Luxor LX329152 LED User manual

Luxor LX329152 LED User manual
LX329152 LED
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING FÖR
OPERATING INSTRUCTIONS
VÄRI - TV KAUKOSÄÄDÖLLÄ
FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL
Sisältö
Ominaisuudet ......................................................... 2
Esittely .................................................................... 2
Valmistelu ............................................................... 2
Turvallisuusohjeet ................................................... 3
Pakkauksen sisältö ................................................. 4
Ympäristötiedot ...................................................... 5
Korjaus................................................................ 5
Kauko-ohjaimen näppäimet .................................... 6
LCD TV ja ohjauspainikkeet ................................... 7
Takaosan liitäntöjen näyttö ..................................... 7
Liittimien sijainti - Sivuliittimet ................................. 8
Virtaliitäntä .............................................................. 8
Kytkentä antenniliittimeen ................................... 8
USB sisääntulojen käyttö........................................ 9
LCD-TV:n liittäminen tietokoneeseen ................... 10
Sivu AV-liitäntöjen käyttö ...................................... 10
Liittäminen DVD-soittimeen HDMI-liittimen kautta 10
DVD-soittimen liittäminen Komponenttiliittimien
(YPbPr) tai Scartkaapelin kautta .......................... 10
Kauko-ohjain..........................................................11
Akkujen liittäminen .............................................11
Päälle/Pois kytkeminen .........................................11
TV:n kytkeminen päälle .....................................11
TV:n kytkeminen pois päältä..............................11
Sisääntulon valinta ................................................11
Käyttö TV:n näppäimillä .................................... 12
Käyttö kauko-ohjaimella.................................... 12
Sähköisen ohjelmaoppaan näyttäminen (EPG).... 12
Tallennus EPG-ruudun kautta ........................... 13
Ohjelmavaihtoehtoa .......................................... 13
Ensiasetus ............................................................ 14
Automaattiviritys ................................................... 15
Automaattisen
kanavankartoituksvalikon toiminto .................... 15
Manuaaliviritys ..................................................... 15
Digitaaliantenni manuaalihaku .......................... 15
Digitaalikaapeli manuaalihaku .......................... 15
Analoginen manuaalihaku ................................ 16
Analoginen hienoviritys ..................................... 16
Verkostokanavien haku..................................... 16
Tyhjennä palvelulista (*).................................... 16
Asemien käsittely: Kanavalista ............................. 16
Kanavalistan käyttäminen ................................. 17
Kanavan siirtäminen ......................................... 17
Kanavan pyyhkiminen....................................... 17
Kanavan uudelleen nimeäminen ...................... 17
Kanavan lukitus ................................................ 17
Asemien käsittely: Suosikit ................................... 17
Painikkeiden toiminnot ...................................... 17
Asemien käsittely: Kanavalista lajittelu ................. 18
Kuvaruutu-tiedot ................................................... 18
Median toisto Mediaselaimella ............................. 18
Diaesityksen vaihtoehdot .................................. 19
Musiikin toisto USB-muistin kautta .................. 19
Tallennusten kirjasto ......................................... 20
Mediaselaimen asetukset ................................. 20
Ajanvaihdon tallennus ......................................... 20
Välitön tallennus ................................................... 21
Tallennettujen ohjelmien katsominen .................. 21
Kuvakoon muuttaminen: Kuvan formaatit............. 22
Kuva-asetusten konfigurointi ................................ 23
Kuva-asetus valikon kohtien käyttö .................. 23
Kuvan asetusten valikkokohdat ........................ 23
Tietokoneen Kuva-asetukset ............................ 23
Ääniasetusten konfigurointi .................................. 24
Ääniasetusvalikon kohtien käyttö ..................... 24
Ääniasetusvalikon kohdat ................................. 24
TV:si asetusten konfigurointi ................................ 24
Käyttöasetusten valikkokohdat ......................... 24
Valikkokohtien asetukset .................................. 24
Ehdollisen pääsymoduulin käyttö ......................... 25
Ehdollisen pääsyvalikon katsominen (*) ........... 25
Kielimieltymysten konfigurointi ............................. 25
Lapsilukko............................................................. 26
Lapsilukon asetusvalikon käyttö (*) .................. 26
Ajastimet ............................................................... 26
Uniajastuksen asetus........................................ 26
Ohjelma-ajastinten asetus ................................ 26
Ajastimen lisääminen .................................... 26
Ajastimen muokkaus ..................................... 27
Ajastimen pyyhkiminen ................................. 27
Tallennuskokoonpano ........................................... 27
Päivämäärän/Aika-asetuksen konfigurointi .......... 27
Lähdeasetusten konfigurointi................................ 28
Muiden asetusten konfigurointi ............................. 28
Käyttö................................................................ 28
Muut ominaisuudet ............................................... 29
Teksti-TV............................................................... 29
Vihjeet................................................................... 30
Liite A: Tietokonetulon tyypilliset näyttötilat .......... 31
Liite B: AV- ja HDMI-signaalien
yhteensopivuus (Tulosignaalityypit) ...................... 31
Liite C: Tuetut DVI Resoluutiot ............................. 32
Liite D: Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa .......... 32
Liite E: Ohjelmapäivitys ........................................ 33
Tekniset tiedot....................................................... 34
Digitaalinen vastaanotto (DVB-T) ......................... 34
Digitaalivastaanotto (DVB-C)................................ 34
Suomi - 1 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 1
06.06.2011 14:03:10
Esittely
Ominaisuudet
• Kauko-ohjaimella varustettu väri LCD-TV.
• Täysin integroitu digi-kaapeliTV (DVB-T-CMPEG2) (DVB-T-C MPEG4).
• HDMI-liittimet digitaaliselle videolle ja äänelle.
Tämä liitäntä on myös tarkoitettu hyväksymään
teräväpiirtosignaaleja.
• USB sisääntulo.
• Ohjelmoi tallennus
• Ohjelmoi ajanvaihto
• 1000 ohjelmaa (analogista+digitaalista).
• OSD-valikkojärjestelmä.
• Integroitu viritin DVB- T-C HD, MPEG 2 / MPEG
4 yhteensopiva.
• Scart-liitin ulkoisille laitteille (kuten video,
videopelit, äänijärjestelmät jne.).
• Stereoäänijärjestelmä. (German+Nicam)
• Teksti-TV, pikateksti, TOP-teksti.
• Kuulokkeiden liitäntä.
• Automaattinen ohjelmointijärjestelmä.
• Manuaalinen eteenpäin- ja taaksepäinviritys.
• Uniajastin / Lapsilukko.
• Automaattinen mykistys kun ei lähetystä.
• NTSC-toisto.
Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä, vaikka olisit
tottunut käyttämään sähkölaitteita. Huomioi etenkin
TURVALLISUUSOHJEET. Säilytä käyttöohje tulevia
tarpeita varten. Kun laite myydään tai annetaan
pois, on käyttöohjeet myös annettava mukaan.
Kiitos tämän tuotteen valinnasta. Käyttöohje auttaa
TV:n käytössä. Lue käyttöohje huolellisesti
ennen TV:n käyttöä. Säilytä köyttöohje
turvallisessa paikassa, jotta voisit katsoa
ohjeita tulevaisuudessa.
T ä m ä l a i t e o n t a r k o i t e t t u T V- o h j e l m i e n
vastaanottamiseen ja näyttämiseen. Eri liitännät
tekevät lisänäyttölaitteiden, kuten (vastaanotin,
DVD-soitin, DVD-tallennin, Videonauhuri, tietokone,
jne.) liittämisestä mahdollista. Laitetta tulee käyttää
vain sisätiloissa. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön
eikä sitä tule käyttää teollisiin tai kaupallisiin
tarkoituksiin. Emme ota vastuuta periaatteessa,
jos laitetta ei ole käytetty sen käyttötarkoitukseen
tai sitä on muokattu luvattomalla tavalla. LCD TV:n
käyttö ääriolosuhteissa voi vaurioittaa laitetta.
Valmistelu
Jätä vähintään 10 cm väli TV:n ympärille hyvän
tuuletuksen takaamiseksi. Älä aseta mitään esinettä
laitteen päälle välttääksesi vahinkoja ja vaaratilanteita.
Käytä laitetta kohtuullisissa lämpötiloissa.
• AV L ( A u t o m a a t t i n e n ä ä n e n v o i m a k k u u d e n
rajoitus).
10 cm
• PLL (Taajuushaku).
• Tietokoneen syöttö.
10 cm
• Automaattinen virrankatkaisu.
10 cm
• Plug&Play Windows 98:lle, ME:lle, 2000:lle,
XP:lle, Vista:lle, Windows 7.
• Pelitila.
Suomi - 2 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 2
06.06.2011 14:03:11
Varaosat
Turvallisuusohjeet
Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti.
Virtalähde
Laitetta tulee käyttää 220-240 V AC, 50 Hz
virtalähteestä. Varmista, että olet valinnut oikean
jännitteen.
Virtajohto
Älä aseta huonekaluja, jne virtajohdon päälle tai litistä
virtajohtoa. Käsittele johtoa pistokkeesta. Älä irrota
vetämällä johdosta, äläkä koskaan koske johtoon
märillä käsillä, koska tämä voi johtaa oikosulkuun tai
sähköiskuun. Älä tee solmua johtoon tai sido sitä yhteen
muiden johtojen kanssa. Virtajohto tulee sijoittaa siten,
ettei sen päälle astuta. Viallinen virtajohto voi aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun. Jos johto on vioittunut ja
se täytyy vaihtaa, vain ammattitaitoinen henkilö saa
suorittaa vaihdon.
Kosteus ja vesi
Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa (vältä
käyttämästä kylpyhuoneessa, keittiön
tiskialtaan tai pesukoneen lähellä).
Älä altista laitetta sateelle tai vedelle,
koska tämä voi olla vaarallista, äläkä
myöskään aseta nesteellä täytettyjä
esineitä, kuten kukkamaljakoita sen
päälle. Vältä valumia ja roiskeita.
Varaosia vaihdettaessa varmista, että korjausta
suorittava henkilö käyttää valmistajan määrittämiä
osia tai osia joiden tekniset ominaisuudet ovat samat
kuin alkuperäisten osien. Väärät varaosat voivat
johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muihin vaaroihin.
Huolto
Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö
saa huoltaa laitetta. Älä avaa kantta itse,
koska tämä voi johtaa sähköiskuun.
Hävittäminen
• Hävittämisohjeet:
Pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.
Pakkausmateriaalit, esimerkiksi muovikelmu, tulee
pitää lasten ulottumattomissa. Paristoja, mukaanlukien
ne jotka eivät sisällä raskasmetalleja, ei saa hävittää
kotitalousjätteiden mukana. Hävitä käytetyt paristot
ympäristöystävällisellä tavalla. Ota selvää aluettasi
koskevista laillisista seikoista.
• Älä lataa paristoja. Räjähdysvaara. Vaihda vain
samantyyppisiin tai vastaaviin paristoihin.
Jos jokin kova esine tai nestettä kaatuu TV:n päälle,
irrota virtajohto ja anna pätevöityneen huoltohenkilön
tarkastaa laite ennen käyttöä.
Tämä merkki tuotteessa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkaosat, niiden
käyttöiän jälkeen, tulee hävittää erillään
kotitalousjätteistä. Euroopan unionissa on
erilliset keräysjärjestelmät. Kysy lisätietoja
paikalliselta viranomaiselta tai liikkeestä josta
ostit tuotteen.
Puhdistaminen
Laitteen irrottaminen
TV kytketään irti virtapistokkeesta, joten sen tulee olla
helposti käytettävissä.
Irrota TV verkkovirrasta ennen
puhdistamista. Älä käytä nestemäisiä
tai suihkepesuaineita. Käytä pehmeää
kuivaa kangasta.
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi
heikentää kuuloa.
Tuuletus
Vastaanottimessa olevat raot ja aukot on tarkoitettu
tuuletukseen ja luotettavan toiminnan takaamiseen.
Estääksesi ylikuumentumisen, älä peitä näitä aukkoja
millään tavalla.
Asennus
Kuumuus ja liekit
LCD-ruutu
Vastaanotinta ei tule asettaa tulen tai
erittäin kuumien lämpölähteiden, kuten
sähkölämmittimien lähelle. Varmista, ettei
avotulta, kuten kynttilöitä, aseteta TV:n
päälle. Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten
auringonvalolle, tulelle, jne.
Ukonilma
Irrota laite verkkovirrasta ukonilmalla ja
laitteen ollessa pois käytöstä pidemmän
aikaa.
Loukkaantumisien välttämiseksi laite on asennettava
kunnolla seinään asennusohjeiden mukaisesti (jos
tämä vaihtoehto on käytettävissä).
LCD-paneeli on korkeateknologinen tuote, jonka
noin miljoona transistoria tarjoaa erinomaisen
kuvanlaadun. Joskus muutama toimimaton pikseli
voi näkyä ruudulla kiinteänä sinisenä, punaisena
tai vihreänä pisteenä. Huomaa, että tämä ei vaikuta
laitteen toimintaan.
Varoitus! Älä jätä TV:tä valmiustilaan tai päälle
lähtiessäsi ulos.
Suomi - 3 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 3
06.06.2011 14:03:11
Liittäminen Television lähetysjärjestelmään
(Kaapeli-TV jne.) virittimestä
Pakkauksen sisältö
Rakennuksen verkkovirran suojamaattoon tai muun,
suojamaattoon yhteydessä olevaan laitteen kautta
televisioon koaksiaalikaapelilla liitetty laite, voi
joissakin tapauksissa muodostaa tulipalovaaran.
Liitäntä kaapelijakelujärjestelmään on siksi
muodostettava tietyn taajuusalueen alittavan
sähköristyksen muodostavan laitteen kautta
(galvaanien erotin, katso EN 60728-11).
SLEEP
SCREEN
FAV
LANG.
PRESETS
EPG
LCD TV
SWAP
SOURCE
C
SEARCH
MODE
DISP.
INFO
CH
V
Paristot: 2 X AAA
Valmiustila-/virtapainike ei kytke laitetta irti
verkkovirrasta. Tämän lisäksi laite kuluttaa virtaa
valmiustilassa. Laitteen irrottamiseksi verkkovirrasta,
on virtapistoke irrotettava pistorasiasta. Laite
on asennettava niin, että virtapistoke voidaan
irrottaa helposti hätätilanteessa. Tulipalovaaran
ehkäisemiseksi, tulee virtajohto irrottaa, jos laitetta ei
käytetä pitkään aikaan, esim. loman aikana.
Kauko-ohjain
Käyttöohje
Sähkölaitteet eivät ole lasten leikkikaluja.
Älä anna lasten leikkiä sähkölaitteilla. Lapset eivät
kykene arvioimaan oikein mahdollisia vaaratilanteita.
Paristot / akut voivat olla hengenvaarallisia nieltyinä.
Pidä paristot lasten ulottumattomissa. Jos paristo
niellään, ota yhteyttä lääkäriin välittömästi. Pidä
myös pakkausmuovi lasten ulottumattomissa.
Tukehtumisvaara.
Lisenssitiedot (Lisävaruste)
Valmistettu Dolby Laboratories lisenssillä.
1X
Komponenttivideon
liitäntäkaapeli
1 X Video &
ääniliitäntäkaapeli
Huom: Tarkasta lisävarusteet oston jälkeen. Tarkasta,
että kaikki lisävarusteet ovat mukana.
TAVARAMERKKITIEDOT
“Dolby” ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories
tavaramerkkejä.
Huom: HDMI-liitäntä tietokoneen ja TV:n välillä voi
aiheuttaa häiriöitä, joten suosittelemme VGA(DSUB15) liitännän käyttämistä.
Suomi - 4 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 4
06.06.2011 14:03:12
Ympäristötiedot
• Tämä TV on valmistettu kuluttamaan vähemmän
energiaa ympäristön pelastamiseksi. Et pelkästään
auta pelastamaan ympäristöä, vaan voit myös
säästää rahaa sähkölaskujen pienentyessä tämän
TV:n ansiosta. Virrankulutuksen vähentämiseksi,
toimi seuraavasti:
• Voit käyttää Virransäästötilan asetuksia Muut
Asetukset. Jos Asetat Virransäästötilan Päälle, TV
siirtyy energiansäästötilaan ja TV:n valomäärä laskee
optimitasolle. Huomaa, että joitakin kuva-asetuksia
ei voida suorittaa TV:n ollessa Virransäästötilassa.
• Kun TV ei ole käytössä, sammuta se ja irrota
pistoke pistorasiasta. Tämä vähentää myös
virrankulutusta.
• Irrota virtajohto jos olet poissa pidemmän aikaa.
• Huomaa, että TV:n käyttö Virransäästötilassa
on tehokkaampaa vuositasolla kuin virtajohdon
irrottaminen tai pitäminen valmiustilassa.
Siksi suosittelemme Virransäästötilan käyttöä
virrankulutuksen vähentämiseksi. Myös TV:n
kytkeminen irti verkkovirrasta säästää enemmän
energiaa.
• Auta meitä pelastamaan ympäristö näiden toimintojen
avulla.
Korjaus
Jätä kaikki korjaustyöt valtuutetulle huoltomiehelle.
Vain pätevöitynyt henkilö saa korjata TV:n. Pyydä
lisätietoja jälleenmyyjältä, jolta ostit TV:n.
Suomi - 5 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 5
06.06.2011 14:03:13
Kauko-ohjaimen näppäimet
1. Valmiustila
2. Kuvakoko / Zoomaa kuvan (Mediaselaimen
videotilassa)
3. Uniajastin
SLEEP
SCREEN
FAV
LANG.
PRESETS
4. Mono/Stereo - Dual I-II / Nykyinen kieli (*) (DVB
kanavissa)
5. Suosikkitilan valinta(DVB-kanavissa)
6. Numeropainikkeet
7. Sähköinen ohjelmaopas(DVB-kanavissa)
EPG
SWAP
8. Ei toimintoa
SOURCE
9. Mediaselain
10. Navigointipainikkeet (Ylös/Alas/Vasen/Oikea)
11. Ei toimintoa
12. Ei toimintoa
13. Ohjelma alas / Sivu ylös / Ohjelma ylös / Sivu
alas
C
SEARCH
MODE
DISP.
14. Mykistä
INFO
V
CH
15. Ohjelmoi tallennus
16. Tauko (Mediaselaimen tilassa) /
Ajanvaihtotallennus
17. Pikakelaus eteenpäin (Mediaselaimen
videotilassa)
18. Play (Mediaselaimen videotilassa)
19. Punainen painike / pysäytä (Mediaselaimessa)
20. Vihreä painike Aikataululuettelo(EPG)/Merkitse/
Poista kaikki merkit(Suosikit-luettelossa)/Toistadiaesitys(Mediaselaimessa)
21. Kuvatilan valinta. / Vaihtaa kuvatilaan
(Mediaselaimen videotilassa)
22. Ei toimintoa
23. Teksti-TV / Sekoita(Teksti-TV tilassa)
24. Tekstitys päällä-pois (DVB-kanavat)
25. Edellinen ohjelma
26. AV / Lähdevalinta
27. Valikko päällä-pois
28. Ok (Vahvista) / Pidä (Teksti-TV tilassa)/
Muokkaa kanavaluetteloa
29. Poistu / Palaa / Hakemistosivu (Teksti-TV
tilassa)
videotilassa)
36. Stop (Mediaselaimen videotilassa)
37. Sininen painike/Muokkaa kanavaluetteloa/
suodatin (Suosikit-luettelossa&EPG)/KierrätäSekoita (Mediaselaimessa)
38. Keltainen painike/tauko (Mediaselaimessa)/
Aikajanan aikataulu(EPG)
Huom: Voit käyttää kauko-ohjaimen numeropainikkeita
kirjainten syöttämiseen tarvittaessa. Painamalla
numeropainikkeita ‘2...9’ syöttää kyseisen painikkeen
kirjaimen. Kirjaimet syötetään yksitellen painiketta
painettaessa. Alla olevassa taulukossa on esitetty
määritetyt kirjaimet:
2/ABC
3/DEF
4/GHI
5/JKL
6/MNO
7/PQRS
8/TUV
9/WXYZ
30. Ei toimintoa
31. Ohje / Näytä (Teksti-TV tilassa)
32. Äänenvoimakkuus Ylös/Alas
33. Ei toimintoa
34. Ei toimintoa
35. Pikakelaus eteenpäin (Mediaselaimen
Suomi - 6 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 6
06.06.2011 14:03:13
LCD TV ja ohjauspainikkeet
EDESTÄ ja TAKAA
Ohjauspainikkeiden näyttö
Ohjauspainikkeet
1. Valmiustilanäppäin
2. TV/AV-näppäin
3. Ohjelma ylös/alas painikkeet
4. Äänentaso ylös/alas
painikkeet
”/“
Huomaa: Paina “
” näppäimiä samanaikaisesti
päävalikon näyttämiseksi.
HDMI 1
HDMI 2
Takaosan liitäntöjen näyttö
SPDIF
Coax.OUT
1. HDMI 2: HDMI Sisääntulo
2. HDMI 1: HDMI Sisääntulo
HDMI-sisääntulot ovat tarkoitettu laitteiden liittämiseen joissa on HDMI-liitäntä. LCD-TV näyttää
teräväpiirtokuvaa laitteista kuten teräväpiirto-satelliittivastaanotin tai DVD-soitin. Nämä laitteet on
liitettävä HDMI-liittimen tai komponenttiliittimen kautta. Nämä istukat hyväksyvät joko 720p tai 1080psignaaleja. HDMI - HDMI –liitännässä ei tarvita erillisiä ääniliitäntöjä.
3. RF-sisääntulo liitetään antennijärjestelmään tai kaapelilla.
Huomaa, että jos käytät dekooderia tai mediatallenninta on tärkeää, että antennijohto on liitetty laitteen
kautta TV:seen sopivalla johdolla, seuraavilla sivuilla osoitetulla tavalla.
4. SCART-sisääntulot on tarkoitettu oheislaitteille. Liitä SCART-johto TV:n SCART-liittimen ja ulkoisen laitteen
SCART-liittimen välille (esim. dekooder, video tai DVD-soitin).
Huom: Jos ulkoinen laite kytketään SCART liittimien kautta, TV kytkeytyy AV tilaan automaattisesti.
Huom: S-VHS signaaleja tuetaan scartliittimen kautta.
Huom.: Kun vastaanotat DTV-kanavia (Mpeg4 H.264) tai olet Mediaselaintilassa, ei ulostulo ole
mahdollista scart-liittimen kautta.
5. PC Input -liitäntä on tarkoitettu tietokoneen liittämiseksi TV:seen.
Liitä tietokonekaapeli TV:n PC INPUT ja tietokoneen ulostuloliittimen väliin.
6. S/PDIF-Koaksiaaliulostulo tuottaa digitaalisen äänisignaalin katsotusta lähteestä.
Suomi - 7 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 7
06.06.2011 14:03:14
Käytä SPDIF koaksiaalikaapelia äänisinaalien lähettämiseksi laitteeseen, jossa on S/PDIF-sisääntulo.
Liittimien sijainti - Sivuliittimet
1. CI-aukkoa käytetään CI-kortin asettamiseen. CI-kortilla voit katsoa maksullisia kanavia.
Lisätietoja on kohdassa “Tavallinen käyttöliittymä”.
2. USB sisääntulot.
Ota huomioon, että ohjelman tallennuspiirre on saatavissa vain USB-sisääntulojen
kautta. Voit kytkeä ulkoisen kovalevyaseman tähän sisääntuloon.
3. Komponenttivideon sisääntulo (YPbPr) käytetään komponenttivideon liittämiseen.
Voit liittää komponenttivideon ja ääniliitännät laitteeseen, jossa on komponenttiulostulot.
Tämän suorittamiseksi on käytettävä komponenttivideon liitäntäkaapelia. Liitä ensin kaapelin
yksi liitin TV:n YPbPr-liittimeen /sivulla). Tämän jälkeen voit liittää komponenttikaapelit (ei
sisälly toimitukseen) komponenttivideokaapelin liittimiin. Liittimien värien tulee täsmätä.
4. ääni-video siviliittimiä käytetään ulkoisten laitteiden video- ja ääniliitäntöihin.
Videoliitännän suorittamiseksi on käytettävä mukana toimitettua AV- liitäntäkaapelia.
Liitä ensin yksi kaapelin liittimistä TV:n AV-sivuliittimeen. Liitä sitten videokaapelin
(ei sisälly toimitukseen) liitin KELTAISEEN liitäntään (sijaitsee AV-kaapelin
moniliitinpuolella). Liittimien värien tulee täsmätä.
Ääniliitäntöjen suorittamiseksi on käytettävä AV-sivuliitäntäkaapelin PUNAISIA ja
VALKOISIA liittimiä. Liitä tämän jälkeen laitteen äänikaapeliliittimet AV-sivuliittimien
lähtöpuolen OunaIsIIN ja VALKOISIIN liittimiin. Liittimien värien tulee täsmätä.
Huom: Käytä AV-sivuliitäntäkaapelin äänituloja (PUNAINEN&VALKOINEN) äänen
kuulemiseksi kun liität laitteen TV:seen PC- tai KOMPONENTTIVIDEON tulon kautta.
5. Kuulokkeet-liitintä käytetään ulkoisten kuulokkeiden liittämiseen järjestelmään. Liitä KUULOKKEET-liitin
kuunnellaksesi TV:n ääntä kuulokkeista (lisävaruste).
Virtaliitäntä
TÄRKEÄÄ: TV on suunniteltu käytettäväksi 220-240V AC, 50 Hz.
• Otettuasi TV pakkauksesta, anna sen saavuttaa huonelämpötila ennen kuin kytket sen verkkovirtaan. Liitä
virtakaapeli päävirtaistukan ulostuloon.
Kytkentä antenniliittimeen
HDMI 2
HDMI 1
• Liitä antenni- tai kaapeli-TV:n liitin ANTENNISISÄÄNTULOON TV:n takana.
SPDIF
Coax.OUT
Suomi - 8 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 8
06.06.2011 14:03:16
VAROITUS!
USB sisääntulojen käyttö
USB-yhteys
• Voit liittää USB-kovalevyaseman tai USB-muistitikun
TV:seesi TV:n USB-sisääntulojen avulla. Tämän
piirteen avulla voit soittaa USB-asemalla tai
tallennusohjelmissa tallennettuja tiedostoja.
• 2.5” ja 3.5” tuumaisia (kiintolevy ulkoisella
virransyötöllä varustettuna) tuetaan ulkoisilla
kiintolevyasemilla.
• Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi kytkeä USBlevysi ensin TV:seen, kun TV on pois päältä. Kytke
sitten TV päälle tallennuspiirteen mahdollistamiseksi.
Muuten ei tallennuspiirre ole käytettävissä.
TÄRKEÄÄ!
• Varmuuskopioi tiedostot ennen liitäntöjen
suorittamista mahdollisen tietojen katoamisen
välttämiseksi. Ota huomioon, että valmistaja ei ole
vastuussa minkäänlaisista tiedoston häiriöistä tai
hukasta.
• On mahdollista, että tietyn tyyppiset USB-laitteet
(eesim. MP3-soittimet) tai USB-kovalevyaseman/
muistitikut eivät mukaudu tähän TV:seen.
TÄRKEÄÄ: TV tukee vain FAT32 levyn formatointia.
NTFS formaattia ei tueta. Jos liität USB-levyn NTFSformaatilla, TV pyytää alustamaan sisällön. Katso
lisätietoja levyn alustamisesta kappaleessa, “Levyn
alustus” seuraavilla sivuilla.
Huomaa, että KAIKKI tiedot USB-levyllä katoaa ja
levy formatoidaan FAT32-tilaan.
USB-levyn kytkeminen
• Liitä USB-laite TV:n USB-sisääntuloon.
Huom: Liitä tai poista USB-levysi, kun TV on pois
päältä.
Huom: Jos haluat kytkeä USB-kovalevyaseman
TV:seen, USB-liitinkaapelissa levyaseman ja
TV:n välissä tulee olla USB-logo ja sen tulee olla
mahdollisimman lyhyt.
Huom: USB-kovalevyä formatoidessa, jolla on 1Tt
(Tera-tavu) tai enemmän tiedostokapasiteettia, voit
kokea ongelmia formatointitoimenpiteen aikana.
Tällaisessa tapauksessa sinun tulisi formatoidalevy
tietokoneellasi ja formatoidun levytyypin tulee olla
FAT32.
SIVUSTA
USB-MUISTI
• USB-laitteen kytkeminen ja irtikytkeminen nopeasti
on vaarallista. Älä etenkään kytke ja irtikytke sitä
nopeasti toistuvasti. Tämä voi vaurioittaa USBsoitinta ja etenkin itse USB-muistia.
• Älä vedä USV-moduulia pois tiedostoa soitettaessa
tai tallennettaessa.
Ohjelman tallennus
Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi kytkeä USB-levysi
ensin TV:seen, kun TV on pois päältä. Kytke sitten TV
päälle tallennuspiirteen mahdollistamiseksi.
TÄRKEÄÄ: Uutta USB-kovalevyasemaa käytettäessä
on suoriteltua, että formatoit ensin levyn TV:n
“Formatointilevy”-optiota käyttämällä.
• Tallennustoiminnan käyttämiseksi sinun tulisi liittää
USB-levy tai ulkoinen kovalevy TV:seen ja liitetyn
USB-levyn tulee olla ainakin 1 Gt kapasiteetiltaan ja
sen tulee mukautua 2.0 nopeuteen. Jos liitetty USBlaite ei tue 2.0 nopeutta, virheviesti tulee näyttöön.
Huomautus: Tallennetut ohjelma tallennetaan
liitetylle USB-levylle. Voit halutessasi tallentaa/
kopioida ohjelman tietokoneeseen; näitä tiedostoja
ei kuitenkaan voi toiostaa tietokoneella. Voit toistaa
tallenteet vain TV:n kautta.
• Tunnillinen tallennettua äänitystä vie noin 2 Gt
tilaa.
• Lisätietoja saat ohjelmien tallennuksesta
katsomalla kohtia “Välitön talennus”, “Ajanvaihto”,
“Sähköohjelman opas”, “Tallennusten kirjasto” tai
“Tallennusajastimet” seuraavissa osissa.
• Tallennetut ohjelmat on jaettu 1 Gt osiin (noin tunti).
Tallennettujen äänitysten nimien viimeiset kolme
lukua osoittavat seuraavaa: Kuten 4801-000.ts ,
4801-001.ts.
• Tallennetut ohjelmat varastoidaan seuraavilla
liitetyn USB-levyn hakemistoissa: \DVR\RECS.
Kaikki tallennukset täydennetään numerolla (kuten
4801-000 ts). Teksti (txt) tiedosto luodaan jokaiselle
tallennukselle. Tämä tekstitiedosto sisältää tietoja,
kuten lähettäjä, ohjelma ja tallennusaika.
• Jos liitetyn USB-levyn kirjoitusnopeus ei ole riittävä,
voi tallennus epäonnistua ja ajanvaihto ei ole
mahdollista.
• HD-ohjelmien tallennukset voivat viedä suuremman
tilan USB-levyllä lähetyksen tarkkuudesta riippuen.
Tästä syystä suosittelemme USB-kovalevyasemien
käyttämistä HD-ohjelmien tallennukseen.
• Älä irrota USB-muistia/kiintolevyä tallennuksen
aikana. Tämä voi vaurioittaa liitettyä USBmuistia(kiintolevyä.
• Moniosioista kiintolevyä tuetaan kahteen osioon
saakka.
Suomi - 9 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 9
06.06.2011 14:03:18
LCD-TV:n liittäminen
tietokoneeseen
Nähdäksesi tietokonekuvan LCD-TV:stä, voit
liittää tietokoneen TV:seen. Kytke virta pois sekä
tietokoneesta että näytöstä ennen minkäänlaisten
liitäntöjen tekemistä. Käytä 15-nastan D-sub
-näyttökaapelia tietokoneen liittämiseen LCDTV:seen. Kun yhteys on valmis, kytke tietokoneen
lähteeseen. Katso luku, “Sisääntulon valinta”. Aseta
kuvan terävyys katsseluvaatimuksillesi sopivaksi.
Resoluutiotiedot löytyvät liitteistä.
TV:n äänisisääntulot
Tietokoneen äänijohto
(ei sisälly toimitukseen)
Tietokoneen ääniulostulo
TV:n tietokonesisääntulo
Katso lisätietoja DVD-soittimen ohjekirjasta.
Sammuta DVD ja TV ennen liitäntää.
Huom: Kuvassa olevat johdot sisältyvät toimitukseen.
• Jos DVD-soittimessa on HDMI-liitin, voit liittää HDMI:n
kautta paremman kuva- ja äänenlaadun saamiseksi.
HDMI-kaapeli
(ei sisälly toimitukseen)
SPDIF
Coax.OUT
DVD-Soitin
• Kun liität DVD-soittimen yllä osoitetulla tavalla,
kytkeydy HDMI-lähteeseen. Katso lisätietoja lähteen
muuttamisesta kappaleesta Sisääntulon valinta.
DVD-soittimen liittäminen
Komponenttiliittimien (YPbPr)
tai Scartkaapelin kautta
PC VGA-johto
(ei sisälly toimitukseen)
• Useimmat DVD-soittimet on liitetty KOMPONENTTILIITTIMIEN (YPbPR) kautta. Tämän suorittamiseksi
on käytettävä komponenttivideon liitäntäkaapelia. Liitä
ensin kaapelin yksi liitin TV:n YPbPR sivuliittimeen.
Tämän jälkeen voit liittää komponenttikaapelit (ei
sisälly toimitukseen) komponenttivideokaapelin
liittimiin (katso kuva alla).. Liittimien värien tulee
täsmätä.
Tietokoneen näyttöulostulo
.
Sivu AV-liitäntöjen käyttö
Voit liittää useita laitteita LCD TV:seen sen sivuliittimien
kautta.
• Käytä videokameran tai kameran liittämiseen AV
-liitäntää (sivulla). Tämän tekemiseksi, käytä mukana
toimitettua video/ääniliitäntäkaapelia. Liitä ensin
yksi kaapelin liittimistä TV:n AV IN-sivuliittimeen.
Tämän jälkeen voit liittää kameran kaapelin (ei sisälly
toimitukseen) liittimet video/ääniliitäntäkaapelin
liittimiin. Liittimien värien tulee täsmätä. Katso alla
oleva kuva.
• Kytke sitten Sivu-AV-lähde päälle.. Katso lisätietoja
kappaleesta Sisääntulon valinta.
AV-kaapeli
(ei sisälly toimitukseen)
• Ota ääni käyttöön käyttämällä VGA/
komponenttiäänikaapelia. Liitä ensin kaapelin
yksi liitin TV:seen. Tämän jälkeen voit liittää DVDsoittimen äänikaapelit (ei sisälly toimitukseen)
VGA(komponenttiäänikaapelin liittimiin (katso
kuva alla). Liittimien värien tulee täsmätä.
Sivusta.
YPbPr
kaapeli liitäntä
(Sisälty)
DVD-Soitin
YPbPr Video
(Ei sisälly)
• Kun liitännät ovat valmiit, siirry YPbPrlähteeseen. Katso luku, Sisääntulon valinta.
Huom: Liitä Y Pb Pr –laite käyttämällä
komponenttiliitäntäkaapelia (YPbPr)
• Voit myös liittää SCART-sisääntulon kautta.
SIDE AV
AV-liitäntäkaapeli
(sisältyy)
Liittäminen DVD-soittimeen HDMIliittimen kautta
HDMI 2
• Tallennus, Toisto, Tauko, Näyttö (PlayListDialog)
–näppäimiä ei voida käyttää Teksti-TV:n ollessa
päällä. Jos tallennus käynnistyy teksti-TV:n
ollessa päällä, sammuu teksti-TV automaattisesti.
Teksti-TV:n käyttö ei myöskään ole mahdollista
tallennuksen tai toiston aikana.
• Liitä KUULOKKEET-liitin kuunnellaksesi TV:n ääntä
kuulokkeista.
HDMI 1
• Joitakin virtauspakkauksia ei voi tallentaa
signaaliongelmista johtuen, joten osa videoista voi
pysähtyä toiston aikana.
Kuulokkeet
Kamera
Suomi - 10 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 10
06.06.2011 14:03:19
HDMI 2
HDMI 1
Päälle/Pois kytkeminen
TV:n kytkeminen päälle
• Liitä virtapistoke 220-240V AC 50 Hz pistorasiaan.
Valmiustilan valo syttyy. (Valo vilkkuu kun valmiustila
on on päällä/pois)
SPDIF
Coax.OUT
• Kytkeäksesi TV valmiustilasta päälle suorita jokin
seuraavista:
• Paina “ ” -näppäintä, CH
/ CH
numeronäppäintä kauko-ohjaimessa.
Scartliitin
(ei sisälly toimitukseen)
tai
• Paina “ ” painiketta, - tai + painiketta TV:ssä. TV
kytkeytyy päälle.
Huom: Paina joko OHJELMA YLÖS/ALAS -näppäintä
kauko-ohjaimessa tai TV:stä, jolloin viimeksi käytössä
ollut tila kytkeytyy päälle.
Kummallakin menetelmällä TV kytkeytyy päälle.
DVD-Soitin
• Huom : Nämä liitäntämenetelmät suorittavat
samat, mutta erilaatuiset, toiminnot Kaikkia kolmea
menetelmää ei tarvitse käyttää.
Kauko-ohjain
TV:n kytkeminen pois päältä
• Paina “ ”-näppäintä kauko-ohjaimessa tai “
”-kytkintä TV:ssä, jolloin TV siirtyy valmiustilaan.
• Kytke virta pois kokonaan irrottamalla virtajohto
pistorasiasta.
Akkujen liittäminen
• Poista paristokotelon kansi kauko-ohjaimen takaa
vetämällä sitä varovasti taaksepäin osoitetusta
kohdasta.
• Liitä AAA/R3 tai vastaavantyyppiset akut sisään.
Tarkasta, että paristot tulevat oikein päin (+/-) ja
asenna paristotilan kansi paikalleen.
Huom: Kun TV on valmiustilassa, valmiustila LEDvalo voi vilkkua ilmaisten, että toiminnot kuten
Valmiustilahaku, Päivityasilmavirrasta tai Ajastin
ovat aktivoitu.
Sisääntulon valinta
Kun olet liittänyt kaikki oheislaitteet TV:seen, voit
kytkeytyä eri sisääntulolähteisiin. Paina “SOURCE”
painiketta kauko-ohjaimessasi jatkuvasti vaihtaaksesi
suoraan lähteet.
Huomaa: Poista paristot kauko-ohjaimesta, jos sitä
ei käytetä pitkään aikaan. Muutoin se voi vaurioitua
paristojen vuodoista. Kauko-ohjaimen käyttöalue on
noin 7m/23ft.
Suomi - 11 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 11
06.06.2011 14:03:20
Perustoiminnot
Voit käyttää TV:tä sekä kauko-ohjaimesta että
paneelista etuosassa.
Käyttö TV:n näppäimillä
Äänenvoimakkuuden asetukset
• Paina “
” -näppäintä pienentääksesi tai
näppäintä korottaaksesi äänenvoimakkuutta, jolloin
äänitason asteikko (liukuri), tulee esiin ruutuun.
Sähköisen ohjelmaoppaan
näyttäminen (EPG)
Voit avata sähköisen ohjelmaoppaan (EPG)
katsoaksesi tietoja ohjelmista.Avaa EPG´-valikko
painamalla EPG-painiketta kaukosäätimessä.
• Paina “ ”/“ ” painikkeita kanavien selaamiseksi.
• Paina “ ”/“ ” painikkeita ohjelmaluettelon
selaamiseksi.
Ohjelmavalinta
• EPG-valikossa näkyy kaikkien kanavien tiedot.
• Paina “P/CH +” -näppäintä valitaksesi seuraava
ohjelma tai “P/CH -” valitaksesi edellinen ohjelma.
• Huomaa, että tapahtumatiedot päivittyvät
automaattisesti. Jos jonkin kanavan tietoja ei voida
näyttää, EPG näkyy tyhjänä.
Päävalikon näyttäminen
• Paina “
”/“
” painikkeita samanaikaisesti
päävalikon näyttämiseksi. Valitse Päävalikosta
alivalikko käyttämällä “P/CH -” tai “P/CH +”
-näppäimiä ja valitse alivalikko “
” tai “
”-näppäimillä. Lisätietoja valikkojen käytöstä on
kohdassa Valikkojärjestelmä.
AV-tila
• Paina “TV/AV”-näppäintä TV:n ohjauspaneelissa
vaihtaaksesi AV-tilojen välillä.
Käyttö kauko-ohjaimella
• Kauko-ohjain on tarkoitettu kaikkien TV:n
toimintojen ohjaukseen. Toiminnot kuvataan TV:n
valikkojärjestelmän mukaisesti.
• Valikkojärjestelmän toiminnot on kuvattu seuraavissa
kohdissa.
Äänenvoimakkuuden asetukset
• Paina “V ” -näppäintä lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
Paina “V ” -näppäintä pienentääksesi
äänenvoimakkuutta. Äänitason asteikko (liukuri)
tulee esiin ruutuun.
Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava
ohjelma)
Ylös / Alas / Vasemmalle / Oikealle: Navigoi.
OK (Vaihtoehdot): katsoo/tallentaa tai asettaa ajastimen
myöhempien ohjelmien vuoksi.
INFO (Tapahtumatiedot): Näyttää ohjelman
yksityiskohtaiset tiedot.
Vihreä painike: Ohjelma-aikataulu tulee esiin
Keltainen painike: Näyttää EPG-tiedot aikajanan
mukaan
Sininen painike (Suodatin): Näyttää
suodatusoptiot.
(TALLENNA) TV aloittaa valitun ohjelman
tallennuksen. Pysäytä tallennus painamalla
pysäytyspainiketta.
• Paina “ CH ”-painiketta edellisen ohjelman
valitsemiseksi.
• Paina “ CH ”-painiketta seuraavan ohjelman
valitsemiseksi.
Ohjelmavalinta (suoraan)
• Paina numeropainikkeita kauko-ohjaimessa
ohjelmien valitsemiseksi 0 ja 9 välillä. TV kytkeytyy
valitulle ohjelmalle. Valitset ohjelmien välillä
painamalla numeropainikkeita peräkkäin. Kun toisen
numeronäppäimen painamisaika on päättynyt,
vain ensimmäisen numeron ohjelma tulee esiin.
Paina ohjelmanumeroa suoraan valitaksesi yksinumeroinen ohjelma uudestaan.
Ylös / Alas / Vasemmalle / Oikealle: Navigoi.
Punainen painike (Edellinen aikajaossa): näyttää
ohjelmat edellisessa aikajaossa.
Vihreä painike (Seuraava aikajako): Näyttää
ohjelmat seuraavassa aikajaossa.
Suomi - 12 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 12
06.06.2011 14:03:21
Keltainen painike (Edellinen päivä): Näyttää edellisen
päivän ohjelmat.
Sininen päivä (Seuraava päivä): Näyttää seuraavan
päivän ohjelmat.
Numeropainikkeet (Siirry): Siirtyy haluttuun
kanavaan suoraan numeropainikkeilla.
OK (Vaihtoehdot): katsoo/tallentaa tai asettaa ajastimen
myöhempien ohjelmien vuoksi.
TXT-painike (Suodatin): Näyttää suodatusoptiot.
INFO (tiedot): Näyttää ohjelman yksityiskohtaiset
tiedot.
(TALLENNA) TV aloittaa valitun ohjelman
tallennuksen. Pysäytä tallennus painamalla
pysäytyspainiketta.
Swap (Nyt) : Näyttää nykyisen ohjelman.
Tallennus EPG-ruudun kautta
TÄRKEÄÄ: Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi
kytkeä USB-levysi ensin TV:seen, kun TV on pois
päältä. Kytke sitten TV päälle tallennuspiirteen
mahdollistamiseksi. Muuten ei tallennuspiirre ole
käytettävissä.
(TALLENNA) TV aloittaa valitun ohjelman
tallennuksen. Pysäytä tallennus painamalla
pysäytyspainiketta.
Huom: Eri lähetykselle tai lähteeseen vaihtamisen
mahdollisuus ei ole käytettävissä tallennuksen
aikana.
/
: Sivu vasen / Sivu oikea.
Ohjelmavaihtoehtoa
EPG-valikossa paina OK-painiketta
“Tapahtumavalinnat”-valikkoon astumiseksi.
Valitse kanava
Punainen painike (Edellinen päivä): Näyttää edellisen
päivän ohjelmat.
EPG-valikossa tämän option käytön avulla voit vaihtaa
valitulle kanavalle.
Vihreä päivä (Seuraava päivä): Näyttää seuraavan
päivän ohjelmat.
Tallenna / Pyyhi Tallennusaika
Keltainen painike (Zoomaa): Laajentaa ohjelmatiedot.
Sininen painike (Suodatin): Näyttää suodatusoptiot.
INFO (tiedot): Näyttää ohjelman yksityiskohtaiset
tiedot.
Numeropainikkeet (Siirry): Siirtyy haluttuun kanavaan
suoraan numeropainikkeilla.
OK (Vaihtoehdot): katsoo/tallentaa tai asettaa ajastimen
myöhempien ohjelmien vuoksi.
TXT (Haku): Näyttää “Opashaku” -valikon.
Voit etsiä ohjelmia Hakuopasnäytön avulla.
Hakuopasnäyttö sisältää hakuvaihtoehtoja. Voit etsiä
Lajin tai nimen mukaan. Jos valitset LAJI, näytetään
tämän lajin mukaiset ohjelmat. Jos valitset Nimihaku
ja painat Alas-painiketta, korostetaan seuraava rivi
ja aakkosnumeeriset näppäimet näkyvät ruudun
alaosassa. Kirjoita nimi jonka haluat löytää. Kun olet
valmis, paina Alas-painiketta korostaaksesi Aloita haku
ja paina OK.
SUBTTL: Paina SUBTITLE-painiketta näyttääksesi
Valitse laji -valikon. Tällä toiminnolla voit hakea
ohjelmaoppaan tietokannasta lajin mukaan.
Ohjelmatiedoissa olevia tietoja etsitään ja hakukriteerien
mukaiset tiedot näytetään.
TÄRKEÄÄ: Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi
kytkeä USB-levysi ensin TV:seen, kun TV on pois
päältä. Kytke sitten TV päälle tallennuspiirteen
mahdollistamiseksi. Muuten ei tallennuspiirre ole
käytettävissä.
• Kun olet valinnut ohjelman EPG-valikossa, paina
OK-painiketta ja Optiot-kuvaruutu tulee näyttöön.
Valitse “Tallennus” optio ja paina OK-painiketta.
Tämän toimenpiteen jälkeen tallennus asettuu
valittuun ohjelmaan.
• Peruuttaaksesi jo asetettu tallennus voit korostaa
sen ohjelman ja painaa OK-painiketta, valita sitten
“Pyyhi Tall. Ajastin” optio. Tallennus peruuntuu.
Huom: Et pysty vaihtamaan millekään muulle
kanavalla tai lähteelle, kun aktiivinen tallennus on
päällä nykyisellä kanavalla.
Aseta ajastin / Pyyhi ajastin
Kun olet valinnut ohjelman EPG-valikossa, paina
OK-painiketta ja Optiot-kuvaruutu tulee näyttöön.
Valitse “Aseta tapahtuman ajastin” optio ja paina
OK-painiketta. Voit asettaa ajastimen myöhempiä
ohjelmia varten.
Peruuttaaksesi jo asetettu muistututs, korosta se
ohjelma ja paina OK-painiketta. Valitse sitten “Pyyhi
ajastin” optio. Ajastin peruuntuu.
Suomi - 13 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 13
06.06.2011 14:03:22
Huom: Ei ole mahdollista tallentaa tai asettaa ajastin
kahdelle tai useammalle tapahtumalle samaan
aikaan.
Ensiasetus
TÄRKEÄÄ: Varmista, että antenni tai kaapeli on
liitetty ja CI-moduulia ei ole kytketty ennen TV:n
alkuasetusta.
• Kun TV:tä käytetään ensimmäistä kertaa,
asennusvelho opastaa sinua toimenpiteen läpi.
Ensin tulee kielen valintakuvaruutu näyttöön:
Valitse “Kyllä” tai “Ei” korostamalla ne “ ” tai “ ”
–painikkeilla ja paina OK-painiketta.
Tämän jälkeen, seuraava viesti näkyy ruudulla:
Jos valitset KAAPELI, seuraava ruutu tulee esiin.
• Käytä “ ” tai “ ” painikkeita kielesi valitsemiseksi
ja paina sitten OK-painiketta valitun kielen
asettamiseksi ja jatkamiseksi.
• Kielen valitsemisen jälkeen tulee näyttöön
“Tervetuloa” kuvaruutu, jossa pyydetään
asettamaan Maa,Teksti-TV kieli ja Kartoituksen
salakoodaus.
Voit valita taajuusalueet tästä ruudusta. Korosta
näkyvät rivit “ ” tai “ ” -näppäimellä. Voit syöttää
taajuuden manuaalisesti numeronäppäimillä
kauko-ohjaimessa. Aseta aloitus- ja lopputaajuus
kaukosäätimen numeronäppäimillä. Tämän toiminnon
jälkeen voit asettaa hakuaskeleeksi 8000 KHz tai 1000
KHz. Jos valitset 1000 KHz, Tv suorittaa tarkan haun.
hakuaika lisääntyy vastaavasti. Kun olet valmis, paina
OK-näppäintä aloittaaksesi automaattihaun.
Jos valitset ANTENNI tai KAAPELI hakutyyppivalikosta,
TV etsii digitaalisia TV-lähetyksiä.
• Painamalla “ ” tai “ ” painiketta valitse se maa,
jonka haluat asettaa ja paina “ ” painiketta TekstiTV kieli -option korostamiseksi. Käytä “ ” tai “ ”
painikkeita Teksti-TV kielen valitsemiseksi.
• Paina “ ” painiketta Teksti-TV kieli-option
asetuksen jälkeen. Kartoituksen salakoodaus
tulee sitten korostetuksi. Voit asettaa Kartoituksen
salakoodauksen Kyllä-kohtaan, jos haluat
kartoittaa salakoodattuja asemia. Valitse sitten
haluamasi Teksti-TV kieli.
• Jatka painamalla OK kaukosäätimessä ja noudata
ohjeita ruudussa:
H u o m : Vo i t p a i n a “ M E N U ” - p a i n i k k e e n
peruuttamiseksi.
• Kun kaikki saatavilla olevat asemat on tallennettu,
Kanavalista tulee näyttöön kuvaruudulle. Jos haluat
järjestää kanavat LCN:n mukaan, valitse “Kyllä” ja
paina “OK”.
Suomi - 14 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 14
06.06.2011 14:03:22
• Automaattisen kanavankartoitustyypin asetuksen,
valinnan ja vahvistuksen jälkeen asennustoimnepide
alkaa ja prosessitanko liikkuu sen mukaisesti. Paina
“MENU”-painiketta toimenpiteen peruuttamiseksi.
Näissä tapauksissa löydettyjä kanavia ei
tallenneta.
Manuaaliviritys
VIHJE: Tätä piirrettä voidaan käyttää suoraan
lähetykseen pääsemiseksi.
• Paina OK-painiketa kanavalistalta lähtemiseksi ja
TV:n katselemiseksi.
Automaattiviritys
VIHJE: Automaattiviritiys-piirre auttaa sinua virittämään
televisiosi uudeelleen, voidaksesi tallentaa uusia
palveluja tai asemia.
Paina “MENU” -painiketta kauko-ohjaimessasi
Asennuksen valitsemiseksi “ ” tai “ ” näppäimellä.
Paina OK-näppäintä ja seuraava valikko tulee esiin.
Va l i t s e A u t o m a a t t i n e n K a n a v a n s k a n n a u s
(uudelleenviritys) “ ” / “ ” painiketta käyttämällä ja
paina OK-painiketta. Automaattiset kanavan skannaus
(uudellenviritys)optiot tulevat näyttöön. Valitse optio
käyttämällä “ ” / “ ” ja OK -painiketta.
Automaattisen kanavankartoituksvalikon
toiminto
Digitaaliantenni: Hakee ja tallentaa digitaaliset
kanavat.
Digitaalikaapeli: Hakee ja tallentaa DVB-asemat.
Analogi: Hakee ja tallentaa analogiset kanavat.
• Valitse Manuaalinen Kanavan kartoitus
Asennusvalikosta “ ”/“ ” ja OK-painikkeita
käyttämällä. Manuaalisten kartoitusoptioiden
kuvaruutu tulee näyttöön.
• Valitse haluamasi Hakutyyppi “ ” tai “ ” painiketta
käyttämällä. Manuaalisen haun optiot muuttuvat
sen mukaisesti. Käytä “ ”/“ ” painiketta kohdan
korostamiseksi ja paina sitten “ ” tai “ ” painiketta
option asettamiseksi. Voit paina “MENU”-painikkeen
peruuttamiseksi.
Digitaaliantenni manuaalihaku
Manuaalihaussa multipleksien tai taajuuksien määrä
syötetään manuaalisesti ja vain tästä haetaan kanavia.
Hakutyypin valitsemisen jälkeen digitaalisena
voit kirjoittaa multipleksin tai taajuuden numeron
numeropainikkeilla ja painamalla sitten OK-painiketta
hakemiseksi.
Digitaalikaapeli manuaalihaku
Manuaalisessa kaapelikanavien haussa, voit
antaa taajuuden, modulaation, kuvanopeuden ja
verkkokanavien hakuoptiot. Kun hakutyypiksi on
asetettu Digitaalikaapeli, aseta haluamasi optiot ja
paina OK.
Digitaaliantenni & analoginen: Hakee ja tallentaa
sekä analogiset että DVB-kanavat.
Digitaalikaapeli & analoginen: Hakee ja tallentaa
sekä analogiset että kaapeli DVB-kanavat.
• Aina kun valitset automaattisen hakutyypin ja
paina OK-painikkeen, vahvistuskuvaruutu ilmestyy
kuvaruudulle. Asennustoimenpiteen aloittamiseksi
valitse Kyllä, peruuttamiseksi valitse Ei .“ ” tai “ ”
ja OK-painikkeita käyttämällä.
Suomi - 15 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 15
06.06.2011 14:03:23
Analoginen manuaalihaku
Kun olet valinnut analogisen hakutyypin, voit käyttää
“ ”/“ ” painiketta kohdan valitsemiseksi ja painaa
istten “ ” tai “ ” painiketta option asettamiseksi.
Syötä kanavanumero tai taajuus numeropainikkeilla.
Voit sitten painaa OK-painiketta hakemiseksi. Kun
kanava löytyy, kaikki uudet kanavat, jotka eivät ole
listassa tallentuvat.
Analoginen hienoviritys
• Valitse Analoginen hienoviritys Asennusvalikosta “
” tai “ ” ja OK-painikkeita käyttämällä. Analoginen
hienovirityskuvaruutu tulee näyttöön. Analoginen
hienovirityspiirre ei ole saatavissa, jossei ole analogisia
kanavia, digitaalisia kanavia ja ulkoisia lähteitä
tallennettuna.
• Paina OK-painiketta jatkamiseksi. Käytä “ ” tai
“ ” painietta Hienosäädön asettamiseksi. Kun
valmis, paina OK-painiketta uudelleen.
Verkostokanavien haku
Valitse Verkostokanavan kartoitus Asennusvalikosta
“ ” tai “ ” ja OK-painikkeita käyttämällä.
Verkostokanavien valintaruutu tulee esiin. Valitse
digitaaliantenni tai –kaapeli ja paina OK-painiketta
jatkaaksesi. Seuraava viesti tulee esiin. Valitse KYLLÄ
jatlaaksesi, valitse Ei peruuttamiseksi.
Voit valita taajuusalueet tästä ruudusta. Korosta
näkyvät rivit “ ” tai “ ” -näppäimellä. Voit syöttää
taajuuden manuaalisesti numeronäppäimillä
kauko-ohjaimessa. Aseta aloitus- ja lopputaajuus
kaukosäätimen numeronäppäimillä. Tämän toiminnon
jälkeen voit asettaa hakuaskeleeksi 8000 KHz tai
1000 KHz. Jos valitset 1000 KHz, Tv suorittaa tarkan
haun. hakuaika lisääntyy vastaavasti. Kun olet valmis,
paina OK-näppäintä aloittaaksesi automaattihaun.
Autommaatihaun ruutu tulee esiin.
Huom: Jos valitset suuren välin aloitus- ja
päättymistaajuudelle, kestää automaattihaku
pidemmän aikaa.
Tyhjennä palvelulista (*)
(*) Tämä toiminto on käytössä vain kun Maaoptio
on asetettu Tanskan, Ruotsin, Norjan tai Suomen
kohdalle.
Käytä tätä asetusta kun haluat tyhjentää tallennetut
kanavat. Valitse Tyhjennä palvelulista painamalla “
” tai “ ” –näppäintä ja paina sitten OK. Seuraava
viesti näkyy ruudulla:
Valitse KYLLÄ ja paina OK jatkaaksesi tai valitse EI
ja paina OK-painiketta peruyttaaksesi.
Asemien käsittely: Kanavalista
Jos käynnistät digitaaliantenni-haun, automaattihaku
käynnistyy. Voit paina VALIKKO-painikkeen
peruuttamiseksi.
Jos käynnistät Digitaalikaapeli-haun, seuraava ruutu
tulee esiin.
TV valikoi kaikki tallennetut asemat Kanavalistassa.
Voit muokata tätä kanavalistaa, asettaa suosikit tai
asettaa aktiiviset asemat listatuiksi Kanavalistan
optioita käyttämällä.
• Paina “MENU”-painiketta päävalikon katsomiseksi.
Valitse Kanavalistan kohta “ ” tai “ ” painiketta
käyttämällä. Paina OK valikon sisällön katsomiseksi.
Suomi - 16 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 16
06.06.2011 14:03:24
Valitse Muokkaa Kanavalista kaikkia tallennettujen
kanavien käsittelemiseksi. Käytä “ ” tai “ ” ja OKpainiketta Muokkaa kanavalistan valisemiseksi.
Kanavalistan käyttäminen
numeronäppäimen yläpuolella näkyviksi kirjaimiksi,
sen mukaan monestiko näppäintä painetaan.
• Kun olet valmis paina OK-painiketta tallentamiseksi.
Paina “MENU”-painiketta peruuttamiseksi.
Kanavan lukitus
Voit painaa VIHREÄÄ painiketta kaikkien kanavien
merkitsemiseksi/sen peruuttamiseksi; KELTAISTA
painiketta yhden kanavan merkitsemiseksi/sen
peruuttamiseksi.
• Valitse kanava, jonka haluat lukita ja valitse Lukitusoptio. Paina OK-näppäintä jatkaaksesi.
• Sinua pyydetään kirjoittamaan lapsilukon valvonta PINkoodi. Oletus PIN-koodi on 0000. Kirjoita PIN-koodi.
• Paina “ ” tai “ ” näppäimiä valitaksesi käsiteltävä
kanava. Paina “ ” tai “ ” painiketta Kanavalistan
valikossa olevan toiminnon valitsemiseksi.
• Käytä CH / CH
edetäksesi.
painikkeita sivulla ylös tai alas
• Paina SINISTÄ painiketta suodatusoptioiden
katsomiseksi.
• Paina “MENU”-näppäintä poistuaksesi.
• Paina OK-painiketta kun haluamasi kanava on
korostettu kanavan lukitsemiseksi/vapauttamiseksi.
Lukitus symboli tulee näyttöön valitun kanava
vieressä.
Asemien käsittely: Suosikit
Kanavan siirtäminen
• Ensin valitset haluamasi kanavan. Valitse Siirto-optio
kanavalistassa ja paina OK-painiketta.
• Muokkaa Numero-kuvaruutu tulee näyttöön. Kirjoita
haluamasi kanavanumero numeropainikkeita
käyttämällä kauko-ohjaimessa. Jos ei ole
aikaisemmin tallennettua kanavaa sen numeron
alla, varoituskuvaruutu tulee näyttöön. Valtse Kyllä,
jos haluat siirtää kanavan ja paina OK.
• Paina OK-painiketta aloittamiseksi. Valittu kanava
siirtyy.
Voit luoda suosikkiohjelmien listan.
• Paina “MENU”-painiketta päävalikon katsomiseksi.
Valitse Kanavalistan kohta “ ” tai “ ” painiketta
käyttämällä. Paina OK valikon sisällön katsomiseksi.
• Valitse Suosikit suosikkilistan käsittelemiseksi.
Käytä “ ”/“ ” ja OK-painikkeita Suosikkien
valitsemiseksi.
• Voit asettaa eri kanavia suosikeiksi jotta vain niiden
läpi on selattava.
Kanavan pyyhkiminen
Voit painaa VIHREÄÄ painiketta kaikkien kanavien
merkitsemiseksi/sen peruuttamiseksi; KELTAISTA
painiketta merkitsemiseksi/sen peruuttamiseksi.
• Valitse kanava, jonka haluat pyyhkiä ja valitse Pyyhioptio. Paina OK-näppäintä jatkaaksesi.
• Varoituskuvaruutu ilmestyy. Valitse KYLLÄ
pyyhkimiseksi, valitse Ei peruuttamiseksi. Paina
OK-näppäintä jatkaaksesi.
Kanavan uudelleen nimeäminen
• Valitse se kanava, jonka haluat nimetä uudelleen
ja valitse Nimen muokkaus-optio. Paina OKnäppäintä jatkaaksesi.
• Painamalla “ ” tai “ ” painiketta siirryt edelliseen/
seuraavaan merkkiin. Painamalla “ ” tai “ ”
näppäimiä kytkee nykyisen merkin, Ts. ‘b’ merkistä
tulee ‘a’ “ ” ja ‘c’ “ ” -näppäimellä. Painamalla
numeropainikkeita ‘0...9’ korostettu merkki muuttuu
• Valitse kanava “ ” tai “ ” painikkeita käyttämällä.
Paina OK-painiketta valitun kanavan lisäämiseksi
suosikkilistaan. Paina OK-painiketta uudelleen
poistamiseksi.
Painikkeiden toiminnot
• OK: Lisää/Poistaa aseman.
• K E LTA I N E N : M e r k i t s e e k a n a v a n / p e r u u
merkinnän.
• VIHREÄ: Merkitsee/peruu kanavien merkinnät.
Suomi - 17 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 17
06.06.2011 14:03:24
• SININEN: Näyttää suodatusoptiot.
Asemien käsittely: Kanavalista
lajittelu
Voit valita lähetykset listattavaksi kanavalistassa.
Tietynlaisen lähetyksen näyttämiseksi käytä Aktiivista
kanavalistan-asetusta.
Valitse Aktiivinen kanavalista Kanavalistavalikosta
käyttämällä “ ” tai “ ” painiketta. Paina OK-näppäintä
jatkaaksesi.
Voit soittaa musiikkia, kuva- ja videotiedostoja liitetyltä
USB-muistitikulta. Käytä “ ” tai “ ” painiketta Videoiden,
Valokuvien, Musiikin tai Asetusten valitsemiseksi.
Videoiden katsominen USB-muistin kautta
Voit valita lähetystyyppi-option listasta käyttämällä “
” /“ ” ja OK-painikkeita.
Kuvaruutu-tiedot
Voit painaa “INFO” painikkeen kuvaruututietojen
näyttämiseksi. Aseman yksityiskohdat ja nykyinen
ohjelma tulee näyttöön tiedoteruudulla.
Tiedoteruudussa näkyy tietoja valitusta kanavasta
ja sen ohjelmista. Kanavan nimi näkyy yhdessä sen
kanavaluettelonumeron kanssa. Vihje: Kaikki kanavat
eivät lähetä ohjelmatietoja. Jos ohjelmien nimi tai aika
ei ole käytettävissä, näkyy tietoruutu tyhjänä.
Jos valittu kanava on lukittu, sinun on kirjoitettava
oikea neljänumeroinen koodi kanavan katsomiseksi
(oletuskoodi on 0000). “Syötä PIN” näkyy näytöllä
tässä tapauksessa:
Median toisto Mediaselaimella
Jos USB-muistia ei tunnisteta kun virta on kytketty
pois/päälle tai Alkuasetuksen jälkeen, irrota USBmuisti ja kytke TV pois/päälle. Liitä USB-muisti tämän
jälkeen uudestaan.
Avaa Mediaselainikkuna painamalla “MENU”näppäintä kauko-ohjaimessa ja valitsemalla
Mediaselain tai painamalla “ ” tai “ ” -näppäintä.
Paina OK-näppäintä jatkaaksesi. Mediaselain-valikko
optiot tulevat näyttöön.
Myös kun liität USB-laitteen verkkoon,
mediaselainruutu tulee näyttöön automaattisesti:
Kun valitse Videotpäävalikosta, saatavilla olevat
videotiedostot tulevat suodatetuiksi ja listatuiksi tälle
kuvaruudulle. Voit käyttää “ ” tai “ ” painiketta
videotiedoston valitsemiseksi ja paina OK-painiketta
videon toistamiseksi. Jos valitse tekstitystiedoston
ja paina OK-painikkeen, voit valita tai perua
tekstitystiedoston valintasi. Seuraava valikko tulee
näyttöön videotiedostoa soitettaessa:
Jump (Numeropainikkeet): TV siirtyy tiedosto
alkaa kirjaimella syötät kautta numeronäppäimillä
kaukosäätimen.
Play Tämä (OK): Toistaa valitun tiedoston.
Up / Down: Navigoi.
Play (painike): Toistaa kaikki media tiedostot alkaen
valitsi yhden.
Lang (Play Preview): Näyttää valitun tiedoston
pienessä esikatseluikkunassa.
Punainen painike: lajittelee tiedostot nimen.
Keltainen painike: Kytkee katselu tyyli.
Vihreä painike: Aktivoi Loop / Shuffle toimintoja.
BLUE-painike: muuttaa mediatyyppiä.
Toista (
näppäin) : Aloittaa videon toiston.
Stop (
näppäin) : Pysäyttää videon toiston.
Suomi - 18 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 18
06.06.2011 14:03:25
Tauko (
Diaesityksen vaihtoehdot
näppäin): Taukoaa videon toiston.
Kelaus taaksepäin (
painike): Siirtää taaksepäin.
Kelaus eteenpäin (
painike): Siirtää eteenpäin.
Tekstitys/Ääni (KIEL.): Asettaa tekstityksen/äänen.
Hyppää (VIHREÄ painike): Hypää aikaan. Aseta haluttu
aika numeropainikkeilla ja paina VIHREÄÄ painiketta
uudelleen jatkaaksesi.
Keltainen. Avaa tekstitysajan korjausvalikon
Tauko (
näppäin): Keskeyttää diaesityksen.
Jatka (
Painaike): Jatkaa diasetyksen.
Silmukka/Sekoittaminen (VIHREÄ-painike): Paina
kerran Silmukan lamauttamiseksi. Paina uudelleen
sekä Silmukan että Sekoituksen lamauttamiseksi.
Paina vielä kerran vain Sekoituksen lamauttamiseksi.
Paina uudelleen kaikkien lamauttamiseksi. Voit
noudattaa lamauttamistoimintoja kuvakkeita
muuttamalla.
Edellinen/seuraava (Vasen/oikea näppäimet)
: Hyppää edelliseen tai seuraavaan tiedostoon
diaesityksellä.
Pyöritä (ylös/alas näppäimet): Pyörittä kuvaa ylös/
alaspainikkeita käyttämällä.
Siirry edelliseen valikkoon painamalla SWAPpainikkeen.
Valokuvien katsominen USB-muistin
kautta
Kun valitset Valokuvat pääoptioista, saatavissa
olevat kuvatiedostot suodataan ja listataan tälle
kuvaruudulle.
PALAA (Poistu): Takaisin tiedostolistaan.
INFO: Näyttää ohjeruudun.
Musiikin toisto USB-muistin kautta
Kun valitset Musiikin pääoptioista, käytettävissä
olevat äänitiedostot suodatetaan ja listataan
tälle kuvaruudulle.
Up / Down: Navigoi.
Hyppää (Numeropainikkeet): Hyppää valittuun
tiedostoon numeropainikkeita käyttämällä.
OK : Näyttää valitun kuvan kokonäytöllä.
Up / Down: Navigoi.
Diaesitys-painike (vihreä): Aloittaa diaesityksen
avulla kaikki kuvat.
Vihreä painike: Views kuvat pikkukuvina.
Punainen painike: lajittelee tiedostot päivämäärän.
INFO: Muutoksia suodatinasetukset.
Keltainen painike: Vaihtaa näkymän tyyliin.
BLUE-painike: muuttaa mediatyyppiä.
Toista ( näppäin) : Toistaa kaikki mediatiedostot
valitulla aloittaen.
Stop (
näppäin) : Pysäyttää toiston.
Tauko ( näppäin): Keskeyttää valitun toiston.
PUNAINEN Lajittelee tiedostot Otsikon, Esittäjän tai
Albumin mukaan.
Jos Katsomistyyliksi on asetettu Kansio Mediaselaimen
asetuksissa, näkyy Musiikkikansio järjestettynä eikä
tiedostoja tarvitse järjestää uudelleen PUNAINENpainikkeella.
Silmukka/Sekoittaminen (VIHREÄ-painike): Paina
kerran Silmukan lamauttamiseksi. Paina uudelleen
sekä Silmukan että Sekoituksen lamauttamiseksi.
Paina vielä kerran vain Sekoituksen lamauttamiseksi.
Paina uudelleen kaikkien lamauttamiseksi. Voit
Suomi - 19 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 19
06.06.2011 14:03:26
noudattaa lamauttamistoimintoja kuvakkeita
muuttamalla.
Note:
Jos käynnistät toiston
painikkeella ja aktivoit
symbolin, TV toistaa seuraavan musiikki-/
videotiedoston. Toisto jatkuu ja kun luettelon loppu
saavutetaan, alkaa toisto alusta (silmukkatoiminto).
Jos käynnistät toiston OK-painikkeella ja aktivoit
symbolin, toistetaan sama musiikki tai video uudestaan
(uusintatoiminto).
Jos käynnistät toiston tai OK-painikkeella ja aktivoit
symbolin, toistetaan musiikki tai video sekoitetussa
järjestyksessä.
Jos käynnistät toiston tai Ok-painikkeella ja aktivoit
,
symbolit, musiikki tai video toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
SININEN-painike (Sort): Muuttaa tallennusten
järjestystä. Voit valita laajasta lajitteluoptioiden
valikoimasta.
OK-painike: Aktivoi soitto-optioiden valikon:
• Soita alusta: Toistaa tallennuksen alusta.
• Palaa: Ehdottaa tallennuksia.
• Soittaa vastineesta: Määrittää soittopisteen.
Huom: Päävalikon ja valikon kohtien
katsomismahdollisuus ei ole käytettävissä toiston
aikana.
(Jatka): Jatkaa tallennuksia.
INFO (tiedot): Näyttää ohjelman lisätiedot.
Mediaselaimen asetukset
0.0,9 (Numeropainikkeet): TV Hyppää valittuun
tiedostoon kauko-ohjaimen numeropainikkeita
käyttämällä.
Toista tämä (OK-näppäin) : Toistaa valitun
tiedoston.
Edellinen/seuraava (Vasen/oikea näppäimet) :
Siirtyy edelliseen tai seuraavaan tiedoston.
KELTAINEN: Vaihtaa katsomistyyliä.
SININEN: Muutta mediatyypin.
Tallennusten kirjasto
TÄRKEÄÄ: Tallennuksen kirjaston katsomiseksi sinun
tulisi ensin kytkeä USB-levy TV:seen, kun TV on
pois päältä. Kytke sitten TV päälle tallennuspiirteen
mahdollistamiseksi. Muuten ei tallennuspiirre ole
käytettävissä.
Tallennusluettelon katsomiseksi, valitse “Tallennusten
kirjasto” ja paina OK-painiketta. Tallennusten
kirjasto tulee sitten näyttöön käytettävissä olevien
tallennusten kanssa.
Voit asettaa Mediaseliman mieltymykset Asetuksetdilaogia käyttämällä. Paina “ ” tai “ ” painiketta
kohdan korostamiseksi ja käytä “ ” tai “ ” painiketta
asettamiseksi.
Katsomistyyli: Asettaa oletetun selaustilan.
Musiikin FF/FR nopeuden: Asettaa eteenpäin
nopeuden.
Diaesityksen kestoaika: Asettaa diaesityksen
kestoajan.
Näytä tekstitys: Asettaa tekstityksen
mahdollistamisemieltymykset.
Tekstityksen paikka: Asettaa tekstityspaikan ylös
tai alas.
Tekstityksen kirjainmerkin koko: Asettaa
tekstityksen kirjainmerkin koon (max. 54pt).
Ajanvaihdon tallennus
TÄRKEÄÄ: Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi
kytkeä USB-levysi ensin TV:seen, kun TV on pois
päältä. Kytke sitten TV päälle tallennuspiirteen
mahdollistamiseksi. Muuten ei tallennuspiirre ole
käytettävissä.
Kaikki tallennukset pidetään listassa tallennusten
kirjastossa.
PUNAINEN-painike (Delete): Pyyhkii valitut
tallennukset.
VIHREÄ-painiket (Edit): Tekee muutoksia valitussa
tallennuksessa.
(PAUSE) painiketta kun katsot lähetystä
• Paina
ajanvaihto-tilan kytkemiseksi.
• Ohjelma keskeytetään ajanvaihto-tilassa ja
tallennetaan samanaikaisesti liitettyyn USB(PLAY) painiketta uudelleen
levyyn (*). Paina
keskeytetyn ohjelman katsomiseksi pysäytetystä
hetkestä.
Suomi - 20 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 20
06.06.2011 14:03:27
• Tämä toisto suoritetaan x1 toistonopeudella. Näet
ajanvaihtoraon oikean ja aikavaihdetun ohjelman
välillä infopalkilla.
/
(PREVIOUS/NEXT) painikkeita
• Käytä /
siirtyäksesi eteenpäin tai taaksepäin
ajanvaihtotoistossa. Kun ajanvaihto on saavutettu,
ajanvaihtotila lopetetaan ja vaihdat takaisin
normaalin lähetyksen katsomiselle.
(STOP) painiketta ajanvainto-tilan
• Paina
pysäyttämiseksi.
(*) Samanaikainen ajanvaihdon tallennuskesto
riippuu liitetystä USB-levyn tiedostokoosta ja
määritetystä Max.Ajanvaihdosta Tallennuksen
kokoonpanovalikossa. Katso kohtaa “Tallennukset”
Max. Ajanvaihto-asetusten lisätietojen saamiseksi.
Huom: Toiselle lähetykselle tai lähteelle vaihtaminen
ja päävalikon katsominen ei ole käytettävissä
ajanvaihdon aikana.
Välitön tallennus
TÄRKEÄÄ: Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi
kytkeä USB-levysi ensin TV:seen, kun TV on pois
päältä. Kytke sitten TV päälle tallennuspiirteen
mahdollistamiseksi. Muuten ei tallennuspiirre ole
käytettävissä.
Valitse Yes käyttämällä “ ” tai “ ” / OK painikkeita
välittömän tallennuksen peruuttamiseksi.
Huom: Eri lähetykselle tai lähteelle vaihtaminen:
sekä Mediaselaimen katsominen ei ole käytettävissä
tallennuksen aikana.
Tallennettujen ohjelmien
katsominen
Päävalikossa, käytä “ ” tai “ ” painikkeita
Mediaselaimen valitsemiseksi. Korosta Tallennukset
kirjasto-kohtaa “ ” tai “ ” painikkeita käyttämällä ja
paina OK-painiketta sisäänastumiseksi. Tallennuksen
kirjasto tulee sitten näyttöön.
TÄRKEÄÄ: Tallennuksen kirjaston katsomiseksi sinun
tulisi ensin kytkeä USB-levy TV:seen, kun TV on
pois päältä. Kytke sitten TV päälle tallennuspiirteen
mahdollistamiseksi. Muuten ei tallennuspiirre ole
käytettävissä.
(RECORD) painiketta tapahtuman
• Paina
välittömän tallennuksen aloittamiseksi ohjelman
katsomisen aikana. Seuraava Virheviesti ilmestyy
kuvaruudulle:
• Tallennuksen virheviesti ilmestyy sitten lyhyeksi
ajaksi ja nykyinen tapahtuma tulee tallennetuksi.
(RECORD) painikkeen kauko• Voit painaa
ohjaimessa uudelleen seuraavan tapahtuman
tallentamiseksi EPG:llä. Tässä tapauksessa
virheviesti näyttää tallennusohjelmoidut
tapahtumat.
Valitse tallennettu kohta listasta (jos aikaisemmin
tallennettu) “ ” / “ ” painiketta käyttämällä. Paina
OK-painiketta Soitto-option katsomiseksi. Valitse optio
“ ” / “ ” tai OK-painikkeen avulla.
Käytettävissä olevat toisto-optiot:
• Soita alusta: Toistaa tallennuksen alusta.
Paina
(STOP) painiketta välittömän tallennuksen
peruuttamiseksi. Seuraava virheviesti tulee
näyttöön:
• Jatka: Jatkaa tallennuksia.
• Soittaa vastineesta: Määrittää soittopisteen.
Huom: Päävalikkoaja valikon kohtia
katsomismahdollisuus ei ole käytettävissä toiston
aikana.
Suomi - 21 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 21
06.06.2011 14:03:27
Paina
(STOP) painiketta toiston pysäyttämiseksi
ja palaa Tallnnusten kirjastoon palaamiseksi.
Hitaasti eteenpäin
Jos painat
(PAUSE) painiketta tallennettua
ohjelmaa katsoessasi, hitaasti eteenpäin-piirre on
käytettävissä. Voit käyttää
painiketta hitaasti
eteenpäin-piirteen käyttämiseksi. Painamalla
painiketta samanaikaisesti voit muuttaa hitaan
eteenpäinkelaus-piirteen nopeutta.
Huom: Voit vaihtaa kuvaa ylös tai alas painamalla
“ ” / “ ” –näppäimiä kuvan ollessa suurennettu
Panoraama, 14:9, Elokuva- tai Tekstitystilassa.
14:9
Suurentaa laajakuvan (14:9 kuvasuhde) ruudun
ylä- ja alaosiin.
Kuvakoon muuttaminen: Kuvan
formaatit
• Voit muuttaa TV:n kuvasuhdetta (kuvan koko)
näyttämällä kuvan eri zoom-tiloissa.
• Paina “SCREEN”-painiketta toistuvasti kuvakoon
vaihtamiseksi. Käytettävissä olevat zoom-tilat on
lueteltu alla.
14:9 Zoom
Auto
Kun AUTO on valittu, asetetaan ruudun kuvasuhde
valitun lähteen tietojen mukaan (jos käytössä).
AUTO-tilassa näkyvä formaatti on täysin riippumaton
WSS-tiedoista, jotka voivat sisältyä lähetyssignaaliin
tai ulkoisen laitteen signaaliin.
Huomaa: Auto-tila on käytettävissä vain HDMI, YPbPr
ja DTV lähteissä.
16:9
Tämä toiminto laajentaa normaalia kuvaa (4:3
kuvasuhde) vasemmalle ja oikealle täyttäen
laajakuvan.
Tällä optiolla voit zoomata 14:9 kuvasuhteen.
4:3
Käytä normaalin kuvan (4:3 kuvasuhde) katsomiseen,
sillä tämä on sen alkuperäinen muoto.
Panoraama
• 16:9 kuvasuhteen kuvat, jotka on kutistettu
normaaliksi kuvaksi (4:3 kuvasuhde), käytä 16:9tilaa palauttaaksesi kuvan alkuperäiseen kokoon.
Tämä toiminto laajentaa normaalia kuvaa (4:3
kuvasuhde) vasemmalle ja oikealle täyttäen laajakuvan
tekemättä siitä kuitenkaan luonnottoman näköistä.
Tekstitys
Suurentaa laajakuvan (16:9 kuvasuhde) tekstityksellä
koko ruudulle.
Kuvan ylä- ja alaosa ovat hieman leikattu.
Elokuva
Suurentaa laajakuvan (16:9 kuvasuhde) koko
ruudulle.
Suomi - 22 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 22
06.06.2011 14:03:28
Lämmin-vaihtoehto antaa hieman punertavan
kuvan.
Kohinanvaimennus: Jos lähetyssignaali on heikko
tai kuvassa on häiriöitä, käytä Kohinanvaimennusta
häiriöiden vähentämiseksi. Kohinanvaimennus
voidaan asettaa yhteen seuraavista optioista: Matala,
Keskitaso, Korkea tai Pois.
Pelitila: Kun Pelitila on päällä, ladataan erityiset pelitilaasetukset parhaan kuvanlaadun takaamiseksi.
Kuva-asetusten konfigurointi
Vo i t k ä y t t ä ä e r i l a i s i a k u v a n a s e t u k s i a
yksityiskohdissa.
Paina “MENU”-painiketta ja valitse Valokuva-kuvake
“ ” tai “ ” painiketta käyttämällä. Paina OK-painiketta
Kuva-asetus valikon katsomiseksi.
Huom: Kun Pelitila on päällä, jotkut Kuva-asetus
valikon kohdat eivätole käytettävissä asetettaviksi.
Kuvan zoomaus:Asettaa kuvan koon Automaattiseen,
16:9, Tekstitykseen 4:3, 14:9,14:9 Zoomaukseen, 4:3,
Panoraama tai Elokuvaan.
Aseta uudelleen: Asettaa kuvan asetukset tehtaan
asettamiin oletusasetuksiin.
Kun VGA (Tietokone) tila on päällä, jotkut Kuvavalikon
kohdat eivät ole käytettävissä. Sen sijaan VGA-tilan
asetukset tulevat lisätyiksi Kuva-asetuksiin tietokonetilan aikana.
Tietokoneen Kuva-asetukset
Säädä PC-kuvaa seuraavalla tavalla:
Paina “ ” tai “ ” painiketta Kuva-kuvakkeen
valitsemiseksi. Kuvavalikko tulee ruutuun.
Kontrasti, Kirkkaus, Väri, Värilämpötila ja Kuvan
zoomaus asetukset tässä valikossa ovat samat kuin
asetukset TV:n kuvavalikossa ”Päävalikossa”.
Ääni,Asetukset ja Lähde asetukset ovat samat kuin
päävalikkojärjestelmässä kuvatut.
Tietokonee asema: Valitse tämä Tietokoneen
aseman valikkokohdan näyttämiseksi.
Kuva-asetus valikon kohtien käyttö
• Paina “ ” tai “
korostamiseksi.
” painiketta valikon kohdan
• Käytä “ ” tai “ ” painiketta kohdan asettamiseksi.
• Paina “MENU”-näppäintä poistuaksesi.
Kuvan asetusten valikkokohdat
Tila : Voit asettaa haluamasi tila-vaihtoehdon.
Kuvatila voidaan asettaa yhteen seuraavista optioista:
Elokuva,Pelit,Dynaaminen ja Luonnollinen.
Kontrasti: Asettaa kuvaruudun valo- ja
tummuusarvot.
Automaatti asema: Optimoi automaattisesti näytön.
Paina OK-painiketta optimoimiseksi.
Kirkkaus: Asettaa kuvaruudun kirkkausarvot.
Vaakapaikka: Tämä toiminto muuttaa kuvaa
vaakatasossa ruudussa vasemmalle ja oikealle.
Terävyys: Asettaa kirkkausarvot kuvaruudulla näytöllä
oleville kohteille.
Väri: Asettaa väriarvot, säätää värit.
Väritsiirto: Säädä haluamasi värisävyn.
Värilämpötila: Asettaa haluamasi värisävyn.
Viileä-option asettaminen antaa valkoisille väreille
hieman sinisen vivahteen.
Normaalivärien vuoksi valitse Normaali-optio.
Pystypaikka: Tämä toiminto siirtää kuvaa
pystysuorassa ylös- tai alaspäin ruudulla.
Pistekello: Dot Clock -säädöt korjaavat häiriöitä, joita
esiintyy pystyraidoituksen muodossa Dot Intensive
-esityksissä, kuten taulukkolaskentaohjelmissa tai
kappaleissa tai pienikokoisessa tekstissä.
Vaihe: TV:seen sisään tulevasta resoluutiosta ja
skannaustaajuudesta riippuen, voit nähdä epäselvän
Suomi - 23 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 23
06.06.2011 14:03:29
tai kohinaa sisältävän kuvan. Näissä tapauksissa voit
käyttää tätä toimintoa kuvan parantamiseksi kokeilu
ja virhe menetelmällä.
Ääniasetusten konfigurointi
Ääniasetukset voidaan konfiguroida henkilökohtaisten
mieltymystesi mukaisesti.
Paina “MENU”-painiketta ja valitse ensimmäinen
kuvake “ ” tai “ ” painiketta käyttämällä. Paina OKpainiketta Ääniasetus valikon katsomiseksi.
Balanssi: Tätä asetusta käytetään vasemman tai
oikean kaiuttimen tasapainon korostamiseen.
Kuulokkeet: Asettaa
äänenvoimakkuutta.
kuulokkeiden
AVL: Automaattinen äänitason rajoitin (AVL) toiminto
asettaa äänen kiinteään ulostulotasoon ohjelmien
välillä, joissa on eri äänitasot (Esimerkiksi mainosten
äänenvoimakkuus on tavallisesti korkeampi kuin
ohjelmien).
Dynaaminen basso: Dynaamista bassoa käytetään
TV:n basson tehostamiseen.
Digitaaliulostulo: Asettaa digitaalisen lähdön
äänityypin.
TV:si asetusten konfigurointi
Yksityiskohtaiset asetukset voidaan konfiguroida
henkilökohtaisten mieltymystesi mukaan.
Paina “MENU”-painiketta ja valitse Asetukset-kuvake
“ ” tai “ ” painiketta käyttämällä. Paina OK-painiketta
Asetusvalikon katsomiseksi.
Ääniasetusvalikon kohtien käyttö
• Paina “ ” tai “
korostamiseksi.
” painiketta valikon kohdan
• Käytä “ ” tai “ ” painiketta kohdan asettamiseksi.
• Paina “MENU”-näppäintä poistuaksesi.
Ääniasetusvalikon kohdat
Äänenvoimakkuus: Säätää äänenvoimakkuutta.
Taajuuskorjain: Paina OK-painiketta taajuuskorjaimen
alavalikon katsomiseksi.
Käyttöasetusten valikkokohdat
• Paina “ ” tai “
korostamiseksi.
” painiketta valikon kohdan
• Paina OK-painiketta kohdan valitsemiseksi.
• Paina “MENU”-näppäintä poistuaksesi.
Valikkokohtien asetukset
Ehdollinen käyttö: Ohjaa vaihtoehtoisia
pääsymoduuleja, kun käytettävissä.
Kieli: Konfiguroi kieliasetukset.
Lapsilukko: Konfiguroi lapsilukkoasetukset.
Taajuuskorjainvalikossa, tilaksi voidaan valita
tasainen, Musiikki, Elokuva, Puhe, Matala,
Klassinen tai Käyttäjä. Paina “MENU”-näppäintä
palataksesi edelliseen valikkoon.
Huomaa: Taajuuskorjaimen valikon asetuksia voidaan
muuttaa manuaalisesti vain kun Taajuuskorjaintila
on Käyttäjä.
Ajastimet: Asettaa ajastimet valituille ohjelmille.
Päivämäärä/Aika: Asttaa päiväyksen ja ajan.
Lähteet: Mahdollistaa tai lamauttaa valitut lähteiden
optiot.
Muut asetukset: Näyttää muita TV-sarjan
asetusoptioita.
Suomi - 24 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 24
06.06.2011 14:03:30
Ehdollisen pääsymoduulin käyttö
TÄRKEÄÄ: Liitä tai poista CI-moduuli vain, kun
TV on POIS PÄÄLTÄ.
• Voidaksesi katsoa määrättyjä digitaalikanavia,
ehdollinen pääsymoduuli (CAM) saattaa olla
tarpeen. Tämä moduuli on liitettävä TV:si CIaukkoon.
Käytä “ ” tai “ ” painiketta kohdan asettamiseksi.
Asetukset tallentuvat automaattisesti.
Menu: näyttää järjestelmäkielen.
Suosittu
Näitä asetuksia käytetään jos ne ovat esillä. Muussa
tapauksessa nykyiset asetukset ovat voimassa.
• Ääni: Asettaa haluamasi äänikielen.
• Hanki salauksenpurkumoduuli (CAM) ja kortti
lähetysyhtiöltä ja asenna ne TV:seen seuraavalla
tavalla.
• Tekstitys: Asettaa tekstityskielen. Valittu kieli näkyy
tekstityksessä.
• Liitä CAM ja sitten katsontakortti aukkoon, joka
löytyy TV:n takaosan terminaalikannessa.
• Opas: Asettaa haluamasi Opas-kielen.
• CAM tulee liittää oikein, sitä ei voida liittää täysin
takaperin. CAM tai TV voivat vaurioitua, jos CAM
työnnetään sisään liian voimakkaasrti.
Liitä virtajohto, kytke TV päälle ja odota kortin
aktivoitumista.
• Jos moduulia ei ole asennettu, “ Ei tavallisen
käyttliittymän moduulia havaittu” viesti tulee
ruutuun.
• Katso moduulin ohjekäsikirjaa asetustietojen
vuoksi.
• Teksti-TV: Asettaa teksti-TV:n kielen.
Nykyinen (*)
(*) Nämä asetukset voidaan muutta, jos vain lähetys
tukee. Muuten asetukset eivät ole käytettävissä
muutoksille.
Ääni: Muuttaa äänen kielen nykyisellä kanavalla.
• Tekstitys: Asettaa tekstityksen kielen nykyiselle
kanavalle.
Huomaa: Kun Maavalinta on Tanska, Ruotsi, Norja tai
Suomi, toimii Kieliasetusvalikko seuraavalla tavalla:
Kieliasetukset
Ehdollisen pääsyvalikon katsominen (*)
(*) Nämä valikkoasetukset voivat muuttua, riippuen
palvelunantajasta.
Paina “MENU”-painiketta ja valitse kuvake “ ”
tai “ ” painiketta käyttämällä. Paina OK-painiketta
Asetusvalikon katsomiseksi. Käytä “ ” tai “ ”
painiketta Ehdollisen Pääsyn korostamiseksi ja paina
OK valikkokohtien katsomisen vuoksi.
Kielimieltymysten konfigurointi
Voit käyttää TV:n kielasetuksia tätä valikkoa
käyttämällä.
Paina “MENU”-painiketta ja valitse viides kuvake
“ ” tai “ ” painiketta käyttämällä. Paina OKpainiketta Asetusvalikon katsomiseksi. Käytä “ ” tai
“ ” painiketta Kielen korostamisekis ja paina OK
jatkamiseksi:
Korosta Kieliasetukset Konfigurointivalikossa
painamalla “ ” tai “ ”-painikkeita. Paina OK, ja
Kieliasetusten alavalikko näkyy ruudussa:
Käytä “ ” tai “ ” painikkeita korostaaksesi
säädettävää valikkokohtaa. Paina sitten “ ” tai “ ”
painiketta asetusta varten.
Huomaa:
• Järjestelmäkieli määrittelee ruutuvalikon kielen.
• Äänikieltä käytetään kanavien ääniraitojen
valintaan.
• Oletusasetukset ovat käytössä fi kun lähetys sisältää
useita vaihtoehtoja. Toissijaisia asetuksia voi käyttää
vaihtoehtoisesti kun fiensimmäiset vaihtoehdot eivät
ole käytettävissä.
Suomi - 25 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 25
06.06.2011 14:03:30
Lapsilukko
Kieltääksesi tietyt ohjelmat, kanavat ja valikot voidaan
lukita lapsilukko valvontajärjestelmää käyttämällä.
Tämä toiminto mahdollistaa tai sulkee valikon
suojelujärjestelmän ja sallii PIN-koodin
muuttamisen.
Paina “MENU”-painiketta ja valitse kuvake “ ”
tai “ ” painiketta käyttämällä. Paina OK-painiketta
Asetusvalikon katsomiseksi. Käytä “ ” tai “ ”
painiketta Lapsilukon korostamiseksi ja paina OK
jatkamiseksi:
Aseta PIN: Määrittää uuden PIN-koodin. Käytä
numeropainikkeita uuden pin-koodin antamiseksi.
Sinun täytyy myös kirjoittaa toisen kerran pin-koodisi
vahvistuksen vuoksi.
TÄRKEÄÄ: Pin-numeron tehdasasetus on 0000. Jos
muutat pin-numeroa, kirjoita uusi numero muistiin.
Ajastimet
Ajastin-valikon katsomiseksi paina “MENU”-painiketta
ja valitse Kanaluettelo-kuvake käyttämällä “ ” tai “ ”
painiketta. Paina OK-painiketta Kanavaluettelovalikon
katsomiseksi. Käytä “ ” tai “ ” painiketta Ajastimien
korostamiseksi ja paina OK jatkamiseksi:
Uniajastuksen asetus
Tätä asetusta käytetään TV:n asettamiseksi siten, että
se kytkeytyy pois määrätyn ajan jälkeen.
Lapsilukon valikko-optioiden näyttämiseksi on
kirjoitettava PIN-numero. Tehtaassa asetettu PINnumero on 0000. Oikean PIN-koodin antamisen
jälkeen lapsilukon asetusvalikko tulee näyttöön:
• Kosota Uniajastin “
käyttämällä.
” tai “
” painiketta
• Käytä “ ” tai “ ”-näppäintä asetukseen. Ajastin
voidaan ohjelmoida aikavälillä Pois päältä ja 2,00
tuntia (120 minuuttia), 30 minuutin väleillä.
Ohjelma-ajastinten asetus
Voit asettaa ohjelman ajastimet määrättyyn ohjelmaan
tätä piirrettä käyttämällä.
Paina “ ” painiketta ajastinten asettamiseksi
tapahtumaan. Ohjelman ajastintoimintopainikkeet
näkyvät sitten kuvaruudulla.
Ajastimen lisääminen
Lapsilukon asetusvalikon käyttö (*)
• Valitse kohta “ ” tai “ ” painiketta käyttämällä.
• Käytä “ ” tai “ ” painiketta kohdan asettamiseksi.
• Paina OK-painiketta lisäoptioiden katsomiseksi.
(*) Jos maa-vaihtoehdoksi asetetaan Uk
alkuasetuksessa, ei Ikälukko- ja Lapsilukkoasetukset
ole käytössä. Tämä toiminto on käytössä vain EUmaissa.
Valikkolukko: Valikkolukon asetukset mahdollistavat
tai lamauttavat valikon pääsyn. Voit lamauttaa pääsyn
asennusvalikkoon tai koko valikkojärjestelmään.
Ikälukko: Asetettuna tämä optio saa ikätiedot
lähetyksestä ja jos ikätaso on lamautettu, se
lamauttaa lähetykseen pääsyn.
Lapsilukko: Kun Lapsilukko on asetettu, TV voidaan
ohjata kauko-ohjaimen avulla. Tässä tapauksessa
eivät muut kuin Valmiustila/On painike ole käytössä.
Kun Lapsilukko on käytössä, voit kytkeä TV:n
valmiustilaan valmiustila/on painikkeella. TV on
kytkettävä päälle uudestaan kauko-ohjaimesta. Jos
etupaneelista painetaan jotain näppäintä, ruudulle
ilmestyy teksti Lapsilukko päällä valikkoruudun
ollessa pois näkyvistä.
• Paina KELTAISTA painiketta kauko-ohjaimessa
ajastimen lisäämiseksi. Seuraava valikko ilmestyy
kuvaruudulla:
Verkkotyyppi: Tämä piirre ei ole käytettävissä
asetettavaksi.
Ajastintyyppi: Voit asettaa ajastintyypiksi Tallenna
tai Ajastin.
Kanava: Muuttaa kanavan “ ” tai “ ” käyttämällä.
Tallennustyyppi Tämä kohde ei ole käytettävissä
asetettavaksi.
Päivämäärä : Kirjoita päivämäärä numeropainikkeita
käyttämällä.
Aloitus : Kirjoita aloitusaika numeropainikkeita
käyttämällä.
Päättymis: Kirjoita päättymisaika numeropainikkeita
käyttämällä.
Kesto: Näyttää keston aloitus- ja päättymisajan
välillä.
Toistuminen : Asettaa toistettavan ajastimen Kerran,
Päivittäin tai Viikottain. Käytä “ ” tai “ ” painikkeita
option valitsemiseksi.
Muuta/poista: Asettaa muutos/poistoluvat.
Toisto: Asettaa toistoluvan ja lapsilukon.
Suomi - 26 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 26
06.06.2011 14:03:31
• Paina VIHREÄÄ painiketta ajastimen tallentamiseksi.
Paina PUNAISTA painiketta peruuttamiseksi.
Ajastimen muokkaus
• Valitse se ajastin, jonka haluat muokata painamalla
“ ” tai “ ” painiketta.
• Paina VIHREÄÄ painiketta. Muokkaa Ajastinvalikkokuvaruutu tulee näyttöön.
• Kun muokkus on valmis, paina VIHREÄÄ painiketta
tallentamiseksi. Voit paina “MENU”-painikkeen
peruuttamiseksi.
Ajastimen pyyhkiminen
• Valitse se ajastin, jonka haluat pyyhkiä painamalla
“ ” tai “ ” painiketta.
• Paina PUNAISTA painiketta.
• Valitse KYLLÄ “ ” tai “ ” painiketta käyttämällä
ajastimen pyyhkimiseksi. Valitse EI perumiseksi.
Tallennuskokoonpano
Valitse Tallennuskokoonpano-kohta Asetus-valikossa
tallennusasetusten konfiguroimiseksi. Seuraava
valikko tulee näyttöön tallennuksen konfiguraation
vuoksi.
• Jos haluat pyyhkiä kaikki tiedostot kytketyllä USBkovalevyasemalla tai muistitikulla, voit käyttää Levyn
formatointi -optiota.
• Jos myös USB-levysi toiminnassa ilmenee häiriö,
voit yrittää USB-levyn formatointia. Useimmissa
tapauksissa USB-levyn formatointi palauttaa
normaalin toiminnan; KAIKKI USB-levyllä tallennetut
tiedot kuitenkin hukkuvan tässä tapauksessa.
• Paina OK -painiketta, kun levyn formatointi-optio
on korostettuna. Valikko ilmestyy kuvaruutuun, jossa
sinua pyydetään kirjoittamaan pin-tunnuksesi. Jos
et ole muuttanut pin-tunnusta, tehtaan asettama
oletustunnus on 0000. Kun kerran olet kirjoittanut
pin-tunnuksen, pop-up valikko ilmestyy kuvaruutuun,
varmistaen, että kovalevy on formatoitu, valitse “YES”
ja paina OK kovalevyn formatoimiseksi. Valitse “NO”
ja paina OK-painike peruuttamiseksi. Varmista, että
teet varmuuskopion tärkeistä tallennuksista ennen
USB-levy-yksikön formatointia.
Kovelevy tietoa
USB-levyn tietojen katsomiseksi korosta Kovalevyn
tietoa “ ” tai “ ” painikketta käyttämällä, paina sitten
OK. USB-levyn tiedot tulevat näyttöön:
Päivämäärän/Aika-asetuksen
konfigurointi
Va l i t s e P ä i v ä m ä ä r ä / A i k a A s e t u s v a l i k o s s a
Päivämäärän/Ajan asettamiseksi. Paina OKnäppäintä.
Seuraavat optiot ovat käytettävissä säätöjen vuoksi:
Aikainen aloitus (*)
Asetat tallennusajastimen aloitusajan aikaiseen
ajoitukseen tämän asetuksen avulla.
(*) vain EU-maat.
Myöhäinen lopetus (*)
Asetat tallennusajastimen aloitusajan myöhempään
ajoitukseen tämän asetuksen avulla.
(*) vain EU-maat.
Maks. aikasiirto
Tämän asetuksen avulla voit asettaa ajanvaihdolle
maximi ajan. Kesto-optio on likimääräinen ja se
voi muuttuua sen mukaan, riippuen saadusta
lähetyksestä.
Levyn formatointi
TÄRKEÄÄ: Ota huomioon, että KAIKKI USB-levyllä
tallennetut tiedot hukkuvat, ja levyn formaatti muuntuu
FAT32-hin, jos aktivoit tämän piirteen.
• Käytä “ ” tai “ ” painikketta Päivämäärän/Ajan
korostamiseksi.
Päivämäärä, Aika. Aika-asetustila ja Aikavyöhykeasetukset tulevat esiin.
Käytä “ ” tai “ ” painiketta Aika-asetustilan
korostamiseksi. Aika-asetukset asetetaan “ ” tai “
” painikkeilla. Se voidaan asettaa AUTOMAATTI tai
MANUAALI -tilaan.
Kun AUTO on valittu, ei päivämäärä/aika ja Aikavyöhykevaihtoehdot ole käytettävissä. Jos MANUAALINEN
valitaan, voidaan Aikavyöhykettä muuttaa:
• Valitse Aikavyöhyke painamalla “
-näppäintä.
” tai “
”
Suomi - 27 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 27
06.06.2011 14:03:32
Muuta Aikavyöhykettä “ ” tai “ ” painikkeilla tilojen
GMT-12 tai GMT+12 välilläl. Päivämäärä/aika valikon
yläosassa muuttuu valitun aikavyöhykkeen mukaan.
Käyttö
• Muutokset tallentuvat automaattisesti. Paina
“MENU”-painiketta poistumiseksi.
• Käytä “ ” tai “ ” painikkeita option asettamiseksi.
Lähdeasetusten konfigurointi
Voit mahdollistaa tai lamauttaa valitut lähteen
optiot. TV ei vaihda lamautetulle lähdeoptiolle, kun
“SOURCE”-painike on alaspainettuna.
• Paina “ ” tai “
valitsemiseksi.
” painikkeita kohdan
• Paina OK-painiketta alavalikon katsomiseksi.
Valikon viive: Muuttaa viiveen keston valikon
kuvaruuduille.
Koodattujen kartoitus: Kun tämä asetus on päällä,
löytää hakutoiminto myös nämä kanavat. Jos se
on asetettu Pois, koodatut kanavat eivät löydy
automaattisessa haussa tai manuaalihaussa.
Taustavalo (lisävaruste): Tämä asetus ohjaa
taustavalon tasoa ja voidaan asettaa Maksimi, minimi,
keskitaso, ja kaikutilaan.
Virransäästötila:Valitse Virransäästötila “ ” tai “
” -näppäimillä. Aseta Virransäästötila Päälle
tai Pois “ ” tai “ ” -näppäimillä. Katso lisätietoja
Virransäästötilasta tämän käyttöohjeen luvussa
“Ympäristötiedot”.
Huom: Taustavalo ei ole käytössä jos Virransäästötila
on Päällä.
Sininen tausta: Aktivoi tai deaktivoi sinisen
taustavalon, kun signaali on heikko tai ei ole
ollenkaan.
• Valitse Lähteet Asetukset-valikossa ja paina OKpainiketta.
Ohjelmapäivitys: Varmistaaksesi, että TV:llä on
kaikkein päivitetyimmät tiedot, voit käyttää tätä
asetusta. Voidaksesi suorittaa oikean toimnepiteen
varmista, että TV on asetettu valmiustilaan.
• Paina “ ” tai “ ” painikkeita lähteen valitsemiseksi.
• Käytä “ ” tai “ ” painike valitun lähteen
mahdollistamiseksi tai lamauttamiseksi. Muutokset
tallentuvat automaattisesti.
Muiden asetusten konfigurointi
Yleisten konfigurointimieltymysten katsomiseksi
valitse Muut Asetukset Asetusten valikossa ja paina
OK-painiketta.
Voit mahdollistaa tai lamauttaa automaattisen
parannuksen asettamalla Automaattista Kartoitusoptiota.
Voit hakea manuaalisesti uutta ohjelmistoa valitsemalla
Parannuksen kartoitus -vaihtoehdon.
Huonokuuloisille: Jos lähetyksessä on ääntä
koskeva erikoissignaali, voit ottaa tämän asetuksen
käyttöön kuullaksesi tämän signaalin.
Äänen kuvaus: Äänen kuvaus on lisäselostus sokeille
ja näkövammaisille, visuaalisen median, kuten TV
ja elokuvat, katsojille. Kuvaava selostus kertoo mitä
ruudulla tapahtuu kun äänessä on luonnollinen tauko
(ja joskus myös vuosopuhelun aikana tarvittaessa).
Voit käyttää toimintoa vain jos lähetys tukee tätä
toimintoa.
Automaattinen TV:n poiskytkentä: Voit asettaa
Automaattisen poiskytkennän aikavälin. Kun aika
täyttyy, ja TV:tä ei käytetä kyseisenä aikana, TV
sammuu.
Suomi - 28 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 28
06.06.2011 14:03:33
Lälhetystyyppi (lisävaruste):
kun aseteta haluamasi lähetystyypin “ ” tai “ ”
-näppäimellä, näyttää TV vastaavan kanavaluettelon.
Jos kyseisessä lähteessä ei ole tallennettuja kanavia,
“Kanavia tälle tyypille ei löytynyt.” näkyy näytöllä.
Valmiustilahaku (lisävaruste)
Käytä “ ” tai “ ” -näppäimiä Valmiustilahaku
valintaan ja aseta se Päälle tai Pois päältä “ ” tai “ ”
–näppäimellä. Jos kytket Valmiustilahaun pois päältä,
ei tämä toiminto ole käytettävissä. Valmiustilahaun
käyttämiseksi se on asetettava päälle.
Muut ominaisuudet
TV-tietojen näyttäminen: Ohjelman numero,
Ohjelman nimi, Äänen osoitin, aika, teksti-TV,
kanavatyyppi ja resoluutiotiedot näkyvät kuvaruudulla,
kun uusi ohjelma kirjoitetaan tai “INFO” painiketta
painetaan.
Mykistystoiminto: Paina “ ”-näppäintä
sammuttaaksesi äänen. Mykistysilmaisin näkyy
ruudun yläosassa. Mykistyksen voi perua kahdella
tavalla; painamalla “ ” -näppäintä tai korottamalla
äänentasoa.
Kuvatilan valinta: Voit muuttaa Kuvatilan asetuksia
painamalla PRESETS-näppäintä. Vaihtoehdot ovat
Dynaaminen, Luonnollinen ja Elokuva.
Tekstitysten näyttö: Ota tejstitys käyttöön painamalla
SUBTITLE painiketta kauko-ohjaimessa. Paima
SUBTITLE uudestaan poistaaksesi toiminnon
käytöstä.
Jos “Tekstitys” on Päällä, Tulee seuraava varoitusviesti
esiin kun “ ” painiketta painetaan (** vain UK)
Teksti-TV
Teksti-TV järjestelmä lähettää tietoja, kuten uutisia,
urheilua ja säätietoja. Huomioi, että jos signali
heikkenee, esimerkiksi huonojen sääolosuhteiden
takia, voi joitakin tekstivirheitä esiintyä tai Teksti-TV
tila loppuu.
Teksti-TV:n toimintonäppäimet näkyvät alla:
“TXT” Teksti-TV / sekoita : Käynnistää Teksti-TV:n
kun sitä painetaan kerran. Paina uudelleen Teksti-TV:n
asettamiseksi ohjelman päälle (sekoita). Painamalla
uudestaan lopetat teksti-TV tilan.
“RETURN” - Hakemisto: Valitsee Teksti-TV.n
hakemistosivun.
“INFO” Reveal: Näyttää piilotetut tiedot (esimerkiksi
pelien ratkaisut).
“OK” Pidä: Pitää Teksti-TV sivun. Paina uudestaan
jatkaaksesi.
“ ”/“ ” Alisivut : Valitsee mahdolliset alisivut kun
Teksti-TV on käytössä.
CH
/ CH
ja numerot (0-9): Paina valitaksesi sivu.
Huomaa: Useimmilla TV-asemilla sivu 100 on
hakemistosivu.
Väripainikkeet (PUNAINEN/VIHREÄ/
KELTAINEN/SININEN)
TV tukee sekä FASTEXT että TOP text -järjestelmiä.
Kun nämä järjestelmät ovat käytössä, jaetaan sivut
ryhmiin tai aiheisiin. Kun FASTEXT-järjestelmä
on käytössä, on osa Teksti-TV:n sivusta värillinen
ja se voidaan valita vastaavilla värinäppäimillä.
Paina värinäppäintä joka vastaa haluamaasi
aihetta. Värillinen kirjoitus tulee esiin näyttäen, mitä
värinäppäintä käyttää kun TOP text -lähetys on
käytössä. Painamalla “ ” tai “ ” -näppäintä siirryt
seuraavalle tai edelliselle sivulle.
Suomi - 29 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 29
06.06.2011 14:03:34
Vihjeet
Ruudun hoito: Puhdista ruutu hieman kostealla,
pehmeällä kankaalla. Älä käytä hankaavia liuottimia,
koska nämä voivat vaurioittaa TV-ruudun pintaa. Irrota
virtajohto puhdistuksen ajaksi. Kun liikutat TV:tä,
pidättele sitä kunnolla sen alaosasta.
Paikallaan oleva kuva: Huomaa, että haamukuva voi
näkyä paikallaan olevan kuvan yhteydessä. LCD-TV:n
kuva voi jäädä näkyviin hetkeksi. Yritä sammuttamalla
TV hetkeksi.
Älä jätä pysäytyskuvia ruudulle pitkäksi ajaksi.
Ei virtaa: Jos TV-järjestelmässä ei ole virtaa, tarkasta
virtajohto ja liitäntä seinäpistokkeeseen.
Tallennus ei käytettävissä: Ohjelman tallentamiseksi
sinun tulisi kytkeä USB-levysi ensin TV:seen, kun TV
on pois päältä. Kytke sitten TV päälle tallennuspiirteen
mahdollistamiseksi. Muuten ei tallennuspiirre ole
käytettävissä. Jos et pysty suorittamaan tallennusta,
yritä kytkeä TV pois päältä ja asettaa sitten USB-laite
uudelleen, kun TV on pois päältä.
USB on liian hidas: Jos “USB on liian hidas”
viesti tulee näyttöön tallennusta aloitettaessa, yritä
käynnistää tallennus uudelleen. Jos saat vieläkin
saman virheen, on mahdollista, että USB-levysi ei
täytä nopeusvaatimuksia. Yritä liittää toinen USBlevy.
Heikko kuvanlaatu: Oletko valinnut oikean TVjärjestelmän? Onko TV tai talon antenni liian lähellä
maadoittamatonta äänilaitetta tai neon-valoja, jne.?
Korkeat rakennukset ja vuoret voivat aiheuttaa
haamukuvaa tai kaksoiskuvaa. Joskus voit parantaa
kuvalaatua kohdistamalla antennia. Onko kuva tai
Teksti-TV epäselvä? Tarkista, oletko syöttänyt oikean
taajuuden. Viritä kanavat uudestaan. Kuvanlaatu voi
heiketä, jos kaksi oheislaitetta kytketään TV:seen yhtä
aikaa. Irrota yksi oheislaitteista.
Ei Kuvaa: Onko antenni liitetty oikein? Onko
liittimet kunnolla kiinnitetty antenniliittimeen? Onko
antennijohto viallinen? Käytetäänkö antennin
liittämiseen oikeita liittimiä? Jos olet epävarma, kysy
lisätietoja jälleenmyyjältä. Ei kuvaa tarkoittaa, ettei
TV vastaanota lähetyksiä. Oletko painanut oikeita
näppäimiä kauko-ohjaimessa? Yritä uudestaan.
Tarkasta myös, että oikea sisääntulolähde on
valittu.
Ääni: Ääntä ei kuulu. Oletko vahingossa keskeyttänyt
? Ääni
äänen painamalla mykistysnäppäintä
kuuluu vain yhdestä kaiuttimesta. Onko tasapaino
säädetty yhdelle puolelle? Katso Äänivalikko.
Kauko-ohjain: TV ei enää tottele kauko-ohjaimen
näppäimiä. Paristot ovat ehkä loppuneet. Jos näin
on, voit kuitenkin käyttää TV:n painikkeita.
Sisääntulolähteet: Jos et voi valita sisääntulolähdettä,
ei mitään laitetta ehkä ole liitettynä. Tarkasta AVkaapelit ja liitännät jos olet yrittänyt liittää laitteen/
Suomi - 30 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 30
06.06.2011 14:03:35
Liite A: Tietokonetulon tyypilliset
näyttötilat
Liite B: AV- ja HDMI-signaalien
yhteensopivuus (Tulosignaalityypit)
Näytön maksimiresoluutio on 1360 x 768. Seuraavassa
taulukossa on kuvattu tyypillisiä kuvanäyttötiloja: TV
ei ehkä tue eri resoluutioita. Tuetut resoluutiot on
lueteltu alla. Jos kytket tietokoneen tukemattomaan
tilaan, tulee varoitusviesti ruutuun.
Lähde
Tuetut signaalit
Käytössä
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART )
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
Hakemisto
Resoluutio
Taajuus
1
640x400
70 Hz
2
640x480
60 Hz
480I
60Hz
O
3
640x480
75 Hz
480P
60Hz
O
4
800x600
60 Hz
576I
50Hz
O
5
800x600
75 Hz
576P
50Hz
O
6
1024x768
60 Hz
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
O
Sivu AV
NTSC 60
YPbPr
O
7
1024x768
70 Hz
8
1024x768
75 Hz
9
1152x864
75 Hz
10
1280x768
60 Hz
1080P
60Hz
11
1280x1024
60 Hz
480I
60Hz
O
12
1360x768
60 Hz
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
1080P
24Hz
O
HDMI1
HDMI2
(X: Ei käytössä, O: Käytössä)
Joissakin tapauksissa, LCD-TV:n signaali ei ehkä näy kunnolla.
Ongelma voi johtua yhteensopimattomuudesta lähdelaitteen
kanssa (DVD, digi-boksi, jne.). Jos kyseisiä ongelmia esiintyy,
ota yhteys jälleenmyyjään sekä lähdelaitteen valmistajaan.
Suomi - 31 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 31
06.06.2011 14:03:35
Liite C: Tuetut DVI Resoluutiot
Kun liität laitteita TV:n liittimiin käyttämällä DVI-muuntokaapaleita (ei sisälly toimitukseen), katso seuraavat
resoluutiotiedot.
24Hz
25Hz
30Hz
50Hz
480i
60Hz
;
480p
;
576i
;
576p
;
720p
;
1080i
;
;
;
;
1080p
;
;
;
;
Liite D: Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa
Media
Elokuva
Tiedostojatke
Ääni
(Maksimitarkkuus/Bittinopeus, jne.)
MPEG1
MPEG Layer 1/2/3
20Mbit/sec
MPEG2
MPEG2
.mpg / .dat /
XviD/ 3ivx
.vob / mkv /
Mpeg2-TS
rmvb / ts /
H264-TS
trp / tp/
RMVB
PCM/MP3
XviD Versio: 1.1.2
EAC3/ AC3
20Mbit/sec
IMA/LBR
10Mbit/sec
MPEG4
PCM/MP3
MS ISO
MPEG4
PCM/MP3
Tukee SP ja ASP -tilaa
MJPEG
PCM
[email protected]
.avi
MPEG2
MPEG4
PCM/MP3/AC3
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,
Xvid 1.10-beta1/2 H.264
m4a-
-
-
Näytteenottotaajuus: 8K ~ 48KHz,
.mp3
-
Layer 1/ 2/
.avi
Musiikki
Huomautukset
Formaatti
Video
(1920x1080 @ 30P - 20Mbit/sec)
MPEG 1/2
3 (MP3)
Valokuvat
.jpg
Näytteenottotaajuus: 8K ~ 48KHz,
Bit Rate: 128bps~320Kbps
Baseline JPEG
WxH = 15360x8640
Progressive JPEG
WxH = 1024x768
Suomi - 32 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 32
06.06.2011 14:03:35
Liite E: Ohjelmapäivitys
• TV voi etsiä ohjelmistopäivityksiä ja päivittää ohjelmat lähetysohjelmien kautta.
• Kanavalähetysten hakemiseksi, TV-etsii asetuksiin tallennettuja kanavia. Joten suosittelemme kanavien
hakemista ja päivittämistä ennen ohjelmapäivitysten hakua.
1) Ohjelmapäivitysten haku käyttöliittymän kautta
• Uudet ohjelmapäivitykset voidaan myös tarkastaa manuaalisesti.
• Siirry Päävalikkoon. Valitse Asetukset ja valitse Muut asetukset –valikko. Muut asetukset –valikossa, siirry
Ohjelmapäivitys-kohtaan ja paina OK-painiketta avataksesi Päivitysvaihtoehdot-valikon.
• Valitse Päivitysvaihtoehdot –valikossa Etsi päivityksiä ja paina OK-painiketta.
• Jos uusi päivitys löytyy, sen lataaminen käynnistyy. Edistymispalkki näyttää latauksen edistymisen. Kun lataus
on valmis, tulee uudelleenkäynnistämisen viesti esiin ohjelman käyttöönottamiseksi. Paina OK jatkaaksesi
uudelleenkäynnistystä.
2) Haku kello 03.00 ja päivitystila
• Jos Automaattipäivitys Päivitysvaihtoehdoissa on käytössä, TV avautuu 03.00 ja etsii kanavalähetyksistä
ohjelmapäivityksiä. Jos uusi päivitys löytyy ja sen lataus onnistuu, avautuu TV seuraavan kerran uudella
ohjelmaversiolla.
Huomautus uudelleenkäynnistyksestä: Uudelleenkäynnistys on päivitystoiminnon viimeinen vaihe jos uuden
ohjelman lataaminen onnistui. TV suorittaa viimeiset alustukset uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Paneelin
virta on kytketty pois päältä uudelleenkäynnistyksen aikana ja LED-valo ilmaisee toiminnan vilkkumalla. TV
käynnistyy uudella ohjelmaversiolla noin 5 minuutin kuluttua.
• Jos TV ei käynnisty 10 minuutin kuluessa, kytke virta pois päältä 10 minuutiksi ja kytke se uudelleen päälle.
TV:n tulisi avautua uudella ohjelmalla. Jos TV ei vieläkään toimi, suorita päältäkytkentä ja kytkentä uudelleen.
Jos laite ei vieläkään toimi, ota yhteyttä huoltohenkilöön.
Varoitus: Älä kytke TV:n virtaa pois päältä led-valon vilkkuessa. Jos näin tehdään, TV ei ehkä enää
avaudu ja vain huoltomies voi käynnistää sen uudestaan.
Tietoja käytettyjen laitteiden ja paristojen hävittämisestä
[Vain Euroopan unioni]
Nämä symbolit tuetteissa tarkoittavat, että niitä ei saa hävittää
kotitalousjätteiden mukana. Jos vanhat laitteet tai paristot hävitetään,
vie ne käytössä oleviin kierrätys- ja keräyspisteisiin.
Paristo
Huomautus: Merkki Pb paristoissa tarkoittaa, että ne sisältävät
lyijyä.
Tuotteet
Suomi - 33 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 33
06.06.2011 14:03:35
Digitaalinen vastaanotto
(DVB-T)
Tekniset tiedot
TV-LÄHETYS
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
Lähetysstandardit:
KANAVIEN VASTAANOTTO
DVB-T, MPEG2,DVB-T, MPEG4 HD
VHF (BAND I/III)
I. DEMODULOINTI
UHF (BAND U)
• -Symbolin nopeus: COFDM 2K/8K FFT tilalla.
HYPERBAND
• -Modulaatio: 16-QAM - 64-QAM FEC kaikille DVBtiloille (automaattisesti lyödetty)
ESIASETETTUJEN KANAVIEN MÄÄRÄ
1000
• MHEG-5 laite ISO / IEC 13522-5 yhteensopiva UK
engine Profile 1 (Vain UK)
KANAVAILMAISIN
• Object carousel tuki ISO/IEC 135818-6 ja UK DTT
profiili yhteensopiva (Vain UK)
Ruutunäyttö
RF-ANTENNITULO
• Taajuusalue: 474-850 MHz, UK-mallit
75 Ohm (epäsymmetrinen)
II. VIDEO
KÄYTTÖJÄNNITE
• -H.264 (MPEG-4 osa 10) pää ja korkeaprofiilitaso
4.1/MPEG-2 [email protected] videodekooderi.
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
• -HD näytön monimuotokykyinen (1080i, 720p,
576p)
German + Nicam Stereo
ÄÄNEN ULOSTULOTEHO (WRMS.) (10% THD)
2x6
• -CVBS analoginen lähtö.(ei käytettävissä HDkanavissa
VIRRANKULUTUS (W)
III. AUDIO
135 W (max)
• -MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, AAC, HEAAC,
AC3, E-AC3.
1 W (Valmiustila)
• -Tuetut näytteenottotaajuudet ovat 32, 44.1 & 48
kHz.
PANEELI
16:9 näyttö, 32” ruudun koko
Digitaalivastaanotto (DVB-C)
MITAT (mm)
Syvyys x pituus x korkeus (jalustalla): 202 x 783 x
540
Lähetysstandardit:
Paino (Kg): 10,10
I. DEMODULOINTI
Syvyys x pituus x korkeus (ilman jalustaa): 37,5 x
783 x 498
-Kuvataajuus: 4.0 Msymbols/s to 7.2 Msymbols/s
Paino (Kg): 9,70
DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4
-Modulaatio: 16-QAM , 32-QAM ,64-QAM, 128-QAM
ja 256-QAM
II. VIDEO
-Kaikki MPEG2 [email protected] ylöspäin muunnolla
ja suodatuksella CCIR601 muotoon.
-CVBS analogiulostulo.
III. AUDIO
-Kaikki MPEG1 Layer 1 ja 2 -tilat
-Tuetut näytteenottotaajuudet ovat 32, 44.1 & 48
kHz.
Suomi - 34 -
01_MB60_[FI]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 34
06.06.2011 14:03:35
Innehåll
Funktioner............................................................. 36
Inledning ............................................................... 36
Förberedelse ........................................................ 36
Säkerhetsföreskrifter ............................................ 36
Strömkälla ......................................................... 36
Innehåll i förpackning............................................ 38
Miljöinformation ................................................... 39
Reparationsinformation..................................... 39
Fjärrkontrollens knappar ....................................... 40
LCD TV och funktionsknappar.............................. 41
Översikt av anslutningarna på baksidan............... 41
Översikt av anslutningarna - sidokontakter .......... 42
Strömanslutning.................................................... 42
Antennanslutning .............................................. 42
Att använda USB-ingångar ................................... 43
Ansluta LCD-TV:n till en PC ................................. 44
Använda sido-AV-anslutningar ............................. 44
Ansluta en DVD-spelare via HDMI ....................... 44
Ansluta en DVD-spelare via komponentuttag
(YPbPr) eller scart-kabel ...................................... 44
Fjärrkontroll........................................................... 45
Sätta i batterier ................................................. 45
Sätt På/Av............................................................. 45
För att sätta på TV:n ......................................... 45
För att stänga av TV:n ...................................... 45
Val av ingång ........................................................ 46
Grundläggande funktioner .................................... 46
Användning med knapparna på TV-apparaten . 46
Användning med fjärrkontrollen ........................ 46
Visa elektronisk programguide (EPG) .................. 46
Inspelning via EPG-skärm ................................ 47
Förstagångsinstallation......................................... 48
Installation ............................................................ 49
Använda meny för automatisk kanalsökning .... 49
Manuell Inställning ............................................... 49
Digital antenn, manuell sökning ........................ 49
Digital kabel, manuell sökning .......................... 50
Analog manuell sökning.................................... 50
Analog fininställning .......................................... 50
Nätverkskanalsökning....................................... 50
Rensa servicelista (*) ........................................ 50
Hantera stationer: Kanallista ................................ 51
Sköta kanallistan............................................... 51
Flytta en kanal .................................................. 51
Radera en kanal ............................................... 51
Byt namn på en kanal ....................................... 51
Låsa en kanal ................................................... 51
Hantera stationer: Favoriteter ............................... 52
Knappfunktioner................................................ 52
Hantera stationer: Sortera kanallista .................... 52
Skärminformation ................................................. 52
Mediauppspelning med Mediabläddraren ............ 52
BLÅ knapp: Byter mediatyp. ............................. 53
Alternativ för bildspel ........................................ 53
Spela musik via USB ....................................... 54
Inspelningsbibliotek .......................................... 54
Inställningar för mediabläddrare ....................... 55
Tidsskiftesinspelning ........................................... 55
Direkt inspelning ................................................... 55
Titta på inspelade program .................................. 56
Ändra bildstorlek: Bildformat................................. 56
Konfiguration av bildinställningar .......................... 57
Använda menyvalen för bildinställningar .......... 57
Menyvalen för bildinställningar ......................... 57
PC bildinställningar ........................................... 58
Konfiguration av ljudinställningar .......................... 58
Använda menyvalen för ljudinställningar .......... 58
Menyvalen för ljudinställningar ......................... 58
Konfiguration av din TV:s inställningar ................. 59
Använda valen i inställningsmeny .................... 59
Val i inställningsmeny ....................................... 59
Använda villkorad tillgång Modul .......................... 59
Visa menyn för villkorad tillgång (*) .................. 59
Konfigurera språkpreferenser ............................... 60
Språkinställningar ............................................ 60
Föräldralås............................................................ 60
Använda menyn för föräldrainställning ............. 61
Tidräknare ............................................................ 61
Konfiguration av inspelning .................................. 62
Konfigurera inställningar av datum/tid .................. 62
Konfigurering av inställningar för källa.................. 63
Konfigurering av övriga källor ............................... 63
Användning ....................................................... 63
Övriga funktioner .................................................. 64
Text-TV ................................................................. 64
Tips ....................................................................... 65
Bilaga A: Typiska visningslägen via PC-ingång .... 66
Bilaga B: AV- och HDMI Signalkompabilitet
(Ingångssignaltyper) ............................................. 66
Bilaga C: DVI-upplösningar som stöds ................. 67
Bilaga D: Filformat som stöds för USB-läge ......... 67
Bilaga E: Uppgradering av mjukvara .................... 68
Specifikationer ...................................................... 69
Digital mottagning (DVB-T)................................... 69
Digital Reception (DVB-C) .................................... 69
Svenska - 35 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 35
06.06.2011 14:05:01
Funktioner
• LCD färg-TV med fjärrkontroll.
• Fullt integrerad marksänd digital-TV (DVB-T-C
MPEG2) (DVB-T-C MPEG4).
• HDMI-anslutningar för digital video och ljud.
Anslutningen är även avsedd att stödja HD-signaler
(för högupplöst TV).
• USB-ingång.
• Inspelning av program
• Tidsskiftning av program
• 1000 program (analog + digital).
• OSD menysystem.
DVD-spelare, DVD-inspelare, videobandspelare, PC,
osv). Apparaten är endast lämpad för användning i
torra miljöer. Apparaten får endast användas i privata
hushåll och inte i ett industriellt eller kommersiellt syfte.
Vi frånsäger oss i princip ansvar om apparaten inte
använts på avsett sätt eller om obehöriga modifieringar
har utförts. Om LCD-TV:n används i extrema miljöer
kan det orsaka skador på apparaten.
Förberedelse
God ventilation kräver att du lämnar minst en
10 cm:s luftspalt runt TV:n. För att förhindra fel
eller säkerhetsrisker bör du inte placera föremål
på apparaten. Använd denna apparat endast i
rumstemperatur.
• Integrerad tuner DVB-T-C HD, kompatibel med
MPEG 2 / MPEG 4.
10 cm
10 cm
• Stereoljudsystem. (Tyska + Nicam)
10 cm
• Scart-uttag för externa enheter (video, videospel,
ljudanläggning, m.m.).
• Text-TV, Fastext, TOP-text.
• Anslutning for hörlurar.
• Automatiskt programmeringssystem (APS).
• Manuell inställning framåt eller bakåt.
• Insomningstimer/barnlås.
Säkerhetsföreskrifter
• Automatisk ljudavstängning vid ingen sändning.
Läs igenom följande säkerhetsföreskrifter noga
för din egen säkerhet.
• NTSC-uppspelning.
Strömkälla
• AVL (automatisk Ijudnivåanpassning).
Denna TV får endast användas vid anslutning till
eluttag med växelström 220-240 V och 50 Hz.
Kontrollera att du valt rätt inställning för spänning.
• Automatisk avstängning.
• PLL (frekvenssökning).
• PC-ingång.
Nätsladd
• Plug-and-play för Windows 98, Windows 7, ME,
2000, XP och Vista.
Placera inte enheten, t.ex. en möbel direkt på sladden
(strömkabeln) och se till att den inte blir klämd. Håll i
sladdens stickpropp. Dra aldrig ur kontakten genom att
dra i sladden och rör aldrig sladden med våta händer,
då detta kan orsaka kortslutning eller elektriska stötar.
Slå aldrig knut på sladden och knyt inte samman den
med andra sladdar. Elsladdarna bör dras på ett sätt så
att de inte riskerar att bli trampade på. En skadad elsladd
kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. När sladden är
skadad och därför måste bytas, ska bytet utföras av en
behörig elektriker.
• Spelläge
Inledning
Var vänlig läs igenom motsvarande anvisningar för
denna handbok innan produkten används för första
gången, även om du är förtrogen med hur man
använder elektroniska produkter. Uppmärksamma
speciellt kapitlet SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.
Förvara handboken säkert för framtida referens.
Dessa anvisningar måste åtföljas produkten om den
säljs eller ges bort.
Tack för att du har valt denna produkt. Instruktionsboken
innehåller anvisningar om hur du ska använda
TV:n. Innan du använder TV:n bör du därför
läsa anvisningarna noga. Spara
instruktionsboken så att du kan använda den
som referens i framtiden.
Fukt och vatten
Använd inte apparaten i våt eller fuktig
omgivning (undvik badrum, köksvask,
nära tvättmaskin och liknande). Utsätt
inte apparaten för regn eller vatten,
eftersom detta kan vara farligt, och ställ
inga föremål fyllda med någon form av
vätska, som blomvaser, ovanpå den.
Undvik droppar och stänk.
Apparaten är avsedd att ta emot och visa TV-program.
De olika anslutningsalternativen lägger till ytterligare Om ett fast föremål eller någon vätska skulle hamna
möjligheter för mottagning och visning (mottagare, i apparaten, stäng av apparaten och se till att den
Svenska - 36 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 36
06.06.2011 14:05:02
kontrolleras av en behörig yrkesman innan den
används igen.
de lokala myndigheterna eller din återförsäljare för
ytterligare information.
Rengöring
Koppla bort enheten
Före rengöring ska du koppla ur TV:n
från vägguttaget. Använd inte vätskeeller spraybaserade rengörare. Använd
en mjuk och torr trasa.
För att koppla ur TV:n helt används nätkontakten, och
den ska därför alltid vara lätt åtkomlig.
Volym i hörlurar
Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor eller
hörlurar kan skada hörseln.
Ventilation
Springorna och öppningarna på TV:n är avsedda för
ventilation och för att garantera en säker användning.
För att förhindra överhettning får dessa öppningar inte
på något sätt blockeras eller täckas över.
Värme och eld
Apparaten bör inte placeras i närheten
av öppen eld eller källor som ger intensiv
värme, som t.ex. ett elelement. Se till
att inga värmekällor med öppna lågor,
som t.ex. stearinljus, står på TV:n. Batterier får inte
utsättas för extrem värme, som t.ex. från solljus, eld
eller liknande.
Installation
För att förhindra skador måste apparaten, vid
montering på vägg, vara säkert fäst vid väggen enligt
installationsanvisningarna (om detta tillval finns).
LCD-skärm
LCD-skärmen är en högteknologisk produkt som
med cirka en miljon tunnfilmstransistorer ger god
detaljupplösning. Ibland kan några inaktiva pixlar
uppstå på skärmen och visas som en fast blå, grön
eller röd punkt. Observera att detta inte påverkar
produktens prestanda.
Varning! Lämna inte TV:n i vänteläget eller påslagen
när du lämnar bostaden.
Åskväder
Vid storm, åskväder eller när du är
bortrest ska du dra ur nätkabeln från
vägguttaget.
Anslutning till en TV distributionssystem
(kabel-TV etc.) från tuner
Reservdelar
När reservdelar behövs, ska du kontrollera att
serviceteknikern har använt de reservdelar som anges
av tillverkaren eller har samma specifikationer som
originaldelarna. Ej behöriga utbyten kan resultera i
brand, elektriska stötar eller annan fara.
Service
Överlåt alla servicearbeten åt utbildade
yrkesmän. Ta inte bort höljet på egen
hand, då detta kan förorsaka elstötar.
Enhet som är ansluten till skyddsjordslingan
av byggnadsanläggningen via nätanslutningen
eller via annan utrustning med en anslutning till
skyddsjordslingan-och et tv-distributionssystem med
koaxialkabel, kan under vissa omständigheter leda
till brandrisk.
Anslutning till ett kabel-distributionssystem måste
därför ske med en anordning som ger elektrisk
isolering under et visst frekvensområde (galvanisk
isolator, se EN 60728-11).
Avfallshantering
• Anvisningar för avfallshantering:
Förpackningsmaterialet är återvinningsbart och
bör i princip återvinnas. Förpackningsmaterial
som t.ex. plastpåsar måste förvaras oåtkomligt för
barn. Batterier, även sådana som inte innehåller
tungmetaller, ska inte kastas tillsammans med
hushållsavfall. Var god kasta förbrukade batterier på
ett miljövänligt sätt. Undersök vilka bestämmelser som
gäller i ditt område.
• Försök inte ladda upp batterierna på nytt. Fara för
explosion. Ersätt endast batterierna med samma
eller motsvarande typ.
Denna symbol på apparaten eller på
dess förpackning betyder att elektrisk och
elektronisk utrustning ska kasseras avskilt
från hushållsavfall efter dess livstid. Inom EU
används olika återvinningssystem. Kontakta
Knappen för vänteläge/På isolerar inte apparaten helt
från elnätet. Dessutom förbrukar apparaten ström i
vänteläget. För att helt skilja apparaten från elnätet
måste kontakten dras ur från nätuttaget. På grund av
detta skall apparaten installeras på ett sådant sätt att
nätuttaget inte blockeras. Vid en nödsituation skall
kontakten kunna dras ut omedelbart. För att förhindra
risken för brand skall nätsladden helst separeras från
Svenska - 37 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 37
06.06.2011 14:05:02
nätuttaget om inte apparaten kommer att användas
under en längre period, t.ex. under semestrar.
Innehåll i förpackning
Elektriska apparater får aldrig användas av barn
utan övervakning.
Låt aldrig barn använda elektriska apparater utan att
övervakas. Barn kan inte alltid bedöma möjliga faror.
Batterier/ackumulatorer kan vara livshotande om de
sväljs. Förvara batterier oåtkomliga för småbarn. Om
dessa sväljs, måste medicinsk vård sökas omedelbart.
Håll även plastfilmerna på förpackningarna borta från
barn. Det föreligger fara för kvävning.
SLEEP
SCREEN
FAV
LANG.
PRESETS
LCD TV
EPG
SWAP
SOURCE
Licensinformation (tillval)
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
C
SEARCH
MODE
DISP.
VARUMÄRKESERKÄNNANDE
INFO
CH
V
“Dolby” och den dubbla D-symbolen är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
Fjärrkontroll
Anm.: HDMI-anslutningen mellan PC och TV kan ge
upphov till radiointerferens. Om detta är fallet bör du i
stället använda en VGA-anslutning (D-sub 15).
1 X kabel för
anslutning av
komponentvideo
Batterier: 2 X AAA
Instruktionsbok
1 X kabel för
anslutning av video
och ljud
Anm. Du bör kontrollera tillbehören efter inköp.
Säkerställ att varje tillbehör finns med.
Svenska - 38 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 38
06.06.2011 14:05:03
Miljöinformation
• Denna TV är utformad att förbruka mindre energi för att rädda miljön.
Du inte bara bidra till att rädda miljön, utan också att du kan spara pengar genom att minska elräkningar tack
vare energieffektivitet inslag i denna TV. För att minska energiförbrukningen, bör du vidta följande åtgärder:
• Du kan använda energisparläge-inställningen, som ligger i Funktion-menyn. Om du ställer in Energisparläge
som På, kommer TV: n att byta till energisparläge och luminans-nivån på TV: n kommer att minska till
optimal nivå. Observera att vissa bildinställningar kommer inte vara tillgänglig att ändras när tv: n är i
energisparläge.
• När TV: n inte används kan du stänga av eller koppla bort TV: n från nätkontakten. Detta kommer också att
minska energiförbrukningen.
• Koppla bort strömmen när man går längre tid.
• Observera att årligen, med hjälp av TV i strömsparläge har mer energieffektivitet än koppla bort TV: n från
kontakten i stället för att standby-läge. Därför är det starkt rekommenderat att aktivera strömsparlägeinställningen för att minska din årliga energiförbrukningen. Och även det rekommenderas att koppla bort
TV: n från nätkontakten för att spara energi, mer när du inte använder den.
• Hjälp oss att rädda miljön genom att följa dessa steg.
Reparationsinformation
Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. Endast kvalificerad personal får reparera TV. Kontakta
din lokala återförsäljare där du har köpt den här TV: n för ytterligare information.
Svenska - 39 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 39
06.06.2011 14:05:04
Fjärrkontrollens knappar
1. Vänteläge (Standby)
2. Bildstorlek / Zoomar videon (i medialäsarens
videoläge)
3. Insomningstimer
4. Mono / stereo - Dual I-II / valt språk (*) (i DVBkanaler)
SLEEP
SCREEN
FAV
LANG.
PRESETS
5. Val av favoritläge (i DVB-kanaler)
6. Sifferknappar
7. Elektronisk programguide (i DVB-kanaler)
8. Ingen funktion
EPG
SWAP
9. Medialäsare
10. Navigeringsknappar (Upp/Ner/Höger/Vänster)
SOURCE
11. Ingen funktion
12. Inspelningsbibliotek
13. Program ner / Sida upp - Program upp / Sida
ner
14. Ljudlöst
C
15. Inspelning av program
SEARCH
MODE
DISP.
16. Paus (i medialäsarläge)/Time shift-inspelning
INFO
17. Snabbt bakåt (i medialäsarläge)
V
CH
18. Spela (i medialäsarläge)
19. Röd knapp
20. Grön knapp / Tidtabellslista (i EPG) / Märka /
Märka av alla (i favoritlista) / Spela-bildspel (i
medialäsare) / Slinga/blanda (i medialäsaren)
21. Val av bildläge. /ändrar bildläge (i
medialäsarens videoläge)
22. Ingen funktion
23. Text-TV / Mix (i text-tv-läge)
24. Textning på/av (i DVB-kanaler)
25. Föregående program
38. Gul knapp / Tidslinje-schema (i EPG)
26. AV/val av källa
27. Meny på/av
28. OK (bekräfta)/håll (i text-TV-läge) / Redigera
kanallista.
29. Lämna / Återgå / Indexsida (i text-tv-läge)
30. Ingen funktion
31. Info/visa (i text-TV-läge)
Obs: Du kan använda fjärrkontrollens nummerknappar
för att skriva bokstäver när så behövs. När du trycker
på ‘2...9’ skrivs de bokstäver som tilldelats till den
knappen. Bokstäverna visas en i taget då du trycker
på knappen. Tabellen nedan visar de tilldelade
bokstäverna:
2/ABC
3/DEF
4/GHI
5/JKL
6/MNO
7/PQRS
8/TUV
9/WXYZ
32. Volym Upp/Ner
33. Ingen funktion
34. Ingen funktion
35. Snabbt framåt (i medialäsarläge)
36. Stoppar (i medialäsarläge)
37. Blå knapp / Redigera kanallista / Filter (i
favoritlistan och EPG)
Svenska - 40 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 40
06.06.2011 14:05:04
LCD TV och funktionsknappar
Vy för FRAM- och BAKSIDA
Kontrollknappar VISNING
Kontrollknappar
1. Standby-knapp
2. TV/AV-knapp
3. Program Upp/Ned knappar
4. Volym Upp/Ned knappar
”/“
Obs: Tryck på “
” knapparna samtidigt för att visa
huvudmenyn.
HDMI 1
HDMI 2
Översikt av anslutningarna på baksidan
SPDIF
Coax.OUT
1. HDMI 2: HDMI-ingång
2. HDMI 1: HDMI-ingång
HDMI-ingångar används för enheter som har ett HDMI-uttag. Din LCD-TV kan visa bilder i
högupplösning (HD) från t.ex. enheter som högupplösande satellitmottagare eller DVD-spelare. Dessa
apparater måste vara anslutna via HDMI-uttagen eller komponentuttaget. Dessa uttag kan ta emot
antingen 720p- eller 1080i-signaler. Ingen ljudanslutning behövs för en HDMI-till-HDMI-anslutning.
3. RF Input ansluter till en antenn eller ett kabel-TV-system.
Observera att om du använder en dekoder eller mediaspelare, ska du ansluta antennkabeln via denna
enhet till TV:n med lämplig antennkabel enligt bilderna på följande sidor.
4. SCART in- eller utgång för externa enheter. Koppla SCART-kabeln mellan SCART-uttaget på TV:n och
SCART-uttaget på din externa enhet (som t.ex. en dekoder, en videobandspelare eller en DVD-spelare).
Anm.: Om en extern apparat är ansluten via ett SCART-uttag växlar TV:n automatiskt till AV-läge.
Anm.: S-VHS-signal stöds via scart-uttaget.
Anm.: När du tar emot DTV-kanaler (Mpeg4 H.264) eller när du är i medialäsarläge kommer ingen
utdata vara tillgänglig via scartuttaget.
5. PC-ingången används för anslutning av en PC till TV:n.
Anslut PC-kabeln mellan PC-ingången på TV:n och PC-utgången på din PC.
6. SPDIF koaxialutgång skickar ut digitala ljudsignaler från den för tillfället använda källan.
Använd en SPDIF koaxialkabel för att överföra ljudsignaler till en enhet som har SPDIF-ingång.
Svenska - 41 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 41
06.06.2011 14:05:05
Översikt av anslutningarna - sidokontakter
1. CI-kortplats används för att sätta in ett CI-kort. Med ett CI-kort kan du titta på alla
kanaler som du abonnerar på. Se avsnittet ”Villkorad tillgång” för ytterligare information.
2. USB-ingångar.
Notera att funktionen programinspelning är tillgänglig via dessa USB-ingångar. Du kan
ansluta en extern hårddisk till enheten.
3. Komponentvideoingång (YPbPr) används för att ansluta till komponentvideo.
Med komponentvideo/ljuduttagen kan du ansluta till en enhet med komponentutgång. För
att göra detta måste du använda den medföljande komponentvideoanslutningskabeln så att
anslutningen kan aktiveras. Anslut först kabelns kontakt till TV:ns YPbPr-uttag (sidan). Anslut
sedan komponentkabelns (medföljer ej) kontakter till komponentvideoanslutningskabelns
flerkontaktsdel. Färgerna på kontakterna ska överensstämma.
4. Ingången på sidans ljud-videoanslutning används för att ansluta externa enheters
video- och ljudsignaler. För att göra en videoanslutning måste du använda den
medföljande AV-anslutningskabeln så att anslutningen kan aktiveras. Anslut först
kabelns kontakt till AV-uttaget på TV:ns sida. Sätt efteråt in din videokabels kontakt
(medföljer ej) i den GULA ingången (placerad på flerkontaktsidan) på den medföljda
AV-anslutningskabeln. Färgerna på kontakterna ska överensstämma.
För att aktivera ljudanslutningen måste du använda de RÖDA och VITA ingångarna
på sido-AV-anslutningskabeln. Anslut efteråt apparatens ljudkabelkontakter till den
RÖDA och VITA kontakten på den medföljda sido-AV-anslutningskabeln. Färgerna på
kontakterna ska överensstämma.
Anm. Du ska använda ljudingångarna på sido-AV-anslutningskabeln (RÖD och VIT)
för att aktivera ljudanslutning, vid anslutning av en enhet till din TV genom att använda PC eller
KOMPONENTVIDEO-ingång.
5. Hörlursuttaget används för att ansluta externa hörlurar till systemet. Anslut till uttaget märkt
HEADPHONE för att lyssna på TV:n via hörlurar (tillval).
Strömanslutning
VIKTIGT: TV:n är avsedd för drift vid 220-240V AC, 50 Hz.
• Låt TV:n stå tills den anpassats till rumstemperatur efter uppackning innan du ansluter den till nätuttaget.
Anslut strömkabeln till elnätet.
Antennanslutning
HDMI 2
HDMI 1
• Anslut antenn-, kabel-TV-kontakten till ANTENNINGÅNGEN på TV:ns baksida.
SPDIF
Coax.OUT
Svenska - 42 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 42
06.06.2011 14:05:07
Att använda USB-ingångar
Inspelning av program
För att spela in ett program måste du först ansluta
ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd.
• Via TV:ns USB-ingångar kan du ansluta en extern Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera
hårddisk eller ett USB-minne. Det här innebär att inspelningsfunktionen.
du kan spela in och spela upp filer på externa VIKTIGT! Om du använder en ny USB-hårddisk
lagringsenheter.
bör du först formatera den med TV:ns alternativ för
• Hårddiskar (med egen strömförsörjning) i formaten diskformatering.
2,5 och 3,5 tum stöds.
• Om du vill använda inspelningsfunktionen ansluter
du USB-enheten eller en extern hårddisk till TV:n.
• För att spela in ett program måste du först ansluta
Enheten bör ha minst 1 GB kapacitet och stödja
ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd.
USB 2.0. Om enheten inte stöder USB 2.0 visas ett
Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera
felmeddelande.
inspelningsfunktionen. I annat fal kommer inte
OBS: Inspelade program sparas på den anslutna
inspelningsfunktionen att vara tillgänglig.
USB-enheten. Om så önskas kan du lagra/kopiera
VIKTIGT!
inspelningarna på en dator; dessa filer kommer dock
• Säkerhetskopiera filerna innan anslutning till TV:n inte finnas tillgängliga för uppspelning på datorn. Du
för att förhindra möjlig förlust av data. Märk att kan endast spela upp dem via din TV.
tillverkaren inte är ansvarig för förlorad data.
• En timmes inspelning tar i regel upp cirka 2 GB
• Vissa typer av USB-enheter (t.ex. MP3-spelare) eller
diskutrymme.
USB-minnen är inte kompatibla med denna TV.
• Mer information om inspelning av program finns längre
VIKTIGT! TV:n stöder enbart diskformatering för
fram i avsnitten ”Direkt inspelning”, “Tidsskiftning”,
FAT32. NTFS-formatet stöds inte. Om du ansluter en
”Elektronisk programguide”, ”Inspelningsbibliotek
USB-disk med formatet NTFS kommer du att behöva
och ”Inspelningstimers”.
formatera om disken. Se avsnittet om diskformatering • Inspelade program delas upp i filer på vardera cirka
längre fram.
1 GB (ungefär en timmes speltid). Ordningsföljden
framgår av de tre sista siffrorna i filnamnet, t.ex.
Observera att formateringen innebär att alla lagrade
4801-000.ts , 4801-001.ts.
data försvinner och att disken konverteras till
filformatet FAT32.
• Inspelade program sparas i följande katalog på
den externa lagringsenheten: \DVR\RECS. Alla
Anslutning av USB-disk
inspelningar betecknas med siffror (t.ex. 4801-000.
• Anslut USB-enheten till TV:ns USB-ingång.
ts). En textfil (.txt) skapas för varje inspelning. I filen
Anm. Sätt i/ta ur USB-disken när TV:n är
finns information om t.ex. TV-bolag, program och
frånslagen.
inspelningstid.
Anm. Använd en så kort USB-kabel som möjligt för • Om skrivhastigheten på den anslutna USB-disken
anslutningen och kontrollera att den har en USBinte är tillräcklig, kan inspelningen misslyckas
symbol.
och tidsskiftningsfunktionen är eventuellt inte
tillgänglig.
Anm. Problem kan uppstå vid formatering av diskar
med en lagringskapacitet på 1 TB eller högre. • Inspelningar av högupplösta program kan ta upp mer
utrymme på USB-disken beroende på den utsända
Formatera i så fall disken med hjälp av en dator och
signalens upplösning. Av detta skäl bör USBvälj filformatet FAT32.
hårddiskar användas för att spela in högupplösta
program.
SIDOVY FÖR
USB-MINNE
• Ta inte ut USB/HDD:n under inspelning. Detta kan
skada den anslutna USB/HDD:n.
• Multipartionshårddiskar (HDD) stöds för upp till två
partioner.
• En del strömpaket spelas eventuellt inte in beroende
VARNING!
på signalproblem, så ibland kan det hända att bilden
fryser under uppspelning.
• Att snabbt koppla in eller ur USB-enheter är förenat
med risker. Speciellt otillrådligt är det att koppla in • Knapparna för Inspelning, Spela, Paus, Visa (för
PlayListDialog) kan inte användas när text-TV är
och ur enheten upprepade gånger. Detta kan fysiskt
På. Om en inspelning börjar från timern när textskada USB-spelaren och särskilt USB-enheten.
TV är På, stängs text-TV automatiskt av. Text-TV
• Dra inte ut USB:n under uppspelningen av en fil.
är också avaktiverad när det pågår en inspelning
eller uppspelning.
Svenska - 43 USB-anslutning
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 43
06.06.2011 14:05:10
Ansluta en DVD-spelare via HDMI
Anm:: Inte alla kablar som visas i bilden medföljer.
• Om din DVD-spelaren har ett HDMI-uttag kan du
ansluta via HDMI för bättre video- och ljudkvalitet.
TV:ns PC-ingång
HDMI 2
TV:ns ljudingångar
Se i DVD-spelarens instruktionsbok för ytterligare
information. Slå av både TV:n och den andra enheten
innan du utför några anslutningar.
HDMI 1
Ansluta LCD-TV:n till en PC
Du kan ansluta en dator för att visa datorns bild på din
LCD TV. Stäng av både datorn och bildskärmen innan
några anslutningar utförs. Använd en 15-stifts D-subskärmsladd för att ansluta en PC till LCD TV:n. När
anslutningen är klar, växla till PC-källa. Se avsnittet
”Val av ingång”. Ställ in den önskade upplösningen.
Information om upplösning finns i bilagan.
HDMI-kabel
(medföljer ej)
SPDIF
PC-ljudkabel
(medföljer ej)
PC VGA-kabel
(medföljer ej)
PC:ns ljudutgång
Coax.OUT
PC:ns bildskärmsutgång
DVD-spelare
• När du ansluter till en DVD-spelare enligt bilden
ovan ska du växla till den anslutna HDMI-källan. Se
avsnittet Val av ingång för mer information om att
växla källor.
Använda sido-AV-anslutningar
Du kan ansluta flera tillvalsenheter till din LCD TV genom
TV:ns sidokontakter.
• För anslutning av en videokamera eller kamera
ska du använda AV uttaget (sidan). För att göra
detta måste du använda den medföljda video/
ljudanslutningskabeln. Anslut först kabelns
kontakt till TV:ns AV IN-uttag (sidan). Sätt efteråt in
kontakterna på din kameras kabel (medföljer ej) i
flerkontaktsdelen på video/ljudanslutningskabeln.
Färgerna på kontakterna ska överensstämma. Se
bild nedan.
• Efteråt ska du växla till Sido-AV-källa. Se avsnittet Val
av ingång i följande avsnitt för mer information.
AV-kabel
(medföljer ej)
SIDE AV
AV anslutningskabel
(medföljer)
Ansluta en DVD-spelare via
komponentuttag (YPbPr) eller
scart-kabel
• En del DVD-spelare är anslutna via
K O M P O N E N T U T TA G ( Y P b P r ) . I d e t t a
fall måste du använda den medföljda
komponentvideoanslutningskabeln för att aktivera
anslutningen. Anslut först kabelns kontakt till
TV:ns YPbPr- uttag (sidan). Sätt efteråt in din
komponentkabels (medföljer ej) kontakter i
komponentvideoanslutningskabelns flerkontaktsdel
(se bild nedan). Färgerna på kontakterna ska
överensstämma.
• För att aktivera ljudanslutningen, använd VGA/
komponentljudkabeln. Anslut först kabelns kontakt
till TV:n. Sätt därefter in din DVD-spelares kontakter
på ljudkabeln i VGA/komponentljudkabelns
flerkontaktsdel (se bild nedan). Färgerna på
kontakterna ska överensstämma.
Sidovy
Hörlurar
Kamera
• För att lyssna på TV:n från hörlurarna ska du ansluta
hörlurarna till TV:ns HÖRLURAR-uttag, som visas i
bilden ovan.
YPbPr
Kabel anslutning
(Medföljer)
DVD-spelare
YPbPr Video
(medföljer ej)
• När anslutningen är klar växlar du till YPbPrk ä l l a n . S e a v s n i t t e t Va l a v i n g å n g .
Anm.: För att ansluta YPbPr-enhet, använd medföljande
komponentkabel (YPbPr)
• Du kan även ansluta via SCART-ingången.
Svenska - 44 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 44
06.06.2011 14:05:10
HDMI 2
HDMI 1
Sätt På/Av
För att sätta på TV:n
• Anslut till ett eluttag på 220-240 V AC, 50 Hz.
Lysdioden tänds (lysdioden blinkar under vänteläge
På/Av)
SPDIF
Coax.OUT
• För att sätta på TV:n från viloläget kan du
antingen:
• Trycka på “ ” -knappen, CH
sifferknapp på fjärrkontrollen.
Scart-kabel
(Medföljer ej)
• Trycka på knappen “
TV slås på.
/ CH
eller en
” , - eller + på TV:n. Din
Anm.: Om du slår på din TV med knapparna
PROGRAM UPP/NED på fjärrkontrollen eller på
TV:n, startar TV:n med den kanal som du senast
tittade på.
TV:n slås på med bägge metoderna.
För att stänga av TV:n
DVD-spelare
Anm.: Dessa tre anslutningsmetoder utför samma
funktion men med olika kvalitetsnivåer. Det är inte
nödvändigt att ansluta med alla tre metoderna.
• Tryck på “ ”-knappen på fjärrkontrollen eller på “
”-omkopplaren på TV:n, så att TV:n växlar över
till vänteläge (“stand-by”).
• För att stänga av TV:n helt drar du ut nätsladden
ur nätuttaget.
Fjärrkontroll
Sätta i batterier
• Ta bort batterilocket på fjärrkontrollens baksida
genom att försiktigt dra det bakåt från den markerade
delen.
Anm.: När TV:n är i viloläge blinkar lampan för
vänteläge och indikerar att funktioner som sökning i
vänteläge, nedladdning eller Timer är aktiverat.
• Sätt i två stycken AAA/R3-batterier eller batterier av
motsvarande typ. Observera rätt polaritet (+/-) när du
sätter batterierna och sätt tillbaka batteriluckan.
Anm.: Ta bort batteriet ur fjärrkontrollen om den inte
ska användas under en längre tid. I annat fall kan den
skadas av eventuellt batteriläckage. Fjärrkontrollens
räckvidd är cirka 7 meter/23 ft.
Svenska - 45 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 45
06.06.2011 14:05:12
Volyminställning
Val av ingång
När du har anslutit externa system till din TV, kan du
växla över till olika ingångskällor. Tryck på knappen
“SOURCE” på din fjärrkontroll upprepade gånger för
att direkt ändra källor.
• Tryck på knappen “ V ” för att höja volymen.
Tryck på knappen “V ” för att sänka volymen. En
volymskala (skjutreglage) visas på skärmen.
Programval (föregående eller nästa
program)
• Tryck på knappen “CH ” för att välja föregående
program.
• Tryck på knappen “ CH
program.
” för att välja nästa
Programval (direkt åtkomst)
• För att välja program mellan 0 och 9, använder du
fjärrkontrollens sifferknappar. TV:n växlar till det
valda programmet. För att välja mellanliggande
program, tryck på sifferknapparna i följd. När tiden
har gått ut för den andra siffrans knapptryckning,
kommer programmet att visas efter den första siffra
som angavs. Tryck direkt på programnumret för
att välja om ett program med ett ensiffrigt nummer.
Grundläggande funktioner
TV:n kan styras både med fjärrkontrollen och med
knapparna på TV:n.
Användning med knapparna på TVapparaten
Volyminställning
• Tryck på knappen “
” för att sänka volymen
för att höja volymen, så
eller på knappen
att en volymskala visas på skärmen.
Kanalval
• Tryck på knappen “P/CH +” för att välja nästa kanal,
eller “P/CH -” för att välja föregående.
Öppna huvudmenyn
• Tryck på “
”/“
” knapparna samtidigt
för att visa huvudmenyn. I huvudmenyn väljer du
undermeny med knapparna “P/CH -” eller “P/CH +”
och öppnar en undermeny med knapparna “
” eller “
”. För mer information om respektive
meny, se menysystemavsnitten.
Visa elektronisk programguide
(EPG)
Du kan visa den elektroniska programguiden (EPG)
för att visa information om tillgängliga program. Tryck
på knappen EPG på fjärrkontrollen för att visa EPGmenyn.
• Tryck på “ ”/“ ” -knapparna för att navigera bland
kanaler.
• Tryck på “ ”/“ ” -knapparna för att navigera genom
programlistan.
• EPG-menyn visar tillgänglig information för alla
kanaler.
• Informationen uppdateras automatiskt. Om det inte
finns någon information tillgänglig om kanalhändelser,
kommer EPG visas med blanktecken.
AV-läge
• Tryck på knappen “TV/AV” på kontrollpanelen på
TV:n för att växla mellan AV-lägen.
Användning med fjärrkontrollen
• Fjärrkontrollen till din TV är designad för att kunna
styra alla de funktioner som finns på din modell.
Funktionerna beskrivs i samma ordning som
menysystemet på TV:n.
• Menysystemets funktioner beskrivs i följande
avsnitt.
Upp/Ned/ Vänster/Höger: Navigera
OK (alternativ): visar/spelar in eller ställer in timern för
framtida program.
INFO (händelsedetaljer): Visar programmen i
detalj.
Grön knapp: Programschemat listas
Svenska - 46 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 46
06.06.2011 14:05:12
Gul knapp: Visa EPG-data i enlighet med tidsföljdsbaserat
schema
Blå knapp (filter): Visar filtreringsalternativ.
(RECORD) (Spela in): TV:n börjar spela in det
valda programmet. Du kan trycka på nytt för att stoppa
inspelningen.
INFO (Detaljer): Visar programmen i detalj.
Nummerknappar (Hoppa): Hoppar direkt till den
önskade kanalen via nummerknappar.
OK (alternativ): visar/spelar in eller ställer in timern för
framtida program.
TXT (Sök): Visar menyn “Guidesökning”.
Du kan söka program genom att använda
sökguidefönstret. I sökguidfönstret finns det
olika sökalternativ. Du kan söka på genre eller
namnmatchning. Om du väljer alternativet GENRE
visas programmen i enlighet med deras genrer. Om
du väljer namnmatchning och klickar på nerknappen
kommer nästa rad markeras och alfanumeriska
kombinationer kommer att visas längst ner på
skärmen. Knappa in namnet på det program du vill
hitta. När du är klar klickar du på nerknappen för att
markera “starta sökning” och klicka på OK för att
fortsätta.
Upp/Ned/ Vänster/Höger: Navigera
Röd knapp (föreg. tidsdel): Visar programmen för
föregående tidsdel.
Grön knapp (nästa tidsdel): Visar programmen för
nästa tidsdel.
Gul knapp (föreg. Dag): Visar programmen för
föregående dag.
Blå knapp (nästa dag): Visar programmen för nästa
dag.
Nummerknappar (Hoppa): Hoppar direkt till den
önskade kanalen via nummerknappar.
OK (alternativ): visar/spelar in eller ställer in timern för
framtida program.
TXT (filter): Visar filtreringsalternativ.
INFO (Detaljer): Visar programmen i detalj.
(RECORD) (Spela in): TV:n börjar spela in det
valda programmet. Du kan trycka på nytt för att stoppa
inspelningen.
SUBTTL: Tryck på knappen SUBTITLE för att visa
menyn Välj genre. Med hjälp av denna funktion kan du
söka i programguidedatabasen i överensstämmelse
med genren. Informationen söks i programguiden och
resultaten som matchar sökkriterierna visas.
Swap (Nu) : Visar det aktuella programmet.
Inspelning via EPG-skärm
VIKTIGT! För att spela in ett program måste du först
ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är
avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera
inspelningsfunktionen. I annat fal kommer inte
inspelningsfunktionen att vara tillgänglig.
(RECORD) (Spela in): TV:n börjar spela in det
valda programmet. Du kan trycka på nytt för att stoppa
inspelningen.
Anm. Du kan inte växla till en annan sändning eller
källa under inspelningen.
/
: Sida Vänster / Sida höger
Programval
I menyn EPG, tryck på knappen OK för att öppna
menyn “Val av händelse”.
Röd knapp (föreg. Dag): Visar programmen för
föregående dag.
Grön knapp (nästa dag): Visar programmen för
nästa dag.
Gul knapp (zooma): Utökar programinformation.
Kanalval
Med hjälp av detta alternativ kan du växla över till
den valda kanalen.
Record / Delete Record Timer (Spela in/Ta bort
inspelningstimer)
Blå knapp (filter): Visar filtreringsalternativ.
Svenska - 47 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 47
06.06.2011 14:05:13
VIKTIGT! För att spela in ett program måste du först
ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är
avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera
inspelningsfunktionen. I annat fal kommer inte
inspelningsfunktionen att vara tillgänglig.
• Sedan du har valt program i EPG-menyn trycker
du på OK så att skärmen Options (Alternativ) visas.
Välj alternativet ”Record” (Spela in) och tryck på OK.
Programmet är nu valt för inspelning.
• Om du ångrar dig kan du ta bort programmet genom
att markera det, trycka på knappen OK och välja
”Delete Rec. Timer”. Inspelningen tas då bort.
Anm. Du kan inte växla till någon annan kanal eller
källa medan det pågår en inspelning på den aktuella
kanalen.
Set Timer / Delete Timer (Ange timer/Ta bort
timer)
Sedan du har valt program i EPG-menyn trycker du
på OK så att skärmen Options (Alternativ) visas. Välj
alternativet ”Set Timer on Event” (Ställ in timer för
händelse) och tryck på OK. Du kan ange klockslag
för kommande program.
Om du ångrar dig kan du ta bort påminnelsen genom
att markera den och trycka på knappen OK. Välj sedan
”Delete Timer” (Ta bort timer). Timer-inställningen
tas då bort.
• Genom att trycka på knappen “ ” eller “ ”, välj det
land du vill ställa in och tryck på knappen “ ” för att
markera valet för text-TV-språk. Använd knappen “
” eller “ ” för att välja önskat språk för text-TV.
• Tryck på knappen “ ” efter att alternativet Språk
för text-TV har ställts in. Därefter kommer Avsök
kodade att markeras. Du kan ställa in Avsök
krypterade till Ja om du vill avsöka kodade stationer.
Därefter väljer du det önskade språket för text-TV.
• Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att
fortsätta, och följande meddelande kommer att
visas på skärmen:
Anm. Du kan inte spela in eller ange timer för två eller
flera program inom samma intervall.
Förstagångsinstallation
VIKTIGT: Kontrollera att antennen eller kabeln är
ansluten och en CI-modul inte har satts i innan
TV:n slås på för förstagångsinstallationen.
För att välja alternativet “Ja” eller “Nej”, markera
posten genom att trycka på “ ” eller “ ” -knapparna
och tryck på OK-knappen.
Följande visas då på skärmen:
• När TV:n slås på första gången kommer en
installationsguide leda dig genom proceduren.
Skärmen för språkval visas först:
Om du väljer alternativet KABEL visas följande
skärmbild:
• Använd knapparna “ ” eller “ ” för att välja språk
och tryck på knappen OK för att ställa in valt språk
och fortsätta.
• Efter att språket har valts visas en välkomstskärm
där du ska ställa in land,språk för text-TV och
avsök kodade.
Du kan välja frekvensomfång på skärmen. Du markerar
alternativ med knappen “ ” eller “ ”. Frekvenser kan
även anges med nummerknapparna på fjärrkontrollen.
Svenska - 48 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 48
06.06.2011 14:05:13
Ställ in önskad start- och stoppfrekvens genom att
använda nummerknapparna på fjärrkontrollen. Du
kan sedan ange sökintervallen till 8000 kHz eller
1000 kHz. Om du väljer 1000 kHz görs en noggrann
frekvenssökning. Det innebär också att sökningen tar
längre tid. Tryck på OK när du är klar. Den automatiska
sökningen startar.
Om du väljer söktypen ANTENN kommer TV:n att
söka efter digitala, markbundna sändningar.
Välj automatisk kanalsökning (Retune) genom att
trycka på “ ”/“ ”-knappen. Tryck därefter på OKknappen. Alternativ för automatisk sökning (Retune)
visas. Du kan välja ett alternativ genom att använda
knapparna “ ”/“ ” och OK.
Använda meny för automatisk
kanalsökning
Digital antenn: Söker och lagrar antennbaserade
DVB-stationer.
Digitalkabel: Söker och lagrar kabelbaserade DVBstationer.
Analog: Söker och lagrar analoga stationer.
Digital antenn och analog: Söker och lagrar både
analoga och antennbaserade DVB-stationer.
Digital kabel och analog: Söker och lagrar både
analoga och kabelbaserade DVB-stationer.
Obs. Du kan trycka på knappen “MENU” för att
avbryta.
• Efter att alla tillgängliga stationer sparats kommer
kanallistan att visas på skärmen. Om du vill sortera
kanalerna i enlighet med LCN, välj ”Ja” och tryck
på ”OK”.
• Varje gång som du väljer en typ av automatisk
sökning och trycker på OK-knappen, visas en
skärm för att bekräfta. För att starta processen för
installering, välj Ja, och välj Nej genom att använda
“ ” eller “ ” och OK-knappen.
• Efter att typen av automatisk kanalsökning
har ställts in, valts och bekräftats, så kommer
installationsprocessen starta och förloppsstapeln
visas. Tryck på knappen “MENU” för att avbryta
processen. I sådant fall kommer de hittade kanalerna
inte att sparas.
Manuell Inställning
TIPS: Denna funktion kan användas för att ställa in
sändande station direkt.
• Välj Manuell kanalsökning från installationsmenyn
genom att använda “ ”/“ ” och OK-knapparna.
Alternativ för manuell sökning visas.
• Tryck på OK-knappen för att lämna kanallistan och
titta på TV.
Installation
Tryck på knappen “MENU” på fjärrkontrollen och välj
Installation genom att trycka på knappen “ ” eller “
”. Tryck på OK-knappen och följande meny visas.
• Välj det önskade söksättet med hjälp av “ ” eller “
”-knappen. Alternativen för manuell sökning kommer
att ändras därefter. Använd “ ”/“ ”-knappen för att
markera ett val och tryck därefter på “ ” eller “
”-knappen för att ställa in ett alternativ. Du kan trycka
på knappen “MENU” för att avbryta.
Digital antenn, manuell sökning
Svenska - 49 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 49
06.06.2011 14:05:14
Vid manuell kanalsökning matas multiplex- eller
frekvenstalet in manuellt och enbart denna multiplex
eller frekvens söks på för kanaler. Efter att du har valt
söktypen som Digital kan du mata in multiplex- eller
frekvenstalet med sifferknapparna och trycka på OKknappen för att söka.
Digital kabel, manuell sökning
Nätverkskanalsökning
Välj Nätverkskanalsökning från installationsmenyn
genom att använda “ ” eller “ ”- och OK-knapparna.
Skärmen för val av nätverkskanal visas. Välj Digital
antenn eller Digital kabel och tryck på OK-knappen
för att fortsätta. Följande fråga visas. Välj JA för att
ta bort eller NEJ för att avbryta.
I manuell sökning för kabel, kan du ange alternativen
frekvens, modulation, modulationshastighet och
nätverkskanalsökning. Efter att ha valt söktypen som
digital kabel, kan du ställa in de önskade alternativen
och trycka på OK-knappen för att söka.
Om du startar sökprocessen för digital antenn, startar
automatisk sökning. Du kan trycka på knappen
“MENU” för att avbryta.
Om du startar sökprocessen för digital kabel, visas
följande skärm.
Analog manuell sökning
Efter att ha valt söktyp som analog kan du använda
“ ”/“ ”-knappen för att markera ett val och sedan
trycka på “ ” eller “ ”-knappen för att ställa in ett
alternativ.
Mata in kanalnumret eller frekvensen med
sifferknapparna. Du kan därefter trycka på OKknappen för att söka. När kanalen har hittats lagras
varje ny kanal som inte finns på listan.
Analog fininställning
• Välj analog fininställning från installationsmenyn
genom att använda “ ” eller “ ” och OK-knapparna.
Skärmen för analog fininställning visas. Funktionen
analog fininställning kommer inte att visas om det
inte finns några analoga kanaler, digitala kanaler
och externa källor lagrade.
• Tryck på OK-knappen för att fortsätta. Tryck på “
” eller “ ”-knappen för att välja fininställning. Tryck
på OK-knappen på nytt när klart.
Du kan välja frekvensomfång på den här skärmen.
Du markerar alternativ med knappen “ ” eller “
”. Frekvenser kan även anges manuellt med
nummerknapparna på fjärrkontrollen. Ställ in
önskad start- och stoppfrekvens genom att använda
nummerknapparna på fjärrkontrollen. Du kan sedan
ange sökintervallen till 8000 kHz eller 1000 kHz. Om
du väljer 1000 kHz görs en noggrann frekvenssökning.
Det innebär också att sökningen tar längre tid. Tryck
på OK när du är klar. Den automatiska sökningen
startar. Skärmen för automatisk sökning visas under
processen.
Anm. Om du väljer ett stort frekvensomfång att
genomsöka tar sökningen längre tid.
Rensa servicelista (*)
(*) Denna inställning visas bara om valt land är
Danmark, Sverige, Norge eller Finland.
Använd inställningen för att radera lagrade kanaler.
Tryck på “ ” eller “ ”-knappen för att rensa
servicelistan och tryck sedan på OK. Följande visas
då på skärmen:
Svenska - 50 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 50
06.06.2011 14:05:15
visas. Välj Ja om du vill flytta kanalen och tryck
på OK.
• Tryck på OK-knappen för att processa. Den valda
kanalen har nu flyttats.
Radera en kanal
Välj JA och tryck på OK för att fortsätta, eller NEJ och
OK-knappen för att avbryta.
Hantera stationer: Kanallista
TV:n sorterar alla lagrade stationer i kanallistan.
Du kan redigera kanallistan, ställa in favoriter eller
aktiva stationer som ska listas med hjälp av valen i
kanallistan.
• Tryck på knappen “MENU” för att se huvudmenyn.
Välj alternativ i kanallista med hjälp av “ ” eller “
”-knappen. Tryck på OK för att visa menyinnehåll.
Välj Redigera kanallista för att hantera alla lagrade
kanaler. Använd “ ” eller “ ” och OK-knapparna för
att välja Redigera kanallista.
Sköta kanallistan
Du kan trycka på knappen GRÖN för att tagga/tagga
av alla kanaler; knappen GUL för att tagga/tagga
av kanal.
• Välj den kanal som du vill ta bort och därefter
alternativet Radera. Tryck på knappen OK för att
fortsätta.
• En varningsskärm visas. Välj JA för att ta bort,
NEJ för att avbryta. Tryck på knappen OK för att
fortsätta.
Byt namn på en kanal
• Välj den kanal som du vill byta namn på och därefter
alternativet Redigera namn. Tryck på knappen OK
för att fortsätta.
• Tryck på “ ” eller “ ” knapparna för att flytta till
föregående/nästa tecken. Genom att trycka på “
” eller “ ” knapparna ändras det aktuella tecknet,
dvs. ‘b’ tecknet blir ett ‘a’ med “ ” och ‘c’ med “
”. Genom att trycka på sifferknapparna ’0…9’
ersätts det markerade tecknet med tecknen visade
ovanför knappen ett efter ett allt eftersom knappen
trycks ned.
• Tryck på OK när du är klar för att spara. Tryck på
“MENU” om du vill avbryta.
Låsa en kanal
Du kan trycka på GRÖN knapp för att tagga/tagga
av alla kanaler; GUL knapp för att tagga/tagga av
en kanal.
• Välj den kanal som du vill låsa och därefter
alternativet Lås. Tryck på knappen OK för att
fortsätta.
• Du kommer tillfrågas att ange PIN för föräldralås.
Förvalt PIN är satt till 0000. Ange PIN-numret.
• Tryck på “ ” eller “ ” knapparna för att välja kanalen
som ska processas. Tryck på “ ” eller “ ”-knappen
för att välja en funktion på kanallistans meny.
• Använd knapparna CH
upp eller ned.
/ CH
för att flytta sidvis
• Tryck på BLÅ knapp för att se filtreringssalternativ.
• Tryck på “MENU”-knappen för att gå ur.
• Tryck på OK-knappen när den önskade kanalen är
markerad för att låsa/låsa upp kanalen. En låssymbol
kommer att visas intill den valda kanalen.
Flytta en kanal
• Välj först den önskade kanalen. Välj alternativet
Flytta i kanallistan och tryck på OK-knappen.
• Skärmen för Redigera nummer visas. Ange det
önskade kanalnumret med hjälp av sifferknapparna
på fjärrkontrollen. Om det redan finns en lagrad kanal
på detta nummer så kommer en varningsskärm att
Svenska - 51 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 51
06.06.2011 14:05:16
Hantera stationer: Favoriteter
Du kan skapa en lista på favoritprogram.
• Tryck på knappen “MENU” för att se huvudmenyn.
Välj alternativ i kanallista med hjälp av “ ” eller “
”-knappen. Tryck på OK för att visa menyinnehåll.
Skärminformation
Du kan trycka på “INFO”-knappen för att visa
skärminformation. Detaljer om stationen och
det aktuella programmet kommer att visas på
informationsremsan.
• Välj Favoriter för att hantera favoritlistan. Använd “
”/“ ” och OK-knapparna för att välja Favoriter.
• Du kan ställa in olika kanaler som favoriter så att du
bara kan navigera bland dessa.
Informationsremsan ger information om den valda
kanalen och programmet som sänds. Namnet på
kanalen visas tillsammans med kanalens listnummer.
Tips: Alla kanaler sänder inte programinformation.
Om namn och tidsinformationen inte finns tillgängliga,
visas informationsremsan blank.
Om den valda kanalen är låst måste du ange korrekt,
fyrsiffrigt lösenord för att kunna se kanalen (förvald
kod är 0000). “Ange PIN-kod” visas i detta fall på
skärmen:
• Välj en kanal genom att använda knappen “ ” eller
“ ”. Tryck på OK-knappen för att lägga till vald
kanal till favoritlistan. Tryck på OK-knappen igen
för att ta bort.
Knappfunktioner
• OK: Lägg till/ta bort en station.
Mediauppspelning med
Mediabläddraren
Om USB-stickan inte känns igen efter att strömmen
slagits av/på eller vid förstagångsinstallationen,
koppla först ur USB-minnet och stäng av/sätt på TV:n.
Anslut USB-minnet igen.
För att visa fönstret för mediabläddraren, tryck
antingen på knappen “MENU” på fjärrkontrollen och
välj därefter mediabläddraren genom att trycka på
knappen “ ” eller “ ”. Tryck på knappen OK för att
fortsätta. Mediabläddrarens menyalternativ visas.
• GUL: Tagga/tagga av en kanal.
• GRÖN: Tagga/tagga av alla kanaler.
• BLÅ: Visar filtreringsalternativ.
Hantera stationer: Sortera
kanallista
Du kan välja de utsändningar som ska visas i
kanallistan. För att visa särskilda typer av utsändningar
ska du använda listinställning för aktiv kanal.
När du kopplar in USB-enheter visas även skärmen
för mediabläddraren automatiskt:
Välj Aktiv kanallista från menyn Kanallista med
knappen “ ” eller “ ”. Tryck på knappen OK för att
fortsätta.
Du kan spela upp musik-, bild- och videofiler från den
anslutna USB-stickan. Använd “ ” eller “ ”-knappen
för att välja videor, foton, musik eller inställningar.
Du kan välja en typ av utsändning från listan genom
att trycka på “ ” /“ ” och OK-knapparna.
Svenska - 52 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 52
06.06.2011 14:05:16
Visning av videor via USB
Gul: Öppnar meny för tidskorrigering vid textning
När du väljer videor utifrån huvudalternativen kommer
tillgängliga videofiler att filtreras och listas på skärmen.
Du kan använda “ ” eller “ ”-knappen för att välja
en videofil och trycka på OK-knappen för att spela
en video. Om du väljer en textningsfil och trycker
på OK-knappen, kan du välja eller välja bort den
textningsfilen. Följande meny visas medan en videofil
spelas upp:
Tryck på SWAP-knappen för att gå till föregående
meny.
Visning av foton via USB
När du väljer foton utifrån huvudalternativen
kommer tillgängliga bildfiler att filtreras och listas på
skärmen.
Hoppa (sifferknappar): TV:n hoppar till filen som
börjar på den bokstav du matat in via sifferknapparna
på fjärrkontrollen.
Spela denna (OK-knapp): Spelar den valda filen.
Upp/Ned: Navigera.
Spela ( knapp): Spelar alla mediafiler och börjar
med den valda.
Språk (spela förhandsvisning): Visar vald fil på en
liten förhandsvisningsskärm.
RÖD: Sorterar filer efter namn.
GRÖN knapp: Visar bilderna som miniatyrer.
Hoppa (sifferknappar): hoppar till vald fil med
sifferknapparna.
BLÅ knapp: Byter mediatyp.
OK: Visar vald bild i fullskärm.
GUL knapp: Byter visningssätt.
Upp/Ned: Navigera.
Bildshow (
alla bilder.
knapp): Startar bildspelet och använder
GRÖN knapp: Visar bilderna som miniatyrer.
Spela (
knapp): Startar videouppspelning.
RÖD knapp: Sorterar filer efter datum.
STOP-
knapp: Stoppar videouppspelningen.
GUL knapp: Byter visningssätt.
Paus (
knapp): Pausar videouppspelningen.
BLÅ knapp: Byter mediatyp.
Bakåt (
Framåt (
Alternativ för bildspel
knapp): Går bakåt.
knapp): Går framåt.
Textning/audio (SPRÅK knapp): Ställer in textning/
ljud.
Hoppa (GRÖN knapp): Hoppar till klockslag. Använd
sifferknapparna för att skriva in den önskade tiden och
tryck på nytt på GRÖN knapp för att fortsätta.
Paus (
Fortsätt (
knapp): Pausar bildshowen.
knapp): Fortsätter bildshowen.
Slinga/blanda (GRÖN knapp): Tryck en gång för
att avbryta slinga. Tryck en gång till för att avbryta
både slinga och blandning. Tryck ännu en gång för
att bara blanda. Tryck en gång till för att aktivera alla.
Svenska - 53 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 53
06.06.2011 14:05:17
Du kan spåra de avaktiverade funktionerna genom
ändringen av ikoner.
Föregående/nästa (vänster/höger knappar):
Hoppar till föregående eller nästa fil i bildshowen.
Rotera (upp/ned knappar): Roterar bilden med Upp/
Ned-knapparna.
RETURN: Tillbaka till fillistan.
INFO: Visar hjälpskärmen.
Spela musik via USB
När du väljer musik utifrån huvudalternativen
kommer tillgängliga ljudfiler att filtreras och
listas på skärmen.
Om du startar uppspelningen med
eller OKknappen och aktiverar symbolen
så kommer
musik- eller videofil att spelas upp blandat
(shufflefunktion).
Om du startar uppspelningen med
eller OKknappen och aktiverar symbolerna
,
så kommer
uppspelningen av musik- eller videofiler fortsätta
slumpmässigt och den slumpmässiga uppspelningen
kommer att fortsätta.
0...9 (sifferknappar): TV:n hoppar till filen som börjar
på den bokstav du matat in via sifferknapparna på
fjärrkontrollen.
Spela denna (OK-knapp): Spelar den valda filen.
Föregående/nästa (vänster/höger knappar):
Hoppar till föregående eller nästa fil som ska spelas
upp.
GUL: Byter visningssätt.
BLÅ: Byter mediatyp.
Inspelningsbibliotek
VIKTIGT! För att spela in ett program måste du först
ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är
avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera
inspelningsfunktionen. I annat fal kommer inte
inspelningsfunktionen att vara tillgänglig.
Upp/Ned: Navigera.
Spela ( knapp): Spelar alla mediafiler med början
med den valda.
Stop (
knapp): Stoppar uppspelning.
För att visa listan över inspelningar, välj “Recordings
Library” (inspelningsbibliotek) och tryck på OKknappen. Inspelningsbiblioteket visas när det finns
lagrade inspelningar.
Paus
(
knapp): Pausar den valda
uppspelningen.
RÖD: Sorterar filer efter titel, artist eller album.
Om Visningssättet är inställt på Mapp i
mediabläddrarens inställningar, visas musikmappen
sorterad och filerna behöver inte sorteras på nytt
genom att du trycker på RÖD-knappen.
Slinga/blanda (GRÖN knapp): Tryck en gång för
att avbryta slinga. Tryck en gång till för att avbryta
både slinga och blandning. Tryck ännu en gång för
att bara blanda. Tryck en gång till för att aktivera alla.
Du kan spåra de avaktiverade funktionerna genom
ändringen av ikoner.
OBS:
och
Om du startar uppspelningen med knappen
så kommer TV:n spela upp
aktiverar symbolen
nästa musik-/videofil. Uppspelningen kommer
fortsätta från denna startpunkt och när listans slut har
nåtts börjar den spelas från början igen
(loopfunktion).
Om du startar uppspelningen med OK-knappen och
aktiverar symbolen
så kommer samma musikeller videofil att spelas i en loop (upprepningsfunktion).
Alla inspelningar visas i en lista i biblioteket.
R Ö D k n a p p ( D e l e t e ) : Ta r b o r t d e n v a l d a
inspelningen.
GRÖN knapp (Edit): Genomför åtgärden på markerad
inspelning.
BLÅ knapp (Sort): Ändrar ordningsföljden. Du kan
välja bland ett stort urval av sorteringar.
OK knapp: Aktiverar
uppspelningsalternativ:
menyn
för
• Play from start (Spela från start): Spelar upp från
början av inspelningen.
• Resume: Återtar uppspelningen.
Svenska - 54 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 54
06.06.2011 14:05:18
• Play from offset (Spela upp härifrån): Anger en punkt
som uppspelningen ska börja från.
Anm. Du kan inte visa huvudmenyn och dess
alternativ under uppspelningen.
(Resume): Återtar uppspelningen.
INFO (Detaljer): Visar utökad information om
programmen.
Inställningar för mediabläddrare
uppnås stängs timeshifting-läget och programmet
visas som vanligt, i realtid.
• Tryck på
läget.
(STOPP) för att avbryta timeshifting-
(*) Hur lång tid simultan timeshifting-inspelning pågår
beror på den ansluta USB-diskens filstorlek och
inställningen av max. timeshift i konfigurationsmenyn
för inspelningar. Mer information finns i avsnittet
”Inspelningar”.
Anm. Du kan inte växla till en annan sändning eller
källa eller visa huvudmenyn under inspelningen.
Direkt inspelning
VIKTIGT! För att spela in ett program måste du först
ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är
avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera
inspelningsfunktionen. I annat fal kommer inte
inspelningsfunktionen att vara tillgänglig.
Du kan ställa in preferenserna för mediabläddraren
med hjälp av inställningsdialogen. Tryck på “ ” eller “
” -knappen för att markera ett alternativ och använd
“ ” eller “ ”-knappen för att ställa in.
(INSPELNING) för att starta
• Tryck på knappen
inspelningen av en händelse direkt medan du
tittar på ett program. Följande information visas på
skärmen:
Visningssätt: Ställer in förvalt bläddrarläge.
Musik FF/FR-hastighet: Ställer in frammatningshastighet.
Intervall för bildshow: Ställer in intervalltiden för
bildshow.
Visar textning: Ställer in preferenser för textning.
Textningsposition: Ställer in textningsposition som
upp eller ned.
Storlek på typsnitt för textning: Ställer in typsnittets
storlek för textning (högst 54 punkter).
• Record OSD (Inspelning OSD) visas en kort tid och
det aktuella programmet spelas in.
(SPELA IN) på
• Du kan trycka på knappen
fjärrkontrollen igen för att spela in nästa program
i programguiden. Då visas på skärmen det valda
alternativet för inspelning.
Tidsskiftesinspelning
VIKTIGT! För att spela in ett program måste du först
ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är
avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera
inspelningsfunktionen. I annat fal kommer inte
inspelningsfunktionen att vara tillgänglig.
(PAUS) när du ser ett TV• Tryck på knappen
program och vill växla till tidsskiftesläget.
• I tidsskiftesläget pausas programmet och spelas
samtidigt in på USB-disken (*). Tryck på knappen
(PLAY) igen när du vill återgå till det pausade
TV-programmet från där du avbröt det.
• Uppspelningen görs i hastigheten x1. Du sker
skillnaden mellan programmet i realtid och i
timeshifting-läge i informationsfältet.
/
(FÖREG/NÄSTA) knapparna för
• Använd/
att flytta framåt eller bakåt i
tidsskiftningsuppspelningen. När rätt tidpunkt
Tryck på knappen
(STOPP) för att avbryta direkt
inspelning. Följande information kommer att visas på
skärmen:
Välj Yes (Ja) genom att trycka på knapparna “ ” eller
“ ” /OK för att avbryta direkt inspelning.
Anm. Du kan inte växla till en annan sändning eller
källa eller visa Media Browser under inspelningen.
Svenska - 55 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 55
06.06.2011 14:05:19
Titta på inspelade program
Ändra bildstorlek: Bildformat
Använd knapparna “ ” eller “ ”- i huvudmenyn för
att välja mediabläddraren. Markera alternativet
Recordings Library (Inspelningsbibliotek)
genom att använda knappen “ ” eller “
” och tryck på knappen OK får att bekräfta.
Inspelningsbiblioteket visas.
VIKTIGT! För att spela in ett program måste du först
ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är
avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera
inspelningsfunktionen. I annat fal kommer inte
inspelningsfunktionen att vara tillgänglig.
• Du kan ändra bildproportion (bildformat) för TVbilden om du vill se den i olika zoomlägen.
• Tryck på knappen “SCREEN” upprepade gånger
för att ändra bildstorlek. Tillgängliga zoomlägen
listas nedan.
Auto
När AUTO väljs justeras skärmens bildkvot utifrån
informationen som ges från den valda källan (om
den är tillgänglig)
Formatet som visas i AUTO-läget är helt oberoende
av WSS-information som kan finnas i den utsända
signalen eller i signalen från en extern enhet.
Anm. Autoläget finns endast i HDMI-, YpbPr- och
DTV-källor.
16:9
Detta sträcker vänster och höger sida av normalbilden
(bildformat 4:3) till att täcka bredbilds-TV.
Välj en inspelning från listan (om någon redan finns
inspelad) genom att använda knappen “ ” / “ ”.
Tryck på knappen OK för att se uppspelningsalternativ
(Play Options). Välj ett alternativ med knapparna “
” / “ ” eller OK.
• För bildproportion 16:9 som har klämts ihop till
normal bild (bildformat 4:3), använder du läget 16:9
för att återställa bilden till originalform.
Textning
Zoomar upp bredbilden (bildproportion 16:9) med
textning till fullskärm.
Uppspelningsalternativ:
• Play from start (Spela från start): Spelar upp från
början av inspelningen.
• Resume: Återtar uppspelningen.
• Play from offset (Spela upp härifrån): Anger en punkt
som uppspelningen ska börja från.
Anm. Du kan inte visa huvudmenyn och dess
alternativ under uppspelningen.
(STOPP) för att stoppa en
Tryck på knappen
uppspelning och återgå till inspelningsbiblioteket.
Långsamt framåt
(PAUS) medan du tittar på ett
Om du trycker på
inspelat program kan du spola långsamt framåt. Du
använder då knappen
. Genom att
trycka
flera gånger på knappen ändrar du hastigheten.
Anm.: Du kan byta till skärmbild upp eller ned genom
att trycka på “ ” / “ ” knapparna när bildzoomen
är ställd till panoramisk, 14:9 Zoom, Biograf eller
Textning.
14:9
Zoomar upp bredbilden (bildproportion 14:9) till övre
och nedre delen av skärmen.
Svenska - 56 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 56
06.06.2011 14:05:19
14:9 Zoom
Konfiguration av bildinställningar
Du kan i detalj ändra de olika bildinställningarna.
Tryck på knappen “MENU” och välj bildikonen med
knappen “ ” eller “ ”. Tryck på OK-knappen för att
visa inställningsmenyn för bild.
Detta läge zoomar till 14:9 bredbild.
4:3
Används för att visa normal bild (bildproportion 4:3)
då detta är originalformat.
Panoramisk
Använda menyvalen för bildinställningar
Detta sträcker vänster och höger sida av normalbilden
(bildformat 4:3) till att täcka skärmen, utan att bilden
verkar onaturlig.
• Tryck på “ ” eller “ ”-knappen för att markera att
menyval.
• Använd “ ” eller “ ”-knappen för att ställa in ett
val.
• Tryck på “MENU”-knappen för att gå ur.
Menyvalen för bildinställningar
Läge: För att bilden ska bli så bra som möjligt kan
du ställa in tillhörande läge. Bildläget kan ställas in
till ett av följande alternativ: Bio,Spel,Dynamisk och
Naturlig.
En liten del av den övre och nedre delen av bilden
klipps bort.
Kontrast: Ställer in ljus- och mörkhetsvärden på
skärmen.
Biograf
Ljusstyrka: Ställer in värdet på skärmens
ljusstyrka.
Zoomar upp bredbilden (bildproportion 16:9) till
fullskärm.
Skärpa: Ställer in värdet på skärpan för detaljer som
visas på skärmen.
Färg: Ställer in färgvärdet, justerar färgerna.
Färgjustering: Ställer in önskad färgton.
Färgtemp: Ställer in önskad färgton.
Svenska - 57 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 57
06.06.2011 14:05:20
Alternativet Sval ger vita färger en lätt blåtonad
nyans.
För normala färger, välj alternativet Normal.
Alternativet Varm ger vita färger en lätt rödtonad
nyans.
Brusreducering: Om signalen är svag och bilden
brusig kan du använda inställningen brusreducering
för att minska på bruset. Brusreducering kan ställas
in till ett av följande alternativ: Låg, Medel, Hög
eller Av.
Spelläge: När spelläget är På kommer särskilda
inställningar för spelläget, som ger en bättre
bildkvalitet, att laddas.
Anm. När spelläget är på kommer vissa alternativ i
bildinställningsmenyn inte gå att ställa in.
Pixelfrekvens: Pixelfrekvensinställningarna korrigerar
störningar som uppstår i form av vertikala band i
pixelintensiva presentationer som kalkylprogram eller
text med litet typsnitt.
Fas: Beroende på upplösningen och
sökningsfrekvensen på TV:n kan bilden på skärmen
vara otydlig eller ha brus. I så fall kan denna funktion
användas för att förtydliga bilden genom att pröva
sig fram.
Konfiguration av ljudinställningar
Ljudinställningar kan konfigureras efter dina egna
önskemål.
Tryck på knappen “MENU” och välj den första ikonen
med knappen “ ” eller “ ”. Tryck på OK-knappen för
att visa inställningsmenyn för ljud.
Bildzoom:Ställer in bildstorleken till Auto, 16:9,
Undertext, 14:9, 14:9 zoom, 4:3, Panoramisk eller
Biograf.
Återställning: Återställer bildinställningarna till de
förvalda fabriksinställningarna.
I VGA (PC)-läge kommer en del alternativ i bildmenyn
inte gå att komma åt. Istället kommer inställningarna
för VGA-läge att läggas till i bildinställningar (under
PC-läget).
PC bildinställningar
Gör så här för att justera bilden från PC:n:
Tryck på knappen “ ” eller “ ” för att välja bildikon.
Bildmenyn visas på skärmen.
Kontrast, Ljusstyrka, Färg, Färgtemperatur och
Bild Zoom -inställningarna i denna meny är identiska
med inställningarna definierade i TV-bildsmenyn under
”Huvudmenysystem”.
Inställningarna Ljud,Inställningar och Källa är desamma
som inställningarna som förklaras i huvudmenysystemet.
PC position: Välj detta för att visa menyalternativ
för PC position.
Använda menyvalen för ljudinställningar
• Tryck på “ ” eller “ ”-knappen för att markera att
menyval.
• Använd “ ” eller “ ”-knappen för att ställa in ett
val.
• Tryck på “MENU” -knappen för att gå ur.
Menyvalen för ljudinställningar
Volym: Justera volym.
Ljudutjämning: Tryck på OK-knappen för att öppna
ljudutjämnarens undermeny.
Autoposition: Optimerar automatiskt skärmbilden.
Tryck på OK för att optimera.
H Position: Detta alternativ flyttar bilden horisontellt
antingen till höger eller vänster på skärmen.
V Position: Detta alternativ flyttar bilden vertikalt upp
eller ned på skärmen.
Svenska - 58 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 58
06.06.2011 14:05:21
I menyn som visas kan läget ändras till Musik, Film,
Tal, Normal, Klassisk eller Personliga inställningar.
Tryck på “MENU”-knappen för att återgå till
föregående meny.
Anm.: Inställningarna i menyn för ljudutjämning kan
bara ändras när Ljudutjämningsläget är i läget
Personliga inställningar.
Datum/tid: Ställer in datum och tid.
Källor: Aktiverar eller avaktiverar valda alternativ
för källor.
Andra inställningar: Visar andra inställningsval för
TV:n.
Använda villkorad tillgång Modul
Balans: Denna inställning används för att justera
balansen mellan vänster och höger högtalare.
VIKTIGT: Sätt endast in eller ta ut CI-modulen när
TV:n är AVSTÄNGD.
Hörlurar: Ställer in volym i hörlurar.
• För att titta på vissa digitala kanaler kan det behövas
en modul för villkorad tillgång (CAM). Modulen måste
sättas in i CI-uttaget i TV:n.
AVL: Funktionen AVL (automatisk volymanpassning)
justerar ljudet för att uppnå en stadig och jämn nivå
mellan programmen (t.ex. tenderar ljudnivån på
reklaminslag att vara högre än själva programmen).
Dynamisk bas: Dynamisk bas används för att öka
TV:ns baseffekt.
Digital ut: Ställer in ljudtyp för digital ut.
Konfiguration av din TV:s
inställningar
Ljudinställningar kan konfigureras efter dina egna
önskemål.
Tryck på knappen “MENU” och välj inställningsikonen
med knappen “ ” eller “ ”. Tryck på OK-knappen för
att visa inställnings menyn.
• När du fått en modul för villkorad tillgång (CAM) samt
ett programkort från betalkanalsföretaget, ansluter
du dessa i TV:n på följande sätt.
• Sätt i CAM-modulen och sedan programkortet i
uttaget vid uttagspanelen på TV:ns baksida.
• CAM-modulen bör sitta i ordentligt, den går inte att
sätta i ordentligt om den är vänd åt fel håll. CAMmodulen eller uttaget kan skadas om man använder
onödigt våld när modulen sätts i.
Anslut TV:n till nätuttaget, slå på den och vänta en
stund tills kortet aktiverats.
• Om ingen modul satts i visas meddelandet “Ingen
Common Interface-modul har upptäckts” på
skärmen.
• Se instruktionsmanualen för modulen för närmare
information om inställningarna.
Visa menyn för villkorad tillgång (*)
(*) Dessa menyinställningar kan ändras beroende på
tjänsteleverantör.
Tryck på knappen “MENU” och välj ikonen med
knappen “ ” eller “ ”. Tryck på OK-knappen för att
visa inställningsmenyn. Använd “ ” eller “ ”-knappen
för att markera Villkorad tillgång och tryck på OK för
att visa menyval.
Använda valen i inställningsmeny
• Tryck på “ ” eller “ ”-knappen för att markera att
menyval.
• Tryck på OK-knappen för att välja ett alternativ.
• Tryck på “MENU”-knappen för att gå ur.
Val i inställningsmeny
Villkorad tillgång: Kontrollerar moduler för villkorad
tillgång om tillgängligt.
Språk: Konfiguration av språkinställningar.
Föräldra: Konfiguration av språkinställningar.
Tidräknare: Ställer in tidräknare för valda program.
Svenska - 59 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 59
06.06.2011 14:05:21
Konfigurera språkpreferenser
Språkinställningar
Du kan sköta TV:ns språkinställningar med hjälp av
denna meny.
Tryck på knappen “MENU” och välj den femte ikonen
med knappen “ ” eller “ ”. Tryck på OK-knappen för
att visa inställningsmenyn. Använd “ ” eller “ ” för att
markera Språk och tryck på OK för att fortsätta:
Markera rubriken Språkinställningar i
konfigurationsmenyn genom att trycka på
knapparna “ ” eller “ ”. Tryck på “OK” så visas
språkinställningarnas undermeny:
Använd “ ” eller “ ”-knappen för att ställa in ett val.
Inställningar lagras automatiskt.
Meny: visar systemspråket.
Markera alternativ med knapparna “ ” eller “ ” och
ställ sedan in med knappen “ ” eller “ ”.
Obs!
• Systemspråket anger språket i menyerna.
Önskad
Dessa inställningar används om de är tillgängliga. I
annat fall används aktuella inställningar.
• Ljud: Ställer in audiospråket som föredras.
• Textning: Ställer in textningsspråket. Valt språk
visas i textningen.
• Text-TV: Ställer in text-TV-språket.
• Guide: Ställer in det önskade språket i guiden.
Nuvarande (*)
(*) Dessa inställningar kan ändras om det stöds av
sändningarna. I annat fall kommer inte inställningarna
att kunna ändras.
• Ljud : Ändrar audiospråket för den aktuella
kanalen.
• Textning: Ändrar textningsspråket för den aktuella
kanalen.
• Audiospråk används för att välja kanalernas
ljudspår.
• De primära inställningarna används när sändningen
medger flera alternativ. Sekundära inställningar
används när de primära inte kan användas.
Föräldralås
För att förhindra att vissa program kan ses, kan
kanaler och menyer låsas genom systemet för
föräldralås.
Med denna funktion kan du aktivera eller avaktivera
skyddssystemet och ändra PIN-koden.
Tryck på knappen “MENU” och välj ikonen med
knappen “ ” eller “ ”. Tryck på OK-knappen för
att visa inställningsmenyn. Använd “ ” eller “
”-knappen för att markera Föräldra och tryck på OK
för att fortsätta:
Notera: Om valt land är Danmark, Sverige, Norge
eller Finland, fungerar menyn för språkinställningar
enligt beskrivningen nedan:
För att visa menyalternativ för föräldralås, ska PINnummer anges. Fabriksinställningen är 0000. Efter
kodning av det korrekta PIN-numret kommer menyn
för föräldralås att visas:
Svenska - 60 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 60
06.06.2011 14:05:21
• Använd “ ” eller “ ” för att ställa in. Tidräknaren
kan programmeras mellan Av och 2.00 timmar (120
minuter) i steg om 30 minuter.
Inställning av programtidräknare
Du kan ställa in programtidräknare för ett särskilt
program med hjälp av denna funktion.
Tryck på “ ”-knappen för att ställa in tidräknare för
en händelse. Funktionsknappar för programtidräknare
visas på skärmen.
Använda menyn för föräldrainställning
• Välj ett alternativ med hjälp av “
”-knappen.
” eller “
• Använd “ ” eller “ ”-knappen för att ställa in ett
val.
Lägga till en tidräknare
• Lägg till en timer genom att trycka på den GULA
knappen i fjärrkontrollen. Följande meny visas på
skärmen:
Nätverkstyp: Denna funktion kan inte ställas in.
• Tryck på knappen OK för att se fler alternativ.
Typ av tidräknare: Du kan välja typ av tidräknare
som Record (Spela in) eller Timer.
Menylås: Inställning av menylås aktiverar eller
avaktiverar menyåtkomst. Du kan avaktivera åtkomst
till installationsmenyn eller hela menysystemet.
Kanal: Ändrar kanal genom att använda “ ” eller “
”.
Nivålås (tillval): När inställningen är klar hämtar
funktionen nivåinformationen om sändningen och
om denna nivå har avaktiverats avaktiveras åtkomst
till sändningen.
Barnlås (tillval): När barnlås har valts kan TV: n
endast manövreras via fjärrkontrollen. I detta fall
kommer inte knapparna på kontrollpanelen att fungera
(förutom knappen Vänteläge/På). När barnlåset är
aktiverat kan TV:n övergå till vänteläget med hjälp
av knappen Vänteläge/På. För att slå på TV:n igen
måste fjärrkontrollen användas. Med andra ord, om
en av dessa knappar trycks ned visas meddelandet
“Barnlås är på” på skärmen (menyskärmen är inte
synlig).
Inspelningstyp: Detta alternativ kan inte ställas in.
Datum: Ange ett datum med hjälp av
sifferknapparna.
Start: Ange en startid med hjälp av sifferknapparna.
Slut: Ange en sluttid med hjälp av sifferknapparna.
Varaktighet: Visar varaktigheten mellan start- och
sluttiden.
Upprepa: Du kan ställa in tidräknaren på upprepning
en gång, varje dag eller vecka. Använd “ ” eller “ ”
för att välja ett alternativ.
Ändra/radera: Ställer in rättighet för ändra/radera.
Uppspelning Ställer in rättighet för uppspelning och
föräldrainställningar.
Ställ in PIN: Definierar ett nytt PIN-nummer. Använd
sifferknapparna för att ange ett nytt PIN-nummer. Du
kommer att behöva koda det nya PIN-numret en andra
gång av verifikationsskäl.
• Tryck på den GRÖNA knappen för att spara
tidräknare. Tryck på RÖD knapp om du vill
avbryta.
VIKTIGT: Det fabriksinställda pinnumret är 0000, om
du ändrar detta, se till att skriva ner numret och spara
det på ett säkert ställe.
• Välj den tidräknare du vill redigera genom att trycka
på “ ” eller “ ”-knappen.
Tidräknare
För att visa menyn Tidräknare, tryck på knappen
“MENU” och välj ikonen för Kanallista med knappen
“ ” eller “ ”. Tryck på knappen OK för att visa
menyn för Kanallista. Använd “ ” eller “ ”-knappen
för att markera Tidräknare och tryck på OK för att
fortsätta:
Inställning av insomningstimer
Denna inställning används för att TV:n ska slå av efter
en bestämd tid.
• Markera insomningstimer genom att använda “ ”
eller “ ” knappen.
Redigera en tidräknare
• Tryck på den GRÖNA knappen. Skärmen för
Redigera tidräknare visas.
• Tryck på OK när du är klar med redigeringen, tryck
på den GRÖNA knappen för att spara. Du kan trycka
på knappen “MENU” för att avbryta.
Radera en tidräknare
• Välj den tidräknare du vill ta bort genom att trycka
på “ ” eller “ ”-knappen.
• Tryck på den RÖDA knappen.
• Välj JA genom att använda “ ” eller “ ”-knapparna
för att ta bort tidräknare. Välj NEJ för att avbryta.
Svenska - 61 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 61
06.06.2011 14:05:22
Konfiguration av inspelning
Välj alternativet Konfiguration av inspelning på menyn
Inställningar när du vill konfigurera inställningarna för
inspelningar. Följande meny visas då.
Konfigurera inställningar av
datum/tid
Välj Datum/tid i inställningsmenyn för att konfigurera
inställningarna för Datum/tid: Tryck på OK-knappen.
Du kan använda dig av följande alternativ:
Starta tidigt (*)
Ange en tidig starttid med den här inställningen.
• Använd knappen “ ” eller “ ” för att markera Datum/
tid.
Datum, Tid, Tidsinställningsläge och Tidszoninställning
blir tillgängligt.
(*) Bara i EU-länder.
Sluta sent (*)
Ange en sen sluttid med den här inställningen.
(*) Bara i EU-länder.
Max. timeshift
Med den här inställningen anger du max. tillåten
tid för timeshifting. Alternativen för inspelningstid
är ungefärliga och kan påverkas av mottagen
sändning.
Formatera disk
VIKTIGT! Observera att formateringen med det här
alternativet innebär att alla lagrade data försvinner och
att disken konverteras till filformatet FAT32.
•Om du vill radera alla filer på den anslutna USBdisken eller minnesstickan kan du använda det
alternativet Formatera disk.
Använd knapparna “ ” eller “ ” för att markera
Tidsinställningsläget. Tidsinställningsläget ställs in
med “ ” eller “ ”-knapparna. Den kan ställas till
AUTO eller MANUELL.
När AUTO har valts, kan inte alternativen Datum/tid
och Tidszon ställas in. Om alternativet MANUELLT
har valts kan Tidszonen ändras:
• Välj Tidszon genom att trycka på “ ” eller “
”-knapparna.
Använd knapparna “ ” eller “ ” för att ändra
Tidszonen mellan GMT-12 och GMT+12. Datum/tid
överst på menylistan ändras i överensstämmelse med
den valda tidszonen.
• Ändringar sparas automatiskt. Tryck på “MENU”
för att gå ur.
• Om en USB-enheten inte fungerar korrekt kan du
pröva att formatera den. Ofta gör formateringen att
enheten fungerar korrekt igen. Tänk bara på att ALL
information på enheten tas bort.
• Tryck på OK när alternativet Formatera disk är
markerat. En menyn visas och du uppmanas ange
PIN-kod. Om du inte har bytt kod använder du
fabriksinställningen 0000. När du angett koden
visas en meny. Välj ”JA” och tryck på OK om du vill
formatera disken. Välj ”NEJ” och tryck på OK om du
vill avbryta. Se till att du har säkerhetskopierat alla
viktiga filer innan du formaterar disken.
Hårddiskinfo
Om du vill visa information om den externa enheten
markerar du Hårddiskinfo med “ ” eller “ ” och
trycker på OK. Information om USB-disken visas på
skärmen:
Svenska - 62 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 62
06.06.2011 14:05:23
Konfigurering av inställningar
för källa
Du kan aktivera eller avaktivera valda alternativ för källa.
TV:n kommer inte att växla till avaktiverade alternativ för
källa om knappen “SOURCE” är intryckt.
Tidsutlösning för meny: Ändrar tidsutlösningens
varaktighet för menyskärmar.
Avsök kodade: När denna inställning är på, letar
sökningsfunktionen även efter kodade kanaler.
Om den ställts in på Av, söks inte kodade kanaler
automatiskt eller manuellt.
Bakgrundsljus (tillval): Denna inställning kontrollerar
bakgrundljusets nivå och kan ställas till Maximal,
Minimal, Medel och Ekoläge.
Energisparläge:Tryck “ ” eller “ ” -knappen för att
välja Energisparläge.Tryck på “ ” eller “ ” -knappen
för att ställa Energisparläge som På eller Av.
Se avsnittet “Miljöinformation” i denna manual för
ytterligare information om Energisparläge.
Obs: Bakgrundsljus-funktion kommer att vara osynlig
om Energisparläge är På.
Blå bakgrund: Aktiverar eller avaktiverar blått
bakgrundssystem när signalen är svag eller saknas.
Uppgradering av mjukvara: För att försäkra dig att
TV:n alltid är uppdaterad, använd denna inställning.
För att säkerställa riktig drift, var noga med att TV:n
är i vänteläge.
• Välj Källor i inställningsmenyn och tryck på OKknappen.
• Tryck på “ ” eller “ ” knappen för att välja en källa.
• Använd “ ” eller “ ” för att aktivera eller avaktivera den
valda källan. Ändringar sparas automatiskt.
Konfigurering av övriga källor
För att visa allmänna konfigurationspreferenser, välj
Övriga inställningar på inställningsmenyn och tryck
på OK-knappen.
Du kan aktivera eller avaktivera automatisk
uppgradering genom att ställa in alternativet
Automatisk avsökning.
Du kan manuellt söka efter ny programvara genom
att välja Sök efter uppgradering.
Hörselskadade: Om kanalen sänder ut en
specialsignal med avseende på ljudet kan du ställa
in denna inställning till På för att ta emot sådana
signaler.
Ljudbeskrivning: Ljudbeskrivning är ett
beskrivningsljud för blinda och synskadade
tittare av visuell media, inklusive TV och filmer.
Beskrivningstalaren berättar presentationen, beskriver
vad som händer på skärmen under avbrott i ljudet (och
ibland under dialogen vid behov). Funktionen kan
användas bara on sändningen stödjer det.
Auto TV Av: Du kan ställa in värdet för funktionen Auto
Av:s tidsutlösning. Efter att värdet för tidsutlösningen
har uppnåtts och TV:n inte använts under den valda
tiden, så stängs TV:n av.
Användning
• Tryck på “ ” eller “ ” knappen för att välja ett
alternativ.
• Använd “ ” eller “ ” för att ställa in ett alternativ.
• Tryck på OK-knappen för att visa en undermeny.
Typ av utsändning (tillval):
Du kan ställa in önskad sändningstyp genom att
markera den med knappen “ ” eller “ ” så att
tillhörande kanallista visas. Om TV:n inte kan
Svenska - 63 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 63
06.06.2011 14:05:24
hitta några kanaler för sändningstypen visas ett
meddelande om detta på skärmen.
Standby-sökning (tillval)
Använd Knappen “ ” eller “ ” för att välja Standbysökning och ange sedan med Knappen “ ” eller “ ”
om inställningen ska vara På eller Av. Om du ändrar
Sökning i vänteläge till Av, kommer denna funktion
inte att vara tillgänglig. För att använda Sökning i
vänteläge, var säker på att du har valt På för detta
funktionsläge.
Om sökning i vänteläge är inställt till På, söks efter
tillgängliga utsändningar när TV:n är i vänteläge.
Om TV:n hittar nya eller saknade utsändningar,
visas en menyskärm som frågar dig om du vill
använda dessa ändringar.
Övriga funktioner
Visa TV-information: Information om Programnummer,
Programnamn, Ljudindikator, tid, text-TV, kanaltyp och
upplösning visas på skärmen när ett nytt program
anges eller knappen “INFO” trycks ned.
Tyst-funktion: Tryck på “ ”-knappen för att
avaktivera ljud. Indikatorn för tyst läge visas i den övre
delen av skärmen. För att ångra ljudavstängningen
finns två alternativ; det första är att trycka på “ ”
knappen och det andra att höja volymnivån.
Val av bildläge: Genom att trycka på knappen
PRESETS (Förinställningar) kan du ändra
inställningarna för Bildläge i överensstämmelse
med dina preferenser. Tillgängliga val är Dynamisk,
Naturlig och Biograf.
Visning av textning: Du kan aktivera undertexter
genom att trycka på knappen SUBTITLE på
fjärrkontrollen. Tryck en gång till på knappen
SUBTITLE för att avaktivera undertextfunktionen.
Text-TV
Text-TV-systemet sänder information som nyheter,
sport och väder till din tv. Om signalen är svag,
t.ex. vid dåliga/ogynsamma väderförhållanden, kan
vissa fel uppstå i texten eller så kan läget för text-tv
inaktiveras.
Text-TV-funktionens knappar listas nedan:
“TXT” Text-TV/Mix : Tryck en gång på knappen så
aktiveras text-tv. Tryck en gång till för att placera textTV-skärmen över programmet (mix). Tryck ännu en
gång för att gå ur text-TV-läget.
“RETURN” - Index: Visar text-TV:ns
innehållsförteckning.
“INFO” Visa: Visar dold information (spellösningar
till exempel).
“OK” Håll: Håller (pausar) en textsida vid behov.
Tryck igen för att återuppta.
“ ”/“ ” Underkodade sidor : Väljer underkodade sidor
om de finns tillgängliga när text-tv är aktiverad.
CH
/ CH
och siffror (0-9): Tryck för att välja sida.
Anm.: De flesta TV-kanalerna använder kod 100 för
innehållssidan.
Färgknappar (RÖD/GRÖN/GUL/BLÅ)
Din tv stödjer både systemen FASTEXT och TOPtext. När dessa system finns tillgängliga är sidorna
uppdelade i grupper eller ämnen. När FASTEXT
-systemet finns tillgängligt färgas avsnitten på
textsidan och kan väljas med färgknapparna. Tryck
på en färgknapp som motsvarar dina intressen. Det
färgade avsnittet visas, och informerar om vilken
färgknapp du ska använda när TOP text sänds.
Genom att trycka på “ ” eller “ ”-kommandon begärs
respektive nästa och föregående sida.
Svenska - 64 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 64
06.06.2011 14:05:24
Tips
Skärmvård: Rengör skärmen med en lätt fuktad,
mjuk duk. Använd inte slip- eller lösningsmedel, då
dessa kan skada skärmens ytskikt. Av säkerhetsskäl
ska du alltid dra ur strömkabeln när du rengör tv:n.
Om du flyttar din tv måste du ta tag ordentligt i den
undre delen.
Spökbild: Observera att en spökbild kan uppträda när
en fast bild visas. Den kvarhållna bilden på LED TV:n
försvinner normalt efter en kort stund. Testa med att
stänga av TV:n en stund.
För att undvika problemet bör du inte låta skärmen
vara på med samma stillbild under längre tid.
Inspelning ej tillgänglig: För att spela in ett program
måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan
TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att
aktivera inspelningsfunktionen. I annat fal kommer
inte inspelningsfunktionen att vara tillgänglig. Om du
inte kan spela in program slår du av TV:n och ansluter
USB-enheten på nytt.
USB-enheten är för långsam: Om ett meddelande
anger att USB-enheten är för långsam när du
startar en inspelning testar du först med att starta
om inspelningen. Om detta inte hjälper kanske den
externa enheten inte uppfyller hastighetskraven. Du
bör då ansluta en annan USB-disk.
Ingen ström: Om din TV inte har ström kontrollerar
du elkabeln och anslutningen till vägguttaget.
Dålig bild: Har du valt rätt TV-system? Är TV:n eller
antennkabeln för nära icke-jordad ljudutrustning eller
lysrör? Höga byggnader och berg orsakar fantombilder
eller dubbelbild. Ibland kan kvaliteten förbättras genom
att antennen riktas om. Är bilden dålig eller text-TVmottagningen oläslig? Kontrollera att rätt frekvens
är inlagd. Ställ in kanalerna på nytt. Bildkvaliten kan
försämras om två periferienheter ansluts samtidigt till
TV:n. I ett sådant fall, koppla bort en av enheterna.
Ingen bild: Är antennkabeln rätt inkopplad?
Sitter kontakterna ordentligt i antennuttaget? Är
antennkabeln skadad? Används rätt kontakter för att
koppla antennkabeln? Om du är osäker, rådgör med
din återförsäljare. Ingen bild betyder att TV:n inte tar
emot några signaler. Har du tryckt på rätt knapp på
fjärrkontrollen? Försök en gång till. Kontrollera också
att rätt bildkälla är vald.
Ljud: Inget ljud hörs. Har du möjligen råkat stänga av
? Ljud från endast en högtalare. Är balansen
ljudet
inställd på bara ena sidan? Se Ljud-menyn.
Fjärrkontroll: TV:n reagerar inte längre på
fjärrkontrollens kommandon. Kanske är batterierna
slut. Om så är fallet, kan TV:ns knappar användas.
In-källor: Om du inte kan välja inkälla kanske ingen
enhet är ansluten. Kontrollera AV-kablar och AVanslutningar om du har försökt ansluta en extern
enhet.
Svenska - 65 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 65
06.06.2011 14:05:25
Bilaga A: Typiska visningslägen
via PC-ingång
Skärmen har en högsta upplösning på 1360x768.
Följande tabell anger några typiska bildvisningslägen:
Din TV kanske inte stöder olika upplösningar.
Upplösningslägen som stöds visas nedan. Om du
ställer in din PC på ett läge som inte stöds, kommer
en varning att visas på skärmen.
Index
Upplösnings
Frekvens
1
640x400
70 Hz
2
640x480
60 Hz
3
640x480
75 Hz
4
800x600
60 Hz
5
800x600
75 Hz
6
1024x768
60 Hz
7
1024x768
70 Hz
8
1024x768
75 Hz
9
1152x864
75 Hz
Bilaga B: AV- och HDMI
Signalkompabilitet
(Ingångssignaltyper)
Källa
Signaler som
stöds
Tillgängliga
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
Sido-AV
YPbPr
RGB 60
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
10
1280x768
60 Hz
1080I
60Hz
O
11
1280x1024
60 Hz
1080P
50Hz
O
12
1360x768
60 Hz
1080P
60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
HDMI1
HDMI2
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
1080P
24Hz
O
(X: Ej tillgänglig, O: Tillgänglig)
I vissa fall kanske inte en korrekt signal visas på LCD
TV:n. Problemet kan komma från en inkonsekvens med
standarder från källutrustningen (DVD, satellitbox osv.). Om
du upplever detta problem, ta kontakt med din återförsäljare
och tillverkaren av den sändande utrustningen.
Svenska - 66 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 66
06.06.2011 14:05:25
Bilaga C: DVI-upplösningar som stöds
När du ansluter enheter till din TV:s kontakter genom att använda DVI konverteringskablar (medföljer ej) kan
du använda följande information.
24Hz
25Hz
30Hz
50Hz
60Hz
480i
;
480p
;
576i
;
576p
;
720p
;
1080i
;
;
;
;
1080p
;
;
;
;
Bilaga D: Filformat som stöds för USB-läge
Media
Filextension
.mpg / .dat /
.vob / mkv /
rmvb / ts / trp
/ tp/
Film
Ljud
(Max. resolution/Bitrate etc.)
MPEG1
MPEG Layer
1/2/3
20Mbit/sec
MPEG2
MPEG2
XviD/ 3ivx
PCM/MP3
XviD Version: 1.1.2
EAC3/ AC3
20Mbit/sec
IMA/LBR
10Mbit/sec
Mpeg2-TS
H264-TS
RMVB
MPEG4
PCM/MP3
MS ISO
MPEG4
PCM/MP3
Stödjer SP och ASP
MJPEG
PCM
[email protected]
.avi
MPEG2
MPEG4
PCM/MP3/
AC3
m4a-
-
-
.avi
Musik
OBS
Format
Video
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,
Xvid 1.10-beta1/2 H.264
MPEG 1/2
.mp3
-
Layer 1/ 2/
3 (MP3)
Foto
.jpg
(1920x1080 @ 30P - 20Mbit/sec)
Sample Rate: 8K ~ 48KHz,
Sample Rate: 8K ~ 48KHz,
Bitrate: 128bps~320Kbps
Grund-JPEG
WxH = 15360x8640
Progressiv JPEG
WxH = 1024x768
Svenska - 67 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 67
06.06.2011 14:05:25
Bilaga E: Uppgradering av mjukvara
• Din TV kan hitta och uppdatera med nya mjukvara över TV-kanaler.
• För sökning via kanalsändning, söker TV:n genom kanalerna som sparats i inställningarna. Vi rekommenderar
automatisk sökning av kanalerna innan man söker programuppdateringar.
1) Sökning av programuppdateringar via användargränssnitt
• Det går att kontrollera eventuella programuppdateringar för TV:n manuellt.
• Navigera bara på huvudmenyn. Välj Inställningar och sedan menyn för Övriga Inställningar. I
Övriga inställningar, gå till Programuppdateringar och tryck på OK-knappen för att öppna menyn för
Uppdateringsval.
• I menyn för Uppdateringsval, välj Sök uppdateringar och tryck på knappen OK.
• Om en ny uppdatering hittas, börjar laddning av denna. Förloppsindikatorn visar kvarvarande tid av
nedladdningen. När nedladdningen avslutats, visas meddelande för omstart för aktivering av programvaran.
Tryck på OK för att fortsätta med omstarten.
2) Sökning på natten (03:00) och uppdateringsläge
• Om Automatisk sökning är vald i menyn för Uppdateringsalternativ, aktiveras TV:n kl. 03.00 och söker
efter nya programuppdateringar. Om en ny uppdatering hittas och laddats ner, öppnas TV:n i den nya
programversionen när TV:n slås på nästa gång.
Att observera vid omstart: Omstart är den sista fasen i programuppdateringen om nedladdningen av den
nya programvaran lyckades. TV:n gör slutgiltiga inställningar under omstarten. Strömmen till panelen är
avbruten under omstarten och lysdioden visar aktiviteten genom att blinka. TV:n startar med med den nya
programvaran efter cirka 5 minuter.
• Om TV:n inte startar efter 10 minuter, stäng av strömmen i 10 minuter och slå på den igen. TV:n borde öppnas
med den nya programvaran. Om TV:n fortfarande inte öppnas, repetera avstängnings- och öppningsproceduren
några gånger. Om detta inte hjälper, ta kontakt med servicepersonal.
Varning: Koppla inte ur TV:ns ström medan lysdioden blinkar under omstarten. Detta kan leda till att
TV:n inte kan öppnas igen och servicepersonal måste tillkallas.
Information om avfallshantering av gammal apparat och
batterier
[Endast Europeiska unionen]
Dessa symboler indikerar, att utrustning med dessa inte får kastas
tillsammans med hushållsavfall. Om du ska kasta produkten eller
batterier, gör det i befintliga återvinnigssystem.
Batterierna
Obs: Märket Pb indikerar, että batterierna innehåller bly.
Produkt
Svenska - 68 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 68
06.06.2011 14:05:25
Specifikationer
Digital mottagning (DVB-T)
TV-SÄNDNING
Sändningsstandarder:
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
DVB-T, MPEG2,DVB-T, MPEG4 HD
MOTTAGNA KANALER
I. DEMODULATION
VHF (BAND I/III)
• -Modulationshastighet: COFDM med 2K/8K FFTläge.
UHF (BAND U)
HYPERBAND
ANTAL FÖRINSTÄLLDA KANALER
1000
KANALINDIKATOR
• -Modulering: 16-QAM - 64-QAM FEC för alla DVBlägen (upptäcks automatiskt)
• MHEG-5 ENGINE som uppfyller ISO/IEC 13522-5
UK engine-profil (endast Storbritannien)
OSD-system
• Stöd för objektkarusell enligt ISO/IEC 135818-6 och
UK DTT-profil (endast Storbritannien)
RF ANTENNINGÅNG
• Frekvensområde: 474-850 MHz för UK modeller
75 ohm (obalanserad)
II. VIDEO
DRIFTSPÄNNING
• -H.264 (MPEG-4 del 10) huvud och hög profilnivå
4.1/MPEG-2 [email protected] videoavkodare.
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
Tyskt + Nicam Stereo
LJUDUTGÅNGSEFFEKT (WRMS.) (10% THD)
2x6
STRÖMFÖRBRUKNING (W)
135 W (max.)
< 1 W (vänteläge)
PANEL
32” Widescreen-skärm
MÅTT (mm)
DxLxH (Med stativ): 202 x 783 x 540
Vikt (Kg): 10,10
DxLxH (utan stativ): 37,5 x 783 x 498
Vikt (Kg): 9,70
• -HD-skärm som kan visa i multiformat (1080i, 720p,
576p)
• -CVBS analog utgång. (detta är inte tillgängligt i
högupplösta (HD) kanaler)
III. AUDIO
• -MPEG-1 lager I/II, MPEG-2 lager II, AAC, HEAAC,
AC3, E-AC3
• -Samplingsfrekvenserna som stöds är 32, 44,1 &
48 kHz
Digital Reception (DVB-C)
Sändningsstandarder:
DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4
I. DEMODULATION
-Modulationshastighet: 4,0 Msymbols/s till 7,2
Msymbols/s
- Modulation: 16-QAM , 32-QAM ,64-QAM, 128-QAM
och 256-QAM
II. VIDEO
- Alla MPEG2 [email protected] med uppkonvertering
och filtrering till CCIR601-format.
-CVBS, analoga utsignaler.
III. AUDIO
-Alla MPEG1 Lager 1- och 2-lägen
-Samplingsfrekvenserna som stöds är 32, 44,1 &
48 kHz
Svenska - 69 -
02_MB60_[SE]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 69
06.06.2011 14:05:25
Contents
Features ............................................................... 71
Introduction ........................................................... 71
Preparation ........................................................... 71
Safety Precautions ............................................... 72
Package Contents ................................................ 74
Environmental Information ................................... 74
Repair Information ............................................ 74
Remote Control Buttons ....................................... 75
LCD TV and Operating Buttons ............................ 76
Viewing the Back side Connections ..................... 76
Viewing the Connections - Side Connectors ........ 77
Power Connection ................................................ 77
Aerial Connection ............................................. 77
Using USB Inputs ................................................. 78
Connecting the LCD TV to a PC........................... 79
Using Side AV Connectors ................................... 79
Connecting to a DVD Player via HDMI ................. 79
Connecting to a DVD Player via Component
Sockets (YPbPr) or Scart Cable ........................... 80
Remote Control Handset ...................................... 80
Inserting Batteries ............................................. 80
Switching On/Off................................................... 80
To Switch the TV On ......................................... 80
To Switch the TV Off ......................................... 80
Input Selection ...................................................... 81
Basic Operations .................................................. 81
Operation with the Buttons on the TV ............... 81
Operation with the Remote Control .................. 81
Viewing Electronic Programme Guide (EPG) ....... 81
Recording via EPG Screen ............................... 82
Programme Options.......................................... 82
First Time Installation............................................ 83
Installation ............................................................ 84
Auto Channel Scan (Retune) Menu Operation . 84
Manual Tuning ..................................................... 84
Digital Aerial Manual Search............................. 84
Digital Cable Manual Search ............................ 85
Analogue Manual Search ................................. 85
Analogue Fine Tune.......................................... 85
Network Channel Scan ..................................... 85
Clear Service List (*) ......................................... 85
Managing Stations: Channel List .......................... 86
Operating the Channel List ............................... 86
Moving a Channel ............................................. 86
Deleting a Channel ........................................... 86
Renaming a Channel ........................................ 86
Locking a Channel ............................................ 86
Managing Stations: Favourites ............................. 87
Button Functions ............................................... 87
Managing Stations: Sorting Channel List ............. 87
On-Screen Information ......................................... 87
Media Playback Using Media Browser ................. 87
Viewing Videos via USB .................................. 88
Viewing Photos via USB ................................... 88
Slideshow Options ............................................ 88
Playing Music via USB ..................................... 89
Recordings Library............................................ 89
Media Browser Settings .................................... 89
Timeshift Recording ............................................. 90
Instant Recording ................................................. 90
Watching Recorded Programmes ....................... 91
Changing Image Size: Picture Formats ................ 91
Configuring Picture Settings ................................. 92
Operating Picture Settings Menu Items ............ 92
Picture Settings Menu Items ............................. 92
PC Picture Settings........................................... 93
Configuring Sound Settings .................................. 93
Operating Sound Settings Menu Items ............. 93
Sound Settings Menu Items.............................. 93
Configuring Your TV’s Settings ............................. 94
Operating Settings Menu Items ........................ 94
Settings Menu Items ......................................... 94
Using a Conditional Access Module ..................... 94
Viewing Conditional Access Menu (*) ............... 94
Configuring Language Preferences ...................... 95
Language Settings ............................................ 95
Parental Control.................................................... 95
Parental Settings Menu Operation ................... 96
Timers ................................................................... 96
Recording Configuration ....................................... 97
Configuring Date/Time Settings ............................ 97
Configuring Source Settings ................................. 98
Configuring Other Settings ................................... 98
Operation .......................................................... 98
Other Features ..................................................... 99
Teletext ................................................................. 99
Tips ..................................................................... 100
Appendix A: PC Input Typical Display Modes..... 101
Appendix B: AV and HDMI Signal
Compatibility (Input Signal Types) ...................... 101
Appendix C: Supported DVI Resolutions............ 102
Appendix D: Supported File Formats
for USB Mode ..................................................... 102
Appendix E: Software Upgrade .......................... 103
Specifications ..................................................... 104
Digital Reception (DVB-T) .................................. 104
Digital Reception (DVB-C) .................................. 104
English - 70 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 70
06.06.2011 13:52:21
Introduction
Features
• Remote controlled colour LCD TV.
• Fully integrated Terrestrial digital-cable TV (DVB-T
C- MPEG2) (DVB-T-C MPEG4).
• HDMI connectors for digital video and audio. This
connection is also designed to accept high definition
signals.
• USB input.
Please read the corresponding instructions of this
handbook prior to the first usage of the device, even
when the usage of electronic devices is familiar
to you. Notice especially the chapter SAFETY
PRECAUTIONS. Carefully keep the handbook as
future reference. When selling the device or giving it
away, absolutely give these direction for use.
Thank you for choosing this product. This manual will
guide you for the proper operation of your TV.
Before operating the TV, please read this
manual thoroughly. Please do keep this
manual in a safe place for future references.
• Programme recording
• Programme timeshifting
• 1000 programmes (analogue+digital).
• OSD menu system.
• Integrated tuner DVB-T-C HD, MPEG 2 / MPEG 4
compatible.
• Scart socket for external devices (such as video,
video games, audio set, etc.).
• Stereo sound system. (German+Nicam)
This device is intended to receive and display TV
programs. The different connection options make
an additional expansion of the reception and display
sources possible (receiver, DVD player, DVD
recorder,
VCR, PC etc.). This device is only suitable for the
operation in dry interiors. This appliance is intended
solely for private domestic use and may not be used
for industrial and commercial purposes. We exclude
liability in principle, if the device is not used as
intended, or unauthorized modifications have been
made. To operate your LCD TV in extreme ambient
conditions may cause the damage of the device.
• Teletext, fastext, TOP text.
• Headphone connection.
• Automatic programming system.
• Forward or backward manual tuning.
• Sleep timer / Child lock.
• Automatic sound mute when no transmission.
• NTSC playback.
Preparation
• AVL (Automatic Volume Limiting).
For ventilation, leave a free space of at least 10 cm
all around the set. To prevent any fault and unsafe
situations, please do not place any objects on top of
the set. Use this device in moderate climates.
• Auto power down.
• PLL (Frequency Search).
• PC input.
• Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.
10 cm
10 cm
10 cm
• Game Mode
English - 71 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 71
06.06.2011 13:52:22
Safety Precautions
Lightning
Read the following recommended safety
precautions carefully for your safety.
Power Source
The TV set should be operated only from a 220-240
V AC, 50 Hz outlet. Ensure that you select the correct
voltage setting for your convenience.
Power Cord
Do not place the set, a piece of furniture, etc. on the
power cord (mains lead) or pinch the cord. Handle the
power cord by the plug. Do not unplug the appliance by
pulling from the power cord and never touch the power
cord with wet hands as this could cause a short circuit or
electric shock. Never make a knot in the cord or tie it with
other cords. The power cords should be placed in such a
way that they are not likely to be stepped on. A damaged
power cord can cause fire or give you an electric shock.
When it is damaged and needs to be replaced, it should
be done by qualified personnel.
Moisture and Water
Do not use this device in a humid and
damp place (avoid the bathroom, the
sink in the kitchen, and near the washing
machine). Do not expose this device to
rain or water, as this may be dangerous
and do not place objects filled with
liquids, such as flower vases, on top.
Avoid from dripping or splashing.
If any solid object or liquid falls into the cabinet, unplug
the TV and have it checked by qualified personnel
before operating it any further.
Cleaning
Before cleaning, unplug the TV set
from the wall outlet. Do not use liquid
or aerosol cleaners. Use soft and dry
cloth.
Ventilation
The slots and openings on the TV set are intended for
ventilation and to ensure reliable operation. To prevent
overheating, these openings must not be blocked or
covered in anyway.
Heat and Flames
The set should not be placed near to
open flames and sources of intense heat
such as an electric heater. Ensure that
no open flame sources, such as lighted
candles, are placed on top of the TV. Batteries should
not be exposed to excessive heat such as sunshine,
fire or the like.
In case of storm and lightning or when
going on holiday, disconnect the power
cord from the wall outlet.
Replacement Parts
When replacement parts are required, make sure that
the service technician has used replacement parts,
which are specified by the manufacturer or have the
same specifications as the original one. Unauthorized
substitutions may result in fire, electrical shock or
other hazards.
Servicing
Please refer all servicing to qualified
personnel. Do not remove the cover
yourself as this may result in an electric
shock.
Waste Disposal
• Instructions for waste disposal:
Packaging and packaging aids are recyclable and
should principally be recycled. Packaging materials,
such as foil bag, must be kept away from children.
Batteries, including those which are heavy metal-free,
should not be disposed of with household waste.
Please dispose of used battery in an environment
friendly manner. Find out about the legal regulations
which apply in your area.
• Don’t try to recharge batteries. Danger of explosion.
Replace batteries only with the same or equivalent
type.
This symbol on the product or on its packaging means
that your electrical and electronic device
should be disposed at the end of its
service life separately from your household
wastes. There are separate collection
systems for recycling in EU. For more
information, please contact the local
authority or the dealer where you
purchased the product.
Disconnecting the Device
The mains plug is used to disconnect TV set from
the mains and therefore it must remain readily
operable.
Headphone Volume
Excessive sound pressure from earphones
and headphones can cause hearing loss.
Installation
To prevent injury, this device must be securely
attached to the wall in accordance with the installation
instructions when mounted to the wall (if the option
is available).
English - 72 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 72
06.06.2011 13:52:22
LCD Screen
Electrical device not in the hands of children
The LCD panel is a very high technology product with
about a million thin film transistors, giving you fine
picture details. Occasionally, a few non-active pixels
may appear on the screen as a fixed blue, green or
red point. Please note that this does not affect the
performance of your product.
Warning! Do not leave your TV in standby or operating
mode when you leave your house.
Never let children use electrical device unsupervised.
Children can´t always recognize properly the
possible dangers. Batteries / accumulators can be
life threatening when swallowed. Store batteries
unreachable for small children. In case of swallowing
a battery medical aid has to be sought immediately.
Also keep the packaging foils away from children.
There is danger of suffocation.
Connection to a Television Distribution
System (Cable TV etc.) from Tuner
Licence Notification (Optional)
Device connected to the protective earthing of the
building installation through the mains connection or
through other apparatus with a connection to protective
earthing-and to a television distribution system using
coaxial cable, may in some circumstances create a
fire hazard.
Connection to a cable distribution system has
therefore to be provided through a device providing
electrical isolation below a certain frequency range
(galvanic isolator, see EN 60728-11).
Manufactured under license from Dolby
Laboratories.
TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT
“Dolby” and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
Note: The HDMI connection between PC and TV
may cause radio interference in which case it is
recommended to use VGA(DSUB-15) connection.
The Standby Off/On button doesn´t separate this
device completely from mains. Moreover the device
consumes power in the standby operation. In order to
separate the device completely from mains, the mains
plug has to be pulled from the mains socket. Because
of that the device should be set up in a way, that an
unobstructed access to mains socket is guaranteed,
so that in case of emergency the mains plug can be
pulled immediately. To exclude the danger of fire, the
power cord should principally be separated from the
mains socket prior to a longer period of non-usage,
i.e. during vacations.
English - 73 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 73
06.06.2011 13:52:22
Package Contents
Environmental Information
• This television is designed to consume less energy
to save environment.
SLEEP
SCREEN
FAV
LANG.
You not only help to save the environment but also
you can save money by reducing electricity bills
thanks to the energy efficiency feauture of this TV.
To reduce energy consumption, you should take the
following steps:
PRESETS
EPG
LCD TV
SWAP
• You can use Power Save Mode setting, located in
the Feature menu. If you set Power Save Mode
as On, the TV will switch to energy-saving mode
and luminance level of TV set will be decreased to
optimum level. Note that some picture settings will
be unavailable to be changed when the TV is in
Power Save Mode.
SOURCE
C
SEARCH
MODE
DISP.
INFO
CH
V
Batteries: 2 X AAA
• When the TV is not in use, please switch off or
disconnect the TV from the mains plug. This will
also reduce energy consumption.
Remote Control
• Disconnect power when going away for longer
time.
Instruction Book
• Note that annually, using the TV set in Power Save
Mode has more power efficiency than disconnecting
the TV from the mains plug instead of keeping
stand-by mode. Therefore it is highly recommended
to activate Power Save Mode setting to reduce
your annual power consumption.And also it is
recommended to disconnect the TV from the mains
plug to save energy more when you do not use.
1 X Component
Video Connection
Cable
• Please help us to save environment by following
these steps.
1 X Video & Audio
Connection Cable
Repair Information
Note: You should check the accessories after
purchasing. Make sure that each accessory is
included.
Please refer all servicing to qualified personnel. Only
qualified personnel must repair the TV. Please contact
your local dealer, where you have purchased this TV
for further information.
English - 74 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 74
06.06.2011 13:52:23
Remote Control Buttons
1. Standby
2. Image size / Zooms videos (in Media Browser
video mode)
3. Sleep Timer
4. Mono / Stereo - Dual I-II / Currrent Language (*)
(in DVB channels)
SLEEP
SCREEN
FAV
LANG.
PRESETS
5. Favourite Mode Selection (in DVB channels)
6. Numeric buttons
7. Electronic programme guide (in DVB channels)
8. No function
EPG
9. Media Browser
SWAP
10. Navigation buttons (Up/Down/Left/Right)
SOURCE
11. No function
12. Recordings Library
13. Programme Down / Page up - Programme Up /
Page down
14. Mute
C
15. Programme recording
SEARCH
MODE
DISP.
16. Pause (in Media Browser mode) / Timeshift
recording
INFO
V
CH
17. Rapid reverse (in Media Browser mode)
18. Play (in Media Browser mode)
19. Red button
20. Green button / List Schedule (in EPG) / Tag
/ Untag All (in favourite list) / Play-Slideshow
(in Media Browser) / Loop-Shuffle (in Media
Browser)
21. Picture mode selection / Changes picture mode
(in Media Browser video mode)
22. No function
23. Teletext / Mix (in TXT mode)
37. Blue button / Edit Channel List / Filter (In
Favourite List&EPG)
24. Subtitle on-off (in DVB channels)
25. Previous programme
38. Yellow button / Timeline Schedule (in EPG)
26. AV / Source selection
27. Menu on-off
28. Okay (Confirm) / Hold (in TXT mode) / Edit
Channel List
29. Exit / Return / Index page (in TXT mode)
Note: You can use numeric buttons on the remote
control to input letters when necessary. Pressing the
numeric buttons ‘2...9’ inputs letters assigned to that
button. Letters are present one by one as the button is
pressed. Table below shows the assigned letters:
30. No function
2/ABC
3/DEF
4/GHI
5/JKL
6/MNO
7/PQRS
8/TUV
9/WXYZ
31. Info / Reveal (in TXT mode)
32. Volume Up / Down
33. No function
34. No function
35. Rapid advance (in Media Browser mode)
36. Stop (in Media Browser mode)
English - 75 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 75
06.06.2011 13:52:24
LCD TV and Operating Buttons
FRONT and REAR VIEW
Control buttons VIEW
Control Buttons
1. Standby button
2. TV/AV button
3. Programme Up/Down
buttons
4. Volume Up/Down buttons
Note: Press “
” / “
”
buttons at the same time to view
main menu.
HDMI 1
HDMI 2
Viewing the Back side Connections
SPDIF
Coax.OUT
1. HDMI 2: HDMI Input
2. HDMI 1: HDMI Input
HDMI Inputs are for connecting a device that has an HDMI socket. Your LCD TV is capable of
displaying High Definition pictures from devices such as a High Definition Satellite Receiver or DVD
Player. These devices must be connected via the HDMI sockets or Component Socket. These sockets
can accept either 720p or 1080i signals. No sound connection is needed for an HDMI to HDMI
connection.
3. RF Input connects to an aerial antenna system or a cable.
Note that if you use a decoder or a media recorder, you should connect the aerial cable through the device
to the television with an appropriate antenna cable, as shown in the illustration in the following pages.
4. SCART input or output for external devices. Connect the SCART cable between SCART socket on TV and
SCART socket on your external device (such as a decoder, a VCR or a DVD player).
Note: If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode.
Note: S-VHS signal is supported via the scart socket.
Note: When receiving DTV channels (Mpeg4 H.264) or while in Media Browser mode, output will not
be available via the scart socket.
5. PC Input is for connecting a personal computer to the TV set.
Connect the PC cable between the PC INPUT on the TV and the PC output on your PC.
English - 76 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 76
06.06.2011 13:52:25
6. SPDIF Coaxial Out outputs digital audio signals of the currently watched source.
Use an SPDIF coaxial cable to trasfer audio signals to a device that has SPDIF input.
Viewing the Connections - Side Connectors
1. CI Slot is used for inserting a CI card. A CI card allows you to view all the channels that
you subscribe to. For more information, see “Conditional Access” section.
2. USB Inputs.
Note that programme recording feature is available via these USB inputs. You can
connect external hard disk drives to this input.
3. Component Video Input (YPbPr) is used for connecting component video.
You can connect the component video and audio sockets with a device that has
component output. To do this, you must use the supplied component video connection
cable for enabling connection. First, plug single jack of the cable to the TV’s YPbPr
socket (side). Afterwards, insert your component cable’s (not supplied) connectors into
the plural part of the Component video connection cable. Colours of the connected
jacks should match.
4. Side audio-video connection input is used for connecting video and audio signals
of external devices. To make a video connection, you must use the supplied AV
connection cable for enabling connection. First, plug singular jack of the cable to the
TV’s Side AV socket. Afterwards, insert your video cable’s (not supplied) connector into
the YELLOW input (located on the plural side) of the supplied AV connection cable.
Colours of the connected jacks should match.
To enable audio connection, you must use RED and WHITE inputs of the side AV
connection cable. Afterwards, insert your device’s audio cable’s connectors into
the RED and WHITE jack of the supplied side AV connection cable. Colours of the
connected jacks should match.
Note: You should use audio inputs of side AV connection cable (RED & WHITE) to enable sound
connection when connecting a device to your TV by using PC or COMPONENT VIDEO input.
5. Headphone jack is used for connecting an external headphone to the system. Connect to the
HEADPHONE jack to listen to the TV from headphones (optional).
Power Connection
IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz.
• After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the
mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.
Aerial Connection
HDMI 2
HDMI 1
• Connect the aerial ,cable TV plug to the AERIAL INPUT socket located at the rear of the TV.
SPDIF
Coax.OUT
English - 77 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 77
06.06.2011 13:52:27
CAUTION !
Using USB Inputs
USB Connection
• You can connect a USB hard disk drive or USB
memory stick to your TV by using the USB inputs
of the TV. This feature allows you to play files stored
in a USB drive or record programmes.
• 2.5” and 3.5” inch (hdd with external power supply)
external hard disk drives are supported.
• To record a programme, you should first connect
a USB disk to your TV while the TV is switched
off. You should then switch on the TV to enable
recording feature. Otherwise, recording feature will
not be available.
IMPORTANT !
• You may back up your files before making any
connections to the TV set in order to avoid any
possible data loss. Note that manufacturer will not
be responsible for any file damage or dataloss.
• It is possible that certain types of USB devices (e.g.
MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks
may not be compatible with this TV.
IMPORTANT: The TV supports only FAT32 disk
formatting. NTFS format is not supported. If you
connect a USB disk with NTFS format, the TV will ask
you to format the content. See the section, “Format
Disk” in the following pages for more information on
disk formatting.
Note that ALL the data stored on the USB disk will
be lost and then the disk format will be converted to
FAT32 in such a case.
USB Disk Connection
• Plug your USB device to the USB input of the TV.
Note: Plug or unplug your USB disk while the TV is
switched off.
Note: If you are going to connect a USB hard disk drive
to the TV set, USB connection cable used between
the disk drive and the TV should have a USB logo
and should be as short as possible.
Note: While formatting a USB hard disk that has 1TB
(Tera Byte) or more file capacity, you can experience
problems with the formatting process. In such a
case, you should format the disk with your personal
computer and the formatted disk type should be
FAT32.
SIDE VIEW
USB MEMORY
• Quickly plugging and unplugging USB devices,
is a very hazardous operation. Especially, do not
repeatedly quickly plug and unplug the drive. This
may cause physical damage to the USB player and
especially the USB device itself.
• Do not pull out USB module while playing or
recording a file.
Programme Recording
To record a programme, you should first connect a
USB disk to your TV while the TV is switched off.
You should then switch on the TV to enable recording
feature.
IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive,
it is recommended that you first format the disk using
your TV’s “Format Disk” option.
• For using recording function, you should connect a
USB disk or an external hard disk drive to the TV
and connected USB disk should have at least 1 GB
capacity and should have 2.0 speed compatibility.
If the connected USB device does not support 2.0
speed, an error message will be displayed.
Note: Recorded programmes are saved into the
connected USB disk. If desired, you can store/copy
recordings on a computer; however, these files will
not be available to be played on a computer. You can
play the recordings only via your TV.
• An hour of the recordings stored occupies
approximately 2 GB of space.
• For more information on recording programmes,
see sections “Instant Recording”, “Timeshifting”,
“Electronic Programme Guide”, “Recordings Library”
or “Recording Timers” in the following parts.
• Recorded programmes are split into 1GB
(approximately an hour) partitions. Names of the
stored recordings’ last three digits indicates this:
Such as 4801-000.ts , 4801-001.ts.
• Recorded programmes are stored in the following
directory of the connected USB disk: \DVR\RECS.
All recordings are indicated with a number (such
as 4801-000.ts). A text (txt) file is created for each
recording. This text file includes information such as
broadcaster, programme, and recording time.
• If the writing speed of the connected USB disk is not
sufficient, recording may fail and timeshifting feaute
may not be available.
• Recordings of HD programmes can occupy bigger
size on the USB disk depending on the broadcast’s
resolution. For this reason it is recommended
to use USB hard disk drives for recording HD
programmes.
English - 78 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 78
06.06.2011 13:52:29
• Multipartition HDDs are supported until two
partitions.
• Some stream packets may not be recorded because
of signal problems, so sometimes video may freezes
during playback.
• Record, Play, Pause, Display (for PlayListDialog)
keys could not be used when teletext is ON. If a
recording starts from timer when teletext is ON,
teletext is automatically turned off. Also teletext
usage is disabled when there is ongoing recording
or playback.
Connecting the LCD TV to a PC
For displaying your computer’s screen image on your
LCD TV, you can connect your computer to the TV set.
Power off both computer and display before making
any connections. Use 15-pin D-sub display cable to
connect a PC to the LCD TV. When the connection
is made, switch to PC source. See “Input selection”
section. Set the resolution that suits your viewing
requirements. Resolution information can be found
in the appendix parts.
Audio inputs of the TV
PC audio cable
(not supplied)
Audio output of the PC
PC input of the TV
PC VGA cable
(not supplied)
Monitor output of the PC
Using Side AV Connectors
You can connect a range of optional equipment to your
LCD TV using side connectors of the TV.
• For connecting a camcorder or camera , you should
use AV socket (side). To do this, you must use the
supplied video/audio connection cable. First, plug
single jack of the cable to the TV’s AV IN socket
(side). Afterwards, insert your camera cable’s (not
supplied) connectors into the plural part of the video/
audio connection cable. Colours of the connected
jacks should match. See illustration below.
• Afterwards, you should switch to Side AV source. See
the section Input selection in the following sections
for more information.
AV Connection
Cable (supplied)
AV Cable
(not supplied)
SIDE AV
• Do not plug out the USB/HDD during the recording.
This may harm the connected USB/HDD.
Camera
Headphone
• To listen the TV sound from headphones, you
should connect headphones to your TV by using the
HEADPHONE jack as illustrated above.
Connecting to a DVD Player via HDMI
Please refer to your DVD player’s instruction book
for additional information. Power off both the TV and
the device before making any connections.
Note: Not all cables shown in the illustration are
supplied.
HDMI 1
HDMI 2
• If your DVD player has an HDMI socket, you can
connect via HDMI for better video and audio quality.
SPDIF
HDMI Cable
(not supplied)
Coax.OUT
External device
• When you connect to DVD player as illustrated above,
switch to the connected HDMI source. See, Input
Selection section for more information on changing
sources.
English - 79 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 79
06.06.2011 13:52:29
Connecting to a DVD Player
via Component Sockets
(YPbPr) or Scart Cable
• Some DVD players are connected through
COMPONENT SOCKETS (YPbPr). In this case,
you must use the supplied Component video
connection cable for enabling connection. First,
plug single jack of the cable to the TV’s YPbPr
socket (side). Afterwards, insert your component
cable’s (not supplied) connectors into the plural
part of the Component video connection cable (see
illustration below). Colours of the connected jacks
should match.
• To enable audio connection, use the VGA/
Component Audio cable. First, plug single jack
of the cable to the TV. Afterwards, insert your DVD
player’s audio cable’s connectors into the plural part
of the VGA/Component audio connection cable
(see illustration below). Colours of the connected
jacks should match.
Side view
DVD Player
YPbPr
Connection Cable
(supplied)
YPbPr Video Cable
(Not supplied)
Remote Control Handset
Inserting Batteries
• Remove the battery cover located on the back of
the handset by gently pulling backwards from the
indicated part.
• Insert two AAA/R3 or equivalent type batteries
inside. Observe the correct polarity (+/-) when
inserting batteries and replace the battery cover.
Note: Remove the battery from remote control
handset when it is not to be used for a long period.
Otherwise it can be damaged due to any leakage of
batteries. Remote range is approximately 7m/23ft.
Switching On/Off
To Switch the TV On
• You may also connect through the SCART input.
• Press the “ ” button, CH / CH
button on the remote control.
HDMI 2
• Connect the power cord to the 220-240V AC 50 Hz.
Then the standby LED lights up.(The led will blink
during the standby On/Off)
HDMI 1
• When the connection is made, switch to
YPbPr source. See, Input selection section.
Note: To connect Y Pb Pr device, you should use
supplied component (YPbPr) connection cable
SPDIF
Coax.OUT
• To switch on the TV from standby mode either:
or a numeric
• Press the “ ” button, - or + button on the TV. The
TV will then switch on.
Note: If you switch on your TV via PROGRAMME
UP/DOWN buttons on the remote control or on the
TV set, the programme that you were watching last
will be reselected.
By either method the TV will switch on.
To Switch the TV Off
Scart Cable
(not supplied)
• Press the “ ” button on the remote control or press
the “ ” switch on the TV, so the TV will switch to
standby mode.
• To power down the TV completely, unplug the
power cord from the mains socket.
External device
Note: When the TV is switched to standby mode,
standby LED can blink to indicate that features such
as Standby Search, Over Air Download or Timer is
active.
Note: These three methods of connection perform the
same function but in different levels of quality. It is not
necessary to connect by all three methods.
English - 80 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 80
06.06.2011 13:52:31
Volume Setting
Input Selection
Once you have connected external systems to
your TV, you can switch to different input sources.
Press “SOURCE” button on your remote control
consecutively for directly changing sources.
• Press “V ” button to increase the volume. Press “V
” button to decrease the volume. A volume level
scale (slider) will be displayed on the screen.
Programme Selection (Previous or Next
Programme)
• Press “ CH
programme.
” button to select the previous
• Press “CH
programme.
” button to select the next
Programme Selection (Direct Access)
• Press numeric buttons on the remote control to select
programmes between 0 and 9. The TV will switch
to the selected programme. To select programmes
between, press the numeric buttons consecutively.
When the pressing time is due for the second
numeric button, only the first digit programme will
be displayed. Press directly the programme number
to reselect single digit programmes.
Basic Operations
You can operate your TV using both the remote
control and onset buttons.
Operation with the Buttons on the TV
Volume Setting
Viewing Electronic Programme
Guide (EPG)
You can view the electronic programme guide (EPG)
to view information about available programmes.To
view the EPG menu please press EPG button on the
remote control.
• Press “ ”/“ ” buttons to navigate through channels.
• Press “
” button to decrease volume or “
” button to increase volume, so a volume level scale
(slider) will be displayed on the screen.
• Press “ ”/“ ” buttons to navigate through the
programme list.
Programme Selection
• EPG menu displays available information on all
channels.
• Press “P/CH +” button to select the next programme or
“P/CH -” button to select the previous programme.
Viewing Main Menu
• Press “
”/“
” buttons at the same time
to view main menu. In the Main menu select submenu using “P/CH -” or “P/CH +” buttons and enter
the sub-menu using “
” or “
” buttons.
To learn the usage of the menus, refer to the menu
system sections.
• Please note that event information is updated
automatically. If there are no event information
data available for channels, EPG will be displayed
with blanks.
AV Mode
• Press the “TV/AV” button in the control panel on the
TV to switch between AV modes.
Operation with the Remote Control
• The remote control of your TV is designed to control
all the functions of the model you selected. The
functions will be described in accordance with the
menu system of your TV.
• Functions of the menu system are described in the
following sections.
Up/Down/Left/Right: Navigate.
OK (Options): views/records or sets timer for future
programs.
INFO (Event Details): Displays the programmes in
detail.
Green button: Programme schedule will be listed
English - 81 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 81
06.06.2011 13:52:32
Yellow button: Display EPG data in accordane with
timeline schedule
Blue button (Filter): Views filtering options.
(RECORD): the TV will start to record the
selected progamme. You can press again to stop
the recording.
INFO (Details): Displays the programmes in detail.
Numeric buttons (Jump): Jumps to the preferred
channel directly via numeric buttons.
OK (Options): views/records or sets timer for future
programs.
TXT (Search): Displays “Guide Search” menu.
You can search programmes using the Guide Search
screen. There are searching options located within the
Guide Search Screen. You can Search By Genre or
Name Match. If you select GENRE option, it lists the
programmes in accordance with their genre. If you
select Name Match and press Down button, the next
line will be highlighted and alphanumeric numbers will
be displayed at the bottom of the screen. Key in the
desired programme name that you want to find. When
finished, press Down button to highlight Start Search
and then press OK button to proceed.
Up/Down/Left/Right: Navigate.
Red button (Prev Time Slice): Displays the
programmes of previous time slice.
Green button (Next Time Slice): Displays the
programmes of the next time slice.
Yellow button (Prev Day): Displays the programmes
of previous day.
Blue button (Next day): Displays the programmes
of the next day.
Numeric buttons (Jump): Jumps to the preferred
channel directly via numeric buttons.
OK (Options): views/records or sets timer for future
programs.
TXT button (Filter): Views filtering options.
INFO (Details): Displays the programmes in detail.
(RECORD): the TV will start to record the
selected progamme. You can press again to stop
the recording.
SUBTTL: Press SUBTITLE button to view Select
Genre menu. Using this feature, you can search the
programme guide database in accordance with the
genre. Info available in the programme guide will
be searched and results matching your criteria will
be listed.
Swap (Now) : Shows the current programme.
Recording via EPG Screen
IMPORTANT: To record a programme, you should
first connect a USB disk to your TV while the TV is
switched off. You should then switch on the TV to
enable recording feature. Otherwise, recording feature
will not be available.
(RECORD): the TV will start to record the
selected progamme. You can press again to stop
the recording.
Note: Switching to a different broadcast or source is
not available during the recording.
/
: Page left / Page right.
Programme Options
In EPG menu, press the OK button to enter the “Event
Options” menu.
Red button (Prev Day): Displays the programmes
of previous day.
Select Channel
Green button (Next day): Displays the programmes
of the next day.
In EPG menu, using this option, you can switch to the
selected channel.
Yellow button (Zoom): Expands programme
information.
Record / Delete Record Timer
Blue button (Filter): Views filtering options.
IMPORTANT: To record a programme, you should
first connect a USB disk to your TV while the TV is
English - 82 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 82
06.06.2011 13:52:33
switched off. You should then switch on the TV to
enable recording feature. Otherwise, recording feature
will not be available.
• After you have selected a programme in EPG menu,
press the OK button and and Options screen will
be displayed. Select “Record” option and press the
OK button. After this operation, a recording becomes
set to the selected programme.
• To cancel an already set recording, highlight that
programme and press the OK button and select
the option “Delete Rec. Timer”. The recording will
be cancelled.
Note: You cannot switch to any other channel or
source while there is an active recording on the
current channel.
Set Timer / Delete Timer
After you have selected a programme in EPG menu,
press the OK button and and Options screen will
be displayed. Select “Set Timer on Event” option
and press OK button. You can set a timer for future
programmes.
To cancel an already set reminder, highlight that
programme and press the OK button. Then select
“Delete Timer” option. The timer will be cancelled.
• By pressing “ ” or “ ” button, select the country
you want to set and press “ ” button to highlight
Teletext Language option. Use “ ” or “ ” button
to select desired Teletext Language.
• Press “ ” button after setting Teletext Language
option. Scan Encrypted will be then highlighted.
You can set Scan Encrypted as Yes if you want to
scan coded stations.Afterwards select the desired
Teletext Language.
• Press OK button on the remote control to continue
and the following message will be displayed on the
screen:
Note: It is not possible to record or set timer for two or
more individual events at the same time interval.
First Time Installation
IMPORTANT: Ensure that the aerial or cable is
connected and a Common Interface module is not
inserted before switching on the TV for the first
time installation.
• When the TV is operated for the first time, installation
wizard will guide you through the process. First,
language selection screen will be displayed:
To select the “Yes” or “No” option, highlight the item by
using “ ” or “ ” buttons and press OK button.
Afterwards, the following OSD will be displayed on
the screen:
If you select CABLE option, the following screen will
be displayed:
• Use “ ” or “ ” buttons to select your language
and press OK button to set selected language and
continue.
• After selecting the language, “Welcome!” screen will
be displayed, requiring you to set Country,Teletext
Language and Scan Encrypted options.
You can select frequency ranges from this screen. For
highlighting lines you see, use “ ” or “ ” button. You
can enter the frequency range manually by using the
English - 83 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 83
06.06.2011 13:52:33
numeric buttons on the remote control. Set Start and
Stop Frequency as desired by using numeric buttons
on the remote control. After this operation, you can set
Search Step as 8000 KHz or 1000 KHz. If you select
1000 KHz, the Tv will perform search process in a
detailed way. Searching duration will thus increase
accordingly. When finished, press OK button to start
automatic search.
If you select AERIAL option from the Search Type
screen, the television will search for digital terrestrial
TV broadcasts.
Select Automatic Channel Scan (Retune) by using “
”/“ ” button and press OK button. Automatic Channel
Scan (Retune) options will be displayed. You can
select options by using “ ”/“ ” and OK buttons.
Auto Channel Scan (Retune) Menu
Operation
Digital Aerial: Searches and stores aerial DVB
stations.
Digital Cable: Searches and stores cable DVB
stations.
Analogue: Searches and stores analogue stations.
Digital Aerial & Analogue: Searches and stores both
analogue and aerial DVB stations.
Digital Cable & Analogue: Searches and stores both
analogue and cable DVB stations.
• Whenever you select an automatic search type and
press OK button, a confirmation screen will appear
on the screen. To start installation process, select
Yes, to cancel select No by using .“ ” or “ ” and
OK button.
• Note: You can press “MENU” button to cancel.After
all the available stations are stored, Channel List
will be displayed on the screen. If you like the sort
channels, according to the LCN,please select “Yes”
and than press “OK”.
• After auto channel scan type is set and selected
and confirmed, installation process will start and
progress bar will move along. Press “MENU” button
to cancel process. In such a case, located channels
are not stored.
Manual Tuning
HINT: This feature can be used for direct broadcast
entry.
• Select Manual Channel Scan from the Installation
menu by using “ ”/“ ” and OK buttons. Manual
Scan options screen will be displayed.
• Press OK button to quit channel list and watch TV.
Installation
• Select the desired Search Type using “ ” or “
” button. Manual search options will change
accordingly. Use “ ”/“ ” button to highlight an item
and then press “ ” or “ ” button to set an option.
You can press “MENU” button to cancel.
Digital Aerial Manual Search
Press “MENU” button on the remote control and
select Installation by using “ ” or “ ” button. Press
OK button and the following menu screen will be
displayed.
In manual channel scan, the number of the multiplex
or frequency are entered manually and only that
multiplex or frequency are searched for the channels.
After selecting search type as Digital, you can enter
English - 84 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 84
06.06.2011 13:52:34
the multiplex or frequency number using the numeric
buttons and press OK button to search.
be asked. Select Yes to continue or select No to
cancel.
Digital Cable Manual Search
In cable manual scan, you can enter frequency,
modulation, symbol rate and network channel scan
options. After selecting search type as Digital Cable,
you can set the desired options and press OK button
to search.
If you start Digital Aerial scan process, automatic
scanning will start. You can press “MENU” button
to cancel.
If you start Digital Cable scan process, the following
screen will be displayed.
Analogue Manual Search
After selecting search type as analogue, you can use
“ ”/“ ” button to highlight an item and then press “
” or “ ” button to set an option.
Enter the channel number or frequency using the
numeric buttons. You can then press OK button
to search. When the channel is located, any new
channels that are not on the list will be stored.
Analogue Fine Tune
• Select Analogue Fine Tune from the Installation
menu by using “ ” or “ ” and OK buttons. Analogue
fine tune screen will be displayed. Analogue Fine
Tune feature will not be available if there are no
analog channels, digital channels and external
sources stored.
• Press OK button to proceed. Use “ ” or “ ” button
to set Fine Tune. When finished, press OK button
again.
You can select frequency ranges from this screen. For
highlighting lines you see, use “ ” or “ ” button. You
can enter the frequency range manually by using the
numeric buttons on the remote control. Set Start and
Stop Frequency as desired by using numeric buttons
on the remote control. After this operation, you can set
Search Step as 8000 KHz or 1000 KHz. If you select
1000 KHz, the Tv will perform search process in a
detailed way. Searching duration will thus increase
accordingly. When finished, press OK button to start
automatic search. Automatic searching screen will be
displayed during the process.
Note: If you select an extended gap between Start
and Stop frequency rate, automatic search duration
will take a longer time.
Clear Service List (*)
(*) This setting is visible only when the Country option
is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Use this setting to clear channels stored. Press “
” or “ ” button to select Clear Service List and then
press OK. The following OSD will be displayed on
the screen:
Network Channel Scan
Select Network Channel Scan from the installation
menu by using “ ” or “ ” and OK buttons. Network
Channel Scan selection screen will be displayed.
Select Digital Aerial or Digital Cable and press
OK button to continue. The following message will
English - 85 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 85
06.06.2011 13:52:35
Select YES and press OK to continue or select NO
and press OK button to cancel.
Managing Stations: Channel List
Deleting a Channel
You can press GREEN button to tag/untag all
channels; YELLOW button to tag/untag channel.
The TV sorts all stored stations in the Channel List.
You can edit this channel list, set favourites or set
active stations to be listed by using the Channel List
options.
• Select the channel that you want to delete and select
Delete option. Press OK button to continue.
• Press “MENU” button to view main menu. Select
Channel List item by using “ ” or “ ” button. Press
OK to view menu contents.
Renaming a Channel
• A warning screen will appear. Select YES to delete,
select No to cancel. Press OK button to continue.
• Select the channel that you want to rename and
select Edit Name option. Press OK button to
continue.
• Pressing “ ” or “ ” button moves to the previous/
next character. Pressing “ ” or “ ” button toggles
the current character, i.e., ‘b’ character becomes ‘a’
by “ ” and ‘c’ by “ ”. Pressing the numeric buttons
‘0...9’ replaces the highlighted character with the
characters printed above the button one by one as
the button is pressed.
Select Edit Channel List to manage all stored
channels. Use “ ” or “ ” and OK buttons to select
Edit Channel List.
Operating the Channel List
• When finished, press OK button to save. Press
“MENU” to cancel.
Locking a Channel
You can press GREEN button to tag/untag all
channels; YELLOW button to tag/untag a single
channel.
• Select the channel that you want to lock and select
Lock option. Press OK button to continue.
• You will be asked to enter parental control PIN.
Default PIN is set as 0000. Enter the PIN number.
• Press “ ” or “ ” button to select the channel that
will be processed. Press “ ” or “ ” button to select
a function on Channel List menu.
• Use CH
down.
/ CH
buttons to move page up or
• Press OK button when the desired channel is
highlighted to lock/unlock the channel. Lock symbol
will be displayed next to the selected channel.
• Press BLUE button to view filtering options.
• Press “MENU” button to exit.
Moving a Channel
• First select the desired channel. Select Move option
in the channel list and press OK button.
• Edit Number screen will be displayed. Enter the
desired channel number by using the numeric
buttons on the remote control. If there is a previously
stored channel on that number, a warning screen
will be displayed. Select Yes if you want to move the
channel and press OK.
• Press OK button to process. Selected channel is
now moved.
English - 86 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 86
06.06.2011 13:52:36
Managing Stations: Favourites
You can create a list of favourite programmes.
• Press “MENU” button to view main menu. Select
Channel List item by using “ ” or “ ” button. Press
OK to view menu contents.
On-Screen Information
You can press “INFO” button to display on-screen
information. Details of the station and current
programme will be displayed on the information
banner.
• Select Favourites to manage favourite list. Use “
”/“ ” and OK buttons to select Favourites.
• You can set various channels as favourites so that
only the favourite channels are navigated.
The information banner gives information on the
channel selected and the programmes on it. The
name of the channel is displayed, along with its
channel list number. Hint: Not all channels broadcast
the programme data. If the name and time of the
programme are not available, then information banner
will be displayed with blanks.
If the selected channel is locked, you must enter the
correct four-digit numeric code to view the channel
(default code is 0000). “Enter PIN” will be displayed
on the screen in such a case:
• Select a channel by using “ ” or “ ” button. Press
OK button to add selected channel to favourites list.
Press OK button again to remove.
Button Functions
• OK: Add/remove a station.
• YELLOW: Tag/untag a channel.
Media Playback Using Media
Browser
If the USB stick is not recognized after power off/on
or First Time Installation, first, plug the USB device
out and power off/on the TV set. Plug the USB device
in again.
To display Media Browser window, press either
“MENU” button on the remote control and then select
Media Browser by pressing “ ” or “ ” button. Press
OK button to continue. Media Browser menu options
will be displayed.
• GREEN: Tag/untag all channels.
• BLUE: Displays filtering options.
Managing Stations: Sorting
Channel List
You can select broadcasts to be listed in the channel
list. To display specific types of broadcast, you should
use Active channel list setting.
Also, when you plug USB devices, media browser
screen will be displayed automatically:
Select Active channel list from the Channel list
menu by using “ ” or “ ” button. Press OK button
to continue.
You can play music, picture and video files from the
connected USB memory stick. Use “ ” or “ ” button
to select Videos, Photos, Music or Settings.
You can select a broadcast type option from the list
by using “ ” /“ ” and OK buttons.
English - 87 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 87
06.06.2011 13:52:37
Viewing Videos via USB
Press SWAP button to switch back to previous
menu.
Viewing Photos via USB
When you select Videos from the main options,
available video files will be filtered and listed on this
screen. You can use “ ” or “ ” button to select a video
file and press OK button to play a video. If you select
a subtitle file and press OK button, you can select or
deselect that subtitle file. The following menu will be
displayed while playing a video file:
When you select Photos from the main options,
available image files will be filtered and listed on this
screen.
Jump (Numeric buttons): The TV will jump to the
file starting with the letter you input via the numeric
buttons on your remote control.
Play This (OK button): Plays the selected file.
Up/Down: Navigate.
Jump (Numeric buttons): Jump to selected file using
the numeric buttons.
Play ( button): Plays all media files starting with
the selected one.
OK: Views the selected picture in full screen.
Lang (Play Preview): Displays selected file in a small
preview screen.
RED Button: Sorts files by name.
Up/Down: Navigate.
Slideshow (GREEN button): Starts the slideshow
using all images.
GREEN Button: Views images in thumbnails.
YELLOW Button: Toggles viewing style.
GREEN Button: Activates Loop/Shuffle functions.
BLUE Button: Changes media type.
RED Button: Sorts files by date.
INFO: Changes filter options.
YELLOW Button: Change view style.
BLUE Button: Changes media type.
Slideshow Options
Play (
button): Starts the video playback.
Stop (
button): Stops the video playback.
Pause (
Pause (
button): Pause the video playback.
Rewind (
button): Goes backward.
Forward (
button): Goes forward.
button): Pauses the slideshow.
Continue (
Subtitle/Audio (LANG. button): Sets subtitle/Audio.
Jump (GREEN button): Jumps to time. Use numeric
buttons to type the desired time and press GREEN
button again to proceed.
button): Continues the slideshow.
Loop/Shuffle (GREEN button): Press once to disable
Loop. Press again to disable both Loop and Shuffle.
Press once more to enable only Shuffle. Press again
to enable all. You can follow the disabled functions
with the change of the icons.
Previous/Next (Left/Right buttons): Jumps to
previous or next file on slideshow.
Rotate (Up/Down buttons): Rotates the image using
up/down buttons.
RETURN: Back to file list.
Yellow: Opens subtitle time correction menu
INFO: Displays help screen.
English - 88 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 88
06.06.2011 13:52:38
Playing Music via USB
BLUE: Changes media type.
When you select Music from the main options,
available audio files will be filtered and listed on this
screen.
Recordings Library
IMPORTANT: To view recordings library, you should
first connect a USB disk to your TV while the TV is
switched off. You should then switch on the TV to
enable recording feature. Otherwise, recording feature
will not be available.
To view the list of recordings, select “Recordings
Library” and press the OK button. Recordings Library
will then be displayed with available recordings.
Up/Down: Navigate.
Play ( button): Plays all media files starting with
the selected one.
Stop (
Pause (
button): Stops playback.
button): Pauses the selected playback.
RED: Sorts files by Title,Artist or Album.
Note: If the Viewing Style is set to Folder in Media
Browser Settings, Music folder will be displayed as
sorted and there is no need to sort files again by
pressing RED button.
All the recordings are kept in a list in the recordings
library.
Loop/Shuffle (GREEN button): Press once to disable
Loop. Press again to disable both Loop and Shuffle.
Press once more to enable only Shuffle. Press again
to enable all. You can follow the disabled functions
with the change of the icons.
GREEN button (Edit): Makes changes on the
selected recording.
Note:
If you start the playback with the button and activate
the
symbol, the TV will play the next music/video
file. The playback will proceed accordingly and when
the end of the list is reached, it will be played again
from the beginning (loop function).
RED button (Delete): Erases the selected
recording.
BLUE button (Sort): Changes the order of the
recordings. You can select from a wide range of
sorting options.
OK button: Activates play options menu:
• Play from start: Plays the recording from the
beginning.
• Resume: Recommences the recordings.
• Play from offset: Specifies a playing point.
If you start the playback with the OK button and
symbol, the same music or video file
activate the
will be played in a loop (repeat function).
Note: Viewing main menu and menu items will not ve
available during the playback.
or OK button and
If you start the playback with
activate the
symbol, music or video file will be
played in a shuffle.
INFO (Details): Displays the short extended
programmes in detail.
or OK button and
If you start the playback with
activate
,
symbols, music or video file playback
will continue randomly and the random playback will
continue.
(Resume): Recommences the recordings.
Media Browser Settings
0..9 (Numeric buttons): The TV will jump to the
file starting with the letter you input via the numeric
buttons on your remote control.
Play This (OK button): Plays the selected file.
Previous/Next (Left/Right buttons): Jumps to
previous or next file to play.
YELLOW: Toggles viewing style.
English - 89 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 89
06.06.2011 13:52:38
You can set your Media Browser preferences by
using the Settings dialog. Press “ ” or “ ” button to
highlight an item and use “ ” or “ ” button to set.
View Style: Sets default browsing mode.
Music FF/FR Speed: Sets forwarding/advancing
speed.
Slide Show Interval: Sets slide show interval time.
Show Subtitle: Sets subtitle enabling preference.
Subtitle Position: Sets subtitle position as up or
down.
Instant Recording
IMPORTANT: To record a programme, you should
first connect a USB disk to your TV while the TV is
switched off. You should then switch on the TV to
enable recording feature. Otherwise, recording feature
will not be available.
• Press
(RECORD) button to start recording an
event instantly while watching a programme. The
following OSD appears on the screen:
Subtitle Font Size: Sets subtitle font size (max.
54pt).
Timeshift Recording
IMPORTANT: To record a programme, you should
first connect a USB disk to your TV while the TV is
switched off. You should then switch on the TV to
enable recording feature. Otherwise, recording feature
will not be available.
• Press (PAUSE) button while watching a broadcast
for switching to timeshifting mode.
• In timeshifting mode, the programme is paused and
simultaneously recorded to the connected USB
disk (*). Press (PLAY) button again to watch the
paused programme from the stopped moment.
• This playback is performed in x1 playback speed.
You will see the timeshift gap between the real and
the timeshifted programme in the info bar.
• Use
/
(PREVIOUS/NEXT) buttons to move
forward or backward on timeshift playback. When
the timeshift is reached, timeshifting mode will be
quitted and you will switch back to watching normal
broadcast.
• Press
(STOP) button to quit timeshifting mode.
(*) Similtaneous timeshifting recording’s duration
depends on your connected USB disk’s file size
and defined Max. Timeshift in the Recordings
Configuration menu. See the section, “Recordings”
for more information on setting Max. Timeshift.
Note: Switching to a different broadcast or source;
and viewing main menu are not available during the
timeshifting.
• Record OSD will then be displayed for a short time
and the current event will be recorded.
(RECORD) button on the remote
• You can press
control again to record the next event on the EPG. In
this case, OSD will display the programmed events
for recording.
Press
(STOP) button to cancel instant recording.
The following OSD will be displayed:
Select Yes by using “ ” or “ ” / OK buttons to cancel
instant recording.
Note: Switching to a different broadcast or source;
and viewing Media Browser are not available during
the recording.
English - 90 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 90
06.06.2011 13:52:39
Watching Recorded
Programmes
Changing Image Size: Picture
Formats
In the main menu, use “ ” or “ ” buttons to select
Media Browser. Highlight Recordings Library item by
using “ ” or “ ” button and press OK button to enter.
Recordings Library will then be displayed.
IMPORTANT: To view recordings library, you should
first connect a USB disk to your TV while the TV is
switched off. You should then switch on the TV to
enable recording feature. Otherwise, recording feature
will not be available.
• You can change the aspect ratio (image size) of
the TV for viewing the picture in different zoom
modes.
• Press “SCREEN” button repeatedly to change
the image size. Available zoom modes are listed
below.
Auto
When AUTO is selected, the aspect ratio of the screen
is adjusted by the information provided by the selected
source(if available).
The format being displayed in AUTO mode is
completely independent of WSS information which
could be included in the broadcast signal or the signal
from an external device.
Note: Auto mode only will be available in HDMI, YPbPr
and DTV sources.
16:9
Select a recorded item from the list (if previously
recorded) by using “ ” / “ ” button. Press OK button
to view Play Options. Select an option by using “ ”
/ “ ” or OK buttons.
This uniformly stretches the left and right sides of a
normal picture (4:3 aspect ratio) to fill the wide TV
screen.
• For 16:9 aspect ratio pictures that have been
squeezed into a normal picture (4:3 aspect ratio),
use the 16:9 mode to restore the picture to its
original shape.
Available playback options:
• Play from start: Plays the recording from the
beginning.
• Resume: Recommences the recordings.
Subtitle
This zooms up the wide picture (16:9 aspect ratio)
with subtitles to the full screen.
• Play from offset: Specifies a playing point.
Note: Viewing main menu and menu items will not be
available during the playback.
Press (STOP) button to stop a playback and return
to return to Recordings Library.
Slow Forward
(PAUSE) button while watching
If you press
recorded programmes, slow forward feature will be
available. You can use
button to slow forward.
Pressing
button consecutively will change slow
forwarding speed.
Note: You can shift to screen up or down by pressing
“ ” / “ ” buttons while picture zoom is selected as
panaromic, 14:9 Zoom, Cinema or Subtitle.
14:9
This zooms up the wide picture (14:9 aspect ratio) to
the upper and lower limits of the screen.
English - 91 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 91
06.06.2011 13:52:40
Configuring Picture Settings
You can use different picture settings in detail.
Press “MENU” button and select the Picture icon
by using “ ” or “ ” button. Press OK button to view
Picture Settings menu.
14:9 Zoom
This option zooms to the 14:9 picture.
4:3
Use to view a normal picture (4:3 aspect ratio) as this
is its original size.
Operating Picture Settings Menu Items
• Press “ ” or “ ” button to highlight a menu item.
• Use “ ” or “ ” button to set an item.
• Press “MENU” button to exit.
Picture Settings Menu Items
Panoramic
This stretches the left and right sides of a normal
picture (4:3 aspect ratio) to fill the screen, without
making the picture appear unnatural.
Mode: For your viewing requirements, you can set
the related mode option. Picture mode can be set
to one of these options: Cinema,Game,Dynamic
and Natural.
Contrast: Sets the lightness and darkness values
of the screen.
Brightness: Sets the brightness value for the
screen.
Sharpness: Sets the sharpness value for the objects
displayed on the screen.
Colour: Sets the colour value, adjusting the colors.
Colour Shift: Adjust the desired colour tone.
The top and bottom of the picture are slightly cut off.
Cinema
This zooms up the wide picture (16:9 aspect ratio) to
the full screen.
Colour Temp: Sets the desired colour tone.
Setting Cool option gives white colours a slight blue
stress.
For normal colours, select Normal option.
Setting Warm option gives white colours a slight red
stress.
Noise Reduction: If the broadcast signal is weak and
the picture is noisy, use Noise Reduction setting to
reduce the noise amount. Noise Reduction can be set
to one of these options: Low, Medium, High or Off.
Game Mode: When Game Mode is set to On, specific
game mode settings, which are optimized for better
video quality, will be loaded.
English - 92 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 92
06.06.2011 13:52:41
Note: When Game Mode is on, some items in the
Picture Settings menu will be unavailable to be set.
Picture Zoom:Sets the picture size to Auto,16:9,
Subtitle,14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panoramic or Cinema.
Reset: Resets the picture settings to factory default
settings.
While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu
will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be
added to the Picture Settings while in PC mode.
Configuring Sound Settings
Sound settings can be configured according to your
personal preferences.
Press “MENU” button and select the Sound icon
by using “ ” or “ ” button. Press OK button to view
Sound Settings menu.
PC Picture Settings
For adjusting PC picture items, do the following:
Press “ ” or “ ” button to select Picture icon. Picture
menu appears on the screen.
Contrast, Brightness, Colour, Colour Temp and
Picture Zoom settings in this menu are identical
to settings defined in TV picture menu under “Main
Menu System”.
Sound,Settings and Source settings are identical to
the settings explained in main menu system.
PC Position: Select this to display PC position menu
items.
Operating Sound Settings Menu Items
• Press “ ” or “ ” button to highlight a menu item.
• Use “ ” or “ ” button to set an item.
• Press “MENU” button to exit.
Sound Settings Menu Items
Volume: Adjusts volume level.
Equalizer: Press OK button to view equalizer submenu.
Autoposition: Automatically optimizes the display.
Press OK to optimize.
H Position: This item shifts the image horizontally to
right hand side or left hand side of the screen.
V Position: This item shifts the image vertically
towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock: Dot Clock adjustments correct the
interference that appear as vertical banding in
dot intensive presentations like spreadsheets or
paragraphs or text in smaller fonts.
Phase: Depending on the resolution and scan
frequency that you input to the TV set, you may see
a hazy or noisy picture on the screen. In such a case
you can use this item to get a clear picture by trial
and error method.
In equalizer menu, the preset can be changed to
Music, Movie, Speech, Flat, Classic and User.
Press the “MENU” button to return to the previous
menu.
Note: Equalizer menu settings can be changed
manually only when the Equalizer Mode is in User.
Balance: This setting is used for emphasizing left or
right speaker balance.
Headphone: Sets headphone volume.
English - 93 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 93
06.06.2011 13:52:41
AVL: Automatic Volume Limiting (AVL) function sets the
sound to obtain fixed output level between programmes
(For instance, volume level of advertisements tend to
be louder than programmes).
Dynamic Bass: Dynamic Bass is used to increase
bass effect of the TV set.
Digital Out: Sets digital out audio type.
Configuring Your TV’s Settings
Detailed settings can be configured to suit your
personal preferences.
Press “MENU” button and select Settings icon by
using “ ” or “ ” button. Press OK button to view
Settings menu.
Using a Conditional Access
Module
IMPORTANT: Insert or remove the CI module only
when the TV is SWITCHED OFF.
• In order to watch certain digital channels, a conditional
access module (CAM) can be necessary. This module
must be inserted in the CI slot of your TV.
• Obtain the Conditional Access Module (CAM) and
the viewing card by subscribing to a pay channel
company, then insert those to the TV using the
following procedure.
• Insert the CAM and then the viewing card to the
slot that is located in the terminal cover at the rear
side of the TV.
• The CAM should be correctly inserted, it is
impossible to insert fully if reversed. The CAM or
the TV terminal may be damaged if the CAM is
forcefully inserted.
Connect the TV to the mains supply, switch on
and then wait for few moments until the card is
activated.
• When no module is inserted, “ No Common
Interface module detected” message appears on
the screen.
• Refer to the module instruction manual for details
of the settings.
Viewing Conditional Access Menu (*)
(*) These menu settings may change depending on
the service provider.
Operating Settings Menu Items
• Press “ ” or “ ” button to highlight a menu item.
• Press OK button to select an item.
Press “MENU” button and select the icon by using
“ ” or “ ” button. Press OK button to view Settings
menu. Use “ ” or “ ” button to highlight Conditional
Access and press OK to view menu items.
• Press “MENU” button to exit.
Settings Menu Items
Conditional Access: Controls conditional access
modules when available.
Language: Configures language settings.
Parental: Configures parental settings.
Timers: Sets timers for selected programmes.
Date/Time: Sets date and time.
Sources: Enables or disables selected source
options.
Other Settings: Displays other setting options of
the TV set.
English - 94 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 94
06.06.2011 13:52:42
Language Settings
Configuring Language
Preferences
You can operate the TV’s language settings using
this menu.
Press “MENU” button and select the Settings icon
by using “ ” or “ ” button. Press OK button to view
Settings menu. Use “ ” or “ ” button to highlight
Language and press OK to continue:
In the configuration menu, highlight the Language
Settings item by pressing “ ” or “ ” buttons. Press
“OK” and Language Settings submenu will be
displayed on the screen:
Use “ ” or “ ” button to set an item. Settings are
stored automatically.
Menu: displays the system language.
Use “ ” or “ ” buttons to highlight the menu item
that will be adjusted and then press “ ” or “ ” button
to set.
Notes:
Preferred
• System Language determines the on-screen menu
language.
These settings will be used if available. Otherwise the
current settings will be used.
• Audio Language is used for selecting the soundtrack
of channels.
• Audio: Sets the preferred audio language.
• Primary settings are the first priority when multiple
choices are available on a broadcast. Secondary
settings are the alternatives when the first options
are not available.
• Subtitle : Sets the subtitle language. Selected
language will be seen in subtitles.
• Teletext: Sets teletext language.
Parental Control
• Guide: Sets the preferred Guide language.
Current (*)
(*) These settings can be changed if only the
broadcaster supports. Otherwise, settings will not be
available to be changed.
• Audio: Changes the audio language for the current
channel.
• Subtitle: Sets the subtitle language for the current
channel.
To prohibit viewing of certain programmes, channels
and menus can be locked by using the parental
control system.
This function enables or disables the menu protection
system and allows the PIN code to be changed.
Press “MENU” button and select the Settings icon
by using “ ” or “ ” button. Press OK button to view
Settings menu. Use “ ” or “ ” button to highlight
Parental and press OK to continue:
Note: If the Country option is set to Denmark, Sweden,
Norway or Finland, the Language Settings menu will
function as described below:
To display parental lock menu options, PIN number
should be entered. Factory default PIN number is
0000. After coding the correct PIN number, parental
settings menu will be displayed:
English - 95 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 95
06.06.2011 13:52:43
Setting Programme Timers
You can set programme timers for a particular
programme using this feature.
Press “ ” button to set timers on an event. Programme
timer function buttons will be displayed on the
screen.
Adding a Timer
• Press YELLOW button on the remote control to
add a timer. The following menu appears on the
screen:
Parental Settings Menu Operation
Network Type: This feature is unavailable to be set.
• Select an item by using “ ” or “ ” button.
Timer Type: You can select timer type as Record
or Timer.
• Use “ ” or “ ” button to set an item.
• Press OK button to view more options.
Channel: Changes channel by using “ ” or “ ”.
Menu Lock: Menu lock setting enables or disables
the menu access. You can disable access to the
installation menu or the whole menu system.
Record Type: This item is unavailable to be set.
Maturity Lock (optional): When set, this option
gets the maturity information from the broadcast and
if this maturity level is disabled, disables access to
the broadcast.
Child Lock (optional): When Child Lock is set, the TV
can only be controlled by the remote control. In this case
the control panel buttons will not work, except for the
Standby Off/On button. When Child Lock is activated
you are able to switch the TV into Standby mode with the
Standby Off/On button. To switch the TV on again, you
need the remote control. Hence, if one of those buttons
is pressed, Child Lock Is On will be displayed on the
screen when the menu screen is not visible.
Set PIN: Defines a new PIN number. Use numeric
buttons to enter a new pin number. You will need
to code your new pin a second time for verification
purposes.
IMPORTANT: The factory default pin number is 0000,
if you change the pin number make sure you write it
down and keep it safe.
Timers
To view Timers menu, press “MENU” button and
select Settings icon by using “ ” or “ ” button.
Press OK button to view Settings menu. Use “ ”
or “ ” button to highlight Timers and press OK to
continue:
Setting Sleep Timer
This setting is used for setting the TV to turn off after
a certain time.
Date: Enter a date using the numeric buttons.
Start: Enter a starting time using the numeric
buttons.
End: Enter an ending time using the numeric
buttons.
Duration: Displays duration between the starting and
ending time.
Repeat: Sets a timer to be repeated as Once, Daily or
Weekly. Use “ ” or “ ” buttons to select an option.
Change/Delete: Sets the change/delete permission.
Playback: Sets the playback permission and parental
settings.
• Press GREEN button to save the timer. Press RED
button to cancel.
Editing a Timer
• Select the timer you want to edit by pressing “ ”
or “ ” button.
• Press GREEN button. Edit Timer menu screen will
be displayed.
• When finished with editing, press GREEN button to
save. You can press “MENU” button to cancel.
Deleting a Timer
• Select the timer you want to delete by pressing “
” or “ ” button.
• Press RED button.
• Select YES by using “ ” or “ ” buttons to delete the
timer. Select NO to cancel.
• Highlight Sleep Timer by using “ ” or “ ” button.
• Use “ ” or “ ” button to set. The timer can be
programmed between Off and 2.00 hours (120
minutes) in steps of 30 minutes.
English - 96 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 96
06.06.2011 13:52:44
Recording Configuration
Select Recording Configuration item in the Settings
menu to configure recording settings. The following
menu is displayed for recording configuration.
To view the details about the USB disk, highlight Hard
Disk Info by using “ ” or “ ” key and press OK. USB
disk information will be displayed:
Configuring Date/Time Settings
Select Date/Time in the Settings menu to configure
Date/Time settings. Press OK button.
The following options are available for adjustments:
Start Early (*)
You set recording timer’s starting time to start earlier
by using this setting.
(*) Available only for EU country options.
End Late (*)
You set recording timer’s starting time to start later
by using this setting.
(*) Available only for EU country options.
Max Timeshift
This setting allows you to set the maximum time
allowed for timeshifting. Duration options are
approximate and can change accordingly, depending
on the broadcast received.
Format Disk
IMPORTANT: Note that ALL the data stored on the
USB disk will be lost and then the disk format will be
converted to FAT32 if you activate this feature.
• Use “ ” or “ ” buttons to highlight Date/Time.
Date,Time,Time Settings Mode and Time Zone Setting
will be available.
Use “ ” or “ ” buttons to highlight the Time Settings
Mode. Time Settings Mode is set using “ ” or “ ”
buttons. It can be set to AUTO or MANUAL.
When AUTO is selected, Date/Time and Time Zone
options will not be available to be set. If MANUAL
option is selected as the Time Zone can be altered:
• By pressing “ ” or “ ” buttons select Time Zone.
Use “ ” or “ ” buttons to change the Time Zone
between GMT-12 or GMT+12. Date/Time on the top
of the menu list will then change according to the
selected Time Zone.
• Changes are automatically stored. Press “MENU”
to exit.
•If you want to delete all files on the connected USB
hard disk drive or memory stick, you can use Format
Disk option.
• Also, if your USB disk malfunctions, you can try
formatting the USB disk. In most cases formatting
the USB disk will restore normal operation; however,
ALL the data stored on the USB disk will be lost in
such a case.
• Press OK button while the Format Disk option
is highlighted. A menu will appear on the screen,
requiring you to enter a pin number. If you have not
changed the pin number, the factory default is 0000.
After you enter the pin, a pop-up menu appears on
the screen to ensure that the hard disk should be
formatted, select “YES” and press OK to format the
hard disk. Select “NO” and press OK to cancel. Ensure
you back up important recordings before you format
the USB disk unit.
Hard Disk Info
English - 97 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 97
06.06.2011 13:52:45
Configuring Source Settings
You can enables or disable selected source options. The
TV will not switch to the disabled source options when
“SOURCE” button is pressed.
Menu Timeout: Changes timeout duration for menu
screens.
Scan Encrypted: When this setting is on, search
process will locate the encrypted channels as well. If
it is set as Off, encrypted channels will not be located
in automatic search or manual search.
Backlight (optional): This setting controls the
backlight level and it can be set to Auto, Maximum,
Minimum, Medium and Eco Mode.
Power Save Mode:Use “ ” or “ ” button to select
Power Save Mode.Press “ ” or “ ” button to set
Power Save Mode as On or Off.
See the section, “Environmental Information” in
this manual for further information on Power Save
Mode.
Note : Backlight function will be invisible if Power Save
Mode is set to on.
Blue Background: Activates or deactivates blue
background system when the signal is weak or
absent.
• Select Sources in the Settings menu and press OK
button.
Software Upgrade: To ensure that your TV always
has the most update information, you can use this
setting. In order for the proper operation, please
ensure that the TV is set to standby mode.
• Press“ ” or “ ” buttons to select a source.
• Use “ ” or “ ” button to enable or disable the
selected source. Changes are automatically
stored.
Configuring Other Settings
To view general configuration preferences, select Other
Settings in the Settings menu and press OK button.
You can enable or disable automatic upgrade by
setting Automatic Scanning option.
You can manually search for new software by
selecting Scan for upgrade.
Hard of Hearing: If the broadcaster enables any
special signal concerning the audio, you can set this
setting as On to receive such signals.
Audio Description: Audio description refers to
an additional narration track for blind and visually
impaired viewers of visual media, including television
and movies. The description narrator talks through
the presentation, describing what is happening on the
screen during the natural pauses in the audio (and
sometimes during dialogue, if deemed necessary).
You can use this feature, only if the broadcaster
supports that additional narration track.
Operation
Auto TV Off: You can set the timeout value of auto off
feature.After the timeout value is reached and the Tv is
not operated for selected time , the TV will go off.
• Press “ ” or “ ” buttons to select an item.
Broadcast Type (optional):
• Use “ ” or “ ” button to set an option.
When you set the desired broadcast type by using “
” or “ ” button, the TV will display the related channel
list. If the related source has does not include any
• Press OK button to view a sub-menu.
English - 98 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 98
06.06.2011 13:52:45
stored channels, “No channels for this type have been
found.” message will be displayed on the screen.
Standby Search (optional)
Use “ ” or “ ” button to select Standby Search and
then press “ ” or “ ” button to set this setting as On or
Off. If you change Standby Search to Off, this function
will be unavailable.To use Standby search please
make sure that you select Standby Search as On.
If the Standby Search is set to On, when the TV is in
standby mode, available broadcasts will be searched.
If the TV locates any new or missing broadcasts, a
menu screen will be displayed, asking you whether
or not to execute these changes.
Other Features
Displaying TV Information: Programme Number,
Programme Name, Sound Indicator, time, teletext,
channel type and resolution information is displayed
on the screen when a new programme is entered or
“INFO” button is pressed.
Mute Function: Press “ ” button to disable sound.
Mute indicator will be displayed in the upper side of
the screen. To cancel mute, there are two alternatives;
the first one is pressing the “ ” button and the second
one is increasing the volume level.
Picture Mode Selection: By pressing PRESETS
button, you can change Picture Mode settings in
accordance with your viewing requirements. Available
options are Dynamic, Natural, Cinema and Game.
Displaying Subtitles: You can enable subtitles by
pressing the SUBTITLE button of the remote control. Press
SUBTITLE button again to disable subtitle function.
Teletext
Teletext system transmits information such as news,
sports and weather on your TV. Note that is the signal
degrades, for example in poor/adverse weather
conditions, some text errors may occur or the teletext
mode may be aborted.
Teletext function buttons are listed below:
“TXT” Teletext / Mix : Activates teletext mode when
pressed once. Press again to place the teletext screen
over the programme (mix).Pressing again will quit the
teletext mode.
“RETURN” Index: Selects the teletext index page.
“INFO” Reveal: Shows hidden information (e.g.
solutions of games).
“OK” Hold: Holds a text page when convenient. Press
again to resume.
“ ”/“ ” Subcode Pages : Selects subcode pages if
available when the teletext is activated.
CH / CH
page.
and numbers (0-9): Press to select a
Note: Most TV stations use code 100 for their index
pages.
Coloured Buttons (RED/GREEN/YELLOW/
BLUE)
Your TV supports both FASTEXT and TOP text
systems. When these systems are available, the
pages are divided into groups or topics. When
FASTEXT system is available, sections in a teletext
page will become colour-coded and can be selected
by pressing the coloured buttons. Press a coloured
button that corresponds to with your needs. The
coloured writings will appear, showing you which
coloured buttons to use when TOP text transmission
is present. Pressing “ ” or “ ” commands will request
the next or previous page respectively.
English - 99 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 99
06.06.2011 13:52:46
Tips
Screen Care: Clean the screen with a slightly damp,
soft cloth. Do not use abrasive solvents as they may
damage the coating layer of the TV screen. For your
safety, unplug the mains plug when cleaning the
set. When moving the TV, hold it properly from the
bottom part.
Image Persistence: Please note that ghosting may
occur while displaying a persistent image.LCD TVs’
image persistence may disappear after a short time.
Try turning off the TV for a while.
To avoid this, do not leave the screen in still picture
for extended periods.
Recording Unavailable: To record a programme, you
should first connect a USB disk to your TV while the
TV is switched off. You should then switch on the TV to
enable recording feature. Otherwise, recording feature
will not be available. If you cannot perform recording,
try switching off the TV and then re-inserting the USB
device while the TV is switched off.
USB Is too Slow: If “USB is too slow” message is
displayed on the screen while starting a recording,
try restarting the recording. If you still get the same
error, it is possible that your USB disk does not meet
the speed requirements. Try connecting another
USB disk.
No Power: If your TV system has no power, please
check the main power cable and connection to the
mains socket outlet.
Poor Picture: Have you selected the correct TV
system? Is your TV set or house aerial located too close
to a non-earthed audio equipment or neon lights, etc.?
Mountains or high buildings can cause double pictures
or ghost images. Sometimes you can improve the
picture quality by changing the direction of the aerial.
Is the picture or teletext unrecognisable? Check if you
have entered the correct frequency. Please retune the
channels. The picture quality may degrade when two
peripherals are connected to the TV at the same time.
In such a case, disconnect one of the peripherals.
No Picture: Is the aerial connected properly? Are the
plugs connected tightly to the aerial socket? Is the
aerial cable damaged? Are suitable plugs used to
connect the aerial? If you are in doubt, consult your
dealer. No Picture means that your TV is not receiving
a transmission. Have you selected the correct button
on the remote control? Try once more. Also make sure
the correct input source has been selected.
Sound: You can not hear any sound. Did you perhaps
button? Sound is
interrupt the sound, pressing the
coming from only one of the speakers. Is the balance
set to one extreme? See Sound Menu.
Remote Control: Your TV no longer responds to the
remote control. Perhaps the batteries are exhausted.
If so you can still use the local buttons on the TV.
Input Sources: If you cannot select an input source,
it is possible that no device is connected. Check
the AV cables and connections if you have tried to
connect a device.
English - 100 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 100
06.06.2011 13:52:46
Appendix A: PC Input Typical
Display Modes
Appendix B: AV and HDMI Signal
Compatibility (Input Signal Types)
The display has a maximum resolution of 1360x768.
The following table is an illustration of some of the
typical video display modes. Your TV may not support
different resolutions. Supported resolution modes are
listed below. If you switch your PC to an unsupported
mode, a warning OSD will appear on the screen.
Index
Resolution
Frequency
1
640x400
70 Hz
2
640x480
60 Hz
Source
Supported Signals
Available
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
Side AV
RGB 60
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
3
640x480
75 Hz
4
800x600
60 Hz
5
800x600
75 Hz
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
75 Hz
720P
60Hz
O
75 Hz
1080I
50Hz
O
60 Hz
1080I
60Hz
O
50Hz
O
60Hz
O
6
1024x768
60 Hz
7
1024x768
70 Hz
8
9
10
1024x768
1152x864
1280x768
YPbPr
11
1280x1024
60 Hz
1080P
12
1360x768
60 Hz
1080P
HDMI1
HDMI2
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
1080P
24Hz
O
(X: Not Available, O: Available)
In some cases a signal on the LCD TV may not be displayed
properly. The problem may be an inconsistency with standards
from the source equipment (DVD, Set-top box, etc. ). If you
do experience such a problem please contact your dealer and
also the manufacturer of the source equipment.
English - 101 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 101
06.06.2011 13:52:47
Appendix C: Supported DVI Resolutions
When connecting devices to your TV’s connectors by using DVI converter cables (not supplied), you can refer
to the following resolution information.
24Hz
25Hz
30Hz
50Hz
480i
60Hz
;
480p
;
576i
;
576p
;
720p
;
1080i
;
;
;
;
1080p
;
;
;
;
Appendix D: Supported File Formats for USB Mode
Media
File
Extension
MPEG1
MPEG2
.mpg/ .dat/
.vob / mkv / XviD/ 3ivx
.rmvb / ts / Mpeg2 - TS
trp / tp
H264 - TS
RMVB
Movie
(Maximum resolution/Bit rate etc.)
MPEG Layer
1/2/3
MPEG2
20Mbit/sec
PCM/MP3
XviD Version up to: 1.1.2
EAC3 / AC3
20Mbit/sec
IMA/LBR
10Mbit/sec
PCM/MP3
MPEG2
MPEG4
PCM/MP3/
AC3
.m4a
-
-
.mp3
-
Layer 1/2/3
(MP3)
.avi
Photo
Audio
MPEG4
MS ISO
MPEG4
MJPEG
.avi
Music
Remarks
Format
Video
PCM/MP3
Support SP and ASP
PCM
[email protected]
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid
1.10-beta1/2 H.264
MPEG 1/2
.jpg
(1920x1080 @ 30P - 20Mbit/sec)
Sample Rate: 8K ~ 48KHz
Sample Rate: 8K ~ 48KHz,
Bit Rate: 24kbps~384kbps
Baseline JPEG
WxH = 15360x8640
Progressive JPEG
WxH = 1024x768
English - 102 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 102
06.06.2011 13:52:47
Appendix E: Software Upgrade
• Your TV is capable of finding and updating new software upgrades over broadcast channels.
• For broadcast channels search, TV looks the available channels stored in your settings. So before software
upgrade search, it is advised to auto search and update all available channels.
1) Software upgrade search via user interface
• It is possible manually to check if there is a new software upgrade for your TV set.
• Simply navigate on your main menu. Choose Settings and select Other Settings menu. In Other Settings
menu navigate on to the Software Upgrade item and press OK button to open Upgrade Options menu.
• In Upgrade Options menu select Scan for upgrade and press OK button.
• If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. A progress bar indicates the remaining download
progress. When download completes with success a message is displayed for reboot to activate new software.
Press OK to continue with the reboot operation.
2) 3.AM search and upgrade mode
• If Automatic scanning in Upgrade Options menu is enabled, TV wakes up at 03:00 and searches broadcast
channels for new software upgrade. If new software is found and downloaded successfully, with next power
up TV opens with new software version.
Note on reboot operation: Reboot is the last step in software upgrade operation if download of new software is
finished successfully. During reboot TV makes final initializations. In reboot sequence panel power is closed and
front led indicates the activity with blinking. Around 5 minutes later TV restarts with new software activated.
• If your TV fails to restart in 10 minutes, unplug power for 10 minutes and re-plug again. TV should open with
new software safely. If you still can not get TV working, please kindly repeat unplug and plug sequence a few
times more. If your set still can not operate, please call the service personnel to fix the problem for you.
Caution: While led is blinking during reboot do not unplug your TV’s power. Doing this may cause
your TV not to re-open again and can only be fixed by service personnel.
Information for Users on Disposal of Old Equipment and
Batteries
[European Union only]
Battery
Products
These symbols indicate that equipment with these symbols should not
be disposed of as general household waste. If you want to dispose
of the product or battery, please consider the collection systems or
facilities for appropriate recycling.
Notice: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this
battery contains lead.
English - 103 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 103
06.06.2011 13:52:47
Digital Reception (DVB-T)
Specifications
TV BROADCASTING
Transmission Standards:
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
DVB-T, MPEG2,DVB-T, MPEG4 HD
RECEIVING CHANNELS
I. DEMODULATION
VHF (BAND I/III)
• -Symbol rate: COFDM with 2K/8K FFT mode.
UHF (BAND U)
• -Modulation: 16-QAM - 64-QAM FEC for all DVB
modes (automatically found)
HYPERBAND
• MHEG-5 ENGINE compliant with ISO/IEC 13522-5
UK engine Profile (UK only)
NUMBER OF PRESET CHANNELS
1000
• Object carousel support compliant with ISO/IEC
135818-6 and UK DTT profile(UK only)
CHANNEL INDICATOR
On Screen Display
• Frequency range: 474-850 MHz for UK models
RF AERIAL INPUT
II. VIDEO
75 Ohm (unbalanced)
• -H.264 (MPEG-4 part 10) main and high profile level
4.1/MPEG-2 [email protected] video decoder.
OPERATING VOLTAGE
220-240V AC, 50 Hz.
• -HD display multi format capable (1080i, 720p,
576p)
AUDIO
German + Nicam Stereo
AUDIO OUTPUT POWER (WRMS.) (10% THD)
• -CVBS analogue output.(In HD channels, this will
not be available
2x6
III. AUDIO
POWER CONSUMPTION (W)
• -MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, AAC, HEAAC,
AC3, E-AC3
135 W (max)
< 1 W (Standby)
PANEL
16:9 display, 32” Screen Size
DIMENSIONS (mm)
DxLxH (With foot): 202 x 783 x 540
Weight (Kg): 10,10
DxLxH (Without foot): 37,5 x 783 x 498
Weight (Kg): 9,70
• -Sampling frequencies supported are 32, 44.1 &
48 kHz
Digital Reception (DVB-C)
Transmission Standards:
DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4
I. DEMODULATION
-Symbolrate: 4.0 Msymbols/s to 7.2 Msymbols/s
- Modulation: 16-QAM , 32-QAM ,64-QAM, 128-QAM
and 256-QAM
II. VIDEO
- All MPEG2 [email protected] formats with up-conversion and
filtering to CCIR601 format.
-CVBS analogue output
III. AUDIO
-All MPEG1 Layer 1 and 2 modes
-Sampling frequencies supported are 32, 44.1 & 48
kHz
English - 104 -
03_MB60_[GB]_ypbpr_1910UK_PVR_IDTV_TC_NICKEL16_32915WLED_10073970_50192683.indd 104
06.06.2011 13:52:47
50192683
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement