Zanussi ZWG 6160 P Manuel du propriétaire


Add to My manuals
56 Pages

advertisement

Zanussi ZWG 6160 P Manuel du propriétaire | Manualzz

NL

FR

Gebruiksaanwijzing

Notice d'utilisation

Wasautomaat

Lave-linge

2

27

ZWG 6160 P

Inhoud

Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Voorzorgsmaatregelen bij vorst _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

Speciale accessoires _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

Wasprogramma's _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17

Verbruikswaarden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

Wijzigingen voorbehouden

Veiligheidsinformatie

Belangrijk! Zorgvuldig lezen en voor toekomstige raadpleging bewaren.

• De veiligheid van uw apparaat voldoet aan de voorschriften en de wettelijke vereisten met betrekking tot de veiligheid van apparaten. Wij vinden echter dat wij, als fabrikant, de plicht hebben u de volgende veiligheidsaanwijzingen te geven.

• Het is erg belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de machine wordt opgeborgen, zodat u ze later nog eens kunt nalezen. Als het apparaat aan iemand anders verkocht of geschonken wordt, of als u verhuist en de machine achterlaat, zorg er dan voor dat de gebruiksaanwijzing bij het apparaat blijft zodat de nieuwe eigenaar kennis kan nemen van de werking van het apparaat en de bijbehorende waarschuwingen.

• U MOET deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen voordat u de machine installeert of in gebruik neemt.

• Voordat u de machine voor het eerst in gebruik neemt, dient u ze te controleren op eventuele schade die kan zijn ontstaan tijdens het transport. Sluit nooit een beschadigde machine aan. Als er onderdelen zijn beschadigd, neem dan contact op met uw leverancier.

• Als de machine in de winter wordt afgeleverd, als de temperatuur onder nul is, zet u de wasmachine 24 uur in een ruimte met kamertemperatuur voordat u ze in gebruik neemt.

• Deze machine is gemaakt voor gebruik in een normale huishoudelijke situatie. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor vorstschade. Lees "Voorzorgsmaatregelen bij vorst".

Algemene veiligheid

• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.

• Tijdens wasprogramma's op hoge temperatuur kan het glas van de deur heet worden. Niet aanraken!

• Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.

• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.

• Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter en wasmiddel. Als u te veel doseert, kunnen kledingstukken beschadigd raken. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot de hoeveelheden.

• Was kleine artikelen zoals sokken, veters, wasbare ceintuurs enz. in een waszak of kussensloop, omdat deze tussen de kuip en de trommel terecht kunnen komen.

• Gebruik uw apparaat niet om artikelen met baleinen, materialen zonder zoom of gescheurde materialen te wassen.

• Trek na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine altijd de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht.

• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.

2

Montage

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat verplaatst.

• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten, kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.

• Dit apparaat kan alleen als vrijstaand toestel worden gebruikt. NIET inbouwen onder een werkblad en het bovenstuk om wat voor reden dan ook NIET verwijderen.

• Controleer na de installatie van het apparaat of het niet op de toevoer- en afvoerslang staat en of het werkblad het aansluitsnoer niet tegen de muur platdrukt.

• Installeer de machine op een vlakke harde vloer.

• Leg nooit karton, hout of iets dergelijks onder het apparaat om oneffenheden van de vloer te compenseren.

• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast om de lucht onder het apparaat goed te laten circuleren.

• Zorg ervoor dat de machine geen muren of andere keukenapparaten raakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een koudwatertoevoer.

• Gebruik voor aansluiting op de waterleiding geen eerder gebruikte slangen. Gebruik altijd de bij de machine geleverde slang.

• De toevoerslang mag niet worden verlengd. Als de slang te kort is en u de kraan niet wilt verplaatsen, zult u een nieuwe, langere slang moeten kopen die speciaal voor dit doel is gemaakt.

• Let er altijd op of er na de installatie geen water uit de slangen en de aansluitingen lekt.

• Als het apparaat is geïnstalleerd op een plaats waar het kan vriezen, lees dan het hoofdstuk "Voorzorgsmaatregelen bij vorst". De fabrikant wijst de verantwoordelijkheid voor bevriezingsschade af.

• Eventuele loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loodgieter of een bekwaam persoon.

• Eventuele elektrotechnische werkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of een bekwaam persoon.

Gebruik

• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.

• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal wassen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.

• Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie de "Wasprogrammakaart".

• Voordat u gaat wassen, dient u ervoor te zorgen dat alle zakken leeg zijn en dat alle knopen en ritsen dicht zijn.

Was geen gerafelde of gescheurde artikelen. Behandel vlekken zoals verf, inkt, roest en gras eerst voordat u artikelen met dit soort vlekken gaat wassen. Beugelbeha's mogen NIET machinaal worden gewassen.

• De wasmiddellade is uitgerust met een bakje voor vloeibaar wasmiddel. Gebruik dit bakje niet voor gelachtige wasmiddelen met programma's waarin een voorwas is opgenomen of met de uitgestelde startoptie.

In al deze gevallen kunt u de wasmiddelballen of zakjes die met het wasmiddel zijn meegeleverd gebruiken.

Haal de bal of het zakje aan het einde van de wascyclus uit de wasmachine.

• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige petroleumproducten mogen niet in de machine worden gewassen. Als er vluchtige reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine doet.

• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact, maar pak altijd de stekker zelf beet.

• Gebruik de wasmachine nooit als het aansluitsnoer, het bedieningspaneel, het werkblad of de sokkel beschadigd zijn, waardoor de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.

Kinderbeveiliging

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat

3

• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

• De verpakkingsmaterialen (zoals plastic folie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen verstikkingsgevaar! Houd ze buiten het bereik van kinderen.

• Bewaar alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.

• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. Deze wasmachine beschikt over een speciale functie om te voorkomen dat kinderen of huisdieren in het apparaat vast komen te zitten.

Om deze functie te activeren dient u de knop (zonder deze in te drukken) aan de binnenkant van de deur naar rechts te draaien tot de groef horizontaal staat.

Gebruik zo nodig een muntstuk.

Om deze functie uit te schakelen en de mogelijkheid te herstellen om de deur te sluiten, dient u de knop naar links te draaien tot de groef verticaal staat.

Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als de wasmachine op een plaats staat waar de temperatuur onder 0°C kan dalen, gaat u als volgt te werk om eventueel in de machine achtergebleven water te verwijderen:

1. trek de stekker uit het stopcontact;

2. draai de waterkraan dicht,

3. schroef de waterinvoerslang los van de kraan,

4. schroef de afvoerslang los van de achtersteun en maak de slang los van de gootsteen of tap,

5. plaats een opvangbak op de grond,

6. laat de afvoerslang op de grond liggen, plaats de externe uiteinden van de afvoer- en invoerslangen in de opvangbak op de grond en laat het water helemaal weglopen,

7. schroef de waterinvoerslang weer aan de kraan en de afvoerslang op de achterkant van het apparaat,

Wanneer u de machine opnieuw wilt starten, moet de omgevingstemperatuur hoger dan 0°C zijn.

Milieubescherming

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.

Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

4

Verpakkingsmaterialen

Materialen met het symbool zijn recyclebaar.

>PE<=polyethyleen

>PS<=polystyreen

>PP<=polypropyleen

Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden als u ze netjes weggooit in de daarvoor bestemde containers.

Milieutips

Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan de volgende tips ter harte te nemen:

Beschrijving van het product

• Normaal vuile was kan zonder voorwas worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!).

• De machine werkt economischer als hij volledig wordt gevuld.

• Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd; het wasgoed kan daarna bij een lagere temperatuur worden gewassen.

• Doseer het wasmiddel aan de hand van de waterhardheid, de mate van vervuiling van het wasgoed en de hoeveelheid wasgoed.

1 2 3 7

8

9

11

4

5

9

9

10

12

3

4

5

6

1

2

Wasmiddellade

Bovenblad

Bedieningspaneel

Deurhandgreep

Typeplaatje (op de binnenrand)

Voorste verstelbare voetjes

6

7

8

Afvoerslang

Afvoerslangsteun

9

10

Slanghouders

Wateraansluiting

11 Netsnoer

12 Voetje achterkant

5

Technische gegevens

Afmetingen

Elektrische aansluiting

Spanning - Totale vermogen - Zekering

Leidingwaterdruk

Breedte

Hoogte

Diepte

60 cm

85 cm

50 cm

Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat.

Maximale belading

Centrifugetoerental

Minimaal

Maximaal

Katoen

Maximaal

0,05 MPa

0,8 MPa

6 kg

1600 Toeren per minuut

Montage

Uitpakken

Waarschuwing!

• Lees het hoofdstuk "Veiligheidsinformatie" zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert.

• De externe folie eraf trekken. Gebruik zo nodig een mes.

A x 3

B x 3 x 1

C x 2

Waarschuwing! Verwijder en bewaar alle transportbeveiligingen, zodat ze kunnen worden gemonteerd als de machine ooit nog eens moet worden vervoerd.

Benodigd gereedschap

10 mm

30 mm

• Verwijder de afdekking van het karton.

• Verwijder de piepschuim verpakkingsmaterialen.

1

2

• Leg het voorstuk op de grond, achter de machine, en leg de machine er dan voorzichtig op, met de achterkant op de grond. Zorg dat hierbij geen slangen gekneld raken.

• Verwijder de basis van polystyreen van de onderkant.

6

• Plaats de machine weer rechtop.

• Open de deur en verwijder de plastic slanggeleider, de zak met de gebruiksaanwijzing en de plastic afsluitdoppen uit de trommel.

• Schroef de drie bouten (A) los en verwijder de slanghouders (C).

• Schuif de betreffende kunststof afstandhouders naar buiten (B).

Waarschuwing! Verwijder de afvoerslang niet uit de achterste steun. Verwijder deze slang alleen als dit nodig is om water af te voeren.

Raadpleeg "Voorzorgsmaatregelen bij vorst" en

"Problemen oplossen".

• Verwijder het netsnoer en de af- en toevoerslang van de slanghouders (C) op de achterkant van het apparaat.

• Maak het kleine gaatje aan de bovenkant en de twee grotere gaten dicht met de bijbehorende plastic doppen.

7

Plaatsing en waterpas zetten Watertoevoer

Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.

35°

45° x 4

Zet de wasmachine waterpas door de pootjes hoger of lager te zetten.

De machine MOET waterpas en stabiel staan op een platte, harde ondergrond. Controleer de afstelling, indien nodig, met een luchtbelwaterpas. Alle noodzakelijke afstellingen kunnen worden uitgevoerd met een moersleutel.

Maak de ringmoer los om de slang onder een hoek naar links of naar rechts te bevestigen, afhankelijk van de plaats van uw waterkraan. Bevestig de toevoerslang niet naar beneden gericht. Als de toevoerslang geplaatst is, dient u de ringmoer weer vast te draaien om lekkage te voorkomen.

Waterafvoer

Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen, lawaai of verschuiving van de machine tijdens de werking.

Herhaal het waterpas zetten als de machine nog niet waterpas en stabiel staat.

Vorm allereerst een haak in het uiteinde van de afvoerslang met behulp van de plastic slanggeleider die met de wasmachine is meegeleverd.

Het uiteinde van de afvoerslang kan op vier manieren worden geplaatst:

• Over de rand van een gootsteen gehaakt, met behulp van de plastic slanggeleider.

8

Maak de plastic slanggeleider met een stuk touw aan de kraan vast om te voorkomen dat de afvoerslang tijdens het afvoeren van water uit het apparaat losraakt.

• Op een uitlaattap van een gootsteen.

Als de uitlaattap nog niet eerder is gebruikt, verwijdert u een afdichting die eventueel aanwezig kan zijn.

• Rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm.

Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang. De afvoerslang mag niet geknikt zijn.

• Rechtstreeks op een ingebouwde afvoerleiding in de muur van de kamer.

Druk de afvoerslang op de tap en maak hem vast met een klem. Zorg dat er een lus in de afvoerslang wordt gevormd, om te voorkomen dat afval uit de gootsteen in de wasmachine terechtkomt.

De afvoerslang kan worden verlengd tot maximaal 4 meter. Een extra afvoerslang en koppelstuk zijn verkrijgbaar bij de klantenservice bij u in de buurt.

Overzicht van de aansluitingen

115 c m

115 cm 140 cm

9 0 c m

100 c m 150 c m

9

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

• Dit apparaat moet geaard worden.

• Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomtoevoer in uw huis.

• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd schokvrij stopcontact.

• Gebruik geen meerwegsstekkers, -aansluitingen en verlengkabels. Er kan brand ontstaan.

• Vervang of wijzig de hoofdkabels niet zelf. Neem contact op met de klantenservice.

Speciale accessoires

Rubberen voetenset

Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt.

De rubberen voeten zijn vooral handig op zwevende, gladde en houten vloeren.

Het eerste gebruik

• Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies.

• Zorg dat de trommel leeg is.

• Laat, voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, het katoenprogramma op de hoogste

Dagelijks gebruik

De was sorteren

Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de wasvoorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch, fijne was, wol.

• Verzeker u ervan dat de hoofdstekker en de kabel niet platgedrukt of beschadigd worden door de achterkant van het apparaat.

• Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie toegankelijk is.

• Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen van de netvoeding. Trek altijd aan de stekker.

• Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

Monteer de rubberen voeten om trillingen, lawaai of verschuiving van de machine tijdens de werking te voorkomen.

Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

temperatuur draaien zonder wasgoed in de machine, zodat eventuele fabricageresten uit de trommel en de kuip worden verwijderd. Giet een halve maatbeker wasmiddel in het vakje voor de hoofdwas en start de machine.

Voordat u de was in de machine doet

Belangrijk! Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen in het wasgoed achterblijven (bijv. haarspeldjes, veiligheidsspelden, spelden). Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen.

Bind ceintuurs of lange riemen vast. Verwijder eventuele haken (d.w.z.

gordijnen).

• Was witte en bonte was nooit samen. Wit kan in de was zijn «witheid» verliezen.

10

• Nieuwe gekleurde kledingstukken kunnen in de eerste wasbeurt uitlopen. Ze moeten daarom de eerste keer apart worden gewassen.

• Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta.

• Behandel gordijnen met speciale zorg.

• Was sokken en handschoenen in de zak of een net.

Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen:

Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat opgedroogde vlekken een nacht in water met een speciaal wasmiddel inweken; daarna de vlek met het sop uitwassen.

Verf op oliebasis: bevochtig de vlek met wasbenzine, leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek; meerdere malen behandelen.

Opgedroogde vetvlekken: bevochtig de vlek met terpentine, leg het kledingstuk op een zacht oppervlak en dep de vlek met de vingertoppen en een katoenen doek.

Roest: oxaalzuur opgelost in warm water of een roestverwijderingsproduct dat koud wordt gebruikt. Wees voorzichtig met oude roestvlekken omdat de cellulosestructuur in dat geval beschadigd zal zijn en de kans groot is dat de vlek een gat wordt.

Schimmelvlekken: behandel de vlek met bleekmiddel; goed uitspoelen (alleen witte en kleurechte weefsels).

Gras: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel behandelen (alleen witte en kleurechte weefsels).

Balpeninkt en lijm: bevochtig met aceton 1) , leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek.

Lippenstift: bevochtig de vlek met aceton zoals hierboven, vervolgens de vlekken met brandspiritus behandelen. Behandel achtergebleven sporen met bleekmiddel.

Rode wijn: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur of citroenzuur, vervolgens uitspoelen. Behandel achtergebleven sporen met bleekmiddel.

Inkt: afhankelijk van het inkttype, maakt u de stof eerst vochtig met aceton 1) en vervolgens met azijnzuur. Behandel eventuele achtergebleven vlekken op witte stoffen met bleekmiddel en spoel grondig na.

Teervlekken: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar, brandspiritus of wasbenzine, vervolgens inwrijven met reinigingspasta.

Open de deur door de handgreep voorzichtig naar buiten te trekken.

Wasgoed in de machine doen

Maximale lading

Doe het wasgoed stuk voor stuk in de trommel; schud het eerst zo goed mogelijk uit.

De aanbevolen lading is te vinden op de "wasprogrammakaarten".

Algemene regels:

• Katoen, linnen: trommel vol maar niet te volgepropt;

• Synthetische stoffen: trommel niet meer dan half vol;

• Fijne was en wol: trommel niet meer dan een derde gevuld.

Sluit de deur voorzichtig

van de deur geen kledingstukken vast komen te zitten.

Waarschuwing! Zorg dat er bij het sluiten

Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen

Een goed wasresultaat is mede afhankelijk van de keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen.

Hoewel ze biologisch afbreekbaar zijn, bevatten wasmiddelen stoffen die - in grote hoeveelheden - de broze balans van de natuur kunnen verstoren.

De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.), de kleur, wastemperatuur en de mate van vervuiling.

Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden gebruikt:

1) gebruik geen aceton op kunstzijde.

11

• waspoeder voor alle soorten weefsels,

• waspoeder voor tere weefsels (40°C max) en wol,

• vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60°C max) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.

Hoeveelheid te gebruiken wasmiddel

Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het gebruikte water.

Voor de hoeveelheid wasmiddel raadpleegt u altijd de aanwijzingen op de verpakking van het product.

Gebruik minder wasmiddel als:

• u een kleine lading wast,

• het wasgoed licht vervuild is,

• er veel schuimvorming tijdens het wassen aanwezig is.

Graden van waterhardheid

De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde 'hardheidsgraden'. Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf.

Als de waterhardheid middelmatig of hoog is, raden we aan een waterontharder toe te voegen, waarbij u altijd de instructies van de fabrikant opvolgt.

Als de hardheid van het water zacht is, pas dan de hoeveelheid wasmiddel aan.

De wasmiddellade openen

Compartiment voor poeder of vloeibaar wasmiddel dat wordt gebruikt voor de hoofdwas.

Compartiment voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter, stijfsel).

Waarschuwing! Als u een voorwas wilt uitvoeren, giet u het wasmiddel tussen de te wassen kledingstukken in de trommel.

Waarschuwing! Afhankelijk van het type wasmiddel dat u gebruikt (poeder of vloeistof), zorgt u dat de klep, die zich in het hoofdwascompartiment bevindt, zich in de gewenste positie bevindt.

Klep voor poeder of vloeibaar wasmiddel

12

UP (omhoog) - de kleppositie bij het gebruik van wasmiddel in POEDERvorm

DOWN (omlaag) - kleppositie bij gebruik van

VLOEIBAAR wasmiddel tijdens de hoofdwas

RE

M

O

VE

TO

C

LEA

N

PUSH

RE

M

O

VE

TO

CL

EAN

PUSH

Als de klep zich niet in de gewenste positie bevindt:

• Verwijder de lade. Duw de rand van de lade naar buiten, zoals aangegeven door de pijl (PUSH) om het verwijderen van de lade te vergemakkelijken.

De klep staat omlaag en u wilt poeder toevoegen:

• Draai de klep omhoog.

Zorg dat de klep goed vastzit.

• Plaats de lade voorzichtig terug.

• Meet het wasmiddel af.

• Doe het waspoeder in het vak voor de hoofdwas .

De klep staat omhoog en u wilt vloeibaar wasmiddel gebruiken:

• Draai de klep omlaag.

• Plaats de lade voorzichtig terug.

• programma's waarin een voorwas is opgenomen

• Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als het wasprogramma niet onmiddellijk start.

In alle bovenstaande gevallen, gebruikt u de klep in de positie "UP" (omhoog).

De wasverzachter afmeten

• Meet het wasmiddel af.

Voor de hoeveelheid wasmiddel raadpleegt u altijd de aanwijzingen op de verpakking van het product en zorgt u ervoor dat het wasmiddel in de lade kan worden gegoten.

• Giet vloeibaar wasmiddel in het compartiment zonder dat de limiet die op de klep wordt aangegeven, wordt overschreden. Het wasmiddel moet in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart.

Giet wasverzachter of een ander nabehandelingsmiddel in het compartiment dat wordt aangegeven met

(de markering «MAX» mark in de lade niet overschrijden). Eventuele nabehandelingsmiddelen moeten in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart.

Waarschuwing! Gebruik de klep niet in de positie

"DOWN" (omlaag) bij:

• gelachtig wasmiddel of dik wasmiddel

• waspoeder

Een wasprogramma instellen

De wasmiddellade sluiten

Met het bedieningspaneel kunt u een wasprogramma en verschillende opties selecteren.

Wanneer er een optietoets wordt geselecteerd, gaat het bijbehorende controlelampje branden. Anders is het lampje uit.

Zie voor de mogelijke combinaties van wasprogramma's en opties het hoofdstuk "Wasprogrammakaart". Als er een verkeerde optie wordt gekozen, knippert het ingebouwde rode controlelampje van de knop 7 3 keer.

1 2 3 4 5

6.1

6.2

6.3

7

13

1

2

Programmakeuzeknop

Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. De programmakeuzeknop kan naar links of rechts worden gedraaid. Het groene controlelampje van de toets 7 gaat knipperen: het apparaat staat nu aan.

Als u de programmakeuzeknop op een ander programma zet wanneer de machine in werking is, gaat het rode controlelampje van de toets 7

3 keer knipperen om aan te geven dat er een verkeerde keuze is gemaakt. De machine zal het nieuw gekozen programma niet uitvoeren.

• Als u de machine wilt uitschakelen, draait u de programmakeuzeknop in de positie .

• Als u een programma dat op een bepaald moment draait, wilt annuleren of wijzigen, schakelt u de wasmachine uit door de programmakeuzeknop naar de positie te draaien. Selecteer het nieuwe programma door de knop naar het gewenste programma te draaien. Start het nieuwe programma door nogmaals op toets 7te drukken. Het water in de kuip zal niet worden weggepompt.

Temperatuurtoets

90°

60°

40°

30°

Temp.

Druk de temperatuurknop in om de meest geschikte temperatuur voor uw wasgoed te selecteren.

3

4

Automatisch kort centrifugeren en Spoelstop

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch het maximale centrifugetoerental voor dat programma voor.

Door Automatisch kort centrifugeren te selecteren wordt de centrifugesnelheid met de helft verminderd, maar niet minder dan 400 tpm. Het desbetreffende lampje licht op.

— Niet centrifugeren

Als u deze optie kiest, worden alle centrifugeergangen onderdrukt en vervangen door een spoelgang, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt Aanbevolen voor extreem fijne weefsels Bij sommige programma's gebruiken de spoelgangen meer water.

Supersnel

S u

R p a e p r i s e d e l

Door op deze toets te drukken, gaat het bijbehorende controlelampje branden.

Kort programma voor licht vervuild wasgoed, of voor was die alleen opgefrist moet worden.

Met deze optie wordt een verminderde lading wasgoed aanbevolen:

• Katoen 3 kg

• Synthetica en fijne was 1,5 kg

14

5

6.1

6.2

6.3

Extra Spoelen

C e n

E s t r i f s o u g e r r a g e e n S u

R p e r s a p i d n e e l

Startuitstel

3H 6H 9H

S t a r t u i t s t e l

D é p a r t d i f f é r é

Controlelampjes

Hoofdwas

Lavage

Extra spoelen

Rinçage plus

Einde

Fin

Dit apparaat is ontworpen om water te besparen. Voor mensen met een erg gevoelige huid (allergisch voor wasmiddelen) kan het echter noodzakelijk zijn om het wasgoed met een extra hoeveelheid water te spoelen.

Druk gedurende enkele seconden tegelijkertijd op de toetsen 3 en 4: het controlelampje 6.2 gaat branden. Deze functie blijft permanent actief. Om de functie te verwijderen, drukt u nogmaals op dezelfde toetsen tot het controlelampje 6.2 uit gaat.

De start van het programma kan met deze toets 9, 6 of 3 uur worden uitgesteld. Het desbetreffende lampje licht op.

U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u het programma start.

Een uitgestelde start selecteren:

• Kies het programma en de gewenste opties;

• Selecteer de uitgestelde start door te drukken op toets 5;

• Druk op de toets 7:

– de machine begint de tijd af te tellen in uren.

– Het programma zal beginnen als het gekozen uitstel is afgelopen.

De uitgestelde start annuleren nadat u het programma hebt gestart:

• zet het apparaat op PAUZE door op toets 7 te drukken,

• druk eenmaal op toets 5, het lampje van het gekozen startuitstel gaat uit,

• druk nogmaals op toets 7 om het programma te starten.

De functie STARTUITSTEL kan niet worden geselecteerd bij het waterafvoerprogramma.

Belangrijk! Het gekozen uitstel kan alleen worden veranderd nadat u het wasprogramma opnieuw hebt gekozen. De deur blijft gedurende het uitstel vergrendeld. Als u de deur toch wilt openen, moet u de wasmachine eerst op

PAUZE zetten (door op toets 7) te drukken) en een paar minuten te wachten.

Nadat u de deur weer hebt gesloten, drukt u nogmaals op toets 7.

• Wanneer u het programma start door op de knop 7 te drukken, gaat het controlelampje voor de wasfase (6.1) branden. Dit betekent dat de wasmachine actief is.

• Het controlelampje voor aanvullende spoelbeurten (6.2) gaat branden wanneer de wasmachine een extra spoelbeurt uitvoert.

• Als het programma is afgelopen, gaat het controlelampje voor het einde van het programma (6.3) branden.

15

7

Start/Pauze

D

S t

é a r p t a

/ P r t / a u

P a z e u s e

Start het programma door te drukken op toets 7

• Als u het gekozen programma wilt starten, drukt u op de toets 7. Het bijbehorende groene controlelampje stopt met knipperen. Het controlelampje 6.1 gaat branden om aan te geven dat het apparaat begint te werken en dat de deur vergrendeld is. Als u een uitgestelde start hebt gekozen, begint de machine af te tellen.

• Als u een lopend programma wilt onderbreken, drukt u op de toets 7: het bijbehorende groene controlelampje begint te knipperen. Het is mogelijk om bepaalde opties van een lopend programma te veranderen voordat het programma deze opties uitvoert.

• Als u het programma opnieuw wilt starten vanaf het punt waarop het werd onderbroken, drukt u op de toets 7.

• Als het programma is gestart, wordt de deur vergrendeld. Als u om een bepaalde reden de deur wilt openen, zet u de wasmachine eerst op PAU-

ZE door op de toets 7 te drukken. Na een paar minuten kan de deur geopend worden.

Als de deur niet kan worden geopend, betekent dit dat de machine al aan het opwarmen was of dat het waterniveau te hoog is. Probeer in ieder geval de deur niet te forceren!

Als u de deur niet kunt openen terwijl dit toch nodig is, schakelt u de machine uit door de keuzeknop naar te draaien. Na een paar minuten kan de deur geopend worden (let op het waterniveau en de temperatuur!).

Als u de deur hebt gesloten, moet u het programma opnieuw selecteren en op de toets 7 drukken.

Aan het einde van het programma

Het apparaat stopt automatisch. Het controlelampje van de knop 7 en het bijbehorende controlelampje van de net beeindigde wasfase gaat uit. Het lampje 6.3 gaat branden.

Als er een programma of optie wordt gekozen waarbij het water in de trommel niet wordt weggepompt, blijft de deur vergrendeld om aan te geven dat het water eerst moet worden weggepompt voordat de deur geopend kan worden.

Volg onderstaande instructies om het water af te voeren:

• Zet de programmakeuzeknop op .

• Kies het programma pompen of centrifugeren.

• Verlaag indien nodig de centrifugesnelheid met de betreffende knop.

• Druk op de knop 7.

Aan het einde van het programma kan de deur worden geopend. Draai de programmakeuzeknop op om de machine uit te schakelen.

Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de trommel helemaal leeg is. Als u niet van plan bent om nog een was te doen, sluit dan de waterkraan. Laat de deur open staan om vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.

Waarschuwing! Als er kinderen of huisdieren in huis aanwezig zijn, activeert u de kinderbeveiliging aan de binnenkant van het deurframe (lees voor meer informatie "Kinderbeveiliging" in het hoofdstuk "Veiligheidsinformatie").

Stand-by: tijdens het instellen van een programma en als het programma is voltooid, als de programmakeuzeknop en andere knoppen niet worden aangeraakt, dan wordt na een paar minuten het energiebesparende systeem ingeschakeld. Het controlelampje gaat uit. Het groene controlelampje van de knop 7 knippert af en toe.

Door op een willekeurige knop te drukken, haalt u het apparaat uit de energiebesparende stand.

16

Deurafdichting

Aan het einde van elke cyclus controleert u de deurafdichting en verwijdert u objecten die eventueel in de vouw zijn achtergebleven.

Wasprogramma's

Programma – Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugesnelheid – Maximale belading - Type wasgoed

KATOEN (Katoen/Coton)

90° - Koud

Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid van: 1600 toeren per minuut

Max. belading 6 kg - gereduceerde lading 3 kg 1)

Witte was, gekleurd katoen en linnen. Normaal vervuilde was.

KATOEN + VOORWAS (+Voorwas/+Prélavage) 2)

90° - Koud

Voorwas - Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid van: 1600 toeren per minuut

Max. belading 6 kg - gereduceerde lading 3 kg 1)

Witte was, gekleurd katoen en linnen. Sterk vervuilde artikelen.

ECO (Zuinig/Eco)

60° - 40°

Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid van: 1600 toeren per minuut

Max. belading 6 kg

Wit en bont katoen. Dit programma kan worden geselecteerd voor licht of normaal vervuilde katoenen wasgoed. De temperatuur wordt verlaagd en de wastijd wordt verlengd. Hierdoor kunt u een goed wasresultaat bereiken en tegelijk energie besparen.

SYNTHETICA (Synthetisch/Synthétiques)

60° - Koud

Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 1200 tpm

Max. belading 3 kg - gereduceerde lading 1,5 kg 1)

Synthetische of gemengde stoffen: ondergoed, gekleurde kledingstukken, krimpvrije overhemden, blouses. Normaal vervuilde was.

Opties

AUTOMATISCH KORT

CENTRIFUGEREN,

NIET CENTRIFUGEREN,

STARTUITSTEL,

EXTRA KORT,

EXTRA SPOELING

AUTOMATISCH KORT

CENTRIFUGEREN,

NIET CENTRIFUGEREN,

STARTUITSTEL,

EXTRA KORT,

EXTRA SPOELING

AUTOMATISCH KORT

CENTRIFUGEREN,

NIET CENTRIFUGEREN,

STARTUITSTEL,

EXTRA SPOELING

AUTOMATISCH KORT

CENTRIFUGEREN,

NIET CENTRIFUGEREN,

STARTUITSTEL,

EXTRA KORT,

EXTRA SPOELING

Wasmiddeldoseerbakje

17

Programma – Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugesnelheid – Maximale belading - Type wasgoed

MIX

20°

Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 1200 tpm

Max. belading 3 kg

Koud wasprogramma dat zeer energiebesparend werkt, voor licht vervuild wasgoed. Voor dit programma is een wasmiddel nodig dat actief is in koud water.

BEHOEDZAAM (Fijne was/Délicats)

40° - Koud

Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 700 tpm

Max. belading kg 3 - Gereduceerde lading 1,5 kg 1)

Fijne was: acryl, viscose, polyester. Normaal vervuilde was.

- HANDWAS / - WOL (Wol/Laine - Handwas/Lavage à la main)

40° - Koud

Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 1200 tpm

Max. belading 2 kg

In de machine wasbare wol, met de hand wasbare wol en fijn wasgoed met het symbool «handwas». Opmerking: Een enkel of groot stuk wasgoed kan een verkeerd evenwicht van de trommel tot gevolg hebben. Als de machine de laatste centrifugefase niet uitvoert, voeg dan meer wasgoed toe, verdeel de lading handmatig opnieuw en kies vervolgens het centrifugeprogramma.

SPOELEN (Spoelen/Rinçage))

Spoelen - Kort centrifugeren op 700 tpm. Als een centrifugesnelheid hoger dan 700 tpm wordt geselecteerd door op de relevante knop te drukken, voert het apparaat een lange centrifuge uit. (Maximale centrifugesnelheid: 1600 toeren per minuut)

Max. belading 6 kg

Voor het spoelen en centrifugeren van katoenen kledingstukken die met de hand zijn gewassen. Selecteer de optie EXTRA SPOELEN om de spoelactie te intensiveren. De wasmachine voegt extra spoelgangen toe.

POMPEN (Pompen/Vidange)

Water afpompen

Om het water dat is achtergebleven in de trommel af te voeren bij programma's met de optie Spoelstop.

Opties

AUTOMATISCH KORT

CENTRIFUGEREN,

NIET CENTRIFUGEREN,

STARTUITSTEL,

EXTRA SPOELING

AUTOMATISCH KORT

CENTRIFUGEREN,

NIET CENTRIFUGEREN,

STARTUITSTEL,

EXTRA KORT,

EXTRA SPOELING

AUTOMATISCH KORT

CENTRIFUGEREN,

NIET CENTRIFUGEREN,

STARTTIJDKEUZE

AUTOMATISCH KORT

CENTRIFUGEREN,

NIET CENTRIFUGEREN,

STARTUITSTEL,

EXTRA SPOELING

Wasmiddeldoseerbakje

18

Programma – Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugesnelheid – Maximale belading - Type wasgoed

CENTRIFUGEREN (Centrifugeren/Essorage)

Pompen en lang centrifugeren op maximale centrifugesnelheid:

1600 toeren per minuut

Max. belading 6 kg

Aparte centrifugegang voor kledingstukken die met de hand gewassen zijn en na programma's met de Spoelstop-optie Als Automatisch kort centrifugeren wordt geselecteerd door op de relevante knop te drukken, voert het apparaat een korte centrifuge uit.

STRIJKVRIJ (Antikreuk/Repassage facile)

40° - Koud

Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 900 tpm

Voor de beste anti-kreukresultaten verlaagt u de belading van synthetische kledingstukken. (Aanbevolen belading 1 kg)

Synthetische of gemengde stoffen. Voorzichtig wassen en centrifugeren om kreuken te voorkomen. De wasmachine voegt extra spoelgangen toe.

DEKEN (Dekens/Couette)

30°

Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 700 tpm

Speciaal programma voor een enkele synthetische deken, dekbed, sprei enz.

Opties

AUTOMATISCH KORT

CENTRIFUGEREN,

STARTTIJDKEUZE

AUTOMATISCH KORT

CENTRIFUGEREN,

NIET CENTRIFUGEREN,

STARTUITSTEL,

EXTRA SPOELING

AUTOMATISCH KORT

CENTRIFUGEREN,

STARTTIJDKEUZE

Wasmiddeldoseerbakje

MINI 30

30°

Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 700 tpm

Max. belading 2 kg

Synthetische stoffen en fijne was. Licht vervuild wasgoed of wasgoed dat slechts hoeft te worden opgefrist.

JEANS

60° - Koud

Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 1200 tpm

Max. belading 3 kg

Broeken, shirts of jasjes in denim en jersey gemaakt van hi-tech materialen. De optie Extra Spoelen wordt automatisch geactiveerd.

AUTOMATISCH KORT

CENTRIFUGEREN,

NIET CENTRIFUGEREN,

STARTTIJDKEUZE

AUTOMATISCH KORT

CENTRIFUGEREN,

NIET CENTRIFUGEREN,

STARTTIJDKEUZE

1) Als u de optie SUPERSNEL selecteert door te drukken op toets 4, raden we u aan de maximale belading te beperken, zoals aangegeven. Maximale belading is wel mogelijk, maar de wasresultaten zullen minder goed zijn.

2) Bij een voorspoelfase kan het wasmiddel direct in de trommel worden gedaan.

19

Verbruikswaarden

Programma

Witte katoen 95° C

Katoen 60 °C

Katoen 40 °C

Synthetische stoffen 40 °C

Fijne was 40 °C

Wol/Handwas 30 °C

Programma's voor energiebesparing

Katoen 60 °C eco 2)

Energieverbruik (kWh)

2.10

1.20

0.75

0.60

0.60

0.30

1.02

1) Waterverbruik (liter)

78

72

72

57

65

48

49

1) Programmaduur (Minuten) 1)

175

170

145

95

75

55

180

Katoen 40 °C eco 2) 0.80

49 180

De katoen 60 °C eco en katoen 40 °C eco zijn de standaard katoenprogramma's voor normaal vervuilde katoenen was. Ze zijn geschikt voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was en het zijn zeer efficiënte programma's voor gecombineerd energie- en waterverbruik voor het wassen van dat type katoenen was. De daadwerkelijke watertemperatuur kan verschillen van de vermelde cyclustemperatuur.

1) De consumptiegegevens die in dit overzicht worden weergegeven, zijn indicatief. De gegevens kunnen verschillen, afhankelijk van de hoeveelheid, het type wasgoed, de temperatuur van de watertoevoer en de omgevingstemperatuur.

2) Dit is het programma voor testinstituten. Overeenkomstig EN60456.

Onderhoud en reiniging

Waarschuwing! Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u met schoonmaken begint.

Onderhoudswasbeurt

Bij wasbeurten op lage temperaturen is het mogelijk dat er aanslag aan de binnenkant van de trommel blijft zitten

Wij raden u daarom aan regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren

Ga als volgt te werk

• Moet de trommel leeg zijn

• Moet u het heetste wasprogramma voor katoen kiezen

• Gebruik een normale hoeveelheid wasmiddel, dit moet waspoeder zijn met biologische eigenschappen

De wasmiddellade schoonmaken

De lade voor was- en nabehandelingsmiddelen moet regelmatig worden schoongemaakt.

• Verwijder de lade.

• Om het schoonmaken te vergemakkelijken, moet het bovenste gedeelte van het vakje voor nabehandelingsmiddelen worden verwijderd.

20

• Met een borsteltje kunt u de uitsparing schoonmaken en alle resten waspoeder verwijderen.

• Reinig alle verwijderde onderdelen van de doseerlade onder een kraan om eventuele resten waspoeder te verwijderen.

• Gebruik het borsteltje om de uitsparing schoon te maken. Zo zorgt u ervoor dat alle resten waspoeder goed van de boven- en onderkant van de uitsparing worden verwijderd.

Als u de doseerbak en uitsparing hebt schoongemaakt, plaatst u de wasmiddellade terug.

Het afvoerfilter schoonmaken

Het filter houdt pluisjes of vreemde objecten tegen die per ongeluk in het wasgoed terecht zijn gekomen.

De pomp moet regelmatig worden schoongemaakt.

Ga als volgt te werk om het filter te reinigen:

• Draai de programmakeuzeknop naar de stand ;

• trek de stekker uit het stopcontact;

• open de deur;

• draai de trommel en lijn de afdekking van het filter ( FILTER) uit met de pijl op de deurvergrendeling;

• open de afdekking van het filter door op de speciale haak te drukken en de afdekking omhoog te draaien;

Waarschuwing!

houd de afdekking van het filter open totdat het filter is verwijderd;

• voordat u het filter verwijdert, haalt u alle pluisjes en kleine objecten rondom het filter weg;

• verwijder het filter en maak het schoon onder de kraan;

• plaats de afdekking van het filter zo nodig weer rechtop;

• open de afdekking van het filter en plaats het filter terug;

21

het filter is correct geplaatst wanneer de indicator op de bovenkant zichtbaar is en wordt geblokkeerd;

• sluit de afdekking van het filter;

• steek de stekker weer in het stopcontact.

De watertoevoerfilters schoonmaken

Belangrijk! Als het apparaat niet met water wordt gevuld, het lange tijd duurt voordat het water wordt gevuld, de

Problemen oplossen

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking. Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met behulp van de in de onderstaande tabel beschreven aanwijzingen.

startknop rood knippert of het display (indien aanwezig) het bijbehorende alarm toont (zie hoofdstuk "Problemen oplossen" voor meer informatie), moet u controleren of de watertoevoerfilters niet geblokkeerd zijn.

De watertoevoerfilters schoonmaken:

• Draai de waterkraan dicht.

• Schroef de slang van de kraan.

• Reinig het zeefje in de slang met een harde borstel.

• Schroef de waterslang weer op de kraan. Zorg ervoor dat de aansluiting stevig vast zit.

• Schroef de slang van de machine. Houd een oude doek bij de hand om eventueel gemorst water te kunnen opvegen.

• Maak het filter in de klep schoon met een stevige borstel of met een doek.

• Schroef de slang terug op de wasmachine en zorg dat de aansluiting stevig vastzit.

• Draai de waterkraan open.

Tijdens de werking van de wasmachine is het mogelijk dat het rode controlelampje van de knop 7 gaat knipperen en dat een van de controlelampjes gaat branden om aan te geven dat het apparaat niet werkt.

Controleer voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling eerst de onderstaande checklist.

22

Storingscode en storing

Hoofdwas

Lavage

Extra spoelen

Rinçage plus

Einde

Fin

D

S t a r

é p a t / P a r t / P u z e a u s e

Mogelijke oorzaak/oplossing

De waterkraan is dicht.

• Draai de waterkraan open.

De toevoerslang is bekneld of geknikt.

• Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.

Het filter in de toevoerslang of het inlaatventielfilter is verstopt.

• Maak de watertoevoerfilters schoon (lees 'De watertoevoerfilters schoonmaken' voor meer informatie).

Het lampje van knop 7 knippert en het lampje 6.1 gaat branden:

Probleem met de watertoevoer.

Hoofdwas

Lavage

Extra spoelen

Rinçage plus

Einde

Fin

D

S t a r

é p a t / P a r t / P u z e a u s e

Het lampje van knop 7 knippert en het lampje 6.2 gaat branden:

Probleem met de waterafvoer.

De afvoerslang is bekneld of geknikt.

• Controleer de aansluiting van de afvoerslang.

Het afvoerfilter is verstopt.

Als het apparaat stopt met werken zonder dat het water wordt afgevoerd, voert u eerst een noodafvoer uit:

• zet de programmakeuzeknop op ;

• trek de stekker uit het stopcontact;

• draai de waterkraan dicht;

• wacht zo nodig totdat het water is afgekoeld;

• schroef de afvoerslang los van de achtersteun (zie "Voorzorgsmaatregelen bij vorst") en maak de slang los van de gootsteen of tap;

• laat de slang op de grond lopen;

• zet een opvangbak op de grond en houd het uiteinde van de afvoerslang in de bak.

Het water zou door de zwaartekracht in de opvangbak moeten lopen. Wanneer de opvangbak vol is, maakt u hem leeg. Herhaal deze procedure totdat er geen water meer uit de slang komt;

• schroef de afvoerslang weer op de achtersteun en plaats de slang terug;

• open de deur en verwijder het wasgoed;

• maak het afvoerfilter schoon volgens de beschrijving in "Het afvoerfilter schoonmaken";

• aan het einde van de schoonmaakprocedure sluit u de deur en steekt u de stekker weer in het stopcontact.

• Voer een pompprogramma uit om te controleren of de wasmachine nu goed werkt.

23

Storingscode en storing

Hoofdwas

Lavage

Extra spoelen

Rinçage plus

Einde

Fin

D

S t a r

é p a t / P a r t / P u z e a u s e

Mogelijke oorzaak/oplossing

De deur is niet of niet goed gesloten.

• Doe de deur stevig dicht.

Het lampje van knop 7 knippert en het lampje 6.3 gaat branden:

Deur open.

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking zonder een zichtbaar alarm.

Controleer voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling eerst de onderstaande checklist.

Storing

De machine start niet:

Er stroomt water in de machine en dat loopt meteen weer weg:

Mogelijke oorzaak/oplossing

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

• Steek de stekker in het stopcontact.

Er staat geen spanning op het stopcontact.

• Controleer de elektrische installatie in uw woning.

De hoofdzekering is doorgebrand.

• Vervang de zekering.

De programmakeuzeknop is niet goed ingesteld en er is niet op knop 7 gedrukt.

• Draai de keuzeknop en druk nogmaals op knop 7.

De uitgestelde start is gekozen.

• Als het wasgoed meteen gewassen moet worden, annuleert u de uitgestelde start.

Het uiteinde van de afvoerslang bevindt zich te laag.

• Raadpleeg de paragraaf "Waterafvoer" in hoofdstuk "Installatie".

De machine pompt het water niet weg en/of centrifugeert niet:

Er is een optie of programma gekozen waarbij het water in de trommel niet wordt weggepompt of een programma dat alle spoelgangen onderdrukt.

• Kies het programma pompen of centrifugeren.

Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld.

• Verdeel het wasgoed opnieuw.

24

Er is geen water zichtbaar in de trommel:

Storing

Er ligt water op de vloer:

De deur gaat niet open:

De machine staat te schudden of maakt lawaai:

Centrifugeren begint traag of de machine centrifugeert niet:

Mogelijke oorzaak/oplossing

Er is te veel of een verkeerd wasmiddel gebruikt (te veel schuimvorming).

• Verminder de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander middel.

Controleer of een van de koppelingen van de toevoerslang lekkage vertoont. Dit is niet altijd gemakkelijk te zien, omdat het water langs de slang naar beneden loopt; controleer of de slang vochtig is.

• Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.

De afvoer- of toevoerslang is beschadigd.

• Vervang deze door een nieuwe.

Het programma loopt nog.

• Wacht tot het wasprogramma is afgelopen.

De deur is niet ontgrendeld.

• Wacht tot de deur wordt vrijgegeven.

Er staat water in de trommel.

• Kies het programma pompen of centrifugeren om het water af te voeren.

De transportbouten en het verpakkingsmateriaal zijn niet verwijderd.

• Controleer of de machine correct geïnstalleerd is.

Het apparaat staat niet goed waterpas.

• Stel de voetjes af.

Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld.

• Verdeel het wasgoed opnieuw.

Mogelijk bevat de trommel te weinig wasgoed.

• Plaats meer wasgoed in de trommel.

De elektronische voorziening voor het detecteren van een verkeerd evenwicht is ingeschakeld, omdat het wasgoed niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld. Het wasgoed wordt opnieuw verdeeld doordat de trommel in tegenovergestelde richting ronddraait.

Dit kan verschillende keren nodig zijn voordat de verkeerde balans verdwijnt en het normale centrifugeren kan worden hervat. Als het wasgoed na 10 minuten nog steeds niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld, zal de machine niet centrifugeren. Verdeel het wasgoed in dat geval met de hand in de trommel en selecteer het programma centrifugeren.

• Plaats meer wasgoed in de trommel.

De lading is te klein.

• Voeg meer wasgoed toe, verdeel de lading handmatig opnieuw en kies vervolgens het programma centrifugeren.

Machines die gebaseerd zijn op moderne technologie werken erg zuinig en verbruiken weinig water zonder dat dit van invloed is op de prestatie van de machine.

25

Storing

Onbevredigende wasresultaten

Het apparaat maakt een abnormaal geluid.

Mogelijke oorzaak/oplossing

Er is te weinig of een verkeerd wasmiddel gebruikt.

• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.

Hardnekkige vlekken zijn niet vóór het wassen behandeld.

• Gebruik normaal in de handel verkrijgbare producten om hardnekkige vlekken te behandelen.

De juiste temperatuur was niet gekozen.

• Controleer of u de juiste temperatuur hebt gekozen.

Te veel wasgoed in de trommel.

• Reduceer de lading.

De machine is uitgerust met een type motor die vergeleken met andere traditionele motoren een vreemd geluid maakt. Deze nieuwe motor zorgt voor een soepelere start en een betere verdeling van het wasgoed in de trommel tijdens het centrifugeren en voor een betere stabiliteit van de machine.

Schakel na het voltooien van deze controles het apparaat in en druk op de knop 7 om het programma weer te starten.

Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling.

De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje. Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:

Mo

. ...

d. N

... ..

. ...

Mod. ... ... ...

Pr od. No. ... ... ...

Ser . No. ... ... ...

Modelbeschrijving

(MOD.)

...............................

Productnummer (PNC) ...............................

Serienummer (S.N.) ...............................

26

Sommaire

Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27

Précautions contre le gel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29

En matière de protection de l'environnement _ _ _ _ _ 29

Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30

Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31

Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31

Accessoires spéciaux _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35

Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35

Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36

Programmes de lavage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43

Valeurs de consommation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46

Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46

En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ 48

Sous réserve de modifications

Consignes de sécurité

Important Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour pouvoir la consulter ultérieurement.

• La sécurité de votre appareil est conforme aux normes de l'industrie et à la législation en vigueur. Cependant, en tant que fabricant, nous vous rappelons les règles de sécurité suivantes.

• Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil.

Si l'appareil venait à être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de l'appareil et des avertissements s'y rapportant.

• Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement cette notice avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

• Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage au cours du transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si l'appareil est endommagé, contactez votre magasin vendeur.

• Si votre appareil est livré en hiver, lorsque la température est inférieure à 0 °C, laissez-le dans un local à température ambiante pendant 24 heures avant de le brancher.

• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus au gel. Reportez-vous au chapitre « Précautions contre le gel ».

Consignes générales de sécurité

• Ne modifiez pas les caractéristiques techniques de cet appareil, de quelque manière que ce soit.

• Le hublot s'échauffe au cours des programmes de lavage à température élevée. Ne le touchez pas !

• Assurez-vous que les enfants et animaux domestiques ne penètrent pas dans le tambour. Pour éviter tout risque d'accident, contrôlez l'intérieur du tambour avant d'utiliser l'appareil.

• Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.

• N'utilisez que les quantités de produit de lavage et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive risque d'endommager le linge. Conformez-vous aux quantités préconisées par les fabricants.

• Lavez les petits articles (chaussettes, ceintures lavables en machine, etc.) dans un sac de toile ou une taie d'oreiller, afin d'éviter qu'ils ne glissent entre le tambour et la cuve.

• Ne lavez pas en machine les articles avec des baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.

• Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil.

• N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente. Exigez des pièces de rechange certifiées

Constructeur.

Installation

• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.

• Avant la première utilisation de l'appareil, il est impératif de débrider l'appareil et de retirer l'emballage mis en place pour le transport. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meu-

27

bles voisins. Reportez-vous au chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.

• Cet appareil ne peut pas être encastré. Ne le placez

PAS sous un plan de travail et ne retirez JAMAIS le plan de travail.

• Après avoir installé l'appareil, assurez-vous qu'il ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange et que le plan de travail n’écrase pas le câble d'alimentation contre le mur.

• Placez l'appareil sur un sol plat et dur.

• Ne placez jamais de cales en carton, en bois ou autre sous l'appareil pour compenser l'irrégularité du sol.

• Si l'appareil est placé sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement sous l'appareil.

• Veillez à ce que l'appareil ne touche pas le mur ou les autres meubles de la cuisine.

• Cet appareil est conçu pour être raccordé à l'arrivée d'eau froide.

• N’utilisez jamais pour le raccordement un tuyau déjà utilisé précédemment. Utilisez toujours le tuyau fourni avec l'appareil.

• Le tuyau d'alimentation ne doit pas être rallongé. S'il est trop court et si vous ne souhaitez pas déplacer le robinet, vous devrez acheter un nouveau tuyau plus long, conçu pour ce type d'utilisation.

• Assurez-vous, après avoir installé l’appareil, qu’aucun tuyau ou raccord ne fuit.

• Si l’appareil est installé dans un lieu exposé au gel, veuillez lire le chapitre « Précautions contre le gel ».

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au gel.

• Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.

• Ne confiez les travaux électriques de votre habitation nécessaires à l'installation de votre appareil qu'à un

électricien qualifié.

Utilisation

• Cet appareil est destiné à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

• Lavez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les instructions se trouvant sur l'étiquette du vêtement.

• Ne surchargez pas l'appareil. Reportez-vous au tableau

« Programmes de lavage ».

• Avant le lavage, videz les poches et fermez les boutonnières, ainsi que les fermetures à glissière. Évitez de laver des articles effilochés ou déchirés, et traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe. Les soutiens-gorge à armature NE peuvent

PAS être lavés en machine.

• La boîte à produits est fournie avec un compartiment pour la lessive liquide. N'utilisez pas ce compartiment avec des gels de lavage, des programmes avec prélavage ou l'option de départ différé. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser les boules doseuses ou sachets fournis avec les produits de lavage. Pensez à retirer ces

éléments à la fin du cycle de lavage.

• Les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. ne doivent pas être mis dans un lavelinge. Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le produit se soit

évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour le débrancher ; tirez toujours au niveau de la prise.

• N’utilisez jamais votre nouveau lave-linge si le câble d’alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle est endommagé et laissent apparaître l'intérieur de l'appareil.

Sécurité enfants

• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instructions d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

• Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les enfants (risque d'asphyxie). Conservez-les hors de la portée des enfants.

• Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.

• Assurez-vous que ni les enfants ni les animaux domestiques ne pénètrent dans le tambour. L'appareil est do-

28

té d’un dispositif spécial pour éviter que cela se produise.

Pour activer ce dispositif, tournez le bouton (sans appuyer) situé à l’intérieur du hublot dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la rainure soit horizontale. Si nécessaire, utilisez une pièce de monnaie.

Pour désactiver ce dispositif et permettre la fermeture du hublot, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la rainure soit verticale.

Précautions contre le gel

Si l'appareil est installé dans un local dans lequel la température peut être négative, procédez comme suit pour

évacuer toute l'eau restant dans l'appareil :

1. débranchez l'appareil ;

2. fermez le robinet d'arrivée d'eau ;

3. dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet ;

4. dévissez le tuyau de vidange du support arrière et décrochez-le de l'évier ou du robinet ;

6. laissez le tuyau de vidange sur le sol, placez les extrémités externes des tuyaux de vidange et d'arrivée d'eau dans le récipient et laissez l'eau s'écouler complètement ;

7. revissez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et le tuyau de vidange à l'arrière de l'appareil.

Pour faire fonctionner de nouveau votre appareil, assurezvous que la température ambiante est supérieure à 0 °C.

5. posez un récipient au sol ;

En matière de protection de l'environnement

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.

Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet

(collecte et recyclage du matériel électrique et

électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

29

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Matériaux d'emballage

Tous les matériaux marqués du symbole sont recyclables.

>PE<=polyéthylène

>PS<=polystyrène

>PP<=polypropylène

Vous pouvez les déposer dans des conteneurs de collecte adaptés pour qu'ils puissent être recyclés.

Conseils écologiques

Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous recommandons de respecter les conseils suivants :

Description de l'appareil

• Le linge normalement sale ne nécessite pas de prélavage : vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et de temps (l'environnement s'en trouvera également protégé !).

• L'appareil fonctionne de manière plus économique s'il est rempli à pleine capacité en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour.

• Les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un pré-traitement adéquat ; le linge peut alors être lavé à une température plus basse.

• Dosez la lessive en fonction de la dureté de l'eau, du degré de salissure des articles ainsi que de la charge de linge à laver.

1 2 3 7

8

9

11

4

5

9

9

10

12

1

2

3

4

5

6

Boîte à produits

Plan de travail

Bandeau de commande

Poignée d'ouverture du hublot

Plaque signalétique (sur le bord intérieur)

Pieds réglables avant

6

7

8

Tuyau de vidange

Support du tuyau de vidange

9

10

Fixations des tuyaux

Tuyau d’arrivée d’eau

11 Câble d'alimentation électrique

12 Pieds arrière

30

Caractéristiques techniques

Dimensions

Branchement électrique

Tension - Puissance totale - Fusible

Pression de l'eau d'alimentation

Charge maximale

Vitesse d'essorage

Largeur

Hauteur

Profondeur

60 cm

85 cm

50 cm

Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur du hublot de l'appareil.

Minimale

Maximale

0,05 MPa

0,8 MPa

Coton

Maximale

6 kg

1600 tr/min

Installation

Déballage

Avertissement

• Lisez attentivement le chapitre « Consignes de sécurité » avant de procéder à l'installation de l'appareil.

• Retirez le film externe.

Si nécessaire, utilisez un cutter.

A x 3

B x 3 x 1

C x 2

Avertissement Retirez et conservez tous les dispositifs de sécurité de transport (vous en aurez besoin si l'appareil doit à nouveau être transporté).

Outils nécessaires

10 mm

30 mm

• Retirez la partie supérieure du carton.

• Retirez les cales en polystyrène.

1

2

• Placez la cale avant au sol derrière l'appareil, puis couchez l'appareil avec précaution dessus, hublot vers le haut. Veillez à ne pas

écraser les tuyaux.

• Retirez la base en polystyrène en bas de l'appareil.

31

• Remettez l'appareil debout.

• Ouvrez le hublot et sortez du tambour le guide en plastique, le sachet contenant la notice d'utilisation et les bouchons en plastique.

• Dévissez les trois boulons (A) et retirez les fixations

(C).

• Retirez (en les faisant glisser délicatement) les goujons en plastique correspondants (B).

Avertissement Ne retirez pas le tuyau de vidange du support arrière. Ne retirez ce tuyau que si cela s'avère nécessaire pour vidanger l'eau.

Consultez les chapitres

« Précautions en cas de gel » et « En cas d'anomalie de fonctionnement ».

• Sortez le câble d'alimentation électrique et les tuyaux de vidange/d'arrivée d'eau des fixations (C) à l'arrière de l'appareil.

• Bouchez le petit trou supérieur et les deux gros orifices à l'aide des bouchons en plastique correspondants.

32

Positionnement et mise à niveau Arrivée d'eau

Vissez le raccord du tuyau d'alimentation sur le filetage du robinet d'arrivée d'eau (20 x 27).

35°

45° x 4

Procédez à la mise à niveau de l'appareil en relevant ou en abaissant les pieds.

L'appareil DOIT être de niveau et stable sur un sol plat et dur. Si nécessaire, vérifiez le niveau avec un niveau à bulle. Utilisez une clé pour ajuster le cas échéant.

Desserrez la bague de serrage pour orienter le tuyau en angle vers la direction (droite ou gauche) la plus proche du robinet de l'eau. Ne raccordez jamais le tuyau d'arrivée d'eau verticalement. Après avoir positionné le tuyau d'alimentation, veillez à revisser correctement l'écrou de serrage pour éviter les fuites.

Vidange de l'eau

Une mise à niveau correcte évite les vibrations, le bruit ou des déplacements de l'appareil au cours de son fonctionnement.

Recommencez la mise à niveau si l'appareil n'est pas stable.

Commencez par former un crochet à l'extrémité du tuyau de vidange en utilisant le guide en plastique fourni avec l'appareil.

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de quatre façons :

• Sur le bord d'un lavabo à l'aide du guide en plastique.

33

Fixez le guide en plastique au robinet à l'aide d'une ficelle pour empêcher que l'extrémité du tuyau de vidange se décroche lorsque l'appareil est en cours de vidange.

• À la sortie du siphon d'un évier.

• Dans un conduit à une hauteur dont la distance au sol doit être comprise entre 60 et 100 cm.

Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange (pour éviter tout siphonnage éventuel) à savoir, le diamètre intérieur du tuyau de vidange doit

être supérieur au diamètre extérieur du flexible. Le tuyau de vidange ne doit pas être plié.

• Directement dans un conduit d’évacuation intégré au mur.

Emboîtez le tuyau de vidange sur la sortie et fixez-le avec une bague, en vous assurant que le tuyau forme une boucle pour éviter que les eaux usées de l'évier ne repartent dans l'appareil.

Si la sortie du siphon n'a jamais été utilisée, retirez le bouchon éventuellement en place.

Le tuyau de vidange peut être allongé jusqu'à 4 mètres maximum. Un tuyau de vidange supplémentaire et un raccord sont disponibles auprès de votre service après-vente.

34

Raccordements

115 c m

115 cm 140 cm

9 0 c m

100 c m 150 c m

Branchement électrique

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.

• Utilisez toujours une prise correctement installée, protégée contre les chocs.

• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple. Risque d'incendie.

• Ne remplacez pas ou ne modifiez pas vous-même le câble d'alimentation électrique. Contactez le service après-vente.

Accessoires spéciaux

Kit de pieds en caoutchouc

Disponible auprès de votre magasin vendeur.

Les pieds en caoutchouc sont particulièrement recommandés sur les sols en parquet flottant, les sols en bois et les sols glissants.

Première utilisation

• Assurez-vous que les raccordements électriques et d'arrivée d'eau sont conformes aux instructions d'installation.

• Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil.

• Assurez-vous que la prise murale est accessible après installation.

• Ne tirez pas sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Mais tirez toujours sur la prise.

• Cet appareil est conforme aux directives CEE.

Montez les pieds en caoutchouc afin d'éviter les vibrations, les bruits et le déplacement de l'appareil pendant son fonctionnement.

Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.

• Vérifiez que le tambour est vide.

35

• Avant la première utilisation, lancez un cycle coton à la température la plus élevée, sans placer de linge dans l'appareil, afin d'éliminer du tambour et de la cuve les résidus de matériaux utili-

Utilisation quotidienne

Tri du linge

Suivez les symboles pour l’entretien des textiles se trouvant sur l’étiquette de chaque article et les instructions de lavage du fabricant. Nous vous conseillons de séparer : le blanc, les couleurs, le synthétique, les textiles délicats et les lainages.

Avant le chargement du linge

Important Videz les poches intérieures et les poches des pantalons des petits objets métalliques qu'elles pourraient contenir (clous, épingles, trombones, etc.). Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression, les crochets.

Nouez les ceintures et les rubans. Retirez tous les crochets (par exemple, des rideaux).

• Lavez les articles blancs et les couleurs séparément.

Les articles blancs peuvent perdre de leur blancheur au cours du lavage.

• Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les articles de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge ; ils doivent donc être lavés séparément la première fois.

• Frottez les endroits particulièrement sales à l’aide d’un détergent ou d’une pâte spécifique.

• Apportez un soin tout particulier aux rideaux.

• Lavez les chaussettes et les gants à l'intérieur d'un sac ou d'un filet.

Traitement des taches tenaces avant le lavage :

Sang : traitez les taches fraîches avec de l'eau froide. Pour les taches sèches, laissez tremper toute la nuit dans de l'eau mélangée à un produit spécial. Savonnez, frottez et rincez.

2) ne pas utiliser d’acétone sur de la soie artificielle.

36 sés lors de la fabrication. Versez 1/2 mesure de lessive dans le compartiment principal et démarrez le programme.

Peinture à l'huile : humidifiez à l'aide d'un solvant après avoir étalé le vêtement sur un chiffon propre ; répétez plusieurs fois l'opération.

Taches de graisse séchées : étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez avec de l'essence térébentine.

Rouille : utilisez un produit anti-rouille en suivant attentivement les conseils du fabricant. Pour les vieilles taches, assurez-vous que la nature du textile supporte le produit.

Taches de moisissure : traitez avec un agent de blanchiment (blancs et couleurs bon teint seulement).

Herbe : savonnez légèrement, traitez avec un agent de blanchiment (blancs et couleurs bon teint seulement).

Stylo à bille et colle : tamponnez à l'acétone 2) après avoir

étalé le vêtement sur un chiffon propre.

Rouge à lèvres : tamponnez à l'acétone comme ci-dessus et traitez les taches avec de l'alcool dénaturé. Eliminez les taches résiduelles des articles blancs avec un agent de blanchiment.

Vin rouge : faites tremper dans de l'eau et un produit nettoyant. Rincez et traitez avec de l'acide acétique ou citrique, puis rincez. Traitez les marques résiduelles avec un agent de blanchiment.

Encre : en fonction du type d'encre, imbibez le tissu d'acétone 2) , puis d'acide acétique. Traitez les marques résiduelles sur les tissus blancs avec un agent de blanchiment puis rincez abondamment.

Cambouis - goudron : traitez d'abord avec un détachant, de l'alcool dénaturé ou de l'essence, puis frottez avec une pâte détergente.

Ouvrez le hublot avec précaution vers l'extérieur à l'aide de la poignée.

Chargement du linge

Charge maximale

Placez les articles un à un dans le tambour, en les dépliant le plus possible.

Les charges recommandées sont indiquées au chapitre « Programmes de lavage ».

Règles générales :

• Coton, lin : tambour plein mais sans surcharger

• Synthétiques : tambour à moitié de son volume

• Articles délicats et lainages : tambour au tiers de son volume.

Fermez délicatement le hublot

Avertissement Avant de refermer le hublot, assurez-vous qu'aucun article n'est coincé.

Choix de la lessive

Les fabricants de lessive indiquent la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge sur les emballages. Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages.

Bien qu’ils soient biodégradables, les détergents contiennent des substances qui, lorsqu'elles sont utilisées en grandes quantités, peuvent bouleverser le fragile équilibre de la nature.

Le type et la quantité de lessive à utiliser est en fonction de la charge de linge à laver, du type de tissu, du niveau de salissure et de la dureté de l'eau.

Toutes les marques de lessives courantes vendues dans le commerce peuvent être utilisées avec cet appareil :

• lessives en poudre pour tous les types de textiles,

• lessives en poudre pour les tissus délicats (40 °C max) et les lainages,

• lessives liquides, de préférence pour les programmes de lavage à températures peu élevées (60 °C max.) pour tous les types de tissus, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.

Dosage des produits lessiviels

Le type et la quantité de lessive à utiliser varie en fonction de la charge de linge à laver, du type de textile, du degré de salissure et de la dureté de l'eau.

Suivez les instructions du fabricant concernant les quantités à utiliser.

Utilisez moins de lessive si :

• vous lavez peu de linge

• le linge n’est pas très sale

• vous constatez qu’il y a trop de mousse pendant le lavage.

Degrés de dureté de l’eau

L’eau a plusieurs degrés de dureté. Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service compétent.

En cas de dureté d’eau moyenne ou élevée, nous recommandons d’ajouter de l’adoucissant en suivant les instructions du fabricant.

Si le degré de dureté de l’eau est peu élevé, adaptez la quantité de lessive.

Ouvrez la boîte à produits.

Compartiment destiné

à la lessive en poudre ou liquide pour le lavage principal. Compartiment destiné aux additifs liquides (assouplissant, amidon).

Avertissement Si vous souhaitez effectuer un prélavage, versez la lessive directement sur les articles à laver dans le tambour.

37

Avertissement Selon le type de lessive utilisé

(poudre ou liquide), assurez-vous que la languette située dans la boîte à produit se trouve sur la bonne position.

Languette pour lessive en poudre ou liquide

Vers le haut : position à utiliser pour la lessive en poudre

Vers le bas : position à utiliser pour la lessive liquide

REM

O

TO

C

VE

LE

AN

PUSH

RE

M

O

VE

TO

C

LE

AN

PUSH

• Déterminez la dose à utiliser.

• Versez la lessive en poudre dans le compartiment de lavage principal .

La languette est vers le haut et vous voulez utiliser une lessive liquide :

• Faites basculer la languette vers le bas.

• Remettez la boîte en position avec précaution.

Si la languette n'est pas dans la bonne position :

• Retirez la boîte. Poussez le bord de la boîte vers l'extérieur, dans la direction indiquée par la flèche pour faciliter le retrait de la boîte.

La languette est vers le bas et vous voulez utiliser une lessive en poudre :

• Faites basculer la languette vers le haut, en vous assurant qu'elle est complètement engagée.

• Remettez la boîte en position avec précaution.

• Déterminez la dose à utiliser.

Vérifiez toujours la dose de produit à utiliser indiquée sur l'emballage et assurez-vous que cette lessive peut être versée dans la boîte.

• Versez la lessive liquide dans le compartiment sans dépasser la limite indiquée sur la languette. La lessive doit être versée dans le compartiment correspondant de la boîte à produits avant le démarrage du programme de lavage.

Avertissement Ne placez pas la languette vers le bas dans les cas suivants :

• Lessive en gel ou épaisse

• Lessive en poudre

• Programmes avec prélavage

• N'utilisez pas de lessive liquide si le programme de lavage ne démarre pas immédiatement.

Dans tous les cas ci-dessus, placez la languette vers le haut.

38

Assouplissant Fermez la boîte à produits.

Versez l'assouplissant ou les additifs dans le compartiment portant le symbole (sans dépasser la marque « MAX » indiquée dans la boîte). Les additifs doivent être versés dans les compartiments correspondants de la boîte à produits avant le démarrage du programme de lavage.

Sélection du programme de lavage

Le bandeau de commande permet de sélectionner un programme de lavage et différentes options.

Lorsque vous appuyez sur une touche Option, le voyant correspondant s'allume. Sinon, les voyants sont éteints.

Pour plus d'informations sur la compatibilité des programmes de lavage et des options, reportez-vous au tableau « Programmes de lavage ». Lorsqu'une option non compatible est sélectionnée, le voyant rouge de la touche 7 clignote 3 fois.

1 2 3 4 5

6.1

6.2

6.3

7

39

1

2

Sélecteur de programme

Tournez le sélecteur de programme sur le programme souhaité. Le sélecteur peut être tourné vers la droite ou vers la gauche. Le voyant vert de la touche

7 commence à clignoter : ce qui signifie que l'appareil est en fonctionnement.

Si vous tournez le sélecteur de programme sur un autre programme pendant le fonctionnement, le voyant rouge de la touche 7 clignote

3 fois pour signaler une erreur. L'appareil n'effectuera pas le nouveau programme sélectionné.

• Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le sélecteur de programme en position .

• Pour annuler ou changer un programme en cours d'exécution, mettez à l'arrêt l'appareil en tournant le sélecteur de programme en position .

Choisissez le nouveau programme en tournant le sélecteur sur ce programme. Lancez le nouveau programme en appuyant à nouveau sur la touche 7. L'eau reste dans la cuve.

Touche Température

90°

60°

40°

30°

Temp.

Appuyez sur la touche Température pour sélectionner la température la plus appropriée au linge à laver.

3

4

Réduction automatique d'essorage et Exclusion d'essorage

Une fois le programme sélectionné, l’appareil propose automatiquement la vitesse d'essorage maximum autorisée pour ce programme.

Si vous sélectionnez l'option Réduction automatique d'essorage, la vitesse d'essorage est réduite de moitié, sans toutefois devenir inférieure à 400 tr/ min. Le voyant correspondant s'allume.

— Exclusion d'essorage

En choisissant cette option, toutes les phases d'essorage sont supprimées et remplacées par une vidange, pour ne pas froisser le linge. Recommandée pour les textiles très délicats. Certains programmes utilisent plus d'eau lors du rinçage.

Rapide

S u

R p a e p r i s e d e l

Quand vous appuyez sur cette touche, le voyant correspondant s'allume.

Cycle court pour du linge peu sale ou du linge qui a seulement besoin d'être rafraîchi.

Avec cette option, une charge réduite est recommandée :

• Coton 3 kg

• Synthétiques et délicats 1,5 kg

40

5

6.1

6.2

6.3

Rinçage plus

C e n

E s t r i f s o u g e r r a g e e n S u

R p e r s a p i d n e e l

Départ différé

3H 6H 9H

D

S

é t a p r t u i a r t t d s i t f e l f é r é

Cet appareil est conçu pour consommer peu d'eau. Toutefois, pour les personnes particulièrement sensibles (allergiques aux produits de lavage), il peut être nécessaire de rincer le linge avec une quantité d'eau plus importante.

Appuyez simultanément sur les touches 3 et 4 pendant quelques secondes : le voyant 6.2 s'allume. Cette fonction reste activée en permanence. Pour la désactiver, appuyez de nouveau sur les mêmes touches jusqu'à ce que le voyant 6.2 s'éteigne.

Le départ du programme peut être différé de 9, 6 ou 3 heures à l’aide de cette touche. Le voyant correspondant s'allume.

Vous devez sélectionner cette option après avoir choisi le programme et avant de le lancer.

Sélection du départ différé :

• sélectionnez le programme ainsi que les options souhaitées ;

• sélectionnez l'option Départ différé en appuyant sur la touche 5 ;

• appuyez sur la touche 7 :

– l’appareil commence son décompte.

– Le programme démarre à l’expiration du départ différé sélectionné.

Annulation du départ différé après le départ du programme :

• mettez l'appareil sur PAUSE en appuyant sur la touche 7 ;

• appuyez une fois sur la touche 5 ; le voyant correspondant au délai sélectionné s'éteint ;

• appuyez de nouveau sur la touche 7 pour lancer le programme.

Le DÉPART DIFFÉRÉ ne peut pas être sélectionné avec le programme de vidange.

Important Le délai sélectionné ne peut être modifié qu'après avoir sélectionné de nouveau le programme de lavage. Le hublot sera verrouillé jusqu'au moment du départ différé. Si vous devez ouvrir le hublot, mettez d'abord l'appareil sur PAUSE (en appuyant sur la touche 7), puis attendez quelques minutes. Lorsque vous avez fermé le hublot, appuyez de nouveau sur la touche 7.

Voyants

Hoofdwas

Lavage

Extra spoelen

Rinçage plus

Einde

Fin

• Quand vous lancez le programme en appuyant sur la touche 7, le voyant

Phase de lavage (6.1) s'allume. Cela signifie que l'appareil fonctionne.

• Le voyant Rinçage plus (6.2) s'allume quand l'appareil effectue un rinçage supplémentaire.

• À la fin du programme, le voyant Fin de cycle (6.3) s'allume.

41

7

Départ/Pause

D

S t

é a r p t a

/ P r t / a u

P a z e u s e

À la fin du programme

L'appareil se met à l'arrêt automatiquement. Le voyant de la touche 7 et le voyant correspondant à la phase de lavage venant juste de se terminer s’éteignent. Le voyant 6.3

s'allume.

Si vous avez sélectionné un programme avec l'option Arrêt cuve pleine, l'eau reste dans la cuve à la fin du programme et le hublot reste verrouillé pour vous rappeler qu'il faut vidanger l'eau avant d'ouvrir le hublot.

Suivez les instructions ci-dessous pour vidanger l'eau :

• Tournez le sélecteur de programme sur .

• Sélectionnez le programme de vidange ou d’essorage.

• Réduisez la vitesse d'essorage, si nécessaire, en appuyant sur la touche correspondante.

• Appuyez sur la touche 7.

À la fin du programme, le hublot peut être ouvert. Tournez le sélecteur de programme sur pour mettre le lave-linge à l'arrêt.

Sortez le linge et vérifiez que le tambour est vide. Si vous ne désirez pas faire une autre lessive, fermez le robinet d'arrivée d'eau. Laissez le hublot ouvert pour éviter la for-

Lancez le programme en appuyant sur la touche 7

• Pour lancer le programme sélectionné, appuyez sur la touche 7 ; le voyant vert correspondant cesse de clignoter. Le voyant 6.1 s'allume pour indiquer que l'appareil fonctionne et que le hublot est verrouillé. Si vous avez sélectionné un départ différé, l'appareil commence son décompte.

• Pour interrompre un programme en cours, appuyez sur la touche 7 : le voyant vert correspondant clignote. Il est possible de modifier certaines options d’un programme en cours avant qu’elles ne soient exécutées.

• Pour redémarrer le programme là où il a été interrompu, appuyez sur la touche 7.

• Une fois le programme de lavage lancé, le hublot est verrouillé. Si, pour une raison quelconque, vous devez ouvrir le hublot, commencez par mettre l'appareil en PAUSE en appuyant sur la touche 7. Le hublot pourra

être ouvert au bout de quelques minutes.

Si le hublot demeure verrouillé, cela signifie que l'appareil chauffe déjà ou que le niveau d’eau est trop élevé. Quoiqu'il en soit, n'essayez pas de forcer le hublot !

Si vous ne parvenez pas à ouvrir le hublot mais que cela est absolument nécessaire, mettez l'appareil à l'arrêt en tournant le sélecteur sur . Au bout de quelques minutes, le hublot pourra être ouvert (attention au niveau et à la température de l'eau !). Après avoir refermé le hublot, vous devrez sélectionner de nouveau le programme et les options et appuyer sur la touche 7.

mation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.

Avertissement Si vous avez des enfants ou des animaux domestiques, activez la sécurité enfants à l'intérieur du cadre du hublot (pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe « Sécurité enfants » dans le chapitre « Consignes de sécurité »).

Mode veille : si vous ne touchez pas le sélecteur de programme ni aucune autre touche pendant la préparation du programme et quand le programme est terminé, le système d'économie d'énergie s'active au bout de quelques minutes. Les voyants s'éteignent. Le voyant vert de la touche 7 clignote lentement. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir l’appareil du mode d'économie d'énergie.

42

Joint du hublot

À la fin de chaque cycle, inspectez le joint du hublot et retirez les objets

éventuellement coincés dans le pli.

Programmes de lavage

Programme - Température maximum et minimum - Description du cycle - Vitesse d'essorage maximale - Charge de linge maximum -

Type de lavage

COTON (Katoen/Coton)

90°-Froid

Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximale à :

1600 tr/min

Charge maxi 6 kg - Charge réduite 3 kg 1)

Coton blanc/couleur et lin Articles normalement sales

COTON + PRELAVAGE (+Voorwas/+Prélavage) 2)

90°-Froid

Prélavage - Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximale à : 1600 tr/min

Charge maxi 6 kg - Charge réduite 3 kg 1)

Coton blanc/couleur et lin Articles très sales

ECONOMIQUE (Zuinig/Eco)

60° - 40°

Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximale à :

1600 tr/min

Charge max. 6 kg

Coton blanc et couleur Ce programme peut être sélectionné pour les articles en coton légèrement ou normalement sales. La température va baisser et la durée du lavage être prolongée. Ceci permet d’obtenir un lavage efficace tout en économisant de l’énergie.

SYNTHETIQUES (Synthetisch/Synthétiques)

60°-Froid

Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximale à

1200 tr/min

Charge maxi 3 kg - Charge réduite 1,5 kg 1)

Synthétiques ou tissus mélangés : sous-vêtements, vêtements de couleur, chemises irrétrécissables, chemisiers. Articles normalement sales

Options

REDUCTION AUTOMATI-

QUE D'ESSORAGE,

PAS D’ESSORAGE,

DEPART DIFFERE,

COURT,

RINCAGE PLUS

REDUCTION AUTOMATI-

QUE D'ESSORAGE,

PAS D’ESSORAGE,

DEPART DIFFERE,

COURT,

RINCAGE PLUS

REDUCTION AUTOMATI-

QUE D'ESSORAGE,

PAS D’ESSORAGE,

DEPART DIFFERE,

RINCAGE PLUS

REDUCTION AUTOMATI-

QUE D'ESSORAGE,

PAS D’ESSORAGE,

DEPART DIFFERE,

COURT,

RINCAGE PLUS

Compartiment à lessive

43

Programme - Température maximum et minimum - Description du cycle - Vitesse d'essorage maximale - Charge de linge maximum -

Type de lavage

MIX

20°

Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximale à

1200 tr/min

Charge max. 3 kg

Lavage à froid très économe en énergie pour le linge peu sale Ce programme exige l'emploi d'une lessive active à froid.

DELICAT (Fijne was/Délicats)

40°-Froid

Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximale à

700 tr/min

Charge max. 3 kg - Charge réduite 1,5 kg 1)

Tissus délicats : acrylique, viscose, polyester. Articles normalement sales

- LAVAGE À LA MAIN / - LAINE (Wol/Laine - Handwas/

Lavage à la main)

40°-Froid

Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximale à

1200 tr/min

Charge max. 2 kg

Laine lavable en machine, lainages lavables à la main et tissus délicats portant la mention « Lavage à la main ». Note : Un seul article ou un article encombrant peut déséquilibrer la machine. Si la machine ne réalise pas la phase finale d'essorage, ajoutez d'autres vêtements, répartissez mieux la charge à la main, et ensuite sélectionnez le programme d'essorage.

RINÇAGE (Spoelen/Rinçage))

Rinçage - Essorage court à 700 tr/min si une vitesse d'essorage supérieure à 700 tr/min est sélectionnée, en choisissant la touche correspondante, l'appareil effectue un essorage long. (Vitesse d'essorage maximum : 1600 tr/min)

Charge max. 6 kg

Pour rincer et essorer des vêtements en coton qui ont été lavés à la main. Sélectionnez l'option RINÇAGE PLUS pour intensifier l'action du rinçage. L'appareil effectue des rinçages supplémentaires.

VIDANGE (Pompen/Vidange)

Vidange de l'eau

Pour évacuer l'eau restant dans le tambour après les programmes effectués avec l'option Anti-froissage.

Options

REDUCTION AUTOMATI-

QUE D'ESSORAGE,

PAS D’ESSORAGE,

DEPART DIFFERE,

RINCAGE PLUS

REDUCTION AUTOMATI-

QUE D'ESSORAGE,

PAS D’ESSORAGE,

DEPART DIFFERE,

COURT,

RINCAGE PLUS

REDUCTION AUTOMATI-

QUE D'ESSORAGE,

PAS D’ESSORAGE,

Départ différé

REDUCTION AUTOMATI-

QUE D'ESSORAGE,

PAS D’ESSORAGE,

DEPART DIFFERE,

RINCAGE PLUS

Compartiment à lessive

44

Programme - Température maximum et minimum - Description du cycle - Vitesse d'essorage maximale - Charge de linge maximum -

Type de lavage

ESSORAGE (Centrifugeren/Essorage)

Vidange et essorage long à la vitesse d'essorage maximale : 1600 tr/min

Charge max. 6 kg

Essorage séparé pour les vêtements lavés à la main et après les programmes utilisés avec l'option Arrêt cuve pleine. Si vous sélectionnez l'option Réduction automatique d'essorage en appuyant sur la touche correspondante, l'appareil effectue un essorage court.

Facile à repasser (Antikreuk/Repassage facile)

40°-Froid

Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximale à

900 tr/min

Pour obtenir le meilleur résultat anti-froissage possible, réduisez la charge de synthétiques. (charge recommandée 1 kg).

Synthétiques ou tissus mélangés. Lavage et essorage en douceur pour éviter le froissage du linge. L'appareil effectue des rinçages supplémentaires.

COUETTE (Dekens/Couette)

30°

Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximale à

700 tr/min

Programme spécial destiné à une seule couverture, un seul duvet ou un seul couvre-lit synthétique.

MINI 30

30°

Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximale à

700 tr/min

Charge max. 2 kg

Synthétiques et délicats Articles peu sales ou qui ont uniquement besoin d'être rafraîchis.

JEANS

60°-Froid

Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximale à

1200 tr/min

Charge max. 3 kg

Pantalons, chemises ou vestes en jean et en jersey réalisés avec des matières haute technologie L'option Rinçage Plus est automatiquement activée.

Options

REDUCTION AUTOMATI-

QUE D'ESSORAGE,

Départ différé

REDUCTION AUTOMATI-

QUE D'ESSORAGE,

PAS D’ESSORAGE,

DEPART DIFFERE,

RINCAGE PLUS

REDUCTION AUTOMATI-

QUE D'ESSORAGE,

Départ différé

REDUCTION AUTOMATI-

QUE D'ESSORAGE,

PAS D’ESSORAGE,

Départ différé

REDUCTION AUTOMATI-

QUE D'ESSORAGE,

PAS D’ESSORAGE,

Départ différé

Compartiment à lessive

1) Si vous sélectionnez l'option RAPIDE à l'aide de la touche 4, nous vous conseillons de réduire la charge maximale comme indiqué. Il est possible de charger la machine au maximum, mais le résultat au nettoyage sera moins bon.

2) En cas de prélavage, versez la lessive directement dans le tambour.

45

Valeurs de consommation

Programme

Coton blanc 95 °C

Coton 60 °C

Coton 40 °C

Synthétiques 40 °C

Délicats 40 °C

Laine/Lavage à la main 30 °C

Programmes pour l'économie d'énergie

Coton 60 °C ÉCO 2)

Consommation d'énergie (KWh) 1)

2.10

1.20

0.75

0.60

0.60

0.30

1.02

Consommation d'eau

(litres)

78

72

72

57

65

48

49

1)

Durée du programme

(minutes)

175

170

145

95

75

55

180

1)

Coton 40 °C ÉCO 2) 0.80

49 180

Les programmes Coton 60 °C ÉCO et Coton 40 °C ÉCO sont les programmes coton standard pour le linge en coton normalement sale. Il sont adaptés au nettoyage du linge en coton normalement sale et ce sont les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'eau et d'énergie pour le lavage de ce type de linge en coton.

La température réelle de l'eau peut être différente de la température indiquée pour le cycle.

1) Les informations relatives à la consommation présentées dans ce tableau sont indicatives. Elles peuvent varier en fonction de la quantité et du type de linge, de la température de l'eau d'alimentation et de la température ambiante.

2) Il s'agit du programme standard pour les instituts d'essais. Il est conforme à la norme EN60456.

Entretien et nettoyage

Avertissement Mettez à l'arrêt l'appareil et débranchez-le électriquement avant de procéder au nettoyage.

Lavage d’entretien

Les lavages à basse température peuvent provoquer l’accumulation de résidus à l’intérieur du tambour.

Nous vous conseillons d’effectuer un lavage d’entretien régulièrement.

Procédez comme suit :

• Le tambour doit être vide.

• Sélectionnez le programme de lavage pour le coton le plus chaud.

• Utilisez une mesure de lessive normale, un type de poudre ayant des propriétés biologiques.

Nettoyage de la boîte à produits

Les compartiments lavage et additifs doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier.

46

• Retirez la boîte.

• Pour faciliter le nettoyage, la partie supérieure du compartiment réservé à l'additif doit

être enlevée.

• Utilisez une brosse dure pour retirer tous les résidus de lessive.

• Nettoyez à l’eau courante toutes les pièces retirées de la boîte à produits afin d'éliminer les résidus de poudre.

• Utilisez la même brosse pour nettoyer le logement en s'assurant que la partie supérieure et la partie inférieure sont bien nettoyées.

• ouvrez le couvercle du filtre en appuyant sur le crochet spécial et en faisant tourner le couvercle vers le haut ;

Avertissement laissez le couvercle du filtre ouvert jusqu'à ce que le filtre soit retiré.

• avant de retirer le filtre,

ôtez les peluches ou les petits objets autour du filtre ;

Une fois la boîte et le logement nettoyés, remettez la boîte en place.

Nettoyage du filtre de vidange

Le filtre permet de récupérer les peluches et autres corps

étrangers.

La pompe doit être nettoyée régulièrement.

Pour nettoyer le filtre, procédez comme suit :

• tournez le sélecteur de programme en position ;

• débranchez l'appareil ;

• ouvrez le hublot ;

• tournez le tambour et alignez le couvercle du filtre (FILTER) avec la flèche sur le joint de porte ;

• retirez le filtre et nettoyez-le sous l'eau courante ;

• si nécessaire, remettez le couvercle du filtre dans la bonne position ;

• ouvrez le couvercle du filtre et insérez à nouveau le filtre ;

47

Le filtre est correctement inséré quand le voyant sur sa partie supérieure est visible et bloqué.

• fermez le couvercle du filtre ;

• rebranchez l'appareil.

Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau

Important Si vous remarquez que l'appareil n'est pas approvisionné en eau, met du temps à se remplir, que la

En cas d'anomalie de fonctionnement

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme. Certaines anomalies de fonctionnement peuvent dépendre d'opérations d'entretien non correctes ou d'oubli et peuvent être résolues à l'aide des indications fournies dans les tableaux, sans faire appel à un technicien.

touche de départ clignote en jaune ou que le message d'une alarme spécifique s'affiche (si l'afficheur est disponible ; pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement... »), vérifiez si les filtres d'arrivée d'eau sont obstrués.

Pour nettoyer les filtres du tuyau d'arrivée d'eau :

• Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

• Dévissez le tuyau du robinet.

• Nettoyez le filtre du tuyau à l'aide d'une brosse dure.

• Revissez le tuyau sur le robinet. Vérifiez le raccordement.

• Dévissez le tuyau de l'appareil. Conservez à portée de main un chiffon pour éponger l'eau qui peut sortir.

• Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse dure ou d'un chiffon.

• Revissez le tuyau sur l'appareil et vérifiez le raccordement.

• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

Pendant le fonctionnement, il se peut que le voyant rouge de la touche 7 clignote et que l'un des voyants s'allume pour indiquer que l'appareil ne fonctionne pas.

Nous vous recommandons de faire les vérifications suivantes sur votre lave-linge avant d'appeler le service après-vente.

48

Code d'alarme et anomalie de fonctionnement

Cause possible/solution

Hoofdwas

Lavage

Extra spoelen

Rinçage plus

Einde

Fin

D

S t a r

é p a t / P a r t / P u z e a u s e

Le robinet d'arrivée d’eau est fermé.

• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

Le tuyau d'arrivée d'eau est écrasé ou plié.

• Vérifiez le raccordement du tuyau d’arrivée d'eau.

Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau ou de la soupape d'admission est obstrué.

• Nettoyez les filtres du tuyau d'arrivée d'eau (lisez le chapitre « Nettoyage des filtres du tuyau d'arrivée d'eau » pour plus d'informations).

Le voyant de la touche 7 clignote et le voyant 6.1 est allumé :

Problème d'arrivée d'eau

Hoofdwas

Lavage

Extra spoelen

Rinçage plus

Einde

Fin

D

S t a r

é p a t / P a r t / P u z e a u s e

Le voyant de la touche 7 clignote et le voyant 6.2 est allumé :

Problème d'évacuation d'eau

Le tuyau de vidange est écrasé ou plié.

• Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange.

Le filtre de vidange est obstrué.

Si l'appareil arrête de fonctionner sans vidanger l'eau, commencez par effectuer une vidange d'urgence :

• Tournez le sélecteur de programme sur .

• Débranchez l'appareil.

• Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

• Si nécessaire, attendez que l’eau refroidisse.

• Dévissez le tuyau de vidange du support arrière (reportez-vous au paragraphe

« Précautions contre le gel ») et décrochez-le de l'évier ou du siphon.

• Laissez le tuyau sur le sol.

• Posez un récipient sur le sol et placez l’extrémité du tuyau d'évacuation dans le récipient. L’eau s’écoulera par gravité dans le récipient. Quand le récipient est plein, videz-le. Répétez l’opération jusqu’à ce que l’eau cesse de s'écouler.

• Vissez le tuyau de vidange au support arrière et repositionnez-le.

• Ouvrez le hublot et sortez le linge.

• Procédez au nettoyage du filtre de vidange conformément aux instructions du paragraphe « Précautions contre le gel ».

• Une fois le nettoyage terminé, fermez le hublot et rebranchez l'appareil.

• Lancez un programme de vidange pour vérifier si l'appareil fonctionne.

49

Code d'alarme et anomalie de fonctionnement

Hoofdwas

Lavage

Extra spoelen

Rinçage plus

Einde

Fin

D

S t a r

é p a t / P a r t / P u z e a u s e

Cause possible/solution

Vous avez oublié de fermer le hublot ou vous ne l'avez pas fermé correctement.

• Fermez correctement le hublot.

Le voyant de la touche 7 clignote et le voyant 6.3 est allumé :

Hublot ouvert

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme sans alarme visible.

L'appareil se remplit d'eau mais vidange immédiatement :

Anomalie

L'appareil ne démarre pas :

Nous vous recommandons de faire les vérifications suivantes sur votre lave-linge avant d'appeler le service après-vente.

Cause possible/solution

L’appareil n'est pas correctement branché.

• Insérez la fiche dans la prise d'alimentation.

La prise n'est pas alimentée.

• Vérifiez votre installation électrique domestique.

Le fusible de l’installation électrique est endommagé.

• Remplacez le fusible.

Le sélecteur de programme n’est pas correctement positionné et vous n'avez pas appuyé sur la touche 7.

• Tournez le sélecteur et appuyez de nouveau sur la touche 7.

Le départ différé a été sélectionné.

• Si le linge doit être lavé immédiatement, annulez le départ différé.

L'extrémité du tuyau de vidange est placée trop bas.

• Reportez-vous au paragraphe « Vidange de l'eau » du chapitre « Installation ».

L'appareil ne vidange pas et/ ou n'essore pas :

Vous avez sélectionné une option ou un programme qui prévoit de garder l'eau dans la cuve à la fin du programme ou qui élimine les phases d’essorage.

• Sélectionnez le programme de vidange ou d’essorage.

Le linge n'est pas correctement réparti dans le tambour.

• Répartissez le linge dans le tambour.

50

L'appareil vibre et est bruyant :

L'essorage démarre tardivement ou l'appareil n'essore pas :

On ne voit pas d'eau dans le tambour :

Anomalie

Il y a de l'eau au pied de l’appareil :

Le hublot ne s'ouvre pas :

Cause possible/solution

Vous avez utilisé trop de lessive ou une lessive qui n’est pas adaptée au lavage en machine (trop de mousse).

• Réduisez la quantité de lessive ou utilisez un autre produit de lavage.

Vérifiez l'absence de fuite aux raccordements du tuyau d'arrivée d'eau. Il n’est pas toujours facile de voir si de l’eau s'écoule le long d’un tuyau ; vérifiez s’il est mouillé.

• Vérifiez le raccordement du tuyau d’arrivée d'eau.

Le tuyau de vidange ou d’alimentation est endommagé.

• Remplacez-le par un neuf.

Le programme n'est pas terminé.

• Attendez la fin du cycle de lavage.

Le dispositif de verrouillage du hublot n’est pas désactivé.

• Attendez que le dispositif de verrouillage du hublot soit désactivé.

Il y a de l’eau dans le tambour.

• Sélectionnez le programme de vidange ou d’essorage pour évacuer l'eau.

Vous n'avez pas retiré l’emballage ou les dispositifs de protection utilisés pour le transport.

• Vérifiez la bonne installation de l’appareil.

L’appareil n’est pas stabilisé correctement.

• Réglez les pieds.

Le linge n'est pas correctement réparti dans le tambour.

• Répartissez le linge dans le tambour.

Il y a peut-être trop peu de linge dans le tambour.

• Ajoutez du linge.

le dispositif de sécurité anti-balourd électronique s'est activé parce que le linge n'est pas bien réparti dans le tambour. Pour répartir le linge, le tambour effectue des rotations en sens inverse et cela jusqu’à ce qu'il n'y ait plus de balourd. Ensuite, l’appareil procède normalement à l’essorage. Cependant, si au bout de 10 minutes, la charge n’est toujours pas correctement répartie, l’essorage n’a pas lieu. Dans ce cas, répartissez la charge manuellement, puis sélectionnez le programme d’essorage.

• Ajoutez du linge.

La charge est trop petite.

• Ajoutez des articles, répartissez la charge manuellement, puis sélectionnez le programme d’essorage.

Les appareils fabriqués selon des technologies modernes fonctionnent de façon beaucoup plus économique, en utilisant moins d'eau que les anciens modèles, sans que cela n'affecte les performances.

51

Anomalie

Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants :

L'appareil fait un bruit inhabituel.

Cause possible/solution

Vous avez utilisé trop peu de lessive ou une lessive qui ne convient pas au lavage en machine.

• Augmentez la quantité de lessive ou utilisez une autre lessive mieux adaptée.

Les taches tenaces n’ont pas été préalablement traitées.

• Utilisez des produits du commerce pour traiter les taches tenaces.

Vous avez sélectionné une température de lavage inadaptée.

• Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne température.

Charge de linge excessive.

• Réduisez la charge.

L’appareil est équipé d’un moteur qui, par rapport aux moteurs traditionnels, émet un bruit particulier. Ce nouveau moteur permet un démarrage en douceur lors de l'essorage et une répartition plus uniforme du linge dans le tambour, ainsi qu'une stabilité accrue de l'appareil.

Une fois ces vérifications terminées, mettez en fonctionnement l'appareil et appuyez sur la touche 7 pour redémarrer le programme.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique. Nous vous recommandons de noter ces informations ici :

Mo

. ...

d. N

... ..

. ...

Mod. ... ... ...

Pr od. No. ... ... ...

Ser . No. ... ... ...

Désignation du modèle

(MOD)

Numéro du produit

(PNC)

...............................

...............................

Numéro de série (S.N.) ...............................

52

53

54

55

www.zanussi.com/shop

advertisement