Lenovo 3656, 7061, 7090, 9353, 9421, 9485, ThinkCentre A62 User Manual

Add to My manuals
98 Pages

advertisement

Lenovo 3656, 7061, 7090, 9353, 9421, 9485, ThinkCentre A62 User Manual | Manualzz
ThinkCentre
Οδηγς χρ σης
Σηµεωση
Πριν χρησιµοποι σετε τις πληροϕορες αυτς και το προϊν στο οποο αναϕρονται, βεβαιωθετε τι χετε διαβσει και
κατανο σει το περιεχµενο του Οδηγο ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, καθς και τις “Ειδικς παρατηρ σεις”, στη σελδα
83.
Πρ τη κδοση (∆εκ µβριος 2008)
© Copyright Lenovo 2008.
Περιεχµενα
Σηµαντικ ς πληροϕορες για την
ασϕλεια . . . . . . . . . . . . . . v
Κεϕλαιο 1. Επισκπηση προϊντος . . 1
Χαρακτηριστικ . . . . . . . . . . . . . 1
Προδιαγραϕς . . . . . . . . . . . . . . 4
Επισκπηση λογισµικο! . . . . . . . . . . . 5
Λογισµικ που παρχεται µε το λειτουργικ σ!στηµα
Windows . . . . . . . . . . . . . . . 5
Λογισµικ Antivirus . . . . . . . . . . . 6
Θσεις . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Εντοπισµς στοιχεων ελγχου και υποδοχν στην
πρσοψη του υπολογιστ
. . . . . . . . . 7
Εντοπισµς υποδοχν στο πσω µρος του
υπολογιστ . . . . . . . . . . . . . . 8
Εντοπισµς εξαρτηµτων . . . . . . . . . 10
Αναγνριση εξαρτηµτων στην πλακτα
συστ µατος . . . . . . . . . . . . . 11
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση
προαιρετικν συσκευν και
αντικατσταση υλικο εξοπλισµο . . 13
Χειρισµς συσκευν ευασθητων στο στατικ
ηλεκτρισµ . . . . . . . . . . . . . .
Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και
αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο! . . . . . . .
Εγκατσταση εξωτερικν προαιρετικν συσκευν
Αϕαρεση του καλ!µµατος του υπολογιστ
. . .
Αϕαρεση και τοποθτηση της πρσοψης . . . .
Εγκατσταση εσωτερικν προαιρετικν συσκευν
Αντικατσταση της µπαταρας . . . . . . .
Αντικατσταση του τροϕοδοτικο! . . . . . .
Αντικατσταση της µονδας ψ!κτρας και
ανεµιστ ρα . . . . . . . . . . . . .
Αντικατσταση της κ!ριας µονδας σκληρο! δσκου
Αντικατσταση της δευτερε!ουσας µονδας
σκληρο! δσκου . . . . . . . . . . . .
Αντικατσταση της µονδας οπτικο! δσκου . . .
Αντικατσταση της µονδας δισκτας ανγνωσης
κρτας . . . . . . . . . . . . . . .
Αντικατσταση της µπροστιν ς µονδας
ανεµιστ ρα . . . . . . . . . . . . .
Αντικατσταση της πσω µονδας ανεµιστ ρα . .
Αντικατσταση της µπροστιν ς µονδας υποδοχ ς
καλωδων συσκευν χου και USB . . . . . .
Αντικατσταση του εσωτερικο! ηχεου . . . . .
Αντικατσταση του πληκτρολογου . . . . . .
Αντικατσταση του ποντικιο! . . . . . . . .
Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο!
εξοπλισµο! . . . . . . . . . . . . .
Εγκατσταση µηχανισµν ασϕλισης . . . . . .
Κλειδαρι τ!που Kensington . . . . . . . .
Λουκτο . . . . . . . . . . . . . .
Προστασα µσω κωδικο! πρσβασης . . . . .
© Copyright Lenovo 2008
∆ιαγραϕ κωδικν πρσβασης που χουν χαθε
ξεχαστε (εκκαθριση του CMOS) . . . . .
. 49
Κεϕλαιο 3. Πληροϕορες για την
αποκατσταση λογισµικο . . . . . . 51
∆ηµιουργα και χρ ση CD/DVD αποκατστασης
προϊντος . . . . . . . . . . . . . . .
Εκτλεση διαδικασιν εϕεδρικ ς αποθ κευσης και
αποκατστασης . . . . . . . . . . . . .
Χρ ση του χρου εργασας του Rescue and Recovery
∆ηµιουργα και χρ ση αποθηκευτικν µσων κτακτης
ανγκης. . . . . . . . . . . . . . . .
∆ηµιουργα και χρ ση δισκτας αποκατστασης και
επισκευ ς . . . . . . . . . . . . . . .
Αποκατσταση εγκατσταση προγραµµτων
οδ γησης συσκευν . . . . . . . . . . . .
Ορισµς συσκευ ς κτακτης ανγκης στη σειρ
εκκνησης . . . . . . . . . . . . . . .
Επλυση προβληµτων αποκατστασης . . . . . .
51
53
54
55
56
57
58
58
Κεϕλαιο 4. Χρση του προγρµµατος
Setup Utility . . . . . . . . . . . . 61
28
29
+ναρξη του προγρµµατος Setup Utility . . . . . .
Εξταση και αλλαγ ρυθµσεων . . . . . . . .
Χρ ση κωδικν πρσβασης . . . . . . . . .
Θµατα που πρπει να λαµβνονται υπψη κατ τον
ορισµ κωδικν πρσβασης . . . . . . . .
Κωδικς πρσβασης χρ στη . . . . . . . .
Κωδικς πρσβασης διαχειριστ . . . . . . .
Ορισµς, αλλαγ και διαγραϕ κωδικο! πρσβασης
Ενεργοποηση απενεργοποηση συσκευ ς . . . .
Επιλογ συσκευ ς εκκνησης . . . . . . . . .
Επιλογ προσωριν ς συσκευ ς εκκνησης . . . .
Επιλογ
αλλαγ της σειρς συσκευν εκκνησης
+ξοδος απ το πργραµµα Setup Utility . . . . . .
32
35
Κεϕλαιο 5. Ενηµ ρωση
προγραµµτων συστµατος . . . . . 65
13
13
14
14
15
16
25
26
36
37
39
41
43
45
46
46
48
48
48
49
Χρ ση προγραµµτων συστ µατος . . . . . .
Ενηµρωση του BIOS απ δισκτα CD-ROM . .
Ενηµρωση του BIOS απ το λειτουργικ σ!στηµα .
Αποκατσταση µετ απ αποτυχα ενηµρωσης του
POST/BIOS . . . . . . . . . . . . .
61
61
61
62
62
62
62
63
63
63
64
64
. 65
. 65
. 66
. 66
Κεϕλαιο 6. ∆ιγνωση και επλυση
προβληµτων. . . . . . . . . . . . 69
Αντιµετπιση βασικν προβληµτων
∆ιαγνωστικ προγρµµατα . . . .
Lenovo System Toolbox . . . .
PC-Doctor for Windows PE . . .
PC-Doctor for DOS . . . . .
Καθαρισµς του ποντικιο! . . . .
Οπτικ ποντκι . . . . . .
Μη οπτικ ποντκι . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
69
71
71
71
72
74
74
74
iii
Κεϕλαιο 7. Πληροϕορες, βοθεια και
υπηρεσες . . . . . . . . . . . . . 77
Πηγς πληροϕοριν . . . . . . . . . . . .
Φκελος Online Books . . . . . . . . . .
ThinkVantage Productivity Center . . . . . . .
Access Help . . . . . . . . . . . . .
Ασϕλεια και εγγ!ηση . . . . . . . . . .
∆ικτυακς τπος της Lenovo (http://www.lenovo.com)
Βο θεια και υπηρεσες . . . . . . . . . . .
Χρ ση της τεκµηρωσης και των διαγνωστικν
προγραµµτων . . . . . . . . . . . .
iv
Οδηγς χρ σης
77
77
77
78
78
78
79
79
Κλ ση για παροχ υπηρεσιν
Χρ ση λλων υπηρεσιν . .
Αγορ πρσθετων υπηρεσιν .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 79
. 80
. 81
Παρρτηµα. Ειδικ ς παρατηρσεις . . 83
Σηµεωση σχετικ µε την ξοδο τηλερασης .
Εµπορικ σ µατα . . . . . . . . .
.
.
.
.
. 84
. 84
Ευρετριο . . . . . . . . . . . . . 85
Σηµαντικ ς πληροϕορες για την ασϕλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν χρησιµοποισετε αυτ τον οδηγ, βεβαιωθετε τι διαβ σατε και κατανοσατε λες
τις πληροϕορες ασϕ λειας για αυτ το προϊν. Ανατρ ξτε στον Οδηγ ασϕ λειας και
εγγησης του ThinkCentre που λ βατε µαζ µε το προϊν για τις πιο πρσϕατες πληροϕορες
σχετικ µε την ασϕ λεια. 'ταν χετε διαβ σει και κατανοσει αυτ ς τις πληροϕορες
ασϕ λειας, µει νεται σηµαντικ ο κνδυνος να υποστετε προσωπικ τραυµατισµ να
προκληθε ζηµι στο προϊν σας.
Εν δεν διαθτετε πια τον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, µπορετε να
αποκτ σετε να ανττυπο σε µορϕ PDF απ το δικτυακ τπο υποστ ριξης της
Lenovo® στην ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
© Copyright Lenovo 2008
v
vi
Οδηγς χρ σης
Κεϕλαιο 1. Επισκπηση προϊντος
Σε αυτ το κεϕλαιο παρχεται µια σ!ντοµη εισαγωγ στις προαιρετικς συσκευς και
αναβαθµσεις που εναι διαθσιµες για τον υπολογιστ σας. Μπορετε να επεκτενετε
τις δυναττητες του υπολογιστ σας προσθτοντας µονδες µν µης, µονδες δσκου
κρτες προσαρµογα. Για να εγκαταστ σετε να αντικαταστ σετε µια προαιρετικ
συσκευ , ακολουθ στε τις παρο!σες οδηγες καθς και τις οδηγες που παρχονται µε
τη συσκευ .
Σηµαντικ: Πριν εγκαταστ σετε αντικαταστ σετε οποιαδ ποτε προαιρετικ
συσκευ , βεβαιωθετε τι διαβσατε και κατανο σατε τις “Σηµαντικς
πληροϕορες για την ασϕλεια”. Στις πληροϕορες αυτς προτενονται
µτρα προϕ!λαξης και παρχονται οδηγες που θα σας βοηθ σουν να
εργαστετε µε ασϕλεια.
Σηµεωση: Χρησιµοποιστε µνο εξαρτµατα που παρ χονται απ τη Lenovo για τον
υπολογιστ σας.
Χαρακτηριστικ
Στην εντητα αυτ παρχεται µια επισκπηση των χαρακτηριστικν του υπολογιστ
και του προεγκατεστηµνου λογισµικο! που περιχει.
Πληροϕορες συστµατος
Οι ακλουθες πληροϕορες αϕορο!ν διϕορα µοντλα. Για να δετε πληροϕορες
για το συγκεκριµνο µοντλο σας, χρησιµοποι στε το πργραµµα Setup Utility.
Ανατρξτε στο Κεϕλαιο 4, “Χρ ση του προγρµµατος Setup Utility”, στη σελδα
61.
Μικροεπεξεργαστς
v AMD Athlon™
v AMD Phenom™
v AMD Sempron™
v Εσωτερικ λανθνουσα µν µη (cache) (ποικλλει ανλογα µε τον τ!πο/µοντλο)
Μνµη
v Υποστηρζει ως τσσερις µονδες DDR2 DIMMs (double data rate 2 dual inline
memory modules)
v Μν µη flash για προγρµµατα συστ µατος (διαϕρει ανλογα µε τον τ!πο/µοντλο)
Εσωτερικ ς µον δες
v Μονδα δισκτας µονδα ανγνωσης κρτας (ανλογα µε το µοντλο)
v Εσωτερικ µονδα σκληρο! δσκου SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
v Μονδα οπτικο! δσκου (ορισµνα µοντλα)
© Copyright Lenovo 2008
1
Υποσ/στηµα γραϕικ ν
v Ενσωµατωµνος ελεγκτ ς γραϕικν για µια υποδοχ VGA (Video Graphics Array) και
µια υποδοχ DVI (Digital Visual Interface), υποστηρζει τη σ!νδεση δ!ο οθονν (dual
display)
v Υποδοχ κρτας γραϕικν PCI Express x16 στην πλακτα συστ µατος
Υποσ/στηµα χου
v Υψηλ ευκρνεια (HD) µε Realtek ALC662
v Υποδοχ µικροϕνου και και υποδοχ ακουστικν στην πρσοψη του υπολογιστ
v Υποδοχς γραµµ ς εισδου χου (audio line-in), γραµµ ς εξδου χου (audio line-out)
και µικροϕνου στο πσω µρος του υπολογιστ
v Μονοϕωνικ εσωτερικ ηχεο
Συνδεσιµτητα
v Ενσωµατωµνος ελεγκτ ς Ethernet 10/100/1000 Mbps
v Peripheral Component Interconnect (PCI) V.90 Data/Fax modem (ορισµνα µοντλα)
Λειτουργες διαχερισης συστµατος
v PXE (Preboot Execution Environment) και DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
v Wake on LAN®
v Wake on Ring (στο πργραµµα Setup Utility, η λειτουργα αυτ ονοµζεται Serial Port
Ring Detect για εξωτερικ modem)
v ∆ιαχεριση εξ αποστσεως (Remote Administration)
v Αυτµατη εκκνηση
v BIOS και λογισµικ System Management (SM)
v ∆υναττητα αποθ κευσης των αποτελεσµτων της διαδικασας ελγχου υλικο!
εξοπλισµο! POST (power-on self test)
v ASF 2.0 (Alert Standard Format Specification)
Υποδοχ ς εισδου/εξδου
v Θ!ρα 25 ακδων ECP/EPP (Extended Capabilities Port/Extended Parallel Port)
v Σειριακ θ!ρα 9 ακδων (ορισµνα µοντλα)
v Οκτ υποδοχς USB (δ!ο στην πρσοψη και ξι στην πσω πλευρ του υπολογιστ )
v Τυπικ υποδοχ σ!νδεσης ποντικιο!
v Τυπικ υποδοχ σ!νδεσης πληκτρολογου
v Υποδοχ Ethernet
v Υποδοχ σ!νδεσης οθνης VGA
v Υποδοχ σ!νδεσης οθνης DVI
v Τρεις υποδοχς για συσκευ χου (γραµµ εισδου χου, γραµµ εξδου χου και
µικρϕωνο) στο πσω µρος
v ∆!ο υποδοχς για συσκευ χου (µικρϕωνο και ακουστικ) στην πρσοψη
v Μα υποδοχ eSATA µσω PCI bracket (ορισµνα µοντλα)
Θ σεις επ κτασης
v Τρεις θ κες µονδων
v ∆!ο υποδοχς για κρτες PCI 32-bit
v Μα υποδοχ για κρτα PCI Express x1
v Μα υποδοχ για κρτα γραϕικν PCI Express x16
2
Οδηγς χρ σης
Παροχ ρε/µατος
v Τροϕοδοτικ 280 Watt µε αυτµατο διακπτη επιλογ ς τσης (ορισµνα µοντλα)
v Αυτµατη εναλλαγ συχντητας εισδου 50/60 Hz
v Υποστ ριξη ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
Μηχανισµο ασϕ λισης
v Κωδικο πρσβασης χρ στη και διαχειριστ για την πρσβαση στο BIOS
v Υποστ ριξη για την προσθ κη κλειδαρις Kensington
v Πληκτρολγιο µε µηχανισµ ανγνωσης δακτυλικο! αποτυπµατος (ανατρξτε στο
ThinkVantage® Productivity Center για περισστερες πληροϕορες)
v ∆ιακπτης παρουσας καλ!µµατος (προστασα απ µη εξουσιοδοτηµνη πρσβαση,
σε ορισµνα µοντλα)
v +λεγχος της σειρς εκκνησης
v
v
v
v
Εκκνηση χωρς µονδα δισκτας, πληκτρολγιο ποντκι
Εκκνηση χωρς παρακολο!θηση
+λεγχος I/O µονδας δισκτας και σκληρο! δσκου
+λεγχος Ι/Ο σειριακ ς θ!ρας και παρλληλης θ!ρας
Προεγκατεστηµ νο λογισµικ
Ο υπολογιστ ς σας µπορε να περιχει προεγκατεστηµνο λογισµικ. Στην περπτωση
αυτ περιλαµβνει εγκατεστηµνο λειτουργικ σ!στηµα, προγρµµατα οδ γησης
συσκευν (device drivers) για ενσωµατωµνες συσκευς και λλα προγρµµατα
υποστ ριξης.
Λειτουργικ σ/στηµα, προεγκατεστηµ νο
Microsoft® Windows Vista®
Σηµεωση: Τα Windows Vista µπορε να µη διατθενται
χρες περιοχς.
να υποστηρζονται σε λες τις
Λειτουργικ συστµατα για τα οποα εκκρεµε πιστοποηση δοκιµ συµβαττητας1
(ποικλλουν ανλογα µε τον τ!πο/µοντλο)
v Microsoft Windows® XP
v Linux®
1. Κατ την ηµεροµηνα κδοσης του παρντος εγχειριδου, τα παρακτω λειτουργικ συστ µατα υποβλλονταν σε δοκιµς σε
διαδικασες πιστοποησης για την εξασϕλιση της συµβαττητς τους µε τον υπολογιστ σας. Εναι πιθαν η Lenovo να προσδιορσει,
µετ την κδοση του παρντος εγχειριδου, επιπλον λειτουργικ συστ µατα ως συµβατ µε τον υπολογιστ σας. Οι διορθσεις και
προσθ κες σε αυτ τη λστα υπκεινται σε αλλαγς. Για να διαπιστσετε αν να λειτουργικ σ!στηµα χει πιστοποιηθε υποβληθε σε
δοκιµ συµβαττητας, επισκεϕθετε το δικτυακ τπο του προµηθευτ του λειτουργικο! συστ µατος.
Κεϕλαιο 1. Επισκπηση προϊντος
3
Προδιαγραϕ ς
Σε αυτ την εντητα αναϕρονται οι ϕυσικς προδιαγραϕς του υπολογιστ σας.
∆ιαστ σεις
Πλτος: 175 mm
Zψος: 402 mm
Βθος: 440 mm
Β ρος
Με το µγιστο (αρχικ) εξοπλισµ: 11 kg
Περιβ λλον
Θερµοκρασα αρα:
Σ!στηµα σε λειτουργα: 10° ως 35°C
Σ!στηµα εκτς λειτουργας: -40° ως 60°C
Υγρασα:
Σ!στηµα σε λειτουργα: 10% ως 80% (10% αν ρα, χωρς υγροποηση)
Σ!στηµα εκτς λειτουργας: 10% ως 90% (10% αν ρα, χωρς υγροποηση)
Μγιστο υψµετρο:
Σ!στηµα σε λειτουργα: -15,2 ως 3.048 m
Σ!στηµα εκτς λειτουργας: -15,2 ως 10.668 m
Παροχ ρε/µατος
Ηλεκτρικ τση εισδου:
Χαµηλ ε!ρος:
Ελχιστη: 100 V AC
Μγιστη: 127 V AC
Συχντητα εισδου: 50/60 Hz
Θση διακπτη τσης: 115 V AC
Υψηλ ε!ρος:
Ελχιστη: 200 V AC
Μγιστη: 240 V AC
Συχντητα εισδου: 50/60 Hz
Θση διακπτη τσης: 230 V AC
4
Οδηγς χρ σης
Επισκπηση λογισµικο
Ο υπολογιστ ς παρχεται µε να προεγκατεστηµνο λειτουργικ σ!στηµα Windows
Vista και διϕορες προεγκατεστηµνες εϕαρµογς.
Λογισµικ που παρ χεται µε το λειτουργικ σστηµα
Windows
Στην εντητα αυτ περιγρϕονται οι εϕαρµογς για Windows που παρχονται µε τον
υπολογιστ σας.
Λογισµικ που παρ χεται απ τη Lenovo
Οι παρακτω εϕαρµογς λογισµικο! παρχονται απ τη Lenovo στε να σας βοηθο!ν
στη βελτωση της παραγωγικτητς σας και στη µεωση του κστους συντ ρησης του
υπολογιστ σας. Το λογισµικ που παρχεται µε τον υπολογιστ σας µπορε να
διαϕρει ανλογα µε το συγκεκριµνο τ!πο και µοντλο που αγορσατε.
ThinkVantage Productivity Center: Το πργραµµα ThinkVantage Productivity Center
παρχει πληροϕορες και εργαλεα που θα σας βοηθ σουν να ρυθµσετε, να
κατανο σετε, να συντηρ σετε και να ενισχ!σετε τον υπολογιστ σας.
ThinkVantage Rescue and Recovery: Το πργραµµα ThinkVantage Rescue and
Recovery® (RnR) εναι µια λ!ση αποκατστασης και επαναϕορς δεδοµνων που
ενεργοποιεται µε το πτηµα ενς κουµπιο! και αποτελεται απ να σ!νολο εργαλεων
που σας βοηθο!ν στη διγνωση προβληµτων, τη λ ψη βο θειας και την αποκατσταση
του συστ µατος σε περπτωση βλβης, ακµα και ταν δεν εναι δυνατ η εκκνηση του
κ!ριου λειτουργικο! συστ µατος.
ThinkVantage Client Security Solution: Το ThinkVantage Client Security Solution (CSS)
διατθεται σε επιλεγµνους υπολογιστς Lenovo. Σας παρχει βο θεια στο να
προστατε!ετε τα δεδοµνα σας και τις κρσιµες πληροϕορες ασϕλειας (κωδικο
πρσβασης, κλειδι κρυπτογρϕησης και ηλεκτρονικ στοιχεα ταυττητας), εν
αποτρπει την πρσβαση µη εξουσιοδοτηµνων χρηστν σε δεδοµνα.
ThinkVantage System Update: Το ThinkVantage System Update (TVSU) εναι µια
εϕαρµογ που σας βοηθ στην γκαιρη ενηµρωση του λογισµικο! του συστ µατς σας,
µσω της µεταϕρτωσης και εγκατστασης πακτων λογισµικο! (εϕαρµογς TVT,
προγρµµατα οδ γησης, BIOS flashes και λλες αναβαθµσεις κδικα τρτων
προµηθευτν). Τα προγρµµατα που παρχονται απ τη Lenovo, πως το Rescue and
Recovery και το Productivity Center, αποτελο!ν παραδεγµατα προγραµµτων που θα
θλετε να ενηµερνονται τακτικ.
Λογισµικ αν γνωσης δακτυλικο/ αποτυπ µατος: Ο µηχανισµς ανγνωσης
δακτυλικο! αποτυπµατος που παρχεται σε ορισµνα πληκτρολγια σς επιτρπει να
εγγρψετε το δακτυλικ σας αποτ!πωµα και να το συσχετσετε µε ναν κωδικ
πρσβασης για την εκκνηση του υπολογιστ (power-on password), για τη µονδα
σκληρο! δσκο για την πρσβαση στα Windows. Συνεπς, η εξακρβωση στοιχεων
µσω του δακτυλικο! σας αποτυπµατος µπορε να αντικαταστ σει την καταχρηση
κωδικν πρσβασης, επιτρποντας τσι την ε!κολη και ασϕαλ πρσβαση στο σ!στηµ
σας. +να πληκτρολγιο µε µηχανισµ ανγνωσης δακτυλικο! αποτυπµατος παρχεται
µε επιλεγµνους τ!πους υπολογιστν µπορε να αγοραστε χωριστ για υπολογιστς
που υποστηρζουν τη δυναττητα αυτ .
Lenovo System Toolbox
Το διαγνωστικ πργραµµα Lenovo System Toolbox βρσκεται προεγκατεστηµνο στη
µονδα σκληρο! δσκου σας. Αυτ το διαγνωστικ πργραµµα χρησιµοποιε το
λειτουργικ σ!στηµα Windows για τη διγνωση τυχν προβληµτων εξοπλισµο! και
Κεϕλαιο 1. Επισκπηση προϊντος
5
την αναϕορ ρυθµσεων του λειτουργικο! συστ µατος που ενδχεται να προκαλσουν
βλβη στον εξοπλισµ του υπολογιστ σας. Βλ. “Lenovo System Toolbox” στη σελδα 71
για περισστερες πληροϕορες.
PC-Doctor for Windows PE
Το διαγνωστικ πργραµµα PC-Doctor for Windows PE βρσκεται προεγκατεστηµνο
στη µονδα σκληρο! δσκου σας. Αποτελε µρος του χρου εργασας του Rescue and
Recovery σε κθε υπολογιστ Lenovo και χρησιµοποιεται για τη διγνωση τυχν
προβληµτων εξοπλισµο! και την αναϕορ ρυθµσεων του λειτουργικο! συστ µατος
που ενδχεται να προκαλσουν βλβη στον εξοπλισµ του υπολογιστ σας.
Χρησιµοποι στε το PC-Doctor for Windows PE ταν δεν εστε σε θση να εκκιν σετε το
λειτουργικ σ!στηµα Windows ταν απτυχε το Lenovo System Toolbox στην
αποµνωση του προβλ µατος που αντιµετωπζετε. Βλ. “PC-Doctor for Windows PE” στη
σελδα 71 για περισστερες πληροϕορες.
Adobe Reader
Το Adobe Reader εναι να εργαλεο που χρησιµοποιεται για την προβολ , εκτ!πωση
και αναζ τηση εγγρϕων PDF (Portable Document Format).
Βλ. “Φκελος Online Books” στη σελδα 77 για περισστερες πληροϕορες σχετικ µε
την πρσβαση στα ηλεκτρονικ εγχειρδια και το δικτυακ τπο της Lenovo.
Λογισµικ Antivirus
Ο υπολογιστ ς παρχεται µε λογισµικ Antivirus, το οποο µπορετε να
χρησιµοποι σετε για τον εντοπισµ και την εξλειψη επιβλαβο!ς κδικα (″ιν″). Η
Lenovo παρχει µια πλ ρη κδοση του λογισµικο! Antivirus στη µονδα σκληρο!
δσκου σας µε µια δωρεν συνδροµ διρκειας 30 ηµερν. Μετ απ 30 ηµρες, θα
πρπει να ανανεσετε την δεια χρ σης αν θλετε να εξακολουθ σετε να λαµβνετε
ενηµερωµνες εκδσεις του λογισµικο! Antivirus.
Περισστερες πληροϕορες σχετικ µε το λογισµικ Antivirus εναι διαθσιµες µσω
του συστ µατος ηλεκτρονικ ς βο θειας Access Help. Ανατρξτε στην εντητα “Access
Help” στη σελδα 78 για οδηγες σχετικ µε το νοιγµα του συστ µατος ηλεκτρονικ ς
βο θειας.
6
Οδηγς χρ σης
Θ σεις
Εντοπισµς στοιχεων ελ γχου και υποδοχν στην πρσοψη
του υπολογιστ
Στο Σχ µα 1 µπορετε να δετε τη θση των στοιχεων ελγχου και των υποδοχν που
βρσκονται στην πρσοψη του υπολογιστ .
Σηµεωση: Τα στοιχεα ελγχου και οι υποδοχς που απεικονζονται παρακτω δεν
υπρχουν σε λα τα µοντλα.
Σχµα 1. Θσεις υποδοχν στην πρσοψη
1 Υποδοχ USB
2 Υποδοχ σ!νδεσης ακουστικν
3 Υποδοχ σ!νδεσης µικροϕνου
4 Υποδοχ USB
Κεϕλαιο 1. Επισκπηση προϊντος
7
Εντοπισµς υποδοχν στο πσω µ ρος του υπολογιστ
Στο Σχ µα 2 µπορετε να δετε τις θσεις των υποδοχν στο πσω µρος του
υπολογιστ . Μερικς απ τις υποδοχς στο πσω µρος του υπολογιστ χουν κωδικ
χρωµατισµ που βοηθ στη σωστ σ!νδεση των καλωδων στον υπολογιστ .
Σχµα 2. Θσεις υποδοχν στο πσω µρος
1 ∆ιακπτης επιλογ ς τσης (ορισµνα
µοντλα)
2 Υποδοχ παροχ ς ρε!µατος
3 Τυπικ υποδοχ σ!νδεσης ποντικιο!
4 Τυπικ υποδοχ σ!νδεσης
πληκτρολογου
5 Υποδοχ οθνης DVI
6 Παρλληλη θ!ρα
7 Υποδοχ οθνης VGA
8 Υποδοχς USB (4)
9 Υποδοχ Ethernet
8
Οδηγς χρ σης
10 Υποδοχς USB (2)
11 Υποδοχ σ!νδεσης µικροϕνου
12 Υποδοχ εξδου χου
13 Υποδοχ εισδου χου
14 Υποδοχ κρτας PCI Express x1
15 Υποδοχ κρτας γραϕικν PCI Express x16
16 Υποδοχς για κρτες προσαρµογα (2)
17 Σειριακ θ!ρα (σε ορισµνα µοντλα)
Υποδοχ
Περιγραϕ
Τυπικ υποδοχ σ!νδεσης
ποντικιο!
Χρησιµοποιεται για τη σ!νδεση ποντικιο!, trackball λλης
συσκευ ς κατδειξης που χρησιµοποιε τυπικ υποδοχ σ!νδεσης
ποντικιο!.
Τυπικ υποδοχ σ!νδεσης
πληκτρολογου
Χρησιµοποιεται για τη σ!νδεση πληκτρολογου που χρησιµοποιε
τυπικ υποδοχ σ!νδεσης πληκτρολογου.
Παρλληλη θ!ρα
Χρησιµοποιεται για τη σ!νδεση παρλληλου εκτυπωτ ,
παρλληλου σαρωτ (scanner) λλης συσκευ ς που χρησιµοποιε
παρλληλη θ!ρα 25 ακροδεκτν.
Υποδοχ USB
Χρησιµοποιο!νται για τη σ!νδεση συσκευν που απαιτο!ν
σ!νδεση τ!που USB (Universal Serial Bus) (π.χ. να ποντκι USB,
να πληκτρολγιο USB, νας σαρωτ ς (scanner) USB νας
εκτυπωτ ς USB). Εν χετε περισστερες απ οκτ συσκευς
USB, µπορετε να αγορσετε να USB hub, το οποο σας επιτρπει
να συνδσετε επιπλον συσκευς USB.
Υποδοχ Ethernet
Χρησιµοποιεται για τη σ!νδεση καλωδου Ethernet για δκτυο
LAN.
Σηµεωση: Για να λειτουργε ο υπολογιστ ς εντς των ορων FCC
Class B, χρησιµοποι στε καλδιο Ethernet Κατηγορας 5.
Υποδοχ εξδου χου
Χρησιµοποιεται για την αποστολ ηχητικν σηµτων απ τον
υπολογιστ σε εξωτερικς συσκευς, π.χ. στερεοϕωνικ ηχεα µε
ενσωµατωµνο ενισχυτ , ακουστικ, συνθεσιζερ, στην υποδοχ
εισδου ενς στερεοϕωνικο! συστ µατος λλης εξωτερικ ς
συσκευ ς ηχογρϕησης.
Υποδοχ εισδου χου
Χρησιµοποιεται για τη λ ψη σηµτων χου απ εξωτερικ
συσκευ χου, π.χ. απ να στερεοϕωνικ σ!στηµα. Η σ!νδεση µε
µια εξωτερικ συσκευ χου γνεται µε να καλδιο µεταξ! της
υποδοχ ς εξδου χου της συσκευ ς και της υποδοχ ς εισδου
χου του υπολογιστ .
Σειριακ θ!ρα
Χρησιµοποιεται για τη σ!νδεση εξωτερικο! modem, σειριακο!
εκτυπωτ
λλων συσκευν που χρησιµοποιο!ν σειριακ θ!ρα 9
ακροδεκτν.
Υποδοχ σ!νδεσης οθνης
VGA
Χρησιµοποιεται για τη σ!νδεση οθνης VGA
που χρησιµοποιο!ν να β!σµα οθνης VGA.
Υποδοχ σ!νδεσης οθνης
DVI
Χρησιµοποιεται για τη σ!νδεση οθνης DVI
που χρησιµοποιο!ν να β!σµα οθνης DVI.
Υποδοχ σ!νδεσης
µικροϕνου
Χρησιµοποιεται για τη σ!νδεση µικροϕνου στον υπολογιστ σας
στην περπτωση που θλετε να ηχογραϕ σετε χους
χρησιµοποιετε κποιο πργραµµα αναγνρισης οµιλας. Η
υποδοχ αυτ µπορε να βρσκεται στην πρσοψη του υπολογιστ .
λλων συσκευν
λλων συσκευν
Κεϕλαιο 1. Επισκπηση προϊντος
9
Εντοπισµς εξαρτηµτων
Για πληροϕορες σχετικ µε την αϕαρεση του καλ!µµατος, ανατρξτε στην εντητα
“Αϕαρεση του καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
Στο Σχ µα 3 απεικονζεται η θση των διαϕρων εξαρτηµτων του υπολογιστ σας.
Σχµα 3. Θσεις εξαρτηµτων
1 Μονδα ψ!κτρας και ανεµιστ ρα
2 Μονδες µν µης
3 Μπαταρα
4 Υποδοχ κρτας γραϕικν PCI Express x16
5 Κρτα προσαρµογα
10
Οδηγς χρ σης
6 Υποδοχ κρτας προσαρµογα
7 Υποδοχ κρτας PCI Express x1
8 ∆ιακπτης παρουσας καλ!µµατος
(προστασα απ µη εξουσιοδοτηµνη
πρσβαση
9 Μονδα ψ!κτρας και ανεµιστ ρα
10 Μοναδα τροϕοδοτικο!
Αναγνριση εξαρτηµτων στην πλακ τα συστµατος
Στο Σχ µα 4 παρουσιζονται οι θσεις των διαϕρων τµηµτων της πλακτας
συστ µατος.
Σχµα 4. Θσεις επιµρους στοιχεων πλακτας συστµατος
1 Υποδοχ καλωδου παροχ ς
ρε!µατος τεσσρων ακδων
2 Υποδοχ σ!νδεσης ανεµιστ ρα
συστ µατος
3 Υποδοχ σ!νδεσης ανεµιστ ρα
µικροεπεξεργαστ
4 Μικροεπεξεργαστ ς και ψ κτρα
5 Υποδοχς µν µης (4)
6 Υποδοχ καλωδου παροχ ς
ρε!µατος τεσσρων ακδων
7 Υποδοχ σ!νδεσης θερµικο!
αισθητ ρα
8Υποδοχ σ!νδεσης µονδας δισκτας
9 Υποδοχ διακπτη παρουσας
καλ!µµατος (προστασα απ µη
εξουσιοδοτηµνη πρσβαση)
10Υποδοχς SATA (4)
11 Υποδοχ ανεµιστ ρα τροϕοδοσας
12 Υποδοχ πρσοψης
13 Υποδοχ σ!νδεσης εσωτερικο! ηχεου
14 Υποδοχ USB πρσοψης 2
15 ∆ιακπτης εκκαθρισης CMOS (Complementary
Metal-Oxide Semiconductor)/αποκατστασης
16 Υποδοχ USB πρσοψης 1
17 Υποδοχ σειριακ ς σ!νδεσης (COM2)
18 Υποδοχ σειριακ ς σ!νδεσης (COMl)
19 Υποδοχ CD-IN
20 Υποδοχ εισδου/εξδου χου (πρσοψη)
21 Υποδοχς για κρτες προσαρµογα (2)
22 Υποδοχ κρτας γραϕικν PCI Express x16
23 Υποδοχ κρτας PCI Express x1
24 Μπαταρα
Κεϕλαιο 1. Επισκπηση προϊντος
11
12
Οδηγς χρ σης
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και
αντικατσταση υλικο εξοπλισµο
Σε αυτ το κεϕλαιο παρχονται οδηγες για την εγκατσταση προαιρετικν συσκευν
(″options″) και την αντικατσταση εξαρτηµτων υλικο! εξοπλισµο! του υπολογιστ σας.
Μπορετε να επεκτενετε τις δυναττητες του υπολογιστ σας προσθτοντας µονδες
µν µης, προσαρµογες (″κρτες″) µονδες δσκου. Για να εγκαταστ σετε να
αντικαταστ σετε µια προαιρετικ συσκευ , ακολουθ στε τις παρο!σες οδηγες καθς
και τις οδηγες που παρχονται µε τη συσκευ .
Χειρισµς συσκευν ευασθητων στο στατικ ηλεκτρισµ
Μην ανοξετε τη συσκευασα προστασας απ στατικ ηλεκτρισµ η οποα περιχει το
νο εξρτηµα µχρι να αϕαιρσετε το ελαττωµατικ εξρτηµα απ τον υπολογιστ και
να εστε τοιµοι να εγκαταστ σετε το νο εξρτηµα. Ο στατικς ηλεκτρισµς, παρτι
εναι ακνδυνος για τους ανθρπους, µπορε να προκαλσει σοβαρς βλβες στα
λειτουργικ µρη και τα εξαρτ µατα του υπολογιστ .
]ταν µεταχειρζεστε εξαρτ µατα και λλα λειτουργικ µρη του υπολογιστ , να
λαµβνετε τις ακλουθες προϕυλξεις για να αποϕ!γετε την πρκληση ζηµις απ
στατικ ηλεκτρισµ:
v Περιορστε τις κιν σεις σας. Οι κιν σεις µπορο!ν να προκαλσουν τη συσσρευση
στατικο! ηλεκτρισµο! γ!ρω σας.
v Να χειρζεστε πντα τα εξαρτ µατα και λλα λειτουργικ µρη µε προσοχ . Πινετε
τις κρτες προσαρµογα (adapter cards), τις πλακτες συστ µατος, τους
µικροεπεξεργαστς και τις µονδες µν µης απ τις κρες. Ποτ µην αγγζετε
εκτεθειµνα κυκλµατα.
v Μην αϕ νετε λλους να αγγζουν τα εξαρτ µατα και λλα λειτουργικ µρη.
v Πριν εγκαταστ σετε να νο εξρτηµα, ακουµπ στε την προστατευτικ συσκευασα
του σε να µεταλλικ κλυµµα θ!ρας σε λλη βαϕη µεταλλικ επιϕνεια του
υπολογιστ για τουλχιστον δ!ο δευτερλεπτα. Με τον τρπο αυτ µεινεται ο
στατικς ηλεκτρισµς στη συσκευασα και στο σµα σας.
v Αν εναι δυνατ, εγκαταστ στε το εξρτηµα αµσως µλις το αϕαιρσετε απ τη
συσκευασα, χωρς να το ακουµπ σετε πουθεν. Αν αυτ δεν εναι δυνατ,
τοποθετ στε την προστατευτικ συσκευασα σε µια λεα και εππεδη επιϕνεια και
τοποθετ στε το εξρτηµα επνω της.
v Μην τοποθετ σετε το εξρτηµα επνω στο κλυµµα του υπολογιστ
σε λλη
µεταλλικ επιϕνεια.
Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο
εξοπλισµο
Στην εντητα αυτ παρχονται οδηγες για την εγκατσταση προαιρετικν συσκευν
(″options″) και την αντικατσταση εξαρτηµτων υλικο! εξοπλισµο! του υπολογιστ σας.
Για να εγκαταστ σετε να αντικαταστ σετε µια προαιρετικ συσκευ , ακολουθ στε
τις παρο!σες οδηγες καθς και τις οδηγες που παρχονται µε τη συσκευ .
© Copyright Lenovo 2008
13
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Σηµεωση: Χρησιµοποιστε µνο εξαρτµατα που παρ χονται απ τη Lenovo για τον
υπολογιστ σας.
Εγκατσταση εξωτερικν προαιρετικν συσκευν
Μπορετε να συνδσετε εξωτερικ ηχεα, ναν εκτυπωτ
να σαρωτ (scanner) µε τον
υπολογιστ σας. Πραν της ϕυσικ ς σ!νδεσης, για ορισµνες προαιρετικς συσκευς
πρπει να εγκαταστ σετε πρσθετο λογισµικ. ]ταν θλετε να εγκαταστ σετε µια
εξωτερικ προαιρετικ συσκευ , ανατρξτε στις εντητες “Εντοπισµς στοιχεων
ελγχου και υποδοχν στην πρσοψη του υπολογιστ ” στη σελδα 7 και “Εντοπισµς
υποδοχν στο πσω µρος του υπολογιστ ” στη σελδα 8 για να εντοπσετε την
κατλληλη υποδοχ και στη συνχεια ακολουθ στε τις οδηγες που παρχονται µε την
προαιρετικ συσκευ για να πραγµατοποι σετε τη σ!νδεση και να εγκαταστ σετε το
απαρατητο λογισµικ πργραµµα οδ γησης (driver) για τη λειτουργα της συσκευ ς.
Αϕαρεση του καλµµατος του υπολογιστ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν αϕαιρ σετε το κ λυµµα, κλεστε τον υπολογιστ και περιµ νετε 3 ως 5 λεπτ µ χρι
να µειωθε η θερµοκρασα στο εσωτερικ του.
Σηµαντικ
Βεβαιωθετε τι διαβσατε και κατανο σατε την εντητα “Χειρισµς συσκευν
ευασθητων στο στατικ ηλεκτρισµ” στη σελδα 13 πριν ανοξετε το κλυµµα του
υπολογιστ .
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για την αϕαρεση του καλ!µµατος του
υπολογιστ .
1. Αϕαιρστε οποιαδ ποτε µσα αποθ κευσης απ τις αντστοιχες µονδες, τερµατστε
το λειτουργικ σ!στηµα και απενεργοποι στε λες τις συνδεδεµνες συσκευς και
τον διο τον υπολογιστ .
2. Αποσυνδστε λα τα καλδια παροχ ς ρε!µατος απ τις πρζες.
3. Αποσυνδστε τα καλδια που εναι συνδεδεµνα στον υπολογιστ . Αυτ ισχ!ει για
τα καλδια ρε!µατος, τα καλδια εισδου/εξδου και οποιαδ ποτε λλα καλδια
εναι συνδεδεµνα στον υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Εντοπισµς
στοιχεων ελγχου και υποδοχν στην πρσοψη του υπολογιστ ” στη σελδα 7 και
στην εντητα “Εντοπισµς υποδοχν στο πσω µρος του υπολογιστ ” στη σελδα 8.
4. Αϕαιρστε τις συσκευς ασϕλισης του καλ!µµατος του υπολογιστ .
5. Εν το κλυµµα του υπολογιστ ασϕαλζεται µε βδες, αϕαιρστε τις.
14
Οδηγς χρ σης
6. Πατ στε το κουµπ απασϕλισης του καλ!µµατος στην πλευρ του υπολογιστ ,
σ!ρετε το κλυµµα προς τα πσω και αϕαιρστε το.
Σχµα 5. Αϕαρεση του καλµµατος του υπολογιστ
Αϕαρεση και τοποθ τηση της πρσοψης
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για την αϕαρεση και επανατοποθτηση της
πρσοψης του υπολογιστ .
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Αϕαιρστε την πρσοψη χρησιµοποιντας τις τρεις πλαστικς ασϕλειες στην
αριστερ πλευρ και τραβντας την προς τα ξω. Με πολλ προσοχ , αϕ στε την
πρσοψη τσι στε να µην αποσυνδεθε ο διακπτης λειτουργας και το καλδιο των
ϕωτεινν ενδεξεων (LED).
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
15
Σχµα 6. Αϕαρεση της πρσοψης
3. Για να τοποθετ σετε ξαν την πρσοψη, ευθυγραµµστε τις πλαστικς ασϕλειες
που βρσκονται στη δεξι πλευρ της πρσοψης µε τις αντστοιχες υποδοχς στο
περβληµα, και στη συνχεια σπρξτε την πρσοψη προς τα µσα ως του
ασϕαλσει στη θση της στην αριστερ πλευρ.
4. Για να ολοκληρσετε την εγκατσταση, βλ. “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης
υλικο! εξοπλισµο!” στη σελδα 46.
Εγκατσταση εσωτερικν προαιρετικν συσκευν
Σηµαντικ
Βεβαιωθετε τι διαβσατε και κατανο σατε την εντητα “Χειρισµς συσκευν
ευασθητων στο στατικ ηλεκτρισµ” στη σελδα 13 πριν ανοξετε το κλυµµα του
υπολογιστ .
Εγκατσταση αντικατσταση κρτας προσαρµογ α
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Στην εντητα αυτ παρχονται πληροϕορες και οδηγες για την εγκατσταση
αντικατσταση µιας κρτας προσαρµογα (adapter card). Ο υπολογιστ ς σας διαθτει
δ!ο υποδοχς επκτασης. Υπρχουν δ!ο υποδοχς για τυπικς κρτες προσαρµογα, µα
υποδοχ για κρτα PCI Express x1 και µα υποδοχ για κρτα γραϕικν PCI Express x16.
16
Οδηγς χρ σης
Για να εγκαταστ σετε να αντικαταστ σετε µια κρτα προσαρµογα:
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Στο πσω µρος του υπολογιστ , πατ στε το κουµπ απασϕλισης 1 για να ανοξει
η ασϕλεια 2 και αϕαιρστε το κλυµµα της υποδοχ ς.
Σχµα 7. νοιγµα της λαβς ασϕλισης καρτν
3. Αϕαιρστε την κρτα προσαρµογα απ τη συσκευασα προστασας απ στατικ
ηλεκτρισµ.
4. Εγκαταστ στε την κρτα προσαρµογα στην κατλληλη υποδοχ στην πλακτα
συστ µατος. Ανατρξτε στην εντητα “Αναγνριση εξαρτηµτων στην πλακτα
συστ µατος” στη σελδα 11. Αν θλετε να αντικαταστ σετε µια παλι κρτα
προσαρµογα, αϕαιρστε την κρτα που θλετε να αντικαταστ σετε πριν
εγκαταστ σετε τη να κρτα.
Σηµει σεις:
α. Η κρτα προσαρµογα εναι σϕιχτ τοποθετηµνη στην υποδοχ . Αν εναι
απαρατητο, τραβ ξτε την κρτα µε µικρς κιν σεις και στις δ!ο πλευρς της
ως του αϕαιρεθε πλ ρως απ την υποδοχ της.
β. Εν η κρτα προσαρµογα ασϕαλζεται στη θση της µε να κλιπ συγκρτησης,
πιστε το κλιπ συγκρτησης 1 της κρτας για να το ανοξετε. Πιστε την
κρτα προσαρµογα και τραβ ξτε την προσεκτικ απ την υποδοχ .
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
17
5. Κλεστε τη λαβ ασϕλισης για να ασϕαλσετε τις κρτες προσαρµογα.
Σχµα 8. Κλεσιµο της λαβς ασϕλισης καρτν
Επµενες εν ργειες:
v Για να εγκαταστ σετε κποια λλη προαιρετικ συσκευ , µεταβετε στην
κατλληλη εντητα.
v Για να ολοκληρσετε την εγκατσταση, βλ. “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης
υλικο! εξοπλισµο!” στη σελδα 46.
18
Οδηγς χρ σης
Εγκατσταση αντικατσταση µονδας µνµης
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Ο υπολογιστ ς σας διαθτει τσσερις υποδοχς για την εγκατσταση µονδων DDR2
DIMM (double data rate 2 dual inline memory modules), οι οποες παρχουν ως 8 GB
µν µη συστ µατος.
Κατ την εγκατσταση αντικατσταση µονδων µν µης, ακολουθ στε τις εξ ς
οδηγες:
v Χρησιµοποι στε µν µη DDR2 SDRAM (double data rate 2 synchronous dynamic
random access memory) 1,8 V, 240 ακδων
v Χρησιµοποι στε µονδες µν µης των 512 MB, 1 GB
συνδυασµ ως 8 GB.
2 GB σε οποιονδ ποτε
Σηµεωση: Μπορετε να χρησιµοποι σετε µνο µονδες DIMM DDR2 SDRAM.
Για να εγκαταστ σετε να αντικαταστ σετε µια µονδα µν µης:
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Αϕαιρστε τα εξαρτ µατα που εµποδζουν την πρσβαση στις υποδοχς των
µονδων µν µης.
3. Εντοπστε τις υποδοχς των µονδων µν µης. Ανατρξτε στην εντητα
“Αναγνριση εξαρτηµτων στην πλακτα συστ µατος” στη σελδα 11.
4. Ανοξτε τα δ!ο κλιπ συγκρτησης.
Αν θλετε να αντικαταστ σετε µια παλι µονδα µν µς, ανοξτε τα κλιπ
Σχµα 9. νοιγµα των κλιπ συγκρτησης
συγκρτησης και αϕαρεστε τη µονδα µν µης που θλετε να αντικαταστ σετε,
πως απεικονζεται παρακτω.
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
19
Σχµα 10. Αϕαρεση της µονδας µνµης
5. Κρατ στε τη µονδα µν µης πνω απ την υποδοχ µονδας µν µης. Βεβαιωθετε
τι χετε ευθυγραµµσει σωστ την εσοχ 1 της µονδας µν µης µε την προεξοχ
2 που υπρχει στην υποδοχ της µονδας µν µης στην πλακτα συστ µατος.
Σπρξτε προς τα κτω τη µονδα µν µης στην υποδοχ µχρι να κλεσουν οι
ασϕλειες.
Σχµα 11. Εγκατσταση της µονδας µνµης
Επµενες εν ργειες:
v Για να εγκαταστ σετε κποια λλη προαιρετικ συσκευ , µεταβετε στην
κατλληλη εντητα.
v Για να ολοκληρσετε την εγκατσταση, βλ. “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης
υλικο! εξοπλισµο!” στη σελδα 46.
Εγκατσταση εσωτερικν µονδων
Στην εντητα αυτ παρχονται οδηγες για την εγκατσταση εσωτερικν µονδων.
Οι εσωτερικς µονδες εναι συσκευς που ο υπολογιστ ς σας χρησιµοποιε για την
ανγνωση και την αποθ κευση δεδοµνων. Μπορετε να προσθσετε µονδες στον
υπολογιστ σας για να αυξ σετε τη χωρητικτητ του και για να χετε τη δυναττητα
να χρησιµοποιετε και λλα εδη µσων αποθ κευσης. Ορισµνα απ τα εδη µονδων
που εναι διαθσιµα για τον υπολογιστ σας εναι τα εξ ς:
v Μονδες σκληρο! δσκου SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
v Μονδες οπτικο! δσκου SATA, π.χ. CD DVD
20
Οδηγς χρ σης
v Μονδες αϕαιρσιµων µσων
Σηµεωση: Τα παραπνω εδη µονδων αναϕρονται επσης ως µονδες IDE (integrated
drive electronics).
Οι εσωτερικς µονδες εγκαθιστνται σε θ κες (bays). Στο παρν εγχειρδιο, οι θ κες
αναϕρονται ως θ κη 1, θ κη 2 κ.ο.κ.
]ταν εγκαθισττε µια εσωτερικ µονδα, εναι σηµαντικ να γνωρζετε τον τ!πο και το
µγεθος της µονδας που µπορετε να εγκαταστ σετε σε κθε θ κη. Επσης θα πρπει
να εστε ιδιατερα προσεκτικο µε τη σ!νδεση των κατλληλων καλωδων στην
εσωτερικ µονδα.
Προδιαγραϕ ς µον δων: Ο υπολογιστ ς σας παρχεται µε τις ακλουθες
προεγκατεστηµνες µονδες:
v Μια µονδα οπτικο! δσκου στη θ κη 1 (ορισµνα µοντλα)
v Μια µονδα δισκτας 3,5 ιντσν στη θ κη 3 (ορισµνα µοντλα)
v Μια κ!ρια µονδα σκληρο! δσκου 3,5 ιντσν στη θ κη 4
Οι θ κες που δεν χει εγκατασταθε µονδα διαθτουν να λασµα προστασας απ
στατικ ηλεκτρισµ και να κλυµµα θ κης.
Στο Σχ µα 12 µπορετε να δετε τις θσεις των θηκν για τις εσωτερικς µονδες του
υπολογιστ .
Σχµα 12. Θσεις θηκν για εσωτερικς µονδες
Ακολουθε µια περιγραϕ του τ!που και των διαστσεων της µονδας που µπορετε να
εγκαταστ σετε σε κθε θ κη:
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
21
1 Θ κη 1 - Μγιστο !ψος: 43,0 mm
2 Θ κη 2 - Μγιστο !ψος: 43,0 mm
3 Θ κη 3 - Μγιστο !ψος: 25,8 mm
4 Θ κη 4 - Μγιστο !ψος: 25,8 mm
5 Θ κη 5 - Μγιστο !ψος: 25,8 mm
v Μονδα οπτικο! δσκου, π.χ. CD
DVD (προεγκατεστηµνη σε
ορισµνα µοντλα)
v Μονδα σκληρο! δσκου 5,25
ιντσν
v Μονδα σκληρο! δσκου 3,5
ιντσν (απαιτεται στ ριγµα
τ!που Universal Adapter Bracket,
5,25-3,5 ιντσν) *
v Μονδα οπτικο! δσκου, π.χ. CD
DVD
v Μονδα αϕαιρσιµων µσων 5,25
ιντσν
v Μονδα σκληρο! δσκου 3,5
ιντσν (απαιτεται στ ριγµα
τ!που Universal Adapter Bracket,
5,25-3,5 ιντσν) *
Μονδα δισκτας 3,5 ιντσν
(προεγκατεστηµνη σε ορισµνα
µοντλα)
Κ!ρια µονδα σκληρο! δσκου
SATA 3,5 ιντσν
(προεγκατεστηµνη)
∆ευτερε!ουσα µονδα σκληρο!
δσκου 3,5 ιντσν
(προεγκατεστηµνη σε ορισµνα
µοντλα)
* Μπορετε να αποκτ σετε να στ ριγµα Universal Adapter Bracket, 5,25-3,5 ιντσν, απ
κποιο κατστηµα υπολογιστν µσω του Κντρο υποστ ριξης πελατν.
Εγκατ σταση µον δας στη θκη 1 2:
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Μια µονδα µπορε να εγκατασταθε ετε στη θ κη 1 ετε στη θ κη 2. Για να
εγκαταστ σετε µια µονδα στη θ κη 1 στη θ κη 2:
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Αϕαιρστε την πρσοψη του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση και
τοποθτηση της πρσοψης” στη σελδα 15.
Σηµεωση: Σηµεινεται τι υπρχει να εϕεδρικ στ ριγµα συγκρτησης 1 στο
πλι της πνω θ κης µονδας.
22
Οδηγς χρ σης
Σχµα 13. Εντοπισµς του εϕεδρικο στηργµατος συγκρτησης
3. Αϕαιρστε προσεκτικ το µεταλλικ λασµα προστασας απ στατικ ηλεκτρισµ
απ τη θ κη χρησιµοποιντας τα δχτυλ σας για να το τραβ ξετε προς τα εξ.
4. Εν θλετε να εγκαταστ σετε µια µονδα αϕαιρσιµων µσων αποθ κευσης, πως
µια µονδα οπτικο! δσκου, αϕαιρστε το πλαστικ καπκι για τη θ κη 2 απ την
πρσοψη πιζοντας τα πλαστικ κλιπ που το ασϕαλζουν στο εσωτερικ της
πρσοψης.
5. Αϕαιρστε το στ ριγµα συγκρτησης απ την πνω θ κη µονδας ολισθανοντς
το προς τα κτω.
6. Για µια µονδα 5,25 ιντσν, εγκαταστ στε να στ ριγµα συγκρτησης στο πλι
της µονδας.
Σχµα 14. Εγκατσταση στηργµατος συγκρτησης
7. Για µια µονδα 3,5 ιντσν, θα πρπει να χρησιµοποι σετε να στ ριγµα Universal
Adapter Bracket, 5,25-3,5 ιντσν. Μπορετε να αποκτ σετε να στ ριγµα Universal
Adapter Bracket, 5,25-3,5 ιντσν, απ κποιο κατστηµα υπολογιστν µσω του
Κντρο Υποστ ριξης Πελατν. Εγκαταστ στε να στ ριγµα συγκρτησης στο
πλι του στηργµατος Universal Adapter Bracket.
8. Εγκαταστ στε τη µονδα 5,25 ιντσν το στ ριγµα συγκρτησης µε τη µονδα 3,5
ιντσν στη θ κη.
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
23
Σχµα 15. Εγκατσταση νας µονδας
9. Για να τοποθετ σετε ξαν την πρσοψη, ευθυγραµµστε τις πλαστικς ασϕλειες
που βρσκονται στη δεξι πλευρ της πρσοψης µε τις αντστοιχες υποδοχς στο
περβληµα, και στη συνχεια σπρξτε την πρσοψη προς τα µσα ως του
ασϕαλσει στη θση της στην αριστερ πλευρ.
10. Μεταβετε στην εντητα “Σ!νδεση µονδας SATA”.
Σ/νδεση µον δας SATA: Μια µονδα οπτικο! δσκου SATA µια µονδα σκληρο!
δσκου SATA µπορε να συνδεθε σε οποιαδ ποτε διαθσιµη υποδοχ SATA.
1. Εντοπστε το καλδιο σ µατος που περιλαµβνεται µε τη να µονδα.
2. Εντοπστε µια διαθσιµη υποδοχ SATA στην πλακτα συστ µατος. Ανατρξτε στην
εντητα “Αναγνριση εξαρτηµτων στην πλακτα συστ µατος” στη σελδα 11.
3. Συνδστε το να κρο του καλωδου σ µατος στη µονδα και το λλο κρο στην
υποδοχ SATA στην πλακτα συστ µατος.
4. Εντοπστε µα απ τις πρσθετες υποδοχς ρε!µατος πντε συρµτων και συνδστε
τη στη µονδα.
Σχµα 16. Σνδεση σειριακς µονδας ATA (SATA)
24
Οδηγς χρ σης
Επµενες εν ργειες
v Για να εγκαταστ σετε κποια λλη προαιρετικ συσκευ , µεταβετε στην
κατλληλη εντητα.
v Για να ολοκληρσετε την εγκατσταση, βλ. “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης
υλικο! εξοπλισµο!” στη σελδα 46.
Αντικατσταση της µπαταρας
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
+να ειδικ τµ µα της µν µης του υπολογιστ σας διατηρε την ηµεροµηνα, την ρα
και τις ρυθµσεις των ενσωµατωµνων συσκευν, π.χ. την αντιστοιχα των παρλληλων
θυρν. Υπρχει επσης µια µπαταρα που διατηρε αυτς τις πληροϕορες ταν σβ νετε
τον υπολογιστ σας.
Η µπαταρα συν θως δεν χρειζεται ϕρτιση συντ ρηση κατ τη διρκεια της ζω ς
της. Ωστσο, καµα µπαταρα δεν κρατει για πντα. Αν πσει η τση της µπαταρας, η
ηµεροµηνα, η ρα και οι πληροϕορες ρ!θµισης (συµπεριλαµβανοµνων των κωδικν
πρσβασης) χνονται. Στην περπτωση αυτ εµϕανζεται να µ νυµα σϕλµατος ταν
ανψετε τον υπολογιστ .
Ανατρξτε στη “Σηµεωση σχετικ µε τη µπαταρα λιθου” στον Οδηγ ασϕ λειας και
εγγησης του ThinkCentre για πληροϕορες σχετικ µε την αντικατσταση και απρριψη
της µπαταρας.
Για να αντικαταστ σετε την µπαταρα:
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Εντοπστε τη µπαταρα. Ανατρξτε στην εντητα “Αναγνριση εξαρτηµτων στην
πλακτα συστ µατος” στη σελδα 11.
3. Αϕαιρστε την παλι µπαταρα.
Σχµα 17. Αϕαρεση της παλις µπαταρας
4. Εγκαταστ στε µια να µπαταρα.
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
25
Σχµα 18. Εγκατσταση νας µπαταρας
5. Τοποθετ στε ξαν το κλυµµα στον υπολογιστ και συνδστε τα καλδια.
Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
Σηµεωση: Αϕο! αντικαταστ σετε τη µπαταρα, την πρτη ϕορ που θα εκκιν σετε
τον υπολογιστ µπορε να εµϕανιστε να µ νυµα σϕλµατος. Αυτ
εναι ϕυσιολογικ λειτουργα µετ την εγκατσταση της µπαταρας.
6. Ανψτε τον υπολογιστ και λες τις συνδεδεµνες συσκευς.
7. Χρησιµοποι στε το πργραµµα Setup Utility για να ορσετε ξαν την ηµεροµηνα
και την ρα και οποιουσδ ποτε κωδικο!ς πρσβασης. Ανατρξτε στην εντητα
Κεϕλαιο 4, “Χρ ση του προγρµµατος Setup Utility”, στη σελδα 61.
Αντικατσταση του τροϕοδοτικο
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για την αντικατσταση της µονδας
τροϕοδοτικο!.
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Αποσυνδστε τα καλδια της µονδας τροϕοδοτικο! απ την πλακτα συστ µατος
καθς και απ λες τις µονδες. Ανατρξτε στην εντητα “Αναγνριση
εξαρτηµτων στην πλακτα συστ µατος” στη σελδα 11.
3. Τοποθετ στε τον υπολογιστ σε οριζντια θση και αϕαιρστε τις τσσερις βδες
που ασϕαλζουν τη µονδα τροϕοδοτικο! στο πσω µρος του περιβλ µατος.
26
Οδηγς χρ σης
Σχµα 19. Αϕαρεση των βιδν που ασϕαλζουν τη µονδα τροϕοδοτικο
4. Αϕαιρστε τη µονδα τροϕοδοτικο! απ το περβληµα.
5. Βεβαιωθετε τι η µονδα τροϕοδοτικο! µε την οποα θα αντικαταστ σετε τη
µονδα που αϕαιρσατε εναι η κατλληλη. Ορισµνες µονδες τροϕοδοτικο!
ανιχνε!ουν την τση αυτµατα, λλες µονδες τροϕοδοτικο! υποστηρζουν µνο
µια συγκεκριµνη τση και λλες χουν να διακπτη επιλογ ς τσης. Εν ο
υπολογιστ ς σας διαθτει να διακπτη επιλογ ς τσης, βεβαιωθετε τι χετε
βλει το διακπτη της νας µονδας τροϕοδοτικο! στη σωστ θση, τσι στε να
συµϕωνε µε την τση της ηλεκτρικ ς πρζας στην οποα θλετε να συνδσετε τον
υπολογιστ . Εν εναι απαρατητο, µπορετε να χρησιµοποι σετε να στυλ για να
αλλξετε τη θση του διακπτη επιλογ ς τσης.
v Αν η ηλεκτρικ τση στη χρα στην περιοχ σας εναι µεταξ! 100–127 V AC,
ττε ο διακπτης πρπει να βρσκεται στη θση 115 V.
v Αν η ηλεκτρικ τση στη χρα στην περιοχ σας εναι µεταξ! 200–240 V AC,
ττε ο διακπτης πρπει να βρσκεται στη θση 230 V.
6. Τοποθετ στε το νο τροϕοδοτικ στο περβληµα ευθυγραµµζοντας τις υποδοχς
του τροϕοδοτικο! για τις βδες µε εκενες του περιβλ µατος.
7. Τοποθετ στε και σϕξτε τις τσσερις βδες που συγκρατο!ν το τροϕοδοτικ.
Σηµεωση: Χρησιµοποι στε µνο βδες που παρχονται απ τη Lenovo.
8. Ξανασυνδστε τα καλδια της µονδας τροϕοδοτικο! στην πλακτα συστ µατος.
9. Ξανασυνδστε τα καλδια της µονδας τροϕοδοτικο! σε κθε µα απ τις µονδες.
10. Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
27
Αντικατσταση της µονδας ψκτρας και ανεµιστρα
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για την αντικατσταση της µονδας ψ!κτρας
και ανεµιστ ρα.
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Ξαπλστε τον υπολογιστ στο πλι.
3. Εντοπστε τη µονδα ψ!κτρας και ανεµιστ ρα. Ανατρξτε στην εντητα
“Αναγνριση εξαρτηµτων στην πλακτα συστ µατος” στη σελδα 11.
4. Αποσυνδστε το καλδιο της µονδας ψ!κτρας και ανεµιστ ρα απ την υποδοχ
ανεµιστ ρα µικροεπεξεργαστ στην πλακτα συστ µατος.
5. Ανασηκστε τη λαβ 1 για να απελευθερσετε το σϕιχτ ρα της µονδας ψ!κτρας
και ανεµιστ ρα και στη συνχεια αϕαιρστε το απ το πλαστικ πλασιο
συγκρτησης.
Σχµα 20. Αϕαρεση της µονδας ψκτρας και ανεµιστρα
Σηµεωση: Μπορε να εναι απαρατητο να στρψετε τη µονδα ψ!κτρας και
ανεµιστ ρα προσεκτικ για να την απελευθερσετε απ το
µικροεπεξεργαστ .
6. Ανασηκστε την ελαττωµατικ µονδα ψ!κτρας και ανεµιστ ρα αϕαιρντας την
απ την πλακτα συστ µατος.
7. Τοποθετ στε τη να µονδα ψ!κτρας και ανεµιστ ρα στην υποδοχ του
µικροεπεξεργαστ και στη συνχεια τοποθετ στε το σϕιχτ ρα στο πλαστικ
πλασιο συγκρτησης. Στρψτε τη λαβ 1 για σϕξετε τη µονδα ψ!κτρας και
28
Οδηγς χρ σης
ανεµιστ ρα στο πλαστικ πλασιο συγκρτησης.
Σχµα 21. Αντικατσταση της µονδας ψκτρας και ανεµιστρα
8. Συνδστε το καλδιο της µονδας ψ!κτρας και ανεµιστ ρα στην υποδοχ
ανεµιστ ρα µικροεπεξεργαστ στην πλακτα συστ µατος.
9. Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
Αντικατσταση της κριας µονδας σκληρο δσκου
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για την αντικατσταση της κ!ριας µονδας
σκληρο! δσκου.
Σηµαντικ
]ταν αποκτ σετε µια να µονδα σκληρο! δσκου θα λβετε και να πακτο CD DVD αποκατ στασης προϊντος (Product Recovery discs). Το σ!νολο των CD/DVD
αποκατ σταση προϊντος σας επιτρπει να επαναϕρετε τα περιεχµενα της
µονδας σκληρο! δσκου στην κατσταση που ταν ταν ο υπολογιστ ς εχε
σταλε αρχικ απ το εργοστσιο. Για περισστερες πληροϕορες σχετικ µε την
αποκατσταση του προεγκατεστηµνου λογισµικο!, ανατρξτε στο Κεϕλαιο 3,
“Πληροϕορες για την αποκατσταση λογισµικο!”, στη σελδα 51.
Για να αντικαταστ σετε την κ!ρια µονδα σκληρο! δσκου:
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
29
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Εντοπστε την κ!ρια µονδα σκληρο! δσκου. Ανατρξτε στην εντητα
“Προδιαγραϕς µονδων” στη σελδα 21.
3. Αποσυνδστε τα καλδια σ µατος και παροχ ς ρε!µατος απ τη µονδα σκληρο!
δσκου.
4. Πατ στε την µπλε ασϕλεια 1 προς τα κτω, ολισθ στε τη θ κη της µονδας
σκληρο! δσκου 2 προς τα πσω και στη συνχεια τραβ ξτε την προς τα ξω.
Σχµα 22. Αϕαρεση της κριας µονδας σκληρο δσκου
5. Αϕαιρστε τη θ κη της µονδας σκληρο! δσκου απ το περβληµα ολισθανοντς
την προς τα ξω.
6. Τραβ ξτε τη µπλε λαβ 3 για να ελευθερσετε και να αϕαιρσετε τη µονδα
σκληρο! δσκου απ τη θ κη της.
7. Αϕαιρστε τη µονδα σκληρο! δσκου απ το µπλε πλαστικ πλασιο κµπτοντας
τις πλευρς του πλαισου αρκετ τσι να ελευθερωθε η µονδα σκληρο! δσκου.
8. Για να εγκαταστ σετε µια να µονδα δσκου στο µπλε πλασιο, ανοξτε το πλασιο
και ευθυγραµµστε τις ακδες 1, 2, 3 και 4 στο πλασιο µε τις αντστοιχες
οπς στη µονδα σκληρο! δσκου. Μην αγγξετε την πλακτα κυκλωµτων 5 που
βρσκεται στο κτω µρος της µονδας σκληρο! δσκου.
30
Οδηγς χρ σης
Σχµα 23. Εγκατσταση της κριας µονδας σκληρο δσκου στο πλασιο συγκρτησης
9. Ολισθ στε τη να µονδα σκληρο! δσκου στη θ κη της µχρι να ασϕαλσει στη
θση της.
10. Ευθυγραµµστε τον περο συγκρτησης µε την υποδοχ 1 στην πνω θ κη
µονδας και στη συνχεια ολισθ στε τη θ κη της µονδας σκληρο! δσκου στο
περβληµα.
11. Συνδστε τα καλδια σ µατος και παροχ ς ρε!µατος στο πσω µρος της νας
µονδας σκληρο! δσκου.
12. Πατ στε το µεταλλικ λασµα 2, σπρξτε τη θ κη της µονδας σκληρο! δσκου
στη θση της και στη συνχεια ολισθ στε την προς τα εµπρς µχρι να ασϕαλσει.
Σηµεωση: Εµϕανζονται δ!ο βλη: να στην πνω θ κη µονδας και να στη θ κη
της µονδας σκληρο! δσκου. Εν η µονδα σκληρο! δσκου βρσκεται
στη σωστ θση, τα δ!ο βλη εµϕανζονται ευθυγραµµισµνα.
Σχµα 24. Εγκατσταση της κριας µονδας σκληρο δσκου και του πλαισου συγκρτησης
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
31
13. Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
Αντικατσταση της δευτερεουσας µονδας σκληρο δσκου
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για την αντικατσταση της δευτερε!ουσας
µονδας σκληρο! δσκου.
Σηµαντικ: ]ταν αποκτ σετε µια να µονδα σκληρο! δσκου θα λβετε και να
πακτο CD DVD αποκατ στασης προϊντος (Product Recovery discs). Το
σ!νολο των CD/DVD αποκατ σταση προϊντος σας επιτρπει να
επαναϕρετε τα περιεχµενα της µονδας σκληρο! δσκου στην κατσταση
που ταν ταν ο υπολογιστ ς εχε σταλε αρχικ απ το εργοστσιο. Για
περισστερες πληροϕορες σχετικ µε την αποκατσταση του
προεγκατεστηµνου λογισµικο!, ανατρξτε στο Κεϕλαιο 3,
“Πληροϕορες για την αποκατσταση λογισµικο!”, στη σελδα 51.
Για να αντικαταστ σετε τη δευτερε!ουσα µονδα σκληρο! δσκου:
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Εντοπστε τη δευτερε!ουσα µονδα σκληρο! δσκου. Ανατρξτε στην εντητα
“Προδιαγραϕς µονδων” στη σελδα 21.
3. Αποσυνδστε τα καλδια σ µατος και παροχ ς ρε!µατος απ τη µονδα σκληρο!
δσκου.
4. Πατ στε το µπλε κουµπ απασϕλισης για να ελευθερσετε τη θ κη της µονδας
σκληρο! δσκου απ το περβληµα.
32
Οδηγς χρ σης
Σχµα 25. Αϕαρεση της δευτερεουσας µονδας σκληρο δσκου
5. Αϕαιρστε τη θ κη της µονδας σκληρο! δσκου απ το περβληµα ολισθανοντς
την προς τα ξω.
6. Τραβ ξτε τη µπλε λαβ για να ελευθερσετε και να αϕαιρσετε τη µονδα
σκληρο! δσκου απ τη θ κη της.
7. Αϕαιρστε τη µονδα σκληρο! δσκου απ το µπλε πλαστικ πλασιο κµπτοντας
τις πλευρς του πλαισου αρκετ τσι να ελευθερωθε η µονδα σκληρο! δσκου.
8. Για να εγκαταστ σετε µια να µονδα δσκου στο µπλε πλασιο, ανοξτε το πλασιο
και ευθυγραµµστε τις ακδες 1, 2, 3 και 4 στο πλασιο µε τις αντστοιχες
οπς στη µονδα σκληρο! δσκου. Μην αγγξετε την πλακτα κυκλωµτων 5 που
βρσκεται στο κτω µρος της µονδας σκληρο! δσκου.
Σχµα 26. Εγκατσταση της δευτερεουσας µονδας σκληρο δσκου στο πλασιο
συγκρτησης
9. Ολισθ στε τη να µονδα σκληρο! δσκου στη θ κη της µχρι να ασϕαλσει στη
θση της.
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
33
10. Εγκαταστ στε τη θ κη της µονδας σκληρο! δσκου στο περβληµα ασϕαλζοντας
την στη θση της κτω απ το µεταλλικ λασµα. Βεβαιωθετε τι η θ κη της
µονδας σκληρο! δσκου χει στερεωθε καλ στο περβληµα.
Σχµα 27. Εγκατσταση της δευτερεουσας µονδας σκληρο δσκου και της θκης της
11. Συνδστε τα καλδια σ µατος και παροχ ς ρε!µατος στο πσω µρος της νας
µονδας σκληρο! δσκου.
12. Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
34
Οδηγς χρ σης
Αντικατσταση της µονδας οπτικο δσκου
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για την αντικατσταση της µονδας οπτικο!
δσκου.
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Αποσυνδστε τα καλδια σ µατος και παροχ ς ρε!µατος απ το πσω µρος της
µονδας οπτικο! δσκου.
3. Πατ στε το µπλε κουµπ απασϕλισης και αϕαιρστε τη µονδα οπτικο! δσκου απ
την πρσοψη του υπολογιστ .
Σηµεωση: Υπρχει να εϕεδρικ πλασιο συγκρτησης 1 στο πλι της πνω
θ κης µονδας.
Σχµα 28. Αϕαρεση της µονδας οπτικο δσκου
4. Αϕαιρστε το πλασιο συγκρτησης απ τη µονδα που πρκειται να αντικατασταθε
και εγκαταστ στε το στη να µονδα.
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
35
Σχµα 29. Πλασιο συγκρτησης για µονδα οπτικο δσκου
5. Σπρξτε τη να µονδα οπτικο! δσκου στο τµ µα τοποθτησης µονδων απ την
πρσοψη του υπολογιστ , µχρι να ασϕαλσει.
6. Συνδστε τα καλδια σ µατος και παροχ ς ρε!µατος στη µονδα.
7. Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
Αντικατσταση της µονδας δισκ τας ανγνωσης κρτας
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Ανλογα µε τον τ!πο και το µοντλο του υπολογιστ σας, µπορε να χει εγκατασταθε
µια µονδα δισκτας µια µονδα ανγνωσης κρτας. Σε αυτ την εντητα παρχονται
οδηγες για την αντικατσταση της µονδας δισκτας της µονδας ανγνωσης κρτας.
Στις εικνες αυτ ς της εντητας απεικονζεται η αντικατσταση της µονδας δισκτας.
Για να αντικαταστ σετε τη µονδα ανγνωσης κρτας, ακολουθ στε ακριβς την δια
διαδικασα.
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Αϕαιρστε την πρσοψη του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση και
τοποθτηση της πρσοψης” στη σελδα 15.
3. Αποσυνδστε τα καλδια σ µατος και παροχ ς ρε!µατος απ το πσω µρος της
µονδας δισκτας της µονδας ανγνωσης κρτας.
4. Πατ στε το κουµπ απασϕλισης και αϕαιρστε τη µονδα δισκτας τη µονδα
ανγνωσης κρτας απ την πρσοψη του υπολογιστ .
36
Οδηγς χρ σης
Σχµα 30. Αϕαρεση της µονδας δισκτας της µονδας ανγνωσης κρτας
5. Αϕαιρστε το πλασιο συγκρτησης απ την ελαττωµατικ µονδα δισκτας
µονδα ανγνωσης κρτας και εγκαταστ στε το στη να µονδα δισκτας
ανγνωσης κρτας.
Σχµα 31. Πλασιο συγκρτησης για µονδα δισκτας ανγνωσης κρτας
6. Σπρξτε τη να µονδα δισκτας τη µονδα ανγνωσης κρτας στη θ κη µχρι να
ασϕαλσει.
7. Συνδστε το πλατ! καλδιο στη να µονδα δισκτας ανγνωσης κρτας.
8. Τοποθετ στε ξαν την πρσοψη του υπολογιστ .
9. Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
Αντικατσταση της µπροστινς µονδας ανεµιστρα
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για την αντικατσταση της µπροστιν ς
µονδας ανεµιστ ρα.
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
37
2. Αϕαιρστε την πρσοψη του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση και
τοποθτηση της πρσοψης” στη σελδα 15.
3. Αποσυνδστε τη µπροστιν µονδα ανεµιστ ρα απ την υποδοχ της στην πλακτα
συστ µατος. Βλ. “Αναγνριση εξαρτηµτων στην πλακτα συστ µατος” στη σελδα
11.
4. Η µπροστιν µονδα ανεµιστ ρα στερενεται µε τσσερες ελαστικς ασϕλειες
στο περβληµα. Αϕαιρστε τη µπροστιν µονδα ανεµιστ ρα σπζοντας κβοντας
τις ελαστικς ασϕλειες και τραβντας τη µονδα προσεκτικ απ το περβληµα.
Σχµα 32. Αϕαρεση της µπροστινς µονδας ανεµιστρα
5. Εγκαταστ στε τη να µπροστιν µονδα ανεµιστ ρα ευθυγραµµζοντας τις νες
ελαστικς ασϕλειες της µονδας µε τις οπς στο περβληµα και σπρξτε τις
ελαστικς ασϕλειες µσα απ τις οπς.
Σηµεωση: Η να µπροστιν µονδα ανεµιστ ρα θα διαθτει τσσερις ελαστικς
ασϕλειες.
6. Τραβ ξτε τις κρες των ελαστικν ασϕαλειν µχρι να τοποθετηθε η µονδα
ανεµιστ ρα στη θση του.
38
Οδηγς χρ σης
Σχµα 33. Εγκατσταση της µπροστινς µονδας ανεµιστρα
7. Συνδστε το καλδιο της µπροστιν ς µονδας ανεµιστ ρα συστ µατος στην
κατλληλη υποδοχ στην πλακτα συστ µατος.
8. Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
Αντικατσταση της πσω µονδας ανεµιστρα
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για την αντικατσταση της πσω µονδας
ανεµιστ ρα.
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Εντοπστε την πσω µονδα ανεµιστ ρα. Ανατρξτε στην εντητα “Εντοπισµς
εξαρτηµτων” στη σελδα 10.
3. Αποσυνδστε την πσω µονδα ανεµιστ ρα απ την υποδοχ της στην πλακτα
συστ µατος. Ανατρξτε στην εντητα “Αναγνριση εξαρτηµτων στην πλακτα
συστ µατος” στη σελδα 11.
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
39
4. Η πσω µονδα ανεµιστ ρα στερενεται µε τσσερες ελαστικς ασϕλειες στο
περβληµα. Αϕαιρστε την πσω µονδα ανεµιστ ρα σπζοντας κβοντας τις
ελαστικς ασϕλειες και τραβντας τη µονδα προσεκτικ απ το περβληµα.
Σχµα 34. Αϕαρεση της πσω µονδας ανεµιστρα
5. Εγκαταστ στε τη να πσω µονδα ανεµιστ ρα ευθυγραµµζοντας τις νες ελαστικς
ασϕλειες της µονδας µε τις οπς στο περβληµα και σπρξτε τις ελαστικς
ασϕλειες µσα απ τις οπς.
Σηµεωση: Η να πσω µονδα ανεµιστ ρα θα διαθτει τσσερις ελαστικς
ασϕλειες.
6. Τραβ ξτε τις ελαστικς ασϕλειες µχρι να τοποθετηθε η πσω µονδα ανεµιστ ρα
στη θση του.
40
Οδηγς χρ σης
Σχµα 35. Εγκατσταση της πσω µονδας ανεµιστρα
7. Συνδστε το καλδιο της πσω µονδας ανεµιστ ρα στην κατλληλη υποδοχ στην
πλακτα συστ µατος.
8. Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
Αντικατσταση της µπροστινς µονδας υποδοχς καλωδων
συσκευν χου και USB
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για την αντικατσταση της µπροστιν ς
µονδας υποδοχ ς καλωδων συσκευν χου και USB.
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Αϕαιρστε την πρσοψη του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση και
τοποθτηση της πρσοψης” στη σελδα 15.
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
41
3. Αποσυνδστε τα καλδια της µπροστιν ς µονδας υποδοχ ς καλωδων συσκευν
χου και USB απ την πλακτα συστ µατος. Ανατρξτε στην εντητα
“Αναγνριση εξαρτηµτων στην πλακτα συστ µατος” στη σελδα 11.
4. Καταγρψτε τον τρπο καλωδωσης της µπροστιν ς µονδας υποδοχ ς καλωδων
συσκευν χου και USB και αϕαιρστε τη βδα που ασϕαλζει τη µονδα στο
περβληµα.
Σχµα 36. Αϕαρεση της µπροστινς µονδας υποδοχς καλωδων συσκευν χου και USB
5. Αϕαιρστε τη µπροστιν µονδα υποδοχ ς καλωδων συσκευν χου και USB.
6. Περστε τα καλδια της νας µπροστιν ς µονδας υποδοχ ς καλωδων συσκευν
χου και USB απ το νοιγµα στο περβληµα και οδηγ στε τα προς την πλακτα
συστ µατος.
7. Εγκαταστ στε τη να µπροστιν µονδα υποδοχ ς καλωδων συσκευν χου και
USB στο περβληµα και σϕξτε τη βδα της.
8. Συνδστε τα καλδια της νας µπροστιν ς µονδας υποδοχ ς καλωδων συσκευν
χου και USB στην πλακτα συστ µατος. Ανατρξτε στην εντητα “Αναγνριση
εξαρτηµτων στην πλακτα συστ µατος” στη σελδα 11.
9. Τοποθετ στε ξαν την πρσοψη του υπολογιστ .
10. Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
42
Οδηγς χρ σης
Αντικατσταση του εσωτερικο ηχεου
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για την αντικατσταση του εσωτερικο!
ηχεου.
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Εντοπστε το εσωτερικ ηχεο στην πλακτα συστ µατος. Ανατρξτε στην εντητα
“Αναγνριση εξαρτηµτων στην πλακτα συστ µατος” στη σελδα 11.
3. Αποσυνδστε το καλδιο του εσωτερικο! ηχεου απ την πλακτα συστ µατος.
4. Πιστε το µεταλλικ λασµα στο πνω µρος του εσωτερικο! ηχεου προς τα ξω
και γλιστρ στε το εσωτερικ ηχεο προς τα πνω για να το αϕαιρσετε τελεως απ
το περβληµα.
Σχµα 37. Αϕαρεση του παλιο εσωτερικο ηχεου
5. Τοποθετ στε το νο εσωτερικ ηχεο στα µεταλλικ κλιπ και πιστε το προς τα
κτω για να ασϕαλσει στη θση του.
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
43
Σχµα 38. Εγκατσταση νου εσωτερικο ηχεου
6. Συνδστε το καλδιο του ηχεου στην πλακτα του συστ µατος. Ανατρξτε στην
εντητα “Αναγνριση εξαρτηµτων στην πλακτα συστ µατος” στη σελδα 11.
7. Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
44
Οδηγς χρ σης
Αντικατσταση του πληκτρολογου
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για την αντικατσταση του πληκτρολογου.
1. Αϕαιρστε οποιαδ ποτε µσα αποθ κευσης απ τις αντστοιχες µονδες, τερµατστε
το λειτουργικ σ!στηµα και απενεργοποι στε λες τις συνδεδεµνες συσκευς και
τον διο τον υπολογιστ .
2. Αποσυνδστε λα τα καλδια παροχ ς ρε!µατος απ τις πρζες.
3. Εντοπστε την υποδοχ σ!νδεσης του πληκτρολογου.
Σηµεωση: Το πληκτρολγιο σας µπορε να χει συνδεθε ετε σε τυπικ υποδοχ
πληκτρολογου 1ετε σε υποδοχ USB 2. Ανλογα µε το πο! εναι
συνδεδεµνο το πληκτρολγι σας, ανατρξτε στην εντητα
“Εντοπισµς υποδοχν στο πσω µρος του υπολογιστ ” στη σελδα 8
“Εντοπισµς στοιχεων ελγχου και υποδοχν στην πρσοψη του
υπολογιστ ” στη σελδα 7.
Σχµα 39. Υποδοχς σνδεσης πληκτρολογου
4. Αποσυνδστε το καλδιο του ελαττωµατικο! πληκτρολογου απ τον υπολογιστ .
5. Συνδστε το νο πληκτρολγιο στην κατλληλη υποδοχ του υπολογιστ .
6. Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
45
Αντικατσταση του ποντικιο
Προσοχ
Μην ανοξετε τον υπολογιστ και µην επιχειρ σετε οποιαδ ποτε επισκευ πριν διαβσετε και
κατανο σετε τις “Σηµαντικς πληροϕορες ασϕλειας” στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre που συνοδε!ει τον υπολογιστ . Για να αποκτ σετε να αντγραϕο του Οδηγο
ασϕ λειας και εγγησης του ThinkCentre, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για την αντικατσταση του ποντικιο!.
1. Αϕαιρστε οποιαδ ποτε µσα αποθ κευσης απ τις αντστοιχες µονδες, τερµατστε
το λειτουργικ σ!στηµα και απενεργοποι στε λες τις συνδεδεµνες συσκευς και
τον διο τον υπολογιστ .
2. Αποσυνδστε λα τα καλδια παροχ ς ρε!µατος απ τις πρζες.
3. Εντοπστε την υποδοχ σ!νδεσης του ποντικιο!.
Σηµεωση: Το ποντκι σας µπορε να χει συνδεθε ετε σε τυπικ υποδοχ
ποντικιο! 1ετε σε υποδοχ USB 2. Ανλογα µε το πο! εναι
συνδεδεµνο το ποντκι σας, ανατρξτε στην εντητα “Εντοπισµς
υποδοχν στο πσω µρος του υπολογιστ ” στη σελδα 8 “Εντοπισµς
στοιχεων ελγχου και υποδοχν στην πρσοψη του υπολογιστ ” στη
σελδα 7.
Σχµα 40. Υποδοχς σνδεσης ποντικιο
4. Αποσυνδστε το ελαττωµατικ ποντκι απ τον υπολογιστ .
5. Συνδστε το καλδιο του νου ποντικιο! στην κατλληλη υποδοχ του υπολογιστ .
6. Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”.
Ολοκλρωση της αντικατστασης υλικο εξοπλισµο
Αϕο! ολοκληρσετε την αντικατσταση εξαρτηµτων, πρπει να επανεγκαταστ σετε
το κλυµµα του υπολογιστ και να συνδσετε ξαν λα τα καλδια πως τα τηλεϕωνικ
καλδια και τα καλδια παροχ ς ρε!µατος. Ανλογα µε τα εξαρτ µατα που
αντικαταστθηκαν, σως χρειαστε να επιβεβαισετε τις ενηµερωµνες πληροϕορες
χρησιµοποιντας το πργραµµα Setup Utility. Βλ. Κεϕλαιο 4, “Χρ ση του
προγρµµατος Setup Utility”, στη σελδα 61.
Για να επανεγκαταστ σετε το κλυµµα στον υπολογιστ και να συνδσετε τα καλδια:
1. Βεβαιωθετε τι λα τα εξαρτ µατα χουν συνδεθε σωστ και τι δεν χετε αϕ σει
εργαλεα βδες στο εσωτερικ του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα
“Εντοπισµς εξαρτηµτων” στη σελδα 10, για πληροϕορες σχετικ µε τη θση των
εξαρτηµτων.
46
Οδηγς χρ σης
2. Τοποθετ στε το κλυµµα του υπολογιστ στο περβληµα µε ττοιο τρπο στε οι
ργες που υπρχουν στο περβληµα να εισαχθο!ν στην κατλληλη υποδοχ του
καλ!µµατος. Στη συνχεια, σπρξτε το κλυµµα του υπολογιστ µχρι να ασϕαλσει
στη θση του.
Σχµα 41. Επανατοποθτηση του καλµµατος του υπολογιστ
3. Εν το κλυµµα του υπολογιστ ασϕαλζεται µε βδες, σϕξτε τις βδες.
4. Αν το κλυµµα διαθτει κλειδαρι, κλειδστε το.
5. Συνδστε τα εξωτερικ καλδια και τα καλδια παροχ ς ρε!µατος στον υπολογιστ .
Ανατρξτε στην εντητα “Εντοπισµς υποδοχν στο πσω µρος του υπολογιστ ”
στη σελδα 8.
6. Για να ενηµερσετε τις ρυθµσεις σας, ανατρξτε στο Κεϕλαιο 4, “Χρ ση του
προγρµµατος Setup Utility”, στη σελδα 61.
Σηµεωση: Στις περισστερες περιοχς του κσµου, η Lenovo απαιτε την επιστροϕ
της ελαττωµατικ ς µονδας CRU. Σχετικς πληροϕορες θα λβετε µαζ µε
τη µονδα CRU λγες µρες µετ την παραλαβ της µονδας CRU.
Απκτηση προγραµµτων οδγησης συσκευν
Μπορετε να αποκτ σετε προγρµµατα οδ γησης (device drivers) για το λειτουργικ
σας σ!στηµα, σε περπτωση που δεν εναι προεγκατεστηµνα, απ την ακλουθη
διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Οι οδηγες εγκατστασης παρχονται σε αρχεα Readme που περιλαµβνονται στα
αρχεα των προγραµµτων οδ γησης συσκευν.
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
47
Εγκατσταση µηχανισµν ασϕλισης
Για να αποτρψετε το ενδεχµενο κλοπ ς και µη εξουσιοδοτηµνης πρσβασης στον
υπολογιστ σας, µπορετε να χρησιµοποι σετε διϕορους µηχανισµο!ς ασϕλισης του
υπολογιστ . Εκτς απ την εϕαρµογ κποιας ϕυσικ ς κλειδαρις, µπορετε να
αποτρψετε τη µη εξουσιοδητηµνη πρσβαση στον υπολογιστ σας µε την εϕαρµογ
µιας κλειδαρις λογισµικο!, η οποα κλειδνει το πληκτρολγιο µχρι να
πληκτρολογηθε νας γκυρος κωδικς πρσβασης.
Βεβαιωθετε τι τα καλδια ασϕλισης που εγκαθισττε δεν µπλκονται µε τα λλα
καλδια του υπολογιστ .
Κλειδαρι τπου Kensington
Χρησιµοποιντας µια κλειδαρι τ!που Kensington µπορετε να ασϕαλσετε τον
υπολογιστ σας σε να τραπζι, γραϕεο λλο βαρ! πιπλο. Η κλειδαρι γαντζνει σε
µια ειδικ υποδοχ ασϕλισης στην πσω πλευρ του υπολογιστ σας και ανογει µε
να κλειδ. Ανατρξτε στο Σχ µα 42. Με την κλειδαρι αυτ κλειδνονται επσης τα
κουµπι που χρησιµοποιο!νται για το νοιγµα του καλ!µµατος του υπολογιστ .
Πρκειται για τον διο τ!πο κλειδαρις που χρησιµοποιεται για την ασϕλιση ϕορητν
υπολογιστν. Μπορετε να παραγγελετε καλδια ασϕλισης απευθεας απ τη Lenovo
αναζητντας τη λξη Kensington στην ακλουθη ιστοσελδα:
http://www.lenovo.com/support
Σχµα 42. Υποδοχ κλειδαρις τπου Kensington
Λουκ το
Ο υπολογιστ ς σας διαθτει µια υποδοχ για λουκτο. +τσι µπορετε να εµποδσετε την
αϕαρεση του καλ!µµατος του υπολογιστ , κλειδνοντς το µε να λουκτο.
48
Οδηγς χρ σης
Σχµα 43. Εγκατσταση λουκτου
Προστασα µ σω κωδικο πρσβασης
Για να εµποδσετε τη χρ ση του υπολογιστ σας απ µη εξουσιοδοτηµνα τοµα,
µπορετε να χρησιµοποι σετε το πργραµµα Setup Utility για να ορσετε ναν κωδικ
πρσβασης. ]ταν ανψετε τον υπολογιστ σας εµϕανζεται µια προτροπ να
πληκτρολογ σετε τον κωδικ πρσβασης στε να ξεκλειδσει το πληκτρολγιο για
κανονικ χρ ση. Ανατρξτε στο Κεϕλαιο 4, “Χρ ση του προγρµµατος Setup Utility”,
στη σελδα 61 για περισστερες πληροϕορες.
Επµενες εν ργειες:
v Για να εγκαταστ σετε κποια λλη προαιρετικ συσκευ , µεταβετε στην
κατλληλη εντητα.
v Για να ολοκληρσετε την εγκατσταση, βλ. “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης
υλικο! εξοπλισµο!” στη σελδα 46.
∆ιαγραϕ κωδικν πρσβασης που χουν χαθε ξεχαστε
(εκκαθριση του CMOS)
Στην εντητα αυτ παρχονται οδηγες για την αϕαρεση κωδικν πρσβασης που
χουν χαθε ξεχαστε, πως ο κωδικς πρσβασης ενς χρ στη. Για περισστερες
πληροϕορες σχετικ µε κωδικο!ς πρσβασης που χουν χαθε ξεχαστε, ανατρξτε
στο πργραµµα ThinkVantage Productivity Center. Βλ. “ThinkVantage Productivity Center”
στη σελδα 77 για περισστερες πληροϕορες σχετικ µε την πρσβαση στο πργραµµα
ThinkVantage Productivity Center.
Κεϕλαιο 2. Εγκατσταση προαιρετικν συσκευν και αντικατσταση υλικο! εξοπλισµο!
49
Για να διαγρψετε κωδικο!ς πρσβασης που χουν χαθε ξεχαστε:
1. Αϕαιρστε το κλυµµα του υπολογιστ . Ανατρξτε στην εντητα “Αϕαρεση του
καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
2. Εντοπστε το διακπτη εκκαθρισης CMOS/αποκατστασης στην πλακτα
συστ µατος. Ανατρξτε στην εντητα “Αναγνριση εξαρτηµτων στην πλακτα
συστ µατος” στη σελδα 11.
3. Μετακιν στε το διακπτη (jumper) απ την κανονικ του θση (ακροδκτες 1 και 2)
στη θση συντ ρησης ρ!θµισης (ακροδκτες 2 και 3).
4. Επανατοποθετ στε το κλυµµα του υπολογιστ και συνδστε το καλδιο ρε!µατος.
Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
5. Εκκιν στε τον υπολογιστ και αϕ στε τον αναµµνο για περπου 10 δευτερλεπτα.
Σβ στε τον υπολογιστ κρατντας το διακπτη λειτουργας του πατηµνο για
περπου πντε δευτερλεπτα.
6. Επαναλβετε τα β µατα 1 και 2 στη σελδα 50.
7. Επαναϕρετε το διακπτη εκκαθρισης CMOS/αποκατστασης στην κανονικ του
θση (ακροδεκτες 1 και 2).
8. Επανατοποθετ στε το κλυµµα του υπολογιστ και συνδστε το καλδιο ρε!µατος.
Ανατρξτε στην εντητα “Ολοκλ ρωση της αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!”
στη σελδα 46.
50
Οδηγς χρ σης
Κεϕλαιο 3. Πληροϕορες για την αποκατσταση λογισµικο
Οι πληροϕορες σε αυτ το κεϕλαιο θα σας βοηθ σουν να εξοικειωθετε µε τις λ!σεις
αποκατστασης που παρχονται απ τη Lenovo. Σε αυτ το κεϕλαιο εξηγεται πτε και
πς να χρησιµοποιετε τις ακλουθες µεθδους αποκατστασης:
v ∆ηµιουργα και χρ ση δσκων αποκατστασης προϊντος
v
v
v
v
v
v
v
Εκτλεση διαδικασιν εϕεδρικ ς αποθ κευσης και αποκατστασης
Χρ ση του χρου εργασας του Rescue and Recovery
∆ηµιουργα και χρ ση αποθηκευτικν µσων κτακτης ανγκης
∆ηµιουργα και χρ ση δισκτας αποκατστασης και επισκευ ς
Αποκατσταση εγκατσταση προγραµµτων οδ γησης συσκευν<
Ορισµς συσκευ ς κτακτης ανγκης στη σειρ εκκνησης
Επλυση προβληµτων αποκατστασης
Σηµεωση: Μπορετε να επιλξετε απ διϕορες µεθδους για την αποκατσταση
λογισµικο! σε περπτωση που προκ!ψει κποιο πρβληµα µε το λογισµικ
τον εξοπλισµ σας. Ορισµνες µθοδοι διαϕρουν ανλογα µε τον τ!πο
του λειτουργικο! συστ µατος που χετε.
∆ηµιουργα και χρση CD/DVD αποκατστασης προϊντος
Αν ο υπολογιστ ς σας χει µονδα εγγραϕ ς CD DVD, µπορετε να δηµιουργ σετε
να σ!νολο CD/DVD αποκατστασης προϊντος (Product Recovery) που θα σας
επιτρπουν να επαναϕρετε τα περιεχµενα της µονδας σκληρο! δσκου στην δια
κατσταση που ταν ταν ο υπολογιστ ς ρθε αρχικ απ το εργοστσιο. Τα CD/DVD
αποκατστασης προϊντος εναι πολ! χρ σιµα αν µεταϕρετε τον υπολογιστ σε λλη
περιοχ , τον πωλ σετε, τον ανακυκλσετε , ως σχατη λ!ση, για να θσετε τον
υπολογιστ σε λειτουργα ταν αποτ!χουν λες οι λλες µθοδοι αποκατστασης. Ως
µσο προϕ!λαξης, συνιστται να δηµιουργ σετε να σ!νολο CD/DVD αποκατστασης
προϊντος το συντοµτερο δυνατ.
Σηµεωση: Οι διαδικασες αποκατστασης που µπορετε να εκτελσετε µε χρ ση των
CD/DVD αποκατστασης προϊντος διαϕρουν ανλογα µε το λειτουργικ
σ!στηµα στο οποο δηµιουργ θηκαν. Η δεια χρ σης των Microsoft
Windows σς επιτρπει να δηµιουργ σετε µνο να σ!νολο CD/DVD
αποκατστασης προϊντος. Εποµνως, ταν δηµιουργ σετε τα CD/DVD
εναι σηµαντικ να τους αποθηκε!σετε σε ασϕαλ χρο.
Για να δηµιουργσετε δσκους αποκατ στασης προϊντος, κ ντε τα ακλουθα:
1. Απ την επιϕνεια εργασας των Windows, επιλξτε @ναρξη (Start) → 'λα τα
προγρ µµατα (All Programs) → ThinkVantage → Create Recovery Media Create
Product Recovery Media.
2. Ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται στην οθνη.
Στην παρακτω λστα επεξηγεται πς χρησιµοποιο!νται τα CD/DVD αποκατστασης
προϊντος στα διϕορα λειτουργικ συστ µατα:
v Windows XP: Μπορετε να χρησιµοποι στε τα CD/DVD αποκατστασης προϊντος
για να επαναϕρετε τα αρχικ εργοστασιακ περιεχµενα του υπολογιστ σας, να
© Copyright Lenovo 2008
51
εκτελσετε µια επιλεκτικ αποκατσταση εργοστασιακν περιεχοµνων να
εκτελσετε λλες διαδικασες δισωσης και αποκατστασης, πως π.χ. η δισωση
µεµονωµνων αρχεων.
v Windows Vista: Μπορετε να χρησιµοποι σετε τα CD/DVD αποκατστασης
προϊντος µνο για την επαναϕορ των αρχικν εργοστασιακν περιεχοµνων του
υπολογιστ σας.
]ταν χρησιµοποιετε CD/DVD αποκατστασης προϊντος στα Windows XP, σας
παρχεται η δυναττητα να ανοξετε το χρο εργασας του Rescue and Recovery, που
µπορετε να επιλξετε απ να ευρ! ϕσµα διαδικασιν αποκατστασης. ]ταν
χρησιµοποιετε CD/DVD αποκατστασης προϊντος στα Windows Vista, σας ζητεται να
τοποθετ σετε το κατλληλο CD/DVD αποκατστασης προϊντος στη µονδα CD/DVD
και σας παρχονται οδηγες µνο για την εκτλεση της διαδικασας αποκατστασης των
αρχικν εργοστασιακν περιεχοµνων.
Για να χρησιµοποισετε CD/DVD αποκατ στασης προϊντος στα Windows XP, κ ντε τα
ακλουθα:
Προσοχ: ]ταν επαναϕρετε τα εργοστασιακ περιεχµενα απ τα CD/DVD
αποκατστασης προϊντος, λα τα αρχεα στη µονδα σκληρο! δσκου θα διαγραϕο!ν
και θα αντικατασταθο!ν απ τα αρχικ εργοστασιακ περιεχµενα. Κατ τη διρκεια
της διαδικασας επαναϕορς, θα σας δοθε η ευκαιρα να µεταϕρετε να περισστερα
αρχεα απ το σκληρ σας δσκο σε λλα µσα αποθ κευσης πριν τη διαγραϕ
οποιωνδ ποτε δεδοµνων.
1. Τοποθετ στε το αρχικ CD/DVD αποκατστασης (Start Recovery) στη µονδα
οπτικο! δσκου σας.
2. Επανεκκιν στε τον υπολογιστ .
3. Μετ απ µια µικρ καθυστρηση, ανογει ο χρος εργασας του Rescue and
Recovery.
Σηµεωση: Αν ο χρος εργασας του Rescue and Recovery δεν ανοξει, µπορε να
µην χετε ορσει σωστ τη µονδα CD DVD στη σειρ εκκνησης του
BIOS. Για περισστερες πληροϕορες, βλ. “Ορισµς συσκευ ς κτακτης
ανγκης στη σειρ εκκνησης” στη σελδα 58.
4. Απ το µενο! Rescue and Recovery, επιλξτε Restore your system.
5. Ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται στην οθνη. Τοποθετ στε το κατλληλο
CD/DVD αποκατστασης προϊντος ταν σας ζητηθε.
Για να χρησιµοποισετε CD/DVD αποκατ στασης προϊντος στα Windows Vista, κ ντε
τα ακλουθα:
Προσοχ: ]ταν επαναϕρετε τα εργοστασιακ περιεχµενα απ τα CD/DVD
αποκατστασης προϊντος, λα τα αρχεα στη µονδα σκληρο! δσκου θα διαγραϕο!ν
και θα αντικατασταθο!ν απ τα αρχικ εργοστασιακ περιεχµενα.
1. Τοποθετ στε το αρχικ CD/DVD αποκατστασης (Start Recovery) στη µονδα
οπτικο! δσκου σας.
2. Επανεκκιν στε τον υπολογιστ . Μετ απ µια µικρ καθυστρηση, ανογει ο χρος
εργασας του Rescue and Recovery.
Σηµεωση: Αν ο χρος εργασας του Rescue and Recovery δεν ανοξει, µπορε να
µην χετε ορσει σωστ τη µονδα CD DVD στη σειρ εκκνησης του
BIOS. Για περισστερες πληροϕορες, βλ. “Ορισµς συσκευ ς κτακτης
ανγκης στη σειρ εκκνησης” στη σελδα 58.
52
Οδηγς χρ σης
3. Ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται στην οθνη. Τοποθετ στε το κατλληλο
CD/DVD αποκατστασης προϊντος ταν σας ζητηθε.
Σηµεωση: Αϕο! επαναϕρετε τα εργοστασιακ περιεχµενα της µονδας σκληρο!
δσκου, µπορε να χρειαστε να εγκαταστ σετε ξαν κποιο λογισµικ
κποια προγρµµατα οδ γησης συσκευν. Βλ. “Χρ ση του χρου εργασας
του Rescue and Recovery” στη σελδα 54 για λεπτοµρειες.
Εκτ λεση διαδικασιν εϕεδρικς αποθκευσης και αποκατστασης
Το πργραµµα Rescue and Recovery σας επιτρπει να κνετε εϕεδρικ αποθ κευση του
συνλου των περιεχοµνων της µονδας σκληρο! δσκου, συµπεριλαµβανοµνου του
λειτουργικο! συστ µατος, των αρχεων δεδοµνων, των προγραµµτων εϕαρµογν και
των προσωπικν ρυθµσεων. Μπορετε να ορσετε πο! θα αποθηκευτε το εϕεδρικ
αντγραϕο που θα δηµιουργ σει το πργραµµα Rescue and Recovery:
v
v
v
v
v
Σε προστατευµνο χρο της µονδας σκληρο! δσκου
Σε δε!τερη µονδα σκληρο! δσκου που εναι εγκατεστηµνη στον υπολογιστ σας
Σε εξωτερικ συνδεδεµνη µονδα σκληρο! δσκου USB
Σε µονδα δικτ!ου
Σε CD DVD (εϕσον υπρχει µονδα εγγραϕ ς CD DVD)
Μετ την εϕεδρικ αποθ κευση της µονδας σκληρο! δσκου, µπορετε να
επαναϕρετε λα τα περιεχµενα της µονδας σκληρο! δσκου, επιλεγµνα αρχεα µνο
µνο το λειτουργικ σ!στηµα των Windows και τις εϕαρµογς.
Για να εκτελ σετε µια διαδικασα εϕεδρικς αποθκευσης µε χρση του προγρ µµατος
Rescue and Recovery, κ ντε τα ακλουθα:
1. Απ την επιϕνεια εργασας των Windows, επιλξτε @ναρξη (Start) → 'λα τα
προγρ µµατα (All Programs) → ThinkVantage → Rescue and Recovery. Ανογει το
πργραµµα Rescue and Recovery.
2. Απ το κ!ριο παρθυρο του προγρµµατος Rescue and Recovery, επιλξτε Back up
your hard disk drive για να καθορσετε τις επιλογς εϕεδρικ ς αποθ κευσης.
3. Ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται στην οθνη.
Για να εκτελ σετε µια διαδικασα επαναϕορ ς µε χρση του προγρ µµατος Rescue and
Recovery, κ ντε τα ακλουθα:
1. Απ την επιϕνεια εργασας των Windows, επιλξτε @ναρξη (Start) → 'λα τα
προγρ µµατα (All Programs) → ThinkVantage → Rescue and Recovery. Ανογει το
πργραµµα Rescue and Recovery.
2. Στο κ!ριο παρθυρο του προγρµµατος Rescue and Recovery, πατ στε στο εικονδιο
Restore your system from a backup.
3. Ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται στην οθνη.
Για πληροϕορες σχετικ µε την εκτλεση αποκατστασης απ το χρο εργασας του
Rescue and Recovery, ανατρξτε στην εντητα “Χρ ση του χρου εργασας του Rescue
and Recovery” στη σελδα 54.
Κεϕλαιο 3. Πληροϕορες για την αποκατσταση λογισµικο!
53
Χρση του χρου εργασας του Rescue and Recovery
Ο χρος εργασας του Rescue and Recovery βρσκεται σε µια προστατευµνη, κρυϕ
περιοχ της µονδας σκληρο! δσκου σας, η οποα λειτουργε ανεξρτητα απ το
λειτουργικ σ!στηµα Windows. Αυτ σας επιτρπει να εκτελετε αποκατσταση ακµα
και αν δεν εναι δυνατ η ναρξη του λειτουργικο! συστ µατος Windows. Απ το χρο
εργασας του Rescue and Recovery µπορετε να εκτελετε τις ακλουθες εργασες
αποκατστασης:
v Αν κτηση αρχεων απ τη µον δα σκληρο/ δσκου απ εϕεδρικ αντγραϕο: Ο
χρος εργασας του Rescue and Recovery σας επιτρπει να εντοπζετε αρχεα στη
µονδα σκληρο! δσκου σας και να τα µεταϕρετε σε µονδα δικτ!ου σε λλο µσο
αποθ κευσης, πως π.χ. µονδα σκληρο! δσκου USB δισκτα. Η λ!ση αυτ εναι
διαθσιµη ακµα και αν δεν χετε εϕεδρικ αντγραϕα των αρχεων σας αν χουν
γνει αλλαγς στα αρχεα απ την τελευταα εϕεδρικ αποθ κευση. Μπορετε επσης
να ανακττε µεµονωµνα αρχεα απ εϕεδρικ αντγραϕο του Rescue and Recovery
που βρσκεται στην τοπικ µονδα σκληρο! δσκου, σε συσκευ USB σε µονδα
δικτ!ου.
v Αποκατ σταση µον δας σκληρο/ δσκου απ εϕεδρικ αντγραϕο του προγρ µµατος
Rescue and Recovery: Αϕο! κνετε εϕεδρικ αποθ κευση µε χρ ση του
προγρµµατος Rescue and Recovery, θα µπορετε να εκτελετε εργασες
αποκατστασης απ το χρο εργασας του Rescue and Recovery, ακµα και αν δεν
εναι δυνατ η ναρξη του λειτουργικο! συστ µατος Windows.
v Επαναϕορ των εργοστασιακ ν περιεχοµ νων της µον δας σκληρο/ δσκου: Ο χρος
εργασας του Rescue and Recovery σας επιτρπει να επαναϕρετε τα περιεχµενα της
µονδας σκληρο! δσκου σας στην κατσταση που ταν ταν ο υπολογιστ ς ρθε απ
το εργοστσιο. Αν χετε περισστερα απ να διαµερσµατα στη µονδα σκληρο!
δσκου σας, µπορετε να επαναϕρετε τα εργοστασιακ περιεχµενα στο διαµρισµα
C: χωρς να επηρεαστο!ν τα λλα διαµερσµατα. Επειδ ο χρος εργασας του Rescue
and Recovery λειτουργε ανεξρτητα απ το λειτουργικ σ!στηµα Windows, µπορετε
να επαναϕρετε τα εργοστασιακ περιεχµενα ακµα και αν δεν εναι δυνατ η
ναρξη του λειτουργικο! συστ µατος Windows.
Προσοχ: Αν αποκαταστ σετε τη µονδα σκληρο! δσκου απ να εϕεδρικ
αντγραϕο του Rescue and Recovery επαναϕρετε τα εργοστασιακ περιεχµενα της
µονδας σκληρο! δσκου, λα τα αρχεα στο κ!ριο διαµρισµα της µονδας σκληρο!
δσκου (συν θως η µονδα C:) θα διαγραϕο!ν κατ τη διαδικασα αποκατστασης. Αν
εναι εϕικτ, δηµιουργ στε αντγραϕα των σηµαντικν αρχεων. Αν δεν εναι δυνατ η
εκκνηση του λειτουργικο! συστ µατος Windows, µπορετε να χρησιµοποι σετε τη
λειτουργα ανκτησης αρχεων (Rescue files) του χρου εργασας του Rescue and
Recovery για να αντιγρψετε αρχεα απ τη µονδα σκληρο! δσκου σε λλα µσα
αποθ κευσης.
Για να ενεργοποισετε το χ ρο εργασας του προγρ µµατος Rescue and Recovery, κ ντε
τα ακλουθα:
1. Σβ στε τον υπολογιστ .
2. Επανεκκιν στε τον υπολογιστ .
3. Πατ στε επανειληµµνα το πλ κτρο F11.
4. ]ταν ακο!σετε ηχητικ σ µατα δετε την οθνη µε το λογτυπο, αϕ στε το
πλ κτρο F11.
5. Αν χετε ορσει κωδικ πρσβασης για το χρο εργασας του προγρµµατος Rescue
and Recovery, πληκτρολογ στε τον κωδικ πρσβασης ταν σας ζητηθε. Ο χρος
εργασας του προγρµµατος Rescue and Recovery ανογει µετ απ µια µικρ
καθυστρηση.
54
Οδηγς χρ σης
Σηµεωση: Αν ο χρος εργασας του προγρµµατος Rescue and Recovery δεν
ανοξει, ανατρξτε στην εντητα “Επλυση προβληµτων
αποκατστασης” στη σελδα 58.
6. Κντε να απ τα ακλουθα:
v Για να αποκαταστ σετε αρχεα απ τη µονδα σκληρο! δσκου απ εϕεδρικ
αντγραϕο, επιλξτε Rescue files και ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται
στην οθνη.
v Για να αποκαταστ σετε τη µονδα σκληρο! δσκου σας απ να εϕεδρικ
αντγραϕο του Rescue and Recovery, για να επαναϕρετε τα εργοστασιακ
περιεχµενα της µονδας σκληρο! δσκου σας, επιλξτε Restore your system και
ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται στην οθνη.
v Για πληροϕορες σχετικ µε λλες λειτουργες του χρου εργασας του Rescue
and Recovery, επιλξτε Help (Βο θεια).
Σηµει σεις:
1. Αϕο! επαναϕρετε τα εργοστασιακ περιεχµενα ενς σκληρο! δσκου, µπορε να
χρειαστε να εγκαταστ σετε ξαν τα προγρµµατα οδ γησης κποιων συσκευν.
Ανατρξτε στην εντητα “Αποκατσταση εγκατσταση προγραµµτων οδ γησης
συσκευν” στη σελδα 57.
2. Σε ορισµνους υπολογιστς εναι προεγκατεστηµνο το Microsoft Office το
Microsoft Works. Αν χρειζεται να αποκαταστ σετε να επανεγκαταστ σετε τις
εϕαρµογς του Microsoft Office του Microsoft Works, θα πρπει να
χρησιµοποι σετε το CD του Microsoft Office το CD του Microsoft Works. Αυτ τα
CD παρχονται µνο µε υπολογιστς στους οποους εναι προεγκατεστηµνο το
Microsoft Office το Microsoft Works.
∆ηµιουργα και χρση αποθηκευτικν µ σων κτακτης ανγκης
Αποθηκευτικ µσα κτακτης ανγκης πως CD/DVD µονδες σκληρο! δσκου USB
σς επιτρπουν να αποκαταστ σετε το σ!στηµ σας µετ απ βλβες που εµποδζουν
την πρσβασ σας στο χρο εργασας του Rescue and Recovery στη µονδα σκληρο!
δσκου σας.
Σηµεωση: Οι διαδικασες αποκατστασης που µπορετε να εκτελσετε µε
αποθηκευτικ µσα κτακτης ανγκης διαϕρουν ανλογα µε το
χρησιµοποιο!µενο λειτουργικ σ!στηµα. Ο δσκος κτακτης ανγκης
µπορε να ενεργοποιηθε απ οποιαδ ποτε µονδα CD DVD. Τα
αποθηκευτικ µσα κτακτης ανγκης περιχουν επσης να διαγνωστικ
πργραµµα PC-Doctor, το οποο σας επιτρπει να εκτλεσετε διαγνωστικς
εργασες απ το δσκο κτακτης ανγκης.
Για να δηµιουργσετε αποθηκευτικ µ σα κτακτης αν γκης, κ ντε τα ακλουθα:
1. Απ την επιϕνεια εργασας των Windows, επιλξτε @ναρξη (Start) → 'λα τα
προγρ µµατα (All Programs) → ThinkVantage → Create Rescue Media.
2. Στην περιοχ Rescue Media, επιλξτε το εδος του αποθηκευτικο! µσου κτακτης
ανγκης που θλετε να δηµιουργ σετε. Μπορετε να δηµιουργ σετε αποθηκευτικ
µσα κτακτης ανγκης χρησιµοποιντας να CD DVD, µια µονδα σκληρο!
δσκου USB µια πρσθετη εσωτερικ µονδα σκληρο! δσκου.
3. Πατ στε OK.
4. Ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται στην οθνη.
Σηµεωση: Για τα Windows Vista, χρησιµοποι στε αποθηκευτικ µσα κτακτης
ανγκης µνο για την επαναϕορ των αρχικν εργοστασιακν
περιεχοµνων του υπολογιστ σας.
Κεϕλαιο 3. Πληροϕορες για την αποκατσταση λογισµικο!
55
Για να χρησιµοποισετε αποθηκευτικ µ σα κτακτης αν γκης, κ ντε να απ τα
ακλουθα:
v Αν τα αποθηκευτικ µσα κτακτης ανγκης σας εναι σε CD DVD, τοποθετ στε το
δσκο κτακτης ανγκης στη µονδα CD DVD και στη συνχεια επανεκκιν στε τον
υπολογιστ σας.
v Αν τα αποθηκευτικ µσα κτακτης ανγκης εναι σε µονδα σκληρο! δσκου USB,
ττε συνδστε τη µονδα σκληρο! δσκου USB σε κποια απ τις υποδοχς USB του
υπολογιστ σας και στη συνχεια επανεκκιν στε τον υπολογιστ .
v Εν χρησιµοποιετε µια δευτερε!ουσα εσωτερικ µονδα σκληρο! δσκου, αλλξτε
τη σειρ εκκνησης τσι στε να ξεκιν απ τη συγκεκριµνη µονδα σκληρο!
δσκου.
Με την εκκνηση του αποθηκευτικο! µσου κτακτης ανγκης, ανογει ο χρος
εργασας του Rescue and Recovery. Στο χρο εργασας του Rescue and Recovery υπρχει
διαθσιµη βο θεια για κθε λειτουργα. Αν δεν ενεργοποιηθε το αποθηκευτικ µσο
κτακτης ανγκης, µπορε να µην χετε ορσει σωστ το αποθηκευτικ µσο κτακτης
ανγκης (µονδα CD, µονδα DVD συσκευ USB) στη σειρ εκκνησης του BIOS. Για
περισστερες πληροϕορες, βλ. “Ορισµς συσκευ ς κτακτης ανγκης στη σειρ
εκκνησης” στη σελδα 58.
∆ηµιουργα και χρση δισκ τας αποκατστασης και επισκευς
Εν δεν εναι δυνατ η πρσβαση στο χρο εργασας του Rescue and Recovery στο
περιβλλον Windows του Rescue and Recovery, χρησιµοποι στε µια δισκτα
αποκατστασης και επισκευ ς για να επισκευσετε το χρο εργασας του Rescue and
Recovery να επισκευσετε να αρχεο που απαιτεται για την πρσβαση στο
περιβλλον των Windows. Συνιστται να δηµιουργ σετε µια δισκτα αποκατστασης
και επισκευ ς σο το δυνατν πιο σ!ντοµα και να τη ϕυλξετε σε να ασϕαλς µρος
για προληπτικο!ς λγους.
Για να δηµιουργσετε µια δισκ τα αποκατ στασης και επισκευς, κ ντε τα ακλουθα:
1. Εκκιν στε τον υπολογιστ και το λειτουργικ σ!στηµα.
2. Ανοξτε να πργραµµα πλο γησης και µεταβετε στην ακλουθη ιστοσελδα:
http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-54483
3. Τοποθετ στε µια δισκτα στη µονδα δισκτας. Τα υπρχοντα δεδοµνα στη
δισκτα θα διαγραϕο!ν και η δισκτα θα µορϕοποιηθε κατλληλα.
4. ∆ιπλοπατ στε στο κατλληλο νοµα αρχεου. Η δισκτα δηµιουργεται.
5. Αϕαιρστε τη δισκτα απ τη µονδα και ονοµστε τη ″∆ισκτα αποκατστασης και
επισκευ ς″.
Για να χρησιµοποισετε τη δισκ τα αποκατ στασης και επισκευς, κ ντε τα ακλουθα:
1. Τερµατστε το λειτουργικ σ!στηµα και σβ στε τον υπολογιστ .
2. Τοποθετ στε τη δισκτα αποκατστασης και επισκευ ς στη µονδα δισκτας.
3. Ανψτε τον υπολογιστ και ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται στην οθνη.
Σηµεωση: Αν η διαδικασα επισκευ ς ολοκληρωθε χωρς σϕλµατα, θα µπορσετε να
ενεργοποι σετε το χρο εργασας του Rescue and Recovery πατντας
επανειληµµνα το πλ κτρο F11 κατ την επανεκκνηση του υπολογιστ
σας. ]ταν ακο!σετε ηχητικ σ µατα δετε την οθνη µε το λογτυπο,
αϕ στε το πλ κτρο F11. Μετ την ολοκλ ρωση της διαδικασας επισκευ ς
θα χετε επσης πρσβαση στο περιβλλον των Windows.
56
Οδηγς χρ σης
Αν εµϕανιστε µ νυµα σϕλµατος και η διαδικασα επισκευ ς δεν ολοκληρωθε, µπορε
να υπρχει κποιο πρβληµα στο διαµρισµα που βρσκεται ο χρος εργασας του
Rescue and Recovery. Χρησιµοποι στε τα αποθηκευτικ µσα κτακτης ανγκης για να
εντοπσετε το χρο εργασας του Rescue and Recovery. Για πληροϕορες σχετικ µε τη
δηµιουργα και τη χρ ση αποθηκευτικν µσων κτακτης ανγκης, ανατρξτε στην
εντητα “∆ηµιουργα και χρ ση αποθηκευτικν µσων κτακτης ανγκης” στη σελδα
55.
Αποκατσταση εγκατσταση προγραµµτων οδγησης συσκευν
Πριν επιχειρ σετε την αποκατσταση εγκατσταση προγραµµτων οδ γησης
συσκευν, βεβαιωθετε τι χει εγκατασταθε το λειτουργικ σας σ!στηµα και τι
χετε την τεκµηρωση και το απαρατητο λογισµικ για τη συσκευ .
Τα προγρµµατα οδ γησης για τις εργοστασιακ εγκατεστηµνες συσκευς βρσκονται
στη µονδα σκληρο! δσκου του υπολογιστ (συν θως στη µονδα C), στο ϕκελο
SWTOOLS\drivers. €λλα προγρµµατα οδ γησης συσκευν βρσκονται στα µσα
αποθ κευσης λογισµικο! που παρχονται µε την κθε συσκευ .
Οι πιο πρσϕατες εκδσεις των προγραµµτων οδ γησης για τις εργοστασιακ
εγκατεστηµνες συσκευς διατθενται επσης στην ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/think/support
Για να επανεγκαταστσετε το πργραµµα οδγησης για µια εργοστασιακ εγκατεστηµ νη
συσκευ, ακολουθστε την εξς διαδικασα:
1. Εκκιν στε τον υπολογιστ και το λειτουργικ σ!στηµα.
2. Χρησιµοποι στε το πργραµµα Windows Explorer το εικονδιο ″Ο υπολογιστ ς
µου″ (My Computer) για να εµϕανσετε τη δοµ καταλγων της µονδας σκληρο!
δσκου σας.
3. Ανοξτε το ϕκελο C:\SWTOOLS.
4. Ανοξτε το ϕκελο DRIVERS. Στο ϕκελο DRIVERS υπρχουν διϕοροι
υποϕκελοι οι οποοι χουν νοµα αντστοιχο µε τις διϕορες συσκευς που χουν
εγκατασταθε στον υπολογιστ σας (για παρδειγµα, AUDIO VIDEO).
5. Ανοξτε τον κατλληλο υποϕκελο για τη συσκευ .
6. Χρησιµοποι στε µα απ τις ακλουθες µεθδους για να επανεγκαταστ σετε το
πργραµµα οδ γησης συσκευ ς:
v Στον υποϕκελο της συσκευ ς, αναζητ στε να αρχεο Readme.txt κποιο λλο
αρχεο µε προκταση .txt. Αυτ το αρχεο µπορε να χει το νοµα του
λειτουργικο! συστ µατος, π.χ. WIN98.txt. Το αρχεο TXT περιχει πληροϕορες
σχετικ µε τον τρπο εγκατστασης του συγκεκριµνου προγρµµατος οδ γησης
συσκευ ς.
v Αν στον υποϕκελο της συσκευ ς υπρχει να αρχεο µε προκταση .INF,
µπορετε να χρησιµοποι σετε τη λειτουργα Προσθ κη νου υλικο! (Add New
Hardware), που εναι διαθσιµη µσω του Πνακα ελγχου (Control Panel) των
Windows, για να εγκαταστ σετε ξαν το πργραµµα οδ γησης συσκευ ς. ∆εν
εναι δυνατ η εγκατσταση λων των προγραµµτων οδ γησης συσκευν µε
αυτ τη λειτουργα. Στη λειτουργα Προσθ κη νου υλικο! (Add New Hardware),
ταν σας ζητηθε να καθορσετε το πργραµµα οδ γησης συσκευ ς που θλετε να
εγκαταστ σετε, επιλξτε Απ δισκ τα (Have Disk) και στη συνχεια Αναζτηση
(Browse). Στη συνχεια επιλξτε το κατλληλο πργραµµα οδ γησης συσκευ ς
απ τον υποϕκελο της συσκευ ς.
v Αναζητ στε στον υποϕκελο της συσκευ ς να αρχεο SETUP.EXE.
∆ιπλοπατ στε στο αρχεο SETUP.EXE και ακολουθ στε τις οδηγες που
εµϕανζονται στην οθνη.
Κεϕλαιο 3. Πληροϕορες για την αποκατσταση λογισµικο!
57
Ορισµς συσκευς κτακτης ανγκης στη σειρ εκκνησης
Πριν ξεκιν σετε το πργραµµα Rescue and Recovery απ CD, DVD, σκληρ δσκο USB
λλη εξωτερικ συσκευ , θα πρπει πρτα να αλλξετε τη σειρ εκκνησης (startup
sequence) στο πργραµµα Setup Utility.
Για να δετε να αλλξετε τη σειρ εκκνησης, κντε τα ακλουθα:
1. Με τον υπολογιστ σβηστ, πατ στε και κρατ στε πατηµνο το πλ κτρο F1. Στη
συνχεια ανψτε τον υπολογιστ και συνεχστε να παττε επανειληµµνα το
πλ κτρο F1.
2. ]ταν εµϕανιστε η οθνη µε το λογτυπο ταν ακουστε µια σειρ απ ηχητικ
σ µατα, αϕ στε το πλ κτρο F1.
3. Εν σας ζητηθε νας κωδικς πρσβασης, πληκτρολογ στε τον κωδικ πρσβασ ς
σας.
4. Απ το κ!ριο µενο! του προγρµµατος Setup Utility, χρησιµοποι στε το δεξ βλος
για να επιλξετε Startup.
5. Αλλξτε τη σειρ εκκνησης τσι στε να ανταποκρνεται στις ανγκες σας.
6. Πατ στε δ!ο ϕορς το πλ κτρο Esc για να µεταβετε στο µενο! εξδου του
προγρµµατος Setup Utility.
7. Χρησιµοποι στε το βλος προς τα κτω για να επιλξετε Save and exit the Setup
Utility και στη συνχεια πατ στε το πλ κτρο Enter.
8. ]ταν εµϕανιστε το παρθυρο Setup Confirmation, πατ στε το πλ κτρο Enter.
9. Γνεται επανεκκνηση του υπολογιστ .
Σηµεωση: Εν χρησιµοποιετε κποια εξωτερικ συσκευ , πρπει να
απενεργοποι σετε τον υπολογιστ σας πριν τη συνδσετε.
Για περισστερες πληροϕορες σχετικ µε το πργραµµα Setup Utility, βλ. Κεϕλαιο 4,
“Χρ ση του προγρµµατος Setup Utility”, στη σελδα 61.
Επλυση προβληµτων αποκατστασης
Εν δεν εναι δυνατ η πρσβαση στο χρο εργασας του Rescue and Recovery στο
περιβλλον Windows του προγρµµατος Rescue and Recovery, µπορετε να κνετε τα
ακλουθα:
v Χρησιµοποι στε τα αποθηκευτικ µσα κτακτης ανγκης (CD, DVD µονδα
σκληρο! δσκου USB) για να ενεργοποι σετε το χρο εργασας του Rescue and
Recovery. Βλ. “∆ηµιουργα και χρ ση αποθηκευτικν µσων κτακτης ανγκης” στη
σελδα 55 για λεπτοµρειες.
v Χρησιµοποι στε µια δισκτα αποκατστασης και επισκευ ς για να επισκευσετε το
χρο εργασας του Rescue and Recovery να επισκευσετε να αρχεο που απαιτεται
για την πρσβαση στο περιβλλον των Windows. Βλ. “∆ηµιουργα και χρ ση
δισκτας αποκατστασης και επισκευ ς” στη σελδα 56 για λεπτοµρειες.
v Χρησιµοποι στε να σ!νολο δσκων αποκατστασης προϊντος αν σκοπε!ετε να
επαναϕρετε τα αρχικ εργοστασιακ περιεχµενα της µονδας σκληρο! δσκου.
Ανατρξτε στην εντητα “∆ηµιουργα και χρ ση CD/DVD αποκατστασης
προϊντος” στη σελδα 51.
Συνιστται να δηµιουργ σετε µια δισκτα αποκατστασης και επισκευ ς, αποθηκευτικ
µσα κτακτης ανγκης και να σ!νολο δσκων αποκατστασης προϊντος το
συντοµτερο δυνατ, και να τους αποθηκε!σετε σε ασϕαλς µρος.
58
Οδηγς χρ σης
Αν δεν εναι δυνατ η πρσβαση στο χρο εργασας του Rescue and Recovery στο
περιβλλον Windows του προγρµµατος Rescue and Recovery απ τα αποθηκευτικ µσα
κτακτης ανγκης, απ µια δισκτα αποκατστασης και επισκευ ς απ να σ!νολο
CD/DVD αποκατστασης προϊντος, η συσκευ κτακτης ανγκης, η µονδα CD, η
µονδα DVD η µονδα σκληρο! δσκου USB µπορε να µην χει οριστε ως µονδα
εκκνησης στη σειρ εκκνησης του BIOS. Για περισστερες πληροϕορες, βλ.
“Ορισµς συσκευ ς κτακτης ανγκης στη σειρ εκκνησης” στη σελδα 58.
Κεϕλαιο 3. Πληροϕορες για την αποκατσταση λογισµικο!
59
60
Οδηγς χρ σης
Κεϕλαιο 4. Χρση του προγρµµατος Setup Utility
Μπορετε να χρησιµοποι σετε το πργραµµα Setup Utility για να αλλξετε τις
ρυθµσεις του υπολογιστ σας ανεξρτητα απ το λειτουργικ σ!στηµα που
χρησιµοποιετε. Ωστσο, οι ρυθµσεις του λειτουργικο! συστ µατος µπορε να
αντικαταστ σουν οποιεσδ ποτε αντστοιχες ρυθµσεις στο πργραµµα Setup Utility.
0ναρξη του προγρµµατος Setup Utility
Για να ξεκιν σετε το πργραµµα Setup Utility, κντε τα ακλουθα:
1. Αν ο υπολογιστ ς σας βρσκεται σε λειτουργα, τερµατστε το λειτουργικ σ!στηµα
και σβ στε τον υπολογιστ .
2. Πατ στε και κρατ στε πατηµνο το πλ κτρο F1 και µετ ανψτε τον υπολογιστ .
3. Αϕ στε το πλ κτρο F1.
Σηµει σεις:
α. Εν χρησιµοποιετε να πληκτρολγιο USB και το µενο! του προγρµµατος
Setup Utility δεν εµϕανζεται µε τη µθοδο αυτ , ττε πατ στε επανειληµµνα το
πλ κτρο F1 αντ να το κρατ σετε πατηµνο ταν ανψετε τον υπολογιστ .
β. Εν χει οριστε κωδικς πρσβασης χρ στη κωδικς πρσβασης διαχειριστ ,
το µενο! του προγρµµατος Setup Utility εµϕανζεται αϕο! πληκτρολογ σετε τον
κωδικ πρσβασης. Για περισστερες πληροϕορες, βλ. “Χρ ση κωδικν
πρσβασης”.
Το πργραµµα Setup Utility µπορε να ενεργοποιηθε αυτµατα αν κατ τον λεγχο
POST διαπιστωθε τι χει αϕαιρεθε προστεθε εξοπλισµς στον υπολογιστ σας.
Εξ ταση και αλλαγ ρυθµσεων
Τα στοιχεα που εµϕανζονται στο µενο! του προγρµµατος Setup Utility αντιστοιχο!ν
σε διαϕορετικς κατηγορες ρυθµσεων του συστ µατος. Για να εξετσετε να
αλλξετε ρυθµσεις, βλ. “+ναρξη του προγρµµατος Setup Utility”.
]ταν εργζεστε µε το πργραµµα Setup Utility, πρπει να χρησιµοποιετε το
πληκτρολγιο. Τα πλ κτρα που µπορετε να χρησιµοποι σετε για να εκτελσετε
διϕορες εργασες εµϕανζονται στο κτω µρες κθε οθνης.
Χρση κωδικν πρσβασης
Το πργραµµα Setup Utility σας επιτρπει να ορσετε κωδικο!ς πρσβασης στε να
αποτρψετε το ενδεχµενο µη εξουσιοδοτηµνης πρσβασης στον υπολογιστ σας και
στα δεδοµνα σας. Ανατρξτε στην εντητα “+ναρξη του προγρµµατος Setup Utility”.
∆ιατθενται τα ακλουθα εδη κωδικν πρσβασης:
v Κωδικς πρσβασης χρ στη
v Κωδικς πρσβασης διαχειριστ
∆εν εναι απαρατητο να ορσετε κωδικο!ς πρσβασης για τη χρ ση του υπολογιστ
σας. Αν µως αποϕασσετε να ορσετε κωδικο!ς πρσβασης, διαβστε πρτα τις
ακλουθες εντητες.
© Copyright Lenovo 2008
61
Θ µατα που πρ πει να λαµβνονται υπψη κατ τον ορισµ
κωδικν πρσβασης
+νας κωδικς πρσβασης µπορε να περιχει ως 12 αλϕαβητικο!ς και αριθµητικο!ς
χαρακτ ρες (a-z και 0-9) σε οποιονδ ποτε συνδυασµ. Για λγους ασϕαλεας
συνιστται να ορσετε ναν ″ισχυρ″ κωδικ πρσβασης που δεν µπορε ε!κολα να
αποκαλυϕθε. Οι κωδικο πρσβασης πρπει να ορζονται σ!µϕωνα µε τους ακλουθους
καννες:
v +χουν µ κος τουλχιστον οκτ χαρακτ ρων
v Περιχουν τουλχιστον ναν αλϕαβητικ χαρακτ ρα και ναν αριθµητικ χαρακτ ρα
v Στους κωδικο!ς πρσβασης για το Setup Utility και τη µονδα σκληρο! δσκου δεν
διακρνονται οι κεϕαλαοι απ τους πεζο!ς χαρακτ ρες
v ∆εν αποτελο!νται απ το νοµ σας το νοµα χρ στη σας
v ∆εν εναι κοινς λξεις κοιν ονµατα
v ∆ιαϕρουν σηµαντικ απ τον προηγο!µενο κωδικ πρσβασης
Κωδικς πρσβασης χρστη
]ταν χει οριστε κωδικς πρσβασης χρ στη, δεν εναι δυνατ η χρ ση του
υπολογιστ εν ο χρ στης δεν πληκτρολογ σει ναν γκυρο κωδικ πρσβασης.
Κωδικς πρσβασης διαχειριστ
]ταν χει οριστε κωδικς πρσβασης διαχειριστ , εµποδζεται η πραγµατοποηση
αλλαγν στις ρυθµσεις του συστ µατος απ µη εξουσιοδοτηµνα τοµα. Αν εστε
υπε!θυνοι για τη διαχεριση των ρυθµσεων σε πολλο!ς υπολογιστς, ττε µπορε να
σας ϕανε χρ σιµο να ορσετε ναν κωδικ πρσβασης διαχειριστ .
]ταν χει οριστε κωδικς πρσβασης διαχειριστ , θα ζητεται η καταχρηση ενς
κωδικο! πρσβασης κθε ϕορ που επιχειρετε να χρησιµοποι σετε το πργραµµα
Setup Utility.
Αν χει οριστε τσο κωδικς πρσβασης χρ στη σο και κωδικς πρσβασης
διαχειριστ , µπορετε να πληκτρολογετε οποιονδ ποτε απ τους δ!ο. Ωστσο, για να
αλλξετε οποιεσδ ποτε ρυθµσεις πρπει να χρησιµοποι σετε τον κωδικ πρσβασης
διαχειριστ .
Ορισµς, αλλαγ και διαγραϕ κωδικο πρσβασης
Για να ορσετε, να αλλξετε
ακλουθα:
να διαγρψετε ναν κωδικ πρσβασης, κντε τα
Σηµεωση: +νας κωδικς πρσβασης µπορε να περιχει ως 12 αλϕαβητικο!ς και
αριθµητικο!ς χαρακτ ρες (a-z και 0-9) σε οποιονδ ποτε συνδυασµ. Για
περισστερες πληροϕορες, βλ. “Θµατα που πρπει να λαµβνονται υπψη
κατ τον ορισµ κωδικν πρσβασης”.
1. Ξεκιν στε το πργραµµα Setup Utility (βλ. Κεϕλαιο 4, “Χρ ση του προγρµµατος
Setup Utility”, στη σελδα 61).
2. Απ το µενο! του προγρµµατος Setup Utility, επιλξτε Security.
3. Ανλογα µε το τι θλετε να κνετε, επιλξτε Set User Passwords Set
Administrator Passwords.
4. ∆ιαβστε τις πληροϕορες που εµϕανζονται στη δεξι πλευρ της οθνης.
62
Οδηγς χρ σης
Ενεργοποηση απενεργοποηση συσκευς
Μπορετε να ενεργοποι σετε
συσκευ .
SATA 1
OnBoard Floppy
Controller
να απενεργοποι σετε την πρσβαση χρηστν σε µια
]ταν χει οριστε η τιµ Disable, λες οι συσκευς που εναι
συνδεδεµνες στον ελεγκτ SATA (π.χ. µονδες σκληρο! δσκου
µονδα CD-ROM) εναι απενεργοποιηµνες και δεν εµϕανζονται στις
ρυθµσεις του συστ µατος.
]ταν χει οριστε η τιµ Disable, δεν εναι δυνατ η πρσβαση στη
µονδα δισκτας.
Για να ορσετε τον ελεγκτ SATA 1, κντε τα εξ ς:
1. Ξεκιν στε το πργραµµα Setup Utility (βλ. “+ναρξη του προγρµµατος Setup Utility”
στη σελδα 61).
2. Απ το µενο! του προγρµµατος Setup Utility, επιλξτε Devices → SATA Drives
Setup → SATA 1 και πατ στε Enter.
3. Επιλξτε 32 Bit Data Transfer.
4. Επιλξτε τις κατλληλες ρυθµσεις και πατ στε Enter.
5. Επιστρψτε στο µενο! του προγρµµατος Setup Utility, επιλξτε Exit → Save
Changes and Exit.
Σηµεωση: Εν δεν θλετε να αποθηκε!σετε τις ρυθµσεις, επιλξτε Discard
Changes Discard Changes and Exit.
Για να ορσετε τον ενσωµατωµνη ελεγκτ µονδας δισκτας (OnBoard Floppy
Controller), κντε τα εξ ς:
1. Ξεκιν στε το πργραµµα Setup Utility (βλ. “+ναρξη του προγρµµατος Setup Utility”
στη σελδα 61).
2. Απ το µενο! του προγρµµατος Setup Utility, επιλξτε Devices → Floppy Drive
Setup → OnBoard Floppy Controller.
3. Επιλξτε τις κατλληλες ρυθµσεις και πατ στε Enter.
4. Επιστρψτε στο µενο! του προγρµµατος Setup Utility, επιλξτε Exit → Save
Changes and Exit.
Σηµεωση: Εν δεν θλετε να αποθηκε!σετε τις ρυθµσεις, επιλξτε Discard
Changes Discard Changes and Exit.
Επιλογ συσκευς εκκνησης
Εν η εκκνηση του υπολογιστ σας δεν πραγµατοποιεται απ την αναµενµενη
συσκευ , πως µονδα CD-ROM, δισκτας σκληρο! δσκου, χρησιµοποι στε µα απ
τις παρακτω διαδικασες για να επιλξετε µια συσκευ εκκνησης.
Επιλογ προσωρινς συσκευς εκκνησης
Χρησιµοποι στε αυτ τη διαδικασα για την εκκνηση του υπολογιστ σας απ
οποιαδ ποτε συσκευ εκκνησης.
Σηµεωση: ∆εν µπορε να χρησιµοποιηθε οποιοδ ποτε CD, µονδα σκληρο! δσκου
δισκτα ως συσκευ εκκνησης.
1. Σβ στε τον υπολογιστ .
Κεϕλαιο 4. Χρ ση του προγρµµατος Setup Utility
63
2. Κρατ στε πατηµνο το πλ κτρο F12 και ενεργοποι στε τον υπολογιστ . ]ταν
εµϕανιστε το παρθυρο Startup Device Menu, αϕ στε το πλ κτρο F12.
Σηµεωση: Εν χρησιµοποιετε να πληκτρολγιο USB και το παρθυρο Startup
Device Menu δεν εµϕανζεται µε τη µθοδο αυτ , ττε πατ στε
επανειληµµνα το πλ κτρο F12 αντ να το κρατ σετε πατηµνο ταν
ανψετε τον υπολογιστ .
3. Επιλξτε την επιθυµητ συσκευ εκκνησης απ το παρθυρο Startup Device Menu
και πατ στε Enter για να ξεκιν σετε.
Σηµεωση: Η επιλογ µιας συσκευ ς εκκνησης απ το παρθυρο Startup Device Menu
δεν οδηγε στη µνιµη αλλαγ της σειρς εκκνησης.
Επιλογ αλλαγ της σειρς συσκευν εκκνησης
Για να δετε για να αλλξετε µνιµα την καθορισµνη σειρ συσκευν εκκνησης,
κντε τα ακλουθα:
1. Ξεκιν στε το πργραµµα Setup Utility (βλ. “+ναρξη του προγρµµατος Setup Utility”
στη σελδα 61).
2. Επιλξτε Startup και διαβστε τις πληροϕορες που εµϕανζονται στη δεξι πλευρ
της οθνης.
3. Επιλξτε τις συσκευς για την πρωτε!ουσα σειρ εκκνησης (Primary Boot
Sequence), τη σειρ αυτµατης εκκνησης (Automatic Boot Sequence) και τη σειρ
εκκνησης σε περπτωση σϕλµατος (Error Boot Sequence).
4. Απ το µενο! του προγρµµατος Setup Utility, επιλξτε Exit → Save Changes and
Exit.
Εν χετε αλλξει αυτς τις ρυθµσεις και θλετε να επιστρψετε στις προεπιλεγµνες
ρυθµσεις, επιλξτε Load Optimal Defaults στο µενο! Exit.
0ξοδος απ το πργραµµα Setup Utility
]ταν ολοκληρσετε την εξταση αλλαγ των ρυθµσεων, πατ στε το πλ κτρο Esc για
να επιστρψετε στο κ!ριο µενο! του προγρµµατος Setup Utility (µπορε να χρειαστε να
πατ σετε το πλ κτρο Esc αρκετς ϕορς). Εν θλετε να αποθηκε!σετε τις νες
ρυθµσεις, επιλξτε Save Changes and Exit. ∆ιαϕορετικ, οι αλλαγς δεν θα
αποθηκευτο!ν.
64
Οδηγς χρ σης
Κεϕλαιο 5. Ενηµ ρωση προγραµµτων συστµατος
Σε αυτ το κεϕλαιο µπορετε να βρετε πληροϕορες σχετικ µε την ενηµρωση του
POST/BIOS. Επσης εξηγεται πς µπορετε να αποκαταστ σετε τη λειτουργα του
συστ µατος σε περπτωση που αποτ!χει η διαδικασα ενηµρωσης του POST/BIOS.
Χρση προγραµµτων συστµατος
Τα προγρµµατα συστ µατος εναι το βασικ εππεδο λογισµικο! που περιλαµβνει ο
υπολογιστ ς σας. Περιλαµβνουν τη λειτουργα αυτµατου ελγχου κατ την εκκνηση
POST (power-on self test), το βασικ σ!στηµα εισδου/εξδου BIOS (basic input/output
system) και το πργραµµα Setup Utility. Η λειτουργα POST εναι να σ!νολο ελγχων
και διαδικασιν που εκτελο!νται κθε ϕορ που ανβετε τον υπολογιστ . Το BIOS
εναι να εππεδο λογισµικο! που µετατρπει οδηγες απ λλα εππεδα λογισµικο! σε
ηλεκτρικ σ µατα που µπορε να εκτελσει ο υπολογιστ ς. Μπορετε να
χρησιµοποι σετε το πργραµµα Setup Utility για να δετε να αλλξετε τις ρυθµσεις
του υπολογιστ σας.
Η πλακτα συστ µατος (system board) του υπολογιστ σας χει µια περιοχ µν µης που
ονοµζεται EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory), η οποα
ονοµζεται και µν µη flash. Μπορετε ε!κολα να ενηµερσετε τη λειτουργα POST, το
BIOS και το πργραµµα Setup Utility εκκινντας τον υπολογιστ σας απ να CD/DVD
ενηµρωσης της µν µης flash εκτελντας να ειδικ πργραµµα ενηµρωσης απ το
λειτουργικ σας σ!στηµα.
Η Lenovo µπορε να προβε στην πραγµατοποηση τροποποι σεων βελτισεων στο
POST/BIOS. Οι ενηµερωµνες αυτς εκδσεις των προγραµµτων συστ µατος γνονται
διαθσιµες ως µεταϕορτσιµα αρχεα στο δικτυακ τπο της Lenovo στη διε!θυνση
http://www.lenovo.com. Μπορετε να βρετε οδηγες για τη χρ ση των ενηµερωµνων
εκδσεων του POST/BIOS σε να αρχεο .txt που περιλαµβνεται στα αρχεα που
µεταϕορτνετε. Για τα περισστερα µοντλα µπορετε να µεταϕορτσετε ετε να
πργραµµα ενηµρωσης για τη δηµιουργα ενς CD/DVD ενηµρωσης προγραµµτων
συστ µατος (flash disc) ετε να πργραµµα ενηµρωσης που µπορε να εκτελεστε απ
το λειτουργικ σ!στηµα.
Σηµεωση: Για συστ µατα χωρς µονδα δισκτας, µπορετε να µεταϕορτσετε µια
εικνα CD/DVD αυτµατης εκκνησης (γνωστ και ως εικνα ISO) του
διαγνωστικο! προγρµµατος απ την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com
Ενηµ ρωση του BIOS απ δισκ τα CD-ROM
Στην εντητα αυτ περιγρϕεται πς µπορετε να ενηµερσετε (″flash″) το BIOS απ
δισκτα CD-ROM. Οι ενηµερωµνες εκδσεις των προγραµµτων του συστ µατος
εναι διαθσιµες στην ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
1. Για να ενηµερσετε (″flash″) το BIOS:
v Αν εκτελσετε τη διαδικασα απ δισκτα, βεβαιωθετε τι χετε κλεσει τον
υπολογιστ και τοποθετ στε µια δισκτα ενηµρωσης προγραµµτων συστ µατος
(″flash diskette″) στη µονδα δισκτας. Ανψτε τον υπολογιστ . Η ενηµρωση
αρχζει.
© Copyright Lenovo 2008
65
v Αν εκτελσετε τη διαδικασα απ CD-ROM-ROM, βεβαιωθετε τι χετε ανψει
τον υπολογιστ . Τοποθετ στε το CD-ROM στη µονδα οπτικο! δσκου.
2. Ανψτε τον υπολογιστ . Αν εναι δη σε λειτουργα, πρπει να τον σβ σετε και να
τον ανψετε ξαν. Η ενηµρωση αρχζει.
3. ]ταν σας ζητηθε να αλλξετε τον αριθµ σειρς, πατ στε το πλ κτρο Y.
4. Πληκτρολογ στε τον επταψ ϕιο αριθµ σειρς του υπολογιστ σας και πατ στε το
πλ κτρο Enter.
5. ]ταν σας ζητηθε να αλλξετε τον τ!πο/µοντλο του υπολογιστ σας, πατ στε το
πλ κτρο Y.
6. Πληκτρολογ στε τον τ!πο/µοντλο του υπολογιστ σας (επτ χαρακτ ρες) και
πατ στε το πλ κτρο Enter.
7. Ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται στην οθνη για να ολοκληρσετε την
ενηµρωση.
Ενηµ ρωση του BIOS απ το λειτουργικ σστηµα
Σηµεωση: Καθς γνονται συνεχες βελτισεις στο δικτυακ τπο της Lenovo, το
περιεχµενο των ιστοσελδων (συµπεριλαµβανοµνων των διασυνδσεων
που αναϕρονται στην παρακτω διαδικασα) υπκειται σε αλλαγ .
1. Στο πργραµµα πλο γησης, γρψτε http://www.lenovo.com/support στο πεδο
διε!θυνσης και πατ στε Enter.
2. Εντοπστε τα αρχεα µεταϕρτωσης για τον τ!πο µηχαν ς σας, ως εξ ς:
α. Στο πεδο Enter a product number, γρψτε τον τ!πο µηχαν ς.
β. Επιλξτε Go → Continue → Downloads and drivers.
γ. Στην κατηγορα BIOS, επιλξτε Flash BIOS Update.
δ. Επιλξτε το αρχεο .txt που παρχει τις οδηγες εγκατστασης για την
ενηµρωση (flash) του BIOS (απ το λειτουργικ σ!στηµα).
3. Εκτυπστε αυτς τις οδηγες. Αυτ το β µα εναι ιδιατερα σηµαντικ, καθς οι
οδηγες αυτς δεν εµϕανζονται στην οθνη µετ την ναρξη της διαδικασας
µεταϕρτωσης.
4. Στο παρθυρο του προγρµµατος πλο γησης, πατ στε το κουµπ Πσω (Back) για να
επιστρψετε στη λστα αρχεων. Ακολουθ στε προσεκτικ τις εκτυπωµνες οδηγες
για τη µεταϕρτωση, την αποσυµπεση και την εγκατσταση του ενηµερωµνου
κδικα.
Αποκατσταση µετ απ αποτυχα ενηµ ρωσης του POST/BIOS
Αν η παροχ ηλεκτρικο! ρε!µατος διακοπε κατ την ενηµρωση του POST/BIOS
(ενηµρωση της µν µης flash), εναι πιθαν να µην εναι δυνατ η σωστ επανεκκνηση
του υπολογιστ σας. Αν συµβε αυτ, εκτελστε την ακλουθη διαδικασα, η οποα
ονοµζεται ″Boot-block Recovery″.
1. Σβ στε τον υπολογιστ και λες τις συνδεδεµνες συσκευς, π.χ. εκτυπωτς,
οθνες και εξωτερικς µονδες.
2. Αποσυνδστε λα τα καλδια απ τις πρζες και αϕαιρστε το κλυµµα του
υπολογιστ . Βλ. “Αϕαρεση του καλ!µµατος του υπολογιστ ” στη σελδα 14.
3. Αποκτ στε πρσβαση στην πλακτα συστ µατος. Βλ. “Αϕαρεση και τοποθτηση
της πρσοψης” στη σελδα 15.
4. Εντοπστε το διακπτη εκκαθρισης CMOS/αποκατστασης στην πλακτα
συστ µατος. Βλ. “Αναγνριση εξαρτηµτων στην πλακτα συστ µατος” στη
σελδα 11.
66
Οδηγς χρ σης
5. Αϕαιρστε οποιαδ ποτε καλδια εµποδζουν την πρσβαση στο διακπτη
εκκαθρισης CMOS/αποκατστασης.
6. Μετακιν στε το διακπτη απ την κανονικ του θση (ακροδκτες 1 και 2) στους
ακροδκτες 2 και 3.
7. Συνδστε τα καλδια που εχατε αποσυνδσει. Βλ. “Ολοκλ ρωση της
αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!” στη σελδα 46.
8. Τοποθετ στε ξαν το κλυµµα του υπολογιστ και επανασυνδστε τα καλδια του
υπολογιστ και της οθνης στις αντστοιχες πρζες.
9. Τοποθετ στε το CD/DVD ενηµρωσης του POST/BIOS (δσκο ενηµρωσης της
µν µης flash) στη µονδα οπτικο! δσκου και ανψτε τον υπολογιστ και την
οθνη.
10. Η διαδικασα αποκατστασης θα διαρκσει περπου 2-3 λεπτ. Κατ τη διρκεια
της διαδικασας αυτ ς θα ακο!σετε µια σειρ απ ηχητικ σ µατα. Μετ την
ολοκλ ρωση της διαδικασας ενηµρωσης, θα πψει να υπρχει εικνα στην
οθνη, τα ηχητικ σ µατα θα σταµατ σουν και το σ!στηµα θα κλεσει αυτµατα.
Αϕαιρστε το δσκο απ τη µονδα οπτικο! δσκου.
11. Επαναλβετε τα β µατα 2 ως 5.
12. Επαναϕρετε το διακπτη εκκαθρισης CMOS/αποκατστασης στην κανονικ του
θση (ακροδκτες 1 και 2).
13. Συνδστε τα καλδια που εχατε αποσυνδσει. Βλ. “Ολοκλ ρωση της
αντικατστασης υλικο! εξοπλισµο!” στη σελδα 46.
14. Τοποθετ στε ξαν το κλυµµα του υπολογιστ και επανασυνδστε τα καλδια του
υπολογιστ και της οθνης στις αντστοιχες πρζες.
15. Ανψτε τον υπολογιστ για να γνει επανναρξη του λειτουργικο! συστ µατος.
Κεϕλαιο 5. Ενηµρωση προγραµµτων συστ µατος
67
68
Οδηγς χρ σης
Κεϕλαιο 6. ∆ιγνωση και επλυση προβληµτων
Στο κεϕλαιο αυτ περιγρϕονται ορισµνα βασικ προγρµµατα για τη διγνωση και
επλυση προβληµτων. Εν το πρβληµα που αντιµετωπζετε µε τον υπολογιστ σας δεν
περιγρϕεται εδ, ανατρξτε στο Κεϕλαιο 7, “Πληροϕορες, βο θεια και υπηρεσες”,
στη σελδα 77 για πρσθετες πηγς πληροϕοριν για την επλυση προβληµτων.
Αντιµετπιση βασικν προβληµτων
Στον ακλουθο πνακα παρχονται πληροϕορες που µπορο!ν να σας βοηθ σουν στην
επλυση του προβλ µατος που αντιµετωπζετε µε τον υπολογιστ σας.
Σ/µπτωµα
Εν ργεια
Ο υπολογιστ ς δεν ανβει ταν
παττε το διακπτη λειτουργας.
Βεβαιωθετε τι:
v Το καλδιο ρε!µατος εναι συνδεδεµνο στον υπολογιστ και σε µια πρζα που
λειτουργε.
v Αν υπρχει δε!τερος διακπτης λειτουργας στο πσω µρος του υπολογιστ ,
βεβαιωθετε τι βρσκεται στην κατλληλη θση.
v Η ενδεικτικ λυχνα παροχ ς ρε!µατος στην πρσοψη του υπολογιστ εναι
αναµµνη.
v +χει οριστε η κατλληλη ηλεκτρικ τση για τη χρα σας.
Αν δεν µπορετε να διορθσετε το πρβληµα, ζητ στε να επισκευαστε ο
υπολογιστ ς. Ανατρξτε στις πληροϕορες ασϕλειας και εγγ!ησης που παρχονται
µε τον υπολογιστ σας για µια λστα τηλεϕωνικν αριθµν που µπορετε να
ζητ σετε υπηρεσες επισκευ ς και υποστ ριξης.
Η οθνη εναι κεν .
Βεβαιωθετε τι:
v Το καλδιο της οθνης εναι σωστ συνδεδεµνο στο πσω µρος της οθνης και
του υπολογιστ .
v Το καλδιο ρε!µατος της οθνης εναι συνδεδεµνο στην οθνη και σε µια πρζα
που λειτουργε.
v Η οθνη εναι αναµµνη και χουν ρυθµιστε σωστ η ϕωτειντητα (Brightness) και
η αντθεση (Contrast).
v +χει οριστε η κατλληλη ηλεκτρικ τση για τη χρα σας.
v Το καλδιο σ µατος της οθνης εναι καλ συνδεδεµνο στην οθνη και στην
κατλληλη υποδοχ του υπολογιστ .
Σηµεωση: Αν ο υπολογιστ ς σας χει δ!ο υποδοχς οθνης, βεβαιωθετε τι η οθνη
εναι συνδεδεµνη στην υποδοχ της κρτας οθνης και χι στην υποδοχ στην πσω
πλευρ της πλακτας συστ µατος. Για περισστερες πληροϕορες, ανατρξτε στην
εντητα "Σ!νδεση του υπολογιστ " στον Οδηγ ασϕ λειας και εγγησης του
ThinkCentre.
Αν δεν µπορετε να διορθσετε το πρβληµα, ζητ στε να επισκευαστε ο
υπολογιστ ς. Ανατρξτε στις πληροϕορες ασϕλειας και εγγ!ησης που παρχονται
µε τον υπολογιστ σας για µια λστα τηλεϕωνικν αριθµν που µπορετε να
ζητ σετε υπηρεσες επισκευ ς και υποστ ριξης.
© Copyright Lenovo 2008
69
Σ/µπτωµα
Εν ργεια
Το πληκτρολγιο δεν λειτουργε.
Βεβαιωθετε τι:
Ο υπολογιστ ς δεν ανταποκρνεται v Ο υπολογιστ ς εναι αναµµνος.
ταν χρησιµοποιετε το
v Η οθνη εναι αναµµνη και χουν ρυθµιστε σωστ η ϕωτειντητα (Brightness) και
πληκτρολγιο.
η αντθεση (Contrast).
v Το πληκτρολγιο εναι σωστ συνδεδεµνο στην κατλληλη υποδοχ του
υπολογιστ .
v ∆εν χουν κολλ σει κποια πλ κτρα.
Αν δεν µπορετε να διορθσετε το πρβληµα, ζητ στε να επισκευαστε ο
υπολογιστ ς. Ανατρξτε στις πληροϕορες ασϕλειας και εγγ!ησης που παρχονται
µε τον υπολογιστ σας για µια λστα τηλεϕωνικν αριθµν που µπορετε να
ζητ σετε υπηρεσες επισκευ ς και υποστ ριξης.
∆εν λειτουργε το πληκτρολγιο
USB.
Βεβαιωθετε τι:
v Ο υπολογιστ ς εναι αναµµνος.
v Το πληκτρολγιο εναι σωστ συνδεδεµνο σε µια υποδοχ USB στο µπροστιν
στο πσω µρος του υπολογιστ .
v ∆εν χουν κολλ σει κποια πλ κτρα.
Αν δεν µπορετε να διορθσετε το πρβληµα, ζητ στε να επισκευαστε ο
υπολογιστ ς. Ανατρξτε στις πληροϕορες ασϕλειας και εγγ!ησης που παρχονται
µε τον υπολογιστ σας για µια λστα τηλεϕωνικν αριθµν που µπορετε να
ζητ σετε υπηρεσες επισκευ ς και υποστ ριξης.
Το ποντκι δεν λειτουργε. Ο
υπολογιστ ς δεν ανταποκρνεται
ταν χρησιµοποιετε το ποντκι.
Βεβαιωθετε τι:
v Ο υπολογιστ ς εναι αναµµνος.
v Το ποντκι εναι σωστ συνδεδεµνο στην κατλληλη υποδοχ του υπολογιστ .
v Το ποντκι εναι καθαρ. Βλ. “Καθαρισµς του ποντικιο!” στη σελδα 74 για
περισστερες πληροϕορες.
Αν δεν µπορετε να διορθσετε το πρβληµα, ζητ στε να επισκευαστε ο
υπολογιστ ς. Ανατρξτε στις πληροϕορες ασϕλειας και εγγ!ησης που παρχονται
µε τον υπολογιστ σας για µια λστα τηλεϕωνικν αριθµν που µπορετε να
ζητ σετε υπηρεσες επισκευ ς και υποστ ριξης.
Το λειτουργικ σ!στηµα δεν
εκκινεται.
Βεβαιωθετε τι:
v ∆εν υπρχει δισκτα στη µονδα δισκτας.
v Η σειρ εκκνησης περιλαµβνει τη συσκευ που βρσκεται το λειτουργικ
σ!στηµα. Συν θως, το λειτουργικ σ!στηµα βρσκεται στη µονδα σκληρο! δσκου.
Για περισστερες πληροϕορες, βλ. “Επιλογ συσκευ ς εκκνησης” στη σελδα 63.
Αν δεν µπορετε να διορθσετε το πρβληµα, ζητ στε να επισκευαστε ο
υπολογιστ ς. Ανατρξτε στις πληροϕορες ασϕλειας και εγγ!ησης που παρχονται
µε τον υπολογιστ σας για µια λστα τηλεϕωνικν αριθµν που µπορετε να
ζητ σετε υπηρεσες επισκευ ς και υποστ ριξης.
Ακο!γεται µια σειρ απ
Βεβαιωθετε τι δεν χουν κολλ σει κποια πλ κτρα.
προειδοποιητικο!ς χους πριν απ
Αν δεν µπορετε να διορθσετε το πρβληµα, ζητ στε να επισκευαστε ο
την εκκνηση του λειτουργικο!
υπολογιστ ς. Ανατρξτε στις πληροϕορες ασϕλειας και εγγ!ησης που παρχονται
συστ µατος.
µε τον υπολογιστ σας για µια λστα τηλεϕωνικν αριθµν που µπορετε να
ζητ σετε υπηρεσες επισκευ ς και υποστ ριξης.
70
Οδηγς χρ σης
∆ιαγνωστικ προγρµµατα
Τα διαγνωστικ προγρµµατα χρησιµοποιο!νται για τον λεγχο των επιµρους
στοιχεων του υλικο! εξοπλισµο! του υπολογιστ σας και για την αναϕορ ρυθµσεων
του λειτουργικο! συστ µατος που ενδχεται να προκαλσουν σϕλµατα εξοπλισµο!.
Υπρχουν δ!ο διαγνωστικ προγρµµατα που εναι προεγκατεστηµνα στον υπολογιστ
σας:
v Lenovo System Toolbox (χρησιµοποιεται για τη διγνωση προβληµτων ταν το
λειτουργικ σ!στηµα Windows βρσκεται σε λειτουργα)
v PC-Doctor for Windows PE (χρησιµοποιεται ταν δεν εναι δυνατ η εκκνηση του
λειτουργικο! συστ µατος Windows)
Σηµει σεις:
1. Μπορετε επσης να µεταϕορτσετε την τελευταα κδοση των διαγνωστικν
προγραµµτων Lenovo System Toolbox και PC-Doctor for DOS απ τη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Ανατρξτε στις εντητες “Lenovo System Toolbox” και “PC-Doctor for DOS” στη
σελδα 72 για αναλυτικς πληροϕορες.
2. Εν δεν εστε σε θση να αποµονσετε και να διορθσετε το πρβληµα µνοι σας
µετ την εκτλεση του Lenovo System Toolbox και του PC-Doctor for Windows PE,
αποθηκε!στε και εκτυπστε τα αρχεα καταγραϕ ς που δηµιουργο!νται απ τα δ!ο
διαγνωστικ προγρµµατα. Θα χρειαστετε τα αρχεα καταγραϕ ς αυτ ταν
ζητ σετε τη βο θεια ενς τεχνικο! υποστ ριξης της Lenovo. (Το αρχεο
καταγραϕ ς που δηµιουργεται απ το Lenovo System Toolbox αποθηκε!εται
αυτµατα ως C:\PCDR\DETAILED.txt.)
Lenovo System Toolbox
Το Lenovo System Toolbox εναι να διαγνωστικ πργραµµα που κνει χρ ση του
λειτουργικο! συστ µατος Windows και σας επιτρπει να δετε συµπτµατα και λ!σεις
για προβλ µατα µε τον υπολογιστ σας, να αποκτ σετε πρσβαση στο κντρο επλυσης
προβληµτων της Lenovo, να ενηµερσετε προγρµµατα οδ γησης του συστ µατος και
να επιθεωρ σετε πληροϕορες του συστ µατος.
Για να εκτελσετε το πργραµµα Lenovo System Toolbox, επιλξτε @ναρξη (Start) →
'λα τα προγρ µµατα (All Programs) → Lenovo System Toolbox → Lenovo System
Toolbox. Ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται στην οθνη. Για επιπλον
πληροϕορες σχετικ µε την εκτλεση του διαγνωστικο! προγρµµατος, ανατρξτε στο
σ!στηµα βο θειας του Lenovo System Toolbox.
Εν υποπτε!εστε τι εξακολουθε να υπρχει πρβληµα µετ την επιτυχ εκτλεση του
Lenovo System Toolbox, εκτελστε το PC-Doctor for Windows PE για να σας βοηθ σει
στη διγνωση του προβλ µατος που αντιµετωπζετε µε τον υπολογιστ σας.
Το Lenovo System Toolbox παρχει επσης εργαλεα προσδιορισµο! προβληµτων που
σας βοηθο!ν στον προσδιορισµο! και στην επλυση προβληµτων λογισµικο! και
χρ σης.
PC-Doctor for Windows PE
Το διαγνωστικ πργραµµα PC-Doctor for Windows PE αποτελε µρος του χρου
εργασας του Rescue and Recovery σε κθε υπολογιστ Lenovo. Χρησιµοποι στε το
PC-Doctor for Windows PE ταν δεν εστε σε θση να εκκιν σετε το λειτουργικ
σ!στηµα Windows ταν απτυχε το Lenovo System Toolbox στην αποµνωση του
προβλ µατος που αντιµετωπζετε.
Κεϕλαιο 6. ∆ιγνωση και επλυση προβληµτων
71
Εκτ λεση διαγνωστικο εργαλεου απ το χρο εργασας του
Rescue and Recovery
Μπορετε να εκτελσετε το διαγνωστικ πργραµµα PC-Doctor for Windows PE απ το
χρο εργασας του Rescue and Recovery. Για να εκτελσετε το διαγνωστικ πργραµµα
απ το χρο εργασας του Rescue and Recovery, ακολουθ στε την εξ ς διαδικασα:
1. Τερµατστε το λειτουργικ σ!στηµα και σβ στε τον υπολογιστ .
2. Αϕο! πατ σετε το διακπτη λειτουργας του υπολογιστ , πατ στε επανειληµµνα το
πλ κτρο F11.
3. ]ταν ακο!σετε ηχητικ σ µατα δετε την οθνη µε το λογτυπο, σταµατ στε να
παττε το πλ κτρο F11. Ανογει ο χρος εργασας του Rescue and Recovery.
4. Απ το χρο εργασας του Rescue and Recovery, επιλξτε Launch Advanced Rescue
and Recovery → Diagnose hardware.
5. Το διαγνωστικ πργραµµα ανογει αυτµατα. Επιλξτε το διαγνωστικ λεγχο που
θλετε να εκτελσετε. Πατ στε το πλ κτρο F1 για πρσθετη βο θεια.
6. Ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται στην οθνη.
Σηµεωση: Στα αποθηκευτικ µσα κτακτης ανγκης περιλαµβνεται το PC-Doctor for
Windows PE. Για περισστερες πληροϕορες σχετικ µε τα αποθηκευτικ
µσα κτακτης ανγκης, ανατρξτε στην εντητα “∆ηµιουργα και χρ ση
αποθηκευτικν µσων κτακτης ανγκης” στη σελδα 55.
PC-Doctor for DOS
Μπορετε επσης να µεταϕορτσετε την τελευταα κδοση του διαγνωστικο!
προγρµµατος PC-Doctor for DOS απ την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Το διαγνωστικ πργραµµα PC-Doctor for DOS αποτελε µρος του χρου εργασας του
Rescue and Recovery και εκτελεται ανεξρτητα απ το λειτουργικ σ!στηµα Windows.
Χρησιµοποι στε το PC-Doctor for DOS ταν δεν εστε σε θση να κνετε εκκνηση του
λειτουργικο! συστ µατος Windows ταν απτυχε το PC-Doctor for Windows PE στην
αποµνωση του προβλ µατος που αντιµετωπζετε. Μπορετε να εκτελσετε το
PC-Doctor for DOS απ µια εικνα διαγνωστικο! CD/DVD απ διαγνωστικς δισκτες
που δηµουργ σατε. Μπορετε επσης να εκτελσετε το PC-Doctor for DOS απ το χρο
εργασας του Rescue and Recovery.
Σηµεωση: Συνιστται να δηµιουργ σετε µια εικνα διαγνωστικο! CD/DVD
διαγνωστικς δισκτες για την περπτωση που δεν θα εναι δυνατ η
εκτλεση του PC-Doctor for DOS απ το χρο εργασας του Rescue and
Recovery.
∆ηµιουργα εικνας διαγνωστικο CD/DVD
Για να δηµιουργ σετε µια εικνα διαγνωστικο! CD/DVD, µεταϕορτστε την εικνα
(image) ενς αυτµατα ενεργοποιο!µενου CD/DVD εκκνησης (γνωστ και ως εικνα
ISO) του διαγνωστικο! προγρµµατος απ την ακλουθη ιστοσελδα:
http://www.lenovo.com/support
Αϕο! µεταϕορτσετε την εικνα, µπορετε να δηµιουργ σετε το CD/DVD
χρησιµοποιντας οποιοδ ποτε λογισµικ εγγραϕ ς CD/DVD.
Εκτ λεση διγνωσης απ CD/DVD δισκ τες
Για να εκτελσετε το διαγνωστικ πργραµµα απ το διαγνωστικ CD/DVD τις
διαγνωστικς δισκτες που δηµιουργ σατε, ακολουθ στε την εξ ς διαδικασα:
1. Βεβαιωθετε τι χετε σβ σει τον υπολογιστ σας.
72
Οδηγς χρ σης
2. Εν θα εκτελσετε το διαγνωστικ πργραµµα απ διαγνωστικς δισκτες
χρησιµοποιντας µια µονδα δισκτας USB, συνδστε τη µονδα δισκτας USB στον
υπολογιστ σας.
3. Τοποθετ στε το CD/DVD στη µονδα οπτικο! δσκου τοποθετ στε την πρτη
διαγνωστικ δισκτα στη µονδα δισκτας.
4. Επανεκκιν στε τον υπολογιστ .
Σηµεωση: Εν δεν γνει ναρξη του διαγνωστικο! προγρµµατος, ττε σως δεν
χετε ορσει τη µονδα οπτικο! δσκου τη µονδα δισκτας σας ως
συσκευ εκκνησης. Ανατρξτε στην εντητα “Επιλογ συσκευ ς
εκκνησης” στη σελδα 63 για οδηγες σχετικ µε την αλλαγ της
συσκευ ς εκκνησης.
5. ]ταν ανοξει το διαγνωστικ πργραµµα, ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται
στην οθνη.
Σηµεωση: Εν εκτελσετε το διαγνωστικ πργραµµα απ δισκτα, ττε
αϕαιρστε, ταν σας ζητηθε, την πρτη δισκτα και τοποθετ στε τη
δε!τερη δισκτα στη µονδα δισκτας.
6. ]ταν το πργραµµα ολοκληρωθε, αϕαιρστε το CD/DVD τη δισκτα απ τη
µονδα.
7. Επιλξτε το διαγνωστικ λεγχο που θλετε να εκτελσετε. Πατ στε το πλ κτρο F1
για πρσθετη βο θεια.
Εκτ λεση διαγνωστικο εργαλεου απ το χρο εργασας του
Rescue and Recovery
Για να εκτελσετε το διαγνωστικ πργραµµα απ το χρο εργασας του Rescue and
Recovery, ακολουθ στε την εξ ς διαδικασα:
Σηµεωση: Εν δεν δηµιουργ σατε µια εικνα διαγνωστικο! CD/DVD, µπορετε να
εκτελσετε το διαγνωστικ πργραµµα PC-Doctor for DOS απ το χρο
εργασας του Rescue and Recovery.
1. Τερµατστε το λειτουργικ σ!στηµα και σβ στε τον υπολογιστ .
2. Αϕο! πατ σετε το διακπτη λειτουργας του υπολογιστ , πατ στε επανειληµµνα το
πλ κτρο F11.
3. ]ταν ακο!σετε ηχητικ σ µατα δετε την οθνη µε το λογτυπο, σταµατ στε να
παττε το πλ κτρο F11. Ανογει ο χρος εργασας του Rescue and Recovery.
Σηµεωση: Σε ορισµνα µοντλα πρπει να πατ σετε το πλ κτρο Esc για να
ενεργοποι σετε το πργραµµα Rescue and Recovery.
4. Απ το χρο εργασας του Rescue and Recovery, επιλξτε Launch Advanced Rescue
and Recovery → Diagnose hardware.
5. Ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται στην οθνη. Θα γνει επανεκκνηση του
υπολογιστ σας.
6. Μετ την επανεκκνηση του υπολογιστ , το διαγνωστικ πργραµµα ανογει
αυτµατα. Επιλξτε το διαγνωστικ λεγχο που θλετε να εκτελσετε. Πατ στε το
πλ κτρο F1 για πρσθετη βο θεια.
Κεϕλαιο 6. ∆ιγνωση και επλυση προβληµτων
73
Καθαρισµς του ποντικιο
Σε αυτ την εντητα παρχονται οδηγες για τον καθορισµ ενς οπτικο!
ποντικιο!.
µη οπτικο!
Οπτικ ποντκι
+να οπτικ ποντκι χρησιµοποιε µια δοδο LED και ναν οπτικ αισθητ ρα για τη
µετακνηση του δεκτη. Εν ο δεκτης δεν κινεται σταθερ στην οθνη σ!µϕωνα µε την
κνηση του ποντικιο!, µπορε να εναι απαρατητο να καθαρσετε το ποντκι σας.
Για να καθαρσετε το οπτικ ποντκι:
1. Σβ στε τον υπολογιστ .
2. Αποσυνδστε το ποντκι απ τον υπολογιστ .
3. Γυρστε το ποντκι ανποδα για να δετε το ϕακ του.
α. Εν υπρχει κποια κηλδα στο ϕακ, καθαρστε την περιοχ απαλ µε να
βαµβακκι.
β. Εν υπρχει σκνη στο ϕακ, ϕυσ ξτε απαλ για να ϕ!γει η αποµακρυνθε απ
την περιοχ .
4. Ελγξτε την επιϕνεια στην οποα χρησιµοποιετε το ποντκι. Εν χρησιµοποιετε
το ποντκι σε µια επιϕνεια που αποτελεται απ µια πολ!πλοκη εικνα µοτβο,
µπορε να εναι δ!σκολο για τον επεξεργαστ ψηϕιακν σηµτων (DSP) του
ποντικιο! να προσδιορζει τις αλλαγς στη θση του ποντικιο!.
5. Συνδστε το ποντκι στον υπολογιστ .
6. Ανψτε ξαν τον υπολογιστ .
Μη οπτικ ποντκι
Το µη οπτικ ποντκι χρησιµοποιε να µπαλκι για τη µετακνηση του δεκτη. Εν ο
δεκτης δεν κινεται σταθερ στην οθνη σ!µϕωνα µε την κνηση του ποντικιο!, µπορε
να εναι απαρατητο να καθαρσετε το ποντκι σας.
74
Οδηγς χρ σης
1 ∆ακτ!λιος συγκρτησης
2 Μπαλκι
3 Πλαστικο τροχσκοι
4 Κλυϕος για το µπαλκι
Για να καθαρσετε να µη οπτικ ποντκι, ακολουθ στε τις παρακτω οδηγες:
Σηµεωση: Ο µηχανισµς του δικο! σας ποντικιο! µπορε να διαϕρει λγο απ αυτν
που απεικονζεται στην παρακτω εικνα.
1. Σβ στε τον υπολογιστ .
2. Αποσυνδστε το ποντκι απ τον υπολογιστ .
3. Γυρστε το ποντκι ανποδα. Γυρστε το δακτ!λιο συγκρτησης 1 στη θση
ξεκλειδµατος για να αϕαιρσετε το µπαλκι.
4. Κρατ στε την παλµη του χεριο! σας πνω απ το δακτ!λιο συγκρτησης και το
µπαλκι 2 και γυρστε το ποντκι στην κανονικ του θση, τσι στε να πσουν ο
δακτ!λιος συγκρτησης και το µπαλκι στο χρι σας.
5. Πλ!ντε το µπαλκι µε χλιαρ νερ και σαπο!νι και σκουπστε το καλ µε να
καθαρ !ϕασµα.
6. Φυσ ξτε προσεκτικ στο κλυϕος 4 για να αποµακρυνθο!ν τυχν χνο!δια και
σκνη.
7. Ελγξτε αν χουν λερωθε οι πλαστικο τροχσκοι 3 στο κλυϕος για το µπαλκι.
Στην περπτωση αυτ εµϕανζεται συν θως µια σκο!ρη λωρδα στο κντρο των
τροχσκων.
8. Εν οι τροχσκοι χουν λερωθε, ττε καθαρστε τους χρησιµοποιντας να
βαµβακκι βουτηγµνο σε οινπνευµα. Γυρστε τους τροχσκους µε το δχτυλ σας
και σκουπστε τους µε το βαµβακκι ως του καθαριστο!ν πλ ρως. Βεβαιωθετε
τι οι τροχσκοι βρσκονται ακµα κεντραρισµνοι στη θση τους αϕο! τους
καθαρσετε.
9. Αϕαιρστε οποιαδ ποτε χνο!δια που µπορε να χει αϕ σει το βαµβακκι στους
τροχσκους.
10. Επανατοποθετ στε το µπαλκι και το δακτ!λιο συγκρτησης. Γυρστε το δακτ!λιο
συγκρτησης στη θση κλειδµατος.
11. Συνδστε το ποντκι στον υπολογιστ .
12. Ανψτε ξαν τον υπολογιστ .
Κεϕλαιο 6. ∆ιγνωση και επλυση προβληµτων
75
76
Οδηγς χρ σης
Κεϕλαιο 7. Πληροϕορες, βοθεια και υπηρεσες
Σε αυτ το κεϕλαιο µπορετε να βρετε πληροϕορες για την παροχ βο θειας,
υπηρεσιν και τεχνικ ς υποστ ριξης για προϊντα που χουν κατασκευαστε απ τη
Lenovo.
Πηγ ς πληροϕοριν
Στην εντητα αυτ περιγρϕεται πς µπορετε να αποκτ σετε πρσβαση σε χρ σιµες
πηγς πληροϕοριν για τη χρ ση του υπολογιστ σας.
Φκελος Online Books
Στο ϕκελο Online Books παρχεται ο Οδηγς χρσης του ThinkCentre, στον οποο
µπορετε να βρετε βοηθητικς πληροϕορες για την εγκατσταση και χρ ση του
υπολογιστ σας. Ο ϕκελος Online Books εναι προεγκατεστηµνος στον υπολογιστ
σας και συνεπς δεν εναι απαρατητο να χετε πρσβαση στο Internet για να δετε τα
περιεχµεν του.
Για να δετε κποιο εγχειρδιο, επιλξτε @ναρξη (Start) → 'λα τα προγρ µµατα (All
Programs) → Online Books → Online Books. ∆ιπλοπατ στε στο κατλληλο εγχειρδιο
για τον υπολογιστ σας. Τα εγχειρδια εναι επσης διαθσιµα στο δικτυακ τπο της
Lenovo στη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com
Σηµει σεις:
1. Τα εγχειρδια παρχονται σε µορϕ PDF. Για την προβολ τους απαιτεται η
εγκατσταση του προγρµµατος Adobe Reader. Εν το Adobe Reader δεν χει
εγκατασταθε ακµα στον υπολογιστ σας και επιχειρ σετε να ανοξετε να αρχεο
PDF, θα εµϕανιστε να µ νυµα και στη συνχεια θα καθοδηγηθετε στη διαδικασα
εγκατστασης του Adobe Reader.
2. Τα εγχειρδια που εναι προεγκατεστηµνα στον υπολογιστ σας εναι διαθσιµα σε
λλες γλσσες στο δικτυακ τπο υποστ ριξης της Lenovo στη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
3. Αν θλετε να εγκαταστ σετε το Adobe Reader σε µια διαϕορετικ γλσσα απ την
κδοση που παρχεται στον υπολογιστ σας, ττε µεταϕορτστε την κδοση της
προτµησ ς σας απ το δικτυακ της Adobe στη διε!θυνση:
http://www.adobe.com
ThinkVantage Productivity Center
Το πργραµµα ThinkVantage Productivity Center παρχει πηγς πληροϕοριν και
εργαλεα που κνουν τη χρ ση του υπολογιστ σας πιο ε!κολη και ασϕαλ .
Το πργραµµα ThinkVantage Productivity Center παρχει πληροϕορες σχετικ µε τον
υπολογιστ σας και επιτρπει την ε!κολη πρσβασ σας σε διϕορες τεχνολογες,
πως:
v Rescue and Recovery (∆ισωση και αποκατσταση)
v Productivity Center (Κντρο παραγωγικτητας)
v Client Security Solution (Λ!ση ασϕλειας υπολογιστ )
v Factory Recovery (Επαναϕορ εργοστασιακν περιεχοµνων)
© Copyright Lenovo 2008
77
v System Update (Ενηµρωση συστ µατος)
v Service and support (Υπηρεσες και τεχνικ υποστ ριξη)
Σηµεωση: Οι τεχνολογες ThinkVantage διατθενται µνο σε επιλεγµνους
υπολογιστς Lenovo.
Για να ενεργοποι σετε το πργραµµα ThinkVantage Productivity Center, ανοξτε το
µενο! @ναρξη (Start) απ την επιϕνεια εργασας των Windows και στη συνχεια
επιλξτε διαδοχικ 'λα τα προγρ µµατα (All Programs) → ThinkVantage →
Productivity Center.
Access Help
Το σ!στηµα ηλεκτρονικ ς βο θειας Access Help παρχει πληροϕορες που σας βοηθο!ν
να εξοικειωθετε µε τον υπολογιστ σας, να εκτελσετε βασικς εργασες, να αλλξετε
ορισµνες ρυθµσεις σ!µϕωνα µε τις προσωπικς σας προτιµ σεις, να ορσετε την
προστασα των δεδοµνων σας, να επεκτενετε και να αναβαθµσετε τον υπολογιστ σας
και να λ!σετε τυχν προβλ µατα που αντιµετωπζετε.
Για να ανοξετε το πργραµµα Access Help, ανοξτε το µενο! @ναρξη (Start) απ την
επιϕνεια εργασας των Windows και στη συνχεια επιλξτε διαδοχικ 'λα τα
προγρ µµατα (All Programs) → ThinkVantage → Access Help. Αϕο! ανοξετε το Access
Help, χρησιµοποι στε το αριστερ πλασιο για να κνετε την επιλογ σας απ την
καρτλα Contents (Περιεχµενα) την καρτλα Index (Ευρετριο), χρησιµοποι στε
την καρτλα Search (Αναζτηση) για να εντοπσετε µια συγκεκριµνη λξη ϕρση.
Ασϕλεια και εγγηση
Οι πληροϕορες ασϕλειας και εγγ!ησης που παρχονται µε τον υπολογιστ σας
περιλαµβνουν σηµαντικς πληροϕορες για την ασϕλεια, πληροϕορες εγγ!ησης και
λλες παρατηρ σεις. Θα πρπει να χετε διαβσει και κατανο σει λες τις
πληροϕορες ασϕλειας πριν χρησιµοποι σετε αυτ το προϊν.
∆ικτυακς τπος της Lenovo (http://www.lenovo.com)
Στο δικτυακ τπο της Lenovo µπορετε να βρετε επκαιρες πληροϕορες και υπηρεσες
που σας βοηθο!ν να αγορσετε, να αναβαθµσετε και να συντηρ σετε τον υπολογιστ
σας. Μπορετε επσης να κνετε τα ακλουθα:
v Να αγορσετε επιτραπζιους και ϕορητο!ς υπολογιστς, οθνες, συσκευς προβολ ς,
αναβαθµσεις και ανταλλακτικ για τον υπολογιστ σας και να επωϕεληθετε απ
ειδικς προσϕορς.
v Να αγορσετε πρσθετες υπηρεσες, πως υποστ ριξη για υλικ εξοπλισµ,
λειτουργικ συστ µατα και εϕαρµογς, εγκατσταση και ρ!θµιση δικτ!ων, και ειδικ
προσαρµοσµνες εγκαταστσεις.
v Να αγορσετε αναβαθµσεις και πρσθετες υπηρεσες επισκευ ς υλικο! εξοπλισµο!.
v Να µεταϕορτσετε (download) τα τελευταα προγρµµατα οδ γησης συσκευν
(device drivers) και αναβαθµσεις λογισµικο! για το συγκεκριµνο µοντλο του
υπολογιστ σας.
v Να αποκτ σετε πρσβαση σε ηλεκτρονικ εγχειρδια για τα προϊντα που
αγορσατε.
v Να αποκτ σετε πρσβαση στην Περιορισµνη Εγγ!ηση της Lenovo.
v Να αποκτ σετε πρσβαση σε πληροϕορες υποστ ριξης και επλυσης προβληµτων
για το µοντλο του υπολογιστ σας και για λλα υποστηριζµενα προϊντα.
v Να βρετε τον αριθµ τηλεϕνου για τη χρα την περιοχ σας που µπορετε να
ζητ σετε υπηρεσες επισκευ ς υποστ ριξης.
78
Οδηγς χρ σης
v Να εντοπσετε κποιον Παροχα Υπηρεσιν που χει την δρα του κοντ στην οικα
σας στην εταιρεα σας.
Βοθεια και υπηρεσες
Στην εντητα αυτ µπορετε να βρετε πληροϕορες σχετικ µε την απκτηση βο θειας
και υπηρεσες.
Χρση της τεκµηρωσης και των διαγνωστικν
προγραµµτων
Εν αντιµετωπζετε να πρβληµα µε τον υπολογιστ σας, ανατρξτε στο Κεϕλαιο 6,
“∆ιγνωση και επλυση προβληµτων”, στη σελδα 69. Για πληροϕορες σχετικ µε
πρσθετες πηγς πληροϕοριν που µπορο!ν να σας βοηθ σουν στην επλυση του
προβλ µατος που αντιµετωπζετε, ανατρξτε στην εντητα “Πηγς πληροϕοριν” στη
σελδα 77.
Αν υποψιζεστε τι υπρχει πρβληµα µε το λογισµικ, ανατρξτε στην τεκµηρωση
(συµπεριλαµβανοµνων των αρχεων Readme και της ηλεκτρονικ ς βο θειας) που
συνοδε!ει το λειτουργικ σ!στηµα την εϕαρµογ .
Οι περισστεροι υπολογιστς συνοδε!ονται απ να σ!νολο διαγνωστικν
προγραµµτων που µπορο!ν να βοηθ σουν στον εντοπισµ προβληµτων υλικο!
εξοπλισµο!. Για οδηγες σχετικ µε τη χρ ση των διαγνωστικν προγραµµτων,
ανατρξτε στην εντητα “∆ιαγνωστικ προγρµµατα” στη σελδα 71.
Η Lenovo διατηρε ιστοσελδες στο World Wide Web που µπορετε να βρετε τις
τελευταες τεχνικς πληροϕορες και να µεταϕορτσετε προγρµµατα οδ γησης
συσκευν και αναβαθµσεις. Για να αποκτ σετε πρσβαση σε αυτς τις σελδες,
ακολουθ στε τις οδηγες που παρχονται στην ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com/support
Κλση για παροχ υπηρεσιν
Κατ τη διρκεια της περιδου εγγ!ησης µπορετε να λβετε βο θεια και πληροϕορες
απ τηλεϕνου µσω του Κντρου υποστ ριξης πελατν (Customer Support Center).
Οι ακλουθες υπηρεσες εναι διαθσιµες κατ τη διρκεια της περιδου εγγ!ησης:
v Εντοπισµς προβληµ των - Εκπαιδευµνο προσωπικ εναι τοιµο να σας βοηθ σει
να προσδιορσετε να πρβληµα που αντιµετωπζετε µε τον υλικ σας εξοπλισµ και
να αποϕασσετε τις ενργειες στις οποες πρπει να προβετε για να διορθσετε το
πρβληµα.
v Επισκευ υλικο/ εξοπλισµο/ - Αν διαπιστωθε τι το πρβληµα οϕελεται σε υλικ
εξοπλισµ που καλ!πτεται απ εγγ!ηση, εκπαιδευµνο προσωπικ υπηρεσιν εναι
τοιµο να σας παρσχει τις κατλληλες υπηρεσες.
v ∆ιαχεριση µηχανικ ν τροποποισεων - Μπορε να απαιτο!νται αλλαγς µετ την
πληση του προϊντος. Η Lenovo ο µεταπωλητ ς απ τον οποο αγορσατε το
προϊν θα προβε σε κατλληλες για τον υλικ εξοπλισµ σας µηχανικς
τροποποι σεις (engineering changes).
Τα ακλουθα στοιχεα δεν καλ!πτονται απ την εγγ!ηση:
v Αντικατσταση χρ ση εξαρτηµτων που δεν χουν κατασκευαστε απ για τη
Lenovo καθς και εξαρτηµτων της Lenovo που δεν καλ!πτονται απ εγγ!ηση
v Προσδιορισµς της αιτας προβληµτων λογισµικο!
v Ρ!θµιση του BIOS ως τµ µα µιας εγκατστασης αναβθµισης
v Αλλαγς, τροποποι σεις αναβαθµσεις προγραµµτων οδ γησης συσκευν
Κεϕλαιο 7. Πληροϕορες, βο θεια και υπηρεσες
79
v Εγκατσταση και συντ ρηση λειτουργικν συστηµτων δικτ!ων (NOS)
v Εγκατσταση και συντ ρηση προγραµµτων εϕαρµογν
Ανατρξτε στις πληροϕορες ασϕλειας και εγγ!ησης που παρχονται µε τον
υπολογιστ σας για µια πλ ρη επεξ γηση των ρων εγγ!ησης. Θα πρπει να κρατ σετε
την απδειξη αγορς στε να µπορετε να λβετε υπηρεσες εγγ!ησης.
Για µια λστα των τηλεϕωνικν αριθµν που µπορετε να καλσετε για τη λ ψη
υπηρεσιν επισκευ ς και υποστ ριξης στη χρα στην περιοχ που διαµνετε,
µεταβετε στην ιστοσελδα http://www.lenovo.com/support και επιλξτε Support phone
list ανατρξτε στις πληροϕορες ασϕλειας και εγγ!ησης που παρχονται µε τον
υπολογιστ σας.
Σηµεωση: Οι αριθµο τηλεϕνου υπκεινται σε αλλαγ χωρς ειδοποηση. Αν δεν
εµϕανζεται νας αριθµς τηλεϕνου για τη χρα την περιοχ που
διαµνετε, ττε επικοινων στε µε τον τοπικ µεταπωλητ
εκπρσωπο
µρκετινγκ της Lenovo.
Αν εναι δυνατ, συνιστται να εστε στον υπολογιστ σας ταν καλετε. Θα πρπει να
χετε πρχειρες τις ακλουθες πληροϕορες:
v Τ!πος και µοντλο µηχαν ς
v Αριθµο σειρς των προϊντων υλικο! εξοπλισµο!
v Περιγραϕ του προβλ µατος
v Ακριβ ς διατ!πωση των µηνυµτων σϕαλµτων
v Πληροϕορες σχετικ µε τη σ!νθεση υλικο! εξοπλισµο! και λογισµικο!
Χρση λλων υπηρεσιν
Αν ταξιδε!ετε µε τον υπολογιστ σας τον µετεγκαταστ σετε σε χρα στην οποα
πωλεται ο συγκεκριµνος τ!πος επιτραπζιου ϕορητο! υπολογιστ , ο υπολογιστ ς
µπορε να καλ!πτεται απ ∆ιεθνες Υπηρεσες Εγγ!ησης (International Warranty
Service), οι οποες σας παρχουν αυτοµτως το δικαωµα να λαµβνετε υπηρεσες
εγγ!ησης καθ’ λη τη διρκεια της περιδου εγγ!ησης. Οι υπηρεσες θα παρχονται
απ παροχες υπηρεσιν που εναι εξουσιοδοτηµνοι να παρχουν υπηρεσες εγγ!ησης.
Οι µθοδοι και οι διαδικασες παροχ ς υπηρεσιν µπορε να διαϕρουν απ χρα σε
χρα και ορισµνες υπηρεσες µπορε να µην εναι διαθσιµες σε λες τις χρες.
Παρχονται ∆ιεθνες Υπηρεσες Εγγ!ησης µε τη µθοδο (π.χ. depot, µεταϕορ απ τον
πελτη στο κντρο παροχ ς υπηρεσιν (carry-in) επ τπου υπηρεσες) που
χρησιµοποιεται στη χρα παροχ ς υπηρεσιν. Τα κντρα παροχ ς υπηρεσιν σε
ορισµνες χρες µπορε να µην εναι σε θση να παρσχουν υπηρεσες για λα τα
µοντλα ενς συγκεκριµνου τ!που υπολογιστ . Σε ορισµνες χρες, µπορε να ισχ!ουν
χρεσεις και περιορισµο κατ την παροχ των υπηρεσιν.
Για να διαπιστσετε εν ο υπολογιστ ς σας καλ!πτεται απ την Υπηρεσα ∆ιεθνο!ς
Εγγ!ησης και να δετε τον κατλογο των χωρν στις οποες εναι διαθσιµες οι
υπηρεσες εγγ!ησης, µεταβετε στην ιστοσελδα http://www.lenovo.com/support ,
επιλξτε Warranty και ακολουθ στε τις οδηγες που εµϕανζονται στην οθνη.
Για τεχνικ υποστ ριξη κατ την εγκατσταση Service Packs για ερωτ σεις σχετικ
µε τα Service Packs του προεγκατεστηµνου προϊντος Microsoft Windows, ανατρξτε
στην ιστοσελδα Microsoft Product Support Services στη διε!θυνση
http://support.microsoft.com/directory/, επικοινων στε µε το Κντρο υποστ ριξης
πελατν. Σε ορισµνες περιπτσεις απαιτεται η καταβολ κποιου χρηµατικο!
αντιτµου.
80
Οδηγς χρ σης
Αγορ πρσθετων υπηρεσιν
Κατ τη διρκεια της περιδου εγγ!ησης και µετ τη λ ξη της, µπορετε να αγορσετε
πρσθετες υπηρεσες, πως: υποστ ριξη για υλικ εξοπλισµ, λειτουργικ συστ µατα
και εϕαρµογς, εγκατσταση και ρ!θµιση δικτ!ων, επισκευ αναβαθµισµνου
εξοπλισµο! και εγκατσταση λογισµικο!. Η διαθεσιµτητα και η ονοµασα των
υπηρεσιν µπορε να διαϕρει ανλογα µε τη χρα την περιοχ . Για περισστερες
πληροϕορες σχετικ µε τις υπηρεσες αυτς, επισκεϕθετε την ακλουθη διε!θυνση:
http://www.lenovo.com
Κεϕλαιο 7. Πληροϕορες, βο θεια και υπηρεσες
81
82
Οδηγς χρ σης
Παρρτηµα. Ειδικ ς παρατηρσεις
Η Lenovo ενδχεται να µη διαθτει σε λες τις χρες τα προϊντα, τις υπηρεσες τις
λειτουργες που περιγρϕονται στο γγραϕο αυτ. Για πληροϕορες σχετικ µε τα
προϊντα και τις υπηρεσες που παρχονται στην περιοχ σας, συµβουλευτετε τον
τοπικ εκπρσωπο της Lenovo. Οποιαδ ποτε αναϕορ σε προϊν, πργραµµα
υπηρεσα της Lenovo δεν σηµανει ο!τε υποδηλνει τι µπορε να χρησιµοποιηθε µνο
το συγκεκριµνο προϊν, πργραµµα η συγκεκριµνη υπηρεσα της Lenovo. Μπορε
να χρησιµοποιηθε οποιοδ ποτε ισοδ!ναµο λειτουργικς προϊν, πργραµµα
υπηρεσα που δεν παραβιζει δικαιµατα πνευµατικ ς ιδιοκτησας της Lenovo. Ωστσο,
η αξιολγηση και επαλ θευση της λειτουργας οποιουδ ποτε λλου προϊντος,
προγρµµατος υπηρεσας εναι ευθ!νη του χρ στη.
Η Lenovo ενδχεται να χει ευρεσιτεχνες εκκρεµες αιτ σεις ευρεσιτεχνας που
συνδονται µε θµατα που καλ!πτει το παρν γγραϕο. Η κατοχ αυτο! του εγγρϕου
δεν σας παρχει οποιοδ ποτε δικαωµα επ αυτν των ευρεσιτεχνιν. Για ερωτ σεις
σχετικ µε δειες χρ σης, µπορετε να απευθ!νεστε εγγρϕως στην ακλουθη
διε!θυνση:
Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing
Η LENOVO ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ
ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ † ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. Σε ορισµνες δικαιοδοσες δεν
επιτρπεται η αποποηση ρητν σιωπηρν εγγυ σεων σε συγκεκριµνες συναλλαγς
και, εποµνως, η παραπνω δ λωση µπορε να µην ισχ!ει για εσς.
Οι πληροϕορες αυτς µπορε να περιλαµβνουν τεχνικς ανακρβειες τυπογραϕικ
λθη. Περιοδικ, πραγµατοποιο!νται αλλαγς στις πληροϕορες αυτο! του εγγρϕου.
Οι αλλαγς αυτς ενσωµατνονται σε κθε να κδοση του εγγρϕου. Η Lenovo µπορε
να προβε οποιαδ ποτε στιγµ και χωρς ειδοποηση σε βελτισεις /και
τροποποι σεις προϊντων /και προγραµµτων που περιγρϕονται σε αυτ την κδοση.
Τα προϊντα που περιγρϕονται στο παρν γγραϕο δεν προορζονται για χρ ση σε
εµϕυτε!σεις λλες εϕαρµογς υποστ ριξης της ζω ς, η δυσλειτουργα των οποων
µπορε να προκαλσει σωµατικ βλβη θνατο ανθρπων. Οι πληροϕορες που
περιχονται στο παρν γγραϕο δεν επηρεζουν ο!τε τροποποιο!ν τις προδιαγραϕς
εγγυ σεις των προϊντων Lenovo. Τποτα στο παρν γγραϕο δεν θα θεωρηθε ρητ
σιωπηρ δεια υποχρωση αποζηµωσης στα πλασια των δικαιωµτων πνευµατικ ς
ιδιοκτησας της Lenovo τρτων. ]λες οι πληροϕορες που περιχονται στο παρν
γγραϕο προσδιορστηκαν σε συγκεκριµνα περιβλλοντα και παρουσιζονται ως
παρδειγµα. Τα αποτελσµατα σε λλα περιβλλοντα λειτουργας µπορε να διαϕρουν.
Η Lenovo µπορε να χρησιµοποι σει να διανεµει οποιεσδ ποτε απ τις πληροϕορες
που παρχετε µε οποιονδ ποτε τρπο θεωρε κατλληλο χωρς καµα υποχρωση προς
εσς.
© Copyright Lenovo 2008
83
Οποιεσδ ποτε αναϕορς σε δικτυακο!ς τπους µη-Lenovo που περιχονται σε αυτ την
κδοση παρχονται µνο για τη διευκλυνσ σας και δεν συνιστο!ν κατ καννα τρπο
επιδοκιµασα των συγκεκριµνων δικτυακν τπων. Τα υλικ σε αυτο!ς τους δικτυακο!ς
τπους δεν αποτελο!ν µρος των υλικν αυτο! του προϊντος Lenovo και η εκ µρους
σας χρ ση των εν λγω δικτυακν τπων γνεται µε δικ σας ευθ!νη.
Οποιαδ ποτε δεδοµνα απδοσης περιλαµβνονται στο γγραϕο αυτ χουν
συγκεντρωθε σε περιβλλον ελεγχµενης λειτουργας. Κατ συνπεια, τα
αποτελσµατα απδοσης που συγκεντρθηκαν σε λλα λειτουργικ περιβλλοντα
µπορε να διαϕρουν σηµαντικ. Ορισµνες µετρ σεις πραγµατοποι θηκαν σε
συστ µατα σε περιβλλον ανπτυξης και δεν εγγυµαστε τι οι µετρ σεις αυτς θα
χουν το διο αποτλεσµα σε γενικς διαθσιµα συστ µατα. Επιπλον, ορισµνες
µετρ σεις µπορε να εναι το αποτλεσµα συµπερασµατικ ς εξαγωγ ς. Τα πραγµατικ
αποτελσµατα µπορε να διαϕρουν. Οι χρ στες αυτο! του εγγρϕου θα πρπει να
επαληθε!σουν τα δεδοµνα που ισχ!ουν για το δικ τους περιβλλον.
Σηµεωση σχετικ µε την ξοδο τηλερασης
Η ακλουθη σηµεωση ισχ!ει για τα µοντλα που χουν την εργοστασιακ
εγκατεστηµνη λειτουργα εξδου τηλερασης.
Το προϊν αυτ περιλαµβνει τεχνολογα προστασας πνευµατικν δικαιωµτων που
προστατε!εται απ µεθδους που περιγρϕονται σε ορισµνες ευρεσιτεχνες στις
Η.Π.Α. και λλα δικαιµατα πνευµατικ ς ιδιοκτησας που αν κουν στη Macrovision
Corporation και λλους κατχους δικαιωµτων. Η χρ ση της εν λγω τεχνολογας
προστασας πνευµατικν δικαιωµτων πρπει να εναι εξουσιοδοτηµνη απ τη
Macrovision Corporation και να προορζεται για οικιακ χρ ση και λλους σκοπο!ς
περιορισµνης προβολ ς, εκτς αν υπρχει σχετικ εξουσιοδτηση για λλη χρ ση
απ τη Macrovision Corporation. Απαγορε!εται η αντστροϕη µηχνευση (reverse
engineering) και η αποσυναρµολγηση.
Εµπορικ σµατα
Οι ακλουθοι ροι εναι εµπορικ σ µατα της Lenovo στις Ηνωµνες Πολιτεες /και
σε λλες χρες:
Lenovo
Rescue and Recovery
Λογτυπο της Lenovo
ThinkCentre
ThinkVantage
Ο ρος Wake on LAN εναι εµπορικ σ µα της International Business Machines
Corporation στις Ηνωµνες Πολιτεες /και σε λλες χρες.
Οι ροι Microsoft, Windows και Windows Vista εναι εµπορικ σ µατα της Microsoft
Corporation στις Ηνωµνες Πολιτεες /και σε λλες χρες.
Ο ροι AMD, AMD Athlon, AMD Phenom, AMD Sempron και οποιοιδ ποτε συνδυασµο
τους εναι εµπορικ σ µατα της Advanced Micro Devices, Inc.
Ο ρος Linux εναι εµπορικ σ µα του Linus Torvalds στις Ηνωµνες Πολιτεες /και σε
λλες χρες.
€λλες επωνυµες εταιρειν ονοµασες προϊντων
εµπορικ σ µατα σ µατα υπηρεσιν λλων.
84
Οδηγς χρ σης
υπηρεσιν µπορε να εναι
Ευρετριο
Α
Ε
αγορ πρσθετων υπηρεσιν 81
αλλαγ
κωδικς πρσβασης 62
σειρ συσκευν εκκνησης 64
αντικατσταση
µονδα σκληρο! δσκου 29
µονδα ψ!κτρας και ανεµιστ ρα 28
µπαταρα 25
αντικατσταση εξαρτηµτων, ολοκλ ρωση 46
αντιµετπιση βασικν προβληµτων 69
αποθηκευτικ µσα κτακτης ανγκης, δηµιουργα και χρ ση 55
αποκατσταση
διαδικασες, εϕεδρικ αποθ κευση και 53
δισκτα αποκατστασης και επισκευ ς, δηµιουργα και
χρ ση 56
λογισµικ 51
µετ απ αποτυχα ενηµρωσης του POST/BIOS 66
προβλ µατα, επλυση 58
προγρµµατα οδ γησης συσκευν 57
boot-block 66
αποκατσταση και επισκευ , δηµιουργα και χρ ση δισκτας 56
αποκατσταση boot-block 66
αποτυχα ενηµρωσης του POST/BIOS, αποκατσταση 66
ασϕλεια v
κλειδαρι 48
λουκτο 48
µηχανισµο 48
χαρακτηριστικ 3
αϕαρεση καλ!µµατος 14
εγκατσταση
εσωτερικς προαιρετικς συσκευς 16
προγρµµατα οδ γησης συσκευν 57
εγκατσταση µονδας 22
εγκατσταση προαιρετικν συσκευν
εσωτερικς µονδες 20
κρτα 16
µηχανισµο ασϕλισης 48
µονδα µν µης 19
ειδικς παρατηρ σεις 83
εµπορικ σ µατα 84
ναρξη του προγρµµατος Setup Utility 61
ενργεια
υποστ ριξη ACPI (Advanced Configuration and Power
Interface) 3
χαρακτηριστικ 3
ενεργοποηση, απενεργοποηση
63
συσκευ
ενηµρωση
προγρµµατα συστ µατος 65
BIOS 65
ενηµρωση (flash) του BIOS 66
ενηµρωση BIOS 65
εντοπισµς εξαρτηµτων 10
εξαρτ µατα, εσωτερικ 10
ξοδος απ το Setup Utility 64
εξωτερικς προαιρετικς συσκευς, εγκατσταση 14
επιλογ
προσωριν συσκευ εκκνησης 63
συσκευ εκκνησης 63
επλυση προβληµτων αποκατστασης 58
επλυση προβληµτων, διγνωση 69
επισκπηση λογισµικο! 5
εσωτερικς µονδες 1
εσωτερικς προαιρετικς συσκευς, εγκατσταση 16
εσωτερικ ηχεο, αντικατσταση 43
εϕεδρικ αποθ κευση και αποκατσταση, διαδικασες 53
Β
βασικ προβλ µατα, αντιµετπιση
βο θεια
και υπηρεσες 79
λ ψη 77
πρσβαση 78
69
∆
δηµιουργα
και χρ ση αποθηκευτικν µσων κτακτης ανγκης 55
και χρ ση δισκτας αποκατστασης και επισκευ ς 56
δηµιουργα και χρ ση
CD/DVD αποκατστασης προϊντος 51
δηµιουργα και χρ ση CD/DVD αποκατστασης προϊντος 51
διγνωση, επλυση προβληµτων 69
διαγνωστικ
χρος εργασας του Rescue and Recovery 73
διαγνωστικ προγρµµατα, χρ ση 79
διαγραϕ κωδικο! πρσβασης 62
διαδικασες εϕεδρικ ς αποθ κευσης και αποκατστασης 53
διαχειριστ ς, κωδικς πρσβασης 62
δισκκια αποκατστασης προϊντος, δηµιουργα και χρ ση 51
© Copyright Lenovo 2008
Η
ηλεκτρονικ εγχειρδια, ϕκελος
77
Θ
θ κη 1, εγκατσταση
θ κη 2, εγκατσταση
22
22
Κ
καθαρισµς του ποντικιο! 74
κλυµµα
αϕαρεση 14
κλυµµα υπολογιστ , επανατοποθτηση
κρτα 16
εγκατσταση, αντικατσταση 16
υποδοχς 16
κρτες επκτασης 2
κντρο υποστ ριξης πελατν 79
46
85
κλειδαρι ασϕαλεας 48
κωδικο πρσβασης
49
διαγραϕ
που χει χαθε ξεχαστε 49
κωδικο πρσβασης, θµατα που πρπει να λαµβνονται
υπψη 62
κωδικο πρσβασης, χρ ση 61
κωδικς πρσβασης
62
διαχειριστ
θµατα που πρπει να λαµβνονται υπψη 62
ορισµς, αλλαγ , διαγραϕ
62
χρ στη 62
κωδικς πρσβασης, προστασα µσω 49
πληκτρολγιο, αντικατσταση 45
πληροϕορες
ασϕλεια 78
εγγ!ηση 78
λ ψη 77
πηγς 77
σηµαντικς για την ασϕλεια v
πληροϕορες ασϕλειας 78
πληροϕορες εγγ!ησης 78
πληροϕορες, πηγς 77
ποντκι
καθαρισµς 74
µη οπτικ 74
οπτικ ποντκι 74
ποντκι, αντικατσταση 46
προαιρετικς συσκευς, εγκατσταση εσωτερικν µονδων
προβολ και αλλαγ ρυθµσεων 61
πργραµµα Setup Utility, ναρξη 61
προγρµµατα οδ γησης συσκευν 47
αποκατσταση 57
εγκατσταση 57
προγρµµατα συστ µατος, ενηµρωση 65
πρσοψη
πρσοψη, αϕαρεση 15
πρσοψη, τοποθτηση 15
προστασα µσω κωδικο! πρσβασης 49
προσωριν συσκευ εκκνησης 63
Λ
λαβ ασϕλισης καρτν 17
λ ψη
βο θεια 77
πληροϕορες 77
υπηρεσες 77
λογισµικ
αποκατσταση 51
λογισµικ προστασας απ ιο!ς
λουκτο 48
6
20
Μ
µσα κτακτης ανγκης, δηµιουργα και χρ ση 55
µη οπτικ ποντκι 74
µονδα δισκτας µονδα ανγνωσης κρτας, αντικατσταση
µονδα µν µης
εγκατσταση, αντικατσταση 19
πλακτα συστ µατος 19
µονδα οπτικο! δσκου, αντικατσταση 35
µονδα σκληρο! δσκου, αντικατσταση 29
µονδα τροϕοδοτικο!, αντικατσταση 26
µονδα ψ!κτρας και ανεµιστ ρα, αντικατσταση 28
µονδα CRU
ολοκλ ρωση της εγκατστασης 46
µονδες
εσωτερικς 20
θ κες 21
προδιαγραϕς 21
µπαταρα, αντικατσταση 25
µπροστιν µονδα ανεµιστ ρα, αντικατσταση 37
Ο
οπτικ ποντκι 74
ορισµς
κωδικς πρσβασης 62
συσκευ κτακτης ανγκης
παρλληλη θ!ρα 9
περιβλλον, λειτουργικ 4
περιγραϕ υποδοχ ς 9
πσω µονδα ανεµιστ ρα, αντικατσταση
πλακτα συστ µατος
αναγνριση εξαρτηµτων 11
θση 11
µονδα µν µης 19
υποδοχς 11
Οδηγς χρ σης
36
ρυθµσεις
αλλαγ
προβολ
61
61
Σ
σειριακ θ!ρα 9
σηµαντικς πληροϕορες για την ασϕλεια v
σηµεωση για την ξοδο τηλερασης 84
στατικς ηλεκτρισµς, ευασθητες συσκευς 13
συσκευς ευασθητες στο στατικ ηλεκτρισµ, χειρισµς
συσκευς, προγρµµατα οδ γησης 47
συσκευ εκκνησης 63
προσωριν , επιλογ
63
σειρ, αλλαγ
64
συσκευ κτακτης ανγκης, ναρξη 58
σ!στηµα
διαχεριση 2
προγρµµατα 65
Τ
58
τεκµηρωση, χρ ση 79
τηλεραση, σηµεωση για την ξοδο
Π
86
Ρ
Υ
39
υπηρεσες
αγορ πρσθετων 81
λλες 80
και βο θεια 79
κντρο υποστ ριξης πελατν
λ ψη 77
υποδοχς
πσω 8
79
84
13
R
υποδοχς (συνχεια)
πρσοψη 7
υποδοχς εισδου/εξδου (I/O) 2
υποδοχς στην πρσοψη 7
υποδοχς στο πσω µρος 8
υποδοχ εισδου χου 9
υποδοχ εξδου χου 9
υποδοχ σ!νδεσης µικροϕνου 9
υποδοχ σ!νδεσης οθνης DVI 9
υποδοχ σ!νδεσης οθνης VGA 9
υποδοχ σ!νδεσης πληκτρολογου 9
υποδοχ σ!νδεσης ποντικιο! 9
υποδοχ Ethernet 9
υποδοχ USB 9
υποσ!στηµα γραϕικν 2
υποσ!στηµα χου 2
Rescue and Recovery 51
χρος εργασας του Rescue and Recovery
54
S
Setup Utility, ξοδος 64
Setup Utility, πργραµµα 61
T
ThinkVantage Productivity Center
77
Φ
ϕκελος Online Books 77
ϕυσικς προδιαγραϕς 4
Χ
χαρακτηριστικ 1
χρ ση
λλες υπηρεσες 80
αποθηκευτικν µσων κτακτης ανγκης, δηµιουργα και 55
διαγνωστικ προγρµµατα 79
δισκτα αποκατστασης και επισκευ ς, δηµιουργα και
χρ ση 56
κωδικο πρσβασης 61
τεκµηρωση 79
Setup Utility, πργραµµα 61
χρ στης, κωδικς πρσβασης 62
χρος εργασας του Rescue and Recovery 54
χρος εργασας, εϕεδρικ αποθ κευση και αποκατσταση 54
A
Access Help
78
B
BIOS, ενηµρωση (flash)
65, 66
C
CMOS, εκκαθριση
49
E
Ethernet
2
O
Online Books, ϕκελος
77
P
POST (αυτµατος λεγχος κατ την εκκνηση)
Productivity Center, ThinkVantage 77
65
Ευρετ ριο
87
88
Οδηγς χρ σης
Part Number: 53Y6601
(1P) P/N: 53Y6601

advertisement

Key Features

  • PC Black
  • AMD Athlon X2 5000B 2.6 GHz
  • 1 GB DDR2-SDRAM
  • 160 GB DVD±RW
  • AMD Radeon HD 3100
  • Windows Vista Business

Related manuals

Download PDF

advertisement