MULTIPLEX S SV SVI NGF Användarmanual

Add to My manuals
48 Pages

advertisement

MULTIPLEX S SV SVI NGF Användarmanual | Manualzz

S, SV, SVi, NGF och Quickdraw™

Dryckes-/isautomat

Bruksanvisning för installation, drift och underhåll

Översatta instruktioner — Denna manual uppdateras när det kommer ny information och nya modeller. Besök vår webbplats för den senaste manualen. www.manitowocbeverage.com/us

Artikelnummer 020003996 3/15

Säkerhetsanmärkningar

När du arbetar med Manitowoc-utrustning måste du vara mycket uppmärksam på säkerhetsanmärkningarna i denna bruksanvisning. Om du struntar i anmärkningarna kan det leda till svåra personskador och/eller skada på utrustningen.

I bruksanvisningen kommer du att träffa på följande typer av säkerhetsanmärkningar: n

Varning

Text i en varningsruta varnar för en situation med möjlig risk för personskada. Läs varningsinformationen innan du fortsätter, och arbeta under försiktighet.

,

Försiktighet

Text i en försiktighetsruta varnar för en situation där du kan skada utrustningen. Läs försiktighetsinformationen innan du fortsätter, och arbeta under försiktighet.

Proceduranmärkningar

När du arbetar med Manitowoc-utrustning måste du läsa proceduranmärkningarna i denna bruksanvisning. Dessa anmärkningar ger användbar information som kan hjälpa dig i arbetet.

I bruksanvisningen kommer du att träffa på följande typer av säkerhetsanmärkningar:

Viktigt

Text i en Viktigt-ruta ger dig information som kan hjälpa dig att utföra en procedur på ett effektivare sätt. Om du struntar i denna information leder det inte till skador på utrustningen eller personskador, men det kan göra ditt arbete långsammare.

OBS! Text som avsatts som en anmärkning ger dig enkel men praktisk extra information om proceduren du utför.

Läs dessa innan du fortsätter

n

Varning

RISK FÖR PERSONSKADA

Använd inte en utrustning som har utsatts för felanvändning, vanvård, slarv, skadats eller ändrats/ modifierats från originaltillverkarens specifikationer.

n

Varning

Installatören ansvarar för att tillhandahålla en kontakt som uppfyller alla krav, eller att en metod för att stänga av byggs in i ledningarna i enlighet med kopplingsföreskrifterna.

n

Varning

Denna produkt är avsedd att användas inomhus i kök eller utrymme bakom kulisserna i livsmedelsanläggningar/ restauranger.

n

Varning

Denna produkt är inte avsedd att användas av personer

(inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller saknar erfarenhet och kunskap, om de inte står under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet eller har fått instruktioner av en sådan person hur produkten ska användas. Låt inte barn leka med denna produkt.

,

Försiktighet

Korrekt installation, skötsel och underhåll är absolut nödvändigt för Manitowoc-utrustningens maximala prestanda och problemfri drift. Läs och lär dig bruksanvisningen, som innehåller värdefull information om skötsel och underhåll. Om du stöter på problem som inte tas upp i bruksanvisningen, ska du inte fortsätta utan kontakta Manitowoc Foodservice Group.

Viktigt

Rutinjusteringar och underhåll enligt beskrivning i manualen täcks inte av garantin.

Innehållsförteckning

Kapitel 1

Allmän information

Läs bruksanvisningen ........................................................................................................5

Inspektion av enheten .......................................................................................................5

Serienumrets placering .....................................................................................................5

Garantiinformation ............................................................................................................5

Modellnummer ...................................................................................................................5

Hur man läser ett modellnummer ...................................................................................................5

Tillbehör ..............................................................................................................................6

Variety-ventiler ........................................................................................................................................6

Flavor Magic™ dryckesförbättringssystem ....................................................................................6

Brix- och protportionsmåttbägare ...................................................................................................6

Kvalitetssäkringssats .............................................................................................................................6

Rengöring för dryckessystem ............................................................................................................6

Mugghållare .............................................................................................................................................6

Modifieringssats för kall karbonatisering ......................................................................................6

Ben ...............................................................................................................................................................6

Mellanvägg för Manitowoc® ismaskiner ........................................................................................6

Lock för manuell påfyllning ...............................................................................................................6

Isflödesbegränsare .................................................................................................................................6

Kapitel 2

Installation

Allmänt ................................................................................................................................7

Mått .....................................................................................................................................7

Max buller dB (A) ................................................................................................................7

Storlekar .............................................................................................................................8

Placering .............................................................................................................................9

Hur utrustningen inte ska användas ................................................................................9

Platskrav för installationer av bänkmonterade ismaskiner .........................................10

Checklista före installationen .........................................................................................10

Montering .........................................................................................................................11

Montera mellanvägg för ismaskininstallationer ...................................................................... 11

Elektricitet ........................................................................................................................12

Allmänt .................................................................................................................................................... 12

Lägsta märkström ............................................................................................................................... 12

Elektricitetskrav .................................................................................................................................... 12

Spänning ................................................................................................................................................ 12

Tabell över lägsta amperetal ........................................................................................................... 12

Anvisningar för jordning ................................................................................................................... 12

Pumpdäckets ledningar .................................................................................................................... 13

Vattenförsörjning .............................................................................................................14

Rekommenderad rördragning ....................................................................................................... 14

Schema för S/SV150 med 6 ventiler ...............................................................................15

Schema för S/SV150 med 8 ventiler ................................................................................16

Schema för S/SV200/250/SV-250QD med 8 ventiler .....................................................17

Schema för S/SV200/250 med 10 ventiler ......................................................................18

Schema för NGF-250 och NGF-250QD med 8 ventiler ..................................................19

CO

2

-tillförsel......................................................................................................................20

Dragning av avluftningsledning för karb.tank ......................................................................... 20

Avlopp ...............................................................................................................................20

Installation steg för steg ..................................................................................................21

Allmänt .................................................................................................................................................... 21

Specifikationsschema ........................................................................................................................ 21

Artikelnummer 020003996 3/15 3

Kapitel 3

Användning

Kapitel 4

Underhåll

Kapitel 5

Felsökning

4

Innehållsförteckning

(forts.)

Installation av enheten ...................................................................................................................... 21

Quickdraw-installationer .................................................................................................................. 22

Inställning av tryck .............................................................................................................................. 22

ADA-godkända knappsatser .......................................................................................................... 23

Starta ditt dryckes- och dispenseringssystem ......................................................................... 24

Allmän systemöversikt ....................................................................................................25

Identifiering av komponenter .........................................................................................26

Arbetssekvens ..................................................................................................................26

Is rekommenderad för dispensering ............................................................................................ 26

Förvaring och dispensering av is ................................................................................................... 26

Dryckesventiler ................................................................................................................................... 26

Isdispensering med skakränna ....................................................................................................... 26

Karbonatisering ................................................................................................................................... 27

Transportsystem för smaksättare .................................................................................................. 27

Förpackning i förvaringsrum .......................................................................................................... 27

Tappning ................................................................................................................................................ 28

BIB ............................................................................................................................................................. 28

Pumpar .................................................................................................................................................... 28

Automatiska påsväljare ..................................................................................................................... 28

System med Figal fat .......................................................................................................................... 28

Figal fat .................................................................................................................................................... 28

Omrörningstimer................................................................................................................................. 28

Driftkontroller och justeringar .......................................................................................29

Justering av skakrännans ismatningsbrytare ............................................................................ 29

Justering av Quickdraw isportioner ............................................................................................. 30

Sensorstråle .......................................................................................................................................... 31

Brix-kontroll ........................................................................................................................................... 32

Rengöring och desinficering ...........................................................................................33

Allmänt .................................................................................................................................................... 33

Daglig rengöring ................................................................................................................................. 33

Checklista för rengöring ................................................................................................................... 34

Preventivt underhåll ........................................................................................................35

Demontering ....................................................................................................................35

Demontering för rengöring och underhåll ................................................................................ 35

Demontera skakrännan .................................................................................................................... 36

Quickdraw-komponenter ................................................................................................................. 37

Ta bort kuggväxelmotor som inte kan servas framifrån ....................................................... 38

Ta bort kuggväxelmotor som kan servas framifrån ................................................................ 39

Desinficering ....................................................................................................................40

Rengöring för dryckessystem ......................................................................................................... 40

Desinficering av Bag-In-Box-system ............................................................................................. 40

Dryckessystem med Figal fat .......................................................................................................... 41

Transport, förvaring och omplacering ...........................................................................41

Kontrollista .......................................................................................................................43

Felsökning för dryck ........................................................................................................44

Felsökning av pump ........................................................................................................45

Felsökning av Quickdraw-mekanism .............................................................................45

Program för Quickdraw isportionskontroll ....................................................................46

Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 1

Allmän information

Läs bruksanvisningen

Manitowoc Beverage Equipment (MBE) har utvecklat bruksanvisningen som en referensguide för ägaren/ operatören och installatören av utrustningen. Läs igenom bruksanvisningen innan du installerar eller använder maskinen. Installation och uppstart av denna utrustning måste utföras av en kvalificerad servicetekniker, se avsnitt 5 i denna bruksanvisning för servicehjälp.

Om du inte kan åtgärda serviceproblemet, kontakta ditt serviceombud för eller leverantör av MBE. Ha alltid modell- och serienummer till hands när du ringer.

Ditt serviceombud ________________________________

Serviceombudets telefonnummer ___________________

Din lokala MBE-leverantör __________________________

Leverantörens telefonnummer ______________________

Modellnummer __________________________________

Serienummer ____________________________________

Installationsdatum ________________________________

Inspektion av enheten

Inspektera enheten noga när den levereras. Rapportera genast alla skador som inträffat under transporten till leveransföretaget. Begär en skriftlig inspektionsrapport från en skadeinspektör för att dokumentera alla nödvändiga skador.

Serienumrets placering

Detta nummer krävs när du begär information från din lokala leverantör. Serienumret finns upptaget på

SERIENUMMERDEKALEN som är fäst på dispensern.

Garantiinformation

Gå in på www.manitowocbeverage.com för:

• Garantiverifikation

• Garantiregistrering

• Visa och hämta en kopia av din garanti

Modellnummer

Denna bruksanvisning täcker följande modeller:

Dryckes-/isautomat

S-150, S-200, S-250, SV-150, SV-175, SV-200, SV-250, SV-150i,

SV-175i, SV-200i, SV-250i, SV-250QD, NGF-250, NGF-250QD

HUR MAN LÄSER ETT MODELLNUMMER

Modellbas

Modellprefix Modellsuffix

S - Isdispenser

SV - Is-/dryckesdispenser

SV – 250 – i

Isvolym i - intelli-carb

QD - Quickdraw

Märkning

Serienumrets placering

Artikelnummer 020003996 3/15 5

Allmän information Kapitel 1

Tillbehör

VARIETY-VENTILER

Variety-ventiler är ett bra sätt att erbjuda fler drycker utan kolsyra utan att göra dispensern större! McCanns Varietyventil finns med automatisk påfyllning, självservering, sanitär spak och portionskontroll.

FLAVOR MAGIC™ DRYCKESFÖRBÄTTRINGSSYSTEM

Flavor Magic™ dryckesförbättringssystem ger dig möjlighet att erbjuda dina dryckesfontänkunder fler smaker att välja på, utan att använda extra bänkutrymme för anpassade dryckeskombinationer som ger avkastning!

BRIX- OCH PROTPORTIONSMÅTTBÄGARE

Försäkra dig om att kunderna får drycken med den bästa smaken! Med tiden kan ventiler förlora sin kalibrering.

Brix- och protportionsmåttbägarna från McCann hjälper dig att hålla rätt proportion av smaksättare och vatten, som garanterar en konsekvent, uppfriskande dryck varje gång.

KVALITETSSÄKRINGSSATS

Redskapen som krävs för att testa fontändryckens kvalitet ingår i ett kompakt, hållbart och ekonomiskt paket.

RENGÖRING FÖR DRYCKESSYSTEM

BevClean™ - Rengöringsmedel utan sköljning för bag-in-box

(BIB) dryckessystem. Schemalagd rengöring är viktig för att ett dryckdispenseringssystem ska fungera riktigt. Få den sinnesro som kommer med detta lättanvända rengöringsmedel som ger ett fräscht system utan avlagringar!

MUGGHÅLLARE

Servend mugghållare hjälper dig att hålla serveringsområdet för varma eller kalla drycker i ordning genom att förvaringen av muggar och tillbehör får ett homogent utseende.

MODIFIERINGSSATS FÖR KALL KARBONATISERING

Servends nya modifieringssats för kall karbonatisering levererar kallt vatten till karbonatorn, vilket leder till högre karbonatiseringsnivåer, godare drycker och konsekvent vattentemperatur för ditt dryckesfontäncenter året runt.

BEN

Ben är en tillvalsutrustning som finns för de flesta dispenseringsmaskiner från MBE. Standardbenen är

10,2 cm (4") höga av rostfritt stål. Om en ismaskin monteras ovanpå dispenseringsmaskinen, kan man inte benen installeras. Vi rekommenderar inte att man använder benen när en ismaskin monteras ovanpå dispenseringsenheten. Dispenseringsenheten, isens och ismaskinens sammanlagda vikt fördelas jämnare när dispenseringsenhetens basyta har kontakt med bänken.

MELLANVÄGG FÖR MANITOWOC® ISMASKINER

När man installerar en ismaskin från Manitowoc på en dispenseringsenhet, krävs en mellanväggssats för en korrekt installation. Mellanväggssatsen är utformad för att hindra isen från att ligga mot ismaskinens framsida, och smälta ner längs dispenseringsenhetens framsida. Det finns två olika mellanväggssatser för ismaskiner i “S”-serien — en sats är till 30 tum bred maskin, och den andra satsen till en

22 tum bred maskin. Det finns även an sats för ismaskiner i

“Q”-serien.

Satser finns att få genom din lokala leverantör. Listpriser kan komma att ändras utan föregående information.

Kontakta din lokala reservdelsleverantör för aktuella priser innan du beställer.

OBS! För fullständig information om installation av ismaskin, inklusive anslutning av rörledningar och elektrisk utrustning, se ismaskinens installationshandbok.

LOCK FÖR MANUELL PÅFYLLNING

Om du toppmonterar en ismaskin på din dispenseringsenhet, behöver du ett lock till hålet för manuell påfyllning överst på framsidan på dispenseringsenheten.

Om du har beställt en dispenseringsenhet och en ismaskin samtidigt, så medföljer locket till hålet för manuell påfyllning. Locket till hålet för manuell påfyllning kan beställas från din lokala leverantör.

ISFLÖDESBEGRÄNSARE

En isflödesbegränsare (tillval) minskar mängden is som kan komma in i isrännan, genom att blockera ingången till dispenseringsrännan. Detta i sin tur begränsar isflödet som dispenseras i muggen.

Se de medföljande instruktionerna i sats nr 5013822 för mer information om hur den ska monteras.

Isflödesbegränsare

6 Artikelnummer 020003996 3/15

KapVtel 2

InstallatVon

Allmänt

Dessa instruktioner är avsedda för en kvalificerad installatör. Kontakta ditt serviceombud för Manitowoc

Beverage Equipment eller ring Manitowoc Foodservice för information om driftsättningsservice.

Enheten ska installeras och servas av en rätt utbildad peson.

Mått

VitVit

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer för installationen, kan påverka garantins täckning.

A

H

C

D

B E

F

G

I

Modell/Isvolym

S/SV-150

S/SV-175

S/SV-200

S/SV/NGF-250

S/SV/NGF-250QD

A

88,4 cm

(34,81")

88,4 cm

(34,81")

88,4 cm

(34,81")

101,1 cm

(39,81")

101,3 cm

(39,88")

B

58,4 cm

(23,00")

63,5 cm

(25,00")

76,2 cm

(30,00")

76,2 cm

(30,00")

76,2 cm

(30,00")

C

17,6 cm

(9,94")

17,6 cm

(9,94")

17,6 cm

(9,94")

17,6 cm

(9,94")

17,6 cm

(9,94")

D

11,3 cm

(4,44")

11,3 cm

(4,44")

11,3 cm

(4,44")

11,3 cm

(4,44")

11,3 cm

(4,44")

E

57,5 cm

(22,63")

57,5 cm

(22,63")

57,5 cm

(22,63")

57,5 cm

(22,63")

57,5 cm

(22,63")

F

71,1 cm

(28,00")

71,1 cm

(28,00")

71,1 cm

(28,00")

71,1 cm

(28,00")

71,1 cm

(28,00")

G

79,1 cm

(31,13")

79,1 cm

(31,13")

79,1 cm

(31,13")

79,1 cm

(31,13")

79,1 cm

(31,13")

H

50,8 cm

(20,00")

50,8 cm

(20,00")

50,8 cm

(20,00")

50,8 cm

(20,00")

50,8 cm

(20,00")

I

51,9 cm

(20,44")

57,0 cm

(22,44")

69,7 cm

(27,44")

69,7 cm

(27,44")

69,7 cm

(27,44")

Max buller dB (A)

Bullernivåerna överstiger inte 70 dB (A) på någon modell.

Artikelnummer 020003996 3/15 7

Installation

Storleiar

A

C

Minsta yta för utskärning

Största yta för utskärning

D

B

Kapitel 2

OBS! Storlek för S/SV-175 visas.

S och S

150

175

200

250*

250QD*

A

48,3 cm

(19,00")

53,3 cm

(21,00")

66,0 cm

(26,00")

66,0 cm

(26,00")

66,0 cm

(26,00")

*Inkluderar NGF

Största

B

45,2 cm

(17,81")

45,2 cm

(17,81")

45,2 cm

(17,81")

45,2 cm

(17,81")

45,2 cm

(17,81")

C

20,3 cm

(8,00")

20,3 cm

(8,00")

20,3 cm

(8,00")

20,3 cm

(8,00")

20,3 cm

(8,00")

MVnsta

D

20,3 cm

(8,00")

20,3 cm

(8,00")

20,3 cm

(8,00")

20,3 cm

(8,00")

20,3 cm

(8,00")

8 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 2 Installation n

arnVni

Om man skär i bänkskivan så försvagas den. Bänkskivor måste förstärkas för att klara vikten från vikten på dispenserns bänkskiva plus isförvaringskapaciteten och vikten från ismaskinen, i förekommande fall.

PlacerVni

Platsen som valts för att placera dryckesdispensern måste uppfylla följande villkor. Om något av dessa kriterier inte uppfylls, måste man hitta en annan plats.

• Dispensern får bara installeras på platser där den kan

överblickas av utbildad personal.

• Lufttemperaturen måste vara minst 10 °C (50 °F), men får inte överstiga 35 °C (95 °F).

• Den får inte placeras i närheten av värmealstrande utrustning eller i direkt solljus, och måste skyddas mot väder.

• Bänkskivan måste vara jämn. Kontrollera att bänkskivan klarar vikten från dispensern eller kombinationen av dispenser/ismaskin plus vikten av den förvarade isen.

• Vallenledningar, avlopp och strömuttag måste vara inom 1,8 m (6') från platsen.

n

arnVni

Koldioxid (CO

2

) tränger undan syre. Exponering för höga koncentrationer av kolsyra (CO

2

-gas) orsakar skakningar, som snabbt följs av förlorat medvetande och kvävning. Om man misstänker läckage av kolsyra

(CO

2

-gas), speciellt i ett litet utrymme, ska området genast ventileras innan läckan repareras. Kolsyra- (CO

2

) ledningar och pumpar får inte installeras i ett slutet utrymme. Ett slutet utrymme kan vara ett kylrum eller ett litet rum eller skåp. Det kan inkludera servicebutiker med självbetjäningskylar med glasdörrar. Om du misstänker att det kan samlas koldioxid (CO

CO

2

-mätare användas.

2

) i ett utrymme, måste B-I-B-pumparna ventileras och/eller n

arnVni

KoldVoxVd (CO

2

) tränier undan syre.

ALLTID

• Ansluta CO

2

- eller gascylindern till en reducerventil.

• Fästa cylindern stående när den används.

• Inte ha cylindern i närheten av värme.

• Ventilera området efter CO

2

-läckage.

ALDRIG

• Försöka ansluta cylindern direkt till produktbehållaren.

• Koppla samman läskedrycker, CO

2

- eller gascylinderutrustning med annan utrustning.

• Släppa eller kasta cylindrar.

• Försöka skruva loss fästen från behållare.

Denna VnformatVon sia alltVd vVsas på en plats VntVll

CO

2

-tVllförselcylVndrarna.

Hur utrustnVnien Vnte sia användas

Denna utrustning ska bara användas i enlighet med instruktionerna. Denna utrustning är avsedd att installeras på en bänkskiva, dispensera is och/eller kolsyra, kyla vanligt dricksvatten och kyla läsksmaksättare. Den ska inte användas för andra ändamål.

• Använd inte produktens rörslingor för att kyla andra produkter är vad som angivits ovan.

• Använd inte utrustningen i en våt miljö. Allt spill måste genast torkas upp.

• Enheten ska inte installeras i små slutna utrymmen som skåp eller pentryn, där friskluftflödet är begränsat och det kan vara svårt att komma till för att serva

• Utsätt inte enheten för extrem värme eller kyla.

• Felanvändning eller användning av enheten för andra

ändamål än vad som angivits ovan gör garantin ogiltig, och kan utgöra en ara för dig sälv och andra.

Artikelnummer 020003996 3/15 9

Installation Kapitel 2

Platsirav för VnstallatVoner av bänimonterade

VsmasiVner

Plats —

Undvik att placera dispensern och/eller ismaskinen i närheten av värmekällor som element, ugnar, kylutrustning och direkt solljus.

FrVa utrymmen —

Se ismaskinens installationsmanual för fria utrymmen.

IsmasiVnens framsVda sia vara V jämnhöjd med dVspenserns framsVda —

Vissa ismaskiner kan hänga ut

över baksidan på dispensern.

Avlopp —

En separat avloppsledning krävs för ismaskinen, en avloppsledning för is-/dryckesdispensern.

Dispensrar kan kräva adaptersatser för att installera vissa bänkmonterade ismaskiner. Kontakta din lokala leverantör för rätt adaptersats.

För fullständVi VnformatVon om VnstallatVon av

VsmasiVn, VnilusVve frVa utrymmen, anslutnVni av rörlednVniar och eleitrVsi utrustnVni, se VsmasiVnens

VnstallatVonshandboi.

ChecilVsta före VnstallatVonen

Innan ett system installeras måste man först se till att de större komponenterna finns. De största komponenterna som behövs är i allmänhet:

FörblandnVnissystem:

CO

2

-regulatorsats

Produktanslutningar för Figal (5 gal.) fat

Gasanslutningar för Figal (5 gal.) fat

Dryckesdispenser

Dryckesledningar

CO

2

-tank

Figal (5 gal.) dryckesfat

Steglösa klämmor (Oetiker)

Kedja för CO

2

-tank

B-I-B-system även:

B-I-B-kopplingar

B-I-B-regulatorsats

B-I-B-rack

B-I-B smaksättarboxar

EfterblandnVnissystem:

CO

2

-regulatorsats

Dryckesdispenser

Dryckesledningar

CO

2

-tank

Karbonator

Steglösa klämmor (Oetiker)

Kedja för CO

2

-tank

Bulisystem för smaisättare även:

Smaksättarkopplingar för bulktank

Gaskopplingar för bulktank

Bulktankar för smaksättare

10 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 2 Installation

MonterVni

MONTERA MELLANÄGG FÖR

ISMASKININSTALLATIONER

Mellanväii för S-serVen

1. Ta bort båda frampanelerna.

2. Kontrollera om ismaskinen har fyra skruvar på de nedre frampanelerna i plast.

3. Om där finns skruvar ska de tas bort från de nedsänkta hålen på ismaskinens framsida. Lägg skruvarna åt sidan.

4. Montera avbäraren med de fyra skruvarna som togs bort i steg tre.

5. Fyra skruvar och två bakplåtar finns i satsen.

6. Om det saknas skruvar på ismaskinen (steg 2), stick igenom de tunna nedsänkta plasthålen, sätt på bakplåtarna och sätt i avbäraren med skruvarna från satsen.

7. Sätt tillbaka frampanelena.

Mellanväii för Q-serVen

1. Placera mellanväggen ovanpå vattenbrunnen, med en flik på framkanten och den andra fliken inuti vattenbrunnen.

2. Montera mellanväggen på ismaskinens vänstra sida genom att använda hålet och den medföljande skruven.

1,7 cm

(0,69")

Ref.

Fästplatta som ska sättas in i mellanväggens sidficka

18,3 cm

(7,22")

Ref.

16,0 cm

(6,32")

Ref.

Mellanvägg

IsmasiVn Q-serVen

Skruvar

Ny ismellanvägg

Skruvar

IsmasiVn S-serVen

Fästplatta som ska sättas in i mellanväggens sidficka

Artikelnummer 020003996 3/15 11

Installation Kapitel 2

EleitrVcVtet

ALLMÄNT

n

arnVni

Alla ledningar måste uppfylla lokala, regionala och nationella regler. Ändringar på nätkabeln och kontakten får bara utföras av en kvalificerad elektriker.

LÄGSTA MÄRKSTRÖM

Den lägsta märkströmmen används för att hjälpa till vid valet av ledningsstorlek för elförsörjningen. (Lägsta märkström är inte dryckes-/ismaskinens amperebelastning vid drift.) Ledningsstorleken (eller mått) beror också på placering, material som används, löplängd osv., och måste därför bestämmas av en behörig elektriker.

ELEKTRICITETSKRA

Se ismaskinens modell/serieplåt för spännings-/ amperespecifikationer.

SPÄNNING

Standardspänningen för serierna S/SV/SVI/NGF är

120 V AC-60 Hz. En nätsladd medföljer enbart 120 V AC-60

Hz-modeller. Dispensrar i serierna S/SV/SVI/NGF använder en 1/7 hp kuggväxelmotor.

TABELL ÖER LÄGSTA AMPERETAL

VitVit

På grund av ständiga förbättringar är denna information enbart som referens. Se serienummerskylten på dispenseringsenheten för att verifiera elektriska data.

Informationen på serieskylten åsidosätter informationen på denna sida.

DVspenser SpännVni/Cyiel Läista märiström

115/60

2,8

S-150, S-200, S-250,

SV-150, SV-175,

SV-200, SV-250,

SV-150i, SV-175i,

SV-200i, SV-250i,

SV-250QD, NGF-250,

NGF-250QD

220/50, 220/60,

240/50, 240/60

220-240/50

1,5

5

(med karb.däck)

Denna produkt måste jordas. Vid felfunktion eller haveri ger jordningen en väg med lägre motstånd för den elektriska strömmen för att minska risken för elektriska stötar. Denna produkt är utrustad med en sladd med en skyddsledare på produkten och en jordad stickkontakt. Stickkontakten måste sättas i ett lämpligt vägguttag som är riktigt installerat och jordat i enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar.

n

arnVni

Felaktig anslutning av utrustningens jordledare kan leda till risk för elektriska stötar. Ledaren med isolering som är grön på utsidan, med eller utan gula ränder, är utrustningens jordledare. Om det är nödvändigt att reparera eller byta ut sladden eller kontakten, ska inte utrustningens jordledare anslutas till strömförande terminal. Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller serviceperson att du förstårr jordningsinstruktionerna riktigt, eller om du är tveksam om utrustningen är riktigt jordad. Ändra inte kontakten som medföljer apparaten — om den inte passar i uttaget ska en kvalificerad elektriker byta till ett som passar.

ANISNINGAR FÖR JORDNING

n

arnVni

Dryckes-/ismaskinen måste jordas i enlighet med nationella och lokala elektriska föreskrifter.

12 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 2 Installation n

arnVni

Vid användning av elektriska produkter måste alltid grundläggande försiktighetsåtgärder följas, inklusive följande: a. Läs alla instruktioner innan du använder produkten.

b. För att minska risken för personskador krävs noggrann tillsyn när en produkt används i närheten av barn.

c. Rör inte rörliga delar.

d. Använd bara tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

e. Använd inte utomhus.

f. För produkter som använder sladd, ska följande inkluderas:

• Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden.

Håll i kontakten, inte sladden, när den ska dras ur.

• Dra ur kontakten när den inte används och före service eller rengöring.

• Använd inte produkten med en skadad sladd eller kontakt, om produkten inte fungerar eller fallit, eller skadats på annat sätt. Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation, eller elektrisk eller mekanisk justering.

g. För en permanent ansluten apparat — Stäng av strömbrytaren när produkten inte används och innan den servas eller rengörs.

h. För en apparat med en utbytbar lampa — Dra alltid ut kontakten innan du byter lampan. Byt till en lampa av samma typ.

i. För en jordad apparat — Anslut endast till en rätt jordat uttag. Se Anvisningar för jordning.

PUMPDÄCKETS LEDNINGAR

Matarsladden har en 5-15P med tre stift. När en jordfelskretsbrytare (GFCI) krävs enligt lag, måste man använda ett brytartypskydd. Vi rekommenderar inte GFCI-uttag eftersom de är kända för ryckigare störningsutlösningar än andra panelbrytare. För att garantera säkerheten och att utrustningen fungerar som den ska, så måste nätuttaget vara rätt utformat så att det passar produktens kontakt, och garanterar att karbonatorenheten är riktigt jordad.

Om pumpdäcket ska installeras på en plats eller i ett land där lokala lagar kräver permanent installation, måste följande procedur följas.

1. De tre ledningarna (vit, svart och grön) måste föras in genom kabelförbindningen och in i ledningsfacket.

Kabeln måste säkras i anslutningen.

2. Den gröna ledningen från kabeln måste anslutas till den gröna skruven som sitter på panelen i ledningsfacket. Använd en skruvterminal för kabelsko för att ansluta ledningen till skruven.

3. Den vita ledningen från kabeln måste anslutas till

N-terminalen för kontrollpanelen för vätskenivån med en lämplig UL-godkänd isolerad kabelanslutning.

4. Den svarta ledningen från kabeln måste anslutas till

L1-terminalen för kontrollpanelen för vätskenivån med en lämplig UL-godkänd isolerad kabelanslutning.

Artikelnummer 020003996 3/15 13

Installation Kapitel 2

attenförsörjnVni

REKOMMENDERAD RÖRDRAGNING

Alla rörledningar måste uppfylla lokala, regionala och nationella regler. Manitowoc rekommenderar att man monterar en dubbel backventil innan enheten installeras.

Enheten är inte ansluten till vattenledningen med någon medföljande slanganslutningssats, och det är installatörens val att sätta en passande livsmedelsgodkänd slang, klassad för minst 10 bar, 1 000 000 Pa (145 psi) arbetsdryck. Alla anslutningar ska göras med en permanent fästmetod, t.ex.

Oetiker-klämma.

Rörledningsschemat är tryckt på en vit plastetikett, som är placerad ovanför inledningarna för smaksättare och vatten. Etiketten med rörledningsschemat kan nås genom att ta bort dispenserns stänkpanel. Etiketten med rörledningsschemat förklarar vilka av kylplattans anslutningar som matar vilka dispenserrör och vattengrenrör.

Vattentillförseln måste anslutas till karbonatorpumpen

(visas inte) före anslutningen till “A” på rörledningsschemat.

Karbonatorns pumpdäck måste vara högst 1,8 m

(6') från dispensern för optimal prestanda. Se BIBinstallationsschemat för systemets tryckinställningar.

VitVit

När man installerar kall karbonatiseringsutrustning

(IntelliCarb), så får aldrig ett T-rör för vanligt dricksvatten anslutas till ledningen från pumpdäcket till kylplattan.

Sätts T-röret här skapar det serviceproblem och dålig kvalitet på drycken.

OBS! Ventilerna läses från höger till vänster.

En baciventVl måste sättas V tVllednVnien 0,9 m (3') från anslutnVnien med iolsyrefrVtt vatten “PW”. Kontaita tVllveriaren om den sainas.

PlacerVni av scheman och böjbara irenrör

Rörledningsschema

Böjbart grenrör

(för karbonatiserade enheter)

14 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 2

Schema för S/S150 med 6 ventVler

RörlednVni: 2-1-1-2 GrenrördrainVni

CO

2

INTERN KARBONATORTANK

6

VENTILERNA “SMAKSÄTTARLEDNINGAR VISAS INTE”

5 4

2 3

3

1 4

2 1

VENTILER

KRETSAR

1, 2

2

3

1

4

1

5, 6

2

Grenrör: Ändra till kolsyrat eller kolsyrefritt vatten.

1. Vrid tappkranen 180° med en 5/32" insexnyckel.

2. Dra upp tappkranen för att få kolsyrefritt vatten.

3. Tryck ner tappkranen för att få kolsyrat vatten.

4. Vrid tillbaka tappkranen 180° för att låsa.

5. Öppning 5 används inte.

Installation

*TILLVAL*

VARIETY-VENTIL PÅ NR 3

1 – VATTEN (GENOM

KYLPLATTA)

2 – SMAKSÄTTARE

(OMGIVANDE TEMP.)

3 – SMAKSÄTTARE

(OMGIVANDE TEMP.)

4 – SMAKSÄTTARE

(GENOM KYLPLATTA)

Vanligt vatten (Vanlig dricksvattentillförsel)

Smaksättarledningar

nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6

Vanligt vatten

(Från pump till karbonator)

KYLPLATTA

*EXTERNT KARBONATISERADE ENHETER: KARBONATORTANK ERSÄTTS MED FÖRBIKOPPLINGSRÖR.

FÖR HJÄLP, RING (812) 246-7000.

Artikelnummer 020003996 3/15 15

Installation

Schema för S/S150 med 8 ventVler

RörlednVni: 3-1-1-1-2 GrenrördrainVni

CO

2

8

INTERN KARBONATORTANK (TILLVAL)

7

VENTILERNA “SMAKSÄTTARLEDNINGAR VISAS INTE”

6 5

1

2 3

4

1 4

3 2

Kapitel 2

1

*TILLVAL*

VARIETY-VENTIL PÅ NR 4

1 – VATTEN (GENOM

KYLPLATTA)

2 – SMAKSÄTTARE

(OMGIVANDE TEMP.)

3 – SMAKSÄTTARE

(OMGIVANDE TEMP.)

4 – SMAKSÄTTARE

(GENOM KYLPLATTA)

VENTILER

KRETSAR

7, 8

2

6

1

5

1

4

1

Grenrör: Ändra till kolsyrat eller kolsyrefritt vatten.

1. Vrid tappkranen 180° med en 5/32" insexnyckel.

2. Dra upp tappkranen för att få kolsyrefritt vatten.

3. Tryck ner tappkranen för att få kolsyrat vatten.

4. Vrid tillbaka tappkranen 180° för att låsa.

1, 2, 3

3 nr 1 nr 2

Vanligt vatten (Vanlig dricksvattentillförsel)

Smaksättarledningar nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 nr 7 nr 8

Vanligt vatten

(Från pump till karbonator)

KYLPLATTA

*EXTERNT KARBONATISERADE ENHETER: KARBONATORTANK ERSÄTTS MED FÖRBIKOPPLINGSRÖR.

FÖR HJÄLP, RING (812) 246-7000.

16 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 2

Schema för S/S200/250/S-250QD med 8 ventVler

RörlednVni: 3-1-1-1-2 GrenrördrainVni

VENTILER 8 7

OBS! SMAKSÄTTARLEDNINGAR VISAS INTE

6 5

2 3

4

1 4

3 2

Installation

7, 8

2

1

*TILLVAL*

VARIETY-VENTIL PÅ NR 4

1 – VATTEN (GENOM

KYLPLATTA)

2 – SMAKSÄTTARE

(OMGIVANDE TEMP.)

3 – SMAKSÄTTARE

(OMGIVANDE TEMP.)

4 – SMAKSÄTTARE

(GENOM KYLPLATTA)

CO

2

KARBONATOR UT TILL

EFTERKYLNING

VENTILER

1, 2, 3

KRETSAR

3

FÖRKYLNING UT TILL

KARBONATOR

4

1

5

1

6

1

Grenrör: Ändra till kolsyrat eller kolsyrefritt vatten.

1. Vrid tappkranen 180° med en 5/32" insexnyckel.

2. Dra upp tappkranen för att få kolsyrefritt vatten.

3. Tryck ner tappkranen för att få kolsyrat vatten.

4. Vrid tillbaka tappkranen 180° för att låsa.

INTERN

KARBONATORTANK

(TILLVAL)

Smaksättarledningar

Vanligt vatten (Vanlig dricksvattentillförsel)

nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 nr 7 nr 8

Vanligt vatten

(Från pump till karbonator)

KYLPLATTA

*EXTERNT KARBONATISERADE ENHETER: KARBONATOR ERSÄTTS MED FÖRBIKOPPLINGSRÖR.

FÖR HJÄLP, RING (812) 246-7000.

Artikelnummer 020003996 3/15 17

Installation

Schema för S/S200/250 med 10 ventVler

RörlednVni: 3-1-1-1-3 GrenrördrainVni

VENTILER 10 9 8

OBS! SMAKSÄTTARLEDNINGAR VISAS INTE

7 6 5 4 3 2 1

Kapitel 2

CO

2

KARBONATOR UT TILL

EFTERKYLNING

VENTILER

1, 2, 3

KRETSAR

3

FÖRKYLNING UT TILL

KARBONATOR

4

1

5, 6

2

7

1

Grenrör: Ändra till kolsyrat eller kolsyrefritt vatten.

1. Vrid tappkranen 180° med en 5/32" insexnyckel.

2. Dra upp tappkranen för att få kolsyrefritt vatten.

3. Tryck ner tappkranen för att få kolsyrat vatten.

4. Vrid tillbaka tappkranen 180° för att låsa.

8, 9, 10

3

INTERN

KARBONATORTANK

(TILLVAL)

Vanligt vatten (Vanlig dricksvattentillförsel)

Smaksättarledningar nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 nr 7 nr 8 nr 9 nr 10

Vanligt vatten

(Från pump till karbonator)

KYLPLATTA

FÖR HJÄLP, RING (812) 246-7000.

18 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 2

Schema för NGF-250 och NGF-250QD med 8 ventVler

VENTILER

M/2 VARIETY-VENT STANDARD

VENTILER

VENTILER

Installation

INGEN VARIETY-VENT

M/2 VARIETY-VENT

KNAPPSATS FÖR

VARIETY-VENTIL

W-VATTEN

VARIETY

VENTILBLOCK

3-SMAK

2-SMAK

1-SMAK

CO2

VENTILER

KRETSAR

GRENRÖR SKA ÄNDRAS TILL KOLSYRAT ELLER

KOLSYREFRITT VATTEN.

1) VRID KOLVEN 180° MED EN 5/32" INSEXNYCKEL.

2) DRA UT TAPPKRANEN FÖR ATT FÅ KOLSYREFRITT

VATTEN. TRYCK IN TAPPKRANEN FÖR ATT FÅ

KOLSYRAT VATTEN.

3) VRID TILLBAKA TAPPKRANEN 180° FÖR ATT LÅSA.

M/3 VARIETY-VENT

INTERN

KARBONATORTANK

(TILLVAL)

KYLPLATTA

*A OCH *B ÄR SMAKSÄTTARLEDNINGAR MED RUMSTEMPERATUR SOM LAGTS TILL FÖR DEN TREDJE

VARIETY-VENTILEN.

LEDNING SKA TÄPPAS TILL NÄR DEN INTE ANVÄNDS.

LÄSKEDRYCKSLEDNING (S#) / LEDNING FÖR KOLSYRA ENBART (C) / GRENRÖRSLEDNING (W/K)

*EXTERNT KARBONATISERADE ENHETER: KARBONATORTANK ERSÄTTS MED FÖRBIKOPPLINGSRÖR.

020002170

Artikelnummer 020003996 3/15 19

Installation

CO

2

-tVllförsel

DRAGNING A ALUFTNINGSLEDNING FÖR

KARB.TANK

Vissa modeller är försedda med en intern karbonatiseringstank. På dessa modeller måste avluftningsledningen/övertrycksledningen dras till avloppsledningen.

1. Ta bort stänkpanelen.

2. Ta bort rörledningarna och dra mellan den främre dispensern och avrinningsskålen.

BaisVda på enhet

TVll avlopp

Kapitel 2

4. Kontrollera att rörledningen inte är böjd, och fäst den så att det finns ett mellanrum som är minst 2,5 cm (1") vid avloppet. Följ gällande lokala eller nationella lagar.

AvrVnnVnissiål

S-200 och 250

3. Beroende på vilken modell man har, dra rörledningen genom utskärningen för rörknippet eller ut på baksidan av dispensern.

Avlopp

Avloppen på dispensrar i serierna S/SV/SVI/NGF går genom en dubbel anslutning till avrinningsskålen.

20

90° knäkoppling

Kylarklämma

Böjbar rörledning

AvloppslednVni ienom botten

Rak koppling

Kylarklämma

Böjbar rörledning

AvloppslednVni ienom baisVda

Åtkomst bakifrån för avloppsledning och dryckesledningar

Sedd baiVfrån

Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 2

InstallatVon stei för stei

ALLMÄNT

Dispensrar i serierna S/SV/SVI/NGF har ett hölje av rostfritt stål och upplyst dryckesautomat.

Dryckesventiler, anslutningar till kylplatta, avloppsanslutningar och elektriska komponenter servas framifrån.

SPECIFIKATIONSSCHEMA

Vattentryck

(Invattenledning)

Omgivande temperatur

CO

2

-tryck

MVn.

2,76 BAR

275 790 Pa

(40 psi)

4 °C (40 °F)

2,76 BAR

275 790 Pa

Max

3,79 BAR

379 211 Pa

(55 psi)

41 °C (105 °F)

3,45 BAR

344 738 Pa

(40 psi) (50 psi)

115 V/60 Hz/1 230 V/50-60 Hz/1 Elektricitet

Förblandningstryck

Normal

Diet

B-I-B

4,14 BAR, 413 685 Pa (60 psi)*

2,76 BAR, 275 790 Pa (40 psi)*

4,14 BAR, 413 685 Pa (60 psi) eller enligt ledningens ledningens dragning

Karbonatisering

Kall

Omgivande

Quickdraw CO

2

-tillförsel

Quickdraw regleringsventil

Quickdraw karbonatisering

Kall

Omgivande

5,17 BAR, 517 106 Pa (75 psi)

6,205 BAR

620 528 Pa

6,89 BAR

689 475 Pa

(90 psi) (100 psi)

5,17 BAR, 517 106 Pa (75 psi)

2,76 BAR 3,45 BAR

275 790 Pa

(40 psi)

344 738 Pa

(50 psi)

5,17 BAR, 517 106 Pa (75 psi)

6,205 BAR 6,89 BAR

620 528 Pa

(90 psi)

689 475 Pa

(100 psi)

* detta är det optimala trycket. När det blir skum, minska trycket. När det blir problem med att det spottar/fräser, öka trycket.

Installation

INSTALLATION A ENHETEN

1. Placera dispensern där den ska vara.

2. Dra dryckes- och vattenledningarna, se till att vattenanslutningarna sätts på rätt intag. Anslutning

”A” kommer från karbonatorpumpen i koppar, och anslutning “B” är den vanliga dricksvattenledningen.

Installera rörlednVnisavlopp och Vsolera

3. Anslut avloppssats till avrinningsskålen (se Avlopp på sidan 20).

4. Utdragna stänkpanelenheter gör följande:

A. Ta bort den utdragna stänkpanelen från enheten genom att ta bort de två (2) krysskruvarna som håller plåten på plats.

B. Bestäm hur avloppet ska gå och skruva antingen i avloppskopplingar som är 90° eller raka i uppsamlingslådan som medföljer avloppssatsen

(se Avlopp på sidan 20).

90° kopplingar

Uppsamlingslåda

Raka kopplingar

Avloppsledningskopplingar

OBS! Beroende på installationen av avloppet ansluts de raka kopplingarna i uppsamlingslådan om avloppsledningarna ska gå rakt ut under enheten eller 90°-kopplingarna om avloppsledningarna går ner genom bänkskivan.

C. Använd de medföljande kylarklämmorna för att ansluta och fästa avloppsledningarna till uppsamlingslådans kopplingar med en vanlig skruvmejsel eller en 5/16 mutterdragare.

Avloppsledning

Avloppsledningskoppling

Uppsamlingslåda

Artikelnummer 020003996 3/15 21

Installation Kapitel 2

D. Montera uppsamlingslådan på konsolen genom att föra in flikarna på den högra och vänstra konsolen i

öppningarna på uppsamlingslådan

Vänster konsolflik

Höger konsolflik

Höger uttag

Vänster uttag

E. Isbehållarens 90° avloppsknän av gummi måste dras in i uppsamlingslådan.

90° knä

90° knä

Vänster flik i uttag

Höger flik i uttag

QUICKDRAW-INSTALLATIONER

n

arnVni

Personsiada - FarlVia rörlVia delar

Justera inte reglerventilen över 3,45 BAR, 344 738  Pa

(50  psi). Rekommenderade driftparametrar är 2,76–

3,45 BAR, 275 790–344 738 Pa (40–50 psig).

Quickdraw-enheten kräver tillförsel av CO

CO

2 justerbara CO

2

2

. Tryckkravet för

-tillförseln är 5,17 BAR, 517 106 Pa (75 psi). Isdispenserns

-regulator i den elektriska boxen måste vara inställd på 2,76 BAR, 275 790 Pa (40 psi) till 3,10 BAR,

310 264 Pa (45 psi). Isdispenserns CO

2

-regulator får aldrig ställas in över 3,45 BAR, 344 738 Pa (50 psi).

Öppna CO

2

-tillförseln till dispensern. Pumpdäcket för varje kall karb.pump är utrustad med en uppsättning fasta reglage som är inställda på 5,17 BAR, 517 106 Pa (75 psi). Enheter med omgivande temperatur måste ställas in mellan 6,205

BAR, 620 528 Pa (90 psi) och 6,89 BAR, 689 475 Pa (100 psi).

VitVit

Isportionens storlek måste ställas in efter kundens

önskemål vid installationen. (Se avsnittet Justering av

Quickdraw isportioner för mer information.)

F. Sätt tillbaka den utdragna stänkpanelen.

5. Fyll isbehållaren med is.

6. Ställ in det böjbara grenröret för kolsyrade/kolsyrefria drycker för korrekta dryckesinställningar (se

Rekommenderad rördragning på sidan 14).

7. Öppna vattenledningen till dispensern.

8. Släpp ut luft ur karbonatortanken. Lyft

övertrycksventilens flik på karbonatortanken tills vattnet kommer ut ur övertrycksventilen.

9. Anslut pumpdäckets kontrolledning till pumpmotorn.

10. Anslut elledningarna. (Det finns två [2] ledningar som måste anslutas till en 115 V strömkälla.)

11. Brix dryckesventiler (se Brix-kontroll på sidan 32) och fyll behållaren med is.

VitVit

När man installerar kall karbonatiseringsutrustning

(IntelliCarb), så får aldrig ett T-rör för vanligt dricksvatten anslutas till ledningen från pumpdäcket till kylplattan.

Sätts T-röret här skapar det serviceproblem och dålig kvalitet på drycken.

INSTÄLLNING A TRYCK

FörblandnVnistryci

Tryckreglagens normala förblandningstryck måste ställas in på 4,14 BAR, 413 685 Pa (60 psi). Tryckreglagen för dietförblandning måste ställas in på 2,76 BAR, 275 790 Pa (40 psi).

Om du har problem med kraftig skumbildning, kan sänkning av trycket rätta till problemet. Spottande och fräsande kräver vanligtvis något högre tryck. Dryckesventilernas förblandningstryck varierar beroende på typen av dryck och tillverkare. Rådfråga tillverkaren av de ventiler du använder, för speciella instruktioner beträffande ventilernas funktion.

Tryci för system med iall iarbonatVserVni och omiVvande temperatur

1. Invatten - måste ha ett lägsta dynamiskt tryck på

2,76 BAR, 275 790 Pa (40 psi) och maximalt statiskt tryck på 3,79 BAR, 379 211 Pa (55 psi) (mätt vid inloppet till pumpen).

2. BIB-tryckmätaren måste ställas in för 4,14 BAR,

413 685 Pa (60 psi) eller efter hur din ledning går.

3. Karbonatorns tryckmätare (Använd förinställt reglage):

• Kall karbonatisering inställd för 5,17 BAR,

517 106 Pa (75 psi).

• System med omgivande temperatur måste ställas in på 6,205 BAR, 620 528 Pa (90 psi) till

6,89 BAR, 689 475 Pa (105 psi).

22 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 2 Installation

VitVit

Om invattentrycket är lägre än 2,76 BAR, 275 790  Pa

(40  psi), rekommenderas en vattentryckshöjare. Om invattentrycket är högre än 3,79 BAR, 379 211 Pa (55 psi), rekommenderas en vattenreglerventil.

7. Anslut den ADA-godkända flatkabeln till det ADAgodkända kablaget på isrännans vänstra sida och som hålls fast på skumgummifronten med en klämma.

ADA-GODKÄNDA KNAPPSATSER

Dessa instruktioner gäller för installationer med detta tillval.

1. Ta bort strömmen från enheten.

BorttainVni av dryciesautomat

2. Lossa de två räfflade fästena överst på dryckesautomaten, som håller dryckesautomaten på plats.

3. Ta bort dryckesautomaten genom att lyfta upp och luta framåt.

BorttainVni av stänipanel

4. Ta bort stänkpanelen från enheten genom att ta bort de två (2) krysskruvarna som håller den på plats.

ADA-iodiänd lednVnisdrainVni

5. Dra den ADA-godkända flatkabeln under avrinningsskålen.

ADA-box

Flatkabel

ADAkablage

Klämma för ADAkablage

8. Stoppa försiktigt in och lyft upp nedhängande ADAgodkända flatkabel så att den inte är i vägen för rörliga delar eller paneler när de sätts tillbaka på enheten.

AvrVnnVnissiål och ADA-iodiänd box med styrplattor

9. Fäst avrinningsingsskålen på enheten.

10. Centrera ADA-godkända boxen med styrplattor på enheten framför avrinningsskålen, och fäst på plats.

ADAflatkabel

Avrinningsskål

Anslutna

ADA-kablar

6. Fortsätt att dra den ADA-godkända kabeln bakom ventilens monteringshuv på enhetens vänstra sida.

ADAkablage

ADA-box med flatkontakt

ADA-box

Flatkabel

Avrinningsskål

ADA-box

VitVit

Om den ADA-godkända boxen monteras direkt framför avrinningsskålen på bänkskivan, lämna minst 2,5 cm (1") mellanrum mellan nederkanten på avrinningsskålen och den ADA-godkänd boxen för att kunna ta bort avrinningsskålen.

Artikelnummer 020003996 3/15 23

Installation Kapitel 2

11. Sätt de tillhörande dryckesetiketterna på ADAgodkända tangenterna.

OBS! Dryckerna motsvarar från vänster till höger på enhetens vänstra sida, och från höger till vänster på enhetens högra sida. Om knapparna inte används, kommer de att bli vittonade. Knapparna Cubed/Crushed (Kuber/

Krossad) används enbart på enheter som konfigurerats med funktionen Selectable Ice (Valbar is). (Se matrisen för ADAgodkänd styrplatta.)

MatrVs för ADA-iodiänd styrplatta

6 dispenseringsventiler

Kuber Krossad

1 2 3 4 5 6

Avsluta VnstallatVonen

12. Sätt tillbaka stänkpanelen och dryckesautomaten på enheten och sätt tillbaka skruvarna som håller dem på plats.

1 2 3 4 5

Kuber Krossad

6 7 8 9 10

8 dispenseringsventiler

Kuber Krossad

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

Kuber Krossad

6 7 8 9 10

1

10 Dispenseringsventiler

Kuber Krossad

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

Kuber Krossad

6 7 8 9 10

13. Slå på strömmen till enheten igen.

STARTA DITT DRYCKES- OCH DISPENSERINGSSYSTEM

När dryckesdispensern och/eller systeminstallationen

är klar, måste alla rörledningar, dispenser och systemkomponenter rengöras och desinficeras före användning.

OBS! Vid installationen flyttas utrustning, dispensrar och rörledningar genom genom många miljöer, smuts, damm, formramar, isolering, gipsskivor etc. Det är en viktig procedur och bästa praxis att rengöra för att kunna erbjuda kunden en dryck av bästa kvalitet.

VitVit

Rengör och desinficera vatten och smaksättarkretsar i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen.

Rengör och desinficera dispenserns komponenter i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen. Täta bänkskivan när inga ben används på enheten. Ta reda på vilka lokala häsloföreskrifter som gäller och tillämpa dem om det finns skillnader mellan bruksanvisningen och de lokala hälsobestämmelserna där du bor.

24 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 3

Användning

Allmän systemöversikt

Dispenser

Karbonatortank

Grenrör för kolsyrad/ kolsyrefri dryck

Kranvatten

Smaksättare

Bänkskiva

BIB-pump för smaksättare

Kranvatten 1800 75

CO

2

60

CO

2

CO

2

CO

2

-cylinder

Normalt dryckesdispenseringssystem med intern karbonatisering

Bag-in-box

Smaksättarkartong

Dispenser m. kylplatta

Bänkskiva

BIB-pump för smaksättare

Kolsyrefritt vatten

Smak- sättare

Smaksättare

Kranvatten

Kranvatten

Karboniserat vatten

CO

2

1800

90-

105

60

CO

2

CO

2

Smak- sättare

Smaksättare

Karbonatortank CO

2

cylinder

Normalt dryckesdispenseringssystem med extern karbonatisering

Artikelnummer 020003996 3/15

Bag-in-box

Smaksättarkartong

25

Användning Kapitel 3

Identifiering av komponenter

Stänkpanel

Bänk

Dryckesautomat

Sodaventiler

Nyckelbrytare

Grenrör för kols./ kols.fritt vatten och intag för smaks./soda

(Bakom stänkskärm)

Galler för avrinningsskål

Avrinningsskål

FÖRVARING OCH DISPENSERING AV IS

När kunden trycker på skakrännan, trycks armen uppe till vänster på rännans baksida uppåt på dörrlåset.

Dörren öppnas tills den får kontakt med stopparna i monteringskonsolerna. Plastarmen på isrännan aktiverar

även spaken på isdispenseringsbrytaren. När den är aktiverad, startar den kuggväxelmotorn. Kuggväxelmotorn drar runt skovelhjulet och omrörararmen.

Skovelhjulet bär is. Regelbunden omrörning är normalt på dispensrarna i storleken 30" och större. Under regelbunden omrörning vrids skovelhjulet och omrörararmen i ca tre sekunder varje tre och en halv timme. Dörrlåset hindrar isen från att dispenseras under omrörningscykeln.

DRYCKESVENTILER

Dryckesventiler för efterblandning är utformade för att exakt mäta flödet av både vatten och smaksättare, för att erhålla en korrekt blandningsproportion. Smaksättaren och sodavattnet i den efterblandade drycken blandas när de lämnar dryckesventilen.

ISDISPENSERING MED SKAKRÄNNA

När kunden trycker på skakrännan, trycks armen uppe till vänster på rännans baksida uppåt på dörrlåset.

Dörren öppnas tills den får kontakt med stopparna i monteringskonsolerna. Plastarmen på isrännan aktiverar

även spaken på isdispenseringsbrytaren. När den är aktiverad, startar den kuggväxelmotorn. Kuggväxelmotorn drar runt skovelhjulet och omrörarstaven.

Arbetssekvens

IS REKOMMENDERAD FÖR DISPENSERING

Dispensrarna är utformade för att dispensera hård kubis upp till 2,5 cm x 2,5 cm (1" x 1"). Isformerna och storlekarna nedan rekommenderas för dispensering.

Varm “superkyld” is innan den dispenseras: “Superkyld” is rekommenderas inte för dispensering. “Superkyld” is är is som har lagrats i frysen under 0 °C (32 °F). Om

”superkyld” is tillfälligt måste användas, låt isen värmas upp i rumstemperatur i 25 till 30 minuter innan den placeras i dispensern.

Rekommenderad is Andra isstorlekar och former

1,0 cm

(0,38")

1,9 cm

(0,75")

Tärning

2,2 x 2,2 x 2,2 cm

(7/8" x 7/8" x 7/8")

Halv tärning

1,0 x 2,9 x 2,2 cm

(3/8" x 1-1/8" x 7/8")

Kontur

1,0 x 3,2 x 3,2 cm

(3/8" x 1-1/4" x 1-1/4")

Mini

2,2 cm dia. x 1,9 cm lång

(7/8" dia. x 3/4" lång)

Gourmet-Liten

2,5 cm dia. x 1,9 cm

(1" dia. x 3/4")

2,9 cm

(1,13")

Halvmånekub

26 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 3 Användning

KARBONATISERING

Syftet med karbonatorn är att ta vanligt kranvatten med kranvattentryck (minst 1,38 BAR, 137 895 Pa [20 psi], högst

5,52 BAR, 551 581 Pa [80 psi], dynamiskt eller flödestryck) i

1/2" vattenledning och öka vattnet till dryckessystemtryck

(vanligtvis 6,89 BAR, 689 476 Pa [100 psi]). Detta vatten kombineras därefter med CO

2

-gas. Eftersom vattnet och gasen har samma tryck, kommer CO

2

att lösas upp i vattnet.

Genom att kyla blandningen innan den dispenseras, låses koldioxiden i vattnet. Efter dispenseringen kan CO

2

låsas upp i vätskan. Koloxiden komme gradvis att lämna vätskan genom att trycket och temperaturen ändras.

Komponenter

Karbonatorns delar är: vattenpump, en elektrisk motor som driver pumpen, karbonatortank där vatten och koldioxid blandas, och en vattennivåregulator.

Användning

Koldioxid (CO

2

) lämnar förvaringstanken och kommer till karbonatortanken genom gasintaget. Invattnet kommer in i karbonatorpumpintaget med normalt kranvattentryck

(minst 1,38 BAR, 137 895 Pa [20 psi], högst 5,52 BAR,

551 581 Pa [80 psi], dynamiskt eller flödande tryck).

Vattenpumpen ökar vattentrycket, som gör det möjligt för vattnet att flöda in i karbonatortanken. Koldioxiden och vattnet blandas i karbonatorn för att producera kolsyrat vatten som därefter skickas till sodadispensern.

Omrörningen av vattnet och koldioxiden tillsamman i tanken under högt tryck skapa sodavattnet. Kvaliteten på karbonatiseringen (procent CO

2

blandat i vattnet) ökar när vattentemperaturen sjunker och exponeringstiden ökas.

Vattennivån i karbonatortanken kontrolleras av en vattennivåregulator i tanken. Denna regulator stänger av och sätter på motorn för att behålla en förinställd vätskenivå i tanken. Vattennivåregulatorn kan vara elektroniska sonder eller en mekanisk flottör.

TRANSPORTSYSTEM FÖR SMAKSÄTTARE

Var smaksättaren finns kan variera beroende på mängden dryck som serveras och hur lättåtkomlig den ska vara. Ditt dryckessystem kan finnas i ett utrymme bakom kulisserna eller under bänken där dispensern står. Konfigurationerna

är närmast obegränsade. Kontrollera de förväntade temperaturerna på förvaringsplatsen. Förvaring och kvalitet på dryckesprodukter kan påverkas av ogynnsamma temperaturer. Den rekommenderade temperaturen på förvaringsplatsen får inte gå under 4 °C (40 °F) eller gå över

32 °C (90 °F).

FÖRPACKNING I FÖRVARINGSRUM

Vattenreglage

2,76–3,79 BAR,

275 790–379 212 Pa (40–55 psi)

Boostersystem

(vid behov)

Från tillvattnet

Filter

Till CO

2

-grenrör (BIBpumpar) från CO

2 tillförsel 4,14 BAR,

413 685 Pa (60 psi)

BIB

Till BIBpump

Till inloppsnipplar för smaksättare på enhet

Till BIB-pumpar från BIB

Till inloppsnippel för kolsyrefritt vatten

Vatten till karbonatorpump

1. Inkommande kranvatten – Måste ha ett minsta dynamiskt tryck på 2,76 BAR, 275 790 Pa (40 psi) och ett högsta statiskt tryck på 3,79 BAR, 379 212 Pa (55 psi).

2. Karbonatorns vattenpumpmotor – Driver vattepumpen. Vattenpumpmotorn är en del av karbonatorns pumpdäck.

3. Karbonatorn vattenpump – Pumpar in kranvatten i karbonatortanken. Vattenpumpen är en del av karbonatorn. Invattnet för karbonatorn måste först köras genom pumpen innan kylplattans intag ansluts.

4. Intern/extern karbonatortank – Kombinerar CO

2

-gas med kranvatten för att bilda karboniserat vatten.

“Karbonatorn” är karbonatortanken, vattenpumpen och vattenpumpmotorn.

5. CO

2

CO

2

-cylinder – Innehåller högt trycksatt koldioxid (CO

2

).

CO-

2

-cylindrarna är cylinderfat av stål eller aluminium.

-gas flödar igenom den primära tryckregulatorn.

6. BIB-tryckmätare – Inställd på minst 4,14 BAR,

413 685 Pa (60 psi). Indikerar CO pumpar.

2

-tryck till B-I-B-

7. Primär tryckregulator – Sänker CO

2

-gastrycket till

6,89 BAR, 689 476 Pa (100 psi), så att CO

2

-gasen får rätt tryck för att komma in i karbonatorreglaget.

Artikelnummer 020003996 3/15 27

Användning Kapitel 3

8. Sänkt utgående tryck – Inställt på 5,17 BAR, 517 107 Pa

(75 psi). Mätaren indikerar sänkt utgående tryck från

CO

2

-cylindern efter att den gått genom den primära tryckregulatorn på 6,89 BAR, 689 476 Pa (100 psi).

9. Sekundär tryckregulator – Sänker CO

CO

2

-gastrycket innan

-gasen flödar till smaksättarpumpen. CO

2

-tryck aktiverar smaksättarpumpen.

2

10. Smaksättarpump – Drar ut smaksättare från BIBförpackningen med smaksättare. Smaksättaren strömmar genom smaksättarledningarna till dispensern för kylning, och därefter dispensering. Det finns en smaksättarpump för varje BIB-smaksättarsystem.

11. BIB-kartonger med smaksättare – Box som innehåller en platspåse som är fylld med smaksättare (syrup).

TAPPNING

Oavsett om du arbetar med ett BIB-system eller Figal

(5 gal.) fat, kommer en plats att tilldelas där produkten ska placeras. Ett system med ställning (eller hylla) erbjuder systematisk placering och fullständig användning av den inköpta drycken. På BIB-ställningen kan boxarna ligga rätt för att sprida smaksättarna. Kontrollera med din leverantör av BIB-smaksättare. Vissa boxar måste lutas nedåt en aning, medan andra kan förvaras nästan hur som helst. Ställningen för Figal (5 gal.) fat organiserar de nyare och fulla faten i ena

änden av dryckesledningen, med de delvis fyllda faten i den andra änden.

BIB

Bag-In-Box-systemet är ett system med en engångspåse i plast. BIB innehåller normalt ca 19 liter (5 gal.) smaksättare, men vissa platser erbjuder BIB-enheter med 9,5 liter

(2-1/2 gal.). Denna plastpåse förvaras inuti en kartong eller annan behållare. BIB-system är enbart avsedda för efterblandningar.

PUMPAR

Smaksättaren i ett BIB-system levereras till dryckessystemet genom gasdrivna pumpar. Dessa pumpar drar ut smaksättaren ur påsarna, och forcerar smaksättaren genom systemet.

AUTOMATISKA PÅSVÄLJARE

Dessa används på BIB-system med högre volym där två eller flera påsar med samma produkt är anslutna till en pump och ett system. En automatisk påsväljare är i praktiken en ventil som automatiskt byter från en påse

(eller serie påsar) till en annan påse (eller serie påsar) med smaksättare efterhand som påsarna blir tomma, vilket ger ett kontinuerligt flöde av produkten.

SYSTEM MED FIGAL FAT

Med Figal (5 gal.) fat avses de rostfria stålfaten med förblandad dryck eller smaksättare för efterblandning. Ett litet CO

2

-fat trycker ut drycken ur 5-gal.-faten.

Sodavatten

Karboniserat vatten till dispenser

Inkommande vatten

3/8 smaksättarledningar till dispenser

6,89 BAR,

689 476 Pa

(100 psi)

CO

2

Pump

Karbonator

FIGAL FAT

De rostfria 5-gal.-faten med dryck är lätta att förvara och ansluta. När man använder Figal (5 gal.) fat:

• Använd en gaskoppling som intagsanslutning till fatet.

• Använd en smaksättarkoppling som intagsanslutning till fatet.

• Om man har serieanslutit flera Figal (5 gal.) fat och ska byta fat, ska fatet närmast originalgasintaget tas bort medan det nya fatet läggs till kopplingen närmast smaksättaruttaget.

De flesta Figal (5 gal.) fat har en självstängande ventil på fatet liksom gas- och smaksättarkopplingarna. Detta gör det möjligt för operatören av systemet att byta fat utan att behöva stänga av hela systemet. Med denna typ av koppling, tryck ner på kopplingen samtidigt som du dra upp fjäderringen runt kopplingens öppning. Dra sedan bara av kopplingen från fatet.

OMRÖRNINGSTIMER

Timern är inte justerbar och är inställd för att rör om isen i tre sekunder varje tre och en halv timme. Aktiveras dispensern så återställs timern. Efter 3,5 timmar utan användning kommer timern att aktivera dispensermotorn.

LED-indikatorn talar om för teknikern i vilket läge timern arbetar. Istället för ett överkopplingsstift har denna timer en flatstiftshylsa som måste anslutas till terminal nummer 6.

28 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 3 Användning

När överkopplaren är på plats kommer LED-indikatorn att blinka med en sekunds intervall. Detta är körläget.

När överkopplaren är öppen, kommer LED-indikatorn att blinka varje 0,4 sekund. Detta är testläget och timern kommer att cirkulera var 55:e sekund i testläget. Om timern lämnas i testläget, kommer den automatiskt att återställas till körläge.

1

COM

5

NC

3

4

NO

2

6

Börja med att undersöka rännan genom att långsamt föra den mot skakrännan. När ismatningsbrytaren ”klickar”, mät avståndet från dörrstopparna på skakrännans fäste till dörren. Avståndet mellan de två får inte vara större än 0,64 cm (1/4"), men inte mindre än 0,16 cm (1/16").

Dörr

Dörrstoppar

Dörrlås

0,16 till 0,64 cm

(1/16" till 1/4")

Omrörningstimer

Viktigt

Quickdraw is- och dryckesdispensrar saknar omrörningstimer, och måste lämnas i Auto-läge på natten så att isen rörs om regelbundet.

Skakrännans vänstra sida har en flik som trycks upp mot ismatningsbrytaren. För att justera den, använd en spetsnostång och böj brytarens arm upp och ner för att

ändra punkten där fliken rör vid brytararmen.

Driftkontroller och justeringar

JUSTERING AV SKAKRÄNNANS ISMATNINGSBRYTARE

För att justera brytaren riktigt ska kontakten till enheten dras ut, och dryckesautomaten tas bort. Då får man åtkomst till ismatningsbrytaren som sitter på skakrännans vänstra sida.

Brytararm

Flik

Ismatningsbrytare

Dörrlås

Dörrstoppar

Dörr

Artikelnummer 020003996 3/15 29

Användning Kapitel 3

Största storlek/

Ökningsknapp

Lägesbrytare för isdispensering

Auto

Manual

(Manuell)

Strömbrytare för isdispensering

Minsta storlek/

Reduceringsknapp

Manuell tryckning för isbrytare

JUSTERING AV QUICKDRAW ISPORTIONER

På Quickdraw isdispenseringssystem kan storleken på isportionerna ställas in. Följ anvisningarna nedan för att ställa in storleken på isportionen. Varje portions storlek måste kontrolleras efter kundens specifikation vid installationen.

1. För att ställa in isportionens storlek, tryck tre (3) sekunder på programbrytaren en (1) gång. Displayen visar “0001”.

2. Tryck på isportionsstorleken som ska justeras. När man trycker på portionsstorleken som ska justeras, visar displayen den nuvarande pulsinställningen för den storleken.

3. För att öka portionsstorleken, tryck på knappen för den största storleken. För att minska portionsstorleken, tryck på knappen för den minsta storleken.

Display Dold programbrytare

OBS! Pulsräknaren kommer att öka, eller minska, med 1 för varje tryckning på knapparna för minsta eller största storlek.

4. Tryck en (1) gång på programknappen för att avsluta programläget och spara inställningarna.

5. Upprepa steg 1 till 4 för varje muggstorlek efter behov.

OBS! För instruktioner för datavisningsläget och testläget, se flödesschemat för Kontrollprogram för Quickdraw isportion i denna bruksanvisning.

30 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 3

SENSORSTRÅLE

Användning

Rektangulärt fönster i iskammare

Emitter Mottagare

Stråle

Sensorstrålens arbetsförlopp

1. Isen fyller isrännan tills den avbryter strålen.

2. Skovelhjulet stannar.

3. Klart för nästa portionerade dispensering.

Justering

1. Lossa skruvarna på enhetens vänstra och högra sida.

Vänster justeringsskruv

3. Dra åt skruvarna på enhetens vänstra och högra sida.

4. Testa Quickdraw.

2. Justera sensorögonen på sensorpanelen till mitten på det rektangulära fönstret på iskammaren.

Artikelnummer 020003996 3/15 31

Användning

BRIX-KONTROLL

Steg 1 - Samla verktyg

Verktygen du behöver: Brix-bägare och S-rör.

OBS! Följ anvisningarna på 2a eller 2b beroende på vilken typ av ventil som ska kontrolleras.

Steg 2a - Fastsättning av S-rör på flersmaksventil

• Ta bort munstycket och smaksättardiffusören från ventilen.

• För den vita änden av S-röret tätt över spetsen på diffusören.

• Sätt tillbaka munstycket och diffusören med S-röret på plats.

• Välj en smak för Brix-analysering.

Steg 2b - Fastsättning av S-rör på ensmaksventil

Steg 4 - Fyll Brix-bägaren

Smaksättarhalt

Kapitel 3

6:1

5,5:1

Vatten

5:1

8,5:1

Smaksättarhalt

Vatten

5.5

to 1

8

7

6

10

9

3

2

5

4

OZ.

8.5

to 1

Brix-bägare för högt resultat

• Placera den stora änden av Brix-bägaren under ventilen.

Sätt samtidigt in den fria änden av S-röret i den aktuella smaksättarkammaren. Se diagrammet ovan som referens.

• Dispensera produkt tills produkten når mätnätet på Brixbägaren.

OBS! Vattnet ska vara klart. Om vattnet inte är klart, har

S-röret inte varit ordentligt fastsatt på smaksättardiffusören.

Upprepa steg 2.

Steg 5 - Läs av Brix-resultatet

• Ta bort munstycket och smaksättardiffusören från ventilen.

• För den vita änden av S-röret tätt över spetsen på diffusören.

• Sätt tillbaka munstycket och diffusören med S-röret på plats.

Steg 3 - Prima S-röret

• Ta bort den fyllda bägaren från dispenseraren och knacka 3 gånger på bänken. Placera på en plan yta.

• Titta på mätnätet. Vatten- och smaksättarnivåerna ska vara +/- 2 streck från varandra.

• Upprepa steg 1-5 för varje ny produkt som ska Brixanalyseras.

OBS! Om Brix-proportionen är felaktig, kontakt serviceföretaget.

När munstycket har satts tillbaka, dispensera en liten mängd produkt för att fylla S-röret.

• Detta är nödvändigt för att säkerställa en exakt avläsning.

32 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 4

Underhåll

Rengöring och desinficering

ALLMÄNT

Du har ansvar för att underhålla dispensern i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen. Underhållsprocedurer täcks inte av garantin.

Rengör och desinficera dispensern var sjätte månad för effektiv drift. En mycket smutsig dispenser kan kräva rengöring och desinficering oftare på grund av användningsmiljön och/eller vattnets kvalitet.

Om dispensern kräver rengöring och desinficering oftare, kontakta behörigt serviceföretag för att testa vattenkvaliteten och rekommendera lämplig vattenbehandling.

n

Varning

Använd aldrig högtrycksstråle, spola av eller fyll in- eller utsida av enheterna med vatten för att rengöra. Använd inte elektrisk rengöringsutrustning, stålull, skrapor eller stålborstar på rosfritt stål eller målade ytor.

DAGLIG RENGÖRING

All rengöring måste göras enligt lokala föreskrifter. Följande rengöringsanvinsningar är en vägledning:

,

Försiktighet

Använd enbart varm diskmedelslösning för att rengöra tornets utsida. Använd inga lösningsmedel eller andra rengöringspreparat. Häll inte kaffe i avrinningsskålen.

Om man häller varmt kaffe i avrinningsskålen kan den eventuellt spricka, speciellt om avrinningsskålen är kall och fortfarande innehåller is.

n

Varning

Denna riskerar elektriska stötar

Dra ut enhetens kontakt före service och rengöring.

n

Varning

När man använder rengöringslösningar eller kemikalier ska gummihandskar och ögonskydd användas.

Rengör utsidan och avrinningsskålen.

1. Stäng av nyckelbrytaren på vänstra eller högra sidan av enheten.

2. Lyft gallret och ta bort det från avrinningsskålen.

3. Använd milt diskmedel, varmt vatten och en ren trasa för att torka avrinningsskålen och stänkpanelen.

Skölj därefter med rent varmt vatten. Låt mycket varmt vatten (inte hett) rinna ner i avloppet på avrinningsskålen för att få bort rester av smaksättare som kan täppa till avloppsöppningen.

4. Tvätta gallret och skölj med rent vatten. Sätt tillbaka gallret i avrinningsskålen.

5. Tvätta utsidans ytor på enheten med varmt vatten och en ren trasa. Torka igen med en torr, mjuk trasa.

6. Rengör dispenseringsventilerna:

• Ta bort munstycken och diffusörer från dryckesventilerna.

Borttagning av munstycke

• Skölj munstycke och diffusör med varmt, rent vatten.

• Rengör munstycken och diffusörer med diskmedel och vatten och en mjuk borste.

7. Rengör undersidan av dryckesventilerna med varmt vatten och diskmedel. Skölj med ren fuktig trasa.

8. Sätt tillbaka munstycken och diffusörer på ventiler.

9. Sätt på nyckelbrytaren.

Artikelnummer 020003996 3/15 33

Underhåll Kapitel 4

Rengöring/desinficering

Denna procedur ska utföras minst en gång i halvåret.

• Dispensern och behållaren måste demonteras, rengöras och desinficeras (Se Demontering i detta avsnitt).

• All is som producerats under rengöring och desinficering måste kastas.

• Ta bort mineralavlagringar från områden eller ytor som har kontakt med vatten.

n

Varning

Dra ut enhetens kontakt före service och rengöring av isbehållare.

Isbehållaren innehåller delar som kan röra sig när som helst och orsaka skador om händerna kommer i vägen.

n

Varning

När man använder rengöringslösningar eller kemikalier ska gummihandskar och ögonskydd användas.

Rengör och desinficera isbehållaren:

1. Dra ut kontakten till enheten och ta bort all is från isbehållaren.

2. Blanda en lösning med milt diskmedel och rengör dispenserns behållare och komponenter.

3. Tvätta isbehållaren med en svamp och ren diskmedelslösning.

4. Använd mild diskmedelslösning och en mjuk borste eller rengöringstrasa, rengör följande delar på dispensern:

• Hela behållaren

• Skovelhjul

• Skovelhjulområde

• Omrörare

• Skovelhjulsbult

• Isränna

• Bakre bussning

• Motoraxel

• Lock (i förekommande fall)

5. Skölj alla delarna i rent, rinnande vatten.

6. Gör i ordning ca 7,6 liter (2 gal.) desinficeringslösning genom att blanda 15 ml (1/2 oz.) klorin (som innehåller

5,25 % natriumhypoklorit) med 7,6 liter (2 gal.) vatten som är 50 °C (120 °F). Blandningen får inte ha mer än 100 PPM klorin. Eller blanda en lösning med annan godkänd desinficeringslösning genom att följa anvisningarna för blandning och användning av desinficeringsmedlet.

7. Desinficera isbehållaren och kylplattan med desinficeringslösningen i minst 10 sekunder.

8. Låt lufttorka. Skölj inte.

Sätt ihop dispenserns delar igen:

9. Sätt ihop dem igen i följande ordning:

• Behållarens insats

• Skovelhjul

• Omrörare

• Skovelhjulsbult

• Isränna

• Dryckesautomat

10. Dra åt alla räfflade fästen för hand.

11. Häll på ren, hygienisk is och sätt tillbaka plastlocket ovanpå dispensern.

12. Anslut enhetens elektriska sladd.

13. Kontrollera att isen dispenseras som den ska.

CHECKLISTA FÖR RENGÖRING

• Kontrollera CO

2

-tillförsel. Om CO

2

-tillförseln är låg så kommer en pil på den primära regulatorns mätare att peka på det skuggade området med texten “Low CO

(Låg CO

2

) eller “Change CO

2

Cylinder” (Byt CO

2

2

-cylinder).

• Kontrollera smaksättartillförseln.

• Rengör avrinningsskål, galler och stänkpanel.

• Rengör ventilmunstycken och diffusörer.

34 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 4 Underhåll

Preventivt underhåll

Preventivt underhåll är en viktig del av att hålla dispensern i toppskick. Följande riktlinjer kommer att vara till hjälp för dig vid fortsatt felfri användning av enheten.

1. Utför dagligt underhåll av maskinen.

2. Utför månadsvis underhåll av maskinen.

3. Utför regelbundet underhåll och desinficering av dryckessystemet.

4. Överfyll inte dispenserns behållare med is.

5. Låt inte dispensern ha is i behållaren under längre tid utan användning.

6. De flesta serviceproblem med dispensrar orsakas av liten användning av isdispensern.

7. Låt inte is bli kvar i behållaren mer än en dag för att förhindra att isen fryser ihop och/eller stagnerar.

Möjlig orsak till kraftig islagring:

• Lagringskapacitet överskrider dagliga krav.

• Liten efterfrågan under lågsäsong.

• Dispenser överdimensionerad med tanke på framtida tillväxt.

Lägre isförvaring för att fylla en månads behov. Om du fyller is manuellt, fyll bara med en passande mängd is. Fyll dispensern med färsk is varje morgon. Fyll inte dispensern kvällen före stängning. Isbitar kan frysa samman om de inte dispenseras.

Demontering

DEMONTERING FÖR RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

OBS! Desinficera isdispensern vid inledande uppstart och månadvis. Du kommer att behöva en spårmejsel för demonteringen.

Demontera delarna i följande ordning:

A. Dryckesautomat

B. Isränna

C. Skovelhjul- eller omrörarbultar

D. Omrörare

E. Skovelhjul

F. Behållarens insats

G. Skovelhjulområde

C

D

E

F

G

A

B

Dryckes-/isdispenser

Åtkomst till en dispenserbehållare med en toppmonterad Manitowoc ismaskin:

1. Ta bort frampanelen från ismaskinen.

2. Ta bort isavbäraren/avskiljaren. Det ger dig åtkomst till dispenserbehållaren.

3. Om Manitowoc ismaskin är igång, vänta tills istäcket faller ner i isbehållaren, och sätt ismaskinens vippkontakt på OFF (AV). Om Manitowoc ismaskin INTE

är igång, sätt ismaskinens vippkontakt på OFF (AV) direkt.

4. På modeller utan toppmonterad ismaskin, ta bort plastlocket från dispensern.

5. Ta bort all is från dispensern.

6. Koppla ifrån strömmen till dispensern.

Artikelnummer 020003996 3/15 35

Underhåll Kapitel 4

7. Ta bort omrörararmen och skovelhjulets bult.

Motor som inte kan servas framifrån

a. Vrid omrörararmen så att skovelhjulets bult pekar uppåt, mot taket. b. Förbered för att ta bort omrörarens bult genom att ta bort den rostfria delade ringen.

c. Ta därefter bort skovelhjulets bult från hålet i omröraren.

d. Tryck omrörarstaven mot enhetens baksida tills omröraren frigjorts från skovelhjulets nav.

Motor som kan servas framifrån

a. Ställ omrörararmen i valfrtt läge och ta bort låssprinten från den svampformade bussningen på isbehållarens baksida.

b. Tryck omrörararen mot bussningen för att ta bort den från skovelhjulets nav.

OBS! Om en toppmonterad ismaskin har installerats, för ismaskinen åt ena sidan för att göra det lättare att ta bort behållarens delar. Om ismaskinen har hårda rörledningar, så måste de kopplas ifrån.

8. Ta bort skovelhjulets bult, behållarens insats och skovelhjulområdet.

9. Flytta omrörarens framdel åt ena sidan och dra omröraren framåt tills bakdelen av omrörarens axel har lossnat från bussningen.

10. Ta bort omröraren från behållarområdet.

11. Dra av skovelhjulet från axeln.

12. Lossa de fyra räfflade fästanordningarna som håller behållarens insats på plats.

13. Ta bort behållarens insats.

14. Ta bort skovelhjulområdet från behållaren.

15. Kasta isen som finns kvar i behållaren.

DEMONTERA SKAKRÄNNAN

OBS! För alla Quickdraw-enheter, se Quickdrawkomponenter i detta avsnitt för information om isrännan.

1. Lossa de två räfflade fästanordningarna som håller dryckesautomaten på plats.

2. Ta bort dryckesautomaten.

3. Ta bort yttre konsolen.

4. Ta bort dörrlåset.

5. Ta bort dörren.

6. Ta bort isrännan.

1

2

Kan inte servas framifrån

5

4

36

Kan servas framifrån

6

Borttagning av isränna

Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 4

QUICKDRAW-KOMPONENTER

1. Ställ dryckesventilbrytaren till vänster på framsidan i av-läge.

Isdispenseringsbrytare

Underhåll

B. Tryck rännans nederdel bakåt tills det blir stopp.

Dryckesventilbrytare

2. Placera en behållare (hink eller stor skål) under isdispenseringsrännan.

3. Placera isdispenseringsbrytaren på läget MANUAL

(MANUELL). Dörren öppnas och isen faller ner i hinken eller skålen.

4. Ta bort isrännans hölje:

A. Grip tag om flikarna på rännans baksida och dra isär, och dra av flikarna från sprintarna.

C. Skaka rännans överdel framåt tills överdelen på rännan släpper från enheten.

Artikelnummer 020003996 3/15

5. Blanda en lösning med milt diskmedel och rengör Quickdraw-komponenterna. Använd diskmedelslösningen och en mjuk borste eller rengöringstrasa, rengör följande komponenter:

• Mugghållare

• Quickdraw-kammare

• Dörr

• Isrännans hölje

6. Skölj alla delar i rent rinnande vatten.

7. Blanda en desinficeringslösning med 3,8 ml

(1/4 oz.) vätska, oparfymerad klorin (5,25 % CL

NaO-koncentration) för varje 7,6 liter (1 gal.) vatten.

Blandningen måste ha 100-PPM tillgänglig klorin.

37

Underhåll Kapitel 4

8. Använd desinficeringslösningen, en mjuk borste eller rengöringstrasa och desinficera komponenterna som anges i steg 5. Iskammaren måste desinficeras med en mjuk borste för att bli riktigt ren i avloppsdelen.

9. Vänd på proceduren för att sätta ihop Quickdrawmekanismen.

10. Placera isdispenserbrytaren på AUTO-läget, och placera dryckesventilbrytaren på läget ON (PÅ).

11. Kontrollera att det fungerar riktigt.

TA BORT KUGGVÄXELMOTOR SOM INTE KAN SERVAS

FRAMIFRÅN

Dessa instruktioner är avsedda som vägledning för att ta bort kuggväxelmotorn. Dessa instruktioner kan variera något, beroende på vilket modellnummer du har.

1. Stäng av strömmen från eluttaget.

2. Ta bort all is från dispenserns isbehållare.

3. Ta bort skovelhjulets bult från skovelhjul-/ omrörarenheten inuti dispenserns behållare.

4. Ta bort omrörarenheten från dispenserbehållaren genom att trycka omröraren mot behållarens bakdel.

Vinkla omrörarens framdel åt sidan. Dra omröraren framåt och ut ur dispensern.

5. Ta bort skovelhjulet från dispensern genom att dra av navet från skovelhjulet mot behållarens bakdel och av växelmotoraxeln.

6. Ta bort stänkpanelen från dispensern och exponera kuggväxelmotorn.

7. Dra ut den elektriska kontakten från kuggväxelmotorns ledningar.

8. Ta bort bulten framför kuggväxelmotorn.

9. Du måste kunna ta bort kuggväxelmotorn från dispensern.

10. För att sätta i en ny kuggväxelmotor, vänd på proceduren.

Omrörare

Isbehållare

Avtagbar frampanel på dryckesautomat

Dryckesventil (Tillval)

Vattenledning

Kuggväxelmotor

Avrinningsskål

Skovelhjul

Skakränna

Isdispenseringsränna

Is

38 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 4

TA BORT KUGGVÄXELMOTOR SOM KAN SERVAS

FRAMIFRÅN

Dessa instruktioner är avsedda som vägledning för att ta bort kuggväxelmotorn. Dessa instruktioner kan variera något, beroende på vilket modellnummer du har.

1. Dra ut dispenserns kontakt.

2. Dra ut motorns kontakt.

3. Ta bort motorns fästbultar.

Underhåll

6. Ny motor måste vara inpassad på samma sätt (inom 15 grader).

7. För att få inpassningen rätt kan du göra något av följande: a. Vrid drivaxeln med en justerbar skiftnyckel, men var försiktig så att inte drivaxeln skadas.

b. Anslut enhetens kontakt, anslut motorns kontakt och använd isdispenserbrytaren för att flytta drivaxeln till rätt inpassning.

8. Om du anslutit enheten för att underlätta inpassningen av drivaxeln, ska du dra ut enhetens kontakt nu.

9. För upp motorn i huset, och se till att flikarna passar på konsolen.

4. Dra motorn mot dig.

5. Lägg märke till inspassningen av drivaxelns avrundade kant.

10. Sätt i motorns fästbultar.

11. Anslut motorns kontakt.

12. Testa enheten.

Artikelnummer 020003996 3/15 39

Underhåll Kapitel 4

Desinficering

RENGÖRING FÖR DRYCKESSYSTEM

n

Varning

Spola desinficeringslösning från smaksättarsystemet.

Rester av desinficeringslösning som blir kvar i systemet kan utgöra en hälsorisk.

n

Varning

När man använder rengöringslösningar eller kemikalier ska gummihandskar och ögonskydd användas.

Desinficera dryckessystemet vid inledande uppstart och vid regelbunden schemalagd rengöring. Avtappningspluggen måste vara på plats under sodaventilerna, för att släppa ut rengörings- och desinficeringslösning som spolas genom ventilerna.

DESINFICERING AV BAG-IN-BOX-SYSTEM

Följande procedur gäller för desinficering av en smaksättarkrets åt gången. Upprepa desinficeringen för

övriga kretsar.

Du kommer att behöva följande saker för att rengöra och desinficera BIB-systemet:

• Tre (3) rena hinkar

• Plastborste eller mjuk trasa

• Milt diskmedel

• Oparfymerad klorin (5 % Na CL O) eller desinficeringsmedel som går att köpa.

• BIB-påskoppling

1. Gör i ordning följande i hinkarna:

• Hink 1 — varmt till hett kranvatten för sköljning.

• Hink 2 — milt diskmedel och varmt till hett vatten.

• Hink 3 — blanda en lösning med oparfymerad klorin (5 % Na CL O) eller desinficeringsmedel som går att köpa, och varmt till hett vatten.

Blandningen måste ha 100 PPM tillgänglig klorin (7,5 ml [1/4 oz.] till 3,8 liter [1 gal.] vatten).

2. Koppla ifrån ”smaksättarledningens sida” av BIBkopplingen.

3. Skölj kopplingen med varmt kranvatten.

4. Anslut smaksättarkopplingen på BIB-kopplingen och doppa båda i Hink 1. En koppling på “påssidan” kan skapas genom att skära ut en koppling från en smaksättarpåse för engångsbruk.

Kontakt på påsens sida

40 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 4 Underhåll

5. Dra upp sköljvatten genom systemet tills rent vatten dispenseras. De flesta dryckesventiler tillåter att smaksättarsidan aktiveras manuellt genom att trycka ner smaksättarpallen.

6. Anslut Hink 2 till systemet.

7. Dra upp diskmedelslösning genom systemet tills lösningen dispenseras.

8. Upprepa steg 2-7 tills alla smaksättarkretsar innehåller diskmedelslösning.

9. Låt diskmedelslösningen stanna i systemet i 5 minuter.

10. Anslut Hink 3 till systemet.

11. Dra upp desinficeringslösning genom systemet tills lösningen dispenseras.

12. Upprepa steg 11 tills alla smaksättarkretsar innehåller desinficeringslösning.

13. Låt desinficeringslösningen stanna i systemet i 15 minuter.

14. Ta bort munstycken och diffusörer från dryckesventilerna.

15. Skura munstycken, diffusörer och alla avtagbara ventildelar (med undantag för elektriska delar) med en plastborste eller en mjuk trasa och diskmedelslösningen.

16. Låt munstycken, diffusörer och avtagbara ventildelar

(med undantag för elektriska delar) ligga i desinficeringsmedel i 15 minuter.

17. Sätt tillbaka munstycken, diffusörer och ventildelar.

18. Anslut Hink 1 till systemet.

19. Dra upp sköljvatten genom systemet tills det inte finns någon desinficeringsmedel kvar.

20. Fäst smaksättarkopplingarna på BIB-enheterna.

21. Dra upp smaksättare genom systemet tills enbart smaksättare dispenseras.

22. Kasta de första två (2) dryckerna.

DRYCKESSYSTEM MED FIGAL FAT

1. Förbered följande i tre rena Figal (5 gal.) fat:

• Sköljtank - fyll med rumstempererat kranvatten.

• Diskmedelstank - blanda godkänt rengöringsmedel för dryckessystem med varmt vatten enligt ansvisningar.

• Desinficeringstank - blanda en lösning med oparfymerad klorin (5 % Na CL O) eller desinficeringsmedel som går att köpa, och varmt till hett vatten. Blandningen måste ha 100

PPM tillgänglig klorin (7,5 ml [1/4 oz.] till 3,8 liter

[1 gal.] vatten).

2. Koppla ifrån alla produkt- och vattenledningar från produktfaten och ta bort karbonatorn.

3. Lokalisera 5-gal.-fatet för smaksättare för att desinficera kretsen. Ta bort snabbkopplingarna från 5-gal.-fatet för smaksättare. Skölj snabbkopplingarna i kranvatten.

4. Anslut sköljtanken till smaksättarledningen. Dra upp rent sköljvatten genom ventilen tills smaksättare spolas från systemet.

5. Anslut diskmedelstanken till smaksättarledningen och dra upp diskmedelslösning genom ventilen i två (2) minuter. Låt därefter återstående diskmedelslösning stanna i systemet i fem (5) minuter.

6. Anslut sköljtanken till smaksättarledningen.

Dra upp rent sköljvatten genom ventilen tills diskmedelslösningen spolas från systemet.

7. Ta bort ventil, munstycke och diffusör enligt anvisningarna i Daglig rengöring. Använd en plastborste eller mjuk trasa och varmt vatten, skura munstyck, diffusör, dispenseringsventilens undersida och muggarm, i förekommande fall.

8. Placera avtagbara ventildelar (UTOM solenoider) i desinficeringslösningen i 15 minuter.

9. Sätt tillbaka diffusör och munstycke på dryckesventilen.

10. Anslut desinficeringstanken till smaksättarledningen och dra upp desinficeringslösning genom ventilen i två

(2) minuter. Lämna desinficeringslösningen i systemet i minst 15 minuter.

11. Anslut smaksättarledningarna och ledningarna för karbonatiserat vatten igen.

12. Dra upp smaksättare genom ledningarna för att skölja systemet. Kasta drycker tills minst två muggar med dryck som har tillfredställande smak dispenseras genom ventilen.

Transport, förvaring och omplacering

,

Försiktighet

Innan enheten transporteras, förvaras eller omplaceras, måste smaksättarsystemen desinficeras. Efter desinficeringen måste alla drycker (desinficeringslösning och vatten) tvättas ur enheten. En frostig omgivning får resterna av desinficeringslösning eller vatten som blivit kvar i enheten att frysa, vilken leder till skador på inre delar.

Artikelnummer 020003996 3/15 41

Underhåll

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGT LÄMNATS TOM

Kapitel 4

42 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 5

Felsökning

Kontrollista

Om det uppstår problem under användning av dispensern, ska nedanstående checklista följas innan service tillkallas.

Rutinjusteringar och underhållsprocedurer täcks inte av garantin.

Problem

Dispensern dispenserar ingen is (och INGET

LJUD hörs när maskinen aktiveras).

Dispenser dispenserar ingen is (motor går men ingen isrörelse hörs i behållare).

Kraftig samling eller bildning av is.

Is dispenseras kontinuerligt.

Kraftigt oljud eller oregelbundet ljud från speciellt område i dispensern.

Dispenserar krossad is eller reducerad dispenseringstakt.

Dörr går inte att stänga.

Monteringsfästen för skakränna har glidit isär för mycket.

Möjlig orsak

Ingen ström.

Lös ledning i elektriskt system.

Dispenser överfylld med is.

Motor fungerar inte.

Ingen is i behållare.

Dörr öppnas inte.

Skovelhjulets bult har glidit ur skovelhjul.

Packad is bryts inte upp. (Försiktighet: Superkyld is täcks inte av Servend-garantin.)

Kraftigt vattenspill från ismaskin.

Dåligt inställd ismaskin.

Extremt låg användning av dispensern.

Felinställd mikrobrytare.

Omrörningstimer fel inställd.

Skrapade iskluster i behållaren.

Vattenspill från ismaskin till behållare.

Omrörningstimer.

Istäcke för tjockt.

Skovelhjulområde trasigt eller sprucket.

Iskluster i behållaren.

Dörr öppnas inte helt.

Is har fastnat i ränna.

Dörr och/eller lås har kommit ur led.

Att åtgärda

Kontrollera elektrisk anslutning.

Kontrollera alla ledningsanslutningar noga.

Ta ut isen från dispensern tills den börjar fungera.

Kontrollera värmeskyddad motor. Byt motor eller kondensator vid behov.

Fyll dispenser med is.

Kontrollera skakrännans mekanism eller funktionen på elektrisk solenoid.

Sätt ny skovelhjulsbult.

Bryt sönder issamlingar innan dispensern fylls manuellt. (Se isrekommendationer.)

Justera ismaskinen för att eliminera vattenspill.

Justera ismaskinen för att eliminera stora våffelformer.

Sänk isnivån i behållaren.

Justera mikrobrytaren.

Testa omrörningstimer.

Ta bort kluster, undersök varför is skrapar och reparera.

Justera ismaskinen.

Testa omrörningstimer.

Justera ismaskinen.

Byt skovelhjulområde.

Bryt upp eller ta bort kluster.

Justera dörr.

Justera bro i ismaskin eller, vid manuell fyllning, bryt upp kluster.

Sätt dörr och lås i rätt läge.

Böj delarna rätt.

Artikelnummer 020003996 3/15 43

Felsökning Kapitel 5

Felsökning för dryck

Förhållande

Dispenserar bara vatten

Undersökning

Inget tryck

Kontrollera

Reglage ojusterade

Inget CO

2

Åtgärd

Kontrollera/justera reglage

Installera nytt fat.

Enbart smaksättare och CO dispenseras

Kontrollera/reparera/byt reglage.

Kontrollera/reparera/byt CO

2

-ledning.

Kontrollera inström. Anslut karbonatorkontakt eller återställ brytare.

Kontrollera att vattnet är “på”.

Byt vattenfilter.

Kontrollera/rengör/byt pumpsil.

Kontrollera/rengör/reparera vattenbackventil.

Kontrollera om det finns frusen vattenledning.

Trasig karbonator

Intern karbonatorenhet enbart.

Kontrollera/reparera/byt karbonatorpump, motor, elektrod eller vätskenivågivare.

Installera nytt fat.

Enbart smaksättare och vanligt vatten dispenseras

En ventil dispenserar ingenting

Dispenserad dryck är för söt.

Drycker skummar

Inget tryck Inget CO

2

HP-reglage ojusterat

Trasigt HP-reglage

CO

2

-ledning punkterad, böjd eller tilltäppt

Finns ström till ventilen?

Trasig ledning eller lös

Är dryckens proportion

Justera HP-reglage till rätt nivå.

Kontrollera/reparera/byt HP-reglage.

Kontrollera/reparera/byt CO

2

-ledning.

Byt/reparera ledning eller kontakt.

kontakt

Dålig mikrobrytare Byt mikrobrytare.

Flödesreglage ojusterade Justera flödesreglaget.

(Brix) rätt?

Dryck är inte tillräckligt söt Är dryckens proportion

(Brix) rätt?

Är systemtrycken rätta?

Otillräckligt sodaflöde till följd av lågt karbonatortryck

Lågt CO

2

-tryck till följd av läckage

Tilltäppning i vatten- eller

Justera CO

2

-tryck eller byt fat.

Reparera CO

2

-läckor.

smaksättarledning

Överkarbonatisering

Smutsiga ledningar/

Rensa ledningarna.

sodaledning

Flödesreglage ojusterade Justera flödesreglaget.

Sodaflöde för högt

Tilltäppning i

Återställ CO

2

-tryck eller byt reglage vid behov.

Rensa smaksättarledningen.

Kontrollera CO

2

-tillförsel. Återställ tryck eller byt reglage vid behov.

Rengör/desinficera hela systemet.

Dispenserar inget vatten, smaksättare eller gas

2

Karbonator

Trasigt(a) reglage

CO

2

-ledning punkterad, böjd eller tilltäppt

Ingen ström

Invatten ventiler

Finns ström till enheten?

Ingen ström

Kommer ström genom nyckelbrytaren?

Finns ström till nyckelbrytaren?

Ström till kontrollbox

Nyckelbrytare ”av”

Nyckelbrytare trasig

Ingen ström genom transformatorn

Anslut enhetens kontakt eller återställ brytare.

Byt säkring eller kontrollbox.

Sätt ”på” brytare.

Byt nyckelbrytare.

Återställ/byt transformator.

44 Artikelnummer 020003996 3/15

Kapitel 5

Felsökning av pump

Problem Möjlig orsak

Pumpmotor stängs inte av Problem med sond eller sondkablage

Pumpmotor ryckig Problem med sond eller sondkablage

Felsökning

Att åtgärda

1.

Ta bort sondelektronik.

2.

Dra den magnetiska spetsen på en skruvmejsel

över den nedre änden på röret som går från elektronikpaketet.

3.

Reed-kontakt stängs.

4.

Karbonator fungerar.

Pumpmotor pumpar inte Vattentryck från vattenkälla är otillräckligt Verifiera att vattentryck in till pumpintag är minst

2,76 BAR, 275 790 Pa (40 psi).

Felsökning av Quickdraw-mekanism

Problem

Isdispenseringsdörr stängs inte

Möjlig orsak

CO

2

-tillförsel är låg

CO

2

-reglage för lågt inställt.

Vippkontakt är i OFF-läge (AV) eller MANUAL-läge

(MANUELL).

Ström till enheten är frånslagen.

Isportionsstorlek blir större CO

2

-tillförsel är låg.

CO

2

-reglage för lågt inställt.

Sensorpanel och huvudpanel kommunicerar inte riktigt.

Isportionsstorlek är felaktig Sensorpanel och huvudpanel kommunicerar inte riktigt.

Att åtgärda

Fyll på CO

2

-tillförsel.

Kontrollera reglagets inställning och justera till

2,76–3,10 BAR, 275 790–310 264 Pa (40 - 45 psig).

Flytta vippkontakten till AUTO-läget.

Anslut enhetens kontakt.

Fyll på CO

2

-tillförsel.

Kontrollera reglagets inställning och justera till

2,76–3,10 BAR, 275 790–310 264 Pa (40 - 45 psig).

Kontrollera kommunikationsprocess mellan huvudpanel/sensorpanel.

Kontrollera kommunikationsprocess mellan huvudpanel/sensorpanel.

Artikelnummer 020003996 3/15 45

Felsökning

Program för Quickdraw isportionskontroll

INSTRÖM PÅ

BRYTARE I

AUTO-LÄGE

NEJ

JA

START VISAR

“8888” OCH

“____”

DISP.RÄNNA

FYLLD M. IS

NEJ

JA

AUTO-LÄGE

BORRTID UTE OM

30 SEK OM RÄNNA

INTE KAN FYLLAS M. IS

DISPLAY VISAR “_ICE”

OCH INDIKERAR UTAN IS

STÄLL BRYTARE PÅ AV

FÖR ATT ÅTERSTÄLLA,

ÅTGÄRDA ISLÖST

FÖRHÅLLANDE

TRYCK PÅ EN

STORLEKSKNAPP FÖR

ATT DISPENSERA

PROGRAMMERAD

STORLEK

FAST MAXTID ÄR 6 SEK

OM PROGR. PULSTAL

INTE NÅTTS

BRYTARE I

MANUELLT LÄGE

FÖR MANUELL

DISPENSERING HÅLL

BRYTAREN “MANUELL

TRYCKNING FÖR IS”

INTRYCK

ÖPPNA PROGRAM-LÄGE

AVSLUTA PROGRAM-LÄGE

TRYCK PÅ PROGR.BRYTARE EN (1), TVÅ (2), TRE (3) EL. FYRA (4) GGR. (PÅ 3 SEK) FÖR ATT ÖPPNA DESSA PROGRAMLÄGEN

TRYCK EN (1)

GÅNG (PÅ 3 S)

PROGRAMLÄGES-

DISPLAY “0001”

STÄLL IN TOT. PULSAR

FÖR VARJE STOLEK

TRYCK TVÅ (2)

GGR. (PÅ 3 S)

DATADISPLAYLÄGE “0002”

AVLÄSN NR AV

DISPENSERINGAR FÖR

VARJE STORLEK SEDAN

SENASTE ÅTERST.

(9999) MAX

TRYCK TRE (3) GGR. (PÅ 3 S)

TESTLÄGE LÄGE “0003”

CIRKULERA MANUELLT

SENSORER OCH MOTORER

FÖR FELSÖKNING

UPPREPA

FÖR VARJE

STORLEK

VID BEHOV

TRYCK PÅ EN

STORLEKSKNAPP FÖR

ATT VISA DESS NUV.

PULSINST.

TRYCK PÅ EN STORLEKSKNAPP FÖR ATT VISA

DESS LÖPANDE TAL SEDAN SENASTE ÅTERST.

TRYCK PÅ KNAPP FÖR

LITEN STORL. FÖR ATT

TESTA ISRÄNNANS

SENSORDISPLAY “1XX3”

TA BORT ISRÄNNAN

OCH BLOCKERA

SENSORN MANUELLT

MED PAPPER: “1113”

FÖR BLOCKERAD

“1003” FÖR OBLOCKERAD

SENSOR FÖR ISRÄNNA

TRYCK FYRA (4)

GGR. (PÅ 3 S)

ISAVKÄNNINGSLÄGE

“0004”JUSTERAR

IR-STRÅLENS

STYRKA I ISRÄNNA

JUSTERBAR FRÅN 3-30

FABRIK: INSTÄLLNING

ÄR (7) “0704”

TRYCK PÅ LITEN

KNAPP FÖR ATT

MINSKA PULSTAL

MED 1 VARJE

TRYCKNING

ELLER

TRYCK PÅ STOR

KNAPP FÖR ATT

ÖKA PULSTAL

MED 1 VARJE

TRYCKNING

UPPREPA FÖR

ALLA STORLEKAR

VID BEHOV

FÖR ATT ÅTERST.

RÄKN. TILL NOLL,

HÅLL DESS STORL

KNAPP INTRYCKT

I 3 SEK.

TRYCK PÅ KNAPP FÖR

STOR STORL. FÖR ATT

TESTA SKAKARDISLAY

“3003”

TRYCK KNAPP FÖR

STOR STORLEK IGEN

FÖR ATT VÄXLA MELLAN

“3113” SKAKARE PÅ OCH

“3003” SKAKARE AV

TRYCK PÅ KNAPP FÖR

LITEN STORLEK FÖR

ATT MINSKA ISNIVÅ I

RÄNNA (MER KÄNSLIG

IR-STRÅLE)

TRYCK PÅ KNAPP FÖR

XLARGE FÖR ATT TESTA

LUFTSOLENOIDDISPLAY

“4003”

TRYCK PÅ KNAPP FÖR

XLARGE STORLEK IGEN

FÖR ATT VÄXLA MELLAN

“3113” LUFTSOL PÅ

OCH “3003” LUFT AV

TRYCK PÅ KNAPP FÖR

STOR STORLEK FÖR ATT

ÖKA ISNIVÅI RÄNNA

(MINDRE KÄNSLIG IR-

STRÅLE)

TRYCK EN (1) GÅNG PÅ PROGRAMKNAPPEN FÖR ATT AVSLUTA PROGRAMLÄGET OCH SPARA INSTÄLLNINGARNA.

Kapitel 5

46 Artikelnummer 020003996 3/15

SERVEND

2100 FUTURE, SELLERSBURG, IN 47172

800-367-4233

WWW.MANITOWOCBEVERAGE.COM/US

Varje ny del i Manitowocs Foodservice-utrustning har KitchenCare™, och du kan välja den servicenivå som uppfyller dina driftskrav, från en restaurang till flera.

StarCare

– Garanti och livstids service, godkända originalreservdelar från tillverkaren, globala reservdelslager, prestandabesiktigad

ExtraCare

– CareCode, support dygnet runt, produktinformation online/mobil

LifeCare

– Installation och utrustningsorientering, planerat underhåll, KitchenConnect™, MenuConnect

Talk with KitchenCare™

• 1-844-724-CARE • www.mtwkitchencare.com

För att få veta mer om hur Manitowoc Foodservice och de ledande märkena kan utrusta dig, besök vår globala webbplats på www.manitowocfoodservice.com, och upptäck vilka regionala eller lokala resurser som finns för dig.

©2015 Manitowoc Foodservice om inte annat uttryckligen anges. Med ensamrätt. Fortsatta produktförbättringar kan kräva ändring av specifikationerna utan föregående information.

Artikelnummer 020003996 3/15

advertisement

Related manuals