Domo DO7327R Oil filled radiator Instruction manual

Add to My manuals
48 Pages

advertisement

Domo DO7327R Oil filled radiator Instruction manual | Manualzz

DO7327R

Handleiding

Mode d’emploi

Gebrauchsanleitung

Instruction booklet

Olieradiator

Radiateur à bain d’huile

Ölheizung

Oil filled radiator

Manual de instrucciones Radiador de aceite

Istruzioni per l’uso Radiatore a olio

Návod k použití

Návod na použitie

Olejový radiátor - 9 žeber

Olejový radiátor - 9 rebier

PRODUCT OF

Required for R32/R290 Refrigerant only

CAUTION

:

RISK OF FIRE

Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d’emploi pour utilisation ultérieur.

Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere heranziehung.

Read all instructions carefully - save this instruction manual for future reference.

Lea detenidamente todas las instrucciones - Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni - conservarle per future consultazioni.

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál - manuál si uschovejte i pro případ budoucího nahlédnutí.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál - manuál si uschovajte aj pre prípad budúceho nahliadnutie.

NL Nederlands

FR Français

DE Deutsch

EN English

ES Espagnol

IT Italiano

CZ Čeština

SK Slovenčina

26

32

37

3

9

15

21

43

GARANTIE

Geachte klant,

Al onze producten ondergaan steeds een strenge kwaliteitscontrole, alvorens ze aan je worden aangeboden. Mocht je desondanks toch nog problemen hebben met jouw toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste.

In dat geval verzoeken wij je contact op te nemen met onze klantendienst.

Onze medewerkers zullen je met plezier verder helpen.

+32 14 21 71 91 [email protected]

Maandag – Donderdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 17.00u

Vrijdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 16.30u

Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig, vervangen of gerepareerd worden. De garantieperiode van 2 jaar zal op dit moment niet terug beginnen, maar loopt verder tot 2 jaar na de aankoop van het toestel. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het toestel hebt aangekocht.

De garantie op accessoires en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, bedraagt 6 maanden.

De garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant vervallen automatisch in de volgende gevallen:

· Bij het niet naleven van de instructies in deze handleiding.

· Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.

· Bij verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik.

· Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.

· Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden.

· Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door de leverancier / fabrikant.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden:

· Lees deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding om later te raadplegen.

· Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.

Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.

· Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:

· Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen

· Boerderijen

· Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter

· Gastenkamers, of gelijkaardige www.domo-elektro.be

DO7327R

3

· Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar en onder toezicht staan.

IMPORTANT SAFEGUARDS

hete onderdelen.

4

· Kijk voor gebruik na of het voltage vermeld op het toestel overeenkomt met het voltage van het

· Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen. van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar het dichtsbijzijnde

· Streng toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel door of in de buurt van kinderen gebruikt wordt.

elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Zet eerst alle knoppen in de ‘uit’-stand stopcontact te trekken.

· Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.

and understand the hazards involved. Children shall not

· Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

· Gebruik het toestel enkel in goed geïsoleerde ruimtes.

shall not be made by children without supervision.

· Gebruik het toestel alleen voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor

4. The heater must not be located immediately below a zoals ze vermeld zijn in deze handleiding.

socket-outlet.

fabrikant of zijn dienst na verkoop.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

· Zorg ervoor dat kinderen het elektrisch snoer of het toestel niet kunnen aanraken.

a bath, a shower or a swimming pool.

· Raak het toestel niet aan met natte handen of voeten.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

· Gebruik het toestel niet met blote voeten.

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7.

CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· Zorg ervoor dat het snoer niet bedekt wordt, plaats geen objecten op het snoer, zorg ervoor dat er niet gestruikeld kan worden over het snoer.

· Vermijd contact met het warme toestel en zorg ervoor dat het elektrisch snoer niet te dicht bij het warme toestel ligt.

· Houd ontvlambare materialen zoals kussens, kleding, gordijnen, enz. uit de buurt van het toestel.

· Stel het toestel niet bloot aan regen, zon, enz.

· Wanneer het toestel beschadigd is, zet het dan uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

Probeer het vooral niet zelf te herstellen. Raadpleeg een elektricien of de dienst na verkoop van de fabrikant, om zeker te zijn van het gebruik van originele onderdelen.

· Wanneer je beslist om het toestel nooit meer te gebruiken, raden wij aan om het elektrisch snoer af te knippen nadat je het uit het stopcontact verwijderd hebt. Wij raden je ook aan om de onderdelen onschadelijk te maken die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen.

· Installatie van het toestel moet gebeuren volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Een verkeerde installatie kan leiden tot ongelukken met mensen, dieren of schade aan dingen. De fabrikant kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

· Laat het toestel niet aanstaan en verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer je het niet nodig hebt.

· Plaats het apparaat niet tegen een stopcontact.

· Het toestel is niet bedoeld voor gebruik in de badkamer, wasplaats of andere vochtige ruimtes. Het mag niet mogelijk zijn voor een persoon die zich in bad of in de douche bevindt, om het toestel, het snoer of de controleknoppen aan te raken.

· Gebruik het toestel enkel in goed geïsoleerde ruimtes. Het toestel is enkel geschikt voor occasioneel gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

ONDERDELEN

1. Luchtinlaat

2. Temperatuurknop

3. Vermogensknop

4. Snoeropberging

5. Handvat

6. Warmte-element

7. Zwenkwieltjes

6

1

5

3

2

4

7 www.domo-elektro.be

DO7327R

5

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

· De minimum vrije ruimte van 60 cm rondom het verwarmingstoestel moet te allen tijde gerespecteerd worden.

· Plaats het toestel zo, dat de verwarming van de ruimte optimaal verloopt. Zorg ervoor dat er voldoende lucht kan circuleren onder het toestel.

· Plaats het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond. Plaats het toestel niet op een hoogpolig tapijt.

· Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan een lichte geur ontstaan. Zorg voor voldoende verluchting, deze geur zal snel verdwijnen.

· Gebruik het toestel enkel staand, met de wieltjes naar onder.

MONTAGE

1. Draai het toestel voorzichtig om en plaats het ondersteboven op een vlakke ondergrond.

2. Draai de vleugelmoeren (a) los van de beugel (b).

3. Plaats de beugel (b) tussen het laatste en voorlaatste warmte-element en bevestig een plaatje met zwenkwieltjes met de vleugelmoeren (a) aan de beugel.(b)

4. Plaats het andere plaatje met zwenkwieltjes op de voorgemonteerde schroeven. Draai de vleugelmoeren vast op de schroeven.

5. Draai het terug toestel om, met de wieltjes naar onder.

GEBRUIK

(a)

(b)

· Zet de temperatuurknop op MIN en de vermogensknop op 0. Steek de stekker in het stopcontact.

· Draai de knoppen in de gewenste positie. Zorg ervoor dat het toestel niet is afgedekt, en dat er voldoende vrije ruimte rondom is voor ventilatie.

Temperatuurknop

· Met deze knop regel je de temperatuur. Op de MIN stand staat het toestel uit.

· Draai de knop richting stand MAX. Hoe verder je de knop draait, hoe warmer de radiator.

Vermogensknop

· Met de vermogensknop kan je kiezen tussen 3 standen: 1 (800 W), 2 (1200 W), 3 (2000

W). De gekozen stand zal oplichten.

· Bij stand 3 zal de ruimte sneller opgewarmd worden dan bij stand 1.

· Schakel het toestel uit door de temperatuurknop op MIN te zetten en de vermogensknop op 0. Trek de stekker uit het stopcontact.

6

VEILIGHEIDSINSTELLINGEN

· Dit toestel is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Hierdoor schakelt het verwarmingselement automatisch uit wanneer het oververhit raakt door afdekking. Wanneer dit gebeurt, moet je het toestel uitschakelen en 10 min. wachten. Verwijder datgene wat de grill bedekt. Zet het toestel daarna terug aan. Het toestel zou nu terug normaal moeten functioneren. Wanneer het probleem aanhoudt, moet je de dichtstbijzijnde klantendienst contacteren.

· Het toestel is ook uitgerust met een kantelbeveiliging. Deze is geïntegreerd in het toestel. Het toestel zal uitschakelen wanneer het omvalt.

DO7327R

REINIGING EN ONDERHOUD

· Voordat je het toestel schoonmaakt, moet het volledig afgekoeld zijn. Verwijder de stekker uit het stopcontact.

· Om het risico op elektrocutie te vermijden, mag je het toestel niet met water reinigen of onderdompelen in water. Maak de buitenkant van het toestel schoon met een vochtige doek.

· Laat het toestel eerst volledig afkoelen alvorens het op te bergen.

· Bewaar het toestel in een propere en droge omgeving.

· Dankzij het handvat kan je het toestel makkelijk verplaatsen.

SPECIFICATIES

Modelaanduiding(en): DO7327R

Artikel

Warmteafgifte

Nominale warmteafgifte

Symbool

Pnom

Waarde

0.8

Eenheid kW

Artikel handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat

Eenheid

Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmteopslagtoestellen

Nee

Minimale warmteafgifte

(indicatief)

Maximale continue warmteafgifte

Supplementair elektriciteitsverbruik afgifte

Bij nominale warmteafgifte output

Bij minimale warmteafgifte output

In stand-by modus

Pmin

Pmax

--elmax elmin elSB

0.7

0.8

---

0.000

0.000

0.000

kW kW

--kW kW

KW handmatige sturing van de warmteopslag met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback warmteopslag met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback door een ventilator bijgestane warmteafgifte

Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat met elektronische sturing van de kamertemperatuur

Ja

Nee www.domo-elektro.be

DO7327R

7

elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dagtijdschakelaar elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar

Andere sturingsopties sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie met de optie van afstandsbediening met adaptieve sturing van de start met beperking van de werkingstijd met black-bulbsensor

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Contactgegevens Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - België

MILIEURICHTLIJNEN

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd.

Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.

8

DO7327R

GARANTIE

Cher client,

Tous nos produits sont soumis à des contrôles qualité stricts avant d’être proposés à la vente. Si vous deviez toutefois rencontrer un problème avec votre appareil, nous le déplorons vivement.

Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec notre service clientèle.

Nos collaboratrices se feront un plaisir de vous aider !

+32 14 21 71 91 [email protected]

Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h

Vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30

Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d’achat. Durant la période de garantie, le distributeur assumera l’entière responsabilité en cas de défauts de fonctionnement (matériel) ou de fabrication. Si un tel problème survient, l’appareil sera remplacé ou réparé. La période de garantie de 2 ans ne reprend pas

à zéro, mais se poursuit (jusqu’à 2 ans à compter de la date d’achat de l’appareil). La garantie est accordée sur la base du ticket de caisse.

Pour les accessoires et les éléments d’usure, une garantie de 6 mois s’applique.

La garantie et la responsabilité du fournisseur et du fabricant n’ont plus effet dans les cas suivants :

· Les instructions du manuel n’ont pas été suivies.

· Mauvais raccordement, par ex. tension électrique trop forte.

· Utilisation contraire, brutale ou anormale.

· Entretien insuffisant ou non conforme.

· Réparation ou modification de l’appareil par le consommateur ou un tiers non autorisé.

· Utilisation d’éléments ou d’accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fournisseur/ fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l’utilisation de tout appareil électrique:

· Lisez ces consignes très attentivement. Conservez ce mode d’emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

· Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d’emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d’emballage.

· Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique ou dans des environnements comparables, tels que :

· Coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables

· Fermes

· Chambres d’hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel

· Chambres d’hôtes ou comparables

· Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d’expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions sur la manière d’utiliser l’appareil en toute sécurité et qu’elles connaissent les dangers liés

à son utilisation. Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil. L’entretien et le nettoyage de www.domo-elektro.be

DO7327R

9

l’appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s’ils sont âgés de plus de 16 ans et sous la surveillance d’un adulte.

· Gardez l’appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.

· Attention: l’appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance

L’appareil peut chauffer pendant l’utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes.

votre domicile.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

· N’utilisez jamais l’appareil lorsque le cordon ou la fiche sont endommagés, après un mauvais

manufacturer or its service agent or a similarly qualified de services le plus proche pour contrôle et réparation.

person in order to avoid a hazard.

· L’utilisation d’accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une

3. This appliance can be used by children aged from 8

· Retirez la fiche de la prise lorsque l’appareil n’est pas utilisé, avant d’installer ou d’enlever des pièces et

years and above and persons with reduced physical,

Ne tirez jamais sur le câble pour retirer la fiche de la prise.

sensory or mental capabilities or lack of experience and

· Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d’un feu au gaz ou d’un feu électrique où il pourrait

knowledge if they have been given supervision or

· N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.

instruction concerning use of the appliance in a safe way

· Utilisez toujours l’appareil sur une surface solide, sèche et plane.

and understand the hazards involved. Children shall not

play with the appliance. Cleaning and user maintenance des accidents qui découleraient d’un mauvais usage de l’appareil ou du non-respect des instructions

shall not be made by children without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a

socket-outlet.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

· Attention: N’utilisez pas l’appareil dans une salle de bain, une buanderie ou autre pièce humide. Les

10 la baignoire ou la douche.

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

DO7327R

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7.

CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

PARTIES

1. Arrivée d’air

2. Molette de température

3. Molette de puissance

4. Range-cordon

5. Poignée

6. Résistance chauffante

7. Roulettes

6

1

5

3

2

4

7

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

· L’espace libre minimum de 60 cm tout autour de l’appareil doit être respecté à tout moment.

· Placez l’appareil de manière à ce que le chauffage de la pièce se déroule de façon optimale. Veillez à assurer une libre circulation de l’air sous l’appareil.

· Placez l’appareil sur une surface plane et stable. Ne placez pas l’appareil sur un tapis à poil long.

· Quand vous allumez l’appareil pour la première fois, il est possible qu’il dégage une légère odeur.

Veillez à une bonne aération et cette odeur aura tôt fait de disparaître.

· L’appareil ne peut être utilisé qu’en position verticale, avec les roulettes vers le bas.

(a)

MONTAGE

1. Posez prudemment l’appareil à l’envers sur une surface plane.

2. Desserrez les écrous à ailettes (a) de l’arceau (b).

3. Placez l’arceau (b) entre la dernière et l’avant-dernière résistance chauffante, et à l’aide des écrous à ailettes (a), fixez une plaque pourvue de roulettes à l’arceau (b).

4. Placez l’autre plaque à roulettes sur les vis préassemblées. Vissez les

écrous à ailettes sur les vis.

5. Retournez l’appareil sur ses roulettes.

UTILISATION

(b)

· Réglez la molette de température sur MIN et la molette de puissance sur OFF. Branchez l’appareil.

· Tournez les boutons sur la position souhaitée. Veillez à ce que l’appareil ne soit pas couvert et à laisser suffisamment d’espace autour de celui-ci pour garantir une bonne circulation de l’air.

Molette de température

· Ce bouton permet de régler la température. Si la molette est sur MIN, l’appareil est alors à l’arrêt.

· Tournez la molette vers la position MAX. Plus vous allez vers cette indication, plus le radiateur est chaud.

Molette de puissance

· Vous avez le choix entre 3 positions : 1 (800 W), 2 (1200 W), 3 (2000 W). La position sélectionnée s’allumera.

www.domo-elektro.be

DO7327R

11

· Votre pièce sera plus rapidement chauffée en position 3 qu’en position 1.

· Pour éteindre l’appareil, il suffit de placer la molette de température sur MIN et la molette de puissance sur 0. Débranchez l’appareil.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

· Ce chauffage est équipé d’une sécurité anti-surchauffe qui éteint automatiquement le chauffage quand il surchauffe, par exemple parce qu’il est couvert. Si cela se produit, vous devez arrêter l’appareil et attendre 10 minutes. Eliminez ce qui couvrait la grille et remettez ensuite l’appareil en marche: il devrait maintenant fonctionner normalement. Si le problème persiste, vous devez contacter le service clients le plus proche.

· L’appareil est également doté d’une protection contre le basculement. Celle-ci est intégrée dans l’appareil. L’appareil se débranchera quand il bascule.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

· Avant de nettoyer l’appareil, attendez qu’il soit complètement refroidi et débranchez-le.

· Afin d’éviter le risque d’électrocution, vous ne pouvez pas plonger l’appareil dans l’eau, ni même le nettoyer à l’eau. Pour nettoyer l’extérieur, utilisez un chiffon légèrement humide.

· Laissez l’appareil refroidir complètement avant de le ranger.

· Conservez l’appareil dans un environnement propre et sec.

· Vous pouvez facilement déplacer l’appareil grâce à la poignée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence(s) du modèle : DO7327R

Caractéristique

Puissance thermique

Symbole Valeur Unité

Puissance thermique nominale

Pnom

Puissance thermique minimale

(indicative)

Pmin

Puissance thermique maximale continue

Pmax

Consommation d’électricité auxiliaire

---

0.8

0.7

0.8

--kW kW kW

---

Caractéristique Unité

Type d’apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés

électriques à accumulation uniquement

N/A contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré contrôle thermique manuel de la charge avec réception d’informations sur la température de la pièce et/ou extérieure

N/A contrôle thermique

électronique de la charge avec réception d’informations sur la température de la pièce et/ou extérieure puissance thermique régulable par ventilateur

N/A

N/A

12

DO7327R

À la puissance thermique nominale output

À la puissance thermique minimale output elmax

En mode veille

Coordonnées de contact

0.000

kW type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce elmin elSB

0.000

0.000

kW

KW contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique contrôle électronique de la température de la pièce contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire

Autres options de contrôle contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte

N/A

N/A

Oui

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A option de contrôle à distance N/A contrôle adaptatif de l’activation

N/A limitation de la durée d’activation

N/A

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium capteur à globe noir N/A www.domo-elektro.be

DO7327R

13

MISE AU REBUT

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut

être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et

électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulat d’un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d’éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L’emballage est recyclable. Traitez l’emballage écologiquement.

14

DO7327R

GARANTIE

Sehr geehrter Kunde,

Sämtliche unserer Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle, bevor Sie Ihnen angeboten werden. Sollten dennoch

Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, bedauern wir dies zutiefst.

Wir möchten Sie in diesem Fall bitten, unseren Kundenservice zu kontaktieren.

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern weiter!

+32 14 21 71 91 [email protected]

Montag – Donnerstag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 16:30 Uhr

Dieses Gerät hat eine Garantiefrist von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit

übernimmt der Hersteller die vollständige Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material- oder

Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wenn derartige Mängel auftreten, wird das Gerät wenn nötig ausgetauscht oder repariert. Die Garantiezeit von 2 Jahren beginnt in diesem Moment nicht erneut, sondern sie läuft bis 2 Jahre nach dem Kaufdatum weiter. Die Garantie wird auf der Grundlage des

Kassenbons gewährt.

Die Garantie auf Accessoires und Verschleißteile beträgt 6 Monate.

Die Garantie und die Verantwortung/Haftung des Lieferanten und Herstellers entfallen automatisch in den folgenden Fällen:

· Bei Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

· Bei falschem Anschluss, z.B. bei einer zu hohen Stromspannung.

· Bei falscher, grober oder abnormaler Verwendung.

· Bei unzureichender oder falscher Wartung.

· Bei vom Verbraucher oder von nicht ermächtigten Dritten vorgenommenen Reparaturen oder

Änderungen am Gerät.

· Bei der Verwendung von Ersatzteilen oder Accessoires, die nicht vom Lieferanten / Hersteller empfohlen oder geliefert werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden:

· Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren

Nachschlagen auf.

· Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber.

Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.

· Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Umfeldern, zum Beispiel in folgenden Bereichen:

· Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen

Umfeldern.

· Bauernhöfe

· Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter

· Gästezimmer oder Ähnliches www.domo-elektro.be

DO7327R

15

· Diese Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen

Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder

Erfahrung bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Wartung und Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer diese sind älter als 16 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

· diese sind älter als 16 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

· Achtung: das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung gebraucht

Das Gerät kann während des Gebrauchs warm werden. Das elektrische Kabel von heißen

Teilen entfernt halten.

16

Stromnetzes übereinstimmt.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

Oberflächen kommen.

manufacturer or its service agent or a similarly qualified beeinträchtigtem Funktionieren des Gerätes, oder wenn das Gerät beschädigt ist. Bringen Sie in

person in order to avoid a hazard.

· Beim Einsatz des Gerätes in Anwesenheit von Kindern ist strenge Aufsicht geboten.

3. This appliance can be used by children aged from 8

Gefahr von Brand, elektrischen Schlages oder von Verletzungen.

years and above and persons with reduced physical, oder demontiert werden, oder das Gerät gereinigt wird. Ziehen Sie den Stecker direkt am Stecker

sensory or mental capabilities or lack of experience and

· Lassen Sie das im Betrieb befindliche Gerät nicht unbeaufsichtigt.

knowledge if they have been given supervision or einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen heißen Geräten

instruction concerning use of the appliance in a safe way

· Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.

and understand the hazards involved. Children shall not

play with the appliance. Cleaning and user maintenance geeignet.

shall not be made by children without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a

· Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller oder

socket-outlet.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

· Netzkabel vor scharfen Kanten, heißen Gegen-ständen oder anderen Wärmequellen schützen.

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7.

CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· Achtung: Das Gerät ist für die Verwendung im Bad, im Hauswirtschaftsraum oder in anderen

Feuchträumen nicht geeignet. Es sollte nicht möglich sein das Gerät, den Kabel oder die Knopfen des

Geräts zu betätigen, wenn eine Personne sich ins Badewanne oder Duche befindet.

· Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen nicht dauernden Gebrauch geeignet.

BEWAHREN SIE DIESE INSTRUKTIONEN GUT AUF.

TEILE

1. Lufteinlass

2. Temperaturregler

3. Leistungsregler

4. Kabelaufwicklung

5. Griff

6. Heizelement

7. Schwenkräder

6

1

4

7

5

3

2

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

· Der Abstand zu anderen Gegenständen und Wänden muss zu allen Seiten mindestens 60 cm betragen.

· Richten Sie den Luftstrom so aus, dass das Zimmer optimal erwärmt wird. Bitte achten Sie darauf, dass die Luft unter dem Gerät frei zirkulieren kann.

· Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche. Das Gerät darf nicht auf einen hochpoligen

Teppich gestellt werden.

· Bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes ist eine leichte Geruchsentwicklung möglich. Sorgen Sie daher für eine ausreichende Belüftung. Dieser Geruch wird schnell verschwinden.

· Verwenden Sie das Gerät nur stehend, mit den Rädern nach unten gerichtet.

MONTAGE

1. Drehen Sie das Gerät vorsichtig um und stellen Sie es umgekehrt auf eine ebene Fläche.

2. Lösen Sie die Flügelmutter (a) vom Bügel (b).

3. Setzen Sie den Bügel (b) zwischen das letzte und das vorletzte

Heizelement und befestigen Sie eine Platte mit Schwenkrädern mit den

Flügelmuttern (a) am Bügel (b).

4. Setzen Sie die andere Platte mit Schwenkrädern auf die vormontierten

Schrauben auf. Drehen Sie die Flügelmuttern auf die Schrauben.

5. Drehen Sie das Gerät um, sodass die Räder nach unten ausgerichtet sind.

GEBRAUCH

(a)

(b)

· Stellen Sie den Temperaturregler auf MIN und den Leistungsregler auf OFF. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

· Drehen Sie dabei die Regler in die gewünschte Position. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht abgedeckt ist und dass rund um das Gerät ausreichend Freiraum für eine uneingeschränkte

Luftzirkulation vorhanden ist.

www.domo-elektro.be

DO7327R

17

Temperaturregler

· Mit diesem Regler stellen Sie die Temperatur ein. In der Einstellung MIN ist das Gerät ausgeschaltet.

· Drehen Sie den Regler in Richtung der Einstellung MAX. Je weiter Sie den Regler drehen, desto wärmer wird die Ölheizung.

Leistungsregler

· Mit dem Leistungsregler stehen Ihnen 3 Einstellungen zur Verfügung: 1 (800 W), 2 (1200

W), 3 (2000 W). Die ausgewählte Stufe leuchtet auf.

· Bei Stufe 3 wird das Zimmer schneller geheizt, als bei Stufe 1.

· Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Temperaturregler auf MIN drehen und den

Leistungsregler auf 0. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

SICHERHEITSSYSTEME

· Der Heizlüfter ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der die Heizung abschaltet im Fall der

Überhitzung, zum Beispiel wegen eine Abdeckung der Gitter. Falls dies vorkommt, bitte das Gerät ausschalten, den Stecker ca. 10 Minuten aus der Steckdose lassen, und die Gitter freimachen. Schalten

Sie das Gerät danach wie oben beschrieben wieder an. Dies reicht, um den Überhitzungsschutz auszuschalten. Falls das Problem anhält, wenden Sie sich bitte an den nächsten Kundendienst.

· Das Gerät ist auch mit einer Kippsicherung ausgestattet. Diese ist in das Gerät integriert. Das Gerät schaltet sich aus, wenn es umkippt.

REINIGUNG UND WARTUNG

· Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.

· Aus Sicherheitsgründen um elektrische Schläge vorzubeugen darf das Gerät nicht mit Flüssigkeiten behandelt werden. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch.

· Lassen Sie das Gerät zunächst vollständig abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

· Bewahren Sie das Gerät sauber und trocken auf.

· Dank des Handgriffs können Sie das Gerät leicht bewegen.

SPEZIFIKATIONEN

Modellbezeichnung(en): DO7327R

Artikel Symbol Wert Maßeinheit

Heizleistung

Nennwärmeleistung

Mindestwärmeleistung

(nicht verbindlich)

Pnom

Pmin

0.8

0.7

kW kW

Artikel Maßeinheit

Typ von Wärmezufuhr, nur für Elektro-

Wärmespeicher zur Raumbeheizung

N/A Manuelle Kontrolle der Wärmeabgabe mit integriertem Thermostat

Manuelle Kontrolle der Wärmeabgabe mit

Rückmeldung der Raum- und/ oder Außentemperatur

N/A

18

DO7327R

Maximale

Dauerwärmeleistung

Zusätzlicher

Stromverbrauch

Bei

Nennwärmeleistung

Bei

Mindestwärmeleistung

Im Standby-Modus

Kontaktangaben

Pmax

--elmax elmin elSB

0.8

---

0.000

0.000

0.000

kW

--kW kW

KW

Elektrische Kontrolle der Wärmeabgabe mit

Rückmeldung der Raum- und/ oder Außentemperatur

Heizleistung mit

Gebläseunterstützung

Typ von Heizleistung/

Raumtemperaturregler

Einstufige Heizleistung und kein Raumtemperaturregler

Zwei oder mehr manuelle Stufen, kein

Raumtemperaturregler

Mit mechanischem

Raumtemperaturregler-

Thermostat

Mit elektronischem

Raumtemperaturregler

Elektronischer

Raumtemperaturregler plus

Tagestimer

Elektronischer

Raumtemperaturregler plus

Wochentimer

N/A

N/A

N/A

N/A

Ja

N/A

N/A

N/A

Andere Kontroll-Optionen

Raumtemperaturregler mit

Anwesenheitserkennung

Raumtemperaturregler mit

Erkennung offener Fenster mit Option

Abstandsüberwachung

N/A

N/A

N/A mit adaptiver Startkontrolle N/A mit Betriebszeitbeschränkung N/A

N/A mit Schwarzkugelsensor

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgien www.domo-elektro.be

DO7327R

19

ENTSORGEN

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recyling von elektrischen und elektronischen

Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere

Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathaus,

Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

20

DO7327R

WARRANTY

Dear client ,

All of our products are always submitted to a strict quality control before they are sold to you.

Should you nevertheless experience problems with your device, we sincerely regret this.

In that case, we kindly request you to contact our customer service.

Our staff will gladly assist you.

+32 14 21 71 91 [email protected]

Monday – Thursday: 8.30 – 12.00 and 13.00 – 17.00

Friday: 8.30 – 12.00 and 13.00 – 16.30

This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is responsible for any failures that are the direct result of construction failure. When these failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions or repairs executed by a third party. The guarantee is issued with the original till receipt. All parts, which are subject to wear, are excluded from the warranty.

If your device breaks down within the 2-year warranty period, you can return the device together with your receipt to the shop where you purchased it.

The guarantee on accessories and components that are liable to wear-and-tear is only 6 months.

The guarantee and responsibility of the supplier and manufacturer lapse automatically in the following cases:

· If the instructions in this manual have not been followed.

· In case of incorrect connection, e.g., electrical voltage that is too high.

· In case of incorrect, rough or abnormal use.

· In case of insufficient or incorrect maintenance.

· In case of repairs or alterations to the device by the consumer or non-authorised third parties.

· If the customer used parts or accessories that are not recommended or provided by the supplier / manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following:

· Read all instructions carefully. Keep this manual for future reference.

· Make sure all packaging materials and promotional stickers have been removed before using the appliance for the first time. Make sure children cannot play with the packaging materials.

· This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

· staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

· farm houses;

· by clients in hotels, motels and other residential type environments;

· bed and breakfast type environments.

· Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

· This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given www.domo-elektro.be

DO7327R

21

supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 16 and supervised.

· Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 16 years.

The appliance can become hot during use. Keep the power cord away from hot parts.

Don’t cover the appliance.

1. Warning: In order to avoid overheating, do not cover at your home.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

· Never use the appliance when the cord or plug is damaged, after malfunction or when the appliance

manufacturer or its service agent or a similarly qualified and repair.

person in order to avoid a hazard.

· The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical

3. This appliance can be used by children aged from 8

· Unplug the appliance when it is not in use, before assembling or disassembling any parts and before

years and above and persons with reduced physical, grasping the plug. Never unplug by pulling the cord.

sensory or mental capabilities or lack of experience and

· Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into

knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

· Always use the appliance on a steady, dry and level surface.

and understand the hazards involved. Children shall not

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

shall not be made by children without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a

· The appliance is not intended for use in the bathroom, washing area or other damp areas. A person

22 control knobs.

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

DO7327R

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7.

CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

PARTS

1. Air inlet

2. Temperature button

3. Power button

4. Cord storage

5. Handle

6. Heating element

7. Swivelling wheels

6

1

5

3

2

4

7

BEFORE THE FIRST USE

· The heater should only be operated at a minimum distance of 60 cm from any wall or other object that could disturb its operation.

· Position the air flow in order to optimise the heating of the room. Make sure sufficient air can circulate under the appliance.

· Place the appliance on a smooth, stable surface. Do not place the appliance on deep-pile carpeting.

· When the appliance is switched on for the first time, a slight smell may be emitted. Please ensure sufficient ventilation. This smell will disappear very quickly.

· Only use the appliance upright, with the wheels underneath.

(a)

ASSEMBLY

1. Carefully turn the appliance upside down and place it on a smooth surface.

2. Remove the wingnuts (a) from the bracket (b).

3. Place the bracket (b) between the last and second-last heating elements and secure a plate with swivelling wheels on the bracket (b) using the wingnuts (a).

4. Place the other plate with swivelling wheels on the pre-mounted screws.

Secure the wingnuts on the screws.

5. Turn the appliance upright, with the wheels underneath.

(b)

USE

· Set the temperature button to MIN and the power button to 0. Put the plug in the socket.

· Turn the buttons to the required position. Make sure that the appliance is not covered, and that there is enough free space around it for ventilation.

Temperature button

· Use this button to control the temperature. When set to MIN, the appliance is off.

· Turn the button towards MAX. The further you turn the button, the hotter the oil radiator.

Power button

· You can use the power button to select between three different settings: 1 (800 W), 2

(1200 W), 3 (2000 W).

The selected position will light up.

www.domo-elektro.be

DO7327R

23

· Position 3 will heat the area more quickly than position 1.

· Switch the appliance off by setting the temperature button to MIN and the power button to 0. Remove the plug from the socket.

SAFETY DEVICES

· This heater is protected with an overheat protection that switches off the heater automatically in case of overheat, e.g. due to the total or partial obstruction of the grids. The overheating shut-off switches off the temperature inside when the appliance exceeds the normal running temperature. The heating element will automatically stop working, the motor will continue to operate, the internal heat shed.

This protective device applies only to the appliance itself and has no influence on room temperature regulation. In this case, unplug the appliance, wait about 10 minutes for it to cool and remove the object that is obstructing the grids. Then switch it back on as described above. The appliance should operate normally. Should the problem persist, please contact the nearest customer service.

· The appliance is also equipped with a tip-over safety, which is integrated in the appliance. The appliance will turn off when it tips over.

CLEANING AND MAINTENANCE

· Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled down completely.

· To avoid the risk of electric shock, do not clean the heater with water and do not immerse it. Clean the housing with a damp cloth.

· Allow the unit to cool down completely before storing it.

· Store the appliance in a clean and dry place.

· You can easily move the device thanks to the handles.

SPECIFICATIONS

Model identifier(s): DO7327R

Item

Heat output

Symbol Value Unit

Nominal heat output

Minimum heat output

(indicative)

Maximum continuous heat output

Pnom

Pmin

Pmax

---

0.8

0.7

0.8

--kW kW kW

---

Item Unit

Type of heat input, for electric storage local space heaters only

N/A manual heat charge control, with integrated thermostat manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback

N/A electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback fan assisted heat output

N/A

N/A Auxiliary electricity consumption

At nominal heat

output

At minimum heat output

24

DO7327R elmax elmin

0.000

0.000

kW kW

Type of heat output/room temperature control single stage heat output and no room temperature control

N/A

In standby mode

Contact details elSB 0.000

KW Two or more manual stages, no room temperature control with mechanic thermostat room temperature control with electronic room temperature control electronic room temperature control plus day timer electronic room temperature control plus week timer

Other control options room temperature control, with presence detection room temperature control, with open window detection with distance control option with adaptive start control with working time limitation with black bulb sensor

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium

ENVIRONMENTAL GUIDELINES

N/A

Yes

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The packaging is recyclable. Please treat the packaging ecologically. www.domo-elektro.be

DO7327R

25

GARANTIA

Este aparato tiene un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, el distribuidor será completamente responsable de los defectos directamente asignables a errores del material y fabricación. Cuando se detecten este tipo de errores, y siempre que se estime necesario, el aparato se sustituirá o reparará. A partir de ese momento, el periodo de garantía de 2 años no volverá a iniciarse, sino que seguirá siendo de 2 años a partir del momento de compra. La garantía se concede sobre la base del recibo de caja.

La garantía de los accesorios y componentes sujetos a desgaste es de 6 meses.

La garantía y la responsabilidad/imputabilidad del proveedor y el fabricante expiran automáticamente en los siguientes casos:

· Cuando no se cumplan las instrucciones que aparecen en este manual.

· En el caso de una conexión inadecuada, por ejemplo, a una tensión eléctrica demasiado alta.

· En caso de uso incorrecto, brusco o anormal.

· En caso de insuficiente o incorrecto mantenimiento.

· Si el consumidor o un tercero no autorizado realizan reparaciones o modificaciones en el aparato.

· Si se usan componentes o accesorios que no están recomendados o que no son suministrados por el proveedor/fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las instrucciones de seguridad mencionadas a continuación:

· Lea detenidamente estas instrucciones. Conserve este manual para consultarlo posteriormente.

· Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con el material de embalaje.

· Este aparato es adecuado para su uso en el ámbito doméstico y entornos similares como:

· Zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.

· Granjas.

· Habitaciones de hoteles y moteles, y otros entornos de carácter residencial.

· Habitaciones de invitados o similares.

· Supervise en todo momento a los niños para que no jueguen con el aparato.

· Este aparato puede ser utilizado por niños de 16 años o más, personas con discapacidad física o sensorial, o personas con capacidad mental limitada o falta de experiencia o conocimiento, siempre, y en tanto en cuanto, dichas personas estén vigiladas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y conozcan los peligros del uso del mismo. Los niños no deben jugar con el ventilador. El mantenimiento y la limpieza del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 16 años o más y estén supervisados por un adulto.

· Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

· Atención: el aparato no puede ser utilizado con un temporizador externo o un mando a distancia

26

El aparato puede calentarse durante el uso. Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes.

1. Warning: In order to avoid overheating, do not cover

the heater.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer or its service agent or a similarly qualified

person in order to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged from 8

years and above and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children shall not

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

shall not be made by children without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a

socket-outlet.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7.

CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· Antes de utilizarlo, compruebe si el voltaje indicado en el aparato corresponde al voltaje de la electricidad de su casa.

· No permita que el cable cuelgue sobre una superficie o el borde de una mesa o encimera.

· No utilice nunca el aparato si el cable o el enchufe están dañados, después de un mal funcionamiento de la unidad o si están dañados. Lleve el aparato al distribuidor autorizado más cercano centro para la inspección y reparación.

· Sólo utilice el aparato en lugares bien isolados.

· El aparato es únicamente apto para uso ocasional.

· Se requiere supervisión cuando el aparato es usado por o cerca de niños.

· El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

· Desenchufe la toma de corriente cuando no se usa, para montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Ponga todos los botones en posición desconectado (“off”) y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Nunca tire del cable para desenchufarlo.

· No deje que el aparato funcione sin supervisión.

· No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.

· No utilice el aparato en el exterior.

· Utilice el aparato sólo para el fin para el que se ha fabricado.

· Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.

· Utilice el aparato sólo para uso doméstico. El fabricante no es responsable de los accidentes que resulten del uso incorrecto del aparato, ni del incumplimiento de las normas establecidas en este manual.

· Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta.

· No sumerja nunca el aparato, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.

· Asegúrese de que los niños no puedan tocar el cable eléctrico o el aparato.

· Mantenga el cable alejado de bordes afilados y piezas calientes u otras fuentes de calor.

· Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas de promoción.

· El aparato no está destinado a su uso en cuartos de baño, espacios de lavado u otros espacios húmedos. Una persona que esté en la bañera o en la ducha no debe poder tocar el aparato, el cable ni los botones de control.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PIEZAS

1. Entrada de aire

2. Botón de temperatura

3. Botón de potencia

4. Almacenamiento del cable

5. Asa

6. Elemento calentador

7. Ruedas pivotantes

6

1

4

7

5

3

2 www.domo-elektro.be

DO7327R

27

ANTES DEL PRIMER USO

· El espacio libre mínimo de 60 cm alrededor del calentador se debe respetar en todo momento.

· Coloque el aparato de tal manera que se produzca el calentamiento óptimo de la habitación.

Asegúrese de que suficiente aire puede circular debajo del aparato.

· Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable. No coloque el aparato sobre una alfombra de pelo largo.

· Cuando el aparato se enciende por primera vez, se puede producir un ligero olor. Proporcione suficiente ventilación, ese olor desaparecerá pronto.

· Solo debe utilizar el aparato en vertical, con las ruedas en la parte inferior.

MONTAJE

1. Gire el aparato con cuidado y colóquelo invertido sobre una superficie plana.

2. Afloje las tuercas de mariposa (a) de la abrazadera (b).

3. Coloque la abrazadera (b) entre el último y el penúltimo elemento calentador y fije una placa con ruedas pivotantes, usando las tuercas de mariposa (a), a la abrazadera (b).

4. Coloque la otra placa con ruedas pivotantes sobre los tornillos premontados. Apriete las tuercas de mariposa sobre los tornillos.

5. Gire el aparato, dejando las ruedas en la parte inferior.

USO

(a)

(b)

· Ajuste el control de temperatura en MIN y el botón de potencia en 0. Introduzca el enchufe en la toma de corriente.

· Gire los botones hasta la posición deseada. Asegúrese de que el aparato no está cubierto, así como de que hay suficiente espacio libre alrededor para la ventilación.

Botón de temperatura

· Con este botón puede controlar la temperatura. En la posición MIN, el aparato está apagado.

· Gire el botón hasta MAX. Cuanto más gire el botón, más caliente saldrá el aparato .

Botón de potencia

· Con el botón de potencia puede elegir entre 3 posiciones: 1 (800 W), 2 (1200 W), 3 (2000

W) . Se iluminará la posición seleccionada.

· En la posición 3, el espacio se calentará más rápidamente que en la posición 1.

· Apague el dispositivo girando el botón de temperatura hasta MIN y el botón de potencia hasta 0. Retire el enchufe de la toma de corriente.

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

· Este aparato está equipado con una protección de sobrecalentamiento. Esto significa que el elemento calefactor se apagará automáticamente si se sobrecalienta por la cubierta. Cuando esto sucede, se debe apagar el aparato y esperar 10 minutos. Retire el objeto que cubre la rejilla. A continuación, vuelva a encender el aparato. Ahora, el aparato debería funcionar normalmente. Si el problema persiste, debe comunicarse con el servicio al cliente más cercano.

28

DO7327R

· El aparato también está previsto de una protección contra el basculamiento, que está integrada en el aparato. El aparato se apagará cuando cae.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

· Antes de limpiar el aparato, este debe estar completamente frío, retire el enchufe de la toma de corriente.

· Para evitar el riesgo de electrocución, no debe limpiar el aparato con agua, ni sumergirlo en agua.

Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

· Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo.

· Guarde el dispositivo en un entorno limpio y seco.

· Gracias al asa, puede desplazar fácilmente el aparato.

ESPECIFICACIONES

Identificador(es) del modelo: DO7327R

Artículo Símbolo Valor

Salida de calor

Salida de calor nominal

Salida de calor mínima

(indicativo)

Salida máxima de calor continua

Consumo de electricidad auxiliar

Salida a calor

nominal

Salida a calor mínimo

En modo de espera

Pnom

Pmin

Pmax

--elmax elmin elSB

0.8

0.7

0.8

---

0.000

0.000

0.000

Unidad Artículo kW

Unidad

Tipo de entrada de calor, solo para calentadores eléctricos locales de almacenamiento eléctrico

N/A kW control manual de carga de calor, con termostato integrado control manual de carga de calor con retroalimentación de temperatura ambiente/o exterior

N/A kW N/A

--control electrónico de carga de calor con retroalimentación de temperatura ambiente/o exterior salida de calor asistida por ventilador

N/A kW kW

KW

Tipo de salida de calor/control de temperatura ambiente

N/A salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente

N/A Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente con control de temperatura ambiente, con termostato mecánico

Sí www.domo-elektro.be

DO7327R

29

Datos de contacto con control electrónico de temperatura ambiente control electrónico de temperatura ambiente más temporizador diurno control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal

Otras opciones de control control de temperatura ambiente, con detección de presencia control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta con opción de control de distancia con control de inicio adaptativo con limitación de tiempo de trabajo con sensor de bulbo negro

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

DO7327R

DIRECTRICES MEDIOAMBIENTALES

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Se debe llevar a un lugar en el que se reciclan equipos eléctricos y electrónicos. Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente que serían causadospor un tratamiento de residuos inadecuado. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, o con la empresa o departamento responsable del servicio de recogida de basura doméstica, o con la tienda donde adquirió el producto.

El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de una manera medioambientalmente responsable.

www.domo-elektro.be

DO7327R

31

GARANZIA

La garanzia dell’apparecchio è valida per 2 anni a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di validità della garanzia, il distributore si assume la piena responsabilità dei difetti dei materiali o di quelli di fabbricazione. In caso di presenza di tali difetti, se necessario, si procederà alla sostituzione o alla riparazione dell’apparecchio. Il periodo di garanzia di 2 anni non ricomincia in quel momento, ma continua per 2 anni dalla data di acquisto dell’apparecchio. Per la garanzia fa fede la data riportata sullo scontrino.

Se l’apparecchio si rivela difettoso nel periodo di validità della garanzia, cioè 2 anni, potete portarlo, insieme allo scontrino, nel negozio dove l’avete acquistato.

La garanzia sugli accessori e sui componenti soggetti a usura è di 6 mesi.

La garanzia e la responsabilità del negoziante e del produttore decadono automaticamente nei seguenti casi:

· mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale;

· errato collegamento, per esempio con tensione elettrica troppo alta;

· uso errato, anormale e manesco;

· manutenzione insufficiente o errata;

· riparazione o modifiche all’apparecchio eseguite dal cliente o da terzi non autorizzati;

· uso di accessori o componenti non raccomandati o forniti dal negoziante o dal produttore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

· Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario tenere presenti le seguenti istruzioni di sicurezza:

· Leggere con attenzione le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni per possibili future consultazioni.

· Prima di utilizzare il prodotto, togliere tutti gli imballi e gli eventuali adesivi promozionali. Assicurarsi che i bambini non giochino con gli imballaggi.

· Questo apparecchio è destinato unicamente all’uso domestico e in ambienti analoghi, quali:

· angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali

· Fattorie

· Camere di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali

· Camere per vacanze o ambienti analoghi

· L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull’uso sicuro dell’apparecchio e ne comprendono i rischi. I bambini non possono giocare con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini di età inferiore a 16 anni e senza sorveglianza.

· Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.

· Attenzione: Questa apparecchiatura non può essere utilizzata con un timer esterno o con un

IMPORTANT SAFEGUARDS

L’apparecchiatura può riscaldarsi durante l’uso. Tenere il cavo dell’alimentazione lontano dalle parti calde.

1. Warning: In order to avoid overheating, do not cover

the heater.

· Prima dell’uso, controllare che il voltaggio riportato sull’apparecchiatura corrisponda al voltaggio della

32

person in order to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged from 8

years and above and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children shall not

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

shall not be made by children without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a

socket-outlet.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7.

CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· Non utilizzare mai l’apparecchiatura quando il cavo o la spina sono danneggiati, in caso di malfunzionamento o quando l’apparecchiatura stessa è danneggiata. In quel caso, portare l’apparecchiatura al più vicino servizio di assistenza autorizzato per il controllo e la riparazione.

· Quando l’apparecchiatura viene utilizzata in presenza di bambini, è necessaria un’attenta supervisione.

· L’utilizzo di accessori non consigliati o venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o ferite.

· Staccare l’apparecchiatura dalla corrente quando non è in uso, prima di montare o smontare qualsiasi pezzo e prima di pulirla. Mettere tutti i tasti e le manopole in posizione “off” e staccare l’apparecchiatura impugnando la spina. Non staccare mai la spina tirando il cavo.

· Non lasciare l’apparecchiatura in funzione senza sorveglianza.

· Non posizionare mai questa apparecchiatura vicino a una stufa a gas o elettrica o in luoghi in cui possa venire in contatto con altri apparecchi caldi.

· Non utilizzare l’apparecchiatura all’esterno.

· L’apparecchiatura deve essere utilizzata solo per gli scopi per cui è prevista.

· Utilizzare sempre l’apparecchiatura su una superficie stabile, asciutta e in piano.

· Il prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per uso occasionale

· L’apparecchiatura deve essere utilizzata solo per uso domestico. Il produttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali incidenti derivanti dall’uso improprio dell’apparecchiatura o dalla mancata osservanza delle istruzioni riportate nel presente manuale.

· Tutte le riparazioni devono essere eseguite dal produttore o dal suo servizio di assistenza.

· Non immergere l’apparecchiatura, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi.

· Assicurarsi che i bambini non tocchino il cavo o l’apparecchiatura.

· Tenere il cavo lontano da oggetti taglienti, elementi caldi o fonti di calore.

· Prima dell’uso, togliere tutti gli imballi e gli adesivi promozionali.

· L’apparecchiatura non deve essere utilizzata in bagno, in aree di lavaggio o in altre zone umide. Chi si trova nella vasca da bagno o nella doccia non deve essere in grado di toccare l’apparecchiatura, il cavo di alimentazione o i tasti di controllo.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI.

COMPONENTI

1. Ingresso dell’aria

2. Manopola temperatura

3. Manopola potenza

4. Alloggiamento cavo

5. Impugnatura

6. Elemento riscaldante

7. Rotelle

6

1

4

7

5

3

2

PRIMA DELL’USO

· È necessario mantenere sempre uno spazio minimo di 50 cm intorno all’apparecchio di riscaldamento.

· Posizionare l’apparecchio in modo che il riscaldamento dello spazio avvenga in maniera ottimale.

Assicurarsi che possa circolare abbastanza aria sotto l’apparecchio.

· Posizionare l’apparecchio su una superficie stabile e in piano. Non posizionare l’apparecchio su un tappeto a tessuto alto.

www.domo-elektro.be

DO7327R

33

· Quando l’apparecchio viene avviato per la prima volta, è possibile sentire un leggero odore. Arieggiare bene l’ambiente; l’odore scomparirà presto.

· Utilizzare l’apparecchio solo in posizione verticale, con le rotelle in basso.

(a)

MONTAGGIO

1. Capovolgere con cautela l’apparecchio e posizionarlo su una superficie piana.

2. Svitare i dadi a farfalla (a) dalla staffa (b).

3. Posizionare la staffa (b) tra l’ultimo e il penultimo elemento riscaldante e fissare una piastrina con rotelle con i dadi a farfalla (a) e la staffa (b).

4. Posizionare l’altra piastrina con rotelle sulle viti premontate. Serrare i dadi a farfalla sulle viti.

5. Rigirare l’apparecchio mettendolo con le rotelle in basso.

UTILIZZO

(b)

· Impostare la manopola della temperatura su MIN e la manopola della potenza su 0. Inserire la spina nella presa elettrica.

· Ruotare le manopole nella posizione desiderata. Assicurarsi che l’apparecchio non sia coperto e che attorno vi sia abbastanza spazio libero per la ventilazione.

Manopola temperatura

· Questa manopola consente di regolare la temperatura. Sulla posizione MIN l’apparecchio è spento.

· Girare la manopola verso MAX. Più si gira la manopola verso MAX più caldo sarà l’apparecchio.

Manopola potenza

· Con la manopola della potenza è possibile scegliere tra 3 livelli: 1 (800 W), 2 (1200 W), 3

(2000 W) . Il livello scelto si illuminerà.

· Con il livello 3 l’ambiente si riscalderà più rapidamente rispetto al livello 1.

· Per spegnere l’apparecchio, portare la manopola della temperatura su MIN e la manopola della potenza su 0. Scollegare la spina dalla presa elettrica.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

· Questo apparecchio è dotato di una sicurezza contro il surriscaldamento. L’elemento riscaldante si spegne automaticamente quando il surriscaldamento è dovuto alla copertura dell’apparecchio.

Quando ciò accade, è necessario spegnere l’apparecchio e attendere 10 minuti. Togliere ciò che copre la griglia. Riaccendere l’apparecchio. L’apparecchio ora dovrebbe tornare a funzionare normalmente.

Se il problema persiste, è necessario contattare il servizio di assistenza clienti più vicino.

· L’apparecchio è dotato anche di una sicurezza contro il ribaltamento, integrata nello stesso.

L’apparecchio si spegne se si rovescia.

34

DO7327R

PULIZIA E MANUTENZIONE

· Prima di pulire l’apparecchio, assicurarsi che sia completamente freddo. Togliere la spina dalla presa di corrente.

· Per evitare il rischio di scosse elettriche, l’apparecchio non deve essere né pulito con acqua, né immerso in acqua. Pulire la parte esterna dell’apparecchio con un panno umido.

· Lasciare che il dispositivo si raffreddi completamente prima di metterlo a posto.

· Conservare l’apparecchio in un luogo pulito e asciutto.

· Grazie all’impugnatura l’apparecchio può essere spostato facilmente.

SPECIFICHE TECNICHE

Identificazione del modello: DO7327R

Oggetto Simbolo Valore Unità

Uscita calore

Uscita calore nominale

Uscita calore minimo

(indicativo)

Massima continua uscita calore

Pnom

Pmin

Pmax

---

0.8

0.7

0.8

--kW kW kW

---

Oggetto controllo manuale calore, con termostato integrato

Unità

Tipo ingresso calore, solo per riscaldatori elettrici per spazi di piccole dimensioni

N/A

N/A controllo manuale calore con rilevamento temperatura interna e/o esterna controllo elettronico calore con rilevamento temperatura interna e/o esterna uscita calore con ventilatore

N/A

N/A Consumo elettricità ausiliario

Con uscita calore

nominale

Con uscita calore minima elmax elmin

0.000

0.000

kW kW

In modalità standby elSB 0,000 KW

Tipo di uscita calore / controllo temperatura stanza uscita calore stadio singolo e nessun controllo temperatura stanza

Due o più stadi manuali, nessun controllo temperatura stanza con termostato meccanico controllo temperatura stanza con termostato elettronico controllo temperatura stanza controllo elettronico temperatura stanza più timer giornaliero controllo elettronico temperatura stanza più timer settimanale

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A www.domo-elektro.be

DO7327R

35

Dettagli contatto

Altre opzioni di controllo controllo temperatura stanza, con rilevamento presenza

N/A controllo temperatura stanza, con rilevamento finestra aperta

N/A con opzione controllo distanza N/A con avvio controllo adattabile N/A

N/A con limitazione tempo di funzionamento con sensore lampadina nera N/A

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium

MISURE AMBIENTALI

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve, al contrario, essere conferito al punto di raccolta predisposto per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Facendo in modo che questo prodotto venga smaltito correttamente aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute dell’uomo, che potrebbero essere causate da uno smaltimento non corretto. Per maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, consultare le autorità comunali, l’azienda o il servizio responsabili della raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

Il materiale di imballaggio è riciclabile. Lo smaltimento dell’imballaggio deve avvenire al fine di tutelare l’ambiente.

36

DO7327R

ZÁRUKA

3.

2.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1. Trvání záruky: 2 roky

Záruka se nevztahuje a) na mechanické poškození b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

· má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,

· se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,

· zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

· zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06

Kdyně, Česká republika, tel. (+420) 379 422 550, [email protected]

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakkéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla:

· Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.

· Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.

· Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.

· Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je:

· kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.

· chaty, chalupy

· hotely, penziony a jiné dočasné ubytování

· Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem. www.domo-elektro.be

DO7327R

37

· Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

· Čistění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.

· Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.

Přístroj se během používání nahřívá a je horký, buďte opatrní a držte přívodní kabel mimo dosah horkých ploch.

38 domácnosti.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

· Nenechávejte viset kabel na horkém povrchu nebo přes hranu stolu nebo pultu.

manufacturer or its service agent or a similarly qualified sám spotřebič. V takovémto případě vezměte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisu na

person in order to avoid a hazard.

· Přísný dohled je vyžadován, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.

3. This appliance can be used by children aged from 8 elektrickým proudem nebo zranění.

years and above and persons with reduced physical,

· Odpojte spotřebič, pokud není používaný, před montáží nebo demontáží jakýchkoliv součástí a

sensory or mental capabilities or lack of experience and uchopením za zástrčku. Nikdy neodpojujte spotřebič tahem za kabel.

knowledge if they have been given supervision or

· Nikdy tento přístroj neumisťujte do blízkosti plynového sporáku nebo elektrického sporáku nebo do

instruction concerning use of the appliance in a safe way

· Nepoužívejte spotřebič venku.

and understand the hazards involved. Children shall not

play with the appliance. Cleaning and user maintenance výsledkem nesprávného použití spotřebiče nebo v nesouladu s pokyny popsanými v tomto návodu.

shall not be made by children without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a

· Udržujte kabel daleko od ostrých hran a horkých částí nebo dalších zdrojů tepla.

socket-outlet.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7.

CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

ČÁSTI

1. Vstup vzduchu

2. Nastavení teploty / termostat

3. Nastavení výkonu

4. Úložný prostor pro kabel

5. Rukojeť

6. Topná žebra / těleso

7. Pojezdové kolečka

6

1

5

3

2

4

7

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

· Topení musí stát minimálně 60cm od stěny. Jiné předměty v jeho blízkosti mohou snižovat účinnost.

· Otvory na vstup/výstup vzduchu nechávejte vždy volné, tak aby se teplo optimálně rozložilo do místnosti. Pod přístrojem vždy nechávejte volné místo.

· Přístroj používejte na rovném a stabilním místě. Vyvarujte se postavení do „vysokého“ koberce.

· Při prvním použití se může stát, že se z přístroje objeví lehký dým nebo zápach. To by se však mělo brzy ztratit, nejspíš se jedná a vypálení zbylých maziv a nečistot z výroby.

· Požívejte jen ve vzpřímené poloze a se zajištěnými kolečky.

SESTAVENÍ

1. Opatrně přístroj vyjměte a postavte na hladký povrch (obráceně nebo na bok)

2. Odšroubujte matice (a) z držáku koleček / U lišta (b).

3. Umístěte držák koleček (b) mezi poslední a předposlední topné žebro a pomocí matiček na něj přišroubujte desku s kolečkama.

4. Takto připevněte i druhou desku s kolečkama a zajistěte pomocí křídlových matic.

5. Sestavený spotřebič otočte a postavte ho na kolečka. Nechte pár minut v klidu aby olej stekl zpět.

POUŽITÍ

(a)

(b)

· Termostat nastavte do polohy MIN, hlavní spínač přitom musí být v poloze O. Poté zapojte do elektrické sítě.

· Ovladač výkonu nastavte na požadovanou pozici. V tom případě se ujistěte, aby přístroj nebyl nijak zakrytý a kolem něj bylo dostatek prostoru pro cirkulaci vzduchu.

Nastavení teploty / termostat

· Tímto ovladačem si lze navolit požadovanou teplotu. V poloze MIN je přístroj vypnutý.

· Otáčejte ovladačem k poloze MAX, čím více se přiblížíte do polohy MAX, tím více bude přístroj hřát. www.domo-elektro.be

DO7327R

39

Nastavení výkonu

· Tímto ovladačem si lze navolit jeden ze 3 stupňů výkonu: 1 (800 W), 2 (1200 W), 3 (2000

W).

U zvoleného stupně se rozsvítí světelná kontrolka.

· Stupeň 3 je nejvyšší výkon, vyhřeje místnost o poznání rychleji než na stupeň 1.

· Pokud chcete přístroj odpojit z el. sítě, tak nastavte termostat do polohy MIN a poté vypojte tahem za zástrčku. Nikdy netahejte pouze za kabel.

BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ

· Toto zařízení je vybaveno pojistkou proti přehřátí. V důsledku toho se topné těleso automaticky vypne, pokud se následkem zakrytí přehřeje. Pokud k tomu dojde, vypněte zařízení a počkejte 10 minut. Odstraňte cokoliv, co zakrývá topné těleso. Poté opět zařízení zapněte. Zařízení by nyní mělo být schopno zase normálně fungovat. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servis.

· Přístroj je vybaven bezpečnostní pojistkou při přepadnutí (spadnutí). Tato pojistka je integrovaná v podstavci a pokud přístroj spadne, tak se automaticky vypne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

· Před čištěním zařízení, které musí nejprve kompletně vychladnout, vyjměte zástrčku ze zásuvky.

· Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nesmíte zařízení čistit vodou ani ho neponořovat do vody. Vyčistěte vnitřek zařízení vlhkým hadříkem.

· Před uskladněním nechte přístroj zcela vychladnout.

· Uchovávejte zařízení na vhodném a suchém místě.

· Přístroj má na sobě rukojeť na přenášení, díky ní jej můžete pohodlně a bezpečně přenášet.

SPECIFIKACE

Identifikace modelu: DO7327R

Zboží

Výkon (výstup) topení

Symbol

Nominální výkon topení Pnom

Hodnota

0.8

Jednotky Druh kW ruční regulace pomocí integrovaného termostatu

Stav

Typ tepelného příkonu, s ohledem na místo postavení

N/A

Minimální výkon topení

(orientačně)

Pmin 0.7

kW Manuální regulace se zpětnou vazbou na okolní teplotu

N/A

Maximální výkon topení

(orientačně)

Pmax

Spotřeba elektřiny ---

Při nominálním výkonu elmax

Při minimálním výkonu elmin

0.8

---

0.000

0.000

kW

--kW kW

Elektronická regulace se zpětnou vazbou na okolní teplotu

N/A

Ventilátor s možností topení

Typ tepelného výkonu - regulace prostorové teploty

1 manuální stupeň výkonu, žádná regulace na okolní vliv

N/A

N/A

40

DO7327R

V pohotovostním režimu

Kontaktní údaje elSB 0,000 KW 2 manuální stupně výkonu, žádná regulace na okolní vliv

Regulace s mechanický termostatem

Regulace s elektronickým termostatem elektronická regulace okolní teploty plus denní časovač elektronická regulace okolní teploty plus týdenní časovač

Ostatní možnosti regulace

Regulace teploty s ohledem na přítomst lídí v okolí

N/A

Ano

N/A

N/A

N/A

N/A

Regulace teploty s auto detekcí otevřeného okna

S možností dálkového ovládání

N/A

N/A

S adaptivním odložením startu N/A

S časovým omezením funkce N/A

N/A

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium

S detekcí zhasnutí světla www.domo-elektro.be

DO7327R

41

OHLED NA ŽÍVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

42

DO7327R

ZÁRUKA

1.

2.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa občianskeho zákonníka.

Trvanie záruky: 2 roky

Záruka sa nevzťahuje a) na mechanické poškodenie b) nesprávne používanie v rozpore s návodom na použitie

3. Záruka zaniká:

- pri použití spotrebiča inak ako v je uvedené v manuále (nesprávnym postupom)

- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou než poverenou naším servisom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

· má tovar také vlastnosti, ktoré výrobca v tomto návode popisuje,

· sa tovar hodí k účelu, ku ktorému výrobca uvádza,

· tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

· tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Reklamáciu možno tiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783,

345 06 Kdyně, Česká republika, tel. (+420) 379 422 550, [email protected]

Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácii doklad o kúpe a sprievodný list s popisom závady a spiatočnou adresou s telefonickým kontaktom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

· Pri používaní jakkéhokoli el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržujte určitá bezpečnostné pravidlá:

· Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.

· Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.

· Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.

· Prístroj je určený pre používanie v domácnostiach a podobných prostrediach, tak ako je:

· kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.

· chaty, chalupy

· hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie

· Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.

www.domo-elektro.be

DO7327R

43

· Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti si s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

· Čistenie a bežnú údržbu môžu vykonávať len osoby staršie ako 16 rokov a pri tom byť pod dohľadom.

· Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.

· Pozor: Tento spotrebič nie je možné používať s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým

IMPORTANT SAFEGUARDS

Prístroj sa počas používania nahrieva a je horúci, buďte opatrní a držte prívodný kábel mimo dosahu horúcich plôch.

44 domácnosti.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

· Nenechávajte visieť kábel na horúcom povrchu alebo cez hranu stola alebo pultu.

manufacturer or its service agent or a similarly qualified poškodený sám spotrebič. V takomto prípade vezmite spotrebič do najbližšieho autorizovaného

person in order to avoid a hazard.

· Prísny dohľad je vyžadovaný, ak je spotrebič používaný v blízkosti detí.

3. This appliance can be used by children aged from 8

úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

years and above and persons with reduced physical,

· Odpojte spotrebič, pokiaľ nie je používaný, pred montážou alebo demontážou akýchkoľvek súčastí

sensory or mental capabilities or lack of experience and uchopením za zástrčku. Nikdy neodpájajte spotrebič ťahom za kábel.

knowledge if they have been given supervision or

· Nikdy tento prístroj neumiestňujte do blízkosti plynového sporáka alebo elektrického sporáka alebo

instruction concerning use of the appliance in a safe way

· Nepoužívajte spotrebič vonku.

and understand the hazards involved. Children shall not

· Vždy používajte na stabilnom, suchým a rovným povrchu.

play with the appliance. Cleaning and user maintenance nesprávneho použitia spotrebiča alebo v nesúlade s pokynmi popísanými v tomto návode.

shall not be made by children without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a

· Udržujte kábel ďaleko od ostrých hrán a horúcich častí alebo ďalších zdrojov tepla.

socket-outlet.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7.

CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

ČASTI

1. Vstup vzduchu

2. Nastavenie teploty / termostat

3. Nastavenie výkonu

4. Úložný priestor pre kábel

5. Rukoväť

6. Vykurovacia rebrá / teleso

7. Pojazdové kolieska

6

1

5

3

2

4

7

PRED PRVÝM POUŽITÍM

· Kúrenie musí stáť minimálne 60cm od steny. Iné predmety v jeho blízkosti môžu znižovať účinnosť.

· Otvory na vstup / výstup vzduchu nechávajte vždy voľné, tak aby sa teplo optimálne rozložilo do miestnosti. Pod prístrojom vždy nechávajte voľné miesto.

· Prístroj používajte na rovnom a stabilnom mieste. Vyvarujte sa postavenie do “vysokého” koberca.

· Pri prvom použití sa môže stať, že sa z prístroja objavia ľahký dym alebo zápach. To by sa však malo čoskoro stratiť, najskôr sa jedná a vypálenie zvyšných mazív a nečistôt z výroby.

· Požívajte len vo vzpriamenej polohe a so zaistenými kolieskami.

ZOSTAVENIE

1. Opatrne prístroj vyberte a postavte na hladký povrch (obrátene alebo na bok)

2. Odskrutkujte matice (a) z držiaka koliesok / U lišta (b).

3. Umiestnite držiak koliesok (b) medzi poslednou a predposlednou vykurovacej rebro a pomocou matičiek naň priskrutkujte dosku s kolieskami.

4. Takto pripevnite aj druhú dosku s kolieskami a zaistite pomocou krídlových matíc.

5. Zostavený spotrebič otočte a postavte ho na kolieska. Nechajte pár minút v pokoji aby olej stiekol späť.

POUŽITIE

(a)

(b)

· Termostat nastavte do polohy MIN, hlavný spínač pritom musí byť v polohe O. Potom zapojte do elektrickej siete.

· Ovládač výkonu nastavte na požadovanú pozíciu. V tom prípade sa uistite, aby prístroj nebol nijako zakrytý a okolo neho bolo dostatok priestoru pre cirkuláciu vzduchu.

Nastavenie teploty / termostat

· Týmto ovládačom si možno navoliť požadovanú teplotu. V polohe MIN je prístroj vypnutý.

· Otáčajte ovládačom k polohe MAX, čím viac sa priblížite do polohy MAX, tým viac bude prístroj hriať.

www.domo-elektro.be

DO7327R

45

Nastavenie výkonu

· Týmto ovládačom si možno navoliť jeden z 3 stupňov výkonu: 1 (800 W), 2 (1200 W), 3

(2000 W).

U zvoleného stupňa sa rozsvieti svetelná kontrolka.

· Stupeň 3 je najvyšší výkon, vyhreje miestnosť o poznanie rýchlejšie ako na stupeň 1.

· Pokiaľ chcete prístroj odpojiť z el. siete, tak nastavte termostat do polohy MIN a potom vypojte ťahom za zástrčku. Nikdy neťahajte iba za kábel.

BEZPEČNOSTNÉ NASTAVENIA

· Toto zariadenie je vybavené bezpečnostnou poistkou proti prehriatiu. A preto sa z tohto dôvodu vykurovacie teleso automaticky vypne, keď dôjde k prehriatiu kvôli jeho zakrytiu. Ak k tomu dôjde, mali by ste zariadenie vypnúť a počkať 10 minút. Odstráňte všetko, čo mriežku zakrýva. Potom zariadenie znova zapnite. Zariadenie by malo teraz fungovať znova normálne. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližší zákaznícky servis.

· Prístroj je vybavený bezpečnostnou poistkou pri prepadnutiu (spadnutie). Táto poistka je integrovaná v podstavci a ak prístroj spadne, tak sa automaticky vypne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

· Pred čistením sa zariadenie musí nechať úplne vychladnúť a tiež vyberte zástrčku zo zásuvky.

· Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, nesmiete zariadenie čistiť vodou alebo ponoriť do vody. Vonkajšok zariadenia vyčistite vlhkou handričkou.

· Pred uskladnením nechajte prístroj celkom vychladnúť.

· Uschovávajte prístroj vo vhodnom a suchom prostredí.

· Prístroj má rukoväť na prenášanie, vďaka nej ho môžete pohodlne a bezpečne prenášať.

ŠPECIFIKÁCIE

Identifikácia modelu: DO7327R

Tovar

Výkon (výstup) kúrenie

Nominálny výkon kúrenia

Symbol

Pnom

Hodnota

0.8

Jednotky Druh kW Ručná regulácia pomocou integrovaného termostatu

Stav

Typ tepelného príkonu, s ohľadom na miesto postavenie

N/A

Pmin 0.7

kW Manuálna regulácia so spätnou väzbou na okolitú teplotu

N/A Minimálny výkon kúrenia

(orientačne)

Maximálny výkon kúrenia

(orientačne)

Pmax 0.8

kW Elektronická regulácia so spätnou väzbou na okolitú teplotu

N/A

Spotreba elektriny ---

Pri nominálnom výkone elmax

Pri minimálnom výkone elmin

---

0.000

0.000

--kW kW

Ventilátor s možnosťou kúrenia

Typ tepelného výkonu - regulácia priestorovej teploty

1 manuálny stupeň výkonu, žiadna regulácia na okolie

N/A

N/A

46

DO7327R

V pohotovostnom režime

Kontaktní údaje elSB 0,000 KW 2 manuálne stupne výkonu, žiadna regulácia na okolie

Regulácia s mechanický termostatom

Regulácia s elektronickým termostatom

Elektronická regulácia okolitej teploty plus denné časovač

Elektronická regulácia okolitej teploty plus týždenný časovač

Ostatné možnosti regulácie

Regulácia teploty vzhľadom na přítomst ľudí v okolí

N/A

Ano

N/A

N/A

N/A

N/A

Regulácia teploty s auto detekciou otvoreného okna

S možnosťou diaľkového ovládania

N/A

N/A

S adaptívnym odložením štartu N/A

S časovým obmedzením funkcie N/A

N/A S detekciou zhasnutie svetla

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium

OHĽAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.

Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.

www.domo-elektro.be

DO7327R

47

Webshop

BESTEL

de originele

Domo-accessoires en -onderdelen

online

via:

COMMANDEZ

d’authentiques accessoires et pièces Domo

en ligne

sur:

BESTELLEN SIE

die Domo

Original-Zubehör und -Ersatzteile

online

über:

ORDER

the original

Domo accessories and parts

online

at:

webshop.domo-elektro.be

of scan hier: ou scannez ici: oder hier scannen: or scan here:

LINEA 2000 BV - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium - Tel: +32 14 21 71 91 - Fax: +32 14 21 54 63

advertisement

Related manuals

advertisement