Volvo 2021 Late Quick start guide

Volvo 2021 Late Quick start guide

V90

R E C H A R G E

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!

Šajā Quick Guide rokasgrāmatā ir aprakstītas vairākas jūsu Volvo funkcijas. Detalizētāka īpašnieka informācija ir pieejama automa-

šīnā, lietotnē un tīmeklī.

AUTOMAŠĪNAS CENTRĀLAIS DISPLEJS

Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas centrālajā displejā, kur tai var piekļūt augšējā skatā.

MOBILO IERĪČU LIETOTNE

Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā lietotne (Volvo Manual) viedtālruņiem un planšetdatoriem. Lietotnē ir pieejamas arī video pamācības noteiktām funkcijām.

VOLVO ATBALSTA VIETNE

Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com) ir pieejamas rokasgrāmatas un video pamācības, kā arī papildu informācija un palīdzība par jūsu Volvo un tā lietošanu.

IESPIESTA INFORMĀCIJA

Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas un praktiskas informācijas kopsavilkums. Var pasūtīt iespiestu īpašnieka rokasgrāmatu un tās pielikumu.

SATURS

01. VOLVO AUTOMAŠĪNAS IEPAZĪŠANA

Šajā nodaļā sniegta informācija par dažām Volvo sistēmām un pakalpojumiem, kā arī pārskats par automašīnas salonu, ārpusi un centrālo displeju.

02. UZLĀDE

Šajā nodaļā ir aprakstīts automašīnas uzlādes statuss, uzlādes bloka lietošana un dažādie simboli vadītāja displejā.

03. SALONS UN SAVIENOJUMI

Šeit varat izlasīt par dažādām pasažieru salonā pieejamām funkcijām piemēram sēdekļu iestatījumiem un interneta savienojumu.

04. CENTRĀLĀ DISPLEJA SKATI

Šeit varat atrast informāciju par dažādiem centrālā displeja galvenajiem skatiem, kuros varat vadīt dažādas automašīnas funkcijas.

05. ATJAUTĪGA AUTOVADĪŠANA

Šajā nodaļā aprakstītas vairākas automašīnas vadītāja atbalsta sistēmas un sniegti padomi par ekonomisku braukšanu.

06. BALSS ATPAZĪŠANA

Šeit varat atrast dažādās komandas/frāzes, kuras varat izmantot ar automašīnas balss vadības sistēmu.

07. ĪPAŠIE TEKSTI

Teksti, kas ir atzīmēti ar uzrakstiem "Brīdinājums", "Svarīgi" un "Piezīme" un ir jāizlasa.

Publicēšanas brīdī visi zināmie papildaprīkojuma/piederumu veidi ir atzīmēti ar zvaigznīti: *.

01

DARBA SĀKŠANA

Lai savu Volvo automašīnu sāktu lietot vislabākajā iespējamā veidā, ir vairākas funkcijas, noteikumi un padomi, kurus ir noderīgi zināt.

Volvo ID

Volvo ID ir personīgs ID, kas sniedz piekļuvi dažādiem pakalpojumiem ar vienu lietotājvārdu un paroli. Daži piemēri ir Volvo On Call

*

, karšu pakalpojumi

*

, personīgs pieteikumvārds vietnē volvocars.com

un iespēja rezervēt apkopi un remontu. Volvo ID varat izveidot vietnē volvocars.com, lietotnē Volvo On Call vai tieši automašīnā.

Sensus

Sensus ir automašīnas inteliģentā saskarne, kurā ir pieejami visi automašīnas risinājumi saistībā ar izklaidi, interneta savienojumu, navigāciju

*

un informācijas pakalpojumiem. Tieši Sensus padara iespējamus sakarus starp jums, automašīnu un ārējo pasauli.

Volvo On Call

*

Volvo On Call nodrošina tiešu saziņu ar automašīnu 1 , kā arī papildu komfortu un palīdzību 24 stundas diennaktī. Volvo On Call lietotne sniedz iespēju, piemēram, noskaidrot, vai nav jānomaina spuldzes vai jāpapildina mazgāšanas šķidrums. Varat aizslēgt un atslēgt automašīnu, pārbaudīt degvielas līmeni un skatīt tuvāko degvielas uzpildes staciju. Sagatavošanu var pielāgot un sākt, izmantojot automašīnas klimata kontroles funkciju vai automašīnas attālas iedarbināšanas funkciju

2 jiet lietotni Volvo On Call.

. Lai sāktu lietot šīs funkcijas, lejupielādē-

Volvo On Call ietver arī palīdzību uz ceļa, citus drošības pakalpojumus un ārkārtas palīdzību, izmantojot ON CALL un SOS pogas automašīnas jumta konsolē.

Vadītāja profili

Daudzus automašīnas iestatījumus var pielāgot vadītāja personīgajām vēlmēm un pēc tam saglabāt vienā vai vairākos vadītāja profilos. Katru atslēgu var saistīt ar kādu vadītāja profilu. Plašāku informāciju par vadītāja profiliem skatiet šīs Quick Guide sadaļā Augšējais skats.

Sagatavošana pirms braukšanas

Izveidojiet ieradumu sagatavot automašīnu pirms došanās ceļā, lai automašīnā panāktu komfortablāku pasažieru salona temperatūru.

Centrālā displeja klimata skatā atlasiet cilni Stāvēšanas klimats vai aktivizējiet šo funkciju lietotnē Volvo On Call

*

. Pilnīga sagatavošana ir pieejama tikai tad, ja automašīna ir pievienota elektrības kontaktligzdai 3 .

1

2

3

Gan automašīnā, gan mobilajā ierīcē ir jābūt mobilā tīkla pārklājumam vai citam interneta savienojumam.

Pieejams noteiktiem tirgiem un modeļiem.

Attiecas uz elektrisko sildītāju.

01

01

PĀRSKATS, EKSTERJERS

Pārbaudiet un saglabājiet jauno spiedienu riepās (ITPMS)

*

, izmantojot lietotnes

Automaš. statuss

sadaļu

TPMS

centrālā displeja lietotņu skatā. Zema riepu spiediena gadījumā vadītāja displejā ir pastāvīgi iedegts simbols . Zema riepu spiediena gadījumā pārbaudiet un noregulējiet spiedienu visās četrās riepās un nospiediet Saglabāt spiedienu , lai saglabātu jaunu riepu spiediena vērtību.

Dzinēja eļļas līmeņa pārbaudi veic lietotnē Automaš. statuss .

Šeit varat arī skatīt statusa ziņojumus un rezervēt apkopi un remontu

*

.

Hibrīda akumulatora uzlādi veic , izmantojot uzlādes kontaktligzdu. Atveriet lūku, tai viegli uzspiežot. Lai iespējamais brauciena attālums būtu optimāls, sāciet braucienu ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru.

Durvju spoguļus var automātiski

*

pagriezt uz leju, kad tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums. Kad automašīnu aizslēdz/ atslēdz ar tālvadības atslēgu, durvju spoguļus var automātiski ievilkt/izvirzīt. Šīs funkcijas var aktivizēt centrālā displeja aug-

šējā skata sadaļā

Iestatījumi My Car Spoguļi un ērtības

.

Bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana

*

nozīmē: lai aizslēgtu vai atslēgtu automašīnu, tālvadības atslēgai ir jāatrodas, piemēram, jūsu kabatā. Tālvadības atslēgai jābūt tās darbības diapazonā no automašīnas.

Lai atslēgtu automašīnu ar kādu no durvju rokturiem, satveriet durvju rokturi vai maigi piespiediet gumijoto spiedplāksni zem bagāžas nodalījuma durvju roktura. Lai aizslēgtu automašīnu, maigi piespiediet kādu no durvju rokturu padziļinājumiem. Izvairieties no vienlaicīgas pieskaršanās abām durvju roktura spiedplākšņu virsmām.

Panorāmas jumtā

*

ir atverams stikla logs ar saulessargu, un to vada ar vadības slēdzi virs atpakaļskata spoguļa, kad automašīnai ir ieslēgta vismaz aizdedzes pozīcija I . Atveriet ventilācijas stāvoklī, spiežot vadības slēdzi uz augšu, un aizveriet, velkot vadības slēdzi uz leju. Lai pilnīgi atvērtu panorāmas jumtu, divreiz pavelciet vadības slēdzi atpakaļ. Aizveriet, divreiz velkot vadības slēdzi uz leju.

Elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis

*

var atvērt, izmantojot funkciju bagāžas nodalījuma durvju vadībai ar kāju

*

, veicot lēnu spērienam līdzīgu kustību uz priekšu zem aizmugurējā bufera kreisās daļas. Aizveriet un aizslēdziet bagāžas nodalījuma durvis, izmantojot pogu uz to apakšējās malas. Vai arī aizveriet bagāžas nodalījuma durvis ar lēnu spērienam līdzīgu kustību. Lai bagāžas nodalījuma durvis varētu atslēgt ar spērienam līdzīgu kustību, automašīnai jābūt aprīkotai ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas

*

funkciju. Atverot vai aizverot ar spērienam līdzīgu kustību, tālvadības atslēgai jābūt tās darbības diapazonā aiz automašīnas.

Lai bagāžas nodalījuma durvis neatsistos, piemēram, pret garāžas griestiem, var iestatīt maksimālo atvēršanas augstumu. Iestatiet maksimāla atvēruma stāvokli, atverot bagāžas nodalījuma durvis un tās apturot vajadzīgajā atvēršanas pozīcijā. Pēc tam nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet pozīciju.

, lai saglabātu šo

01

01

AIZSLĒGŠANA/ATSLĒGŠANA

Tālvadības pults atslēga

Vienreiz īsi nospiežot, aizslēdz pasažieru salona durvis, bagāžas nodalījuma durvis un degvielas uzpildes durtiņas un aktivizē signalizāciju

*

.

Nospiežot un turot, vienlaikus aizver panorāmas jumtu

*

un visus sānu logus.

Vienreiz īsi nospiežot, atslēdz pasažieru salona durvis un bagāžas nodalījuma durvis un deaktivizē signalizāciju

*

.

Nospiežot un turot, vienlaikus atver visus sānu logus.

Vienreiz īsi nospiežot, atslēdz bagāžas nodalījuma durvis un deaktivizē signalizāciju tikai tām.

Nospiežot un turot, tiek atvērtas vai aizvērtas elektriski vadāmās

*

bagāžas nodalījuma durvis.

Panikas funkcija aktivizē pagrieziena rādītājus un skaņas signālu, lai pievērstu uzmanību, ja tas ir nepieciešams. Lai aktivizētu, nospiediet pogu un turiet vismaz 3 sekundes vai divreiz to nospiediet 3 sekunžu laikā. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot to pašu pogu, kad tā ir bijusi aktivizēta vismaz 5 sekundes.

Pretējā gadījumā tā tiek automātiski deaktivizēta pēc 3 minūtēm.

Uzlādes lūka

Pirms pievienojat vai atvienojat uzlādes kabeli, pārliecinieties, ka automašīna ir atslēgta un izslēgta.

1. Iespiediet uz iekšu lūkas aizmugurējo daļu un atlaidiet.

2. Atveriet lūku.

Kad ir sākta uzlāde, kabelis tiek nofiksēts ligzdā. Uzlāde tiek apturēta, ja automašīna tiek atslēgta, bet pēc brīža tiek atkal atsākta, ja uzlādes kabelis netiek atvienots.

Privātā aizslēgšana

Privātās aizslēgšanas funkcija bloķē bagāžas nodalījuma durvis, kas var būt noderīgi, piemēram, kad automašīna tiek nogādāta apkopes veikšanai vai atstāta viesnīcā.

Centrālā displeja funkciju skatā pieskarieties Privātā aizslēgšana , lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju.

Tiek rādīts aktivizēšanas/deaktivizēšanas uznirstošais logs. Katrā bloķēšanas funkcijas lietošanas reizē tiek atlasīts četrciparu kods. Pirmajā funkcijas lietošanas reizē ir jāatlasa papildu drošības kods.

Cimdu nodalījumu aizslēdz

*

manuāli, izmantojot pievienoto atslēgu, kas atrodas cimdu nodalījumā.

01

01

PĀRSKATS, SALONS

Centrālo displeju izmanto, lai vadītu daudzas automašīnas pamatfunkcijas, piemēram, multividi, navigāciju

*

, klimata kontroli, vadītāja atbalsta sistēmas un automašīnā pieejamās lietotnes.

Vadītāja displejā tiek rādīta informācija par braucienu, piemēram, ātrums, dzinēja apgriezieni, navigācija

*

un aktīvais vadītāja atbalsts. Izvēlieties, kam jābūt redzamam vadītāja displejā, izmantojot lietotņu izvēlni, ko var atvērt, lietojot vadības tastatūru stūres labajā pusē. Iestatījumus var mainīt, arī izmantojot opciju Iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā.

Vējstikla displejs

*

papildina automašīnas vadītāja displeju un projicē informāciju uz vējstikla. To aktivizē centrālā displeja funkciju skatā.

Iedarbināšanas slēdzi izmanto automašīnas iedarbināšanai.

Lai piekļūtu displejiem, neiedarbinot dzinēju, pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet. Lai iedarbinātu dzinēju, nospiediet bremžu pedāli un turiet, pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet. Izslēdziet automašīnu, pagriežot iedarbināšanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Braukšanas režīmus

*

iestata, izmantojot vadības slēdzi tuneļkonsolē. Iespiediet vadības slēdzi uz iekšu un ritiniet to, lai centrālajā displejā atlasītu Hybrid , Pure , Constant AWD , Power /

Polestar Engineered

*

vai Individual . Apstipriniet, nospiežot vadības slēdzi. Režīmā Individual varat pielāgot braukšanas režīmu savām vajadzībām. Individuālo braukšanas režīmu var aktivizēt centrālā displeja augšējā skatā sadaļā Iestatījumi .

Stāvbremze tiek aktivizēta, kad vadības slēdzi pavelk uz augšu; vadītāja displejā iedegas simbols. Lai to manuāli atlaistu, spiediet vadības slēdzi uz leju un vienlaikus nospiediet bremžu pedāli. Izmantojot funkciju Automātiska bremzēšana stāvot

( ), bremžu pedāli var atlaist, saglabājot bremzēšanas spēku, kad automašīna ir apstājusies.

Stāvbremzes automātisku ieslēgšanu var deaktivizēt centrālā displeja augšējā skata sadaļā Iestatījumi .

Pasažiera drošības gaisa spilvena slēdzis

*

atrodas instrumentu paneļa galā pasažiera pusē, un tam var piekļūt, kad durvis ir atvērtas. Izvelciet slēdzi uz āru un pagrieziet stāvoklī ON/

OFF , lai aktivizētu/deaktivizētu drošības gaisa spilvena funkciju.

01

01

CENTRĀLAIS DISPLEJS

Centrālajā displejā varat veikt iestatījumus un vadīt lielāko daļu funkciju. Centrālajā displejā ir trīs galvenie skati: sākuma skats, funkciju skats un lietotņu skats. Funkciju skatam un lietotņu skatam varat piekļūt no sākuma skata, velkot pa labi vai pa kreisi. Ir arī aug-

šējais skats, kuram var piekļūt, velkot uz leju displeja augšdaļu.

Lai mainītu centrālā displeja un vadītāja displeja izskatu , atlasiet motīvu augšējā skata sadaļā Iestatījumi My Car Vadītāja displejs . Šeit varat arī atlasīt centrālajam displejam tumšu vai gaišu fonu.

Sākuma skatā no cita skata varat atgriezties , īsi nospiežot fizisko sākuma pogu zem displeja. Tad tiek rādīts pēdējais sākuma skatā izmantotais režīms. Vēlreiz īsi nospiežot sākuma pogu, visi sākuma skata elementi tiek iestatīti standarta režīmā.

Lai tīrītu , centrālo displeju, nobloķējiet skārienjutības funkciju, nospiežot un turot fizisko sākuma pogu zem displeja. Lai atkal aktivizētu displeju, īsi nospiediet sākuma pogu.

Statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzamas automašīnas aktivitātes.

Pa kreisi ir redzama informācija par tīklu un savienojumu, bet labajā pusē atrodas ar multividi saistīta informācija, laiks un fona aktivitātes indikators.

Klimata rindā apakšā varat iestatīt temperatūru un sēdekļu komfortu, pieskaroties attiecīgajai ikonai. Klimata skatu var atvērt, klimata rindā pieskaroties vidējai pogai.

01

02

UZLĀDE

Jūsu Volvo ir aprīkots ar elektromotoru, kas galvenokārt tiek izmantots automašīnas piedziņai nelielā ātrumā, kā arī iekšdedzes dzinēju, ko izmanto automašīnas piedziņai lielākā ātrumā un aktīvākai braukšanai. Hibrīda akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no uzlādes strāvas stipruma, ko ligzda var nodrošināt. Hibrīda akumulatora uzlāde notiek arī plūstošas bremzēšanas laikā vai bremzējot ar dzinēju, piemēram, braucot no kalna. Visi uzlādes veidi tiek norādīti vadītāja displejā.

Uzlādes kabeļa glabāšana

Uzlādes kabelis atrodas bagāžas nodalījumā zem grīdas lūkas.

Vadības bloks uz uzlādes kabeļa

Komplektā iekļautais uzlādes kabelis ir aprīkots ar vadības bloku, kas uzrāda uzlādes statusu. Tas atbalsta temperatūras uzraudzību, un tam ir iebūvēts drošinātājs.

Uzlādes sākšana

Startera akumulatora uzlāde notiek, kad notiek hibrīda akumulatora uzlāde, un tā uzlāde tiek pārtraukta, kad hibrīda akumulators ir pilnīgi uzlādēts.

1. Pievienojiet uzlādes kabeli kontaktligzdai. Nekādā gadījumā neizmantojiet pagarinātāju.

2. Ar vieglu piespiedienu atveriet uzlādes lūku.

3.Noņemiet uzlādes roktura aizsargvāciņu un pēc tam iespiediet rokturi līdz galam automašīnas kontaktligzdā. Uzlādes kabelis tiek automātiski nofiksēts uzlādes kontaktligzdā, un uzlāde tiek sākta 5 sekunžu laikā.

4. Izvietojiet uzlādes roktura aizsargvāciņu tā, lai tas nepieskartos automašīnai un nevarētu sabojāt krāsojumu.

Uzlādes beigšana

1. Atslēdziet automašīnu ar tālvadības atslēgas taustiņu

4

.

Uzlāde tiek pabeigta, un uzlādes kabelis tiek atbrīvots/atbloķēts.

2. Atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas.

3.Aizveriet uzlādes lūku.

4. Atvienojiet uzlādes kabeli no kontaktligzdas.

5. Nolieciet uzlādes kabeli atpakaļ vietā zem bagāžas nodalījuma grīdas lūkas.

Ja uzlādes kabelis netiek atvienots no uzlādes kontaktligzdas pēc īsa brīža tas atkal tiek automātiski nobloķēts lai maksimāli palielinātu uzlādes līmeni un iespējamo braukšanas attālumu kā arī varētu pirms izbraukšanas sagatavot automašīnu. Uzlādes kabeli atkal var atvienot, ja automašīna tiek atslēgta ar tālvadības atslēgu. Automa-

šīnas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu

*

var atkal aizslēgt un aizslēgt ar rokturi.

02

4 Tas ir jādara, arī ja automašīnas durvis jau ir atslēgtas. Ja automašīna netiek atslēgta, izmantojot atslēgšanas taustiņu, var rasties uzlādes kabeļa vai sistēmas bojājumi.

02

UZLĀDES STATUSS

Automašīnas uzlādes statusu var noskaidrot pie uzlādes ievades ligzdas, vadības blokā, vadītāja displejā un lietotnē Volvo On Call

*

.

Uzlādes kontaktligzdas lampiņas

Baltā krāsā — LED lampiņa.

Dzeltenā krāsā — gaidīšanas režīms, gaida uzlādes sākšanu.

Zilā krāsā — taimeris ir iestatīts.

Mirgo zaļā krāsā — Notiek uzlāde.

Pastāvīgi iedegta zaļā krāsā — uzlāde pabeigta. Pēc kāda laika nodziest.

Pastāvīgi iedegta sarkanā krāsā — ir radusies kļūme.

Vadības bloks

LED lampiņa nedeg: uzlāde nav iespējama — atvienojiet uzlādes kabeli no sienas kontaktligzdas un pēc tam pievienojiet to vēlreiz.

LED lampiņa deg baltā krāsā: uzlāde iespējama — uzlādes kabelis ir gatavs iespraušanai automašīnā.

LED lampiņa mirgo baltā krāsā: notiek uzlāde.

LED lampiņa deg sarkanā krāsā: uzlāde nav iespējama — īslaicīga kļūme. Atvienojiet uzlādes kabeli no sienas kontaktligzdas un pēc kāda brīža pievienojiet to atkal.

LED lampiņa mirgo sarkanā krāsā: uzlāde nav iespējama — kritiska kļūme.

Vadītāja displejs

Simbola dažādās krāsas norāda uzlādes statusu.

Zila gaisma — Notiek uzlāde.

Zaļa gaisma — akumulators ir pilnīgi uzlādēts.

Sarkana gaisma — uzlādes kļūda, pārbaudiet uzlādes kabeļa savienojumu ar automašīnu un 230 V kontaktligzdu.

HIBRĪDA INFORMĀCIJA VADĪTĀJA DISPLEJĀ

Atkarībā no atlasītā braukšanas režīma vadītāja displejā tiek rādīti vairāki simboli un animācijas.

Elektrības un degvielas patēriņš tiek rādīts skalā pa labi. Patēriņš ir atkarīgs no braukšanas stila. Kad smalkais baltais rādītājs šķērso balto bultiņu augšdaļā, automašīna ir pārslēgusies uz iekšdedzes dzinēju. Kad rādītājs norāda uz oranžo zonu, notiek akumulatora uzlāde, piemēram, bremzēšanas laikā.

Ar atlikušo akumulatora enerģijas daudzumu nobraucamais attālums

Indikators rāda aptuveno attālumu līdz tukšam akumulatoram.

Attālumu ietekmē vairāki faktori, piemēram, braukšanas stils, ātrums un āra temperatūra, un braukšanas laikā tas var mainīties. Parasti paredzamais attālums ir 25–45 km

(15–27 jūdzes). Sākuma vērtība, kas ir redzama, kad automa-

šīna ir pilnībā uzlādēta, norāda maksimālo skaitli, nevis paredzamo attālumu, un braukšanas laikā tā tiek pielāgota. Ja vadītāja displejā ir attēlots ”---”, garantētais atlikušais attālums ar elektrisko piedziņu ir beidzies.

Simboli vadītāja displejā

Pilnīgi balts simbols norāda, vai tiek lietots elektromotors vai dzinējs. Zibens šautriņa norāda elektromotoru, lāse norāde iekšdedzes dzinēju.

Norāda, ka notiek akumulatora uzlāde, piemēram, bremzējot ar dzinēju.

Šī skala norāda, cik daudz akumulatora enerģijas ir pieejama elektromotoram. Enerģija tiek lietota arī klimata kontrolei.

Norāda, ka ir aktivizētas funkcijas Uzlādēt vai Uzturēt . Tos aktivizē centrālā displeja funkciju skatā. Uzlādēt nozīmē, ka notiek hibrīda akumulatora uzlāde, kad uzlādes līmenis ir zems. Uzturēt nozīmē, ka akumulatora uzlādes līmenis tiek uzturēts turpmākai lietošanai.

Fully charged at

14:21

4.5

Iekšdedzes dzinēja iedarbināšana un apturēšana

Automašīna aprēķina vajadzību lietot iekšdedzes dzinēju, elektromotoru vai abus vienlaikus. Elektropiedziņas laikā automašīnai dažkārt iekšdedzes dzinējs var būt automātiski jāiedarbina ārēju apstākļu dēļ, piemēram, zemā āra temperatūrā. Iekšdedzes dzinējs tiek vienmēr iedarbināts, kad hibrīda akumulators sasniedz zemāko uzlādes līmeni.

02

03

ELEKTRISKI REGULĒJAMI

*

PRIEKŠĒJIE

SĒDEKĻI

Izmantojiet vadības elementus sēdekļa ārmalā, lai noregulētu, piemēram, sēdekļa pozīciju un gurnu atbalstu

*

. Divus sēdekļa formas vadības elementus izmanto sēdekļa pozīcijas regulēšanai.

Trešo, daudzfunkcionālo vadības elementu

*

izmanto dažādu komforta funkciju, piemēram, masāžas pielāgošanai

*

.

Sēdekļa formas vadības elementi

Noregulējiet sēdekļa sēdvirsmu vai pārvietojiet visu sēdekli, izmantojot apakšējo vadības slēdzi. Noregulējiet atzveltnes leņķi, izmantojot aizmugurējo vadības slēdzi.

Daudzfunkcionālais vadības elements

5

Masāžas

*

, sānu atbalsta

*

, gurnu atbalsta

*

un sēdekļa sēdvirsmas izvirzīšanas

*

iestatījumus var veikt ar daudzfunkcionālo vadības elementu.

1. Aktivizējiet sēdekļa iestatīšanu centrālajā displejā, pagriežot vadības elementu uz augšu/uz leju.

2. Pārslēdziet dažādās funkcijas centrālajā displejā, pagriežot vadības elementu uz augšu/uz leju.

3.Mainiet atlasītās funkcijas iestatījumu, nospiežot vadības elementa augšējo/apakšējo/priekšējo/aizmugurējo daļu.

Pozīciju saglabāšana

1. Iestatiet sēdekli, durvju spoguļus un vējstikla displeju

*

vajadzīgajā pozīcijā un nospiediet pogu M durvju panelī. Taustiņā iedegas indikators.

2. 3 sekunžu laikā nospiediet atmiņas taustiņu 1 vai 2 . Atskan skaņas signāls, un gaismas indikators pogā M nodziest.

Lai lietotu saglabātu pozīciju:

Kamēr durvis ir atvērtas — nospiediet un atlaidiet vienu no atmiņas taustiņiem.

Kamēr durvis ir aizvērtas — nospiediet un turiet vienu no atmiņas taustiņiem, līdz tiek sasniegta saglabātā pozīcija.

5 Automašīnās ar četrvirzienu gurnu atbalstu

*

ATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AIZMUGURĒJĀ

SĒDEKLĪ

Nolokot aizmugurējo sēdekli, pārliecinieties, ka tā atzveltne un galvas balsts nesaskaras ar priekšējā sēdekļa atzveltni. Lai varētu nolocīt atzveltnes, vispirms var būt jānoregulē priekšējie sēdekļi.

Atzveltņu nolocīšana

Lai varētu nolocīt aizmugurējo sēdekli, automašīnai ir jāstāv un bagāžas nodalījuma durvīm ir jābūt atvērtām. Pārliecinieties, ka aizmugurējā sēdeklī neviens nesēž un nav nekādu priekšmetu.

1. Manuāli nolokiet vidējā sēdekļa galvas balstu.

2. Pavelciet uz priekšu rokturi, kas atrodas kreisā vai labā aizmugurējā sēdekļa atzveltnē, lai nolocītu attiecīgi aizmugurējā sēdekļa kreiso vai labo daļu.

3.Atzveltne tiek atbrīvota un ir manuāli jānoloka uz leju horizontālā stāvoklī.

Atzveltņu pacelšana

1. Pārvietojiet atzveltni uz augšu/uz aizmuguri, līdz tā tiek nofiksēta vietā.

2. Manuāli paceliet galvas balstu.

3.Ja nepieciešams, paceliet vidējā sēdekļa galvas balstu.

03

03

STŪRE

Stūres regulēšana

Stūres pozīciju var regulēt gan augstumā, gan dziļumā.

1. Stumiet/velciet

6

sviru zem stūres uz priekšu/atpakaļ.

2. Noregulējiet stūri vajadzīgajā pozīcijā un pārvietojiet sviru atpakaļ bloķētā pozīcijā.

Kreisā vadības tastatūra

Vadītāja atbalstu atlasa vadītāja displejā, izmantojot bultiņas stūres kreisajā vadības tastatūrā ( un ). Kad vadītāja atbalsta simbols ir balts, funkcija ir aktīva. Pelēkā krāsa norāda, ka funkcija ir apturēta vai atrodas gaidīšanas režīmā.

Simboli vadītāja displejā:

Ātruma ierobežotājs palīdz nepārsniegt atlasīto maksimālo ātrumu.

Kruīza kontrole palīdz uzturēt nemainīgu ātrumu.

Adaptīvā kruīza kontrole

*

palīdz uzturēt nemainīgu ātrumu un iepriekš atlasītu laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.

Pilot Assist palīdz vadītājam vadīt automašīnu starp joslas atdalošajām līnijām, izmantojot stūrēšanas palīdzības funkciju, kā arī uzturēt nemainīgu ātrumu un iepriekš atlasītu laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.

Nospiediet , lai sāktu vai apturētu atlasīto funkciju.

Īsi nospiežot / , saglabātais ātrums tiek palielināts/samazināts par 5 km/h (5 mph). Lai ātrumu mainītu plūstoši, nospiediet pogu un turiet — atlaidiet pogu, kad ir sasniegts vajadzīgais ātrums.

Ar / samazina/palielina attālumu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, lietojot adaptīvo kruīza kontroli un funkciju Pilot

Assist.

Vienreiz nospiežot , tiek arī atjaunots izvēlētās funkcijas saglabātais ātrums.

Labā vadības tastatūra

Navigācijai vadītāja displejā izmantojiet stūres labo tastatūru.

ciju

*

.

Tiek atvērta/aizvērta vadītāja displeja lietotņu izvēlne. Šeit var vadīt borta datoru, multivides atskaņotāju, tālruni un navigā-

Ritiniet dažādās lietotnes, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto bultiņu.

plejā.

Atlasiet opciju, atceliet tās atlasi vai to apstipriniet, piemēram, atlasiet borta datora izvēlni vai dzēsiet ziņojumu vadītāja dis-

Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas, pieskaroties bultiņai uz augšu vai uz leju.

Lai palielinātu/samazinātu multivides skaļumu , nospiediet un

. Ja neviena cita funkcija nav aktīva šie taustiņi darbojas kā skaļuma vadības slēdzis.

Balss vadību aktivizē ar pogu , un to var izmantot, piemēram, multivides, navigācijas un klimata kontroles vadībai ar balsi. Sakiet, piemēram, " Radio ", " Raise temperature " vai " Cancel ".

Informāciju par citām balss komandām skatiet šīs Quick Guide nodaļā Balss vadība.

Borta dators

Borta datorā tiek rādīts, piemēram, nobraukums, degvielas patēriņš un vidējais ātrums. Varat atlasīt, kāda informācija no borta datora tiks rādīta vadītāja displejā. Borta dators aprēķina atlikušo attālumu līdz tukšai degvielas tvertnei vai līdz tukšam hibrīda akumulatoram.

Lai rādītu dažādas opcijas, izmantojiet stūres labo tastatūru. Ja vadītāja displejā ir attēlots "----", garantētais atlikušais attālums ir beidzies.

6 Atkarībā no tirgus.

03

03

KREISAIS SVIRSLĒDZIS

Priekšējo lukturu funkcijas vada, izmantojot kreiso svirslēdzi.

Režīmā AUTO automašīna nosaka, kad ir gaišs/tumšs, un atbilstoši pielāgo apgaismojumu, piemēram, vakarā vai iebraucot tunelī.

Pagrieziet svirslēdža ritenīti pret , lai ieslēgtu tālās gaismas lukturus, kas tiek automātiski aptumšoti, kad ir konstatēta pretēja virziena satiksmes plūsma. Pārvietojiet svirslēdzi pret instrumentu paneli, lai manuāli aktivizētu tālās gaismas lukturus, un pret stūri, lai tos deaktivizētu.

Aktīvie pagriezienu lukturi

*

ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu maksimālu apgaismojumu līkumos un krustojumos, jo gaismas stars seko stūres kustībai. Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad tiek iedarbināta automašīna, un to var deaktivizēt centrālā displeja funkciju skatā, .

Pietuvošanās apgaismojums ieslēdz ārējo un iekšējo apgaismojumu, kad atslēdzat automašīnu ar atslēgu, un palīdz tumsā droši sasniegt automašīnu.

Mājās nokļūšanas apgaismojums iededz daļu ārējo apgaismes ierīču, kad esat aizslēdzis automašīnu, lai jums tumsā būtu gaisma.

Aktivizējiet šo funkciju, kad esat izslēdzis automašīnu, pārvietojot kreiso svirslēdzi pret instrumentu paneli un pēc tam atlaižot. Laiku, cik ilgi mājās nokļūšanas apgaismojumam ir jābūt ieslēgtam, var iestatīt centrālajā displejā.

Brauciena odometra atiestatīšana

Atiestatiet visu manuālā brauciena odometra (TM) informāciju, nospiežot un turot pogu RESET . Nospiežot īsi, tiek atiestatīts tikai nobraukums. Automātiskais brauciena odometrs (TA) tiek atiestatīts automātiski., ja automašīna nav izmantota 4 stundas.

LABAIS SVIRSLĒDZIS

Ar labo svirslēdzi vada tīrītāju slotiņas un lietus sensoru.

Pārslēdziet svirslēdzi uz leju, lai tīrītāji veiktu vienu kustību pa vējstiklu.

Pakāpeniski pārvietojiet sviru, lai iegūtu periodisku tīrīšanu, parastu un lielu ātrumu.

Noregulējiet intervāla ātrumu, izmantojot sviras ripu.

Pavelciet sviru pret stūri, lai ieslēgtu vējstikla un priekšējo lukturu apskalotājus, un pastumiet to pret instrumentu paneli, lai ieslēgtu aizmugurējā loga apskalotājus.

Nospiediet lietus sensora taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu lietus sensoru. Vējstikla tīrītāju svirslēdzim ir jāatrodas pozīcijā

0 vai viena tīrītāju gājiena pozīcijā. Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma, kas tiek noteikts uz vējstikla, automātiski aktivizē vējstikla tīrītājus. Pagrieziet ritenīti uz augšu/uz leju, lai panāktu lielāku/mazāku jutīgumu.

Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam regulāras tīrīšanas režīmu.

Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam nepārtrauktas tīrīšanas režīmu.

Vējstikla tīrītāju apkopes režīmu lietojiet, piemēram, mainot, tīrot vai paceļot tīrītāja slotiņas. Centrālā displeja funkciju skatā pieskarieties pogai Vējstikla tīrītāja apkopes poz.

, lai aktivizētu vai deaktivizētu apkopes režīmu.

03

03

PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE

Klimata kontroles funkcijas pasažieru salona priekšdaļā un aizmugurē vada centrālajā displejā, ar taustiņiem viduskonsolē un tuneļkonsoles aizmugurē

*

. Dažas klimata kontroles funkcijas var vadīt arī ar balsi.

Šo ikonu lieto, lai atvērtu klimata skatu centrālā displeja apakšdaļas centrā. Kad teksts Clean Zone ir zilā krāsā, tas nozīmē, ka pasažieru salonā ir sasniegti nosacījumi labai gaisa kvalitātei.

Klimata skatā pieskarieties

AUTO

, lai automātiski vadītu vairākas klimata funkcijas. Īsi pieskaroties, automātiski tiek vadīta gaisa recirkulācija, gaisa kondicionēšana un gaisa sadalījums.

Nospiežot un turot, automātiski tiek vadīta gaisa recirkulācija, gaisa kondicionēšana un gaisa sadalījums, turklāt temperatūra un ventilatora rotācijas ātrums tiek mainīts uz standarta iestatījumiem: 22°C (72°F) un līmenis

3

. Temperatūru un ventilatora rotācijas ātrumu var mainīt, nedeaktivizējot klimata automātisku regulēšanu.

Pieskarieties vienai no ikonām klimata rindā, kas atrodas centrālā displeja apakšā, lai regulētu temperatūru, sēdekļu apsildi

*

un ventilatoru rotācijas ātrumu.

Lai sinhronizētu visu zonu temperatūru ar vadītāja puses temperatūru, pieskarieties vadītāja puses temperatūras ikonai un

Sinhronizēt temperatūru .

Sagatavošana

Sagatavošanas darbus var iestatīt, izmantojot automašīnas centrālo displeju un mobilo ierīču lietotni Volvo On Call

*

.

Sagatavojot automašīnu, pasažieru salons tiek uzsildīts vai atdzesēts pirms došanās ceļā. Sagatavošanas funkciju var ieslēgt tieši vai iestatīt tās ieslēgšanas taimeri.

Tiešās iedarbināšanas sagatavošanas darbi

1. Atveriet klimata skatu centrālajā displejā.

2. Atlasiet cilni

Stāvēšanas klimats

, atzīmējiet atbilstošo opciju un pēc tam pieskarieties

Sagatavošanas darbi

.

Sagatavošanas darbu laika iestatīšana

1. Atveriet klimata skatu centrālajā displejā.

2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats Pievienot taimeri un iestatiet vajadzīgo datumu/dienu.

Lai sagatavošanas darbi varētu funkcionēt pilnībā, automašīnai jābūt pievienotai elektrības kontaktligzdai (attiecas uz automašīnām ar elektrisko sildītāju). Atkarībā no tirgus tiek izmantots elektriskais sildītājs

7

vai ar degvielu darbināms sildītājs.

Gaisa kvalitātes sistēma IAQS

*

IAQS ir daļa no komplekta Clean Zone Interior Package

*

, un tā ir pilnīgi automātiska sistēma, kas attīra pasažieru salona gaisu no sārņiem, piemēram, daļiņām, ogļūdeņražiem, slāpekļa oksīdiem un zemes līmeņa ozona. Šo funkciju var aktivizēt centrālā displeja aug-

šējā skatā sadaļā Iestatījumi Klimats Gaisa kvalitātes sensors .

7 Autorizētam Volvo izplatītājam ir informācija par to, kādus sildītājus izmanto kuros tirgos.

03

03

SAVIENOJUMI

Varat atskaņot/vadīt multividi, īsziņas un tālruņa zvanus, izmantojot balss atpazīšanu, kā arī izveidot automašīnā savienojumu ar internetu, izmantojot dažādas ārējas ierīces, piemēram, viedtālruņus. Lai varētu lietot pievienotās ierīces, automašīnas elektrosistēmai ir jāatrodas vismaz aizdedzes pozīcijā I .

Automašīnas modems

8

Vienkāršākais un efektīvākais veids, kā automašīnā izveidot savienojumu ar internetu, ir automašīnas modems. Tam ir visaugstākā veiktspēja, tas katrā braucienā tiek aktivizēts automātiski, un tā lietošanai nav jāizveido savienojums ar viedtālruni.

1. Ievietojiet personīgo SIM karti tai paredzētajā turētājā zem bagāžas nodalījuma grīdas.

2. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi Sakari Automašīnas modema Internets .

3.Aktivizējiet, atzīmējot

Automašīnas modema Internets

izvēles rūtiņu.

Saistīšana

Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, izmantojot modemu, varat kopīgot tās interneta savienojumu (Wi-Fi tīklāju) ar citām ierīcēm. Augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi un Sakari

Automašīnas Wi-Fi tīklājs .

Bluetooth

Bluetooth ieteicams galvenokārt izmantot, lai automašīnas sistēmā pārvaldītu tālruņa zvanus, īsziņas un multividi no tālruņa. Izmantojot Bluetooth, varat arī izveidot savienojumu ar internetu. Vienlaikus

var būt pievienotas divas Bluetooth ierīces bet šajā gadījumā multivide tiks straumēta tikai no vienas ierīces. Kad automašīna atkal tiks lietota, tajā tiks automātiski izveidots savienojums ar diviem pēdējiem pievienotajiem tālruņiem, ja būs aktīvs tālruņa Bluetooth savienojums. Sarakstā var saglabāt pat 20 ierīces, lai tām vēlāk varētu ērti piekļūt.

1. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth. Lai izveidotu savienojumu ar internetu, aktivizējiet tālrunī arī datu saiti.

2. Centrālajā displejā atveriet tālruņa apakšskatu.

3.Pieskarieties

Pievienot tālruni

vai, ja tālrunis jau ir pievienots, pieskarieties

Mainīt

un pēc tam

Pievienot tālruni

.

4. Atlasiet pievienojamo tālruni un izpildiet centrālajā displejā un tālrunī norādītās darbības. Ņemiet vērā, ka dažos tālruņos ir jāaktivizē ziņojumu funkcija.

Wi-Fi

Ja automašīnā izveidosiet savienojumu ar internetu, izmantojot Wi-

Fi, varēsiet straumēt tiešsaistes pakalpojumus lielākā ātrumā nekā ar Bluetooth, piemēram, atskaņot interneta radio un mūziku, izmantojot automašīnas lietotnes, lejupielādēt/atjaunināt programmatūru utt. Wi-Fi savienojums no viedtālruņa darbojas kā tīklājs automašīnai, kā arī citām automašīnā lietotām ārējām ierīcēm.

1. Tālrunī aktivizējiet datu saiti.

2. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi .

3.Pieskarieties Sakari Wi-Fi un aktivizējiet, atzīmējot Wi-Fi savienojuma izvēles rūtiņu.

Ņemiet vērā, ka daļā tālruņu datu saite tiek izslēgta, kad ir pārtraukts savienojums ar automašīnu. Tādēļ nākamajā datu saites lietošanas reizē tā vispirms ir jāaktivizē.

USB

Varat izmantot USB, lai pievienotu ārēju ierīci un atskaņotu multivides failus. USB portu lieto arī funkcijām Apple CarPlay

*

9

un

Android Auto

*

9

. Pievienojiet USB portiem ar balto rāmi. Kamēr ārējā ierīce ir pievienota automašīnai, notiek tās uzlāde.

USB ievades ligzdas (A tips) atrodas uzglabāšanas nodalījumā elkoņbalstā starp sēdekļiem.

USB porti (C tips) atrodas tuneļkonsoles aizmugurē. Tikai uzlādei.

Elektrības kontaktligzdas

Jūsu automašīnā ir pieejamas šādas elektrības kontaktligzdas:

12 V elektrības kontaktligzda. Arī bagāžas nodalījumā ir

12 V elektrības kontaktligzda

*

.

8

9

Tikai automašīnās ar P-SIM

*

. Automašīnās, kas aprīkotas ar Volvo On Call

*

, šiem pakalpojumiem tiks izmantots interneta savienojums ar automašīnas modemu.

Pieejamība var atšķirties atkarībā no tirgus.

03

03

PIEVIENOTO IERĪČU LIETOŠANA

Varat pievienot ārējas ierīces, piemēram, lai vadītu tālruņa zvanus un atskaņotu multividi automašīnas audio un multivides sistēmā.

Tālruņa zvanu pārvaldība

Automašīnā var veikt un saņemt zvanus, izmantojot ar Bluetooth pievienotu tālruni.

Zvanu veikšana vidējā displejā

1. Sākuma skatā atveriet apakšskatu

Tālrunis

. Atlasiet, lai zvanītu no zvanu žurnāla, kontaktu saraksta vai ievadītu numuru, izmantojot vadības tastatūru.

2. Nospiediet .

Zvanīšana, izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru

1. Nospiediet un dodieties uz

Tālrunis

, nospiežot vai .

2. Ritiniet zvanu sarakstā ar un atlasiet ar .

Zvanus varat pārvaldīt arī ar balss vadību. Nospiediet stūres labās tastatūras balss vadības pogu . Informāciju par balss komandām skatiet šīs Quick Guide sadaļā Balss vadība.

Multivides atskaņošana

Lai atskaņotu audio no ārējas ierīces, jums tā ir jāpievieno automa-

šīnai, izmantojot izvēlēto metodi; dažādus savienojumu veidus skatiet iepriekšējā lapā.

Ar Bluetooth pievienota ierīce

1. Sāciet atskaņošanu pievienotajā ierīcē.

2. Centrālā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni

Bluetooth

. Tiek sākta atskaņošana.

Ar USB pievienota ierīce

1. Lietotņu skatā palaidiet lietotni USB .

2. Atlasiet, ko vēlaties atskaņot. Tiek sākta atskaņošana.

MP3 atskaņotājs vai pievienota iPod ierīce

1. Sāciet atskaņošanu ierīcē.

2. Atkarībā no savienojuma metodes atveriet lietotni iPod

vai

USB

. Lai atskaņotu audio no iPod, neatkarīgi no savienojuma metodes atlasiet lietotni iPod

. Tiek sākta atskaņošana.

Apple

®

CarPlay

®

*

10

un Android Auto

*

Funkcija CarPlay

11

un Android Auto

11

sniedz iespēju automašīnā lietot noteiktas iOS vai Android ierīces lietotnes, piemēram, lai atskaņotu mūziku vai klausītos apraides. Tās var vadīt automašīnas centrālajā displejā vai ierīcē.

Lai lietotu CarPlay, iOS ierīcē ir jābūt aktivizētam asistentam Siri.

Ierīcē ir arī jābūt izveidotam savienojumam ar internetu, izmantojot

Wi-Fi vai mobilo sakaru tīklu. Lai lietotu Android Auto, Android ierīcē ir jāinstalē lietotne

Android Auto

. Ierīce ir arī jāpievieno automašīnas USB portam.

1. Pievienojiet ierīci USB portam ar baltu rāmīti.

2. Lai aktivizētu Android Auto, lietotņu skatā pieskarieties Android Auto .

3.Izlasiet noteikumus un nosacījumus un pēc tam pieskarieties

Apstiprināt

, lai izveidotu savienojumu.

4. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.

Lai aktivizētu balss vadību ar CarPlay un Android Auto, ilgi nospiediet pogu stūres labajā tastatūrā. Nospiežot īsi, tās vietā tiek aktivizēta pašas automašīnas balss vadības sistēma.

Kad tiek lietota sistēma CarPlay, Bluetooth tiek izslēgts. Ja automašīnā ir jāizveido savienojums ar internetu, izmantojiet Wi-Fi vai automašīnas modemu

*

.

10

11

Apple un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.

Pieejamība var atšķirties atkarībā no tirgus.

03

04

SĀKUMA SKATS

Kad centrālo displeju ieslēdz, tajā ir redzams sākuma skats, un šeit var piekļūt elementiem Navigācija, Multivide un Tālrunis, kā arī pēdējai izmantotajai lietotnei vai automašīnas funkcijai.

Navigācija — pieskarieties šeit, lai piekļūtu kartes navigācijas sistēmai ar Sensus Navigation

*

.

Galamērķa iestatīšana ar brīvu tekstu — izvērsiet rīkjoslu ar lejupvērsto bultiņu kreisajā pusē un pieskarieties . Kartes attēls mainās uz brīva teksta meklēšanas lauku. Ievadiet meklējamos vārdus.

Ievadīt galamērķi ar karti — palieliniet karti, nospiežot .

Nospiediet un turiet atrašanās vietā, uz kuru vēlaties doties, un pēc tam atlasiet

Doties šeit

.

Galamērķa dzēšana — pieskarieties , lai atvērtu brauciena plānu. Pieskarieties atkritnei, lai no brauciena plāna dzēstu starpmērķi, un pieskarieties Not. maršr.

, lai dzēstu visu brauciena plānu.

Kartes atjaunināšana

12 — lietotņu skatā pieskarieties

Lejupielādes centrs

. Pieejamo kartes atjauninājumu skaits tiek rādīts pie

Kartes

. Pieskarieties Kartes Instalēt

Apstiprināt , lai atjauninātu karti vai instalētu atlasīto karti. Ir arī iespēja lejupielādēt kartes vietnē support.volvocars.com, saglabāt tās USB atmiņā un pēc tam pārsūtīt uz karti.

Multivide — šeit tiek rādīta, piemēram, jūsu mūzika no ārējās ierīces vai radio stacija, ja lietotņu skatā esat atlasījis FM radio .

Pieskarieties apakšskatam, lai piekļūtu iestatījumiem. Šeit varat skatīt savu mūzikas bibliotēku, radio stacijas utt.

Tālrunis — šeit var piekļūt tālruņa funkcijai. Lai izvērstu apakšskatu, pieskarieties tam. Šeit varat sastādīt numuru no zvanu vēstures vai kontaktu saraksta vai manuāli ievadīt numuru, izmantojot tastatūru. Kad numurs ir atlasīts, pieskarieties .

Pēdējā izmantotā lietotne vai automašīnas funkcija — šeit varat skatīt pēdējo izmantoto lietotni vai automašīnas funkciju, kas netiek rādīta nevienā no pārējiem elementiem, piemēram,

Automaš. statuss

vai

Vadītāja efektivitāte

. Varat pieskarties apakšskatam, lai piekļūtu pēdējai lietotajai funkcijai.

12 Funkciju pieejamība var atšķirties atkarībā no tirgus.

04

04

FUNKCIJU SKATS UN LIETOTŅU SKATS

Funkciju skats

Funkciju skatu sasniegsiet, sākuma skatā velkot no kreisās puses uz labo

13

. Šeit var aktivizēt/deaktivizēt dažādas automašīnas funkcijas, piemēram, Lane Keeping Aid un Novietošanas palīgsistēma

*

. Tās aktivizē/deaktivizē, pieskaroties attiecīgajam simbolam. Dažas funkcijas tiek atvērtas atsevišķā logā.

Lietotņu skats

Sākuma skatā velciet no labās puses uz kreiso

13

, lai piekļūtu lietotņu skatam. Šeit varat skatīt kopā ar automašīnu piegādātās lietotnes, kā arī lietotnes, kuras varat izvēlēties lejupielādēt un instalēt pats.

Lietotņu un sistēmu pārvaldība un atjaunināšana

Lietotņu skata sadaļā

Lejupielādes centrs

varat atjaunināt vairākas automašīnas sistēmas. Lai tas būtu iespējams, automašīnā ir jābūt izveidotam savienojumam ar internetu.

Sadaļā

Lejupielādes centrs

varat:

Lejupielādēt lietotnes — pieskarieties Jaunas lietotnes un atlasiet vajadzīgo lietotni. Atlasiet Instalēt , lai lejupielādētu lietotni.

Atjaunināt lietotnes — pieskarieties Instalēt visu , lai atjauninātu visas lietotnes. Vai pieskarieties Lietotņu atjauninājumi , lai rādītu iespējamo atjauninājumu sarakstu. Atlasiet vajadzīgo lietotni un pieskarieties Instalēt .

Atinstalēt lietotnes — pieskarieties

Lietotņu atjauninājumi

un atlasiet vajadzīgo lietotni. Lai atinstalētu lietotni, pieskarieties

Atinstalēt

.

Atjaunināt sistēmas programmatūru — pieskarieties

Sistēmas atjauninājumi

, lai skatītu sarakstu ar atjauninājumiem, ko var instalēt automašīnā. - Pieskarieties

Instalēt visu

saraksta apakšā, lai atjauninātu visu programmatūru, vai

Instalēt

, lai atjauninātu atsevišķu programmu. Ja saraksts nav nepieciešams, atlasiet

Instalēt visu

pie pogas

Sistēmas atjauninājumi

.

Ikonu pārvietošana

Lietotnes un automašīnas funkciju pogas lietotņu skatā un funkciju skatā var pēc nepieciešamības pārvietot.

1. Pieskarieties lietotnei vai pogai un turiet.

2. Velciet lietotni vai pogu uz brīvu vietu skatā un atlaidiet.

13 Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē — velciet pretējā virzienā.

04

04

AUGŠĒJAIS SKATS

Displeja augšdaļā ir cilne, kuru varat vilkt uz leju, lai piekļūtu augšējam skatam. Šeit varat piekļūt opcijām

Iestatījumi

,

Īpašnieka rokasgr.

,

Profils

un automašīnas saglabātajiem ziņojumiem.

Personīgas preferences

Sadaļā Iestatījumi varat iestatīt daudzas personīgas preferences, piemēram, attiecībā uz displejiem, spoguļiem, priekšējo sēdekli, navigācijas sistēmu

*

, audio un multivides sistēmu, valodu un balss vadību.

Vadītāja profili

Ja automašīnu lieto vairāki vadītāji, katram vadītājam var būt savs personīgais vadītāja profils. Iekāpjot automašīnā, jums ikreiz ir iespēja atlasīt savu vadītāja profilu, kurā ir saglabātas jūsu personīgās preferences. Profilu skaits ir atkarīgs no automašīnai pieejamo atslēgu skaita. Profils

Viesis

nav saistīts ar konkrētu atslēgu.

Pēdējais aktīvais vadītāja profils ir profils, kas izmantots atslēgšanai. Lai mainītu vadītāja profilu, augšējā skatā atlasiet Profils .

Vadītāja profilus var saistīt ar automašīnas atslēgām; kad automa-

šīna tiek atslēgta, tā tiek automātiski pielāgota atbilstoši jūsu vēlmēm. Atslēgu var piesaistīt sadaļā Iestatījumi Sistēma

Vadītāju profili . Atlasiet vienu no vadītāja profiliem (profilu

Viesis nevar piesaistīt). Tiek atkal rādīts sākuma skats. Vēlreiz velciet uz leju augšējo skatu, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības un izvēlētajā profilā atlasiet

Rediģēt

un pēc tam

Pievienojiet atslēgu

.

Individuāls piedziņas režīms

Ja vēlaties pielāgot vienu no braukšanas režīmiem Hybrid , Pure vai

Power , aktivizējiet attiecīgo braukšanas režīmu sadaļā Iestatījumi

My Car Individuāls braukšanas režīms .

Sistēmas skaļums

Ja vēlaties pielāgot sistēmas skaņu skaļumu vai tās izslēgt, piemēram, ekrāna pieskāriena skaņu, atveriet sadaļu Iestatījumi

Skaņa Sistēmas skaļuma līmeņi .

04

05

VADĪTĀJA ATBALSTS

Jūsu automašīna ir aprīkota ar vairākām funkcijām, kas palīdz braukt droši. Šīs funkcijas tiek aktivizētas centrālā displeja funkciju skatā. Atcerieties, ka vadītāja atbalsta funkcijas ir tikai palīglīdzekļi un ka jūs kā vadītājs vienmēr esat atbildīgs par automašīnas vadī-

šanu drošā veidā.

City Safety

City Safety

14

var palīdzēt jums novērst sadursmi ar transportlīdzekļiem, lieliem dzīvniekiem, gājējiem vai riteņbraucējiem vai mazināt sadursmes spēku. Sadursmes riska gadījumā tiek aktivizēti vizuāli, skaņas un bremžu impulsu brīdinājumi, lai jums palīdzētu laicīgi rīkoties. Ja jums neizdodas rīkoties savlaicīgi un no sadursmes vairs gandrīz nevar izvairīties, automašīna var automātiski aktivizēt bremzes. City Safety stūrēšanas palīdzības funkcija var arī pastiprināt jūsu stūrēšanas darbības, iejaucoties izvairīšanās manevra sākumā. City Safety tiek aktivizēta, kad tiek iedarbināts dzinējs, un to nevar deaktivizēt.

Blind Spot Information (BLIS)

*

BLIS var jūs informēt par transportlīdzekļiem aklajā zonā un transportlīdzekļiem, kas strauji tuvojas blakus joslā.

Cross Traffic Alert (CTA)

*

Cross Traffic Alert ar automātisko bremzēšanu ir vadītāja atbalsta sistēma, kas papildina BLIS un var brīdināt par

šķērsvirziena satiksmi aiz automašīnas. Ja netiek ievērots brīdinājums no sistēmas Cross Traffic Alert un vairs nevar izvairīties no sadursmes, šī funkcija var apturēt automa-

šīnu. Šī funkcija tiek aktivizēta, kad ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums vai automašīna ripo atpakaļ.

Lane Keeping Aid

Joslas ievērošanas palīgfunkcija (Lane Keeping Aid) var palīdzēt samazināt risku, ka automašīna netīši izbrauks no savas joslas. Vajadzīgo palīdzības veidu atlasa, izmantojot

Iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā.

Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā

Funkcija

Sadursmes novēršana

var jums palīdzēt samazināt risku, ka automašīna netīši izbrauks no tās joslas un/vai nokļūs sadursmē ar citu transportlīdzekli/šķērsli, aktīvi stūrējot automašīnu atpakaļ joslā un/vai veicot apbraukšanas manevru. Šī funkcija sastāv no trim apakšfunkcijām: stūrē-

šanas palīdzība, ja ir risks nobraukt no ceļa; stūrēšanas palīdzība frontālas sadursmes gadījumā; stūrēšanas palīdzība aizmugures sadursmes gadījumā

*

.

Pilot Assist

Pilot Assist 15 ir komforta funkcija, kas var palīdzēt noturēt automa-

šīnu joslā un ievērot iepriekš iestatītu distanci līdz priekšā brauco-

šajam transportlīdzeklim. Lai stūrēšanas palīdzība darbotos, piemēram, vadītājam ir jātur rokas uz stūres un jābūt redzamiem joslu marķējumiem. Kad ir aktīva stūrēšanas palīdzība, vadītāja displejā ir redzams ZAĻAS stūres simbols.

05

14

15

Nav pieejama visos tirgos.

Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt vai nu standarta aprīkojumā, vai arī papildaprīkojumā.

05

NOVIETOŠANAS PALĪDZĪBA

Park Assist Pilot

*

Sistēma Park Assist Pilot var palīdzēt vadītājam manevrēt automa-

šīnu, kad tā tiek novietota stāvvietā. Vadītāja uzdevums ir vērot apkārtni, ievērot centrālajā displejā rādītos norādījumus, pārslēgt pārnesumus, kontrolēt ātrumu un būt gatavam bremzēt/apturēt automašīnu.

Novietošana ar Park Assist Pilot

Brauciet lēnāk par 30 km/h (20 mph), meklējot paralēlo stāvvietu, vai 20 km/h (12 mph), meklējot perpendikulāro stāvvietu. Automašīnai ir jāatrodas aptuveni 1 metra

(3 pēdu) attālumā no stāvvietām, kad funkcija meklē stāvvietu.

1. Funkciju skatā vai kameras skatā nospiediet taustiņu

Iebraukšana stāvvietā

.

2. Esiet gatavs apturēt automašīnu, ja vidējā displejā redzamais attēls un paziņojums informē, ka ir atrasta piemērota stāvvieta. Tiek parādīts uznirstošais logs.

3.Atlasiet Novietoš. stāvvietā vai Perpendik. novietošana un pēc tam atlasiet atpakaļgaitas pārnesumu.

4. Ievērojiet vidējā displejā redzamās instrukcijas.

Izbraukšana no paralēlās stāvvietas, izmantojot sistēmu Park

Assist Pilot

Šo funkciju var izmantot tikai, novietojot automašīnu paralēli ietvei.

1. Funkciju skatā vai kameras skatā nospiediet taustiņu

Izbraukšana no stāvvietas .

2. Izmantojiet pagrieziena rādītāju, lai izvēlētos virzienu, kurā automašīnai ir jāizbrauc no stāvvietas.

3.Ievērojiet vidējā displejā redzamās instrukcijas.

Novietošanas palīgsistēmas kamera

*

Novietošanas palīgsistēmas kamera var palīdzēt, kad manevrējat

šaurās vietās, norādot šķēršļus ar kameras attēliem un grafisku attēlojumu centrālajā displejā. Kameru skatus un novietošanas palīglīnijas atlasa centrālajā displejā. Ņemiet vērā, ka objekti/šķēršļi var atrasties tuvāk automašīnai, nekā izskatās ekrānā. Novietošanas palīgsistēmas kamera tiek aktivizēta automātiski, kad tiek izvēlēts atpakaļgaitas pārnesums, un to var manuāli ieslēgt centrālajā displejā:

Pieskarieties funkciju skata taustiņam Kamera , lai manuāli aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju.

05

05

TĪRĀKS BRAUKŠANAS BAUDĪJUMS

Plānojot braukšanu un braucot ekonomiski, varat panākt lielāku elektriskās piedziņas režīmā veicamo attālumu un vienlaikus samazināt savu ietekmi uz vidi. Nosacījumi maksimāla braukšanas attāluma sasniegšanai atšķiras atkarībā no dažādajiem apstākļiem, kādos ar automašīnu brauc. Dažus faktorus varat ietekmēt, citus nevarat. Vislielāko braukšanas attālumu var sasniegt ļoti labvēlīgos apstākļos, kad visiem faktoriem ir pozitīva ietekme.

Plānojiet braukšanu, vienmēr veicot šādas darbības:

Pirms došanās ceļā uzlādējiet automašīnu.

Sagatavojiet automašīnu pirms braukšanas.

Brauciet ekonomiski, rīkojoties šādi:

Aktivizējiet piedziņas režīmu

Pure

.

Pazemina temperatūru pasažieru salonā un samazina ventilatora darbības ātrumu.

Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet pietiekamu distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai samazinātu vajadzību bremzēt.

Brauciet ar pareizo gaisa spiedienu riepās un regulāri pārbaudiet tās. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izvēlieties ECO riepu spiedienu.

Nebrauciet ar atvērtiem logiem.

Faktori, kurus nevarat ietekmēt

Satiksmes situācija.

Ceļa apstākļi un topogrāfija.

Āra temperatūra un pretvējš.

Citus padomus par braukšanas attālumu un ekonomisku braukšanu skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.

05

06

BALSS KOMANDAS

Balss vadības sistēma sniedz iespēju lietot balss atpazīšanu 16 ar dažādām iepriekš definētām komandām, lai vadītu noteiktas multivides atskaņotāja, ar Bluetooth pievienota tālruņa, klimata sistēmas un Volvo navigācijas sistēmas

*

funkcijas. Balss vadību aktivizē, nospiežot stūres labās tastatūras balss vadības pogu.

Tālāk norādītās komandas parasti var lietot neatkarīgi no situācijas:

Repeat : atkārto pēdējo balss norādi pašreizējā dialogā.

Help

: sāk palīdzības dialogu. Sistēma atbild ar komandām, ko var lietot pašreizējā situācijā, piemēram, uzvedni.

Cancel : atceļ dialogu

17

.

Balss komandas tālrunim

Call [kontaktpersona]

Call [telefona numurs]

Recent calls

Read message

Message to [kontaktpersona]

Balss komandas radio un multividei

Media

Play [izpildītājs]

Play [dziesmas nosaukums]

Play [dziesmas nosaukums] no [albums]

Play [radio stacija]

Tune to [frekvence]

Tune to [frekvence] [viļņu diapazons]

Radio

Radio FM

DAB

*

USB iPod

Bluetooth

Similar music

Balss komandas klimata kontrolei

Climate

Set temperature to X degrees

Raise temperature / Lower temperature

Sync temperature

Air on feet

/

Air on body

Air on feet off

/

Air on body off

Set fan to max / Turn off fan

Raise fan speed / Lower fan speed

Turn on auto

Air condition on / Air condition off

Recirculation on / Recirculation off

Turn on defroster

/

Turn off defroster

Turn on max defroster

/

Turn max defroster off

Turn on electric defroster / Turn off electric defroster

*

Turn on rear defroster / Turn off rear defroster

Turn steering wheel heat on

/

Turn steering wheel heat off

*

Raise steering wheel heat / Lower steering wheel heat

*

Turn on seat heat / Turn off seat heat

*

Raise seat heat

/

Lower seat heat

*

Turn on seat ventilation

/

Turn off seat ventilation

*

Raise seat ventilation / Lower seat ventilation

*

Balss komandas navigācijas sistēmām

*

Navigācija

Take me home

Go to [pilsēta]

Go to [adrese]

Add intersection

Go to [pasta indekss]

Go to [kontaktpersona]

Search [objekta kategorija]

Search [objekta kategorija] [pilsēta]

Search [objekta nosaukums]

Change country / Change state

18 , 19

Show favourites

Clear itinerary

Repeat voice guidance

Turn off voice guidance

Turn on voice guidance

16

17

18

19

Attiecas uz dažu valstu tirgiem.

Ņemiet vērā, ka dialogs tiek atcelts, tikai ja sistēma nerunā. Lai to darītu, nospiediet un turiet balss vadības pogu, līdz atskan divi pīkstieni.

Eiropas valstīs štata vietā lieto valsti.

Brazīlijā un Indijā meklēšanas apgabalu maina centrālajā displejā.

06

07

ĪPAŠIE TEKSTI

Īpašnieka un citas rokasgrāmatas satur drošības norādījumus un tekstus, kas ir atzīmēti ar uzrakstiem "Brīdinājums", "Svarīgi" un "Piezīme" un ir jāizlasa. Dažas funkcijas ir spēkā tikai noteiktiem tirgiem.

BRĪDINĀJUMS

DARBA SĀKŠANA

Volvo On Call — sistēmas pakalpojumi darbojas tikai apgabalos, kuros Volvo On Call partneriem ir mobilo sakaru tīkla pārklājums, un tirgos, kuros ir pieejams Volvo On Call.

Tāpat kā mobilajiem tālruņiem, arī šai sistēmai var neizdoties izveidot savienojumu atmosfēras traucējumu vai slikta pārklājuma dēļ, piemēram, mazapdzīvotās vietās.

Ar Volvo On Call pakalpojumiem saistītos tekstus, kas ir atzīmēti ar uzrakstiem "Brīdinājums",

"Svarīgi" un "Piezīme", skatiet līgumā, kurš attiecas uz Volvo On Call abonementu, kā arī īpašnieka rokasgrāmatā.

Sensus Navigation

*

— veltiet visu uzmanību ceļam un koncentrējieties tikai uz autovadīšanu.

Ievērojiet spēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus un izvērtējiet satiksmes situāciju. Tā kā ceļu stāvokli var ietekmēt laika apstākļi un gadalaiks, daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.

PĀRSKATS, EKSTERJERS

Bagāžas nodalījuma durvis — atverot/aizverot bagāžas nodalījuma durvis, ņemiet vērā iespiešanas risku. Pārbaudiet, vai bagāžas nodalījuma durvju tuvumā neviena nav, jo iespiešanas traumai var būt smagas sekas. Bagāžas nodalījuma durvis vienmēr jālieto piesardzīgi.

Bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana

*

— pārbaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus vai citus pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti, izmantojot tālvadības atslēgu vai bezatslēgas atvēršanas funkciju

*

ar durvju rokturi.

PĀRSKATS, SALONS

Ja automašīna nav aprīkota ar pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, tad pasažiera drošības gaisa spilvens vienmēr ir aktivizēts. Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens. Kad priekšējā pasažiera sēdeklī pasažieri (bērni un pieaugušie) sēž ar seju uz priekšu, vienmēr ir jābūt aktivizētam pasažiera gaisa drošības spilvenam. Nenovietojiet nekādus priekšmetus instrumentu paneļa priekšpusē vai virs tā vietā, kur atrodas pasažiera drošības gaisa spilvens.

Izkāpjot no automašīnas, tālvadības atslēga ir vienmēr jāņem sev līdzi. Pārliecinieties, ka automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes režīmā 0 , it sevišķi ja automašīnā ir bērni.

Novietojot automašīnu stāvēšanai slīpumā, ir vienmēr jāizmanto stāvbremze . Ieslēgts pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P pozīcija nav pietiekama, lai noturētu automašīnu uz vietas visās situācijās.

UZLĀDE

Hibrīda akumulatoru drīkst uzlādēt tikai ar maksimālo atļauto uzlādes strāvu vai zemāku, kuras stiprums ir noteikts spēkā esošajās vietējās un valsts nozīmes rekomendācijās par hibrīda akumulatoru uzlādi, izmantojot 230 V

• kontaktligzdas/spraudņus.

Hibrīda akumulatora uzlādei drīkst izmantot tikai apstiprinātu un iezemētu 230 V kontaktligzdu (vai līdzvērtīgu kontaktligzdu ar citu spriegumu atkarībā no tirgus) vai uzlādes staciju ar brīvi iekārtu uzlādes kabeli, ko piegādā

Volvo (3. režīms).

Vadības bloka zemējuma pārtraucējs aizsargā

• automašīnu, bet joprojām pastāv risks pārslogot 230 V elektrotīklu.

Hibrīda akumulatora uzlādi drīkst veikt tikai ar iezemētu un apstiprinātu 230 V kontaktligzdu.

Ja kontaktligzdas vai drošinātāja kontūra strāvas stiprums nav zināms, lūdziet licencētam elektriķim to noskaidrot. Pārsniedzot drošinātāja kontūra nominālo strāvas stiprumu, var

• izraisīt ugunsgrēku vai sabojāt drošinātāja kontūru.

Uzlādes kabelī ir iebūvēts drošinātājs. Uzlādi drīkst veikt tikai ar iezemētu un apstiprinātu kontaktligzdu.

Ja uzlādes kabeļa tuvumā, kamēr tas ir pievienots, atrodas bērni, viņi ir jāuzrauga.

Uzlādes kabelī ir augsts spriegums. Saskare ar augstu spriegumu var izraisīt nāvi vai smagas traumas.

Uzlādes kabeli un ar to saistītās daļas nedrīkst apliet ar ūdeni vai iegremdēt ūdenī.

Nelietojiet uzlādes vadu, ja tas jebkādā veidā ir bojāts. Ja uzlādes kabelis ir bojāts vai nedarbojas, to drīkst remontēt tikai autoservisā ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.

Vienmēr izvietojiet uzlādes kabeli tā, lai tam nevarētu pārbraukt pāri, uzkāpt virsū, aiz tā aizķerties vai to kādā citā veidā sabojāt vai izraisīt traumas.

Pirms uzlādes ierīces tīrīšanas atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.

Nekādā gadījumā nepievienojiet uzlādes kabeli pagarinātājam vai sadalītājam ar vairākām kontaktligzdām.

Nelietojiet elektrības kontaktligzdas, kurām ir acīmredzams nolietojums vai bojājumi, pretējā gadījumā tās var radīt uguns izraisītus bojājumus un/vai traumas.

Neizmantojiet vienu vai vairākus adapterus starp uzlādes kabeli un elektrības kontaktligzdu.

Neizmantojiet ārēju taimeri starp uzlādes kabeli un elektrības kontaktligzdu.

Tāpat arī skatiet ražotāja norādījumus par uzlādes kabeļa un tā komponentu lietošanu.

ELEKTRISKI REGULĒJAMI PRIEKŠĒJIE

SĒDEKĻI

Noregulējiet vadītāja sēdekli, pirms sākt brauk-

šanu - nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir nofiksēts, lai nesavainotos straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.

ATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AIZMUGURĒJĀ

SĒDEKLĪ

Pārbaudiet, vai atzveltnes pēc pacelšanas vai nolaišanas ir pareizi nofiksētas un vai galvas balsti pēc pacelšanas ir pareizi nofiksēti.

PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE

Apsildāmos sēdekļus

*

nedrīkst lietot cilvēki, kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos nejutīguma dēļ vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo sēdekļu vadības slēdžu regulēšana. Pretējā gadījumā var gūt apdegumus.

Sagatavošanu var sākt ar taimeri, kas ir iestatīts sen iepriekš. Neveiciet sagatavošanas darbus

(attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu):

Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.

Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.

Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs priekšējā labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja ventilāciju.

SAVIENOJUMI

Nelietojiet piederumus ar lieliem vai smagiem savienotājiem — tie var sabojāt kontaktligzdu

• vai atvienoties braukšanas laikā.

Nelietojiet piederumus, kas var izraisīt, piemēram, automašīnas radio uztvērēja vai elektrosistēmas traucējumus.

Novietojiet piederumus tā, lai tie neradītu vadītāja vai pasažieru traumēšanas risku straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā.

Uzmaniet pievienotos piederumus, jo tie var sakarst, apdedzinot pasažierus vai atstājot deguma pēdas salonā.

VADĪTĀJA ATBALSTS

Automašīnā pieejamās vadītāja atbalsta sistēmas ir izstrādātas kā palīglīdzeklis vadītājam, bet tās nevar darboties visās autovadīšanas situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa apstākļos.

Tās neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus.

Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu

ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem. Par automašīnas bremzēšanu un vadīšanu vienmēr ir atbildīgs vadītājs.

Pirms automašīnas lietošanas ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas par vadītāja atbalsta sistēmām automašīnā.

NOVIETOŠANAS PALĪDZĪBA

Novietošanas palīgsistēma Park Assist Pilot ir vadītāja papildu atbalsta sistēma, bet tā nevar darboties visās situācijās. Funkcija ir paredzēta, tikai lai palīdzētu vadītājam novietot automašīnu paralēlā un perpendikulārā stāvvietā. Vadītājs ir pilnīgi atbildīgs par automašīnas novietošanu drošā veidā un bremzēšanu vajadzības gadījumā.

Skenēšanas laikā var palikt neievēroti objekti, kas atrodas dziļi stāvvietā. Vadītājam vienmēr ir pienākums novērtēt, vai Park Assist Pilot piedāvātā stāvvieta ir piemērota automašīnas novieto-

šanai.

Novietošanas palīgkamera ir vadītāja papildu palīdzības funkcija automašīnas novietošanai.

Funkcija nekādā gadījumā nevar aizstāt vadītāja uzmanību un spriestspēju. Kamerām ir aklās zonas, kurās tās neuztver šķēršļus. Sevišķi uzmanieties no automašīnas tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem. Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties pret pretimbraucošo satiksmes plūsmu.

Pirms automašīnas lietošanas ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas par vadītāja atbalsta sistēmām automašīnā.

BALSS KOMANDAS

Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.

SVARĪGI

PĀRSKATS, SALONS

Iedarbināšanas slēdzis — automašīnu nevar iedarbināt, ja tai ir pievienots uzlādes kabelis.

Pirms automašīnas iedarbināšanas noteikti atvienojiet uzlādes kabeli.

Vējstikla displeja bloks

*

, no kura tiek projicēta informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai nesabojātu displeja bloka pārsega stiklu, neglabājiet uz tā nekādus priekšmetus un nodrošiniet, lai uz tā neuzkristu nekādi priekšmeti.

CENTRĀLAIS DISPLEJS

Tīrot centrālo displeju, izmantojiet mikrošķiedras drāniņu, uz kuras nav smilšu un tamlīdzīgu materiālu. Tīrot centrālo displeju, nespiediet displeju spēcīgi. Spēcīgi spiežot, varat sabojāt displeju.

Nesmidziniet nekādus šķidrumus vai kodīgas ķīmiskas vielas tieši uz vidējā displeja. Nelietojiet stiklu tīrīšanas līdzekļus, citus tīrīšanas līdzekļus, izsmidzināmus aerosolus, šķīdinātājus, alkoholu, amonjaku vai abrazīvas daļiņas saturošus tīrīšanas līdzekļus. Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvu drāniņu, papīra dvieļus vai salvetes, jo ar tām var saskrāpēt displeju.

UZLĀDE

Uzlādes kabelis — nekādā gadījumā nepievienojiet uzlādes kabeli, ja pastāv pērkona negaisa vai zibens trieciena risks. Nekādā gadījumā neatvienojiet uzlādes kabeli no 230 V kontaktligzdas, kamēr notiek uzlāde — pastāv risks sabojāt

230 V kontaktligzdu. Vienmēr vispirms apturiet uzlādi, pēc tam atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas uzlādes kontaktligzdas un tikai tad

— no 230 V kontaktligzdas.

Kopā ar uzlādes kabeli nedrīkst lietot sadalītājus, pagarinātāju, pārsprieguma aizsardzības kārbas vai tamlīdzīgas ierīces, jo tās var izraisīt ugunsgrēka, elektrošoka risku utt. Adapteri starp

230 V kontaktligzdu un uzlādes kabeli var izmantot tikai tad, ja adapteris ir marķēts ar apstiprinājuma zīmi saskaņā ar standartiem

IEC 61851 un IEC 62196.

Vadības bloks — nepakļaujiet vadības bloku un tā kontaktdakšu tiešai saules staru iedarbībai.

Tādos gadījumos kontaktspraudņa pārkaršanas aizsardzības funkcija var samazināt vai pārtraukt hibrīda akumulatora uzlādi.

Pārbaudiet, vai 230 V kontaktligzdas strāvas padeve ir pietiekama, lai varētu uzlādēt transportlīdzekļus ar elektrodzinēju — neskaidrību gadījumā kontaktligzdas pārbaude jāveic kvalificētam speciālistam.

Notīriet uzlādes kabeli ar tīru drāniņu, samitrinot to ar ūdeni vai maigu tīrīšanas līdzekli. Nelietojiet ķimikālijas vai šķīdinātājus. Neiegremdējiet uzlādes kabeli ūdenī.

Izmantojiet tikai kopā ar automašīnu saņemto uzlādes kabeli vai Volvo ieteiktu nomaiņas kabeli.

Pārbaudiet kontaktligzdas nominālo jaudu.

Ja tiek pārsniegta kopējā jauda, ir jāatvieno cits tam pašam drošinātāja kontūram pievienots elektroniskais aprīkojums.

Nepievienojiet uzlādes kabeli, ja kontaktligzda ir bojāta.

Pārliecinieties, ka sienas kontaktligzdas drošinātājs ir pietiekams norādītajam uzlādes kabeļa spriegumam.

ATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AIZMUGURĒJĀ

SĒDEKLĪ

Ja vēlaties nolocīt sēdekļa atzveltni, uz aizmugurējā sēdekļa nekas nedrīkst atrasties. Arī drošības jostas nedrīkst būt piesprādzētas.

Vidējā sēdekļa iebūvētajam bērnu sēdeklītim

*

/ elkoņbalstam

*

ir jābūt ievilktā pozīcijā.

LABAIS SVIRSLĒDZIS

Tīrītāja slotiņa apkopes pozīcijā — pirms tīrītāju slotiņu novietošanas apkopes pozīcijā pārliecinieties, ka tās nav piesalušas pie stikla. Ja tīrītāju sviras atrodas apkopes pozīcijā un ir atlocītas no vējstikla, tās ir jānoloka atpakaļ uz vējstikla pirms tīrīšanas, apskalošanas vai lietus sensora aktivizēšanas, kā arī pirms braukšanas.

Tas ļaus novērst dzinēja pārsega krāsas noskrāpēšanu.

SAVIENOJUMI

Elektrības kontaktligzda — maksimālais strāvas patēriņš no 12 V elektrības kontaktligzdas ir

120 W (10 A) no katras kontaktligzdas.

PIEZĪME

PĀRSKATS, EKSTERJERS

Bagāžas nodalījuma durvju vadība ar kāju — ja aizmugures buferi klāj liels daudzums ledus, sniega, netīrumu u.tml., pastāv risks, ka funkcija var darboties nepilnīgi vai nedarboties nemaz.

Tādēļ nodrošiniet, lai tas būtu tīrs.

Ar kāju vadāmo bagāžas nodalījuma durvju funkcija ir pieejama divās versijās:

Atvēršana un aizvēršana ar spērienam līdzīgu kustību

Tikai atslēgšana ar spērienam līdzīgu kustību

(lai atvērtu bagāžas nodalījuma durvis, manuāli paceliet tās)

Ņemiet vērā, ka atvēršanai un aizvēršanai ar spērienam līdzīgu kustību ir nepieciešams elektrisko bagāžas nodalījuma durvju papildaprīkojums

*

.

Ņemiet vērā, ka sistēma var tikt aktivizēta automazgātavā vai līdzīgā vietā, ja tālvadības atslēga atrodas darbības zonā.

Maksimālā atvēruma iestatīšana — ja sistēma ir darbojusies ilgstoši, tā izslēdzas, lai novērstu pārslodzi. To varēs izmantot atkal pēc aptuveni

2 minūtēm

Elektromagnētiskie lauki un ekranēšana var traucēt tālvadības atslēgas darbībai . Neglabājiet tālvadības atslēgu blakus metāla priekšmetiem vai elektroniskām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai lādētājiem — ieteicams ievērot 10–15 cm

(4–6 collu) attālumu.

PĀRSKATS, SALONS

Noteikta tipa dzinējiem aukstās iedarbināšanas laikā tukšgaitas ātrums var būt ievērojami lielāks nekā parasti. Tā notiek tādēļ, lai emisiju sistēma varētu pēc iespējas ātrāk sasniegt normālu darba temperatūru, tādējādi samazinot izplūdes emisiju daudzumu un aizsargājot vidi.

Vējstikla displejs

*

— aktivizējot funkciju City

Safety, vējstikla displeja informācija tiek aizstāta ar City Safety grafisko attēlu. Šis attēls ir izgaismots pat tad, kad augšējais displejs ir izslēgts.

Vadītāja spēju vējstikla displejā saskatīt informāciju var negatīvi ietekmēt, piemēram, polarizējošo saulesbriļļu lietošana; braukšanas pozīcija, kurā vadītājs nesēž sēdekļa centrā; priekšmeti, kas atrodas uz displeja bloka aizsargstikla; nelabvēlīgi gaismas apstākļi. Noteikti vizuālie

07

07 defekti augšējā displeja lietošanas laikā var izraisīt galvassāpes un stresa sajūtu.

UZLĀDE

Uzlādes kabelis — Volvo iesaka izmantot uzlādes kabeli, kas atbilst IEC 62196 un IEC 61851, kā arī atbalsta temperatūras uzraudzību.

STŪRE

Borta dators — aprēķinot nobraukto attālumu, ir iespējamas novirzes, ja ir mainīta braukšanas metode.

PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE

Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt, izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā nepieciešams.

Sagatavošana

ir pieejama, tikai ja automašīna ir pievienota elektrības kontaktligzdai (attiecas uz elektrisko sildītāju). Sagatavošanas darbu kļūmi var izraisīt uzlādes stacija, kas nav vienmēr aktīva (piemēram, tiek izmantots taimeris). Ja automašīna nav pievienota elektrības kontaktligzdai, pasažieru salonu vienalga var īsu brīdi atdzesēt, ieslēdzot sagatavošanas darbus tieši.

Pasažieru salona sagatavošanas darbu laikā automašīnas durvīm un logiem ir jābūt aizvērtiem.

SAVIENOJUMI

Automašīnas modems — ņemiet vērā, ka SIM kartei, ko izmanto interneta savienojuma izveidei kā P-SIM, nevar būt tāds pats tālruņa numurs kā

SIM kartei, ko izmanto tālrunis. Pretējā gadījumā zvanus nevarēs pareizi savienot ar tālruni. Tādēļ interneta savienojumam izmantojiet SIM karti, kurai ir atsevišķs tālruņa numurs, vai tikai datu pārraidei paredzētu karti, kas neapstrādā tālruņa zvanus un tādēļ nevar pārtraukt tālruņa funkciju.

Internets — dati tiek pārraidīti (datplūsma), izmantojot internetu, un par to var būt jāmaksā.

Datu viesabonēšanas un Wi-Fi tīklāju aktivizē-

šana var būt saistīta ar papildu izmaksām. Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram. Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet uzmanību datplūsmas izmaksām.

Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram, interneta radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lieto-

šanu. Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet uzmanību datplūsmas izmaksām.

Atjaunināšana

— ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma, Bluetooth savienojums var tikt pārtraukts. Tādā gadījumā izdzēsiet tālruni no automašīnas un izveidojiet savienojumu vēlreiz.

PIEVIENOTO IERĪČU LIETOŠANA

Apple CarPlay un Android Auto

— Volvo nav atbildīgs par CarPlay vai Android Auto lietotnes saturu.

TP 32772 (Latvian), AT 2017, MY21, Copyright

©

2000-2020 Volvo Car Corporation

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement