Powerplus POWLI240 - LED FLOODLIGHT de handleiding

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Powerplus POWLI240 - LED FLOODLIGHT de handleiding | Manualzz

LED-SCHIJNWERPER 30W

POWLI240

POWLI240 NL

1 TOEPASSINGSGEBIED

Zowel binnen als buiten te gebruiken, bv. op de werkplek, in de tuin, studio of werkplaats.

WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken.

Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

Lees de gebruiksaanwijzing vóór u de machine gebruikt.

Voldoet aan alle verplichte en van kracht zijnde veiligheidsnormen volgens Europese richtlijnen.

3 WAARSCHUWING

 De LED-straler mag niet aan een mast worden bevestigd (paal). Ze wordt best gemonteerd op een afrastering of een muur, in een magazijn, een winkel of een gelijkaardige plek.

 Vervang het veiligheidsglas onmiddellijk wanneer het beschadigd is.

4 MONTAGE

4.1 Montage van de schijnwerper

 Schakel de hoofdschakelaar uit.

Bevestig de schijnwerper met twee schroeven van max. 4 mm.

4.2 Aansluitschema

 Gebruik voor de montage een voedingskabel met N = blauw, aarde = groen/geel en

L = bruin en sluit aan zoals weergegeven op afbeelding 3. Schroef de borgmoer van de schroefdop aan, om de pakking aan te spannen. De pakking kan worden aangepast aan kabeldoorsneden van 8-11 mm.

Raadpleeg fig. 4 om een schakelaar toe te voegen.

4.3 Montage

Raadpleeg fig. 1 voor de juiste manier van montage.

In het geval van montage op een muur of in een hoek, zoals in fig. 2: controleer de veiligheidsafstand tussen de schijnwerper en ontvlambare oppervlakken.

5 DE SCHIJNWERPER GEBRUIKEN

 Schakel de stroom weer aan.

Copyright © 2016 VARO P a g i n a | 1 www.varo.com

6 TECHNISCHE GEGEVENS

POWLI240

Type

Vermogen

Levensduur

Lumen

Kleurtemperatuur

POWLI240

30W

220 V

– 240 V ~ 50 Hz

Voltage/frequentie

Materiaal voorkant schijnwerper

Waterdichtheidsklasse

Gehard glas

IP65

LED-lamp met hoog vermogen

> 50.000 uur

2160

6500 K

Netto gewicht

Afmetingen

1,66kg

18,5x22,5x12,5cm

7 MILIEU

NL

Wanneer uw machine na een lange gebruiksduur moet vervangen worden, werp ze dan niet bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke manier.

Afval van elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het gerecycleerd kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

Copyright © 2016 VARO P a g i n a | 2 www.varo.com

advertisement

Related manuals

advertisement