Sony htd 710sf de handleiding | Manualzz
iname[D:\Sony SEM
evision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL01COV_HTRSS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 1 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
2-599-618-31(2)
DVD Home
Theatre System
Gebruiksaanwijzing
HTR-210SS
HTR-110SS
HTP-32SS
HTD-710SS
HTD-710SF
©2005 Sony Corporation
Modellname[HTR-210SS]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL02REG_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 2 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht, om gevaar voor brand of een
elektrische schok te voorkomen.
Om oververhitting en brandgevaar te vermijden, mag u
de ventilatie-openingen van het apparaat niet afdekken
met kranten, een tafelkleed, gordijnen e.d. Plaats nooit
een brandende kaars bovenop het apparaat.
Om gevaar voor brand of een elektrische schok te
voorkomen, mag u geen met vloeistof gevulde
voorwerpen zoals vazen op het apparaat zetten.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals
een boekenrek of ingebouwde kast.
Gooi de batterij niet weg, maar
lever deze in als klein chemisch
afval (KCA).
Verwijdering van Oude
Elektrische en
Elektronische Apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recyclage van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
2NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL02REG_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 3 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
De HTD-710SS bestaat uit:
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
• De aanwijzingen in deze handleiding gelden voor de
modellen HTR-210SS, HTR-110SS, HTP-32SS,
HTD-710SS en HTD-710SF. Controleer het
modelnummer van de receiver. Dit wordt
rechtsonder op het voorpaneel vermeld. In deze
handleiding wordt het model met de regiocode CEL
ter illustratie gebruikt, tenzij anders aangegeven.
• In deze gebruiksaanwijzing worden de
bedieningselementen op de bijgeleverde
afstandsbediening beschreven. U kunt ook de
bedieningselementen op de receiver gebruiken als
deze dezelfde of soortgelijke namen hebben als die
op de afstandsbediening. Voor nadere
bijzonderheden over het gebruik van uw
afstandsbediening, zie pagina 31–34. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing bij de DVD-speler of DVDrecorder voor meer informatie over het gebruik van
de DVD-speler of DVD-recorder.
De HTR-210SS bestaat uit:
• Receiver
• Luidsprekersysteem
– Voorluidspreker (links)
– Voorluidspreker (rechts)
– Middenluidspreker
– Surroundluidspreker (links)
– Surroundluidspreker (rechts)
– Subwoofer
• DVD-recorder
STR-KS600P
SS-MSP600L
SS-MSP600R
SS-CNP600
SS-MSP600SL
SS-MSP600SR
SS-WMSP600
RDR-GX210
STR-KS600P
SS-MSP600L
SS-MSP600R
SS-CNP600
SS-MSP600SL
SS-MSP600SR
SS-WMSP600
RDR-GX110
De HTP-32SS bestaat uit:
• Receiver
• Luidsprekersysteem
– Voorluidspreker (links)
– Voorluidspreker (rechts)
– Middenluidspreker
– Surroundluidspreker (links)
– Surroundluidspreker (rechts)
– Subwoofer
• DVD-speler
STR-KS600P
SS-MSP600L
SS-MSP600R
SS-CNP600
SS-MSP600SL
SS-MSP600SR
SS-WMSP600
RDR-HX710
De HTD-710SF bestaat uit:
• Receiver
• Luidsprekersysteem
– Voorluidsprekers
– Middenluidspreker
– Surroundluidsprekers
– Subwoofer
• DVD-recorder
STR-KS600P
SS-MSP800
SS-CNP600
SS-MSP800B
SS-WMSP600
RDR-HX710
Omtrent de regiocodes
Over welke uitvoering van dit apparaat u beschikt,
is afleesbaar aan de regiocode die staat vermeld
onderaan het achterpaneel (zoals in de onderstaande
afbeelding).
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
FRONT L
–
+
+
– +
– +
–
SURR R SUBWOOFER SURR L
2-XXX-XXX-XX AA
Regiocode
De HTR-110SS bestaat uit:
• Receiver
• Luidsprekersysteem
– Voorluidspreker (links)
– Voorluidspreker (rechts)
– Middenluidspreker
– Surroundluidspreker (links)
– Surroundluidspreker (rechts)
– Subwoofer
• DVD-recorder
• Receiver
• Luidsprekersysteem
– Voorluidspreker (links)
– Voorluidspreker (rechts)
– Middenluidspreker
– Surroundluidspreker (links)
– Surroundluidspreker (rechts)
– Subwoofer
• DVD-recorder
STR-KS600PW
SS-MSP600L
SS-MSP600R
SS-CNP600
SS-MSP600SL
SS-MSP600SR
SS-WMSP600
DVP-NS32
Verschillen in bediening die samenhangen met de
regiocode staan in de tekst duidelijk aangegeven,
zoals bijvoorbeeld "Alleen voor modellen met de
regiocode AA".
Deze receiver is voorzien van Dolby* Digital en Pro
Logic Surround akoestiek en het DTS** Digital
Surround akoestieksysteem.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het symbool double-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
** "DTS" en "DTS Digital Surround" zijn
gedeponeerde handelsmerken van Digital Theater
Systems, Inc.
3NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL01COV_HTR10SS-CELTOC.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 4 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Inhoudsopgave
Aan de slag
1: Controleren hoe u de componenten
moet aansluiten ................................. 5
1a: Componenten met digitale
audio-uitgangen aansluiten......... 7
1b: Componenten met alleen
analoge audioaansluitingen
aansluiten.................................... 9
2: De antennes aansluiten...................... 10
3: Luidsprekers aansluiten .................... 11
4: Het netsnoer aansluiten..................... 14
5: De luidsprekers instellen................... 15
6: De niveaus en balans voor de
luidsprekers aanpassen ................... 16
— TEST TONE
Versterker gebruiken
De component selecteren ...................... 17
FM/AM-radio beluisteren ..................... 17
FM-zenders automatisch opslaan.......... 18
— AUTOBETICAL
Radiozenders instellen .......................... 19
RDS (Radio Data System) gebruiken ... 20
Informatie over de aanduidingen
in het display................................... 22
Surround sound beluisteren
Geavanceerde aanpassingen
en instellingen
Geluidsvelden aanpassen...................... 26
De toon aanpassen ................................ 27
Geavanceerde instellingen.................... 28
Overige handelingen
De slaaptimer gebruiken....................... 30
Handelingen uitvoeren met
de afstandsbediening
RM-AAU002
Voor gebruik van de
afstandsbediening ........................... 31
Beschrijving van de toetsen op de
afstandsbediening ........................... 31
Fabrieksinstellingen van een
ingangstoets wijzigen ..................... 34
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen.......................... 35
Problemen oplossen.............................. 36
Technische gegevens ............................ 38
Lijst van toetsen en
referentiepagina's............................ 41
Index ..................................................... 42
Alleen de voorluidsprekers en
subwoofer gebruiken ...................... 23
— 2CH STEREO
Geluid met hoge kwaliteit
beluisteren....................................... 23
Een geluidsveld selecteren.................... 24
4NL
model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL03CON_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 5 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Aan de slag
In stap 1a tot en met 1b op pagina 7 wordt beschreven hoe u de componenten kunt aansluiten op deze
receiver. Voordat u begint, bekijkt u "Componenten die kunnen worden aangesloten" hieronder voor
de pagina's waarin wordt beschreven hoe u elke component kunt aansluiten.
Als u alle componenten hebt aangesloten, gaat u verder naar "2: De antennes aansluiten" (pagina 10).
Aan de slag
1: Controleren hoe u de componenten moet aansluiten
Componenten die kunnen worden aangesloten
Component die u wilt aansluiten
Pagina
DVD-speler/DVD-recorder
Met digitale audio-uitganga)
7
Satelliettuner
Met digitale audio-uitganga)
7
Met alleen een analoge audio-uitgangb)
7, 9
Super Audio CD-/CD-speler
Met digitale audio-uitganga)
Met alleen een analoge audio-uitgangb)
Videorecorder
a)
b)
8
9
9
Model met een DIGITAL OPTICAL OUTPUT of DIGITAL COAXIAL OUTPUT aansluiting, enzovoort.
Model met alleen AUDIO OUT L/R aansluitingen, enzovoort.
wordt vervolgd
5NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL03CON_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 6 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Vereiste kabels
In de aansluitschema's op de volgende pagina's wordt aangenomen dat de volgende optionele kabels
worden gebruikt (A tot en met C) (niet bijgeleverd, tenzij aangegeven).
A Audiokabel
C Digitale coaxkabel (bijgeleverd)
Wit (L)
Rood (R)
Oranje
B Optisch digitale kabel
Opmerkingen
• Schakel alle componenten uit voordat u aansluitingen maakt.
• Sluit de aansluitingen stevig aan om gebrom en ruis te voorkomen.
• Als u een audiokabel aansluit, moet u de gekleurde pinnen aansluiten op de bijbehorende aansluitingen op de
componenten: wit (links, audio) naar wit en rood (rechts, audio) naar rood.
• Als u optisch digitale kabels aansluit, steekt u de stekkers recht in de aansluitingen totdat deze vastklikken.
• Buig de optisch digitale kabels niet en maak er geen knoop in.
6NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL03CON_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 7 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
.
1a: Componenten met digitale audio-uitgangen aansluiten
Zie pagina 6 voor meer informatie over de vereiste kabels (A–C).
Sluit de audioaansluitingen aan.
Aan de slag
Een DVD-speler/DVD-recorder of satelliettuner aansluiten
Satelliettuner
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
OPTICAL
R
B
A
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
DVD
C
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
DVD-speler/
DVD-recorder
wordt vervolgd
7NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL03CON_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 8 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Een Super Audio CD-/CD-speler aansluiten
Zie pagina 6 voor meer informatie over de vereiste kabels (A–C).
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
COAX IN
DVD
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
B
A
DIGITAL
OUTPUT
OPTICAL
OUT
LINE
L
R
Super Audio CD-/
CD-speler
Tip
Alle digitale audioaansluitingen zijn compatibel met de bemonsteringsfrequenties 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz en 96 kHz.
Opmerking
Het geluid wordt niet uitgevoerd als u een Super Audio CD afspeelt op de Super Audio CD-speler die is aangesloten
op de SA-CD/CD OPTICAL IN aansluiting van de receiver. Sluit deze speler aan op de analoge ingangen (SA-CD/
CD IN aansluitingen). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de Super Audio CD-speler is geleverd.
8NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL03CON_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 9 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Zie pagina 6 voor meer informatie over de vereiste kabels (A–C).
Aan de slag
1b: Componenten met alleen analoge audioaansluitingen
aansluiten
Satelliettuner
OUTPUT
AUDIO
OUT
L
R
A
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
COAX IN
DVD
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
A
A
OUTPUT
OUTPUT
LINE
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Super Audio CD-/
CD-speler
Videorecorder
9NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL03CON_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 10 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
2: De antennes aansluiten
Sluit de bijgeleverde AM-kaderantenne en de FM-draadantenne aan.
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
AM-kaderantenne
(bijgeleverd)
*
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
COAX IN
DVD
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
* De vorm van de stekker verschilt, afhankelijk van de regiocode.
Opmerkingen
• Houd de AM-kaderantenne uit de buurt van de receiver en andere componenten om ruis te voorkomen.
• Trek de FM-draadantenne volledig uit.
• Houd de FM-draadantenne zo horizontaal mogelijk na het aansluiten.
10NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL03CON_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 11 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
3: Luidsprekers aansluiten
Aan de slag
Sluit de luidsprekers aan op de receiver. Met deze receiver kunt u een 5.1-kanaals luidsprekersysteem
gebruiken. Als u wilt luisteren naar meerkanaals surround sound, zoals in de bioscoop, hebt u vijf
luidsprekers (twee voorluidsprekers, een middenluidspreker en twee surroundluidsprekers) en een
subwoofer (5.1-kanaals) nodig.
Voorbeeld van een opstelling van een 5.1-kanaals luidsprekersysteem
Alleen HTD-710SF
Middenluidspreker
Voorluidspreker (Rechts)
Surroundluidspreker
(Rechts)
Voorluidspreker (Links)
Subwoofer
Surroundluidspreker (Links)
Alleen HTR-210SS, HTR-110SS, HTP-32SS en HTD-710SS
Middenluidspreker
Voorluidspreker (Rechts)
Surroundluidspreker
(Rechts)
Voorluidspreker (Links)
Subwoofer
Surroundluidspreker
(Links)
wordt vervolgd
11NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL03CON_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 12 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Vereiste kabels
A Luidsprekerkabels (bijgeleverd)
De stekker en het gekleurde omhulsel van de
luidsprekerkabels hebben dezelfde kleur als de
luidsprekeraansluitingen die u wilt aansluiten.
Gekleurd omhulsel
–
+
Voorluidspreker
(Rechts)
E
e
Middenluidspreker
E
e
A
Voorluidspreker
(Links)
E
A
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
e
A
FRONT L
–
+
+
– +
– +
–
SURR R SUBWOOFER SURR L
A
E
A
e
Surroundluidspreker
(Rechts)
E
Subwoofer
e
Surroundluidspreker
(Links)
Opmerking
(behalve voor HTD-710SF) Voordat u de luidsprekers aansluit, bevestigt u de kleurlabels op de luidsprekers zodat u
de aan te sluiten luidsprekers gemakkelijk kunt identificeren.
12NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL03CON_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 13 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
2
Tips
Draai de schroeven vast in de muur. De
schroeven moeten 5 tot 7 mm
uitsteken.
Aan de slag
• U kunt de subwoofer overal plaatsen omdat deze
geen gerichte signalen uitvoert.
• (behalve voor HTD-710SF) Voor grotere flexibiliteit
bij het plaatsen van de luidsprekers gebruikt u de
optionele WS-FV11 of WS-FV10D vloerstandaard
(alleen beschikbaar in bepaalde landen/regio's).
Voetkussentjes bevestigen
(behalve voor HTD-710SF)
Bevestig de bijgeleverde voetkussentjes op de
luidspreker, zoals in de onderstaande afbeelding
wordt weergegeven, om te voorkomen dat de
luidspreker gaat trillen of bewegen.
5 tot 7 mm
3
Hang de luidsprekers op aan de
schroeven.
Opening in de achterkant
van de luidspreker
4,6 mm
10 mm
Opmerking
Bevestig de bijgeleverde voetkussentjes ook op de
subwoofer.
De luidsprekers aan de muur
bevestigen
U kunt de voor- en surroundluidsprekers aan de
muur bevestigen.
1
Leg schroeven (niet bijgeleverd) klaar
die geschikt zijn voor de opening in de
achterkant van de luidsprekers. Zie de
onderstaande afbeeldingen.
meer dan 4 mm
meer dan 25 mm
4,6 mm
10 mm
Opening in de achterkant
van de luidspreker
Opmerkingen
• Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het
materiaal en de draagkracht van de muur. Aangezien
een muur van gipsplaat erg kwetsbaar is, moet u de
schroeven eerst stevig vastdraaien op een balk en
deze vervolgens bevestigen op de muur. Bevestig de
luidsprekers op een verticale, vlakke muur die
verstevigd is.
• Ga naar een doe-het-zelfzaak of neem contact op met
een installateur voor informatie over het materiaal
van de muur en de schroeven die moeten worden
gebruikt.
• Sony is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen
als gevolg van onjuiste installatie, onvoldoende
draagkracht van de muur, onjuiste bevestiging van de
schroeven, natuurrampen, enzovoort.
wordt vervolgd
13NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL03CON_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 14 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
De luidsprekerkabel wijzigen
Als u de luidsprekerkabel wilt verwisselen, kunt
u de bijgeleverde luidsprekerkabel loskoppelen
van de stekker.
1
Druk de stekker op een vlakke
ondergrond.
4: Het netsnoer aansluiten
Het netsnoer aansluiten
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Netsnoer
Het klemmetje moet naar de vlakke
ondergrond zijn gericht.
klemmetje
2
3
Trek de luidsprekerkabel uit de
stekker.
Draai ongeveer 10 mm van de
blootgelegde uiteinden van de
luidsprekerkabels om elkaar en plaats
de kabel in de stekker.
4
+
(+)
–
Controleer of u de luidsprekerkabel hebt
geplaatst met de polen op de juiste plaats: +
op + en – op –. Anders wordt het geluid
vervormd en ontbreken de lage tonen.
(–)
Verwijder de stekker van de vlakke
ondergrond.
Opmerking
Voorkomen dat de luidsprekerkabel uit de
luidsprekerstekker komt
– gebruik geen smallere luidsprekerkabel. U kunt het
beste luidsprekerkabels gebruiken met het formaat
AWG #18 tot en met AWG #24.
– gebruik hetzelfde formaat luidsprekerkabel voor de
luidsprekerstekkers.
– draai de blootgelegde uiteinden van de
luidsprekerkabels om elkaar heen.
– steek de luidsprekerkabel volledig in de
luidsprekeraansluiting.
Naar een stopcontact
De eerste
installatiehandelingen
uitvoeren
Voordat u de receiver voor de eerste keer
gebruikt, moet u de volgende procedure
uitvoeren om de receiver te initialiseren.
U kunt met deze procedure ook de
fabrieksinstellingen herstellen. Gebruik de
toetsen op de receiver voor deze handeling.
1
2
Druk op ?/1 om de receiver uit te
schakelen.
Houd ?/1 5 seconden ingedrukt.
"INITIAL" wordt weergegeven in het
display.
De fabrieksinstellingen voor de volgende
instellingen worden hersteld.
• Alle instellingen in de menu's SET UP,
LEVEL en TONE.
• Het opgeslagen geluidsveld voor elke
ingang en voorkeurzender.
• Alle geluidsveldparameters.
• Alle voorkeurzenders.
• MASTER VOLUME wordt ingesteld op
"VOL MIN".
14NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL03CON_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 15 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
x
U kunt met het menu SET UP de afstand en de
locatie instellen van de luidsprekers die zijn
aangesloten op deze receiver.
1
2
3
Druk op ?/1 om de receiver in te
schakelen.
Druk herhaaldelijk op MAIN MENU om
" SET UP " te selecteren.
Druk herhaaldelijk op
of
om de
parameter te selecteren die u wilt
aanpassen.
Zie "Instelparameters voor de luidsprekers"
voor meer informatie.
4
Druk herhaaldelijk op
of
om de
gewenste instelling te selecteren.
De instelling wordt automatisch ingevoerd.
5
Herhaal stap 3 en 4 totdat u de
volgende items hebt ingesteld.
Instelparameters voor de
luidsprekers
De oorspronkelijke instellingen zijn
onderstreept.
x
L
R
DIST. X.X m
(Afstand van de voorluidspreker)
Oorspronkelijke instelling: 3.0 m
Hiermee kunt u de afstand van de luisterplaats tot de
voorluidsprekers instellen (A). U kunt de afstand
aanpassen van 1,0 tot 7,0 meter in stappen van 0,1
meter.
Als beide voorluidsprekers niet op gelijke afstand van
de luisterplaats zijn geplaatst, stelt u de afstand in op de
dichtstbijzijnde luidspreker.
B
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
C
Oorspronkelijke instelling: 3.0 m
Hiermee kunt u de afstand van de luisterplaats tot de
middenluidspreker instellen. U moet de afstand van de
middenluidspreker instellen tussen de afstand van de
voorluidspreker (A) en 1,5 meter dichter bij de
luisterplaats (B).
x
Aan de slag
5: De luidsprekers
instellen
C
DIST. X.X m
(Afstand van de middenluidspreker)
SR
SL
DIST. X.X m
(Afstand van de surroundluidspreker)
Oorspronkelijke instelling: 3.0 m
Hiermee kunt u de afstand van de luisterplaats tot de
surroundluidspreker instellen. U moet de afstand van
de surroundluidspreker instellen tussen de afstand van
de voorluidspreker (A) en 4,5 meter dichter bij de
luisterplaats (C).
Als beide surroundluidsprekers niet op gelijke afstand
van de luisterplaats zijn geplaatst, stelt u de afstand in
op de dichtstbijzijnde luidspreker.
Tip
U kunt de luidsprekerplaats als afstand invoeren. U
kunt echter de middenluidspreker niet verder weg
zetten dan de voorluidsprekers. Bovendien moet u de
middenluidspreker niet meer dan 1,5 meter dichter bij
de luisterplaats zetten dan de voorluidsprekers.
U kunt evenmin de surroundluidsprekers verder van de
luisterplaats zetten dan de voorluidsprekers. Deze
kunnen bovendien niet meer dan 4,5 meter dichter bij
de luisterplaats worden gezet.
Deze beperkingen gelden omdat een onjuiste
opstelling van de luidsprekers een negatieve invloed
heeft op surround sound.
Als u de luidsprekerafstand dichter bij instelt dan de
werkelijke locatie van de luidsprekers, wordt het
geluid met vertraging uitgevoerd via de betreffende
luidspreker. Dit houdt in dat de luidspreker verder weg
klinkt.
Als u bijvoorbeeld de afstand van de
middenluidspreker 1 tot 2 meter dichter bij instelt dan
de werkelijke afstand, geeft dit een natuurgetrouw
effect alsof u zich "in" het beeldscherm bevindt. Als u
geen goed surroundeffect krijgt omdat de
surroundluidsprekers te dichtbij staan, stelt u de
afstand van de surroundluidspreker dichter bij (korter)
in dan de werkelijke afstand om een groter
geluidsgebied te maken.
Als u deze parameter aanpast terwijl u naar het geluid
luistert, kunt u het surround sound aanzienlijk
verbeteren. Probeer het maar eens!
wordt vervolgd
15NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL03CON_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 16 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
x
SR
SL
PL. XXXX
(Plaatsing van de surroundluidspreker)
Hiermee kunt u de hoogte van de surroundluidsprekers
opgeven voor de juiste uitvoering van de
surroundeffecten van de Cinema Studio EX standen
(pagina 24).
6: De niveaus en balans
voor de luidsprekers
aanpassen
— TEST TONE
B
B
60
A
Pas de niveaus en balans van de luidsprekers aan
als u vanaf de luisterplaats naar de testtoon
luistert.
A
30
Tip
De receiver voert een testtoon uit met een frequentie
van gemiddeld 800 Hz.
• LOW
Selecteer deze optie als de hoogte van de
surroundluidsprekers overeenkomt met gedeelte A.
• HIGH
Selecteer deze optie als de hoogte van de
surroundluidsprekers overeenkomt met gedeelte B.
1
2
Druk op ?/1 om de receiver in te
schakelen.
Druk op TEST TONE.
"T. TONE" wordt weergegeven in het
display en de testtoon wordt
achtereenvolgens via elke luidspreker
uitgevoerd.
Voor (links) t Midden t Voor (rechts)
t Surround (rechts) t Surround (links)
t Subwoofer
3
Pas de niveaus en balans van de
luidsprekers aan met het LEVEL menu
zodat de testtoon uit elke luidspreker
gelijk klinkt.
Zie pagina 26 voor meer informatie over de
instellingen in het LEVEL menu.
Tips
• Wilt u het niveau van alle luidsprekers
tegelijkertijd aanpassen, dan drukt u op
MASTER VOL +/– op de afstandsbediening of
draait u MASTER VOLUME op de receiver.
• Tijdens het aanpassen wordt de aangepaste
waarde weergegeven in het display.
4
Druk na het aanpassen nogmaals op
TEST TONE.
De testtoon wordt uitgeschakeld.
16NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL04BSC_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 17 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
FM/AM-radio beluisteren
Versterker gebruiken
De component selecteren
2
Druk op INPUT SELECTOR op de
receiver om de component te
selecteren die u wilt gebruiken.
Gaat branden
Videorecorder
VIDEO 1
Satelliettuner
VIDEO 2
DVD-speler of DVDrecorder
DVD
Regiocode
FM
AM
Super Audio CD-speler
of CD-speler
SA-CD/CD
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
Geïntegreerde tuner
(FM/AM)
TUNER
Automatisch afstemmen
Schakel de component in en start het
afspelen.
Opmerking
Als u een videocomponent selecteert, moet u de
video-ingang van de televisie instellen op de
geselecteerde component.
3
Tip
Keuze
Het afstembereik verschilt, afhankelijk van de
regiocode die in de volgende tabel wordt weergegeven.
Zie pagina 3 voor meer informatie over regiocodes.
Als u de frequentie van de gewenste zender niet
weet, kunt u de receiver alle beschikbare zenders
in de regio laten scannen.
1
Tip
U kunt ook INPUT SELECTOR op de receiver
gebruiken.
Opmerking
2
Druk op TUNING + of TUNING –.
Druk op TUNING + om van laag naar hoog
te scannen en druk op TUNING – om van
hoog naar laag te scannen.
Het scannen wordt onderbroken als er een
zender wordt ontvangen.
Het geluid dempen
Druk op MUTING.
In de volgende gevallen wordt de functie voor
dempen geannuleerd.
• U drukt nogmaals op MUTING.
• U schakelt het apparaat uit.
• U verhoogt het volume.
Druk herhaaldelijk op TUNER om de
FM- of AM-band te selecteren.
Er wordt afgestemd op de laatstontvangen
zender.
Draai MASTER VOLUME op de receiver
om het volume aan te passen.
Zet het volume lager voordat u de receiver
uitschakelt om te voorkomen dat de luidsprekers
worden beschadigd.
Versterker gebruiken
1
U kunt naar FM- en AM-uitzendingen luisteren
via de geïntegreerde tuner. Voordat u deze tuner
gebruikt, moet u de FM- en AM-antennes op de
receiver aansluiten. Zie pagina 10 voor meer
informatie.
Tip
Als "STEREO" knippert in het display en de FMstereo-ontvangst is slecht, drukt u op FM MODE om
naar monogeluid te schakelen (MONO). U kunt geen
stereo-effecten beluisteren, maar het geluid wordt
minder vervormd. Als u wilt terugkeren naar
stereogeluid, drukt u nogmaals op FM MODE.
wordt vervolgd
17NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL04BSC_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 18 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Handmatig afstemmen
U kunt de frequentie van de gewenste zender
rechtstreeks invoeren.
1
Druk herhaaldelijk op TUNER om de
FM- of AM-band te selecteren.
Er wordt afgestemd op de laatstontvangen
zender.
2
3
Druk op D.TUNING.
Druk op de cijfertoetsen om de
frequentie in te voeren.
Voorbeeld 1: FM 102,50 MHz
Druk op 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Voorbeeld 2: AM 1.350 kHz
Druk op 1 b 3 b 5 b 0
Als u hebt afgestemd op een AM-zender,
past u de richting van de AM-kaderantenne
aan voor een optimale ontvangst.
Als u niet kunt afstemmen op een
zender en de ingevoerde cijfers
knipperen
Controleer of u de juist frequentie hebt
ingevoerd. Zo niet, dan herhaalt u stap 2 en 3.
Als de ingevoerde cijfers nog steeds knipperen,
wordt de frequentie niet gebruikt in uw regio.
FM-zenders automatisch
opslaan
— AUTOBETICAL
Met deze functie kunt u maximaal 30 FM- en
FM-RDS-zenders in alfabetische volgorde
opslaan. Bovendien worden alleen de zenders
met de duidelijkste signalen opgeslagen.
Zie "Radiozenders instellen" als u FM- en AMzenders één voor één wilt opslaan.
Gebruik de toetsen op de receiver voor deze
handeling.
1
2
Druk op ?/1 om de receiver uit te
schakelen.
Houd INPUT SELECTOR ingedrukt en
druk op ?/1 om de receiver weer in te
schakelen.
"AUTO-BETICAL SELECT" wordt in het
display weergegeven. De receiver scant alle
FM- en FM-RDS-zenders in het zendgebied
en slaat deze vervolgens op.
Voor RDS-zenders zoekt de tuner eerst naar
zenders die hetzelfde programma
uitzenden. Vervolgens wordt alleen de
zender met het duidelijkste signaal
opgeslagen. De geselecteerde RDS-zenders
worden alfabetisch gesorteerd op de naam
van de bijbehorende programmadienst.
Vervolgens wordt een voorinstelcode van 2
tekens aan de zenders toegewezen. Zie
pagina 20 voor meer informatie over RDS.
Aan normale FM-zenders wordt een
voorinstelcode van 2 tekens toegewezen en
deze worden na de RDS-zenders opgeslagen.
Als de bewerking is voltooid, wordt "FINISH"
kort in het display weergegeven en wordt de
normale werking van de receiver hervat.
Opmerkingen
• Druk niet op een toets op de receiver of de
bijgeleverde afstandsbediening (behalve ?/1)
tijdens de Autobetical bewerking.
• Als u naar een ander gebied verhuist, moet u deze
procedure herhalen om zenders in uw nieuwe gebied
op te slaan.
• Zie "Afstemmen op voorkeurzenders" voor meer
informatie over het afstemmen van de opgeslagen
zenders.
• Als u de antenne verplaatst nadat u de zenders met
deze procedure hebt opgeslagen, zijn de opgeslagen
instellingen wellicht niet langer geldig. Gebeurt dit,
dan moet u deze procedure herhalen om de zenders
opnieuw op te slaan.
18NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL04BSC_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 19 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Radiozenders instellen
Afstemmen op
voorkeurzenders
1
Radiozenders instellen
1
Druk herhaaldelijk op TUNER om de
FM- of AM-band te selecteren.
Er wordt afgestemd op de laatstontvangen
zender.
2
3
Stem automatisch (pagina 17) of
handmatig (pagina 18) af op de zender
die u wilt instellen.
Druk op MEMORY.
"MEMORY" wordt enkele seconden in het
display weergegeven. Voer stap 4 tot en met
5 uit voordat het display wordt
uitgeschakeld.
4
Druk herhaaldelijk op PRESET + of
PRESET – om een voorinstelnummer
te selecteren.
Wanneer u op de toets drukt, kunt u het
voorinstelnummer als volgt selecteren:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Als "MEMORY" uit het display verdwijnt
voordat u het voorinstelnummer selecteert,
moet u de procedure nogmaals uitvoeren
vanaf stap 3.
Herhaal stap 2 tot en met 5 om nog een
zender in te stellen.
Druk herhaaldelijk op TUNER om de
FM- of AM-band te selecteren.
Er wordt afgestemd op de laatstontvangen
zender.
2
Druk herhaaldelijk op PRESET + of
PRESET – om de gewenste
voorkeurzender te selecteren.
Versterker gebruiken
U kunt maximaal 30 FM- of AM-zenders
instellen. Zo kunt u gemakkelijk afstemmen op
de zenders die u vaak beluistert.
6
Wanneer u op de toets drukt, kunt u de
voorkeurzender als volgt selecteren:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
De receiver gebruiken
1 Druk herhaaldelijk op INPUT SELECTOR
om de FM- of AM-band te selecteren.
2 Druk herhaaldelijk op PRESET TUNING – of
PRESET TUNING + om de gewenste
voorkeurzender te selecteren.
De voorkeurzender rechtstreeks
selecteren
Druk op de cijfertoetsen.
Er wordt afgestemd op de voorkeurzender met
het geselecteerde nummer op de huidige
geheugenpagina. Druk herhaaldelijk op SHIFT
op de afstandsbediening om de geheugenpagina
te wijzigen.
Tips
• U kunt ook PRESET TUNING + of PRESET
TUNING – op de receiver gebruiken.
• U kunt ook herhaaldelijk op SHIFT drukken om
een geheugenpagina (A, B of C) te selecteren en
vervolgens op de cijfertoetsen drukken om een
voorinstelnummer te selecteren.
5
Druk nogmaals op MEMORY.
De zender wordt opgeslagen onder het
geselecteerde voorinstelnummer.
Als "MEMORY" uit het display verdwijnt
voordat u op MEMORY drukt, moet u de
procedure nogmaals uitvoeren vanaf stap 3.
19NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL04BSC_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 20 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
RDS (Radio Data System)
gebruiken
Op deze receiver kunt u ook gebruikmaken van
RDS (Radio Data System), waarmee
radiozenders aanvullende informatie kunnen
verzenden met het gewone programmasignaal.
U kunt ook RDS-informatie weergeven.
Opmerkingen
• RDS is alleen beschikbaar voor FM-zenders.
• Niet alle FM-zenders bieden RDS of dezelfde
diensten aan. Als u niet vertrouwd bent met de RDSdiensten in uw regio, neemt u contact op met de
lokale radiozenders voor meer informatie.
RDS-informatie weergeven
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tijdens de
ontvangst van een RDS-zender.
Wanneer u op de toets drukt, wordt de RDSinformatie in het display als volgt gewijzigd:
Naam van programmadienst t Frequentie t
Aanduiding van programmatypea) t
Aanduiding van radiotekstb) t Aanduiding van
huidige tijd (in 24-uurs notatie) t Geluidsveld
dat momenteel wordt toegepast t
Volumeniveau
a)
b)
Het programmatype dat wordt uitgezonden. Zie
pagina 20 voor meer informatie.
Tekstberichten die door de RDS-zender worden
verzonden.
Opmerkingen
RDS-uitzendingen ontvangen
Stem automatisch (pagina 17) of
handmatig (pagina 18) af op een zender in
de FM-band of selecteer een
voorkeurzender (pagina 19).
Als u afstemt op een zender die RDS-diensten
aanbiedt, gaat de RDS aanduiding branden en
wordt de naam van de programmadienst in het
display weergegeven.
• Als er een noodbericht door de overheid wordt
uitgezonden, knippert "ALARM" in het display.
• Wanneer het bericht bestaat uit 9 tekens of meer,
wordt het bericht in het display gerold.
• Als een zender geen RDS-dienst aanbiedt, wordt
"NO XXXX" (zoals "NO TEXT") in het display
weergegeven.
Beschrijving van
programmatypen
Opmerking
RDS functioneert wellicht niet goed als de zender
waarop u hebt afgestemd, het RDS-signaal niet goed
uitzendt of als het signaal zwak is.
Aanduiding van Beschrijving
programmatype
NEWS
Nieuwsprogramma's
AFFAIRS
Actualiteitenprogramma's waarin
wordt ingegaan op het huidige
nieuws
INFO
Programma's die informatie
bieden over een breed scala aan
onderwerpen, zoals
consumentenzaken en medisch
advies
SPORT
Sportprogramma's
EDUCATE
Educatieve programma's, zoals
"hoe kan ik..." en
adviesprogramma's
DRAMA
Hoorspelen en series
CULTURE
Programma's over nationale of
regionale cultuur, zoals taal en
sociale zaken
SCIENCE
Programma's over
natuurwetenschappen en
technologie
20NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL04BSC_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 21 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Aanduiding van Beschrijving
programmatype
Andere typen programma's, zoals
interviews met sterren, spellen
met een panel en comedy's
POP M
Programma's met populaire
muziek
ROCK M
Programma's met rockmuziek
EASY M
"Easy Listening" muziek
LIGHT M
Instrumentale muziek, zang en
koormuziek
CLASSICS
Concerten van grote orkesten,
kamermuziek, opera, enzovoort
OTHER M
Muziek die niet in de
bovengenoemde categorieën past,
zoals Rhythm & Blues en Reggae
WEATHER
Weerberichten
FINANCE
Programma's over aandelen en
beurzen, enzovoort
CHILDREN
Programma's voor kinderen
SOCIAL
Programma's over mensen en de
dingen die hen raken
RELIGION
Religieuze programma's
PHONE IN
Programma's waarin leden van het
publiek hun standpunten onder
woorden kunnen brengen via de
telefoon of in een openbaar forum
TRAVEL
Reisprogramma's. Niet voor
aankondigingen die vallen onder
TP/TA
LEISURE
Programma's over
vrijetijdsbesteding, zoals
tuinieren, vissen, koken,
enzovoort
JAZZ
Programma's met jazzmuziek
COUNTRY
Programma's met countrymuziek
NATION M
Programma's met populaire
nationale/regionale muziek
OLDIES
Programma's met golden oldies
FOLK M
Programma's met folkmuziek
DOCUMENT
Documentaires
NONE
Andere programma's die
hierboven niet worden genoemd
Versterker gebruiken
VARIED
21NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL04BSC_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 22 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Informatie over de aanduidingen in het display
1 2
SLEEP L
LFE
SW SL
3
4
5
DIGITAL
PL
DTS
SR
OPT COAX
C
R
S
qa
q;
9 8
A LFE: Brandt als de disc die wordt afgespeeld,
het LFE-kanaal (Low Frequency Effect) bevat
en het signaal van het LFE-kanaal wordt
gereproduceerd.
B SLEEP: Brandt als de slaaptimer is geactiveerd.
C Aanduidingen voor het afspelen van
kanalen: De letters (L, C, R, enzovoort)
duiden de kanalen aan die worden afgespeeld.
De vakken rond de letters verschillen om aan
te geven hoe de receiver het brongeluid
reduceert ("downmix").
L (Voor, links), R (Voor, rechts), C (Midden
(mono)), SL (Surround, links), SR (Surround,
rechts), S (Surround (mono of de
surroundcomponenten die zijn verkregen door
Pro Logic-verwerking))
Voorbeeld:
6
D. RANGE
MEMORY RDS
STEREO MONO
7
F D.RANGE: Brandt als compressie van het
dynamische bereik is geactiveerd (pagina 26).
G Tuneraanduidingen: Branden wanneer de
receiver wordt gebruikt om af te stemmen op
radiozenders, enzovoort. Zie pagina 17–21
voor tunerfuncties.
H COAX: Brandt als het bronsignaal een
digitaal signaal is dat wordt ingevoerd via de
COAX aansluiting.
I OPT: Brandt als het bronsignaal een digitaal
signaal is dat wordt ingevoerd via de OPT
aansluiting.
J DTS: Brandt wanneer DTS-signalen worden
ingevoerd.
K SW: Brandt als het audiosignaal via de
SUBWOOFER aansluiting wordt uitgevoerd.
Opname-indeling (Voor/Surround): 3/2
Geluidsveld: A.F.D. AUTO
L
SL
C
R
SR
D ; DIGITAL: Brandt als de receiver signalen
decodeert die zijn opgenomen in de Dolby
Digital-indeling.
E ; PL II: "; PL" brandt als de receiver Pro
Logic-verwerking toepast op 2-kanaalse
signalen om het signaal van het middenkanaal
en het surroundkanaal uit te voeren.
"; PL II" brandt als de decoder Pro Logic II
Movie/Music is geactiveerd.
Opmerking
Decoderen met Dolby Pro Logic en Dolby Pro
Logic II functioneert niet voor signalen in de
DTS-indeling.
22NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL05SND_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 23 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Surround sound beluisteren
Alleen de voorluidsprekers
en subwoofer gebruiken
— 2CH STEREO
Druk op 2CH om "2CH ST." te selecteren.
De receiver schakelt over naar de 2CH STEREO
stand.
Het ingevoerde audiosignaal
automatisch decoderen
(AUTO FORMAT DIRECT)
In deze stand wordt het type audiosignaal dat
wordt ingevoerd, automatisch vastgesteld
(Dolby Digital, DTS of standaard 2-kanaals
stereo, enzovoort) en wordt, indien nodig, de
juiste decodering uitgevoerd. Met deze stand
wordt het geluid weergegeven alsof dit is
opgenomen/gecodeerd, zonder toegevoegde
surroundeffecten. Als er echter geen signalen
met lage frequenties zijn (Dolby Digital LFE,
enzovoort), wordt er een signaal met lage
frequentie gegenereerd voor uitvoer naar de
subwoofer.
Surround sound beluisteren
In deze stand wordt het geluid alleen uitgevoerd
via de linker-/rechtervoorluidspreker en de
subwoofer.
Als meerkanaalse surroundindelingen worden
ingevoerd, worden de signalen gereduceerd tot 2
kanalen waarbij de lage frequenties via de
subwoofer worden uitgevoerd.
Als standaard 2-kanaalse stereobronnen worden
ingevoerd, wordt het omleidingssysteem voor
lage tonen van de receiver ingeschakeld. De lage
tonen van het voorkanaal worden via de
subwoofer uitgevoerd.
Geluid met hoge kwaliteit
beluisteren
Druk herhaaldelijk op "A.F.D." om "A.F.D.
AUTO" te selecteren.
Het type audiosignaal dat wordt ingevoerd,
wordt automatisch vastgesteld en de juiste
decodering wordt, indien nodig, uitgevoerd.
wordt vervolgd
23NL
Model name [HTR-110SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL05SND_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 24 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Meerkanaals stereogeluid
beluisteren (2-kanaalse
decodeerstand)
In deze stand kunt u het decodeertype opgeven
voor 2-kanaalse audiobronnen. Deze receiver
kan 2-kanaals geluid reproduceren in 5 kanalen
met Dolby Pro Logic II of in 4 kanalen met
Dolby Pro Logic.
Druk herhaaldelijk op A.F.D. om de 2kanaalse decodeerstand te selecteren.
Het geselecteerde decodeertype wordt in het
display weergegeven.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
De Dolby Pro Logic decodering wordt uitgevoerd. De
bron die is opgenomen in 2 kanalen, wordt
gedecodeerd in 4.1 kanalen.
Een geluidsveld
selecteren
U kunt genieten van surround sound door een
van de voorgeprogrammeerde geluidsvelden
van de receiver te selecteren. Hiermee krijgt u
thuis het geweldige en krachtige geluid van
bioscopen en concertzalen.
Een geluidsveld voor films
selecteren
Druk herhaaldelijk op MOVIE om het
gewenste geluidsveld te selecteren.
Het geselecteerde geluidsveld wordt in het
display weergegeven.
x PLII MOV (PRO LOGIC II MOVIE)
Geluidsveld
Display
De Dolby Pro Logic II Movie decodering wordt
uitgevoerd. Deze instelling is ideaal voor films die zijn
gecodeerd met Dolby Surround. Bovendien kan deze
stand het geluid reproduceren in 5.1 kanalen wanneer
u video's met oude of nagesynchroniseerde films
bekijkt.
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
x PLII MUS (PRO LOGIC II MUSIC)
De Dolby Pro Logic II Music decodering wordt
uitgevoerd. Deze instelling is ideaal voor gewone
stereobronnen, zoals CD's.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
De 2-kanaalse links/rechts-signalen uitvoeren uit alle
luidsprekers.
Tip
U kunt ook ; PLII op de receiver gebruiken om
"DOLBY PL", "PLII MOV" of "PLII MUS" te
selecteren.
DCS (Digital Cinema Sound)
Geluidsvelden met DCS markeringen
gebruiken de DCS technologie.
DCS is de conceptnaam van de
surroundtechnologie voor een thuisbioscoop die
is ontwikkeld door Sony. DCS maakt gebruik
van de DSP (Digital Signal Processor)
technologie om de geluidskenmerken van een
filmstudio in Hollywood te reproduceren.
Als u thuis afspeelt, krijgt u met DCS een
krachtig bioscoopeffect waarbij de artistieke
combinatie van geluid en actie zoals gezien door
de filmregisseur, wordt nagebootst.
Opmerking
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Dolby Pro Logic en Dolby Pro Logic II decodering
werken niet voor signalen met DTS indeling.
Reproduceert de geluidskenmerken van de Sony
Pictures Entertainment "Cary Grant Theater"
filmproductiestudio. Dit is een standaardstand
waarmee bijna elk type film kan worden bekeken.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Reproduceert de geluidskenmerken van de Sony
Pictures Entertainment "Kim Novak Theater"
filmproductiestudio. Deze stand is ideaal voor
sciencefiction of actiefilms met veel geluidseffecten.
24NL
Model name [HTR-110SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL05SND_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 25 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
x HALL
Reproduceert de geluidskenmerken van de
soundtracks van Sony Pictures Entertainment. Deze
stand is ideaal voor het bekijken van musicals of films
met orkestmuziek in de soundtrack.
Reproduceert de akoestiek van een concertzaal voor
klassieke muziek.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Reproduceert de akoestiek van een jazzclub.
CINEMA STUDIO EX standen
Opmerkingen
• De effecten die worden verkregen met de virtuele
luidsprekers kunnen wellicht ruis veroorzaken in het
weergavesignaal.
• Als u geluidsvelden beluistert die werken met de
virtuele luidsprekers, hoort u niet rechtstreeks geluid
uit de surroundluidsprekers.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Reproduceert de akoestiek van een live-concert in een
zaal met 300 plaatsen.
Het surroundeffect uitschakelen
Druk op 2CH om "2CH ST." te selecteren of
druk herhaaldelijk op A.F.D. om "A.F.D.
AUTO" te selecteren.
Tips
• U kunt ook SOUND FIELD op de receiver gebruiken
om het gewenste geluidsveld te selecteren.
• U kunt het laatstgeselecteerde geluidsveld toepassen
op een ingang als deze wordt geselecteerd (Sound
Field Link). Als u bijvoorbeeld HALL selecteert
voor de DVD ingang en vervolgens overschakelt
naar een andere ingang en weer terugkeert naar
DVD, wordt HALL automatisch opnieuw toegepast.
• De coderingsindeling van de DVD-software,
enzovoort wordt aangegeven bij het logo op de
verpakking
–
: Dolby Digital-discs
–
: programma's gecodeerd met
Dolby Surround
–
: programma's gecodeerd met DTS Digital
Surround
Surround sound beluisteren
CINEMA STUDIO EX standen zijn geschikt
voor het bekijken van DVD's met films
(enzovoort) met meerkanaalse
surroundeffecten. U kunt thuis de
geluidskenmerken van de montagestudio van
Sony Pictures Entertainment reproduceren.
De CINEMA STUDIO EX standen bestaan uit
de volgende drie elementen.
• Virtual Multi Dimension
Er worden 5 sets virtuele luidsprekers
gemaakt van één paar echte
surroundluidsprekers.
• Screen Depth Matching
Met deze optie lijkt het geluid vanuit het beeld
op het scherm te komen, net zoals in de
bioscoop.
• Cinema Studio Reverberation
Hiermee wordt het nagalmeffect in bioscopen
gereproduceerd.
De CINEMA STUDIO EX standen integreren
deze drie elementen tegelijkertijd.
Opmerking
Geluidsvelden werken niet voor signalen met een
bemonsteringsfrequentie van meer dan 48 kHz.
Een geluidsveld voor muziek
selecteren
Druk herhaaldelijk op MUSIC om het
gewenste geluidsveld te selecteren.
Het geselecteerde geluidsveld wordt in het
display weergegeven.
Geluidsveld
Display
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
25NL
Model name [HTR-110SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL06ADV_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 26 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Parameters van het LEVEL menu
Geavanceerde aanpassingen en
instellingen
De oorspronkelijke instellingen zijn onderstreept.
Geluidsvelden aanpassen
Oorspronkelijke instelling: BALANCE (0)
Hiermee kunt u de balans tussen de linker- en
rechtervoorluidspreker aanpassen. U kunt de balans
aanpassen in het bereik van BAL. L (+1 tot +8),
BALANCE (0), BAL. R (+1 tot +8) in 17 stappen.
Als u het LEVEL menu aanpast, kunt u de
geluidsvelden aanpassen aan de luisterplaats.
Opmerking over de weergegeven items
De instelitems die u in elk menu kunt aanpassen,
verschillen afhankelijk van het geluidsveld. Bepaalde
instelparameters zijn niet beschikbaar in het display.
Dit houdt in dat de geselecteerde parameter niet
beschikbaar is of is vastgelegd en niet kan worden
gewijzigd.
Het LEVEL menu aanpassen
U kunt de balans en het niveau van elke
luidspreker aanpassen. Deze instellingen
worden op alle geluidsvelden toegepast behalve
voor de parameter voor het effectniveau. De
parameterinstellingen voor het effectniveau
worden afzonderlijk opgeslagen voor elk
geluidsveld.
1
2
3
Speel een bron af die is gecodeerd met
meerkanaalse surroundeffecten (DVD,
enzovoort).
Druk herhaaldelijk op MAIN MENU om
" LEVEL " te selecteren.
Druk herhaaldelijk op
of
om de
parameter te selecteren die u wilt
aanpassen.
Zie "Parameters van het LEVEL menu"
voor meer informatie.
4
Terwijl u het geluid controleert, drukt u
herhaaldelijk op
of
om de
gewenste instelling te selecteren.
De instelling wordt automatisch ingevoerd.
5
Herhaal stap 3 en 4 om andere
parameters aan te passen.
x
L
R
BAL. L/R XX
(Balans van de voorluidspreker)
x CTR XXX dB
(Niveau van de middenluidspreker)
x SUR.L. XXX dB
(Niveau van de surroundluidspreker
(links))
x SUR.R. XXX dB
(Niveau van de surroundluidspreker
(rechts))
x S.W. XXX dB
(Niveau van de subwoofer)
Oorspronkelijke instelling: 0 dB
U kunt het niveau aanpassen van –10 dB tot +10 dB in
stappen van 1 dB.
x
D.RANGE
COMP. XXX
(Compressiemethode voor dynamisch
bereik)
Hiermee kunt u het dynamische bereik van het
geluidsspoor comprimeren. Dit kan handig zijn als u 's
avonds laat films bekijkt met het geluid zacht.
• OFF
Het dynamische bereik wordt niet gecomprimeerd.
• STD
Het dynamische bereik wordt gecomprimeerd zoals
bedoeld door de opnametechnicus.
• MAX
Het dynamische bereik wordt aanzienlijk
gecomprimeerd.
Tip
Met de compressiemethode voor het dynamische
bereik kunt u het dynamische bereik van het
geluidsspoor comprimeren op basis van de gegevens
voor het dynamische bereik in het Dolby Digital
signaal. U kunt het beste de "MAX" instelling
gebruiken. Hiermee wordt het dynamische bereik
aanzienlijk gecomprimeerd en kunt u 's avonds laat
films bekijken met het geluid zacht. In tegenstelling tot
analoge beperkingsmethoden zijn de niveaus vooraf
vastgelegd en bieden een natuurlijke compressie.
26NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL06ADV_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 27 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Opmerking
Compressie van het dynamische bereik is alleen
mogelijk met Dolby Digital bronnen.
x EFCT. XXX (Effectniveau)
Oorspronkelijke instelling: STD
Hiermee kunt u de "nadruk" van het surroundeffect in
3 niveaus aanpassen: MIN (minimaal effect), STD
(standaardeffect) en MAX (maximaal effect).
De toon aanpassen
U kunt de toonkwaliteit (lage en hoge tonen)
voor de voorluidsprekers aanpassen met het
TONE menu.
1
Opmerking
2
3
De oorspronkelijke
instellingen van de
geluidsvelden herstellen
Gebruik de toetsen op de receiver voor deze
handeling.
1
2
"SF. CLR." wordt weergegeven in het
display en alle oorspronkelijke instellingen
van de geluidsvelden worden hersteld.
Druk herhaaldelijk op
of
om de
parameter te selecteren die u wilt
aanpassen.
Zie "Parameters van het TONE menu" voor
meer informatie.
4
Druk op ?/1 om de stroom uit te
schakelen.
Houd SOUND FIELD ingedrukt en druk
op ?/1.
Druk herhaaldelijk op MAIN MENU om
" TONE " te selecteren.
Terwijl u het geluid controleert, drukt u
herhaaldelijk op
of
om de
gewenste instelling te selecteren.
De instelling wordt automatisch ingevoerd.
5
Herhaal stap 3 en 4 om andere items
aan te passen.
Opmerkingen
• U kunt de toon niet aanpassen als de receiver
signalen decodeert met een bemonsteringsfrequentie
van meer dan 48 kHz.
• U kunt de toon ook niet aanpassen wanneer u een
geluidsveld voor films en muziek selecteert
(pagina 24, 25).
Geavanceerde aanpassingen en instellingen
Deze parameter is alleen geldig als u een geluidsveld
gebruikt dat u hebt geselecteerd met de MOVIE of
MUSIC toetsen.
Speel een bron af die is gecodeerd met
meerkanaalse surroundeffecten (DVD,
enzovoort).
Parameters van het TONE menu
x BASS XX dB
(Niveau van de lage tonen voor de
voorluidspreker)
x TREB. XX dB
(Niveau van de hoge tonen voor de
voorluidspreker)
Oorspronkelijke instelling: 0 dB
U kunt het niveau aanpassen van –6 dB tot +6 dB in
stappen van 1 dB.
27NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL06ADV_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 28 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Geavanceerde
instellingen
Het SET UP menu gebruiken
om de receiver aan te passen
U kunt de verschillende receiverinstellingen
aanpassen met het SET UP menu.
1
2
Druk herhaaldelijk op MAIN MENU om
" SET UP " te selecteren.
Druk herhaaldelijk op
of
om de
parameter te selecteren die u wilt
aanpassen.
Zie "Parameters van het SET UP menu"
voor meer informatie.
3
Druk herhaaldelijk op
of
om de
gewenste instelling te selecteren.
De instelling wordt automatisch ingevoerd.
4
Herhaal stap 2 en 3 om andere items
aan te passen.
Parameters van het SET UP menu
De oorspronkelijke instellingen zijn onderstreept.
x VD2-XXXX
(Audio-invoerstand voor VIDEO 2-invoer)
Hiermee kunt u de audio-invoerstand voor VIDEO 2invoer selecteren.
• AUTO
Er wordt voorrang gegeven aan digitale signalen als
er zowel digitale als analoge aansluitingen zijn. Als
er geen digitale signalen zijn, wordt analoog
geselecteerd.
• OPT
Geeft de invoer van digitale audiosignalen aan naar
de DIGITAL VIDEO 2 OPT IN ingangen.
• ANLG
Geeft de invoer van analoge audiosignalen aan naar
de VIDEO 2 AUDIO IN (L/R) aansluitingen.
x CD-XXXX
(Audio-invoerstand voor SA-CD/CDinvoer)
Hiermee kunt u de audio-invoerstand voor de SA-CD/
CD-invoer selecteren.
• AUTO
Er wordt voorrang gegeven aan digitale signalen als
er zowel digitale als analoge aansluitingen zijn. Als
er geen digitale signalen zijn, wordt analoog
geselecteerd.
• OPT
Geeft de invoer van digitale audiosignalen aan naar
de DIGITAL SA-CD/CD OPT IN ingangen.
• ANLG
Geeft de invoer van analoge audiosignalen aan naar
de SA-CD/CD AUDIO IN (L/R) aansluitingen.
x A.V.SYNC. X (Tijdsuitlijning)
• Y (Ja) (vertragingstijd: 68 ms)
De audio-uitvoer wordt vertraagd om het
tijdsinterval tussen de audio-uitvoer en de visuele
weergave te beperken.
• N (Nee) (vertragingstijd: 0 ms)
De audio-uitvoer wordt niet vertraagd.
Opmerkingen
• Deze parameter is handig als u een groot LCD-of
plasmascherm of een projectietelevisie gebruikt.
• Deze parameter is geldig wanneer u een geluidsveld
gebruikt dat met de toets 2CH of A.F.D. is
geselecteerd, behalve wanneer PCM 96 kHz signalen
worden ingevoerd.
x DUAL XXX
(Taal selecteren voor digitale uitzending)
Hiermee kunt u de taal selecteren waarin u tijdens de
digitale uitzending wilt luisteren. Deze functie werkt
alleen voor Dolby Digital-bronnen.
• M/S (Main/Sub)
Het geluid van de hoofdtaal wordt uitgevoerd via de
linkervoorluidspreker en het geluid van de subtaal
wordt tegelijkertijd via de rechtervoorluidspreker
uitgevoerd.
• M (Main)
Geluid van de hoofdtaal wordt uitgevoerd.
• S (Sub)
Geluid van de subtaal wordt uitgevoerd.
• M+S (Main+Sub)
Gecombineerd geluid van de hoofd- en subtalen
worden uitgevoerd.
28NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL06ADV_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 29 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
x DEC. XXXX
(Decoderingsprioriteit voor digitale
audio-invoer)
Opmerking
Als de receiver is ingesteld op "DEC. AUTO" en het
geluid van de digitale audioaansluitingen (voor CD,
enzovoort) wordt onderbroken als het afspelen wordt
gestart, stelt u deze in op "DEC. PCM".
Geavanceerde aanpassingen en instellingen
Hiermee kunt u de ingangsstand opgeven voor de
digitale signaalinvoer naar de DIGITAL IN
aansluitingen.
De oorspronkelijke instelling is "DEC. AUTO" voor
VIDEO 2 en "DEC. PCM" voor DVD en SA-CD/CD.
• AUTO
De ingangsstand wordt automatisch geschakeld
tussen DTS, Dolby Digital of PCM.
• PCM
PCM-signalen krijgen prioriteit (om onderbreking te
voorkomen als het afspelen wordt gestart). Zelfs
wanneer andere signalen worden ingevoerd, wordt
het geluid uitgevoerd. Deze receiver kan echter geen
DTS-CD decoderen als de receiver is ingesteld op
"DEC. PCM".
29NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL070TH_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 30 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Overige handelingen
De slaaptimer gebruiken
U kunt instellen dat de receiver automatisch
wordt uitgeschakeld op een bepaalde tijd.
Druk op SLEEP terwijl het apparaat is
ingeschakeld.
Wanneer u op SLEEP drukt, wordt het display
als volgt gewijzigd:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00 t
OFF
Het display wordt gedimd nadat u de tijd hebt
opgegeven.
Tip
Wilt u de resterende tijd bekijken voordat de receiver
wordt uitgeschakeld, drukt u op SLEEP. De resterende
tijd wordt in het display weergegeven. Als u nogmaals
op SLEEP drukt, wordt de slaaptimer uitgeschakeld.
30NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL08REM_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 31 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Handelingen uitvoeren met de afstandsbediening RM-AAU002
U kunt met de afstandsbediening RM-AAU002
de componenten van het systeem bedienen.
Voor gebruik van de
afstandsbediening
Beschrijving van de
toetsen op de
afstandsbediening
el
Plaats R6 (AA-formaat) batterijen. Zorg ervoor
dat de + en – polen van de batterijen juist in de
batterijhouder worden geplaatst. Als u de
afstandsbediening gebruikt, richt u deze op de
afstandsbedieningssensor
op de receiver.
ek
ej
eh
eg
ef
ed
TEST
TONE
AV
?/1
TV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER MAIN MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
MUSIC
DUAL MONO
*es
ea
4
5
7
8
>10
-
0/10
CLEAR
TOP MENU/
GUIDE
e;
wl
wk
FM MODE
MPX
6
AUDIO
D.TUNING
ANT
9
SUBTITLE
MEMORY SHIFT
JUMP
ENTER
D.SKIP
ANGLE
AV
MENU MUTING
F
G
TV VOL
MASTER VOL
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tegelijkertijd.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
direct zonlicht of andere lichtbronnen. Hierdoor kan
de werking worden verstoord.
• Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd
niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om
mogelijke schade door batterijlekkage en corrosie te
voorkomen.
wf
8
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg*
wj
wh
wg
2
3
4
5
6
7
g
ENTER
Tip
In normale omstandigheden gaan batterijen ongeveer 6
maanden mee. Als de afstandsbediening niet meer
werkt, moet u alle batterijen vervangen door nieuwe.
1
f
RETURN/EXIT
DISPLAY
TV CH –
TV CH +
c STEP C
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
qh
qj
qk
ql
TV
wd
ws
w;
wa*
* De toetsen MASTER VOL +, H en de cijfertoets 5
hebben een voelstip. Gebruik de voelstip ter
referentie wanneer u de receiver en andere audio-/
videocomponenten bedient.
Overige handelingen/Handelingen uitvoeren met de afstandsbediening RM-AAU002
Batterijen in de
afstandsbediening plaatsen
TV/VIDEO
SLEEP
wordt vervolgd
31NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL08REM_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 32 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
In de onderstaande tabel worden de functies van
elke toets weergegeven.
Toets op de
Bediening
afstandsbediening
Functie
Toets op de
Bediening
afstandsbediening
Functie
DVD 3
Receiver
DVD bekijken.
ENTER qa
A.F.D. ef
Receiver
Stand voor
decoderen van
geluidsopnamen
selecteren.
ANGLE qs
DVD-speler
De kijkhoek
selecteren of de
hoeken wijzigen.
Druk op deze toets
Televisie/
Videorecorder/ om de waarde in te
Satelliettuner voeren als u een
kanaal, disc of track
hebt geselecteerd
met de cijfertoetsen.
ENTER wl
Receiver/
De selectie
videorecorder/ invoeren.
DVD-speler/
Satelliettuner/
CD-speler/
MD-deck
ANT q;
AUDIO 9
Videorecorder/ Uitvoersignaal van
Satelliettuner de antenneaansluiting
selecteren:
televisiesignalen of
videorecorderprogramma's.
DVD-speler/
Satelliettuner
Het geluid wijzigen
in multiplex,
tweetalig of
meerkanaals geluid
op de televisie.
AV MENU qd Videorecorder/ Het menu
DVD-speler/ weergeven.
Satelliettuner
AV ?/1 1
CLEAR ea
DISPLAY qh
D.SKIP qa
Videorecorder/ Audio- en
videocomponenten
CD-speler/
DVD-speler/ in- of uitschakelen.
Satelliettuner/
MD-deck
DVD-speler/
Satelliettuner
Een fout wissen
wanneer u op een
onjuiste cijfertoets
hebt gedrukt of
terugkeren naar
doorlopend
afspelen, enzovoort.
Receiver/
CD-speler/
Videorecorder/
DVD-speler/
Satelliettuner/
MD-deck
Informatie die op
het televisiescherm
wordt weergegeven,
selecteren.
CD-speler/
DVD-speler
Discs overslaan
(alleen voor
discwisselaars).
D.TUNING q; Receiver
Stand voor
handmatig
afstemmen.
DUAL MONO Receiver
8
Taal selecteren die u
tijdens de digitale
uitzending wilt
gebruiken.
FM MODE 9 Receiver
Mono of stereo voor
FM-ontvangst
selecteren.
JUMP qs
Satelliettuner Schakelen tussen
het vorige en het
huidige kanaal.
MAIN MENU
5
Receiver
Menu van de
receiver selecteren.
MASTER VOL Receiver/
+/– qg
Televisie
Het hoofdvolume
op de receiver
regelen.
MEMORY qa
Receiver
De radiozenders
opslaan.
MOVIE 6
Receiver
Voorgeprogrammeerde
geluidsvelden voor
films selecteren.
MPX 9
Videorecorder Hoofd- of subtaal
selecteren.
MUSIC 7
Receiver
Voorgeprogrammeerde
geluidsvelden voor
muziek selecteren.
MUTING qf
Receiver
Het geluid van de
receiver dempen.
PRESET +/–
qj wh
Receiver
Selecteert
voorkeurzenders.
Televisie/
Vooraf ingesteld
Videorecorder/ kanaal selecteren.
Satelliettuner
RETURN/
EXIT wj
DVD-speler
Terugkeren naar het
vorige menu of het
menu sluiten.
Satelliettuner Menu afsluiten.
SA-CD/CD 4 Receiver
Super Audio CD of
compact disc
beluisteren.
32NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL08REM_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 33 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Functie
Toets op de
Bediening
afstandsbediening
Functie
SHIFT qs
Een
geheugenpagina
selecteren voor het
vooraf instellen van
radiozenders of
afstemmen op
voorkeurzenders.
VIDEO 2 eh
Receiver
Videorecorder
bekijken.
(VTR stand 1)
1-9 en
0/10 es
Receiver
Gebruik deze
toetsen met SHIFT
om een radiozender
vooraf in te stellen
of af te stemmen op
voorkeurzenders en
met D.TUNING
voor handmatig
afstemmen.
CD-speler/
DVD-speler/
MD-deck
Tracknummers
selecteren.
Met 0/10 wordt
track 10
geselecteerd.
SLEEP el
Receiver
Receiver
De slaapfunctie
activeren en de
duur daarvan
selecteren. Deze
functie schakelt de
receiver
automatisch uit.
SUBTITLE
q;
DVD-speler
Ondertitels
wijzigen.
SYSTEM
STANDBY
(Druk
tegelijkertijd op
AV ?/1 1
en ?/1 2)
Receiver/
televisie/
videorecorder/
CD-speler/
DVD-speler/
Satelliettuner/
MD-deck
Receiver en andere
audio-/
videocomponenten
van Sony
uitschakelen.
TEST
TONE ek
Receiver
Testtoon uitvoeren.
TOP MENU/
GUIDE e;
DVD-speler
DVD titel
weergeven.
Satelliettuner
Het gidsmenu
weergeven.
TUNER eg
Receiver
Radioprogramma's
beluisteren.
TUNING +/–
ql wf
Receiver
Radiozenders
zoeken.
TV wd
Televisie
Televisieprogramma's
bekijken.
c STEP C Videorecorder/ De vorige scène
REPLAY < / DVD-speler opnieuw afspelen of
de huidige scène
ADVANCE <
snel vooruitspoelen.
wg qk
TV CH +/–
qj wh
Televisie
Vooraf ingestelde
televisiekanalen
selecteren.
./>
wh qj
Videorecorder/ Tracks overslaan.
CD-speler/
DVD-speler
Ingangssignaal
selecteren:
televisie-ingang of
video-ingang.
m/M
wf ql
DVD-speler
TV/VIDEO el Televisie
TV VOL +/–
qg
Televisie
Volume van de
televisie regelen.
TV ?/1 2
Televisie
Televisie in- of
uitschakelen.
VIDEO 1 ej
Receiver
Videorecorder
bekijken.
(VTR stand 3)
Televisie/
Kanaalnummers
videorecorder/ selecteren.
satelliettuner
2CH ed
Receiver
>10 ea
Videorecorder/ Tracknummers
CD-speler/
hoger dan 10
DVD-speler/ selecteren.
Satelliettuner/
MD-deck
-/-- ea
Televisie
Invoerstand voor
kanalen selecteren
met een of twee
cijfers.
?/1 2
Receiver
Receiver in- of
uitschakelen.
2CH STEREO
stand selecteren.
Tracks vooruit of
achteruit zoeken.
Handelingen uitvoeren met de afstandsbediening RM-AAU002
Toets op de
Bediening
afstandsbediening
Videorecorder/ Snel vooruit- of
CD-speler/
terugspoelen.
MD-deck/
cassettedeck
H wa
Videorecorder/ Afspelen starten.
CD-speler/
DVD-speler/
MD-deck/
cassettedeck
wordt vervolgd
33NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL08REM_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 34 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Toets op de
Bediening
afstandsbediening
Functie
X ws
Afspelen of
opnemen
onderbreken. (Start
ook opname met
componenten als
het opnemen is
onderbroken.)
x w;
Videorecorder/
CD-speler/
DVD-speler/
MD-deck/
cassettedeck
Videorecorder/ Afspelen stoppen.
CD-speler/
DVD-speler/
MD-deck/
cassettedeck
Fabrieksinstellingen van
een ingangstoets wijzigen
Als de fabrieksinstellingen van de
ingangstoetsen niet overeenkomen met de
systeemcomponenten, kunt u de instellingen
wijzigen. Als u bijvoorbeeld een CD-speler hebt
en geen DVD-speler/DVD-recorder, kunt u de
DVD toets toewijzen aan de CD-speler.
1
2
Houd de ingangstoets ingedrukt
waarvoor u de ingang wilt wijzigen
(bijvoorbeeld DVD).
Druk op de bijbehorende toets van de
component die u wilt toewijzen aan de
ingangstoets (bijvoorbeeld, 5 - CD-speler).
O wj
DVD-speler
Terugkeren naar
het vorige menu of
het menu sluiten.
V/v wk
Receiver
Menu-items
selecteren.
U kunt met de volgende toetsen de ingang
selecteren.
B/b wk
Receiver
Instelling
aanpassen of
wijzigen.
Bediening
V/v/B/b wk
Videorecorder/ Menu-items
satelliettuner/ selecteren.
DVD-speler
Opmerkingen
• De DVD-recorder kan worden bediend met de
bijgeleverde afstandsbediening als dezelfde
bedieningsstand is ingesteld op de DVD-recorder en
de afstandsbediening. De standaardinstelling voor de
afstandsbediening is "DVD 1". Als u de DVDrecorder niet kunt bedienen met de
afstandsbediening, kunt u de fabrieksinstelling van
de afstandsbediening wijzigen (zie
"Fabrieksinstellingen van een ingangstoets wijzigen"
op pagina 34) of de bedieningsstand van de DVDrecorder aanpassen (raadpleeg de
gebruiksaanwijzing bij de DVD-recorder).
• Sommige functies die in dit gedeelte worden
beschreven, werken wellicht niet afhankelijk van het
model.
• De bovenstaande uitleg is alleen bedoeld als
voorbeeld. De bovenstaande bediening is wellicht
niet mogelijk of werkt anders dan beschreven
afhankelijk van de component.
• Als u op de ingangstoetsen drukt (VIDEO 1,
VIDEO 2 of DVD), wordt de ingangsstand van de
televisie wellicht niet geschakeld naar de gewenste
ingangsstand. Druk in dit geval op de TV/VIDEO
toets om de ingangsstand van de televisie te wijzigen.
• Als u de toetsen met oranje opdruk wilt activeren,
drukt u tegelijkertijd op TV en de gewenste toets.
Druk op
Videorecorder (bedieningsstand
VTR 3*)
1
Videorecorder (bedieningsstand
VTR 2*)
2
DVD-speler of
DVD-recorder
(bedieningsstand DVD 1)
3
DVD-recorder
(bedieningsstand DVD 3)
4
CD-speler
5
MD-deck
6
Cassettedeck B
7
Tuner (deze receiver)
8
DSS (Digital Satellite Receiver)
9
DCS (Digital CS-tuner)
0/10
BSD (Digital BS-tuner)
-/--
*Videorecorders van Sony worden bediend met
de instelling VTR 2 of 3. Deze komen overeen
met 8 mm en VHS.
U kunt de DVD toets nu gebruiken om de
CD-speler te bedienen.
De fabrieksinstelling van een
toets herstellen
Herhaal de bovenstaande procedure.
De fabrieksinstellingen van alle
ingangstoetsen herstellen
Druk tegelijkertijd op ?/1, TEST TONE en
MASTER VOL –.
34NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL09ADD_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 35 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Werking
Aanvullende informatie
Schakel de receiver uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u andere componenten aansluit.
Voorzorgsmaatregelen
Als er kleurafwijkingen optreden op een
televisiescherm in de buurt
Veiligheid
Als een voorwerp of vloeistof in de behuizing
terechtkomt, moet u de receiver loskoppelen en laten
nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u deze
weer gebruikt.
Stroomvoorziening
Als er kleurafwijkingen optreden…
Schakel de televisie uit en schakel deze na 15 tot 30
minuten weer in.
Als er nogmaals kleurafwijkingen
optreden…
Plaats de luidspreker verder bij de televisie vandaan.
Bij huilend geluid
Verplaats de luidsprekers of zet het volume op de
receiver lager.
Reiniging
Oververhitting
De receiver kan tijdens gebruik warm worden. Dit
duidt niet op een storing. Als u deze receiver
doorlopend met hoog volume gebruikt, kunnen de
boven-, zij- en onderpanelen van de behuizing na
verloop van tijd heet worden. Raak de behuizing niet
aan. U kunt zichzelf branden.
Plaatsing
• Zet de receiver op een goed geventileerde plaats om
te voorkomen dat deze te warm wordt. De levensduur
van de receiver wordt hierdoor verlengd.
• Plaats de receiver niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar deze is
blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige
hoeveelheden stof of mechanische schokken.
• Plaats geen voorwerpen boven op de behuizing
waardoor de ventilatieopeningen worden afgesloten
en storingen kunnen worden veroorzaakt.
• Ga voorzichtig te werk als u de receiver of
luidspreker op speciaal behandelde oppervlakken
(met was of olie behandeld, gepolijst, enzovoort)
plaatst, anders kunnen er vlekken of verkleuringen
optreden.
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Aanvullende informatie
• Voordat u de receiver gebruikt, moet u controleren of
de werkspanning overeenkomt met de plaatselijke
netvoeding. De werkspanning vindt u op het
naamplaatje aan de achterkant van de receiver.
• Zolang de stekker van het netsnoer in het stopcontact
zit, blijft er spanning op de receiver staan, ook al is
de receiver zelf uitgeschakeld.
• Als u de receiver langere tijd niet wilt gebruiken,
moet u de stekker van de receiver uit het stopcontact
halen. Trek altijd aan de stekker zelf en nooit aan het
netsnoer.
• Het netsnoer mag alleen door bevoegde
servicetechnici worden vervangen.
De voor- en middenluidsprekers en de subwoofer
zijn magnetisch afgeschermd zodat deze in de buurt
van een televisie kunnen worden geïnstalleerd. Er
kunnen echter kleurafwijkingen optreden op
bepaalde typen televisies. Aangezien de
surroundluidsprekers niet magnetisch zijn
afgeschermd, kunt u het beste de
surroundluidsprekers verder uit de buurt van de
televisie zetten (pagina 11).
Met alle vragen over of eventuele problemen met de
receiver kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
35NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL09ADD_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 36 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van
deze receiver, probeert u deze eerst zelf op de
lossen aan de hand van de onderstaande lijst.
Geen of heel zwak geluid, ongeacht de
gekozen component.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Controleer of receiver en de componenten zijn
ingeschakeld.
• Controleer of u de juiste component hebt
geselecteerd op de receiver.
• Controleer of MASTER VOLUME op de receiver
niet is ingesteld op "VOL MIN".
• Druk op MUTING om de functie voor dempen uit
te schakelen.
Er komt geen geluid uit een bepaalde
component.
• Controleer of de audio-ingangen van de
component goed zijn aangesloten.
• Controleer of de aansluitkabels goed zijn
aangesloten op de aansluitingen van de receiver en
de component.
• Controleer of u de juiste component hebt
geselecteerd op de receiver.
Er komt geen geluid uit een van de
voorluidsprekers.
• Controleer of de audio-ingangen van de
component goed zijn aangesloten.
• Controleer of de aansluitkabels goed zijn
aangesloten op de aansluitingen van de receiver en
de component.
Er is een sterke brom of ruis hoorbaar.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Zorg dat de aansluitkabels zich niet in de buurt
van een transformator of motor bevinden en ten
minste 3 meter uit de buurt van een televisie of
fluorescerende lamp zijn geplaatst.
• Plaats de televisie verder van de
audiocomponenten af.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak deze
schoon met een doek die licht is bevochtigd met
alcohol.
Er komt geen geluid of alleen een zwak geluid
uit de midden- en/of surroundluidsprekers.
• Selecteer de CINEMA STUDIO EX stand
(pagina 24).
• Pas het luidsprekerniveau aan (pagina 16).
Er komt geen geluid uit de subwoofer.
• Controleer of de subwoofer goed en stevig is
aangesloten.
Het surroundeffect werkt niet.
• Zorg dat de geluidsveldfunctie is ingeschakeld
(druk op MOVIE of MUSIC).
• Geluidsvelden werken niet voor signalen met een
bemonsteringsfrequentie van meer dan 48 kHz.
Er wordt geen Dolby Digital of DTS
meerkanaals geluid weergegeven.
• Controleer of de DVD, enzovoort die u afspeelt, is
opgenomen in de Dolby Digital of DTS indeling.
• Als u de DVD-speler/DVD-recorder, enzovoort
aansluit op de digitale ingangen van deze receiver,
controleert u de audio-instelling (instellingen voor
de audio-uitgang) van de aangesloten component.
Het linker- en rechtergeluid zijn niet in balans
of zijn omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Pas de balansparameters aan in het LEVEL menu.
36NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL09ADD_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 37 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
De FM-ontvangst is slecht.
• Gebruik een coaxkabel van 75 ohm (niet
bijgeleverd) om de receiver aan te sluiten op een
FM-buitenantenne, zoals hieronder wordt
aangegeven. Als u de receiver op een
buitenantenne aansluit, moet u de receiver aarden
om deze te beschermen tegen blikseminslag.
Verbind de aardingsdraad niet met een gasleiding
om een gasexplosie te voorkomen.
FM-buitenantenne
Receiver
ANTENNA
U
AM
Aardingsdraad
(niet bijgeleverd)
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• De DISPLAY toets op de afstandsbediening is
alleen beschikbaar voor de TUNER ingang.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor
van de receiver.
• Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening
en de receiver.
• Vervang de batterijen van de afstandsbediening
door nieuwe als deze bijna leeg zijn.
• Zorg dat u de juiste ingang selecteert op de
afstandsbediening.
• Als u de toetsen met oranje opdruk wilt activeren,
drukt u tegelijkertijd op TV en de gewenste toets.
• Druk op MAIN MENU voordat u de V/v/B/b
toets gebruikt voor het bedienen van de receiver.
Als u andere componenten wilt bedienen, drukt u
op TOP MENU/GUIDE of AV MENU nadat u op
de ingangstoets hebt gedrukt.
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
• Controleer of de antennes goed zijn aangesloten.
Pas de antennes aan en sluit eventueel een externe
antenne aan.
• Het signaal van de zenders is te zwak (bij
automatisch afstemmen). Stem handmatig af.
• Controleer of het afsteminterval correct is
ingesteld (als u handmatig afstemt op AMzenders).
• Er zijn geen zenders ingesteld of de
voorkeurzenders zijn gewist (bij het zoeken naar
voorkeurzenders). Stel de zenders vooraf in
(pagina 19).
Foutberichten
Bij een storing wordt er een bericht in het
display weergegeven.
PROTECT
Onregelmatige uitvoer via de luidsprekers. De
receiver wordt na enkele seconden automatisch
uitgeschakeld. Controleer de luidsprekeraansluiting
en schakel de stroom opnieuw in. Als dit probleem
blijft optreden, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Aanvullende informatie
Naar een aardingspunt
RDS functioneert niet.
• Controleer of u hebt afgestemd op een FM-RDSzender.
• Selecteer een FM-zender met een sterkere
frequentie.
De gewenste RDS informatie wordt niet
weergegeven.
• Neem contact op met de radiozender en informeer
of de RDS-dienst wordt geleverd. Is dit het geval,
dan kan de dienst tijdelijk buiten gebruik zijn.
wordt vervolgd
37NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL09ADD_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 38 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Als u de problemen niet kunt
oplossen met de handleiding voor
problemen oplossen
U lost het probleem wellicht op als u het
geheugen van de receiver wist (pagina 14).
Houd er rekening mee dat de standaardwaarden
voor de instellingen in het geheugen worden
hersteld en dat u dus alle instellingen op de
receiver opnieuw moet aanpassen.
Als het probleem blijft optreden
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
Referentie voor het wissen van
het geheugen van de receiver
Wissen
Zie
Technische gegevens
Versterker
Uitgangsvermogen1)
Modellen met de regiocode CEL, CEK
(4 ohm 1 kHz, THV 0,7%)
FRONT2): 70 W/ch
CENTER2): 70 W
SURR2): 70 W/ch
(4 ohm 100 Hz, THV 0,7%)
SUBWOOFER2): 70 W
(4 ohm 1 kHz, THV 10%)
FRONT2): 100 W/ch
CENTER2): 100 W
SURR2): 100 W/ch
(4 ohm 100 Hz, THV 10%)
SUBWOOFER2): 100 W
Alle instellingen in het geheugen
pagina 14
1) Gemeten onder de volgende omstandigheden:
Aangepaste geluidsvelden
pagina 27
Regiocode
Stroomvereisten
CEL, CEK
230 V wisselstroom,
50 Hz
2) Afhankelijk van de instellingen voor het
geluidsveld en de bron wordt er wellicht geen geluid
uitgevoerd.
Ingangen (Analoog)
SA-CD/CD, VIDEO 1, 2 Gevoeligheid: 1 V
Impedantie: 50 kOhm
Ingangen (Digitaal)
DVD (Coaxiaal)
Gevoeligheid: –
Impedantie: 75 ohm
VIDEO 2, SA-CD/CD
(Optisch)
Gevoeligheid: –
Impedantie: –
Frequentiebereik weergave:
28 – 20.000 Hz
Toon
Versterking
±6 dB, in stappen van 1 dB
38NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL09ADD_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 39 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
FM-tuner
Afstembereik
Antenne
Antenne-aansluitingen
Tussenfrequentie
Luidspreker
87,5 – 108,0 MHz
FM-draadantenne
75 ohm, ongebalanceerd
10,7 MHz
AM-tuner
Afstembereik
Modellen met de regiocode CEL, CEK
Bij 9 kHz afstembereik: 531 – 1.602 kHz
Antenne
Kaderantenne
Tussenfrequentie
450 kHz
Algemeen
Stroomvereisten
Regiocode
Stroomvereisten
CEL, CEK
230 V wisselstroom,
50/60 Hz
Regiocode
Stroomverbruik
CEL, CEK
110 W
Stroomverbruik (in de wachtstand)
0,3 W
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
430 × 64 × 337 mm
inclusief uitstekende
onderdelen en
bedieningselementen
Gewicht (ongeveer)
3,3 kg
• Voorluidspreker (SS-MSP800)
• Middenluidspreker (SS-CNP800)
• Surroundluidspreker (SS-MSP800B)
Voorluidspreker/middenluidspreker
Volledig bereik,
magnetisch afgeschermd
Surroundluidspreker
Volledig bereik
Luidsprekereenheid
Voorluidspreker/surroundluidspreker
70 × 100 mm conustype,
25 mm nano-fine dome
tweeter
Middenluidspreker
55 × 110 mm conustype,
25 mm nano-fine dome
tweeter
Type behuizing
Basreflex
Geschatte impedantie
4 ohm
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
Voorluidspreker/surroundluidspreker
265 × 1.108 × 265 mm
Middenluidspreker
300 × 76 × 116 mm
Gewicht (ongeveer)
Voorluidspreker/surroundluidspreker
3,5 kg
Middenluidspreker
1,2 kg
Alleen HTR-210SS, HTR-110SS, HTP-32SS,
HTD-710SS
• Voorluidspreker (SS-MSP600L/
SS-MSP600R)
• Middenluidspreker (SS-CNP600)
• Surroundluidspreker (SS-MSP600SL/
SS-MSP600SR)
Voorluidspreker/middenluidspreker
Volledig bereik,
magnetisch afgeschermd
Surroundluidspreker
Volledig bereik
Luidspreker
57 mm conustype
Type behuizing
Basreflex
Geschatte impedantie
4 ohm
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
Voorluidspreker/surroundluidspreker
83× 180 × 98 mm
Middenluidspreker
250 × 85 × 98 mm
Gewicht (ongeveer)
Voorluidspreker
0,6 kg
Middenluidspreker
0,7 kg
Surroundluidspreker
0,5 kg
Aanvullende informatie
Stroomverbruik
Alleen HTD-710SF
wordt vervolgd
39NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL09ADD_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 40 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Subwoofer (SS-WMSP600)
Luidsprekersysteem
Magnetisch afgeschermd
Luidsprekereenheid
160 mm conustype
Type behuizing
Basreflex
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
200 × 379 × 335 mm
inclusief voorpaneel
Gewicht (ongeveer)
6 kg
Bijgeleverde accessoires
FM-draadantenne (1)
AM-kaderantenne (1)
Luidsprekerkabel (5)
Digitale coaxkabel (1)
Voetkussentjes (luidspreker) (20)
• behalve voor HTD-710SF
Voetkussentjes (subwoofer) (4)
Afstandsbediening (1)
R6 (AA-formaat) batterijen (2)
Luidspreker
• Voorluidspreker (2)
• Middenluidspreker (1)
• Surroundluidspreker (2)
• Subwoofer (1)
Zie pagina 3 voor meer informatie over de
regiocode van de component die u gebruikt.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
40NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL09ADD_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 41 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Lijst van toetsen en referentiepagina's
Deze pagina gebruiken
Gebruik deze pagina voor de toetsen die in deze tekst
worden vermeld.
Illustratienummer
r
INPUT SELECTOR qd (17, 18, 19)
R
Naam van toets/
onderdeel
R
Referentiepagina
Hoofdeenheid
ALFABETISCHE VOLGORDE
1
2
3 4 5 6 7 8
CIJFERS EN SYMBOLEN
?/1 (aan/uit) 1 (14, 16, 18)
; PLII qa (24)
9 q;
qa qs qd qf qg
Aanvullende informatie
Display 2 (22)
DVD (aanduiding) 5 (17)
INPUT SELECTOR qd (17, 18,
19)
IR (ontvanger) 8 (31, 37)
MASTER VOLUME qg (16, 17,
36)
MUTING qf (17, 36)
PRESET TUNING + q; (19)
PRESET TUNING – 9 (19)
SA-CD/CD (aanduiding) 6 (17)
SOUND FIELD qs (27)
TUNER (aanduiding) 7 (17)
VIDEO 1 (aanduiding) 3 (17)
VIDEO 2 (aanduiding) 4 (17)
41NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL01COV_HTR10SS-CELIX.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 42 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Index
A
R
Aanpassen
LEVEL parameters 26
niveaus en balans voor de luidsprekers 16
SET UP parameters 15, 28
TONE parameters 27
Afstemmen
automatisch 17
handmatig 18
op voorkeurzenders 19
Automatisch afstemmen 17
RDS 20
S
Selecteren
component 17
geluidsveld 24–25
SET UP menu 15, 28
Slaaptimer 30
T
B
Bijgeleverde accessoires 40
Testtoon 16
TONE menu 27
D
V
Digital Cinema Sound 24
Dual mono 28
Voorkeurzenders
afstemmen 19
procedure 19
G
Geheugen van receiver wissen 14
Geluidsveld
aanpassen 26
herstellen 27
selecteren 24–25
voorgeprogrammeerd 24–25
H
Handmatig afstemmen 18
L
LEVEL menu 26
Luidsprekers
aansluiting 11
niveaus en balans voor de luidsprekers
aanpassen 16
plaatsing 11
42NL
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL01COV_HTR10SS-CELIX.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 43 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
lename[D:\Sony SEM
5\Revision_HTR210SS\J9050958_2599618312HTR210SS_NL\2599618312\NL10BKC_HTR10SS-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTR-210SS-CEL.book Page 44 Wednesday, May 18, 2005 4:40 PM
Sony Corporation Printed in Hungary
Model name [HTR-210SS/HTR-110SS/HTP-32SS/HTD-710SS/HTD-710SF]
[2-599-618-31(2)]
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement