HP Value 25-inch Displays Handleiding

Add to My manuals
64 Pages

advertisement

HP Value 25-inch Displays Handleiding | Manualzz

Gebruikershandleiding

w2228h w2448h/hc w2558hc

De enige garanties voor HP-producten en -diensten staan vermeld in de garantiebeschrijvingen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie kan niet als aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

HP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik of de betrouwbaarheid van de HP-software op apparatuur die niet door HP is geleverd.

Dit document bevat informatie die eigendom is van HP en door de wetten op het auteursrecht wordt beschermd. Geen enkel gedeelte van dit document mag worden gefotokopieerd, gereproduceerd of in een andere taal worden vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HP.

Hewlett-Packard Company

10955 Tantau Avenue

Cupertino, California 95014-0770

USA

Copyright © 2006–2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Energy Star en het Energy Star-logo zijn handelsmerken van de United States Environmental Protection Agency gedeponeerd in de VS.

Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van zijn eigenaar en onder licentie gebruikt wordt door Hewlett-Packard Company.

HP ondersteunt het legale gebruik van technologie en verleent geen goedkeuring of aanmoediging voor het gebruik van

HP-producten voor andere doeleinden dan deze toegestaan onder het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Conventies

Hieronder worden de conventies beschreven die in dit document worden gebruikt.

Opmerkingen, aanmaningen tot voorzichtigheid en waarschuwingen

In deze handleiding kunnen blokken tekst vergezeld gaan van een pictogram. Deze blokken zijn opmerkingen, aanmaningen tot voorzichtigheid en waarschuwingen en worden als volgt gebruikt:

WAARSCHUWING: Geeft aan dat niet opvolgen van de aanwijzingen kan leiden tot lichamelijk letsel of fatale ongelukken.

PAS OP: Geeft aan dat niet opvolgen van de aanwijzingen kan leiden tot schade aan apparatuur of verlies van gegevens.

OPMERKING: Geeft bijkomende informatie aan.

Gebruikershandleiding iii

iv Gebruikershandleiding

Inhoud

Conventies............................................................................................................................................ iii

Opmerkingen, aanmaningen tot voorzichtigheid en waarschuwingen..................................................... iii

1 Productkenmerken

LCD-monitoren van HP ........................................................................................................................ 1–1

Kenmerken ................................................................................................................................... 1–1

2 Richtlijnen voor veiligheid en onderhoud

Belangrijke veiligheidsvoorschriften ...................................................................................................... 2–1

Voorzorgsmaatregelen................................................................................................................... 2–1

Richtlijnen voor onderhoud .................................................................................................................. 2–2

De monitor reinigen ............................................................................................................................ 2–2

3 De monitor installeren

De monitor uitpakken .......................................................................................................................... 3–1

De monitor installeren ......................................................................................................................... 3–1

De monitor openklappen........................................................................................................... 3–1

De monitor aan de muur monteren ............................................................................................. 3–2

Voorbereiding ......................................................................................................................... 3–2

De VGA (analoge) of DVI-D (digitale) kabel aansluiten....................................................................... 3–3

De VGA-kabel aansluiten .......................................................................................................... 3–4

De DVI-D-kabel aansluiten ......................................................................................................... 3–4

Het aansluiten van de VGA / DVI-I-kabel (alleen bij bepaalde modellen) ............................................. 3–4

De HDMI-kabel aansluiten .............................................................................................................. 3–4

Audio- en videokabels en -adapters ................................................................................................. 3–5

Aansluiting van de audiokabel........................................................................................................ 3–6

De kabel van de USB-hub aansluiten ............................................................................................... 3–6

USB-apparaten aansluiten op de monitor.......................................................................................... 3–7

Het netsnoer aansluiten .................................................................................................................. 3–7

Kabelbeheer................................................................................................................................. 3–8

De kantelhoek aanpassen.................................................................................................................... 3–8

De draaihoek aanpassen..................................................................................................................... 3–9

De hoogte aanpassen .................................................................................................................. 3–10

De monitor draaien ..................................................................................................................... 3–10

Toetsenbord wegbergen.................................................................................................................... 3–12

Gebruikershandleiding v

vi

4 De monitor bedienen

De cd met software en hulpprogramma's............................................................................................... 4–1

Stuurprogramma's installeren.......................................................................................................... 4–1

Het downloaden van de de bijgewerkte stuurprogramma's vanaf internet ....................................... 4–1

Het gebruik van de functie Zelf-afstelling .......................................................................................... 4–2

My Display-software ........................................................................................................................... 4–3

Knoppen op voor-paneel ..................................................................................................................... 4–3

De scherminstellingen (OSD) gebruiken ................................................................................................. 4–4

Opties OSD-menu ......................................................................................................................... 4–4

De video-ingangconnectoren selecteren................................................................................................. 4–8

Monitorvoorwaarden identificeren ........................................................................................................ 4–8

Aanpassen van schermkwaliteit............................................................................................................ 4–8

Analoge video optimaliseren .......................................................................................................... 4–8

Energie-besparende functie.................................................................................................................. 4–9

Kamerlichtsensor (alleen bepaalde modellen)......................................................................................... 4–9

Taaklampje (bepaalde modellen)........................................................................................................ 4–10

Webcam (alleen bepaalde modellen) ................................................................................................. 4–10

Via webcam video en snapshots opnemen ..................................................................................... 4–11

Chatten met video of telefonisch vergaderen................................................................................... 4–11

High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) ............................................................................... 4–11

5 Het gebruik van de kaartlezer voor de digitale fotolijst (alleen bepaalde modellen)

Gebruik van het monitormenu met de afstandsbediening.................................................................... 5–2

Hoofdmenu .................................................................................................................................. 5–3

Foto's weergeven .......................................................................................................................... 5–3

Een diashow weergeven ................................................................................................................ 5–4

Naar muziek/audio luisteren .......................................................................................................... 5–4

Videobestanden bekijken ............................................................................................................... 5–5

Instellingen wijzigen ........................................................................................................................... 5–5

De taalinstellingen wijzigen ............................................................................................................ 5–6

De instelling voor de weergave-afmeting wijzigen ............................................................................. 5–6

Overgangen diashow wijzigen ....................................................................................................... 5–7

Snelheid diashow wijzigen............................................................................................................. 5–7

Shuffle voor diashow wijzigen ........................................................................................................ 5–7

LCD-instellingen voor DPF aanpassen............................................................................................... 5–8

Terugzetten op fabrieksinstellingen .................................................................................................. 5–8

6 De monitor gereed maken voor verzending

De monitor inklappen .................................................................................................................... 6–1

A Problemen oplossen

Veel voorkomende problemen oplossen.................................................................................................A–1

Ondersteuning krijgen van hp.com .......................................................................................................A–3

Voorbereidingen om de technische ondersteuning te bellen .....................................................................A–3

Identificatielabel............................................................................................................................A–3

B Technische specificaties

LCD-monitoren van HP ........................................................................................................................ B–1

Vooraf ingestelde videomodus en high-definition modus .......................................................................... B–3

Kwaliteit en pixels .............................................................................................................................. B–6

Vereisten voor de netsnoerset............................................................................................................... B–6

Gebruikershandleiding

C Overheidsvoorschriften

Kennisgeving Federal Communications Commission ...............................................................................C–1

Wijzigingen .................................................................................................................................C–1

Kabels .........................................................................................................................................C–1

Verklaring van conformiteit voor producten met het FCC-Logo, alleen voor de Verenigde Staten...................C–1

Wegruimen van materialen .................................................................................................................C–2

Chemische stoffen...............................................................................................................................C–2

Canadian Notice ...............................................................................................................................C–2

Avis Canadien ...................................................................................................................................C–2

Kennisgeving voor de Europese Unie ....................................................................................................C–2

Het wegruimen van apparaten voor afval door gebruikers in privé-huishoudens in de Europese Unie............C–3

Kennisgeving Japan............................................................................................................................C–3

Netsnoerkennisgeving voor Japan ........................................................................................................C–3

Verklaring over materiaalinhoud voor Japan ..........................................................................................C–3

Kennisgeving Korea............................................................................................................................C–4

Conformiteit met het EPA Energy Star

®

-programma.................................................................................C–4

HP Recyclingprogramma .....................................................................................................................C–4

Gebruikershandleiding vii

viii Gebruikershandleiding

1

Productkenmerken

LCD-monitoren van HP

De HP LCD (Liquid Crystal Display) monitor heeft een active matrix, Thin-Film Transistor (TFT) scherm. In deze handleiding worden de volgende modellen besproken: w2228h LCD-monitor w2448h/hc LCD-monitor w2558hc LCD-monitor

Kenmerken

Groot diagonaal weergavegebied

Optimale resolutie:

❏ w2228h: 1680 x 1050 @ 60Hz

❏ w2448h/hc: 1920 x 1200 @ 60Hz w2558hc: 1920 x 1200 @ 60 Hz

Plus ondersteuning op volledig scherm bij lage resolutie

Ondersteunde video-ingangen:

❏ VGA-analoog signaal (alleen bij bepaalde modellen)

❏ DVI digitaal signaal

❏ High-definition multimedia-interface (HDMI)

Snelle responstijd die betere resultaten geeft voor spelletjes en grafische toepassingen

Goed te bekijken vanuit een zittende of staande positie, of bij verplaatsing van de ene kant van de monitor naar de andere

Kantelaanpassing

Hoogteaanpassing

Kantelaanpassing

Draaiafstelling, voor liggende of staande weergave (alleen bij bepaalde modellen)

Webcam en microfoon (alleen bepaalde modellen)

Geheugenkaartlezer met twee sleuven en afstandsbediening (alleen bij bepaalde modellen)

Verwijderbaar voetstuk en VESA-norm montagegaten (Video Electronics Standards Association) voor flexibele montageoplossingen, inclusief wandmontage

Sleuf voor veiligheidsslot voor een Kensington-beveiligingskabel (beveiligingkabel wordt afzonderlijk verkocht)

Plug-en-Play-mogelijkheid, indien ondersteund door uw computersysteem

OSD-menu voor eenvoudige installatie en schermoptimalisatie (kies Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans,

Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands of Japans)

Ingebouwde stereospeakers, naar achteren gericht

Vier tot zes USB 2.0-poorten voor gebruik met USB-apparaten. Op modellen met zes USB-poorten, zijn er twee gereserveerd voor uitsluitend intern-gebruik (voor webcam en kaartlezer).

Gebruikershandleiding 1–1

Productkenmerken

Omgevingslichtsensor (alleen bij bepaalde modellen)

Taaklampje (alleen bepaalde modellen)

Toetsenbord wegbergen

Energiebesparingsfunctie om het stroomverbruik te verminderen.

Instellingen voor Quick View

CD inbegrepen:

❏ Stuurprogramma's

❏ Zelf-afstellende software

❏ My Display-software

❏ Webcamsoftware (alleen bepaalde modellen)

❏ Documentatie

❏ Adobe ® Acrobat ® Reader

Voet met dubbel scharnier

1–2 Gebruikershandleiding

2

Richtlijnen voor veiligheid en onderhoud

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Het netsnoer is ontworpen voor gebruik met uw monitor. Als een ander snoer wordt gebruikt, gebruik dan alleen een stroombron en aansluiting die geschikt zijn voor deze monitor.

WAARSCHUWING: Sluit uw monitor, de computer en andere apparatuur altijd aan op een geaard stopcontact.

Zorg ervoor dat de apparatuur altijd is geaard. Op die manier voorkomt u elektrische schokken of beschadiging van de apparatuur. De geaarde stekker is een belangrijke veiligheidsvoorziening.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het geaarde stopcontact waarin u het netsnoer plaatst goed bereikbaar is voor de operator en zich zo dicht mogelijk bij het apparaat bevindt. Als u de stroomtoevoer naar de apparatuur moet uitschakelen, moet u het netsnoer loskoppelen van het stopcontact door aan de stekker te trekken. Trek nooit aan het snoer.

PAS OP: Om uw monitor en uw computer te beschermen, koppel alle netsnoeren voor uw computer en zijn randapparaten (zoals een monitor, printer, scanner) aan op een overspanningsbeveiliging zoals een stekkerdoos met stroomstootbeveiliging of een UPS (Uninterruptible Power Supply)-toestel.

Niet alle stekkerdozen hebben een stroomstootbeveiliging; ze moeten voorzien zijn van een specifiek label waarop dit vermeld staat. Gebruik een stekkerdoos waarvoor de fabrikant een beleid voor vervanging bij schade heeft ingesteld, zodat u uw apparaten kunt vervangen als de stroomstootbeveiliging niet werkt.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik alleen een stroombron en aansluiting die geschikt zijn voor deze monitor, zoals aangegeven op het label/de achterplaat van de monitor.

Zorg ervoor dat de totale ampèrewaarde van de producten die op het stopcontact zijn aangesloten, de toegestane ampèrewaarde van het stopcontact niet overschrijdt en dat de totale ampèrewaarde van de producten die op een netsnoer zijn aangesloten, de toegestane waarde van het snoer niet overschrijdt.

Controleer het stroomlabel om de ampèrewaarde (Amps of A) van elk apparaat te bepalen.

Installeer de monitor dicht bij een stopcontact dat u gemakkelijk kunt bereiken. Koppel de monitor los door de stekker stevig vast te pakken en uit het stopcontact te trekken. Koppel de monitor nooit los door aan het snoer te trekken.

Plaats niets op het netsnoer. Loop niet over het snoer.

Gebruikershandleiding 2–1

Richtlijnen voor veiligheid en onderhoud

Richtlijnen voor onderhoud

Neem de volgende richtlijnen in acht om de prestaties van uw monitor te verbeteren en de levensduur te verlengen:

■ Open de monitorbehuizing niet en probeer niet om zelf reparaties op dit product uit te voeren. Als uw monitor niet goed werkt of gevallen of beschadigd is, neem dan contact op met een erkende dealer, verkoper of dienstverlener van Hewlett-Packard.

Pas alleen die instellingen aan die beschreven staan in de bedieningsinstructies.

Schakel de monitor uit als u deze niet gebruikt. U kunt de levensduur van de monitor aanzienlijk verlengen door een schermbeveiliging te gebruiken en de monitor uit te schakelen wanneer deze niet wordt gebruikt.

Zet uw monitor op een goed-geventileerde plaats, uit de buurt van te veel licht, warmte of vocht.

De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. Duw nooit voorwerpen van wat voor vorm dan ook in de sleuven of andere openingen van de behuizing.

■ Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de monitor schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen.

Laat de monitor niet vallen en plaats deze niet op een onstabiel oppervlak.

Wanneer u de monitorvoet verwijdert, moet u de monitor met het scherm naar beneden leggen op een zacht oppervlak om te vermijden dat er krassen, beschadiging of breuken ontstaan.

De monitor reinigen

De monitor is een optisch apparaat van hoge -kwaliteit waaraan tijdens het reinigen speciale aandacht besteed moet worden. Voer de volgende stappen uit om de monitor te reinigen:

1.

Schakel de monitor en de computer uit.

2.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de monitor schoonmaakt.

PAS OP: Gebruik geen benzeen, thinner, ammoniak of andere vluchtige stoffen om het scherm of de behuizing van de monitor te reinigen. Deze chemicaliën kunnen de monitor beschadigen. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Reinig het LCD-scherm nooit met water.

3.

Wrijf het scherm schoon met een droge, zachte en schone doek.

Als het scherm daarmee niet helemaal schoon wordt, kunt u een antistatische schermreiniger gebruiken.

4.

Verwijder het stof van de behuizing. Gebruik een vochtige doek om de behuizing schoon te maken.

Als de behuizing daarmee niet helemaal schoon wordt, kunt u een schone doek gebruiken die bevochtigd is met isopropylalcohol.

5.

Steek de stekker van de monitor weer in het stopcontact.

6.

Schakel de monitor en de computer in.

2–2 Gebruikershandleiding

3

De monitor installeren

De monitor uitpakken

1.

Pak de monitor uit. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Zet de dozen weg.

2.

Schakel de computer en andere aangekoppelde apparaten uit.

3.

Bepaal of de monitor op het bureau of aan de muur gemonteerd wordt. Zie "De monitor installeren."

4.

Bereid een vlakke ondergrond voor om de monitor te monteren. Het kan nodig zijn dat u voor een vlakke, zachte, beschermde ondergrond moet zorgen om de -monitor op te leggen als u hem klaarmaakt voor installatie.

5.

U hebt een kruiskopschroevendraaier nodig als u de monitor klaar wilt maken voor wand-montage. Misschien hebt u een rechte- schroevendraaier nodig voor het vastzetten van sommige kabels.

De monitor installeren

U kunt de monitor op een bureau installeren of hem -aan de muur hangen. Zet de monitor op een geschikte, goed-geventileerde plaats in de nabijheid van uw computer.

Sluit de monitorkabels aan nadat u de monitor hebt geïnstalleerd.

De monitor openklappen

WAARSCHUWING: Zet de monitor met dubbel scharnier niet met het scherm omlaag als u hem inklapt.

Het voetscharnier kan openspringen en ernstig letsel of schade veroorzaken.

1.

Leg de monitor - nog steeds plat opgeklapt met het scherm- op een vlakke ondergrond.

2.

Draai het scherm naar de horizontale positie (in de afbeelding is de rechte pijl uw positie voor de monitor).

(voer deze stap uitsluitend uit als uw monitor kan draaien.)

Gebruikershandleiding 3–1

De monitor installeren

3.

Houd de voet van de monitor vast en til het paneel aan de bovenkant omhoog zonder het scherm aan te raken of er druk op uit te oefenen ( 1 ).

4.

Verwijder de verzendband (knip deze niet door) ( 2 ).

5.

Bewaar de verzendband voor het geval u de monitor moet verzenden.

6.

Stel de monitor in op de juiste hoogte door het voetscharnier verder uit te trekken of in te vouwen.

De monitor aan de muur monteren

Voor u de monitor bevestigt aan een muur, een zwenkarm of andere houder, moet u de voet en het voetstuk verwijderen. De montageset is niet meegeleverd. Hiervoor hebt u een kruiskopschroevendraaier nodig. Lees de volgende waarschuwingen voordat u de procedure start.

WAARSCHUWING: Om het risico van persoonlijk letsel of van schade aan het apparaat tot een minimum te beperken, controleert u eerst of de wand-houder goed is geïnstalleerd en vastgezet vóór u de monitor bevestigt.

Raadpleeg de met de wand-houder meegeleverde instructies en controleer of deze de monitor kan ondersteunen.

Voorbereiding

WAARSCHUWING: Zet de monitor met dubbel scharnier niet met het scherm omlaag als u hem inklapt.

Het voetscharnier kan openspringen en ernstig letsel of schade veroorzaken.

1.

Maak het netsnoer en eventuele andere kabels los van de monitor.

2.

Plaats de monitor voorzichtig met de voorzijde naar beneden op een vlak, zacht, beschermd oppervlak. U moet hierbij mogelijk het scharnier uitrekken en de monitor naar achteren kantelen om te zorgen dat monitor plat ligt.

3.

Verwijder met uw vingers voorzichtig de VESA-bescherming van de achterzijde van de monitor.

4.

Verwijder de vier schroeven van de VESA-plaat.

5.

Bewaar de verwijderde items (bescherming, schroeven en voet) voor toekomstig gebruik.

3–2 Gebruikershandleiding

De monitor installeren

6.

Volg de instructies die bij de houder zijn geleverd om ervoor te zorgen dat de monitor veilig bevestigd is.

De vier-van schroefdraad voorziene montagegaten aan de achterkant van het paneel voldoen aan de

VESA-norm voor montage van platte-monitors. De monitor gebruikt de 100 mm ruimtenorm.

Gebruik de vier gaten om een zwenkarm of andere houder te bevestigen.

De VGA (analoge) of DVI-D (digitale) kabel aansluiten

Gebruik een VGA-kabel of een DVI-D-kabel (meegeleverd met bepaalde modellen). Om DVI te kunnen gebruiken, moet uw computer een DVI-compatibele grafische kaart hebben. De connectoren bevinden zich op de achterkant van de monitor. Zorg ervoor dat de monitor en computer uitgeschakeld zijn en de stekkers uit het stopcontact werden verwijderd.

Bij sommige videokaarten wordt een DVI-connector en een DVI-naar-VGA-adapter geleverd (alleen bepaalde modellen). Als uw monitor een VGA-connector heeft maar geen DVI-connector, gebruikt u de DVI-naar-VGA-adapter voor aansluiting op de computer: Sluit de DVI-VGA omvormer aan op de DVI-connector op de grafische kaart van de computer en sluit dan de VGA-kabel aan op de omvormer en de monitor.

De VGA- of DVI-D-kabel aansluiten—locaties van de aansluiting kunnen verschillen

Gebruikershandleiding 3–3

De monitor installeren

De VGA-kabel aansluiten

Sluit het ene uiteinde van de VGA-videokabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op VGA-videoaansluiting van de computer.

De DVI-D-kabel aansluiten

Sluit het ene uiteinde van de DVI-D-videokabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op DVI-video-aansluiting van de computer. U kunt deze kabel alleen gebruiken als er een DVI-compatibele grafische kaart op uw computer is geïnstalleerd. De DVI-D-connector en -kabel worden alleen bij bepaalde modellen geleverd.

OPMERKING: Als u een DVI-naar-HDMI-adapter gebruikt, moet u de groene audiokabel aansluiten om de luidsprekers in te schakelen. Het signaal van de DVI-connector is alleen voor video.

Het aansluiten van de VGA / DVI-I-kabel (alleen bij bepaalde modellen)

Sluit het VGA-uiteinde van de kabel op de achterkant van de computer aan en sluit het DVI-I-uiteinde van de kabel op de monitor aan.

De HDMI-kabel aansluiten

Sluit één uiteinde van de HDMI-kabel op de achterkant van de monitor aan en het andere uiteinde op elke gewenste compatibele digitale audio/videobron, zoals een set-top box, een dvd-speler of een digitale televisie.

3–4 Gebruikershandleiding

De monitor installeren

Audio- en videokabels en -adapters

De volgende tabel toont de soorten kabel en adapter die nodig kunnen zijn bij het aansluiten van de monitor op de computer, TV, of set-top box.

Het aantal en type vereiste kabels kan per model verschillen. Sommige kabels en adapters worden alleen met bepaalde modellen meegeleverd en worden mogelijk afzonderlijk verkocht.

Kabel/adapter Naam

HDMI-kabel

DVI-kabel

Beschrijving

HDMI verzendt een geheel digitaal videosignaal. Het is de aanbevolen keuze voor afspelen vanaf een digitale dvd of dvr.

HDMI kan zowel ongecomprimeerde, digitale audio- als digitale videosignalen verzenden, omdat het beschikt over video- en audio- en bedieningssignalen.

DVI verzendt een geheel digitaal videosignaal.

VGA-kabel VGA verzendt een analoog videosignaal.

DVI-naar-VGA-adapter Sluit een DVI-monitor aan op een VGA-connector op de achterkant van de computer, TV, of set-top box of sluit een VGA-monitor aan op een DVI-connector op de achterkant van de computer, TV, of set-top box.

DVI-naar-HDMI-adapter

VGA-naar-DVI-I kabel

Sluit een DVI-monitor aan op een HDMI-connector op de achterkant van de computer, TV, of set-top box of sluit een HDMI-monitor aan op een DVI-connector op de achterkant van de computer, TV, of set-top box.

OPMERKING: Als u een DVI-naar-HDMI-adapter gebruikt, moet u de groene audiokabel aansluiten om de luidsprekers in te schakelen.

Vormt een analoog videosignaal om tot een digitaal videosignaal.

OPMERKING: Wanneer u een VGA- of DVI-signaal gebruikt, moet u de audio apart aansluiten, omdat een VGA- of DVI-signaal alleen videogegevens en geen audiogegevens omzet. Een afzonderlijke audioverbinding is niet nodig wanneer u een HDMI-signaal gebruikt, omdat een HDMI-signaal zowel video- als audiogegevens kan omzetten.

Gebruikershandleiding 3–5

De monitor installeren

Aansluiting van de audiokabel

Sluit de ingebouwde monitorluidsprekers via de audiokabel op de computer aan (zie de volgende illustratie).

De audiokabels aansluiten—locaties van de aansluiting kunnen verschillen

De kabel van de USB-hub aansluiten

Sluit de kabel van de USB-hub op de computer aan op de USB In-connector op de monitor. Hiermee worden de

USB 2.0-poorten op de monitor ingeschakeld.

USB In

3–6 Gebruikershandleiding

De monitor installeren

USB-apparaten aansluiten op de monitor

U kunt twee USB-apparaten aansluiten op uw monitor, zoals een digitale camcorder of een USB-flash-station. Doe dit pas nadat u de kabel van de USB-hub hebt aangesloten op de computer en de monitor.

Het netsnoer aansluiten

1.

Lees de waarschuwing hieronder.

WAARSCHUWING: Om het risico van elektrische schok of schade aan uw apparaat te verminderen:

■ Vervang de geaarde stekker van het netsnoer niet. De geaarde stekker is een belangrijke veiligheidsvoorziening.

Steek de stekker van de voedingskabel in een geaard stopcontact.

■ Zorg ervoor dat het geaarde stopcontact waarop u het netsnoer aansluit goed bereikbaar is voor de operator en zich zo dicht mogelijk bij het apparaat bevindt. Zorg voor een goede geleiding van het netsnoer zodat niemand erop kan stappen of erover kan struikelen en het niet gekneld raakt door objecten die op of tegen het snoer worden geplaatst.

■ Plaats niets op netsnoeren of kabels. Plaats deze zo dat niemand per ongeluk erover kan struikelen of erop kan trappen. Trek niet aan het snoer of de kabel.

Zie "Technische specificaties" in Bijlage B voor aanvullende informatie.

Aansluiting van het netsnoer

2.

Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de monitor en het andere uiteinde op het stopcontact.

Gebruikershandleiding 3–7

De monitor installeren

Kabelbeheer

De LCD monitors van HP hebben aan weerskanten twee kabeltunnels voor kabelbeheer. De kabels kunnen gemakkelijk worden bevestigd en bevinden zich uit het zicht.

OPMERKING: Als u uw monitor kunt draaien, zorg dan dat er genoeg speling in de snoeren zit zodat ze niet losgetrokken worden als u de monitor draait.

.

De kantelhoek aanpassen

Voor een optimaal beeld kunt u de kantelhoek van het scherm als volgt naar wens aanpassen:

1.

Houd vanaf de voorkant van de monitor de voet vast, zodat de monitor niet omvalt terwijl u de kantelhoek wijzigt.

2.

Wijzig de kantelhoek door de bovenkant van de monitor naar u toe of van u af te bewegen. Zorg ervoor dat u het scherm hierbij niet aanraakt.

3–8 Gebruikershandleiding

De monitor installeren

PAS OP: De monitor kan achterover vallen als het scharnier helemaal uitgetrokken is en de monitor te ver naar achteren wordt gekanteld.

De draaihoek aanpassen

De HP LCD-monitor heeft een draaifunctie waardoor verschillende draaihoeken mogelijk zijn.

PAS OP: Voorkom breuken of andere schade en zorg ervoor dat u geen druk uitoefent op het LCD-scherm terwijl u de monitor draait of kantelt.

Gebruikershandleiding 3–9

De monitor installeren

De hoogte aanpassen

De hoogte van de monitor kan gemakkelijk worden aangepast door het scharnierstuk verder uit te trekken of in te vouwen.

De monitor draaien

OPMERKING: Voor een volledige functionaliteit van deze draaifunctie (* alleen bij bepaalde modellen) kan het

nodig zijn dat de software My Display wordt geïnstalleerd. Zie "My Display-software" in het hoofdstuk De monitor

bedienen voor informatie over het installeren van deze software. Sommige grafische kaarten ondersteunen het draaien van de weergave automatisch.

1.

Ga voor de monitor staan en houd de voet omlaag gedrukt. Kantel de monitor 10 tot 30 graden naar achter door de onderkant van het scherm naar u toe te trekken.

3–10 Gebruikershandleiding

De monitor installeren

PAS OP: De eerste stap is belangrijk—de monitor met dubbel-scharnier kan krassen maken op het voetoppervlak als de monitor niet ver genoeg is gekanteld voordat u hem draait.

2.

Als de monitor in de horizontale positie is geplaatst nadat deze naar achter is gekanteld, draait u de monitor naar rechts naar de verticale positie. Als de monitor in de verticale positie is geplaatst, kantel de monitor dan naar achteren en draai deze naar links naar de horizontale positie.

Gebruikershandleiding 3–11

De monitor installeren

Toetsenbord wegbergen

Als u meer ruimte nodig hebt op uw bureaublad, kunt u het toetsenbord onder de monitor wegbergen wanneer u het niet gebruikt.

3–12 Gebruikershandleiding

4

De monitor bedienen

De cd met software en hulpprogramma's

De cd die bij de monitor wordt geleverd, bevat de stuurprogramma's en software die u op de computer kunt installeren.

Stuurprogramma's installeren

Als u beslist dat u de stuurprogramma's moet bijwerken, kunt u de INF- en ICM-bestanden van het monitor-stuurprogramma van de cd installeren, of ze vanaf internet downloaden.

Het installeren van het monitor-stuurprogramma vanaf de cd:

1.

Plaats de cd in het cd-rom-station van de computer. Het cd-menu wordt weergegeven.

2.

Selecteer de taal.

3.

Klik op Stuurprogramma's monitor installeren .

4.

Volg de instructies op het scherm.

5.

Start de computer opnieuw op.

6.

Zorg dat de juiste resoluties en vernieuwingsfrequenties verschijnen in de Beeldscherminstellingen van het

Configuratiescherm. Raadpleeg de documentatie van het Windows ® -besturingssysteem voor meer informatie.

OPMERKING: Het kan in geval van een installatiefout nodig zijn om de digitaal ondertekende stuurprogramma's voor de monitor (INF- of ICM-bestanden) handmatig vanaf de cd te installeren. Raadpleeg het bestand "Driver

Software Readme" op de cd voor instructies (alleen in het Engels).

Het downloaden van de de bijgewerkte stuurprogramma's vanaf internet

Om de laatste versie van de stuurprogramma's en softwarebestanden van de ondersteuningssite van HP te downloaden:

1.

Ga naar: http://www.hp.com/support

2.

Selecteer uw land/regio.

3.

Selecteer Download stuurprogramma's en software .

4.

Voer het modelnummer van uw monitor in. De software downloadpagina's voor uw monitor worden weergegeven.

5.

Download en installeer de stuurprogramma- en softwarebestanden aan de hand van de instructies op de downloadpagina's.

6.

Zorg ervoor dat uw systeem voldoet aan de vereisten.

Gebruikershandleiding 4–1

De monitor bedienen

Het gebruik van de functie Zelf-afstelling

U kunt gemakkelijk de schermprestaties voor de VGA-ingang optimaliseren met behulp van de knop Auto/Select op de monitor en de zelf-afstellende patroonsoftware op de meegeleverde cd.

Gebruik deze procedure niet als uw monitor een DVI-of HDMI-ingang gebruikt. Als uw monitor de VGA-ingang gebruikt, kan deze procedure de volgende beeld-kwaliteitstoestanden corrigeren:

Wazige of onduidelijke focus

Dubbele beelden, strepen of schaduweffecten

Vage verticale balken

Dunne horizontale rollende lijnen

Beeld niet gecentreerd

PAS OP: Er kan inbrandschade van een afbeelding ontstaan op een monitor die langdurig hetzelfde statische beeld vertoont (als de monitor 12 uur achter elkaar niet wordt gebruikt). Om inbrandschade van een afbeelding op uw monitor te voorkomen, moet u altijd een screensaverapplicatie activeren of de monitor uitzetten als deze lange tijd niet gebruikt wordt. Inbranden van het beeld kan op alle LCD-schermen voorkomen.

Het gebruik van de functie zelf-afstellen:

1.

Laat de monitor 20 minuten opwarmen voordat u aanpassingen uitvoert.

2.

Druk op de knop Auto/Select op het voorpaneel van de monitor.

❏ U kunt ook op de menuknop drukken en vervolgens Beeldbesturing en Automatisch aanpassen

selecteren in het OSD-menu. Zie "Aanpassen van schermkwaliteit" in dit hoofdstuk.

❏ Als het resultaat niet bevredigend is, gaat u verder met de procedure.

3.

Plaats de cd in het cd-rom-station van de computer. Het cd-menu wordt weergegeven.

4.

Selecteer de taal.

5.

Selecteer Zelf-afstellende software openen .

6.

Het testpatroon wordt weergegeven.

Testpatroon zelf-afstelling

7.

Druk op de knop Auto/Select op het voorpaneel van de monitor om een stabiel, gecentreerd beeld te krijgen.

4–2 Gebruikershandleiding

De monitor bedienen

My Display-software

Gebruik My Display om voorkeuren voor optimale weergave te selecteren. U kunt instellingen selecteren voor spelletjes, films, fotobewerking of het werken met documenten en spreadsheets. Met My Display kunt u bovendien snel instellingen zoals helderheid, kleur en contrast wijzigen.

Ga als volgt te werk om de software te installeren:

1.

Plaats de cd in het cd-rom-station van de computer. Het cd-menu wordt weergegeven.

2.

Selecteer de taal.

3.

Klik op Install My Display Software (alleen bepaalde modellen).

4.

Volg de instructies op het scherm.

5.

Start de computer opnieuw op.

De software My Display openen:

1.

Klik op het pictogram HP My Display op de Taakbalk.

Of

1.

klik op de knop Start ™ op de taakbalk van Windows Vista.

2.

Klik op Alle programma's .

3.

Klik op HP My Display .

4.

Selecteer HP My Display .

Raadpleeg voor meer informatie de ingebouwde helpfunctie van de toepassing.

Knoppen op voor-paneel

Besturingsknoppen bevinden zich aan de voorzijde of bovenzijde van de monitor:

Picto-gram

Power

(Voeding)

Menu

Beschrijving

De monitor inschakelen en de stand-by- of slaapstand activeren.

OPMERKING: De aan/uit-knop bevindt zich aan de voorzijde of bovenzijde van de monitor, al naar gelang het model.

Hiermee opent, selecteert of sluit u het OSD-menu.

Hiermee kunt u het volume aanpassen.

Kiest video-ingangssignaal van de computer.

Source

(Bron)

+

Auto

Select

(Selecteren)

Achteruit navigeren in het OSD-menu en aanpassingsniveaus verlagen.

Vooruit navigeren in het OSD-menu en aanpassingsniveaus verhogen.

Past het scherm automatisch aan voor de ideale instelling als het scherm niet actief is.

De geselecteerde optie openen.

Gebruikershandleiding 4–3

De monitor bedienen

De scherminstellingen (OSD) gebruiken

Een display op het scherm is een beeld dat over een schermafbeelding is heengeplaatst en dat doorgaans wordt gebruikt door monitoren, televisies, videorecorders en dvd-spelers om informatie zoals het volume, het kanaal en de tijd weer te geven.

OPMERKING: U kunt de instellingen aanpassen met de schermsoftware My Display of de knoppen op het voor-paneel.

1.

Als de monitor nog niet is ingeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om de monitor in te schakelen.

2.

Druk op de toets Menu om het OSD-menu te openen. Het OSD-hoofdmenu wordt weergegeven.

3.

Als u door het hoofd- of sub-menu wilt navigeren, drukt u op de knop + (plus) op het voorpaneel van de monitor om naar boven schuiven, of op de knop – (min) om andersom te schuiven. Druk vervolgens op de knop

Auto/Select om de gemarkeerde functie te selecteren.

Het menu zal zich naar boven verplaatsen als u onder aan de selecties naar beneden schuift. Het menu zal zich naar onder verplaatsen als u boven aan de selecties naar boven schuift.

4.

Druk op de knop + of – om de schaal van een geselecteerd item aan te passen.

5.

Selecteer Opslaan en teruggaan .

Als u de instelling niet wilt opslaan, selecteert u Annuleren in het sub-menu of Afsluiten in het hoofd menu.

6.

Druk op de knop Menu om het OSD af te sluiten.

OPMERKING: Als een menu is weergegeven, als de knoppen gedurende 30 seconden niet zijn aangeraakt, worden de (fabrieks-) afstellingen en instellingen opgeslagen en wordt het menu gesloten.

Opties OSD-menu

De volgende tabel vermeldt de schermmenu-opties (OSD) en hun functiebeschrijvingen. Als u een item in het

OSD-menu hebt gewijzigd, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden als het menu deze opties bevat:

Annuleren — om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Opslaan en teruggaan — om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het OSD-hoofdmenu.

De optie Opslaan en teruggaan is alleen beschikbaar als u een menu-item hebt gewijzigd.

■ Opnieuw instellen — om terug te keren naar de vorige instelling.

4–4 Gebruikershandleiding

De monitor bedienen

Picto-gram

Opties hoofdmenu

Andere video-ingang wisselen (alleen op bepaalde modellen)

Helderheid

Opties submenu

Contrast

Beeldbesturing

Beschrijving

Hiermee wordt het standaard video-ingangssignaal verwisseld wanneer de monitor is aangesloten op twee actieve en geldige videobronnen. Het overschakelen op een andere video-ingang kan enkele seconden duren.

Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen.

Hiermee kunt u het contrast van het scherm aanpassen.

Zelf-afstelling

Horizontale positie

Verticale positie

Hiermee kunt u het schermbeeld aanpassen. Wordt ook gebruikt om de kamerlichtsensor in of uit te schakelen (alleen bepaalde modellen).

Hiermee kunt u het schermbeeld automatisch aanpassen (alleen

VGA-ingang).

Hiermee kunt u de horizontale beeldpositie aanpassen (alleen

VGA-ingang).

Hiermee kunt u de verticale beeldpositie aanpassen (alleen

VGA-ingang).

Aangepaste schalen Hiermee kunt u de methode selecteren voor het opmaken van informatie op het scherm. Selecteer:

Schermvullend — De afbeelding vult het gehele scherm en kan vervormd of uitgerekt zijn als gevolg van de niet--proportionele schaal van de hoogte en breedte.

H/B-verhouding intact — het beeld is schermvullend met de juiste hoogte-breedte-verhouding

Sneller vernieuwen

(alleen bepaalde modellen)

Scherpte

(alleen bepaalde modellen)

Biedt toegang tot de grijs-naar-grijs schermoverdrive-functie. Alleen ingeschakeld voor de eigen resolutie van het scherm. Is standaard uitgeschakeld (Uit).

Past het schermbeeld aan op een schaal van 1 tot 5 om het beeld scherper of zachter te maken.

OPMERKING: Als één-op-één is geselecteerd in het menu

Aangepaste schalen, worden het schalen en de functie Scherpte uitgeschakeld.

Kamerlichtsensor

(alleen bepaalde modellen)

Kloksnelheid

Faseverschuiving

Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen volgens het kamerlicht van de omgeving. De sensor bevindt zich links vooraan op de monitor.

De sensor is standaard ingesteld op Aan. Als u de functies Quick

View, Helderheid, Contrast of sRGB in het OSD aanpast, wordt de kamerlichtsensor automatisch uitgeschakeld.

Hiermee kunt u verticale balken of strepen in de schermachtergrond minimaliseren. Door de kloksnelheid aan te passen wordt ook het horizontale schermbeeld gewijzigd (alleen VGA-ingang).

Hiermee wordt de focus van het beeld aangepast. Hiermee kunt u horizontale ruis verwijderen en het tekenbeeld helderder of scherper maken (alleen VGA-ingang).

Gebruikershandleiding 4–5

De monitor bedienen

Picto-gram

Opties hoofdmenu

Kleur

Quick View

Taal

Beheer

Opties submenu

9300 K

6500 K

Voorkeurkleur sRGB

Film

Foto

Games

Tekst

Aangepast

Volume

Scherminstellingen

Energiebesparing

Beschrijving (Vervolg)

Hiermee kunt u de schermkleur selecteren. De fabrieksstandaard is

6500 K of Voorkeurkleur, afhankelijk van het model.

Verandering naar licht blauwwit.

Verandering naar licht roodwit.

Hiermee kunt u uw eigen kleurenschalen selecteren en aanpassen:

R — stelt uw eigen roodschalen in.

G — stelt uw eigen groenschalen in.

B — stelt uw eigen blauwschalen in.

Hiermee kunt u instellen dat de schermkleuren moeten worden aangepast aan de kleurenstandaard die wordt gebruikt in de industrie voor beeldtechnologie.

Hiermee kunt u de weergavemodus selecteren.

Hiermee kunt u de filmmodus selecteren.

Hiermee kunt u de fotomodus selecteren.

Hiermee kunt u de spelmodus selecteren.

Hiermee kunt u de tekstmodus selecteren.

Instellingen worden opgeslagen als de gebruiker de helderheid, het contrast, of de kleur aanpast in een van de Quick View-opties.

Hiermee kunt u de taal voor het OSD-menu selecteren.

De fabrieksstandaard is Engels.

Selecteert de vermogensbeheerfuncties van de monitor.

Hiermee kunt u het volume aanpassen.

Hiermee kunt u de positie van het OSD-menu op het scherm aanpassen.

Horizontale menupositie — Hiermee wordt het OSD-menu verplaatst naar de linker- of rechterkant van het scherm.

De fabrieksinstelling is 50.

Verticale menupositie — Hiermee wordt het OSD-menu verplaatst naar de boven- of onderkant van het scherm.

De fabrieksinstelling is 50.

Transparantie van menu — Hiermee kunt u het OSD-menu transparant maken zodat de achtergrondinformatie zichtbaar is.

Time-out van menu — Hiermee kunt u de duur in seconden instellen waarna het OSD-menu zichtbaar moet worden nadat voor het laatst op een knop is gedrukt.

De fabrieksinstelling is 30 seconden.

Hiermee wordt de functie voor energiebesparing ingeschakeld

(zie "Energie-besparende functie" in dit hoofdstuk). Selecteer:

On (Aan)

Uit

De fabrieksstandaard is Aan.

4–6 Gebruikershandleiding

De monitor bedienen

Picto-gram

Opties hoofdmenu

Beheer

(vervolg)

Informatie

Standaard herstellen

Opties submenu Beschrijving (Vervolg)

Werkstandweergave Hiermee worden de resolutie, vernieuwingsfrequentie en frequentiegegevens op het scherm weergegeven zodra het

OSD-hoofdmenu wordt geopend. Selecteer:

On (Aan)

Uit

De fabrieksstandaard is Aan of Uit, afhankelijk van het model.

Weergave aan--uitstatus

Hiermee wordt de besturingsstatus van de monitor weergegeven zodra de monitor wordt ingeschakeld. Selecteer de locatie waar de status moet worden weergegeven:

Begin

Midden

Onder

Uit

De fabrieksstandaard is Boven of Uit, afhankelijk van het model.

DDC/CI-ondersteuning Hiermee kunt u via de computer bepaalde OSD-menufuncties besturen, zoals helderheid, contrast en kleurtemperatuur. Selecteer:

On (Aan)

Uit

De fabrieksstandaard is Aan.

Aan/uit-lampje paneel Hiermee kunt u het lampje in de aan/uit-knop in- of uitschakelen. Als u Uit selecteert, is het lampje altijd uit.

Slaaptijd

Standaard

Video-ingang

Huidige instellingen

Biedt de opties voor het timer-afstellingsmenu:

Huidige tijd inst. — om de huidige tijd in uren en minuten in te stellen.

Slaaptijd inst. — om de tijd in te stellen waarna de slaapmodus moet worden geactiveerd.

Inschakeltijd inst. — om de tijd in te stellen waarna de monitor uit de slaapstand moet worden gehaald.

Timer — om de slaapstandfunctie in of uit te schakelen.

De standaardinstelling is Uit.

Slaapstand Nu — om de monitor direct in de slaapstand te plaatsen.

Hiermee wordt het standaard video-ingangssignaal geselecteerd wanneer de monitor is aangesloten op twee actieve en geldige videobronnen. De standaardinstelling is DVI. U moet de computer opnieuw opstarten om de wijziging door te voeren.

Hiermee kunt u belangrijke informatie over de monitor selecteren en weergeven.

Biedt een overzicht van de huidige video-ingangsmodus.

Aanbevolen instellingen

Serienummer

Toont de aanbevolen resolutiemodus en vernieuwingsfrequentie voor de monitor.

Toont het serienummer van de monitor. U hebt het serienummer nodig wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning van HP.

Versie Toont de firmwareversie van de monitor.

Uren achtergrondverlichting

Toont het totaal aantal uren achtergrondverlichting.

Serviceondersteuning Ga voor ondersteuning naar: http://www.hp.com/support

Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen.

Gebruikershandleiding 4–7

De monitor bedienen

De video-ingangconnectoren selecteren

De ingangconnectoren zijn:

VGA-connector (analoog)

DVI-D-connector (digitaal)

HDMI-connector

De monitor bepaalt automatisch welke ingangen geldige videosignalen hebben en geeft het beeld weer.

U kunt de VGA-kabel, de DVI-D-kabel of beide aansluiten. Als beide kabels zijn aangesloten, is DVI de standaard video-ingang. De HDMI-kabel vervangt de DVI-D-kabel. De ingangsbron kan worden gewijzigd met de optie

Andere video-ingang in het OSD-menu. Het overschakelen van een VGA-ingang naar een HDMI-ingang kan enkele seconden duren.

Monitorvoorwaarden identificeren

In de volgende omstandigheden verschijnen er speciale berichten op het monitorscherm:

■ Signaal In buiten bereik — Geeft aan dat de monitor het ingangsignaal van de grafische kaart niet ondersteunt omdat de resolutie en/of vernieuwingsfrequentie hoger is ingesteld dan de monitor ondersteunt.

Wijzig de instellingen van uw videokaart naar een lagere resolutie of vernieuwingsfrequentie. Start uw computer opnieuw op om de nieuwe instellingen in werking te laten treden.

Slaapstand geactiveerd — Geeft aan dat de schermweergave naar de slaapstand overschakelt. In de slaapstand zijn de luidsprekers uitgeschakeld.

Controleer videokabel — Geeft aan dat de videokabel niet juist is aangesloten op de computer of monitor.

Schermvergrendeling — Het scherm kan worden geactiveerd of uitgeschakeld door op de menuknop op het voorpaneel te drukken en deze 10 seconden ingedrukt te houden. Als de scherminstellingen vergrendeld zijn, wordt het bericht "Scherminstellingen vergrendeld" gedurende 10 -seconden weergegeven.

Als de scherminstellingen vergrendeld zijn, houdt u de menuknop gedurende 10 seconden ingedrukt om de scherminstellingen te ontgrendelen.

Als de scherminstellingen ontgrendeld zijn, houdt u de menuknop gedurende 10 seconden ingedrukt om de scherminstellingen te vergrendelen.

Geen ingangssignaal — Geeft aan dat de monitor geen videosignaal ontvangt van de computer of één van de twee video-ingangsconnectoren van de monitor. Controleer of de computer of de bron van het ingangssignaal uit staat of in de energie besparende stand.

Zelfafstelling wordt uitgevoerd —

geeft aan dat de functie zelf-afstelling actief is. Zie "Aanpassen van schermkwaliteit" in dit hoofdstuk.

Aanpassen van schermkwaliteit

De functie zelf-afstelling stemt automatisch, elke keer als er een nieuwe videomodus wordt weergegeven, de beeldkwaliteit af op weergavegrootte, positie, kloksnelheid en faseverschuiving. Voor nauwkeuriger afstellingen

van de VGA-ingang, voert de zelf-afstellende software op de cd uit. Zie "Het gebruik van de functie Zelf-afstelling"

in dit hoofdstuk.

Als u nog meer -kwaliteitsverbetering van het beeld wenst, gebruikt u de knoppen Kloksnelheid en Faseverschuiving

van de monitor om het beeld fijner- af te stemmen. Zie "Analoge video optimaliseren" in dit hoofdstuk.

Analoge video optimaliseren

Sommige monitoren bevatten geavanceerde circuits waarmee de monitor kan functioneren als een standaard analoge monitor. Twee besturingselementen in het OSD-menu kunnen worden ingesteld om de beeldprestaties te verbeteren:

■ Kloksnelheid — Verhoog of verlaag de waarde om zichtbare verticale balken of strepen op de schermachtergrond te minimaliseren.

■ Faseverschuiving — Verhoog of verlaag de waarde om videovervorming of videotrilling te minimaliseren.

Gebruik deze knoppen uitsluitend als de functie zelf-afstelling in de analoge modus geen bevredigend monitorbeeld geeft.

4–8 Gebruikershandleiding

De monitor bedienen

Om de beste resultaten te verkrijgen:

1.

Laat de monitor 20 minuten opwarmen voordat u aanpassingen uitvoert.

2.

Geef de afstellings-patroonapplicatie weer die op de cd wordt meegeleverd.

3.

Open het OSD-menu en selecteer Beeldbesturing .

4.

Stel eerst de kloksnelheid correct in omdat de instellingen voor faseverschuiving afhangen van de hoofdklokinstelling.

Als u de waarden voor Klok en Faseverschuiving aanpast en de monitorbeelden vervormd zijn, moet u de waarden verder aanpassen tot de vervorming verdwijnt.

Als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen, opent u het OSD-menu, selecteert u Standaard herstellen en selecteert u Ja .

Energie-besparende functie

Als de monitor in de normale werkingsmodus staat, is het aan/uit lampje blauw -wit en gebruikt de monitor het

normale wattage stroom. Voor stroomgebruik, raadpleeg "Technische specificaties" (Bijlage B).

De monitor ondersteunt ook een energie-besparende modus die door de computer wordt geregeld. Als de monitor in de energiebesparingsstand staat, is het scherm leeg, de achtergrondverlichting uitgeschakeld en het aan/uit-lampje oranje gekleurd. De monitor verbruikt een minimum aan stroom. Wanneer de monitor weer wordt geactiveerd, treedt een korte opwarmingsperiode op voor de monitor terugkeert naar de normale werkingsmodus. De energie-besparende voedingsstatus wordt geactiveerd als de monitor noch het horizontale, noch het verticale sync-signaal detecteert.

De energie-besparende functie werkt alleen als deze functie op uw computer ingeschakeld is.

Raadpleeg uw computerdocumentatie voor instructies over de instelling van energie-besparende functies (soms vermogens-beheerfuncties genoemd).

OPMERKING: De energie-beparende functie werkt uitsluitend als de monitor is aangesloten op een computer die energie-besparende functies heeft.

Kamerlichtsensor (alleen bepaalde modellen)

Een geïntegreerde lichtsensor die zich links vooraan op de monitor bevindt, past de achtergrondverlichting van het

LCD aan de huidige kamerbelichting aan. De kamerlichtsensor is standaard ingeschakeld. U kunt de sensor handmatig in- of uitschakelen via het hoofdmenu van Beeldbesturing in het OSD. Als u de functies Quick View,

Helderheid, Contrast of sRGB in het OSD aanpast, wordt de lichtsensor automatisch uitgeschakeld.

Gebruikershandleiding 4–9

De monitor bedienen

Taaklampje (bepaalde modellen)

Het taaklampje werpt een warm wit licht vóór de monitor. Het bevindt zich net links van de schermknoppen op het voorpaneel.

Druk op de knop om het lampje in te schakelen: druk éénmaal in voor 100% verlichting druk nogmaals in voor 75% verlichting druk nogmaals in voor 35% verlichting

■ druk een vierde keer in om het taaklampje uit te schakelen

Webcam (alleen bepaalde modellen)

Installeer de CyberLink YouCam-software en het stuurprogramma vanaf de cd die bij de monitor werd geleverd.

OPMERKING: De webcam werkt alleen als er een USB-verbinding tussen de monitor en de pc is.

U kunt de webcam voor het volgende gebruiken: video's maken van bestanden op de computer.

momentopnamen maken die u kunt weergeven, indelen, bewerken, verzenden en afdrukken.

video-aantekeningen maken voor een verbeterde visuele agenda die u kunt delen.

live videochatsessies starten met Windows Live Messenger of andere compatibele softwareprogramma's.

live videos importeren naar een film-maakprogramma om de op te slaan, verzenden, op het web streamen, of op een schijf te branden.

4–10

A — activiteitslampje

B — webcam

C — microfoon

Gebruikershandleiding

De monitor bedienen

Via webcam video en snapshots opnemen

CyberLink YouCam gebruiken na installatie vanaf de meegeleverde cd:

1.

Klik op de knop Start van Windows Vista.

2.

Klik op Alle programma's , CyberLink YouCam , en klik dan weer op CyberLink YouCam .

3.

Klik op Tutorials om een video met instructies weer te geven.

Chatten met video of telefonisch vergaderen

Om een videochat te organiseren hebt u een internetaansluiting nodig, een internetaanbieder en software waardoor u via het internet videogesprekken kunt voeren. Zoals bij chat- of Instant Messenger-software, kunt u dit type software gebruiken om met één of meer personen tegelijk te chatten. Voor deze software is mogelijk een afzonderlijk abonnement vereist.

De optimale afstand voor het opnemen van geluid met de systeemmicrofoon is ongeveer 0,5 meter van de microfoon.

Voordat u een videochat kunt beginnen:

1.

Download een Internet Messenger- of videobelprogramma. Controleer eerst of de persoon die u belt, compatibele video-belsoftware heeft.

2.

Activeer uw webcam als standaard-video-ingang. Dit kunt u doorgaans doen via de functie voor het instellen van video in het menu Extra van het softwareprogramma dat u gebruikt.

3.

Verzend uw videogesprek volgens de instructies van het softwareprogramma voor video-bellen.

U start als volgt een videochatsessie in CyberLink YouCam:

1.

Klik op de knop Start van Windows Vista.

2.

Klik op Alle programma's .

3.

Klik op CyberLink YouCam , klik nogmaals op CyberLink YouCam , en klik op Start a Video Call

(Een videogesprek starten) .

High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP)

Als uw monitor HDCP ondersteunt, kan high-definition content worden ontvangen. High-definition content is beschikbaar in vele bronnen, zoals HD-DVD en Blu-Ray-apparaten, of HDTV- of kabeluitzendingen. Als u geen voor

HDCP-geactiveerde monitor hebt, ziet u misschien een zwart scherm of een afbeelding met een lage resolutie als u content met een hoge-definitie afspeelt. Zowel de grafische kaart van de computer als de monitor moeten HDCP ondersteunen om beveiligde content te kunnen afspelen.

Gebruikershandleiding 4–11

De monitor bedienen

4–12 Gebruikershandleiding

5

Het gebruik van de kaartlezer voor de digitale fotolijst (alleen bepaalde modellen)

De kaartlezer van digitale fotolijst-stijl (DPF) kan gebruikt worden als uw computer aan of uit is. Als uw computer aan staat, kan hij de in de DPF-kaartlezer gezette geheugenkaarten doorzoeken. Als uw computer uit is, kan de DPF-kaartlezer zelfstandig werken; als u een ondersteunde geheugenkaart of een USB flash-station in de DPF-kaartlezer zet, kunt u op het scherm van uw DPF-kaartlezer foto's bekijken, films afspelen en naar muziek luisteren.

A

B

C

D

B

C

D

E

Sleuf afstandsbediening

A

Beschrijving

Sleuf voor afstandsbediening

USB 2.0-ingang voor de DPF-kaartlezer

Compact Flash I/II/MD

SD/MMC/geheugenstick

Stand-alone USB 2.0-ingang, niet compatibel met DPF-kaartlezer

De DPF-kaartlezer ondersteunt de volgende indelingen:

Foto: .jpg, .bmp, .gif, .png en .tiff

Video: .avi, .mpg, .vob, .dat, .mp4, .ts, .divx, .xvid en .mov

Audio: .mp3, .wav, .ogg, .fla en .wma

U kunt de DPF-kaartlezer bedienen met de afstandsbediening of de schermknoppen op de voorkant van de monitor.

Gebruikershandleiding 5–1

Het gebruik van de kaartlezer voor de digitale fotolijst (alleen bepaalde modellen)

Gebruik van het monitormenu met de afstandsbediening

De afstandsbediening is ontworpen voor gemakkelijke navigatie door alle keuzemogelijkheden voor de

DPF-kaartlezer.

5–2

1.

Richt de afstandsbediening op de sensor voor de afstandsbediening op het scherm; de ontvanger zit in de schuine rand in het midden onderin het scherm. Druk op de aan/uitknop ( A ) om het DPF-menu op het

DPF-kaartlezerscherm te activeren. Met de functieknoppen kunt u: afbeeldingen weergeven ( B ), videos bekijken ( C ) en naar muziek luisteren ( D ).

OPMERKING: De knoppen B, C en D werken als sneltoetsen als u ze indrukt en brengen u dan weer naar het hoofdmenu voor foto's, films of muziek/audio.

2.

Met de navigatieknoppen kunt u door de diverse menu's en selecties bladeren: Pijl omhoog ( E ), pijl naar links

( F ), pijl naar rechts ( G ), pijl omlaag ( H ), en de knop Vorige ( I ).

E

F

G

H

I

Gebruikershandleiding

Het gebruik van de kaartlezer voor de digitale fotolijst (alleen bepaalde modellen)

3.

Met de actieregelknoppen kunt u diverse taken uitvoeren: ga naar het menu Instellingen ( J ), ga naar het hoofdmenu op het scherm ( K ), start een diashow ( L ), sla veranderingen in de foto's op uw mediumkaart op ( M ), manipuleer de grootte van een afbeelding ( N ), en roteer een afbeelding ( O ).

K

L

M

J

N

O

4.

Met de regelknoppen voor geluid en media kunt u: het volume verhogen ( P ), het volume verlagen ( Q ), het geluid dempen ( R ), de diashow stoppen ( S ) en naar muziek of afbeeldingen zoeken ( T ).

T

S

R

P

Q

Hoofdmenu

1.

Als een kaart wordt geplaatst, moet u met de knop AAN op de afstandsbediening het DPF-menu activeren.

2.

Als er geen kaart is geplaatst, ziet u het volgende foutbericht: Plaats de kaart om de DPF-functie te starten .

OPMERKING: Als u de DPF-functie probeert te activeren als uw computer aan staat, dan ziet u het volgende foutbericht: De DPF-functie is niet beschikbaar als de pc aan staat .

Foto's weergeven

Gebruik deze functie voor weergave van alle foto's op uw mediumkaart.

1.

Plaats uw geheugenkaart of USB flash-station in de DPF-kaartlezer.

2.

Druk op de knop MENU op uw afstandsbediening en druk op de knop OK als de afbeelding op het scherm wordt gemarkeerd.

3.

Gebruik een van de navigatieknoppen om naar het fotopictogram te gaan; druk op OK. Of druk op de fotoknop

(camerapictogram) op de afstandsbediening. Als u de selectie van een afbeelding ongedaan wilt maken, drukt u op de knop Vorige.

4.

Als u een foto wilt selecteren, bladert u met de navigatieknoppen door de foto's en dan drukt u op OK. Gebruik voor meerdere pagina's de navigatieknoppen voor het veranderen van pagina's. Als u de selectie van een afbeelding ongedaan wilt maken, drukt u op de knop Vorige.

5.

Voor een schermvullende afbeelding drukt u weer op OK. De navigatie voor het submenu verschijnt aan de onderkant van het scherm Gebruik de pijltoetsen om Afspelen te selecteren en klik dan op OK.

Gebruikershandleiding 5–3

Het gebruik van de kaartlezer voor de digitale fotolijst (alleen bepaalde modellen)

6.

De geselecteerde afbeelding verschijnt op het scherm.

OPMERKING: Als meerdere afbeeldingen geselecteerd zijn, wordt de modus Diashow geactiveerd.

7.

Als u de afbeelding wilt draaien, drukt u op de knop Roteren.

8.

Voor het aanpassen van de schermgrootte en de aspectverhouding drukt u op de knop Aspect.

9.

Als er veranderingen in een afbeelding worden aangebracht, vraagt de DPF-kaartlezer Veranderingen opslaan?

voordat hij naar de volgende afbeelding of functie gaat. Druk op de knop Foto opslaan op de afstandsbediening om de nieuwe afbeelding op te slaan.

10.

Druk op de knop Vorige om terug te keren naar het voorgaande scherm of de vorige miniaturen.

11.

Druk op de knop Menu om terug te gaan naar het DPF-menu.

Een diashow weergeven

Gebruik deze functie voor weergave van een diashow van al uw foto's.

1.

Plaats uw geheugenkaart of USB flash-station in de DPF-kaartlezer.

2.

Druk op de knop Aan of de knop Menu op de afstandsbediening.

3.

Gebruik de navigatieknoppen op de afstandsbediening om naar het fotopictogram te gaan; druk dan op OK.

Of druk op de fotoknop (camerapictogram) op de afstandsbediening.

4.

Gebruik de navigatieknoppen om naar andere selecties te gaan. De huidige wijzer heeft een oranje rand.

5.

Voor het selecteren van een foto voor in de diashow, drukt u op de knop OK. De DPF-kaartlezer maakt een gele rand om elke afbeelding.

a.

Gebruik de navigatieknoppen om naar andere pagina's of items te gaan.

b.

Gebruik de knop Vorige om een selectie ongedaan te maken.

6.

Ga vanaf de afbeelding rechts onderin met de navigatieknoppen naar de volgende pagina, als die er is. Anders wordt de selectie aangepast.

7.

Als u klaar bent met selecteren drukt u weer op OK. Het submenu voor navigatie verschijnt aan de onderkant van het scherm.

8.

Gebruik de navigatietoetsen om Spelen te selecteren en druk dan op OK. Of druk op de knop Diashow.

9.

Voor het toevoegen van muziek gaat u met de navigatietoetsen in het submenu naar Muziek toevoegen en dan drukt u op OK.

10.

Als u geen muziek toevoegt, gaat u met de navigatietoetsen in het submenu naar Afspelen en dan drukt u op OK.

11.

Druk op de knop Vorige om terug te keren naar het voorgaande scherm (of de vorige miniaturen).

12.

Druk op de knop Menu om terug te gaan naar het DPF-menu.

Naar muziek/audio luisteren

Gebruik deze functie voor het afspelen van muziek of om naar achtergrondmuziek te luisteren terwijl u een diashow van foto's bekijkt.

1.

Plaats uw geheugenkaart of USB flash-station in de DPF-kaartlezer.

2.

Druk op de knop Aan of de knop Menu op de afstandsbediening.

3.

Gebruik de navigatieknoppen om naar het audiopictogram te gaan; druk dan op OK. Of druk op de audioknop

(muzieknootpictogram) op de afstandsbediening.

5–4 Gebruikershandleiding

Het gebruik van de kaartlezer voor de digitale fotolijst (alleen bepaalde modellen)

4.

Druk op een navigatieknop om een audiobestand te selecteren.

a.

De DPF-kaartlezer zet een vinkje vóór de titel.

b.

Druk op OK om deze aan de muzieklijst van de diashow toe te voegen.

c.

Druk op de knop Vorige om een selectie ongedaan te maken.

d.

Ga vanaf de onderkant van de lijst met de pijl omlaag naar de volgende pagina. Anders loopt de selectie door tot bovenaan de pagina.

e.

Druk weer op de knop OK.

5.

Het submenu voor navigatie verschijnt aan de onderkant van het scherm

6.

Druk op een van de navigatietoetsen om Afspelen te selecteren en druk dan op OK.

OPMERKING: Als wilt dat de DPF muziek in een willekeurige volgorde afspeelt, gaat u naar het menu Instellingen en selecteert u de functie Shuffle .

7.

Druk op de knop Volume omhoog (+) of Volume omlaag (–) of Dempen om het volume aan te passen.

8.

Druk op de knop Vorige om terug te keren naar het voorgaande scherm (muzieklijst).

9.

Druk op de knop Menu om terug te gaan naar het DPF-menu.

Videobestanden bekijken

Gebruik deze functie om naar een film of video-clip te kijken.

1.

Plaats uw geheugenkaart of USB flash-station in de DPF-kaartlezer.

2.

Druk op uw afstandsbediening op de knop Aan of op de knop Menu.

3.

Gebruik de navigatieknoppen om naar het filmpictogram te gaan; druk dan op OK. Of druk op de knop Film

(film pictogram).

4.

Er wordt een menu van beschikbare films of videoclips getoond. Gebruik de navigatieknoppen om een af te spelen item te selecteren. Druk op de knop OK om een item af te spelen. Een blauwe achtergrond wordt gebruikt om de op dit moment geselecteerde video te markeren.

5.

Om de film te laten zien, drukt u op de knop OK.

6.

Om het volume aan te passen, gebruikt u de knoppen Volume omhoog (+), Volume omlaag (–), of Dempen.

7.

Druk op de knop Vorige om terug te keren naar het voorgaande scherm (videolijst).

8.

Druk op de knop Menu om terug te gaan naar het DPF-menu.

Instellingen wijzigen

Gebruik dit menu voor het veranderen van de instellingen voor de schermweergave.

OPMERKING: Taal is de enige instelling die naar de computer teruggekoppeld wordt. Alle andere instellingen zijn onafhankelijk van de computer. Instellingen met een * zijn de standaard instellingen.

1.

Plaats uw geheugenkaart of USB flash-station in de DPF-kaartlezer.

2.

Druk op uw afstandsbediening op de knop Aan of op de knop Menu.

Gebruikershandleiding 5–5

Het gebruik van de kaartlezer voor de digitale fotolijst (alleen bepaalde modellen)

3.

Gebruik de navigatieknoppen om naar het pictogram Instellingen te gaan; druk dan op OK. Of druk op de knop

Configuratie op de afstandsbediening.

4.

Het menu Instellingen toont de huidige instellingen.

5.

Druk op een navigatieknop om een optie te selecteren die u wilt wijzigen:

Taal

Afmeting weergave

Overgangen diashow

Snelheid diashow

Shuffle diashow

LCD-kleur instellen

Fabrieksinstelling

De taalinstellingen wijzigen

1.

Gebruik de navigatieknoppen om de instelling Taal te selecteren. De geselecteerde optie wordt met blauw gemarkeerd.

2.

Druk op de pijl naar rechts om de selectie van talen te tonen. De huidige taalselecties zijn:

Engels*

Duits

Frans

Spaans

Portugees

Italiaans

Nederlands

3.

Druk op de navigatieknoppen om de gewenste taal te selecteren. Druk dan op de knop OK. Alle menu-opties veranderen in de nieuwe door u geselecteerde taal.

4.

Druk op de pijl naar links of op de knop Vorige om terug te gaan naar de lijst Instellingen.

5.

Druk op de knop Menu om terug te gaan naar het DPF-menu.

De instelling voor de weergave-afmeting wijzigen

1.

Gebruik de navigatieknoppen om de instelling Afmeting weergave te selecteren. De geselecteerde optie wordt met blauw gemarkeerd.

2.

Druk op de pijl naar rechts om door de keuzemogelijkheden voor uw weergave-afmeting te schuiven. U kunt op dit moment kiezen uit:

Oorspronkelijk* (schaal 1:1)

Zoomen (opvullen tot aspectverhouding)

3.

Selecteer de door u gewenste weergave en druk op de knop OK.

4.

Druk op de pijl naar links of op de knop Vorige om terug te gaan naar de lijst Instellingen.

5.

Druk op de knop Menu om terug te gaan naar het DPF-menu.

5–6 Gebruikershandleiding

Het gebruik van de kaartlezer voor de digitale fotolijst (alleen bepaalde modellen)

Overgangen diashow wijzigen

1.

Gebruik de navigatieknoppen om de instelling Overgangen diashow te selecteren. De geselecteerde optie wordt met blauw gemarkeerd.

2.

Druk op de pijl naar rechts om door de overgangsopties voor de diashow te schuiven. U kunt op dit moment kiezen uit:

Standaard* (geen overgangseffect)

Random (gebruikt willekeurig alle overgangen hieronder)

Fade (het nieuwe beeld vervangt het oude beeld)

Curtain (het nieuwe beeld verplaatst zich van links naar rechts op het scherm)

Open deur

Cross Comb (overgang vanaf beide kanten met horizontale lijnen)

3.

Gebruik de navigatieknoppen om de gewenste overgangen van de diashow te selecteren; druk dan op OK.

4.

Druk op de pijl naar links of op de knop Vorige om terug te gaan naar de lijst Instellingen.

5.

Druk op de knop Menu om terug te gaan naar het DPF-menu.

Snelheid diashow wijzigen

1.

Gebruik de navigatieknoppen om de instelling Snelheid diashow te selecteren. De geselecteerde optie wordt met blauw gemarkeerd.

2.

Druk op de pijl naar rechts om door de snelheidsopties voor de diashow te schuiven. U kunt op dit moment kiezen uit:

3 seconden

5 seconden*

10 seconden

30 seconden

60 seconden

Handmatige bediening

3.

Gebruik de navigatieknoppen om de gewenste snelheid van de diashow te selecteren; druk dan op OK.

4.

Druk op de pijl naar links of op de knop Vorige om terug te gaan naar de lijst Instellingen.

5.

Druk op de knop Menu om terug te gaan naar het DPF-menu.

Shuffle voor diashow wijzigen

1.

Gebruik de navigatieknoppen om de instelling Shuffle diashow te selecteren. De geselecteerde optie wordt met blauw gemarkeerd.

2.

Druk op de pijl naar rechts om door de shuffle-opties voor de diashow te schuiven. U kunt op dit moment kiezen uit:

Geen shuffle* (gaat door de afbeeldingen in de volgorde waarin ze op het mediastation zijn opgeslagen)

Shuffle foto's (afbeeldingen worden in een willekeurige, niet vastgelegde volgorde weergegeven)

Shuffle muziek (muziekselecties worden in een willekeurige, niet vastgelegde volgorde afgespeeld)

Shuffle beide (afbeeldingen en muziek worden in een willekeurige, niet vastgelegde volgorde geselecteerd)

3.

Gebruik de navigatieknoppen om de gewenste shuffle-optie van de diashow te selecteren; druk dan op OK.

4.

Druk op de pijl naar links of op de knop Vorige om terug te gaan naar de lijst Instellingen.

5.

Druk op de knop Menu om terug te gaan naar het DPF-menu.

Gebruikershandleiding 5–7

Het gebruik van de kaartlezer voor de digitale fotolijst (alleen bepaalde modellen)

LCD-instellingen voor DPF aanpassen

1.

Gebruik de navigatieknoppen om de instelling LCD aanpassen te selecteren. De geselecteerde optie wordt met blauw gemarkeerd.

2.

Druk op de pijl naar rechts om de opties voor het aanpassen van het LCD te tonen. U kunt op dit moment kiezen uit:

Helderheid

Contrast

Schakeringen

Kleur

3.

Gebruik de navigatieknoppen om de instelling LCD die u wilt veranderen, te selecteren.

4.

Gebruik de navigatieknoppen om de door u geselecteerde instelling aan te passen. Als u naar links gaat wordt de instelling lager, en als u naar rechts gaat, wordt de instelling hoger.

5.

U kunt voor elke instelling kiezen uit 1–16; druk dan op de knop OK. Hoe hoger de instelling, hoe meer groene vakjes er worden weergegeven.

6.

Druk op de knop Vorige om terug te gaan naar de lijst Instellingen.

7.

Druk op de knop Menu om terug te gaan naar het DPF-menu.

Terugzetten op fabrieksinstellingen

De fabrieksinstellingen zijn:

Taal : Nederlands

Afmeting beeldscherm: Origineel

Overgangen diashow: Normaal

Snelheid diashow: 5 seconden

Shuffle diashow: Geen shuffle

LCD-instellingen aanpassen (beïnvloedt alleen de DPF-kaartlezer):

❏ Helderheid: 50%

❏ Contrast: 50%

❏ Schakeringen: 50%

❏ Color (Kleur): 50%

Fabrieksinstelling: Nee

1.

Gebruik de navigatieknoppen om de instelling Fabrieksinstelling te selecteren. De geselecteerde optie wordt met blauw gemarkeerd.

2.

Druk op de pijl naar rechts om de opties voor de fabrieksinstelling te tonen. U kunt nu kiezen uit Ja of Nee.

3.

Gebruik de navigatieknoppen om de door u gewenste fabrieksinstelling te selecteren.

4.

Het selecteren van Ja herstelt de standaardinstellingen voor de DPF-kaartlezer. Het selecteren van Nee bewaart de door u gemaakte instellingen.

5.

Als u uw selectie hebt gemaakt, drukt u op de knop OK.

6.

Druk op de knop Vorige om terug te gaan naar de lijst Instellingen.

7.

Druk op de knop Menu om terug te gaan naar het DPF-menu.

5–8 Gebruikershandleiding

6

De monitor gereed maken voor verzending

Bewaar de originele verpakking van de monitor. Mogelijk hebt u deze later weer nodig om uw monitor te verhuizen of te verzenden.

WAARSCHUWING: Voor het vouwen van de monitor, schakelt u de stroom uit en koppelt u alle stroom-, video- en audiokabels los. Om de stroomtoevoer naar het apparaat uit te schakelen, moet u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact verwijderen door krachtig aan de stekker te trekken. Trek nooit aan het snoer.

PAS OP: Het scherm is fragiel. Door de monitor op een vlak, zacht oppervlak te plaatsen, voorkomt u krassen, beschadiging of breuken. Oefen geen druk uit op het LCD-scherm; dit kan schade veroorzaken.

De monitor inklappen

U hoeft de voet van deze monitor niet te verwijderen voor verzending. Klap de monitor met dubbel-scharnier op in de originele transportpositie.

WAARSCHUWING: Zet de monitor met dubbel scharnier niet met het scherm omlaag als u hem inklapt.

Het voetscharnier kan openspringen en ernstig letsel of schade veroorzaken.

1.

Plaats de monitor in een horizontale positie zonder kanteling.

2.

Druk de monitor helemaal omlaag totdat het scharnier is ingeklapt.

Het scherm van de monitor moet hierbij verticaal ten opzichte van het bureaublad blijven zodat u bij het scharnier kunt.

Gebruikershandleiding 6–1

De monitor gereed maken voor verzending

3.

Plaats de verzendband om de voet, trek deze strak en bevestig deze door de uiteinden door de daarvoor bedoelde openingen te halen.

4.

Laat het monitorscherm zakken zodat dit plat ligt, horizontaal ten opzichte van het bureaublad.

5.

Draai de monitor naar de verticale positie (in de afbeelding staat u voor de monitor op de plaats waar de rechte pijl is geplaatst). (voer deze stap uitsluitend uit als uw monitor kan draaien.)

6–2

6.

Zet de opgeklapte monitor, met het scherm-naar boven, in de originele transportdoos.

Gebruikershandleiding

A

Problemen oplossen

Veel voorkomende problemen oplossen

De volgende tabel vermeldt mogelijke problemen, de mogelijke oorzaak van elk probleem en de aanbevolen oplossingen:

Probleem

Aan/uit-lampje brandt niet.

Scherm is leeg.

Scherm is zwart of gebruikt een lagere resolutie voor weergave van high-definition (HD) content.

De beelden verschijnen wazig, onduidelijk of te donker.

Het beeld is niet gecentreerd.

"Controleer videokabel" wordt op het scherm weergegeven.

"Signaal In buiten bereik" wordt op het scherm weergegeven.

Het beeld is wazig en vertoont dubbelbeelden of schaduweffecten.

Kan de monitor niet op de optimale resolutie instellen.

Geen geluid bij gebruik van een

HDMI-verbinding.

Oplossing

Controleer of u wel op de aan/uit-knop hebt gedrukt en of het netsnoer stevig in een geaard stopcontact en in de monitor zit.

Selecteer Beheer in het OSD-menu en selecteer Aan/uit-lampje paneel . Controleer of de optie Aan/uit-lampje paneel is ingesteld op Uit. Als dat het geval is, stelt u de optie in op Aan .

Netsnoer aankoppelen. Schakel de computer in.

Sluit de videokabel juist aan. Zie "De monitor installeren" voor meer informatie.

Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om de functie die het scherm leegmaakt, uit te schakelen.

Controleer of uw monitor en computer HDCP ondersteunen.

Raadpleeg High-Content Digital Bandwidth Protection of http://www.hp.com/support

Druk op de knop Auto/Select op het voorpaneel van de monitor. Als dit het beeld niet corrigeert, drukt u op de knop Menu om het OSD-menu te openen en past u de instelling voor helderheid en contrast aan.

Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Selecteer Beeldbesturing en selecteer vervolgens Horizontale positie of Verticale positie om de positie van het beeld aan te passen.

Sluit de VGA-signaalkabel van de monitor aan op de VGA-connector van de computer, of sluit de DVI-D-signaalkabel aan op de DVI-connector van de computer. Zorg ervoor dat de computer is uitgeschakeld terwijl u de videokabel aansluit.

Start uw computer opnieuw op en ga naar Veilige modus. Wijzig uw instellingen naar een

ondersteunde instelling (zie de tabel in "Vooraf ingestelde videomodus en high-definition modus" in Bijlage B). Start de computer opnieuw op om de nieuwe instellingen in werking te

laten treden.

Pas het contrast en de helderheid aan.

Zorg ervoor dat u geen verlengkabel of schakelkast gebruikt. We raden u aan om de monitor rechtstreeks aan te sluiten op de connector van de videokaart aan de achterzijde van uw computer.

Voor VGA-invoer kan de functie Automatisch-aanpassen dit probleem mogelijk verhelpen.

Controleer of de grafische kaart de optimale resolutie ondersteunt.

Zorg ervoor dat het meest actuele ondersteunde stuurprogramma is geïnstalleerd voor de grafische kaart. Voor HP- en Compaq-systemen, download het meest recente grafische stuurprogramma voor uw systeem van: www.hp.com/support . Voor andere systemen, ga naar de website voor uw grafische kaart.

Controleer of HDMI-audio in het besturingssysteem is geselecteerd als hoofduitgang voor geluid. Klik op de knop Start van Windows Vista en klik vervolgens op

Configuratiescherm . Klik op Geluid , controleer of de optie voor HDMI-uitvoer is ingeschakeld op het tabblad Afspelen en klik op OK .

Gebruikershandleiding A–1

Problemen oplossen

Probleem

Kan geen audio horen uit de ingebouwde speakers.

Geen Plug and Play.

Beeld is niet stabiel, flikkert of vertoont een golfpatroon.

Monitor staat altijd in de slaapstand (amberkleurig lampje).

De USB 2.0-poorten werken niet.

Oplossing (Vervolg)

Doe het volgende:

Controleer of het bronsignaal goed is door de hoofdtelefoon te gebruiken.

Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Selecteer Beheer en selecteer

Volume om het volume aan te passen.

Zet het volume hoger met de volumeknop op het voorpaneel.

Controleer of het speakervolume niet gedempt is of te laag staat: Klik op de knop

Start van Windows Vista , Configuratiescherm en Hardware en geluid .

Klik onder Audioapparaten en geluidsthema's op Systeemvolume aanpassen .

Verplaats de schuifregelaar onder Hoofdvolume omhoog.

De Plug and Play-functie van de monitor werkt alleen als uw computer en videokaart met

Plug and Play compatibel zijn. Vraag dit na bij uw computerfabrikant.

Controleer de videokabel van de monitor en controleer of er stekkerpinnen verbogen zijn.

Controleer of de stuurprogramma's voor de HP monitor geïnstalleerd zijn. Raadpleeg

"Stuurprogramma's installeren" in het hoofdstuk De monitor bedienen voor meer informatie.

Stuurprogramma's voor HP monitoren zijn eveneens beschikbaar op: http://www.hp.com/support

Verplaats elektrische apparaten die elektrische interferentie veroorzaken zo ver mogelijk weg van de monitor.

Gebruik de maximale vernieuwingsfrequentie die uw monitor aankan bij de resolutie die u gebruikt.

De aan/uit-schakelaar van de computer moet in de Aan-stand staan.

De videokaart moet stevig in de sleuf van de computer zijn geplaatst.

Zorg ervoor dat de videokabel van de monitor goed is aangesloten op de computer.

Controleer de videokabel van de monitor en verzeker u ervan dat geen van de pinnen gebogen is.

Controleer of de computer werkt: druk op de toets Caps Lock en kijk naar het Caps

Lock-lampje dat op de meeste toetsenborden aanwezig is. Dit lampje moet worden in- of uitgeschakeld nadat u de Caps Lock-toets hebt ingedrukt.

Zorg ervoor dat de kabel van de USB-hub stevig aangesloten is op de monitor en de pc.

A–2 Gebruikershandleiding

Problemen oplossen

Ondersteuning krijgen van hp.com

Raadpleeg, voordat u contact met de Klantenservice opneemt, eerst HP Technische ondersteuning op: http://www.hp.com/support

Selecteer uw land/regio en volg de koppelingen naar de ondersteuningspagina voor uw monitor.

Voorbereidingen om de technische ondersteuning te bellen

Als u een probleem niet kunt oplossen met de tips voor het oplossen van problemen in dit deel, moet u mogelijk de technische ondersteuning bellen. Voor contactinformatie voor technische ondersteuning, raadpleeg de gedrukte documentatie van uw monitor. Houd de volgende informatie beschikbaar wanneer u belt:

Het modelnummer van de monitor (op een label aan de achterzijde van de monitor)

Het serienummer van de monitor (op een label aan de achterzijde van de monitor of in het OSD-scherm in het menu Informatie)

De aankoopdatum op de factuur

De omstandigheden waaronder het probleem zich voordoet

De ontvangen foutberichten

De hardwareconfiguratie

Naam en versie van de hardware en software die u gebruikt

Identificatielabel

Het identificatielabel op de monitor vermeldt het productnummer en het serienummer. U hebt mogelijk deze nummers nodig als u contact opneemt met HP over uw monitormodel.

Het identificatielabel bevindt zich op de achterzijde van de monitor.

Gebruikershandleiding A–3

Problemen oplossen

A–4 Gebruikershandleiding

B

Technische specificaties

Alle specificaties geven de specificaties weer die door de fabrikanten van onderdelen aan HP zijn doorgegeven.

De werkelijke specificaties kunnen hier in positieve of negatieve zin van afwijken.

LCD-monitoren van HP

Ontspiegelingsbehandeling: Antireflectiecoating

Invoerterminals:

VGA-connector (alleen bepaalde modellen)

DVI-D 24-pin D-type connector

HDMI-connector

Specificaties model w2228

Schermtype:

Zichtbare beeldgrootte:

Kantelen:

Maximum gewicht (niet verpakt):

Afmetingen (h x b x d):

Maximale grafische resolutie:

Optimale grafische resolutie:

Tekstmodus:

Dot Pitch:

Horizontale frequentie (analoge modus):

Verticale vernieuwingsfrequentie (analoge modus):

Milieuvereisten Temperatuur

(onafhankelijk van hoogte)

Bedrijfstemperatuur:

Temperatuur als niet in gebruik:

Relatieve vochtigheid:

Voedingsbron:

Energieverbruik:

Energieverbruik in slaapstand:

TFT LCD active matrix

55,9 cm diagonaal

–5 o

tot +25 o

8,9 kg

18,9 x 20,6 x 11,4", 481 x 523 x 289 mm

1680 x 1050 @ 60 Hz analoge modus

1680 x 1050 @ 60 Hz analoge modus

720 x 400

0,282 x 0,282 mm

24 tot 83 kHz

48 tot 76 Hz

5 o

tot 35 o

C

–20 o

tot 60 o

C

25% tot 85%

100–240V v , 50/60 Hz max. 65 watt

<standaard 2 watt

Gebruikershandleiding B–1

Technische specificaties

Specificaties (Vervolg) model w2448

Schermtype:

Zichtbare beeldgrootte:

Kantelen:

Maximum gewicht (niet verpakt):

Afmetingen (h x b x d)

(hoge positie):

(lage positie):

Maximale grafische resolutie:

Optimale grafische resolutie:

Tekstmodus:

Dot Pitch:

Horizontale frequentie (analoge modus):

Verticale vernieuwingsfrequentie (analoge modus):

Milieuvereisten Temperatuur

(onafhankelijk van hoogte)

Bedrijfstemperatuur:

Temperatuur als niet in -gebruik:

Relatieve vochtigheid:

Voedingsbron:

Energieverbruik:

Energieverbruik in slaapstand:

TFT LCD active matrix

61 cm diagonaal

–5 o

tot +25 o

9,8 kg

19,7 x 23,1 x 11,4", 500 x 586 x 289 mm

16,3 x 23,1 x 11,4", 415 x 586 x 289 mm

1920 x 1200 @ 60 Hz analoge modus

1920 x 1200 @ 60 Hz analoge modus

720 x 400

0,282 x 0,282 mm

24 tot 94 kHz

48 tot 85 Hz

5 o

tot 35 o

C

–20 o

tot 60 o

C

25% tot 85%

100–240V v , 50/60 Hz max. 130 watt

<standaard 2 watt model w2558

Schermtype:

Zichtbare beeldgrootte:

Kantelen:

Maximum gewicht (niet verpakt):

Afmetingen (h x b x d)

(hoge positie):

(lage positie):

Maximale grafische resolutie:

Optimale grafische resolutie:

Tekstmodus:

Dot Pitch:

Horizontale frequentie (analoge modus):

Verticale vernieuwingsfrequentie (analoge modus):

Milieuvereisten Temperatuur

(onafhankelijk van hoogte)

Bedrijfstemperatuur:

Temperatuur als niet in -gebruik:

Relatieve vochtigheid:

Voedingsbron:

Energieverbruik:

Energieverbruik in slaapstand:

TFT LCD active matrix

64,8 cm diagonaal

–5 o

tot +30 o

10,6 kg

20,1 x 24,5 x 11,4", 510,5 x 621,2 x 289 mm

16,9 x 24,5 x 11,4", 430,1 x 621,2 x 289 mm

1920 x 1200 @ 60 Hz analoge modus

1920 x 1200 @ 60 Hz analoge modus

720 x 400

0,287 x 0,287 mm

24 tot 94 kHz

48 tot 85 Hz

5 o

tot 35 o

C

–20 o

tot 60 o

C

20% tot 80% (tijdens gebruik), 5% tot 95% (als niet in gebruik)

90–265 V v , 48–63 Hz max. 135 watt

<standaard 2 watt

B–2 Gebruikershandleiding

Technische specificaties

Vooraf ingestelde videomodus en high-definition modus

De monitor herkent automatisch vele vooraf ingestelde video-invoermodi die gecentreerd en in de juiste grootte op het scherm zullen verschijnen. De volgende modi worden in de fabriek toegewezen en zijn de meest gebruikte schermresoluties: w2228h ondersteunt de vooraf ingestelde modi 1 tot 20.

w2448h/hc ondersteunt de vooraf ingestelde modi 1 tot 21.

w2558 ondersteunt de vooraf ingestelde modi 1 tot 19.

Alle modellen ondersteunen high-definition videokanalen 1 tot en met 10.

In de fabriek vooraf ingestelde video-invoermodi, w2228

Preset Resolutie

Horizontale frequentie (kHz)

Verticale frequentie (Hz)

3

4

1

2

640 x 480

640 x 480

720 x 400

800 x 600

31,4

37,5

31,5

37,9

59,9

75,0

70,0

60,3

9

10

11

12

7

8

5

6

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 720

1152 x 870

1152 x 900

1280 x 768

46,9

49,7

48,4

60,0

44,8

68,7

61,8

47,4

60,0

75,1

65,9

60,0

75,0

74,5

60,0

75,0

17

18

19

20

13

14

15

16

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1440 x 900

1600 x 1000

1680 x 1050

1600 x 1200

1920 x 1200

61,6

65,3

75,0

74,0

60,0

63,9

79,9

55,9

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

75,0

59,9

Gebruikershandleiding B–3

Technische specificaties

In de fabriek vooraf ingestelde video-invoermodi, w2448

Preset

1

Resolutie

640 x 480

Horizontale frequentie (kHz)

31,5

Verticale frequentie (Hz)

59,9

4

5

2

3

640 x 480

720 x 400

800 x 600

800 x 600

37,5

31,5

37,9

46,9

75,0

70,0

60,3

75,0

10

11

12

13

8

9

6

7

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 720

1152 x 870

1152 x 900

1280 x 768

1280 x 960

49,7

48,4

60,0

44,9

68,7

61,8

47,4

60,0

75,1

65,9

60,0

60,0

74,6

60,0

75,0

60,0

18

19

20

21

14

15

16

17

1280 x 1024

1280 x 1024

1440 x 900

1600 x 1000

1680 x 1050

1600 x 1200

1920 x 1200

1920 x 1200

65,3

75,0

74,0

74,6

64,0

80,0

55,9

61,6

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

75,0

60,0

60,0

B–4 Gebruikershandleiding

In de fabriek ingestelde videoingangsmodi, w2558

Preset

1

Resolutie

640 x 480

Horizontale frequentie (kHz)

31,5

4

5

2

3

640 x 480

720 x 400

800 x 600

800 x 600

37,5

31,5

37,9

46,9

10

11

12

13

8

9

6

7

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 870

1280 x 720

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

49,7

48,3

60,0

68,7

47,8

60,0

64,0

80,0

14

15

16

17

18

19

1440 x 900

1600 x 1000

1680 x 1050

1600 x 1200

1600 x 1200

1920 x 1200

55,9

61,6

65,3

75,0

93,8

74,0

Verticale frequentie (Hz)

59,9

75,0

70,1

60,3

75,0

60,0

60,0

60,0

75,0

74,6

60,0

75,0

75,1

59,9

60,0

60,0

60,0

75,0

60,0

High-Definition videomodi, w2228, w2448, w2558

Preset

1

Resolutie

720 x 480

Horizontale frequentie (kHz)

15,7

4

5

2

3

720 x 480

1280 x 720

1920 x 1080

720 x 576

31,5

45,0

33,8

15,7

8

9

6

7

10

720 x 576

1280 x 720

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

31,3

37,5

28,1

67,5

56,3

Verticale frequentie (Hz)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Gebruikershandleiding

Technische specificaties

B–5

Technische specificaties

Kwaliteit en pixels

De HP LCD Monitor gebruikt de beste -precisietechnologie en is vervaardigd volgens de hoogste eisen om een probleemloze -werking te helpen garanderen. Niettemin kan het voorkomen dat het scherm kosmetische onvolkomenheden vertoont in de vorm van kleine lichte of donkere stipjes. Dit verschijnsel doet zich voor bij alle

LCD-schermen van alle leveranciers en is niet specifiek voor de HP LCD Monitor. Deze onvolkomenheden worden veroorzaakt door een of meer defecte pixels of subpixels.

Een pixel bestaat uit een rode, een groene en een blauwe subpixel.

Een defecte hele pixel is altijd aan (een heldere stip op een donkere achtergrond) of altijd uit (een donkere stip op een heldere achtergrond). De eerste variant valt het meeste op.

Een defecte subpixel (puntdefect) is minder zichtbaar dan een defecte hele pixel en is klein en alleen zichtbaar tegen een specifieke achtergrond.

Om de plaats van defecte pixels te bepalen, moet de monitor bij normale gebruiksomstandigheden en in de normale gebruiksmodus worden bekeken bij een ondersteunde resolutie en vernieuwingsfrequentie, vanaf een afstand van ongeveer 50 cm.

We verwachten dat in de toekomst monitoren zullen worden vervaardigd met minder cosmetische onvolkomenheden en we zullen onze richtlijnen aanpassen naarmate verbeteringen plaatsvinden.

Raadpleeg voor meer informatie over uw LCD-monitor van HP de HP- website op: http://www.hp.com/support

Vereisten voor de netsnoerset

De voeding van de monitor is voorzien van Automatische Lijnschakeling (ALS). Deze functie maakt het de monitor mogelijk om te werken met invoerspanningen tussen 100–240V v , 50/60 Hz, 1,5A.

De netsnoerset (flexibel snoer en stekker) die bij de monitor wordt geleverd, voldoet aan de eisen van het land/de regio waar u het product heeft gekocht.

Als u het product in een ander(e) land/regio wilt gebruiken, hebt u een netsnoer nodig dat is goedgekeurd voor gebruik in dat land/die regio.

Het netsnoer moet geschikt zijn voor het product en voor de netspanning en de stroom die worden vermeld op het label met de elektrische specificaties van het product. De netspanning en stroomcapaciteit van het netsnoer moeten groter zijn dan de netspanning en stroomcapaciteit die op het product zijn vermeld. Neem contact op met een door

HP erkende serviceprovider voor vragen-over het te gebruiken type netsnoer.

Zorg voor een goede geleiding van het netsnoer zodat niemand erop kan stappen of erover kan struikelen, en het niet bekneld raakt door objecten die op of tegen het snoer worden geplaatst. Let speciaal op de stekker, het stopcontact en de plaats waar het netsnoer uit het product komt.

B–6 Gebruikershandleiding

C

Overheidsvoorschriften

Kennisgeving Federal Communications Commission

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. De limieten in deze voorschriften zijn ontwikkeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en verbruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Indien de apparatuur volgens de instructies is geïnstalleerd, is er echter geen garantie dat storing in een bepaalde situatie niet zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat bepaald kan worden door de apparatuur uit en in te schakelen, kunt u proberen het probleem op een of meer van de volgende manieren op te lossen:

Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.

Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.

Vraag de dealer of een ervaren radio- of televisietechnicus om assistentie.

Wijzigingen

De FCC vereist dat de gebruiker ervan op de hoogte is dat eventuele wijzigingen of aanpassingen in dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Hewlett-Packard, de gebruiker ongeschikt kunnen maken om het apparaat te bedienen.

Kabels

Aansluitingen op dit apparaat moeten worden gemaakt met afgeschermde kabels met metalen RFI/EMI-stekkerkapjes om te voldoen aan de regels en voorschriften van de FCC.

Verklaring van conformiteit voor producten met het

FCC-Logo, alleen voor de Verenigde Staten

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben.

Voor vragen over het product kunt u contact opnemen met:

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, Texas 77269-2000

Of bellen met: 1-800-474-6836

Voor vragen over deze FCC-verklaring kunt u contact opnemen met:

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, Texas 77269-2000

Of bellen met: 1-281-514-3333

Geef het onderdeelnummer, productnummer of modelnummer op dat u op het product aantreft om aan te geven over welk product het gaat.

Gebruikershandleiding C–1

Overheidsvoorschriften

Wegruimen van materialen

Dit HP-product bevat kwik in de TL-buis in het scherm LCD, dat een speciale behandeling kan vereisen aan het einde van de levenscyclus:

De verwerking van dit materiaal kan gereglementeerd zijn omwille van milieuoverwegingen. Voor informatie voor het wegruimen of recycleren, neem contact op met de plaatselijke overheid of de Electronic Industries Alliance (EIA)

(http://www.eiae.org).

Chemische stoffen

Wij van HP hebben ons verplicht onze klanten informatie te verstrekken over de chemische stoffen in onze producten en dit in overeenstemming met de wettelijke eisen van ondermeer REACH (EG-verordening nr. 1907/2006 van het

Europese Parlement en de Europese Raad). Een rapport met informatie over de chemische samenstelling van dit product kunt u vinden op: http://www.hp.com/go/reach

Canadian Notice

Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan alle eisen van de Canadian Interference-Causing Equipment

Regulations.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du

Canada.

Kennisgeving voor de Europese Unie

Dit product voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

EMC-richtlijn 2004/108/EG

Hiermee wordt voldaan aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese standaarden (Europese normen) die vermeld staan in de EU Verklaring van conformiteit uitgegeven door Hewlett-Packard voor dit product of deze productfamilie.

Deze naleving wordt aangegeven door de volgende conformiteitsmarkeringen die op het product zijn aangebracht:

Deze markering is geldig voor niet-Telecomproducten en EU geharmoniseerde Telecomproducten

(bv. Bluetooth).

XXXX *

Deze markering is geldig voor EU niet-geharmoniseerde Telecomproducten.

*Nummer aanmeldingsinstantie (alleen gebruikt indien van toepassing— raadpleeg het productlabel).

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, 71034 Böblingen, Duitsland

C–2 Gebruikershandleiding

Overheidsvoorschriften

Het wegruimen van apparaten voor afval door gebruikers in privé-huishoudens in de Europese Unie

Dit symbool op een product of de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet mag worden weggeworpen met uw ander huishoudafval. Het is in dat geval uw verantwoordelijkheid om afgedankte apparaten aan te bieden bij een inzamelingspunt voor het recyclen van afval van elektrische en elektronische apparaten. Gescheiden inzameling en recycling van afgedankte apparaten dragen bij aan het behoud van natuurlijke bronnen en zorgen ervoor dat de apparaten worden gerecycled op een manier die de gezondheid van de mens en het milieu beschermt. Voor meer informatie over inzamelingspunten voor afgedankte apparaten en recycling neemt u contact op met uw gemeente, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Kennisgeving Japan

Netsnoerkennisgeving voor Japan

Verklaring over materiaalinhoud voor Japan

Een Japans overheidsvoorschrift, gedefinieerd door specificatie JIS-C-0950, 2005, legt op dat fabrikanten verklaringen betreffende de materiaalinhoud moeten verschaffen voor bepaalde categorieën elektronische producten die te koop worden aangeboden na 1 juli 2006. Ga voor de JIS-C-0950-materiaalverklaring voor dit product naar www.hp.com/go/jisc0950

Gebruikershandleiding C–3

Overheidsvoorschriften

Kennisgeving Korea

Conformiteit met het EPA ENERGY STAR

®

-programma

Producten die het ENERGY STAR ® -logo op de verpakking dragen, voldoen aan de richtlijnen van het ENERGY STAR ®

-programma van de Amerikaanse EPA(Environmental Protection Agency) voor efficiënt energieverbruik.

Producten met het ENERGY STAR ® -label zijn ontworpen om minder energie te verbruiken, om u te helpen geld te besparen op elektriciteitsfacturen en om het milieu te helpen beschermen.

ENERGY STAR ® is een gedeponeerd handelsmerk dat eigendom is van de Amerikaanse overheid.

HP Recyclingprogramma

HP biedt in verschillende geografische regio's retourneringsprogramma's voor het einde van de levencyclus van producten voor hardware van HP en andere merken.

De voorwaarden en beschikbaarheid van deze programma's variëren naargelang de regio omwille van verschillen in overheidsvoorschriften en de plaatselijke klantenvraag. Raadpleeg voor meer informatie over het recyclingprogramma van HP de HP website op: http://www.hp.com/recycle

C–4 Gebruikershandleiding

Overheidsvoorschriften

The Table of Toxic and Hazardous Substances/Elements and their Content as required by China’s

Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products

Toxic and Hazardous Substances and Elements

Part Name Lead

(Pb)

Mercury

(Hg)

Cadmium

(Cd)

X X O

Hexavalent

Chromium

(Cr(VI))

O

Polybrominated biphenyls (PBB)

O

Polybrominated diphenyl ethers

(PBDE)

O Liquid Crystal Display

Panel

Chassis/Other X O O O O O

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T

11363

-

2006

.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T

11363

-

2006

.

All parts named in this table with an “X” are in compliance with the European Union’s RoHS Legislation – “Directive

2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment”.

Note: The referenced Environmental Protection Use Period Marking was determined according to normal operating use conditions of the product such as temperature and humidity.

ѻકЁ᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪ܗ㋴ⱘৡ⿄ঞ৿䞣

ᩮᝪਛ࿖ޝ ⬉ ሶାᕷ ѻ ຠ ∵ ᨴប೙▤ℂ ࡲ ᴺޞ

䚼ӊৡ⿄

(Pb)

(Hg)

᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪ܗ㋴

(Cd)

౐ચ 䫀

(Cr(VI))

ᄙ ⒈㘨 ⧶

(PBB)

໮⒈Ѡ㣃䝮

(PBDE)

⎆᱊ᰒ⼎ሣ ᴎㆅ

/

݊Ҫ

X X O O O

X O O O O

O

˖㸼⼎䆹᳝↦᳝ᆇ⠽䋼೼䆹䚼ӊ᠔᳝ഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣ഛ೼ SJ/T11363-2006 ᷛޚ㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖ҹϟDŽ

X

˖㸼⼎䆹᳝↦᳝ᆇ⠽䋼㟇ᇥ೼䆹䚼ӊⱘᶤϔഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣䍙ߎ

SJ/T11363-2006

ᷛޚ㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖DŽ

O

O

⴫ਛ ᷛ ᦭̌

X”

⊛ᚲ᦭ㇱઙㇺ╓ว᰷⋖

RoHS

ᴺ 㾘

᰷ᵮ 䆂 ળ๺᰷⋖ℂ੐ળ

2003

1

27

ᣣ ݇ ੓ ⬉ ሶ ⬉ ེ 䆒໛ ਛ㒢೙૶↪ᨱੜ᦭ኂ‛ 䋼 ⊛

2002/95/EC

ภᜰ઎̍ ᵈ㧦 ⦃ ଻૶↪ᦼ㒢⊛ෳ⠨ ᷛ䆚 ขಀ੓ ѻ ຠᱜᏱᎿ૞⊛᷷ᐲ๺Ḩᐲ╬᧦ઙ

Gebruikershandleiding C–5

Part number: 490757-336

advertisement

Key Features

  • 55.9 cm (22")
  • 1680 x 1050 pixels
  • 3 ms 1000:1
  • 65 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents