BenQ VL2040AZ de handleiding

Add to My manuals
35 Pages

advertisement

BenQ VL2040AZ de handleiding | Manualzz

V-reeks

Lcd-scherm

Gebruikershandleiding

Copyright

Copyright © 2013 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ Corporation worden gereproduceerd, uitgezonden, overgezet, opgeslagen in een gegevensopvraagsysteem of vertaald naar welke taal of computertaal dan ook, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of op andere wijze.

Disclaimer

BenQ Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid en verleent geen garanties, hetzij nadrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de inhoud van deze documentatie en aanvaardt geen enkele impliciete aansprakelijkheid ten aanzien van verkoopbaarheid of geschiktheid voor enig bepaald doel. Daarnaast behoudt BenQ Corporation zich het recht voor deze publicatie te wijzigen en periodiek wijzigingen in de inhoud aan te brengen zonder de verplichting van BenQ

Corporation om enige persoon op de hoogte te brengen van dergelijke revisies of wijzigingen.

De prestaties van het anti-knipperen kan onder andere worden beïnvloedt door externe factoren als slechte kwaliteit van kabels, instabiele stroomtoevoer, storing op het signaal of slechte aarding. (Alleen van toepassing op modellen zonder knippering.)

Netspanningsveiligheid

Voor de beste prestaties en een lange levensduur van uw monitor adviseren wij u deze veiligheidsinstructies op te volgen.

• De netstekker isoleert dit apparaat van de netspanning.

• Voor dit apparaat fungeert het netsnoer als netspanningsschakelaar. Het stopcontact dient zich in de buurt van het apparaat te bevinden en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

• Zorg ervoor dat de gegevens van de netspanning overeenkomen met de gegevens op het identificatieplaatje. Bent u er niet zeker van welke soort netspanning beschikbaar is, neem dan contact op met uw dealer of uw energieleverancier.

• Een goedgekeurde stroomkabel, groter of gelijk aan H03VV-F of H05VV-F, 2G of 3G, 0,75mm 2 moet worden gebruikt.

• De stroomadapter voor de VL2040AZ/VL2040ZE is gemaakt door TPV (ADPC1236-).

De stroomadapter voor de VW2245Z/VW2245ZE is gemaakt door TPV (ADPC1236).

• Gebruik uitsluitend de stroomadapter die is geleverd bij het lcd-beeldscherm. Het gebruik van een ander type stroomadapter kan resulteren in storing en/of beschadiging.

• Zorg dat er voldoende ventilatie is rond de adapter als u de adapter gebruikt om het apparaat van stroom te voorzien of om de accu op te laden. Bedek de stroomadapter nooit met papier of andere objecten die de koeling beperken. Gebruik de stroomadapter niet in een draagtas.

• Sluit de stroomadapter aan op een correct stroombron.

• Probeer de adapter niet zelf te repareren. Het apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt onderhouden. Vervang de complete eenheid als deze beschadigd is of heeft blootgestaan aan te veel vocht.

2

Onderhoud en reiniging

• Reinigen. Haal de stekker van de monitor altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen. Reinig het oppervlak van de LCD monitor met een niet-pluizende, zachte doek.

Vermijd het gebruik van vloeibare reinigingsmiddelen, reinigingsmiddelen in spuitbussen of glasreinigers.

• De sleuven en openingen aan de achterzijde en de bovenkant van de behuizing zijn voor ventilatie bedoeld. Zorg ervoor dat deze niet bedekt of afgesloten worden. Plaats uw monitor nooit in de buurt van of op een verwarming of andere warmtebron. Bouw het product niet in tenzij er een deugdelijke ventilatie aanwezig is.

• Plaats geen voorwerpen in en/of mors geen water of andere vloeistoffen op dit product.

Service

Probeer dit product niet zelf te repareren. Door het openen of verwijderen van de behuizing kunt u blootgesteld worden aan gevaarlijke spanningen of andere risico's. Wanneer er sprake is van enig hierboven vermeld verkeerd gebruik of van een ander ongeluk zoals het vallen of het verkeerd behandelen van het product, neem dan contact op met een geautoriseerd service center.

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products.

BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

3

Inhoudsopgave

Copyright ......................................................................................................................................2

Voor u begint ...............................................................................................................................5

Uw monitor leren kennen .........................................................................................................7

Vooraanzicht ............................................................................................................................................... 7

Achteraanzicht ............................................................................................................................................ 7

Ingangen en uitgangen ............................................................................................................................... 8

Installeren van de monitorhardware .......................................................................................9

Het verwijderen van de monitorvoet ................................................................................................. 12

Haal het uiterste uit uw BenQ monitor .............................................................................. 13

Installatie van de monitor op een nieuwe computer ....................................................................... 14

Aanpassen van de monitor op een bestaande computer ............................................................... 15

Hoe te installeren op Windows 8 systeem ....................................................................................... 16

Hoe te installeren op Windows 7 systeem ....................................................................................... 17

Het aanpassen van de monitor .............................................................................................. 18

Het bediedingspaneel .............................................................................................................................. 18

Basale menufuncties ................................................................................................................................ 19

Beeldoptimalisering ................................................................................................................................. 21

De sneltoetsen aanpassen ...................................................................................................................... 21

Weergavemodus aanpassen................................................................................................................... 21

Kies een geschikte beeldmodus voor lezen....................................................................................... 22

Het beeldscherm aansluiten op een MacBook.................................................................................. 22

Door het hoofmenu navigeren .............................................................................................. 23

Menu Scherm ............................................................................................................................................ 24

Menu Beeld ................................................................................................................................................ 26

Menu Beeld Geavanceerd ...................................................................................................................... 28

Menu Systeem ........................................................................................................................................... 31

Problemen oplossen ................................................................................................................ 34

Veelgestelde vragen (FAQ).................................................................................................................... 34

Meer hulp nodig? ...................................................................................................................................... 35

4

Voor u begint

Let er bij het uitpakken op dat u de volgende items ontvangen heeft. Indien een van de items ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met uw leverancier waar u het apparaat gekocht heeft.

BenQ LCD Monitor

Monitorstandaard

Monitorvoet

Beknopte handleiding

CD-rom

Netsnoer

(Beeld kan verschillen per product per regio.)

Voor u begint 5

Stroomadapter

(Beeld kan verschillen per product per regio.)

Videokabel: D-Sub

Videokabel: DVI-D

(Optionele accessoire)

• De beschikbare accessoires en de hier getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke inhoud en het product dat in uw regio wordt geleverd. Kabels die niet bij het product worden geleverd, kunt u apart aanschaffen.

• Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal voor het geval dat u de monitor later nog eens moet vervoeren.

Het piepschuim is ideaal als bescherming tijdens het transport.

Houd het product en de accessoires altijd buiten bereik van kleine kinderen.

6 Voor u begint

Uw monitor leren kennen

Vooraanzicht

Achteraanzicht

1

2

3

• Bovenstaande afbeelding kan per model verschillen.

• Beeld kan verschillen per product per regio.

4

1. Bedieningsknoppen

2. Knop Aan/uit

3. Ingangen en uitgangen

(afhankelijk van het model, zie

Ingangen en uitgangen op pagina 8 )

4. Sleuf voor Kensingtonslot

Uw monitor leren kennen 7

Ingangen en uitgangen

De beschikbare in- en uitgangen zijn afhankelijk van het gekochte model. Kijk in het

Specificatiesdocument op de bijgesloten cd voor details.

Modellen met dubbele ingangen 1. Dvi-d-aansluiting

2. D-sub-aansluiting

1 2 3

Modellen met uitsluitend analoge ingangen

3. Gelijkstroomingang

2 3

8 Uw monitor leren kennen

Installeren van de monitorhardware

• Als uw computer ingeschakeld is, schakel deze dan uit voordat u verder gaat.

Steek de stekker niet in het stopcontact of schakel de monitor niet in totdat u gevraagd wordt dit te doen.

• De volgende afbeeldingen dienen slechts ter illustratie. De beschikbare in- en uitgangen zijn afhankelijk van het gekochte model.

1. Bevestigen van de monitorvoet.

Let er a.u.b. op dat u de monitor niet beschadigt. Door het plaatsen van het schermoppervlak op een voorwerp zoals een nietmachine of een muis kan het glas breken en het LCD-substraat beschadigd raken waardoor uw garantie vervalt. Het over uw tafel of bureau schuiven of schuren van de monitor kan leiden tot krassen of beschadigingen van de behuizing of bedieningselementen.

Maak voldoende ruimte vrij op uw bureau of tafel en plaats hierop ter bescherming bijvoorbeeld de verpakkingszak van de monitor. Dit om de monitor en het scherm te beschermen.

Plaats de monitor met het scherm naar onder wijzend op het vlakke schone en beschermende oppervlak.

Monteer, zoals is aangegeven, de monitorstandaard op de monitorvoet totdat deze op z’n plek klikt.

Bevestig de schroef aan de onderkant van de standaard zoals is geïllustreerd.

2

1

Installeren van de monitorhardware 9

Richt het uiteinde van de standaardbeugel op de monitor en druk beide vervolgens in elkaar totdat ze vastklikken.

Draai de schroef vast die de standaard aan de monitor bevestigt.

Een schroevendraaier of een muntje is nodig om een schroef lost of vast te draaien.

Controleer of beide onderdelen stevig met elkaar verbonden zijn door deze zachtjes los proberen te trekken.

of

Til de monitor voorzichtig op, draai hem om en plaats de monitor rechtop met zijn voet op een vlak en gelijkmatig oppervlak.

Plaats de monitor en stel de hoek van het beeldscherm zodanig in dat u ongewenste reflecties van andere lichtbronnen tot een minimum beperkt.

2. Sluit de pc-videokabel aan.

Gebruik niet tegelijk een DVI-D-kabel en D-sub-kabel op dezelfde PC. De enige situatie waarin beide kabels kunnen worden gebruikt is als ze op twee verschillende PC's met correcte videosystemen worden gebruikt. (Niet voor modellen met slechts analoge ingang).

De D-sub-kabel aansluiten

Sluit de stekker van de D-sub-kabel (het uiteinde zonder het filter) aan op de videoaansluiting van de monitor. Sluit het andere uiteind van de kabel (het uiteinde met het filter) aan op de videoaansluiting van de computer.

Draai de op de connectoren aanwezige schroeven vast om te voorkomen dat de connectoren tijdens het gebruik per ongeluk losraken.

10 Installeren van de monitorhardware

Of

2

1

De DVI-D-kabel aansluiten

Sluit de stekker van de DVI-D-kabel (het uiteinde zonder het filter) aan op de videoaansluiting van de monitor. Sluit het andere uiteind van de kabel (het uiteinde met het filter) aan op de videoaansluiting van de computer.

Draai de op de connectoren aanwezige schroeven vast om te voorkomen dat de connectoren tijdens het gebruik per ongeluk losraken.

Of

Als er meer dan één overdrachtsmethode voor video beschikbaar is, neem dan de beeldkwaliteit van elke videokabel in overweging voordat u de kabels aansluit.

- Betere kwaliteit: DVI-D

- Gode kwaliteit: D-Sub

De meegeleverde videokabels en de afbeeldingen van de aansluitingen kunnen, afhankelijk van de regio waar het product werd geleverd, afwijken.

3. Verbind de voedingskabel met de monitor.

Sluit de stroomkabel aan op de stroomadapter. Steek het ene uiteinde van de voedingskabel in de aansluiting

aan de achterzijde van de monitor. Verbind het andere uiteinde nu nog niet.

2

1

4. Het aansluiten en inschakelen van de netspanning.

Steek het andere uiteinde van de voedingskabel in een stopcontact.

Beeld kan verschillen per product per regio.

Zet de monitor aan door op de aan/uit-knop op de monitor te drukken.

Zet nu ook de computer aan en volg de instructies op in

Haal het uiterste uit uw BenQ monitor op pagina 13 om

de monitorsoftware te installeren.

Voor een langere levensduur van het product, raden wij u aan de energiebeheerfunctie (powermanagement functie) van uw computer te gebruiken.

Installeren van de monitorhardware 11

Het verwijderen van de monitorvoet

1. Voorbereidingen voor monitor en bureaublad/tafel.

Schakel de monitor uit en verwijder de voedingskabel uit het stopcontact voordat u de voedingskabel uit de monitor neemt. Schakel de computer uit voordat u de signaalkabel loskoppelt.

Voordat u de monitor met het scherm naar beneden gericht op uw bureau of tafel plaatst dient u eerst voldoende ruimte te maken en ter bescherming bijvoorbeeld een handdoek neer te leggen. Dit om de monitor en het scherm te beschermen.

Let er a.u.b. op dat u de monitor niet beschadigt. Door het plaatsen van het schermoppervlak op een voorwerp zoals een nietmachine of een muis kan het glas breken en het

LCD-substraat beschadigd raken waardoor uw garantie vervalt. Het over uw tafel of bureau schuiven of schuren van de monitor kan leiden tot krassen of beschadigingen van de behuizing of bedieningselementen.

2. Verwijder de monitorstandaard.

Draai de schroef los die de standaard aan de monitor bevestigt. Trek vervolgens de monitorstandaard achterwaarts weg van de monitor.

Een schroevendraaier of een muntje is nodig om een schroef lost of vast te draaien.

3. Verwijder de monitorvoet.

Draai de schroef aan de onderkant van de standaard los en trek de standaard los zoals is geïllustreerd.

Voor het geval dat u in de toekomst weer de standaard gebruikt, bewaart u de monitorvoet, de monitorstandaard en de schroeven op een veilige plek.

1

1

2

3

2

12 Installeren van de monitorhardware

Haal het uiterste uit uw BenQ monitor

Om het uiterste uit uw nieuwe BenQ LCD Monitor te halen, dient u het BenQ LCD Monitor stuurprogramma te installeren. Dat vindt u op de BenQ LCD Monitor cd-rom.

De te volgen procedure voor een succesvolle installatie van het BenQ LCD Monitor stuurprogramma wordt bepaald door de omstandigheden onder welke u uw BenQ LCD

Monitor wilt aansluiten en installeren. Deze omstandigheden hebben betrekking op welke versie van Microsoft Windows u gebruikt, of u de monitor aansluit en de software installeert op een nieuwe computer (zonder bestaand monitor stuurprogramma), of dat u een bestaande computer (waarop een monitor stuurprogramma geïnstalleerd is) van een nieuwe monitor voorziet.

Windows zal echter in beide gevallen, zodra u de eerstvolgende keer uw computer inschakelt

(nadat u de monitor met uw computer verbonden heeft), automatisch de nieuwe (of andere) hardware herkennen en de Nieuwe hardware gevonden wizard opstarten.

Volg de instructies van de wizard totdat deze vraagt om een monitormodel te selecteren. Klik op dat moment op de Disk beschikbaar knop, plaats de BenQ LCD Monitor cd-rom en selecteer het juiste monitormodel. Meer details en stap-voor-stap instructies voor een automatische (nieuwe) of upgrade van een (bestaande) installatie, zie:

Installatie van de monitor op een nieuwe computer op pagina 14

.

Aanpassen van de monitor op een bestaande computer op pagina 15

.

• Als u een gebruikersnaam en paswoord nodig heeft om op uw Windows computer in te loggen, moet u als systeembeheerder of als lid van de systeembeheerdersgroep ingelogd zijn om het monitor stuurprogramma te kunnen installeren. Bovendien, als uw computer met een netwerk verbonden is dat voorzien is van toegangsbeveiliging, is het mogelijk dat de netwerkinstellingen het u verhinderen de software op uw computer te installeren.

• Controleer de naam van het aangeschafte model door op het specificatielabel op de achterkant van het beeldscherm te kijken.

Haal het uiterste uit uw BenQ monitor 13

Installatie van de monitor op een nieuwe computer

De volgende instructies beschrijven de procedure voor het selecteren en installeren van het

BenQ LCD Monitor stuurprogramma op een nieuwe computer waarop nooit tevoren een monitor stuurprogramma geïnstalleerd is geweest. Deze instructies zijn uitsluitend van toepassing op een computer die nooit eerder gebruikt is en waarop de BenQ LCD Monitor de allereerste monitor is die op deze computer wordt aangesloten.

Als u de BenQ LCD Monitor aansluit op een bestaande computer waarop al eerder een andere monitor aangesloten is geweest (en waarop reeds een monitor stuurprogramma geïnstalleerd is), moet u de volgende

instructies overslaan. In plaats daarvan moet u de instructies volgen voor - Aanpassen van de monitor op een bestaande computer

.

1. Volg de instructies in

Haal het uiterste uit uw BenQ monitor op pagina 13

.

Zodra Windows opgestart is, wordt de nieuwe monitor automatisch gedetecteerd en zal de

Nieuwe hardware gevonden wizard opstarten. Volg de wizard totdat de optie Hardware

Stuurprogramma Installeren verschijnt.

2. Plaats de BenQ lcd-monitor cd-rom in een cd-station op de computer.

3. Selecteer optie Geschikte driver voor mijn apparaat zoeken , en klik op Volgende .

4. Selecteer de optie cd-rom drives (vinkje bij alle overige opties verwijderen) en klik op

Volgende .

5. Controleer of de wizard de juiste naam voor uw monitor heeft gekozen en klik op

Volgende .

6. Klik op Einde .

7. Start de computer opnieuw op.

Zie de volgende tabel om de geschikte stuurprogrammabestanden voor het aangeschafte model te vinden.

Stuurprogrammabestanden

VL2040Z

VW2245Z

Geschikte modellen

VL2040AZ / VL2040ZE

VW2245Z / VW2245ZE

14 Haal het uiterste uit uw BenQ monitor

Aanpassen van de monitor op een bestaande computer

De volgende instructies beschrijven de procedure voor het handmatig aanpassen van een bestaand monitor stuurprogramma op uw Microsoft Windows computer. Momenteel is het uit de test gekomen als compatibel met de besturingssystemen Windows 8 en Windows 7.

Het is goed mogelijk dat het BenQ LCD Monitor stuurprogramma voor uw model uitstekend werkt met andere versies van Windows, echter, op het moment dat deze handleiding samengesteld werd, heeft BenQ dit stuurprogramma niet getest op andere Windows versies en kan daarom de goede werking ervan op dergelijke systemen niet garanderen.

Het installeren van een monitor stuurprogramma omvat het selecteren van een geschikt informatiebestand (.inf) op de BenQ LCD Monitor cd-rom voor het specifieke monitormodel dat u aangesloten heeft en het laat Windows de overeenkomstige stuurprogrammabestanden vanaf de cd installeren. U hoeft het proces alleen maar in de juiste richting te sturen. Windows heeft een speciale Wizard om deze taak automatisch uit te voeren en u tijdens het proces van bestandsselectie en installatie te begeleiden.

Zie:

Hoe te installeren op Windows 8 systeem op pagina 16 .

Hoe te installeren op Windows 7 systeem op pagina 17 .

Haal het uiterste uit uw BenQ monitor 15

Hoe te installeren op Windows 8 systeem

1. Open Eigenschappen voor beeldscherm .

Plaats de cursor rechtsonder op het scherm of druk op Windows + C op het toetsenbord om de balk Charm (Emoticon) te openen. Ga naar Instellingen, Configuratiescherm, Apparaten en printers en klik in het menu met de rechterknop op de naam van uw monitor.

Eveneens kunt u met rechts op de desktop klikken en selecteren: Aan persoonlijke voorkeur aanpassen , Beeldscherm , Apparaten en printers en in het menu met de rechterknop op de naam van uw monitor klikken.

2. Kies Eigenschappen in het menu.

3. Klik op het tabblad Hardware .

4. Klik op Algemeen PnP-beeldscherm en daarna op de knop Eigenschappen .

5. Klik op de tab Stuurprogramma en vervolgens op de knop Stuurprogramma bijwerken .

6. Plaats de BenQ lcd-monitor cd-rom in een cd-station op de computer.

7. Selecteer in het venster Stuurprogrammasoftware updaten de optie Op de computer zoeken naar stuurprogrammasoftware stationsletter is van het cd-romstation).

.

8. Klik op Bladeren en ga naar de volgende map: d:\BenQ_LCD\Driver\ (waarbij d het

De letter waarmee uw cd-loopwerk wordt aangegeven kan, afhankelijk van uw computer, anders zijn dan in het bovenstaande voorbeeld – het kan zijn ‘D:’ of ‘E:’ of ‘F:’ enz.

9. Kies de juiste map-naam van de monitor uit de lijst met stuurprogramma’s, en klik op

Volgende .

Nu worden de juiste beeldscherm stuurprogrammabestanden gekopieerd en op uw computer geïnstalleerd.

10. Klik op Sluiten .

U wordt wellicht gevraagd uw computer opnieuw op te starten nadat de update van het stuurprogramma voltooid is.

16 Haal het uiterste uit uw BenQ monitor

Hoe te installeren op Windows 7 systeem

1. Open Eigenschappen voor beeldscherm .

Ga naar Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden, Apparaten en printers en klik in het menu met de rechterknop op de naam van uw monitor.

Eveneens kunt u met rechts op de desktop klikken en selecteren: Aan persoonlijke voorkeur aanpassen , Beeldscherm , Apparaten en printers en in het menu met de rechterknop op de naam van uw monitor klikken.

2. Kies Eigenschappen in het menu.

3. Klik op het tabblad Hardware .

4. Klik op Algemeen PnP-beeldscherm en daarna op de knop Eigenschappen .

5. Klik op de tab Stuurprogramma en vervolgens op de knop Stuurprogramma bijwerken .

6. Plaats de BenQ lcd-monitor cd-rom in een cd-station op de computer.

7. Selecteer in het venster Stuurprogrammasoftware updaten de optie Op de computer zoeken naar stuurprogrammasoftware stationsletter is van het cd-romstation).

.

8. Klik op Bladeren en ga naar de volgende map: d:\BenQ_LCD\Driver\ (waarbij d het

De letter waarmee uw cd-loopwerk wordt aangegeven kan, afhankelijk van uw computer, anders zijn dan in het bovenstaande voorbeeld – het kan zijn ‘D:’ of ‘E:’ of ‘F:’ enz.

9. Kies de juiste map-naam van de monitor uit de lijst met stuurprogramma’s, en klik op

Volgende .

Nu worden de juiste beeldscherm stuurprogrammabestanden gekopieerd en op uw computer geïnstalleerd.

10. Klik op Sluiten .

U wordt wellicht gevraagd uw computer opnieuw op te starten nadat de update van het stuurprogramma voltooid is.

Haal het uiterste uit uw BenQ monitor 17

Het aanpassen van de monitor

Het bediedingspaneel

1

2

Nr.

Naam Beschrijving

1. Bedieningstoetsen Opent de functies of menu-items op het scherm, direct naast elke toets.

2. Aan/uittoets De monitor in- en uitschakelen.

18 Het aanpassen van de monitor

Basale menufuncties

Alle schermmenu’s (OSD-menu’s) kunnen via de bedieningstoetsen worden geopend. U kunt met het OSD-menu alle instellingen van de monitor aanpassen.

1 2

Picture Mode

Input

Brightness

Menu

Exit

4 3

Picture Mode

Input

Brightness

Menu

Exit

1. Druk op een bedieningstoets.

2. Het sneltoetsmenu wordt geopend. De drie bovenste toetsen zijn aangepaste toetsen waaraan specifieke functies kunnen worden toegekend.

3. Kies Menu om het hoofdmenu te openen.

4. Volg in het hoofdmenu de pictogrammen naast de bedieningstoetsen om aanpassingen of keuzes te maken. Zie

Door het hoofmenu navigeren op pagina 23

voor meer details over de menu-opties.

Nr.

OSD in sneltoetsmenu

OSD-pictog ram in hoofdmenu

Functie

Aangepaste toets 1

• Deze toets is standaard de sneltoets voor

Beeldmodus

. Zie De sneltoetsen aanpassen op pagina 21

om de standaardinstellingen te wijzigen.

• Om omhoog te navigeren of een waarde te verhogen.

Het aanpassen van de monitor 19

Nr.

OSD in sneltoetsmenu

OSD-pictog ram in hoofdmenu

Functie

Aangepaste toets 2

Aangepaste toets 3 /

• Deze toets is standaard de sneltoets voor Input . Zie

De sneltoetsen aanpassen op pagina 21 om de

standaardinstellingen te wijzigen.

• Om omlaag te navigeren of een waarde te verlagen.

• Deze toets is standaard de sneltoets voor

Helderheid . Zie

De sneltoetsen aanpassen op pagina

21 om de standaardinstellingen te wijzigen.

• Opent submenu’s.

• Selecteert menu-items.

Menu • Activeert het hoofdmenu.

• Keert terug naar het vorige menu.

Afslt Sluit

• OSD = On Screen Display (Weergave op het scherm).

De sneltoetsen functioneren alleen wanneer het hoofdmenu niet wordt weergegeven. Weergave van sneltoetsen verschijnt enkele seconden nadat de laatste toets is ingedrukt.

• Om de OSD-bediening te activeren, drukt u op een willekeurige toets en houdt deze 10 seconden ingedrukt.

20 Het aanpassen van de monitor

Beeldoptimalisering

De eenvoudigste manier om een optimaal beeld te krijgen vanaf een analoge (D-sub) ingang, is met de functie Auto-aanpassing . Ga naar Scherm en druk op Auto-aanpassing om het beeld op het scherm te optimaliseren.

Als u de via een digitale (DVI) kabel de monitor op een digitale ingang aansluit , wordt de functie

Auto-aanpassing uitgeschakeld, omdat de monitor automatisch het beste beeld weergeeft.

Controleer, als u de functie Auto-aanpassing gebruikt, of de aangesloten grafische kaart van de computer is ingesteld op de standaardresolutie van de monitor.

Indien u dat wilt, kunt u altijd de geometrische instellingen van het scherm handmatig wijzigen door middel van de toetsen op de monitor. Om u hierbij te helpen, heeft BenQ een schermtest hulpprogramma gemaakt waarmee u onder meer op beeldkleur en grijswaarden kunt controleren.

1. Start het testprogramma auto.exe van de cd-rom. U kunt het programma eventueel ook via het bureaublad van uw computer opstarten. Wij raden u echter aan om auto.exe te gebruiken. Zodra u auto.exe opstart, verschijnt er een testpatroon.

2. Druk op een bedieningstoets om het sneltoetsmenu te openen. Kies Menu om het hoofdmenu te openen.

3. Ga naar Scherm en Auto-aanpassing .

4. Als u merkt dat verticale ruis optreedt (als een gordijn van knipperende verticale lijnen), kiest u Pixelklok en past u de monitor aan totdat de ruis verdwijnt.

5. Als u merkt dat horizontale ruis optreedt, kies dan Fase en pas de monitor aan totdat de ruis verdwijnt.

De sneltoetsen aanpassen

De 3 bovenste bedieningstoetsen (ook wel aangepaste toetsen genoemd), dienen als sneltoetsen voor vooraf ingestelde functies. U kunt de standaardinstelling wijzigen en andere functies aan deze toetsen toekennen.

1. Druk op een van de toetsen om het sneltoetsmenu te openen en druk op Menu om het hoofdmenu te openen.

2. Ga naar Systeem .

3. Selecteer de aangepaste toets die u wilt wijzigen.

4. Selecteer in het submenu een functie voor deze toets. Er verschijnt een bericht dat de instelling voltooid is.

Weergavemodus aanpassen

U kunt beelden met een andere beeldverhouding dan 16:9 en een ander formaat dan de schermgrootte van het gekochte model weergeven, door de weergavemodus aan te passen op het beeldscherm.

1. Druk op een van de toetsen om het sneltoetsmenu te openen en druk op Menu om het hoofdmenu te openen.

2. Ga naar Beeld geavanc.

en Weergavemodus .

3. Kies een gewenste weergavemodus. De instelling wordt direct geactiveerd.

Het aanpassen van de monitor 21

Kies een geschikte beeldmodus voor lezen

Het beeldscherm bevat een beeldmodus die geschikt is om e-books en documenten te lezen.

1. Druk op een van de toetsen om het sneltoetsmenu te openen en druk op Menu om het hoofdmenu te openen.

2. Ga naar Beeld geavanc.

en Beeldmodus .

3. Kies Lezen . De instelling wordt direct geactiveerd.

Het beeldscherm aansluiten op een MacBook

Als het beeldscherm wordt aangesloten op een MacBook, schakelt u naar de modus M-book zodat de kleuren en beelden op het MacBook correct op het beeldscherm worden weergegeven.

1. Sluit het beeldscherm aan op het MacBook.

2. Ga naar Beeld geavanc.

en Beeldmodus .

3. Kies M-book . De instelling wordt direct geactiveerd.

22 Het aanpassen van de monitor

Door het hoofmenu navigeren

U kunt de OSD (On Screen Display) menu gebruiken om alle instellingen van de monitor aan te passen. Druk op een van de toetsen om het sneltoetsmenu te openen en druk op Menu om het hoofdmenu te openen. Zie

Basale menufuncties op pagina 19 voor details.

Welke menu-opties beschikbaar zijn kan variëren, afhankelijk van de invoerbron, functies en instellingen. Menu-opties die niet beschikbaar zijn, worden grijs gemaakt. Toetsen die niet beschikbaar zijn, worden uitgeschakeld en de betreffende OSD-pictogrammen worden verborgen.

De OSD-menutalen kunnen afwijken per regio waar het product wordt geleverd, zie

Taal op pagina 32 bij

Systeem en OSD-instellingen voor meer details.

Voor meer informatie over elk menu, zie de volgende pagina's:

Menu Scherm op pagina 24

Menu Beeld op pagina 26

Menu Beeld Geavanceerd op pagina 28

Menu Systeem op pagina 31

Door het hoofmenu navigeren 23

Menu Scherm

Welke menu-opties beschikbaar zijn kan variëren, afhankelijk van de invoerbron, functies en instellingen. Menu-opties die niet beschikbaar zijn, worden grijs gemaakt. Toetsen die niet beschikbaar zijn, worden uitgeschakeld en de betreffende OSD-pictogrammen worden verborgen.

Mode: Standard

Display

Picture

Picture Advanced

System

Auto Adjustment

Input

H. Position

V. Position

Pixel Clock

Phase

50

1. Kies Menu in het sneltoetsmenu.

2. Selecteer Scherm met de toetsen of .

3. Kies om naar een submenu te gaan en selecteer een menu-item met of .

4. Voer aanpassingen uit met of , of maak selecties met .

5. Kies om terug te keren naar het vorige menu.

6. Kies om het menu te sluiten.

Item

Auto-aanpassing Optimaliseert past deze toe.

Functie Bereik

Input

Niet van toepassing op een digitaal ingangssignaal.

Gebruik dit om de ingang in te stellen op het verbindingstype van de gebruikte videokabel.

H. positie

V. positie

Past de horizontale positie van het beeld aan.

Past de verticale positie van het beeld aan.

Pixelklok Past deze synchroon loopt met het videosignaal van de analoge ingang.

Zie ook: Beeldoptimalisering op pagina 21

.

• D-Sub

• DVI

0 tot 100

0 tot 100

0 tot 100

Niet van toepassing op een digitaal ingangssignaal.

24 Door het hoofmenu navigeren

Fase

Item Functie Bereik

Past de fasetiming van de pixelklok aan zodat deze synchroon loopt met het videosignaal van de analoge ingang.

Zie ook:

Beeldoptimalisering op pagina 21 .

0 tot 63

Niet van toepassing op een digitaal ingangssignaal.

Door het hoofmenu navigeren 25

Menu Beeld

Welke menu-opties beschikbaar zijn kan variëren, afhankelijk van de invoerbron, functies en instellingen. Menu-opties die niet beschikbaar zijn, worden grijs gemaakt. Toetsen die niet beschikbaar zijn, worden uitgeschakeld en de betreffende OSD-pictogrammen worden verborgen.

Mode: Standard

Display

Picture

Picture Advanced

System

Brightness

Contrast

Sharpness

Gamma

Color Temperature

Hue

Saturation

Reset Color

Normal

Bluish

Reddish

User Define

R G

50

B

100 100 100

1. Kies Menu in het sneltoetsmenu.

2. Selecteer Beeld met de toetsen of .

3. Kies om naar een submenu te gaan en selecteer een menu-item met of .

4. Voer aanpassingen uit met of , of maak selecties met .

5. Kies om terug te keren naar het vorige menu.

6. Kies om het menu te sluiten.

Item Functie Bereik

Helderheid Past de balans aan tussen lichte en donkere tinten.

Contrast

0 tot 100

Past de mate van verschil tussen donkerheid en lichtheid aan. 0 tot 100

Scherpte 1 tot 10

Gamma

Past de duidelijkheid en zichtbaarheid van de randen van zaken in het beeld aan.

Past de intensiteit van de tint aan. De standaardwaarde is 3

(de standaardwaarde van Windows).

1

2

• 3

• 4

• 5

26 Door het hoofmenu navigeren

Item Functie Bereik

Kleurtemperatuur

Kleurtinten Verandert de mate waarin we kleuren waarnemen.

Verzadiging Past de intensiteit van de kleuren aan.

Kleur herstellen

Herstelt de aangepaste kleurinstelling in de fabrieksstandaard.

AMA

Normaal Hiermee kunnen video's en foto's worden weergegeven met natuurlijke kleuren. Dit is de kleur die standaard is ingesteld.

Blw. Tint Past een koele tint toe op de afbeelding en is standaard ingesteld op de standaard witte kleur van de PC-industrie.

Rode tint Past een warme tint toe op de afbeelding en is standaard ingesteld op de standaard witte kleur van de kranten.

Door gebruiker ingesteld

De mate waarin de primaire kleuren Rood,

Groen en Blauw op het beeld worden gemengd kan worden aangepast. Ga naar de menu’s

R (rood), G (groen), en B (blauw) om de instellingen te wijzigen.

Het verlagen van één of meer kleuren vermindert de invloed van de betreffende beeld op de kleurtint van het beeld. (Als u bijvoorbeeld het niveau van Blauw vermindert, verschuift de kleurtint van het beeld richting geel. Als u Groen vermindert, verschuift de kleurtint van het beeld richting magenta.)

• R (0 tot 100)

• G (0 tot100)

• B (0 tot 100)

Verbetert de responsietijd voor grijstinten van het lcd-scherm.

0 ~ 100

0 ~ 100

• JA

• NEE

• UIT

• Hoog

• Premium

Door het hoofmenu navigeren 27

Menu Beeld Geavanceerd

Welke menu-opties beschikbaar zijn kan variëren, afhankelijk van de invoerbron, functies en instellingen. Menu-opties die niet beschikbaar zijn, worden grijs gemaakt. Toetsen die niet beschikbaar zijn, worden uitgeschakeld en de betreffende OSD-pictogrammen worden verborgen.

Mode: Standard

Display

Picture

Picture Advanced

System

Picture Mode

Senseye Demo

Dynamic Contrast

Overscan

Display Mode

Color Format

Standard

Movie

Game

Photo sRGB

Reading

Eco

M-book

1. Kies Menu in het sneltoetsmenu.

2. Selecteer Beeld geavanc.

met de toetsen of .

3. Kies om naar een submenu te gaan en selecteer een menu-item met of .

4. Voer aanpassingen uit met of , of maak selecties met .

5. Kies om terug te keren naar het vorige menu.

6. Kies om het menu te sluiten.

Bereik Item Functie

Beeldmodus Selecteert een beeldmodus die het beste past bij het soort afbeeldingen op het scherm.

Standaard Voor standaard PC-toepassingen.

Film

Spel

Foto sRGB

Lezen

Voor het weergeven van video's.

Voor het spelen van spelletjes.

Voor het weergeven van stilstaande beelden.

Voor kleurrepresentatie die beter overeenkomt met de randapparatuur, zoals printers, digitale camera's, enz.

Om e-books en documenten te lezen.

28 Door het hoofmenu navigeren

Item Functie Bereik

Eco

M-book

Voor het besparen van elektriciteit en minder energieverbruik door minimale helderheid voor alle actieve programma's te bieden.

Minimaliseert het verschil qua beeld tussen het beeldscherm en het aangesloten MacBook.

Gebruiker Van toepassing op diverse beeldinstellingen aangepast door gebruikers.

Demo Senseye Geeft een voorbeeld van het beeld met gebruik van de in

Beeldmodus geselecteerde modus. Het scherm wordt opgedeeld in twee vensters; het linkervenster geeft het beeld in de Standaardmodus weer, en het rechtervenster geeft het beeld weer in de opgegeven modus.

• AAN

• UIT

DynamicContrast

Overscan

De functie detecteert automatisch de verdeling van een visueel ingangssignaal, en berekent vervolgens het optimale contrast.

Vergroot het ingangssignaal in kleine mate. Gebruik deze functie om storende ruis aan de rand te verbergen indien dit aanwezig is.

0 tot 5

• AAN

• UIT

Weergavemodus

Uitsluitend beschikbaar als de ingang D-sub (vga geconverteerd van

Component) is.

Met deze functie kunt u andere beeldverhoudingen dan 16:9 weergeven zonder geometrische vervorming.

De opties onder Weergavemodus veranderen naar gelang het invoersignaal.

Afhankelijk van de selectie van Beeldmodus , worden verschillende opties voor Weergavemodus vooraf ingesteld. Verander indien nodig de instelling.

Volledig Schaalt het ingangssignaal op om het volledig scherm te vullen. Ideaal voor beelden van 16:9.

Beeldverh.

Het beeld van het ingangssignaal wordt zonder geometrische vervorming weergegeven en het scherm wordt zo veel mogelijk opgevuld.

Door het hoofmenu navigeren 29

Item Functie

Kleurformaat Bepaalt de kleurruimte ( RGB of YUV ), gebaseerd op het gedetecteerde videosignaal.

Eventueel moet u de Kleurformaat handmatig instellen als kleuren op het beeldscherm niet correct verschijnen.

RGB • Voor D-sub (vga)-ingang van pc.

• Voor dvi-ingang.

YUV Voor D-sub (Component geconverteerd naar vga )-ingang van een videoapparaat.

Bereik

30 Door het hoofmenu navigeren

Menu Systeem

Welke menu-opties beschikbaar zijn kan variëren, afhankelijk van de invoerbron, functies en instellingen. Menu-opties die niet beschikbaar zijn, worden grijs gemaakt. Toetsen die niet beschikbaar zijn, worden uitgeschakeld en de betreffende OSD-pictogrammen worden verborgen.

Mode: Standard

Display

Picture

Picture Advanced

System

OSD Settings

Custom Key 1

Custom Key 2

Custom Key 3

DDC/CI

Auto Power Off

Resolution Notice

Information

Language

Display Time

OSD Lock

5 Sec.

10 Sec.

15 Sec.

20 Sec.

25 Sec.

30 Sec.

1. Kies Menu in het sneltoetsmenu.

2. Selecteer Systeem met de toetsen of .

3. Kies om naar een submenu te gaan en selecteer een menu-item met of .

4. Voer aanpassingen uit met of , of maak selecties met .

5. Kies om terug te keren naar het vorige menu.

6. Kies om het menu te sluiten.

Door het hoofmenu navigeren 31

Item

OSDinstellingen

Aangepaste toets 1

Aangepaste toets 2

Aangepaste toets 3

Functie Bereik

Taal

OSD-vergr endeling

Stelt de taal van het OSD-menu in.

De taalopties op de OSD kunnen verschillen van de opties die rechts zijn weergegeven, afhankelijk van het product dat in uw regio wordt geleverd.

• English

• Français

• Deutsch

• Italiano

• Español

• Polski

• Č esky

• Magyar

• SiCG/BiH/CRO

• Român ă

• Nederlands

• Русский

• Svenska

• Português

• 日本語

• 繁體中文

• 简体中文

Tijd weergeven

Past de tijdsweergave van het

OSD-menu aan.

Zorgt dat de monitorinstellingen niet per ongeluk kunnen worden veranderd. Als deze functie is geactiveerd, worden OSD-bediening en sneltoetshandelingen uitgeschakeld.

• 5 sec.

• 10 sec.

• 15 sec.

• 20 sec.

• 25 sec.

• 30 sec.

• JA

• NEE

Om de OSD-bediening te activeren, drukt u op een willekeurige toets en houdt deze 10 seconden ingedrukt.

Stelt de functies in die kunnen worden geopend door de aangepaste toets 1.

Stelt de functies in die kunnen worden geopend door de aangepaste toets 2.

Stelt de functies in die kunnen worden geopend door de aangepaste toets 3.

• Beeldmodus

• Weergavemodus

• Helderheid

• Contrast

Auto-aanpassing

Input

32 Door het hoofmenu navigeren

Item

DDC/CI

Functie

Hiermee kunnen de instellingen van de monitor worden veranderd met software op de PC.

• AAN

• UIT

Bereik

Automatisch uit

DDC/CI, de afkorting van Display Data

Channel/Command Interface, is ontworpen door Video

Electronics Standards Association (VESA). Met

DDC/CI-functionaliteit kan de besturing van de monitor via software worden overgedragen zodat dit op afstand kan worden gecontroleerd.

Stelt de tijd in waarna het beeldscherm in de energiebesparende modus automatisch wordt uitgeschakeld.

• UIT

• 10min.

• 20min.

• 30min.

• AAN

• UIT

Resolutiemelding

Informatie

Stelt in of de resolutiemelding voor de aanbevolen resolutie wordt weergegeven als de monitor een nieuw ingangssignaal detecteert.

Geeft de kenmerken van de huidige instellingen van de monitor weer.

• Input

• Huidige resolutie

• Optimale resolutie (beste met het beeldscherm)

• Modelnaam

Beginwaarden Stel alle instellingen voor modus, kleur en geometrie in op de standaard fabriekswaarden.

• JA

• NEE

Door het hoofmenu navigeren 33

Problemen oplossen

Veelgestelde vragen (FAQ)

Het beeld is niet scherp.

Lees de instructies onder de koppeling "Instellen van de schermresolutie" op de cd, selecteer vervolgens de juiste resolutie en beeldherhalingsfrequentie en stel e.e.a. in aan de hand van deze instructies.

Maakt u gebruik van een VGA verlengkabel?

Verwijder bij wijze van test de verlengkabel. Is het beeld nu scherp? Zo nee, optimaliseer dan het beeld via de instruncties in de sectie "Instelling van de beeldherhalingsfrequentie" onder de koppeling "Instellen van de schermresolutie" . Door eventueel signaalverlies bij gebruik van verlengkabels kan het beeld onscherp worden. U kunt dit signaalverlies beperken door een verlengkabel met een beter signaalgeleidend vermogen of met een geïntegreerde signaalversterker te gebruiken.

Is het beeld uitsluitend onscherp bij resoluties lager dan de natuurlijke (maximum) resolutie?

Lees de instructies onder de koppeling "Instellen van de schermresolutie" op de cd.

Selecteer de maximum resolutie.

Er zijn pixelfouten zichtbaar.

Eén of meer pixels is/zijn continue zwart, wit, rood, groen, blauw of heeft/hebben een andere kleur.

• Reinig het LCD-scherm.

• Zet het scherm een paar keer aan en uit.

• Dit zijn pixels die continue aan of uit staan. Het is een normaal defect dat bij de

LCD-technologie voorkomt.

Het beeld heeft een afwijkende kleur.

Het beeld is geel, blauw of paars gekleurd.

Ga naar Beeld en Kleur herstellen en kies vervolgens JA om de standaardwaarden van de kleurinstellingen te herstellen.

Als het beeld nog steeds niet in orde is en de OSD ook een afwijkend kleur heeft, betekent dit, dat één van de drie primaire kleuren in het ingangssignaal ontbreekt. Controleer vervolgens de connectoren van de signaalkabel. Als er een pin gebogen of afgebroken is, neem dan contact op met uw dealer voor de nodige ondersteuning.

Er is geen beeld.

Is de LED van het beeldscherm groen gekleurd?

Wanneer de LED groen oplicht en de mededeling Buiten bereik op het scherm verschijnt, betekent dit, dat u een weergavemodus gebruikt die deze monitor niet ondersteunt. Wijzig de instelling naar een modus die wel ondersteund wordt. Lees de sectie "Vooingestelde

Weergavemodus" onder de koppeling "Instellen van de schermresolutie" .

34 Problemen oplossen

Een vage schaduw van het statisch beeld wordt zichtbaar op het scherm.

• Activeer de functie Energiebeheer om de computer en monitor in een stroombesparende slaapstand te schakelen als deze niet actief in gebruik is.

• Gebruik een schermbeveiliging om het inbranden van het beeld te voorkomen.

Is de LED van het beeldscherm oranje gekleurd?

Wanneer de LED oranje oplicht, is de energiebeheermodus ingeschakeld. Druk op een willekeurige toets van het computertoetsenbord of beweeg de muis. Wanneer dat niet helpt, controleer dan de connectoren van de signaalkabel. Als er een pin gebogen of afgebroken is, neem dan contact op met uw dealer voor de nodige ondersteuning.

Brandt de LED van het beeldscherm helemaal niet?

Controleer de aansluiting van de voedingsspanning, de externe voeding en de netschakelaar.

Het beeld is vervormd, knippert of flikkert.

Lees de instructies onder de koppeling "Instellen van de schermresolutie" op de cd, selecteer vervolgens de juiste resolutie en beeldherhalingsfrequentie en stel e.e.a. in aan de hand van deze instructies.

U gebruikt de monitor op zijn standaardresolutie, maar het beeld is nog steeds vervormd.

Beelden van andere ingangssignalen kunnen vervormd of uitgerekt lijken op een beeldscherm dat op zijn standaardresolutie is ingesteld. Gebruik de functie Weergavemodus om de geschikte beeldverhouding voor de ingangssignalen in te stellen, voor het optimale beeld van elk soort ingangssignaal. Zie

Weergavemodus

op pagina 29

voor details.

Het beeld is in een bepaalde richting verschoven.

Lees de instructies onder de koppeling "Instellen van de schermresolutie" op de cd, selecteer vervolgens de juiste resolutie en beeldherhalingsfrequentie en stel e.e.a. in aan de hand van deze instructies.

De OSD-besturingselementen zijn ontoegankelijk.

Om de OSD-bediening te activeren wanneer deze vooraf is ingesteld op vergrendeld, drukt u op een willekeurige toets en houdt deze 10 seconden ingedrukt.

Meer hulp nodig?

Wanneer u na het raadplegen van deze gebruikershandleiding nog steeds problemen heeft, neem dan contact op met uw dealer of stuur een e-mail naar: [email protected].

Problemen oplossen 35

advertisement

Key Features

  • 54.6 cm (21.5")
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 25 ms 250 cd/m² 3000:1

Related manuals