitivul

Bluetooth

are

„Google Android Market (Google Play Store)” sau „Apple App Store”.

Activarea Bluetooth cu aplicația

„LG XBOOM”

Aplicaţia „LG XBOOM” vă ajută să conectaţi dispozitivul

Bluetooth

la unitate.

Atingeți pictograma „LG XBOOM” de pe ecranul principal pentru a deschide aplicația „LG XBOOM” și apoi mergeți la meniul principal.

,

Notă

y

Aplicaţia ” LG XBOOM” va fi disponibilă pentru următoarele versiuni de software;

- Sistem de operare Android: versiunea 5.0

(sau mai nouă)

- iOS O/S: iOS10 (sau ulterior)

y

Dacă utilizaţi aplicaţia „LG XBOOM ”, vor exista niste diferenţe între aplicaţia „LG

XBOOM ” şi telecomanda furnizată. Folosiți telecomanda furnizată dacă este necesar.

y

În funcţie de dispozitivul

Bluetooth

, aplicaţia

„LG XBOOM” este posibil să nu funcţioneze.

y

Chiar şi după conectarea aplicaţiei

„LG XBOOM”, se poate reda muzică de la dispozitivul dvs. inteligent. În acest caz,

încercați din nou procedura de conectare.

y

Dacă utilizaţi celelalte aplicaţii sau modificaţi setările de pe dispozitivul

Bluetooth

în timp de utilizaţi aplicaţia „LG XBOOM”, aplicaţia

„LG XBOOM” poate funcţiona anormal.

y

Când aplicaţia „LG XBOOM” funcţionează anormal, verificaţi dispozitivul

Bluetooth

şi conexiunea aplicaţiei „LG XBOOM” apoi

încercaţi din nou să vă conectaţi.

y

În funcţie de sistemul de operare al smartphone-ului, pe alocuri funcţionarea

„LG XBOOM” poate să difere.

y

Verificaţi setarea

Bluetooth

pe dispozitivul

Bluetooth

dacă conexiunea cu aplicaţia

„LG XBOOM” nu funcţionează corect.

Funcţionarea 27

Operaţiuni la radio

Asiguraţi-vă că antena este conectată. (Pagina 15)

Pentru a asculta la radio

1. Apăsaţi butonul

F

până când apare FM/DAB+ în fereastra de afişare.

Ultimul post redat este pornit.

2.

[FM]

Autoreglaj:

Mențineți apăsat

TUNING-/+

pe telecomandă sau

C

/

V

pe unitate până când indicatorul de frecvență începe să se schimbe, apoi eliberați.

Scanarea se oprește când unitatea recepționează un post.

Sau

Reglaj manual :

Apăsați

TUNING -/+

pe telecomandă sau

C

/

V

pe unitate în mod repetat.

[DAB+]

Reglare manuală: apăsaţi butonul

TUNING-/+

de pe telecomandă sau

C

/

V

de pe aparat în mod repetat atunci când scanarea s-a finalizat.

3. Pentru reglarea volumului apăsați

VOL +/-

în mod repetat.

,

Notă

Când schimbaţi funcţia la DAB+ pentru prima dată, acest aparat scanează automat postul.

Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe

Apăsați

N

. Acest lucru va schimba tunerul de la stereo la mono și de regulă va îmbunătăți recepția.

Presetarea posturilor radio

Puteţi prestabili câte 50 de posturi pentru FM/DAB+.

Înainte de a căuta un post, asiguraţi-vă că aţi redus volumul.

1. Apăsaţi butonul

F

până când apare FM/DAB+ în fereastra de afişare.

2.

[FM]

Selectaţi frecvenţa dorită prin apăsarea butonului

TUNING -/+

de pe telecomandă sau

C

/

V

de pe unitate.

[DAB+]

Selectaţi postul dorit prin apăsarea butonului

TUNING -/+

de pe telecomandă sau

C

/

V

de pe aparat.

3. Apăsaţi

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă.

Un număr prestabilit va lumina intermitent pe fereastra de afişaj.

4. Apăsați

PRESET·FOLDER

W

/

S

pe telecomandă pentru a selecta numărul prestabilit dorit.

5. Apăsaţi

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă.

Postul este memorat.

6. Repetaţi paşii 2-5 pentru a memora alte posturi.

7. Pentru ascultarea unui post presetat, apăsaţi

PRESET·FOLDER

W

/

S

sau butoanele numerice de la

0

la

9

pe telecomandă.

Ștergerea tuturor posturilor salvate

1. Apăsați

DELETE

pe telecomandă.

„DEL ALL” va lumina pe ecranul unităţii.

2. Apăsaţi

DELETE

pe telecomandă pentru a şterge toate posturile radio salvate.

„DELETED ALL” va derula pe afișaj.

3

3

28 Funcţionarea

Vedeţi informaţiile despre un post radio

Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS

(Radio Data System). Aceasta arată informaţiile despre postul radio la care ascultaţi. Apăsați

RDS/

SET

pe telecomandă în mod repetat pentru a parcurge diferitele tipuri de date.

PS

(Nume serviciu program)

Pe display va apărea denumirea canalului.

PTY

(Recunoaştere tip program)

Pe display va apărea tipul programului

(de exemplu Jazz sau Ştiri).

RT

CT

(Text Radio)

Un mesaj text conţine informaţii speciale de la postul care emite.

Acest text poate derula pe afişaj.

(Ora controlată de canal)

Acesta indică ora indicată de post.

Apăsaţi butonul

RDS/SET

de pe telecomandă pentru a căuta posturi de radio pe baza programului dorit.

Afişajul va prezenta ultimul PTY utilizat. Apăsaţi odată sau de mai multe ori butonul

PTY

pentru a selecta programul dvs. preferat. Apăsaţi şi menţineţi apăsat

C

/

V

. Receptorul va scana automat. Când un post este găsit, căutarea se va opri.

Ascultarea DAB+

Puteţi schimba informaţiile afişate ale postului DAB+ curent difuzat.

Apăsaţi în mod repetat butonul

DAB+ MODE

de pe telecomandă, afişajul se va schimba în ordinea următoare;

SERVICE PTY NAME FREQ DLS

ENSEMBLE

Se afişează iniţialele denumirii serviciului.

SERVICE

Afişează numele canalului pentru postul curent.

PTY NAME

Afişează tipul canalului pentru postul curent.

FREQ

Afişează frecvenţa canalului pentru postul curent.

DLS

Afişează lista actuală a canalului selectat.

ENSEMBLE

Afişează ansamblul canalului pentru postul curent.

Scanare DAB+

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul

TUNING-/+

de pe telecomandă sau

C

/

V

de pe aparat, toată lista de servicii DAB+ şi posturile DAB+ prestabilite şi salvate vor fi şterse şi apoi scanaţi serviciul DAB+. Apoi apăsaţi din nou, scanarea va fi anulată.

Funcţionarea 29

Ajustarea sunetului

Setarea modului de sunet

Acest sistem dispune de un număr de egalizatoare presetate. Elementele afișate pentru Egalizator pot fi diferite în funcție de sursele sunetului și de efecte.

Puteţi selecta modul de sunet dorit utilizând

EQ

.

Pe ecran

BASS (BASS BLAST)

Sau

BASS+ (BASS BLAST+)

Descriere

Intensifică basul și sunetul de profunzime.

POP

CLASSIC

ROCK

JAZZ

FOOTBALL

STANDARD

Acest program îi conferă sunetului o atmosferă entuziastă, dându-vă senzaţia că vă aflaţi la un adevărat concert rock, pop, jazz sau clasic.

Vă puteți bucura de modul de egalizare

FOOTBALL STADIUM.

Vă puteţi bucura de sunet optimizat.

Puteți selecta modul sonor dorit utilizând

SPECIAL

EQ

pe telecomandă sau

SPECIAL EQ / BASS BLAST

(sau

BASS BLAST+

) pe unitate.

Pe ecran Regiune

FUNK, REGUETON,

SAMBA,

MERENGUE, AXE,

SALSA, SERTANEJ,

FORRO

America latină

ARABIC

DANGDUT

Orientul mijlociu

Indonezia

AFRO Africa

Descriere

Modul de egalizare optimizat pentru genul de muzică preferat

în fiecare regiune.

INDIA India

,

Notă

Apăsând

BASS BLAST

(sau BASS BLAST+) pe telecomandă sau ținând apăsat pe

SPECIAL

EQ / BASS BLAST

(sau

BASS BLAST+

) pe unitate timp de 3 secunde, puteți selecta direct efectul BASS (BASS BLAST) sau BASS+ (BASS

BLAST+).

Setaţi USER EQ

Puteţi regla nivelul sunetului de Bass, Middle și Treble

(bas, sunete de mijloc, sunete de înaltă frecvență) conform preferințelor dumneavoastră.

1. Apăsaţi

USER EQ

pe unitate. „USER EQ” va apărea afişat.

2. Apăsați

USER EQ

în mod repetat până când setarea dorită apare pe fereastra de afișare.

3. Rotiți Multi Jog pe unitate pentru a ajusta valoarea.

3

3

30 Funcţionarea

Operaţiuni avansate

Înregistrare pe USB

Puteți înregistra o sursă de sunet diferită la USB în timp ce ascultați (Redați sau întrerupeți) muzică.

(USB 1, FM)

1. Conectaţi dispozitivul USB la unitate.

2. Apăsaţi

F

pentru a selecta o funcție pe care doriţi să o înregistraţi.

3. Începeți înregistrarea prin apăsarea butonului

USB REC

de pe telecomandă sau

USB REC / DEMO

de pe unitate.

Î n cazul în care conectaţi atât USB1, cât şi USB2, apăsaţi butonul

USB REC

de pe telecomandă sau

USB REC / DEMO

de pe unitate în momentul în care USB1 sau USB2 pe care doriţi să înregistraţi

începe să se aprindă intermitent pe afişaj.

Pentru a opri înregistrarea

Pentru a începe înregistrarea, apăsați butonul

USB

REC

pe telecomandă sau pe buton

USB REC / DEMO

pe unitate.

Pentru a selecta viteza de înregistrare a biţilor

Puteți selecta rata de biți de înregistrare. (USB 1, FM )

1. Apăsați lung

USB REC

pe telecomandă sau

USB REC / DEMO

pe unitate timp de 3 secunde.

2. Apăsați

C

/

V

pentru a selecta o rată de biți.

3. Apăsați

USB REC

pe telecomandă sau

USB REC / DEMO

pe unitate pentru a finaliza setarea.

Copierea unui fișier de pe USB 1 pe

USB 2

Puteți copia rapid fișierele audio de la USB 1 la USB 2.

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB 2 al unității.

2. Conectați un dispozitiv USB, inclusiv fișierele audio dorite, la portul USB 1 al unității.

3. Apăsați

F

pentru a selecta funcția USB 1.

4. Apăsați

USB REC

pe telecomandă sau

USB REC

/ DEMO

pe unitate pentru a începe copierea.

- Apăsați pe butonul

USB REC

de pe telecomandă sau butonul

USB REC / DEMO

de pe unitate,

în timp ce se afișează indexul total de fișiere și dosare. Toate fișierele de pe USB 1 vor fi copiate.

- Apăsați pe butonul

USB REC

de pe telecomandă sau butonul

USB REC / DEMO

de pe unitate,

în timp ce se afișează numele dosarului. Toate fișierele din dosar vor fi copiate.

- Apăsați pe butonul

USB REC

de pe telecomandă sau butonul

USB REC / DEMO

de pe unitate, în timp ce se afișează indexul sau numele fișierului.

Fișierul va fi copiat.

,

Notă

y

Puteți copia după cum s-a descris mai sus, chiar dacă starea sau funcția de pornire/ oprire și-a modificat starea.

y

Pentru a căuta un dosar sau un fișier, consultați pagina 19.

5. Pentru a anula copierea, apăsați butonul

USB REC

pe telecomandă sau pe buton

USB REC / DEMO

pe unitate.

Realizarea copiilor neautorizate ale materialelor protejate de drepturile de autor, inclusiv programele de calculator, fișierele, redarea și înregistrarea audio, pot fi o încălcare a drepturilor de autor și constituie infracțiuni.

Acest echipament nu trebuie utilizat în asemenea scop.

Fiți responsabili.

Respectați drepturile de autor.

,

Notă

y

Când opriţi înregistrarea, fișierul care a fost

înregistrat la momentul respectiv va fi stocat.

(Excludeți fișierele copiate sau cele care urmează a fi copiate.)

y

Nu scoateţi dispozitivul USB şi nu opriţi aparatul în timpul înregistrării pe USB. Dacă nu, se poate realiza un fişier incomplet şi nu se va şterge în calculator.

y

Dacă înregistrarea USB nu funcţionează, vor apărea mesaje ca „NO USB”, „ERROR”, „USB

FULL”, „NOT SUPPORT” sau „FILE MAX” pe ecran.

y

Pentru înregistrare USB nu poate fi folosit un cititor multicard, un HDD extern şi nici un telefon mobil.

y

Un fişier este înregistrat de aproximativ 512

Mb când înregistraţi pe termen lung.

Funcţionarea 31

,

Notă

y

Puteţi înregistra diferite sunete utilizând DJ

PAD, MIC sau GUITAR. (Cu excepția copierii

USB)

y

Sunetul pentru microfon și chitară va fi

înregistrat în funcție de nivelul de volum fix chiar dacă controlați volumul de microfon și chitară.

y

Nu puteţi stoca în memorie mai mult de

2000 fişiere.

y

În cazul unui fişier necompatibil MP3/WMA,

înregistrarea se poate opri.

y

Când înregistrați în timpul redării, iese sunetul care este redat în momentul actual.

y

VOICE CANCELLER sau KEY CHANGER vor fi resetate, dacã veţi folosi funcţia de

înregistrare în timpul funcţionării VOICE

CANCELLER sau KEY CHANGER.

y

VOICE CANCELLER sau KEY CHANGER nu pot fi folosite în timpul înregistrării.

y

Va fi stocat după cum urmează.

MP3/WMA

Stare redare sau pauză

'*-&@3&$

'*-&@3&$

"6%*[email protected]

"6%*[email protected]

"6%*[email protected]

"6%*[email protected]

Cealaltă stare

'*-&@3&$

'*-&@3&$

"#$ 'JMFOBNF

%&' 'JMFOBNF

Radio

3

Radio : Este afişată frecvenţa actuală de înregistrare.

3

32 Funcţionarea

Redare JUKEBOX

Funcția JUKEBOX vă permite să creați o listă de redare a fișierelor preferate de pe un dispozitiv USB.

Se poate introduce o listă de redare de până la 100 de fișiere.

Conceperea listei JUKEBOX

1. Apăsați lung

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă pentru a intra în modul de editare.

(Redarea se va opri atunci când apăsați

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă.)

2. Selectați un fișier apăsând

C

/

V

pe telecomandă.

3. Apăsați

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă pentru a salva fișierul.

4. Repetați pașii 2 - 3 pentru a stoca alte fișiere.

(Puteți modifica lista apăsând

PRESET·FOLDER

W

/

S

pe telecomandă pentru a selecta numărul programului JUKEBOX.)

5. Apăsaţi încă o dată

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă.

Pentru a reda lista JUKEBOX, apăsați

N

pe telecomandă după ce faceți lista.

,

Notă

Atunci când întocmiți sau modificați lista

JUKEBOX, modul REPEAT este dezactivat.

Beneficiaţi de JUKEBOX

Apăsați o dată

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă. Apare „ON-JUKEBOX” pe fereastra de afișare.

Pentru a reda lista JUKEBOX, apăsați

N

pe telecomandă.

Pentru a anula, apăsați o dată

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă. „OFF-JUKEBOX” va apărea pe fereastra de afișaj.

Editare JUKEBOX

1. Apăsați și mențineți

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă pentru a intra în modul editare.

(Redarea se va opri atunci când apăsați

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă.)

2. Apăsați

PRESET·FOLDER

W

/

S

de pe telecomandă pentru a selecta un fișier pentru editare.

3. Apăsați

C

/

V

pe telecomandă.

4. Apăsaţi

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă.

5. Repetați pașii 2 până la 4 pentru a stoca celelalte fișiere.

6. Apăsaţi încă o dată

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă.

Pentru a reda lista JUKEBOX, apăsați

N

pe telecomandă după ce editați lista.

Ştergerea listei JUKEBOX

Ștergerea funcției funcționează doar în modul de editare.

1. Apăsați lung

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă pentru a intra în modul de editare.

Sau

Apăsați

DELETE

de pe telecomandă în timp ce

JUKEBOX este redat pentru a intra în modul de editare.

2. Selectați o melodie prin apăsarea

PRESET·FOLDER

W

/

S

pe telecomandă în mod repetat.

3. Apăsați

DELETE

pe telecomandă în timp ce este selectată o melodie.

,

Notă

y

Dacă nu există nici o listă JUKEBOX, când apăsaţi

JUKEBOX/MEMORY

pe telecomandă, pe fereastra de afişare va apărea „NO PROG”.

y

JUKEBOX este oprit în următorul caz.

- Trecerea la o funcţie diferită.

- Porniţi şi opriţi unitatea.

- Utilizarea butoanelor numerice de la telecomandă.

- Redarea unui fișier utilizând

SEARCH

și

Multi jog pe unitate.

y

Lista JUKEBOX se va goli în cazul de mai jos.

- Scoaterea dispozitivului USB.

- Ştergerea sau înregistrarea fişierelor de muzică din dispozitivul USB.

Funcţionarea 33

Alte operaţiuni

Oprirea temporară a sunetului

Apăsaţi

[

pe telecomandă pentru a opri sunetul.

Puteţi opri sunetul unităţii, de exemplu, pentru a răspunde la telefon, „MUTE” va apărea pe ecran.

Pentru a anula, apăsați

[

din nou pe telecomandă sau modificați nivelul volumului.

DRC (Comandă interval dinamic)

Faceți sunetul clar atunci când volumul este redus și preveniți creșterea bruscă a sunetului (doar în cazul

Dolby Digital).

Apăsați

N

în funcția OPTICAL pentru a porni sau opri această funcție.

Pe ecran

ON-DRC

OFF-DRC

Descriere

Funcția DRC este activată.

Funcția DRC este oprită.

,

Notă

Această funcție operează numai în funcția

OPTICAL.

Modul CHILDSAFE

Această funcție vă ajută să preveniți situația în care ați fi surprins de pornirea unității în cazul în care volumul aparatului este setat la un nivel ridicat.

Pentru a porni modul CHILDSAFE, apăsați lung

OK

pe unitate când volumul unității este „MIN”.

În modul CHILDSAFE, volumul crește treptat.

Pentru a porni modul CHILDSAFE, apăsați lung

OK

pe unitate când volumul unității este „MIN” și acest mod este pornit.

,

Notă

În cazul funcției USB sau BT (

Bluetooth

) funcția modul CHILDSAFE nu funcționează după aproximativ 2 minute de la pornirea unității chiar dacă acest mod este activat.

3

3

34 Funcţionarea

DEMO

În starea de oprire, apăsați o dată pe

USB REC /

DEMO

pe unitate. Unitatea va porni și va afișa fiecare dintre funcții. Pentru a anula funcția DEMO, apăsați

încă o dată

USB REC / DEMO

pe unitate.

Folosirea telecomenzii televizorului dvs.

Puteţi controla unele funcţii ale acestei unităţi chiar şi cu telecomenzi de la alţi producători. Funcţiile care pot fi controlate sunt creşterea sau scăderea sunetului şi oprirea sunetului.

Apăsați continuu

[

pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde în funcția OPTICAL pentru a porni sau opri această funcție.

Pe ecran

ON-TV REMOTE

OFF-TV REMOTE

Descriere

Funcția TV REMOTE este pornită.

Funcția TV REMOTE este oprită.

,

Notă

y

Mărci de televizor acceptate

LG Panasonic Philips

Samsung Toshiba Vizio

y

Asiguraţi-vă că ieşirea de sunet a televizorului dvs. este setată la [Difuzor extern] .

y

În funcţie de telecomandă, este posibil ca această funcţie să nu opereze corespunzător.

y

Această funcție nu funcționează la telecomanda televizorului LG.

y

Această funcție operează numai în funcția

OPTICAL.

Folosind chitară

1. Conectați-vă chitara la mufa

GUITAR IN

.

2. Redați muzica dorită.

3. Cântă-ți chitara cu acompaniamentul. Reglați volumul chitarei apăsând

MIC/GUITAR -/+

pe unitate.

,

Notă

y

Când nu folosiți chitara, setați volumul

GUITAR la minim și scoateți chitara din mufa

GUITAR IN

.

y

Dacă chitară este setat prea aproape de difuzor, poate fi produs un sunet ca de urlet.

În acest caz, mutați chitara departe de difuzor sau reduceți nivelul sonor utilizând

MIC/

GUITAR -/+

pe unitate.

y

Sunetele prea tari recepționate de chitara pot fi redate în mod distorsionat. În acest caz apăsați

MIC/GUITAR -/+

pe unitate.

y

Nu conectați un microfon la mufa

GUITAR IN

.

Funcţionarea 35

Utilizarea Microfonului

1. Conectaţi microfonul la mufa

MIC IN

.

2. Redați muzica dorită.

3. Cântați împreună cu acompaniamentul. Reglați volumul microfonului apăsând

MIC/GUITAR -/+

pe unitate.

,

Notă

y

Când nu folosiţi microfonul, setaţi volumul

MIC la minim sau opriţi MIC şi îndepărtaţi microfonul de la mufa

MIC IN

.

y

Dacă microfonul este setat prea aproape de difuzor, se poate produce un sunet tip urlet.

În acest caz, mutați microfonul departe de difuzor sau scădeți nivelul sunetului utilizând

MIC/GUITAR -/+

de pe unitate.

y

Sunetele prea tari recepționate de microfon pot fi redate în mod distorsionat. În acest caz apăsați

MIC/GUITAR -/+

pe unitate.

y

Puteți da un efect de ecou sunetului de la microfon apăsând

MIC ECHO

.

y

Nu conectați o chitară la mufa

MIC IN

.

3

3

36 Funcţionarea

VOICE CANCELLER (Potențiometru vocal)

Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii din diverse surse de intrare.

Apăsați

VOICE CANCELLER

și „ON - VOICE

CANCELLER” va apărea pe fereastra de afișare.

Pentru a anula, apăsați din nou

VOICE CANCELLER

.

Calitatea VOICE CANCELLER poate fi diferită în funcție de condițiile de înregistrare ale fișierelor de muzică.

,

Notă

y

Această funcție este disponibilă pentru funcția USB sau BT (

Bluetooth

).

y

Dacă funcția nu este disponibilă, „NOT

SUPPORT” se va afișa pe ecran.

y

Funcția este disponibilă pentru utilizare doar când microfonul este conectat.

y

Dacă nu este conectat nici un microfon,

„INSERT MIC” va apărea pe fereastra de afișare.

y

Nu este disponibilă în sursa mono.

y

Pentru a-l inițializa, modificați Funcția sau deconectați microfonul.

y

Această funcţie poate să nu fie pornită în funcţie de starea dispozitivelor conectate.

KEY CHANGER

(Modificator cheie)

Puteți regla cheia la 9 pași (cu 4 pași mai sus, cu patru pași mai jos și cheia originală).

y

Pentru a ridica tonul cheii unul câte unul, apăsați

în mod repetat

KEY CHANGER

(

L

) pe parcursul redării.

y

Pentru a reduce tonul cheii unul câte unul, apăsați

în mod repetat

KEY CHANGER

(

l

) pe parcursul redării.

,

Notă

y

Această funcție este disponibilă pentru funcția USB sau BT (

Bluetooth

).

y

Pentru a-l inițializa, modificați Funcția, deconectați microfonul sau schimbați muzica.

y

Este posibil ca această funcție să nu poată fi inițializată, în funcție de dispozitivele conectate.

y

Dacă funcția nu este disponibilă, „NOT

SUPPORT” va apărea pe fereastra de afișare.

y

Dacă nu este conectat nici un microfon,

„INSERT MIC” va apărea pe fereastra de afișare.

Funcţionarea 37

VOCAL EFFECTS (efecte vocale)

Când conectați microfonul la mufa MIC, puteți beneficia de funcția karaoke modificând vocea în diferite surse.

Pentru a selecta diversele moduri de efecte vocale, apăsați în mod repetat

VOCAL EFFECTS

atunci când modul de efecte vocalice apare pe ecranul de afișaj.

BASS SOPRANO HELIUM ROBOT

DUET MAN DUET WOMAN BASS ECHO1

SOPRANO ECHO1 HELIUM ECHO1

ROBOT ECHO1 DUET MAN1 DUET

WOMAN1 BASS ECHO2 SOPRANO

ECHO2 HELIUM ECHO2 ROBOT ECHO2

DUET MAN2 DUET WOMAN2 OFF

,

Notă

y

Dacă nu este conectat nici un microfon,

„INSERT MIC” va apărea pe fereastra de afișare.

y

Dacă apăsați

KEY CHANGER

sau

MIC ECHO

în modul VOCAL EFFECTS, după efectuarea copiei de rezervă a VOCAL EFFECTS curente, opriți modul VOCAL EFFECTS și folosiți modul KEY CHANGER sau ECHO.

y

Pentru a opri modul VOCAL EFFECTS, apăsați lung

VOCAL EFFECTS

.

ECHO (ecou)

Atunci când conectați microfonul la conectorul MIC, puteți da un efect de ecou sunetului de la microfon apăsând

MIC ECHO

.

ECHO 1 ECHO 2 OFF

,

Notă

y

Dacă nu este conectat nici un microfon,

„INSERT MIC” va apărea pe fereastra de afișare.

y

Dacă apăsați butonul

VOCAL EFFECTS

în modul ECHO, după copierea de rezervă a

ECHO actual, opriți modul ECHO și activați modul VOCAL EFFECTS.

Apăsați din nou

MIC ECHO

, după copierea de rezervă a modului VOCAL EFFECTS actual, activați modul ECHO.

3

3

38 Funcţionarea

LIGHTING

Această funcție oferă o atmosferă de petrecere prin utilizarea luminii de pe unitate.

Apăsaţi

LIGHTING

în mod repetat.

PARTY WATER FOREST (MY STYLE) OFF

,

Notă

y

Funcția de iluminare este disponibilă în toate funcțiile.

y

Modul Lighting (iluminare) reține modul anterior atunci când apăsați prima oară pe

LIGHTING

, apăsați din nou pentru a schimba modurile.

y

Dacă doriți să utilizați MY STYLE, trebuie să

înregistrați o sursă cu aplicația „LG XBOOM”.

y

Nu priviți direct în partea care emite lumina când LIGHTING este pornit.

y

Operaţiunea poate fi diferită în funcţie de muzica redată, dispozitivul conectat sau starea setării.

y

Puteți stinge lumina de asemenea, apăsând

LIGHTING

.

Setarea opţiunii de oprire automată

Apăsați în mod repetat

SLEEP

pe telecomandă pentru a selecta timpul de întârziere între 10 și 180 minute. După timpul de întârziere, unitatea de va opri

Pentru a anula funcția sleep (hibernare), apăsați

SLEEP

pe telecomandă în mod repetat până când apare „OFF”.

,

Notă

y

Puteți verifica timpul rămas înainte ca unitatea să se oprească. Apăsați

SLEEP

pe telecomandă pentru a verifica sau a modifica timpul rămas.

y

Puteți edita timpul rămas atunci când este afișat timpul rămas sau „DIMMER”.

Reostat

Apăsați o dată

SLEEP

pe telecomandă. Fereastra de afișare se va întuneca pe jumătate.

Pentru a anula, apăsați

SLEEP

pe telecomandă în mod repetat până apare „OFF”.

,

Notă

Toate dispozitivele de iluminat se închid când se acţionează graduatorul.

Închidere automată

Această unitate se va închide automat pentru a se economisi consumul de energie electrică în cazul

în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 15 de minute.

Acest aparat se oprește de asemenea singur după șase ore dacă unitatea principală nu a fost conectată la un alt dispozitiv prin intrare analog.

Funcția de oprire automată se aplică numai pe dispozitive MAIN în cazul în care este activat

WIRELESS PARTY LINK.

În cazul dispozitivelor OTHER, funcția de oprire automată este disponibilă după deconectarea legăturii dintre dispozitivele OTHER și MAIN.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless

Opriți aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai mult de 5 secunde.

AUTO POWER activă

Această unitate porneşte automat printr-o sursă de intrare : LG TV,

Bluetooth

sau Optică.

Când porniţi televizorul dvs. conectat la această unitate, aceasta recunoaşte semnalul de intrare şi selectează funcţia potrivită. Puteţi auzi sunetul provenit de la unitate.

Dacă încercaţi să conectaţi dispozitivul

Bluetooth

, această unitate porneşte şi vă conectează dispozitivul

Bluetooth

. Puteți rula muzica dvs.

Când opriți această unitate apăsând pe

1

pe unitate timp de 5 secunde de fiecare dată, puteți porni sau opri funcția AUTO POWER.

Pe ecran

ON-AUTO POWER

OFF-AUTO POWER

Descriere

Funcţia AUTO POWER este pornită.

Funcția AUTO POWER este oprită.

Funcţionarea 39

,

Notă

y

În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.

y

În funcție de dispozitivul conectat, este posibil ca unitatea să fie pornită, dar funcția

Bluetooth

să nu fie conectată.

y

Dacă deconectați

Bluetooth

-ul de la această unitate, unele dispozitive

Bluetooth

vor

încerca in mod continuu să se conecteze la unitate. De aceea se recomandă deconectarea

înainte de a opri unitatea.

y

Dacă se încearcă conectarea cu aplicația „LG

XBOOM”, funcția

Bluetooth

a acestei unități va porni. (Doar pentru Android)

y

Dacă porniți unitatea folosind funcția LG TV sau

Bluetooth

, funcția potrivită a acestei unități este pornită.

y

Dacă aţi împerecheat deja această unitate, automat această unitate se poate porni printr-o sursă de admisie când această unitate este oprită.

y

Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO

POWER. Cu toate acestea, aparatul poate fi pornit prin funcția AUTO POWER când semnalul optic apare la 5 secunde de lipsă semnal.

3

3

40 Funcţionarea

Comutarea automată a funcţiei

Această unitate recunoaște semnalele de intrare cum ar fi cel optic,

Bluetooth

și TV LG și apoi se schimbă la funcția corespunzătoare automat.

Conectarea aparatului Bluetooth

Când încercaţi să conectaţi dispozitivul

Bluetooth

la această unitate, funcţia

Bluetooth

este selectată.

Redaţi muzica pe dispozitivul

Bluetooth

.

Intrarea semnalului optic

La pornirea aparatului extern conectat la această unitate cu un cablu optic, această unitate comută funcţia la cea optică. După aceasta puteţi auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.

Intrarea semnalului LG TV

Atunci când vă deschideţi televizorul LG conectat cu

LG Sound Sync (conexiune wireless), această unitate

îşi schimbă funcţia la LG TV. Puteţi auzi sunet de la televizorul dvs.

,

Notă

y

Această funcţie nu este disponibilă în timpul

înregistrării şi ştergerii.

y

Dacă funcția de blocare a conexiunii

Bluetooth

este setată, conexiunea

Bluetooth

și televizor LG va fi disponibilă doar la funcția

Bluetooth

și funcția de televizor LG.

y

LG Sound Sync (Optic) se modifică la fel ca funcția OPTICAL.

Funcţionarea 41

Setarea Ceasului

1. Pornii aparatul.

2. Apăsați lung

CLOCK

pe telecomandă.

3. Selectaţi modul timp apăsând

C

/

V

pe telecomandă.

- AM 12:00 (pentru o afişare AM şi PM) sau 0:00

(pentru o afişare cu 24 de ore)

4. Apăsați

RDS/SET

pe telecomandă pentru a confirma alegerea dumneavoastră.

5. Selectaţi orele apăsând

C

/

V

pe telecomandă.

6. Apăsați

RDS/SET

pe telecomandă.

7. Selectaţi minutele apăsând

C

/

V

pe telecomandă.

8. Apăsați

RDS/SET

pe telecomandă.

Setarea ceasului prin aplicația

„LG XBOOM”

Instalați aplicația „LG XBOOM” pe dispozitivul

Android sau iOS. (Pagina 25-26)

Ceasul unităţii dvs. se va sincroniza automat cu dispozitivul activând conexiunea

Bluetooth

prin aplicaţia „LG XBOOM”.

Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă

1. Pornii aparatul.

2. Apăsați lung

ALARM

pe telecomandă.

3. Apăsați

C

/

V

pe telecomandă pentru a schimba orele și minutele și apăsați

RDS/SET

pe telecomandă pentru a salva.

4. Apăsați

C

/

V

pe telecomandă pentru a selecta funcția și apăsați

RDS/SET

pe telecomandă pentru a salva.

- Apăsați

C

/

V

pe telecomandă pentru a selecta un număr presetat atunci când selectați dispozitivul de acordare și apoi apăsați

RDS/SET

pe telecomandă.

Dacă nu există un număr presetat, acest pas este omis.

5. Apăsați

C

/

V

pe telecomandă pentru a schimba orele și minutele și apăsați

RDS/SET

pe telecomandă pentru a salva.

,

Notă

y

Dacă setați ora ceasului, puteți verifica ora apăsând

CLOCK

pe telecomandă chiar dacă dispozitivul de redare este oprit.

y

Puteţi seta alarma după ce setaţi ora.

y

Dacă setați ora ceasului și alarma, puteți verifica informațiile de setare ale alarmei apăsând

ALARM

pe telecomandă chiar și atunci când unitatea este oprită.

y

Puteți selecta modul ALARM ON/OFF prin apăsarea

ALARM

pe telecomandă.

3

3

42 Funcţionarea

Conexiunea WIRELESS

PARTY LINK

Vă puteți bucura de sunet folosind două difuzoare.

Pentru a beneficia de WIRELESS PARTY LINK, este nevoie să achiziționați un alt difuzor.

Este compatibil cu o unitate care suportă WIRELESS

PARTY LINK.

1. Apăsați

3

TWIN

pe unitate. ROLE SELECT apare pe fereastra de afișare.

2. Apăsați

3

TWIN

pe unitate pentru a selecta

MAIN sau OTHER.

- Unitate : Selectează MAIN.

- U nitate : Selectează OTHER .

Două unități încearcă să se conecteze una cu cealaltă.

3. Atunci când unitățile sunt conectate cu succes, fiecare nume de dispozitiv conectat apare în fiecare unitate.

,

Notă

y

Dacă utilizați conexiunea LG Sound Sync sau

OPTICAL, această funcție nu este disponibilă.

- Dacă încercați să conectați WIRELESS

PARTY LINK atunci când utilizați funcția

LG Sound Sync sau funcția OPTICAL, în fereastra de afișare apare mesajul „NOT

SUPPORT”.

- Dacă schimbați funcția de la oricare alta la OPTICAL sau la LG Sound Sincron/

OPTICAL conectat atunci când utilizați

WIRELESS PARTY LINK, WIRELESS

PARTY LINK va fi eliberat.

y

Puteți utiliza microfonul doar la dispozitivul

OTHER. În cazul unității OTHER, doar unele funcții sunt acceptate.

y

Când WIRELESS PARTY LINK este deconectat, unitatea OTHER este schimbată la funcția BT (

Bluetooth

).

y

Dacă a eșuat conexiunea, „FAILED” se va afișa pe ecran.

y

Funcțiile Mut sunt sincronizate una cu cealaltă.

y

Conexiune WIRELESS PARTY LINK va fi deconectată când opriți unitatea sau apăsați

3

TWIN

pe unitate.

y

Sunetul unității MAIN și al unității OTHER poate fi diferit în funcție de starea sau sursa redării.

Funcţionarea 43

,

Notă

y

Verificați următoarele informații atunci când vă conectați la

Bluetooth

.

- Puteți conecta doar un dispozitiv

Bluetooth

la unitatea MAIN. Nu puteți conecta dispozitivul

Bluetooth

la unitatea

OTHER.

- Conexiunea WIRELESS PARTY LINK este suportată doar de dispozitivele

Android. (Este posibil să nu fie suportată conexiunea WIRELESS PARTY LINK în funcţie de specificaţiile dispozitivului conectat sau OS.)

- Dispozitivele detașabile/mobile

Bluetooth

(de ex. Dongle etc.) nu vor suporta conexiunea WIRELESS PARTY LINK.

- Când WIRELESS PARTY LINK este conectat, conexiunea

Bluetooth

nu este disponibilă în starea de înregistrare sau de ștergere.

- Dacă conectați WIRELESS PARTY LINK în timpul redării unui dispozitiv

Bluetooth

conectat, acesta poate fi reconectat din nou, în funcție de specificația telefonului.

3

4 Depanarea

4

44 Depanarea

Depanarea

Generalităţi

Problema

Unitatea funcţionează defectuos.

Nu există curent.

Cauze & Soluţii

y

Opriți alimentarea acestei unități, conectați dispozitivul extern (televizor, difuzor pentru frecvențe joase, DVD player, amplificator etc.) și porniți-o din nou.

y

Deconectaţi cablul de alimentare al acestei unităţi şi al aparatului extern conectat

(Televizor, difuzor, DVD-player, amplificator etc.), după care încercaţi reconectarea lor.

y

Setarea anterioară nu poate fi salvată atunci când alimentarea dispozitivului este dezactivată.

y

Cablul de alimentare nu este conectat. Conectaţi cablul de alimentare.

y

Verificaţi dacă nu există o pană de curent.

Verificaţi starea prin punerea în funcţiune a altor aparate electronice.

Nu se aude sunet.

Posturile radio nu pot fi recepţionate bine.

y

Verificaţi dacă aţi selectat funcţia corectă.

Apăsaţi butonul de funcție şi verificaţi funcţia selectată.

y

Antena nu este bine poziţionată sau conectată.

Conectaţi antena în siguranţă şi reorientaţi poziţia antenei la o recepţie bună.

y

Puterea semnalului unui post radio este prea slabă. Reglaţi postul manual.

y

Nu au fost presetate posturi de radio sau posturile presetate au fost şterse

(când reglaţi prin scanarea canalelor presetate).

Presetaţi unele posturi de radio, mergeţi la pagina 27 pentru detalii.

Depanarea 45

Problema

Telecomanda nu funcţionează corect.

Nu există lumină la difuzoare

LG Sound Sync nu funcţionează.

Cauze & Soluţii

y

Telecomanda este prea departe de aparat.

Funcţionarea telecomenzii are loc la aproximativ 7 m (23ft) distanţă.

y

Există un obstacol în traiectoria dintre telecomandă şi aparat. Îndepărtaţi obstacolul.

y

Bateriile de la telecomandă sunt consumate.

Înlocuiţi bateriile cu altele noi.

y

Verificați efectele de iluminare apăsând

LIGHTING

. (Pagina 38)

y

Verificaţi dacă TV-ul dvs. LG sprijină LG Sound Sync.

y

Verificați setările de sunet ale LG Sound Sync.

y

Verificaţi setarea sunetului TV-ului dvs. şi a acestei unităţi.

Funcţia AUTO POWER

ON este inoperantă.

y

Verificați conexiunea dispozitivului extern, precum TV sau dispozitivul

Bluetooth

.

y

În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.

4

USB nu este recunoscut.

y

Formatați dispozitivul USB și conectați-l din nou. Când formatați dispozitivul

USB, selectați sistemul de fișiere disponibil. (Pagina 7)

NOTE pentru eliberarea modului Demo

Problema

Nu puteți schimba sursa cu tasta „

F

”, precum

BT(

Bluetooth

), USB ș.a.m.d. și doar modul DEMO este arătat pe ecran.

Cauze & Soluţii

y

Apăsați tasta „

DEMO

” de pe unitate timp de 15 secunde.

Telecomanda nu funcţionează corect.

5 Anexă

46 Anexă

Specificaţii generale

5

General

Cerinţe de alimentare

Consum de curent

Dimensiuni (L x H x A)

Temperatura de operare

Umiditatea de operare

RADIO

Interval de frecvenţe FM

Interval de reglare DAB+

Consultați eticheta principală a aparatului.

Consultați eticheta principală a aparatului.

Standby rețea: 0,5 W

(Dacă toate porturile de reţea sunt activate.)

Aproximativ 330,0 mm x 1056,0 mm x 368,0 mm

5°C-35°C

5%-60% RH

Intrări

Intrare audio digitală (OPTICAL IN) 3,3 V (p-p), mufă optică x 1

Microfon (MIC IN) Sensibilitate 20 mV (1 kHz), mufă de 6,3 mm x 1

Chitară (GUITAR IN) Sensibilitate 190 mV (1 kHz), mufă de 6,3 mm x 1

Între 87,5 şi 108,0 MHz sau între 87,50 şi 108,00 MHz

De la 174,92 la 239,20 MHz

Sistem

Frecvenţă de răspuns

Raport semnal-zgomot

Dinamică

Alimentare curent bus (USB)

Frecvență disponibilă de eșalonare intrare audio digitală

Format Intrare digitală audio disponibilă

250 la 20000 Hz

Mai mult de 80 dB

Mai mult de 80 dB

5 V

0

500 mA

32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

Dolby Audio, PCM

y

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.

Anexă 47

Mărci comerciale şi licenţe

Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci

înregistrate ale proprietarilor respectivi.

Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Marca figurativă și siglele

Bluetooth®

sunt mărci comerciale deținute de către

Bluetooth

SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics este sub licență înregistrată.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt acelea ale proprietarilor respectivi.

„Fabricat pentru iPhone” şi „Fabricat pentru iPod”

înseamnă că un accesoriu electronic a fost creat special pentru conexiune la iPhone sau iPod şi a fost certificat de dezvoltator pentru a îndeplini standardele de performanţă Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru respectarea standardelor de siguranţă şi reglementare. Vă rugăm să reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPhone sau iPod poate afecta performanţele fără fir.

iPhone/iPod Compatibil

y

Acest aparat acceptă modelele, după cum urmează;

- iPhone XS Max

- iPhone XS

- iPhone XR

- iPhone X

- iPhone 8 Plus

- iPhone 8

- iPhone 7 Plus

- iPhone 7

- iPhone SE

- iPhone 6s Plus

- iPhone 6s

- iPhone 6 Plus

- iPhone 6

- iPhone 5s

- iPod touch (Generația a 6-a)

Sistemul este compatibil cu cel mai recent iOS.

În funcţie de versiunea software a iPhone/iPod, este posibil să nu puteţi controla iPhone/iPod-ul dvs. de la această unitate.

5

5

48 Anexă

Întreţinere

Manevrarea aparatului

Când se transportă aparatul

Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.

Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost ambalat iniţial din fabrică.

Păstrarea curăţeniei suprafeţelor exterioare

Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului. Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafaţa. Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic să vină

în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curăţarea aparatului

Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale, uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare, folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot deteriora suprafaţa aparatului.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents