Garmin Rally™ XC200 Owner's manual

Garmin Rally™ XC200 Owner's manual
RALLY RS/RK/XC
™
Gebruikershandleiding
© 2021 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin
behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of
organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo, ANT+ , Edge , fēnix en Forerunner zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Garmin Connect™ en Rally™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
®
®
®
®
®
Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Training Stress Score™
(TSS), Intensity Factor™ (IF) en Normalized Power™ (NP) zijn handelsmerken van Peaksware, LLC. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
®
Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
®
Het FCC identificatienummer bevindt zich aan de binnenkant van het batterijcompartiment. FCC identificatienummer: IPH-03220
M/N: A03220
Inhoudsopgave
Inleiding........................................................................... 1
Bedankt .......................................................................................1
Aan de slag ................................................................................. 1
Benodigd gereedschap ............................................................... 1
De Rally onderdelen installeren .................................................. 1
Schoenplaatjes ........................................................................... 2
Over het Rally 100 systeem ........................................................ 2
Rally koppelen met uw Edge® 830 of Edge 1030 ...................... 2
Uw eerste rit ................................................................................ 3
Training........................................................................... 3
Vermogen in de pedalen ............................................................ 3
Fietsdynamica ............................................................................. 3
Ritgegevens.................................................................... 3
Rally koppelen met de Garmin Connect app .............................. 3
Uw rit verzenden naar Garmin Connect ..................................... 4
De instellingen in de Garmin Connect app aanpassen .............. 4
Toestelinformatie........................................................... 4
Toestelonderhoud ....................................................................... 4
Tips voor onderhoud ................................................................... 4
Rally specificaties ....................................................................... 4
Batterijgegevens ......................................................................... 4
De Rally pedalen een opknapbeurt geven ................................. 5
Opslag van Rally ......................................................................... 6
Andere compatibele toestellen..................................... 6
Edge 530 instructies ................................................................... 6
Edge 130 instructies ................................................................... 6
Forerunner® Instructies voor de 945 en fēnix® 6 serie .............. 6
Appendix......................................................................... 6
Uw Rally systeem registreren ..................................................... 6
De Rally 100 upgraden naar een systeem met twee
sensoren ..................................................................................... 6
Uw Rally pedalen verwisselen .................................................... 7
Vermogensgegevensvelden ....................................................... 7
Problemen oplossen ................................................................... 8
Index.............................................................................. 10
Inhoudsopgave
i
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees alle instructies zorgvuldig voordat u het Rally systeem
installeert en gebruikt. Onjuiste installatie en onjuist gebruik
kunnen leiden tot materiële schade of ernstig persoonlijk letsel.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
LET OP
Ga naar www.support.garmin.com voor de nieuwste informatie,
zoals compatibiliteit, software-updates en videohandleidingen.
Bedankt
Bedankt voor uw aankoop van de Rally 200 of Rally 100. Deze
handleiding is voor alle Rally systemen.
Rally is ontwikkeld voor fietsers, door fietsers, om u een
geavanceerd en nauwkeurig systeem te bieden voor het meten
van vermogensprestaties tijdens het fietsen.
Rally is eenvoudig, nauwkeurig en gemakkelijk te gebruiken.
Nu is het tijd om het systeem te installeren en op pad te gaan.
3 Plaats de pedaalas in de pedaalarm.
4 Draai de as met de hand vast.
5 Gebruik de pedaalsleutel om de as stevig vast te draaien.
Aan de slag
1 Installeer de Rally onderdelen (De Rally onderdelen
installeren, pagina 1).
2 Installeer de schoenplaatjes (Schoenplaatjes, pagina 2).
3 Koppel de pedalen met een compatibel toestel (Rally
koppelen met uw Edge 830 of Edge 1030, pagina 2).
4 Maak een rit (Uw eerste rit, pagina 3).
5 Bekijk uw ritgegevens (Ritgegevens, pagina 3).
6 Verzend de ritgegevens naar uw Garmin Connect™ account
(Uw rit verzenden naar Garmin Connect, pagina 4).
®
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
Pedaalsleutel (15 mm)
Fietsvet
Inbussleutel (3 mm)
Inbussleutel (4 mm)
OPMERKING: Garmin raadt een draaimoment van 34 N-m
(25 lbf-ft) aan.
6 Herhaal stap 2 tot en met 5 om het linkerpedaal te
installeren.
OPMERKING: De linkerpedaalas heeft een linkshandige
(omgekeerde) schroefdraad.
Zet
uw fietsketting op het grootste voorblad en het kleinste
7
kettingwiel.
8 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.
Garmin raadt een afstand van minimaal 2 mm tussen het
pedaal en de ketting aan.
®
De Rally onderdelen installeren
Deze handleiding is voor alle Rally systemen. De
installatieprocedures voor de Rally 200 en Rally 100 systemen
zijn grotendeels hetzelfde. Procedures die specifiek zijn voor het
Rally 100 systeem worden aangegeven. Deze handleiding bevat
ook tips die specifiek zijn voor het Rally XC systeem.
De installatie voorbereiden
1 Verwijder de bestaande pedalen.
2 Reinig de schroefdraad en verwijder oud vet.
De pedalen installeren
Deze procedure geldt voor elk Rally 200 systeem en gebruikt de
illustraties van Rally RS pedalen. De installatie voor het Rally
100 systeem gaat op dezelfde manier, maar de onderdelen voor
de vermogenssensor zijn alleen aangebracht in het linkerpedaal.
Zie Over het Rally 100 systeem, pagina 2 voor meer
informatie.
1 Installeer eerst het rechterpedaal.
2 Breng een dunne laag vet aan op de schroefdraden van de
pedaalas.
Inleiding
9 Als het pedaal tegen de ketting aan schuurt, dient u een
(meegeleverde) vulring tussen de as en de pedaalarm aan te
brengen om de afstand groter te maken.
Als u een gelijke Q-factor wilt handhaven, kunt u een vulring
toevoegen aan de linker pedaalas.
WAARSCHUWING
Breng niet meer dan één vulring per pedaal aan. Hierdoor
kan de spanning op de pedaalas en de schroefdraad van de
pedaalas toenemen. Dit kan leiden tot beschadiging van de
pedalen of de fiets, of tot een botsing met materiële schade
of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg.
Statuslampje van pedaal
Het lampje geeft de pedaalstatus aan, inclusief problemen die
uw aandacht vereisen. Foutcodes verdwijnen als de problemen
zijn opgelost en u uw Rally systeem hebt gesynchroniseerd met
de Garmin Connect app of uw compatibele Garmin toestel. Het
lampje bevindt zich aan het uiteinde van de binnenkant van de
pedaalas .
1
Activiteit statuslampje
Status
1 keer rood knipperen
Het Rally systeem is actief en werkt
naar behoren.
3 x groen knipperen elke 10
seconden
Het pedaal zoekt het andere pedaal.
Afwisselend rood en groen
knipperen
De software wordt bijgewerkt.
20 x groen knipperen
De software-update is geslaagd.
20 x rood knipperen
De software-update is mislukt.
1 x rood knipperen elke 10
seconden
De batterijen van het pedaal zijn
bijna leeg.
4 Gebruik een inbussleutel van 4 mm om elke bout losjes te
bevestigen op de zool van de schoen.
5 Breng het schoenplaatje in de gewenste positie op de
schoen.
Deze positie kan worden aangepast na een testrit.
6 Bevestig het schoenplaatje stevig op de schoen.
OPMERKING: Garmin raadt een draaimoment van 5 tot 8 Nm (4 tot 6 lbf-ft) aan.
Schoenplaatjes
De vrijmaakspanning instellen
De schoenplaatjes voor Rally RS en Rally RK
installeren
LET OP
Draai de schroef voor de vrijmaakspanning aan de onderkant
van het pedaal niet te strak aan. De vrijmaakspanning moet voor
beide pedalen gelijk worden afgesteld.
De spanning van het Rally XC pedaal moet aan beide zijden van
beide pedalen worden ingesteld.
OPMERKING: Het linker- en rechterschoenplaatje zijn
hetzelfde.
1 Breng een dun laagje vet aan op de schroefdraad van de
schoenplaatjes.
2 Breng het schoenplaatje , de vulringen en de bouten
op één lijn.
Gebruik een inbussleutel van 3 mm om de vrijmaakspanning
in te stellen.
Over het Rally 100 systeem
De Rally 100 heeft één sensor en meet de kracht die wordt
uitgeoefend op het linkerpedaal om het gemiddelde totale
vermogen te berekenen. Zie De Rally 100 upgraden naar een
systeem met twee sensoren, pagina 6 voor informatie over
upgrades.
OPMERKING: Het Rally 100 systeem biedt geen ondersteuning
voor fietsdynamica.
Rally koppelen met uw Edge 830 of Edge
1030
®
3 Gebruik een inbussleutel van 4 mm om elke bout losjes te
bevestigen op de zool van de schoen.
Breng
het schoenplaatje in de gewenste positie op de
4
schoen.
Deze positie kan worden aangepast na een testrit.
5 Bevestig het schoenplaatje stevig op de schoen.
OPMERKING: Garmin raadt een draaimoment van 5 tot 8 Nm (4 tot 6 lbf-ft) aan.
De schoenplaatjes voor Rally XC installeren
OPMERKING: Het linker- en rechterschoenplaatje zijn
hetzelfde.
1 Til de binnenzool in uw schoen op en plaats de 2gaatsbeugel voor het schoenplaatje
en het vulplaatje voor
de binnenzool .
2 Breng een dun laagje vet aan op de schroefdraad van de
schoenplaatjes.
3 Breng het schoenplaatje , de vulring en de bouten op
één lijn.
2
Voordat u Rally gegevens op het Edge toestel kunt bekijken,
moet u de toestellen koppelen.
Koppelen is het verbinden van ANT+ of draadloze Bluetooth
sensoren. Deze procedure bevat instructies voor de Edge 830
en 1030 toestellen. Als u een ander compatibel toestel hebt,
raadpleeg dan Andere compatibele toestellen, pagina 6 of ga
naar www.support.garmin.com.
1 Breng het Edge toestel binnen een straal van 3 m van de
sensor.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u tijdens het koppelen
minstens 10 m bij sensoren van andere gebruikers vandaan
bent.
Schakel
het Edge toestel in.
2
> Sensors > Voeg sensor toe > Vermogen.
3 Selecteer
4 Draai de pedalen een paar keer rond om het Rally systeem
te activeren.
5 Selecteer uw sensor.
6 Selecteer Voeg toe.
Als de sensor is gekoppeld met uw toestel, gaat het symbool
branden. U kunt de gegevensvelden aanpassen om
vermogensgegevens weer te geven (De gegevensvelden
®
®
Inleiding
aanpassen, pagina 3). U kunt de Rally instellingen
aanpassen en software-updates ontvangen (De Rally
software bijwerken met behulp van de Edge 130, 530, 830 of
1030, pagina 8).
Uw eerste rit
Voordat u voor de eerste keer gaat fietsen op de Rally, dient u
de pedaalarmlengte op uw compatibele Edge toestel in te
voeren. U moet ook de pedaalarmlengte invoeren wanneer u de
Rally pedalen overzet op een fiets met een andere
pedaalarmlengte.
Deze procedure bevat instructies voor de Edge 830 en 1030
toestellen. Als u een ander compatibel toestel hebt, raadpleeg
dan Andere compatibele toestellen, pagina 6 of ga naar
www.support.garmin.com.
Fietsdynamica gebruiken
Voordat u fietsdynamica kunt gebruiken, moet u de
vermogensmeter via ANT+ technologie koppelen met uw toestel
(Rally koppelen met uw Edge 830 of Edge 1030, pagina 2).
OPMERKING: Voor het opslaan van fietsdynamicagegevens is
extra toestelgeheugen nodig.
1 Maak een rit.
2 Blader naar het fietsdynamicascherm om uw
vermogensfasegegevens , totale vermogen
en
pedaalmidden-offset
te bekijken.
®
De pedaalarmlengte invoeren
De pedaalarmlengte staat vaak vermeld op de pedaalarm. Deze
procedure bevat instructies voor de Edge 830 en 1030
toestellen. Als u een ander compatibel toestel hebt, raadpleeg
dan Andere compatibele toestellen, pagina 6 of ga naar
www.support.garmin.com.
1 Draai de pedalen een paar keer rond om het Rally systeem
te activeren.
> Sensors.
2 Selecteer
3 Selecteer uw sensor.
4 Selecteer Sensordetails > Pedaallengte.
5 Geef de pedaalarmlengte op en selecteer het .
De gegevensvelden aanpassen
Deze procedure bevat instructies voor de Edge 830 en 1030
toestellen. Als u een ander compatibel toestel hebt, raadpleegt u
de gebruikershandleiding bij uw toestel.
1 Houd uw vinger op een gegevensveld om het te wijzigen.
2 Selecteer een categorie.
3 Selecteer een gegevensveld.
Training
Vermogen in de pedalen
Rally meet het vermogen in de pedalen.
Rally meet een paar honderd keer per seconde de kracht die u
uitoefent. Rally meet ook uw cadans of pedaalrotatiesnelheid.
Door de kracht, de richting van de kracht, de rotatie van de
pedaalarm en de tijd te meten, kan Rally het vermogen bepalen
(Watt). Omdat Rally het onafhankelijke vermogen per been
(links en rechts) meet, wordt de vermogensbalans links/rechts
weergegeven.
OPMERKING: Het Rally 100 systeem geeft geen
vermogensbalans tussen het linker- en rechterpedaal.
Fietsdynamica
Fietsdynamicameters meten hoeveel kracht u uitoefent tijdens
de pedaalslag en waar u kracht uitoefent op het pedaal om u
inzicht te geven in uw fietstechniek. Als u weet hoe en waar u
kracht uitoefent, kunt u efficiënter trainen en uw bikefitting
beoordelen.
OPMERKING: U moet een systeem met twee sensoren hebben
Rally dat via ANT+ technologie verbonden is om
fietsdynamicameetwaarden te kunnen gebruiken.
Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Training
3 Houd uw vinger op een gegevensveld
om het zo nodig te
wijzigen (De gegevensvelden aanpassen, pagina 3).
OPMERKING: De twee gegevensvelden onder aan het
scherm kunnen worden aangepast.
U kunt de rit verzenden naar de Garmin Connect app om meer
fietsdynamicagegevens te bekijken (Uw rit verzenden naar
Garmin Connect, pagina 4).
Vermogensfasegegevens
Vermogensfase is het pedaalslaggebied (tussen de
beginpedaalhoek en de eindpedaalhoek) waar u positief
vermogen produceert.
Pedaalmidden-offset
Pedaalmidden-offset is de locatie op het pedaaloppervlak waar
u druk uitoefent.
Ritgegevens
Uw ritgegevens of geschiedenis wordt opgeslagen op uw Edge
toestel of een ander compatibel Garmin toestel. Dit gedeelte
bevat instructies voor de Edge 1030.
OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
de timer is gestopt of gepauzeerd.
Als het geheugen van het toestel vol is, wordt er een bericht
weergegeven. Het toestel overschrijft of verwijdert niet
automatisch uw geschiedenis. Upload uw geschiedenis
regelmatig naar Garmin Connect om al uw ritgegevens bij te
houden.
Rally koppelen met de Garmin Connect app
U kunt de Rally software en instellingen bijwerken met de
Garmin Connect app.
OPMERKING: Het linkerpedaal ontvangt de software-update.
en stuurt deze naar het rechterpedaal.
1 U kunt de Garmin Connect app via de app store op uw
smartphone installeren en openen.
2 Draai de pedaalarm.
3 Selecteer een optie om uw toestel toe te voegen aan uw
Garmin Connect account:
• Als dit het eerste toestel is dat u koppelt met de Garmin
Connect app, volgt u de instructies op het scherm.
3
• Als u reeds een toestel hebt gekoppeld met de Garmin
Connect app, selecteert u Garmin toestellen > Voeg
toestel toe in het instellingenmenu en volgt u de
instructies op het scherm.
Uw rit verzenden naar Garmin Connect
• Synchroniseer uw Edge toestel met de Garmin Connect app
op uw smartphone.
• Gebruik de USB-kabel die bij uw Edge toestel is geleverd om
ritgegevens naar uw Garmin Connect account op uw
computer te sturen.
Garmin Connect
U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect.
Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te
analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de
prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en
meer.
U kunt uw gratis Garmin Connect account maken wanneer u uw
toestel met uw telefoon koppelt met behulp van de Garmin
Connect app, of u kunt naar garminconnect.com gaan.
Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.
Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, een
bovenaanzicht van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken,
en instelbare rapporten.
OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel
accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.
Toestelinformatie
Toestelonderhoud
LET OP
Houd de onderdelen schoon en vrij van vuil.
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
maken.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Houd de componenten niet onder water of spuit deze niet af met
een hogedrukspuit.
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Vervang onderdelen alleen door Garmin onderdelen. Raadpleeg
uw Garmin dealer of de Garmin website.
Tips voor onderhoud
LET OP
Met sommige fietsgereedschappen kunt u de lak van Rally
onderdelen beschadigen.
• Plaats waspapier of een doek tussen het gereedschap en de
onderdelen.
• Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren, nadat
u aanpassingen hebt gemaakt aan de fiets.
• Houd Rally onderdelen schoon.
• Als u de Rally pedalen naar een andere fiets overzet, dient u
de schroefdraad en de oppervlakken grondig te reinigen.
• Ga naar www.support.garmin.com voor de meest recente
updates en informatie.
Rally specificaties
Deze tabel behandelt alle producten uit de Rally serie.
Uw training plannen: U kunt een fitnessdoelstelling kiezen en
een van de dagelijkse trainingsplannen laden.
Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.
De instellingen in de Garmin Connect app
aanpassen
U kunt de pedaalarmlengte, de schaalfactor en de instellingen
voor fietsdynamica instellen in de Garmin Connect app.
• Selecteer Garmin toestellen in het instellingenmenu van de
Garmin Connect app en selecteer vervolgens uw toestel.
• Synchroniseer het Rally systeem met de Garmin Connect
app om de wijzigingen toe te passen (Rally koppelen met de
Garmin Connect app, pagina 3).
Batterijtype
Door de gebruiker te vervangen, 3 opties:
CR1/3N, 3 V, 1 per pedaal
LR44 of SR44 van 1,5 V, 2 per pedaal
OPMERKING: Garmin raadt u aan alle batterijen
tegelijk te vervangen. Gebruik geen verschillende
batterijsoorten.
Levensduur van
batterij
Tot 120 fietsuren, met fietsdynamica
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -10° tot 50°C (van 14° tot 122°F)
SR44 batterijen functioneren mogelijk beter bij lage
temperaturen.
Draadloze
frequenties/
draadloze protocollen
ANT+ 2,4 GHz bij 3 dBm nominaal
Bluetooth 2,4 GHz bij 3 dBm nominaal
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX71
Batterijgegevens
Het Rally systeem controleert het batterijniveau van beide
pedalen en verstuurt statusinformatie naar uw Garmin toestel.
OPMERKING: Als u een waarschuwing krijgt dat de batterij
bijna leeg is, kunt u de batterij nog ongeveer 10-20 uur
gebruiken.
1 Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte
van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar
www.garmin.com/waterrating.
4
Toestelinformatie
De batterijen vervangen
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
2 Gebruik een inbussleutel van 4 mm om het batterijdeksel
te verwijderen.
Elk Rally 200 pedaal gebruikt één CR1-/3N-batterij.
OPMERKING: Garmin raadt u aan alle batterijen tegelijk te
vervangen. Gebruik geen verschillende batterijsoorten.
1 Gebruik een inbussleutel van 4 mm om het batterijdeksel
te verwijderen.
3 Leg het batterijdeksel en de batterij
apart.
4 Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier (PH 00) om de
2 Verwijder de batterij.
3 Wacht 5 tot 10 seconden.
4 Plaats de nieuwe batterij in het batterijdeksel met de polen in
de juiste richting.
5 Vervang het batterijdeksel, en draai deze met de hand vast.
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
verliest.
6 Gebruik een inbussleutel van 4 mm om het batterijdeksel
vast te draaien tot 5 Nm.
Het LED-lampje knippert één keer kort groen en vervolgens
één keer lang rood.
De Rally pedalen een opknapbeurt geven
U kunt de pedaalassen uit elkaar halen en weer in elkaar zetten
om de onderdelen schoon te maken en in te vetten.
LET OP
Garmin raadt u aan één pedaal per keer te verwisselen, zodat u
precies weet voor welk pedaal alle kleine schroefjes en
afdichtingen zijn bedoeld. U hebt het volgende nodig: een
inbussleutel van 4 mm, een PH 00-schroevendraaier, een
pedaalsleutel van 15 mm, een dopsleutel van 12 mm met een
buitendiameter kleiner dan 17 mm (meestal een 1/4-inch
aansluiting) op een momentsleutel en fietsvet. Wees voorzichtig
en zorg dat u de Rally onderdelen niet beschadigt.
OPMERKING: Als u het enkelzijdige Rally systeem bezit, heeft
het rechterpedaal geen batterijcompartiment.
1 Verwijder de pedalen van de fiets met een pedaalsleutel van
15 mm.
OPMERKING: De linkerpedaalas heeft een linkshandige
(omgekeerde) schroefdraad waarmee hij aan de pedaalarm
is bevestigd.
Toestelinformatie
twee schroeven
in het batterijcompartiment
te
verwijderen.
5 Verwijder het batterijcompartiment.
6 Houd de sleutelvlakken stevig op hun plaats met een
pedaalsleutel en gebruik de dopsleutel van 12 mm om de
asmoer
los te schroeven.
OPMERKING: Het rechterpedaal heeft een zwarte asmoer
en een omgekeerde schroefdraad. Het linkerpedaal heeft een
zilveren asmoer. Op de sleutelvlakken van de linkeras ziet u
een lijn.
7 Schuif de as uit de pedaalbehuizing.
8 Verwijder de binnenste en de buitenste afdichting aan
de binnenzijde van de pedaalbehuizing.
OPMERKING: Beide afdichtingen zijn kegelvormig om in de
taps toelopende as
te passen.
9 Verwijder al het oude vet van de onderdelen.
10 Plaats de binnenste afdichting in de pedaalbehuizing.
Druk er stevig op totdat deze is uitgelijnd met de kogellager.
11 Schuif de buitenste afdichting over de as.
12 Smeer de kogellager in de pedaalbehuizing in met fietsvet.
13 Breng een laag fietsvet aan op de as.
14 Plaats de as in de pedaalbehuizing.
De buitenste afdichting en de bovenkant van de as moeten
gelijk liggen met de cartridge van de pedaalbehuizing.
15 Plaats de asmoer terug.
16 Houd de sleutelvlakken stevig op hun plaats met een
pedaalsleutel en gebruik de dopsleutel van 12 mm om de
asmoer naar 7 lbf-ft. (10 N-m) aan te draaien.
WAARSCHUWING
Om ervoor te zorgen dat de asmoer op zijn plaats blijft, moet
u de aanbevolen specificatie voor het aandraaien volgen. Als
u de moer niet goed aandraait, kunt u het pedaal tijdens een
rit verliezen, wat kan leiden tot schade of ernstig lichamelijk
letsel of de dood.
17 Plaats het batterijcompartiment en de twee schroeven weer
terug.
18 Vervang de batterij en het batterijdeksel, en draai deze met
de hand vast.
5
3
4
5
6
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
verliest.
19 Gebruik een inbussleutel van 4 mm om het batterijdeksel
vast te draaien tot 5 Nm.
Het LED-lampje knippert één keer kort groen en vervolgens
één keer lang rood.
20 Installeer de pedalen op uw fiets (De pedalen installeren,
pagina 1).
Forerunner Instructies voor de 945 en fēnix
6 serie
Opslag van Rally
Rally koppelen met de Forerunner 945 en fēnix 6 serie
1 Breng uw compatibele horloge binnen een straal van 3 m van
Als u uw fiets transporteert of Rally lange tijd niet gebruikt, raadt
Garmin u aan Rally te verwijderen en op te bergen in de
productdoos.
Andere compatibele toestellen
Edge 530 instructies
Rally koppelen met de Edge 530
1 Breng het Edge toestel binnen een straal van 3 m van de
2
3
4
5
sensor.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u tijdens het koppelen
minstens 10 m bij sensoren van andere gebruikers vandaan
bent.
Selecteer Menu > Instellingen > Sensors > Voeg sensor
toe.
Draai de pedalen een paar keer rond om het Rally systeem
te activeren.
Selecteer uw sensor.
Selecteer Voeg sensor toe.
Wanneer de sensor is gekoppeld met uw toestel, is de
sensorstatus Verbonden. U kunt een gegevensveld
aanpassen om vermogensgegevens weer te geven.
De pedaalarmlengte invoeren met de Edge 530
De pedaalarmlengte staat vaak vermeld op de pedaalarm.
1 Draai de pedalen een paar keer rond om het Rally systeem
te activeren.
Selecteer
Menu > Instellingen > Sensors.
2
3 Selecteer uw sensor.
4 Selecteer Sensordetails > Pedaallengte.
5 Geef de pedaalarmlengte op en selecteer het .
Edge 130 instructies
Rally koppelen met de Edge 130
1 Breng het Edge toestel binnen een straal van 3 m van de
2
3
4
5
sensor.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u tijdens het koppelen
minstens 10 m bij sensoren van andere gebruikers vandaan
bent.
Houd
ingedrukt.
Selecteer Sensors > Voeg sensor toe.
Draai de pedalen een paar keer rond om het Rally systeem
te activeren.
Selecteer uw sensor.
U kunt een gegevensveld aanpassen om
vermogensgegevens weer te geven.
De pedaalarmlengte invoeren met de Edge 130
De pedaalarmlengte staat vaak vermeld op de pedaalarm.
1 Draai de pedalen een paar keer rond om het Rally systeem
te activeren.
ingedrukt.
2 Houd
6
Selecteer Sensors.
Selecteer uw sensor.
Selecteer Pedaallengte.
Geef de pedaalarmlengte op en selecteer het
.
®
2
3
4
5
®
de sensor.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u tijdens het koppelen
minstens 10 m bij sensoren van andere gebruikers vandaan
bent.
Houd het
of MENU ingedrukt.
Selecteer Instellingen > Sensoren en accessoires > Voeg
nieuwe toe > Vermogen.
Draai de pedalen een paar keer rond om het Rally systeem
te activeren.
Selecteer uw sensor.
Als de sensor is gekoppeld met uw toestel wordt de status
van de sensor gewijzigd van Zoeken naar Verbonden. U kunt
de gegevensvelden aanpassen om vermogensgegevens
weer te geven.
De pedaalarmlengte invoeren op de Forerunner 945
en fēnix 6 serie
De pedaalarmlengte staat vaak vermeld op de pedaalarm.
1 Draai de pedalen een paar keer rond om het Rally systeem
te activeren.
of MENU ingedrukt.
2 Houd het
3 Selecteer Instellingen > Sensoren en accessoires >
Vermogen.
4 Selecteer uw sensor.
5 Selecteer Pedaallengte.
6 Geef de pedaalarmlengte op en selecteer het .
Appendix
Uw Rally systeem registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in, zodat wij u beter
kunnen helpen.
• Ga naar de Garmin Connect app.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
De Rally 100 upgraden naar een systeem met
twee sensoren
Voordat u het nieuwe rechterpedaal installeert, dient u het
linkerpedaal te koppelen en te verbinden met een compatibel
Edge toestel of de Garmin Connect app.
1 Bekijk de Rally installatie-instructies (De Rally onderdelen
installeren, pagina 1).
2 Verwijder het bestaande rechterpedaal.
3 Installeer het nieuwe rechterpedaal (De pedalen installeren,
pagina 1).
4 Draai de pedaalarm.
5 Selecteer een optie om het rechterpedaal te verbinden met
het linkerpedaal:
• Selecteer op uw compatibele Edge toestel
> Sensors.
Selecteer dan eerst uw sensor en vervolgens
Andere compatibele toestellen
Sensordetails > Rechtervermogenssensor koppelen.
Voer de sensor-id in die op het pedaal staat vermeld.
• Schakel in de toestelinstellingen in de Garmin Connect
app de optie Rechterpedaal in en voer de sensor-id in die
op het pedaal staat vermeld.
Uw Rally pedalen verwisselen
LET OP
Garmin raadt u aan één pedaal per keer te verwisselen, zodat u
precies weet voor welk pedaal alle kleine schroefjes en
afdichtingen zijn bedoeld. U hebt het volgende nodig: een
inbussleutel van 4 mm, een PH 00-schroevendraaier, een
pedaalsleutel van 15 mm, een dopsleutel van 12 mm met een
buitendiameter kleiner dan 17 mm (meestal een 1/4-inch
aansluiting) op een momentsleutel en fietsvet. Wees voorzichtig
en zorg dat u de Rally onderdelen niet beschadigt.
In deze procedure worden de Rally RS en Rally XC pedalen
weergegeven. De verwisselprocedure is voor alle pedalen in de
Rally serie hetzelfde.
OPMERKING: Als u het enkelzijdige Rally systeem bezit, heeft
het rechterpedaal geen batterijcompartiment.
1 Verwijder de Rally RS pedalen van de fiets met een
pedaalsleutel van 15 mm.
OPMERKING: De linkerpedaalas heeft een linkshandige
(omgekeerde) schroefdraad waarmee hij aan de pedaalarm
is bevestigd.
Gebruik
een inbussleutel van 4 mm om het batterijdeksel
2
te verwijderen.
De nieuwe pedaalbehuizing heeft in de fabriek aangebrachte
stofafdichtingen. De buitenste stofafdichting moet gelijk
liggen met de bovenkant van de cartridge.
11 Plaats de asmoer terug.
12 Houd de sleutelvlakken stevig op hun plaats met een
pedaalsleutel en gebruik een dopsleutel van 12 mm om de
asmoer tot 10 Nm aan te draaien.
WAARSCHUWING
Om ervoor te zorgen dat de asmoer op zijn plaats blijft, moet
u de aanbevolen specificatie voor het aandraaien volgen. Als
u de moer niet goed aandraait, kunt u het pedaal tijdens een
rit verliezen, wat kan leiden tot schade of ernstig lichamelijk
letsel of de dood.
13 Plaats het batterijcompartiment en de twee schroeven weer
terug.
14 Vervang de batterij en het batterijdeksel, en draai deze met
de hand vast.
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
verliest.
15 Gebruik een inbussleutel van 4 mm om het batterijdeksel
vast te draaien tot 5 Nm.
Het LED-lampje knippert één keer kort groen en vervolgens
één keer lang rood.
16 Installeer de pedalen op uw fiets (De pedalen installeren,
pagina 1).
Vermogensgegevensvelden
3 Leg het batterijdeksel en de batterij
apart.
4 Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier (PH 00) om de
twee schroeven
in het batterijcompartiment
te
verwijderen.
5 Verwijder het batterijcompartiment.
6 Houd de sleutelvlakken stevig op hun plaats met een
pedaalsleutel en gebruik een dopsleutel van 12 mm om de
asmoer
los te schroeven.
OPMERKING: Het rechterpedaal heeft een zwarte asmoer
en een omgekeerde schroefdraad. Het linkerpedaal heeft een
zilveren asmoer en een standaard schroefdraad. Op de
sleutelvlakken van de linkeras ziet u een lijn.
7 Schuif de as uit de pedaalbehuizing.
8 Verwijder al het oude vet van de as.
9 Breng een laag fietsvet aan op de as.
10 Plaats de as in de nieuwe pedaalbehuizing.
Appendix
OPMERKING: Deze lijst bevat vermogensgegevensvelden voor
het Edge 1030 toestel. Als u een ander compatibel toestel hebt,
raadpleeg dan de gebruikershandleiding bij uw toestel.
OPMERKING: Gegevensvelden voor pedaalsouplesse,
effectiviteit draaimoment en balans worden niet ondersteund
door het Rally 100 systeem.
Balans: De huidige vermogensbalans links/rechts.
Balans - 10 sec gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde
(10 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
Balans - 30 sec gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde
(30 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
Balans - 3 sec gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde
(drie seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
Balans - Gemiddeld: De gemiddelde vermogensbalans links/
rechts voor de huidige activiteit.
Balans - Ronde: De gemiddelde vermogensbalans links/rechts
voor de huidige ronde.
Cadans: Het aantal omwentelingen van de pedaalarm.
Cadans - Gemiddeld: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de
huidige activiteit.
Cadansgraf.: Een lijndiagram dat uw cadanswaarden voor de
huidige activiteit weergeeft.
Cadans - Ronde: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de
huidige ronde.
Doelvermogen: Het geleverde doelvermogen tijdens een
activiteit.
Effectiviteit van draaimoment: Meting van de pedaalslagenefficiëntie van een gebruiker.
7
Indoortrainer-weerstand: Het weerstandsniveau van een
indoor trainer.
PCO: Pedaalmidden-offset. Pedaalmidden-offset is de locatie op
het pedaaloppervlak waarop kracht wordt uitgeoefend.
Pedaalsoepelheid: De meting van de krachtverdeling op de
pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.
PMO - Gemiddeld: De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de
huidige activiteit.
PMO - Ronde: De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de
huidige ronde.
Staafgrafiek cadans: Een staafdiagram dat uw cadanswaarden
voor de huidige activiteit weergeeft.
Staafgrafiek vermogen: Een staafdiagram dat uw vermogen
weergeeft.
Tijd in zone: De tijd verstreken in elke vermogenszone.
Tijd staand: De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt
voor de huidige activiteit.
Tijd staand - ronde: De tijd dat u staand op de pedalen hebt
getrapt voor de huidige ronde.
Tijd zittend: De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt
voor de huidige activiteit.
Tijd zittend - ronde: De tijd dat u zittend op de pedalen hebt
getrapt voor de huidige ronde.
Verm.fase - L. piek gem.: De gemiddelde
piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige
activiteit.
Verm.fase - R. piek gem.: De gemiddelde
piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de
huidige activiteit.
Verm. - gem. 10 s - watts/kg: Het voortschrijdend gemiddelde
(10 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per
kilogram.
Verm. - gem. 30 s - watts/kg: Het voortschrijdend gemiddelde
(30 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per
kilogram.
Verm. - gem. 3 s - watts/kg: Het voortschrijdend gemiddelde (3
seconden) van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.
Vermogen: Het huidige uitgangsvermogen in watt.
Vermogen - %FTP: Het huidige uitgangsvermogen als
percentage van het functionele drempelvermogen (FTP).
Vermogen - 10 sec gem.: Het voortschrijdend gemiddelde (10
seconden) van het uitgangsvermogen.
Vermogen - 30 sec gem.: Het voortschrijdend gemiddelde (30
seconden) van het uitgangsvermogen.
Vermogen - 3 sec gem.: Het voortschrijdend gemiddelde (3
seconden) van het uitgangsvermogen.
Vermogen - Gemiddeld: Het gemiddelde uitgangsvermogen
voor de huidige activiteit.
Vermogen - IF: De Intensity Factor™ voor de huidige activiteit.
Vermogen - kJ: De totale verrichte inspanningen
(uitgangsvermogen) in kilojoules.
Vermogen - Laatste ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen
voor de laatste voltooide ronde.
Vermogen - Max. ronde: Het hoogste uitgangsvermogen voor
de huidige ronde.
Vermogen - Maximum: Het hoogste uitgangsvermogen voor de
huidige activiteit.
Vermogen - NP: De Normalized Power™ voor de huidige
activiteit.
Vermogen - NP laatste ronde: Het gemiddelde Normalized
Power van de laatste voltooide ronde.
Vermogen - NP ronde: Het gemiddelde Normalized Power van
de huidige ronde.
8
Vermogen - Ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de
huidige ronde.
Vermogensfase - L.: De huidige vermogensfasehoek voor het
linkerbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar
positief vermogen wordt geproduceerd.
Vermogensfase - L. gemiddeld: De gemiddelde
vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige
activiteit.
Vermogensfase - L. piek: De huidige piekvermogensfasehoek
voor het linkerbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied
waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht
uitoefent.
Vermogensfase - L. ronde: De gemiddelde
vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige
ronde.
Vermogensfase - Piek ronde links: De gemiddelde
piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige
ronde.
Vermogensfase - R.: De huidige vermogensfasehoek voor het
rechterbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar
positief vermogen wordt geproduceerd.
Vermogensfase - R. gemiddeld: De gemiddelde
vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige
activiteit.
Vermogensfase - R. piek: De huidige piekvermogensfasehoek
voor het rechterbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied
waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht
uitoefent.
Vermogensfase - R. Piek ronde: De gemiddelde
piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de
huidige ronde.
Vermogensfase - R. ronde: De gemiddelde
vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige
ronde.
Vermogensgrafiek: Een lijndiagram dat uw vermogen voor de
huidige activiteit weergeeft.
Vermogenszone: Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7),
gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.
Vermogen - TSS: De Training Stress Score™ voor de huidige
activiteit.
Vermogen - watt/kg: De hoeveelheid uitgangsvermogen in watt
per kilogram.
Vermogen - watt/kg - gemiddeld: Het gemiddelde
uitgangsvermogen in watt per kilogram.
Vermogen - watt/kg - ronde: Het gemiddelde
uitgangsvermogen in watt per kilogram voor de huidige
ronde.
Problemen oplossen
De Rally software bijwerken met behulp van de Edge
130, 530, 830 of 1030
Voordat u de software kunt bijwerken, moet u uw Edge toestel
koppelen met uw Rally systeem via ANT+ technologie.
OPMERKING: Het linkerpedaal ontvangt de software-update.
en stuurt deze naar het rechterpedaal.
1 Stuur uw ritgegevens naar uw Garmin Connect account.
Garmin Connect zoekt automatisch naar software-updates en
verzendt deze naar uw Edge toestel.
2 Breng het Edge toestel binnen een straal van 3 m van de
sensor.
3 Draai de pedaalarm een paar keer rond.
Het Edge toestel vraagt u om software-updates die klaar
staan te installeren.
4 Volg de instructies op het scherm.
Appendix
Het Rally LED-lampje knippert rood en groen wanneer de
software-update wordt uitgevoerd.
Ik zie geen fietsdynamicameetwaarden op mijn
Garmin toestel
Koppel de Rally pedalen met uw compatibele Garmin toestel
via de ANT+ verbinding in plaats van via de Bluetooth
verbinding.
De Rally pedalen herstellen
Als het toestel niet meer reageert, dient u het mogelijk te
herstellen door het batterijdeksel te verwijderen en opnieuw te
plaatsen. Uw gegevens worden dan niet gewist.
1 Gebruik een inbussleutel van 4 mm om het batterijdeksel
en de battterij te verwijderen.
2 Vervang de batterij en het batterijdeksel, en draai deze met
de hand vast.
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
verliest.
3 Gebruik een inbussleutel van 4 mm om het batterijdeksel
vast te draaien tot 5 Nm.
Het rode pedaallampje knippert één keer.
Een statische draaimoment-test uitvoeren
LET OP
De statische draaimoment-test is bedoeld voor ervaren fietsers
en installateurs. Deze test is onder normale omstandigheden
niet nodig om goede resultaten te behalen met het Rally
systeem. Deze test is beschikbaar voor compatibele Edge
toestellen.
Garmin adviseert de statische draaimoment-test minimaal drie
keer uit te voeren en de gerapporteerde draaimoment-waarden
te middelen.
1 Ga naar www.support.garmin.com.
2 Voer de naam van uw product in.
3 Voer vervolgens ''draaimoment-test'' in om de veelgestelde
vragen over dit onderwerp te lezen.
Als na herhaalde statische draaimoment-tests de
gerapporteerde draaimoment-waarden aanzienlijk afwijken van
de verwachte waarde, kunt u een schaalfactor voor één of beide
pedalen invoeren. De schaalfactor wordt in het pedaal
opgeslagen en past de op het pedaal berekende
vermogenswaarde aan. De schaalfactor wordt verzonden naar
het Edge toestel en opgeslagen op het Edge toestel.
Meer informatie
• Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen,
artikelen en software-updates.
• Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
Appendix
9
Index
A
accessoires 9
B
batterij 1
levensduur 4
vervangen 5
E
Edge 2, 6
F
fēnix 6
fietsdynamica 3, 9
Forerunner 6
G
Garmin Connect 3, 4
gegevens
opslaan 3, 4
overbrengen 4
gegevens opslaan 4
gegevensvelden 3, 7
geheugen 3
gereedschap 1
geschiedenis 3
naar de computer verzenden 4
H
het toestel resetten 9
I
installeren 1, 2
instellingen 4
K
kalibreren 3, 6
koppelen 1, 2, 6, 9
smartphone 3
O
onderhoud 5, 7
P
pedaalmidden-offset 3
pedalen 1–3, 5
problemen oplossen 8, 9
productregistratie 6
S
schoenplaatjes 2
smartphone, koppelen 3
software 8, 9
specificaties 4
T
toestel aanpassen 3
toestel opbergen 6
toestel registreren 6
toestel schoonmaken 4
training 4
U
upgraden 6
V
vermogen 3
vermogen (kracht), meters 3
vermogensfase 3
10
Index
support.garmin.com
Maart 2021
GUID-F384D11E-79B0-4D97-BB69-DD8922C20299 v1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement