OKI MPS4200 de handleiding

Add to My manuals
204 Pages

advertisement

OKI MPS4200 de handleiding | Manualzz

Gebruikershandleiding

Geavanceerd

Deze handleiding ondersteunt de volgende modellen:

MB441, MB451, MB451w, MB461, MB461+LP, MB471

MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4161 MFP

ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb

Inhoud

Over deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Termen in dit document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Symbolen in dit document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Legenda's die in deze handleiding worden gebruikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1 Kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Nuttige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Kopieën sorteren (Sorteren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Meerdere pagina's op één vel papier combineren (N-in-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Meerdere kopieën op één vel papier maken (Herhalen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ID kaarten kopiëren (ID-kaartkopie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Schaduwranden wissen (Rand wissen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Marges instellen (Marge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Verschillende documentformaten kopiëren (Gemengd formaat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Opmerking voor het gebruik van meerdere functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Functies die niet gelijktijdig kunnen worden gebruikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Een functie uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Faxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Nuttige verzendfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Dubbelzijdige documenten verzenden (Dubbelzijdig scannen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Wijzigen waar de documenten worden geladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

De naam van de afzender wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Voorvoegsel (Voorvoegsel) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Een voorvoegsel registreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Een voorvoegsel gebruiken bij het verzenden van faxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Een voorvoegsel gebruiken bij het registreren van een nummer voor snelkiezen . . . . . . . . . . . . 19

Verschillende functies voor verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Nummerherhaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Automatische nummerherhaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Handmatige nummerherhaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Real-time verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Handmatige verzending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Naar meerdere bestemmingen verzenden (Rondsturen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Verzenden op een gespecificeerd tijdstip (Tx-tijd (verzenden) instellen) . . . . . . . . . . . . 22

F-code verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Vensters voor F-codes registreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Met behulp van een subadres verzenden (F-code verzenden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Met behulp van een subadres ontvangen (F-code polling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Documenten in een mededelingenvenster opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

- 2 -

Inhoud

Opgeslagen documenten afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Opgeslagen mededelingendocumenten verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Vensters voor F-codes verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Beveiligingsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Beveiligingsfuncties bij het verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ID-controle verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

De bestemming voor rondsturen controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tweemaal kiezen indrukken (Keuze bevestigen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Diverse instellingen voor faxontvangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Wanneer het ontvangen beeld groter is dan het papierformaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Een verkleiningsfactor specificeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Een verkleiningsmarge specificeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Volume zachte beltoon regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Ontvangen faxen als faxdocumenten doorsturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Een bestemming voor doorsturen registreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Tijd voor wachten op respons instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Vanaf een computer faxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Een fax vanaf een computer verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Een faxnummer aan het telefoonboek toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Invoergegevens groeperen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Een fax naar een groep verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Een voorblad toevoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Een faxopdracht vanaf een computer annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Telefoonboekgegevens exporteren en importeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Nieuwe omschrijving aan het telefoonboekformaat toewijzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Scannen naar faxserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

De functie Scannen naar faxserver inschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Het e-mailadres voor de bestemming aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

De e-mailtekst aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3 Scannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Geavanceerde bewerkingen voor Scannen naar e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Afzender en antwoorden op adressen instellen (Van/Antwoorden op) . . . . . . . . . . . . . . 39

Sjablonen maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Een onderwerp registreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Inhoudstekst registreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Een sjabloon gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Geavanceerde bewerkingen voor Scannen, Internetfaxen en Scannen naar faxserver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

De bestandsnaam specificeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

- 3 -

Inhoud

Het scanformaat (Scanformaat) wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

De resolutie (Documenttype) wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

De dichtheid (Dichtheid) aanpassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Het bestandsformaat specificeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

PDF coderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Het compressieniveau instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

De grijswaarden instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Stuurprogramma's en software gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

TWAIN-stuurprogramma gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Het WIA-stuurprogramma gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Het ICA-stuurprogramma gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

ActKey software gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Nuttige functies voor Internetfaxen en Scannen naar e-mail . . . . . . . . . . . . 52

MDN- en DSN-aanvragen inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

MDN-respons inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Nuttige functies voor Scannen naar lokale en externe pc's . . . . . . . . . . . . . 53

Pc-scanmodus instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

De netwerk TWAIN-instellingen inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

De WSD-scan inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

De functie Dubbelzijdige scan of WSD-scan selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4 Afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Handmatig afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Op enveloppen afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Op etiketten afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Op aangepast papierformaat afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Dubbelzijdige afdrukken maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Pagina's schalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Pagina's sorteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

De paginavolgorde instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Boekje afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Omslag afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Afdrukkwaliteit wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Fijne lijnen benadrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Automatische ladeselectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Automatische ladewisseling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Toner besparen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Beveiligd afdrukken (alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

- 4 -

Inhoud

Gecodeerd beveiligd afdrukken

(alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb) . . . . . . . . . . . . 72

Watermerk afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Overlays afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Afdrukgegevens opslaan (alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

De stuurprogramma-instellingen opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

De standaardinstellingen voor het stuurprogramma wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Printerlettertypen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Computerlettertypen gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Naar bestand afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

E-mailbijlages afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

PS-bestanden downloaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

PS-fouten afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

De emulatiemodus wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5 Macrofunctie opdracht (alleen voor MB471/MB471w/

MB491/MB491+/ MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

JOB MACRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Een macro maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Macro's gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

De titel bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Een macro wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6 Op het bedieningspaneel configureren . . . . . . . . . . . . . . . 81

De apparaatinstellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Beheerder instelling of Eenvoudige instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Overige menu's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

De huidige instellingen controleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Rapporten afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Apparaatinstellingenmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Lijst van het menu Eenvoudige instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Rapporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Papierinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Adres Boek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Telefoon Boek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Profiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Netwerk Scan bestemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Opslaan Document Instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Bekijk informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

- 5 -

Inhoud

Eenvoudige Netwerk instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Draadloze Instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Beheerder instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

7 Nuttige software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Lijst met hulpprogramma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Hulpprogramma's installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Standaard Windows/Mac OS X hulpprogramma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Webpagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

Hulpprogramma voor aanpassing PS-gamma (voor MB451/MB451w/MB471/

MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Halftoon registreren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

Een bestand afdrukken met de aangepaste gammacurve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

Hulpprogramma's in Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Configuration Tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

PDF direct afdrukken (voor MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/

MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

Aanmaken van accounting cliënt voor afdrukopdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

Taalinstellingen bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

Netwerkkaartinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

OKI LPR Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

Netwerkextensie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

TELNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

Mac OS X hulpprogramma's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Taalinstellingen paneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

Afdrukopdracht accounting cliënt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

Netwerkkaartinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Instellingentool netwerkscanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

8 Netwerkinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Items voor netwerkinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Het draadloze LAN configureren vanaf de webpagina (alleen de MB451w/

MB471w) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Instellingen voor IEEE802.1X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Draadloze LAN-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Communicatie coderen met behulp van SSL/TLS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

Coderen van communicatie met behulp van IPSec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

Toegang beheren met behulp van IP-adres (IP-filtering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

- 6 -

Inhoud

Toegang beheren met behulp van MAC-adres (MAC-adresfiltering) . . . . . . . . . . . . . . . .178

Foutmelding door middel van e-mail (E-mailwaarschuwing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179

Het Gebruik van SNMPv3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

Het Gebruik van IPv6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

IEEE802.1X gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

LDAP-server configureren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

Beveiligingsprotocollen configureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

Afdrukken zonder printerstuursprogramma (Direct afdrukken) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

Instellingen op ETHERTALK wijzigen (alleen voor Mac OS) (alleen voor MB451/MB451w/

MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb) . . .184

Andere bewerkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Netwerkinstellingen initialiseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

DHCP gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

9 Instellingen voor Automatische levering en Opslagfuncties voor verzendgegevens (alleen voor MB491/MB491+LP/

ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb). . . . . . . . . . . . . 187

Ontvangen gegevens als digitale gegevens doorsturen

(Automatische levering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Configuratie voor de functie automatische levering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188

Verzend-en ontvangst gegevens opslaan (Opslaan verzendgegevens) . . . . 191

De opslagfunctie voor verzendgegevens configureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

10 Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Initialiseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Een SD-geheugenkaart initialiseren (alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/

MPS4200mb/MPS4700mb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193

Flashgeheugen initialiseren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

De machine-instellingen resetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

Stuurprogramma's verwijderen of updaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Een printer-of faxstuurprogramma verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196

Een printer-of faxstuurprogramma updaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

Een scannerstuurprogramma verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

Een scannerstuurprogramma updaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

11 Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Over het gebruik van afdrukopdracht accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Het aantal Opdrachtaccount-ID's en logbestanden die gebruikt kunnen worden. . . . . . . .200

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

- 7 -

Over deze handleiding

Termen in dit document

De volgende termen worden in deze handleiding gebruikt:

Opmerking

 Toont belangrijke informatie met betrekking tot bewerkingen. Zorg ervoor dat u deze leest.

Memo

 Toont extra informatie met betrekking tot bewerkingen. Het wordt u aangeraden deze te lezen.

Meer info

 Geeft aan waar u kunt kijken wanneer u meer gedetailleerde of gerelateerde informatie wilt verkrijgen.

WAARSCHUWING

 Toont extra informatie welke kan leiden tot persoonlijk fataal letsel of de dood wanneer de richtlijnen niet worden opgevolgd.

LET OP

 Toont extra informatie welke kan leiden tot persoonlijk letsel wanneer u deze niet leest.

Symbolen in dit document

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:

[ ]

Symbolen

" " toets < >

>

Beschrijving

 Duidt de namen van de menu's aan op het weergavescherm.

 Duidt menu, scherm, dialoognamen op de computer aan.

 Duidt bestandsnamen op de computer aan.

 Duidt referentietitels aan.

Toont een hardwaretoets op het bedieningspaneel of een toets op het toetsenbord van de computer.

Toont hoe u bij het gewenste menu komt in het menu van de printer of de computer.

- 8 -

Legenda's die in deze handleiding worden gebruikt

Bepaalde zaken in dit document kunnen als volgt geschreven zijn.

 PostScript3 Emulatie  PSE, POSTSCRIPT3 Emulatie, POSTSCRIPT3 EMULATIE

 Microsoft

®

Windows

®

8 64-bit editie besturingssysteem  Windows 8 (64-bit versie)

 Microsoft ® Windows Server ® 2012 64-bit editie besturingssysteem  Windows Server 2012

 Microsoft

®

Windows

®

7 64-bit editie besturingssysteem  Windows 7 (64-bit versie)

 Microsoft

®

Windows Vista

®

64-bit editie besturingssysteem  Windows Vista (64-bit versie)

 Microsoft

®

Windows Server

®

2008 R2 64-bit Editie besturingssysteem  Windows Server 2008 R2

 Microsoft

®

Windows Server

®

2008 64-bit editie besturingssysteem  Windows Server 2008 (64-bit versie)

 Microsoft ® Windows ® XP x64 editie besturingssysteem  Windows XP (x64 versie)

 Microsoft

®

Windows Server

®

2003 x64 editie besturingssysteem  Windows Server 2003 (x64 versie)

 Microsoft ® Windows ® 8 besturingssysteem  Windows 8

 Microsoft

®

Windows

®

7 besturingssysteem  Windows 7

 Microsoft

®

Windows Vista

®

besturingssysteem  Windows Vista

 Microsoft ® Windows Server ® 2008 besturingssysteem  Windows Server 2008

 Microsoft

®

Windows

®

XP besturingssysteem  Windows XP

 Microsoft ® Windows Server ® 2003 besturingssysteem  Windows Server 2003

 Algemene naam voor Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008,

Windows XP, en Windows Server 2003  Windows

 Webservices met betrekking tot apparaten  WSD

Als er geen speciale beschrijving is, is de 64-bit versie inbegrepen in Windows 8, Windows 7,

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP en Windows Server 2003. (64-bit versie en

Windows Server 2008 R2 zijn inbegrepen in Windows Server 2008.)

Als er geen speciale beschrijving is, wordt Windows 7 gebruikt als Windows, wordt Mac OS X 10.7 gebruikt als Mac OS X en wordt MB491 gebruikt als het voorbeeldapparaat in dit document.

Afhankelijk van uw besturingssysteem of model kan de beschrijving in dit document verschillen.

- 9 -

1. Kopiëren

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de verschillende kopieerfuncties van uw machine.

Nuttige functies

Dit hoofdstuk geeft uitleg over nuttige kopieerfuncties van uw machine. De hieronder beschreven functies worden ingeschakeld vanuit het menu [ Change settings ] van het scherm kopiëren starten.

Memo

 Bij de uitleg van de volgende procedures wordt verondersteld dat [ continueer scan ] is uitgeschakeld. Raadpleeg de

Basisgebruikershandleiding voor de basisprocedures wanneer [ continueer scan ] is ingeschakeld.

Kopieën sorteren (Sorteren)

Wanneer de sorteerfunctie is ingeschakeld, worden gegevens uitgevoerd door één kopie overeenkomstig het paginanummer te maken.

Aangezien de machine kopieën sorteert en invoegt, bespaart deze functie u de moeite van het handmatig sorteren van kopieën. In de fabrieksinstellingen is de sorteerfunctie niet ingeschakeld.

1

Druk op de toets < COPY (KOPI Ё REN)>.

2

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

3 Druk op om naar het menu [ Change settings ] te gaan.

4 Druk op om [ Sorteren ] te selecteren

5

Druk op om [ AAN ] te selecteren en

6 Druk op totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.

7

Voer het gewenste aantal kopieën in.

8

Druk op

M

ONO

.

Meer info

 Met de continu scanmodus kunt u meerdere documenten in één keer te kopiëren. Als u de continu scanmodus gebruikt, kun u voor een enkele opdracht zowel de ADF als de glasplaat gebruiken. Raadpleeg de

Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

Meerdere pagina's op één vel papier combineren (N-in-1)

Met deze functie kunt u meerdere pagina's van documenten op één zijde van een enkel vel papier kopiëren. Twee of vier pagina's kunnen op

één zijde worden afgedrukt.

 Twee pagina's

De richting om een document in te voeren

 Vier pagina's  Verticale instelling

De richting om een document in te voeren

 Vier pagina's  Horizontale instelling

De richting om een document in te voeren

Opmerking

 Plaats uw document zodat de bovenkant het eerst wordt gescand.

 Specificeer de juiste richting van het beeld in [ Directie ] om het door u gewenste kopieerresultaat te verkrijgen.

 [ Zoom ] wordt automatisch ingesteld op [ Auto ], als [ Nin-1 ] wordt ingeschakeld. Stel eerst [ N-in-1 ] in en vervolgens [ Zoom ] om de gewenste zoomfactor te specificeren.

- 10 -

 Een deel van het documentbeeld kan ontbreken op de kopie, afhankelijk van papier, document en zoomfactor.

 De papierlade wordt automatisch geselecteerd wanneer [ N-in-

1 ] is ingeschakeld.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het invoeren van uw document.

1

Druk op de toets < COPY (KOPI Ё REN)>.

2

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

3

Druk op om naar het menu [ Change settings ] te gaan.

4 Druk op om [ N-in-1 ] te selecteren en

 Vier herhalen

Nuttige functies

Meerdere kopieën op één vel papier maken (Herhalen)

Met deze functie kunt u herhaaldelijk het beeld op een document op één zijde van een enkel vel papier kopiëren. Beelden kunnen twee- of viermaal worden herhaald.

 Twee herhalen

5

Druk op om een waarde te selecteren

6 Druk op totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.

7

Voer het gewenste aantal kopieën in.

8

Druk op

M

ONO

.

Memo

 Wanneer u de glasplaat gebruikt, wordt de modus continu scannen automatisch ingeschakeld. Volg de instructies die worden weergegeven op het weergavescherm.

Meer info

 Met de continu scanmodus kunt u meerdere documenten in één keer te kopiëren. Als u de continu scanmodus gebruikt, kun u voor een enkele opdracht zowel de ADF als de glasplaat gebruiken. Raadpleeg de

Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

Opmerking

 [Zoom] wordt automatisch ingesteld op [Auto], als

[Herhaal] is ingeschakeld. Stel eerst [Herhaal] in en stel vervolgens [Zoom] in om de gewenste zoomfactor te specificeren.

 Specificeer de juiste richting van het beeld in [Directie] om het door u gewenste kopieerresultaat te verkrijgen.

 Een deel van het documentbeeld kan ontbreken op de kopie, afhankelijk van papier, document en zoomfactor.

 De papierlade wordt automatisch ingesteld als deze functie is ingeschakeld.

1 Druk op de toets < COPY (KOPI Ё REN)>.

2

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

3

Druk op om naar het menu [ Change settings ] te gaan.

4

Druk op om [ Herhaal ] te selecteren

5 Druk op om een waarde te selecteren

- 11 -

6 Druk op totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.

7

Voer het gewenste aantal kopieën in.

8 Druk op

M ONO

.

Meer info

 Met de continu scanmodus kunt u meerdere documenten in

één keer te kopiëren. Als u de continu scanmodus gebruikt, kun u voor een enkele opdracht zowel de ADF als de glasplaat gebruiken. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

1

Nuttige functies

ID kaarten kopiëren (IDkaartkopie)

Met deze functie kunt u beide zijden van een ID-kaart, zoals een rijbewijs, op één zijde van een vel papier kopiëren.

Opmerking

 U kunt de ADF niet gebruiken voor deze functie ID- kaartkopie.

 Het gedeelte van 2 mm vanaf de rand van de glasplaat is de scanmarge.

 Het apparaat scant een gebied ter grootte van de helft van het gespecificeerde papier. Als het document groter is dan de helft van het papierformaat, wordt het overtollige gedeelte weggelaten.

1 Druk op de toets < COPY (KOPI Ё REN)>.

2

Druk op om naar het menu [ Change settings ] te gaan.

3 Druk op om [ ID kaart kopie ] te

4

Druk op om [ AAN ] te selecteren en

5 Druk op totdat het scherm kopiëren starten verschijnt.

6

Plaats uw kaart met de voorzijde naar beneden op de glasplaat.

7 Voer het aantal kopieën in.

8 Druk op

M ONO

.

9

Plaats, wanneer het scherm [ zet achterzijde van het document ] wordt weergegeven, uw kaart met de achterzijde naar beneden op de glasplaat.

10 Controleer of [ Start ] is geselecteerd en

Schaduwranden wissen (Rand wissen)

Als u een document kopieert met het omslag geopend of als u een boek kopieert, worden de randen mogelijk als zwarte schaduwen afgedrukt.

Met deze functie kunt u dergelijke schaduwen wissen.

Meer info

 U kunt [Rand wissen] als standaardinstelling instellen, zodat u de volgende procedure niet telkens hoeft te

herhalen bij het maken van kopieën. Raadpleeg "Bekijk informatie" p. 91

voor meer informatie.

1 Druk op de toets < COPY (KOPI Ё REN)>.

2 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

3

Druk op om naar het menu [ Change settings ] te gaan.

4

Druk op om [ Rand wissen ] te

5 Druk op om [ AAN ] te selecteren en

6

Vul een waarde in voor de breedte met behulp van het tiencijferige toetsenbord

7

Druk op totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.

8 Voer het aantal kopieën in.

9

Druk op

M ONO

.

- 12 -

Marges instellen (Marge)

Met deze margefunctie kunt u de marges instellen. Dit is nuttig als u kopieën wilt vastnieten of kopieën wilt perforeren. Door de

[ Boven ]- en [ Links ]-waarden te specificeren kunt u de boven-, onder-, rechter- of linkermarge instellen.

Opmerking

 Een deel van het documentbeeld kan ontbreken op de kopie.

 De specifieke margewaarden blijven hetzelfde, zelfs wanneer u de zoomfactor wijzigt.

 Specificeer de juiste richting van het beeld in [Directie] om het door u gewenste kopieerresultaat te verkrijgen.

Meer info

 U kunt [Marge] als standaardinstelling instellen, zodat u de volgende procedure niet telkens hoeft te herhalen bij het maken van kopieën. Raadpleeg

"Bekijk informatie" p. 91

voor meer informatie.

 Bij het maken van enkelzijdige kopieën

1

Druk op de toets < COPY (KOPI Ё REN)>.

2

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

3

Druk op om naar het menu [ Change settings ] te gaan.

4 Druk op om [ Marge ] te selecteren en

5

Druk op om [ AAN ] te selecteren en

6 Druk op of om de marge

[ Boven ]voor [ Voorzijde ] te specificeren en druk vervolgens op .

- Specificeer een positieve waarde om een marge bovenaan de uitvoer te creëren.

- Specificeer een negatieve waarde om een marge onderaan de uitvoer te creëren.

7

Druk op of om de marge [ Links ] voor [ Voorzijde ] te specificeren en

- Specificeer een positieve waarde om een marge aan de linkerzijde van de uitvoer te creëren.

- Specificeer een negatieve waarde om een marge aan de rechterzijde te creëren.

- 13 -

Nuttige functies

Memo

 U hoeft de marge [Achterzijde marge] niet te specificeren bij enkelzijdig kopiëren.

8

Druk op totdat het scherm kopiëren starten verschijnt.

9

Voer het aantal kopieën in.

10 Druk op

M ONO

.

Memo

 [Marge] wordt uitgeschakeld wanneer alle waarden zijn ingesteld op [0].

 Bij het maken van dubbelzijdige kopieën

Wanneer u dubbelzijdige kopieën maakt met

[ Marge ] ingeschakeld, moet u de marge

[ Achterzijde marge ] specificeren.

1

Druk op de toets < COPY (KOPI Ё REN)>.

2

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

3 Specifeer [ Dubbelzijdige kopie ] naar wens.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

4 Druk op om naar het menu [ Change settings ] te gaan.

5

Druk op om [ Marge ] te selecteren en

1

6 Druk op om [ AAN ] te selecteren en

7

Druk op of om de marge [ Boven ] voor [ Voorzijde ] te specificeren en druk vervolgens op .

- Specificeer een positieve waarde om een marge bovenaan de uitvoer te creëren.

- Specificeer een negatieve waarde om een marge onderaan de uitvoer te creëren.

8 Druk op of om de marge [ Links ] voor [ Voorzijde ] te specificeren en druk vervolgens op .

- Specificeer een positieve waarde om een marge aan de linkerzijde van de uitvoer te creëren.

- Specificeer een negatieve waarde om een marge aan de rechterzijde te creëren.

Nuttige functies

9 Druk op of om de marge [ Boven ] voor [ Achterzijde marge ] te specificeren en druk vervolgens op .

- Specificeer een negatieve waarde om een marge bovenaan de uitvoer te creëren.

- Specificeer een positieve waarde om een marge onderaan de uitvoer te creëren.

Memo

 Specificeer dezelfde absolute waarde-instelling in de marge [Boven] voor zowel de marges [Voorzijde ] als

[Achterzijde marge].

10

Druk op of om de marge

[ Links ]voor [ Achterzijde marge ] te

- Specificeer een negatieve waarde om een marge aan de linkerzijde te creëren.

- Specificeer een positieve waarde om een marge aan de rechterzijde van de uitvoer te creëren.

Memo

 Specificeer dezelfde absolute waarde-instelling in de marge [ Links ] voor zowel de marges [ Voorzijde ] als

[ Achterzijde marge ].

11 Druk op totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.

12

Voer het aantal kopieën in.

13 Druk op

M ONO

.

Memo

 De margepositie komt overeen met [ Directie ] van het document.

Als [ Directie ] van de documentafbeelding [ Portrait ] betreft, bevinden de korte zijden zich aan de boven- en onderzijde en de lange zijden aan de rechter- en linkerzijde. Als [ Directie ] van de documentafbeelding

[ Landscape ] betreft, bevinden de lange zijden zich aan rechter- en linkerzijde en de korte zijden aan de boven- en onderzijde.

 Wanneer u de glasplaat gebruikt, wordt de modus continu scannen automatisch ingeschakeld. Volg de instructies die worden weergegeven op het weergavescherm.

 [ Marge ] wordt uitgeschakeld wanneer alle waarden zijn ingesteld op [ 0 ].

- 14 -

Verschillende documentformaten kopiëren

(Gemengd formaat)

Wanneer u ADF gebruikt, kunt u meerdere documenten met dezelfde breedte maar met verschillende lengten gelijktijdig kopiëren op de respectieve papierformaten.

Opmerking

 U kunt deze functie alleen gebruiken als het document een combinatie van letter en legal 13,5 of van letter en legal

14 betreft.

 Wanneer bij het inschakelen van [ Gemende grote documenten ], [ Papier invoer ] is ingesteld op [ Auto ], wordt een papierlade gebruikt die overeenkomt met het papier en kan [ Papier invoer ] niet worden geselecteerd.

 [ Gemende grote documenten ] is alleen beschikbaar wanneer [Zoom] is ingesteld voor [ Fit to page(98%) ] of

[ 100% ].

 U kunt [ Rand wissen ] en [ Gemende grote documenten ] niet gelijktijdig instellen.

 Schakel meer dan één papierlade in door op de toets

< SETTING (INSTELLING)> te drukken en selecteer vervolgens [ Papier instellingen ]>[ Selecteer een lade.

]>[ Kopiëren ] om deze functie te gebruiken.

 Wanneer u de MP-lade gebruikt, plaats dan eerst het papier in de MP-lade en ga vervolgens naar het menu

[ Gemende grote documenten ].

Memo

 U kunt alleen standaardpapier gebruiken voor deze functie.

 In deze sectie worden als voorbeeld lade 1 en de MP-lade gebruikt en is Legal 14 in lade 1 en Letter in de MP-lade geplaatst.

1 Plaats Legal 14 in lade 1 en Letter in de

MP-lade.

2

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

3

Druk op om [ Papier instellingen ] te

4

Selecteer [ Legal 14 ] voor

[ Papierformaat ] van lade 1 en

[ LETTER ] voor [ Papierformaat ] van de

MP-lade.

5

Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

6 Druk op de toets < COPY (KOPI Ё REN)>.

7 Plaats uw documenten met gemengde

Letter en Legal 14 formaten in de ADF.

8

Druk op om naar het menu [ Change settings ] te gaan.

9

Druk op om [ Gemende grote documenten ] te selecteren en druk

10

Druk op en om [ AAN ] te selecteren en

11 Druk op totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.

12 Controleer of de volgende instellingen op het startscherm worden weergegeven.

[Gemende grote documenten]:

[Papierinvoer]:

[Zoom]:

[Scanformaat]:

AAN

Automatisch

100%

Legal 14

13

Voer het aantal kopieën in.

14 Druk op

M ONO

.

Opmerking voor het gebruik van meerdere functies

Functies die niet gelijktijdig kunnen worden gebruikt

Bepaalde functies kunnen niet in combinatie met andere functies worden gebruikt. Als u nietcompatibele functies probeert te selecteren, verschijnt er een scherm met de aanduiding dat u de functie niet kunt selecteren.

Als u bijvoorbeeld [ Marge ] hebt geselecteerd, kunt u [ N-in-1 ] en [ Herhaal ] niet selecteren.

Bij het selecteren van [Marge] kunt u [N-in-1]/[Herhaal] niet specificeren.

Schakel, van de functies die worden weergegeven in het bericht, onnodige functies uit en probeer vervolgens opnieuw een functie in te stellen die u nogmaals wilt gebruiken.

Memo

 Bepaalde functies kunnen niet met andere functies worden gebruikt.

Een functie uitschakelen

Stel de instelling van de functie in op de standaardinstelling om één van de functies uit te schakelen.

1 Druk op de toets < COPY (KOPI Ё REN)>.

2 Druk op om naar het menu [ Change settings ] te gaan.

3

Druk op om de functie te selecteren die u wilt uitschakelen en druk

4 Druk op om de standaardwaarde te

Nuttige functies

5 Druk op totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.

Memo

 Wanneer de standaardinstelling werd gewijzigd vanuit de fabrieksinstelling, selecteer dan de instelling die na het wijzigen moet worden geselecteerd.

Meer info

Raadpleeg "Bekijk informatie" p. 91 voor de

standaardwaarde van elke functie.

1

- 15 -

2. Faxen

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de nuttige faxfuncties en -bewerkingen van uw machine.

Nuttige verzendfuncties

Deze sectie geeft uitleg over nuttige functies voor het verzenden van faxen.

Memo

 Om naar het menu [Beheerder instelling] te gaan is het beheerderwachtwoord noodzakelijk. Het standaardwachtwoord is

"aaaaaa".

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het specificeren van een bestemming.

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het plaatsen van uw documenten in de ADF of op de glasplaat.

Dubbelzijdige documenten verzenden (Dubbelzijdig scannen)

Met behulp van de ADF kunt u dubbelzijdige documenten overzetten.

Opmerking

 Voor deze procedure kunt u geen gebruik maken van de glasplaat.

1

Plaats uw document in de ADF.

2

Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/

HAAK)>.

3 Zorg ervoor dat [ Fax ] is geselecteerd en druk vervolgens op om het scherm fax starten te openen.

OK

4 Druk op om [ FAX functies ] te

Wijzigen waar de documenten worden geladen

U kunt zowel de ADF als de glasplaat gebruiken wanneer documenten voor een faxopdracht worden gescand.

Zo kunt u zowel een document als een deel van een boek als één fax verzenden.

1 Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/

HAAK)>.

2

Zorg ervoor dat [ Fax ] is geselecteerd en druk vervolgens op om het scherm fax starten te openen.

OK

3

Druk op om [ FAX functies ] te

4 Druk op om [ continueer scan ] te

5

Druk op om [ Dubbelzijdige Scan ] te 5

Druk op om [ AAN ] te selecteren en

6 Druk op om een scanmethode te

U kunt [ Lange zijde ] of [ Short edge bind ] specificeren.

7 Druk op totdat het scherm fax standby verschijnt.

8

Specificeer een bestemming.

9

Druk op starten.

M ONO

om het verzenden te

6 Druk op totdat het scherm fax standby verschijnt.

7

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

8 Specificeer een bestemming.

9 Druk op

M ONO

.

- 16 -

10 Plaats, wanneer het scherm [ Start ] verschijnt, het volgende document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

11 Zorg ervoor dat [ Start ] is geselecteerd

12 Herhaal, indien noodzakelijk, stap 10 en

11 voor elk document dat u wilt faxen.

13

Wanneer alle documenten zijn gescand, druk op om [ Afgerond ] te selecteren

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het stoppen van de scanprocedure en het annuleren van de overdracht.

De naam van de afzender wijzigen

U kunt de af te drukken naam van de afzender specificeren op faxen die u wilt verzenden. Van tevoren moet u de naam van een afzender registreren.

Meer info

 Zorg ervoor dat [ Sender name ] is uitgeschakeld alvorens de volgende functie te gebruiken. Raadpleeg de

Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

 De naam van een afzender registreren

U kunt maximaal drie namen van afzenders registreren.

Memo

 In de begininstellingen van de fax, zoals beschreven in de

Basisgebruikershandleiding, specificeert u [ Zender ID ] waarna deze automatisch naar [ Sender name 1 ] wordt geregistreerd.

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Gebruiker installatie ]

Nuttige verzendfuncties

6 Druk op om [ TTI gebruik/wijzigen ]

7

Druk op om het nummer van een afzender te selecteren en druk

8

Voer een naam van maximaal 22 tekens in.

9 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

10

Druk op totdat het startscherm verschijnt.

 De naam van een afzender wijzigen die op een fax wordt afgedrukt

Indien u [ Sender name ] inschakelt, wordt als standaardinstelling de standaardnaam van de afzender op faxen afgedrukt. Voer de volgende procedure uit om een andere naam dan de standaardnaam van de afzender te gebruiken.

1

Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/

HAAK)>.

2 Zorg ervoor dat [ Fax ] is geselecteerd en druk vervolgens op om het scherm fax starten te openen.

OK

3 Druk op om [ FAX functies ] te

2

4

Druk op om [ TTI Select ] te

5 Druk op om een door u te gebruiken naam van een afzender te selecteren en

6 Druk op totdat het scherm fax standby verschijnt.

- 17 -

Nuttige verzendfuncties

 De standaardnaam van de afzender wijzigen

Als u een naam van een afzender regelmatig gebruikt, raden wij u aan het als de standaardnaam van de afzender te specificeren.

Memo

 In de begininstellingen voor de fax, zoals beschreven in de

Basisgebruikershandleiding, specificeert u [ Zender ID ].

Standaard wordt deze waarde gebruikt als de standaardnaam van de afzender.

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2 Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Gebruiker installatie ]

6 Druk op om [ Standaard TTI ] te

7

Druk op om de door u te gebruiken naam te selecteren en druk vervolgens

8

Druk op totdat het startscherm verschijnt.

Voorvoegsel (Voorvoegsel) instellen

U kunt een voorvoegsel aan een bestemmingsnummer toevoegen. U kunt tevens een voorvoegsel toevoegen bij het registreren van een nummer voor snelkiezen.

Een voorvoegsel registreren

U moet van tevoren het voorvoegsel voor

[ PreFix ] registreren. U kunt maximaal 40 cijfers registreren.

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2 Druk op om [ Beheerder instelling ]

3

Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Fax Instellingen ] te

6 Druk op om [ Andere Instellingen ]

7

Druk op om [ PreFix ] te selecteren en

8

Voer een voorvoegsel in.

9

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

10 Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

Meer info

 U kunt symbolen zoals # en * gebruiken. Raadpleeg de

Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

Een voorvoegsel gebruiken bij het verzenden van faxen

U kunt alleen een voorvoegsel toevoegen wanneer u een bestemmingsnummer invoert met behulp van het tiencijferige toetsenbord. Voer de volgende procedures uit wanneer u een bestemming specificeert met behulp van het tiencijferige toetsenbord.

1

Druk in het scherm bestemming invoeren op en om [ PreFix:N ] te selecteren

De regiocode wordt weergegeven als "N".

2

Voer een bestemmingsnummer in.

3

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

Memo

 U kunt geen voorvoegsel invoeren en vervolgens snelkiezen gebruiken.

- 18 -

Een voorvoegsel gebruiken bij het registreren van een nummer voor snelkiezen

U kunt een voorvoegsel aan een snelkiesnummer toevoegen. Voer de volgende procedures uit om een nummer voor snelkiezen te registreren.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het registreren van een nummer voor snelkiezen.

1 Druk op in het invoerscherm van het faxnummer om een nummer voor snelkiezen te registreren en op om

[ PreFix:N ] te selecteren en druk

De regiocode wordt weergegeven als "N".

2 Voer een faxnummer in.

3 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

Nuttige verzendfuncties

2

- 19 -

Verschillende functies voor verzenden

Verschillende functies voor verzenden

Deze sectie geeft uitleg over verschillende functies voor faxverzending.

Memo

 Om naar het menu [ Beheerder instelling ] te gaan is het beheerderwachtwoord noodzakelijk. Het standaardwachtwoord is

"aaaaaa".

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het specificeren van een bestemming.

Nummerherhaling

Automatische nummerherhaling

De machine herhaalt automatisch het nummer als de eerste faxverzending mislukt.

Nummerherhaling wordt automatisch uitgevoerd wanneer de ontvangende machine bezet is of niet antwoord, of wanneer er zich een communicatiefout voordoet.

Voer de volgende procedures uit om het aantal pogingen voor nummerherhaling en bijbehorende interval in te stellen.

Memo

 Wanneer de verzending mislukt ondanks het feit dat de machine het aantal gespecificeerde nummerherhalingen heeft gebeld, wordt het in het geheugen opgeslagen document gewist en wordt er een foutbericht afgedrukt.

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2 Druk op om [ Beheerder instelling ]

3

Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens in.

5

Druk op om [ Fax Instellingen ] te

6 Druk op om [ Andere Instellingen ]

7

Zorg ervoor dat [ Kies herhalingen ] is

8

Druk om het aantal gewenste nummerherhalingen te specificeren en

9

Druk op om [ Interv. opn. kiezen ] te

10

Specificeer de interval voor nummerherhaling met behulp van het tiencijferige toetsenbord en druk

- 20 -

11 Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

Handmatige nummerherhaling

Specificeer de gewenste bestemming uit de verzendgeschiedenis om handmatig het nummer te herhalen.

De bestemming kan tevens worden geselecteerd door op de toets REDIAL te drukken.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over de verzendgeschiedenis.

Real-time verzenden

De gescande faxgegevens worden in het geheugen opgeslagen alvorens de machine start met verzenden. Dit wordt geheugenverzending genoemd. De faxgegevens worden tijdens het scannen verzonden. Dit wordt real-time verzenden genoemd.

 Real-time verzenden

Real-time verzenden is een methode om gegevens naar een bestemming te verzenden zonder documentgegevens in het geheugen op te slaan. In deze modus start de verzending onmiddellijk na de verzendbewerking en kunt u controleren of de fax naar de betreffende bestemming is verzonden.

 Geheugenverzending

Geheugenverzending is een methode om te verzenden na het opslaan van documentgegevens in het geheugen.

In deze modus hoeft u niet te wachten tot de machine het verzenden heeft voltooid.

De fabrieksinstelling is ingesteld op geheugenverzending.

Voer de volgende bewerkingen uit om het realtime verzenden in te schakelen.

Opmerking

 U kunt slechts een enkele pagina scannen wanneer u de glasplaat voor real-time verzenden gebruikt.

 Terwijl u een fax verzendt met behulp van real-time verzenden, kunnen andere opdrachten die gebruik maken van de ADF en de glasplaat, niet worden uitgevoerd.

1

Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/

HAAK)>.

2 Zorg ervoor dat [ Fax ] is geselecteerd en druk op om het scherm fax starten te openen.

OK

3 Druk op om [ FAX functies ] te

4

Druk op om [ Geheugen

Verzending ] te selecteren en druk

5 Druk op om [ OFF ] te selecteren en

6

Druk op totdat het scherm fax stand-by verschijnt.

7 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

8

Specificeer een bestemming.

9

Druk op

M ONO

.

Handmatige verzending

Handmatig verzenden (hoorn op de haak)

Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/HAAK)> en bevestig de ontvangen toon van de bestemmingen en verzend vervolgens.

1

Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/

HAAK)> om in blauw te verlichten.

2

Stel het document in op de automatische documentinvoer of glasplaat.

3

Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/

HAAK)> en voer het faxnummer van de bestemming in.

4

Stel, indien noodzakelijk, de faxfunctie in.

Verschillende functies voor verzenden

5 Druk op de starttoets monochroom, nadat u de ontvangsttoon toon

(pieptoon) van de bestemming hebt gehoord, om het verzenden te starten.

U kunt faxen handmatig verzenden wanneer de ontvanger de modus handmatige ontvangst gebruikt of wanneer u een fax wilt verzenden na een telefoongesprek.

Opmerking

 U kunt alleen een enkele pagina scannen wanneer u de glasplaat voor handmatig verzenden gebruikt.

 U moet een externe telefoon op de machine aansluiten om faxen handmatig te verzenden.

 De volgende functies zijn niet beschikbaar in handmatig verzenden:

- rondsturen

- verzenden op een gespecificeerd tijdstip

- F-code verzenden

- ID-controle verzenden

- controleer bestemmingen voor rondsturen

- (Tweemaal kiezen indrukken bevestigt keuze)

Memo

 U hoeft geheugenverzending niet uit te schakelen.

 Zelfs als het startscherm buiten de faxfuncties wordt weergegeven in de machine, kunt u handmatig verzenden uitvoeren door de hoorn op te tillen.

1 Pak de hoorn.

2

Bel een nummer.

3 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

4

Configureer, indien noodzakelijk, de faxfuncties.

5 Wanneer u een faxtoon hoort, druk op

om het verzenden te starten.

M

ONO

U kunt de hoorn neerleggen.

2

Memo

 Bij het neerleggen van de hoorn, nadat de verzending is voltooid, keert het displayscherm van de machine terug naar het scherm dat werd weergegeven voor de handmatige verzending.

Als u de hoorn niet neerlegt, kunt u met uw bestemming een gesprek aangaan.

- 21 -

Verschillende functies voor verzenden

Naar meerdere bestemmingen verzenden (Rondsturen)

Met deze functie kunt u faxen gelijktijdig naar meerdere bestemmingen verzenden. U kunt maximaal 100 bestemmingen specificeren met behulp van het tiencijferige toetsenbord, snelkiezen en groepslijsten van bestemmingen.

1 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

2

Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/

HAAK)>.

3 Zorg ervoor dat [ Fax ] is geselecteerd en druk op om het scherm fax starten te openen.

OK

4

Zorg ervoor dat [ voer bestemming in ]

5 Specificeer een bestemming.

6 Herhaal stap 4 en 5 om alle bestemmingen in te voeren.

7 Druk op

M

ONO

wanneer u alle bestemmingen hebt gespecificeerd.

8 [ Druk op Start om de overdracht te starten. Verwijderen? Selecteer het selectievakje en dan Bewerking.

] verschijnt.

9 Druk op

M ONO

als alle gespecificeerde bestemmingen verschijnen.

Memo

 Druk op de toets < RESET/LOG OUT (RESETTEN/

UITLOGGEN)> om de bewerking te annuleren.

Meer info

 Wanneer [ Verzendbestemming controle ] is ingeschakeld, worden alle bestemmingsnummers weergegeven alvorens ze te verzenden. Raadpleeg

"De bestemming voor rondsturen controleren" p. 28 voor meer

informatie.

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het annuleren van een verzendopdracht.

 Uit de groepslijsten selecteren

De groepslijst is nuttig voor rondsturen.

Registreer van tevoren de betreffende groepslijsten.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het verzenden met behulp van de groepslijst.

Verzenden op een gespecificeerd tijdstip (Tx-tijd

(verzenden) instellen)

Met deze functie kunt u de machine opdracht geven faxen op een gespecificeerd tijdstip te verzenden. Wanneer u een faxopdracht voor latere verzending instelt, worden de faxgegevens in het geheugen opgeslagen en automatisch op het gespecificeerde tijdstip verzonden.

Maximaal 20 opdrachten kunnen maximaal een maand vooruit worden geprogrammeerd.

1 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

2

Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/

HAAK)>.

3 Zorg ervoor dat [ Fax ] is geselecteerd en druk op om het scherm fax starten te openen.

OK

4 Druk op om [ FAX functies ] te

5

Druk op om [ Verwijderd

Verzending ] te selecteren en druk

6

Druk op om [ AAN ] te selecteren en

7

Druk op of om de gewenste datum en tijd te selecteren en druk vervolgens

- Druk op om naar het volgende venster te gaan.

- Data worden als [ Date/Month ] weergegeven.

8

Druk op totdat het startscherm verschijnt.

9

Druk op om [ voer bestemming in ]

- 22 -

10 Specificeer een bestemming.

11

Druk op

M ONO

.

Memo

 Wanneer u de gespecificeerde reserveringstijd wilt wijzigen, annuleer dan de reservering en maak een nieuwe reservering.

 U kunt reserveringen voor andere faxopdrachten maken terwijl de machine aan het verzenden is.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het annuleren van een faxopdracht.

F-code verzenden

F-code verzenden gebruikt subadressen voor communicatie conform de norm van ITU-T. Door vensters voor de F-code te creëren en registreren, kunt u vertrouwelijke communicatie en communicatie voor het mededelingenvenster uitvoeren.

U kunt maximaal 20 vensters voor F-codes registreren.

Vergeet niet, bij het registreren van een venster voor een F-code, een subadres te registreren dat wordt gebruikt om het venster voor een F-code te identificeren.

 Vertrouwelijke communicatie voor

F-code

Wanneer er een vertrouwelijk venster voor een

F-code is ingesteld in de ontvangende faxmachine, kunt u vertrouwelijke communicatie uitvoeren door het subadres van het venster te specificeren.

Ontvangen gegevens kunnen niet worden afgedrukt, tenzij de gespecificeerde ID-code wordt ingevoerd. Om die reden is deze functie nuttig bij het verzenden van gegevens die beveiligd moeten worden.

Meer info

 Raadpleeg

"Met behulp van een subadres verzenden (Fcode verzenden)" p. 25

om faxen te verzenden met behulp van vertrouwelijke communicatie voor F-codes.

 Raadpleeg

"Opgeslagen documenten afdrukken" p. 26

om de ontvangen faxen af te drukken met behulp van vertrouwelijke communicatie voor F-codes.

Verschillende functies voor verzenden

 Communicatie F-code voor mededelingenvenster

Wanneer er een mededelingvenster voor F-codes in de ontvangende machine is ingesteld, kunt u gegevens verzenden naar en verwijderen uit een mededelingenvenster door het subadres ervan te specificeren.

2

Meer info

Raadpleeg "Met behulp van een subadres ontvangen (Fcode polling)" p. 25

om gegevens die zijn opgeslagen in het mededelingenvenster van de ontvangende machine te ontvangen.

Raadpleeg "Documenten in een mededelingenvenster opslaan" p. 26 om gegevens in een mededelingenvenster

van uw machine op te slaan.

Vensters voor F-codes registreren

Registreer een venster voor F-codes om communicatie voor F-codes uit te voeren.

Vergeet niet een subadres en een PIN-nummer voor elk F-codevenster te registreren. (alleen vertrouwelijke communicatie voor F-codes)

Memo

 Het maximumaantal tekens is als volgt:

- Vensternaam: Maximaal 16 tekens.

- Subadres: Maximaal 20 cijfers inclusief # en *.

- PIN-nummer: 4 cijfers.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het invoeren van tekst.

 Voor vertrouwelijke communicatie voor F-codes

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Fax Instellingen ] te

6 Druk op om [ F-Code Bus ] te

7

Druk op om een vensternummer te

- 23 -

Verschillende functies voor verzenden

8 Zorg ervoor dat [ Register ] is

Voer het PIN-nummer in en selecteer

[ Bewerken ] om het geregistreerde vertrouwelijke venster voor F-codes te bewerken.

9

Zorg ervoor dat [ Confidentiële Box ] is

10

Zorg ervoor dat [ Box Naam ] is geselecteerd en druk vervolgens op .

11 Voer een vensternaam in.

12 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

13

Druk op om [ Sub adres ] te selecteren en druk vervolgens op .

14

Voer een subadres in.

15

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

16 Druk op om [ I.D. Code ] te selecteren en druk vervolgens op .

17

Voer een PIN-nummer in en druk

Opmerking

 Het ingevoerde PIN-nummer wordt niet weergegeven.

Vergeet het nummer niet op te schrijven en bewaar het op een veilige plaats.

18 Specificeer, indien noodzakelijk,

[ Onderbreek tijd ] om een periode in te stellen voor het behouden van gegevens.

a) Druk op om [ Onderbreek tijd ] te selecteren en druk vervolgens op .

b) Voer een waarde tussen 0 en 31 (dagen) in en druk vervolgens op

OK

.

Memo

 Wanneer [ 00 ] (dag) is geselecteerd, worden gegevens voor onbepaalde tijd behouden.

19

Druk op .

 Communicatie F-code voor mededelingenvenster

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Fax Instellingen ] te

6 Druk op om [ F-Code Bus ] te

7

Druk op om een vensternummer te

8

Zorg ervoor dat [ Register ] is

Selecteer [ Bewerken ] om het geregistreerde vertrouwelijke venster voor F-codes te bewerken.

9

Druk op om [ Bulletin Box ] te

10 Zorg ervoor dat [ Box Naam ] is geselecteerd en druk vervolgens op .

11

Voer een vensternaam in.

12

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

13

Druk op om [ Sub adres ] te selecteren en druk vervolgens op .

14 Voer een subadres in.

15 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

16 Druk op .

- 24 -

Met behulp van een subadres verzenden (F-code verzenden)

Door een subadres in te voeren, kan het vertrouwelijk verzenden van F-codes en het verzenden van een mededelingenvenster voor Fcodes worden uitgevoerd.

Memo

 Vergeet niet een bestemming voor het subadres te controleren.

1 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

2

Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/

HAAK)>.

3 Zorg ervoor dat [ Fax ] is geselecteerd en druk op om het scherm fax starten te openen.

OK

4

Druk op om [ FAX functies ] te

5

Druk op om [ F-code Verzending ] te

6 Druk op om [ AAN ] te selecteren en

7 Voer het subadres in van het venster dat is geregistreerd in de ontvangende machine.

8 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

9

Druk op totdat het startscherm verschijnt.

10 Druk op om [ voer bestemming in ]

11

Specificeer een bestemming.

12 Druk op

M

ONO

.

Verschillende functies voor verzenden

Met behulp van een subadres ontvangen (F-code polling)

U kunt F-code polling uitvoeren door het subadres van het mededelingenvenster van de machine van de afzender in te voeren. Met deze functie kan een externe faxmachine een fax verzenden als antwoord op de instructies van uw machine.

2

Opmerking

 U kunt geen gegevens ontvangen als de afzender het mededelingenvenster met een wachtwoord heeft beveiligd.

1 Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/

HAAK)>.

2 Zorg ervoor dat [ Fax ] is geselecteerd en druk op om het scherm fax stand-by te openen.

3

Druk op om [ FAX functies ] te

4 Druk op om [ F-code polling ] te

5 Druk op om [AAN] te selecteren en

6

Voer het subadres van het mededelingenvenster in dat is geregistreerd in de machine van de afzender.

7 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

8

Druk op totdat het startscherm verschijnt.

9 Druk op om [ voer bestemming in ]

10

Specificeer een bestemming.

11 Druk op

M

ONO

.

Memo

 Ontvangen gegevens worden automatisch afgedrukt.

- 25 -

Verschillende functies voor verzenden

Documenten in een mededelingenvenster opslaan

U kunt slechts één document in een mededelingenvenster van uw machine bewaren.

Meer info

 Van tevoren moet u een mededelingenvenster registreren.

Raadpleeg

"Vensters voor F-codes registreren" p. 23

voor meer informatie over het registeren van een mededelingenvenster.

1

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

2

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

3 Druk op om [ opslaan Document

Instellingen.

] te selecteren en druk

4

Zorg ervoor dat [ Opslaan ] is

5 Zorg ervoor dat [ Fcode Bulletin Bord ]

6

7 is geselecteerd en druk vervolgens op

OK

.

Druk op om een vensternummer te

Zorg ervoor dat [ Overschrijf ] is

[Overschrijf] vervangt documenten in het venster.

8

Druk op of om [ Ja ] te selecteren en

Memo

 De opgeslagen gegevens in een mededelingenvenster voor

F-codes worden niet gewist wanneer de gegevens bij de ontvanger zijn binnengekomen.

Opgeslagen documenten afdrukken

U kunt vertrouwelijk ontvangen documenten afdrukken.

Wanneer een document wordt ontvangen in een venster voor F-codes, wordt een ontvangstbericht voor F-codes afgedrukt.

Controleer het vensternummer voor F-codes en druk het opgeslagen document af.

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2 Druk op om [ opslaan Document

Instellingen.

] te selecteren en druk

3 Druk op om [ Afdrukken ] te

4

Zorg ervoor dat [ F-Code Bus ] is

5 Druk op om het gewenste vensternummer te selecteren en druk

6

Voer, indien noodzakelijk, het PIN-

7

Druk op de om het bestandsnummer te selecteren dat u wilt afdrukken en

8

Druk op of om [ Ja ] in het bevestigingsscherm te selecteren en

Memo

 Vertrouwelijk ontvangen documenten worden automatisch verwijderd na het afdrukken.

Opgeslagen mededelingendocumenten verwijderen

U kunt in een mededelingenvenster opgeslagen documenten verwijderen.

Memo

 De opgeslagen gegevens in een vertrouwelijke venster voor F-codes worden automatisch verwijderd wanneer u de gegevens afdrukt.

 De opgeslagen gegevens in een mededelingenvenster voor

F-codes worden niet gewist wanneer de gegevens bij de ontvanger zijn binnengekomen.

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ opslaan Document

Instellingen.

] te selecteren en druk

3 Druk op om [ verwijderen ] te

4

Zorg ervoor dat [ Fcode Bulletin Bord ] is geselecteerd en druk vervolgens op

OK

.

- 26 -

5 Druk op om het vensternummer te selecteren van een door u te verwijderen document en druk vervolgens twee keer

6

Druk op of om [ Ja ] in het bevestigingsscherm te selecteren en

Vensters voor F-codes verwijderen

U kunt een onnodig vertrouwelijk venster voor Fcodes en mededelingenvensters voor F-codes verwijderen.

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5 Druk op om [ Fax Instellingen ] te

6 Druk op om [ F-Code Bus ] te

7

Druk op om het door u te verwijderen vensternummer te selecteren en druk

8 Voer, indien noodzakelijk, een PIN-nummer in

Voor het verwijderen van een mededelingenvenster voor F-codes is geen PINnummer nodig.

9 Druk op om [ verwijderen ] te

10

Druk op of om [ Ja ] in het bevestigingsscherm te selecteren en

Verschillende functies voor verzenden

2

- 27 -

Beveiligingsfuncties

Beveiligingsfuncties

Deze paragraaf geeft uitleg over beveiligingsfuncties bij het verzenden van een fax.

Memo

 Om naar het menu [ Beheerder instelling ] te gaan is het beheerderwachtwoord noodzakelijk. Het standaardwachtwoord is

"aaaaaa".

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het specificeren van een bestemming.

7

Zorg ervoor dat [ ID controle TX ] is

Beveiligingsfuncties bij het verzenden

De machine heeft de volgende drie beveiligingsfuncties:

 ID-controle verzenden

 Bestemming voor rondsturen controleren

 Tweemaal kiezen indrukken

Deze functies voorkomen dat u faxen naar de verkeerde bestemming verzendt.

ID-controle verzenden

Deze functie controleert en vergelijkt de laatste vier cijfers van de bestemmingsnummers met de nummers die zijn geregistreerd in de bestemmingsmachine. Als deze functie is ingeschakeld, verzendt de machine alleen faxen die met elkaar overeenkomen.

Memo

 Als de bestemmingsmachine geen geregistreerd faxnummer heeft, zal de machine de fax niet verzenden.

 ID-controle verzenden is niet beschikbaar wanneer u faxen handmatig verzendt.

 Configuratie

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

8 Druk op om [ AAN ] te selecteren en

9

Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

 Bediening

1

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

2 Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/

HAAK)>.

3

Zorg ervoor dat [ Fax ] is geselecteerd en druk op om het scherm fax starten te openen.

OK

4

Zorg ervoor dat [ voer bestemming in ] is geselecteerd en druk vervolgens op

OK

.

5 Specificeer een bestemming.

6 Druk op

M ONO

.

De bestemming voor rondsturen controleren

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Fax Instellingen ] te

6 Druk op om [ Standaard instellingen ] te selecteren en druk

Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt een faxnummerbevestigingsscherm weergegeven alvorens het verzenden start. Standaard is deze functie ingeschakeld.

Memo

 De controlefunctie van de bestemming voor rondsturen is alleen beschikbaar wanneer er meerdere bestemmingen zijn gespecificeerd.

 Wanneer tevens [ Kies bevestiging ] is ingeschakeld, wordt dit eerst uitgevoerd.

 De controlefunctie van de bestemming voor rondsturen is niet beschikbaar voor handmatige verzending.

- 28 -

 Configuratie

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Fax Instellingen ] te

6 Druk op om [ Standaard instellingen ] te selecteren en druk

7 Druk op om [ Verzendbestemming controlen ] te selecteren en druk op .

8

Druk op om [ AAN ] te selecteren en

9 Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

 Bediening

1 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

2

Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/

HAAK)>.

3 Zorg ervoor dat [ Fax ] is geselecteerd en druk op om het scherm fax starten te openen.

OK

4 Zorg ervoor dat [ voer bestemming in ] is geselecteerd en druk vervolgens op

OK

.

5

Specificeer alle bestemmingen.

6

Druk op

M

ONO

.

Er wordt een faxnummerbevestigingsscherm weergegeven.

7

[ Druk op Start om de overdracht te starten. Verwijderen? Selecteer het selectievakje en dan Bewerking.

] verschijnt.

Beveiligingsfuncties

8

Druk op

M ONO

als alle gespecificeerde bestemmingen verschijnen.

Druk, indien noodzakelijk, op

OK

om de door u te verwijderen bestemming te selecteren en druk vervolgens op . Selecteer [verwijder het adres] en druk vervolgens op

OK

.

9 Druk op starten.

M ONO

om de verzending te

Memo

 Als het bestemmingsnummer, dat is ingevoerd met het tiencijferige toetsenbord, fout is, moet u deze wissen en de juiste opnieuw specificeren.

 Wanneer er veel bestemmingen zijn gespecificeerd, kunt u deze mogelijk niet allemaal tegelijkertijd controleren. Om alle bestemmingen te controleren, druk op om door het scherm te scrollen.

Tweemaal kiezen indrukken (Keuze bevestigen)

2

Bij gebruik van deze functie moet u het bestemmingsnummer opnieuw invoeren wanneer u een bestemming invoert met behulp van het tiencijferige toetsenbord. De fax wordt alleen verzonden als de twee nummers met elkaar overeen komen.

Memo

 De functie keuze bevestigen is niet beschikbaar wanneer u de bestemming specificeert met behulp van snelkiezen.

 Als u symbolen in het bestemmingsnummer invoert, moet u ook de symbolen opnieuw invoeren.

 De functie keuze bevestigen is pas gereed wanneer ook

[ Check broadcast dest.

] is ingeschakeld.

 Het is niet mogelijk de functie dubbeldrukken te gebruiken met handmatige verzending.

 Configuratie

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3

Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5 Druk op om [ Fax Instellingen ] te

6

Druk op om [ Standaard instellingen ] te selecteren en druk

- 29 -

Beveiligingsfuncties

7 Druk op om [ Kies bevestiging ] te

8

Druk op om [ AAN ] te selecteren en

9 Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

 Bediening

1

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

2

Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/

HAAK)>.

3

Voer een bestemmingsnummer in met behulp van het tiencijferige toetsenbord.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

Er verschijnt een scherm waarin u het bestemmingsnummer opnieuw moet invoeren.

5

Voer het bestemmingsnummer opnieuw in met behulp van het tiencijferige toetsenbord.

6

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

Het scherm fax starten verschijnt.

7

Druk op starten.

M ONO

om het verzenden te

- 30 -

Diverse instellingen voor faxontvangst

Diverse instellingen voor faxontvangst

Deze paragraaf geeft uitleg over diverse instellingen voor faxontvangst.

Memo

 Om naar het menu [ Beheerder instelling ] te gaan is het beheerderwachtwoord noodzakelijk. Het standaardwachtwoord is

"aaaaaa".

2

8

Druk op om [ Auto ] of [ 100% ] te

Wanneer het ontvangen beeld groter is dan het papierformaat

Delen, van beelden die niet in het afdrukbare gebied van het gespecificeerde papier passen, worden mogelijk verkleind, weggehaald of op het volgende vel papier afgedrukt. Als er bijvoorbeeld een fax wordt ontvangen die langer is dan het A4-formaat terwijl het gespecificeerde papier A4 betreft, wordt het onderste gedeelte van het beeld op een volgend vel papier afgedrukt.

U kunt deze situatie vermijden door een verkleiningsfactor- en marge te specificeren.

Een verkleiningsfactor specificeren

De verkleiningsfactor bepaald of de machine wel of niet automatisch het ontvangen beeld naar het gespecificeerde papierformaat verkleind. [Auto] verkleint het beeld automatisch en [100%] drukt het beeld af zonder verkleining. Standaard is

[Ontvangst snelheid reductie] ingesteld op

[Auto].

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

9 Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

Een verkleiningsmarge specificeren

De verkleiningsmarge is het drempelniveau dat bepaalt wanneer een deel van het ontvangen beeld op de volgende pagina wordt afgedrukt.

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2 Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Fax Instellingen ] te

6 Druk op om [ Andere Instellingen ]

7

Druk op om [ Reductie marge ] te

8 Voer een waarde in tussen 0 en 100

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Fax Instellingen ] te

6 Druk op om [ Andere Instellingen ]

7

Druk op om [ Ontvangst snelheid reductie ] te selecteren en druk

9

Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

Memo

 Wanneer het overtollige gedeelte groter is dan de gespecificeerde verkleiningsmarge, wordt het overtollige gedeelte op de volgende pagina afgedrukt.

 Wanneer het overtollige gedeelte kleiner is dan de verkleiningsmarge, wordt het ontvangen beeld verkleind op een enkele pagina.

 Wanneer u [Ontvangst snelheid reductie] instelt op

[100%] en het overtollige gedeelte kleiner is dan de gespecificeerde verkleiningsmarge, wordt het overtollige gedeelte weggehaald.

- 31 -

Diverse instellingen voor faxontvangst

Volume zachte beltoon regelen

U kunt het volume van de zachte beltoon dat klinkt bij een inkomende fax of oproep wijzing.

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5 Druk op om [ Fax Instellingen ] te

6

Druk op om [ Fax Instelling ] te

7 Druk op om [ Doorstuur instelling ]

3

Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op .

5

Druk op om [ Fax Instellingen ] te

8

Druk op om [ AAN ] te selecteren en

6 Druk op om [ Fax Instelling ] te

7

Druk op om [ Soft Bel Volume ] te

9

Voer een doorstuurnummer in.

10

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

11

Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

8 Druk op om een volumesterkte te

9

Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

Memo

 De instelling voor het volume van de zachte beltoon is alleen beschikbaar wanneer [ Ontvangst modus ] is ingesteld op [ Tel/Fax gereed Modus ].

Tijd voor wachten op respons instellen

Met deze functie kunt u een wachttijd instellen voor het beantwoorden van een inkomende oproep en het beginnen met het ontvangen van een fax in de machine.

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

Ontvangen faxen als faxdocumenten doorsturen

U kunt de machine instellen om de ontvangen faxen automatisch als faxdocumenten naar een gespecificeerde bestemming door te sturen als

[ Doorstuur instelling ] is ingeschakeld.

Memo

 Wanneer [Doorstuur instelling] is ingeschakeld, worden ontvangen faxen niet door de machine afgedrukt.

 De functie doorsturen wordt uitgeschakeld wanneer

[Ontvangst modus] is ingesteld op [Tel gereed modus].

Een bestemming voor doorsturen registreren

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5 Druk op om [ Fax Instellingen ] te

6

Druk op om [ Andere Instellingen ]

7

Druk op om [ Ring response ] te

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

8

Druk op om een tijd te selecteren en

- 32 -

9

Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

Vanaf een computer faxen

Vanaf een computer faxen

Deze paragraaf geeft uitleg over het verzenden van een fax vanaf een computer en uitleg over het bewerken van de telefoonboekgegevens. Met het faxstuurprogramma kunt u faxen rechtstreeks vanaf uw computer naar een bestemming verzenden via de machine zonder het document af te drukken.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de volgende Windows-besturingssystemen:

 Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/

Windows XP/Windows Server 2003

2

Vergeet niet het faxstuurprogramma voor MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP,

ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb te installeren, voordat de volgende procedures worden uitgevoerd.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het installeren van het faxstuurprogramma.

Memo

 De volgende procedures gebruiken MB491 en Notepad als voorbeeld. De procedures en menu's kunnen verschillen afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing die u gebruikt.

Een fax vanaf een computer verzenden

1

Open het bestand dat u wilt faxen.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het

[ Bestand ] menu.

3 Uit [ Printer selecteren ], selecteer

[ OKI MB491 (FAX) ] en klik vervolgens op [ Afdrukken ].

4 Voer in tabblad [ Nummers opgeven ] van het [ Ontvangers selecteren ] dialoogvenster de bestemmingsnaam in

[ Naam ] in.

5

Voer het faxnummer van de bestemming in [ Fax nummer ] in.

6 Klik op [ Toevoegen-> ].

7 Voeg, indien noodzakelijk, een bestemming toe uit het telefoonboek.

a) Selecteer het tabblad [ Telefoon Boek ].

b) Selecteer een bestemming en klik vervolgens op [ Toevoegen<].

8

Herhaal stap 4 tot 7 om alle bestemmingen te specificeren.

9 Klik op [ Goed ] om het verzenden te starten.

Een faxnummer aan het telefoonboek toevoegen

- 33 -

Opmerking

 U kunt niet twee identieke namen registreren. Er kunnen dezelfde faxnummers worden geregistreerd als de namen verschillend zijn.

Memo

 U kunt maximaal 1000 bestemmingen registreren.

1 Klik op [ Starten ] en selecteer

[ Apparaten en printers ]

2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [ Voorkeursinstellingen voor afdrukken ]>[ OKI MB491

(FAX) ].

3

Klik op het tabblad [ Setup ] op

[ Telefoon Boek ].

4 Uit het menu [ Faxnummer ], selecteer

[ Nieuw faxnummer ].

5 In het [ Nieuw faxnummer ] dialoogvenster, voer een bestemmingsnaam in [ Naam ].

6

Voer een faxnummer van de bestemming in [ Faxnummer ] in.

7 Voer, indien noodzakelijk, commentaar in

[ Comments ] in.

8 Klik op [ Goed ].

9

Selecteer [ Opslaan ] uit het menu

[ Faxnummer ].

10 Klik op [ Goed ] in het bevestigingsvenster.

Vanaf een computer faxen

11 Selecteer [ Exit ] uit het menu

[ Faxnummer ].

Memo

 De ingevoerde naam en het faxnummer in deze procedure worden op het voorblad afgedrukt.

Invoergegevens groeperen

Door de geregistreerde bestemmingen te groeperen, kunt u faxen gelijktijdig naar meerdere bestemmingen verzenden.

1 Klik op [ Starten ] en selecteer

[ Apparaten en printers ].

2

Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [ Voorkeursinstellingen voor afdrukken ]>[ OKI MB491

(FAX) ].

3 Klik op het tabblad [ Setup ] op

[ Telefoon Boek ].

4

Selecteer [ Nieuwe groep ] uit het menu

[ Faxnummer ].

5 In het dialoogvenster [ Nieuwe groep ], voer [ Group Name ] in.

6

Voer, indien noodzakelijk, commentaar in

[ Comments ] in.

7 Selecteer invoergegevens om in een groep te registreren en klik vervolgens op [ Toevoegen-> ].

8 Registreer, indien noodzakelijk, rechtstreeks een faxnummer.

a) Klik op [ Nieuw faxnummer ].

b) Voer stap 5 tot 8 in "Een faxnummer aan het telefoonboek toevoegen" p. 33 uit.

c) Selecteer een invoer en klik vervolgens op

[Toevoegen->].

9 Klik op [ Goed ] om op te slaan.

In de linkerkolom van het dialoogvenster

[Telefoon Boek] wordt een nieuwe groep toegevoegd. Wanneer u een groep selecteert, worden de geregistreerde faxnummers in de groep in de rechterkolom van het dialoogvenster getoond.

10

Selecteer [ Opslaan ] uit het menu

[ Faxnummer ].

11 Klik op [ Goed ] op het bevestigingsscherm.

12

Selecteer [ Exit ] uit het menu

[ Faxnummer ].

- 34 -

Een fax naar een groep verzenden

Door een groep te gebruiken, kunt u meerdere bestemmingen in één handeling specificeren.

1

Open het bestand dat u wilt faxen.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3 Vanuit [ Printer selecteren ], selecteer

[ OKI MB491 (FAX) ] en klik vervolgens op [ Afdrukken ].

4 Wanneer het dialoogvenster

[ Ontvangers selecteren ] verschijnt, klik dan op [ Telefoon Boek ].

5 Selecteer een groep uit de rechterkolom en klik vervolgens op [ Toevoegen<].

6

Klik op [ Goed ] om de verzending te starten.

Een voorblad toevoegen

1

Open het bestand dat u wilt faxen.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3 Uit [ Printer selecteren ], selecteer

[ OKI MB491 (FAX) ].

4

Klik op [ Preferences ].

5

Selecteer het tabblad [ Voorblad ].

6

Selecteer [ De informatie van alle ontvangers op elk voorblad afdrukken ] of [ De informatie van slechts één ontvanger op elk voorblad afdrukken ].

7

Selecteer het gewenste formaat uit de lijst met formaten.

- Door op [ Zoom ] te klikken, kunt u een vergroot beeld van elk formaat bekijken.

- Het selecteren van het selectievakje [ Het faxnummer van de ontvanger toevoegen ] drukt het ontvangende faxnummer op het voorblad af.

- Het selecteren van het selectievakje [ De opmerkingen van de ontvanger toevoegen ] drukt de commentaren op het voorblad af die geregistreerd staan in het telefoonboek.

- Door op [ Aangepast voorblad ] te klikken kunt u een eigen voorbladontwerp toevoegen.

8 Voer, indien noodzakelijk, naam van de afzender, faxnummer en commentaar in het tabblad [ Afzender ] in die op het voorblad moeten worden afgedrukt.

9

Klik op [ Goed ].

10

Voer stap 3 tot 9 in "Een fax vanaf een computer verzenden" p. 33

uit.

Opmerking

 Bij het selecteren van [ Alle informatie van de ontvangers op elk voorblad afdrukken ] en het verzenden naar meerdere bestemmingen (rondsturen), worden alle namen van bestemmingen, faxnummers van bestemmingen (alleen wanneer deze zijn ingesteld) en commentaar in het telefoonboek (alleen wanneer deze zijn ingesteld) op hetzelfde voorblad omschreven en naar alle bestemming verzonden. Er is voorzichtigheid geboden bij het rondsturen naar meerdere externe bestemmingen.

Een faxopdracht vanaf een computer annuleren

U kunt een taak annuleren, terwijl de gegevens naar de machine worden verzonden.

1 Dubbelklik op het pictogram van de printer in de taakbalk.

2

Selecteer de te annuleren opdracht in de afdrukwachtrij.

3 Selecteer [ Annuleer ] uit het menu

[ Document ].

Meer info

 Zodra de gegevens in de machine zijn opgeslagen, kunt u de opdracht niet vanaf uw computer annuleren. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het annuleren van een faxopdracht die is opgeslagen in het machinegeheugen.

Telefoonboekgegevens exporteren en importeren

Met de functies exporteren en importeren kunt u de faxnummers in een telefoonboek beheren die op een andere computer zijn gecreëerd. De volgende procedure geeft uitleg over het exporteren van telefoonboekgegevens vanaf uw computer en het importeren ervan naar een andere computer.

Opmerking

 U kunt geen groepen exporteren. Elke invoer in een groep wordt echter geëxporteerd.

 Reeds geregistreerde invoeren worden niet geïmporteerd.

1

Klik op [ Starten ] en selecteer

[ Apparaten en printers ].

Vanaf een computer faxen

2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [ Voorkeursinstellingen voor afdrukken ]>[ OKI MB491

(FAX) ].

3

Klik, op het tabblad [ Setup ], op

[ Telefoonboek ].

4 Selecteer [ Export ] uit het menu

[ Tools ].

5

Specificeer in het dialoogvenster

[ Exporteren naar bestand ] waar het bestand moet worden opgeslagen.

6

Voer in [ Bestand naam ] een naam in voor het bestand en klik vervolgens op

[ Opslaan ].

De gegevens van het telefoonboek worden als een

CSV-bestand geëxporteerd, waarbij ingevoerde gegevens in weergavevolgorde worden gezet en door een komma gescheiden worden. Eerst komt de naam, gevolgd door het faxnummer en het commentaar.

7 Sluit het telefoonboek.

8 Kopieer het gecreëerde bestand naar een andere computer.

9

Herhaal stap 1 tot 3 op de computer om het telefoonboek te starten.

10 Uit het menu [ Tools ], selecteer

[ Import ].

11

Specificeer in dialoogvenster

[ Telefoonboek importeren ] het bestand dat u heeft gekopieerd.

12

Klik op [ Next ].

13

Selecteer [ Opslaan ] uit het menu

[ Faxnummer ].

14 Klik op [ Goed ] op het bevestigingsscherm.

15

Selecteer [ Exit ] uit het menu

[ Faxnummer ].

2

- 35 -

Vanaf een computer faxen

Nieuwe omschrijving aan het telefoonboekformaat toewijzen

Als u een CSV-bestand wilt importeren met het formaat dat verschilt van dat van het telefoonboek, selecteert u een CSVomscrijvingsbestand en wijs de omschrijving toe aan het telefoonboek.

1 Herhaal stap 1 tot 3 in

"Telefoonboekgegevens exporteren en importeren" op de computer om het

telefoonboek te starten.

2 Selecteer [ Import ] uit het menu

[ Tools ].

3 Specificeer in het dialoogvenster

[ Telefoonboek importeren ] het CSVbestand dat u in [ Choose a CSV File ] wilt importeren.

4 Selecteer het selectievakje [ Setup relationship between the fields imported and phone book.

] en specificeer, indien noodzakelijk, een CSVomscrijvingsbestand.

Selecteer [ Comma (,) ] uit [ Field Delimiter ].

Memo

 De bewerking kan worden voortgezet als er geen omscrijvingsbestand is gespecificeerd. Selecteer, als het omscrijvingsbestand niet is gespecificeerd, of u een nieuw omscrijvingsbestand wilt opslaan in het dialoogvenster dat wordt weergegeven in stap 6.

5 Klik op [ Next ].

6 Wijs de door u te importeren omschrijving toe aan dat van het telefoonboek en klik vervolgens op

[ Goed ].

7 Selecteer [ Opslaan ] uit het menu

[ Faxnummer ].

8 Klik op [ Goed ] op het bevestigingsscherm.

9

Selecteer [ Exit ] uit het menu

[ Faxnummer ].

- 36 -

Scannen naar faxserver

Scannen naar faxserver

Deze paragraaf geeft uitleg over het aanpassen van e-mail wanneer het vanaf deze machine naar de faxserver wordt verzonden. U kunt een in te stellen formaat of e-mailadres selecteren in het TO-veld.

Tevens kunt u wel of geen e-mailtekst toevoegen.

5

Druk op om [ c ] te selecteren en druk

De functie Scannen naar faxserver inschakelen

Selecteer het volgende uit het beheerdermenu om de functie Scannen naar faxserver in te schakelen:

[ Beheerder instelling ]>[ Faxserver functie ]>

[ Environmental Setting ]. Zet [ Faxserver functie ] AAN en herstart de MFP.

2

Opmerking

 Als deze bewerking wordt samengesteld, wordt de faxfunctie uitgeschakeld.

Het e-mailadres voor de bestemming aanpassen

De voorvoegsel- en achtervoegselinstellingen worden in het volgende formaat gebruikt. De "Faxnummer" van dit formaat betekent het aantal dat is geselecteerd in het veld "voer bestemming in".

"Voorvoegsel + faxnummer + achtervoegsel"

Als u bijvoorbeeld "FAX=" instelt als het voorvoegsel en "@faxserver" instelt als het achtervoegsel, de mailbestemming (Naar:) is ingesteld als "FAX=012-345-

6789@faxserver" wanneer u Scannen naar faxserver uitvoert.

Opmerking

 Stel het voorvoegsel en achtervoegsel in op basis van de specificaties voor mailontvangst van uw faxserver. Het virtuele domein en overigen moeten mogelijk worden ingesteld in de mailserver vanwege sommige faxserver bedieningsomstandigheden.

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling

(Admin Setup)] te selecteren en druk

6 Voer een tekenreeks in de kolom "PreFix

(PreFix_nontrans)" in.

7

Voer een tekenreeks in de kolom "Suffix

(Suffix)" in.

8 Druk op totdat het bovenste scherm wordt weergegeven.

De e-mailtekst aanpassen

Als [ Text (Tekst) ] op AAN wordt gezet, wordt de tekst aan de e-mail toegevoegd. Als uw faxserver de verzending van e-mailtekst ondersteunt, wordt de tekst bij de faxverzendingsgegevens inbegrepen.

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling

(Admin Setup)] te selecteren en druk

3

Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Druk op om [ Faxserver functie

(FaxServer Function)] te selecteren en

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Druk op om [ Faxserver functie

(FaxServer Function)] te selecteren en

5

Druk op om [ Faxserver functie

(FaxServer Function)] te selecteren en

- 37 -

Scannen naar faxserver

6 Als "Text (Tekst)" is ingesteld op ON

(AAN), wordt de tekst toegevoegd. Als deze is ingesteld op OFF (OFF), wordt de tekst niet toegevoegd.

7

Druk op totdat het bovenste scherm wordt weergegeven.

- 38 -

3. Scannen

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de nuttige scanfuncties van uw machine.

Geavanceerde bewerkingen voor Scannen naar email

Deze sectie geeft uitleg over nuttige bewerkingen voor Scannen naar e-mail. Deze functie is tevens van toepassing op zowel Scannen naar internetfax als Scannen naar faxserver.

Memo

 De volgende procedures geven uitleg in de veronderstelling dat [ continueer scan ] is uitgeschakeld. Raadpleeg de

Basisgebruikershandleiding voor de basisprocedures wanneer [ continueer scan ] is ingeschakeld.

 Om naar het menu [ Beheerder instelling ] te gaan is het beheerderwachtwoord noodzakelijk. Het standaardwachtwoord is

"aaaaaa".

11 Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

Afzender en antwoorden op adressen instellen (Van/

Antwoorden op)

U kunt het e-mailadres instellen van waaruit emails zijn verzonden en het adres waar antwoorden naar toe zijn verzonden.

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2 Druk op om [ Beheerder instelling ]

Memo

 Selecteer een e-mailadres uit het adresboek.

Sjablonen maken

U kunt maximaal vijf sjablonen met verschillende onderwerpregels en inhoudstekst opslaan.

Een onderwerp registreren

3

Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5 Druk op om [ Scanner instellen ] te

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2 Druk op om [ Beheerder instelling ]

6

Druk op om [ E-mailinstellingen ] te

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Scanner instellen ] te

7 Druk op om [ From/Reply to ] te

6 Druk op en om [ E-mailinstellingen ]

8

Druk op om [ Van ] of [ Herhaal aan ]

7

Druk op om [ Verzendbestemming controle ] te selecteren en druk

9 Voer e-mailadressen in.

Wanneer [ Herhaal aan ] is geselecteerd in stap 8, selecteer een methode om een bestemming in te voeren en een bestemming te specificeren. Ga door naar stap 11.

10

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

8

Zorg ervoor dat [ Bewerk onderwerp ] is geselecteerd en druk vervolgens op

OK

.

9

Druk op om een nummer te selecteren

3

- 39 -

Geavanceerde bewerkingen voor Scannen naar e-mail

10 Voer een onderwerp van maximaal 80 tekens in.

11

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

12 Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

Inhoudstekst registreren

1

Voer stap 1 tot 7 uit in "Een onderwerp registreren" p. 39 .

2 Druk op om [ Bewerk object ] te

3

Druk op om een nummer te selecteren

4 Voer de inhoudstekst van maximaal 256 tekens in.

5 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

6

Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

Een sjabloon gebruiken

U kunt de opgeslagen sjablonen in "Sjablonen maken" p. 39 of gestandaardiseerde e-mails

gebruiken.

1

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

2 Druk op de toets < SCAN (SNANNEN)>.

Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/HAAK)> om de Internetfax of Faxserver te gebruiken.

3

Zorg ervoor dat [ Email ] is geselecteerd

Als u op de toets < FAX/HOOK (FAX/HAAK)> in stap 2 drukt, selecteer [ Fax ] of [ Internet Fax ].

4 Druk op om [ scan instellingen ] te

5 Druk op om [ Wijzig E-mail ] te

6 Druk op om [ Onderwerp ] of [ Email vorm ] te selecteren en druk vervolgens

7 Zorg ervoor dat [ Select onderwerp ] of

[ Select tekst ] is geselecteerd en druk

Als Faxserver is ingeschakeld en [ Tekst ] op AAN is gezet en u hebt [ FAX ] geselecteerd in stap 2, wordt "Select tekst" niet weergegeven.

8 Druk op om een onderwerp of tekst te

9

Druk op de om [ voer bestemming in ] te selecteren en druk vervolgens op

OK

.

10

Druk op om een invoermethode te

11

Specifeer een bestemming en druk

12 Druk op

M ONO

of

C OLOR

.

Als u op < FAX/HOOK (FAX/HAAK> in stap 2 hebt gedrukt, wordt alleen MONO ingeschakeld.

- 40 -

Geavanceerde bewerkingen voor Scannen, Internetfaxen en Scannen naar faxserver

Geavanceerde bewerkingen voor Scannen,

Internetfaxen en Scannen naar faxserver

Deze paragraaf geeft uitleg over nuttige bewerkingen voor Scannen, Internetfaxen en Scannen naar faxserver. U kunt de functies Scannen, Internetfaxen en Scannen naar faxserver configureren om de uitvoer aan uw wensen aan te passen. Scannen naar een lokale pc en Scannen naar een externe pc is niet beschikbaar voor de volgende functies.

In deze paragraaf worden de procedures uitgelegd aan de hand van het scanmenu. Als u de functie internetfax gebruikt, kan elke instelling in het menu [ scan instellingen ] in scherm [ Internet FAX

Standby ] of [ Scan to Fax Server Standby ] worden geconfigureerd.

Memo

 Om naar het menu [ Beheerder instelling ] te gaan is het beheerderwachtwoord noodzakelijk. Het standaardwachtwoord is

"aaaaaa".

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het starten van een scanopdracht.

3

3 Zorg ervoor dat [ Scan formaat ] is

4

Druk op om een waarde te selecteren

De bestandsnaam specificeren

U kunt de bestandsnaam van gescande documenten specificeren.

1

Selecteer in het scherm [ Scan menu ] de door u gewenste scanmodus en druk

Ga naar stap 3 als u [ USB memory ] selecteert.

2 Druk op om [ scan instellingen ] te

3

Druk op om [ Bestand naam ] te

4 Voer een bestandsnaam van maximaal

64 tekens in.

5

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

Memo

 Als u de bestandsnaam niet specificeert, wordt de naam gebruikt die door de fabrieksinstellingen is gespecificeerd.

Het scanformaat

(Scanformaat) wijzigen

U kunt het juiste scanformaat voor uw document specificeren.

1

Selecteer in het scherm [ Scan menu ] de door u gewenste scanmodus en druk

Ga naar stap 3 als u [ USB memory ] selecteert.

2

Zorg ervoor dat [ scan instellingen ] is

De resolutie (Documenttype) wijzigen

Voor het scannen van uw document kunt u de juiste resolutie instellen om de optimale beeldkwaliteit te verkrijgen.

1

Selecteer in het scherm [ Scan menu ] de door u gewenste scanmodus en druk

Ga naar stap 3 als u [ USB memory ] selecteert.

2

Druk op om [ scan instellingen ] te

3 Druk op om [ Afbeelding instelling ]

Selecteer [ Resolutie ] voor de internetfax en ga verder naar stap 5 na het indrukken van

OK

.

4

Druk op om [ Document soort ] te

5 Druk op om een type te selecteren en

Memo

 Scannen duurt langer in de modus [ Foto ].

- 41 -

Geavanceerde bewerkingen voor Scannen, Internetfaxen en Scannen naar faxserver

De dichtheid (Dichtheid) aanpassen

U kunt de dichtheid op zeven niveaus aanpassen.

1 Selecteer in het scherm [ Scan menu ] de door u gewenste scanmodus en druk

4 Druk op om het kleurtype te selecteren uit [ Kleur ], [ Mono

(Grijswaarde) ] of [ Mono (Binair) ] en

5

Druk op om een bestandsformaat te

Ga naar stap 3 als u [ USB memory ] selecteert.

2 Druk op om [ scan instellingen ] te

Memo

 Indien u [ Mono (Binair) ] hebt geselecteerd in stap 4, kan [ JPEG ] niet worden geselecteerd.

3

Druk op om [ Afbeelding instelling ]

Selecteer [ Dichtheid ] voor de internetfax en ga verder naar stap 5 na het indrukken van

OK

.

4 Zorg ervoor dat [ Dichtheid ] is geselecteerd en druk vervolgens

OK

.

5

Druk op of om een dichtheidswaarde te selecteren en druk

Memo

 [ 0 ] is de standaardwaarde. Selecteer [ +1 ], [ +2 ] of [ +3 ]

(grootste dichtheid) om het documentbeeld donkerder te maken. Omgekeerd, selecteer [ -1 ], [ -2 ] of [ -3 ] (kleinste dichtheid) om het documentbeeld lichter te maken.

Het bestandsformaat specificeren

U kunt het bestandsformaat van gescande documenten specificeren. U kunt een bestandsformaat selecteren uit PDF, TIFF, JPEG of XPS.

Opmerking

 Deze functie is alleen voor scannen. Internetfax en

Scannen naar faxserver kunnen niet worden gebruikt.

1 Selecteer in het scherm [ Scan menu ] de door u gewenste scanmodus en druk

PDF coderen

U kunt een gescand document coderen. Met deze functie kunt u het coderingsniveau, een wachtwoord voor het openen van documenten, een authenticatiewachtwoord en toestemming voor het creëren van PDF-bestanden instellen.

Een wachtwoord voor het openen van een document is het wachtwoord voor het openen van een gecodeerde PDF. Het kan niet hetzelfde zijn als het authenticatiewachtwoord. Het wachtwoord moet uit maximaal 32 1-byte tekens bestaan.

Het authenticatiewachtwoord is een wachtwoord om bewerkingen inclusief afdrukken, uitpakken en bewerken van gecodeerde PDF uit te voeren.

Het kan niet hetzelfde zijn als het wachtwoord voor het openen van een document. Het wachtwoord moet uit maximaal 32 1-byte tekens bestaan.

Opmerking

 Deze functie is alleen voor scannen. U kunt deze functie niet gebruiken voor Internetfaxen en Scannen naar faxserver.

 [ Encrypted PDF ] wordt alleen weergegeven wanneer

[ PDF ] is ingesteld op [ Kleur ], [ Mono (Grijswaarde) ] en

[ Mono (Binair) ] van [ Bestand Format ].

 Om PDF te coderen is het noodzakelijk een wachtwoord in te stellen om een document of authenticatiewachtwoord te openen.

Een wachtwoord instellen voor het openen van een document en authenticatiewachtwoord

Ga naar stap 3 als u [ USB memory ] selecteert.

2 Druk op om [ scan instellingen ] te

3

Druk op om [ Bestand Format ] te

Memo

 Deze paragraaf gebruikt zowel een wachtwoord voor het openen als document als een authenticatiewachtwoord voor het instellen van een voorbeeld.

1 Selecteer in het scherm [ Scan menu ] om de door u gewenste scanmodus te

- 42 -

2

3

Druk op om [

Druk op om [

Geavanceerde bewerkingen voor Scannen, Internetfaxen en Scannen naar faxserver scan instellingen

Encrypted PDF

] te

] te toegestaan ] [ low resolution (150dpi) ] of [ High

Resolution ] selecteren.

17 Selecteer de permissie om de tekst en het object te kopiëren en druk

4 Druk op om [ coderen ] te selecteren uit [ Not encrypt ] en [ coderen ] en druk

5 Druk op om het coderingsniveau te selecteren uit [ Laag ], [ Gemiddeld ] en

[ High ] en druk vervolgens op .

6 Druk op om [ Enable ] te selecteren uit

[ Disable ], [ Enable ] en [ Standaard wachtwoord toepas ] en druk

Stel een wachtwoord in voor het openen van het document .

7

Druk op om het wachtwoord in te voeren.

8

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

9 Het wachtwoord opnieuw invoeren.

10 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

11

Druk op om [ Enable ] te selecteren uit

[ Disable ], [ Enable ] en [ Standaard wachtwoord toepas ] en druk

Stel het authenticatiewachtwoord in.

12 Druk op en voer vervolgens het wachtwoord in.

13

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

14

Het wachtwoord opnieuw invoeren.

15

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

16 Selecteer de permissie om het document

- Wanneer het coderingsniveau is ingesteld op

[ Laag ] in stap 5, kunt u [ Niet toegestaan ] of

[ High Resolution ] selecteren.

- Wanneer het coderingsniveau is ingesteld op

[ Gemiddeld ] of [High] in stap 5, kunt u [ Niet

18 Selecteer de permissie om het PDFbestand te wijzigen en druk vervolgens

- Wanneer het coderingsniveau is ingesteld op

[ Laag ] in stap 5, kunt u [ Niet toegestaan ],

[ Aantekening maken is toegestaan ], [ Allow

To Swap Page ] of [ Alles toegestaan beh. pg extrat.

] selecteren

- Wanneer het coderingsniveau is ingesteld op

[ Gemiddeld ] of [ High ] in stap 5, kunt u [ Niet toegestaan ], [ Aantekening maken is toegestaan ], [ Allow Ins., Del. or Rotate

Page.

] of [ Alles toegestaan beh. pg extrat.

] selecteren

19 Controleer de beveiligingsinstellingen en

3

Opmerking

 De instellingen voor elke authenticatie in de stappen 16 tot

18 worden alleen weergegeven als [ Eigenaar wachtwoord ] is ingesteld voor [ Enable ] of [ Standaard wachtwoord toepas ].

Gebruik het standaardwachtwoord

Wanneer [ Use the default password ] is

geselecteerd in stap 6 of 11 in "Een wachtwoord instellen voor het openen van een document en authenticatiewachtwoord" p. 42

kunt het vooraf geregistreerde standaardwachtwoord gebruiken.

Gebruik de onderstaande procedures om het beginwachtwoord te registreren.

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2 Druk op om [ Beheerder instelling ]

3

Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5 Druk op om [ Scanner instellen ] te

6 Druk op om [ Standaard instelling ]

7

Druk op om [ Encryptie PDF

Instelling ] te selecteren en druk

- 43 -

Geavanceerde bewerkingen voor Scannen, Internetfaxen en Scannen naar faxserver

8 Druk op om [ Document openingswachtwoord ]/[ Eigenaar wachtwoord ] te selecteren en druk

9

Voor een wachtwoord van maximaal 32 tekens in.

10 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

11

Druk op totdat het bovenste scherm wordt weergegeven.

De grijswaarden instellen

Wanneer grijswaarden is ingeschakeld, zijn gegevens gescand door niet zwart/wit

M ONO

(binair) maar in grijswaarden (255 kleurtonen).

Opmerking

 Deze functie is alleen voor scannen. Internetfax en

Scannen naar faxserver kunnen niet worden gebruikt.

1

Selecteer in het scherm [ Scan menu ] de door u gewenste scanmodus en druk

Het compressieniveau instellen

U kunt het juiste compressieniveau specificeren.

1

Selecteer in het scherm [ Scan menu ] de door u gewenste scanmodus en druk

Ga naar stap 3 als u [ USB memory ] selecteert.

2

Druk op om [ scan instellingen ] te

3 Druk op om [ Grijswaard ] te

Ga naar stap 3 als u [ USB memory ] selecteert.

2

Druk op om [ scan instellingen ] te

4

Druk op om [ AAN ] te selecteren en

3 Druk op om [ Compressie graad ] te

Ga naar stap 5 als u de functie internetfax gebruikt.

4 Druk op om het kleurtype (kleur, mono, enz.) te selecteren en druk

5 Druk op om het compressieniveau te selecteren uit [ High ], [ Gemiddeld ] of

[ Laag ] en druk vervolgens op .

Memo

 Als u [ Mono (Binair) ] selecteert, kunt u een compressieniveau selecteren uit [ High ], [ Gemiddeld ] of

[ Raw ].

- 44 -

Stuurprogramma's en software gebruiken

Stuurprogramma's en software gebruiken

Deze paragraaf geeft uitleg over het gebruik van het scannerstuurprogramma en hulpprogramma's.

Hiermee kunt u documenten scannen en eenvoudig instellingen wijzigen op uw computer.

TWAIN-stuurprogramma gebruiken

Memo

 De uitleg in deze paragraaf gebruikt PaperPort in Windows en Adobe Photoshop CS3 in Mac OS X als voorbeeld.

 In deze paragraaf worden procedures omschreven die gebruik maken van Scannen naar externe pc met USBverbinding. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor informatie over het aansluiten van het netwerk en start met scannen met Scannen naar lokale pc.

Opmerking

 De Twain driver voor Mac OS X ondersteunt de Mac OS X

10.4 tot 10.7.

 Om deze functie te gebruiken, moeten toepassingen die worden ondersteund door TWAIN (Paperport of Adobe

Photoshop CS3, enz.) op uw computer worden geïnstalleerd.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het starten van een scanopdracht.

 Raadpleeg

"Hulpprogramma's installeren" p. 119 voor

meer informatie over het installeren van PaperPort.

Een scanopdracht starten (voor

Windows)

1

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in “Simpele modus” staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.

2

Druk op de toets < SCAN (SNANNEN)>.

3

Druk op om [ Remote PC ] te

4 Start PaperPort op uw computer.

5 Klik op [ Select ] en selecteer vervolgens het scannerstuurprogramma van de machine.

Er verschijnt een venster.

6 Klik op [ Scan ].

7

Klik op de scanknoppen.

De scanopdracht start.

8 Klik op [ Quit (Quit)].

9 Klik op [ Quit (Quit)] als er geen vervolgpagina is of als de achterzijde niet is gescand.

Memo

 De vijf volgende knoppen zijn als standaardinstellingen geregistreerd.

Scan foto

Scan tijdschrift

Scan voor OCR

Scan voor internet

Aanpassen

Instellingen wijzigen

Door de stuurprogramma-instellingen te wijzigen, kunt u de manier aanpassen waarop het document gescand wordt.

Het volgende geeft uitleg over de instelitems.

 Eenvoudige modus

U kunt de instellingen van vijf geregistreerde knoppen wijzigen.

1

Volg de procedure voor "Een scanopdracht starten (voor Windows)"

volgens stap 6.

2

Selecteer [ Enkelzijdig ] uit [ Modus ].

3

- 45 -

Stuurprogramma's en software gebruiken

3 Klik op [ Settings (Settings)].

Er verschijnt een venster.

4

Klik op de scanknop om de instellingen te wijzigen.

5

Klik op [ Goed ].

6 Klik op de scanknop als u een scanopdracht start.

Klik op [ Quit (Quit)] als u de instelling wilt voltooien.

 Geavanceerde modus

U kunt de manier waarop een document wordt gescand in detail aanpassen.

1

Volg de procedure voor "Een scanopdracht starten (voor Windows)" p.

45 volgens stap 6.

2

Selecteer [ Geavanceerd ] uit [ Modus ].

3

Wijzig, indien noodzakelijk, de instellingen.

4

Klik op [ Scan ] om het scannen te starten.

Klik op [ Quit ] als u de instelling wilt voltooien.

Meer info

 Raadpleeg de online help voor meer informatie over het wijzigen van elke instelling.

Een scanopdracht starten (voor Mac

OS X) (MB441, MB451, MB451w,

MB461, MB471, MB471w, MB491,

MB491+, ES4161 MFP, ES4191 MFP,

MPS4200mb)

1

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in “Simpele modus” staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.

- 46 -

2 Druk op de toets < SCAN (SNANNEN)>.

3 Druk op om [ Remote PC ] te

4

Start Adobe Photoshop CS3 op uw computer.

5 Selecteer [ Import ] uit [ Bestand ] en selecteer vervolgens [ OKI

MB4x1_ES41x1_MPS42x USB ] of [ OKI

MB4x1_ES41x1_MPS42x Network ].

- Ga verder naar stap 9 wanneer [OKI

MB4x1_ES41x1_MPS42x USB] is geselecteerd.

- Wanneer [OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x Network] is geselecteerd en de netwerkscan komt op de tweede of een later tijdstip, ga verder naar stap 9.

6

Voor de eerste netwerkscan wordt het dialoogvenster gestart dat de tool aanduidt voor het selecteren van een bestemming voor de verbinding. Klik vervolgens op [ Goed ].

7

Selecteer in het dialoogvenster van

[ scan instellingen ] een bestemming voor de verbinding om, indien noodzakelijk, hostinformatie te registreren en klik vervolgens op

[ Goed ].

8 Selecteer [ Import ] uit [ Bestand ] van

Adobe Photoshop CS3 en selecteer [ OKI

MB4x1_ES41x1_MPS42x Network ].

Het venster verschijnt.

9 Klik op de scanknop .

Het scannen start.

10 Selecteer [ Quit Photoshop ] uit

[ Photoshop ].

Een scanopdracht starten (voor Mac

OS X) (MB461+LP, MB491+LP,

MPS4700mb)

1

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in “Simpele modus” staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.

2

Druk op de toets < SCAN (SNANNEN)>.

3

Druk op om [ Remote PC ] te

Stuurprogramma's en software gebruiken

4 Start Adobe Photoshop CS3 op uw computer.

5

Selecteer [ Import ] uit [ Bestand ] en selecteer vervolgens [ OKI

MB4x1+LP_MPS47x USB ] of [ OKI

MB4x1+LP_MPS47x Network ].

- Ga verder naar stap 9 wanneer [OKI

MB4x1+LP_MPS47x USB] is geselecteerd.

- Wanneer [OKI MB4x1+LP_MPS47x Network] is geselecteerd en de netwerkscan komt op de tweede of een later tijdstip, ga verder naar stap 9.

6 Voor de eerste netwerkscan wordt het dialoogvenster gestart dat de tool aanduidt voor het selecteren van een bestemming voor de verbinding. Klik vervolgens op [ Goed ].

7 Selecteer in het dialoogvenster van

[ scan instellingen ] een bestemming voor de verbinding om, indien noodzakelijk, hostinformatie te registreren en klik vervolgens op

[ Goed ].

8

Selecteer [ Import ] uit [ Bestand ] van

Adobe Photoshop CS3 en selecteer [ OKI

MB4x1_ES41x1_MPS42x Network ].

Het venster verschijnt.

9

Klik op de scanknop .

Het scannen start.

10

Selecteer [ Quit Photoshop ] uit

[ Photoshop ].

3 Klik op [ Settings ].

Er verschijnt een venster.

4 Klik op de scanknop om de instellingen te wijzigen.

5

Klik op [ Goed ].

6

Klik op de scanknop als u een scanopdracht start.

Klik op [ Quit ] als u de instelling wilt voltooien.

 Geavanceerde modus

U kunt de manier waarop een document wordt gescand in detail aanpassen.

1

Volg de procedure voor

"Een scanopdracht starten (voor Mac OS X)

(MB441, MB451, MB451w, MB461,

MB471, MB471w, MB491, MB491+,

ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb)"

of

"Een scanopdracht starten (voor Mac

OS X) (MB461+LP, MB491+LP,

MPS4700mb)" p. 46

volgens stap 8.

2 Selecteer [ Geavanceerd ] uit [ Modus ].

3 Wijzig, indien noodzakelijk, de instellingen.

4

Klik op [ Scan ] om het scannen te starten.

Klik op [ Quit ] als u de instelling wilt voltooien.

Instellingen wijzigen (voor

Macintosh)

Door de stuurprogramma-instellingen te wijzigen, kunt u de manier aanpassen waarop het document gescand wordt.

Het volgende geeft uitleg over de instelitems.

 Eenvoudige modus

U kunt de instellingen van vijf geregistreerde knoppen wijzigen.

1

Volg de procedure voor "Een scanopdracht starten (voor Mac OS X)

(MB441, MB451, MB451w, MB461,

MB471, MB471w, MB491, MB491+,

ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb)" of "Een scanopdracht starten (voor Mac

OS X) (MB461+LP, MB491+LP,

MPS4700mb)"

volgens stap 8.

2 Selecteer [ Enkelzijdig ] uit [ Modus ].

- 47 -

Het WIA-stuurprogramma gebruiken

Het WIA-stuurprogramma biedt geen ondersteuning voor de functie netwerk scannen.

Sluit de machine met de coumber aan via USB of

WSD-scan.

Het WIA-stuurprogramma biedt geen ondersteuning voor Mac OS X.

Het stuurprogramma WIA 2.0 ondersteunt

Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/

Windows Server 2008 R2.

Het stuurprogramma WIA 1.0 ondersteunt

Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows

XP/ Windows Server 2003.

Een scanopdracht starten

Memo

 De uitleg in deze paragraaf gebruikt PaperPort als voorbeeld en kan anders zijn dan de beschrijving, afhankelijk van uw toepassing.

3

Stuurprogramma's en software gebruiken

1 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

2

3

3

Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in “Simpele modus” staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.

Druk op de toets <

Druk op om [

Druk op om [

SCAN (SNANNEN)>.

Remote PC

Remote PC

] te

4

Start PaperPort op uw computer.

5

Klik op [ Select ] en klik vervolgens

[ WIA: MB4x1/ES41x1/MPS42x ]

(voor MB441, MB451, MB451w, MB461,

MB471, MB471w, MB491, MB491+,

ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb) of [ WIA: MB4x1+LP/MPS47x ] (voor

MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb).

6

Klik op [ Scan ].

7

Selecteer een papierinvoermethode.

8

Selecteer een documenttype.

9

Specificeer het te scannen gebied.

10

Klik op [ Scan ].

11

Klik op [ Annuleer ] wanneer het scannen is voltooid.

12 Klik op [Finish] als er geen vervolgpagina is of als de achterzijde niet is gescand.

Het gescande beeld wordt in PaperPort weergegeven.

Windows FAX en scan gebruiken

"Windows FAX en scan" is een functie die wordt gebruikt in Windows Vista/7.

1

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in “Simpele modus” staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.

2

Druk op de toets < SCAN (SNANNEN)>.

] te

5 Klik op [ New Scan (New Scan)].

6 Selecteer [ MB4 X 1/ES41 X 1/MPS42 X ]

(voor MB441, MB451, MB451w, MB461,

MB471, MB471w, MB491, MB491+,

ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb) of [ MB4x1+LP/MPS47x ] (voor

MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb) en klik op [ Goed ].

7 Maak een extra instelling, indien noodzakelijk.

8

Klik op [ Scan (Scan)].

9

Sluit [ Windows FAX and Scan ] af.

Het ICA-stuurprogramma gebruiken

Het ICA-stuurprogramma is niet compatibel met het Windows-besturingssysteem.

Het ICA-besturingssysteem ondersteunt de Mac

OS X 10.6/10.7 tot 10.8.

Start met lezen

Opmerking

 Sommige voorbeelden voor het vastleggen van beeld worden in de volgende procedure gebruikt. De stappen en menu's kunnen verschillen afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

1 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in “Simpele modus” staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.

2 Druk op de toets < SCAN (SNANNEN)>.

3 Druk op om [ Remote PC ] te

4

Klik op [Starten] op uw computer en selecteer [ Alle programma’s ]>

[ Windows Faxen en scannen ].

- 48 -

4

Start beeld vastleggen op uw computer.

5 Selecteer de machine uit de lijst aan de linkerzijde van het scherm beeld vastleggen.

6 Klik op < SCAN (SNANNEN)>.

Het scannen start.

7 Uit [ Image CaptureI ], selecteer [ Close

Image Capture ].

Wijzig de instellingen

U kunt de documentscan aanpassen door de huidige stuurprogramma-instellingen te wijzigen.

Het volgende geeft uitleg over elk in te stellen item.

Geef de gedetailleerde informatie weer

U kunt het scannen van het document in detail aanpassen.

1

Volg stap 1 tot 5 van de paragraaf "Start met lezen".

2 Klik op [ Display the detailed information ].

3

Wijzig de instellingen zoals vereist.

4

Klik op [ Scan ] om het document te scannen.

ActKey software gebruiken

Door ActKey te gebruiken, kun u met één klik op een knop een scanopdracht starten in de gespecificeerde instellingen.

Memo

 ActKey biedt geen ondersteuning voor Mac OS X.

 Wanneer ActKey wordt geïnstalleerd, wordt gelijktijdig

Netwerkconfiguratie geïnstalleerd. Raadpleeg

"De

Netwerkconfiguratie gebruiken" p. 50

voor

Netwerkconfiguratie.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het starten van een scanopdracht.

De software installeren

1 Plaats de "Software DVD-ROM" in uw computer.

Er opent een venster.

2

Selecteer [ ActKey ] uit [ Software ].

Stuurprogramma's en software gebruiken

3 Installeer de software volgens de instructies.

4

Klik op [ Finish ].

De software starten

1 Klik op [ Starten ] om [ Alle programma’s ] > [ Okidata ] >

[ ActKey ] > [ ActKey ] te selecteren.

ActKey starten bij het Scannen naar een lokale pc

U kunt ActKey instellen om te starten wanneer u

[ Lokale PC ] op de machine selecteert.

1 Klik op [ Starten ] om

[ Configuratiescherm ] te selecteren.

2

Voer [ View scanners and cameras ] in

[ Search Control Panel ] in.

3 Klik op [ View scanners and cameras ] onder [ Devices and Printers ].

4

Selecteer [ MB4x1/ES41x1/MPS42x ]

(voor MB441, MB451, MB451w, MB461,

MB471, MB471w, MB491, MB491+,

ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb) of [ MB4x1+LP/MPS47x ] (voor

MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb) en klik op [ Properties ].

Wanneer het dialoogvenster [ User Account

Control ] verschijnt, klik op [ Ja ].

5 Klik op het tabblad [ Events ].

6 Selecteer een gebeurtenis voor [ Select an event ].

7

Selecteer het selectievakje [ Start this program ] en selecteer vervolgens

[ ActKey ].

8

Herhaal stap 6 en 7 zodat [ ActKey ] is ingesteld op alle gebeurtenissen.

9 Klik op [ Goed ].

3

- 49 -

Stuurprogramma's en software gebruiken

Fax verzenden van gescande documenten

Met behulp van de faxservice van het Windowscomponent kunt een gescand document verzenden.

Opmerking

 De plaatsingsrichting van het papier kan niet worden gewijzigd na het scannen van de documenten.

 Deze functie gebruikt de faxservice van het Windowscomponent.

Memo

 Voor de functie PC-FAX staat de resolutie ingesteld op 200 dpi en staat de kleurmodus ingesteld op zwart/wit.

1

Start ActKey op uw computer.

2

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in “Simpele modus” staan, gaan dan verder met stap 5. Voer anders stap 3 en 4 uit.

3

Druk op de toets < SCAN (SNANNEN)> op het bedieningspaneel van de machine.

4 Druk op om [ Remote PC ] te wordt gewijzigd bij het uitvoeren van een netwerkscan, kan de instelwaarde met behulp van deze tool worden gewijzigd.

Bij het installeren van ActKey wordt tegelijkertijd

Netwerkconfiguratie geïnstalleerd.

Netwerkconfiguratie wordt automatisch in werking gesteld wanneer u inlogt op Windows als u het selecteert in het taakbalkmenu.

Bij het opstarten van Netwerkconfiguratie wordt het geïnstalleerde scannerstuurprogramma in de computer weergegeven.

Opmerking

 Zelfs wanneer de machine is verbonden met een draadloos

LAN, wordt het weergegeven MAC-adres het MAC-adres van het bekabelde LAN.

5

Klik op scanknop [ PC-Fax ] van ActKey op uw computer.

De [ Fax Instellingen ] start.

6 Volg de instructies op het scherm om een fax te verzenden.

De scanknop instellen

U kunt de instellingen van vier scanknoppen wijzigen.

1 Start ActKey.

2 Selecteer [ Button settings ] uit het menu [ Opties ].

3

Klik op een door u in te stellen knop.

4

Wijzig, indien noodzakelijk, de instellingen.

5

Klik op [ Goed ].

De Netwerkconfiguratie gebruiken

Netwerkconfiguratie is een tool die u van tevoren kunt instellen bij het uitvoeren van Scannen naar lokale pc. Als bovendien de informatie van het apparaat en IP-adres van de computer, enz.

- 50 -

 Methode om een nieuwe netwerkscanner toe te voegen

Selecteer [ Add Scanner (Add Scanner)] uit het menu [ Scanner (Scanner)] om een nieuwe netwerkscanner toe te voegen en selecteer de naam van het scannerstuurprogramma van de toegevoegde scanner.

 Methode voor het wijzigen van de naam van het scannerstuurprogramma

Wanneer de naam van een scannerstuurprogramma werd gewijzigd, selecteer [ Edit Driver Name (Edit Driver

Name)] uit het menu [ Scanner (Scanner)] en wijzig vervolgens de naam van het scannerstuurprogramma.

 Methode voor het wijzigen van instellingeninformatie van de machine

Wanner het IP-adres van de machine en het poortnummer van de machine werden gewijzigd, start Netwerkconfiguratie en selecteer vervolgens [ Edit Scanner (Edit Scanner)] uit het menu [ Scanner (Scanner)].

Wanneer de instelwaarde ingesteld in de huidige computer wordt weergegeven, wijzigt u vervolgens het IP-adres en poortnummer van de machine.

Stuurprogramma's en software gebruiken gewijzigd, moet u opnieuw registeren met de bovenstaande procedure.

 Methode voor het instellen van

Scannen naar lokale pc

Om Scannen naar lokale pc uit te voeren moet u de computernaam, het IP-adres en het poortnummer in de machine registreren.

Start na het installeren van het scannerstuurprogramma, Netwerkconfiguratie en selecteer het te gebruiken stuurprogramma.

Selecteer vervolgens [ Properties (Properties)] uit het menu [ Scanner (Scanner)] en selecteer het tabblad [ Register (Register)]. Als de computerinformatie, de computernaam, het IPadres en poortnummer worden weergegeven. De computernaam hoeft niet te worden ingesteld omdat de hostnaam van de computer automatisch wordt verkregen.

Hoewel de instelwaarde van de computer automatisch wordt weergegeven voor het IPadres, worden er meerdere IP-adressen weergegeven als er meerdere netwerkkaarten in de computer zijn geïnstalleerd. Selecteer het IPadres van de momenteel in gebruik zijnde netwerkkaart. Verder wordt voor het poortnummer de huidige instelling weergegeven.

Wijzig de instelling als u het wilt wijzigen.

Nadat alle instellingen zijn voltooid. Klik op de knop [ Register (Register)] om de instelling in de machine te registreren.

Er doet zich een fout voor bij het registreren als de machine is uitgeschakeld en niet kan worden aangesloten. Na het registreren, als de computernaam, het IP-adres of poortnummer is

 Methode voor het wissen van met het netwerk verbonden pc's van de machine

Als u verschillende met het netwerk verbonden pc's in de machine hebt geregistreerd, kunt u ze allemaal wissen.

Selecteer [ Properties (Properties)] uit het menu

[ Scanner (Scanner)] en selecteer het tabblad

[ Unregister (Unregister)]. De geregistreerde informatie wordt weergegeven. Selecteer de te wissen geregistreerde informatie uit de machine en klik op de knop [ Unregister (Unregister)].

3

- 51 -

Nuttige functies voor Internetfaxen en Scannen naar e-mail

Nuttige functies voor Internetfaxen en Scannen naar e-mail

Deze paragraaf geeft uitleg over nuttige functies voor Internetfaxen en Scannen naar e-mail.

MDN is een bericht om de afzender te informeren over de status nadat de ontvanger het document heeft ontvangen.

DSN is een bericht om de afzender te informeren over de afleverstatus als het verzonden document de ontvanger heeft bereikt.

Als de machine een DSN-aanvraag ontvangt, zal het geen antwoord versturen.

Memo

 Om naar menu [ Beheerder instelling ] te gaan is een wachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

Opmerking

 Schakel de instelling voor MDN- en DSN-aanvragen in om antwoord van MDN of DSN te ontvangen en maak van tevoren instellingen voor e-mailontvangst.

Meer info

 Raadpleeg

"De server configureren voor het afdrukken van bestanden die aan e-mails zijn toegevoegd" p. 183

voor de ontvangstinstelling van e-mails.

MDN- en DSN-aanvragen inschakelen

Voer de volgende procedure uit om MDN en DSN aan te vragen wanneer u internetfaxen en emails verzendt.

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2 Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Scanner instellen ] te

6 Druk op om [ E-mailinstellingen ] te

7

Druk op om [ MCFRapport ] te

8

Druk op om [ AAN ] te selecteren en

9

Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

MDN-respons inschakelen

Voer de volgende bewerking uit om het MDrespons te verzenden wanneer de machine MDNaanvragen ontvangt.

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [Beheerder instelling] te

3

Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5 Druk op om [ Scanner instellen ] te

6

Druk op om [ E-mailinstellingen ] te

7 Druk op om [ MDN antwoord ] te

8

Druk op om [ AAN ] te selecteren en

9 Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

- 52 -

Nuttige functies voor Scannen naar lokale en externe pc's

Nuttige functies voor Scannen naar lokale en externe pc's

Deze paragraaf geeft uitleg over nuttige functies voor het Scannen naar lokale en externe pc's.

Memo

 Om naar het menu [ Beheerder instelling ] te gaan is een wachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

Pc-scanmodus instellen

U kunt de eenvoudige of veilige scanmodus selecteren voor scannen naar een lokale pcfunctie.

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3

Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5 Druk op om [ Scanner instellen ] te

6

Druk op om [ PC Scan Modus ] te

7 Druk op om een modus te selecteren

8

Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

De netwerk TWAINinstellingen inschakelen

Voer de volgende procedure uit om Scannen naar lokale pc te gebruiken en de functies voor

Scannen naar externe pc met het netwerk te verbinden.

Opmerking

 Als u [ Disable ] selecteert van deze functie, kunt u

Scannen naar lokale pc en Scannen naar externe pc via netwerk niet gebruiken.

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2 Druk op om [ Beheerder instelling ]

3

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Scanner instellen ] te

6 Druk op om [ TWAIN instelling ] te

7

Zorg ervoor dat [ Netwerk TWAIN instelling ] is geselecteerd en druk

8

Druk op om [ AAN ] te selecteren en

9 Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

- 53 -

Nuttige functies voor Scannen naar lokale en externe pc's

De WSD-scan inschakelen

Om zowel de functie Scannen naar lokale pc

(WSD-scan) als de functie Scannen naar extern

(WSD-scan) te gebruiken via de WSDscanverbinding, volg de onderstaande stappen.

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2 Druk op om [ Beheerder instelling ]

De functie Dubbelzijdige scan of WSD-scan selecteren

Om Dubbelzijdige scan van de functie Scannen naar lokale pc (WSD-scan) en de functie Scannen naar extern (WSD-scan) in te schakelen, voer de onderstaande stappen uit.

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3

Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5 Druk op om [ Scanner instellen ] te

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Scanner instellen ] te

6

Druk op om [ Webservice instelling ]

6 Druk op om [ Webservice instelling ]

7

Zorg ervoor dat [ Webservice ] is

7

Druk op om [ Inbinden ] te selecteren

8

Druk op om [ AAN ] te selecteren en

8

Selecteer [ Lange zijde ] of [ Korte zijde ] overeenkomstig het

9

Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

9

Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

- 54 -

4. Afdrukken

Dit hoofdstuk geeft uitleg over geavanceerde afdrukbewerkingen.

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

Deze paragraaf geeft uitleg over nuttigee functies wanneer u een document vanaf een computer afdrukt.

Memo

 De display en procedure kunnen verschillen naar gelang het besturingssysteem, de toepassingen en de versie van het printerstuurprogramma dat u gebruikt. Deze paragraaf gebruikt Wordpad en TextEdit in Windows en MAC OS X als voorbeelden.

 Bij de MB441, MB461, MB461+LP en ES4161 MFP staat "MP-lade" voor "Handmatige invoer".

Meer info

 Raadpleeg de online hulpfunctie voor extra informatie over de instelitems op de printer.

Handmatig afdrukken

U kunt een document afdrukken door handmatig in papier de MP-lade in te voeren. De machine drukt op één vel papier tegelijkertijd af. Elke keer dat een pagina is afgedrukt, verschijnt een bericht met het verzoek papier in de MP-lade te plaatsen. Selecteer [ Start afdrukken voort te zetten.

] in het bericht om het

1 Plaats papier in de MP-lade.

2 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

3 Configureer de afdrukinstellingen in het printerstuurprogramma en start het afdrukken.

5 Wanneer er een verzoekbericht verschijnt in het bedieningspaneel voor het laden van papier in de MP-lade, druk op of om [ Start ] te selecteren en

Als u een document bestaande uit meerdere pagina's afdrukt, verschijnt elke keer bij het afdrukken van een pagina hetzelfde bericht.

Voor MB451/MB451w/MB471/

MB471w/MB491/MB491+/

MB491+LP/ES4191 MFP/

MPS4200mb/MPS4700mb Windows

PCL/PCL XPS-printerstuurprogramma

Voor MB441/MB461/MB461+LP/

ES4161 MFP Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

1 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

2

Klik op [ Voorkeuren ].

3 Selecteer [ Handmatig ] uit [ Bron ] op het tabblad [ Setup ].

4

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

1

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

2

Klik op [ Voorkeuren ].

3 Selecteer [ Universele Lade ] uit [ Bron ] op het tabblad [ Setup ].

4

Klik op [ Papierinvoeropties...

].

5 Selecteer het selectievakje [ Gebruik de universeellade voor handmatige invoer ] en klik vervolgens op [ Goed ].

6

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

7 Wanneer er een verzoekbericht verschijnt in het bedieningspaneel voor het laden van papier in de MP-lade, druk op of om [ Start ] te selecteren en

4

Als u een document bestaande uit meerdere pagina's afdrukt, verschijnt elke keer bij het afdrukken van een pagina hetzelfde bericht.

- 55 -

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

1

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

2

Klik op [ Voorkeuren ].

3 Selecteer het tabblad [ Paper/Quality ].

4

Selecteer [ Multi-Purpose Tray ] uit

[ Papierbron ].

5 Klik op [ Geavanceerd ].

6

Klik op [ Multipurpose tray is handled as manual feed ] en selecteer [ Ja ] uit de drop-downlijst.

7 Klik op [ Goed ].

8

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken in het afdrukvenster.

9 Wanneer er een verzoekbericht verschijnt in het bedieningspaneel voor het laden van papier in de MP-lade, druk op of om [ Start ] te selecteren en

Als u een document bestaande uit meerdere pagina's afdrukt, verschijnt elke keer bij het afdrukken van een pagina hetzelfde bericht.

Voor MB441/MB461/MB461+LP/

ES4161 MFP Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

1 Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

2

Selecteer [ Setup ] uit het menu.

3

Selecteer [ Handmatige invoer ] uit

[ Papierbron ].

4 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

5 Wanneer er een verzoekbericht verschijnt in het bedieningspaneel voor het laden van papier in de handmatige lade, druk op of om te selecteren

[ Start ] en druk vervolgens op .

Als u een document bestaande uit meerdere pagina's afdrukt, verschijnt elke keer bij het afdrukken van een pagina hetzelfde bericht.

Voor MB451/MB451w/MB471/

MB471w/MB491/MB491+/

MB491+LP/ES4191 MFP/

MPS4200mb/MPS4700mb Mac OS X

PCL-printerstuurprogramma

1 Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

2 Selecteer [ Setup ] uit het menu.

3

Selecteer [ Universele lade ] uit [ Bron ].

4 Klik op [ Papierinvoeropties...

].

5 Selecteer selectievakje [ MPT is Manual feed ] en klik vervolgens op [ Goed ].

6

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

7

Wanneer er een verzoekbericht verschijnt in het bedieningspaneel voor het laden van papier in de MP-lade, druk op of om [ Start ] te selecteren en

Als u een document bestaande uit meerdere pagina's afdrukt, verschijnt elke keer bij het afdrukken van een pagina hetzelfde bericht.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

1

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

2 Selecteer [ Papierinvoer ] uit het paneelmenu.

3

Selecteer [ Alles ] en selecteer vervolgens

[ Multi-Purpose Tray ].

4 Selecteer [ Printer Features ] uit het paneelmenu.

5

Selecteer [ Insert Options ] uit [ Feature

Sets ].

6 Selecteer selectievakje [ Multipurpose tray is handled as manual feed ].

7

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

- 56 -

8 Wanneer er een verzoekbericht verschijnt in het bedieningspaneel voor het laden van papier in de MPlade, druk op

of om [ Start ] te selecteren en druk

Als u een document bestaande uit meerdere pagina's afdrukt, verschijnt elke keer bij het afdrukken van een pagina hetzelfde bericht.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Op enveloppen afdrukken

U kunt op enveloppen afdrukken door de instelling van het papierformaat te wijzigen en de

MP-lade (MB441/MB461/MB461+LP/ES4161

MFP: handmatige toevoer) en de stapelaar afdrukzijde naar boven te gebruiken.

Stel het papierformaat van de MP-lade in het bedieningspaneel in en stel vervolgens afdrukinstellingen samen, zoals papierformaat en papierlade met het printerstuurprogramma.

Opmerking

 Kromtrekken of kreukelen kan zich voordoen na het afdrukken. Voer een testafdruk uit om ervoor te zorgen dat zich geen problemen voordoen.

 Enveloppen moeten met de adreszijde naar boven worden geplaatst.

- Uw enveloppen (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6) moeten zodanig zijn geplaatst, dat de flap zich aan de rechterzijde van de invoerrichting bevindt.

Memo

 Maak geen gebruik van dubbelzijdig afdrukken op enveloppen.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor beschikbare enveloppen.

 Handmatig afdrukken is tevens beschikbaar voor het

afdrukken op enveloppen. Raadpleeg "Handmatig afdrukken" p. 55 voor meer informatie over handmatig

afdrukken.

1 Plaats papier in de MP-lade en druk vervolgens op de instelknop.

2 Open de stapelaar afdrukzijde naar boven aan de achterzijde van de machine.

3 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)> op het bedieningspaneel.

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

4 Druk op om [ Papier instellingen ] te

5

Druk op om [ MP lade ] te selecteren

6 Zorg ervoor dat [ Papierformaat ] is

7

Druk op om één van [ Envelope* ] te

*Selecteer een enveloppetype.

8 Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

9

Open het bestand dat u wilt afdrukken op de computer.

10 Configureer het papierformaat, de papierbron en de richting in het printerstuurprogramma en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

4

1

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

2

Klik op [ Voorkeuren ].

3 Selecteer één van [ Envelope* ] uit

[ Formaat ] op het tabblad [ Setup ].

* Selecteer een type enveloppe.

4

Selecteer [ Universele Lade ] uit [ Bron ].

5 Selecteer het tabblad [ Setup ].

6

Selecteer de afdrukrichting met

[ AFDRUKRICHTING ].

- Selecteer [ Portrait ] voor Chou-enveloppen.

- Selecteer [ Landscape ] voor You-enveloppen.

7

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

- 57 -

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

1

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

2 Klik op [ Voorkeuren ].

3

Selecteer de richting uit [ Layout ] op het tabblad [ AFDRUKRICHTING ].

- Selecteer [ Portrait ] voor Chou-enveloppen.

- Selecteer [ Landscape ] voor You-enveloppen. Klik op [ Geavanceerd ] en selecteer [ Rotate ] voor

[ Page Rotate ] op het scherm met geavanceerde opties.

4 Selecteer het tabblad [ Paper/Quality ].

5

Selecteer [ Multi-Purpose Tray ] uit

[ Bron ].

6

Klik op [ Geavanceerd ].

7 Klik op [ Papierformaat ] en selecteer

één van [ Envelope* ] uit de dropdownlijst.

* Selecteer een type enveloppe.

8

Klik op [ Goed ].

9 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

1 Selecteer [ Pagina-instelling ] uit het menu [ Archief ].

2

Selecteer één van [ Envelope* ] uit

[ Papierformaat ].

* Selecteer een type enveloppe.

3 Selecteer de richting uit

[ AFDRUKRICHTING ] en klik vervolgens op [ Goed ].

4 Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

5

Selecteer [ Setup ] uit het paneel menu.

6

Selecteer [ Papierbron ] en selecteer vervolgens [ Universele Lade ].

7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

- 58 -

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

1 Selecteer [ Pagina-instelling ] uit het menu [ Archief ].

2 Selecteer één van [ Envelope* ] uit

[ Papierformaat ].

* Selecteer een type enveloppe.

3 Selecteer de richting uit

[ AFDRUKRICHTING ] en klik vervolgens op [ Goed ].

- Selecteer [ Portrait ] voor Chou-enveloppen en vink het selectievakje van [ Page Rotate ] aan in de functie [ Taakopties ] die is ingesteld op het paneel [ Printer Features ].

- Selecteer [ Landscape ] voor You-enveloppen.

4

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

5

Selecteer [ Papierinvoer ] uit het paneelmenu.

6 Selecteer [ Alles ] en selecteer vervolgens

[ Multi-Purpose Tray ].

7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Op etiketten afdrukken

U kunt op etiketten afdrukken door de instelling van het mediatype te wijzigen en de MP-lade en de stapelaar afdrukzijde naar boven te gebruiken.

Stel het papierformaat en type voor de MP-lade in het bedieningspaneel in. Stel vervolgens de afdrukinstellingen in, zoals papierformaat en papierlade met het printerstuurprogramma.

Memo

 Maak geen gebruik van dubbelzijdig afdrukken op etiketten.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor beschikbare etiketten.

 Handmatig afdrukken is ook beschikbaar voor afdrukken

op etiketten. Raadpleeg "Handmatig afdrukken" p. 55

voor meer informatie over handmatig afdrukken.

1

Plaats papier in de MP-lade en druk vervolgens op de instelknop.

2 Open de stapelaar afdrukzijde naar boven aan de achterzijde van de machine.

3 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)> op het bedieningspaneel.

4

Druk op om [ Papier instellingen ] te

5 Druk op om [ MP lade ] te selecteren

6 Zorg ervoor dat [ Papierformaat ] is

7

Druk op om [ A4 ] of [ LETTER ] te

8 Druk op om [ Media soort ] te

9

Druk op om [ ETIKETTEN ] te

10 Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

11

Open het bestand dat u wilt afdrukken op de computer.

12 Configureer het papierformaat en de lade in het printerstuurprogramma.

- 59 -

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

1

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

2 Klik op [ Voorkeuren ].

3

Selecteer [ A4 ] of [ LETTER ] uit

[ Formaat ] in het tabblad [ Setup ].

4

Selecteer [ Universele Lade ] uit [ Bron ].

5 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

4

1

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

2 Klik op [ Voorkeuren ].

3 Selecteer tabblad [ Paper/Quality ].

4 Selecteer [ Universele Lade ] uit

[ Papierbron ].

5

Klik op [ Geavanceerd ].

6

Klik op [ Papierformaat ] en selecteer vervolgens [ A4 ] of [ LETTER ] uit de drop-downlijst.

7

Klik op [ Goed ].

8

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

1 Selecteer [ Pagina-instelling ] uit het menu [ Archief ].

2

Selecteer[ A4 ] of [ LETTER ] uit

[ Papierformaat ].

3 Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

4

In het geval van het PSprinterstuurprogramma: Selecteer [ Feed

Paper ] uit het paneelmenu.

In het geval van het PCL-stuurprogramma:

Selecteer [ Setup ] uit het paneelmenu.

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

5 In het geval van het PSprinterstuurprogramma: Selecteer

[ Alles ] en selecteer vervolgens [ Multi-

Purpose Tray ].

In het geval van het PCLprinterstuurprogramma: Selecteer

[ Papierbron ] en selecteer vervolgens

[ Universele Lade ].

6

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Op aangepast papierformaat afdrukken

U kunt een aangepast papierformaat in het printerstuurprogramma registreren, zodat u op niet-standaard papier, zoals banners, kunt afdrukken.

 Instelbare aangepaste formaatmogelijkheden

Breedte: 86 tot 216mm

Lengte: 140 tot 1.321 mm

Het papierformaat dat kan worden ingevoerd verschilt afhankelijk van de lade.

Opmerking

 Registreer een papierformaat en plaats papier in staande

(portret) richting.

 Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.

 Als het papier een lengte van 356 mm overschrijdt, kunnen wij de afdrukkwaliteit niet garanderen.

 Ondersteun het papier met de hand als het papier zo lang is, dat het de papiersteunen van de MP-lade overschrijdt.

 Bij het gebruik van lade 1 of lade 2, selecteer de toets

< SETTING (INSTELLING)> op het bedieningspaneel>

[Papier instellingen ]>[ Lade 1 ] of [ Lade

2 ]>[ Papierformaat ]> [ AANGEPAST ] voordat u de volgende procedure uitvoert.

 Wanneer het beeld niet juist is afgedrukt op groot papierformaat in het PS-printerstuurprogramma , kan door het selecteren van [ Standard (600x600dpi) ] voor

[ Print Quality ] het beeld mogelijk juist worden afgedrukt.

 Het is niet aan te bevelen papier te gebruiken dat over een breedte van minder dan 100 mm beschikt. Dit kan papierstoringen veroorzaken.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over de papierformaten die in elke lade kunnen worden ingevoerd, die voor dubbelzijdig afdrukken kunnen worden gebruikt of voor aangepaste papierformaten kunnen worden geregistreerd.

 Het selectievakje [ Automatische ladewisseling ] wordt standaard geselecteerd. Wanneer de papierlade leeg raakt tijdens het afdrukken, selecteert de machine automatisch een andere lade en begint met invoeren van papier uit de betreffende lade. Wis het selectievakje [ Automatische ladewisseling ] als u aangepast papier alleen uit een

bepaalde lade wilt invoeren. Raadpleeg "Automatische ladewisseling" p. 69

voor automatische ladewisseling.

Voor Windows PCLprinterstuurprogramma

1

Klik op [ Starten ] en selecteer

[ Apparaten en printers ].

2

Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [ Voorkeursinstellingen voor afdrukken ]>[ OKI MB491(PCL) ].

3

Klik op [ Setup ] op het tabblad

[ Papierinvoeropties...

].

4 Klik op [ Aangepast formaat ].

5

Voer een naam en de afmetingen in.

a) Voer in het vakje [ Naam ] de naam voor het nieuwe formaat in.

b) Voer in de vensters [ Breedte ] en

[ Lengte ] de afmetingen in.

6 Klik op [ Toevoegen ] om het aangepaste papierformaat in de lijst op te slaan en klik vervolgens op [ Goed ].

U kunt maximaal 32 aangepaste formaten opslaan.

7 Druk op [ Goed ] totdat het dialoogvenster [ Printing Preferences ] wordt gesloten.

8 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

9

Selecteer het geregistreerde papierformaat en start het afdrukken in het afdrukvenster.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikshandleiding voor informatie over het specificeren van het papier in het printerstuurprogramma.

- 60 -

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

1

Klik op [ Starten ] en selecteer

[ Apparaten en printers ].

2

Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [ Voorkeursinstellingen voor afdrukken ]>[ OKI MB491(PS) ].

3 Klik in het tabblad [ Layout ] op

[ Geavanceerd ].

4

Klik op [ Papierformaat ] en selecteer

[ PostScript Custom Page Size ] uit de drop-downlijst.

5 Voer de afmetingen in de vensters

[ Breedte ] en [ Hoogte ] in en druk op

[ Goed ].

Opmerking

 [ Offset for Paper Feeder Size ] is niet beschikbaar.

6

Druk op [ Goed ] totdat het dialoogvenster [ Printer instellen ] wordt gesloten.

7

Open het bestand dat u wilt afdrukken in de toepassing.

8 Selecteer [ PostScript Custom Page

Size ] voor een papierformaat en start het afdrukken in het printerstuurprogramma.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikshandleiding voor informatie over het specificeren van het papier in het printerstuurprogramma.

Voor Windows PCL XPSprinterstuurprogramma

1

Klik op [ Starten ] en selecteer

[ Apparaten en printers ].

2 Klik op een printerpictogram in [ Printers and Faxes ] en klik vervolgens op [ Print server properties ] in de bovenste balk.

3 Selecteer het tabblad [ Forms ].

4 Selecteer het selectievakje [ Create a new form ].

5

Voer de waarden in [ Form name ],

[ Papierformaat ] en [ Printer area margins ] in. Klik op [ Save Form ].

6

Klik op [ Sluiten ].

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

7 Open het bestand dat u wilt afdrukken in de toepassing.

8

Selecteer het geregistreerde papierformaat en start het afdrukken in het printerstuurprogramma.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikshandleiding voor informatie over het specificeren van het papier in het printerstuurprogramma.

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

Opmerking

 In het Mac OS X-printerstuurprogramma kunnen papierformaten buiten de beschikbare waarden worden ingesteld, maar wordt het beeld mogelijk niet juist wordt afgedrukt. Kies een papierformaat uit de beschikbare waarden.

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Pagina-instelling ] uit het menu

[ Archief ].

3

Selecteer [ Manage Custom Sizes ] uit

[ Papierformaat ]

4 Klik op [ + ] om een item aan de lijst met aangepaste papierformaten toe te voegen.

5 Dubbelklik op [ Ongetiteld ] en voer een naam in voor het aangepaste papierformaat.

6 Voer de afmetingen in de vensters

[ Breedte ] en [ Hoogte ] in.

7

Klik op [ Goed ].

8

Klik op [ Goed ].

9

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

10 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

4

- 61 -

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen

U kunt meerdere pagina's van een document op een enkele zijde van een vel papier afdrukken.

Opmerking

 Deze functie verkleint het paginaformaat van uw document voor afdrukken. Het midden van het afgedrukte beeld bevindt zich mogelijk niet in het midden van het papier.

 Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4

Selecteer, op het tabblad [ Setup ], het aantal af te drukken pagina's op elk blad bij [ Afwerkingsmodus ].

5

Klik op [ Opties ].

6

Specificeer elke instelling bij [ Page

Borders ], [ Page layout ] en

[ Rugmarge ] en klik vervolgens op

[ Goed ].

7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3 Klik op [ Voorkeuren ].

4 Selecteer, op het tabblad [ Layout ], het aantal af te drukken pagina's op elk blad bij [ Pages per Sheet ].

5 Specificeer de volgende instellingen.

- Selecteer het selectievakje [ Draw Borders ] om een scheidingslijn tussen de pagina's op elk blad aan te brengen.

- 62 -

- Selecteer [ Geavanceerd ]>[ Pages per Sheet

Layout ] om de lay-out van de pagina's op elk blad in te stellen.

Opmerking

 [ Draw Borders ] en [ Pages per Sheet Layout ] zijn niet beschikbaar voor Windows Server 2003 en

Windows XP.

6

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3 Selecteer [ Layout ] uit het paneelmenu.

4 Selecteer het aantal af te drukken pagina's op elk blad uit [ Pages per

Sheet ]

5 Specificeer elke instelling bij [ Border ] en [ Layout Direction ].

6

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Dubbelzijdige afdrukken maken

U kunt aan beide zijden van een vel papier afdrukken.

 Het papierformaat dat voor dubbelzijdig afdrukken kan worden gebruikt

A4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14,

Executive, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm,

184 x 260 mm) aangepast formaat

A5, A6, Statement, DL, C5, C6, Com-9, Com-10,

Monarch kunnen niet worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken.

 Mediagewicht dat kan worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken

60~122g/m 2

Het gebruik van ander mediagewichten dan het bovenstaande kan papierstoringen veroorzaken.

Om die reden niet gebruiken.

Opmerking

 Bij het uitvoeren van dubbelzijdig afdrukken met stapelaar afdrukzijde naar boven geopend, moet het bericht met stapelaar afdrukzijde naar boven in het display van het bedieningspaneel worden gesloten.

Op dit moment, door de stapelaar afdrukzijde naar boven te sluiten, kunt u het afdrukken opnieuw starten.

 Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.

Memo

 De breedte en lengte van aangepaste formaten kunnen als volgt voor dubbelzijdig afdrukken worden gebruikt.

- Breedte: 182 tot 215,9 mm

- Lengte: 257 tot 356 mm

1

Controleer of de stapelaar afdrukzijde naar boven aan de achterzijde van de machine gesloten is.

2 Stel printerinstellingen samen voor dubbelzijdig afdrukken met het printerstuurprogramma van de computer en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3 Klik op [ Voorkeuren ].

4 Selecteer, op het tabblad [ Setup ], [ Lange zijde ] of [ Korte zijde ] uit [ Duplex ].

5

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4

Selecteer, op het tabblad [ Layout ], [ Flip on Long Edge ] of [ Flip on Short Edge ] uit [ Print on Both Sides ].

5

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

- 63 -

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3

In het geval van het PSprinterstuurprogramma: Selecteer

[ Layout ] uit het paneelmenu.

In het geval van het PCLprinterstuurprogramma: Selecteer

[ Setup ] uit het paneelmenu.

4

In het geval van het PSprinterstuurprogramma: Selecteer [ Long-

Edge binding ] of [ Short-Edge binding ] uit [ Two-Sided ] in het paneel [ Layout ].

In het geval van het PCLprinterstuurprogramma: Selecteer

[ Long-Edge Binding ] of [ Short-Edge

Binding ] uit [ Dubbelzijdig ] .

5

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

4

Pagina's schalen

U kunt gegevens afdrukken die zijn geformatteerd voor één formaat pagina op een ander formaat pagina zonder de afdrukgegevens aan te passen.

Opmerking

 Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.

 Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PSprinterstuurprogramma.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4 Selecteer [ Setup ] op het tabblad

[ Papierinvoeropties...

].

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

5 Selecteer het selectievakje [ Resize document to fit printer page ] in

[ Passend maken op een blad ].

6

Selecteer een schalingswaarde uit

[ Conversion ] en klik op [ Goed ].

7

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3 Selecteer [ Paper Handling ] uit het paneelmenu.

4 Selecteer het selectievakje [ Scale to fit paper size ].

5

Selecteer het papierformaat dat u wilt gebruiken uit [ Destination paper

Size ]. (Voor Mac OS X 10.5 tot 10.8)

Selecteer het papierformaat dat u wilt gebruiken uit [ Scale to fit Paper Size ].

(Voor Mac OS X10.4)

6 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Pagina's sorteren

U kunt kopieën afdrukken van meerdere sets van een document met meerdere pagina's.

Opmerking

 Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.

 Schakel in de toepassing de modus pagina's sorteren uit wanneer u deze functie gebruikt in combinatie met het

Windows PS- en Mac OS X PS-printerstuurprogramma.

 Deze functie is niet beschikbaar met het Windows PCLprinterstuurprogramma.

Voor Windows PCL XPS/PSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

- 64 -

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4

Selecteer het tabblad [ Taakopties ].

5

Selecteer het aantal af te drukken kopieën uit [ Aantal kopieën ] en controleer het venster [ Collate ].

6

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3

Selecteer [ Paper Handling ] uit het paneelmenu. (Voor Mac OS X 10.7 tot

10.8)

Selecteer [ Copies & Pages ] uit het paneelmenu. (Voor Mac OS X 10.4)

4 Selecteer het venster [ Collate Pages ].

(Voor Mac OS X 10.7 tot 10.8)

Selecteer het selectievakje [ Collated ].

(Voor Mac OS X 10.4 tot 10.6)

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wenst af te drukken.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3 Selecteer [ Printer Features ] uit het paneelmenu.

4

Selecteer [ Taakopties ] uit [ Feature

Sets ].

5 Selecteer het selectievakje [ Collated ].

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 en 10.6.

De paginavolgorde instellen

U kunt naar wens instellen of de pagina's voorwaarts of in omgekeerde volgorde worden afgedrukt.

Als u pagina's in numerieke volgorde wilt stapelen, is de voorwaartse volgorde gebruikelijk voor de stapelaar afdrukzijde naar beneden en omgekeerde volgorde met de stapelaar afdrukzijde naar boven.

Stel, bij het gebruik van een stapelaar afdrukzijde naar boven, het afdrukken in op de omgekeerde volgorde om het papier in de volgorde van de pagina's te stapelen.

Opmerking

 Omgekeerde volgorde is niet beschikbaar voor het

Windows PCL/PCL XPS-printerstuurprogramma.

 Als de stapelaar afdrukzijde naar boven niet geopend is, worden pagina's uitgevoerd in de stapelaar afdrukzijde naar beneden.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

3 Selecteer [ Paper Handling ] uit het paneelmenu.

4

Selecteer [ Gewoon ] of [ Reverse ] uit

[ Page Order ] op het paneel [ Paper

Handling ].

5

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Boekje afdrukken

U kunt de pagina's van documenten die uit meerdere pagina's bestaan op volgorde leggen en rangschikken, zodat de definitieve af te drukken uitvoer tot een boekje kan worden gevouwen.

Opmerking

 Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.

 Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCLprinterstuurprogramma en het Mac OS Xprinterstuurprogramma.

 Watermerken worden niet juist met deze functie afgedrukt.

 Deze functie is niet beschikbaar bij het uitvoeren van gecodeerde authenticatie-afdrukken van de cliëntcomputer die de machine in het netwerk deelt met de printerserver.

4

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4

Selecteer, op het tabblad [ Layout ], selecteer [ Front to Back ] of [ Back to

Front ] uit [ Page Order ].

5

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Als [ Page Order ] niet verschijnt, klik op

[ Starten ]>[ Apparaten en printers ]> rechtsklik op het pictogram OKI MB491 > selecteer [ Eigenschappen van printer ]>[ OKI MB491(PS) ]>[ Geavanceerd ]>[ Enable advanced printing features ].

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

- 65 -

Voor Windows PCL XPSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4

Selecteer, op het tabblad [ Setup ],

[ Boekje ] bij [ Afwerkingsmodus ].

5 Klik op [ Opties ] en stel de binding en afdrukopties in, zoals vereist.

 [ Signature ]: Specificeert een eenheid pagina's die moeten worden gebonden.

 [ Right to Left ]:Druk het te openen boekje in de richting van de rechterhand af.

6

Klik op [ Goed ].

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

 Wanneer u een A5-formaat boekje maakt met behulp van A4formaat papier, stel dan de optie [ Formaat ] in op [ A4 ] op het tabblad [ Setup ].

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3 Klik op [ Voorkeuren ].

4

Selecteer, op het tabblad [ Layout ],

[ Boekje ] bij [ Page Format ].

Selecteer het selectievakje [ Draw Borders ] om randen aan te brengen, als u afscheidingslijnen af wilt drukken.

5

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Wanneer u een A5-boekje wilt maken met behulp van A4papier, selecteer [ A4 ] voor het papierformaat.

 Bij het maken van een boekje waarvan de rechterkant is gebonden (de rechterkant wordt gebonden wanneer de eerste pagina de voorzijde betreft), klik op

[ Geavanceerd ] op het tabblad [ Layout ] en selecteer

[ Right edge ] voor [ Booklet binding ].

[ Booklet binding ] kan niet worden gebruikt in Windows

XP/Windows Server 2003.

 Als u deze functie niet kunt gebruiken, klik op

[ Starten ]>[ Apparaten en printers ]> rechtsklik op het pictogram OKI MB491 > selecteer [ Eigenschappen van printer ]>[ OKI MB491(PS) ]>[ Geavanceerd ]> selecteer het selectievakje [ Enable advanced printing features ].

Omslag afdrukken

U kunt de eerste pagina van een afdruktaak uit de eerste lade invoeren en de resterende pagina's uit een andere lade. Deze functie is nuttig wanneer u een bepaald soort papier wilt gebruiken voor de omslag en ander papier voor de overige pagina's.

Opmerking

 Deze functie is niet beschikbaar met de Windows PCL/PSprinterstuurprogramma.

Voor Windows PCL XPSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

- 66 -

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4 Selecteer [ Setup ] op het tabblad

[ Papierinvoeropties...

].

5

Controleer [ Use different source for first page ].

6 Selecteer een papierlade uit [ Bron ] en klik op [ Goed ].

Selecteer een papierdikte uit [ Weight ], zoals vereist.

7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3

Selecteer [ Cover Page ] uit het paneelmenu.

4 Selecteer [ Before document ] in het menu [ Print Cover Page ].

5

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Afdrukkwaliteit wijzigen

U kunt de afdrukkwaliteit naar wens wijzigen.

Memo

 [ Normal (600X600) ] produceert mogelijk betere resultaten bij het afdrukken op een groter formaat papier met het PS-printerstuurprogramma.

Voor Windowsprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

4 Selecteer tabblad [ Taakopties ].

5

Selecteer een afdrukkwaliteit bij

[ Kwaliteit ].

6 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3 Selecteer [ Taakopties ] uit het paneelmenu.

4

Selecteer een afdrukkwaliteitsniveau uit

[ Print Quality ].

5 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

Fijne lijnen benadrukken

U kunt fijne lijnen en kleine tekens duidelijker afdrukken.

Memo

 Deze functie is standaard ingeschakeld.

 Deze functie is niet beschikbaar met het Windows PCLprinterstuurprogramma.

 In bepaalde toepassingen, mocht de functie zijn ingeschakeld, kunnen spaties in barcodes te krap worden.

Schakel deze functie uit als dit zich voordoet.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

4

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4 Selecteer tabblad [ Taakopties ].

5 Klik op [ Geavanceerd ].

6

Selecteer het selectievakje [ Adjust ultra fine lines ] en klik vervolgens op

[ Goed ].

7

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3 Selecteer [ Printer Features ] uit het paneelmenu.

4

Selecteer [ Taakopties ] uit [ Feature

Sets ].

5 Selecteer een afdrukkwaliteitsniveau uit

[ Kwaliteit ].

6

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

- 67 -

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3 Selecteer [ Printer Features ] uit het paneelmenu.

4

Selecteer [ Job Option ] uit [ Feature

Sets ].

5 Selecteer het selectievakje [ Adjust ultra fine lines ].

6

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

Automatische ladeselectie

U kunt met hetzelfde formaat papier automatisch van papierinvoerlade wisselen zoals geconfigureerd in het printerstuurprogramma.

Stel op het bedieningspaneel eerst de MP-lade als doellade in voor automatische selectie. Stel vervolgens de automatische selectie van de lade met het printerstuurprogramma in.

Opmerking

 Zorg ervoor dat er een papierformaat is ingesteld voor lade 1, lade 2 (optioneel) en de MP-lade. Beschikbare papierformaten verschillen afhankelijk van elke lade.

Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

 Lade 2 (optioneel) kan alleen worden gebruikt op de

MB461/MB461+LP/MB471/MB471w/MB491/MB461+LP/

MB491+LP/ES4161 MFP/ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb.

Memo

 In de standaardinstelling [ MP tray Usage ] is [ Niet gebruiken ]. In dat geval wordt de MP-lade niet ondersteund door de functie automatische ladewisseling.

 Om toegang te krijgen tot het [ Beheerder Instelling ] menu heeft u een beheerderwachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)> op het bedieningspaneel.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5 Druk op om [ Printer instellen ] te

6 Zorg ervoor dat [ Print menu ] is

7

Zorg ervoor dat [ Lade configuratie ] is

8

Druk op om [ MP lade gebruikte ] te

9 Druk op om [ Bij inconsistentie ] te

10 Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

11

Specificeer een papierlade in het printerstuurprogramma en start met afdrukken.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4 Selecteer [ Setup ] uit [ Automatically

Select ] op het tabblad [ Bron ].

5 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3 Klik op [ Voorkeuren ].

4 Selecteer het tabblad [ Paper/Quality ].

5 Selecteer [ Automatically Select ] uit

[ Papierbron ].

6

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3 Selecteer [ Setup ] uit het paneelmenu.

4

Selecteer [ Auto ] uit [ Papierbron ].

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

- 68 -

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Printer instellen ] te

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3

Selecteer [ Papier invoer ] uit het paneelmenu.

4

Selecteer [ Alle pagina’s ] en selecteer [ Auto

Select ].

5 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

6

Zorg ervoor dat [ Print menu ] is

7 Zorg ervoor dat [ Lade configuratie ] is

8

Druk op om [ MP lade gebruikte ] te

9 Druk op om [ Bij inconsistentie ] te

Automatische ladewisseling

U kunt automatisch van papierinvoerlade wisselen.

Wanneer tijdens het afdrukken de papierlade leeg raakt, gebruikt de machine een andere lade met hetzelfde formaat papier dat is geconfigureerd in het printerstuurprogramma en begint vervolgens papier uit de betreffende lade in te voeren.

Deze functie is geschikt voor grote afdrukopdrachten.

Stel op het bedieningspaneel eerst de MP-lade als doellade in voor automatische selectie. Stel vervolgens de automatische wisseling van de lade met het printerstuurprogramma in.

10

Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

11 Configureer de papierbroninstelling in het afdrukvenster.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3 Klik op [ Voorkeuren ].

4

Klik op [ Papierinvoeropties...

] in het tabblad [ Setup ].

5

Selecteer het venster [ Automatische ladewisseling ] en klik vervolgens op

[ Goed ].

6

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

Opmerking

 Zorg ervoor dat dezelfde waarden (papierformaat, mediatype, mediagewicht) voor elke lade met automatische ladewisseling zijn ingesteld. Beschikbare papierformaten verschillen afhankelijk van elke lade.

Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

Memo

 In de standaardinstellingen [ MP lade gebruikte ] is [ Niet gebruiken ]. In dat geval wordt de MP-lade niet ondersteund door de functie automatische ladewisseling.

 Om toegang te krijgen tot het [ Beheerder Instelling ] menu heeft u een beheerderwachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

- 69 -

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4

Klik op [ Geavanceerd ] in het tabblad

[ Layout ].

5 Selecteer [ AAN ] uit [ Tray Switch ].

6 Klik op [ Goed ].

7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

4

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

Voor Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3 Selecteer [ Setup ] uit het paneelmenu.

4

Klik op [ Printer Options ].

5 Selecteer het venster [ Auto lade wissel ].

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

 (Voor Mac OS X 10.5 tot 10.8)

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3 Selecteer [ Printerfunctie ] uit het paneelmenu.

4

Selecteer [ Papierinvoeropties...

] uit

[ Feature Sets ].

5 Selecteer het venster [ Tray Switch ].

6 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

 Voor Mac OS X 10.4.0 tot 10.4.11

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3 Selecteer [ Error handling ] uit het paneelmenu.

4

Selecteer [ Switch to another cassette with the same paper size ].

5 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Toner besparen

U kunt uw documenten met behulp van minder toner afdrukken.

U kunt de volgende optie selecteren.

Printerinstelling:

Off:

Save Level Low:

Save Level High:

Dit komt overeen met de apparaatinstelling

Bij een normale dichtheid afdrukken zonder toner te besparen

Bij een iets lagere dichtheid afdrukken

Bij een zeer lage dichtheid afdrukken

Memo

 De dichtheid van de afgedrukte pagina's met deze functie kunnen in mate verschillen, afhankelijk van het document dat wordt afgedrukt.

Voor Windows PCL/PCL XPS/PSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4

Selecteer het tabblad [ Taakopties ].

5

Selecteer uit [ Toner Saving : ].

6

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3 Selecteer [ Taakopties ] uit het paneelmenu.

4

Selecteer uit [ Toner save ].

- 70 -

5 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3

Selecteer [ Printer Features ] uit het paneelmenu.

4

Selecteer [ Taakopties ] uit [ Feature

Sets ].

5 Selecteer het selectievakje [ Toner besparen ].

6 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop

[ Show Details ] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [ Printer ] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Beveiligd afdrukken (alleen voor

MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/

MPS4200mb/MPS4700mb)

U kunt een wachtwoord aan een afdrukopdracht toewijzen, zodat de opdracht alleen kan worden afgedrukt als het wachtwoord in het bedieningspaneel is ingevoerd.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de machine zijn voorzien van een SDgeheugenkaart.

Opmerking

 Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de SDgeheugenkaart voor de gespoolde gegevens, verschijnt er een bericht waarin staat vermeld dat het bestandssysteem vol is en de afdrukopdracht niet kan worden gestart.

 Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCL

XPS-printerstuurprogramma en het Mac OS Xprinterstuurprogramma.

Voor Windows PCL/PSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

- 71 -

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

3 Klik op [ Voorkeuren ].

4 Selecteer het tabblad [ Taakopties ].

5 Selecteer [ Beveiligde afdruk ] uit [ Job

Type ].

6

Voer een opdrachtnaam in venster [ Job

Name ] in en een wachtwoord in venster

[ Persoonlijk ID nummer (PIN) ] in.

Als u het selectievakje [ Request Job Name for each print job ] selecteert, verschijnt er een prompt voor de opdrachtnaam wanneer u de afdrukopdracht naar de machine verzendt.

7 Klik op [ Goed ].

8 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

De afdrukopdracht is naar de machine verzonden, maar wordt niet afgedrukt.

9

Druk op de toets < PRINT (PRINTEN)> op het bedieningspaneel.

10

Druk op om [ Print opdracht ] te

11

Druk op om [ Opdracht opgeslagen ]

12 Voer het wachtwoord in het venster

[ Wachtwoord ] in dat u hebt ingesteld in stap 6 en druk vervolgens op om naar een opdracht te zoeken.

OK

- Druk op de toets < CLEAR (WISSEN)> als u een onjuist nummer invoert.

- Druk op de toets < STOP (STOP)> als u het zoeken naar een opdracht wilt stoppen.

13 Zorg ervoor dat [ Afdrukken ] is

Als u [ verwijderen ] selecteert, kunt u de afdrukopdracht annuleren.

14 Voer het aantal kopieën in en druk

Opmerking

 Als u voor een opdracht het wachtwoord vergeet in te stellen en de opdracht die u naar de machine hebt verzonden niet afdrukt, blijft de opdracht op de SDgeheugenkaart.

 Een afdrukopdracht die is opgeslagen op een SDgeheugenkaart, wordt automatisch gewist na het afdrukken.

4

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

Gecodeerd beveiligd afdrukken

(alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191

MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

U kunt uw documenten coderen alvorens ze vanaf een computer naar de machine te verzenden. Om die reden kunt u ongeautoriseerde toegang tot vertrouwelijke informatie voorkomen.

Het document wordt niet afgedrukt en opgeslagen in een gecodeerd formaat op de SDgeheugenkaart in de machine, totdat u het geregistreerde wachtwoord op het bedieningspaneel invoert.

De op de SD-geheugenkaart opgeslagen afdrukopdracht wordt automatisch gewist na het afdrukken of als deze gedurende een langere periode niet wordt afgedrukt. Als zich een fout voordoet wanneer de gegevens worden verzonden of als een onbevoegd persoon toegang tot de opdracht probeert te verkrijgen, wordt de opdracht automatisch gewist.

Opmerking

 Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de SDgeheugenkaart voor de gespoolde gegevens, verschijnt er een bericht waarin staat vermeld dat het bestandssysteem vol is en de afdrukopdracht niet kan worden gestart.

 Deze functie is niet beschikbaar met printerstuurprogramma's voor de 64-bit edities van

Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows

Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server

2008,Windows Server 2003 en Windows XP.

 Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCL

XPS-printerstuurprogramma en het Mac OS Xprinterstuurprogramma.

 U kunt deze functie niet gebruiken met de modus poster afdrukken en modus boekje met het Windows PCLprinterstuurprogramma als u de machine met een printerserver deelt.

 Deselecteer het selectievakje [ Give Priority to the host release ] wanneer u deze functie gebruikt.

 [ Bureaublad ] > [ Charm-balk ](getoond door het verplaatsen van de muispijl richting de rechterbovenkant van het scherm of door op de rechterkant van het scherm te klikken) > [ Instelling ] > [ Configuratiescherm ] > [ Tonen van apparaten en printers ] > OKI MB491 Icoon >

[ Printereigenschappen ] > [ OKI MB491(PS) ] >

[ Apparaatinstellingen ] > [ Alleen gecodeerde gegevens printen ] kan niet worden ingeschakeld met Windows 8 en

Windows Server 2012.

 [ Starten ] > [ Apparaten en printers ] > het pictogram

OKI MB491 > [ Eigenschappen van printer ] > [ OKI

MB491(PS) ] > [ Device Settings ] > [ Alleen gecodeerde gegevens afdrukken ] kan niet worden ingeschakeld met Windows 7 en Windows Server 2008 R2.

 [ Starten ] > [ Operator panel ] > [ Printers ] > het pictogram OKI MB491 > [ Eigenschappen ] > [ OKI

MB491(PS) ] > [ Standaard instelling ] > [ Alleen gecodeerde gegevens afdrukken ] kan niet worden ingeschakeld met Windows Server 2008 en Windows Vista.

Voor Windows PCL/PSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4 Selecteer het tabblad [ Taakopties ].

5 Selecteer [ Gecodeerd beveiligd afdrukken ].

6

Voer een wachtwoord in het venster

[ Wachtwoord ] in en configureer overige opties, indien noodzakelijk.

Meer info

 Raadpleeg de on-screen uitleg van het stuurprogramma voor meer informatie over de opties.

7

Klik op [ Goed ].

8 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

De afdrukopdracht is naar de machine verzonden, maar wordt niet afgedrukt.

9

Druk op de toets < PRINT (PRINTEN)> op het bedieningspaneel.

10 Druk op om [ Print opdracht ] te

11

Druk op om [ Versleutelde opdracht ] te selecteren en druk

12

Voer het wachtwoord in het venster

[ Wachtwoord ] in dat u hebt ingesteld in stap 6 en druk vervolgens op om naar een opdracht te zoeken.

OK

- Druk op de toets < CLEAR (WISSEN)> als u een onjuist nummer invoert.

- Druk op de toets < STOP (STOP)> als u het zoeken naar een opdracht wilt stoppen.

13

Zorg ervoor dat [ Afdrukken ] is

Als u [ verwijderen ] selecteert, kunt u zowel de afdrukopdracht als alle gecodeerde afdrukopdrachten met hetzelfde wachtwoord wissen.

- 72 -

Watermerk afdrukken

U kunt pagina's met een watermerk of tekst afdrukken.

Opmerking

 Deze functie is niet beschikbaar voor de Mac OS Xprinterstuurprogramma.

 Bij het afdrukken van een boekje worden de watermerken niet juist afgedrukt.

Voor Windowsprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3 Klik op [ Voorkeuren ].

4

Selecteer het tabblad [ Taakopties ].

5 Klik op [ Watermerk ].

6 Klik op [ New ].

7

Specificeer tekst, een formaat en een hoek voor het watermerk en klik vervolgens op [ Goed ].

8

Klik op [ Goed ].

9 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Opmerking

 Watermerken worden in de standaardinstellingen met de

Windows PS-printerstuurprogramma over de tekst of afbeeldingen van documenten afgedrukt. Vink het selectievakje [ In Background ] in het venster

[ Watermerk ] aan om in de achtergrond van documenten af te drukken.

Wanneer [ Background ] is aangevinkt in het venster

[ Watermerk ], afhankelijk van de door u gebruikte toepassing, wordt het watermerk mogelijk niet afgedrukt.

Deselecteer in dat geval [ Background ].

Overlays afdrukken

U kunt overlays, zoals logo's of formulieren op documenten afdrukken.

Voor deze functie moet de machine zijn voorzien van een SD-geheugenkaart.

Opmerking

 Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCL

XPS-printerstuurprogramma en het Mac OS Xprinterstuurprogramma.

 Om deze functie op een Windows PSprinterstuurprogramma te gebruiken, moet u als beheerder inloggen op uw computer.

- 73 -

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

1 Maak een overlay met de configuratietool en registreer het op de machine.

2

Bepaal de overlay in het printerstuurprogramma en start met afdrukken.

Voor Windows PCLprinterstuurprogramma

Memo

 Overlay is een groep formulieren. Er kunnen drie formulieren in een overlay worden geregistreerd.

De formulieren worden in geregistreerde volgorde afgedrukt. Het laatst geregistreerde formulier wordt als eerste afgedrukt.

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4

Selecteer het tabblad [ Taakopties ].

5 Klik [ Vector ] of [ Afdrukmodus ].

6

Klik op [ Overlays ].

7

Selecteer het selectievakje [ Print Using

Active Overlays ].

8 Klik op [ Definiëren overlays ].

9 Voer in het venster [ Overlay Name ] de naam voor de overlay in.

10

Voer de ID van het door u geregistreerde formulier in de configuratietool in [ ID waarde(n) ] in.

11

Selecteer de pagina's van het document waarop de overlay wordt afgedrukt uit de

[ Print on Pages ] drop-downlijst.

12

Klik op [ Toevoegen ].

13

Klik op [ Sluiten ].

14 Selecteer de te gebruiken overlay uit

[ Gedefinieerde overlays: ] en klik op

[ Toevoegen ].

15 Klik op [ Goed ].

16

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

4

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

Memo

 Een overlay is een groep formulieren. U kunt drie formulieren voor één overlay registreren.

1

Klik op [ Starten ] en selecteer

[ Apparaten en printers ].

2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [ Voorkeursinstellingen voor afdrukken ]>[ OKI MB491(PS) ].

3 Selecteer het tabblad [ Taakopties ].

4 Klik op [ Overlays ].

5

Selecteer [ Use Overlay ] uit de dropdown-lijst en klik op [ New ].

6

Voer de exacte naam van de door u geregistreerde overlay in de configuratietool in het venster [ Form

Name ] in en klik op [ Toevoegen ].

7

Voer in het venster [ Overlay Name ] een naam in voor de overlay

8

Selecteer de pagina van het document waarop de overlay wordt afgedrukt uit de

[ Print on Pages ] drop-downlijst.

9

Klik op [ Goed ].

10 Selecteer de te gebruiken overlay uit de lijst [ Definiëren overlays ] en klik vervolgens op [ Toevoegen ].

11 Klik op [ Goed ].

12

Klik op [ Goed ] om het instellingenvenster voor afdrukken te sluiten.

13

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

14

Start afdrukken in het afdrukvenster.

Afdrukgegevens opslaan (alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191

MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

U kunt afdrukgegevens op de SD-geheugenkaart opslaan die op de machine is geïnstalleerd en vanuit het bedieningspaneel met behulp van een wachtwoord naar wens afdrukken.

Opmerking

 Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de SDgeheugenkaart voor de gespoolde gegevens, verschijnt er een bericht waarin staat vermeld dat het bestandssysteem vol is en de afdrukopdracht niet kan worden gestart.

 Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCL

XPS-printerstuurprogramma en het Mac OS Xprinterstuurprogramma

Voor Windows PCL/PSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3 Klik op [ Voorkeuren ].

4 Selecteer het tabblad [ Taakopties ].

5

Selecteer [ Opslaan op SD ].

6 Voer een opdrachtnaam in het venster

[ Job Name ] in en een wachtwoord in het venster [ Persoonlijk ID nummer

(PIN) ] in.

Als u het selectievakje [ Request Job Name for each print job ] selecteert, verschijnt er een prompt voor de opdrachtnaam wanneer u de afdrukopdracht naar de machine verzendt.

7 Klik op [ Goed ].

8 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

De afdrukopdracht is naar de machine verzonden, maar wordt niet afgedrukt.

9 Druk op de toets < PRINT (PRINTEN)> op het bedieningspaneel.

10 Druk op om [ Print opdracht ] te

11

Druk op om [ Opdracht opgeslagen ]

12

Voer het wachtwoord in het venster

[ Wachtwoord ] in dat u hebt ingesteld in stap 6 en druk vervolgens op om naar een opdracht te zoeken.

OK

- Druk op de toets < CLEAR (WISSEN)> als u een onjuist nummer invoert.

- Druk op de toets < STOP (STOP)> als u het zoeken naar een opdracht wilt stoppen.

- 74 -

13 Zorg ervoor dat [ Afdrukken ] is

Als u [ verwijderen ] selecteert, kunt de afdrukopdracht niet wissen.

14

Voer het aantal kopieën in en druk

Meer info

 U kunt opgeslagen afdrukgegevens wissen met de configuratietool.

 Een afdrukopdracht die is opgeslagen op een SDgeheugenkaart, blijft behouden na het afdrukken.

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

 De opgeslagen instellingen gebruiken

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3 Klik op [ Voorkeuren ].

4

Selecteer, op het tabblad [ Setup ], uit

[ Driver Settings ] een instelling die u wilt gebruiken.

5 Start met afdrukken.

De stuurprogrammainstellingen opslaan

U kunt de printerstuurprogramma-instellingen opslaan.

Opmerking

 Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PSprinterstuurprogramma, het Mac OS Xprinterstuurprogramma en het faxstuurprogramma.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

De standaardinstellingen voor het stuurprogramma wijzigen

U kunt de door u vaak gebruikte afdrukinstellingen gebruiken als de standaardinstellingen voor het printerstuurprogramma.

Voor Windowsprinterstuurprogramma

 De instellingen opslaan

1 Klik op [ Starten ] en selecteer

[ Apparaten en printers ].

2

Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [ Voorkeursinstellingen voor afdrukken ]>[ OKI MB491(*) ].

*Selecteer het type stuurprogramma dat u wilt gebruiken.

3

Configureer de afdrukinstellingen die u wilt opslaan.

4 Selecteer, op het tabblad [ Setup ],

[ Opslaan ] bij [ Driver Settings ].

5

Specificeer een naam voor de instelling die u wilt opslaan en klik vervolgens op

[ Goed ].

Als u het selectievakje [ Toevoegen mediainstellingen ] selecteert, wordt de papierconfiguratie op het tabblad [ Setup ] ook opgeslagen.

6

Klik op [ Goed ] om het instellingenvenster voor afdrukken te sluiten.

Memo

 Er kunnen maximaal 14 formulieren worden opgeslagen.

1 Klik op [ Starten ] en selecteer

4

[ Apparaten en printers ].

2

Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [ Voorkeursinstellingen voor afdrukken ]>[ OKI MB491(*) ].

*Selecteer het type stuurprogramma dat u wilt gebruiken.

3 Configureer de afdrukinstellingen die u als standaardinstelling voor het stuurprogramma wilt gebruiken.

Klik op [ Goed ].

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

- 75 -

1 Open een bestand.

2 Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3

Configureer de afdrukinstellingen die u als standaardinstellingen voor het stuurprogramma wilt gebruiken.

4

Selecteer [ Save Current Settings as

Preset...

] uit [ Presets ]. (Voor Mac OS X

10.7 tot 10.8)

Selecteer [ Save As ] uit [ Presets ]. (Voor

Mac OS X 10.4 tot 10.6)

4

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

5 Voer een naam in voor de instellingen en klik op [ Goed ].

6

Klik op [ Annuleer ].

Opmerking

 Selecteer de naam uit [ Presets ] in het afdrukvenster om de opgeslagen instellingen te gebruiken.

Printerlettertypen gebruiken

U kunt uw documenten met behulp van de vooraf geïnstalleerde lettertypen afdrukken door ze te vervangen voor TrueType-lettertypen in de computer.

Opmerking

 De printerlettertypen kopiëren niet exact het uiterlijk van de TrueType-lettertypen op het scherm.

 Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCL

XPS-printerstuurprogramma en het Mac OS Xprinterstuurprogramma.

 Om deze functie met het Windows PSprinterstuurprogramma te gebruiken, moet u als beheerder inloggen op uw computer.

 Deze functie is niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.

Voor Windows PCLprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4

Selecteer het tabblad [ Taakopties ].

5

Klik op [ Lettertype ].

6

Selecteer het selectievakje [ Font

Substitution ].

7 Specificeer welk printerlettertype u wilt vervangen voor elk TrueType-lettertype in [ Lettertypevervangingsoverzicht ].

8 Klik op [ Goed ].

9 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

1

Klik op [ Starten ] en selecteer

[ Apparaten en printers ].

- 76 -

2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [ Eigenschappen van printer ]>[ OKI MB491(PS) ].

3 Selecteer het tabblad [ Driver Settings ].

4 Vervang een printerlettertype voor elk

TrueType-lettertype in

[ Lettertypevervangingsoverzicht ].

Klik op elk TrueType-lettertype om vervanging van het lettertype te specificeren en selecteer een printerlettertype dat u wilt vervangen uit het pulldownmenu.

5

Klik op [ Goed ].

6

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

7

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

8 Klik op [ Voorkeuren ].

9 Klik in het tabblad [ Layout ] op

[ Geavanceerd ].

10

Selecteer [ Substitute Device Font ] bij

[ TrueType Font ] en klik vervolgens op

[ Goed ].

11

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Computerlettertypen gebruiken

U kunt uw documenten afdrukken met behulp van de TrueType-lettertypen in de computer om het uiterlijk van het lettertype op het scherm te behouden.

Opmerking

 Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCL

XPS-printerstuurprogramma en de Mac OS Xprinterstuurprogramma.

Voor Windows PCLprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4

Selecteer het tabblad [ Taakopties ].

5

Klik op [ Lettertype ].

6 Wis het selectievakje [ Font

Substitution ] en klik vervolgens op

[ Goed ].

- [ Download als lettertype voor letteromtrek ]

Lettertype-afbeeldingen worden door de printer gecreëerd.

- [ Download als bitmaplettertype ]

Lettertypeafbeeldingen worden door de printer gecreëerd

7

Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4

Klik in het tabblad [ Layout ] op

[ Geavanceerd ].

5 Klik op [ TrueType Font ] en selecteer

[ Download as Softfont ] uit de dropdownlijst.

6 Klik op [ Goed ].

7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Naar bestand afdrukken

U kunt een document naar bestand afdrukken, zonder het op papier af te drukken.

Opmerking

 U moet als beheerder op uw computer zijn ingelogd.

Voor Windowsprinterstuurprogramma

1

Klik op [ Starten ] en selecteer

[ Apparaten en printers ].

2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer vervolgens

[ Eigenschappen van printer ]>[ OKI

MB491(*) ].

*Selecteer het type stuurprogramma dat u wilt gebruiken.

- 77 -

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

3 Selecteer het tabblad [ Ports ].

4 Selecteer [ FILE: ] uit de poortenlijst en klik op [ Goed ].

5

Start afdrukken in het afdrukvenster.

6

Voer de naam van een bestand in en klik vervolgens op [ Goed ].

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3

Klik op [ PDF ] in het afdrukvenster en selecteer een bestandsformaat.

4

Voer de naam van een bestand in en selecteer waar u het wilt opslaan en klik op [ Opslaan ].

4

E-mailbijlages afdrukken

De machine kan de aangehechte bestanden automatisch afdrukken wanneer deze een e-mail ontvangt. Om deze functie te gebruiken moet u de instelling voor e-mailontvangst instellen.

Opmerking

 De volgende bestandsformaten worden ondersteund:

- TIFF (V6 Baseline)

- PDF * (v1.7)

- JPEG *

*Alleen MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/

MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb.

 Ze verschillen afhankelijk van het paginaformaat van het bestand en het bestandsformaat voor het formaat papier waarop een aangehecht bestand wordt afgedrukt en of de functie voor passend maken wordt ingeschakeld. Voor de overige afdrukinstellingen voor het aantal kopieën of dubbelzijdig afdrukken worden de huidige instellingen toegepast die zijn geconfigureerd in het menu

[ Beheerder instelling ].

Memo

 Er kunnen maximaal 10 bestanden en er kan maximaal 8

MB voor elk bestand worden afgedrukt.

Meer info

Raadpleeg "De server configureren voor het afdrukken van bestanden die aan e-mails zijn toegevoegd" p. 183 of de

Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het configureren van de instellingen voor het afdrukken van emailbijlages.

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

PS-bestanden downloaden

U kunt PostScript-bestanden naar de machine downloaden en ze vervolgens afdrukken.

Opmerking

 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u een TCP/IPnetwerk gebruikt.

Voor OKI LPR Utility

1 Start de OKI LPR Utility.

2

Selecteer [ Download ] uit het menu

[ Remote Print ].

3 Selecteer het te downloaden bestand en klik op [ Open ].

Na het voltooien van de download wordt het

PostScript-bestand afgedrukt.

PS-fouten afdrukken

Indien zich een PostScript-fout voordoet, kunt u deze afdrukken.

Opmerking

 Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCLprinterstuurprogramma en het Windows PCL XPSprinterstuurprogramma.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Afdrukken ] uit het menu

[ Bestand ].

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4

Klik in het tabblad [ Layout ] op

[ Geavanceerd ].

5 Klik op [ Send PostScript Error

Handler ] onder [ PostScript Options ] en selecteer [ Ja ] uit de drop-downlijst.

6 Druk op [ Goed ] totdat het dialoogvenster voor afdrukken wordt gesloten.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

Opmerking

 Deze functie is niet beschikbaar voor de Mac OS X 10.5 tot

10.8.

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Druk af ] uit het menu

[ Archief ].

3 Selecteer [ Error handling ] uit het paneelmenu.

4

Selecteer [ Print detailed report ] uit

[ PostScript Errors ].

5

Klik op [ Druk af ].

De emulatiemodus wijzigen

U kunt de emulatiemodus selecteren.

Memo

 Om toegang te krijgen tot het [ Beheerder Instelling ] menu heeft u een beheerderwachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)> op het bedieningspaneel.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Printer instellen ] te

6 Druk op om [ SYSTEEM

CONFIGURATIEMENU ] te selecteren en

7

Zorg ervoor dat [ Personality ] is

8 Druk op om een emulatiemodus te

9

Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

- 78 -

5. Macrofunctie opdracht (alleen voor

MB471/MB471w/MB491/MB491+/

MB491+LP/ES4191 MFP/

MPS4200mb/MPS4700mb)

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de macrofunctie opdracht.

JOB MACRO

Deze paragraaf geeft uitleg over het maken van macro's voor opdrachten die u regelmatig gebruikt.

U kunt macro's registreren van veelgebruikte functie-instellingen voor kopiëren, scannen, faxen, internetfaxen en afdrukken in de machine en snelkoppelingen creëren. Met deze "Macrofunctie opdracht" kunt u eenvoudig en sneller bewerkingen uitvoeren.

Voor de volgende functies kunt u een macro voor instellingen creëren:

 Kopiëren

 Scannen naar netwerk-pc

 Internetfax verzenden

 Afdrukken vanuit het USBgeheugen

 Scannen naar e-mail

 Scannen naar USB-geheugen  Fax verzenden

 Scannen naar faxserver

Opmerking

 Als gebruikerauthenticatie is ingeschakeld, log in op de machine alvorens de onderstaande procedure te volgen.

Memo

 U kunt maximaal 16 macro's registreren.

Een macro maken

Voor veelgebruikte instellingen kunt u een macro maken.

 Een nieuwe macro registreren

1 Specificeer de instellingen die u wilt registreren op het bedieningspaneel.

2

Druk op de toets < JOB MACRO

(OPDRACHT MACRO)> om het menu macrofunctie opdracht te openen.

3 Druk op om een geregistreerd nummer te selecteren en druk

7

Druk in het bevestigingsscherm op of

om [ Ja ] te selecteren en druk

 Overschrijven

1 Specificeer de instellingen die u wilt registreren op het bedieningspaneel.

2

Druk op de toets < JOB MACRO

(OPDRACHT MACRO)> om het menu macrofunctie opdracht te openen.

3

Druk op om een regelnummer voor een nieuwe macro te selecteren en druk

4

Controleer de instellingen en klik

4

Druk op om [ Register ] te selecteren

Druk op om door de instellingenlijst op het scherm te scrollen.

5

Voer een titel in voor de nieuw macro.

6

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

- 79 -

5 Controleer de instellingen en druk

Druk op om door de instellingenlijst op het scherm te bladeren.

5

JOB MACRO

6 Druk in het bevestigingsscherm op en

om [ Ja ] te selecteren en druk

7

Voer een titel in voor de nieuw macro.

8 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

Macro's gebruiken

Door macro's uit te lezen kunt u macro's gebruiken.

1 Druk op de toets < JOB MACRO

(OPDRACHT MACRO)> om het menu macrofunctie opdracht te openen.

2

Druk op om de macro te selecteren die u wilt gebruiken en druk vervolgens

3 Selecteer [ Readout ] en druk vervolgens

4 Controleer de instellingen en druk

Druk op om door de instellingenlijst op het scherm te scrollen.

5

Druk op of om [ Ja ] in het

OK

Als de toegangscontrole is ingeschakeld voor de functies die u wilt gebruiken, verschijnt er een bericht waarin staat vermeld dat u geen toestemming heeft om de functies te gebruiken en het scherm keert terug naar het bevestigingsbericht.

Als de functie voor de faxserver is ingeschakeld, kan de macro voor faxverzending niet worden gebruikt. En als deze is uitgeschakeld, kan de macro voor het scannen naar de faxserver niet worden gebruikt. Registreer bij wijzigingen een nieuwe macro.

6 Start een opdracht.

De titel bewerken

U kunt de titel van uw macro bewerken.

1

Druk op de toets < JOB MACRO

(OPDRACHT MACRO)> om het menu macrofunctie opdracht te openen.

2

Druk op om de macro te selecteren wiens titel u wilt bewerken en druk

3

Druk op om [ Titel aanpassen ] te

4 Controleer de instellingen en druk

Druk op om door de instellingenlijst op het scherm te scrollen.

5 Voer een nieuwe titel in.

6 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

Een macro wissen

U kunt macro's wissen.

1

Druk op de toets < JOB MACRO

(OPDRACHT MACRO)> om het menu macrofunctie opdracht te openen.

2 Druk op om de macro te selecteren die u wilt wissen en druk vervolgens op

OK

.

3 Druk op om [ verwijderen ] te

4 Controleer de instellingen en klik

Druk op om door de instellingenlijst op het scherm te scrollen.

5 Druk op of om op het bevestigingsscherm te selecteren.

- 80 -

6. Op het bedieningspaneel configureren

Dit hoofdstuk geeft uitleg over het configureren van de apparaatinstellingen met de toets < SETTING

(INSTELLING)> op het bedieningspaneel.

De apparaatinstellingen wijzigen

Deze paragraaf geeft uitleg over de basisprocedure voor het wijzigen van de apparaatinstellingen.

Meer info

 Raadpleeg

"Apparaatinstellingenmenu" p. 83

voor meer informatie over de menustructuur van de apparaatinstellingen.

Memo

 Een item dat niet kan worden hersteld wordt aangeduid als [---].

Beheerder instelling of

Eenvoudige instellingen

Om naar menu [ Beheerder instelling ] of menu

[ Eenvoudige Netwerk instelling ] te gaan is een beheerderwachtwoord nodig.

Memo

 Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)> om het menu voor apparaatinstellingen te openen.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ] of [ Eenvoudige Netwerk instelling ] te

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om het instellingenmenu te selecteren waarin u een instelling kunt wijzigen en druk vervolgens op .

6

Wijzig de instelling en druk vervolgens op

OK

Herhaal voor [ Eenvoudige Netwerk instelling ] stap 6 totdat het bericht verschijnt waarin staat vermeld dat de instellingen zijn voltooid.

7 Druk voor [ Beheerder instelling ] op totdat het bovenste scherm verschijnt.

Druk voor [ Eenvoudige Netwerk instelling ] op om de instellingen te voltooien.

Memo

 Druk op de toets < RESET/LOG OUT (RESETTEN/

UITLOGGEN)> als u de instellingen van [ Eenvoudige

Netwerk instelling ] wilt annuleren.

6

Overige menu's

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)> om het menu voor apparaatinstellingen te openen.

2

Druk op om het instellingenmenu te selecteren waarin u een instelling kunt

3

Wijzig de instelling en druk vervolgens

4 Druk op totdat het bovenste scherm verschijnt.

- 81 -

De huidige instellingen controleren

De huidige instellingen controleren

Deze paragraaf geeft uitleg over de basisprocedure voor het afdrukken van rapporten. Door een rapport af te drukken, kunt u de huidige instellingen van de machine controleren.

Rapporten afdrukken

U kunt de configuratie of de logbestanden van de opdrachten van de machine afdrukken en controleren.

Meer info

 Raadpleeg Rapporten voor meer informatie over rapporten die u kunt afdrukken en de structuur van het menu [

"Rapporten" p. 83

].

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2 Zorg ervoor dat [ Rapporten ] is

Volg procedure 4 als u [ Menu Map ] wilt afdrukken.

3 Druk op om de categorie te selecteren waaraan het rapport toebehoort dat u

4 Druk op om het rapport te selecteren dat u wilt afdrukken en druk vervolgens

Als het invoerscherm voor het adminwachtwoord verschijnt, voer het adminwachtwoord in en selecteer [ Enter ] en

5

Druk op of om [ Ja ] te selecteren in het bevestigingsscherm en druk

Opmerking

 Wanneer [ Beheerder instelling ]>[ Beheer ]>[ Systeeminstellingen ]>[ Alle

Rapport afdrukken ja ] betreft [ Disable ], is het adminwachtwoord vereist voor het afdrukken van de volgende rapporten.

- Scannen naar logbestand

- Snelkieslijst

- Adresgroepenlijst

- Communicatiemanagementrapport (fax)

- Communicatiemanagementrapport (e-mail/internetfax)

- E-mailadreslijst

- 82 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Deze sectie geeft uitleg over de configuratie van het instellingenmenu van het apparaat.

Opmerking

 De waarden van de fabrieksinstellingen verschillen overeenkomstig de regio waar de machine wordt gebruikt.

Apparaatinstellingenmenu

Items

Rapporten

Papier instellingen

Adres Boek

Telefoonboek

Profiel

Netwerk Scan bestemming

Opslaan Document

Instellingen.

Configuratie

Eenvoudige Netwerk instelling

Draadloze Instelling

Inschakel van kabelverbinding

Beheerder instelling

Beschrijving Referentie

Drukt rapporten af.

Voert de papierinstellingen van lades uit.

Maakt of bewerkt adresboeken.

Maakt of bewerkt een telefoonboek.

Maakt of bewerkt een profiel.

Stelt een bestemming van de netwerkscan in.

Voert de instelling voor het opslaan van de gescande documentgegevens uit.

Controleert de machine-informatie.

Voert Eenvoudige instellingen uit. Om naar dit menu te gaan, is het admin-wachtwoord vereist.

Alleen MB451w/MB471w

Voert Draadloosinstelling uit. Om toegang te krijgen tot dit menu is het beheerderwachtwoord vereist.

Alleen MB451w/MB471w

Dit onderdeel verschijnt wanneer Draadloos is ingeschakeld.

Voert het Inschakelen van Beraadde Communicatie uit. Om toegang te krijgen tot dit menu is het beheerderwachtwoord vereist.

Voert de Admin-instellingen uit. Om naar dit menu te gaan, is het admin-wachtwoord vereist.

pagina 83

pagina 84

pagina 86

pagina 87

pagina 88

pagina 90

pagina 91 pagina 91

pagina 92

pagina 94 pagina 94 pagina 94

6

Lijst van het menu Eenvoudige instellingen

Rapporten

Item

Configuratie

Systeem Bestandslijst

Voorbeeldpagina

FOUT LOG

Scan Naar Log

Telling taken

Netwerkinformatie

Aantal kopieën

Beschrijving

Drukt de configuratie-informatie van de machine af.

Drukt een bestandslijst af.

Drukt een demopagina af.

Drukt een foutenlogbestand af.

Drukt de resultaten van de opdrachten voor Scannen naar e-mail, Scannen naar netwerk-pc of Scannen naar USBgeheugen af. Weergaveconditie:

[ Beheerder instelling ]>[ Beheer ]>[ Job Log instelling ]>[ Job Log instellingen ] is ingesteld op [ Enable ].

Hiermee drukt u alle opdrachtlogbestanden af.

Specificeert het aantal af te drukken pagina's in het scherm [ Aantal kopieën ].

Drukt algemene informatie over het netwerk af.

- 83 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Fax Snelkieslijst

Item

Groep Lijst

Fax verzend/ontvangst log

F-Code bus lijst

Geblokkeerde junk fax

Email/

Internet

Fax

Journaal Rapport

Adres Boek

Afdrukken PCL Font Lijst

PSE Lettertype Lijst (alleen MB451/

MB451w/MB471/MB471w/MB491/

MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/

MPS4200mb/MPS4700mb)

PPR Lettertype Lijst

FX Lettertype Lijst

Machine status

Papierinstellingen

Lade 1

Item

Papierformaat

AANGEPAST Breedte

Lengte

Media soort

Media gewicht

Beschrijving

Drukt de lijst van de faxnummers af die zijn geregistreerd voor snelkiezen.

Drukt lijst met faxnummers af die zijn geregistreerd onder groepen.

Drukt de lijst met communicatieresultaten af van de laatste 50 ontvangen of verzonden faxopdrachten. Als

[ Beheerder instelling ]>[ Faxserver functie ]>[ Omgevingsinstelling ]>[ Faxserver functie ] is ingesteld op [ AAN ]. Journaalrapport voor e-mail/ internetfax zal worden afgedrukt.

Drukt de lijst met vensters voor F-codes af.

Weergaveconditie: [ Beheerder instelling ]>[ Faxserver functie ]>[ Omgevingsinstelling ]>[ Faxserver functie ] is ingesteld op [ OFF ].

Drukt de adreslijst voor Block Junk-fax af.Weergaveconditie:

[ Beheerder instelling ]>[ Faxserver functie ]>[ Omgevingsinstelling ]>[ Faxserver functie ] is ingesteld op [ OFF ].

Drukt de resultaten van de laatste 50 e-mail/ internetfaxopdrachten af.

Drukt de geregistreerde adreslijst af.

Drukt de lijst met PCL-lettertypevoorbeelden af.

Lijst drukt de lijst met PostScript-lettertypevoorbeelden af.

Drukt een lettertypelijst van IBMPPR af.

Drukt een lettertypelijst van EPSON FX af.

Hiermee drukt u een machinestatus af.

Fabrieksinstelling

Beschrijving

A4 of LETTER Selecteert een papierformaat.

210 mm of

216 mm

297 mm of

279 mm

Stelt breedte en lengte voor een aangepast papierformaat in.

Weergaveconditie: [ AANGEPAST ] is geselecteerd als een papierformaat.

Beschikbare waarden: breedte: 100 tot 216 mm lengte: 148 tot 356 mm

Gewoon

Gemiddeld

Selecteert een papiertype.

Selecteert een papiergewicht.

- 84 -

Item

Tray2 (alleen

MB461/

MB461+LP/

MB471/

MB471w/

MB491/

MB491+/

MB491+LP/

ES4161 MFP/

MPS4200mb/

MPS4700mb/

ES4191 MFP)

Papierformaat

AANGEPAST

Media soort

Breedte

Lengte

Media gewicht

MP lade

(alleen

MB451/

MB451w/

MB471/

MB471w/

MB491/

MB491+/

MB491+LP/

ES4191 MFP/

MPS4200mb/

MPS4700mb)

Handinvoer

(alleen

MB441/

MB461/

MB461+

LP/

ES4161

MFP)

Papierformaat

AANGEPAST

Media soort

Media gewicht

Papierformaat

AANGEPAST

Media soort

Media gewicht

Breedte

Lengte

Breedte

Lengte

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Fabrieksinstelling

Beschrijving

A4 of LETTER Selecteert een papierformaat.

Weergaveconditie: de tweede ladeeenheid wordt geïnstalleerd.

210 mm of

216 mm

297 mm of

279 mm

Stelt breedte en lengte voor een aangepast papierformaat in.

Weergaveconditie: [ AANGEPAST ] is geselecteerd als een papierformaat.

Beschikbare waarden: breedte: 148 tot 216 mm lengte: 216 tot 356 mm

Gewoon

Gemiddeld

Selecteert een papiertype.

Weergaveconditie: de tweede ladeeenheid wordt geïnstalleerd.

Selecteert een papiergewicht.

Weergaveconditie: de tweede ladeeenheid wordt geïnstalleerd.

A4 of LETTER Selecteert een papierformaat.

210 mm of

216 mm

297 mm of

279 mm

Stelt breedte en lengte voor een aangepast papierformaat in.

Weergaveconditie: [ AANGEPAST ] is geselecteerd als een papierformaat.

Beschikbare waarden: breedte: 86 tot 216 mm lengte: 140 tot 1.321 mm

Gewoon

Gemiddeld

Selecteert een papiertype.

Selecteert een papiergewicht.

A4 of LETTER Selecteert een papierformaat.

210 mm of

216 mm

297 mm of

279 mm

Stelt breedte en lengte voor een aangepast papierformaat in.

Weergaveconditie: [ AANGEPAST ] is geselecteerd als een papierformaat.

Beschikbare waarden: breedte: 86 tot 216 mm lengte: 140 tot 1.321 mm

Gewoon

Gemiddeld

Selecteert een papiertype.

Selecteer een papiergewicht.

6

- 85 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

Fabrieksinstelling

Selecteer een lade.

Fax (alleen

MB451/

MB451w/

MB471/

MB471w/

MB491/

MB491+/

MB491+LP/

ES4191 MFP/

MPS4200mb/

MPS4700mb)

Kopiëren

Lade 1

Tray2 (alleen MB471/

MB471w/MB491/MB491+/

MB491+LP/ES4191 MFP/

MPS4200mb/MPS4700mb)

MP lade

Lade 1

Tray2 (alleen MB461/

MB461+LP/MB471/MB471w/

MB491/MB491+/MB491+LP/

ES4161 MFP/ES4191 MFP/

MPS4200mb/MPS4700mb)

Lege eindpagina in Duplex

MP lade (alleen MB451/

MB451w/MB471/MB471w/

MB491/MB491+/MB491+LP/

ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb)

AAN

AAN

OFF

AAN (voor)

AAN

OFF

Lege pagina weglaten

Beschrijving

Selecteert een lade voor gebruik van ontvangen documenten.

Weergaveconditie: [ Beheerder instelling ]>[ Faxserver functie ]>[ Omgevingsinstelling ]>[ Faxs erver functie ] is ingesteld op [ OFF ].

Weergaveconditie voor [ Lade 2 ]: de tweede lade-eenheid wordt geïnstalleerd.

Specificeert een te gebruiken lade wanneer een lade automatisch wordt geselecteerd.

Weergaveconditie voor [ Lade 2 ]: de tweede lade-eenheid wordt geïnstalleerd.

Als [Lege pagina weglaten] is geselecteerd, wanneer oneven pagina's worden afgedrukt in de dubbelzijde afdrukmodus, wordt de laatste pagina alleen op één zijde afgedrukt. (*)

Als [Altijd printen] is geselecteerd, worden beide zijden op even pagina's afgedrukt voor een oneven paginaopdracht in de dubbelzijdige afdrukmodus.

*Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.

Adres Boek

E-mailadres

Item

Edit/Register Naam

E-mailadres

Groep Nr verwijderen

Op naam sorteren

Op nummer sorteren

Zoeken

Beschrijving

Stelt een naam van een bestemming in.

Maximaal 16 tekens.

Stelt een e-mailadres in. Maximaal 80 tekens.

Selecteert een groep.

Wist het geregistreerde adres.

Sorteert e-mailadressen op naam.

Sorteert e-mailadressen in geregistreerde numerieke volgorde.

Zoekt op e-mailadressen door de titel van de naam in te voeren.

- 86 -

E-mail Groep

Item

Edit/Register Naam

Adres nummer verwijderen

Op naam sorteren

Op nummer sorteren

Zoeken

Telefoon Boek

Snelkeuze

Groep Nr

Item

Edit/Register Naam

Fax nummer

Groep Nr verwijderen

Op naam sorteren

Op nummer sorteren

Zoeken

Edit/Register Naam

Snelkeuze verwijderen

Op naam sorteren

Op nummer sorteren

Zoeken

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Beschrijving

Stelt een groepsnaam in. Maximaal 16 tekens.

Selecteert adresnummers. Er kunnen maximaal 100 adressen worden geregistreerd voor een groep.

Wist de geregistreerde groep.

Sorteert groepen op naam.

Sorteert groepen in geregistreerde numerieke volgorde.

Zoekt op e-mailgroepen door de titel van de naam in te voeren.

Beschrijving

Stelt de naam van een bestemming in.

Maximaal 24 tekens.

Stelt een faxnummer in. Maximaal 40 cijfers.

Selecteert een groep.

Wist de geregistreerde snelkeuze.

Sorteert snelkeuzes op naam.

Sorteert snelkeuzes in geregistreerde numerieke volgorde.

Zoekt op snelkeuzes door de titel van de naam in te voeren.

Stelt een groepsnaam in. Maximaal 16 tekens.

Stelt een snelkeuze in. Er kunnen maximaal 100 adressen worden geregistreerd voor een groep.

Wist de geregistreerde groep.

Sorteert groepen op naam.

Sorteert groepen in geregistreerde numerieke volgorde.

Zoekt op groep door de titel van de naam in te voeren.

6

- 87 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Profiel

Register/

Bewerk

Profielnaam protocol

Doel URL

Item

Poort Nr.

Passieve mode

Gebruiker naam

Wachtwoord

Host Kanji-Code

CIFF Tekenset

Encode communicatie

Scan formaat

Afbeelding instelling

Dichtheid

Document soort

Achtergrond verwijderen

Resolutie

Contrast

Tint

Fabrieksinstelling

Beschrijving

(NULL)

CIFS

(NULL)

445

OFF

(NULL)

(NULL)

Stelt een profielnaam in. Maximaal 16 tekens.

Selecteert een protocol om te gebruiken voor bestanden opslaan.

Stelt een serveradres en een directory in om de gescande gegevens op te slaan.

Maximum

Stelt een poortnummer in.

Beschikbare waarden: 1 tot 65535.

Stelt in of de FTP passieve modus wordt gebruikt.

Weergaveconditie: FTP is ingesteld als protocol.

Stelt een gebruikersnaam in om te gebruiken voor het inloggen op de server.

Maximaal 32 tekens.

Stelt een wachtwoord in bij het loggen.

Maximaal 32 tekens.

EUC

UTF-16

GEEN Selecteert een coderingsmethode voor communicatie. Niet beschikbaar bij het gebruik van het CIFS-protocol. Keuzes zijn verschillend afhankelijk van het protocol dat wordt geselecteerd.

A4 of LETTER Selecteert een scanformaat.

0 Stelt de dichtheid van beelden in.

Text/Photo

3

Selecteer Chinese tekencode aan de kant van de host. Het wordt alleen weergegeven als FTP wordt geselecteerd door het protocol.

Stelt een tekenset in voor gebruik in CIFS.

Weergaveconditie: CIFS is ingesteld als een protocol.

Stelt de beeldkwaliteit van documenten in.

Stelt de standaardinstellingen voor de achtergrondverwijdering van documenten in.

200 dpi

0

0

Selecteert een resolutie voor het scannen.

Stelt het contrast van documenten in.

Stelt de kleurbalans voor rood en groen in.

- 88 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Register/

Bewerk

Afbeelding instelling

Bestand naam

Grijswaard

Bestand

Format

Encrypted PDF

Compressie graad

Rand wissen verwijderen

Op naam sorteren

Verzadiging

RGB

Kleur

0

0

(NULL)

OFF

PDF

Stelt de kleurverzadiging van documenten in.

Stelt het RGB-contrast in.

Stelt een bestandsnaam in. Maximaal 64 tekens.

De volgende opties kunnen worden ingesteld als de standaard bestandsnaam:

*1

#n: met toevoeging van een serienummer van 00000 tot 99999

#d: met toevoeging van de datum van een bestandscreatie (jjmmdduummss)

Stelt in of een monochrome opdracht in grijswaarden (AAN) of in zwart/wit (OFF) wordt gescand.

Stelt een bestandsformaat in voor scannen.

Mono (grijswaarden)

Mono (binair)

Encryptie level

Document openingswachtwoord

Eigenaar wachtwoord

Permissie

Kleur

PDF

PDF niet coderen Stelt in of PDF-codering wordt ingeschakeld.

Gemiddeld

Disable

Stelt het coderingsniveau in.

Stelt een wachtwoord in om een gecodeerde

PDF te openen. Een wachtwoord voor het openen van een document kan niet hetzelfde zijn als een verificatiewachtwoord. Maximaal

32 tekens.

Disable

Niet toegestaan

Stelt een wachtwoord in om afdrukken of bewerken van een gecodeerde PDF te regelen. Een verificatiewachtwoord kan niet hetzelfde zijn als een wachtwoord voor document openen. Maximaal 32 tekens.

Stelt de permissie-instellingen voor gecodeerde PDF in.

Permissie voor afdrukken

Permissie voor extract tekst/graf.

Niet toegestaan

Toestemming tot wijzigen

Niet toegestaan

Laag

Weergaveconditie: Een verificatiewachtwoord is ingesteld.

Stelt een compressiesnelheid voor scannen in.

Mono (Grijswaarde)

Mono (Binair)

Instelling

Laag

High

OFF

Breedte 5 mm

Stelt in of de schaduwrand die is gecreëerd in 2-pagina's verdeelde documenten wordt gewist.

Stelt de verwijderingsbreedte in.

Beschikbare waarden: 5 tot 50 mm.

Verwijdert profielen.

Sorteert profielen op naam.

6

- 89 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Op nummer sorteren

Zoeken

Sorteert profielen in geregistreerde numerieke volgorde.

Zoekt op profiel door de titel van de naam in te voeren.

*1 In profielen kunnen "#n" of "#d" worden gespecificeerd voor [ Bestand naam ].

Voor het specificeren van "#n": 5-cijferig serienummer tussen 00000 en 99999

Bij het specificeren van "#d": Datum en tijd waarop een bestandsnaam is aangemaakt. 12 cijfers van jjmmdduummss.

jj: Jaar van aanmaak (de laatste 2 cijfers van de Christelijke jaartelling) uu: Uur van aanmaak (00 tot 23) mm: Maand van aanmaak (01 tot 12) mm: Minuut van aanmaak (00 tot 59) dd: Dag van de maand van aanmaak

(01 tot 31) ss: Seconde van aanmaak (00 tot 59)

*Een datum en tijd waarop een bestand is aangemaakt zijn waarden van de timer van MB491.

Voorbeeld van specificatie van bestandsnaam (wanneer het bestandsformaat PDF betreft)

Bij het specificeren van

"Data#n":

Bij het specificeren van

"Bestand#d":

Bij het specificeren van

"Scan":

Wanneer niets is gespecificeerd:

Opgeslagen als bestandsnamen zoals "Data0000.pdf" en

"Data00001.pdf", etc.

opgeslagen als bestandsnamen "File090715185045.pdf", etc.

"Scan.pdf" wordt eerst aangemaakt en vervolgens worden gegevens opgeslagen onder de naam "Scan#d.pdf".

Raadpleeg het bovenstaande voor "#d".

"Image.pdf" wordt eerst aangemaakt en vervolgens worden gegevens opgeslagen onder de naam "Image#d.pdf".

Raadpleeg het bovenstaande voor "#d".

Opmerking

 Bestandsnamen geregistreerd in profielen worden toegepast bij het uitvoeren van Scannen naar netwerk-pc.

Bij het uitvoeren van Automatische levering met behulp van profielen met deze bestandsnamen worden de bovenstaande namen niet toegepast.

De bestandsnaam bij Automatische levering staat ingesteld op "jjmmdduummss_xxxxxxxx.pdf". Het gedeelte

"jjmmdduummss" betreft datum en tijd wanneer een bestand voor de bovenstaande "#d" is gecreëerd en voor het gedeelte

"xxxxxxxx" betreft het 8 extra numerieke waarden (waarde zonder betekenis) om zo geen andere bestanden te dupliceren.

Netwerk Scan bestemming

Item

Edit/

Register

Bestemming

Bestemmingsadres

Poort Nr.

verwijderen

Op naam sorteren

Op nummer sorteren

Zoeken

Fabrieksinstelling

(NULL)

(NULL)

9968

Beschrijving

Stelt een bestemmingsnaam in. Maximaal

16 tekens.

Stelt een bestemmingsadres in. Maximaal

64 tekens.

Stelt een poortnummer in.

Beschikbare waarden: 1 tot 65535.

Wist een bestemming.

Sorteert bestemmingen op naam.

Sorteert bestemmingen in geregistreerde numerieke volgorde.

Zoekt op bestemming voor netwerk scannen door de titel van de naam in te voeren.

- 90 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Opslaan Document Instellingen.

Opslaan verwijderen

Afdrukken

Item

Fcode Bulletin

Bord

Overschrijf

Fcode Bulletin Bord

F-Code Bus

Fax ontvangen document

Beschrijving

Bewaart documenten in een mededelingenvenster.

Wist opgestapelde documenten.

Drukt opgestapelde documenten in het vertrouwelijke venster voor F-codes af.

Drukt opgestapelde documenten in het geheugen af.

Bekijk informatie

Systeem

Netwerk

Item Beschrijving

Printer

Serienummer

Actief nummer

Lot No.

CU Versie

PU Versie

Scanner Versie

Paneelversie

Totaal geheugen

Flashgeheugen

SD Kaart

Toont het serienummer van de machine.

Toont het acquisitienummer van de machine.

Toont het nummer van de productiepartij van de machine.

Toont het versienummer van de firmware van de besturingseenheid.

Toont het versienummer van de firmware van de afdrukeenheid.

Toont het versienummer van de firmware van de scanner.

Toont het versienummer van de firmware van het paneel.

Toont de totale capaciteit van alle geïnstalleerde RAM.

Toont de totale capaciteit van al het flashgeheugen.

IPv4 adres

SUBNET MASK

GATEWAY ADRES

Toont de grootte van de SD-geheugenkaart en de versie van het bestandssysteem. In MB441, MB451, MB451w, MB461, MB461+LP,

MB471, MB471w en ES4161 MFP, wordt [Not Installed] weergegeven.

Toont het IPv4-adres van de machine.

Weergaveconditie: [ Beheerder instelling ]>[ NETWERKMENU ]>

[ Netwerkinstellingen ]>[ TCP/IP ] is ingesteld op [ Enable ] en [ IP

VERSIE ] is niet ingesteld op [ IPv6 ].

Toont het subnetmasker van de machine.

Weergaveconditie: [ Beheerder instelling ]>[ NETWERKMENU ]>[ Netwerkinstellingen ]>[ TCP/IP ] is ingesteld op [ Enable ] en [ IP VERSIE ] is niet ingesteld op [ IPv6 ].

Toont het gatewayadres van de machine.

Weergaveconditie: [ Beheerder instelling ]>[ NETWERKMENU ]>[ Netwerkinstellingen ]>[ TCP/IP ] is ingesteld op [ Enable ] en [ IP VERSIE ] is niet ingesteld op [ IPv6 ].

Mac adres Toont het MAC-adres van de machine.

Netwerk-fw-versie Toont het versienummer van de firmware van het netwerk.

IPv6 adres (lokaal) Toont het IPv6 adres van de machine.

Weergaveconditie: [ Beheerder instelling ]>[ NETWERKMENU ]>[ Netwerkinstellingen ]>[ TCP/IP ] is ingesteld op [ Enable ] en [ IP VERSIE ] is niet ingesteld op [ IPv4 ].

IPv6 adres

(Mondiaal)

Toont het IPv6 adres van de machine.

Weergaveconditie: [ Beheerder instelling ]>[ NETWERKMENU ]>[ Netwerkinstellingen ]>[ TCP/IP ] is ingesteld op [ Enable ] en [ IP VERSIE ] is niet ingesteld op [ IPv4 ].

6

- 91 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Netwerk

Item Beschrijving

Netwerkinformatie

(Alleen weergegeven voor de

MB451w,

MB471w.)

Network

Connection

IPv4

Address

Subnet

Mask

Draadloze

Informatie

Gateway

Address

MAC

Address

NIC Program

Version

IPv6

Address

(Local)

IPv6

Address

(Global)

Firmware

Versie

Printer

Serienummer

SSID

Geeft ingeschakelde netwerkverbindingen aan (bekabeld LAN/draadloos

LAN).

Dit menu wordt niet weergegeven wanneer [ Beheerder instelling ]>

[ NETWERKMENU ]>[ Netwerkinstellingen ]>[ TCP/IP ] ongeldig is, of als [ IP

VERSIE ] is ingesteld op [ IPv6 ].

Dit menu wordt niet weergegeven wanneer [ Beheerder instelling ]>

[ NETWERKMENU ]>[ Netwerkinstellingen ]>[ TCP/IP ] ongeldig is, of als [ IP

VERSIE ] is ingesteld op [ IPv6 ].

Dit menu wordt niet weergegeven wanneer [ Beheerder instelling ]>

[ NETWERKMENU ]>[ Netwerkinstellingen ]>[ TCP/IP ] ongeldig is, of als [ IP

VERSIE ] is ingesteld op [ IPv6 ].

Geeft het MAC-adres aan.

Geeft het netwerkfirmwareversienummer aan.

Dit menu wordt niet weergegeven wanneer [ Beheerder instelling ]>

[ NETWERKMENU ]>[ Netwerkinstellingen ]>[ TCP/IP ] ongeldig is, of als [ IP

VERSIE

VERSIE

] is ingesteld op [

] is ingesteld op [

Primaire firmwareversie

IPv4

IPv4

Secundaire firmwareversie

].

Dit menu wordt niet weergegeven wanneer [ Beheerder instelling ]>

[ NETWERKMENU ]>[ Netwerkinstellingen ]>[ TCP/IP ] ongeldig is, of als [ IP

].

Serienummer draadloos LAN-bord

SSID van het draadloze toegangspunt dat is gekozen als bestemming voor de verbinding

Beveiliging van de draadloze LAN-functie Beveiliging

Staat

Band

Kanaal

RSSI

Status van de draadloze verbinding

Band die momenteel wordt gebruikt

Kanaalnummer dat momenteel wordt gebruikt

Kracht van het ontvangen signaal. Signaalsterkte als percentage

Eenvoudige Netwerk instelling

Memo

 Om naar het [ Eenvoudige Netwerk instelling ] menu te gaan is een beheerderwachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

 Wanneer [ Beheerder instelling ]>[ Faxserver functie ]>[ Omgevingsinstelling ]>[ Faxserver functie ] is ingesteld op

[ AAN ], wordt "Fax Instelling" niet weergegeven.

Item

Datum/ tijd instelling

Tijd zone

Daylight Saving

Server SNTP Server (Primary)

SNTP Server (Secondary)

Handmatig Datum

Tijd

Beschrijving

Stelt de tijdszone in verhouding tot GMT in.

Stelt daglichtbesparing in.

Stelt de SNTP-server in gebruik voor het instellen van de huidige datum en tijd. Maximaal 64 tekens.

Stelt de huidige datum en tijd handmatig in.

- 92 -

Fax

Instelling

Fax nummer

Netwerk instelling

Zender ID

Handmatig bijstelling

Item

IP Address

SUBNET MASK

Default Gateway

DNS Server (Primary)

DNS Server (Secondary)

WIN Server (Primary)

WIN Server (Secondary)

Auto setting

Instelling voor Email

Mail Server Adres

Set Sender’s Address (from)

Ontvangstinstellingen

Authenticatie methode

SMTP Gebruiker ID

SMTP wachtwoord

POP3-server

POP gebruiker ID

POP wachtwoord

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Beschrijving

Stelt het faxnummer voor de machine in. Maximaal 20 tekens.

Stelt een afzender-ID in. Maximaal 22 tekens.

Stelt het IP-adres in. Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen 000.000.000.000 en 255.255.255.255 invoeren)

Stelt het subnetmasker in. Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen 000.000.000.000 en

255.255.255.255 invoeren)

Stelt het standaard gatewayadres in. Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen 000.000.000.000 en

255.255.255.255 invoeren)

Stelt het IP-adres voor een primaire DNS-server in.

Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen

000.000.000.000 en 255.255.255.255 invoeren)

Stelt het IP-adres voor een secundaire DNS-server in.

Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen

000.000.000.000 en 255.255.255.255 invoeren)

Stelt de naam of het IP-adres voor de WINS-server in.

Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen

000.000.000.000 en 255.255.255.255 invoeren)

Stelt de naam of het IP-adres voor de WINS-server in.

Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen

000.000.000.000 en 255.255.255.255 invoeren)

Verkrijgt automatisch een IP-adres.

Stelt het IP-adres of de hostnaam in voor de SMTPserver. Maximaal 64 tekens.

Stelt een e-mailadres in voor de machine.

Stelt ontvangen instellingen in voor e-mail.

Stelt de authenticatiemethode in.

Stel de inlognaam in voor de server die wordt gebruikt voor SMTP-authenticatie. U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

Stel het wachtwoord in voor de server die wordt gebruikt voor SMTP-authenticatie. U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

De standaardwaarde is NULL.

Stel het IP-adres of de servernaam in voor de POP3server. Dit is vereist als "POP voor SMTP" wordt gebruikt als authenticatie. De standaardwaarde is NULL.

Stel de inlognaam voor de server in die wordt gebruikt voor POP-authenticatie of het direct afdrukken van een email (ontvangen e-mail afdrukken). U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

Wanneer als authenticatie POP voor SMTP wordt gebruikt, moet de tekenreeks na de "@" van het emailadres worden ingesteld bij (Van) E-mail adres van de zender. De standaardwaarde is NULL.

Stel het wachtwoord voor de server in die wordt gebruikt voor POP-authenticatie of het direct afdrukken van een email (ontvangen e-mail afdrukken). U kunt maximaal 16 tekens invoeren. De standaardwaarde is NULL.

6

- 93 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Draadloze Instelling

Alleen het draadloos LAN ondersteuningsmodel zal worden getoond (alleen MB451w/MB471w)

Memo

 Om toegang te krijgen tot het [ Beheerder Instelling ] menu heeft u een beheerderwachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

ITEM OPTION

Draadloze

Instelling

Automatisch instellen (WPS)

Draadlose Netwerk

Selectie

WPS-PBC

WPS-PIN

Een lijst van toegangsput namen gevonden in de zoekopdracht.

Handmatige instelling

SSID

Beveiliging

OPTION/BESCHRIJVING

WPS-PBC is uitgevoerd.

WPS-PIN is uitgevoerd.

WEP Sleutel

WPA Encryptie

Type

WPA Eerder gedeelde Sleutel

Invoer SSID.

De beveiliging van de draadloos LANfunctionaliteit WPA-EAP kan alleen in Web worden ingesteld.

Invoer WEP-sleutel.

Dit onderdeel verschijnt als de [WEP] is geselecteerd in [Beveiliging].

WPA-PSK coderingmethode.

Dit onderdeel verschijnt als de [WPA] of

[WPA2] is geselecteerd in de [Beveiliging].

Invoer Vooraf-gedeelde Sleutel.

Dit onderdeel verschijnt als de [WPA] of

[WPA2] is geselecteerd in de [Beveiliging].

Draadloos herverbinding is uitgevoerd.

Hersteld

Draadlozeverbinding

Inschakel van kabelverbinding Dit onderdeel verschijnt als Draadloos is ingeschakeld.

Beheerder instelling

In het volgende menu kunt u de instellingen wijzigen die toestemming van de beheerder behoeven.

"Instellen kopiëren"

"Scanner instellen"

"NETWERKMENU"

"Fax Instellingen"

"Afdrukken USB geheugen instelling"

"Beheer"

"IFAX instelling"

"Printer instellen"

"Gebruiker installatie"

Memo

 Om toegang te krijgen tot het [ Beheerder Instelling ] menu heeft u een beheerderwachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

 Wanneer u de standaardinstelling van het menu [ Beheerder instelling ] menu wijzigt, en u wilt dit meteen terugzien op het startscherm, druk dan op de toets < RESET/LOG OUT (RESETTEN/UITLOGGEN)> of druk op de functieschakeltoets, namelijk

< Copy (Kopiëren)>, < Scan (Scan)>, < Print (Afdrukken)> of < FAX/HOOK (FAX/HAAK)>.

- 94 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

 Instellen kopiëren

Item

Standaard instelling

Scan formaat

Dubbelzijdige kopie

Zoom

Sorteren

Afbeelding instelling

Dichtheid

Document soort

Resolutie

Achtergrond verwijderen

Contrast

Directie

ID kaart kopie continueer scan

Gemende grote documenten

Marge

Marge

Rand wissen

Marge

Voorzijde

Achterzijde marge

Instelling

Links

Boven

Links

Boven

Fabrieksinstelling

Beschrijving

A4 of LETTER Stelt het standaard scanformaat in.

OFF (Kopieer niet beide zijden)

Schakelt de dubbelzijdige (2-zijdige) functie uit of in.

100%

AAN

0

Stelt de standaard zoomfactor in.

Bepaalt of gekopieerde documenten standaard gesorteerd worden.

Stelt de standaard dichtheid van beelden in.

Text/Photo

Gewoon

3

0

Stelt de standaard afdrukkwaliteit in bij het scannen van documenten.

Stelt de standaardinstelling van de resolutie in.

Stelt de standaardinstellingen van de achtergrondverwijdering in.

Stelt de standaardinstelling voor contrast in.

Portrait

OFF

OFF

OFF

OFF

0

Selecteert de standaard paginarichting van documenten.

Stelt in of de modus ID-kaartkopie standaard wordt gebruikt.

Stelt in of de continu scanmodus wordt gebruikt.

Bepaalt of documenten van verschillende grootte standaard op elk papierformaat gekopieerd worden.

Stelt de standaardinstellingen in voor marges.

Beschikbaar bereik: 0 tot ± 25 mm

(1mm/toename)

6

AAN

Breedte 2 mm

Stelt in of de schaduwrand die is gecreëerd in 2-pagina's verdeelde documenten wordt gewist.

Stelt de verwijderingsbreedte in.

Beschikbare waarde: 2 tot 50 mm.

- 95 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

 Fax Instellingen

Item

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Standaard instelling

F-Code

Bus

Standaard instellingen

Andere

Instellingen

Resolutie

Dichtheid

Scan formaat continueer scan

Afz. gegevens

Verzend Confirmatie Rapport

Geheugen Verzending

Edit/Register verwijderen

ID controle TX

Confidentiële

Box

Verzendbestemming controle

Kies bevestiging

Secure Receive

Kies herhalingen

Bulletin Box

Interv. opn. kiezen

Box Naam

Sub adres

Gewoon

0

A4 of LETTER Stelt het standaard scanformaat in.

OFF Stelt in of de Continu scanmodus wordt gebruikt.

AAN

AAN of OFF

Stelt in of de naam van de afzender aan de header van de verzonden fax wordt toegevoegd.

Stelt in of het resultaat van de verzending automatisch wordt afgedrukt.

AAN

Stelt de standaardinstelling voor beeldkwaliteit in.

Stelt de standaard dichtheid van beelden in.

(NULL)

(NULL)

Stelt in of geheugenverzending (AAN) of real-time verzending (OFF) wordt gebruikt.

Stelt de naam van vertrouwelijke vensters in. Maximaal 16 tekens.

Stelt het subadres voor uw vertrouwelijke venster in. Maximaal 20 tekens.

Vasthoud tijd 0

I.D. Code

Box Naam

Sub adres

Instelling

Wachtwoord

(NULL)

(NULL)

(NULL)

OFF

AAN

OFF

OFF

(NULL)

2 times

1 minuut

Stelt de wachttijd voor uw vertrouwelijke venster in. Beschikbare waarden: 00 tot

31 dagen.

Stelt het wachtwoord voor uw vertrouwelijke documentvenster in. Vier tekens van 0 tot 9 (alleen nummers).

Stelt de naam voor een mededelingenvenster in. Maximaal 16 tekens.

Stelt een subadres voor uw mededelingenvenster in.

Maximaal 20 tekens.

Verwijdert een venster voor F-codes.

Stelt in of ID-controle verzenden wordt gebruikt.

Stelt in of het nummer van de bestemming wordt getoond, voordat rondsturen wordt gestart.

Stelt in of het faxnummer van de bestemming opnieuw ingegeven moet worden voordat een fax verzonden wordt.

Stelt in of de beveiligde ontvangstfunctie wordt gebruikt.

Stelt een wachtwoord in voor het afdrukken van ontvangen documenten in het geheugen.

Stelt het aantal pogingen voor nummerherhaling in.

Beschikbare waarden: 0 tot 9 keer.

Stelt de tijd in tussen de nummerherhalingen.

Beschikbare waarden: 1 tot 5 minuten.

- 96 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Andere

Instellingen

Fax

Instelling

Geblokkeerde junk fax

Belrespons

Kies pauze duur

Service Bit

Instelling

Geregistreerde lijst

Ontvangst snelheid reductie

Reductie marge

ECM Modus

PreFix

Ontvangst tijd stempel.

Print fout melding

Country Code

A/R vol Print

Tone voor Echo (voor verzending)

Tone voor Echo (voor ontvangst)

H/Modem snelheid (voor verzending)

H/Modem snelheid (voor ontvangst)

Verzwakking

Register/

Bewerk verwijderen

OFF

(Geen invoer)

(Niets: verbindt itemcel en cel voor fabrieksinstelling)

1 ring

2 seconds

Auto

24 mm

AAN

NULL

OFF

AAN

OFF

Stelt de modus Ongewenste faxen blokkeren in.

Registreer/Bewerk adressen voor

Ongewenste faxen blokkeren.

Weergaveconditie: [ Beheerder instelling ]>[ Andere Instellingen ]>

[ Geblokkeerde junk fax ]>[ Instelling ] is ingesteld op [ Modus2 ].

Verwijder adressen voor Ongewenste faxen blokkeren. Weergaveconditie:

[ Beheerder instelling ]>[ Andere

Instellingen ]>[ Geblokkeerde junk fax ]>[ Instelling ] is ingesteld op

[ Modus2 ].

Stelt het aantal keren rinkelen in dat benodigd is alvorens een inkomende fax wordt ontvangen.

Stelt de pauze van de kiestijd in.

Beschikbare waarden: 0 tot 10 seconden.

Stelt de reductiefactor voor ontvangst in.

Stelt de drempelwaarde van de ontvangstreductie in.

Beschikbare waarden: 0 tot 100 mm

.

Stelt in of de correctiemodus voor fouten gebruikt wordt.

Stelt de voorvoegsels voor het kiezen in.

Maximaal 40 cijfers.

Stelt in of de tijdsstempel op inkomende faxen wordt afgedrukt.

Stelt in of de foutinhoud wordt gerapporteerd wanneer zich een verzendfout voordoet.

Sommige menu-items worden niet op het paneel weergegeven wanneer deze op UIT is ingesteld.

Stelt de landcode in.

Internationaa l of U.S.A. of

Australië(Sin gapore)

AAN

Disable

Disable

33,6 Kbps

33,6 Kbps

10 dB, Waarde:

0-15 dB

Bepaalt of de lijst met communicatieresultaten automatisch wordt afgedrukt om de 50 communicaties.

Wordt alleen weergegeven wanneer

ServiceBit = AAN.

Wordt alleen weergegeven wanneer

ServiceBit = AAN.

Stelt de standaardwaarde van de transmissiesnelheid voor de modem in terwijl de machine een fax verzendt.

Stelt de standaardwaarde van de transmissiesnelheid voor de modem in terwijl de printer een fax ontvangt.

Verzwakker invoeren. Wordt alleen weergegeven wanneer Service Bit = AAN.

6

- 97 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Fax

Instelling

MF Verdunner

Item

Pulse Make Ratio

Pluse Dial Type

MF (Toon) duur

Oproep tijd

PBX Lijn

Doorstuur instelling

Doorstuur instelling

Doorkies Nummer

Antwoordapparaat Mode

Telefoon Prioriteit Mode

Fabrieksinstelling

Beschrijving

8 dB,

Waarde: 0-

15 dB

MF(Toon) verzwakker invoeren. Wordt alleen weergegeven wanneer Service Bit =

AAN.

40 %, Waarde:

33, 39, 40%

Stelt de maakhoeveelheid van DP (10 pps) in tijdens oproep. Wordt alleen weergegeven wanneer Service Bit = AAN en instelling voor toon/pulseren =

PULSEREN.

N, Waarde:

N, 10-N, N+1

100 mseconden,

Waarde: 75,

85, 100 m seconden

60 seconden,

Waarde: 1-

255 seconden

OFF

Stelt het kiespulstype in. Wordt alleen weergegeven wanneer ServiceBit = AAN en instelling voor toon/pulseren =

PULSEREN.

Duur MF(Toon) invoeren. Wordt alleen weergegeven wanneer Service Bit = AAN en de instellingen voor toon/pulseren =

TOON.

Wordt alleen weergegeven wanneer

Service Bit = AAN.

Wanneer verbinding wordt gemaakt met

PBX (interne uitwisseling), stel deze dan in op [ AAN ].

OFF

(NULL)

Stelt in of de modus fax doorsturen wordt ingeschakeld.

Stelt een faxnummer in dat wordt gebruikt voor de modus fax doorsturen.

Type3

OFF

Stelt een actietype in op het antwoordapparaat/de modus fax stand-by.

[ Type3 ]: Een faxsignaal wordt gedetecteerd binnen 15 seconden na beantwoording door het antwoordapparaat.

[ Type1 ]: Een faxsignaal wordt gedetecteerd meteen na beantwoording door het antwoordapparaat en het ontvangen wordt gestart. Wanneer dit type wordt ingesteld, wordt ontvangst van de fax mogelijk verbeterd als hier iets mis mee is.

[ Type2 ]: Een faxsignaal wordt gedetecteerd meteen na beantwoording door het antwoordapparaat. Stel dit type in wanneer het apparaat grotendeels gebruikt wordt als telefoon.

Stelt een timing in voor het aantal keren rinkelen voor de telefoon met een doorkiesnummer en deze machine in de modus telefoon/fax stand-by.

[ AAN ]: veronderstelt dat de gebruiker een telefoongesprek voert.

Telefoon rinkelt vroeg.

[ OFF ] veronderstelt dat de gebruiker een fax verstuurt. Als het van oordeel is dat de gebruiker geen fax verstuurt, gaat de telefoon rinkelen.

- 98 -

Fax

Instelling

CNG Detectie

Item

T/F Tijd Programmeren

Soft Bel Volume

Remote ontvangst Nummer

 Faxserver functie

Item

Omgevingsinstelling

Faxserver functie

PreFix

Suffix

Tekst

Standaard instelling

Scan formaat

Dichtheid

Resolutie

Achtergrond verwijderen continueer scan

Compressie graad

Standaard instellingen

Verzendbestemming controle

Kies bevestiging

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Fabrieksinstelling

Beschrijving

OFF

35 seconden Stelt een tijd in om de automatische ontvangst van een fax te starten wanneer de telefoon niet beantwoord wordt na inkomende oproepen in de modus telefoon/fax stand-by of de modus antwoordapparaat/fax stand-by.

Gemiddeld

Stelt in of er geoordeeld moet worden of de gebruiker al dan niet een fax verstuurt terwijl de telefoon van de haak is in de modus telefoon/fax stand-by.

OFF

Stelt een volume in voor het rinkelen van de telefoon in de modus telefoon/fax stand-by.

Stelt een extern schakelnummer in.

Fabrieksinstelling

Beschrijving

OFF Stelt in of het scannen naar de faxserver wordt gebruikt.

(NULL)

@faxserver

OFF

A4 of LETTER Stelt het standaard scanformaat in.

0 Stelt de standaard dichtheid van beelden in.

Gewoon

Stelt in of inhoudstekst moet worden toegevoegd

3

Stelt de standaardinstelling van de resolutie in.

Stelt de standaardinstellingen van de achtergrondverwijdering in.

OFF

Stelt de voorvoegselcode voor scannen in naar faxserver.

Stelt in op achtervoegselcode voor scannen naar faxserver.

Laag

AAN

OFF

Stelt in of de Continu scanmodus standaard wordt gebruikt.

Selecteert het standaard compressieniveau.

Stelt in of het nummer van de bestemming wordt getoond, voordat rondsturen wordt gestart.

Stelt in of het faxnummer van de bestemming opnieuw ingevoerd moet worden alvorens te verzenden.

6

- 99 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

 IFAX instelling

Item

Standaard instelling

Scan formaat

Dichtheid

Resolutie

Achtergrond verwijderen continueer scan

Compressie graad

 Scanner instellen

Item

Standaard instelling

Scan formaat

Afbeelding instelling

Dichtheid

Document soort

Achtergrond verwijderen

Resolutie

Contrast

Tint

Verzadiging continueer scan

RGB

Grijswaard

Bestand

Format

Kleur

Mono (Grijswaarde)

Mono (Binair)

Fabrieksinstelling

Beschrijving

A4 of LETTER Stelt het standaard scanformaat in.

0 Stelt de standaard dichtheid van beelden in.

Gewoon

3

OFF

Stelt de standaardinstelling van de resolutie in.

Stelt de standaardinstellingen van de achtergrondverwijdering in.

Stelt in of de Continu scanmodus standaard wordt gebruikt.

Laag Selecteert het standaard compressieniveau.

Fabrieksinstelling

Beschrijving

A4 of LETTER Stelt het standaard scanformaat in.

0 Stelt de standaard dichtheid van beelden in.

Text/Photo

3

Stelt de beeldkwaliteit van de documenten in.

Stelt de standaardinstellingen van de achtergrondverwijdering in.

200 dpi

0

Stelt de standaardinstelling van de resolutie in.

Stelt de standaardinstelling voor contrast in.

0

0

0

OFF

OFF

PDF

PDF

PDF

Stelt de standaard kleurbalans tussen rood en groen in.

Stelt de standaardinstelling voor verzadiging in.

Stelt het standaard RGB-contrast in.

Stelt in of de Continu scanmodus standaard wordt gebruikt.

Stelt in of een monochrome opdracht in grijswaarden of in zwart/wit wordt gescand.

Selecteert het standaard bestandsformaat. [ Kleur ] / [ Mono

(Grijswaarde) ] kan worden geselecteerd uit PDF, TIFF, JPEG en XPS. [ Mono

(Binair) ] kan worden geselecteerd uit

PDF, TIFF en XPS.

- 100 -

Item

Standaard instelling

Encryptie PDF

Instelling

Document openingswachtwoord

Eigenaar wachtwoord

Standaard wachtwoord weergave

Compressie graad

Standaard instelling

Rand wissen

Kleur

Mono (Grijswaarde)

Mono (Binair)

Instelling

Breedte

E-mailinstellingen

Bestand naam

Verzendbeste mming controle

Bewerk onderwerp

Bewerk object

Van /

Antwoord aan

Van

E-mail Sender ID

Herhaal aan

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Fabrieksinstelling

(NULL)

(NULL)

Disable

Laag

Beschrijving

Stelt het standaardwachtwoord in voor het openen van een gecodeerde PDF.

Het wachtwoord dat wordt gebruikt kan niet hetzelfde zijn als het authenticatiewachtwoord. Maximaal 32 tekens.

Stelt een standaardwachtwoord in om het afdrukken of bewerken van een gecodeerde PDF te regelen. Het wachtwoord dat gebruikt wordt kan niet hetzelfde zijn als het wachtwoord dat gebruikt wordt om het document te openen. Maximaal 32 tekens.

Stelt in of het geregistreerde wachtwoord al dan niet getoond wordt op het wachtwoordselectiescherm in geval van het authenticatiewachtwoord of het wachtwoord om het document te openen.

[ Disable ]: Toont het geregistreerde standaardwachtwoord door elk teken te vervangen door *.

[ Enable ]: Toont het geregistreerde standaardwachtwoord zoals het is.

Selecteert een standaard compressieniveau.

Laag

High

OFF

5 mm

(NULL)

(NULL)

(NULL)

(NULL)

(NULL)

(NULL)

Stelt in of de schaduwrand die is gecreëerd in 2-pagina's verdeelde documenten wordt gewist.

Stelt de verwijderingsbreedte in.

Beschikbare waarden: 5 tot 50 mm.

Stelt een bestandsnaam in voor gescande beelden. Maximaal 64 tekens.

De volgende opties kunnen worden ingesteld als standaard bestandsnaam

*1

:

#n: met toevoeging van een serienummer van 00000 tot 99999

#d: met toevoeging van de datum van een bestandscreatie (jjmmdduummss)

Registreert of bewerkt standaard onderwerptekst van e-mail. Maximaal 80 tekens.

Registreert en bewerkt standaard inhoudstekst van e-mail. Maximaal 256 tekens.

Stelt het e-mailadres in dat aan de kolom

[ Van ] is toegewezen. Maximaal 80 tekens.

Stelt de naam van de afzender in welke aan de kolom [ Van ] is toegewezen. Maximaal 32 tekens.

Stelt het e-mailadres in dat aan de kolom

[ Herhaal aan ] is toegewezen. Maximaal 80 tekens.

6

- 101 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Bestand naam

Item

E-mailinstellingen

Verzendbestemming controle

MDN antwoord

USB geheugen instellen

A/R vol Print

MCFRapport

Onderbreking van MCF Rapport

Print fout melding

TWAIN instelling

Netwerk TWAIN instelling

Poort Nr.

*2

Onderbrekings instelling

Fabrieksinstelling

Beschrijving

AAN

OFF

OFF

OFF

Stelt in of een bevestigingsscherm voor het e-mailadres wordt getoond alvorens een e-mail te verzenden.

Stelt in of MDN (message disposition notification)-respons moet worden aangevraagd.

Stelt in of de historierapporten van verzenden en ontvangen automatisch worden afgedrukt.

Stelt in of een faxbevestiging wordt afgedrukt na verzending.

15 minuten Stelt de time-out in voor het afdrukken van een faxbevestiging na verzending. Als de instelperiode voor de tijd wordt overschreden, wordt het rapport automatisch afgedrukt zonder de MDNrespons.

OFF Stelt in of de foutinhoud wordt gerapporteerd wanneer zich een verzendfout voordoet.

(NULL)

AAN

9967

5 minuten

Enable

Lange zijde

Stelt de standaardinstellingen voor bestandsnamen in. Maximaal 64 tekens.

De volgende opties kunnen ingesteld worden als standaard bestandsnaam *1 :

#n: met toevoeging van een serienummer van 00000 tot 99999

#d: met toevoeging van de datum waarop een bestand is aangemaakt

(jjmmdduummss).

Stelt in of de Netwerk TWAIN wordt gebruikt.

Stelt het poortnummer in. Beschikbare waarden: 1 tot 65535.

Stelt de duur van de time-out in.

Beschikbare waarden: 1 tot 30 minuten.

Stelt in of WSD-scan wordt gebruikt.

Stelt de standaard inbindpositie in.

Webservice instelling

PC Scan

Modus

Scanner afstellen

Webservice

Inbinden

Enkelzijdige Scan Modus

Uitvoeren

Selecteert de standaard PC-scanmodus.

Start een scannerkalibratie.

*1 "#n" of "#d" kan worden gespecificeerd voor [Bestand naam].

Voor het specificeren van "#n": 5-cijferig serienummer tussen 00000 en 99999

Bij het specificeren van "#d": Datum en tijd waarop een bestandsnaam is aangemaakt. 12 cijfers van jjmmdduummss.

jj: Jaar van aanmaak (de laatste 2 cijfers van de Christelijke jaartelling) uu: Uur van aanmaak (00 tot 23) mm: Maand van aanmaak (01 tot 12) mm: Minuut van aanmaak (00 tot 59) dd: Dag van de maand van aanmaak

(01 tot 31) ss: Seconde van aanmaak (00 tot 59)

*Een datum en tijd waarop een bestand is aangemaakt zijn waarden van de timer van MB491.

- 102 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Voorbeeld van specificatie van bestandsnaam (wanneer het bestandsformaat PDF betreft)

Bij het specificeren van

"Data#n":

Bij het specificeren van

"Bestand#d":

Bij het specificeren van

"Scan":

Wanneer niets is gespecificeerd:

Opgeslagen als bestandsnamen zoals "Data0000.pdf" en

"Data00001.pdf", enz.

opgeslagen als bestandsnamen "File090715185045.pdf", etc.

"Scan.pdf" wordt eerst aangemaakt en vervolgens worden gegevens opgeslagen onder de naam "Scan#d.pdf". Wat "#d" betreft wordt naar hierboven verwezen.

"Image.pdf" wordt eerst aangemaakt en vervolgens worden gegevens opgeslagen onder de naam "Image#d.pdf". Raadpleeg het bovenstaande voor "#d".

*2 Om de gewijzigde instelling te kunnen gebruiken moet de netwerkkaart opnieuw worden opgestart. Volg de instructies op het bevestigingsscherm dat wordt getoond bij het wijzigen van de instellingen en start de netwerkkaart opnieuw op.

 Afdrukken USB geheugen instelling

Item

Fabrieksinstelling

Lade 1

Beschrijving

Stelt de standaard invoerlade in.

Standaard instelling

Papier invoer

Aantal kopieën

Dubbelzijdig

1

OFF

Inbinden

Passen maken

Long edge bind

AAN

Stelt het aantal kopieën in.

Stelt in of standaard de dubbelzijdige functie wordt gebruikt.

Stelt de standaard bindingspositie in voor het dubbelzijdig afdrukken.

Stelt in of de paginagrootte van documenten wordt aangepast zodat deze overeenkomt met het papierformaat.

 Printer instellen

AFDRUK

MENU

Lade configuratie

Item

Papier invoer

Fabrieksinstelling

Lade 1

Beschrijving

Stelt de standaard invoerlade in.

Auto lade wissel

Lade volgorde

MP lade gebruikte

(Alleen voor MB451/

MB451w/MB471/MB471w/

MB491/MB491+/MB491+LP/

ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb)

Niet gebruiken

Mediacontrole

AAN

Omlaag

Enable

Stelt in of de functie voor het automatisch wisselen tussen lades wordt ingeschakeld.

Stelt prioriteit in van selectievolgorde voor automatische ladeselectie en automatisch ladewisseling.

[ Bij inconsistentie ]: Papier uit de MPlade wordt gebruikt in plaats van de gespecificeerde lade wanneer het papierformaat of -type in een lade niet overeenkomt met de afgedrukte gegevens.

[ Niet gebruiken ]: Zorgt ervoor dat de

MP-lade niet beschikbaar is tijdens automatische ladeselectie of automatisch ladewisseling.

Stelt in of er gecontroleerd wordt op het niet overeenkomen van papierformaat en paginaformaat van documenten.

6

- 103 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

AFDRUK

MENU

Printer instellen Aantal kopieën

Dubbelzijdig

Inbinden

Resolutie

Toner spaarstand

AFDRUKRICHTING

LIJNEN PER PAG.

Bewerkgrootte

Breedte

Lengte

Printer regelen Handmatige timeout

Wachttijd

Time-out lokaal

Time-out net

Herprint na papierstoring

Fabrieksinstelling

Beschrijving

1

OFF

Lange zijde

600dpi

OFF

Stelt het aantal kopieën in van een af te drukken document. Deze instelling is niet geldig voor lokaal afdrukken, behalve voor demogegevens. Beschikbare waarden: 1 tot 999.

Stelt in of standaard de dubbelzijdige functie wordt gebruikt.

Stelt de standaard bindingspositie in voor het dubbelzijdig afdrukken.

Stelt de resolutie in.

Stelt in of de modus toner besparen wordt gebruikt.

Portrait

60 of 64 regels

Cassetteform aat

Selecteert de paginarichting.

Stelt het aantal regels voor tekst per pagina

(alleen voor PCL) in. Het standaard aantal regels voor A4 portrait is 64. Het standaard regels voor Brief portrait is 60. Het aantal verschilt afhankelijk van het papierformaat in de invoerlade.

Stelt met behulp van het computercommando voor specificatie van aanpassing van papierformaat de grootte van het mogelijk te af te drukken paginagedeelte zo in dat deze overeenkomt met het papierformaat wanneer er geen specificatie beschikbaar is. Dit is niet toegankelijk in PS.

210 mm of

216 mm

297 mm of

279 mm

Stelt de standaardbreedte in van aangepast papierformaat. Beschikbare waarden: 86 tot 216 mm.

Stelt de standaardlengte in van aangepast papierformaat. Beschikbare waarden: 140 tot 1.321 mm.

60 seconden Stelt in hoeveel seconden de machine zal wachten op papierinvoer alvorens een opdracht te annuleren.

40 seconden Stelt in hoeveel seconden de machine zal wachten wanneer ontvangen gegevens worden gepauzeerd alvorens het uitwerpen van een pagina wordt geforceerd. Een PS-opdracht wordt geannuleerd wanneer een time-out optreedt.

40 seconden Stelt de openingstijd in van elke poort nadat een opdracht is beëindigd.

(Uitgezonderd het netwerk.)

90 seconden Stelt de openingstijd in van de netwerkpoort nadat een opdracht is beëindigd.

Enable Stel in of de machine probeert om de pagina's die verloren zijn gegaan door een papierstoring opnieuw af te drukken nadat de storing is verholpen.

- 104 -

Item

AFDRUK

MENU

Printer regelen Papier zwart instelling

Afdrukpos. aanpas.

Hex. dump

Donker

SMR-instelling

BG-instelling

Voorzijde X aanpassen

Voorzijde Y aanpassen

Achterzijde X aanpassen

Achterzijde Y aanpassen

Reinigen van drums

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

0

0

Fabrieksinstelling

0

0

0,00 mm

0,00 mm

0,00 mm

0,00 mm

OFF

OFF

Beschrijving

Stelt waarden in om een subtiele aanpassing te maken bij zichtbaar vage afdrukresultaten of bij lichtplekken (of streken) onder de zwartinstelling voor gewoon papier.

Stelt donkerheid van de afdruk in.

Corrigeert afwijkingen in afdrukresultaten die veroorzaakt zijn door temperatuur- en luchtvochtigheidscondities en verschillen in afdrukdichtheid en -frequentie. Wijzig de instelling als de afdrukkwaliteit ongelijkmatig is.

Corrigeert afwijkingen in afdrukresultaten die veroorzaakt zijn door temperatuur- en luchtvochtigheidscondities en verschillen in afdrukdichtheid en -frequentie. Wijzig de instelling wanneer de achtergrond donker is.

Past de positie van het hele afdrukbeeld aan zodat deze loodrecht op de richting van de papierbeweging staat. Beschikbare waarden: ±2,00 mm (toename van 0,25).

Past de positie van het hele afdrukbeeld aan zodat deze parallel loopt op de richting van papierbeweging. Beschikbare waarden: ±2,00 mm (toename van 0,25).

Past de positie van de afbeelding op de achterzijde van een dubbelzijdige afdruk aan zodat deze loodrecht op de richting van de papierbeweging staat. Beschikbare waarden: ±2,00 mm (toename van 0,25).

Past de positie van de afbeelding op de achterzijde van een dubbelzijdige afdruk aan zodat deze parallel loopt met de richting van de papierbeweging.

Beschikbare waarden: ±2,00 mm

(toename van 0,25).

Stelt in of er reiniging van een drum uitgevoerd moet worden alvorens af te drukken. Dit kan de beeldkwaliteit verbeteren.

Drukt de gegevens af die zijn ontvangen vanaf de hostcomputer in hexadecimale code. Schakel de voeding uit om het afdrukken te beëindigen.

6

- 105 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

SYS-

TEEM

CONFI-

GURA-

TIEMENU

Personality

Alarm vrijgeving

Autom. doorgaan

Foutenrapport

PCLinstelling

Herkomst lettertype

Font Nr.

Tekenafstand

Letterhoogte

Symbol Set

A4-afdrukbreedte

Geen lege pagina

CR-functie

LF-functie

Afdrukmarge

Penbreedte aanp.

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Auto

Emulatie

Handmatig

OFF

OFF

Ingebouwd

I0

10,00 CPI

Selecteert de emulatiemodus. Wanneer de emulatiemodus op automatisch wordt ingesteld, wordt de juiste emulatie automatisch geselecteerd ,elke keer dat er een afdrukopdracht wordt ontvangen.

Wanneer [ Handmatig ] is geselecteerd, kunnen niet-kritieke waarschuwingen, zoals het verzoek een ander papierformaat te gebruiken, worden weggedrukt door op de toets < RESET/

LOG OUT (RESETTEN/UITLOGGEN)> te drukken. Wanneer [ Auto ] is geselecteerd, worden ze verwijderd zodra de afdrukopdracht hervat.

Stelt in of de machine automatisch herstelt van een geheugenoverloop.

Stelt in of fouteninformatie wordt afgedrukt wanneer een PostScript-fout optreedt.

Selecteert de locatie van het te gebruiken lettertype.

Selecteert het aantal te gebruiken lettertypen.

Beschikbare waarden: I0 tot I90 wanneer

[ Ingebouwd ] is ingesteld.

Stelt de breedte van het standaard PCLlettertype in.

Beschikbare waarden: 0,44 tot 99,99 CPI

(CPI-toename van 0,01).

12,00 point Stelt de hoogte van het standaard PCLlettertype in.

Beschikbare waarden: 4,00 tot 999,75 punt.(toename van 0,25 punt)

PC-8

OFF

Selecteert een PCL-symbolenset.

78 kolommen Stelt een aantal cijfers in voor automatische regelinvoer op A4-papier.

Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt.

CR

LF

Gewoon

Stelt de machinewerking in wanneer een

CR-code wordt ontvangen.

Stelt de machinewerking in wanneer een LF-code wordt ontvangen.

Stelt het paginagedeelte van de pagina in welke niet afdrukbaar is.

AAN Stelt in of de kleinste regelbreedte wordt benadrukt om zo breder te lijken.

- 106 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

Fabrieksinstelling

PCLinstelling cassette-ID nr. Lade 1

Tray2 (Alleen voor MB461/

MB461+LP/MB471/MB471w/

MB491/MB491+/MB491+LP/

ES4161 MFP/ES4191 MFP/

MPS4200mb/MPS4700mb)

MP lade

(Alleen voor MB451/

MB451w/MB471/MB471w/

MB491/MB491+/MB491+LP/

ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb)

Handinvoer (Alleen voor

MB441/MB461/MB461+LP/

ES4161 MFP)

L1 Lade

Tekenset

Symbol Set

Karakter O stijl

1

5

4

2

PS instelling

(Alleen voor

MB451/

MB451w/

MB471/

MB471w/

MB491/

MB491+/

MB491+LP/

ES4191 MFP/

MPS4200mb/

MPS4700mb)

SIDM

Instelling

IBM PPRinstellingen

SIDM handmatig ID#

SIDM handmatig2 ID#

SIDM MP Lade ID#

SIDM Lade1 ID#

SIDM Lade2 ID# (alleen MB461/MB461+LP/

MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/

ES4161 MFP/ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb)

Tekenafstand

Versmald lettertypee

TYPE 1

4

1

2

3

5

10 cpi

12CPI tot20CPI

SET-2

IBM-437

Disable

Teken nul

Regelafstand

Geen lege pagina

CR-functie

Gewoon

6LPI

OFF

CR

Beschrijving

Stelt een nummer in voor lade 1, 2, de

MP-lade (alleen MB451/MB451w/MB471/

MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/

ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb), en de handmatig bediende lade (alleen

MB441/MB461/MB461+LP/ES4161 MFP) voor het papierinvoer bestemmingscommando in PCL-emulatie.

Beschikbare waarden: 1 tot 59.

Weergaveconditie voor [ Lade 2 ]: de tweede lade-eenheid wordt geïnstalleerd.

Stelt een type ladenummering in

PostScript-afdrukopdracht in.

Wanneer [ TYPE1 ] geselecteerd is: De nummering van de lades start bij 0.

Wanneer [ TYPE2 ] geselecteerd is: De nummering van de lades start bij 1.

Stelt een nummer in voor Handmatig

SIDM, MP en Lade ID.

Specificeert tekenafstand in IBM PPR emulatie.

Specificeert 12CPI-afstand voor de modus condenseren.

Specificeert een tekenset.

Specificeert een symbolenset.

Specificeert de stijl die 9BH vervangt door letter o en 9DH vervangt door een nul.

Stelt de nul in om al dan niet met een extra schuine streep weergegeven te worden.

Specificeert de regelafstand.

Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt of niet.

Selecteert of een ontvangen Carriage

Return-teken (0Dh) er ook voor zorgt dat er naar de volgende regel gegaan wordt.

6

- 107 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

IBM PPRinstelling en

LF-functie

Regellengte

Paginalengte

Bovenrand

Linkermarge

Passend maken voor Letter

Teksthoogte

EPSON

FX-inst.

Tekenafstand

Tekenset

Symbol Set

Karakter O stijl

Teken nul

Regelafstand

Geen lege pagina

CR-functie

Regellengte

Paginalengte

Bovenrand

Linkermarge

Passend maken voor Letter

Teksthoogte

Fabrieksinstelling

Beschrijving

LF

80 kolommen Specificeert het aantal tekens per regel.

11 of 11,7 inch Specificeert de lengte van het papier.

0,0inch

Selecteert of een ontvangen Line Feedteken (0Dh) er ook voor zorgt dat de cursor aan het begin van de regel gezet wordt.

0,0inch

Specificeert de printafstand vanaf de bovenkant van het papier.

Specificeert de afdrukafstand vanaf de linkerkant van het papier.

Disable

Hetzelfde

Stelt de afdrukmodus in die afdrukgegevens passend kan maken die gelijkwaardig zijn aan 11 inch (66 regels), in het printbaar gedeelte op LETTERformaat.

Stelt de hoogte van een teken in.

SAME: Ongeacht de CPI, zelfde hoogte

DIFF: Zoals CPI, hoogte van de tekens verschilt.

10CPI

SET-2

IBM-437

Disable

Gewoon

Specificeert tekenafstand in deze emulatie.

Specificeert een tekenset.

Specificeert een symbolenset.

Specificeert de stijl die 9BH vervangt door letter o en 9DH vervangt door een nul.

Stelt de nul in om al dan niet met een extra schuine streep weergegeven te worden.

6LPI

OFF

CR

80 kolommen Specificeert het aantal tekens per regel.

11 of 11,7 inch

Specificeert de lengte van het papier.

0,0 inch

Selecteert of een ontvangen Carriage

Return-teken (0Dh) er ook voor zorgt dat er naar de volgende regel gegaan wordt.

0,0 inch

Specificeert de printafstand vanaf de bovenkant van het papier.

Specificeert de afdrukafstand vanaf de linkerkant van het papier.

Disable

Hetzelfde

Specificeert de regelafstand.

Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt of niet.

Stelt de afdrukmodus in die afdrukgegevens passend kan maken die gelijkwaardig zijn aan 11 inch (66 regels), in het printbaar gedeelte op LETTER-formaat.

Stelt de hoogte van een teken in.

SAME: Ongeacht de CPI, zelfde hoogte

DIFF: Zoals CPI, hoogte van de tekens verschilt.

- 108 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

 NETWERKMENU

Memo

 Om de gewijzigde instellingen in het menu [Netwerkbediening] in te schakelen, dient de netwerkkaart opnieuw opgestart te worden. Volg de instructies op het bevestigingsscherm dat wordt getoond bij het wijzigen van de instellingen en start de netwerkkaart opnieuw op.

Netwerk instelling

TCP/IP

IP VERSIE

Item

NETBEUI

NetBIOS over TCP

NETWARE

ETHERTALK (Alleen voor MB451/MB451w/

MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/

ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

FRAME TYPE

Fabrieksinstelling

Enable

IP v4

Disable

Enable

Disable

Disable

Beschrijving

Bepaalt of TCP/IP ingeschakeld wordt.

Selecteert de IP-versie.

IPv6 kan alleen door Telnet geselecteerd worden. Wanneer IPv6 door Telnet geselecteerd is wordt op het scherm voor het selecteren van de items [ IPv6 ] weergegeven, en niets is geselecteerd op het scherm na het selecteren van de items.

Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Bepaalt of NetBEUI ingeschakeld wordt.

Bepaalt of NetBIOS boven TCP wordt ingeschakeld.

Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.

Bepaalt of NetWare ingeschakeld wordt.

Bepaalt of EtherTalk ingeschakeld wordt.

IP ADRES SET

IPv4 adres

SUBNET MASK

GATEWAY ADRES

DNS Server (Primary)

DNS Server (Secondary)

Auto

Auto

192.168.1

00.100

255.255.2

55.0.

0.0.0.0

0.0.0.0

0.0.0.0

Selecteert het frametype.

Weergaveconditie: Netware is ingeschakeld.

Stelt de methode in voor het opslaan van

IP-adressen.

Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.

Stelt een IP-adres in.

Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.

Stelt een subnetmasker in.

Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.

Stelt een gatewayadres in.

Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.

Stelt een IP-adres voor primaire DNSserver in. Weergaveconditie: TCP/IPprotocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.

Stelt een IP-adres voor secundaire DNSserver in. Weergaveconditie: TCP/IPprotocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.

6

- 109 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

Netwerk instelling

WIN Server (Primary)

WIN Server (Secondary)

WEB

TELNET

FTP

IPSec

SNMP

Netwerkschaal

Hublink-instellingen

TCP ACK

Fabrieksinstelling

0.0.0.0

0.0.0.0

Enable

Disable

Disable

Disable

Enable

Gewoon

Auto

Onderhan deling

Type1

Beschrijving

Stelt een naam of een IP-adres voor de

WINS-server in.

Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.

Stelt een naam of een IP-adres voor de

WINS-server in.

Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.

Bepaalt of toegang vanaf een webbrowser vrijgegeven wordt.

Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Bepaalt of toegang vanaf Telnet vrijgegeven wordt.

Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Bepaalt of toegang vanaf FTP vrijgegeven wordt.

Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Dit item wordt weergegeven en dit kan alleen uitgeschakeld worden wanneer

IPSec ingesteld wordt op geldig.

Bepaalt of toegang vanaf SNMP vrijgegeven wordt.

Weergaveconditie: Netware is ingeschakeld en TCP/IP is ingeschakeld.

Wanneer [ Gewoon ] ingesteld is: De printer werkt op doeltreffende wijze zelfs wanneer deze verbonden is met een HUB welke een spanning tree-functie bevat. De opstarttijd van de printer wordt echter langer wanneer computers verbonden zijn met twee of drie kleine LAN.

Wanneer [ Klein ] ingesteld is: Computers kunnen van twee tot drie kleine LANs tot een grote LAN besturen, maar het kan zijn dat deze niet meer doeltreffend werkt wanneer deze verbonden is met een HUB welke een spanning tree-functie bevat.

Stelt de hubverbindingsmethode in.

Selecteer normaal gesproken [ Auto

Onderhandeling ].

Stelt een type TCP-erkenning in.

De printer beantwoordt elk pakket wanneer Type1 ingesteld is.

De printer beantwoordt meervoudige pakketen in een massa wanneer type2 ingesteld is.

Wanneer het printen veel tijd in beslag gaat nemen door de instelling van de hub, kan de keuze voor type2 hier verbetering in brengen.

Normaal gesproken kent het instellen van

Type1 geen problemen.

- 110 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

Fabrieksinstelling

Netwerk instelling

Network PS-Protocol (Alleen voor MB451/

MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/

MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb)

Draadloze

Instelling

Automatisch instellen

(WPS)

WPS-PBC

WPS-PIN

RAW

-

-

Draadlose

Netwerk

Selectie

Een lijst van toegangsput namen gevonden in de zoekopdracht.

Handmatig e instelling

SSID (NULL)

Beveiliging Disable

WEP

Sleutel

WPA

Encryptie

Type

WPA

Eerder gedeelde

Sleutel

(NULL)

TKIP

(NULL)

Beschrijving

Stelt een PS-protocol in.

WPS-PBC wordt uitgevoerd.

WPS-PIN wordt uitgevoerd.

Ingevoerde SSID

De beveiliging van de draadloze LAN-functie WPA-EAP kan alleen worden ingesteld vanaf het web.

Ingevoerde WEP-sleutel

Dit item wordt weergegeven wanneer eerst WEP is geselecteerd in het item Beveiliging.

Coderingsmethode WPA-PSK

Dit item wordt weergegeven wanneer eerst WPA of WPA2 is geselecteerd in het item Beveiliging.

Ingevoerde vooraf gedeelde sleutel

Dit item wordt weergegeven wanneer eerst WPA of WPA2 is geselecteerd in het item Beveiliging.

Hersteld

Draadlozeverbinding

Er wordt opnieuw verbinding gemaakt met het draadloze netwerk.

Inschakel van kabelverbinding

Fabrieksinstellingen

E-mailserver instellingen

SMTP-server

SMTP-poort

POP3-server

POP3-poort

Uitvoeren

SMTP Encryptie

Ontvangstinstellingen

POP Encryptie

Authenticatie methode

-

(NULL)

25

GEEN

Disable

(NULL)

110

GEEN

GEEN

Bekabelde omgeving wordt gevalideerd.

Dit item wordt weergegeven wanneer het draadloze LAN actief is.

De instellingen van het netwerk, de mailserver, de LDAP-server en de beveiligingsprotocolserver worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

Stelt het IP-adres of de hostnaam in voor de SMTP-server.

Stelt het poortnummer in. Normaal gesproken wordt de standaardinstelling gebruikt.

Beschikbare waarden: 1 tot 65535

Selecteert een coderingsmethode in de

SMTP-communicatie.

Selecteert een protocol om te gebruiken voor e-mail ontvangst.

Stelt het IP-adres of de hostnaam in voor de POP3-server.

Stelt het poortnummer in dat voorbereid is door de POP3 op de POP3-server.

Beschikbare waarden: 1 tot 65535.

Selecteert een coderingsmethode of emailverzending.

Stelt de certificatie in voor emailverzending.

6

- 111 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

E-mailserver instellingen

SMTP Gebruiker ID

SMTP wachtwoord

POP gebruiker ID

POP wachtwoord

LDAP

Server

Instellingen

Server instellinge n

Attributen

Authentica tie

Encriptie

Beveiliging

Print

Server instelling

Domein

LDAP-server

Poort Nr.

Time-out

Max. ingaven

Zoek basis

Naam1

Naam2

Naam3

E-mailadres

Additionele filter

Methode

Gebruiker ID

Wachtwoord

Fabrieksinstelling

(NULL)

(NULL)

(NULL)

(NULL)

(NULL)

Beschrijving

Stelt een inlognaam in welke gebruikt wordt voor SMTP-certificatie.

Stelt een inlogwachtwoord in welke gebruikt wordt voor SMTP-certificatie.

Stelt een inlognaam in op de server die gebruikt wordt voor POP-certificatie of voor het printen van bijgevoegde bestanden of ontvangen e-mails.

Stelt een inlogwachtwoord in op de server die gebruikt wordt voor POP-certificatie of voor het afdrukken van bijgevoegde bestanden of ontvangen e-mails.

Stelt een IP-adres of hostnaam in voor de

LDAP-server.

389

30 seconden

100

(NULL)

Stelt een poortnummer in.

Beschikbare waarden: 1 tot 65535.

Stelt de time-out waarde in voor de zoekrespons van de LDAP-server.

Beschikbare waarden: 10 tot 120 seconden.

Stelt maximum aantal zoekresultaten in van de LDAP-server.

Specificeert een positie van waaruit de

LDAP-directory wordt doorzocht.

Specificeert een kenmerk dat gebruikt wordt voor het zoeken.

cn sn givenNam e mail

(NULL)

Anoniem Stelt de certificatiemethode in.

Voor Digest-MD5 moet de DNS-server ingesteld zijn. Voor het beveiligingsprotocol moet de beveiligingsprotocolserver ingesteld zijn.

(NULL) Stelt een gebruiker-ID in voor certificatie van de LDAP-server. Maximaal 80 tekens.

Weergaveconditie: De authenticatiemethode voor LDAP is niet ingesteld op [ Anoniem ].

(NULL)

GEEN

Stelt een certificatiewachtwoord in voor de

LDAP-server. Maximaal 32 tekens.

Weergaveconditie: De authenticatiemethode voor LDAP is niet ingesteld op [ Anoniem ].

Stelt de codering in van communicatie met de LDAP-server.

(NULL) Stelt een omgevingsnaam in voor de

Kelberos-certificatie.

Maximaal 64 tekens.

- 112 -

 Beheer

Item

Standaard modus

Operatie reiniging

Beheer tijdelijke onderbreking

Terugstelling na scan

Geluid

Control

Toets druk Toon Volume

Fax Buzzer Volume

Lokale interface

*1

USB Menu Soft Reset

Snelheid

USB PS-Protocol

Offline ontvangst

Printer Serienummer

Systeeminstellingen

Toegangsbeheer

Gebruiker authentificatie methode

Maateenheid

Datum formaat

Alle Rapport afdrukken ja

LED bijna op

Status in einde levensduur

Adres Informatie slot onderbreking

Systeemin stellingen

USB geheugen interface

Panel Contrast

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Fabrieksinstelling

Kopiëren

3

OFF

Gemiddeld

Gemiddeld

Disable

Beschrijving

Stelt de standaardinstelling van het apparaat in.

Stelt de tijd in voor automatische reset.

Beschikbare waarden: 1 tot 10 minuten.

Bepaalt of er gereset moet worden nadat een opdracht voltooid is.

Stelt het volume in van het toetsgeluid.

Stelt het volume in voor berichtgeving dat de verzending voltooid is.

Bepaalt of het zachte reset commando ingeschakeld wordt.

480 Mbps

RAW

Disable

Enable

Disable

Lokaal

Selecteert de maximum overdrachtssnelheid van

USB-interface.

Selecteert een USB PS-protocol.

Bepaalt of gegevens in offline status of realiseerbare foutstatus ontvangen worden.

Bepaalt of een USB-serienummer gebruikt wordt.

Stelt toegangscontrole in.

Weergaveconditie: [ Toegangsbeheer ] is ingesteld op [ User ] of [ Wachtwoord ].

MILLIMETER Selecteert een weergegeven meeteenheid

(millimeter/inch).

dd-mm-yyyy

Disable

Enable

Bepaalt of afdrukrapporten met persoonlijke informatie toegestaan worden.

Bepaalt of een LED oplicht wanneer een

Near Life waarschuwing optreedt.

Enable

3 minuten

Enable

Bepaalt of een bericht wordt weergegeven wanneer een Near Life waarschuwing optreedt.

Stelt tijd in tot een slot opgeheven wordt door het apparaat wanneer adresboek, telefoonboek of profiel afgesloten is door de hulpprogramma's. Beschikbare waarden: 1 tot 10 minuten.

Wanneer [ Disable ] is ingesteld kan het scannen naar USB en het printen vanuit

USB-geheugenfuncties niet worden gebruikt.

0 Stelt het LCD-paneelcontrast in.

Beschikbare waarden:

1).

± 10 (toename van

6

- 113 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Spaarstand

Tijd energiespaarst.

Slaap tijd

Auto Power Off Time

Rustige modus

ECM ModusE

*1

1 minuut Stelt de tijd in tot de energiespaarstand in wordt gegaan.

30 minuten Stelt tijd in tot de slaapstand in wordt gegaan.

4 hours Stelt het tijdsinterval in waarna het apparaat zichzelf automatisch uitschakelt.

Bepaalt of de stille modus ingeschakeld wordt.

AAN (MB451/

MB451w/

MB471/

MB471w/

MB491/

MB491+/

MB491+LP/

ES4191MFP/

MPS4200mb/

MPS4700mb)

OFF (MB441/

MB461/

MB461+LP/

ES4161MFP)

OFF Wanneer [ AAN ] ingesteld is: De printer start een kleine afdrukopdracht voordat de temperatuur van het reparatieapparaat het aantal graden voor regulatie bereikt.

Wanneer [ OFF ] ingesteld is: De printer start een printopdracht nadat de temperatuur van het fixatieapparaat het aantal graden voor regulatie bereikt.

Auto

OFF

Stelt de grootte van de ontvangstbuffer in die de lokale interface beveiligt.

Stelt het gebied in voor mediumopslag.

Initialiseert het flash geheugen.

Weergaveconditie: [ Limit for

Initialization ] is ingesteld op [ Disable ].

Geheugeninstellingen

Ontvangstbuffer

Bron opslaan

Initialiseren Flashgeheugen instelling *1

SD kaart instelling

*1

Initialiseren

Uitvoeren

Uitvoeren

Opslaan onderhouds instellingen

Format Partitie PCL

Algemeen

PS (Alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191

MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

Controleer bestand

Systeem

Wis SD kaart

Uitvoeren

Uitvoeren

Initialiseert een SD-geheugenkaart. Dit item wordt alleen bij MB491/MB491+LP/

ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb weergegeven.

Weergaveconditie: [ Limit for

Initialization ] is ingesteld op [ Disable ].

Formatteert een partitie in een SDgeheugenkaart. Dit item wordt alleen bij

MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/

MPS4200mb/MPS4700mb weergegeven.

Weergaveconditie: [ Limit for

Initialization ] is ingesteld op [ Disable ].

Lost het verschil op tussen de werkelijke vrije ruimte en de weergegeven vrije ruimte van het bestandssysteem en herstelt de controledata.

Verwijdert de data van een SDgeheugenkaart.

Dit item wordt alleen bij MB491/

MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb weergegeven.

- 114 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

Fabrieksinstelling

Enable

Beschrijving

Opslaan onderhouds instellingen

Initiële vergrendeling

Encryptie instelling

Opdracht limitatie Disable

Bepaalt of er toestemming gegeven wordt voor de installatieverandering die vergezeld gaat met initialisatie van het flash geheugen of een SD-geheugenkaart.

Wanneer [ Encrypted Job only ] geselecteerd is worden alle printaanvragen genegeerd, behalve het afdrukken van gecodeerde authenticatie.

Dit item wordt alleen bij MB491/

MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb weergegeven.

Verwijdert gedownloade berichtbestanden.

Taal instellingen

Initialiseren

Beheerder wachtwoord

*1

Beginwaarden *2

Uitvoeren

Job Log instelling

Job Log instellingen

*1

Job Log opruimen*3

Uitvoeren

Afdrukstatistieken

Uitvoeren

Supplies Rapport aaaaaa

Disable

Disable

Verandert een beheerderwachtwoord. 6 tot 12 tekens zijn beschikbaar.

Verwijdert macro's van opdrachten, fax verzend/ontvangstdata, en de geschiedenisinformatie en zorgt ervoor dat instellingen terugkeren naar de standaardinstellingen.

Bepaalt of logbestanden van opdrachten opgeslagen worden.

Verwijdert opgeslagen logbestanden van opdrachten. Weergaveconditie: [ Job Log instellingen ] is ingesteld op [ Enable ].

Bepaalt of het rapport van de verbruiksteller afgedrukt wordt.

Reset de hoofdteller.

0 Stelling hoofdteller

O stelling

Supplies teller

Uitvoeren

Uitvoeren Reset de verbruiksteller.

Weergavecondities: [ Consumable

Counter ] instellen op [ Active ].

*1 Een melding verschijnt om aan te geven dat het doorgeven van veranderingen ervoor zorgt dat het systeem automatisch opnieuw opstart. Selecteer [ Ja ] om door te gaan. Selecteer [ Nee ] om te annuleren.

*2 Een melding verschijnt om aan te geven dat tenuitvoerbrenging ervoor zorgt dat het systeem automatisch opnieuw opstart. Selecteer [ Ja ] om door te gaan. Selecteer [ Nee ] om te annuleren.

*3 Een melding verschijnt om aan te geven dat de tenuitvoerbrenging alle opdrachten heeft geannuleerd. Selecteer [ Ja ] om door te gaan. Selecteer [ Nee ] om te annuleren.

 Gebruiker installatie

Tijd zone

Daglicht sparing instellen

Item

Tijd instelling

Auto instelling SNTP Server (Primary)

SNTP Server (Secondary)

Handmatige instelling

Fabrieksinstelling

0:00

AAN

Handmatige instelling

Beschrijving

Stelt de tijdzone met betrekking tot GMT in.

Beschikbare waarden: -12:00 tot +

13:00. (toename van 15 minuten)

Bepaalt of de zomertijd ingeschakeld wordt.

Stelt de SNTP-server in gebruik voor het instellen van de huidige datum en tijd.

Maximaal 64 tekens.

Stelt de huidige datum en tijd handmatig in.

6

- 115 -

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Item

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Spaarstand

Spaarstand

Slaap

Auto Power Off

Hoge vochtigheid Modus

MF(Tone)/DP(Pulse)

Ontvangst modus

DRD Type

Kiestoondetectie

Ingesprektoon detectie

Bediening control.

AAN

AAN

Toon

Fax gereed

Modus

Type1

OFF

Bepaalt of de energiespaarstand ingeschakeld wordt.

Bepaalt of de slaapstand ingeschakeld wordt.

Auto Config of

Uitgeschakeld

Stelt het gedrag in van automatische uitschakeling.

OFF Bepaalt of de luchtvochtigheidsmodus ingeschakeld wordt.

Selecteert een draaimethode.

Stelt de ontvangstmodus in.

OFF

OFF

Gemiddeld

(NULL)

Stelt DRD-type in.

Bepaalt of een kiestoon wordt gedetecteerd.

Bepaalt of een bezettoon wordt gedecteerd.

Selecteer een van de drie keuzemogelijkheden: Geen toezicht houden. Toezicht houden tot ontvangen/ verzenden eerste geldig faxsignaal. Houdt toezicht gedurende de communicatie.

Stelt het monitorvolume in.

Registreert of verandert de identificatie van de transmissieterminal (de naam van een afzender). Maximaal 22 tekens.

Deel Monitor

TTI gebruik/ wijzigen

TTI 1

TTI 2

TTI 3

Standaard TTI

Afzender nr.

Kies type Datum weergaven

Super G3

Verwijder privé Data *1 Uitvoeren

TTI 1

(NULL) dd-mm-yyyy of mm-ddyyyy

AAN

Selecteert de standaard afzendernaam uit de geregistreerde lijst.

Registeert uw faxnummer.

Stelt de opmaak van de kalenderdatum van de afzenderinformatie in.

Bepaalt of Super G3 gebruikt wordt (ultra hogesnelheidscommunicatie modus).

Alle ingevoerde gegevens, inclusief emailadressen en snelkeuzegegevens, opdrachten en logs worden verwijderd.

Alle printerinstellingen worden teruggezet op standaard fabrieksinstellingen.

*1 Een melding verschijnt om aan te geven dat alle instellingen en geregistreerde data verwijderd worden wanneer u doorgaat. Selecteer [ Ja ] om door te gaan. Selecteer [ Nee ] om te annuleren.

Opmerking

 Als u het apparaat voor lange tijd gebruikt terwijl [ Spaarstand ] op [ OFF ] staat, kan dit zijn weerslag hebben of de levensduur van elektronische onderdelen.

- 116 -

7. Nuttige software

Dit hoofdstuk geeft uitleg over nuttige softwarefuncties voor het gebruik van uw apparaat.

Lijst met hulpprogramma's

Hier volgt een lijst met hulpprogramma's die u kunt gebruiken bij uw apparaat. Raadpleeg de afzonderlijke paragrafen voor meer informatie over het gebruik van deze hulpprogramma's.

Standaard Windows/Mac OS X hulpprogramma's

Item

Functiegebied

Details Systeemvereisten

Raadpleeg

PS Gamma Adjuster Utility

(voor MB451/MB451w/

MB471/MB471w/MB491/

MB491+/MB491+LP/ES4191

MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb)

Print Job Accounting Client

Network Card Setup

Operator Panel language setup/Panel Language Setup

Afdrukken U kunt de dichtheid van afbeeldingen bijstellen door de

CMYK-kleuren en de dichtheid voor halftoon van elke kleur aan te passen.

Het apparaat beheren

Machineinstellingen

Machineinstellingen

Stelt de gebruikersnaam en het ID van de opdrachtaccount in op het printerstuurprogramma.

U kunt instellingen voor het netwerk configureren

U kunt het bedieningspaneel of de taal van de menuweergave veranderen en de landcode en datum en tijd instellen.

 Windows 8/Windows

Server 2012/Windows 7/

Windows Vista/Windows

Server 2008 R2/

Windows Server 2008/

Windows XP/Windows

Server 2003

 Mac OS X 10.4-10.8

Pagina 122

Pagina 134

Pagina 144

Pagina 138

Pagina 145

Pagina 136

Pagina 144

7

Hulpprogramma's in Windows

Item

Configuration Tool

Functiegebied

Machineinstellingen

Details Systeemvereisten

U kunt de instellingen voor toegangscontrole en het menu op het apparaat veranderen en e-mailadressen, snelkiesnummers, profielen,

PIN-nummers, instellingen voor automatisch levering en netwerkscaninstellingen registreren.

De functie Automatische levering werkt niet op machines waarin er geen SDkaart is geplaatst.

Voor het registreren van formulieren

(overlayformulier), opdrachtbeheer en netwerkinstellingen.

Windows 8/Windows

Server 2012/Windows 7/

Windows Vista/Windows

Server 2008 R2/Windows

Server 2008/Windows XP/

Windows Server 2003

Raadpleeg

Pagina 124

- 117 -

Lijst met hulpprogramma's

Item

Functiegebied

Details Systeemvereisten

Raadpleeg

PDF Print Direct

(voor MB451/MB451w/

MB471/MB471w/MB491/

MB491+/MB491+LP/ES4191

MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb)

ActKey

Afdrukken Drukt PDF-bestanden af zonder enige toepassingen op te starten.

OKI LPR Utility

Scannen Een one-touch tool dat afbeeldingen verkregen van een scanner toestaat om opgeslagen te worden in een map, verzonden te worden naar een toepassing of verzonden te worden via een faxservice.

Afdrukken U kunt een document afdrukken via de netwerkverbinding, afdrukopdrachten beheren en de printerstatus controleren.

Windows 8/Windows

Server 2012/Windows 7/

Windows Vista/Windows

Server 2008 R2/Windows

Server 2008/Windows XP/

Windows Server 2003

Windows 8/Windows

Server 2012/Windows 7/

Windows Vista/Windows

Server 2008 R2/Windows

Server 2008/Windows XP/

Windows Server 2003

Windows 8/Windows

Server 2012/Windows 7/

Windows Vista/Windows

Server 2008 R2/Windows

Server 2008/Windows XP/

Windows Server 2003

TELNET

*2

Web Driver Installer *1

Machineinstellinge n

Het apparaat beheren

U kunt netwerkinstellingen voor de printer invoeren.

Is verbonden met het netwerk en beheert Okidata printers en gecombineerde units.

Windows XP/Windows

Server 2003

Raadpleeg voor meer informatie de Okidata website.

PrintSuperVision *1

Network Extension

Het apparaat beheren

Het apparaat beheren

Dit is een op het web-gebaseerde toepassing voor het beheer van printers die verbonden zijn met het netwerk. U kunt dit gebruiken om instellingeninformatie en informatie over verbruiksartikelen voor verschillende apparaten te bekijken.

U kunt de apparaatinstellingen vanuit het printerstuurprogramma bekijken en opties instellen. Dit hulpprogramma wordt automatisch geïnstalleerd bij de installatie van een printerstuurprogramma via een netwerkverbinding.

Windows 8/Windows

Server 2012/Windows 7/

Windows Vista/Windows

Server 2008 R2/Windows

Server 2008/Windows XP/

Windows Server 2003

Raadpleeg voor meer informatie de Okidata website.

Windows 8/Windows

Server 2012/Windows 7/

Windows Vista/Windows

Server 2008 R2/Windows

Server 2008/Windows XP/

Windows Server 2003

Een computer die gebruik maakt van TCP/IP.

-

Pagina 49

Pagina 139

Pagina 142

-

-

Pagina 141

Mac OS X hulpprogramma's

Item

Functiegebied

Network Scanner Setup Tool Scannen

Details Systeemvereisten

Wordt aanvankelijk opgestart wanneer een scannerstuurprogramma geselecteerd wordt uit een toepassing, en u kunt de doelgroepapparatuur selecteren om verbinding mee te maken.

Het is niet nodig om het verbindingsdoel in te stellen na de eerste keer.

Mac OS X 10.4.0-10.8

*1

*2

Het hulpprogramma behorende bij *1 staat niet op de software DVD-ROM. Download deze alstublieft van de Okidata website.

TELNET is een functie welke ondersteund wordt voor besturingssystemen.

Raadpleeg

Pagina 146

- 118 -

Hulpprogramma's installeren

Hulpprogramma's installeren

Wanneer er een hulpprogramma is dat u graag zou willen gebruiken, volg dan de onderstaande procedure voor Windows. Voor Mac OS X kunt u deze kopiëren door deze te slepen en op de gewenste plaats los te laten. U kunt dit ook direct vanaf de software DVD-ROM doorlopen.

Memo

 Voor Windows, als u PaperPort geïnstalleerd heeft kunt u dit installeren vanaf de Applicatie DVD-ROM.

Voor Windows

1

Doe de software DVD-ROM in uw computer.

2

Klik op [ Run setup.exe

].

Wanneer het [ User Account Control ] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [ Ja ].

3 Selecteer de gewenste taal en klik op

[ Next ].

4 Selecteer het apparaat en klik op [ Next ].

5

Lees de gebruikersovereenkomst en klik op [ I Agree ].

6

Lees het milieuadvies voor gebruikers en klik op [ Next ].

7

Klik op [ Device Configuration ],

[ Software ] of op [ Optional Software ].

8 Selecteer het hulpprogramma dat u wenst te installeren.

9

Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

10

Klik op [ Finish ].

Voor Mac OS X

1

Doe de software DVD-ROM in uw computer.

2 Dubbelklik op de [ OKI ]>[ Utilities ] map.

3 Kopieer de folder die u wenst te installeren door deze naar uw toepassingenmap te slepen en daar los te laten.

Memo

 Dubbelklik op het pictogram van het hulpprogramma in de map om op te starten.

7

- 119 -

Standaard Windows/Mac OS X hulpprogramma's

Standaard Windows/Mac OS X hulpprogramma's

Deze paragraaf geeft uitleg over webpagina's die gebruikt kunnen worden bij zowel Windows als Mac OS

X.

Bij gebruik van webpagina's moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

 TCP/IP moet ingeschakeld zijn.

 Een van de volgende functies moet geïnstalleerd zijn: Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Safari 3.0 of hoger, of Firefox 3.0 of hoger.

Memo

 Zet ofwel de beveiligingsinstellingen van uw webpagina op een gemiddeld niveau, of schakel cookies in.

 Om naar het menu [ Beheerder instelling ] te gaan is het beheerderwachtwoord vereist. Het standaardwachtwoord is

"aaaaaa".

Webpagina

U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren vanaf de webpagina.

 Machinestatus weergeven.

 Profielen creëren.

 Lade, netwerk, functiestandaard en machineinstellingen configureren.

 De opdrachtlijst weergeven.

 Een PDF uitprinten zonder printerstuurprogramma.

 De automatische levering voor opslagfuncties van verzendgegevens configureren (alleen MB491,

MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb,

MPS4700mb).

 Als er geen SD-kaart is geplaatst, zal de functie

Automatische levering niet werken.

 Een link maken naar vaak gebruikte webpagina's.

Memo

 Om de printerinstellingen te kunnen aanpassen op de webpagina dient u ingelogd te zijn als de beheerder.

Meer info

Zie tot "Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen" p. 173

voor meer informatie over hoe u de netwerkinstellingen kunt configureren.

De webpagina van de printer openen.

1

Start uw webbrowser.

2

Typ "http:// (het IP addres van de printer)" in de adresbalk en druk op de

< Enter (Enter)> knop.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor het IPadres van de machine.

Log in als de beheerder.

Opmerking

 U moet als beheerder gemachtigd zijn.

Memo

 Het standaard ingestelde beheerderwachtwoord van de printer is "aaaaaa".

1 Klik op [ Administrator Login

(Administrator Login)] op de hoofdpagina.

2 Voer "root" in [ Username (Username)] en voer het beheerderwachtwoord in

[ Password (Password)], en klik vervolgens op [ OK (OK)].

Voor Mac OS X, type "root" in voor [ Name ] en voer het beheerderwachtwoord van de printer in

[ Password ], and klik vervolgens op [ Login ].

- 120 -

Standaard Windows/Mac OS X hulpprogramma's

3 Klik op [ SKIP (SKIP)].

Als u veranderingen heeft aangebracht op de instellingen op dit scherm, klik dan op [ OK] .

De menu's die alleen toegankelijk zijn voor de beheerder worden weergegeven.

Wijzigen van het beheerderwachtwoord.

U kunt het beheerderwachtwoord van de printer wijzigen vanaf de webpagina. Het beheerderwachtwoord dat op de webpagina is ingesteld kan gebruikt worden om in te loggen op de printer via het bedieningspaneel of via de webpagina.

Memo

 Het wachtwoord dient 6-12 tekens te bevatten en dient half-byte (normale Nederlandse) tekens te bevatten.

 Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

1 Start uw webbrowser en voer het IPadres van de printer in.

2

Selecteer [ Administration Settings ].

3

Selecteer [ Beheer ]> [ Administrator

Password ].

4 Voer een nieuw wachtwoord in [ New

Password ].

5

Voer het wachtwoord nogmaals in

[ Confirm Password ].

Het ingevoerde wachtwoord zal niet worden weergegeven. Schrijf uw wachtwoord op en bewaar het op een veilige plek.

6 Klik op [ Send ].

Het netwerksysteem start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Memo

 U hoeft de printer niet opnieuw te starten. Wanneer u de volgende keer als beheerder inlogt dient u het nieuwe wachtwoord te gebruiken.

Machinestatus controleren

U kunt de status van uw printer controleren vanaf de webpagina.

1 Start uw webbrowser en voer het IPadres van de printer in.

De printerstatus wordt weergegeven.

Memo

 Wanneer u inlogt als de beheerder kunt u ook klikken op

[ Status Window ] om zo de vereenvoudigde weergave van de printer te bekijken.

De machine-instellingen wijzigen

U kunt de instellingen van de hoofdunit vanaf de webpagina wijzigen.

1 Start uw webbrowser en log in als de beheerder.

2

Wijzig de instellingen en klik op [ Send ].

Datum en tijd automatisch verkrijgen 7

U kunt de informatie over datum en tijd automatisch verkrijgen vanaf een internet tijdserver, en deze kunt u op uw printer laten weerspiegelen.

1

Start uw webbrowser en log in als de beheerder.

2 Selecteer [ Administrator Setup ].

3 Selecteer [ Initial Operating

Settings ]> [ Tijd instelling ].

4

Specificeer uw tijdzone.

5

Selecteer [ Automatisch ] uit [ Set time ].

6

Voer de SNTP in bij [ SNTP Server

(Primary) ].

7 Voer nog een SNTP-server in bij [ SNTP

Server (Secondary) ] wanneer nodig.

8

Klik op [ Send ].

Het netwerksysteem start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Memo

 Bij gebruik van SNTP kunt u de tijd niet vanuit het bedieningspaneel instellen.

- 121 -

Hulpprogramma voor aanpassing PS-gamma (voor MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

Hulpprogramma voor aanpassing PS-gamma (voor

MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/

MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb)

Deze sectie geeft uitleg over het hulpprogramma voor het aanpassen van de PS-gamma. U kunt de afdrukdichtheid van foto's bijstellen door de dichtheid voor de halftoon van de printer aan te passen.

Opmerking

 Het PS-printerstuurprogramma kan worden gebruikt.

 Afdruksnelheid kan traag zijn wanneer deze functie wordt gebruikt. Als u de snelheid prioriteit wilt geven, vink [ Custom

Gamma Adjustment ] dan uit.

 Sommige toepassingen kunnen de halftooninstellingen specificeren. Als u deze functies gebruikt, vink [ Custom Gamma

Adjustment ] dan uit.

 Als u Windows gebruikt, kan het zijn dat het [ Half-tone adjustment ] menu of de inhoud ervan niet wordt weergegeven op het tabblad [ Job options ]. Start in dit geval de computer opnieuw op.

 Als u een toepassing in gebruik heeft voordat u de naam van de halftoonaanpassing vastlegt, start dan de toepassing opnieuw voor u gaat afdrukken.

 De registreerde naam voor de halftoonaanpassing is werkzaam op alle printers van hetzelfde type als al deze printers in dezelfde [ Printers and FAX ] map zijn opgeslagen.

Meer info

 Zie

"Hulpprogramma's installeren" p. 119 voor meer informatie over hoe u het hulpprogramma voor aanpassing PS-gamma

kunt installeren.

Halftoon registreren

Voor Windows PSstuurprogramma's

1 Klik op [ Starten ] en selecteer [ Alle programma’s ]> [ Okidata ]>[ PS

Gamma Adjuster (PS Gamma

Adjuster)]> [ PS Gamma Adjuster (PS

Gamma Adjuster)].

2

Selecteer de machine uit [ Select

Printer (Select Printer)].

3 Klik op [ New (New)].

4

Stelt de halftoon bij.

U kunt een methode selecteren voor het bijstellen van de halftoon door de grafieklijn te bedienen, de gammawaarde in te voeren of door de dichtheidswaarde in te voeren in het volgende tekstvak.

5 Voer instelnaam in onder [ Gamma

Curve Name ] en klik dan op [ Goed ].

6

Klik op [ Toevoegen ].

7

Klik op [ Toepassen ].

Een dialoogvenster verschijnt.

8

Klik op [ Goed ].

9

Klik op [ Exit ] om het hulpprogramma voor PS-halftoonaanpassing af te sluiten.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

1

Start het hulpprogramma voor aanpassing PS-gamma.

- 122 -

2

Hulpprogramma voor aanpassing PS-gamma (voor MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

Klik op [ New (New)].

3 Stel de halftoon bij.

U kunt een methode selecteren voor het bijstellen van de halftoon door de grafieklijn te bedienen, de gammawaarde in te voeren of door de dichtheidswaarde in te voeren in het volgende tekstvak.

4 Voer instelnaam in onder [ Gamma

Curve Name ] en klik dan op [ Opslaan ].

5

Klik op [ Select PPD ].

6

Selecteer het PPD-bestand om de halftoonaanpassing te registreren en klik op [ Open ].

7

Selecteer de gammacurves die aangemaakt zijn en klik op

[ Toevoegen ].

8

Klik op [ Opslaan ].

9

Voer beheerdernaam en -wachtwoord in en klik op [ Goed ].

10 Sluit de aanpassing voor PS-gamma af.

11 Selecteer [ Print & Fax ] uit [ System

Preferences ] om alle printers waarvoor aanpasingen zijn gemaakt te verwijderen en opnieuw te registreren.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Druk af ] uit het [ Archief ] menu.

3

Selecteer [ Printerfuncties ] uit het paneelmenu.

4

Selecteer de instelling voor halftoonaanpassing uit

Halftoonaanpassing onder [ Taakopties ] op het [ Custom gamma ] paneel.

7

Een bestand afdrukken met de aangepaste gammacurve

Voor Windows PSstuurprogramma's

1

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer [ Afdrukken ] uit het

[ Bestand ] menu.

3

Klik op [ Voorkeuren ].

4 Selecteer het tabblad [ Taakopties ], vink [ Custom Gamma Adjustment ] aan, selecteer de instelling voor de halftoonaanpassing en klik vervolgens op

[ Goed ].

- 123 -

Hulpprogramma's in Windows

Hulpprogramma's in Windows

Deze paragraaf geeft uitleg over hulpprogramma's die onder Windows gebruikt kunnen worden.

Memo

 Wanneer de invoegtoepassing Gebruikersinstelling wordt gebruikt is het beheerderwachtwoord vereist. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

Configuration Tool

In het Configuratietool kunt u de verschillende units beheren en de instellingen wijzigen.

De functies van de Configuratietool zijn als volgt.

 Weergeven van printerinformatie

 Instellingen apparaatmenu

 Instellingen kopieerapparaat

 Apparaatwachtwoord wijzigen

 Registreren en aanpassen van e-mailadressen, snelkiesnummers, pincodes en netwerkscanadressen

 Registreren en aanpassen van apparaatprofiel

 Toegangsbeheer instellen

 Geautomatiseerde bezorging registreren en aanpassen (alleen MB491, MB491+LP, ES4191 MFP,

MPS4200mb, MPS4700mb)

 Als er geen SD-kaart is geplaatst, worden de functie automatische levering en de functie voor het opslaan van communicatiegegevens niet ondersteund.

 Lijst met e-mails, snelkiesnummers, profielen en netwerkscanadressen sorteren

 Formulieren registreren (Overlayformulier)

 Opdrachtbeheer

 Netwerkinstelling

Opmerking

 Zelfs wanneer de machine is verbonden met een draadloos

LAN, wordt het weergegeven MAC-adres het MAC-adres van het bekabelde LAN.

Instellingen

Invoegtoepassingen kunnen geïnstalleerd worden zoals vereist.

De volgende 5 typen invoegtoepassingen zijn beschikbaar.

 Invoegtoepassing gebruikersinstellingen

 Invoegtoepassing apparaatinstellingen

 Invoegtoepassing waarschuwingsinformatie

 Invoegtoepassing netwerkinstellingen

 Invoegtoepassing opslagbeheer

1

Doe de Software DVD-ROM in uw computer.

Een scherm wordt weergegeven.

2

[ Configuration Tool (Configuration

Tool)] uit [ Software ].

3

Selecteer de te installeren invoegtoepassing.

4 Specificeer de map waarin de software geïnstalleerd dient te worden.

De aanvankelijke instelling hiervoor is C:/Program

Files/Okidata/Configuration Tool.

5 Klik op [ Install ].

6

Wanneer een bericht wordt weergegeven waarin staat dat de installatie voltooid is, klik dan op [ Sluiten ].

Memo

 U kunt later nog meer invoegtoepassingen installeren.

De machine registreren

Wanneer de Configuratietool wordt gebruikt of een nieuwe printer wordt geïntroduceerd dient de printer in de Configuratietool geregistreerd te worden.

1

Selecteer [ Starten ], [ Alle programma’s ]>

[ Okidata ]>[ Configuration Tool ]>

[ Configuration Tool ].

- 124 -

Hulpprogramma's in Windows

2 Selecteer [ Register Device ] uit het

[ Tools ] menu.

Zoekresultaten worden weergegeven.

3

Selecteer de printer en klik op

[ Register ].

4 Klik op [ Ja ] in het bevestigingsscherm.

Een machine verwijderen

U kunt een geregistreerde printer verwijderen

1

Klink met de rechtermuisknop op de printer uit [ Registered Device Table ].

2 Selecteer [ Remove device ].

3 Klik op [ Ja ] in het bevestigingsscherm.

De status van de machine controleren.

Controleer de status van en informatie over de machine.

1 Selecteer de machine uit de [ Registered

Device Table ].

2

Selecteer het tabblad [ Device Info ].

Memo

 [ Device Status ] zal worden weergegeven wanneer de machine aangesloten is op het netwerk.

 Als u de informatie wilt updaten, klik dan op [ Update

Device Information ].

Stel het e-mailadres in

Met behulp van de invoegtoepassing

Gebruikersinstellingen kunt u het e-mailadres van de machine registreren of aanpassen.

Hieronder volgt uitleg over enkele functies.

Opmerking

 Installeert u alstublieft de invoegtoepassing

Gebruikersinstellingen wanneer u de volgende functies gebruikt.

Meer info

 Raadpleeg

"Instellingen" p. 124 voor informatie over hoe u

de invoegtoepassing dient te installeren.

 Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram Details

Registreert een nieuw emailadres.

- 125 -

Pictogram Details

Registreert een nieuwe groep voor e-mailadressen.

Slaat instellingen op de machine op.

Verwijdert het geselecteerde item.

Verwijdert het geselecteerde item en schuift andere items naar boven op.

Verwijdert alle items.

Exporteert huidige instellingen naar een bestand.

Importeert instellingen vanuit een bestand.

Keer terug naar de hoofdpagina.

 Adressen naar een bestand exporteren.

1

Selecteer een apparaat van waaruit geëxporteerd dient te worden uit de

[ Registered Device Table ].

2

Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3

Klik op [ E-mail Address Manager ].

4

Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5

Klik op .

6

Voer de mapnaam en de naam van de map waarin opgeslagen dient te worden in en klik op [ Opslaan ].

Opmerking

 Na export kan het zijn dat een aangepast CSV-bestand zich niet meer geheel herstelt.

 Adressen vanuit een bestand importeren.

1 Selecteer het apparaat van waaruit geïmporteerd dient te worden uit

[ Registered Device Table ].

2 Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3 Klik op [ E-mail Address Manager ].

4 Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5 Klik op .

6 Selecteer [ Open ] uit [ Select CSV File ].

7

Hulpprogramma's in Windows

7 Selecteer het bestand dat geïmporteerd dient te worden en klik op [ Open ].

8

Klik op [ Next ].

9

Selecteer de instellingen die geïmporteerd dienen te worden en klik op [ Import ].

10 Klik op .

Memo

 CSV-bestanden die door Outlook Express geëxporteerd worden (Windows e-mail en Windows Live e-mail) kunnen ook teruggeplaatst worden.

Instellen van snelkiesnummers

U kunt snelkiesnummers registreren en aanpassen op de machine.

Hieronder volgt uitleg over enkele functies.

Opmerking

 Installeert u alstublieft de invoegtoepassing

Gebruikersinstellingen wanneer u de snelkiesbeheerder gebruikt.

Meer info

 Raadpleeg

"Instellingen" p. 124 voor informatie over hoe u

de invoegtoepassing dient te installeren.

 Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram Details

Registreer een nieuw snelkiesnummer.

Registreer een nieuwe groep voor snelkiesnummers.

5 Klik op .

6 Voer de bestandsnaam in, selecteer de map waarin het bestand opgeslagen dient te worden, en klik op [ Opslaan ].

Opmerking

 Na export kan het zijn dat een aangepast CSV-bestand zich niet meer geheel herstelt.

 Snelkiesnummers vanuit een bestand importeren.

1

Selecteer het apparaat van waaruit geïmporteerd dient te worden uit

[ Registered Device Table ].

2

Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3

Klik op de [ Speed Dial Manager ].

4

Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5 Klik op .

6 Selecteer [ Open ] uit [ Select CSV File ].

7 Selecteer het bestand dat geïmporteerd dient te worden en klik op [ Open ].

8

Klik op [ Next ].

9

Selecteer de instellingen die geïmporteerd dienen te worden en klik op [ Import ].

10

Klik op .

Memo

 CSV-bestanden die door Outlook Express geëxporteerd worden (Windows e-mail en Windows Live e-mail) kunnen ook teruggeplaatst worden.

Memo

 De functies van de andere pictogrammen zijn hetzelfde als uitgelegd in

"Stel het e-mailadres in" p. 125 .

Profielen instellen

Meer info

 Raadpleeg

"Pictogram" p. 125 voor meer informatie over

pictogrammen.

 Snelkiesnummers naar een bestand exporteren.

1 Selecteer het apparaat van waaruit geëxporteerd dient te worden uit de

[ Registered Device Table ].

2 Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3 Klik op de [ Speed Dial Manager ].

4 Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

- 126 -

U kunt printerprofielen registreren en aanpassen.

Hieronder volgt uitleg over enkele functies.

Opmerking

 Installeert u alstublieft de invoegtoepassing

Gebruikersinstellingen wanneer u de profielmanager gebruikt.

Meer info

Raadpleeg "Instellingen" p. 124

voor informatie over hoe u de invoegtoepassing dient te installeren.

 Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram Details

Registreert een nieuw profiel.

Kopieert de details van items waarvan het selectievakje is aangevinkt en maakt een nieuw profiel aan.

Memo

 De functies van de andere pictogrammen zijn hetzelfde als uitgelegd in

"Stel het e-mailadres in" p. 125 .

Meer info

 Raadpleeg

"Pictogram" p. 125 voor meer informatie over

pictogrammen.

 Profielen naar een bestand exporteren.

1

Selecteer een apparaat van waaruit geëxporteerd dient te worden uit de

[ Registered Device Table ].

2

Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3

Klik op [ Profile Manager ].

4

Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5 Klik op .

6 Controleer de inhoud van het bericht dat wordt weergegeven en klik op [ Goed ].

7

Voer de bestandsnaam in, selecteer de map waarin het bestand opgeslagen dient te worden, en klik op [ Opslaan ].

Opmerking

 Na export kan het zijn dat een aangepast CSV-bestand zich niet meer geheel herstelt.

 Profielen vanuit een bestand importeren.

1 Selecteer een apparaat van waaruit geïmporteerd dient worden uit

[ Registered Device Table ].

2 Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3 Klik op [ Profile Manager ].

4 Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5

Klik op .

Hulpprogramma's in Windows

6 Controleer de inhoud van het bericht dat wordt weergegeven en klik op [ Goed ].

7

Selecteer het bestand dat geïmporteerd dient te worden en klik op [ Open ].

8 Selecteer de instellingen die geïmporteerd dienen te worden en klik op [ Import ].

9 Klik op .

Een PIN instellen

U kunt toegang tot de machine beheren.

 Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram Details

Registreert een nieuwe PIN.

Registreert een nieuwe gebruiker.

 Maak een nieuwe PIN

1 Selecteer de machine uit de [ Registered

Device Table ].

2

Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3

Klik op [ PIN Manager ].

4

Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5 Klik op .

6 Klik op .

7 Voer het PIN-nummer in dat u wenst te gebruiken.

8

Controleer elk item zoals vereist en klik op [ Goed ].

9

Klik op .

 PIN-instellingen wijzigen

1 Selecteer de machine uit de [ Registered

Device Table ].

2

Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3

Klik op [ PIN Manager ].

4

Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

7

- 127 -

Hulpprogramma's in Windows

5 Klik op .

6 Selecteer het PIN-nummer waarvoor u de instellingen wenst te wijzigen.

7

Wijzig de instellingen zoals vereist en klik op [ Goed ].

8 Klik op .

 Een PIN verwijderen

1

Selecteer de machine uit de [ Registered

Device Table ].

2 Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3 Klik op [ PIN Manager ].

4 Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5

Klik op .

6

Selecteer het selectievakje voor de PIN die u wilt verwijderen.

7 Klik op .

8

Klik op [ Ja ] in het bevestigingsscherm.

9 Klik op .

 Exporteert de PIN naar een bestand.

1

Selecteer een apparaat van waaruit geëxporteerd dient te worden uit de

[ Registered Device Table ].

2

Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3

Klik op [ PIN Manager ].

4

Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5 Klik op .

6 Klik op .

7 Voer de bestandsnaam in, selecteer de map waarin het bestand opgeslagen dient te worden, en klik op [ Opslaan ].

Opmerking

 Na export kan het zijn dat een aangepast CSV-bestand zich niet meer geheel herstelt.

 Importeert PIN-nummers vanuit een bestand.

1 Selecteer een apparaat van waaruit geïmporteerd dient worden uit

[ Registered Device Table ].

2 Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3 Klik op [ PIN Manager ].

4 Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5

Klik op .

6

Klik op .

7

Selecteer het bestand dat geïmporteerd dient te worden en klik op [ Open ].

8 Selecteer de instellingen die geïmporteerd dienen te worden en klik op [ Import ].

9 Klik op .

 Een nieuwe gebruiker aanmaken

1

Selecteer de machine uit de [ Registered

Device Table ].

2 Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3 Klik op [ PIN Manager ].

4 Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5

Klik op .

6

Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in.

7 Selecteer ofwel een bestaande PIN uit

[ PIN Number ], of selecteer [ Create

New ].

8 Wanneer u [ Create New ] selecteert, voer het PIN-nummer in bij [ New PIN

Number ], stel elke waarde in zoals vereist, en klik op [ Goed ].

9

Klik op [ Sluiten ].

10

Klik op .

Memo

 "Beheerder" kan niet worden geregistreerd als nieuwe gebruikersnaam.

- 128 -

 De gebruikersinstellingen wijzigen

1 Selecteer de machine uit de [ Registered

Device Table ].

2

Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3

Klik op [ PIN Manager ].

4

Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5 Selecteer de gebruikersnaam die gewijzigd dient te worden.

6

Wijzig de instellingen zoals vereist en klik op [ Goed ].

7 Klik op .

 Gebruikers verwijderen

1

Selecteer de machine uit de [ Registered

Device Table ].

2 Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3 Klik op [ PIN Manager ].

4 Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5

Selecteer het selectievakje voor de gebruiker die u wilt verwijderen.

6

Klik op .

7

Klik op [ Ja ] in het bevestigingsscherm.

8

Klik op .

Stel een netwerkscan in

U kunt een adres registreren en aanpassen om te gebruiken voor netwerkscans.

 Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram Details

Registreer de verzenderbestemming van een nieuwe netwerkscan.

Memo

 De functies van de andere pictogrammen zijn hetzelfde als uitgelegd in

"Stel het e-mailadres in" p. 125 .

Meer info

 Raadpleeg

"Pictogram" p. 125 voor meer informatie over

pictogrammen.

- 129 -

Hulpprogramma's in Windows

 Exporteert netwerkscaninstellingen naar een bestand.

1 Selecteer een apparaat van waaruit geëxporteerd dient te worden uit de

[ Registered Device Table ].

2 Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3 Klik op [ Network Scan Manager ].

4 Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5

Klik op .

6

Voer de bestandsnaam in, selecteer de map waarin het bestand opgeslagen dient te worden, en klik op [ Opslaan ].

Opmerking

 Na export kan het zijn dat een aangepast CSV-bestand zich niet meer geheel herstelt.

 Importeert netwerkscaninstellingen vanuit een bestand.

1 Selecteer het apparaat van waaruit geïmporteerd dient te worden uit

[ Registered Device Table ].

2 Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3 Klik op [ Network Scan Manager ].

4 Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5

Klik op .

6

Selecteer het bestand dat geïmporteerd dient te worden en klik op [ Open ].

7 Selecteer de importinstellingen en klik op

[ Import ].

8

Klik op .

 Verwijdert netwerkscaninstellingen

1 Selecteer de machine uit de [ Registered

Device Table ].

2

Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3

Klik op [ Network Scan Manager ].

4

Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

7

Hulpprogramma's in Windows

5 Selecteer de verzendbestemming die u wenst te verwijderen.

6 Klik op .

Invoegtoepassing apparaatinstellingen

Met de invoegtoepassing Apparaatinstellingen kunt u het apparaatmenu wijzigen en de instellingen naar een ander apparaat kopiëren.

 Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram

 Sla instellingen op in een bestand.

1

Selecteer de machine uit de [ Registered

Device Table ].

2 Klik op het tabblad [ Device Setting ].

3 Klik op [ Menu settings ].

4

Klik op .

5

Voer de bestandsnaam in, selecteer de map waarin het bestand opgeslagen dient te worden, en klik op [ Opslaan ].

 Instellingen terugplaatsen vanuit een bestand

1 Selecteer de machine uit de [ Registered

Device Table ].

2

Klik op het tabblad [ Device Setting ].

3

Klik op [ Menu settings ].

4

Klik op .

5

Controleer de details van het bericht dat wordt weergegeven en klik op [ Ja ].

6

Selecteer het bestand dat teruggeplaatst dient te worden en klik op [ Open ].

7

Klik op .

Details

Sla de apparaatinstellingen die op het scherm weergegeven worden op in een bestand.

Plaats de in een extern bestand opgeslagen bestandsinstellingen terug.

 Wachtwoorden instellen

1 Selecteer de machine uit de [ Registered

Device Table ].

2

Klik op het tabblad [ Device Setting ].

3

Klik op [ Change password ].

4

Voer het huidige wachtwoord en het nieuwe wachtwoord in en klik op [ Goed ].

Invoegtoepassing waarschuwingsinformatie

U kunt de invoegtoepassing waarschuwingsinformatie gebruiken om een bericht weer te geven op uw computer wanneer een opdracht voltooid is. Met deze software wordt een "Gebeurtenis" opgeroepen wanneer een opdracht voltooid is.

Opmerking

 De invoegtoepassing waarschuwingsinformatie kan gebruikt worden met apparaten die verbonden zijn met het netwerk.

 Stelt de tijd en tijdszone van het apparaat in op deze van uw computer.

 Basisinstellingen

U kunt basisinstellingen van de invoegtoepassing waarschuwingsinformatie instellen.

1

Selecteer [ Alert Info ] uit het menu

[ Plug-ins ].

2 Selecteer [ Basic settings ].

3 Wijzig de instellingen zoals vereist.

4

Klik op [ Update ].

 Apparaatinstellingen

De instellingen van de invoegtoepassing waarschuwingsinstellingen kunnen gewijzigd worden voor elk apparaat

1 Selecteer [ Alert Info ] uit het menu

[ Plug-ins ].

2 Selecteer [ Setting devices ].

3

Klik op [ Update device ].

4 Selecteer het apparaat dat u wenst in te stellen.

5 Wijzig de instellingen zoals vereist en klik op [ Goed ].

- 130 -

 Filterinstellingen

U kunt weergavewaarschuwingscondities instellen voor verzenden of ontvangen van een fax, afdrukken en verzenden en ontvangen van e-mails en internetfaxen.

1 Selecteer [ Alert Info ] uit het menu

[ Plug-ins ].

2

Selecteer [ Filter settings ].

3

Klik op de knop met de gebeurtenis die u wenst in te stellen.

4 Wijzig de instellingen zoals vereist.

5 Klik op [ Goed ].

Memo

 Tot 100 verzenders kunnen worden geregistreerd als email, internet fax of fax verzender.

 Logbestanden controleren

U kunt controleren of er records geregistreerd zijn voor het apparaat vanuit het logbestand voor gebeurtenissen.

1

Selecteer [ Alert Info ] uit het menu

[ Plug-ins ].

2 Selecteer [ Display log ].

Memo

 U kunt het totaal aantal geregistreerde gebeurtenissen controleren in [ Log Number List ].

 U kunt details van geregistreerde logbestanden bekijken in

[ Log details ]

Invoegtoepassing netwerkinstellingen

U kunt het netwerk instellen met de

Configuratietool. Installeer alstublieft de invoegtoepassing netwerkinstelling voordat u het netwerk gaat instellen.

Meer info

Raadpleeg tot "Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen" p. 173 voor meer informatie over hoe u

netwerkinstellingen kunt aanmaken.

 Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram Details

Zoekt opnieuw naar de machine.

Wijzigt zoekvoorwaarden voor de machine.

Wijzigt het IP-adres voor een machine.

- 131 -

Hulpprogramma's in Windows

Pictogram Details

Start het apparaat opnieuw op.

Wijzigt het netwerkwachtwoord.

Geeft de ingestelde machinewebpagina weer.

 Zoekt naar de machine binnen het netwerk

Zoekt naar de machine.

1

Selecteer [ Netwerk instelling ] uit het

[ Plug-ins ] menu.

2 Selecteer [ Discover Devices ].

Zoekresultaten worden weergegeven.

 Stel zoekvoorwaarden in

1

Selecteer [ Netwerk instelling ] uit het

[ Plug-ins ] menu.

2 Selecteer [ Environment Settings ]

3 Stel de zoekinstellingen in zoals vereist en klik op [ Goed ].

 Wijzig het IP-adres

Wijzigt het IP-adres voor de machine.

1 Selecteer de machine uit de lijst.

2 Klik op .

3 Wijzig de instellingen zoals vereist.

4 Klik op [ Goed ].

5 Voer het netwerkwachtwoord in en klik op [ Goed ].

Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het MAC-adres

6 Klik op [ Goed ] om de machine opnieuw te starten.

Klooninstellingen

7

 Apparaatinstellingen klonen

U kunt apparaatinstellingen kopiëren naar een ander apparaat.

1

Selecteer de bron die gekloond dient te worden uit de [ Registered Device

Table ].

2

Klik op het tabblad [ Device Setting ].

3

Klik op [ Cloning ].

Hulpprogramma's in Windows

4 Selecteer het doel dat gekloond dient te worden en klik op [ Uitvoeren ].

5

Voer het wachtwoord in voor de te klonen bron en doel en klik op [ Goed ].

Opmerking

 Als [ Mislukt ] wordt weergegeven voor een van de doelen, is het klonen mislukt. Voer het klonen opnieuw uit voor deze doelen.

 Het beheerderswachtwoord, het netwerkmenu en onderdelen van de andere menu's worden niet gekloond.

 Gebruikersinstellingen voor het klonen

U kunt kopieergebruikersinstellingen kopiëren naar een ander apparaat.

1

Selecteer de bron die gekloond dient te worden uit de [ Registered Device

Table ].

2

Selecteer het tabblad [ User Setting ].

3

Klik op [ Cloning ].

4

Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

5 Selecteer het doel dat gekloond dient te worden en de klooninstellingen

6

Klik op [ Uitvoeren ].

7

Voer het wachtwoord voor het te klonen doel in en klik op [ Goed ].

Resultaten worden weergegeven.

Opmerking

 Als [ Mislukt ] wordt weergegeven voor een van de doelen, is het klonen mislukt. Voer het klonen opnieuw uit voor deze doelen.

 Als de bron voor het klonen e-mailadressen, snelkiezen, profielen of automatische verzending gebruikt via het bedieningspaneel, een webbrowser of een ander configuratiehulpprogramma, kunnen de functies die deze bewerkingen gebruiken, niet worden gekloond.

 Als het doel voor het klonen e-mailadressen, snelkiezen, profielen of automatische verzending gebruikt via het bedieningspaneel, een webbrowser of een ander configuratiehulpprogramma, of als de tijdspecificatietransmissie is geregistreerd, kunnen de functies die deze bewerkingen gebruiken, niet worden gekloond.

Invoegtoepassing opslagbeheer

Gebruik van de invoegtoepassing opslagbeheer maakt het mogelijk opdrachten die op apparaten opgeslagen dienen te worden te beheren en formulieren en lettertypen die voor het afdrukken gebruikt worden op te slaan.

Opmerking

 Voor de taakbeheerfunctie wordt de gecodeerde beveiligde taak niet ondersteund.

 De functie, zoals een overlay, is beschikbaar, zelfs als een model niet is uitgerust met een SD-geheugenkaart.

 Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram Details

Maakt een nieuw project aan.

Opent een bestaand project.

Overschrijft en slaat het bestand met het huidig geselecteerde project op.

Wijst een nieuwe naam toe aan het huidig geselecteerde project en slaat dit op in een bestand.

Voegt een bestand toe aan een project.

Verwijdert het geselecteerde bestand uit het project.

Geeft het dialoogvenster

Filteren macrobestanden weer.

Converteert het huidig geselecteerde project naar een formaat dat direct op een apparaat te downloaden is en maakt een nieuw bestand aan.

Verstuurt een bestaand downloadbestand naar een apparaat dat in het apparaatselectiegebied geselecteerd is.

Verstuurt het huidig geselecteerde project naar een apparaat dat in het apparaatselectiegebied geselecteerd is.

Verstuurt het geselecteerde bestand van het projectscherm naar het apparaat dat in het apparaatselectiegebied geselecteerd is.

Geeft een venster

Opdrachtbeheer weer voor het apparaat dat in het apparaatselectiegebied geselecteerd is.

Geeft een venster

Beheerderfuncties weer voor het apparaat dat in het apparaatselectiegebied geselecteerd is.

- 132 -

 Controleer de vrije ruimte op de

SD-Geheugenkaarten of in het flashgeheugen

U kunt de vrije ruimte controleren in SDgeheugenkaarten en in het flashgeheugen.

1 Door op een printernaam in het apparaatselectiegebied onderaan het scherm van de invoegtoepassing

Opslagbeheer te klikken wordt een bronscherm van het geselecteerde apparaat geopend.

2

Het dialoogscherm toont opslag, partities, directories en bestanden door met het apparaat te communiceren.

 Ongewenste opdrachten van een

SD-geheugenkaart verwijderen

U kunt printopdrachten in de partitie van een SDgeheugenkaart [ COMMON ] verwijderen.

Memo

 De capaciteit van de SD-kaart zal afnemen wanneer de opdracht niet verwijderd wordt, zelfs na een bevestigende afdruk of opslag van afdrukgegevens, omdat de opdracht op de partitie [COMMON] blijft staan.

Opmerking

 Gecodeerde geautoriseerde afdrukken kunnen niet verwijderd worden van de invoegtoepassing opslagbeheer.

1 Door op het pictogram te klikken wordt het dialoogvenster voor

Opdrachtbeheer geopend.

2 Voer het wachtwoord in om afdrukopdrachten van een specifieke gebruiker te bekijken en klik op [ Apply job password ].

Om alle afdrukopdrachten te bekijken voert u het beheerderwachtwoord in en klikt op [ Apply administrator password ].

"Administrator password" is het wachtwoord voor administratie van de printer.

3

Selecteer het bestand dat u wenst te verwijderen en klik op het pictogram.

4

Klik op [ Goed ].

Hulpprogramma's in Windows

 Formulieren registreren

(Overlayformulier)

U kunt overlays aanmaken en registreren zoals logo's of afdrukformulieren. Dit legt uit hoe formulieren geregistreerd kunnen worden .

Meer info

Raadpleeg "Overlays afdrukken" p. 73 voor informatie over

hoe u een overlay dient af te drukken

Memo

 Bij gebruik van een Windows PS-printerstuurprogramma zijn beheerderrechten vereist.

 Het Windows PCL XPS-printerstuurprogramma kan niet gebruikt worden.

Maak een formulier aan

1

Klik op [ Starten ], en selecteer dan

[ Apparaten en printers ].

2 Klik met de rechtermuisknop op het

MB491-pictogram, en selecteer

[ Eigenschappen van printer ]>[ OKI

MB491(*) ].

*Selecteer het vereiste type stuurprogramma

3

Selecteer het tabblad [ Ports ], klik

[ FILE: ] aan onder [ Printer Port ] en klik op [ Goed ].

4

Maak een formulier aan dat u wenst te registreren op de machine.

5 Selecteer [ Afdrukken ] uit het

[ Bestand ] menu.

6

Klik op [ Voorkeuren ].

Bij het gebruiken van de Windows PCL printerdriver, klik [ Vector ] in [ Afdrukmodus ] in de tab [ Taakopties ] met gebruikt van de [ OK ]toets, en ga daarna naar stap 9.

7 Selecteer het tabblad [ Taakopties ], en klik op [ Overlays ].

8

Selecteer [ Create Form ].

9

Start een afdrukopdracht.

10

Voer de bestandsnaam in die u wenst op te slaan.

11 Keer terug naar [ Printer Port ] in het tabblad [ Ports ].

7

- 133 -

Hulpprogramma's in Windows

Een formulier op de machine registreren met behulp van de invoegtoepassing opslagbeheer

1 Klik op het pictogram.

2

Klik op het pictogram en selecteer het aangemaakte formulier.

Het formulier is toegevoegd aan het project.

3 Klik op het formulierbestand.

4 Voer de[ ID ] in en klik op [ Goed ].

Opmerking

 Wijzig [ Target Volume ] en [ Path ].

Memo

 Wanneer u het Windows PS-printerstuurprogramma gebruikt, ga dan naar [ Component ].

5 Selecteer de printer in het apparaatselectiegebied onderaan het scherm van de invoegtoepassing opslagbeheer.

6 Klik op het pictogram.

7

Klik op [ Goed ].

PDF direct afdrukken (voor MB451/MB451w/

MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/

ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

U kunt een PDF-bestand naar de printer sturen en dit direct afdrukken. Met PDF direct afdrukken wordt de procedure voor het openen van PDFbestanden met behulp van toepassingen zoals

Adobe Reader verkort.

Druk een PDF-bestand af.

1 Controleer of het [ OKI MB491(*) ] pictogram zich in de [ Apparaten en printers ] map bevindt.

2 Klik met de rechtermuisknop op het PDFbestand dat u wenst af te drukken en selecteer [ PDF Print Direct ].

Een scherm wordt weergegeven.

3 Selecteer het printerstuurprogramma en klik op [ Select Printer ].

Selecteer [ User Auth ] uit het [ Printer Settings ] menu voor het instellen van de gebruikersverificatiefunctie binnen het geselecteerde printerstuurprogramma.

- 134 -

4 Als u een gecodeerd bestand wilt afdrukken, vink dan [ Set Password ] aan en voer het wachtwoord in.

Om hierna hetzelfde wachtwoord te gebruiken klikt u op [ Save Password ].

5

Wijzig de instellingen zoals vereist en klik op [ Afdrukken ].

Aanmaken van accounting cliënt voor afdrukopdracht

Dit is cliëntsoftware voor het beheren van afdrukopdracht accounting. U kunt de gebruikersnaam en het ID van de opdrachtaccount instellen binnen het printerstuurprogramma.

Opmerking

 Als u een update en herinstallatie uitvoert van het printerstuurprogramma zal de niet-compatibel modus ingeschakeld zijn. Zet deze daarom alstublieft terug in opdrachtaccountmodus. Echter, als u een functie gebruikt waarbij alle printerstuurprogramma's ingesteld zijn op dezelfde modus, is het niet nodig om de modus om te zetten.

Instellen van gebruikersnaam en ID van opdrachtaccount.

U kunt de gebruikersnaam en het ID van de opdrachtaccount instellen in de eigenschappen van het printerstuurprogramma.

1

Klik op [ Starten ] en selecteer [ Alle programma’s ]>[ Okidata ]>[ Print Job

Accounting Client ]>[ Change Job

Accounting Mode ].

2 Selecteer het stuurprogramma dat u wenst in te stellen uit de lijst met stuurprogramma's.

Als u alle printerstuurprogramma's op dezelfde modus wenst in te stellen, klik dan op [ Set the same mode for All drivers.

].

3 Selecteer [ Tab ] en klik op [ Change ].

Een scherm wordt weergegeven.

4 Klik op [ Goed ].

5 Selecteer [ Sluiten ] uit het [ Bestand ] menu.

6

Klik op [ Starten ], en selecteer dan

[ Apparaten en printers ].

7 Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en selecteer

[ Eigenschappen van printer ].

8 Selecteer het tabblad

[ Taakverantwoording ], voer de gebruikersnaam en het ID van de opdrachtaccount in en klik op [ Goed ].

Pop-upmodus instellen

Bij gebruik van deze functie dient u een gebruikersnaam en ID van de opdrachtaccount in te voeren wanneer u start met afdrukken.

1

Klik op [ Starten ] en selecteer [ Alle programma’s ]>[ Okidata ]>[ Print Job

Accounting Client ]>[ Change Job

Accounting Mode ].

2

Selecteer het stuurprogramma dat u wenst in te stellen uit de lijst met stuurprogramma's.

Als u alle printerstuurprogramma's op dezelfde modus wenst in te stellen, klik dan op [ Set the same mode for All drivers ].

3

Selecteer [ Popup ] en klik op [ Change ].

Een scherm wordt weergegeven.

4

Klik op [ Goed ].

5

Selecteer [ Sluiten ] uit het [ Bestand ] menu.

Stel een ID voor de opdrachtaccount in voor elke gebruiker in de modus

Verbergen.

De systeembeheerder kan van tevoren een IDbestand aanmaken en registreren met een ID voor de opdrachtaccount en gebruikersnaam voor de gebruikersnaam om op Windows in te loggen. De gebruiker hoeft de gebruikersnaam en ID voor de opdrachtaccount niet in te vullen wanneer deze gaat afdrukken, omdat ze geïdentificeerd kunnen worden met deze software.

Modus Verbergen kan gebruikt worden voor gedeelde printers.

Hulpprogramma's in Windows

1 Een ID-bestand kan aangemaakt worden in Notepad of met behulp van spreadsheet software.

Memo

 ID-bestanden worden geregistreerd in de volgende volgorde.

Inlognaam (de gebruikersnaam die is ingevoerd tijdens het inloggen op Windows), gebruiker-ID (het gebruiker-ID welke correspondeert met de inlognaam) en gebruikersnaam (de gebruikersnaam die wordt gebruikt voor het beheren van accounts voor afdrukopdrachten).

 De gebruikersnaam kan weggelaten worden. Wanneer deze wordt weggelaten zal de inlognaam gebruikt worden als gebruikersnaam.

 Elk item wordt gescheiden door een komma.

 Bij spreadsheet software kent elke regel een gebruiker, met een inlognaam, ID voor de opdrachtaccount en gebruikersnaam.

2 Het bestand dient opgeslagen te worden in een CSV-extensieformaat.

3

Klik op [ Starten ] en selecteer [ Alle programma’s ]>[ Okidata ]>[ Print Job

Accounting Client ]> Selecteer

[ Change Job Accounting Mode ].

4 Selecteer het stuurprogramma dat u wenst in te stellen uit de lijst met stuurprogramma's.

Als u alle printerstuurprogramma's op dezelfde modus wenst in te stellen, klik dan op [ Set the same mode for All drivers ].

7

Opmerking

 Wanneer een gedeelde printer wordt gebruikt, gebruik dan niet de functie die alle printerstuurprogramma's instelt op dezelfde modus. Wanneer aan de cliëntkant van een gedeelde printer wordt afgedrukt zal er geen accountinformatie uitgaan.

5

Selecteer [ Hide ] en klik op [ Change ].

6

Klik op [ Goed ].

7

Selecteer [ Import ID File ] uit het [ Hide

Mode ] menu.

8 Specificeer een bestand dat is aangemaakt in stap 1 en klik op [ Open ].

9

Vink [ Set fixed Job Account ID for all users ] uit in het [ Hide Mode ] menu.

10 Selecteer [ Sluiten ] uit het [ Bestand ] menu.

- 135 -

Hulpprogramma's in Windows

Wijst dezelfde ID toe aan alle gebruikers binnen de modus

Verbergen.

1

Klik op [ Starten ] en selecteer [ Alle programma’s ]>[ Okidata ]>[ Print Job

Accounting Client ]>[ Change Job

Accounting Mode ].

2

Selecteer het stuurprogramma dat u wenst in te stellen uit de lijst met stuurprogramma's.

Als u alle printerstuurprogramma's op dezelfde modus wenst in te stellen, klik dan op [ Set the same mode for All drivers ].

3

Selecteer [ Hide ] en klik op [ Change ].

Een scherm wordt weergegeven.

4

Klik op [ Goed ].

5 Selecteer [ Set fixed Job Account ID for all users ] uit het [ Hide Mode ] menu.

6 Selecteer [ Setup Fixed Job Account

ID ] uit het [ Hide Mode ] menu.

7 Voer de gebruikersnaam en het ID van de opdrachtaccount in en klik op [ Goed ].

8 Selecteer [ Sluiten ] uit het [ Bestand ] menu.

Maak geen onderscheid tussen gebruikers

Deze functie herkent alle opdrachten als ongeregistreerde ID's hebbend. De gebruikersnaam die als inlognaam voor Windows en ID voor de opdrachtaccount gebruikt is, is "0".

Als het niet nodig is om onderscheid te maken tussen gebruikers, gebruik dan de "Niet ondersteunde Modus".

1

Klik op [ Starten ] en selecteer [ Alle programma’s ]>[ Okidata ]>[ Print Job

Accounting Client ]>[ Change Job

Accounting Mode ].

2 Selecteer het stuurprogramma dat u wenst in te stellen uit de lijst met stuurprogramma's.

Als u alle printerstuurprogramma's op dezelfde modus wenst in te stellen, klik dan op [ Set the same mode for All drivers ].

3 Selecteer [ Not Supported ] en klik op

[ Change ].

- 136 -

4 Klik op [ Goed ].

5 Selecteer [ Sluiten ] uit het [ Bestand ] menu.

Taalinstellingen bedieningspaneel

U kunt de taal die op het scherm van het bedieningspaneel gebruikt wordt wijzigen en de landcode en datum en tijd instellen.

Opmerking

 Dit programma maakt gebruik van het printerstuurprogramma. Installeer alstublieft van tevoren het printerstuurprogramma op de computer.

Wijzig de taal die op het scherm van het bedieningspaneel gebruikt wordt

1

Druk de aan/uit-schakelaar ongeveer een seconde in om het apparaat aan te zetten.

2 Sluit de computer aan en plaats de

SoftwareDVD-ROM.

3

Klik op [ Run setup.exe

].

Wanneer het [ User Account Control ] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [ Ja ].

4

Selecteer de taal en klik op [ Next ].

5 Selecteer het model en klik op [ Goed ].

6

Lees de licentieovereenkomst voor de gebruiker en klik op [ I Agree ].

7 Selecteer [ Device Configuration ].

8

Klik op [ Change the Printer Display

Language ].

9 Vink [ Language ] aan en klik op [ Next ].

(alleen MB451/MB451w/MB471/

MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/

ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

10

Klik op [ Next ].

11 Selecteer de modelnaam van de machine en klik op [ Next ].

12

Selecteer de taal en klik op [ Next ].

13 Klik op [ Menu Print ], en klik op [ Next ].

14

Controleer of de formaatwaarde van de taal van het afdrukmenu in stap 13 binnen het waardebereik ligt dat op het scherm wordt weergegeven.

15 Klik op [ Next ].

16

Controleer de inhoud van de instellingen en klik op [ Setup ].

17 Klik op [ Finish ].

18

Controleer of de gewenste taal op het scherm van het apparaat wordt weergegeven.

19 Start het apparaat opnieuw op.

Opmerking

 Voer de volgende procedure uit wanneer het taalselectiescherm niet geselecteerd is.

a)[Klik op [ Starten ] en selecteer

[ Programma’s en bestanden zoeken ].

b)Voer "D:/Utilities/PanelDwn/oppnlngs.exe" in en druk op < Enter (Enter)>.

(In dit voorbeeld wordt de DVD-ROM schijf (D:) gebruikt)

c)Volg stap 4.

Stelt de landcode in (alleen MB451/

MB451w/MB471/MB471w/MB491/

MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/

MPS4200mb/MPS4700mb)

1

Druk de aan/uit-schakelaar ongeveer een seconde in om het apparaat aan te zetten.

2 Sluit de computer aan en plaats de

SoftwareDVD-ROM.

3

Klik op [ Run setup.exe

].

Wanneer het [ User Account Control ] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [ Ja ].

4

Selecteer de taal en klik op [ Next ].

5 Selecteer het model en klik op [ Goed ].

6

Lees de licentieovereenkomst voor de gebruiker en klik op [ I Agree ].

7 Selecteer [ Device Configuration ].

Hulpprogramma's in Windows

8 Klik op [ Change the Printer Display

Language ].

9

Vink [ Country Code ] aan en klik op

[ Next ].

10 Klik op [ Next ].

11

Selecteer de modelnaam van de machine en klik op [ Next ].

12 Selecteer de landcode en klik op [ Next ].

13

Klik op [ Setup ].

Stelt de datum en tijd in (alleen

MB451/MB451w/MB471/MB471w/

MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191

MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

1

Druk de aan/uit-schakelaar ongeveer een seconde in om het apparaat aan te zetten.

2 Sluit de computer aan en plaats de

Software DVD-ROM.

3

Klik op [ Run setup.exe

].

Wanneer het [ User Account Control ] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [ Ja ].

4

Selecteer de taal en klik op [ Next ].

5 Selecteer het model en klik op [ Goed ].

6

Lees de licentieovereenkomst voor de gebruiker en klik op [ I Agree ].

7 Selecteer [ Device Configuration ].

8

Klik op [ Change the Printer Display

Language ].

9 Vink [ Date and Time ] aan en klik op

[ Next ].

10

Klik op [ Next ].

11 Selecteer de modelnaam van de machine en klik op [ Next ].

12

Stel de datum en tijd in en klik op [ Next ].

13 Klik op [ Setup ].

7

- 137 -

Hulpprogramma's in Windows

Netwerkkaartinstellingen

U kunt de netwerkkaartinstellingen gebruiken om het netwerk te configureren.

Om de netwerkkaartinstellingen te kunnen gebruiken dient TCP/IP geactiveerd te zijn.

Opmerking

 Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.

 Zelfs wanneer de machine is verbonden met een draadloos

LAN, wordt het weergegeven MAC-adres het MAC-adres van het bekabelde LAN.

Memo

 Om het MAC-adres van de printer te controleren, druk op

< SETTING (INSTELLING)> en selecteer

[ Configuratie ]>[ Netwerk ] op het bedieningspaneel van het apparaat.

Het hulpprogramma opstarten

1 Druk de aan/uit-schakelaar ongeveer een seconde in om het apparaat aan te zetten.

2

Zet de computer aan en plaats de

SoftwareDVD-ROM.

3 Klik op [ Run setup.exe

].

Wanneer het [ User Account Control ] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [ Ja ].

4

Selecteer het apparaat en klik op [ Next ].

5

Lees de licentieovereenkomst voor de gebruiker en klik op [ I Agree ].

6 Selecteer [ Device Configuration ]>

[ Network Card Setup Utility ].

Netwerkinstellingen configureren

1 Start netwerkinstellingen.

2 Selecteer het apparaat uit een lijst.

3

Selecteer [ Setting Printer ] uit het

[ Instelling ] menu.

4

Wijzig de items zoals vereist en klik op

[ Goed ].

5 Voer uw wachtwoord in bij

[ Wachtwoord ] en klik op [ Goed ].

- Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het ethernet-adres.

- Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

6 Klik op [ Goed ] in het bevestigingsscherm.

De printer start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen. Tijdens het opstarten springt het printerstatus pictogram op rood. De printer zal opnieuw opstarten, de nieuwe instellingen zullen geactiveerd worden en het statuspictogram zal op groen springen.

Webinstellingen instellen

U kunt de webpagina opstarten en het netwerk van de hoofdeenheid instellen.

 Webinstellingen inschakelen

1 Start netwerkinstellingen.

2 Selecteer het apparaat uit de lijst.

3

Selecteer [ Setting Printer ] uit het

[ Instelling ] menu.

4

Selecteer het tabblad [ Printer Web

Page ].

5 Selecteer [ Printer Web Page - Enable ] en klik op [ Goed ].

6 Voer uw wachtwoord in bij

[ Wachtwoord ] en klik op [ Goed ].

- Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het ethernet-adres.

- Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

7

Klik op [ Goed ] in het bevestigingsscherm.

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen. Tijdens het opstarten springt het printerstatus pictogram op rood. De netwerkkaart van de printer zal opnieuw opstarten, de nieuwe instellingen zullen geactiveerd worden en het statuspictogram zal op groen springen.

 Een webpagina openen

1

Start netwerkinstellingen.

2 Selecteer uw apparaat uit de lijst.

3

Selecteer [ View Web Page ] uit het

[ Instelling ] menu.

De webpagina zal opnieuw opstarten en de printerstatuspagina zal worden weergegeven.

- 138 -

Het wachtwoord wijzigen.

Hulpprogramma's in Windows

Het hulpprogramma opstarten

1 Start netwerkinstellingen.

2

Selecteer uw apparaat uit de lijst.

3

Selecteer [ Change password ] uit het

[ Instelling ] menu.

4 Voer het huidige wachtwoord in.

- Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het ethernet-adres.

- Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

5

Voer het nieuwe wachtwoord in, en voer het opnieuw in ter bevestiging.

Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

6

Klik op [ Goed ] in het bevestigingsscherm.

De omgeving wijzigen.

U kunt de zoekconditie van het apparaat, de time-out waarde voor elke instelling, en de items die op de lijst weergegeven dienen te worden configureren.

1

Start netwerkinstellingen.

2

Selecteer uw apparaat uit de lijst.

3

Selecteer [ Environment Settings ] uit het [ Option ] menu.

4 Stel de instellingen in zoals vereist en klik op [ Goed ].

OKI LPR Utility

Met behulp van het hulpprogramma kunt u een afdrukopdracht uitvoeren via het netwerk, afdrukopdrachten beheren en de printerstatus controleren.

Om OKI LPR Utility te kunnen gebruiken dient

TCP/IP geactiveerd te zijn.

Opmerking

 OKI LPR Utility kan niet gebruikt worden voor gedeelde computers.

 Maak alstublieft gebruik van de standaard TCP/IP-poort.

 Zelfs wanneer de machine is verbonden met een draadloos

LAN, wordt het weergegeven MAC-adres het MAC-adres van het bekabelde LAN.

- 139 -

1

Klik op [ Starten ] en selecteer [ Alle programma’s ]>[ Okidata ]>[ OKI LPR

Utility ]>[ OKI LPR Utility ].

Een printer toevoegen

U kunt een printer toevoegen aan OKI LPR Utility.

Opmerking

 Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.

 Als u geen printer kunt toevoegen in Windows 8/Windows

Server 2012/Windows 7/Windows Vista/Server 2008 R2/

Windows Server 2008, schakel het OKI LPR hulpprogramma dan uit en klik met de rechtermuisknop op

[ Starten ] > [ Alle programma’s ] > [ Okidata ] > [ OKI

LPR Utility ] > [ OKI LPR Utility ], en selecteer [ Run as administrator ] om op te starten.

Memo

 U kunt een reeds in OKI LPR Utility geregistreerde printer niet toevoegen. Als u de poort wilt wijzigen, selecteer dan

[ Confirm Connections ] in het [ Remote Print ] menu.

1 Start OKI LPR Utility op.

2 Selecteer [ Add Printer ] uit het

[ Remote Print ] menu.

3

Selecteer [ Printer Name ] en voer het

IP-adres in.

Netwerkprinters en printers die met de LPR-poort verbonden zijn worden niet weergegeven.

4

Selecteer [ Discover ] wanneer u een netwerkprinter selecteert.

5 Klik op [ Goed ].

Bestanden downloaden

7

U kunt een bestand downloaden naar de printer die u aan OKI LPR Utility heeft toegevoegd.

1 Start OKI LPR Utility op.

2 Selecteer de printer voor de downloadbestemming.

3

Selecteer [ Download ] uit het [ Remote

Print ] menu.

4 Selecteer een bestand en klik op

[ Open ].

De printerstatus weergeven

1 Start OKI LPR Utility op.

2 Selecteer een printer.

Hulpprogramma's in Windows

3 Selecteer [

Print ].

Printer Status

Opdrachten controleren/ verwijderen/doorsturen

] uit [ Remote

U kunt afdrukopdrachten bevestigen en verwijderen en als u niet kunt afdrukken doordat de geselecteerde printer in gebruik is, offline is, of geen papier meer heeft kunt u afdrukopdrachten doorsturen naar een ander model OKI printer.

5 Vink het [ Automatic Job Redirect

Used ] selectievakje aan.

6

Zie [ Redirect only at the time of an error ] wanneer u opdrachten alleen wilt doorsturen wanneer een fout optreedt.

7

Klik op [ Toevoegen ].

8

Voer het IP-adres van de doorstuurbestemming in en klik op

[ Goed ].

9

Klik op [ Goed ].

Opmerking

 Afdrukopdrachten kunnen alleen doorgestuurd worden naar hetzelfde model OKI printer als degene die u in gebruik heeft.

 Voordat u een opdracht doorstuurt dient u een andere OKI printer met hetzelfde model toe te voegen.

1

Start OKI LPR Utility op.

2

Selecteer [ Job Status ] uit het [ Remote

3

Print ] menu.

Als u een printopdracht wenst te verwijderen, selecteer dan de opdracht en selecteer [ Delete Job ] uit het [ Job ] menu.

4

Als u een afdrukopdracht wenst door te sturen, selecteer dan de opdracht en selecteer [ Redirect ] uit het [ Job ] menu.

Het automatisch doorsturen van opdrachten

Als u niet kunt afdrukken doordat de geselecteerde printer in gebruik is, offline is, of geen papier meer heeft kunt u de instellingen zo configureren dat de afdrukopdrachten automatisch worden doorgestuurd naar een ander OKI model printer.

Met meerdere printers afdrukken

U kunt met behulp van een enkel commando op meerdere printers printen.

Opmerking

 Deze functie verstuurt afdrukopdrachten op afstand naar meerdere printers om tegelijk afgedrukt te worden.

 Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.

1

Start OKI LPR Utility op.

2 Selecteer de printer die u wenst te configureren.

3 Selecteer printer [ Confirm

Connections ] uit het [ Remote Print ] menu.

4 Klik op [ Details ].

5

Selecteer het selectievakje [ Print to more than one printer at a time ].

6

Klik op [ Opties ].

7 Klik op [ Toevoegen ].

8

Voer het IP-adres van de printer in voor tegelijk afdrukken en klik op [ Goed ].

9

Klik op [ Goed ].

Opmerking

 Afdrukopdrachten kunnen alleen doorgestuurd worden naar hetzelfde model OKI printer als degene die u in gebruik heeft.

 Voordat u een opdracht doorstuurt dient u een andere OKI printer met hetzelfde model toe te voegen.

 Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.

1 Start OKI LPR Utility op.

2 Selecteer de printer die u wenst in te stellen.

3

Selecteer [ Confirm Connections ] uit het [ Remote Print ] menu.

4 Klik op [ Details ].

Een webpagina openen

U kunt de webpagina van de printer openen vanuit OKI LPR Utility.

1

Start OKI LPR Utility op.

2 Selecteer een printer.

3

Selecteer [ Web Setting ] uit het

[ Remote Print ] menu.

Memo

 U kunt de webpagina niet openen wanneer het webpoortnummer gewijzigd is. Voer de volgende

- 140 -

procedure uit en configureer het poortnummer van

OKI LPR Utility opnieuw.

a)Selecteer een printer.

b)Selecteer [ Confirm Connections ] uit

[ Remote Print ]. c)Klik op [ Details ].

d)Voer het poortnummer in bij [ Port

Numbers ].

e)Klik op [ Goed ].

Commentaar toevoegen aan printers

U kunt commentaar toevoegen aan printers die toegevoegd zijn aan OKI LPR Utility om deze zo te kunnen identificeren.

1

Start OKI LPR Utility op.

2 Selecteer een printer.

3

Selecteer [ Confirm Connections ] uit

[ Remote Print ].

4 Voer een commentaar in en klik op

[ Goed ].

5

Selecteer [ Show comments ] uit het

[ Option ] menu.

Automatisch het IP-adres configureren

U kunt de instellingen zo instellen dat u ervan verzekerd bent dat de verbinding met de originele printer gehandhaafd blijft, zelfs als het

IP- adres van de printer gewijzigd is.

Memo

 Het IP-adres kan veranderen wanneer DHCP gebruikt wordt om IP-adressen op een dynamische manier toe te wijzen of wanneer de netwerkbeheerder handmatig het IPadres van de printer wijzigt.

Opmerking

 Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.

1

Start OKI LPR Utility op.

2

Selecteer [ Setup ] uit het [ Option ] menu.

3 Selecteer het selectievakje [ Auto

Reconnect ] en klik op [ Goed ].

Installatie van OKI LPR Utility ongedaan maken

Opmerking

 Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.

- 141 -

Hulpprogramma's in Windows

1 Bevestig (of verzeker uzelf ervan) dat

OKI LPR Utility afgesloten is.

2

Klik op [ Starten ] en selecteer dan [ Alle programma’s ]>[ Okidata ]>[ OKI LPR

Utility ]>[ Uninstall OKI LPR Utility ].

[Wanneer het [ User Account Control ] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [ Ja ].

3 Klik op [ Ja ] in het bevestigingsscherm.

Netwerkextensie

In Netwerkextensie kunt u de instellingen op de printer controleren en de samenstelling van de opties instellen.

Om Netwerkextensie te kunnen gebruiken dient

TCP/IP geactiveerd te zijn.

Opmerking

 Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.

Memo

 Netwerkextensie wordt automatisch geïnstalleerd bij de installatie van een printerstuurprogramma via een TCP/IPnetwerk.

 De Netwerkextensie kan bediend worden door deze met het printerstuurprogramma te verbinden. Het is geen mogelijkheid om alleen Netwerkextensie te installeren.

 Netwerkextensie werkt alleen wanneer het printerstuurprogramma verbonden is met de OKI LPRpoort of de standaard TCP/IP-poort.

Het hulpprogramma opstarten

Om Netwerkextensie te kunnen gebruiken dient u het scherm met printereigenschappen te openen.

1

Klik op [ Starten ], en selecteer dan

[ Apparaten en printers ].

2 Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en selecteer

[ Eigenschappen van printer ].

7

Hulpprogramma's in Windows

De printerinstellingen controleren

U kunt de printerinstellingen controleren.

Memo

 Als u netwerkextensie gebruikt in een omgeving die niet ondersteund wordt kan het zijn dat het tabblad [ Option ] niet wordt weergegeven.

1

Open het scherm met printereigenschappen.

Meer info

"Het hulpprogramma opstarten" p. 141

2

Selecteer het tabblad [ Status ].

3

Klik op [ Update ].

4

Klik op [ Goed ].

Meer info

 Klik op [ Web Setting ] om de webpagina automatisch op te starten. U kunt printerinstellingen op dit webpagina scherm wijzigen. Raadpleeg

"Webpagina" p. 120 voor

meer informatie.

Opties automatisch instellen

U kunt de samenstelling van opties van de verbonden printer verkrijgen en het printer besturingsprogramma automatisch instellen.

Memo

 U kunt dit niet configureren wanneer Netwerextensie in een niet ondersteunde omgeving gebruikt wordt.

 Voor Windows PCL/PCL XPSstuurprogramma's.

1

Open het scherm met printereigenschappen.

Meer info

"Het hulpprogramma opstarten" p. 141

2

Selecteer het tabblad

[ Apparaatopties ].

3 Klik op [ Haal printerinstellingen op ].

4

Klik op [ Goed ].

 Voor Windows PSstuurprogramma's

1

Open het scherm met printereigenschappen.

Meer info

"Het hulpprogramma opstarten" p. 141

2 Selecteer het tabblad [ Device

Settings ].

- 142 -

3 Klik op [ Get installed options automatically ], en klik dan op [ Setup ].

4

Klik op [ Goed ].

Het hulpprogramma ongedaan maken

1

Klik op [ Starten ] en selecteer dan

[ Configuratiescherm ]>[ Programma’s installeren of verwijderen ].

2

Selecteer [ OKI Network Extension ] en klik op [ Verwijderen ].

3

Volg de instructies op het scherm en maak het ongedaan maken van de installatie af.

TELNET

U kunt elk type instelling configureren met een

Telnet commando.

Opmerking

 Toegang van Telnet tot de printerinstellingen is uitgeschakeld in de oorspronkelijke instellingen.

Om gebruik te kunnen maken van Telnet commando's dient u [ TELNET ] in te stellen op [ Active ], ofwel op de webpagina, ofwel via het bedieningspaneel van de printer.

 Bij Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/

Windows Server 2008, staan de Telnet commando's op inactief in de oorspronkelijke instelling.

Om Telnet commando's te kunnen gebruiken dient u

[ Starten ] > [ Configuratiescherm ] > [ Programs ] >

[ Programs and Features ] > [ Turn Windows features on or off ] te selecteren. Stel [ Telnet Client ] in op actief in het weergegeven dialoogvenster.

Memo

 Voor de volgende procedure zal de volgende omgeving gebruikt worden als voorbeeld. De details kunnen verschillen afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.

- Besturingssysteem: Windows 7

- IP-adres: 192.168.0.2

- MAC-adres: 00:80:87:84:9C:9B

1

Klik op [ Starten ] en selecteer [ Alle programma’s ]>[ Accessoires ]>[ Com mand Prompt ].

2

Na "(Driverpad): /Gebruikers/

Gebruikersnaam>" voert u "ping (spatie)

IP Adres van de printer" in. Druk op

< Enter (Enter)> en controleer of de toegang ingeschakeld is.

Bijvoorbeeld: "C:/Gebruikers/WINDOWS> ping

192.168.0.2"

3 Na "telnet (spatie)", voer u het IP adres van de printer in en drukt op < Enter

(Enter)> om toegang te krijgen tot de printer via Telnet.

Bijvoorbeeld: "C:/Gebruikers/WINDOWS> telnet

192.168.0.2"

4 Na "login:" voert u "root" in en drukt op

< Enter (Enter)>.

5

Wanneer een commandoscherm wordt weergegeven, voer dan uw wachtwoord in achter "Wachtwoord" en druk op

< Enter (Enter)>.

Voer bijvoorbeeld in: "wachtwoord: 849C9B".

Memo

 Het standaard "root" wachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het MAC adres van de printer.

6

Als een menucommando wordt weergegeven, voer dan het menunummer in dat u wenst te wijzigen en druk op < Enter (Enter)>.

7 Wijzig de instellingen zoals vereist.

8 Sla de instellingen op en log uit op de printer.

Hulpprogramma's in Windows

7

- 143 -

Mac OS X hulpprogramma's

Mac OS X hulpprogramma's

Deze paragraaf geeft uitleg over hulpprogramma's die onder MAC OS X gebruikt kunnen worden.

Taalinstellingen paneel

U kunt de taal die op het scherm van het bedieningspaneel gebruikt wordt wijzigen.

7

Klik op [ Download ].

Het taalinstelbestand zal worden verzonden naar de printer en wanneer het verzenden voltooid is zal een melding worden weergegeven.

8

Start het apparaat opnieuw op.

Afdrukopdracht accounting cliënt

Dit is cliëntsoftware voor het beheren van afdrukopdracht accounting.

U kunt de gebruikersnaam en het gebruiker-ID instellen binnen het printerstuurprogramma.

1

Voer een menukaart uit voor de machine.

Om de instellingen uit te voeren drukt u op

< SETTING (INSTELLING)> en selecteert u [ Print

Report ]>[ Menu Map ].

2 Start het hulpprogramma voor de taalinstelling van het bedieningspaneel.

Meer info

"Hulpprogramma's installeren" p. 119

3

Selecteer een verbindingsmethode.

Wanneer u [ TCP/IP ] selecteert, voer dan een IP adres in. U kunt het IP adres controleren in de menukaartuitvoer met behulp van procedure 1.

4

Klik op [ Goed ].

5

Voor de "Language Format" waarde van de menukaart dient u te controleren of de waarde die op het scherm wordt weergegeven voldoet aan de volgende condities.

Condition 1: Het eerste cijfer van de versie moet overeenkomen.

Condition 2: De waarde die wordt weergegeven op het scherm moet dezelfde zijn als of een nieuwere (hogere) zijn dan de

Taalformaat waarde.

Memo

 Als niet aan Conditie 1 wordt voldaan kunnen de taalinstellingen niet worden gedownload. Als niet aan

Conditie 1 wordt voldaan zal een foutmelding worden weergegeven in het bedieningspaneel bij het downloaden. Om de fout te herstellen dient te printer opnieuw opgestart te worden. Als aan Conditie 1 wordt voldaan maar niet aan Conditie 2 dan kan de functie nog wel gebruikt worden, hoewel sommige instelnamen in het Engels zullen worden weergegeven.

6

Selecteer een taal.

Een gebruiker-ID registreren

1 Start het hulpprogramma afdrukopdracht accounting cliënt.

Meer info

"Hulpprogramma's installeren" p. 119

2

Klik op [ New ].

3

Voer de Mac OS X inlognaam, de nieuwe gebruikersnaam en het nieuwe gebruiker-ID in en klik op [ Opslaan ].

4

Klik op [ Opslaan ].

5

Voer het wachtwoord in en klik op

[ Goed ].

6 Sluit afdrukopdracht accounting cliënt af.

- 144 -

Meerdere gebruikers tegelijkertijd registreren

Mac OS X hulpprogramma's

Gebruiker-ID's en gebruikersnamen verwijderen

U kunt een CSV-bestand gebruiken om meerdere gebruikers-ID's en gebruikersnamen tegelijkertijd te registreren.

Memo

 Voor de volgende procedure zal een tekstbewerker gebruikt worden als voorbeeld.

1 Start de tekstbewerker.

2 Voer details in, in de volgorde van loginnaam, gebruiker-ID en gebruikersnaam en scheidt deze met behulp van komma's.

3 Het bestand dient te worden opgeslagen in een CSV-formaat.

4 Start het hulpprogramma afdrukopdracht accounting cliënt.

5

Selecteer [ Import ] uit het [ Bestand ] menu.

6

Selecteer het CSV bestand dat is

aangemaakt tijdens procedure 3 en klik

op [ Open ].

7

Klik op [ Opslaan ].

8 Voer het wachtwoord in en klik op

[ Goed ].

9 Sluit afdrukopdracht accounting cliënt af.

Gebruiker-ID en gebruikersnaam wijzigen.

U kunt dit hulpprogramma gebruiken om een gebruikersnaam of gebruikers ID te verwijderen.

1 Start het hulpprogramma afdrukopdracht accounting cliënt.

2 Selecteer de te verwijderen gebruiker en klik op [ verwijderen ].

3

Klik op [ Opslaan ].

4

Voer het wachtwoord in en klik op

5

[ Goed ].

Sluit afdrukopdracht accounting cliënt af.

Netwerkkaartinstellingen

U kunt de netwerkkaartinstellingen gebruiken om het netwerk te configureren.

Om de netwerkkaartunstellingen te kunnen gebruiken dient TCP/IP geactiveerd te zijn.

Opmerking

 Configureer de TCP/IP instellingen.

 Zelfs wanneer de machine is verbonden met een draadloos

LAN, wordt het weergegeven MAC-adres het MAC-adres van het bekabelde LAN.

Configureer het IP Adres U kunt dit hulpprogramma gebruiken om de gebruikersnaam en het gebruikers ID te wijzigen.

1 Start het hulpprogramma afdrukopdracht accounting cliënt.

2

Selecteer de te wijzigen gebruiker en klik op [ Wijzig ].

3 Voer het nieuwe gebruikers ID en de nieuwe gebruikersnaam in en klik op

[ Opslaan ].

4 Klik op [ Opslaan ].

5 Voer het wachtwoord in en klik op

[ Goed ].

6

Sluit afdrukopdracht accounting cliënt af.

1 Start netwerkinstellingen.

Meer info

"Hulpprogramma's installeren" p. 119

2 Selecteer het apparaat.

3 Selecteer [ IP Address...

] uit het

[ Printer ] menu.

4

Configureer de instellingen zoals vereist en klik op [ Opslaan ].

5 Voer het wachtwoord in en klik op

[ Goed ].

- Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het MAC-adres.

- Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

- 145 -

7

Mac OS X hulpprogramma's

6 Klik op [ Goed ] om de nieuwe instellingen te activeren.

Start de netwerkkaart van de printer opnieuw op.

Webinstellingen configureren

U kunt de webpagina opstarten en de netwerkinstellingen van de printer configureren.

 Webinstellingen inschakelen

1

Selecteer [ Web Page Settings...

] uit het [ Printer ] menu.

2

Selecteer [ Enable ] en klik op

[ Instellen ].

3

Voer uw wachtwoord in bij

[ Wachtwoord AUB ] en klik op [ Goed ].

- Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het MAC-adres.

- Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

4 Klik op [ Goed ] in het bevestigingsscherm.

 Een webpagina openen

1

Start netwerkinstellingen.

2

Selecteer het apparaat.

3 Selecteer [ View Printer Web Pages ] uit het [ Printer ] menu.

De webpagina zal opnieuw opstarten en de printerstatuspagina zal worden weergegeven.

Netwerkkaartinstellingen afsluiten

1

Selecteer [ Quit ] uit het [ Archief ] menu.

Instellingentool netwerkscanner

Wanneer voor het eerst een scan wordt uitgevoerd via het netwerk met Mac OS X, dient de instellingentool netwerkscanner gestart te worden om het verbindingsdoel in te stellen.

Het is niet nodig om het verbindingsdoel in te stellen na de eerste keer.

Memo

 Voor de volgende procedure zal Adobe Photoshop CS3 gebruikt worden als voorbeeld. De details kunnen verschillen afhankelijk van de applicatie die u gebruikt.

 De instellingentool netwerkscanner wordt tegelijk met het scannerstuurprogramma geïnstalleerd.

 De instellingentool netwerkscanner kan gestart worden vanaf [ Network Scanner Setup Tool ] binnen

[ Programma’s ]>[ OKIDATA ]>[ Scanner ].

Voer voor het eerst een netwerkscan uit. (MB441, MB451, MB451w,

MB461, MB471, MB471w, MB491,

MB491+, ES4161 MFP, ES4191 MFP,

MPS4200mb)

1 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in “Simpele modus” staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.

2 Druk op de toets < SCAN (SNANNEN)>.

3

Druk op om [ Remote PC ] te

4

Start Adobe Photoshop CS3 op uw computer.

5

Selecteer [ Import ] onder [ Archief ] en selecteer [ OKI

MB4x1_ES41x1_MPS42x Network ].

6

Wanneer voor het eerst een netwerkscan wordt uitgevoerd zal een dialoogvenster worden weergegeven met de melding dat het hulpprogramma voor verbindingsselectie wordt opgestart. Klik op [ Goed ].

7 Selecteer de verbindingsbestemming in het [ scan instellingen ] dialoogvenster, registreer informatie zoals vereist en klik op [ Goed ].

8

Selecteer [ Archief ] en dan [ Import ] onder [ OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x

Network ] binnen Adobe Photoshop CS3.

Een scherm wordt weergegeven.

9

Klik op de scanknop .

Het inlezen zal starten.

10

Selecteer [ Quit Photoshop ] onder

[ Photoshop ].

- 146 -

Voer voor het eerst een netwerkscan uit. (MB461+LP, MB491+LP,

MPS4700mb)

1

Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in “Simpele modus” staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.

2

Druk op de toets < SCAN (SNANNEN)>.

3 Druk op om [ Remote PC ] te

4 Start Adobe Photoshop CS3 op uw computer.

5

Selecteer [ Import ] onder [ Archief ] en selecteer [ OKI MB4x1+LP_MPS47x

Network ].

6

Wanneer voor het eerst een netwerkscan wordt uitgevoerd zal een dialoogvenster worden weergegeven met de melding dat het hulpprogramma voor verbindingsselectie wordt opgestart. Klik op [ Goed ].

7

Selecteer de verbindingsbestemming in het [ scan instellingen ] dialoogvenster, registreer informatie zoals vereist en klik op [ Goed ].

8

Selecteer [ Archief ] en dan [ Import ] onder [ OKI MB4x1+LP_MPS47x

Network ] binnen Adobe Photoshop CS3.

Een scherm wordt weergegeven.

9

Klik op de scanknop .

Het inlezen zal starten.

10

Selecteer [ Quit Photoshop ] onder

[ Photoshop ].

- 147 -

Mac OS X hulpprogramma's

7

Items voor netwerkinstellingen

8. Netwerkinstellingen

Dit deel geeft uitleg over de netwerkinstellingen voor uw apparaat.

Items voor netwerkinstellingen

Deze paragraaf geeft uitleg over de items die kunnen worden ingesteld onder netwerkfuncties.

U kunt de lijst van netwerkinstellingen afdrukken en de huidige netwerkinstellingen controleren door op

< SETTING (INSTELLING)> te drukken en [ Rapporten ] > [ Systeem ] >[ Netwerkinformatie ] te selecteren op het bedieningspaneel.

Meer info

 Raadpleeg

"Rapporten afdrukken" p. 82 voor meer informatie over hoe u de lijst met netwerkinstellingen kunt afdrukken.

U kunt de netwerkinstellingen wijzigen van de webpagina van het apparaat, de configuratietool, TELNET en netwerkkaartinstellingen. Raadpleeg de volgende tabellen voor de menu's die beschikbaar zijn voor elk hulpprogramma.

 Apparaatinformatie

Web pagina

TELNET

Contact

Name -

Administrator

Device

Name

Contact to

Admin

Device

Name

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

Fabrieksinstellingen

(NULL)

Beschrijving

Specificeert de contactinformatie van de systeembeheerder tot 225 tekens.

-

Short

Device

Name

Location

Asset

Number

Short

Device

Name

Location

Asset

Number

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OKI-

(machinenaa m)-(laatste zes cijfers van het MACadres)

Stelt de machinenaam in tot maximaal

31 tekens.

(naam van de machine)-

(laatste zes cijfers van het

MAC-adres)

(NULL)

Stelt de verkorte machinenaam in tot maximaal 15 tekens.

(NULL)

Stelt de machinelocatie in tot maximaal

255 tekens.

Stelt een willekeurig nummer in om uw printer te beheren tot maximaal 32 tekens.

- 148 -

Items voor netwerkinstellingen

 TCP/IP

Item

Web pagina

IP Address

Set

IP Address

Subnet

Mask

Gateway

Address

IP Address

Set

IP Address

Subnet

Mask

Gateway

Address

DNS Server

(Primary)

DNS Server

(Pri.)

IP Address

Request

Method

IP Address

Request

Method

IP Address IP Address

SUBNET

MASK

SUBNET

MASK

Default

Gateway

Address

-

Default

Gateway

Address

-

DNS Server

(Secondary)

DNS Server

(Sec.)

Dynamic

DNS

Domain

Name

WINS Server

(Primary)

Domain

Name

WINS

Server (Pri.)

WINS

Server

(Secondary)

Scope ID

WINS

Server

(Sec.)

Scope ID

Windows

Macintosh

Device

Name

IPv6

TELNET

Dynamic

DNS

Windows

Macintosh

Printer

Name

IP Version

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Get IP address

Fabrieksinstellingen

Beschrijving

AUTOMATISCH Specificeert de methode voor het toewijzen van een IP-adres.

IP Address xxx.xxx.xxx.xxx Stelt een IP-adres in.

SUBNET

MASK xxx.xxx.xxx.xxx Stelt een subnetmasker in.

0.0.0.0

Stelt een gatewayadres in.

Default

Gateway

Address

0.0.0.0

Stelt het IP-adres van de primaire DNSserver in.

Verzeker uzelf ervan dat u dit item specificeert wanneer u een domeinnaam gebruikt om de SMTP/POP/LDAP-server te specificeren.

-

-

0.0.0.0

Disable

Specificeert het IP-adres van de secundaire DNS-server.

Verzeker uzelf ervan dat u dit item specificeert wanneer u een domeinnaam gebruikt om de SMTP/POP/LDAP-server te specificeren.

Specificeert of de informatie op een

DNS-server geregistreerd wordt wanneer een instelling gewijzigd is.

(NULL)

-

-

-

-

-

-

-

0.0.0.0

0.0.0.0

(NULL)

Disable

Enable

OKI-

(machinenaam)

-(laatste zes cijfers van het

MAC-adres)

Disable

Stelt de domeinnaam in waar het apparaat toe behoort.

Specificeert de naam of het IP-adres van de WINS-server (alleen voor

Windows).

Specificeert de naam of het IP-adres van de WINS-server (alleen voor

Windows).

Specificeert het Scope-ID voor WINS. 1 tot 223 tekens kunnen worden gebruikt.

Specificeert het gebruik van de functie auto-discovery van Windows.

Specificeert het gebruik van de functie auto-discovery van Macintosh.

Specificeert de regel voor het weergeven van de printernaam wanneer de functie automatische detectie ingeschakeld is.

Specificeert het gebruik van IPv6.

8

- 149 -

Items voor netwerkinstellingen

 NetWare

Item

Web pagina

Print Mode

Printer Name

Frame Type

Bindery Mode

File Serve

Names

Password for

File Servers

TELNET

-

Connection method

NetWare

Mode

Communication protocol

TCP or IPX

Print Server

Name

Print Server

Name

Job Polling Rate Job Polling

Time (sec.)

Tree NDS Tree

Context

Job Timeout

Printer

Name

Frame Type

-

File Server

Name #1-8

Password

NDS

Context

Job Timeout

(sec.)

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fabrieksinstellingen

Beschrijving

Print Server

NDS+Bindery Specificeert de NetWare prioriteitsmodus.

IPX Selecteer IPX of TCP/IP voor het gebruik onder NetWare.

OKI-(naam van het apparaat)-

(laatste zes cijfers van het

MAC adres)-

PS

OKI-(naam van het apparaat)-

(laatste zes cijfers van het

MAC adres)-

PR

Specificeert het gebruik van de printer, namelijk als afdrukserver of als externe printer.

Specificeert de naam van de print server tot maximaal 31 tekens. Deze waarde moet identiek zijn aan de waarde die in de bestandsserver gespecificeerd is.

Specificeert de naam van het apparaat bij gebruik van een printer op afstand.

Deze waarde moet identiek zijn aan de waarde die in de bestandsserver gespecificeerd is.

Auto

Negotiation

Enable

(NULL)

(NULL)

Specificeert het frame type dat het apparaat gebruikt onder NetWare.

Specificeert het gebruik van de bindery modus.

Wanneer u NetWare 3.12 of het bindery netwerk van NetWare 6.0,

5.0, of 4.1 binnen gaat, dient u de bindery modus in te schakelen.

Wanneer u NDS of NetWare 6.0, 5.0, of 4.1 binnen gaat, dient u de bindery modus uit te schakelen.

Specificeert de naam van de bestandsserver tot maximaal

47 tekens. U kunt maximaal 8 servers specificeren.

Stelt een wachtwoord in tot maximaal

31 tekens waarmee ingelogd kan worden op de bestandsserver.

U dient dit item te specificeren wanneer u een wachtwoord instelt op de bestandsserver voor uw printer.

4 (seconden) Stelt het interval in voor toegang tot de wachtrij afdrukopdrachten.

(NULL) Specificeert de naam van de NDS-tree tot maximaal 31 tekens. Specificeert de treenaam waartoe de bestandsserver behoort.

(NULL) Specificeert de NDS contextnaam tot maximaal 77 tekens. Specificeert de contextnaam waartoe de printserver behoort.

10 (seconden) Specificeert de tijd tot een poort wordt open gezet nadat de laatste afdrukopdracht geaccepteerd is.

- 150 -

Items voor netwerkinstellingen

Web pagina

Print Server

Names

TELNET

Print Sever

Name #1-8

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

(NULL)

Beschrijving

Specificeert de naam van de printer server waar toegang mee gezocht wordt tot maximaal 47 tekens. U kunt maximaal 8 servers specificeren.

 EtherTalk (alleen MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/

MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

Web pagina

Zone Name Zone Name

Printer

Name

TELNET

Printer

Name

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

-

Fabrieksinstellingen

Beschrijving

* Specificeert de EtherTalk zonenaam tot maximaal 32 tekens.

(printernaam) Specificeert de EtherTalk printernaam tot maximaal 31 tekens.

 NBT/NetBEUI

Web pagina

Short

Device

Name

Workgroup

Name

Workgroup

Name

Master

Browser

Setting

Comment

TELNET

Short

Device

Name

Master

Browser

Setting

Comment

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

-

-

-

-

-

-

Fabrieksinstellingen

Beschrijving

(printernaam)-

(laatste zes cijfers van het

MAC adres)

PrintServer

Enable

Stelt de te identificeren naam in op

NetBIOS over TCP/NetBEUI tot maximaal 15 tekens.

Binnen Windows wordt dit weergegeven in de PrintServer groep van de

Netwerkcomputer.

Stelt de werkgroepnaam in die weergegeven dient te worden op

Windows netwerkcomputers tot maximaal 15 tekens.

Specificeert het gebruik van master browser.

EthernetBoard

OkiLAN 8500e

Stelt een opmerking in tot maximaal

48 tekens.

Dit wordt weergegeven wanneer

Windows Explorer zich in gedetailleerd beeld bevindt.

8

- 151 -

Items voor netwerkinstellingen

 Instellingen voor e-mail verzenden

Item

Web pagina

SMTP Send SMTP Send

SMTP

Server

TELNET

SMTP

Server

Name

Device

E-mail

Address

Authentication

Method

SMTP-Auth

Method

SMTP Port

Number

SMTP Port

Number

SMTP User

ID

Device

Email

Address

SMTP

Password

SMTP

Encryption

-

SMTP

Server User

ID

SMTP

Server

Password

SMTP

Encryption

Algorithm

POP Server

Name

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

Enable

-

-

-

-

-

-

(NULL)

(NULL)

Beschrijving

Specificeert het gebruik van SMTP (Email).

Specificeert de naam van de SMTPserver. Voer de domeinnaam of het IPadres in.

Wees er zeker van dat de DNS instellingen geconfigureerd worden wanneer u een domeinnaam invoert.

Specificeert het e-mailadres van de machine.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GEEN

25

(NULL)

(NULL)

GEEN

(NULL)

Specificeert de uitvoering van SMTPauthenticatie.

Specificeert het SMTP-poortnummer.

Stelt een gebruiker-ID in voor SMTPauthenticatie.

Stelt een wachtwoord in voor SMTPauthenticatie.

POP Port

Number

POP User ID POP Server

UserID

POP

Password

POP

Encryption

POP Server

Password

POP

Encryption

Algorithm

Use APOP APOP

Support

Attached

Information

Device

Model

Attached

Information

Network

Interface

Attached

Information

Serial

Number

Attached

Info Device

Model

Attached

Info

Network

Interface

Attached

Info Serial

Number

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

(NULL)

(NULL)

GEEN

Disable

AAN

AAN

AAN

Specificeert de methode voor het coderen van de SMTP (E-mail verzendingsprotocol).

Specificeert de naam van de POP server.

Voer de domeinnaam of het IP-adres in.

Wees er zeker van dat de DNS instellingen geconfigureerd worden wanneer u een domeinnaam invoert.

Specificeert het poortnummer voor toegang tot de POP server.

Stelt een gebruikers ID in voor toegang tot de POP server.

Stelt een wachtwoord in voor toegang tot de POP server.

Specificeert de methode voor het coderen van POP communicatie.

Specificeert het gebruik van APOP.

Specificeert het inschrijven van de modelnaam van de printer voor een emailwaarschuwing.

Specificeert de inschrijving van de netwerkinterface voor een emailwaarschuwing.

Specificeert het inschrijven van het printerserienummer voor een emailwaarschuwing.

- 152 -

Items voor netwerkinstellingen

Item

Web pagina

Attached

Information

Asset

Number

Attached

Information

Device

Name

Attached

Information

Location

Attached

Information

IP Address

Attached

Information

MAC

Address

Attached

Information

Short

Device

Name

Attached

Information

Device URL

Comment

Attached

Info Asset

Number

Attached

Info Device

Name

Attached

Info

Location

Attached

Info IP

Address

Attached

Info MAC

Address

Attached

Info Short

Device

Name

Attached

Info Device

URL

Comment

Line 1-4

Reply-To-

Address

TELNET

Reply-To

Address

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellin-

UIT gen

Beschrijving

Specificeert het inschrijven van het acquisitienummer van de printer voor een e-mailwaarschuwing.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UIT

UIT

AAN

UIT

UIT

UIT

(NULL)

(NULL)

Specificeert de inschrijving van de printernaam voor een emailwaarschuwing.

Specificeert het inschrijven van de printerlocatie voor een emailwaarschuwing.

Specificeert de inschrijving van het IPadres van de printer voor een emailwaarschuwing.

Specificeert de inschrijving van het MACadres van de printer voor een waarschuwing e-mail.

Specificeert de inschrijving van de verkorte printernaam voor een emailwaarschuwing.

Specificeert de inschrijving van de URL van de webpagina van de printer voor een e-mailwaarschuwing.

Stelt een opmerking in om toe te voegen aan een e-mail. U kunt tot maximaal 63 tekens invoeren in een regel. Maximaal 4 regels kunnen worden gespecificeerd.

Specificeert het e-mail adres dat wordt gebruikt om e-mails te beantwoorden.

Specificeer het e-mail adres van de netwerkbeheerder.

 Instellingen voor e-mail ontvangen

Web pagina

TELNET

Use Protocol POP or

SMTP

POP Server

Name

POP Server

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

Disable

(NULL)

Beschrijving

Bepaalt of de functie voor e-mail ontvangen gebruikt wordt. Selecteer het te gebruiken protocol.

Specificeert de naam van de POP server.

Voer de domeinnaam of het IP-adres in.

Wees er zeker van dat de DNS instellingen geconfigureerd worden wanneer u een domeinnaam invoert.

8

- 153 -

Items voor netwerkinstellingen

Item

Web pagina

TELNET

POP User ID POP Server

UserID

POP

Password

APOP

Support

POP Server

Password

Use APOP

POP Port

Number

POP

Encryption

POP Port

Number

POP

Encryption

Algorithm

POP Receive

Interval

Mail Polling

Time (min)

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

(NULL)

-

-

-

-

-

-

(NULL)

Disable

Beschrijving

Stelt een gebruikers ID in voor toegang tot de POP server.

Stelt een wachtwoord in voor toegang tot de POP server.

Specificeert het gebruik van APOP.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

GEEN

5 (minuten)

Specificeert het poortnummer voor toegang tot de POP server.

Specificeert de methode voor het coderen van POP communicatie.

Domain

Filter

Domain filter

E-mail from following listed domains.

Filter Policy

Domain 1-5 Domain 1-5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disable

Accept

(NULL)

Specificeert het interval voor toegang tot de POP server voor het ontvangen van e-mail.

Specificeert het gebruik van domein filtering.

Specificeert of e-mail van de gespeciticeerde domeinen wordt geaccepteerd of geblokkeerd.

SMTP

Receive Port

Number

Port Number 25

Specificeert het domein voor het toepassen van domeinfiltering.

Specificeert het poortnummer voor toegang tot de printer via SMTP.

 Instellingen e-mailwaarschuwingen

Item

Web pagina

Address 1-5 Email

Address 1-5

Error

Notification

Method

E-mail

Notification

Interval

TELNET

Notify Mode

1-5

Email Alert

Interval

(Hours) 1-5

Consumable

Warning

Consumable

Warning

EVENT 1-5

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fabrieksinstellingen

Beschrijving

(NULL)

Berichtgeving bij het optreden van een fout

24 (Uur)

Specificeert het e-mailadres van de bestemming. U kunt maximaal 5 bestemmingen specificeren.

Specificeert wanneer u op de hoogte gesteld wordt van een fout.

Immediate

Specificeert het interval voor de emailwaarschuwing. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving gespecificeerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot verbruiksmaterialen. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

- 154 -

Items voor netwerkinstellingen

Item

Web pagina

TELNET

Consumable

Warning

Consumable

Warning

PERIOD 1-5

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

Enable

Consumable

Error

Consumable

Error EVENT

1-5

Consumable

Error

Consumable

Error

PERIOD 1-5

Maintenance

Unit

Warning

Maintenance

Unit

Warning

EVENT 1-5

Maintenance

Unit

Warning

Maintenance

Unit

Warning

PERIOD 1-5

Maintenance

Unit Error

Maintenance

Unit Error

EVENT 1-5

Maintenance

Unit Error

Maintenance

Unit Error

PERIOD 1-5

Paper

Supply

Warning

Paper

Supply

Warning

Paper

Supply Error

Paper

Supply

Warning

PERIOD 1-5

Paper

Supply Error

EVENT 1-5

Paper

Supply Error

Paper

Supply Error

PERIOD 1-5

Printing

Paper

Warning

Printing

Paper

Warning

Paper

Supply

Warning

EVENT 1-5

Printing

Paper

Warning

EVENT 1-5

Printing

Paper

Warning

PERIOD 1-5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Immediate

Enable

2H0M

Enable

Immediate

Enable

0H15M

Enable

Immediate

Enable

Disable

Disable

Beschrijving

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot verbruiksmaterialen. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot verbruiksmaterialen.

Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot verbruiksmaterialen.

Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de onderhoudsunit. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de onderhoudsunit. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot de onderhoudsunit.

Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot de onderhoudsunit.

Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot het papier. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot het papier. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot het papier. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot het papier. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot papierinvoer. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot papierinvoer. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

- 155 -

8

Items voor netwerkinstellingen

Item

Web pagina

Printing

Paper Error

Printing

Paper Error

Storage

Device

Warning

Storage

Device

Warning

Print Result

Warning

Print Result

Warning

Print Result

Error

Print Result

Error

Interface

Anomaly

Warning

Interface

Anomaly

Warning

Interface

Anomaly

Error

Interface

Anomaly

Error

TELNET

Printing

Paper Error

EVENT 1-5

Printing

Paper Error

PERIOD 1-5

Storage

Device

EVENT 1-5

Storage

Device

PERIOD 1-5

Print Result

Warning

EVENT 1-5

Print Result

Warning

PERIOD 1-5

Print Result

Error EVENT

1-5

Print Result

Error

PERIOD 1-5

Interface

Warning

EVENT 1-5

Interface

Warning

PERIOD 1-5

Interface

Error EVENT

1-5

Interface

Error

PERIOD 1-5

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

2H0M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Enable

Disable

Enable

Disable

Enable

2H0M

Enable

Disable

Disable

2H0M

Enable

Beschrijving

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot papierinvoer. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot papierinvoer. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot het opslagapparaat. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot het opslagapparaat. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot een fout die de printresultaten beïnvloedt.

Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot een fout die de printresultaten beïnvloedt.

Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout die de printresultaten beïnvloedt. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout die de printresultaten beïnvloedt. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de interface. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de interface. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot de interface. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot de interface. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

- 156 -

Items voor netwerkinstellingen

Item

Web pagina

Security

Warning

Security

Warning

Scanner

Warning

TELNET

Security

Warning

EVENT 1-5

Security

Warning

PERIOD 1-5

Scanner

Warning/

Error EVENT

1-5

Scanner

Warning

Scanner

Error

Scanner

Warning/

Error

PERIOD 1-5

Scanner

Warning/

Error EVENT

1-5

Scanner

Error

Scanner

Warning/

Error

PERIOD 1-5

Fax Warning FAX

Warning/

Error EVENT

1-5

Fax Warning FAX

Warning/

Error

PERIOD 1-5

Fax Error FAX

Warning/

Error EVENT

1-5

Fax Error FAX

Warning/

Error

PERIOD 1-5

Other Error Other Error

EVENT 1-5

Other Error Other Error

PERIOD 1-5

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

Disable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disable

Disable

Disable

Disable

Disable

Disable

Disable

Disable

Disable

2H0M

Enable

Beschrijving

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de beveiligingsfunctie. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de beveiligingsfunctie. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de scanner. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de scanner. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot scanner. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot scanner. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de fax functie. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de fax functie. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot de fax functie. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot de fax functie. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving met betrekking tot andere fouten. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

Specificeert berichtgeving met betrekking tot andere fouten. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

8

- 157 -

Items voor netwerkinstellingen

 SNMP

Web pagina

TELNET

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

SNMPv3+v1

Beschrijving

Specificeert de SNMP-versie.

Use SNMP

Settings

SNMP

Version

User Name User Name root

Authentication

Settings

Passphrase

Auth

Passphrase

Auth Key

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(NULL)

(NULL)

MD5

Stelt de gebruikersnaam in SNMPv3 in tot maximaal 32 tekens.

Stelt het wachtwoord in voor aanmaak van een authenticatiesleutel voor authenticatie van het SNMPv3 pakket. 8 tot 32 tekens kunnen worden gebruikt.

Stelt de authenticatiesleutel in HEX code in voor authenticatie van het SNMPv3 pakket. Het maximaal aantal tekens is afhankelijk van het geselecteerde algoritme.

Stelt het algoritme in voor authenticatie van het SNMPv3 pakket.

Authentication

Settings

Algorithm

Auth

Algorithm

Encryption

Settings

Passphrase

Privacy

Passphrase

(NULL)

Privacy Key

Encryption

Settings

Algorithm

New SNMP

Read

Community

New SNMP

Write

Community

Privacy

Algorithm

Read

Community

Write

Community

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(NULL)

DES public public

Stelt het wachtwoord in voor aanmaak van een authenticatiesleutel voor het coderen van het SNMPv3 pakket. 8 tot

32 tekens kunnen worden gebruikt.

Stelt de authenticatiesleutel in voor codering van het SNMPv3 pakket in HEX code. Zestien octets (32 tekens in HEX code) kunnen worden gebruikt.

Specificeert het algoritme voor codering van het SNMPv3 pakket. Deze waarde kan niet veranderd worden.

Stelt de leesgemeenschap in voor

SNMPv1 tot maximaal 15 tekens.

Stelt de schrijfgemeenschap in voor

SNMPv1 tot maximaal 15 tekens.

 SNMP Trap

Web pagina

TELNET

Printer Trap

Community

Name

Prn-Trap

Community

Address 1-5 TCP #1-5

Trap

Address

Trap Enable

1-5

TCP #1-5

Trap Enable

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen public

Beschrijving

Stelt de gemeenschapsnaam in voor een printer trap tot maximaal 31 tekens.

-

-

-

-

-

-

0.0.0.0

Disable

Specificeert en trapbestemming in TCP/

IP. U kunt maximaal 5 bestemmingen specificeren.

Specificeert het gebruik van een printer trap in TCP #1-5.

- 158 -

Items voor netwerkinstellingen

Item

Web pagina

Printer

Reboot 1-5

Receive

Illegal Trap

1-5

Online 1-5

Offline 1-5

TELNET

TCP #1-5

Printer

Reboot Trap

TCP #1-5

Receive

Illegal Trap

TCP #1-5

Online Trap

TCP #1-5

Offline Trap

Paper Out

1-5

Paper Jam

1-5

Cover Open

1-5

TCP #1-5

Paper Out

Trap

TCP #1-5

Paper Jam

Trap

TCP #1-5

Cover Open

Trap

Printer Error

1-5

IPX

TCP #1-5

Printer Error

Trap

IPX Trap

Net/Address

IPX Trap

Enable

IPX Online

IPX Offline

OPX Paper

Out

IPX Paper

Jam

IPX Cover

Open

IPX Printer

Error

IPX Trap

Enable

IPX Online

Trap

IPX Offline

Trap

IPX Paper

Out Trap

IPX Paper

Jam Trap

IPX Cover

Open Trap

IPX Printer

Error Trap

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

Disable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disable

Disable

Disable

Disable

Disable

Disable

Disable

00000000:00

0000000000

Disable

Disable

Disable

Disable

Disable

Disable

Disable

Beschrijving

Specificeert verzending van een SNMP bericht wanneer de printer opnieuw is opgestart.

Specificeert het gebruik van een trap wanneer een andere dan de onder

[ Printer Trap Community Name Set ] ingestelde gemeenschapsnaam gebruikt wordt voor toegang tot de printer.

Specificeert het verzenden van een

SNMP melding elke keer dat de printer online gaat.

Specificeert het verzenden van een

SNMP melding elke keer dat de printer offline gaat.

Specificeert het verzenden van een

SNMP melding elke keer dat het printerpapier op is.

Specificeert het verzenden van een

SNMP melding elke keer dat het papier vast komt te zitten.

Specificeert het verzenden van een

SNMP melding elke keer dat het deksel van de printer open gaat.

Specificeert het verzenden van een

SNMP melding elke keer dat er een fout optreedt.

Specificeert een trapbestemming in IPX.

Specificeer de waarde als

"(netwerkadres):(knoopadres)". U kunt slechts één adres specificeren.

Specificeert het gebruik van een printer trap in IPX.

Specificeert het verzenden van een

SNMP melding elke keer dat de printer online gaat.

Specificeert het verzenden van een

SNMP melding elke keer dat de printer offline gaat.

Specificeert het verzenden van een

SNMP melding elke keer dat het printerpapier op is.

Specificeert het verzenden van een

SNMP melding elke keer dat het papier vast komt te zitten.

Specificeert het verzenden van een

SNMP melding elke keer dat het deksel van de printer open gaat.

Specificeert het verzenden van een

SNMP melding elke keer dat er een fout optreedt.

8

- 159 -

Items voor netwerkinstellingen

 IPP

Web pagina

IPP

Message from

Administrator

Charset

Language

Authentication

User Name

1-50

Password

1-50

TELNET

-

-

-

-

-

-

-

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

-

-

-

-

-

Fabrieksinstellingen

Disable

(NULL)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UTF-8

EN-US

GEEN

(NULL)

(NULL)

Beschrijving

Specificeert het gebruik van IPP.

Voer een bericht in, in een taal die overeenkomt met de taal die onder

[ Character Encoding ] en

[ Language ] geselecteerd is.

Specificeert een tekencodering om te gebruiken wanneer instellingen naar de machine worden verzonden.

Specificeert de taal die gebruikt wordt binnen de instellingen die gebruik maken van letterreeksen.

Specificeert het gebruik van authenticatie bij het uitvoeren van een

IPP afdruk.

Als u [ BASIC ] selecteert onder

[ Authenticatie ], specificeer dan een gebruikersnaam met maximaal 63 tekens.

Als u [ BASIC ] selecteert onder

[ Authenticatie ], specificeer dan een wachtwoord met maximaal 16 tekens.

 Windows Rally

Web pagina

WSD Print

WSD Scan

LLTD

TELNET

WSD Print

WSD Scan

LLTD

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

Enable

-

-

-

-

-

-

Enable

Enable

Beschrijving

Specificeert het gebruik van WSD afdrukken.

Specificeert het gebruik van WSD-scan.

Specificeert het gebruik van LLTD.

- 160 -

Items voor netwerkinstellingen

 IEEE802.1X

Item

Web pagina

IEEE802.1X 802.1X

EAP Type

EAP User

EAP

Password

Client

Certificate

Setting

TELNET

EAP Type

EAP User

EAP

Password

Use SSL

Certificate

CA

Certification

Setting

Authenticate

Server

-

-

EAP retry

EAP timeout

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fabrieksinstellingen

Beschrijving

Disable

EAP-TLS

(NULL)

Specificeert het gebruik van

IEEE802.1X.

Specificeert de EAP-methode.

Specificeert de gebruikersnaam om te gebruiken bij EAP tot maximaal 64 tekens.

(NULL) Specificeert het wachtwoord om te gebruiken bij EAP tot maximaal 64 tekens. Alleen werkzaam wanneer

[ PEAP ] is geselecteerd onder [ EAP

Type ].

Gebruik SSL/

TLS-certificaat voor EAPauthenticatie.

Specificeert het gebruik van een SSL/

TLS-certificaat bij IEEE802.1Xauthenticatie. Dit is niet beschikbaar wanneer er geen SSL/TLS-certificaat geïnstalleerd is. Alleen werkzaam wanneer EAP-TLS geselecteerd is.

Authenticate

Server

3

40

Specificeert het gebruik van een CAcertificaat om de authenticiteit van het certificaat dat door de RADIUS-server verzonden is te bevestigen.

Specificeert het aantal keer dat de

IEEE802.1X-authenticatie opnieuw in gang gezet wordt.

Specificeert de time-out waarde voor het wachten op antwoord van de server tijdens IEE802.1X-authenticatie.

 Serverinstellingen voor het beveiligingsprotocol (Kerberos)

Item

Web pagina

Domain

TELNET

Domain

Name

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

(NULL)

Beschrijving

Specificeert de omgevingsnaam voor

Kerberos-authenticatie.

8

- 161 -

Items voor netwerkinstellingen

 LDAP-serverinstellingen

Item

Web pagina

TELNET

LDAP Server LDAP Server

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

(NULL)

Port Number LDAP Port

Number

Timeout LDAP

Timeout

Max. Entries Max Entry

Search Root Search Root

User Name

1

User Name

2

User Name

1

User Name

2

User Name

3

User Name

3

Mail Address Mail Address

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

389

30

100

(NULL) cn sn givenName mail

Beschrijving

Specificeert de naam van de LDAPserver. Voer de domeinnaam of het IPadres in. Wees er zeker van dat de DNS instellingen geconfigureerd worden wanneer u een domeinnaam invoert.

Specificeert het poortnummer van de

LDAP-server.

Specificeert de time-out waarde voor het wachten op antwoord van de LDAPserver.

Specificeert het maximum aantal zoekresultaten.

Specificeert waar gezocht wordt

(BaseDN) in een LDAP-zoekactie.

Specificeert de toegewezen naam waarnaar gezocht wordt als de gebruikersnaam.

Additional

Filter

Method

User ID

Password

Encryption

Additional

Filter

Authentication

Method

Authentication

User ID

Authentication

User Password

Encryption

Algorithm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(NULL)

Anoniem

(NULL)

(NULL)

GEEN

Specificeert de toegewezen naam waarnaar gezocht wordt als de gebruikersnaam.

Specificeert extra filters voor de LDAPzoekactie.

Specificeert de authenticatiemethode voor de LDAP-server.

Stelt een gebruiker-ID in voor toegang tot de LDAP-server.

Stelt een wachtwoord in voor toegang tot de LDAP-server.

Specificeert de methode voor het coderen van LDAP-communicatie.

- 162 -

Items voor netwerkinstellingen

 Instellingen van de mailserver

Item

Web pagina

SMTP

Server

TELNET

SMTP

Server

Name

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

(NULL)

25

Beschrijving

Specificeert de naam van de SMTPserver. Voer de domeinnaam of het IPadres in.

Wees er zeker van dat de DNS instellingen geconfigureerd worden wanneer u een domeinnaam invoert.

Specificeert het SMTP-poortnummer.

SMTP Port

Number

SMTP Port

Number

SMTP

Encryption

SMTP

Encryption

Algorithm

POP3 Server POP Server

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GEEN

(NULL)

110

GEEN

Specificeert de methode voor het coderen van de SMTP (E-mail) verzendprotocol.

Specificeert de naam van de POP server.

Voer de domeinnaam of het IP-adres in.

Wees er zeker van dat de DNS instellingen geconfigureerd worden wanneer u een domeinnaam invoert.

Specificeert het poortnummer voor toegang tot de POP server.

Specificeert de methode voor het coderen van POP communicatie.

POP3 Port

Number

POP

Encryption

POP Port

Number

POP

Encryption

Algorithm

Authentication

Method

SMTP-Auth

Method

SMTP User

ID

SMTP

Password

SMTP Server

User ID

SMTP

Server

Password

POP User ID POP Server

UserID

POP

Password

APOP

Support

POP Server

Password

Use APOP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GEEN

(NULL)

(NULL)

(NULL)

(NULL)

Disable

Specificeert de uitvoering van SMTPauthenticatie.

Stelt een gebruiker-ID in voor SMTPauthenticatie.

Stelt een wachtwoord in voor SMTPauthenticatie.

Stelt een gebruikers ID in voor toegang tot de POP server.

Stelt een wachtwoord in voor toegang tot de POP server.

Specificeert het gebruik van APOP.

 Beveiliging

Web pagina

-

NetBEUI

NetBIOS over TCP

NetWare

TELNET

TCP/IP

NetBEUI

NetBIOS over TCP

NetWare

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fabrieksinstellingen

Enable

Disable

Enable

Disable

Beschrijving

Specificeert het gebruik van TCP/IP.

Specificeert het gebruik van NetBEUI.

Bepaalt of NetBIOS boven TCP wordt gebruikt.

Specificeert het gebruik van NetWare.

8

- 163 -

Items voor netwerkinstellingen

Web pagina

EtherTalk

Web (Port

Number:

80)

Web

Item

TELNET

EtherTalk

WEB

(Default

Port 80)

Web (IPP)

IPP (Default

Port 631)

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

Disable

Apparaatinstellingen

(Web) -

Inschakelen

-

Printerinstellingen

(Web)

-

Webpaginainstellingen

-

Enable

80

Beschrijving

Specificeert het gebruik van EtherTalk

(alleen MB451/MB451w/MB471/

MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/

ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb).

Specificeert het gebruik van de webpagina voor toegang tot de printer.

Disable

Specificeert het poortnummer voor toegang tot de webpagina van de printer.

Specificeert het gebruik van IPP.

IPP (Port

Number:

631)

Telnet

FTP

SNMP

Telnet

FTP

SNMP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disable

Disable

Enable

Specificeert het gebruik van TELNET voor toegang tot de printer.

Specificeert het gebruik van FTP voor toegang tot de printer.

Specificeert het gebruik van SNMP voor toegang tot de printer.

Specificeert het gebruik van POP3.

POP

POP

SNTP

Local Ports

SMTP

Receive

Change

Network

Password

POP3

(E-Mail)

POP

SNTP

Local Ports

SMTP

(E-Mail)

SMTP Send SMTP Send

SMTP

Receive

Password

Disable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wachtwoord wijziging

Wachtwoord wijziging

Wijzig wachtwoord

110

Disable

Enable

Specificeert het poortnummer voor

POP3.

Specificeert het gebruik van SNTP.

Specificeert het gebruik van een uniek protocol.

Enable

25

25

(laatste zes cijfers van het

MAC-adres)

Specificeert het gebruik van SMTPverzending.

Specificeert het poortnummer voor

SMTP-verzending.

Specificeert het poortnummer voor

SMTP-ontvangst.

Stelt een nieuw beheerderwachtwoord in tot maximaal 15 tekens. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Dit wachtwoord wordt alleen gebruikt wanneer u instellingen van de hulpprogramma's wijzigt. Het beheerderwachtwoord dat op de printer is ingesteld kan niet gewijzigd worden vanuit dit item.

- 164 -

Items voor netwerkinstellingen

 IP-filtering

Item

Web pagina

IP Filtering

TELNET

IP Filtering

Start Address

1-10

End Address

1-10

Printing

1-10

Configuration 1-

10

Start

Address

#1-10

End Address

#1-10

IP Address

Range

#1-10 Print

IP Address

Range

#1-10

Configuration

Administrator's

IP Address setting

Admin IP

Address

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

Disable

-

-

-

-

-

-

0.0.0.0

0.0.0.0

Beschrijving

Specificeert het gebruik van IPfiltering. Zorg ervoor dat de volgende instellingen uit deze categorie geconfigureerd worden wanneer u IPfiltering inschakelt. Als u dit niet doet kunt u geen toegang krijgen tot de machine via TCP/IP.

Specificeert de IP-adressen die toegang hebben tot de machine. U kunt een individueel adres of een adresgebied specificeren.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disable

Disable

0.0.0.0

Specificeert het toestaan van afdrukopdrachten vanuit gespecificeerde IP-adressen.

Specificeert het toestaan van instellingswijzigingen vanuit gespecificeerde IP-adressen.

Specificeert automatisch het IP-adres van de beheerder. Alleen dit adres heeft altijd toegang tot de machine.

Wanneer de beheerder toegang zoekt tot de machine via een proxyserver, wordt alle toegang via de proxyserver toegestaan.

 MAC-adresfiltering

Item

Web pagina

MAC Address

Filtering

TELNET

MAC

Address

Filtering

Communication from the following MAC

Addresses

MAC

Address

Access

MAC Address

1-50

MAC

Address

#1-50

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

Disable

Accept

Beschrijving

Specificeert het gebruik van MACadresfiltering. Deze functie wordt gebruikt om toegang vanaf MACadressen te beheren. Zorg ervoor dat de volgende instellingen uit deze categorie geconfigureerd worden wanneer u MAC-adresfiltering inschakelt. Als u dit niet doet kunt u geen toegang krijgen tot de machine via een netwerk.

Specificeert het accepteren of blokkeren van toegang vanuit gespecificeerde MAC-adressen.

00:00:00:00:

00:00

Specificeert de MAC-adressen waarop de filtering wordt toegepast.

8

- 165 -

Items voor netwerkinstellingen

Item

Web pagina

TELNET

Administrator's

MAC Address setting

Admin MAC

Address

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

00:00:00:00:

00:00

Beschrijving

Specificeert automatisch het MACadres van de beheerder. Alleen dit adres krijgt altijd toegang tot de printer.

Wanneer de beheerder toegang zoekt tot de machine via een proxyserver, wordt alle toegang via de proxyserver toegestaan.

 Codering (SSL/TLS)

Item

Web pagina

HTTP/IPP

TELNET

HTTP/IPP

HTTP/IPP

Cipher

Strength

HTTP/IPP

Cipher

Strength

FTP Receive FTP Receive

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellin-

UIT gen

Standaard

Beschrijving

Specificeert het coderen van HTTP/IPPcommunicatie.

Specificeert het coderen van HTTP/IPPcommunicatie.

UIT

Standaard

Specificeert codering van ontvangst via

FTP.

Specificeert de sterkte van de codering van ontvangst via FTP.

FTP Receive

Cipher

Strength

FTP Receive

Cipher

Strength

SMTP

Receive

SMTP

Receive

Cipher

Strength

Select

Certificate

Type

SMTP

Receive

SMTP

Receive

Cipher

Strength

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UIT

Standaard

Gebruik een zelf gesigneerd certificaat

Specificeert het coderen van ontvangst via SMTP.

Specificeert de sterkte van de codering van ontvangst via SMTP.

Common

Name

Organization

Organizational

Unit

Locality

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(IP-adres van de machine)

(NULL)

(NULL)

(NULL)

Maakt een zelf gesigneerd certificaat aan. Bovendien wordt een CSR aangemaakt om naar een gecertificeerde autoriteit te verzenden en wordt een certificaat geïnstalleerd dat wordt gebruikt door een gecertificeerde autoriteit.

Het IP-adres van de printer wordt gespecificeerd wanneer u een zelf gesigneerd certificaat aanmaakt.

Specificeert de officiële naam van de organisatie waartoe u behoort tot maximaal 64 tekens.

Specificeert de naam van de subgroep

(oftewel branche) waartoe u behoort tot maximaal 64 tekens.

Specificeert de naam van de plaats waarin u zich bevindt tot maximaal 128 tekens.

- 166 -

Items voor netwerkinstellingen

Web pagina

State/

Province

TELNET

-

-

-

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

(NULL)

-

-

-

-

-

-

(NULL)

RSA

Beschrijving

Specificeert de naam van de staat of provincie waarin u zich bevindt tot maximaal 128 tekens.

Specificeert de landcode of regiocode in

2 tekens.

Specificeert de belangrijkste methode voor gecodeerde communicatie.

Country/

Region

Key

Exchange

Method

Key Size 1024 bit Specificeert de sleutelgrootte voor gecodeerde communicatie.

 IPSec

Web pagina

IPSec

IP Address

1-50

IKE

Encryption

Algorithm

IKE Hash

Algorithm

Diffie-

Hellman

Group

LifeTime

TELNET

IPSec

-

-

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

-

-

-

-

-

Fabrieksinstellingen

Disable

0.0.0.0

3DES-CBC

Beschrijving

Specificeert het gebruik van IPSec.

Specificeert de host die het is toegestaan om via IPSec te communiceren.

Specificeert de IKE-coderingsmethode.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SHA-1

Group2

Specificeert de IKE-hashmethode.

-

28800

(seconden)

(NULL)

Specificeert de Diffie-Hellman groep om onder "Phase 1 Proposal" gebruikt te worden.

Specificeert de levensduur van "ISAKMP

SA".

Specificeert de vooraf gedeelde sleutel.

Pre-shared

Key

Key PFS NOPFS

Key PFS

Diffie-

Hellman

Group

ESP

-

-

-

-

-

-

-

-

GEEN

Enable

Specificeert het gebruik van Key PFS

(Perfect Forward Secrecy).

Specificeert de Diffie-Hellman-groep voor gebruik bij Key PFS.

3DES-CBC

Specificeert het gebruik van ESP

(Encapsulating Security Payload).

Specificeert het coderingsalgoritme voor

ESP.

ESP

Encryption

Algorithm

ESP

Authentication

Algorithm

AH

-

-

-

-

-

-

-

-

SHA-1

Enable

Specificeert het authenticatie-algoritme voor ESP.

Specificeert het gebruik van AH

(Authentication Header).

- 167 -

8

Items voor netwerkinstellingen

Web pagina

AH

Authentication

Algorithm

LifeTime

TELNET

-

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

SHA-1

Beschrijving

Specificeert het authenticatie-algoritme voor AH.

3600

(seconden)

Specificeert de levensduur van "IPSec

SA".

 Onderhoud

Web pagina

Reset

Network

Card

Restore

Network

Card to

Factory

Defaults

Network

Scale

Network PS-

Protocol

TELNET

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

Disable

Beschrijving

Wordt gebruikt om de netwerkkaart opnieuw op te starten

Reset

Network

Card

Restore

Network

Card to

Factory

Default

LAN Scale

Setting

-

-

-

-

-

-

Disable

Gewoon

Wordt gebruikt om de netwerkinstellingen terug te zetten naar de standaard fabrieksinstellingen.

-

HEX Dump HEX Dump

Mode

HUB Link

Setting

TCP ACK

HUB Link

Setting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAW

NEE

Auto

Negotiation

Type1

Gebruik de waarde van de standaard fabrieksinstellingen. [ SMALL ] wordt aangeraden wanneer u een kleine LAN gebruikt waarmee een klein aantal computers verbonden zijn.

Specificeert het communicatieprotocol van PostScript-gegevens via het netwerk.

Specificeert de weergave van de ontvangen afdrukgegevens in 16 hexadecimale notatie.

Door het opnieuw opstarten van de printer wordt deze modus uitgeschakeld.

Specificeert de communicatiesnelheid en

-methode tussen de hub en de printer.

Wijzig de instellingen wanneer het printen enorm veel tijd in beslag neemt.

- 168 -

Items voor netwerkinstellingen

 Tijdsinstellingen (SNTP-instellingen)

Item

Web pagina

Time Setup

SNTP Server

(Primary)

NTP Server

(Pri.)

SNTP Server

(Secondary)

NTP Server

(Sec.)

Time Zone

TELNET

-

Local Time

Zone

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

-

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

Handmatig

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(NULL)

(NULL)

-12:00

Beschrijving

Specificeert de methode voor het instellen van datum en tijd (dat wil zeggen handmatig of automatisch).

Specificeert het IP-adres voor de primaire SNTP-server voor het verkrijgen van de huidige tijd.

Specificeert het IP-adres van de secundaire SNTP-server voor het verkrijgen van de huidige tijd.

Specificeert het tijdverschil tussen GMT en uw lokale tijd.

 Direct afdrukken

Web pagina

Paper Tray

Copies

Collate

Fit to page

Duplex printing

Page Select

PDF

Password

TELNET

-

-

-

-

-

-

-

Item

Configuratietool/

Netwerkinstelling

Invoegtoepassing

Netwerkkaartinstellingen

(Windows) (Mac OS X)

-

Fabrieksinstellingen

Lade 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Enable

Enable

(NULL)

Disable

Disable

Beschrijving

Specificeert welke lade wordt gebruikt voor afdrukopdrachten.

Specificeert het aantal kopieën.

Specificeert het controleren van de output.

Specificeert het aanpassen van de documentgrootte aan de papiergrootte.

Specificeert of en hoe een dubbelzijdige afdrukopdracht verbonden wordt.

Specificeert de af te drukken pagina's.

Selecteer dit item en voer het benodigde wachtwoord in wanneer u een gecodeerd

PDF-bestand wilt afdrukken.

8

- 169 -

Het draadloze LAN configureren vanaf de webpagina (alleen de MB451w/MB471w)

Het draadloze LAN configureren vanaf de webpagina (alleen de MB451w/MB471w)

Deze sectie geeft uitleg over hoe u de draadloze LAN-instellingen instelt en de netwerkinstellingen wijzigt vanaf de webpagina van de machine.

Om toegang te krijgen tot de webpagina van de machine moet uw computer aan de volgende condities voldoen:

 TCP/IP dient ingeschakeld te zijn.

 Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Safari 3.0 of hoger of Firefox 3.0 of hoger dient geïnstalleerd te zijn.

Memo

 Zorg ervoor dat de beveiligingsinstellingen van de webbrowser op een gemiddeld niveau zijn ingesteld of dat cookies worden toegestaan.

 Om toegang te krijgen tot het menu [ Beheerder instelling ], moet u inloggen als beheerder. Het standaard beheerderwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is "aaaaaa".

Meer info

 Sommige van de volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd via andere hulpprogramma's. Zie

"Items voor netwerkinstellingen" p. 148 voor meer informatie.

Om te configureren vanaf het web, moeten de instellingen voor de bekabelde of draadloze netwerkverbinding voltooid zijn.

Opmerking

Als WPA-EAP of WPA2-EAP wordt ingesteld als beveiligingsmethode, moeten de instellingen van het menu [ IEEE802.1x

] vooraf worden ingesteld.

1

Instellingen voor IEEE802.1X

Ga naar de webpagina van de machine en log in als de beheerder.

De gebruikersnaam is "root" en het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

2 Klik op het tabblad [ IEEE802.1X

].

EAP-TLS gebruiken: a) Selecteer [ Disable ] bij [ IEEE802.1X

].

b) Selecteer [ EAP-TLS ] bij [ EAP Type ].

c) Voer een gebruikersnaam in bij [ EAP

User ].

d) Selecteer [ Do not use SSL/TLS

Certificate for EAP authentication ] en klik vervolgens op [ Import ].

e) Voer de bestandsnaam van het certificaat in.

Alleen een PKCS#12-bestand kan worden geïmporteerd.

f) Voer het wachtwoord van het certificaat in en klik vervolgens op [ OK ].

g) Selecteer [ Authenticate Server ] en klik vervolgens op [ Import ].

h) Voer de bestandsnaam in van het CAcertificaat en klik vervolgens op [ OK ].

i) Geef het certificaat op dat is verleend door de certificeringsinstantie, die de certificeringsinstantie is waarvan de

RADIUS-server het certificaat heeft verkregen. Een PEM-, DER- en PKCS#7bestand kunnen worden geïmporteerd.

j) Klik op [ Send ].

k) Wanneer de hoofdeenheid online is, gaat u naar "Draadloze LAN-instellingen".

Opmerking

 Wanneer [ WPA-EAP ] of [ WPA2-EAP ] is ingesteld als beveiligingsmethode en [ EAP-TLS ] is geselecteerd als

[ EAP Type ], kan [ Not authenticate Server ] niet worden geselecteerd.

PEAP gebruiken: a) Selecteer [ Disable ] bij [ IEEE802.1X

].

b) Selecteer [ PEAP ] bij [ EAP Type ].

c) Voer een gebruikersnaam in bij [ EAP

User ].

d) Voer het wachtwoord in bij [ EAP

Password ].

e) Selecteer [ Authenticate Server ] en klik vervolgens op [ Import ].

f) Voer de bestandsnaam in van het CAcertificaat en klik vervolgens op [ OK ].

g) Geef het certificaat op dat is verleend door de certificeringsinstantie, die de certificeringsinstantie is waarvan de

RADIUS-server het certificaat heeft verkregen. Een PEM-, DER- en PKCS#7bestand kunnen worden geïmporteerd.

h) Klik op [ Send ].

- 170 -

Het draadloze LAN configureren vanaf de webpagina (alleen de MB451w/MB471w) i) Wanneer de hoofdeenheid online is, gaat u naar "Draadloze LAN-instellingen".

Draadloze LAN-instellingen

1

Log in als de beheerder.

2

Klik op het tabblad [ Network

Manager ].

3 Klik op het menu [ Wireless LAN

Settings ].

4

In het veld [ Basic Settings ] onder

[ Network Connection ] selecteert u

[ Wireless ].

(1) Wanneer WEP wordt geselecteerd: a) Wanneer [ WEP ] wordt geselecteerd, wordt [ WEP KEY ] weergegeven.

Voer als sleutel de WEP-sleutel in die is ingesteld voor het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.

Opmerking

 Er is geen instelling voor de WEP-sleutelindex. De

WEP-sleutelindex communiceert met het draadloze toegangspunt als 1.

Memo

 Standaard is dit ingesteld op "Disabled".

5 Voer de SSID-naam van het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken in bij [ SSID ].

Memo

 Nadat u de sleutel hebt ingevoerd, wordt de sleutel om veiligheidsredenen weergegeven als "*"symbolen.

(2) Wanneer WPA-PSK of WPA2-PSK wordt geselecteerd: a) Wanneer [ WPA-PSK ] of [ WPA2-PSK ] wordt geselecteerd, worden [ Encryption type ] en [ Pre Shared Key ] weergegeven.

b) Bij [ Encryption type ] selecteert u het coderingstype (TKIP of AES) dat is ingesteld voor het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.

Memo

 Standaard is "default" ingesteld.

6

Bij [ Security method ] selecteert u dezelfde beveiligingsinstelling als deze van het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.

Afhankelijk van de geselecteerde beveiligingsmethode configureert u een van de instellingen van (1) tot (3) hieronder.

Wanneer [ Disable ] wordt geselecteerd, klikt u op de knop [ Send ] in de linkerbenedenhoek van de webpagina.

(Niet aanbevolen om veiligheidsredenen.)

Memo

 Standaard is "TKIP" ingesteld.

Afhankelijk van het model van het draadloze toegangspunt, wordt een combinatie van TKIP/AES mogelijk ondersteund. Als dat het geval is, raden wij aan AES te gebruiken.

c) Voer bij [ Pre Shared Key ] de vooraf gedeelde sleutel in die is ingesteld voor het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.

8

Memo

 Nadat u de sleutel hebt ingevoerd, wordt de sleutel om veiligheidsredenen weergegeven als "*"symbolen.

Memo

 Standaard is "Disable" ingesteld.

- 171 -

Het draadloze LAN configureren vanaf de webpagina (alleen de MB451w/MB471w)

(3) Wanneer WPA-EAP of WPA2-EAP wordt geselecteerd: a) Wanneer [ WPA-EAP] of [ WPA2-EAP ] wordt geselecteerd, wordt [ Encryption type ] weergegeven.

b) Bij [ Encryption type ] selecteert u het coderingstype (TKIP of AES) dat is ingesteld voor het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.

7

Wanneer alle instellingen voor de basisinstellingen en beveiligingsinstellingen zijn voltooid, klikt u op de knop [ Send ] in de linkerbenedenhoek van de webpagina om de instellingen van kracht te laten worden. Het kan tot een minuut duren voordat de verbinding met het draadloze toegangspunt tot stand wordt gebracht.

Als de verbinding mislukt, configureert u de draadloze instellingen opnieuw vanaf het bedieningspaneel of schakelt u over naar een bekabeld LAN vanaf het bedieningspaneel en configureert u de draadloze instellingen opnieuw vanaf het web.

- 172 -

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

Deze sectie geeft uitleg over het wijzigen van de netwerkinstellingen vanaf de webpagina van de printer.

Om toegang te krijgen tot de webpagina van de printer moet uw computer aan de volgende condities voldoen:

 TCP/IP dient ingeschakeld te zijn.

 Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Safari 3.0 of hoger of Firefox 3.0 of hoger dient geïnstalleerd te zijn.

Memo

 Zorg ervoor dat de beveiligingsinstellingen van de webbrowser op een gemiddeld niveau zijn ingesteld of dat cookies worden toegestaan.

 Om het [ Beheerder instelling ] menu binnen te gaan is het nodig om als beheerder in te loggen. Het standaard ingestelde beheerderwachtwoord is "aaaaaa".

Meer info

 Sommige van de volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd binnen andere hulpprogramma's. Raadpleeg

"Items voor netwerkinstellingen" p. 148 voor meer informatie.

Communicatie coderen met behulp van SSL/TLS

U kunt communicatie tussen uw computer en de printer coderen. Communicatie wordt met behulp van SSL/TLS gecodeerd in de volgende gevallen:

 Een wijziging van de printerinstellingen vanaf de webpagina

 IPP afdrukken

 Direct afdrukken

 LDAP-zoeken

 Data via SMTP of FTP verzenden

 Ontvangen data via SMTP of FTP afdrukken

Een certificaat aanmaken

U kunt een certificaat aanmaken via de webpagina. De volgende twee certificaten zijn beschikbaar:

 Een zelf gesigneerd certificaat.

 Een certificaat dat is aangemaakt door een certificeringsinstantie.

Opmerking

 Wanneer u het IP-adres van de printer wijzigt nadat u een certificaat heeft aangemaakt, wordt het certificaat ongeldig. Zorg ervoor dat u het IP-adres van de machine niet meer wijzigt nadat u een certificaat heeft aangemaakt.

1 Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2

Selecteer [ Beheerder instelling ].

3

Selecteer [ Network Manager ] >

[ Security ] > [ Encryption (SSL/TLS) ].

4 Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

Memo

 Het IP-adres van de printer is ingesteld op [ Common

Name ].

5 Klik op [ Send ].

6 Controleer de instellingen en klik op

[ Goed ].

7

Wanneer u een zelf gesigneerd certificaat aanmaakt, volg dan de instructies op het scherm en sluit de webpagina. Ga vervolgens naar

"Codering inschakelen"

.

Als u een certificaat wilt verkrijgen dat is uitgegeven door een certificeringsinstantie, ga dan naar stap

8.

8 Volg de instructies op het scherm om een

CSR te verzenden naar een certificeringsinstantie.

9 Klik op [ Goed ].

10 Volg de instructies op het scherm om een certificaat van de certificeringsinstantie te installeren.

11 Klik op [ Send ].

12 Ga naar

"Codering inschakelen"

.

8

- 173 -

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

Codering inschakelen

Nadat een certificaat is aangemaakt dient u de volgende procedure uit te voeren om codering in te schakelen.

Wanneer u de instellingen op de webpagina wijzigt om codering in te schakelen, wordt communicatie onmiddellijk gecodeerd nadat de wijziging is doorgevoerd.

1

Voer "Een certificaat aanmaken" stap 1 tot 3 uit om het coderingsscherm binnen

te gaan.

2

Selecteer [ Enable ] voor het gewenste protocol voor toepassing van de codering.

3

Klik op [ Encryption Strength

Settings ].

4

Selecteer de coderingssterkte en klik op

[ Goed ].

5 Klik op [ Send ].

De webpagina openen

Memo

 Zorg ervoor dat het protocol waarop codering wordt

toegepast ingeschakeld is onder "Codering inschakelen" p. 174 .

1

Start een webbrowser.

2

Voer "https://IP addres van uw printer" in de URL-adresbalk in en druk vervolgens op < Enter (Enter)>.

IPP afdrukken

IPP afdrukken staat u toe om de gegevens van uw afdrukopdracht van uw computer naar de printer te verzenden via internet.

 IPP afdrukken inschakelen

IPP afdrukken is onder de standaard fabrieksinstellingen uitgeschakeld. Om gebruik te maken van IPP afdrukken dient u eerst IPP in te schakelen.

1

Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2 Selecteer [ Beheerder instelling ].

3 Selecteer [ Network Manager ]> [ IPP ].

4 Selecteer [ Enable ].

5 Klik op [ Send ].

 Uw machine als een IPP-printer instellen (Alleen voor Windows)

Voeg uw printer toe aan uw computer als een

IPP-printer.

1

Klik op [ Starten ] en selecteer vervolgens [ Apparaten en printers ] >

[ Een printer toevoegen ].

2

Selecteer [ Printer toevoegen ] in de

[ Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen ] wizard.

3 Selecteer [ The printer that I want isn’t listed ] in de lijst met beschikbare printers.

4 Selecteer [ Een gedeelde printer op naam selecteren ].

5

Voer "http://het IP adres van uw printer/ ipp" of "http://het IP adres van uw printer/ipp/lp" in en klik vervolgens op

[ Volgende ].

6 Klik op [ Bladeren ].

7 Doe de software DVD-ROM in de computer.

8

Voer de volgende waarde in onder [ Copy from ] en klik vervolgens op [ Use ].

- Voor PCL-stuurprogramma, "D:\Drivers\EN\PCL".

- Voor PS-stuurprogramma, "D:\Drivers\EN\PS".

- Voor PCL XPS-stuurprogramma,

"D:\Drivers\EN\XPS".

Memo

 In bovenstaande voorbeelden is de DVD-ROM drive ingesteld als de D drive.

9

Selecteer het NFL-bestand en klik op

[ Open ].

10 Klik op [ Goed ].

11 Selecteer een model en klik op [ Goed ].

12 Klik op [ Next ].

13 Klik op [ Finish ].

- 174 -

14 Druk de testpagina af nadat de installatie voltooid is.

 Uw printer instellen als een IPPprinter (Alleen voor MAC OS X)

Voeg uw printer toe aan uw computer als een

IPP-printer.

1 Doe de software DVD-ROM in de computer en installeer het besturingsprogramma.

Meer info

 "Basisgebruikershandleiding"

2 Selecteer " Systeemvoorkeuren " uit het

Apple-menu.

3

Klik op [ Afdrukken en faxen ].

4

Klik op [ + ].

5

Selecteer het tabblad [ IP ].

6

Selecteer [ Protocol ] onder [ Internet

Printing Protocol - IPP ].

7 Voer onder [ " ] het IP-adres van de machine in.

8

Voer "ipp/Ip" in onder [ Wachteij ].

9

Klik op [ Voeg toe ].

10

Klik op [ Ga doore ].

11

Bevestig dat de printer is geregistreerd onder [ Afdrukken en faxen ].

 IPP afdrukken uitvoeren

Memo

 Bij de uitleg van de volgende stappen wordt NotePad als voorbeeld gebruikt. De stappen en menu's kunnen verschillen, afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [ Bestand ] uit het

[ Afdrukken ] menu.

3

Selecteer de door u aangemaakte IPPprinter onder [ Select Printer ] en klik vervolgens op [ Afdrukken ].

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

Coderen van communicatie met behulp van IPSec

U kunt communicatie tussen uw computer en de printer coderen.

De communicatie wordt gecodeerd met behulp van IPSec. Wanneer IPSec ingeschakeld is wordt codering toegepast op alle applicaties die IPprotocollen gebruiken.

U kunt tot maximaal 50 hosts specificeren aan de hand van hun IP-adressen. Een host die toegang probeert te krijgen tot de printer, maar niet geregistreerd is, wordt geweigerd. Wanneer u toegang probeert te krijgen tot een host die niet geregistreerd is wordt de poging ongeldig verklaard.

Zorg ervoor dat de printer geconfigureerd is voordat u uw computer configureert.

Memo

 U moet van te voren een vooraf gedeelde sleutel klaargemaakt hebben.

Uw machine configureren

Om IPSec in te kunnen schakelen dient uw printer eerst geconfigureerd te zijn vanaf de webpagina.

Opmerking

 Wanneer u IPSec inschakelt wordt communicatie van en naar een host geweigerd binnen deze procedure wanneer deze niet gespecificeerd is.

Memo

 Zorg ervoor dat u de waarden noteert die u in deze stappen specificeert. Deze heeft u nodig wanneer u de

IPSec instellingen op uw computer wilt configureren.

1 Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2

Selecteer [ Beheerder instelling ].

3

Selecteer [ Network Manager ] >

[ Security ] > [ IPSec ].

4 Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

Memo

 Ofwel [ ESP ] of [ AH ] moet ingeschakeld zijn onder de configuratie voor "Fase2 Voorstel".

8

- 175 -

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

5 Klik op [ Verzenden ].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Opmerking

 Als u IPSec niet heeft kunnen installeren vanwege een tegenstrijdigheid in de parameters die gespecificeerd zijn, is het onmogelijk om toegang te krijgen tot de webpagina.

In dit geval dient u ofwel IPSec uit te schakelen op het bedieningspaneel van de printer, of u dient de netwerkinstellingen te initialiseren.

Uw computer configureren

Memo

 Zorg ervoor dat de printer geconfigureerd is voordat u uw computer configureert.

1

Klik op [ Starten ] en selecteer

[ Configuratiescherm ]> [ Systeem en beveiliging ] > [ Systeembeheer ].

2

Dubbelklik op [ Lokaal beveiligingsbeleid ].

3 Klik op [ IPbeveiligingsbeleidspakketten op

Lokale computer ] in het [ Lokaal beveiligingsbeleid ] scherm.

4

Selecteer [ IP-beveiligingsbeleid maken ] uit het [ Actie ] menu.

5 Klik op [ Volgende ] in de [ Wizard IPbeveiligingsbeleid ].

6

Voer een [ Naam ] en een [ Beschrijving ] in en klik vervolgens op [ Volgende ].

7 Selecteer het [ De standaardantwoordregel activeren

(alleen eerdere versies van

Windows) ] vakje en klik vervolgens op

[ Volgende ].

8 Selecteer [ Eigenschappen bewerken ] en klik vervolgens op [ Voltooien ].

9

Selecteer het tabblad [ Algemeen ] op het scherm voor eigenschappen van IPbeveiligingsbeleid.

10

Klik op [ Instellingen ].

11

Voer op het [ Instellingen voor sleuteluitwisseling ] scherm een waarde (in minuten) in voor [ Een nieuwe sleutel verifiëren en genereren na elke: ].

Opmerking

 Specificeer dezelfde waarde als voor de [ Lifetime ] die gespecificeerd is in de configuratie voor "Phase 1

Proposal" onder

"Uw machine configureren" . Hoewel

[ Lifetime ] gespecificeerd is in seconden, dient u in deze stap een waarde in minuten in te voeren.

12

Klik op [ Methoden ].

13

Klik op [ Toevoegen ] in het

[ Beveiligingsmethoden voor sleuteluitwisseling ] scherm.

14

Specificeer [ Integriteitsalgoritme ],

[ Versleutelingsalgoritme ] en [ Diffie-

Hellman-groep ].

Opmerking

 Selecteer dezelfde waarde die gespecificeerd was onder [ IKE Encryption Algorithm ], [ IKE Hush

Algorithm ], en [ Diffie-Hellman Group ] tijdens de configuratie voor "Phase 1 Proposal" onder

"Uw machine configureren" p. 175 .

15

Klik op [ OK ].

16

Klik op [ OK ] in het

[ Beveiligingsmethoden voor sleuteluitwisseling ] scherm.

17

Klik op [ OK ] in het [ Instellingen voor sleuteluitwisseling ] scherm.

18 Selecteer het tabblad [ Regels ] op het scherm voor eigenschappen van IPbeveiligingsbeleid.

19 Klik op [ Toevoegen ].

20 Druk op [ Volgende ] in de [ Wizard

Beveiligingsregel ].

21

Selecteer [ Deze regel bepaalt geen tunnel ] op het [ Eindpunt van tunnel ] scherm en klik vervolgens op

[ Volgende ].

22 Selecteer [ Alle netwerkverbindingen ] op het [ Netwerktype ] scherm en klik vervolgens op [ Volgende ].

23 Klik op [ Toevoegen ] in het [ IPfilterlijst ] scherm.

24

Klik op [ Toevoegen ] op het [ IPfilterlijst ] scherm.

25 Klik op [ Volgende ] in de [ Wizard IPfilter ].

- 176 -

26 Klik op [ Volgende ] in het [ IPfilterbeschrijving en gespiegelde eigenschap ] scherm.

27 Klik op [ Volgende ] in het [ Bron van

IP-gegevensverkeer ] scherm.

28

Klik op [ Volgende ] in het [ Doel van IPgegevensverkeer ] scherm.

29 Klik op [ Volgende ] in het [ IPprotocoltype ] scherm.

30

Klik op [ Voltooien ].

31

Klik op [ OK ] in het [ IP-filterlijst ] scherm.

32 Selecteer de nieuwe IP-filter uit de lijst in de [ Wizard Beveiligingsregel ] en klik vervolgens op [ Volgende ].

33 Klik op [ Toevoegen ] in het

[ Filteractie ] scherm.

34

Klik op [ Volgende ] in de [ Wizard

Filteractie ].

35 Voer een [ Naam ] en een [ Beschrijving ] in op het [ Naam van filteractie ] scherm en klik vervolgens op

[ Volgende ].

36

Selecteer [ Onderhandelen over beveiliging ] op het [ Algemene opties voor filteracties ] scherm en klik vervolgens op [ Volgende ].

37 Selecteer [ Geen onbeveiligde communicatie toestaan ] in het

[ Communiceren met computers die

IPsec niet ondersteunen ] scherm en klik vervolgens op [ Volgende ].

38 Selecteer [ Aangepast ] in het

[ Beveiliging van IPgegevensverkeer ] scherm en klik vervolgens op [ Instellingen ].

39

Configureer de instellingen in het

[ Instellingen voor aangepaste beveiligingsmethode ] scherm en klik vervolgens op [ OK ].

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

Opmerking

 Configureer de AH- en ESP-instellingen zodat deze overeenkomen met de instellingen zoals deze voor

"Phase 2 Proposal" onder

"Uw machine configureren" p. 175

geconfigureerd zijn.

40

Klik op [ Volgende ] in het [ Beveiliging van IP-gegevensverkeer ] scherm.

41 Selecteer [ Eigenschappen bewerken ] en klik vervolgens op [ Voltooien ].

42

Selecteer [ Sessiesleutel voor PFS

(Perfect Forward Secrecy) gebruiken ] op het scherm voor eigenschappen van de filteractie als u

Key PFS wilt inschakelen.

43

Selecteer [ Niet-beveiligde communicatie accepteren, maar altijd reageren met IPsec ] wanneer u

IPSec communicatie uitvoert met behulp van het IPv6 globale adres.

44

Klik op [ OK ].

45

Selecteer de nieuwe filteractie en klik op

[ Volgende ].

46 Selecteer de gewenste authenticatiemethode in het

[ Verificatiemethode ] scherm en klik vervolgens op [ Volgende ].

47

Klik op [ Voltooien ].

48

Klik op [ OK ] op het scherm met eigenschappen voor IPbeveiligingsbeleid.

49

Selecteer het nieuwe IP beveiligingsbeleid op het [ Lokaal beveiligingsbeleid ] scherm.

50

Selecteer [ Toewijzen ] in het [ Actie ] menu.

51 Zorg ervoor dat voor het nieuwe IP beveiligingsbeleid [ Beleid toegewezen ] wordt weergegeven als [ Ja ].

52 Klik op [ X ] in het [ Lokaal beveiligingsbeleid ] scherm.

8

- 177 -

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

Toegang beheren met behulp van IP-adres (IP-filtering)

U kunt toegang tot de printer beheren met behulp van het IP-adres. U kunt instellen of u configuratie of afdrukken toestaat voor de gespecificeerde IP-adressen. IPfiltering is uitgeschakeld in de standaard fabrieksinstellingen.

Opmerking

 Zorg ervoor dat het juiste IP-adres gespecificeerd is. Als u een verkeerd IP-adres specificeert kunt u geen toegang tot de printer krijgen met behulp van het IP-protocol.

 Wanneer u IP-filtering inschakelt wordt de toegang geweigerd naar en van een host die niet in deze stappen is gespecificeerd.

Memo

 U kunt alleen IPv4 gebruiken voor IP-filtering.

1 Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2

Selecteer [ Beheerder instelling ].

3

Selecteer [ Network Manager ] >

[ Security ] > [ IP Filtering ].

4 Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

Opmerking

 Als onder [ Administrator’s IP Address to

Register ] niets geregistreerd is kan het zijn dat u geen toegang kunt krijgen tot de printer, afhankelijk van het gespecificeerde bereik van IP-adressen.

 Als u een proxyserver gebruikt kan het zijn dat [ Your

Current Local Host/Proxy IP Address ] en de IPadressen van uw host niet overeenkomen.

5 Klik op [ Send ].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Toegang beheren met behulp van MAC-adres (MACadresfiltering)

U kunt toegang tot de printer beheren met behulp van het MAC-adres. U kunt toegang accepteren of weigeren van gespecificeerde MACadressen.

Opmerking

 Zorg ervoor dat het juiste MAC-adres gespecificeerd is. Als u een verkeerd MAC-adres specificeert kunt u geen toegang tot de printer krijgen via een netwerk.

Memo

 U kunt acceptatie of weigering niet voor elk adres individueel specificeren.

1 Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2

Selecteer [ Beheerder instelling ].

3

Selecteer [ Network Manager ] >

[ Security ] > [ MAC Address Filtering ].

4 Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

Opmerking

 Als onder [ Administrator’s MAC Address to

Register ] niets geregistreerd is kan het zijn dat u geen toegang kunt krijgen tot de printer, afhankelijk van het gespecificeerde MAC-adres.

 Als u een proxyserver gebruikt kan het zijn dat [ Your

Current Local Host/Proxy MAC Address ] en het

MAC-adres van uw host niet overeenkomen.

5 Klik op [ Send ].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

- 178 -

Foutmelding door middel van e-mail (E-mailwaarschuwing)

U kunt de printer zo instellen dat een foutmelding via e-mail wordt verzonden wanneer een fout optreedt. U kunt instellen wanneer u op de hoogte gebracht wilt worden:

 Op periodieke basis

 Aleen wanneer een fout optreedt

Uw machine configureren

U kunt de instellingen voor emailwaarschuwingen configureren met behulp van de webpagina.

Memo

 De serverconfiguratie is voltooid wanneer u de instellingen voor Scannen naar mail/Scannen naar internetfax die in de

"Basisgebruikershandleiding" zijn beschreven heeft geconfigureerd.

 Wanneer u een domeinnaam specificeert onder [ SMTPserver ] dient u de DNS-server onder de [ TCP/IP ] instelling te configureren.

 U dient de mail server zo in te stellen dat deze de printer toestaat om een e-mail te verzenden. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de mailserverinstelling.

 Als u Internet Explorer 7 gebruikt, zorg er dan voor dat de onderstaande instellingen geconfigureerd zijn voordat u een test mail verstuurt. Selecteer [ Tools ] > [ Internet

Options ] in de browser, en klik vervolgens op [ Custom

Level ] onder het tabblad [ Security ]. Selecteer vervolgens

[ Enable ] onder [ Allow websites to prompt for information using scripted windows ].

1

Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2 Selecteer [ Beheerder instelling ].

3 Selecteer [ Network Manager ] >

[ Email ] > [ Send Settings ].

4

Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

5

Selecteer [ Set detail of the SMTP

Protocol ].

6

Wanneer nodig kunt u [ Security

Settings ], [ Configure attached information ], en [ Others ] configureren.

7

Klik op [ Send ].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

Regelmatige waarschuwing

1

Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2 Selecteer [ Beheerder instelling ].

3 Selecteer [ Network Manager ] >

[ Email ] > [ Alert Settings ].

4 Voer een e-mailadres in om de waarschuwingen te kunnen ontvangen.

5 Klik op [ Instelling ] voor het gespecificeerde adres.

[ Kopiëren ] is nuttig wanneer u de waarschuwingscondities wilt toepassen op een ander adres.

6

Volg de instructies op het scherm om gedetaileerde instellingen te specificeren.

7

Klik op [ Goed ].

8

Klik op [ View a summary of current configuration ] om de huidige instellingen te controleren, en klik vervolgens op [ X ] om het scherm te sluiten.

U kunt ook de instellingen van maximaal twee adressen controleren in het hoofdscherm.

Selecteer de gewenste adressen om te controleren uit de lijst.

9

Klik op [ Send ].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

8

Memo

 Wanneer er geen fout gespecificeerd is wordt er geen emailwaarschuwing verzonden.

Waarschuwing op het moment dat de fout optreedt

1

Voer stap 1 tot 6 uit onder "Regelmatige waarschuwing" .

Wanneer een fout of waarschuwing geselecteerd is waarvan melding gemaakt dient te worden zal een scherm weergegeven worden waarin de tijd tussen het optreden van de fout en het verzenden van de waarschuwing wordt gespecificeerd.

2

Specificeer de tijd tot het verzenden van een foutmelding en klik dan op [ Goed ].

Wanneer u een langere tijd specificeert wordt u alleen op de hoogte gebracht van aanhoudende fouten.

- 179 -

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

3 Klik op [ Goed ].

4 Klik op [ View a summary of current configuration ] om de huidige instellingen te controleren, en klik vervolgens op [ X ] om het scherm te sluiten.

U kunt ook de instellingen van maximaal twee adressen controleren in het hoofdscherm.

Selecteer de gewenste adressen om te controleren uit de lijst.

5

Klik op [ Send ].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Het Gebruik van SNMPv3

Wanneer u de SNMP beheerder gebruikt die

SNMPv3 ondersteunt, wordt het beheer van de printer gecodeerd door SNMP.

1

Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2 Selecteer [ Beheerder instelling ].

3 Selecteer [ Network Manager ] >

[ SNMP ] > [ Instelling ].

4

Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

5

Klik op [ Send ].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Memo

 Uw printer heeft een SNMP agent. U kunt printerinstellingen bevestigen en wijzigen met behulp van een commercieel beschikbare SNMP agent. Raadpleeg het

"LEESMIJ" bestand in de [ Misc ] > [ MIB ] map op de software DVD-ROM voor de MIB van de machine.

Het Gebruik van IPv6

Uw printer ondersteunt IPv6. De printer verkrijgt het IPv6 adres automatisch. U kunt het IPv6 adres niet handmatig instellen.

De printer ondersteunt de volgende protocollen:

 Voor afdrukken:

- LPR

- IPP

- RAW (Poort9100)

- FTP

 Voor configuratie:

- HTTP

- 180 -

- SNMPv1/v3

- Telnet

De werking wordt bevestigd onder speciale condities voor de volgende toepassingen.

Toepassing

Condi tie

LPD

HTTP

 Windows 7

 Windows Vista

 Windows XP

Poort9100  Windows 7

 Windows Vista

FTP  Windows 7

 Windows Vista

 Windows XP

 Mac OS X

 Windows XP

LPR (Commando

Prompt)

LPRng

FTP (Commando

Prompt)

Telnet

 Mac OS X

 Windows 7

 Windows Vista

Windows XP

Mac OS X

*1, 2, 3

*1, 2, 3

*1, 2, 3

FTP (Terminal)

Internet Explorer

6.0

Safari (2.0v412.2)

Telnet

(Commando

Prompt)

*1, 2, 3

*1, 2, 3

*1, 2,

3, 4

*1, 2, 3

Telnet (Terminal) *1, 2, 3

*1) Om een hostnaam te specificeren dient u het bestand van de host te bewerken of toegang te zoeken via de DNSserver.

*2) Op Telnet kunt u geen hostnaam specificeren met behulp van de DNSserver wanneer alleen IPv6 ingeschakeld is.

*3) U kunt geen hostnaam specificeren wanneer u gebruik maakt van een gelinkt lokaal adres voor toegang.

*4) Voer een IPv6 adres in door deze tussen vierkante haken bij te voegen.

Opmerking

 Om IPv6 te gebruiken onder Windows XP installeert u

IPv6.

IPv6 inschakelen

1

Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2

Selecteer [ Beheerder instelling ].

3 Selecteer [ Netwerk ]>[ TCP/IP ].

4

Selecteer [ Enable ] voor [ IPv6 ].

5

Klik op [ Submit ].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

IPv6-adres controleren

Het IPv6-adres wordt automatisch toegewezen.

1

Selecteer [ View Info ].

2

Selecteer [ Netwerk ]>[ TCP/IP ].

Memo

 Wanneer het globale adres dat wordt weergegeven alleen uit nullen bestaat, kan dit een fout zijn vanwege de router die wordt gebruikt.

Meer info

 U kunt het IPv6-adres ook controleren in het netwerkrapport van de printer door op < SETTING

(INSTELLING)> te drukken en vervolgens [ Report Print ]

> [ View Info ] > [ Netwerkinformatie ] te selecteren.

Raadpleeg

"Rapporten afdrukken" p. 82 voor meer

informatie over het rapport en hoe dit kunt afdrukken.

IEEE802.1X gebruiken

Uw printer ondersteunt de IEEE802.1X authenticatie.

Zorg ervoor dat uw printer en computer geconfigureerd zijn voordat u de voglende stappen uitvoert.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over de eerste installatie en het IP-adres.

Uw printer configureren voor

IEEE802.1X

 PEAP gebruiken

1

Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2 Selecteer [ Beheerder instelling ].

3 Selecteer [ Network Manager ]>

[ IEEE802.1X

].

4

Selecteer [ Enable ] voor [ IEEE802.1X

].

5

Selecteer [ PEAP ] voor [ EAP Type ].

6

Voer een gebruikersnaam in in [ EAP

User ].

7 Voer een wachtwoord in in [ EAP

Password ].

8

Selecteer [ Authenticate Server ] en klik vervolgens op [ Import ].

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

9 Voer de bestandsnaam in van het CAcertificaat en klik vervolgens op [ Goed ].

Specificeer het certificaat dat is uitgevaardigd door de certificeringsinstantie. Dit is de certificeringsinstantie waar de RADIUS-server het certificaat van heeft verkregen. Een PEM-, DER- en PKCS#7-bestand kan worden geïmporteerd.

10

Klik op [ Send ].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

11 Wanneer het stand-by scherm op de printer verschijnt, houdt dan de aan/uitschakelaar voor ongeveer twee seconden ingedrukt om de printer uit te schakelen.

12

Ga naar

"Uw machine met authenticatieschakelaar verbinden" p. 182 .

 EAP-TLS gebruiken

1 Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2

Selecteer [ Beheerder instelling ].

3

Selecteer [ Network Manager ]>

[ IEEE802.1X

].

4 Selecteer [ Enable ] voor [ IEEE802.1X

].

5 Selecteer [ EAP-TLS ] voor [ EAP Type ].

6 Voer een gebruikersnaam in [ EAP User ].

7 Selecteer [ Do not use SSL/TLS

Certificate for EAP authentication ] en klik vervolgens op [ Import ].

8 Voer de bestandsnaam van het certificaat in.

Alleen een PKCS#12 bestand kan geïmporteerd worden.

9 Voer het wachtwoord van het certificaat in en klik vervolgens op [ Goed ].

10

Selecteer [ Authenticate Server ] en klik vervolgens op [ Import ].

11 Voer de bestandsnaam in van het CAcertificaat en klik vervolgens op [ Goed ].

Specificeer het certificaat dat is uitgevaardigd door de certificeringsinstantie. Dit is de certificeringsinstantie waar de RADIUS-server het certificaat van heeft verkregen. Een PEM-, DER- en PKCS#7-bestand kan worden geïmporteerd.

8

- 181 -

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

12 Klik op [ Send ].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

13

Wanneer het stand-by scherm op de printer verschijnt, houdt dan de aan/uitschakelaar voor ongeveer twee seconden ingedrukt om de printer uit te schakelen.

14

Ga naar "Uw machine met authenticatieschakelaar verbinden" p. 182

.

Uw machine met authenticatieschakelaar verbinden

1 Zorg ervoor dat de printer uit staat.

2

Verbind een ethernet-kabel met de netwerkinterfacepoort.

3

Verbind de ethernet-kabel met de authenticatiepoort van een authenticatieschakelaar.

4

Druk de aan/uit-schakelaar ongeveer een seconde in om het apparaat aan te zetten.

5

Installeer de printer.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over de eerste installatie.

LDAP-server configureren

Meer info

 Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de LDAP-server en de coderingsinstelling.

1

Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2 Selecteer [ Beheerder instelling ].

3 Selecteer [ Network Manager ]>[ LDAP

Server Instellingen ].

4

Voer de domeinnaam of het IP-adres in van de LDAP-server onder [ LDAPserver ].

5

Voer het poortnummer van de LDAPserver in onder [ Port Number ].

6 Specificeer een time-out waarde om te wachten op zoekresultaten onder [ Timeout ].

7 Specificeer een waarde voor het maximum aantal ingangen in de zoekresultaten onder [ Max. ingaven ].

8 Specificeert een BaseDN voor toegang tot de LDAP-server onder [ DN Name ].

9

Voer attribuutnamen in waarnaar gezocht wordt als de gebruikersnaam onder [ Gebruiker naam ].

Zorg ervoor dat voor [ Name 1 ] een waarde gespecificeerd is.

10 Voer een e-mailadres in waarnaar gezocht kan worden onder [ Mail

Address ].

11 Specificeer en zoekconditie onder

[ Additionele filter ] wanneer nodig.

12

Selecteer de gewenste authenticatiemethode onder [ Methode ].

Opmerking

 Wanneer u [ Anoniem ] of [ Enkelzijdig ] selecteert, mislukt gebruikerauthenticatie bij gebruik van LDAP. U dient [ Opnemen-MD5 ] of [ Secure Protocol ] te selecteren als u de LDAP-server wilt configureren voor gebruikerauthenticatie.

Memo

 Wanneer u [ Opnemen-MD5 ] selecteert dient u de

DNS-serverinstellingen te configureren.

 Wanneer u [ Secure Protocol ] selecteert dient u de

DNS-server en de serverinstellingen van het beveiligingsprotocol te configureren.

13

Als u [ Anoniem ] niet selecteert in stap

12, dient u het gebruiker-ID en

wachtwoord te specificeren om in te loggen op de LDAP-server.

14 Selecteer de coderingsmethode en klik op [ Encriptie ].

15

Klik op [ Send ].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

- 182 -

Beveiligingsprotocollen configureren

Authenticatie met behulp van de Kerberos-server is beschikbaar wanneer u de LDAP-server op gaat. Om het beveiligingsprotocol te kunnen gebruiken dient u ervoor te zorgen dat de SNTP- en DNS-serverinstellingen voltooid zijn.

1

Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2 Selecteer [ Beheerder instelling ].

3 Selecteer [ Network Manager ]>

[ Beveiliging Print Server instelling ].

4

Voer een omgevingsnaam in onder

[ Domain Name ].

5 Klik op [ Send ].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Afdrukken zonder printerstuursprogramma

(Direct afdrukken)

PDF-bestanden afdrukken

U kunt PDF-bestanden afdrukken zonder het printerstuurprogramma te installeren. Specificeer het bestand dat u wenst af te drukken op de webpagina en verzend dit naar de printer.

Memo

 Extra RAM-geheugen kan nodig zijn afhankelijk van het

PDF-bestand.

 Het afdrukken kan verkeerd gaan afhankelijk van het PDFbestand. Wanneer het afdrukken niet goed gaat, open dan het bestand met Adobe Reader en druk het vervolgens af.

1

Ga de webpagina van de printer op.

2 Klik op [ Direct Print ].

3 Selecteer [ Web Printing ].

4

Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

5

Controleer de instellingen en klik vervolgens op [ Goed ].

De gegevens worden naar de printer verzonden en het afdrukken wordt gestart.

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

De server configureren voor het afdrukken van bestanden die aan emails zijn toegevoegd

U kunt een bestand afdrukken dat de printer ontvangt als een e-mailbijlage.

Memo

 Maximaal 10 bestanden kunnen worden afgedrukt. De maximale grootte van elk bestand is 8 MB.

 PDF-, JPEG- en TIFF-bestanden kunnen worden afgedrukt.

 Extra RAM-geheugen kan nodig zijn afhankelijk van het

PDF-bestand.

 Het afdrukken kan verkeerd gaan afhankelijk van het PDFbestand. Wanneer het afdrukken niet goed gaat, open dan het bestand met Adobe Reader en druk het vervolgens af.

 POP-configuratie

1

Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2 Selecteer [ Beheerder instelling ].

3 Selecteer [ Network Manager ]>

[ Email ]>[ Ontvangstinstellingen ].

4

Selecteer [ POP3 ] en klik vervolgens op

[ To STEP2 ].

5

Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

Memo

 Zorg ervoor dat de juiste instellingen zijn gespecificeerd voor uw e-mail. Als u APOP inschakelt terwijl uw mailserver het APOP-protocol niet ondersteunt, kan het zijn dat e-mails niet correct ontvangen kunnen worden.

 Wanneer u een domeinnaam voor de mailserver specificeert, configureer dan de DNS-server in de

[ TCP/IP ]-instelling.

6 Klik op [ Send ].

Memo

 Als de POP-server de SSL-codering niet ondersteunt kan het zijn dat e-mails niet correct ontvangen worden.

 SMTP-configuratie

1

Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2 Selecteer [ Beheerder instelling ].

3 Selecteer [ Network Manager ]>

[ Email ]>[ Ontvangstinstellingen ].

4

Selecteer [ SMTP ] en klik vervolgens op

[ To STEP2 ].

8

- 183 -

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

5 Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

6 Klik op [ Send ].

Instellingen op ETHERTALK wijzigen (alleen voor Mac OS)

(alleen voor MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/

MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

Opmerking

 EtherTalk kan niet gebruikt worden in combinatie met Mac

OS X 10.6 of hoger.

Machinenaam EtherTalk wijzigen

1 Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2

Selecteer [ Beheerder instelling ].

3

Selecteer [ Netwerk ]>[ ETHERTALK ].

4

Voer een nieuwe naam in onder [ Printer

Name ].

5 Klik op [ Submit ].

EtherTalk-zone wijzigen

1

Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

2 Selecteer [ Beheerder instelling ].

3 Selecteer [ Netwerk ]>[ ETHERTALK ].

4 Voer een nieuwe zonenaam in onder

[ Zone Name ].

5

Klik op [ Submit ].

Opmerking

 Zorg ervoor dat een zone binnen hetzelfde segment gespecificeerd wordt.

- 184 -

Andere bewerkingen

Andere bewerkingen

Deze sectie legt uit hoe u de netwerkinstellingen kunt initialiseren en hoe u uw printer en computer zo kunt installeren dat ze gebruik maken van DHCP.

Netwerkinstellingen initialiseren

Opmerking

 Deze procedure initialiseert alle netwerkinstellingen.

1

Druk op de < SETTING (INSTELLING)> toets.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3

Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5 Druk op om [ NETWERKMENU ] te

6

Zorg ervoor dat [ Netwerkinstellingen ] geselecteerd is en druk vervolgens op

OK

.

7

Druk op om [ Fabrieksinstellingen ]

8

Zorg ervoor dat [ Uitvoeren ]

9 Druk op en om [ Ja ] te selecteren op het bevestigingsscherm en druk

Het netwerksysteem start opnieuw op om de nieuwe instellingen te initialiseren.

DHCP gebruiken

U kunt een IP-adres verkrijgen vanaf de DHCP- server.

Opmerking

 U moet als beheerder gemachtigd zijn.

 Het netwerksysteem kan uitvallen wanneer u een onjuist

IP-adres invoert.

Memo

 U kunt een IP-adres verkrijgen van de BOOTP-server.

DHCP-server configureren

DHCP wijst een IP-adres aan elke host op het

TCP/IP-netwerk.

Opmerking

 De printer moet in het bezit zijn van een vast IP-adres als u via het netwerk wilt afdrukken. Raadpleeg de handleiding van uw DHCP-server voor meer informatie over hoe u een vast IP-adres kunt toewijzen.

Memo

 De volgende besturingssystemen worden ondersteund:

- Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 en

Windows Server 2003

 Bij de uitleg van de volgende stappen wordt Windows

Server 2008 als voorbeeld gebruikt. De stappen en menu's kunnen verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.

1 Klik op [ Starten ] en selecteer vervolgens

[ Systeembeheer ]>[ Serverbeheer ].

Wanneer [ DHCP ] al wordt weergegeven onder

[ Systeembeheer

], ga dan door naar stap 8.

2

Selecteer [ Functies toevoegen ] uit het

[ Functieoverzicht ] gebied.

3 Klik op [ Volgende ] in de [ Wizard

Functies toevoegen ].

4

Selecteer [ DHCP Server ] en klik vervolgens op [ Volgende ].

5 Volg de instructies op het scherm en configureer de instellingen als nodig.

6

Controleer de instellingen in het

[ Confirm Installation Selection ] scherm en klik vervolgens op

[ Installeren ].

7 Wanneer de installatie voltooid is, klik dan op [ Sluiten ].

8

Klik op [ Starten ] en selecteer

[ Systeembeheer ]>[ DHCP ] om de

[ DHCP ] wizard te starten.

9

Selecteer een server om te gebruiken uit de DHCP-lijst.

10 Selecteer [ Nieuwe scope ] uit het

[ Actie ] menu.

8

- 185 -

Andere bewerkingen

11 Volg de instructies op het scherm in de

[ Wizard Nieuwe scope ] en configureer de instellingen als nodig.

Memo

 Zorg ervoor de standaard gatewayinstellingen geconfigureerd zijn.

 Selecteer [

Yes, I want to activate the scope now

] in het [

Scope activeren

] scherm.

12 Klik op [ Voltooien ].

13 Selecteer het nieuwe bereik uit de DHCPlijst en selecteer vervolgens

[ Reserveringen ].

14 Selecteer [ Nieuwe reservering ] in het

[ Actie ] menu.

15

Configureer de instellingen.

16

Klik op [ Toevoegen ].

17

Klik op [ Sluiten ].

18

Selecteer [ Afsluiten ] in het [ Bestand ] menu.

Uw machine configureren

Hier wordt uitgelegd hoe u uw printer kunt configureren zodat deze DHCP/BOOTP gebruikt.

Doordat het DHCP/BOOTP-protocol vanuit de fabrieksinstellingen standaard is ingeschakeld hoeft u deze procedure niet meer uit te voeren.

Memo

 Bij de uitleg van de volgende stappen worden de netwerkkaartinstellingen als voorbeeld gebruikt. De stappen en menu's kunnen verschillen, afhankelijk van de software die u gebruikt.

1

Druk de aan/uit-schakelaar ongeveer een seconde in om het apparaat aan te zetten.

2

Zet uw computer aan en plaats de software DVD-ROM.

3 Klik op [ Run setup.exe

].

Wanneer het [ User Account Control ] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [ Ja ].

4

Selecteer een model en klik vervolgens op [ Next ].

5 Lees de licentieovereenkomst en klik op

[ I Agree ].

6

Selecteer [ Device Configuration ]>

[ Network Card Setup ].

- 186 -

7 Selecteer uw apparaat uit de lijst.

8 Selecteer [ Printerinstelling ] uit het

[ Instelling ] menu.

9

Voer het IP-adres in en klik vervolgens op [ Goed ].

10 Voer het wachtwoord in bij

[ Wachtwoord AUB ] en klik vervolgens op [ Goed ].

- Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste zes cijfers van het MAC-adres.

- Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

11

Klik op [ Goed ] in het bevestigingsscherm.

De printer start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen. Het machinestatuspictogram springt op rood tijdens het opnieuw starten. Het statuspictogram springt op groen wanneer de printer opnieuw is opgestart en de nieuwe instellingen ingeschakeld zijn.

12

Selecteer [ Exit ] uit het [ Bestand ] menu om de netwerkkaartinstellingen te sluiten.

9. Instellingen voor Automatische levering en Opslagfuncties voor verzendgegevens (alleen voor

MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/

MPS4200mb/MPS4700mb)

Dit hoofdstuk geeft uitleg over het configureren van de instellingen voor automatische levering en opslagfuncties voor verzendgegevens.

Deze printer bevat automatische levering opslagfuncties voor verzendgegevens. Deze functies kunnen gebruikt worden voor faxen, internetfaxen en e-mails. U kunt de instellengen voor deze functies configureren met behulp van het webbrowser hulpprogramma voor de printer.

Opmerking

 Zelfs wanneer de machine is verbonden met een draadloos LAN, wordt het weergegeven MAC-adres het MAC-adres van het bekabelde LAN.

Memo

 Het standaard ingestelde beheerderwachtwoord van de printer is "aaaaaa".

 Internet Explorer 8 wordt in dit voorbeeld gebruikt. De details kunnen verschillen afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Meer info

 Raadpleeg

"Webpagina" p. 120

voor meer informatie over de webbrowser.

Ontvangen gegevens als digitale gegevens doorsturen (Automatische levering)

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de functie automatische levering en hoe u de instellingen hiervoor kunt configureren.

De functie automatische levering stuurt ontvangen gegevens automatisch door naar gespecificeerde bestemmingen. U kunt maximaal vijf e-mailadressen en één netwerkmap als bestemmingen specificeren.

U kunt deze functie gebruiken voor het ontvangen van faxen, internetfaxen en e-mailbijlages. De gegevens worden doorgestuurd in de vorm van een PDF- of TIFF-bestand afhankelijk van het bestandsformaat van de ontvangen gegevens.

U kunt maximaal 100 sets doorstuurbestemmingen registreren voor de functie automatische levering.

Memo

 Wanneer de modus fax ontvangen ingesteld is op [ Doorzending Modus ], worden de gegevens niet automatisch afgeleverd door deze functie.

 De ontvangen fax wordt afgeleverd als een PDF-bestand.

 Wanneer de ontvangen e-mailbijlage geen PDF-, JPEG- of TIFF-bestand is, wordt het niet doorgestuurd.

 De hoofdtekst van ontvangen e-mails kan niet worden doorgestuurd.

 De gegevensgrootte die deze functie aankan is begrensd.

 De functie automatische levering wordt niet uitgevoerd wanneer de capaciteit van een SD-geheugenkaart niet toereikend is voor het opslaan van een ontvangen internetfax of e-mailbijlage.

9

- 187 -

Ontvangen gegevens als digitale gegevens doorsturen (Automatische levering)

5 Klik op [ SKIP (SKIP)].

Configuratie voor de functie automatische levering

Meer info

 U dient van tevoren de serverinstellingen te configureren.

Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het configureren van de serverinstellingen.

 Wanneer u een netwerkmap wilt specificeren, registreer dan van tevoren een profiel. Raadpleeg de

Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het registreren van een profiel.

1

Start uw webbrowser.

2

Voer "http://IP adres van de printer" in de adresbalk in en druk op < Enter

(Enter)>.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor het IPadres van de machine.

6 Selecteer [ Transmission Settings

(Transmission Settings)].

3 Klik op [ Administrator Login

(Administrator Login)].

7 Klik op [ New (New)] op de [ Automated

Delivery Setup (Automated Delivery

Setup)] pagina.

4 Voer "admin" in bij [ Gebruiker naam ] en voer het beheerderwachtwoord van de printer in bij [ Wachtwoord ], en klik vervolgens op [ Goed ].

- 188 -

Ontvangen gegevens als digitale gegevens doorsturen (Automatische levering)

8 Voer de naam van uw keuze in bij

[ Automated Delivery (Automated

Delivery)].

11 Selecteer [ OFF (OFF)] voor [ Afdrukken

(Print)].

Wanneer u [ AAN ] selecteert worden de ontvangen gegevens afgedrukt.

9 Selecteer [ AAN (ON)] voor [ Automated

Delivery (Automated Delivery)].

12 Configureer een e-mailbestemming.

a) [Klik op [ Wijzig (Edit)] in het [ E-mail address ] veld.

10

Selecteer het benodigde selectievakje bij

[ Search field (Search field)].

b) Voer het e-mailadres van een ontvanger in en klik op [ Toevoegen (Add)].

9 c) Controleer of het ingevoerde adres geregistreerd is in het [ Adres Lijst

(Address List)] veld en klik vervolgens op

[ Goed (OK)].

- 189 -

Ontvangen gegevens als digitale gegevens doorsturen (Automatische levering)

13 Configureer de bestemming voor een netwerkmap.

a) Klik op [ Wijzig (Edit)] in de [ Map ].

b) Selecteer een bestemming uit de [ Profiel lijst (Profile List)] en klik vervolgens op

[ Goed (OK)].

14 Klik op [ Submit (Submit)].

- 190 -

Verzend-en ontvangst gegevens opslaan (Opslaan verzendgegevens)

Verzend-en ontvangst gegevens opslaan (Opslaan verzendgegevens)

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de opslagfunctie voor verzendgegevens en hoe u de instellingen hiervoor kunt configureren.

De opslagfunctie voor verzendgegevens slaat verzonden en ontvangen gegevens automatisch op in een gespecificeerde netwerkmap. U kunt slechts één netwerkmap specificeren.

U kunt deze functie gebruiken voor verzonden faxen, internetfaxen, faxserver, e-mailbijlages en ontvangen faxen, internetfaxen, e-mailbijlages. De gegevens worden opgeslagen als een PDF- of TIFFbestand afhankelijk van het bestandsformaat van de originele gegevens.

Opmerking

 De opslagfunctie voor verzendgegevens kan niet worden uitgevoerd wanneer de volgende handelingen worden uitgevoerd:

- Real-time verzending

- Polling-verzending bij gebruik van mededelingencommunicatie voor F-codes

- Ontvangst bij gebruik van vertrouwelijke communicatie van F-codes

Memo

 De verzonden of ontvangen fax wordt opgeslagen in de vorm van een PDF-bestand.

 Wanneer de verzonden of ontvangen e-mailbijlage geen PDF-, JPEG- of TIFF-bestand is wordt deze niet opgeslagen.

 De inhoudstekst van e-mails kan niet worden opgeslagen.

 De gegevensgrootte die deze functie aankan is begrensd.

 Verzendgegevens worden niet opgeslagen wanneer de capaciteit van een SD-geheugenkaart niet toereikend is voor het opslaan van een verzonden of ontvangen internetfax of e-mailbijlage of een verzonden faxserver.

3

Klik op [ Administrator Login

(Administrator Login)].

De opslagfunctie voor verzendgegevens configureren

Meer info

 U dient van tevoren de serverinstellingen te configureren.

Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het configureren van de serverinstellingen.

 Registreer eerst een profiel. Raadpleeg de

Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het registreren van en profiel.

1 Start uw webbrowser.

2 Voer "http://IP adres van de printer" in de adresbalk in en druk op < Enter

(Enter)>.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor het IPadres van de machine.

4 Voer "admin" in bij [ Gebruiker naam ] en voer het beheerderwachtwoord van de printer in bij [ Wachtwoord ], en klik vervolgens op [ Goed ].

9

- 191 -

Verzend-en ontvangst gegevens opslaan (Opslaan verzendgegevens)

5 Klik op [ SKIP (SKIP)].

10 Klik op [ Select Profile List

Profile List)].

(Select

11

Selecteer een bestemming uit de

[ Profiel lijst (Profile List)] en klik vervolgens op [ Goed (OK)].

6 Selecteer [ Transmission Settings

(Transmission Settings)].

12 Klik op [ Submit (Submit)].

7 Selecteer [ Transmission Settings

(Transmission Settings)].

8

Klik op [ Wijzig (Edit)] voor het gewenste item.

9

Selecteer [ AAN (ON)]

- 192 -

10.Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt onderwerpen met betrekking tot de beperkingen van initialiseren, verwijderen en updaten van stuurprogramma's en de slaapstand.

Initialiseren

Deze paragraaf geeft uitleg over het initialiseren van een SD-geheugenkaart en flashgeheugen, en hoe u de hardware-instellingen terug op de standaardinstellingen kunt zetten.

U kunt gegevens of instellingen die in de printer zijn opgeslagen verwijderen om de instellingen terug te zetten zoals toen u de printer kocht.

Opmerking

 In de standaardinstellingen kan [ Initialiseren ] niet worden geselecteerd omdat [ Initiële vergrendeling ] is ingesteld op

[ Enable ]. Stel [ Initiële vergrendeling ] op [ Disable ] onder [ Opslaan onderhouds instellingen ]. Raadpleeg

"Beheer" p. 113 voor meer informatie over de initiële vergrendeling.

Memo

 [Om naar met menu [ Beheerder instelling ] te gaan is een beheerderwachtwoord vereist. Het standaardwachtwoord is

"aaaaaa".

Een SD-geheugenkaart initialiseren

(alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191

MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

Voer initialisatie van een SD-kaart uit wanneer u een kaart invoert die ofwel onder andere hardware gebruikt is of die niet goed herkent wordt.

Een SD-geheugenkaart wordt gebruikt als opslag voor spoolen bij het kopiëren van sectoren, opslaan van beveiligde/gecodeerde afdrukgegevens, formuliergegevens en macro's.

Door initialisatie worden opgeslagen gegevens verwijderd.

Een SD-geheugenkaart heeft drie partities. Dat zijn PS, Algemeen en PCL. Wanneer deze geïnitialiseerd wordt, wordt deze weer opgedeeld in partities. U kunt ook bepaalde partities individueel formatteren.

Het hele gebied formatteren

U kunt het hele gebied van een SDgeheugenkaart formatteren dat op de printer geïnstalleerd is.

Opmerking

 Wanneer u alle gebieden van een SD-geheugenkaart initialiseert worden de volgende gegevens verwijderd:

- Opgeslagen opdrachtgegevens die onderdeel zijn van

[ Beveiligde afdruk ], [ Gecodeerd beveiligd afdrukken ] of [ Store to SD Card ].

- Aangepaste demogegevens

- Lettertypegegevens

1

Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3

Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5 Druk op om [ Beheer ] te selecteren

6

Druk op om [ SD kaart instelling ] te

7 Zorg ervoor dat [ Initialiseren ] geselecteerd is en druk vervolgens op

OK

.

8

Zorg ervoor dat [ Uitvoeren ] geselecteerd is en druk vervolgens op

OK

.

Een bericht verschijnt om aan te geven dat het systeem automatisch opnieuw opstart wanneer u doorgaat. Selecteer [ Ja ] om door te gaan.

10

- 193 -

Initialiseren

Een bepaalde partitie formatteren

U kunt een bepaalde partitie initialiseren binnen een van de 3 partities van de SD-geheugenkaart

(PS, Algemeen en PCL).

Opmerking

 Wanneer u een partitie initialiseert worden de volgende gegevens verwijderd:

- PS: Lettertypegegevens in het PS-gebied

- Algemeen: Opdrachtgegevens en demogegevens opgeslagen met [ Beveiligde afdruk ], [ Gecodeerd beveiligd afdrukken ] of [ Store to SD Card ].

- PCL: Lettertypegegeven in het PCL-gebied

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4

Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Beheer ] te selecteren

6

Druk op om [ SD kaart instelling ] te

7

Druk op om [ Format Partitie ] te

8

Druk op om de partitie te selecteren die u wenst te initialiseren en druk

Een bericht verschijnt om aan te geven dat het systeem automatisch opnieuw opstart wanneer u doorgaat. Selecteer [ Ja ] om door te gaan.

Flashgeheugen initialiseren

Op het flashgeheugen zijn mailsjablonen, enz. opgeslagen.

Gebruik de volgende stappen voor initialisatie.

Opmerking

 Wanneer u flashgeheugen initialiseert worden de volgende gegevens verwijderd:

- Aangepaste demogegevens

- Lettertypegegevens

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>

2

Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Beheer ] te selecteren

6 Druk op om [ Flashgeheugen instelling ] te selecteren en druk

7

Zorg ervoor dat [ Initialiseren ] geselecteerd is en druk vervolgens op

OK

.

8

Zorg ervoor dat [ Uitvoeren ] is

Een bericht verschijnt om aan te geven dat het systeem automatisch opnieuw opstart wanneer u doorgaat. Selecteer [ Ja ] om door te gaan.

- 194 -

De machine-instellingen resetten

U kunt de geconfigureerde instellingen terugzetten op hun standaardwaarden.

Opmerking

 Wanneer u hardware-instellingen initialiseert worden de volgende gegevens verwijderd:

- Opgeslagen documenten op het mededelingenvenster voor F-codes

- Faxopdrachten die niet verzonden zijn

- Faxopdrachten die in parent-vensters van F-codes zijn ontvangen.

- Geregistreerde macrofuncties voor opdrachten

- Nummerkeuze logbestanden

- E-mail logbestanden

1 Druk op de toets < SETTING

(INSTELLING)>.

2 Druk op om [ Beheerder instelling ]

3 Voer het beheerderwachtwoord in.

4 Selecteer [ Enter ] en druk vervolgens op

OK

.

5

Druk op om [ Beheer ] te selecteren

6 Druk op om [ Beginwaarden ] te

7

Zorg ervoor dat [ Uitvoeren ] geselecteerd is en druk vervolgens op

OK

.

Een bericht verschijnt om aan te geven dat het systeem automatisch opnieuw opstart wanneer u doorgaat. Selecteer [ Ja ] om door te gaan.

- 195 -

Initialiseren

10

Stuurprogramma's verwijderen of updaten

Stuurprogramma's verwijderen of updaten

Deze paragraaft geeft uitleg over het verwijderen en updaten van de stuurprogramma's die u gebruikt.

Opmerking

 De procedure en weergave kan verschillen afhankelijk van het printerstuurprogramma en de versie van Windows of Mac OS X die u gebruikt.

Een printer-of faxstuurprogramma verwijderen

U kunt de installatie van printer- en faxstuurprogramma's ongedaan maken.

Voor Windows

Opmerking

 U dient ingelogd te zijn als beheerder om deze procedure te kunnen voltooien.

 Start de computer opnieuw op voordat u begint met het verwijderen van een stuurprogramma.

1 Klik op [ Starten ], en selecteer dan

[ Apparaten en printers ].

2

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram OKI MB491 en selecteer

[ Apparaat verwijderen ].

Selecteer [ Apparaat verwijderen ]>[ OKI

MB491(*) ] wanneer u meerdere printerstuurprogramma's gespecificeerd heeft.

*Selecteer het type stuurprogramma dat u wilt verwijderen.

3

Klik op [ Ja ] wanneer een bevestigingsbericht verschijnt.

Opmerking

 Wanneer een melding verschijnt dat het apparaat in gebruik is, start dan de computer opnieuw op en doorloop stap 1 tot 2 opnieuw.

4 Klik op [ Printer server properties ] in de bovenste balk terwijl een van de pictogrammen in [ Printers en faxapparaten ] geselecteerd is.

5

Selecteer het tabblad [ Drivers ].

6

Wanneer [ Change Driver Settings ] wordt weergegeven, klik dit dan aan.

7 Selecteer het te verwijderen stuurprogramma en klik op

[ Verwijderen ].

8 Wanneer een melding verschijnt met de vraag of u alleen het stuurprogramma wilt verwijderen of het stuurprogramma inclusief het stuurprogrammapakket.

Geef aan dat u het stuurprogramma inclusief het pakket wilt verwijderen en klik op [ Goed ].

9 Wanneer een bevestigingsbericht verschijnt, klik dan op [ Ja ].

10

Als het [ Remove Driver Package ] diagloogvenster verschijnt, klik dan op

[ verwijderen ]>[ Goed ].

Opmerking

 Als verwijdering geweigerd wordt, start de computer

dan opnieuw op en voer de procedures 4-10 uit.

11

Klik op [ Sluiten ] in het [ Printer Server

Properties ] dialoogvenster.

12 Start de computer opnieuw op.

Voor Mac OS X

 Voor Mac OS X 10.5-10.8

1

Selecteer [ Systeemvoorkeuren ] uit het

Apple-menu.

2 Selecteer [ Afdrukken en scannen ].

(Voor Mac OS X 10.7 tot 10.8)

Selecteer [ Afdrukken en faxen ]. (Voor

Mac OS X 10.5 en 10.6)

3

Selecteer het te verwijderen apparaat en klik op [ ].

Wanneer een bevestigingsbericht verschijnt, klik dan op [ Verwijder printer ] (voor Mac OS X 10.5 is dit [ OK ]).

4 Sluit het [ Afdrukken en scannen ] dialoogvenster. (Voor Mac OS X 10.7 tot

10.8)

Sluit het [ Afdrukken en faxen ] dialoogvenster. (Voor Mac OS X 10.5 en

10.6)

5

Plaats de software DVD-ROM in uw computer.

- 196 -

6 Dubbelklik op [ OKI ]>[ Drivers ]>[ PS ] of

[ PCL ]>[ UnInstaller ].

7

Selecteer de modelnaam waarvan de installatie ongedaan moet worden gemaakt en klik op [ Goed ].

8

Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [ Goed ].

9 Haal de software DVD-ROM uit uw computer.

 Voor Mac OS X 10.4.0-10.4.11

1 Selecteer [ Hulpprogramma’s ] uit het

[ Move ] menu.

2

Klik op het tabblad [ Printer Setup

Utility ].

3 Selecteer het te verwijderen apparaat en klik op [ Delete ].

4

Sluit het[ Printer List ] dialoogvenster.

5

Maak de installatie van het stuurprogramma ongedaan door het installatieprogramma te gebruiken.

Meer info

Volg voor "Voor Mac OS X 10.5-10.8" p. 196 de

procedure onder 5-9.

Een printer-of faxstuurprogramma updaten

U kunt printer- en faxstuurprogramma's updaten.

Voor Windows

Opmerking

 U dient ingelogd te zijn als beheerder om deze procedure te kunnen voltooien.

 Start de computer opnieuw op voordat u begint met het verwijderen van een stuurprogramma.

1 Klik op [ Starten ], en selecteer dan

[ Apparaten en printers ].

2

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram OKI MB491 en selecteer

[ Printing preferences ].

Selecteer [ Eigenschappen van printer ]>[ OKI

MB491(*) ] wanneer u meerdere printerstuurprogramma's geïnstalleerd heeft.

*Selecteer het type stuursprogramma dat u wilt verwijderen.

Stuurprogramma's verwijderen of updaten

3 Klik op [ Info ] in het tabblad [ Setup ].

Selecteer voor een PS-stuurprogramma het tabblad [ Afdrukopties ] en klik op [ Over ].

4

Controleer de versie-informatie en klik dan op [ Goed ].

5 Verwijder het stuurprogramma dat u wilt updaten.

Opmerking

 Verwijder alle stuurprogramma's van hetzelfde type

(PCL-, PS-, PCL XPS- en FAX-stuurprogramma's) om zeker te zijn van het updaten.

Meer info

"Een printer-of faxstuurprogramma verwijderen" p. 196

6 Installeer een nieuw stuurprogramma.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het installeren van een stuurprogramma.

Voor Mac OS X

1 Verwijder een stuurprogramma.

Meer info

"Een printer-of faxstuurprogramma verwijderen" p. 196

2 Installeer een nieuw stuurprogramma.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het installeren van een stuurprogramma.

Een scannerstuurprogramma verwijderen

U kunt scannerstuurprogramma's verwijderen.

Opmerking

 U dient ingelogd te zijn als beheerder om deze procedure te kunnen voltooien.

10

Voor Windows

1

Klik op [ Starten ] en selecteer dan

[ Configuratiescherm ]>[ Een programma verwijderen ].

2

Selecteer [ OKI MB4x1/ES41x1/MPS42x

Scanner ] (voor MB441, MB451, MB451w,

MB461, MB471, MB471w, MB491, MB491+,

ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb) of

[ OKI MB4x1+LP/MPS47x Scanner ]

- 197 -

Stuurprogramma's verwijderen of updaten

(voor MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb) en klik op [ Uninstall ].

Wanneer het [ User Account Control ] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [ Ja ].

3

Klik op [ Ja ] wanneer een bevestigingsbericht verschijnt.

4 Klik op [ Finish ] in het [ Uninstallation

Complete ] scherm.

Voor Mac OS X (MB441, MB451,

MB451w, MB461, MB471, MB471w,

MB491, MB491+, ES4161 MFP,

ES4191 MFP, MPS4200mb)

1

Selecteer [ Bibliotheek ]>[ Image

Capture ]>[ TWAIN Data Sources ] vanaf de harde schijf.

2

Afhankelijk van de verbindingsmethode van het apparaat zullen de volgende bestanden worden verwijderd.

- Netwerkverbinding:

OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x netwerkstuurprogramma.ds

- USB-verbinding:

OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x USBbesturingsprogramma.ds

3 Sluit het [ TWAIN Data Sources ] dialoogvenster.

4

Selecteer [ Bibliotheek ]> [ Image

Capture ]>[ Devices ] vanaf de harde schijf.

5

Verwijder de [ OKI Scanner ].

6

Sluit het [ Devices ] dialoogvenster.

7 Selecteer

[ Programma’s ]>[ Okidata ]>[ Scanner ] vanaf de harde schijf.

8 Verwijder de instellingentool voor de netwerkscanner.

9 Start de computer opnieuw op.

Voor Mac OS X (MB461+LP,

MB491+LP, MPS4700mb)

1 Selecteer [ Bibliotheek ]>[ Image

Capture ]>[ TWAIN Data Sources ] vanaf de harde schijf.

2 Afhankelijk van de verbindingsmethode van het apparaat zullen de volgende bestanden worden verwijderd.

- Netwerkverbinding:

OKI MB4x1+LP_MPS47x netwerkstuurprogramma.ds

- USB-verbinding:

OKI MB4x1+LP_MPS47x USBbesturingsprogramma.ds

3 Sluit het [ TWAIN Data Sources ] dialoogvenster.

4

Selecteer [ Bibliotheek ]> [ Image

Capture ]>[ Devices ] vanaf de harde schijf.

5

Verwijder de [ OKI Scanner ].

6

Sluit het [ Devices ] dialoogvenster.

7

Selecteer

[ Programma’s ]>[ Okidata ]>[ Scanner ] vanaf de harde schijf.

8

Verwijder de instellingentool voor de netwerkscanner.

9 Start de computer opnieuw op.

- 198 -

Een scannerstuurprogramma updaten

U kunt scannerstuurprogramma's updaten.

Opmerking

 U dient ingelogd te zijn als beheerder om deze procedure te kunnen voltooien.

Voor Windows

1

Klik op [ Starten ], klik met de rechtermuisknop op [ Computer ] en selecteer [ Eigenschappen ].

2

Klik op [ Apparaatbeheer ].

Wanneer het [ User Account Control ] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [ Ja ].

3 Klik met de rechtermuisknop op het

[ MB4x1/ES41x1/MPS42x ] (voor

MB441, MB451, MB451w, MB461,

MB471, MB471w, MB491, MB491+,

ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb) of [ MB4x1+LP/MPS47x ] (voor

MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb) pictogram in [ Imaging Device ] en klik op [ Properties ].

4 Controleer de versie van het scannerstuurprogramma op de

[ Drivers ].

5 Verwijder het scannerstuurprogramma.

Meer info

"Een scannerstuurprogramma verwijderen" p. 197

6 Installeer een nieuw scannerstuurprogramma.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het installeren van een stuurprogramma.

Voor Mac OS X

1

Verwijder het scannerstuurprogramma.

Meer info

"Een scannerstuurprogramma verwijderen" p. 197

2

Installeer een nieuw scannerstuurprogramma.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het installeren van een stuurprogramma.

- 199 -

Stuurprogramma's verwijderen of updaten

10

11.Bijlage

Dit hoofdstuk geeft uitleg over afdrukopdracht accounting.

Over het gebruik van afdrukopdracht accounting

Door middel van afdrukopdracht accounting kunt u de logbestanden verkrijgen die voor dit apparaat worden gebruikt.

Memo

 De volgende uitleg is verschillend voor de verschillende versies van afdrukopdracht accounting.

Opmerking

 Wanneer afdrukopdracht accounting in het apparaat is inbegrepen, zal het in het configuratierapport afdrukken bij

"AfdrukAccounting: AAN".

Het aantal Opdrachtaccount-

ID's en logbestanden die gebruikt kunnen worden.

Het aantal opdrachtaccount-ID's die geregistreerd kunnen worden en het aantal logbestanden dat opgeslagen kan worden in de standaardstatus wordt weergegeven in de volgende tabel:

 MB441/MB451/MB451w/MB461/MB461+LP/MB471/

MB471w/MB491+/ES4161 MFP

Opdrach taccount-

ID

100

Logbestand

Over 200

 MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/

MPS4700mb

Opdrach taccount-

ID

100

Logbestand

Over 5000

Memo

 Deze waarde kan variëren afhankelijk van de inhoud van de logbestanden.

- 200 -

Index

A

Aangepast papierformaat

............................. 60

Accounting afdrukopdracht

.................... 134, 144

ActKey .......................... 49

Admin-instellingen .......... 81

Adres afzender ............... 39

Adresboek...................... 86

Afdrukgegevens opslaan

............................. 74

Afdrukinstellingen ......... 103

Afdrukken ...................... 55

Afdrukken van instellingen

USB-geheugen ...... 103

Afdrukkwaliteit ............... 66

Afdrukopdracht accounting

........................... 200

Antwoorden op adres....... 39

Apparaatinformatie ....... 148

Automatisch datum en tijd

instellen ............... 115

Automatische ladeselectie

............................. 68

Automatische ladewisseling

............................. 69

Automatische levering ... 187

Automatische

nummerherhaling .... 20

B

Beheer ........................ 113

Beheerder instelling ........ 94

Beheerderwachtwoord ... 115

Bekijk informatie ............ 91

Belrespons ..................... 32

Bestandsformaat............. 42

Bestandsnaam................ 41

Bestemming netwerkscan

............................. 90

Beveiligd afdrukken......... 71

Beveiligde scanmodus ..... 53

Beveiliging ................... 163

Beveiligingsprotocol ...... 183

Boekje afdrukken............ 65

C

Codering (SSL/TLS) ....... 166

Communicatie F-code voor mededelingenvenster

.............................23

Compressieniveau ...........44

Computerlettertypen........76

Configuratietool ............ 124

continueer scan...............16

CSV-bestand ..................36

D

De machine-instellingen

resetten ................ 195

DHCP........................... 185

Dichtheid .......................42

Direct afdrukken ........... 183

Documentinstellingen

opslaan...................91

Documenttype ................41

Doorsturen .....................32

Draadloos LAN .............. 170

Draadloze Instelling.........94

DSN ..............................52

Dubbelzijdig scannen .......16

Dubbelzijdige afdrukken ...62

E

EAP-TLS................170, 181

Een faxopdracht annuleren

.............................35

Een faxstuurprogramma

verwijderen ........... 196

Een SD-geheugenkaart

initialiseren ........... 193

Eenvoudige instellingen

....................... 81, 92

Eenvoudige modus ..........45

E-mailadres .................. 125

E-mailbijlages

afdrukken ...............77

E-mailwaarschuwing ...... 179

Emulatiemodus ...............78

Energiespaarstand......... 114

Enveloppen ....................57

EtherTalk ..............151, 184

- 201 -

Etiketten ....................... 59

Extern ontvangen nummer

............................. 99

F

Faxen ........................... 16

Faxen verzenden

Computer ................. 33

Groepslijsten geadresseerden

..................... 22

Faxinstellingen ............... 96

Faxstuurprogramma's

updaten ................197

F-code polling ................ 25

F-code verzenden ........... 23

Fijne lijnen benadrukken

............................. 67

Flashgeheugen initialiseren

............................194

Formulieren ................... 73

Foutmelding..................179

FTP...................... 164, 180

G

Geavanceerde modus ...... 46

Gebruikersinstallatie ......115

Gecodeerd beveiligd

afdrukken............... 72

Gecodeerde PDF ............. 42

Geheugencapaciteit......... 91

Geheugenverzending....... 20

Gemengd formaat........... 14

Grijswaarden ................. 44

Groeperen ..................... 34

H

Handmatig afdrukken ...... 55

Handmatige

nummerherhaling .... 20

Handmatige verzending ... 21

Herhaald afdrukken ........ 74

Herhalen ....................... 11

Hulpprogramma voor aanpassing

PS-gamma.............122

Hulpprogramma's ..........117

Index

I

ID-controle verzenden ..... 28

ID-kaartkopie ................. 12

IEEE802.1X.... 161, 170, 181

Inhoudstekst .................. 40

Installatieprogramma voor webstuurprogramma

........................... 118

Instellingen van de

mailserver ............ 163

Instellingen voor e-mail

ontvangen ............ 153

Instellingen voor e-mail

verzenden............. 152

Instellingentool

netwerkscanner ..... 146

Internetfaxen ................. 41

Internetfaxinstellingen... 100

IP-filtering ............ 165, 178

IPP.............................. 160

IPP afdrukken............... 174

IPSec ................... 167, 175

IPv6 ............................ 180

K

Kerberos............... 161, 182

Keuze bevestigen............ 29

Kopieën sorteren

(Sorteren) .............. 10

Kopieerinstellingen.......... 95

Kopiëren........................ 10

L

LDAP-server ................. 182

LDAP-serverinstellingen

........................... 162

LPD............................. 180

M

MAC-adresfiltering

.................... 165, 178

Machine-instellingen

......................83, 195

Macrofunctie opdracht ..... 79

Marge ........................... 13

MDN ............................. 52

Mededelingenvenster....... 26

Meerdere bestemmingen

............................. 22

Met een wachtwoord

afdrukken ...............71

Multifunctionele

(MP)-lade ................55

N

Naam scannerstuurprogramma

.............................50

Naam van afzender .........17

Naar bestand afdrukken ...77

NBT/NetBEUI ................ 151

NetWare ...................... 150

Netwerk TWAIN ..............53

Netwerkconfiguratie.........50

Netwerkextensie ........... 141

Netwerkinstelling....131, 148

Netwerkinstellingen

initialiseren ........... 185

Netwerkkaartinstellingen

....................138, 145

Netwerkmenu ............... 109

Netwerkscan................. 129

N-in-1............................10

O

OKI LPR Utility ........ 78, 141

Omslag afdrukken ...........66

Onderhoud ................... 168

Onderwerp .....................39

Ontvangen grote beelden

.............................31

Opdrachtaccount-ID ...... 134

Overlays afdrukken .........73

P

Pagina splitsen................31

Pagina's schalen..............63

Pagina's sorteren ............64

Paginavolgorde ...............65

PaperPort ................. 45, 47

Papierformaat ........... 60, 63

Papierformaat

behouden................69

Papierinstellingen ............84

Pc-scanmodus.................53

PDF direct afdrukken ..... 134

PEAP ....................170, 181

- 202 -

PIN ..............................127

Printerlettertypen ........... 76

Printerstuurprogramma's

updaten ................197

Printerstuurprogramma's

verwijderen ...........196

PrintSuperVisie..............118

Profiel .................... 88, 126

PS (Postscript)-bestand ... 78

PS-fout ......................... 78

R

Rand wissen .................. 12

Rapporten ................ 82, 83

Real-time verzenden ....... 20

Respons time-out ........... 32

Rondsturen ............... 22, 28

S

Scanformaat .................. 41

Scannen ........................ 39

Scannen naar e-mail ....... 39

Scannen naar externe

pc.......................... 53

Scannen naar faxserver ... 37

Scannen naar lokale pc.... 51

Scannen voortzetten ....... 16

Scannerinstellingen........100

Scannerstuurprogramma's

updaten ................199

Scannerstuurprogramma's

verwijderen ...........197

Serverinstellingen voor het beveiligingsprotocol

............................161

Slaapstand ...................114

Snelkieslijst ................... 84

Snelkiezen ....................126

SNMP...........................158

SNMP Trap....................158

SNMPv3 .......................180

SNTP-instellingen ..........169

Sorteren........................ 10

SSID.................... 111, 171

SSL/TLS ............... 166, 173

Standaardwachtwoord ..... 43

Stelt datum en tijd

automatisch in .......121

Subadres ....................... 25

T

Taalinstellingen

bedieningspaneel ... 136

Taalinstellingen

paneel .................. 144

TCP/IP......................... 149

Telefoonboek....... 33, 35, 87

Telefoonprioriteitsmodus

............................. 98

TELNET........................ 142

Tijdsinstellingen (SNTP-

instellingen) .......... 169

Titel .............................. 80

Toegang beheren met behulp

van IP-adres ......... 178

Toegang beheren met behulp

van MAC-adres ...... 178

Toets JOB MACRO ........... 79

Toner besparen .............. 70

Transmissiedata Save.... 191

TWAIN-stuurprogramma

............................. 45

Tx-tijd (verzenden)

instellen ................. 22

V

Van e-mailadres ............. 39

Vanaf een computer

faxen ..................... 33

Venster voor F-code ........ 23

Verkleiningsfactor ........... 31

Verkleiningsmarge .......... 31

Vertrouwelijke communicatie voor

F-code.................... 23

Vertrouwelijke

documenten ............ 72

Voorblad........................ 34

Voorvoegsels.................. 18

W

Waarschuwingsinformatie

........................... 130

Watermerk..................... 73

Webpagina............ 120, 173

WEP ............................ 171

WEP Key...................... 111

WIA .............................. 47

Windows Rally .............. 160

WPA Encryption Type ..... 111

WPA Pre-shared Key ...... 111

WPA2-EAP.................... 172

WPA2-PSK.................... 171

WPA-EAP...................... 172

WPA-PSK ..................... 171

Z

Zoemervolume................32

- 203 -

Index

Oki Data Corporation

4-11-22 Shibaura, Minato-ku,Tokyo

108-8551, Japan www.okiprintingsolutions.com

- 204 -

44917206EE Rev5

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents