ViewSonic PX701HD PROJECTOR Kasutusjuhend

Add to My manuals
89 Pages

advertisement

ViewSonic PX701HD PROJECTOR Kasutusjuhend | Manualzz

PX701HD

Projektori

Käyttöohje

TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta asennuksesta ja käytöstä sekä tuotteen rekisteröimisestä tulevia huoltotarpeita varten. Tämän käyttöohjeen takuutiedoissa kuvataan ViewSonic Corporationin rajoitettu takuu, joka on luettavissa englanniksi myös verkkosivustollamme osoitteessa http://www.viewsonic.com tai eri kielillä valitsemalla alue verkkosivustomme oikeassa yläkulmassa olevasta valintaruudusta. “Tämä käyttöohje tulee lukea huolellisesti ennen laitteen käyttöä”

Malli nro VS17689

Mallinimi: PX701HD

Kiitos ViewSonic®-tuotteen valitsemisesta

Maailman johtava visuaalisten ratkaisujen tarjoaja ViewSonic® on sitoutunut ylittämään teknologiseen kehitykseen, innovaatioon sekä yksinkertaisuuteen liittyvät maailmanlaajuiset odotukset. ViewSonic®-yhtiössä uskomme, että tuotteillamme on positiivinen vaikutus maailmaan ja vakuuttuneita siitä, että tulette olemaan tyytyväisiä valitsemaanne

ViewSonic®-tuotteeseen.

Kiitos vielä kerran ViewSonic®-tuotteen valitsemisesta!

2

Varotoimenpiteet - yleistä

Lue seuraavat

varotoimenpiteet

ennen projektorin käyttöönottoa.

• Säilytä tämä ohjekirja varmassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

• Lue kaikki varoitukset ja noudata kaikkia ohjeita.

• Jätä projektorin ympärille vähintään 50 cm (20“) vapaata tilaa riittävän ilmankierron varmistamiseksi.

• Aseta projektori hyvin tuuletettiin tilaan. Älä aseta mitään sellaisia esineitä projektorin päälle, jotka estävät sen lämmön haihtumisen.

• Älä aseta projektoria epätasaiselle tai epävakaalle alustalle. Projektori voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai toimintahäiriöitä projektoriin.

• Älä käytä projektoria, jos se on asetettu yli 10° asteen kulmaan vasemmalle tai oikealle tai yli 15° asteen kulmaan eteen- tai taaksepäin.

• Älä katso suoraan projektorin linsseihin käytön aikana. Voimakas valonsäde voi vahingoittaa silmiä.

• Avaa linssien suljin tai poista linssien suojus aina projektorin lampun ollessa päällä.

• Älä peitä projektiolinssejä millään esineellä projisoinnin aikana, muutoin peittävä kohde voi kuumentua ja epämuodostua tai jopa aiheuttaa tulipalon.

• Lamppu kuumenee käytön aikana erittäin kuumaksi. Anna projektorin jäähtyä noin 45 minuuttia ennen lamppukokoonpanon poistamista vaihtoa varten.

• Älä käytä lamppuja sen jälkeen, kun lampun nimelliskäyttöikä on saavutettu. Jos lamppuja käytetään liikaa nimelliskäyttöiän yli, ne voivat joissakin tapauksissa rikkoutua.

• Älä koskaan vaihda lamppukokoonpanoa tai elektronista osaa, jos projektoria ei ole irrotettu virtalähteestä.

• Älä yritä purkaa projektoria. Laitteen sisällä on vaarallisen suuria jännitteitä ja olemassa on kuolemanvaara, jos kosketat jännitteenalaisia osia.

• Varo projektorin pudottamista tai siihen kohdistuvia iskuja sen siirtämisen aikana.

• Älä aseta raskaita esineitä projektorin tai liitäntäjohtojen päälle.

• Älä aseta projektoria pystyasentoon. Muutoin projektori voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai toimintahäiriöitä projektoriin.

• Suojaa projektori suoralta auringonvalolta ja muilta voimakkailta lämpölähteiltä. Älä asenna projektoria lämpölähteiden (esim. lämpöpatterit, lämmitysjärjestelmät, liedet tai muut laitteet vahvistimet mukaan lukien) lähelle, muutoin ne voivat nostaa projektorin lämpötilan vaaralliselle tasolle.

• Projektorin lähelle ei saa asettaa nesteitä. Jos projektoriin roiskutetaan nesteitä, se voi vioittua. Jos projektori kastuu, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen projektorin huoltamiseksi.

3

• Projektorin tuuletussäleiköstä voi tulla lämmintä ilmaa ja hajuja käytön aikana.

Tämä on normaalia, se ei ole merkki viasta.

• Älä yritä kiertää polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvallisuusohjeita.

Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi pistikettä, joista toinen on leveämpi.

Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi pistikettä ja kolmas maadoituspiikki. Leveä ja kolmas pistike on turvallisuutta varten. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ota käyttöön sovitin. Älä yritä liittää pistoketta väkisin pistorasiaan.

• ÄLÄ poista maadoituspiikkiä, kun liität pistokkeen pistorasiaan.

Maadoituspiikkejä EI SAA KOSKAAN POISTAA.

• Suojaa virtajohto kiertämiseltä tai lävistämiseltä erityisesti pistokkeen yhteydessä sekä projektorin tulokohdassa.

• Jännite EI ole vakaa kaikissa maissa. Tämä projektori on suunniteltu toimimaan turvallisesti jännitteellä 100 - 240 V AC. Se voi sammua, jos virta katkeaa tai ±10 ylijännitteen esiintyessä. Jos alueen jännite voi vaihdella tai katketa, suosittelemme liittämään projektorin lisästabilointipiirin, ylijännitesuojan tai katkeamattoman tehonsyötön kautta.

• Mikäli havaitset savua, normaalista poikkeavaa ääntä tai outoa hajua, kytke projektori välittömästi pois päältä ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ViewSonic®palveluun. Projektorin käytön jatkaminen on vaarallista.

• Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä liitososia/lisävarusteita.

• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan.

• Vain pätevä huoltoteknikko saa huoltaa laitetta.

HUOMIO:

Tämä tuote voi päästää mahdollisesti vaarallista optista säteilyä. Kuten muiden kirkkaiden valolähteiden kohdalla, säteeseen ei saa katsoa,

RG2 IEC 62471-5:2015.

4

Varotoimenpiteet - kattoasennus

Lue seuraavat

varotoimenpiteet

ennen projektorin käyttöönottoa.

Jos haluat asentaa projektorin kattoon, suosittelemme käyttämään asianmukaista projektorin kattoasennussarjaa ja varmistamaan, että se on asennettu hyvin ja turvallisesti.

Jos käytät sopimatonta projektorin kattoasennussarjaa, projektori voi pudota katosta virheellisen kiinnityksen vuoksi käyttäessä sopimattoman kokoisia ruuveja.

Voit hankkia kattoasennussarjan samasta liikkeestä, josta hankit projektorin.

Suosittelemme hankkimaan myös erillisen turvakaapelin ja kiinnittämään sen hyvin projektorin varkaudenestolukitukseen ja kattotelineen jalustaan. Tämä tarjoaa projektorille lisäturvaa, jos kattotelineen kiinnitysosat löystyvät.

5

Sisällysluettelo

Varotoimenpiteet - yleistä ........................................... 3

Ominaisuudet .......................................................................................................10

Pakkauksen sisältö ................................................................................................10

Tuotetiedot ...........................................................................................................11

Projektori ............................................................................................................... 11

Ohjaimet ja toiminnot ................................................................................................. 11

Liitäntäportit ............................................................................................................... 12

Kaukosäädin .......................................................................................................... 13

Ohjaimet ja toiminnot ................................................................................................. 13

Kaukosäätimen toiminta-alue ..................................................................................... 14

Kaukosäätimen paristojen vaihto ............................................................................... 14

Alustavat asetukset ................................................... 15

Asennuspaikan valitseminen ................................................................................15

Projektion mitat ....................................................................................................16

16:9 kuva 16:9 valkokankaalla .............................................................................. 16

16:9 kuva 4:3 valkokankaalla................................................................................. 17

Projektorin asentaminen ......................................................................................18

Luvattoman käytön estäminen .............................................................................19

Turva-aukon käyttäminen ..................................................................................... 19

Salasana-toiminnon käyttäminen ......................................................................... 20

Salasanan asettaminen ............................................................................................... 20

Salasanan vaihtaminen ............................................................................................... 21

Salasanatoiminnon käytöstä poistaminen .................................................................. 21

Salasanan unohtaminen .............................................................................................. 22

Salasanan palautus...................................................................................................... 22

Ohjauspainikkeiden lukitseminen ......................................................................... 23

6

Liitännät .................................................................... 24

Liitäntä virtalähteeseen ........................................................................................24

Liitännät videolähteisiin .......................................................................................25

HDMI-liitäntä ......................................................................................................... 25

Liitännät tietokonelähteisiin .................................................................................26

VGA-liitäntä ........................................................................................................... 26

VGA Out -liitäntä ................................................................................................... 26

Äänen liittäminen .................................................................................................27

Käyttö ....................................................................... 28

Projektorin kytkeminen päälle tai pois päältä ......................................................28

Projektorin käynnistäminen .................................................................................. 28

Ensimmäinen käynnistyskerta .................................................................................... 28

Projektorin sammuttaminen ................................................................................. 29

Tulolähteen valitseminen .....................................................................................30

Projektiokuvan säätäminen ..................................................................................31

Projektorin korkeuden ja projektiokulman säätäminen ............................................. 31

Kuvan automaattinen säätäminen .............................................................................. 31

Kuvan koon ja laadun säätäminen ........................................................................ 31

Trapetsivääristymän korjaaminen ......................................................................... 32

Projektiokuvan hallinta ......................................................................................... 32

Kuvan piilottaminen .............................................................................................33

Valikkotoiminnot ...................................................... 34

On-Screen Display (OSD) -valikon yleinen käyttö .................................................34

On-Screen Display (OSD) -valikon rakenne ...........................................................35

NÄYTTÖ-valikko ....................................................................................................40

KUVA-valikko ........................................................................................................43

VIRRANHALLINTA-valikko .....................................................................................47

PERUS-valikko .......................................................................................................50

KEHITTYNYT-valikko ..............................................................................................52

JÄRJESTELMÄ-valikko ...........................................................................................55

TIETOJA-valikko ....................................................................................................57

7

Liite ........................................................................... 58

Tekniset tiedot ......................................................................................................58

Projektorin mitat ................................................................................................... 59

Ajoituskaavio ........................................................................................................59

Analoginen RGB ..................................................................................................... 59

HDMI (PC) .............................................................................................................. 60

HDMI (Video) ......................................................................................................... 62

IR-ohjaustaulukko .................................................................................................62

Osoitekoodi ..........................................................................................................63

RS-232 Komentotaulukko .....................................................................................64

Pistikkeen määritys ............................................................................................... 64

Liittymä.................................................................................................................. 64

Komentotaulukko .................................................................................................. 64

Sanasto .................................................................................................................70

Vianmääritys .........................................................................................................73

Yleiset ongelmat .................................................................................................... 73

LED-merkkivalot .................................................................................................... 74

Huolto ...................................................................................................................75

Yleiset varotoimenpiteet ....................................................................................... 75

Linssien puhdistaminen ......................................................................................... 75

Ulkokuoren puhdistaminen ................................................................................... 75

Projektorin säilyttäminen ...................................................................................... 75

Vastuuvapauslauseke ............................................................................................ 75

Lampputiedot .......................................................................................................76

Lampun tunnit ....................................................................................................... 76

Lampun käyttöiän pidentäminen .......................................................................... 76

Lampun vaihtoaika ................................................................................................ 77

Lampun vaihtaminen............................................................................................. 77

8

Määräykset ja huoltotiedot ....................................... 78

Vaatimustenmukaisuus ........................................................................................78

FCC-vaatimustenmukaisuuslausunto .................................................................... 78

Industry Canadan lausunto ................................................................................... 78

Euroopan maiden EY-vaatimustenmukaisuus ....................................................... 78

RoHS2-vaatimustenmukaisuusvakuutus ............................................................... 79

Intian vaarallisten aineiden rajoitukset ................................................................. 80

Tuotteen hävittäminen käyttöiän päätyttyä ......................................................... 80

Tekijänoikeustiedot ..............................................................................................81

Asiakaspalvelu ....................................................................................................... 82

Rajoitettu takuu .................................................................................................... 83

Meksikon rajoitettu takuu ..................................................................................... 86

9

Johdanto

ViewSonic PX701HD on erittäin kirkas 3 500 ANSI lumenin projektori, joka tarjoaa

Full HD 1080p -resoluution sekä vaikuttavan suorituskyvyn kirkkaassa tilassa niin koti- kuin toimistoympäristössä. Projektori käyttää viimeisintä lamppumallia, minkä ansiosta lampun käyttöikä on jopa 20 000 tuntia SuperEco+ -tilassa. Vähentää tehokkaasti lampun vaihto- ja ylläpitokuluja. Digitaalinen linssin siirto, minkä ansiosta käyttäjät voivat suorittaa säädöt kaukosäätimellä. Sopii myös vColorTunertoimintoon väriprofiilin vaihtoa ja säätöä varten. HDMI-kaksoistulojen ja USBvirransyötön ansiosta voidaan liittää erilaisiin multimedialaitteisiin pelaamista, elokuvien katselua tai langattoman esityksen langatonta käyttöavainta varten.

Ominaisuudet

• Lampun käyttöikä jopa 20 000 tuntia.

• Energiansäästötila pienentää lampun virrankulutusta jopa 60 %:lla, kun tulosignaalia ei havaita tiettyyn aikaan.

• Laiteohjelmiston päivitykset A-tyypin USB-portin kautta.

• A-tyypin USB-portti mahdollistaa suoratoiston langattomalla HDMIkäyttöavaimella ja virransyötöllä.

• Seitsemän väritilaa erilaisiin projisointitarpeisiin.

• Esityksen ajastin parempaa ajan hallintaa varten esityksien aikana.

• Linssin siirto pystysuunnassa kaukosäätimellä.

• Tukee 3D-näyttöä.

• Alle 0,5 W virrankulutus, kun virransäästötila on päällä.

• Nopea automaattihaku nopeuttaa signaalin tunnistusta.

• Yhdellä painikkeella toimiva automaattinen säätö parhaan kuvan laadun näyttämiseksi (koskee vain analogista signaalia).

• Digitaalinen keystone-korjaus.

• 1,07 miljardin värin näyttömahdollisuus.

• Monikieliset On-Screen Display (OSD) -valikot.

• HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -toiminto mahdollistaa synkronisoidun virran päälle/pois kytkemisen projektorin ja sen HDMI-liittimeen liitetyn CECyhteensopivan DVD-soittimen välillä.

Pakkauksen sisältö

• Projektori

• Virtajohto

• Videokaapeli

HOOMMA:

• Kaukosäädin ja paristot

• Pikaopas

Pakkaukseen kuuluva virtajohto ja videokaapelit voivat vaihdella maakohtaisesti. Pyydä lisätietoa paikalliselta jälleenmyyjältä.

10

Tuotetiedot

Projektori

Ohjaimet ja toiminnot

Virran merkkivalo

MENU

EXIT

SOURCE

BLANK

ENTER

COLOR

MODE

Tuuletusaukko

(lämpimän ilman poistoaukko)

Projektorin linssit

Kaukosäätimen infrapuna-anturi

Lämpötilan merkkivalo

Lampun merkkivalo

Tarkennusrengas

Zoomausrengas

Painike

[ ] Power (Teho)

Kuvaus

Siirtää projektorin valmiustilaan ja virran päälle.

[ / ] Keystone-painikkeet Korjaa manuaalisesti kulmallisesta projektiosta aiheutuvat vääristyneet kuvat.

[ / / / ]

Vasen/Oikea/Ylös/Alas

Valitsee valikkovalinnat ja suorittaa säädöt, kun On-Screen

Display (OSD) -valikko on avattu.

Menu (Valikko)/Exit (Lopeta) Kytkee On-Screen Display (OSD) -valikon päälle tai pois päältä.

Source (Lähde) Näyttää tulolähteen valintapalkin.

Blank (Tyhjä)

Enter (Siirry)

Piilottaa näytön kuvan.

Aktivoi On-Screen Display (OSD) -valikkovalinnan, kun

OSD-valikko on avattu.

[ ] Äänenvoimakkuus ylös Lisää äänenvoimakkuutta.

[ ] Äänenvoimakkuus alas Laskee äänenvoimakkuutta.

Color Mode (Väri-tila) Näyttää väri-tilan valintapalkin.

11

Liitäntäportit

1 2 3

4

5 6 7 8

Vaihtovirtajohdon tulo

Turva-aukko

Kattotelineen reiät

Säätöjalka

Port (Portti)

[1] AUDIO OUT

[2] AUDIO IN

[3] HDMI 1

[4] HDMI 2

[5] USB 5V/1,5 A Out

(huolto)

[6] COMPUTER IN

[7] MONITOR OUT

[8] RS-232

Kuvaus

Äänisignaalin lähtöliitin.

Äänisignaalin tuloliitin.

HDMI-portti.

HDMI-portti.

A-tyypin USB-portti virransyöttöä varten.

RGB (PC) -signaalin tuloliitin.

RGB (PC) -signaalin lähtöliitin.

RS-232-säätöportti.

Turvatanko

Kaukosäädin

Ohjaimet ja toiminnot

Painike Kuvaus

On/

COMP

VIDEO

HDMI

Off

Siirtää valmiustilaan ja kytkee virran päälle.

Valitsee lähteen

COMPUTER IN

-portista näyttöä varten.

Ei käytettävissä.

Valitsee lähteen

HDMI

1

tai

HDMI 2

-portista näyttöä varten. Paina tätä painiketta siirtyäksesi portista toiseen.

Auto Sync (Auto Synk) Määrittää

Source (Lähde) automaattisesti parhaat kuva-ajat näytetylle kuvalle.

Näyttää lähteen valintapalkin.

Painike Kuvaus

[ / ]Keystonepainikkeet

Enter (Siirry)

Vasen/ Oikea

Ylös/ Alas

Menu (Valikko)

Korjaa manuaalisesti kulmallisesta projektiosta aiheutuvat vääristyneet kuvat.

Suorittaa valitun OSDvalikkovalinnan.

Valitsee halutut valikkovalinnat ja suorittaa säädöt.

Kytkee OSD-valikon päälle tai pois päältä tai siirtyy takaisin edelliseen

OSD-valikkoon.

Näyttää

TIETOJA

-valikon.

(

TIETOJA

)

Exit (Lopeta) Poistuu ja tallentaa valikkoasetukset.

Aspect (Kuvakulma) Näyttää kuvasuhteen valintapalkin.

Freeze (Pysäytä) Pysäyttää projektiokuvan.

Pattern (Kuvio)

Blank (Tyhjä)

PgUp (Sivu ylös)

(Sivu ylös)/

PgDn (Sivu alas)

(Sivu alas)

Näyttää piilossa olevan testimallin.

Piilottaa näytön kuvan.

Ohjaa näyttöohjelmiston ohjelmaa (liitetyssä tietokoneessa), joka vastaa sivu ylös/alas

-komentoihin (esim.

Microsoft PowerPoint).

HUOMAA:

Käytettävissä, kun tietokoneen tulosignaali on valittu.

Eco Mode (Eko-tila) Valitsee

Eco

-tilan.

(Äänenvoimakkuus ylös)

Lisää äänenvoimakkuutta.

(Äänenvoimakkuus alas)

Laskee

äänenvoimakkuutta.

(Mykistä)

Kytkee äänen päälle tai pois päältä.

Suurentaa projektiokuvan kokoa.

Pienentää projektiokuvan kokoa.

Color Mode (Väri-tila) Näyttää väri-tilan valintapalkin.

13

Kaukosäätimen toiminta-alue

Noudata alla annettuja ohjeita kaukosäätimen virheettömän toiminnan varmistamiseksi:

1.

Kaukosäädin on asetettava 30 asteen pystysuoraan kulmaan projektorin infrapunaanturiin(antureihin) nähden.

2.

Kaukosäätimen ja anturin(antureiden) välinen etäisyys saa olla korkeintaan 8 metriä

(26 jalkaa).

Noin 30°

HUOMAA:

Katso kuvasta lisätietoa kaukosäätimen infrapunaanturista(antureista) (IR).

Kaukosäätimen paristojen vaihto

1.

Irrota paristokotelon kansi kaukosäätimen takaosasta painamalla sormialustaa ja liu’uttamalla sen alas.

2.

Poista olemassa olevat paristot (tarvittaessa) ja asenna kaksi AAA-paristoa.

HUOMAA:

Noudata paristokotelon napaisuusmerkintöjä.

3.

Asenna paristokotelon kansi takaisin kohdistamalla se alustaan ja työntämällä se takaisin paikoilleen.

HUOMAA:

• Suojaa kaukosäädin ja paristot liialliselta lämmöltä ja kosteudelta.

• Vaihda paristo vain samaan tai vastaavanlaiseen paristoon, jota pariston valmistaja suosittelee.

• Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaisesti ja paikallisia ympäristömääräyksiä noudattamalla.

• Älä koskaan heitä paristoja avotuleen. Olemassa on räjähdysvaara.

• Jos paristojen virta loppuu tai jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot kaukosäätimen vaurioiden välttämiseksi.

14

Alustavat asetukset

Tämä osio antaa tarkat ohjeet projektorin asettamiseen.

Asennuspaikan valitseminen

Asennuspaikka tulee määrittää omien mieltymyksien ja huoneen mukaan. Huomioi seuraavat:

• Näytön koko ja sijainti.

• Sopivan pistorasian sijainti.

• Projektorin ja muiden laitteiden sijainti sekä niiden välinen etäisyys.

Projektori on tarkoitettu asennettavaksi johonkin seuraavasta asennuskohteesta:

1. Etuosa

Projektori sijoitetaan lattian lähelle valkokankaan eteen.

2. Eteen katto

Projektori ripustetaan ylösalaisin katosta valkokankaan eteen.

3. Taakse katto

Projektori ripustetaan ylösalaisin katosta valkokankaan taakse.

HUOMAA:

Edellyttää erityisen valkokankaan takaprojektioon.

4. Takaosa

Projektori sijoitetaan lattian lähelle valkokankaan taakse.

HUOMAA:

Edellyttää erityisen valkokankaan takaprojektioon.

15

Projektion mitat

HUOMMA:

Katso tämän projektorin alkuperäinen näytön resoluutio osiosta “Tekniset tiedot” sivulla 58 .

16A:9 kuva 16A:9 valkokankaalla

(a)

(b)

(a)

(e)

(f)

(d)

(c)

(c)

(d)

(f)

(b)

(e)

16A:9 kuva 4A:3 valkokankaalla

(b)

(a)

(d)

(a)

(c)

(e)

(f)

(c)

(f)

(d)

(e)

(b)

HUOMMA:

(e) = valkokangas / (f) = linssien keskikohta

16A:9 kuva 16A:9 valkokankaalla

(a)

Näyttökoko

(b) Projisointiväli vähintään enintään

(c) Kuvan korkeus

(d) Pystysuuntainen poikkeama vähintään enintään

mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa

60 1524 79 1996 86 2195 29 747 1,5 37,4 1,5 37

70 1778 92 2328 101 2561 34 872 1,7 43,6 1,7 44

80 2032 105 2661 115 2927 39 996 2,0 49,8 2,0 50

90 2286 118 2994 130 3293 44 1121 2,2 56,0 2,2 56

100 2540 131 3326 144 3659 49 1245 2,5 62,3 2,5 62

110 2794 144 3659 158 4025 54 1370 2,7 68,5 2,7 68

120 3048 157 3992 173 4391 59 1494 2,9 74,7 2,9 75

130 3302 170 4324 187 4757 64 1619 3,2 80,9 3,2 81

140 3556 183 4657 202 5123 69 1743 3,4 87,2 3,4 87

150 3810 196 4989 216 5488 74 1868 3,7 93,4 3,7 93

160 4064 210 5322 230 5854 78 1992 3,9 99,6 3,9 100

170 4318 223 5655 245 6220 83 2117 4,2 105,8 4,2 106

180 4572 236 5987 259 6586 88 2241 4,4 112,1 4,4 112

190 4826 249 6320 274 6952 93 2366 4,7 118,3 4,7 118

200 5080 262 6653 288 7318 98 2491 4,9 124,5 4,9 125

16

16:9 kuva 4:3 valkokankaalla

(a)

Näyttökoko

(b) Projisointiväli vähintään enintään

(c) Kuvan korkeus

(d) Pystysuuntainen poikkeama vähintään enintään

mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa

60 1524 72 1832 79 2015 27 686 1,4 34 1,4 34

70 1778 84 2137 93 2351 32 800 1,6 40 1,6 40

80 2032 96 2443 106 2687 36 914 1,8 46 1,8 46

90 2286 108 2748 119 3023 41 1029 2,0 51 2,0 51

100 2540 120 3053 132 3358 45 1143 2,3 57 2,3 57

110 2794 132 3358 145 3694 50 1257 2,5 63 2,5 63

120 3048 144 3664 159 4030 54 1372 2,7 69 2,7 69

130 3302 156 3969 172 4366 59 1486 2,9 74 2,9 74

140 3556 168 4274 185 4702 63 1600 3,2 80 3,2 80

150 3810 180 4580 198 5038 68 1715 3,4 86 3,4 86

160 4064 192 4885 212 5374 72 1829 3,6 91 3,6 91

170 4318 204 5190 225 5709 77 1943 3,8 97 3,8 97

180 4572 216 5496 238 6045 81 2057 4,1 103 4,1 103

190 4826 228 5801 251 6381 86 2172 4,3 109 4,3 109

200 5080 240 6106 264 6717 90 2286 4,5 114 4,5 114

HUOMAA:

Kyseisissä luvuissa on 3 % toleranssi optisten komponenttien vaihteluiden vuoksi. Projektion koko ja etäisyys on suositeltavaa testata fyysisesti ennen projektorin pysyvää asentamista.

17

Projektorin asentaminen

HUOMAA:

Jos hankit kolmannen osapuolen telineen, käytä oikeaa ruuvikokoa.

Ruuvikoot voivat vaihdella asennuslevyn paksuuden mukaan.

1.

Varmista asennuksen paras varmuus käyttämällä ViewSonic®-seinä- tai lattiatelinettä.

2.

Varmista, että projektorin asennuksessa käytettävät ruuvit täyttävät seuraavat määritykset:

• Ruuvityyppi: M4 x 8

• Ruuvin enimmäispituus: 8 mm

113.54

60.01

HUOMAA:

• Vältä projektorin asentamista lämpölähteen lähelle.

• Jätä katon ja projektorin alaosan väliin vähintään 10 cm vapaata tilaa.

18

Luvattoman käytön estäminen

Projektorissa on useita sisäänrakennettuja turvatoimintoja varkauden, luvattoman käytön tai tahattoman asetusten muuttamisen estämiseksi.

Turva-aukon käyttäminen

Voit ehkäistä projektorin varkauden kiinnittämällä projektorin pysyvään kohteeseen turva-aukon lukituslaitteella.

Alla on esimerkki turva-aukon lukituslaitteen asentamisesta:

HUOMAA:

Turva-aukkoa voidaan käyttää myös turva-ankkurina, jos projektori asennetaan kattoon.

19

Salasana-toiminnon käyttäminen

Projektorissa on salasanan suojaustoiminto sen luvattoman käytön estämiseksi.

Salasana voidaan asettaa On-Screen Display (OSD) -valikossa.

HUOMAA:

Ota salasana ylös ja säilytä sitä varmassa paikassa.

Salasanan asettaminen

1.

Paina

Menu (Valikko)

siirtyäksesi OSD-valikkoon ja valitse:

JÄRJESTELMÄ

>

Turvallisuus-asetukset

ja paina

Enter (Siirry)

.

2.

Korosta

Käynnistä lukitus

ja valitse

Päällä

painamalla

/

.

3.

Kuten esitetty oikealla, neljä nuolipainiketta ( , , , ) edustavat 4 lukua (1, 2, 3, 4).

Aseta kuusinumeroinen salasana nuolipainikkeilla.

4.

Vahvista uusi salasana syöttämällä se uudelleen. Kun salasana on asetettu, OSDvalikko palaa sivulle

Turvallisuus-asetukset

.

5.

Poistu OSD-valikosta painamalla

Exit (Lopeta)

.

HUOMAA:

Kun salasana on asetettu, se tulee syöttää aina projektorin käynnistämisen yhteydessä.

Salasanan vaihtaminen

1.

Paina

Menu (Valikko)

siirtyäksesi OSD-valikkoon ja valitse:

JÄRJESTELMÄ

>

Turvallisuus-asetukset

>

Muuta salasana

.

2.

Paina

Enter (Siirry)

, näkyviin tulee viesti ”ANNA NYKYINEN SALASANA”.

3.

Syötä vanha salasana.

ͫ Jos salasana on oikein, näkyviin tulee toinen viesti ”ANNA UUSI SALASANA”.

ͫ Jos salasana on virheellinen, salasanan virheviesti tulee näkyviin viiden sekunnin ajaksi, minkä jälkeen tulee näkyviin viesti ”ANNA NYKYINEN

SALASANA”. Voit yrittää uudelleen tai peruuttaa painamalla painiketta

Exit (Lopeta)

.

4.

Syötä uusi salasana.

5.

Vahvista uusi salasana syöttämällä se uudelleen.

6.

Poistu OSD-valikosta painamalla

Exit (Lopeta)

.

HUOMAA:

Syötetyt luvut näkyvät näytössä tähtimerkkeinä (*).

Salasanatoiminnon käytöstä poistaminen

1.

Paina

Menu (Valikko)

siirtyäksesi OSD-valikkoon ja valitse:

JÄRJESTELMÄ

>

Turvallisuus-asetukset

>

Käynnistä lukitus

.

2.

Paina painiketta

/

valinnan

Pois

valitsemiseksi.

3.

Näkyviin tulee viesti ”Anna salasana”. Syötä nykyinen salasana.

ͫ Jos salasana on oikein, OSD-valikko palaa salasanasivulle ja “

Pois

” näkyy rivillä

Käynnistä lukitus

.

ͫ Jos salasana on virheellinen, salasanan virheviesti tulee näkyviin viiden sekunnin ajaksi, minkä jälkeen tulee näkyviin viesti ”ANNA NYKYINEN

SALASANA”. Voit yrittää uudelleen tai peruuttaa painamalla painiketta

Exit (Lopeta)

.

HUOMAA:

Säilytä vanha salasana, sillä tarvitset sen salasanatoiminnon käyttöönottamiseen.

21

Salasanan unohtaminen

Jos otat salasanatoiminnon käyttöön, sinua pyydetään syöttämään kuusinumeroinen salasana projektorin päälle kytkemisen yhteydessä. Jos syötät virheellisen salasanan, salasanan virheviesti (kuva oikealla) tulee näkyviin viiden sekunnin ajaksi, minkä jälkeen näkyviin tulee viesti ”ANNA SALASANA”.

Voit yrittää uudelleen tai jos et muista sitä, voit käyttää salasanan palautusta.

HUOMAA:

Jos syötät virheellisen salasanan viisi kertaa peräkkäin, projektori sammuu automaattisesti lyhyessä ajassa.

Salasanan palautus

1.

Kun viesti ”ANNA NYKYINEN SALASANA” näkyy, paina ja pidä alhaalla painiketta

Auto Sync (Auto Synk)

kolmen sekunnin ajan. Projektori näyttää näytössä koodin.

2.

Kirjoita numero ylös ja kytke projektori pois päältä.

3.

Kysy lisätietoa paikallisesta huoltopalvelusta numeron dekoodaamiseksi. Sinua voidaan pyytää esittämään ostotosite, jolla sinut tunnistetaan projektorin valtuutetuksi käyttäjäksi.

Ohjauspainikkeiden lukitseminen

Lukitsemalla projektorin ohjauspainikkeet voit estää asetuksien tahattoman muuttamisen (esim. lapsien toimesta).

HUOMAA:

Kun toiminto

Paneelin Näppäinlukko

on päällä, projektorin ohjauspainikkeet eivät toimi painiketta

Power (Teho)

lukuun ottamatta.

1.

Paina

Menu (Valikko)

siirtyäksesi OSD-valikkoon ja valitse:

JÄRJESTELMÄ

>

Paneelin Näppäinlukko

.

2.

Paina painiketta / valinnan

Päällä

valitsemiseksi.

3.

Valitse

Kyllä

ja vahvista painamalla

Enter (Siirry)

.

4.

Avaa paneelin näppäinlukko painamalla ja pitämällä alhaalla projektorin painiketta kolmen sekunnin ajan.

HUOMAA:

Voit myös käyttää kaukosäädintä valikkoon

JÄRJESTELMÄ

>

Paneelin Näppäinlukko

siirtymiseksi ja valitse

Pois

.

23

Liitännät

Tämä osio antaa ohjeet projektorin ja muiden laitteiden välisten liitäntöjen tekemiseen.

Liitäntä virtalähteeseen

1.

Liitä virtajohto projektorin takana olevaan AC IN -liitäntään.

2.

Liitä virtajohto pistorasiaan.

HUOMAA:

Asenna helposti käytettävissä oleva katkaisin pysyvään johdotukseen projektorin asentamisen yhteydessä tai liitä virtapistoke laitteen lähellä olevaan helppopääsyiseen pistorasiaan. Jos projektorin käytön aikana esiintyy häiriötä, katkaise laitteen virta katkaisimesta tai irrota pistoke pistorasiasta.

24

Liitännät videolähteisiin

HDMI-liitäntä

Liitä yksi HDMI-kaapelin pää videolaitteen HDMI-porttiin. Liitä sitten kaapelin toinen pää projektorin liitäntään

HDMI 1

tai

HDMI 2

.

25

Liitännät tietokonelähteisiin

VGA-liitäntä

Liitä yksi VGA-kaapelin pää tietokoneen VGA-porttiin. Liitä sitten kaapelin toinen pää projektorin liitäntään

COMPUTER IN

.

HUOMAA:

Jotkin kannettavat tietokoneet eivät kytke päälle ulkoisia näyttöjä, kun ne liitetään projektoriin. Kannettavan tietokoneen projektion asetuksia voi olla tarpeen säätää.

VGA Out -liitäntä

Liitä VGA-liitännän jälkeen yksi VGA-kaapelin pää monitorin VGA-porttiin. Liitä sitten kaapelin toinen pää projektorin liitäntään

MONITOR OUT

.

26

Äänen liittäminen

Projektorissa on kaiuttimet, voit lisäksi liittää ulkoisia kaiuttimia projektorin

AUDIO

OUT

-liitäntään.

HUOMAA:

Äänilähtö säätyy projektorin

Volume

(Äänenvoimakkuus) ja

Mute

(Mykistä) -asetusten mukaan.

27

Käyttö

Projektorin kytkeminen päälle tai pois päältä

Projektorin käynnistäminen

1.

Kytke projektori päälle painamalla painiketta

Power (Teho)

.

2.

Lamppu syttyy ja

”Käynnistä/Sammuta -soittoääni”

käynnistyy.

3.

Virran merkkivalossa palaa vihreä valo, kun projektori on päällä.

HUOMAA:

• Jos projektori on edelleen kuuma edellisestä käyttökerrasta, sen jäähdytyspuhallin toimii noin 90 sekunnin ajan ennen kuin lamppu syttyy.

• Kun olet kytkenyt projektorin päälle, lampun käyttöiän säilyttämiseksi odota vähintään viisi (5) minuuttia ennen sen sammuttamista.

4.

Kytke kaikki liitetyt laitteet (esim. kannettava tietokone) päälle ja projektori hakee tulolähteen.

HUOMAA:

Jos projektori ei löydä tulolähdettä, näkyviin tulee lähteen valintapalkki.

Jos mitään tulolähdettä ei löydetä, näkyviin tulee ”No Signal” (Ei signaalia)

-viesti.

Ensimmäinen käynnistyskerta

Jos projektori kytkettiin päälle ensimmäistä kertaa, valitse OSD-kieli näytön ohjeita noudattamalla.

28

Projektorin sammuttaminen

1.

Paina painiketta

Power (Teho)

tai

Off (Pois)

, näkyviin tuleva vahvistusviesti pyytää painamaan

Power (Teho)

tai

Off (Pois)

-painiketta toisen kerran. Voit peruuttaa painamalla lisäksi mitä tahansa muuta painiketta.

HUOMAA:

Jos et vastaa muutaman sekunnin kuluessa ensimmäisestä painalluksesta, viesti häviää.

2.

Kun jäähdytystoiminto on päättynyt,

”Käynnistä/Sammuta -soittoääni”

käynnistyy.

3.

Irrota virtajohto pistokkeesta, jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan.

HUOMAA:

• Lampun suojaamiseksi projektori ei vastaa komentoihin jäähdytyksen aikana.

• Älä irrota virtajohtoa ennen kuin projektori on sammunut kokonaan.

29

Tulolähteen valitseminen

Projektori voidaan liittää useaan eri laitteeseen samanaikaisesti. Se voi kuitenkin näyttää yhden kokonaisen näytön yhdellä kertaa.

Jos haluat projektorin hakevan tulolähteen automaattisesti, varmista, että

Nopea automaattihaku

-toiminto

JÄRJESTELMÄ

-valikossa on

Päällä

.

Voit valita

tulolähteen

myös manuaalisesti painamalla jotakin kaukosäätimen lähteen valintapainikkeista tai siirtymällä saatavilla olevien tulolähteiden kohdalle.

Valitse tulolähde manuaalisesti toimimalla seuraavasti:

1.

Paina

Source (Lähde)

, näkyviin tulee valikko lähteen valitsemiseen.

2.

Paina painiketta

/

, kunnes olet valinnut haluamasi signaalin ja paina

Enter (Siirry)

.

3.

Kun tiedot on havaittu, valitut lähdetiedot tulevat näkyviin näyttöön muutaman sekunnin ajaksi.

HUOMAA:

Jos projektoriin on liitetty useita laitteita, toista vaiheet 1 -2 toisen lähteen hakemiseksi.

30

Projektiokuvan säätäminen

Projektorin korkeuden ja projektiokulman säätäminen

Projektorissa on yksi (1) säätöjalka. Projektorin korkeutta ja pystysuuntaista projektiokulmaa voidaan muuttaa jalkaa säätämällä. Säädä jalkaa varoen projektiokuvan sijainnin hienosäätämiseksi.

Kuvan automaattinen säätäminen

Joskus kuvanlaatua voi olla tarpeen parantaa. Paina tällöin kaukosäätimen painiketta

Auto Synk

. Viiden (5) sekunnin kuluessa sisäänrakennettu Intelligent

Auto Adjustment -toiminto säätää uudelleen taajuuden ja kellon arvot parhaan kuvalaadun takaamiseksi.

Tämän jälkeen vasempaan yläkulmaan tulevat näkyviin valitun lähteen tiedot kolmen (3) sekunnin ajaksi.

HUOMAA:

Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC D-Sub -tulolähde

(analoginen RGB/COMPUTER IN) on valittu.

Kuvan koon ja laadun säätäminen

Säädä projektiokuvaa vaadittuun kokoon kiertämällä zoomausrengasta.

Kuvan laatua voidaan parantaa kiertämällä tarkennusrengasta.

31

Trapetsivääristymän korjaaminen

Trapetsivääristymä viittaa tilanteeseen, jossa projisoitu kuva vääristyy projisointikulman vuoksi.

Voit korjata tämän säätämällä projektorin korkeutta sekä toimimalla seuraavasti:

1.

Trapetsivääristymän sivu voidaan avata projektorin tai kaukosäätimen trapetsivääristymän painikkeilla.

2.

Kun trapetsivääristymän sivu on tullut näkyviin, paina painiketta trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan yläosassa. Paina painiketta trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan alaosassa.

MENU

EXIT

SOURCE

BLANK

ENTER

COLOR

MODE

Projektiokuvan hallinta

Linssien siirtymää voidaan säätää pystysuunnassa +/- 5 % kaukosäätimellä, minkä ansiosta projektoria ei tarvitse siirtää tai asettaa fyysisesti. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun projektori on asennettu kattoon.

32

Kuvan piilottaminen

Jotta esittelijä saavuttaisi yleisön täydellisen huomion, voit käyttää toimintoa

Blank (Tyhjä)

projektorissa tai kaukosäätimessä näytön kuvan piilottamiseksi. Paina mitä tahansa painiketta projektorissa tai kaukosäätimessä kuvan palauttamiseksi.

HUOMIO:

Älä peitä projektiolinssejä projisoinnin aikana, muutoin peittävä kohde voi kuumentua ja epämuodostua tai jopa aiheuttaa tulipalon.

33

Valikkotoiminnot

Tässä osiossa kuvataan On-Screen Display (OSD) -valikko ja sen valinnat.

On-Screen Display (OSD) -valikon yleinen käyttö

Projektorissa on On-Screen Display (OSD) -valikko säätöjen tekemiseen. Voit avata valikon painamalla projektorin tai kaukosäätimen painiketta

Menu (Valikko)

.

1.

Valitse päävalikko painamalla

/

. Paina sitten painiketta

Enter (Siirry)

tai painikkeita

/

alavalikkoluetteloon siirtymiseksi.

2.

Valitse valikkovalinta painamalla

/

. Avaa sen jälkeen sen alavalikko painamalla

Enter (Siirry)

tai paina

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

HUOMAA:

Joissakin alavalikkovalinnoissa voi olla toinen alavalikko. Voit siirtyä vastaavaan alavalikkoon painamalla

Enter (Siirry)

. Paina painiketta

/

tai

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

34

On-Screen Display (OSD) -valikon rakenne

Päävalikko

NÄYTÄ

Alavalikko

Kuvasuhde

Valikkovalinta

Automaattinen

4:3

16:9

KUVA

Keystone

Linssien siirtymä

Sijainti

Vaihe

H.-koko

Zoomaa

OverScan

3X pikasyöttö

Väri-tila

16:10

Natiivi

-40~40

-20~20

X: -5 ~ 5, Y: - 5 ~ 5

0~31

-15~15

0.8X ~2.0X

Pois/1/2/3/4/5

Passiivinen

Aktiivinen

Kirkkain

Urheilu

Vakio

Pelaaminen

Elokuva

Käyttäjä 1

Käyttäjä 2

Kirkkaus

Kontrasti

Värilämp.

0~100

-50~50

8000K/6500K/5500K

Punainen vahvistus

Vihreä vahvistus

Sininen vahvistus

Punaisen siirtymä

Vihreän siirtymä

Sinisen siirtymä

0~100

0~100

0~100

-50~+50

-50~+50

-50~+50

Päävalikko

KUVA

Alavalikko

Kehittynyt

Valikkovalinta

Väri

Terävyys

Gamma

Brilliant Color

-50~50

0~31

1,8/2,0/2,2/2,35/

2,5/Cubic/sRGB

Pois/1/2/3/4/

5/6/7/8/9/10

Noise Reduction

Värihallinta

0~31

Ensisijainen väri

Värisävy

Värikylläisyys

Vahvistus

VIRRANHALLINTA

Nollaa väriasetukset Reset

Automaattinen Virta päälle

Pikasammutus

USB A -virta

Peruuta

Signaali

CEC

Suora Virta Päälle

Äänen läpikuljetus

Poista käytöstä

Salli

Päällä

Pois

Poista käytöstä/VGA/

HDMI/Kaikki

Poista käytöstä/Salli

Poista käytöstä/Salli

Älyenergia Automaattinen sammutus Poista käytöstä/

10 min/20 min/30 min

Uniajastin Poista käytöstä/

30 min/1 h/2 h/3 h/

4 h/8 h/12 h

Virransäästö

Valmiusasetukset VGA silmukka läpi

Poista käytöstä/Salli

Pois/Päällä

Pois/Päällä

36

Päävalikko

PERUS

KEHITTYNYT

Alavalikko

Ääniasetukset

Esityksen ajastin

Kuvio

Tyhjä ajastin

Viesti

Splash-kuva

3D-asetukset

HDMI-asetukset

Valikkovalinta

Mykistä

Äänenvoimakkuus

Käynnistä/Sammuta

-soittoääni

Pois/Päällä

0~20

Pois/Päällä

Ajastinjakso

Ajastimen näyttö

1~240 m

Aina/1 min/2 min/

3 min/Ei milloinkaan

Ajastimen paikka Ylhäällä vasen/

Alhaalla vasen/

Ylhäällä oikea/

Alhaalla oikea

Ajastimen laskentasuunta Laske alas/Laske ylös

Äänimuistuttaja Pois/Päällä

Käynnistä laskeminen/

Pois

Pois

Testikortti

Poista käytöstä/5 min/10 min/15 min/20 min/

25 min/30 min

Pois

Päällä

Musta

Sininen

ViewSonic

3D-synkronointi Automaattinen

Pois

Peräkkäiset ruudut

Ruudunpakkaus

Ylä-Ala

Vierekkäin

3D-synkronointi käännä Poista käytöstä/Käännä

Tallenna 3D-asetukset Kyllä/Ei

HDMI-muoto Automaattinen/RGB/YUV

HDMI-Alue Automaattinen/

Parannettu/

Normaali

Päävalikko

KEHITTYNYT

Alavalikko Valikkovalinta

Lamppu-asetukset Lamppu-tila Normaali/Eco/

Dynamic Eco/

SuperEco+

Nollaa lampun tunnit Reset/Peruuta

Lampun tuntien tiedot Lampun käyttöikä

Normaali

Eco

Dynamic Eco

SuperEco+

Vastaavat lampun tunnit

Nollaa asetukset Reset

Peruuta

JÄRJESTELMÄ

Kieli Monikielisen OSD:n valitseminen

Projektorin asento Eteen pöytä

Valikkoasetukset

Taakse pöytä

Taakse katto

Eteen katto

Valikon näyttöaika

Valikon sijainti

5 s/10 s/15 s/20 s/

25 s/30 s

Keskikohta/

Ylhäällä vasen/

Ylhäällä oikea/

Alhaalla vasen/

Alhaalla oikea

Korkean paikan tila Pois

Päällä

Nopea automaattihaku Pois

Päällä

Turvallisuus-asetukset Muuta salasana

Käynnistä lukitus Pois/Päällä

38

Päävalikko Alavalikko Valikkovalinta

JÄRJESTELMÄ

Paneelin Näppäinlukko Pois

Päällä

Kaukosäätimen koodi 1/2/3/4/5/6/7/8

TIETOJA

Hallintatapa RS-232

USB

Modulointinopeus 2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/

115200

Lähde

Väri-tila

Resoluutio

Värijärjestelmä

Firmware Version

3X pikasyöttö

S/N

39

NÄYTTÖ-valikko

1.

Avaa On-Screen Display (OSD) -valikko painamalla painiketta

Menu (Valikko)

.

2.

Paina

/

valikon

NÄYTÄ

valitsemiseksi. Paina sitten painiketta

Enter (Siirry)

tai

/

siirtyäksesi

NÄYTÄ

-valikkoon.

3.

Valitse valikkovalinta painamalla

/

. Avaa sen jälkeen sen alavalikko painamalla

Enter (Siirry)

tai paina

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

HUOMAA:

Joissakin alavalikkovalinnoissa voi olla toinen alavalikko. Voit siirtyä vastaavaan alavalikkoon painamalla

Enter (Siirry)

. Paina painiketta

/

tai

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

40

Valikkovalinta

Kuvasuhde

Keystone

Linssien siirtymä

Sijainti

Vaihe

H.-koko

Kuvaus

Automaattinen

Skaalaa kuvan suhteessa projektorin alkuperäiseen resoluutioon vaakasuuntaisessa leveydessä. Tämä sopii tulevaan kuvaan, joka ei ole asetuksessa 4:3 ja 16:9 ja haluat hyödyntää valkokankaan mahdollisimman hyvin muuttamatta kuvan kuvasuhdetta.

4:3

Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä 4:3 kuvasuhteessa. Tämä sopii parhaiten kuviin 4:3, kuten tietokonemonitoreihin, vakiopiirtoisiin TV- ja 4:3-suhteen DVDelokuviin, sillä se näyttää ne ilman suhteen muuttamista.

16:9

Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä 16:9 kuvasuhteessa. Tämä sopii parhaiten kuviin, jotka ovat jo suhteessa 16:9, kuten teräväpiirtoiset TV-kuvat, sillä se näyttää ne ilman suhteen muuttamista.

16:10

Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä 16:10 kuvasuhteessa. Tämä sopii parhaiten kuviin, jotka ovat jo suhteessa 16:10, sillä se näyttää ne ilman suhteen muuttamista.

Natiivi

Kuva projisoidaan sen alkuperäisellä resoluutiolla ja se sovitetaan näyttöalueeseen. Kun tulosignaalin resoluutiot ovat pienemmät, projisoitu kuva näkyy alkuperäisessä koossa.

Säätää trapetsivääristymää tilanteessa, jossa projisoitu kuva vääristyy projisointikulman vuoksi.

Tarjoaa joustavuutta projektorin asennukseen. Mahdollistaa kuvan siirtämisen ylös ja alas kaukosäätimen avulla kuvaa vääristämättä.

Säätää projisoidun kuvan sijaintia.

HUOMAA:

• Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PCtulosignaali on valittu.

• Säätöväli voi vaihdella eri ajoituksilla.

Säätää kellovaihetta kuvan vääristymän vähentämiseksi.

HUOMAA:

Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PCtulosignaali on valittu.

Säätää kuvan vaakasuuntaista leveyttä.

HUOMAA:

Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PCtulosignaali on valittu.

41

Valikkovalinta

Zoomaa

OverScan

3X pikasyöttö

Kuvaus

Suurentaa projisoidun kuvan ja mahdollistaa kuvassa siirtymisen.

Säätää OverScan-tasoa välillä 0 % - 5 %.

HUOMAA:

Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun komposiittivideo, - tai HDMI-tulosignaali on valittu.

Tämä toiminto edistää kuvataajuuden alentamista.

Alkuperäisen ajoituksen nopea vastausaika on saavutettavissa.

Kun toiminto on käytössä, seuraavat asetukset palautuvat esiasetuksiin: kuvasuhde, sijainti, zoomaa, OverScan.

HUOMAA:

Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun alkuperäisen ajoituksen tulosignaali on valittu.

42

KUVA-valikko

1.

Avaa On-Screen Display (OSD) -valikko painamalla painiketta

Menu (Valikko)

.

2.

Paina

/

valikon

KUVA

valitsemiseksi. Paina sitten painiketta

Enter (Siirry)

tai

/

siirtyäksesi

KUVA

-valikkoon.

3.

Valitse valikkovalinta painamalla

/

. Avaa sen jälkeen sen alavalikko painamalla

Enter (Siirry)

tai paina

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

HUOMAA:

Joissakin alavalikkovalinnoissa voi olla toinen alavalikko. Voit siirtyä vastaavaan alavalikkoon painamalla

Enter (Siirry)

. Paina painiketta

/

tai

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

43

Valikkovalinta

Väri-tila

Kirkkaus

Kontrasti

Kuvaus

Kirkkain

Maksimoi projektiokuvan kirkkauden. Tämä tila sopii ympäristöihin, joissa vaaditaan erittäin suuri kirkkaus (esim. projektoria käytettäessä erittäin valoisassa tilassa).

Urheilu

Tarkoitettu urheiluohjelmien katselemiseen hyvin valaistuissa ympäristöissä.

Vakio

Suunniteltu normaaleihin olosuhteisiin päivänvalossa.

Pelaaminen

Sopii videopelien pelaamiseen kirkkaassa ympäristössä.

Elokuva

Sopii värikkäiden elokuvien, digitaalikameroiden videoleikkeiden tai DV-sisällön toistamiseen tietokoneen tulosta parasta tummaa taustaa (alhainen valaisu) käyttäen.

Käyttäjä 1/Käyttäjä 2

Palauttaa mukautetut asetukset. Kun Käyttäjä 1/Käyttäjä 2 on valittu, joitakin

KUVA

-valikon alavalikkoja on mahdollista säätää valitun tulolähteen mukaan.

Mitä suurempi arvo, sitä kirkkaampi kuva.

Säädä tätä valintaa, jotta kuvan mustat alueet näkyisivät yhtä mustina ja tummien alueiden tiedot näkyisivät paremmin.

Aseta tämän valinnan avulla valkopiikki, kun olet säätänyt ensin

Kirkkaus

-asetusta.

44

Valikkovalinta

Värilämp.

Kehittynyt

Kuvaus

8000K

Kuvat näkyvät sinivalkoisina.

6500K

Säilyttää kuvien normaalin valkoisuuden.

5500K

Kuvat näkyvät punavalkoisina.

Voit asettaa oman värilämpötilan säätämällä seuraavia asetuksia:

Punainen vahvistus/Vihreä vahvistus/Sininen vahvistus

Säätää punaisen, vihreän ja sinisen värin kontrastitasoja.

Punaisen siirtymä/Vihreän siirtymä/Sinisen siirtymä

Säätää punaisen, vihreän ja sinisen värin kirkkaustasoja.

Väri

Pienempi asetus tuottaa vähemmän kyllästettyjä värejä. Jos asetus on liian suuri, värit ovat liian voimakkaita ja voivat olla epärealistisia.

Terävyys

Suurempi asetus tekee kuvasta terävämmän, kun taas pienempi arvo tekee kuvasta pehmeämmän.

Gamma

Gamma viittaa projektorin harmaa-asteikon tasojen kirkkaustasoon.

Brilliant Color

Tämä toiminto käyttää uutta värien prosessointialgoritmia ja järjestelmän tasotehostuksia paremman kirkkauden saavuttamiseksi ja aidompien sekä kirkkaimpien värien näyttämiseksi projisoidussa kuvassa. Se mahdollistaa yli 50 % suuremman kirkkauden keskisuurien sävyjen kuvissa, jotka ovat yhteisiä video- ja luonnollisissa kuvissa, joten projektori tuottaa kuvat realistisissa ja aidoissa väreissä. Jos haluat tämän laatuiset kuvat, valitse tarpeitasi vastaava taso.

45

Valikkovalinta Kuvaus

Kehittynyt

Noise Reduction

Tämä toiminto vähentää eri mediasoittimien aiheuttamaa sähköistä kuvakohinaa. Mitä suurempi asetus, sitä vähemmän kohinaa. (Ei käytettävissä, kun tulosignaali on HDMI).

Värihallinta

Värinhallintaa tulee harkita vain pysyvissä asennuksissa, joissa valoisuutta säädellään (esim. johtokunnan kokoushuoneet, istuntosalit ja kotiteatterit). Värinhallinta tarjoaa hienoja värisäätöjä tarkemman värintoiston mahdollistamiseksi. Valitse ensin Ensisijainen väri ja säädä sen säätöväliä/arvoja kohdassa

Värisävy, Värikylläisyys ja Vahvistus.

Nollaa väriasetukset

Palauttaa nykyiset kuva-asetusten tehdasasetukset.

46

VIRRANHALLINTA-valikko

1.

Avaa On-Screen Display (OSD) -valikko painamalla painiketta

Menu (Valikko)

.

2.

Paina

/

valikon

VIRRANHALLINTA

valitsemiseksi. Paina sitten painiketta

Enter (Siirry)

tai

/

siirtyäksesi

VIRRANHALLINTA

-valikkoon.

3.

Valitse valikkovalinta painamalla

/

. Avaa sen jälkeen sen alavalikko painamalla

Enter (Siirry)

tai paina

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

HUOMAA:

Joissakin alavalikkovalinnoissa voi olla toinen alavalikko. Voit siirtyä vastaavaan alavalikkoon painamalla

Enter (Siirry)

. Paina painiketta

/

tai

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

47

Valikkovalinta Kuvaus

Automaattinen Virta päälle

Signaali

Kun valitset VGA/HDMI,projektori voi käynnistyä automaattisesti, kun VGA/HDMI-signaali syötetään VGA/

HDMI-kaapelilla. Voit myös valita valinnan Kaikki ja projektori käynnistyy automaattisesti vastaanottaessa

VGA- tai HDMI-signaalin.

CEC

Tämä projektori tukee CEC (Consumer Electronics

Control) -toimintoa, joka synkronoi virran päälle/pois kytkemisen HDMI-liitännän kautta. Jos CEC-toimintoa tukeva laite kytketään projektorin HDMI-tuloon projektorin ollessa pois päältä, myös liitetyn laitteen virta kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Kun liitetyn laitteen virta kytketään päälle, projektorin virta kytkeytyy automaattisesti päälle.

HUOMAA:

• Jotta CEC-toiminto toimisi virheettömästi, varmista, että laite on liitetty oikein projektorin HDMI-tuloon

HDMI-kaapelilla, ja että sen CEC-toiminto on kytketty toimintaan.

• CEC-toiminto ei välttämättä toimi liitetystä laitteesta riippuen.

Älyenergia

Suora Virta Päälle

Mahdollistaa projektorin automaattisen käynnistymisen, kun virtaa syötetään virtajohdolla.

Automaattinen sammutus

Kun tulolähdettä ei tunnisteta, tämä mahdollistaa projektorin automaattisen sammumisen määritetyn ajan kuluttua lampun turhan kulumisen välttämiseksi.

Uniajastin

Mahdollistaa projektorin automaattisen sammumisen määritetyn ajan kuluttua lampun turhan kulumisen välttämiseksi.

Virransäästö

Pienempi virrankulutus, jos mitään tulolähdettä ei löydy.

Kun valinta Salli on valittu, projektorin lampputilaksi vaihtuu SuperEco+-tila, kun mitään signaalia ei havaita viiden (5) minuutin kuluessa. Tämä auttaa myös estämään lampun käyttöiän turhan lyhenemisen.

48

Valikkovalinta

Valmiusasetukset

Pikasammutus

USB A -virta

Kuvaus

Alla olevia toimintoja voidaan käyttää valmiustilassa

(kytketty pistorasiaan, mutta pois päältä).

VGA silmukka läpi

Kun valitset asetuksen Päällä , projektori välittää ainoastaan lähteestä TIETOKONE TULO saadun signaalin.

Äänen läpikuljetus

Kun valitset asetuksen Päällä , projektori välittää

äänisignaalin, kun Äänitulo ja Äänilähtö -pistokkeet on liitetty oikein asianmukaiseen laitteeseen.

Salli

Projektori ei siirry jäähdytystilaan sammuttamisen jälkeen.

Poista käytöstä

Projektori siirtyy normaaliin jäähdytystilaan sammuttamisen jälkeen.

HUOMAA:

Jos yrität käynnistää projektorin uudelleen heti sammuttamisen jälkeen, se ei välttämättä käynnisty ja se suorittaa uudelleen jäähdytystoiminnon.

Kun Päällä on valittu, A-tyypin USB-portti voi syöttää virtaa ja Hallintatapa siirtyy automaattisesti asetukseen

RS-232.

49

PERUS-valikko

1.

Avaa On-Screen Display (OSD) -valikko painamalla painiketta

Menu (Valikko)

.

2.

Paina

/

valikon

PERUS

valitsemiseksi. Paina sitten painiketta

Enter (Siirry)

tai

/

siirtyäksesi

PERUS

-valikkoon.

3.

Valitse valikkovalinta painamalla

/

. Avaa sen jälkeen sen alavalikko painamalla

Enter (Siirry)

tai paina

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

HUOMAA:

Joissakin alavalikkovalinnoissa voi olla toinen alavalikko. Voit siirtyä vastaavaan alavalikkoon painamalla

Enter (Siirry)

. Paina painiketta

/

tai

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

Valikkovalinta

Ääniasetukset

Kuvaus

Mykistä

Valitse Päällä projektorin sisäisen kaiuttimen kytkemiseksi väliaikaisesti pois päältä tai äänen välittämiseksi äänilähdöstä.

Äänenvoimakkuus

Säätää projektorin sisäisen kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai välittää äänen äänilähdöstä.

Käynnistä/Sammuta -soittoääni

Kytkee soittoäänen päälle tai pois päältä käynnistyksen ja sammutuksen aikana.

50

Valikkovalinta

Esityksen ajastin

Kuvio

Tyhjä ajastin

Viesti

Splash-kuva

Kuvaus

Esityksen ajastin voi esittää esityksen ajan näytössä parempaa esityksien ajan hallintaa varten.

Ajastinjakso

Asettaa aikajakson. Jos ajastin on jo päällä, ajastin käynnistyy uudelleen aina kun Ajastinjakso resetoidaan.

Ajastimen näyttö

Mahdollistaa ajastimen asettamisen näyttöön seuraavien ajastinjaksojen ajaksi:

ͫ Aina: Näyttää ajastimen näytössä koko esityksen ajan.

ͫ 1 min/2 min/3 min: Näyttää ajastimen näytössä 1/2/3 viimeisen minuutin ajan.

ͫ Ei milloinkaan: Piilottaa ajastimen näytöstä esityksen aikana.

Ajastimen paikka

Asettaa ajastimen paikan.

Ajastimen laskentasuunta

Asettaa haluamasi laskentasuunnan seuraavista:

ͫ Laske alas: Laskee arvon esiasetuksesta arvoon 0.

ͫ Laske ylös: Arvon kasvaminen arvosta 0 esiasetettuun aikaan.

Äänimuistuttaja

Mahdollistaa äänimuistutuksen käyttöönottamisen. Kun se on otettu käyttöön, laitteesta kuuluu kaksi äänimerkkiä vähintään

30 sekunnin ajan ajanlaskennan aikana ja kolme äänimerkkiä kuuluu ajastimen ajan kuluessa umpeen.

Käynnistä laskeminen/Pois

Kytke ajastin toimintaan valitsemalla Käynnistä laskeminen. Se voidaan peruuttaa valitsemalla Pois.

Auttaa säätämään kuvan kokoa ja tarkkuutta ja tarkistaa projisoidun kuvan vääristymän.

Mahdollistaa projektorin kuvan automaattisen palautuksen, kun tyhjällä näytöllä ei suoriteta pitkään aikaan mitään toimintoa. Avaa tyhjä näyttö painamalla projektorin tai kaukosäätimen painiketta

Tyhjä

.

HUOMAA:

Älä peitä projektiolinssejä projisoinnin aikana, muutoin peittävä kohde voi kuumentua ja epämuodostua tai jopa aiheuttaa tulipalon.

Asettaa muistutusviestejä (esim. “tyhjä” viesti, Päällä tai Pois päältä).

Valitsee logonäytön projektorin käynnistymisen ajaksi.

51

KEHITTYNYT-valikko

1.

Avaa On-Screen Display (OSD) -valikko painamalla painiketta

Menu (Valikko)

.

2.

Paina

/

valikon

KEHITTYNYT

valitsemiseksi. Paina sitten painiketta

Enter (Siirry)

tai

/

siirtyäksesi

KEHITTYNYT

-valikkoon.

3.

Valitse valikkovalinta painamalla

/

. Avaa sen jälkeen sen alavalikko painamalla

Enter (Siirry)

tai paina

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

HUOMAA:

Joissakin alavalikkovalinnoissa voi olla toinen alavalikko. Voit siirtyä vastaavaan alavalikkoon painamalla

Enter (Siirry)

. Paina painiketta

/

tai

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

52

Valikkovalinta

3D-asetukset

HDMI-asetukset

Kuvaus

Tässä projektorissa on 3D-toiminto, jonka avulla voit katsella

3D-elokuvia, -videoita ja -urheilutapahtumia realistisemmin kuvien koko syvyydellä. 3D-sisällön katselu edellyttää 3D-lasien käyttöä.

3D-synkronointi

Oletusasetus on Automaattinen ja projektori valitsee automaattisesti oikean 3D-formaatin, kun 3D-sisältö havaitaan.

Jos projektori ei tunnista 3D-formaattia, valitse 3D-tila.

3D-synkronointi käännä

Kun havaitset käänteisen kuvan syvyyden, korjaa ongelma tämän toiminnon avulla.

Tallenna 3D-asetukset

Tallentaa nykyiset 3D-asetukset. 3D-asetukset otetaan automaattisesti käyttöön, jos sama resoluutio ja tulolähde valitaan.

HUOMAA:

Kun 3D Sync -toiminto on päällä:

• Projektiokuvan kirkkaustaso laskee.

• Asetusta Väri-tila, Lamppu-tila, Zoomaa ja OverScan ei voida säätää.

HDMI-muoto

Valitse sopiva väriavaruus liitetyn lähtölaitteen väriavaruusasetuksen mukaan.

ͫ Automaattinen: Asettaa projektorin tunnistamaan tulosignaalin väriavaruuden automaattisesti.

ͫ RGB: Asettaa väriavaruudeksi RGB:n.

ͫ YUV: Asettaa väriavaruudeksi YUV:n.

HDMI-Alue

Valitse sopiva HDMI-värialue liitetyn lähtölaitteen värialueasetuksen mukaan.

ͫ Automaattinen: Asettaa projektorin tunnistamaan tulosignaalin HDMI-alueen automaattisesti.

ͫ Parannettu: Asettaa HDMI-värialueeksi 0 - 255.

ͫ Normaali: Asettaa HDMI-värialueeksi 16 - 235.

53

Valikkovalinta Kuvaus

Lamppu-asetukset

Lamppu-tila

ͫ Normaali: Lampun maksimaalinen kirkkaus.

ͫ Eco: Vähentää lampun virrankulutusta 16%:lla ja laskee kirkkaustasoa lampun käyttöiän pidentämiseksi, laskee puhaltimen äänitasoa.

ͫ Dynamic Eco: Vähentää lampun virrankulutusta jopa

30%:lla sisällön kirkkaudesta riippuen.

ͫ SuperEco+: Vähentää lampun virrankulutusta 60%:lla ja laskee kirkkaustasoa lampun käyttöiän pidentämiseksi, laskee puhaltimen äänitasoa.

HUOMAA:

Lampun lämpötilan säätämiseksi Eco-tila kytkeytyy päälle 10 minuutin ajaksi 4 tunnin välein, kun

Lamppu-tila on asetettu arvoon SuperEco+.

Nollaa asetukset

Nollaa lampun tunnit

Nollaa lampun ajastimen uuden lampun asentamisen jälkeen.

Vaihda lamppu ottamalla yhteyttä pätevään huoltopalveluun.

Lampun tuntien tiedot

ͫ Lampun käyttöikä: Näyttää lampun käyttötuntien määrän.

ͫ Vastaavat lampun tunnit: Näyttää lampun koko käyttöiän.

Vastaavien valonlähteen käyttötuntien laskentatapa:

Lampun (vastaavat) tunnit yhteensä = 4 x (käyttötuntia

Normaali-tilassa) + 2 x (käyttötuntia Eco-tilassa) + 1,67 x (käyttötuntia Dynamic Eco-tilassa) + 1 x (käyttötuntia

SuperEco+-tilassa)

Palauttaa kaikkien asetuksien tehdasasetukset. Kun olet valinnut valinnan Nollaa asetukset, seuraavat asetukset jäävät edelleen voimaan: Zoomaa, Keystone, Linssien siirtymä, Kieli,

Projektorin asento, Korkean paikan tila, Turvallisuus-asetukset,

Kaukosäätimen koodi, ja Modulointinopeus.

54

JÄRJESTELMÄ-valikko

1.

Avaa On-Screen Display (OSD) -valikko painamalla painiketta

Menu (Valikko)

.

2.

Paina

/

valikon

JÄRJESTELMÄ

valitsemiseksi. Paina sitten painiketta

Enter (Siirry)

tai

/

siirtyäksesi

JÄRJESTELMÄ

-valikkoon.

3.

Valitse valikkovalinta painamalla

/

. Avaa sen jälkeen sen alavalikko painamalla

Enter (Siirry)

tai paina

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

HUOMAA:

Joissakin alavalikkovalinnoissa voi olla toinen alavalikko. Voit siirtyä vastaavaan alavalikkoon painamalla

Enter (Siirry)

. Paina painiketta

/

tai

/

asetuksen säätämiseksi/valitsemiseksi.

Valikkovalinta

Kieli

Projektorin asento

Valikkoasetukset

Kuvaus

Asettaa On-Screen Display (OSD) -valikon kielen.

Valitsee projektorin oikean asennon.

Valikon näyttöaika

Asettaa OSD-valikon toiminta-ajan viimeisen toiminnon jälkeen.

Valikon sijainti

Asettaa OSD-valikon sijainnin.

55

Valikkovalinta Kuvaus

Korkean paikan tila

Suosittelemme käyttämään High Altitude Mode -tilaa, kun olet 1 500 – 3 000 m korkeudella merenpinnasta ja ympäristölämpötila on välillä 5 °C – 25 °C.

HUOMAA:

• Älä käytä High Altitude Mode -tilaa, jos olet 0 – 1 499 m korkeudella ja lämpötila on välillä 5 °C – 35 °C. Muutoin projektori jäähtyy liikaa.

• “High Altitude Mode” -tilan käyttö voi lisätä käyttöääniä, sillä puhaltimen nopeus on suurempi jäähdytyksen ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Nopea automaattihaku Mahdollistaa projektorin automaattisen signaalien haun.

Turvallisuus-asetukset

Katso ”Salasana-toiminnon käyttäminen” sivulla 20.

Paneelin Näppäinlukko

Lukitsee projektorin ohjauspainikkeet.

Kaukosäätimen koodi Asettaa tämän projektorin kaukosäätimen koodin (1~8). Kun useampaa projektoria käytetään lähekkäin samanaikaisesti, koodia vaihtamalla voidaan estää muiden kaukosäätimien aiheuttamat häiriöt. Kun kaukosäätimen koodi on asetettu, valitse sama kaukosäätimen tunnus tämän projektorin säätämiseksi.

Hallintatapa

Mahdollistaa ohjausportin valitsemisen:

RS-232-portin tai USB-portin kautta.

Kun valinta USB valitaan,

USB A -virta siirtyy automaattisesti asetukseen Pois.

Modulointinopeus

Valitsee modulointinopeuden tietokoneen asetuksen mukaan niin, että voit liittää projektorin sopivalla RS-232-kaapelilla ja hallita projektoria RS-232-komennoilla

56

TIETOJA-valikko

1.

Avaa On-Screen Display (OSD) -valikko painamalla painiketta

Menu (Valikko)

.

2.

Paina painiketta

/

valikon

TIETOJA

valitsemiseksi ja sen sisällön näyttämiseksi.

Valikkovalinta

Lähde

Väri-tila

Resoluutio

Värijärjestelmä

Firmware Version

3X pikasyöttö

S/N

Kuvaus

Näyttää valitun tulolähteen.

Näyttää valitun tilan KUVA-valikossa.

Näyttää tulolähteen alkuperäisen resoluution.

Näyttää tulojärjestelmän formaatin.

Näyttää nykyisen laiteohjelmiston version.

Näyttää toiminnon olevan päällä tai pois päältä.

Näyttää tämän projektorin sarjanumeron.

57

Liite

Tekniset tiedot

Tuote

Projektori

Tulosignaali

Resoluutio

Virtasovitin

1

Luokka

Tyyppi

Näytön koko

Kirkkaus (lumenia)

Heittosuhde

Linssit

Lampputyyppi

Näyttöjärjestelmä

VGA

HDMI

Natiivi

Syöttöjännite

Lämpötila

Kosteus

Korkeus

Mitat

Lämpötila

Kosteus

Korkeus

Fyysiset

Paino

(L x K x S)

Fyysinen

Virransäästötilat Päällä

2

Pois

Tekniset tiedot

DLP-lamppu

60” ~ 200”

(W:1.94~6.64 T:2.13~7.11 E-kuviolla)

3,500 ANSI

1.50~1.65 (95” ± 3 %@3,16m)

1.1x ± 2 % Optinen zoomaus

OSRAM P-VIP 203/0.8 E30.5

f

1-CHIP DMD h

: 15K~102 KHz, f v

:48~120 Hz, f

Pikselinopeus: 170MHz h

: 15K~102 KHz, f v

:23~120 Hz,

Pikselinopeus: 170MHz

1920 x 1080

AC 100-240 V, 50/60 Hz (automaattinen kytkentä)

0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

0% - 90% (ei tiivistymistä)

0 - 1 499 m lämpötilassa 5 °C - 35 °C

1 500 - 3 000 m lämpötilassa 5 °C - 25°C

-20 °C - 60 °C (ei tiivistymistä)

0% - 90% (ei tiivistymistä)

0 - 1 219 m lämpötilassa -20°C - 30°C

312 x 108,37 x 221,8 mm

(12.3” x 4.3” x 8.7”)

3,7 kg (8.16 lbs)

300 W (tyypillinen)

< 0,5W (valmiustila)

1

Käytä ainoastaan ViewSonic®-yhtiön tai valtuutetun tahon virtasovitinta.

2

Testiolosuhteet täyttävät EEI-standardit.

58

Projektorin mitat

312 mm (L) x 108,37 mm (K) x 221,8 mm (S)

312 mm

221,8 mm

108,37 mm

SOURCE

ENTER

BLANK

62,72 mm

91,81 mm

Ajoituskaavio

Analoginen RGB

Resoluutio

720 x 400

640 x 480

800 x 600

1024 x 768

1152 x 864

1024 x 576

1024 x 600

1280 x 720

Tila

720 x 400_70

VGA_60

VGA_72

VGA_75

VGA_85

SVGA_60

SVGA_72

SVGA_75

SVGA_85

SVGA_120

(sammumisen vähennys)

XGA_60

XGA_70

XGA_75

XGA_85

XGA_120

(sammumisen vähennys)

1152 x 864_75

NB-ajoitus

NB-ajoitus

1280 x 720_60

70,087

59,94

72,809

75

85,008

60,317

72,188

75

85,061

Virkistys- taajuus (Hz)

Htaajuus

(kHz)

Kello

(MHz)

31,469 28,3221

31,469 25,175

37,861

37,5

43,269

37,879

31,5

31,5

36

40

48,077

46,875

50

49,5

53,674 56,25

3D-synkronointi

Peräkkäiset ruudut Ylä-Ala Vierekkäin

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

119,854

60,004

70,069

75,029

84,997

119,989

75

60

64,995

60

77,425

48,363

56,476 75

60,023 78,75

68,667

97,551

83

65

94,5

115,5

67,5 108

35,82 46,966

41,467 51,419

45 74,25

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

59

Resoluutio Tila

1280 x 768

1280 x 800

1280 x 1024

1280 x 960

1360 x 768

1440 x 900

1400 x 1050

1600 x 1200

1680 x 1050

640 x 480@67Hz

832 x 624@75Hz

1024 x 768@75Hz

1152 x 870@75Hz

1920 x 1080 (VESA) 1920 x 1080_60

HDMI (PC)

1280 x 768_60

WXGA_60

WXGA_75

WXGA_85

WXGA_120

(sammumisen vähennys)

SXGA_60

SXGA_75

SXGA_85

1280 x 960_60

1280 x 960_85

1360 x 768_60

WXGA+_60

SXGA+_60

UXGA

1680x1050_60

MAC13

MAC16

MAC19

MAC21

Virkistys- taajuus (Hz)

59,87

59,81

74,934

84,88

Htaajuus

(kHz)

47,776

49,702

Kello

(MHz)

79,5

83,5

62,795 106,5

71,554 122,5

3D-synkronointi

Peräkkäiset ruudut Ylä-Ala Vierekkäin

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

119,909 101,563 146,25

59,954

66,667

74,546

74,93

75,06

60

60,02

75,025

85,024

60

85,002

60,015

59,887

59,978

60

63,981 108

79,976 135

91,146 157,5

60 108

85,938 148,5

47,712 85,5

55,935 106,5

65,317 121,75

75 162

65,29 146,25

35 30,24

49,722 57,28

60,241

68,68

67,5

80

100

148,5

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Resoluutio

640 x 480

720 x 400

800 x 600

Tila

VGA_60

VGA_72

VGA_75

VGA_85

720 x 400_70

SVGA_60

SVGA_72

SVGA_75

SVGA_85

SVGA_120

(sammumisen vähennys)

59,94

72,809

75

85,008

70,087

60,317

72,188

75

85,061

Virkistys- taajuus (Hz)

Htaajuus

(kHz)

Kello

(MHz)

31,469 25,175

37,861 31,5

37,5 31,5

43,269 36

31,469 28,3221

37,879

48,077

40

50

46,875 49,5

53,674 56,25

3D-synkronointi

Peräkkäiset ruudut Ylä-Ala Vierekkäin

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

119,854 77,425 83 Tuettu

60

Resoluutio Tila

1024 x 768

1152 x 864

1024 x 576

1024 x 600

1280 x 720

1280 x 768

1280 x 800

1280 x 1024

1280 x 960

1360 x 768

1440 x 900

1400 x 1050

1600 x 1200

1680 x 1050

640 x 480@67Hz

832 x 624@75Hz

1024 x 768@75Hz

SXGA_75

SXGA_85

1280 x 960_60

1280 x 960_85

1360 x 768_60

WXGA+_60

SXGA+_60

UXGA

1680x1050_60

MAC13

MAC16

MAC19

1152 x 870@75Hz MAC21

1920 x 1080 (VESA) 1920 x 1080_60

XGA_60

XGA_70

XGA_75

XGA_85

XGA_120

(sammumisen vähennys)

1152 x 864_75

NB-ajoitus

NB-ajoitus

1280 x 720_60

1280 x 768_60

WXGA_60

WXGA_75

WXGA_85

WXGA_120

(sammumisen vähennys)

SXGA_60

Virkistys- taajuus (Hz)

60,004

70,069

75,029

84,997

Htaajuus

(kHz)

48,363

Kello

(MHz)

65

56,476 75

60,023 78,75

68,667 94,5

3D-synkronointi

Peräkkäiset ruudut Ylä-Ala Vierekkäin

Tuettu Tuettu Tuettu

119,989

75

60

64,995

60

59,87

59,81

74,934

84,88

119,909

60,02

75,025

85,024

60

85,002

60,015

59,887

59,978

60

59,954

66,667

74,546

74,93

75,06

60

97,551

67,5

35,82

41,467 51,419

45

47,776

49,702

115,5

108

46,966

74,25

79,5

83,5

62,795 106,5

71,554 122,5

101,563

63,981

79,976

68,68

67,5

146,25

108

135

91,146 157,5

60 108

85,938 148,5

47,712 85,5

55,935 106,5

65,317 121,75

75 162

65,29 146,25

35 30,24

49,722 57,28

60,241 80

100

148,5

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

61

HDMI (Video)

Videotila Resoluutio

480i 720(1440) x 480

480p 720 x 480

576i 720(1440) x 576

576p 720 x 576

720/50p 1280 x 720

720/60p 1280 x 720

1080/50i 1920 x 1080

1080/60i 1920 x 1080

1080/24P 1920 x 1080

1080/50P 1920 x 1080

1080/60P 1920 x 1080

Vaakasuora taajuus

(KHz)

15,73

Pystysuora taajuus

(Hz)

59,94

Pistekello taajuus

(MHz)

27

31,47 59,94 27

3D-synkronointi

Peräkkäiset ruudut Ruudunpakkaus Ylä-Ala Vierekkäin

Tuettu

Tuettu Tuettu Tuettu

Tuettu

Tuettu

15,63

31,25

37,5

45

28,13

33,75

27

56,25

67,5

60

24

50

60

50

50

50

60

50

27

27

74,25

74,25

74,25

74,25

74,25

148,5

148,5

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu

Tuettu Tuettu

Tuettu Tuettu

IR-ohjaustaulukko

Painike

On (Päällä)

Off (Pois)

COMP

HDMI/HDMI 1

HDMI 2

Auto Sync (Auto Synk)

Source (Lähde)

Ylös/

Vasen

Siirry

Oikea

Alas/

Menu (Valikko)

(

TIETOJA

)

Exit (Lopeta)

Aspect (Kuvakulma)

Freeze (Pysäytä)

Pattern (Kuvio)

Blank (Tyhjä)

Alusta Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu 4

NEC-F2 83 F4 4F B0

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

4E

0E

15

0F

0C

30

97

8

40

0B

41

58

59

B1

F1

EA

F0

F3

CF

68

F7

BF

F4

BE

A7

A6

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

83

83

83

83

83

F4

F4

F4

F4

F4

28

13

03

55

7

D7

EC

FC

AA

F8

62

Painike

PgUp (Sivu ylös)

PgDn (Sivu alas)

(Mykistä)

(Äänenvoimakkuus alas)

(Äänenvoimakkuus ylös)

(Zoomaa sisään)

(Zoomaa ulos)

Eco Mode (Eko-tila)

Color Mode (Väri-tila)

Osoitekoodi

Koodi 1

Koodi 2

Koodi 3

Koodi 4

Koodi 5

Koodi 6

Koodi 7

Koodi 8

Alusta Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu 4

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

83

83

83

F4

F4

F4

06

05

14

F9

FA

EB

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

83

83

83

F4

F4

F4

83

82

67

7C

7D

98

NEC-F2

NEC-F2

NEC-F2

83

83

83

F4

F4

F4

68

2B

10

97

D4

EF

83F4

93F4

A3F4

B3F4

C3F4

D3F4

E3F4

F3F4

RS-232 Komentotaulukko

Pistikkeen määritys

Nasta Kuvaus

5

7

1

3

9

NC

TX

GND

RTSZ

NC

Nasta

6

8

2

4

Kuvaus

RX

NC

NC

CTSZ

Liittymä

Modulointinopeus

Datapituus

Pariteettitarkistus

Pysäytys tavu

Virtauksen hallinta

RS-232 Protokolla

115200 bps (oletus)

8 tavua

Ei mitään

1 tavua

Ei mitään

Komentotaulukko

Teho

Toiminto Tyyppi Toiminto

Kirjoita Päälle

Teho

Teho

Komento

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D

Kirjoita Pois 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E

Kirjoita Päälle/Pois 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x34 0x00 0x91

Teho Lue

Projektorin status Lue

Resetoi kaikki asetukset

Nollaa väriasetukset

Status

Status

Kirjoita Resetoi kaikki asetukset

Kirjoita Nollaa väriasetukset

Splash-kuva

Splash-kuva

Splash-kuva

Kirjoita Musta

Kirjoita Sininen

Kirjoita ViewSonic

Splash-kuva

Splash-kuva

Pikasammutus

Pikasammutus

Kirjoita Pois

Lue Status

Kirjoita Pois

Kirjoita Päälle

Pikasammutus Lue Status

Korkean paikan tila Kirjoita Pois

Korkean paikan tila Kirjoita Päälle

Korkean paikan tila Lue Status

Valonlähteen tila Kirjoita Normaali

Lamppu-tila Kirjoita Eco

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00 0x5E

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x26 0x84

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B 0x69

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C 0x6A

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E

64

Toiminto Tyyppi Toiminto Komento

Valonlähteen tila Kirjoita Dynamic Eco 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x02 0x6F

Valonlähteen tila Kirjoita SuperEco+ 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x03 0x70

Valonlähteen tila Lue Status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10 0x6E

Viesti Kirjoita Pois 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84

3D-synkronointi käännä

Kontrasti

Kontrasti

Kontrasti

Kirkkaus

Kirkkaus

Kirkkaus

Kuvasuhde

Kuvasuhde

Kuvasuhde

Kuvasuhde

Kuvasuhde

Kuvasuhde

Automaattinen säätö

Vaaka-asento

Vaaka-asento

Viesti

Viesti

Kirjoita Päälle

Lue Status

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27 0x85

Projektorin asento Kirjoita Eteen pöytä 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E

Projektorin asento Kirjoita Taakse pöytä 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F

Projektorin asento Kirjoita Taakse katto 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60

Projektorin asento Kirjoita Eteen katto 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61

Projektorin asento Lue Status

3D-synkronointi Kirjoita Pois

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00 0x5F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E

3D-synkronointi Kirjoita

3D-synkronointi Kirjoita Peräkkäiset ruudut

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x01 0x7F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x02 0x80

3D-synkronointi Kirjoita

3D-synkronointi Kirjoita Ylös-Alas

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x03 0x81

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x04 0x82

3D-synkronointi Kirjoita Vierekkäin 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x05 0x83

3D-synkronointi

3D-synkronointi käännä

3D-synkronointi käännä

Lue Status

Kirjoita Pois

Kirjoita Päälle

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20 0x7F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80

Lue Status 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21 0x80

Kirjoita Laske

Kirjoita Lisää

Lue Hae arvo

Kirjoita Laske

Kirjoita Lisää

Lue Hae arvo

Kirjoita

Kirjoita 04:03

Kirjoita 16:09

Kirjoita 16:10

Kirjoita Natiivi

Lue Hae arvo

Kirjoita Suorita

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02 0x61

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x62

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x04 0x66

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x09 0x6B

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04 0x63

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63

Kirjoita Siirry oikealle 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65

Kirjoita Siirry vasemmalle

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64

65

Toiminto Tyyppi Toiminto

Vaaka-asento Lue Hae arvo

Pystyasento

Pystyasento

Pystyasento

Kirjoita Siirry ylös

Kirjoita Siirry alas

Lue Hae arvo

Komento

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06 0x65

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07 0x66

Värilämpötila

Värilämpötila

Värilämpötila

Värilämpötila

Tyhjä

Tyhjä

Tyhjä

Keystone-

Pystysuora

Keystone-

Pystysuora

Keystone-

Pystysuora

Väri-tila

Väri-tila

Väri-tila

Väri-tila

Väri-tila

Väri-tila

Kirjoita 5500K

Kirjoita 6500K

Kirjoita 8000K

Lue Hae arvo

Kirjoita Päälle

Kirjoita Pois

Lue

Lue

Status

Kirjoita Laske

Kirjoita Lisää

Hae arvo

Kirjoita Kirkkain

Kirjoita Elokuva

Kirjoita Vakio

Kirjoita Urheilu

Kirjoita Valokuva

Kirjoita Esitys

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08 0x67

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x00 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x01 0x69

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A 0x69

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x00 0x69

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x01 0x6A

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x04 0x6D

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x11 0x7A

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x13 0x7C

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x14 0x7D

Väri-tila

Väri-tila

Väri-tila

Nollaa nykyiset väriasetukset

Kirjoita Pelaaminen 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x12 0x7B

Kirjoita Selaa 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x33 0x00 0x92

Lue Status

Kirjoita Reset

Ensisijainen väri Kirjoita R

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B 0x6A

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E

Ensisijainen väri Kirjoita G

Ensisijainen väri Kirjoita B

Ensisijainen väri Kirjoita C

Ensisijainen väri Kirjoita M

Ensisijainen väri Kirjoita Y

Ensisijainen väri Lue Status

Värisävy/sävy

Värisävy/sävy

Kirjoita Laske

Kirjoita Lisää

Värisävy/sävy

Värikylläisyys

Värikylläisyys

Värikylläisyys

Lue Hae arvo

Kirjoita Laske

Kirjoita Lisää

Lue Hae arvo

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10 0x6F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01 0x70

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11 0x70

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x00 0x70

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x01 0x71

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x12 0x71

66

Toiminto Tyyppi Toiminto

Vahvistus Kirjoita Laske

Vahvistus

Vahvistus

Terävyys

Kirjoita Lisää

Lue Hae arvo

Kirjoita Laske

Komento

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x00 0x71

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x01 0x72

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13 0x72

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0E 0x00 0x6C

Terävyys

Terävyys

Pysäytä

Pysäytä

Pysäytä

Lähde tulo

Lähde tulo

Lähde tulo

Lähde tulo

Lähde tulo

Nopea automaattihaku

Nopea automaattihaku

Kirjoita Lisää

Lue Hae arvo

Kirjoita Päälle

Kirjoita Pois

Lue Status

Kirjoita D-sub / Komp.

1

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00 0x60

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60

Kirjoita HDMI 1

Kirjoita HDMI 2

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x03 0x63

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x07 0x67

Kirjoita USB-lukulaite 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x1A 0x7A

Lue Status

Kirjoita Päälle

Kirjoita Pois

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0E 0x01 0x6D

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0E 0x6D

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x00 0x5F

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01 0x61

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61

Nopea automaattihaku

Mykistä

Lue Status

Kirjoita Päälle

Mykistä

Mykistä

Kirjoita Pois

Lue Status

Äänenvoimakkuus Kirjoita Lisää

Äänenvoimakkuus Kirjoita Laske

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02 0x62

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x00 0x60

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00 0x61

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62

Äänenvoimakkuus Kirjoita Syötä arvo 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x2A 0x11 0x9A

Äänenvoimakkuus Lue Hae arvo 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03 0x64

Kieli Kirjoita English 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61

Kieli

Kieli

Kieli

Kieli

Kieli

Kieli

Kieli

Kieli

Kieli

Kirjoita Français

Kirjoita Deutsch

Kirjoita Italiano

Kirjoita Español

Kirjoita

Kirjoita

Kirjoita

РУССКИЙ

繁體中文

Kirjoita

简体中文

日本語

Kirjoita

한국어

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A

Kieli

Kieli

Kieli

Kirjoita Ruotsi

Kirjoita Hollanti

Kirjoita Turkki

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0a 0x6B

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0b 0x6C

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c 0x6D

67

Kieli

Toiminto Tyyppi Toiminto

Kirjoita Tsekki

Kieli

Kieli

Kieli

Kirjoita Portugali

Kirjoita Thai

Kirjoita Puola

Komento

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0d 0x6E

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0e 0x6F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0f 0x70

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71

HDMI-Alue

CEC

CEC

CEC

Virhetila

Brilliant Color

Brilliant Color

Brilliant Color

Brilliant Color

Brilliant Color

Brilliant Color

Brilliant Color

Brilliant Color

Brilliant Color

Brilliant Color

Brilliant Color

Brilliant Color

Kaukosäätimen koodi

Kaukosäätimen koodi

Kieli

Kieli

Kieli

Kieli

Kirjoita Suomi

Kirjoita Arabia

Kirjoita Indonesia

Kirjoita Hindi

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75

Kieli

Kieli

Kirjoita Vie

Lue Status

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x15 0x76

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00 0x62

Lampun käyttöikä Kirjoita Nollaa

Lampun käyttöikä Lue

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01 0x00 0x62

Hae käyttöaika 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01 0x63

HDMI-muoto

HDMI-muoto

HDMI-muoto

HDMI-muoto

HDMI-Alue

HDMI-Alue

HDMI-Alue

Kirjoita RGB

Kirjoita YUV

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Status

Kirjoita Normaali

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x00 0x85

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x01 0x86

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x02 0x87

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x28 0x86

Kirjoita Parannettu 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x00 0x86

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x01 0x87

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x02 0x88

Lue

Lue

Status

Kirjoita Pois

Kirjoita Päälle

Lue

Lue

Status

Status

Kirjoita Pois

Kirjoita Väri 1

Kirjoita Väri 2

Kirjoita Väri 3

Kirjoita Väri 4

Kirjoita Väri 5

Kirjoita Väri 6

Kirjoita Väri 7

Kirjoita Väri 8

Kirjoita Väri 9

Kirjoita Väri 10

Status

Kirjoita Koodi 1

Kirjoita Koodi 2

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x29 0x87

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x00 0x88

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x01 0x89

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x2B 0x89

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x0D 0x66

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x00 0x6D

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x01 0x6E

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x02 0x6F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x03 0x70

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x04 0x71

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x05 0x72

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x06 0x73

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x07 0x74

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x08 0x75

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x09 0x76

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x0A 0x77

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0F 0x6E

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x00 0xA0

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x01 0xA1

68

Toiminto Tyyppi Toiminto

Kaukosäätimen koodi

Kirjoita Koodi 3

Kirjoita Koodi 4 Kaukosäätimen koodi

Kaukosäätimen koodi

Kaukosäätimen koodi

Kaukosäätimen koodi

Kaukosäätimen koodi

Kirjoita Koodi 5

Kirjoita Koodi 6

Kirjoita Koodi 7

Kirjoita Koodi 8

Komento

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x02 0xA2

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x03 0xA3

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x04 0xA4

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x05 0xA5

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x06 0xA6

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x07 0xA7

Kaukosäätimen koodi

Näytön väri

Over Scan

Over Scan

Over Scan

Over Scan

Over Scan

Over Scan

Over Scan

Etäpainike

Etäpainike

Etäpainike

Etäpainike

Etäpainike

Etäpainike

Etäpainike

Lue Status

Kirjoita Pois

Kirjoita Pois

Kirjoita Arvo 1

Kirjoita Arvo 2

Kirjoita Arvo 3

Kirjoita Arvo 4

Kirjoita Arvo 5

Lue Hae arvo

Kirjoita Valikko

Kirjoita Lopeta

Kirjoita Yläosa

Kirjoita Alaosa

Kirjoita Vasen

Kirjoita Oikea

Kirjoita Lähde

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x48 0xA1

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x00 0x8F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x00 0x90

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x01 0x91

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x02 0x92

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x03 0x93

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x04 0x94

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x05 0x95

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x33 0x91

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0F 0x61

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x13 0x65

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0B 0x5D

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0C 0x5E

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0D 0x5F

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0E 0x60

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x04 0x56

Etäpainike

Etäpainike

Kirjoita Siirry

Kirjoita

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x15 0x67

0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x08 0x5A

Etäpainike Kirjoita Oma painike 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x11 0x63

Käyttölämpötila Lue Hae arvo 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x03 0x65

Lamppu-tilan sykli Kirjoita Lamppu-tilan sykli

Äänitilan sykli

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x36 0x00 0x95

Kirjoita Äänitilan sykli 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x35 0x00 0x94

69

Sanasto

Tässä osiossa kuvataan yleisimmät projektorimalleissa käytetyt termit. Termit on annettu aakkosjärjestyksessä.

A

HUOMAA:

Kaikki termit eivät välttämättä sovellu omaan projektoriisi.

Auto Sync

Sisäänrakennettu Intelligent Auto Adjustment -toiminto, joka säätää uudelleen taajuuden ja kellon arvot parhaan kuvalaadun takaamiseksi.

C

CEC (Consumer Electronics Control)

Synkronoi virrankytkennän HDMI-liitännän kautta. Jos CEC-toimintoa tukeva laite kytketään projektorin HDMI-tuloon projektorin ollessa pois päältä, myös liitetyn laitteen virta kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Kun liitetyn laitteen virta kytketään päälle, projektorin virta kytkeytyy automaattisesti päälle.

E

Elokuva-tila

Värikkäiden elokuvien, digitaalikameroiden videoleikkeiden tai tietokoneen tulon kautta DVD-levyjen katseluun sopiva väritila. Sopii parhaiten alhaiseen ympäristövalaistukseen.

G

Gamma

Mahdollistaa projektorin harmaa-asteikon kaaren manuaalisen valitsemisen.

H

HDMI-Alue

Mahdollistaa HDMI-harmaa-asteikon säätövälin 0~255 (parannettu),

16~235 (normaali) tai

Automaattinen

valitsemisen tunnistetun signaalityypin mukaan.

K

Keystone

Kuvan vääristyminen, kun se on projisoitu kaltevaan pintaan. Voidaan säätää pystysuunnassa

[ / ] Keystone-painikkeilla

.

Kontrasti

Säätää kuvan taustan (mustataso) ja edustan (valkotaso) välistä eroa.

Korkean paikan tila

Valinnainen tila käyttäjille, jotka ovat 1 500 – 3 000 m merenpinnan yläpuolella ja ympäristölämpötilassa 5 °C – 25 °C. Tila parantaa projektorin jäähdytystä ja suorituskykyä.

70

K

Kirkkain -tila

Maksimoi projektiokuvan kirkkauden. Tämä tila sopii hyvin ympäristöihin, joissa vaaditaan erittäin suuri kirkkaus (esim. projektoria käytettäessä erittäin valoisassa tilassa).

Kirkkaus

Säätää näytön kuvan kirkkaustasoa.

Kuvasuhde

Kuvan leveyden suhde kuvan korkeuteen nähden.

Kuvio

Projisoi ristikon kuvan säätämiseen ja hienosäätöön.

L

Lamppu-asetukset

Projektorin ja asetukset ovat nähtävissä ja säädettävissä valitsemalla

“Lampun tuntien tiedot” tai säätämällä “Lamppu-tila”-asetusta.

Linssien siirtymä

Projektorin linssejä voidaan siirtää pystysuunnassa säätämällä

Linssien siirtymä

”-valikkoa.

O

OverScan

Viittaa monitorin näytön rajattuun kuvaan. Monitorin asetus zoomaa elokuvan sisältöön niin, ettei elokuvan ulkoreunoja näy.

P

Projektorin asento

Projisoitua kuvaa voidaan säätää projektorin asennuspaikan (esim. kattoasennus tai takaosa) mukaan.

R

RS-232

Sarjatiedonsiirron vakiokoodi, käytetään muiden laitteiden tai ohjaimen liittämiseen sarjaportin tai LAN-portin kautta.

S

Standardi tila

Väritila, joka on tarkoitettu normaaleihin olosuhteisiin päivänvalossa.

T

Tarkennusrengas

Projisoidun kuvan laadun manuaalinen parannus.

Terävyys

Säätää kuvan laatua.

71

T

TIETOJA

Näyttää ajoitustilan (videosignaalitulo), projektorin mallinumeron, sarjanumeron sekä ViewSonic®-verkkosivuston osoitteen.

Tulon valinta

Projektorin saatavilla olevien tulovalintojen selaus.

Tyhjä

Piilottaa näytön kuvan väliaikaisesti yleisön keskittymisen ylläpitämiseksi tarvittaessa.

V

Väri

Säätää värikylläisyyttä.

Väri-tila

Projektoriin on esiasetettu useita esimääritettyjä väritiloja erilaisiin käyttöympäristöihin sekä tulolähdetarpeisiin.

Värilämp.

Mahdollistaa omien värilämpötila-asetusten valitsemisen näyttökokemuksen mukauttamiseksi.

Projektorin oletusarvo

8000K

6500K

5500K

Projektorin alkuperäinen tila

Kuvat näkyvät sinivalkoisina.

Oletusvärilämpötila. Säilyttää kuvien normaalin valkoisuuden. Suositellaan yleiseen käyttöön.

Kuvat näkyvät punavalkoisina.

Z

Zoomausrengas

Projisoidun kuvan koon manuaalinen säätö.

72

Vianmääritys

Yleiset ongelmat

Tässä osiossa kuvataan joitakin yleisiä projektorin käyttöön liittyviä ongelmia.

Ongelma

Projektori ei käynnisty

Kuvaa ei näy

Kuva on epäselvä

Kaukosäädin ei toimi

Mahdolliset ratkaisut

• Varmista, että virtajohto on liitetty oikein projektoriin ja pistorasiaan.

• Jos jäähtyminen ei ole päättynyt, odota sen päättymistä ja yritä sitten kytkeä projektori uudelleen toimintaan.

• Jos yllä kuvattu ei ratkaise ongelmaa, kokeile toista pistorasiaa tai toista sähkölaitetta samassa pistorasiassa.

• Varmista, että videolähteen johto on liitetty oikein ja että videolähde on päällä.

• Jos tulolähdettä ei ole valittu automaattisesti, valitse oikea lähde projektorin tai kaukosäätimen

Source

(Lähde) -painikkeella.

• Tarkenna projektorin linssejä säätämällä

tarkennusrengasta

.

• Varmista, että projektori ja valkokangas on kohdistettu oikein. Säädä tarvittaessa projektorin korkeutta sekä projektiokulmaa ja -suuntaa.

• Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välillä ole esteitä. Varmista lisäksi, että ne ovat 8 m (26 ft) etäisyydellä toisistaan.

• Paristojen virta on voinut loppua, tarkista ja vaihda ne tarvittaessa.

73

LED-merkkivalot

Merkkivalo Tila ja kuvaus

Teho

Vilkkuva vihreä valo

Vihreä

Vihreä

Vilkkuva vihreä valo

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Valmiustila

Käynnistys

Normaali toiminta

Normaali sammutuksen jäähdytys

Punainen Pois Pois Lataus käynnissä

Vihreä Vihreä Vihreä Kuvan palaminen kiinni

Lamppu

Pois Punainen Ensimmäinen valonlähde palaa jäähdytysvirhe Vilkkuva vihreä valo

Pois

Vihreä

Pois Punainen Valolähteen virhe normaalissa käytössä

Pois Punainen Väripyörän käynnistyksen epäonnistuminen

Lämmitys/jäähdytys

Pois Punainen Pois Puhaltimen 1 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa valitusta nopeudesta).

Pois Punainen Punainen Puhaltimen 2 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa valitusta nopeudesta).

Pois Punainen Vihreä Puhaltimen 3 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa valitusta nopeudesta).

Pois Punainen Oranssi Puhaltimen 4 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa valitusta nopeudesta).

Vilkkuva punainen valo

Vilkkuva

Punainen Pois Puhaltimen 5 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa valitusta nopeudesta).

punainen valo

Vilkkuva punainen valo

Pois Puhaltimen 6 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa valitusta nopeudesta).

Punainen Punainen Punainen Lämpöanturin 1 avoin virhe (etädiodissa on avoin piiri).

Punainen Punainen Vihreä Lämpöanturin 2 avoin virhe (etädiodissa on avoin piiri).

Vihreä Punainen Punainen Lämpöanturin 1 oikosulkuvirhe (etädiodissa on avoin piiri).

Pois Punainen Vihreä Lämpöanturin 2 oikosulkuvirhe (etädiodissa on avoin piiri).

Oranssi Punainen Punainen Lämpötila 1 virhe (rajoitetun lämpötilan ylitys).

Oranssi Punainen Vihreä Lämpötila 2 virhe (rajoitetun lämpötilan ylitys).

Pois Vihreä Punainen Puhallin IC #1 I2C yhteysvirhe.

74

Huolto

Yleiset varotoimenpiteet

• Varmista, että projektori on sammutettu ja virtajohto on irrotettu pistorasiasta.

• Älä koskaan poista mitään projektorin osia. Ota yhteyttä ViewSonic®-yhtiöön tai jälleenmyyjään, kun jokin projektorin osa on vaihdettava.

• Älä koskaan suihkuta tai kaada nesteitä suoraan ulkokuoreen.

• Käsittele projektoria varoen, sillä jäljet voivat näkyä selkeämmin tummemmassa projektorissa (jos se on naarmuuntunut) vaaleampaan verrattuna.

Linssien puhdistaminen

• Poista pöly paineilmalla.

• Jos linsseissä on edelleen epäpuhtauksia, puhdista linssit pyyhkimällä niiden pinta linssien puhdistusliinalla tai linssin puhdistusaineeseen kostutetulla pehmeällä liinalla.

HUOMIO:

Älä koskaan hankaa linssejä hankaavilla materiaaleilla.

Ulkokuoren puhdistaminen

• Käytä pehmeää nukkaamatonta ja kuivaa liinaa epäpuhtauksien ja pölyn poistamiseksi.

• Jos ulkokuori on edelleen likainen, lisää pieni määrä ammoniakkia sisältämätöntä, alkoholitonta, mietoa ja hankaamatonta pesuainetta puhtaaseen, pehmeään ja nukkaamattomaan liinaan ja pyyhi pinta.

HUOMIO:

Älä koskaan käytä vahaa, alkoholia, bentseeniä, ohennetta tai muita kemiallisia aineita.

Projektorin säilyttäminen

Jos projektori halutaan varastoida pitkäksi aikaa:

• Varmista, että säilytystilan lämpötila ja kosteus ovat suositeltujen arvojen mukaiset.

• Vedä säädettävä jalka kokonaan sisään.

• Poista paristot kaukosäätimestä.

• Pakkaa projektori sen alkuperäiseen pakkaukseen tai vastaavaan.

Vastuuvapauslauseke

• ViewSonic® ei suosittele ammoniakki- tai alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käyttöä linssejä tai ulkokuorta puhdistaessa. Jotkin kemialliset puhdistusaineet vahingoittavat projektorin linssejä ja/tai ulkokuorta.

• ViewSonic® ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat ammoniakki- tai alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käytöstä.

75

Lampputiedot

Tämä osio auttaa ymmärtämään paremmin projektorin lamppua.

Lampun tunnit

Kun projektori on käytössä, sisäänrakennettu ajastin laskee automaattisesti lampun käyttöajan (tunteina).

Lampun käyttötuntien tarkistaminen:

1.

Paina

Menu (Valikko)

siirtyäksesi OSD-valikkoon ja valitse:

Kehittynyt >

Lamppu-asetukset > Lampun tuntien tiedot.

2.

Paina painiketta

Enter (Siirry)

ja

Lampun tuntien tiedot

-sivu tulee näkyviin:

3.

Poistu valikosta painamalla

Exit (Lopeta)

.

Lampun käyttöiän pidentäminen

Lampun käyttöikää voidaan pidentää säätämällä seuraavia asetuksia OSD-valikossa.

Lampputilan asettaminen

Kun projektori asetetaan

Eco, Dynamic Eco,

tai

SuperEco+

-tilaan, järjestelmän

äänitaso ja virrankulutus laskevat ja lampun käyttöikä pitenee.

Lamppu-tila Kuvaus

Normaali

Lampun maksimaalinen kirkkaus.

Eco

Vähentää lampun virrankulutusta 16 %:lla ja laskee kirkkaustasoa sekä puhaltimen äänitasoa.

Dynamic Eco

Vähentää lampun virrankulutusta jopa 30 %:lla sisällön kirkkaudesta riippuen.

SuperEco+

Vähentää lampun virrankulutusta 60%:lla ja laskee kirkkaustasoa lampun käyttöiän pidentämiseksi, laskee puhaltimen äänitasoa.

Aseta lampputila avaamalla OSD-valikko ja valitsemalla:

Kehittynyt >

Lamppu-asetukset > Lamppu-tila

ja paina

/

valinnan suorittamiseksi ja paina

Enter

.

Automaattisen sammutuksen asettaminen

Kun tulolähdettä ei tunnisteta, tämä mahdollistaa projektorin automaattisen sammumisen määritetyn ajan kuluttua.

Avaa OSD-valikko ja valitse:

VIRRANHALLINTA > Älyenergia >

Automaattinen sammutus

ja paina

/

ajan poistamiseksi käytöstä tai säätämiseksi.

76

Lampun vaihtoaika

Kun

lampun merkkivalo

syttyy, asenna uusi lamppu tai ota yhteyttä jälleenmyyjään.

HUOMIO:

Vanha lamppu voi aiheuttaa projektorissa toimintahäiriöitä ja joissakin tapauksissa lamppu voi räjähtää.

Lampun vaihtaminen

HUOMAA:

Kun lampun vaihto on tarpeen, katkaise virta, irrota projektori pistorasiasta ja ota yhteyttä pätevään huoltopalveluun.

77

Määräykset ja huoltotiedot

Vaatimustenmukaisuus

Tässä osiossa annetaan kaikki liitäntää koskevat vaatimukset ja määräyksiä koskevat lausekkeet. Vahvistetut vastaavat sovellukset viittaavat arvokilpien merkkeihin ja vastaaviin laitteessa oleviin merkintöihin.

FCC-vaatimustenmukaisuuslausunto

Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Käyttö edellyttää seuraavia ehtoja: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) tämän laitteen tulee hyväksyä vastaanotettu häiriö, mukaan lukien virheellistä toimintaa aiheuttavat häiriöt. Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän digitaalisen laitteen luokan B rajoitukset FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti.

Kyseiset rajat on suunniteltu tarjoamaan asianmukainen suoja haitallista häiriötä vastaan asuinrakennuksissa. Tämä laitteisto tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioviestintään. Ei ole kuitenkaan takuita siitä, että häiriötä ilmenisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laitteisto aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää kytkemällä laitteisto pois päältä ja päälle, häiriön korjaamista suositellaan jollakin seuraavista tavoista:

• Suuntaa tai sijoita vastaanottava antenni uudelleen.

• Lisää laitteiston ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

• Liitä laitteisto pistorasiaan, jonka piiri poikkeaa vastaanottimeen kytketystä piiristä.

• Pyydä lisäohjeita jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta.

VAROITUS:

Mikäli vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole nimenomaan hyväksynyt muutoksia, laitteen käyttöoikeus voi mitätöityä.

Industry Canadan lausunto

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Euroopan maiden EY-vaatimustenmukaisuus

Laite täyttää EMC-direktiivin 2014/30/EY sekä matalajännitedirektiivin

2014/35/EY vaatimukset.

78

Seuraavat tiedot koskevat vain Euroopan unionin jäsenmaita:

Oikealla esitetty merkki osoittaa, että laite täyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EY (WEEE) vaatimukset. Merkki ilmoittaa, että laitetta EI SAA hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee viedä erilliskeräykseen paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

RoHS2-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettyjen vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EY mukaisesti (RoHS2-direktiivi) ja sen on todettu täyttävän alla annetut European Technical Adaptation Committee (TAC) -tahon määrittämät maksimipitoisuudet:

Aine

Kadmium (Cd)

Lyijy (Pb)

Elohopea (Hg)

Kuusiarvoinen kromi (Cr6+)

Polybromatut bifenyylit (PBB)

Polybromidifenyylieetterit (PBDE)

Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)

Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP)

Dibutyyliftalaatti (DBP)

Diisobutyyliftalaatti (DIBP)

Ehdotettu maksimipitoisuus

0,01%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Todellinen pitoisuus

< 0,01 %

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

Tuotteiden tietyt yllä kuvatut komponentit on vapautettu RoHS2-direktiivien liitteen III mukaisesti seuraavasti:

• Elohopea erikoiskäyttöön tarkoitetuissa kylmissä katodi-loistelampuissa ja ulkoisissa elektrodi-loistelampuissa (CCFL ja EEFL), joiden arvot ovat korkeintaan

(lamppua kohti):

»

Lyhyt pituus (500 mm): enintään 3,5 mg lamppua kohti.

»

Keskisuuri pituus (> 500 mm ja 1 500 mm): enintään 5 mg lamppua kohti.

»

Suuri pituus (> 1 500 mm): enintään 13 mg lamppua kohti.

• Lyijy katodisädeputkien lasissa.

• Lyijy loisteputkien lasissa, korkeintaan 0,2 % painosta.

• Lyijy alumiinin seosaineena, lyijyä korkeintaan 0,4 % painosta.

• Kupariseos, joka sisältää lyijyä korkeintaan 4 % painosta.

• Lyijy korkean sulamislämpötilan juotosmetalleissa (ts. lyijypohjaiset seokset, joissa on lyijyä vähintään 85 % painosta).

• Sähkö- ja elektroniset osat, joiden lasissa tai keramiikassa, muussa kuin kondensaattorien dielektrisessä keramiikassa (esim. pietsosähköinen laite) tai lasin tai keramiikan matriisiyhdisteessä on lyijyä.

79

Intian vaarallisten aineiden rajoitukset

Vaarallisten aineiden rajoitusta koskeva lausunto (Intia). Tämä tuote täyttää “Intia

E-jätteen säännön 2011” vaatimukset. Tuotteessa ei saa käyttää lyijyä, elohopeaa, kuusiarvoista kromia, polybromattuja bifenyylejä tai polybromidifenyylieettereitä yli seuraavien pitoisuuksien: 0,1 paino-% ja 0,01 paino-% kadmiumia koskien, lukuun ottamatta säännön taulukon 2 mukaisia poikkeuksia.

Tuotteen hävittäminen käyttöiän päätyttyä

ViewSonic® suojelee ympäristöä ja on sitoutunut ympäristöystävällisiin työskentely- ja elintapoihin. Kiitämme osallistumisesta älykkääseen ja ympäristöystävälliseen tietojenkäsittelyyn. Lisätietoa on saatavilla ViewSonic®-verkkosivustolta.

Yhdysvallat ja Kanada:

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Eurooppa:

http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/

80

Tekijänoikeus�edot

Copyright© ViewSonic® Corpora�on, 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.

Microso�, Windows ja Windows-logo ovat Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

ViewSonic® ja kolmen linnun logo ovat ViewSonic® Corpora�onin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VESA on Video Electronics Standards Associa�onin rekisteröity tavaramerkki. DPMS ja DDC ovat VESAn tavaramerkkejä.

Vastuuvapauslauseke:

ViewSonic® Corpora�on ei ota vastuuta tämän asiakirjan teknisistä tai painovirheistä tai puu�eista. Se ei ota myöskään vastuuta tämän materiaalin toimituksesta tai tämän tuo�een toiminnasta tai käytöstä aiheutuvista satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista.

Osana jatkuvia tuoteparannuksia ViewSonic® Corpora�on pidä�ää oikeuden tuo�een teknisten �etojen muu�amiseen ilmoitukse�a. Tämän asiakirjan �etoja voidaan muu�aa ilmoitukse�a.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, tuo�aa uudelleen tai väli�ää millään tapaa mihinkään tarkoitukseen ilman ViewSonic® Corpora�onin kirjallista ennakkolupaa.

PX701HD_UG_FIN Rev. 1A 03-18-19

81

Asiakaspalvelu

Tekninen tuki ja tuotepalvelu ovat käytettävissä ottamalla yhteyttä alla olevan taulukon yhteystietoihin tai paikalliseen jälleenmyyjään.

HUOMAA:

Ilmoita tuotteen sarjanumero palvelua käyttäessäsi.

Maa/alue Verkkosivusto Maa/alue Verkkosivusto

Aasian ja Tyynenmeren alue

Australia www.viewsonic.com/au/

Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

中国

(Kiina)

Hongkong

(englanniksi)

Indonesia

日本

(Japani)

Malesia

Myanmar

Uusi-Seelanti

Filippiinit

臺灣

(Taiwan)

Việt Nam

Amerikat

Yhdysvallat

Etelä-Amerikka

Eurooppa

Eurooppa

Deutschland

Россия

Türkiye

United Kingdom www.viewsonic.com.cn

www.viewsonic.com/hk-en/ www.viewsonic.com/id/ www.viewsonic.com/jp/ www.viewsonic.com/my/ www.viewsonic.com/mm/ www.viewsonic.com/nz/ www.viewsonic.com/ph/ www.viewsonic.com/tw/ www.viewsonic.com/vn/ www.viewsonic.com/us www.viewsonic.com/la www.viewsonic.com/eu/ www.viewsonic.com/de/ www.viewsonic.com/ru/ www.viewsonic.com/tr/ www.viewsonic.com/uk/

香港 (繁體中文)

Intia

Israel

Korea

Lähi-itä

Nepal www.viewsonic.com/il/ www.viewsonic.com/kr/ www.viewsonic.com/me/ www.viewsonic.com/np/

Pakistan

Singapore www.viewsonic.com/pk/ www.viewsonic.com/sg/

ประเทศไทย www.viewsonic.com/th/

Etelä-Afrikka ja Mauritius www.viewsonic.com/za/

Kanada

Ranska

Қ аза қ стан

España

Україна www.viewsonic.com/hk/ www.viewsonic.com/in/ www.viewsonic.com/us www.viewsonic.com/fr/ www.viewsonic.com/kz/ www.viewsonic.com/es/ www.viewsonic.com/ua/

82

Rajoitettu takuu

ViewSonic®-projektori

Takuu kattaa seuraavat:

ViewSonic myöntää tuotteilleen takuun, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat normaalissa käytössä takuuaikana. Jos tuotteessa ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja takuuaikana, ViewSonic korjaa tai vaihtaa tuotteen vastaavaan tuotteeseen yksinomaan oman harkintansa mukaisesti. Vaihdetuissa tuotteissa tai osissa voi olla uudelleen valmistettuja tai kunnostettuja osia tai komponentteja.

Rajoitettu kolmen (3) vuoden yleinen takuu

Alla annetun Pohjois- ja Etelä-Amerikan rajoitetumman yhden (1) vuoden takuun mukaisesti: Kolmen (3) vuoden takuu kaikille osille, lukuun ottamatta lamppua, kolmen (3) vuoden valmistuksen takuu ja yhden (1) vuoden takuu alkuperäiselle lampulle kuluttajan ensimmäisestä ostopäivästä alkaen.

Muut alueet tai maat: Tarkista takuutiedot paikalliselta jälleenmyyjältä tai

ViewSonic-palvelusta.

Rajoitettu yhden (1) vuoden raskaan käytön takuu:

Raskaassa käytössä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, kun projektoria käytetään päivittäin keskimäärin yli neljätoista (14) tuntia: Yhden (1) vuoden takuu kaikille osille, lukuun ottamatta lamppua, yhden (1) vuoden valmistuksen takuu ja yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu alkuperäiselle lampulle kuluttajan ensimmäisestä ostopäivästä alkaen. Eurooppa: Yhden (1) vuoden takuu kaikille osille, lukuun ottamatta lamppua, yhden (1) vuoden valmistuksen takuu ja yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu alkuperäiselle lampulle kuluttajan ensimmäisestä ostopäivästä alkaen.

Muut alueet tai maat: Tarkista takuutiedot paikalliselta jälleenmyyjältä tai

ViewSonic-palvelusta.

Lampun takuu ehtojen mukaisesti edellyttäen tarkistusta ja hyväksyntää. Koskee vain valmistajan asentamaa lamppua. Kaikki erikseen lisävarusteina hankitut lamput sisältävät 90 päivän takuun.

Takuu suojelee seuraavia:

Tämä takuu koskee vain ensimmäistä tuotteen ostamaa kuluttajaa.

Takuu ei kata seuraavia:

1. Tuotteet, joiden sarjanumeroa on turmeltu, muutettu tai joiden sarjanumero on poistettu.

2. Seuraavista aiheutuneet vahingot, kunnon heikkeneminen, viat ja toimintahäiriöt: a. Onnettomuudet, väärinkäyttö, virheellinen käyttö, laiminlyönnit, tulipalo, vesi, salamointi tai muut luonnonilmiöt, huono kunnossapito, luvattomat tuotemuutokset tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen.

b. Tuotemäärityksistä poikkeava käyttö.

c. Tuotteen käyttö muuhun kuin normaaliin suunniteltuun käyttötarkoitukseen tai normaaleista poikkeavissa olosuhteissa.

d. Sellaisten tahojen korjaukset tai korjausyritykset, joita ViewSonic ei ole hyväksynyt.

e. Kuljetuksesta aiheutuneet tuotevahingot.

f. Tuotteen poisto tai asennus.

g. Tuotteen ulkoiset syyt, kuten sähkövirran vaihtelut tai sähkökatkokset.

h. ViewSonicin määrityksistä poikkeavien tarvikkeiden tai osien käyttö.

i. Normaali kuluminen.

j. Kaikki muut syyt, jotka eivät koske tuotevikoja.

3. Poiston, asennuksen ja asetuksen palvelumaksut.

Palvelun tilaaminen:

1. Takuun piiriin kuuluvasta palvelusta saa lisätietoa ViewSonic-asiakaspalvelusta

(ks. “Asiakaspalvelu”-sivu). Ilmoita tuotteen sarjanumero palvelua käyttäessäsi.

2. Palvelu takuun piirissä edellyttää seuraavia tietoja: (a) alkuperäinen päivätty ostotosite, (b) oma nimi, (c) osoite, (d) ongelman kuvaus, sekä (e) tuotteen sarjanumero.

3. Vie tai lähetä tuote toimituskulut maksettuina alkuperäisessä pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic-huoltopalveluun tai ViewSonicille.

4. Pyydä ViewSonicilta lisätietoa lähimmän ViewSonic-huoltopalvelun tiedoista.

Hiljaisten takuiden rajoitukset:

Ei ole nimenomaisia tai hiljaisia takuita, jotka ylittäisivät tässä annetun kuvauksen, mukaan lukien hiljainen takuu kaupattavuudesta ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

84

Vahinkojen poissulkeminen:

ViewSonicin vastuu on rajoitettu tuotteen korjaus- tai vaihtokuluihin. ViewSonic ei ota vastuuta seuraavista:

1. Tuotevikojen aiheuttamat vahingot muulle omaisuudelle, haittaan perustuvat vahingot, tuotteen käytön menetys, ajan menetys, voittojen menetys, liiketoimintamahdollisuuksien menetys, liikearvon menetys, haitat liikesuhteisiin tai muu kaupallinen menetys, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.

2. Kaikki muut vahingot, olivatpa ne sitten satunnaisia, seuraamuksellisia tai muita.

3. Muiden tahojen kuluttajalle esittämät vaateet.

Paikallisen lainsäädännön vaikutukset:

Tämä takuu myöntää teille tietyt lailliset oikeudet, teillä voi lisäksi olla muita oikeuksia paikallisen lainsäädännön mukaan. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli hiljaisten takuiden rajoitusta ja/tai satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen poissulkemista, yllä kuvatut rajoitukset eivät täten välttämättä koske teitä.

Myynti Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella:

Kun ViewSonic-tuotteet on myyty Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella, pyydä takuuta ja huoltopalvelua koskevat tiedot ViewSonicilta tai paikalliselta ViewSonicjälleenmyyjältä.

Tämän tuotteen takuun voimassaolo Manner-Kiinassa (lukuun ottamatta

Hongkong, Macao ja Taiwan) edellyttää huoltotakuukortin ehtojen noudattamista.

Euroopassa ja Venäjällä käyttäjät saavat tietoa takuusta osoitteesta www.viewsoniceurope.com kohdassa Support/Warranty Information (Tuki/ takuutiedot).

Projektorin takuuajan malli käyttöohjeessa

VSC_TEMP_2005

85

Meksikon rajoitettu takuu

ViewSonic®-projektori

Takuu kattaa seuraavat:

ViewSonic myöntää tuotteilleen takuun, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat normaalissa käytössä takuuaikana. Jos tuotteessa ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja takuuaikana, ViewSonic korjaa tai vaihtaa tuotteen vastaavaan tuotteeseen yksinomaan oman harkintansa mukaisesti. Vaihdetuissa tuotteissa tai osissa voi olla uudelleen valmistettuja tai kunnostettuja osia tai komponentteja tai lisävarusteita.

Takuun voimassaoloaika:

Kolme (3) vuotta kaikille osille, lukuun ottamatta lamppua, kolme (3) vuotta valmistukselle ja yksi (1) vuosi alkuperäiselle lampulle kuluttajan ensimmäisestä ostopäivästä alkaen.

Lampun takuu ehtojen mukaisesti edellyttäen tarkistusta ja hyväksyntää. Koskee vain valmistajan asentamaa lamppua.

Kaikki erikseen lisävarusteina hankitut lamput sisältävät 90 päivän takuun.

Takuu suojelee seuraavia:

Tämä takuu koskee vain ensimmäistä tuotteen ostamaa kuluttajaa.

Takuu ei kata seuraavia:

1. Tuotteet, joiden sarjanumeroa on turmeltu, muutettu tai joiden sarjanumero on poistettu.

2. Seuraavista aiheutuneet vahingot, kunnon heikkeneminen ja toimintahäiriöt: a. Onnettomuudet, virheellinen käyttö, laiminlyönnit, tulipalo, vesi, salamointi tai muut luonnonilmiöt, luvattomat tuotemuutokset, luvattomat korjausyritykset tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen.

b. Kuljetuksesta aiheutuneet tuotevahingot.

c. Tuotteen ulkoiset syyt, kuten sähkövirran vaihtelut tai sähkökatkokset.

d. ViewSonicin määrityksistä poikkeavien tarvikkeiden tai osien käyttö.

e. Normaali kuluminen.

f. Kaikki muut syyt, jotka eivät koske tuotevikoja.

3. Tuotteet, joissa esiintyy “kuvan kiinnipalamista”; tämä johtuu staattisen kuvan pitkäaikaisesta näyttämisestä tuotteessa.

4. Poiston, asennuksen, vakuutuksen ja asetuksen palvelumaksut.

86

Palvelun tilaaminen:

Takuun piiriin kuuluvasta palvelusta saa lisätietoa ViewSonic-asiakaspalvelusta

(ks. liitteenä oleva “Asiakaspalvelu-sivu). Tuotteen sarjanumero tulee antaa palvelua käyttäessä, kirjaa tuotetiedot alla annettuun kohtaan hankinnan yhteydessä tulevia käyttötarpeita varten. Säilytä ostotosite takuuvaateen todisteeksi.

Omat tiedot

Tuotenimi: ______________________________ Mallinumero: ______________________________

Asiakirjanumero: _________________________ Sarjanumero: ______________________________

Ostopäivämäärä: _________________________ Laajennettu takuu? _______________(K/E)

Jos olemassa, milloin takuu erääntyy? __________

1. Palvelu takuun piirissä edellyttää seuraavia tietoja: (a) alkuperäinen päivätty ostotosite, (b) oma nimi, (c) osoite, (d) ongelman kuvaus, sekä (e) tuotteen sarjanumero.

2. Vie tai lähetä tuote alkuperäisessä pakkauksessa valtuutettuun ViewSonichuoltopalveluun.

3. ViewSonic korvaa takuun piiriin kuuluvien tuotteiden toimituksesta ja palautuksesta aiheutuvat toimituskulut.

Hiljaisten takuiden rajoitukset:

Ei ole nimenomaisia tai hiljaisia takuita, jotka ylittäisivät tässä annetun kuvauksen, mukaan lukien hiljainen takuu kaupattavuudesta ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Vahinkojen poissulkeminen:

ViewSonicin vastuu on rajoitettu tuotteen korjaus- tai vaihtokuluihin. ViewSonic ei ota vastuuta seuraavista:

1. Tuotevikojen aiheuttamat vahingot muulle omaisuudelle, haittaan perustuvat vahingot, tuotteen käytön menetys, ajan menetys, voittojen menetys, liiketoimintamahdollisuuksien menetys, liikearvon menetys, haitat liikesuhteisiin tai muu kaupallinen menetys, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.

2. Kaikki muut vahingot, olivatpa ne sitten satunnaisia, seuraamuksellisia tai muita.

3. Muiden tahojen kuluttajalle esittämät vaateet.

4. Sellaisten tahojen korjaukset tai korjausyritykset, joita ViewSonic ei ole hyväksynyt.

87

Myyntipalvelun ja valtuutetun huollon (Centro Autorizado de Servicio) yhteystiedot Meksikossa:

Valmistajan ja maahantuojien nimi ja osoite:

México, Av. de la Palma #8 Piso 2 Despacho 203, Corporativo Interpalmas,

Col. San Fernando Huixquilucan, Estado de México

Puhelin: (55) 3605-1099 http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm

NÚMERO GRATIS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TODO MÉXICO: 001.866.823.2004

Hermosillo:

Distribuciones y Servicios Computacionales SA de CV.

Calle Juarez 284 local 2

Col. Bugambilias C.P: 83140

Puhelin: 01-66-22-14-9005

Sähköposti: [email protected]

Villahermosa:

Compumantenimietnos Garantizados, S.A. de C.V.

AV. GREGORIO MENDEZ #1504

COL, FLORIDA C.P. 86040

Puhelin: 01 (993) 3 52 00 47 / 3522074 / 3 52 20 09

Sähköposti: [email protected]

Puebla, Pue. (Matriz):

RENTA Y DATOS, S.A. DE C.V. Domicilio:

29 SUR 721 COL. LA PAZ

72160 PUEBLA, PUE.

Puhelin: 01(52).222.891.55.77 CON 10 LINEAS

Sähköposti: [email protected]

Chihuahua

Soluciones Globales en Computación

C. Magisterio # 3321 Col. Magisterial

Chihuahua, Chih.

Puhelin: 4136954

Sähköposti: [email protected]

Distrito Federal:

QPLUS, S.A. de C.V.

Av. Coyoacán 931

Col. Del Valle 03100, México, D.F.

Puhelin: 01(52)55-50-00-27-35

Sähköposti: [email protected]

Veracruz, Ver.:

CONEXION Y DESARROLLO, S.A DE C.V. Av. Americas # 419

ENTRE PINZÓN Y ALVARADO

Fracc. Reforma C.P. 91919

Puhelin: 01-22-91-00-31-67

Sähköposti: [email protected]

Cuernavaca

Compusupport de Cuernavaca SA de CV

Francisco Leyva # 178 Col. Miguel Hidalgo

C.P. 62040, Cuernavaca Morelos

Puhelin: 01 777 3180579 / 01 777 3124014

Sähköposti: [email protected]

Guerrero Acapulco

GS Computación (Grupo Sesicomp)

Progreso #6-A, Colo Centro

39300 Acapulco, Guerrero

Puhelin: 744-48-32627

MERIDA:

ELECTROSER

Av Reforma No. 403Gx39 y 41

Mérida, Yucatán, México CP97000

Puhelin: (52) 999-925-1916

Sähköposti: [email protected]

Tijuana:

STD

Av Ferrocarril Sonora #3780 L-C

Col 20 de Noviembre

Tijuana, Mexico

Guadalajara, Jal.:

SERVICRECE, S.A. de C.V.

Av. Niños Héroes # 2281

Col. Arcos Sur, Sector Juárez

44170, Guadalajara, Jalisco

Puhelin: 01(52)33-36-15-15-43

Sähköposti: [email protected]

Monterrey:

Global Product Services

Mar Caribe # 1987, Esquina con Golfo Pérsico

Fracc. Bernardo Reyes, CP 64280

Monterrey N.L. México

Puhelin: 8129-5103

Sähköposti: [email protected]

Oaxaca, Oax.:

CENTRO DE DISTRIBUCION Y

SERVICIO, S.A. de C.V.

Murguía # 708 P.A., Col. Centro, 68000, Oaxaca

Puhelin: 01(52)95-15-15-22-22

Faksi: 01(52)95-15-13-67-00

Sähköposti: [email protected]

TUKIPALVELU YHDYSVALLOISSA:

ViewSonic Corporation

14035 Pipeline Ave. Chino, CA 91710, USA

Puhelin: 800-688-6688

Sähköposti: http://www.viewsonic.com

Projektorin Meksikon takuuajan malli käyttöohjeessa

VSC_TEMP_2006

88

Process Color

C0 M91 Y72 K24

Process Color C0 M0 Y0 K100

Process Color C0 M91 Y72 K24

Spot Color

Spot Color

Pantone Black C

Pantone 187 C

Spot Color

Or Spot Color

Pantone Black C

Pantone 187 C

advertisement

Key Features

  • 3,500 ANSI Lumens with native Full HD 1080p
  • Energy-efficient SmartEco+ Mode for lamp life up to 20,000hrs
  • Vertical Lens Shift
  • vColorTuner to exchange color profile and adjustment easier
  • Projector Software Update tool to easily upgrade your functionality up to date
  • Customized User Modes for your personal color preference
  • Dual HDMI inputs
  • 5V/1.5A USB power for wireless dongle
  • SuperColor technology
  • 3D Blu-ray

Related manuals

advertisement

Table of contents