Linksys PLWK400 Owner's Manual | Manualzz
Brugervejledning
Linksys PLWK400
Powerline trådløst AV-extendersæt
Linksys PLWK400
Indhold
Indhold
Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . 3
Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hvordan Powerline-netværk fungerer . . . . . . . . . . 5
Eksempel på installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Installation af adapterne . . . . . . . . . 6
Installationsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sådan deles internetadgang . . . . . . . . . . . . . 6
Sådan tilsluttes PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sådan tilsluttes PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . 7
Opsætning af avanceret sikkerhed . . . . . . . . . . . 8
Brug af hjælpeprogrammet . . . . . . . 8
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . 10
Specifikationer . . . . . . . . . . . . 12
2
Linksys PLWK400
Oversigt
Oversigt
Tak for, at du valgte dette Linksys Powerline-netværksadaptersæt. Disse adaptere
er nemme at sætte op og giver dig mulighed for at slutte kabeltilsluttede og
netværksforbundne netværksenheder til dit hjemmenetværk. Du skal bruge
mindst to Powerline-adaptere til at oprette et Powerline-netværk. Sættet omfatter:
••
1 stk. PLE400 Powerline-adapter med enkelt port
••
1 stk. PLW400 trådløs Powerline-adapter med enkelt port
Slut PLE400 til din netværksrouter, og forbind PLW400 til en hvilken som
helst trådløs eller kablet netværksenhed i et hvilket som helst værelse i huset.
Du kan få yderligere hjælp fra vores prisbelønnede 24/7-kundesupport på
Linksys.com/support.
Funktioner
PLE400
Powerline - Powerline-LED'en tændes, når adapteren sluttes til
Powerline-netværket. LED'en blinker for at angive netværksaktivitet.
Ethernet - Ethernet-LED'en tændes, når en kablet
netværksforbindelse tændes og sluttes til adapterens Ethernet-port
(netværk. LED'en blinker for at angive netværksaktivitet.
Strøm - Strømindikatoren tændes, når adapteren tændes.
Ethernet - Opretter forbindelse til computere eller andre kablede
netværksenheder. Ved grundlæggende opsætning af Powerlinenetværk skal du slutte denne til en af din routers tilgængelige
Ethernet-porte.
HomePlug Simple Connect-knap - Konfigurerer avanceret
sikkerhed (netværksadgangskode) for dit Powerline-netværk.
Standby/nulstil -Til gendannelse af fabriksindstillingerne (herunder
de avancerede sikkerhedsindstillinger og netværksadgangskoden),
brug en spids genstand til at holde Standby/nulstil-knappen nede i
mindst ti sekunder.
3
Linksys PLWK400
PLW400
Oversigt
Knappen Wi-Fi Protected Setup - tryk på denne knap for at oprette
forbindelse til en anden trådløs enhed, der har knappen Wi-Fi
Protected Setup.
Knappen HomePlug Simple Connect - Konfigurerer avanceret
sikkerhed (netværksadgangskode) for dit Powerline-netværk.
Knappen Reset (skjult) - Til gendannelse af fabriksindstillingerne
(herunder de avancerede sikkerhedsindstillinger og
netværksadgangskoden), brug en spids genstand til at holde
knappen Reset nede i mindst 10 sekunder.
Powerline-LED - Powerline-LED'en tændes, når adapteren
tilsluttes til Powerline-netværket. LED'en blinker for at angive
netværksaktivitet.
Ethernet-LED - Ethernet-LED'en tændes, når en kablet
netværksforbindelse tændes og sluttes til adapterens Ethernet-port
(netværk). LED'en blinker for at angive netværksaktivitet.
Wireless LED - Wireless-LED'en tændes, når et trådløst netværk er
forbundet til din PLW400.
Wi-Fi Protected Setup™-LED - Denne LED blinker, mens en
trådløs enhed opretter forbindelse til din PLW400 ved brug af Wi-Fi
Protected Setup.
Power-LED - Power-LED'en tændes, når adapteret er tilsluttet en
fungerende strikkontakt.
Ethernet-port - Brug et netværkskabel (Ethernet) til at slutte denne
port til en kablet netværksenhed.
4
Linksys PLWK400
Oversigt
Hvordan Powerline-netværk fungerer
Der løber el-ledninger rundt i dit hjem eller på dit kontor, som tilfører strøm til
stikkontakterne i hvert rum. Et typisk kabelbaseret Ethernet-netværk anvender
Ethernet-netværkskabler til at oprette forbindelse til dine kabeltilsluttede
netværksenheder. Et Powerline-netværk anvender dine eksisterende ledninger
i hjemmet som kabling til Powerline-netværket.
Brug to eller flere Powerline-adaptere til at oprette dit Powerline-netværk. Hver
enkelt enhed på dit Powerline-netværk kræver en forbindelse (enten kablet
eller trådløs) til en Powerline-adapter.
••
PLE400 har én Ethernet-port. En af disse enheder bruges typisk i et
Powerline-netværk til at slutte dit netværks trådløse router til husets
ledningsnet.
••
PLW400 indeholder én Ethernet-port og et adgangspunkt. Du kan slutte
én kablet enhed og flere forskellige enheder til det.
Når du slutter et Powerline-netværk til et eksisterende netværk, skal
forbindelserne mellem internet, modem og router forblive de samme.
Router
Modem
Eksempel på installation
Dette diagram viser et grundlæggende Powerline-netværk i et hus. Routeren på
første etage er sluttet til PLE400, som er sluttet til en stikkontakt. Nedenunder
er en spillekonsol og en computer sluttet til PLW400, der er tilsluttet en
stikkontakt.
Ved hjælp af hjemmets ledningsnet udvider routeren det lokale netværk til at
omfatte spilkonsollen og den stationære computer i stuen. Internetadgang,
filer og printere kan deles mellem computerne og andre netværksenheder. Ved
onlinespil kan du sidde behageligt og spille nede i stuen, mens du bruger den
hurtige internetforbindelse i routeren og modemmet ovenpå.
PLE400
Computer
PLW400
Spilkonsol
5
Linksys PLWK400
Installation af adapterne
Installationsoversigt
Når du skal konfigurere Powerline-netværket, skal du:
••
Sørge for, at du allerede har internetadgang og et fungerende
hjemmenetværk.
••
Dele internetadgang med dit Powerline-netværk.
••
Installer Powerline-adapterne i nærheden af de netværksenheder, du vil
forbinde til dit hjemmenetværk.
••
Sørg for, at de elektriske enheder, som du vil slutte til PLW400, har en
fungerende trådløs funktion. En nem måde at teste dette på er ved først
at prøve at forbinde den trådløse netværksenhed til dit hjems trådløse
router, mens den befinder sig i nærheden af routeren.
Installation af adapterne
Sådan deles internetadgang
For at dele internetadgang over Powerline-netværket skal du slutte routeren til
Powerline-netværket (typisk med en enkeltport-Powerline-adapter som f.eks.
PLE400).
Sådan slutter du din trådløse router til dit Powerline-netværk:
1. Slut din PLE400 (eller anden Powerline-adapter med enkelt port) til en
stikkontakt i nærheden af den trådløse router. Adapterens strømindikator
tændes.
2. Slut det medfølgende Ethernet-netværkskabel til porten på adapteren
og til en ledig port på bagsiden af den trådløse router. Adapterens
Ethernet LED tændes. Du er nu klar til at udvide dit Powerline-netværk
til resten af dit hjem.
BEMÆRK
Se "Opsætning af avanceret sikkerhed" på side 8 for at konfigurere
avanceret sikkerhed.
Tip
••
Hvis det er muligt, bør du slutte Powerline-adaptere direkte til
en stikkontakt og ikke til en forlængerledning, stikdåse eller
transientbeskytter.
••
Hvis en Powerline-adapter sluttes til en stikdåse, skal du sørge for, at der
ikke sluttes andre elektroniske enheder til den samme stikdåse.
••
Placer om muligt PLW400 i nærheden af de trådløse enheder, du vil
oprette forbindelse til.
••
Undgå forhindringer (såsom arkivskabe, spejle og tykke vægge) mellem
PLW400 og en hvilken som helst trådløs netværksenhed, du vil oprette
forbindelse til.
6
Linksys PLWK400
Installation af adapterne
Sådan tilsluttes PLE400
Sådan tilsluttes PLW400
Du kan bruge PLE400 til at muliggøre internetadgang til resten af dit Powerlinenetværk (se "Sådan deles internetadgang" ovenfor). Hvis du har brugt en anden
Powerline-adapter til at dele internetadgang, kan du også installere PLE400 et
andet sted i hjemmet.
Når din eksisterende netværksrouter er tilsluttet en Powerline-adapter, kan du
installere din PLW400 et andet sted i huset.
TIP
Du kan også opsætte og konfigurere alle dine Linksys Powerlineenheder ved brug af hjælpeprogrammet til konfiguration. Der
findes yderligere oplysninger i "Brug af hjælpeprogrammet" på
side 8.
Sådan føjer du en PLE400 til dit Powerline-netværk:
TIP
Du kan også opsætte og konfigurere alle dine Linksys Powerlineenheder ved brug af hjælpeprogrammet til konfiguration. Der
findes yderligere oplysninger i "Brug af hjælpeprogrammet" på
side 8.
Sådan tilslutter du PLW400:
1. Sørg for, at tænd/sluk-kontakten på højre side er indstillet til I (tændt).
1. Slut adapteren til en stikkontakt i nærheden af de netværksenheder, du
vil tilslutte. Adapterens strømindikator tændes. Powerlines LED-indikator
blinker og fortsætter med at blinke, indtil den opretter forbindelse til en
anden Powerline-adapter.
2. Slut netværksenhedens netværkskabel til en ledig port på Powerlineadapteren. Adapterens Ethernet-LED blinker og forbliver tændt, når
forbindelsen er oprettet.
2. Hvis dit hjemmenetværk allerede har sikkerhed konfigureret (anbefales):
a. Slut PLW400 til en stikkontakt til din trådløse router.
b. På PLW400 skal du trykke på knappen Wi-Fi Protected Setup
og
holde den nede i mindst 1 sekund, indtil LED'en Wi-Fi Protected
Setup blinker.
c. Inden for 2 minutter skal du trykke på knappen Wi-Fi Protected Setup
på trådløse router. PLW400 henter sikkerhedsindstillingerne fra
din router og opretter forbindelse til dit trådløse netværk.
7
Linksys PLWK400
3. Flyt PLW400 til en stikkontakt i nærheden af den eller de trådløse
netværksenheder, du vil oprette forbindelse til. Typisk er dette område
ikke særligt godt dækket af den trådløse router i dit hjem.
blinker og forbliver derefter tændt, når forbindelsen
Powerlines LED
til resten af Powerline-netværket er afsluttet. Dit hjems trådløse netværk
er nu tilgængeligt i det område, der omgiver PLW400.
4. Forbind den trådløse netværksenhed til det trådløse netværk på
normal vis. Der findes instruktioner i dokumentationen til din trådløse
netværksenhed. PLW400's trådløse LED
blinker og forbliver derefter
tændt, når en trådløs netværksenhed forbindes.
Opsætning af avanceret sikkerhed
Brug af hjælpeprogrammet
Brug af hjælpeprogrammet
Hvis du oplever vanskeligheder ved at oprette forbindelse til adapterne ved
brug af Wi-Fi Protected Setup, eller hvis du vil angive yderligere avancerede
indstillinger, kan du bruge hjælpeprogrammet til konfiguration.
Sådan installeres hjælpeprogrammet til konfiguration:
1. Slut en computers Ethernet-port til PLW400's Ethernet-port ved brug af
det medfølgende kabel.
2. Isæt konfigurations-cd'en i computerens cd- eller dvd-drev, og følg
derefter instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK
De enheder, som sluttes til Powerline-adapterne,
mister midlertidigt forbindelsen til internettet under
sikkerhedsopsætningen.
Sådan konfigureres din netværksadapter med avanceret sikkerhed:
1. På en af de eksisterende Powerline-adaptere, der allerede har
fået konfigureret avanceret sikkerhed, skal du trykke på knappen
HomePlug Simple Connect
og holde den nede i mindst 1 sekund,
indtil Powerline-LED'en
begynder at blinke langsomt.
2. På PLW400 skal du holde knappen HomePlug Simple
Connect
nede i mindst 1 sekund, indtil Powerline-LED'en
begynder at blinke langsomt. Når LED'en stopper med at blinker, er den
nye netværksnøgle blevet delt med den pågældende PLW400.
BEMÆRK
De enheder, der sluttes til adapterne, får internetadgang igen
inden for fem minutter.
Sådan bruges hjælpeprogrammet til konfiguration:
1. Når hjælpeprogrammet er installeret:
På Windows-systemer:
a. Klik på Start, All Programs (Alle programmer), Cisco Systems
og derefter Cisco Powerline AV Utility (Cisco Powerline AVhjælpeprogram). Hjælpeprogrammet åbnes.
På Mac OS X-systemer:
a. Åbn mappen Applications (Programmer), og dobbeltklik derefter
på ikonet Cisco Powerline AV Utility (Cisco Powerline AVhjælpeprogram). Hjælpeprogrammet åbnes.
8
Linksys PLWK400
BEMÆRK
Hvis du forsøger at ændre indstillingerne for en Powerline-enhed
fra en computer, der ikke er tilsluttet direkte med et kabel, bliver du
bedt om at indtaste en adgangskode. Enhedens adgangskode er
noteret på bagsiden af enheden.
Brug af hjælpeprogrammet
4. Klik på Quality of Service (Servicekvalitet) for at angive, hvordan
netværket prioriterer netværksbåndbredden.
2. Klik på fanen Network Status for at få vist oplysninger om de Powerlineadaptere, der er tilsluttet til dit netværk.
5. Klik på fanen Administrator for at genstarte en adapter, gendanne
fabriksindstillinger eller opgradere adapterens firmware.
•• Hvis en tilsluttet adapter ikke fremgår her, skal du klikke på Refresh
(Opdater).
•• Du kan redigere oplysningerne for en hvilken som helst adapter, der
fremgår af listen, ved at vælge adapteren og derefter klikke på Edit
(Rediger).
3. Klik på fanen Security (Sikkerhed) for manuelt at ændre netværksnøglen
for hver enhed. Hvis du har brug for at gendanne standardnøglen, skal
du klikke på Restore Default Key (Gendan standardnøgle).
9
Linksys PLWK400
6. Klik på Wireless Settings (Trådløse indstillinger) for at redigere
netværksnavnet (SSID), den trådløse sikkerhedstype eller adgangskoden/nøglen.
Fejlfinding
Fejlfinding
Din trådløse netværksenhed genkendes ikke af dit netværk.
Prøv følgende:
Indstillingerne træder i kraft for adapterne med det samme. Luk vinduet
for at afslutte hjælpeprogrammet.
••
Sørg for, at den trådløse enhed er tændt, og at dens trådløse enhed er
aktiveret.
••
Placer om muligt PLW400 i nærheden af den trådløse netværksenhed, du
vil oprette forbindelse til.
••
Undgå forhindringer (såsom arkivskabe, spejle og tykke vægge) mellem
PLW400 og en hvilken som helst trådløs netværksenhed, du vil oprette
forbindelse til.
Hvis du har konfigureret avanceret sikkerhed for Powerline-netværket, skal du
kontrollere følgende:
••
Kontroller, at alle adapterne på Powerline-netværket er blevet konfigureret
med den samme netværksadgangskode. Netværksadgangskoden skal
være identisk, for at de kan kommunikere med hinanden. Se "Opsætning
af avanceret sikkerhed" på side 8 eller "Brug af hjælpeprogrammet" på
side 8.
Ethernet-LED'en tændes ikke, når du har sluttet en kablet Ethernet-enhed til
Powerline-adapteren.
Følg disse instruktioner:
1. Kontroller, at Ethernet-netværkskablet er korrekt sluttet til adapter.
2. Kontroller, at Ethernet-netværkskablet er korrekt sluttet til den
netværksenhed, du opretter forbindelse til.
Eller:
1. Kobl adapteren fra stikkontakten.
2. Kobl Ethernet-netværkskablet fra adapteren.
3. Vent i fem sekunder.
4. Slut Ethernet-netværkskablet til adapteren igen.
5. Slut adapteren til stikkontakten igen.
10
Linksys PLWK400
6. Hvis denne løsning ikke virker, skal du kontrollere, at stikkontakten
fungerer. Slut en anden enhed til stikkontakten, og prøv at tænde den.
Fejlfinding
LED-indikatorerne blinker, og jeg ved ikke, hvad det betyder.
Se følgende tabel med LED-funktioner for at diagnosticere problemet:
Du kan ikke oprette forbindelse til andre computere på det lokale netværk
eller til internettet.
Hvis du ikke har angivet avanceret sikkerhed for Powerline-netværket, skal du
følge disse instruktioner:
Powerline-LED
1. Find den Powerline-adapter, som er sluttet til computeren, og som ikke
kan oprette forbindelse.
2. På adapterens højre side skal du bruge en spids genstand til at holde
knappen Standby/Reset nede i mindst ti sekunder. Dette nulstiller
adapteren til fabriksindstillingerne.
Ethernet-LED
Hvis du har konfigureret avanceret sikkerhed for Powerline-netværket, skal du
kontrollere følgende:
Trådløs LED
(kun PLW400)
••
••
Kontroller, at alle adapterne på Powerline-netværket er blevet konfigureret
med den samme netværksadgangskode. Netværksadgangskoden skal
være identisk, for at de kan kommunikere med hinanden. Se ”Opsætning
af avanceret sikkerhed” på side 8 eller "Brug af hjælpeprogrammet" på
side 8.
Wi-Fi Protected
Setup (kun
PLW400)
Hvis du tilføjer en ny adapter til et eksisterende Powerline-netværk med
en unik netværksadgangskode, skal du følge instruktionerne i ”Brug af
hjælpeprogrammet” på side 8.
Strømindikator
Fra
Ikke tilsluttet til Powerline-netværket
Blinker hurtigt
Sender/modtager data
Blinker langsomt
Parring
Lyser konstant
Sluttet til Powerline-netværket
Fra
Ikke sluttet til Ethernet-netværket
Blinker
Sender/modtager data
Lyser konstant
Sluttet til Ethernet-netværket
Fra
Trådløs funktionalitet ikke forbundet
Lyser konstant
Trådløs funktionalitet
Blinker
Sender/modtager data
Blinker langsomt
Forbindelse oprettes (op til 2
minutter)
Blinker hurtigt
Forbindelsesfejl.
Lyser konstant
Forbindelse oprettes
Fra
Enheden er slukket
Lyser konstant
Enheden er tændt og klar
Blinker hurtigt i
kort tid
Fabriksstandard (begge modeller),
vækning af enheden fra
standbytilstand (kun PLE400)
Blinker hurtigt
hele tiden
Fejl ved parring/systemfejl
Blinker langsomt
Enhed i standbytilstand (kun PLE400)
INTERNET
Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål her, kan du gå til
Linksys supportwebsted på Linksys.com/support.
11
Linksys PLWK400
Specifikationer
Specifikationer
Model
PLW400
Standarder
HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Porte
Hurtigt Ethernet (10/100)
Knapper
Wi-Fi Protected Setup, Easy Connect, Reset
Model
PLE400
Standarder
HomePlug AV, 802.3, 802.3u
LED'erPowerline, Ethernet, Wireless, Wi-Fi Protected
Setup, Power
Porte
Hurtigt Ethernet (10/100)
Sikkerhedsfunktioner
128-Bit AES Link-kryptering, WPA2, WPA, WEP
Knapper
Easy Connect, Nulstil
Modulationer
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
LED-indikatorer
Powerline, Ethernet, strøm
Sikkerhedsfunktioner
128-bit AES Link kryptering
Sikkerhedsnøglebit
128
Understøttelse af
netværksklienterOp til 8 Powerline-klientenheder, op til
32 trådløse klientenheder
Modulationer
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Miljø
Mål101,9 × 71,9 × 52,4 mm
(4,0 × 2,83 × 2,06 tommer)
Operativsystemkrav til
hjælpeprogrammet
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X v10.5 eller nyere
Standard-SSID"CiscoXXXXX", hvor XXXXX er de sidste 5 cifre i
adapterens serienummer
Miljø
Vægt
116 g (4,1 oz.)
Mål
113 × 73 × 33 mm (4,45 × 2,87 × 1,3 tommer)
Strøm
100-240 V AC, 50-60 Hz
Vægt
158 g (5,6 oz.)
Certificeringer
FCC, IC, CE, HomePlug AV
Strøm
100-240 V AC, 50-60 Hz
Driftstemp.
0-40 ºC (32-104 ºF)
Certifikater
FCC, IC, CE, Wi-Fi, HomePlug AV
Opbevaringstemp.
-20-70 ºC (-4-158 ºF)
Driftstemp.
0-40 ºC (32-104 ºF)
Luftfugtighed ved drift
10-85 %, ikke-kondenserende
Opbevaringstemp.
-20-70 ºC (-4-158 ºF)
Luftfugtighed ved
opbevaring
5-90 %, ikke-kondenserende
Luftfugtighed ved drift
10-85 %, ikke-kondenserende
Luftfugtighed ved
opbevaring
5-90 %, ikke-kondenserende
12
På linksys.com/support kan du få prisbelønnet teknisk support 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen
Cisco, Cisco-logoet og Linksys er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco og/eller tilknyttede virksomheder i USA og visse andre lande.
Du kan se en liste over Ciscos varemærker på www.cisco.com/go/trademarks. Alle andre varemærker, som nævnes i dette dokument, tilhører de respektive ejere.
© 2012 Cisco og/eller Ciscos associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.
3425-01587
120203MS
Benutzerhandbuch
Linksys PLWK400
Powerline AV-Wireless-Netzwerk-Extender-Set
Linksys PLWK400
Inhalt
Inhalt
Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . 3
Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Funktionsweise von Powerline Netzwerken . . . . . . . . 5
Beispielinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Installation der Adapter . . . . . . . . . 6
Überblick über die Installation . . . . . . . . . . . . . 6
Tipps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
So geben Sie die Internetverbindung frei . . . . . . . . 6
Verbindungsherstellung mit Ihrem PLE400 . . . . . . . . 7
Verbindungsherstellung mit Ihrem PLW400 . . . . . . . 7
Einrichten der erweiterten Sicherheitseinstellungen . . . . 8
Verwenden des Dienstprogramms . . . . . 8
Fehlerbehebung . . . . . . . . . . . 10
Spezifikationen . . . . . . . . . . . . 12
2
Linksys PLWK400
Übersicht
Übersicht
Vielen Dank, dass Sie sich für das Linksys Powerline Netzwerkadapter-Set entschieden
haben. Diese Adapter bieten Ihnen eine einfache Einrichtung und Verbindung zu Wiredund Wireless-Netzwerkgeräten in Ihrem Heimnetzwerk. Sie benötigen mindestens zwei
Powerline Adapter, um ein Powerline Netzwerk einzurichten. Dieses Set umfasst:
••
einen PLE400 Powerline Adapter mit einem Port
••
einen PLW400 Powerline Wireless-Adapter mit einem Port
Verbinden Sie den PLE400 mit Ihrem Netzwerk-Router und den PLW400 mit einem
Computer oder einem anderen Netzwerkgerät in einem beliebigen Zimmer des Hauses.
Weitere Unterstützung erhalten Sie rund um die Uhr von unserem preisgekrönten
Kundendienst unter Linksys.com/support.
Powerline: Die Powerline-LED leuchtet auf, wenn der Adapter an das
Powerline Netzwerk angeschlossen ist. Bei Netzwerkaktivität blinkt
die LED.
Eigenschaften
Ethernet: Die Ethernet-LED leuchtet auf, wenn ein WiredNetzwerkgerät eingeschaltet und an den Ethernet-Port (NetzwerkPort) des Computers angeschlossen ist. Bei Netzwerkaktivität blinkt
die LED.
PLE400
Power: Die Power-LED (Netzstrom) leuchtet auf, wenn der Adapter
eingeschaltet wird.
Ethernet: Hierüber wird die Verbindung zu Computern oder
anderen Wired-Netzwerkgeräten hergestellt. In einer Powerline
Standardheimnetzwerkeinrichtung verbinden Sie dieses Gerät mit
einem verfügbaren Ethernet-Port Ihres Routers.
HomePlug-Taste für einfachen Verbindungsaufbau: Konfiguriert
erweiterte Sicherheitseinstellungen (das Netzwerkpasswort) für das
Powerline Netzwerk.
Standby/Reset: Um die werksseitigen Standardeinstellungen
wiederherzustellen (einschließlich der erweiterten
Sicherheitseinstellungen und des Netzwerkpassworts), halten Sie
die Standby/Reset-Taste mit einem spitzen Gegenstand mindestens
zehn Sekunden lang gedrückt.
3
Linksys PLWK400
PLW400
Übersicht
Wi-Fi Protected Setup-Taste: Ermöglicht die Verbindung mit
anderen Wireless-Netzwerkgeräten, die über eine Wi-Fi Protected
Setup-Taste verfügen.
HomePlug Simple Connect-Taste (HomePlug-Taste für
einfachen Verbindungsaufbau): Konfiguriert erweiterte
Sicherheitseinstellungen (das Netzwerkpasswort) für das
Powerline Netzwerk.
Reset-Taste (leicht versenkt): Um die werksseitigen
Standardeinstellungen wiederherzustellen (einschließlich der
erweiterten Sicherheitseinstellungen und des Netzwerkpassworts),
halten Sie die Reset-Taste mit einem spitzen Gegenstand
mindestens zehn Sekunden lang gedrückt.
Powerline-LED: Leuchtet auf, wenn der Adapter an das
Powerline Netzwerk angeschlossen ist. Bei Netzwerkaktivität blinkt
die LED.
Ethernet-LED: Leuchtet auf, wenn ein Wired-Netzwerkgerät
eingeschaltet und an den Ethernet-Port (Netzwerk-Port) des
Computers angeschlossen ist. Bei Netzwerkaktivität blinkt die LED.
Wireless-LED: Leuchtet auf, wenn ein Wireless-Netzwerkgerät mit
Ihrem PLW400 verbunden ist.
Wi-Fi Protected Setup™-LED: Blinkt, wenn sich ein WirelessNetzwerkgerät über Wi-Fi Protected Setup mit Ihrem PLW400
verbindet.
Power-LED: Leuchtet auf, wenn der Adapter mit einer aktiven
Steckdose verbunden ist.
Ethernet-Port: Sie können diesen Port über ein Netzwerkkabel
(Ethernetkabel) mit einem Wired-Netzwerkgerät verbinden.
4
Linksys PLWK400
Übersicht
Funktionsweise von
Powerline Netzwerken
Stromleitungen versorgen die Steckdosen in jedem Zimmer Ihrer Wohnung oder
Ihres Büros mit Strom. Bei einem herkömmlichen Wired-Ethernet-Netzwerk werden
Wired-Netzwerkgeräte mithilfe von Ethernet-Netzwerkkabel mit dem Netzwerk
verbunden. Bei einem Powerline Netzwerk werden die vorhandenen Stromleitungen
als Netzwerkkabel genutzt.
Um Ihr eigenes Powerline Netzwerk zu erstellen, benötigen Sie mindestens zwei
Powerline Adapter. Jedes Gerät in Ihrem Powerline Netzwerk muss an einen
Powerline Adapter angeschlossen werden (über Wired- oder Wireless-Verbindung).
••
Der PLE400 hat einen Ethernet-Port. Eines dieser Geräte wird typischerweise in
einem Powerline Netzwerk verwendet, um den Wireless-Router Ihres Netzwerks
mit dem Stromnetz in Ihrer Wohnung zu verbinden.
••
Der PLW400 verfügt über einen Ethernet-Port und einen Access Point. An diesem
können Sie ein Wired-Gerät und mehrere Wireless-Geräte anschließen.
Wenn Sie ein Powerline Netzwerk zu einem vorhandenen Netzwerk hinzufügen, bleiben
die Verbindungen zwischen Internet, Modem und Router gleich.
Beispielinstallation
Dieses Diagramm zeigt ein einfaches Powerline Netzwerk in einem Haus. Der Router im
ersten Stock ist mit dem PLE400 verbunden, der an eine Steckdose angeschlossen ist.
Im Erdgeschoss teilen sich die Spielkonsole und der Computer den PLW400, der an eine
Steckdose angeschlossen ist.
Router
Modem
PLE400
PC
PLW400
Spielkonsole
Der Router erweitert Ihr lokales Netzwerk über die Stromleitungen des Hauses, sodass
Spielkonsole und Computer im Wohnzimmer ebenfalls angeschlossen sind. Ihre
Computer und anderen Netzwerkgeräte können gleichzeitig auf das Internet und auf
Drucker zugreifen, und es können Dateien von einem Gerät auf ein anderes verschoben
werden. So können Sie im Wohnzimmer bequem online spielen – über die HighspeedInternetverbindung von Router und Modem im ersten Stock.
5
Linksys PLWK400
Installation der Adapter
Installation der Adapter
So geben Sie die Internetverbindung frei
Um die Internetverbindung über das Powerline Netzwerk freizugeben, schließen Sie
Ihren Router an das Powerline Netzwerk an (in der Regel über einen Powerline Adapter
mit einem Port, zum Beispiel den PLE400).
Überblick über die Installation
So richten Sie das Powerline Netzwerk ein:
••
Stellen Sie sicher, dass Sie eine funktionierende Internetverbindung und
Heimnetzwerk haben.
••
Geben Sie die Internetverbindung für das Powerline Netzwerk frei.
••
Installieren Sie Powerline Adapter in der Nähe der Netzwerkgeräte, die Sie mit
Ihrem Heimnetzwerk verbinden möchten.
••
Vergewissern Sie sich, dass die Wireless-Geräte, die Sie mit dem PLW400 verbinden
möchten, über eine funktionierende Wireless-Funktion verfügen. Dieses lässt
sich ganz leicht testen: Verbinden Sie zunächst das Wireless-Netzwerkgerät in
der Nähe des Routers mit dem Wireless-Router.
So schließen Sie Ihren Wireless-Router an das Powerline Netzwerk an:
1. Schließen Sie Ihren PLE400 (oder einen anderen Powerline Adapter mit einem
Port) an eine Steckdose in der Nähe des Wireless-Routers an. Die Power-LED des
Adapters leuchtet auf.
2. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Ethernet-Netzwerkkabel an
den Port des Adapters und an einen freien Port auf der Rückseite des WirelessRouters an. Die Ethernet-LED des Adapters leuchtet auf. Jetzt können Sie Ihr
Powerline Netzwerk im ganzen Haus nutzen.
HINWEIS
Informationen zu erweiterten Sicherheitseinstellungen finden Sie unter
„Einrichten der erweiterten Sicherheitseinstellungen“ auf Seite 8.
Tipps
••
Schließen Sie Powerline Adapter wenn möglich direkt an eine Wandsteckdose
und nicht an ein Verlängerungskabel, eine Steckdosenleiste oder einen
Überspannungsschutz an.
••
Wenn ein Powerline Adapter an eine Steckdosenleiste angeschlossen werden
muss, stellen Sie sicher, dass keine anderen elektronischen Geräte an die gleiche
Leiste angeschlossen sind.
••
Positionieren Sie den PLW400 nach Möglichkeit in der Nähe der zu verbindenden
Wireless-Geräte.
••
Vermeiden Sie Hindernisse (z. B. Metallaktenschränke, Spiegel und dicke Wände)
zwischen dem PLW400 und den zu verbindenden Wireless-Geräten.
6
Linksys PLWK400
Installation der Adapter
Verbindungsherstellung mit Ihrem
PLE400
Verbindungsherstellung mit Ihrem
PLW400
Mit Ihrem PLE400 erhalten alle anderen Geräte in Ihrem Powerline Netzwerk Zugriff auf
das Internet (siehe „So geben Sie die Internetverbindung frei“ oben). Sie können Ihren
PLE400 alternativ auch an einem beliebigen anderen Ort in Ihrem zuhause installieren,
wenn Sie einen anderen Powerline Adapter zur Freigabe der Internetverbindung
verwenden.
Sobald der vorhandene Netzwerkrouter mit einem Powerline Adapter verbunden ist,
können Sie Ihren PLW400 an anderen Stellen des Hauses installieren
TIPP
Sie können auch alle Linksys Powerline Geräte über das
Konfigurationsdienstprogramm einrichten und konfigurieren. Weitere
Informationen finden Sie unter „Verwenden des Dienstprogramms“ auf
Seite 8.
TIPP
Sie können auch alle Linksys Powerline Geräte über das
Konfigurationsdienstprogramm einrichten und konfigurieren. Weitere
Informationen finden Sie unter „Verwenden des Dienstprogramms“ auf Seite 8.
So stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem PLW400 her:
1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter auf der rechten Seite auf I (an) steht.
So fügen Sie einen PLE400 zu Ihrem Powerline Netzwerk hinzu:
1. Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose in der Nähe der Netzwerkgeräte an,
zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten. Die Power-LED des Adapters
leuchtet auf. Die Powerline LED blinkt, bis eine Verbindung mit einem zweiten
Powerline Adapter hergestellt wurde.
2. Schließen Sie das Netzwerkkabel des Netzwerkgeräts an einen verfügbaren Port
am Powerline Adapter an. Die Ethernet-LED blinkt zunächst und leuchtet dann
konstant, sobald die Verbindung hergestellt wurde.
2. Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr Heimnetzwerk bereits konfiguriert
haben (empfohlen):
a. Schließen Sie den PLW400 an eine Steckdose in der Nähe Ihres HauptWireless-Routers an.
b. Halten Sie die Wi-Fi Protected Setup -Taste auf dem PLW400 mindestens
eine Sekunde lang gedrückt, bis die Wi-Fi Protected Setup-LED blinkt.
c.
Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten auf Ihrem Wireless-Router die WiFi Protected Setup- -Taste. Der PLW400 ruft die Sicherheitseinstellungen
vom Router ab und verbindet sich mit Ihrem Wireless-Netzwerk.
7
Linksys PLWK400
Verwenden des Dienstprogramms
3. Schließen Sie Ihren PLW400 an eine Steckdose in der Nähe der WirelessNetzwerkgeräte an, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten. Für
gewöhnlich wird dieser Bereich vom Router Ihres Wireless-Heimnetzwerks nur
unzureichend abgedeckt.
Die Powerline LED
blinkt zunächst und leuchtet konstant, sobald die
Verbindung mit dem restlichen Powerline Netzwerk hergestellt wurde. Sie
können nun in der Nähe des PLE400 auf Ihr Wireless-Heimnetzwerk zugreifen.
4. Verbinden Sie das Wireless-Netzwerkgerät wie gewohnt mit dem WirelessNetzwerk. Anweisungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem
Wireless-Netzwerkgerät. Die Wireless-LED
des PL400 blinkt zunächst und
leuchtet konstant, sobald sich ein Wireless-Netzwerkgerät erfolgreich verbunden
hat.
Verwenden des Dienstprogramms
Wenn Sie Schwierigkeiten beim Anschließen der Adapter über das Wi-Fi-Protected
Setup haben oder erweiterte Optionen einrichten möchten, verwenden Sie das
Konfigurationsdienstprogramm.
So installieren Sie das Dienstprogramm für die Konfiguration:
1. Verbinden Sie einen Ethernet-Port des Computers mithilfe des mitgelieferten
Kabels mit dem Ethernet-Port des PLW400.
2. Legen Sie die Setup-CD in das CD-ROM- oder DVD-Laufwerk des Computers ein
und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.
Einrichten der erweiterten
Sicherheitseinstellungen
HINWEIS
Die Internetverbindung der Geräte, die an die Powerline Adapter
angeschlossen sind, wird während der Einrichtung der
Sicherheitseinstellung vorübergehend unterbrochen.
So
konfigurieren
Sie
Sicherheitseinstellungen:
Ihren
Netzwerkadapter
mit
erweiterten
1. Halten Sie die HomePlug Simple Connect
-Taste (HomePlug-Taste für
einfachen Verbindungsaufbau) an einem der Powerline Adapter, auf dem bereits
erweiterte Sicherheitseinstellungen vorgenommen wurden, für mindestens eine
Sekunde gedrückt, bis die Powerline LED
beginnt, langsam zu blinken.
2. Halten Sie an Ihrem PLW400 die HomePlug-Taste für einfachen Verbindungsaufbau
- für mindestens eine Sekunde gedrückt, bis die Powerline LED
beginnt,
langsam zu blinken. Wenn die LED aufhört zu blinken, wurde der neue
Netzwerkschlüssel für den PLW400 freigegeben.
HINWEIS
Die Internetverbindung der mit den Adaptern verbundenen Geräte wird
innerhalb von fünf Minuten wiederhergestellt.
So nutzen Sie das Dienstprogramm für die Konfiguration:
1. Nach Installation des Dienstprogramms:
Auf Windows-Systemen:
a. Klicken Sie auf Start, Alle Programme, Cisco Systems und dann auf das
Dienstprogramm für den Cisco Powerline AV. Das Dienstprogramm wird
geöffnet.
Auf einem Computer mit Mac OS X:
a. Öffnen Sie den Ordner Anwendungen und klicken Sie danach auf das Symbol
Cisco Powerline AV-Dienstprogramm. Das Dienstprogramm wird geöffnet.
8
Linksys PLWK400
HINWEIS
Wenn Sie versuchen, die Einstellungen eines Powerline Geräts von einem
Computer aus zu ändern, der nicht direkt über ein Kabel mit diesem Gerät
verbunden ist, werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Sie
finden das Gerätepasswort auf der Rückseite des Geräts.
Verwenden des Dienstprogramms
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Quality of Service (Servicequalität), um
festzulegen, wie das Netzwerk der Netzwerkbandbreite Prioritäten zuweist.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Network Status (Netzwerkstatus), um Details
zu den Powerline Adaptern anzuzeigen, die mit Ihrem Netzwerk verbunden sind.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Administrator, um einen Adapter neu zu
starten, die Werkseinstellungen wiederherzustellen oder die Firmware des
Adapters zu aktualisieren.
•• Wenn ein verbundener Adapter hier nicht aufgelistet ist, klicken Sie auf
Refresh (Aktualisieren).
•• Um Informationen für einen der aufgeführten Adapter zu ändern, wählen Sie
diesen aus und klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Security (Sicherheit), um den Netzwerkschlüssel
für jedes Gerät manuell zu ändern. Wenn Sie die Einstellung auf den
Standardschlüssel zurücksetzen müssen, klicken Sie auf Restore Default Key
(Standardschlüssel wiederherstellen).
9
Linksys PLWK400
6. Klicken Sie auf die Registerkarte Wireless Settings (Wireless-Einstellungen),
um den Wireless-Netzwerknamen (SSID), den Wireless-Sicherheitstyp oder das
Passwort/den Schlüssel zu ändern.
Fehlerbehebung
Fehlerbehebung
Ihr Netzwerk erkennt Ihr Wireless-Netzwerkgerät nicht.
Versuchen Sie Folgendes:
Die Einstellungen werden sofort auf die Adapter angewendet. Schließen Sie das
Fenster, um das Dienstprogramm zu verlassen.
••
Prüfen Sie, ob das Wireless-Gerät eingeschaltet und die Wireless-Netzwerkfunktion
aktiviert ist.
••
Positionieren Sie den PLW400 nach Möglichkeit in der Nähe der zu verbindenden
Wireless-Geräte.
••
Vermeiden Sie Hindernisse (z. B. Metallaktenschränke, Spiegel und dicke Wände)
zwischen dem PLW400 und den zu verbindenden Wireless-Geräten.
Wenn Sie die erweiterten Sicherheitseinstellungen für das Powerline Netzwerk
eingerichtet haben, prüfen Sie Folgendes:
••
Prüfen Sie, ob alle Adapter im Powerline Netzwerk mit demselben
Netzwerkpasswort konfiguriert worden sind. Das Netzwerkpasswort muss
bei allen Adaptern identisch sein, damit sie miteinander kommunizieren
können. Weitere Informationen finden Sie unter „Einrichten der erweiterten
Sicherheitseinstellungen“ auf Seite 8 oder „Verwenden des Dienstprogramms“
auf Seite 8.
Die Ethernet-LED leuchtet nicht auf, nachdem Sie ein Wired-Ethernet-Gerät mit dem
Powerline Adapter verbunden haben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
1. Prüfen Sie, ob das Ethernet-Netzwerkkabel ordnungsgemäß an den Adapter
angeschlossen ist.
2. Prüfen Sie, ob das Ethernet-Netzwerkkabel ordnungsgemäß an das
entsprechende Netzwerkgerät angeschlossen ist.
Oder:
1. Trennen Sie den Adapter vom Stromanschluss.
2. Trennen Sie das Ethernet-Netzwerkkabel vom Adapter.
3. Warten Sie fünf Sekunden.
4. Schließen Sie das Ethernet-Netzwerkkabel wieder an den Adapter an.
5. Schließen Sie den Adapter wieder an das Stromnetz an.
10
Linksys PLWK400
6. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, prüfen Sie, ob die Steckdose
ordnungsgemäß funktioniert. Schließen Sie ein anderes Gerät an die Steckdose
an, und versuchen Sie, es einzuschalten.
Fehlerbehebung
Die LEDs blinken, und ich weiß nicht, was das bedeutet.
Informationen zur Problemdiagnose finden Sie in der folgenden Tabelle:
Sie können keine Verbindung zu anderen Computern in Ihrem Netzwerk oder zum
Internet herstellen.
Wenn Sie keine erweiterten Sicherheitseinstellungen für das Powerline Netzwerk
eingerichtet haben, folgen Sie diesen Anweisungen:
Powerline-LED
1. Lokalisieren Sie den Powerline Adapter an dem Computer, zu dem keine
Verbindung hergestellt werden kann.
2. Halten Sie die Standby/Reset-Taste auf der linken Seite des Adapters mit einem
spitzen Gegenstand mindestens zehn Sekunden lang gedrückt. Dadurch werden
die Werkseinstellungen des Routers wiederhergestellt.
Wenn Sie die erweiterten Sicherheitseinstellungen für das Powerline Netzwerk
eingerichtet haben, prüfen Sie Folgendes:
••
••
Prüfen Sie, ob alle Adapter im Powerline Netzwerk mit demselben
Netzwerkpasswort konfiguriert worden sind. Das Netzwerkpasswort muss
bei allen Adaptern identisch sein, damit sie miteinander kommunizieren
können. Weitere Informationen finden Sie unter „Einrichten der erweiterten
Sicherheitseinstellungen“ auf Seite 8 oder „Verwenden des Dienstprogramms“
auf Seite 8.
Wenn Sie einem bereits vorhandenen Powerline Netzwerk einen neuen
Adapter mit einem eindeutigen Netzwerkpasswort hinzufügen, folgen Sie den
Anweisungen unter „Verwenden des Dienstprogramms“ auf Seite 8.
Ethernet-LED
Wireless-LED (nur
PLW400)
Wi-Fi Protected
Setup (nur
PLW400)
Power-LED
Aus
Keine Verbindung zum Powerline Netzwerk
Blinkt schnell
Daten werden gesendet/empfangen
Blinkt langsam
Kopplung
Leuchtet
konstant
Verbindung mit Powerline Netzwerk
hergestellt
Aus
Keine Verbindung zum Ethernet-Netzwerk
Blinkt
Daten werden gesendet/empfangen
Leuchtet
konstant
Verbindung mit Ethernet-Netzwerk
hergestellt
Aus
Wireless-Gerät nicht verbunden
Leuchtet
konstant
Wireless aktiviert
Blinkt
Daten werden gesendet/empfangen
Blinkt langsam
Verbindung wird aufgebaut (bis zu zwei
Minuten)
Blinkt schnell
Verbindungsfehler.
Leuchtet
konstant
Verbindung erfolgreich hergestellt.
Aus
Gerät ist ausgeschaltet
Leuchtet
konstant
Gerät ist eingeschaltet und betriebsbereit
Blinkt kurzfristig
schnell
Standardwerkseinstellung (beide Modelle),
Geräteaktivierung aus dem Standby-Modus
(nur PLE400)
Blinkt
kontinuierlich
schnell
Kopplungsfehler/Systemfehler
Blinkt langsam
Gerät im Standby-Modus (nur PLE400)
WEB
Wenn Ihre Fragen hier nicht beantwortet wurden, finden Sie weitere
Informationen auf der Linksys Support-Website Linksys.com/support.
11
Linksys PLWK400
Spezifikationen
Spezifikationen
Modell
PLE400
Standards
HomePlug AV, 802.3, 802.3u
Ports
Fast Ethernet (10/100)
Tasten
Easy Connect, Reset
LEDs
Powerline, Ethernet, Power
Sicherheitsmerkmale
128-Bit-AES-Link-Verschlüsselung
Sicherheitsschlüssel/Bit
128 Bit
Modulationen
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Betriebsbedingungen
Modell
PLW400
Standards
HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Ports
Fast Ethernet (10/100)
Tasten
Wi-Fi Protected Setup, Easy Connect, Reset
LEDsPowerline, Ethernet, Wireless, Wi-Fi Protected Setup,
Power
Sicherheitsfunktionen128-Bit-AES-Verbindungsverschlüsselung, WPA2,
WPA, WEP
Modulationen
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Netzwerk-Client-SupportBis zu 8 Powerline Client-Geräte, bis zu 32 WirelessClient-Geräte
Betriebssystemanforderungen
Dienstprogramm
Standard-SSID
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X v10.5 oder höher
“CiscoXXXXX”, wobei XXXXX die letzten fünf Ziffern
der Seriennummer des Adapters darstellt.
Abmessungen
101,9 × 71,9 × 52,4 mm
Gewicht
116 g
Betriebsbedingungen
Betriebsspannung
100-240 V (Wechselstrom), 50-60 Hz
Abmessungen
113 × 73 × 33 mm
Zertifizierung
FCC, IC, CE, HomePlug AV
Gewicht
158 g
Betriebstemperatur
0 ºC bis 40 ºC
Betriebsspannung
100-240 V (Wechselstrom), 50-60 Hz
Lagertemperatur
-20 ºC bis 70 ºC
Zertifizierungen
FCC, IC, CE, Wi-Fi, HomePlug AV
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
10 % bis 85 %, nicht kondensierend
Betriebstemperatur
0 ºC bis 40 ºC
Lagerfeuchtigkeit
5 % bis 90 %, nicht kondensierend
Lagertemperatur
-20 ºC bis 70 ºC
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
10 % bis 85 %, nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit
5 % bis 90 %, nicht kondensierend
12
Unser preisgekrönter technischer Support steht Ihnen unter linksys.com/support rund um die Uhr zur Verfügung.
Cisco, das Cisco-Logo und Linksys sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Cisco und/oder seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Eine Liste der Warenzeichen von Cisco finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Alle anderen in diesem Dokument genannten Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.
© 2012 Cisco und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
3425-01587
120203MS
Οδηγός
χρήσης
Linksys PLWK400
Κιτ επέκτασης ασύρματου δικτύου Powerline AV
Linksys PLWK400
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . 3
Χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Πώς λειτουργεί το δίκτυο Powerline . . . . . . . . . . . 5
Παράδειγμα εγκατάστασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Εγκατάσταση των προσαρμογέων . . . . . 6
Επισκόπηση εγκατάστασης . . . . . . . . . . . . . . 6
Συμβουλές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Πώς να μοιράσετε την πρόσβαση στο Internet . . . . . . 6
Πώς να συνδέσετε τον προσαρμογέα PLE400 . . . . . . . 7
Πώς να συνδέσετε τον προσαρμογέα PLW400 . . . . . . . 7
Ρύθμιση προηγμένης ασφάλειας . . . . . . . . . . . . 8
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος . . . 8
Αντιμετώπιση προβλημάτων . . . . . . . 10
Προδιαγραφές . . . . . . . . . . . . 12
2
Linksys PLWK400
Επισκόπηση
Επισκόπηση
Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το κιτ προσαρμογέων δικτύου Powerline της
Linksys. Οι προσαρμογείς αυτοί παρέχουν εύκολη εγκατάσταση και σας επιτρέπουν να
συνδέσετε συσκευές ενσύρματου και ασύρματου δικτύου στο οικιακό σας δίκτυο. Για
τη δημιουργία ενός δικτύου Powerline απαιτούνται τουλάχιστον δύο προσαρμογείς
Powerline. Το κιτ περιλαμβάνει:
•• Έναν προσαρμογέα Powerline PLE400 μίας θύρας
••
Έναν ασύρματο προσαρμογέα Powerline PLW400 μίας θύρας
Συνδέστε τον προσαρμογέα PLE400 στο δρομολογητή του δικτύου σας και συνδέστε
τον προσαρμογέα PLW400 σε κάποια συσκευή ασύρματου ή ενσύρματου δικτύου, σε
οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού. Μπορείτε να λάβετε περισσότερη βοήθεια από τη
βραβευμένη υποστήριξη πελατών, που είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την
εβδομάδα, στη διεύθυνση Linksys.com/support.
Χαρακτηριστικά
PLE400
Powerline—Η φωτεινή ένδειξη LED Powerline ανάβει όταν ο
προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο Powerline. Η φωτεινή
ένδειξη LED αναβοσβήνει όταν υπάρχει δραστηριότητα δικτύου.
Ethernet—Η φωτεινή ένδειξη LED Ethernet ανάβει όταν μια
συσκευή ενσύρματου δικτύου ενεργοποιηθεί και συνδεθεί στη
θύρα Ethernet (δικτύου) του προσαρμογέα. Η φωτεινή ένδειξη LED
αναβοσβήνει όταν υπάρχει δραστηριότητα δικτύου.
Λειτουργία—Η φωτεινή ένδειξη LED λειτουργίας ανάβει κατά την
ενεργοποίηση του προσαρμογέα.
Ethernet—Η θύρα αυτή συνδέεται με υπολογιστές ή με άλλες
συσκευές ενσύρματου δικτύου. Σε μια βασική εγκατάσταση οικιακού
δικτύου Powerline, θα συνδέατε αυτή τη θύρα με μία από τις
διαθέσιμες θύρες Ethernet του δρομολογητή σας.
Κουμπί απλής σύνδεσης HomePlug—Ρυθμίζει την προηγμένη
ασφάλεια (τον κωδικό πρόσβασης δικτύου) για το δίκτυο Powerline.
Αναμονή/Επαναφορά—Για την επαναφορά των εργοστασιακών
ρυθμίσεων (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων προηγμένης
ασφάλειας και του κωδικού πρόσβασης δικτύου), χρησιμοποιήστε
ένα αιχμηρό αντικείμενο για να πατήσετε και να κρατήσετε
πατημένο το κουμπί αναμονής/επαναφοράς για τουλάχιστον δέκα
δευτερόλεπτα.
3
Linksys PLWK400
PLW400
Επισκόπηση
Κουμπί Wi-Fi Protected Setup —Πατήστε αυτό το κουμπί για να
συνδεθείτε με άλλες συσκευές ασύρματου δικτύου που διαθέτουν
κουμπί Wi-Fi Protected Setup.
Κουμπί απλής σύνδεσης HomePlug —Διαμορφώνει την προηγμένη
ασφάλεια (τον κωδικό πρόσβασης δικτύου) για το δίκτυο Powerline.
Κουμπί επαναφοράς (σε εσοχή)—Για την επαναφορά των
εργοστασιακών ρυθμίσεων (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων
προηγμένης ασφάλειας και του κωδικού πρόσβασης δικτύου),
χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο για να πατήσετε και να
κρατήσετε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για τουλάχιστον δέκα
δευτερόλεπτα.
Φωτεινή ένδειξη LED Powerline—Η φωτεινή ένδειξη LED Powerline
ανάβει όταν ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο
Powerline. Η φωτεινή ένδειξη LED αναβοσβήνει όταν υπάρχει
δραστηριότητα δικτύου.
Φωτεινή ένδειξη LED Ethernet—Η φωτεινή ένδειξη LED Ethernet
ανάβει όταν μια συσκευή ενσύρματου δικτύου ενεργοποιηθεί και
συνδεθεί στη θύρα Ethernet (δικτύου) του προσαρμογέα. Η φωτεινή
ένδειξη LED αναβοσβήνει όταν υπάρχει δραστηριότητα δικτύου.
Φωτεινή ένδειξη LED ασύρματης σύνδεσης —Η φωτεινή ένδειξη
LED ασύρματης σύνδεσης ανάβει όταν μια συσκευή ασύρματου
δικτύου είναι συνδεδεμένη στον προσαρμογέα PLW400.
Φωτεινή ένδειξη LED Wi-Fi Protected Setup™ —Αυτή η φωτεινή
ένδειξη LED αναβοσβήνει όταν μια συσκευή ασύρματου δικτύου
συνδέεται με τον προσαρμογέα PLW400 μέσω Wi-Fi Protected Setup.
Φωτεινή ένδειξη LED λειτουργίας—Η φωτεινή ένδειξη LED
λειτουργίας ανάβει όταν ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος σε
πρίζα.
Θύρα Ethernet—Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δικτύου (Ethernet)
για να συνδέσετε αυτή τη θύρα σε μια συσκευή ενσύρματου δικτύου.
4
Linksys PLWK400
Επισκόπηση
Πώς λειτουργεί το δίκτυο Powerline
Σε όλο το σπίτι ή το γραφείο σας υπάρχει ηλεκτρική καλωδίωση που τροφοδοτεί όλες
τις πρίζες σε κάθε δωμάτιο. Το τυπικό ενσύρματο δίκτυο Ethernet χρησιμοποιεί καλώδια
δικτύου Ethernet για τη σύνδεση των συσκευών ενσύρματου δικτύου. Ένα δίκτυο
Powerline χρησιμοποιεί την υπάρχουσα καλωδίωση του σπιτιού σας για τη δημιουργία
του δικτύου Powerline.
Για να δημιουργήσετε το δικό σας δίκτυο Powerline, χρησιμοποιήστε δύο ή
περισσότερους προσαρμογείς Powerline. Κάθε συσκευή στο δίκτυο Powerline απαιτεί
μια σύνδεση (ασύρματη ή ενσύρματη) σε προσαρμογέα Powerline.
••
Ο προσαρμογέας PLE400 διαθέτει μία θύρα Ethernet. Μια τέτοια συσκευή
συνήθως χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο Powerline για τη σύνδεση του ασύρματου
δρομολογητή του δικτύου σας με την καλωδίωση του σπιτιού.
••
Ο προσαρμογέας PLW400 διαθέτει μία θύρα Ethernet και ένα σημείο πρόσβασης.
Μπορείτε να συνδέσετε μία ενσύρματη συσκευή και περισσότερες ασύρματες
συσκευές.
Όταν προσθέτετε ένα δίκτυο Powerline σε ένα υπάρχον δίκτυο, οι συνδέσεις μεταξύ του
Internet, του μόντεμ και του δρομολογητή παραμένουν οι ίδιες.
Παράδειγμα εγκατάστασης
Δρομολογητής
Μόντεμ
PLE400
Υπολογιστής
Στο διάγραμμα φαίνεται ένα βασικό δίκτυο Powerline σε ένα σπίτι. Ο δρομολογητής
στον επάνω όροφο είναι συνδεδεμένος στον προσαρμογέα PLE400, ο οποίος συνδέεται
σε πρίζα. Στον κάτω όροφο, η κονσόλα και ένας υπολογιστής συνδέονται στον
προσαρμογέα PLW400, ο οποίος συνδέεται σε πρίζα.
Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική καλωδίωση του σπιτιού, ο δρομολογητής επεκτείνει
το τοπικό δίκτυο ώστε να περιλαμβάνεται η κονσόλα και ο επιτραπέζιος υπολογιστής
που βρίσκονται στο σαλόνι. Το Internet, τα αρχεία και οι εκτυπωτές είναι δυνατόν να
μοιραστούν μεταξύ των υπολογιστών και άλλων δικτυωμένων συσκευών. Έτσι, μπορείτε
να παίζετε διαδικτυακά παιχνίδια στον κάτω όροφο απολαμβάνοντας την άνεση του
σαλονιού σας, ενώ χρησιμοποιείτε την σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet από το
δρομολογητή και το μόντεμ που βρίσκονται στον επάνω όροφο.
PLW400
Κονσόλα
5
Linksys PLWK400
Εγκατάσταση των
προσαρμογέων
Επισκόπηση εγκατάστασης
Για να δημιουργήσετε το δικό σας δίκτυο Powerline, θα πρέπει:
••
Να φροντίσετε να διαθέτετε ήδη πρόσβαση στο Internet και ένα λειτουργικό
οικιακό δίκτυο.
••
Να μοιράσετε την πρόσβαση στο Internet στο δίκτυο Powerline.
••
Να εγκαταστήσετε τους προσαρμογείς Powerline κοντά στις συσκευές δικτύου
που θέλετε να συνδέσετε στο οικιακό δίκτυό σας.
••
Να βεβαιωθείτε ότι οι ασύρματες συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στον
προσαρμογέα PLW400 διαθέτουν ασύρματη λειτουργία. Ένας εύκολος τρόπος
να το ελέγξετε είναι να δοκιμάσετε αρχικά να συνδέσετε τη συσκευή ασύρματου
δικτύου στον ασύρματο δρομολογητή του οικιακού δικτύου σας, με το
δρομολογητή σε κοντινή απόσταση.
Εγκατάσταση των προσαρμογέων
Πώς να μοιράσετε την πρόσβαση στο
Internet
Για να μοιράσετε την πρόσβαση στο Internet σε ένα δίκτυο Powerline, συνδέστε το
δρομολογητή σας στο δίκτυο Powerline (συνήθως με έναν προσαρμογέα Powerline
μίας θύρας, όπως ο PLE400).
Για να συνδέσετε τον ασύρματο δρομολογητή στο δίκτυο Powerline:
1. Συνδέστε τον προσαρμογέα PLE400 (ή κάποιον άλλο προσαρμογέα Powerline
μίας θύρας) σε μια πρίζα κοντά στον ασύρματο δρομολογητή. Η φωτεινή ένδειξη
LED λειτουργίας του προσαρμογέα ανάβει.
2. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο δικτύου Ethernet στη θύρα του προσαρμογέα
και σε μια διαθέσιμη θύρα στο πίσω μέρος του ασύρματου δρομολογητή. Η
φωτεινή ένδειξη LED Ethernet του προσαρμογέα ανάβει. Είστε πλέον έτοιμοι να
επεκτείνετε το δίκτυο Powerline στο υπόλοιπο σπίτι σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τη ρύθμιση προηγμένης ασφάλειας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση
προηγμένης ασφάλειας” στη σελίδα 8 .
Συμβουλές
••
Αν είναι δυνατόν, συνδέστε τους προσαρμογείς Powerline απευθείας σε πρίζα
στον τοίχο και όχι σε μπαλαντέζα, πολύπριζο ή σταθεροποιητή τάσης.
••
Εάν ο προσαρμογέας Powerline πρέπει αναγκαστικά να συνδεθεί σε πολύπριζο,
φροντίστε στο ίδιο πολύπριζο να μην συνδεθούν άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
••
Αν είναι δυνατόν, τοποθετήστε τον προσαρμογέα PLW400 κοντά στις ασύρματες
συσκευές που θέλετε να συνδέσετε.
••
Αποφύγετε τα εμπόδια (όπως μεταλλικά ντουλάπια αρχειοθέτησης, καθρέφτες
και χοντροί τοίχοι) που μπορεί να παρεμβάλλονται ανάμεσα στον προσαρμογέα
PLW400 και την ασύρματη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
6
Linksys PLWK400
Εγκατάσταση των προσαρμογέων
Πώς να συνδέσετε τον προσαρμογέα
PLE400
Πώς να συνδέσετε τον προσαρμογέα
PLW400
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα PLE400 για να παράσχετε πρόσβαση
στο Internet στο υπόλοιπο δίκτυο Powerline (βλ. "Πώς να μοιράσετε την πρόσβαση
στο Internet", παραπάνω). Ή, αν χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό προσαρμογέα
Powerline για να μοιράσετε την πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να εγκαταστήσετε
τον προσαρμογέα PLE400 σε κάποιο άλλο σημείο του σπιτιού σας.
Όταν ο υπάρχων δρομολογητής δικτύου συνδεθεί σε έναν προσαρμογέα Powerline,
μπορείτε να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα PLW400 σε άλλα σημεία του σπιτιού σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε όλες
τις συσκευές Powerline της Linksys με το βοηθητικό πρόγραμμα
διαμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα.
"Χρήση του βοηθητικού προγράμματος" στη σελίδα 8.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε όλες
τις συσκευές Powerline της Linksys με το βοηθητικό πρόγραμμα
διαμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα.
"Χρήση του βοηθητικού προγράμματος" στη σελίδα 8.
Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα PLW400:
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας στη δεξιά πλευρά έχει ρυθμιστεί σε I
(ενεργοποίηση).
Για να προσθέσετε έναν προσαρμογέα PLE400 στο δίκτυο Powerline:
1. Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή δικτύου που θέλετε
να συνδέσετε. Η φωτεινή ένδειξη LED λειτουργίας του προσαρμογέα ανάβει. Η
φωτεινή ένδειξη LED Powerline αναβοσβήνει και συνεχίζει να αναβοσβήνει έως
ότου συνδεθεί σε έναν δεύτερο προσαρμογέα Powerline.
2. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου της συσκευής δικτύου σε μια διαθέσιμη θύρα στον
προσαρμογέα Powerline. Η φωτεινή ένδειξη LED Ethernet του προσαρμογέα
αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί.
2. Αν το οικιακό σας δίκτυο διαθέτει ήδη ρύθμιση ασφαλείας (συνιστάται):
α.Συνδέστε τον προσαρμογέα PLW400 σε μια πρίζα κοντά στον κύριο ασύρματο
δρομολογητή σας.
β. Στον προσαρμογέα PLW400, κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi
Protected Setup για ένα δευτερόλεπτο τουλάχιστον έως ότου αρχίσει
να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη LED για το Wi-Fi Protected Setup.
γ. Εντός δύο λεπτών, πατήστε το κουμπί Wi-Fi Protected Setup
στον
ασύρματο δρομολογητή. Ο προσαρμογέας PLW400 ανακτά τις ρυθμίσεις
ασφαλείας από το δρομολογητή και συνδέεται στο ασύρματο δίκτυό σας.
7
Linksys PLWK400
3. Μετακινήστε τον προσαρμογέα PLW400 σε μια πρίζα κοντά στις συσκευές
ασύρματου δικτύου που θέλετε να συνδέσετε. Συνήθως, ο δρομολογητής
ασύρματου δικτύου του σπιτιού σας δεν καλύπτει καλά αυτή την περιοχή.
Η φωτεινή ένδειξη LED
αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη όταν
ολοκληρωθεί η σύνδεση με το υπόλοιπο δίκτυο Powerline. Το ασύρματο δίκτυο
του σπιτιού σας είναι πλέον διαθέσιμο στην περιοχή γύρω από τον προσαρμογέα
PLW400.
4. Συνδέστε τη συσκευή ασύρματου δικτύου στο ασύρματο δίκτυο με το
συνηθισμένο τρόπο. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη της
συσκευής ασύρματου δικτύου. Η φωτεινή ένδειξη LED ασύρματης λειτουργίας
του προσαρμογέα PLW400
αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη όταν
συνδεθεί με επιτυχία μια συσκευή ασύρματου δικτύου.
Ρύθμιση προηγμένης ασφάλειας
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος
Χρήση του βοηθητικού
προγράμματος
Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη σύνδεση των προσαρμογέων που χρησιμοποιούν
Wi-Fi Protected Setup, ή αν θέλετε να ορίσετε πιο σύνθετες επιλογές, χρησιμοποιήστε
το βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης.
Για να εγκαταστήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης:
1. Συνδέστε τη θύρα Ethernet ενός υπολογιστή στη θύρα Ethernet του προσαρμογέα
PLW400 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο.
2. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD ή DVD του υπολογιστή και
κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι συσκευές που συνδέονται στους προσαρμογείς Powerline μπορεί
προσωρινά να χάσουν τη σύνδεσή τους στο Internet κατά τη διάρκεια της
ρύθμισης ασφάλειας.
Για να διαμορφώσετε τον προσαρμογέα δικτύου με προηγμένη ασφάλεια:
1. Σε έναν από τους υπάρχοντες προσαρμογείς Powerline στους οποίους
έχει ήδη ρυθμιστεί η προηγμένη ασφάλεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί
απλής σύνδεσης HomePlug
για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει αργά η φωτεινή ένδειξη LED
.
2. Στον προσαρμογέα PLW400, κρατήστε πατημένο το κουμπί απλής σύνδεσης
HomePlug
για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο, έως ότου η φωτεινή ένδειξη
LED Powerline
αρχίσει να αναβοσβήνει αργά. Όταν η φωτεινή ένδειξη LED
σταματήσει να αναβοσβήνει, το κλειδί δικτύου έχει μοιραστεί στον προσαρμογέα
PLW400.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στις συσκευές που συνδέονται με τους προσαρμογείς, η πρόσβαση στο
Internet θα αποκατασταθεί εντός πέντε λεπτών.
Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης:
1. Μετά από την εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος:
Σε συστήματα Windows:
α.Επιλέξτε Start (Έναρξη), All Programs (Όλα τα προγράμματα), Cisco Systems
και Cisco Powerline AV Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα Cisco Powerline AV).
Το βοηθητικό πρόγραμμα ανοίγει.
Στα συστήματα Mac OS X:
α.Ανοίξτε το φάκελο Applications (Εφαρμογές) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ
στο εικονίδιο Cisco Powerline AV Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα Cisco
Powerline AV). Το βοηθητικό πρόγραμμα ανοίγει.
8
Linksys PLWK400
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν προσπαθήσετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μιας συσκευής Powerline
μέσω ενός υπολογιστή που δεν συνδέεται απευθείας με τη συσκευή
αυτή μέσω καλωδίου, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό
πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης της συσκευής είναι τυπωμένος στο
πίσω μέρος της συσκευής.
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Quality of Service (Ποιότητα υπηρεσίας) για να
καθορίσετε με ποιον τρόπο το δίκτυο θα δίνει προτεραιότητα χρήσης του εύρους
ζώνης.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Network status (Κατάσταση δικτύου) για να δείτε
λεπτομέρειες για τους προσαρμογείς Powerline που είναι συνδεδεμένοι με το
δίκτυό σας.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Administrator (Διαχειριστής) για να επανεκκινήσετε
έναν προσαρμογέα, να επαναφέρετε τις εργοστασιακές επιλογές ή να
αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό του προσαρμογέα.
•• Αν κάποιος συνδεδεμένος προσαρμογέας δεν αναγράφεται, πατήστε Refresh
(Ανανέωση).
•• Για να αλλάξετε τις πληροφορίες οποιουδήποτε προσαρμογέα που
αναγράφεται, επιλέξτε τον προσαρμογέα και πατήστε Edit (Επεξεργασία).
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Security (Ασφάλεια) για να αλλάξετε μη αυτόματα το κλειδί
δικτύου για κάθε συσκευή. Εάν θέλετε να επαναφέρετε το προεπιλεγμένο κλειδί,
κάντε κλικ στο κουμπί Restore Default Key (Επαναφορά προεπιλεγμένου κλειδιού).
9
Linksys PLWK400
6. Επιλέξτε την καρτέλα Wireless Settings (Ασύρματη ρύθμιση) για να αλλάξετε
το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID), τον τύπο ασύρματης ασφάλειας ή τη
φράση πρόσβασης/το κλειδί ασφαλείας.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το δίκτυό σας δεν αναγνωρίζει τη συσκευή ασύρματου δικτύου.
Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στους προσαρμογείς αμέσως. Κλείστε το παράθυρο
για έξοδο από το βοηθητικό πρόγραμμα.
••
Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη και ότι η λειτουργία
ασύρματης δικτύωσης είναι επίσης ενεργοποιημένη.
••
Αν είναι δυνατόν, τοποθετήστε τον προσαρμογέα PLW400 κοντά στην ασύρματη
συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
••
Αποφύγετε τα εμπόδια (όπως μεταλλικά ντουλάπια αρχειοθέτησης, καθρέφτες
και χοντροί τοίχοι) που μπορεί να παρεμβάλλονται ανάμεσα στον προσαρμογέα
PLW400 και την ασύρματη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
Εάν έχετε ρυθμίσει προηγμένη ασφάλεια για το δίκτυο Powerline, ελέγξτε τα παρακάτω:
••
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι προσαρμογείς στο δίκτυο Powerline έχουν ρυθμιστεί με
τον ίδιο κωδικό πρόσβασης δικτύου. Ο κωδικός πρόσβασης δικτύου πρέπει να
είναι πανομοιότυπος ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ανατρέξτε
στην ενότητα "Ρύθμιση προηγμένης ασφάλειας" στη σελίδα 8 ή στην ενότητα
"Χρήση του βοηθητικού προγράμματος" στη σελίδα 8.
Η φωτεινή ένδειξη LED Ethernet δεν ανάβει μετά τη σύνδεση μιας ενσύρματης
συσκευής Ethernet στον προσαρμογέα Powerline.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου Ethernet είναι καλά συνδεδεμένο στον
προσαρμογέα.
2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου Ethernet είναι καλά συνδεδεμένο στη
συσκευή δικτύου με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
Ή:
1. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο του δικτύου Ethernet από τον προσαρμογέα.
3. Περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα.
4. Επανασυνδέστε το καλώδιο του δικτύου Ethernet στον προσαρμογέα.
5. Επανασυνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα.
10
Linksys PLWK400
6. Εάν η λύση αυτή δεν έχει αποτέλεσμα, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί
κανονικά. Συνδέστε στην πρίζα μια διαφορετική συσκευή και επιχειρήστε να την
ενεργοποιήσετε.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Οι φωτεινές ενδείξεις LED αναβοσβήνουν και δεν γνωρίζω τι σημαίνει αυτό.
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τη συμπεριφορά των φωτεινών ενδείξεων LED
προκειμένου να διαγνώσετε το πρόβλημα:
Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους υπολογιστές του τοπικού σας δικτύου ή με το
Internet.
Εάν δεν έχετε ρυθμίσει προηγμένη ασφάλεια για το δίκτυο Powerline, ακολουθήστε
αυτές τις οδηγίες:
LED Powerline
Εάν έχετε ρυθμίσει προηγμένη ασφάλεια για το δίκτυο Powerline, ελέγξτε τα παρακάτω:
••
••
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι προσαρμογείς στο δίκτυο Powerline έχουν ρυθμιστεί με
τον ίδιο κωδικό πρόσβασης δικτύου. Ο κωδικός πρόσβασης δικτύου πρέπει να
είναι πανομοιότυπος ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ανατρέξτε
στην ενότητα "Ρύθμιση προηγμένης ασφάλειας" στη σελίδα 8 ή στην ενότητα
"Χρήση του βοηθητικού προγράμματος" στη σελίδα 8.
Εάν προσθέτετε έναν νέο προσαρμογέα σε ένα προϋπάρχον δίκτυο Powerline
με μοναδικό κωδικό πρόσβασης δικτύου, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας
"Χρήση του βοηθητικού προγράμματος" στη σελίδα 8.
Δεν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο Powerline
Αναβοσβήνει
γρήγορα
Αποστολή/λήψη δεδομένων
Αναβοσβήνει αργά Σύζευξη
1. Εντοπίστε τον προσαρμογέα Powerline που είναι συνδεδεμένος με τον
υπολογιστή που δεν συνδέεται στο δίκτυο.
2. Στην αριστερή πλευρά του προσαρμογέα, χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό
αντικείμενο για να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί αναμονής/
επαναφοράς για τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα. Η ενέργεια αυτή επαναφέρει
τον προσαρμογέα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Σβησμένη
Σταθερά αναμμένη Έχει γίνει σύνδεση σε δίκτυο Powerline
LED Ethernet
Σβησμένη
Δεν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο Ethernet
Αναβοσβήνει
Αποστολή/λήψη δεδομένων
Σταθερά αναμμένη Έχει γίνει σύνδεση σε δίκτυο Ethernet
LED ασύρματης
σύνδεσης (μόνο
για το μοντέλο
PLW400)
Σβησμένη
Αναβοσβήνει
Αποστολή/λήψη δεδομένων
Wi-Fi Protected
Setup (μόνο
για το μοντέλο
PLW400)
Αναβοσβήνει αργά
Η σύνδεση βρίσκεται σε εξέλιξη (έως και
δύο λεπτά)
Αναβοσβήνει
γρήγορα
Σφάλμα σύνδεσης.
LED λειτουργίας
Δεν υπάρχει ασύρματη σύνδεση
Σταθερά αναμμένη Ασύρματη σύνδεση ενεργοποιημένη
Σταθερά αναμμένη Έχετε συνδεθεί με επιτυχία
Σβησμένη
Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
Σταθερά αναμμένη
Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και
έτοιμη για χρήση
Αναβοσβήνει
στιγμιαία και
γρήγορα
Εργοστασιακές ρυθμίσεις (και για τα δύο
μοντέλα), ενεργοποίηση συσκευής από
κατάσταση αναμονής (μόνο για το μοντέλο
PLE400)
Αναβοσβήνει
γρήγορα και
ακαθόριστα
Σφάλμα σύζευξης/συστήματος
Αναβοσβήνει αργά
Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση
αναμονής (μόνο για το μοντέλο PLE400)
WEB
Εάν εξακολουθείτε να έχετε απορίες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή
τοποθεσία της Linksys, στη διεύθυνση Linksys.com/support.
11
Linksys PLWK400
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μοντέλο
PLW400
Πρότυπα
HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Θύρες
Fast Ethernet (10/100)
ΚουμπιάWi-Fi Protected Setup, εύκολης σύνδεσης,
επαναφοράς
Μοντέλο
PLE400
Πρότυπα
HomePlug AV, 802.3, 802.3u
Θύρες
Fast Ethernet (10/100)
Κουμπιά
Εύκολης σύνδεσης, επαναφοράς
Χαρακτηριστικά ασφαλείαςΚρυπτογράφηση σύνδεσης AES 128 Bit, WPA2, WPA,
WEP
Φωτεινές ενδείξεις LED
Powerline, Ethernet, λειτουργίας
Σχήματα διαμόρφωσης
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Χαρακτηριστικά ασφάλειας
Κρυπτογράφηση σύνδεσης 128 Bit AES
Bit κλειδιού ασφαλείας
128
Υποστήριξη συσκευών
πελατών δικτύου
Έως και 8 συσκευές πελάτες Powerline, έως και
32 ασύρματες συσκευές πελάτες
Σχήματα διαμόρφωσης
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Απαιτήσεις λειτουργικού
συστήματος
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X v10.5 ή
μεταγενέστερη έκδοση
Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος λειτουργίας
Διαστάσεις
101,9 × 71,9 × 52,4 χιλ. (4,0 × 2,83 × 2,06 ίντσες)
Βάρος
116 γραμμ. (4,1 oz.)
Τροφοδοσία
100-240 V AC, 50-60 Hz
Πιστοποίηση
FCC, IC, CE, HomePlug AV
Θερμοκρασία λειτουργίας
0 έως 40ºC (32ºF έως 104ºF)
Θερμοκρασία αποθήκευσης
-20 έως 70ºC (-4ºF έως 158ºF)
Υγρασία λειτουργίας
10% έως 85% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης
5% έως 90% Χωρίς συμπύκνωση
Φωτεινές ενδείξεις LEDPowerline, Ethernet, ασύρματης σύνδεσης, Wi-Fi
Protected Setup, λειτουργίας
Προεπιλεγμένο SSID"CiscoXXXXX" όπου XXXXX τα τελευταία 5 ψηφία του
σειριακού αριθμού του προσαρμογέα
Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος λειτουργίας
Διαστάσεις
113 × 73 × 33 χιλ. (4,45 × 2,87 × 1,3 ίντσες)
Βάρος
158 γραμμ. (5,6 oz.)
Τροφοδοσία
100-240 V AC, 50-60 Hz
Πιστοποιήσεις
FCC, IC, CE, WiFi, HomePlug AV
Θερμοκρασία λειτουργίας
0 έως 40ºC (32ºF έως 104ºF)
Θερμοκρασία αποθήκευσης
-20 έως 70ºC (-4ºF έως 158ºF)
Υγρασία λειτουργίας
10% έως 85% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης
5% έως 90% Χωρίς συμπύκνωση
12
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση linksys.com/support για βραβευμένη τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
Η ονομασία Cisco, το λογότυπο Cisco και η ονομασία Linksys είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Cisco ή/και των θυγατρικών της εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
Μπορείτε να βρείτε τη λίστα εμπορικών σημάτων της Cisco στη διεύθυνση www.cisco.com/go/trademarks. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
© 2012 Cisco ή/και θυγατρικές εταιρείες. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
3425-01587
120203MS
User
Guide
Linksys PLWK400
Powerline AV Wireless Network Extender Kit
Linksys PLWK400
Contents
Contents
Overview . . . . . . . . . . . . . . . 3
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
How Powerline networking works . . . . . . . . . . . 5
Example installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Installing the Adapters . . . . . . . . . 6
Installation overview . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
How to share Internet access .
How to connect your PLE400 .
How to connect your PLW400 .
Setting up advanced security .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
7
7
8
Using the Utility . . . . . . . . . . . . 8
Troubleshooting . . . . . . . . . . . 10
Specifications . . . . . . . . . . . . 12
2
Linksys PLWK400
Overview
Overview
Thank you for choosing this Linksys Powerline network adapter kit. These
adapters provide easy setup and let you connect wired and wireless network
devices to your home network. You need at least two Powerline adapters to
create a Powerline network. This kit includes:
••
One PLE400 single-port Powerline adapter
••
One PLW400 wireless single-port Powerline adapter
Connect the PLE400 to your network router, and connect the PLW400 to any
wireless or wired network device in any room of the house. You can find more
help from our award-winning, 24/7 customer support at Linksys.com/support.
Features
PLE400
Powerline—The Powerline LED turns on when the adapter is
connected to the Powerline network. The LED flashes to indicate
network activity.
Ethernet—The Ethernet LED turns on when a wired network device
is turned on and connected to the adapter’s Ethernet (network) port.
The LED flashes to indicate network activity.
Power—The power LED turns on when the adapter is powered on.
Ethernet—This connects to computers or other wired network
devices. In a basic home Powerline network setup, you would
connect this to one of your router’s available Ethernet ports.
HomePlug Simple Connect Button—Configures advanced security
(the network password) for your Powerline network.
Standby/Reset—To restore the factory default settings (including
the advanced security settings and the network password), use a
pointed object to press and hold the Standby/Reset button for at
least ten seconds.
3
Linksys PLWK400
PLW400
Overview
Wi-Fi Protected Setup button—Press this button to connect with
other wireless network devices that have a Wi-Fi Protected Setup
button.
HomePlug Simple Connect button—Configures advanced security
(the network password) for your Powerline network.
Reset button (recessed)—To restore the factory default settings
(including the advanced security settings and the network
password), use a pointed object to press and hold the Reset button
for at least ten seconds.
Powerline LED—The Powerline LED turns on when the adapter is
connected to the Powerline network. The LED flashes to indicate
network activity.
Ethernet LED—The Ethernet LED turns on when a wired network
device is turned on and connected to the adapter’s Ethernet
(network) port. The LED flashes to indicate network activity.
Wireless LED—The Wireless LED turns on when a wireless network
device is connected to your PLW400.
Wi-Fi Protected Setup™ LED—This LED flashes while a wireless
network device is connecting with your PLW400 using Wi-Fi
Protected Setup.
Power LED—The power LED turns on when the adapter is
connected to a powered electrical outlet.
Ethernet port—Use a network (Ethernet) cable to connect this port
to a wired network device.
4
Linksys PLWK400
Overview
How Powerline networking works
Electrical wiring runs through your home or office, carrying power to electrical
outlets in every room. The typical wired Ethernet network uses Ethernet
network cables to connect your wired network devices. A Powerline network
uses your existing household wiring as the wiring for your Powerline network.
To create your Powerline network, use two or more Powerline adapters. Each
device on your Powerline network requires a connection (either wired or
wireless) to a Powerline adapter.
••
The PLE400 has one Ethernet port. One of these devices is typically used
in a Powerline network to connect your network’s wireless router to the
household wiring.
••
The PLW400 contains one Ethernet port and an access point. You can
connect one wired device and several wireless devices to it.
When adding a Powerline network to an existing network, the connections
between the Internet, modem, and router stay the same.
Router
Modem
Example installation
This diagram shows a basic Powerline network in a house. The router upstairs is
connected to the PLE400, which is plugged into an electrical outlet. Downstairs,
a gaming console and a computer are connected to the PLW400, which is
plugged into an electrical outlet.
Using the household wiring of the home, the router expands the local network
to include the gaming console and desktop computer in the living room.
Internet access, files, and printers can be shared between the computers and
other networked devices. For online gaming, you can play downstairs in the
comfort of your living room, while using the high-speed Internet connection
of the router and modem upstairs.
PLE400
Computer
PLW400
Gaming
Console
5
Linksys PLWK400
Installing the Adapters
Installation overview
To set up your Powerline network, you should:
••
Make sure you already have Internet access and a working home network.
••
Share Internet access with your Powerline network.
••
Install Powerline adapters near the network devices that you want to
connect to your home network.
••
Make sure that the wireless devices that you want to connect to the
PLW400 have a working wireless feature. An easy way to test this is to
first try to connect the wireless network device to your home’s wireless
router while near the router.
Installing the Adapters
How to share Internet access
To share Internet access over the Powerline network, connect your router to
the Powerline network (typically with a single-port Powerline adapter such as
the PLE400).
To connect your wireless router to your Powerline network:
1. Connect your PLE400 (or another single-port Powerline adapter) to a
power outlet near your wireless router. The adapter’s power LED turns
on.
2. Use the included Ethernet network cable to the port on the adapter
and to an available port on the back of the wireless router. The adapter’s
Ethernet LED turns on. You are now ready to extend your Powerline
network to the rest of your home.
NOTE
For advanced security setup, see “Setting up advanced security” on
page 8.
Tips
••
If possible, connect Powerline adapters directly to a wall power outlet,
and not to an extension cord, power strip, or surge protector.
••
If a Powerline adapter must be installed onto a power strip, make sure
that no other electronic devices are connected to the same power strip.
••
If possible, position the PLW400 near the wireless devices that you want
to connect.
••
Avoid obstructions (such as metal file cabinets, mirrors, and thick walls)
between the PLW400 and any wireless device you want to connect.
6
Linksys PLWK400
Installing the Adapters
How to connect your PLE400
How to connect your PLW400
You can use your PLE400 to provide Internet access to the rest of your Powerline
network (see “How to share Internet access” above). Or, if you used a different
Powerline adapter to share Internet access, you can install your PLE400
elsewhere in your home.
After your existing network’s router is connected to a Powerline adapter, you
can install your PLW400 elsewhere in your home.
TIP
You can also set up and configure all of your Linksys Powerline
devices using the configuration utility. For more information, see
“Using the Utility” on page 8.
To add a PLE400 to your Powerline network:
TIP
You can also set up and configure all of your Linksys Powerline
devices using the configuration utility. For more information, see
“Using the Utility” on page 8.
To connect your PLW400:
1. Make sure that the power switch on the right side is set to I (on).
1. Connect the adapter to a power outlet near the network device you want
to connect. The adapter’s power LED turns on. The Powerline LED flashes,
and continues flashing until it connects to a second Powerline adapter.
2. Connect the network device’s network cable to an available port on the
Powerline adapter. The adapter’s Ethernet LED flashes, then stays on
when the connection is finished.
2. If your home network already has security set up (recommended):
a. Connect the PLW400 to a power outlet near your main wireless router.
b. On the PLW400, press and hold the Wi-Fi Protected Setup
button
at least one second, until the the Wi-Fi Protected Setup LED flashes.
c. Within two minutes, press the Wi-Fi Protected Setup
button on
your wireless router. The PLW400 retrieves the security settings from
the router and connects to your wireless network.
7
Linksys PLWK400
3. Move your PLW400 to a power outlet near the wireless network device(s)
you want to connect. Typically, this area is not covered well by your
home’s wireless network router.
flashes, then stays on when the connection to the
The Powerline LED
rest of the Powerline network is finished. Your home’s wireless network is
now available in the area surrounding the PLW400.
4. Connect the wireless network device to the wireless network in the
usual manner. For instructions, see your wireless network device’s user
documentation. The PLW400’s Wireless LED
flashes, then stays on
when a wireless network device successfully connects.
Setting up advanced security
NOTE
The devices connected to the Powerline adapters will temporarily
lose Internet connection during the security setup.
Using the Utility
Using the Utility
If you’re having difficulty connecting the adapters using Wi-Fi Protected Setup,
or if you’d like to set more advanced options, you can use the configuration
utility.
To install the configuration utility:
1. Connect a computer’s Ethernet port to the PLW400’s Ethernet port using
the provided cable.
2. Insert the setup CD into the computer’s CD or DVD drive, then follow the
on-screen instructions.
To configure your network adapter with advanced security:
1. On one of the existing Powerline adapters that already have advanced
security set up, press and hold the HomePlug Simple Connect
button
for at least one second, until the Powerline LED
begins
flashing slowly.
2. On your PLW400, press and hold the HomePlug Simple Connect
button
for at least one second, until the Powerline LED
begins
flashing slowly. When the LED stops flashing, the network key has been
shared with the PLW400.
NOTE
The devices connected to the adapters will regain Internet access
within five minutes.
To use the configuration utility:
1. After the utility is installed:
On Windows systems:
a. Click Start, All Programs, Cisco Systems, then Cisco Powerline AV
Utility. The utility opens.
On Mac OS X systems:
a. Open the Applications folder, then double-click the Cisco Powerline
AV Utility icon. The utility opens.
8
Linksys PLWK400
NOTE
If you try to change the settings of a Powerline device from a
computer that is not connected directly to that device with a cable,
you are prompted for a password. The device password is printed
on the back of the device.
Using the Utility
4. Click the Quality of Service tab to specify how the network prioritizes
network bandwidth.
2. Click the Network Status tab to view details of the Powerline adapters
that are connected to your network.
5. Click the Administrator tab to restart an adapter, restore factory defaults,
or upgrade the adapter’s firmware.
•• If a connected adapter is not listed here, click Refresh.
•• To change information for any adapter that’s listed, select the adapter,
then click Edit.
3. Click the Security tab to manually change the network key for each
device. If you need to revert to the default key, click Restore Default Key.
9
Linksys PLWK400
6. Click the Wireless Settings tab to change the wireless network name
(SSID), wireless security type, or passphrase/key.
Troubleshooting
Troubleshooting
Your wireless network device is not recognized by your network.
Try the following:
Settings are applied to the adapter(s) immediately. Close the window to
exit the utility.
••
Make sure that the wireless device is turned on and that its wireless
networking is turned on.
••
If possible, position the PLW400 near the wireless device that you want
to connect.
••
Avoid obstructions (such as metal file cabinets, mirrors, and thick walls)
between the PLW400 and any wireless device you want to connect.
If you have set up advanced security for the Powerline network, check the
following:
••
Make sure all adapters on the Powerline network have been configured
with the same network password. The network password must be
identical in order for them to communicate with each other. See “Setting
up advanced security” on page 8“ or “Using the Utility” on page 8.
The Ethernet LED does not turn on after you connected a wired Ethernet
device to the Powerline adapter.
Follow these instructions:
1. Make sure that the Ethernet network cable is securely connected to the
adapter.
2. Make sure that the Ethernet network cable is securely connected to the
network device you are connecting.
Or:
1. Disconnect the adapter from the power outlet.
2. Disconnect the Ethernet network cable from the adapter.
3. Wait five seconds.
4. Re-connect the Ethernet network cable to the adapter.
5. Re-connect the adapter to the power outlet.
10
Linksys PLWK400
6. If this solution does not work, make sure that the electrical outlet is
working properly. Plug a different device into the outlet, and try to turn
it on.
You cannot connect to other computers on your local network or to the
Internet.
Troubleshooting
The LEDs are flashing and I don’t know what it means.
Refer to the following table of LED behavior to help diagnose the problem:
Powerline LED
If you did not set up advanced security for the Powerline network, follow these
instructions:
1. Locate the Powerline adapter connected to the computer that cannot
connect.
2. On the left side of the adapter, use a pointed object to press and hold the
Standby/Reset button for at least ten seconds. This resets the adapter to
its factory default settings.
If you have set up advanced security for the Powerline network, check the
following:
••
••
Make sure all adapters on the Powerline network have been configured
with the same network password. The network password must be
identical in order for them to communicate with each other. See “Setting
up advanced security” on page 8“ or “Using the Utility” on page 8.
Ethernet LED
Wireless LED
(PLW400 only)
Wi-Fi Protected
Setup
(PLW400 only)
If you are adding a new adapter to a pre-existing Powerline network with
a unique network password, follow the instructions in “Using the Utility”
on page 8.
Power LED
Off
Not connected to Powerline network
Flashing fast
Send/Receive data
Flashing slow
Pairing
Solid
Connected to Powerline network
Off
Not connected to Ethernet network
Flashing
Send/Receive data
Solid
Connected to Ethernet network
Off
Wireless not connected
Solid
Wireless enabled
Flashing
Send/Receive data
Flashing slow
Connection in progress (up to two
minutes)
Flashing fast
Connection error.
Solid
Connection successful
Off
Device power off
Solid
Device power on and ready
Flashing fast
momentarily
Factory default (both models), device
wakeup from standby mode (PLE400
only)
Flashing fast
indefinitely
Pairing error/system error
Flashing slow
Device in standby mode (PLE400 only)
WEB
If your questions are not addressed here, go to the Linksys Support
website at Linksys.com/support.
11
Linksys PLWK400
Specifications
Specifications
Model
PLW400
Standards
HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Ports
Fast Ethernet (10/100)
Buttons
Wi-Fi Protected Setup, Easy Connect, Reset
LEDs
Powerline, Ethernet, Wireless,
Wi-Fi Protected Setup, Power
Model
PLE400
Standards
HomePlug AV, 802.3, 802.3u
Ports
Fast Ethernet (10/100)
Security Features
128-Bit AES Link Encryption, WPA2, WPA, WEP
Buttons
Easy Connect, Reset
Modulation schemes
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
LEDs
Powerline, Ethernet, Power
Network client support
Security Features
128-Bit AES Link Encryption
Up to 8 Powerline client devices, up to 32
wireless client devices
Security Key Bits
128
Utility OS requirements
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X v10.5 or higher
Modulation schemes
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Default SSID
“CiscoXXXXX” where XXXXX is the last 5 digits of
the adapter’s serial number
Environmental
Dimensions
101.9 × 71.9 × 52.4 mm
(4.0 × 2.83 × 2.06 inches)
Weight
116 g (4.1 oz.)
Power
100-240V AC, 50-60 Hz
Certification
FCC, IC, CE, HomePlug AV
Operating Temp.
0 to 40ºC (32ºF to 104ºF)
Storage Temp.
-20 to 70ºC (-4ºF to 158ºF)
Operating Humidity
10 to 85% Non-condensing
Storage Humidity
5 to 90% Non-condensing
Environmental
Dimensions
113 × 73 × 33 mm (4.45 × 2.87 × 1.3 inches)
Weight
158 g (5.6 oz.)
Power
100-240V AC, 50-60 Hz
Certifications
FCC, IC, CE, WiFi, HomePlug AV
Operating Temp.
0 to 40ºC (32ºF to 104ºF)
Storage Temp.
-20 to 70ºC (-4ºF to 158ºF)
Operating Humidity
10 to 85% Non-condensing
Storage Humidity
5 to 90% Non-condensing
12
Visit linksys.com/support for award-winning 24/7 technical support
Cisco, the Cisco logo, and Linksys are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and other countries.
A listing of Cisco’s trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. All other trademarks mentioned in this document are the property of their respective owners.
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
3425-01587
120203MS
Guía
del usuario
Linksys PLWK400
Kit Extender de red inalámbrica PowerLine AV
Linksys PLWK400
Contenido
Contenido
Descripción general . . . . . . . . . .
3
Características . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Funcionamiento de la red PowerLine . . . . . . . . . . 5
Instalación de ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Instalación de los adaptadores . . . . . . 6
Descripción general de la instalación . . . . . . . . . . 6
Consejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uso compartido del acceso a Internet . . . . . . . . . . 6
Conexión del PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Conexión del PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Configuración de la seguridad avanzada . . . . . . . . . 8
Uso de la utilidad . . . . . . . . . . .
8
Resolución de problemas . . . . . . . . 10
Especificaciones . . . . . . . . . . . . 12
2
Linksys PLWK400
Descripción general
Descripción general
Gracias por elegir este kit de adaptador de red PowerLine de Linksys. Nuestros
adaptadores se configuran fácilmente y permiten conectar dispositivos de
red inalámbricos y con cables a su red doméstica. Necesita como mínimo dos
adaptadores PowerLine para crear una red PowerLine. Este kit incluye:
••
Un adaptador PowerLine PLE400 de un solo puerto
••
Un adaptador inalámbrico PowerLine PLW400 de un solo puerto
Conecte el PLE400 al router de red y el PLW400 a un dispositivo de red
inalámbrico o con cables de cualquier habitación de la casa. Puede obtener
más ayuda de nuestro galardonado servicio de asistencia al cliente las 24 horas
del día, 7 días de la semana, en Linksys.com/support.
Características
PLE400
PowerLine: La luz PowerLine se enciende cuando el adaptador se
conecta a la red PowerLine. Parpadea para indicar la actividad de la
red.
Ethernet: La luz Ethernet se ilumina cuando se enciende un
dispositivo de red con cables conectado al puerto de Ethernet (red)
del adaptador. Parpadea para indicar la actividad de la red.
Alimentación: La luz de alimentación se ilumina al encender el
adaptador.
Ethernet: Sirve para establecer la conexión con ordenadores u otros
dispositivos de red con cables. En la configuración básica de una
red PowerLine en casa, tendría que conectar esta red a uno de los
puertos Ethernet disponibles del router.
Botón de conexión sencilla HomePlug: Configura la seguridad
avanzada (la contraseña de red) de la red PowerLine.
Standby/Reset (Modo de espera/Reinicio): Para restablecer los
parámetros predeterminados de fábrica (incluidos los parámetros
avanzados de seguridad y la contraseña de la red), use un objeto
puntiagudo para mantener pulsado el botón Standby/Reset (Modo
de espera/Reinicio) al menos diez segundos.
3
Linksys PLWK400
PLW400
Descripción general
Botón de configuración Wi-Fi protegida: Pulse este botón
para conectarse con otros dispositivos de red inalámbricos que
dispongan del botón de configuración Wi-Fi protegida.
Botón de conexión sencilla HomePlug: Configura la seguridad
avanzada (la contraseña de red) de la red PowerLine.
Botón Reset (Reinicio) (incrustado): Para restablecer los parámetros
predeterminados de fábrica (incluidos los parámetros avanzados de
seguridad y la contraseña de la red), use un objeto puntiagudo para
mantener pulsado el botón Reset (Reinicio) al menos diez segundos.
Luz PowerLine: La luz PowerLine se enciende cuando el adaptador
se conecta a la red PowerLine. Parpadea para indicar la actividad de
la red.
Luz Ethernet: La luz Ethernet se ilumina cuando se enciende un
dispositivo de red con cables conectado al puerto de Ethernet (red)
del adaptador. Parpadea para indicar la actividad de la red.
Luz de conexión inalámbrica: La luz de conexión inalámbrica se
enciende cuando un dispositivo de red inalámbrica se conecta al
PLW400.
Luz de configuración Wi-Fi protegida (Wi-Fi Protected Setup™):
Esta luz parpadea cuando se está conectando un dispositivo de red
inalámbrica al PLW400 mediante la configuración Wi-Fi protegida.
Luz de alimentación: La luz de alimentación se enciende cuando el
adaptador se conecta a la toma de corriente.
Puerto Ethernet: Mediante un cable de red (Ethernet) podrá
conectar este puerto a un dispositivo de red con cables.
4
Linksys PLWK400
Descripción general
Funcionamiento de la red PowerLine
Las líneas de alimentación del hogar u oficina transmiten la alimentación
eléctrica a las tomas de corriente de cada habitación. Una red Ethernet con
cables tradicional utiliza cables de red Ethernet para conectar los dispositivos
de red con cables. Una red PowerLine utiliza líneas de alimentación existentes
como el cableado para la red PowerLine.
Para crear la red PowerLine, utilice dos o más adaptadores PowerLine.
Cada dispositivo de la red PowerLine necesita conexión (ya sea por cable o
inalámbrica) a un adaptador PowerLine.
••
El PLE400 tiene un puerto Ethernet. Para conectar el router inalámbrico
de la red al cableado de la casa suele usarse uno de estos dispositivos en
una red PowerLine.
••
El PLW400 tiene un puerto Ethernet y un punto de acceso. Podrá
conectarle un dispositivo cableado y varios dispositivos inalámbricos.
Cuando se añade una red PowerLine a una red existente, las conexiones entre
Internet, el módem y el router no cambian.
Router
Módem
Instalación de ejemplo
El diagrama muestra una red PowerLine básica en una casa. El router en el piso
de arriba está conectado al PLE400 que, a su vez, está conectado a una toma de
corriente. En el piso de abajo, la consola de videojuegos y un ordenador están
conectados al PLW400 que, a su vez, está conectado a una toma de corriente.
Al utilizar las líneas de alimentación del hogar, el router amplía la red local para
incluir la consola de videojuegos y un equipo de sobremesa en la sala de estar.
Se puede compartir el acceso a Internet, a los archivos y a las impresoras entre
los ordenadores y otros dispositivos de red. Para juegos en línea, puede jugar
con toda comodidad en la sala de estar del piso de abajo, mientras aprovecha
las ventajas de la conexión a Internet de alta velocidad del router y el módem
en el piso de arriba.
PLE400
Ordenador
PLW400
Consola de
videojuegos
5
Linksys PLWK400
Instalación de los adaptadores
Descripción general de la instalación
Para instalar la red PowerLine, debe:
••
Asegurarse de que ya tiene acceso a Internet y una red doméstica
funcional.
••
Compartir el acceso a Internet con la red PowerLine.
••
Instale los adaptadores PowerLine cerca de los dispositivos de red que
quiera conectar a la red de su hogar.
••
Asegúrese de que los dispositivos inalámbricos que quiere conectar
al PLW400 cuentan con una función inalámbrica que funcione. Para
comprobarlo de forma sencilla, primero intente conectar el dispositivo
de red inalámbrica al router inalámbrico del hogar mientras se encuentra
cerca del router.
Instalación de los adaptadores
Uso compartido del acceso a Internet
Para compartir el acceso a Internet por la red PowerLine, conecte el router a la
red PowerLine (normalmente con un adaptador PowerLine de un solo puerto
como el PLE400).
Para conectar el router inalámbrico a la red PowerLine:
1. Conecte el PLE400 (u otro adaptador PowerLine de un solo puerto) a una
toma de corriente cerca del router inalámbrico. La luz de encendido del
adaptador se ilumina.
2. Conecte el cable de red Ethernet al puerto del adaptador y a un puerto
disponible en la parte posterior del router inalámbrico. La luz Ethernet
del adaptador se ilumina. Ya puede ampliar la red PowerLine al resto de
su hogar.
NOTA
Para informarse sobre la configuración avanzada de la seguridad,
consulte “Configuración de la seguridad avanzada" en la página 8.
Consejos
••
Si es posible, conecte los adaptadores PowerLine directamente a las
tomas de la pared, no por medio de alargadores, regletas o protectores
de sobretensiones.
••
Si no puede evitar instalar un adaptador PowerLine en una regleta,
asegúrese de que no hay ningún otro dispositivo electrónico conectado
a la misma.
••
Si es posible, coloque el PLW400 cerca de los dispositivos inalámbricos
que quiera conectar.
••
Evite los obstáculos (como armarios metálicos, espejos y paredes de
ladrillos) entre el PLW400 y cualquier dispositivo inalámbrico que quiera
conectar.
6
Linksys PLWK400
Instalación de los adaptadores
Conexión del PLE400
Conexión del PLW400
Puede utilizar el PLE400 para proporcionar acceso a Internet al resto de la red
PowerLine (consulte “Uso compartido del acceso a Internet” a continuación).
De lo contrario, si usaba un adaptador PowerLine diferente para compartir el
acceso a Internet, puede instalar el PLE400 en el resto de la casa.
Una vez haya conectado el router de la red existente a un adaptador PowerLine,
podrá instalar el adaptador PLW400 en el resto de la casa.
SUGERENCIA
También puede configurar todos los dispositivos PowerLine de
Linksys mediante la utilidad de configuración. Para obtener más
información, consulte “Uso de la utilidad” en la página 8.
Para añadir un adaptador PLE400 a la red PowerLine:
SUGERENCIA
También puede configurar todos los dispositivos PowerLine de
Linksys mediante la utilidad de configuración. Para obtener más
información, consulte “Uso de la utilidad” en la página 8.
Para conectar el PLW400:
1. Asegúrese de que el interruptor de encendido que se sitúa en el lateral
derecho está en el modo I (activado).
1. Conecte el adaptador a una toma de corriente cerca del dispositivo de
red que quiera conectar. La luz de encendido del adaptador se ilumina. La
luz PowerLine parpadeará hasta que se conecte a un segundo adaptador
PowerLine.
2. Conecte el cable del dispositivo de red a un puerto disponible en el
adaptador PowerLine. La luz Ethernet parpadea y, cuando la conexión
finaliza, permanece encendida.
2. Si la red de su casa ya dispone de una configuración segura (recomendado):
a. Conecte el PLW400 a una toma de corriente cerca del router
inalámbrico principal.
b. En el PLW400, mantenga pulsado el botón de configuración Wi-Fi
protegida
al menos un segundo, hasta que la luz correspondiente
parpadee.
c. Transcurridos dos minutos, pulse el botón de configuración Wi-Fi
protegida del router inalámbrico. El PLW400 recupera los parámetros
de seguridad desde el router y se conecta a la red inalámbrica.
7
Linksys PLWK400
3. Conecte el PLW400 a una toma de corriente cerca de los dispositivos de
red que quiera conectar. Normalmente, esta área no está completamente
cubierta por el router de la red inalámbrica del hogar.
parpadea y, cuando la conexión al resto de la red
La luz PowerLine
PowerLine finaliza, permanece encendida. La red inalámbrica de su
hogar ya está disponible en el área que rodea al PLW400.
4. Conecte el dispositivo de red inalámbrica a la red inalámbrica tal y como
lo hace de forma habitual. Para obtener más instrucciones, consulte la
documentación de usuario del dispositivo de red inalámbrica. La luz
de conexión inalámbrica del PLW400
parpadea y, a continuación,
permanece encendida cuando se conecta correctamente un dispositivo
de red inalámbrica.
Configuración de la seguridad avanzada
Uso de la utilidad
Uso de la utilidad
Si tiene dificultades para conectar los adaptadores mediante la configuración
Wi-Fi protegida o quiere configurar ajustes más avanzados, puede utilizar la
utilidad de configuración.
Para instalar la utilidad de configuración:
1. Conecte el puerto Ethernet del ordenador al puerto Ethernet del PLW400
con el cable suministrado.
2. Introduzca el CD de configuración en la unidad de CD o DVD del
ordenador y siga las instrucciones en pantalla.
NOTA
Los dispositivos conectados a los adaptadores PowerLine perderán
la conexión a Internet de forma temporal durante la configuración
de la seguridad.
Para configurar la seguridad avanzada en un adaptador de red:
1. En uno de los adaptadores PowerLine que ya tenga configurada la
seguridad avanzada, mantenga pulsado el botón de conexión sencilla
HomePlug
al menos un segundo, hasta que la luz PowerLine
empiece a parpadear lentamente.
2. En el PLW400, mantenga pulsado el botón de conexión sencilla
HomePlug
al menos un segundo, hasta que la luz PowerLine
empiece a parpadear lentamente. Cuando la luz deje de parpadear, se
habrá compartido la clave de red con el PLW400.
NOTA
Los dispositivos conectados a los adaptadores recuperarán la
conexión a Internet a los cinco minutos.
Para usar la utilidad de configuración:
1. Después de que la utilidad esté instalada:
En sistemas Windows:
a. Haga clic en Start (Inicio), All Programs (Todos los programas), Cisco
Systems y Cisco PowerLine AV Utility (Utilidad Cisco PowerLine AV).
Se abrirá la utilidad.
En sistemas Mac OS X:
a. Abra la carpeta Applications (Aplicaciones) y haga doble clic en el
icono de Cisco PowerLine AV Utility (Utilidad Cisco PowerLine AV).
Se abrirá la utilidad.
8
Linksys PLWK400
NOTA
Si intenta cambiar los parámetros de un dispositivo PowerLine
desde un ordenador que no tenga conexión directa a ese
dispositivo con un cable, se le solicitará una contraseña. La
contraseña del dispositivo se encuentra impresa en la parte
posterior del dispositivo.
Uso de la utilidad
3. Haga clic en la ficha Security (Seguridad) para cambiar de forma manual
la clave de red para cada dispositivo. Si necesita recuperar la clave
predeterminada, haga clic en Restore Default Key (Restaurar clave
predeterminada).
2. Haga clic en la ficha Network Status (Estado de la red) para ver los
detalles de los adaptadores PowerLine conectados a la red.
4. Haga clic en la ficha Quality of Service (Calidad del servicio) para
especificar cómo asigna la red la prioridad del ancho de banda.
•• Si un adaptador conectado no se encuentra en esta lista, haga clic en
Refresh (Actualizar).
•• Para cambiar la información de cualquier adaptador de la lista,
seleccione el adaptador y haga clic en Edit (Editar).
9
Linksys PLWK400
5. Haga clic en la ficha Administrator (Administrador) para reiniciar un
adaptador, restaurar los valores predeterminados de fábrica o actualizar
el firmware del adaptador.
Resolución de problemas
Resolución de problemas
La red no reconoce el dispositivo de red inalámbrica.
Intente realizar lo siguiente:
6. Haga clic en la ficha Wireless Settings (Parámetros inalámbricos) para
cambiar el nombre de la red inalámbrica (SSID), el tipo de seguridad
inalámbrica o la clave/frase de paso.
••
Asegúrese de que tanto el dispositivo inalámbrico como la red
inalámbrica están encendidos.
••
Si es posible, coloque el PLW400 cerca del dispositivo inalámbrico que
quiera conectar.
••
Evite los obstáculos (como armarios metálicos, espejos y paredes de
ladrillos) entre el PLW400 y cualquier dispositivo inalámbrico que quiera
conectar.
Si ha configurado la seguridad avanzada de la red PowerLine, compruebe lo
siguiente:
••
Asegúrese de que todos los adaptadores de la red PowerLine se hayan
configurado con la misma contraseña de red. La contraseña de red
debe ser idéntica para que puedan comunicarse entre sí. Consulte
“Configuración de la seguridad avanzada” en la página 8 o “Uso de la
utilidad” en la página 8.
La luz Ethernet no se enciende después de que conecte un dispositivo
Ethernet con cables al adaptador PowerLine.
Siga estas instrucciones:
1. Asegúrese de que el cable de red Ethernet está conectado correctamente
al adaptador.
Los ajustes se aplican de inmediato a los adaptadores. Cierre la ventana
para salir de la utilidad.
2. Asegúrese de que el cable de red Ethernet está conectado correctamente
al dispositivo de red que va a conectar.
O bien:
1. Desconecte el adaptador de la toma de corriente.
2. Desconecte el cable de red Ethernet del adaptador.
3. Espere cinco segundos.
4. Vuelva a conectar el cable de red Ethernet al adaptador.
5. Vuelva a conectar el adaptador a la toma de corriente.
10
Linksys PLWK400
6. Si esta solución no funciona, asegúrese de que la toma de corriente
funciona correctamente. Conecte un dispositivo diferente en la toma e
intente encenderlo.
Resolución de problemas
Las luces parpadean y no sé lo que significa.
Consulte la siguiente tabla sobre el comportamiento de las luces para
diagnosticar el problema:
No me puedo conectar a los otros ordenadores de la red local ni a Internet.
Si no ha configurado la seguridad avanzada de la red PowerLine, siga estas
instrucciones:
1. Localice el adaptador PowerLine conectado al ordenador que no puede
conectarse.
2. En el lateral izquierdo del adaptador, use un objeto puntiagudo para
mantener pulsado el botón de Standby/Reset (Modo de espera/
Reinicio) al menos diez segundos. Se restablecerán los parámetros
predeterminados de fábrica.
Si ha configurado la seguridad avanzada de la red PowerLine, compruebe lo
siguiente:
••
••
Asegúrese de que todos los adaptadores de la red PowerLine se hayan
configurado con la misma contraseña de red. La contraseña de red
debe ser idéntica para que puedan comunicarse entre sí. Consulte
“Configuración de la seguridad avanzada” en la página 8 o “Uso de la
utilidad” en la página 8.
Si va a agregar un nuevo adaptador a una red PowerLine ya existente con
una contraseña de red única, siga las instrucciones de "Uso de la utilidad"
en la página 8.
Luz PowerLine
Luz Ethernet
Luz de
conexión
inalámbrica
(solo PLW400)
Configuración
Wi-Fi protegida
(solo PLW400)
Luz de
encendido
Apagada
No hay conexión a la red PowerLine
Parpadea
rápidamente
Envía/recibe datos
Parpadea
lentamente
Emparejando
Fija
Conectado a la red PowerLine
Apagada
No hay conexión a la red Ethernet
Parpadea
Envía/recibe datos
Fija
Conectado a la red Ethernet
Apagada
Sin conexión inalámbrica
Fija
Conexión inalámbrica activada
Parpadea
Envía/recibe datos
Parpadea
lentamente
Conexión en curso (hasta dos minutos)
Parpadea
rápidamente
Error de conexión
Fija
Conexión correcta
Apagada
Dispositivo apagado
Fija
Dispositivo encendido y listo
Parpadea
rápidamente
un momento
Predeterminado de fábrica (ambos
modelos), reinicio del dispositivo desde
el modo en espera (solo PLE400)
Parpadea
rápidamente
sin parar
Error de emparejamiento/del sistema
Parpadea
lentamente
Dispositivo en modo en espera (solo
PLE400)
WEB
Si no ha encontrado respuesta a sus dudas, consulte el sitio web de
Linksys en Linksys.com/support.
11
Linksys PLWK400
Especificaciones
Especificaciones
Modelo
PLE400
Estándares
HomePlug AV, 802.3, 802.3u
Puertos
Fast Ethernet (10/100)
Botones
Conexión sencilla, reinicio (Reset)
Luces
PowerLine, Ethernet, alimentación
Características de seguridad Encriptación de enlace AES de 128 bits
Bits de clave de seguridad
128
Esquemas de modulación
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Condiciones ambientales
Modelo
PLW400
Estándares
HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Puertos
Fast Ethernet (10/100)
BotonesConfiguración Wi-Fi protegida, conexión
sencilla y reinicio (Reset)
LucesPowerLine, Ethernet, conexión inalámbrica,
configuración Wi-Fi protegida, alimentación
Características de seguridadEncriptación de enlace AES de 128 bits, WPA2,
WPA, WEP
Esquemas de modulación1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Compatibilidad con cliente
de redHasta 8 dispositivos PowerLine de cliente, hasta
32 dispositivos inalámbricos de cliente
Requisitos del sistema
operativo de la utilidadWindows 7/Vista/XP, Mac OS X v10.5 o superior
Dimensiones
101,9 × 71,9 × 52,4 mm (4 × 2,83 × 2,06 pulg.)
Peso
116 g (4,1 onzas)
Alimentación
100-240 V de CA, 50-60 Hz
Certificación
FCC, IC, CE, HomePlug AV
Temperatura de
funcionamiento
0 a 40 ºC (32 a 104 ºF)
Temperatura de
almacenamiento
De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)
CertificaciónFCC, IC, CE, Wi-Fi, HomePlug AV
10% a 85%, sin condensación
Temperatura de
funcionamiento
0 a 40 ºC (32 a 104 ºF)
5% a 90%, sin condensación
Temperatura de
almacenamiento
De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)
Humedad de
funcionamiento
10% a 85%, sin condensación
Humedad de
almacenamiento
5% a 90%, sin condensación
Humedad de
funcionamiento
Humedad de
almacenamiento
SSID predeterminado“CiscoXXXXX”, donde XXXXX son los últimos 5
dígitos del número de serie del adaptador
Condiciones ambientales
Dimensiones113 × 73 × 33 mm (4,45 × 2,87 × 1,3 pulg.)
Peso158 g (5,6 onzas)
Alimentación100-240 V de CA, 50-60 Hz
12
Visite linksys.com/support para ponerse en contacto con el galardonado servicio de asistencia técnica permanente.
Cisco, el logotipo de Cisco y Linksys son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco o sus filiales en EE. UU. y otros países.
Puede encontrar una lista con las marcas comerciales de Cisco en www.cisco.com/go/trademarks. Todas las demás marcas comerciales mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.
© 2012 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados.
3425-01587
120203MS
Käyttöopas
Linksys PLWK400
Langattoman verkon Powerline AV -laajenninsarja
Linksys PLWK400
Sisältö
Sisältö
Yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . 3
Ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Powerline-verkon toiminta . . . . . . . . . . . . . . 5
Asennusesimerkki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sovittimien asentaminen . . . . . . . . 6
Asennuksen yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vihjeitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Internet-yhteyden jakaminen . . . . . . . .
PLE400-sovittimen yhteyden muodostaminen .
PLW400-sovittimen yhteyden muodostaminen .
Suojauksen lisäasetusten määrittäminen . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
7
7
8
Apuohjelman käyttäminen . . . . . . . . 8
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . 10
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . 12
2
Linksys PLWK400
Yleiskatsaus
Yleiskatsaus
Kiitos, että valitsit tämän Linksys Powerline -verkkosovitinpakkauksen. Nämä
sovittimet on helppo asentaa, ja niiden avulla liittää kotiverkkoosi langallisia
ja langattomia laitteita. Powerline-verkon luomiseen tarvitaan vähintään kaksi
Powerline-sovitinta. Pakkauksen sisältö:
••
Yksi yksiporttinen PLE400-Powerline-sovitin
••
Yksi langaton yksiporttinen PLW400-Powerline-sovitin
Liitä PLE400 verkkoreitittimeen ja PLW400 mihin tahansa langattomaan tai
langalliseen verkkolaitteeseen missä tahansa huoneessa kotonasi. Lisätietoja
palkitusta ympärivuorokautisesta asiakastuestamme on osoitteessa
Linksys.com/support.
Ominaisuudet
PLE400
Powerline – Powerline-merkkivalo syttyy, kun sovitin on liitetty
Powerline-verkkoon. Merkkivalon vilkkuminen osoittaa, että portissa
on verkkotoimintaa.
Ethernet – Ethernet-merkkivalo syttyy, kun langalliseen
verkkolaitteeseen kytketään virta ja se liitetään sovittimen Ethernetverkkoporttiin. Merkkivalon vilkkuminen osoittaa, että portissa on
verkkotoimintaa.
Virta – virran merkkivalo syttyy, kun sovittimeen on kytketty virta.
Ethernet – Liittää tietokoneet ja muut langattomat laitteet.
Tavallisessa Powerline-kotiverkkokokoonpanossa tämä liitetään
reitittimen vapaaseen Ethernet-porttiin.
HomePlug Simple Connect -painike – määrittää Powerline-verkon
suojauksen lisäasetukset (verkon salasanan).
Standby/Reset – voit palauttaa tehdasasetukset (mukaan
lukien suojauksen lisäasetukset ja verkon salasanan) painamalla
teräväpäisellä esineellä Standby/Reset-painiketta vähintään
kymmenen sekuntia.
3
Linksys PLWK400
PLW400
Yleiskatsaus
Wi-Fi Protected Setup -painike – tällä painikkeella voit muodostaa
yhteyden muihin langattoman verkon laitteisiin, joissa on Wi-Fi
Protected Setup -painike.
HomePlug Simple Connect -painike – määrittää Powerline-verkon
suojauksen lisäasetukset (verkon salasanan).
Reset-painike (upotettu) – voit palauttaa tehdasasetukset (mukaan
lukien suojauksen lisäasetukset ja verkon salasanan) painamalla
teräväpäisellä esineellä Reset-painiketta vähintään kymmenen
sekuntia.
Powerline-merkkivalo – Syttyy, kun sovitin on liitetty Powerlineverkkoon. Merkkivalon vilkkuminen osoittaa, että portissa on
verkkotoimintaa.
Ethernet-merkkivalo – Syttyy, kun langalliseen verkkolaitteeseen
kytketään virta ja se liitetään sovittimen Ethernet-verkkoporttiin.
Merkkivalon vilkkuminen osoittaa, että portissa on verkkotoimintaa.
Langattoman verkon merkkivalo – syttyy, kun langaton verkkolaite
liitetään PLW400-sovittimeen.
Wi-Fi Protected Setup™ -merkkivalo – tämä merkkivalo vilkkuu, kun
langaton verkkolaite muodostaa yhteyttä PLW400-sovittimeen Wi-Fi
Protected Setup -toiminnon avulla.
Virran merkkivalo – syttyy, kun sovitin on liitetty toimivaan
pistorasiaan.
Ethernet-portti – liitä Ethernet-verkkokaapeli tähän porttiin ja
langalliseen verkkolaitteeseen.
4
Linksys PLWK400
Yleiskatsaus
Powerline-verkon toiminta
Kodeissa ja toimistoissa on runsaasti sähköjohtoja, joissa kulkee sähköä
jokaisen huoneen pistorasioihin. Tavallisessa langallisessa Ethernet-verkossa
langalliset verkkolaitteet on liitetty toisiinsa Ethernet-verkkokaapeleilla.
Powerline-verkossa kaapeleina käytetään olemassa olevia sähköjohtoja.
Powerline-verkon luomisessa on käytettävä vähintään kahta Powerlinesovitinta. Jokainen Powerline-verkossa oleva laite on liitettävä langallisesti tai
langattomasti Powerline-sovittimeen.
••
PLE400-sovittimessa on yksi Ethernet-portti. Yhtä näistä laitteista
käytetään tavallisesti Powerline-verkossa liittämään verkon langaton
reititin kodin sähköverkkoon.
••
PLW400-sovittimessa on yksi Ethernet-portti ja tukiasema. Siihen voi
liittää yhden langallisen laitteen ja useita langattomia laitteita.
Kun Powerline-verkko lisätään olemassa olevaan verkkoon, Internet-yhteyden,
modeemin ja reitittimen liitännät eivät muutu.
Reititin
Modeemi
Asennusesimerkki
Kuvassa on perus-Powerline-verkko. Yläkerran reititin on liitetty PLE400sovittimeen, joka puolestaan on liitetty pistorasiaan. Alakerran pelikonsoli
ja tietokone on liitetty PLW400-sovittimeen, joka puolestaan on liitetty
pistorasiaan.
Kodin sähköjohtoja käyttämällä reititin laajentaa lähiverkon kattamaan
olohuoneen pelikonsolin ja tietokoneen. Internetin käyttö, tiedostot ja
tulostimet voidaan jakaa eri tietokoneiden ja muiden verkkolaitteiden kesken.
Verkkopelejä voi pelata mukavasti olohuoneessa samalla, kun reitittimen ja
modeemin nopeaa Internet-yhteyttä käytetään yläkerrassa.
PLE400
Tietokone
PLW400
Pelikonsoli
5
Linksys PLWK400
Sovittimien asentaminen
Sovittimien asentaminen
Internet-yhteyden jakaminen
Internet-yhteys jaetaan Powerline-verkossa liittämällä reititin Powerlineverkkoon (tavallisesti yksiporttisella Powerline-sovittimella, esimerkiksi
PLE400:llä).
Asennuksen yleiskatsaus
Langattoman reitittimen liittäminen Powerline-verkkoon:
Powerline-verkon asennusvaatimukset:
••
Varmista, että käytettävissä on Internet-yhteys ja toimiva kotiverkko.
••
Powerline-verkolle on jaettava Internet-yhteys.
••
Asenna
Powerline-sovittimet
verkkolaitteita.
••
Varmista, että PLW400-sovittimeen liitettävissä langattomissa laitteissa
on toimiva langaton toiminto. Tämä on helppo testata yrittämällä
muodostaa yhteys langattoman verkkolaitteen ja lähellä olevan
langattoman reitittimen välille.
lähelle
kotiverkkoon
liitettäviä
1. Liitä PLE400 tai muu yksiporttinen Powerline-sovitin langattoman
reitittimen lähellä olevaan pistorasiaan. Sovittimen virran merkkivalo
syttyy.
2. Liitä laitteen mukana toimitettu Ethernet-verkkokaapeli sovittimen
porttiin ja langattoman reitittimen takapaneelin vapaaseen porttiin.
Sovittimen Ethernet-merkkivalo syttyy. Nyt voit laajentaa Powerlineverkon muualle kotiisi.
HUOMAUTUS
lisätietoja suojauksen lisäasetuksista on kohdassa Suojauksen
lisäasetusten määrittäminen, sivulla 8.
Vihjeitä
••
Liitä Powerline-sovittimet suoraan pistorasiaan, jos se on mahdollista,
eikä jatkojohtoon tai ylijännitesuojaan.
••
Jos Powerline-sovitin on liitettävä jatkojohtoon, varmista, ettei
jatkojohtoon ole liitetty muita sähkölaitteita.
••
Jos mahdollista, sijoita PLW400 lähelle niitä langattomia laitteita, jotka
haluat yhdistää.
••
Varmista, ettei PLW400-sovittimen ja yhdistettävän langattoman laitteen
välillä ole esteitä (kuten metallisia kaappeja, peilejä tai paksuja seiniä).
6
Linksys PLWK400
Sovittimien asentaminen
PLE400-sovittimen yhteyden
muodostaminen
PLW400-sovittimen yhteyden
muodostaminen
PLE400 voi välittää Internet-yhteyden muuhun Powerline-verkkoon
(katso kohta Internet-yhteyden jakaminen). Jos käytät Internet-yhteyden
jakaminenjakamiseen eri Powerline-sovitinta, voit asentaa PLE400-sovittimen
muualle kotiisi.
Kun nykyisen verkon reititin on liitetty Powerline-sovittimeen, voit asentaa
PLW400-sovittimen muualle kotiisi.
VIHJE
Voit asentaa ja määrittää kaikki Linksys Powerline -laitteet
määritysapuohjelmalla. Lisätietoja on kohdassa Apuohjelman
käyttäminen sivulla 8.
PLE400-sovittimen lisääminen Powerline-verkkoon:
VIHJE
Voit asentaa ja määrittää kaikki Linksys Powerline -laitteet
määritysapuohjelmalla. Lisätietoja on kohdassa Apuohjelman
käyttäminen sivulla 8.
PLW400-sovittimen yhteyden muodostaminen:
1. Varmista, että sovittimen oikealla sivulla oleva virtakytkin on
asennossa I (käytössä).
1. Liitä sovitin liitettävän verkkolaitteen lähellä olevaan pistorasiaan.
Sovittimen virran merkkivalo syttyy. Powerline-merkkivalo vilkkuu siihen
asti, kunnes yhteys toiseen Powerline-sovittimeen on muodostettu.
2. Liitä verkkolaitteen verkkokaapeli Powerline-sovittimen vapaaseen
porttiin. Sovittimen Ethernet-merkkivalo vilkkuu ja alkaa palaa, kun laite
on liitetty.
2. Jos kotiverkon suojausominaisuudet on jo määritetty (suositus):
a. Liitä PLW400 langattoman reitittimen lähellä olevaan pistorasiaan.
b. Paina PLW400-sovittimen Wi-Fi Protected Setup -painiketta vähintään
yhden sekunnin ajan, kunnes Wi-Fi Protected Setup-merkkivalo vilkkuu.
c. Paina kahden minuutin kuluessa langattoman reitittimen Wi-Fi
Protected Setup
-painiketta. PLW400 hakee suojausasetukset
reitittimestä ja muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon.
7
Linksys PLWK400
3. Siirrä PLW400 pistorasiaan lähelle niitä langattomia laitteita, joihin haluat
muodostaa yhteyden. Tavallisesti langaton verkkoreititin ei kata tätä
aluetta hyvin.
-merkkivalo vilkkuu ja palaa sitten yhtenäisesti, kun yhteys
Powerline
muuhun Powerline-verkkoon on muodostettu. Langaton verkko on nyt
käytettävissä PLW400-sovitinta ympäröivällä alueella.
4. Liitä langattomat verkkolaitteet langattomaan verkkoon tavalliseen
tapaan. Lisätietoja on langattoman verkkolaitteen käyttöoppaassa.
PLW400:n langattoman verkon merkkivalo
vilkkuu ja palaa
sitten yhtenäisesti, kun yhteys langattomaan verkkolaitteeseen on
muodostettu.
Suojauksen lisäasetusten määrittäminen
Apuohjelman käyttäminen
Apuohjelman käyttäminen
Jos sovittimien yhteyden muodostamisessa Wi-Fi Protected Setup -toiminnon
avulla on ongelmia, tai jos haluat määrittää lisää asetuksia, voit käyttää
määritysapuohjelmaa.
Määritysapuohjelman asentaminen:
1. Liitä laitteen mukana toimitettu kaapeli tietokoneen Ethernet-porttiin ja
PLW400-sovittimen Ethernet-porttiin.
2. Aseta asennus-CD tietokoneen CD- tai DVD-asemaan ja noudata
näyttöön avautuvia ohjeita.
HUOMAUTUS
Powerline-sovittimiin liitettyjen laitteiden Internet-yhteys katkeaa
hetkeksi suojausasennuksen aikana.
Verkkosovittimen suojauksen lisäasetusten määrittäminen:
1. Paina jonkin sellaisen nykyisen Powerline-sovittimen, jonka suojauksen
lisäasetukset on jo määritetty, HomePlug Simple Connect -painiketta
vähintään yhden sekunnin ajan, kunnes Powerline-merkkivalo
alkaa
vilkkua hitaasti.
2. Paina
PLW400-sovittimen
HomePlug
Simple
Connect
-painiketta
vähintään sekunnin, kunnes Powerline-merkkivalo
alkaa vilkkua hitaasti. Kun merkkivalo lakkaa vilkkumasta, salauslause on
jaettu PLW400-sovittimeen.
HUOMAUTUS
Sovittimiin liitettyjen laitteiden Internet-yhteys palaa viidessä
minuutissa.
Määritysapuohjelman käyttäminen:
1. Kun apuohjelma on asennettu:
Windows:
a. Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Cisco Systems ja Cisco
Powerline AV Utility. Apuohjelma avautuu.
Mac OS X:
a. Avaa Sovellukset-kansio ja kaksoisosoita Cisco Powerline AV Utility
-symbolia. Apuohjelma avautuu.
8
Linksys PLWK400
HUOMAUTUS
Jos yrität muuttaa Powerline-laitteen asetuksia tietokoneesta,
jota ei ole liitetty suoraan laitteeseen kaapelilla, sinua kehotetaan
antamaan salasana. Laitteen salasana on painettu laitteen
takapaneeliin.
Apuohjelman käyttäminen
4. Määritä verkon kaistanleveyden priorisointi Quality of Service
-välilehdessä.
2. Valitse Network Status (Verkon tila) -välilehti, kun haluat tarkastella
verkkoon liitettyjen Powerline-sovittimien tietoja.
5. Administrator (Järjestelmänvalvoja) -välilehdessä voit käynnistää
sovittimen uudelleen, palauttaa tehdasasetukset ja päivittää sovittimen
laiteohjelmiston.
•• Jos liitettyä sovitinta ei ole luettelossa, valitse Refresh (Päivitä).
•• Jos haluat muuttaa jonkin luettelossa olevan sovittimen tietoja, valitse
sovitin ja sitten Edit (Muokkaa).
3. Valitse Security (Turvallisuus) -välilehti, jos haluat vaihtaa kunkin laitteen
salauslauseen manuaalisesti. Jos sinun on palautettava oletusavain,
valitse Restore Default Key (Palauta oletusavain).
9
Linksys PLWK400
6. Valitse Wireless Setting (Langaton asetus) -välilehti, kun haluat
muuttaa langattoman verkon nimeä (SSID), langatonta suojaustilaa tai
salauslausetta.
Vianmääritys
Vianmääritys
Verkko ei tunnista langatonta verkkolaitetta.
Kokeile seuraavia ratkaisuja:
Asetukset otetaan käyttöön sovittimissa heti. Lopeta apuohjelma
sulkemalla ikkuna.
••
Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta ja sen langaton
verkkotoiminto on otettu käyttöön.
••
Jos mahdollista, sijoita PLW400 lähelle sitä langatonta laitetta, jonka
haluat yhdistää.
••
Varmista, ettei PLW400-sovittimen ja yhdistettävän langattoman laitteen
välillä ole esteitä (kuten metallisia kaappeja, peilejä tai paksuja seiniä).
Jos olet määrittänyt Powerline-verkon kehittyneet suojausominaisuudet,
tarkista seuraavat asiat:
••
Varmista, että kaikkiin Powerline-verkon sovittimiin on määritetty sama
salauslause. Salauslauseen on oltava sama, jotta laitteet voivat muodostaa
yhteyden toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa Suojauksen lisäasetusten
määrittäminen,sivulla 8, tai kohdassa Apuohjelman käyttäminen, sivulla 8.
Ethernet-merkkivalo ei syty, kun Powerline-sovittimeen on liitetty
langallinen Ethernet-laite.
Toimi seuraavasti:
1. Varmista, että Ethernet-verkkokaapeli on liitetty hyvin sovittimeen.
2. Varmista, että Ethernet-verkkokaapeli on liitetty hyvin liitettävään
verkkolaitteeseen.
TAI
1. Irrota sovitin pistorasiasta.
2. Irrota Ethernet-verkkokaapeli sovittimesta.
3. Odota viisi sekuntia.
4. Liitä Ethernet-verkkokaapeli uudelleen sovittimeen.
5. Liitä sovitin uudelleen pistorasiaan.
6. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, varmista, että pistorasia toimii. Liitä
pistorasiaan eri laite ja yritä kytkeä siihen virta.
10
Linksys PLWK400
Yhteyden muodostaminen lähiverkon muihin tietokoneisiin tai Internetiin ei
onnistu.
Vianmääritys
Merkkivalot vilkkuvat, enkä tiedä syytä.
Merkkivalojen tulkinta ongelmatilanteissa:
Jos et ole määrittänyt Powerline-verkon kehittyneitä suojausominaisuuksia,
toimi seuraavasti:
1. Etsi se tietokoneeseen liitetty Powerline-sovitin, jonka yhteyden
muodostaminen ei onnistu.
Powerlinemerkkivalo
2. Paina teräväpäisellä esineellä sovittimen vasemmalla sivulla olevaa
Standby/Reset-painiketta vähintään kymmenen sekuntia. Tämä
palauttaa sovittimen tehdasasetukset.
Jos olet määrittänyt Powerline-verkon kehittyneet suojausominaisuudet,
tarkista seuraavat asiat:
••
••
Varmista, että kaikkiin Powerline-verkon sovittimiin on määritetty sama
salauslause. Salauslauseen on oltava sama, jotta laitteet voivat muodostaa
yhteyden toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa Suojauksen lisäasetusten
määrittäminen, sivulla 8, tai kohdassa Apuohjelman käyttäminen, sivulla 8.
Jos olet lisäämässä uuden sovittimen olemassa olevaan Powerlineverkkoon, jolla on yksilöllinen salauslause, noudata ohjeita kohdassa
Apuohjelman käyttäminen, sivulla 8.
Ethernetmerkkivalo
Langattoman
verkon
merkkivalo
(vain PLW400)
Wi-Fi Protected
Setup (vain
PLW400)
Virran
merkkivalo
Ei pala
Ei yhteyttä Powerline-verkkoon
Vilkkuu
nopeasti
Lähettää/vastaanottaa tietoa
Vilkkuu hitaasti Pariliitos
Palaa
Yhteys Powerline-verkkoon
Ei pala
Ei yhteyttä Ethernet-verkkoon
Vilkkuu
Lähettää/vastaanottaa tietoa
Palaa
Yhteys Ethernet-verkkoon
Ei pala
Ei yhteyttä langattomaan verkkoon
Palaa
Langaton käytössä
Vilkkuu
Lähettää/vastaanottaa tietoa
Vilkkuu hitaasti
Yhteyttä muodostetaan (enintään kaksi
minuuttia)
Vilkkuu
nopeasti
Yhteysvirhe
Palaa
Yhteys muodostettu
Ei pala
Laitteen virta katkaistu
Palaa
Laitteeseen on kytketty virta
Vilkkuu hetken
nopeasti
Tehdasoletus (molemmat mallit), laite
herää valmiustilasta (vain PLE400)
Vilkkuu
jatkuvasti
nopeasti
Pariliitosvirhe/järjestelmävirhe
Vilkkuu hitaasti Laite valmiustilassa (vain PLE400)
Internet
Jos tässä ei ole vastausta kysymykseesi, siirry Linksysin
tukisivustoon Linksys.com/support.
11
Linksys PLWK400
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Malli
PLW400
Standardit
HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Portit
Fast Ethernet (10/100)
Painikkeet
Wi-Fi Protected Setup, Easy Connect, palautus
Malli
PLE400
Standardit
HomePlug AV, 802.3, 802.3u
Portit
Fast Ethernet (10/100)
Painikkeet
Easy Connect, palautus
Merkkivalot
Powerline, Ethernet, virta
Suojausominaisuudet
128-bittinen AES Link Encryption
Suojausavaimen pituus
128
Modulaatiot
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Apuohjelman
käyttöjärjestelmävaatimuksetWindows 7/Vista/XP, Mac OS X v10.5 tai uudempi
Mitat
101,9 × 71,9 × 52,4 mm
Oletus-SSID"CiscoXXXXX", jossa XXXXX on sovittimen
sarjanumeron 5 viimeistä numeroa
Paino
116 g
Käyttöympäristötiedot
Virta
100–240 V, 50–60 Hz
Mitat
113 × 73 × 33 mm
Sertifiointi
FCC, IC, CE, HomePlug AV
Paino
158 g
Käyttölämpötila
0–40 ºC
Virta
100–240 V, 50–60 Hz
-20–70 ºC
Sertifiointi
FCC, IC, CE, WiFi, HomePlug AV
Käyttölämpötila
0–40 ºC
Käyttöympäristötiedot
Varastointilämpötila
MerkkivalotPowerline, Ethernet, Wireless, Wi-Fi Protected
Setup, Power
Suojausominaisuudet128-bittinen AES Link Encryption, WPA2, WPA,
WEP
Modulaatiot
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
VerkkoasiakastukiEnintään 8 Powerline-asiakaslaitetta, enintään
32 langatonta asiakaslaitetta
Käyttöympäristön
ilmankosteus
10–85 %, kondensoitumaton
Varastointilämpötila
-20–70 ºC
Varastointiympäristön
ilmankosteus
5–90 %, kondensoitumaton
Käyttöympäristön
ilmankosteus
10–85 %, kondensoitumaton
Varastointiympäristön
ilmankosteus
5–90 %, kondensoitumaton
12
Ympärivuorokautinen tekninen tuki toimii osoitteessa linksys.com/support
Cisco, Cisco-logo ja Linksys ovat Ciscon ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Luettelo Ciscon tavaramerkeistä on osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.
© 2012 Cisco ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.
3425-01587
120202MS
Guide de
l'utilisateur
Linksys PLWK400
Kit de relais de réseau sans fil AV Powerline
Linksys PLWK400
Sommaire
Sommaire
Présentation . . . . . . . . . . . . .
3
Fonctionnalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fonctionnement de la mise en réseau Powerline . . . . . . 5
Exemple d'installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Installation des adaptateurs . . . . . . . 6
Présentation de l'installation . . . . . . . . . . . . .
6
Astuces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Partage de l'accès à Internet . . . . . . . . . . . . . . 6
Connexion de votre PLE400 . . . . . . . . . . . . . . 7
Connexion de votre PLW400 . . . . . . . . . . . . . . 7
Configuration de la sécurité avancée . . . . . . . . . . 8
Utilisation de l'utilitaire . . . . . . . . . 8
Dépannage . . . . . . . . . . . . . 10
Spécifications . . . . . . . . . . . . 12
2
Linksys PLWK400
Présentation
Présentation
Merci d'avoir choisi ce kit d'adaptateur réseau Linksys Powerline. La configuration
de ces adaptateurs est facile et vous permet de connecter des périphériques
réseau câblés ou sans fil à votre réseau domestique. Au moins deux adaptateurs
Powerline sont nécessaires pour créer un réseau Powerline. Ce kit inclut :
••
Un adaptateur à port unique Powerline PLE400
••
Un adaptateur à port unique sans fil Powerline PLW400
Connectez le PLE400 à votre routeur de réseau, puis connectez le PLW400 à
un périphérique réseau câblé ou sans fil dans n'importe quelle pièce de votre
domicile. Pour obtenir de l'aide, contactez notre service d'assistance technique
primé et disponible 24 h/24 et 7 j/7 sur Linksys.com/support.
Fonctionnalités
PLE400
Powerline : le voyant Powerline s'allume lorsque l'adaptateur est
connecté au réseau Powerline. Le voyant clignote pour indiquer une
activité réseau.
Ethernet : le voyant Ethernet s'allume lorsqu'un périphérique
réseau câblé est allumé et connecté au port Ethernet (réseau) de
l'adaptateur. Le voyant clignote pour indiquer une activité réseau.
Power (Alimentation) : le voyant d'alimentation s'allume lorsque
l'adaptateur est sous tension.
Ethernet : relie l'adaptateur à des ordinateurs ou à d'autres
périphériques réseau câblés. Dans une configuration de réseau
domestique Powerline de base, il vous faudrait connecter cet
adaptateur à un port Ethernet disponible sur votre routeur.
Bouton HomePlug Simple Connect (Connexion simple
HomePlug) : configure la sécurité avancée (le mot de passe du
réseau) pour votre réseau Powerline.
Standby/Reset (Mise en veille/Réinitialisation) : pour restaurer
les paramètres par défaut (y compris les paramètres de sécurité
avancée), appuyez sur le bouton Standby/Reset (Mise en veille/
Réinitialisation) avec un objet à bout pointu pendant au moins dix
secondes.
3
Linksys PLWK400
PLW400
Présentation
Bouton Wi-Fi Protected Setup (Configuration protégée par
Wi-Fi) - Appuyez sur ce bouton pour vous connecter à d'autres
périphériques réseau sans fil dotés d'un bouton Wi-Fi Protected
Setup.
Bouton HomePlug Simple Connect (Connexion simple
HomePlug) - Permet de configurer la sécurité avancée (le mot de
passe du réseau) pour votre réseau Powerline.
Bouton Reset (Réinitialiser [encastré]) - Pour restaurer les
paramètres par défaut (y compris les paramètres de sécurité avancée
et le mot de passe de réseau), appuyez sur le bouton Reset avec un
objet à bout pointu pendant au moins dix secondes.
Voyant Powerline - Le voyant Powerline s'allume lorsque
l'adaptateur est connecté au réseau Powerline. Le voyant clignote
pour indiquer une activité réseau.
Voyant Ethernet - Le voyant Ethernet s'allume lorsqu'un
périphérique réseau câblé est allumé et connecté au port Ethernet
(réseau) de l'adaptateur. Le voyant clignote pour indiquer une
activité réseau.
Voyant Wireless (Sans fil) - Le voyant Wireless s'allume lorsqu'un
périphérique réseau sans fil est connecté à votre PLW400.
Voyant Wi-Fi Protected Setup™ (Configuration protégée par WiFi) - Ce voyant clignote tant qu'un périphérique réseau sans fil est
connecté à votre PLW400 par le Wi-Fi Protected Setup.
Voyant Power (Alimentation) - Le voyant Power s'allume lorsque
l'adaptateur est connecté à une prise murale.
Port Ethernet - Utilisez un câble réseau (Ethernet) pour connecter
ce port à un périphérique réseau câblé.
4
Linksys PLWK400
Présentation
Fonctionnement de la mise en réseau
Powerline
Les lignes électriques de votre domicile ou de votre bureau transportent le
courant électrique vers les prises électriques de chaque pièce. Un réseau
Ethernet câblé classique utilise des câbles réseau Ethernet pour connecter vos
périphériques réseau câblés. Un réseau Powerline utilise les lignes électriques
existantes de votre domicile comme câblage pour votre réseau Powerline.
Pour créer votre réseau Powerline, utilisez au moins deux adaptateurs
Powerline. Chaque périphérique de votre réseau Powerline doit être connecté
à un adaptateur Powerline (par une connexion câblée ou sans fil) .
••
Le PLE400 est doté d'un port Ethernet. Ce type de périphérique est
généralement utilisé dans les réseaux Powerline pour relier le routeur
sans fil de votre réseau au câblage de votre domicile.
••
Le PLW400 dispose d'un port Ethernet et d'un point d'accès. Vous pouvez
y connecter un périphérique câblé ainsi que plusieurs périphériques
sans fil.
Routeur
Modem
Lorsque vous ajoutez un réseau Powerline à un réseau existant, les connexions
entre Internet, le modem et le routeur demeurent inchangées.
PLE400
Ordinateur
Exemple d'installation
Le schéma ci-contre présente un réseau Powerline de base dans une maison.
Le routeur à l'étage est connecté au PLE400, lequel est branché à une prise
électrique. Au rez-de-chaussée, une console de jeux et un ordinateur sont
connectés au PLW400, lequel est branché à une prise électrique.
PLW400
Console de
jeux
A l'aide du câblage électrique du domicile, le routeur étend votre réseau local
pour y inclure la console de jeux et l'ordinateur de bureau de votre salon.
L'accès Internet, les fichiers et les imprimantes peuvent être partagés entre
vos ordinateurs et vos autres périphériques en réseau. Pour les jeux en ligne,
vous pouvez jouer au rez-de-chaussée dans le confort de votre salon, tout en
profitant à l'étage de votre connexion Internet haut débit grâce au routeur et
au modem.
5
Linksys PLWK400
Installation des adaptateurs
Présentation de l'installation
Pour configurer le réseau Powerline, vous devez :
••
Vous assurer de disposer d'une connexion Internet et d'un réseau
domestique en état de marche.
••
Permettre à votre réseau Powerline d'accéder à Internet.
••
Installer les adaptateurs Powerline à proximité des périphériques réseau
que vous souhaitez connecter à votre réseau domestique.
••
Vous assurer que les périphériques sans fil que vous désirez connecter au
PLW400 sont dotés d'une fonction sans fil en état de marche. Pour tester
cette solution facilement, essayez d'abord de connecter le périphérique
réseau sans fil à votre routeur sans fil en restant à proximité du routeur.
Installation des adaptateurs
Partage de l'accès à Internet
Pour partager l'accès à Internet sur le réseau Powerline, connectez votre routeur
au réseau Powerline (avec un adaptateur à port unique tel que le PLE400, par
exemple).
Pour connecter votre routeur sans fil au réseau Powerline :
1. Connectez votre PLE400 (ou tout autre adaptateur Powerline à port
unique) à une prise électrique à proximité de votre routeur sans fil. Le
voyant d'alimentation de l'adaptateur s'allume.
2. Utilisez le câble réseau Ethernet fourni pour relier le port de l'adaptateur
à un port libre à l'arrière du routeur sans fil. Le voyant Ethernet de
l'adaptateur s'allume. Vous pouvez désormais étendre votre réseau
Powerline au reste de votre domicile.
REMARQUE
Pour configurer la sécurité avancée, consultez la section
« Configuration de la sécurité avancée » à la page 8.
Astuces
••
Si possible, connectez directement chaque adaptateur Powerline à une
prise électrique murale et non pas à un cordon d'extension, une barre
d'alimentation ou un parasurtenseur.
••
Si vous ne pouvez faire autrement qu'installer un adaptateur Powerline
sur une barrette de connexion, assurez-vous qu'aucun autre périphérique
n'est connecté sur cette même barrette.
••
Si possible, placez le PLW400 à proximité des périphériques sans fil que
vous souhaitez connecter.
••
Evitez de placer des éléments obstructeurs (tels que des armoires en
métal, des miroirs ou des murs épais) entre le PLW400 et les périphériques
sans fil que vous souhaitez connecter.
6
Linksys PLWK400
Installation des adaptateurs
Connexion de votre PLE400
Connexion de votre PLW400
Vous pouvez utiliser votre PLE400 pour fournir un accès Internet à l'ensemble
de votre réseau Powerline (voir « Partage de l'accès à Internet » ci-dessus).
Ou bien, si vous utilisez un autre adaptateur Powerline pour partager l'accès
Internet, vous pouvez installer le PLE400 à un autre point de votre domicile.
Une fois que le routeur de votre réseau existant est connecté à l'adaptateur
Powerline, vous pouvez installer votre PLW400 à d'autres points de votre domicile.
ASTUCE
Vous pouvez également installer et configurer tous vos
périphériques Linksys Powerline avec l'utilitaire de configuration.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter
à la section « Utilisation de l'utilitaire », à la page 8.
ASTUCE
Vous pouvez également installer et configurer tous vos
périphériques Linksys Powerline avec l'utilitaire de configuration.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter
à la section « Utilisation de l'utilitaire », à la page 8.
Pour connecter votre PLW400 :
1. Assurez-vous que le commutateur marche/arrêt sur la droite est sur I (marche).
Pour ajouter un PLE400 à votre réseau Powerline :
1. Connectez l'adaptateur à une prise électrique à proximité du périphérique
que vous souhaitez connecter. Le voyant d'alimentation de l'adaptateur
s'allume. Le voyant Powerline clignote jusqu'à ce qu'il soit connecté à un
second adaptateur Powerline.
2. Connectez le câble réseau du périphérique réseau à un port libre de
l'adaptateur Powerline. Le voyant Ethernet de l'adaptateur clignote, puis
reste allumé lorsque la connexion est établie.
2. Si votre réseau à domicile dispose déjà d'une configuration de sécurité
(recommandé) :
a. Connectez votre PLW400 à une prise murale située à proximité de
votre routeur sans fil.
b. Sur le PLW400, maintenez le bouton Wi-Fi Protected Setup
(Configuration protégée par Wi-Fi)
enfoncé durant au moins une
seconde, jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi Protected Setup clignote.
c. Dans les deux minutes qui suivent, appuyez sur le bouton Wi-Fi
Protected Setup
de votre routeur sans fil. Le PLW400 récupère les
paramètres de sécurité du routeur et se connecte à votre réseau sans fil.
7
Linksys PLWK400
3. Branchez votre PLW400 à une prise murale située à proximité des
périphériques réseau sans fil que vous désirez connecter. En général,
cette zone n'est pas bien couverte par le routeur de réseau sans fil de
votre domicile.
clignote, puis reste allumé une fois la connexion
Le voyant Powerline
au reste du réseau Powerline terminée. Le réseau sans fil de votre domicile
est maintenant disponible dans la zone située autour du PLW400.
4. Connectez le périphérique réseau sans fil au réseau sans fil de la
manière habituelle. Pour connaître la marche à suivre, reportez-vous à la
documentation fournie avec votre périphérique réseau sans fil. Le voyant
Wireless (Sans fil)
du PLW400 clignote, puis reste allumé lorsqu'un
périphérique réseau sans fil se connecte avec succès.
Configuration de la sécurité avancée
Utilisation de l'utilitaire
Utilisation de l'utilitaire
Si vous éprouvez des difficultés à connecter les adaptateurs à l'aide du Wi-Fi
Protected Setup (Configuration protégée par Wi-Fi), ou si vous désirez configurer
des options plus avancées, veuillez vous reporter à l'utilitaire de configuration.
Pour installer l'utilitaire de configuration :
1. Connectez le port Ethernet d'un ordinateur au port Ethernet du PLW400
à l'aide du câble fourni.
2. Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur CD ou DVD de l'ordinateur,
puis suivez les instructions à l'écran.
REMARQUE
Les périphériques connectés aux adaptateurs Powerline n'auront
plus accès à Internet le temps de la configuration des paramètres
de sécurité.
Pour configurer votre réseau selon les paramètres de la sécurité
avancée :
1. Sur l'un des adaptateurs Powerline existants, appuyez sur le bouton
HomePlug Simple Connect (Connexion simple HomePlug)
pendant
une seconde minimum, jusqu'à ce que le voyant Powerline
clignote
lentement.
2. Sur votre PLW400, appuyez sur le bouton HomePlug Simple
Connect (Connexion simple HomePlug)
pendant une seconde
minimum, jusqu'à ce que le voyant Powerline
clignote lentement.
Lorsque le voyant cesse de clignoter, cela signifie que la clé de réseau a
été partagée avec le PLW400.
REMARQUE
Les périphériques connectés aux adaptateurs ont à nouveau accès
à Internet dans les cinq minutes.
Pour utiliser l'utilitaire de configuration :
1. Une fois l'utilitaire installé :
Sur les systèmes d'exploitation Windows :
a. Cliquez sur Démarrer, Tous les programmes, Cisco Systems
(Systèmes Cisco), puis Cisco Powerline AV Utility (Utilitaire AV
Powerline Cisco). L'utilitaire s'ouvre.
Sur les systèmes d'exploitation Mac OS X :
a. Ouvrez le dossier Applications, puis double-cliquez sur l'icône Cisco
Powerline AV Utility (Utilitaire AV Powerline Cisco). L'utilitaire s'ouvre.
8
Linksys PLWK400
REMARQUE
Lorsque vous essayez de modifier les paramètres d'un périphérique
Powerline depuis un ordinateur qui n'est pas connecté directement à
ce périphérique par un câble, vous êtes invité à saisir un mot de passe.
Le mot de passe du périphérique figure au dos du périphérique.
Utilisation de l'utilitaire
4. Cliquez sur l'onglet Quality of Service (Qualité du service) pour préciser
la façon dont le réseau doit distribuer en priorité la bande passante.
2. Cliquez sur l'onglet Network Status (Statut du réseau) pour afficher les
informations relatives aux adaptateurs Powerline connectés à votre réseau.
5. Cliquez sur l'onglet Administrator (Administrateur) pour redémarrer
un adaptateur, restaurer les paramètres par défaut ou mettre à niveau le
micrologiciel de l'adaptateur.
•• Si l'un des adaptateurs connectés ne figure pas sur cette liste, cliquez
sur Refresh (Actualiser).
•• Pour modifier les données de l'un des adaptateurs de la liste,
sélectionnez l'adaptateur en question puis cliquez sur Edit (Modifier).
3. Cliquez sur l'onglet Security (Sécurité) pour modifier manuellement la
clé de réseau de chaque périphérique. Si vous souhaitez rétablir la clé
par défaut, cliquez sur Restore Default Key (Restaurer la clé par défaut).
9
Linksys PLWK400
6. Cliquez sur l'onglet Wireless Settings (Paramètres sans fil) pour modifier
le nom du réseau sans fil (SSID), le type de sécurité sans fil ou le mot de
passe / la clé d'accès.
Dépannage
Dépannage
Votre périphérique de connexion sans fil n'est pas reconnu par votre réseau.
Essayez la solution suivante :
Les paramètres sélectionnés pour les adaptateurs prennent effet
immédiatement. Fermez la fenêtre pour quitter l'utilitaire.
••
Assurez-vous que le périphérique sans fil est sous tension et que sa
fonction de réseau sans fil est bien activée.
••
Si possible, placez le PLW400 à proximité du périphérique sans fil que
vous souhaitez connecter.
••
Evitez de placer des éléments obstructeurs (tels que des armoires en
métal, des miroirs ou des murs épais) entre le PLW400 et les périphériques
sans fil que vous souhaitez connecter.
Si vous avez configuré une sécurité avancée pour le réseau Powerline, vérifiez
les éléments suivants :
••
Assurez-vous que tous les adaptateurs présents sur le réseau Powerline
ont été configurés à l'aide du même mot de passe réseau. Le mot de
passe réseau doit être identique pour qu'ils puissent communiquer entre
eux. Consultez la section « Configuration de la sécurité avancée » à la
page 8 ou « Utilisation de l'utilitaire » à la page 8.
Le voyant Ethernet ne s'allume pas après que vous ayez connecté un
périphérique Ethernet câblé à l'adaptateur Powerline.
Procédez comme suit :
1. Assurez-vous que le câble réseau Ethernet est bien connecté à
l'adaptateur.
2. Assurez-vous que le câble réseau Ethernet est bien connecté au
périphérique réseau que vous souhaitez connecter.
Ou :
1. Débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
2. Déconnectez le câble réseau Ethernet de l'adaptateur.
3. Attendez cinq secondes.
4. Reconnectez le câble réseau Ethernet à l'adaptateur.
5. Branchez à nouveau l'adaptateur sur une prise secteur.
10
Linksys PLWK400
6. Si le problème persiste, assurez-vous que la prise électrique fonctionne
correctement. Branchez un autre appareil sur la prise, puis essayez de le
mettre sous tension.
Dépannage
Les voyants clignotent sans que je sache pourquoi.
Consultez le tableau suivant sur le fonctionnement des voyants afin d'identifier
le problème :
Vous ne parvenez pas à vous connecter à d'autres ordinateurs situés sur
votre réseau local, ou à Internet.
Si vous n'avez pas configuré de sécurité avancée pour le réseau Powerline,
procédez comme suit :
Voyant
Powerline
1. Identifiez l'adaptateur Powerline relié à l'ordinateur qui n'arrive pas à se
connecter.
2. Utilisez un objet pointu pour appuyer sur le bouton Standby/Reset
(Mise en veille/Réinitialisation) pendant au moins dix secondes. Ce
bouton se trouve sur la gauche de l'adaptateur. Cette opération permet
de réinitialiser les paramètres par défaut de l'adaptateur.
Si vous avez configuré une sécurité avancée pour le réseau Powerline, vérifiez
les éléments suivants :
••
••
Assurez-vous que tous les adaptateurs présents sur le réseau Powerline
ont été configurés à l'aide du même mot de passe réseau. Le mot de
passe réseau doit être identique pour qu'ils puissent communiquer entre
eux. Consultez la section « Configuration de la sécurité avancée » à la
page 8 ou « Utilisation de l'utilitaire » à la page 8.
Voyant
Ethernet
Désactivé
Non connecté au réseau Powerline
Clignote
rapidement
Envoi/réception de données
Clignote lentement Association
Reste allumé
Connecté au réseau Powerline
Désactivé
Non connecté au réseau Ethernet
Clignote
Envoi/réception de données
Reste allumé
Connecté au réseau Ethernet
Voyant Wireless Désactivé
(PLW400
Reste allumé
uniquement)
Clignote
Wi-Fi Protected
Setup (PLW400
uniquement)
Si vous ajoutez un nouvel adaptateur à un réseau Powerline préexistant
avec un mot de passe réseau unique, suivez les instructions de la section
« Utilisation de l'utilitaire » à la page 8.
Voyant
d'alimentation
Fonction sans fil désactivée
Fonction sans fil activée
Envoi/réception de données
Clignote lentement
Connexion en cours (peut prendre
jusqu'à deux minutes)
Clignote
rapidement
Erreur de connexion
Reste allumé
Connexion réussie
Désactivé
Périphérique hors tension
Reste allumé
Périphérique sous tension et prêt
Clignote
rapidement de
façon temporaire
Paramètres d'usine (sur les deux
modèles), sortie du mode veille du
périphérique (PLE400 uniquement)
Clignote
rapidement en
permanence
Erreur d'association/de système
Clignote lentement
Périphérique en mode veille (PLE400
uniquement)
WEB
Si certaines de vos questions ne sont pas abordées dans ce
document, consultez le site d'assistance technique de Linksys à
l'adresse suivante : Linksys.com/support.
11
Linksys PLWK400
Spécifications
Spécifications
Modèle
PLE400
Normes
HomePlug AV, 802.3, 802.3u
Ports
Fast Ethernet (10/100)
BoutonsEasy Connect (Connexion facile), Reset
(Réinitialisation)
VoyantsPowerline, Ethernet, Power (Alimentation)
Fonctions de sécuritéCryptage AES Link 128 bits
Configuration binaire de
la clé de sécurité
128 bits
Modulations1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Conditions environnementales
Dimensions
101,9 × 71,9 × 52,4 mm
Poids
116 g
Alimentation
100-240 V CA, 50-60 Hz
Certification
FCC, IC, CE, HomePlug AV
Température de
fonctionnement
Modèle
PLW400
Normes
HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Ports
Fast Ethernet (10/100)
BoutonsWi-Fi Protected Setup (Configuration protégée
par Wi-Fi), Easy Connect (Connexion facile),
Reset (Réinitialisation)
VoyantsPowerline, Ethernet, Wireless (Sans fil), Wi-Fi
Protected Setup (Configuration protégée par
Wi-Fi), Power (Alimentation)
Fonctions de sécurité
Cryptage AES Link 128 bits, WPA2, WPA, WEP
Modulations1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Prise en charge client réseauJusqu'à 8 périphériques clients Powerline,
jusqu'à 32 périphériques clients sans fil
Systèmes d'exploitation
de l'utilitaireWindows 7/Vista/XP, Mac OS X v10.5 ou plus
SSID par défaut« CiscoXXXXX », où XXXXX correspond aux
5 derniers chiffres du numéro de série de
l'adaptateur
Conditions environnementales
Dimensions
113 × 73 × 33 mm
Poids
158 g
0 ºC à 40 ºC
Alimentation
100-240 V CA, 50-60 Hz
-20 à 70 ºC
Certifications
FCC, IC, CE, Wi-Fi, HomePlug AV
Humidité en
fonctionnement
10 à 85 %, sans condensation
Température de
fonctionnement
0 ºC à 40 ºC
Humidité de stockage
5 à 90 %, sans condensation
Température de stockage
-20 à 70 ºC
Humidité en
fonctionnement
10 à 85 %, sans condensation
Humidité de stockage
5 à 90 %, sans condensation
Température de stockage
12
Rendez-vous sur linksys.com/support pour bénéficier de notre service d'assistance primé et disponible 24 h/24 et 7 j/7
Cisco, le logo Cisco et Linksys sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
La liste des marques commerciales de Cisco est disponible sur www.cisco.com/go/trademarks. Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
© 2012 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
3425-01587
120202MS
Guida
per l'utente
Linksys PLWK400
Kit Extender di rete wireless Powerline AV
Linksys PLWK400
Indice
Indice
Informazioni generali . . . . . . . . . . 3
Caratteristiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Funzionamento della rete Powerline . . . . . . . . . . 5
Esempio di installazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Installazione degli adattatori . . . . . . . 6
Panoramica dell'installazione . . . . . . . . . . . . . 6
Suggerimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Condivisione dell'accesso a Internet . . . . . . . . . . 6
Collegamento dell'adattatore PLE400 . . . . . . . . . . 7
Collegamento dell'adattatore PLW400 . . . . . . . . . . 7
Configurazione della protezione avanzata . . . . . . . . 8
Utilizzo dell'utilità . . . . . . . . . . . 8
Risoluzione dei problemi . . . . . . . . 10
Specifiche tecniche . . . . . . . . . .
12
2
Linksys PLWK400
Informazioni generali
Informazioni generali
Grazie per aver scelto il kit adattatore di rete Powerline Linksys. Questi adattatori
sono semplici da installare e consentono di collegare dispositivi di rete cablati
e wireless alla rete domestica. Per creare una rete Powerline, è necessario
disporre di almeno due adattatori Powerline. Questo kit include:
••
Un adattatore Powerline a porta singola PLE400
••
Un adattatore Powerline wireless a porta singola PLW400
Collegare l'adattatore PLE400 al router di rete, quindi collegare l'adattatore
PLW400 ai dispositivi di rete wireless o cablati in ogni stanza della casa. Per
assistenza, rivolgersi al nostro pluripremiato servizio clienti, disponibile 24 ore
su 24, 7 giorni su 7, all'indirizzo Linksys.com/support.
Caratteristiche
PLE400
Powerline: il LED Powerline si accende quando l'adattatore viene
collegato alla rete Powerline. Se lampeggia indica un'attività di rete.
Ethernet: il LED Ethernet si accende quando un dispositivo di
rete cablato viene accesso e collegato alla porta Ethernet (rete)
dell'adattatore. Se lampeggia indica un'attività di rete.
Alimentazione: il LED di alimentazione si accende quando
l'adattatore viene acceso.
Ethernet: questa porta consente il collegamento a computer o altri
dispositivi cablati di rete. In una configurazione di rete domestica
Powerline di base, questa porta deve essere collegata a una delle
porte Ethernet disponibili del router.
Pulsante HomePlug Simple Connect: consente di configurare la
protezione avanzata (password di rete) per la rete Powerline.
Standby/Reset (Standby/Ripristino): per ripristinare le impostazioni
predefinite (incluse le impostazioni di protezione avanzata e la
password di rete), con l'aiuto di un oggetto appuntito tenere
premuto il pulsante Standby/Reset (Standby/Ripristino) per almeno
dieci secondi.
3
Linksys PLWK400
PLW400
Informazioni generali
Pulsante Wi-Fi Protected Setup: premere questo pulsante per
impostare il collegamento con altri dispositivi di rete wireless dotati
di pulsante Wi-Fi Protected Setup.
Pulsante HomePlug Simple Connect: consente di configurare la
protezione avanzata (password di rete) per la rete Powerline.
Pulsante Reset (Ripristino): per ripristinare le impostazioni
predefinite (incluse le impostazioni di protezione avanzata e la
password di rete), con l'aiuto di un oggetto appuntito tenere
premuto il pulsante Reset (Ripristino) almeno dieci secondi.
LED Powerline: il LED Powerline si accende quando l'adattatore
viene collegato alla rete Powerline. Se lampeggia indica un'attività
di rete.
LED Ethernet: il LED Ethernet si accende quando un dispositivo
di rete cablato viene acceso e collegato alla porta Ethernet (rete)
dell'adattatore. Se lampeggia indica un'attività di rete.
LED Wireless: il LED Wireless si accende quando un dispositivo
wireless di rete viene collegato all'adattatore PLW400.
LED Wi-Fi Protected Setup™: questo LED lampeggia quando un
dispositivo wireless di rete si sta collegando all'adattatore PLW400
tramite il protocollo Wi-Fi Protected Setup.
LED Alimentazione: il LED di alimentazione si accende quando
l'adattatore è collegato a una presa elettrica alimentata.
Porta Ethernet: utilizzare un cavo di rete (Ethernet) per collegare
questa porta a un dispositivo di rete cablato.
4
Linksys PLWK400
Informazioni generali
Funzionamento della rete Powerline
I circuiti elettrici attraversano case e uffici fornendo alimentazione alle prese
elettriche di ogni locale. Le classiche reti Ethernet cablate utilizzano cavi
Ethernet per connettere fra loro i dispositivi di rete cablati. La rete Powerline si
serve invece dei circuiti elettrici esistenti dell'abitazione.
Per creare una rete Powerline, è necessario disporre di almeno due adattatori
Powerline. Ciascun dispositivo sulla rete Powerline richiede una connessione
(cablata o wireless) a un adattatore Powerline.
••
L'adattatore PLE400 è dotato di una porta Ethernet. Generalmente, uno
di questi dispositivi è utilizzato in una rete Powerline per collegare il
router wireless al circuito elettrico dell'abitazione.
••
L'adattatore PLW400 è dotato di una porta Ethernet e di un punto di
accesso. Ad esso possono essere collegati un dispositivo cablato e diversi
dispositivi wireless.
Quando una rete Powerline viene aggiunta a una rete esistente, i collegamenti
tra Internet, modem e router non subiscono variazioni.
Router
Modem
Esempio di installazione
Questo diagramma mostra una rete Powerline di base in una casa. Il router al
primo piano è collegato all'adattatore PLE400, a sua volta collegato a una presa
elettrica. Al piano inferiore, una console di gioco e un computer sono collegati
all'adattatore PLW400, a sua volta collegato a una presa elettrica.
Utilizzando i circuiti elettrici dell'abitazione, il router espande la rete locale
per includere la console di gioco e il computer desktop nel salotto. Accesso
a Internet, file e stampanti possono essere condivisi tra i computer e gli altri
dispositivi in rete. Per quanto riguarda i videogiochi online, è possibile giocare
al piano terra, nel soggiorno, utilizzando la connessione Internet ad alta velocità
del router e del modem situati al piano superiore.
PLE400
PC
PLW400
Console di
gioco
5
Linksys PLWK400
Installazione degli adattatori
Panoramica dell'installazione
Per configurare la rete Powerline:
••
Assicurarsi di possedere l'accesso a Internet e una rete domestica
funzionante.
••
Condividere l'accesso a Internet con la rete Powerline.
••
Installare gli adattatori Powerline in prossimità dei dispositivi di rete che
si desidera collegare alla rete domestica.
••
Assicurarsi che i dispositivi wireless che si desidera collegare all'adattatore
PLW400 dispongano di funzionalità wireless attiva. Per verificare questo
in maniera semplice, provare a collegare il dispositivo di rete wireless al
router wireless di casa in prossimità di quest'ultimo.
Installazione degli adattatori
Condivisione dell'accesso a Internet
Per condividere l'accesso a Internet tramite la rete Powerline, connettere il
router alla rete Powerline (generalmente con un adattatore Powerline a porta
singola come PLE400).
Per collegare il router wireless alla rete Powerline:
1. Collegare l'adattatore PLE400 (o un altro adattatore Powerline a porta
singola) a una presa di corrente vicino al router wireless. Il LED di
alimentazione dell'adattatore si accende.
2. Collegare il cavo di rete Ethernet, fornito in dotazione, alla porta
dell'adattatore e a una delle porte disponibili sul retro del router wireless.
Il LED Ethernet dell'adattatore si accende. A questo punto è possibile
estendere la rete Powerline a tutta la casa.
NOTA
Per la configurazione della protezione avanzata, consultare il
capitolo "Configurazione della protezione avanzata" a pagina 8.
Suggerimenti
••
Se possibile, connettere ciascun adattatore Powerline direttamente
a una presa a muro (e non a una prolunga, a una presa multipla di
alimentazione o a una presa dotata di protezione da sovracorrente).
••
Se l'adattatore Powerline dovesse essere collegato a una basetta di
alimentazione, assicurarsi che non vi siano collegati altri dispositivi
elettronici.
••
Se possibile, posizionare l'adattatore PLW400 in prossimità dei dispositivi
wireless che si desidera collegare.
••
Evitare gli ostacoli (ad esempio mobiletti in metallo, specchi e mura
spesse) tra l'adattatore PLW400 e i dispositivi wireless che si vogliono
collegare.
6
Linksys PLWK400
Installazione degli adattatori
Collegamento dell'adattatore PLE400
Collegamento dell'adattatore PLW400
È possibile utilizzare l'adattatore PLE400 per fornire un accesso Internet al resto
della rete Powerline (vedere il capitolo "Condivisione dell'accesso a Internet"
riportato sopra). In alternativa, se si sta utilizzando un adattatore Powerline
diverso per condividere l'accesso a Internet, l'adattatore PLE400 può essere
installato in un altro luogo della casa.
Una volta che il router esistente sulla rete viene collegato a un adattatore
Powerline, è possibile installare l'adattatore PLW400 in un altro punto della casa.
SUGGERIMENTO
È inoltre possibile impostare e configurare tutti i dispositivi Linksys
Powerline utilizzando l'utilità di configurazione. Per ulteriori
informazioni, consultare il capitolo "Utilizzo dell'utilità" a pagina 8.
SUGGERIMENTO
È inoltre possibile impostare e configurare tutti i dispositivi Linksys
Powerline utilizzando l'utilità di configurazione. Per ulteriori
informazioni, consultare il capitolo "Utilizzo dell'utilità" a pagina 8.
Per collegare l'adattatore PLW400:
1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sulla parte destra sia
impostato su I (on).
Per aggiungere un adattatore PLE400 alla rete Powerline:
1. Collegare l'adattatore a una presa di corrente vicino al dispositivo di
rete che si intende connettere. Il LED di alimentazione dell'adattatore si
accende. Il LED Powerline lampeggia e continua a farlo fino a che non si
collega a un secondo adattatore Powerline.
2. Collegare il cavo di rete del dispositivo a una delle porte disponibili
dell'adattatore Powerline. Il LED Ethernet dell'adattatore lampeggia,
quindi rimane accesso una volta stabilita la connessione.
2. Se sulla rete domestica è già impostato un protocollo di sicurezza
(consigliato):
a. Collegare l'adattatore PLW400 a una presa elettrica in prossimità del
router wireless principale.
b. Sull'adattatore PLW400, tenere premuto il pulsante Wi-Fi Protected
Setup
per almeno un secondo fino a che il LED relativo non inizia
a lampeggiare.
c. Entro due minuti, premere il pulsante Wi-Fi Protected Setup
sul
router wireless. L'adattatore PLW400 recupera le impostazioni di
sicurezza dal router e si collega alla rete wireless.
7
Linksys PLWK400
3. Spostare l'adattatore PLW400 in corrispondenza di una presa elettrica
in prossimità dei dispositivi wireless di rete che si desidera collegare.
Spesso questa zona non è coperta in maniera ottimale dal router di rete
wireless di casa.
lampeggia, quindi rimane acceso quando il
Il LED Powerline
collegamento al resto della rete Powerline è terminato. La rete wireless di
casa è ora disponibile nella zona attorno all'adattatore PLW400.
4. Collegare il dispositivo di rete wireless alla rete wireless come di
consueto. Per ulteriori istruzioni, vedere la documentazione per l'utente
del dispositivo di rete wireless. Il LED wireless dell'adattatore PLW400
lampeggia, quindi rimane acceso quando si collega un dispositivo di rete
wireless.
Configurazione della protezione avanzata
Utilizzo dell'utilità
Utilizzo dell'utilità
In caso di difficoltà nel collegamento degli adattatori tramite Wi-Fi Protected
Setup, o se si desidera impostare opzioni più avanzate, è possibile utilizzare
l'utilità di configurazione.
Per installare l'utilità di configurazione:
1. Collegare la porta Ethernet di un computer alla porta Ethernet
dell'adattatore PLW400 tramite il cavo in dotazione.
2. Inserire il CD per l'installazione nell'unità CD/DVD del computer, quindi
seguire le istruzioni su schermo.
NOTA
La connessione a Internet dei dispositivi collegati agli adattatori
Powerline viene temporaneamente interrotta durante la
configurazione della protezione.
Per configurare la protezione avanzata dell'adattatore di rete:
1. Su uno degli adattatori Powerline già presenti su cui è già stata configurata
la protezione avanzata, tenere premuto il pulsante HomePlug Simple
Connect
per almeno un secondo, fino a che il LED Powerline
non
inizia a lampeggiare lentamente.
2. Per l'adattatore PLW400, tenere premuto il pulsante HomePlug Simple
Connect
per almeno un secondo, finché il LED Powerline
non
inizia a lampeggiare lentamente. Quando il LED smette di lampeggiare,
la chiave di rete è stata condivisa con l'adattatore PLW400.
NOTA
La connessione a Internet dei dispositivi collegati agli adattatori
viene ristabilita entro cinque minuti.
Per utilizzare l'utilità di configurazione:
1. Dopo aver installato l'utilità:
Su sistemi Windows:
a. Fare clic su Start, Tutti i programmi, Cisco Systems, quindi Cisco
Powerline AV Utility. L'utilità viene aperta.
Sui sistemi Mac OS X:
a. Aprire la cartella Applicazioni, quindi fare doppio clic sull'icona
Cisco Powerline AV Utility. L'utilità viene aperta.
8
Linksys PLWK400
NOTA
Se si tenta di modificare le impostazioni di un dispositivo Powerline
da un computer che non è collegato direttamente al dispositivo
stesso tramite cavo, viene richiesta una password. La password del
dispositivo è stampata sul retro di quest'ultimo.
Utilizzo dell'utilità
4. Fare clic sulla scheda Quality of Service (Qualità del servizio) per
specificare le preferenze di priorità della larghezza di banda.
2. Fare clic sulla scheda Network Status (Stato della rete) per visualizzare i
dettagli relativi agli adattatori Powerline connessi alla rete.
5. Fare clic sulla scheda Administrator (Amministratore) per riavviare
un adattatore, ripristinare le impostazioni predefinite o aggiornare il
firmware dell'adattatore.
•• Se un adattatore collegato non si trova in questo elenco, fare clic su
Refresh (Aggiorna).
•• Per modificare le informazioni di un adattatore presente in elenco,
selezionarlo e fare clic su Edit (Modifica).
3. Fare clic sulla scheda Security (Sicurezza) per modificare manualmente
la chiave di rete di ciascun dispositivo. Per ripristinare la chiave di
rete predefinita, fare clic su Restore Default Key (Ripristina la chiave
predefinita).
9
Linksys PLWK400
6. Fare clic sulla scheda Wireless Settings (Impostazioni wireless) per
cambiare il nome della rete wireless (SSID), il tipo di protezione wireless
o la passphrase/chiave.
Risoluzione dei problemi
Risoluzione dei problemi
Il dispositivo di rete wireless non viene riconosciuto dalla rete.
Procedere come segue:
Le impostazioni vengono immediatamente applicate all'adattatore
selezionato. Chiudere la finestra per uscire dall'utilità.
••
Assicurarsi che il dispositivo wireless sia acceso e che la connessione
wireless sia attiva.
••
Se possibile, posizionare l'adattatore PLW400 in prossimità del dispositivo
wireless che si desidera collegare.
••
Evitare gli ostacoli (ad esempio mobiletti in metallo, specchi e mura
spesse) tra l'adattatore PLW400 e i dispositivi wireless che si vogliono
collegare.
Se è stata configurata la protezione avanzata per la rete Powerline, verificare
quanto segue:
••
Verificare che tutti gli adattatori sulla rete Powerline siano stati configurati
con la stessa password di rete. La password di rete deve essere identica
per consentire la comunicazione tra i vari dispositivi. Consultare il
capitolo "Configurazione della protezione avanzata" a pagina 8 oppure
"Utilizzo dell'utilità" a pagina 8.
Il LED Ethernet non si accende dopo aver collegato un dispositivo Ethernet
cablato all'adattatore Powerline.
Attenersi alle istruzioni riportate di seguito:
1. Verificare che il cavo di rete Ethernet sia ben collegato all'adattatore.
2. Verificare che il cavo di rete Ethernet sia ben collegato al dispositivo di
rete che si sta collegando.
oppure
1. Scollegare l'adattatore dalla presa di corrente.
2. Scollegare il cavo di rete Ethernet dall'adattatore.
3. Attendere cinque secondi.
4. Ricollegare il cavo di rete Ethernet all'adattatore.
5. Ricollegare l'adattatore alla presa di corrente.
10
Linksys PLWK400
6. Se questa soluzione non dà esito positivo, verificare che la presa elettrica
funzioni correttamente. Collegare alla presa un dispositivo diverso e
provare ad accenderlo.
Risoluzione dei problemi
I LED lampeggiano e il motivo non è chiaro.
Per eseguire una migliore diagnostica del problema, fare riferimento alla
seguente tabella di comportamento dei LED:
È impossibile connettersi ad altri computer presenti sulla rete locale o a
Internet.
Se non è stata configurata la protezione avanzata per la rete Powerline, seguire
le istruzioni riportate di seguito:
Disattivato
LED Powerline
1. Individuare l'adattatore Powerline connesso al computer che si intende
connettere.
2. Con l'aiuto di un oggetto appuntito, tenere premuto per almeno dieci
secondi il pulsante Standby/Reset (Standby/Ripristino) collocato sul lato
sinistro dell'adattatore. Vengono ripristinate le impostazioni predefinite
dell'adattatore.
Se è stata configurata la protezione avanzata per la rete Powerline, verificare
quanto segue:
••
••
Verificare che tutti gli adattatori sulla rete Powerline siano stati configurati
con la stessa password di rete. La password di rete deve essere identica
per consentire la comunicazione tra i vari dispositivi. Consultare il
capitolo "Configurazione della protezione avanzata" a pagina 8 oppure
"Utilizzo dell'utilità" a pagina 8.
Se si sta aggiungendo un nuovo adattatore a una rete Powerline
preesistente con password di rete univoca, seguire le istruzioni riportate
nella sezione "Utilizzo dell'utilità" a pagina 8.
Lampeggiamento
rapido
Lampeggiamento
lento
Luce fissa
LED Wireless
(solo per
l'adattatore
PLW400)
Abbinamento
Lampeggiamento
Luce fissa
Disattivato
Wireless non collegato
Luce fissa
Wireless attivato
Lampeggiamento
Invio/Ricezione dati
Lampeggiamento
Wi-Fi Protected lento
Setup (solo per
Lampeggiamento
l'adattatore
rapido
PLW400)
Luce fissa
Disattivato
Luce fissa
LED di
alimentazione
Invio/Ricezione dati
Connessione alla rete Powerline stabilita
Connessione alla rete Ethernet non
stabilita
Invio/Ricezione dati
Connessione alla rete Ethernet stabilita
Disattivato
LED Ethernet
Connessione alla rete Powerline non
stabilita
Lampeggiamento
veloce
temporaneo
Lampeggiamento
veloce per un
tempo indefinito
Lampeggiamento
lento
Connessione in corso (massimo due
minuti)
Errore di connessione
Connessione riuscita
Dispositivo spento
Dispositivo accesso e pronto per l'uso
Impostazioni predefinite (entrambi i
modelli), uscita del dispositivo dalla
modalità di standby (solo per l'adattatore
PLE400)
Errore di abbinamento/errore di sistema
Dispositivo in modalità standby (solo per
l'adattatore PLE400)
WEB
Se il presente documento non fornisce risposte a tutte le
domande, visitare il sito Web dell'assistenza Linksys all'indirizzo
Linksys.com/support.
11
Linksys PLWK400
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Modello
PLE400
Standard
HomePlug AV, 802.3, 802.3u
Porte
Fast Ethernet (10/100)
Pulsanti
Easy Connect, Reset (Ripristino)
LED
Powerline, Ethernet, Alimentazione
Funzioni di protezione
128-Bit AES Link Encryption
Bit chiave di sicurezza
128
Schemi di modulazione
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Modello
PLW400
Standard
HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Porte
Fast Ethernet (10/100)
PulsantiWi-Fi Protected Setup, Easy Connect, Reset
(Ripristino)
LEDPowerline, Ethernet, Wireless, Wi-Fi Protected
Setup, Alimentazione
Funzioni di protezione128-Bit AES Link Encryption, WPA2, WPA, WEP
Schemi di modulazione1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Supporto client di reteFino a 8 dispositivi client Powerline, fino a
32 dispositivi client wireless
Requisiti utilità OSWindows 7/Vista/XP, Mac OS X v10.5 o versione
superiore
Dimensioni101,9 × 71,9 × 52,4 mm (4,0 × 2,83 ×
2,06 pollici)
SSID predefinito"CiscoXXXXX" dove XXXXX rappresentano
le ultime 5 cifre del numero di serie
dell'adattatore
Peso
Specifiche ambientali
Specifiche ambientali
116 g (4,1 once)
Alimentazione100-240V AC, 50-60 Hz
Dimensioni113 × 73 × 33 mm (4,45 × 2,87 × 1,3 pollici)
Certificazione
FCC, IC, CE, HomePlug AV
Peso
158 g (5,6 once)
Temperatura di
funzionamento
Alimentazione
100-240V AC, 50-60 Hz
Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
CertificazioniFCC, IC, CE, WiFi, HomePlug AV
Temperatura di
conservazione
Da - 20 a 70 °C (da - 4 a 158 °F)
Temperatura di
funzionamento
Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
Umidità d'esercizio
dal 10% all'85%, senza condensa
Umidità di conservazione
dal 5% al 90%, senza condensa
Temperatura di
conservazione
Da - 20 a 70 °C (da - 4 a 158 °F)
Umidità d'esercizio
dal 10% all'85%, senza condensa
Umidità di conservazione
dal 5% al 90%, senza condensa
12
Visitare linksys.com/support per usufruire di un'assistenza tecnica di primo livello 24 ore su 24
Cisco, il logo Cisco e Linksys sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in altri paesi.
L'elenco dei marchi Cisco è disponibile sul sito www.cisco.com/go/trademarks. Tutti gli altri marchi menzionati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari.
© 2012 Cisco e/o le relative aziende affiliate. Tutti i diritti riservati.
3425-01587
120202MS
Gebruikers­
handleiding
Linksys PLWK400
Powerline AV Wireless Network Extender Kit
Linksys PLWK400
Inhoud
Inhoud
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hoe Powerline-netwerken werken . . . . . . . . . . . 5
Installatievoorbeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Het installeren van de adapters . . . . . . 6
Overzicht installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Internet delen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Verbinding maken met uw PLE400 . . . . . . . . . . . 7
Verbinding maken met uw PLW400 . . . . . . . . . . . 7
Geavanceerde beveiliging instellen . . . . . . . . . . . 8
Het hulpprogramma gebruiken . . . . . . 8
Problemen oplossen . . . . . . . . . . 10
Specificaties . . . . . . . . . . . . . 12
2
Linksys PLWK400
Overzicht
Overzicht
Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor deze Linksys Powerlinenetwerkadapterkit. Deze adapters zijn gemakkelijk te installeren en maken
een verbinding mogelijk tussen bekabelde/draadloze netwerkapparaten en
uw thuisnetwerk. U hebt minimaal twee Powerline-adapters nodig om een
Powerline-netwerk aan te leggen. Deze kit bevat:
•• Eén PLE400 1-poorts Powerline-adapter
•• Eén PLW400 draadloze 1-poorts Powerline-adapter
Sluit de PLE400 aan op uw netwerkrouter en de PLW400 op een draadloos
of bekabeld netwerkapparaat, waar dan ook in het huis. Meer hulp van onze
bekroonde klantenondersteuning die 24 uur per dag en 7 dagen per week
bereikbaar is, vindt u op Linksys.com/support.
Kenmerken
PLE400
Powerline—De Powerline-LED gaat branden wanneer de adapter
wordt aangesloten op het Powerline-netwerk. Als deze LED knippert,
is er sprake van netwerkactiviteit.
Ethernet—De Ethernet-LED gaat branden wanneer een bekabeld
netwerkapparaat wordt ingeschakeld dat is aangesloten op de
Ethernetnetwerkpoort van de adapter. Als deze LED knippert, is er
sprake van netwerkactiviteit.
Power—De Power-LED licht op, wanneer de adapter wordt
ingeschakeld.
Ethernet—Hiermee maakt u een verbinding met uw computer of
andere bekabelde netwerkapparaten. Bij een standaard Powerlinenetwerkinstallatie verbindt u dit met een beschikbare Ethernetpoort
op uw router.
Knop HomePlug voor eenvoudig verbinding maken—Om de
geavanceerde beveiliging (het netwerkwachtwoord) voor uw
Powerline-netwerk te configureren.
Stand-by/reset—Als u de fabrieksinstellingen (waaronder de
geavanceerde beveiligingsinstellingen en het netwerkwachtwoord)
wilt herstellen, drukt u met een puntig voorwerp op de stand-by/
reset-knop en houdt u deze minimaal tien seconden ingedrukt.
3
Linksys PLWK400
PLW400
Overzicht
Knop Wi-Fi Protected Setup—Druk op deze knop om verbinding
te maken met andere draadloze netwerkapparaten met een Wi-Fi
Protected Setup-knop.
Knop HomePlug voor eenvoudig verbinding maken—Om de
geavanceerde beveiliging (het netwerkwachtwoord) voor uw
Powerline-netwerk te configureren.
Knop reset (verborgen)—Als u de fabrieksinstellingen
(waaronder de geavanceerde beveiligingsinstellingen en het
netwerkwachtwoord) wilt herstellen, drukt u met een puntig
voorwerp op de reset-knop en houdt u deze minimaal tien
seconden ingedrukt.
Powerline-LED—De Powerline-LED gaat branden wanneer de
adapter wordt aangesloten op het Powerline-netwerk. Als deze LED
knippert, is er sprake van netwerkactiviteit.
Ethernet-LED—De Ethernet-LED gaat branden wanneer een
bekabeld netwerkapparaat wordt ingeschakeld dat is aangesloten
op de Ethernetnetwerkpoort van de adapter. Als deze LED knippert,
is er sprake van netwerkactiviteit.
Wireless-LED—De Wireless-LED gaat branden wanneer een
draadloos netwerkapparaat is aangesloten op uw PLW400.
Wi-Fi Protected Setup™-LED—Deze LED gaat knipperen als een
draadloos netwerkapparaat verbinding maakt met uw PLW400 via
Wi-Fi Protected Setup.
Power-LED—De Power-LED licht op zodra de adapter is aangesloten
op een stopcontact.
Ethernetpoort—Gebruik een netwerkkabel (Ethernet) om deze
poort te verbinden met een bekabeld netwerkapparaat.
4
Linksys PLWK400
Overzicht
Hoe Powerline-netwerken werken
De elektriciteitsleidingen die door uw huis of kantoor lopen, leveren elektrische
stroom aan stopcontacten in iedere ruimte. Bij een normaal bekabeld
Ethernetnetwerk worden Ethernetnetwerkkabels gebruikt om de apparaten
met elkaar te verbinden. Een Powerline-netwerk maakt gebruik van bestaande
elektriciteitsleidingen voor de bekabeling van uw Powerline-netwerk.
Voor het maken van een Powerline-netwerk kunt u twee of meer Powerlineadapters gebruiken. Er is een (draadloze of bekabelde) verbinding met een
Powerline-adapter nodig voor ieder apparaat op uw Powerline-netwerk.
••
De PLE400 beschikt over één Ethernetpoort. Deze adapter wordt
meestal binnen het Powerline-netwerk gebruikt om de draadloze router
van uw netwerk aan te sluiten op de bedrading in uw huis.
••
De PLW400 beschikt over één Ethernetpoort en een access point. U
kunt hierop één bekabeld apparaat en meerdere draadloze apparaten
aansluiten.
Wanneer u een Powerline-netwerk toevoegt aan een bestaand netwerk, blijven
de verbindingen tussen internet, de modem en de router hetzelfde.
Installatievoorbeeld
In dit diagram ziet u een eenvoudig Powerline-netwerk in een huis. De router
boven is op de PLE400 aangesloten die op zijn beurt op een stopcontact is
aangesloten. Beneden zijn een gameconsole en een computer op de PLW400
aangesloten, die op het stopcontact is aangesloten.
Router
Modem
PLE400
Computer
PLW400
Gameconsole
Met behulp van de elektriciteitsleidingen in uw huis wordt uw lokale netwerk
uitgebreid met de gameconsole en de computer in de woonkamer. Alle
computers en andere apparaten hebben toegang tot internet en u kunt
bestanden uitwisselen en printers delen tussen de verschillende apparaten
in het netwerk. U kunt vanuit uw luie stoel in de woonkamer games spelen
waarbij gebruik wordt gemaakt van de router en de snelle internetverbinding
op de bovenverdieping.
5
Linksys PLWK400
Het installeren van de adapters
Overzicht installatie
Om uw Powerline-netwerk te installeren moet u:
••
Controleren of u reeds beschikt over internettoegang en een actief
thuisnetwerk.
••
Internettoegang delen met uw Powerline-netwerk.
••
Powerline-adapters installeren in de buurt van de netwerkapparaten die
u wilt aansluiten op uw thuisnetwerk.
••
Controleren of de draadloze apparaten die u wilt aansluiten op de PLW400
een werkende draadloze functie hebben. U kunt hier op een eenvoudige
manier achter komen door het draadloze netwerkapparaat eerst met de
draadloze router in uw huis te verbinden. Zet het netwerkapparaat en de
router daarbij niet te ver uit elkaar.
Het installeren van de adapters
Internet delen
Om internet te delen via een Powerline-netwerk, moet u uw router aansluiten
op het Powerline-netwerk (meestal met een 1-poorts Powerline-adapter, zoals
de PLE400).
Uw draadloze router aansluiten op uw Powerline-netwerk:
1. Sluit uw PLE400 (of een andere 1-poorts Powerline-adapter) aan op een
stopcontact in de buurt van uw draadloze router. De Power-LED van de
draadloze adapter brandt.
2. Sluit de meegeleverde Ethernetnetwerkkabel aan op de poort van
de adapter en op een beschikbare poort aan de achterkant van uw
draadloze router. De Ethernet-LED van de adapter licht op. U kunt nu uw
Powerline-netwerk uitbreiden naar de rest van uw huis.
OPMERKING
Zie voor de geavanceerde beveiligingsinstellingen het gedeelte
"Geavanceerde beveiliging instellen" op pagina 8.
Tips
••
Sluit Powerline-adapters indien mogelijk direct aan op een stopcontact
en niet op een verlengsnoer, stekkerdoos of piekspanningsbeveiliging.
••
Als er een Powerline-adapter moet worden geïnstalleerd op een
stekkerdoos, zorg dan dat er geen andere elektrische apparaten zijn
aangesloten op dezelfde stekkerdoos.
••
Plaats de PLW400 indien mogelijk in de buurt van de draadloze apparaten
die u wilt aansluiten.
••
Zorg dat er zich geen obstakels (zoals metalen archiefkasten, spiegels en
dikke muren) bevinden tussen de PLW400 en de draadloze apparaten
die u ermee wilt verbinden.
6
Linksys PLWK400
Het installeren van de adapters
Verbinding maken met uw PLE400
Verbinding maken met uw PLW400
Met de PLE400 kunt u uw Powerline-netwerk van internettoegang voorzien (zie
"Internet delen" op de vorige pagina voor meer informatie). U kunt uw PLE400
ook ergens anders in uw huis installeren, als u met een andere Powerlineadapter al internettoegang hebt.
Nadat de router van uw huidige netwerk is verbonden met een Powerlineadapter kunt u uw PLW400 ergens anders in uw huis installeren.
TIP
U kunt al uw Powerline-apparaten van Linksys ook installeren
en configureren met het configuratieprogramma. Zie "Het
hulpprogramma gebruiken" op pagina 8 voor meer informatie.
Een PLE400 toevoegen aan uw Powerline-netwerk:
TIP
U kunt al uw Powerline-apparaten van Linksys ook installeren
en configureren met het configuratieprogramma. Zie "Het
hulpprogramma gebruiken" op pagina 8 voor meer informatie.
Om verbinding te maken met uw PLW400 moet u:
1. Zorgen dat de aan/uit-schakelaar op de rechterkant van het apparaat op
I (aan) staat.
1. Sluit de adapter aan op een stopcontact in de buurt van het
netwerkapparaat dat u wilt aansluiten. De Power-LED van de draadloze
adapter brandt. De Powerline-LED knippert en blijft knipperen totdat de
adapter met een andere Powerline-adapter is verbonden.
2. Sluit de netwerkkabel van het netwerkapparaat aan op een beschikbare
poort van de Powerline-adapter. De Ethernet-LED van de adapter
knippert eerst en blijft daarna branden wanneer de verbinding actief is.
2. Als er al beveiliging op uw thuisnetwerk is geïnstalleerd (aanbevolen),
doet u het volgende:
a. Sluit de PLW400 aan op een stopcontact in de buurt van uw draadloze
hoofdrouter.
b. Druk op de knop Wi-Fi Protected Setup
op de PLW400 en houd
deze gedurende tenminste één seconde ingedrukt totdat de Wi-Fi
Protected Setup-LED gaat knipperen.
c. Druk binnen twee minuten op de knop Wi-Fi Protected Setup
op
uw draadloze router. De PLW400 haalt de beveiligingsinstellingen op
van de router en maakt verbinding met uw draadloze netwerk.
7
Linksys PLWK400
3. Sluit uw PLW400 aan op een stopcontact in de buurt van de draadloze
netwerkapparaten waarmee u verbinding wilt maken. Meestal wordt dit
gebied niet goed gedekt door de draadloze netwerkrouter bij u thuis.
De Powerline-LED
knippert eerst en blijft daarna branden wanneer de
verbinding met de rest van het Powerline-netwerk actief is. Uw draadloze
thuisnetwerk is nu beschikbaar in het gebied waarin de PLW400 zich bevindt.
4. Sluit uw draadloze netwerkapparaat op de gebruikelijke manier
aan op het draadloze netwerk. Raadpleeg de documentatie van uw
draadloze netwerkapparaat voor instructies. De Wireless-LED
op de
PLW400 knippert eerst en blijft daarna branden wanneer het draadloze
netwerkapparaat verbinding heeft gemaakt.
Geavanceerde beveiliging instellen
OPMERKING
De apparaten die op de Powerline-adapters zijn aangesloten
kunnen tijdens het instellen van de beveiliging tijdelijk geen
verbinding maken met internet.
Het hulpprogramma gebruiken
Het hulpprogramma gebruiken
Als u problemen ondervindt bij het aansluiten van de adapters met behulp van
Wi-Fi Protected Setup of als u geavanceerde opties wilt instellen, kunt u het
configuratieprogramma gebruiken.
Het configuratieprogramma installeren:
1. Verbind de Ethernetpoort van een computer met de Ethernetpoort van
de PLW400 via de meegeleverde kabel.
2. Plaats de installatie-cd-rom in het cd- of dvd-station van uw computer en
volg de instructies op het scherm.
Uw netwerkadapter met geavanceerde beveiliging configureren:
1. Druk bij een van de gebruikte Powerline-adapters die al geavanceerde
beveiliging hebben op de knop HomePlug voor eenvoudig verbinding
maken
en houd deze gedurende tenminste één seconde ingedrukt,
totdat de Powerline-LED
langzaam begint te knipperen.
2. Druk bij uw PLW400 op de knop HomePlug voor eenvoudig verbinding
maken
en houd deze minimaal één seconde ingedrukt, totdat de
Powerline-LED langzaam gaat knipperen. Wanneer de LED
stopt met
knipperen, is de netwerksleutel gedeeld met de PLW400.
OPMERKING
De apparaten die op de adapters zijn aangesloten, krijgen na
ongeveer vijf minuten weer verbinding met internet.
Het configuratieprogramma gebruiken:
1. Nadat het programma geïnstalleerd is:
Op Windows-systemen:
a. Klik op Start, Alle programma's, Cisco Systems en daarna op Cisco
Powerline AV Utility. Het hulpprogramma wordt geopend.
Op Mac OS X-systemen:
a. Open de map Toepassingen en dubbelklik op het pictogram Cisco
Powerline AV Utility. Het hulpprogramma wordt geopend.
8
Linksys PLWK400
OPMERKING
Als u de instellingen van een Powerline-apparaat probeert te
wijzigen vanaf een computer die niet rechtstreeks via een kabel met
dat apparaat is verbonden, wordt u om een wachtwoord gevraagd.
Het apparaatwachtwoord staat op de achterkant van het apparaat.
Het hulpprogramma gebruiken
4. Klik op het tabblad Quality of Service om aan te geven welke prioriteit
het netwerk geeft aan netwerkbandbreedte.
2. Klik op het tabblad Network Status (Netwerkstatus) om details te
bekijken van de Powerline-adapters die op uw netwerk zijn aangesloten.
5. Klik op het tabblad Administrator (Beheerder) om een adapter opnieuw
te starten, de fabrieksinstellingen te herstellen of om een upgrade uit te
voeren op de firmware van de adapter.
•• Als een aangesloten adapter niet in deze lijst staat, klikt u op Refresh
(Vernieuwen).
•• Als u de informatie wilt wijzigen voor een adapter die in de lijst staat,
selecteert u de adapter en klikt u vervolgens op Edit (Bewerken).
3. Klik op het tabblad Security (Beveiliging) om handmatig de netwerksleutel
voor elk apparaat te wijzigen. Als u de standaardsleutel wilt terugzetten,
klik dan op Restore Default Key (Standaardsleutel herstellen).
9
Linksys PLWK400
6. Klik op het tabblad Wireless Settings (Draadloze instellingen) om de
naam van het draadloze netwerk (SSID), het soort draadloze beveiliging
of de wachtzin/sleutel te wijzigen.
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Uw draadloze netwerkapparaat wordt niet herkend door uw netwerk.
Probeer het volgende:
De instellingen worden direct toegepast op de adapter(s). Sluit het
venster om het hulpprogramma af te sluiten.
••
Zorg ervoor dat het draadloze apparaat en het bijbehorende draadloze
netwerk zijn ingeschakeld.
••
Plaats de PLW400 indien mogelijk in de buurt van het draadloze apparaat
dat u wilt aansluiten.
••
Zorg dat er zich geen obstakels (zoals metalen archiefkasten, spiegels en
dikke muren) bevinden tussen de PLW400 en de draadloze apparaten
die u ermee wilt verbinden.
Als u de geavanceerde beveiliging van het Powerline-netwerk hebt ingesteld,
controleer dan het volgende:
••
Controleer of alle adapters op het Powerline-netwerk met hetzelfde
netwerkwachtwoord zijn geconfigureerd. U moet voor alle apparaten
hetzelfde netwerkwachtwoord opgeven voordat de apparaten met
elkaar kunnen communiceren. Zie “Geavanceerde beveiliging instellen”
op pagina 8 of “Het hulpprogramma gebruiken” op pagina 8.
De Ethernet-LED schakelt niet in nadat u een bekabeld Ethernetapparaat
hebt aangesloten op de Powerline-adapter.
Volg onderstaande instructies:
1. Controleer of de Ethernetnetwerkkabel correct op de adapter is
aangesloten.
2. Controleer of de Ethernetnetwerkkabel correct op het netwerkapparaat
is aangesloten.
Of:
1. Verwijder de adapter uit het stopcontact.
2. Verwijder de Ethernetnetwerkkabel uit de adapter.
3. Wacht 5 seconden.
4. Sluit de Ethernetnetwerkkabel opnieuw op de adapter aan.
5. Sluit de adapter opnieuw op het stopcontact aan.
10
Linksys PLWK400
6. Als deze oplossing niet werkt, controleer dan het stopcontact. Sluit
een ander apparaat op het stopcontact aan om te controleren of het
stopcontact in orde is.
Problemen oplossen
De LED's knipperen en ik weet niet wat dit betekent.
Raadpleeg de volgende tabel met uitleg over de LED's om het probleem sneller
te helpen vaststellen:
U kunt geen andere computers op het lokale netwerk aansluiten of deze
computers kunnen geen verbinding maken met internet.
Volg deze instructies als u de geavanceerde beveiliging voor uw Powerlinenetwerk nog niet hebt geconfigureerd:
Powerline-LED
1. Zoek de Powerline-adapter op die is aangesloten op de computer
waarmee geen verbinding kan worden gemaakt.
2. Druk met een puntig voorwerp aan de linkerkant van de adapter op de
stand-by/reset-knop en houd deze minimaal tien seconden ingedrukt.
Hierdoor worden de fabrieksinstellingen van de adapter hersteld.
Als u de geavanceerde beveiliging van het Powerline-netwerk hebt ingesteld,
controleer dan het volgende:
••
••
Controleer of alle adapters op het Powerline-netwerk met hetzelfde
netwerkwachtwoord zijn geconfigureerd. U moet voor alle apparaten
hetzelfde netwerkwachtwoord opgeven voordat de apparaten met
elkaar kunnen communiceren. Zie “Geavanceerde beveiliging instellen”
op pagina 8 of “Het hulpprogramma gebruiken” op pagina 8.
Ethernet-LED
Uit
Niet verbonden met Powerline-netwerk
Knippert snel
Gegevens verzenden/ontvangen
Knippert
langzaam
Bezig met koppelen
Aan
Verbonden met Powerline-netwerk
Uit
Niet verbonden met Ethernetnetwerk
Knippert
Gegevens verzenden/ontvangen
Aan
Verbonden met Ethernetnetwerk
Uit
WLAN niet verbonden
Wireless-LED
Aan
(alleen PLW400)
Knippert
Wi-Fi Protected
Setup (alleen
PLW400)
Volg de instructies in het gedeelte "Het hulpprogramma gebruiken" op
pagina 8 als u een nieuwe adapter aan een reeds bestaand Powerlinenetwerk met een uniek netwerkwachtwoord wilt toevoegen.
Power-LED
WLAN ingeschakeld
Gegevens verzenden/ontvangen
Knippert
langzaam
Er wordt verbinding gemaakt
(maximaal twee minuten)
Knippert snel
Verbindingsfout.
Aan
Verbinding is tot stand gebracht
Uit
Apparaat uitgeschakeld
Aan
Apparaat ingeschakeld en gereed voor
gebruik
Knippert snel
en kortstondig
Fabrieksinstelling (beide modellen),
apparaat verlaat de stand-bymodus
(alleen PLE400)
Knippert snel
en continu
Koppelingsfout/systeemfout
Knippert
langzaam
Apparaat in stand-bymodus (alleen
PLE400)
INTERNET
Raadpleeg de website van Linksys als uw vragen hier niet zijn
behandeld: Linksys.com/support.
11
Linksys PLWK400
Specificaties
Specificaties
Model
PLW400
Standaarden
HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Poorten
Fast Ethernet (10/100)
Knoppen
Wi-Fi Protected Setup, Easy Connect, Reset
Model
PLE400
Standaarden
HomePlug AV, 802.3, 802.3u
Poorten
Fast Ethernet (10/100)
Knoppen
Easy Connect, Reset
LED's
Powerline, Ethernet, Power
Beveiligingsfuncties
128-bits AES Link-versleuteling
Beveiligingssleutelbits
128
Modulatieschema's
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Besturingssysteemvereisten
hulpprogramma
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X v10.5 of hoger
Afmetingen
101,9 x 71,9 x 52,4 mm
Standaard-SSID“CiscoXXXXX” waarbij de XXXXX de laatste vijf
cijfers van het serienummer van de adapter zijn
Gewicht
116 g
Omgeving
Voeding
100-240 V AC, 50-60 Hz
Afmetingen
113 x 73 x 33 mm
Certificering
FCC, IC, CE, HomePlug AV
Gewicht
158 g
Bedrijfstemperatuur
0 tot 40 ºC
Voeding
100-240 V AC, 50-60 Hz
Opslagtemperatuur
-20 tot 70 ºC
Certificeringen
FCC, IC, CE, WiFi, HomePlug AV
Bedrijfsvochtigheid
10 tot 85%, niet-condenserend
Bedrijfstemperatuur
0 tot 40 ºC
Opslagvochtigheid
5 tot 90%, niet-condenserend
Opslagtemperatuur
-20 tot 70 ºC
Bedrijfsvochtigheid
10 tot 85%, niet-condenserend
Opslagvochtigheid
5 tot 90%, niet-condenserend
Omgeving
LED'sPowerline, Ethernet, Wireless, Wi-Fi Protected
Setup, Power
Beveiligingsfuncties128-bits AES Link-versleuteling, WPA2, WPA,
WEP
Modulatieschema's
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
NetwerkclientondersteuningTot 8 Powerline-clientapparaten, tot
32 draadloze clientapparaten
12
Bezoek linksys.com/support voor bekroonde 24/7 technische ondersteuning
Cisco, het Cisco-logo en Linksys zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en in andere landen.
Een lijst met handelsmerken van Cisco kunt u vinden op www.cisco.com/go/trademarks. Alle andere handelsmerken die in dit document worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
© 2012 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.
3425-01587
120202MS
Brukerhåndbok
Linksys PLWK400
Powerline AV Wireless Network Extender Kit
Linksys PLWK400
Innhold
Innhold
Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . 3
Funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Slik fungerer Powerline-nettverket . . . . . . . . . . . 5
Eksempel på installering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Installere adapterne . . . . . . . . . . 6
Oversikt over installeringen . . . . . . . . . . . . . . 6
Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Slik deler du Internett-tilgang . . . . . . . . . . . . . 6
Slik kobler du til PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . 7
Slik kobler du til PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . 7
Konfigurere avansert sikkerhet . . . . . . . . . . . . 8
Bruke verktøyet . . . . . . . . . . . . 8
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . 10
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . 12
2
Linksys PLWK400
Oversikt
Oversikt
Takk for at du har valgt dette Linksys Powerline nettverksadaptersettet.
Disse adapterne gjør det enkelt å installere og koble til kablede og trådløse
nettverksenheter på hjemmenettverket ditt. Du trenger minst to Powerlineadaptere for å opprette et Powerline-nettverk. Dette settet inneholder:
••
Én PLE400 enkeltports Powerline-adapter
••
Én PLW400 trådløs enkeltports Powerline-adapter
Koble PLE400 til nettverksruteren din, og koble PLW400 til en hvilken
som helst trådløs eller kablet nettverksenhet i et hvilket som helst rom i
huset. Du kan få mer hjelp døgnet rundt fra vår prisbelønte kundestøtte på
Linksys.com/support.
Funksjoner
PLE400
Powerline – LED-lampen for Powerline slås på når adapteren er
koblet til Powerline-nettverket. LED-lampen blinker for å indikere
nettverksaktivitet.
Ethernet – LED-lampen for Ethernet slås på når en kablet
nettverksenhet er slått på og koblet til Ethernet-porten
(nettverksporten) på adapteren. LED-lampen blinker for å indikere
nettverksaktivitet.
Strøm – LED-lampen for strøm slås på og lyser så lenge adapteren er
slått på.
Ethernet– Dette gir tilkobling til datamaskiner eller andre kablede
nettverksenheter. Ved oppsett av et grunnleggende Powerlinehjemmenettverk kobler du dette til en av ruterens tilgjengelige
Ethernet-porter.
HomePlug-knapp for enkel tilkobling – Konfigurerer avansert
sikkert (nettverkspassordet) for Powerline-nettverket.
Standby/Reset – Du kan gjenopprette de opprinnelige
fabrikkinnstillingene (inkludert de avanserte sikkerhetsinnstillingene
og nettverkspassordet) ved å bruke en spiss gjenstand til å trykke på
og holde inne Standby/Reset-knappen i minst ti sekunder.
3
Linksys PLWK400
PLW400
Oversikt
Wi-Fi Protected Setup-knapp – Trykk på denne knappen for å koble
til andre trådløse nettverksenheter med en Wi-Fi Protected Setupknapp.
HomePlug-knapp for enkel tilkobling – Konfigurerer avansert
sikkerhet (nettverkspassordet) for Powerline-nettverket.
Reset-knapp (Tilbakestill) (forsenket) – Du kan gjenopprette
de opprinnelige fabrikkinnstillingene (inkludert de avanserte
sikkerhetsinnstillingene og nettverkspassordet) ved å bruke en spiss
gjenstand til å trykke på og holde inne Reset-knappen i minst ti
sekunder.
Powerline-lampe – LED-lampen for Powerline slås på når adapteren
er koblet til Powerline-nettverket. LED-lampen blinker for å indikere
nettverksaktivitet.
Ethernet-lampe – LED-lampen for Ethernet slås på når en
kablet nettverksenhet er slått på og koblet til Ethernet-porten
(nettverksporten) på adapteren. LED-lampen blinker for å indikere
nettverksaktivitet.
Trådløslampe – Trådløslampen slås på når en trådløs nettverksenhet
er koblet til PLW400.
Wi-Fi Protected Setup™-lampe – Denne LED-lampen blinker når
en trådløs nettverksenhet kobles til PLW400 ved hjelp av Wi-Fi
Protected Setup.
Strømlampe – Strømlampen slås på når adapteren er koblet til et
strømuttak.
Ethernet-port – Bruk en nettverkskabel (Ethernet) til å koble denne
porten til en kablet nettverksenhet.
4
Linksys PLWK400
Oversikt
Slik fungerer Powerline-nettverket
Det går elektriske ledninger gjennom hele huset og kontoret ditt. De leder
strøm til strømuttak i hvert eneste rom. Vanlige kablede Ethernet-nettverk
benytter seg av Ethernet-nettverkskabler til å koble sammen de kablede
nettverksenhetene dine. Et Powerline-nettverk bruker det eksisterende
ledningsnettet i huset som kabler for Powerline-nettverket.
Du må bruke to eller flere Powerline-adaptere for å opprette et Powerlinenettverk. Hver enhet i Powerline-nettverket ditt må ha en tilkobling (enten
kablet eller trådløs) til en Powerline-adapter.
••
PLE400 har én Ethernet-port. Du bruker vanligvis en av disse til å koble
den trådløse ruteren til nettverket til ledningsnettet i huset.
••
PLW400 har en Ethernet-port og et tilgangspunkt. Du kan koble én
kablet enhet og flere trådløse enheter til den.
Når du legger til et Powerline-nettverk til et eksisterende nettverk, forblir alle
tilkoblingene mellom Internett, modemet og ruteren de samme.
Ruter
Modem
Eksempel på installering
Denne tegningen viser et enkelt Powerline-nettverk i et hus. Ruteren oppe er
koblet til PLE400, som igjen er koblet til et strømuttak. Nede er en spillkonsoll
og en datamaskin koblet til PLW400, som er koblet til et strømuttak.
Ved å bruke ledningsnettet i huset, utvider ruteren det lokale nettverket
til å inkludere spillkonsollen og den stasjonære datamaskinen i stuen.
Internett-tilgang, filer og skrivere kan deles mellom datamaskinene og andre
nettverksenheter. Hvis du vil spille over Internett, kan du sitte komfortabelt i
stuen og likevel benytte deg av høyhastighets Internett-tilkoblingen fra ruteren
og modemet som står oppe.
PLE400
Datamaskin
PLW400
Spillkonsoll
5
Linksys PLWK400
Installere adapterne
Oversikt over installeringen
Du må gjøre følgende for å installere Powerline-nettverket:
••
Sørg for at du allerede har Internett-tilgang og et fungerende
hjemmenettverk.
••
Del Internett-tilgangen med Powerline-nettverket.
••
Installer Powerline-adaptere nær nettverksenhetene du vil koble til
hjemmenettverket.
••
Sørg for at de trådløse enhetene du ønsker å koble til PLW400, har en
fungerende trådløsfunksjon. Det er enkelt å teste dette ved å først prøve
å koble den trådløse nettverksenheten til den trådløse ruteren i hjemme
mens den er nær ruteren.
Installere adapterne
Slik deler du Internett-tilgang
For å kunne dele Internett-tilgangen over Powerline-nettverket, kobler du
ruteren til Powerline-nettverket (vanligvis med en enkeltports Powerlineadapter, f.eks. PLE400).
Slik kobler du den trådløse ruteren til Powerline-nettverket:
1. Koble PLE400 (eller en annen enkeltports Powerline-adapter) til et
strømuttak i nærheten av den trådløse ruteren. Adapterens LED-lampe
for strøm slås på.
2. Koble den medfølgende Ethernet-nettverkskabelen til porten på
adapteren og en tilgjengelig port på baksiden av den trådløse ruteren.
Adapterens LED-lampe for Ethernet slås på. Du er nå klar til å utvide
Powerline-nettverket til resten av huset.
MERK
Du kan lese mer om konfigurasjon av avansert sikkerhet i delen
Konfigurere avansert sikkerhet på side 8.
Tips
••
Hvis du kan, bør du koble hver enkelt Powerline-adapter direkte
til strømuttaket og ikke til en skjøteledning, et grenuttak eller et
overspenningsvern.
••
Hvis du er nødt til å koble en Powerline-adapter til et grenuttak, må du
sørge for at du ikke kobler andre elektroniske enheter til det samme
grenuttaket.
••
Hvis du kan, bør du plassere PLW400 nær de trådløse enhetene du vil
koble til.
••
Unngå hindringer (for eksempel metallkabinetter, speil og tykke vegger)
mellom PLW400 og en trådløs enhet du prøver å koble til.
6
Linksys PLWK400
Installere adapterne
Slik kobler du til PLE400
Slik kobler du til PLW400
Du kan bruke PLE400 til å gi Internett-tilgang til resten av Powerline-nettverket
ditt (Se "Slik deler du Internett-tilgang" ovenfor). Eller, hvis du har brukt en
annen Powerline adapter til å dele Internett-tilgang, kan du installere PLE400
et annet sted i hjemmet ditt.
Etter at den eksisterende nettverksruteren din er koblet til en Powerlineadapter, kan du installere PLW400 et annet sted i hjemmet.
TIPS
Du kan også sette opp og konfigurere alle Linksys Powerlineenhetene ved hjelp av konfigureringsverktøyet. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se Bruke verktøyet på side 8.
Slik legger du til PLE400 i Powerline-nettverket:
TIPS
Du kan også sette opp og konfigurere alle Linksys Powerlineenhetene ved hjelp av konfigureringsverktøyet. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se Bruke verktøyet på side 8 .
Slik kobler du til PLW400:
1. Kontroller at strømbryteren på høyre side er satt til I (på).
1. Koble adapteren til et strømuttak i nærheten av nettverksenheten
du vil koble til. Adapterens LED-lampe for strøm slås på. LED-lampen
for Powerline blinker, og fortsetter å blinke til den kobles til et andre
Powerline-adapter.
2. Koble nettverksenhetens nettverkskabel til en tilgjengelig port på
Powerline-adapteren. Adapterens LED-lampe for Ethernet blinker, og
lyser deretter kontinuerlig når tilkoblingen er opprettet.
2. Hvis det allerede er konfigurert sikkerhet for hjemmenettverket ditt
(anbefales):
a. Koble PLW400 til et strømuttak nær den primære trådløse ruteren.
b. På PLW400 må du deretter trykke og holde nede knappen Wi-Fi
Protected Setup
i minst ett sekund, til LED-lampen for Wi-Fi
Protected Setup blinker.
c. Innen to minutter trykker du på knappen Wi-Fi Protected Setup
på den trådløse ruteren. PLW400 henter sikkerhetsinnstillingene fra
ruteren og kobler til det trådløse nettverket.
7
Linksys PLWK400
3. Flytt PLW400 til et strømuttak nær de(n) trådløse nettverksenheten(e) du
vil koble til. Vanligvis dekkes ikke dette området godt av den trådløse
nettverksruteren i hjemmet ditt.
blinker, og lyser deretter når resten av
LED-lampen for Powerline
Powerline-nettverket er ferdig. Det trådløse nettverket i hjemmet ditt er
nå tilgjengelig i området rundt PLW400.
4. Koble den trådløse nettverksenheten til det trådløse nettverket på vanlig
måte. Se brukerdokumentasjonen for den trådløse nettverksenheten
hvis du vil ha instruksjoner. Trådløslampen for PLW400
blinker, og
lyser deretter når en trådløs nettverksenhet blir koblet til.
Konfigurere avansert sikkerhet
MERK
Enhetene som er tilkoblet Powerline-adapterne, vil midlertidig
miste Internett-tilgangen under sikkerhetskonfigureringen.
Bruke verktøyet
Bruke verktøyet
Hvis du har problemer med å koble til adapterne ved hjelp av Wi-Fi Protected
Setup, eller hvis du vil angi mer avanserte alternativer, kan du bruke
konfigureringsverktøyet.
Slik installerer du konfigureringsverktøyet:
1. Koble Ethernet-porten på en datamaskin til Ethernet-porten på PLW400
ved hjelp av den medfølgende kabelen.
2. Sett inn CD-en for installering inn i datamaskinens CD- eller DVD-stasjon,
og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Slik konfigurerer du avansert sikkerhet på hver enkelt nettverksadapter:
1. På en av de eksisterende Powerline-adapterne der avansert sikkerhet
allerede er satt opp, må du trykke og holde inne knappen HomePlug
Simple Connect
i minst ett sekund, til LED-lampen for Powerline
begynner å blinke sakte.
2. På PLW400 trykker du på og holder inne HomePlugknappen
i minst ett sekund, til LED-lampen for Powerline begynner
å blinke sakte. Når LED-lampen slutter å blinke, har nettverksnøkkelen
blitt delt med PLW400.
MERK
Enheter som er tilkoblet adapterne, får Internett-tilgangen tilbake
innen fem minutter.
Slik bruker du konfigureringsverktøyet:
1. Etter at verktøyet er installert:
På Windows-datamaskiner:
a. Klikk på Start, Alle programmer, Cisco Systems og Cisco Powerline
AV Utility. Verktøyet åpnes.
På Mac OS X-systemer:
a. Åpne mappen Programmer, og klikk deretter på ikonet Cisco
Powerline AV Utility. Verktøyet åpnes.
8
Linksys PLWK400
MERK
Hvis du prøver å endre innstillingene på en Powerline-enhet fra en
datamaskin som ikke er koblet direkte til enheten med en kable,
blir du bedt om et passord. Enhetspassordet er trykt på baksiden av
enheten.
Bruke verktøyet
4. Klikk på fanen Quality of Service (Tjenestekvalitet) for å angi hvordan
nettverket prioriterer nettverkets båndbredde.
2. Klikk på fanen Network Status (Nettverksstatus) for å se detaljer om
Powerline-adapterne som er tilkoblet nettverket.
5. Klikk på fanen Administrator for å starte en adapter på nytt, gjenopprette
fabrikkinnstillingene eller oppgradere adapterens fastvare.
•• Klikk på Refresh (Oppdater) hvis en tilkoblet adapter ikke er angitt her.
•• Hvis du vil endre informasjon for en adapter som er angitt, velger du
adapteren, og deretter klikker du på på Edit (Rediger).
3. Klikk på fanen Security (Sikkerhet) for å endre nettverksnøkkelen manuelt
for hver enkelt enhet. Hvis du trenger å gjenopprette standardnøkkelen,
klikker du på Restore Default Key (Gjenopprett standardnøkkel).
9
Linksys PLWK400
6. Klikk på kategorien Wireless Settings (Trådløsinnstilinger) for å endre
navnet på det trådløse nettverket (SSID), type trådløs sikkerhet eller
passkode/passord.
Feilsøking
Feilsøking
Den trådløse nettverksenheten gjenkjennes ikke av nettverket.
Prøv følgende:
Adapterne bruker innstillingene umiddelbart. Lukk vinduet for å avslutte
verktøyet.
••
Kontroller at den trådløse enheten er slått på, og at enhetens
trådløsfunksjon er slått på.
••
Hvis det er mulig, plasserer du PLW400 nær den trådløse enheten du vil
koble til.
••
Unngå hindringer (for eksempel metallkabinetter, speil og tykke vegger)
mellom PLW400 og en trådløs enhet du prøver å koble til.
Hvis du har konfigurert avansert sikkerhet for Powerline-nettverket, kontrollerer
du følgende:
••
Sørg for at alle adapterne på Powerline-nettverket er konfigurert med
det samme nettverkspassordet. Nettverkspassordet må være identisk for
at adapterne skal kunne kommunisere med hverandre. Se Konfigurere
avansert sikkerhet på side 8 eller Bruke verktøyet på side 8.
LED-lampen for Ethernet slås ikke på når du kobler en kablet Ethernet-enhet
til Powerline-adapteren.
Følg disse instruksjonene:
1. Kontroller at Ethernet-nettverkskabelen er koblet ordentlig til adapteren.
2. Kontroller at Ethernet-nettverkskabelen er koblet ordentlig til
nettverksenheten du kobler til.
Eller:
1. Koble adapteren fra strømuttaket.
2. Koble Ethernet-nettverkskabelen fra adapteren.
3. Vent i fem sekunder.
4. Koble Ethernet-nettverkskabelen til adapteren på nytt.
5. Koble adapteren til strømuttaket på nytt.
10
Linksys PLWK400
6. Hvis denne løsningen ikke fungerer, kontrollerer du at strømuttaket
fungerer som det skal. Koble til en annen enhet i strømuttaket, og prøv
å slå den på.
Feilsøking
LED-lampene blinker, og jeg vet ikke hva det betyr.
Se tabellen over atferden til LED-lampene nedenfor for å diagnostisere
problemet:
Du kan ikke koble til andre datamaskiner på det lokale nettverket, eller til
Internett.
Hvis du ikke har konfigurert avansert sikkerhet for Powerline-nettverket, følger
du instruksjonene nedenfor:
Powerline-LED
1. Finn Powerline-adapteren som er koblet til datamaskinen du ikke kan
koble til.
2. Bruk en spiss gjenstand til å trykke på og holde inne Standby/
Reset-knappen (Standby/Tilbakestill) på venstre side av adapteren i
minst ti sekunder. Dette tilbakestiller adapteren til de opprinnelige
fabrikkinnstillingene.
Hvis du har konfigurert avansert sikkerhet for Powerline-nettverket, kontrollerer
du følgende:
••
••
Sørg for at alle adapterne på Powerline-nettverket er konfigurert med
det samme nettverkspassordet. Nettverkspassordet må være identisk for
at adapterne skal kunne kommunisere med hverandre. Se Konfigurere
avansert sikkerhet på side 8 eller Bruke verktøyet på side 8.
Hvis du skal legge til en ny adapter for et eksisterende Powerlinenettverk med et unikt nettverkspassord, følger du instruksjonene i Bruke
verktøyet på side 8.
Ethernet-LED
Trådløslampe
(bare PLW400)
Wi-Fi Protected
Setup (bare
PLW400)
Strøm-LED
Av
Ikke tilkoblet Powerline-nettverk
Blinker raskt
Sender/mottar data
Blinker sakte
Parer
Lyser
kontinuerlig
Tilkoblet Powerline-nettverk
Av
Ikke tilkoblet Ethernet-nettverk
Blinker
Sender/mottar data
Lyser
kontinuerlig
Tilkoblet Ethernet-nettverk
Av
Trådløst nettverk ikke aktivert
Lyser
kontinuerlig
Trådløst nettverk aktivert
Blinker
Sender/mottar data
Blinker sakte
Tilkobling pågår (opptil to minutter)
Blinker raskt
Tilkoblingsfeil.
Lyser
kontinuerlig
Vellykket tilkobling
Av
Enheten har ikke strøm
Lyser
kontinuerlig
Enheten har strøm, og er klar
Blinker rakt et
øyeblikk
Fabrikkstandard (begge modeller),
vekking av enheten fra standby-modus
(bare PLE400)
Blinker raskt
hele tiden
Feil med paring/systemfeil
Blinker sakte
Enhet i standby-modus (bare PLE400)
Internett
Hvis du ikke fikk svar på spørsmålet ditt her, kan du gå til Linksys
webområde for kundestøtte på Linksys.com/support.
11
Linksys PLWK400
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Modell
PLE400
Standarder
HomePlug AV, 802.3, 802.3u
Porter
Fast Ethernet (10/100)
Knapper
Enkel tilkobling, Reset (Tilbakestill)
LED-lamper
Powerline, Ethernet, Strøm
Sikkerhetsfunksjoner
128-biters AES-koblingskryptering
Sikkerhetsnøkkelbiter
128
Moduleringsoppsett
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Omgivelser
Modell
PLW400
Standarder
HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Porter
Fast Ethernet (10/100)
KnapperWi-Fi Protected Setup, Easy Connect, Reset
(Tilbakestill)
LED-lamperPowerline, Ethernet, trådløst, Wi-Fi Protected
Setup, strøm
Sikkerhetsfunksjoner128-biters AES-koblingskryptering, WPA2, WPA,
WEP
Moduleringsoppsett
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Støtte for nettverksklienterOpptil 8 Powerline-klientenheter, opptil
32 trådløse klientenheter
Operativsystemkrav
for verktøy
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X v10.5 eller nyere
Mål101,9 × 71,9 × 52,4 mm (4,0 × 2,83 ×
2,06 tommer)
Standard SSID"CiscoXXXXX" der XXXXX er de siste 5 sifrene i
adapterens serienummer
Vekt
116 g (4,1 oz.)
Omgivelser
Strøm
100–240 V AC, 50–60 Hz
Mål
113 × 73 × 33 mm (4,45 × 2,87 × 1,3 tommer)
Sertifisering
FCC, IC, CE, HomePlug AV
Vekt
158 g (5,6 oz.)
Driftstemperatur
0 til 40 ºC (32 ºF til 104 ºF)
Strøm
100–240 V AC, 50–60 Hz
Oppbevaringstemperatur
-20 til 70 ºC (-4 ºF til 158 ºF)
Sertifiseringer
FCC, IC, CE, WiFi, HomePlug AV
Luftfuktighet for drift
10 til 85 %, ikke-kondenserende
Driftstemperatur
0 til 40 ºC (32 ºF til 104 ºF)
Oppbevaringstemperatur
-20 til 70 ºC (-4 ºF til 158 ºF)
Luftfuktighet for drift
10 til 85 %, ikke-kondenserende
Luftfuktighet for
oppbevaring
5 til 90 %, ikke-kondenserende
Luftfuktighet for
oppbevaring
5 til 90 %, ikke-kondenserende
12
Gå til linksys.com/support for prisbelønnet teknisk støtte døgnet rundt
Cisco, Cisco-logoen og Linksys er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller selskapets tilknyttede selskaper i USA og andre land.
Du kan finne en oversikt over Ciscos varemerker på www.cisco.com/go/trademarks. Alle andre varemerker nevnt i dette dokumentet, tilhører de respektive eierne.
© 2012 Cisco og/eller selskapets tilknyttede selskaper. Med enerett.
3425-01587
120203MS
Manual do
Utilizador
Linksys PLWK400
Kit de Expansão de Rede Sem Fios AV Powerline
Linksys PLWK400
Conteúdo
Conteúdo
Descrição geral . . . . . . . . . . . . 3
Características . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Como funcionam as redes Powerline . . . . . . . . . . 5
Exemplo de instalação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Instalação dos adaptadores . . . . . . .
6
Descrição da instalação . . . . . . . . . . . . . . .
6
Sugestões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Como partilhar o acesso à Internet . . . . . . . . . . . 6
Como ligar o PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Como ligar o PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Configuração da segurança avançada . . . . . . . . . . 8
Utilizar o utilitário . . . . . . . . . . . 8
Resolução de problemas . . . . . . . .
10
Especificações . . . . . . . . . . . .
12
2
Linksys PLWK400
Descrição geral
Descrição geral
Obrigado por escolher este kit de adaptadores de rede da Linksys. Estes
adaptadores são de configuração fácil e permitem-lhe ligar dispositivos de rede
com e sem fios à rede doméstica. Necessita de, pelo menos, dois adaptadores
Powerline para criar uma rede Powerline. Este kit inclui:
••
Um adaptador Powerline de porta única PLE400
••
Um adaptador Powerline de porta única sem fios PLW400
Ligue o PLE400 ao seu router da rede e ligue o PLW400 a um dispositivo de rede
com ou sem fios em qualquer divisão da casa. Pode encontrar ajuda adicional
através da nossa assistência a clientes premiada, disponível 24 horas por dia,
em Linksys.com/support.
Características
PLE400
Powerline—O LED Powerline acende quando o adaptador é ligado
à rede Powerline. O LED fica intermitente para indicar actividade na
rede.
Ethernet—O LED Ethernet liga quando um dispositivo de rede
com fios se encontra a funcionar e ligado à porta do adaptador de
Ethernet (rede). O LED fica intermitente para indicar actividade na
rede.
Power (Alimentação)—O LED Power (Alimentação) liga quando o
adaptador é ligado.
Ethernet—Estabelece ligação com computadores ou outros
dispositivos de rede com fios. Ao configurar uma rede doméstica
Powerline básica, é estabelecida ligação entre esta porta e uma das
portas Ethernet disponíveis do seu router.
Botão de ligação simples HomePlug—Configura a segurança
avançada (a palavra-passe de rede) da rede Powerline.
Standby/Reset (Standby/Repor)—Para restaurar as predefinições
de fábrica (incluindo as definições de segurança avançadas e a
palavra-passe de rede), utilize um objecto pontiagudo para premir e
manter premido o botão Standby/Reset (Standby/Repor) durante,
pelo menos, dez segundos.
3
Linksys PLWK400
PLW400
Descrição geral
Botão Wi-Fi Protected Setup (Configuração Wi-Fi protegida)—
Prima este botão para estabelecer ligação com outros dispositivos
de rede sem fios que possuam um botão Wi-Fi Protected Setup
(Configuração Wi-Fi protegida).
Botão de ligação simples HomePlug—Configura a segurança
avançada (a palavra-passe de rede) da rede Powerline.
Botão Reset (Repor) embutido—Para restaurar as predefinições de
fábrica (incluindo as definições de segurança avançadas e a palavrapasse de rede), utilize um objecto pontiagudo para premir sem
soltar o botão Reset (Repor) durante pelo menos dez segundos.
LED Powerline—O LED Powerline liga-se quando o adaptador
se encontra ligado à rede Powerline. O LED fica intermitente para
indicar actividade na rede.
LED Ethernet—O LED Ethernet liga-se quando um dispositivo
de rede com fios se encontra a funcionar e ligado à porta (de
rede) Ethernet do adaptador. O LED fica intermitente para indicar
actividade na rede.
LED Wireless (sem fios) —O LED Wireless (sem fios) liga-se quando
um dispositivo de rede sem fios se encontra ligado ao PLW400.
LED Wi-Fi Protected Setup™ (Configuração Wi-Fi protegida)—
Este LED fica intermitente quando um dispositivo de rede sem fios
está a estabelecer ligação com o PLW400 através da Wi-Fi Protected
Setup (Configuração Wi-Fi protegida).
LED Power (Alimentação) —O LED Power (Alimentação) liga-se
quando o adaptador se encontra ligado a uma tomada eléctrica.
Porta Ethernet —Utilize um cabo de rede (Ethernet) para ligar esta
porta a um dispositivo de rede com fios.
4
Linksys PLWK400
Descrição geral
Como funcionam as redes Powerline
A cablagem eléctrica existe em toda a sua casa ou escritório, transportando
energia para as tomadas eléctricas de todas as divisões. A rede Ethernet com
fios típica utiliza cabos de rede Ethernet para ligar os dispositivos de rede
com fios. Uma rede Powerline utiliza os cabos domésticos existentes como
cablagem da rede Powerline.
Para criar a rede Powerline, utilize dois ou mais adaptadores Powerline. Cada
dispositivo na rede Powerline requer uma ligação (com ou sem fios) a um
adaptador Powerline.
••
O PLE400 possui uma porta Ethernet. Um destes dispositivos é
normalmente utilizado numa rede Powerline para ligar o router de rede
sem fios aos cabos domésticos.
••
O PLW400 contém uma porta Ethernet e um ponto de acesso. É possível
ligar um dispositivo com fios e vários sem fios a este adaptador.
Ao adicionar uma rede Powerline a uma rede existente, as ligações entre a
Internet, o modem e o router permanecem inalteradas.
Router
Modem
Exemplo de instalação
Este diagrama mostra uma rede Powerline básica numa casa. O router no andar
de cima está ligado ao PLE400, que se encontra ligado a uma tomada eléctrica.
No andar de baixo, a consola de jogos e o computador encontram-se ligados
ao PLW400, o qual está ligado a uma tomada eléctrica.
Utilizando a cablagem existente na casa, o router expande a rede local para
incluir a consola de jogos e o computador de secretária na sala. O acesso
à Internet, aos ficheiros e às impressoras pode ser partilhado entre os
computadores e outros dispositivos da rede. Para jogos online, poderá jogar
no andar de baixo, no conforto da sua sala, enquanto utiliza a ligação à Internet
de alta velocidade do router e modem existentes no andar de cima.
PLE400
Computador
PLW400
Consola
de jogos
5
Linksys PLWK400
Instalação dos adaptadores
Descrição da instalação
Para configurar a rede Powerline, deve:
••
Certificar-se de que já possui acesso à Internet e uma rede doméstica a
funcionar.
••
Partilhar o acesso à Internet com a rede Powerline.
••
Instale os adaptadores Powerline perto dos dispositivos de rede que
pretende ligar à rede doméstica.
••
Certifique-se de que os dispositivos sem fios que pretende ligar ao
PLW400 dispõem de funcionalidade sem fios. Uma forma simples de o
testar é tentar ligar primeiro o dispositivo de rede sem fios ao router sem
fios de sua casa com o dispositivo perto do router.
Instalação dos adaptadores
Como partilhar o acesso à Internet
Para partilhar o acesso à Internet através da rede Powerline, ligue o router à
rede Powerline (normalmente, utilizando um adaptador Powerline de porta
única como o PLE400).
Para ligar o router sem fios à rede Powerline:
1. Ligue o PLE400 (ou outro adaptador Powerline de porta única) a uma
tomada eléctrica que se encontre próxima do router sem fios. O LED de
alimentação liga-se.
2. Utilize o cabo de rede Ethernet incluído para ligar a porta do adaptador a
uma porta disponível na parte de trás do router sem fios. O LED Ethernet
do adaptador liga-se. Agora está pronto para expandir a sua rede
Powerline ao resto da casa.
NOTA
Para uma configuração de segurança avançada, consulte
“Configuração da segurança avançada” na página 8.
Sugestões
••
Se possível, ligue os adaptadores Powerline directamente a uma tomada
eléctrica de parede e não a uma extensão, tomada múltipla ou a um
protector contra picos de tensão.
••
Se tiver de instalar um adaptador Powerline numa tomada múltipla,
certifique-se de que não se encontram outros dispositivos electrónicos
ligados à mesma.
••
Se possível, posicione o PLW400 perto dos dispositivos sem fios que
pretende ligar.
••
Evite obstáculos (como armários metálicos, espelhos e paredes espessas)
entre o PLW400 e o dispositivo sem fios que pretende ligar.
6
Linksys PLWK400
Instalação dos adaptadores
Como ligar o PLE400
Como ligar o PLW400
Pode utilizar o PLE400 para fornecer acesso à Internet ao resto da sua rede
Powerline (consulte acima a secção “Como partilhar o acesso à Internet”).
Por outro lado, se utilizou um adaptador Powerline diferente para partilhar o
acesso à Internet, é possível instalar o PLE400 noutra divisão da casa.
Assim que o router de rede existente estiver ligado a um adaptador Powerline,
é possível instalar o PLW400 noutra divisão da casa.
SUGESTÃO
Também é possível instalar e configurar todos os dispositivos
Powerline da Linksys através do utilitário de configuração. Para
mais informações, consulte a secção “Utilizar o utilitário” na
página 8.
Para adicionar um PLE400 à sua rede Powerline:
SUGESTÃO
Também é possível instalar e configurar todos os dispositivos
Powerline da Linksys através do utilitário de configuração. Para
mais informações, consulte a secção “Utilizar o utilitário” na
página 8.
Para ligar o PLW400:
1. Certifique-se de que o interruptor de alimentação do lado direito está na
posição I (ligado).
1. Ligue o adaptador a uma tomada eléctrica perto do dispositivo de
rede que pretende ligar. O LED de alimentação liga-se. O LED Powerline
fica intermitente e continua assim até que se estabeleça ligação a um
segundo adaptador Powerline.
2. Ligue o cabo de rede do dispositivo de rede a uma porta disponível no
adaptador Powerline. O LED Ethernet do adaptador fica intermitente e,
em seguida, mantém-se ligado quando a ligação tiver sido efectuada.
2. Se a rede doméstica já possui uma configuração de segurança
(recomendado):
a. Ligue o PLW400 a uma tomada eléctrica perto do router sem fios
principal.
b. No PLW400, prima sem soltar o botão Wi-Fi Protected Setup (Configuração
Wi-Fi protegida) durante, pelo menos, um segundo, até o LED Wi-Fi
Protected Setup (Configuração Wi-Fi protegida) ficar intermitente.
7
Linksys PLWK400
c. No espaço de dois minutos, prima o botão Wi-Fi Protected Setup
(Configuração Wi-Fi protegida)
no seu router sem fios. O PLW400
obtém as definições de segurança do router e estabelece ligação com
a rede sem fios.
3. Ligue o PLW400 a uma tomada eléctrica perto do(s) dispositivo(s) de
rede sem fios que pretende ligar. Normalmente, esta área não possui boa
cobertura por parte do router de rede sem fios da sua casa.
fica intermitente e permanece ligado quando a
O LED Powerline
ligação à restante rede Powerline estiver concluída. A rede sem fios da
sua casa está agora disponível na área em redor do PLW400.
4. Ligue o dispositivo de rede sem fios à rede sem fios da forma habitual.
Para obter instruções, consulte a documentação do utilizador do
dispositivo de rede sem fios. O LED Wireless (sem fios) do PLW400
fica
intermitente e permanece ligado quando um dispositivo de rede sem
fios tiver estabelecido ligação com êxito.
Utilizar o utilitário
Utilizar o utilitário
Se está a ter dificuldades em ligar os adaptadores através da Wi-Fi Protected
Setup (Configuração Wi-Fi protegida), ou se pretende definir outras opções
avançadas, é possível recorrer ao utilitário de configuração.
Para instalar o utilitário de configuração:
1. Ligue uma porta Ethernet do computador à porta Ethernet do PLW400
através do cabo fornecido.
2. Coloque o CD de configuração na unidade de CD ou de DVD do
computador e siga as instruções apresentadas no ecrã.
Configuração da segurança avançada
NOTA
Os dispositivos ligados aos adaptadores Powerline irão perder
temporariamente a ligação à Internet durante a configuração de
segurança.
Para configurar o adaptador de rede com segurança avançada:
1. Num dos adaptadores Powerline existentes com segurança avançada já
configurada, prima sem soltar o botão de ligação simples HomePlug
durante, pelo menos, um segundo, até o LED Powerline
começar a
piscar lentamente.
2. No seu PLW400, prima sem soltar o botão de ligação simples
HomePlug
durante, pelo menos, um segundo, até o LED Powerline
começar a piscar lentamente. Quando o LED parar de piscar, a chave
de rede foi partilhada com o PLW400.
NOTA
Os dispositivos ligados aos adaptadores recuperarão a ligação à
Internet no intervalo de cinco minutos.
Para utilizar o utilitário de configuração:
1. Após a instalação do utilitário:
Nos sistemas Windows:
a. Clique em Iniciar, Todos os programas, Cisco Systems e, em
seguida, em Cisco Powerline AV Utility. O utilitário é aberto.
Em sistemas Mac OS X:
a. Abra a pasta Aplicações e, em seguida, faça duplo clique no ícone
Cisco Powerline AV Utility. O utilitário é aberto.
8
Linksys PLWK400
NOTA
Se tentar alterar as definições de um dispositivo Powerline a partir
de um computador sem ligação directa a esse dispositivo através de
um cabo, terá de introduzir uma palavra-passe. A palavra-passe do
dispositivo encontra-se impressa na parte posterior do dispositivo.
Utilizar o utilitário
4. Clique no separador Quality of Service (Qualidade do serviço) para
especificar como a rede deve atribuir prioridades à largura de banda
da rede.
2. Clique no separador Network Status (Estado da rede) para visualizar os
detalhes dos adaptadores Powerline que se encontram ligados à rede.
5. Clique no separador Administrator (Administrador) para reiniciar um
adaptador, restaurar as predefinições de fábrica ou actualizar o firmware
do adaptador.
•• Se um adaptador ligado não estiver listado aqui, clique em Refresh
(Actualizar).
•• Para alterar informações de algum dos adaptadores listados, seleccione
o adaptador e clique em Edit (Editar).
3. Clique no separador Security (Segurança) para alterar de modo manual a
chave de rede para cada dispositivo. Se pretender voltar a utilizar a chave
predefinida, clique em Restore Default Key (Restaurar chave predefinida).
9
Linksys PLWK400
6. Clique no separador Wireless Settings (Definições sem fios) para
alterar o nome da rede sem fios (SSID), o tipo de segurança sem fios ou
a frase-passe/chave.
Resolução de problemas
Resolução de problemas
O dispositivo de rede sem fios não é reconhecido pela rede.
Tente o seguinte:
As definições são aplicadas imediatamente ao(s) adaptador(es). Feche a
janela para sair do utilitário.
••
Certifique-se de que tanto o dispositivo sem fios como a rede sem fios se
encontram ligados.
••
Se possível, posicione o PLW400 perto do dispositivo sem fios que
pretende ligar.
••
Evite obstáculos (como armários metálicos, espelhos e paredes espessas)
entre o PLW400 e o dispositivo sem fios que pretende ligar.
Se configurou a segurança avançada para a rede Powerline, verifique o seguinte:
••
Certifique-se de que todos os adaptadores na rede Powerline foram
configurados com a mesma palavra-passe de rede. A palavra-passe de
rede tem de ser idêntica para que os mesmos possam comunicar entre
si. Consulte a secção “Configuração da segurança avançada” na página 8
ou a secção “Utilizar o utilitário” na página 8.
O LED Ethernet não fica ligado depois de estabelecer ligação entre um
dispositivo Ethernet com fios e o adaptador Powerline.
Siga estas instruções:
1. Certifique-se de que o cabo de rede Ethernet se encontra bem ligado ao
adaptador.
2. Certifique-se de que o cabo de rede Ethernet se encontra bem ligado ao
dispositivo de rede com o qual está a estabelecer ligação.
Ou:
1. Desligue o adaptador da tomada eléctrica.
2. Desligue o cabo de rede Ethernet do adaptador.
3. Aguarde cinco segundos.
4. Volte a ligar o cabo de rede Ethernet ao adaptador.
5. Volte a ligar o adaptador à tomada eléctrica.
10
Linksys PLWK400
6. Se esta solução não funcionar, certifique-se de que a tomada eléctrica
está a funcionar correctamente. Ligue outro dispositivo à tomada e tente
ligá-lo.
Resolução de problemas
Os LEDs piscam e não sei o significado.
Consulte a seguinte tabela sobre o funcionamento dos LEDs para o ajudar a
diagnosticar o problema:
Não consegue ligar a outros computadores na rede local ou à Internet.
Se não configurou a segurança avançada para a rede Powerline, siga estas
instruções:
LED Powerline
1. Localize o adaptador Powerline ligado ao computador que não consegue
efectuar ligação.
2. No lado esquerdo do adaptador, utilize um objecto pontiagudo para
premir sem soltar o botão Standby/Reset (Standby/Repor) durante,
pelo menos, dez segundos. Este procedimento repõe as predefinições
de fábrica do adaptador.
Se configurou a segurança avançada para a rede Powerline, verifique o seguinte:
••
••
Certifique-se de que todos os adaptadores na rede Powerline foram
configurados com a mesma palavra-passe de rede. A palavra-passe de
rede tem de ser idêntica para que os mesmos possam comunicar entre
si. Consulte a secção “Configuração da segurança avançada” na página 8
ou a secção “Utilizar o utilitário” na página 8.
Se estiver a adicionar um novo adaptador a uma rede Powerline já
existente com uma palavra-passe de rede exclusiva, siga as instruções na
secção “Utilizar o utilitário” na página 8.
Desligado
Não ligado à rede Powerline
A piscar
rapidamente
A enviar/receber dados
A piscar lentamente A efectuar o emparelhamento
LED Ethernet
Sem piscar
Ligado à rede Powerline
Desligado
Não ligado à rede Ethernet
A piscar
A enviar/receber dados
Sem piscar
Ligado à rede Ethernet
LED Wireless
(Sem fios)
(apenas para o
PLW400)
Desligado
Wireless (Sem fios) não ligado
Sem piscar
Wireless (Sem fios) activado
A piscar
A enviar/receber dados
Wi-Fi Protected
Setup
(Configuração
Wi-Fi protegida)
(apenas para o
PLW400)
A piscar lentamente Ligação em curso (até dois minutos)
LED de
alimentação
A piscar
rapidamente
Erro de ligação.
Sem piscar
Ligação efectuada com êxito
Desligado
Dispositivo desligado
Sem piscar
Dispositivo ligado e pronto
Predefinição de fábrica (ambos os
A piscar rápida e
modelos), activação do dispositivo
momentaneamente em relação ao modo de standby
(apenas para o PLE400)
A piscar rápida e
indefinidamente
Erro de emparelhamento/erro do
sistema
A piscar lentamente
Dispositivo no modo de standby
(apenas para o PLE400)
WEB
Se as suas questões não forem aqui abordadas, consulte o Web site
da Linksys em Linksys.com/support.
11
Linksys PLWK400
Especificações
Especificações
Modelo
PLW400
Normas
HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Portas
Fast Ethernet (10/100)
BotõesWi-Fi Protected Setup (Configuração Wi-Fi
protegida), Easy Connect (Ligação simples),
Reset (Repor)
Modelo
PLE400
Normas
HomePlug AV, 802.3, 802.3u
Portas
Fast Ethernet (10/100)
Botões
Easy Connect (Ligação simples), Reset (Repor)
LEDs
Powerline, Ethernet, Power (Alimentação)
Funcionalidades de
segurança
Encriptação da ligação AES de 128 bits
Funcionalidades de
segurançaEncriptação da ligação AES de 128 bits, WPA2,
WPA, WEP
Bits da chave de segurança
128
Esquemas de modulação
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Suporte de cliente de redeAté 8 dispositivos clientes Powerline e até
32 dispositivos clientes sem fios
Esquemas de modulação
Ambiente
Dimensões101,9 × 71,9 × 52,4 mm (4 × 2,83 ×
2,06 polegadas)
LEDsPowerline, Ethernet, Wireless (sem fios),
Wi-Fi Protected Setup (Configuração Wi-Fi
protegida), Power (Alimentação)
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Requisitos de sistema
operativo para o utilitárioWindows 7/Vista/XP, Mac OS X v10.5 ou
superior
Peso
116 g (4,1 onças)
Alimentação
100-240 V AC, 50-60 Hz
Certificações
FCC, IC, CE, HomePlug AV
SSID predefinido“CiscoXXXXX” onde XXXXX corresponde aos
últimos 5 dígitos do número de série do
adaptador
Temp. de funcionamento
0 a 40 ºC (32 ºF a 104 ºF)
Ambiente
Temp. de armazenamento
-20 a 70ºC (-4ºF a 158ºF)
Dimensões
113 × 73 × 33 mm (4,45 × 2,87 × 1,3 polegadas)
Humidade de
funcionamento
Peso
158 g (5,6 onças)
10 a 85%, sem condensação
Alimentação
100-240 V AC, 50-60 Hz
Certificações
FCC, IC, CE, WiFi, HomePlug AV
Temp. de funcionamento
0 a 40 ºC (32 ºF a 104 ºF)
Temp. de armazenamento
-20 a 70ºC (-4ºF a 158ºF)
Humidade de
funcionamento
10 a 85%, sem condensação
Humidade de
armazenamento
5 a 90%, sem condensação
Humidade de
armazenamento
5 a 90%, sem condensação
12
Visite linksys.com/support para ter acesso ao suporte técnico premiado, disponível 24 horas por dia
Cisco, o logótipo da Cisco e Linksys são marcas comerciais ou marcas registadas da Cisco e/ou das respectivas afiliadas nos Estados Unidos e noutros países.
Pode encontrar uma lista com as marcas comerciais da Cisco em www.cisco.com/go/trademarks. Todas as outras marcas comerciais mencionadas neste documento são propriedade dos respectivos proprietários.
© 2012 Cisco e/ou respectivas afiliadas. Todos os direitos reservados.
3425-01587
120202MS
Användarhandbok
Linksys PLWK400
Utökningspaket Powerline AV för trådlösa nätverk
Linksys PLWK400
Innehåll
Innehåll
Översikt . . . . . . . . . . . . . . . 3
Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Så här fungerar Powerline-nätverk . . . . . . . . . . . 5
Exempel på en installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Installera adaptrarna . . . . . . . . . . 6
Installationsöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dela Internetåtkomsten . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ansluta din PLE400 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ansluta din PLW400 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Konfigurera avancerad säkerhet . . . . . . . . . . . . 8
Använda verktyget . . . . . . . . . . . 8
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . 10
Specifikationer . . . . . . . . . . . . 12
2
Linksys PLWK400
Översikt
Översikt
Tack för att du har valt Linksys Powerline-nätverksadapterpaketet. De här
adaptrarna är enkla att installera och gör det lätt att ansluta trådbundna och
trådlösa nätverksenheter till ditt nätverk hemma. Du behöver ha minst två
Powerline-adaptrar för att skapa ett Powerline-nätverk. Paketet innehåller:
••
En PLE400 enports Powerline-adapter
••
En PLW400 trådlös enports Powerline-adapter
Anslut PLE400 till din nätverksrouter och PLW400 till någon trådlös eller
trådbunden nätverksenhet någonstans i hemmet. Om du vill ha mer
hjälp kan du när du vill under dygnet gå till vår prisbelönta support på
Linksys.com/support.
Funktioner
PLE400
Powerline – Powerline-lampan tänds när adaptern är ansluten till
Powerline-nätverket. Lampan blinkar när nätverket är aktivt.
Ethernet – Ethernet-lampan tänds när en trådbunden
nätverksenhet är påslagen och ansluten till adapterns Ethernet-port
(nätverksporten). Lampan blinkar när nätverket är aktivt.
Ström – strömbrytarens lampa tänds när strömmen till adaptern är
på.
Ethernet – ansluter till datorer eller andra trådbundna
nätverksenheter. I en basinstallation hemma av Powerline-nätverk
skulle du ansluta denna till en av routerns tillgängliga Ethernetportar.
HomePlug-knappen för enkel anslutning – används för att
konfigurera avancerade säkerhetsfunktioner (nätverkslösenordet) för
Powerline-nätverket.
Standby/återställ – används för återställning till
fabriksinställningarna (inklusive avancerade säkerhetsinställningar
och nätverkslösenordet). Tryck in knappen Standby/återställ med
ett spetsigt föremål i minst tio sekunder.
3
Linksys PLWK400
PLW400
Översikt
Knappen Wi-Fi Protected Setup – används när du vill ansluta till
andra trådlösa nätverksenheter som har en Wi-Fi Protected Setupknapp.
HomePlug-knappen för enkel anslutning – används när du vill
konfigurera avancerade säkerhetsfunktioner (nätverkslösenord) för
Powerline-nätverket.
Återställningsknappen (infälld) – används om du vill återställa till
fabriksinställningarna (inklusive avancerade säkerhetsinställningar
och nätverkslösenord). Tryck in återställningsknappen med ett
spetsigt föremål och håll den intryckt i minst tio sekunder.
Powerline-lampan – tänds när adaptern är ansluten till Powerlinenätverket. Lampan blinkar när nätverket är aktivt.
Ethernet-lampan – tänds när en trådbunden nätverksenhet är
påslagen och ansluten till adapterns Ethernet-port (nätverksporten).
Lampan blinkar när nätverket är aktivt.
Wireless-lampan – tänds när en trådlös nätverksenhet ansluts till
PLW400.
Wi-Fi Protected Setup™-lampan – blinkar medan en trådlös
nätverksenhet ansluter till PLW400 via Wi-Fi Protected Setup.
Strömlampan – tänds när adaptern är ansluten till ett aktivt eluttag.
Ethernet-porten – använd en nätverkskabel (Ethernet) när du vill
ansluta den här porten till en trådbunden nätverksenhet.
4
Linksys PLWK400
Översikt
Så här fungerar Powerline-nätverk
I vanliga bostadshus och på kontor finns elledningar som ser till att alla rum har
tillgång till ström. I vanliga trådbundna Ethernet-nätverk används Ethernetnätverkskablar för att ansluta olika trådbundna nätverksenheter till varandra. I
Powerline-nätverk används de befintliga elledningarna som nätverkskablar för
ditt Powerline-nätverk.
När du vill skapa ett Powerline-nätverk behöver du två eller fler Powerlineadaptrar. För varje enhet i Powerline-nätverket krävs en anslutning (trådbunden
eller trådlös) till en Powerline-adapter.
••
PLE400 har en Ethernet-port. En sådan enhet används vanligen i ett
Powerline-nätverk för att ansluta nätverkets trådlösa router till hushållets
elledningar.
••
PLW400 har en Ethernet-port och en åtkomstpunkt. Du kan ansluta en
trådbunden enhet och flera trådlösa enheter till den.
När du lägger till ett Powerline-nätverk i ett befintligt nätverk kommer
anslutningarna mellan Internet, modemet och routern att bibehållas.
Router
Modem
Exempel på en installation
I den här ritningen visas ett grundläggande Powerline-nätverk i ett vanligt
bostadshus. Routern på övervåningen är ansluten till PLE400-adaptern, som
i sin tur är ansluten till ett eluttag. På nedervåningen är en spelkonsol och en
dator anslutna till PLW400-adaptern, som är ansluten till ett eluttag.
Genom att utnyttja elledningarna i huset expanderar routern det lokala nätverket
till att omfatta spelkonsolen och den stationära datorn i vardagsrummet.
Internetanslutningen, filer och skrivare kan delas mellan datorerna och andra
enheter i nätverket. Du kan spela online i det mysiga vardagsrummet på
undervåningen och ändå utnyttja höghastighetsanslutningen till Internet som
sköts via routern och modemet på övervåningen.
PLE400
Dator
PLW400
Spelkonsol
5
Linksys PLWK400
Installera adaptrarna
Installationsöversikt
Det här måste du göra för att kunna installera ett Powerline-nätverk:
••
Kontrollera att du har åtkomst till Internet och ett fungerande
hemmanätverk.
••
Dela Internet med Powerline-nätverket.
••
Installera Powerline-adaptrar nära de nätverksenheter som du vill ansluta
till ditt hemmanätverk.
••
Se till att de trådlösa enheter som du vill ansluta till PLW400 har en
fungerande trådlös funktion. Ett lätt sätt att testa detta är att först försöka
ansluta den trådlösa nätverksenheten till den trådlösa hemmaroutern
medan den är nära routern.
Installera adaptrarna
Dela Internetåtkomsten
När du vill dela Internetåtkomsten över Powerline-nätverket ansluter du
routern till Powerline-nätverket (vanligen en enports Powerline-adapter som
exempelvis PLE400).
Så här ansluter du en trådlös router till Powerline-nätverket:
1. Anslut PLE400 (eller annan enports Powerline-adapter) till ett eluttag i
närheten av den trådlösa routern. Adapterns strömlampa tänds.
2. Anslut den medföljande Ethernet-nätverkskabeln till adapterns port
och till en ledig port på baksidan av den trådlösa routern. Adapterns
Ethernet-lampa tänds. Nu kan du börja utöka Powerline-nätverket till
resten av hemmet.
Obs!
Avancerade säkerhetsinställningar beskrivs i ”Konfigurera
avancerad säkerhet” på sidan 8.
Tips
••
Om möjligt ansluter du Powerline-adaptrarna direkt till ett vägguttag
och inte till förlängningskablar, grenkontakter eller överspänningsskydd.
••
Om en Powerline-adapter måste anslutas till en grenkontakt bör du se till
att inga andra elektroniska enheter är anslutna till samma grenkontakt.
••
Om möjligt placerar du PLW400 nära de trådlösa enheter som du vill
ansluta till.
••
Undvik hinder (t.ex. arkivskåp av metall, speglar och tjocka väggar)
mellan PLW400 och den trådlösa enhet som du vill ansluta.
6
Linksys PLWK400
Installera adaptrarna
Ansluta din PLE400
Ansluta din PLW400
Du kan använda PLE400 för internetåtkomst till resten av ditt Powerlinenätverk (se ”Dela Internetåtkomsten” ovan). Om du använde en annan
Powerline-adapter för att dela internetåtkomsten kan du installera PLE400
någon annanstans i hemmet.
När din befintliga nätverksrouter är ansluten till en Powerline-adapter kan du
installera PLW400 någon annanstans i hemmet.
TIPS
Du kan också installera och konfigurera alla Linksys Powerlineenheter med hjälp av konfigurationsverktyget. Mer information
finns under ”Använda verktyget” på sidan 8.
Så här lägger du till en PLE400 i Powerline-nätverket:
TIPS
Du kan också installera och konfigurera alla Linksys Powerlineenheter med hjälp av konfigurationsverktyget. Mer information
finns under ”Använda verktyget” på sidan 8.
Så här ansluter du PLW400:
1. Se till att strömbrytaren på högra sidan är inställd på I (på).
1. Anslut adaptern till ett eluttag i närheten av den nätverksenhet som du
vill ansluta. Adapterns strömlampa tänds. Powerline-lampan blinkar och
fortsätter att blinka tills den ansluts till en andra Powerline-adapter.
2. Anslut nätverksenhetens nätverkskabel till en ledig port på Powerlineadaptern. Adapterns Ethernet-lampa börjar blinka och lyser sedan med
fast sken när anslutningen är klar.
2. Gör så här om hemmanätverket redan har installerad säkerhet
(rekommenderas):
a. Anslut PLW400 till ett eluttag nära den huvudsakliga trådlösa routern.
b. På PLW400 trycker du in knappen Wi-Fi Protected Setup
och håller
den intryckt i minst en sekund, tills Wi-Fi Protected Setup-lampan
blinkar.
c. Inom två minuter trycker du in knappen Wi-Fi Protected Setup
på
den trådlösa routern. PLW400 hämtar säkerhetsinställningarna från
routern och ansluter till det trådlösa nätverket.
7
Linksys PLWK400
3. Flytta PLW400 till ett eluttag nära de trådlösa nätverksenheter som du vill
ansluta. Vanligtvis täcks inte det här området så bra av hemmets trådlösa
nätverksrouter.
blinkar och övergår till fast sken när anslutningen
Powerline-lampan
till resten av Powerline-nätverket är klar. Det trådlösa hemnätverket är nu
tillgängligt i det område som omger PLW400.
4. Anslut den trådlösa nätverksenheten till det trådlösa nätverket på vanligt
sätt. Instruktioner finns i användardokumentationen för den trådlösa
nätverksenheten. Wireless-lampan
för PLW400 blinkar och lyser den
med fast sken när en trådlös nätverksenhet har anslutits.
Konfigurera avancerad säkerhet
Obs!
Enheterna som är anslutna till Powerline-adaptrarna
kommer att tillfälligt förlora anslutningen till Internet under
säkerhetskonfigureringen.
Använda verktyget
Använda verktyget
Om du har problem med att ansluta adaptrarna med hjälp av Wi-Fi Protected
Setup eller om du vill ställa in mer avancerade alternativ kan du använda
konfigurationsverktyget.
Installera verktyget för konfiguration:
1. Anslut en dators Ethernet-port till PLW400s Ethernet-port med hjälp av
medföljande kabel.
2. Sätt i installations-cd:n i datorns cd- eller dvd-enhet och följ sedan
anvisningarna på skärmen.
Så här konfigurerar du nätverksadaptern med avancerad säkerhet:
1. På en av de befintliga Powerline-adaptrarna som redan har avancerad
säkerhet installerad trycker du in HomePlug-knappen för enkel
anslutning
och håller den intryckt i minst en sekund, tills Powerlinelampan
börjar blinka långsamt.
2. På PLW400 trycker du in HomePlug-knappen
och håller den
intryckt i minst en sekund, tills Powerline-lampan
börjar blinka
långsamt. När lampan slutar blinka har den nya nätverksnyckeln delats
med PLW400.
Obs!
Enheterna som är anslutna till adaptrarna återfår
Internetåtkomsten inom fem minuter.
Använda verktyget för konfiguration:
1. När verktyget är installerat:
På Windows-datorer:
a. Klicka på Start, Alla program, Cisco Systems och sedan på Cisco
Powerline AV Utility. Verktyget öppnas.
På Mac OS X-datorer:
a. Öppna mappen Program och dubbelklicka sedan på ikonen Cisco
Powerline AV Utility. Verktyget öppnas.
8
Linksys PLWK400
Obs!
Om du försöker ändra inställningarna för en Powerline-enhet från
en dator som inte är ansluten direkt till den enheten med en kabel
blir du ombedd att ange ett lösenord. Enhetslösenordet är tryckt
på enhetens baksida.
Använda verktyget
4. Klicka på fliken Quality of Service (Tjänstekvalitet) om du vill ange hur
nätverket ska prioritera nätverkets bandbredd.
2. Visa information om Powerline-adaptrarna som är anslutna till nätverket
genom att klicka på fliken Network Status (Nätverksstatus).
5. Klicka på fliken Administrator (Administratör) när du vill starta om en
adapter, återställa fabriksinställningar eller uppgradera adapterns fasta
programvara.
•• Om ingen ansluten adapter visas här klickar du på Refresh (Uppdatera).
•• Du ändrar informationen för någon av de adaptrar som visas i listan
genom att markera adaptern och sedan klicka på Edit (Redigera).
3. Klicka på fliken Security (Säkerhet) om du vill ändra nätverksnyckeln
manuellt för de olika enheterna. Om du vill återgå till standardvärdet
klickar du på Restore Default Key (Återställ standardnyckeln).
9
Linksys PLWK400
6. Klicka på fliken Wireless Settings (Trådlös inställning) om du vill ändra
SSID (namnet på det trådlösa nätverket), trådlös säkerhetstyp eller
lösenordsfras/nyckel.
Felsökning
Felsökning
Den trådlösa nätverksenheten känns inte igen av nätverket.
Försök med följande:
Inställningarna används omedelbart på adaptern eller adaptrarna. Stäng
fönstret när du vill avsluta verktygsprogrammet.
••
Kontrollera att den trådlösa enheten är aktiverad och att det trådlösa
nätverket är aktiverat.
••
Om möjligt placerar du PLW400 nära den trådlösa enhet som du vill
ansluta till.
••
Undvik hinder (t.ex. arkivskåp av metall, speglar och tjocka väggar)
mellan PLW400 och den trådlösa enhet som du vill ansluta.
Om du har konfigurerat avancerad säkerhet för Powerline-nätverket kontrollerar
du följande:
••
Kontrollera att alla adaptrar i Powerline-nätverket har konfigurerats med
samma nätverkslösenord. De måste använda samma nätverkslösenord
för att kunna kommunicera med varandra. Se ”Konfigurera avancerad
säkerhet” på sidan 8 eller ”Använda verktyget” på sidan 8.
Ethernet-lampan tänds inte när du har anslutit en trådbunden Ethernetenhet till Powerline-adaptern.
Gör så här:
1. Kontrollera att Ethernet-nätverkskabeln sitter fast ordentligt i adaptern.
2. Kontrollera att Ethernet-nätverkskabeln sitter ordentligt fast i den
nätverksenhet du ansluter.
Eller:
1. Koppla bort adaptern från eluttaget.
2. Koppla bort Ethernet-nätverkskabeln från adaptern.
3. Vänta fem sekunder.
4. Anslut Ethernet-nätverkskabeln till adaptern igen.
5. Anslut adaptern till eluttaget igen.
6. Om problemet kvarstår kontrollerar du att eluttaget fungerar. Koppla in
en annan enhet i uttaget och slå på den.
10
Linksys PLWK400
Det går inte att ansluta till andra datorer i det lokala nätverket eller till
Internet.
Om du inte har konfigurerat avancerad säkerhet för Powerline-nätverket följer
du de här instruktionerna:
1. Gå till Powerline-adaptern som är ansluten till datorn som inte kan
ansluta.
2. Tryck in knappen Standby/återställ på adapterns vänstra sida med ett
spetsigt föremål och håll i minst tio sekunder. Då återställs adaptern till
sina fabriksinställningar.
Om du har konfigurerat avancerad säkerhet för Powerline-nätverket kontrollerar
du följande:
••
••
Kontrollera att alla adaptrar i Powerline-nätverket har konfigurerats med
samma nätverkslösenord. De måste använda samma nätverkslösenord
för att kunna kommunicera med varandra. Se ”Konfigurera avancerad
säkerhet” på sidan 8 eller ”Använda verktyget” på sidan 8.
Om du lägger till en ny adapter i ett redan befintligt Powerline-nätverk
med ett unikt nätverkslösenord följer du anvisningarna i avsnittet
”Använda verktyget” på sidan 8.
Felsökning
Lamporna blinkar men jag vet inte vad det betyder.
I nedanstående tabell finns en översikt över lamporna och innebörden när de
blinkar och lyser med fast sken:
Powerlinelampa
Av
Inte ansluten till Powerline-nätverket
Blinkar snabbt
Skickar/tar emot data
Blinkar
långsamt
Paras ihop
Fast sken
Ansluten till Powerline-nätverket
Av
Inte ansluten till Ethernet-nätverket
Ethernet-lampa Blinkar
Wireless-lampa
(bara PLW400)
Wi-Fi Protected
Setup (bara
PLW400)
Strömlampa
Skickar/tar emot data
Fast sken
Ansluten till Ethernet-nätverket
Av
Trådlöst ej ansluten
Fast sken
Trådlös anslutning aktiverat
Blinkar
Skickar/tar emot data
Blinkar
långsamt
Anslutning pågår (upp till två minuter)
Blinkar snabbt
Anslutningsfel.
Fast sken
Anslutning utförd
Av
Enheten är avstängd
Fast sken
Strömmen är på och enheten är redo
Blinkar snabbt
tillfälligt
Fabriksstandard (båda modellerna),
enheten lämnar standbyläge (bara
PLE400)
Blinkar snabbt
oupphörligen
Fel vid ihopparning/systemfel
Blinkar
långsamt
Enhet i standbyläge (bara PLE400)
WEBBEN
Om du inte hittar svaret på dina frågor här kan du gå till Linksys
webbplats för support på Linksys.com/support.
11
Linksys PLWK400
Specifikationer
Specifikationer
Modell
PLE400
Standarder
HomePlug AV, 802.3, 802.3u
Portar
Snabb Ethernet (10/100)
Knappar
Snabbanslutning, Återställ
Lampor
Powerline, Ethernet, ström
Säkerhetsfunktioner
128-bitars AES-länkkryptering
Säkerhetsnyckelbitar
128
Moduleringsscheman
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Omgivande miljö
Mått
101,9 × 71,9 × 52,4 mm
Vikt 116 g
Spänning
100-240 V växelström, 50-60 Hz
Certifiering
FCC, IC, CE, HomePlug AV
Driftstemperatur
0–40 ºC
Förvaringstemperatur
-20 till +70 ºC
Luftfuktighet vid drift
10–85 % icke-kondenserande
Luftfuktighet vid förvaring
5–90 % icke-kondenserande
Modell
PLW400
Standarder
HomePlug AV, IEEE 801.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Portar
Snabb Ethernet (10/100)
KnapparWi-Fi Protected Setup, Snabbanslutning,
Återställ
LamporPowerline, Ethernet, Trådlös, Wi-Fi Protected
Setup, Ström
Säkerhetsfunktioner128-bitars AES-länkkryptering, WPA2, WPA,
WEP
Moduleringsscheman
1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Stöd för nätverksklientUpp till 8 Powerline-klientenheter, upp till
32 trådlösa klientenheter
Operativsystemskrav
för verktygWindows 7/Vista/XP, Mac OS X v10.5 eller
senare
Standard-SSID”CiscoXXXXX” där XXXXX är de sista 5 siffrorna i
adapterns serienummer
Omgivande miljö
Mått
113 × 73 × 33 mm
Vikt 158 g
Spänning
100-240 V växelström, 50-60 Hz
Certifieringar
FCC, IC, CE, WiFi, HomePlug AV
Driftstemperatur
0–40 ºC
Förvaringstemperatur
-20 till +70 ºC
Luftfuktighet vid drift
10–85 % icke-kondenserande
Luftfuktighet vid förvaring
5–90 % icke-kondenserande
12
Besök linksys.com/support så får du prisbelönt teknisk support dygnet runt
Cisco, Cisco-logotypen och Linksys är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cisco och/eller dess samarbetspartner i USA och andra länder.
En lista över Ciscos varumärken finns på www.cisco.com/go/trademarks. Alla andra varumärken som nämns i det här dokumentet tillhör respektive ägare.
© 2012 Cisco och/eller dess samarbetspartner. Med ensamrätt.
3425-01587
120203MS
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement