MULTIPLEX BIC MB-8 Användarmanual


Add to my manuals
80 Pages

advertisement

MULTIPLEX BIC MB-8 Användarmanual | Manualzz

Blend-In-Cup (blanda-i-mugg) dryckessystem

Översatta instruktioner

Manual för installation, användning och skötsel

Denna manual uppdateras när det kommer ny information och nya modeller.

Besök vår webbplats för den senaste manualen. www.manitowocfsg.com

Ledande inom is- och dryckesautomater

Artikelnummer 9294665 7/13

Säkerhetsanmärkningar

När du arbetar med Manitowoc-utrustning måste du vara mycket uppmärksam på säkerhetsanmärkningarna i denna handbok. Om du struntar i anmärkningarna kan det leda till svåra personskador och/eller skada på utrustningen.

I handboken kommer du att träffa på följande typer av säkerhetsanmärkningar:

!

Varning

Text i en Varningsruta varnar för en situation med möjlig risk för personskada. Läs varningsinformationen innan du fortsätter, och arbeta under försiktighet.

Läs dessa innan du fortsätter:

!

Försiktighet

Korrekt installation, skötsel och underhåll är absolut nödvändigt för Manitowoc-utrustningens maximala prestanda och problemfri drift. Läs och lär dig bruksanvisningen, som innehåller värdefull information om skötsel och underhåll. Om du stöter på problem som inte tas upp i handboken, ska du inte fortsätta utan kontakta Manitowoc. Vi hjälper dig gärna.

Viktigt

Rutinjusteringar och underhåll enligt beskrivning i manualen täcks inte av garantin.

!

Försiktighet

Text i en Försiktighetsruta varnar för en situation där du kan skada utrustningen. Läs försiktighetsinformationen innan du fortsätter, och arbeta under försiktighet.

Proceduranmärkningar

När du arbetar med Manitowoc-utrustning måste du läsa proceduranmärkningarna i denna handbok. Dessa anmärkningar ger användbar information som kan hjälpa dig i arbetet.

I handboken kommer du att träffa på följande typer av säkerhetsanmärkningar:

Viktigt

Text i en Viktigt-ruta ger dig information som kan hjälpa dig att utföra en procedur på ett effektivare sätt. Om du struntar i denna information leder det inte till skador på utrustningen eller personskador, men det kan göra ditt arbete långsammare.

!

Varning

RISK FÖR PERSONSKADA

Använd inte en utrustning som har utsatts för felanvändning, vanvård, slarv, skadats eller ändrats/ modifierats från originaltillverkarens specifikationer.

OBS! SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

OBS! Text som avsatts som en obs ger dig enkel men praktisk extra information om proceduren du utför.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra produktförbättringar.

Specifikationer och design kan ändras utan föregående information.

Innehållsförteckning

Avsnitt 1

Allmän information

Läs bruksanvisningen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1

Om Blend-In-Cup

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1

Inspektion av enheten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1

Modellnummer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1

Serienumrets placering

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1

Garantiinformation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2

Vem täcks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2

Ansvarsbegränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2

Procedur för garantianspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3

Tillämplig lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3

Specifikationer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4

Mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4

Volym och vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4

Produktleveransens placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-5

Kylmedieladdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-5

R-290 Ismaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-5

R-404A Ismaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-6

Elektricitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-7

Intag för luft/kolsyra, vanligt och kylt vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-8

Systemtryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-8

Avloppsanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-8

Avsnitt 2

Installationsanvisningar

Installation steg-för-steg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1

Kontrollista före installationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1

Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2

Kontrollista för installationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2

Driftsättning och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3

Demonstrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3

Kontrollista efter installationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-4

Avsnitt 3

Användning

Identifiering av komponenter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1

Arbetssekvens

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1

Normal drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1

Istillverkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2

Pekskärmar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-3

Skärm för val av dryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-3

Skärm för val av smak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4

Storleksskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-5

Huvudmenyskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-8

Föreståndarens menyskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-9

Kalibreringsprocedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-11

Produktlagerskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-13

Rengöringsskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-15

Andra funktioner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-16

Läsa in recept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-16

Rekommenderade muggar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-16

Artikelnummer 9294665 7/13

1

Innehållsförteckning

(fortsättning)

Avsnitt 4 \

Underhåll

Allmänt underhåll

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-1

Underhåll av dörrtätning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-1

Underhåll av avlopp - Inuti underskåp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-1

Kylare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2

Skötsel och rengöring av rostfritt stål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2

Luckor/gångjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2

Förhindra korrosion på fläktkonvektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2

Rengöringssatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2

Daglig rengöring - Zon 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3

Samla ihop följande utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3

Blandare / Rengöring av dispenseringsområde och desinficering . . . . . . . . . .

4-4

Veckorengöring - Zon 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-8

Samla ihop följande utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-8

Produktledning Rengöring och desinficering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-9

Desinficering av isbehållare och vattenmunstycken (tillval) . . . . . . . . . . . . . . .

4-11

Blandare / Rengöring av dispenseringsområde och desinficering . . . . . . . . . .

4-13

Rengöring av avlopp (tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-17

Månadsrengöring - Zon 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-19

Samla ihop följande utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-19

Ismaskin, rengöring och desinficering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-20

Andra åtgärder varje månad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-23

Halvårsvis avkalkning - Zon 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-24

Sätt PÅ avkalkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-24

Samla ihop följande utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-25

Ismaskin/avkalkning av behållare, rengöring och desinficering . . . . . . . . . . . .

4-26

Stäng AV avkalkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-30

Ismaskin, rengöring

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-31

Verktyg som krävs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-31

Förberedelse av enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-31

Ismaskin, avkalkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-31

Ismaskin, desinficering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-32

Behållare/dispenser, avkalkning, rengöring och desinficering . . . . . . . . . . . . .

4-32

Avkalkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-32

Desinficering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-32

Helt demonterad, avkalkning, rengöring och desinficering . . . . . . . . . . . . . . .

4-33

Spolning av produktledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-34

Samla ihop följande utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-34

Årligt planerat underhåll

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-39

Avsnitt 5

Innan du ringer efter service

Kontrollista innan serviceombud tillkallas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-1

Procedur för att rensa tilltäppt ledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-3

Kontrollera luft/kolsyra-trycket

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-4

Kontrollera trycket på vanligt vatten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-5

2

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 1

Allmän information

Läs bruksanvisningen

Manitowoc Beverage Systems har utvecklat bruksanvisningen som en referensguide för ägaren/operatören och installatören av utrustningen. Läs igenom bruksanvisningen innan du installerar eller använder maskinen. En kvalificerad tekniker måste utföra installationen och igångsättningen av maskinen.

Konsultera

Avsnitt 5

bruksanvisningen för hjälp med service.

Om du inte kan åtgärda serviceproblemet, kontakta ditt serviceombud eller leverantör. Ha alltid modell- och serienummer till hands när du ringer.

Ditt serviceombud __________________________________

Serviceombudets telefonnummer ______________________

Din lokala leverantör ________________________________

Leverantörens telefonnummer_________________________

Modellnummer_____________________________________

Serienummer ______________________________________

Installationsdatum __________________________________

Om Blend-In-Cup

Dryckessystemet Blend-In-Cup är en sluten dispenseringsenhet som ger användaren möjlighet att kombinera smaker på blandade och oblandade drycker. Det innehåller aromämnen i ett kylt utrymme som kan nås i nederdelen, har en kyld istillverkningsmaskin och en eller två mixningsmoduler.

Operatören kontrollerar och har tillgång till enheten med hjälp av en upplyst pekskärm. Ikoner på dryckesvalsskärmar symboliserar de primära smakkombinationerna för dryckerna.

Man kan välja flera olika storlekar på drycker. Ändringar och tillägg till menyerna överförs med ett USB-minne och Menu

Connect Software-plattformen.

Instruktionerna på skärmen innehåller också operatörsprocedurer för rengöring/desinficering, inventariekontroll, byte av produktförpackningar, val av dryckesstorlekar och manuell tillredning av drycker.

Föreståndare och tekniker har åtkomst till uppdateringar av meny/programvara, diagnostik och andra serviceskärmar.

Inspektion av enheten

Inspektera enheten noga när den levereras. Rapportera genast alla skador som inträffat under transporten till leveransföretaget. begär en skriftlig inspektionsrapport från en skadeinspektör för att dokumentera alla nödvändiga skador.

Se Kontrollista före installationen på sidan 2-1.

!

Varning

Skada inte kylkretsen under installation, underhållsarbete och service av enheten.

!

Varning

Använd inte en utrustning som har utsatts för felanvändning, vanvård, slarv, skadats eller ändrats/ modifierats från originaltillverkarens specifikationer.

Denna produkt är inte avsedd att användas av personer

(inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller saknar erfarenhet och kunskap, om de inte står under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet eller har fått instruktioner av en sådan person hur produkten ska användas.

Modellnummer

Denna bruksanvisning täcker följande modeller:

Blend-In-Cup dryckessystem

MB-8-1, MB-8-2, MB-8-1A, MB-8-2A, MB-8-1BF, MB-8-1D,

MB-8-2D, MB-8-1E, MB-8-2E, MB-8-1P, MB-8-2P,

MB-8-1PP, MB-8-1U, MB-8-2U

Serienumrets placering

Serienumret på Blend-In-Cup dryckessystem finns med på serienummerdekalen som är fäst mitt på den nedre panelen på baksidan. En annan serienummerdekal sitter på maskinens högra sida.

Exempel Serieskylt

Artikelnummer 9294665 7/13

1-1

Allmän information Avsnitt 1

Garantiinformation

Kontakta ditt lokala serviceombud eller representant för villkoren i din garanti. Din garanti exkluderar uttryckligen alla allmänna justeringar, rengöring, tillbehör och sammanhängande service.

Ditt garantikort måste returneras för att aktivera garantin för utrustningen. Om ett garantikort inte returneras, kan garantiperioden börja när utrustningen lämnar Manitowoc

Beverage Systems fabrik.

Ingen utrustning får returneras till Manitowoc Beverage

Systems utan en skriftlig retursedel (RMA - Return Materials

Authorization). Utrustning som skickas tillbaka utan en retursedel tas inte emot på Manitowoc Beverage Systems docka, utan skickas tillbaka till avsändaren på avsändarens bekostnad.

Kontakta din lokala leverantör för returförfarande. Fullständig förklaring av den begränsade garantin för ismaskiner med multiplex-blandning finns på garantiintyget som medföljer enheten.

VEM TÄCKS

Denna begränsade garanti gäller bara den förste slutanvändaren av produkten och är inte överförbar.

Undantag från garantin

Denna garanti ska inte gälla för:

• Någon del eller enhet som ändrats, modifierats eller bytts.

• Reparation eller byte av delar eller enheter som krävs på grund av felanvändning, vanvård, felaktig skötsel eller förvaring, slarv, ändringar, olycksfall, användning av inkompatibel spänningskälla eller brist på specificerat underhåll.

• Normala underhållspunkter, inklusive men inte begränsat till, lampor, säkringar, behållare, packningars, LMS-ventiler eller produktdekaler på enheten, O-ringar, ytor på in- och utsida, smörjning, avkalkning, trasigt glas osv.

• Felaktig eller otillåten reparation.

• Fel som orsakats av olämplig eller felaktig spänning.

• Alla delar som utsatts för skada utanför Företagets kontroll, eller utrustning som utsatts för ändring, felanvändning eller felaktig installation, olyckor, leveransskador, brand,

översvämning, strömförändringar eller force majeure som ligger utanför Företagets kontroll.

• Alla maskiner som inte har installerats och/eller underhållits i enlighet med instruktionerna från Företaget.

• Alla maskiner som installeras första gången mer än fem år efter serienumrets produktionsdatum.

• Alla produkter eller utrustning som tillverkats eller sålts av

Företaget när sådana produkter eller kommersiell utrustning är installerad eller används i en bostads- eller icke-kommersiell miljö. Installationer som inte är inom den tillämpliga byggnaden eller brandkoder ogiltigförklarar denna begränsade garanti och allt sammanhängande ansvar. Detta inkluderar alla skador, kostnader eller rättsliga åtgärder som ett resultat av installationen av någon av Företagets utrustningar i en icke-kommersiell användning eller där utrustningen används för annan användning än vad som godkänts av Företaget.

• Alla produkter som rengörs med rengöringsmedel som inte godkänts av Företaget gör garantin ogiltig.

• Denna garanti ska inte gälla om maskinens kylsystem har

ändrats med en kondensor, värmeåtervinningsenhet eller delar och enheter som inte tillverkats av Företaget, om inte

Företaget skriftligen godkänner dessa ändringar för speciella platser.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Föregående paragrafer specificerar den exklusiva åtgärden för alla anspråk som baseras på fel eller defekter på produkter eller tjänster som sålts härunder, oavsett om felet eller defekten uppstår före eller under garantiperioden, och oavsett om ett anspråk, oavsett anhängiggörande, baseras på kontrakt, skadestånd, garanti, förseelse (inklusive slarv), strikt ansvar, tvingande lag, sedvanerätt eller på annat sätt, och

Företaget, dess personal och ombud ska inte vara ansvariga för några anspråk för personskador eller följdskador eller förlust, oavsett hur de uppstått. När garantiperioden går ut ska allt sådant ansvar upphöra. OVANNÄMNDA GARANTIER ÄR

EXKLUSIVA OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA

GARANTIER, OAVSETT OM DE ÄR SKRIFTLIGA,

MUNTLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE.

INGEN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET

ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL SKA

GÄLLA. FÖRETAGET GARANTERAR INTE NÅGRA

PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN ANDRA.

1-2

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 1 Allmän information

Åtgärder

Företagets ansvar för brott mot någon garantiskyldighet härunder är begränsad till: (i) reparation eller byte av maskinen för vilken ansvaret grundas, eller beträffande service, nyutförande av service; eller (ii) efter Företagets gottfinnande,

återbetalning av summan som betalats för sagda maskin eller service. Om Företaget orsakar skada på någon del eller utrustningsenhet eller service, skall det bedömas som skada enbart på delen eller enheten eller servicen.

PROCEDUR FÖR GARANTIANSPRÅK

Kunden ska ha ansvar för att:

• Genast informera Företagets auktoriserade serviceombud om utrustningens serienummer och typen av problem.

• Verifiera att problemet är fabrikens ansvar.

• Samarbeta med serviceombudet så att garantiservicen kan utföras under normal arbetstid.

För att garantera snabb och kontinuerlig garantiservice, måste garantiservicekortet fyllas i och skickas till FÖRETAGET inom fem (5) dagar från installationsdagen.

TILLÄMPLIG LAG

För utrustning, produkter och tjänster som säljs i USA, ska denna begränsade garanti styras av lagarna i delstaten

Delaware, USA, exklusive deras principer för internationell privaträtt. FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor exkluderas härmed i sin helhet från tillämpning på denna begränsade garanti.

Artikelnummer 9294665 7/13

1-3

Allmän information

Specifikationer

MÅTT

Avsnitt 1

B

A

Planritning

H

C

E

D

I

J

F

Lodrätt framifrån

G

Sidvy

A

B

66 cm (26,00")

83 cm (32,82")

C 181 cm (71,19") E

D 166 cm (65,19") F

153 cm (60,25") G

66 cm (26,00") H

83 cm (32,82")

191 cm (75,07")

I

J

92 cm (36,15")

99 cm (39,09")

!

Varning

För att undvika instabilitet måste installationsplatsen kunna bära utrustningens vikt och en behållare full med is.

Utrustningen måste också nivelleras sida/sida och fram/ bak.

VOLYM OCH VIKT

Underskåp

Ismaskin

Isvolym HP

– 1/5

141 kg

(310 lb.)/24 tim.

Behållarens storlek

14 kg (30 lb.)

1/2

Max kapacitet produktbehållare

9 kg

(19,8 lb.)

Försändningsvikt

275 kg

(606 lb.)

Förpackad

Tom vikt

223 kg

(492 lb.)

Oemballerad

Utan is/produkt

Full vikt

298 kg

(656 lb.)

Med is/produkt

1-4

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 1 Allmän information

PRODUKTLEVERANSENS PLACERING

Platsen som valts för att placera Blend-In-Cup dryckessystem måste uppfylla följande villkor.

• Lufttemperaturen måste vara minst 4 °C (40 °F), men får inte överstiga 32 °C (90 °F), klimatklass 4.

• Den får inte placeras i närheten av värmealstrande utrustning eller i direkt solljus, och måste skyddas mot väder.

• Temperatur på vanligt eller kylt inloppsvatten min/max = 4 °C/32 °C (40 °F/90 °F).

• Använd alltid vatteninloppsledningen som medföljer när denna produkt installeras. Använd aldrig en gammal inloppsledning.

• Kontrollera att golvet på installationsplatsen ligger inom

1,3 cm (1/2") nivåskillnad fram/bak, sida/sida.

• Håll området runt utrustningen fritt från brandfarligt material.

!

Varning

Koldioxid (CO

2

) tränger undan syre. Exponering för höga koncentrationer av kolsyra (CO

2

-gas) orsakar skakningar, som snabbt följs av förlorat medvetande och kvävning.

Om man misstänker läckage av kolsyra (CO

2

-gas), speciellt i ett litet utrymme, ska området genast ventileras innan läckan repareras. Kolsyra- (CO

2

) ledningar och pumpar får inte installeras i ett slutet utrymme. Ett slutet utrymme kan vara ett kylrum eller ett litet rum eller skåp.

Det kan inkludera servicebutiker med självbetjäningskylar med glasdörrar. Om du misstänker att det kan samlas kolsyra (CO

2

) i ett utrymme, måste B-I-B-pumparna ventileras och/eller CO

2

-mätare användas.

Avstånd

Överdel

Sidor

Baksida

Framsida

46 cm (18")

15 cm (6")

15 cm (6")

76 cm (30")

!

Varning

Täck inte över maskinens ventiler och öppningar.

Värmeavvisning

Modell

Alla nederdelar med enkel eller dubbel spindel (Skåp 1)

Ismaskin (Skåp 2)

Värmeavvisning

BTU/h

2100

5150

KYLMEDIELADDNING

Viktigt

På grund av ständiga förbättringar är denna information enbart som referens. Se serienummerskylten för att verifiera elektriska data. Informationen på serieskylten

åsidosätter informationen på denna sida.

Underskåp

(Skåp 1)

Ismaskin

(Skåp 2)

R-290 modeller R-404A modeller

134,7 g

(4,75 oz.)

339 g

(12 oz.)

90 g

(3,17 oz.)

454 g

(16 oz.)

R-290 ISMASKIN

Acceptabel temperatur på inkommande vatten ligger mellan

4 °C - 32 °C (40 °F - 90 °F). Det optimala området är 7 °C -

10 °C (45 °F - 50 °F)

(Mål 10 °C [50 °F], resultat som baseras på test vid 21 °C [70 °F] lufttemperatur)

.

Isproduktion

Lufttemperatur/

Vattentemperatur

24 timmars isproduktion kWh/45 kg

(100 lb.)

21 °/10 °C

(70 °/50 °F)

32 °/21 °C

(90 °/70 °F)

43 °/38 °C

(110 °/100 °F)

186 kg

(410 lb.)

156 kg

(343 lb.)

122 kg

(270 lb.)

4,21

5,24

6,93

OBS! Används kylt vatten, beroende på temperaturen på det inkommande vattnet, kan en kylare driva på en ökad iskapacitet mellan 23 kg - 57 kg (50 lb. - 125 lb.) per dag.

Artikelnummer 9294665 7/13

1-5

Allmän information

R-404A ISMASKIN

Acceptabel temperatur på inkommande vatten ligger mellan

4 °C - 32 °C (40 °F - 90 °F). Det optimala området är 7 °C -

10 °C (45 °F - 50 °F)

(Mål 10 °C [50 °F], resultat som baseras på test vid 21 °C [70 °F] lufttemperatur

).

Isproduktion

Lufttemperatur/

Vattentemperatur

24 timmars isproduktion kWh/45 kg

(100 lb.)

21 °/10 °C

(70 °/50 °F)

32 °/21 °C

(90 °/70 °F)

38 °/32 °C

(100 °/90 °F)

195 kg

(430 lb.)

147 kg

(325 lb.)

122 kg

(270 lb.)

4,927

6,912

8,568

OBS! Används kylt vatten, beroende på temperaturen på det inkommande vattnet, kan en kylare driva på en ökad iskapacitet mellan 23 kg - 57 kg (50 lb. - 125 lb.) per dag.

Avsnitt 1

1-6

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 1 Allmän information

ELEKTRICITET

!

Varning

Alla ledningar måste uppfylla lokala, regionala och nationella regler.

Lägsta märkström

Den lägsta märkströmmen används för att hjälpa till vid valet av ledningsstorlek för elförsörjningen. (Lägsta märkström är inte Blend-In-Cup dryckessystemets amperebelastning vid drift.) Ledningsstorleken (eller mått) beror också på placering, material som används, löplängd osv., och måste därför bestämmas av en behörig elektriker.

Spänning

En speciellt avsedd elektrisk krets krävs, en elektrisk sladd medföljer alla enheter. Vissa modeller finns tillgängliga med en annan spänning och kan vara utrustad med en annan kontakt.

Se Blend-In-Cup dryckessystemets modell-/serieskylt för spännings-/amperespecifikationer.

Tabell över lägsta amperetal

Viktigt

På grund av ständiga förbättringar är denna information enbart som referens. Se serienummerskylten för att verifiera elektriska data. Informationen på serieskylten

åsidosätter informationen på denna sida.

Modellnummer

Spänning/

Cykel/Fas

MB-8-1

MB-8-2

MB-8-1A

MB-8-2A

MB-8-1D

MB-8-2D

MB-8-1E

MB-8-2E

MB-8-1P

MB-8-2P

MB-8-1U

MB-8-2U

MB-8-1BF

MB-8-1PP

120/60/1

220/50/1

230/60/1

230-240/50/1

Amp totalt

Brytarstorlek

(max.)

16,0

8,7

6,4

6,4

20 A

Anvisningar för jordning

!

Varning

Maskinen måste jordas i enlighet med nationella och lokala elektriska föreskrifter.

Denna produkt måste jordas. Vid felfunktion eller haveri ger jordningen en väg med lägre motstånd för den elektriska strömmen för att minska risken för elektriska stötar. Denna produkt är utrustad med en sladd med en skyddsledare på produkten och en jordad stickkontakt. Stickkontakten måste sättas i ett lämpligt vägguttag som är riktigt installerat och jordat i enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar.

!

Varning

Vid användning av elektriska produkter måste alltid grundläggande försiktighetsåtgärder följas, inklusive följande: a. Läs alla instruktioner innan du använder produkten.

b. För att minska risken för personskador krävs noggrann tillsyn när en produkt används i närheten av barn.

c. Rör inte rörliga delar.

d. Använd bara tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

e. Använd inte utomhus.

f. För produkter som använder sladd, måste följande inkluderas:

• Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden.

Håll i kontakten, inte sladden, när den ska dras ur.

• Dra ur kontakten när den inte används och före service eller rengöring.

• Använd inte produkten med en skadad sladd eller kontakt, om produkten inte fungerar eller fallit, eller skadats på annat sätt. Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation, eller elektrisk eller mekanisk justering.

g. Följ tillämpliga blockerings-/ skyddsskyltningsprocedurer innan du utför arbete på produkten.

h. Anslut enbart till ett korrekt jordat uttag. Se

Anvisningar för jordning.

Artikelnummer 9294665 7/13

1-7

Allmän information Avsnitt 1

INTAG FÖR LUFT/KOLSYRA, VANLIGT OCH KYLT

VATTEN

ANSLUTNINGAR

AVLOPP

SYSTEMTRYCK

Vanligt och kylt vatten

Viktigt

Kräver att tryckmätning görs bara när sköljvatten sprutar

(strömmande förhållanden) i en blandningskammare.

• Inloppstrycket på det vanliga vattnet måste klara en kontinuerlig strömning på minst 241 kPa (2,41 bar, 35 psi) under strömningsförhållanden.

• Används en separat källa med kylt vatten, måste inloppstrycket på det kylda vattnet vara minst 241 kPa

(2,41 bar, 35 psi) utan strömningsförhållanden.

Viktigt

Vattentrycket påverkar rengöringen av blandarområdet, och en booster kan behövas om trycket är för lågt.

Luft/kolsyra

Viktigt

Kräver bara att tryckmätning görs när en produktpump aktiveras (produktpump under strömningsförhållanden).

!

Varning

Anslut enbart till en dricksvattenkälla.

• Använd medföljande 0,95 cm (3/8") panelmonterade slangkoppling och 1,8 m (6') dryckesledning för att ansluta de märkta kopplingskroppbeslagen på maskinens baksida för varje inloppsanslutning.

• Anslut inte någon av vattenanslutningarna till en varmvattenledning. Kontrollera att alla varmvattenbegränsare för annan utrustning fungerar.

(Kontrollera ventiler på vaskkranar, diskmaskiner osv.)

• Installera en vattenavstängningsventil i vattenledningen på maskinens baksida.

• Isolera vattenintagsledningarna för att förhindra kondens.

Hårt vatten

På platser där vattnet har en hög koncentration av mineraler, ska vattnet testas av en vattenbehandlingsspecialist, och dennes rekommendationer för filtrering och/eller behandling måste följas.

• Tilloppet måste klara minst 241 kPa (2,41 bar, 35 psi) under strömningsförhållanden, mätt vid enhetens luft/

kolsyra-regulator. Se Kontrollera luft/kolsyra-trycket på sidan 5-4.

• Tilloppet till enheten får inte överskrida högst 345 / 552 kPa

(3,45 / 5,52 bar, 50 / 80 psi) utan strömningsförhållanden.

AVLOPPSANSLUTNINGAR

• Anslut medföljande slang ID 1" till slangkopplingen på maskinen.

• Avloppsledningar måste ha ett genomlopp som är 2,5 cm fall per löpmeter (1,5 in. fall per 5 löpfot) och får inte skapa lås.

• Golvbrunnen måste vara stor nog för att ta emot avlopp från alla avloppsventiler.

• Ett luftavstånd är inkluderat i designen av maskinen för att förhindra återflöde. Utför rörarbete i enlighet med lokala föreskrifter.

1-8

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 2

Installationsanvisningar

Installation steg-för-steg

Dessa instruktioner är avsedda för en kvalificerad installatör.

Kontakta ditt serviceombud för Manitowoc Foodservice eller ring Manitowoc Foodservice för information om driftsättningsservice.

Viktigt

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer för installationen, kan påverka garantins täckning.

KONTROLLISTA FÖRE INSTALLATIONEN

Förvara produktförpackningarna i ett kylrum i minst

24 timmar före installationen.

Alla skador ska antecknas och genast rapporteras leveransföretaget.

Kontrollera att axellutningarna på enhetens nederdel inte är böjda.

Okulärbesiktiga kylpaket, kompressorutrymmets hölje Se till att ledningar sitter stadigt och att basen

är hel.

Inspektera installationsplatsen bakom maskinen, de elektriska uttagens placering, kolsyra- och vattenslangsanslutningar och avstängning.

Kontrollera spänningen vid det speciella uttaget för maskinen.

Kontrollera att golvet på installationsplatsen ligger inom 1,3 cm (1/2") nivåskillnad fram/bak, sida/sida och att alla axellutningar rör vid golvet.

!

Varning

Produktens massa gör att den kan flytta sig okontrollerat på en sluttande yta. Adekvata metoder krävs alltid för att förhindra att den rör sig okontrollerat.

Ta bort sidpanelerna på maskinen och gör kontrollpanelens anslutningar, luft/kolsyra- och vattenregultorns mätare tillgängliga.

Kontrollera att kontrollpanelens anslutninga sitter stadigt och inte vibrerat loss under transporten.

Ta bort stålpanelen på ovansidan. Kontrollera att isrännans svarta hölje sitter stadigt på rännan.

Ismaskinen fungerar inte som den ska om det inte sitter på plats.

Kontrollera att båda mikrobrytarna sitter i höjd med motorn ovanför blandarna.

Artikelnummer 9294665 7/13

2-1

Installationsanvisningar Avsnitt 2

ANSLUTNINGAR

* Kylt vatten

IN

Luft/ kolsyra

IN

Vanligt vatten

IN

Avlopp UT

* Intag för kylt vatten är endast tillgängligt på enheter med denna funktion

Enhetens baksida

Viktigt

Lämna vatten-/kolsyra-/avloppsledningarna tillräckligt slaka för att det ska gå att komma åt maskinens baksida utan att ledningarna kopplas ifrån.

Vatten

1. Anslut snabbkopplingarna på vattenledningarna för vanligt och kylt (i förekommande fall) vatten och kontrollera att vattenregulatorerna är inställda på 241 kPa (2,41 bar, 35 psi). Regulatorn för vanligt vatten sitter på maskinens vänstra sida och regulatorn för kylt vatten på baksidans

överdel. Slutgiltiga inställningar under strömning görs när

maskinen är igång. Se Driftsättning och rengöring på sidan 2-3.

Luft/kolsyra

2. Anslut luft/kolsyra-ledningens snabbkoppling. Kontrollera att luft/kolsyra-regulatorn på maskinens vänstra sida är inställd på 241 kPa (2,41 bar, 35 psi). Slutgiltiga inställningar under strömning görs när maskinen är igång.

Viktigt

Regulatorerna är fabriksinställda men behöver kontrolleras och eventuellt justeras under strömningsförhållanden när maskinen är igång.

3. Bekräfta att vatten- och luft/kolsyra-anslutningarna är rättvända.

4. Vira ihop överskottsrör och fäst med buntband.

Avlopp

5. Dra avloppsledningen (minst ID 1") till avloppet och behåll ett luftavstånd på 51 mm (2"). Kapa vid behov på

passande längd (lämna inga öglor i avloppet). Se

Avloppsanslutningar på sidan 1-8.

Elektricitet

6. Om alla krav på elektricitet och jordning har följts (Se

Elektricitet på sidan 1-7 och Se Anvisningar för jordning på sidan 1-7) kan du fortsätta att sätta i den elektriska

kontakten från maskinen i vägguttaget.

7. Slå PÅ ström- och kompressorbrytarna på maskinens vänstra sida och baksidan.

8. Pekskärmen ska starta och informera användaren att rengöra zon 2 och 3 innan enheten kan tas i bruk.

Viktigt

Tillsätt inga produkter i maskinen förrän rengöringen och desinficeringen är klar.

KONTROLLISTA FÖR INSTALLATIONEN

Genomgång innan du fortsätter med driftsättning och rengöring.

Har allt inre förpackningsmaterial tagits bort?

Har alla anslutningar för elektricitet, vatten och kolsyra gjorts?

Finns det tillräckligt avstånd för luften att cirkulera runt maskinen?

Är jordningen/polariteten till maskinen korrekt?

Har maskinen installerats där temperaturen på inkommande vatten håller sig mellan 4 °C - 32 °C

(40 °F - 90 °F)?

Har regulatorerna ställts in på 241 kPa (2,41 bar,

35 psi)?

Har sensorns läge(n) på blandarens lucka(or) kontrollerats?

Har kompressor- och strömbrytarna satts PÅ?

2-2

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 2 Installationsanvisningar

DRIFTSÄTTNING OCH RENGÖRING

1. Rengör och desinficera Blend-In-Cup-maskinen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Märkning

2. Sätt på etiketter på produktbehållarna, sätt etiketterna på rätt plats.

3. Sätt ettiketter på alla platser på maskinen där det behövs.

Programvara

4. Ladda recept. Se Läsa in recept på sidan 3-16.

5. Verifiera att rätt drycker och smaker finns på plats.

Pekskärm för rengöring

Se Veckorengöring - Zon 2 på sidan 4-8,

Månadsrengöring - Zon 3 på sidan 4-19. På så vis har

följande genomförts:

A. Alla dryckesledningar, ismaskin, dispenseringsområde och blandarkammare är rengjorda och desinficerade.

B. Vatten rinner genom avloppet för att verifiera att det töms ut korrekt.

C. Produktförpackningar hämtade från kylrum, är installerade i produktbehållarna och placerade på sin rätta plats i skåpet.

Se Procedur för installation av produktförpckning på

sidan 3-14 & Tilldela smaker på sidan 3-10.

D. Alla produktledningar är primade och klara att användas.

OBS! Under rengöringen är det ett perfekt tillfälle att verifiera tryckregulatorns inställningar under strömningsförhållanden.

E. Verifiera att regulatorn för vanligt vatten är rätt inställd under rengöringen av blandningskammaren, regulatorn ska bibehålla 35 psi (241 kPa, 2,41 bar) under strömningsförhållanden.

F. Verifiera att luft/kolsyra-regulatorn är rätt inställd under rengöringen av produktledningen, regulatorn ska bibehålla 35 psi (241 kPa, 2,41 bar) under strömningsförhållanden.

OBS! Regulatorn för kylt vatten måste vara minst 241 kPa

(2,41 bar, 35 psi) utan strömningsförhållanden.

Skärm för val av dryck

(Urvalet av drycker beror på vilken receptfil som lästs in)

Kalibrera

Viktigt

Låt skåpet nå sin arbetstemperatur 2 °C – 3 °C (36 °F –

38 °F) innan du kalibrerar. Kalibreringen blir inte exakt om den görs över de ovanstående arbetstemperaturerna.

6. Produktkalibrering kan utföras när arbetstemperaturen har

uppnåtts. Se Kalibreringsprocedur på sidan 3-11 för

kalibreringsinstruktioner steg-för steg. När det är klart, är

Blend-In-Cup-maskinen klar att använda.

7. Sätt tillbaka ovansidan och sidpanelerna.

8. För in maskinen på sin plats.

9. Verifiera att enheten står jämnt och lägg vid behov en mellanbricka.

DEMONSTRERA

1. Demonstrera med gränssnittet. Se Pekskärmar på sidan

3-3.

2. Demonstrera hur man gör en dryck. Se Gör en dryck på sidan 3-6.

3. Demonstrera alternativen på föreståndarmenyn genom att använda standardlösenordet. (Lösenordet kan ändras).

Se Föreståndarens menyskärm på sidan 3-9.

4. Ställ in datum och tid för att aktivera garantin.

5. Fyll i driftsättningsformuläret, som ska undertecknas av butiksinnehavaren. (Faxa till numret på formuläret).

Artikelnummer 9294665 7/13

2-3

Installationsanvisningar

KONTROLLISTA EFTER INSTALLATIONEN

Har maskinen desinficerats riktigt?

Har de olika smakerna installerats och primats?

Har regulatorerna för luft/kolsyra och vanligt vatten ställts in riktigt under strömningsförhållanden?

Växlar maskinen PÅ/AV på temperaturkontrollen?

Har ägaren/operatören fått instruktioner om underhållsprocedurer?

Har ägaren/användaren fyllt i garantiregistreringskortet?

Avsnitt 2

2-4

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 3

Användning

Identifiering av komponenter

Mugghållare

Pekskärm

Mätare för vanligt vatten- och kolsyraregulator

USB-öppning

Strömbrytare

Produktbehållare

Utdragsbricka

Luckor till blandningsstationer

Produktdispenseringsområde

Lucka för vispgrädde (tillval)

Syrupskena och avdelare (tillval)

Skåplucka

(

Kan konfigureras för höger- och vänsterhänta)

Arbetssekvens

NORMAL DRIFT

Skärmen för val av dryck öppnas när enhetens startats.

Operatören trycker på någon av dryckesknapparna på skärmen för val av dryck, så öppnas skärmen för val av smak.

När man har valt en smak, öppnas storleksskärmen. Se Gör en dryck på sidan 3-6.

Därefter börjar sekvensen då drycken blandas. Om det krävs tillsatser till drycken, blir användaren uppmanad att välja.

Beroende på vilken storlek som valdes på drycken och när man började på pekskärmen, dispenserar maskinen nu produkt och is i muggen i dispenseringsområdet. Muggen placeras därefter i en tillgänglig blandningskammare.

Med blandningskammarens lucka stäng och efter att man valt

”START MIXER” (starta mixer) på pekskärmen, blandar maskinen drycken på rätt tid och med rätt blandningshastighet.

Om det krävs tillsatser till drycken efter blandningen, blir användaren uppmanad att välja.

När drycken tas bort och operatören stänger luckan till blandningskammaren, startar den automatiska sköljningen av blandaren. Skärmen för val av dryck öppnas igen.

Standardinställning av temperaturkontroll

2 °C/36 °F börvärde

1 °C/2 °F differential kontrolleras av programvara

Artikelnummer 9294665 7/13

3-1

Användning

ISTILLVERKNING

Ismaskinens brytare - Enhetens baksida

Kompressorbrytare

Strömbrytare

Ismaskinen startar inte förrän:

A. Vippkontakten flyttas till PÅ.

B. Isen inte har kontakt med behållarens nivåsensor.

C. Vattentanken är full med vatten.

Med strömmen tillslagen och kompressorns vippkontakt i

PÅ-läge, startar kuggväxelmotorn och kylsystemet.

Flottörventilen kontrollerar vatteninloppsventilen och vattennivån. Fryscykeln upphör när isen får kontakt med behållarens nivåsensor.

OBS! Ismaskiner använder en borr för att ta bort is från förångaren. Tillfälligt buller (gnissel, knakande, knarrande eller puffar) är en normal del av istillverkningen.

Avsnitt 3

3-2

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 3 Användning

Pekskärmar

Det finns fyra valmöjligheter på ”easy ToUCH”-skärmarna. En är för att tillverka en dryck: Urvalet av drycker visas som standard vid igångsättningen. Föreståndarens menyskärm är avsedd för att komma åt maskinens inställningar. Lagerskärmen ger produktinformation och rengöringsskärmen är avsedd för rutinunderhåll av maskinen.

SKÄRM FÖR VAL AV DRYCK

Skärmen för val av dryck öppnas när strömmen slås på (med undantag för där rengörings-/desinficeringsbegränsningar har

överskridits, och då öppnas rengöringsskärmen). Se \ Underhåll på sidan 4-1 för daglig, vecko- och månadsrengöring/

desinficering. Den viktigaste uppgiften för dryckesvalsskärmen är att välja vilken dryck man vill göra eller för att öppna huvudmenyn.

Munstycke och skåptemperaturer

Dryckeskategorier

Rengöringspåminnelser

Sköljknapp(ar)

Gå tillbaka huvudmenyskärm

Öppna skärmarna

Dryckesvalsskärmen visas som standard, om inte rengöring krävs. Denna skärm kan öppnas via bok-ikonen på huvudmenyn.

Beskrivningar av ikonknapparna

NOZZLE- och CABINET-temperaturer

(munstycke och skåp)

Visar de aktuella temperaturerna för dispenseringspunktens munstycke och kylskåpet.

Mätenheten kan ändras i föreståndarens meny.

Dryckeskategorier

Huvudproduktkategorierna visas från vänster till höger på dryckesvalsskärmen. Genom att trycka på en kategori visas vilka dryckessmaker som finns för kategorin.

OBS! Vilka drycker som finns kan variera beroende på vilket recept som är installerat.

Huvudmenypil

Navigerar till huvudmenyskärmen.

(Se Huvudmenyskärm på sidan 3-8)

Rengöringspåminnelser

Visar hur mycket tid som återstår tills det krävs rengöring av ZONE 2 (veckovis) och ZONE 3* (månadsvis).

* Om funktionen är installerad.

Sköljknapp

Tryck för att skölja den vänstra och högra blandningskammaren. Dörrarna till blandningskamrarna måste vara stängda.

Artikelnummer 9294665 7/13

3-3

Användning Avsnitt 3

SKÄRM FÖR VAL AV SMAK

Smakvalsskärmen öppnas när man valt dryck. Smakalternativen beror på vilka recept som konfigurerats på enheten. Skärmens främsta funktion är att välja en dryckessmak.

Munstycke och skåptemperaturer

Knappar för dryckessmak

Rengöringspåminnelser *

Sköljknapp(ar)

Gå tillbaka en skärm

Öppna skärmarna

Smakvalsskärmen visas när en dryck har valts på dryckesvalsskärmen.

Beskrivningar av ikonknapparna

NOZZLE- och CABINET-temperaturer (munstycke och skåp)

Visar de aktuella temperaturerna för dispenseringspunktens munstycke och kylskåpet.

Mätenheten kan ändras i föreståndarens meny.

Knappar för dryckessmak

Smakalternativ för den typ av dryck som valts.

-

Gul kant

Om någon ingredienserna till drycken är på väg att ta slut, yoghurten har tagit slut, eller det finns mindre än

10 % kvar i produktförpackningen. Kontrollera produktlagerskärmen för exakt hur mycket produkt som finns kvar.

(Se Produktlagerskärm på sidan 3-13)

-

Röd kant

Produkten är slut, smaken är inte tillgänglig.

Produktförpackningen måste bytas. (Se Procedur för installation av produktförpckning på sidan 3-14)

OBS! Vilka smaker som finns kan variera beroende på vilket recept som är installerat.

Tillbakapil

Navigerar till föregående dryckesvalsskärm.

(Se Skärm för val av dryck på sidan 3-3)

Rengöringspåminnelser

Visar hur mycket tid som återstår tills det krävs rengöring av ZONE 2 (veckovis) och ZONE 3* (månadsvis).

* Om funktionen är installerad.

Sköljknapp

Tryck för att skölja den vänstra och högra blandningskammaren. Dörrarna till blandningskamrarna måste vara stängda.

3-4

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 3 Användning

STORLEKSSKÄRM

Storleksskärmen öppnas när man valt en smak på smakvalsskärmen. Storleksskärmens viktigaste uppgift är att välja storlek och tillverka drycken, och valfria tillval kan också göras härifrån om det behövs till drycken.

Munstycke och skåptemperaturer

Tillsätt topping

Rengöringspåminnelser

Knappar för val av storlek på dryck

Gå tillbaka en skärm

Beskrivningar av ikonknapparna

NOZZLE- och CABINET-temperaturer (munstycke och skåp)

Visar de aktuella temperaturerna för dispenseringspunktens munstycke och kylskåpet.

Mätenheten kan ändras i föreståndarens meny.

Tillsatser

Detta är inte funktionsknappar, utan bara avbildningar av tillsatserna som används när den valda drycken görs.

Skärmen informerar användaren när tillsatsen ska tillsättas i drycken.

OBS! Alla drycker har inte tillsatser. Dryckernas tillsatser kan variera beroende på vilket recept som finns installerat.

Knappar för dryckstorlek

Tryck på en dryckstorlek (SMALL, MEDIUM eller LARGE)

(liten, medium eller stor) för att starta dryckestillverkningen.

När en storlek har valts blir användaren uppmanad att placera rätt muggstorlek i dispenseringsområdet.

När rätt mugg är på plats, tryck på den gröna bocken för att dispensera produkten/isen i muggen eller tryck på det röda krysset för att avbryta och återgå till skärmen för val av storlek.

(Se Gör en dryck på sidan 3-6)

Tillbakapil

Navigerar till föregående smakvalsskärm.

(Se Skärm för val av smak på sidan 3-4)

Rengöringspåminnelser

Visar hur mycket tid som återstår tills det krävs rengöring av ZONE 2 (veckovis) och ZONE 3* (månadsvis).

* Om funktionen är installerad.

Nödvändig muggstorlek

Dispensera produkt

Skärm med dispenseringsuppmaning

Avbryt

Artikelnummer 9294665 7/13

3-5

Användning

Gör en dryck

OBS! Det måste finnas is i istratten, produkten måste vara ansluten och primad för att producera en dryck.

1. Tryck på ikonen med den öppna boken.

4. Nästa val är dryckens storlek.

Avsnitt 3

2. Välj en kategori av dryckesrecept.

5. Placera muggen under mitten på dispensern och tryck på den gröna bocken.

3. Speciella kombinationer av drycker visas på nästa skärm.

Om en dryck saknas, markeras den med en röd ruta omkring. Smaker som saknas har tagit slut och måste

fyllas på. (Se Procedur för installation av produktförpckning på sidan 3-14)

6. När smaken dispenseras i muggen, visas DISPENSING

(dispenserar) på skärmen.

7. Om det krävs tillsatser som måste tillsättas manuellt, ger skärmen specifika anvisningar. Fler ingredienser kan krävas senare, följ anvisningarna på skärmen.

8. Välj en ledig mixer, placera muggen i blandningskammaren och stäng luckan. Tryck på motsvarande gröna/blå pil som blinkar till höger eller vänster.

3-6

OBS! Enhet med en mixer visar bara en högerpil. Tryck på det röda krysset för att avbryta.

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 3

9. Medan drycken blandas, visas BLENDING (blandar)

överst på skärmen.

OBS! På enheter med dubbla mixrar, kan en andra dryck väljas och blandas samtidigt.

10. Följ alla dryckesspecifika skärmanvisningar för tillsatser och tryck på den blinkande pilen om det krävs.

11. När blandaren har blandat klart, öppna luckan och ta ut drycken. Blandningsstationen går igenom sköljcykeln när luckan har stängts igen.

12. Blandningsstationen blir inte tillgänglig igen förrän luckan

är stängd och sköljcykeln är avslutad.

Användning

Artikelnummer 9294665 7/13

3-7

Användning Avsnitt 3

HUVUDMENYSKÄRM

Öppnas främst genom dryckesvalsskärmen, och skärmens främsta funktion är att ge åtkomst till alla andra procedurer och justeringar som kan göras på enheten.

Meny för dryckesrecept

Föreståndarmeny

Lager

Rengöring

Beskrivningar av kategoriikoner

Meny för dryckesrecept

Visar dryckesvalsskärmen.

(Se Skärm för val av dryck på sidan 3-3)

Lager

Visar hur många procent produkt som finns kvar i varje förpackning, samt NOZZLE- och CABINET-temperaturerna

(munstycke och skåp).

(Se Produktlagerskärm på sidan 3-13)

Föreståndarmeny

Visar en skärm med knappsats för lösenord. När rätt lösenord skrivits in, öppnas en meny med skyddad information för en föreståndare.

(Se Föreståndarens menyskärm på sidan 3-9)

Rengöring

Visar rengöringsskärmen och ger alternativen för rengöring av ZONE 1 (dagligen), ZONE 2 (veckovis) eller ZONE 3*

(månadsvis) och PRODUCT LINE FLUSH (spolning av produktledning).

(Se \ Underhåll på sidan 4-1)

* Om funktionen är installerad.

3-8

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 3 Användning

FÖRESTÅNDARENS MENYSKÄRM

Öppnas genom huvudmenyskärmen, och den primära funktionen är att ge skärmåtkomst till funktioner som enbart är för föreståndare.

Lösenordsvisning

Radera lösenordsvisning

Knappsats för lösenord

Acceptera lösenord

Öppna skärmarna Föreståndarmenyns funktioner

Avbryt

När föreståndarmenyikonen har valts på huvudmenyn, öppnas knappsatsskärmen för lösenordet. Föreståndarskärmarna är lösenordsskyddade. Ange föreståndarens passerkod med

QWERTY-knappsatsen, och tryck på den gröna bocken för att godkänna.

När rätt lösenord angetts, öppnas skärmarna LANGUAGE

(SPRÅK), DATE/TIME (DATUM/TID), TEMPERATURES

(TEMPERATURER), EDIT PASSWORD (ÄNDRA

LÖSENORD), CONFIGURE SLOTS (KONFIGURERA

ÖPPNINGAR), UPDATES (UPPDATERINGAR), AUTO WASH

TIMER (AUTOM. TVÄTTTIMER) och SERVICE. När föreståndarskärmen är inaktiv under en period, återgår skärmen till dryckesmenyn.

Viktigt

Ändra inte språk, ändra lösenordet eller konfigurera

öppningarna om du inte fått instruktioner från tillverkaren att göra det. Serviceskärmen är lösenordsskyddad, kontakta tillverkaren för åtkomst.

Föreståndarmenyskärmar

• Föreståndarskärm 1

LANGUAGE (språk)

DATE och TIME inställningar (datum och tid)

TEMPERATURES (temperaturer)

EDIT PASSWORD (ändra lösenord)

CONFIGURE SLOTS (konfigurera öppningar)

• Föreståndarskärm 2

UPDATES (uppdateringar)

AUTO WASH TIMER (autom. tvätttimer)

SERVICE

(Lösenordsskyddade underskärmar)

Föreståndarskärm 3

På denna skärm visas alla nuvarande programvaruversioner på enheten.

Föreståndarskärm 4

Denna skärm visar dryckesräknaren.

Artikelnummer 9294665 7/13

3-9

Användning

Tilldela smaker

1. Tryck på föreståndarikonen från huvudmenyn.

6. Välj vilken öppning du vill tilldela en smak.

Avsnitt 3

2. Skriv in lösenordet.

7. Välj bland de tillgängliga smakerna.

3

2

3. Tryck på den gröna bocken.

4. Tryck på CONFIGURE SLOTS (konfigurera öppningar).

OBS! Vilka smaker som finns beror på vilken receptfil som finns inläst på maskinen. Tryck på ASSIGN FLAVOR (tilldela smak).

Skärmen återgår till skärmen för val av öppning.

Smakens namn visas nu och öppningen markeras i grönt.

8. Fortsätt att välja öppningar tills alla öppningar har blivit tilldelade.

5. Tryck på ikonen SLOT FLAVOR (öppningssmak).

9. Tryck på det röda krysset när du är klar för att återgå till skärmen för att konfigurera öppningar. Tryck på returpilen två gånger för att återgå till huvudmenyn.

3-10

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 3

KALIBRERINGSPROCEDUR

Samla ihop följande utrustning

Viktigt

Innan kalibrering utförs, kontrollera avseende tomma produktförpackningar, kyl produktförpackningar i 24 timmar och om rengöring av Zone 2 just har genomförts, vänta i 1 timme.

Köksvåg

Tomma och rena muggar

1. Tryck på föreståndarikonen från huvudmenyn.

Användning

5. Välj en smak, vatten eller is som ska kalibreras.

6. Följ instruktionerna på skärmen och gör följande:

Ta fram en våg.

Tarera den tomma muggens vikt.

Placera en tom mugg för dispensering.

2. Skriv in föreståndarens lösenord.

3. Tryck på CONFIGURE SLOTS (konfigurera öppningar).

• Tryck på den gröna bocken när du är klar.

Vänta tills dispenseringen är klar.

Väg muggen.

OBS! Smaktillsats och vatten ska väga 113 gram (4 oz.) isen ska väga 170 gram (6 oz.).

Tryck på knappen för att föra in vikten.

4. Tryck på CALIBRATE FLAVOR (kalibrera smak).

Artikelnummer 9294665 7/13

3-11

Användning

7. Skärmen för att mata in vikten öppnas.

A. Ange muggens vikt med sifferknapparna.

Avsnitt 3

10. Den nykalibrerade öppningen markeras med grönt.

A. Välj en annan smak, vatten eller is som ska kalibreras.

A

B

B. Tryck på den gröna bocken när det är klart och fortsätt.

OBS! Om den införda vikten inte är 113 gram (4 oz.) för smaktillsats/vatten eller 170 gram (6 oz.) för is, kommer enheten att justera dispenseringskalibreringen elektroniskt baserat på vikten som matats in, för att få korrekt måldispenseringsvikt. Det krävs ingen mekanisk justering.

8. Kalibreringsskärmen visas igen med vikten som fördes in på den föregående skärmen.

A. Om den visade vikten är felaktig, tryck på knappen igen och för in vikten igen.

A

B

B. Eller tryck på den röda krysset för att gå tillbaka till skärmen CONFIGURE SLOTS (konfigurera

öppningar). Tryck två gånger på tillbakapilen därifrån för att komma till huvudmenyn och sätt igång enheten.

B

A

B. Tryck på den gröna bocken när du är klar för att spara och slutför kalibreringen för öppningen.

9. Skärmen CALIBRATION COMPLETE (kalibreringen klar)

öppnas.

Tryck på den gröna bocken för att gå tillbaka till skärmen för att välja kalibreringsöppning.

3-12

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 3 Användning

PRODUKTLAGERSKÄRM

Den primära funktionen på denna skärm är att visa användaren information om produktlagret. Produktlagerskärmen öppnas normalt från huvudmenyn.

Produktbehållarnummer

Stapeldiagram över produktlager

Ej tilldelad produktbehållare

Dagar kvar tills det är slut

Munstyckets temperatur

Huvudmeny

Skåptemperatur

Lagerskärmen visar visuellt mängden för alla smakerna. Under varje smak står hur många dagar som återstår tills smaken tar slut.

Temperaturer för NOZZLE (munstycke) och CABINET (skåp) visas också på lagerskärmen. När man pekar på en smak på

skärmen, startar instruktionerna för hur man byter produktförpackning. (Se Procedur för installation av produktförpckning på sidan

3-14)

Öppna skärmarna

-

OTILLDELAD

Om UNASSIGNED (otilldelad) visas under produktbehållarnumret, har ingen produkt för närvarande tilldelats behållaren.

Beskrivningar av ikonknapparna

Produktbehållarnummer

Visar numret på den produktbehållare som stapeldiagrammet över produktlagret återger.

Stapeldiagram över produktlager

Produktlagermätningen beräknar hur mycket smaktillsats som finns kvar i varje produktförpackning i facket man sträcker sig in i, med ökningar på 5 %.

-

Grönt fält

Produktlagret är minst 10 % och är inte på väg att ta slut.

-

Gult fält

Produktlagret har gått ner till högst 10 % eller högst 24 timmar tills det är slut, ett meddelande visas på dryckesvalsskärmen för berörd(a) dryck(er).

-

Rött fält

Om fältet som representerar produktlagernivån är rött,

är förpackningen tom eller utgången. Ersätt produkten.

(Se Procedur för installation av produktförpckning på sidan 3-14)

NOZZLE- (munstycke) temperatur

Visar den aktuella temperaturen nära dispenseringspunkten. Kan ställas in på Celcius eller

Fahrenheit från föreståndarmenyn. (Se Föreståndarens menyskärm på sidan 3-9)

Tillbakapil

Navigerar till föregående huvudmenyskärm.

Dagar kvar tills det är slut

Visar hur många dagar som återstår tills produktförpackningen utgår. Genom att trycka på stapeldiagrammet för motsvarande produktförpackning

öppnas produktersättningsskärmen, där stegen för hur

man byter visas. (Se Procedur för installation av produktförpckning på sidan 3-14)

Artikelnummer 9294665 7/13

3-13

Användning

CABINET- (skåp) temperatur

Visar den aktuella temperaturen i kylskåpet. Kan ställas in

på Celcius eller Fahrenheit från föreståndarmenyn. (Se

Föreståndarens menyskärm på sidan 3-9)

Procedur för installation av produktförpckning

1. Tryck på lagerikonen från huvudmenyn.

Avsnitt 3

4. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

5. Placera den bakre skåran på produktförpackningens pip i

öppningen på produktbehållaren.

Viktigt

Pipen måste knäppa in i öppningen på produktbehållaren.

6. Öppna produktförpackningens lock och dra av det.

7. Sätt tillbaka produktbehållaren på sin plats i skåpet.

8. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

9. Välj lagernivå från FULL BAG (full förpackning), PRIME

FLAVOR (prima smaktillsats) eller NO BAG (ingen förpackning).

2. Välj den produkt som ska installeras på lagerskärmen.

Produkter med högst 10 % lager eller högst 24 timmar tills produkten tar slut visas med ett gult fält.

Produkter som har utgått visas med ett rött fält.

3. Följ instruktionerna på skärmen.

10. Välj FULL BAG (full förpackning) när en ny produktförpackning, så visas primningsskärmen.

11. Placera muggen under dispensern och tryck på primningsikonen för att prima ledningen med den nya produktförpackningen, och DISPENSING (dispensering) visas på skärmen. Upprepa tills produkten strömmar jämnt ner i muggen.

12. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

Ta bort behållaren från skåpet och kassera tom förpackning.

Torka produktbehållarens insida med en ren trasa.

Placera en ny produktförpackning med pipen vänd nedåt i produktbehållaren.

13. Nu är installation klar. Lagerfältet visar nu full, grön och dagar kvar tills det är slut nollställs.

14. Välj en annan produkt som ska installeras eller återgå till tidigare aktiv skärm genom att trycka på tillbakapilen.

Viktigt

Nollställning av en produkts lager utan att produktförpackningen byts, orsakar att produktlagerskärmen, procentsatser och slutdatum blir felaktiga.

3-14

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 3 Användning

RENGÖRINGSSKÄRM

Rengöringskärmen öppnas när den valts från huvudmenyn eller när man uppmanats att utföra rutinrengöring. Denna skärms primära funktion är att utföra rutinrengöring och desinficering av maskinen.

Nedräkning till rengöring

ZONE 1

Daglig rengöring

ZONE 2

Veckorengöring

ZONE 3

Månadsrengöring

PRODUCT LINE FLUSH

(spolning av produktledning)

Tillbaka till huvudmenyn

Öppna skärmarna Beskrivningar av ikonknapparna

ZONE 1 - Daglig rengöring

Visar skärmen för daglig rengöring och vägleder användaren genom alla de dagliga rengöringskraven.

Se Daglig rengöring - Zon 1 på sidan 4-3.

ZONE 2 - Veckorengöring

Visar skärmen för veckorengöring och vägleder användaren genom alla veckorengöringskraven.

Se Veckorengöring - Zon 2 på sidan 4-8.

ZONE 3 - Månadsrengöring*

Visar skärmen för månadsrengöring och vägleder

användaren genom alla månadsrengöringskraven. Se

Månadsrengöring - Zon 3 på sidan 4-19.

*Om funktionen är installerad.

Tillbakapil

Återgår till den föregående skärmen eller huvudmenyn.

Nedräkning till rengöring

Dagar kvar till det krävs rengöring. Visas i ökningar om

DAY (dag), ändringar av HOURS (timmar) när det finns högst en dag (24 timmar) kvar tills det krävs rengöring av maskinen. Nollställs när rengöringen är helt genomförd.

Viktigt

När tidsgränsen har överskridits, tillverkar maskinen inte längre drycker förrän rengöringen har genomförts.

PRODUCT LINE FLUSH (spolning av produktledning)

Visar skärmen för spolning av produktledning och vägleder

användaren i hur produktledningarna ska spolas. Se

Spolning av produktledning på sidan 4-34.

Artikelnummer 9294665 7/13

3-15

Användning Avsnitt 3

Andra funktioner

LÄSA IN RECEPT

Sätt i USB-minnet (skärmens övre vänstra hörn). Tryck på föreståndarikonen från huvudmenyn. Skriv in lösenordet och tryck på den gröna bocken. Tryck på nedåtpilen för att navigera till nästa skärm. Tryck på UPDATES (uppdateringar). Tryck på

RECIPES (recept). Tryck på ikonen UPDATE RECIPES FROM

USB (uppdatera recept från USB). Kontrollera att det är rätt version som ska läsas in, och tryck på den gröna bocken.

Skärmen visar status och därefter UPDATE COMPLETE

(uppdatering slutförd).

REKOMMENDERADE MUGGAR

trots att många sorters muggar kan fungera i en Blend-In-Cupmaskin, fungerar polyetylenmuggar (PET) bäst (utan att sprica). Andra typer som glas, polypropylen och frigolit med tjocka väggar har också visat sig fungera. Muggens tjocklek, materialsammansättning, diameter och höjd har stor betydelse för hur muggen fungerar i maskinen.

Följande är allmänna riktlinjer för muggar. Muggar om inte stämmer med dessa parametrar kan fungera men rekommenderas inte. Det är nödvändigt att testa dem med produkten i maskinen. Kontakta Multiplex-team för detaljerad utvärdering av muggar.

Mugghöjd mellan 10,8 cm (4,25") och 17,8 cm (7,00").

Diametern på muggens öppning större än 9 cm (3,50") och mindre än 10,6 cm (4,18").

Diametern på muggens bas större än 6 cm (2,38") och mindre än 6,6 cm (2,62").

Godkända material - PET, PET-R, glas och metall

Ändra storleken på muggdispensern

Vrid den inre fingerskivan så att spåret stannar på 1, 2, 3 eller

4. Inställning 1 håller den minsta muggen och 4 den största.

När fingerskivan flyttas från 1 till 2, dras dispenserns klor tillbaka och gör det möjligt att sätta in en större mugg.

Läge 1 Läge 2

Läge 3 Läge 4

3-16

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4\

Underhåll

Allmänt underhåll

Detta kapitel täcker enhetens vanliga delar och hur de ska skötas.

Tabellen nedan är en översikt över underhållet som slutanvändaren och serviceteknikern ska utföra, och hur ofta.

Dessa uppgifter är vad som krävs som minst. Om ismaskinen matas med hårt vatten, måste rengöring utföras oftare. Om kondensorns luftfilter är helt igentäppt efter en vecka, rekommenderas rengöring oftare. (X = Slutanvändare, SF =

Serviceföretag)

Dagligen Veckovis Månadsvis 3 månader 6 månader Årligen

Efter långvarig avstängning

Vid driftsättning

Underhåll

Blandare / Rengöring av dispenseringsområde/

Desinficering

(Zone 1 Rengöring)

Produktledning Rengöring och desinficering

(Zone 2 Rengöring)

Avlopp Rengöring

Rengör luftfilter

Rengör/Desinficera

Ismaskin/behållare

(Zone 3 Rengöring)

Avkalka

Ismaskin/behållare

(Zone 3 Rengöring)

Rengör kondensorelement

Inspektera ismaskin / dispenserns delar

Kontrollera iskvalitet

X

X

X

X

X

X

X

X

SF

SF

SF

X

X

X

X

SF

X

SF

SF

SF

SF

SF

SF

!

Varning

Strömbrytaren måste stängas AV och enheten kopplas ifrån strömkällan när man utför service, underhållsarbete eller rengör kylområdet.

Viktigt

Om maskinen ska vara avstängd under en längre tid, bör man gå igenom Zone 2 - Veckorengöring både innan enheten stängs av och när den är klar att användas igen.

Om enheten stängs av, kommer produukten inte längre att hållas kall i kylskåpet. Ta bort alla produktförpackningar och förvara dem nedkylda för att förhindra att de förstörs.

UNDERHÅLL AV DÖRRTÄTNING

Dörrtätningar måste rengöras regelbundet för att förhindra att det bildas mögel och mjöldagg, och för att behålla tätningens elasticitet. Tätningen kan rengöras med varmt tvålvatten.

Undvika att rengöra tätningen med starka rengöringsprodukter, eftersom den kan bli skör och spricka. Använd aldrig vassa verktyg eller knivar för att skrapa eller rengöra tätningen.

Tätningar kan lätt bytas och det krävs inga verktyg eller någon auktoriserad serviceperson. Tätningen är ”pilformad” och kan dras ur spåret på dörren och nya tätningar kan tryckas på plats.

UNDERHÅLL AV AVLOPP - INUTI UNDERSKÅP

Alla enheter har ett avlopp inuti enheten, som för bort kondens från förångarslingan och leder den till ett externt kondensatförångartråg. Avloppen kan bli lösa eller lossna under normal användning. om du upptäcker att det samlas vatten på insidan av enheten, kontrollera då att avloppsröret är anslutet på kondensatförångartråget. Om det samlas vatten under enheten är det nödvändigt att se till att änden på avloppsröret sitter i kondensatförångaren i maskinutrymmet.

Det är viktigt att enheten står jämnt, eftersom enheterna designats för att ha en riktig avrinning när de står jämnt.

Kontrollera att inga avloppsledningar är tilltäppta.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-1

\ Underhåll Avsnitt 4

KYLARE

!

Varning

Skada inte kylkretsen under installation, underhållsarbete och service av enheten.

In- och utsidan kan rengöras med diskmedel och varmt vatten.

Skulle det inte räcka, kan man prova ammoniak och vatten eller flytande rengöringsmedel som inte är slipande. När utsidan rengörs ska man alltid gnida i det rostfria stålets

”riktning” så att inte ytan repas. Använd inte slipande rengöringsmedel eftersom det repar det rostfria stålet och kan skada protektorväv och tätningar.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV ROSTFRITT STÅL

För att förhindra att rostfritt stål missfärgas eller rostar, måste man vidta flera viktiga åtgärder. Först måste man förstå det rostfria stålets egenskaper. Rostfritt stål innehåller 70-80 % järn, som rostar. Det innehåller också 12-30 % krom, som bildar en osynlig passive hinna över stålets yta, som fungerar som en sköld mot korrosion. Så länge det skyddande lagret är intakt, är metallen fortfarande rostfri. Skulle filmen gå sönder eller förorenas, kan element utanför börja bryta igenom stålet och börja bilda missfärgningar och rost. Riktig rengöring av det rostfria stålet kräver mjuka trasor eller skurdynor av plast!

!

Varning

Använd aldrig skurdynor av stål, stålborstar eller stålskrapor!

LUCKOR/GÅNGJÄRN

Med tiden och efter mycket användning blir luckor och gångjärn lösa. Om så är fallet ska skruvarna som håller gångjärnshållarna på enhetens ram dras åt. Lösa eller hängande luckor kan orsaka att gångjärnen dras ut ur ramen, och det kan skada både luckorna och gångjärnen. I vissa fall kan detta kräva att kvalificerade serviceombud eller underhållspersonal gör reparationerna.

OBS! Placera inte heta kärl på/mot det blå insatsen av ABSplast. Kasta inte in föremål i förvaringsutrymmet. Följs inte dessa rekommendationer kan det leda till skador inuti skåpet eller på fläktkonvektorn. Överbelastning av förvaringsutrymmet som begränsar luftflödet, luckor och lådor som ständigt öppnas och stängs, hindrar enhetens förmåga att bibehålla driftstemperaturen.

FÖRHINDRA KORROSION PÅ FLÄKTKONVEKTOR

Torka omedelbart upp allt spill.

RENGÖRINGSSATSER

Rengöringslösningar måste vara alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel utan klorid. Alla rengöringsmedel som innehåller klorid skadar det rostfria stålets skyddande hinna.

Klorider finns även allmänt i hårt vatten, salter och hushålls- och industrirengöringsmedel. Om man använder rengöringsmedel med klorider, måste man skölja flera gånger och eftertorka ordentligt. Rostfritt stål kan rutinrengöras med diskmedel och vatten. Svåra fläckar eller fett ska rengöras med ett slipmedelsfritt rengöringsmedel och en skurdyna av plast.

Gnugga alltid i stålets riktning. Det finns rengöringsmedel för rostfritt stål som kan återställa och bevara ytan på stålets kyddande lager. Tidiga tecken på att det rostfria stålet bryts ner, är små gropar och sprickor. Om det har startat, rengör noga och börja applicera rengöringsmedel för rostfritt stål för att försöka återställa stålets passiva tillstånd.

!

Försiktighet

Använd aldrig syrabaserade rengöringslösningar. Många livsmedelsprodukter har ett surt innehåll, som kan bryta ner ytan. Se till att ytorna på det rostfria stålet görs rent från ALLA livsmedelsprodukter. Vanliga produkter är: tomater, paprika och andra grönsaker.

Det finns kompletta rengöringssatser för enheter med enkel spindel (artikelnummer 000-BIC-001R) och dubbel spindel

(artikelnummer 000-BIC-001Q). Dessa satser innehåller följande:

• (3) tre hinkar à 5 gallon

• Hinketiketter tvätt, sköljning och desinficering

• Röda och blå muggar för rengöring av blandare

• Sprutflaska

• Skydd för dispenseringsområdet

• Rörförgrening för rengöring av produktledning

4-2

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4 \ Underhåll

Daglig rengöring - Zon 1

OBS! Följande procedurer är de grundläggande instruktionerna för daglig rengöring, instruktionerna på skärmen kan variera beroende på vilket recept som skapats med MenuConnect-programmet.

* Dessa punkter är valfria och kanske inte visas på alla easyToUCH-skärmar under rengöringen av ZONE 1.

• Tid att genomföra - 15 minuter

1. Kör igenom pekskärmen till huvudmenyn och tryck på rengöringsikonen.

SAMLA IHOP FÖLJANDE UTRUSTNING

Följ instruktionerna på skärmen och samla ihop följande utrustning:

Rena handdukar (trasor*)

Sprayrengöringsmedel och diskmedel

(Godkänd diskmedelslösning)

2. Tryck på ZONE 1-ikonen på rengöringsskärmen.

Spraydesinficeringsmedel och lösning

(Godkänd desinficeringslösning som ger

100 miljondelar tillgängligt klorin.)

Röda och blå rengöringsmuggar

(1 av varje per blandningsstation)

R B

Diskborste, handskar och skyddsglasögon*

* Dessa punkter är valfria och kanske inte visas på alla easyToUCHskärmar.

OBS! Används andra rengöringsmedel, är det möjligt att de inte rengör eller desinficerar maskinen enligt NSF-standard.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-3

\ Underhåll

BLANDARE / RENGÖRING AV DISPENSERINGSOMRÅDE OCH DESINFICERING

Borttagning av galler/ tvätt av blandningsstation

Följ instruktionerna på skärmen:

Ta bort mixeluckan

1. Öppna mixerluckan lite.

1. Ta på handskar och skyddsglasögon.

2. Ta bort gallret från mixerstationen(erna).

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Avsnitt 4

3. Spraya alla ytor inuti blandningsstationen med rengöringslösning. Skura därefter noga med godkänd diskborste.*

4. Torka noga av alla ytor i mixerstationen och upprepa på andra sidan, i förekommande fall.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Rengöring av dispenseringsområde

1. Ta bort galler från dispenseringsområdet i mitten.

2. Tryck på luckans undersida.

3. Tippa luckan utåt och dra nedåt och ut.

4. Upprepa för den andra dörren, i förekommande fall.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Tvätt av blandningsstation

1. Spraya blandarstationen helt med rengöringslösning.

Använd diskborste för att skura ordentligt på hela området.*

2. Spraya all ytor i dispenseringsområdet med rengöringslösning. Använd därefter godkänd diskborste för att skura området noga.*

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

3. Spray noga varje individuellt dispenseringsmunstycke med rengöringslösning och applicera rengöringsmedel på varje individuell dispenseringsventil Använd därefter godkänd diskborste för att skura området försiktigt.*

4. Torka noga alla dispenseringsventiler och dispenseringsområdet med en ren trasa.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

2. Använd den godkända diskborsetn, skura noga ner från blandarlockets och blandararmens ovansida.*

3. Lyft blandarens lock och skura noga (med godkänd diskborste) på knivhöljets ovansida och blandarlockets undersida.*

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

4. Spraya noga med desinficeringslösning.

5. Skura hela blandarenheten med godkänd diskborste.*

6. Upprepa för den andra sidan, i förekommande fall.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

4-4

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4

Sätt tillbaka galler/lucka(or)

1. Ta alla galler och luckor tillvask för att diska och desinficera.

\ Underhåll

Blandarna sänks ner i tvättlösningen och snurrar för att rengöras. WASHING (tvättar) visas på skärmen.

Viktigt

Använd aldrig ståldynor, stålborstar, stålskrapor eller några slipande rengöringsmedel/skurdynor!

2. Placera inte i diskmaskin eller blötläggning.

3. Sätt tillbaka mixerns galler.

4. Sätt tillbaka dispenseringsområdets galler.

5. Sätt tillbaka mixerns lucka(or).

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Tvätt av blandare

1. Placera blå rengöringsmugg(ar) med tvättlösning i blandarstationen(erna) och stäng blandarens lucka(or)

• Använd godkänd diskmedelslösning.

Följ instruktionen på skärmen. När du får uppmaningen

REMOVE CUP (ta bort mugg), ska de(n) blå muggen(arna) tas bort och tvättlösningen hällas i avloppert.

Stäng blandarluckan(orna) så visas RINSING (sköljer) på skärmen när maskinen sköljer blandarna.

2. Tryck på den gröna bocken för att börja.

FINISHED (avslutad) visas på skärmen, och fortsätt nu till skärmen för desinficering av blandare.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-5

\ Underhåll Avsnitt 4

Desinficering av blandare

1. Placera röd desinficeringsmugg(ar) med desinficeringslösning i blandarstationen(erna) och stäng blandarens lucka(or).

• Använd godkänd desinficeringslösning som ger 100 miljondelar tillgängligt klorin.

Stäng blandarluckan(orna) så visas RINSING (sköljer) på skärmen när maskinen sköljer blandarna.

2. Tryck på den gröna bocken för att börja.

Blandarna sänks ner i tvättlösningen och snurrar för att desinficeras. SANITIZING (desinficerar) visas på skärmen.

FINISHED (avslutad) visas på skärmen, och fortsätt nu till skärmen för desinficering av blandarstation.

Desinficering av blandningsstation

1. Spraya blandarstationen helt med desinficeringslösning.

Använd diskborste för att skura ordentligt på hela området.*

Följ instruktionen på skärmen. När du får uppmaningen

REMOVE CUP (ta bort mugg), ska de(n) röda muggen(arna) tas bort och desinficeringslösningen hällas i avloppert.

2. Låt lufttorka.

3.

Torka inte av desinficeringsmedel!

4. Upprepa för den andra sidan, i förekommande fall.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

4-6

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4

Desinficering av dispenseringsområde

1. Spaya noga varje enskilt dispenseringsmunstycke med desinficeringslösning.

2. Spraya dispenseringsområdet noga med desinficeringslösning.

3. Låt lufttorka.

4.

Torka inte av desinficeringsmedel!

5. Ta på handskar och skyddsglasögon.*

• Tyck på den gröna bocken för att bekräfta att du slutfört daglig rengöring av zon 1.

\ Underhåll

Artikelnummer 9294665 7/13

4-7

\ Underhåll Avsnitt 4

Veckorengöring - Zon 2

OBS! Följande procedurer är de grundläggande instruktionerna för veckorengöring, instruktionerna på skärmen kan variera beroende på vilket recept som skapats med

MenuConnect-programmet eller vilka alternativ som valt i föreståndarmenyn. *

Dessa punkter är valfria och kanske inte visas på alla easyToUCH-skärmar under rengöringen av

ZONE 2.

• Tid att genomföra - 1 timma

1. Kör igenom pekskärmen till huvudmenyn och tryck på rengöringsikonen.

SAMLA IHOP FÖLJANDE UTRUSTNING

Följ instruktionerna på skärmen och samla ihop följande utrustning:

Rena handdukar (trasor*)

Sprayrengöringsmedel och diskmedel

(Godkänd diskmedelslösning)

2. Tryck på ZONE 2-ikonen på rengöringsskärmen.

OBS! Om man inte utför veckorengöringen i sin helhet, nollställs inte veckorengöringstimern och det kräver att procduren görs om.

Spraydesinficeringsmedel och lösning

(Godkänd desinficeringslösning som ger

100 miljondelar tillgängligt klorin.)

Röda och blå rengöringsmuggar

(1 av varje per blandningsstation)

Sats med tre (3) rengöringshinkar

(tvätt-, skölj- och desinficeringslösningar)

Stänkskydd

R B

1 2 3

Rengöringsgrenrör

Rengörings- och desinficeringsmedel för avlopp*

Diskborste, handskar och skyddsglasögon*

* Dessa punkter är valfria och kanske inte visas på alla easyToUCHskärmar.

OBS! Används andra rengöringsmedel, är det möjligt att de inte rengör eller desinficerar maskinen enligt NSF-standard.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

4-8

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4 \ Underhåll

PRODUKTLEDNING RENGÖRING OCH DESINFICERING

Blanda rengöringslösningarna

Följ instruktionerna på skärmen:

1. Ta på handskar och skyddsglasögon.*

2. Fyll tvätthinken med vatten och tillsätt rengöringsmedlet.

(Godkänd diskmedelslösning).

3. Fyll sköljhinken med vatten.

4. Fyll desinficeringsmedelshinken med vatten och tillsätt godkänt desinficeringsmedel. (Godkänd desinficeringslösning som ger 100 miljondelar tillgängligt klorin.)

5. Fyll de(n) blå rengöringsmuggen(arna) med tvättlösning och ställ åt sidan. (Godkänd diskmedelslösning).

5. Spraya och torka Blend-in-Cup-kopplingen och området med rengöringsmedel.

6. Spraya varje Blend-in-Cup-koppling och området med desinficeringsmedel.

7. Anslut en rengöringsslang till varje produktmunstycke.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

8. Placera rengöringsgrenröret i tvätthinken.

9. Tryck på den gröna bocken för att börja rengöra ledningarna.

Då skickas tvättlösningen automatiskt genom varje ledning

(öppning) och förloppet visas på skärmen, 30 sekunder per

öppning.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

6. Fyll de(n) röda rengöringsmuggen(arna) med desinficeringslösning och ställ åt sidan. (Godkänd desinficeringslösning som ger 100 miljondelar tillgängligt klorin.)

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Tvättinstruktioner

1. Ta bort gallret från dispenseringsområdet i mitten.

2. Sätt i stänkskyddet i dispenseringsområdet.

3. Ta bort produkthållarna från skåpet.

4. Ta produkthållarna till kylförvaring.

När tvätten är klar öppnas skärmen med sköljinstruktionerna automatiskt.

Sköljinstruktioner

1. Ta upp rengöringsgrenröret ur tvätthinken.

2. Placera rengöringsgrenröret i sköljhinken.

3. Tryck på den gröna bocken för att börja skölja ledningarna.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-9

\ Underhåll

Då skickas sköljlösningen automatiskt genom varje ledning

(öppning) och förloppet visas på skärmen, 30 sekunder per

öppning.

Avsnitt 4

Urluftningsinstruktioner

1. Lossa rengöringsslangarna från produktens munstycken.

När sköljningen är klar öppnas skärmen med desinficeringsinstruktionerna automatiskt.

Desinficeringsinstruktioner

1. Ta upp rengöringsgrenröret ur sköljhinken.

2. Placera rengöringsgrenröret i desinficeringshinken.

2. Tryck på den gröna bocken för att börja lufta ur ledningarna.

Luft trycks igenom varje ledning (öppning) och blåser ur all kvarvarande vätska och visar förloppet på skärmen, 30 sekunder per öppning.

3. Tryck på den gröna bocken för att börja desinficera ledningarna.

Då skickas desinficeringslösningen automatiskt genom varje ledning (öppning) och förloppet visas på skärmen, 30 sekunder per öppning.

När urluftningen är klar öppnas skärmen Reinstall Inventory

(sätt tillbaka lager) automatiskt.

Sätt tillbaka lager

1. Ta ut produkthållarna till kylförvaring.

2. Sätt tillbaka varje produkthållare i rätt öppning.

3. Ta bort stänkskyddet från dispenseringsområdet.

4. Sätt tillbaka gallret i mitten på dispenseringsområdet.

När desinficeringen är klar öppnas skärmen med urluftningsinstruktionerna automatiskt.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

4-10

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4 \ Underhåll

5. Sätt en stor mugg under dispenseringsmunstycket.

6. Tryck på den gröna bocken för att prima varje ledning.

Då primas varje ledning automatiskt med produkt. På skärmen visas PRIMING SLOT X (primar öppning x). Varje öppning

ändras från PURGED (urluftad) till PRIMED (primad).

DESINFICERING AV ISBEHÅLLARE OCH

VATTENMUNSTYCKEN (TILLVAL)

*Dessa steg visas bara under rengöring av ZONE 2 på enheter med denna funktion startad i föreståndarmenyn. Om inte denna funktion är aktiv, fortsätter gränssnittet automatiskt till

”Blandare / Rengöring av dispenseringsområde och desinficering” på sidan 4-13.

Samla ihop följande utrustning

Rengöringshinkar - Sats med tre (3)

1 2 3

Rengöringsslang *

(Placerad under produktbehållarna)

När primningen är klar öppnas skärmen Primning klar automatiskt.

Automatisk primning klar

1. Ta bort och kassera den stora muggen med primad produkt.

Isborttagningsränna

Stänkskydd

2. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta till skärmen för desinficering av isbehållare och vattenmunstycken. Om denna funktion inte startas i föreståndarmenyn, fortsätt till

”Blandare / Rengöring av dispenseringsområde och desinficering” på sidan 4-13.

Desinficeringslösning

(Godkänd desinficeringslösning som ger

100 miljondelar tillgängligt klorin.)

Diskborste, handskar och skyddsglasögon*

* Dessa punkter är valfria och kanske inte visas på alla easyToUCHskärmar.

OBS! Används andra rengöringsmedel, är det möjligt att de inte rengör eller desinficerar maskinen enligt NSF-standard.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-11

\ Underhåll

Borttagning av is

Följ instruktionerna på skärmen:

1. Sätt i isborttagningsrännan i dispenserområdet.

2. Placera en tom hink på golvet under isrännan.

Avsnitt 4

Förbered desinficering av isbehållare och vattenmunstycken

1. Sätt i stänkskyddet i dispenseringsområdet.

2. Ta på handskar och skyddsglasögon.

3. Fyll desinficeringsmedelshinken med vatten och tillsätt desinficeringsmedel. (Använd godkänd desinficeringslösning som ger 100 miljondelar tillgängligt klorin.)

4. Placera rengöringsslangen i desinficeringshinken.

3. Tryck på den gröna bocken för att börja dispensera is.

• Skärmen med isdispenseringstimern öppnas och maskinen töms på is.

5. Tryck på den gröna bocken för att börja desinficeringen av is behållaren och vattenmunstyckena.

• Skärmen med desinficeringstimern visas och räknar ner under desinficeringen.

Kasta is

1. Kasta isen i hinken och ställ åt sidan.

2. Ta bort isborttagningsrännan från dispenseringsområdet och ställ åt sidan.

Kasta desinficeringsmedlet

1. Sätt in rengöringsslangen i botten på kylskåpet.

2. Kassera resterande desinficeringsmedel från hinken.

3. Tryck på den gröna bocken.

4-12

3. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4

Förebered för att skölja desinficeringsmedel

1. Sätt i stänkskyddet i dispenseringsområdet.

\ Underhåll

BLANDARE / RENGÖRING AV

DISPENSERINGSOMRÅDE OCH DESINFICERING

Borttagning av galler/ tvätt av blandningsstation

1. Ta på handskar och skyddsglasögon.

2. Ta bort gallret från mixerstationen(erna).

3. Spraya alla ytor inuti blandningsstationen med rengöringslösning. Skura därefter noga med godkänd diskborste.*

2. Tryck på den gröna bocken för att starta sköljningen med rent vatten.

• Sköljtimerskärmen öppnas och räknar ner under sköljningen och fortsätter sedan automatiskt till skärmen Borttagning av galler/ tvätt av blandningsstation.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

4. Torka noga av alla ytor i mixerstationen och upprepa på andra sidan, i förekommande fall.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Rengöring av dispenseringsområde

1. Ta bort mittgaller från dispenseringsområdet.

2. Spraya all ytor i dispenseringsområdet med rengöringslösning. Använd därefter godkänd diskborste för att skura området noga.*

Artikelnummer 9294665 7/13

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

3. Spray noga varje individuellt dispenseringsmunstycke med rengöringslösning och applicera rengöringsmedel på varje individuell dispenseringsventil Använd därefter godkänd diskborste för att skura området försiktigt.*

4. Torka noga alla dispenseringsventiler och dispenseringsområdet med en ren trasa.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

4-13

\ Underhåll

Ta bort mixerluckan

1. Öppna mixerluckan lite.

2. Tryck på luckans undersida.

3. Tippa luckan utåt och dra nedåt och ut.

4. Upprepa för den andra dörren, i förekommande fall.

Avsnitt 4

Sätt tillbaka galler/lucka(or)

1. Ta alla galler och lucka(or) till vask för att diska och desinficera.

Viktigt

Använd aldrig ståldynor, stålborstar, stålskrapor eller några slipande rengöringsmedel/skurdynor!

2. Placera inte i diskmaskin eller blötläggning.

3. Sätt tillbaka mixerns galler.

4. Sätt tillbaka dispenseringsområdets galler.

5. Sätt tillbaka mixerns lucka(or).

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Tvätt av blandningsstation

1. Spraya blandarstationen helt med rengöringslösning.

Använd diskborste för att skura ordentligt på hela området.*

2. Använd den godkända diskborsten, skura noga ner från blandarlockets och blandararmens ovansida.*

3. Lyft blandarens lock och skura noga (med godkänd diskborste) på knivhöljets ovansida och blandarlockets undersida.*

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Tvätt av blandare

1. Placera blå rengöringsmugg(ar) med tvättlösning i blandarstationen(erna) och stäng blandarens lucka(or).

• Använd godkänd diskmedelslösning.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

4. Spraya noga med desinficeringslösning.

5. Skura hela blandarenheten med godkänd diskborste.*

6. Upprepa för den andra sidan, i förekommande fall.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

2. Tryck på den gröna bocken för att börja.

4-14

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4

Blandarna sänks ner i tvättlösningen och snurrar för att rengöras. WASHING (tvättar) visas på skärmen.

\ Underhåll

Desinficering av blandare

1. Placera röd desinficeringsmugg(ar) med desinficeringslösning i blandarstationen(erna) och stäng blandarens lucka(or)

• Använd godkänd desinficeringslösning som ger 100 miljondelar tillgängligt klorin.

Följ instruktionen på skärmen. När du får uppmaningen

REMOVE CUP (ta bort mugg), ska de(n) blå muggen(arna) tas bort och tvättlösningen hällas i avloppert.

2. Tryck på den gröna bocken för att börja.

Blandarna sänks ner i tvättlösningen och snurrar för att desinficeras. SANITIZING (desinficerar) visas på skärmen.

Stäng blandarluckan(orna) så visas RINSING (sköljer) på skärmen när maskinen sköljer blandarna.

Följ instruktionen på skärmen. När du får uppmaningen

REMOVE CUP (ta bort mugg), ska de(n) röda muggen(arna) tas bort och desinficeringslösningen hällas i avloppet.

FINISHED (avslutad) visas på skärmen, och fortsätt nu till skärmen för desinficering av blandare.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-15

\ Underhåll

Stäng blandarluckan(orna) så visas RINSING (sköljer) på skärmen när maskinen sköljer blandarna.

Avsnitt 4

Desinficering av dispenseringsområde

1. Spraya noga varje enskilt dispenseringsmunstycke med desinficeringslösning.

FINISHED (avslutad) visas på skärmen, och fortsätt nu till skärmen för desinficering av blandarstation.

Desinficering av blandningsstation

1. Spraya blandarstationen helt med desinficeringslösning.

Använd diskborste för att skura ordentligt på hela området.*

2. Låt lufttorka.

3.

Torka inte av desinficeringsmedel!

4. Upprepa för den andra sidan, i förekommande fall.

2. Spraya dispenseringsområdet noga med desinficeringslösning.

3. Låt lufttorka.

4.

Torka inte av desinficeringsmedel!

• Tryck på den gröna bocken för att fortsätta till

”Rengöring av avlopp (tillval)” på sidan 4-17 i

förekommande fall. Om alternativet finns, öppnas

veckorengöringsskärmen. Se ”Veckorengöring avslutad” på sidan 4-18.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

4-16

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4

RENGÖRING AV AVLOPP (TILLVAL)

*Bara för enheter med denna funktion. Dessa steg visas bara under rengöring av ZONE 2 på enheter med denna funktion startad i föreståndarmenyn. Om inte denna funktion är aktiv,

fortsätter gränssnittet automatiskt till ”Veckorengöring avslutad” på sidan 4-18.

Förebered enheten för rengöring av avlopp

1. Ta bort luckor från blandningsstation(er).

2. Ta bort gallret från dispenseringsområdet i mitten.

3. Ta bort galler från blandningsstation(er).

\ Underhåll

6. Stäng säkerhetsventilvredet ovanpå dispensern genom att vrida medurs.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

4. Häll långsamt 3,8 l/1 gal. hett (49-54 °C/120-130 °F) vatten i varje avlopp.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Blanda rengöringslösningen för avloppet

1. Öppna säkerhetsventilvredet ovanpå dispensern genom att vrida moturs.

2. Ta bort locket från dispensern.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

3. Häll 3,8 l/1 gal. hett (49-54 °C/120-130 °F) vatten i varje dispenser.

ÖVERSKRID INTE 60 °C/140 °F

.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

4. Häll snabbt i ett paket propplösare i dispensern.

5. Sätt genast tillbaka locket och dra åt.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

7. Skaka dispensern så att rengöringsmedlet löses upp.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Avlopp Rengöring

1. Lufta försiktigt ut en liten mängd lösning från dispensern ner i hinken.

2. Detta underlättar för att det inte ska sprätta lösning och eventuellt stänka på kläder eller ögon.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

3. Spraya försiktigt lika mycket av lösningen i varje avlopp.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-17

\ Underhåll

Efter rengöringen av avloppet

1. Öppna säkerhetsventilvredet igen genom att vrida moturs.

2. Ta bort locket från dispensern.

3. Skölj dispensern med varmt (23-32 °C/75-90 °F) vatten och sätt tillbaka till lämpligt förvaringsutrymme.

Veckorengöring avslutad

1. Ta på handskar och skyddsglasögon.*

2. Veckorengöring har avslutats.

3. Enhet måste rengöras igen om 7 dagar.

4. Returnera tillbehör till rengöringssats.

Avsnitt 4

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Sätt tillbaka galler/lucka(or)

1. Torka kring avlopp och arbetsyta med desinficerande trasa för att få bort propplösaren.

2. Sätt tillbaka mixerns galler.

3. Sätt tillbaka dispenseringsområdets galler.

4. Sätt tillbaka mixerns lucka(or).

5. Tyck på den gröna bocken för att bekräfta att du slutfört veckorengöring av zon 2. Skärmen återgår till huvudmenyskärmen.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Viktigt

Propplösare är effektivast när det får stå i fyra (4) timmar, men maskinen kan användas efter behov.

• Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

4-18

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4 \ Underhåll

Månadsrengöring - Zon 3

OBS! Alla steg visas på skärmen. *

Dessa punkter är valfria och kanske inte visas på alla easyToUCH-skärmar under rengöringen av ZONE 3.

• Tid att genomföra - 1 timma 45 minuter

1. Kör igenom pekskärmen till huvudmenyn och tryck på rengöringsikonen.

SAMLA IHOP FÖLJANDE UTRUSTNING

Följ instruktionerna på skärmen och samla ihop följande utrustning:

Rengöringshinkar - Sats med två (2)

1 2

Rengöringsslang

(Placerad under produktbehållarna)

Isborttagningsränna

2. Tryck på ZONE 3-ikonen på rengöringsskärmen.

Stänkskydd

Rena handdukar (trasor*)

OBS! Om inte rengöringssekvensen av zon 3 genomförs i sin helhet, kan det påverka dryckeskvaliteten och månadsrengöringstimern nollställs inte och det kräver att proceduren görs om.

Desinficeringslösning

(Godkänd desinficeringslösning som ger 100 miljondelar tillgängligt klorin.)

Diskborste, handskar och skyddsglasögon*

* Dessa punkter är valfria och kanske inte visas på alla easyToUCHskärmar.

OBS! Används andra rengöringsmedel, är det möjligt att de inte rengör eller desinficerar maskinen enligt NSF-standard.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-19

\ Underhåll

ISMASKIN, RENGÖRING OCH DESINFICERING

Borttagning av is

Följ instruktionerna på skärmen:

1. Sätt i isborttagningsrännan i dispenserområdet.

2. Placera en tom hink på golvet under isrännan.

Avsnitt 4

Förbered desinficering av ismaskin

1. Sätt i stänkskyddet i dispenseringsområdet.

2. Ta på handskar och skyddsglasögon.

3. Fyll desinficeringsmedelshinken med vatten och tillsätt desinficeringsmedel. (Använd godkänd desinficeringslösning som ger 100 miljondelar tillgängligt klorin.)

4. Placera rengöringsslangen i desinficeringshinken.

3. Tryck på den gröna bocken för att börja dispensera is.

• Skärmen med isdispenseringstimern öppnas och maskinen töms på is.

5. Tryck på den gröna bocken för att börja desinficera ismaskinen.

• Skärmen med desinficeringstimern för ismaskinen visas och räknar ner under desinficeringen.

Kasta is

1. Kasta isen i hinken och ställ åt sidan.

2. Ta bort isborttagningsrännan från dispenseringsområdet och ställ åt sidan.

• Skärmen för att förebereda kassering av desinficeringsmedel och is visas närt det är klart.

3. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

4-20

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4

Förbered kassering av desinficeringsmedel och urluftning av is

1. Kassera resterande desinficeringsmedel från hinken.

2. Borttagning av is.

3. Sätt i isborttagningsrännan i dispenserområdet.

4. Placera en tom hink på golvet under isrännan.

\ Underhåll

Förbered desinficering av isbehållare och vattenmunstycken

1. Sätt i stänkskyddet i dispenseringsområdet.

2. Ta på handskar och skyddsglasögon.

3. Fyll desinficeringsmedelshinken med vatten och tillsätt desinficeringsmedel. (Använd godkänd desinficeringslösning som ger 100 miljondelar tillgängligt klorin.)

4. Placera rengöringsslangen i desinficeringshinken.

!

Varning

Denna isproduktion kommer att innehålla rester av rengöringskemikalier och måste kastas.

5. Tryck på den gröna bocken för att börja dispensera is.

• Skärmen med isdispenseringstimern öppnas och maskinen töms på is.

5. Tryck på den gröna bocken för att börja desinficeringen av is behållaren och vattenmunstyckena.

• Skärmen med desinficeringstimern visas och räknar ner under desinficeringen.

Kasta is

1. Kasta isen i hinken och ställ åt sidan.

2. Ta bort isborttagningsrännan från dispenseringsområdet och ställ åt sidan.

Kasta desinficeringsmedlet

1. Sätt in rengöringsslangen i botten på kylskåpet.

2. Kassera resterande desinficeringsmedel från hinken.

3. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

Artikelnummer 9294665 7/13

3. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

4-21

\ Underhåll

Förebered för att skölja desinficeringsmedel

1. Sätt i stänkskyddet i dispenseringsområdet.

Avsnitt 4

Borttagning av is

1. Sätt i isborttagningsrännan i dispenserområdet.

2. Placera en tom hink på golvet under isrännan.

2. Tryck på den gröna bocken för att starta sköljningen med rent vatten.

• Sköljtimerskärmen öppnas och räknar ner under sköljningen och fortsätter sedan automatiskt till skärmen för isproduktion med rengöringslösning.

3. Tryck på den gröna bocken för att börja dispensera is.

• Skärmen med isdispenseringstimern öppnas och maskinen töms på is.

Is med rengöringslösning från ismaskinen

• Isen produceras då med vatten från enhetens källa med kylt vatten för att avlägsna all kvarvarande rengöringslösning från ismaskinen.

Kasta is

1. Kasta isen i hinken och ställ åt sidan.

2. Ta bort isborttagningsrännan från dispenseringsområdet och ställ åt sidan.

!

Varning

Denna isproduktion kommer att innehålla rester av rengöringskemikalier och måste kastas.

3. Tyck på den gröna bocken för att bekräfta att du slutfört månadsrengöringen av zon 3. Skärmen återgår till huvudmenyskärmen.

Viktigt

Islagret har tömts, isnivån kan vara låg i 30 minuter!

4-22

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4

ANDRA ÅTGÄRDER VARJE MÅNAD

Luftfilter

För enheter med övre och/eller nedre luftfilter. Kontrollera luftfiltren varje månad för att säkerställa att de är rena och luftgenomflödet är korrekt.

Luftfiltrens placering

\ Underhåll

Om man inte håller kondensorelementet rent kan det inledningsvis leda till höga temperaturer och för långa körtider.

Kontinuerlig användning med ett smutsigt kondensorelement kan leda till att kompressorn går sönder. Slarv med rengöring av kondensorelementet gör alla garantier i samband med kompressorn och kostnaden för att byta den ogiltiga.

!

Försiktighet

Använd aldrig högtryckstvätt för denna rengöring eftersom vatten kan skada de elektriska delarna som sitter i närheten av eller på kondensorelementet.

Utvändig rengöring

Ta bort damm och smuts från utvändiga ytor med ett milt hushållsdiskmedel och varmt vatten. Torka torrt med en torr, mjuk trasa.

Använd rengöringsmedel som är avsedda för produkter av rostfritt stål.

Svåra fläckar ska tas bort med rostfri stålull. Använd aldrig vanlig stålull eller slipande svampar. De repar panelerna.

Gör först enhetens baksida åtkomlig. För ut filtren ett åt gången och undersök dem. Om de är smutsiga eller ljus inte kan lysa igenom dem när de hålls upp mot ljuset, ska de diskas med diskmedel i en vask tills de är rena. Diska INTE i diskmaskin.

Sätt tillbaka dem på sin plats när de är rena och sätt tillbaka enheten på sin plats.

Rengöra kondensorelementet

För att kylningen ska fungera riktigt, måste damm, smuts och fett regelbundet tas bort från kondensorns flänsar. Detta bör göras minst var tredje månad. Om förhållandena är sådana att kondensorn är helt blockerad på tre månader, bör den rengöras oftare. Rengör kondensorn med en dammsugare eller stel borste. Är den extremt smutsig kan man behöva köpa ett kondensorrengöringsmedel.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-23

\ Underhåll

Halvårsvis avkalkning - Zon 3

Avkalkning rekommenderas en gång per halvår (6 månader).

Det kan vara nödvändigt att avkalka oftare under vissa vattenförhållanden. Följ noga anvisningarna på flaskorna med avkalkningsmedel för ismaskin eller desinficeringslösning.

!

Varning

Använd alltid gummihandskar för att skydda händerna från avkalknings- och desinficeringslösningar.

OBS! Alla steg visas på skärmen.

* Dessa punkter är valfria och kanske inte visas på alla easyToUCH-skärmar under rengöringen av ZONE 3.

• Tid att genomföra - 2 timmar

Avkalkning måste först aktiveras på föreståndarmenyns serviceskärm innan den kan utföras som en del av rengöringen av zon 3, och måste stängas av när det är klart.

Viktigt

Bara en utbildad föreståndare eller auktoriserad tekniker får öppna serviceskärmarna. Om dessa inställningar

ändras felaktigt, kan de orsaka att enheten fungerar felaktigt eller inte fungerar alls.

SÄTT PÅ AVKALKNING

1. Kör igenom pekskärmen till huvudmenyn och tryck på föreståndarmenyikonen.

Avsnitt 4

3. Tryck på nedåtpilen för att fortsätta till nästa skärm.

4. Välj serviceikonen.

5. Skriv in lösenordet med QWERTY-knappsatsen.

2. Skriv in lösenordet med QWERTY-knappsatsen.

6. Tryck på knappen CLEANING OPTIONS

(rengöringsalternativ).

4-24

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4

7. Sätt PÅ avkalkning:

A. Tryck på kryssrutan för ZONE 3 DESCALING

(avkalka zon 3). Rutan ska bli grön med ett krysss i mitten.

\ Underhåll

SAMLA IHOP FÖLJANDE UTRUSTNING

Följ instruktionerna på skärmen och samla ihop följande utrustning:

Rengöringshinkar - Sats med två (2)

1 2

A

Rengöringsslang

(Placerad under produktbehållarna)

B

B. Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka flera gånger på tillbakapilen, tryck på SAVE (spara) när du blir uppmanad.

8. Tryck på rengöringsikonen i huvudmenyn.

Isborttagningsränna

Stänkskydd

Rena handdukar (trasor*)

9. Tryck på ZONE 3-ikonen på rengöringsskärmen.

Avkalkningsmedel

(Använd godkänt avkalkningsmedel för ismaskinen)

OBS! Om inte rengöringssekvensen av zon 3 genomförs i sin helhet, kan det påverka dryckeskvaliteten och månadsrengöringstimern nollställs inte och det kräver att proceduren görs om.

Desinficeringslösning

(Godkänd desinficeringslösning som ger 100 miljondelar tillgängligt klorin.)

Diskborste, handskar och skyddsglasögon*

* Dessa punkter är valfria och kanske inte visas på alla easyToUCHskärmar.

OBS! Används andra rengöringsmedel, är det möjligt att de inte rengör eller desinficerar maskinen enligt NSF-standard.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-25

\ Underhåll Avsnitt 4

ISMASKIN/AVKALKNING AV BEHÅLLARE, RENGÖRING OCH DESINFICERING

Borttagning av is

Följ instruktionerna på skärmen:

1. Sätt i isborttagningsrännan i dispenserområdet.

2. Placera en tom hink på golvet under isrännan.

Förbered avkalkning av is- och vattensystem

Viktigt

Dessa steg visas bara om avkalkningen har aktiverats i föreståndarmenyn. Om inte denna funktion är aktiv, kommer gränssnittet automatiskt att fortsätta till ”Förbered desinficering av ismaskin” på sidan 4-27.

3. Tryck på den gröna bocken för att börja dispensera is.

• Skärmen med isdispenseringstimern öppnas och maskinen töms på is.

1. Sätt i stänkskyddet i dispenseringsområdet.

2. Ta på handskar och skyddsglasögon.*

3. Fyll desinficeringsmedelshinken med vatten och tillsätt desinficeringsmedel.

OBS! Använd godkänd ismaskinrengöring. Se tillverkarens instruktioner för korrekt proportion.

4. Dra ut rengöringsslangen till utsidan på enheten.

5. Placera rengöringsslangen i hinken med avkalkningsmedlet.

Kasta is

1. Kasta isen i hinken och ställ åt sidan.

2. Ta bort isborttagningsrännan från dispenseringsområdet och ställ åt sidan.

6. Tryck på den gröna bocken för att börja avkalka ismaskinen.

• Skärmen med avkalkningstimern för ismaskinen visas och räknar ner under avkalkningen.

3. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

• Skärmen för att fortsätta avkalkningen visas när det är klart.

4-26

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4

Fortsätt avkalkningen

1. Kassera resterande avkalkningsmedel från hinken.

2. Fyll hinken med vatten och tillsätt godkänt avkalningsmedel.

3. Placera rengöringsslangen i hinken med avkalkningsmedlet igen.

\ Underhåll

Förbered desinficering av ismaskin

1. Sätt i stänkskyddet i dispenseringsområdet.

2. Ta på handskar och skyddsglasögon.*

3. Fyll desinficeringsmedelshinken med vatten och tillsätt desinficeringsmedel.

OBS! Använd godkänd desinficeringslösning som ger

100 miljondelar tillgängligt klorin. Se tillverkarens instruktioner för korrekt proportion.

4. Placera rengöringsslangen i desinficeringshinken.

4. Tryck på den gröna bocken för att börja avkalka isbehållaren och vattenmunstyckena.

• Skärmen med avkalkningstimern för ismaskin och munstycken visas och räknar ner under avkalkningen.

5. Tryck på den gröna bocken för att börja desinficera ismaskinen.

• Skärmen med desinficeringstimern för ismaskinen visas och räknar ner under desinficeringen.

• Skärmen för att kassera avkalkningsmedel visas när det är klart.

Kasta avkalkningsmedel

1. Kassera resterande avkalkningsmedel från hinken.

• Skärmen för att förbereda kassering av desinficeringsmedel och is visas när det är klart.

• Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-27

\ Underhåll

Förbered kassering av desinficeringsmedel och urluftning av is

1. Kassera resterande desinficeringsmedel från hinken.

2. Borttagning av is.

3. Sätt i isborttagningsrännan i dispenserområdet.

4. Placera en tom hink på golvet under isrännan.

Avsnitt 4

Förbered desinficering av isbehållare och vattenmunstycken

1. Sätt i stänkskyddet i dispenseringsområdet.

2. Ta på handskar och skyddsglasögon.*

3. Fyll desinficeringsmedelshinken med vatten och tillsätt desinficeringsmedel. (Använd godkänd desinficeringslösning som ger 100 miljondelar tillgängligt klorin.)

4. Placera rengöringsslangen i desinficeringshinken.

!

Varning

Denna isproduktion kommer att innehålla rester av rengöringskemikalier och måste kastas.

5. Tryck på den gröna bocken för att börja dispensera is.

• Skärmen med isdispenseringstimern öppnas och maskinen töms på is.

5. Tryck på den gröna bocken för att börja desinficeringen av is behållaren och vattenmunstyckena.

• Skärmen med desinficeringstimern visas och räknar ner under desinficeringen.

Kasta is

1. Kasta isen i hinken och ställ åt sidan.

2. Ta bort isborttagningsrännan från dispenseringsområdet och ställ åt sidan.

Kasta desinficeringsmedlet

1. Sätt in rengöringsslangen i botten på kylskåpet.

2. Kassera resterande desinficeringsmedel från hinken.

3. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

4-28

3. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4

Förbered för att skölja desinficeringsmedel

1. Sätt i stänkskyddet i dispenseringsområdet.

\ Underhåll

Borttagning av is

1. Sätt i isborttagningsrännan i dispenserområdet.

2. Placera en tom hink på golvet under isrännan.

2. Tryck på den gröna bocken för att starta sköljningen med rent vatten.

• Sköljtimerskärmen öppnas och räknar ner under sköljningen och fortsätter sedan automatiskt till skärmen för isproduktion med rengöringslösning.

3. Tryck på den gröna bocken för att börja dispensera is.

• Skärmen med isdispenseringstimern öppnas och maskinen töms på is.

Is med rengöringslösning från ismaskinen

• Isen produceras då med vatten från enhetens källa med kylt vatten för att avlägsna all kvarvarande rengöringslösning från ismaskinen.

Kasta is

1. Kasta isen i hinken och ställ åt sidan.

2. Ta bort isborttagningsrännan från dispenseringsområdet och ställ åt sidan.

!

Varning

Denna isproduktion kommer att innehålla rester av rengöringskemikalier och måste kastas.

3. Tyck på den gröna bocken för att bekräfta att du slutfört månadsrengöringen av zon 3. Skärmen återgår till huvudmenyskärmen.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-29

\ Underhåll

STÄNG AV AVKALKNING

1. Tryck på föreståndarmenyikonen i huvudmenyn.

Avsnitt 4

5. Skriv in lösenordet med QWERTY-knappsatsen.

2. Skriv in lösenordet med QWERTY-knappsatsen.

6. Tryck på knappen CLEANING OPTIONS

(rengöringsalternativ).

3. Tryck på nedåtpilen för att fortsätta till nästa skärm.

7. Stäng AV avkalkning:

A. Tryck på kryssrutan för ZONE 3 DESCALING

(avkalka zon 3). Rutan ska bli röd med ett kryss i.

4. Välj serviceikonen.

A

B

B. Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka flera gånger på tillbakapilen, tryck på SAVE (spara) när du blir uppmanad. Avkalkningen har nu stängts av under rengöring av zon 3.

Viktigt

Islagret har tömts, isnivån kan vara låg i 30 minuter!

4-30

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4 \ Underhåll

Ismaskin, rengöring

Dessa instruktioner gäller för enheter med intern ismaskinen och som inte är utrustade med alternativet Rengöra på plats av

Zone 3 eller när manuell rengöring krävs.

Viktigt

Bara en utbildad föreståndare eller auktoriserad tekniker får utföra rengöring av ismaskin.

Avkalkning rekommenderas en gång per halvår (6 månader).

Det kan vara nödvändigt att avkalka oftare under vissa vattenförhållanden. Avkalkning rekommenderas var tredje (3) månad. Följ noga alla instruktioner som medföljer det avkalknings- eller desinficeringsmedel som används.

!

Varning

Använd alltid gummihandskar för att skydda händerna från avkalknings- och desinficeringslösningar.

!

Varning

Förhindra skador genom att koppla bort huvudströmmen till dispensern (när den används) före rengöring och desinficering av behållarområdet och dispenserdelar.

VERKTYG SOM KRÄVS

• Handskar

• Muttermejsel 1/4 tum

FÖRBEREDELSE AV ENHETEN

Viktigt

Håll kylskåpets dörr stängd så att produkten förblir kyld när enheten är AV.

1. Slå ifrån strömmen, ta bort panelen på vänster sida och på baksidan samt sätt strömbrytaren och kompressorns vippkontakt i AV-läget.

2. Ta bort all is från isbehållare/automat.

3. Stäng av vattentillförseln till ismaskinen.

4. Töm ut vattnet från förångaren och tanken genom förångarens/tankens avloppsledning och sätt tillbaka slangen i slangklämman.

ISMASKIN, AVKALKNING

Ska utföras en gång per halvår (6 månader). Gå till ”Ismaskin, desinficering” om ismaskinen endast ska desinficeras.

1. Använd ett godkänt avkalkningsmedel med angiven proportion.

Mängd ljummet vatten

20 liter (5 gallon)

Mängd rengöringsmedel för ismaskin

Använd godkänd ismaskinrengöring.

Se tillverkarens instruktioner för proportioner för att iordningställa 1 behållare med lösning.

2. Ta bort locket från vattentanken, blockera tankens flottör och fyll förångaren och tanken med rengöringslösning.

Återstående lösning ska användas till rengöring för hand.

3. Kontrollera att kompressorns vippkontakt i AV-läget, anslut sedan strömmen igen och kör kuggväxelmotorn i 15 minuter. Utför följande procedurer under

15-minutersperioden.

• Avkalka avtappningstråget genom att böja försiktigt och avlägsna sedan eventuella kalkrester.

• Inspektera vattentillförseln och avloppsledningar och regngör efter behov.

4. Slå ifrån strömmen och töm sedan ut rengöringsmedlet/ vattnet från förångaren och tanken genom förångarens/ tankens avloppsledning. Fyll och töm ut förångaren/tanken

4 gånger med en kanna och sätt tillbaka slangen i slangklämman.

5. Fortsätt till ”Ismaskin, desinficering”.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-31

\ Underhåll Avsnitt 4

ISMASKIN, DESINFICERING

Ska utföras var tredje (3) månad.

1. Använd ett godkänt desinficeringsmedel med angiven proportion.

Mängd ljummet vatten

20 liter (5 gallon)

Mängd desinficeringsmedel

Använd 1/4 oz. (15 ml) hushållsblekmedel per gallon

(ca 4 liter) eller godkänt desinficeringsmedel som ger

100 miljondelar tillgängligt klorin.

Se tillverkarens instruktioner för proportioner.

2. Fyll tanken och förångaren med desinficeringsmedel-/ vattenlösning.

3. Kontrollera att kompressorns vippkontakt i AV-läget, anslut sedan strömmen igen och kör kuggväxelmotorn i 10 minuter.

4. Flytta kompressorns vippkontakt till PÅ-läget. Ismaskinen gör is med desinficeringsmedel-/vattenlösningen och lämnar isen i behållaren/dispensern. Gör is under 20 minuter – tillsätt desinficeringsmedel-/vattenlösning när vattennivån sjunker i tanken.

OBS! Låt inte nivån av desinficeringsmedel-/vatten falla under sensorsonderna. Ismaskinen startar en fördröjningsperiod på

20 minuter om sensorsonderna förlorar kontakten med vatten i mer än 10 sekunder. Skulle detta uppstå, fyll tanken igen, slå sedan ifrån strömmen och slås på den igen för att starta om ismaskinen.

5. Flytta kompressorns vippkontakt till AV-läget och slå ifrån strömmen.

6. Töm ut förångaren/tanken och sätt tillbaka avloppsslangen i slangklämman.

7. Ta bort blockeringen från under tankens flottör och sätt tillbaka tankens lock.

8. Sätt på ismaskinens vattentillförsel, anslut strömmen igen och flytta kompressorns vippkontakt till PÅ-läget.

9. Låt ismaskinen köra i 20 minuter, placera sedan kompressorns vippkontakt i AV-läget, slå ifrån strömmen och kasta isen som tillverkats.

!

Varning

Denna isproduktion kommer att innehålla rester av rengöringskemikalier och måste kastas.

10. Sätt tillbaka alla rengjorda delar på deras korrekta platser.

BEHÅLLARE/DISPENSER, AVKALKNING,

RENGÖRING OCH DESINFICERING

Kraftig ansamling av kalk kan kräva att delar av behållaren och

dispensern demonteras, se ”Helt demonterad, avkalkning, rengöring och desinficering”.

1. Slå ifrån strömmen till enheten för att förhindra skador.

2. Ta bort enhetens överdel genom att ta bort de fyra tumskruvarna.

AVKALKNING

Ska utföras en gång per halvår (6 månader). Gå till

”Desinficering” om behållaren/dispensern endast ska

desinficeras.

1. Använd ett godkänt avkalkningsmedel med angiven proportion.

OBS! För säkerhet och maximal effektivitet ska lösningen användas omedelbart efter utspädning.

Mängd ljummet vatten

20 liter (5 gallon)

Mängd rengöringsmedel för ismaskin

Använd godkänd ismaskinrengöring.

Se tillverkarens instruktioner för proportioner för att iordningställa 1 behållare med lösning.

DESINFICERING

Ska utföras var tredje (3) månad.

1. Använd ett godkänt desinficeringsmedel med angiven proportion.

Mängd ljummet vatten

20 liter (5 gallon)

Mängd desinficeringsmedel

Använd 1/4 oz. (15 ml) hushållsblekmedel per gallon

(ca 4 liter) eller godkänt desinficeringsmedel som ger

100 miljondelar tillgängligt klorin.

Se tillverkarens instruktioner för proportioner.

4-32

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4 \ Underhåll

HELT DEMONTERAD, AVKALKNING, RENGÖRING

OCH DESINFICERING

OBS! Demontering av behållarens och dispenserns delar krävs inte om ingen kraftig ansamling av kalk påvisas.

1. Slå ifrån strömmen till enheten för att förhindra skador.

2. Ta bort enhetens överdel genom att ta bort fyra tumskruvar.

3. Ta bort isenhetens dispenseringsmotor genom att ta bort fyra tumskruvar.

4. Ta bort isbehållarens kåpa.

5. Ta manuellt bort eventuellt kvarvarande is.

6. Använd ett godkänt avkalkningsmedel med angiven proportion.

Mängd ljummet vatten

20 liter (5 gallon)

Mängd rengöringsmedel för ismaskin

Använd godkänd ismaskinrengöring.

Se tillverkarens instruktioner för proportioner för att iordningställa 1 behållare med lösning.

7. Använd ett godkänt desinficeringsmedel med angiven proportion.

Mängd ljummet vatten

20 liter (5 gallon)

Mängd desinficeringsmedel

Använd 1/4 oz. (15 ml) hushållsblekmedel per gallon

(ca 4 liter) eller godkänt desinficeringsmedel som ger

100 miljondelar tillgängligt klorin.

Se tillverkarens instruktioner för proportioner.

8. Ta bort isagitatorn. Kalka av, skölj och desinficera isagitatorn.

9. Ta bort dispenseringshjulenheten.

10. Blötlägg följande delar under 20 minuter i avkalkningsmedlet och skölj sedan ordentligt:

• Dispenseringshjul och hölje

11. Blötlägg de borttagna delarna i desinficeringsmedel under

10 minuter och torka av dem.

OBS! Om det finns medel kvar på dessa delar kommer de att rosta.

12. Torka isbehållarens innervägg med avkalningsmedel.

Skölj och torka torrt. Upprepa med desinficeringsmedel.

Skölj och torka torrt.

13. Borsta ismunstycket längst ned i isbehållaren med en flaskborste och med avkalkningsmedel. Skölj och torka torrt. Upprepa med desinficeringsmedel. Skölj och torka torrt.

14. Sätt tillbaka alla rengjorda delar på deras korrekta platser:

• Montera dispenseringshjul/-plattor

• Borr

• Behållarkåpa

• Motor

15. Sätt tillbaka alla borttagna paneler.

16. Sätt tillbaka enhetens överdel med fyra tumskruvar.

17. Återställ strömmen till enheten och slå PÅ ismaskinens strömbrytare.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-33

\ Underhåll Avsnitt 4

Spolning av produktledning

OBS! Följande procedurer är de grundläggande instruktionerna för spolning av produktledningar.

Instruktionerna på skärmen kan variera beroende på vilket recept som skapats med MenuConnect-programmet eller vilka alternativ som valts i föreståndarmenyn. Proceduren för att spola produktledningar ger användaren möjlighet att välja vilka produktledningar som ska spolas istället för att tvingas spola varje produktledning i enheten.

*Dessa punkter är valfria och kanske inte visas på alla easyToUCH-skärmar under spolningen av produktledning.

1. Kör igenom pekskärmen till huvudmenyn och tryck på rengöringsikonen.

SAMLA IHOP FÖLJANDE UTRUSTNING

Följ instruktionerna på skärmen och samla ihop följande utrustning:

Rena handdukar (trasor*)

Sprayrengöringsmedel och diskmedel

(Godkänd diskmedelslösning)

2. Tryck på PRODUCT LINE FLUSH-ikonen (spolning av produktledning) på rengöringsskärmen.

Spraydesinficeringsmedel och lösning

(Godkänd desinficeringslösning som ger

100 miljondelar tillgängligt klorin.)

Sats med tre (3) rengöringshinkar

(tvätt-, skölj- och desinficeringslösningar)

1

Stänkskydd

2 3

Rengöringsgrenrör

Diskborste, handskar och skyddsglasögon*

* Dessa punkter är valfria och kanske inte visas på alla easyToUCHskärmar.

OBS! Används andra rengöringsmedel, är det möjligt att de inte rengör eller desinficerar maskinen enligt NSF-standard.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

OBS! Spolning av produktledningar via detta gränssnitt nollställer inte nedräkningstimern för rengöring av zon 2.

Rengöring av zon 2 måste genomföras i sin helhet för att timern ska nollställas.

4-34

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4 \ Underhåll

Blanda rengöringslösningarna

Följ instruktionerna på skärmen:

1. Ta på handskar och skyddsglasögon.

2. Fyll tvätthinken med vatten och tillsätt rengöringsmedlet.

(Godkänd diskmedelslösning).

3. Fyll sköljhinken med vatten.

4. Fyll desinficeringsmedelshinken med vatten och tillsätt godkänt desinficeringsmedel. (Godkänd desinficeringslösning som ger 100 miljondelar tillgängligt klorin.)

Välj vilka öppningar som ska spolas

A. Tryck på varje öppning som ska spolas, välj vilken som eller alla. De valda öppningarna markeras i grönt med texten NEEDS CLEANING (måste rengöras).

• Öppningar som inte valts har texten CLEAN (ren).

• Öppningar som markerats med rött har ingen tilldelad produkt men kan väljas för spolning.

A

B

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

Tvättinstruktioner

1. Ta bort gallret från dispenseringsområdet i mitten.

2. Sätt i stänkskyddet i dispenseringsområdet.

3. Ta bort produkthållarna från skåpet.

B. Det gröna krysset visas när öppningen har valts. När alla öppningar som ska spolas är valda, tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

Då skickas tvättlösningen automatiskt genom varje ledning

(öppning) som valts, och förloppet visas på skärmen, 30 sekunder per öppning.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

4. Ta produkthållarna till kylförvaring.

5. Spraya och torka BIB-kopplingen och området med rengöringsmedel.

6. Spraya och torka varje BIB-koppling och området med desinficeringsmedel.

7. Anslut en rengöringsslang till varje produktmunstycke.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

8. Placera rengöringsgrenröret i tvätthinken.

9. Tryck på det gröna krysset för att fortsätta till nästa skärm.

När tvätten är klar öppnas skärmen med sköljinstruktionerna automatiskt.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-35

\ Underhåll

Sköljinstruktioner

1. Ta upp rengöringsgrenröret ur tvätthinken.

2. Placera rengöringsgrenröret i sköljhinken.

Avsnitt 4

Då skickas desinficeringslösningen automatiskt genom varje ledning (öppning) som valts, och förloppet visas på skärmen,

30 sekunder per öppning.

3. Tryck på den gröna bocken för att börja skölja ledningarna.

Då skickas sköljlösningen automatiskt genom varje ledning

(öppning) som valts, och förloppet visas på skärmen, 30 sekunder per öppning.

När desinficeringen är klar öppnas skärmen med urluftningsinstruktionerna automatiskt.

Urluftningsinstruktioner

1. Lossa rengöringsslangarna från produktens munstycken.

När sköljningen är klar öppnas skärmen med desinficeringsinstruktionerna automatiskt.

Desinficeringsinstruktioner

1. Ta upp rengöringsgrenröret ur sköljhinken.

2. Placera rengöringsgrenröret i desinficeringshinken.

2. Tryck på den gröna bocken för att börja lufta ur ledningarna.

Luft trycks igenom varje ledning (öppning) som valts och blåser ur all kvarvarande vätska och visar förloppet på skärmen, 30 sekunder per öppning.

3. Tryck på den gröna bocken för att börja desinficera ledningarna.

När urluftningen är klar öppnas skärmen Reinstall Inventory

(sätt tillbaka lager) automatiskt.

4-36

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4

Sätt tillbaka lager

1. Ta ut produkthållarna till kylförvaring.

2. Sätt tillbaka varje produkthållare i rätt öppning.

3. Ta bort stänkskyddet från dispenseringsområdet.

4. Sätt tillbaka gallret i mitten på dispenseringsområdet.

\ Underhåll

Då primas automatiskt alla valda ledningar med produkt. På skärmen visas PRIMING SLOT X (primar öppning x). Varje

öppning ändras från PURGED (urluftad) till PRIMED (primad).

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

5. Sätt en stor mugg under dispenseringsmunstycket.

6. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta till nästa skärm.

Välj vilka öppningar som ska primas

A. Tryck på den öppning som måste primas. Det är bara

öppningarna som valdes i början av denna sekvens och som spolats som är tillgängliga för detta val.

• De valda öppningarna markeras i grönt.

När primningen är klar öppnas skärmen Primning klar automatiskt.

Automatisk primning klar

1. Ta bort och kassera den stora muggen med primad produkt.

A

B

OBS! En ledning som rengjorts men inte har någon tilldelad produkt, behöver inte primas.

B. Det gröna krysset visas när öppningen har valts. När alla öppningar som ska primas är valda, tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

2. Tryck på den gröna bocken för att fortsätta till skärmen för rengöring av dispenseringsområde.

Artikelnummer 9294665 7/13

4-37

\ Underhåll

Rengöring av dispenseringsområde

1. Ta bort mittgaller från dispenseringsområdet.

2. Spraya all ytor i dispenseringsområdet med rengöringslösning. Använd därefter godkänd diskborste för att skura området noga.*

Avsnitt 4

Desinficering av dispenseringsområde

1. Spaya noga varje enskilt dispenseringsmunstycke med desinficeringslösning.

2. Spraya dispenseringsområdet noga med desinficeringslösning.

3. Låt lufttorka.

4.

Torka inte av desinficeringsmedel!

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

3. Spray noga varje individuellt dispenseringsmunstycke med rengöringslösning och applicera rengöringsmedel på varje individuell dispenseringsventil Använd därefter godkänd diskborste för att skura området försiktigt.*

4. Torka noga alla dispenseringsventiler och dispenseringsområdet med en ren trasa.

• Tryck på nedåtpilen för att fortsätta.

• Tryck på den gröna bocken för att fortsätta.

Spolning av produktledning slutförd

1. Ta dispenseringsområdets galler till vask för att diska och desinficera.

2. Sätt tillbaka dispenseringsområdets galler.

3. Ta på handskar och skyddsglasögon.*

4. Returnera tillbehör till rengöringssats.

5. Tryck på den gröna bocken för att avsluta spolningen av produktledningen. Skärmen återgår till huvudmenyn.

4-38

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 4

Årligt planerat underhåll

Följande delar bör bytas vid det årliga planerade underhållet för att garantera att enheten fungerar optimalt och minska spilltiden:

• Tätning till kyldörr (rengöring kan räcka)

• (2) #6 O-ringar till snabbkopplingsledningar för vatten och CO

2

/luft

• (9) LMS-ventiler

• (1 eller 2) mixerenheter

• Isdispenseringshjul

Delarna i ovanstående lista ska inspekteras minst en gång per

år eller efter varje 10 000 driftstimmar. Deras hållbarhet beror emellertid på vattnets kvalitet och miljön. Mer regelbunden inspektion och underhåll rekommenderas. För att ismaskinen ska fungera optimalt, krävs regelbunden inspektion, underhåll och byte av följande förbrukningsdelar:

• Sprutmunstycke

• Hölje

• Nedre lager

• Kuggväxelmotor

• Borr

• Mekanisk tätning

\ Underhåll

Artikelnummer 9294665 7/13

4-39

\ Underhåll

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGT LÄMNATS TOM

Avsnitt 4

4-40

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 5

Innan du ringer efter service

Om det uppstår problem under användning av Blend-In-Cup dryckessystem, ska nedanstående kontrollista följas innan service tillkallas. Rutinjusteringar och underhållsprocedurer täcks inte av garantin.

Kontrollista innan serviceombud tillkallas

Symptom

Displayskärmen är frånslagen eller kylsystemet fungerar inte

Displayskärm är på men reagerar inte på kommandon

Recept dispenserar inte rätt

Blandaren startar inte när muggen sätts in

Kompressor kör för långa perioder eller kontinuerligt

Möjlig orsak Korrigerande åtgärd

Säkring har gått eller kretsbrytare har utlösts.

Elsladden urdragen.

Termostat för högt inställd.

Is dispenseras inte.

Luckan till blandaren är inte stängd.

Byt säkring eller återställ kretsbrytare.

Sätt i elsladdens kontakt.

Ställ in termostat på lägre temperatur.

Huvudströmbrytare är avstängd.

Inget recept installerat.

Kontrollpanel upplåst.

Lågt kolsyratryck.

Slå på huvudströmbrytaren.

Utveckla recept i MenuConnect och överför till kontrollsystem med USB-minne.

Starta om genom att dra ur kontakten ur vägguttaget och sätta i den igen.

Byt kolsyracylinder, ställ in regulatorn på rätt tryck. Se

Systemtryck på sidan 1-8

Ingen vattentillförsel eller lågt vattentryck.

Återställ vattentillförseln, ställ in regulator på rätt tryck.

Se Systemtryck på sidan 1-8

Produkten är inte installerad, är felaktigt installerad eller produktledningen är tilltäppt.

Installera produkten, installera om rätt. Se Procedur för att rensa tilltäppt ledning på sidan 5-3.

Kontakta service.

Stäng luckan till blandaren.

Kontakta service.

Dörrkontakten på luckan till blandaren är inte stängd.

För stor mängd varm produkt har placerats i skåpet.

Ge tillräcklig tid för att produkten ska svalna.

Lucka(or) öppna för länge eller lucka(or) står på glänt.

Lucktätning(ar) sluter inte riktigt tätt.

Smutsigt kondensorelement.

Förångarslingan nedisad.

Kontrollera att lucka(or) är stängda när de inte används.

Undvik att ha luckor öppna för länge.

Kontrollera tätningens tillstånd. Justera dörren eller byt tätning vid behov.

Rengör kondensorelementet.

Stäng av enheten och avfrosta slingan. Kontrollera att termostaten inte är inställd för kallt.

Kontrollera också tätningens tillstånd.

Artikelnummer 9294665 7/13

5-1

Innan du ringer efter service Avsnitt 5

Symptom

Skåpets temperatur är för hög

Skåpet bullrar

Kylaren fryser produkten

Möjlig orsak

Termostat för högt inställd.

Förångarfläkt(ar) fungerar inte eller fläktblad är av eller snurrar på axeln.

För stor mängd varm produkt har placerats i skåpet.

Lucka(or) öppna för länge eller lucka(or) står på glänt.

Smutsigt kondensorelement.

Förångarslingan nedisad.

Systemet har låg kylmedienivå.

Kompressorn startar inte - surrar och utlöser överspänningsskyddet.

Lös(a) del(ar).

Vibrerande ledningar.

Termostaten är för lågt inställd.

Korrigerande åtgärd

Ställ in termostat på lägre temperatur.

Kontakta service.

Ge tillräcklig tid för att produkten ska svalna.

Kontrollera att lucka(or) är stängda när de inte används.

Undvik att ha luckor öppna för länge.

Rengör kondensorelementet.

Stäng av enheten och avfrosta slingan. Kontrollera att termostaten inte är inställd för kallt. Kontrollera också tillståndet på luckans tätning.

Ring efter service - Serviceföretaget måste lokalisera och reparera läckan, återställa, tömma och ladda upp.

Rengör kondensorelementet.

Flytta skåpet eller göra andra justeringar för att få

tillräckligt avstånd runt skåpet. Se Avstånd på sidan 1-5

Kontrollera och korrigera den inkommande spänningen till skåpet.

Lokalisera och dra åt lös(a) del(ar).

Kontrollera att ledningarna inte har kontakt med andra ledningar eller delar.

Ställ in termostat på högre temperatur. Se Normal drift på sidan 3-1

5-2

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 5 Innan du ringer efter service

Procedur för att rensa tilltäppt ledning

OBS! Kontrollera att det finns produkt och att enheten är riktigt ansluten innan du utför proceduren.

1. Fyll en sprutflaska med mycket varmt vatten.

7. Tryck på PRIME FLAVOR (prima smak).

2. Ta ut produktbehållaren.

3. Sätt sprutflaskan med ett plaströr på produktledningens inlopp.

4. Tryck på lagerikonen från huvudmenyn.

8. Sätt en mugg under dispensern.

9. Tryck på ikonen HOLD TO PRIME (håll för att prima) samtidigt som du trycker på sprutflaskan. Titta så att produkten rinner ner i muggen.

5. Tryck på produkten med den tilltäppta ledningen.

6. Tryck på den gröna bocken två gånger utan att följa instruktionerna för att ersätta produkten.

10. Upprepa tills munstycket är fritt, produkten och/eller vatten rinner ner i muggen.

11. Ta bort sprutflaskan med plastslangen. Sätt tillbaka produktbehållaren i enheten.

12. Tryck på ikonen HOLD TO PRIME (håll för att prima) tills enbart produkten rinner ner i muggen.

13. Tryck på den gröna bocken när det är klart, för att återgå till produktlagerskärmen.

Artikelnummer 9294665 7/13

14. Tryck på returpilen för att återgå till huvudmenyn.

5-3

Innan du ringer efter service

Kontrollera luft/kolsyra-trycket

1. Använd pekskärmen, går till flödningsskärmen, som man når via lagerikonen på huvudmenyn.

Avsnitt 5

6. Lokalisera luft/kolsyra-regulatorn på enhetens vänstra sida.

Kolsyramätare

2. På lagerskärmen trycker du på någon av produktspåren.

7. Håll ikonen HOLD TO PRIME (håll för att prima) intryckt och kontrollera kolsyra-trycket på regulatorn på enhetens vänstra sida.

3. Tryck på den gröna bocken två gånger utan att följa instruktionerna för att ersätta produkten.

4. Tryck på ikonen PRIME FLAVOR (prima smak).

8. Regulatorn sjunker till ett stadigt tryck när produkten primas och stiger sedan tillbaka till ett högre tryck när man släpper primningsknappen.

241 kPa

(2,41 bar, 35 psi)

+/- 14 kPa (0,14 bar, 2 psi)

9. Regulatorn ska bibehålla 241 kPa (2,41 bar, 35 psi)

+/-14 kPa (0,14 bar, 2 psi) under strömningsförhållanden.

10. Om luft/kolsyra-regulatorn inte bibehåller trycket under strömningsförhållanden, ska service tillkallas för justering.

OBS! För att spara produkt, kan luft/kolsyratrycket kontrolleras under Rengöring av zon 2 eller när som helst när produktpumparna används.

5. Sätt en mugg under dispensern.

5-4

Artikelnummer 9294665 7/13

Avsnitt 5

Kontrollera trycket på vanligt vatten

1. Via pekskärmen får du åtmkomst till blandningskammarens sköljknapp(ar) längst ner på dryck- eller smakvalsskärmen.

Innan du ringer efter service

3. Regulatorn sjunker till ett stadigt tryck när vattnet strömmar och stiger sedan tillbaka till ett högre tryck när sköljningen är klar.

241 kPa

(2,41 bar, 35 psi)

+/- 14 kPa (0,14 bar, 2 psi)

4. Regulatorn ska bibehålla 241 kPa (2,41 bar, 35 psi)

+/-14 kPa (0,14 bar, 2 psi) under strömningsförhållanden.

5. Om regulatorn för vanligt vatten inte bibehåller trycket under strömningsförhållanden, ska service tillkallas för justering.

2. Aktivera en sköljcykel genom att trycka på den högra eller vänstra knappen samtidigt som du avläser vattenregulatorn på enhetens vänstra sida.

Vattenmätare

Artikelnummer 9294665 7/13

5-5

Innan du ringer efter service

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGT LÄMNATS TOM

Avsnitt 5

5-6

Artikelnummer 9294665 7/13

© 2013 Manitowoc

Fortsatta produktförbättringar kan kräva

ändringar av specifikationerna utan föregående information.

Artikelnummer 9294665 7/13

Manitowoc Beverage Systems

2100 Future Drive

Sellersburg, IN 47172, USA

Tel: 812-246-7000 Fax: 812-246-7024

Besök oss online på:

www.manitowocfsg.com

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents