ViewSonic VX2776-4K-MHD-S MONITOR Korisnički vodič

Add to My manuals
52 Pages

advertisement

ViewSonic VX2776-4K-MHD-S MONITOR Korisnički vodič | Manualzz

VX2776-4K-mhd

Monitor

Uputstvo za korišćenje

Broj modela:

VS17584

P/N: VX2776-4K-mhd

Zahvaljujemo vam što ste izabrali ViewSonic

Kao vodeći svetski dobavljač vizuelnih rešenja, ViewSonic

®

je posvećen nadmašivanju svetskih očekivanja po pitanju tehnološke evolucije, inovacije i jednostavnosti. Mi u kompaniji ViewSonic

®

verujemo da naši proizvodi imaju potencijal da naprave pozitivan uticaj u svetu i uvereni smo da će vam odabrani ViewSonic

®

proizvod dobro služiti.

Još jednom, hvala što ste izabrali ViewSonic

®

!

Sadržaj

1. Mere opreza I upozorenja

.................................. 1

2. Prvi koraci

........................................................... 3

2-1. Sadržaj pakovanja .............................................................

4

2-2. Spoljašnji deo monitora .....................................................

5

2-3. Instalacija hardvera ...........................................................

6

2-4. Brza instalacija ..................................................................

8

2-5. Uključivanje .......................................................................

9

2-6. Instalacija upravljačkog programa (podešavanje u operativnom sistemu Windows 10) ................................. 10

3. Podešavanje slike ekrana

................................ 12

3-1. Podešavanje frekventnog režima ....................................

12

3-2. Korišćenje kontrolne table ...............................................

13

4. Uvod u OSD meni

............................................. 16

4-1. Stablo OSD menija ..........................................................

16

4-2. Objašenjenje OSD menija ...............................................

22

4-3. Upravljanje podešavanjem monitora ...............................

27

5. Specifikacije

...................................................... 29

6. Rešavanje problema

........................................ 32

7. Cleaning and Maintenance

.............................. 33

Čišćenje monitora ...................................................................

33

iii

8. Informacije o saglasnosti

................................ 35

8-1. FCC izjava o saglasnosti .................................................

35

8-2. Izjava kanadske industrije ...............................................

36

8-3. CE saglasnost za evropske države .................................

36

8-4. Izjava o saglasnosti sa RoHS2 pravilima ........................

37

8-5. Odbacivanje proizvoda na kraju njegovog životnog veka 39

9. Informacije o autorskim pravima

.................... 40

Podrška za kupce ...................................................................

41

Ograničena garancija ..............................................................

43

iv

1. Mere opreza I upozorenja

1. U potpunosti pročitajte ova uputstva pre korišćenja opreme.

2. Čuvajte ova uputstva na bezbednom mestu.

3. Poštujte sva upozorenja i pratite sva uputstva.

4. Sedite najmanje 18”/45 cm od monitora.

5. Uvek pažljivo rukujte monitorom kada ga premeštate.

6. Nikada ne otvarajte poklopac straga. Monitor sadrži delove pod visokim naponom.

Ukoliko ih dodirnete, možete da budete ozbiljno povređeni.

7. Ne koristite opremu blizu vode. Upozorenje: Da bi umanjili rizik od požara ili električnog šoka, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

8. Izbegavajte izlaganje monitora direktnim sunčevim zracima i drugim izvorima toplote. Okrenite monitor od direktnih sunčevih zraka kako biste smanjili odsjaj.

9. Čistite mekom, suvom krpom. Ukoliko je potrebno dodatno čišćenje, pogledajte poglavlje “ Čišćenje monitora “ u ovom uputstvu za dalje instrukcije.

10. Izbegavajte da dodirujete ekran. Ulje od kože se teško uklanja.

11. Ne trljajte i ne pritiskajte panel monitora jer ga tako možete trajno oštetiti.

12. Ne blokirajte otvore za ventilaciju. Instalirajte opremu u skladu sa uputstvom proizvođača.

13. Ne istalirajte blizu izvora toplote poput radijacije, šporeta, peći i drugih uređaja (uključujući i pojačivače) koji proizvode toplotu.

14. Postavite monitor u dobro provetren prostor. Ne stavljajte na monitor ništa što bi moglo da spreči rasipanje toplote.

1

15. Ne stavljajte teške predmete na monitor, video kabl niti kabl za napajanje.

16. Ako dođe do pojave dima, neobične buke ili neuobičajenog mirisa, smesta isključite monitor i pozovite svog trgovca ili

ViewSonic. Opasno bi bilo da nastavite sa korišćenjem monitora.

17. Ne pokušavajte da premostite bezbednosne mere bilo za polarizovan ili neutralni (uzemljenje) priključak. Polarizovani priključak ima dve oštrice, od kojih je jedna šira od druge.

Tip priključka za uzemljene ima dve oštrice i treću viljušku za uzemljene. Široka oštrica i treća viljuška su tu radi vaše bezbednosti. Ukoliko priključak ne možete da ubacite u šteker, konsultujte se sa električarem da bi zamenili otvor.

18. Zaštitite kabl kako ga ne biste gazili ili ga ne biste ukleštili, a posebno utičnicu i mesto na kome izlazi iz opreme. Proverite da je šteker lociran blizu opreme tako da je lako dostupan.

19. Koristite isključivo dodatke/dodatnu opremu koju je naznačio proizvođač.

20. Koristite isključivo sa pokretnim stočićem, stolom, tronošcem ili postoljem koje je naznačio proizvođač ili koji su prodati uz opremu.Kada se koristi pokretni stočić, oprezno pomerajte kombinaciju stočića/opreme da bi izbegli da se sapletete i povredite.

21. Izvucite kabl za opremu iz struje kada ne planirate da koristite uređaj duže vreme.

22. Servisiranje uvek treba da obavlja kvalifikovano osoblje.

Servisiranje je potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, na primer: ukoliko su kabl za struju ili utičnica oštećeni, ukoliko se tečnost prospe na uređaj ili u uređaj upadnu objekti, ukoliko uređaj bude izložen kiši ili vlazi, ukoliko uređaj ne radi kako treba ili je pao.

2

2. Prvi koraci

Ukoliko dođe do problema i bude potrebno da iz nekog razloga vratite proizvod koji ste kupili, sačuvajte originalno pakovanje, obrazac za registraciju i račun. Posedovanje gorenavedenih stavki će vam olakšati potvrdu proizvoda, kao i da vaš proizvod bude popravljen, refundiran ili da vam bude vraćen.

Ako imate neki problem u vezi s proizvodom ili pitanja na koje nije odgovoreno u Vodiču za korisnike, obratite se za pomoć službi za korisnike.

Važno! Sačuvajte originalnu kutiju i sav materijal pakovanja ukoliko kasnije bude bilo potrebno otpremiti proizvod.

NAPOMENA:

Reč „Windows“ u ovom vodiču za korisnike označava

Microsoft Windows operativni sistem.

3

2-1. Sadržaj pakovanja

U pakovanju sa monitorom se dobija sledeće:

• Monitor

• Kabl za struju

• Kabl za video

• Vodič za brzo korišćenje

PAŽNJA:

1

Video kablovi priloženi u pakovanju mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje. Više informacija potražite kod prodavca.

4

2-2. Spoljašnji deo monitora

A.

Prednja strana

B.

Leva i desna strana

C.

Zadnja strana

1. Kontrolna tabla (detaljnije u 3-1)

2. I/O port (ulaz/izlaz) Ovaj deo treba da uključuje sve opcije povezivanja ulaza i izlaza, kao i konektor za napajanje (detaljnije u 2-4)

3. Kensington bezbednosni otvor

(detaljnije u 2-3 odeljak B)

1 2 3 1

5

2

3

2-3. Instalacija hardvera

A.

Postupak priključivanja postolja

1

B.

Postupak uklanjanja postolja

1

2

3

6

C.

Upotreba Kensington brave

Kensington bezbednosni konektor se nalazi na zadnjoj strani monitora. Za detaljnije informacije o instalaciji i upotrebi posetite

Kensington veb lokaciju na adresi: http://www.kensington.com.

U nastavku je primer podešavanja Kensington brave na stolu kao ilustracija.

7

*Ova slika je samo ilustracija

2-4. Brza instalacija

Povežite video kabl

1. LCD monitor i računar moraju da budu isključeni.

2. Ako je potrebno uklonite poklopce za zadnji panel.

3. Video kablom povežite LCD monitor sa računarom.

8

3.A. Video and Audio Cable

U slučaju MAC računara sa Thunderbolt izlazom, povežite mini

DP kraj „mini DP - DisplayPort kabla“ sa Thunderbolt izlazom

MAC računara. I povežite drugi kraj kabla sa DisplayPort konektorom na zadnjoj strani monitora.

3.B. Kabl za napajanje (i AC/DC adapter ako je potrebno)

Povežite ženski konektor AC kabla za napajanje s konektorom za napajanje monitora, a AC utikač AC kabla za napajanje u

AC utičnicu.

2-5. Uključivanje

Uključite LCD monitor i računar

Uključite LCD monitor, a zatim uključite računar. Ovaj redosled

(LCD monitor pre računara) je važan.

*Ova slika je samo ilustracija

9

2-6. Instalacija upravljačkog programa

(podešavanje u operativnom sistemu

Windows 10)

Da biste instalirali upravljački program, prvo povežite monitor s računarom, pokrenite računar (ne zaboravite da prvo uključite monitor) i kada računar završi s pokretanjem sistema, vaš računar bi trebalo da automatski otkrije monitor.

Da biste obezbedili uspešno automatsko otkrivanje, idite na

„Advanced Display Settings (Napredne postavke ekrana)“ u okviru prozora „Display Settings (Postavke ekrana)“ (rezolucija ekrana).

U okviru te opcije možete da proverite da li je računar prepoznao vaš ViewSonic monitor u odeljku „Color Management (Upravljanje bojama)“ naprednih postavki.

VX2776-4K-MHD SERIES VX2776-4K-MHD SERIES.icm

10

*Ova slika je samo ilustracija

Ako vaš računar nije automatski otkrio monitor, ali još uvek radi, možete da ponovo pokrenete računar i ponovo pratite gorenavedene korake. Za normalnu upotrebu nije obavezno da vaš računar prepozna monitor, ali se preporučuje.

Ako naiđete na dodatne probleme ili imate pitanja, obratite se korisničkoj podršci.

11

3. Podešavanje slike ekrana

3-1. Podešavanje frekventnog režima

Podesite rezoluciju monitora na preporučenu rezoluciju (pogledajte odeljak „Specifikacija“ ) za najbolje moguće iskustvo, uz izuzetne boje i jasan tekst. Evo kako:

1. Otvorite prozor podešavanja rezolucije ekrana (svaki operativni sistem ima drugačiji način za pronalaženje tog prozora).

2. Zatim podesite rezoluciju ekrana tako da odgovora izvornoj rezoluciji vašeg monitora. Na taj način ćete obezbediti najbolje iskustvo pri korišćenju.

Ako ne možete da podesite rezoluciju ili nemate kao dostupnu opciju, možda vam je potreban noviji upravljački program za video karticu. Obratite se proizvođaču vašeg računara ili video kartice da biste dobili najnoviji upravljački program.

• Ako je potrebno, možete da izvršite male promene pomoću opcija H. POSITION (horizontalna pozicija) i V. POSITION

(vertikalna pozicija) sve dok slika ekrana ne bude potpuno vidljiva. (*samo za analogni signal). (Crna ivica oko ekrana treba jedva da dodiruje osvetljeno „aktivno područje“ LCD monitora.)

12

3-2. Korišćenje kontrolne table

Koristite dugmad na prednjoj ili zadnjoj kontrolnoj tabli da biste prikazali i podesili OSD (prikaz na ekranu)...

* Pozicija se odnosi na odeljak 2.2

Objašnjenje simbola na okviru i prikazu na ekranu

Ispod se nalazi objašnjenje simbola na okviru:

Napajanje u stanju pripravnosti uključeno/isključeno

NAPOMENA:

Svetlo napajanja

Plavo = uključeno

Narandžasto = ušteda energije

Prikažite meni pritiskom na bilo koje četvrtasto dugme.

Prečac Tipka 1: Ovo je tipka prečaca. Zadana postavka je

Glasnoća. Držite pritisak na 5 sekundi, korisnik može odabrati jedan od sljedećih opcija: Glasnoća, Plavi svjetlosni filtar, Igraći način rada, Veličina slike i Temperatura boje za postavljanje zadane tipke prečaca 1.

13

Objašnjenja OSD menija i OSD brzog menija i njihovih funkcija navedena su u nastavku.

Simbol aktiviranja za uključivanje različitih režima pri radu sa sistemom menija.

Simbol aktiviranja za izlaz, vraćanje unazad ili deaktiviranje željene funkcije koja je izabrana.

Kretanje kroz opcije menija i podešavanje kontrola monitora.

Simbol se koristi za vraćanje unazad ili povratak na prethodno izabrani meni

Informacije o dugmetu za izbor prečice, koje korisnicima omogućava pristup informacijama o monitoru koji se trenutno koristi.

Ikona glavnog menija koja korisnicima omogućava da pristupe glavnom meniju. Držite ikonu nekoliko sekundi da biste isključili glavni meni

Ikone za levo i desno menjaju vaš izbor u horizontalnom smeru.

Selektor OSD brzog menija, koji povećava ili smanjuje trenutno izabranu funkciju

75%

Merač energije prikazuje maksimalnu potrošnju energije od strane monitora u realnom vremenu.

14

Ispod se nalazi objašnjenje simbola brzog menija:

1. Da biste prikazali brzi meni, pritisnite bilo koje glavno dugme

[ ].

NAPOMENA:

Svi OSD meniji i ekrani za podešavanje automatski nestaju posle približno 15 sekundi. Ovo se može menjati preko postavke isteka vremena OSD-a u meniju postavki.

2. Nakon što pritisnete jedan od kvadrata, pojaviće se opcije za brzi pristup.

ViewMode opcija

Opcija kontrasta/ osvetljenja

Opcija izbora ulaza

Glavni meni

Pristup

Izlaz

3. Posle izbora željene kontrole menija, koristite simbole

za kretanje i podešavanje monitora u skladu s vašim željenim opcijama.

Svaka funkcija menija je detaljnije objašnjena u 4-2 Objašnjenje

OSD-a.

4. Da biste sačuvali podešavanja i izašli, pritisnite [

X

] sve dok OSD ne nestane.

15

4. Uvod u OSD meni

4-1. Stablo OSD menija

Za objašnjenje OSD stabla i pripadajućih funkcija, pogledajte 4-2

Objašnjenje OSD-a u nastavku. OSD stablo vizuelno predstavlja kompletan OSD meni kojem se može pristupiti na vašem monitoru.

Ako niste sigurni gde se nalazi određena opcija ili funkcija ili ne možete da pronađete određenu funkciju, pogledajte dolenavedeno

OSD stablo.

Startup Menu

FPS

RTS

MOBA

GameMode

Custom

Black Stabilization

Advanced DCR

Response Time

(-/+, 0~100)/10

(-/+,

0/25/50/75/100)

Standard

Advanced

Ultra Fast

Reset

Volume

Contrast/

Brightness

Input Select

(-/+) 0-100/1

Contrast

Brightness

HDMI1

HDMI2

DisplayPort

(-/+, 0~100)

(-/+, 0~100)

Menu

Exit (OSD off)

16

Input

Select

D-Sub

HDMI 1

HDMI 2

Audio

Adjust

View

Mode

Color

Adjust

Manual

Image Adjust

Setup

Menu

Menu

Input Select

Audio

75%

HDMI1

HDMI2

DP

Volume

Mute

1920 x 1080 @ 60Hz

(-/+) 0-100/1

On

Off

17

Menu

Standard

FPS

RTS

MOBA

"ViewMode

(default =

Standard)"

Game

(default =

Custom)

Custom

Movie

Web

Text

MAC

Mono

Black Stabilization (-/+, 0~100)

Advanced DCR

(-/+,

0/25/50/75/100)

Low Input Lag

Response Time

On

Off

Standard

Advanced

Ultra Fast

Reset

18

Menu

Contrast/

Brightness

6-axis Color

Contrast

Brightness

Hue

Saturation

Color Adjust

Color

Temperature

Color Space

Color Range

Gamma

SRGB

Bluish

Cool

Native

Warm

User Color

Auto

RGB

YUV

Auto

Full Range

Limited Range

1.8

2.2

2.6

Red

Green

Blue

(-/+) 0-100 /1

(-/+) 0-100 /1

Red

Green

Blue

Cyan

Magenta

Yellow

Red

Green

Blue

Cyan

Magenta

Yellow

0-100/1

0-100/1

0-100/1

0-100/1

0-100/1

0-100/1

0-100/1

0-100/1

0-100/1

0-100/1

0-100/1

0-100/1

0-100/1

0-100/1

0-100/1

19

Setup Menu

Sharpness (-/+) 0-100/25

Blue Light Filter (-/+) 0-100 /1

Aspect Ratio

1:1

4:3

Fill Aspect Ratio

Overscan

Response Time

Full Screen

On

Off

Black

Stabilization

(-/+) 0~100/10

Advanced DCR (-/+) 0~100/25

Low Input Lag

On

Off

Standard

Advanced

Ultra Fast

Language

English

Français

Deutsch

Español

Italiano

Suomi

Русский

Türkçe

日本語

한국어

繁體中文

简体中文

Češka

Svenska

(Default)

20

Menu

Setup Menu

AMD FreeSync

Shortcut Key 1

Resolution Notice

Information

OSD Timeout

OSD Background

Power Indicator

Auto Power Off

Sleep

ECO Mode

DisplayPort 1.1

Auto Detect

DDC/CI

Memory Recall

On

Off

Volume

Blue Light Filter

Game Mode

Aspect Ratio

Color Temperature

On

Off

Resolution/H/V/Pixel Clock

/Model Number /SN/ www.ViewSonic.com

(-/+) 5/15/30/60

On

Off

On

Off

On

Off

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Off

Standard

On

Off

On

Off

Optimize

Conserve

On

Off

21

4-2. Objašenjenje OSD menija

NAPOMENA:

Stavke OSD menija navedene u ovom odeljku uključuju sve

OSD stavke svih modela. Neke od ovih stavki možda neće postojati u OSD-u vašeg proizvoda. Zanemarite objašnjenja stavki OSD menija ako one ne postoje u vašem OSD meniju. Pogledajte

4-1 OSD stablo (iznad) za dostupne stavke OSD menija vašeg monitora. Pogledajte objašnjenje OSD-a ispod (u abecednom redosledu) za detaljnije objašnjenje o radu svake funkcije.

A

Advanced DCR (Napredni DCR)

Tehnologija naprednog DCR-a automatski otkriva signal slike i inteligentno kontroliše pozadinsko osvetljenje i boju, u cilju unapređenja sposobnosti da crna boja bude što tamnija u tamnom okruženju, a bela boja što svetlija u svetlom okruženju.

Auto Detect (Automatsko otkrivanje)

Ako trenutni izvor ulaza nema signala. monitor će automatski prebaciti na sledeću opciju ulaza. Ova funkcija na određenim modelima je podrazumevano onemogućena.

B

Black Stabilization (Stabilizacija crne boje)

Funkcija stabilizacije crne boje kompanije ViewSonic obezbeđuje povećanu vidljivost i detalje osvetljavanjem tamnih scena.

Blue Light Filter (Filter plavog svetla)

Podešava filter koji blokira plavo svetlo visoke energije za bezbednije iskustvo za naše korisnike.

Brightness (Osvetljenost)

Podešava nivoe crne boje pozadine za sliku na ekranu.

22

C

Color Adjust (Podešavanje boje)

Obezbeđuje više režima podešavanja boje, kako bi se podešavanja boje prilagodila potrebama naših korisnika.

Color range (Raspon boja)

Podešava raspon boja, omogućavajući korisnicima da podese opseg u

RGB i

YUV podešavanjima boje.

Color space (Prostor boje)

Omogućava korisnicima da izaberu prostor boje koji žele da koriste za izlaz boja monitora (RGB, YUV).

Color Temperature (Temperatura boje)

Omogućava korisnicima da izaberu određena podešavanja temperature boje za dalje prilagođavanje njihovog iskustva pri korišćenju monitora. sRGB

NATIVE

(IZVORNO)

Objašnjenje

Standardni prostor boje korišćen za operativni sistem

Windows, digitalne kamere i internet.

Native (Izvorno) je podrazumevana temperatura boje.

Preporučuje se za opšti grafički dizajn i redovnu upotrebu.

Contrast (Kontrast)

Podešava razliku između pozadine slike (nivo crne boje) i prednjeg plana (nivo bele boje).

Prilagođeno

Osiguravajući još više podrške, dostupna su tri prilagodljiva podešavanja

'Prilagođeno' kako bi se pomoću pojedinačnih preferenci mogla prilagoditi i prilagoditi se svim vrstama igara na tržištu. Izaberite jednu od opcija "Prilagođene" (Prilagođeno

1, Custom 2 itd.) U meniju i prilagodite napredne opcije. Nakon izlaska iz podešavanja automatski će biti sačuvani pod određenim podešavanjima

"Prilagođeno" ili preimenovati postavku po svojoj želji tako što ćete izabrati opciju "Preimenuj". Možete i da pristupite sačuvanim podešavanjima "GAME MODE" pomoću Quick Menu-a.

23

G

Game mode (Režim igre)

Integracija OSD dizajna orijentisanog na igre uključujući unapred kalibrisana podešavanja za FPS, RTS i MOBA igre, svaki režim je funkcionalno prilagođen kroz testiranje u igri, a podešavanja su izvršena za najbolju kombinaciju boje i tehnologije. Za pristup u režim igre prvo otvorite podešavanje glavnog menija, zatim idite na „ViewMode (Režim prikaza)“, izaberite „Game (Igra)“ i sa tog mesta promenite svoja podešavanja „GAMER (IGRAČ)“.

GAMMA (GAMA)

Omogućava korisnicima da ručno podese nivo osvetljenosti nivoa skale sivih tonova monitora. Postoji pet izbora: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6.

H

HUE (NIJANSA)

Podešava nijansu svake boje (red (crvene), green (zelene), blue (plave), cyan (cijan), magente i yellow (žute)).

I

Information (Informacije)

Prikazuje frekventni režim (ulaz za video signal) koji dolazi iz grafičke kartice u računar, broj modela LCD monitora, serijski broj i URL veb lokacije kompanije ViewSonic®. Pogledajte vodič za korisnike vaše grafičke kartice za uputstva o promeni rezolucije i brzine osvežavanja

(vertikalna frekvencija).

NAPOMENA:

VESA 1024 x 768 @ 60Hz (primer) znači da je rezolucija

1024 x 768, a brzina osvežavanja 60 herca.

Input select (Izbor ulaza)

Prebacuje između različitih opcija ulaza koje su dostupne za taj monitor.

L

Low Input Lag (Nisko ulazno kašnjenje)

ViewSonic nudi nisko ulazno kašnjenje, koristeći reduktor obrade monitora, koji smanjuje kašnjenje signala. U okviru podmenija za nisko ulazno kašnjenje možete da izaberete jednu od dve opcije za odgovarajuću brzinu za vašu željenu upotrebu

24

M

Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)

Prikazuje meni za ručno podešavanje slike. Možete ručno da podesite razna podešavanja kvaliteta slike.

Memory recall (Opoziv memorije)

Vraća podešavanja nazad na fabrička podešavanja ako monitor radi u fabričkom unapred podešenom frekventnom režimu navedenom u odeljku „Specifikacije“ ovog uputstva.

Izuzetak:

Ova kontrola ne utiče na promene izvršene pomoću podešavanja „Language Select (Izbor jezika)“ ili „Power Lock

(Zaključavanje napajanja)“

• Memory Recall (Pozivanje memorije) predstavlja podrazumevanu konfiguraciju i podešavanja isporučenog monitora. Memory

Recall (Pozivanje memorije) je podešavanje proizvoda kojim se on kvalifikuje za standard ENERGY STAR

®

. Bilo koje promene podrazumevane konfiguracije i podešavanja isporučenog monitora bi promenile potrošnju energije i mogu da je povećaju preko granica zahtevanih za kvalifikaciju za standard ENERGY STAR

®

, u zavisnosti od slučaja. ENERGY STAR

®

predstavlja skup smernica za uštedu energije koje je objavila Agencija za zaštitu životne sredine SAD

(U.S. Environmental Protection Agency / EPA). ENERGY STAR

®

je zajednički program Agencije za zaštitu životne sredine SAD i Ministarstva energetike SAD koji nam pomaže da uštedimo novac i zaštitimo životnu sredinu upotrebom proizvoda i praksi koji štede energiju.

O

Overscan (Ivice ekrana)

Može se koristiti za podešavanje odnosa širina/visina ulaznog signala koji prima vaš monitor da bi se slika podesila tako da se prikaže na monitoru.

25

R

Response Time (Vreme odziva)

Podešava vreme odziva i kreirajući besprekornu sliku, bez krzanja, zamućivanja ili „ghosting“ efekta. Nisko vreme odziva je savršeno za većinu igara koje se u velikoj meri oslanjaju na grafiku i pruža izuzetan vizuelni kvalitet za gledanje sporta ili akcionih filmova. Preporučuje se podešavanje menija na „Ultra Fast (Ultra brzo)“.

Resolution Notice (Obaveštenje o rezoluciji)

Ova poruka obaveštava korisnike da njihova trenutno prikazana rezolucija nije ispravna izvorna rezolucija. Ovo obaveštenje će se prikazati u prozoru podešavanja prikaza, kada podešavate rezoluciju prikaza.

S

Setup Menu (Meni podešavanja)

Prilagođava podešavanja prikaza na ekranu (OSD-a). Veći broj ovih podešavanja mogu da aktiviraju obaveštenja o prikazu na ekranu tako da korisnici ne moraju da ponovo otvaraju meni.

Sharpness (Oštrina)

Podešava oštrinu i kvalitet slike monitora.

V

ViewMode (Režim prikaza)

Jedinstvena funkcija ViewMode (Režim prikaza) kompanije ViewSonic nudi unapred podešene vrednosti „Game (Igra)“, „Movie (Film)“, „Web

(Internet)“ i „Text (Tekst)“ i „Mono“. Ove unapred podešene vrednosti su posebno dizajnirane tako da obezbede optimalno iskustvo pri korišćenju monitora za različite primene ekrana.

26

4-3. Upravljanje podešavanjem monitora

OSD Timeout (Istek vremena OSD-a)

Funkcija isteka vremena OSD-a omogućava korisnicima da izaberu vreme tokom kojeg će OSD ostati na ekranu posle neaktivnosti (broj sekundi).

OSD Background (Pozadina OSD-a)

Funkcija pozadine OSD-a omogućava korisnicima da isključe pozadinu OSD-a prilikom izbora i prilagođavanja podešavanja OSD-a.

Power Indicator (Indikator napajanja)

Indikator napajanja je svetlo koje označava da li je monitor uključen ili isključen.

Auto Power Off (Automatsko isključivanje napajanja)

Izborom automatskog isključivanja omogućava se da monitor isključi svoje napajanje posle određenog vremenskog perioda.

27

Sleep (Stanje spavanja)

Ovo podešavanje omogućava korisnicima da podese vreme neaktivnosti nakon kojeg će monitor preći u režim rada smanjene potrošnje. Tokom ovog vremena ekran će biti u „režimu spavanja“.

Eco Mode (Eco režim)

Omogućava korisnicima da biraju između različitih režima, na osnovu potrošnje energije.

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface)

Aktiviranjem ovog podešavanja omogućava se kontrola monitora preko grafičke kartice.

28

5. Specifikacije

Monitor

Ulazni signal

Kompatibilnost

Tip TFT (Thin Film Transistor), Monitor sa aktivnom matricom

3840 x 2160, veličine piksela 0,1554 x

0,1554 mm

Veličina ekrana Metrički: 68,60 cm

Imperijalni: 27” (27” vidljivo)

Filter boje RGB vertikalna traka

Anti-blještanje Staklena površina

Video sinhronizacija

HDMI (v1.4)

(Timing Max support 1920 x 1080

@144Hz)

TMDS

F h

= 15 ~ 180KHz ; F v

= 48~ 144Hz

340MHz

PC

DisplayPort (v1.2)

(Timing Max support 1920 x 1080

@165Hz)PCI-E

F h

= 15 ~ 160KHz ; F v

= 48 ~ 165Hz

340MHz

Do 1920 x 1080 bez preplitanja (Noninterlaced)

29

Rezolucija

Napajanje

2

Predložene

Podržano

Napon

Radna veličina ekrana

Radni uslovi

Celi ekran

Uslovi skladištenja

Dimenzije

Težina

Režimi za

štednju energije

Temperatura

Vlažnost

Nadmorska visina

Temperatura

Vlažnost

Nadmorska visina

Fizičke

Fizičke

Uključeno

Isključeno

1920 x 1080@144Hz

1920 x 1080 @ 165 Hz (DP),144 Hz,

120Hz, 100Hz

1680 x 1050 @ 60 Hz

1440 x 900 @ 60 Hz

1280 x 1024 @ 60, 75 Hz

1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz

800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz

640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz

720 x 400 @ 70 Hz

100-240 VAC, 50/60 Hz (auto prebacivanje)

12V 5.0A

596,736 mm (H) x 335,664 mm (V)

27,49” (H) x 15,46” (V)

+32 °F do +104 °F (0 °C do +40 °C)

20% do 90% (bez kondenzacije)

Do 5000m

-4 °F do +140 °F (-20 °C do +60 °C)

5% do 90% (bez kondenzacije)

Do 12000m

617 mm (Š) x 365,8 mm (V) x 184 mm (D)

15,8 lb (7,15 kg)

43W

<0,5W

30

1

Ne podešavajte grafičku karticu na svom kompjuteru da prevazilazi ove režime za vreme; u suprotnom može da dođe do trajnog oštećenja LCD ekrana.

2

Molimo vas da koristite samo električni adapter koji ste nabavili od

ViewSonic® ili od ovlašćenih distributera.

4

Uslov testa prati standard EEI

31

6. Rešavanje problema

Nema napajanja

• Proverite da je taster za napajanje (ili prekidač) UKLJUČEN.

• Uverite se da je kabl za napajanje naizmeničnom strujom čvrsto povezan sa monitorom.

• Priključite drugi električni uređaj (poput radija) u istu utičnicu

(šteker) kako bi proverili da utičnica obezbeđuje ispravan napon.

Ekran je uključen ali nema slike

• Uverite se da je video kabl koji je priložen sa monitorom dobro pričvršćen za izlazni video port na poleđini računara. Ako drugi kraj video kabla nije stalno pričvršćen za monitor, dobro ga pričvrstite za njega.

• Povežite monitor sa drugim računarom.

• Ukoliko koristite Macintosh koji je stariji od modela G3, biće vam potreban adapter za Macintosh.

Pogrešne ili abnormalne boje

• Ukoliko bilo koje boje (crvena, zelena ili plava) nedostaju, proverite video kabl da bi se uverili kako je čvrsto povezan.

Klimave ili polomljene čiode u konektoru na kablu mogu da dovedu do nepravilnog povezivanja.

• Povežite monitor za drugi kompjuter.

• Ukoliko imate stariju grafičku karticu, kontaktirajte ViewSonic

® za ne-DDC adapter.

Kontrolni tasteri ne rade

• Pritiskajte samo po jedan taster.

32

7. Cleaning and Maintenance

Čišćenje monitora

• UVERITE SE DA JE MONITOR ISKLJUČEN.

• NIKADA NEMOJTE DA PRSKATE EKRAN ILI DA SIPATE

TEČNOST DIREKTNO NA EKRAN ILI U KUĆIŠTE.

Da bi očistili ekran:

1. Obrišite ekran čistom, mekom krpom bez prašine. Ovo uklanja prašinu i druge čestice.

2. Ukoliko ekran i dalje nije čist, primenite malu količinu tečnosti za čišćenje stakla koja je bez-amonijaka i bez-alkohola na čistu, meku krpu bez prašine i obrišite ekran

Da bi očistili kućište:

1. Upotrebite maku, suvu krpu.

2. Ukoliko kućište i dalje nije čisto, primenite malu količinu blagog, nenagrizajućeg deterdženta koji je bez-amonijaka i bez-alkohola na čistu, meku krpu bez prašine i potom obrišite površinu.

33

Poricanje odgovornosti

• ViewSonic

®

ne preporučuje korišćenje sredstava za čišćenje zasnovanih na amonijaku ili alkoholu za čišćenje ekrana ili kućišta monitora. Za pojedina hemijska sredstva za čišćenje je dokazano da oštećuju ekran i/ili kućište monitora.

• ViewSonic ne snosi odgovornost za štetu prouzrokovanu korišćenjem bilo kakvih sredstava za čišćenje baziranih na alkoholu ili amonijaku.

Pažnja:

Držite monitor samo za ivice.

Čistite samo mekom pamučnom krpom.

34

8. Informacije o saglasnosti

NOTE:

This section addresses all connected requirements and statements regarding regulations. Confirmed corresponding applications shall refer to nameplate labels and relevant markings on unit.

8-1. FCC izjava o saglasnosti

Ovaj uređaj je u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad je podložan sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne može da izazove

štetno ometanje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu

B digitalnih uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

• Okrenite antenu za prijem signala.

• Povećajte rastojanje između opreme i resivera.

• Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.

• Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

Upozorenje:

Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu.

35

8-2. Izjava kanadske industrije

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

8-3. CE saglasnost za evropske države

Dispozitivul este în conformitate cu Directiva de compatibilitate electromagnetică 2014/30/EU şi Directiva de joasă tensiune 2014/35/EU.

Sledeće informacije važe samo za države članice Evropske

Unije:

Oznaka sa desne strane je u skladu sa Direktivom

2012/19/EU (WEEE) za otpad koji se sastoji od električne i elektronske opreme. Oznaka ukazuje na zahtev da se oprema NE odbacuje u neoznačen otpad, već da se vrati preko sistema za prikupljanje otpada, u skladu sa lokalnim zakonom.

36

8-4. Izjava o saglasnosti sa RoHS2 pravilima

Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden u saglasnosti sa Direktivom

2011/65/EU Evropskog Parlamenta i Saveta a vezano za zabranu korišćenja određenih hazardnih substanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS2 Direktiva) i smatra se da je u saglasnosti sa vrednostima najveće dozvoljene koncentracije koje je odredio

Evropski komitet za tehničku adaptaciju, kako je prikazano ispod:

Substanca

Olovo (Pb)

Živa (Hg)

Kadmijum (Cd)

Predložena maksimalna koncentracija

0,1%

0,1%

0,01%

Heksavalentni hrom (Cr

6+

) 0,1%

Polibromirani bifenili

(PBB)

0,1%

Polibromirani difenil etri

(PBDE)

Bis (2-etilheksil) ftalat

(DEHP)

0,1%

0,1%

Benzil butil ftalat (BBP)

Dibutil ftalat (DBP)

Diizobutil ftalat (DIBP)

0,1%

0,1%

0,1%

Realna koncentracija

< 0,1%

< 0,1%

< 0,01%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

37

Određene komponente proizvoda, kako je navedeno iznad, izuzete su na osnovu Dodatka III RoHS2 direktivi, kako je navedeno ispod:

Primeri izuzetih komponenti su:

1. Živa u fluorescentnim lampama sa hladnom katodom i fluorescentnim lampama sa eksternom elektrodom (CCFL i

EEFL) za posebne svrhe ne prelazi (po lampi):

(1) Kratka dužina (

500 mm): maksimalno 3,5 mg po lampi.

(2) Srednja dužina (

500 mm i

1.500 mm): maksimalno 5 mg po lampi.

(3) Dugačka dužina (

1.500 mm): maksimalno 13 mg po lampi.

2. Olovo u staklu cevi sa katodnim zrakom.

3. Olovo u staklu fluorescentnih cevi koje ne prelazi 0,2% po težini.

4. Olovo kao legura u aluminijumu koji sadrži do 0,4% olova po težini.

5. Bakarna legura koja sadrži do 4% olova po težini.

6. Olovo u legurama za lemljenje sa visokom temperaturom topljenja (npr. legure zasnovane na olovu koje sadrže 85% po težini ili više olova).

7. Električne i elektronske komponente koje sadrže olovo u staklu ili keramici, izuzev dielektrične keramike u kondenzatorima, npr. u pijezoelektronskim uređajima, ili u staklenom ili keramičkom kalupnom spoju.

38

8-5.

Odbacivanje proizvoda na kraju njegovog životnog veka

ViewSonic poštuje prirodnu sredinu i posvećen je ekološkom radu i životu. Zahvaljujemo vam što ste deo pametnijeg, ekološkog korišćenja računara.

Molimo posetite ViewSonic internet prezentaciju da saznate više.

SAD i kanadske:

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Evropa:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Tajvan:

http://recycle.epa.gov.tw/

39

9. Informacije o autorskim pravima

Copyright © ViewSonic Corporation, 2019. Sva prava zadržana.

Macintosh i Power Macintosh su registrovane trgovačke marke kompanije Apple Inc.

Microsoft, Windows i Windows logo su registrovane trgovačke marke kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

ViewSonic i logo sa tri ptice su registrovane trgovačke marke kompanije ViewSonic Corporation.

VESA je registrovana trgovačka marka Udruženja video elektronskih standarda. DPMS, DisplayPort, i DDC su trgovačke marke kompanije VESA.

E

NERGY

S

TAR

®

je registrovana trgovačka marka Agencije za zaštitu prirodne sredine Sjedinjenih Država (EPA).

Kao partner E

NERGY

S

TAR

®

-a, ViewSonic Corporation je odredila da ovaj proizvod ispunjava standarde E

NERGY

S

TAR

®

-a za efikasno korišćenje energije.

Poricanje odgovornosti: ViewSonic Corporation neće biti odgovorna za ovde sadržane tehničke ili uredničke greške ili propuste; kao ni za slučajnu ili posledičnu štetu do koje je došlo usled snabdevanja ovog materijala ili usled rada ili korišćenja ovog proizvoda.

U interesu poboljšavanja proizvoda, ViewSonic Corporation zadržava pravo da promeni specifikacije proizvoda bez upozorenja.

Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez upozorenja.

Nije dozvoljeno kopirati, reprodukovati ili preneti ni jedan deo ovog dokumenta, na bilo koji način i za bilo koju svrhu bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije ViewSonic Corporation.

VX2776-4K-mhd_UG_SRB_1a_20190508

40

Podrška za kupce

Za tehničku podršku ili servisiranje proizvoda, pogledajte tabelu ispod ili kontaktirajte svog prodavca.

PAŽNJA:

Trebaće vam serijski broj proizvoda.

Country/

Region

Website

Asia Pacific & Africa

Australia www.viewsonic.com/au/

Country/

Region

Website

中国

(China) www.viewsonic.com.cn

Hong Kong

(English)

Indonesia

日本

Myanmar

New

Zealand www.viewsonic.com/hken/ www.viewsonic.com/id/

(Japan) www.viewsonic.com/jp/

Malaysia

香港

(繁體中文)

India

Israel

Korea www.viewsonic.com/ hk/ www.viewsonic.com/in/ www.viewsonic.com/il/ www.viewsonic.com/kr/ www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/ www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/ np/ www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/ pk/

Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/

臺灣

(Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ ประเทศไทย www.viewsonic.com/th/

Việt Nam www.viewsonic.com/vn/

South

Africa &

Mauritius www.viewsonic.com/ za/

Americas

United

States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us

Latin

America www.viewsonic.com/la

41

Country/

Region

Europe

Europe

Website

Country/

Region

Website

www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/

Deutschland www.viewsonic.com/de/ Қазақстан www.viewsonic.com/

Россия

Türkiye www.viewsonic.com/ru/ www.viewsonic.com/tr/

España

Україна www.viewsonic.com/ es/ www.viewsonic.com/ ua/

United

Kingdom www.viewsonic.com/uk/

42

Ograničena garancija

ViewSonic® monitor

Šta je pokriveno ovom garancijom:

Kopanija ViewSonic garantuje da su njeni proizvodi ispravni i ne pate od grešaka u materijalu i izradi, prilikom normalnog korišćenja tokom garantnog perioda. Ukoliko se za proizvod dokaže da je neispravan usled neispravnosti materijala ili izrade tokom garantnog perioda, ViewSonic će, po sopstvenom nahođenju, popraviti ili zameniti proizvod odgovarajućim.

Zamenjeni proizvod ili delovi mogu da uključuju reciklirane ili fabrički obnovljene delove ili sadržaje.

Koliko dugo garancija traje:

Garancija na ViewSonic monitore traje između 1 i 3 godine, u zavisnosti od zemlje kupovine, a važi za sve delove, uključujući svetlosni izvor, i sav rad od datuma korisnikove prvobitne kupovine

Koga garancija štiti:

Ova garancija važi samo za prvog kupca.

43

Šta garancija ne pokriva:

1. Bilo koji proizvod na kome je serijski broj oštećen, modifikovan ili uklonjen.

2. Oštećenje, kvarove ili habanje proizvoda do koga dođe usled: a. b. c. d.

Nesreće, nepravilnog korišćenja, zanemarivanja, požara, vode, munje ili drugih viših sila, neautorizovane modifikacije proizvoda ili ne praćenja uputstava dobijenih sa proizvodom.

Bilo koja oštećenja proizvoda usled transporta.

Uklanjanje ili instalaciju proizvoda.

Razloga koji nisu vezani za sami proizvod, poput talasanja ili nedostatka električnog napona.

e. f.

Korišćenja delova ili dodatne opreme koja ne ispunjava specifikacije kompanije ViewSonic.

NNormalnog habanja.

g.

Bilo kog drugog razloga nevezanog za kvar proizvoda.

3. Bilo koji proizvod koji pokazuje stanje poznato kao “urezivanje slike”, a do kog dolazi kada je statička slika prikazana na proizvodu tokom dužeg vremenskog perioda.

4. Uklanjanje, instalaciju, jednosmeran transport, osiguranje i naplatu za podešavanje.

44

Kako da obezbedite servisiranje:

1. Za informacije o obezbeđivanju servisa pod garancijom, kontaktirajte Podršku za kupce kompanije ViewSonic (Molimo vas pogledajte stranicu sa Podrškom za kupce). Trebaćete da nam date serijski broj svog proizvoda.

2. Da bi dobili servisiranje pod garancijom, od vas će se tražiti (a) originalni račun/garancija sa datumom kupovine, (b) vaše ime,

(c) vaša adresa, (d) opis problema i (e) serijski broj proizvoda.

3. Donesite ili poštom pošaljite proizvod sa plaćenom poštarinom u originalnom pakovanju autorizovanom servisnom centru kompanije ViewSonic ili samoj kompaniji ViewSonic.

4. Za dodatne informacije ili ime najbližeg ViewSonic servisnog centra, kontaktirajte ViewSonic.

Ograničenje impliciranih garancija:

Ne postoje garancije, izražene ili implicirane, koje se proširuju i važe van ovde sadržanog opisa, uključujući impliciranu garanciju o pogodnosti za prodaju i pogodnosti za određenu svrhu.

45

Isključivanje šteta:

Odgovornost kompanije ViewSonic ograničena je na cenu popravke ili zamene proizvoda. ViewSonic nije odgovoran za:

1. Oštećenje druge svojine izazvano defektima ovog proizvoda, oštećenja baziranih na nepogodnosti, gubitka korišćenja proizvoda, gubitka vremena, gubitka profita, gubitka poslovne

šanse, gubitka dobre volje, ometanja poslovnih odnosa, ili drugih komercijalnih gubitaka, čak i u slučaju da je kompanija upozorena na mogušnost takvih šteta.

2. Bilo koje druge štete, bilo slučajne, posledične ili druge.

3. Bilo kakvo optuživanje kupca od neke treće strane.

4. Popravke ili pokušane popravke bilo kog ko nema ovlaštenje kompanije ViewSonic.

Efekat državnog zakona:

Ova garancija daje vam određena zakonska prava a možda imate pravo i na druga prava koja se razlikuju od države do države. Neke države ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija i/ili ne dozvoljavaju isključivanje slučajnih ili posledičnih šteta, tako da se gore navedena ograničenja i isključivanja možda ne odnose na vas.

46

Prodaja izvan SAD i Kanade:

Za informacije o garanciji i servisiranju ViewSonic proizvoda prodatih van SAD i Kanade, kontaktirajte ViewSonic ili svog lokalnog ViewSonic prodavca.

Garantni period za ovaj proizvod u kontinentalnoj Kini (ne uključujući

Hong Kong, Makao i Tajvan) zavisi od uslova i odredbi Kartice za

Za korisnike u Rusiji i Evropi, kompletne detalje garancije koja se nudi možete da pronađete na adresi www.viewsoniceurope.com u odeljku za Podršku/Informacije o garanciji (Support/Warranty

Information)

Display Warranty Term Template In UG

VSC_TEMP_2007

47

advertisement

Key Features

  • HDR10 content support
  • SuperClear® IPS technology
  • Frameless bezel and metallic triangle stand
  • 10-bit colour
  • Dual HDMI and DisplayPort inputs

Related manuals

advertisement