Teleco Voyager Digimatic 50 LNB S1 Handleiding

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

Teleco Voyager Digimatic 50 LNB S1 Handleiding | Manualzz

LEIDRAAD VOOR DE INSTALLATIE

EN GEBRUIKSAANWIJZING

NL

GARANTIE VAN TELECO

Teleco garandeert haar satelliet- en terrestrische antennes tegen alle gebreken en materiaal- en/of fabrieksfouten. De garantie van TELECO is beperkt tot het kosteloos vervangen of herstellen van alle onderdelen die naar het oordeel van

TELECO gebreken vertonen. De garantie wordt verleend voor een termijn van

3 JAAR vanaf de aankoopdatum van het product; de garantie is echter alleen geldig als de klant in staat is om een schriftelijk bewijs te tonen waaruit de aankoopdatum blijkt (factuur of ontvangstbewijs).

Het volgende valt niet onder de garantie van TELECO: a. Schade veroorzaakt door verkeerde installatie, verkeerd gebruik en/of verkeerd onderhoud.

b. Schade voortvloeiend uit wijzigingen aan het product waar Teleco geen toestemming voor heeft gegeven.

c. Schade voortvloeiend uit het gebruik van niet originele reserveonderdelen van Teleco.

d. Schade voortvloeiend uit reparaties uitgevoerd door personeel dat niet bevoegd is door Teleco.

e. Normale slijtage van de onderdelen.

f. Transportkosten van reserveonderdelen van en naar de klant en het servicecenter.

g. Schade die zich tijdens het transport kan voordoen: de met het transport verbonden risico’s komen altijd voor rekening van de klant.

Informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Voyager Digimatic , één van de technologisch meest innovatieve producten op het gebied satellietelevisieontvangst. Deze handleiding is opgesteld om u alle informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw systeem Voyager Digimatic te verstrekken .

Voor nadere informatie verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de speciaalzaak waar u het systeem gekocht heeft of rechtstreeks met:

TELECO s.p.a.

Via E. Majorana 49

48022 LUGO (RA)

Web site: www.telecogroup.com

Technische opkomst: 899.899.856

TELECO s.p.a. kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die bij de opstelling van deze handleiding gemaakt zijn. Alle gegevens zijn up-to-date tot op de datum waarop de handleiding gedrukt is en tot op bovengenoemde softwarerevisies. TELECO s.p.a. behoudt zich het recht voor om alle veranderingen aan te brengen die door de ontwikkeling van de producten noodzakelijk geacht worden.

MONTAGEAANWIJZINGEN

Attentie:

Plaats de antenne ver van de randen van het dak af zodat de antenne als het voertuig in beweging is niet uitsteekt.

De antenne Voyager Digimatic moet dicht bij een verticale wand gemonteerd worden waar de wandaansluiting bevestigd kan worden.

Breng de boormal aan. Boor een gat in het midden. ( pag 20 )

Monteer een frees met Ø 42mm en boor eerst een gat in de binnenwand.

Boor daarna een gat in de buitenwand.

1

Steek de mast in het gat met Ø 42 dat u in het dak geboord heeft en denk eraan dat u een laag silicone onder de klemring aanbrengt.

Zet de klemring met zelftappende schroeven vast. Schuif de rubber afdichting op de klemring.

( Schroeven niet meegeleverd )

Zet de buisdoorvoer aan het plafond vast en gebruik daarbij de klemring met de bijbehorende wigvormige afstandshouder.

Controleer of de antenne horizontaal is.

De wigvormige afstandshouder dient om de antenne horizontaal te plaatsen ook als het dak schuin is.

Zet de klemring met de 2 schroeven

(niet meegeleverd) op de wigvormige afstandshouder vast.

2

Bestrijk de binnenkant van de afdichting met een kleine hoeveelheid vaselinevet en steek de mast erin.

Zet de mastborg vast.

.

.

Deze

mastborg

moet telkens als u de antenne in de gewenste stand vast wil zetten stevig aangedraaid worden.

Om de mast te draaien of op te tillen moet de klemring losgedraaid worden.

Doe de moer op zijn

plaats aan de achterkant van de wandaansluiting.

3,5x30

Bevestig de borg van de wandaansluiting aan de wand.

Monteer het bovenste gedeelte van de wandaansluiting maar zet dit niet helemaal vast.

3

Let op!!!

Klap de beugel van de schotelantenne eerst helemaal open totdat hij niet verder kan, zoals te zien is op de afbeelding.

Druk de indikator op zijn plek en voer de kabel door de plastic handgreep.

4

Alvorens de plastic handgreep in de buis te bevestigen, moet u de gaten A en C op een lijn brengen met punt B.

De kabel moet voor deindikator langslopen, punt B.

De twee flexibele uitenden van de Indikator in de twee uitsparingen drukken, doordrukken tot ze eruit komen.

4X10

Stompe schoef

Met de speciale schroef de plastic greep aan de mast bevestigen, gedurende deze montage de greep niet draaien

Bevestig de antenne aan de arm zoals hier aangegeven.

3.9X13

Puntige schroef want dan zouden de uiteinden van de indikator uit de openingen kunnen springen.

5

6

Laat de antenne zakken totdat hij in de juiste rijstand komt te staan.

Maak de stalen plaat onder het afstandsstuk van de LNB met kit of tweezijdig plakband aan het dak vast.

Controleer of de antenne in de juiste ruststand staat.

Breng het etiket aan op de mast zodat u de antenne telkens voordat u gaat rijden snel in de juiste stand kunt vastzetten.

1) Het is absoluut noodzakelik om de antenne te installeren zoals aangegeven op fig. 23, d.w.z. met de schotel naar de achterkant van het voertuig geklapt.

AANSLUITINGEN DSF80E

De DSF80E is een instrument voor het snel richten op de gewenste DIGITALE satelliet met een handmatig schotelsysteem. In het geheugen staan de 8 meest gebruikte satellieten in Europa: Astra 28° Oost, Astra 23° Oost, Astra 19° Oost,

Hotbird 13° Oost, Eurobird 9° Oost, Thor 1° West, Atlantic Bird 5° West en Hispsat

30° West. Het richtsysteem is uitgerust met geluids- en lichtsignalen om het ontvangen signaal te optimaliseren. Als de DSF80E in combinatie met de elektronische standdetector die op het Voyager Digimatic systeem gemonteerd is geeft het ook de aanduiding van de elevatiehoek van de schotel waardoor het richten nog eenvoudiger wordt. Het display geeft de “absolute” schuine standwaarde van de schotel ook aan als het voertuig niet vlak staat.

1) Aan / Uit schakelaar

2) Keuzeknop van de satelliet

3) Indicatie van de satelliet

waarop gericht is

4) Indicatie van het signaalniveau

5) Indicatie dat het richten plaatsgevonden heeft

6) Display van de schuine stand van de schotel

7) Afstelknoppen van de schuine stand

(alleen bij de eerste installatie)

7

1) Sluit de coaxkabel die van de handgreep van de mast loopt aan op de connector

ANT van het DSF80E systeem.

2) Sluit de connector REC van de DSF80E met de meegeleverde coaxkabel aan op de connector LNB van uw satellietontvanger.

3) Sluit de voedingskabel van 12Vdc aan op de 12Vdc aansluiting van de DSF80E.

Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de accu van het voertuig of op een 12Vdc aansluiting (gestabiliseerd).

NB

: De USB poort is alleen bestemd voor technisch personeel om software-updates uit te voeren.

SATELLIETONTVANGER

8

Aanwijzingen voor het aanvankelijke instellen van de DSF80E bij Voyager systemen

Het instellen hoeft slechts één keer tijdens het installeren van het systeem gedaan te worden.

Nadat alle aansluitingen tot stand gebracht zijn moet het “AANPASSEN” van de schuine standmeter van het voertuig waar hij op geïnstalleerd is uitgevoerd worden.

1) Bekijk de Afsteltabel om te zien wat de schuine stand moet zijn waar de schotel in moet staan om op de juiste manier op de gekozen satelliet (bijv. HOTBIRD 13 Oost) gericht te worden in het gebied waar het systeem geïnstalleerd is (bijv. in Florence bevindt HOTBIRD zich op 39°).

2) Zet de DSF80E aan door de aan-schakelaar op de stand ON te zetten en kies de satelliet waar u op wilt richten (bijv. HOTBIRD) door op de knop SAT te drukken.

Werk op de afstellingen van de elevatiehoek en draairichting van de VOYAGER in om de satelliet te richten en om het richtresultaat te optimaliseren totdat het maximale aantal leds bij de LEVEL indicatie gaat branden en de led SAT OK ook gaat branden.

3) Op de ELEVATION display van de DSF80E verschijnt een getal dat de schuine stand van de schotel aangeeft. Dit getal moet overeenstemmen met de waarde die in de afsteltabel staat (bijv.

in Florence is de schuine stand die we in de tabel aflezen 39°); als de waarde die op de display weergegeven wordt niet overeenstemt met de waarde die in de tabel staat moet het systeem afgesteld worden.

4) Om het systeem af te stellen moet u een klein puntig voorwerp (bijv. het uiteinde van een paperclip) in één van de 2 gaten naast de aanduiding “Adj” steken en op de betreffende knop drukken totdat de juiste waarde van de schuine stand (39°) op de display weergegeven wordt.

Door de knop in het linkergat in te drukken neemt de waarde af en door de knop in het rechtergat in te drukken neemt de waarde toe.

5) Nu is de DSF80E klaar voor de werking en geeft de display altijd de “absolute” waarde van de schuine stand van de schotel aan ook als het voertuig niet vlak staat.

Tabel met schuine standen voor het aanvankelijke instellen van de DSF80E bij Voyager systemen

Staat Stad

ALBANIA

ALGERIA

AUSTRIA

BALEARICS

BELGIUM

BULGARIA

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

EGYPT

FINLAND

FRANCE

GERMANY

Tirana

Algiers

Costantine

Oran

Innsbruck

Salzburg

Vienna

Palma

Antwerp

Brussels

Gand

Liege

Burgas

Sofia

Brno

Prague

Copenhagen

Alexandria

Cairo

Helsinki

Lyon

Marsille

Paris

Toulouse

Berlin

Cologne

Hamburg

Munich

Stuttgart

36

38

30

31

30

35

34

33

33

27

49

50

21

36

39

HOT BIRD

13° EST

31

31

31

31

39

40

42

46

47

46

36

35

35

44

ASTRA

19° EST

30

30

30

30

40

41

42

44

45

43

35

35

35

42

35

37

30

31

28

34

34

34

32

27

52

53

22

35

37

36

39

28

31

28

33

33

30

30

25

38

38

17

36

38

ATLANTIC

BIRD 3 5° WEST

31

31

31

31

31

33

36

47

45

48

33

32

31

44

9

Staat Stad

GIBRALTAR

GREECE

HUNGARY

ICELAND

ITALY

Athens

Iraklion

Patras

Thessalonica

Budapest

Pecs

Reykjavik

Brindisi

Cagliari

Firenze

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Venezia

Tripoli LYBIA

MAROCCO Casablanca

Fes

Marrakech

Tangiers

NETHERLANDS Amsterdam

Eindhoven

NORWAY

Rotterdam

Oslo

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

RUSSIA

SLOVAKIA

SPAIN trondheim

Cracow

Gdansk

Warsaw

Wroclaw

Lisbon

Porto

Bucarest

Timisoara

St. Petersburg

Moscow

Bratislava

Kosice

Barcelona

Bilbao

Carthagene

SWEDEN

Madrid

Seville

Goteborg

Stockholm

SWITZERLAND Berne

Geneve

TUNISIA

TURKEY

Zurich

Tunis

Ankara

Istanbul

Izmir

UNITED

KINDOM Belfast

Cardiff

Dublin

Glasgow

Inverness

Limerick

London

Manchester

Newcastel

Plymouth

York

10

HOT BIRD

13° EST

22

19

32

28

29

31

40

37

52

45

46

46

44

30

31

30

43

44

39

37

43

46

42

38

44

45

47

45

42

35

37

12

44

40

42

25

23

36

36

35

37

37

20

23

35

33

41

40

47

39

40

44

28

31

29

26

24

30

30

27

26

32

27

ASTRA

19° EST

22

19

33

28

30

32

36

35

51

41

43

42

41

29

30

29

43

43

39

37

43

45

41

37

41

46

49

46

43

35

37

11

42

38

39

24

23

35

35

35

38

37

21

25

35

34

39

37

46

42

42

45

27

29

28

25

23

29

29

26

25

31

26

ATLANTIC

BIRD 3 5° WEST

21

18

28

24

25

28

45

42

47

51

50

53

48

29

30

30

37

42

37

36

39

42

38

35

48

37

38

38

35

31

32

16

46

43

47

23

20

35

36

34

30

31

16

16

31

29

42

42

44

29

31

35

27

31

29

26

24

29

31

29

27

32

28

1) Zet de SAT ontvanger en de televisie aan en maak ze klaar voor de ontvangst door de aanwijzingen van de respectievelijke fabrikanten op te volgen.

2) Het is uiterst belangrijk dat er zich geen opstakels bevinden tussen uw schotel en de zuidelijke positie van de satelliet.

3) Kijk in de meegeleverde tabel, onder welke hoek de schotel geplaatst dient te worden, door de dichts bijzijnde stad te nemen waar u zich op dat moment bevindt.

Zet de DSF80E aan door de schakelaar op de stand "ON" te zetten.

Kies de satelliet waar op gericht moet worden (bijv.

ASTRA 19 Oost) door op de toets SAT te drukken.

Draai de schotel naar het ZUIDEN totdat de

DSF80E een continue pieptoon afgeeft.

Laat de schotel omhoog gaan totdat de elevatiehoek die bij de positie waar het voertuig zich in bevindt hoort bereikt wordt

(zie de elevatiehoekkaart).

11

12

Er moet gewacht worden tot de led SAT

OK gaat branden om de bevestiging te hebben dat de satelliet waar op gericht is de gekozen satelliet is

Als er op een andere satelliet gericht is dan de satelliet die gekozen is dan gaat de led SAT NOT OK branden en moet de schotel weer gedraaid worden totdat er een nieuwe pieptoon afgegeven wordt en de led SAT OK gaat branden.

Optimaliseer het richten door zowel de elevatiehoek als de draaihoek van de schotel langzaam te veranderen totdat bij de LEVEL indicatie het maximale aantal leds gaan branden.

Schakel de DSF80E uit door de schakelaar op de stand "OFF" te zetten.

Als de schakelaar niet op OFF gezet wordt bereikt het signaal de satellietontvanger niet en is het dus niet mogelijk om beelden op de TV te zien.

Alvorens u weer vertrekt, de schotel weer helemaal plat draaien, zoals in de tekening staat aangegeven.

Daarna de aangegeven knop goed vastdraaien.

Als deze voorwaarden NIET in acht genomen worden dan kan het product beschadigd worden waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk gesteld kan worden.

1) Er wordt geadviseerd om de antenne niet bij harde wind (80 km/u) te gebruiken. Als deze voorwaarde niet in acht genomen wordt dan kan het product beschadigd worden waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk gesteld kan worden.

2) De fabrikant kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worde

13

Draaien van de LNB voor een optimale ontvangst in de rand gebieden van de footprint (Zuid – West of Zuid – Oost) in Europa

Bovendien adviseren wij alvorens de werking te controleren, eerst te controleren of de schotel in de juiste elevatiehoek staat. Bepaal uw positie op bijgaande kaart en zet de elevatiehoek op het getal dat op de kaart wordt aangegeven.; de grijze gedeelten in de kaarten geven de geografische gebieden aan waar een aanpassing van de LNB is gewenst. De van tevoren bepaalde montagepositie van de omzetter is langs de middellijn van de schotel (zie figuur A) en in deze configuratie werkt het Voyager systeem in de meeste Europese landen op de juiste manier. Als u zich echter in gebieden bevindt die zich erg ver van de omlooppositie van de satelliet af bevinden, dan kan het noodzakelijk zijn om de hoek van de omzetter af te stellen. Met name als u uitzendingen van de satellieten Astra 19E, Astra 28E of HotBird

13E wilt ontvangen en u zich in Portugal of Marokko bevindt moet de hoek van de omzetter afgesteld worden zoals aangegeven op figuur B, terwijl als u zich in Turkije bevindt de omzetter voor dezelfde satellieten op positie C geplaatst moet worden. Bijgaand treft u een overzicht aan om u te helpen bij het instellen van de meest geschikte hoek.

1) Draai de schroeven van de borgklem van de LNB los.

2) Draai de LNB in de richting van de klok ( west) of in tegengestelde richting ( zuid-oost)

3) Zet de LNB weer vast door de schroeven weer vast te draaien.

Plaats

14

Positie

Lissabon B

Casablanca B

Ankara C

HotBird 13E

25°

27°

22°

Astra 19E

28°

34°

15°

Astra 28E

37°

41°

Elevatiehoekkaarten van de schotel

Om de schotel op de gewenste satelliet te richten is het erg belangrijk dat de schotel in de juiste hoek gezet wordt.

Controleer de positie waar u zich bevindt op de kaart en stel daarna de elevatiehoek van de schotel volgens de op de kaart van de gewenste satelliet vastgestelde graden af.

De grijze gedeelten op de verschillende kaarten geven de geografische gebieden aan waarin de LNB afgesteld moet worden.

15

16

17

Pos Code

3

4

1

2

5

6

06681

10425

03685

10757

10979

03684

9 06975

10 13159

12 12986

13 15718

14 06132

15 06076

16 08628

17 12878

18 09015

Denomination

Schotel antenne D=500 mm

Schroef M5x10 UNI 7687

Zelfborgende moer M5 UNI7474

Steunbeugel voor

Schroef M6x55 UNI 5737

Zelfborgende moer M6 UNI 7474

VOYAGER G3 50 LNB draag arm

Coax kabel

Connector type F F50

LNB Stark S1

Steun arm

Nylon bus

Plastic steun voor LNB type Kombi inclusief

Rolsteunbeugel

Zelfborgende moer M5 DIN 6923

18 aant

1,0 mt,7

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

4,0

4,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Pos. Code Denomination aant

19 09014 Schroef M5x30 UNI 5732

20 13142 SMLC.S. TO 253

21 11190 Afdichting OR G3 75x2

22 11001 Box van Zamak materiaal

23 11280 Onderlegring

2,0

1,0

1,0

1,0

2,0

24 07960 Moer 2,0

25 11006 Zelftappende schroef M2,9 x 9,5 4,0

26 15616 Onderlegring plat D 5 4,0

Pos Code Denomination aant

7

8

9

10

11

12

13

3

4

1

2

5

6

05799

07446

11200

11805

03244

07956

Borgpen arm

Borgschroef arm

Reductieaandrijving

Schroeven driegangig 5x12

Afdichting OR XPG9

Kabeldoorvoer skintop PG9

11524 Rubberen afdichting

11523 Buisdoorvoerring

11526 Wigvormige Afstandshouder

11525 Buisdoorvoer

11528 Ring

11527 Buisborg

10983 Regelas

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

3,0

1,0

1,0

Pos Code

22

23

24

25

26

27

28

18

19

20

21

14

15

16

17

Denomination aant

03605 Blindklinknagel

10968 Steunbuis

02125 Zelfborgende moer M6x1,5

02354 Bevestigingsbeugel

02018 Knop borgeenheid

02083 Zelftappende schroeven

06391 Schroef plastic voor wijzers

06390 Wijzer

03647 Handgreep 1,0

02075 Zelftappende schroeven M4 x10 1,0

12986 Connector type F F50

10110 Zwarte knop

1,0

1,0

02087 Zelftappende schroef 3,9 x13

06495 Sticker hefhoogteaanduiking

12030 Veer voor rubberen afdichting

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

1,0

1,0

19

Sjabloon voor wand montage

Vochtig maken en op de gewenste plaats plakken

Uitknipbare tekening op schaal 1:1

CONFORMITY CERTIFICAAT

De fabrikant Teleco Spa

Via Majorana nr. 49, 48022 Lugo ( RA ) Italie

Verklaart hierbij, onder eigen verantwoordelijkheid, dat het volgende produkt:

VOYAGER DIGIMATIC 50

waar dit certificaat naar verwijst, voldoet aan de volgende normeringen:

EN 60065: 2002 - EN 55013: 2001 + A1: 2003 - EN 61000 – 3 - 2: 2000 + A2: 2005

EN 61000 – 3 – 3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005 - EN 55020: 2002 + A2: 2005

Volgens de voorwaarden van de Europese regelgeving 2006/95/EClage spanning

(gewijzigd door 93/68/CEE ) en 2004/108/CEE voor aanwezig electromagnetisme

(gewijzigd door 92/31/CEE en 93/68/CEE ) van de Europese Raad.

Lugo 31 / 08 / 2014

DE PRESIDENT

Ing. Raul Fabbri

RECYCLING:

gooi, om de afvalverwerking van elektrisch en elektronisch afval zoveel mogelijk te beperken, dit apparaat aan het einde van de levensduur niet bij ander ongescheiden afval weg, maar lever het in bij een recyclingcentrum.

20

26/09/2014

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement