Lenovo ThinkCentre Edge 92z Podręcznik Użytkownika

Add to My manuals
118 Pages

advertisement

Lenovo ThinkCentre Edge 92z Podręcznik Użytkownika | Manualzz

ThinkCentre Edge

Podręcznik użytkownika

Typy maszyn:

3396, 3397, 3398, 3399, 3414, 3415, 3416, 3417,

3418, 3419, 3423 i 3426

Informacja:

Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem dokumenty „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie v i Dodatek A „Uwagi“ na stronie 81.

Wydanie pierwsze (czerwiec 2012)

© Copyright Lenovo 2012.

KLAUZULA OGRANICZONYCH PRAW: Jeżeli produkty, dane, oprogramowanie komputerowe lub usługi dostarczane są zgodnie z umową General Services Administration (GSA), ich użytkowanie, reprodukcja lub ujawnianie podlega ograniczeniom określonym w umowie nr GS-35F-05925.

Spis treści

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . v

Serwisowanie i modernizacja . . . . . . . . . .

v

Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym . . vi

Kable zasilające i zasilacze . . . . . . . . . . . vi

Przedłużacze i urządzenia powiązane . . . . . .

vii

Wtyczki i gniazda zasilające . . . . . . . . .

vii

Urządzenia zewnętrzne . . . . . . . . . . .

vii

Ciepło i wentylacja produktu . . . . . . . . .

vii

Środowisko operacyjne . . . . . . . . . . .

viii

Informacje dotyczące bezpieczeństwa przy korzystaniu z modemu . . . . . . . . . . . . ix

Oświadczenie o zgodności urządzenia laserowego . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

Informacja na temat zasilacza . . . . . . . . . . ix

Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . .

x

Rozdział 1. Przegląd . . . . . . . . . . 1

Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Specyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Przegląd oprogramowania . . . . . . . . . . .

4

Oprogramowanie dostarczane przez Lenovo . .

4

Adobe Reader . . . . . . . . . . . . . .

7

Oprogramowanie antywirusowe . . . . . . .

7

Rozmieszczenie elementów . . . . . . . . . .

7

Znajdowanie złączy, elementów sterujących i wskaźników z przodu komputera. . . . . . .

7

Znajdowanie złączy z tyłu komputera . . . . .

9

Regulacja podpórki . . . . . . . . . . .

10

Etykieta z nazwą typu i modelu komputera . .

10

Rozdział 2. Używanie komputera . .

13

Często zadawane pytania (FAQ) . . . . . . . .

13

Używanie klawiatury . . . . . . . . . . . .

13

Używanie skrótów systemu Windows . . . .

13

Używanie niebieskiego przycisku

ThinkVantage . . . . . . . . . . . . .

14

Używanie czytnika linii papilarnych . . . . .

14

Używanie myszy z pokrętłem . . . . . . . . .

14

Regulowanie dźwięku . . . . . . . . . . . .

15

Informacje o dźwięku w komputerze . . . .

15

Ustawianie głośności z pulpitu. . . . . . .

15

Ustawianie głośności z Panelu sterowania . .

15

Używanie dysków CD i DVD . . . . . . . . .

15

Zasady postępowania z dyskami CD i DVD oraz ich składowania . . . . . . . . . .

16

Odtwarzanie dysku CD lub DVD . . . . . .

16

Nagrywanie dysku CD lub DVD . . . . . .

16

© Copyright Lenovo 2012

Korzystanie z funkcji jednodotyku i wielodotyku .

17

Rozdział 3. Ty i Twój komputer . . .

19

Ułatwienia dostępu i wygoda pracy . . . . . .

19

Urządzanie miejsca pracy . . . . . . . .

19

Wygoda . . . . . . . . . . . . . . .

19

Odblaski i oświetlenie . . . . . . . . . .

20

Obieg powietrza . . . . . . . . . . . .

20

Gniazda zasilające i długości kabli . . . . .

20

Rejestrowanie komputera w firmie Lenovo . . . .

21

Przemieszczanie komputera do innego kraju lub regionu . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Przełącznik wyboru napięcia . . . . . . .

21

Zmiana kabli zasilających . . . . . . . .

22

Rozdział 4. Bezpieczeństwo . . . . .

23

Opcje zabezpieczeń . . . . . . . . . . . .

23

Podłączanie zintegrowanej linki zabezpieczającej .

24

Używanie haseł . . . . . . . . . . . . . .

24

Hasła dostępu do systemu BIOS . . . . .

24

Hasła w systemie Windows . . . . . . . .

25

Zasada działania firewalli oraz ich używanie . . .

25

Ochrona danych przed wirusami . . . . . . .

25

Rozdział 5.

Instalowanie lub wymiana sprzętu . . . . . . . . . . .

27

Instalowanie lub wymiana sprzętu . . . . . . .

27

Instalowanie opcji zewnętrznych . . . . . .

27

Zdejmowanie i ponowne instalowanie osłony na zawiasy podpórki . . . . . . . . . .

27

Odłączanie i ponowne instalowanie podpórki . . . . . . . . . . . . . . .

29

Odłączanie i ponowne instalowanie podstawek . . . . . . . . . . . . . .

30

Wymiana klawiatury lub myszy USB . . . .

33

Wymiana klawiatury bezprzewodowej . . . .

33

Wymiana myszy bezprzewodowej . . . . .

34

Pobieranie sterowników urządzeń . . . . .

36

Rozdział 6.

Informacje o odtwarzaniu . . . . . . . . . . . . . .

37

Tworzenie nośników do odtwarzania i korzystanie z nich . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Tworzenie nośników do odtwarzania . . . .

37

Używanie nośników do odtwarzania . . . .

38

Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych . . .

38

Tworzenie kopii zapasowej . . . . . . . .

38

Odtwarzanie z kopii zapasowej . . . . . .

39

i

Używanie obszaru roboczego Rescue and

Recovery . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Tworzenie i używanie nośnika ratunkowego . . .

40

Tworzenie nośnika ratunkowego . . . . . .

40

Używanie nośnika ratunkowego . . . . . .

41

Reinstalowanie preinstalowanych aplikacji i sterowników urządzeń. . . . . . . . . . . .

41

Reinstalowanie programów. . . . . . . . . .

42

Reinstalowanie sterowników urządzenia. . . . .

43

Rozwiązywanie problemów związanych z odtwarzaniem oprogramowania . . . . . . . .

43

Rozdział 7. Używanie programu

Setup Utility . . . . . . . . . . . . . .

45

Uruchamianie programu Setup Utility . . . . . .

45

Przeglądanie i zmiana ustawień . . . . . . . .

45

Używanie haseł . . . . . . . . . . . . . .

45

Uwarunkowania dotyczące hasła . . . . .

45

Power-On Password . . . . . . . . . .

46

Administrator Password . . . . . . . . .

46

Ustawianie, zmiana i usuwanie hasła . . . .

46

Udostępnianie urządzenia . . . . . . . . . .

46

Wybór urządzenia startowego. . . . . . . . .

47

Wybór tymczasowego urządzenia startowego . . . . . . . . . . . . . .

47

Wybór lub zmiana kolejności urządzeń startowych . . . . . . . . . . . . . .

47

Zamykanie programu Setup Utility . . . . . . .

47

Rozdział 8. Aktualizacja programów systemowych . . . . . . . . . . . . .

49

Używanie programów systemowych . . . . . .

49

Aktualizowanie systemu BIOS z dysku . . . . .

49

Aktualizowanie systemu BIOS z poziomu systemu operacyjnego . . . . . . . . . . . . . . .

50

Rozdział 9.

Zapobieganie problemom . . . . . . . . . . . . . .

51

Regularne aktualizowanie komputera . . . . .

51

Pobieranie najnowszych sterowników urządzeń dla komputera . . . . . . . . .

51

Aktualizowanie systemu operacyjnego . . .

51

Używanie programu System Update . . . .

52

Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . .

52

Podstawy . . . . . . . . . . . . . . .

52

Czyszczenie komputera . . . . . . . . .

53

Zalecenia dotyczące dbałości o komputer . .

54

Przenoszenie komputera . . . . . . . . . . .

54

Rozdział 10.

Rozwiązywanie problemów i diagnostyka . . . . . . .

57

Podstawowe rozwiązywanie problemów . . . .

57

Procedura rozwiązywania problemów. . . . . .

58

ii

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rozwiązywanie problemów. . . . . . . . . .

59

Problemy z dźwiękiem . . . . . . . . . .

59

Problemy z dyskiem CD . . . . . . . . .

61

Problemy z dyskiem DVD. . . . . . . . .

62

Przejściowe problemy . . . . . . . . . .

63

Problemy z klawiaturą, myszą lub urządzeniem wskazującym . . . . . . . . . . . . .

63

Problemy z monitorem . . . . . . . . . .

65

Problemy z siecią . . . . . . . . . . . .

67

Problem z opcjonalnymi urządzeniami. . . .

70

Problemy z wydajnością i blokowaniem . . .

71

Problemy z drukarką . . . . . . . . . .

72

Problemy z portem szeregowym . . . . . .

72

Problemy z oprogramowaniem . . . . . .

73

Problemy z urządzeniem USB . . . . . . .

74

Lenovo Solution Center . . . . . . . . . . .

74

Rozdział 11. Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu . . . . . . . . . . .

77

Źródła informacji . . . . . . . . . . . . . .

77

Lenovo ThinkVantage Tools . . . . . . . .

77

Lenovo Welcome . . . . . . . . . . . .

77

Pomoc i wsparcie. . . . . . . . . . . .

77

Bezpieczeństwo i gwarancja . . . . . . .

77

Serwis WWW Lenovo

(http://www.lenovo.com) . . . . . . . . .

77

Serwis WWW wsparcia Lenovo . . . . . .

78

Pomoc i serwis . . . . . . . . . . . . . .

78

Używanie dokumentacji i programów diagnostycznych . . . . . . . . . . . .

78

Kontakt telefoniczny z serwisem . . . . . .

78

Korzystanie z innych usług . . . . . . . .

79

Dodatkowe usługi płatne . . . . . . . . .

80

Dodatek A. Uwagi . . . . . . . . . .

81

Znaki towarowe . . . . . . . . . . . . . .

82

Dodatek B. Regulatory information .

83

Uwaga o klasyfikacji eksportowej . . . . . . .

83

Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego . . . . . . . . . . .

83

Oświadczenie dotyczące wymogów

Federalnego Urzędu Łączności USA (Federal

Communications Commission — FCC) . . .

83

Dodatkowe informacje o przepisach . . . . . .

85

Dodatek C. Informacje o WEEE i przetwarzaniu wtórnym . . . . . . . .

87

Ważna informacja dotycząca dyrektywy unijnej

2002/96/EC . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Informacje o przetwarzaniu wtórnym . . . . . .

87

Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące

Brazylii . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Tajwanu . . . . . . .

89

Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Unii Europejskiej. . . .

89

Dodatek D. Informacje o programie

ENERGY STAR . . . . . . . . . . . .

91

Dodatek E. Ek Bilgiler . . . . . . . .

93

Dodatek F. Servis istasyonlari . . . .

95

Indeks . . . . . . . . . . . . . . . .

103

© Copyright Lenovo 2012

iii

iv

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

ZAGROŻENIE:

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego podręcznika należy zapoznać się ze wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa tego produktu. Przeczytaj informacje znajdujące się w tej sekcji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w

Podręczniku na temat bezpieczeństwa, gwarancji i konfiguracji

dołączonym do produktu. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia produktu.

Jeśli nie posiadasz już egzemplarza Podręcznika na temat bezpieczeństwa, gwarancji i konfiguracji , możesz pobrać wersję w formacie PDF z serwisu WWW wsparcia Lenovo

® pod adresem http://support.lenovo.com.

W serwisie WWW wsparcia Lenovo można również znaleźć Podręcznik na temat bezpieczeństwa, gwarancji i konfiguracji oraz ten Podręcznik użytkownika w innych wersjach językowych.

Serwisowanie i modernizacja

Nie należy próbować samodzielnie naprawiać produktu, chyba że Centrum Wsparcia Klienta udzieli odpowiednich instrukcji lub można znaleźć je w dokumentacji. Należy korzystać tylko z usług dostawcy usług upoważnionego do naprawy danego produktu.

Informacja:

Klient może we własnym zakresie dokonywać aktualizacji lub wymiany niektórych części komputera. Modernizacje zazwyczaj określa się mianem opcji. Części zamienne przeznaczone do instalowania przez Klientów określane są mianem Części Wymienianych przez Klienta (Customer

Replaceable Units — CRU). Lenovo dostarcza dokumentację z instrukcjami, kiedy klient może zainstalować opcje lub wymienić części CRU. Podczas instalacji lub wymiany części należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji. Wyłączona kontrolka zasilania niekoniecznie oznacza zerowy poziom napięcia w produkcie. Przed zdjęciem obudowy produktu wyposażonego w kabel zasilający należy zawsze upewnić się, że zasilanie jest wyłączone, a produkt został odłączony od wszelkich źródeł zasilania. Więcej informacji na temat części

CRU — patrz Rozdział 5 „Instalowanie lub wymiana sprzętu“ na stronie 27. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłosić Centrum Wsparcia Klienta.

Chociaż komputer nie zawiera ruchomych części (z wyjątkiem kabla zasilającego), bezpieczeństwo wymaga zamieszczenia następujących ostrzeżeń.

ZAGROŻENIE:

Niebezpieczne ruchome części. Nie dotykać.

ZAGROŻENIE:

Przed wymianą części CRU należy wyłączyć komputer, odczekać pięć minut, aż ostygnie, i dopiero wówczas zdjąć obudowę.

© Copyright Lenovo 2012

v

Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym

Ładunki elektrostatyczne, mimo że są bezpieczne dla użytkownika, mogą poważnie uszkodzić elementy i opcje komputera. Niewłaściwe obchodzenie się z częściami wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne może spowodować ich uszkodzenie. Odpakowując opcję lub część CRU, nie należy otwierać antystatycznego opakowania, które ją zawiera aż do momentu instalacji.

W przypadku instalowania opcji lub części CRU albo wykonywania jakichkolwiek czynności wewnątrz komputera należy zachować następujące środki ostrożności w celu uniknięcia uszkodzenia przez ładunki elektrostatyczne:

• Ogranicz swoje ruchy. Ruch może spowodować wytworzenie się ładunków elektrostatycznych.

• Biorąc elementy do ręki, zachowaj ostrożność. Adaptery, moduły pamięci i inne układy elektroniczne chwytaj za brzegi. Nigdy nie dotykaj znajdujących się na wierzchu obwodów elektronicznych.

• Nie pozwól, aby inni dotykali komponentów.

• Instalując opcję lub część CRU wrażliwą na wyładowania elektrostatyczne, dotknij opakowanie antystatyczne z tą częścią do metalowego gniazda rozszerzeń lub innej niemalowanej powierzchni metalowej komputera na co najmniej dwie sekundy. Spowoduje to rozładowanie ładunków elektrostatycznych w opakowaniu i w ciele.

• W miarę możliwości wyjmij część wrażliwą na wyładowania elektrostatyczne z opakowania antystatycznego i zainstaluj ją bez odkładania. Jeśli nie jest to możliwe, połóż opakowanie antystatyczne na gładkiej, poziomej powierzchni i umieść na nim tę część.

• Nie kładź części na obudowie komputera ani innych powierzchniach metalowych.

Kable zasilające i zasilacze

Należy używać tylko kabli zasilających i zasilaczy dostarczonych przez producenta danego produktu.

Kable zasilające muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa. W Niemczech należy stosować kable typu

H05VV-F, 3G, 0,75 mm

2 lub lepsze. W innych krajach należy używać kabli odpowiednich typów.

Nie należy nigdy owijać kabla zasilającego dookoła zasilacza ani wokół innych obiektów. Owinięcie takie może przyczynić się do powstania naprężeń w kablu, a co za tym idzie spowodować jego pęknięcie, zgięcie lub postrzępienie. Może to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.

Należy zawsze ułożyć kabel zasilający tak, aby nie był on narażony na deptanie, potykanie się o niego lub przygniecenie przez jakieś obiekty.

Należy chronić kabel zasilający i zasilacze przed kontaktem z płynami. Na przykład nie należy kłaść ich przy zlewach, wannach, toaletach lub na podłogach czyszczonych płynnymi środkami czyszczącymi. Płyny mogą spowodować zwarcie, szczególnie jeśli kabel zasilający lub zasilacz został zgnieciony wskutek niewłaściwego użytkowania. Ponadto płyny mogą powodować stopniową korozję końcówek kabla zasilającego i/lub wyprowadzenia złącza zasilacza, co może ostatecznie spowodować przegrzanie tych elementów.

Zawsze należy podłączać kable zasilające i kable sygnałowe w odpowiedniej kolejności i upewnić się, że wszystkie złącza kabli zasilających są bezpiecznie i całkowicie włączone do gniazda.

Nie można używać żadnego zasilacza mającego ślady korozji na stykach wejścia zasilania lub wykazującego ślady przegrzania (takie jak deformacja plastiku) na wejściu zasilania lub na jakiejkolwiek innej części.

Nie można korzystać z żadnego kabla zasilającego na którego drugim końcu znajdują się styki elektryczne mające ślady korozji lub przegrzania, ani z kabla zasilającego, na którym widać jakiekolwiek ślady uszkodzenia.

vi

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Przedłużacze i urządzenia powiązane

Należy upewnić się, że używane przedłużacze, urządzenia przeciwprzepięciowe, zasilacze awaryjne i listwy rozdzielcze zasilania są w stanie zrealizować wymagania produktu dotyczące zasilania. Urządzeń tych nigdy nie wolno obciążać powyżej ich norm. Jeśli używane są listwy rozdzielcze zasilania, obciążenie nie powinno przekroczyć ich znamionowej mocy wejściowej. W przypadku pytań związanych z obciążeniem elektrycznym, wymaganiami dotyczącymi zasilania i znamionowej mocy wejściowej, aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z elektrykiem.

Wtyczki i gniazda zasilające

Jeśli gniazdo, które ma być używane ze sprzętem komputerowym wygląda na uszkodzone lub skorodowane, nie należy z niego korzystać dopóki nie zostanie wymienione przez wykwalifikowanego elektryka.

Nie należy zginać ani modyfikować wtyczki. Jeśli wtyczka jest uszkodzona, należy skontaktować się z producentem w celu jej wymiany.

Nie należy podłączać komputera do tego samego gniazda elektrycznego, co innych sprzętów, które pobierają znaczną ilość energii elektrycznej. W przeciwnym wypadku zmiany napięcia mogą uszkodzić komputer, dane i podłączone urządzenia.

Niektóre produkty są wyposażone we wtyczkę z trzema stykami. Wtyczka taka pasuje tylko do uziemionych gniazd zasilających. Jest to cecha związana z bezpieczeństwem. Nie należy omijać tego zabezpieczenia i wkładać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilającego. Jeśli nie można włożyć wtyczki do gniazda zasilającego, należy skontaktować się z elektrykiem w sprawie odpowiedniego adaptera do gniazda zasilającego lub wymienić gniazdo na nowe, zapewniające tę cechę. Nigdy nie należy przeciążać gniazda zasilającego. Łączne obciążenie systemu nie powinno przekraczać 80 procent parametrów znamionowych danej gałęzi obwodu. W przypadku pytań związanych z obciążeniem elektrycznym i parametrami znamionowymi gałęzi obwodu, aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z elektrykiem.

Należy upewnić się, że używane gniazdo zasilające jest poprawnie podłączone, łatwo dostępne i położone niedaleko od wszystkich zasilanych urządzeń. Nie należy mocno rozciągać kabli zasilających, gdyż może to spowodować powstanie naprężeń w kablu.

Należy upewnić się, że gniazdo zasilające dostarcza napięcie i prąd odpowiednie dla instalowanego produktu.

Należy ostrożnie podłączać urządzenie do gniazda zasilającego i od niego odłączać.

Urządzenia zewnętrzne

Nie należy podłączać ani odłączać żadnych kabli urządzeń zewnętrznych poza kablami (USB) (Universal

Serial Bus) i 1394, gdy do komputera podłączone jest zasilanie. W przeciwnym wypadku można uszkodzić komputer. Aby uniknąć możliwości uszkodzenia podłączonych urządzeń, należy odczekać co najmniej pięć sekund po wyłączeniu komputera, a dopiero potem odłączyć urządzenia zewnętrzne.

Ciepło i wentylacja produktu

Komputery, zasilacze i akcesoria generują ciepło. Należy zawsze przestrzegać poniższych środków ostrożności:

• Komputera, zasilacza ani akcesoriów nie wolno trzymać przez dłuższy czas na kolanach ani w kontakcie z inną częścią ciała, gdy pracują albo gdy ładuje się akumulator. Komputer, zasilacz i wiele akcesoriów

© Copyright Lenovo 2012

vii

wytwarzają ciepło podczas eksploatacji. Dłuższy kontakt z ciałem ludzkim może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry.

• Nie należy ładować akumulatora ani włączać komputera, zasilacza ani akcesoriów w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

• Produkt jest wyposażony w szczeliny wentylacyjne, wentylatory i radiatory, które zapewniają bezpieczeństwo, komfort i niezawodność działania. Jednak można nieumyślnie zablokować te elementy umieszczając produkt na łóżku, sofie, dywanie lub innej elastycznej powierzchni. Nigdy nie należy blokować, przykrywać lub wyłączać tych elementów.

Co najmniej raz na trzy miesiące należy sprawdzić, czy w komputerze nie zgromadził się kurz. Przed takim sprawdzeniem należy wyłączyć sprzęt i odączyć kabel od sieci zasilającej; następnie usunąć kurz z otworów wentylacyjnych i otworów obejmy. Należy również usunąć kurz gromadzący się wewnątrz komputera, w tym z wgłębień radiatora, otworów wentylacyjnych zasilacza i wentylatorów. Przed otwarciem pokrywy należy zawsze wyłączyć komputer i odłączyć kabel od sieci zasilającej. Należy unikać korzystania z komputera w pobliżu ciągów komunikacyjnych w budynkach. Jeśli nie jest to możliwe, należy częściej czyścić komputer.

Dla własnego bezpieczeństwa i w celu zachowania optymalnych warunków pracy komputera należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych środków ostrożności:

• Zawsze zamykaj pokrywę, nawet jeśli komputer jest odłączony od sieci.

• Regularnie sprawdzaj, czy na zewnątrz komputera nie zgromadził się kurz.

• Usuwaj kurz z otworów wentylacyjnych i otworów obejmy. Częstsze usuwanie kurzu jest zalecane, jeśli komputer znajduje się w obszarze szczególnie zakurzonym lub w pobliżu ciągów komunikacyjnych w budynkach.

• Nie wolno ograniczać ani blokować przepływu powietrza.

• Nie przechowuj ani nie używaj komputera wewnątrz mebli, ponieważ wzrasta ryzyko przegrzania się sprzętu.

• Temperatura powietrza w komputerze nie powinna przekroczyć 35°C (95°F).

• Nie instaluj filtrów powietrza. Mogą zakłócać prawidłowe chłodzenie.

Środowisko operacyjne

Środowisko optymalne do używania komputera to takie, w którym panuje temperatura 10°C do 35°C (50°F do

95°F) oraz wilgotność 20% do 80%. Jeśli komputer jest przechowywany lub transportowany w temperaturze niższej niż 10°C (50°F), przed użyciem należy odczekać, aby osiągnął on optymalną temperaturę pracy 10°C do 35°C (50°F do 95°F). Proces ten może zająć nawet do dwóch godzin. Uruchomienie komputera nim osiągnie on optymalną temperaturę pracy może spowodować nieodwracalne uszkodzenie.

Jeśli to możliwe, komputer należy umieścić w dobrze wentylowanym i suchym miejscu, unikając wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie należy umieszczać w pobliżu komputera urządzeń elektrycznych, takich jak wentylatory, radia, głośniki o dużej mocy, klimatyzatory i kuchenki mikrofalowe. Silne pola magnetyczne generowane przez te urządzenia mogą uszkodzić monitor i dane na dysku twardym.

Nie należy umieszczać napojów na komputerze czy podłączonych do niego urządzeniach ani obok nich.

Rozlany płyn może spowodować spięcie lub innego rodzaju uszkodzenie.

Nie należy jeść ani palić nad klawiaturą. Jeśli resztki jedzenia lub popiół dostaną się do wnętrza klawiatury, mogą ją uszkodzić.

viii

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Informacje dotyczące bezpieczeństwa przy korzystaniu z modemu

ZAGROŻENIE:

Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru, należy używać jedynie kabla zasilającego stosowanego w telekomunikacji o numerze 26 lub większego (np. 24), znajdującego się w wykazie laboratorium (UL)

(Underwriters Laboratories) lub objętego certyfikatem CSA (Canadian Standards Association).

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub odniesienia obrażeń podczas korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności:

• Nigdy nie należy instalować kabli telefonicznych podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.

• Nigdy nie należy instalować gniazdka telefonicznego w miejscu, w którym występuje wilgoć, jeśli gniazdko nie jest przeznaczone do instalacji w takich miejscach.

• Nigdy nie należy dotykać nieizolowanych kabli telefonicznych lub terminali, jeśli linia telefoniczna nie została odłączona od interfejsu sieciowego.

• Podczas instalacji lub modyfikacji linii telefonicznych należy zachować ostrożność.

• Nie należy korzystać z telefonu innego niż bezprzewodowy podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Istnieje nieznaczne prawdopodobieństwo doznania porażenia prądem elektrycznym z wyładowania atmosferycznego.

• Nie należy używać telefonu do zgłoszenia wycieku gazu w pobliżu źródła tego wycieku.

Oświadczenie o zgodności urządzenia laserowego

ZAGROŻENIE:

Gdy zainstalowane są produkty laserowe (takie jak napędy CD-ROM, DVD, urządzenia światłowodowe czy nadajniki), należy zapamiętać poniższe ostrzeżenia:

• Nie należy zdejmować pokryw z napędu. Usunięcie pokryw z produktu laserowego może być przyczyną niebezpiecznego promieniowania laserowego. W urządzeniu nie ma żadnych części wymagających obsługi.

• Używanie elementów sterujących, zmiana ustawień lub wykonywanie czynności innych niż tu określone może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego promieniowania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niektóre produkty laserowe mają wbudowaną diodę laserową klasy 3A lub klasy 3B. Należy zapamiętać poniższe ostrzeżenie.

Gdy napęd jest otwarty, występuje promieniowanie laserowe. Należy unikać bezpośredniego kontaktu oczu z promieniem lasera. Nie wolno patrzeć na promień lasera ani bezpośrednio, ani poprzez przyrządy optyczne.

Informacja na temat zasilacza

Nie wolno zdejmować obudowy zasilacza ani usuwać jakiejkolwiek części, do której dołączono etykietę o poniższej treści.

© Copyright Lenovo 2012

ix

W komponentach oznaczonych tą etykietą występuje niebezpieczne napięcie, prąd i poziomy energetyczne.

Komponenty te nie zawierają części wymagających obsługi. Jeśli istnieje podejrzenie wadliwego działania jednej z tych części, to należy skontaktować się z pracownikiem serwisu.

Czyszczenie i konserwacja

Komputer i miejsce pracy należy utrzymywać w czystości. Przed czyszczeniem, komputer należy wyłączyć, a następnie odłączyć kabel zasilający. Nie należy spryskiwać komputera detergentami w płynie ani też używać do jego czyszczenia detergentów zawierających materiały łatwopalne. Detergentem należy zwilżyć miękką szmatkę, a następnie przetrzeć nią powierzchnię komputera.

x

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rozdział 1. Przegląd

Niniejszy rozdział zawiera informacje o elementach komputera, jego danych technicznych, programach dostarczonych przez firmę Lenovo oraz o rozmieszczeniu złączy, podzespołów, części na płycie głównej i napędów wewnętrznych.

Elementy

Niniejsza sekcja zawiera opisy elementów komputera. Podane informacje dotyczą różnych modeli.

Aby wyświetlić informacje o określonym modelu:

• Przejdź do programu

Lenovo BIOS Setup Utility

, wykonując instrukcje podane w sekcji Rozdział 7

„Używanie programu Setup Utility“ na stronie 45. Następnie wybierz kolejno pozycje

Main

System

Summary

, aby wyświetlić informacje.

• W środowisku systemu Windows kliknij przycisk

Start

, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję

Komputer

, a następnie wybierz pozycję

Właściwości

, aby wyświetlić informacje.

Mikroprocesor

Komputer wyposażono w jeden z następujących mikroprocesorów (wielkość wewnętrznej pamięci podręcznej różni się w zależności modelu):

• Mikroprocesor Intel

®

Core™ i3

• Mikroprocesor Intel Core i5

• Mikroprocesor Intel Core i7

• Mikroprocesor Intel Celeron

®

• Mikroprocesor Intel Pentium

®

Pamięć

Komputer obsługuje maksymalnie dwa moduły pamięci DDR3 SODIMM.

Informacja:

Maksymalna pojemność pamięci systemowej wynosi 16 GB.

Napędy wewnętrzne

• Czytnik kart (dostępny w wybranych modelach)

• Jeden napęd optyczny SATA

• Dysk twardy: komputer może mieć jedną z następujących konfiguracji:

Jeden dysk twardy (standardowy dysk twardy SATA)

Jeden dysk twardy i jeden dysk mini-SATA (SSD)

Jeden dysk SSD

Podsystem wideo

• Jedno złącze wejścia HDMI i jedno złącze wyjścia HDMI

Podsystem audio

• Zintegrowany układ HD audio

© Copyright Lenovo 2012

1

• Złącze mikrofonu i złącze słuchawek

• Głośnik wewnętrzny

Łączność

• Zintegrowany kontroler sieci Ethernet 100/1000 Mb/s

Opcje zarządzania systemem

• Możliwość zapisania wyników testu POST

• DMI

Aplikacja Desktop Management Interface umożliwia wgląd w informacje o wszystkich aspektach komputera, takich jak typ procesora, data instalacji, dołączone drukarki i inne urządzenia peryferyjne, źródła zasilania czy historia czynności konserwacyjnych.

• PXE

Preboot Execution Environment to środowisko umożliwiające uruchamianie komputerów za pośrednictwem kart sieciowych niezależnie od zainstalowanych urządzeń pamięci masowej (np. dysków twardych) oraz systemów operacyjnych.

• System Management (SM) BIOS i oprogramowanie SM

Specyfikacja SM systemu BIOS określa strukturę danych i metody dostępu w systemie BIOS, za pomocą których użytkownik lub aplikacja mogą zapisywać i pobierać konkretne informacje o danym komputerze.

• Wake on LAN

Wake on LAN to technologia używana w komputerowych sieciach komputerowych Ethernet, która umożliwia włączanie (wybudzanie) komputera za pomocą komunikatu z sieci. Zazwyczaj komunikat jest wysyłany z programu działającego na innym komputerze w tej samej sieci lokalnej (LAN).

• Windows Management Instrumentation (WMI)

Instrumentacja zarządzania Windows to zbiór rozszerzeń modelu Windows Driver Model. Zawiera interfejs systemu operacyjnego, w którym instrumentowane składniki wyświetlają informacje i powiadomienia.

Opcje wejścia/wyjścia (we/wy)

• Sześć złączy USB

• Jedno złącze czytnika kart

• Jedno złącze Ethernet

• Jedno złącze wejścia HDMI

• Jedno złącze wyjścia HDMI

• Dwa złącza audio (złącze mikrofonu i złącze słuchawek)

Więcej informacji - patrz „Znajdowanie złączy, elementów sterujących i wskaźników z przodu komputera“ na stronie 7 i „Znajdowanie złączy z tyłu komputera“ na stronie 9.

Rozszerzenia

• Jedna wnęka napędu optycznego

• Dwie wnęki dysków twardych

Jedna wnęka dysku twardego

Jedna niewielkich rozmiarów wnęka dysku SSD mSATA

Zasilacz

Komputer wyposażono w jeden z następujących zasilaczy:

2

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

• Zasilacz 150 W z automatycznym rozpoznawaniem napięcia dla modelu ze zintegrowaną kartą graficzną.

• Zasilacz 180 W z automatycznym rozpoznawaniem napięcia dla modelu z osobną kartą graficzną.

Opcje zabezpieczeń

• Oprogramowanie Computrace Agent wbudowane w oprogramowaniu sprzętowym

• Możliwość włączania i wyłączania urządzenia

• Możliwość włączania i wyłączania złączy USB

• Klawiatura z czytnikiem linii papilarnych (dostarczana z wybranymi modelami)

• Hasło włączenia zasilania (POP) i hasło administratora zapobiegające nieautoryzowanemu użyciu komputera

• Kontrola kolejności startowej

• Uruchamianie bez klawiatury i myszy

• Obsługa zintegrowanej linki zabezpieczającej Kensington

Więcej informacji znajduje się w podrozdziale Rozdział 4 „Bezpieczeństwo“ na stronie 23.

Zainstalowane fabrycznie programy

Na komputerze zainstalowano fabrycznie programy zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy. Więcej informacji znajduje się w podrozdziale „Przegląd oprogramowania“ na stronie 4.

Zainstalowany fabrycznie system operacyjny

Na komputerze zainstalowano fabrycznie system operacyjny Microsoft

®

Windows

®

7.

Certyfikowane lub testowane systemy operacyjne

1 (W zależności od modelu).

• Linux

®

1.

Wymienione tu systemy operacyjne zostały certyfikowane lub przetestowane pod kątem kompatybilności przed oddaniem publikacji do druku. Po tej dacie firma Lenovo mogła zidentyfikować dodatkowe systemy operacyjne jako kompatybilne z tym komputerem. Lista ta może ulec zmianie. Aby ustalić, czy dany system operacyjny został certyfikowany lub przetestowany pod kątem kompatybilności, zapoznaj się z serwisem WWW producenta systemu.

Rozdział 1. Przegląd

3

Specyfikacje

Niniejsza sekcja zawiera fizyczne specyfikacje komputera.

Wymiary

Szerokość: 545,2 mm (21,46")

Wysokość: 414,3 mm (16,31")

Głębokość: 81 mm (3,19 cala) w przypadku modeli bez panelu dotykowego; 82 mm (3,23 cala) w przypadku modeli z panelem dotykowym

Waga

Maksymalna dostarczana konfiguracja: 8,4 kg (18,52 funta) (model bez panelu dotykowego)

Maksymalna dostarczana konfiguracja: 8,9 kg (19,62 funta) (model z panelem dotykowym)

Dopuszczalne warunki zewnętrzne

• Temperatura powietrza:

Jeśli komputer pracuje: od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F)

Przechowywanie: od -20°C do 50°C (od -40°F do 140°F)

• Wilgotność:

Podczas pracy: 20%-80% (bez kondensacji)

Przechowywanie: 10%-90% (bez kondensacji)

• Wysokość:

Jeśli komputer pracuje: od -15,2 do 3 048 m (od -50 do 10 000 stóp)

Przechowywanie: od -15,2 do 10 668 m (od -50 do 35 000 stóp)

Zasilanie wejściowe

• Napięcie:

Zakres dolny:

Minimum: 100 V

Maksimum: 127 V

Zakres częstotliwości: 50 lub 60 Hz

Zakres górny:

Minimum: 200 V

Maksimum: 240 V

Zakres częstotliwości: 50 lub 60 Hz

Przegląd oprogramowania

Komputer jest wyposażony w zainstalowany fabrycznie system operacyjny oraz w kilka programów dostarczonych przez firmę Lenovo.

Oprogramowanie dostarczane przez Lenovo

Poniższe programy, dostarczane przez Lenovo, pomagają w zwiększeniu produktywności i obniżeniu kosztów konserwacji komputera. Programy dostarczane z komputerem mogą się różnić, w zależności od modelu komputera i zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego.

4

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Lenovo ThinkVantage Tools

Program Lenovo ThinkVantage

®

Tools udostępnia szereg źródeł informacji oraz łatwy dostęp do różnych narzędzi zwiększających komfort i bezpieczeństwo pracy.

Aby uzyskać dostęp do programu Lenovo ThinkVantage Tools, wybierz kolejno opcje

Start

Wszystkie programy

Lenovo ThinkVantage Tools

.

W tabeli poniżej wymieniono aplikacje, do których można uzyskać dostęp z programu Lenovo ThinkVantage

Tools. W celu przejścia do programu kliknij dwukrotnie odpowiednią ikonę.

Tabela 1. Nazwy ikon programów w aplikacji Lenovo ThinkVantage Tools

Nazwa programu

Create Recovery Media

Fingerprint Software (oprogramowanie czytnika linii papilarnych) (w wybranych modelach)

Lenovo Solution Center

SimpleTap

ThinkVantage Password Manager

ThinkVantage Power Manager

ThinkVantage Rescue and Recovery

®

ThinkVantage System Update

Communications Utility

View Manager

Nazwa ikony w programie Lenovo ThinkVantage Tools

Dyski Factory Recovery

Czytnik linii papilarnych (w wybranych modelach)

Diagnostyka systemowa

SimpleTap

Skarbiec haseł

Sterowanie zasilaniem

Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

Aktualizacje i sterowniki

Konferencje w sieci web

Układ ekranu

Lenovo Welcome

Program Lenovo Welcome zapozna Cię z innowacyjnymi wbudowanymi opcjami Lenovo i poprowadzi przez kilka ważnych czynności konfiguracyjnych, aby pomóc Ci zmaksymalizować korzyści z komputera.

Fingerprint Software

Zintegrowany czytnik linii papilarnych, w jaki wyposażono wybrane klawiatury, umożliwia zarejestrowanie odcisku palca i skojarzenie go z hasłem do systemu Windows. Dzięki temu uwierzytelnianie odciskiem palca może zastąpić hasło systemu Windows, umożliwiając prosty i bezpieczny dostęp. Klawiatura z czytnikiem linii papilarnych jest dostępna z niektórymi modelami komputera. Można ją też nabyć dla komputerów, które obsługują tę opcję.

Lenovo Solution Center

Program Lenovo Solution Center pomaga w rozwiązywaniu problemów z komputerem. Oprócz wykonywania testów diagnostycznych, program dostarcza informacji i wskazówek dotyczących zapewnienia maksymalnej wydajności, zbiera informacje o systemie, stanie zabezpieczeń oraz informacje dotyczące wsparcia.

Szczegółowe informacje — patrz „Lenovo Solution Center“ na stronie 74.

SimpleTap

Program SimpleTap zapewnia szybki dostęp do podstawowych ustawień komputera, takich jak wyciszanie głośników, regulacja głośności, blokowanie systemu operacyjnego komputera, uruchamianie programu, otwieranie strony WWW, otwieranie pliku itd. Za pomocą programu SimpleTap można też przejść do Lenovo

App Shop, gdzie znajdują się różne aplikacje i oprogramowanie do pobrania.

Aby szybko uruchomić program SimpleTap, należy wykonać dowolną z poniższych czynności:

Rozdział 1. Przegląd

5

• Kliknij czerwony punkt uruchamiania aplikacji SimpleTap na pulpicie. Czerwony punkt uruchamiania jest dostępny na pulpicie po pierwszym uruchomieniu programu SimpleTap.

• Jeśli widzisz niebieski przycisk ThinkVantage na klawiaturze, naciśnij go.

Informacja:

Program SimpleTap jest dostępny jedynie na komputerach, na których fabrycznie zainstalowano system operacyjny Windows 7. Jeśli na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7 nie zainstalowano fabrycznie programu SimpleTap, możesz go pobrać z: http://www.lenovo.com/support.

Product Recovery

Program Product Recovery umożliwia odtworzenie domyślnych fabrycznych ustawień dysku twardego.

ThinkVantage Password Manager

Program ThinkVantage Password Manager automatycznie przechwytuje i wprowadza informacje uwierzytelniające dla aplikacji Windows i serwisów WWW.

Uwagi:

• Program ThinkVantage Password Manager jest dostępny jedynie na komputerach wyposażonych w system operacyjny Windows 7 pochodzący od Lenovo.

• Jeśli ikona

Skarbiec haseł

w programie Lenovo ThinkVantage Tools jest wyszarzona, oznacza to, że przed włączeniem funkcji programu ThinkVantage Password Manager należy go najpierw zainstalować.

Aby zainstalować program ThinkVantage Password Manager:

1. Kliknij kolejno opcje

Start

All Programs

Lenovo ThinkVantage Tools

, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę

Skarbiec haseł

.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. Po zakończeniu procesu instalacji ikona

Skarbiec haseł

zostanie uaktywniona.

ThinkVantage Power Manager

Program ThinkVantage Power Manager umożliwia wygodne i elastyczne zarządzanie zasilaniem komputera

ThinkCentre

®

Edge. Korzystając z programu ThinkVantage Power Manager, możesz dopasować ustawienia zasilania komputera tak, aby osiągnąć równowagę między wydajnością i energooszczędnością.

ThinkVantage Rescue and Recovery

Program ThinkVantage Rescue and Recovery to jednoprzyciskowe rozwiązanie do odtwarzania, obejmujące zestaw narzędzi do samoodtwarzania pomocnych w diagnozowaniu problemów z komputerem, uzyskiwaniu pomocy oraz odzyskiwaniu sprawności komputera po awariach systemu, nawet jeśli nie można uruchomić systemu operacyjnego Windows.

Informacja:

Jeśli ikona

Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

w programie Lenovo

ThinkVantage Tools jest wyszarzona, oznacza to, że przed włączeniem funkcji programu ThinkVantage

Rescue and Recovery należy go najpierw zainstalować. Aby zainstalować program ThinkVantage Rescue and Recovery:

1. Kliknij kolejno opcje

Start

Wszystkie program

Lenovo ThinkVantage Tools

, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę

Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. Po zakończeniu procesu instalacji ikona

Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

zostanie uaktywniona.

ThinkVantage System Update

Program ThinkVantage System Update pomaga w utrzymywaniu aktualności oprogramowania komputera poprzez pobieranie i instalowanie pakietów oprogramowania (aplikacji ThinkVantage, sterowników urządzeń, aktualizacji systemu BIOS oraz aplikacji innych firm).

6

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Communication Utility

Ustawienia zintegrowanej kamery i mikrofonu są dostępne w programie Communications Utility. Steruje on zaawansowanymi ustawieniami zintegrowanej kamery i mikrofonu, optymalizując konferencje internetowe i korzystanie z połączeń VOIP.

View Manager

Program View Manager umożliwia automatyzowanie lokalizacji okien. Zwiększa wydajność poprzez umożliwienie przenoszenia okien do gorących narożników i ich szybkiego rozciągania do wybranej wielkości.

Sprawdza się w przypadku wielu monitorów.

Lenovo Cloud Storage

Program Lenovo Cloud Storage to rozwiązanie dla pamięci masowej w chmurze, umożliwiające przechowywanie na serwerze plików takich jak dokumenty i zdjęcia. Dostęp do przechowywanych plików można uzyskać przez Internet, za pomocą różnych urządzeń takich jak komputery osobiste, tablety lub urządzenia smartphone.

Adobe Reader

Program Adobe Reader to narzędzie do przeglądania, drukowania i przeszukiwania dokumentów w formacie

PDF.

Oprogramowanie antywirusowe

Komputer jest dostarczany wraz z oprogramowaniem antywirusowym, przeznaczonym do wykrywania i likwidacji wirusów. Lenovo dostarcza na dysku twardym Twojego komputera pełną wersję oprogramowania antywirusowego z bezpłatną 30-dniową subskrypcją. Po 30 dniach musisz odnowić licencję, aby móc dalej otrzymywać aktualizacje programu.

Rozmieszczenie elementów

Niniejsza sekcja zawiera informacje pomocne w lokalizowaniu złączy znajdujących się z przodu i z tyłu komputera.

Znajdowanie złączy, elementów sterujących i wskaźników z przodu komputera

Rysunek 1 „Rozmieszczenie przednich złączy, elementów sterujących i wskaźników“ na stronie 8 przedstawia rozmieszczenie złączy, elementów sterujących i wskaźników z przodu komputera.

Rozdział 1. Przegląd

7

Rysunek 1. Rozmieszczenie przednich złączy, elementów sterujących i wskaźników

1

Wskaźnik zintegrowanej kamery

2

Zintegrowana kamera

3

Zintegrowane mikrofony

4

Wyłącznik zasilania

5

Przycisk zwiększania/automatycznej regulacji jasności

1

6

Przycisk regulacji jasności

7

Przełącznik monitora

8

9

13

Głośniki wewnętrzne

Czytnik kart (dostępny w wybranych modelach)

10

Złącze USB 3.0 (port USB 2)

11

Złącze słuchawek

12

Złącze mikrofonu

Złącze USB 3.0 (port USB 1)

1

Przycisk automatycznej regulacji jasności działa tylko w przypadku, gdy komputer jest używany jako monitor.

Złącze

Złącze mikrofonu

Złącze USB 3.0

Opis

Za jego pomocą przyłącza się do komputera mikrofon, aby rejestrować dźwięki lub korzystać z oprogramowania rozpoznającego mowę.

Użyj tego złącza do podłączenia urządzeń wymagających złącza USB 2.0 lub 3.0, takich jak klawiatura, mysz, skaner, drukarka czy palmtop (Personal Digital Assistant

— PDA). Złącze USB 3.0 zapewnia dużą szybkość transmisji, dzięki czemu można ograniczyć czas potrzebny na przesłanie danych.

8

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Znajdowanie złączy z tyłu komputera

Rysunek 2 „Rozmieszczenie tylnych złączy“ na stronie 9 ukazuje rozmieszczenie złączy z tyłu komputera.

Niektóre złącza z tyłu komputera oznaczono kolorami pomocnymi w określaniu miejsca podłączania kabli.

Rysunek 2. Rozmieszczenie tylnych złączy

1

Napęd optyczny

5

Złącze Ethernet

2

Zintegrowane gniazdo linki zabezpieczającej

6

Złącze wejścia HDMI

3

Złącza USB (porty USB od 3 do 6)

7

Złącze wyjścia HDMI

4

Złącze kabla zasilającego

8

Podpórka

Złącze

Złącze sieci Ethernet

Złącze USB

Złącze HDMI

Opis

Służy do podłączenia kabla Ethernet do sieci LAN.

Informacja:

Aby używać komputera w sposób zgodny z limitami klasy B FCC, należy używać kabla Ethernet kategorii 5.

Służą do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura USB, mysz USB, skaner

USB czy drukarka USB. Jeśli posiadasz więcej niż sześć urządzeń USB, możesz nabyć koncentrator USB, który posłuży do podłączenia dodatkowych urządzeń.

Służy do przesyłania nieskompresowanych sygnałów wideo HD i wielokanałowego cyfrowego audio za pośrednictwem jednego kabla. Umożliwia podłączenie monitora i innych urządzeń audio lub wideo korzystających ze złącza HDMI.

Informacja:

Złącze wejścia HDMI nie obsługuje funkcji wejścia audio.

Rozdział 1. Przegląd

9

Regulacja podpórki

Komputer jest wyposażony w podpórkę, przy użyciu której można dostosować pozycję komputera, aby zapewnić sobie komfort pracy. Rozłóż podpórkę i ustaw komputer pod kątem od 10° do 40°, jak to pokazano na poniższym rysunku.

ZAGROŻENIE:

Upewnij się, że komputer odchylony jest od pionu pod kątem co najmniej 10°. W przeciwnym razie może on utracić stabilność i się przewrócić.

Rysunek 3. Regulacja podpórki

Etykieta z nazwą typu i modelu komputera

Rolę identyfikatora komputera pełni etykieta z jego nazwą typu i modelu. Zwracając się do Lenovo o pomoc, warto podawać te dane, ponieważ ułatwią one serwisantom dokładne ustalenie parametrów komputera i znalezienie rozwiązań zaistniałych problemów.

10

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Poniżej pokazano przykład etykiety z nazwą typu i modelu komputera.

Rysunek 4. Etykieta z nazwą typu i modelu komputera

Rozdział 1. Przegląd

11

12

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rozdział 2. Używanie komputera

Ten rozdział zawiera informacje poświęcone korzystaniu z niektórych składników komputera.

Często zadawane pytania (FAQ)

Poniżej zamieszczono kilka wskazówek, które pozwolą zoptymalizować korzystanie z komputera.

Czy mogę pobrać podręcznik użytkownika w innym języku?

Podręcznik użytkownika jest dostępny w różnych językach w serwisie WWW wsparcia Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/ThinkCentreUserGuides.

Gdzie znajdują się dyski do odtwarzania?

Firma Lenovo udostępnia aplikację pozwalają tworzyć dyski do odtwarzania. Szczegółowe informacje o tworzeniu dysków do odtwarzania — patrz „Tworzenie nośników do odtwarzania“ na stronie 37.

Ponadto w razie uszkodzenia dysku twardego można w Centrum wsparcia dla klientów Lenovo zamówić dyski Product Recovery. Więcej informacji na temat kontaktowania się z Centrum wsparcia dla klientów można znaleźć temacie Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77. Przed użyciem dysków Product Recovery przeczytaj dołączoną do nich dokumentację.

Uwaga:

Pakiet dysków Product Recovery może zawierać większą liczbę dysków. Przed rozpoczęciem procesu odtwarzania upewnij się, że masz pod ręką wszystkie dyski. W trakcie procedury możesz otrzymywać monity o wkładanie kolejnych dysków.

Gdzie znajdę pomoc na temat systemu operacyjnego Windows?

Aplet Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows oferuje szczegółowe informacje dotyczące pracy w systemie operacyjnym Windows, które pomogą w pełni wykorzystać możliwości komputera. Aby przejść do tej aplikacji, wybierz kolejno opcje

Start

Pomoc i obsługa techniczna

.

Używanie klawiatury

Zależnie od modelu komputer jest wyposażony w klawiaturę standardową, klawiaturę z czytnikiem linii papilarnych albo klawiaturę bezprzewodową. Na wszystkich rodzajach klawiatury są umieszczone skróty klawiaturowe systemu Microsoft Windows.

Niniejszy rozdział zawiera następujące tematy:

• „Używanie skrótów systemu Windows“ na stronie 13

• „Używanie niebieskiego przycisku ThinkVantage“ na stronie 14

• „Używanie czytnika linii papilarnych“ na stronie 14

Używanie skrótów systemu Windows

Na klawiaturze standardowej, klawiaturze z czytnikiem linii papilarnych i klawiaturze bezprzewodowej znajdują się trzy klawisze przeznaczone dla funkcji systemu operacyjnego Microsoft Windows.

© Copyright Lenovo 2012

13

• Dwa klawisze menu

Start

są umieszczone przy klawiszach Alt po obu stronach klawisza spacji. Widać na nich logo systemu Windows. Naciśnięcie któregokolwiek z tych przycisków powoduje otwarcie menu

Start

systemu Windows. Styl logo systemu Windows różni się w zależności od rodzaju klawiatury.

• Klawisz menu kontekstowego znajduje się obok klawisza Ctrl po prawej stronie klawisza spacji.

Naciśnięcie tego klawisza powoduje otwarcie kontekstowego menu aktywnego programu, ikony lub obiektu.

Informacja:

Do przechodzenia między opcjami menu można używać myszy albo klawiszy strzałek w górę i w dół. Zamykanie menu

Start

i menu kontekstowego odbywa się poprzez kliknięcie myszy lub naciśnięcie klawisza Esc.

Używanie niebieskiego przycisku ThinkVantage

Na niektórych klawiaturach znajduje się niebieski przycisk ThinkVantage. Umożliwia on dostęp do rozbudowanego lokalnego systemu pomocy oraz centrum informacyjnego firmy Lenovo.

Na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7 naciśnięcie przycisku ThinkVantage powoduje otwarcie aplikacji SimpleTap. Więcej informacji — patrz „SimpleTap“ na stronie 5.

Używanie czytnika linii papilarnych

Niektóre komputery wyposażono w klawiaturę z czytnikiem linii papilarnych. Więcej informacji o czytniku linii papilarnych — patrz „Fingerprint Software“ na stronie 5.

Aby otworzyć program ThinkVantage Fingerprint Software i użyć czytnika linii papilarnych, kliknij kolejno pozycje

Start

Wszystkie programy

Lenovo ThinkVantage Tools

Czytnik linii papilarnych

.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Dodatkowe informacje — patrz system pomocy programu ThinkVantage Fingerprint Software.

Używanie myszy z pokrętłem

Mysz z pokrętłem zawiera następujące elementy sterujące:

1

Podstawowy przycisk myszy

2

Pokrętło

Ten przycisk służy do wybierania i uruchamiania programów oraz opcji menu.

3

Pomocniczy przycisk myszy

Pokrętło służy do sterowania przewijaniem zawartości ekranu za pomocą myszy. O kierunku przewijania decyduje kierunek, w którym jest obracane pokrętło.

Ten przycisk służy do wyświetlania kontekstowego menu aktywnego programu, ikony lub obiektu.

Korzystając z apletu właściwości myszy dostępnego w Panelu sterowania systemu Windows, można zamienić rolami przyciski podstawowy i pomocniczy oraz zmienić inne domyślne ustawienia.

14

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Regulowanie dźwięku

Dźwięk to ważny aspekt podczas korzystania z komputera. W tym komputerze na płycie głównej wbudowano cyfrowy kontroler dźwięku.

Informacje o dźwięku w komputerze

Komputer wyposażono w dwa złącza audio: złącze słuchawek stereo i złącze mikrofonu. Dzięki wbudowanemu cyfrowemu kontrolerowi dźwięku można nagrywać i odtwarzać dźwięk i muzykę, cieszyć się dźwiękiem w różnych aplikacjach multimedialnych oraz korzystać z oprogramowania do rozpoznawania mowy.

Ustawianie głośności z pulpitu

Regulator głośności na pulpicie jest dostępny w postaci ikony głośności na pasku zadań. Ikona ta jest umieszczona w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows. W celu ustawienia głośności kliknij tę ikonę i przesuń suwak w górę lub w dół albo kliknij ikonę

Wycisz

i zupełnie wyłącz dźwięk. Jeśli ikony głośności nie ma na pasku narzędzi, zajrzyj do tematu „Dodawanie ikony głośności do paska narzędzi“ na stronie 15.

Dodawanie ikony głośności do paska narzędzi

Aby dodać ikonę do paska narzędzi w systemie operacyjnym Windows 7, wykonaj następujące czynności:

1. Na pulpicie systemu Windows kliknij kolejno opcje

Start

Panel sterowania

Wygląd i personalizacja

.

2. W sekcji

Pasek zadań i menu Start

kliknij opcję

Dostosuj ikony na pasku narzędzi

.

3. Kliknij opcję

Włączanie i wyłączanie ikon systemowych

i zmień działanie ikony regulacji głośności z

Wyłącz

na

Włącz

.

4. Kliknij przycisk

OK

w celu zapisania nowych ustawień.

Ustawianie głośności z Panelu sterowania

Głośność komputera można ustawić w Panelu sterowania. W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Na pulpicie systemu Windows kliknij kolejno opcje

Start

Panel sterowania

Sprzęt i dźwięk

.

2. W sekcji

Dźwięk

kliknij opcję

Dopasuj głośność systemu

.

3. Przesuwając suwaki w górę lub w dół, odpowiednio zwiększ lub zmniejsz głośność dźwięków odtwarzanych z komputera.

Używanie dysków CD i DVD

W komputerze może być zamontowany napęd DVD-ROM lub napęd DVD z funkcją nagrywania. Napędy

DVD obsługują standardowe nośniki CD i DVD o średnicy 12 cm (4,75 cala). Jeśli Twój komputer jest wyposażony w napęd DVD, potrafi on odczytywać dyski DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW oraz wszystkie rodzaje dysków CD, takie jak CD-ROM, CD-RW, CD-R dyski CD audio. Jeśli dysponujesz napędem DVD z funkcją nagrywania, może on również nagrywać na dyskach DVD-R, DVD-RW, dyskach

DVD-RAM typu II, dyskach CD-RW standardowych i o zwiększonej szybkości oraz dyskach CD-R.

Korzystając z napędu DVD, przestrzegaj następujących wskazówek:

• Nie ustawiaj komputera w miejscach, gdzie napęd będzie narażony na oddziaływanie następujących czynników:

Wysoka temperatura

Duża wilgotność

Rozdział 2. Używanie komputera

15

Duże zapylenie

Znaczne wibracje i wstrząsy

Nachylenie powierzchni

Bezpośrednie światło słoneczne

• Nie wkładaj do napędu przedmiotów innych niż dyski CD i DVD.

• Zanim przeniesiesz komputer w inne miejsce, wyjmij z napędu dysk CD/DVD.

Zasady postępowania z dyskami CD i DVD oraz ich składowania

Nośniki CD oraz DVD są trwałe i wytrzymałe, należy jednak postępować z nimi z pewną ostrożnością. Oto najważniejsze wytyczne dotyczące obsługi i przechowywania:

• Trzymaj dysk za krawędzie. Nie dotykaj powierzchni dysku na stronie pozbawionej napisów.

• Aby usunąć kurz i odciski palców, przecieraj dysk czystą, miękką szmatką, przesuwając ją od środka do krawędzi. Wycieranie dysku ruchem obrotowym może spowodować utratę danych.

• Nie pisz na dysku ani nie przyklejaj do niego kartek papieru.

• Uważaj, aby nie zarysować dysku.

• Nie kładź ani nie przechowuj dysku w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Do wycierania dysku nie używaj benzenu, rozcieńczalników ani innych środków czyszczących.

• Nie zginaj dysku i uważaj, aby go nie upuścić.

• Nie wkładaj uszkodzonego dysku do napędu. Pogięte, porysowane i/lub brudne dyski mogą uszkodzić napęd.

Odtwarzanie dysku CD lub DVD

Jeśli komputer jest wyposażony w napęd DVD, możesz na nim odtwarzać dyski CD z utworami muzycznymi oraz dyski DVD z filmami. W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk wysuwania/wsuwania umieszczony na napędzie, aby wysunąć szufladę.

2. Gdy szuflada zostanie całkowicie wysunięta, umieść na niej dysk CD lub DVD. W niektórych napędach

DVD na środku szuflady znajduje się pierścień mocujący. Jeśli napęd w Twoim komputerze zawiera ten element, przytrzymuj szufladę jedną ręką, natomiast drugą wciskaj centralną część dysku CD lub

DVD, aż zaskoczy na miejsce.

3. Zamknij szufladę, ponownie naciskając przycisk wysuwania/wsuwania albo delikatnie popychając szufladę do przodu. Odtwarzacz zawartości dysku CD lub DVD uruchomi się automatycznie.

Dodatkowe informacje — patrz system pomocy odtwarzacza.

Aby wyjąć dysk CD lub DVD z napędu DVD, wykonaj następujące czynności:

1. Przy włączonym komputerze naciśnij przycisk wysuwania/wsuwania. Gdy szuflada zostanie automatycznie wysunięta do końca, wyjmij dysk.

2. Zamknij szufladę, naciskając przycisk wysuwania/wsuwania albo delikatnie popychając szufladę do przodu.

Informacja:

Jeśli naciśnięcie przycisku wysuwania/wsuwania nie spowoduje wysunięcia szuflady, włóż rozprostowany spinacz do papieru do otworu awaryjnego wysuwania umieszczonego z przodu napędu.

Pamiętaj, aby podczas awaryjnego wysuwania napęd był wyłączony. Otworu awaryjnego wysuwania należy używać zamiast przycisku wysuwania/wsuwania tylko w razie problemów.

Nagrywanie dysku CD lub DVD

Jeśli komputer jest wyposażony w napęd DVD z funkcją nagrywania, możesz na nim nagrywać dyski CD i

DVD. W tym celu wykonaj następujące czynności:

16

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

1. Kliknij kolejno opcje

Start

Wszystkie programy

Corel DVD MovieFactory Lenovo Edition

.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji Corel DVD MovieFactory znajdziesz w jej systemie pomocy.

Dyski CD oraz dyski DVD z danymi można również nagrywać za pomocą programu Windows Media Player.

Więcej informacji znajduje się w podrozdziale „Pomoc i wsparcie“ na stronie 77.

Korzystanie z funkcji jednodotyku i wielodotyku

Uwagi:

• Funkcja jednodotyku lub wielodotyku jest dostępna tylko w wybranych modelach komputerów.

• Za każdym razem przy uruchomieniu lub zrestartowaniu komputer przeprowadza autokalibrację ekranu dotykowego. Nie dotykaj ekranu przed zalogowaniem się w systemie operacyjnym.

Zależnie od modelu komputer może mieć funkcję jednodotyku lub wielodotyku. Jeśli w komputerze jest dostępna funkcja wielodotyku, wówczas w celu wykonania kliknięcia można stuknąć w ekran dotykowy.

W celu dwukrotnego kliknięcia należy szybko stuknąć dwa razy. W celu kliknięcia prawym przyciskiem myszy należy stuknąć w ekran dotykowy i przytrzymać na nim palec, dopóki nie zostanie wyświetlone kółko. Następnie należy oderwać palec od ekranu. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe, na którym można dokonać odpowiedniego wyboru.

Korzystanie z funkcji jednodotyku

Funkcja jednodotyku pozwala na używanie do interakcji z komputerem tylko jednego palca.

Korzystanie z funkcji wielodotyku

Funkcja wielodotyku pozwala na używanie do interakcji z komputerem jednego lub dwóch palców. Na przykład podczas przeglądania Internetu albo odczytywania lub edytowania dokumentu można za pomocą dwóch palców powiększać, pomniejszać, przewijać lub obracać zawartość ekranu dotykowego.

W poniższej tabeli przedstawiono obsługiwane funkcje dotyku w poszczególnych wersjach systemu operacyjnego.

Tabela 2. Wersja systemu operacyjnego i obsługiwana funkcja dotyku

Wersja systemu operacyjnego

Windows 7 Home Basic

Windows 7 Home Premium

Windows 7 Professional

Windows 7 Ultimate

Jednodotyk

Wielodotyk

Wielodotyk

Wielodotyk

Obsługiwana funkcja dotyku

Rozdział 2. Używanie komputera

17

18

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rozdział 3. Ty i Twój komputer

Niniejszy rozdział zawiera informacje o ułatwieniach dostępu, wygodzie pracy oraz zmianie kraju lub regionu, w którym jest użytkowany komputer.

Ułatwienia dostępu i wygoda pracy

Aby jak najskuteczniej używać komputera i pracować w komfortowych warunkach, należy zadbać o odpowiednią ergonomię. Urządź miejsce pracy i ustaw sprzęt w sposób odpowiadający Twoim indywidualnym potrzebom oraz rodzajowi wykonywanej pracy. Ponadto w celu jak najbardziej efektywnej i wygodnej pracy przy komputerze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W poniższych rozdziałach zamieszczono informacje dotyczące urządzania miejsca pracy, rozmieszczania urządzeń komputerowych i zasad BHP w trakcie pracy przy komputerze.

Firma Lenovo z pełną determinacją dąży do zapewnienia osobom upośledzonym lepszego dostępu do technologii informatycznych. W związku z tym poniżej zamieszczamy informacje, które pomogą osobom z upośledzeniem słuchu, wzroku i ruchu w pełni wykorzystać możliwości posiadanych komputerów.

Dzięki technologiom pomocniczym użytkownicy mogą dotrzeć do potrzebnych informacji w najbardziej odpowiedni dla siebie sposób. Niektóre z tych technologii są wbudowane w systemie operacyjnym, natomiast inne można zakupić u pośredników albo pobrać z sieci WWW: http://www.lenovo.com/healthycomputing.

Urządzanie miejsca pracy

W celu jak najlepszego wykorzystania możliwości komputera należy odpowiednio ustawić sprzęt, a także urządzić miejsce pracy tak, aby było ono dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz rodzaju wykonywanej pracy. Najważniejszy jest przy tym komfort użytkownika, ale wpływ na urządzenie miejsca pracy mogą mieć także położenie źródeł światła, cyrkulacja powietrza oraz położenie gniazd zasilających.

Wygoda

Nie ma wprawdzie takiej pozycji do pracy, która byłaby idealna dla każdego, jednak zamieszczone poniżej wskazówki pomogą większości osób znaleźć pozycję optymalną.

Długotrwałe siedzenie w tej samej pozycji może powodować zmęczenie. Oparcie i siedzenie krzesła powinny być oddzielnie regulowane i zapewniać odpowiednie podparcie. Siedzenie powinno mieć wyprofilowany przód, aby złagodzić nacisk na uda. Siedzenie należy wyregulować tak, aby uda były równoległe do podłogi, a stopy spoczywały płasko na podłodze lub podnóżku.

Pisząc na klawiaturze, należy trzymać przedramię równolegle do podłogi, a nadgarstki powinny znajdować się w wygodnej pozycji. Dłonie powinny lekko spoczywać na klawiszach, aby palce były jak najbardziej rozluźnione. Dla uzyskania najwygodniejszego położenia dłoni można podnieść lub opuścić klawiaturę, regulując wysokość jej nóżek.

© Copyright Lenovo 2012

19

Monitor należy ustawić tak, aby górny brzeg ekranu lub obszar leżący bezpośrednio pod nim znalazł się na poziomie wzroku. Monitor powinien się znajdować w optymalnej odległości dla wzroku, wynoszącej zazwyczaj od 51 do 61 cm (20"-24") i w takim miejscu, aby można było na niego patrzeć, nie przekręcając głowy. Ponadto takie urządzenia, których często używa się przy pracy, jak np. telefon i mysz, powinny być łatwo dostępne.

Odblaski i oświetlenie

Monitor powinien stać tak, aby wszelkie odblaski i odbicia pochodzące od górnego oświetlenia, okien i innych źródeł światła były jak najmniejsze. Światło odbijające się od lśniących powierzchni może przeszkadzać w pracy. W miarę możliwości monitor należy stawiać pod kątem prostym do okien i innych źródeł światła. Należy również unikać górnego oświetlenia, wyłączając lampy lub używając w nich żarówek o małej mocy. Jeśli monitor stoi przy oknie, należy je zasłonić zasłonami lub żaluzjami, aby nie wpadało przez nie światło słoneczne. W miarę zmiany warunków świetlnych w ciągu dnia można odpowiednimi elementami sterującymi dostosowywać kontrast i jasność obrazu monitora.

Jeśli nie ma możliwości uniknięcia odbić lub zmiany oświetlenia, pomocne może okazać się przysłonięcie ekranu filtrem przeciwodblaskowym. Filtry te mogą jednak negatywnie wpływać na jakość obrazu, należy ich więc używać w przypadku, gdy nie są skuteczne inne metody zredukowania odblasków.

Gromadzenie się kurzu powoduje niekorzystne odbijanie się światła. Ekran monitora należy regularnie czyścić miękką szmatką, zgodnie z dokumentacją monitora.

Obieg powietrza

Zarówno komputer, jak i monitor wytwarzają pewne ilości ciepła. Komputer jest wyposażony w wentylator wciągający zimne powietrze i wydmuchujący ciepłe. Monitor odprowadza ciepłe powietrze przez kratki wentylacyjne. Nie należy zasłaniać kratek wentylacyjnych, gdyż może to doprowadzić do przegrzania urządzenia, a w konsekwencji do jego uszkodzenia. Komputer i monitor należy ustawić tak, aby nic nie zasłaniało kratek wentylacyjnych (zazwyczaj wystarcza 51 mm, czyli 2 cale wolnego miejsca). Należy też się upewnić, że odprowadzane przez urządzenia powietrze nie jest skierowane na inną osobę.

Gniazda zasilające i długości kabli

O miejscu, w którym stanie komputer, w dużej mierze decyduje rozmieszczenie gniazd zasilających, a także długość kabli zasilających i kabli podłączonych do monitora, drukarki i innych urządzeń.

Urządzając swoje miejsce pracy:

• Należy unikać korzystania z przedłużaczy. O ile tylko jest to możliwe, kabel zasilający komputera powinien być podłączany bezpośrednio do gniazda zasilającego.

• Kable, w tym kable zasilające, należy prowadzić z dala od przejść i innych miejsc, w których ktoś mógłby przypadkowo o nie zaczepić.

Więcej informacji o kablach zasilających - patrz „Kable zasilające i zasilacze“ na stronie vi.

20

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rejestrowanie komputera w firmie Lenovo

Rejestracja komputera powoduje wprowadzenie do bazy danych informacji, dzięki którym firma Lenovo może się z Tobą kontaktować w razie akcji zwrotu produktów czy innych poważnych problemów. Po zarejestrowaniu komputera w firmie Lenovo masz dostęp do szybszej obsługi serwisowej, jeśli zadzwonisz do firmy Lenovo, aby uzyskać pomoc. Ponadto w niektórych krajach/regionach zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać ze specjalnych przywilejów i usług.

Aby zarejestrować komputer w firmie Lenovo, wykonaj jedną z następujących czynności:

• Podłącz komputer do Internetu i zarejestruj go dzięki zainstalowanemu fabrycznie programowi Lenovo

Product Registration. Program uruchamia się automatycznie w przypadku korzystania z komputera przez pewien czas. Aby zarejestrować komputer, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

• Przejdź pod adres http://www.lenovo.com/register i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować komputer.

Przemieszczanie komputera do innego kraju lub regionu

W razie przemieszczania komputera do innego kraju lub regionu należy uwzględnić specyfikę lokalnych podłączeń elektrycznych. Niniejszy rozdział zawiera następujące tematy:

• „Przełącznik wyboru napięcia“ na stronie 21

• „Zmiana kabli zasilających“ na stronie 22

Przełącznik wyboru napięcia

Niektóre komputery wyposażone są w przełącznik wyboru napięcia, który znajduje się obok gniazda zasilania komputera, zaś inne nie posiadają tego przełącznika. Przed instalacją komputera lub przemieszczeniem go do innego kraju lub regionu, należy upewnić się, że jego parametry odpowiadają napięciu gniazda elektrycznego.

ZAGROŻENIE:

Użytkownik musi znać napięcie w gnieździe zasilającym, do którego podłącza komputer. Jeśli nie ma pewności co do napięcia, należy skontaktować się z miejscowym zakładem energetycznym lub zapoznać z oficjalnymi serwisami WWW lub literaturą dla osób odwiedzających dany kraj lub region.

Jeśli komputer jest wyposażony w taki przełącznik, należy go ustawić w pozycji odpowiadającej napięciu w gnieździe elektrycznym. Nieprawidłowe ustawienie położenia przełącznika spowoduje niepoprawną pracę komputera i może spowodować trwałe uszkodzenie komputera. Nie należy podłączać komputera do gniazda elektrycznego, jeśli nie ma się pewności, że przełącznik wyboru napięcia jest ustawiony w pozycji odpowiadającej napięciu gniazda elektrycznego.

Jeśli komputera nie wyposażono w przełącznik wyboru napięcia, należy zapoznać się z tabliczką znamionową na spodzie komputera, zwracając uwagę na następujące elementy:

• Jeśli zakres napięcia na tabliczce znamionowej wynosi „100-127 V“ lub „200-240 V“, należy upewnić się, że napięcie gniazda elektrycznego odpowiada napięciu na tabliczce. Jeśli nie, nie należy podłączać komputera do gniazda elektrycznego, chyba że przy użyciu urządzenia zewnętrznego, takiego jak przekładnik napięciowy.

• Jeśli na tabliczce znamionowej umieszczono podwójny zakres napięcia „100-127 V“ i „200-240 V“, oznacza to, że komputer może działać na całym świecie dzięki automatycznemu dopasowaniu napięcia z gniazda elektrycznego, bez względu na kraj czy region, w którym jest podłączony.

Rozdział 3. Ty i Twój komputer

21

Zmiana kabli zasilających

W razie przeniesienia komputera do kraju lub regionu, w którym są stosowane gniazdka elektryczne inne niż używane w obecnym miejscu, należy kupić przejściówki albo nowe kable zasilające. Odpowiednie kable można zamówić bezpośrednio w firmie Lenovo.

Informacje o kablach zasilających i ich numery katalogowe — patrz: http://www.lenovo.com/powercordnotice

22

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rozdział 4. Bezpieczeństwo

Niniejszy rozdział zawiera informacje o metodach ochrony komputera przed kradzieżą i nieautoryzowanym użyciem.

Opcje zabezpieczeń

Komputer jest wyposażony w następujące opcje zabezpieczające:

• Oprogramowanie Computrace Agent wbudowane w oprogramowaniu sprzętowym

Oprogramowanie Computrace Agent to narzędzie do zarządzania zasobami informatycznymi oraz odzyskiwania komputera w razie kradzieży. Wykrywa ono, czy na komputerze wprowadzono zmiany dotyczące m.in. sprzętu, oprogramowania lub miejsca, z którego uzyskuje dostęp do sieci.

Informacja:

W celu aktywacji programu może być konieczny zakup subskrypcji.

• Możliwość włączania i wyłączania urządzeń oraz złączy USB

Więcej informacji znajduje się w podrozdziale „Udostępnianie urządzenia“ na stronie 46.

• Wbudowany czytnik linii papilarnych (w wybranych modelach)

W zależności od modelu komputera klawiatura może zawierać wbudowany czytnik linii papilarnych. Po zarejestrowaniu swojego odcisku palca i skojarzeniu go z hasłem systemu Windows można logować się do systemu operacyjnego Windows, przesuwając palcem po czytniku, bez wpisywania hasła. Dzięki temu uwierzytelnianie odciskiem palca może zastąpić hasło systemu Windows, co pozwala na prosty i bezpieczny dostęp.

• Kontrola kolejności startowej

Więcej informacji znajduje się w podrozdziale „Wybór lub zmiana kolejności urządzeń startowych“ na stronie 47.

• Uruchamianie bez klawiatury i myszy

Na komputerze można się logować w systemie operacyjnym nawet bez podłączania klawiatury i myszy.

© Copyright Lenovo 2012

23

Podłączanie zintegrowanej linki zabezpieczającej

Zintegrowana linka zabezpieczająca, nazywana czasami blokadą Kensington, umożliwia zabezpieczenie komputera przez przymocowanie go do biurka, stołu czy też innego przedmiotu wolno stojącego. Linkę zabezpieczającą podłącza się do gniazda zabezpieczającego z tyłu komputera, a zamyka kluczem. Linka blokuje również przyciski służące do otwierania pokrywy komputera. Jest to taka sama linka, jakiej używa się w przypadku wielu komputerów notebook. Zintegrowaną linkę zabezpieczającą możesz zamówić bezpośrednio z Lenovo. W tym celu wyszukaj hasło Kensington pod adresem: http://support.lenovo.com

Rysunek 5. Wbudowana blokada kablowa

Używanie haseł

W razie potrzeby można skonfigurować różne hasła dostępu w systemie operacyjnym Microsoft Windows oraz w systemie BIOS komputera, utrudniając w ten sposób korzystanie z urządzenia nieuprawnionym osobom.

Hasła dostępu do systemu BIOS

Używając programu BIOS Setup Utility, możesz ustawić hasła zapobiegające dostępowi bez uprawnień do

Twojego komputera i danych. Dostępne są następujące rodzaje haseł:

• Power-On Password: Jeśli ustawione jest hasło włączenia zasilania, użytkownik jest proszony o jego podanie przy każdym włączeniu komputera. Bez wpisania poprawnego hasła nie można używać komputera. Więcej informacji — patrz „Power-On Password“ na stronie 46.

• Administrator Password: Ustawienie hasła administratora zapobiega zmianie ustawień konfiguracyjnych przez niepowołanych użytkowników. Hasło administratora może być przydatne, jeśli odpowiadasz za

24

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

kontrolę ustawień kilku komputerów. Więcej informacji znajduje się w podrozdziale „Administrator

Password“ na stronie 46.

Nie masz obowiązku ustawiania haseł. Jednakże zwiększają one poziom bezpieczeństwa.

Hasła w systemie Windows

Zależnie od posiadanej wersji systemu operacyjnego Windows hasła mogą służyć do kontrolowania dostępu do różnych funkcji i zasobów, takich jak system logowania, współużytkowane zasoby, sieci czy ustawienia poszczególnych użytkowników. Więcej informacji znajduje się w podrozdziale „Pomoc i wsparcie“ na stronie 77.

Zasada działania firewalli oraz ich używanie

Firewallem może być urządzenie, program lub ich kombinacja. Zależy to od wymaganego poziomu ochrony.

Firewalle działają na podstawie zbioru reguł, według których decydują o dopuszczeniu konkretnych połączeń przychodzących i wychodzących. Jeśli komputer zawiera preinstalowaną aplikację firewalla, pomaga ona chronić przed zagrożeniami internetowymi, dostępem nieuprawnionych osób, włamaniami oraz atakami z Internetu. Ponadto chroni prywatność użytkownika. Więcej informacji o tym, jak korzystać z oprogramowania firewalla, znajdziesz w jego systemie pomocy.

System operacyjny Windows preinstalowany na tym komputerze zawiera aplikację Zapora systemu

Windows. Szczegółowe informacje na temat posługiwania się Zaporą systemu Windows — patrz „Pomoc i wsparcie“ na stronie 77.

Ochrona danych przed wirusami

Na komputerze jest preinstalowany program antywirusowy, który pomaga chronić przed wirusami, wykrywać je oraz likwidować.

Lenovo dostarcza na komputerze pełną wersję oprogramowania antywirusowego z bezpłatną 30-dniową subskrypcją. Po 30 dniach należy odnowić licencję, aby dalej otrzymywać aktualizacje oprogramowania antywirusowego.

Informacja:

W celu skutecznej ochrony przed nowymi wirusami należy na bieżąco aktualizować pliki definicji wirusów.

Więcej informacji o tym, jak korzystać z oprogramowania antywirusowego, można znaleźć w systemie pomocy dla tego oprogramowania.

Rozdział 4. Bezpieczeństwo

25

26

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu

Niniejszy rozdział zawiera instrukcje instalowania lub wymiany sprzętu komputera.

Uwaga:

Aby uniknąć możliwego uszkodzenia komputera, nie zdejmuj samodzielnie pokrywy komputera i nie instaluj ani nie wymieniaj jego części wewnętrznych. Więcej informacji o pomocy, serwisie i asyście technicznej dla produktów Lenovo - patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Instalowanie lub wymiana sprzętu

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje instalowania lub wymiany sprzętu komputera. Możesz zwiększyć możliwości swojego komputera oraz zachować jego sprawność, instalując lub wymieniając elementy sprzętowe.

Uwaga:

Nie wolno otwierać komputera ani próbować naprawy przed zapoznaniem się z rozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie v.

Uwagi:

1. Należy używać jedynie części komputerowych dostarczanych przez firmę Lenovo.

2. Podczas instalowania i wymiany opcji należy korzystać z odpowiednich instrukcji w niniejszej sekcji, w połączeniu z instrukcjami dołączonymi do opcji.

Instalowanie opcji zewnętrznych

Do komputera możesz podłączać opcje zewnętrzne, takie jak zewnętrzne głośniki, drukarka czy skaner.

Niektóre opcje zewnętrzne, poza podłączeniem fizycznym, wymagają zainstalowania dodatkowego oprogramowania. Instalując opcję zewnętrzną, zapoznaj się z sekcjami „Znajdowanie złączy, elementów sterujących i wskaźników z przodu komputera“ na stronie 7 i „Znajdowanie złączy z tyłu komputera“ na stronie 9, aby zidentyfikować wymagane złącze. Następnie skorzystaj z instrukcji dołączonych do danej opcji w celu jej podłączenia i zainstalowania wymaganego oprogramowania lub sterowników.

Zdejmowanie i ponowne instalowanie osłony na zawiasy podpórki

Uwaga:

Nie wolno otwierać komputera ani próbować naprawy przed zapoznaniem się z rozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie v.

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje odłączania i ponownego instalowania osłony na zawiasy podpórki.

ZAGROŻENIE:

Przed zdjęciem osłony na zawiasy podpórki wyłącz komputer i odczekaj od trzech do pięciu minut, aż ostygnie.

Aby zdjąć i ponownie zainstalować osłonę na zawiasy podpórki:

1. Wyjmij wszystkie nośniki z napędów i wyłącz wszystkie podłączone urządzenia oraz sam komputer.

2. Odłącz wszystkie kable zasilające od gniazd elektrycznych.

3. Odłącz kable zasilające, wejścia/wyjścia i wszelkie inne kable podłączone do komputera. Patrz

„Znajdowanie złączy, elementów sterujących i wskaźników z przodu komputera“ na stronie 7 i

„Znajdowanie złączy z tyłu komputera“ na stronie 9.

© Copyright Lenovo 2012

27

4. Połóż miękki, czysty ręcznik lub kawałek materiału na biurku lub innej płaskiej powierzchni. Przytrzymaj boki komputera i delikatnie połóż go ekranem do podłoża i pokrywą do góry.

5. Wykręć wkręt mocujący osłonę na zawiasy podpórki, a następnie podnieś ją i odłącz od komputera.

Rysunek 6. Zdejmowanie osłony na zawiasy podpórki

6. W celu ponownego zainstalowania osłony na zawiasy podpórki umieść ją tak, aby dwa plastikowe zaczepy na osłonie były dopasowane do odpowiednich otworów w komputerze.

Rysunek 7. Ponowne instalowanie osłony na zawiasy podpórki

7. Ponownie wkręć wkręt, aby przymocować osłonę na zawiasy podpórki do komputera.

28

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rysunek 8. Ponowne wkręcanie wkręta w celu przymocowania osłony na zawiasy podpórki do komputera

Odłączanie i ponowne instalowanie podpórki

Uwaga:

Nie wolno otwierać komputera ani próbować naprawy przed zapoznaniem się z rozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie v.

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje odłączania i ponownego instalowania podpórki.

Aby odłączyć i ponownie zainstalować podpórkę:

1. Wyjmij wszystkie nośniki z napędów i wyłącz wszystkie podłączone urządzenia oraz sam komputer.

2. Odłącz wszystkie kable zasilające od gniazd elektrycznych.

3. Odłącz kable zasilające, wejścia/wyjścia i wszelkie inne kable podłączone do komputera. Patrz

„Znajdowanie złączy, elementów sterujących i wskaźników z przodu komputera“ na stronie 7 i

„Znajdowanie złączy z tyłu komputera“ na stronie 9.

4. Połóż miękki, czysty ręcznik lub kawałek materiału na biurku lub innej płaskiej powierzchni. Przytrzymaj boki komputera i delikatnie połóż go ekranem do podłoża i pokrywą do góry.

5. Zdejmij osłonę na zawiasy podpórki. Patrz „Zdejmowanie i ponowne instalowanie osłony na zawiasy podpórki“ na stronie 27.

Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu

29

6. Wykręć dwa wkręty mocujące podpórkę, a następnie podnieś ją i odłącz od komputera.

Rysunek 9. Odłączanie podpórki

7. Aby ponownie zainstalować podpórkę, dopasuj dwa otwory na wkręty do odpowiednich otworów w obudowie, a następnie wkręć dwa wkręty, aby przymocować podpórkę do komputera.

Rysunek 10. Ponowne instalowanie podpórki

8. Ponownie zainstaluj osłonę na zawiasy podpórki. Patrz „Zdejmowanie i ponowne instalowanie osłony na zawiasy podpórki“ na stronie 27.

Odłączanie i ponowne instalowanie podstawek

Uwaga:

Nie wolno otwierać komputera ani próbować naprawy przed zapoznaniem się z rozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie v.

30

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Informacja:

Jeśli jest używany uchwyt ścienny, podstawki można odłączyć i ponownie zainstalować, zależnie od własnych preferencji.

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje odłączania i ponownego instalowania podstawek.

ZAGROŻENIE:

Przed odłączeniem podstawek wyłącz komputer i odczekaj od trzech do pięciu minut, aż ostygnie.

Aby odłączyć i ponownie zainstalować podstawki:

1. Wyjmij wszystkie nośniki z napędów i wyłącz wszystkie podłączone urządzenia oraz sam komputer.

2. Odłącz wszystkie kable zasilające od gniazd elektrycznych.

3. Odłącz kable zasilające, wejścia/wyjścia i wszelkie inne kable podłączone do komputera. Patrz

„Znajdowanie złączy, elementów sterujących i wskaźników z przodu komputera“ na stronie 7 i

„Znajdowanie złączy z tyłu komputera“ na stronie 9.

4. Połóż miękki, czysty ręcznik lub kawałek materiału na biurku lub innej płaskiej powierzchni. Przytrzymaj boki komputera i delikatnie połóż go ekranem do podłoża i pokrywą do góry.

5. Zdejmij gumkę z każdej podstawki.

Rysunek 11. Zdejmowanie gumek z podstawek

6. Wykręć wkręt mocujący każdą z podstawek, a następnie odłącz podstawki od komputera.

Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu

31

Rysunek 12. Odłączanie podstawek od komputera

7. W celu ponownego zainstalowania podstawek umieść je tak, aby otwór na wkręt był dopasowany do odpowiedniego otworu w komputerze, a następnie wkręć wkręt, aby przymocować podstawki do komputera.

Rysunek 13. Ponowne instalowanie podstawek

8. Ponownie załóż gumkę na każdą podstawkę.

32

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rysunek 14. Zakładanie gumek na podstawki

Wymiana klawiatury lub myszy USB

Uwaga:

Nie wolno otwierać komputera ani próbować naprawy przed zapoznaniem się z rozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie v.

W tym podrozdziale znajdują się instrukcje wymiany klawiatury lub myszy USB.

Aby wymienić klawiaturę lub mysz USB:

1. Odłącz kabel starej klawiatury lub myszy od komputera.

2. Podłącz nową klawiaturę lub mysz do jednego ze złączy USB komputera. W zależności od tego, gdzie chcesz podłączyć nową klawiaturę lub mysz, patrz „Znajdowanie złączy, elementów sterujących i wskaźników z przodu komputera“ na stronie 7 lub „Znajdowanie złączy z tyłu komputera“ na stronie 9.

Rysunek 15. Podłączanie klawiatury lub myszy USB

Wymiana klawiatury bezprzewodowej

Aby wymienić klawiaturę bezprzewodową:

1. Odłóż uszkodzoną klawiaturę bezprzewodową.

2. Wyjmij nową klawiaturę bezprzewodową z opakowania.

Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu

33

3. Zainstaluj klawiaturę, otwierając pokrywkę wnęki na baterie i instalując dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniem biegunów.

Rysunek 16. Instalowanie baterii klawiatury

4. Wyjmij urządzenie dongle USB z wnęki w klawiaturze lub myszy bezprzewodowej i podłącz je do jednego ze złączy USB komputera. Patrz „Wymiana myszy bezprzewodowej“ na stronie 34.

5. Zamknij pokrywę wnęki. Klawiatura jest gotowa do użycia.

Wymiana myszy bezprzewodowej

Aby wymienić mysz bezprzewodową:

1. Odłącz urządzenie dongle USB od komputera. Następnie odłóż uszkodzoną mysz bezprzewodową.

2. Wyjmij nową mysz bezprzewodową z opakowania.

3. Wyjmij urządzenie dongle USB z wnęki w nowej myszy lub z klawiatury bezprzewodowej.

4. Podłącz urządzenie dongle USB do jednego ze złączy USB komputera.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w tabeli poniżej, aby zainstalować baterie myszy.

6. Włącz przycisk zasilania na spodzie myszy bezprzewodowej, a będzie gotowa do użycia.

34

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

1. Otwórz pokrywę wnęki na baterie myszy.

2. Odłącz urządzenie dongle USB od myszy.

3. Podłącz urządzenie dongle USB do dowolnego złącza

USB komputera.

4. Włóż dwie baterie AAA do myszy, zgodnie z oznaczeniem biegunów.

5. Zamknij pokrywkę wnęki na baterie myszy i przesuń ją do przodu, aż zaskoczy na miejsce.

6. Przesuń wyłącznik zasilania myszy do pozycji włączonej, tak aby zaświeciła się dioda LED.

Uwagi:

• Świecąca na zielono dioda LED wskazuje, że mysz jest gotowa do użycia.

• Migająca pomarańczowa dioda LED oznacza niski poziom mocy baterii.

• Gdy mysz nie jest używana, wyłącz wyłącznik zasilania. Przedłuży to żywotność baterii.

• Odłącz urządzenie dongle USB od komputera i włóż je do wnęki myszy lub klawiatury bezprzewodowej.

Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu

35

Pobieranie sterowników urządzeń

Sterowniki urządzeń można pobrać ze strony http://support.lenovo.com. Instrukcje instalowania znajdują się w plikach readme dołączonych do plików sterowników.

36

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rozdział 6. Informacje o odtwarzaniu

Niniejszy rozdział zawiera informacje o rozwiązaniach do odtwarzania oferowanych przez Lenovo:

Niniejszy rozdział zawiera następujące tematy:

• Tworzenie nośników do odtwarzania i korzystanie z nich

• Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

• Używanie obszaru roboczego Rescue and Recovery

• Tworzenie i używanie nośnika ratunkowego

• Instalowanie i reinstalowanie sterowników urządzeń

• Rozwiązywanie problemów związanych z odtwarzaniem oprogramowania

Uwagi:

1. Zawarte w niniejszym rozdziale informacje o odtwarzaniu odnoszą się jedynie do komputerów z zainstalowanym programem Rescue and Recovery lub Product Recovery. Jeśli ikona

Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

w programie Lenovo ThinkVantage Tools jest wyszarzona, oznacza to, że przed włączeniem funkcji programu Rescue and Recovery należy go najpierw zainstalować.

Aby zainstalować program Rescue and Recovery: a. Kliknij kolejno opcje

Start

Wszystkie programy

Lenovo ThinkVantage Tools

, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę

Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

.

b. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

c. Po zakończeniu procesu instalacji ikona

Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

zostanie uaktywniona.

2. Istnieją różne metody odtwarzania w przypadku problemu z oprogramowaniem lub sprzętem. Niektóre z nich różnią się w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego.

3. Produktu na nośnikach do odtwarzania można używać jedynie w celach takich jak:

• odtwarzanie produktu zainstalowanego fabrycznie na komputerze;

• ponowne instalowanie produktu;

• modyfikowanie produktu z użyciem plików dodatkowych.

Tworzenie nośników do odtwarzania i korzystanie z nich

Możesz użyć nośników do odtwarzania do przywrócenia domyślnego fabrycznego stanu dysku twardego.

Nośniki do odtwarzania są przydatne w przypadku przeniesienia komputera do innego rejonu, sprzedaży komputera, regeneracji komputera, a także konieczności przywrócenia komputera do stanu używalności, jeśli wszystkie inne metody odtworzenia zawiodły. Dobrze jest na wszelki wypadek jak najwcześniej utworzyć nośniki do odtwarzania.

Informacja:

Operacje odtwarzania, jakie można przeprowadzić z użyciem nośników do odtwarzania, różnią się w zależności od systemu operacyjnego, w którym zostały one utworzone. Nośniki do odtwarzania mogą obejmować nośnik startowy i nośnik z danymi. Ponieważ licencja systemu Microsoft Windows umożliwia utworzenie tylko jednego nośnika z danymi, utworzone nośniki do odtwarzania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Tworzenie nośników do odtwarzania

Sekcja ta zawiera instrukcje tworzenia nośników do odtwarzania w różnych systemach operacyjnych.

© Copyright Lenovo 2012

37

Informacja:

W systemie operacyjnym Windows 7 można utworzyć nośniki do odtwarzania z użyciem dysków lub zewnętrznych urządzeń pamięci masowej USB.

Aby utworzyć nośniki do odtwarzania w systemie operacyjnym Windows 7, kliknij kolejno opcje

Start

Wszystkie programy

Lenovo ThinkVantage Tools

Dyski Factory Recovery

. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Używanie nośników do odtwarzania

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące używania nośników do odtwarzania w różnych systemach operacyjnych.

W systemie operacyjnym Windows 7 możesz użyć nośników do odtwarzania jedynie w celu przywrócenia zawartości dysku twardego do domyślnego stanu fabrycznego. Ponadto możesz użyć nośników do odtwarzania w celu przywrócenia komputera do stanu używalności, jeśli wszystkie inne metody odtworzenia dysku twardego zawiodły.

Uwaga:

Jeśli użyjesz nośników do odtworzenia domyślnego fabrycznego stanu dysku twardego, wszystkie pliki znajdujące się na dysku twardym zostaną usunięte i zastąpione domyślnymi plikami fabrycznymi.

Aby użyć nośników do odtwarzania w systemie operacyjnym Windows 7:

1. W zależności od rodzaju używanych nośników do odtwarzania podłącz nośnik startowy (klucz USB lub inne urządzenie USB) do komputera lub włóż dysk startowy do napędu optycznego.

2. Włącz komputer, równocześnie kilkakrotnie naciskając i zwalniając klawisz F12. Kiedy zostanie wyświetlone Startup Device Menu, puść klawisz F12.

3. Wybierz żądane urządzenie startowe i naciśnij klawisz Enter. Rozpocznie się proces odtwarzania.

4. Aby dokończyć operację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja:

Po przywróceniu domyślnego stanu fabrycznego dysku twardego komputera może zaistnieć konieczność ponownego zainstalowania sterowników niektórych urządzeń. Patrz „Reinstalowanie sterowników urządzenia“ na stronie 43.

Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

Program Rescue and Recovery umożliwia utworzenie kopii zapasowej całej zawartości dysku twardego, w tym systemu operacyjnego, plików z danymi, programów oraz ustawień osobistych. Jako miejsce przechowywania kopii zapasowych przez program Rescue and Recovery można wyznaczyć:

• chroniony obszar dysku twardego,

• dodatkowy dysk twardy, jeśli jest zainstalowany w komputerze,

• zewnętrzny dysk twardy podłączany przez złącze USB,

• dysk sieciowy,

• dyski zapisywalne (jeśli komputer jest wyposażony w napęd optyczny z funkcją nagrywania).

Po utworzeniu kopii zapasowej zawartości dysku twardego można odtworzyć pełną zawartość tego dysku, tylko wybrane pliki albo tylko system operacyjny Windows i aplikacje, resztę danych pozostawiając na dysku.

Tworzenie kopii zapasowej

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje tworzenia kopii zapasowej z użyciem programu Rescue and Recovery w różnych systemach operacyjnych.

38

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Aby przeprowadzić operację tworzenia kopii zapasowej za pomocą programu Rescue and Recovery w systemie operacyjnym Windows 7:

1. Na pulpicie systemu Windows kliknij kolejno opcje

Start

Wszystkie programy

Lenovo

ThinkVantage Tools

Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

. Spowoduje to otwarcie programu Rescue and Recovery.

2. W głównym oknie programu Rescue and Recovery kliknij strzałkę

Uruchom zaawansowane opcje programu Rescue and Recovery

.

3. Kliknij polecenie

Utwórz kopię zapasową dysku twardego

i wybierz opcje operacji tworzenia kopii zapasowej. Aby przeprowadzić operację tworzenia kopii zapasowej, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Odtwarzanie z kopii zapasowej

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące odtwarzania z kopii zapasowej z użyciem programu Rescue and Recovery w różnych systemach operacyjnych.

Aby przeprowadzić operację odtwarzania za pomocą programu Rescue and Recovery w systemie operacyjnym Windows 7:

1. Na pulpicie systemu Windows kliknij kolejno opcje

Start

Wszystkie programy

Lenovo

ThinkVantage Tools

Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

. Spowoduje to otwarcie programu Rescue and Recovery.

2. W głównym oknie programu Rescue and Recovery kliknij strzałkę

Uruchom zaawansowane opcje programu Rescue and Recovery

.

3. Kliknij ikonę

Odtwórz system z kopii zapasowej

.

4. Aby przeprowadzić operację odtwarzania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Więcej informacji o przeprowadzaniu operacji odtwarzania z obszaru roboczego Rescue and Recovery — patrz „Używanie obszaru roboczego Rescue and Recovery“ na stronie 39.

Używanie obszaru roboczego Rescue and Recovery

Obszar roboczy Rescue and Recovery znajduje się na chronionym, ukrytym obszarze dysku twardego, który jest niezależny od systemu operacyjnego Windows. Umożliwia to wykonywanie operacji odtwarzania nawet wtedy, gdy nie można uruchomić systemu operacyjnego Windows. Obszar roboczy Rescue and Recovery umożliwia wykonywanie następujących operacji odtwarzania:

• Ratowanie plików z dysku twardego lub kopii zapasowej: Obszar roboczy Rescue and Recovery umożliwia zlokalizowanie plików na dysku twardym i przeniesienie ich na dysk sieciowy lub inny zapisywalny nośnik, np. urządzenie USB lub dysk. Rozwiązanie to jest dostępne niezależnie od tego, czy były tworzone kopie zapasowe plików i czy od ostatniej operacji tworzenia kopii zapasowej zostały wprowadzone zmiany w plikach. Poszczególne pliki można także uratować z kopii zapasowej programu

Rescue and Recovery zapisanej na dysku twardym, urządzeniu USB lub dysku sieciowym.

• Odtworzenie dysku twardego z kopii zapasowej za pomocą programu Rescue and Recovery: Jeśli masz utworzoną kopię zapasową zawartości dysku twardego w programie Rescue and Recovery, możesz odtworzyć zawartość dysku z tej kopii, nawet jeśli nie możesz uruchomić systemu operacyjnego Windows.

• Odtworzenie domyślnego stanu fabrycznego dysku twardego: Obszar roboczy Rescue and Recovery umożliwia odtworzenie pełnej fabrycznej zawartości dysku twardego. Jeśli na dysku twardym jest więcej niż jedna partycja, można odtworzyć tylko partycję C:, zostawiając inne partycje bez zmian. Obszar roboczy Rescue and Recovery działa niezależnie od systemu operacyjnego Windows, więc domyślny stan fabryczny dysku twardego można przywrócić także wtedy, gdy uruchomienie systemu operacyjnego

Windows jest niemożliwe.

Rozdział 6. Informacje o odtwarzaniu

39

Uwaga:

Podczas odtwarzania stanu dysku twardego z kopii zapasowej programu Rescue and Recovery lub odtwarzania domyślnych ustawień fabrycznych dysku twardego wszystkie pliki na głównej partycji dysku twardego (zazwyczaj dysku C:) zostaną usunięte. Jeśli jest to możliwe, należy wykonać kopie potrzebnych plików. Jeśli uruchomienie systemu operacyjnego Windows jest niemożliwe, pliki można skopiować z dysku twardego na inny nośnik, korzystając z funkcji ratowania plików obszaru roboczego Rescue and Recovery.

Aby uruchomić obszar roboczy Rescue and Recovery:

1. Upewnij się, że komputer jest wyłączony.

2. Otwórz komputer. Kiedy zobaczysz ekran z logo, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz

F11, aby przejść do obszaru roboczego Rescue and Recovery.

3. Jeśli zostało ustawione hasło obszaru roboczego Rescue and Recovery, wpisz je, gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit. Spowoduje to otwarcie po krótkiej chwili obszaru roboczego Rescue and Recovery.

Informacja:

Jeśli obszar roboczy Rescue and Recovery nie otwiera się, patrz „Rozwiązywanie problemów związanych z odtwarzaniem oprogramowania“ na stronie 43.

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby uratować pliki z dysku twardego, kliknij pozycję

Ratowanie plików

, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

• Aby odtworzyć dysk twardy z kopii zapasowej utworzonej za pomocą programu Rescue and

Recovery lub odtworzyć domyślne fabryczne ustawienia dysku twardego, kliknij pozycję

Full Restore

(Pełne odtwarzanie), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby użyć programu ThinkVantage Rescue and Recovery do bardziej zaawansowanych celów, kliknij pozycję

Launch advanced Rescue and Recovery

(Uruchom zaawansowane opcje programu Rescue and Recovery).

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach obszaru roboczego Rescue and Recovery, kliknij polecenie

Pomoc

.

Informacja:

Po przywróceniu domyślnego stanu fabrycznego dysku twardego może zaistnieć konieczność ponownego zainstalowania sterowników niektórych urządzeń. Patrz „Reinstalowanie sterowników urządzenia“ na stronie 43.

Tworzenie i używanie nośnika ratunkowego

Nośnik ratunkowy, taki jak dysk optyczny lub dysk twardy USB, umożliwia odzyskanie sprawności operacyjnej komputera po awarii uniemożliwiającej dostęp do obszaru roboczego Rescue and Recovery na dysku twardym komputera.

Uwagi:

1. Operacje odtwarzania, jakie można przeprowadzić z użyciem nośnika ratunkowego, różnią się w zależności od systemu operacyjnego.

2. Dysk ratunkowy można uruchomić w dowolnym napędzie optycznym.

Tworzenie nośnika ratunkowego

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące tworzenia nośnika ratunkowego w różnych systemach operacyjnych.

Aby utworzyć nośnik ratunkowy w systemie operacyjnym Windows 7:

40

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

1. Na pulpicie systemu Windows kliknij kolejno opcje

Start

Wszystkie programy

Lenovo

ThinkVantage Tools

Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

. Spowoduje to otwarcie programu Rescue and Recovery.

2. W głównym oknie programu Rescue and Recovery kliknij strzałkę

Uruchom zaawansowane opcje programu Rescue and Recovery

.

3. Kliknij ikonę

Utwórz nośniki ratunkowe

. Spowoduje to otwarcie okna Tworzenie nośników ratunkowych.

4. W obszarze

Nośniki ratunkowe

wybierz typ nośnika ratunkowego, który chcesz utworzyć. Nośnik ratunkowy można utworzyć przy użyciu dysku, dysku twardego USB lub dodatkowego wewnętrznego dysku twardego.

5. Kliknij przycisk

OK

i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nośnik ratunkowy.

Używanie nośnika ratunkowego

Sekcja ta zawiera instrukcje używania utworzonego nośnika ratunkowego.

• Jeśli nośnik ratunkowy utworzono za pomocą dysku, skorzystaj z następujących instrukcji używania nośnika ratunkowego:

1. Wyłącz komputer.

2. Włącz komputer, równocześnie kilkakrotnie naciskając i zwalniając klawisz F12. Kiedy zostanie wyświetlone Startup Device Menu, puść klawisz F12.

3. W oknie Startup Device Menu wybierz żądany napęd optyczny jako pierwsze urządzenie startowe.

Następnie włóż dysk ratunkowy do napędu optycznego i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony nośnik ratunkowy.

• Jeśli nośnik ratunkowy utworzono za pomocą dysku twardego USB, skorzystaj z następujących instrukcji używania nośnika ratunkowego:

1. Podłącz dysk twardy USB do jednego ze złączy USB komputera.

2. Włącz komputer, równocześnie kilkakrotnie naciskając i zwalniając klawisz F12. Kiedy zostanie wyświetlone Startup Device Menu, puść klawisz F12.

3. W oknie Startup Device Menu wybierz dysk twardy USB jako pierwsze urządzenie startowe i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony nośnik ratunkowy.

Uruchomienie nośnika ratunkowego spowoduje otwarcie obszaru roboczego Rescue and Recovery. Pomoc do poszczególnych funkcji jest dostępna z obszaru roboczego Rescue and Recovery. Aby zakończyć odtwarzanie, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Reinstalowanie preinstalowanych aplikacji i sterowników urządzeń

Komputer jest dostarczany wraz z uprawnieniami licencyjnymi pozwalającymi użytkownikom na reinstalowanie wybranych fabrycznych aplikacji i sterowników urządzeń.

Reinstalowanie preinstalowanych aplikacji

Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczące ponownego instalowania preinstalowanych aplikacji.

Aby ponownie zainstalować wybrane aplikacje preinstalowane na swoim komputerze Lenovo:

1. Włącz komputer.

2. Przejdź do katalogu C:\SWTOOLS.

3. Otwórz folder APPS. W folderze APPS znajduje się kilka podfolderów, których nazwy odpowiadają różnym aplikacjom zainstalowanym na komputerze.

Rozdział 6. Informacje o odtwarzaniu

41

4. Otwórz podfolder odpowiedniej aplikacji.

5. W podfolderze aplikacji poszukaj pliku SETUP.EXE lub innych instalacyjnych plików EXE. Dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację.

Reinstalowanie preinstalowanych sterowników urządzeń

Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczące ponownego instalowania preinstalowanych sterowników urządzeń.

Uwaga:

Reinstalacja sterowników urządzeń powoduje zmianę dotychczasowej konfiguracji komputera.

Dlatego operację tę należy wykonywać tylko w celu usunięcia problemów z komputerem.

Aby ponownie zainstalować sterownik fabrycznie zainstalowanego urządzenia:

1. Włącz komputer.

2. Przejdź do katalogu C:\SWTOOLS.

3. Otwórz folder DRIVERS. W folderze DRIVERS znajduje się kilka podfolderów, których nazwy odpowiadają rodzajom urządzeń zainstalowanych w komputerze (np. AUDIO czy VIDEO).

4. Otwórz odpowiedni podfolder urządzenia.

5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Znajdź w podfolderze plik SETUP.exe. Dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację.

• Znajdź w podfolderze urządzenia plik README.txt lub inny plik z rozszerzeniem .txt. Nazwa tego pliku może także wskazywać, do jakiego systemu operacyjnego odnoszą się instrukcje, np. WIN98.txt.

Plik TXT zawiera instrukcje instalowania sterownika urządzenia. Aby zakończyć instalowanie, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

• Jeśli w podfolderze urządzenia znajduje się plik z rozszerzeniem .inf i chcesz go użyć do zainstalowania sterownika urządzenia, w systemie pomocy i wsparcia Windows znajdziesz szczegółowe informacje o sposobie instalowania sterownika.

Informacja:

Jeśli potrzebujesz aktualniejszych sterowników urządzeń, poszukaj dokładniejszych informacji w temacie „Pobieranie najnowszych sterowników urządzeń dla komputera“ na stronie 51.

Reinstalowanie programów

Jeśli program zainstalowany na komputerze nie działa poprawnie, można go usunąć i ponownie zainstalować. Reinstalacja powoduje zastąpienie wszystkich dotychczasowych plików programu i zazwyczaj usuwa wszelkie problemy związane z programem.

Aby usunąć program ze swojego komputera, poszukaj dokładnych informacji w Pomocy systemu Microsoft

Windows.

Aby ponownie zainstalować program, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Informacja:

Metoda reinstalacji różni się w zależności od programu. Zajrzyj do dokumentacji danego programu i sprawdź, czy istnieją dla niego specjalne instrukcje instalacji.

• Aby w systemie ponownie zainstalować najpopularniejsze komercyjnie dostępne programy, poszukaj dokładnych informacji w Pomocy systemu Microsoft Windows.

• Aby reinstalować wybrane aplikacje zainstalowane fabrycznie przez Lenovo:

1. Włącz komputer.

2. Przejdź do katalogu C:\SWTOOLS.

3. Otwórz folder APPS. W folderze APPS znajduje się kilka podfolderów, których nazwy odpowiadają różnym aplikacjom zainstalowanym na komputerze.

42

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

4. Otwórz podfolder odpowiedniej aplikacji.

5. W podfolderze aplikacji poszukaj pliku SETUP.EXE lub innych instalacyjnych plików EXE. Dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację.

Reinstalowanie sterowników urządzenia

Aby dowiedzieć się więcej na temat reinstalowania sterownika urządzenia zamontowanego w komputerze, zajrzyj do dokumentacji tego urządzenia.

Reinstalacja sterowników urządzeń powoduje zmianę dotychczasowej konfiguracji komputera. Dlatego operację tę należy wykonywać tylko w celu usunięcia problemów z komputerem.

Więcej informacji na temat reinstalowania sterowników urządzeń zawartych w komputerze — patrz

„Reinstalowanie preinstalowanych aplikacji i sterowników urządzeń“ na stronie 41.

Rozwiązywanie problemów związanych z odtwarzaniem oprogramowania

Jeśli nie masz dostępu do obszaru roboczego Rescue and Recovery ani środowiska Windows, wykonaj jedną z poniższych czynności.

• Uruchom obszar roboczy Rescue and Recovery, korzystając z nośnika ratunkowego. Patrz „Tworzenie i używanie nośnika ratunkowego“ na stronie 40.

• Użyj nośników do odtwarzania, jeśli zawiodły wszystkie inne metody odtwarzania i musisz przywrócić domyślne ustawienia fabryczne dysku twardego. Patrz „Tworzenie nośników do odtwarzania i korzystanie z nich“ na stronie 37.

Informacja:

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do obszaru roboczego Rescue and Recovery ani środowiska

Windows z nośnika ratunkowego, ani z nośników do odtwarzania, być może urządzenie ratunkowe

(wewnętrzny dysk twardy, dysk, dysk twardy USB lub inne urządzenie zewnętrzne) nie jest ustawione jako pierwsze urządzenie startowe w kolejności startowej. W programie Setup Utility ustaw urządzenie ratunkowe jako pierwsze urządzenie startowe. Szczegółowe informacje o tymczasowej lub stałej zmianie kolejności startowej - patrz „Wybór urządzenia startowego“ na stronie 47. Więcej informacji o programie Setup Utility

- patrz Rozdział 7 „Używanie programu Setup Utility“ na stronie 45.

Ważne jest jak najszybsze utworzenie nośnika ratunkowego i zestawów nośników do odtwarzania oraz przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu na wypadek użycia w przyszłości.

Rozdział 6. Informacje o odtwarzaniu

43

44

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rozdział 7. Używanie programu Setup Utility

Program Setup Utility pozwala przeglądać i zmieniać ustawienia konfiguracyjne komputera, bez względu na używany system operacyjny. Jednakże ustawienia systemu operacyjnego mogą nadpisywać podobne ustawienia programu Setup Utility.

Uruchamianie programu Setup Utility

Aby uruchomić program Setup Utility:

1. Upewnij się, że komputer jest wyłączony.

2. Włącz komputer, równocześnie kilkakrotnie naciskając i zwalniając klawisz F1. Po wielokrotnym sygnale dźwiękowym lub wyświetleniu ekranu z logo puść klawisz F1.

Informacja:

Jeśli zostało ustawione hasło włączenia zasilania lub hasło administratora, menu programu

Setup Utility zostanie wyświetlone dopiero po jego wpisaniu. Więcej informacji znajduje się w podrozdziale „Używanie haseł“ na stronie 45.

Gdy podczas testu POST okaże się, że z komputera wyjęto dysk twardy albo zainstalowano w nim mniejszy moduł pamięci, podczas uruchamiania komputera zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i zobaczysz monit o wykonanie jednej z następujących czynności:

• Naciśnij klawisz F1, aby przejść do programu Setup Utility.

Informacja:

W programie Setup Utility u dołu ekranu wybierz opcję

Save Changes and Exit

. Komunikat o błędzie nie będzie więcej wyświetlany.

• Naciśnij klawisz F2, aby pominąć komunikat o błędzie i zalogować się w systemie operacyjnym.

Przeglądanie i zmiana ustawień

Menu programu Setup Utility zawiera różne elementy konfiguracji systemu. Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia, uruchom program Setup Utility. Patrz „Uruchamianie programu Setup Utility“ na stronie 45.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Do poruszania się po opcjach menu systemu BIOS można używać klawiatury lub myszy. Klawisze używane do wykonywania poszczególnych zadań wyświetlane są na dole ekranu.

Używanie haseł

Używając programu Setup Utility, możesz ustawić hasła, zapobiegające dostępowi bez uprawnień do

Twojego komputera i danych. Dostępne są następujące rodzaje haseł:

• Power-On Password

• Administrator Password

Nie masz obowiązku ustawiania haseł. Jednakże zwiększają one poziom bezpieczeństwa. Jeśli chcesz je ustawić, przeczytaj poniższe sekcje.

Uwarunkowania dotyczące hasła

Hasło może być dowolną kombinacją maksymalnie 64 znaków alfanumerycznych. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie tzw. silnych haseł, które trudno jest złamać. Aby ustawić silne hasło, skorzystaj z następujących wytycznych:

© Copyright Lenovo 2012

45

• Hasło powinno mieć co najmniej osiem znaków.

• Hasło powinno zawierać co najmniej jeden znak alfabetyczny i jeden znak numeryczny.

• W programie Setup Utility nie jest rozróżniana wielkość liter.

• Hasło nie może być imieniem ani nazwą użytkownika.

• Hasło nie może być powszechnie używanym słowem ani nazwą.

• Hasło musi znacząco różnić się od poprzednich haseł.

Power-On Password

Jeśli ustawione jest hasło włączenia zasilania, użytkownik jest proszony o jego podanie przy każdym włączeniu komputera. Bez wpisania poprawnego hasła nie można używać komputera.

Administrator Password

Ustawienie hasła administratora zapobiega zmianie ustawień konfiguracyjnych przez niepowołanych użytkowników. Hasło administratora może być przydatne, jeśli odpowiadasz za kontrolę ustawień kilku komputerów.

Jeśli ustawiono hasło administratora, użytkownik jest proszony o jego podanie przy każdej próbie dostępu do programu Setup Utility. Bez wpisania poprawnego hasła nie można używać programu Setup Utility.

Jeśli ustawiono zarówno hasło włączenia zasilania, jak i hasło administratora, możesz wpisać którekolwiek z nich. Jednakże w celu zmiany dowolnego ustawienia konfiguracji musisz użyć hasła administratora.

Ustawianie, zmiana i usuwanie hasła

Aby ustawić, zmienić lub usunąć hasło:

1. Uruchom program Setup Utility. Patrz „Uruchamianie programu Setup Utility“ na stronie 45.

2. Z głównego menu programu Setup Utility wybierz opcję

Security

.

3. W zależności od typu hasła wybierz opcję

Set Power-On Password

lub

Set Administrator Password

.

4. Aby ustawić, zmienić lub usunąć hasło, postępuj zgodnie z instrukcjami po prawej stronie ekranu.

Informacja:

Hasło może być dowolną kombinacją maksymalnie 64 znaków alfanumerycznych. Więcej informacji - patrz „Uwarunkowania dotyczące hasła“ na stronie 45.

Udostępnianie urządzenia

Ta sekcja zawiera informacje o włączaniu lub wyłączaniu dostępu użytkownika do następujących urządzeń:

USB Setup

SATA Controller

Użyj tej opcji, aby włączyć lub wyłączyć złącze USB. Kiedy złącze USB jest wyłączone, nie można używać podłączonego do niego urządzenia.

Kiedy opcja ta jest ustawiona na

Disabled

, wszystkie urządzenia podłączone do złączy SATA (takie jak dyski twarde czy napędy optyczne) są wyłączone i niedostępne.

Aby udostępnić urządzanie lub uniemożliwić dostęp do niego:

1. Uruchom program Setup Utility. Patrz „Uruchamianie programu Setup Utility“ na stronie 45.

2. Z głównego menu programu Setup Utility wybierz opcję

Devices

.

3. W zależności od urządzenia, którego dostępność chcesz zmienić, wykonaj jedną z poniższych czynności:

46

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

• Wybierz opcję

USB Setup

, aby udostępnić urządzenie USB lub uniemożliwić dostęp do niego.

• Wybierz opcję

ATA Drive Setup

, aby udostępnić wewnętrzne lub zewnętrzne urządzenie SATA lub uniemożliwić dostęp do niego.

4. Wybierz pożądane ustawienia i naciśnij klawisz Enter.

5. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść z programu Setup Utility. Patrz „Zamykanie programu

Setup Utility“ na stronie 47.

Wybór urządzenia startowego

Jeśli komputer nie uruchamia się z urządzenia (takiego jak dysk lub dysk twardy) tak, jak powinien, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać urządzenie startowe.

Wybór tymczasowego urządzenia startowego

Procedura ta pozwala uruchomić wybrać tymczasowe urządzenie startowe.

Informacja:

Nie wszystkie dyski mogą być wykorzystywanego jako startowe.

1. Wyłącz komputer.

2. Włącz komputer, równocześnie kilkakrotnie naciskając i zwalniając klawisz F12. Kiedy zostanie wyświetlone okno Startup Device Menu, puść klawisz F12.

3. Wybierz żądane urządzenie startowe i naciśnij klawisz Enter. Komputer uruchomi się z wybranego urządzenia.

Informacja:

Wybranie urządzenia startowego z okna Startup Device Menu nie zmienia na stałe kolejności startowej.

Wybór lub zmiana kolejności urządzeń startowych

Aby wyświetlić lub na stałe zmienić skonfigurowaną kolejność urządzeń startowych:

1. Uruchom program Setup Utility. Patrz „Uruchamianie programu Setup Utility“ na stronie 45.

2. Z głównego menu programu Setup Utility wybierz opcję

Startup

.

3. Wybierz urządzenia do podstawowej kolejności startowej (Primary Boot Sequence), automatycznej kolejności startowej (Automatic Boot Sequence) oraz awaryjnej kolejności startowej (Error Boot

Sequence). Przeczytaj informacje wyświetlane po prawej stronie ekranu.

4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść z programu Setup Utility. Patrz „Zamykanie programu

Setup Utility“ na stronie 47.

Zamykanie programu Setup Utility

Po zakończeniu przeglądania lub zmieniania ustawień naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do głównego menu programu Setup Utility. Konieczne może być kilkakrotne naciśnięcie klawisza Esc. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli chcesz zapisać nowe ustawienia i zamknąć program Setup Utility, naciśnij klawisz F10.

• Jeśli nie chcesz zapisywać nowych ustawień, wybierz kolejno pozycje

Exit

Discard Changes and

Exit

, a następnie naciśnij klawisz Enter. Po pojawieniu się okna Reset Without Saving (Resetowanie bez zapisywania) wybierz opcję

Yes

, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wyjść z programu Setup Utility.

• Jeśli chcesz powrócić do ustawień domyślnych, naciśnij klawisz F9, aby je załadować, a następnie naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i zakończyć działanie programu Setup Utility.

Rozdział 7. Używanie programu Setup Utility

47

48

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rozdział 8. Aktualizacja programów systemowych

Rozdział ten zawiera informacje o aktualizowaniu programów systemowych POST i BIOS oraz odzyskiwaniu sprawności operacyjnej po nieudanej aktualizacji programów systemowych POST i BIOS.

Używanie programów systemowych

Programy systemowe stanowią podstawową warstwę oprogramowania wbudowanego w komputer. Do programów systemowych należą POST, BIOS oraz Setup Utility. POST to zestaw testów i procedur przeprowadzanych przy każdym włączaniu komputera. BIOS stanowi warstwę oprogramowania tłumaczącą instrukcje z innych warstw na sygnały elektryczne zrozumiałe dla warstwy sprzętowej komputera. Programu

Setup Utility można używać do przeglądania i zmieniania ustawień konfiguracji komputera. Szczegółowe informacje - patrz Rozdział 7 „Używanie programu Setup Utility“ na stronie 45.

Płytę główną komputera wyposażono w moduł elektrycznie wymazywalnej pamięci programowalnej tylko do odczytu (EEPROM), zwanej również pamięcią flash. Programy systemowe POST, BIOS i Setup Utility można z łatwością zaktualizować, uruchamiając komputer za pomocą dysku do aktualizacji programów systemowych lub uruchamiając specjalny program aktualizacyjny z systemu operacyjnego.

Lenovo może wprowadzać zmiany i udoskonalenia do POST i BIOS. Publikowane aktualizacje są dostępne jako pliki do pobrania z serwisu WWW Lenovo, pod adresem http://www.lenovo.com. Instrukcje stosowania aktualizacji programów systemowych POST i BIOS są dostępne w pliku tekstowym dołączonym do plików aktualizacji. W przypadku większości modeli można pobrać albo program aktualizacyjny służący do utworzenia dysku do aktualizacji programów systemowych, albo program aktualizacyjny, który można uruchomić z systemu operacyjnego.

Aktualizowanie systemu BIOS z dysku

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS z dysku.

Informacja:

Aby utworzyć dysk do aktualizacji programów systemowych, można pobrać obraz automatycznie uruchamianego dysku startowego (tzw. obraz ISO) z aktualizacjami programów systemowych.

Przejdź pod adres http://support.lenovo.com.

Aby zaktualizować system BIOS z dysku:

1. Wyłącz komputer.

2. Włącz komputer, równocześnie kilkakrotnie naciskając i zwalniając klawisz F12. Kiedy zostanie wyświetlone Startup Device Menu, puść klawisz F12.

3. W oknie Startup Device Menu wybierz odpowiedni napęd optyczny jako urządzenie startowe. Następnie włóż dysk do napędu optycznego i naciśnij klawisz Enter. Rozpocznie się proces aktualizacji.

4. Zaleca się, aby po wyświetleniu monitu o zmianę numeru seryjnego nie dokonywać tej zmiany, czyli nacisnąć klawisz N. Jeśli jednak chcesz zmienić numer seryjny, naciśnij klawisz Y, wpisz numer seryjny i naciśnij klawisz Enter.

5. Zaleca się, aby po wyświetleniu monitu o zmianę typu i modelu komputera nie dokonywać tej zmiany, czyli nacisnąć klawisz N. Jeśli jednak chcesz zmienić typ i model komputera, naciśnij klawisz Y, wpisz typ i model komputera i naciśnij klawisz Enter.

6. Aby zakończyć aktualizowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu aktualizacji wyjmij dysk z napędu optycznego.

© Copyright Lenovo 2012

49

Aktualizowanie systemu BIOS z poziomu systemu operacyjnego

Informacja:

Jako że Lenovo stale ulepsza swoje serwisy WWW, treść stron WWW może ulec zmianie bez uprzedzenia - w tym treść przywołana w poniższej procedurze.

Aby zaktualizować system BIOS z poziomu systemu operacyjnego:

1. Przejdź pod adres http://support.lenovo.com.

2. Wykonaj następujące czynności, aby znaleźć pliki do pobrania dla swojego modelu komputera: a. W polu

Enter a product number

(Wpisz numer produktu) wpisz typ maszyny i kliknij przycisk

Go

(Wykonaj).

b. Kliknij odsyłacz

Downloads and drivers

(Pliki i sterowniki do pobrania).

c. Wybierz opcję

BIOS

z listy rozwijanej

Refine results

(Zawęź wyniki), aby szybko zlokalizować wszystkie odsyłacze związane z systemem BIOS.

d. Kliknij odsyłacz aktualizacji systemu BIOS.

3. Kliknij plik TXT zawierający instrukcje aktualizowania systemu BIOS z poziomu systemu operacyjnego.

4. Wydrukuj te instrukcje. To bardzo ważne, ponieważ po rozpoczęciu pobierania znikną one z ekranu.

5. Wykonaj wydrukowane instrukcje, aby pobrać, rozpakować i zainstalować aktualizację.

50

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rozdział 9. Zapobieganie problemom

Ten rozdział zawiera informacje, które mogą pomóc w uniknięciu typowych problemów i zapewnić płynne działanie komputera.

Regularne aktualizowanie komputera

Czasami może pojawić się konieczność pozyskania najnowszej aplikacji, sterowników urządzeń czy systemu operacyjnego. W tym rozdziale omówiono sposoby pobierania aktualizacji dla komputera.

Kliknij jeden z poniższych tematów:

• „Pobieranie najnowszych sterowników urządzeń dla komputera“ na stronie 51

• „Aktualizowanie systemu operacyjnego“ na stronie 51

• „Używanie programu System Update“ na stronie 52

Pobieranie najnowszych sterowników urządzeń dla komputera

Najnowsze sterowniki urządzeń można pobrać i zainstalować z serwisu WWW Lenovo:

Uwaga:

Nie pobieraj najnowszych sterowników urządzeń z witryny Windows Update. Udostępniane tam sterowniki nie zostały jeszcze przetestowane przez firmę Lenovo, dlatego korzystanie z nich może powodować nieoczekiwane problemy. Jeśli potrzebujesz nowych sterowników, zawsze korzystaj z serwisu

Lenovo.

1. Przejdź pod adres http://support.lenovo.com.

2. Kliknij odsyłacz

Download & Drivers

(Pliki i sterowniki do pobrania).

3. Na liście typów komputerów zaznacz swój komputer.

4. Kliknij kategorię urządzenia, dla którego potrzebujesz sterownika.

5. Kliknij odpowiedni sterownik.

6. Pobierz sterownik i go zainstaluj.

Aktualizowanie systemu operacyjnego

Firma Microsoft oferuje aktualizacje różnych systemów operacyjnych Windows w prowadzonej przez siebie witrynie Microsoft Windows Update. Mechanizmy witryny automatycznie wykrywają aktualizacje dostępne dla danego komputera i wyświetlają ich listę. Aktualizacje mogą obejmować poprawki zabezpieczeń, nowe wersje składników systemu Windows (takich jak Media Player), poprawki innych segmentów systemu operacyjnego Windows oraz inne udoskonalenia.

Uwaga:

Nie pobieraj najnowszych sterowników urządzeń z witryny aktualizacji systemu Windows.

Udostępniane tam sterowniki nie zostały jeszcze przetestowane przez firmę Lenovo, dlatego korzystanie z nich może powodować nieoczekiwane problemy. Jeśli potrzebujesz nowych sterowników, zawsze korzystaj z serwisu Lenovo. Więcej informacji — patrz „Pobieranie najnowszych sterowników urządzeń dla komputera“ na stronie 51.

Aby przejść do witryny Microsoft Windows Update:

1. Otwórz stronę http://windowsupdate.microsoft.com/.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

© Copyright Lenovo 2012

51

Używanie programu System Update

Aplikacja System Update pomaga utrzymać aktualność aplikacji zainstalowanych na komputerze. Pakiety aktualizacyjne są przechowywane na serwerach firmy Lenovo i można je pobierać z serwisu WWW wsparcia

Lenovo. Pakiety aktualizacyjne mogą zawierać aplikacje, sterowniki urządzeń, aktualizacje systemu BIOS oraz aktualizacje oprogramowania. Po nawiązaniu połączenia z serwisem WWW wsparcia Lenovo program

System Update automatycznie rozpoznaje typ komputera, zainstalowany system operacyjny oraz język systemu operacyjnego w celu ustalenia zakresu aktualizacji dostępnych dla komputera. Następnie wyświetla listę dostępnych pakietów aktualizacyjnych wraz z informacjami, czy są one krytyczne, zalecane czy opcjonalne. O pobraniu i zainstalowaniu konkretnych pakietów decyduje wyłącznie użytkownik. Gdy już zaznaczysz interesujące Cię pakiety, program System Update automatycznie je pobierze i zainstaluje, bez żadnej dalszej interwencji z Twojej strony.

Aplikacja System Update jest preinstalowana na większości komputerów Lenovo i od razu gotowa do pracy.

Jedyny wymóg to istnienie aktywnego połączenia komputera z Internetem. Program można uruchomić ręcznie albo w ustawieniach funkcji harmonogramu określić, że wyszukiwanie aktualizacji ma być ponawiane automatycznie co pewien ustalony czas. Planowe wyszukiwania mogą być również prowadzone z uwzględnieniem wagi aktualizacji (krytyczne, krytyczne i zalecane lub wszystkie), dzięki czemu lista wyników będzie zawierała tylko interesujące Cię typy aktualizacji.

Jeśli aplikacja System Update jest preinstalowana na komputerze, można ją otworzyć w następujący sposób:

W systemie operacyjnym Windows 7:

1. Kliknij kolejno opcje

Start

Lenovo ThinkVantage Tools

.

2. Kliknij dwukrotnie pozycję

Aktualizacje i sterowniki

.

Jeśli na komputerze obecnie nie ma programu System Update, możesz go pobrać z serwisu WWW wsparcia

Lenovo pod adresem http://support.lenovo.com.

Czyszczenie i konserwacja

Przy odpowiedniej dbałości i serwisowaniu komputer będzie działał pewnie i niezawodnie. Tematy wymienione poniżej zawierają informacje, które pomogą utrzymać komputer w optymalnym stanie.

• „Podstawy“ na stronie 52

• „Czyszczenie komputera“ na stronie 53

„Komputer“ na stronie 53

„Klawiaturę“ na stronie 53

„Mysz optyczna“ na stronie 53

-

„Ekran monitora“ na stronie 53

• „Zalecenia dotyczące dbałości o komputer“ na stronie 54

Podstawy

Oto kilka podstawowych zaleceń, których przestrzeganie pomoże utrzymać sprawność komputera:

• Umieść komputer w czystym i suchym miejscu. Dopilnuj, aby spoczywał na płaskiej, stabilnej powierzchni.

• Nie kładź żadnych przedmiotów na monitorze ani nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych w monitorze i komputerze. Otwory te zapewniają przepływ powietrza zapobiegający przegrzaniu urządzeń.

• Nie stawiaj żadnego jedzenia ani napojów w pobliżu elementów komputera. Okruszki i rozlane płyny mogą prowadzić do sklejania klawiszy klawiatury i przycisków myszy.

52

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

• Chroń wyłączniki zasilania i inne elementy sterujące przed zamoczeniem. Wilgoć może doprowadzić do uszkodzenia tych części i porażenia prądem.

• Odłączając kabel zasilający, chwytaj za wtyczkę, a nie bezpośrednio za kabel.

Czyszczenie komputera

Co pewien czas warto czyścić komputer, chroniąc w ten sposób zewnętrzne powierzchnie i zwiększając prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy urządzenia.

ZAGROŻENIE:

Przed rozpoczęciem czyszczenia komputera i ekranu koniecznie wyłącz zasilanie komputera i monitora.

Komputer

Do czyszczenia malowanych powierzchni obudowy komputera używaj szmatki nasączonej łagodnymi środkami czyszczącymi.

Klawiaturę

Aby wyczyścić klawiaturę komputera:

1. Nasącz miękką, czystą ściereczkę niewielką ilością izopropanolu do polerowania.

2. Przetrzyj ściereczką powierzchnię każdego klawisza. Wycieraj każdy klawisz osobno, gdyż podczas wycierania wielu klawiszy naraz ściereczka może zaczepić się o sąsiedni klawisz i zniszczyć go. Upewnij się, że płyn nie kapie na klawisze ani między nie.

3. Aby usunąć okruchy i brud spod klawiszy, można użyć dmuchawki z pędzelkiem do czyszczenia aparatów fotograficznych lub zimnego powietrza z suszarki do włosów.

Informacja:

Nie wolno rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na klawiaturę czy ekran.

Mysz optyczna

Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczące czyszczenia myszy optycznej.

Mysz optyczna do kierowania wskaźnikiem wykorzystuje diodę LED oraz czujnik optyczny. Jeśli wskaźnik na ekranie nie porusza się płynnie, może pomóc wyczyszczenie myszy.

Aby wyczyścić mysz optyczną:

1. Wyłącz komputer.

2. Odłącz kabel myszy od komputera.

3. Odwróć mysz do góry nogami i obejrzyj soczewkę.

a. Jeśli jest zabrudzona, delikatnie wyczyść ją bawełnianym wacikiem.

b. Jeśli znajdują się na niej zanieczyszczenia, usuń je delikatnie za pomocą strumienia powietrza.

4. Sprawdź powierzchnię, po której porusza się mysz. Jeśli znajduje się na niej skomplikowany obraz lub wzór, procesor DSP może mieć problemy z ustalaniem zmian w położeniu myszy.

5. Podłącz kabel myszy do komputera.

6. Włącz komputer.

Ekran monitora

Gromadzenie się kurzu powoduje niekorzystne odbijanie się światła. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu ekranu monitora. Patrz „Czyszczenie ekranu ciekłokrystalicznego“ na stronie 54 lub „Czyszczenie ekranu o szklanej powierzchni“ na stronie 54.

Rozdział 9. Zapobieganie problemom

53

Czyszczenie ekranu ciekłokrystalicznego

Jeśli używasz ciekłokrystalicznego monitora komputerowego o powierzchni podatnej na ucisk, stosuj następującą procedurę czyszczenia. Najpierw w celu usunięcia kurzu i innych drobin przetrzyj ekran delikatnie suchą miękką szmatką albo przedmuchaj sprężonym powietrzem. Następnie zwilż szmatkę środkiem do czyszczenia ekranów LCD i przetrzyj powierzchnię ekranu.

Wiele sklepów ze sprzętem komputerowym oferuje specjalne płyny do czyszczenia ekranów. Używaj płynów przeznaczonych specjalnie do ekranów LCD. Najpierw zwilż płynem miękką niestrzępiącą szmatkę, po czym przetrzyj nią ekran. W niektórych sklepach ze sprzętem komputerowym można kupić gotowe nawilżone ściereczki do monitorów ciekłokrystalicznych.

Czyszczenie ekranu o szklanej powierzchni

Aby wyczyścić ekran o szklanej powierzchni, najpierw w celu usunięcia kurzu i innych drobin przetrzyj go delikatnie suchą miękką szmatką albo przedmuchaj sprężonym powietrzem. Następnie przetrzyj ekran miękką szmatką zwilżoną nierysującym płynem do szyb.

Zalecenia dotyczące dbałości o komputer

Przestrzeganie kilku podstawowych zasad dbałości o komputer pozwoli utrzymać jego wysoką sprawność, chronić dane oraz być przygotowanym na ewentualne awarie.

• Regularnie opróżniaj Kosz.

• Co pewien czas uruchamiaj Defragmentatora dysku systemu Windows, aby zapobiec ewentualnym problemom z wydajnością spowodowanym nadmierną liczbą pofragmentowanych plików.

• Regularnie czyść foldery Skrzynka odbiorcza, Elementy wysłane i Elementy usunięte w swojej aplikacji poczty e-mail.

• Regularnie zapisuj kopie zapasowe kluczowych danych na wymiennych nośnikach pamięci, po czym umieszczaj gotowe nośniki w bezpiecznym miejscu. Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych powinna zależeć od tego, jak bardzo archiwizowane informacje są ważne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Lenovo oferuje różne opcjonalne urządzenia pamięci masowej oparte na wymiennych nośnikach, takie jak napędy CD-RW czy napędy DVD z funkcją nagrywania.

• Regularnie wykonuj kopie zapasowe całego dysku twardego.

• Regularnie aktualizuj oprogramowanie komputera. Więcej informacji — patrz „Regularne aktualizowanie komputera “ na stronie 51.

• Prowadź dziennik wykonywanych czynności. Możesz w nim odnotowywać najważniejsze zmiany sprzętu i oprogramowania, aktualizacje sterowników urządzeń, przejściowe problemy i sposoby ich rozwiązania oraz wszelkie drobne usterki. Dziennik ułatwi Tobie oraz serwisantom Lenovo ustalenie źródeł problemów: czy była to wymiana sprzętu, zmiana oprogramowania, czy też inna dokonana operacja.

• Twórz dyski Product Recovery. Więcej informacji o przywracaniu domyślnych ustawień fabrycznych dysku twardego za pomocą dysków Product Recovery znajdziesz w temacie „Tworzenie nośników do odtwarzania i korzystanie z nich“ na stronie 37.

• Twórz nośniki ratunkowe. Aby dowiedzieć się, jak za pomocą nośników ratunkowych, takich jak dyski CD i DVD, rozwiązywać problemy uniemożliwiające dostęp do środowiska systemu Windows lub do obszaru roboczego Rescue and Recovery na dysku twardym komputera, zobacz temat „Tworzenie i używanie nośnika ratunkowego“ na stronie 40.

Przenoszenie komputera

Zanim przeniesiesz komputer w inne miejsce, zastosuj poniższe środki ostrożności.

1. Utwórz kopie zapasowe wszystkich plików i danych znajdujących się na dysku twardym. Na rynku jest dostępnych wiele różnych programów do tworzenia kopii zapasowych. Ponadto być może odpowiednie narzędzie znajduje się już w systemie operacyjnym. Lenovo oferuje aplikację Rescue and Recovery

54

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

służącą do tworzenia kopii zapasowych danych i przywracania danych z kopii. Więcej informacji — patrz „Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych“ na stronie 38.

2. Wyjmij wszystkie nośniki (dyskietki, dyski kompaktowe, taśmy itp.) z napędów.

3. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia. Głowica odczytu/zapisu na dysku zostanie automatycznie zatrzymana w obszarze pozbawionym danych. Takie rozwiązanie zapobiega ewentualnym uszkodzeniom dysku.

4. Odłącz kable zasilające od gniazd elektrycznych.

5. Odłącz kable komunikacyjne (modemowe, sieciowe itp.) najpierw od gniazd elektrycznych, a następnie ich drugie końce od komputera.

6. Zapamiętaj miejsca podłączenia pozostałych kabli do komputera, po czym je odłącz.

7. Jeśli zachowały się oryginalne kartony transportowe i materiały opakowaniowe, zapakuj w nie komputer.

Jeśli używasz innych kartonów, wyłóż je od środka materiałami tłumiącymi drgania przy wstrząsach.

Rozdział 9. Zapobieganie problemom

55

56

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka

Ten rozdział zawiera podstawowe informacje na temat rozwiązywania problemów i programów diagnostycznych. Jeśli problem z komputerem nie jest opisany w niniejszym podręczniku — patrz Rozdział

11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77, aby uzyskać informacje o dodatkowych zasobach do rozwiązywania problemów.

Podstawowe rozwiązywanie problemów

Poniższa tabela zawiera informacje pomocne przy rozwiązywaniu problemów z komputerem.

Informacja:

Jeśli nie można usunąć problemu, należy oddać komputer do serwisu. Listę numerów telefonów do działu serwisu i wsparcia można znaleźć w Podręczniku na temat bezpieczeństwa, gwarancji i konfiguracji dołączonym do komputera lub w serwisie WWW wsparcia Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/support/phone.

Symptom

Komputer nie uruchamia się mimo naciskania przełącznika zasilania.

Ekran monitora jest pusty.

Klawiatura nie działa.

Mysz nie działa.

Działanie

Sprawdź, czy:

• Kabel zasilający jest poprawnie podłączony do złącza z tyłu komputera i do czynnego gniazda zasilającego.

• Jeśli z tyłu komputera jest dodatkowy wyłącznik zasilania, upewnij się, że jest on włączony.

• Świeci się kontrolka zasilania z przodu komputera.

• Napięcie znamionowe komputera odpowiada napięciu dostępnemu w gnieździe elektrycznym w Twoim kraju lub regionie.

Sprawdź, czy:

• Kabel zasilający monitora jest poprawnie podłączony do monitora i do czynnego gniazda zasilającego.

• Monitor jest włączony, a jasność i kontrast są dobrze ustawione.

• Napięcie znamionowe komputera odpowiada napięciu dostępnemu w gnieździe elektrycznym w Twoim kraju lub regionie.

Sprawdź, czy:

• Komputer jest włączony.

• Klwiatura jest poprawnie podłączona do złącza USB w komputerze.

• Klawisze się nie zacięły.

Sprawdź, czy:

• Komputer jest włączony.

• Mysz jest poprawnie podłączona do złącza USB w komputerze.

• Mysz jest czysta. Dalsze informacje - patrz „Mysz optyczna“ na stronie 53.

© Copyright Lenovo 2012

57

Symptom

Klawiatura lub mysz bezprzewodowa nie działa.

System operacyjny nie uruchamia się.

Przed uruchomieniem systemu operacyjnego komputer wydaje sygnały dźwiękowe.

Działanie

Sprawdź, czy:

• Komputer jest włączony.

• Bateria lub baterie zainstalowane w klawiaturze lub myszy bezprzewodowej są w dobrym stanie.

• Konfiguracje bezprzewodowe są ustawione poprawnie. Konieczne może się okazać skorzystanie z dokumentacji dołączonej do klawiatury lub myszy bezprzewodowej bądź wyszukanie w systemie pomocy i wsparcia Windows instrukcji dotyczących urządzeń bezprzewodowych. Jeśli mysz bezprzewodowa jest wyposażona w urządzenie dongle, upewnij się, czy jest ono poprawnie podłączone do jednego ze złączy USB.

• Żadne klawisze klawiatury bezprzewodowej się nie zacięły.

• Mysz bezprzewodowa jest czysta.

Sprawdź, czy:

• Kolejność startowa zawiera urządzenie, na którym znajduje się system operacyjny. Zwykle system operacyjny znajduje się na dysku twardym. Więcej informacji - patrz „Wybór urządzenia startowego“ na stronie 47.

Sprawdź, czy żadne klawisze się nie zacięły.

Procedura rozwiązywania problemów

Poniżej opisano procedurę, od której należy rozpocząć diagnozowanie źródeł problemów z komputerem:

1. Upewnij się, że kable wszystkich towarzyszących urządzeń są podłączone poprawnie i solidnie.

2. Upewnij się, że wszystkie towarzyszące urządzenia wymagające zasilania prądem zmiennym są podłączone do odpowiednio uziemionych, działających gniazd elektrycznych.

3. Upewnij się, że wszystkie towarzyszące urządzenia są włączone w systemie BIOS komputera. Więcej informacji na temat przechodzenia do systemu BIOS i zmieniania w nim ustawień — patrz Rozdział 7

„Używanie programu Setup Utility“ na stronie 45.

4. Przejdź do tematu „Rozwiązywanie problemów“ na stronie 59 i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rodzaju zaistniałego problemu. Jeśli informacje w sekcji rozwiązywania problemów nie pomogą, przejdź do następnego etapu.

5. Spróbuj użyć zapisanej wcześniejszej konfiguracji i zobaczyć, czy problem jest powodowany ostatnimi zmianami ustawień sprzętu lub oprogramowania. Zanim przywrócisz poprzednią konfigurację, zapisz obecną na wypadek, gdyby starsze ustawienia konfiguracji nie rozwiązywały problemu albo powodowały dalsze szkody. W celu przywrócenia zapisanej wcześniejszej konfiguracji kliknij kolejno pozycje

Start

Panel sterowania

System i zabezpieczenia

System

Ochrona systemu

Przywracanie systemu

.Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego etapu.

6. Uruchom program diagnostyczny. Więcej informacji — patrz „Lenovo Solution Center“ na stronie 74.

• Jeśli program diagnostyczny wykryje awarię sprzętu, skontaktuj się z Centrum wsparcia dla klientów

Lenovo. Więcej informacji — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

• Jeśli nie można uruchomić programu diagnostycznego, skontaktuj się z Centrum wsparcia dla klientów Lenovo. Więcej informacji — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

• Jeśli program diagnostyczny nie wykrywa awarii sprzętu, przejdź do następnego etapu.

7. Użyj programu antywirusowego i sprawdź, czy komputer nie jest zainfekowany wirusem. Jeśli program wykrywa wirusa, usuń go.

58

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

8. Jeśli żadna z powyższych czynności nie przynosi rozwiązania problemu, poszukaj pomocy technicznej.

Więcej informacji — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Rozwiązywanie problemów

Przedstawione informacje dotyczące rozwiązywania problemów pozwalają usuwać usterki mające jednoznaczne objawy.

Jeśli dany objaw zaczął występować tuż po zainstalowaniu nowego opcjonalnego urządzenia lub programu, przez uruchomieniem procedury rozwiązywania problemu wykonaj następujące czynności:

1. Usuń dodane urządzenie lub aplikację. Jeśli w celu usunięcia urządzenia musisz zdjąć pokrywę komputera, oddaj komputer do serwisu. Dla własnego bezpieczeństwa nie używaj komputera ze zdjętą obudową.

2. Za pomocą programów diagnostycznych sprawdź, czy komputer działa poprawnie.

3. Zainstaluj ponownie dodane urządzenie lub aplikację.

Kliknij nagłówek problemu na liście poniżej:

• „Problemy z dźwiękiem“ na stronie 59

• „Problemy z dyskiem CD“ na stronie 61

• „Problemy z dyskiem DVD“ na stronie 62

• „Przejściowe problemy“ na stronie 63

• „Problemy z klawiaturą, myszą lub urządzeniem wskazującym“ na stronie 63

• „Problemy z monitorem“ na stronie 65

• „Problemy z siecią“ na stronie 67

• „Problem z opcjonalnymi urządzeniami“ na stronie 70

• „Problemy z wydajnością i blokowaniem“ na stronie 71

• „Problemy z drukarką“ na stronie 72

• „Problemy z portem szeregowym“ na stronie 72

• „Problemy z oprogramowaniem“ na stronie 73

• „Problemy z urządzeniem USB“ na stronie 74

Problemy z dźwiękiem

Zaznacz objaw na liście poniżej:

• „Brak dźwięku w systemie Windows“ na stronie 59

• „Dysk audio lub dysk obsługujący funkcję autoodtwarzania nie jest automatycznie odtwarzany po włożeniu do napędu“ na stronie 60

• „Dźwięk jest emitowany tylko z zewnętrznych głośników“ na stronie 60

• „Brak dźwięku w aplikacjach lub grach DOS“ na stronie 60

Brak dźwięku w systemie Windows

Objaw: Brak dźwięku w systemie Windows.

Działania:

• Jeśli używasz głośników zewnętrznych z własnym zasilaniem, wyposażonych w wyłącznik zasilania, upewnij się, że wyłącznik jest ustawiony w położeniu

Wł.

, a kabel zasilania głośników podłączono do odpowiednio uziemionego, działającego gniazda elektrycznego.

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka

59

• Jeśli używane głośniki zewnętrzne są wyposażone w regulator głośności, upewnij się, że ustawiono go w położeniu gwarantującym słyszalność dźwięku.

• Kliknij dwukrotnie ikonę głośnika w obszarze powiadomień systemu Windows. Zostanie otwarte główne okno sterowania głośnością. Upewnij się, że nie jest zaznaczone żadne pole wyboru

Wycisz

, a suwaki ustawiono na odpowiednio wysokim poziomie.

• Niektóre modele są wyposażone w przedni panel audio pozwalający m.in. na regulowanie głośności. Jeśli masz taki panel w swoim komputerze, upewnij się, że regulator głośności jest w położeniu gwarantującym słyszalność dźwięku.

• Upewnij się, że zewnętrzne głośniki (i słuchawki, jeśli są używane) podłączono do właściwych złączy audio w komputerze. Większość kabli głośników ma takie same kolory jak kolory złączy.

Informacja:

Podłączenie kabli zewnętrznego głośnika lub słuchawek do złącza audio powoduje automatyczne wyłączenie głośnika wewnętrznego (jeśli komputer jest w niego wyposażony). Najczęściej zainstalowanie karty dźwiękowej w jednym z gniazd rozszerzeń powoduje wyłączenie mechanizmu audio wbudowanego na płycie głównej. Należy wówczas używać złączy karty.

• Upewnij się, że program, którego używasz, jest przeznaczony dla systemu operacyjnego Microsoft

Windows. Jeśli program opracowano dla systemu DOS, nie korzysta z funkcji dźwięku zawartych w systemie Windows. Należy wówczas skonfigurować w nim używanie emulacji karty dźwiękowej

SoundBlaster Pro lub SoundBlaster.

• Upewnij się, że sterowniki urządzenia audio są poprawnie zainstalowane. Dokładniejsze informacje znajdziesz w Pomocy systemu Microsoft Windows.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Dysk audio lub dysk obsługujący funkcję autoodtwarzania nie jest automatycznie odtwarzany po włożeniu do napędu

Objaw: Dysk audio lub dysk obsługujący funkcję autoodtwarzania nie jest automatycznie odtwarzany po włożeniu do napędu

Działanie: Zobacz „Problemy z dyskiem CD“ na stronie 61.

Dźwięk jest emitowany tylko z zewnętrznych głośników

Objaw: Dźwięk jest emitowany tylko z zewnętrznych głośników.

Działania:

• Upewnij się, że kabel głośnika jest mocno wetknięty do złącza w komputerze.

• Upewnij się, że kabel łączący głośniki lewy i prawy jest mocno włożony.

• Kliknij dwukrotnie ikonę głośnika w obszarze powiadomień systemu Windows. Zostanie otwarte główne okno sterowania głośnością. Upewnij się, że ustawienia balansu są poprawne.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, być może doszło do awarii głośnika. Oddaj głośnik do naprawy. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Brak dźwięku w aplikacjach lub grach DOS

Objaw: Brak dźwięku w aplikacjach lub grach DOS.

Działania:

60

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

• Upewnij się, że ustawienia aplikacji lub gry przeznaczonej dla systemu DOS przewidują korzystanie z emulacji karty dźwiękowej SoundBlaster Pro albo SoundBlaster. Instrukcje konfigurowania ustawień karty dźwiękowej znajdziesz w dokumentacji do aplikacji lub gry.

• Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych

(odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Problemy z dyskiem CD

Zaznacz objaw na liście poniżej:

• „Dysk audio lub dysk obsługujący funkcję autoodtwarzania nie jest automatycznie odtwarzany po włożeniu do napędu CD“ na stronie 61

• „Dysk CD lub DVD nie działa“ na stronie 61

• „Nie można uruchomić komputera przy użyciu startowego nośnika do odtwarzania, takiego jak dysk

CD Product Recovery“ na stronie 61

Dysk audio lub dysk obsługujący funkcję autoodtwarzania nie jest automatycznie odtwarzany po włożeniu do napędu CD

Objaw: Dysk audio lub dysk obsługujący funkcję autoodtwarzania nie jest automatycznie odtwarzany po włożeniu do napędu CD.

Działania:

• Jeśli komputer jest wyposażony w kilka napędów CD lub DVD (albo ich kombinację), spróbuj włożyć dysk do innego napędu. Czasami tylko jeden napęd jest podłączony do podsystemu audio.

• Jeśli używasz systemu operacyjnego Windows 7, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w temacie „Dysk CD lub DVD nie działa“ na stronie 61.

Jeśli problem nadal występuje, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w temacie „Dysk CD lub

DVD nie działa“ na stronie 61.

Dysk CD lub DVD nie działa

Objaw: Dysk CD lub DVD nie działa.

Działania:

• Upewnij się, że dysk jest poprawnie włożony do napędu, nadrukiem do góry.

• Upewnij się, że włożony dysk jest czysty. W celu usunięcia kurzu i odcisków palców przetrzyj dysk czystą, miękką szmatką, przesuwając ją od środka do krawędzi. Wycieranie dysku ruchem obrotowym może spowodować utratę danych.

• Upewnij się, że włożony dysk nie jest porysowany ani uszkodzony. Spróbuj włożyć inny dysk, o którym wiadomo, że działa. Jeśli działający dysk nie jest odczytywany, być może występuje problem z napędem

CD/DVD albo podłączeniem do niego kabli. Upewnij się, że kable zasilający i sygnałowy są mocno wciśnięcie do gniazd w napędzie.

Nie można uruchomić komputera przy użyciu startowego nośnika do odtwarzania, takiego jak dysk CD Product Recovery

Objaw: Nie można uruchomić komputera przy użyciu startowego nośnika do odtwarzania, takiego jak dysk CD Product Recovery.

Działanie: Upewnij się, że w kolejności startowej napęd CD lub DVD znajduje się przed dyskiem twardym.

Informacje na temat wyświetlania i zmiany kolejności startowej — patrz „Wybór lub zmiana kolejności

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka

61

urządzeń startowych“ na stronie 47. Należy pamiętać, że w niektórych modelach kolejność startowa jest predefiniowana i nie można jej zmienić.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Problemy z dyskiem DVD

Zaznacz objaw na liście poniżej:

• „Czarny ekran zamiast filmu DVD“ na stronie 62

• „Film DVD nie jest odtwarzany“ na stronie 62

• „Brak dźwięku lub dźwięk przerywany podczas odtwarzania filmu DVD“ na stronie 62

• „Odtwarzanie jest bardzo powolne albo rwane“ na stronie 63

• „Komunikat o nieprawidłowym dysku lub niewykryciu dysku“ na stronie 63

Czarny ekran zamiast filmu DVD

Objaw: Czarny ekran zamiast filmu DVD.

Działania:

• Zrestartuj aplikację odtwarzacza dysków DVD.

• Zamknij wszystkie otwarte pliki, wyłącz komputer, a następnie uruchom go ponownie.

• Spróbuj ustawić mniejszą rozdzielczość ekranu albo głębię kolorów.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Film DVD nie jest odtwarzany

Objaw: Film DVD nie jest odtwarzany.

Działania:

• Upewnij się, że powierzchnia dysku jest czysta i nieporysowana.

• Sprawdź kod regionu na dysku lub opakowaniu. Być może musisz kupić dysk z kodowaniem dla regionu, w którym używasz komputera.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Brak dźwięku lub dźwięk przerywany podczas odtwarzania filmu DVD

Objaw: Brak dźwięku lub dźwięk przerywany podczas odtwarzania filmu DVD.

Działania:

• Sprawdź ustawienia regulatorów głośności na komputerze i w głośnikach.

• Upewnij się, że powierzchnia dysku jest czysta i nieporysowana.

• Sprawdź wszystkie połączenia kablowe głośników.

• W menu dysku DVD wybierz inną ścieżkę dźwiękową.

62

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Odtwarzanie jest bardzo powolne albo rwane

Objaw: Odtwarzanie jest bardzo powolne albo rwane.

Działania:

• Wyłącz wszystkie aplikacje działające w tle, takie jak program antywirusowy czy motywy pulpitu.

• Upewnij się, że ustawiona rozdzielczość odtwarzania filmów jest mniejsza niż 1152 x 864.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Komunikat o nieprawidłowym dysku lub niewykryciu dysku

Objaw: Komunikat o nieprawidłowym dysku lub niewykryciu dysku.

Działania:

• Upewnij się, że dysk DVD jest włożony do napędu świecącą stroną skierowaną do dołu.

• Upewnij się, że ustawiona rozdzielczość odtwarzania filmów jest mniejsza niż 1152 x 864.

• Jeśli w komputerze oprócz napędu DVD-ROM znajduje się również napęd CD-ROM lub CD-RW, upewnij się, że dysk DVD włożono do napędu opisanego literami „DVD“.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Przejściowe problemy

Objaw: Problem występuje tylko czasami i trudno go odtworzyć.

Działania:

• Upewnij się, że wszystkie kable i przewody są mocno podłączone do komputera i towarzyszących urządzeń.

• Upewnij się, że w trakcie pracy komputera kratka wentylatora nie jest zasłonięta (wokół kratki powinien być odczuwalny przepływ powietrza), a same wentylatory działają. Zatkana kratka albo niedziałający wentylator mogą spowodować przegrzanie komputera.

• Jeśli w komputerze zainstalowano dyski SCSI, upewnij się, że każda taśma z podłączonymi urządzeniami

SCSI jest poprawnie zakończona. (Zobacz dokumentację technologii SCSI).

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Problemy z klawiaturą, myszą lub urządzeniem wskazującym

Zaznacz objaw na liście poniżej:

• „Nie działają wszystkie lub niektóre klawisze klawiatury“ na stronie 64

• „Mysz lub inne urządzenie wskazujące nie działa“ na stronie 64

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka

63

• „Wskaźnik na ekranie nie przemieszcza się płynnie razem z myszą“ na stronie 64

• „Czytnik linii papilarnych nie działa“ na stronie 64

• „Klawiatura bezprzewodowa nie działa“ na stronie 65

Nie działają wszystkie lub niektóre klawisze klawiatury

Objaw: Nie działają wszystkie lub niektóre klawisze klawiatury.

Działania:

• Upewnij się, że kabel klawiatury jest solidnie podłączony do odpowiedniego złącza w komputerze.

• Jeśli używasz klawiatury USB Enhanced Performance i nie działają tylko przyciski szybkiego dostępu, być może zostały one wyłączone albo nie przypisano im żadnych funkcji. W celu rozwiązania problemów z przyciskami szybkiego dostępu skorzystaj z systemu pomocy w programie Enhanced Performance

Customization Keyboard.

• W systemie operacyjnym Windows 7:

1. Kliknij kolejno opcje

Start

Panel sterowania

.

2. Kliknij pozycję

Sprzęt i dźwięk

.

3. Kliknij opcję

Urządzenia i drukarki

.

4. Kliknij dwukrotnie pozycję

USB Enhanced Performance Keyboard

. Zostanie uruchomiona aplikacja

USB Enhanced Performance Keyboard Customization.

Jeśli opisane czynności nie przyniosą rozwiązania problemu, oddaj komputer i klawiaturę do naprawy.

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podrozdział Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Mysz lub inne urządzenie wskazujące nie działa

Objaw: Mysz lub inne urządzenie wskazujące nie działa.

Działania:

• Upewnij się, że kabel myszy lub innego urządzenia wskazującego jest mocno podłączony do odpowiedniego złącza w komputerze. Zależnie od typu posiadanej myszy jej kabel należy podłączyć do złącza myszy, portu szeregowego lub portu USB. Niektóre klawiatury zawierają wbudowane złącza USB, do których można podłączać myszy i inne urządzenia wskazujące o kablach zakończonych wtyczką USB.

• Upewnij się, że poprawnie zainstalowano sterowniki urządzenia myszy lub urządzenia wskazującego.

• Jeśli używasz klawiatury albo myszy USB, upewnij się, że obsługa złączy USB jest włączona w ustawieniach systemu BIOS. Patrz „Udostępnianie urządzenia“ na stronie 46.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Wskaźnik na ekranie nie przemieszcza się płynnie razem z myszą

Objaw: Wskaźnik na ekranie nie przemieszcza się płynnie razem z myszą.

Działanie: Nieregularne ruchy wskaźnika myszy zazwyczaj są powodowane nagromadzeniem się brudu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na kulce wewnątrz myszy. Wyczyść mysz. Instrukcje — patrz „Mysz optyczna“ na stronie 53.

Czytnik linii papilarnych nie działa

Objaw: Czytnik linii papilarnych nie działa.

64

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Działanie: Nieprawidłowe działanie czytnika linii papilarnych może być spowodowane następującymi okolicznościami:

• Nieprawidłowe zarejestrowanie odcisków palców.

• Zadrapanie powierzchni czytnika twardym, ostrym przedmiotem.

• Zadrapanie powierzchni czytnika paznokciem lub innym twardym przedmiotem.

• Dotykanie czytnika brudnym palcem.

• Stan skóry różni się znacząco od stanu z czasu rejestracji odcisku palca.

Klawiatura bezprzewodowa nie działa

Objaw: Klawiatura bezprzewodowa nie działa.

Działanie: Jeśli dioda LED nadajnika-odbiornika świeci, a mimo to bezprzewodowa klawiatura nie działa, zrestartuj komputer. Jeśli nie przyniesie to rezultatu, upewnij się, że są spełnione następujące warunki:

• Baterie są poprawnie włożone.

• Baterie nie są wyczerpane.

• Klawiatura bezprzewodowa znajduje się nie więcej niż 10 metrów od nadajnika-odbiornika.

• Zainstalowano kompletne oprogramowanie nadajnika-odbiornika.

Działanie: Jeśli dioda LED nadajnika-odbiornika nie świeci, ponownie ustanów połączenie między nadajnikiem-odbiornikiem i klawiaturą.

Problemy z monitorem

Informacja:

Wiele monitorów jest wyposażonych w lampki kontrolne oraz wbudowane regulatory jasności, kontrastu, szerokości, wysokości i innych parametrów obrazu. Regulatory te różnią się jednak w zależności od typu monitora.

Zaznacz objaw na liście poniżej:

• „Na ekranie są wyświetlane nieprawidłowe znaki“ na stronie 65

• „Monitor działa po włączeniu komputera, ale traci obraz po pewnym czasie braku aktywności“ na stronie 65

• „Monitor działa po włączeniu komputera, ale traci obraz po uruchomieniu niektórych aplikacji“ na stronie 66

• „Obraz drga“ na stronie 66

• „Obraz ma niewłaściwe kolory“ na stronie 66

Na ekranie są wyświetlane nieprawidłowe znaki

Objaw: Na ekranie są wyświetlane nieprawidłowe znaki.

Działanie: Należy oddać komputer do serwisu. Szczegółowe informacje na ten temat — patrz Rozdział 11

„Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Monitor działa po włączeniu komputera, ale traci obraz po pewnym czasie braku aktywności

Objaw: Monitor działa po włączeniu komputera, ale traci obraz po pewnym czasie braku aktywności.

Działanie: Prawdopodobnie w ustawieniach funkcji zarządzania energią w komputerze włączono opcję oszczędzania energii. Jeśli tak, rozwiązać problem powinno wyłączenie tej opcji lub zmiana ustawionej w niej wartości.

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka

65

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Monitor działa po włączeniu komputera, ale traci obraz po uruchomieniu niektórych aplikacji

Objaw: Monitor działa po włączeniu komputera, ale traci obraz po uruchomieniu niektórych aplikacji.

Działanie:

Upewnij się, że zainstalowano sterowniki urządzenia niezbędne dla tych aplikacji. Zajrzyj do dokumentacji danego programu i sprawdź, czy wymaga on konkretnych sterowników urządzeń.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Obraz drga

Objaw: Obraz drga.

Działania:

• Być może w monitorze ustawiono niską częstotliwość odświeżania ekranu. Ustaw w monitorze najwyższą częstotliwość odświeżania bez przeplotu obsługiwaną przez monitor i kartę graficzną komputera.

• Być może praca monitora jest zakłócana przez urządzenia znajdujące się w pobliżu. Źródłem problemu może być pole magnetyczne generowane przez urządzenia takie jak transformatory, sprzęt AGD, świetlówki i inne monitory. W takim przypadku odsuń lampy biurkowe wyposażone w świetlówki oraz wszelkie urządzenia emitujące pole magnetyczne dalej od komputera. Jeśli problem nadal występuje, wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz monitor (przenoszenie włączonego kolorowego monitora może spowodować trwałe zniekształcenie kolorów).

2. Dopasuj umiejscowienie monitora względem innych urządzeń w taki sposób, aby były od siebie oddalone o co najmniej 305 mm.

3. Włącz monitor.

• Częstotliwość odświeżania można zmienić w Panelu sterowania w systemie operacyjnym:

W systemie Windows 7 kliknij kolejno opcje

Start

Panel sterowania

Sprzęt i dźwięk

Dopasuj rozdzielczość ekranu

Ustawienia zaawansowane

. Następnie kliknij kartę

Monitor

i zaznacz nową częstotliwość odświeżania.

• Więcej informacji o ustawieniach monitora znajdziesz w dokumentacji lub Pomocy systemu operacyjnego.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, być może monitor wymaga naprawy.

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podrozdział Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Obraz ma niewłaściwe kolory

Objaw: Obraz ma niewłaściwe kolory.

Działanie: Być może praca monitora jest zakłócana przez pobliskie urządzenia. Źródłem problemu może być pole magnetyczne generowane przez urządzenia takie jak transformatory, sprzęt AGD, świetlówki i inne monitory. W takim przypadku odsuń lampy biurkowe wyposażone w świetlówki oraz wszelkie urządzenia emitujące pole magnetyczne dalej od komputera. Jeśli problem nadal występuje, wykonaj następujące czynności:

66

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

1. Wyłącz monitor (przenoszenie włączonego kolorowego monitora może spowodować trwałe zniekształcenie kolorów).

2. Dopasuj umiejscowienie monitora względem innych urządzeń w taki sposób, aby były od siebie oddalone o co najmniej 305 mm.

3. Włącz monitor.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, być może monitor wymaga naprawy.

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podrozdział Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Problemy z siecią

Poniżej wymieniono najczęściej występujące problemy z siecią. Zaznacz problem na liście:

• „Problemy z siecią Ethernet“ na stronie 67

• „Problem z bezprzewodową siecią LAN“ na stronie 68

• „Problem z bezprzewodową siecią WAN“ na stronie 69

• „Problemy z połączeniem Bluetooth“ na stronie 69

Więcej informacji znajduje się w podrozdziale „Pomoc i wsparcie“ na stronie 77.

Problemy z siecią Ethernet

W przypadku problemów z siecią Ethernet zaznacz objaw na liście poniżej:

• „Komputer nie może połączyć się z siecią“ na stronie 67

• „Karta przestaje działać bez widocznego powodu“ na stronie 68

• „Jeśli komputer jest wyposażony w kartę Gigabit Ethernet i łączysz się z szybkością 1000 Mb/s, połączenie jest przerywane lub występują błędy.“ na stronie 68

• „Jeśli komputer jest wyposażony w kartę Gigabit Ethernet, nie może połączyć się z siecią z szybkością

1000 Mb/s. Maksymalna szybkość połączenia to 100 Mb/s.“ na stronie 68

Komputer nie może połączyć się z siecią

Objaw: Komputer nie może połączyć się z siecią.

Działania: Upewnij się, że:

• Kabel jest poprawnie podłączony.

Kabel sieciowy musi być solidnie podłączony do złącza sieci Ethernet w komputerze oraz złącza RJ45 w koncentratorze. Maksymalna dopuszczalna odległość między komputerem a koncentratorem to 100 metrów. Jeśli problem występuje mimo poprawnego podłączenia kabla i zachowania odpowiedniej odległości, spróbuj użyć innego kabla.

• Kabel jest poprawnie podłączony.

• Używasz poprawnego sterownika urządzenia.

W systemie operacyjnym Windows 7:

1. Kliknij kolejno opcje

Start

Panel sterowania

.

2. Kliknij pozycję

Sprzęt i dźwięk

.

3. Kliknij przycisk

Menedżer urządzeń

. Jeśli zostanie wyświetlona prośba o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

4. Jeśli w sekcji

Karty sieciowe

obok nazwy karty widać znak wykrzyknika, być może używasz niewłaściwego sterownika albo sterownik nie został włączony. Aby zaktualizować sterownik, kliknij wpis karty prawym przyciskiem myszy.

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka

67

5. Kliknij opcję

Aktualizuj oprogramowanie sterownika

i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

• Port w przełączniku i karta sieciowa mają takie samo ustawienie dupleksu.

Jeśli w ustawieniach karty włączono tryb pełnego dupleksu, port przełącznika również musi pracować w tym trybie. Ustawienie niewłaściwego trybu dupleksu może powodować gorsze działanie karty, utratę danych albo zrywanie połączeń.

• Zainstalowano całe oprogramowanie sieciowe wymagane w środowisku używanej sieci.

Skontaktuj się z administratorem sieci LAN i sprawdź, jakie oprogramowanie należy zainstalować.

Karta przestaje działać bez widocznego powodu

Objaw: Karta przestaje działać bez widocznego powodu.

Działanie: Być może sterowniki karty sieciowej są uszkodzone albo niekompletne. Zaktualizuj sterownik zgodnie z treścią akapitu „Rozwiązanie“. W ten sposób będziesz mieć pewność, że zainstalowano właściwy sterownik urządzenia.

Funkcja Wake on LAN nie działa

Objaw: Funkcja Wake on LAN (WOL) nie działa.

Działania:

• Upewnij się, że funkcja WOL została włączona w programie BIOS Setup Utility.

• Jeśli tak, skontaktuj się z administratorem sieci LAN i poproś o odpowiednie ustawienia.

Jeśli komputer jest wyposażony w kartę Gigabit Ethernet i łączysz się z szybkością 1000 Mb/s, połączenie jest przerywane lub występują błędy.

Objaw: Jeśli komputer jest wyposażony w kartę Gigabit Ethernet i łączysz się z szybkością 1000 Mb/s, połączenie jest przerywane lub występują błędy.

Działania:

• Użyj okablowania kategorii 5 i upewnij się, że kabel sieciowy jest solidnie podłączony.

• Używaj koncentratora/przełącznika 1000 BASE-T (nie 1000 BASE-X).

Jeśli komputer jest wyposażony w kartę Gigabit Ethernet, nie może połączyć się z siecią z szybkością

1000 Mb/s. Maksymalna szybkość połączenia to 100 Mb/s.

Objaw: Jeśli komputer jest wyposażony w kartę Gigabit Ethernet, nie może połączyć się z siecią z szybkością

1000 Mb/s. Maksymalna szybkość połączenia to 100 Mb/s.

Działania:

• Spróbuj użyć innego kabla.

• Upewnij się, że na partnerze łącza jest włączona opcja autonegocjowania.

• Upewnij się, że przełącznik obsługuje standard 802.3ab (transfer z szybkością 1GB po kablach miedzianych).

Problem z bezprzewodową siecią LAN

Objaw: Nawiązanie połączenia przy użyciu wbudowanej, bezprzewodowej karty sieciowej jest niemożliwe.

Działania:

68

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

• Upewnij się, że jest używana najnowsza wersja sterownika bezprzewodowej sieci LAN. Zajrzyj do

Internetu i upewnij się, że wersja sterownika współpracującego z programem Access Connections jest najnowszą wersją podaną w pliku Readme.

• Upewnij się, że komputer jest w zasięgu bezprzewodowego punktu dostępu.

• Upewnij się, że jest włączona funkcja komunikacji bezprzewodowej. W tym celu w obszarze powiadomień systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę programu Access Connections.

Informacja:

Jeśli komputer zawiera preinstalowany system operacyjny Windows 7, w obszarze powiadomień systemu Windows kliknij opcję

Pokaż ukryte ikony

. Zostanie wyświetlona ikona programu

Access Connections. Więcej informacji o tej ikonie — patrz Pomoc w programie Access Connections.

• Sprawdź nazwę sieci (identyfikator SSID) oraz ustawienia szyfrowania. W tych danych jest uwzględniana wielkość liter. Sprawdź za pomocą programu Access Connections.

Problem z bezprzewodową siecią WAN

Komunikat: Podłączono nieautoryzowaną kartę WAN — wyłącz zasilanie i usuń tę kartę.

Działanie: Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać pomoc w usunięciu nieautoryzowanej karty

WAN. Więcej informacji — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Informacja:

Niektóre modele komputerów nie zawierają karty bezprzewodowej sieci WAN.

Problemy z połączeniem Bluetooth

Funkcja Bluetooth jest dostępna jedynie w wybranych modelach komputera.

W przypadku problemów z połączeniem Bluetooth zaznacz objaw na liście poniżej:

• „Ze słuchawek Bluetooth nie dobiega dźwięk“ na stronie 69

• „Elementy aplikacji PIM wysyłane z systemu operacyjnego Windows 7 nie są poprawnie odbierane“ na stronie 69

Ze słuchawek Bluetooth nie dobiega dźwięk

Objaw: Ze słuchawek Bluetooth nie dobiega dźwięk, natomiast słychać go z lokalnego głośnika, mimo że zestaw słuchawkowy/słuchawki są podłączone przy użyciu profilu Słuchawki lub AV.

Działanie: Wykonaj następujące czynności:

1. Zamknij aplikację korzystającą z urządzenia dźwiękowego (np. Windows Media Player).

2. Otwórz Panel sterowania, wybierając kolejno opcje

Start

Panel sterowania

.

3. Kliknij kolejno opcje

Sprzęt i dźwięk

Dźwięk

.

4. Kliknij kartę

Odtwarzanie

.

5. Jeśli używasz profilu Słuchawki, zaznacz opcję

Bezprzewodowy zestaw audio Bluetooth

i kliknij przycisk

Ustaw domyślnie

. Jeśli używasz profilu AV, zaznacz opcję

Dźwięk stereo

i kliknij przycisk

Ustaw domyślnie

.

6. Kliknij przycisk

OK

, aby zamknąć okno Dźwięk.

Elementy aplikacji PIM wysyłane z systemu operacyjnego Windows 7 nie są poprawnie odbierane

Objaw: Elementy aplikacji menedżera informacji osobistych (PIM) wysyłane z systemu operacyjnego

Windows 7 nie są poprawnie odbierane w książce adresowej żadnego innego urządzenia obsługującego funkcję Bluetooth.

Działanie: System operacyjny Windows 7 wysyła elementy aplikacji PIM w formacie XML, podczas gdy większość urządzeń Bluetooth obsługuje takie elementy w formacie vCard. Jeśli inne urządzenie Bluetooth

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka

69

jest w stanie odebrać plik przez łącze Bluetooth, sprawdź, czy element wysłany z systemu Windows 7 uda się zapisać jako plik z rozszerzeniem .contact.

Problem z opcjonalnymi urządzeniami

Poniższe informacje mogą pomóc w diagnozowaniu problemów z opcjonalnymi urządzeniami Lenovo, dla których nie sporządzono osobnych procedur usuwania błędów.

Zaznacz objaw na liście poniżej:

• „Opcja, która została właśnie zainstalowana, nie działa“ na stronie 70

• „Opcja, która wcześniej działała, teraz nie działa“ na stronie 70

Opcja, która została właśnie zainstalowana, nie działa

Objaw: Opcja, która została właśnie zainstalowana, nie działa.

Działanie: Upewnij się, że są spełnione następujące warunki:

• Opcjonalne urządzenie jest przeznaczone dla Twojego komputera.

• Podczas instalacji przestrzegano instrukcji dołączonych do urządzenia oraz przewidzianych dla komputera, a wszystkie pliki urządzenia (m.in. sterowniki, jeśli były wymagane) zostały zainstalowane poprawnie.

• Nie doszło do obluzowania żadnych innych zainstalowanych opcjonalnych urządzeń ani kabli.

• Jeśli opcjonalne urządzenie jest kartą sieciową, zapewniono zasoby sprzętowe gwarantujące jej poprawne działanie. W celu ustalenia zasobów wymaganych przez kartę zajrzyj do dokumentacji karty (oraz dokumentacji wszystkich innych zainstalowanych kart).

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Opcja, która wcześniej działała, teraz nie działa

Objaw: Opcja, która wcześniej działała, teraz nie działa.

Działania:

• Upewnij się, że wszystkie opcjonalne urządzenia i ich kable są solidnie podłączone.

• Jeśli urządzenie ma własne instrukcje testowe, sprawdź na ich podstawie działanie urządzenia.

• Jeśli uszkodzone urządzenie jest urządzeniem SCSI, upewnij się, że są spełnione wszystkie poniższe warunki:

Kable wszystkich zewnętrznych opcjonalnych urządzeń SCSI są dobrze podłączone.

-

Ostatnie urządzenie na taśmie SCSI oraz taśma z podłączonymi urządzeniami SCSI są poprawnie zakończone.

Wszystkie zewnętrzne opcjonalne urządzenia SCSI są włączone. Zewnętrzne opcjonalne urządzenia

SCSI należy włączyć przed włączeniem komputera. Więcej informacji — patrz dokumentacja urządzenia SCSI.

• Upewnij się, że urządzenie oraz jego wszystkie niezbędne sterowniki są poprawnie zainstalowane.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

70

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Problemy z wydajnością i blokowaniem

Problemy ze słabą wydajnością oraz blokowaniem się komputera mogą być spowodowane różnymi czynnikami:

• „Niedobór wolnego miejsca na dysku twardym“ na stronie 71

• „Za duża liczba pofragmentowanych plików“ na stronie 72

Aby dowiedzieć się więcej o działaniach naprawczych, które możesz podjąć, kliknij odpowiedni temat powyżej.

Niedobór wolnego miejsca na dysku twardym

Objaw: Niedobór wolnego miejsca na dysku twardym.

Jeśli dysk twardy zostanie zbyt mocno zapełniony, system operacyjny Windows zacznie działać wolniej i mogą w nim występować błędy.

Aby sprawdzić ilość wolnego miejsca w systemie operacyjnym Windows 7, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij kolejno opcje

Start

Komputer

.

2. Prawym przyciskiem myszy kliknij wpis dysku C i wybierz polecenie

Właściwości

. Zostanie wyświetlona ilość wolnego miejsca.

Działania służące zwolnieniu miejsca na dysku:

• W systemie operacyjnym Windows 7 wykonaj jedną lub wszystkie z poniższych czynności:

-

1. Kliknij kolejno opcje

Start

Komputer

.

2. Prawym przyciskiem myszy kliknij wpis dysku C i wybierz polecenie

Właściwości

.

3. Kliknij opcję

Oczyszczanie dysku

.

4. Zostanie wyświetlona lista kategorii niepotrzebnych plików. Zaznacz każdą kategorię plików, które chcesz usunąć, i kliknij przycisk

OK

.

-

1. Kliknij kolejno opcje

Start

Panel sterowania

.

2. Kliknij opcję

Programy

.

3. Kliknij opcję

Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows

.

4. Zostanie wyświetlona lista opcjonalnych składników systemu Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

-

1. Kliknij kolejno opcje

Start

Komputer

.

2. Prawym przyciskiem myszy kliknij wpis dysku C i wybierz polecenie

Właściwości

.

3. Kliknij opcję

Oczyszczanie dysku

.

4. Kliknij opcję

Oczyść pliki systemowe

.

5. Kliknij kartę

Więcej opcji

.

6. W obszarze

Programy i funkcje

kliknij przycisk

Oczyść

.

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka

71

7. Zostanie wyświetlona lista zainstalowanych aplikacji. Zaznacz aplikację, którą chcesz usunąć.

Kliknij przycisk

Odinstaluj/Zmień

.

• Wyczyść foldery Skrzynka odbiorcza, Elementy wysłane i Elementy usunięte w swojej aplikacji poczty e-mail. Nazwy folderów i szczegóły procedury różnią się w zależności od aplikacji e-mail. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skorzystaj z systemu Pomocy aplikacji poczty e-mail.

Za duża liczba pofragmentowanych plików

Objaw: Za duża liczba pofragmentowanych plików.

Działanie: Użyj programu Defragmentator dysku systemu Windows.

Informacja:

Zależnie od wielkości dysku twardego i ilości zapisanych na nim danych proces defragmentowania może potrwać nawet kilka godzin.

W systemie operacyjnym Windows 7:

1. Zamknij wszystkie działające programy i otwarte okna.

2. Kliknij kolejno opcje

Start

Komputer

.

3. Prawym przyciskiem myszy kliknij wpis dysku C i wybierz polecenie

Właściwości

.

4. Kliknij kartę

Narzędzia

.

5. Kliknij kolejno przyciski

Defragmentuj teraz

i

Kontynuuj

.

6. Ponownie kliknij przycisk

Defragmentuj teraz

. Rozpocznie się proces defragmentacji dysku.

Problemy z drukarką

Drukarka jest obsługiwana przez wybrane modele komputera.

Objaw: Drukarka nie działa.

Działania: Upewnij się, że są spełnione następujące warunki:

1. Drukarka jest włączona i aktywna.

2. Papier włożono poprawnie.

3. Kabel sygnałowy drukarki jest mocno wciśnięty do odpowiedniego złącza równoległego, szeregowego lub USB w komputerze.

Informacja:

Kable sygnałowe drukarek niezgodne z normami IEEE mogą powodować nieprzewidziane problemy.

1. Wszystkie sterowniki i inne oprogramowanie dołączone do drukarki są poprawnie zainstalowane.

2. Port drukarki został poprawnie przypisany w systemie operacyjnym, aplikacji i systemie BIOS. Więcej informacji o ustawieniach systemu BIOS — patrz Rozdział 7 „Używanie programu Setup Utility“ na stronie 45.

Jeśli problem nadal występuje, wykonaj testy opisane w dokumentacji drukarki. Jeśli nie można usunąć problemu, należy oddać komputer do serwisu. Patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Problemy z portem szeregowym

Port szeregowy jest dostępny jedynie w wybranych modelach komputera.

Informacje zamieszczone w tym temacie pomogą rozwiązywać problemy z portem szeregowym oraz podłączonymi do niego urządzeniami.

72

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Objaw: Nie można uzyskać dostępu do portu szeregowego.

Działania:

• Upewnij się, że kabel szeregowy jest prawidłowo podłączony do portu szeregowego w komputerze oraz do urządzenia szeregowego. Jeśli urządzenie szeregowe ma własny kabel zasilający, upewnij się, że został podłączony do odpowiednio uziemionego gniazda elektrycznego.

• Jeśli urządzenie szeregowe ma własny wyłącznik zasilania, upewnij się, że jest on w położeniu Wł.

• Jeśli urządzenie szeregowe ma własny wyłącznik aktywności, upewnij się, że jest on w położeniu Aktywny.

• Jeśli urządzenie szeregowe jest drukarką, upewnij się, że poprawnie załadowano do niego papier.

• Upewnij się, że całe oprogramowanie dołączone do urządzenia szeregowego jest poprawnie zainstalowane. Zajrzyj do dokumentacji urządzenia.

• Upewnij się, że karta portu szeregowego (jeśli włożono ją do komputera) jest poprawnie zainstalowana i mocno osadzona.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie 74). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Problemy z oprogramowaniem

Zaznacz objaw na liście poniżej:

• „Podczas używania funkcji sortowania daty nie są sortowane w poprawnej kolejności“ na stronie 73

• „Oprogramowanie nie działa w oczekiwany sposób“ na stronie 73

Podczas używania funkcji sortowania daty nie są sortowane w poprawnej kolejności

Objaw: Podczas używania funkcji sortowania daty nie są sortowane w poprawnej kolejności.

Działanie: Niektóre programy powstałe przed rokiem 2000 wykorzystują do sortowania dat tylko dwie ostatnie cyfry roku, przyjmując, że dwie pierwsze cyfry to 19. W efekcie daty są w tych programach sortowane błędnie. Skontaktuj się z producentem programu i sprawdź, czy nie oferuje aktualizacji. Wielu producentów udostępnia takie aktualizacje w Internecie.

Oprogramowanie nie działa w oczekiwany sposób

Objaw: Oprogramowanie nie działa w oczekiwany sposób.

Działania:

• Większość programów zawiera wbudowane systemy pomocy oferujące instrukcje wykonywania większości zadań. W razie problemów z wykonaniem określonego zadania w aplikacji skorzystaj z jej systemu pomocy. Zazwyczaj można do niego przejść z menu, po kliknięciu odpowiedniego przycisku w aplikacji lub poprzez naciśnięcie klawisza F1.

• W razie problemów z systemem operacyjnym Windows albo jednym z jego składników skorzystaj z systemu Pomocy systemu Windows. Można do niego przejść z menu

Start

.

• Aby ustalić, czy problemy są powodowane przez nowo zainstalowany program, upewnij się, że są spełnione następujące warunki:

-

Komputer spełnia minimalne wymagania w zakresie ilości pamięci stawiane przez program. Informacje o zapotrzebowaniu na pamięć znajdziesz w dokumentacji programu. Jeśli właśnie zainstalowano kartę lub moduł pamięci, być może dochodzi do konfliktu w adresowaniu pamięci.

Program jest przeznaczony do pracy na posiadanym przez Ciebie typie komputera.

Inne programy działają na komputerze.

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka

73

Program, którego używasz, działa poprawnie na innych komputerach.

• Jeśli w trakcie korzystania z programu pojawiają się komunikaty o błędach, poszukaj opisów ich znaczenia i rozwiązań wykrytych problemów w drukowanej dokumentacji dołączonej do programu albo w jego systemie pomocy.

• Skontaktuj się z producentem programu i sprawdź, czy nie oferuje aktualizacji. Wielu producentów udostępnia takie aktualizacje w Internecie.

• Jeśli program działał wcześniej poprawnie, natomiast teraz występują w nim błędy:

W systemie operacyjnym Windows 7 kliknij kolejno opcje

Start

Panel sterowania

System i zabezpieczenia

System

Ochrona systemu

Przywracanie systemu

.

• Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu z aplikacją przy użyciu żadnej z metod, odinstaluj ją, a następnie ponownie zainstaluj.

Jeśli opisane czynności nie przyniosą rozwiązania problemu, poszukaj pomocy technicznej. Skontaktuj się z producentem programu lub zajrzyj do tematu Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Problemy z urządzeniem USB

Objaw: Nie można uzyskać dostępu do złączy USB.

Działania:

• Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do złącza USB oraz do urządzenia USB.

Jeśli urządzenie USB ma własny kabel zasilający, upewnij się, że został podłączony do odpowiednio uziemionego gniazda elektrycznego.

• Jeśli urządzenie USB ma własny wyłącznik zasilania, upewnij się, że jest on w położeniu Wł.

• Jeśli urządzenie USB ma własny wyłącznik aktywności, upewnij się, że jest on w położeniu Aktywny.

• Jeśli urządzenie USB jest drukarką, upewnij się, że poprawnie załadowano do niego papier.

• Upewnij się, że wszystkie sterowniki i inne oprogramowanie dołączone do urządzenia USB są poprawnie zainstalowane. Zajrzyj do dokumentacji urządzenia.

• Zresetuj urządzenie, odłączając, a następnie ponownie podłączając jego wtyk USB.

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, sprawdź działanie złącza USB za pomocą narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Lenovo Solution Center“ na stronie

74). Jeśli urządzenie USB ma własne narzędzia diagnostyczne, skorzystaj z nich. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 77.

Lenovo Solution Center

Program Lenovo Solution Center pomaga w rozwiązywaniu problemów z komputerem. Oprócz wykonywania testów diagnostycznych, program dostarcza informacji i wskazówek dotyczących zapewnienia maksymalnej wydajności, zbiera informacje o systemie, stanie zabezpieczeń oraz informacje dotyczące wsparcia.

Uwagi:

• Program Lenovo Solution Center jest dostępny jedynie na komputerach, na których fabrycznie zainstalowano system operacyjny Windows 7. Można też pobrać go ze strony http://www.lenovo.com/diagnose.

Aby uruchomić program Lenovo Solution Center w systemie operacyjnym Windows 7, kliknij kolejno opcje

Start

Wszystkie programy

Lenovo ThinkVantage Tools

Diagnostyka systemowa

. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

74

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Dodatkowe informacje — patrz system pomocy programu Lenovo Solution Center.

Informacja:

Jeśli nie możesz samodzielnie zlokalizować i rozwiązać problemu po uruchomieniu programu, zapisz i wydrukuj pliki dziennika utworzone przez program. Będziesz ich potrzebować podczas rozmowy z przedstawicielem Lenovo ds. wsparcia technicznego.

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka

75

76

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Rozdział 11. Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu

Niniejszy rozdział zawiera informacje o pomocy, serwisie i asyście technicznej dla produktów Lenovo.

Źródła informacji

Informacje zawarte w niniejszej sekcji pozwalają uzyskać dostęp do użytecznych zasobów ułatwiających korzystanie z komputer.

Lenovo ThinkVantage Tools

Program Lenovo ThinkVantage Tools udostępnia szereg źródeł informacji oraz łatwy dostęp do różnych narzędzi zwiększających komfort i bezpieczeństwo pracy.

Aby uzyskać dostęp do programu Lenovo ThinkVantage Tools, wybierz kolejno opcje

Start

Wszystkie programy

Lenovo ThinkVantage Tools

.

Lenovo Welcome

Program Lenovo Welcome zapozna Cię z innowacyjnymi wbudowanymi opcjami Lenovo i poprowadzi przez kilka ważnych czynności konfiguracyjnych, aby pomóc Ci zmaksymalizować korzyści z komputera.

Pomoc i wsparcie

Aplet Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows to swoisty portal zawierający różne informacje z zakresu pomocy i wsparcia technicznego firm Lenovo i Microsoft, co umożliwia m.in. aktualizowanie sterowników czy dostęp do technologii ThinkVantage i podręczników użytkownika.

Aby przejść do tej aplikacji, wybierz kolejno opcje

Start

Pomoc i obsługa techniczna

.

Bezpieczeństwo i gwarancja

Podręcznik na temat bezpieczeństwa, gwarancji i konfiguracji dostarczony z komputerem zawiera informacje o bezpieczeństwie i konfiguracji oraz gwarancję i uwagi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Serwis WWW Lenovo (http://www.lenovo.com)

Serwis WWW Lenovo zawiera aktualne informacje pomocne przy nabywaniu, modernizacji i konserwacji komputera. Umożliwia też:

• Nabywanie komputerów desktop i notebook, monitorów, projektorów, modernizacji i akcesoriów oraz korzystanie z ofert specjalnych.

• Nabywanie dodatkowych usług, takich jak wsparcie dla sprzętu, systemów operacyjnych i aplikacji, instalowanie i konfigurowanie sieci oraz instalacje niestandardowe.

• Nabywanie modernizacji oraz rozszerzonych usług naprawy sprzętu.

• Pobieranie najnowszych sterowników urządzeń i aktualizacji oprogramowania dla danego modelu komputera.

• Dostęp do elektronicznych podręczników do produktów.

• Dostęp do Ograniczonej Gwarancji Lenovo.

© Copyright Lenovo 2012

77

• Dostęp do informacji o rozwiązywaniu problemów i wsparciu dla danego modelu komputera i innych obsługiwanych produktów.

• Znalezienie numerów telefonów serwisu i wsparcia dla danego kraju lub regionu.

• Znalezienie najbliższego dostawcy usług.

Serwis WWW wsparcia Lenovo

Informacje o pomocy technicznej są dostępne w serwisie WWW Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/support

W niniejszym serwisie znajdują się najnowsze informacje dotyczące wsparcia, między innymi:

• Sterowniki i oprogramowanie

• Rozwiązania diagnostyczne

• Gwarancja na produkt i usługi

• Szczegóły produktu i części

• Podręczniki użytkownika

• Baza wiedzy i najczęściej zadawane pytania

Pomoc i serwis

Niniejsza sekcja zawiera informacje o uzyskiwaniu pomocy i serwisu.

Używanie dokumentacji i programów diagnostycznych

W przypadku wystąpienia problemu z komputerem - patrz Rozdział 10 „Rozwiązywanie problemów i diagnostyka“ na stronie 57. Informacje o dodatkowych zasobach pomocnych w rozwiązywaniu problemów z komputerem - patrz „Źródła informacji“ na stronie 77.

Jeśli istnieje podejrzenie, że problem dotyczy oprogramowania, należy przejrzeć dokumentację, w tym pliki readme i pliki pomocy, załączoną do systemu operacyjnego lub programu.

Natomiast do zidentyfikowania problemów dotyczących sprzętu można się posłużyć zestawem programów diagnostycznych dostarczanym wraz z większością komputerów. Instrukcje używania programów diagnostycznych - patrz „Lenovo Solution Center“ na stronie 74.

Aby uzyskać najnowsze informacje techniczne oraz pobrać sterowniki urządzeń i aktualizacje, skorzystaj z serwisu WWW wsparcia Lenovo pod adresem http://support.lenovo.com

Kontakt telefoniczny z serwisem

W okresie gwarancyjnym można uzyskać pomoc i informacje przez telefon, korzystając z Centrum Wsparcia

Klienta.

W okresie gwarancyjnym dostępne są następujące usługi:

Określanie problemów

— do dyspozycji jest przeszkolony personel serwisowy, który pomaga w określaniu problemów ze sprzętem i w podejmowaniu decyzji o niezbędnych działaniach mających na celu usunięcie problemu.

78

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Naprawa sprzętu

— jeśli przyczyną problemu jest sprzęt podlegający gwarancji, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni zakres serwisu.

Zarządzanie zmianami serwisowymi

— mogą wystąpić zmiany, których wprowadzenie jest wymagane po sprzedaży produktu. Lenovo lub odsprzedawca zapewni wprowadzenie wybranych zmian serwisowych

(Engineering Changes — EC), które mają zastosowanie do danego sprzętu.

Gwarancja nie obejmuje:

• wymiany lub użycia części nieprodukowanych dla lub przez Lenovo ani części nieobjętych gwarancją

Lenovo;

• identyfikacji źródeł problemów z oprogramowaniem;

• konfigurowania BIOS jako części instalacji lub modernizacji;

• zmiany, modyfikacje lub aktualizacje sterowników urządzeń;

• instalowania i obsługi sieciowego systemu operacyjnego;

• instalowania i obsługi aplikacji.

Informacje o rodzaju i czasie trwania gwarancji zawiera Podręcznik na temat bezpieczeństwa, gwarancji i konfiguracji dołączony do komputera. Musisz zachować dowód zakupu w celu uzyskania serwisu gwarancyjnego.

Listę telefonów do działu wsparcia Lenovo w swoim kraju lub regionie można znaleźć pod adresem http://www.lenovo.com/support/phone lub w Podręczniku na temat bezpieczeństwa, gwarancji i konfiguracji dołączonym do komputera.

Informacja:

Numery telefonów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli nie ma tam numeru dla danego kraju lub regionu, skontaktuj się z reselerem lub przedstawicielem Lenovo ds. marketingu.

W trakcie rozmowy telefonicznej w miarę możliwości przebywaj w pobliżu komputera. Przygotuj następujące informacje:

• typ i model komputera,

• numery seryjne posiadanych produktów sprzętowych,

• opis problemu,

• dokładnie zapisane ewentualne komunikaty o błędach,

• informacje o konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

Korzystanie z innych usług

Osoby czasowo lub na stałe wyjeżdżające z komputerem za granicę do kraju, w którym dany typ komputera desktop lub notebook jest sprzedawany, mogą mieć prawo do Międzynarodowego Serwisu Gwarancyjnego, który automatycznie uprawnia do uzyskania usług gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym. Usługi są wykonywane przez dostawców usług upoważnionych do wykonywania usług gwarancyjnych.

Poszczególne kraje różnią się od siebie pod względem procedur i metod świadczenia usług serwisowych; ponadto w pewnych krajach zakres dostępnych usług jest zawężony. Międzynarodowy Serwis Gwarancyjny jest prowadzony zgodnie z metodą świadczenia usług serwisowych (tzn. usługa w punkcie serwisowym, z odbiorem od klienta lub na miejscu) przyjętą w kraju świadczenia usługi. W pewnych krajach punkty serwisowe mogą świadczyć usługi tylko w przypadku niektórych modeli danego typu komputera. Są też kraje, gdzie świadczenie usług serwisowych odbywa się pod warunkiem uiszczenia opłat oraz z pewnymi ograniczeniami.

W celu ustalenia, czy posiadanie danego komputera uprawnia do korzystania z Międzynarodowego Serwisu

Gwarancyjnego, i zapoznania się z listą krajów, gdzie jest dostępny serwis, należy przejść do strony http://support.lenovo.com, kliknąć opcję

Product & Service Warranty

(Gwarancja na produkty i usługi) oraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Rozdział 11. Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu

79

Aby uzyskać asystę techniczną przy instalowaniu pakietów serwisowych do fabrycznie zainstalowanego systemu Microsoft Windows lub uzyskać odpowiedź na pytania z nimi związane, należy skorzystać z serwisu

Microsoft Product Support Services pod adresem http://support.microsoft.com/directory lub skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta. Usługa może być odpłatna.

Dodatkowe usługi płatne

W okresie gwarancyjnym i po jego zakończeniu można nabyć usługi dodatkowe, takie jak wsparcie dla sprzętu, systemów operacyjnych i aplikacji, instalowanie i konfigurowanie sieci, zaktualizowane lub rozszerzone usługi naprawy sprzętu, a także instalacje niestandardowe. Dostępność tych usług oraz ich nazewnictwo są różne w poszczególnych krajach i regionach. Więcej informacji na temat tych usług znajdziesz w serwisie WWW Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com

80

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Dodatek A. Uwagi

Firma Lenovo może nie oferować w niektórych krajach produktów, usług lub opcji omawianych w niniejszej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Lenovo. Odwołanie do produktu, programu lub usługi firmy Lenovo nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej firmy Lenovo.

Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi, pochodzących od innego producenta, spoczywa na użytkowniku.

Firma Lenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie tej publikacji nie daje żadnych uprawnień licencyjnych do tychże patentów. Pisemne zapytania w sprawie licencji można przesyłać na adres:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE („AS IS“)

BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŹNYCH LUB

DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ,

PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA TA NIE NARUSZA

PRAW STRON TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają zastrzeżeń dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych transakcji; w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania.

Informacje zawarte w tej publikacji mogą zawierać niedokładności techniczne i błędy drukarskie. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną uwzględnione w kolejnych wydaniach tej publikacji.

Firma Lenovo zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkty opisane w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do zastosowań związanych z wszczepieniami lub podtrzymywaniem życia, gdzie niewłaściwe funkcjonowanie może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie pozostają bez wpływu na dane techniczne produktów oraz gwarancje firmy Lenovo. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie ma charakteru wyraźnej lub domniemanej licencji czy zabezpieczenia bądź ochrony przed roszczeniami w ramach praw własności intelektualnej firmy Lenovo lub stron trzecich. Wszelkie zawarte tu informacje zostały uzyskane w konkretnym środowisku i mają charakter ilustracyjny. Wyniki osiągane w innych środowiskach operacyjnych mogą być odmienne.

Firma Lenovo ma prawo do stosowania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora.

Wszelkie wzmianki w niniejszej publikacji na temat stron internetowych innych firm zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkownika i w żadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie wchodzą w skład materiałów opracowanych do tego produktu firmy Lenovo, a użytkownik może korzystać z nich na własną odpowiedzialność.

Wszelkie dane dotyczące wydajności zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. Dlatego też rezultaty osiągane w innych środowiskach operacyjnych mogą być inne. Niektóre pomiary mogły być dokonywane na systemach będących w fazie rozwoju i nie ma gwarancji, że pomiary te wykonane na ogólnie dostępnych

Dodatek A. Uwagi

81

systemach dadzą takie same wyniki. Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację.

Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska.

Znaki towarowe

Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach:

Lenovo

Logo Lenovo

Rescue and Recovery

ThinkVantage

Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft.

Intel, Intel Core i Pentium są znakami towarowymi Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Linux jest znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów.

82

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Dodatek B. Regulatory information

Uwaga o klasyfikacji eksportowej

Produkt ten podlega amerykańskim regulacjom EAR i jest oznaczony numerem ECCN 4A994.b. Można go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1.

Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego

Poniższe informacje odnoszą się do komputerów osobistych Lenovo o numerach maszyn: 3396, 3397, 3398,

3399, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3423 i 3426.

Oświadczenie dotyczące wymogów Federalnego Urzędu Łączności USA

(Federal Communications Commission — FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Phone Number: 919-294-5900

Oświadczenie o zgodności z normą Klasa B Ministerstwa Przemysłu Kanady (Industry Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dodatek B. Regulatory information

83

Unia Europejska — zgodność z dyrektywą w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej

Ten produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w dokumencie EU Council

Directive 2004/108/EC na temat ustawodawstwa państw członkowskich w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej. Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe na skutek sprzecznego z zaleceniami, nieautoryzowanego wprowadzania zmian w produkcie, włącznie z instalowaniem kart opcjonalnych innych producentów.

W wyniku testów stwierdzono, że ten produkt jest zgodny z ograniczeniami dotyczącymi Wyposażenia informatycznego klasy B (Class B Information Technology Equipment), zawartymi w europejskim standardzie

EN 55022. Limity dla urządzeń klasy B zostały ustanowione po to, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed zakłóceniami pracy licencjonowanych urządzeń komunikacyjnych w środowisku mieszkalnym.

Oświadczenie o zgodności z niemiecką normą Klasa B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur

Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden.

Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne

Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“

EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der

EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische

Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für

Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen

- CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo

(Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Oświadczenie o zgodności z koreańską normą Klasa B

84

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Oświadczenie o zgodności z japońską normą VCCI klasa B

Japońskie oświadczenie zgodności produktów podłączanych do gniazdek sieci elektrycznej, w których płynie prąd o natężeniu nie przekraczającym 20 A na fazę

Informacje na temat serwisowania produktów marki Lenovo na Tajwanie

Oświadczenie o zgodności klawiatury i myszy dotyczące Tajwanu

Dodatkowe informacje o przepisach

Dodatkowe informacje na temat przepisów — patrz Regulatory Notice dołączone do komputera. Zależnie od konfiguracji komputera oraz kraju lub regionu, w którym kupiono komputer, mogą być dołączane dodatkowe drukowane informacje o przepisach. Wszystkie uwagi o przepisach są publikowane w serwisie WWW wsparcia Lenovo w formacie elektronicznym. Aby pobrać elektroniczne kopie dokumentacji, przejdź do strony http://support.lenovo.com i kliknij opcję

User Guides & Manuals

(Podręczniki użytkownika).

Dodatek B. Regulatory information

85

86

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Dodatek C. Informacje o WEEE i przetwarzaniu wtórnym

Ważna informacja dotycząca dyrektywy unijnej 2002/96/EC

EU Only

Znak WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment — Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) jest używany jedynie w krajach Unii Europejskiej (UE) i w Norwegii. Urządzenia są nim oznaczane zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/EC dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do zniszczenia (WEEE). Dyrektywa określa zakres, w jakim w całej Unii Europejskiej obowiązuje zwrot i przetwarzanie wtórne zużytych urządzeń. Znak ten stosowany jest na różnych produktach, aby wskazać, że produktów tych nie należy wyrzucać, ale zwrócić je z chwilą wycofania z użytku, zgodnie z postanowieniami przywołanej dyrektywy.

Użytkownicy urządzeń elektrycznych i elektronicznych (EEE), które zostały oznaczone jako przeznaczone do zniszczenia zgodnie z aneksem IV dyrektywy WEEE, nie mogą utylizować urządzeń elektrycznych i elektronicznych z chwilą wycofania ich z użycia w sposób właściwy dla niesegregowanych odpadów komunalnych. Zamiast tego powinni skorzystać z infrastruktury dostępnej w zakresie odbioru tychże urządzeń w celu ich ponownego wykorzystania, przetworzenia wtórnego, przywrócenia im sprawności operacyjnej lub zminimalizowania ich potencjalnego szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie w związku z obecnością substancji niebezpiecznych. Dodatkowe informacje na temat dyrektywy WEEE można znaleźć pod adresem http://www.lenovo.com/lenovo/environment.

Informacje o przetwarzaniu wtórnym

Lenovo zachęca do odpowiedzialnego przetwarzania wtórnego niepotrzebnych urządzeń informatycznych

(IT). Firma Lenovo oferuje różnorodne programy i usługi pomocne przy takim przetwarzaniu. Informacje dotyczące przetwarzania wtórnego produktów Lenovo — patrz: http://www.lenovo.com/recycling

Dodatek C. Informacje o WEEE i przetwarzaniu wtórnym

87

Odbiór i przetwarzanie wtórne zużytych komputerów i monitorów Lenovo

Jeśli jesteś pracownikiem firmy i musisz pozbyć się komputera lub monitora Lenovo, który stanowi własność firmy, musisz to zrobić zgodnie z ustawą dotyczącą promowania efektywnej utylizacji zasobów. Komputery i monitory sklasyfikowane jako odpady przemysłowe powinny zostać właściwie zutylizowane przez odpowiednie przedsiębiorstwo mające certyfikat lokalnych władz. Zgodnie z ustawą dotyczącą promowania efektywnej utylizacji zasobów, Lenovo Japan oferuje usługi odbioru, ponownego wykorzystania i przetwarzania wtórnego zużytych komputerów i monitorów. Szczegóły — patrz serwis WWW Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/recycling/japan. Zgodnie z ustawą dotyczącą promowania efektywnej utylizacji zasobów, 1 października 2003 roku firma Lenovo Japan rozpoczęła świadczenie usług odbioru i przetwarzania wtórnego komputerów oraz monitorów do użytku domowego. Usługi te są świadczone bezpłatnie w przypadku komputerów do użytku domowego sprzedanych po 1 października 2003 roku. Szczegóły — patrz serwis WWW Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_japan.html.

Pozbywanie się komponentów komputera Lenovo

Komponenty niektórych produktów komputerowych Lenovo sprzedawanych w Japonii mogą zawierać metale ciężkie lub inne substancje szkodliwe dla środowiska. Aby we właściwy sposób pozbyć się zużytych komponentów, takich jak płytka drukowana czy napęd, należy zastosować opisane powyżej metody utylizacji zużytych komputerów i monitorów.

Pozbywanie się zużytych akumulatorów litowych z komputerów Lenovo

Akumulator litowy jest zamontowany na płycie głównej komputera Lenovo i zapewnia zasilanie zegara komputera, gdy komputer jest wyłączony lub odłączony od źródła zasilania. Jeśli chcesz go wymienić, skontaktuj się z punktem sprzedaży lub serwisem Lenovo. Jeśli chcesz pozbyć się zużytego akumulatora litowego po jego samodzielnej wymianie, owiń go taśmą winylową i skontaktuj się z punktem sprzedaży, gdzie uzyskasz dalsze instrukcje. Jeśli korzystasz z komputera Lenovo w domu i musisz pozbyć się akumulatora litowego, postępuj zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami i przepisami.

Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Brazylii

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: [email protected], informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

88

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące

Tajwanu

Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące

Unii Europejskiej

Uwaga:

Ten znak jest używany wyłącznie w krajach Unii Europejskiej (UE).

Akumulatory lub opakowania akumulatorów są oznakowane zgodnie z dyrektywą unijną 2006/66/EC dotyczącą baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Dyrektywa określa zakres, w jakim w całej Unii Europejskiej obowiązuje zwrot i przetwarzanie wtórne zużytych baterii i akumulatorów. Znak ten stosowany jest na różnych bateriach i akumulatorach, aby wskazać, że produktów tych nie należy wyrzucać, ale zwrócić je z chwilą wycofania z użytku, zgodnie z postanowieniami przywołanej dyrektywy.

Zgodnie z dyrektywą unijną 2006/66/EC baterie i akumulatory są odpowiednio oznakowane, aby wskazać, że z chwilą wycofania z użytku powinny zostać zebrane i poddane przetwarzaniu wtórnemu. Znak na akumulatorze może zawierać symbol chemiczny użytego w nim metalu (Pb — ołów, Hg — rtęć, Cd — kadm).

Użytkownicy baterii i akumulatorów nie mogą pozbywać się ich w sposób właściwy dla niesegregowanych odpadów komunalnych. Zamiast tego powinni skorzystać z infrastruktury dostępnej w zakresie odbioru tychże produktów w celu ich ponownego wykorzystania, przetworzenia wtórnego lub utylizacji. Współudział klientów jest ważny dla zminimalizowania potencjalnego szkodliwego wpływu baterii i akumulatorów na środowisko i zdrowie ludzkie w związku z obecnością substancji niebezpiecznych. Właściwy sposób pozbywania się baterii i akumulatorów — patrz: http://www.lenovo.com/lenovo/environment

Dodatek C. Informacje o WEEE i przetwarzaniu wtórnym

89

90

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Dodatek D. Informacje o programie ENERGY STAR

ENERGY STAR

® to wspólny program amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i amerykańskiego

Departamentu Energii, którego celem jest oszczędzanie pieniędzy i ochrona środowiska dzięki stosowaniu energooszczędnych produktów i procedur.

Lenovo z dumą oferuje swoim klientom produkty zgodne ze standardem ENERGY STAR. Niektóre modele następujących typów maszyn zostały zaprojektowane i pomyślnie przetestowane pod kątem zgodności z wymaganiami programu ENERGY STAR dla komputerów w momencie produkcji: 3396, 3397, 3398,

3399, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3423 i 3426. Więcej informacji o ocenach ENERGY STAR dla komputerów Lenovo — patrz http://www.lenovo.com.

Używając produktów zgodnych ze standardem ENERGY STAR i wykorzystując opcje zarządzania zasilaniem

Twojego komputera, zmniejszasz pobór energii elektrycznej. Tym samym oszczędzasz pieniądze, chronisz środowisko i zmniejszasz emisję gazów powodujących efekt cieplarniany.

Więcej informacji o ocenach ENERGY STAR dla komputerów Lenovo — patrz: http://www.energystar.gov

Firma Lenovo zachęca do efektywnego korzystania z energii elektrycznej na codzień. Aby w tym pomóc, ustaw następujące opcje zarządzania zasilaniem, włączające się, kiedy komputer pozostaje nieaktywny przez określoną ilość czasu:

Tabela 3. Opcje zarządzania zasilaniem ENERGY STAR

System operacyjny Windows 7

Plan zasilania: domyślny dla ThinkCentre

• Wyłączenie ekranu: po 10 minutach

• Uśpienie komputera: po 25 minutach

• Zaawansowane ustawienia zasilania:

Wyłączenie dysków twardych: po 20 minutach

Hibernacja: nigdy

Aby "wybudzić" komputer z trybu uśpienia lub wstrzymania, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze. Więcej informacji o tych ustawieniach znajdziesz w systemie pomocy i wsparcia Windows.

Dodatek D. Informacje o programie ENERGY STAR

91

92

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Dodatek E. Ek Bilgiler

1. İmalatçı ya da ithalatçı firmaya ilişkin bilgiler:

Ürünün ithalatçı firması, Lenovo Technology B.V. Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi’dir. Adresi ve telefonu şöyledir:

Uner Plaza Eski Üsküdar Yolu

Erkut Sokak. No: 4 / 1 Kat: 3

Kozyatağı

Kadıkoy, İSTANBUL, Türkiye

Tel: 90 216 570 01 00 - 99

Faks: 90 216 577 01 00

2. Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:

Elektronik cihazlar için gösterilmesi gereken standart özeni göstermeniz yeterlidir. Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak bezle, köpürtülmüş deterjanlarla, sulu süngerlerle temizlik yapmayınız.

Son kullanıcılar onarım konusunda yetkili değildir. Arıza söz konusu olduğuna inanıyorsanız telefonla danışabilir ya da ürünü bu kitapta yer alan servis istasyonlarından birine götürebilirsiniz.

3. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar:

Ürününüzü ve bağlı olduğu aygıtı taşırken ya da nakliye sırasında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Aygıtı taşımadan önce tüm bağlı ortamların çıkartılmış olması, bağlı aygıtların çözülmesi ve kabloların sökülmüş olması gerekir. Bu aygıtın zarar görmemesi için gereklidir. Ayrıca aygıtınızı taşırken uygun koruma sağlayan bir taşıma kutusu kullanılmasına dikkat edin. Bakıma ilişkin diğer ek bilgiler için kitabın ilgili bölümünden (eğer sağlanmışsa) yararlanabilirsiniz.

4. Aygıta ilişkin bakım, onarım ya da temizliğe ilişkin bilgiler:

Aygıta ilişkin kullanıcının yapabileceği bir bakım ya da onarım yoktur. Bakım ya da onarıma gereksinim duyarsanız bir Çözüm Ortağı’ndan destek alabilirsiniz. Ayrıca servis istasyonlarına ilişkin bilgileri kitabınızın eklerinde bulabilirsiniz.

5. Kullanım sırasında insan ya da çevre sağlığına zararlı olabilecek durumlar:

Bu tür durumlar söz konusu olduğunda ürüne özel olarak bu kitabın ilgili bölümünde detaylı olarak ele alınmıştır. Kitabınızda bu tür bir uyarı yoksa, kullanmakta olduğunuz ürün için böyle bir durum söz konusu değildir.

6. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:

Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu ve benzeri konulara özen göstermeniz yeterlidir. Kılavuz içinde daha ayrıntılı bilgiler verilebilir.

Örnekler:

• Kabloların zorla ait olmadıklara yuvalara takılması

• Kumanda butonlarına gereğinden yüksek kuvvet uygulanması

• Aleti çalışır durumda taşımak, temizlemek vb. eylemler

• Alet üzerine katı ya da sıvı gıda maddesi dökülmesi

• Aletin taşıma sırasında korunmaması ve darbe alması

7. Ürünün özelliklerine ilişkin tanıtıcı ve temel bilgiler:

Ürününüze ilişkin tanıtıcı ve temel bilgileri kitabınızın ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz.

8. Periyodik bakıma ilişkin bilgiler:

Ürün bir uzmanın yapması gereken periodik bakımı içermez.

Dodatek E. Ek Bilgiler

93

9. Bağlantı ve montaja ilişkin bilgiler:

Aksamınızı çalışır hale getirebilmeniz için gerekli bağlantı ve montaj bilgileri bu kılavuzda yer almaktadır.

Kuruluş işlemini kendiniz yapmak istemiyorsanız satıcınızdan ya da bir Servis İstasyonu’ndan ücret karşılığı destek alabilirsiniz.

10. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü:

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

11. Enerji tüketen mallarda, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler:

Ürüne ait kullanma kılavuzunda belirtilmiştir.

12. Servis istasyonlarına ilişkin bilgiler:

Bunlar kitabınızın aynı başlıklı bölümünde belirtilmiştir. Herhangi bir onarım ya da yedek parça ihtiyacı durumda bu istasyonlardan birine başvurabilirsiniz.

13. İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-posta vb.):

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.

151 Lorong Chuan No: 02-01 New Tech Park

Singapore, 556741

Tel: 65-6827-1000 Faks: 65-6827-1100

94

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Dodatek F. Servis istasyonlari

Garanti süresi içerisinde müşteri arızalı ürünü aşağıda belirtilen merkezlere teslim ederek garanti hizmetinden yararlanır. Ürün yerinde garanti hizmeti içeriyorsa, bu merkezlerden birine telefon edebilirsiniz.

Garanti Hizmetinin Alınabileceği Merkezler

ADANA

BSD Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Cemal Paşa Mah. 7.Sokak No:7

Mualla Berrin Gökşen Apt. Zemin Kat Seyhan/Adana

Web Adresi: http://www.bsd.com.tr/

Telefon: 322 458 25 10 / 322 458 92 80/81

Faks no: 322 458 47 83

IBM Türk Ltd. Şti.

Adresi: Yeni Baraj Mah. 1.Sok.

Gülek Plaza A Blok Asma Kat Seyhan/Adana

Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/

Telefon: 322 227 52 33

Faks no: 322 227 49 97

ANKARA

Arion Bilişim Sistemleri Tic. A.Ş.

Adresi: Hereke Sok. 8/2

Çankaya Ankara Posta Kodu: 06700

Web Adresi: http://www.arion.com.tr/

Telefon: 312 447 13 95

Faks no: 312 447 58 36

Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş.

Adresi: Cinnah Caddesi, No:51/4

Çankaya Ankara

Posta kodu: 06680

Web Adresi: http://www.destek.as/

Telefon: 312 442 19 21

Faks no: 312 441 97 89

IBM Türk Ltd. Şti.

Adresi: Cinnah Cad. No: 3

Kavaklıdere Ankara

Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/

Telefon: 312 455 48 00

Faks no: 312 426 72 30

Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş.

Adresi: Oğuzlar Mah. 34 Sokak No: 14

Balgat Ankara

Posta kodu: 06520

Web Adresi: http://www.destek.as/

Telefon: 312 295 21 28

Faks no: 312 295 21 20

Dodatek F. Servis istasyonlari

95

Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ODTÜ Ofis Bina, Batı Cephe A-1

ODTÜ / Ankara

Posta kodu: 06531

Web Adresi: http://www.probil.com.tr/

Telefon: 312 210 18 08

Faks no: 312 210 18 05

ANTALYA

Bilser Bilgi İşlem Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Güllük Cad., 146. Sok., Gökhan Apt. No:1/3,6,7 Antalya

Posta kodu: 07050

Web Adresi: http://www.bilser.net/

Telefon: 242 247 75 28

Faks no: 242 241 10 68

BOLU

Ercoşkun Bilgisayar Yaz.Don.ve Dan.Hiz. Ltd. Şti.

Adresi: Tabaklar Mah., Cumhuriyet Cad., No:35 Bolu

Posta kodu: 14200

Web Adresi: http://www.ercoskun.com.tr/

Telefon: 374 212 58 46

Faks no: 374 212 70 98

BURSA

Monitor Digital Bilgisayar Ltd. Şti.

Adresi: Mudanya Yolu, Şehit Mümin Mutlu Sokak, No:2 Bolu

Posta kodu: 16160

Web Adresi: http://www.monitordigital.com/

Telefon: 224 242 43 10

Faks no: 224 242 40 22

DENİZLİ

ALM Bilgisayar San. Tic. Ltd.Şti.

Adresi: 2. Ticari Yol, Kazım Kaynak İş Merkezi, No:65 Kat:3 Denizli

Posta kodu: 20100

Web Adresi: http://www.almbilgisayar.com.tr/

Telefon: 258 264 28 55

Faks no: 258 265 74 77

DİYARBAKIR

Metro Bilgisayar Eğitim Tic. ve San.Ltd. Şti.

Adresi: Ali Emiri 5. Sokak, Kaçmaz Apartmanı, No:4/1 Diyarbakır

Posta kodu: 21100

Web Adresi: http://www.metrobilgisayar.com.tr/

Telefon: 412 223 94 36

Faks no: 422 224 55 07

96

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

ERZİNCAN

Erzincan Bigisayar

Adresi: Hükümet Caddesi, No:33/1 Erzincan

Web Adresi: http://www.erzincanbilgisayar.com/

Telefon: 446 223 89 87

Faks no: 446 224 24 34

ERZURUM

Şark Bilgisayar Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Yukarı Mumcu Caddesi, No:9 Erzurum

Posta kodu: 25100

Web Adresi: http://www.sarkbil.com.tr/

Telefon: 442 234 21 02 / 04

Faks no: 442 218 21 07

IBM Türk Ltd. Şti.

Adresi: Yukarı Mumcu Cad. Elpaş İş Hanı

Kat:2 No:3 Erzurum

Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/

Telefon: 442 234 15 21

Faks no: 442 234 15 21

ESKİŞEHİR

Eğitim Tanıtım ve Müşavirlik A.Ş. (ETAM)

Adresi: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Abacı Apartmanı, No:34 Eskişehir

Posta kodu: 26020

Web Adresi: http://www.etammacshop.com/

Telefon: 222 220 50 55

Faks no: 222 221 69 91

IBM Türk Ltd. Şti.

Adresi: Akarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı

No: 77/A Eskişehir

Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/

Telefon: 222 234 24 13

Faks no: 222 221 11 51

GAZİANTEP

IBM Türk Ltd. Şti.

Adresi: İncilipınar Mah. Nailbilen Cad.

5 Nolu Sok. T. Metropol İş Mrk 3/12 Gaziantep

Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/

Telefon: 342 215 05 31

Faks no: 342 215 05 31

Kalender Bilgisayar İnşaat Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Gazimuhtarpaşa Bulvarı No:23 Gaziantep

Web Adresi: http://www.kalendertr.com/

Telefon: 342 215 18 18

Faks no: 342 215 18 22

Dodatek F. Servis istasyonlari

97

IĞDIR

Ebru Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri

Adresi: Atatürk Caddesi, No:261 Iğdır

Posta kodu: 76000

Web Adresi: http://www.ebruelektronik.com/

Telefon: 476 227 76 66 / 476 227 08 43 / 476 227 08 44

Faks no: 476 227 76 66

İSTANBUL

Bilgi Birikim Sistemleri Elktr. ve Bilg.

Endüstrisi Müh. Hiz. Ltd. Şti.

Adresi: Kocayol Caddesi, Kozyatağı Sokak, No: 3/B Kat:3

Kozyatağı İstanbul

Web Adresi: http://www.bilgibirikim.com/

Telefon: 216 373 98 00

Faks no: 216 373 99 33

Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş.

Adresi: Çınar Sokak, No:17

4. Levent İstanbul

Posta kodu: 80620

Web Adresi: http://www.destek.as/

Telefon: 212 282 44 30

Faks no: 212 264 46 45

Deta Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti.

Adresi: Vatan Cad. Ortadoğu İş Merkezi 2/1

Çağlayan İstanbul

Web Adresi: http://www.deta.com.tr/

Telefon: 212 296 47 00

Faks no: 212 296 47 06

IBM Türk Ltd. Şti.

Adresi: Büyükdere Cad. 4. Levent / İstanbul

Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/

Telefon: 212 317 10 00

Faks no: 212 278 04 37

Koç Sistem Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.

Adresi: Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24

Küçükyalı İstanbul

Posta kodu: 34840

Web Adresi: http://www.kocsistem.com.tr/

Telefon: 216 556 11 00

Faks no: 216 556 11 88

Netservis Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Kısıklı Caddesi, Türksoy Sokak, No: 1 Altunizade / İstanbul

Web Adresi: http://netservis.com.tr/

Telefon: 216 554 64 00

98

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Novatek Bilgisayar Sistemleri San.ve Tic.Ltd. Şti.

Adresi: Raşit Rıza Sokak, Yıldırım İş Hanı, No: 1 Kat: 1

Mecidiyeköy İstanbul

Posta Kodu: 80300

Web Adresi: http://www.novateknoloji.com/

Telefon: 212 356 75 77

Faks no: 212 356 75 88

Peritus Bilgisayar Sist. Dış Tic.San.Ltd. Şti.

Adresi: Ziverbey Eğitim Mahallesi, Poyraz Sokak,

Sadıkoğlu İş Merkezi 1, D:15 Ziverbey

Kadıköy İstanbul

Posta kodu: 81040

Web Adresi: http://www.pbs.biz.tr/

Telefon: 216 345 08 00

Faks no: 216 349 09 92

Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: Eski Büyükdere Caddesi, Dilaver Sokak, No:4 Otosanayi

4. Levent İstanbul

Posta kodu: 80660

Web Adresi: http://www.probil.com.tr/

Telefon: 212 317 61 00

Faks no: 212 325 42 04

Tepum Teknoloji Prog. ve Uygulama Merkezi A.Ş.

Adresi: Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sok. Emir Han. K:2 No:6

4.Levent İstanbul

Posta kodu: 34416

Web Adresi: http://www.tepum.com.tr/

Telefon: 0 212 324 60 10

Faks no: 0 212 284 52 40

Turkuaz Bilgisayar Danışmanlık ve Yazılım Ltd. Şti.

Adresi: Doğanbey Caddesi, Çetinkaya Sokak, No:2, Kat:5

İçerenköy İstanbul

Posta kodu: 81120

Web Adresi: http://www.turkuaz.net/

Telefon: 216 575 58 32

Faks no: 216 575 01 08

İZMİR

Adapa Bilgi Sistemleri A.Ş.

Adresi: Ankara Asfaltı, No:26/3, Rod-Kar 2 İş Merkezi, No: 305-309

Bornova İzmir

Posta kodu: 35110

Web Adresi: http://www.biltas.com.tr/

Telefon: 232 462 67 80

Faks no: 232 462 59 60

Egebimtes Ltd. Şti.

Adresi: 1370 Sokak, No:42, Kat:4, Blok:403, Yalay İş Merkezi

Montrö İzmir

Web Adresi: http://www.egebimtes.com.tr/

Telefon: 232 489 00 60

Faks no: 232 489 99 08

Dodatek F. Servis istasyonlari

99

IBM Türk Ltd. Şti.

Adresi: Ankara Asfaltı No: 7

Bayraklı İzmir

Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/

Telefon: 232 462 27 00

Faks no: 232 486 69 23

Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: Şair Eşref Bulvarı, Huzur İşhanı, No:27/2 Kat:2

Alsancak İzmir

Posta kodu: 35210

Web Adresi: http://www.probil.com.tr/

Telefon: 232 445 33 33

Faks no: 232 441 40 40

KAYSERİ

Netcom Bilişim Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Serçeönü Mahallesi Sivas Caddesi Birkan Sokak No:7

Kocasinan Kayseri

Web Adresi: http://www.netcom.com.tr/

Telefon: 352 207 10 00

Faks no: 352 222 07 07

KONYA

Alamaç Bilgisayar Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Babalık Mahallesi, Keyhüsrev Sokak, No:11/B Konya

Posta kodu: 42060

Web Adresi: http://www.alamac.com.tr/

Telefon: 332 320 65 20

Faks no: 332 320 65 19

MALATYA

Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: İsmetiye Mahallesi, Yiğitcan İş Merkezi, No:10/6 Malatya

Posta kodu: 44100

Web Adresi: http://www.probil.com.tr/

Telefon: 422 325 35 07

Faks no: 422 326 27 02

MUĞLA

Bosis Bilgi ve İletisim Sistemleri Tic. Ltd. Sti.

Adresi: Nafız Özsoy Caddesi, No:8, Bodrum Muğla

Web Adresi: http://www.bosis.com.tr/

Telefon: 252 316 05 32

Faks no: 252 313 83 04

SAMSUN

VIP Bilgi İşlem Ltd. Şti.

Adresi: İstiklal Caddesi, No:159/13 Samsun

Posta kodu: 55060

Web Adresi: http://www.vipbilgiislem.com.tr

Telefon: 362 230 88 52

Faks no: 362 234 77 22

100

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

ŞANLIURFA

Bilban Bilgisayar Eğitim Tic. San. Ltd. Şti.

Adresi: Kızılay İşhanı, Kat:1-2 Şanlıurfa

Web Adresi: http://www.bilban.com.tr/

Telefon: 414 215 05 52

Faks no: 414 212 22 12

TRABZON

IBM Türk Ltd. Şti.

Adresi: Kahramanmaraş Cad. İpekyolu İş Merk. Kat:4 No: 7 Trabzon

Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/

Telefon: 362 230 88 52

Faks no: 362 230 88 52

Somdata Bilgisayar Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Kemerkaya Mahallesi, Gazipaşa Caddesi,

13/15 Saruhan İş Merkezi, No:6 Trabzon

Posta kodu: 61100

Web Adresi: http://www.somdata.com.tr/

Telefon: 462 321 31 15

Faks no: 462 326 56 07

Dodatek F. Servis istasyonlari

101

102

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika

Indeks

A

administrator, hasło 46 aktualizowanie programy systemowe 49 systemu BIOS 49 aktualizowanie systemu BIOS 49–50

B

bezpieczeństwo v

BIOS, aktualizowanie 49–50

C

centrum wsparcia dla klientów 78 czyszczenie myszy optycznej 53

D

diagnostyka, rozwiązywanie problemów 57 dodatkowe usługi płatne 80 dokumentacja, używanie 78

E

Ethernet 2

H

hasła, używanie 45 hasło administrator 46

Power-On Password 46 ustawianie, zmiana, usuwanie 46 uwarunkowania 45

I

informacje bezpieczeństwo 77 gwarancja 77 uzyskiwanie 77 ważne, bezpieczeństwo v źródła 77 informacje dotyczące bezpieczeństwa 77 informacje gwarancyjne 77

K

klawiatura, wymiana 33 kopie zapasowe, tworzenie i odtwarzanie 38

L

Lenovo Solution Center 74

Lenovo ThinkVantage Tools 77

Lenovo Welcome 5, 77 linka zabezpieczająca, bezpieczeństwo 24

M

mysz optyczna czyszczenie 53 mysz, wymiana 33

N

nośnik ratunkowy, tworzenie i używanie 40 nośniki do odtwarzania, tworzenie i używanie 37 nośniki, tworzenie i używanie nośników do odtwarzania 37

O

obszar roboczy Rescue and Recovery 39 obszar roboczy, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych 39 odłączanie podstawek 30 odtwarzanie kopie zapasowe, tworzenie i 38 oprogramowanie 37 problemy, rozwiązywanie 43 opcje 1

Opcje wejścia/wyjścia (we/wy) 2 opcje zewnętrzne, instalowanie 27

Opis 8–9 oprogramowanie odtwarzanie 37 oprogramowanie antywirusowe 7 osłona na zawiasy podpórki reinstalowanie 27 zdejmowanie 27

P

podpórka odłączanie 29 podpórka, ponowne instalowanie 29 podstawka reinstalowanie 30 zdejmowanie 30 podstawowe rozwiązywanie problemów 57 podsystem audio 1 podsystem wideo 1 pomoc i serwis 78 uzyskiwanie 77

Pomoc i wsparcie 77

POST 49 program Setup Utility, uruchamianie 45 programy diagnostyczne, używanie 78 programy, aktualizacja systemowych 49 przeglądanie i zmiana ustawień 45 przód złącza, elementy sterujące, wskaźniki 7

R

Rescue and Recovery 37 obszar roboczy, Rescue and Recovery 39 rozszerzenie 2 rozwiązywanie problemów związanych z odtwarzaniem oprogramowania.

43 rozwiązywanie problemów, diagnostyka 57 rozwiązywanie problemów, podstawy 57

S

serwis centrum wsparcia dla klientów 78 i pomoc 78 uzyskiwanie 77

Setup Utility 45

Setup Utility, wyłączanie 47 specyfikacje fizyczne 4 sterowniki urządzeń 36 sterowniki, urządzenie 36 system programy 49 zarządzanie 2

Ś

środowisko pracy 4

T

tworzenie i używanie nośnika ratunkowego 40 tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych 38 tworzenie i używanie nośniki do odtwarzania 37 tymczasowe urządzenie startowe 47

U

uruchamianie programu Setup Utility 45 urządzenie startowe 47 kolejność, zmiana 47 tymczasowe, wybór 47 usługi inne 79 płatne, dodatkowe 80 ustawianie hasło 46

104

ThinkCentre Edge Podręcznik użytkownika ustawienia przeglądanie 45 zmiana 45 usuwanie hasła 46 uwagi 81 uwarunkowania, hasła 45 uzyskiwanie informacje 77 pomoc 77 serwis 77 używanie dokumentacja 78 hasła 45 inne usługi 79 nośnik ratunkowy, tworzenie i 40 programy diagnostyczne 78

Setup Utility 45

W

ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa v włączanie zasilania, hasło 46 wybór tymczasowe urządzenie startowe 47 urządzenie startowe 47 wyłączanie, Setup Utility 47

Z

zabezpieczenia linka zabezpieczająca 24 opcje 3 udostępnianie 46 zasilanie opcje 2 zdejmowanie osłony na zawiasy podpórki 27 złącza tył 9 złącza tylne 9 złącza, elementy sterujące, wskaźniki przód 7 złącze 8–9

Złącze HDMI 9

Złącze mikrofonu 8

Złącze sieci Ethernet 9

Złącze USB 8–9 zmiana hasło 46 kolejność urządzeń startowych 47 znaki towarowe 82

Ź

źródła, informacje 77

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement