BenQ DC S40 de handleiding

Add to My manuals
51 Pages

advertisement

BenQ DC S40 de handleiding | Manualzz

DC S40 Digitale Camera

Gebruiksaanwijzing

Welkom

Copyright

Copyright (c) 2004 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, overgezet, opgeslagen in een archiveringssysteem of vertaald in enige taal of computertaal, in geen enkele vorm of op geen enkele wijze, elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ Corporation.

Bepalingen

BENQ Corporation aanvaardt geen verantwoordelijkheden of garanties, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud van dit document en verwerpt specifiek elke garantie op de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. BENQ Corporation behoudt zich bovendien het recht voor de publicatie te herzien en af en toe wijzigingen aan de inhoud van dit document aan te brengen, zonder enige verplichting van deze onderneming om enige persoon op de hoogte te brengen van dergelijke revisie of wijzigingen.

*Windows, Internet Explorer en Outlook Express zijn handelsmerken van Microsoft

Corporation. Andere namen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen of organisaties.

Zorg dragen voor uw camera

• Gebruik de camera niet in de volgende omstandigheden: bij een temperatuur lager dan

0°C of hoger dan 40°C.

• De camera niet gebruiken noch opslaan in de onderstaande omgevingen:

– Direct zonlicht

– Hoge vochtigheid of stof

– In de buurt van een luchtkoeler, verwarming of andere warmtebronnen

– In een gesloten auto in de zon

– Onstabiele locaties

• Indien uw camera vochtig wordt, neem deze dan zo snel mogelijk af met een droge doek.

• Zout of zeewater kan ernstige schade toebrengen aan de camera.

• Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol enz. om de camera te reinigen.

• Indien de lens of zoeker vuil zijn, gebruik dan een lensborstel of een zachte doek om de lens te reinigen. Raak de lens niet aan met uw vingers.

• Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de camera niet uit elkaar nemen of zelf repareren.

• Water op of in de camera kan leiden tot brand of elektrische schokken. Bewaar de camera daarom op een droge plaats.

• Gebruik de camera niet buitenshuis wanneer het regent of sneeuwt.

• Gebruik de camera niet in of in de nabijheid van water.

• Indien vuil of water in de camera terecht komt, schakel de camera dan onmiddellijk uit, neem de batterijen uit en maak de netspanningsadapter los. Verwijder het vuil of water en stuur de camera ter reparatie op naar het onderhoudscentrum.

• Zet de afbeeldingen zo snel mogelijk over naar de computer om gegevensverlies te voorkomen.

1. Overzicht van de DC S40

.................................... 1

1.1 Inhoud Verpakking ................................................ 1

1.2 DC S40 Componenten...........................................2

1.2.1 Vooraanzicht

.........................................................2

1.2.2 Achteraanzicht

1.2.3 Onderaanzicht

1.2.5 Keuzeschakelaar

.......................................................2

.......................................................2

1.2.4 Functies van Knoppen

.............................................3

.....................................................4

1.2.6 Indicator-LED Zoeker

.............................................4

1.2.7 Het LCD-scherm draaien

.........................................4

2. Uw DC S40 Voorbereiden voor Gebruik

......... 5

2.1 De Batterij Plaatsen: ............................................... 5

2.2 Een AC Voedingsadapter gebruiken .....................6

2.3 De Batterij Laden....................................................6

2.4 Een SD-geheugenkaart laden.................................7

2.5 De Riem Bevestigen................................................8

3. Gebruik maken van de DC S40

......................... 9

3.1 Opnamestand ........................................................ 9

3.1.1 Foto’s maken

.........................................................9

3.1.2 Over de Pictogrammen op het LCD-scherm

...............9

3.1.3 Het LCD-scherm gebruiken in Handmatige Stand

.....10

3.1.4 Weergave LCD-scherm (Opnamestand)

...................10

3.1.5 De Optische Zoom gebruiken......................................

11

3.1.6 De Digitale Zoom gebruiken .......................................

11

3.1.7 De Flitser Gebruiken ....................................................

12

3.1.8 Het Scherpstelbereik Wijzigen.....................................

13

3.1.9 Instelling Opnamestand...............................................

14

Inhoudstabel

I

3.1.9.1 Navigeren in de menu’s voor de Opname-instellingen

....14

3.1.9.2 Opnamestand ......................................................................

14

3.1.9.3 Resolutie...............................................................................

15

3.1.9.4 Kwaliteit ...............................................................................

15

3.1.9.5 Scène ...................................................................................

15

3.1.9.6 Witbalans ............................................................................

16

3.1.9.7 Effect ....................................................................................

16

3.1.9.8 ISO .......................................................................................

17

3.1.9.9 Scherpstelling.......................................................................

17

3.1.9.10 Belichtingswaarde..............................................................

18

3.1.9.11 Lichtmeting........................................................................

19

3.1.9.12 Datumafdruk .....................................................................

19

3.2 Video's opnemen..................................................20

3.2.1 Videostand

..........................................................20

3.2.2 Speciaal video-effect

..............................................21

3.3 Beelden Weergeven ..............................................22

3.3.1 Weergavestand

.....................................................22

3.3.2 Video’s Weergeven ................................................23

3.3.3 Miniatuurweergave

...............................................24

3.3.4 Spraakmemo-opname

...........................................24

3.3.5 Zoomen tijdens Weergave

......................................25

3.3.6 Afbeeldingen en Video’s Wissen ..............................25

3.3.7 Instelling Weergavestand

3.3.7.1 Bestanden Wissen

.......................................26

...............................................26

3.3.8 Miniatuurstand

...................................................27

3.3.9 Beveiligingsstand

.................................................27

3.3.10 Diavoorstelling

..................................................28

3.3.11 Het opstartbeeld instellen

..................................28

3.4 Muziek Beluisteren...............................................29

3.4.1 MP3-bestanden Overdragen naar de Camera

............29

II Inhoudstabel

3.4.2 MP3-bestanden Weergeven ....................................29

3.4.3 FM-radiobestanden Weergeven

..............................30

3.5 INSTELSTAND ....................................................31

3.5.1 Geheugen

...........................................................31

3.5.2 Nummer Opnieuw Instellen

.................................32

3.5.3 Date/Time (Datum/Tijd)

......................................32

3.5.4 Datumformaat

....................................................33

3.5.5 LCD-helderheid

...................................................33

3.5.6 Piep

...................................................................34

3.5.7 Opstartbeeld

.......................................................34

3.5.8 Formaat AV-uitvoer

..............................................35

3.5.9 Energiebesparing

3.5.10 Language (Taal)

.................................................35

...............................................36

3.5.11 Reset (Terug instellen) .......................................36

3.5.12 Softwareversie

...................................................37

4. PC-afhankelijke Functies

................................... 38

4.1 De Digitale Camera Software installeren ...........38

4.2 Gebundelde Software ...........................................39

4.3 Bestanden overdragen met uw PC ......................40

4.3.1 Afbeeldingen, Video's en MP3-bestanden

Overdragen .........................................................40

4.4 Afbeeldingen Weergeven op de TV.....................41

5. Probleemoplossing

............................................... 42

5.1 Tabel met foutmeldingen..................................... 42

6. Specificaties

............................................................ 43

7. Informatie voor ondersteuning

....................... 45

Inhoudstabel

III

IV Inhoudstabel

[Notities]

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

1

O

VERZICHT VAN DE

DC S40

1.1 Inhoud Verpakking

In de verpakking zijn de volgende onderdelen aanwezig:

7

1

2

3

4

Welcome

5

6

1.

Gebruiksaanwijzing

2.

DC S40 digitale camera

3. AV-kabel

4.

USB-kabel

5.

Lithium-ion batterij (herlaadbaar)

6.

Handriem

7.

DC S40 CD-ROM met software

8.

AC voedingsadapter

9.

Koptelefoon

B en

Q

8

9

Indien een onderdeel ontbreekt of beschadigd lijkt, neem dan contact op met uw leverancier.

Bewaar de verpakking voor het geval u deze zou nodig hebben om uw camera te verzenden voor onderhoud.

Overzicht van de DC S40 1

2

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

1.2 DC S40 Componenten

1.2.1 Vooraanzicht

1.

Luidspreker

2.

Ontspanknop

3.

Ingebouwde flitser

4.

Optische zoeker

5.

Lens/lensafsluiting

6.

Zelfontspanner/Hulplampje voor AF

Microfoon

7.

Koptelefoon en A/V OUT aansluiting

8.

USB-aansluiting

9.

DC IN 5V aansluiting

3

4

5

6

2 1

1.2.2 Achteraanzicht

1.

Ontspanknop

2.

Knop Flitser/navigatie naar rechts

3.

Zoom/volumeregeling/menu knop navigatie omhoog & omlaag

4.

Knop macro/navigatie naar links

5.

LED Zoeker

6.

Zoeker

7.

LCD-scherm

8.

Knop Snelle weergave/verwijderen

9.

Menu/annuleren

10. LCD/SET

11. Keuzeschakelaar

12. Oogje voor riem

1.2.3 Onderaanzicht

1.

Statiefbevestiging

2.

Detector geopende batterijklep

Opmerking: Raak deze detector niet aan.

3.

Lithium-ion batterijvak

4.

sleuf SD-geheugenkaart

6

7

8

9

5 4 3 2 1

A

M

O-VIEW/DEL

MENU-C

LCD/SET

10 11

1 2 3 4

Opmerking

Het LCD-scherm van de digitale camera werd vervaardigd volgens een verfijnde technologie. Het scherm kan echter enkele lichte vlekjes bevatten of ongewone kleuren weergeven. Dit is normaal en wijst niet op een defect van het scherm. Het zal de foto's die u met de camera maakt niet beïnvloeden.

Het hulplampje voor de autofocus wordt gebruikt om het scherpgestelde onderwerp te verlichten bij zwak licht, wat de autofocus van andere camera's niet zal doen.

7

8

9

10

Overzicht van de DC S40

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

1.2.4 Functies van Knoppen

1.

Macro

• Opname-/Videostand – druk op deze knop om de Macrostand in te schakelen.

• Weergavestand – druk op de knop om het vorige bestand te selecteren.

• Menustand – druk op de knop om in de menu’s naar links te schuiven.

• MP3-stand – druk op de knop om naar het vorige fragment te gaan.

• FM-radiostand – druk op de knop om te zoeken naar een vorig kanaal.

2.

Zoom

• Stand Opname/Weergave/Video – druk omhoog om in te zoomen; druk omlaag om uit te zoemen.

• MP3/FM-radiostand – druk omhoog om

Q-VIEW/DEL

MENU/C

LCD/SET

1

2

3

4

5

6

7 het volume te verhogen; druk omlaag om het te verlagen.

• Miniatuurstand – druk omhoog of omlaag om te navigeren door de miniatuurafbeeldingen.

• Menustand – druk omhoog of omlaag om de waarden te wijzigen.

3.

Flitser

• Handmatige Opnamestand – druk op deze knop om de verschillende

Flitserstanden te bekijken.

• Weergavestand – druk op de knop om het volgende bestand te selecteren.

• MP3-stand – druk op de knop om naar het volgende nummer te gaan.

• FM-radiostand – druk op de knop om te zoeken naar het volgende kanaal.

• Menustand – druk op de knop om in de menu’s naar rechts te schuiven.

4.

Keuzeschakelaar (zie volgende pagina)

5.

Q-weergave/Verwijderen

• Opnamestand – druk op de knop om het laatst opgenomen beeld weer te geven.

• Weergavestand – druk op de knop om de huidige afbeelding of film te verwijderen.

• MP3-stand – druk gedurende minder dan twee seconden op de knop om te schakelen tussen de weergavestanden (alles herhalen, één herhalen, standaardweergave). Druk gedurende meer dan twee seconden op de knop om de cameraknoppen te vergrendelen; alleen de voedingsknop werkt in deze stand.

• FM-stand - Druk gedurende twee seconden op de knop om de knoppen te vergrendelen; alleen de voedingsknop werkt in deze stand, en druk gedurende minder dan twee seconden om te schakelen tussen de koptelefoon en de luidspreker.

6.

Menu/Annuleren

• Stand Opname/Weergave/Video – opent de menu’s.

• Menustand – annuleert een bewerking of verlaat de menustand.

7.

LCD/SET

• Opname-/Videostand – druk op deze knop om te schakelen tussen de weergavestanden : OSD (on screen display) volledige weergave, OSD-weergave

UIT, en LCD UIT.

• Weergavestand – druk om te schakelen tussen de weergavestanden: standaard afbeelding, alleen afbeelding, en miniatuurstand.

• Menustand – druk op de knop om de actie te bevestigen.

• MP3-stand – druk op de knop om te schakelen tussen de weergave- en pauzestand.

• FM Radiostand - druk gedurende minder dan twee seconden om te schakelen tussen de FM-radiostations. Druk gedurende meer dan twee seconden op de knop om het huidige station op te slaan naar een kanaal; selecteer het kanaal om af te stemmen op het station.

Overzicht van de DC S40 3

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

1.2.5 Keuzeschakelaar

1.

Handmatige

2.

Stand Automatisch

1

2

3.

Weergavestand 3

4

4.

Videostand

5.

Audiostand

5

1.2.6 Indicator-LED Zoeker

AAN

Groen

1. Voeding aan gedetecteerd

2. Klaar voor gebruik of AFactie voltooid

3. USB-aansluiting

(zonder toegang)

Knipperend

(traag)

Bezig met verwerken

Knipperend (snel)

Bezig met openen massaopslag

Oranje

Bezig met laden van batterij

1. Waarschuwingsbericht

2. Voeding laag

Flitser is bezig met laden

1.2.7 Het LCD-scherm draaien

Het LCD-scherm kan in een hoek van 180 graden worden gedraaid zoals weergegeven. Op deze manier kunt u een zelfportret maken.

4 Overzicht van de DC S40

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

2

U

W

DC S40 V

OORBEREIDEN VOOR

G

EBRUIK

Met de Lithium Ion batterij kunt u foto’s en videofragmenten opnemen, en luisteren naar muziek of een FM-radio terwijl u aan het werk bent. Gebruik steeds de voedingsadapter wanneer mogelijk om batterijvermogen te sparen.

2.1 De Batterij Plaatsen:

1.

Schakel de camera uit.

2.

Schuif het batterijklepje in de richting van de pijl (A) en open het batterijklepje (B).

3.

Duw de batterijvergrendeling in de richting van de pijl (C) en plaats de batterij in de juiste richting zoals weergegeven (D) zodat de inkepingen omhoog zijn gericht.

4.

Sluit het batterij/geheugenkaartklepje (E).

De batterij verwijderen: Open het batterijklepje en duw vervolgens op de batterijvergrendeling. De batterij zal een weinig uit het vak springen; trek de batterij uit het vak.

A

MENU/C

LCD/SET

O-VIEW-D

EL

A

Q-VIEW /DEL

LCD/SET

MENU-C

A M

Inkepingen batterijvergrendeling

Q-VIEW/DEL

LCD/SET

MENU-C

A M

B

A

MENU/C

LCD/SET

O-VIEW-D

EL

D

C E

Opmerkingen

Gebruik alleen het opgegeven type batterij (Lithium Ion).

Indien u de batterij gedurende langere tijd niet zult gebruiken, verwijder hem dan uit de camera om lekken of corrosie te voorkomen.

Gebruik de batterij niet in een uitzonderlijk koude omgeving, aangezien lage temperaturen de levensduur van de batterij kunnen verkorten en de prestatie van de camera kunnen verminderen.

Uw DC S40 Voorbereiden voor Gebruik 5

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

2.2 Een AC Voedingsadapter gebruiken

1. Zorg dat de camera uitgeschakeld is.

2. Sluit een uiteinde van de AC voedingsadapter aan op de DC IN 5V aansluiting (A).

3. Stop het andere uiteinde van de AC voedingsadapter in het stopcontact (B).

B

A

Opmerkingen

Gebruik alleen de AC voedingsadapter die is aangewezen voor de camera. Schade die wordt veroorzaakt door gebruik van een verkeerde adapter valt niet onder de garantie.

Gebruik een AC voedingsadapter tijdens de overdracht van de beelden naar uw computer om gegevensverlies te voorkomen door het onverwachte automatisch uitschakelen van de camera.

2.3 De Batterij Laden

1. Plaats de batterij zoals beschreven in 2.1“De Batterij Plaatsen:” op pagina 5.

2. Sluit de voedingsadapter aan zoals beschreven in de vorige sectie, of sluit de USB-kabel aan op uw camera en gebruik een apparaat met een actieve USB-aansluiting, zoals een notebook of PC.

Hierna volgt de beschrijving van de indicator-LED’s:

• Oranje LED: laden wordt gestart

• LED uit: laden is voltooid

Opmerkingen

Gebruik alleen de AC voedingsadapter die is aangewezen voor de camera. Schade die wordt veroorzaakt door gebruik van een verkeerde adapter valt niet onder de garantie.

Wanneer u de USB-kabel gebruikt om de camera te laden, schakel dan de camera uit voor een betere prestatie bij het laden.

Stel de camera niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik de camera op kamertemperatuur voor de beste resultaten.

6 Uw DC S40 Voorbereiden voor Gebruik

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

2.4 Een SD-geheugenkaart laden

Alle foto’s en videobeelden die door de camera werden opgenomen kunnen worden opgeslagen op een SD-geheugenkaart (Secure Digital) of op het interne geheugen van de camera.

Zelfs wanneer de camera is uitgeschakeld, zullen de beelden die werden opgeslagen op de SD-geheugenkaart, bewaard blijven.

1. Zorg dat de camera uitgeschakeld is.

2. Schuif het batterij/geheugenkaartklepje in de richting van de pijl op het klepje.

LCD/SET

MENU-C

Q-VIEW/DEL

A

M

3. Plaats een SD-geheugenkaart:

• De voorkant van de geheugenkaart (gedrukte pijl) moet naar de voorkant van de camera gericht zijn.

• Indien u de kaart niet kunt plaatsen, controleer dan de oriëntatie.

4. Sluit het batterij/geheugenkaartklepje.

Controleer of de camera is uitgeschakeld voordat u de SD-geheugenkaart verwijdert. Open het batterij/geheugenkaartklepje Duw lichtjes op de rand van de geheugenkaart zodat deze wordt uitgeworpen.

Opmerkingen

Om te voorkomen dat waardevolle gegevens per ongeluk worden gewist van de geheugenkaart, moet u het schrijfbeveiligingsklepje (op de zijkant

Duw het schuifje in de richting van de pijl op de kaart om de SDgeheugenkaart tegen schrijven te beveiligen.

LO

CK van de geheugenkaart) naar de stand

Schuifje Schrijfbeveiliging

" LOCK (VERGRENDELEN) " . schuiven.

Om gegevens op de SD-geheugenkaart op te slaan, te bewerken of te wissen, moet u de kaart ontgrendelen.

Formatteer uw SD-geheugenkaart voordat u hem gebruikt. Zie 3.5.1“Geheugen” op pagina 31.

Uw DC S40 Voorbereiden voor Gebruik 7

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

2.5 De Riem Bevestigen

Gebruik steeds de riem om te voorkomen dat de camera valt tijdens het gebruik.

1. Stop de kleine lus van de riem door het oogje voor de riem op de camera (A).

2. Trek de grote lus door de kleine lus tot de riem stevig vastzit (B).

A

B

8 Uw DC S40 Voorbereiden voor Gebruik

BenQ DC 5530 User’s Manual

3

G

EBRUIK MAKEN VAN DE

DC S40

Dit hoofdstuk beschrijft de werkstanden van de camera, en legt uit hoe u foto's kunt maken, films kunt opnemen en audio zoals MP3-bestanden of FM-radio kunt beluisteren.

3.1 Opnamestand

Met de automatische opnamestand kunt u foto’s maken en kan de camera worden ingesteld voor functies zoals de witbalans en de automatische scherpstelling. In de handmatige stand kunt u meer nauwkeurige instellingen definiëren om de opname te kunnen aanpassen aan verschillende omstandigheden.

3.1.1 Foto’s maken

Uw camera beschikt over drie opnamestanden: enkele beeldopname, continu beeldopname, en zelfontspanner. U hebt de beschikking over een optische zoeker en een 1.5" LTPS LCDkleurenscherm om foto's te maken. Wanneer u opnames maakt met de optische zoeker kunt u batterijvermogen sparen. Het LCD-scherm helpt u om nauwkeurige foto’s te maken en alle details te bekijken. Het LCD-scherm zal echter meer batterijvermogen gebruiken.

1. Druk op de AAN/UIT-schakelaar om de camera in te schakelen.

2. Stel de keuzeschakelaar in op Automatische

Handmatige stand .

of

3. Stel uw opname in de zoeker in.

4. Druk de ontspanknop halverwege in om de automatische scherpstelling toe te laten een zuiver beeld te krijgen, en druk de knop vervolgens volledig in om de foto te maken.

3.1.2 Over de Pictogrammen op het LCD-scherm

De volgende pictogrammen worden weergegeven op het LCD-scherm wanneer u de

Automatische stand hebt geselecteerd.

Flitserstatus

Scène

Effect

Zelfontspanner

Beeldformaat

Resterend aantal opnamen

Focus area Zoomstatus

Batterijstatus

Gebruik maken van de DC S40 9

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.1.3 Het LCD-scherm gebruiken in Handmatige Stand

De volgende extra pictogrammen worden weergegeven op het LCD-scherm wanneer u d

Handmatige stand hebt geselecteerd.

ISO Witbalans Lichtmeting

Macrostand

Belichtingswaarde

3.1.4 Weergave LCD-scherm (Opnamestand)

Druk op de knop LCD/SET om het weergaveformaat te selecteren.

In de " Fotostand " of

" Videostand " wordt het voorbeeld met volledige OSD (On

Screen Display) weergegeven.

Q-VIEW/DEL

MENU/C

LCD/SET knop LCD/SET

De volgende illustratie toont de weergavevolgorde van het LCD-scherm.

OSD (on-screen-display) volledig beeld OSD-weergave UIT LCD-scherm UIT

10

Opmerkingen

Het beeld op het LCD-scherm wordt donkerder bij sterk zonlicht of helder licht. Dit is geen defect.

Wanneer u het LCD-scherm gedurende een langere tijd gebruikt, wordt er meer batterijvermogen gebruikt zodat het aantal foto’s dat u kunt maken zal verminderen. Om batterijvermogen te sparen, raden wij u aan het LCD-scherm uit te schakelen en de zoeker te gebruiken.

Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.1.5 De Optische Zoom gebruiken

De lens beweegt wanneer tijdens het fotograferen wordt gezoomd. Met zoomfotografie kunt u telefoto's en breedhoekopnames maken. Het onderwerp lijkt zich dichterbij te bevinden wanneer u de knop [ ]indrukt en lijkt verderaf gelegen wanneer u de knop [ ] indrukt.

1. Stel de keuzeschakelaar in op de Handmatige stand , de Automatische stand , of de

Videostand .

Zoom button

2. Schakel de camera in.

3. Stel de afbeelding samen op het LCD-scherm door in of uit te zoomen.

Wanneer u de zoomknop omhoog duwt, zoomt u in op het onderwerp, en wordt het onderwerp groter weergegeven op het LCDscherm.

Wanneer u de zoomknop omlaag duwt, wordt een foto met een bredere hoek weergegeven. De lenspositie wordt verplaatst naargelang de instelling van de zoomknop.

4. Druk de ontspanknop halverwege in om de automatische scherpstelling toe te laten een zuiver beeld te krijgen, en druk de knop vervolgens volledig in om de foto te maken.

3.1.6 De Digitale Zoom gebruiken

Wanneer u de digitale zoom gebruikt kunnen de beelden worden vergroot zodat het onderwerp dichterbij lijkt te zijn. Hoe meer het beeld echter wordt vergroot, hoe korreliger het beeld zal worden. De digitale zoomfunctie is alleen beschikbaar indien u het LCD-scherm en de digitale zoom inschakelt. Voer de volgende stappen uit om een digitaal ingezoomd beeld op te nemen:

1. Stel de keuzeschakelaar in op de Handmatige stand , de Automatische stand de Videostand .

, of

2. Schakel de camera in.

3. Stel uw opname samen op het LCD-scherm.

4. Duw de zoomknop omhoog om in te zoomen op het onderwerp. Wanneer de maximale optische zoom is bereikt, houd dan de zoomknop ingedrukt om de digitale zoom te activeren. De zoombalk duidt het huidige niveau van de digitale zoom aan.

Digitale zoom

Optische Zoom

Opmerkingen

De camera heeft een 1.0x tot 3.0x optische zoom en een 1.0x tot 4.0x digitale zoomfunctie.

De digitale zoomfunctie is niet beschikbaar wanneer u het LCD-scherm uitschakelt.

Gebruik maken van de DC S40 11

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.1.7 De Flitser Gebruiken

De flitser is voorzien om automatisch te werken wanneer de belichtingsomstandigheden het gebruik van de flitser vereisen. Bij het maken van een foto kunt u een geschikte flitserstand gebruiken die is aangepast aan de omstandigheden. Indien u de Flitserstand wijzigt zal de camera deze instelling behouden, zelfs nadat u deze hebt uitgeschakeld.

1. Stel de keuzeschakelaar in op Handmatige stand of in Automatische stand

2. Schakel de camera in.

3. Druk meerdere malen op de knop om te schakelen tussen de Flitserstanden. De beschikbare flitserstanden worden weergegeven in de volgende volgorde:

.

Automatisch Rode Ogen Reductie

Flitser uit Geforceerde Flits

4. Druk de ontspanknop halverwege in om de automatische scherpstelling toe te laten een zuiver beeld te krijgen, en druk de knop vervolgens volledig in om de foto te maken.

Opmerking

Nadat de flits is afgegaan, duurt het ongeveer 5 tot 10 seconden om terug klaar te zijn voor de volgende opname.

De camera heeft vier Flitserstanden: Automatisch, Rode Ogen Reductie, Geforceerde Flits en Flits uit.

De onderstaande tabel helpt u bij het kiezen van de geschikte Flitserstand:

Pictogram Flitserstand Beschrijving

Automatische flitser

Rode Ogen

Reductie

Geforceerde

Flits

Flitser Uit

De flits gaat automatisch af naargelang de belichtingsomstandigheden van de omgeving.

De flits gaat automatisch af naargelang de belichtingsomstandigheden van de omgeving. Selecteer deze stand voor algemene fotografie. De flits geeft een lichtsignaal weer als verwittiging voordat de eigenlijke flits wordt gebruikt.

Hierdoor wordt de pupil in het menselijke oog samengetrokken, waardoor het fenomeen van de rode ogen wordt voorkomen. Selecteer deze stand indien u foto’s maakt van mensen en dieren in minder heldere omstandigheden.

De flitser zal afgaan, ongeacht de helderheid van de omgeving. Selecteer deze stand om beelden met hoge contrasten (achtergrondverlichting) en diepe schaduwen op te nemen.

De flash zal niet werken. Selecteer deze stand wanneer u foto’s maakt op een plaats waar het gebruik van een flitser verboden is, of wanneer het object buiten het effectieve bereik ligt van de flitser.

12

Opmerking

In de Portretstand wordt de flitserinstelling automatisch ingesteld op de stand

Rode Ogen Reductie.

In de Sportstand wordt de flitserinstelling automatisch ingesteld op .

In de stand Nachtopname, wordt de flitserinstelling vastgelegd op .

Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.1.8 Het Scherpstelbereik Wijzigen

1. Stel de keuzeschakelaar in op Handmatige stand of op Automatische stand .

2. Schakel de camera in.

3. Druk op de macroknop .

Macroknop

Wanneer de Macrostand is ingeschakeld wordt het pictogram weergegeven op het LCD-scherm.

[Geen Pictogram]: Normaal

Automatisch Scherpstellen (50 cm tot oneindig). Gebruik deze stand voor onderwerpen op grote afstand en landschappen.

Macro Automatisch

Scherpstellen (15 cm tot 50 cm).

Hiermee kunt u de camera optimaal instellen voor het maken van closeupopnamen of foto’s van onderwerpen die zich op een afstand van ongeveer

15 cm van de camera bevinden.

Close-ups die met de Macro-instelling worden gemaakt bieden een beter resultaat dan close-ups die met andere instellingen worden gemaakt.

Macro

icon

Opmerkingen

Wanneer u een close-upopname maakt in de Macrostand, gebruik dan het LCDscherm om uw foto voor te bereiden, zodat u het fenomeen van de parallaxverschuiving kunt voorkomen.

Er is geen specifiek punt (afstand van onderwerp) dat in de Normale stand de voorkeur krijgt boven de Macrostand; maak de foto in beide optische standen en vergelijk het resultaat om te bepalen welke stand optimaal is in een bepaalde situatie.

VERGEET NIET om de lens terug in te stellen op zijn normale positie nadat u een

Macro-opname hebt gemaakt.

Gebruik maken van de DC S40 13

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.1.9 Instelling Opnamestand

In dit menu kunt u de basisinstelling definiëren die moet worden gebruikt voor het fotograferen in de Handmatige en Automatische stand. De pictogrammen van de Handmatige en

Automatische stand duiden aan of de instelling voor deze stand beschikbaar is of niet.

3.1.9.1

Navigeren in de menu’s voor de Opname-instellingen

1. Stel de keuzeschakelaar in op één van de beschikbare standen.

2. Druk op de knop MENU/C .

Het menuscherm wordt weergegeven.

3. Druk op de knoppen inzoomen en uitzoomen om in de menu’s omhoog of omlaag te gaan.

Opnamestand Instelstand Opties Instellen

4. Druk op de macroknop en de flitserknop om de modusinstelling te selecteren en in te stellen.

5. Druk op de knoppen inzoomen en uitzoomen om een andere stand te selecteren. Druk op de macroknop en de flitserknop

X Duidt de momenteel geselecteerde stand aan

om de modusinstelling te selecteren en in te stellen zoals voorheen.

6. Druk op MENU/C om de menu’s te verlaten.

Huidige Instelling

Opmerking

Wanneer u een instelling voor een stand selecteert, wordt deze meteen ingesteld - u hoeft geen enkele andere actie te ondernemen.

3.1.9.2

Opnamestand

Stel de opnamestand in die u wilt gebruiken voor de opname van het beeld.

1 Enkel: 1 fotostand (standaard)

Continu: In deze stand worden de foto’s doorlopend gemaakt met een maximale intervalsnelheid van 0,5 seconden. U kunt maximaal 2 foto’s achtereenvolgens maken. Als de continu-stand is ingesteld, wordt de resolutie van

6M uitgeschakeld.

Zelfontspanner: hiermee kunt u de timer instellen om een foto te maken. Wanneer deze stand is ingeschakeld, wordt de foto 10 seconden nadat de ontspanknop werd ingedrukt, gemaakt.

Opmerkingen

Gebruik de zelfontspannerstand wanneer u zelf op de foto wilt staan.

Gebruik een statief voor de beste resultaten.

14 Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.1.9.3

Resolutie

Stel het gewenste beeldformaat in.

2848 x 2160 pixels (geïnterpoleerd)

2304 x 1728 pixels (Standaard)

1600 x 1200 pixels

1280 x 960 pixels

Opmerkingen

Grotere beeldformaten gebruiken meer geheugen.

6M (2848 x 2160) kan niet worden gebruikt met de continu stand of met de digitale zoom.

3.1.9.4

Kwaliteit

Stel de kwaliteitsscherpte in

(compressieverhouding) die moet worden gebruikt voor het maken van de foto.

Fijn: 1/8 compressie (foto) (standaard)

3.1.9.5

Scène

Hiermee kunt u vooraf gedefinieerde instellingen laden voor verschillende opnameomstandigheden.

A

Auto: Selecteer deze stand om de camera automatische aanpassingen te laten uitvoeren.(standaard)

Portret: Selecteer deze stand om de mensen te doen uitkomen tegen een onscherpe achtergrond. De flitser wordt automatisch ingesteld in de stand Rode Ogen Reductie.

Landschap: Selecteer deze stand wanneer u foto’s maakt van landschappen. In deze stand kunt u de flitser niet gebruiken.

Nachtopname: Selecteer deze stand om foto’s te maken bij avond of nacht. De flitser wordt ingesteld op Flitser Uit met een trage sluitertijd.

Gebruik maken van de DC S40 15

BenQ DC 5530 User’s Manual

Sport: Selecteer deze stand om foto’s te maken van snel bewegende onderwerpen.

Achtergrondverlichting: Selecteer deze stand wanneer zich een sterk lichtgevend object achter het onderwerp bevindt.

3.1.9.6

Witbalans

De camera stelt de witbalans vast door een gemiddelde te nemen van de verschillende soorten licht die effectief de lens bereiken. U kunt de witbalans vooraf instellen wanneer u foto’s maakt onder specifieke belichtingsomstandigheden.

A

Auto: Automatische witbalans (standaard).

Past automatisch de witbalans aan.

Daglicht: Past de witbalans aan voor opnameomstandigheden met helder daglicht.

Bewolkt: Past de witbalans aan voor bewolkte, schemerige of schaduwrijke omstandigheden.

Halogeen: Past de witbalans aan voor onderwerpen die worden verlicht door halogeenverlichting.

Fluorescent: Past de witbalans aan voor onderwerpen die worden verlicht door fluorescent licht.

3.1.9.7

Effect

Hiermee kunt u een tint of kleur aan uw afbeeldingen geven om een artistiek effect te creëren.

RGB: Foto’s die de standaardinstellingen gebruiken. (standaard)

A

Z&W: De foto’s bevatten geen kleuren behalve zwart, wit en grijswaarden. Dit is een andere manier om een aparte tint te geven aan uw foto’s.

Sepia: De sepiatint wordt gebruikt om foto’s een warmere tint te geven. De schaduwen blijven zwart terwijl de middelste tinten van het beeld naar bruine en oranje kleuren worden aangepast. Dit zorgt voor foto’s met een warme, ouderwetse artistieke stijl.

16 Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

Helder: Hiermee worden de foto's scherper weergegeven met meer heldere kleuren.

3.1.9.8

ISO

Stel de fotografische gevoeligheid in die u wilt gebruiken voor de opname.

A

Auto: Automatisch ingesteld tussen ISO 100 en ISO 200 (standaard).

A 100 200

1 00 100: Equivalent met ISO100. Wordt gebruikt voor fotografie buitenshuis bij helder zonlicht.

2 00 200: Fotograferen met een hoge gevoeligheid, equivalent met ISO200. Wordt gebruikt voor fotografie buitenshuis of voor helder verlichte binnenopnamen.

3.1.9.9

Scherpstelling

Hiermee kunt u de scherpstelling wijzigen. Selecteer het gebied van het onderwerp dat op het LCDscherm zichtbaar is en waarop de digitale camera scherpstelt, door het venster in te stellen op automatisch scherpstellen.

Centraal: In de vensterstand Centraal automatisch scherpstellen, zal de camera worden scherpgesteld op het centrale gebied van de opname in het schermframe. (standaard)

A

5 Gebied: In deze stand toont de camera vijf scherpstelpunten. Om deze stand te gebruiken moet u de ontspanknop halverwege indrukken. De vijf scherpstelpunten verschijnen zoals weergegeven. Het groene vierkantje duidt de aanbevolen scherpstelling aan.

Gebruik maken van de DC S40 17

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.1.9.10 Belichtingswaarde

Met deze instelling kunt u doelgericht de volledige foto helderder of donkerder maken. Gebruik deze instelling wanneer de optimale helderheid

(belichting) niet kan worden bekomen, bijvoorbeeld wanneer de helderheid tussen het onderwerp en de achtergrond niet in balans is, of wanneer het te fotograferen object slechts een uitermate klein gedeelte van het scherm in beslag neemt.

AFWIJKING BELICHTINGSWAARDE:

Druk op de macroknop en de flitserknop om de belichtingswaarde aan te passen van -2.0 naar +2.0.

A

Effectieve Onderwerpen en Ingestelde Waarden

Positieve (+) Compensatie

Kopiëren van gedrukte tekst (zwarte tekens op wit papier)

Portretten met achtergrondverlichting

Zeer heldere scènes (zoals sneeuwvelden) en sterk reflecterende onderwerpen

Opnamen die vooral de lucht (hemel) weergeven

Negatieve (-) Compensatie

Onderwerpen onder schijnwerpers, in het bijzonder tegen donkere achtergronden

Kopiëren van gedrukte tekst (witte tekens op zwart papier)

Scènes met een lage reflectie, zoals opnamen van groen of donker gebladerte

Opmerkingen

Bij de “Belichtingscompensatie”, is de standaardwaarde “0.0EV”. U hebt de beschikking over de volgende instellingen:

-2.0 / -1.6 / -1.3 / -1.0 /- 0.6 / -0.3 / 0 (default) / +0.3 / +0.6/ +1.0 / +1.3 / +1.6 / +2.0

De Belichtingscompensatie kan niet worden ingesteld in de stand .

In sommige gevallen zal de ideale helderheid niet kunnen worden bekomen, zelfs indien een hoge belichtingswaarde is ingesteld voor donkere fotografische omstandigheden.

In dat geval kunt u de helderheid rechtstreeks in de voorbeeldfoto controleren

(gefotografeerd stilstaand beeld).

18 Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.1.9.11 Lichtmeting

De camera berekent het belichtingsniveau voordat de foto wordt gemaakt.

Centraal Gewogen Gemiddelde: De camera past zichzelf aan op basis van de gemiddelde lichtmeting op het centrale gebied van de zoeker. (standaard)

Spot: De belichting wordt gemeten in een heel klein gebied in het midden van het scherm.

Het is mogelijk de belichting van een onderwerp te berekenen zonder daarbij te worden beïnvloed door het omliggende gebied.

A

Matrix: De camera past zichzelf aan op basis van de gemiddelde lichtmeting over het volledige gebied van de zoeker.

3.1.9.12 Datumafdruk

Hiermee kunt u een datumstempel afdrukken op uw afgedrukte foto’s.

On

Aan: De huidige datum wordt op uw afbeelding afgedrukt.

Off

Uit: Datumafdruk is uitgeschakeld.

(standaard)

YMD

On Off

Gebruik maken van de DC S40 19

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.2 Video's opnemen

In de Videostand kunt u videofragmenten opnemen. De lengte van de video is afhankelijk van de capaciteit van de geplaatste geheugenkaart of van het interne geheugen.

Stel de keuzeschakelaar in op om bewegende beelden met spraakopname op te nemen.

De camera geeft een voorbeeld weer op het LCD-scherm.

In de stand

Opmerking

kan het LCD-scherm niet worden uitgeschakeld.

3.2.1 Videostand

Instelling Keuzeschakelaar

Zoomstatus

20

Batterijstatus

00:00/15:57

REC (Shutter)

Beschikbare opnametijd

Volg deze richtlijnen om een video op te nemen.

1. Stel de keuzeschakelaar in op .

Stel uw foto in, druk de ontspanknop halverwege in, en druk deze vervolgens volledig in.

De opname wordt gestart. [REC] wordt weergegeven op het LCD-scherm.

REC

2. Om de video-opname te stoppen, drukt u de ontspanknop nogmaals volledig in.

Indien u dit niet doet, zal de opname automatisch stoppen wanneer er geen vrije ruimte meer is op de SD-geheugenkaart of op het interne geheugen.

(Shutter)

Opmerking

In de stand kan de belichtingscompensatie niet worden ingesteld of geactiveerd.

In de stand wordt de flitserstand automatisch ingesteld op [UIT] .

Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.2.2 Speciaal video-effect

Hiermee kunt u een tint of kleur aan uw videofragmenten geven om een artistiek effect te creëren.

RGB: Videofragmenten die de standaardinstellingen gebruiken. (standaard)

Z&W: De videofragmenten bevatten geen kleuren behalve zwart, wit en grijswaarden. Dit is een andere manier om een aparte tint te geven aan uw videofragmenten.

Sepia: De sepiatint wordt gebruikt om foto’s een warmere tint te geven. De schaduwen blijven zwart terwijl de middelste tinten van het beeld naar bruine en oranje kleuren worden aangepast. Dit zorgt voor videofragmenten met een warme, ouderwetse artistieke stijl.

Helder: Hiermee worden de videofragmenten scherper weergegeven met meer heldere kleuren.

Gebruik maken van de DC S40 21

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.3 Beelden Weergeven

Met de Weergavestand kunt u uw afbeeldingen of video’s elk afzonderlijk weergeven of kunt u ze in de miniatuurweergave bekijken.

1. Stel de keuzeschakelaar in op en schakel de camera in.

De laatst opgenomen foto of video wordt weergegeven op het LCD-scherm.

2. Druk op de knop om naar het volgende frame te gaan. Druk op de knop om naar het vorige frame te gaan.

3.3.1 Weergavestand

Weergave afbeelding

De volgende afbeelding toont u het weergavescherm van de video en de afbeelding in gedetailleerde modus.

007/007

Bestandsnummer

Weergave video

003/007

Zoom niveau

(Shutter)

Index Spraakopname

Beeldweergave

00:19/00:19

(Shutter)

Weergave-index

Videoweergave

Opmerking

Druk op LCD/SET om te schakelen tussen de standaardstand, de stand Alleen afbeelding, en de miniatuurstand.

Standaard Alleen Afbeelding Miniatuur

Video lengte

Volume niveau

22 Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.3.2 Video’s Weergeven

Druk op de ontspanknop om de video’s die u hebt opgenomen weer te geven. Druk opnieuw op de ontspanknop om de videoweergave te stoppen.

Druk op de knop inzoomen om het volume van de videoweergave te verhogen. Druk op de knop uitzoomen om het volume te verlagen. De volume-indicator geeft de volumeinstelling weer.

De volgende afbeelding toont u het weergavescherm van de video in gedetailleerde stand.

Volume niveau

Video lengte

Functie videoweergave en snelheid

Functie videoweergave

Videoweergave

FF: Snel vooruitspoelen van videofragment aan dubbele snelheid.

FR: Snel terugspoelen van videofragment aan dubbele snelheid.

1/2X: Druk op de knop Q-VIEW/DEL om vertraagd af te spelen.

1X: Druk op de knop MENU/C om de normale weergavesnelheid te herstellen.

Pauzeren en afspelen: Druk op de knop LCD/SET om de weergave te pauzeren en om videofragmenten af te spelen.

Gebruik maken van de DC S40 23

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.3.3 Miniatuurweergave

Met deze functie kunt u negen miniatuurafbeeldingen tegelijk weergeven op het

LCD-scherm, zodat u snel kunt zoeken naar een specifieke afbeelding.

1. Druk op de knop LCD/SET tot negen afbeeldingen tegelijkertijd worden weergegeven.

2. Druk op de knoppen inzoomen en uitzoomen

om in de miniatuurweergave omhoog of omlaag te gaan. Druk op de macroknop en de flitserknop om u naar links en naar rechts te verplaatsen.

3. Druk op de knop LCD/SET om de geselecteerde afbeelding of video weer te geven op het volledige scherm.

3.3.4 Spraakmemo-opname

Druk de ontspanknop in tijdens de afbeeldingsweergave om een spraakmemo op te nemen bij de foto. Wanneer de opname van een spraakmemo bezig is, wordt de opnametijd op het

LCD-scherm weergegeven. Spraakmemo's kunnen tot 20 seconden lang zijn en worden opgeslagen in

WAV- en HTML-indeling.

Druk opnieuw op de ontspanknop om de spraakopname te beëindigen.

Indien een spraakmemo gekoppeld is aan een afbeelding, druk dan op de ontspanknop om te luisteren naar de spraakmemo.

00:11/00:20

(Shutter)

Opmerking

Om een spraakmemo op te nemen moet u eerst de huidige spraakmemo verwijderen door in de Weergavestand te drukken op de knop MENU/C. Zie

3.3.7.1“Bestanden Wissen” op pagina 26.

24 Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.3.5 Zoomen tijdens Weergave

De camera heeft een digitale zoom die tot 4x kan inzoomen tijdens de weergave. Tijdens het bekijken van uw afbeeldingen kunt u een geselecteerd gedeelte van de afbeelding vergroten.

Door deze vergroting kunt u fijne details beter bekijken. U kunt deze zoomfunctie niet gebruiken tijdens de weergave van videofragmenten.

Wanneer u drukt op de knop inzoomen wordt het beeld vergroot.

Druk op de knop uitzoomen om terug te keren naar de normale grootte.

Druk op LCD/SET wanneer u hebt ingezoomd op een beeld. Er verschijnen vier pijlen op het scherm. Druk op de knoppen inzoomen en uitzoomen om omhoog en omlaag te pannen in het ingezoomde beeld. Druk op de macroknop en op de (Set) flitserknop om links en rechts te pannen in het beeld.

3.3.6 Afbeeldingen en Video’s Wissen

Druk op Q-VIEW/DEL (Q-

WEERGAVE/VERWIJDEREN) om een afbeelding of een video te verwijderen tijdens de weergave. U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, zoals hieronder weergegeven.

Q-VIEW/DEL

MENU/C

LCD/SET

Knop

Verwijderen

Yes No

Druk op de macroknop om YES (JA) te selecteren en druk vervolgens op LCD/SET om de afbeelding te verwijderen. Indien u beslist dat u de afbeeldingen niet wilt verwijderen, druk dan op de flitserknop om NO (NEEN) te selecteren en druk op LCD/SET.

Opmerking

U kunt afbeeldingen ook verwijderen in de Instellingen van de Weergavestand.

Raadpleeg hiervoor de volgende sectie.

U kunt geen afbeeldingen verwijderen in Miniatuurstand.

Gebruik maken van de DC S40 25

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.3.7 Instelling Weergavestand

In deze sectie worden de Instellingsmenu's van de Weergavestand beschreven. Met de

Instellingen van de Weergavestand kunt u bestanden wissen, de stand miniatuurweergave instellen, bestanden vergrendelen en een diavoorstelling instellen.

3.3.7.1

Bestanden Wissen

1. Druk in de Weergavestand op de knop

MENU/C.

2. Selecteer Erase (Wissen) . De volgende opties zijn beschikbaar.

Enkele afbeelding wissen: wist één afbeelding of video.

Alles Wissen: wist alle afbeeldingen en video’s.

Spraakmemo Wissen: wist de spraakmemo die gekoppeld is aan de momenteel weergegeven afbeelding.

3. Maak uw selectie en druk op de knop LCD/SET om de bestanden te verwijderen. U wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.

4. Selecteer Yes (Ja) en druk op de knop LCD/SET om de bestanden te verwijderen.

Yes No

Opmerking

Afbeeldingen kunnen niet worden gewist wanneer ze beveiligd zijn of wanneer de

SD-geheugenkaart tegen schrijven beveiligd is.

26 Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.3.8 Miniatuurstand

1. Druk in de Weergavestand op de knop

MENU/C.

2. Selecteer Miniatuur .

3. Druk op LCD/SET. Het LCD-scherm geeft de miniatuurstand weer.

4. Selecteer een afbeelding of video en druk op

LCD/SET om de afbeelding of video op het volledige scherm weer te geven.

3.3.9 Beveiligingsstand

Met deze functie wordt de afbeelding beveiligd zodat deze niet kan worden gewist.

1. Druk in de Weergavestand op de knop

MENU/C.

2. Selecteer Vergrendelen . De volgende opties zijn beschikbaar:

Enkele afbeelding vergrendelen: vergrendelt de momenteel geselecteerde afbeelding of video

Enkele afbeelding ontgrendelen: ontgrendelt de momenteel geselecteerde afbeelding of video

Alles Vergrendelen: vergrendelt alle afbeeldingen en video’s

Yes

Alles Ontgrendelen: ontgrendelt alle afbeeldingen en video’s

3. Wanneer u uw selectie hebt gemaakt, zult u gevraagd worden om de actie te bevestigen.

4. Selecteer Yes (Ja) en druk op LCD/SET om de actie te voltooien.

No

Gebruik maken van de DC S40 27

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.3.10 Diavoorstelling

Met de functie diavoorstelling kunt u uw afbeeldingen automatisch achtereenvolgens weergeven zoals bij een diavoorstelling. Dit is een heel handige en prettige functie voor het bekijken van opgenomen afbeeldingen en voor presentatiedoeleinden.

1. Druk in de Weergavestand op de MENU-knop.

2. Selecteer SlideShow (Diavoorstelling) .

3. Druk op LCD/SET.

De diavoorstelling begint. De afbeeldingen worden met een interval van 3 seconden weergegeven.

4. Druk op MENU/C om de diavoorstelling te stoppen.

Opmerking

De functie Automatisch Uitschakelen werkt niet tijdens de diavoorstelling.

3.3.11 Het opstartbeeld instellen

1. Druk in de Weergavestand op de knop

MENU/C.

2. Selecteer het opstartbeeld .

3. Maak uw selectie en druk op de knop

LCD/SET om het opstartbeeld in te stellen. U wordt gevraagd de selectie te bevestigen.

4. Selecteer Yes (Ja) en druk op de knop

LCD/SET om het gewenste opstartbeeld in te stellen.

28

Opmerking

Het opstartbeeld zal niet verdwijnen wanneer het originele bestand wordt verwijderd. Het is opgeslagen in het intern geheugen. U kunt het echter niet meer ophalen.

Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.4 Muziek Beluisteren

De camera biedt u zowel MP3- als FM-radioweergave. Kopieer MP3-bestanden van uw PC naar het interne of externe geheugen van de camera via de USB-kabel.

3.4.1 MP3-bestanden Overdragen naar de Camera

1. Breng een verbinding tot stand tussen de camera en uw computer.

2. Op de geheugenkaart van uw camera is een map te vinden met de naam “MP3”. Verzend de MP3-bestanden van uw computer naar de MP3-map van uw camera.

Opmerkingen

U kunt MP3-bestandsgegevens weergeven via de luidspreker van de camera, of via de koptelefoon.

Indien de energiebesparing is ingeschakeld, zal het LCD-scherm automatisch worden ingeschakeld. Na 1 minuten inactiviteit gaat de LCD-scherm over naar de slaapstand; druk op een willekeurige knop om de LCD-scherm terug te activeren uit de slaapstand. Indien de energiebesparing niet is ingeschakeld, zal het

LCD-scherm niet uitschakelen.

Wanneer een waarschuwingsbericht wordt weergegeven (bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is), wordt de MP3-weergave uitgeschakeld en wordt een waarschuwingssignaal weergegeven.

3.4.2 MP3-bestanden Weergeven

Volg deze richtlijnen om MP3-bestanden af te spelen.

1. Schakel de camera in en selecteer de muziekstand . Het scherm van de muziekstand verschijnt.

2. Selecteer de MP3-speler en druk op LCD/SET. Het eerste MP3-nummer verschijnt en wordt afgespeeld. Hierna wordt beschreven hoe u de weergave kunt beheren.

Druk op Q-VIEW/DEL (Q-WEERGAVE/VERWIJDEREN) gedurende minder dan 2 seconden om te schakelen tussen de weergavestanden. Alle nummers herhalen / één nummer herhalen / normale weergave. Houd Q-VIEW/DEL (Q-WEERGAVE/VER-

WIJDEREN) gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt om de camera te vergrendelen en te ontgrendelen. De voedingsknop kan alleen worden gebruikt wanneer de camera vergrendeld is.

Druk op LCD/SET om de weergave te stoppen en te starten.

Druk op de knoppen inzoomen en uitzoomen om het volume te verhogen of te verlagen.

Druk op de macroknop om het vorige nummer af te spelen. Druk op de flitserknop om het volgende nummer af te spelen.

Gebruik maken van de DC S40 29

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.4.3 FM-radiobestanden Weergeven

1. Schakel de camera in en selecteer de muziekstand . Het scherm van de muziekstand verschijnt.

2. U moet de koptelefoon aansluiten om de FMradio te doen werken (De kabel van de koptelefoon fungeert als antenne). Selecteer de

FM-radio en druk op LCD/SET. Het scherm van de FM-radio verschijnt. Hierna wordt beschreven hoe u de weergave kunt beheren.

Druk op Q-VIEW/DEL (Q-WEER-

GAVE/VERWIJDEREN) gedurende minder dan twee seconden om de audio-uitvoer te schakelen tussen de koptelefoon (standaard) en de luidspreker van de camera. Houd Q-

VIEW/DEL gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt om de camera te vergrendelen en te ontgrendelen. De voedingsknop kan alleen worden gebruikt wanneer de camera vergrendeld is.

Druk op LCD/SET gedurende minder dan 2 seconden om te schakelen tussen de gebruikelijke stations. Druk op LCD/SET gedurende meer dan 2 seconden om het huidige station op te slaan naar een gemeenschappelijk kanaal.

Voorbeeld: Druk op LCD/SET om een kanaal te selecteren (bv. 6). Zoek naar een frequentie

(bv. 101.1). Druk op LCD/SET gedurende meer dan twee seconden. 101.1 wordt opgeslagen naar kanaal 6.

Druk op inzoomen en uitzoomen om het volume te verhogen of te verlagen.

Druk op de macroknop of de flitserknop

gedurende meer dan twee seconden om te zoeken naar het vorige of volgende beschikbare kanaal. Druk op de macroknop of flitserknop gedurende minder dan twee seconden om het afstemmen naar de vorige/volgende frequentie bij te regelen in stappen van 0,1 MHz.

MP3 Player

FM Radio

01 / 01

TRACK

00:37/03:32

Uw camera ondersteunt de volgende audiotypes:

MPEG-1 audio Laag-3

Bitsnelheden van 32 tot 320 kb/s

Bemonsteringsfrequenties:

32,44.1,48 kHz

MP3 Player

FM Radio

87 .

50 MH

Z

STEREO

22 33 44 55 66 77 88 99 10

30 Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.5 INSTELSTAND

Met deze functie kunt u, naast de instellingen voor de afbeeldingen, ook de standaardinstellingen voor het gebruik van uw camera definiëren. In deze stand kunt u uw persoonlijke voorkeuren voor de camera selecteren.

3.5.1 Geheugen SD

Met dit item kunt de SD-geheugenkaart of het interne geheugen van uw camera formatteren; Alle afbeeldingen en video’s, met inbegrip van de beveiligde afbeeldingen worden gewist. Een SDgeheugenkaart kan niet worden geformatteerd wanneer deze tegen schrijven beveiligd is. Met dit item kunt u afbeeldingen en video’s van het interne geheugen kopiëren naar de SD-geheugenkaart.

1. Druk op MENU/C in de Handmatige,

Automatische of Videostand.

2. Druk op om naar de bovenkant van het menu te gaan, en druk vervolgens op om de Instelstand te selecteren.

SD

SD SD

Set

YMD

09 / 07 / 2018

YMD

3. Selecteer Memory (Geheugen) SD . De volgende opties zijn beschikbaar:

SD

Kopiëren: kopieert het intern geheugen naar de externe flashkaart.

SD

Formatteren: formatteert het geheugen.

4. Druk op LCD/SET wanneer u uw selectie hebt gemaakt. U wordt gevraagd de actie te bevestigen.

5. Selecteer Yes (Ja) en druk op de knop LCD/SET om de actie te voltooien. In het andere geval, selecteert u No (Neen).

Opmerking

Wanneer de functie voor het kopiëren naar de SD-kaart is geactiveerd, wordt de automatische belichtingsfunctie (AE) vastgezet.

Hierdoor is het mogelijk dat er overbelichting optreedt wanneer u zich verplaatst van een donkere naar een heldere scène. Dit zal echter snel opgelost worden zodra het kopieerproces voltooid is.

Gebruik maken van de DC S40 31

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.5.2 Nummer Opnieuw Instellen

123

Hiermee kunt u de bestandsnummering in het geheugen terug instellen op 0001.

1. Druk op MENU/C in de Handmatige,

Automatische of Videostand.

2. Druk op om naar de bovenkant van het menu te gaan, en druk vervolgens op om de

Instelstand te selecteren.

3. Selecteer NumReset (Nummer terug instellen)

SD

SD

Set

YMD

09 / 07 / 2018

YMD

123 .

4. Druk op LCD/SET. U wordt gevraagd de actie te bevestigen.

5. Selecteer Yes (Ja) en druk op de knop LCD/SET om de actie te voltooien. In het andere geval, selecteert u No (Neen).

3.5.3 Date/Time (Datum/Tijd)

Hiermee kunt u de datum en tijd instellen.

1. Druk op MENU/C in de Handmatige,

Automatische of Videostand.

2. Druk op om naar de bovenkant van het menu te gaan, en druk vervolgens op om de

Instelstand te selecteren.

3. Selecteer Date/Time (Datum/Tijd) .

SD

SD

Set

Edit

YMD YMD

4. Selecteer Edit (Bewerken)

LCD/SET.

Edit

en druk op

Druk op de macroknop en op de flitserknop om de velden jaar, maand, dag, uur en minuut te selecteren.

Druk op inzoomen en uitzoomen om de waarden voor elk veld te wijzigen.

5. Druk op LCD/SET om de instelling op te slaan en het submenu Datum en Tijd te verlaten.

Om het menu te verlaten zonder de instellingen op te slaan drukt u op MENU/C.

32 Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.5.4 Datumformaat

YMD

Hiermee kunt u het datumformaat instellen.

1. Druk op MENU/C in de Handmatige,

Automatische of Videostand.

2. Druk op om naar de bovenkant van het menu te gaan, en druk vervolgens op om de Instelstand te selecteren.

3. Selecteer Date Style (Datumstijl). De volgende opties zijn beschikbaar:

SD

SD

Set

YMD

09 / 07 / 2018

YMD MDY DMY

YMD

YY/MM/DD (JJ/MM/DD): jaar, maand, dag

MDY

MM/DD/YY (MM/DD/JJ): maand, dag, jaar

DMY

DD/MM/YY (DD/MM/JJ): dag, maand, jaar

4. Druk op LCD/SET om de instelling op te slaan en het submenu Datum en Tijd te verlaten.

Om het menu te verlaten zonder de instellingen op te slaan drukt u op MENU/C.

3.5.5 LCD-helderheid

Hiermee kunt u de helderheid van het LCDscherm instellen.

1. Druk op MENU/C in de Handmatige,

Automatische of Videostand.

2. Druk op om naar de bovenkant van het menu te gaan, en druk vervolgens op om de Instelstand te selecteren.

3. Selecteer LCD Brightness (LCD-helderheid)

.

SD

SD

YMD

Set

09 / 07 / 2018

YMD

4. Druk op de macroknop en de flitserknop

om de helderheid te vermeerderen of te verminderen.

: helderder

: normaal (standaard)

5. Nadat u uw selectie hebt gemaakt, drukt u op MENU/C om het Instellingsmenu te verlaten.

Gebruik maken van de DC S40 33

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.5.6 Piep

Hiermee kunt u het piepgeluid voor de status in- en uitschakelen. Dit geluid wordt weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld, of wanneer een knop wordt ingedrukt.

1. Druk op MENU/C in de Handmatige,

Automatische of Videostand.

2. Druk op om naar de bovenkant van het menu te gaan, en druk vervolgens op om de

Instelstand te selecteren.

3. Selecteer Beep (Piep) .

4. Selecteer Yes (Ja) om de piep in te schakelen.

Selecteer No (Neen) om het uit te schakelen. De standaardinstelling is No (Neen).

5. Nadat u uw selectie hebt gemaakt, drukt u op MENU/C om het Instellingsmenu te verlaten.

3.5.7 Opstartbeeld

Hiermee hebt u de keuze uit drie ingebouwde en

één aangepaste afbeelding voor uw opstartbeeld.

Raadpleeg paragraaf 3.3.11 om een aangepaste afbeelding in te stellen.

1. Druk op MENU/C in de Handmatige en

Automatische stand.

2. Druk op om naar de bovenkant van het menu te gaan, en druk vervolgens op om de

3. Druk op LCD/SET om het opstartbeeld te selecteren . Het volgende kader wordt weergegeven: geel sterretje rood kader

34

4. Gebruik de knoppen , , en om het rode kader te verplaatsen en het gewenste opstartbeeld te selecteren.

5. Druk op LCD/SET om het gewenste opstartbeeld in te stellen. Een geel sterretje verschijnt op het opstartbeeld dat u hebt ingesteld.

6. Nadat u uw selectie hebt gemaakt, drukt u op MENU/C om het Instellingsmenu te verlaten.

Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.5.8 Formaat AV-uitvoer

Hiermee kunt u het formaat van de video-uitvoer instellen voor de aansluiting van de camera op koptelefoon of TV.

1. Druk op MENU/C in de Handmatige,

Automatische of Videostand.

2. Druk op om naar de bovenkant van het menu te gaan, en druk vervolgens op om de Instelstand te selecteren.

3. Selecteer AV out Format(Formaat AV-uitvoer)

. De volgende opties zijn beschikbaar.

Koptelefoon: De AV-uitgang zal uitsluitend geluid uitvoeren. (standaard)

NTSC: De AV-uitgang zal uitsluitend video uitvoeren en het formaat is NTSC.

PAL: De AV-uitgang zal uitsluitend video uitvoeren en het formaat is PAL.

4. Nadat u uw selectie hebt gemaakt, drukt u op MENU/C om het Instellingsmenu te verlaten.

Opmerking

De koptelefoon is ingesteld als standaard en het systeem zal opnieuw op de koptelefoon worden ingesteld, wanneer de camera opnieuw wordt gestart.

3.5.9 Energiebesparing

Hiermee kunt u de energiebesparingstand instellen.

1. Druk op MENU/C in de Handmatige,

Automatische of Videostand.

2. Druk op om naar de bovenkant van het menu te gaan, en druk vervolgens op om de Instelstand te selecteren.

3. Selecteer PowerSave (Energiebesparing). De volgende opties zijn beschikbaar.

On (Aan): wanneer deze stand ingeschakeld is zal de camera na drie minuten naar de slaapstand gaan, en na vijf minuten worden uitgeschakeld. (standaard)

Off (Uit): schakelt de energiebesparing uit.

4. Nadat u uw selectie hebt gemaakt, drukt u op MENU/C om het Instellingsmenu te verlaten.

Gebruik maken van de DC S40 35

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.5.10 Language (Taal)

Hiermee kunt u taal op het LCD-scherm instellen.

1. Druk op MENU/C in de Handmatige,

Automatische of Videostand.

2. Druk op om naar de bovenkant van het menu te gaan, en druk vervolgens op om de

3. Druk op de macroknop en de flitserknop

om de gewenste taal te selecteren. De volgende opties zijn beschikbaar.

Engels

Frans

Duits

Italiaans

Spaans

Portugees

Traditioneel Chinees

Vereenvoudigd Chinees

4. Nadat u uw selectie hebt gemaakt, drukt u op MENU/C om het Instellingsmenu te verlaten.

3.5.11 Reset (Terug instellen) Reset

Hiermee kunt u de camera terug instellen naar de fabrieksinstellingen.

1. Druk op MENU/C in de Handmatige,

Automatische of Videostand.

2. Druk op om naar de bovenkant van het menu te gaan, en druk vervolgens op om de

Reset

V1023

3. Selecteer Reset (Terug Instellen) .

4. Druk op LCD/SET. U wordt gevraagd de actie te bevestigen. Selecteer Yes (Ja).

5. Druk op LCD/SET. De instellingen van de camera worden terug ingesteld op de standaard fabrieksinstellingen.

6. Druk op MENU/C om het Instellingsmenu verlaten.

36 Gebruik maken van de DC S40

BenQ DC 5530 User’s Manual

3.5.12 Softwareversie

Geeft de softwareversie van de camera weer.

1. Druk op MENU/C in de Handmatige,

Automatische of Videostand.

2. Druk op om naar de bovenkant van het menu te gaan, en druk vervolgens op om de Instelstand te selecteren.

3. Selecteer Version (Versie). Het versiescherm geeft de softwareversie van de camera weer.

Reset

V1023

Gebruik maken van de DC S40 37

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

4 PC-

AFHANKELIJKE

F

UNCTIES

Om de PC-afhankelijke functies te gebruiken, moet de digitale camera software geïnstalleerd zijn en de camera op de PC aangesloten zijn.

4.1 De Digitale Camera Software installeren

• Indien uw besturingssysteem Windows 98SE is, moet u eerst het stuurprogramma DC

S40 installeren. Indien het besturingssysteem Windows ME/2000/XP is, hoeft u het stuurprogramma niet vooraf te installeren.

• Het wordt aangeraden om het stuurprogramma en de software te installeren voordat de digitale camera op de PC wordt aangesloten. Normaliter verschijnt een softwareinstallatiemenu nadat de installatie CD-ROM in het CD-ROM station werd geplaatst.

Indien het menu niet verschijnt, blader dan op de CD-ROM naar het programmabestand "Autorun.exe" in de hoofdmap en dubbelklik hierop. Het menu wordt dan weergegeven.

• Klik op elk item om het gewenste softwareprogramma te installeren.

Om door de inhoud van deze CD te bladeren en de software handmatig te installeren, verwijzen wij naar de beschrijving van de CD-inhoud in het volgende hoofdstuk.

38 PC-afhankelijke Functies

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

4.2 Gebundelde Software

Software Beschrijving

PhotoBase Met Arcsoft PhotoBase kunt u op een efficiënte manier uw mediabestanden zoeken en organiseren. U kunt het gebruiken om een diavoorstelling te maken, een webalbum of een videoboodschap. Deze mediabestanden kunnen dan via het Internet gedeeld worden.

PhotoImpression ArcSoft PhotoImpression, om foto’s te bewerken en creatieve ontwerpen te maken. U kunt uw foto’s hiermee bewerken en retoucheren, speciale effecten toevoegen en ze op kaarten, op kalenders, in lijsten en in fantasiesjablonen plaatsen. PhotoImpression omvat ook een breed scala aan afdrukmogelijkheden.

VideoImpression Arcsoft Video Impression, om videobestanden te bewerken en te combineren. Nieuwe video’s kunnen worden gecreëerd op basis van bestaande video-, animatie- en afbeeldingsbestanden. Videopresentaties voor thuis, op het werk of op het Internet kunnen snel en eenvoudig worden gemaakt.

PhotoPrinter Pro.

Microsoft DirectX

Microsoft Media Player Microsoft Media Player is een hulpprogramma van

Windows die audio- en videogegevensstromen afspeelt evenals heel wat andere populaire audio- en videoformaten, met inbegrip van MP3, CD-audio, en

MIDI-bestanden.

Acrobat reader Adobe Acrobat Reader is een onmisbaar hulpmiddel om bestanden te lezen in de populaire, platformonafhankelijke PDF-indeling.

Q-link

Microsoft DirectX, een veelomvattend mediahulpmiddel voor meerdere platforms.

BenQ Q-link is een hulpprogramma voor het downloaden van uw foto’s, en bevat functies voor het afdrukken en bewerken van uw foto’s. U kunt uw foto’s delen met anderen via e-mail, en u kunt uw fotomappen beheren en diavoorstellingen van uw eigen foto’s op het scherm weergeven.

Q-music

Dit veelzijdige afdrukprogramma kan gebruikt worden om meerdere afbeeldingen op één pagina af te drukken.

Eenvoudigweg een afbeelding openen, uit een reeks sjablonen kiezen en op Afdrukken klikken.

Met BenQ Q-Music kunt u uw muziekselecties beheren,

MP3-bestanden overdragen met uw camera, afspeellijsten maken en beheren, uw CD-nummers converteren naar MP3’s, geluidseffecten toepassen, en nog veel meer.

PC-afhankelijke Functies 39

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

4.3 Bestanden overdragen met uw PC

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u afbeeldingen, video's en MP3-bestanden kunt overdragen met uw PC met Windows XP/ME/2000/98SE

4.3.1 Afbeeldingen, Video's en MP3-bestanden Overdragen

1. Schakel de PC in.

2. Schakel de camera in.

3. Sluit de camera aan op de PC met de bijgeleverde USB-kabel. Zorg ervoor dat de kabel stevig is bevestigd.

U kunt opgeslagen afbeeldingen of video's vinden in de map Verwisselbare

Schijf\DCIM\100MEDIA. MP3-bestanden kunnen worden overgedragen naar

Verwisselbare schijf\MP3.

4. Kopieer, bekijk, verwijder en verplaats afbeeldingen, video's en MP3-bestanden met de gebruikelijke opdrachten van de Windows

Verkenner.

USB

.

40 PC-afhankelijke Functies

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

4.4 Afbeeldingen Weergeven op de TV

1. Schakel de TV in.

2. Schakel de camera in.

3. Sluit de camera aan op de TV met de bijgeleverde USB-kabel zoals weergegeven.

4. Schakel uw TV-kanaal naar de geschikte videostand om video’s op het medium weer te geven.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV.

5. Geef de afbeeldingen of video’s weer zoals beschreven in

3.3“Beelden Weergeven” op pagina 22.

R

AV

L VIDEO

PC-afhankelijke Functies 41

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

5 P

ROBLEEMOPLOSSING

5.1 Tabel met foutmeldingen

Symptomen

De voeding wordt niet ingeschakeld.

Oorzaken

• De batterij is leeg.

• De AC voedingsadapter is niet aangesloten of beschadigd.

De voeding wordt uitgeschakeld tijdens het gebruik.

Het batterijvermogen is te snel opgebruikt.

• De batterij is leeg.

• Automatisch Uitschakelen is geactiveerd.

• Het batterij/geheugenkaartklepje werd geopend tijdens het gebruik.

• De adapter werd niet goed aangesloten.

• De externe temperatuur is te koud.

• De batterij werd gedurende lange tijd niet gebruikt.

De camera neemt geen foto’s wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.

De close-upafbeelding is wazig.

De flitser werkt niet.

• De camera is niet ingesteld in de

Opnamestand.

• De batterij is zwak.

• De voeding werd niet ingeschakeld.

• Selecteer het correcte scherpstelbereik.

• De cameraflitser is uitgeschakeld.

• De lichtbron volstaat.

Er is iets verkeerd met de kleur van de opgenomen afbeelding.

De foto is te helder of te donker.

Het LCD-scherm is niet zuiver.

De camera kan geen afbeeldingen downloaden naar de PC.

• De Witbalans is niet correct ingesteld.

Er is een overdaad of een tekort aan belichting.

De plastic bedekking van het LCDscherm is vuil.

• De kabel is niet goed aangesloten.

• Camera is uitgeschakeld.

• Er is geen batterij aanwezig of de adapter is niet goed aangesloten.

• Het besturingssysteem is niet

Windows 98SE/2000/ME/XP of de

PC is niet uitgerust met een USBpoort.

• Het USB-stuurprogramma is niet geïnstalleerd.

Oplossingen

• Gebruik de AC-voedingsadapter om de batterij op te laden.

• Zorg ervoor de AC voedingsadapter is aangesloten en dat hij niet beschadigd is.

• Gebruik de AC-voedingsadapter om de batterij op te laden.

• Schakel de camera in.

• Open het batterij/geheugenkaartklepje niet terwijl de camera in gebruik is.

• Sluit de adapter correct aan.

• Houd de camera weg van extreme temperaturen.

• Herlaad de batterij met de ACvoedingsadapter.

• Stel de Keuzeschakelaar in op de

Opnamestand.

• Vervang de batterij.

• Schakel de camera in.

• Indien het onderwerp dichterbij is dan 15 cm, Macrostand selecteren.

• Stel de flitser in op de stand

Automatische Flits of Geforceerde

Flits.

• Stel de witbalans in op de

Automatische stand of een andere geschikte stand.

• Stel de belichtingscompensatie opnieuw in.

• Reinig het LCD-scherm.

• Controleer de kabelverbinding.

• Schakel de camera in.

• Laad een nieuwe batterij of controleer de verbinding met de AC voedingsadapter.

• Installeer Windows

98SE/2000/ME/XP en de USBpoort.

• Installeer het USB-stuurprogramma.

42 Probleemoplossing

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

5 S

PECIFICATIES

Beeldsensor

Lens

Digitale zoom

Zoeker

LCD-scherm

Scherpstelling

Scherpstelbereik

Sluiter

Sluitertijd

Belichting

ISO equivalent

Witbalans

Flitser

Flitsbereik

Fotostand

Videofragmenten

Opslag

Bestandsindeling

Beeldformaat

Beeldweergave

Interface

Voedingsbron

Afmetingen (BxHxD)

Gewicht

Totaal 4,24 megapixels CCD

Effectieve pixels: 3,98 megapixels

Maximum opgenomen pixels: 6,08 megapixels f=35-104mm (film equivalent)

F2.8 / F4.8

Opnamestand: 4x (continu)&

Weergavestand: 4x (continu)

Optische reële beeldzoeker

1.5" LTPS LCD-kleurenscherm

TTL Automatisch Scherpstellen

Macro: 15 cm., Normaal: 50 cm - oneindig

Mechanische sluiter en Elektrische sluiter

1/30 tot 1/1000 seconde. Mechanische sluiter

Centraal Gewogen Gemiddelde, Punt, Matrix

Belichtingscompensatie +2 EV (in stappen van 0,3 EV)

Auto, 100, 200

Automatisch / Daglicht / Bewolkt / Halogeen / Fluorescent

Auto / Rode Ogen Reductie/Geforceerde Flits / Flits uit

0,5 tot 2,5 m

Enkele afbeelding / Continu (2 foto’s) / Zelfontspanner (10 seconden met indicator-LED)

Formaat: 320x240 met geluid

Opnametijd: afhankelijk van geheugen

Intern geheugen: 14 MB

Extern geheugen: Compatibel met SD-geheugenkaart

(8~256 MB).

Foto: JPEG (EXIF 2.2), PIM

Videofragment: ASF-indeling

2848 x 2160 pixels(geïnterpoleerd), 2304 x 1728 pixels

1600 x 1200 pixels, 1280 x 960 pixels

Enkele afbeelding / ASF-weergave / Miniaturen /

Diavoorstelling

Digitale uitgang: USB 1.1

AV-uitgang

DC-ingang: 5V

Specifiek herlaadbare Lithium Ion batterij/AC-adapter /

USB-kabel

96 x 63 x 40 mm

180g (zonder batterij)

Specificaties 43

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

Besturingssysteem PC (Windows 98SE/2000/ME/XP) Stuurprogramma

Camera

Softwaretoepassing Q-link

Q-music

PhotoBase

PhotoImpression

VideoImpression

PhotoPrinter

Acrobat Reader

DirectX

Media Player

VOOR WINDOWS

Systeemvereisten

Pentium MMX CPU of hoger

64 MB RAM

CD-ROM station

100 MB beschikbare schijfruimte

Beschikbare USB-aansluiting

Windows XP/ME/2000/98SE

44 Specificaties

BenQ DC 5530 Gebruiksaanwijzing

5 I

NFORMATIE VOOR ONDERSTEUNING

Technische Ondersteuning

Bij problemen met het gebruiken van de DC S40 en het stuurprogramma stuurt u een e-mail (met een gedetailleerde omschrijving van het probleem, de computer en de software-installatie van uw computer) naar één van de volgende adressen:

USA: [email protected]

Europa: [email protected]

Taiwan: [email protected]

China: [email protected]

Azië en overige landen: [email protected]

Ga naar het volgende webadres voor gratis updates van stuurprogramma’s, productinformatie en nieuws: http://www.BenQ.com.tw/global/

Informatie voor ondersteuning 45

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents