Denver TAQ-10283 10.1” Quad Core tablet Handleiding

Add to My manuals
14 Pages

advertisement

Denver TAQ-10283 10.1” Quad Core tablet Handleiding | Manualzz

www.denver-electronics.com

TAQ1 0 283

DUTCH

/

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt.

1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van EN5503

5

bleek dat handmatige bediening (aan/uitschakelaar bedienen) vereist is om na de test de normale werking te herstellen.

2. Deze tablet PC is voorzien van een interne lithiumbatterij, let dus a.u.b.op het volgende:

- Probeer de tablet niet te openen!

- Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!

- Uitsluitend opladen met de originele adapter meegeleverd met dit product!

- Probeer de batterij van de tablet PC niet zelf te vervangen – u kunt de batterij beschadiging, wat tot oververhitting en letsel kan leiden. De lithium-ion batterij in de tablet PC dient uitsluitend te worden vervangen door een ervaren elektromonteur en moet worden gerecycled of gescheiden van huishoudelijk afval worden afgedankt.

Verbrand de batterij niet.

3. Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. Het apparaat dient niet te worden blootgesteld aan druppels of spetters. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het apparaat, zoals een vaas.

4. De directe plug-in adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gereed en bereikbaar worden gehouden.

5. Dit apparaat is een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is op een zodanige wijze ontworpen dat het geen veilige aansluiting met een elektrische aarding nodig heeft.

6. De bliksemschicht binnenin een gelijkzijdige driehoek is bestemd de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen. De behuizing (of achterzijde) niet verwijderen om het risico op elektrische schokken te vermijden, het bevat geen interne onderdelen die u zelf kunt repareren. Verwijs onderhoud door naar gekwalificeerd personeel. Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen op de aanwezigheid van belangrijke gebruik- en onderhoudsinstructies in de documentatie die met het apparaat meekomen.

7. Correcte Verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet afgedankt mag worden als normaal huishoudelijk afval.

Recycle dit product op verantwoordelijke wijze om het hergebruik van grondstoffen te bevorderen en mogelijke schadelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid wegens ongescheiden afvalverwijdering te voorkomen.

Lever uw oude apparaat a.u.b. in bij specifieke inzamelpunten of neem contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

DUTCH / NEDERLANDS

DUTCH / NEDERLANDS

5

6

7

1

2

3

4

Micro SD

TAQ-10

283

2

. RESET

Gebruik een naald of paperclip om het apparaat terug te stellen.

3.

4 . USB

Aansluiten op een USB-apparaat of computer voor gegevensoverdracht (bijv. muziek, video’s, foto’s, bestanden).

5. ESC

6 . MIC

7. micro SD

DUTCH NEDERLANDS

2. Raak Uitschakelen aan om de tablet uit te schakelen.

DUTCH

/

Schui f a.u.b. omhoog op de homepagina om de applicatiepagina te openen

DUTCH

/

DUTCH / NEDERLANDS

2. Druk op om WiFi te activeren.

, zoek naar Netwerk & Internet

3. Druk op WiFi om te beginnen met het zoeken naar netwerken. De beschikbare netwerken

zullen in een lijst verschijnen.

DUTCH

/

“Gmail”-pictogram .

DUTCH / NEDERLANDS

2. Schuif van omhoog naar omlaag totdat het apparaat het scherm hieronder weergeeft.

3 . Druk op het icoontje

4.

Klik op “Indrukken voor meer opties” en selecteer “Bestanden overdragen”.

DUTCH / NEDERLANDS

Gebruik een naald of paperclip op de zijkant van het apparaat om het terug te stellen en controleer of het op normale wijze opnieuw start.

Gebruik een naald of paperclip op de zijkant van het apparaat om het terug te stellen en

controleer vervolgens of de opnamefunctie correct werkt.

DUTCH

/

Gebruik een naald of paperclip op de achterzijde van het apparaat om het terug te stellen en dit probleem te verhelpen.

Gebruik een naald of paperclip op de zijkant van het apparaat om het terug te stellen en controleer vervolgens of de functie correct werkt.

DUTCH

/

1G B

DDR3

1 6

1

0.1

1

024X600

Camera (0.3

MP +2.0

MP )

Quad Core

Bluetooth

8.1

Adapter(5V,2A)

44

00mAh

G oo g le , Android , G oo g le P la y en andere merken z ijn handelsmerken van G oo g le LLC.

DUTCH / NEDERLANDS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klikosymbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8

382 Hinnerup

Denmark www.facebook.com/denverelectronics

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur TAQ-102 8 3 conform is met Richtlijn

2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: T AQ -102 8 3 .Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Frequentie bereik: 2412MHz-2472MHz

Totaal vermogen: 13dbm

DUTCH / NEDERLANDS

advertisement

Related manuals

advertisement