Apple MB003N A de handleiding

Add to My manuals
75 Pages

advertisement

Apple MB003N A de handleiding | Manualzz

Nog even en u en uw MacBook Air zijn vrienden voor het leven.

Ingebouwde iSight-camera

Met drie vrienden tegelijk een videoconferentie houden, waar ter wereld ze ook zijn.

www.apple.com/nl/macbook

Mac Help iSight

Finder

Met Cover Flow door uw bestanden op de computer bladeren.

Mac Help Finder

Time Machine

Een automatische back-up van uw bestanden op een externe harde schijf maken. www.apple.com/nl/macosx

Mac Help time machine

iMovie

Houd al uw videomateriaal overzichtelijk bij elkaar in één bibliotheek, zodatu binnen enkele minuten een prachtige film maakt en deelt.

www.apple.com/nl/ilife/imovie iMovie Help film iPhoto

Orden al uw foto's in gebeurtenissen en publiceer foto's met

één klik op uw webgalerie.

www.apple.com/nl/ilife/iphoto iPhoto Help foto

GarageBand

Componeer muziek met een aantal muzikanten op een virtueel podium en creëer uw eigen professioneel klinkende hits.

www.apple.com/nl/ilife/garageband

GarageBand Help opnemen iWeb

Maak uw eigen fraaie website, compleet met foto’s, filmpjes, blogs, podcasts en dynamische webwidgets.

www.apple.com/nl/ilife/iweb iWeb Help website

Inhoud

Hoofdstuk 1: Snel aan de slag

8 Welkom

9 Inhoud van de verpakking

10 De MacBook Air installeren

16 Dvd- of cd-deling configureren

17 Gegevens naar de MacBook Air kopiëren

20 Meer gegevens op de MacBook Air zetten

23 De MacBook Air in de sluimerstand zetten of uitschakelen

Hoofdstuk 2: Alles over uw MacBook Air

28 De onderdelen en regelaars van de MacBook Air

30 Toetsenbordfuncties van de MacBook Air

32 Poorten op de MacBook Air

34 Het trackpad en toetsenbord gebruiken

37 De MacBook Air op batterijstroom gebruiken

38 Informatie

Inhoud 5

Hoofdstuk 3: Problemen oplossen

42 Problemen die het gebruik van de MacBook Air verhinderen

46 Apple Hardware Test gebruiken

47 Software opnieuw installeren met Mac OS X-installatie op afstand

52 Software opnieuw installeren met de MacBook Air SuperDrive

54 Problemen met de draadloze communicatie via AirPort Extreme

54 Problemen met de internetverbinding

56 De software up-to-date houden

56 Meer informatie, service en ondersteuning

59 De locatie van het serienummer van de computer

Hoofdstuk 4: Belangrijke informatie

62 Belangrijke veiligheidsinformatie

65 Belangrijke informatie over het omgaan met de computer

67 Ergonomische tips

69 Apple en het milieu

71 Regulatory Compliance Information

6 Inhoud

1

Snel aan de slag

1

www.apple.com/nl/macbookair

Mac Help

migratie-assistent

W elkom

Gefeliciteerd met de aankoop van uw MacBook Air. De MacBook Air heeft een gestroomlijnd ontwerp, zodat u hem gemakkelijk overal mee naartoe neemt en er draadloos mee kunt werken. In dit hoofdstuk leest u hoe u uw MacBook Air configureert en gebruikt.

 Als u van plan bent om voornamelijk programma's en materiaal vanaf het internet te downloaden en geen gegevens vanaf een andere Mac wilt kopiëren, kunt u de basisinstructies volgen om uw MacBook Air snel te configureren.

 Als u gegevens vanaf een andere Mac of materiaal vanaf cd's of dvd's op uw

MacBook Air wilt zetten, kunt u een of meer Macs of Windows-computers koppelen met uw MacBook Air.

Belangrijk:

Lees alle installatie-instructies (en de veiligheidsinformatie op pagina 61)

zorgvuldig door voordat u de computer voor het eerst in gebruik neemt.

In Mac Help op de computer kunt u antwoorden op een groot aantal vragen vinden.

Raadpleeg het gedeelte “Informatie” op pagina 38 voor informatie over het openen

van Mac Help. Doordat Apple mogelijk nieuwe versies uitbrengt van de programma's en de systeemsoftware, wijken de afbeeldingen in deze handleiding mogelijk iets af van de afbeeldingen op uw scherm.

8 Hoofdstuk 1 Snel aan de slag

I nhoud van de verpakking

®

Wisselstroomstekker

Micro-DVI-naar-

VGA-Adapter

Micro-DVI-naar-

DVI-Adapter

MagSafe-lichtnetadapter van 45 W

Netsnoer

Belangrijk: Verwijder het beschermingsmateriaal van de MagSafe-lichtnetadapter van

45 W voordat u uw MacBook Air configureert.

Informatie over optische schijven

Hoewel uw MacBook Air geen optische-schijfeenheid heeft, wordt deze geleverd met belangrijke software op dvd-schijven. Het is eenvoudig om deze software te gebruiken en om programma's te installeren en gegevens te lezen vanaf andere optische schijven via de optische-schijfeenheid van een andere Mac of Windows-computer. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van de optionele MacBook Air SuperDrive, een externe optische-schijfeenheid.

Hoofdstuk 1 Snel aan de slag 9

D e Mac B ook A ir installeren

De MacBook Air is zo ontworpen dat u er onmiddellijk mee aan de slag kunt. Op de volgende pagina's wordt u door het configuratieproces geleid. Dit proces bestaat uit de volgende taken:

 De MagSafe-lichtnetadapter van 45 W aansluiten

 De MacBook Air inschakelen en het trackpad gebruiken

 Verbinding maken met een netwerk en een gebruikersaccount en andere instellingen configureren met de configuratie-assistent

 Het Mac OS X-bureaublad en voorkeuren instellen

10 Hoofdstuk 1 Snel aan de slag

Stap 1: Sluit de MagSafe-lichtnetadapter van 45 W aan om de MacBook Air van stroom te voorzien en de batterij op te laden.

Steek de wisselstroomstekker van de lichtnetadapter in een stopcontact en de stekker van de MagSafe in de MagSafe-poort aan de linkerkant van de MacBook Air. Als u de

MagSafe-stekker dicht bij de poort houdt, wordt de stekker door een magneet naar binnen getrokken.

Wisselstroomstekker

MagSafe-stekker ¯ Poort voor MagSafelichtnetadapter

®

Netsnoer

Als u het bereik van de lichtnetadapter wilt vergroten, vervangt u de wisselstroomstekker door het netsnoer. Trek eerst de wisselstroomstekker omhoog om deze van de adapter te verwijderen en sluit vervolgens het meegeleverde netsnoer aan op de adapter. Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten. Sluit het andere uiteinde aan op een stopcontact.

Trek bij het loskoppelen van de lichtnetadapter aan de stekker, niet aan het snoer.

Hoofdstuk 1 Snel aan de slag 11

Wanneer u de lichtnetadapter op de MacBook Air aansluit, gaat er een lampje branden op de stekker van de MagSafe. Een oranje lampje geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. Een groen lampje geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen. Als het lampje niet brandt, controleert u of de stekker goed op de poort is aangesloten en of de lichtnetadapter op een stopcontact is aangesloten.

Stap 2: Druk kort op de aan/uit-knop ( ® ) om de MacBook Air in te schakelen.

Als u de computer inschakelt, hoort u een geluidssignaal.

®

® Aan/uit-knop

Trackpad Trackpadknop

Het duurt even voordat de computer is opgestart. Zodra de computer is opgestart, verschijnt de configuratie-assistent.

Als de computer niet opstart, raadpleegt u het gedeelte “U kunt de MacBook Air niet inschakelen of opnieuw opstarten” op pagina 45.

12 Hoofdstuk 1 Snel aan de slag

Stap 3: Configureer uw MacBook Air met de configuratie-assistent

Wanneer u de MacBook Air voor de eerste keer opstart, wordt de configuratie-assistent geopend. De configuratie-assistent begeleidt u bij het invoeren van de gegevens voor de internetverbinding en het instellen van een gebruikersaccount op uw MacBook Air.

Ook kunt u hiermee tijdens de configuratie gegevens vanaf een andere Mac overbrengen.

Opmerking: Als u de configuratie-assistent niet gebruikt om gegevens over te zetten wanneer u de MacBook Air voor het eerst opstart, kunt u dit op een later tijdstip doen met de migratie-assistent. Hiervoor opent u de map 'Hulpprogramma's' in de map

'Programma's' en klikt u dubbel op het symbool 'Migratie-assistent'.

1

Uw MacBook Air configureren

Volg in de configuratie-assistent de instructies op het scherm totdat u het paneel

“Hebt U al een Mac?” ziet.

2 Een basisconfiguratie of een migratieconfiguratie uitvoeren

 Als u een basisconfiguratie wilt uitvoeren, selecteert u 'Kopieer mijn gegevens nu niet' en klikt u op 'Ga door'. Volg de rest van de instructies op het scherm om uw draadloze netwerk te selecteren en een account te configureren en sluit de configuratie-assistent.

Hoofdstuk 1 Snel aan de slag 13

 Als u tijdens de configuratie gegevens wilt kopiëren, configureert u eerst een andere

Mac met een optische-schijfeenheid als computer om mee te koppelen (zie “Dvd- of

cd-deling configureren” op pagina 16). Ga vervolgens naar pagina 17, “Gegevens naar de MacBook Air kopiëren.”

Opmerking: Als u de configuratie-assistent al hebt gestart op uw MacBook Air, kunt u het huidige paneel op het scherm laten staan zonder de assistent te stoppen, naar uw andere computer gaan om daarop de software voor configuratie van dvd- of cd-deling te installeren en vervolgens terugkeren naar uw MacBook Air om de configuratie te voltooien.

14 Hoofdstuk 1 Snel aan de slag

Stap 4: Pas het Mac OS X-bureaublad aan en stel voorkeuren in.

U kunt het bureaublad snel naar wens aanpassen met behulp van Systeemvoorkeuren.

Kies 'Apple' (  ) > 'Systeemvoorkeuren' uit de menubalk of klik op het symbool

'Systeemvoorkeuren' in het Dock. Systeemvoorkeuren is het centrale punt waar u de meeste instellingen voor uw MacBook Air kunt aanpassen.

Menubalk Help-menu Spotlight-zoeksymbool

Dock Finder-symbool Symbool van

Systeemvoorkeuren

Hoofdstuk 1 Snel aan de slag 15

D vdof cd-deling configureren

U kunt uw MacBook Air koppelen met een andere Mac of Windows-computer die een optische-schijfeenheid heeft en met hetzelfde bekabelde of draadloze netwerk is verbonden. Met deze andere computer kunt u het volgende doen:

 Gegevens naar uw MacBook Air kopiëren als de andere computer een Mac is

(zie “Gegevens naar de MacBook Air kopiëren” op pagina 17)

Â

De inhoud van dvd's of cd's delen (zie “Schijven delen via Dvd- of cd-deling” op pagina 20)

Â

Mac OS X op afstand installeren (zie “Software opnieuw installeren met Mac OS Xinstallatie op afstand” op pagina 48) of Schijfhulpprogramma gebruiken (zie

“Schijfhulpprogramma gebruiken” op pagina 52)

De computer met de optische-schijfeenheid kan een Mac met Mac OS X 10.4.10 of hoger zijn of een computer met Windows XP of Windows Vista. U kunt meerdere computers gebruiken om mee te koppelen.

MacBook Air

16

Mac of Windows computer

Hoofdstuk 1 Snel aan de slag

Plaats de schijf Mac OS X Install Disc 1 die bij uw MacBook Air is geleverd om Dvd- of cd-deling-configuratie te installeren. Deze software bevat Dvd- of cd-deling, Migratieassistent en Mac OS X-installatie op afstand.

 Als de andere computer een Mac is, klikt u dubbel op het pakket 'DVD or CD Sharing

Setup' op Mac OS X Install Disc 1 .

 Als de andere computer een Windows-computer is, kiest u 'Dvd- of cd-deling' in de installatie-assistent die automatisch wordt gestart.

G egevens naar de Mac B ook A ir kopiëren

U kunt bestaande gebruikersaccounts, bestanden, programma's en andere gegevens van een andere Mac kopiëren.

1

Gegevens naar de MacBook Air kopiëren

Configureer de andere Mac (zie pagina 16) en zorg ervoor dat deze is ingeschakeld en

met hetzelfde bekabelde of draadloze netwerk is verbonden als uw MacBook Air.

Controleer via het AirPort-statussymbool ( Z ) in de menubalk boven aan het scherm van de andere Mac met welk draadloos netwerk de computer is verbonden. Kies hetzelfde netwerk voor uw MacBook Air tijdens de configuratie.

2 Volg op uw MacBook Air in de configuratie-assistent de instructies op het scherm totdat u het paneel “Hebt u al een Mac?” ziet. Kies 'Vanaf een andere Mac' om de bron aan te geven van de gegevens die u wilt kopiëren. Kies in het volgende paneel uw draadloze netwerk en klik vervolgens op 'Ga door'.

Hoofdstuk 1 Snel aan de slag 17

3 Als u het paneel 'Verbinden met uw andere Mac' met een toegangscode ziet, voert u de overige stappen uit op de andere Mac. U gaat de toegangscode invoeren in de migratie-assistent op de andere Mac.

4 Open op de andere Mac de migratie-assistent (in /Programma's/Hulpprogramma's/) en klik vervolgens op 'Ga door'.

5 Wanneer u wordt gevraagd om een migratiemethode te kiezen, kiest u 'Naar een andere Mac'. Klik vervolgens op 'Ga door'.

6 Sluit op de andere Mac alle andere geopende programma's en klik vervolgens op 'Ga door.

18 Hoofdstuk 1 Snel aan de slag

7 Voer op de andere Mac de toegangscode van zes cijfers in die in de configuratieassistent op de MacBook Air wordt weergegeven.

8 Klik op 'Ga door' om het kopiëren te starten.

Belangrijk: Gebruik de andere Mac niet totdat het kopiëren is voltooid.

Hoofdstuk 1 Snel aan de slag 19

Meer gegevens op de Mac B ook A ir zetten

Op uw MacBook Air zijn diverse programma's geïnstalleerd, waaronder het iLife '08programmapakket. U kunt meer programma's downloaden van het internet. Als u programma's van andere leveranciers vanaf cd of dvd wilt installeren, hebt u een aantal mogelijkheden:

 Programma's op uw MacBook Air installeren via de optische-schijfeenheid van een andere Mac of Windows-computer (als Dvd- of cd-deling is geconfigureerd en is ingeschakeld). Lees het gedeelte hierna voor meer informatie.

 De MacBook Air SuperDrive (een externe USB-optische-schijfeenheid die afzonderlijk verkrijgbaar is op www.apple.com/nlstore) aansluiten op de USB-poort op uw

MacBook Air en de installatieschijf in de eenheid plaatsen.

Schijven delen via Dvd- of cd-deling

U kunt de functie 'Dvd- of cd-deling' inschakelen op een Mac of een Windowscomputer, zodat uw MacBook Air gebruik kan maken van schijven die u in de optischeschijfeenheid van de andere computer plaatst. Sommige schijven, zoals dvd-films en gameschijven, zijn mogelijk beveiligd tegen kopiëren en kunnen niet worden gebruikt voor Dvd- of cd-deling.

Zorg ervoor dat u eerst Dvd- of cd-deling-configuratie installeert op de Mac of de

Windows-computer waarmee u gaat koppelen. Zie pagina 16 voor meer informatie.

20 Hoofdstuk 1 Snel aan de slag

1

De functie 'Dvd- of cd-deling' inschakelen als uw andere computer een Mac is

Zorg dat de andere Mac en uw MacBook Air met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden.

Controleer via het AirPort-statussymbool ( Z ) in de menubalk met welk netwerk uw computers zijn verbonden.

2 Kies op de andere Mac 'Apple' (  ) > 'Systeemvoorkeuren' en open het paneel 'Delen'.

3 Selecteer in het paneel 'Delen' de optie 'Dvd- of cd-deling' in de lijst met voorzieningen.

Als u wilt dat andere gebruikers toestemming moeten vragen om een gedeelde dvd of cd te gebruiken, selecteert u het aankruisvak 'Vraag voordat anderen mijn dvd-eenheid mogen gebruiken'.

Hoofdstuk 1 Snel aan de slag 21

1

De functie 'Dvd- of cd-deling' inschakelen als uw andere computer een Windowscomputer is

Zorg dat uw MacBook Air en de Windows-computer met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden.

2 Open op de Windows-computer het configuratiescherm 'Dvd- of cd-deling'.

3 Selecteer 'Dvd- of cd-deling inschakelen'. Als u wilt dat andere gebruikers toestemming moeten vragen om een gedeelde dvd of cd te gebruiken, selecteert u het aankruisvak

'Vragen voordat anderen mijn dvd-eenheid mogen gebruiken'.

1

Een gedeelde dvd of cd gebruiken

Plaats op de andere computer een dvd of cd in de optische-schijfeenheid.

2 Selecteer op de MacBook Air 'Niet-lokale schijf' onder 'Apparaten' in de navigatiekolom van een Finder-venster. Klik op de knop 'Vraag om gebruik' als deze verschijnt.

22 Hoofdstuk 1 Snel aan de slag

3 Klik op de andere computer op 'Accepteer' (als u daarom wordt gevraagd) om uw

MacBook Air de dvd of cd te laten gebruiken.

4 Wacht tot de schijf beschikbaar is op uw MacBook Air en gebruik hem dan op de normale wijze.

Als u probeert om de andere computer uit te zetten of de gedeelde dvd of cd te verwijderen terwijl uw MacBook Air deze gebruikt, verschijnt er een bericht dat de schijf in gebruik is. Klik op 'Ga door' om verder te gaan.

D e Mac B ook A ir in de sluimerstand zetten of uitschakelen

Als u de MacBook Air niet gebruikt, kunt u de computer in de sluimerstand zetten of uitschakelen.

De sluimerstand van de MacBook Air inschakelen

Zet de MacBook Air in de sluimerstand als u de computer even niet gebruikt. U kunt dan weer snel verder werken door eenvoudigweg de sluimerstand van de computer uit te schakelen waarbij het opstartproces wordt overgeslagen.

Â

Manieren om de sluimerstand van de MacBook Air in te schakelen:

Klap het scherm dicht.

 Kies in de menubalk 'Apple' (  ) > 'Sluimer'.

 Druk op de aan/uit-knop ( ® ) en klik op 'Sluimer' in het venster dat verschijnt.

Hoofdstuk 1 Snel aan de slag 23

 Stel in na hoeveel minuten van inactiviteit de sluimerstand moet worden ingeschakeld. Kies hiervoor 'Apple' (  ) > 'Systeemvoorkeuren' en klik op

'Energiestand'.

ATTENTIE: Wacht enkele seconden totdat het indicatielampje voor de sluimerstand aan de voorzijde van de MacBook Air langzaam knippert (dit geeft aan de sluimerstand is geactiveerd en de harde schijf niet langer draait) voordat u de

MacBook Air verplaatst. Als u de computer verplaatst terwijl de harde schijf draait, kan de harde schijf beschadigd raken. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan de computer mogelijk niet meer vanaf de harde schijf worden opgestart.

De MacBook Air uit de sluimerstand halen

 Als het beeldscherm is gesloten, klapt u het open om de MacBook Air uit de sluimerstand te halen.

 Als het beeldscherm al is opengeklapt , drukt u op de aan/uit-knop ( ® ) of op een willekeurige toets op het toetsenbord.

Als de sluimerstand van de MacBook Air wordt uitgeschakeld, zult u zien dat uw programma's, documenten en computerinstellingen ongewijzigd zijn gebleven.

24 Hoofdstuk 1 Snel aan de slag

De MacBook Air uitzetten

Als u de MacBook Air gedurende langere tijd niet gebruikt, is het verstandig om de computer uit te schakelen. Het indicatielampje van de sluimerstand licht even op wanneer de computer wordt uitgezet.

Manieren om de MacBook Air uit te zetten:

 Kies in de menubalk 'Apple' (  ) > 'Zet uit'.

 Druk op de aan/uit-knop ( ® ) en klik op 'Zet uit' in het venster dat verschijnt.

Raadpleeg het gedeelte “Belangrijke informatie over het omgaan met de computer” op pagina 65 als u de MacBook Air voor langere tijd opbergt en wilt voorkomen dat

de batterij volledig leeg raakt.

Hoofdstuk 1 Snel aan de slag 25

2

Alles over uw MacBook Air

2

www.apple.com/nl/macosx

Mac Help

Mac OS X

D e onderdelen en regelaars van de Mac B ook A ir

Omgevingslichtsensor iSight-camera

Indicatielampje camera

Microfoon

Monoluidspreker

(onder toetsenbord)

®

Batterij

(ingebouwd)

Trackpad

Trackpadknop

Indicatielampje sluimerstand

Infraroodontvanger ® Aan/uit-knop

Omgevingslichtsensor

De omgevingslichtsensor schakelt de toetsenbordverlichting in of uit, afhankelijk van de hoeveelheid licht in uw werkomgeving.

28 Hoofdstuk 2 Alles over uw MacBook Air

Ingebouwde iSight-camera en indicatielampje camera

Hiermee kunt u videoconferenties houden via iChat AV, foto's maken met Photo Booth en bewegende beelden vastleggen in iMovie. Het indicatielampje is groen wanneer de iSight-camera in gebruik is.

Ingebouwde microfoon

Met de ingebouwde microfoon (rechts naast de iSight-camera) kunt u geluidsopnamen maken of live chatten via het meegeleverde programma iChat AV.

Ingebouwde monoluidspreker

Hiermee wordt muziek en het geluid van films, games en multimediabestanden weergegeven.

Ingebouwde oplaadbare batterij

U kunt uw MacBook Air op batterijstroom gebruiken als u zich niet in de buurt van een stopcontact bevindt.

Trackpad en trackpadknop

Door een of meer vingers over het trackpad te bewegen kunt u onder andere de aanwijzer verplaatsen, klikken, dubbel klikken, scrollen en in- en uitzoomen. Raadpleeg voor

meer informatie “Het trackpad en toetsenbord gebruiken” op pagina 34.

Indicatielampje sluimerstand

Een knipperend wit lampje geeft aan dat de sluimerstand van uw MacBook Air is ingeschakeld.

Ingebouwde infraroodontvanger

Met de optionele Apple Remote (afzonderlijk verkrijgbaar op www.apple.com/nlstore) en de infraroodontvanger kunt u Front Row en Keynote op uw MacBook Air bedienen.

®

Aan/uit-knop

Hiermee zet u de MacBook Air aan, uit of in de sluimerstand. Houd deze knop ingedrukt om de MacBook Air opnieuw op te starten als zich problemen voordoen.

Hoofdstuk 2 Alles over uw MacBook Air 29

T oetsenbordfuncties van de Mac B ook A ir

®

Functietoets (fn)

Exposé Dashboard ’ Media

C

Cd’s/dvd’s verwijderen esc

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Helderheid Toetsenbordverlichtingstoetsen

Geluid uitschakelen

-

Volume

30 Hoofdstuk 2 Alles over uw MacBook Air

Functietoets (fn)

Houd deze toets ingedrukt om speciale functies te activeren die aan de functietoetsen

(F1 tot F12) zijn toegewezen. Als u wilt weten hoe u speciale functies toewijst, kiest u

'Help' > 'Mac Help' in de menubalk en zoekt u op “functietoetsen”.

¤

Helderheidstoetsen (F1, F2)

Hiermee verhoogt ( ) of verlaagt ( ) u de helderheid van het scherm van uw

MacBook Air.

Exposé-toets (F3)

Hiermee opent u Exposé om al uw geopende vensters weer te geven.

Dashboard-toets (F4)

Hiermee opent u Dashboard, zodat u toegang krijgt tot uw widgets.

o

Toetsenbordverlichtingstoetsen (F5, F6)

Hiermee verhoogt ( o ) of verlaagt ( ø ) u de helderheid van de toetsenbordverlichting.

’ Mediatoetsen (F7, F8, F9)

Hiermee kunt u een nummer, film of diavoorstelling terugspoelen ( ] ), afspelen of pauzeren ( ’ ) of snel vooruitspoelen ( ‘ ).

-

Volumetoetsen (F11, F12)

Hiermee verhoogt ( ) of verlaagt ( – ) u het volume van de ingebouwde luidspreker of de koptelefoonpoort.

C

Geluid uit-toets (F10)

Hiermee zet u het geluid van de ingebouwde luidspreker of koptelefoonpoort uit.

Cd/dvd-verwijdertoets

Houd deze toets ingedrukt om een schijf te verwijderen uit een MacBook Air SuperDrive

(afzonderlijk verkrijgbaar op www.apple.com/nlstore). U kunt een schijf ook verwijderen door het schijfsymbool op het bureaublad naar de prullenmand te slepen.

Hoofdstuk 2 Alles over uw MacBook Air 31

P oorten op de Mac B ook A ir

®

Poortklepje

¯ MagSafe- adapterpoort f Koptelefoonaansluiting d

USB 2.0 £ Micro-DVI-poort

32 Hoofdstuk 2 Alles over uw MacBook Air

¯

Poort voor MagSafe-lichtnetadapter

Sluit de meegeleverde MagSafe-lichtnetadapter van 45 W aan om de batterij van de

MacBook Air op te laden.

Poortklepje

Open het poortklepje om de koptelefoonpoort, de USB 2.0-poort en de Micro-DVI-poort te gebruiken.

f

Koptelefoonaansluiting

Hierop kunt u externe luidsprekers of een koptelefoon aansluiten.

d

USB 2.0-poort (Universal Serial Bus)

Hiermee kunt u apparaten zoals een optische-schijfeenheid, USB-Ethernet-adapter, modem, iPod, muis en toetsenbord op uw MacBook Air aansluiten. U kunt ook

USB 1.1-apparaten op deze poorten aansluiten.

£

Micro-DVI-poort (video-uitvoer)

Hierop kunt u een extern beeldscherm, een projector of een tv met een DVI-, VGA-, composite- of S-videoconnector aansluiten. Afhankelijk van het type apparaat dat u aansluit, kunt u de meegeleverde Micro-DVI-naar-DVI-adapter of Micro-DVI-naar-VGAadapter gebruiken. De Micro-DVI-naar-video-adapter, die composite- en S-video ondersteunt, is afzonderlijk verkrijgbaar op www.apple.com/nlstore.

Hoofdstuk 2 Alles over uw MacBook Air 33

Het trackpad en toetsenbord gebruiken

U gebruikt het trackpad om de aanwijzer te verplaatsen, te scrollen, te klikken, dubbel te klikken en te slepen. Hoe ver de aanwijzer op het scherm wordt verplaatst, hangt af van de snelheid waarmee u uw vinger over het trackpad beweegt. Om de aanwijzer een klein stukje te verplaatsen, beweegt u uw vinger langzaam over het trackpad.

Hoe sneller u uw vinger beweegt, hoe verder de aanwijzer wordt verplaatst. Om de snelheid van de aanwijzer en andere trackpadopties in te stellen, kiest u 'Apple' (  ) >

'Systeemvoorkeuren' en klikt u achtereenvolgens op 'Toetsenbord en muis' en op

'Stuurvlak'.

Hieronder vindt u een aantal handige tips voor het gebruik van het toetsenbord en het trackpad:

 Vooruit wissen: hiermee kunt u tekens rechts van het invoegpunt wissen. Als u op de

Delete-toets drukt, worden de tekens links van het invoegpunt gewist.

Om vooruit te wissen, houdt u de fn-toets ingedrukt terwijl u op de Delete-toets drukt.

 Secundair klikken of “rechtsklikken”: hiermee kunt u menucommando's uit contextuele menu's kiezen.

Om secundair te klikken, plaatst u twee vingers op het trackpad terwijl u op de trackpadknop drukt. Als 'Tikken om te klikken' is ingeschakeld, kunt u met twee vingers op het trackpad tikken.

34 Hoofdstuk 2 Alles over uw MacBook Air

U kunt ook secundair klikken door de Control-toets ingedrukt te houden terwijl u klikt.

 Scrollen met twee vingers: hiermee kunt u snel naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts in het actieve venster scrollen. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Hoofdstuk 2 Alles over uw MacBook Air 35

U kunt onderstaande trackpadbewegingen uitvoeren in bepaalde programma's, zoals

Voorvertoning of iPhoto. Kies voor meer informatie 'Help' > 'Mac Help' en zoek naar

“trackpad”.

 Twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe bewegen: hiermee kunt u in- en uitzoomen op PDF-bestanden, afbeeldingen, foto's en andere bestanden.

 Twee vingers draaien: hiermee kunt u foto's, documenten en andere bestanden roteren.

 Vegen met drie vingers: hiermee kunt u snel door documenten bladeren, naar de vorige of volgende foto gaan, enzovoort.

36 Hoofdstuk 2 Alles over uw MacBook Air

D e Mac B ook A ir op batterijstroom gebruiken

Als de MagSafe-lichtnetadapter van 45 W niet is aangesloten, wordt de MacBook Air door de ingebouwde, oplaadbare batterij van stroom voorzien. De gebruiksduur van de batterij van de MacBook Air varieert, afhankelijk van de programma's die u gebruikt en de externe apparaten die op de MacBook Air zijn aangesloten. Wanneer u bepaalde voorzieningen uitschakelt, zoals AirPort Extreme of de draadloze Bluetooth ® technologie, gaat de batterij langer mee.

Als de batterij tijdens het werken leeg raakt, sluit u de lichtnetadapter aan die bij de

MacBook Air is geleverd om de batterij op te laden. Als de lichtnetadapter is aangesloten, wordt de batterij altijd opgeladen, ongeacht of de computer is ingeschakeld, is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat. De batterij wordt echter het snelst opge– laden als de computer is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat.

Aan het indicatielampje op de MagSafe-connector kunt u zien of de batterij moet worden opgeladen. Als het lampje oranje is, moet de batterij worden opgeladen.

Als het lampje groen is, is de batterij volledig opgeladen.

U kunt de batterijlading ook controleren via het batterijstatussymbool ( ) in de menubalk. Het weergegeven laadniveau van de batterij is gebaseerd op de hoeveelheid stroom die nog over is in de batterij in combinatie met de toepassingen, randapparaten en systeeminstellingen die u gebruikt.

Om de gebruiksduur van de batterij te verhogen, stopt u programma's en koppelt u de randapparaten los die u niet gebruikt. Pas ook de instellingen in het paneel

'Energiestand' in Systeemvoorkeuren aan. Voor meer informatie over het maximaliseren van de gebruiksduur van de batterij gaat u naar www.apple.com/nl/batteries/ notebooks.html.

Hoofdstuk 2 Alles over uw MacBook Air 37

Belangrijk: De batterij kan alleen worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder.

I nformatie

Meer informatie over het gebruik van de MacBook Air vindt u in Mac Help en op het internet op www.apple.com/nl/support/macbookair.

Mac Help gebruiken

1 Klik op het Finder-symbool in het Dock (de symbolenbalk langs de rand van het scherm).

2 Klik op het Help-menu in de menubalk en voer een van de volgende handelingen uit: a Typ een vraag of woord in het zoekveld en kies een onderwerp uit de lijst met zoekresultaten of selecteer 'Toon alle resultaten' om alle onderwerpen te zien.

b Kies 'Mac Help' om het Mac Help-venster te openen. In dit venster kunt u op koppelingen klikken en zoekopdrachten uitvoeren.

38 Hoofdstuk 2 Alles over uw MacBook Air

Meer informatie

Hieronder leest u waar u meer informatie over het gebruik van de MacBook Air vindt.

Onderwerp

Problemen met de

MacBook Air oplossen

Service en ondersteuning voor de MacBook Air

Werken met Mac OS X

Overstappen van een pc naar een Mac

Werken met iLife '08programma's

Systeemvoorkeuren wijzigen

Werken met het trackpad

Handeling

Zie Hoofdstuk 3, “Problemen oplossen”, op pagina 41.

Zie “Meer informatie, service en ondersteuning” op pagina 57.

U kunt ook naar de ondersteuningswebsite van Apple gaan op www.apple.com/nl/support/macbookair.

Ga naar de Mac OS X-website op www.apple.com/nl/macosx.

U kunt ook naar “Mac OS X” zoeken in Mac Help.

Zie "How To Move To Mac"op www.apple.com/getamac/movetomac.

Ga naar de iLife '08-website op www.apple.com/nl/ilife. U kunt ook een iLife '08-programma openen, de Help bij het programma openen en vervolgens zoektermen in het zoekveld typen.

Open Systeemvoorkeuren door 'Apple' ( K ) > 'Systeemvoorkeuren' te kiezen. U kunt ook naar “systeemvoorkeuren” zoeken in

Mac Help.

Probeer de verschillende bewegingen uit in een bepaald programma om te zien welke functionaliteit wordt ondersteund.

Zoek naar “trackpad” in Mac Help. Of open Systeemvoorkeuren en klik achtereenvolgens op 'Toetsenbord en muis' en 'Stuurvlak'.

Zoek naar “iSight” in Mac Help.

Werken met de iSightcamera

Werken met de draadloze

AirPort Extremetechnologie

Ga naar de AirPort-ondersteuningspagina op www.apple.com/nl/ support/airport. U kunt ook naar “AirPort” zoeken in Mac Help.

Hoofdstuk 2 Alles over uw MacBook Air 39

40

Onderwerp

Werken met de draadloze

Bluetooth-technologie

Een printer aansluiten

USB-aansluitingen

Een internetverbinding tot stand brengen

Een extern beeldscherm aansluiten

Apple Remote (afzonderlijk verkrijgbaar op www.apple.com/nlstore)

Front Row

Specificaties

Handeling

Ga naar de Bluetooth-ondersteuningspagina op www.apple.com/ nl/support/bluetooth. U kunt ook het programma Bluetoothbestandsuitwisseling openen (in /Programma's/Hulpprogramma's).

Kies vervolgens 'Help' > 'Bluetooth Help'.

Zoek naar “afdrukken” in Mac Help.

Zoek naar “USB” in Mac Help.

Zoek naar “internet” in Mac Help.

Zoek naar “meerdere beeldschermen” in Mac Help.

Zoek naar “remote” in Mac Help.

Zoek naar “Front Row” in Mac Help.

Ga naar de specificatiespagina op www.apple.com/support/specs.

U kunt ook Systeemprofiel openen door in de menubalk 'Apple' (

K

)

> 'Over deze Mac' te kiezen en vervolgens op 'Meer info' te klikken.

Ga naar de Apple website op www.apple.com/nl.

Apple nieuws, gratis downloads en onlinecatalogi met software en hardware.

Instructies, technische ondersteuning en handleidingen voor

Apple producten

Ga naar de Apple ondersteuningswebsite op www.apple.com/nl/support.

Hoofdstuk 2 Alles over uw MacBook Air

3

Problemen oplossen

3

www.apple.com/nl/support

Mac Help

help

Het kan voorkomen dat u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de MacBook Air.

Dit hoofdstuk bevat oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen. Meer informatie over het oplossen van problemen vindt u in de Mac Help en op de ondersteuningswebsite voor de MacBook Air op www.apple.com/nl/support/macbookair.

In de meeste gevallen zijn problemen met de MacBook Air snel en eenvoudig op te lossen. Ga na wat zich voorafgaand aan het probleem heeft voorgedaan. Om een duidelijk overzicht van de eventuele oorzaken te krijgen, is het handig om op papier te zetten welke handelingen u hebt uitgevoerd voordat het probleem optrad. Noteer:

 Met welke programma's u werkte toen het probleem optrad (problemen die zich alleen voordoen wanneer u met een bepaald programma werkt, kunnen erop wijzen dat het programma niet compatibel is met de Mac OS-versie die op de computer is geïnstalleerd)

 Welke nieuwe software u hebt geïnstalleerd, met name software die mogelijk onderdelen aan de Systeemmap heeft toegevoegd

P roblemen die het gebruik van de Mac B ook A ir verhinderen

De MacBook Air reageert niet of de aanwijzer kan niet worden verplaatst

Het komt sporadisch voor dat een programma vastloopt. In Mac OS X kunt u een vastgelopen programma stoppen zonder dat u de computer opnieuw hoeft op te starten. Door een vastgelopen programma te stoppen, kunt u het werk in andere geopende programma's mogelijk nog opslaan.

42 Hoofdstuk 3 Problemen oplossen

Een programma geforceerd stoppen

1 Druk op Command ( x ) + Option + Esc of kies in de menubalk 'Apple' (  ) >

'Forceer stop'.

In het venster 'Programma's geforceerd stoppen' dat verschijnt, is het desbetreffende programma al geselecteerd.

2 Klik op 'Forceer stop'.

Het programma wordt gestopt, terwijl alle andere programma's geopend blijven.

Indien nodig kunt u vanuit dit venster de Finder ook opnieuw starten.

Sla uw werk in alle openstaande programma's op en start de computer opnieuw op om te controleren of het probleem volledig is opgelost.

Als het niet lukt om het programma te stoppen, houdt u de aan/uit-knop ( ® ) een paar seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Wacht tien seconden en schakel de computer vervolgens in.

Als het probleem zich regelmatig voordoet, kiest u in de menubalk 'Help' > 'Mac Help'.

Zoek op “vastlopen” voor meer informatie wanneer de computer vastloopt of niet meer reageert.

Als het probleem zich alleen bij een bepaald programma voordoet, informeert u bij de fabrikant van het programma of het compatibel is met de computer. Raadpleeg de website www.apple.com/nl/guide voor ondersteuning en informatie over de software die bij de MacBook Air is geleverd.

Hoofdstuk 3 Problemen oplossen 43

Als u zeker weet dat het programma compatibel is, moet u mogelijk de systeem-

software opnieuw installeren. Zie “De bij de MacBook Air geleverde software opnieuw installeren” op pagina 50.

De MacBook Air loopt vast tijdens het opstarten, er verschijnt een knipperend vraagteken op het scherm of het beeldscherm is zwart terwijl het indicatielampje van de sluimerstand continu brandt (sluimerstand inactief )

Het knipperende vraagteken geeft meestal aan dat er geen systeemsoftware kan worden gevonden op de harde schijf van de computer of op andere schijven die op de computer zijn aangesloten.

 Wacht enkele seconden. Als de computer nog steeds niet opstart, schakelt u de computer uit door de aan/uit-knop ( ® ) acht tot tien seconden ingedrukt te houden.

Koppel alle externe randapparatuur los en probeer de computer opnieuw op te starten door op de aan/uit-knop te drukken ( ® ) terwijl u de Option-toets ingedrukt houdt. Tijdens de opstartprocedure klikt u op het symbool van de harde schijf en vervolgens op de pijl naar rechts. Nadat de computer is opgestart, opent u Systeemvoorkeuren en klikt u op 'Opstartschijf'. Selecteer een Mac OS X-systeemmap op de harde schijf.

 Als dit niet helpt, kunt u proberen om de schijf te repareren met Schijfhulp-

programma. Raadpleeg voor meer informatie “Schijfhulpprogramma gebruiken” op pagina 52.

44 Hoofdstuk 3 Problemen oplossen

U kunt de MacBook Air niet inschakelen of opnieuw opstarten

Probeer de volgende oplossingen, in de opgegeven volgorde, totdat de computer opstart.

 Controleer of de lichtnetadapter op de computer en een werkend stopcontact is aangesloten. Zorg dat u de MagSafe-lichtnetadapter van 45 W gebruikt die bij uw

MacBook Air is geleverd. Als de lichtnetadapter de batterij niet meer oplaadt en het indicatielampje op de stekker niet gaat branden wanneer u het netsnoer aansluit, haalt u het netsnoer uit het stopcontact en sluit u het opnieuw aan.

 Controleer of de batterij moet worden opgeladen. Als het lampje op de stekker van de lichtnetadapter oranje is, wordt de batterij opgeladen. Raadpleeg het gedeelte

“De MacBook Air op batterijstroom gebruiken” op pagina 37 voor meer informatie.

 Als het probleem aanhoudt, herstelt u de fabrieksinstellingen van de computer door tegelijkertijd de linker Shift-toets, de linker Option-toets (Alt), de linker Control-toets en de aan/uit-knop ( ® ) vijf seconden ingedrukt te houden.

 Druk op de aan/uit-knop ( ® ) en laat deze los en houd direct daarna de toetsen

Command ( x ), Option, P en R gelijktijdig ingedrukt totdat u het opstartsignaal voor de tweede keer hoort. Hiermee wordt het PRAM (parameter-RAM) opnieuw ingesteld.

 Als het nog steeds niet lukt om de MacBook Air op te starten, raadpleegt u het

gedeelte “Meer informatie, service en ondersteuning” op pagina 57 voor informatie

over service en ondersteuning door Apple.

Hoofdstuk 3 Problemen oplossen 45

Het beeldscherm wordt zwart of de MacBook Air loopt vast

Probeer de MacBook Air opnieuw op te starten.

1 Koppel alle op de MacBook Air aangesloten apparaten los, behalve de lichtnetadapter.

2 Druk op de aan/uit-knop ( ® ) om het systeem opnieuw op te starten.

3 Zorg ervoor dat de batterijlading ten minste tien procent is voordat u externe hardware aansluit en weer verdergaat met uw werk.

Aan het batterijstatussymbool ( ) in de menubalk kunt u zien hoe ver de batterij is opgeladen.

Ook is het mogelijk dat het beeldscherm donkerder wordt als er opties zijn ingesteld om het stroomverbruik van de batterij te beperken.

Uw MacBook Air kan geen verbinding maken met de optische-schijfeenheid van een andere computer

Om voorzieningen als Migratie-assistent, Dvd- of cd-deling, Mac OS X-installatie op afstand en iTunes-muziekdeling te kunnen gebruiken, moeten zowel uw MacBook Air als uw andere computer zijn verbonden met hetzelfde netwerk. Als uw MacBook Air draadloos met het netwerk is verbonden en uw andere computer via Ethernet is aangesloten op een router van een andere fabrikant dan Apple, raadpleegt u de documentatie bij uw router om na te gaan of deze als brug tussen een draadloze verbinding en een bekabelde verbinding kan fungeren.

46 Hoofdstuk 3 Problemen oplossen

A pple Hardware T est gebruiken

Als u vermoedt dat een probleem te maken heeft met de hardware van de MacBook Air, kunt u het programma Apple Hardware Test gebruiken om te bepalen of er zich een probleem voordoet met een van de onderdelen van de computer, zoals het geheugen of de processor.

Apple Hardware Test gebruiken op de MacBook Air

1 Koppel alle externe apparaten van de computer los, behalve de lichtnetadapter.

2 Start de MacBook Air opnieuw op en houd tijdens het opstarten de D-toets ingedrukt.

3 Zodra het keuzevenster van Apple Hardware Test verschijnt, selecteert u de gewenste taal.

4 Druk op de Return-toets of klik op de knop met de pijl naar rechts.

5 Volg de instructies op het scherm als het hoofdvenster van Apple Hardware Test verschijnt (na ongeveer 45 seconden).

6 Als Apple Hardware Test een probleem vindt, wordt een foutcode weergegeven. Noteer deze foutcode voordat u verdere ondersteuning zoekt. Als Apple Hardware Test geen hardwareprobleem vindt, heeft het probleem mogelijk met de software te maken.

Meer informatie over Apple Hardware Test vindt u in het bestand 'Apple Hardware Test

LeesMij' op de schijf Mac OS X Install Disc 1 .

Hoofdstuk 3 Problemen oplossen 47

S oftware opnieuw installeren met Mac O S X -installatie op afstand

Gebruik Mac OS X-installatie op afstand op de gekoppelde computer waarvan u de optische-schijfeenheid wilt gebruiken (installatie-instructies voor dit hulpprogramam

en andere onderdelen van Dvd- of cd-deling-configuratie vindt u op pagina 16) als u

een van de volgende handelingen wilt uitvoeren op uw MacBook Air:

 Opnieuw installeren van Mac OS X en andere software die bij uw MacBook Air is geleverd

 Uw wachtwoord opnieuw instellen

 Schijfhulpprogramma gebruiken om de harde schijf van de MacBook Air te herstellen

Opmerking: Al deze handelingen kunt u ook uitvoeren met een MacBook Air SuperDrive

(afzonderlijk verkrijgbaar op www.apple.com/nlstore). Zie pagina 53 voor meer

informatie.

Mac OS X-installatie op afstand gebruiken

1 Plaats de schijf Mac OS X Install Disc 1 in de optische-schijfeenheid van de andere computer.

48 Hoofdstuk 3 Problemen oplossen

2 Als de andere computer een Mac is, opent u /Programma's/Hulpprogramma's/

Mac OS X-installatie op afstand. Als u Windows gebruikt, kiest u 'Mac OS X-installatie op afstand' in de installatie-assistent.

3 Lees de inleiding en klik op 'Ga door'.

4 Kies de installatieschijf die u wilt gebruiken en klik op 'Ga door'.

5 Kies een netwerkverbinding. Kies AirPort als u een AirPort-netwerk gebruikt. Kies

Ethernet als uw andere computer is verbonden met een Ethernet-netwerk en uw

MacBook Air via een optionele Apple USB-Ethernet-adapter met hetzelfde netwerk is verbonden. Klik op 'Ga door'.

6 Start uw MacBook Air opnieuw op terwijl u de Option-toets ingedrukt houdt, totdat u een lijst met beschikbare opstartschijven ziet.

7 Klik op 'Ga door' in Mac OS X-installatie op afstand.

Hoofdstuk 3 Problemen oplossen 49

50

8

Als u AirPort als netwerkverbinding hebt gekozen in stap 5, kiest u op uw MacBook Air

uw AirPort-netwerk uit het venstermenu.

Als het netwerk beveiligd is, wordt u gevraagd om een wachtwoord in te voeren.

U kunt de naam van een privaat netwerk invoeren door de drie puntjes (...) te kiezen en de netwerknaam te typen.

9

Als u AirPort als netwerkverbinding hebt gekozen in stap 5 en het AirPort-statussymbool

signaalsterkte aangeeft, klikt u op 'Ga door' in Mac OS X-installatie op afstand.

10 Klik op uw MacBook Air op de knop met de pijl onder het symbool van de installatieschijf en voer een van de volgende handelingen uit:

 Als u Mac OS X of de iLife ’08-programma's opnieuw wilt installeren, gaat u naar

“De bij de MacBook Air geleverde software opnieuw installeren” op pagina 50.

 Als u uw wachtwoord vergeten bent en dit opnieuw wilt instellen, gaat u naar

“Uw wachtwoord opnieuw instellen” op pagina 52.

Â

Als u Schijfhulpprogramma wilt uitvoeren, gaat u naar “Schijfhulpprogramma gebruiken” op pagina 52.

De bij de MacBook Air geleverde software opnieuw installeren

Doe het volgende voordat u de software installeert:

1 Maak een reservekopie van alle belangrijke bestanden.

Apple raadt aan om een reservekopie van de gegevens op de harde schijf te maken voordat u software herstelt. U doet dit door de MacBook Air SuperDrive aan te sluiten en alle belangrijke gegevens op dvd's of cd's te branden. U kunt ook een externe harde schijf aansluiten op de USB-poort van uw MacBook Air. Apple is niet verantwoordelijk voor gegevens die verloren zijn gegaan.

Hoofdstuk 3 Problemen oplossen

2 Zorg ervoor dat de lichtnetadapter is aangesloten op de computer en op het stopcontact.

Mac OS X en de bij de MacBook Air geleverde programma's installeren met behulp van een gekoppelde computer

1 Volg de instructies voor het gebruik van Mac OS X-installatie op afstand, die beginnen

op pagina 48.

2 Klik op 'Ga door' in Mac OS X-installatie op afstand.

Tijdens de installatie worden er statusberichten op het scherm van de andere computer weergegeven.

3 Klik op 'Aangepaste installatie' als u wilt kiezen wat u wilt installeren (Mac OS X en de gebundelde software, of alleen de gebundelde software). Klik op 'Installeer' om een standaardinstallatie uit te voeren.

Als u iCal, iChat AV, iSync, iTunes, Safari en de iLife '08-programma's wilt installeren, moet u dubbel klikken op 'Install Mac OS X and Bundled Software'.

4 Selecteer uw MacBook Air als de doelschijf voor de installatie en volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Als u de oorspronkelijke, in de fabriek op de computer geïnstalleerde software wilt herstellen, klikt u in het paneel 'Doelvolume selecteren' van het installatieprogramma op 'Opties' en selecteert u vervolgens de optie 'Wis en installeer'. Met deze optie wordt de harde schijf van de MacBook Air gewist. Maak daarom eerst een reservekopie van alle belangrijke gegevens.

5 Klik op 'OK' in Mac OS X-installatie op afstand, wacht tot de installatie is voltooid en klik op 'Stop' om Mac OS X-installatie op afstand te sluiten.

Hoofdstuk 3 Problemen oplossen 51

Uw wachtwoord opnieuw instellen

U kunt het beheerderswachtwoord en de wachtwoorden van alle andere accounts opnieuw instellen.

Uw wachtwoord opnieuw instellen als u een gekoppelde computer en Mac OS Xinstallatie op afstand gebruikt

1 Volg de instructies voor het gebruik van Mac OS X-installatie op afstand, die beginnen

op pagina 48.

2 Klik op 'Ga door' in Mac OS X-installatie op afstand.

3 Kies op uw MacBook Air 'Hulpprogramma's' > 'Stel wachtwoord opnieuw in' uit de menubalk en volg de instructies op het scherm. Stop het Mac OS Xinstallatieprogramma als u klaar bent.

4 Klik op de andere computer op 'Stop' om te stoppen met Mac OS X-installatie op afstand.

Schijfhulpprogramma gebruiken

Als u de harde schijf van uw MacBook Air wilt herstellen, controleren of wissen, gebruikt u Schijfhulpprogramma door de optische-schijfeenheid van een andere computer te delen.

Schijfhulpprogramma gebruiken vanaf een gekoppelde computer

1 Volg de instructies voor het gebruik van Mac OS X-installatie op afstand, die beginnen

op pagina 48.

2 Klik op 'Ga door' in Mac OS X-installatie op afstand.

52 Hoofdstuk 3 Problemen oplossen

3 Kies op uw MacBook Air 'Installatieprogramma' > 'Open Schijfhulpprogramma' en volg de instructies in het paneel 'Schijf-EHBO' om na te gaan of Schijfhulpprogramma de schijf kan herstellen. Stop het Mac OS X-installatieprogramma op uw MacBook Air als u klaar bent.

4 Klik op de andere computer op 'Stop' om te stoppen met Mac OS X-installatie op afstand.

Als dit niet helpt, kunt u proberen om de systeemsoftware opnieuw te installeren.

Raadpleeg het gedeelte “De bij de MacBook Air geleverde software opnieuw installeren” op pagina 50 voor meer informatie.

S oftware opnieuw installeren met de Mac B ook A ir S uper D rive

Mac OS X en de bij de MacBook Air geleverde programma's opnieuw installeren met behulp van een MacBook Air SuperDrive

1 Sluit de MacBook Air SuperDrive aan op uw MacBook Air en plaats de schijf Mac OS X

Install Disc 1 .

2 Klik dubbel op 'Install Mac OS X and Bundled Software'. Als u alleen programma's wilt installeren, kiest u 'Install Bundled Software Only'.

Als u iCal, iChat AV, iSync, iTunes, Safari en de iLife '08-programma's wilt installeren, moet u dubbel klikken op 'Install Mac OS X and Bundled Software'.

3 Selecteer uw MacBook Air als de doelschijf voor de installatie en volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Als u de oorspronkelijke, in de fabriek op de computer geïnstalleerde software wilt herstellen, klikt u in het paneel 'Doelvolume selecteren' van het installatieprogramma op 'Opties' en selecteert u vervolgens de optie 'Wis en installeer'.

Hoofdstuk 3 Problemen oplossen 53

Uw wachtwoord opnieuw instellen als u een MacBook Air SuperDrive gebruikt

1 Sluit de MacBook Air SuperDrive aan op uw MacBook Air en plaats de schijf Mac OS X

Install Disc 1 .

2 Start uw MacBook Air opnieuw op en houd de C-toets ingedrukt tijdens het opstarten.

3 Kies in de menubalk 'Hulpprogramma's' > 'Stel wachtwoord opnieuw in'. Volg de instructies op het scherm.

Schijfhulpprogramma gebruiken als u een MacBook Air SuperDrive gebruikt

1 Sluit de MacBook Air SuperDrive aan op uw MacBook Air en plaats de schijf Mac OS X

Install Disc 1 .

2 Start uw MacBook Air opnieuw op en houd de C-toets ingedrukt tijdens het opstarten.

3 Kies 'Installatieprogramma' > 'Open Schijfhulpprogramma'. Wacht tot

Schijfhulpprogramma is geopend en volg de instructies in het paneel 'Schijf-EHBO'.

54 Hoofdstuk 3 Problemen oplossen

P roblemen met de draadloze communicatie via A ir P ort

Extreme

Als u problemen ondervindt met AirPort Extreme, kunt u het volgende doen:

 Controleer of de computer of het netwerk waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen, actief is en over een basisstation beschikt.

 Controleer of u de software op de juiste manier hebt geconfigureerd volgens de instructies die u bij het basisstation of toegangspunt hebt ontvangen.

 Zorg ervoor dat u zich binnen het bereik van de andere computer of het netwerk bevindt. Elektronische apparaten of metalen voorwerpen kunnen interferentie veroorzaken met draadloze communicatie, waardoor het bereik kan afnemen. De ontvangst wordt soms beter wanneer de computer wordt verplaatst of gedraaid.

 Controleer het AirPort-statussymbool ( Z ) in de menubalk. De signaalsterkte wordt aangegeven met maximaal vier balkjes. Als het signaal zwak is, zet u de computer op een andere plaats neer.

 Raadpleeg AirPort Help (kies in de menubalk 'Help' > 'Mac Help' en kies vervolgens

'Bibliotheek' > 'AirPort Help'), of raadpleeg de handleiding bij het draadloze apparaat voor meer informatie.

P roblemen met de internetverbinding

Met behulp van de netwerkconfiguratie-assistent die op de MacBook Air is geïnstalleerd, kunt u de internetverbinding configureren. Open Systeemvoorkeuren en klik op

'Netwerk'. Klik op de knop 'Help' om de netwerkconfiguratie-assistent te openen.

Gebruik de diagnostische netwerkinformatie als er zich problemen voordoen met uw internetverbinding.

Hoofdstuk 3 Problemen oplossen 55

Diagnostische netwerkinfo gebruiken

1 Kies 'Apple' (  ) > 'Systeemvoorkeuren'.

2 Klik op 'Netwerk' en vervolgens op 'Help'.

3 Klik op 'Diagnostische info' om Diagnostische netwerkinfo te openen.

4 Volg de instructies op het scherm.

Als u het probleem niet kunt oplossen met Diagnostische netwerkinfo, is er mogelijk een probleem met de internetaanbieder waarmee u verbinding probeert te maken, met een extern apparaat dat u gebruikt voor verbindingen met uw internetaanbieder, of met de server die u probeert te bereiken.

Als twee of meer computers gebruikmaken van dezelfde internetverbinding, controleert u of het draadloze netwerk correct is geconfigureerd. Hiervoor moet u weten of uw internetaanbieder één of meerdere (een voor elke computer) IP-adressen verstrekt.

Als u slechts één IP-adres hebt, moet u een router hebben die het delen van één IP-adres door meerdere computers mogelijk maakt. Dit wordt wel NAT (Network Address

Translation) of “IP masquerading” genoemd. U moet de configuratiegegevens controleren aan de hand van de documentatie die bij de router is geleverd of door contact op te nemen met degene die het netwerk heeft geconfigureerd. Met een AirPort-basisstation kunt u één IP-adres delen met meerdere computers. Raadpleeg Mac Help of de AirPortwebsite van Apple op www.apple.com/nl/support/airport voor meer informatie over het gebruik van een AirPort-basisstation.

Als u het probleem met behulp van de bovengenoemde stappen niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw internetaanbieder of netwerkbeheerder.

56 Hoofdstuk 3 Problemen oplossen

D e software up-to-date houden

Als u verbinding met het internet maakt, kunt u de meest recente gratis softwareupdates, besturingsbestanden en andere Apple uitbreidingen automatisch downloaden en installeren.

Wanneer u verbinding met het internet hebt, zoekt Software-update op de internetservers van Apple naar eventuele updates voor uw computer. U kunt ook een schema instellen, zodat de MacBook Air regelmatig naar updates zoekt die u vervolgens kunt downloaden en installeren.

Zoeken naar software-updates

1 Open Systeemvoorkeuren.

2 Klik op 'Software-update' en volg de instructies op het scherm.

 Zoek in Mac Help op “software-update” als u meer wilt weten over updates.

 Ga naar www.apple.com/nl/macosx voor de meest recente informatie over Mac OS X.

Meer informatie, service en ondersteuning

De MacBook Air heeft geen onderdelen die u zelf kunt vervangen. Als aan de MacBook Air onderhoud moet worden uitgevoerd, brengt u de computer naar een door Apple erkende serviceaanbieder of neemt u contact op met Apple. Meer informatie over de MacBook Air is beschikbaar op het internet, via Mac Help, Systeemprofiel en Apple Hardware Test.

Hoofdstuk 3 Problemen oplossen 57

Informatie op het internet

Raadpleeg de website www.apple.com/nl/support voor informatie over service en ondersteuning via het internet. Kies uw land uit het venstermenu. U kunt de AppleCare

Knowledge Base doorzoeken, software-updates zoeken en adviezen vinden op de discussieforums van Apple.

Help

U kunt antwoorden op veel vragen vinden in Mac Help. De Help bevat bovendien instructies en informatie over het oplossen van problemen. Kies 'Help' > 'Mac Help'.

Systeemprofiel

Als u informatie over de MacBook Air zoekt, gebruikt u Systeemprofiel. Systeemprofiel toont u de geïnstalleerde hardware en software, het serienummer, de versie van het besturingssysteem, de hoeveelheid geïnstalleerd geheugen en nog veel meer. Om

Systeemprofiel te openen, kiest u in de menubalk 'Apple' (  ) > 'Over deze Mac' en klikt u op 'Meer info'.

Service en ondersteuning via AppleCare

Bij de MacBook Air krijgt u 90 dagen technische ondersteuning en één jaar garantie voor hardwarereparaties bij een door Apple erkend reparatiecentrum, zoals een erkende serviceaanbieder (AASP). U kunt deze garantie uitbreiden met behulp van het

AppleCare Protection Plan. Raadpleeg voor informatie de website www.apple.com/nl/ support/products of ga naar de website van uw land (zie tabel verderop).

58 Hoofdstuk 3 Problemen oplossen

Als u hulp nodig hebt, kan een medewerker van AppleCare u telefonisch terzijde staan bij het installeren en openen van programma's en het oplossen van veelvoorkomende problemen. Neem contact op met een ondersteuningscentrum in uw omgeving.

(Ondersteuning gedurende de eerste 90 dagen is gratis.) Zorg dat u de aankoopdatum en het serienummer van de MacBook Air bij de hand hebt voordat u belt.

De 90 dagen gratis telefonische ondersteuning is van kracht vanaf de datum van aankoop. Mogelijk moet u betalen voor de telefoonkosten.

Land

België (Vlaams)

Denemarken

Finland

Nederland

Noorwegen

Zweden

Telefoonnummer

1-800-275-2273

+45 70 10 20 07

1-800-263-3394

+31 0900 7777 703

00800-7666-7666

+46 0771 199 519

Website www.apple.com/benl/support www.apple.com/dk/support www.apple.com/fi/support www.apple.com/nl/support www.apple.com/no/support www.apple.com/se/support

Telefoonnummers kunnen tussentijds worden gewijzigd en er kunnen lokale en internationale beltarieven van toepassing zijn. Een volledige lijst is beschikbaar op deze website:

Hoofdstuk 3 Problemen oplossen 59

D e locatie van het serienummer van de computer

U kunt het serienummer van de computer op een van de volgende manieren achterhalen:

 Houd de MacBook Air met de onderzijde naar boven. Het serienummer is in de buurt van het scharnier in de behuizing gegraveerd.

Serienummer

 Kies 'Apple' (  ) > 'Over deze Mac' in de menubalk en klik op het versienummer onder “Mac OS X”. Wanneer u hierop klikt, verschijnen om beurten het Mac OS Xversienummer, de buildversie en het serienummer van de computer.

 Open Systeemprofiel (in /Programma's/Hulpprogramma's/) en klik op 'Hardware'.

60 Hoofdstuk 3 Problemen oplossen

4

Belangrijke informatie

4

www.apple.com/nl/environment

Mac Help

ergonomie

Volg voor uw eigen veiligheid en ter bescherming van de apparatuur deze aanwijzingen voor het schoonmaken van de MacBook Air en het omgaan met de computer. Zorg dat u deze informatie altijd binnen handbereik hebt.

B elangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Het negeren van deze veiligheidsinstructies kan brand, elektrische schokken of andere verwondingen of schade tot gevolg hebben.

Water en vochtige locaties vermijden Plaats geen dranken naast of op de computer en houd de computer uit de buurt van wastafels, baden, douchecellen, enzovoort.

Gebruik de computer niet in vochtige weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw of mist.

Omgaan met de MacBook Air Plaats de MacBook Air op een stabiel werkoppervlak en zorg ervoor dat er voldoende lucht onder en rond de computer kan stromen. Gebruik de MacBook Air niet wanneer deze op een kussen of ander zacht materiaal staat.

Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen worden geblokkeerd. Leg nooit iets op het toetsenbord als u de computer gebruikt. Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.

De onderkant van de MacBook Air kan erg warm worden bij normaal gebruik. Als u de

MacBook Air op uw schoot hebt en de computer te warm wordt, moet u de MacBook op een stabiel werkoppervlak zetten.

62 Hoofdstuk 4 Belangrijke informatie

De MagSafe-lichtnetadapter van 45 W gebruiken Zorg dat de wisselstroomstekker of het netsnoer volledig in de lichtnetadapter is geplaatst en dat de pinnen op de wisselstroomstekker volledig zijn uitgeklapt voordat u de adapter op een stopcontact aansluit. Gebruik alleen de lichtnetadapter die bij de MacBook Air is geleverd of een door

Apple goedgekeurde lichtnetadapter die compatibel is met dit product. Het netsnoer is geschikt voor een geaarde verbinding. De lichtnetadapter kan erg warm worden bij normaal gebruik. Sluit de lichtnetadapter altijd rechtstreeks aan op een stopcontact of plaats deze op de grond in een goed geventileerde omgeving.

Haal de lichtnetadapter uit het stopcontact en verwijder alle overige kabels als zich een van de volgende situaties voordoet:

 U wilt de behuizing schoonmaken (doe dit altijd volgens de methode die wordt

beschreven op pagina 66)

 Het netsnoer is gerafeld of anderszins beschadigd

 De MacBook Air of de lichtnetadapter is blootgesteld aan regen, overmatige vochtigheid of een vloeistof die in de behuizing is gemorst

 De MacBook Air of de lichtnetadapter is gevallen, de behuizing is beschadigd of u vermoedt dat onderhoud of reparatie nodig is

De poort voor de MagSafe-lichtnetadapter bevat een magneet die ervoor kan zorgen dat gegevens op creditcards, iPods of andere apparaten worden gewist. Plaats deze objecten en andere materialen die gevoelig zijn voor magnetische velden niet binnen

25 mm van deze poort om te voorkomen dat uw gegevens worden gewist.

Als er stof in de poort voor de MagSafe-lichtnetadapter komt, kunt u dit voorzichtig verwijderen met een droog wattenstaafje.

Hoofdstuk 4 Belangrijke informatie 63

De batterij gebruiken Gebruik de batterij niet langer als deze is gevallen of is ingedeukt, verbogen of vervormd. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen hoger dan 100° C.

Haal de batterij niet uit uw MacBook Air. De batterij kan alleen worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder.

Schade aan het gehoor voorkomen Als oordopjes of koptelefoons met een hoog volume worden gebruikt, kan permanente schade aan het gehoor optreden. Als u langere tijd naar geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan wennen.

Hierdoor lijkt het alsof het volume op een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw gehoor toch worden beschadigd. Als u een piepend of fluitend geluid in uw oren hoort of als gesprekken dof klinken, mag u de koptelefoon niet langer gebruiken en moet u uw gehoor laten controleren. Hoe harder het geluid, hoe minder tijd nodig is om uw gehoor aan te tasten. Gehoorexperts raden u aan uw gehoor op de volgende manieren te beschermen:

 Beperk de tijd dat u oordopjes of een koptelefoon met een hoog volume gebruikt.

 Zet het geluid niet harder om rumoerige omgevingsgeluiden naar de achtergrond te drukken.

 Zet het volume lager als u mensen om u heen niet kunt horen spreken.

Risicovolle activiteiten Deze computer is niet bedoeld voor gebruik in de bediening van nucleaire installaties, de besturing van luchtvaartuigen, communicatiesystemen of luchtverkeersleidingssystemen, of in andere situaties waarin problemen met het gebruik van de computer kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige schade aan zaken of het milieu.

64 Hoofdstuk 4 Belangrijke informatie

B elangrijke informatie over het omgaan met de computer

ATTENTIE: Het negeren van de volgende instructies kan schade aan de MacBook Air of andere eigendommen tot gevolg hebben.

De MacBook Air vervoeren Als u de MacBook Air in een tas of koffer vervoert, moet u erop letten dat zich hierin geen losse voorwerpen (zoals paperclips of munten) bevinden die via een opening (zoals een ventilatieopening) in de computer terecht kunnen komen of in een poort klem kunnen komen te zitten. Bovendien moet u voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden uit de buurt van de poort voor de MagSafe-lichtnetadapter houden.

Connectors en poorten gebruiken Sluit een connector nooit met geweld op een poort aan. Controleer als u een apparaat aansluit of de poort stofvrij is, of de connector past bij de poort en of u de connector in de juiste richting ten opzichte van de poort hebt geplaatst.

De MacBook Air opbergen Als u de MacBook Air voor langere tijd wilt opbergen, legt u deze op een koele plek (de ideale temperatuur is 22 °C) en ontlaadt u de batterij tot ongeveer 50 procent. Wanneer u de computer langer dan vijf maanden wilt opbergen, ontlaadt u de batterij tot ongeveer 50 procent. Om de capaciteit van de batterij te behouden, laadt u de batterij ongeveer om de zes maanden op tot 50 procent.

Hoofdstuk 4 Belangrijke informatie 65

De MacBook Air schoonmaken Schakel de MacBook Air uit en koppel de lichtnetadapter los voordat u de buitenzijde en de onderdelen van de computer gaat schoonmaken. Gebruik vervolgens een vochtige, zachte, pluisvrije doek om de buitenzijde van de computer te reinigen. Zorg dat er geen vocht in de behuizing terechtkomt. Spuit nooit vloeistof rechtstreeks op de computer. Gebruik geen spuitbussen, oplosmiddelen of schuurmiddelen die de buitenste laag van de behuizing zouden kunnen beschadigen.

Het beeldscherm van de MacBook Air schoonmaken Schakel de MacBook Air uit en koppel de lichtnetadapter los voordat u het beeldscherm van de MacBook Air gaat schoonmaken. Gebruik vervolgens het bij de MacBook Air geleverde reinigingsdoekje om het scherm te reinigen. U kunt het doekje eventueel vochtig maken met wat water.

Spuit nooit vloeistof rechtstreeks op het scherm.

66 Hoofdstuk 4 Belangrijke informatie

Ergonomische tips

Hieronder volgen enkele tips voor het creëren van een gezonde werkomgeving.

Toetsenbord en trackpad

Houd uw schouders ontspannen wanneer u het toetsenbord en trackpad gebruikt.

Zorg dat uw boven- en onderarm een bijna rechte hoek vormen en dat uw hand en pols in een vrijwel rechte lijn liggen.

Zo Niet zo

Hoofdstuk 4 Belangrijke informatie 67

Sla de toetsen op het toetsenbord licht aan en houd uw handen en vingers ontspannen wanneer u het toetsenbord en het trackpad bedient. Vouw uw duimen niet onder uw handpalmen.

68

Zo Niet zo

Verander tijdens het werken regelmatig de positie van uw handen om vermoeidheid te voorkomen. Als u intensief met een computer werkt en weinig pauzes inlast, kunt u na verloop van tijd last krijgen van uw armen, polsen of handen. Raadpleeg een arts als u merkt dat u last krijgt van chronische pijn in armen, polsen of handen.

Externe muis

Als u een externe muis gebruikt, plaatst u deze op dezelfde hoogte als het toetsenbord. Zorg dat u voldoende ruimte hebt om de muis te bedienen.

Stoel

Ideaal is een verstelbare stoel die veel steun biedt. Stel de hoogte van de stoel zo in dat uw bovenbenen horizontaal zijn en uw voeten plat op de vloer rusten. De rugleuning van de stoel moet veel steun bieden aan de onderrug. Volg de instructies van de fabrikant voor de juiste afstelling van de rugleuning.

Hoofdstuk 4 Belangrijke informatie

Het is mogelijk dat u uw stoel in hoogte moet verstellen om uw onderarm en hand in de juiste stand ten opzichte van het toetsenbord te brengen. Als het hierdoor niet meer mogelijk is om uw voeten plat op de vloer te laten rusten, kunt u een voetenbankje gebruiken. U kunt, indien mogelijk, natuurlijk ook het werkblad verlagen. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een bureau met een apart verstelbaar segment voor het toetsenbord.

Intern beeldscherm

Stel de hoek van het beeldscherm zo in dat verlichting en ramen er zo min mogelijk in worden weerspiegeld. Oefen geen druk op uit het beeldscherm als u weerstand voelt.

Het beeldscherm kan niet verder dan 125 graden worden geopend.

Wanneer u de computer in verschillende werkruimten gebruikt, kunt u de helderheid van het beeldscherm aanpassen aan het licht in de werkruimte.

Meer ergonomische tips vindt u op het web: www.apple.com/nl/about/ergonomics

A pple en het milieu

Apple Inc. probeert zoveel mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu door Apple activiteiten en producten te beperken.

Meer informatie vindt u op het web: www.apple.com/nl/environment

Hoofdstuk 4 Belangrijke informatie 69

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L‘utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l’utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

 Turn the television or radio antenna until the interference stops.

 Move the computer to one side or the other of the television or radio.

 Move the computer farther away from the television or radio.

 Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service

Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc., could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

71

72

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop M/S 26-A

Cupertino, CA 95014-2084

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Extreme technology is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the

FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the

Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Europa: EU-conformiteitsverklaring

Raadpleeg www.apple.com/nl/euro/compliance

Korea Statements

Singapore Wireless Certification

Taiwan Wireless Statements

Taiwan Class B Statement

Russia

VCCI Class B Statement

Informatie over externe USB-modems

Als u de MacBook Air op een telefoonlijn aansluit via een externe USB-modem, raadpleegt u de informatie over het gebruik van telefoonlijnen in de handleiding bij de modem.

ENERGY STAR ® Compliance

As an ENERGY STAR ® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the

ENERGY STAR ® guidelines for energy efficiency. The

ENERGY STAR ® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or trackpad button or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit: www.energystar.gov

73

74

Inzameling en recycling Europese Unie — Gescheiden inzameling:

Dit symbool geeft aan dat u zich volgens de geldende regelgeving van dit product moet ontdoen. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, neemt u contact op met

Apple of de lokale instanties voor meer informatie over recycling.

Ga voor meer informatie over het recyclingprogramma van Apple naar www.apple.com/nl/environment/ recycling.

Gebruikte batterijen

U moet zich volgens de in uw woonplaats geldende richtlijnen of regelgeving van batterijen ontdoen.

Nederlands : Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Bovenstaand symbool geeft aan dat dit product volgens de lokale regelgeving niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, brengt u het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelingspunt. Sommige inzamelingspunten vragen hiervoor geen vergoeding. Het apart inzamelen en recyclen van uw product betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid van de mens worden beschermd.

Deutschland : Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am

Ende seines Lebenszyklus entsprechend den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Taiwan:

K

Apple Inc.

© 2008 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Volgens de auteursrechtelijke bepalingen mag deze handleiding niet zonder schriftelijke toestemming van

Apple geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd.

Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld.

Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010 www.apple.com

Apple, het Apple logo, AirPort, AirPort Extreme, Cover

Flow, Exposé, iCal, iChat, iLife, iMovie, iPhoto, iPod, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS,

MacBook en MagSafe zijn handelsmerken van Apple

Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en anderen landen.

Finder, iPhone, Safari en Spotlight zijn handelsmerken van Apple Inc.

AppleCare en Apple Store zijn dienstmerken van Apple

Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

ENERGY STAR® is een handelsmerk dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten.

Intel, Intel Core en Xeon zijn handelsmerken van Intel

Corp. in de Verenigde Staten en andere landen.

Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door Apple Inc. valt onder de licentiebepalingen.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen zijn handelsmerken van de desbetreffende bedrijven. Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten door Apple worden aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.

“Dolby”, “Pro Logic” en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Confidential

Unpublished Works, © 1992–1997 Dolby Laboratories,

Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, bevat technologie voor auteursrechtenbescherming waarop bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision

Corporation en anderen van toepassing zijn. Het gebruik van deze technologie voor auteursrechtenbescherming moet worden goedgekeurd door Macrovision

Corporation en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en andere toepassingen met een beperkt aantal kijkers, tenzij anders overeengekomen met Macrovision

Corporation. Het is niet toegestaan deze technologie te decompileren of van ontwerp te herleiden.

Voor patentnummers 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 en

4.907.093 is in de Verenigde Staten licentie verleend voor gebruik met een beperkt aantal kijkers.

Gelijktijdig gepubliceerd in de Verenigde Staten en

Canada.

advertisement

Related manuals

advertisement