Volvo 2021 Late Quick start guide

Volvo 2021 Late Quick start guide
XC40
RECHARGE
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Instrukcja Quick Guide zawiera opis wybranych funkcji Państwa samochodu Volvo. Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela
są dostępne w samochodzie, aplikacji i Internecie.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY SAMOCHODU
Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym samochodu z poziomu widoku górnego.
APLIKACJA MOBILNA
Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual) na
smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy instruktażowe
dotyczące wybranych funkcji.
STRONA WSPARCIA TECHNICZNEGO VOLVO
Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.com) znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące Państwa samochodu Volvo
oraz związane z jego posiadaniem.
INFORMACJE DRUKOWANE
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi,
który zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne, a
także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje możliwość zamówienia drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z nią
dodatku.
SPIS TREŚCI
01. POZNAJ SWOJE VOLVO
Ten rozdział zawiera informacje na temat niektórych systemów i usług Volvo, a także pozwala zapoznać się z
wnętrzem, nadwoziem i wyświetlaczem centralnym samochodu.
02. ŁADOWANIE
W tym rozdziale opisano stan ładowania samochodu, sposób obsługi modułu ładowania oraz poszczególne
symbole na wyświetlaczu kierowcy.
03. WNĘTRZE I POŁĄCZENIA
Tutaj można przeczytać o różnych funkcjach w kabinie pasażerskiej np. ustawieniach siedzeń i połączeniu
internetowym.
04. WIDOKI WYŚWIETLACZA CENTRALNEGO
Tutaj można znaleźć informacje na temat głównych widoków na wyświetlaczu centralnym, które umożliwiają
sterowania szeregiem funkcji samochodu.
05. ROZSĄDNA JAZDA
Ten rozdział opisuje szereg dostępnych w samochodzie funkcji wspomagających kierowcę i zawiera porady
dotyczące bardziej ekonomicznej jazdy.
06. ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
Tutaj można znaleźć różne polecenia/frazy do obsługi systemu rozpoznawania poleceń głosowych w samochodzie.
07. TEKSTY O CHARAKTERZE SPECJALNYM
Teksty opatrzone nagłówkami OSTRZEŻENIE, WAŻNE i UWAGA, które trzeba przeczytać.
Wszystkie rodzaje opcji/akcesoriów znane w momencie publikacji są oznaczone gwiazdką: *.
01
01
PIERWSZE KROKI
Aby szybko rozpocząć użytkowanie samochodu Volvo w jak najlepszy sposób, dobrze jest zapoznać się z szeregiem przydatnych
funkcji, terminów i wskazówek.
których można skorzystać przy użyciu przycisków ON CALL i SOS
umieszczonych w konsoli sufitowej samochodu.
Volvo ID
Wiele ustawień dokonywanych w samochodzie można dostosować do osobistych preferencji kierowcy, a następnie zapisać w jednym lub kilku profilach kierowcy. Każdy kluczyk można powiązać z
konkretnym profilem kierowcy. Patrz rozdział „Widok górny” w
niniejszym przewodniku Quick Guide, gdzie zamieszczono więcej
informacji o profilach kierowcy.
Volvo ID to osobisty identyfikator, który umożliwia dostęp do szeregu funkcji za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła. Jako
przykłady można wymienić Volvo On Call*, usługi map*, osobisty
identyfikator do logowania się na stronie internetowej
volvocars.com oraz możliwość rezerwacji przeglądów i napraw.
Konto Volvo ID można utworzyć na stronie volvocars.com, za
pośrednictwem aplikacji Volvo On Call lub bezpośrednio w samochodzie.
Sensus
Sensus to inteligentny interfejs samochodu, który obejmuje
wszystkie zastosowane w samochodzie rozwiązania związane z
rozrywką, połączeniem internetowym, nawigacją* i serwisami informacyjnymi. To właśnie Sensus umożliwia komunikację między
użytkownikiem, samochodem i światem zewnętrznym.
Profile kierowcy
Przygotowanie do jazdy przed podróżą
Dobrze jest wyrobić sobie nawyk przygotowywania samochodu do
jazdy przed rozpoczęciem podróży, aby temperatura w kabinie
pasażerskiej była bardziej komfortowa. W widoku klimatyzacji na
wyświetlaczu centralnym wybrać kartę Regulacja postojowa lub
włączyć funkcję za pomocą aplikacji Volvo On Call*. Pełne przygotowanie do jazdy jest dostępne tylko wtedy, gdy samochód jest
podłączony do gniazda elektrycznego3.
Volvo On Call*
Volvo On Call zapewnia bezpośredni kontakt z samochodem1, a
także dodatkowy komfort i pomoc przez 24 godziny na dobę. Aplikacja Volvo On Call umożliwia np. sprawdzenie, czy żarówki nie
wymagają wymiany albo czy nie trzeba uzupełnić płynu do spryskiwaczy. Można zablokować i odblokować zamki samochodu,
sprawdzić poziom paliwa i wyświetlić najbliższą stację benzynową.
Można także nastawiać i włączać funkcję przygotowania do jazdy
za pomocą funkcji klimatyzacji postojowej samochodu albo zdalnego uruchomienia silnika2. Aby zacząć korzystać z tych funkcji,
należy pobrać aplikację Volvo On Call.
Usługi Volvo On Call obejmują także pomoc drogową, inne usługi
związane z bezpieczeństwem i pomoc w nagłych wypadkach, z
1
2
3
Zarówno samochód, jak i urządzenie mobilne muszą pozostawać w zasięgu sieci komórkowej albo mieć inne połączenie z Internetem.
Dostępna na niektórych rynkach i w niektórych modelach.
Dotyczy nagrzewnicy elektrycznej.
01
01
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
Sprawdzić i zapisać nowe ciśnienie w oponach (ITPMS)* za
pomocą opcji TPMS w aplikacji Status pojazdu w widoku aplikacji na wyświetlaczu centralnym. W przypadku niskiego ciśna wyświetlaczu kierowcy świeci
nienia w oponach symbol
ciągłym światłem. W przypadku niskiego ciśnienia w oponach
sprawdzić i skorygować ciśnienie we wszystkich czterech oponach i nacisnąć Zapisz ciśnienie, aby zarejestrować nowe ciśnienie w oponach.
Do sprawdzania poziomu oleju silnikowego służy aplikacja
Status pojazdu. Można tu też sprawdzić komunikaty dotyczące
statusu oraz zarezerwować przegląd lub naprawę*.
Akumulator układu hybrydowego ładuje się za pośrednictwem gniazda do ładowania. Otworzyć pokrywę, lekko ją naciskając. By zapewnić samochodowi optymalny zasięg, należy
rozpoczynać podróż z całkowicie naładowanym akumulatorem.
Lusterka zewnętrzne mogą pochylać się automatycznie* do
dołu po włączeniu biegu wstecznego. Gdy zamki samochodu
zostają zablokowane/odblokowane za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, lusterka zewnętrzne mogą składać/
rozkładać się automatycznie. Funkcje te można włączyć w
pozycji Ustawienia My Car Lusterka i udogodnienia w
widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Bezkluczykowe blokowanie/odblokowywanie* oznacza, że
aby odblokować lub zablokować zamki w samochodzie wystarczy mieć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy sobie,
na przykład w kieszeni. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi znajdować się w zasięgu anten samochodu.
Aby odblokować zamki samochodu za pomocą jednej z klamek
w drzwiach, chwycić za klamkę albo nacisnąć lekko osłonięty
gumową nakładką przycisk pod uchwytem drzwi bagażnika.
Aby zablokować zamki samochodu, nacisnąć lekko wgłębienie
na jednej z klamek w drzwiach. Unikać jednoczesnego dotykania obu czułych na nacisk powierzchni na klamce w drzwiach.
Panoramiczne okno dachowe* ma otwieraną szybę z roletą
przeciwsłoneczną, a do jego obsługi służy przełącznik nad lusterkiem wstecznym, który jest aktywny, gdy wybrana jest co
najmniej pozycja I wyłącznika zapłonu. Aby otworzyć okno do
pozycji wentylacji, nacisnąć przełącznik do góry, a aby
zamknąć okno, pociągnąć przełącznik w dół. Aby całkowicie
otworzyć panoramiczne okno dachowe, pociągnąć przełącznik
dwa razy do tyłu. Aby zamknąć okno, pociągnąć przełącznik
dwa razy w dół.
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika* można otworzyć za
pomocą funkcji obsługiwania drzwi bagażnika ruchem stopy*,
wykonując powolny ruch stopą do przodu pod lewą częścią tylnego zderzaka. Zamknąć drzwi bagażnika i zablokować za
na ich dolnej krawędzi. Albo zamknąć
pomocą przycisku
drzwi bagażnika powolnym ruchem stopy. Aby można było
odblokować drzwi bagażnika ruchem stopy, samochód musi
być wyposażony w funkcję bezkluczykowego blokowania/
odblokowywania*. Przy otwieraniu i zamykaniu bagażnika
ruchem stopy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
znajdować się w zasięgu anten z tyłu samochodu.
Aby drzwi bagażnika nie uderzyły np. w sufit garażu, można
nastawić ich maksymalne otwarcie. Nastawić maksymalne
otwarcie, otwierając drzwi bagażnika i zatrzymując je w żądana
nym położeniu otwarcia. Następnie nacisnąć przycisk
co najmniej 3 sekundy, aby zapisać to położenie.
01
01
BLOKOWANIE/ODBLOKOWYWANIE ZAMKÓW
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Jedno krótkie naciśnięcie blokuje drzwi samochodu, drzwi
bagażnika i klapkę wlewu paliwa oraz uzbraja alarm*.
Długie naciśnięcie zamyka jednocześnie panoramiczne okno
dachowe* i wszystkie szyby boczne.
Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje drzwi samochodu i
drzwi bagażnika oraz rozbraja alarm*.
Długie naciśnięcie otwiera jednocześnie wszystkie szyby
boczne.
Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje zamek i rozbraja alarm
tylko w drzwiach bagażnika.
Długie naciśnięcie otwiera lub zamyka sterowane elektrycznie*
drzwi bagażnika.
Funkcja alarmu antynapadowego włącza kierunkowskazy i sygnał dźwiękowy w celu zwrócenia uwagi otoczenia w razie
potrzeby. Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez co najmniej 3
sekundy albo nacisnąć przycisk dwa razy w ciągu 3 sekund,
aby włączyć. Funkcję można wyłączyć za pomocą tego
samego przycisku po upływie co najmniej 5 sekund od jej włączenia. W przeciwnym razie zostanie wyłączona automatycznie
po 3 minutach.
Pokrywa gniazda do ładowania
Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu ładującego trzeba
odblokować zamki samochodu i wyłączyć samochód.
1. Nacisnąć tylną część pokrywy i zwolnić.
2. Otworzyć pokrywę.
Przewód zostaje zablokowany w gnieździe po rozpoczęciu ładowania. Ładowanie zostaje przerwane po odblokowaniu zamków
samochodu, ale zostaje wznowione po chwili, jeśli przewód nie
zostanie odłączony.
Blokada dostępu
Funkcja blokady dostępu blokuje drzwi bagażnika, co może być
przydatne, na przykład gdy samochód zostaje oddany do serwisu
lub parkingowemu w hotelu.
– Nacisnąć Prywatna blokada w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym, aby aktywować/dezaktywować funkcję.
Przy aktywacji lub dezaktywacji pojawia się wyskakujące okienko. Przy każdym użyciu funkcji blokady
należy wybrać czterocyfrowy kod. Przy pierwszym
użyciu funkcji blokady trzeba wybrać dodatkowy kod
zabezpieczający.
Do ręcznego zablokowania* schowka podręcznego służy dołączony klucz, który znajduje się wewnątrz schowka.
01
01
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Wyświetlacz centralny służy do sterowania licznymi funkcjami
samochodu, np. multimediami, nawigacją*, klimatyzacją, układami wspomagającymi kierowcę i aplikacjami samochodowymi.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje informacje dotyczące jazdy,
np. prędkość samochodu, prędkość obrotową silnika, dane
nawigacji* i aktywne układy wspomagające kierowcę. Treści,
które mają być prezentowane na wyświetlaczu kierowcy,
można wybrać w menu aplikacji otwieranym za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy. Ustawień można
także dokonać w pozycji Ustawienia w widoku górnym na
wyświetlaczu centralnym.
Przycisk rozruchu służy do uruchamiania samochodu. Aby
uzyskać dostęp do wyświetlaczy bez uruchamiania silnika,
nacisnąć przycisk rozruchu i puścić. Wcisnąć i przytrzymać
pedał hamulca i nacisnąć przycisk, aby uruchomić samochód.
Aby wyłączyć samochód, nacisnąć przycisk rozruchu.
Tryby jazdy* włącza się za pomocą przycisku DRIVE MODE.
Nacisnąć przycisk, aby wybrać tryb Hybrid, Pure, Power/
Polestar Engineered* lub Individual na wyświetlaczu centralnym. Nacisnąć żądany tryb jazdy bezpośrednio na ekranie lub
ponownie nacisnąć przycisk, aby przesunąć kursor na żądany
tryb jazdy. W trybie Individual można wybrać własne ustawienia charakterystyki jazdy. Indywidualny tryb jazdy włącza się w
pozycji Ustawienia w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Hamulec postojowy włącza się poprzez pociągnięcie przełącznika
do góry – na wyświetlaczu kierowcy zapala się wtedy
symbol. Aby wyłączyć hamulec postojowy ręcznie, należy
nacisnąć przełącznik w dół, wciskając jednocześnie pedał
hamulca. Dzięki funkcji automatycznego hamowania podczas
postoju ( ) kierowca może puścić pedał hamulca, zachowując
działanie hamulców, gdy samochód zostanie zatrzymany np. na
światłach ulicznych. Automatyczne włączanie hamulca postojowego można wyłączyć w widoku górnym wyświetlacza centralnego w pozycji Ustawienia.
Bezprzewodowej ładowarki do telefonu* można używać, jeśli
telefon obsługuje funkcję ładowania bezprzewodowego. Usunąć wszystkie przedmiotu z pokrytego gumą panelu pod
wyświetlaczem centralnym i umieścić telefon pośrodku. Podkładkę do ładowania można wyłączyć w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym. Podczas ładowania telefonu u góry
wyświetlacza centralnego widoczny jest symbol
. Jeśli telefon zostanie położony nieprawidłowo albo jakieś przedmioty
uniemożliwiają ładowanie, na wyświetlaczu centralnym pojawi
się komunikat.
Haczyk w schowku podręcznym może zostać wykorzystany
np. do przytrzymania torby postawionej na podłodze. Otworzyć
schowek podręczny, rozłożyć haczyk, zamknąć schowek podręczny i zawiesić uchwyt torby na haczyku.
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera* znajduje się na
bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie pasażera i jest
dostępny po otwarciu drzwi. Wyciągnąć wyłącznik na zewnątrz
i przekręcić w położenie ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć
poduszkę powietrzną.
01
01
WYŚWIETLACZ CENTRALNY
Na wyświetlaczu centralnym można dokonać ustawień i sterować większością funkcji. Wyświetlacz centralny ma trzy widoki
główne: widok strony głównej, widok funkcji i widok aplikacji.
Widok funkcji i widok aplikacji są dostępne po przeciągnięciu
widoku strony głównej w prawo lub w lewo. Dostępny jest też
widok górny, który można wyświetlić, pociągając w dół górną
część ekranu.
Aby zmienić wygląd wyświetlacza centralnego i wyświetlacza
kierowcy, należy wybrać kompozycję w pozycji Ustawienia My
Car Wyświetlacz kierowcy w widoku górnym. Można tu też
wybrać ciemne albo jasne tło dla wyświetlacza centralnego.
Aby wrócić do widoku strony głównej z innego widoku, należy
nacisnąć krótko fizyczny przycisk strony głównej pod wyświetlaczem. Zostanie wtedy wyświetlony ostatni tryb, z którego korzystano na ekranie strony głównej. Kolejne krótkie naciśnięcie przycisku strony głównej przywraca standardowy tryb wszystkich okienek na ekranie strony głównej.
Aby wyczyścić wyświetlacz centralny, zablokować funkcję dotykową długim naciśnięciem fizycznego przycisku strony głównej
pod wyświetlaczem. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, należy
nacisnąć krótko przycisk strony głównej.
Pasek stanu u góry wyświetlacza pokazuje działania wykonywane
w samochodzie. Po lewej stronie znajduje się informacja o sieci i
połączeniu, a po prawej stronie widoczne są informacje związane z
multimediami, godzina i sygnalizacja działań wykonywanych w tle.
W wierszu klimatyzacji u dołu można nastawić temperaturę i
funkcje komfortowe foteli, naciskając odpowiednią ikonę. Aby
otworzyć widok klimatyzacji, należy nacisnąć środkowy przycisk w
wierszu klimatyzacji.
02
ŁADOWANIE
Państwa Volvo jest wyposażone w silnik elektryczny, który napędza samochód głównie podczas jazdy z niską prędkością, oraz w
silnik spalinowy, który napędza samochód przy wyższych prędkościach i podczas bardziej aktywnej jazdy. Czas ładowania akumulatora układu hybrydowego zależy od prądu ładowania, jaki może
zapewnić gniazdo. Akumulator układu hybrydowego jest także
ładowany podczas płynnego hamowania lub hamowania silnikiem,
np podczas zjazdu ze wzniesienia. Wszystkie rodzaje ładowania są
pokazywane na wyświetlaczu kierowcy.
Przechowywanie przewodu ładującego
Przewód ładujący znajduje się pod pokrywą w podłodze przestrzeni bagażowej.
Skrzynka sterownicza na przewodzie ładującym
Dołączony przewód ładujący jest wyposażony w skrzynkę sterowniczą, która pokazuje stan ładowania. Umożliwia ona monitorowanie temperatury i ma wbudowany wyłącznik ziemnozwarciowy.
Rozpoczęcie ładowania
Akumulator rozruchowy jest ładowany podczas ładowania akumulatora układu hybrydowego, a gdy akumulator układu hybrydowego
zostanie całkowicie naładowany, ładowanie zostaje przerwane.
Zakończenie ładowania
1. Odblokować samochód za pomocą przycisku 4 na pilocie
zdalnego sterowania. Ładowanie zostanie zakończone, a przewód ładujący zwolniony i odblokowany.
2. Odłączyć przewód ładujący od samochodu.
3. Zamknąć pokrywę gniazda do ładowania.
4. Odłączyć przewód ładujący od gniazda sieciowego.
5. Umieścić przewód ładujący z powrotem na jego miejscu pod
pokrywą w podłodze przestrzeni bagażowej.
Jeśli przewód ładujący nie zostanie odłączony od gniazda do ładowania zostanie ponownie automatycznie zablokowany krótko po
odblokowaniu w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu naładowania i zasięgu a także dla ułatwienia przygotowania samochodu
do jazdy. Przewód ładujący można ponownie odłączyć, gdy samochód zostanie odblokowany za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. W samochodach z funkcją bezkluczykowego blokowania/odblokowywania zamków* do zablokowania i odblokowania można użyć uchwytu.
1. Podłączyć przewód ładujący do gniazda. Nigdy nie wolno używać przedłużaczy.
1. Otworzyć pokrywę gniazda do ładowania, lekko ją naciskając.
2. Zdjąć osłonę uchwytu ładowania, a następnie wcisnąć uchwyt
do końca do gniazda w samochodzie. Przewód ładujący zostanie
automatycznie zablokowany w gnieździe do ładowania i ładowanie rozpocznie się w przeciągu 5 sekund.
3. Ustawić osłonę uchwytu ładowania w taki sposób, by nie dotykał
samochodu i nie uszkodził lakieru.
4
Trzeba to także zrobić, jeśli drzwi samochodu są już odblokowane. Jeśli samochód nie zostanie odblokowany za pomocą przycisku odblokowania, może dojść do uszkodzenia przewodu ładującego lub układu.
02
Skrzynka sterownicza
02
•
Lampka LED nie świeci się: ładowanie niemożliwe – odłączyć
przewód ładujący od gniazda sieciowego, a następnie podłączyć
ponownie.
•
Lampka LED świeci się na biało: ładowanie możliwe – przewód
ładujący jest gotowy do podłączenia do samochodu.
•
Lampka LED miga na biało: trwa ładowanie.
•
Lampka LED świeci się na czerwono: ładowanie niemożliwe –
tymczasowy błąd. Odłączyć przewód ładujący od gniazda sieciowego i po chwili podłączyć ponownie.
•
Lampka LED miga na czerwono: ładowanie niemożliwe – krytyczny błąd.
Wyświetlacz kierowcy
Różne kolory symbolu informują o stanie ładowania.
Niebieskie światło – trwa ładowanie.
STAN ŁADOWANIA
Stan ładowania samochodu można sprawdzić przy gnieździe do
ładowania, na skrzynce sterowniczej, na wyświetlaczu kierowcy i w
aplikacji Volvo On Call*.
Lampki gniazda do ładowania
•
Biała – światło LED.
•
Żółta – tryb gotowości, oczekiwanie na rozpoczęcie ładowania.
•
Niebieska – nastawiono timer.
•
Miga na zielono – trwa ładowanie.
•
Świeci się na zielono – ładowanie zakończone. Gaśnie po chwili.
•
Świeci się na czerwono – wystąpił błąd.
Zielone światło – akumulator jest całkowicie naładowany.
Czerwone światło – błąd ładowania, sprawdzić połączenie
przewodu ładującego z samochodem i gniazdem 230 V.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
NA WYŚWIETLACZU KIEROWCY
Zależnie od wybranego trybu jazdy na wyświetlaczu kierowcy pojawiają się różne symbole i animacje.
Zużycie energii elektrycznej i paliwa jest pokazywane na wskaźniku
po prawej stronie. Zużycie zmienia się w zależności od stylu jazdy.
Gdy cienka biała wskazówka minie białą strzałkę znajdującą się u
góry, następuje przełączenie samochodu na silnik spalinowy. Gdy
wskazówka znajduje się w strefie koloru pomarańczowego, akumulator jest ładowany, np. podczas hamowania.
Dystans do opróżnienia akumulatora
Wskaźnik pokazuje przybliżony dystans do wyczerpania akumulatora. Na dystans ten wpływa szereg czynników, np. styl
jazdy, prędkość oraz temperatura zewnętrzna i może się on
zmieniać w trakcie podróży. Normalnie można spodziewać się
zasięgu 20-40 km (12-25 mil). Wartość początkowa pokazywana, gdy samochód jest całkowicie naładowany jest wartością maksymalną, a nie przewidywanym zasięgiem i zmienia
się podczas podróży. Gdy na wyświetlaczu kierowcy
widoczny jest komunikat „----”, żaden zasięg na napędzie
elektrycznym nie jest gwarantowany.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Całkowicie biały symbol pokazuje, czy używany jest silnik
elektryczny czy spalinowy. Błyskawica oznacza silnik elektryczny, a kropla – silnik spalinowy.
Wskazuje, że akumulator jest ładowany, np. w trakcie hamowania silnikiem.
Wskaźnik pokazuje ilość energii dostępnej w akumulatorze
dla silnika elektrycznego. Energia jest także zużywana przez
klimatyzację.
Wskazuje, że aktywna jest funkcja Charge lub Hold. Funkcje
te włącza się w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
02
Fully charged at
14:21
4.5
Funkcja Charge oznacza, że akumulator układu hybrydowego
jest ładowany, gdy poziom naładowania jest niski. Funkcja
Hold oznacza, że energia akumulatora jest zachowywana do
późniejszego wykorzystania.
Uruchamianie i wyłączanie silnika spalinowego
Samochód oblicza zakres, w jakim będzie potrzebny silnik spalinowy, silnik elektryczny lub oba równocześnie. Podczas jazdy na
napędzie elektrycznym może czasami zachodzić potrzeba automatycznego uruchomienia silnika spalinowego samochodu ze
względu na czynniki zewnętrzne, np. niską temperaturę zewnętrzną. Silnik spalinowy zostaje uruchomiony zawsze wtedy, gdy
akumulator układu hybrydowego osiągnie swój najniższy stan naładowania.
– Nacisnąć górną lub dolną część przycisku, aby przesunąć podparcie lędźwiowe w górę lub w dół.
– Nacisnąć przednią lub tylną część regulatora czterokierunkowego, aby zwiększyć lub zmniejszyć wyprofilowanie podparcia
lędźwiowego.
Zapisywanie pozycji
1. Ustawić fotel i lusterka zewnętrzne w żądanej pozycji i nacisnąć
przycisk M na panelu drzwi. Zapala się lampka kontrolna w przycisku.
2. W przeciągu 3 sekund nacisnąć przycisk pamięci 1 lub 2. Rozlega się sygnał akustyczny i gaśnie lampka kontrolna w przycisku
M.
03
Aby skorzystać z zapisanej pozycji:
Przy otwartych drzwiach – nacisnąć i puścić jeden z przycisków
pamięci.
REGULOWANE ELEKTRYCZNIE FOTELE
PRZEDNIE*
Elementy sterowania znajdujące się po zewnętrznej stronie foteli
służą do regulacji np. pozycji fotela i wyprofilowania podparcia
lędźwiowego*. Dwa przełączniki w kształcie fotela służą do regulacji pozycji fotela. Trzeci przełącznik będący regulatorem czterokierunkowym* służy do regulacji wyprofilowania podparcia lędźwiowego.
Przełączniki w kształcie fotela
Do regulacji siedziska i przesuwania całego fotela służy dolny przełącznik. Do regulacji kąta nachylenia oparcia służy tylny przełącznik.
Przełącznik czterokierunkowy*
Aby wyregulować wyprofilowanie podparcia lędźwiowego*, nacisnąć regulator czterokierunkowy.
Przy zamkniętych drzwiach – wcisnąć i przytrzymać jeden z przycisków pamięci, aż do osiągnięcia zapamiętanego położenia.
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Przy składaniu tylnego siedzenia należy zwrócić uwagę, by oparcie
i zagłówek nie stykały się z tylną częścią siedzenia znajdującego się
przed nimi. Aby można było złożyć oparcia, może być konieczna
zmiana położenia przednich foteli.
Składanie oparć
Aby składanie tylnego siedzenia było możliwe, samochód musi stać
i muszą być otwarte drzwi bagażnika. Upewnić się, że na tylnym
siedzeniu nie ma pasażerów ani żadnych przedmiotów.
1. Opuścić zagłówek środkowego siedzenia ręcznie.
2. Pociągnąć do przodu uchwyt znajdujący się w lewym lub prawym oparciu tylnego siedzenia, aby złożyć lewą lub prawą część
tylnego siedzenia.
3. Oparcie zostaje uwolnione z blokady i trzeba je złożyć ręcznie do
pozycji poziomej.
Podnoszenie oparć
1. Podnieść oparcie do góry/do tyłu, tak aby zostało zablokowane.
2. Podnieść zagłówek ręcznie.
3. W razie potrzeby podnieść zagłówek środkowego siedzenia.
03
03
KIEROWNICA
Regulacja kierownicy
Można zarówno regulować ustawienie kierownicy w kierunku pionowym, jak i zmieniać jej wysunięcie.
1. Popchnąć do przodu dźwignię pod kierownicą i ustawić kierownicę w żądanym położeniu.
2. Następnie pociągnąć dźwignię to tyłu w pozycję zablokowaną.
Lewy zestaw przycisków
Układy wspomagające kierowcę wybiera się na wyświetlaczu kierowcy za pomocą strzałek w lewym zestawie przycisków na kierownicy ( i ). Gdy symbol funkcji wspomagania kierowcy jest
biały, funkcja jest aktywna. Szary kolor oznacza, że funkcja została
zatrzymana lub znajduje się trybie gotowości.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy:
Ogranicznik prędkości pomaga uniknąć przekroczenia określonej prędkości maksymalnej.
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy pomaga w
utrzymaniu stałej prędkości.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy pomaga utrzymać
stałą prędkość z zachowaniem wybranego odstępu czasowego
od poprzedzającego pojazdu.
Pilot Assist pomaga kierowcy utrzymać samochód między
liniami wyznaczającymi pas ruchu za pomocą funkcji wspomagania kierowania, a także utrzymać stałą prędkość z zachowaniem wybranego odstępu czasowego od poprzedzającego
pojazdu.
Nacisnąć
, aby uruchomić lub zatrzymać wybraną funkcję.
Jedno krótkie naciśnięcie przycisku
/
zwiększa/zmniejsza
zapamiętaną prędkość o 5 km/h (5 mph). Nacisnąć i przytrzymać
przycisk, aby uzyskać płynną zmianę – zwolnić przycisk po uzyskaniu żądanej prędkości.
/ zmniejsza/zwiększa odstęp od poprzedzającego pojazdu
podczas korzystania z układu aktywnej kontroli prędkości jazdy i
funkcji Pilot Assist.
Jedno naciśnięcie przycisku
kość dla wybranej funkcji.
przywraca także zapamiętaną pręd-
Prawy zestaw przycisków
Do poruszania się w obrębie menu wyświetlacza kierowcy służy
prawy zestaw przycisków na kierownicy.
Otwieranie/zamykanie menu aplikacji wyświetlacza kierowcy.
Można stąd obsługiwać komputer podkładowy, odtwarzacz
multimedialny, telefon i nawigację*.
Do przechodzenia między poszczególnymi aplikacjami służą
strzałki w lewo i w prawo.
Zaznaczanie, likwidowanie zaznaczenia lub potwierdzanie
opcji, np. wybór menu komputera pokładowego lub usunięcie
komunikatu z wyświetlacza kierowcy.
Przechodzenie między funkcjami wybranej aplikacji umożliwiają strzałki w górę i w dół.
Do zwiększania/zmniejszania głośności multimediów służą
przyciski
i . Gdy nie jest aktywna żadna inna funkcja przyciski
te służą do regulacji głośności.
Sterowanie głosowe włącza się za pomocą przycisku
– funkcja
ta umożliwia sterowanie np. multimediami, nawigacją i klimatyzacją za pomocą poleceń głosowych. Powiedzieć np. „Radio”,
„Raise temperature” lub „Cancel”.
Patrz rozdział „Sterowanie głosowe” w niniejszym przewodniku
Quick Guide, gdzie opisano więcej poleceń głosowych.
Komputer pokładowy
Komputer pokładowy pokazuje np. przebieg, zużycie paliwa i średnią prędkość. Istnieje możliwość wybrania, które informacje z komputera pokładowego mają być pokazywane na wyświetlaczu kierowcy. Komputer pokładowy oblicza pozostały dystans do pustego
zbiornika lub do opróżnienia akumulatora układu hybrydowego. Do
wyświetlania różnych opcji służy prawy zestaw przycisków na kierownicy. Gdy na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat
„----”, żaden zasięg nie jest gwarantowany.
03
sposób, że światła podążają za ruchami kierownicy. Funkcja ta zostaje włączona automatycznie w momencie uruchomienia samochodu i można ją wyłączyć w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, .
Oświetlenie otoczenia samochodu to funkcja, która włącza
światła zewnętrzne i wewnętrzne po odblokowaniu zamków samochodu za pomocą kluczyka i pozwala na bezpieczne dotarcie do
samochodu w ciemności.
Funkcja bezpiecznego oświetlenia drogi do domu włącza niektóre światła zewnętrzne samochodu po zablokowaniu zamków,
aby zapewnić oświetlenie otoczenia w ciemności. Aby włączyć tę
funkcję, należy wyłączyć samochód, a następnie popchnąć lewy
przełącznik zespolony przy kierownicy w stronę tablicy rozdzielczej
i puścić. Czas, przez który bezpieczne oświetlenie drogi do domu
ma pozostać włączone, można nastawić na wyświetlaczu centralnym.
03
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
LEWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Funkcje reflektorów są obsługiwane za pomocą lewego przełącznika zespolonego przy kierownicy.
W trybie AUTO samochód wykrywa, kiedy jest ciemno/jasno i
odpowiednio dostosowuje oświetlenie, np. gdy zapada zmierzch
albo przy wjeździe do tunelu. Obrócić pokrętło na dźwigni przełącznika zespolonego w położenie , aby włączyć światła drogowe, które będą przełączane automatycznie na światła mijania,
gdy z przeciwka będzie nadjeżdżać jakiś pojazd. Przestawić dźwignię przełącznika zespolonego w stronę tablicy rozdzielczej, aby
ręcznie włączyć światła drogowe, albo w stronę kierownicy, aby je
wyłączyć.
Aktywne światła doświetlające zakręt* mają za zadanie zapewniać maksymalne oświetlenie na zakrętach i skrzyżowaniach w ten
Aby wyzerować wszystkie informacje ręcznego licznika przebiegu
dziennego (TM), nacisnąć długo przycisk RESET. Krótkie naciśnięcie zeruje tylko przebieg. Automatyczny licznik przebiegu dziennego (TA) zostaje wyzerowany automatycznie, gdy samochód nie
jest używany przez 4 godziny.
PRAWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Prawy przełącznik zespolony przy kierownicy służy do sterowania
piórami wycieraczek i czujnikiem deszczu.
– Przestawić dźwignię w dół w celu jednokrotnego przetarcia
przedniej szyby.
– Przestawiać dźwignię w kolejne położenia w górę w celu włączenia przerywanej, normalnej i szybkiej pracy wycieraczek.
– Wyregulować prędkość pracy za pomocą pokrętła na dźwigni
przełącznika zespolonego.
– Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy, aby uruchomić spryskiwacze przedniej szyby i reflektorów albo popchnąć dźwignię w kierunku deski rozdzielczej, aby
uruchomić spryskiwacze tylnej szyby.
Nacisnąć przycisk czujnika deszczu, aby go aktywować lub
dezaktywować. Dźwignia przełącznika wycieraczek musi znajdować się w położeniu 0 albo w położeniu jednokrotnego
przetarcia szyby. Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od ilości wody
wykrytej na szybie przedniej. Przekręcić pokrętło w górę/w
dół, aby nastawić większą/mniejszą czułość.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy przerywanej wycieraczki tylnej szyby.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy ciągłej wycieraczki tylnej
szyby.
Tryb serwisowy wycieraczek przedniej szyby jest wykorzystywany np. przy wymianie, czyszczeniu lub podnoszeniu piór wycieraczek. Nacisnąć przycisk Położenie serw.
wycieraczek w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, aby włączyć lub wyłączyć tryb serwisowy.
03
03
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Funkcjami klimatyzacji przedniej i tylnej części kabiny pasażerskiej
można sterować za pośrednictwem wyświetlacza centralnego oraz
za pomocą przycisków na konsoli środkowej i na panelu umieszczonym z tyłu konsoli między fotelami*. Niektórymi funkcjami klimatyzacji można także sterować za pomocą poleceń głosowych.
Ikona umożliwiająca dostęp do widoku klimatyzacji znajduje się pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego. Gdy
napis Clean Zone jest niebieski, oznacza to, że zostały
spełnione warunki dobrej jakości powietrza w kabinie
pasażerskiej.
– Nacisnąć opcję AUTO w widoku klimatyzacji, aby włączyć automatyczne sterowanie szeregiem funkcji klimatyzacji. Krótkie
naciśnięcie włącza automatyczne sterowanie recyrkulacją, klimatyzacją i dystrybucją powietrza.
Długie naciśnięcie włącza automatyczne sterowanie recyrkulacją, klimatyzacją i dystrybucją powietrza, a temperatura i prędkość dmuchawy zostają przełączone na ustawienie standardowe: 22 °C (72 °F) i poziom 3. Temperaturę i prędkość dmuchawy można zmienić bez wyłączania automatycznego sterowania klimatyzacją.
– Nacisnąć jedną z ikon w wierszu klimatyzacji przy dolnej krawędzi wyświetlacza centralnego, aby wyregulować temperaturę,
podgrzewanie foteli* i prędkość dmuchawy.
Bezpośrednie uruchomienie przygotowania do jazdy
1. Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2. Wybrać kartę Regulacja postojowa, zaznaczyć odpowiednią
opcję i nacisnąć Przygotowanie.
Nastawianie timera funkcji przygotowania do jazdy
1. Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2. Wybrać zakładkę Regulacja postojowa
czasowy i nastawić żądaną datę/dzień.
Dodaj regulator
Aby przygotowanie do jazdy mogło działać w pełni funkcjonalnie,
samochód musi być podłączony do gniazda elektrycznego (dotyczy
samochodów z nagrzewnicą elektryczną). W zależności od rynku w
samochodzie zastosowana jest nagrzewnica paliwowa lub elektryczna5.
System kontroli jakości powietrza IAQS*
System IAQS wchodzi w skład pakietu Clean Zone Interior
Package* i jest systemem w pełni automatycznym służącym do
oczyszczania powietrza w kabinie z takich zanieczyszczeń jak pyły,
węglowodory, tlenki azotu i ozon przygruntowy. Funkcję włącza się
w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym w pozycji
Ustawienia Klimatyzacja Czujnik jakości powietrza.
Aby zsynchronizować temperaturę we wszystkich strefach do temperatury ustawionej dla strefy kierowcy, nacisnąć ikonę temperatury po stronie kierowcy i pozycję Ujednolicenie temperatury.
Przygotowanie do jazdy
Przygotowanie do jazdy można ustawić na wyświetlaczu centralnym samochodu oraz za pomocą aplikacji Volvo On Call*.
Funkcja przygotowania do jazdy ogrzewa lub ochładza kabinę
pasażerską przed podróżą. Funkcję można uruchomić bezpośrednio lub ustawić za pomocą timera.
5
Informacje o typie nagrzewnic stosowanych na poszczególnych rynkach posiadają autoryzowani dealerzy Volvo.
03
03
POŁĄCZENIA
Różne urządzenia zewnętrzne, np. smartfony, umożliwiają odtwarzanie/sterowanie multimediami, obsługiwanie SMS-ów i rozmów
telefonicznych za pomocą poleceń głosowych oraz połączenie
samochodu z Internetem. Aby można było korzystać z podłączonych urządzeń, układ elektryczny samochodu musi przełączony
przynajmniej w położenie I.
Modem samochodu6
Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem połączenia
samochodu z Internetem jest wykorzystanie modemu samochodu.
Ma on największą wydajność, jest włączany automatycznie przed
każdą podróżą i nie wymaga podłączenia do smartfona.
1. Włożyć osobistą kartę SIM do gniazda pod podłogą przestrzeni
bagażowej.
2. Nacisnąć Ustawienia Komunikacja
pojazdu w widoku górnym.
Modem internetowy
3. Aktywować opcję Modem internetowy pojazdu, zaznaczając
kratkę.
Udostępnianie połączenia internetowego
Gdy samochód jest połączony z Internetem za pośrednictwem
modemu, można udostępnić jego połączenie internetowe (hotspot
Wi-Fi) innym urządzeniom. Nacisnąć Ustawienia w widoku górnym
i wybrać Komunikacja Hotspot Wi-Fi pojazdu.
Bluetooth
Technologia Bluetooth służy w pierwszym rzędzie do obsługi połączeń telefonicznych i wiadomości SMS oraz do przesyłania multimediów z telefonu do systemu samochodu. Za pośrednictwem
Bluetooth można także połączyć samochód z Internetem. Jednocześnie można podłączyć dwa urządzenia Bluetooth przy czym
jedno z nich może służyć tylko do strumieniowego przesyłu multimediów. Dwa ostatnio powiązane telefony zostają podłączone
automatycznie z chwilą ponownego uruchomienia samochodu,
jeśli aktywna jest funkcja Bluetooth w telefonie. Na liście może
zostać zapisanych do 20 urządzeń, co ułatwia ich późniejsze podłączenie.
1. Włączyć Bluetooth w telefonie. Aby połączyć się z Internetem,
włączyć także udostępnianie połączenia internetowego w telefonie.
udostępnianie połączenia internetowego w telefonie wymaga
ponownego włączenia przy następnym użyciu.
USB
Port USB może posłużyć do podłączenia urządzenia zewnętrznego
w celu odtwarzania multimediów. Portu USB można też użyć do
korzystania z Apple CarPlay*7 i Android Auto*7. Podłączyć urządzenie do jednego z portów USB z białą ramką. Urządzenie zewnętrzne jest ładowane, gdy jest podłączone do samochodu.
Wejścia USB (typu A) znajdują się pod wyświetlaczem centralnym.
Porty USB* (typu C) znajdują się z tyłu konsoli między fotelami.
Tylko do ładowania.
2. Otworzyć widok składowy Telefon na wyświetlaczu centralnym.
3. Nacisnąć Dodaj telefon albo jeśli telefon jest już podłączony,
nacisnąć Zmień, a następnie Dodaj telefon.
4. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony i wykonywać czynności pokazywane na wyświetlaczu centralnym i w telefonie.
Należy pamiętać, że w niektórych telefonach trzeba uruchomić
funkcję wiadomości.
Gniazda elektryczne
W samochodzie są dostępne następujące gniazda elektryczne:
Gniazdo elektryczne 12 V. Gniazdo elektryczne 12 V* znajduje
się także w przestrzeni bagażowej.
Wi-Fi
Połączenie samochodu z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi
zapewnia większą szybkość niż Bluetooth na potrzeby strumieniowego przesyłania serwisów internetowych takich jak radio internetowe i muzyka do aplikacji w samochodzie, pobieranie/aktualizowanie oprogramowania itd. Połączenie Wi-Fi ze smartfona pełni
funkcję hotspota na potrzeby samochodu i ewentualnych urządzeń
zewnętrznych znajdujących się w samochodzie.
1. Włączyć w telefonie udostępnianie połączenia internetowego.
2. Nacisnąć opcję Ustawienia w widoku górnym na wyświetlaczu
centralnym.
3. Nacisnąć opcję Komunikacja
Wi-Fi, zaznaczając kratkę.
Wi-Fi i aktywować połączenie
Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie
połączenia internetowego po odłączeniu od samochodu. Dlatego
6
7
Tylko samochodu z P-SIM*. Samochody wyposażone w Volvo On Call* korzystają z usług
przez połączenie internetowe za pośrednictwem modemu samochodu.
Dostępność może zależeć od rynku.
03
UŻYWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ
Istnieje możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych np. do
obsługi połączeń telefonicznych i odtwarzania multimediów w systemie audio-multimedialnym samochodu.
Zarządzanie połączeniami telefonicznymi
Istnieje możliwość nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych z telefonu podłączonego za pośrednictwem Bluetooth.
03
Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
1. Otworzyć widok składowy Telefon w widoku strony głównej.
Wybrać połączenie ze spisu połączeń, listy kontaktów lub za
pomocą numeru przy użyciu klawiatury.
2. Wcisnąć
.
Nawiązywanie połączenia za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy
1. Nacisnąć
i przejść do opcji Telefon, naciskając
2. Przewinąć listę połączeń za pomocą
lub
.
i wybrać za pomocą
.
Można także obsługiwać połączenia telefoniczne za pomocą funkcji rozpoznawania poleceń głosowych. Nacisnąć przycisk sterowaw prawym zestawie przycisków na kierownicy.
nia głosowego
Polecenia głosowe, patrz rozdział „Sterowanie głosowe” w niniejszym przewodniku Quick Guide.
Odtwarzanie multimediów
Aby można było odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego,
trzeba je podłączyć do samochodu za pomocą wybranej metody,
patrz poprzednia strona, gdzie opisano różne rodzaje połączeń.
Urządzenie podłączone przez Bluetooth
1. Włączyć odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.
2. Otworzyć aplikację Bluetooth w widoku aplikacji na
wyświetlaczu centralnym. Rozpocznie się odtwarzanie.
Urządzenie podłączone przez USB
1. Uruchomić aplikację USB w widoku aplikacji.
2. Wybrać, co ma zostać odtworzone. Rozpocznie się
odtwarzanie.
Podłączony odtwarzacz MP3 lub iPod
1. Włączyć odtwarzanie w urządzeniu.
2. Otworzyć aplikację iPod lub USB w zależności od
metody podłączenia. W celu odtworzenia dźwięku z
urządzenia iPod należy wybrać aplikację iPod niezależnie od metody połączenia. Rozpocznie się odtwarzanie.
Apple® CarPlay®*8 i Android Auto*
Funkcje CarPlay9 i Android Auto9 pozwalają na korzystanie z pewnych aplikacji w urządzeniach z systemem iOS lub Android za
pośrednictwem samochodu, np. do odtwarzania muzyki lub słuchania podcastów. Interakcja odbywa się za pośrednictwem
wyświetlacza centralnego samochodu lub urządzenia.
Aby można było korzystać z CarPlay, w urządzeniu z systemem
iOS musi zostać aktywowana funkcja Siri. Urządzenie musi też być
połączone z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi lub sieci komórkowej. Aby można było korzystać z Android Auto, aplikacja
Android Auto musi być zainstalowana na urządzeniu Android.
Urządzenie to trzeba także podłączyć do portu USB w samochodzie.
1. Podłączyć urządzenie do portu USB z białą ramką.
2. Nacisnąć Android Auto w widoku aplikacji, aby włączyć Android Auto.
8
9
Apple i CarPlay są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Dostępność może zależeć od rynku.
3. Zapoznać się z warunkami, a następnie nacisnąć
Akceptuj, aby nawiązać połączenie.
4. Nacisnąć żądaną aplikację.
Aktywować funkcję sterowania głosowego w CarPlay lub Android
Auto, naciskając długo przycisk
w prawym zestawie przycisków
na kierownicy. Krótkie naciśnięcie włącza natomiast wbudowaną
funkcję sterowania głosowego samochodu.
Podczas korzystania z CarPlay funkcja Bluetooth jest wyłączona.
Jeśli samochód ma zostać połączony z Internetem, skorzystać z
Wi-Fi lub modemu samochodu*.
03
04
WIDOK STRONY GŁÓWNEJ
Po uruchomieniu wyświetlacz centralny pokazuje widok strony
głównej oraz okienka nawigacji, multimediów i telefonu. Można
tam także uzyskać dostęp do ostatnio używanej aplikacji lub funkcji
samochodu.
Telefon – w tym miejscu dostępna jest funkcja telefonu. Nacisnąć widok składowy, aby go otworzyć. W tym miejscu można
nawiązać połączenie na podstawie historii połączeń lub listy
kontaktów albo wprowadzić numer ręcznie za pomocą klawiatury. Po dokonaniu wyboru numeru nacisnąć .
Nawigacja – nacisnąć w tym miejscu, aby włączyć system
nawigacyjny Sensus Navigation*.
Ostatnio używana aplikacja lub funkcja samochodu – można
tu zobaczyć ostatnio używaną aplikację lub funkcję samochodu, która nie jest pokazywana w żadnym z pozostałych
okienek, np. Status pojazdu lub Wyniki kierowcy. Można
nacisnąć widok składowy, aby uzyskać dostęp do ostatnio używanej funkcji.
Wyznaczanie punktu docelowego w trybie pełnotekstowym
– rozwinąć pasek narzędzi za pomocą strzałki w dół po lewej
stronie i nacisnąć . Widok mapy przełącza się na wyszukiwanie pełnotekstowe. Wpisać wyszukiwane słowa.
Wprowadzanie punktu docelowego na mapie – maksymalnie powiększyć mapę, naciskając . Nacisnąć i przytrzymać
lokalizację wybraną jako punkt docelowy, a następnie wybrać
Przejdź tutaj.
04
Usuwanie punktu docelowego – nacisnąć , aby otworzyć
plan podróży. Nacisnąć kosz na śmieci, aby usunąć cel
pośredni z planu podróży albo nacisnąć opcję Skasuj plan
jazdy, aby usunąć cały plan podróży.
Aktualizacja mapy10 – nacisnąć Usługa zdalnej aktualizacji w
widoku aplikacji. Liczba dostępnych aktualizacji map jest
wyświetlona w pozycji Mapy. Nacisnąć Mapy Instaluj
Potwierdź, aby zaktualizować lub zainstalować wybraną mapę.
Istnieje także możliwość pobrania map ze strony internetowej
support.volvocars.com do pamięci USB i przeniesienia ich do
samochodu.
Multimedia – w tym miejscu jest pokazywana np. muzyka z
urządzenia zewnętrznego albo Radio FM, jeśli zostało wybrane
w widoku aplikacji. Nacisnąć widok składowy, aby przejść do
ustawień. Można tutaj zobaczyć bibliotekę muzyczną, stacje
radiowe itp.
10
Dostępność funkcji może zależeć od rynku.
04
WIDOK FUNKCJI I WIDOK APLIKACJI
Widok funkcji
Przeciągnięcie palcem od lewej do prawej strony ekranu11 w
widoku strony głównej powoduje wyświetlenie widoku funkcji.
Tutaj można aktywować lub dezaktywować różne funkcje samochodu, np. Lane Keeping Aid i Wspomaganie parkowania*. Włączenie/wyłączenie funkcji następuje po naciśnięciu odpowiedniego
symbolu. Niektóre funkcje otwierają się w oddzielnym oknie.
Widok aplikacji
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony11 w widoku strony
głównej, aby otworzyć widok aplikacji. Znajdują się tam aplikacje
dostarczone z samochodem, a także aplikacje, które można wybrać
i zainstalować samodzielnie.
Instaluj, aby zainstalować pojedynczy składnik oprogramowania.
Jeśli lista nie jest potrzebna, wybrać opcję Zainstaluj wszystkie
przy przycisku Aktualizacje systemu.
Przenoszenie ikon
Aplikacje i przyciski funkcji samochodu w widoku aplikacji i widoku
funkcji można dowolnie przenosić.
1. Nacisnąć i przytrzymać aplikację lub przycisk.
2. Przeciągnąć aplikację lub przycisk w wolne miejsce na ekranie i
puścić.
Zarządzanie i aktualizowanie aplikacji i systemów
W pozycji Usł. zdalnej aktualizacji w widoku aplikacji
można dokonać aktualizacji szeregu systemów samochodu. Aby było to możliwe, samochód musi być połączony z Internetem. Usługa zdalnej aktualizacji umożli-
04
wia:
Pobieranie aplikacji – Nacisnąć opcję Nowe aplikacje i wybrać
żądaną aplikację. Wybrać opcję Instaluj, aby pobrać aplikację.
Aktualizacja aplikacji – Nacisnąć opcję Zainstaluj wszystkie, aby
zaktualizować wszystkie aplikacje. Lub nacisnąć opcję
Aktualizacje aplikacji, aby wyświetlić listę możliwych aktualizacji.
Wybrać żądaną aplikację i nacisnąć opcję Instaluj.
Odinstalowywanie aplikacji – Nacisnąć opcję Aktualizacje
aplikacji i wybrać żądaną aplikację. Nacisnąć opcję Odinstaluj, aby
odinstalować aplikację.
Aktualizacja oprogramowania systemowego – Nacisnąć opcję
Aktualizacje systemu, aby wyświetlić listę aktualizacji, które
można zainstalować w samochodzie. - Nacisnąć opcję Zainstaluj
wszystkie u dołu listy, aby zaktualizować całe oprogramowanie lub
11
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie – przeciągnąć palcem w przeciwnym kierunku.
04
WIDOK GÓRNY
W górnej części ekranu znajduje się karta, którą można pociągnąć
w dół, aby uzyskać dostęp do widoku górnego. Można tu uzyskać
dostęp do opcji Ustawienia, Instrukcja obsługi i Profil oraz do
zapisanych komunikatów samochodu.
Preferencje osobiste
W pozycji Ustawienia można nastawić liczne preferencje osobiste,
np. ustawienia wyświetlaczy, lusterek, fotela, nawigacji*, systemu
audio-multimedialnego, języka i sterowania głosowego.
Profile kierowcy
Jeśli samochód jest używany przez kilku kierowców,
każdy z nich może mieć osobisty profil kierowcy. Za każdym razem, gdy kierowca siada za kierownicą, ma możliwość wybrania swojego profilu kierowcy, w którym są
zapisane jego osobiste preferencje. Liczba profili zależy od liczby
kluczyków zarejestrowanych w samochodzie. Profil Gość nie jest
powiązany z żadnym konkretnym kluczykiem.
Do odblokowania zamków wykorzystywany jest ostatnio aktywny
profil kierowcy. Aby zmienić profil kierowcy, wybrać Profil w
widoku górnym.
Profile kierowcy można powiązać z kluczykami samochodu, dzięki
czemu przy odblokowywaniu zamków samochód zostaje automatycznie dostosowany do osobistych preferencji danego kierowcy.
Kluczyk można powiązać w pozycji Ustawienia System
Profile kierowców. Wybrać jeden z profili kierowcy (profilu Gość
nie można powiązać z kluczykiem). Zostaje ponownie wyświetlony
widok strony głównej. Pociągnąć ponownie w dół widok górny,
powtórzyć powyższe czynności i w wybranym profilu zaznaczyć
Edytuj, a następnie nacisnąć Powiąż kluczyk.
Indywidualny tryb jazdy
Jeśli jeden z trybów jazdy Hybrid, Pure albo Power ma zostać
dostosowany do potrzeb kierowcy, należy aktywować dany tryb
jazdy w pozycji Ustawienia My Car Indywidualny tryb jazdy.
Głośność systemu
Aby dostosować głośność dźwięków systemowych, np. dotknięcia
ekranu, albo je wyłączyć, należy skorzystać z opcji Ustawienia
Dźwięk Głośność systemu.
04
05
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
Samochód jest wyposażony w szereg funkcji, które pomagają kierowcy w bezpiecznej jeździe. Funkcje te włącza się w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym. Należy pamiętać, że funkcje wspomagające kierowcę są tylko funkcjami pomocniczymi i to kierowca
ponosi zawsze pełną odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób.
Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu
Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu (Lane
Keeping Aid) może pomóc zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu.
Żądaną formę pomocy można wybrać w pozycji
Ustawienia w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
City Safety™
City Safety12 może pomóc kierowcy, zapobiegając lub łagodząc
skutki kolizji z pojazdami, dużymi zwierzętami, pieszymi i rowerzystami. W razie ryzyka kolizji kierowca jest ostrzegany sygnałami
wizualnymi i akustycznymi oraz pulsowaniem pedału hamulca, co
pomaga mu zareagować na czas. Jeśli kierowca nie zareaguje na
czas i kolizja jest niemal nieunikniona, samochód może zostać
zahamowany automatycznie. Funkcja wspomagania kierowania
przez układ City Safety może też wzmocnić interwencję kierowcy
na początku manewru mającego na celu uniknięcie kolizji. Układ
City Safety jest włączany w momencie uruchomienia silnika i nie
można go wyłączyć.
Blind Spot Information (BLIS)*
Funkcja BLIS może informować kierowcę o pojazdach
znajdujących się w martwym polu widoczności oraz o
szybko zbliżających się pojazdach na sąsiednim pasie
ruchu.
Cross Traffic Alert (CTA)*
Funkcja Cross Traffic Alert z automatycznym hamowaniem to funkcja wspomagająca kierowcę, która stanowi
uzupełnienie funkcji BLIS i może ostrzegać kierowcę o
ruchu za samochodem. Jeśli kierowca nie uwzględni
ostrzeżenia przekazanego przez funkcję Cross Traffic Alert
i kolizja będzie nieunikniona, funkcja ta może zatrzymać
samochód. Funkcja jest aktywna przy włączonym biegu
wstecznym albo gdy samochód toczy się do tyłu.
Wspomaganie kierowania w razie ryzyka kolizji
Funkcja Układ zapobiegania kolizjom może pomóc zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z
zajmowanego pasa ruchu i/lub kolizji z innym pojazdem/
przeszkodą poprzez aktywne skierowanie samochodu z
powrotem na zajmowany pas ruchu i/lub zmianę toru
jazdy. Funkcja ta obejmuje trzy funkcje składowe: wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zjechania z pasa
ruchu, wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zderzenia czołowego i wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka uderzenia od tyłu*.
Pilot Assist
Pilot Assist13 to funkcja poprawiająca komfort jazdy, która może
pomóc utrzymać samochód na zajmowanym pasie ruchu i nastawiony odstęp od poprzedzającego pojazdu. Aby wspomaganie kierowania mogło działać, wymagane jest na przykład, aby kierowca
trzymał obie dłonie na kierownicy, a linie wyznaczające pas ruchu
były widoczne. Gdy wspomaganie kierowania jest aktywne, na
wyświetlaczu kierowcy widoczny jest ZIELONY symbol kierownicy.
12
13
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcję, zależnie od rynku.
05
05
WSPOMAGANIE PARKOWANIA
Park Assist Pilot*
Funkcja Park Assist Pilot może pomóc kierowcy w manewrowaniu
samochodem podczas parkowania. Zadaniem kierowcy jest obserwowanie obszaru dookoła samochodu, postępowanie zgodnie z
instrukcjami na wyświetlaczu centralnym, wybór biegów, kontrolowanie prędkości oraz gotowość do hamowania/zatrzymania samochodu.
Parkowanie z pomocą funkcji Park Assist Pilot
Jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h (20 mph) w
przypadku parkowania. Gdy funkcja szuka miejsca
postojowego, odległość między samochodem a miejscami postojowymi powinna wynosić około 1 metr
(3 stopy).
1. Nacisnąć przycisk Zaparkuj w widoku funkcji lub w
widoku kamery.
3. Postępować według instrukcji na wyświetlaczu centralnym.
Kamera wspomagania parkowania*
Kamera wspomagania parkowania może pomóc kierowcy podczas
manewrowania w ciasnych miejscach poprzez pokazywanie przeszkód na obrazie z kamery w połączeniu z grafiką na centralnym
wyświetlaczu. Wyboru widoku z kamery i linii pomocniczych dokonuje się na wyświetlaczu centralnym. Należy pamiętać, że obiekty/
przeszkody mogą znajdować się bliżej samochodu niż może się
wydawać na podstawie wyświetlanego obrazu. Kamera wspomagania parkowania zostaje włączona automatycznie po wybraniu
biegu wstecznego albo można ją włączyć ręcznie na wyświetlaczu
centralnym:
– Nacisnąć przycisk Kamera w widoku funkcji, aby
włączyć/wyłączyć funkcję ręcznie.
2. Należy być gotowym zatrzymać samochód po graficznej i tekstowej informacji o znalezieniu odpowiedniego miejsca parkingowego. Pojawi się wyskakujące
okienko.
3. Wybrać Parkowanie równoległe lub Parkowanie
prostopadłe, a następnie włączyć bieg wsteczny.
4. Postępować według instrukcji na wyświetlaczu centralnym.
Wyjeżdżanie z równoległego miejsca postojowego z pomocą
funkcji Park Assist Pilot
Funkcji można użyć tylko w przypadku parkowania równoległego.
1. Nacisnąć przycisk Wyjedź z parkingu w widoku funkcji lub w widoku kamery.
2. W celu wskazania, w którym kierunku samochód ma
skręcić, należy włączyć odpowiedni kierunkowskaz.
05
05
BARDZIEJ EKOLOGICZNA JAZDA
Planując jazdę i stosując zasady ekonomicznej jazdy, można zwiększyć zasięg na napędzie elektrycznym i jednocześnie zmniejszyć
oddziaływanie na środowisko. Możliwości osiągnięcia maksymalnego zasięgu zmieniają się zależnie od różnych okoliczności i
warunków, w jakich eksploatowany jest samochód. Na niektóre
czynniki można wpływać, a na inne nie. Największy zasięg można
osiągnąć w bardzo korzystnych warunkach, gdy wszystkie czynniki
mają pozytywny wpływ.
Planowanie jazdy obejmuje następujące przygotowania:
•
Naładowanie samochodu przed wyjazdem.
•
Przygotowanie kabiny samochodu do jazdy.
Zasady ekonomicznej jazdy są następujące:
•
Włączać tryb jazdy Pure.
•
Obniżać temperaturę w kabinie pasażerskiej i redukować prędkość dmuchawy.
•
Jeździć z równą prędkością, zachowując odpowiedni odstęp od
innych pojazdów i obiektów w celu ograniczenia hamowania do
minimum.
•
Jeździć z prawidłowym ciśnieniem w oponach i sprawdzać je
regularnie. Dla najlepszych rezultatów stosować ciśnienie ECO
w oponach.
•
Unikać jazdy z otwartymi szybami.
Czynniki, na które nie można wpływać
•
Natężenie ruchu drogowego.
•
Warunki drogowe i topografia terenu.
•
Temperatura zewnętrzna i przeciwny wiatr.
Więcej wskazówek dotyczących zasięgu i ekonomicznej jazdy
można znaleźć w instrukcji obsługi.
05
Polecenia głosowe dla telefonu
•
Call [kontakt]
•
Call [numer telefonu]
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontakt]
Polecenia głosowe dla radia i multimediów
POLECENIA GŁOSOWE
System sterowania głosowego umożliwia wykorzystywanie funkcji
rozpoznawania pewnych zdefiniowanych poleceń głosowych14 do
sterowania pewnymi funkcjami odtwarzacza multimedialnego,
telefonu podłączonego za pośrednictwem Bluetooth, klimatyzacji i
systemu nawigacyjnego Volvo*. Sterowanie głosowe aktywuje się
przyciskiem sterowania głosowego w prawym zestawie przycisków na kierownicy.
06
Poniższych poleceń można zwykle użyć niezależnie od sytuacji:
•
•
•
Repeat: powtarza ostatnią instrukcję głosową w trwającym dialogu.
Help: rozpoczyna sesję dialogową z funkcją pomocy. System
odpowiada, podając polecenia, których można użyć w danej
sytuacji, podpowiedź albo przykład.
Cancel: anuluje sesję dialogową15.
•
Media
•
Play [wykonawca]
•
Play [tytuł utworu]
•
Play [tytuł utworu] z [album]
•
Play [stacja radiowa]
•
Tune to [częstotliwość]
•
Tune to [częstotliwość] [długość fal]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Polecenia głosowe dla klimatyzacji
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Sync temperature
•
Air on feet/Air on body
•
Air on feet off/Air on body off
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Turn off voice guidance
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Turn on voice guidance
•
Turn on auto
•
Air condition on/Air condition off
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
Polecenia głosowe dla systemu nawigacyjnego*
•
Nawigacja
•
Take me home
•
Go to [miejscowość]
•
Go to [adres]
•
Add intersection
•
Go to [kod pocztowy]
•
Go to [kontakt]
•
Search [kategoria POI]
•
Search [kategoria POI] [miejscowość]
•
Search [nazwa POI]
•
Change country/Change state16, 17
•
Show favourites
•
Clear itinerary
•
Repeat voice guidance
06
14
15
16
17
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Należy pamiętać, że sesję dialogową można anulować w ten sposób tylko wtedy, gdy system nic nie mówi. W tym celu nacisnąć długo przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, aż rozlegną się dwa sygnały.
W krajach europejskich zamiast zwrotu „Stan” używa się zwrotu „Kraj”.
W przypadku Brazylii i Indii obszar wyszukiwania zmienia się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
TEKSTY O
CHARAKTERZE
SPECJALNYM
Instrukcja obsługi i inne instrukcje zawierają
zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz teksty
opatrzone nagłówkami OSTRZEŻENIE, WAŻNE
i UWAGA, które trzeba przeczytać. Pewne funkcje dotyczą tylko niektórych rynków.
Funkcja bezkluczykowego blokowania/odblokowywania zamków* – upewnić się, że nie ma
ryzyka przytrzaśnięcia dzieci lub innych pasażerów w przypadku zamykania wszystkich szyb za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
lub korzystania z funkcji otwierania bezkluczykowego* za pomocą klamki drzwi.
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Jeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik do aktywacji/dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera, to poduszka powietrzna
pasażera jest zawsze włączona. Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do
OSTRZEŻENIE
kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera,
jeżeli czołowa poduszka powietrzna nie została
PIERWSZE KROKI
Volvo On Call – Usługi systemu działają tylko na wyłączona. Poduszka powietrzna pasażera musi
być włączona zawsze wtedy, gdy przedni fotel
obszarach, w których partnerzy Volvo On Call
zapewniają zasięg sieci komórkowej oraz na ryn- pasażera zajmuje pasażer zwrócony przodem do
kierunku jazdy (dziecko lub osoba dorosła). Nie
kach, na których usługa Volvo On Call jest
umieszczać żadnych przedmiotów przed lub na
dostępna.
tablicy rozdzielczej w miejscu, gdzie znajduje się
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku telefopoduszka powietrzna pasażera.
nii komórkowej, zakłócenia atmosferyczne lub
Wysiadając z samochodu, trzeba zawsze zabieniepełne pokrycie przekaźnikami mogą prowadzić do niemożności nawiązania połączenia, np. rać z sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Upewnić się, że układ elektryczny samow obszarach o niskiej populacji.
chodu został przełączony w pozycję 0, szczeOdnośnie tekstów opatrzonych nagłówkami
gólnie wtedy, gdy w samochodzie przebywają
OSTRZEŻENIE, WAŻNE i UWAGA dotyczących
dzieci.
usług Volvo On Call, patrz umowa subskrypcji
Hamulec postojowy powinien być zawsze włąusług Volvo On Call oraz Instrukcja obsługi.
czony podczas parkowania na pochyłości. WłąSensus Navigation* – należy skierować całą
czenie biegu lub wybranie położenia P automaswoją uwagę na drogę i skupić się na jeździe.
tycznej skrzyni biegów nie wystarcza do utrzyNależy przestrzegać przepisów ruchu drogomania samochodu w miejscu w każdej sytuacji.
wego i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas jazdy. Ze względu na mające wpływ na
ŁADOWANIE
warunki drogowe warunki pogodowe lub porę
• Akumulator napędu hybrydowego należy ładoroku, niektóre zalecenia mogą być mniej wiarywać wyłącznie maksymalnie dozwolonym prągodne.
dem ładowania lub niższym zgodnie z obowiązującymi zaleceniami lokalnymi i krajowymi
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
dla ładowania napędów hybrydowych z
Drzwi bagażnika – należy pamiętać o ryzyku
gniazd/wtyczek 230 V.
przytrzaśnięcia podczas otwierania/zamykania
• Ładowanie akumulatora napędu hybrydowego
drzwi bagażnika. Sprawdzić, czy nikt nie znajjest dozwolone tylko z homologowanego i
duje się w pobliżu drzwi bagażnika, ponieważ
uziemionego gniazda 230 V (lub jego odpoobrażenia spowodowane przytrzaśnięciem
wiednika o innym napięciu, zależnie od rynku)
mogą być poważne. Drzwi bagażnika należy
lub ze stacji ładowania poprzez osobny przezawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wód ładujący (Mode 3), dostarczony przez
firmę Volvo.
Wyłącznik ziemnozwarciowy skrzynki sterowniczej chroni samochód, ale nadal istnieje
ryzyko przeciążenia sieci 230 V.
Do ładowania akumulatora układu hybrydowego wolno używać wyłącznie uziemionych i
dopuszczonych gniazd 230 V. Jeśli parametry
gniazda lub obwodu bezpiecznika są nieznane, należy zwrócić się o ich sprawdzenie
do elektryka z uprawnieniami. Ładowanie prądem przewyższającym parametry obwodu
bezpiecznika może spowodować pożar lub
uszkodzenie obwodu.
Przewód ładujący ma wbudowany automatyczny wyłącznik. Do ładowania wolno używać wyłącznie uziemionych i dopuszczonych
gniazd.
Dzieci przebywające w pobliżu podłączonego
przewodu ładującego powinny być pod
opieką.
Wysokie napięcie w przewodzie ładującym.
Kontakt z wysokim napięciem może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
Nie wolno dopuścić do zawilgocenia lub zalania przewodu ładującego i elementów jego
osprzętu.
Nie używać przewodu ładującego, jeśli jest w
jakikolwiek sposób uszkodzony. Uszkodzony
lub niedziałający przewód ładujący wolno
naprawiać wyłącznie w warsztacie – zaleca
się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Przewód ładujący należy zawsze umieszczać
w taki sposób, by uniemożliwić przejechanie
po nim, nadepnięcie, potknięcie się i inne zdarzenia prowadzące do szkód lub obrażeń ciała.
Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego
przed przystąpieniem do jej czyszczenia.
Nie wolno podłączać przewodu ładującego do
przedłużacza lub listwy zasilającej.
Unikać korzystania ze zużytych lub uszkodzonych gniazd, ponieważ ich użycie grozi szkodami spowodowanymi pożarem i/lub obrażeniami ciała.
Nie używać jednego lub wielu adapterów między przewodem ładującym a gniazdem elektrycznym.
• Nie używać zewnętrznego wyłącznika czasowego między przewodem ładującym a gniazdem elektrycznym.
Należy także postępować zgodnie z instrukcją
producenta dotyczącą użytkowania przewodu
ładującego i jego elementów.
•
REGULOWANE ELEKTRYCZNIE FOTELE
PRZEDNIE
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować
przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas
jazdy. Upewnić się, że położenie fotela zostało
zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w
razie nagłego hamowania lub wypadku.
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Po rozłożeniu lub złożeniu oparć oraz po podniesieniu zagłówków sprawdzić, czy elementy te
zostały prawidłowo zablokowane.
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Funkcji podgrzewania siedzeń* nie mogą używać osoby, które mają trudności z odczuwaniem
wzrostu temperatury z powodu braku zmysłu
czucia lub mają problemy z obsługą elementów
sterowania podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym razie mogą one doznać poparzeń ciała.
POŁĄCZENIA
• Nie należy używać akcesoriów z dużymi lub
ciężkimi wtyczkami - mogą one spowodować
uszkodzenie gniazda lub wypaść w czasie
jazdy.
• Nie należy używać akcesoriów, które mogą
przykładowo powodować zakłócenia w działaniu samochodowego odbiornika radiowego
lub układu elektrycznego.
• Akcesoria należy umieszczać w taki sposób,
który nie spowoduje zagrożenia odniesienia
obrażeń przez kierowcę lub pasażerów w razie
gwałtownego hamowania lub kolizji.
• Należy zwracać uwagę na podłączone akcesoria, ponieważ mogą one generować ciepło,
które może spowodować oparzenia u pasażerów lub nadpalenie wnętrza.
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
Układy wspomagające kierowcę dostępne w
samochodzie stanowią dodatkowe funkcje
pomocnicze i nie działają we wszystkich sytuacjach podczas jazdy oraz we wszystkich warunkach pogodowych lub drogowych. Nie mogą
one zastąpić uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie
samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od
innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze
na kierowcy. Ostateczna odpowiedzialność za
hamowanie i kierowanie samochodem spoczywa zawsze na kierowcy.
Przed rozpoczęciem użytkowania samochodu
zaleca się przeczytanie wszystkich rozdziałów
instrukcji obsługi dotyczących układów wspomagających kierowcę, w które wyposażony jest
samochód.
Przed rozpoczęciem użytkowania samochodu
zaleca się przeczytanie wszystkich rozdziałów
instrukcji obsługi dotyczących układów wspomagających kierowcę, w które wyposażony jest
samochód.
POLECENIA GŁOSOWE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie
pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ruchu
drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
WAŻNE
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Przycisk rozruchu – samochodu nie można
uruchomić, jeśli przewód ładujący jest podłączony. Przed uruchomieniem samochodu upewnić się, że przewód ładujący został odłączony.
Bezprzewodowa ładowarka do telefonu –
podczas ładowania nie umieszczać żadnych
przedmiotów na telefonie i płytce do ładowania,
WSPOMAGANIE PARKOWANIA
aby uniknąć przegrzania. Należy unikać przechoPark Assist Pilot to dodatkowa funkcja wspowywania kart z funkcją komunikacji bliskiego
magająca kierowcę, która nie jest jednak w stazasięgu (NFC), na przykład kart debetowych z
nie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami.
możliwością dokonywania płatności zbliżenioZadanie tej funkcji polega wyłącznie na pomagawych, razem z telefonem. Karta tego typu może
niu kierowcy podczas parkowania równoległego
ulec zniszczeniu w trakcie ładowania.
i prostopadłego. Pełna odpowiedzialność za
bezpieczne parkowanie samochodu i hamowaWYŚWIETLACZ CENTRALNY
nie w razie potrzeby spoczywa na kierowcy.
Do czyszczenia wyświetlacza centralnego użyFunkcja skanowania może nie wykryć przedmio- wać ściereczki z mikrofibry, która nie może być
tów znajdujących w głębi miejsca postojowego. zapiaszczona ani zabrudzona. Podczas czyOdpowiedzialność za dokonanie oceny, czy
szczenia wyświetlacza centralnego należy stomiejsce wybrane przez funkcję Park Assist Pilot sować jedynie delikatny nacisk na ekran. Silny
nadaje się do parkowania, ponosi zawsze kienacisk może uszkodzić ekran.
rowca.
Nie wolno pryskać żadnym płynem ani żrącymi
Kamera wspomagania parkowania to dodatśrodkami chemicznymi bezpośrednio na cenkowe urządzenie pomagające kierowcy podczas tralny wyświetlacz. Nie wolno używać płynów
parkowania. Funkcja ta nie jest w stanie zastąpić do czyszczenia szyb, innych środków czyszcząuwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Kamery
cych, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amomają martwe punkty, w których nie są w stanie
niaku ani ściernych środków czyszczących. Nie
wykryć przeszkody. Należy szczególnie uważać
wolno nigdy używać ściernych ściereczek, ręczna ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu.
ników papierowych ani papieru toaletowego,
Należy pamiętać, że przednia część samochodu ponieważ mogą one powodować zarysowania
może skręcać w kierunku nadjeżdżających
na wyświetlaczu.
pojazdów podczas manewru parkowania.
ŁADOWANIE
Przewód ładujący – nie wolno podłączać przewodu ładującego, jeżeli zachodzi ryzyko wystąpienia burzy z piorunami lub wyładowań atmosferycznych. Nie wolno odłączać przewodu
ładującego od gniazda 230 V w trakcie ładowania – istnieje wtedy ryzyko uszkodzenia
gniazda 230 V. Zawsze należy najpierw zatrzymać ładowanie przed odłączeniem przewodu
ładującego od gniazda ładowania samochodu, a
następne od gniazda 230 V.
Nie wolno używać listew zasilających, przedłużacza, listew z polami ochronnymi lub podobnych urządzeń razem z przewodem ładującym,
ponieważ może to wiązać się z ryzykiem pożaru,
porażenia prądem itp. Adaptera między gniazdem 230 V a przewodem ładującym wolno używać tylko wtedy, gdy posiada on oznaczenie
dopuszczenia zgodnie z normami IEC 61851 i
IEC 62196.
Skrzynka sterownicza – unikać wystawiania
skrzynki sterowniczej i jej wtyczki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W takim
przypadku istnieje ryzyko, że zabezpieczenie
przed przegrzaniem wbudowane we wtyczkę
ograniczy lub przerwie ładowanie akumulatora
układu hybrydowego.
Sprawdzić, czy gniazdo 230 V ma odpowiednie
zasilanie do ładowania pojazdów elektrycznych
– w razie wątpliwości gniazdo musi zostać
sprawdzone przez wykwalifikowanego specjalistę.
Przewód ładujący należy czyścić czystą ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem. Nie używać środków chemicznych ani rozpuszczalników. Nie zanurzać przewodu ładującego w wodzie.
Używać wyłącznie przewodu ładującego dostarczonego wraz z samochodem lub przewodu
zastępczego zalecanego przez Volvo.
• Należy sprawdzić parametry gniazda.
• Inne wyposażenie elektroniczne podłączone
do obwodu zabezpieczonego tym samym bezpiecznikiem musi zostać odłączone w przypadku przekroczenia maksymalnego obciążenia.
•
•
Nie podłączać przewodu ładującego, jeśli
gniazdo jest uszkodzone.
Upewnić się, że bezpiecznik gniazda sieciowego jest odpowiedni do natężenia prądu
występującego w przewodzie ładującym.
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu
nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Nie
mogą być również zapięte pasy bezpieczeństwa.
Podłokietnik* na środkowym siedzeniu musi być
złożony.
PRAWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Pióro wycieraczki w pozycji serwisowej –
przed ustawieniem piór wycieraczek w pozycji
serwisowej należy upewnić się, że nie przymarzły do szyby. Jeśli ramiona wycieraczek
znajdujące się w pozycji serwisowej zostały
podniesione z szyby przedniej, trzeba je opuścić
z powrotem na szybę przed włączeniem funkcji
wycierania, spryskiwania lub czujnika deszczu i
przed rozpoczęciem jazdy. Ma to na celu uniknięcie zarysowania lakieru na pokrywie komory
silnika.
POŁĄCZENIA
Gniazdo elektryczne – maksymalny pobór
mocy dla gniazda elektrycznego 12 V wynosi
120 W (10 A) na każde gniazdo.
UWAGA
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
Drzwi bagażnika obsługiwane ruchem stopy –
w przypadku, gdy na zderzaku tylnym nagromadzi się duża ilość lodu, śniegu, zabrudzeń itp.,
istnieje ryzyko pogorszenia lub całkowitego
braku działania. Dlatego należy utrzymywać go
w czystości.
Funkcja obsługi drzwi bagażnika ruchem stopy
jest dostępna w dwóch wersjach:
• Otwieranie i zamykanie ruchem stopy
• Tylko odblokowanie zamka ruchem stopy
(drzwi bagażnika trzeba podnieść ręcznie, aby
je otworzyć)
07
Należy pamiętać, że funkcja otwierania i zamykania ruchem stopy wymaga drzwi bagażnika
sterowanych elektrycznie*.
Należy zwrócić uwagę na możliwość, że system
może zostać aktywowany w myjni samochodowej lub podobnym miejscu, jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w jego
zasięgu.
Nastawianie maksymalnego otwarcia – jeżeli
system pracował nieprzerwanie przez długi
czas, zostaje wyłączony w celu uniknięcia przeciążenia. Można go użyć ponownie po upływie
około 2 minut.
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą
powodować zakłócenia działania funkcji kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Należy
unikać przechowywania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pobliżu metalowych przedmiotów i urządzeń elektronicznych, np. telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i ładowarek – zaleca się zachowanie odległości co
najmniej 10-15 cm (4-6 cali).
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Przy uruchamianiu niektórych typów silników,
gdy są one nierozgrzane, prędkość obrotowa
biegu jałowego może być zauważalnie wyższa
niż normalnie. Dzieje się tak dlatego, by układ
redukcji emisji spalin jak najszybciej osiągnął
normalną temperaturę roboczą, co pozwala
ograniczyć do minimum emisję szkodliwych
substancji i przyczynia się do ochrony środowiska.
ŁADOWANIE
Przewód ładujący – Firma Volvo zaleca stosowanie przewodu ładującego zgodnego z normami IEC 62196 i IEC 61851, który obsługuje
monitorowanie temperatury.
KIEROWNICA
Komputer pokładowy – zmiana stylu jazdy
może spowodować pewne odchylenia podczas
obliczania pokonanego dystansu.
07
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć przez nastawienie temperatury wyższej lub
niższej niż żądana.
Funkcja przygotowania do jazdy jest dostępna,
tylko gdy samochód jest podłączony do gniazda
elektrycznego. Działanie funkcji przygotowania
do jazdy może zostać zakłócone w przypadku
korzystania ze stacji ładowania, która nie jest
stale aktywna, np. z licznikiem czasowym. Jeśli
samochód nie jest podłączony do gniazda elektrycznego, krótkotrwałe schłodzenie kabiny
pasażerskiej w warunkach wysokiej temperatury
zewnętrznej jest nadal możliwe poprzez bezpośrednie uruchomienie funkcji przygotowania do
jazdy. Drzwi i szyby samochodu powinny być
zamknięte podczas przygotowania kabiny pasażerskiej do jazdy.
POŁĄCZENIA
Modem samochodu – należy pamiętać, że
karta SIM wykorzystywana do połączenia z
Internetem za pośrednictwem modemu P-SIM
nie może mieć tego samego numeru co karta
SIM wykorzystywana przez telefon. W przeciwnym razie prawidłowe przekazywanie połączeń
do telefonu nie będzie możliwe. Dlatego do
połączenia z Internetem należy użyć karty SIM
mającej inny numer telefonu albo karty przeznaczonej wyłącznie do transmisji danych, która nie
obsługuje połączeń telefonicznych i nie może
zakłócić działania telefonu.
Internet – podczas korzystania z Internetu ma
miejsce przesyłanie (transfer) danych, co może
wiązać się z kosztami. Aktywacja roamingu
danych i hotspotu Wi-Fi może wiązać się z
dodatkowymi kosztami. Informacje o kosztach
przesyłu danych można uzyskać u operatora
sieci. Podczas pobierania danych przy użyciu
telefonu należy zwrócić szczególną uwagę na
koszt przesyłu danych komórkowych.
Pobieranie danych może wpływać na działanie
innych usług korzystających z przesyłu danych,
np. radia internetowego. Jeśli wpływ na działanie innych usług jest odbierany jako uciążliwy,
pobieranie można przerwać. Ewentualnie można
wyłączyć lub przerwać działanie innych funkcji.
Podczas pobierania danych przy użyciu telefonu
należy zwrócić szczególną uwagę na koszt przesyłu danych komórkowych.
Aktualizacja – po aktualizacji systemu operacyjnego telefonu może nastąpić przerwanie połączenia Bluetooth. W takiej sytuacji należy usunąć telefon z systemu samochodu, a następnie
ponownie połączyć.
UŻYWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ
Apple CarPlay i Android Auto – firma Volvo nie
odpowiada za zawartość aplikacji CarPlay i
Android Auto.
TP 33466 (Polish), AT 2017, MY21, Copyright © 2000-2020 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement