Jura E8 Referentie gids

Add to My manuals
9 Pages

advertisement

Jura E8 Referentie gids | Manualzz

E8 – De belangrijkste zaken in het kort

(met touchscreen)

2

E8 – De belangrijkste zaken in het kort

E8 – De belangrijkste zaken in het kort

J

Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het

“Gebruiksaanwijzing E8” (met touchscreen). Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Apparaat spoelen

U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig starten.

Voorwaarde:  het startscherm wordt weergegeven.

T   Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.

T   Tip op “ P ” .

T   Tip op c .

T   Tip op “Koffiespoeling” om het spoelproces te activeren.

“Apparaat spoelt”

De spoeling stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.

Uitloop voor microschuim spoelen

Na elke melkbereiding verlangt de E8 een melksysteemspoeling.

In de programmeerstand kunt u instellen of de melksysteemspoeling handmatig of automatisch 15 minuten na de bereiding moet worden geactiveerd (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Melksysteemspoeling”).

Voorwaarde:  het startscherm wordt weergegeven.

T   Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.

T   Tip op “ P ” .

T   Tip op c .

T   Tip op “Melksysteemspoeling” om het spoelproces te activeren.

“Melksysteem wordt gespoeld” , de uitloop voor microschuim wordt gespoeld.

Het proces stopt automatisch.

Uitloop voor microschuim reinigen

E8 – De belangrijkste zaken in het kort

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze dagelijks reinigen als u melk heeft bereid.

VOORZICHTIG Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

T   Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van

JURA.

E De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

E Gebruik voor de melksysteemreiniging het tot de leveringsomvang behorende bakje.

Voorwaarde:  het startscherm wordt weergegeven.

T   Tip op “ P ” .

T   Tip op “Melksysteemreiniging” .

T   Tip op “Starten” .

“Melksysteem-reiniger” / “Water vullen”

T   Verwijder de melkslang uit de melkhouder of de melkkoeler.

T   Doe tot de onderste markering melksysteemreiniger in het voorste gedeelte van de bak (aangeduid met 6 ).

T   Giet er vervolgens tot de bovenste markering water in.

T   Plaats de bak onder de uitloop voor microschuim.

6

6

T   Verbind de melkslang met de bak.

E Om de slang correct met het bakje te kunnen verbinden moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte.

T   Tip op “Starten” .

“Melksysteem wordt gereinigd”

Het proces wordt onderbroken, “Water vullen” .

T   Spoel de bak grondig uit en vul het voorste gedeelte tot de bovenste markering met vers water.

T   Plaats de bak onder de uitloop voor microschuim en verbind de melkslang weer met de bak.

3

E8 – De belangrijkste zaken in het kort

Uitloop voor microschuim demonteren en spoelen

1

T   Tip op “Verder” .

“Melksysteem wordt gereinigd”

Het proces stopt automatisch.

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze dagelijks demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.

T   Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.

T   Verwijder de uitloop voor microschuim.

2

T   Demonteer de uitloop voor microschuim.

T   Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop

JURA melksysteemreiniger. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.

T   Zet de uitloop voor microschuim weer in elkaar.

E Let erop dat alle onderdelen goed en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de uitloop voor microschuim optimaal functioneert.

T   Monteer de uitloop voor microschuim weer op het melksysteem.

4

Filter plaatsen/vervangen

E8 – De belangrijkste zaken in het kort

Uw E8 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smartfilterpatroon gebruikt.

E Zodra de filterpatroon is uitgewerkt (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de E8 om een filtervervanging.

E CLARIS filterpatronen Smart zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde:  het startscherm wordt weergegeven. Het symbool

“ P ” brandt rood (indien u al een filter gebruikt en deze is uitgewerkt).

T   Tip op “ P ” .

Het filtersymbool ( $ ) brandt rood.

T   Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

T   Draai de filterpatroon linksom en verwijder deze samen met het verlengstuk uit het waterreservoir.

T   Plaats het verlengstuk voor de filterpatroon boven op een nieuwe CLARIS Smart-filterpatroon.

T   Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.

T   Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.

T   Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Het apparaat herkent automatisch of u de filterpatroon zojuist heeft geplaatst/vervangen.

Het startscherm wordt weergegeven. Uw E8 is weer klaar voor gebruik.

Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de E8 een reiniging.

VOORZICHTIG Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

T   Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van

JURA.

E Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.

E Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.

5

E8 – De belangrijkste zaken in het kort

E JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde:  het startscherm wordt weergegeven. Het symbool

“ P ” brandt rood.

T   Tip op “ P ” .

De melding “Reiniging” brandt rood.

T   Tip op “Reiniging” .

T   Tip op “Starten” .

“Koffieresidubak legen”

T   Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

T   Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.

T   Tip op “Verder” .

“Apparaat reinigt” , er stroomt water uit de koffie-uitloop en de uitloop voor microschuim.

Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen” .

T   Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.

T   Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.

T   Sluit de afdekking van de vultrechter.

T   Tip op “Verder” .

“Apparaat reinigt” , er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop en de uitloop voor microschuim.

Het proces stopt automatisch.

“Koffieresidubak legen”

T   Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De reiniging is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.

6

Apparaat ontkalken

E8 – De belangrijkste zaken in het kort

De E8 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

E Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

J VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

T   Vermijd contact met de huid en de ogen.

T   Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

T   Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van

JURA.

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

T   Voer de ontkalking volledig uit.

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

T   Verwijder spatten onmiddellijk.

E Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 40 minuten.

E JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde:  het startscherm wordt weergegeven. Het symbool

“ P ” brandt rood.

T   Tip op “ P ” .

De melding “Ontkalking” brandt rood.

T   Tip op “Ontkalking” .

T   Tip op “Starten” .

“Restwaterbak legen”

T   Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Middel in tank”

T   Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

7

E8 – De belangrijkste zaken in het kort

T   Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in

500 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.

T   Giet de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.

3x

T   Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.

T   Tip op “Verder” .

“Apparaat ontkalkt” , er stroomt meermalen water uit de uitloop voor microschuim.

Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen” .

T   Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Vul het waterreservoir a.u.b.”

“Waterreservoir vullen”

T   Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.

T   Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

T   Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.

T   Tip op “Verder” .

“Apparaat ontkalkt” , het ontkalkingsproces wordt voortgezet.

Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen” .

T   Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De ontkalking is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.

E Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

8

E8/Kurz/nl/201905

Bonenreservoir reinigen

E8 – De belangrijkste zaken in het kort

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde:  het bonenreservoir is leeg.

T   Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit Q uit.

T   Verwijder het aroma-beschermdeksel.

T   Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.

T   Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aromabeschermdeksel.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

T   Verwijder het waterreservoir.

T   Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.

T   Los 3  JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.

T   Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.

T   Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.

T   Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.

T   Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

9

advertisement

Related manuals

advertisement