Omron Healthcare HEM-7155-E User manual

Omron Healthcare HEM-7155-E User manual
Manual de instrucţiuni
1
Tensiometru automat pentru braţ
M3 Comfort (HEM-7155-E)
X3 Comfort (HEM-7155-EO)
Citiţi manualul de instrucţiuni
utilizare.
și
înainte de
RO
Simboluri
RO
1. Introducere
Vă mulţumim că aţi cumpărat tensiometrul automat pentru braţ
OMRON. Acest tensiometru utilizează metoda oscilometrică de
măsurare a tensiunii arteriale. Adică, acest monitor detectează
circulaţia sângelui prin artera brahială și convertește mișcările
într-o citire digitală.
1.1 Instrucţiuni de siguranţă
Acest manual de instrucţiuni vă oferă informaţii importante despre
tensiometrul automat pentru braţ OMRON. Pentru a asigura utilizarea
sigură și adecvată a acestui tensiometru, CITIŢI și ÎNŢELEGEŢI toate
instrucţiunile de siguranţă și de utilizare. Dacă nu înţelegeţi aceste
instrucţiuni sau aveţi întrebări, contactaţi punctul de vânzare
sau distribuitorul OMRON înainte de a încerca să utilizaţi acest
tensiometru. Pentru informaţii detaliate privind tensiunea
dumneavoastră arterială, consultaţi medicul.
1.2 Utilizarea corespunzătoare
Acest aparat este un monitor digital recomandat pentru măsurarea
tensiunii arteriale și a pulsului la pacienţii adulţi. Aparatul detectează
bătăile neregulate ale inimii în timpul măsurării și emite un semnal
de avertizare în momentul afișării datelor. Aparatul este destinat în
principiu utilizării generale la domiciliu.
1.3 Primirea și verificarea
Scoateţi tensiometrul din ambalaj și verificaţi dacă prezintă deteriorări.
NU UTILIZAŢI tensiometrul dacă acesta este deteriorat și contactaţi
punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON.
2. Informaţii importante referitoare la
siguranţă
Înainte de a utiliza acest tensiometru, citiţi informaţiile importante
privind siguranţa din acest manual de instrucţiuni. Din motive de
siguranţă, respectaţi cu stricteţe specificaţiile din acest manual cu
instrucţiuni.
Păstraţi-l pentru consultare ulterioară. Pentru informaţii detaliate
privind tensiunea dumneavoastră arterială, CONSULTAŢI MEDICUL.
RO1
Indică o situaţie cu potenţial
care, dacă nu este
2.1 Avertisment periculos
evitată, poate avea ca urmare
decesul sau rănirea gravă.
• NU UTILIZAŢI aparatul pe bebeluși, nou născuţi, copii sau persoane
care nu își pot exprima intenţiile.
• NU ajustaţi medicaţia în funcţie de rezultatele măsurătorilor realizate
cu acest tensiometru. Luaţi medicamentele în modul prescris de
medic. NUMAI un medic este calificat să diagnosticheze și să trateze
hipertensiunea arterială.
• NU utilizaţi aparatul pe un braţ rănit sau un braţ supus unui
tratament medical.
• NU înfășuraţi manșonul pe braţ în timpul administrării intravenoase
a unor substanţe sau în timpul unei transfuzii sangvine.
• NU utilizaţi acest tensiometru în zone care conţin echipament
chirurgical de înaltă frecvenţă (HF), echipament de imagistică prin
rezonanţă magnetică (RMN), computer tomograf (CT). Acest lucru
poate determina funcţionarea incorectă a tensiometrului și/sau
prezentarea de date eronate.
• NU utilizați acest tensiometru în medii bogate în oxigen sau în
apropierea gazului inflamabil.
• Consultaţi medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest
tensiometru dacă aveţi aritmii comune, de exemplu extrasistole
atriale sau ventriculare sau fibrilaţii atriale, scleroză arterială,
insuficienţă circulatorie, diabet, sarcină, pre-eclampsie, boală renală.
ŢINEŢI CONT de faptul că oricare dintre aceste afecţiuni pe lângă
faptul că PACIENTUL se mișcă, tremură, are frisoane, poate afecta
valorile măsurate.
• NICIODATĂ nu vă diagnosticaţi sau trataţi pe baza rezultatelor
măsurate. Contactaţi ÎNTOTDEAUNA medicul.
• Pentru a evita strangularea, nu ţineţi tubul de aer și cablul
adaptorului de c.a. la îndemâna bebelușilor, a nou-născuţilor și
a copiilor.
• Acest produs conţine piese de mici dimensiuni care, dacă sunt
înghiţite de bebeluși, nou-născuţi sau copii, pot cauza sufocarea.
Manipularea și utilizarea adaptorului de c.a.
(accesoriu opţional)
• NU folosiţi adaptorul de c.a. dacă tensiometrul sau cablul
adaptorului de c.a. este deteriorat. Dacă tensiometrul sau cablul este
deteriorat, întrerupeţi alimentarea cu energie și deconectaţi imediat
adaptorul de c.a.
• Conectaţi adaptorul de c.a. la o priză de alimentare cu tensiune
corespunzătoare. A NU se utiliza într-o priză multiplă.
• La conectarea și deconectarea la / de la priză, nu atingeţi NICIODATĂ
adaptorul de c.a. cu mâinile ude.
• NU demontaţi și NU încercaţi să reparaţi adaptorul de c.a.
Manipularea și utilizarea bateriilor
• Nu lăsaţi bateriile la îndemâna bebelușilor, nou-născuţilor și copiilor.
2.2 Atenţie
Indică o situaţie potenţial periculoasă care,
dacă nu este evitată, poate avea ca urmare
rănirea ușoară a utilizatorului sau deteriorarea
echipamentului sau a altor bunuri materiale.
• Încetaţi utilizarea tensiometrului și contactaţi medicul dacă
prezentaţi iritaţii ale pielii sau disconfort.
• Consultaţi medicul înainte de a utiliza acest tensiometru pe un braţ
unde este prezent un dispozitiv de acces sau terapie intravascular(ă)
sau un șunt arterio-venos (A-V) din cauza interferenţei temporare cu
fluxul sanguin care ar putea duce la răniri.
• Dacă aţi suferit o operaţie de mastectomie, consultaţi medicul
înainte de a utiliza tensiometrul.
• Consultaţi medicul înainte de a utiliza acest tensiometru dacă aveţi
probleme grave de circulaţie sanguină sau boli de sânge deoarece
umflarea manșonului poate provoca vânătăi.
• NU EFECTUAŢI măsurători mai des decât este necesar deoarece pot
apărea vânătăi datorate interferenţei cu fluxul sanguin.
• Umflaţi manșonul DOAR când acesta este aplicat pe braţ.
• Scoateţi manșonul de pe braţ dacă acesta nu începe să se dezumfle
în timpul măsurării.
• NU FOLOSIŢI acest tensiometru în alt scop decât măsurarea tensiunii
arteriale.
• În timpul efectuării măsurătorilor, asiguraţi-vă că nu se află niciun
dispozitiv mobil sau orice alt dispozitiv electric care emite câmpuri
electromagnetice pe o rază de 30 cm în jurul acestui tensiometru.
Acest lucru poate determina funcţionarea incorectă a tensiometrului
și/sau prezentarea de date eronate.
• NU DEMONTAŢI și nu încercaţi să reparaţi acest tensiometru sau alte
componente. În caz contrar, rezultatele pot fi eronate.
• NU UTILIZAŢI tensiometrul într-o locaţie unde există umiditate
sau risc de stropire cu apă. Acest lucru poate deteriora acest
tensiometru.
• NU utilizaţi aceste tensiometru într-un vehicul în mișcare,
de exemplu în mașină sau avion.
• Nu scăpaţi pe jos și nu supuneţi tensiometrul la șocuri sau la vibraţii
puternice.
• NU utilizaţi acest tensiometru în locuri cu umiditate ridicată
sau scăzută sau cu temperaturi ridicate sau scăzute. Consultaţi
secţiunea 6.
• În timpul măsurării, observaţi braţul pentru a vă asigura că
tensiometrul nu afectează un timp îndelungat circulaţia sângelui.
• NU UTILIZAŢI acest tensiometru în medii cu utilizare frecventă,
cum ar fi clinicile medicale sau cabinetele medicale.
• NU UTILIZAŢI acest tensiometru în același timp cu un alt echipament
medical electric (ME). Acest lucru poate determina funcţionarea
incorectă și/sau prezentarea de date eronate.
• Cu cel puţin 30 de minute înainte de măsurarea tensiunii arteriale,
nu faceţi baie, nu consumaţi alcool sau cofeină, nu fumaţi, nu faceţi
efort fizic și nu mâncaţi.
• Odihniţi-vă cel puţin 5 minute, înainte de a face o măsurare.
• Îndepărtaţi îmbrăcămintea strânsă sau groasă de pe braţ în timp ce
efectuaţi măsurarea.
• Staţi liniștit și NU vorbiţi în timp ce se efectuează o măsurare.
• Utilizaţi tensiometrul NUMAI pe persoane ale căror circumferinţe ale
braţului sunt în limitele specificate ale manșonului.
RO
RO2
• Asiguraţi-vă că acest tensiometru a fost aclimatizat la temperatura
camerei înainte de a efectua o măsurare. Efectuarea unei măsurări
după o modificare extremă a temperaturii ar putea duce la o valoare
inexactă. OMRON recomandă utilizatorului să aștepte timp de
aproximativ 2 ore pentru ca tensiometrul să se încălzească sau să se
răcească atunci când tensiometrul este utilizat într-un mediu aflat la
o temperatură care respectă condiţiile de funcţionare după ce este
depozitat fie la temperatura maximă, fie la temperatura minimă de
depozitare. Pentru informaţii suplimentare privind temperatura de
funcţionare și de depozitare/transport, consultaţi secţiunea 6.
• NU UTILIZAŢI acest tensiometru după expirarea perioadei de
valabilitate. Consultaţi secţiunea 6.
• NU îndoiţi excesiv manșonul pentru braţ și tubul de aer.
• NU îndoiţi și nu răsuciţi tubul de aer în timp ce efectuaţi o măsurare.
Acest lucru poate provoca leziuni prin întreruperea fluxului sangvin.
• Pentru a deconecta conectorul de aer, trageţi de conectorul de aer
din plastic de la baza tubului, nu de tub.
• Utilizaţi NUMAI adaptorul de c.a., manșonul, bateriile și accesoriile
specificate pentru acest tensiometru. Utilizarea unui adaptor de c.a.,
a unui manșon și a unor baterii nerecomandate poate determina
deteriorarea tensiometrului și/sau poate fi periculoasă pentru
acesta.
• La acest tensiometru, folosiţi DOAR manșonul pentru braţ aprobat.
Folosirea altor manșoane pentru braţ ar putea avea drept efect
obţinerea de valori incorecte.
• Umflarea la o presiune mai mare decât cea necesară ar putea cauza
echimoze la nivelul braţului, în locul aplicării manșetei. NOTĂ:
consultaţi „Dacă tensiunea dumneavoastră sistolică este mai mare
de 210 mmHg” din secţiunea 13 a manualului de instrucţiuni
pentru informaţii suplimentare.
• Citiţi și respectaţi „Aruncarea corectă la deșeuri a acestui produs”
din secţiunea 7, atunci când eliminaţi aparatul și orice accesorii sau
componente opţionale uzate.
RO3
Manipularea și utilizarea adaptorului de c.a.
(accesoriu opţional)
• Introduceţi adaptorul de c.a. în priză până la capăt.
• Când deconectaţi adaptorul de c.a. de la priză, trageţi cu grijă de
adaptorul de c.a. NU trageţi de cablul adaptorului de c.a.
• Când manipulaţi cablul adaptorului de c.a.:
Nu îl deterioraţi. / Nu îl distrugeţi. / Nu îl modificaţi.
NU îl tăiaţi. / Nu îl îndoiţi și nu îl trageţi excesiv. / Nu îl răsuciţi.
NU îl utilizaţi dacă este adunat într-un mănunchi.
NU îl așezaţi sub obiecte grele.
• Ștergeţi praful de pe adaptorul de c.a.
• Deconectaţi adaptorul de c.a. dacă nu îl utilizaţi.
• Deconectaţi adaptorul de c.a. înainte de a curăţa tensiometrul.
Manipularea și utilizarea bateriilor
• NU INTRODUCEŢI bateriile cu polarităţile inversate.
• Cu acest tensiometru, folosiţi NUMAI 4 baterii alcaline sau cu
mangan „AA”. NU FOLOSIŢI alte tipuri de baterii. NU FOLOSIŢI
concomitent baterii noi și vechi. NU FOLOSIŢI concomitent diferite
mărci de baterii.
• Scoateţi bateriile dacă nu veţi utiliza tensiometrul o perioadă lungă
de timp.
• Dacă electrolitul bateriilor intră în contact cu ochii, clătiţi imediat cu
multă apă curată. Consultaţi medicul imediat.
• Dacă electrolitul bateriilor intră în contact cu pielea, clătiţi imediat
cu multă apă curată, caldă. Dacă iritaţia, leziunea sau durerea
persistă, consultaţi medicul.
• NU UTILIZAŢI bateriile după data de expirare.
• Verificaţi periodic bateriile pentru a vă asigura că acestea sunt în
stare bună de funcţionare.
2.3 Măsuri generale de precauţie
• Pentru a opri o măsurătoare, apăsaţi butonul [START/STOP] în timpul
efectuării unei măsurători.
• Când efectuaţi o măsurătoare pe braţul drept, tubul de aer ar trebui
să fie la nivelul cotului. Fiţi atenţi să nu vă odihniţi mâna pe tubul
de aer.
• Tensiunea arterială a braţului drept poate fi diferită de cea a braţului
stâng, lucru care poate determina înregistrarea unei valori de
măsurare diferite. Efectuaţi întotdeauna măsurătorile pe același
braţ. Dacă valorile dintre cele două braţe diferă foarte mult, întrebaţi
medicul ce braţ să folosiţi pentru măsurare.
• Atunci când folosiţi un adaptor de c.a. opţional, aveţi grijă să nu
așezaţi tensiometrul într-un loc în care conectarea și deconectarea
adaptorului de c.a. este dificil de realizat.
Manipularea și utilizarea bateriilor
• Eliminarea bateriilor uzate trebuie efectuată în conformitate cu
reglementările locale.
• Este posibil ca bateriile furnizate să aibă o durată de viaţă mai scurtă
decât bateriile noi.
Nu uitaţi să vă notaţi valorile tensiunii arteriale și pulsului pentru a le
arăta medicului. O singură măsurătoare nu oferă o indicaţie corectă
a tensiunii arteriale.
Utilizaţi jurnalul de tensiune arterială pentru a nota mai multe valori
măsurate într-o anumită perioadă de timp. Pentru a descărca fișierele
PDF din jurnal, vizitaţi www.omron-healthcare.com.
RO
RO4
3. Mesaje de eroare și depanarea
Dacă apare oricare dintre problemele indicate mai jos în timpul efectuării măsurătorii, asiguraţi-vă că nu există dispozitive electrice pe o rază
de 30 cm. Dacă problema persistă, vă rugăm să consultaţi tabelul de mai jos.
Afișaj/Problemă
apare sau
manșonul nu se
umflă.
apare sau
măsurătoarea nu
poate fi finalizată
după ce se umflă
manșonul.
apare
apare
RO5
Cauză posibilă
Butonul [START/STOP] a fost apăsat în
timp ce manșonul nu este amplasat
pe braţ.
Conectorul de aer nu este introdus
complet în tensiometru.
Manșonul pentru braţ nu este
amplasat corect.
Soluţie
Apăsaţi butonul [START/STOP] din nou pentru a dezactiva
tensiometrul. După ce aţi introdus bine conectorul de aer
și după ce aţi amplasat manșonul corect, apăsaţi butonul
[START/STOP].
Introduceţi ferm conectorul de aer.
Amplasaţi corect manșonul pentru braţ, apoi efectuaţi
o altă măsurare. Consultaţi secţiunea 5 din manualul de
instrucţiuni .
Aerul iese din manșonul pentru braţ. Înlocuiţi manșonul pentru braţ cu unul nou. Consultaţi
secţiunea 12 din manualul de instrucţiuni .
Vă mișcaţi sau vorbiţi în timpul unei
Rămâneţi nemișcat și nu vorbiţi în timpul măsurătorii.
măsurări și manșonul nu se umflă
Dacă „E2” apare în mod repetat, umflaţi manual manșonul
suficient.
până când tensiunea sistolică ajunge la 30 până la 40 mmHg
Datorită faptului că tensiunea sistolică peste rezultatul ultimelor dumneavoastră măsurători.
este de peste 210 mmHg, nu poate fi Consultaţi secţiunea 11 din manualul de instrucţiuni .
efectuată o măsurătoare.
Manșonul pentru braţ este umflat
Nu atingeţi manșonul și/sau nu îndoiţi tubul de aer în timp
excesiv, depășind presiunea maximă ce efectuaţi o măsurare. Dacă umflaţi manșonul manual,
permisă.
consultaţi secţiunea 11 din manualul de instrucţiuni .
Vă mișcaţi sau vorbiţi în timpul
Rămâneţi nemișcat și nu vorbiţi în timpul măsurătorii.
unei măsurări. Vibraţiile perturbă
o măsurare.
Afișaj/Problemă
apare
/
/
Cauză posibilă
Frecvenţa pulsului nu este detectată
corect.
Soluţie
Amplasaţi corect manșonul pentru braţ, apoi efectuaţi
o altă măsurare. Consultaţi secţiunea 5 din manualul de
instrucţiuni . Rămâneţi nemișcat și staţi așezat corect în
timpul măsurătorii.
Dacă simbolul „
” continuă să apară, vă recomandăm să
consultaţi medicul.
Tensiometrul s-a defectat.
Apăsaţi butonul [START/STOP] din nou. Dacă „Er” apare în
continuare, contactaţi punctul de vânzare sau distribuitorul
OMRON.
Se recomandă să înlocuiţi toate cele 4 baterii cu unele noi.
Consultaţi secţiunea 3 din manualul de instrucţiuni .
Înlocuiţi imediat toate cele 4 baterii cu unele noi. Consultaţi
secţiunea 3 din manualul de instrucţiuni .
apare
nu clipește în
timpul măsurării
apare
se aprinde
intermitent
apare sau
tensiometrul
este oprit în
mod neașteptat
în timpul unei
măsurări
Nu apare nimic pe afișajul
tensiometrului.
Bateriile au un nivel scăzut.
Bateriile sunt descărcate.
RO
Polarităţile bateriei nu sunt aliniate
corespunzător.
Verificaţi instalarea bateriei pentru o amplasare
corespunzătoare. Consultaţi secţiunea 3 din manualul de
instrucţiuni .
Tensiunea arterială variază în mod constant. Mulţi factori, inclusiv stresul, ora și/sau modul în care
Valorile măsurate apar prea
aplicaţi manșonul pentru braţ pot afecta tensiunea dumneavoastră arterială. Consultaţi secţiunea 2
sus sau prea jos.
din manualul de instrucţiuni .
Apăsaţi butonul [START/STOP] pentru a opri tensiometrul, apoi apăsaţi din nou pentru
a efectua o măsurătoare.
Apare o altă problemă.
Dacă problema persistă, scoateţi toate bateriile și așteptaţi 30 de secunde. Apoi reinstalaţi
bateriile.
Dacă problema persistă, contactaţi punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON.
RO6
4. Garanţie limitată
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un produs OMRON. Acest produs este realizat din materiale de înaltă calitate și s-a acordat o atenţie deosebită
producerii acestuia. Este conceput pentru a vă oferi satisfacţie deplină, cu condiţia să-l utilizaţi în mod corect și să-l întreţineţi în modul descris în
manualul de instrucţiuni.
OMRON oferă pentru acest produs o garanţie de 3 ani de la data cumpărării. OMRON garantează realizarea corespunzătoare, calitatea manoperei
și a materialelor acestui produs. În perioada de garanţie OMRON va repara sau înlocui produsul defect ori piesele defecte fără costuri suplimentare
pentru manoperă sau piese.
Garanţia nu acoperă niciunul dintre punctele următoare:
A. Costurile și riscurile cu transportul.
B. Costurile cu reparaţiile și/sau defecţiunile rezultate ca urmare a reparaţiilor efectuate de persoane neautorizate.
C. Verificările periodice și întreţinerea.
D. Defecţiunea sau uzura pieselor opţionale sau a altor accesorii decât aparatul în sine, exceptând cazul unor garanţii explicite oferite mai sus.
E. Costurile determinate de neacceptarea unei clauze (acestea vor fi percepute).
F. Daunele de orice fel, inclusiv vătămările corporale, cauzate accidental sau ca urmare a utilizării incorecte.
G. Serviciul de calibrare nu este inclus în garanţie.
H. Piesele opţionale beneficiază de o garanţie de un (1) an din momentul cumpărării. Printre piesele opţionale se numără, fără a se limita însă la
acestea: manșonul și tubul manșonului.
În cazul în care este necesar un serviciu inclus în garanţie, contactaţi reprezentantul de la care aţi cumpărat produsul sau un distribuitor OMRON
autorizat. Pentru a găsi adresa, consultaţi ambalajul produsului/documentaţia furnizată sau contactaţi vânzătorul. Dacă întâmpinaţi dificultăţi în
a găsi serviciile clienţi OMRON, vă rugăm să ne contactaţi, pentru a obţine informaţii suplimentare:
www.omron-healthcare.com
Reparaţiile sau schimburile realizate în baza garanţiei nu duc la extinderea sau reînnoirea perioadei de garanţie.
Garanţia va fi oferită numai în cazul returnării produsului complet, împreună cu factura originală/bonul de casă emis clientului de către vânzător.
RO7
5. Întreţinere
5.1 Întreţinerea
Pentru a proteja tensiometrul împotriva deteriorării, respectaţi următoarele indicaţii:
Modificările neautorizate de către producător vor duce la anularea garanţiei.
Atenţie
NU DEMONTAŢI și nu încercaţi să reparaţi acest tensiometru sau alte componente. În caz contrar, rezultatele pot fi
eronate.
5.2 Depozitarea
• Păstraţi tensiometrul în husa de protecţie atunci când nu îl folosiţi.
1. Îndepărtaţi manșonul de la tensiometru.
Atenţie
Pentru a deconecta conectorul de aer, trageţi de conectorul de aer din plastic de la baza tubului, nu de tub.
2. Pliaţi ușor tubul de aer în manșonul pentru braţ. Notă: Nu îndoiţi sau pliaţi prea mult tubul de aer.
3. Așezaţi tensiometrul și celelalte componente în husa de protecţie.
• Depozitaţi tensiometrul și celelalte componente într-un loc curat și sigur.
• Nu depozitaţi tensiometrul și celelalte componente:
• Dacă tensiometrul și celelalte componente sunt ude.
• În locaţii expuse la condiţii extreme de temperatură, umiditate, radiaţii solare directe, praf sau vapori corozivi, de exemplu provenind de la
soluţiile de albire.
• În locaţii expuse la vibraţii sau șocuri.
RO
5.3 Curăţarea
• Nu utilizaţi substanţe de curăţare abrazive sau volatile.
• Utilizaţi o cârpă moale uscată sau o cârpă moale umezită cu detergent neagresiv (neutru), pentru a curăţa tensiometrul și manșonul pentru braţ,
apoi ștergeţi-le cu o cârpă uscată.
• Nu spălaţi și nu scufundaţi tensiometrul și manșonul pentru braţ sau celelalte componente în apă.
• Nu folosiţi benzină, diluanţi sau solvenţi similari pentru a curăţa tensiometrul și manșonul pentru braţ sau celelalte componente.
5.4 Calibrare și service
• Precizia acestui tensiometru a fost testată cu atenţie, acesta fiind conceput pentru o durată de viaţă îndelungată.
• În general, se recomandă verificarea aparatului la fiecare doi ani pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare și precizia acestuia. Consultaţi
distribuitorul autorizat OMRON sau Departamentul de servicii pentru clienţi al firmei Omron la adresele indicate pe ambalaj sau în documentaţia
livrată împreună cu aparatul.
RO8
6. Specificaţii
Descrierea produsului
Categoria de produs
Model (cod)
Tensiometru automat pentru braţ
Tensiometru electronic
M3 Comfort (HEM-7155-E)
Afișajul
Afișaj LCD digital
X3 Comfort (HEM-7155-EO)
Intervalul de măsurare
Între 40 și 180 bătăi/minut.
Interval de presiune manșetă
0 - 299 mmHg
a pulsului
Intervalul de măsurare a tensiunii SYS (Tensiune sistolică): între 60 și 260 mmHg /
arteriale
DIA (Tensiune diastolică): între 40 și 215 mmHg
Precizie
Tensiune: ±3 mmHg / Puls: ±5% din valoarea afișată
Supapă automată de dezumflare
Umflare
Automată, cu pompa electrică Dezumflare
Metodă de măsurare
Metoda oscilometrică
Mod de funcţionare
Funcţionare continuă
Clasificare IP
Tensiometru: IP20 / Adaptor de c.a. opţional: IP21 (HHP-CM01) sau IP22 (HHP-BFH01)
Valoare nominală
c.c. 6 V 4,0 W
Piesă aplicată
Tip BF (manșon pentru braţ)
4 baterii tip „AA” de 1,5 V sau adaptor de c.a. opţional (c.a. INTRARE 100 - 240 V 50 - 60 Hz
Sursă de alimentare
0,12 - 0,065 A)
Durata de viaţă a acumulatorului Aproximativ 1.000 de măsurători (utilizând baterii alcaline noi)
Perioadă de valabilitate (durată de Tensiometru: 5 ani / Manșon: 5 ani / Adaptor de c.a. opţional: 5 ani
viaţă utilă)
Condiţii de lucru
Între +10 și +40 °C / între 15 și 90% RH (fără condensare) / între 800 și 1.060 hPa
Condiţii de depozitare/transport
Între -20 și +60 °C / între 10 și 90% RH (fără condensare)
Cuprins
Tensiometru, manșon (HEM-FL31), 4 baterii tip „AA”, husă de protecţie, manual de
și
instrucţiuni
Protecţie împotriva electrocutării Echipament ME cu alimentare internă (atunci când se folosesc doar bateriile)
Echipament ME Clasa II (Adaptor opţional de c.a.)
Greutate
Tensiometru: aproximativ 337 g (fără baterii) / Manșon: aproximativ 163 g
Dimensiuni (valoare aproximativă) Tensiometru: aproximativ 105 mm (l) × 85 mm (Î) × 152 mm (L)
Manșon: aproximativ 145 mm × 532 mm (tub de aer: 750 mm)
Memorie
Stochează până la 60 valori per utilizator
RO9
Notă
• Aceste specificaţii sunt supuse modificării fără o notificare prealabilă.
• Acest tensiometru a fost supus unor investigaţii clinice, în conformitate cu prevederile ISO 81060-2:2013. În studiul de validare clinică,
K5 s-a utilizat pe 85 de subiecţi, pentru determinarea tensiunii diastolice.
• Acest aparat a fost aprobat pentru utilizarea de către pacientele însărcinate și cele cu preeclampsie conform protocolului modificat al Societăţii
Europene de Hipertensiune*.
• Aparatul a fost validat pentru utilizare la pacienţii cu diabet (Tip II)**.
• Clasificarea IP reprezintă gradul de protecţie asigurat prin carcasă în conformitate cu IEC 60529. Tensiometrul și adaptorul opţional de c.a.
sunt protejate împotriva impactului cu corpurile străine solide cu diametrul de 12,5 mm și mai mari decât un deget. Adaptorul opţional de c.a.
HHP-CM01 este protejat împotriva căderii verticale a picăturilor de apă care ar putea cauza probleme în timpul funcţionării normale. Un adaptor
opţional de c.a. HHP-BFH01 este protejat împotriva căderii oblice a picăturilor de apă care ar putea cauza probleme în timpul funcţionării
normale.
* Topouchian J et al. Vascular Health and Risk Management 2018:14 189–197
** Chahine M.N. et al. Medical Devices: Evidence and Research 2018:11 11–20
7. Aruncarea corectă la deșeuri a acestui produs (Deșeurile de echipamente electrice și
electronice)
Acest marcaj prezent pe produs sau pe documentaţia sa indică faptul că produsul nu trebuie aruncat la gunoi împreună cu deșeurile
menajere la sfârșitul duratei sale de viaţă.
Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătăţii umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, separaţi acest
produs de alte tipuri de deșeuri și reciclaţi-l în mod responsabil pentru a promova refolosirea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au cumpărat produsul, fie autorităţile locale, pentru detalii privind
locul și modul în care pot recicla acest produs într-un mod sigur pentru mediu.
Utilizatorii din mediul de afaceri trebuie să-și contacteze furnizorul și să verifice termenii și condiţiile contractului de cumpărare. Acest produs nu
trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri comerciale.
RO
8. Informaţii importante privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)
HEM-7155-E și HEM-7155-EO sunt în conformitate cu standardul EN60601-1-2:2015 privind compatibilitatea electromagnetică (CEM).
Documentaţia suplimentară în conformitate cu acest standard CEM este disponibilă pe
www.omron-healthcare.com
Pentru informaţii CEM privind HEM-7155-E și HEM-7155-EO, accesaţi site-ul web.
9. Ghidul și declaraţia producătorului
• Acest tensiometru este construit în conformitate cu standardul european EN1060, Sfigmomanometre neinvazive, Partea 1: Cerinţe generale și
Partea 3: Cerinţe suplimentare pentru sistemele electromecanice de măsurare a tensiunii sangvine.
• Acest produs OMRON este produs și testat conform sistemului strict de control al calităţii dezvoltat de OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japonia.
Componenta principală a tensiometrelor OMRON, respectiv senzorul de presiune, este fabricată în Japonia.
• Vă rugăm să raportaţi producătorului și autorităţii competente din statul membru în care locuiţi incidentele grave care au avut loc folosind cu
aparatul.
RO10
Descrierea simbolurilor
Produs destinat exclusiv uzului în spaţii
interioare
Componentă aplicată - Tip BF, grad
de protecţie împotriva electrocutării
(pierderilor de curent)
Tehnologia înregistrată sub marca OMRON
pentru măsurarea tensiunii arteriale
Identificator pentru manșoanele compatibile
cu acest dispozitiv
Marcajul de pe manșon trebuie să fie
poziţionat deasupra arterei
Echipament din Clasa a II-a.
Protecţie împotriva electrocutării
Grad de protecţie împotriva factorilor
IP XX externi conform IEC 60529
Marcajul CE
Număr de serie
,
Marcajul de control al calităţii
producătorului
Număr de LOT
Nu este fabricat din cauciuc natural
Dispozitiv medical
Circumferinţa braţului
Limită de temperatură
Este necesar ca utilizatorul să consulte
manualul de instrucţiuni
Limită de umiditate
Limită de presiune atmosferică
Indicaţie privind polaritatea conectorului
SD1
Din motive de siguranţă, este necesar
ca utilizatorul să respecte cu stricteţe
specificaţiile din manualul cu instrucţiuni.
Curent continuu
Curent alternativ
Data fabricaţiei
Acţiune interzisă
SD2
Data publicării:
2020-04-23
IM1-HEM-7155-E-RO-03-01/2020
Instruction Manual
2
2
Automatic Upper Arm
Blood Pressure Monitor
IM2-HEM-7155-E-E3-03-01/2020
and
ja
LV Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju
un
.
ULHãQDXGRGDPLSHUVNDLW\NLWHQDXGRMLPRLQVWUXNFLMą
LT 3
RO &LWLĠLPDQXDOXOGHLQVWUXFĠLXQL
úL
i
LV 6DJDWDYRãDQƗVPƝUƯãDQDL
LT 3DVLUXRãLPDVPDWDYLPXL
ir
.
ɢ
4
Setting Date and Time
.
5
BG ɇɚɫɬɪɨɣɤɚɧɚɞɚɬɚɢɱɚɫ
SR Priprema za merenje
LV 'DWXPDXQODLNDLHVWDWƯãDQD
SR 3RGHãDYDQMHGDWXPDLYUHPHQD
LV $SURFHVX]OLNãDQDX]NUHLVƗVURNDV
RO 3UHJăWLUHDSHQWUXPăVXUDUH
LT 'DWRVLUODLNRQXVWDW\PDV
RO 6HWDUHDGDWHLúLDRUHL
LT 5DQNRYơVXåGơMLPDVDQWNDLULRVLRVUDQNRV RO $PSODVDUHDPDQúRQXOXLSHEUDĠXOVWkQJ
30 minutes before
Set year > month > day > hour > minute.
ET 30 minutit enne
PLQnjWHVSLUPVPƝUƯMXPX
LV ET 6HDGNHDDVWD!NXX!SlHY!WXQG!PLQXW
ET Pakendi sisu
LV Iepakojuma saturs
LT 3DNXRWơVWXULQ\V
LT 1XVWDW\NLWHPHWXV!PơQHVƳ!GLHQą!YDODQGą!PLQXWĊ
Year
ction
BG ɇɚɡɚɞɇɚɩɪɟɞ
Installing Batteries
ET Patareide paigaldamine
LV %DWHULMXLHYLHWRãDQD
LT %DWHULMǐƳGơMLPDV
BG ɉɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɛɚɬɟɪɢɢɬɟ
SR 3RVWDYOMDQMHEDWHULMD
RO Instalarea bateriilor
2
ET .DVXWDMDWXQQXVHYDOLPLQH Y}L
ɡɛɨɪɧɚɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ
BG ɂ
LV ,]YƝOLHWLHVOLHWRWƗMD,' YDL
SR %LUDQMH,'DNRULVQLND LOL
LT 1DXGRWRMR,' DUED SDVLULQNLPDV
RO 6HOHFWDUHD,'XOXLGHXWLOL]DWRU VDX
ɢɥɢ
Switching user ID enables you to save readings for 2 people.
DVXWDMDWXQQXVHYDOLPLQHY}LPDOGDEVDOYHVWDGDNDKHLQLPHVHQlLGXG
ET .
A 1-2 cm
ɨɬɱɢɬɚɧɢɹɡɚɥɢɰɚ
URPHQD,'DNRULVQLNDYDPRPRJXüDYDGDVDþXYDWHUH]XOWDWHPHUHQMD]DRVREH
SR 3
RPXWDUHDvQWUH,'XULOHGHXWLOL]DWRUYăSHUPLWHVăVDOYDĠLYDORULOHSHQWUXSHUVRDQH
RO &
B
A Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the inside elbow.
ET 0
DQVHWLYRROLNXSRROQHNOJSHDEMllPDNQDUQXNLVWNXQLFPN}UJHPDOH
Hour
LV $
SURFHVDSDNãPDODLMƗDWURGDV±FPYLUVHONRƼD
LT 5
DQNRYơVVXYDP]GHOLXSXVơWXULEnjWL±FPDXNãþLDXDONnjQơVYLGLQơVSXVơV
SR Nazad / Napred
RO Înapoi / Înainte
BG ɋ
ɬɪɚɧɚɬɚɧɚɜɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɚɧɚɦɚɧɲɟɬɚɬɪɹɛɜɚɞɚɟɧɚ±FPɧɚɞɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚ
Minute
ɫɬɪɚɧɚɧɚɥɚɤɴɬɹ
SR 6
WUDQDPDQåHWQHVDFHYþLFRPWUHEDGDEXGH±FPL]QDGXQXWUDãQMHVWUDQHODNWD
RO 7
XEXOPDQúRQXOXLDUWUHEXLVăVHDÀHODFPGHDVXSUDSRUĠLXQLLLQWHULRDUHDFRWXOXL
B Make sure that air tube is on the inside of your arm and wrap the cuff
securely so it can no longer slip round.
ET lWNH}KXYRROLNNlVLYDUUHVLVHNOMHOHMDPlKNLJHPDQVHWWSLLVDYDOWWLKHGDOWHWVHHHLOLELVHNV
LV 3
ƗUOLHFLQLHWLHVNDJDLVDFDXUXOƯWHDWURGDV-njVXURNDVLHNãSXVƝXQFLHãLDSOLHFLHWDSURFLODL
l 1
l
RO 3R]LĠLDDúH]DWFRUHFWă
Day
Manua
Manua
LT 7LQNDPDVVơGơMLPDV
Selecting User ID (1 or 2)
Month
AA, 1.5V × 4
Instru
SR 3UDYLOQRVHGHQMH
LV $WSDNDƺ8]SULHNãX
ction
LV 3DUHL]VVƝGXVVWƗYRNOLV
7
LHWRWƗMX,'SƗUVOƝJãDQDƺDXMVDJODEƗWPƝUƯMXPXUH]XOWƗWXVFLOYƝNLHP
LV /
DXGRWRMR,'SHUMXQJLPDVVXWHLNLDJDOLP\EĊLãVDXJRWLåPRQLǐURGPHQLV
LT 1
ɪɟɜɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɜɢɩɨɡɜɨɥɹɜɚɞɚɡɚɩɚɡɜɚɬɟ
BG ɉ
înainte de utilizare.
Instru
BG ɋɟɞɧɟɬɟɩɪɚɜɢɥɧɨ
RO Setaţi year (anul) > month (luna) > day (ziua) > hour (ora) > minute (minutele).
ET Tagasi / Edasi
ET Õigesti istumine
SR Podesite godinu > mesec > dan > sat > minut.
5 minutes before: Relax and rest.
3
Sitting Correctly
Click
BG ɇɚɫɬɪɨɣɬɟɝɨɞɢɧɚ!ɦɟɫɟɰ!ɞɟɧ!ɱɚɫ!ɦɢɧɭɬɚ
Back / Forward
BG ɋɴɞɴɪɠɚɧɢɟɧɚɤɨɦɩɥɟɤɬɚ
SR 6DGUåDMSDNRYDQMD
RO &RQĠLQXWXOSDFKHWXOXL
SR 3RVWDYOMDQMHPDQåHWQHQDOHYXUXNX
6
LV ,HVWDWLHWJDGX!PƝQHVL!GLHQX!VWXQGX!PLQnjWL
.
Package Contents
ET 0DQVHWLSDLJDOGDPLQHYDVDNXOH}ODYDUUHOH BG ɉɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɦɚɧɲɟɬɚɧɚɥɹɜɚɬɚɪɴɤɚ
LT Atgal / Pirmyn
1
Applying the Cuff on the Left Arm
ET .XXSlHYDMDNHOODDMDPllUDPLQH
XQDWSnjWLHWLHV
PLQXWơVSULHãDWVLSDODLGXRNLWHLUSDLOVơNLWH
LT ɦɢɧɭɬɢɩɪɟɞɢɬɨɜɚɈɬɩɭɫɧɟɬɟɫɟɢɩɨɱɢɧɟɬɟ
BG SR 5 minuta pre merenja: opustite se i odmorite.
RO &XPLQXWHvQDLQWHUHOD[DĠLYăúLRGLKQLĠLYă
.
BG ɉɪɟɞɢɭɩɨɬɪɟɛɚɩɪɨɱɟɬɟɬɟɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
UHXSRWUHEHSURþLWDMWHXSXWVWYR]DXSRWUHEX
SR 3
BG ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɡɚɢɡɦɟɪɜɚɧɟ
ET 5 minutit enne: lõõgastuge ja puhake.
PLQnjWHVSLUPVPƝUƯMXPXYHLNãDQDVDWVOƗELQLHWLHV
LV before use.
ET Enne kasutamist lugege läbi kasutusjuhendid
ET 0}}WPLVHNVYDOPLVWXPLQH
YHLNãDQDV
PLQXþLǐSULHã
LT ɦɢɧɭɬɢɩɪɟɞɢɬɨɜɚ
BG SR 30 minuta pre merenja
RO Cu 30 de minute înainte
M3 Comfort (HEM-7155-E)
X3 Comfort (HEM-7155-EO)
Read Instruction manual
Preparing for a Measurement
WƗQHNXVWƗV
LT ƲVLWLNLQNLWHNDGRURWLHNLPRYDP]GHOLVEnjWǐMnjVǐUDQNRVYLGLQơMHSXVơMHLUWYLUWDLDSY\QLRNLWH
UDQNRYĊNDGMLQHJDOơWǐVXNWLVDSOLQN
BG ɍ
ɜɟɪɟɬɟɫɟɱɟɜɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɴɬɟɨɬɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɧɚɪɴɤɚɬɚɜɢɢɭɜɢɣɬɟ
ɦɚɧɲɟɬɚɡɞɪɚɜɨɡɚɞɚɧɟɦɨɠɟɩɨɜɟɱɟɞɚɫɟɢɡɩɥɴɡɧɟɧɚɫɬɪɚɧɢ
SR 3
URYHULWHGDOLMHFHYþLFD]DYD]GXKQDXQXWUDãQMRMVWUDQLUXNHLþYUVWRREPRWDMWHPDQåHWQX
WDNRGDYLãHQHPRåHGDVHRNUHüH
RO $
VLJXUDĠLYăFăWXEXOGHDHUHVWHSR]LĠLRQDWSHSDUWHDLQWHULRDUăDEUDĠXOXLGXPQHDYRDVWUă
úLvQIăúXUDĠLIHUPPDQúRQXOSHQWUXDQXDOXQHFD
If taking measurements on the right arm, refer to:
XLP}}GDWHSDUHPDO}ODYDUUHOYW
ET .
DYHLFDWPƝUƯãDQXX]ODEƗVURNDVOnjG]XVNDWLHW
LV HLJXPDWXRMDWHDQWGHãLQơVUDQNRVåU
LT ɤɨɩɪɚɜɢɬɟɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹɬɚɧɚɞɹɫɧɚɬɚɪɴɤɚɜɢɠɬɟ
BG Ⱥ
NRPHUHQMHREDYOMDWHQDGHVQRMUXFLSRJOHGDMWH
SR $
RO 'DFăHIHFWXDĠLPăVXUăWRULOHSHEUDĠXOGUHSWFRQVXOWDĠL
Sit comfortably with your back and arm supported.
ET ,VWXJHPXJDYDOWVHOJMDNlVLYDUVWRHWDWXG
UWLDSVƝGLHWLHVDWEDOVWRWPXJXUXXQURNX
LV Ɯ
ơGơNLWHSDWRJLDLDWUơPĊQXJDUąLUSDVLGơMĊUDQNą
LT 6
ɟɞɧɟɬɟɭɞɨɛɧɨɬɚɤɚɱɟɝɴɪɛɴɬɢɪɴɤɚɬɚɜɢɞɚɢɦɚɬɨɩɨɪɚ
BG ɋ
HGLWHXGREQRWDNRGDVXYDPOHÿDLUXNDRVORQMHQLQDQHNXSRYUãLQX
SR 6
RO 6WDĠLDúH]DWvQWURSR]LĠLHFRQIRUWDELOăFXVSDWHOHúLFXEUDĠXOVSULMLQLWH
Place the arm cuff at the same level as your heart.
DLJXWDJHPDQVHWWVGDPHJDKHOHN}UJXVHOH
ET 3
SURFHLMƗDWURGDV-njVXVLUGVOƯPHQƯ
LV $
åGơNLWHUDQNRYĊãLUGLHVO\J\MH
LT 8
ɨɫɬɚɜɟɬɟɦɚɧɲɟɬɚɡɚɪɴɤɚɧɚɟɞɧɨɧɢɜɨɫɴɫɫɴɪɰɟɬɨɜɢ
BG ɉ
DQåHWQX]DUXNXSRVWDYLWHXYLVLQLVUFD
SR 0
RO $
PSODVDĠLPDQúRQXOODDFHODúLQLYHOFXLQLPD
Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and do not talk.
ET Hoidke jalad maas, mitte ristatult, istuge liikumatult ja ärge rääkige.
XULHWSƝGDVX]JUƯGDVQHVDNUXVWRMLHWNƗMDVQHNXVWLHWLHVXQQHUXQƗMLHW
LV 7
ơGDVSDVWDW\NLWHO\JLDLNRMǐQHVXNU\åLXRNLWHEnjNLWHUDPnjVLUQHNDOEơNLWH
LT 3
BG Ɂ
ɚɞɪɴɠɬɟɫɬɴɩɚɥɚɬɚɫɢɧɚɩɨɞɚɧɟɤɪɴɫɬɨɫɜɚɣɬɟɤɪɚɤɚɨɫɬɚɧɟɬɟɧɟɩɨɞɜɢɠɧɢ
Instru
ction
Manu
al 1
ɢɧɟɝɨɜɨɪɟɬɟ
WRSDODWUHEDGDVWRMHUDYQRQRJHQHWUHEDGDEXGXSUHNUãWHQHRVWDQLWHPLUQLLQHSULþDMWH
SR 6
RO ğLQHĠLWăOSLOHGUHSWHSHVROSLFLRDUHOHQHvQFUXFLúDWHQXYăPLúFDĠLúLQXYRUELĠL
Instruction Manual
2.3
8
8
Taking a Measurement
ET Mõõtmine
BG ɂɡɦɟɪɜɚɧɟ
LV 0ƝUƯMXPDYHLNãDQD
LT 0DWDYLPDV
9
Checking Readings
ET Näitude kontrollimine
BG ɉɪɨɜɟɪɤɚɧɚɨɬɱɢɬɚɧɢɹɬɚ
SR Merenje
LV 5ƗGƯMXPXSƗUEDXGH
RO (IHFWXDUHDXQHLPăVXUăWRUL
LT 5RGPHQǐSDWLNULQLPDV
1 Appears if “SYS” is 135 mmHg or above
and/or “DIA” is 85 mmHg* or above.
1
When the [START/STOP] button is pressed, the measurement is taken and saved
automatically.
2
3
ET 1
XSX>[email protected]}}WPLQHQLQJP}}WPLVWXOHPXVVDOYHVWDWDNVH
automaatselt.
LV 1
RVSLHåRWSRJX>[email protected] 6ƗNWSƗUWUDXNW WLHNYHLNWDPƝUƯãDQDXQPƝUƯMXPVDXWRPƗWLVNL
VDJODEƗWV
DVSDXGXVP\JWXNą>[email protected]ãNDLLãVDXJRPDVPDWDYLPDV
LT 3
BG Ʉ
ɨɝɚɬɨɛɭɬɨɧɴɬ>[email protected]ɟɧɚɬɢɫɧɚɬɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɢɡɚɩɚɡɜɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ
DGDVHSULWLVQHWDVWHU>[email protected]þXYDDXWRPDWVNL
SR .
RO &kQGHVWHDSăVDWEXWRQXO>[email protected]ăVXUăWRDUHDHVWHHIHFWXDWăúLVDOYDWăDXWRPDW
BG ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɮɭɧɤɰɢɢɬɟɧɚɩɚɦɟɬɬɚ
SR 3URYHUDUH]XOWDWDPHUHQMD
LV $WPLƼDVIXQNFLMDVOLHWRãDQD
RO 9HUL¿FDUHDYDORULORUvQUHJLVWUDWH
LT $WPLQWLHVIXQNFLMǐQDXGRMLPDV
4 Cuff is tight enough.
ET 0
DQVHWWHLROHSLLVDYDOWWLKHGDOW
paigaldatud.
LV Aproce ir aplikta pietiekami cieši.
DQNRYơSDNDQNDPDLXåYHUåWD
LT 5
ɚɧɲɟɬɴɬɟɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɫɬɟɝɧɚɬ
BG Ɇ
DQåHWQDMHGRYROMQRSULWHJQXWD
SR 0
DQúRQXOHVWHVX¿FLHQWGHVWUkQV
RO 0
BG ɂɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɢɡɦɟɪɜɚɧɟɜɪɟɠɢɦɡɚɝɨɫɬ
SR 2
EDYOMDQMHPHUHQMDXUHåLPXJRVWD
LV 0
ƝUƯãDQDYLHVDUHåƯPƗ
LT 0
DWDYLPDVVYHþLRUHåLPX
RO (IHFWXDUHDXQHLPăVXUăWRULvQPRGXO9L]LWDWRU
The guest mode can be used to take a single measurement for another user.
No readings are stored in the memory.
ET .
ODOLVHUHåLLPLVDDENDVXWDGDHWP}}WD
BG Ɋ
ɟɠɢɦɴɬɡɚɝɨɫɬɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟ
NVNRUGWHLVHNDVXWDMDYHUHU}KNX
hKWHJLQlLWXHLVDOYHVWDWDPlOOX
LV /
DLYHLNWXDWVHYLãƷXFLWDOLHWRWƗMD
DVLQVVSLHGLHQDPƝUƯãDQXYDUL]PDQWRW
YLHVDUHåƯPX1HYLHQVUƗGƯWƗMVQHWLHN
VDJODEƗWVDWPLƼƗ
LT 6
YHþLRUHåLPDVJDOLEnjWLQDXGRMDPDV
YLHQNDUWLQLDPNLWRQDXGRWRMRPDWDYLPXL
atlikti. Atmintyje neišsaugomi jokie
PDWDYLPRUH]XOWDWDL
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɡɚɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨɢɡɦɟɪɜɚɧɟ
ɧɚɞɪɭɝɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥȼɩɚɦɟɬɬɚɧɟɫɟ
ɡɚɩɚɦɟɬɹɜɚɬɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹ
SR 5
HåLPJRVWDVHPRåHNRULVWLWL]DMHGQR
PHUHQMH]DGUXJRJNRULVQLND2þLWDYDQMD
VHQHþXYDMXXPHPRULML
RO 0
RGXO9L]LWDWRUSRDWH¿XWLOL]DWSHQWUXD
HIHFWXDRVLQJXUăPăVXUăWRDUHSHQWUX
DOWXWLOL]DWRU1XH[LVWăYDORULVWRFDWH
în memorie.
3 sec+
4 Apply cuff again MORE TIGHTLY.
DLJDOGDJHPDQVHWW7,+('$0$/7
ET 3
SOLHFLHWDSURFLYƝOUHL]9Ɯ/&,(âƖ.
LV $
DUNDUWą79,5ý,$8XåGơNLWHUDQNRYĊ
LT '
BG ɉ
ɨɫɬɚɜɟɬɟɨɬɧɨɜɨɦɚɧɲɟɬɚ
ɉɈɋɌȿȽɇȺɌɈ
SR 3
RQRYRSRVWDYLWHPDQåHWQXWDNRGD
EXGHý95âû(35,7(*187$
PSODVDĠLPDQúRQXOGLQQRX0$,
RO $
STRÂNS.
*The high blood pressure definition is based on the 2018 ESH/ESC Guidelines.
ET .}UJHYHUHU}KXGH¿QLWVLRRQS}KLQHE(6+(6&VXXQLVWHO
LV 3DDXJVWLQƗWDDVLQVVSLHGLHQDGH¿QƯFLMDLUEDOVWƯWD(6+(6&YDGOƯQLMƗP
LT $XNãWRNUDXMRVSnjGåLRDSLEUơåLPDV\UDSDUHPWDV(6+(6&UHNRPHQGDFLMRPLV
BG Ⱦɟɮɢɧɢɰɢɹɬɚɡɚɜɢɫɨɤɨɤɪɴɜɧɨɧɚɥɹɝɚɧɟɫɟɨɫɧɨɜɚɜɚɧɚɧɚɫɨɤɢɬɟ(6+(6&
SR 'H¿QLFLMDYLVRNRJNUYQRJSULWLVND]DVQRYDQDMHQD6PHUQLFDPD(6+(6&
RO 'H¿QLĠLDKLSHUWHQVLXQLLDUWHULDOHVHED]HD]ăSHRULHQWăULOHJKLGXOXL(6+(6&
2 Appears when an irregular rhythm** is detected during a measurement.
If it appears repeatedly, OMRON recommends to consult your physician.
Taking a measurement in guest mode
ET 0
}}WPLQHNODOLVHUHåLLPLV
4
ET ,OPXENXLP}}WPLVHOWXYDVWDWDNVHVGDPHUWPLKlLUH .XLVHHLOPXENRUGXYDOW
VRRYLWDE20521S||UGXGDDUVWLSRROH
DUƗGƗVMDPƝUƯãDQDVODLNƗWLHNQRWHLNWVQHUHJXOƗUVULWPV -DWDVSDUƗGƗVDWNƗUWRWL
LV 3
Ä20521´LHVDNDNRQVXOWƝWLHVDUƗUVWX
RGRPDNDLPDWXRMDQWQXVWDWRPDVQHUHJXOLDUXVULWPDV -HLJXURGRPDSDNDUWRWLQDL
LT 5
Ä20521³UHNRPHQGXRMDSDVLNRQVXOWXRWLVXJ\G\WRMX
BG ɉ
ɨɹɜɹɜɚɫɟɤɨɝɚɬɨɩɨɜɪɟɦɟɧɚɢɡɦɟɪɜɚɧɟɟɨɬɤɪɢɬɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɟɧɪɢɬɴɦ Ⱥɤɨɫɟ
ɩɨɹɜɹɜɚɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ20521ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚɞɚɫɟɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɬɟɫɜɚɲɢɹɥɟɤɚɪ
SR 3
ULND]XMHVHNDGDVHWRNRPPHUHQMDGHWHNWXMHQHSUDYLODQULWDPUDGDVUFD $NRVH
RYDMSULND]VWDOQRSRQDYOMD20521SUHSRUXþXMHGDVHREUDWLWHOHNDUX
RO $
SDUHDWXQFLFkQGVXQWGHWHFWDWHEăWăLQHUHJXODWHDOHLQLPLL vQWLPSXOPăVXUăULL
'DFăDSDUHvQPRGUHSHWDW20521YăUHFRPDQGăVăFRQVXOWDĠLPHGLFXO
**An irregular heartbeat rhythm is defined as a rhythm that is 25% less or 25%
more than the average rhythm detected during a measurement.
ET (EDNRUUDSlUDVHNVVGDPHO||NLGHUWPLNVSHHWDNVHUWPLPLVRQYlLNVHPY}L
LV LT BG SR RO VXXUHPYHUHU}KXP}}WPLVHDMDOUHJLVWUHHULWXGNHVNPLVHVWUWPLVW
3DUQHUHJXOƗUXVLUGVGDUEƯEDVULWPXX]VNDWDULWPXNDVLUSDUUHWƗNVYDLELHåƗNVQHNƗ
YLGƝMDLVPƝUƯãDQDVODLNƗQRWHLNWDLVULWPV
1HULWPLQJDVãLUGLHVSODNLPDV±WDLãLUGLHVSODNLPRULWPDVPDåHVQLVDUEDGLGHVQLVXå
ULWPRYLGXUNƳQXVWDW\WąPDWXRMDQWNUDXMRVSnjGƳ
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹɦɪɢɬɦɭɫɟɪɰɟɛɢɬɬɹɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɪɢɬɦɹɤɢɣɧɚɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɢɬɦɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɩɿɞɱɚɫɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɬɢɫɤɭ
1HSUDYLODQUDGVUFDSRGUD]XPHYDULWDPUDGDVUFDNRMLVH]DPDQMHLOLYLãHUD]OLNXMH
RGSURVHþQRJULWPDUDGDVUFDL]PHUHQRJ]DYUHPHPHUHQMDNUYQRJSULWLVND
%ăWăLOHQHUHJXODWHVXQWGH¿QLWHSULQWUXQULWPDOEăWăLORULQLPLLFDUHHVWHFXPDLPLFVDX
FXPDLPDUHGHFkWULWPXOPHGLXGHWHFWDWvQWLPSXOPăVXUăULL
3 Appears when your body moves during a measurement. Remove the
arm cuff, wait 2-3 minutes and try again.
ET ,OPXENXLOLLJXWDWHP}}WPLVHDMDO(HPDOGDJHPDQVHWWRRGDNH±PLQXWLWMDSURRYLJH
uuesti.
LV 3
DUƗGƗVMDPƝUƯãDQDVODLNƗ-njVNXVWDWLHV1RƼHPLHWDSURFLX]JDLGLHW±PLQnjWHVXQ
PƝƧLQLHWYƝOUHL]
LT 5
RGRPDNDLPDWXRMDQWMnjVMXGDWH1XLPNLWHåDVWRUDQNRYĊSDODXNLWH±PLQXWHVLU
EDQG\NLWHYơO
BG ɉ
ɨɤɚɡɜɚɫɟɤɨɝɚɬɨɬɹɥɨɬɨɜɢɫɟɞɜɢɠɢɩɨɜɪɟɦɟɧɚɢɡɦɟɪɜɚɧɟɋɜɚɥɟɬɟɦɚɧɲɟɬɚ
ɡɚɪɴɤɚɢɡɱɚɤɚɣɬɟɦɢɧɭɬɢɢɨɩɢɬɚɣɬɟɨɬɧɨɜɨ
SR 3
ULND]XMHVHNDGDYDPVHWHORSRPHUDWRNRPPHUHQMD8NORQLWHPDQåHWQX]DUXNX
VDþHNDMWH±PLQXWDLSRNXãDMWHSRQRYR
RO $
SDUHDWXQFLFkQGFRUSXOGXPQHDYRDVWUăVHPLúFăvQWLPSXOPăVXUăULL6FRDWHĠL
PDQúRQXODúWHSWDĠLPLQXWHúLvQFHUFDĠLGLQQRX
Using Memory Functions
ET 0lOXIXQNWVLRRQLGHNDVXWDPLQH
ET ,OPXENXL6<6RQYlKHPDOWPP+J
MDY}L',$RQYlKHPDOWPP+J LV 3
DUƗGƗVMDÄ6<6³LUPP+JYDLDXJVWƗNV
XQYDLÄ',$³LUPP+J YDLDXJVWƗNV
LT Rodoma, jei SYS yra 135 mmHg arba
GLGHVQLVLU DUED ',$\UDPP+J DUED
didesnis.
ɨɤɚɡɜɚɫɟɚɤɨÄ6<6´ɟɦɦɪɬɫɬ
BG ɉ
ɢɥɢɩɨɜɟɱɟɢɢɥɢÄ',$´ɟɦɦɪɬɫɬ ɢɥɢɩɨɜɟɱɟ
SR 3
ULND]XMHVHDNRMHYUHGQRVWÄ6<6³
PP+JLOLYHüDLLOLDNRMHYUHGQRVW
Ä',$³PP+J LOLYHüD
RO $SDUHGDFăÄ6<6³ este de 135 mmHg sau
PDLPXOWúLVDXÄ',$³HVWHGHPP+J sau mai mult.
10
Error messages or other problems? Refer to:
HDWHDGHY}LPXXSUREOHHP"9W
ET 9
ƺnjGX]LƼRMXPLYDLFLWDVSUREOƝPDV"6NDWLHW
LV .
ODLGǐSUDQHãLPDLDUNLWRVSUREOHPRV"äU
LT .
ɴɨɛɳɟɧɢɹɡɚɝɪɟɲɤɚɢɥɢɞɪɭɝɢɩɪɨɛɥɟɦɢ"
BG ɋ
ȼɢɠɬɟ
SR 3
RUXNHRJUHãFLLOLGUXJLSUREOHPL"3RJOHGDMWH
RO 0
HVDMHGHHURDUHVDXDOWHSUREOHPH"FRQVXOWDĠL
Instru
ction
Manu
al 1
Instruction Manual
3.
11
Other Settings
12
Optional Medical Accessories
ET Muud seaded
BG Ⱦɪɭɝɢɧɚɫɬɪɨɣɤɢ
SR 8SRWUHEDPHPRULMVNLKIXQNFLMD
LV &LWLLHVWDWƯMXPL
SR 'UXJDSRGHãDYDQMD
LV 3DSLOGXPHGLFƯQLVNLHSLHGHUXPL
SR Medicinska oprema po izboru
RO 8WLOL]DUHDIXQFĠLLORUGHPHPRULH
LT Kitos nuostatos
RO $OWHVHWăUL
LT Pasirenkamieji medicininiai priedai
RO $FFHVRULLPHGLFDOHRSĠLRQDOH
Before using memory functions, select your user ID.
11.1 Restoring to the Default Settings
ET (
QQHPlOXIXQNWVLRRQLGHNDVXWDPLVWYDOLJHRPDNDVXWDMDWXQQXV
LV 3
LUPVDWPLƼDVIXQNFLMXL]PDQWRãDQDVL]YƝOƝWLHVVDYX
UDüDQMHQDSRGUD]XPHYDQDSRGHãDYDQMD
ET Vaikeseadete taastamine
SR 9
RO 5HVWDELOLUHDVHWăULORULPSOLFLWH
RNOXVƝMXPDLHVWDWƯMXPXDWMDXQRãDQD
LV 1
LT 1
XPDW\WǐMǐQXRVWDWǐDWNnjULPDV
BG ȼ
ɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɮɚɛɪɢɱɧɢɬɟɫɬɨɣɧɨɫɬɢ
OLHWRWƗMD,'
LT 3
ULHãQDXGRGDPLƳVLPLQLPRIXQNFLMDVSDVLULQNLWHVDYR
QDXGRWRMR,'
BG ɉ
ɪɟɞɢɞɚɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟɮɭɧɤɰɢɢɬɟɧɚɩɚɦɟɬɬɚɢɡɛɟɪɟɬɟ
4sec+
ɜɚɲɢɹɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ
4sec+
ET 9DOLNXOLVHGPHGLWVLLQLOLVHGOLVDWDUYLNXG BG Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
Arm Cuff
(HEM-FL31)
22 - 42 cm
SR 3
UHXSRWUHEHPHPRULMVNLKIXQNFLMDL]DEHULWH,'NRULVQLND
RO ÌQDLQWHGHDXWLOL]DIXQFĠLLOHGHPHPRULHVHOHFWDĠL,'XOGH
AC Adapter
(HHP-CM01)
(HHP-BFH01)
utilizator.
Do not throw the air plug away. The air
plug can be applicable to the optional cuff.
10.1 Readings Stored in Memory
lOOXVDOYHVWDWXGQlLGXG
ET 0
WPLƼƗVDJODEƗWLHPƝUƯMXPXUH]XOWƗWL
LV $
LT Atmintyje išsaugoti rodmenys
ɬɱɢɬɚɧɢɹɡɚɩɚɦɟɬɟɧɢɜɩɚɦɟɬɬɚ
BG Ɉ
H]XOWDWLPHUHQMDVDþXYDQLXPHPRULML
SR 5
RO 5H]XOWDWHOHPăVXUăWRULORUVWRFDWHvQPHPRULH
Up to 60 readings
are stored.
BG Ɂ
ɚɩɚɦɟɬɹɜɚɬɫɟɞɨ
If your systolic pressure is more than 210 mmHg:
ɨɬɱɢɬɚɧɢɹ
SR ý
XYDVHGR
ET 0
lOOXVDOYHVWDWDNVH
60 rezultata
kuni 60 näitu.
merenja.
LV 7
LHNVDJODEƗWL
RO Sunt stocate
OƯG]PƝUƯMXPX
UH]XOWƗWLHP
PD[LPGHYDORUL
înregistrate.
LT Išsaugoma ne daugiau
NDLSURGPHQǐ
After the arm cuff starts to inflate, press and hold the [START/STOP] button until the monitor
inflates 30 to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure.
LV Ja sistoliskais asinsspiediens ir virs 210 mmHg
.DGDSURFƝVƗNVnjNQƝWJDLVXQRVSLHGLHWXQWXULHWQRVSLHVWXSRJX>[email protected] 6ƗNWSƗUWUDXNW OƯG]PƝUDSDUƗWVDSURFƝLHVnjNQƝVJDLVXNDVSDU±PP+JSƗUVQLHJV-njVXLHVSƝMDPRVLVWROLVNR
asinsspiedienu.
10.2 Average of the Latest 2 or 3 Readings Taken
within a 10 Minute Span
ET PLQXWLMRRNVXOWHKWXGP}}WPLVWHYLLPDVHY}LQlLGX
keskmine
LV 9
LGƝMDLVUH]XOWƗWVSDPDWRMRWLHVX]SƝGƝMLHP
PƝUƯMXPLHPNDVWLNDLHJnjWLPLQnjãXODLNƗ
LT 3
DVNXWLQLǐDUURGPHQǐJDXWǐSHUPLQXþLǐLQWHUYDOą
YLGXUNLV
BG ɋ
ɪɟɞɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬɧɚɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɢɥɢɨɬɱɢɬɚɧɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɟɧɢɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɦɢɧɭɬɢ
SR 3
URVHþQDYUHGQRVWLOLSRVOHGQMDUH]XOWDWDPHUHQMD
REDYOMHQLKXSHULRGXRGPLQXWD
RO 0
HGLDXOWLPHORUVDXYDORULvQUHJLVWUDWHvQWUXQLQWHUYDOGH
10 minute
10.3 Deleting All Readings
ET Kõikide näitude kustutamine
LVXPƝUƯMXPXUH]XOWƗWXG]ƝãDQD
LV 9
4 sec+
LT -HLMnjVǐVLVWROLQLVNUDXMRVSnjGLV\UDGLGHVQLVQHLPP+J
.DLPDWXRNOLVSUDGơVSnjVWLUDQNRYĊSDVSDXVNLWHLUODLN\NLWHSDVSDXGĊP\JWXNą>[email protected]
VOơJLVUDQNRYơMHWDSV±PP+JGLGHVQLVXåMnjVǐWLNơWLQąVLVWROLQƳNUDXMRVSnjGƳ
3 sec+
LVǐURGPHQǐãDOLQLPDV
LT 9
BG ɂ
ɡɬɪɢɜɚɧɟɧɚɜɫɢɱɤɢ
ɨɬɱɢɬɚɧɢɹ
ULVDQMHVYLKUH]XOWDWDPHUHQMD
SR %
ȼɴɡɞɭɲɧɚɬɚɩɪɨɛɤɚɦɨɠɟɞɚɟɩɪɢɥɨɠɢɦɚ
ɡɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹɦɚɧɲɟɬ
ET b
UJHYLVDNH}KXYRROLNXSLVWLNXWlUD
HPRMWHEDFDWLXWLNDþFHYþLFH]DYD]GXK
SR 1
9DOLNXOLVHPDQVHWLJDY}LE}KXYRROLNXSLVWLNXW
8WLNDþFHYþLFH]DYD]GXKPRåHGDEXGH
YDMDPLQQD
SULPHQOMLY]DRSFLRQXPDQåHWQX
LV 1HL]PHWLHWJDLVDFDXUXOƯWHVX]JDOL*DLVD
RO 1XDUXQFDĠLFRQHFWRUXOGHDHU&RQHFWRUXOGH
FDXUXOƯWHVX]JDOLYDUL]PDQWRWSDSLOGXDSURFHL
DHUSRDWH¿FRPSDWLELOFXPDQúRQXORSĠLRQDO
LT 1
HLãPHVNLWHRURWLHNLPRYDP]GHOLRNLãWXNR
2URWLHNLPRYDP]GHOLRNLãWXNDVJDOLWLNWL
SDVLUHQNDPDLUDQNRYHL
ET Kui teie süstoolne vererõhk on üle 210 mmHg:
.XL}ODYDUUHPDQVHWWRQKDNDQXG}KXJDWlLWXPDYDMXWDJHQXSSX>[email protected] $/867$3($7$ MDKRLGNHVHGDDOONXQLDSDUDDWRQWlLWXQXGWHLHHHOGDWDYDVWVVWRROVHVWYHUHU}KXVWNXQLPP+J
Y}UUDN}UJHPDOHU}KXOH
4sec+
BG Ⱥɤɨɜɚɲɟɬɨɫɢɫɬɨɥɢɱɧɨɧɚɥɹɝɚɧɟɟɧɚɞɦɦɪɬɫɬ
ɋɥɟɞɤɚɬɨɦɚɧɲɟɬɴɬɡɚɩɨɱɧɟɞɚɫɟɧɚɩɨɦɩɜɚɧɚɬɢɫɧɟɬɟɢɡɚɞɪɴɠɬɟɛɭɬɨɧɚ>[email protected]
ɞɨɤɚɬɨɚɩɚɪɚɬɴɬɫɟɧɚɩɨɦɩɚɫɞɨɦɦɪɬɫɬɩɨɜɟɱɟɨɬɨɱɚɤɜɚɧɨɬɨɫɢɫɬɨɥɢɱɧɨɧɚɥɹɝɚɧɟ
https://www.omron-healthcare.com/
Manufacturer
Tootja
Ražotājs
Gamintojas
Производител
Proizvođač
Producător
RO 'DFăWHQVLXQHDGXPQHDYRDVWUăVLVWROLFăHVWHPDLPDUHGHPP+J
RO ùWHUJHUHDWXWXURU
YDORULORUvQUHJLVWUDWH
'XSăFHPDQúHWDvQFHSHVăVHXPÀHDSăVDĠLúLĠLQHĠLDSăVDWEXWRQXO>[email protected]ăFkQG
DSDUDWXOFUHúWHYDORDUHDFXSkQăODPP+JPDLPXOWGHFkWWHQVLXQHDGXPQHDYRDVWUăVLVWROLFă
HVWLPDWă
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
Esindaja Euroopa Liidus Представител за ЕС OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Pārstāvis Eiropas Savienībā Predstavnik u EU
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,
Reprezentant pentru UE THE NETHERLANDS
EU-representative Atstovybė ES šalyse
www.omron-healthcare.com
Importer in EU
Importuotojas ES
Uvoznik za EU
Importija Elis
Вносител в ЕС
Importator în UE
Importētājs
Eiropas Savienībā
OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING
VIETNAM CO., LTD.
Production facility
Tootmisettevõte
Ražotne
Gamybos įmonė
Proizvodni pogon
Производствена база Unitate de producţie
Subsidiaries
Tütarettevõtjad
Filiāles
Dukterinės
bendrovės
Филиали
Podružnice
Subsidiare
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II,
Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
SR $NRLPDWHVLVWROQLSULWLVDNYHüLRGPP+J
.DGPDQåHWQD]DUXNXSRþQHGDVHQDGXYDYDSULWLVQLWHLGUåLWHWDVWHU>[email protected]
QDGXYDYUHGQRVWNRMDMHGRPP+JYHüDRGRþHNLYDQRJVLVWROQRJSULWLVND
BG ɇ
ɟɢɡɯɜɴɪɥɹɣɬɟɜɴɡɞɭɲɧɚɬɚɩɪɨɛɤɚ
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, GERMANY
www.omron-healthcare.com
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
3, Parvis de la Gare, 94130 Nogent-sur-Marne, FRANCE
Nº Vert 0 800 91 43 14
www.omron-healthcare.com
UAB „RINGITAS“
LT Įgaliotas atstovas Lietuvoje
Rietavo g.8, Kaunas
tel. 8 37 42 49 09, faks. 8 37 23 07 05
[email protected]
www.ringitas.lt
Issue Date / Väljaandmiskuupäev / Ražošanas datums /
Išleidimo data / Дата на издаване / Datum izdavanja /
Data publicării
: 2020-04-23
Made in Vietnam / Valmistatud Vietnamis / Ražots Vjetnamā /
Pagaminta Vietname / Произведено в Виетнам /
Proizvedeno u Vijetnamu / Fabricat în Vietnam
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement