Denver DWM-100USBBLACKMK3 User manual

Denver DWM-100USBBLACKMK3 User manual

DWM-100USBBLACKMK2

CLASS 1 LASER PRODUCT

OBS: Dette symbol angiver, at apparatet er et Klasse 1 Laserprodukt.

• Undlad at åbne kabinettet og stir ikke ind i laserstrålen.

• Undlad at berøre laserlinsen, som befinder sig i cd-rummet.

2xAAA

Menuen Opsætning

Generelt

Audio

Vídeo

Oversigt over menuen Opsætning

Opsætning af præferencer.

Den valgte kategori giver dig mulighed for at foretage opsætningen i det næste skærmbillede.

Hovedmenuen

Præferencer

Generelt

Vídeo

Præferencer

TV aspektrate

Vinkelmærke

OSD-sprog

Faste undertekster

Screen saver

HDCD

Sidst sete

Højttaleropsætning

Spdif output

Component

HD Opløsning

Kvalitet

HDMI-opsætning

TV Type

Audio

Undertekster

Diskmenu

Børnesikring

Password

Standard

Til

Fra

Engelsk

Spansk

Tysk

Portugisisk

Dansk

Finsk

Svensk

Hollandsk

CVBS

RGB

576i

720P(50Hz)

720P(60Hz)

1080I(50Hz)

1080I(60Hz)

1080P(60Hz)

Høj

Middel

Lav

Til

Fra

Til

Fra

Til

Fra

Fra

1x

2x

Til

Fra

LT/RT

Stereo

Spdif Fra

Spdif RAW

Spdif PCM

NTSC

Engelsk

Spansk

Tysk

Portugisisk

Dansk

Finsk

Svensk

Hollandsk

Engelsk

Spansk

Tysk

Portugisisk

Dansk

Finsk

Svensk

Hollandsk

Engelsk

Spansk

Tysk

Portugisisk

Dansk

Finsk

Svensk

Hollandsk

2 G

3 PG

Skift

Nulstilling

SÅDAN BRUGES FJERNBETJENINGEN

POWER

Tryk på POWER være i standby-tilstand.

Tryk på én gang mere til at genoptage for at spille fra begyndelsen.

OPEEN CLOSE

Tryk på OPEN /CLOSE (ÅBN /LUK) for at åbne diskbakken.

Tryk på OPEN /CLOSE igen for at lukke diskbakken.

MENU

OSD

PBC

0-10 taster

SLOW

PREV

Under VCD/DVD afspilning, tryk på OSD for at se den nuværende tidstællers position:

DVD: Tt 01/05 kan 01/29 VCD: Spor 01/19

0:02:21 0:03:49

Under VCD/SVCD afspilning, tryk på PBC for at vælge PBC On (PBC aktiveret) eller PBC

Off (PBC deaktiveret).

Når PBC på, du kan indtaste til rod menuen og vælg nogen af sporet du gerne vil spille.

Derefter tryk PBC igen for at være slået fra, enhed vil tilbage til afspilles automatisk.

Disse knapper bruges til at indlæse tid, titel, kapitel og spornummer

Når der afspilles en CD, DVD, MP3 eller VCD (med PBC deaktiveret), tryk på 0-10 tasterne for at vælge spor direkte.

Når et numerisk emne ses på skærmen (med PBC aktiveret), tyk på 0-10 tasterne for at vælge den ønskede indgang.

Under afspilning af AVI,DVD, VCD eller SVCD, tryk på SLOW (LANGSOMT) for at foretage afspilningen med nedsat hastighed.

Når du trykker på SLOW, afspiller disken med ½, ¼, 1/8 eller 1/16 af normal hastighed.

Tryk på PLAY (AFSPILNING) for at genoptage normal afspilning.

Under afspilning af AVI, DVD, CD, MP3 og VCD, tryk på PREV (FOREGÅENDE) for at

afspille foregående spor.

NEXT

Under dvd-afspilning, tryk på MENU for vise den nuværende titels diskmenu.

Bemærk: Funktionen afhænger af disken.

REPEAT

A-B

REV

FWD

Under afspilning af AVI, DVD, CD, MP3 og VCD, tryk på NEXT (NÆSTE)

for at afspille næste spor.

Hvert tryk på REPEAT (GENTAG) ændrer gentagetilstanden.

Under AVI og VCD afspilning er der tre tilstande: Gentag spor, Gentag alt og Deaktiveret

Under DVD afspilning er der tre tilstande: Gentag afsnit, Gentag titel og Gentag alt.

Under CD og MP3 afspilning er der tre tilstande: Enkelt, Mappe og Deaktiveret.

Bemærk: Under VCD afspilning skal PBC tilstand være slået fra (Off).

Under afspilning, tryk på A-B for at vælge punkt A

Tryk igen for at vælge punkt B. Afspilleren gentager automatisk afsnittet fra A til B.

Tryk på A-B en tredje gang for at annullere A-B gentagelse og slette punkterne A og B.

Bemærk: Under afspilning af CD/VCD/SVCD skal punkterne A og B være på same spor.

Under afspilning af AVI og DVD kan punkterne A og B vælges fra same kapitler.

Under afspilning af AVI, DVD, CD, MP3 og VCD, tryk på REV (BAGLÆNS) for at scanne bagud.

Afspilleren viser disken med 2, 4, 8, 16 og 32 gange hastigheden.

Tryk på PLAY (AFSPILNING) for at genoptage normal afspilning.

Under afspilning af AVI, DVD, CD, MP3 og VCD, tryk på FWD (FORLÆNS) for at scanne fremad.

Afspilleren viser disken med 2, 4, 8, 16 og 32 gange hastigheden.

Tryk på PLAY (AFSPILNING) for at genoptage normal afspilning.

N/P

Under afspilning, tryk på N/P for at vælge tilstanden blandt AUTO/NTSC/PAL.

4

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 EGAA

DANMARK www.facebook.com/denverelectronics

www.denverelectronics.com

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement