Zenith® Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak

Zenith® Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak
MEDICAL
EN
16
Zenith® Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak™ Introduction System
CS
21
Iliakální rameno Zenith® Spiral-Z AAA se zaváděcím systémem Z-Trak™
DA
26
Zenith® Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak™ indføringssystem
DE
31
Iliakaler Zenith® Spiral-Z AAA-Schenkel mit Z-Trak™ Einführsystem
EL
37
Λαγόνιο σκέλος AAA Zenith® Spiral-Z με το σύστημα εισαγωγής Z-Trak™
ES
43
Rama ilíaca para AAA Zenith® Spiral-Z con el sistema de introducción Z-Trak™
FR
49
Jambage iliaque Zenith® Spiral-Z AAA avec système d’introduction Z-Trak™
HU
55
Z-Trak™ felvezető rendszerrel ellátott Zenith® Spiral-Z AAA iliacaszár
IT
60
Branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith® Spiral-Z con sistema di introduzione Z-Trak™
NL
66
Zenith® Spiral-Z AAA iliacale poot met het Z-Trak™ introductiesysteem
NO
72
Zenith® Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak™ innføringssystem
PL
77
Odnoga biodrowa Zenith® Spiral-Z AAA z systemem wprowadzającym Z-Trak™
PT
83
Extremidade ilíaca AAA Zenith® Spiral-Z com o sistema de introdução Z-Trak™
SV
89
Zenith® Spiral-Z AAA iliakaliskt graftben med Z-Trak™ införingssystem
Instructions for Use
Návod k použití
Brugsanvisning
Gebrauchsanweisung
Οδηγίες χρήσης
Instrucciones de uso
Mode d’emploi
Használati utasítás
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instrukcja użycia
Instruções de utilização
Bruksanvisning
*T_ZAAASZ_REV2*
ENGLISH
ČESKY
TABLE OF CONTENTS
OBSAH
Illustrations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
Ilustrace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
1 DEVICE DESCRIPTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.1 Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2 Delivery System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2 INDICATIONS FOR USE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3 CONTRAINDICATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4 WARNINGS AND PRECAUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1 General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.2 Patient Selection, Treatment and Follow-Up. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.3 Pre-Procedure Measurement Techniques and Imaging. . . . . . . . . . . . . . 16
4.4 Device Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.5 Implant Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.6 Molding Balloon Use. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.7 MRI Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Static Magnetic Field. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
MRI-Related Heating. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Image Artifact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5 ADVERSE EVENTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.1 Observed Adverse Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.2 Potential Adverse Events. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Device-Related Adverse Event Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6 SUMMARY OF CLINICAL STUDIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7 PATIENT SELECTION AND TREATMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.1 Individualization of Treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
8 PATIENT COUNSELING INFORMATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9 HOW SUPPLIED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10 CLINICAL USE INFORMATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10.1 Physician Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10.2 Inspection Prior to Use. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10.3 Materials Required. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10.4 Materials Recommended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10.5 Device Diameter Sizing Guidelines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 10.5.1 Spiral-Z AAA Iliac Leg Graft Sizing Guide . . . . . . . . . . . . . . 18
11 DIRECTIONS FOR USE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Anatomical Requirements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
General Use Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pre-Implant Determinants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Patient Preparation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
11.1 Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
11.1.1 Contralateral Iliac Leg Preparation/Flush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
11.1.2 Ipsilateral Iliac Leg Preparation/Flush. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
11.1.3 Vascular Access and Angiography. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
11.1.4 Contralateral Iliac Leg Placement and Deployment. . . . . . . . . . 19
11.1.5 Ipsilateral Iliac Leg Placement and Deployment . . . . . . . . . . . . . 19
11.1.6 Molding Balloon Insertion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Final Angiogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
12 IMAGING GUIDELINES AND POSTOPERATIVE FOLLOW-UP . . . . . . . . . 20
12.1 General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
12.2 Additional Surveillance and Treatment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
12.3 MRI Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Static Magnetic Field
MRI-Related Heating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Image Artifact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
13 PATIENT TRACKING INFORMATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1 POPIS ZAŘÍZENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.1 Iliakální rameno Zenith Spiral-Z AAA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2 Aplikační systém. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2 URČENÉ POUŽITÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3 KONTRAINDIKACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4 VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.1 Obecně. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.2 Výběr, léčba a následné kontroly pacienta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3 Měřicí techniky a zobrazování před výkonem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.4 Volba zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.5 Postup implantace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.6 Použití tvarovacího balónku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.7 Informace o vyšetření MRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Statické magnetické pole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Záhřev způsobený snímkováním MRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Artefakt obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5 NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.1 Zaznamenané nežádoucí příhody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.2 Potenciální nežádoucí příhody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hlášení nežádoucích příhod souvisejících se zařízením. . . . . . . . . . . . . . . 22
6 SOUHRN KLINICKÝCH STUDIÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7 VÝBĚR A LÉČBA PACIENTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7.1 Individualizace léčby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
8 PORADENSTVÍ PRO PACIENTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9 STAV PŘI DODÁNÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10 INFORMACE O KLINICKÉM POUŽITÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10.1 Školení lékařů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10.2 Kontrola před použitím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10.3 Požadovaný materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10.4 Doporučený materiál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10.5 Pokyny k určení průměru zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tabulka 10.5.1 Návod k určení velikosti iliakálního ramena graftu
Spiral-Z AAA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
11 POKYNY K POUŽITÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Anatomické požadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Obecné informace o použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Rozhodující činitele před implantací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Příprava pacienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
11.1 Systém iliakálního ramena Zenith Spiral-Z AAA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
11.1.1 Příprava a propláchnutí kontralaterálního iliakálního ramena. . . . 24
11.1.2 Příprava a propláchnutí ipsilaterálního iliakálního ramena. . . . . . 24
11.1.3 Cévní přístup a angiografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
11.1.4 Umístění a rozvinutí kontralaterálního iliakálního ramena. . . . . . 24
11.1.5 Umístění a rozvinutí ipsilaterálního iliakálního ramena. . . . . . . . . 24
11.1.6 Zavedení tvarovacího balónku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Finální angiogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
12 POKYNY PRO SNÍMKOVÁNÍ A POOPERAČNÍ KONTROLU. . . . . . . . . . . . . .25
12.1 Obecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
12.2 Další sledování a léčba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
12.3 Informace o vyšetření MRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Statické magnetické pole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Záhřev způsobený snímkováním MRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Artefakt obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
13 INFORMACE PRO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DANSK
DEUTSCH
INDHOLDSFORTEGNELSE
INHALTSVERZEICHNIS
Illustrationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
Abbildungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
1 BESKRIVELSE AF PRODUKTET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.1 Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.2 Indføringssystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2 TILSIGTET ANVENDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3 KONTRAINDIKATIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.1 Generelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.2 Patientudvælgelse, behandling og opfølgning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3 Måleteknik og billeddiagnostik før proceduren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.4 Udvælgelse af produkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.5 Implantationsprocedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.6 Brug af formningsballon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.7 Information om MR-scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Statisk magnetfelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
MR-relateret opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Billedartefakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5 UØNSKEDE HÆNDELSER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.1 Observerede uønskede hændelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.2 Potentielle uønskede hændelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Rapportering af uønskede hændelser i forbindelse
med anordningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6 RESUME OVER KLINISKE UNDERSØGELSER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7 PATIENTUDVÆLGELSE OG BEHANDLING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.1 Individualisering af behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8 PATIENTRÅDGIVNINGSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9 LEVERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
10 INFORMATION OM KLINISK ANVENDELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
10.1 Lægeuddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
10.2 Inspektion inden brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
10.3 Nødvendige materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
10.4 Anbefalede materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
10.5 Retningslinjer for bestemmelse af produktdiameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tabel 10.5.1 Størrelsesguide til Spiral-Z AAA iliaca-ben. . . . . . . . . . . . . . . . 28
11 BRUGSANVISNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Anatomiske krav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Generel information om anvendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Afgørende faktorer før implantation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Klargøring af patienten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
11.1 Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
11.1.1 Forberedelse/skylning af kontralateralt iliaca-ben. . . . . . . . . . . . . . 29
11.1.2 Forberedelse/skylning af ipsilateralt iliaca-ben. . . . . . . . . . . . . . . . . 29
11.1.3 Vaskulær adgang og angiografi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
11.1.4 Placering og ekspansion af kontralaterale iliaca-ben. . . . . . . . . . . . 29
11.1.5 Placering og ekspansion af det ipsilaterale iliaca-ben. . . . . . . . . . . 29
11.1.6 Indføring af formningsballon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Slutangiogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
12 RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTIK OG POSTOPERATIV
OPFØLGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
12.1 Generelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
12.2 Yderligere kontrol og behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
12.3 Information om MR-scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Statisk magnetfelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MR-relateret opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Billedartefakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
13 OPLYSNINGER OM SPORING AF PATIENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1 BESCHREIBUNG DES INSTRUMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.1 Iliakaler Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.2 Einführsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2 VERWENDUNGSZWECK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3 KONTRAINDIKATIONEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4 WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1 Allgemeines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.2 Auswahl, Behandlung und Nachsorge der Patienten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.3 Messtechniken und Bildgebung vor dem Eingriff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.4 Auswahl der Prothese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.5 Implantationsverfahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.6 Verwendung des Modellierungsballons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.7 MRT-Informationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Statisches Magnetfeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
MRT-bedingte Erwärmung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Bildartefakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5 UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.1 Beobachtete unerwünschte Ereignisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.2 Mögliche unerwünschte Ereignisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Melden prothesenbezogener unerwünschter Ereignisse. . . . . . . . . . . . . . 33
6 ZUSAMMENFASSUNG DER KLINISCHEN STUDIEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7 AUSWAHL UND BEHANDLUNG DER PATIENTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7.1 Individuelle Gestaltung der Behandlung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8 INFORMATIONEN ZUR AUFKLÄRUNG DES PATIENTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9 LIEFERFORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
10 INFORMATIONEN ZUM KLINISCHEN EINSATZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
10.1 Ärzteschulung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
10.2 Überprüfung vor dem Gebrauch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
10.3 Erforderliche Materialien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
10.4 Empfohlene Materialien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
10.5 Anleitung zur Durchmesserbestimmung der Prothese . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tabelle 10.5.1 Anleitung zur Größenbestimmung des iliakalen
Spiral-Z AAA-Prothesenschenkels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
11 GEBRAUCHSANWEISUNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Anatomische Voraussetzungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Allgemeine Informationen zum Gebrauch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Die Präimplantationsphase bestimmende Faktoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vorbereitung des Patienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
11.1 Iliakales Zenith Spiral-Z AAA-Schenkelsystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
11.1.1 Vorbereitung/Spülen des kontralateralen iliakalen Schenkels . . . 34
11.1.2 Vorbereitung/Spülen des ipsilateralen iliakalen Schenkels. . . . . . 34
11.1.3 Gefäßzugang und Angiographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
11.1.4 Positionieren und Entfalten des kontralateralen iliakalen
Schenkels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
11.1.5 Positionieren und Entfalten des ipsilateralen iliakalen
Schenkels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
11.1.6 Einführen des Modellierungsballons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Abschließendes Angiogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
12 BILDGEBUNGSRICHTLINIEN UND NACHOPERATIVE VERSORGUNG . . . 35
12.1 Allgemeines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
12.2 Zusätzliche Überwachung und Behandlung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
12.3 MRT-Informationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Statisches Magnetfeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MRT-bedingte Erwärmung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Bildartefakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
13 INFORMATIONEN ZUR PATIENTENVERFOLGUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ESPAÑOL
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ÍNDICE
Απεικονίσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
Ilustraciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.1 Λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.2 Σύστημα τοποθέτησης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.1 Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.2 Επιλογή, θεραπεία και παρακολούθηση ασθενούς. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.3 Τεχνικές μέτρησης και απεικόνιση πριν από τη διαδικασία. . . . . . . . . . . . . 37
4.4 Επιλογή συσκευής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.5 Διαδικασία εμφύτευσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.6 Χρήση μπαλονιού διαμόρφωσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.7 Πληροφορίες μαγνητικής τομογραφίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Στατικό μαγνητικό πεδίο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Θέρμανση που σχετίζεται με τη μαγνητική τομογραφία. . . . . . . . . . . . . . . 38
Τέχνημα εικόνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.1 Παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.2 Δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη συσκευή. . . 39
6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7.1 Εξατομίκευση της θεραπείας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. . . . . . . . . . . . . . . 39
9 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10.1 Εκπαίδευση ιατρού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10.2 Επιθεώρηση πριν από τη χρήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.3 Απαιτούμενα υλικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.4 Συνιστώμενα υλικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.5 Οδηγίες επιλογής διαμέτρου συσκευής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Πίνακας 10.5.1 Οδηγός προσδιορισμού μεγέθους μοσχεύματος
λαγόνιου σκέλους AAA Spiral-Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ανατομικές απαιτήσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Γενικές πληροφορίες χρήσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Προσδιοριστικοί παράγοντες προ της εμφύτευσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Προετοιμασία ασθενούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
11.1 Σύστημα λαγόνιου σκέλος AAA Zenith Spiral-Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
11.1.1 Προετοιμασία/Έκπλυση ετερόπλευρου λαγόνιου σκέλους. . . . . . 40
11.1.2 Προετοιμασία/Έκπλυση σύστοιχου λαγόνιου σκέλους. . . . . . . . . . 40
11.1.3 Αγγειακή προσπέλαση και αγγειογραφία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
11.1.4 Τοποθέτηση και έκπτυξη ετερόπλευρου λαγόνιου σκέλους. . . . . 41
11.1.5 Τοποθέτηση και έκπτυξη σύστοιχου λαγόνιου σκέλους. . . . . . . . . 41
11.1.6 Εισαγωγή μπαλονιού διαμόρφωσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Τελική αγγειογραφία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
12 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
12.1 Γενικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
12.2 Επιπλέον παρακολούθηση και θεραπεία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
12.3 Πληροφορίες μαγνητικής τομογραφίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Στατικό μαγνητικό πεδίο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Θέρμανση που σχετίζεται με τη μαγνητική τομογραφία. . . . . . . . . . . . . . 42
Τέχνημα εικόνας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.1 Rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.2 Sistema de implantación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2 INDICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3 CONTRAINDICACIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.1 Generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2 Selección, tratamiento y seguimiento de los pacientes . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.3 Técnicas de medición y estudios de imagen previos
al procedimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.4 Selección de los dispositivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.5 Procedimiento de implantación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.6 Uso del balón moldeador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.7 Información sobre la MRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Campo magnético estático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Calentamiento relacionado con la MRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Artefacto de la imagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5 REACCIONES ADVERSAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.1 Reacciones adversas observadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.2 Reacciones adversas posibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Informes de reacciones adversas relacionadas con el dispositivo. . . . . . 45
6 RESUMEN DE ESTUDIOS CLÍNICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7 SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7.1 Individualización del tratamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
8 INFORMACIÓN PARA EL ASESORAMIENTO DE LOS PACIENTES. . . . . . . . .45
9 PRESENTACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
10 INFORMACIÓN SOBRE EL USO CLÍNICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
10.1 Formación de médicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
10.2 Inspección previa al uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
10.3 Material necesario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
10.4 Material recomendado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
10.5 Pautas para la selección del tamaño del diámetro de
los dispositivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tabla 10.5.1 Guía para la selección del tamaño de las ramas
ilíacas para AAA Spiral-Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
11 MODO DE EMPLEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Requisitos anatómicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Información general sobre el uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Factores determinantes previos al implante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Preparación del paciente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
11.1 Sistema de la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
11.1.1 Preparación y lavado de la rama ilíaca contralateral . . . . . . . . . . . . 46
11.1.2 Preparación y lavado de la rama ilíaca ipsilateral . . . . . . . . . . . . . . . 46
11.1.3 Acceso vascular y angiografía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
11.1.4 Colocación y despliegue de la rama ilíaca contralateral. . . . . . . . . 46
11.1.5 Colocación y despliegue de la rama ilíaca ipsilateral. . . . . . . . . . . . 47
11.1.6 Introducción del balón moldeador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Angiografía final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
12 PAUTAS PARA LOS ESTUDIOS DE IMAGEN Y SEGUIMIENTO
POSOPERATORIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
12.1 Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
12.2 Vigilancia y tratamiento adicionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
12.3 Información sobre la MRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Campo magnético estático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Calentamiento relacionado con la MRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Artefacto de la imagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
13 INFORMACIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN DEL PACIENTE. . . . . . . . . . . . . . 48
FRANÇAIS
MAGYAR
TABLE DES MATIÈRES
TARTALOMJEGYZÉK
Illustrations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
Illusztrációk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
1 DESCRIPTION DU DISPOSITIF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.1 Jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.2 Système de largage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2 UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3 CONTRE-INDICATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4 AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.1 Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2 Sélection, traitement et suivi des patients. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.3 Techniques de mesure et imagerie avant l’intervention. . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.4 Sélection des dispositifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.5 Méthode d’implantation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.6 Utilisation du ballonnet de modelage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.7 Informations relatives aux IRM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Champ magnétique statique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Échauffement lié à l’IRM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Artéfact de l’image. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5 ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.1 Événements indésirables observés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2 Événements indésirables possibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Rapport d’événement indésirable associé au dispositif. . . . . . . . . . . . . . . . 51
6 SOMMAIRE DES ÉTUDES CLINIQUES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7 SÉLECTION ET TRAITEMENT DES PATIENTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7.1 Individualisation du traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8 CONSEILS AUX PATIENTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
9 PRÉSENTATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
10 UTILISATION CLINIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
10.1 Formation clinique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
10.2 Inspection avant l’utilisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
10.3 Matériel requis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
10.4 Matériel recommandé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
10.5 Directives de mesures du diamètre du dispositif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tableau 10.5.1 Guide de mesures de l’endoprothèse de
jambage iliaque Spiral-Z AAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
11 DIRECTIVES D’UTILISATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Exigences anatomiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Informations générales sur l’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Facteurs déterminants avant l’implantation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Préparation du patient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
11.1 Système de jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
11.1.1 Préparation et rinçage du jambage iliaque controlatéral. . . . . . . . 52
11.1.2 Préparation et rinçage du jambage iliaque homolatéral. . . . . . . . 52
11.1.3 Accès vasculaire et angiographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
11.1.4 Mise en place et déploiement du jambage
iliaque controlatéral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
11.1.5 Mise en place et déploiement du jambage
iliaque homolatéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
11.1.6 Insertion du ballonnet de modelage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Angiographie finale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
12 DIRECTIVES D’IMAGERIE ET SUIVI POST-OPÉRATOIRE. . . . . . . . . . . . . . . .53
12.1 Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
12.2 Surveillance et traitement complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
12.3 Informations relatives aux IRM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Champ magnétique statique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Échauffement lié à l’IRM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Artéfact de l’image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
13 INFORMATIONS RELATIVES AU SUIVI DU PATIENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1 AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.1 Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.2 Bejuttató rendszer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2 HASZNÁLATI JAVALLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3 ELLENJAVALLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4 FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.1 Általános. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.2 A betegek kiválasztása, kezelése és utánkövetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.3 A beavatkozást megelőzően alkalmazott mérési technikák
és leképezés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.4 Az eszköz kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.5 Beültetési eljárás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.6 A formázóballon használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.7 Mágneses rezonanciára vonatkozó információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Sztatikus mágneses tér erőssége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
MRI-vel kapcsolatos hőmérséklet-emelkedés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Képműtermék. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5 NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.1 Megfigyelt nemkívánatos események. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.2 Lehetséges nemkívánatos események. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Az eszközzel kapcsolatos nemkívánatos események bejelentése. . . . . . 57
6 KLINIKAI VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7 A BETEGEK KIVÁLASZTÁSA ÉS KEZELÉSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1 A kezelés egyénivé tétele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
8 BETEGTÁJÉKOZTATÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
9 KISZERELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
10 KLINIKAI FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. . . . . . . . . . 57
10.1 Orvosképzés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
10.2 Használat előtti szemle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
10.3 Szükséges anyagok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
10.4 Ajánlott anyagok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
10.5 Az eszközök átmérőjének méretezési irányelvei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
10.5.1. táblázat: A Spiral-Z AAA iliacaszárgraft méretezési
útmutatója. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
11 HASZNÁLATI UTASÍTÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Anatómiai követelmények. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
A felhasználással kapcsolatos általános információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Implantáció előtti meghatározó elemek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
A beteg előkészítése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
11.1 Zenith Spiral-Z AAA iliacaszárrendszer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
11.1.1 A kontralaterális iliacaszár előkészítése és öblítése. . . . . . . . . . . . . 58
11.1.2 Az ipsilaterális iliacaszár előkészítése és öblítése. . . . . . . . . . . . . . . . 58
11.1.3 Vaszkuláris hozzáférés és angiográfia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
11.1.4 A kontralaterális iliacaszár elhelyezése és telepítése. . . . . . . . . . . . 58
11.1.5 Az ipsilateralis iliacaszár elhelyezése és telepítése. . . . . . . . . . . . . . 58
11.1.6 A formázóballon felvezetése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Végső angiogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
12 LEKÉPEZÉSI IRÁNYELVEK ÉS POSZTOPERATÍV UTÁNKÖVETÉS. . . . . . . . 59
12.1 Általános. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
12.2 További felügyelet és kezelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
12.3 Mágneses rezonanciára vonatkozó információk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Sztatikus mágneses tér erőssége. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
MRI-vel kapcsolatos hőmérséklet-emelkedés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Képműtermék. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
13 A BETEGEK NYOMONKÖVETÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ. . . . . . . 59
ITALIANO
NEDERLANDS
INDICE
INHOUD
Illustrazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
Afbeeldingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
1 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1.1 Branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z . . . . . . . . . . . . . 60
1.2 Sistema di inserimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2 INDICAZIONI PER L’USO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3 CONTROINDICAZIONI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4 AVVERTENZE E PRECAUZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1 Informazioni generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.2 Selezione, trattamento e follow-up del paziente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.3 Tecniche preoperatorie di misurazione e imaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.4 Selezione del dispositivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.5 Procedura di impianto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.6 Uso del palloncino dilatatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.7 Informazioni sulle procedure MRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Campo magnetico statico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Riscaldamento correlato all’MRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Artefatti d’immagine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5 EVENTI NEGATIVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.1 Eventi negativi osservati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.2 Possibili eventi negativi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Notifica degli eventi negativi correlati al dispositivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6 RIEPILOGO DEGLI STUDI CLINICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7 SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI PAZIENTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7.1 Requisiti per il trattamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8 INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PAZIENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
9 CONFEZIONAMENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
10 INFORMAZIONI PER USO CLINICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
10.1 Programma di formazione per il medico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
10.2 Esame prima dell’uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
10.3 Materiali necessari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
10.4 Materiali consigliati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
10.5 Linee guida per la determinazione del diametro idoneo
del dispositivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Tabella 10.5.1 Guida alla determinazione delle dimensioni idonee
della branca iliaca per endoprotesi addominale Spiral-Z. . . . . . . . . . . . . . 63
11 ISTRUZIONI PER L’USO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Requisiti anatomici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Informazioni generali sull’impiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Fattori da considerare in sede preliminare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Preparazione del paziente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
11.1 Sistema con branca iliaca per endoprotesi addominale
Zenith Spiral-Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
11.1.1 Preparazione/lavaggio della branca iliaca controlaterale. . . . . . . . 63
11.1.2 Preparazione/lavaggio della branca iliaca ipsilaterale. . . . . . . . . . . 63
11.1.3 Accesso vascolare e angiografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
11.1.4 Posizionamento e rilascio della branca iliaca controlaterale. . . . . 63
11.1.5 Posizionamento e rilascio della branca iliaca ipsilaterale. . . . . . . . 64
11.1.6 Inserimento del palloncino dilatatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Angiogramma conclusivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
12 LINEE GUIDA PER LE TECNICHE DI IMAGING E IL FOLLOW-UP
POSTOPERATORIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
12.1 Informazioni generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
12.2 Ulteriori esami di controllo e trattamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
12.3 Informazioni sulle procedure MRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Campo magnetico statico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Riscaldamento correlato all’MRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Artefatti d’immagine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
13 INFORMAZIONI DOCUMENTANTI IL DISPOSITIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1 BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1.1 Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1.2 Plaatsingssysteem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2 INDICATIES VOOR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3 CONTRA-INDICATIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4 WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.1 Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.2 Selectie, behandeling en controle van de patiënt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.3 Preprocedurele meettechnieken en beeldvorming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.4 Selectie van het hulpmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.5 De implantatieprocedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.6 Gebruik van de modelleerballon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.7 MRI-informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Statisch magnetisch veld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
MRI-gerelateerde opwarming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Beeldartefact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5 ONGEWENSTE VOORVALLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.1 Waargenomen ongewenste voorvallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.2 Mogelijke ongewenste voorvallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Melding van prothesegerelateerde ongewenste voorvallen. . . . . . . . . . . 68
6 SAMENVATTING VAN KLINISCHE STUDIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7 SELECTIE EN BEHANDELING VAN DE PATIËNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7.1 Individualisering van de behandeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
8 INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9 WIJZE VAN LEVERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
10 INFORMATIE OVER HET KLINISCHE GEBRUIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
10.1 Opleiding van de arts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
10.2 Inspectie voorafgaand aan gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
10.3 Benodigde materialen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
10.4 Aanbevolen materialen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
10.5 Leidraad voor het bepalen van de diameter van het hulpmiddel . . . . . 69
Tabel 10.5.1 Spiral-Z AAA iliacale poot – leidraad voor het bepalen
van de maat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
11 GEBRUIKSAANWIJZING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Anatomische vereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Algemene gebruiksinformatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Bepalende factoren vóór de implantatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Voorbereiding van de patiënt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
11.1 Zenith Spiral-Z AAA iliacaal pootsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
11.1.1 Voorbereiding/spoelen van de contralaterale iliacale poot. . . . . . 69
11.1.2 Voorbereiding/spoelen van de ipsilaterale iliacale poot. . . . . . . . . 69
11.1.3 Vasculaire introductie en angiografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
11.1.4 Plaatsing en ontplooiing van de contralaterale iliacale poot. . . . 69
11.1.5 Plaatsing en ontplooiing van de ipsilaterale iliacale poot. . . . . . . 69
11.1.6 Introductie van de modelleerballon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Afrondend angiogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
12 RICHTLIJNEN VOOR BEELDVORMEND ONDERZOEK EN
POSTOPERATIEVE CONTROLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
12.1 Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
12.2 Extra controle en behandeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
12.3 MRI-informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Statisch magnetisch veld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
MRI-gerelateerde opwarming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Beeldartefact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
13 INFORMATIE PATIËNTVOLGSYSTEEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
NORSK
POLSKI
INNHOLDSFORTEGNELSE
SPIS TREŚCI
Illustrasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
Ilustracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
1 BESKRIVELSE AV ANORDNINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
1.1 Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
1.2 Innføringssystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2 BRUKSOMRÅDER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3 KONTRAINDIKASJONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.2 Pasientutvelgelse, behandling og oppfølging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.3 Målingsteknikker og avbilding før prosedyren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.4 Valg av anordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.5 Implantasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.6 Bruk av formingsballong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.7 MR-informasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Statisk magnetfelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
MR-relatert oppvarming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Bildeartefakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5 UØNSKEDE HENDELSER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.1 Observerte uønskede hendelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.2 Mulige uønskede hendelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Rapportering av anordningsrelaterte uønskede hendelser. . . . . . . . . . . . 73
6 OVERSIKT OVER KLINISKE STUDIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7 PASIENTUTVELGELSE OG BEHANDLING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
7.1 Individualisering av behandlingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
8 PASIENTRÅDGIVNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
9 LEVERINGSFORM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
10 INFORMASJON OM KLINISK ANVENDELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
10.1 Legeopplæring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
10.2 Inspeksjon før bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
10.3 Nødvendige materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
10.4 Anbefalte materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
10.5 Retningslinjer for størrelsesmåling av anordningens diameter. . . . . . . . 74
Tabell 10.5.1 Veiledning for valg av størrelse for Spiral-Z
AAA iliaca-benimplantat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
11 BRUKSVEILEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Anatomiske krav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Generell bruksinformasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Avgjørende faktorer før implantasjonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Klargjøring av pasienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11.1 Zenith Spiral-Z AAA iliaca-bensystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11.1.1 Forberedelse/skylling av kontralateralt iliaca-ben. . . . . . . . . . . . . . . 75
11.1.2 Forberedelse/skylling av ipsilateralt iliaca-ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11.1.3 Vaskulær tilgang og angiografi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11.1.4 Plassering og anleggelse av kontralateralt iliaca-ben. . . . . . . . . . . 75
11.1.5 Plassering og anleggelse av ipsilateralt iliaca-ben. . . . . . . . . . . . . . 75
11.1.6 Innføring av formingsballong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sluttangiogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
12 RETNINGSLINJER FOR AVBILDING OG POSTOPERATIV OPPFØLGING. . 76
12.1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
12.2 Ytterligere kontroll og behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
12.3 MR-informasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Statisk magnetfelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
MR-relatert oppvarming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Bildeartefakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
13 INFORMASJON FOR SPORING AV PASIENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
1 OPIS URZĄDZENIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
1.1 Odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
1.2 System podawania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2 WSKAZANIA DO STOSOWANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3 PRZECIWWSKAZANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4 OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.1 Ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.2 Wybór pacjentów, leczenie i kontrola po zabiegu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.3 Techniki pomiarów przedoperacyjnych i obrazowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.4 Wybór urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.5 Procedura wszczepiania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.6 Użycie balonu kształtującego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.7 Informacje dotyczące RM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Statyczne pole magnetyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Nagrzewanie związane z RM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Artefakt obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5 ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.1 Obserwowane zdarzenia niepożądane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.2 Potencjalne zdarzenia niepożądane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych związanych z urządzeniem . . . . . . . 79
6 STRESZCZENIE BADAŃ KLINICZNYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
7 DOBÓR I LECZENIE PACJENTÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
7.1 Indywidualizacja leczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
8 INFORMACJE O PROWADZENIU PACJENTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
9 SPOSÓB DOSTARCZENIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
10 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA KLINICZNEGO. . . . . . . . . . . 79
10.1 Szkolenie lekarza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
10.2 Kontrola przed użyciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
10.3 Wymagane materiały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
10.4 Materiały zalecane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
10.5 Wskazówki doboru średnicy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tabela 10.5.1 Wskazówki doboru rozmiaru stent-graftu
odnogi biodrowej Spiral-Z AAA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
11 INSTRUKCJA UŻYCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Wymagania anatomiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Ogólne informacje o stosowaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Przedimplantacyjne czynniki determinujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Przygotowanie pacjenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
11.1 System odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z AAA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
11.1.1 Przygotowanie/przepłukiwanie przeciwstronnej
odnogi biodrowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
11.1.2 Przygotowanie/przepłukiwanie tożsamostronnej
odnogi biodrowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
11.1.3 Dostęp naczyniowy i angiografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
11.1.4 Umieszczanie i rozprężanie przeciwstronnej
odnogi biodrowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
11.1.5 Umieszczanie i rozprężanie tożsamostronnej
odnogi biodrowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
11.1.6 Wprowadzenie balonu kształtującego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Angiogram końcowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
12 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBRAZOWANIA I KONTROLA PO ZABIEGU. . 81
12.1 Ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
12.2 Dodatkowa obserwacja i leczenie pacjentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
12.3 Informacje dotyczące RM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Statyczne pole magnetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Nagrzewanie związane z RM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Artefakt obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
13 INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSERWACJI PACJENTÓW. . . . . . . . . . . . . . . . 82
PORTUGUÊS
SVENSKA
ÍNDICE
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ilustrações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
Illustrationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
1 DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
1.1 Extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
1.2 Sistema de colocação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2 INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3 CONTRA-INDICAÇÕES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.1 Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.2 Selecção, tratamento e seguimento dos doentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.3 Técnicas de medição e imagiologia antes do procedimento . . . . . . . . . . . 83
4.4 Escolha do dispositivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.5 Procedimento de implantação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.6 Utilização do balão de moldagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.7 Informação sobre RMN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Campo magnético estático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Aquecimento relacionado com RMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Artefactos de imagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5 EFEITOS ADVERSOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.1 Efeitos adversos observados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.2 Efeitos adversos potenciais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Relato de efeitos adversos relacionados com o dispositivo. . . . . . . . . . . . 85
6 SÍNTESE DOS ESTUDOS CLÍNICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7 SELECÇÃO E TRATAMENTO DE DOENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.1 Individualização do tratamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
8 INFORMAÇÃO DE ACONSELHAMENTO AOS DOENTES. . . . . . . . . . . . . . . . . 85
9 APRESENTAÇÃO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
10 INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO CLÍNICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
10.1 Formação de médicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
10.2 Inspecção antes da utilização. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
10.3 Materiais necessários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
10.4 Materiais recomendados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
10.5 Orientações para escolha do diâmetro dos dispositivos . . . . . . . . . . . . . . 86
Tabela 10.5.1 Guia de escolha do tamanho/diâmetro da
extremidade ilíaca da prótese AAA Spiral-Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
11 INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Requisitos anatómicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Informação geral sobre a utilização. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Factores determinantes antes da implantação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Preparação do doente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
11.1 Sistema da extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
11.1.1 Preparação/irrigação da extremidade ilíaca contralateral. . . . . . . 86
11.1.2 Preparação/irrigação da extremidade ilíaca homolateral. . . . . . . . 86
11.1.3 Acesso vascular e angiografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
11.1.4 Colocação e expansão da extremidade ilíaca contralateral. . . . . . 86
11.1.5 Colocação e expansão da extremidade ilíaca homolateral. . . . . . 87
11.1.6 Inserção do balão de moldagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Angiograma final. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
12 ORIENTAÇÕES RELATIVAS À IMAGIOLOGIA E AO SEGUIMENTO
PÓS-OPERATÓRIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
12.1 Geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
12.2 Vigilância e tratamento adicionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
12.3 Informação sobre RMN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Campo magnético estático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Aquecimento relacionado com RMN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Artefactos de imagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
13 INFORMAÇÃO SOBRE A LOCALIZAÇÃO DE DOENTES . . . . . . . . . . . . . . . . 88
1 PRODUKTBESKRIVNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1.1 Zenith Spiral-Z AAA iliakaliskt graftben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1.2 Införingssystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2 AVSEDD ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3 KONTRAINDIKATIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.1 Allmänt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.2 Patienturval, behandling och uppföljning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.3 Mättekniker och bildtagning före proceduren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.4 Val av anordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.5 Implantationsförfarande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.6 Användning av formningsballong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.7 MRT-information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Statiskt magnetfält. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
MRT-relaterad uppvärmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Bildartefakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5 BIVERKNINGAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.1 Observerade biverkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.2 Eventuella biverkningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Rapportering av biverkningar som har samband med anordningen. . . 90
6 SAMMANFATTNING AV KLINISKA STUDIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7 PATIENTURVAL OCH BEHANDLING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
7.1 Individualisering av behandlingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8 PATIENTRÅDGIVNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
9 LEVERANSFORM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
10 INFORMATION OM KLINISK ANVÄNDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
10.1 Läkarens utbildning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
10.2 Besiktning före användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
10.3 Material som behövs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
10.4 Rekommenderat material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
10.5 Riktlinjer för storleksbestämning av anordningsdiametrar. . . . . . . . . . . . 91
Tabell 10.5.1 Storleksbestämningsguide för Spiral-Z
AAA iliakaliskt graftben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
11 BRUKSANVISNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Anatomiska krav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Allmän information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Avgöranden före implantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Förberedelse av patienten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
11.1 Zenith Spiral-Z AAA iliakaliskt graftbenssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
11.1.1 Förberedning/spolning av kontralateralt iliakaliskt graftben. . . . 92
11.1.2 Förberedning/spolning av ipsilateralt iliakaliskt graftben. . . . . . . 92
11.1.3 Kärlåtkomst och angiografi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
11.1.4 Placering och utplacering av det kontralaterala
iliakaliska graftbenet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
11.1.5 Placering och utplacering av det ipsilaterala
iliakaliska graftbenet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
11.1.6 Införing av formningsballong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Slutligt angiogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
12 RIKTLINJER FÖR BILDFRAMSTÄLLNING OCH POSTOPERATIV
UPPFÖLJNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
12.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
12.2 Ytterligare övervakning och behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
12.3 MRT-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Statiskt magnetfält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
MRT-relaterad uppvärmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Bildartefakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
13 PATIENTSPÅRNINGSINFORMATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Illustrationer
1
3
5
5
4
1. Iliakale Schenkel
2. Röntgendichte Goldmarkierungen (4)
3. Suprarenaler Stent
4. Hauptteil
5. Röntgendichte Goldmarkierung
1. Iliacale poten
2. Gouden radiopake markeringen (4)
3. Suprarenale stent
4. Main body
5. Gouden radiopake markering
1. Λαγόνια σκέλη
2. Χρυσοί ακτινοσκιεροί δείκτες (4)
3. Επινεφρική ενδοπρόσθεση
4. Κύριο σώμα
5. Χρυσός ακτινοσκιερός δείκτης
1. Iliaca-ben
2. Radioopake gullmarkører (4)
3. Suprarenal stent
4. Hoveddel
5. Radioopak gullmarkør
1. Ramas ilíacas
2. Marcadores radiopacos de oro (4)
3. Stent suprarrenal
4. Cuerpo principal
5. Marcador radiopaco de oro
1. Odnogi biodrowe
2. Złote znaczniki cieniodajne (4)
3. Stent nadnerkowy
4. Główny trzon
5. Złoty znacznik cieniodajny
•
1. Branche iliache
2. Marker radiopachi in oro (4)
3. Stent soprarenale
4. Corpo principale
5. Marker radiopaco in oro
Illustrasjoner
1. Iliaca-ben
2. Røntgenfaste guldmarkører (4)
3. Suprarenal stent
4. Hovedprotese
5. Røntgenfast guldmarkør
•
1. Iliakaliska graftben
2. Röntgentäta guldmarkeringar (4)
3. Suprarenal stent
4. Huvudstomme
5. Röntgentät markering av guld
Afbeeldingen
1. Iliacaszárak
2. Arany sugárfogó markerek (4)
3. Suprarenalis sztent
4. Fő grafttörzs
5. Arany sugárfogó marker
•
1. Iliakální ramena
2. Zlaté rentgenokontrastní značky (4)
3. Suprarenální stent
4. Hlavní tělo
5. Zlatá rentgenkontrastní značka
Illustrazioni
1. Extremidades ilíacas
2. Marcador radiopaco de ouro (4)
3. Stent supra-renal
4. Corpo principal
5. Marcador radiopaco de ouro
•
1. Jambages iliaques
2. Marqueurs radio-opaques en or (4)
3. Stent suprarénal
4. Corps principal
5. Marqueur radio-opaque en or
Illustrations
•
Ilustrace
•
Illustrationer
•
Abbildungen
•
Απεικονίσεις
•
Ilustraciones
•
Illustrations
•
Illusztrációk
1. Iliac Legs
2. Gold Radiopaque Markers (4)
3. Suprarenal Stent
4. Main Body
5. Gold Radiopaque Marker
Ilustracje
•
Fig. 1
Ilustrações
•
2
11
Illustrations
5
6
1
2
7
4
3
8
•
Ilustrace
12
11
9
10
Fig. 2
•
13
Illustrationer
•
Abbildungen
•
Απεικονίσεις
•
Ilustraciones
•
Illustrations
•
Illusztrációk
•
Illustrazioni
•
Afbeeldingen
•
Illustrasjoner
•
Ilustracje
•
1.Hub
2. Pin Vise
3.Gripper
4. Peel-Away® Sheath
5.Stopcock
6. Connecting Tube
7. Flexor® Introducer Sheath
8. Dilator Tip
9. Flushing Groove
10. Captor® Hemostatic Valve
11. Gray Positioner
12. Inner Cannula
13. Iliac Leg Graft
1.Embase
2. Vis à broche
3.Repose-doigt
4. Gaine Peel-Away®
5.Robinet
6. Tube connecteur
7. Gaine d’introduction Flexor®
8. Extrémité du dilatateur
9. Orifice latéral de purge
10. Valve hémostatique Captor®
11. Positionneur gris
12. Canule interne
13. Jambage iliaque
1. Conector
2. Pino de fixação
3.Zona de preensão
4.Bainha Peel-Away®
5.Torneira de passagem
6.Tubo de ligação
7.Bainha introdutora Flexor®
8.Ponta dilatadora
9.Canal de irrigação
10.Válvula hemostática Captor®
11.Posicionador cinzento
12.Cânula interior
13.Extremidade ilíaca da prótese
1.Ústí
2.Svěrka
3.Držák
4. Sheath Peel-Away®
5. Uzavírací kohout
6. Spojovací hadička
7. Zaváděcí sheath Flexor®
8. Hrot dilatátoru
9. Proplachovací zářez
10. Hemostatický ventil Captor®
11. Šedý polohovač
12. Vnitřní kanyla
13. Iliakální rameno graftu
1.Kónusz
2.Rögzítőelem
3.Markoló
4. Peel-Away® hüvely
5.Elzárócsap
6.Összekötőcső
7. Flexor® bevezetőhüvely
8. Dilatátor csúcsa
9.Öblítőhorony
10. Captor® vérzéscsillapító szelep
11. Szürke pozicionáló
12. Belső kanül
13. Iliacaszár graft
1.Fattning
2.Skruvstycke
3.Gripare
4.Peel-Away®-hylsa
5.Infusionskran
6.Kopplingsslang
7.Flexor® införarhylsa
8.Dilatatorspets
9.Spolningsskåra
10.Captor® hemostasventil
11.Grå lägeställare
12.Inre kanyl
13.Iliakaliskt graftben
1.Muffe
2. Pin vise
3.Gribeanordning
4. Peel-Away® sheath
5.Hane
6. Tilslutningsslange
7.Flexor® indføringssheath
8.Dilatatorspids
9.Skyllerille
10. Captor® hæmostatisk ventil
11. Grå positioneringsanordning
12. Indre kanyle
13.Iliaca-ben
1.Connettore
2.Morsetto
3. Elemento di presa
4. Guaina Peel-Away®
5.Rubinetto
6. Tubo connettore
7. Guaina di introduzione Flexor®
8. Punta del dilatatore
9. Incavo di lavaggio
10. Valvola emostatica Captor®
11. Posizionatore grigio
12. Cannula interna
13. Branca iliaca della protesi
1.Ansatz
2.Klemmschraube
3.Greifer
4.Peel-Away®-Schleuse
5.Absperrhahn
6.Verbindungsschlauch
7.Flexor®-Einführschleuse
8.Dilatatorspitze
9.Spülrille
10.Captor®-Hämostaseventil
11. Grauer Positionierer
12. Innere Kanüle
13. Iliakaler Prothesenschenkel
1.Aanzetstuk
2.Borgschroef
3.Grijper
4. Peel-Away® sheath
5.Afsluitkraan
6.Verbindingsslang
7. Flexor® introducer sheath
8.Dilatatortip
9.Spoelgroef
10. Captor® hemostaseklep
11. Grijze pusher
12.Binnencanule
13. Iliacale poot
1.Ομφαλός
2. Μέγγενη ακίδας
3. Συσκευή σύλληψης
4. Θηκάρι Peel-Away®
5.Στρόφιγγα
6. Συνδετικός σωλήνας
7. Θηκάρι εισαγωγής Flexor®
8. Άκρο διαστολέα
9. Εγκοπή έκπλυσης
10. Αιμοστατική βαλβίδα Captor®
11. Γκρι διάταξη τοποθέτησης
12. Εσωτερική κάνουλα
13. Μόσχευμα λαγόνιου σκέλους
1.Kanylefeste
2.Klemmeskrue
3.Gripestykke
4. Peel-Away® hylse
5.Stoppekran
6.Tilkoblingsslange
7. Flexor® innføringshylse
8.Dilatatorspiss
9.Skyllerenne
10. Captor® hemostaseventil
11. Grå posisjoneringsenhet
12. Indre kanyle
13.Iliaca-benimplantat
1.Conector
2.Manguito
3.Agarrador
4. Vaina Peel-Away®
5. Llave de paso
6. Tubo conector
7. Vaina introductora Flexor®
8. Punta del dilatador
9. Ranura de lavado
10. Válvula hemostática Captor®
11. Posicionador gris
12. Cánula interior
13. Rama ilíaca de la endoprótesis vascular
1.Złączka
2. Imadło sztyftowe
3.Chwytak
4. Koszulka Peel-Away®
5. Kranik odcinający
6. Rurka łącząca
7. Koszulka wprowadzająca Flexor®
8. Końcówka rozszerzacza
9. Rowek do przepłukiwania
10. Zastawka hemostatyczna Captor®
11. Szary pozycjoner
12. Kaniula wewnętrzna
13. Stent-graft odnogi biodrowej
Ilustrações
•
Illustrationer
12
Illustrations
•
Ilustrace
•
Illustrationer
•
•
Fig. 5
Απεικονίσεις
•
Ilustraciones
•
Illustrations
•
Illusztrációk
•
Illustrazioni
•
Fig. 6
13
Afbeeldingen
Fig. 4
Abbildungen
Fig. 3
•
Illustrasjoner
•
Ilustracje
•
Ilustrações
•
Illustrationer
Illustrations
•
Ilustrace
•
Illustrationer
•
Abbildungen
•
Fig. 8
Απεικονίσεις
Fig. 7
•
Ilustraciones
•
Illustrations
•
Illusztrációk
•
Illustrazioni
•
Afbeeldingen
•
Fig. 10
Fig. 9
Illustrasjoner
•
Ilustracje
•
Ilustrações
•
Illustrationer
Fig. 11
14
Illustrationer
•
Ilustrações
•
Ilustracje
•
Illustrasjoner
•
Afbeeldingen
•
Illustrazioni
•
Illusztrációk
Fig. 13
•
1.Balloon Expansion/Graft Sealing Sites
1.Expanze balónku/místa utěsnění graftu
Απεικονίσεις
•
Ilustraciones
•
Illustrations
•
Fig. 12
1.Sites de gonflage du ballonnet et d’étanchéité
de l’endoprothèse
1.Ballon feltöltés/graft tapadási helyei
1.Siti di dilatazione del palloncino/fissaggio
dell’endoprotesi
1.Plaatsen voor ballonexpansie/protheseafdichting
•
1.Lugares de hinchado del balón y sellado de
la endoprótesis vascular
1
Illustrationer
1.Θέσεις διαστολής μπαλονιού/στεγανοποίησης
μοσχεύματος
•
1.Ballonaufweitungs- / Prothesendichtungsstellen
Abbildungen
1.Ballonekspansion/proteseforseglingssteder
1.Locais de expansão do balão/selagem da prótese
Fig. 14
Illustrations
1.Ballongexpansion/graftets tätningsställen
•
1. Miejsca rozprężania balonu/uszczelniania
stent-graftu
Ilustrace
1.Ballongekspansjons-/implantatforseglingssteder
15
ENGLISH
• Adequate iliac or femoral access is required to introduce the device into
the vasculature. Access vessel diameter (measured inner wall to inner
wall) and morphology (minimal tortuosity, occlusive disease and/or
calcification) should be compatible with vascular access techniques and
delivery systems of a 14 French to 16 French vascular introducer sheath.
Vessels that are significantly calcified, occlusive, tortuous or thrombuslined may preclude placement of the endovascular graft and/or may
increase the risk of embolization. A vascular conduit technique may be
necessary to achieve success in some patients.
• The Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak Introduction System
is not recommended in patients who cannot tolerate contrast agents
necessary for intra-operative and postoperative follow-up imaging.
All patients should be monitored closely and checked periodically
for a change in the condition of their disease and the integrity of the
endoprosthesis.
• The Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak Introduction System is
not recommended in patients exceeding weight and/or size limits which
compromise or prevent the necessary imaging requirements.
• Inability to maintain patency of at least one internal iliac artery or
occlusion of an indispensible inferior mesenteric artery may increase the
risk of pelvic/bowel ischemia.
• Multiple large, patent lumbar arteries, mural thrombus and a patent
inferior mesenteric artery may all predispose a patient to Type II
endoleaks. Patients with uncorrectable coagulopathy may also have an
increased risk of Type II endoleak or bleeding complications.
• The Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg has not been explicitly evaluated
clinically; however, its performance is represented by the Zenith AAA
Endovascular Graft Iliac Leg (a previous version of the device), which has
not been evaluated in the following patient populations:
• traumatic aortic injury
• leaking, pending rupture or ruptured aneurysms
• mycotic aneurysms
• pseudoaneurysms resulting from previous graft placement
• revision of previously placed endovascular grafts
• uncorrectable coagulopathy
• indispensible mesenteric artery
• genetic connective tissue disease (e.g., Marfans or Ehlers-Danlos
Syndromes)
• concomitant thoracic aortic or thoracoabdominal aneurysms
• patients with active systemic infections
• pregnant or nursing females
• morbidly obese patients
• less than 18 years of age
• key anatomical elements that fall outside the sizing requirements
specified in the appropriate main body or Renu Instructions for Use.
• Successful patient selection requires specific imaging and accurate
measurements; please see Section 4.3, Pre-Procedure Measurement
Techniques and Imaging.
• All lengths and diameters of the devices necessary to complete the
procedure should be available to the physician, especially when preoperative case planning measurements (treatment diameters/lengths) are
not certain. This approach allows for greater intra-operative flexibility to
achieve optimal procedural outcomes.
Zenith® Spiral-Z AAA Iliac Leg with the
Z-Trak™ Introduction System
Suggested Instructions for Use
Read all instructions carefully. Failure to properly follow the instructions,
warnings and precautions may lead to serious surgical consequences or
injury to the patient.
CAUTION: Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the
order of a physician.
CAUTION: All contents of the outer pouch (including the introduction
system and endovascular grafts) are supplied sterile, for single use only.
For the Zenith product line there are seven applicable Suggested Instructions
for Use (IFU). This IFU describes the Suggested Instructions for Use for the
Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg. For information on other applicable Zenith
components, please refer to the following Instructions for Use:
• Zenith AAA Endovascular Graft (Zenith AAA Endovascular Graft main body);
• Zenith Flex® AAA Endovascular Graft Main Body Component;
• Zenith Renu® AAA Ancillary Graft (main body extension and converter
configurations);
• Zenith Fenestrated AAA Endovascular Graft;
• Zenith Branch Iliac Endovascular Graft;
• Zenith AAA Endovascular Graft Ancillary Components (Zenith AAA
Endovascular Graft main body extensions, iliac leg extensions, converters
and iliac plugs); and
• Coda® Balloon Catheter.
1 Device Description
1.1 Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg
The Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg should be used in conjunction with the
Zenith AAA main bodies (Flex, Fenestrated, and Branch) or Renu and is a part
of a modular system consisting of multiple components, most typically a
bifurcated main body and two iliac legs. (Fig. 1) The iliac legs are constructed
of full-thickness woven polyester fabric sewn to two self-expanding stainless
steel Cook-Z® stents and a continuous nitinol spiral stent with braided
polyester and monofilament polypropylene suture. The graft is fully stented
to provide stability and the expansile force necessary to open the lumen of
the graft during deployment. Additionally, the Cook-Z stents placed at the
ends of the graft provide the necessary attachment and seal of the graft to
the vessel wall.
1.2 Delivery System
The Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg is shipped pre-loaded onto a 14 French or
16 French Z-Trak Introduction System. (Fig. 2) The delivery system is designed
for ease of use with minimal preparation. All systems are compatible with a
.035 inch wire guide.
For added hemostasis, the Captor™ Hemostatic Valve can be loosened or
tightened for the introduction and/or removal of ancillary devices into
and out of the sheath. In addition, the delivery system features a Flexor®
introducer sheath which resists kinking and is hydrophilically coated.
Both features are intended to enhance trackability in the iliac arteries and
abdominal aorta.
4.3 Pre-Procedure Measurement Techniques and Imaging
2 Indications for Use
• Lack of non-contrast CT imaging may result in failure to appreciate iliac or
aortic calcification, which may preclude access or reliable device fixation
and seal.
• Pre-procedure imaging reconstruction thicknesses >3 mm may result in
sub-optimal device sizing, or in failure to appreciate focal stenoses from
CT.
• Clinical experience indicates that contrast-enhanced spiral computed
tomographic angiography (CTA) with 3-D reconstruction is the strongly
recommended imaging modality to accurately assess patient anatomy
prior to treatment with the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg. If contrastenhanced spiral CTA with 3-D reconstruction is not available, the patient
should be referred to a facility with these capabilities.
• Clinicians recommend that angiography should demonstrate the iliac
artery bifurcations such that the distal common iliacs are well defined
relative to the origin of the internal iliac arteries bilaterally, prior to
deployment of the iliac leg components.
The Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak Introduction System is
indicated for use with the Zenith AAA Endovascular Graft family of products,
including the Zenith Flex AAA Endovascular Graft, Zenith Renu Ancillary
Graft, Zenith Fenestrated AAA Endovascular Graft, or Zenith Branch Iliac
Endovascular Graft, during either a primary or a secondary procedure
in patients who have adequate iliac/femoral access compatible with the
required introduction systems. The graft is used in combination with these
products for the endovascular treatment of abdominal aortic and aorto-iliac
aneurysms.
3 Contraindications
The Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak Introduction System is
contraindicated in:
• Patients with known sensitivities or allergies to stainless steel, polyester,
solder (tin, silver), polypropylene, nitinol, or gold.
• Patients with a systemic or local infection that may increase the risk of
endovascular graft infection.
Diameters
Utilizing CT, diameter measurements should be determined from the outer
wall to outer wall vessel diameter (not lumen measurement) to help with
proper device sizing and device selection. The contrast-enhanced spiral CT
scan must start 1 cm superior to the celiac axis and continue through the
femoral heads at an axial thickness slice of 3 mm or less.
4 Warnings and Precautions
4.1General
• Read all instructions carefully. Failure to properly follow the instructions,
warnings and precautions may lead to serious consequences or injury to
the patient.
• Always have a qualified surgery team available during implantation or
reintervention procedures in the event that conversion to open surgical
repair is necessary.
• The Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak Introduction System
should only be used by physicians and teams trained in vascular
interventional techniques (catheter-based and surgical) and in the use of
this device. Specific training expectations are described in Section 10.1,
Physician Training.
• Additional endovascular interventions or conversion to standard open
surgical repair following initial endovascular repair should be considered
for patients experiencing enlarging aneurysms, unacceptable decrease
in fixation length (vessel and component overlap) and/or endoleak. An
increase in aneurysm size and/or persistent endoleak or migration may
lead to aneurysm rupture.
• Patients experiencing reduced blood flow through the graft limb and/
or leaks may be required to undergo secondary interventions or surgical
procedures.
Lengths
Utilizing CT, length measurements should be determined to accurately
assess length as well as planning Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg components.
These reconstructions should be performed in sagittal, coronal, and 3-D.
• All patients should be advised that endovascular treatment requires
life-long, regular follow-up to assess their health and the performance
of their endovascular graft. Patients with specific clinical findings (e.g.,
endoleaks, enlarging aneurysm or changes in the structure or position
of the endovascular graft) should receive enhanced follow-up. Specific
follow-up guidelines are described in Section 12, Imaging Guidelines
and Postoperative Follow-Up.
• The Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak Introduction System
is not recommended in patients unable to undergo, or who will not
be compliant with, the necessary preoperative and postoperative
imaging and implantation studies as described in Section 12, Imaging
Guidelines and Postoperative Follow-Up.
• After endovascular graft placement, patients should be regularly
monitored for perigraft flow, aneurysm growth or changes in the
structure or position of the endovascular graft. At a minimum, annual
imaging is required, including: 1) abdominal radiographs to examine
device integrity (separation between components or stent fracture) and
2) contrast and non-contrast CT to examine aneurysm changes, perigraft
flow, patency, tortuosity and progressive disease. If renal complications
or other factors preclude the use of image contrast media, abdominal
radiographs and duplex ultrasound may provide similar information.
4.2 Patient Selection, Treatment and Follow-Up
• Zenith Spiral-Z iliac artery distal fixation site greater than 10 mm in
length and 7.5-20 mm in diameter (measured outer wall to outer wall) is
required. These sizing measurements are critical to the performance of
the endovascular repair.
• For sizing requirements and a list of key anatomical elements that may
affect successful aneurysm exclusion using a Main Body or Renu from the
Zenith AAA Endovascular Graft family of products, refer to the appropriate
Instructions for Use.
4.4 Device Selection
• Strict adherence to the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg IFU sizing guide is
16
strongly recommended when selecting the appropriate device size (Table
10.5.1). Appropriate device oversizing has been incorporated into the IFU
sizing guide. Sizing outside of this range can result in endoleak, fracture,
migration, device infolding or compression.
• Maximum whole-body-averaged specific absorption rate (SAR) of 2 W/kg
for 15 minutes of scanning( i.e., per scanning sequence)
In non-clinical testing, the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg produced a
temperature rise of less than or equal to 2.6 °C at a maximum whole-bodyaveraged specific absorption rate (SAR) of 2.9 W/kg, for 15 minutes of MR
scanning in a 3.0 Tesla Excite, GE Electric Healthcare, 14X.M5 Software,
MR Scanner. The maximum whole-body-averaged specific absorption rate
(SAR) was 2.9 W/kg, which corresponds to a calorimetry measured value of
2.7 W/kg.
4.5 Implant Procedure
(Refer to Section 11, DIRECTIONS FOR USE)
• Appropriate procedural imaging is required to successfully position the
Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg and assure accurate apposition to the vessel
wall.
• Do not bend or kink the delivery system. Doing so may cause damage to
the delivery system and the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg Graft.
• To avoid any twist in the endovascular graft, during any rotation of
the delivery system, be careful to rotate all components of the system
together (from outer sheath to inner cannula).
• Do not continue advancing any portion of the delivery system if
resistance is felt during advancement of the wire guide or delivery system.
Stop and assess the cause of resistance; vessel, catheter or graft damage
may occur. Exercise particular care in areas of stenosis, intravascular
thrombosis, or in calcified or tortuous vessels.
• Inadvertent partial deployment or migration of the endoprosthesis may
require surgical removal.
• Unless medically indicated, do not deploy the Zenith Spiral-Z AAA Iliac
Leg in a location that will occlude arteries necessary to supply blood flow
to organs or extremities.
• Do not attempt to re-sheath the graft after partial or complete
deployment.
• Inaccurate placement and/or incomplete sealing of the Zenith Spiral-Z
AAA Iliac Leg within the vessel may result in increased risk of endoleak,
migration or inadvertent occlusion of the internal iliac arteries.
• Inadequate overlap of the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg may result in
increased risk of migration of the stent graft. Incorrect deployment or
migration of the endoprosthesis may require surgical intervention.
• Systemic anticoagulation should be used during the implant procedure
based on hospital- and physician-preferred protocol. If heparin is
contraindicated, an alternative anticoagulant should be considered.
• To activate the hydrophilic coating on the outside of the Flexor
introducer sheath, the surface must be wiped with sterile gauze pads
soaked in saline solution. Always keep the sheath hydrated for optimal
performance.
• Minimize handling of the constrained endoprosthesis during preparation
and insertion to decrease the risk of endoprosthesis contamination and
infection.
• Maintain wire guide position during delivery system insertion.
• Fluoroscopy should be used during introduction and deployment to
confirm proper operation of the delivery system components, proper
placement of the graft, and desired procedural outcome.
• The use of the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak Introduction
System requires administration of intravascular contrast. Patients with
pre-existing renal insufficiency may have an increased risk of renal failure
postoperatively. Care should be taken to limit the amount of contrast
media used during the procedure and to observe preventative methods
of treatment to decrease renal compromise (e.g., adequate hydration).
• As the sheath and/or wire guide is withdrawn, anatomy and graft position
may change. Constantly monitor graft position and perform angiography
to check position as necessary.
• Use caution during manipulation of catheters, wires and sheaths
within an aneurysm. Significant disturbances may dislodge fragments
of thrombus, which can cause distal embolization, or may rupture the
aneurysm.
• Avoid damaging the graft or disturbing graft positioning after placement
in the event reinstrumentation (secondary intervention) of the graft is
necessary.
• Verify that the predetermined contralateral iliac leg is selected for
insertion on the contralateral side of the patient before implantation.
Image Artifact
The image artifact extends throughout the anatomical region containing the
device, obscuring the view of immediately adjacent anatomical structures
within approximately 5 cm of the device, as well as the entire device and its
lumen, when scanned in nonclinical testing using the sequence: Fast spin
echo, in a 3.0 Tesla, Excite, GE Electric Healthcare, with G3.0-052B Software,
MR system with body radiofrequency coil.
For all scanners, the image artifact dissipates as the distance from the device
to the area of interest increases. MR scans of the head and neck and lower
extremities may be obtained without image artifact. Image artifact may be
present in scans of the abdominal region, depending on distance from the
device to the area of interest.
Cook recommends that the patient register the MR conditions disclosed in
this IFU with the MedicAlert Foundation. The MedicAlert Foundation can be
contacted in the following manners.
Mail: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382
Phone: 888-633-4298 (toll free)
209-668-3333 from outside the US
Fax:209-669-2450
Web:www.medicalert.org
5 ADVERSE EVENTS
5.1 Observed Adverse Events
For information on observed adverse events in patients receiving Zenith
AAA Endovascular Grafts, please refer to the appropriate IFU from the Zenith
AAA Endovascular Graft family of products. A copy is available online at
www.cookmedical.com.
5.2 Potential Adverse Events
Adverse events that may occur and/or require intervention include, but are
not limited to:
• Amputation
• Anesthetic complications and subsequent attendant problems (e.g.,
aspiration)
• Aneurysm enlargement
• Aneurysm rupture and death
• Aortic damage, including perforation, dissection, bleeding, rupture and
death
• Arterial or venous thrombosis and/or pseudoaneurysm
• Arteriovenous fistula
• Bleeding, hematoma or coagulopathy
• Bowel complications (e.g., ileus, transient ischemia, infarction, necrosis)
• Cardiac complications and subsequent attendant problems (e.g.,
arrhythmia, myocardial infarction, congestive heart failure, hypotension,
hypertension)
• Claudication (e.g., buttock, lower limb)
• Death
• Edema
• Embolization (micro and macro) with transient or permanent ischemia or
infarction
• Endoleak
• Endoprosthesis: improper component placement; incomplete component
deployment; component migration; component separation from another
graft component; suture break; occlusion; infection; stent fracture; graft
material wear; dilatation; erosion; puncture; perigraft flow; and corrosion
• Fever and localized inflammation
• Genitourinary complications and subsequent attendant problems (e.g.,
ischemia, erosion, fistula, incontinence, hematuria, infection)
• Graft or native vessel occlusion
• Hepatic failure
• Impotence
• Infection of the aneurysm, device or access site, including abscess
formation, transient fever and pain
• Lymphatic complications and subsequent attendant problems (e.g.,
lymph fistula)
• Neurologic local or systemic complications and subsequent attendant
problems (e.g., stroke, transient ischemic attack, paraplegia, paraparesis,
paralysis)
• Pulmonary/respiratory complications and subsequent attendant
problems (e.g., pneumonia, respiratory failure, prolonged intubation)
• Renal complications and subsequent attendant problems (e.g., artery
occlusion, contrast toxicity, insufficiency, failure)
• Surgical conversion to open repair
• Vascular access site complications, including infection, pain, hematoma,
pseudoaneurysm, arteriovenous fistula
• Vessel damage
• Wound complications and subsequent attendant problems (e.g.,
dehiscence, infection)
• Vascular spasm or vascular trauma (e.g., iliofemoral vessel dissection,
bleeding, rupture, death)
4.6 Molding Balloon Use
• Do not inflate the balloon in the vessel outside of the graft, as doing so
may cause damage to the vessel. Use the balloon in accordance with its
labeling.
• Use care in inflating the balloon within the graft in the presence of
calcification, as excessive inflation may cause damage to the vessel.
• Confirm complete deflation of the balloon prior to repositioning.
• For added hemostasis, the Captor Hemostatic Valve can be loosened or
tightened to accommodate the insertion and subsequent withdrawal of a
molding balloon.
4.7 MRI Information
Non-clinical testing has demonstrated that the Zenith Spiral-Z AAA Iliac
Leg Graft is MR Conditional. It can be scanned safely immediately after
placement under the following conditions:
Static Magnetic Field
• Static magnetic field of 3.0 Tesla or less.
• Highest spatial magnetic gradient field of 720 Gauss/cm
Non-clinical evaluation was conducted in a 3 Tesla MR system (General
Electric Excite) with a maximum spatial magnetic gradient field of
720 Gauss/cm as measured with a gaussmeter in the position of the static
magnetic field pertinent to the patient (i.e., outside of scanner covering,
accessible to a patient or individual).
MRI-Related Heating
1.5 Tesla Systems:
• Static magnetic field of 1.5 Tesla
• Maximum whole-body-averaged specific absorption rate (SAR) of 2 W/kg
for 15 minutes of scanning ( i.e., per scanning sequence)
In non-clinical testing, the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg produced a
temperature rise of less than or equal to 2.1 °C at a maximum whole-bodyaveraged specific absorption rate (SAR) of 2.9 W/kg, for 15 minutes of MR
scanning in a 1.5 Tesla, Siemens Medical Magnetom, Numaris/4 Software,
Version Syngo MR 2002B DHHS MR Scanner. The maximum whole-bodyaveraged specific absorption rate (SAR) was 2.9 W/kg, which corresponds to
a calorimetry measured value of 2.1 W/kg.
Device-Related Adverse Event Reporting
3.0 Tesla Systems:
6 SUMMARY OF CLINICAL STUDIES
Any adverse event (clinical incident) involving the Zenith Spiral-Z AAA Iliac
Leg should be reported to Cook immediately. For customers inside the
United States, to report an incident, call the Customer Relations Department
at 1-800-457-4500 (24 hour) or 1-812-339-2235. For customers outside the
United States, please call your distributor.
• Static magnetic field of 3.0 Tesla
For clinical study information regarding patients receiving Zenith AAA
17
Endovascular Grafts, please refer to the appropriate IFU from the Zenith AAA
Endovascular Graft family of products. A copy is available online at
www.cookmedical.com.
hydrophilic coating, the surface must be wiped with a sterile gauze pad
soaked in saline solution under sterile conditions.
• Do not use after the “USE BY” (expiration) date printed on the label.
• Store in a cool, dry place.
7 PATIENT SELECTION AND TREATMENT
(See Section 4, WARNINGS AND PRECAUTIONS)
10 CLINICAL USE INFORMATION
7.1 Individualization of Treatment
10.1 Physician Training
Cook recommends that the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg diameters be
selected as described in Table 10.5.1. All lengths and diameters of the
devices necessary to complete the procedure should be available to the
physician, especially when preoperative case planning measurements
(treatment diameters/lengths) are not certain. This approach allows for
greater intra-operative flexibility to achieve optimal procedural outcomes.
The risks and benefits should be carefully considered for each patient before
use of the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg. Additional considerations for patient
selection include, but are not limited to:
CAUTION: Always have a vascular surgery team available during
implantation or re-intervention procedures in the event that conversion
to open surgical repair is necessary.
CAUTION: The Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak Introduction
System should only be used by physicians and teams trained in
vascular interventional techniques and in the use of this device. The
recommended skill/knowledge requirements for physicians using the
Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak Introduction System are
outlined below.
• Patient’s age and life expectancy
• Co-morbidities (e.g., cardiac, pulmonary or renal insufficiency prior to
surgery, morbid obesity)
• Patient’s suitability for open surgical repair
• Patient’s anatomical suitability for endovascular repair
• The risk of aneurysm rupture compared to the risk of treatment with the
Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg
• Patient’s ability to tolerate general, regional or local anesthesia
• Iliofemoral access vessel size and morphology (minimal thrombus,
calcification and/or tortuosity) should be compatible with vascular access
techniques and accessories of the delivery profile of a 14 French to
16 French vascular introducer sheath
• Zenith Spiral-Z iliac artery distal fixation site greater than 10 mm in length
and 7.5-20 mm in diameter (measured outer wall to outer wall)
• Freedom from significant femoral/iliac artery occlusive disease that would
impede flow through the endovascular graft
Patient selection:
• Knowledge of the natural history of abdominal aortic aneurysms (AAA)
and co-morbidities associated with AAA repair.
• Knowledge of radiographic image interpretation, device selection,
planning and sizing.
A multi-disciplinary team that has combined procedural experience
with:
• Femoral cutdown, arteriotomy and repair
• Percutaneous access and closure techniques
• Non-selective and selective wire guide and catheter techniques
• Fluoroscopic and angiographic image interpretation
• Embolization
• Angioplasty
• Endovascular stent placement
• Snare techniques
• Appropriate use of radiographic contrast material
• Techniques to minimize radiation exposure
• Expertise in necessary patient follow-up modalities
The final treatment decision is at the discretion of the physician and patient.
8 PATIENT COUNSELING INFORMATION
The physician and patient (and/or family members) should review the risks
and benefits when discussing this endovascular device and procedure,
including:
10.2 Inspection Prior to Use
Inspect the device and packaging to verify that no damage has occurred as
a result of shipping. Do not use this device if damage has occurred or if the
sterilization barrier has been damaged or broken. If damage has occurred, do
not use the product and return to Cook. Prior to use, verify correct devices
(quantity and size) have been supplied for the patient by matching the
device to the order prescribed by the physician for that particular patient.
• Risks and differences between endovascular repair and surgical repair
• Potential advantages of traditional open surgical repair
• Potential advantages of endovascular repair
• The possibility that subsequent interventional or open surgical repair of
the aneurysm may be required after initial endovascular repair
10.3 Materials Required
In addition to the risks and benefits of an endovascular repair, the physician
should assess the patient’s commitment and compliance to postoperative
follow-up as necessary to ensure continuing safe and effective results. Listed
below are additional topics to discuss with the patient as to expectations
after an endovascular repair:
• Fluoroscope with digital angiography capabilities (C-arm or fixed unit)
• Contrast media
• Syringe
• Heparinized saline solution
• Sterile gauze pads
• All patients should be advised that endovascular treatment requires lifelong, regular follow-up to assess their health and the performance of their
endovascular graft. Patients with specific clinical findings (e.g., endoleaks,
enlarging aneurysms or changes in the structure or position of the
endovascular graft) should receive enhanced follow-up. Specific follow-up
guidelines are described in Section 12, Imaging Guidelines and
Postoperative Follow-Up.
• Patients should be counseled on the importance of adhering to the
follow-up schedule, both during the first year and at yearly intervals
thereafter. Patients should be told that regular and consistent followup is a critical part of ensuring the ongoing safety and effectiveness of
endovascular treatment of AAAs. At a minimum, annual imaging and
adherence to routine postoperative follow-up requirements is required
and should be considered a life-long commitment to the patient’s health
and well-being.
• Physicians must advise all patients that it is important to seek prompt
medical attention if they experience signs of limb occlusion, aneurysm
enlargement or rupture. Signs of graft limb occlusion include pain in the
hip(s) or leg(s) during walking or at rest or discoloration or coolness of
the leg. Aneurysm rupture may be asymptomatic, but usually presents
as: pain; numbness; weakness in the legs; any back, chest, abdominal or
groin pain; dizziness; fainting; rapid heartbeat or sudden weakness.
• Due to the imaging required for successful placement and follow-up of
endovascular devices, the risks of radiation exposure to developing tissue
should be discussed with women who are or suspect they are pregnant.
Men who undergo endovascular or open surgical repair may experience
impotence.
Physicians should refer patients to the Patient Guide regarding risks
occurring during or after implantation of the device. Procedure-related risks
include cardiac, pulmonary, neurologic, bowel and bleeding complications.
Device-related risks include occlusion, endoleak, aneurysm enlargement,
fracture, potential for reintervention and open surgical conversion, rupture
and death (See Section 5.1, Observed Adverse Events and Section 5.2,
Potential Adverse Events). The physician should complete the Patient I.D.
Card and give it to the patient so that he/she can carry it with him/her at all
times. The patient should refer to the card anytime he/she visits additional
health practitioners, particularly for any additional diagnostic procedures
(e.g., MRI).
10.4 Materials Recommended
The following products are recommended for implantation of any
component in the Zenith product line. For information on the use of these
products, refer to the individual product’s suggested instructions for use.
• .035 inch (0.89 mm) extra stiff wire guide, 260 cm; for example:
• Cook Lunderquist Extra Stiff Wire Guides (LES)
• .035 inch (0.89 mm) standard wire guide; for example:
• Cook .035 inch wire guides
• Cook Nimble™ Wire Guides
• Molding Balloons; for example:
• Cook Coda Balloon Catheter
• Introducer sets; for example:
• Cook Check-Flo Introducer Sets
• Cook Extra Large Check-Flo Introducer Sets
• Cook Flexor Balkin Up & Over Contralateral Introducers
• Sizing catheter; for example:
• Cook Aurous Centimeter Sizing Catheters
• Angiographic radiopaque tip catheters; for example:
• Cook Beacon Tip Angiographic Catheters
• Cook Beacon Tip Royal Flush Catheters
• Entry needles; for example:
• Cook single wall entry needles
• Endovascular Dilators; for example:
• Cook Endovascular Dilator Sets
10.5 Device Diameter Sizing Guidelines
The choice of diameter should be determined from the outer wall to outer
wall vessel diameter and not the lumen diameter. Undersizing or oversizing
may result in incomplete sealing or compromised flow.
Table 10.5.1 Spiral-Z AAA Iliac Leg Graft Sizing Guide*
Intended
Iliac Vessel
Diameter 1,2
(mm)
9 HOW SUPPLIED
• The Zenith Spiral-Z AAA Iliac Legs are sterilized by ethylene oxide gas, are
pre-loaded into the Z-Trak Introduction System, and are supplied in peelopen packages.
• The devices are intended for single use only. Do not re-sterilize the
devices.
• The product is sterile if the package is unopened and undamaged.
Inspect the device and packaging to verify that no damage has occurred
as a result of shipping. Do not use this device if damage has occurred or
if the sterilization barrier has been damaged or broken. If damage has
occurred, do not use the product and return to Cook.
• Prior to use, verify correct devices (quantity and size) have been supplied
for the patient by matching the device to the order prescribed by the
physician for that particular patient.
• The Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg is loaded onto a 14 or 16 French Flexor
introducer sheath. The sheath’s surface is treated with a hydrophilic
coating that, when hydrated, enhances trackability. To activate the
Iliac Leg
Diameter3
(mm)
Iliac Leg Working
Length4 (mm)
Introducer
Sheath (Fr)
≤8
9
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
9
11
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
10 - 12
13
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
13 - 15
16
39, 56, 74, 90
14
16 - 18
20
39, 56, 74, 90
16
19 - 20
24
39, 56, 74, 90
16
Maximum diameter along the proximal fixation site.
2
Round measured aortic diameter to nearest mm.
3
Additional considerations may affect choice of diameter.
4
Overall leg length = working length + 22 mm docking stent.
*All dimensions are nominal.
1
18
11 DIRECTIONS FOR USE
3. Introduce the contralateral iliac leg delivery system into the artery.
Advance slowly until the iliac leg graft overlaps at least one stent and
not past the radiopaque marker band positioned 30 mm from the
proximal end of the iliac leg graft inside the contralateral limb of the
main body. (Fig. 6) If there is any tendency for the main body graft to
move during this maneuver, hold it in position by stabilizing the gray
positioner on the ipsilateral side.
NOTE: A radiopaque marker band is positioned 30 mm from the proximal
end of the iliac leg graft to identify the maximum amount of overlap.
NOTE: If difficulty is encountered advancing the iliac leg delivery
system, exchange to a more supportive wire guide. In tortuous vessels
the anatomy may alter significantly with the introduction of the rigid
wires and sheath systems.
4. Confirm position of distal end of the iliac leg graft. Reposition the
iliac leg graft if necessary to ensure internal iliac patency, a minimum
overlap of one stent, and a maximum overlap of 30 mm within the
main body endovascular graft.
NOTE: Ensure the Captor Hemostatic Valve on the iliac leg introducer
sheath is turned to the open position. (Fig. 7)
5. To deploy, hold the iliac leg graft in position with the gripper on the
gray positioner while withdrawing the sheath. (Figs. 8 and 9) Ensure
overlap is maintained.
6. Stop withdrawing the sheath as soon as the distal end of the iliac leg
graft is released.
7. Under fluoroscopy and after verification of iliac leg graft position,
loosen pin vise and retract inner cannula to dock tapered dilator
to gray positioner. Tighten pin vise. Maintain sheath position while
withdrawing gray positioner with secured inner cannula.
8. Close the Captor Hemostatic Valve on the iliac leg introducer sheath by
turning it in a clockwise direction until it stops. (Fig. 10)
9. Re-check the position of the wire guide.
11.1.5 Ipsilateral Iliac Leg Placement and Deployment
Anatomical Requirements
• Iliofemoral access vessel size and morphology (minimal thrombus,
calcium and/or tortuosity) should be compatible with vascular access
techniques and accessories. Arterial conduit techniques may be required.
• For additional anatomical requirements, please refer to the appropriate
main body or Renu IFU from the Zenith AAA Endovascular Graft family of
products. A copy is available online at www.cookmedical.com.
Prior to use of the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak Introduction
System, review this Suggested Instructions for Use booklet. The following
instructions embody a basic guideline for device placement. Variations in the
following procedures may be necessary. These instructions are intended to
help guide the physician and do not take the place of physician judgment.
General Use Information
• Standard techniques for placement of arterial access sheaths, guiding
catheters, angiographic catheters and wire guides should be employed
during use of the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak
Introduction System. The Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg with the Z-Trak
Introduction System is compatible with .035 inch diameter wire guides.
• Endovascular stent grafting is a surgical procedure, and blood loss from
various causes may occur, infrequently requiring intervention (including
transfusion) to prevent adverse outcomes. It is important to monitor
blood loss from the hemostatic valve throughout the procedure, but is
specifically relevant during and after manipulation of the gray positioner.
After the gray positioner has been removed, if blood loss is excessive,
consider placing an uninflated molding balloon or an introduction system
dilator within the valve, restricting flow.
Pre-Implant Determinants
Verify from pre-implant planning that the correct device has been selected.
Determinants include:
NOTE: Ensure the Captor Hemostatic Valve on the main body introducer
sheath is turned to the open position. (Fig. 11)
1. Femoral artery selection for introduction of the delivery system (i.e.,
define respective contralateral and ipsilateral iliac arteries)
2. Angulation of aortic neck, aneurysm and iliac arteries
3. Diameters of infrarenal aortic neck and distal iliac arteries
4. Length from the aortic bifurcation of a previously placed main body or
Renu from the Zenith AAA Endovascular Graft family of products to the
internal iliac arteries/attachment site(s)
5. Aneurysm(s) extending into the iliac arteries may require special
consideration in selecting a suitable graft/artery interface site
6. Degree of vascular calcification
1. Utilize the main body graft wire and sheath assembly to introduce the
ipsilateral iliac leg graft. Advance dilator and sheath assembly into the
main body sheath.
NOTE: In tortuous vessels, the position of the internal iliac arteries may
alter significantly with the introduction of the rigid wires and sheath
systems.
2. Advance slowly until the ipsilateral iliac leg graft overlaps a minimum
of one stent inside the ipsilateral limb of the main body. (Fig. 12)
NOTE: If an overlap of greater than 55 mm is required, it may be
necessary to consider use of a leg extension in the bifurcation area of
the opposite side.
NOTE: For use with Renu converter, ensure iliac leg overlaps a
minimum of one full iliac leg stent (i.e., proximal stent of iliac leg graft)
inside the Renu converter.
3. Confirm position of distal end of the iliac leg graft. Reposition the iliac
leg graft if necessary to ensure internal iliac patency.
NOTE: Ensure the Captor Hemostatic Valve on the iliac leg introducer
sheath is turned to the open position. (Fig. 7)
4. To deploy, stabilize the iliac leg graft with the gripper on the gray
positioner while withdrawing the iliac leg sheath. If necessary,
withdraw the main body sheath. (Figs. 8 and 13)
5. Under fluoroscopy and after verification of iliac leg graft position,
loosen pin vise, retract inner cannula to dock tapered dilator to gray
positioner. Tighten pin vise. Maintain main body sheath position while
withdrawing the iliac leg sheath and gray positioner with secured inner
cannula.
6. Close the Captor Hemostatic Valve on the main body introducer sheath
by turning it in a clockwise direction until it stops.
7. Re-check the position of the wire guides. Leave sheath and wire guide
in place.
Patient Preparation
1. Refer to institutional protocols relating to anesthesia, anticoagulation
and monitoring of vital signs.
2. Position patient on imaging table allowing fluoroscopic visualization
from the aortic arch to the femoral bifurcations.
3. Expose selected common femoral artery using standard surgical
technique.
4. Establish adequate proximal and distal vascular control of selected
femoral vessel.
11.1 Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg System (Fig 2)
NOTE: For directions on how to place a main body or Renu from the Zenith
AAA Endovascular Graft family of products, refer to the Instructions for Use
included with the main body or Renu device.
11.1.1 Contralateral Iliac Leg Preparation/Flush
1. If applicable, remove gray-hubbed inner stylet (from the inner cannula)
and dilator tip protector (from the dilator tip). Remove Peel-Away
sheath from back of the hemostatic valve. (Fig. 3) Elevate distal tip of
system and flush through the stopcock on the hemostatic valve until
fluid emerges from the flushing groove near the tip of the introducer
sheath. (Fig. 4) Continue to inject a full 20 cc of flushing solution
through the device. Discontinue injection and close stopcock on the
connecting tube.
NOTE: Graft flushing solution of heparinized saline is often used.
2. Attach syringe with heparinized saline to the hub on the distal inner
cannula. Flush until fluid exits the distal dilator tip. (Fig. 5)
NOTE: When flushing system, elevate distal end of system to facilitate
removal of air.
3. Soak sterile gauze pads in saline solution and use to wipe Flexor
introducer sheath to activate the hydrophilic coating. Hydrate both
sheath and dilator liberally.
11.1.6 Molding Balloon Insertion
1. Prepare molding balloon as follows:
• Flush wire lumen with heparinized saline.
• Remove all air from balloon.
2. In preparation for the insertion of the molding balloon, open the
Captor Hemostatic Valve by turning counter-clockwise. (Fig. 11)
3. Advance the molding balloon over the wire guide and through the
Captor Hemostatic Valve of the main body introduction system to the
level of the renal arteries. Maintain proper sheath position.
4. Tighten the Captor Hemostatic Valve around the molding balloon with
gentle pressure by turning it clockwise. (Fig. 10)
CAUTION: Do not inflate the balloon in the vessel outside of the
graft.
5. Expand the molding balloon with diluted contrast media (as directed
by the manufacturer) in the area of the most proximal covered stent
and the infrarenal neck, starting proximally and working in the distal
direction. (Fig. 14)
CAUTION: Confirm complete deflation of balloon prior to
repositioning.
CAUTION: Captor Hemostatic Valve must be open prior to
repositioning of the molding balloon.
6. Withdraw the molding balloon to the ipsilateral limb overlap and
expand.
CAUTION: Captor Hemostatic Valve must be open prior to
repositioning of the molding balloon.
7. Withdraw the molding balloon to the ipsilateral distal fixation site and
expand.
CAUTION: Do not inflate the balloon in the vessel outside of the
graft.
CAUTION: Captor Hemostatic Valve must be open prior to
repositioning of the molding balloon.
8. Deflate and remove molding balloon. Transfer molding balloon
onto the contralateral wire guide and into the contralateral iliac leg
introduction system. Advance molding balloon to the contralateral limb
overlap and expand.
CAUTION: Confirm complete deflation of balloon prior to
repositioning.
CAUTION: Captor Hemostatic Valve must be open prior to
repositioning of the molding balloon.
11.1.2 Ipsilateral Iliac Leg Preparation/Flush
Follow the instructions in the previous section, Contralateral Iliac Leg
Preparation/Flush, to ensure proper flushing of the ipsilateral iliac leg graft
and activation of the hydrophilic coating.
11.1.3 Vascular Access and Angiography
1. Puncture the selected common femoral arteries using standard
technique with an 18 or 19 UT gage arterial needle. Upon vessel entry,
insert:
• Wire guides – standard .035 inch diameter, 145 cm long, J tip or
Bentson Wire Guide
• Appropriate size sheaths (e.g., 6 or 8 French)
• Flush catheter (often radiopaque sizing catheters – e.g., Centimeter
Sizing Catheter or straight flush catheter)
2. Perform angiography to identify level(s) of aortic bifurcation and iliac
bifurcations.
NOTE: If fluoroscope angulation is used with an angulated neck, it may
be necessary to perform angiograms using various projections.
NOTE: Technical assistance from a Cook product specialist may be
obtained by contacting your local Cook representative.
11.1.4 Contralateral Iliac Leg Placement and Deployment
1. Position the image intensifier to show both the contralateral internal
iliac artery and contralateral common iliac artery.
2. Prior to the introduction of the contralateral iliac leg delivery system,
inject contrast through the contralateral femoral sheath to locate the
contralateral internal iliac artery.
19
9. Withdraw the molding balloon to the contralateral iliac leg/vessel distal
fixation site and expand. (Fig. 14)
CAUTION: Do not inflate the balloon in the vessel outside of the
graft.
10.Remove molding balloon and replace it with an angiographic catheter
to perform completion angiograms.
11.Remove or replace all stiff wire guides to allow iliac arteries to resume
their natural position.
averaged specific absorption rate (SAR) was 2.9 W/kg, which corresponds to
a calorimetry measured value of 2.1 W/kg.
3.0 Tesla Systems:
• Static magnetic field of 3.0 Tesla
• Maximum whole-body-averaged specific absorption rate (SAR) of 2 W/kg
for 15 minutes of scanning( i.e., per scanning sequence)
In non-clinical testing, the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg produced a
temperature rise of less than or equal to 2.6 °C at a maximum whole-bodyaveraged specific absorption rate (SAR) of 2.9 W/kg, for 15 minutes of MR
scanning in a 3.0 Tesla Excite, GE Electric Healthcare, 14X.M5 Software, MR
Scanner. The maximum whole-body-averaged specific absorption rate (SAR)
was 2.9 W/kg, which corresponds to a calorimetry measured value of 2.7 W/kg.
Final Angiogram
1. Position angiographic catheter just above the level of the renal arteries.
Perform angiography to verify that the renal arteries are patent and that
there are no endoleaks. Verify patency of internal iliac arteries.
2. Confirm there are no endoleaks or kinks and verify position of proximal
gold radiopaque markers. Remove the sheaths, wires and catheters.
NOTE: If endoleaks or other problems are observed, refer to the
Suggested Instructions for Use for the Zenith AAA Endovascular Graft
Ancillary Components.
3. Repair vessels and close in standard surgical fashion.
Image Artifact
The image artifact extends throughout the anatomical region containing the
device, obscuring the view of immediately adjacent anatomical structures
within approximately 5 cm of the device, as well as the entire device and its
lumen, when scanned in nonclinical testing using the sequence: Fast spin
echo, in a 3.0 Tesla, Excite, GE Electric Healthcare, with G3.0-052B Software,
MR system with body radiofrequency coil.
12 IMAGING GUIDELINES AND POSTOPERATIVE FOLLOW-UP
For information on imaging guidelines and postoperative follow-up, please
refer to the Instructions for Use for the Zenith AAA main body or Renu that
was used. A copy is available online at www.cookmedical.com.
For all scanners, the image artifact dissipates as the distance from the device
to the area of interest increases. MR scans of the head and neck and lower
extremities may be obtained without image artifact. Image artifact may be
present in scans of the abdominal region, depending on distance from the
device to the area of interest.
12.1 General
• The long-term performance of endovascular grafts with secondary
endovascular intervention using additional components has not yet been
established.
• All patients should be advised that endovascular treatment requires
lifelong, regular follow-up to assess their health and the performance
of their endovascular graft. Patients with specific clinical findings (e.g.,
endoleaks, enlarging aneurysms or changes in the structure or position of
the endovascular graft) should receive additional follow-up.
• Patients should be counseled on the importance of adhering to the
follow-up schedule, both during the first year and at yearly intervals
thereafter. Patients should be told that regular and consistent followup is a critical part of ensuring the ongoing safety and effectiveness of
endovascular treatment of AAAs.
• Physicians should evaluate patients on an individual basis and prescribe
follow-up relative to the needs and circumstances of each individual
patient. The minimum requirement for patient follow-up (described in the
Instructions for Use for the Zenith AAA main body or Renu that was used)
should be maintained even in the absence of clinical symptoms (e.g.,
pain, numbness, weakness). Patients with specific clinical findings (e.g.,
endoleaks, enlarging aneurysms or changes in the structure or position of
the stent graft) should receive follow-up at more frequent intervals.
• Annual imaging follow-up should include abdominal radiographs and
both contrast and non-contrast CT examinations. If renal complications
or other factors preclude the use of image contrast media, abdominal
radiographs, non-contrast CT and duplex ultrasound may be used.
• The combination of contrast and non-contrast CT imaging provides
information on aneurysm diameter change, endoleak, patency, tortuosity,
progressive disease, fixation length and other morphological changes.
• The abdominal radiographs provide information on device integrity (e.g.,
separation between components, stent fracture).
• Duplex ultrasound imaging may provide information on aneurysm
diameter change, endoleak, patency, tortuosity and progressive disease.
In this circumstance, a non-contrast CT should be performed to use in
conjunction with the ultrasound. Ultrasound may be a less reliable and
sensitive diagnostic method compared to CT.
• The minimum imaging follow-up for patients with Zenith AAA stent grafts
is described in the Instructions for Use for the Zenith AAA main body
or Renu that was used, which can be found at www.cookmedical.com.
Patients requiring enhanced follow-up should have interim evaluations.
Cook recommends that the patient register the MR conditions disclosed in
this IFU with the MedicAlert Foundation. The MedicAlert Foundation can be
contacted in the following manners.
Mail: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382
Phone: 888-633-4298 (toll free)
209-668-3333 from outside the US
Fax:209-669-2450
Web:www.medicalert.org
13 PATIENT TRACKING INFORMATION
In addition to these Instructions for Use, the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg
with the Z-Trak Introduction System is packaged with a Device Tracking
Form, which the hospital staff is required to complete and forward to Cook
for the purposes of tracking all patients who receive the Zenith Spiral-Z AAA
Iliac Leg (as required by U.S. Federal Regulation).
12.2 Additional Surveillance and Treatment
Additional surveillance and possible treatment is recommended for:
• Aneurysms with Type I endoleak
• Aneurysms with Type III endoleak
• Aneurysm enlargement ≥5 mm of maximum diameter (regardless of
endoleak status)
• Migration
• Inadequate seal length
Consideration for reintervention or conversion to open repair should
include the attending physician’s assessment of an individual patient’s
co-morbidities, life expectancy and the patient’s personal choices. Patients
should be counseled that the need for subsequent reinterventions, including
catheter-based and open surgical conversion, are possible following
endograft placement.
12.3 MRI Information
Non-clinical testing has demonstrated that the Zenith Spiral-Z AAA Iliac
Leg Graft is MR Conditional. It can be scanned safely immediately after
placement under the following conditions:
Static Magnetic Field
• Static magnetic field of 3.0 Tesla or less
• Highest spatial magnetic gradient field of 720 Gauss/cm
Non-clinical evaluation was conducted in a 3 Tesla MR system (General
Electric Excite) with a maximum spatial magnetic gradient field of
720 Gauss/cm as measured with a gaussmeter in the position of the static
magnetic field pertinent to the patient (i.e., outside of scanner covering,
accessible to a patient or individual).
MRI-Related Heating
1.5 Tesla Systems:
• Static magnetic field of 1.5 Tesla
• Maximum whole-body-averaged specific absorption rate (SAR) of 2 W/kg
for 15 minutes of scanning ( i.e., per scanning sequence)
In non-clinical testing, the Zenith Spiral-Z AAA Iliac Leg produced a
temperature rise of less than or equal to 2.1 °C at a maximum whole-bodyaveraged specific absorption rate (SAR) of 2.9 W/kg, for 15 minutes of MR
scanning in a 1.5 Tesla, Siemens Medical Magnetom, Numaris/4 Software,
Version Syngo MR 2002B DHHS MR Scanner. The maximum whole-body20
ČESKY
vnitřní stěny k vnitřní stěně) a její morfologie (minimální vinutost, okluzívní
onemocnění a kalcifikace) musí vyhovovat kritériím pro použití metod
cévního přístupu a aplikačních systémů s cévním zaváděcím sheathem
o velikosti 14 French až 16 French. Cévy se závažným stupněm kalcifikace,
okludované, silně vinuté nebo pokryté tromby mohou znemožnit umístění
endovaskulárního graftu a (nebo) mohou zvyšovat riziko embolizace. U
některých pacientů může být úspěšnost výkonu podmíněna použitím
cévního bypassu.
• Iliakální rameno Zenith Spiral-Z AAA se zaváděcím systémem Z-Trak se
nedoporučuje používat u pacientů, kteří nesnášejí kontrastní látky nezbytné
pro snímkovací metody při operaci a po ní. Všechny pacienty je nutno
pečlivě sledovat a pravidelně kontrolovat případné změny jejich zdravotního
stavu a integritu endoprotézy.
• Iliakální rameno Zenith Spiral-Z AAA se zaváděcím systémem Z-Trak se
nedoporučuje používat u pacientů, jejichž hmotnost nebo tělesné rozměry
překračují stanovené limity nezbytné pro realizaci nebo dostatečnou kvalitu
snímkování.
• Neschopnost udržet průchodnost nejméně jedné vnitřní iliakální artérie
nebo uzávěr nepostradatelné a. mesenterica inferior může zvýšit riziko
ischémie pánve nebo střev.
• Mnohočetné velké artérie o velkém průměru v bederní krajině, murální
trombus a průchozí a. mesenterica inferior mohou predisponovat pacienta
k endoleakům typu II. U pacientů s nekorigovatelnou koagulopatií může být
také zvýšené riziko endoleaku typu II nebo krvácivých komplikací.
• Iliakální rameno Zenith Spiral-Z AAA nebylo přímo klinicky hodnoceno,
jeho výkonnost však reprezentuje iliakální rameno endovaskulárního graftu
Zenith AAA (předchozí verze tohoto prostředku), která nebyla hodnocena u
následujících populací pacientů:
• trauma aorty;
• aneuryzma s únikem, s hrozící rupturou nebo prasklé;
• mykotické aneuryzma;
• pseudoaneuryzma sekundárně po předchozí implantaci graftu;
• revize dříve implantovaného endovaskulárního graftu;
• nekorigovatelná koagulopatie;
• nepostradatelná a. mesenterica;
• dědičné onemocnění pojivové tkáně (např. Marfanův nebo EhlersDanlosův syndrom);
• současně se vyskytující aneuryzmata hrudní nebo thorakoabdominální
aorty;
• pacienti s aktivní celkovou infekcí;
• těhotné nebo kojící ženy;
• pacienti s morbidní obezitou;
• pacienti mladší 18 let;
• klíčové anatomické rysy, které nemají požadované rozměry uvedené
v návodu k použití příslušného hlavního těla nebo graftu Renu.
• Pro úspěšný výběr pacientů je nezbytné specifické snímkování a přesné
měření, viz část 4.3: Měřicí techniky a zobrazování před výkonem.
• Lékař musí mít k dispozici všechny délky a průměry zařízení, nezbytných
k provedení výkonu, zejména pokud ještě nejsou k dispozici výsledky
předoperačních měření (hodnoty průměrů a délek). Tento přístup zaručuje
větší peroperační flexibilitu k dosažení optimálních výsledků.
ILIAKÁLNÍ RAMENO ZENITH® SPIRAL-Z AAA SE
ZAVÁDĚCÍM SYSTÉMEM Z-TRAK™
Doporučený návod k použití
Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Pokud nebudete postupovat přesně podle
pokynů, varování a upozornění, může to mít vážné chirurgické následky nebo
může dojít k poranění pacienta.
POZOR: Podle federálních zákonů USA je prodej tohoto prostředku
povolen pouze lékařům nebo na lékařský předpis.
POZOR: Veškerý obsah vnějšího sáčku (včetně zaváděcího systému a
endovaskulárních graftů) se dodává sterilní a je určen pouze na jedno
použití.
K výrobkům řady Zenith existuje sedm relevantních doporučených návodů
k použití. Tento návod k použití obsahuje doporučené pokyny pro iliakální
rameno Zenith Spiral-Z AAA. Informace o dalších používaných komponentách
systému Zenith najdete v návodech k použití:
• endovaskulárního graftu Zenith AAA (hlavního těla endovaskulárního graftu
Zenith AAA);
• hlavního těla endovaskulárního graftu Zenith Flex® AAA;
• přídavného graftu Zenith Renu® AAA (konfigurace extenze hlavního těla a
přechodového dílu);
• endovaskulárního graftu Zenith Fenestrated AAA;
• iliakálního endovaskulárního graftu Zenith Branch;
• přídavných komponent endovaskulárního graftu Zenith AAA (extenze
hlavního těla endovaskulárního graftu Zenith AAA, extenze iliakálního
ramena, přechodových dílů a iliakální zátky); a
• balónkového katetru Coda®.
1 POPIS ZAŘÍZENÍ
1.1 Iliakální rameno Zenith Spiral-Z AAA
Iliakální rameno Zenith Spiral-Z AAA se musí používat spolu s hlavními těly
Zenith AAA (Flex, Fenestrated a Branch) nebo Renu. Je součástí modulárního
systému skládajícího se z více komponent – obvykle z bifurkovaného
hlavního těla a dvou iliakálních ramen. (Obr. 1) Iliákální ramena jsou vyrobena
z plnostěnné polyesterové tkaniny přišité ke dvěma samoexpandujícím stentům
z nerez oceli Cook-Z® a ke kontinuálnímu nitinolovému spirálovému stentu nití
ze splétaného polyesteru a z jednovláknového polypropylénu. Graft je plně
vyztužen stentem, aby získal stabilitu a expanzní sílu nezbytnou k otevření
lumenu graftu při jeho rozvinutí. Navíc stenty Cook-Z umístěné na koncích
graftu zabezpečují nezbytné přichycení a přilehnutí graftu ke stěně cévy.
1.2 Aplikační systém
Iliakální rameno Zenith Spiral-Z AAA se dodává předinstalované na zaváděcím
systému Z-Trak velikosti 14 nebo 16 French. (Obr. 2) Aplikační systém je
konstruován k snadnému použití s minimální přípravou. Všechny systémy jsou
kompatibilní s vodicím drátem o velikosti 0,035 palce (0,89 mm).
Krvácení lze omezovat utahováním a uvolňováním hemostatického ventilu
Captor™ při zavádění a (nebo) vytahování pomocných zařízení do sheathu a
z něj. Aplikační systém navíc obsahuje zaváděcí sheath Flexor®, který je odolný
proti zasmyčkování a má hydrofilní povlak. Obě tyto vlastnosti slouží k zlepšení
možnosti manévrování v iliakálních artériích a v břišní aortě.
4.3 Měřicí techniky a zobrazování před výkonem
• Pokud není k dispozici nekontrastní CT vyšetření, může dojít k nesprávnému
vyhodnocení kalcifikace v iliakální nebo aortální oblasti, která může
znemožnit přístup nebo spolehlivou fixaci a utěsnění zařízení.
• Tloušťka řezu >3 mm při snímkování před výkonem může mít za následek
suboptimální volbu velikosti prostředku nebo nesprávné vyhodnocení
fokální stenózy z CT.
• Na základě klinických zkušeností se k přesnému vyhodnocení anatomických
poměrů pacienta před zákrokem s použitím iliakálního ramena Zenith
Spiral-Z AAA důrazně doporučuje použít zobrazovací metodu spirální CT
angiografie (CTA) s kontrastní látkou a s 3D rekonstrukcí. Pokud kontrastní
spirální CTA s 3D rekonstrukcí není k dispozici, pacienta je nutno odeslat do
zařízení, které tyto možnosti má.
• Kliničtí lékaři doporučují, aby byly angiograficky potvrzeny bifurkace
iliakální artérie tak, aby byly před rozvinutím iliakálních ramen na obou
stranách dobře definovány distální společné iliakální artérie vzhledem
k odstupům vnitřních iliakálních artérií.
2 URČENÉ POUŽITÍ
Iliakální rameno Zenith Spiral-Z AAA se zaváděcím systémem Z-Trak je
indikováno k použití s výrobní řadou endovaskulárních graftů Zenith AAA,
včetně endovaskulárního graftu Zenith Flex AAA, přídavného graftu Zenith
Renu, endovaskulárního graftu Zenith Fenestrated AAA nebo iliakálního
endovaskulárního graftu Zenith Branch v průběhu primárního nebo
sekundárního výkonu u pacientů s adekvátním přístupem přes iliakální nebo
femorální artérie, kompatibilním s potřebnými zaváděcími systémy. Graft se
používá v kombinaci s těmito výrobky při endovaskulární léčbě aneuryzmat
břišní aorty a aneuryzmat aorto-iliakálních.
3 KONTRAINDIKACE
Iliakální rameno Zenith Spiral-Z AAA se zaváděcím systémem Z-Trak je
kontraindikováno v následujících případech:
• u pacientů se známou alergií nebo přecitlivělostí na nerezovou ocel,
polyester, pájecí materiál (cín, stříbro), polypropylén, nitinol nebo zlato;
• u pacientů s celkovou nebo místní infekcí, která může zvýšit riziko infekce
endovaskulárního graftu.
Průměry
4 VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
Pomocí CT je třeba změřit průměr od vnější stěny k vnější stěně cévy (nikoli
jako průměr lumenu – světlost); tyto hodnoty jsou pomůckou při správné volbě
velikosti a typu prostředku. Kontrastní spirální CT musí začínat 1 cm nad a. celiaca
a pokračovat přes hlavice femurů při axiální tloušťce řezu 3 mm nebo méně.
4.1 Obecně
Délky
• Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Pokud nebudete postupovat přesně
podle pokynů, varování a upozornění, může to mít vážné následky nebo
může dojít k poranění pacienta.
• Během implantace nebo reintervence musí být v pohotovosti kvalifikovaný
operační tým pro případ nutnosti přechodu na otevřenou chirurgickou
operaci.
• Iliakální rameno Zenith Spiral-Z AAA se zaváděcím systémem Z-Trak smí
používat výhradně lékaři a operační týmy s odpovídající kvalifikací pro
vaskulární intervenční výkony (jak katetrizační, tak chirurgické) a pro použití
tohoto zařízení. Konkrétní požadavky na zaškolení uvádí část 10.1: Školení
lékařů.
• Možnost provedení další endovaskulární intervence nebo přechodu na
otevřenou chirurgickou operaci po primární endovaskulární reparaci
je třeba zvážit u pacientů, u nichž se vyskytne zvětšující se aneuryzma,
neakceptovatelné zkrácení délky fixace (překrytí cévy a komponenty) a
(nebo) endoleak. Zvětšení aneuryzmatu a (nebo) přetrvávající endoleak
nebo migrace mohou být příčinou prasknutí aneuryzmatu.
• U pacientů s nižším průtokem krve větví graftu a (nebo) s netěsnostmi může
být nezbytné provedení sekundární intervence nebo chirurgické operace.
Pomocí CT je nutno provést měření délky k přesnému vyhodnocení délky a ke
správnému výběru komponent iliakálního ramena Zenith Spiral-Z AAA. Tyto
rekonstrukce je nutno provést v sagitální, koronální a 3D projekci.
• Všichni pacienti musí být poučeni, že endovaskulární léčba vyžaduje
celoživotní pravidelná kontrolní vyšetření ke zjištění jejich zdravotního
stavu a funkčnosti jejich endovaskulárního graftu. Pacienti se specifickými
klinickými nálezy (např. endoleaky, zvětšujícím se aneuryzmatem nebo se
změnami struktury nebo polohy endovaskulárního graftu) se musí podrobit
důkladnějším kontrolním vyšetřením. Konkrétní pokyny ke kontrolním
vyšetřením jsou uvedeny v části 12: POKYNY PRO SNÍMKOVÁNÍ A
POOPERAČNÍ KONTROLU.
• Iliakální rameno Zenith Spiral-Z AAA se zaváděcím systémem Z-Trak se
nedoporučuje používat u pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit
nezbytné předoperační a pooperační snímkování a implantační studie
nebo kteří nevyhoví jejich kritériím; viz popis v části 12: POKYNY PRO
SNÍMKOVÁNÍ A POOPERAČNÍ KONTROLU.
• Po implantaci endovaskulárního graftu se u pacientů musí pravidelně
kontrolovat prosakování kolem graftu, zvětšování aneuryzmatu a změny
struktury nebo polohy endovaskulárního graftu. Je nutné provést
snímkování nejméně jednou ročně, mimo jiné: 1) radiogram břicha ke
kontrole integrity implantátu (zda se neoddělily jeho komponenty a
zda nepraskl stent) a 2) kontrastní a nekontrastní CT k vyšetření změn
aneuryzmatu, prosakování kolem graftu, průchodnosti, vinutosti a vývoje
onemocnění. Pokud není možné použít kontrastní látku vzhledem
k renálním komplikacím nebo jiným faktorům, mohou podobné informace
poskytnout radiogramy břicha a duplexní ultrasonografie.
4.2 Výběr, léčba a následné kontroly pacienta
• Místo pro distální fixaci Zenith Spiral-Z v iliakální artérii musí být delší
než 10 mm a jeho průměr musí být 7,5-20 mm (měřeno od vnější stěny
k vnější stěně). Výběr správné velikosti je kriticky důležitý pro úspěšnost
endovaskulární reparace.
• Požadavky na velikost a seznam klíčových anatomických rysů, které mohou
ovlivnit úspěšné vyloučení aneuryzmatu při použití hlavního těla nebo
graftu Renu z řady výrobků endovaskulárních graftů Zenith AAA, najdete
v příslušných návodech k použití.
• Pro zavedení prostředku do cévního systému je nutné zajistit adekvátní
iliakální nebo femorální přístup. Průměr přístupové cévy (měřený od
4.4 Volba zařízení
• Při výběru správné velikosti prostředku se důrazně doporučuje přísně
dodržovat pokyny pro výběr velikosti iliakálního ramena Zenith Spiral-Z
21
AAA uvedené v návodu k jeho použití (tabulka 10.5.1). Pokyny pro výběr
velikosti v návodu k použití nyní obsahují informace o výběru příslušné
větší velikosti zařízení. Výběr velikosti mimo tento rozsah může způsobit
endoleak, prasknutí, migraci a kolaps nebo kompresi zařízení.
• Maximální hodnota měrného absorbovaného výkonu přepočteného na celé
tělo (SAR) 2 W/kg za 15 minut snímkování (tj. na jednu snímkovací sekvenci).
Při neklinickém testování došlo v iliakálním ramenu Zenith Spiral-Z AAA ke
zvýšení teploty maximálně o 2,6 °C při maximálním měrném absorbovaném
výkonu přepočteném na celé tělo (SAR) 2,9 W/kg za 15 minut snímkování pomocí
MRI přístroje Excite, GE Electric Healthcare o 3,0 tesla se softwarem 14X.M5.
Maximální hodnota měrného absorbovaného výkonu přepočteného na celé tělo
(SAR) byla 2,9 W/kg, což odpovídá kalorimetricky změřené hodnotě 2,7 W/kg.
4.5 Postup implantace
(Viz část 11: POKYNY K POUŽITÍ)
• K úspěšnému umístění iliakálního ramena Zenith Spiral-Z AAA a k dosažení
jeho přesného přilehnutí ke stěně cévy je nutné vhodné peroperační
zobrazování.
• Aplikační systém neohýbejte ani nezasmyčkujte. Mohlo by dojít k poškození
aplikačního systému a iliakálního ramena graftu Zenith Spiral-Z AAA.
• Při rotaci aplikačního systému otáčejte všemi komponentami systému
najednou (od vnějšího sheathu po vnitřní kanylu), aby nedošlo k
jakémukoliv zkroucení endovaskulárního graftu.
• Pokud ucítíte odpor při posouvání vodicího drátu nebo aplikačního systému,
nikdy nepokračujte v zasouvání jakékoli části aplikačního systému. Zastavte
výkon a zjistěte příčinu odporu – mohlo by dojít k poranění cévy a poškození
katetru nebo graftu. Zvlášť opatrně postupujte v oblastech se stenózami a s
intravaskulárními tromby a v kalcifikovaných a silně vinutých cévách.
• Neúmyslné částečné rozvinutí endoprotézy nebo její migrace může
vyžadovat chirurgické odstranění.
• Pokud to není indikováno z lékařských důvodů, neimplantujte iliakální
rameno Zenith Spiral-Z AAA v místě, kde by došlo k okluzi artérií nezbytných
k zásobování orgánů nebo končetin krví.
• Nepokoušejte se graft po částečném nebo úplném rozvinutí zatáhnout zpět
do sheathu.
• Nepřesné umístění nebo neúplné utěsnění iliakálního ramena Zenith
Spiral-Z AAA v cévě může vést ke zvýšenému riziku vzniku endoleaku,
migrace nebo neúmyslné okluze vnitřní iliakální artérie.
• Neadekvátní překrytí iliakálního ramena Zenith Spiral-Z AAA může mít
za následek zvýšené riziko migrace stentgraftu. Nesprávné rozvinutí
endoprotézy nebo její migrace může vyžadovat chirurgický zásah.
• V průběhu implantace je třeba podávat celkovou antikoagulační léčbu
podle protokolů nemocnice a podle volby lékaře. Je-li kontraindikován
heparin, je nutno zvážit možnost použití jiného antikoagulačního přípravku.
• K aktivaci hydrofilního povlaku na vnějším povrchu zaváděcího sheathu
Flexor je třeba povrch otřít sterilními gázovými polštářky, navlhčenými
fyziologickým roztokem. Sheath udržujte v hydratovaném stavu, abyste
dosáhli jeho optimální funkce.
• Během přípravy a zavádění omezte manipulaci se složenou endoprotézou,
aby se snížilo riziko kontaminace a infekce endoprotézy.
• Při vkládání aplikačního systému udržujte polohu vodicího drátu.
• Při zavádění a rozvinutí se k potvrzení správné funkce komponent
aplikačního systému, správného umístění graftu a požadovaného výsledku
zákroku musí používat skiaskopie.
• Použití iliakálního ramena Zenith Spiral-Z AAA se zaváděcím systémem
Z-Trak vyžaduje nitrožilní podání kontrastní látky. U pacientů s existující
renální nedostatečností může existovat zvýšené riziko pooperačního selhání
ledvin. Kvůli snížení rizika poškození ledvin je třeba pečlivě minimalizovat
množství kontrastní látky použité při výkonu a dodržovat preventivní
metody léčby (např. dostatečnou hydrataci).
• Jakmile je sheath a (nebo) vodicí drát stažen zpět, může dojít ke změně
anatomických poměrů a polohy graftu. Neustále kontrolujte polohu graftu a
podle potřeby proveďte kontrolní angiografii.
• Při manipulaci s katetry, dráty a sheathy uvnitř aneuryzmatu postupujte
opatrně. Značná mechanická manipulace může uvolnit fragmenty trombu,
které mohou způsobit embolizaci v distálních částech těla, nebo může
způsobit prasknutí aneuryzmatu.
• Pokud je nezbytné znovuzavedení nástrojů (sekundární intervence), nesmí
dojít k poškození graftu nebo ke změně jeho polohy.
• Zkontrolujte, zda je k zavedení na kontralaterální straně pacienta vybráno
kontralaterální iliakální rameno určené před implantací.
Artefakt obrazu
Při snímkování v neklinických testech artefakt obrazu zasahuje do anatomické
oblasti, která obsahuje prostředek, a zakrývá pohled na anatomické struktury
v těsné blízkosti až do vzdálenosti přibližně 5 cm od prostředku a také celý
prostředek včetně lumenu. V těchto testech byla použita následující sekvence:
Fast spin echo na MRI zařízení Excite, GE Electric Healthcare o 3,0 tesla se
softwarem G3.0-052B a s RF tělovou cívkou.
U všech skenerů se obrazové artefakty rozptýlily při zvětšující se vzdálenosti
oblasti zájmu od implantátu. Snímky MR hlavy a krku a dolních končetin lze
pořídit bez obrazových artefaktů. Artefakt obrazu může být přítomen na
snímcích břišní oblasti, podle vzdálenosti zařízení od oblasti zájmu.
Společnost Cook doporučuje, aby pacienti zaregistrovali podmínky pro MRI
snímkování popsané v tomto návodu u nadace MedicAlert. Nadaci MedicAlert
lze kontaktovat následujícími způsoby.
Poštou: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
Telefon: +1 888-633-4298 (bez poplatku)
Mimo území USA: +1 209-668-3333
Fax: +1 209-669-2450
Web: www.medicalert.org
5 NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY
5.1 Zaznamenané nežádoucí příhody
Informace o pozorovaných nežádoucích příhodách u pacientů s
implantovanými endovaskulárními grafty Zenith AAA vyhledejte v příslušném
návodu k použití výrobku ze skupiny endovaskulárních graftů Zenith AAA.
Kopie je k dispozici online na adrese www.cookmedical.com.
5.2 Potenciální nežádoucí příhody
Mezi další nežádoucí příhody, ke kterým může dojít nebo které mohou
vyžadovat intervenci, mimo jiné patří:
• Amputace
• Arteriovenózní píštěl
• Edém
• Embolizace (mikro a makro) s transientní nebo trvalou ischémií nebo
infarktem
• Endoleak
• Endoprotéza: nesprávné umístění komponent, neúplné rozvinutí komponent,
migrace komponent, separace komponent od jiných komponent graftu,
prasknutí stehů, okluze, infekce, prasknutí stentu, opotřebení materiálu graftu,
dilatace, eroze, propíchnutí, prosakování kolem graftu a koroze
• Horečka a lokalizovaný zánět
• Impotence
• Infekce v místě aneuryzmatu, implantátu nebo místa vstupu, včetně
abscesu, transientní horečky a bolesti
• Klaudikace (např. v hýždi nebo v lýtku)
• Komplikace močového a pohlavního systému s následnými doprovodnými
potížemi (např. ischémie, eroze, píštěl, inkontinence, hematurie, infekce)
• Komplikace související s anestézií a následné doprovodné problémy
(například aspirace)
• Komplikace v lymfatickém systému a následné doprovodné problémy
(například mízní píštěl)
• Komplikace v místě cévního vstupu včetně infekce, bolesti, hematomu,
pseudoaneuryzmatu a arteriovenózní píštěle
• Komplikace v oblasti ledvin s následnými doprovodnými potížemi (např.
okluze artérie, toxicita kontrastní látky, renální nedostatečnost nebo selhání)
• Komplikace v oblasti plic a dýchacích cest s následnými doprovodnými
potížemi (např. pneumonie, selhání respiračního systému, prolongovaná
intubace)
• Komplikace v ráně a následné doprovodné problémy (například dehiscence,
infekce)
• Krvácení, hematom nebo koagulopatie
• Neurologické lokální nebo celkové komplikace s následnými doprovodnými
potížemi (např. mrtvice, transientní ischemická ataka, paraplegie,
paraparéza, paralýza)
• Okluze graftu nebo nativní cévy
• Poranění aorty včetně perforace, disekce, krvácení, ruptury a úmrtí
• Poranění cévy
• Prasknutí aneuryzmatu a úmrtí
• Přechod na otevřenou chirurgickou operaci
• Selhání jater
• Spasmus nebo trauma cévy (např. disekce iliofemorální cévy, krvácení,
ruptura, úmrtí)
• Srdeční komplikace s následnými doprovodnými potížemi (např. arytmie,
infarkt myokardu, městnavé srdeční selhání, hypotenze, hypertenze)
• Střevní komplikace (například ileus, transientní ischémie, infarkt, nekróza)
• Trombóza tepny nebo žíly nebo pseudoaneuryzma
• Úmrtí
• Zvětšení aneuryzmatu
4.6 Použití tvarovacího balónku
• Nenaplňujte balónek v cévě, pokud není uvnitř graftu, neboť takový postup
může způsobit poškození cévy. Balónek používejte v souladu s informacemi
uvedenými na štítku a v jakékoliv další doprovodné dokumentaci.
• Při plnění balónku v graftu za přítomnosti kalcifikace postupujte opatrně,
neboť nadměrné naplnění může způsobit poškození cévy.
• Před repozicí zkontrolujte, zda je balónek úplně vyprázdněný.
• Krvácení lze dále eliminovat utahováním a uvolňováním hemostatického
ventilu Captor tak, aby se přizpůsobil zavádění a následnému vytahování
tvarovacího balónku.
4.7 Informace o vyšetření MRI
Neklinické zkoušky ukázaly, že iliakální rameno graftu Zenith Spiral-Z AAA je
podmíněně bezpečné při vyšetření MRI (MR Conditional). Ihned po zavedení jej
lze bezpečně snímkovat za následujících podmínek:
Statické magnetické pole
• Statické magnetické pole o síle 3,0 tesla nebo menší.
• Nejvyšší hodnota prostorového gradientu magnetického pole
720 gaussů/cm.
Bylo provedeno neklinické hodnocení v MRI systému o 3 tesla (General
Electric Excite) s maximálním prostorovým gradientem magnetického pole
720 gaussů/cm měřeným magnetometrem v poloze ve statickém magnetickém
poli, kde se nachází tělo pacienta (tj. mimo kryt MRI zařízení, přístupné
pacientovi nebo jiným osobám).
Záhřev způsobený snímkováním MRI
Systémy 1,5 tesla:
• Statické magnetické pole 1,5 tesla.
• Maximální hodnota měrného absorbovaného výkonu přepočteného na celé
tělo (SAR) 2 W/kg za 15 minut snímkování (tj. na jednu snímkovací sekvenci).
Hlášení nežádoucích příhod souvisejících se zařízením
Všechny nežádoucí příhody (klinické události) související s iliakálním ramenem
Zenith Spiral-Z AAA se musí neodkladně hlásit společnosti Cook. Incidenty na
území Spojených států oznamujte oddělení pro styk se zákazníky na číslech
1-800-457-4500 (24 hodin) nebo 1-812-339-2235. Pro zákazníky mimo USA:
Obraťte se prosím na svého distributora.
Při neklinickém testování došlo v iliakálním ramenu Zenith Spiral-Z AAA ke
zvýšení teploty maximálně o 2,1 °C při maximálním měrném absorbovaném
výkonu přepočteném na celé tělo (SAR) 2,9 W/kg za 15 minut snímkování
pomocí MRI přístroje, Siemens Medical Magnetom o 1,5 tesla se softwarem
Numaris/4, verze Syngo MR 2002B DHHS. Maximální hodnota měrného
absorbovaného výkonu přepočteného na celé tělo (SAR) byla 2,9 W/kg, což
odpovídá kalorimetricky změřené hodnotě 2,1 W/kg.
6 SOUHRN KLINICKÝCH STUDIÍ
Informace o klinických studiích pacientů s implantovanými endovaskulárními
grafty Zenith AAA vyhledejte v příslušném návodu k použití výrobku ze skupiny
endovaskulárních graftů Zenith AAA. Kopie je k dispozici online na adrese
www.cookmedical.com.
Systémy 3,0 tesla:
• Statické magnetické pole 3,0 tesla.
22
7 VÝBĚR A LÉČBA PACIENTA
10 INFORMACE O KLINICKÉM POUŽITÍ
(Viz část 4: VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ)
10.1 Školení lékařů
7.1 Individualizace léčby
POZOR: Během implantace nebo reintervence musí být v pohotovosti
cévní operační tým pro případ nutnosti přechodu na otevřenou
chirurgickou operaci.
Společnost Cook doporučuje provést výběr průměru iliakálního ramena Zenith
Spiral-Z AAA tak, jak uvádí tabulka 10.5.1. Lékař musí mít k dispozici všechny
délky a průměry zařízení, nezbytných k provedení výkonu, zejména pokud ještě
nejsou s jistotou známy výsledky předoperačních měření (průměry a délky
léčené oblasti). Tento přístup zaručuje větší peroperační flexibilitu k dosažení
optimálních výsledků. U každého pacienta je nutno před použitím iliakálního
ramena Zenith Spiral-Z AAA pečlivě posoudit rizika a přínosy. K dalším
aspektům pro posouzení vhodnosti pacienta mimo jiné patří:
POZOR: Iliakální rameno Zenith Spiral-Z AAA se zaváděcím systémem
Z-Trak smí používat výhradně lékaři a týmy s odpovídající kvalifikací pro
vaskulární intervenční výkony a pro použití těchto zařízení. Doporučené
znalosti a zkušenosti lékařů používajících iliakální rameno Zenith Spiral-Z
AAA se zaváděcím systémem Z-Trak jsou uvedeny níže.
Výběr pacientů:
• Pacientův věk a očekávaná doba života.
• Doprovodná onemocnění (např. srdeční, plicní nebo renální nedostatečnost
před operací, morbidní obezita).
• Vhodnost pacienta pro otevřenou chirurgickou operaci.
• Vhodnost anatomických poměrů pacienta pro endovaskulární reparaci.
• Riziko prasknutí aneuryzmatu v porovnání s riziky vyplývajícími z léčby za
použití iliakálního ramena Zenith Spiral-Z AAA.
• Schopnost pacienta tolerovat celkovou, svodovou nebo lokální anestézii.
• Velikost a morfologie iliofemorální přístupové cévy (minimální trombus,
kalcifikace a vinutost) musí vyhovovat kritériím pro použití metod cévního
přístupu a zaváděcímu profilu cévního zaváděcího sheathu o velikosti
14 French až 16 French.
• Místo pro distální fixaci Zenith Spiral-Z v iliakální artérii delší než 10 mm a
o průměru 7,5-20 mm (měřeno od vnější stěny k vnější stěně).
• Nepřítomnost závažných forem okluzívních onemocnění femorálních/
iliakálních artérií, které by omezily průtok endovaskulárním graftem.
• Znalosti vzniku a vývoje aneuryzmatu abdominální aorty (AAA) a
doprovodných onemocnění souvisejících s reparací AAA.
• Znalost interpretace radiologických obrazů a výběru, plánování a volby
velikosti zařízení.
Souhrn operatérských zkušeností multidisciplinárního týmu:
• Femorální přístup, arteriotomie a reparace
• Techniky perkutánního přístupu a uzavření
• Ovládání neselektivních a selektivních vodicích drátů a katetrů
• Interpretace skiaskopických a angiografických snímků
• Embolizace
• Angioplastika
• Umístění endovaskulárního stentu
• Metody odstraňování cizího tělesa z cév
• Správné použití radiografické kontrastní látky
• Metody omezení expozice záření
• Zkušenost s variantami potřebné následné péče o pacienta
Konečné rozhodnutí o léčbě záleží na lékaři a pacientovi.
8 PORADENSTVÍ PRO PACIENTY
10.2 Kontrola před použitím
Při diskusi o tomto endovaskulárním zařízení a příslušném zákroku musí lékař a
pacient (popřípadě také rodinní příslušníci) zvážit rizika a přínosy, zejména:
Prohlédněte prostředek i jeho obal a zkontrolujte, zda při transportu nedošlo
k jejich poškození. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozené nebo pokud
je poškozena nebo zničena sterilní bariéra. Došlo-li k poškození, výrobek
nepoužívejte a vraťte jej společnosti Cook. Před použitím zkontrolujte, zda
bylo dodáno správné zařízení (množství a velikost) pro daného pacienta, a to
srovnáním dodaného zařízení s předpisem lékaře pro konkrétního pacienta.
• Rizika endovaskulární reparace a otevřené chirurgické operace a rozdíly
mezi nimi.
• Potenciální výhody tradiční otevřené chirurgické operace.
• Potenciální výhody endovaskulární reparace.
• Možnost, že po primární endovaskulární reparaci může být nutné provést
další intervenci nebo otevřenou chirurgickou operaci aneuryzmatu.
10.3 Požadovaný materiál
• Skiaskop s funkcemi pro digitální angiografii (rameno C nebo pevná
jednotka)
• Kontrastní látka
• Stříkačka
• Heparinizovaný fyziologický roztok
• Sterilní gázové polštářky
Vedle posouzení rizik a přínosů endovaskulární reparace musí lékař zhodnotit
pacientův postoj k následným kontrolám a k dodržování pooperační péče
potřebné k zajištění bezpečných a efektivních výsledků. Níže jsou uvedena
další témata, která je vhodné prodiskutovat s pacientem a která se týkají jeho
očekávání, co se týče výsledků endovaskulární reparace:
• Všichni pacienti musí být poučeni, že endovaskulární léčba vyžaduje
celoživotní pravidelná kontrolní vyšetření ke zjištění jejich zdravotního
stavu a funkčnosti jejich endovaskulárního graftu. Pacienti se specifickými
klinickými nálezy (např. endoleaky, zvětšujícími se aneuryzmaty nebo se
změnami struktury nebo polohy endovaskulárního graftu) se musí podrobit
důkladnějším kontrolním vyšetřením. Konkrétní pokyny ke kontrolním
vyšetřením jsou uvedeny v části 12: POKYNY PRO SNÍMKOVÁNÍ A
POOPERAČNÍ KONTROLU.
• Pacienti musí být poučeni o důležitosti dodržování plánu kontrolních
prohlídek, a to jak v prvním roce, tak později jednou ročně. Pacienti musí být
informováni, že pravidelné a konzistentní kontroly jsou kriticky důležitou
součástí zajištění trvale bezpečné a účinné endovaskulární léčby AAA. Jako
minimum se vyžaduje podstoupení zobrazovacího vyšetření jednou ročně
a docházení na pravidelné pooperační kontroly jako celoživotní závazek
k zajištění pacientova dobrého zdravotního stavu.
• Lékař musí každému pacientovi sdělit, že je důležité vyhledat rychlou
lékařskou pomoc, pokud pocítí příznaky okluze větve a zvětšení nebo
prasknutí aneuryzmatu. Mezi příznaky okluze větve graftu patří mimo jiné
bolest jedné nebo obou kyčlí nebo nohou při chůzi nebo v klidu a zblednutí
nebo chlad nohy. Prasknutí aneuryzmatu může být asymptomatické,
obvykle se však prezentuje následujícími příznaky: bolest, znecitlivění,
slabost nohou, bolest zad, hrudníku, břicha nebo třísel, závratě, mdloby,
rychlý srdeční tep nebo náhlá slabost.
• Vzhledem k tomu, že pro úspěšnou implantaci a kontrolu endovaskulárních
zařízení je nutno použít zobrazovací metody, je nutno s pacientkami
ženského pohlaví, které jsou těhotné nebo mohou otěhotnět, prodiskutovat
rizika spojená s expozicí vyvíjejících se tkání rentgenovému záření. U mužů,
kteří podstoupí endovaskulární nebo standardní chirurgický výkon, může
dojít k impotenci.
Lékař musí poučit pacienta, aby si přečetl Příručku pacienta a informoval se
o rizicích objevujících se během implantace zařízení nebo po ní. Mezi rizika
související s výkonem patří kardiologické, pulmonální, neurologické, střevní a
krvácivé komplikace. Mezi rizika související se zařízením patří okluze, endoleak,
zvětšení aneuryzmatu, zlomení zařízení, riziko opakované intervence nebo
přechodu na otevřenou chirurgickou operaci, ruptura a úmrtí (viz část 5.1:
Zaznamenané nežádoucí příhody a část 5.2: Potenciální nežádoucí příhody).
Lékař musí vyplnit identifikační kartu pacienta a předat ji pacientovi, aby ji pacient
mohl neustále nosit u sebe. Pacient musí kartu předložit při každé návštěvě jiného
lékaře, zejména při jakýchkoli dalších diagnostických výkonech (např. MRI).
10.4 Doporučený materiál
K implantaci jakékoli komponenty řady výrobků Zenith se doporučují
následující výrobky. Informace o použití těchto výrobků najdete v
doporučeném návodu k použití příslušného výrobku.
• Extra tuhý vodicí drát 0,035 palce (0,89 mm) o délce 260 cm; například:
• Extra tuhé vodicí dráty Cook Lunderquist (LES)
• Standardní vodicí drát 0,035 palce (0,89 mm); například:
• Vodicí dráty Cook 0,035 palce (0,89 mm)
• Vodicí dráty Cook Nimble™
• Tvarovací balónky; například:
• Balónkový katetr Cook Coda
• Zaváděcí sady; například:
• Zaváděcí sady Cook Check-Flo
• Extra velké zaváděcí sady Cook Check-Flo
• Kontralaterální zavaděče Cook Flexor Balkin Up & Over
• Měřicí katetr; například:
• Centimetrové měřicí katetry Cook Aurous
• Angiografické katetry s rentgenokontrastním hrotem; například:
• Angiografické katetry Cook s hrotem Beacon
• Katetry Cook Royal Flush s hrotem Beacon
• Přístupové jehly; například:
• Jehly Cook pro punkci jedné stěny cévy
• Endovaskulární dilatátory; například:
• Endovaskulární dilatační soupravy Cook
10.5 Pokyny k určení průměru zařízení
Průměr je třeba měřit od vnější stěny k vnější stěně cévy, nikoli jako průměr
lumenu (světlost). Volba příliš velké nebo naopak příliš malé velikosti může vést
k netěsnostem nebo k omezení průtoku.
Tabulka 10.5.1 Návod k určení velikosti iliakálního ramena graftu
Spiral-Z AAA*
Průměr
iliakální
cévy v místě
implantace1,2
(mm)
9 STAV PŘI DODÁNÍ
• Iliakální ramena Zenith Spiral-Z AAA jsou sterilizována ethylenoxidem a
dodávají se v odtrhovacích obalech, předinstalovaná v zaváděcím systému
Z-Trak.
• Tato zařízení jsou určena pouze pro jednorázové použití. Zařízení
neresterilizujte.
• Výrobek je sterilní, pokud není obal otevřen nebo poškozen. Prohlédněte
prostředek i jeho obal a zkontrolujte, zda při transportu nedošlo k jejich
poškození. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozené nebo pokud
je poškozena nebo zničena sterilní bariéra. Došlo-li k poškození, výrobek
nepoužívejte a vraťte jej společnosti Cook.
• Před použitím zkontrolujte, zda bylo dodáno správné zařízení (množství
a velikost) pro daného pacienta, a to srovnáním dodaného zařízení s
předpisem lékaře pro konkrétního pacienta.
• Iliakální rameno Zenith Spiral-Z AAA je předinstalované na zaváděcím sheathu
Flexor velikosti 14 nebo 16 French. Povrch sheathu je ošetřen hydrofilním
povlakem, který po hydratování zvyšuje jeho schopnost manévrování. Pro
aktivaci hydrofilního povlaku otřete povrch prostředku sterilním gázovým
polštářkem namočeným ve sterilním fyziologickém roztoku.
• Nepoužívejte po uplynutí data „USE BY“ (data exspirace), vytištěného na štítku.
• Skladujte v suchu a chladu.
Průměr
iliakálního
ramena3
(mm)
Pracovní délka
iliakálního ramena4
(mm)
Zaváděcí
sheath
(French)
≤8
9
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
9
11
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
10 - 12
13
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
13 - 15
16
39, 56, 74, 90
14
16 - 18
20
39, 56, 74, 90
16
19 - 20
24
39, 56, 74, 90
16
Maximální průměr podél místa proximální fixace.
Změřený průměr aorty zaokrouhlete na nejbližší mm.
Volbu průměru mohou ovlivňovat také další aspekty.
4
Celková délka ramena = pracovní délka + 22 mm pro aretaci stentu.
*Všechny rozměry jsou jmenovité.
1
2
3
23
11 POKYNY K POUŽITÍ
2. Před zavedením aplikačního systému kontralaterálního iliakálního ramena
injikujte kontrastní látku skrz kontralaterální femorální sheath, abyste
lokalizovali kontralaterální vnitřní iliakální artérii.
3. Zaveďte aplikační systém kontralaterálního iliakálního ramena do artérie.
Posunujte pomalu vpřed, až iliakální rameno graftu překryje nejméně
jeden celý stent, ale není za rentgenokontrastní značkou ve tvaru
proužku, umístěnou 30 mm od proximálního konce iliakálního ramena,
který je uvnitř kontralaterální větve hlavního těla. (Obr. 6) Pokud má
hlavní tělo graftu během tohoto manévru tendenci k pohybu, přidržte je
v jeho pozici stabilizací šedého polohovače na ipsilaterální straně.
POZNÁMKA: Rentgenokontrastní značka ve tvaru proužku je umístěna
30 mm od proximálního konce iliakálního ramena graftu a označuje
maximální rozsah překrytí.
POZNÁMKA: Pokud narazíte na obtíže při posouvání aplikačního systému
iliakálního ramena, použijte tužší vodicí drát. V silně vinutých cévách se
mohou anatomické poměry po zavedení tuhých drátů a systémů sheathů
podstatně změnit.
4. Potvrďte polohu distálního konce iliakálního ramena graftu. Přemístěte
iliakální rameno graftu, pokud je to nutné k zajištění průchodnosti uvnitř
iliakální tepny, na minimální překrytí v délce jednoho stentu a maximální
překrytí v délce 30 mm uvnitř hlavního těla endovaskulárního graftu.
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je hemostatický ventil Captor na
zaváděcím sheathu iliakálního ramena v otevřené poloze. (Obr. 7)
5. Při rozvinování držte iliakální rameno graftu na místě držákem na šedém
polohovači a současně vytahujte sheath. (Obr. 8 a 9) Zajistěte, aby bylo
zachováno překrytí.
6. Zastavte vytahování sheathu, jakmile je uvolněn distální konec iliakálního
ramena graftu.
7. Pod skiaskopickým naváděním a po ověření polohy iliakálního ramena
graftu uvolněte svěrku a zatáhněte vnitřní kanylu tak, aby se zkosený
dilatátor aretoval k šedému polohovači. Utáhněte svěrku. Udržujte sheath
ve stejné poloze a současně vytahujte šedý polohovač se zajištěnou
vnitřní kanylou.
8. Zavřete hemostatický ventil Captor na zaváděcím sheathu iliakálního
ramena otočením po směru hodinových ručiček až na doraz. (Obr. 10)
9. Znovu ověřte polohu vodicího drátu.
11.1.5 Umístění a rozvinutí ipsilaterálního iliakálního ramena
Anatomické požadavky
• Velikost a morfologie iliofemorální přístupové cévy (minimální trombus,
kalcifikace a vinutost) musí vyhovovat kritériím pro použití metod
cévního přístupu a příslušenství. Je možné, že bude nutno použít techniky
arteriálního bypassu.
• Další požadované anatomické rozměry najdete v příslušném
návodu pro použití hlavního těla nebo graftu Renu z řady výrobků
endovaskulárních graftů Zenith AAA. Kopie je k dispozici online na adrese
www.cookmedical.com.
Před použitím iliakálního ramena Zenith Spiral-Z AAA se zaváděcím systémem
Z-Trak si prostudujte tyto doporučené pokyny k použití. Následující instrukce
obsahují základní návod k umístění prostředku. Je možné, že v praxi bude
nutno popsaný postup upravit. Tyto instrukce mají lékaři sloužit jako vodítko a
nemají nahrazovat jeho úsudek.
Obecné informace o použití
• Při použití iliakálního ramena Zenith Spiral-Z AAA se zaváděcím systémem
Z-Trak je nutno používat standardní metody zavádění sheathů pro arteriální
přístup, vodicích katetrů, angiografických katetrů a vodicích drátů. Iliakální
rameno Zenith Spiral-Z AAA se zaváděcím systémem Z-Trak je kompatibilní
s vodicími dráty o průměru 0,035 palce (0,89 mm).
• Zavedení endovaskulárního stentgraftu je chirurgický zákrok, při kterém
může z různých důvodů dojít ke ztrátě krve, což v nepříliš častých případech
vyžaduje další intervenci (včetně transfuze) k zamezení nežádoucích
následků. Je důležité monitorovat, zda při zákroku nedochází ke ztrátě
krve přes hemostatický ventil. Toto je obzvláště relevantní při manipulaci
se šedým polohovačem a po ní. Pokud po vyjmutí šedého polohovače
dochází k nadměrné ztrátě krve, zvažte možnost zavedení nenaplněného
tvarovacího balónku nebo dilatátoru zaváděcího systému do ventilu, což
omezí průtok.
Rozhodující činitele před implantací
Podle předoperačního plánu zkontrolujte, zda bylo vybráno správné zařízení.
Mezi rozhodující činitele patří:
1. Výběr femorální artérie k zavedení aplikačního systému (tj. určení
příslušných kontralaterálních a ipsilaterálních iliakálních artérií).
2. Angulace krčku aorty, aneuryzmatu a iliakálních artérií.
3. Průměry infrarenálního krčku aorty a distálních iliakálních artérií.
4. Vzdálenost od aortální bifurkace dříve umístěného hlavního těla
nebo graftu Renu z řady výrobků endovaskulárních graftů Zenith AAA
k vnitřním iliakálním artériím nebo k místům jejich odstupu.
5. Aneuryzmata zasahující do iliakálních artérií mohou vyžadovat zvláštní
pozornost při výběru vhodného místa styku graftu a artérie.
6. Stupeň kalcifikace cévy.
POZNÁMKA: Zajistěte otočení hemostatického ventilu Captor na zaváděcím
sheathu hlavního těla do otevřené polohy. (Obr. 11)
1. Za použití sestavy drátu hlavního těla graftu a sheathu zaveďte
ipsilaterální iliakální rameno graftu. Sestavu dilatátoru a sheathu posuňte
do sheathu hlavního těla.
POZNÁMKA: V silně vinutých cévách se může po zavedení tuhých drátů a
systémů sheathů podstatně změnit poloha vnitřních iliakálních artérií.
2. Postupujte pomalu vpřed, až ipsilaterální iliakální rameno graftu překryje
alespoň jednu délku stentu uvnitř ipsilaterální větve hlavního těla.
(Obr. 12)
POZNÁMKA: Pokud bude nutné překrytí delší než 55 mm, budete muset
uvážit použití extenze ramena v oblasti bifurkace na protilehlé straně.
POZNÁMKA: Při použití přechodového dílu Renu zajistěte, aby iliakální
rameno překrylo nejméně jeden celý stent iliakálního ramena (tj.
proximální stent iliakálního ramena graftu) uvnitř přechodového dílu
Renu.
3. Potvrďte polohu distálního konce iliakálního ramena graftu. Podle
potřeby reponujte iliakální rameno graftu, abyste zajistili průchodnost
vnitřní iliakální artérie.
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je hemostatický ventil Captor na
zaváděcím sheathu iliakálního ramena v otevřené poloze. (Obr. 7)
4. Při rozvinování držte iliakální rameno graftu na místě držákem na šedém
polohovači a současně vytahujte sheath iliakálního ramena. Je-li to nutné,
vytáhněte sheath hlavního těla. (Obr. 8 a 13)
5. Pod skiaskopickým naváděním a po ověření polohy iliakálního ramena
graftu uvolněte svěrku a zatáhněte vnitřní kanylu tak, aby se zkosený
dilatátor aretoval k šedému polohovači. Utáhněte svěrku. Udržujte sheath
hlavního těla ve stejné poloze a současně vytahujte sheath iliakálního
ramena a šedý polohovač se zajištěnou vnitřní kanylou.
6. Zavřete hemostatický ventil Captor na zaváděcím sheathu hlavního těla
otočením po směru hodinových ručiček až na doraz.
7. Znovu ověřte polohu vodicích drátů. Sheath a vodicí drát ponechte na
místě.
Příprava pacienta
1. Při anestézii, antikoagulaci a monitorování vitálních známek postupujte
podle protokolů zdravotnického zařízení.
2. Položte pacienta na snímkovací stůl umožňující skiaskopickou vizualizaci
od aortálního oblouku po femorální bifurkace.
3. Standardní chirurgickou technikou obnažte zvolenou společnou
femorální artérii.
4. Zaveďte adekvátní proximální a distální cévní kontrolu zvolené femorální
artérie.
11.1 Systém iliakálního ramena Zenith Spiral-Z AAA (Obr. 2)
POZNÁMKA: Pokyny k umístění hlavního těla nebo graftu Renu z řady výrobků
endovaskulárních graftů Zenith AAA najdete v návodu k použití přiloženém k
hlavnímu tělu nebo graftu Renu.
11.1.1 Příprava a propláchnutí kontralaterálního iliakálního ramena
1. Pokud se používá, vyjměte vnitřní stylet se šedým ústím (z vnitřní
kanyly) a sejměte chránič hrotu dilatátoru (z hrotu dilatátoru). Ze zadní
strany hemostatického ventilu odstraňte odlepovací sheath Peel-Away.
(Obr. 3) Zvedněte distální hrot systému a proplachujte systém přes
uzavírací kohout na hemostatickém ventilu, až začne kapalina vytékat z
proplachovacího zářezu v blízkosti hrotu zaváděcího sheathu. (Obr. 4)
Pokračujte v nástřiku celé dávky 20 ml proplachovacího roztoku do
zařízení. Nástřik ukončete a zavřete uzavírací kohout na přípojné hadičce.
POZNÁMKA: Často používaným roztokem k proplachování graftu je
heparinizovaný fyziologický roztok.
2. K ústí distální vnitřní kanyly připojte stříkačku s heparinizovaným
fyziologickým roztokem. Proplachujte tak dlouho, až začne roztok vytékat
z distálního hrotu dilatátoru. (Obr. 5)
POZNÁMKA: Při proplachování systému zvedněte distální konec systému,
aby se usnadnilo odstranění vzduchu.
3. Sterilní gázové polštářky navlhčete fyziologickým roztokem a otřete
jimi zaváděcí sheath Flexor, aby se aktivoval hydrofilní povlak. Hojně
hydratujte sheath i dilatátor.
11.1.6 Zavedení tvarovacího balónku
1. Připravte tvarovací balónek podle následujícího popisu:
• Lumen vodicího drátu propláchněte heparinizovaným fyziologickým
roztokem.
• Odstraňte z balónku všechen vzduch.
2. Během přípravy k zavedení tvarovacího balónku otevřete hemostatický
ventil Captor otočením proti směru hodinových ručiček. (Obr. 11)
3. Tvarovací balónek posuňte po vodicím drátu přes hemostatický ventil
Captor zaváděcího systému hlavního těla do úrovně renálních artérií.
Udržujte správnou polohu sheathu.
4. Utáhněte hemostatický ventil Captor kolem tvarovacího balónku
otočením s jemným tlakem po směru hodinových ručiček. (Obr. 10)
POZOR: Balónek nenaplňujte v cévě, pokud není uvnitř graftu.
5. Expandujte tvarovací balónek zředěnou kontrastní látkou (podle pokynů
výrobce) v oblasti nejproximálnějšího krytého stentu a infrarenálního
krčku; začněte proximálně a pracujte v distálním směru. (Obr. 14)
POZOR: Před repozicí zkontrolujte, zda je balónek úplně
vyprázdněný.
POZOR: Hemostatický ventil Captor musí být před repozicí
tvarovacího balónku v otevřené poloze.
6. Stáhněte tvarovací balónek do místa překrytí ipsilaterální větve a
expandujte jej.
POZOR: Hemostatický ventil Captor musí být před repozicí
tvarovacího balónku v otevřené poloze.
7. Stáhněte tvarovací balónek zpět do místa ipsilaterální distální fixace a
expandujte jej.
POZOR: Balónek nenaplňujte v cévě, pokud není uvnitř graftu.
POZOR: Hemostatický ventil Captor musí být před repozicí
tvarovacího balónku v otevřené poloze.
8. Vyprázdněte tvarovací balónek a vyjměte jej. Tvarovací balónek přeneste
na kontralaterální vodicí drát a do zaváděcího systému kontralaterálního
iliakálního ramena. Posuňte tvarovací balónek k místu překrytí
kontralaterální větve a expandujte jej.
11.1.2 Příprava a propláchnutí ipsilaterálního iliakálního ramena
Postupujte podle pokynů v předcházející části (Příprava a propláchnutí
kontralaterálního iliakálního ramena) a zajistěte důkladné propláchnutí
ipsilaterálního iliakálního ramena graftu a aktivaci hydrofilního povlaku.
11.1.3 Cévní přístup a angiografie
1. Standardní metodou napíchněte vybranou společnou femorální artérii za
použití ultratenké arteriální jehly 18 UT nebo 19 UT gauge. Po vytvoření
přístupu do cévy zaveďte:
• vodicí dráty – standardní o průměru 0,035 palce (0,89 mm) a délce
145 cm, s hrotem J nebo vodicí drát Bentson;
• sheathy vhodné velikosti (např. 6 nebo 8 French);
• proplachovací katetr (obvykle rentgenokontrastní měřicí katetr, např.
katetr s centimetrovými značkami nebo přímý proplachovací katetr).
2. Proveďte angiografii k identifikaci úrovně bifurkace aorty a iliakálních
bifurkací.
POZNÁMKA: Používá-li se u krčku s angulací zešikmení skiaskopu, může
být nutné provést angiogramy v různých projekcích.
POZNÁMKA: Kontaktujte místního zástupce společnosti Cook a
požádejte o technickou pomoc, kterou může poskytnout specializovaný
technik na produkty Cook.
11.1.4 Umístění a rozvinutí kontralaterálního iliakálního ramena
1. Umístěte zesilovač obrazu tak, aby ukazoval kontralaterální vnitřní iliakální
artérii a kontralaterální společnou iliakální artérii.
24
POZOR: Před repozicí zkontrolujte, zda je balónek úplně
vyprázdněný.
POZOR: Hemostatický ventil Captor musí být před repozicí
tvarovacího balónku v otevřené poloze.
9. Vytáhněte tvarovací balónek do místa distální fixace kontralaterálního
iliakálního ramena k cévě a expandujte jej. (Obr. 14)
POZOR: Balónek nenaplňujte v cévě, pokud není uvnitř graftu.
10.Vyjměte tvarovací balónek a nahraďte jej angiografickým katetrem
k provedení závěrečných angiogramů.
11.Vyjměte všechny tuhé vodicí dráty nebo je nahraďte tak, aby se iliakální
artérie mohly vrátit do přirozené polohy.
• Maximální hodnota měrného absorbovaného výkonu přepočteného na celé
tělo (SAR) 2 W/kg za 15 minut snímkování (tj. na jednu snímkovací sekvenci).
Při neklinickém testování došlo v iliakálním ramenu Zenith Spiral-Z AAA ke
zvýšení teploty maximálně o 2,1 °C při maximálním měrném absorbovaném
výkonu přepočteném na celé tělo (SAR) 2,9 W/kg za 15 minut snímkování
pomocí MRI přístroje, Siemens Medical Magnetom o 1,5 tesla se softwarem
Numaris/4, verze Syngo MR 2002B DHHS. Maximální hodnota měrného
absorbovaného výkonu přepočteného na celé tělo (SAR) byla 2,9 W/kg, což
odpovídá kalorimetricky změřené hodnotě 2,1 W/kg.
Systémy 3,0 tesla:
• Statické magnetické pole 3,0 tesla.
• Maximální hodnota měrného absorbovaného výkonu přepočteného na celé
tělo (SAR) 2 W/kg za 15 minut snímkování (tj. na jednu snímkovací sekvenci).
Finální angiogram
1. Angiografický katetr umístěte přímo nad úroveň renálních artérií.
Angiograficky potvrďte průchodnost renálních artérií a nepřítomnost
endoleaků. Ověřte průchodnost vnitřních iliakálních artérií.
2. Zkontrolujte, zda se nevytvořily endoleaky nebo smyčky, a ověřte polohu
proximálních zlatých rentgenokontrastních značek. Vyjměte sheathy, dráty
a katetry.
POZNÁMKA: Pokud zjistíte endoleaky nebo jiné problémy, přečtěte si
doporučený návod k použití pomocných komponent endovaskulárního
graftu Zenith AAA.
3. Sešijte cévy a uzavřete pole standardními chirurgickými technikami.
Při neklinickém testování došlo v iliakálním ramenu Zenith Spiral-Z AAA ke
zvýšení teploty maximálně o 2,6 °C při maximálním měrném absorbovaném
výkonu přepočteném na celé tělo (SAR) 2,9 W/kg za 15 minut snímkování
pomocí MRI přístroje Excite, GE Electric Healthcare o 3,0 tesla se softwarem
14X.M5. Maximální hodnota měrného absorbovaného výkonu přepočteného
na celé tělo (SAR) byla 2,9 W/kg, což odpovídá kalorimetricky změřené hodnotě
2,7 W/kg.
Artefakt obrazu
Při snímkování v neklinických testech artefakt obrazu zasahuje do anatomické
oblasti, která obsahuje prostředek, a zakrývá pohled na anatomické struktury
v těsné blízkosti až do vzdálenosti přibližně 5 cm od prostředku a také celý
prostředek včetně lumenu. V těchto testech byla použita následující sekvence:
Fast spin echo na MRI zařízení Excite, GE Electric Healthcare o 3,0 tesla se
softwarem G3.0-052B a s RF tělovou cívkou.
12 POKYNY PRO SNÍMKOVÁNÍ A POOPERAČNÍ KONTROLU
Informace o pokynech k zobrazování a pooperačních kontrolách naleznete
v návodu k použití hlavního těla Zenith AAA nebo graftu Renu) které byly
použity. Kopie je k dispozici online na adrese www.cookmedical.com.
12.1 Obecně
U všech skenerů se obrazové artefakty rozptýlily při zvětšující se vzdálenosti
oblasti zájmu od implantátu. Snímky MR hlavy a krku a dolních končetin lze
pořídit bez obrazových artefaktů. Artefakt obrazu může být přítomen na
snímcích břišní oblasti, podle vzdálenosti zařízení od oblasti zájmu.
• Dlouhodobá funkčnost endovaskulárních graftů s doplňkovými
komponentami implantovanými při sekundární endovaskulární intervenci
nebyla zatím zjištěna.
• Všichni pacienti musí být poučeni, že endovaskulární léčba vyžaduje
celoživotní pravidelná kontrolní vyšetření ke zjištění jejich zdravotního stavu
a funkčnosti endovaskulárního graftu. Pacienti se specifickými klinickými
nálezy (např. endoleaky, zvětšujícími se aneuryzmaty nebo se změnami
struktury nebo polohy endovaskulárního graftu) se musí podrobit dalším
kontrolním vyšetřením.
• Pacienti musí být poučeni o důležitosti dodržování plánu kontrolních
prohlídek, a to jak v prvním roce, tak později jednou ročně. Pacienti musí být
informováni, že pravidelné a konzistentní kontroly jsou kriticky důležitou
součástí zajištění trvale bezpečné a účinné endovaskulární léčby AAA.
• Lékař musí vyhodnotit každého pacienta individuálně a předepsat následné
kontroly podle potřeb a okolností konkrétního pacienta. Minimální
požadavky na následná kontrolní vyšetření pacienta (popsané v návodu
k použití hlavního těla Zenith AAA nebo graftu Renu) se musí dodržovat
i v případě asymptomatického průběhu (např. při nepřítomnosti bolesti,
znecitlivění a slabosti). Pacienti se specifickými klinickými nálezy (např.
endoleaky, zvětšujícími se aneuryzmaty nebo se změnami struktury nebo
polohy stentgraftu) se musí podrobit kontrolním vyšetřením v kratších
intervalech.
• Každoroční snímkovací vyšetření musí zahrnovat radiogram břicha a
kontrastní i nekontrastní CT vyšetření. Pokud není možné použít kontrastní
látku vzhledem k renálním komplikacím nebo jiným faktorům, lze použít
radiogramy břicha, nekontrastní CT a duplexní ultrasonografii.
• Kombinace kontrastního a nekontrastního CT poskytuje informace
o změnách průměru aneuryzmatu, o endoleaku, průchodnosti, vinutosti,
postupu choroby, délce fixace a dalších morfologických změnách.
• Radiogramy břicha poskytují informace o integritě zařízení (např. o separaci
komponent nebo prasknutí stentu).
• Zobrazení pomocí duplexní ultrasonografie může poskytnout informace
o změnách průměru aneuryzmatu, o endoleaku, průchodnosti, tortuozitě
a postupu choroby. Za těchto okolností je třeba spolu s ultrazvukem
provést nekontrastní CT. Ultrazvuk může být méně spolehlivou a citlivou
diagnostickou metodou ve srovnání s CT.
• Přehled minimálních požadavků na kontrolní zobrazovací vyšetření pacientů
se stentgrafty Zenith AAA je uveden v návodu k použití hlavního těla Zenith
AAA nebo graftu Renu (podle toho, který byl použit). Návody naleznete na
adrese www.cookmedical.com. U pacientů, u kterých je nutná důkladnější
kontrola, se musí provádět častější vyhodnocení.
Společnost Cook doporučuje, aby pacienti zaregistrovali podmínky pro MRI
snímkování popsané v tomto návodu u nadace MedicAlert. Nadaci MedicAlert
lze kontaktovat následujícími způsoby.
Poštou: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
Telefon: +1 888-633-4298 (bez poplatku)
Mimo území USA: +1 209-668-3333
Fax: +1 209-669-2450
Web: www.medicalert.org
13 INFORMACE PRO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ
Kromě tohoto návodu k použití je k iliakálnímu ramenu Zenith Spiral-Z AAA se
zaváděcím systémem Z-Trak přibalen formulář ke sledování zařízení, který musí
nemocniční personál vyplnit a odeslat společnosti Cook za účelem sledování
všech pacientů s implantovanými iliakálními rameny Zenith Spiral-Z AAA
(v souladu s požadavky federálních předpisů USA).
12.2 Další sledování a léčba
Další sledování a potenciálně další léčba se doporučuje v následujících
případech:
• Aneuryzma s endoleakem typu I
• Aneuryzma s endoleakem typu III
• Zvětšení maximálního průměru aneuryzmatu o ≥5 mm (bez ohledu na stav
endoleaku)
• Migrace
• Nedostatečná délka přilehnutí
Při zvažování opakované intervence nebo přechodu na otevřenou chirurgickou
reparaci musí lékař posoudit doprovodná onemocnění konkrétního pacienta,
předpokládanou dobu jeho života a pacientovu osobní volbu. Pacienti musí být
poučeni, že po implantaci endograftu může být nutný další intervenční zásah,
včetně katetrizačního výkonu nebo přechodu na otevřený chirurgický zákrok.
12.3 Informace o vyšetření MRI
Neklinické zkoušky ukázaly, že iliakální rameno graftu Zenith Spiral-Z AAA je
podmíněně bezpečné při vyšetření MRI (MR Conditional). Ihned po zavedení jej
lze bezpečně snímkovat za následujících podmínek:
Statické magnetické pole
• Statické magnetické pole o síle 3,0 tesla nebo menší.
• Nejvyšší hodnota prostorového gradientu magnetického pole
720 gaussů/cm.
Bylo provedeno neklinické hodnocení v MRI systému o 3 tesla (General
Electric Excite) s maximálním prostorovým gradientem magnetického pole
720 gaussů/cm měřeným magnetometrem v poloze ve statickém magnetickém
poli, kde se nachází tělo pacienta (tj. mimo kryt MRI zařízení, přístupné
pacientovi nebo jiným osobám).
Záhřev způsobený snímkováním MRI
Systémy 1,5 tesla:
• Statické magnetické pole 1,5 tesla.
25
DANSK
• Adækvat iliaca- eller femoral adgang er nødvendig for at indføre protesen i
vaskulaturen. Adgangskarrets diameter (målt fra indervæg til indervæg) og
morfologi (minimal snirklethed, okklusiv sygdom og/eller forkalkning) skal
være kompatibel med vaskulære adgangsteknikker og fremføringssystemer
til en 14 French til 16 French vaskulær indføringssheath. Kar, der er
signifikant forkalkede, okklusive, snirklede eller med vægtromber, kan
udelukke placering af den endovaskulære protese og/eller kan øge risikoen
for embolisering. En vaskulær kanalteknik kan være nødvendig for at opnå
succes hos nogle patienter.
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak indføringssystem anbefales
ikke til patienter, som ikke kan tåle kontrastmidler, der er nødvendige for
peroperativ og postoperativ billeddiagnostik under opfølgningen. Alle
patienter skal monitoreres nøje og kontrolleres regelmæssigt med henblik
på ændring i deres sygdomstilstand og integriteten af endoprotesen.
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak indføringssystem anbefales ikke
til patienter, der overstiger vægt- og/eller størrelsesbegrænsningerne,
hvilket kan kompromittere eller forhindre nødvendige billeddiagnostiske
krav.
• Manglende evne til at opretholde åbenhed af mindst én a. iliaca interna
eller okklusion af en uundværlig a. mesenterica inferior kan øge risikoen for
iskæmi i pelvis/tarm.
• Mange store, åbne lumbalarterier, vægtromber og en åben a. mesenterica
inferior kan alle prædisponere en patient for type II endolækager. Patienter
med koagulopati, der ikke kan korrigeres, kan også have en øget risiko for
type II endolækage eller blødningskomplikationer.
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben er ikke eksplicit klinisk evalueret; dets
ydeevne er imidlertid repræsenteret af Zenith AAA endovaskulær proteses
iliaca-ben (en foregående version af produktet), som ikke er evalueret i
følgende patientpopulationer:
• traumatisk skade på aorta
• lækage fra foreliggende ruptur eller ruptur af aneurismer
• mykotiske aneurismer
• pseudoaneurismer, opstået fra tidligere placering af protese
• revision af tidligere placerede endovaskulære proteser
• uoprettelig koagulationsdefekt
• uundværlig a. mesenterica
• genetisk bindevævssygdom (f.eks. Marfans eller Ehlers-Danlos syndrom)
• ledsagende thorakal aortaaneurisme eller thorakal abdominal aneurisme
• patienter med aktive systemiske infektioner
• gravide eller ammende kvinder
• morbidt fede patienter
• yngre end 18 år
• vigtige anatomiske elementer, der falder uden for de størrelseskrav, der er
specificeret i gældende brugsanvisning til hovedprotesen eller Renu.
• Vellykket patientudvælgelse kræver specifik billeddiagnostik og nøjagtige
målinger; se afsnit 4.3, Måleteknik og billeddiagnostik før proceduren.
• Alle de nødvendige længder og diametre af produktet til at gennemføre
proceduren skal være tilgængelige for lægen, især når de præ-operative
planlægningsmål til tilfældet (behandlingsdiametre/længder) ikke er sikre.
Denne fremgangsmåde tillader større intraoperativ fleksibilitet til at opnå
optimale resultater af proceduren.
ZENITH® SPIRAL-Z AAA ILIACA-BEN MED Z-TRAK™
INDFØRINGSSYSTEM
Foreslået brugsanvisning
Læs alle instruktioner omhyggeligt. Hvis instruktionerne, advarslerne og
forholdsreglerne ikke følges nøje, kan det få alvorlige kirurgiske konsekvenser
eller medføre personskade på patienten.
FORSIGTIG: Ifølge amerikansk lovgivning (USA) må dette produkt kun
sælges af eller efter ordination af en læge.
FORSIGTIG: Hele indholdet af den ydre pose (inklusive
indføringssystemet og endovaskulære proteser) leveres sterilt, kun til
engangsbrug.
Der er syv gældende, foreslåede brugsanvisninger til Zenith produktlinjen.
Denne er den foreslåede brugsanvisning til Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben.
Der henvises til følgende brugsanvisninger vedrørende information om andre
relevante Zenith-komponenter:
• Zenith AAA endovaskulær protese (Zenith AAA endovaskulær proteses
hovedprotese);
• Zenith Flex® AAA endovaskulær proteses hovedprotesekomponent;
• Zenith Renu® AAA hjælpeprotese (konfigurationer med forlænger og
konverteringsenhed til hovedprotesen);
• Zenith Fenestrated AAA endovaskulær protese;
• Zenith Branch iliaca endovaskulær protese;
• Zenith AAA hjælpekomponenter til endovaskulær protese (Zenith AAA
endovaskulær proteses forlængere til hovedprotese, forlængere til iliaca-ben,
konverteringsenheder og iliaca-propper) og
• Coda® ballonkateter.
1 BESKRIVELSE AF PRODUKTET
1.1 Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben
Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben skal bruges sammen med Zenith AAA
hovedproteser (Flex, Fenestrated og Branch) eller Renu og er en del af et
modulært system, der består af adskillige komponenter, typisk en todelt
hovedprotese og to iliaca-ben. (Fig. 1) Iliaca-benene er fremstillet af vævet
polyesterstof i fuld tykkelse, der er syet fast på to selvekspanderende Cook-Z®
stents af rustfrit stål og i forlængelse heraf en spiralformet nitinolstent med
flettet polyestersutur og monofilament polypropylensutur. Protesen er fuldt
stentet for at give stabilitet og den nødvendige ekspansionskraft til at åbne
proteselumen under anlæggelsen. Derudover giver de Cook-Z stents, der er
placeret i enderne af protesen, den nødvendige fastgørelse og forsegling af
protesen til karvæggen.
1.2 Indføringssystem
Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben forsendes formonteret på et 14 French eller
16 French Z-Trak indføringssystem. (Fig. 2) Fremføringssystemet er designet til
at være let at bruge med minimal klargøring. Alle systemer er kompatible med
en 0,035 tommer (0,89 mm) kateterleder.
Captor™ hæmostatisk ventil kan løsnes eller strammes for at opnå yderligere
hæmostase ved indføringen og/eller fjernelsen af hjælpeprodukter ind i og ud
af sheathen. Derudover har fremføringssystemet en Flexor® indføringssheath,
som modstår knækdannelse og har en hydrofil coating. Begge funktioner har til
hensigt at øge sporbarheden i aa. iliacae og aorta abdominalis.
4.3 Måleteknik og billeddiagnostik før proceduren
• Manglende CT-scanning uden kontrast kan resultere i, at forkalkning af iliaca
eller aorta ikke kan vurderes, hvilket kan udelukke adgang eller pålidelig
fiksering og forsegling af produktet.
• Snittykkelse > 3 mm ved billeddiagnostisk rekonstruktion inden indgrebet
kan resultere i en produktstørrelse, der ikke er optimal, eller i manglende
evne til at vurdere fokale stenoser på CT-scanningen.
• Klinisk erfaring tyder på, at kontrastforstærket spiral-computertomografisk
angiografi (CTA) med 3-D rekonstruktion er den kraftigst anbefalede
billeddiagnostiske modalitet til nøjagtig vurdering af patientens
anatomi inden behandling med Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben. Hvis
kontrastforstærket spiral-CTA med 3-D rekonstruktion ikke er tilgængelig,
bør patienten henvises til et hospital, der råder over disse muligheder.
• Klinikere anbefaler, at angiografien skal vise iliaca-arteriens bifurkationer, så
distale a. iliaca communis er veldefineret i forhold til udspringet af aa. iliacae
internae bilateralt inden udfoldelse af iliaca-benene.
2 TILSIGTET ANVENDELSE
Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak indføringssystem er indiceret til brug
med produktlinjen til Zenith AAA endovaskulær protese, inklusive Zenith Flex
AAA endovaskulær protese, Zenith Renu hjælpeprotese, Zenith Fenestrated
AAA endovaskulær protese eller Zenith Branch iliaca endovaskulær protese
enten under et primært eller et sekundært indgreb hos patienter, som har
tilstrækkelig iliaca/femoral adgang til at være kompatible med de nødvendige
indføringssystemer. Protesen bruges sammen med disse produkter til
endovaskulær behandling af aneurismer i aorta abdominalis og aorta-iliaca.
3 KONTRAINDIKATIONER
Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak indføringssystem er
kontraindiceret hos:
Diametre
• Patienter med kendt følsomhed eller allergi over for rustfrit stål, polyester,
lodning (tin, sølv), polypropylen, nitinol eller guld.
• Patienter med systemisk eller lokal infektion, der kan øge risikoen for
infektion pga. den endovaskulære protese.
4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
Under anvendelse af CT skal diametermålinger bestemmes ud fra kardiameteren
mellem de udvendige vægge (ikke lumenmåling) for at hjælpe med korrekt
størrelsesbestemmelse og udvælgelse af produkt. Den kontrastforstærkede spiral
CT-scanning skal starte 1 cm superiort for axis celiacus og fortsætte gennem
femurhovederne ved en aksial skivetykkelse på 3 mm eller derunder.
4.1 Generelle
Længder
• Læs alle instruktioner omhyggeligt. Hvis instruktionerne, advarslerne og
forholdsreglerne ikke følges nøje, kan det få alvorlige konsekvenser eller
medføre personskade på patienten.
• Der skal altid være et kvalificeret kirurgisk team til rådighed under
implantations- eller reinterventionsprocedurer i tilfælde af, at det bliver
nødvendigt at konvertere til åben kirurgisk reparation.
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak indføringssystem må kun
bruges af læger og teams, der er uddannet i vaskulære interventionelle
teknikker (kateterbaserede og kirurgiske) og i brugen af dette produkt.
Specifikke forventninger til uddannelsen er beskrevet i afsnit 10.1,
Lægeuddannelse.
• Yderligere endovaskulære interventioner eller konvertering til almindelig
åben kirurgisk reparation efter initial endovaskulær reparation bør
overvejes for patienter med aneurismer, der forstørres, uacceptabelt fald i
fikseringslængde (overlapning af kar og komponent) og/eller endolækage.
En stigning i aneurismestørrelse og/eller en persisterende endolækage eller
migration kan medføre ruptur af aneurismet.
• Det kan være nødvendigt for patienter, der oplever reduceret blodflow
gennem protesens gren og/eller lækager, at gennemgå sekundære
interventioner eller kirurgiske procedurer.
Brug CT til præcis vurdering af længde og vælge passende Zenith Spiral-Z AAA
iliaca-ben. Disse rekonstruktioner skal udføres sagittalt, frontalt og i 3-D.
• Alle patienter skal gøres opmærksom på, at endovaskulær behandling
kræver regelmæssig opfølgning resten af deres liv til bedømmelse af
deres helbredstilstand og af deres endovaskulære protese. Patienter med
særlige kliniske fund (f.eks. endolækager, aneurismer, der forstørres, eller
ændringer i den endovaskulære proteses struktur eller position) bør følges
nøjere. Specifikke retningslinjer for opfølgning er beskrevet i afsnit 12,
RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTIK OG POSTOPERATIV
OPFØLGNING.
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak indføringssystem anbefales
ikke til patienter, der ikke kan eller vil møde til de nødvendige
præ- og postoperative billeddiagnostiske undersøgelser og
implantationsundersøgelser, der er beskrevet i afsnit 12, RETNINGSLINJER
FOR BILLEDDIAGNOSTIK OG POSTOPERATIV OPFØLGNING.
• Efter placering af en endovaskulær protese bør patienter monitoreres
regelmæssigt for periprotese flow, aneurismevækst eller ændringer i
den endovaskulære proteses struktur eller position. Som et minimum
er årlig billeddiagnostik påkrævet, herunder: 1) røntgen af abdomen for
at undersøge anordningens integritet (adskillelse mellem komponenter
eller stentfraktur) og 2) CT med og uden kontrast for at undersøge
aneurismeændringer, periprotese flow, åbenhed, tortuositet og progressiv
sygdom. Hvis nyrekomplikationer eller andre faktorer udelukker brugen
af billedkontraststoffer, kan røntgenbilleder af abdomen og duplexultralydsscanning give lignende information.
4.2 Patientudvælgelse, behandling og opfølgning
• Det er nødvendigt, at det distale fikseringssted for Zenith Spiral-Z i
iliaca-arterien er mere end 10 mm langt og 7,5-20 mm i diameter (målt
fra ydervæg til ydervæg). Disse størrelsesmålinger er yderst vigtige for
udførelsen af den endovaskulære reparation.
• Der henvises til gældende brugsanvisning vedrørende størrelseskrav og en
liste over vigtige anatomiske elementer, der kan påvirke vellykket eksklusion
af aneurismet med en hovedportese eller Renu fra produktlinjen til Zenith
AAA endovaskulær protese.
4.4 Udvælgelse af produkt
• Det anbefales kraftigt at overholde størrelsesguiden i brugsanvisningen
til Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben, når den korrekte størrelse protese skal
vælges (tabel 10.5.1). Der er inkorporeret passende overstørrelse af
26
• Maksimal gennemsnitlig absorptionsrate (SAR) for hele kroppen på 2 W/kg
ved 15 minutters scanning (dvs. pr. scanningssekvens)
protesen i brugsanvisningens størrelsesguide. Størrelsesbestemmelse
uden for dette område kan resultere i endolækage, fraktur, migration, at
produktet folder ind eller bliver komprimeret.
Ved ikke-klinisk afprøvning producerede Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben en
temperaturstigning på mindre end eller lig med 2,6 °C ved en maksimal
gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) for hele kroppen på 2,9 W/kg
under MR-scanning i 15 minutter i en 3,0 Tesla Excite, GE Electric Healthcare,
14X.M5 Software MR-scanner. Den maksimale gennemsnitlige specifikke
absorptionsrate (SAR) for hele kroppen var 2,9 W/kg, hvilket svarer til en
kalorimetrisk målt værdi på 2,7 W/kg.
4.5 Implantationsprocedure
(Se afsnit 11, BRUGSANVISNING)
• Det er nødvendigt at udføre passende billeddiagnostik under indgrebet
for at positionere Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben korrekt og sikre nøjagtig
adaptation mod karvæggen.
• Fremføringssystemet må ikke bøjes eller knækkes. Hvis dette gøres, kan det
beskadige indføringssystemet og Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben.
• For at undgå snoning af den endovaskulære protese under evt. rotation
af fremføringssystemet, skal der udvises forsigtighed med at rotere alle
systemets komponenter sammen (fra udvendige sheath til indvendige
kanyle).
• Fortsæt ikke med at fremføre nogen del af fremføringssystemet, hvis
der mærkes modstand under fremføringen af kateterlederen eller
fremføringssystemet. Stop og vurder årsagen til modstanden; der kan
forekomme skade på kar, kateter eller protese. Udvis særlig forsigtighed
i områder med stenose, intravaskulær trombose eller i forkalkede eller
snirklede kar.
• Utilsigtet delvis ekspansion eller migration af endoprotesen kan kræve
kirurgisk fjernelse.
• Medmindre det er medicinsk indiceret, må Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben
ikke udfoldes på et sted, der vil okkludere arterier, der er nødvendige for
levering af blodgennemstrømning til organer eller ekstremiteter.
• Forsøg ikke at føre protesen tilbage i sheathen efter delvis eller fuldstændig
ekspansion.
• Unøjagtig placering og/eller ufuldstændig forsegling af Zenith Spiral-Z AAA
iliaca-ben inden i karret kan medføre øget risiko for endolækage, migration
eller utilsigtet okklusion af aa. iliacae internae.
• Utilstrækkelig overlapning af Zenith Spiral-Z AAA iliaca-benet kan medføre
øget risiko for migration af stenten. Forkert anlæggelse eller migration af
endoprotesen kan kræve kirurgisk intervention.
• Der skal bruges systemisk antikoagulation under implantationen ifølge
hospitalets og lægens foretrukne protokol. Hvis heparin er kontraindiceret,
bør det overvejes at bruge en alternativ antikoagulans.
• For at aktivere den hydrofile coating på ydersiden af Flexor
indføringssheathen skal overfladen aftørres med sterile gazekompresser, der
er gennemvædet med saltvandsopløsning. Hold altid sheathen hydreret for
optimal funktion.
• Minimér håndteringen af den tvungne endoprotese under klargøringen
og indføringen for at nedsætte risikoen for kontaminering og infektion af
endoprotesen.
• Oprethold kateterlederens position under indføring af fremføringssystemet.
• Gennemlysning bør anvendes under indføring og anlæggelse for at
bekræfte korrekt funktion af fremføringssystemets komponenter, korrekt
placering af protesen og det ønskede proceduremæssige resultat.
• Brug af Zenith Spiral-Z AAA iliaca-benet med Z-Trak indføringssystemet
kræver indgift af intravaskulær kontrast. Patienter med præeksisterende
nyreinsufficiens kan have en øget risiko for postoperativt nyresvigt. Vær
omhyggelig med at begrænse mængden af anvendt kontraststof under
proceduren og overholde forebyggende behandlingsmetoder for at
nedsætte nyresvigt (f.eks. adækvat hydrering).
• Når sheathen og/eller kateterlederen trækkes tilbage, kan anatomien og
protesens position blive ændret. Monitorér protesens position konstant og
udfør angiografi for at kontrollere positionen efter behov.
• Vær forsigtig ved manipulering af katetre, kateterledere og sheaths i et
aneurisme. Signifikante forstyrrelser kan løsrive fragmenter af en blodprop,
hvilket kan forårsage distal emboli eller rumpere aneurismet.
• Undgå at beskadige protesen eller at forstyrre positioneringen af protesen
efter placering i tilfælde af, at yderligere brug af kirurgiske instrumenter
(sekundær intervention) nær protesen er nødvendig.
• Verificér inden implantationen, at det forudfastlagte kontralaterale iliacaben er valgt til indføring på patientens kontralaterale side.
Billedartefakt
Billedartefakten strækker sig gennem hele den anatomiske region, som
indeholder protesen, og slører visningen af umiddelbart tilstødende
anatomiske strukturer inden for ca. 5 cm fra protesen, samt hele protesen og
dens lumen, ved scanning under ikke-klinisk afprøvning med denne sekvens:
Hurtig spin ekko, i en 3,0 Tesla, Excite MR-scanner fra GE Electric Healthcare
med G3.0-052B software og radiofrekvent body-coil.
For alle scannere spredes billedartefaktet, når afstanden fra implantatet
til området af interesse øges. MR-scanninger af hoved og hals og
underekstremiteter kan tages uden billedartefakt. Der kan forekomme
billedartefakter på scanninger af abdomen afhængigt af afstanden mellem
protesen og området af interesse.
Cook anbefaler, at patienten registrerer betingelserne for MR-scanning, der
er beskrevet i denne brugsanvisning, hos MedicAlert Foundation. MedicAlert
Foundation kan kontaktes på følgende måder:
Adresse: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
Telefon: +1 888-633-4298 (gratis ved opkald i USA)
+1-209-668-3333 uden for USA
Fax: +1-209-669-2450
Web: www.medicalert.org
5 UØNSKEDE HÆNDELSER
5.1 Observerede uønskede hændelser
Der henvises til den relevante brugsanvisning fra produktlinjen for Zenith AAA
endvaskulær protese for information om observerede uønskede hændelser hos
patienter, der har fået Zenith AAA endovaskulære proteser. Et eksemplar fås
online på adressen www.cookmedical.com.
5.2 Potentielle uønskede hændelser
Uønskede hændelser, der kan forekomme og/eller kræve indgriben inkluderer,
men er ikke begrænset til:
• Amputation
• Anæstetiske komplikationer og efterfølgende ledsagende problemer (f.eks.
aspiration)
• Aneurismeforstørrelse
• Aneurismeruptur og død
• Aortaskade, herunder perforation, dissektion, blødning, ruptur og død
• Arterie- eller venetrombose og/eller pseudoaneurisme
• Arteriovenøs fistel
• Blødning, hæmatom eller koagulopati
• Claudicatio (f.eks. balde, underekstremitet)
• Død
• Emboli (mikro og makro) med transitorisk eller permanent iskæmi eller infarkt
• Endolækage
• Endoprotese: forkert anbringelse af komponent; ufuldstændig anlæggelse
af komponent; komponentmigration; komponentadskillelse fra en anden
protesekomponent; suturbrud; okklusion; infektion; stentbrud; slid på
protesematerialet; dilatation; erosion; punktur; periprotese flow og korrosion
• Feber og lokaliseret inflammation
• Impotens
• Infektion af aneurismet, produktet eller adgangsstedet, herunder
abscesdannelse, transitorisk feber og smerte
• Kardielle komplikationer og efterfølgende ledsagende problemer (f.eks.
arytmi, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens, hypotension, hypertension)
• Karskade
• Karspasme eller kartraume (f.eks. iliofemoral kardissektion, blødning, ruptur,
død)
• Kirurgisk konvertering til åben reparation
• Komplikationer ved vaskulært adgangssted, herunder infektion, smerte,
hæmatom, pseudoaneurisme, arteriovenøs fistel
• Leversvigt
• Lymfatiske komplikationer og efterfølgende ledsagende problemer (f.eks.
lymfefistel)
• Neurologiske lokale eller systemiske komplikationer og efterfølgende
ledsagende problemer (f.eks. slagtilfælde, transitorisk iskæmisk attak (TIA),
paraplegi, paraparese, paralyse)
• Nyrekomplikationer og efterfølgende ledsagende problemer (f.eks.
arterieokklusion, kontrasttoksicitet, insufficiens, svigt)
• Okklusion af protese eller nativt kar
• Pulmonale/respirationskomplikationer og efterfølgende ledsagende
problemer (f.eks. pneumoni, respirationsinsufficiens, langvarig intubation)
• Sårkomplikationer og efterfølgende ledsagende problemer (f.eks. sårruptur,
infektion)
• Tarmkomplikationer (f.eks. ileus, transitorisk iskæmi, infarkt, nekrose)
• Urogenitale komplikationer og efterfølgende ledsagende problemer (f.eks.
iskæmi, erosion, fistel, inkontinens, hæmaturi, infektion)
• Ødem
4.6 Brug af formningsballon
• Undgå at inflatere ballonen i kar uden for protesen, da det kan resultere i
skader på karret. Brug ballonen i overensstemmelse med den medfølgende
dokumentation.
• Vær forsigtig ved inflation af ballonen i protesen, hvis der foregår en
forkalkning, da overdreven inflation kan beskadige karret.
• Kontrollér fuld deflation af ballonen inden omplacering.
• For yderligere hæmostasekontrol kan Captor hæmostatiske ventil løsnes
eller strammes for at imødekomme indføring og senere tilbagetrækning af
en formningsballon.
4.7 Information om MR-scanning
Ikke-klinisk afprøvning har påvist, at Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben er MR
Conditional. Den kan scannes uden risiko øjeblikkeligt efter placering under
følgende betingelser:
Statisk magnetfelt
• Statisk magnetfelt på 3,0 Tesla eller mindre
• Højeste, rumlige, magnetiske gradientfelt på 720 Gauss/cm
Ikke-klinisk evaluering blev udført i en 3 Tesla MR-scanner (General Electric
Excite) med et maksimalt, rumligt magnetisk gradientfelt på 720 Gauss/cm som
målt med et gaussmeter i det statiske magnetfelt i patientens sted (dvs. uden
for scannerens dække, som kan nå en patient eller person).
MR-relateret opvarmning
1,5 Tesla systemer:
• Statisk magnetisk feltstyrke på 1,5 Tesla
• Maksimal gennemsnitlig absorptionsrate (SAR) for hele kroppen på 2 W/kg
ved 15 minutters scanning (dvs. pr. scanningssekvens)
Rapportering af uønskede hændelser i forbindelse med anordningen
Alle uønskede hændelser (kliniske tilfælde), der involverer Zenith Spiral-Z
AAA iliaca-ben, skal straks indberettes til Cook. Kunder i USA kan indberette
hændelser hos Customer Relations Department på 1-800-457-4500 (24 timer)
eller 1-812-339-2235. Kunder uden for USA bedes ringe til distributøren.
Ved ikke-klinisk afprøvning producerede Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben en
temperaturstigning på mindre end eller lig med 2,1 °C ved en maksimal
gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) for hele kroppen på 2,9 W/kg
under MR-scanning i 15 minutter i en 1,5 Tesla, Siemens Medical Magnetom,
Numaris/4 Software, Version Syngo MR 2002B DHHS MR-scanner. Den
maksimale gennemsnitlige specifikke absorptionsrate (SAR) for hele kroppen
var 2,9 W/kg, hvilket svarer til en kalorimetrisk målt værdi på 2,1 W/kg.
6 RESUME OVER KLINISKE STUDIER
Der henvises til den relevante brugsanvisning fra produktlinjen for Zenith AAA
endovaskulær protese for information om kliniske studier af patienter, der har
fået Zenith AAA endovaskulære proteser. Et eksemplar fås online på adressen
www.cookmedical.com.
3,0 Tesla systemer:
• Statisk magnetisk feltstyrke på 3,0 Tesla
27
7 PATIENTUDVÆLGELSE OG BEHANDLING
10 INFORMATION OM KLINISK ANVENDELSE
(Se afsnit 4, ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER)
10.1 Lægeuddannelse
7.1 Individualisering af behandling
FORSIGTIG: Der skal altid være et karkirurgisk team til rådighed under
implantations- eller reinterventionsprocedurer i tilfælde af, at det bliver
nødvendigt at konvertere til åben kirurgisk reparation.
Cook anbefaler, at diametrene på Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben vælges
som anført i tabel 10.5.1. Alle de længder og diametre af protesen, der
er nødvendige for at gennemføre indgrebet, skal være til rådighed for
lægen, især når de præoperative målinger under case-planlægningen
(behandlingsdiametre/-længder) ikke er sikre. Denne fremgangsmåde tillader
større intraoperativ fleksibilitet til at opnå optimale resultater af proceduren.
Risici og fordele bør nøje overvejes for hver enkelt patient inden brug af
Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben. Yderligere overvejelser vedr. patientudvælgelse
omfatter, men er ikke begrænset til:
FORSIGTIG: Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak indføringssystem
må kun bruges af læger og teams, der er uddannet i vaskulære
interventionelle teknikker og i brugen af dette produkt. De anbefalede
krav til ekspertise/viden for læger, der bruger Zenith Spiral-Z AAA iliacaben med Z-Trak indføringssystem, er beskrevet nedenfor.
Patientudvælgelse:
• Viden om abdominale aortaaneurismers (AAA) naturlige historie og
komorbiditeter associeret med reparation af AAA.
• Viden om radiografisk billedfortolkning, proteseudvælgelse, planlægning og
størrelsesbestemmelse.
• Patientens alder og forventet levetid
• Komorbiditeter (f.eks. hjerte-, lunge- eller nyreinsufficiens inden
operationen, morbid obesitas)
• Patientens egnethed til åben kirurgisk reparation
• Patientens anatomiske egnethed til endovaskulær reparation
• Risiko for aneurismeruptur sammenlignet med risikoen for behandling med
Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben
• Patientens evne til at tolerere generel, regional eller lokalanæstesi
• Størrelse og morfologi af iliofemoralt adgangskar (minimal trombe,
forkalkning og/eller snirklethed) skal være kompatibel med vaskulære
adgangsteknikker og tilbehør med den samme diameter som en 14 French
til 16 French vaskulær indføringssheath
• Distalt fikseringssted af Zenith Spiral-Z i iliaca-arterien, der er mere end
10 mm langt og 7,5-20 mm i diameter (målt fra ydervæg til ydervæg)
• Ingen signifikant okklusiv sygdom i a. femoralis/a. iliaca, som ville hæmme
flowet gennem den endovaskulære protese.
Et multidisciplinært team, der har kombineret proceduremæssig
erfaring med:
• Frilægning af a. femoralis, arteriotomi og reparation
• Perkutane adgangs- og lukketeknikker
• Nonselektive og selektive kateterleder- og kateterteknikker
• Tolkning af gennemlysning og angiografi
• Emboli
• Angioplastik
• Anlæggelse af endovaskulær stent
• Slyngeteknikker
• Hensigtsmæssig brug af røntgenkontraststof
• Teknikker til at minimere røntgeneksponering
• Ekspertise i nødvendige patientopfølgningsmodaliteter
Den endelige behandlingsbeslutning tages af lægen og patienten.
8 PATIENTRÅDGIVNINGSINFORMATION
10.2 Inspektion inden brug
Lægen og patienten (og/eller familiemedlemmer) skal gennemgå risici og
fordele under samtalen om dette endovaskulære produkt og procedure,
herunder:
Se produktet og emballagen efter for at verificere, at de ikke er blevet
beskadiget under transporten. Dette produkt må ikke anvendes, hvis der er
sket beskadigelse, eller hvis steriliseringsbarrieren er beskadiget eller brudt.
Hvis der er indtruffet beskadigelse, må produktet ikke anvendes, det skal
sendes tilbage til Cook. Inden brug skal det verificeres, at de korrekte produkter
(antal og størrelse) er blevet leveret til patienten ved at sammenligne produktet
med lægens ordination for den pågældende patient.
• Risici og forskelle mellem endovaskulær reparation og kirurgisk reparation
• Potentielle fordele ved traditionel åben kirurgi
• Potentielle fordele ved endovaskulær reparation
• Muligheden for, at efterfølgende intervention eller åben kirurgisk reparation
af aneurismet kan være påkrævet efter initial endovaskulær reparation
10.3 Nødvendige materialer
• Fluoroskop med digitale angiografifunktioner (C-bue eller fikseret apparat)
• Kontraststof
• Sprøjte
• Hepariniseret saltvandsopløsning
• Sterile gazeservietter
Udover risici og fordele ved endovaskulær reparation bør lægen vurdere
patientens engangement og compliance i forhold til postoperativ opfølgning
efter behov for at sikre kontinuerligt sikre og effektive resultater. Herunder
angives yderligere emner, der bør diskuteres med patienten med hensyn til
forventningerne efter en endovaskulær reparation:
• Alle patienter skal gøres opmærksom på, at endovaskulær behandling
kræver regelmæssig opfølgning resten af deres liv til bedømmelse af
deres helbredstilstand og af deres endovaskulære protese. Patienter med
særlige kliniske fund (f.eks. endolækager, aneurismer, der forstørres, eller
ændringer i den endovaskulære proteses struktur eller position) bør følges
nøjere. Specifikke retningslinjer for opfølgning er beskrevet i afsnit 12,
RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTIK OG POSTOPERATIV
OPFØLGNING.
• Patienter bør rådgives om vigtigheden af at overholde opfølgningsplanen,
både i det første år og med årlige mellemrum derefter. Patienter bør
informeres om, at regelmæssig og konsekvent opfølgning er en meget vigtig
del af at sikre den fortsatte sikkerhed og effektivitet af den endovaskulære
behandling af AAA‘er. Som minimum kræves årlig billeddiagnostik og
overholdelse af rutinemæssig postoperativ opfølgning, hvilket bør betragtes
som en livslang forpligtelse til patientens helbred og velbefindende.
• Læger skal advisere alle patienter om, at det er vigtigt at søge læge med
det samme, hvis de får tegn på lemokklusion, aneurismeforstørrelse eller
aneurismeruptur. Tegn på okklusion i protese/lem inkluderer smerte i
hofte(r) eller ben under gang eller i hvile, eller misfarvning eller kolde ben.
Aneurismeruptur kan være asymptomatisk, men opleves sædvanligvis som:
smerte, følelsesløshed, svaghed i ben, smerter i ryg, bryst, abdomen eller
lyske, svimmelhed, besvimelse, hurtigt hjerteslag eller pludselig svaghed.
• På grund af den billeddiagnostik, der kræves for vellykket placering og
opfølgning af endovaskulære implantater, skal risici for strålingseksponering
for væv under dannelse diskuteres med kvinder, som er gravide eller har
mistanke herom. Mænd, som gennemgår endovaskulær eller åben kirirgisk
reparation, kan opleve impotens.
Læger bør henvise patienterne til Patientvejledningen vedrørende de risici,
der opstår under eller efter implantation af anordningen. Procedurerelaterede
risici inkluderer hjerte-, lunge-, neurologiske, tarm- og blødningskomplikationer. Produktrelaterede risici inkluderer okklusion, endolækage,
aneurismeforstørrelse, fraktur, mulighed for reintervention og konvertering til
åben kirurgi, ruptur og død (se afsnit 5.1, Observerede uønskede hændelser
og afsnit 5.2, Potentielle uønskede hændelser). Lægen skal udfylde
Patientidentifikationskortet og give det til patienten, så denne altid kan have
kortet med sig. Patienten skal referere til kortet, når som helst han/hun besøger
andre læger, i særdeleshed for yderligere diagnostiske procedurer (f.eks. MRI).
10.4 Anbefalede materialer
De følgende produkter anbefales til implantation af ethvert produkt i
Zenith produktlinjen. Der henvises til de individuelle produkters foreslåede
brugsanvisning vedrørende information om brug af disse produkter.
• 0,035 tommer (0,89 mm) ekstrastiv kateterleder, 260 cm, f.eks.:
• Cook Lunderquist ekstrastive kateterledere (LES)
• 0,035 tommer (0,89 mm) standard kateterleder, f.eks.:
• Cook 0,035 tommer (0,89 mm) kateterledere
• Cook Nimble™ kateterledere
• Formningsballoner, f.eks.:
• Cook Coda ballonkateter
• Indføringssæt, f.eks.:
• Cook Check-Flo indføringssæt
• Cook ekstra store Check-Flo indføringssæt
• Cook Flexor Balkin Up & Over kontralaterale indførere
• Katetre til størrelsesbestemmelse, f.eks.:
• Cook Aurous katetre til størrelsesbestemmelse i centimeter
• Angiografikatetre med røntgenfast spids, f.eks.:
• Cook angiografikatetre med Beacon spids
• Cook Royal Flush katetre med Beacon spids
• Punkturkanyler, f.eks.:
• Cook kanyle til punktur af én væg
• Endovaskulære dilatatorer, f.eks.:
• Cook endovaskulære dilatatorsæt
10.5 Retningslinjer for bestemmelse af produktdiameter
Diametervalget skal afgøres fra diameteren af karret målt fra ydre væg til ydre
væg, og ikke lumendiameteren. En for lille eller for stor størrelse kan resultere i
ufuldstændig forsegling eller kompromitteret flow.
Tabel 10.5.1 Størrelsesguide til Spiral-Z AAA iliaca-ben*
Tilsigtet
diameter
på iliaca1,2
(mm)
9 LEVERING
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben er steriliseret med ethylenoxidgas,
formonteret på Z-Trak indføringssystem og leveres i peel-open pakninger.
• Produkterne er kun beregnet til engangsbrug. Produkterne må ikke
resteriliseres.
• Produktet er sterilt, hvis pakningen er uåbnet og ubeskadiget. Se produktet
og emballagen efter for at verificere, at de ikke er blevet beskadiget under
transporten. Dette produkt må ikke anvendes, hvis der er sket beskadigelse,
eller hvis steriliseringsbarrieren er beskadiget eller brudt. Hvis der er
indtruffet beskadigelse, må produktet ikke anvendes, det skal sendes tilbage
til Cook.
• Inden brug skal det verificeres, at de korrekte produkter (antal og størrelse)
er blevet leveret til patienten ved at sammenligne produktet med lægens
ordination for den pågældende patient.
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben er formonteret på en 14 eller 16 French Flexor
indføringssheath. Sheathens overflade er behandlet med en hydrofil coating
der, når den er hydreret, forbedrer sporbarheden. For at aktivere den
hydrofile coating skal overfladen tørres af med en steril serviet vædet med
saltvandsopløsning under sterile forhold.
• Produktet må ikke anvendes, efter udløbsdatoen (USE BY) på etiketten er
overskredet.
• Opbevares på et tørt og køligt sted.
Diameter
på iliacaben3
(mm)
Arbejdslængde
på iliaca-ben4
(mm)
Indføringssheath
(Fr)
≤8
9
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
9
11
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
10 - 12
13
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
13 - 15
16
39, 56, 74, 90
14
16 - 18
20
39, 56, 74, 90
16
19 - 20
24
39, 56, 74, 90
16
Maksimum diameter langs det proksimale fikseringssted.
Rund den målte aortadiameter op til nærmeste mm.
3
Yderligere betragtninger kan få indflydelse på diametervalg.
4
Benlængde i alt = arbejdslængde + 22 mm sammenkoblingsstent.
*Alle dimensioner er nominale.
1
2
28
11 BRUGSANVISNING
2. Inden indføring af indføringssystemet med det kontralaterale iliaca-ben
injiceres kontrast gennem den kontralaterale femorale sheath for at
lokalisere den kontralaterale a. iliaca interna.
3. Indfør indføringssystemet med det kontralaterale iliaca-ben i arterien.
Fremfør langsomt indtil iliaca-benet overlapper mindst én stent, og
ikke forbi det røntgenfaste markørbånd, der sidder 30 mm fra den
proksimale ende af iliaca-benet inden i hovedprotesens kontralaterale
gren. (Fig. 6) Hvis hovedprotesen har tendens til at bevæge sig under
denne manøvre, skal den holdes på plads ved at stabilisere den grå
positioneringsanordning på den ipsilaterale side.
BEMÆRK: Der sidder et røntgenfast markørbånd 30 mm fra den
proksimale ende af iliaca-benet for at identificere den maksimale
mængde overlapning.
BEMÆRK: Hvis der opstår vanskeligheder ved fremføringen af
fremføringssystemet for iliaca-benet, udskiftes til en mere støttende
kateterleder. I snirklede kar kan anatomien ændres signifikant ved
indføringen af de stive kateterledere og sheathsystemer.
4. Bekræft positionen af den distale ende af iliaca-benet. Ompositioner
iliaca-benet, hvis det er nødvendigt, for at sikre intern åbenhed af iliaca,
en overlapning på mindst én stent og en overlapning på højst 30 mm
inden i den endovaskulære proteses hovedprotese.
BEMÆRK: Sørg for at Captor hæmostaseventilen på iliaca-benets
indføringssheath drejes til åben position. (Fig. 7)
5. Anlæggelsen foretages ved at holde iliaca-benprotesen i position
med gribeanordningen på den grå positioneringsanordning, samtidig
med sheathen trækkes tilbage. (Fig. 8 og 9) Sørg for at overlapningen
opretholdes.
6. Stop tilbagetrækningen af sheathen, så snart den distale ende af iliacabenprotesen frigøres.
7. Under gennemlysning og efter verificering af iliaca-benprotesens position
løsnes pin vise’n, og den indre kanyle trækkes tilbage for at sammenkoble
den konusformede dilatator med den grå positioneringsanordning.
Spænd pin vise‘n. Fasthold sheathens position, mens den grå
positioneringsanordning trækkes tilbage med den indvendige kanyle
sikret.
8. Luk Captor hæmostaseventilen på iliaca-benets indføringssheath ved at
dreje den med uret, indtil den stopper. (Fig. 10)
9. Kontroller igen kateterledernes position.
11.1.5 Placering og ekspansion af det ipsilaterale iliaca-ben
Anatomiske krav
• Størrelsen på det iliofemorale adgangskar og morfologi (minimal
trombe, kalk og/eller snoning) bør være kompatibel med vaskulære
adgangsteknikker og tilbehør. Arteriel kanalteknik kan være nødvendig.
• Der henvises til gældende brugsanvisning til hovedprotesen eller Renu
i produktfamilien til Zenith AAA endovaskulær protese vedrørende
yderligere anatomiske krav. Et eksemplar fås online på adressen
www.cookmedical.com.
Læs denne foreslåede brugsanvisning inden brug af Zenith Spiral-Z AAA
iliaca-ben med Z-Trak indføringssystem. Følgende instruktioner indeholder
en grundlæggende vejledning for anlæggelse af produktet. Det kan være
nødvendigt at variere følgende procedure. Disse instruktioner er tænkt som en
vejledning til lægen og træder ikke i stedet for lægens skøn.
Generel information om anvendelse
• Der bør anvendes almindelige teknikker for anbringelse af arterielle
adgangssheaths, styrekatetre, angiografiske katetre og kateterledere under
brug af Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak indføringssystem. Zenith
Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak indføringssystem er kompatibelt med
kateterledere med en diameter på 0,035 tommer (0,89 mm).
• Implantation af en endovaskulær stent er en kirurgisk procedure, og der
kan af forskellige årsager forekomme blodtab, som i sjældne tilfælde kræver
intervention (inklusive transfusion) for at forhindre negative resultater.
Det er vigtigt at overvåge blodtab fra hæmostaseventilen under hele
proceduren, men det er særligt relevant under og efter manipulering af den
grå positioneringsanordning. Hvis der er overdrevent blodtab, når den grå
positioneringsanordning er blevet fjernet, skal det overvejes at anlægge
en ikke-inflateret formningsballon eller en dilatator til indføringssystemet
inden i ventilen, så flowet begrænses.
Afgørende faktorer før implantation
Det skal verificeres, at det korrekte produkt er valgt i planlægningsfasen før
implantationen.
Afgørende faktorer inkluderer:
1. Udvælgelse af femoralarterie til indføring af fremføringssystemet (dvs.
definer hhv. kontralaterale og ipsilaterale iliaca-arterier)
2. Vinkling af aortahals, aneurisme og iliaca-arterier
3. Diametre på infrarenal aortahals og distale iliaca-arterier
4. Længde fra aorta bifurkation med tidligere indsat hovedprotese eller
Renu fra produktfamilien til Zenith AAA endovaskulær protese til
aa. iliacae internae/fikseringssted(er)
5. Aneurisme(r) der går ind i aa. iliacae, kan kræve særlig overvejelse ved
valg af en egnet grænseflade mellem protese/arterie
6. Grad af karforkalkning
BEMÆRK: Sørg for at Captor hæmostaseventilen på hovedprotesens
indføringssheath drejes til åben position. (Fig. 11)
1. Brug hovedprotesens kateterleder og sheathdel til at indføre
det ipsilaterale iliaca-ben. Fremfør dilatator og sheathdel ind i
hovedprotesens sheath.
BEMÆRK: I snirklede kar kan aa. iliacae internaes position ændres
signifikant ved indføringen af stive kateterledere og sheathsystemer.
2. Fremfør langsomt, indtil det ipsilaterale iliaca-ben overlapper minimum
én stent inden i hovedprotesens ipsilaterale gren. (Fig. 12)
BEMÆRK: Hvis der kræves en større overlapning end 55 mm, kan det
være nødvendigt at overveje brug af en benforlænger i området ved
bifurkationen i den modsatte side.
BEMÆRK: Ved brug med Renu konverteringsenhed skal det sikres, at
iliaca-benet overlapper minimum én hel iliaca-ben-stent (dvs. iliacabenets proksimale stent) inden i Renu konverteringsenheden.
3. Bekræft positionen af den distale ende af iliaca-benet. Omplacér om
nødvendigt iliaca-benprotesen for at sikre indvendig åbenhed af iliaca.
BEMÆRK: Sørg for at Captor hæmostaseventilen på iliaca-benets
indføringssheath drejes til åben position. (Fig. 7)
4. Anlæggelsen foretages ved at stabilisere iliaca-benprotesen med
gribeanordningen på den grå positioneringsanordning, samtidig
med at iliaca-benets sheath trækkes tilbage. Hovedprotesens sheath
tilbagetrækkes om nødvendigt. (Fig. 8 og 13)
5. Under gennemlysning og efter verificering af iliaca-benprotesens
position, løsnes pin visen, den indre kanyle trækkes tilbage
for at sammenkoble den konusformede dilatator med den grå
positioneringsanordning. Spænd pin vise‘n. Fasthold hovedprotesens
sheaths position, mens iliaca-benets sheath og den grå
positioneringsanordning trækkes tilbage med sikret indvendig kanyle.
6. Luk Captor hæmostaseventilen på hovedprotesens indføringssheath ved
at dreje den med uret, indtil den stopper.
7. Kontrollér igen kateterledernes position. Lad sheath og kateterleder blive
siddende.
Klargøring af patienten
1. Der henvises til hospitalets protokoller vedrørende anæstesi,
antikoagulation og monitorering af livstegn.
2. Patienten lejres på gennemlysningslejet med visualisering fra aortabuen
til femoralis-bifurkaturerne.
3. Den valgte a. femoralis communis blotlægges ved hjælp af standard
kirurgisk teknik.
4. Der etableres tilstrækkelig proksimal og distal vaskulær kontrol i det
valgte femurkar.
11.1 Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben system (Fig. 2)
BEMÆRK: Der henvises til brugsanvisningen til hovedprotesen eller Renu
produktet vedrørende anvisninger i at placere en hovedprotese eller Renu fra
produktfamilien til Zenith AAA endovaskulær protese.
11.1.1 Forberedelse/skylning af kontralateralt iliaca-ben
1. Hvis det er relevant, fjernes den indre stilet med grå muffe (fra den
indvendige kanyle) og beskyttelseshætten til dilatatorspidsen (fra
dilatatorspidsen). Fjern Peel-Away sheathen fra den hæmostatiske
ventils bagside. (Fig. 3) Elevér systemets distale spids og gennemskyl
det gennem hanen på hæmostaseventilen, indtil væske kommer ud af
skyllerillen nær spidsen af indføringssheathen. (Fig. 4) Fortsæt med at
injicere alle 20 ml skylleopløsning gennem produktet. Stop injektionen og
luk stophanen på forbindelsesslangen.
BEMÆRK: Der bruges ofte hepariniseret saltvandsopløsning til at
gennemskylle protesen.
2. Sæt sprøjten med hepariniseret saltvand på muffen på den distale
indvendige kanyle. Gennemskyl, indtil væske kommer ud af den distale
dilatatorspids. (Fig. 5)
BEMÆRK: Når systemet gennemskylles, skal systemets distale ende
eleveres for at lette fjernelse af luft.
3. Gennemvæd sterile gazekompresser i saltvandsopløsning og brug dem
til at aftørre Flexor indføringssheath for at aktivere den hydrofile coating.
Hydrér både sheath og dilatator rigeligt.
11.1.6 Indføring af formningsballon
1. Klargør formningsballonen på følgende måde:
• Gennemskyl kateterlederlumenet med hepariniseret saltvand.
• Fjern al luft fra ballonen.
2. Under forberedelse til indføring af formningsballonen åbnes Captor
hæmostaseventilen ved at dreje den mod uret. (Fig. 11)
3. Før formningsballonen frem over kateterlederen og gennem
Captor hæmostatiske ventil på hovedprotesens indføringssystem til
nyrearteriernes niveau. Oprethold korrekt sheathposition.
4. Spænd Captor hæmostaseventilen med et let tryk rundt om
formningsballonen ved at dreje den med uret. (Fig. 10)
FORSIGTIG: Fyld ikke ballonen i karret uden for protesen.
5. Ekspandér formningsballonen med fortyndet kontraststof (som anvist af
producenten) i området med den mest proksimale dækkede stent og den
infrarenale hals, idet der startes proksimalt og arbejdes i distal retning.
(Fig. 14)
FORSIGTIG: Kontrollér fuld deflation af ballonen inden
omplacering.
FORSIGTIG: Captor hæmostaseventilen skal være åben inden
repositionering af formningsballonen.
6. Træk formningsballonen tilbage til overlapningen med den ipsilaterale
gren og ekspander.
FORSIGTIG: Captor hæmostaseventilen skal være åben inden
repositionering af formningsballonen.
7. Træk formningsballonen tilbage til det ipsilaterale distale fikseringssted
og ekspander.
FORSIGTIG: Fyld ikke ballonen i karret uden for protesen.
FORSIGTIG: Captor hæmostaseventilen skal være åben inden
repositionering af formningsballonen.
8. Deflater og fjern formningsballonen. Flyt formningsballonen over
på den kontralaterale kateterleder og ind i indføringssystemet til det
kontralaterale iliaca-ben. Før formningsballonen frem til overlapningen
med den kontralaterale gren og ekspander.
11.1.2 Forberedelse/skylning af ipsilateralt iliaca-ben
Følg anvisningerne i det foregående afsnit, Forberedelse/skylning af
kontralateralt iliaca-ben, for at sikre korrekt skylning af det ipsilaterale iliacaben og aktivering af den hydrofile coating.
11.1.3 Vaskulær adgang og angiografi
1. Punktér de valgte aa. femorales communes vha. almindelig teknik med en
ultratynd 18 eller 19 gauge arteriekanyle. Efter adgang til karret indføres:
• Kateterledere - standard 0,035 tomme (0,89 mm) diameter, 145 cm lang
med J-spids eller Bentson kateterleder
• Sheaths af hensigtsmæssig størrelse (f.eks. 6 eller 8 French)
• Gennemskylningskateter (ofte røntgenfaste
katetre til størrelsesbestemmelse - f.eks. katetre til
centimeterstørrelsesbestemmelse eller lige gennemskylningskatetre)
2. Udfør angiografi for at identificere niveau(er) af aorta bifurkation og iliaca
bifurkationer.
BEMÆRK: Hvis fluoroskopvinkling bruges med en vinklet hals, kan det
være nødvendigt at udføre angiogrammer vha. forskellige projektioner.
BEMÆRK: Teknisk assistance fra en Cook produktspecialist fås ved
henvendelse til den lokale repræsentant for Cook.
11.1.4 Placering og ekspansion af kontralaterale iliaca-ben
1. Anbring billedforstærkeren, så den viser både den kontralaterale a. iliaca
interna og den kontralaterale a. iliaca communis.
29
FORSIGTIG: Kontrollér fuld deflation af ballonen inden
omplacering.
FORSIGTIG: Captor hæmostaseventilen skal være åben inden
repositionering af formningsballonen.
9. Træk formningsballonen tilbage til det distale fikseringssted i det
kontralaterale iliaca-ben/kar og ekspander. (Fig. 14)
FORSIGTIG: Fyld ikke ballonen i karret uden for protesen.
10.Fjern formningsballonen og udskift den med et angiografikateter for at
udføre afslutningsangiogrammer.
11.Fjern eller udskift alle stive kateterledere for at tillade iliaca-arterierne at
genoptage deres naturlige position.
Ved ikke-klinisk afprøvning producerede Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben en
temperaturstigning på mindre end eller lig med 2,1 °C ved en maksimal
gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) for hele kroppen på 2,9 W/kg
under MR-scanning i 15 minutter i en 1,5 Tesla, Siemens Medical Magnetom,
Numaris/4 Software, Version Syngo MR 2002B DHHS MR-scanner. Den
maksimale gennemsnitlige specifikke absorptionsrate (SAR) for hele kroppen
var 2,9 W/kg, hvilket svarer til en kalorimetrisk målt værdi på 2,1 W/kg.
3,0 Tesla systemer:
• Statisk magnetisk feltstyrke på 3,0 Tesla
• Maksimal gennemsnitlig absorptionsrate (SAR) for hele kroppen på 2 W/kg
ved 15 minutters scanning (dvs. pr. scanningssekvens)
Slutangiogram
Ved ikke-klinisk afprøvning producerede Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben en
temperaturstigning på mindre end eller lig med 2,6 °C ved en maksimal
gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) for hele kroppen på 2,9 W/kg
under MR-scanning i 15 minutter i en 3,0 Tesla Excite, GE Electric Healthcare,
14X.M5 Software MR-scanner. Den maksimale gennemsnitlige specifikke
absorptionsrate (SAR) for hele kroppen var 2,9 W/kg, hvilket svarer til en
kalorimetrisk målt værdi på 2,7 W/kg.
1. Placér angiografikateteret lige netop over nyrearterieniveauet. Udfør
angiografi for at verificere, at nyrearterierne er åbne, og at der ingen
endolækager er til stede. Bekræft åbenhed i aa. iliacae internae.
2. Bekræft, at der ingen endolækager eller knæk er til stede, og verificér
positionen af de proksimale røntgenfaste guldmarkører. Fjern sheaths,
kateterledere og katetere.
BEMÆRK: Hvis der observeres endolækager eller andre problemer,
henvises der til den anbefalede brugsanvisning til hjælpekomponenterne
til Zenith AAA endovaskulær protese.
3. Reparér karrene og luk på sædvanlig kirurgisk vis.
Billedartefakt
Billedartefakten strækker sig gennem hele den anatomiske region, som
indeholder protesen, og slører visningen af umiddelbart tilstødende
anatomiske strukturer inden for ca. 5 cm fra protesen, samt hele protesen og
dens lumen, ved scanning under ikke-klinisk afprøvning med denne sekvens:
Hurtig spin ekko, i en 3,0 Tesla, Excite MR-scanner fra GE Electric Healthcare
med G3.0-052B software og radiofrekvent body-coil.
12 RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTIK OG POSTOPERATIV
OPFØLGNING
Der henvises til brugsanvisningen til den Zenith AAA hovedprotese eller Renu,
der blev anvendt, vedrørende information om retningslinjer for billeddiagnostik
og opfølgning. Et eksemplar fås online på adressen www.cookmedical.com.
For alle scannere spredes billedartefaktet, når afstanden fra implantatet
til området af interesse øges. MR-scanninger af hoved og hals og
underekstremiteter kan tages uden billedartefakt. Der kan forekomme
billedartefakter på scanninger af abdomen afhængigt af afstanden mellem
protesen og området af interesse.
12.1 Generelle
• Endovaskulære protesers ydeevne på langt sigt med sekundær
endovaskulær intervention og brug af yderligere komponenter er endnu
ikke fastlagt.
• Alle patienter skal gøres opmærksomme på, at endovaskulær behandling
kræver regelmæssig, livslang opfølgning for at bedømme deres helbred og
ydeevnen af den endovaskulære protese. Patienter med specifikke kliniske
fund (f.eks. endolækager, aneurismer, der bliver større, eller ændringer i den
endovaskulære proteses struktur eller position) skal følges nøjere.
• Patienter bør rådgives om vigtigheden af at overholde opfølgningsplanen,
både i det første år og med årlige mellemrum derefter. Patienter bør
informeres om, at regelmæssig og konsekvent opfølgning er en meget
vigtig del af at sikre den fortsatte sikkerhed og effektivitet af den
endovaskulære behandling af AAA‘er.
• Læger bør evaluere patienter på et individuelt grundlag og ordinere
opfølgning i forhold til hver enkelt patients individuelle behov og
omstændigheder. Mindstekravet til patientopfølgning (beskrevet i
brugsanvisningen til den Zenith AAA hovedprotese eller Renu, der blev
anvendt) skal overholdes, selv ved fravær af kliniske symptomer (f.eks.
smerter, følelsesløshed, svækkelse). Patienter med specifikke kliniske
fund (f.eks. endolækager, aneurismer, der bliver større, eller ændringer i
stentprotesens struktur eller position) bør følges ved hyppigere intervaller.
• Årlig billeddiagnostisk opfølgning bør omfatte abdominalrøntgenbilleder
og CT-scanninger både med og uden kontrast. Hvis nyrekomplikationer
eller andre faktorer udelukker brugen af billedkontraststoffer, kan
abdominalrøntgenbilleder, CT uden kontrast og duplex ultralyds-scanning
bruges.
• Kombinationen af CT-scanning med og uden kontrast giver information
om ændring af aneurismets diameter, endolækage, åbenhed, snoninger,
progressiv sygdom, fikseringslængde og andre morfologiske ændringer.
• Abdominalrøntgenbillederne giver information om anordningens integritet
(f.eks. adskillelse mellem komponenter, brud på stent).
• Duplex-ultralydsscanning kan give information om ændring i aneurismets
diameter, endolækage, åbenhed, snirklethed og fremskridende sygdom. I
dette tilfælde bør en CT-scanning uden kontrast udføres til brug sammen
med ultralydsscanning. Ultralydsscanning kan være en mindre pålidelig og
mindre følsom diagnostisk metode sammenlignet med CT-scanning.
• Den minimale billeddiagnostiske opfølgning af patienter med Zenith AAA
stents er beskrevet i brugsanvisningen til den Zenith AAA hovedprotese
eller Renu, der blev anvendt, og som kan findes på www.cookmedical.com.
Patienter, hvor mere intensiv opfølgning er nødvendig, skal have
interimevalueringer.
Cook anbefaler, at patienten registrerer betingelserne for MR-scanning, der
er beskrevet i denne brugsanvisning, hos MedicAlert Foundation. MedicAlert
Foundation kan kontaktes på følgende måder:
Adresse: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
Telefon: +1 888-633-4298 (gratis ved opkald i USA)
+1-209-668-3333 uden for USA
Fax: +1-209-669-2450
Web: www.medicalert.org
13 OPLYSNINGER OM SPORING AF PATIENTER
Udover denne brugsanvisning pakkes Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med
Z-Trak indføringssystem med en Produktsporingsformular, som hospitalets
personale skal udfylde og sende til Cook mhp. at spore alle patienter, der får
indsat et Zenith Spiral-Z AAA ilaca-ben (som påkrævet ifølge amerikanske
bestemmelser).
12.2 Yderligere kontrol og behandling
Yderligere kontrol og mulig behandling anbefales for:
• Aneurismer med type I endolækage
• Aneurismer med type III endolækage
• Aneurismeforstørrelse ≥5 mm af maksimal diameter (uanset endolækagens
status)
• Migration
• Utilstrækkelig lukkelængde
Overvejelse vedrørende reintervention eller konvertering til åben kirurgi bør
omfatte den ansvarlige læges vurdering af den enkelte patients komorbiditeter,
forventet levetid og patientens personlige valg. Patienter bør rådgives om, at
der er mulighed for efterfølgende reinterventioner, inklusive kateterbaseret og
konvertering til åben kirurgi, efter placering af endoprotesen.
12.3 Information om MR-scanning
Ikke-klinisk afprøvning har påvist, at Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben er MR
Conditional. Den kan scannes uden risiko øjeblikkeligt efter placering under
følgende betingelser:
Statisk magnetfelt
• Statisk magnetfelt på 3,0 Tesla eller mindre
• Højeste rumlige magnetfeltstyrke for gradient på 720 Gauss/cm
Ikke-klinisk evaluering blev udført i en 3 Tesla MR-scanner (General Electric
Excite) med en maksimal, rumlig magnetfeltstyrke for gradient på 720 Gauss/cm
som målt med et gaussmeter i det statiske magnetfelt, som er relevant for
patientens placering (dvs. uden for scannerens dække, som kan nå en patient
eller person).
MR-relateret opvarmning
1,5 Tesla systemer:
• Statisk magnetfelt på 1,5 Tesla
• Maksimal gennemsnitlig absorptionsrate (SAR) for hele kroppen på 2 W/kg
ved 15 minutters scanning (dvs. pr. scanningssekvens)
30
4.2 Auswahl, Behandlung und Nachsorge der Patienten
DEUTSCH
• Eine distale Befestigungsstelle für den Zenith Spiral-Z an der A. iliaca von
mindestens 10 mm Länge und 7,5 bis 20 mm Durchmesser (Außenwand zu
Außenwand) ist erforderlich. Diese Maße zur Größenbestimmung sind für
den Erfolg der endovaskulären Reparatur entscheidend.
• Notwendige Größenbestimmungen und eine Liste mit wichtigen
anatomischen Parametern, die eine erfolgreiche Exklusion des Aneurysmas
mithilfe eines Hauptteils oder der Renu-Prothese aus der Produktreihe der
Zenith endovaskulären AAA-Prothesen u.U. beeinflussen, sind der jeweiligen
Gebrauchsanweisung zu entnehmen.
• Zum Einführen der Prothese in das Gefäßsystem ist ein angemessener
iliakaler oder femoraler Zugang erforderlich. Der Durchmesser des
Zugangsgefäßes (Innenwand zu Innenwand gemessen) und die
Morphologie (minimale Gewundenheit, Okklusionskrankheit und/oder
Verkalkung) sollten mit Gefäßzugangstechniken und Einführsystemen
mit dem Profil einer Gefäßeinführschleuse von 14 French bis
16 French kompatibel sein. Bei Gefäßen mit signifikanter Verkalkung,
Okklusion, Gewundenheit oder vorhandenen Thromben ist u.U. keine
Prothesenimplantation möglich und/oder es besteht ein erhöhtes
Embolierisiko. Damit der Eingriff erfolgreich ist, ist bei manchen Patienten
eine Technik zum Anlegen eines vaskulären Leitungswegs erforderlich.
• Der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel mit Z-Trak Einführsystem wird
nicht für Patienten empfohlen, die keine der für die intra- und postoperative
Bildgebung bei der Nachsorgeuntersuchung nötigen Kontrastmittel
vertragen. Alle Patienten sind engmaschig zu überwachen und regelmäßig
hinsichtlich des weiteren Krankheitsverlaufs und der Integrität der
Endoprothese zu kontrollieren.
• Der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel mit Z-Trak Einführsystem wird
nicht für Patienten empfohlen, deren Gewicht und/oder Größe die für die
Bildgebung zulässigen Höchstwerte überschreitet.
• Kann die Durchgängigkeit von mindestens einer A. iliaca interna nicht
erhalten werden oder erfolgt eine Okklusion einer unerlässlichen
A. mesenterica inferior, besteht ein erhöhtes Risiko einer Becken- bzw.
Darmischämie.
• Bei Patienten mit multiplen großen, durchgängigen Lumbalarterien,
Parietalthrombus und einer durchgängigen A. mesenterica inferior kann ein
erhöhtes Risiko eines Endoleaks vom Typ II bestehen. Patienten mit nicht
korrigierbarer Koagulopathie können ebenfalls einem erhöhten Risiko durch
Endoleaks vom Typ II oder Blutungskomplikationen unterliegen.
• Der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel wurde nicht ausdrücklich klinisch
bewertet; seine Leistung entspricht jedoch der des iliakalen Schenkels der
Zenith endovaskulären AAA-Prothese (einer Vorversion der Prothese), der
nicht in den folgenden Patientenpopulationen getestet wurde:
• traumatische Aortenverletzung
• Leckagen mit Rupturgefahr oder Aneurysmen nach Ruptur
• mykotische Aneurysmen
• Pseudoaneurysmen infolge einer vorherigen Prothesenimplantation
• Revision einer früher implantierten endovaskulären Prothese
• nicht korrigierbare Koagulopathie
• unerlässliche A. mesenterica
• genetische Bindegewebserkrankung (z.B. Marfan- oder Ehlers-DanlosSyndrom)
• gleichzeitige thorakoaortale oder thorakoabdominale Aneurysmen
• Patienten mit aktiven systemischen Infektionen
• Schwangerschaft oder Stillzeit
• morbid-adipöse Patienten
• Alter unter 18 Jahre
• wichtige anatomische Parameter, die nicht den in den jeweiligen
Gebrauchsanweisungen des Hauptteils bzw. der Renu-Prothese
spezifizierten Größenbestimmungen entsprechen.
• Eine erfolgreiche Patientenauswahl erfordert spezifische Bildgebung und
präzise Messungen; siehe hierzu Abschnitt 4.3, Messtechniken und
Bildgebung vor dem Eingriff.
• Alle Längen und Durchmesser der für die vollständige Durchführung
des Eingriffs erforderlichen Produkte sollten dem Arzt zur Verfügung
stehen, insbesondere, wenn die präoperativen Fallplanungsmessungen
(Behandlungsdurchmesser/-längen) unsicher sind. Zur Erzielung optimaler
Operationsergebnisse erlaubt dieser Ansatz eine größere intraoperative
Flexibilität.
ILIAKALER ZENITH® SPIRAL-Z AAA-SCHENKEL MIT
Z-TRAK™ EINFÜHRSYSTEM
Empfehlungen zum Gebrauch
Die Anleitungen sorgfältig und vollständig durchlesen. Nichtbeachtung
der Anleitungen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen kann ernsthafte
chirurgische Konsequenzen haben und zu Verletzungen des Patienten führen.
VORSICHT: Diese Vorrichtung darf nach Bundesgesetz der USA nur an
einen Arzt oder auf Verordnung eines Arztes verkauft werden.
VORSICHT: Alle im äußeren Beutel enthaltenen Bestandteile
(einschließlich des Einführsystems und der endovaskulären Prothesen)
werden steril geliefert und sind nur für den Einmalgebrauch bestimmt.
Für die Zenith-Produktreihe liegen sieben empfohlene Gebrauchsanweisungen
vor. In dieser Gebrauchsanweisung sind die Empfehlungen zum Gebrauch
des iliakalen Zenith Spiral-Z AAA-Schenkels aufgeführt. Informationen
zu anderen anwendbaren Zenith-Komponenten sind den folgenden
Gebrauchsanweisungen zu entnehmen:
• Zenith endovaskuläre AAA-Prothese (Hauptteil der Zenith endovaskulären
AAA-Prothese);
• Hauptteil-Komponente der Zenith Flex® endovaskulären AAA-Prothese;
• Zenith Renu® AAA-Hilfsprothese (Hauptteilverlängerungs- und
Konverterkonfiguration);
• Zenith Fenestrated endovaskuläre AAA-Prothese;
• Zenith Branch endovaskuläre iliakale Prothese;
• Hilfskomponenten der Zenith endovaskulären AAA-Prothese
(Hauptteilverlängerungen, iliakale Schenkelverlängerungen, Konverter und
iliakale Verschluss-Segmente der Zenith endovaskulären AAA-Prothese) sowie
• Coda® Ballonkatheter.
1 BESCHREIBUNG DES INSTRUMENTS
1.1 Iliakaler Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel
Der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel sollte in Verbindung mit den
Hauptteilen der Zenith AAA-Prothesen (Flex, Fenestrated und Branch) oder
Renu-Prothesen verwendet werden und ist Teil eines modularen Systems,
das aus mehreren Komponenten besteht, für gewöhnlich aus einem
gegabelten Hauptteil und zwei iliakalen Schenkeln. (Abb. 1) Die iliakalen
Schenkel bestehen aus gewobenem Polyestergewebe in voller Stärke, das mit
geflochtenem Polyesterfaden und Polypropylen-Monofilamentfaden an zwei
selbstexpandierende Cook-Z® Stents aus Edelstahl und einen kontinuierlichen
Nitinol-Spiral-Stent angenäht ist. Die Prothese ist durchgehend mit Stents
versehen, um Stabilität zu geben und die während der Entfaltung zum Öffnen
des Prothesenlumens erforderliche Expansionskraft zu liefern. Zusätzlich sorgen
die an den Enden der Prothese befindlichen Cook-Z Stents für die erforderliche
feste und dichte Verbindung der Prothese zur Gefäßwand.
1.2 Einführsystem
Der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel wird bereits auf ein 14 French
oder 16 French Z-Trak Einführsystem aufgebracht geliefert. (Abb. 2) Das
Einführsystem ist für hohe Benutzerfreundlichkeit mit minimaler Vorbereitung
ausgelegt. Alle Systeme sind mit einem 0,035-Inch-Führungsdraht (0,89 mm)
kompatibel.
Das Captor™-Hämostaseventil sorgt für zusätzliche Hämostase und kann
für die Einführung bzw. Entfernung von Hilfskomponenten in die bzw. aus
der Schleuse geöffnet oder geschlossen werden. Zusätzlich verfügt das
Einführsystem über eine knickfeste Flexor® Einführschleuse mit hydrophiler
Beschichtung. Beide Merkmale sollen die Steuerbarkeit in den Aa. iliacae und
der Bauchaorta verbessern.
2 VERWENDUNGSZWECK
Der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel mit Z-Trak Einführsystem ist für die
Verwendung mit der Produktreihe der Zenith endovaskulären AAA-Prothesen
geeignet, darunter die Zenith Flex endovaskuläre AAA-Prothese, die Zenith
Renu Hilfsprothese, die Zenith Fenestrated endovaskuläre AAA-Prothese
oder die Zenith Branch endovaskuläre iliakale Prothese; entweder während
eines primären oder sekundären Eingriffs an Patienten, bei denen ein
adäquater iliakaler/femoraler Zugang vorhanden ist, der mit den benötigten
Einführsystemen kompatibel ist. Die Prothese wird in Kombination mit diesen
Produkten für die endovaskuläre Behandlung abdominaler Aortenaneurysmen
und aorto-iliakaler Aneurysmen verwendet.
4.3 Messtechniken und Bildgebung vor dem Eingriff
• Wenn die kontrastmittelfreie CT-Untersuchung nicht durchgeführt wird,
können Verkalkungen der Aa. iliacae und der Aorta, die den Zugang oder
eine zuverlässige Fixierung und Abdichtung der Prothese unmöglich
machen, eventuell unerkannt bleiben.
• Wenn für die präoperative Bildgebungsrekonstruktion Schichtdicken
von >3 mm verwendet werden, kann es zu einer suboptimalen
Größenbestimmung oder zur Nichterkennung von fokalen Stenosen
im CT kommen.
• Ausgehend von der klinischen Erfahrung wird als Bildgebungsmodalität
zur genauen Beurteilung der Anatomie des Patienten vor einer
Behandlung mit dem iliakalen Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel dringend
eine kontrastmittelverstärkte Spiral-CT-Angiographie (CTA) mit
3D-Rekonstruktion empfohlen. Ist keine kontrastmittelverstärkte Spiral-CTA
mit 3D-Rekonstruktion verfügbar, sollte der Patient an eine Einrichtung
überwiesen werden, an der dies möglich ist.
• Ärzte empfehlen, dass die Angiographie die Gabelungen der A. iliaca
derart sichtbar machen, dass die distalen Aa. iliacae communes relativ zum
Ursprung der Aa. iliacae internae vor der Entfaltung der Komponenten des
iliakalen Schenkels bilateral gut definiert sind.
3 KONTRAINDIKATIONEN
Der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel mit Z-Trak Einführsystem ist
kontraindiziert bei:
• Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit oder Allergie auf Edelstahl,
Polyester, Lötmaterial (Zinn, Silber), Polypropylen, Nitinol oder Gold.
• Patienten mit einer systemischen oder lokalen Infektion, bei denen u.U. ein
erhöhtes Risiko einer Infektion der endovaskulären Prothese besteht.
4 WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN
4.1 Allgemeines
• Die Anleitungen sorgfältig und vollständig durchlesen. Nichtbeachtung
der Anleitungen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen kann ernsthafte
Konsequenzen haben und zu Verletzungen des Patienten führen.
• Während der Implantation oder einer Reintervention sollte für den Fall, dass
eine Umstellung auf eine offene chirurgische Reparatur erforderlich wird,
stets ein qualifiziertes Chirurgieteam zur Verfügung stehen.
• Der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel mit Z-Trak Einführsystem darf
nur von Ärzten und Teams verwendet werden, die in interventionellen
Gefäßtechniken (Katheteranwendungen und chirurgische Eingriffe)
sowie in der Verwendung dieser Prothese geschult sind. Spezifische
Schulungsanforderungen werden in Abschnitt 10.1, Ärzteschulung
beschrieben.
• Für Patienten, bei denen eine Aneurysmavergrößerung, nicht mehr
akzeptable Verkürzung der Befestigungslänge (Überlappung von Gefäß
und Komponenten) und/oder ein Endoleak festgestellt wird, sollten
weitere endovaskuläre Interventionen oder eine Umstellung auf eine
standardmäßige offene chirurgische Reparatur nach der anfänglichen
endovaskulären Reparatur in Betracht gezogen werden. Eine Zunahme in
der Größe des Aneurysmas und/oder ein persistierendes Endoleak oder
Migration kann zu einer Aneurysmaruptur führen.
• Bei Patienten mit reduziertem Blutfluss durch den Prothesenansatz und/
oder mit Lecks können sekundäre Interventionen und/oder chirurgische
Eingriffe erforderlich werden.
Durchmesser
Zur Auswahl der geeigneten Prothesengröße und der geeigneten
Prothese sind CT-Messungen des Gefäßdurchmessers (von Außenwand zu
Außenwand gemessen) und nicht des Gefäßlumens heranzuziehen. Das
kontrastmittelverstärkte Spiral-CT muss 1 cm oberhalb des Truncus coeliacus
beginnen und sich bei einer axialen Schichtdicke von höchstens 3 mm bis
einschließlich zu den Hüftköpfen erstrecken.
Längen
Zur genauen Bestimmung der Länge sowie zur Planung der Komponenten
des iliakalen Zenith Spiral-Z AAA-Schenkels sind CT-Längenmessungen
heranzuziehen. Diese Rekonstruktionen sollten in sagittaler und koronaler
Ebene sowie in 3D durchgeführt werden.
• Die Patienten sollten darauf hingewiesen werden, dass die endovaskuläre
Therapie eine lebenslange Nachsorge erforderlich macht, die regelmäßig
zur Überwachung des Gesundheitszustandes und des Verhaltens der
31
endovaskulären Prothese erforderlich ist. Patienten mit spezifischen
klinischen Befunden (z.B. Endoleaks, Vergrößerung des Aneurysmas
oder Änderungen in der Struktur oder Position der endovaskulären
Prothese) sollten zusätzliche Nachsorgeuntersuchungen erhalten.
Spezifische Richtlinien für die Nachsorge werden in Abschnitt 12,
BILDGEBUNGSRICHTLINIEN UND NACHOPERATIVE VERSORGUNG,
beschrieben.
• Der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel mit Z-Trak Einführsystem
wird nicht für Patienten empfohlen, die sich den erforderlichen
präoperativen und postoperativen bildgebenden Untersuchungen und
Implantationsstudien, wie in Abschnitt 12, BILDGEBUNGSRICHTLINIEN
UND NACHOPERATIVE VERSORGUNG, beschrieben, nicht unterziehen
können oder wollen.
• Nach Implantation der endovaskulären Prothese sollte der Patient
regelmäßig hinsichtlich folgender Punkte überwacht werden:
Perigraftfluss, Aneurysmawachstum, Änderungen in der Struktur oder
Position der endovaskulären Prothese. Als Minimum sind folgende
jährlichen bildgebenden Untersuchungen erforderlich: 1) abdominale
Röntgenaufnahmen zur Überprüfung der Prothesenunversehrtheit
(z.B. Separation zwischen Komponenten oder Stentfraktur) und
2) CT-Untersuchungen mit und ohne Kontrastmittel zur Überprüfung auf
Aneurysmaänderungen, Perigraftfluss, Durchgängigkeit, Gewundenheit
und Progression der Erkrankung. Wenn infolge von renalen Komplikationen
oder anderen Faktoren keine Kontrastmittel verwendet werden können,
kann eine abdominale Röntgenuntersuchung zusammen mit einem
Duplexultraschall die gleichen Informationen liefern.
• Vor der Implantation sicherstellen, dass der gewählte kontralaterale iliakale
Schenkel auch zum Einführen auf der kontralateralen Seite des Patienten
vorgesehen ist.
4.6 Verwendung des Modellierungsballons
• Den Ballon nicht außerhalb der Prothese im Gefäß insufflieren, da dies
Gefäßverletzungen verursachen kann. Den Ballon gemäß der zugehörigen
Dokumentation verwenden.
• Beim Insufflieren des Ballons in der Prothese vorsichtig vorgehen, wenn
Verkalkungen vorliegen, da eine übermäßige Insufflation Gefäßverletzungen
verursachen kann.
• Vor einer Umpositionierung ist sicherzustellen, dass der Ballon vollkommen
deflatiert ist.
• Zur zusätzlichen Hämostasekontrolle kann das Captor-Hämostaseventil
beim Einführen und späteren Entfernen eines Modellierungsballons
entsprechend gelockert oder festgezogen werden.
4.7 MRT-Informationen
Nicht klinische Tests haben ergeben, dass der iliakale Zenith Spiral-Z AAAProthesenschenkel bedingt MRT-kompatibel ist. Unter den folgenden
Bedingungen kann sie unmittelbar nach der Platzierung sicher gescannt
werden:
Statisches Magnetfeld
• Statisches Magnetfeld von höchstens 3,0 Tesla
• Höchstes Magnetfeld mit einem räumlichen Gradienten von 720 Gauss/cm
4.4 Auswahl der Prothese
Nicht klinische Tests wurden in einem MRT-System mit 3 Tesla (General Electric
Excite) bei einem maximalen Magnetfeld mit einem räumlichen Gradienten von
720 Gauss/cm durchgeführt, gemessen mit einem Gaussmeter in der Position
des patientenbezogenen statischen Magnetfelds (d.h. außerhalb der ScannerAbdeckung, einem Patienten oder einer anderen Person zugänglich).
• Es wird dringend empfohlen, sich bei der Auswahl der geeigneten
Prothesengröße strikt an die Anleitung zur Größenbestimmung in der
Gebrauchsanweisung für den iliakalen Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel zu
halten (Tabelle 10.5.1). Bei der Anleitung zur Größenbestimmung in der
Gebrauchsanweisung wurde eine angemessene Übergröße der Prothese
bereits berücksichtigt. Die Verwendung von Größen außerhalb dieses
Bereichs kann zu Endoleak, Fraktur, Migration, Einfaltung oder Kompression
der Prothese führen.
MRT-bedingte Erwärmung
Systeme mit 1,5 Tesla:
• Statisches Magnetfeld mit 1,5 Tesla
• Maximale ganzkörpergemittelte spezifische Absorptionsrate (SAR) von
2 W/kg während eines 15-minütigen Scans (d.h. pro Scan-Sequenz)
4.5 Implantationsverfahren
(Siehe Abschnitt 11, GEBRAUCHSANWEISUNG)
In nicht klinischen Tests verursachte der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel
während eines 15-minütigen MRT-Scans in einem MR-Scanner von Siemens
Medical Magnetom mit 1,5 Tesla, Numaris/4 Software, Version Syngo MR
2002B DHHS, bei einer maximalen ganzkörpergemittelten spezifischen
Absorptionsrate (SAR) von 2,9 W/kg einen Temperaturanstieg von höchstens
2,1 °C. Die maximale ganzkörpergemittelte spezifische Absorptionsrate
(SAR) betrug 2,9 W/kg, was einem kalorimetrischen Messwert von 2,1 W/kg
entspricht.
• Für eine erfolgreiche Positionierung des iliakalen Zenith Spiral-Z AAASchenkels und Gewährleistung der genauen Apposition an der Gefäßwand
ist ein geeignetes Bildgebungsverfahren anzuwenden.
• Das Einführsystem nicht biegen oder knicken. Dadurch können das
Einführsystem und der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Prothesenschenkel
beschädigt werden.
• Um Verwindungen in der endovaskulären Prothese zu verhindern, ist
sorgfältig darauf zu achten, dass bei einer Drehung des Einführsystems
alle Komponenten des Systems (von der äußeren Schleuse bis zur inneren
Kanüle) zusammen gedreht werden.
• Tritt beim Vorschieben des Führungsdrahts oder Einführsystems ein
fühlbarer Widerstand auf, darf kein Teil des Einführsystems weiter
vorgeschoben werden. Anhalten und der Ursache des Widerstands
nachgehen. Das Gefäß, der Katheter oder die Prothese können verletzt
bzw. beschädigt werden. Bei Stenosen, intravasalen Thromben oder in
kalzifizierten bzw. gewundenen Gefäßen ist besondere Vorsicht geboten.
• Versehentliche partielle Entfaltung oder Migration der Endoprothese
können eine chirurgische Entfernung erforderlich machen.
• Sofern medizinisch nicht besonders angezeigt, darf der iliakale Zenith
Spiral-Z AAA-Schenkel nicht an einer Stelle entfaltet werden, an der es
zu einer Okklusion von Organe oder Extremitäten versorgenden Arterien
kommen würde.
• Nicht versuchen, die Prothese nach partieller oder kompletter Entfaltung in
die Schleuse zurückzuziehen.
• Ungenaue Positionierung und/oder unvollständige Dichtigkeit des iliakalen
Zenith Spiral-Z AAA-Schenkels im Gefäß kann zu einem erhöhten Risiko
von Endoleaks, Migration oder unbeabsichtigter Okklusion der Aa. iliacae
internae führen.
• Eine unzureichende Überlappung des iliakalen Zenith Spiral-Z AAASchenkels kann das Migrationsrisiko des Stent-Grafts erhöhen. Bei
fehlerhafter Entfaltung oder bei Migration der Endoprothese kann eine
chirurgische Intervention erforderlich werden.
• Eine systemische Antikoagulation sollte während der Implantation
entsprechend den Protokollen der Klinik und der Entscheidung des Arztes
angewandt werden. Wenn Heparin nicht angezeigt ist, sollte ein alternatives
Antikoagulanz in Betracht gezogen werden.
• Zur Aktivierung der hydrophilen Beschichtung an der Außenseite der
Flexor-Einführschleuse muss diese mit in Kochsalzlösung getränkten sterilen
Gazekompressen abgewischt werden. Um optimale Leistung zu erzielen,
muss die Schleuse stets feucht gehalten werden.
• Um das Kontaminations- und Infektionsrisiko der Endoprothese so gering
wie möglich zu halten, sollte die nicht entfaltete Endoprothese bei der
Vorbereitung und Einführung möglichst wenig manipuliert werden.
• Beim Einbringen des Einführsystems die Position des Führungsdrahts
beibehalten.
• Die Einführung und Entfaltung sollte zur Bestätigung der richtigen Funktion
der Platzierungssystemkomponenten, der richtigen Platzierung der Prothese
und des gewünschten Verfahrensergebnisses unter Durchleuchtung
erfolgen.
• Eine Verwendung des iliakalen Zenith Spiral-Z AAA-Schenkels mit
Z-Trak Einführsystem erfordert die Verabreichung eines intravaskulären
Kontrastmittels. Bei Patienten mit vorbestehender Niereninsuffizienz kann
ein erhöhtes Risiko eines postoperativen Nierenversagens bestehen. Es
ist sorgfältig darauf zu achten, die während des Eingriffs verwendete
Kontrastmittelmenge zu begrenzen und präventive Behandlungsmethoden
einzuhalten, um eine Beeinträchtigung der Nieren zu verringern (z.B.
ausreichende Flüssigkeitszufuhr).
• Beim Zurückziehen der Schleuse und/oder des Führungsdrahts können sich
die Anatomie und die Lage der Prothese verändern. Die Lage der Prothese
fortlaufend kontrollieren und ggf. angiographisch überprüfen.
• Katheter, Drähte und Schleusen müssen innerhalb eines Aneurysmas sehr
sorgfältig gehandhabt werden. Erhebliche Störungen können zur Ablösung
von Thrombusfragmenten führen, welche eine distale Embolisierung oder
eine Ruptur des Aneurysmas verursachen können.
• Falls ein erneuter Eingriff mit chirurgischen Instrumenten an der Prothese
erforderlich ist, eine Beschädigung der Prothese oder eine Lageveränderung
der Prothese vermeiden.
Systeme mit 3,0 Tesla:
• Statisches Magnetfeld von 3,0 Tesla
• Maximale ganzkörpergemittelte spezifische Absorptionsrate (SAR) von
2 W/kg während eines 15-minütigen Scans (d.h. pro Scan-Sequenz)
In nicht klinischen Tests verursachte der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel
während eines 15-minütigen MRT-Scans in einem Excite-MR-Scanner von
GE Electric Healthcare mit 3,0 Tesla, 14X.M5 Software, bei einer maximalen
ganzkörpergemittelten spezifischen Absorptionsrate (SAR) von 2,9 W/kg einen
Temperaturanstieg von höchstens 2,6 °C. Die maximale ganzkörpergemittelte
spezifische Absorptionsrate (SAR) betrug 2,9 W/kg, was einem kalorimetrischen
Messwert von 2,7 W/kg entspricht.
Bildartefakt
Bei Scans in nicht klinischen Tests mit folgender Sequenz verläuft das
Bildartefakt durch die gesamte anatomische Region, in der sich die Prothese
befindet, und verdeckt innerhalb von etwa 5 cm der Prothese die Sicht auf
unmittelbar angrenzende anatomische Strukturen sowie die gesamte Prothese
und ihr Lumen: Fast-Spin-Echo-Impulssequenz in einem Excite-MR-Scanner
von GE Electric Healthcare mit 3,0 Tesla, G3.0-052B Software mit KörperHochfrequenzspule.
Bei allen Scannern verschwindet das Bildartefakt mit zunehmendem Abstand
zwischen Prothese und relevantem Bereich. MRT-Aufnahmen von Kopf und
Hals und unteren Gliedmaßen können ohne Bildartefakt erhalten werden. Je
nach Abstand der Prothese vom relevanten Bereich können in Aufnahmen der
Abdominalregion Bildartefakte vorhanden sein.
Cook empfiehlt, dass der Patient die in dieser Gebrauchsanweisung
angegebenen MR-Bedingungen bei der MedicAlert Foundation registriert. Die
MedicAlert Foundation ist wie folgt zu erreichen:
Anschrift:
Telefon:
Fax: Internet:
MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
+1 888-633-4298 (gebührenfrei in den USA)
+1 209-668-3333 von außerhalb der USA
+1 209-669-2450
www.medicalert.org
5 UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE
5.1 Beobachtete unerwünschte Ereignisse
Informationen zu beobachteten unerwünschten Ereignissen bei Patienten,
denen Zenith endovaskuläre AAA-Prothesen eingesetzt wurden, sind der
jeweiligen Gebrauchsanweisung die Produktreihe der Zenith endovaskulären
AAA-Prothesen zu entnehmen. Ein Exemplar ist im Internet unter
www.cookmedical.com erhältlich.
5.2 Mögliche unerwünschte Ereignisse
Zu den möglichen und/oder eine Intervention erfordernden unerwünschten
Ereignissen gehören unter anderem:
• Amputation
• Aneurysmaruptur mit Todesfolge
• Aortaverletzung einschl. Perforation, Dissektion, Blutung, Ruptur mit
Todesfolge
• Arterielle oder venöse Thrombose und/oder Pseudoaneurysma
• Arteriovenöse Fistel
• Blutung, Hämatom oder Koagulopathie
• Claudicatio (z.B. Gesäß, untere Gliedmaßen)
• Embolie (Mikro und Makro) mit transienter oder permanenter Ischämie oder
Infarzierung
32
• Endoleak
• Endoprothese: falsche Komponentenplatzierung, unvollständige Entfaltung,
Migration, Separation von einer anderen Prothesenkomponente, Nahtbruch,
Okklusion, Infekt, Stentbruch, Verschleiß des Graftmaterials, Dilatation,
Erosion, Punktion, Perigraftfluss und Korrosion
• Fieber und lokale Entzündung
• Gefäßspasmen oder Gefäßtrauma (z.B. iliofemorale Gefäßdissektion,
Blutung, Ruptur, Tod)
• Gefäßverletzung
• Impotenz
• Infektion des Aneurysmas, der Prothese oder der Zugangsstelle einschl.
Abszessbildung, transientem Fieber und Schmerzen
• Kardiologische Komplikationen mit den entsprechenden Folgeproblemen
(z.B. Arrhythmie, Myokardinfarkt, dekompensierte Herzinsuffizienz,
Hypotonie, Hypertonie)
• Komplikationen an der Gefäßzugangsstelle einschl. Infektion, Schmerzen,
Hämatom, Pseudoaneurysma, arteriovenöse Fistel
• Komplikationen mit den entsprechenden Folgeproblemen (z.B. Aspiration)
durch die Anästhesie
• Leberversagen
• Lymphatische Komplikationen mit den entsprechenden Folgeproblemen
(z.B. Lymphfistel)
• Neurologische lokale oder systemische Komplikationen mit den
entsprechenden Folgeproblemen (z.B. Schlaganfall, transitorische
ischämische Attacke, Paraplegie, Paraparese, Paralyse)
• Ödem
• Okklusion der Prothese oder eines nativen Gefäßes
• Pulmonale/respiratorische Komplikationen mit den entsprechenden
Folgeproblemen (z.B. Pneumonie, akute respiratorische Insuffizienz, längere
Intubation)
• Renale Komplikationen mit den entsprechenden Folgeproblemen (z.B.
Arterienokklusion, Kontrastmitteltoxizität, Insuffizienz, Versagen)
• Tod
• Umstellung auf offene chirurgische Reparatur
• Urogenitale Komplikationen mit den entsprechenden Folgeproblemen (z.B.
Ischämie, Erosion, Fistel, Inkontinenz, Hämaturie, Infektion)
• Verdauungssystemkomplikationen (z.B. Ileus, transiente Ischämie, Infarkt,
Nekrose)
• Vergrößerung des Aneurysmas
• Wundkomplikationen mit den entsprechenden Folgeproblemen (z.B.
Dehiszenz, Infektion)
der postoperativen Nachsorge Folge zu leisten, da diese für ein sicheres
und effektives Ergebnis notwendig ist. Im Folgenden sind weitere Themen
aufgeführt, die mit dem Patienten hinsichtlich der Erwartungen für die Zeit
nach der endovaskulären Reparatur zu besprechen sind.
Alle unerwünschten Ereignisse (klinischen Zwischenfälle), bei denen der
iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel eine Rolle spielt, sind Cook umgehend
zu melden. Für Kunden in den USA steht zu diesem Zweck das Customer
Relations Department unter der Nummer 1-800-457-4500 (rund um die Uhr)
oder 1-812-339-2235 zur Verfügung. Kunden in anderen Ländern als den USA
wenden sich bitte an ihren Händler.
• Die Patienten sollten darauf hingewiesen werden, dass die endovaskuläre
Therapie eine lebenslange Nachsorge erforderlich macht, die regelmäßig
zur Überwachung des Gesundheitszustandes und des Verhaltens der
endovaskulären Prothese erforderlich ist. Patienten mit spezifischen
klinischen Befunden (z.B. Endoleaks, Vergrößerung des Aneurysmas
oder Änderungen in der Struktur oder Position der endovaskulären
Prothese) sollten zusätzliche Nachsorgeuntersuchungen erhalten.
Spezifische Richtlinien für die Nachsorge werden in Abschnitt 12,
BILDGEBUNGSRICHTLINIEN UND NACHOPERATIVE VERSORGUNG,
beschrieben.
• Der Patient ist darüber aufzuklären, dass die Einhaltung der
Nachsorgetermine sowohl während des ersten Jahrs nach der Operation
als auch in jährlichen Abständen darüber hinaus wichtig ist. Der Patient
ist darüber zu informieren, dass die regelmäßige und konsequente
Nachsorge unabdingbar für die dauernde Sicherheit und Wirksamkeit der
endovaskulären Behandlung eines AAA ist. Die Minimalnachsorge umfasst
jährliche Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren und die Einhaltung
der routinemäßigen OP-Nachsorgevorschriften; sie sollte als lebenslange
Verpflichtung zu Gesundheit und Wohlbefinden des Patienten angesehen
werden.
• Der Arzt muss den Patienten darüber aufklären, dass bei Anzeichen
eines Schenkelverschlusses, einer Vergrößerung oder Ruptur des
Aneurysmas sofort ärztlicher Rat eingeholt werden muss. Anzeichen
eines Prothesenansatzverschlusses sind u.a. Schmerzen in Becken oder
Bein(en) beim Laufen oder in Ruhelage, oder eine Verfärbung oder Kälte
des Beins. Aneurysmarupturen können asymptomatisch sein, gehen
aber üblicherweise mit Schmerzen, Taubheitsgefühl; Schwächegefühl
in den Beinen, Schmerzen in Rücken, Brustkorb, Abdomen oder Leiste,
Schwindelgefühl, Ohnmacht, Herzrasen oder plötzlicher Schwäche einher.
• Aufgrund der für eine erfolgreiche Platzierung und Nachkontrolle
endovaskulärer Prothesen erforderlichen Bildgebungsverfahren sollten
Schwangere oder Frauen, die bei sich eine Schwangerschaft vermuten,
auf die Risiken der Strahlenexposition für sich entwickelndes Gewebe
hingewiesen werden. Bei Männern, die sich einer endovaskulären oder
offen-chirurgischen Reparatur unterziehen, kann es zu Impotenz kommen.
Der Arzt sollte die Patienten auf die Patienteninformation verweisen, in der
die während und nach der Implantation der Prothese bestehenden Risiken
beschrieben werden. Mit dem Eingriff in Zusammenhang stehende Risiken
sind u.a. Herz-, Lungen-, Nerven-, Darm- und Blutungskomplikationen. Mit
der Prothese in Verbindung stehende Risiken sind u.a. Okklusion, Endoleak,
Vergrößerung des Aneurysmas, Bruch, mögliche Reintervention und
Umstellung auf offene Chirurgie, Ruptur und Tod (siehe Abschnitt 5.1,
Beobachtete unerwünschte Ereignisse und Abschnitt 5.2, Mögliche
unerwünschte Ereignisse). Die vom Arzt ausgefüllte Patientenkarte dem
Patienten aushändigen, damit dieser sie jederzeit mit sich führen kann. Der
Patient sollte bei jedem Arztbesuch die Karte vorzeigen, insbesondere dann,
wenn weitere diagnostische Verfahren durchgeführt werden (z.B. MRT).
6 ZUSAMMENFASSUNG DER KLINISCHEN STUDIEN
9 LIEFERFORM
Melden prothesenbezogener unerwünschter Ereignisse
Informationen über klinische Studien bezüglich Patienten, denen Zenith
endovaskuläre AAA-Prothesen eingesetzt wurden, sind der jeweiligen
Gebrauchsanweisung für die Produktreihe der Zenith endovaskulären
AAA-Prothesen zu entnehmen. Ein Exemplar ist im Internet unter
www.cookmedical.com erhältlich.
• Die iliakalen Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel werden mit Ethylenoxid
sterilisiert, auf das Z-Trak Einführsystem aufgebracht und in
Aufreißverpackungen geliefert.
• Die Produkte sind für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Produkte nicht
erneut sterilisieren.
• Das Produkt ist steril, wenn die Verpackung nicht geöffnet und nicht
beschädigt ist. Produkt und Packung auf Schäden überprüfen, die während
des Transports aufgetreten sein können. Produkt nicht verwenden, wenn es
beschädigt ist oder die Sterilbarriere geschädigt oder durchbrochen wurde.
Ein beschädigtes Produkt nicht verwenden und an Cook zurücksenden.
• Vor dem Gebrauch sicherstellen, dass die richtigen Produkte (Anzahl und
Größe) für den Patienten geliefert wurden. Dazu das Produkt mit der
Verordnung des Arztes für den jeweiligen Patienten vergleichen.
• Der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel ist bereits auf eine 14 French oder
16 French Flexor-Einführschleuse aufgebracht. Die Oberfläche der Schleuse
ist außen hydrophil beschichtet, was nach Befeuchten die Gleitfähigkeit
verbessert. Zur Aktivierung der hydrophilen Beschichtung muss die
Oberfläche mit einer in Kochsalzlösung getränkten sterilen Gazekompresse
unter sterilen Bedingungen abgewischt werden.
• Nicht nach dem Ablauf des auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatums
(„USE BY“) verwenden.
• Kühl und trocken aufbewahren.
7 AUSWAHL UND BEHANDLUNG DER PATIENTEN
(Siehe Abschnitt 4, WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN)
7.1 Individuelle Gestaltung der Behandlung
Cook empfiehlt, die Durchmesser des iliakalen Zenith Spiral-Z AAA-Schenkels
so auszuwählen, wie in Tabelle 10.5.1 beschrieben. Alle Längen und
Durchmesser der für die vollständige Durchführung des Eingriffs erforderlichen
Prothesen sollten dem Arzt zur Verfügung stehen, insbesondere, wenn die
präoperativen Fallplanungsmessungen (Behandlungsdurchmesser/-längen)
unsicher sind. Zur Erzielung optimaler Operationsergebnisse erlaubt dieser
Ansatz eine größere intraoperative Flexibilität. Die Risiken und Nutzen
sind vor der Verwendung des iliakalen Zenith Spiral-Z AAA-Schenkels für
jeden Patienten sorgfältig abzuwägen. Weitere bei der Patientenauswahl zu
beachtende Faktoren sind unter anderem:
• Alter und Lebenserwartung des Patienten
• Komorbiditäten (z.B. Herz-, Lungen- oder Niereninsuffizienz vor dem Eingriff,
krankhafte Adipositas)
• Eignung des Patienten für eine offene chirurgische Reparatur
• Anatomische Eignung des Patienten für eine endovaskuläre Reparatur
• Das Risiko einer Aneurysmaruptur im Vergleich zum Risiko der Behandlung
mit dem iliakalen Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel
• Verträglichkeit einer Voll-, Regional- oder Lokalanästhesie des Patienten
• Die Größe und Morphologie (minimale Thrombose, Verkalkung und/
oder Gewundenheit) des iliofemoralen Zugangsgefäßes sollten mit
Gefäßzugangsverfahren und Zubehör kompatibel sein, die das Einführprofil
einer Gefäßeinführschleuse von 14 French bis 16 French Größe aufweisen
• Distale Befestigungsstelle für den Zenith Spiral-Z an der A. iliaca von
mindestens 10 mm Länge und 7,5 bis 20 mm Durchmesser (Außenwand zu
Außenwand)
• Keine signifikanten Verschlusskrankheiten der Aa. femorales oder Aa. iliacae,
die den Blutstrom durch die endovaskuläre Prothese einschränken würden
10 INFORMATIONEN ZUM KLINISCHEN EINSATZ
10.1 Ärzteschulung
VORSICHT: Während der Implantation oder einer Reintervention sollte
für den Fall, dass eine offene chirurgische Reparatur erforderlich wird,
stets ein Gefäßchirurgieteam zur Verfügung stehen.
VORSICHT: Der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel mit Z-Trak
Einführsystem darf nur von Ärzten und Teams verwendet werden, die
in interventionellen Gefäßtechniken und in der Verwendung dieser
Prothese geschult sind. Die empfohlenen Kenntnisse/Anforderungen
für Ärzte, die den iliakalen Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel mit Z-Trak
Einführsystem verwenden, sind nachfolgend aufgeführt.
Patientenauswahl:
• Kenntnis des natürlichen Verlaufs abdominaler Aortenaneurysmen (AAA)
und mit der AAA-Reparatur assoziierter Komorbiditäten.
• Die für die Interpretation von Röntgenbildern, für Prothesenauswahl,
-planung und -größenbestimmung erforderlichen Kenntnisse.
Die endgültige Behandlungsentscheidung liegt im Ermessen von Arzt und
Patient.
8 INFORMATIONEN ZUR AUFKLÄRUNG DES PATIENTEN
Ein multidisziplinäres Team, in dem Erfahrungen mit den folgenden
Verfahren vorhanden sind:
Arzt und Patient (und/oder dessen Angehörige) sollten bei der Erwägung
dieser endovaskulären Prothese die Risiken und Nutzen eines Eingriffs
besprechen. Diese sind u.a.:
• Chirurgischer Zugang zur A. femoralis, Arteriotomie und Reparatur
• Perkutane Zugangs- und Verschlusstechniken
• Nicht-selektive und selektive Führungsdraht- und Kathetertechniken
• Interpretation fluoroskopischer und angiographischer Aufnahmen
• Embolisation
• Angioplastie
• Platzierung endovaskulärer Stents
• Schlingentechniken
• Angemessener Einsatz von Röntgenkontrastmitteln
• Methoden zur Minimierung der Strahlenbelastung
• Risiken der endovaskulären Reparatur und chirurgischen Reparatur und ihre
Unterschiede
• Potenzielle Vorteile einer herkömmlichen offenen chirurgischen Reparatur
• Potenzielle Vorteile einer endovaskulären Reparatur
• Die Möglichkeit, dass nach der ursprünglichen endovaskulären Reparatur
eine weitere interventionelle oder offene chirurgische Reparatur des
Aneurysmas erforderlich werden kann
Zusätzlich zu den Risiken und Nutzen einer endovaskulären Reparatur
sollte der Arzt beurteilen, inwieweit der Patient willens und in der Lage ist,
33
• Kompetenz in den erforderlichen Nachsorgemodalitäten
zu einem Blutverlust kommen kann. Zur Vermeidung unerwünschter
Ergebnisse bedarf dieser in seltenen Fällen einer Intervention (einschl.
Transfusion). Es ist wichtig, den Blutverlust durch das Hämostaseventil
während des gesamten Eingriffs zu überwachen, besonders während und
nach der Manipulation des grauen Positionierers. Ist der Blutverlust nach
Entfernung des grauen Positionierers übermäßig, sollte zur Eingrenzung des
Flusses die Platzierung eines nicht inflatierten Modellierungsballons oder
eines Einführsystemdilatators innerhalb des Ventils in Betracht gezogen
werden.
Die Präimplantationsphase bestimmende Faktoren
10.2 Überprüfung vor dem Gebrauch
Produkt und Packung auf Schäden überprüfen, die während des Transports
aufgetreten sein können. Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist
oder die Sterilbarriere geschädigt oder durchbrochen wurde. Ein beschädigtes
Produkt nicht verwenden und an Cook zurücksenden. Vor dem Gebrauch
sicherstellen, dass die richtigen Produkte (Anzahl und Größe) für den Patienten
geliefert wurden. Dazu das Produkt mit der Verordnung des Arztes für den
jeweiligen Patienten vergleichen.
10.3 Erforderliche Materialien
Anhand der Präimplantationsplanung sicherstellen, dass die richtige Prothese
ausgewählt wurde.
• Für die digitale Angiographie geeignetes Fluoroskop (mit C-Bogen oder
feststehendes Gerät)
• Kontrastmittel
• Spritze
• Heparinisierte Kochsalzlösung
• Sterile Gazekompressen
Die Richtgrößen sind:
1. Die zur Einbringung des Einführsystems gewählte A. femoralis (d.h. die
Festlegung, welche A. iliaca die kontralaterale und welche die ipsilaterale
Arterie ist)
2. Die Winkel zwischen Aortenhals, Aneurysma und Aa. iliacae
3. Die Durchmesser des infrarenalen Aortenhalses und der distalen
Aa. iliacae
4. Der Abstand von der Aortengabelung eines zuvor gesetzten
Hauptteils bzw. einer Renu-Prothese aus der Produktreihe der
Zenith endovaskulären AAA-Prothesen zu Aa. iliacae internae/
Befestigungsstelle(n)
5. Aneurysmen, die sich bis in die Aa. iliacae erstrecken, machen u.U.
besondere Erwägungen bei der Wahl einer geeigneten Verbindungsstelle
zwischen Prothese und Arterie erforderlich
6. Der Grad der Gefäßverkalkung
10.4 Empfohlene Materialien
Die folgenden Produkte werden für die Implantation aller Komponenten
der Zenith-Produktreihe empfohlen. Informationen zur Verwendung dieser
Produkte sind den Empfehlungen zum Gebrauch für das jeweilige Produkt zu
entnehmen.
• Extrasteifer Führungsdraht der Stärke 0,035 Inch (0,89 mm), 260 cm, z.B.:
• Extrasteife Cook Lunderquist (LES) Führungsdrähte
• Standard-Führungsdraht der Stärke 0,035 Inch (0,89 mm), z.B.:
• Führungsdrähte der Stärke 0,035 Inch (0,89 mm) von Cook
• Cook Nimble™ Führungsdrähte
• Modellierungsballons, z.B.:
• Cook Coda Ballonkatheter
• Einführsets, z.B.:
• Cook Check-Flo Einführschleusen-Sets
• Cook Check-Flo Einführschleusen-Sets, extragroß
• kontralaterale Einführinstrumente Flexor Balkin Up & Over von Cook
• Messkatheter, z.B.:
• Cook Aurous Zentimeter-Messkatheter
• Angiographiekatheter mit röntgendichter Spitze, z.B.:
• Cook Angiographiekatheter mit Beacon Spitze
• Cook Royal Flush-Katheter mit Beacon Spitze
• Einführnadeln, z.B.:
• Einwandige Einführnadeln von Cook
• Endovaskuläre Dilatatoren, z.B.:
• Endovaskuläre Dilatator-Sets von Cook
Vorbereitung des Patienten
1. Die Vorschriften der jeweiligen Einrichtung zu Anästhesie,
Antikoagulanzien und Vitalzeichenüberwachung beachten.
2. Den Patienten so auf dem Aufnahmetisch positionieren, dass eine
fluoroskopische Darstellung vom Aortenbogen bis zu den femoralen
Gabelungen möglich ist.
3. Mit einem chirurgischen Standardverfahren die ausgewählte A. femoralis
communis freilegen.
4. Für angemessene proximale und distale Gefäßkontrolle des gewählten
Oberschenkelgefäßes sorgen.
11.1 Iliakales Zenith Spiral-Z AAA-Schenkelsystem (Abb. 2)
HINWEIS: Anweisungen zur Platzierung eines Hauptteils oder einer RenuProthese aus der Produktreihe der Zenith endovaskulären AAA-Prothesen sind
der dem Hauptteil oder der Renu-Prothese beiliegenden Gebrauchsanweisung
zu entnehmen.
11.1.1 Vorbereitung/Spülen des kontralateralen iliakalen Schenkels
10.5 Anleitung zur Durchmesserbestimmung der Prothese
1. Den mit grauem Ansatz versehenen inneren Mandrin (von der inneren
Kanüle) und den Dilatatorspitzenschutz (von der Dilatatorspitze)
gegebenenfalls abnehmen. Die Peel-Away-Schleuse von der Rückseite
des Hämostaseventils entfernen. (Abb. 3) Die distale Spitze des Systems
anheben und durch den Absperrhahn am Hämostaseventil spülen, bis
Flüssigkeit aus dem Spülrille in der Nähe der Spitze der Einführschleuse
austritt. (Abb. 4) Fortfahren, bis 20 ml Spüllösung vollständig durch die
Prothese gespült wurden. Die Spülung beenden und den Absperrhahn
am Verbindungsschlauch schließen.
HINWEIS: Zum Spülen der Prothese wird oft heparinisierte
physiologische Kochsalzlösung verwendet.
2. Eine Spritze mit heparinisierter Kochsalzlösung am Ansatz der distalen
inneren Kanüle anschließen. Spülen, bis Flüssigkeit an der distalen
Dilatatorspitze austritt. (Abb. 5)
HINWEIS: Beim Spülen des Systems das distale Ende des Systems hoch
halten, damit die Luft besser entweichen kann.
3. Sterile Gazekompressen in Kochsalzlösung tränken und die FlexorEinführschleuse damit abwischen, um die hydrophile Beschichtung zu
aktivieren. Sowohl Schleuse als auch Dilatator reichlich hydratisieren.
Die Wahl des Durchmessers richtet sich nach dem Gefäßdurchmesser von
Außenwand zu Außenwand, nicht nach dem Durchmesser des Lumens. Bei
der Wahl einer zu geringen oder zu großen Größe kann es zu unvollständiger
Abdichtung oder einer Beeinträchtigung der Durchblutung kommen.
Tabelle 10.5.1 Anleitung zur Größenbestimmung des iliakalen Spiral-Z
AAA-Prothesenschenkels*
Durchmesser
der zu
behandelnden
A. iliaca1,2
(mm)
Durchmesser
des iliakalen
Schenkels3
(mm)
Arbeitslänge des
iliakalen Schenkels4
(mm)
Einführschleuse
(Fr)
≤8
9
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
9
11
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
10 - 12
13
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
13 - 15
16
39, 56, 74, 90
14
11.1.2 Vorbereitung/Spülen des ipsilateralen iliakalen Schenkels
16 - 18
20
39, 56, 74, 90
16
19 - 20
24
39, 56, 74, 90
16
Die Anweisungen im vorhergehenden Abschnitt, „Vorbereitung/Spülen des
kontralateralen iliakalen Schenkels“, befolgen, um die ordnungsgemäße
Spülung des ipsilateralen iliakalen Prothesenschenkels und die Aktivierung der
hydrophilen Beschichtung zu gewährleisten.
Maximaldurchmesser entlang der proximalen Befestigungsstelle.
Den gemessenen Aortendurchmesser auf den nächsten mm-Wert runden.
3
Die Wahl des Durchmessers kann durch weitere Überlegungen beeinflusst
werden.
4
Gesamtschenkellänge = Arbeitslänge + 22 mm für den Ansatzstent.
*Bei allen Abmessungen handelt es sich um Nennwerte.
1
11.1.3 Gefäßzugang und Angiographie
2
1. Die ausgewählten Aa. femorales communes unter Verwendung eines
Standardverfahrens mit einer Arterienkanüle der Größe Ultradünn 18 UT
oder 19 UT punktieren. Nach dem Gefäßzugang folgende Vorrichtungen
einführen:
• Führungsdrähte - üblicher Führungsdraht, Durchmesser 0,035 Inch
(0,89 mm), Länge 145 cm, J-Spitze oder Bentson-Führungsdraht
• Schleusen der geeigneten Größe (z.B. 6 oder 8 French)
• Spülkatheter (oft röntgendichte Messkatheter, z.B. ZentimeterMesskatheter oder gerader Spülkatheter)
2. Angiographie durchführen, um die Höhe(n) der Aortengabelung und
Iliakagabelungen zu bestimmen.
HINWEIS: Wenn bei einem angulierten Hals die Fluoroskopangulation
verwendet wird, kann die Erstellung von Angiogrammen mit
verschiedenen Projektionen erforderlich werden.
HINWEIS: Technische Unterstützung durch einen CookProduktspezialisten kann über den zuständigen CookAußendienstmitarbeiter angefordert werden.
11 GEBRAUCHSANWEISUNG
Anatomische Voraussetzungen
• Die Größe der iliofemoralen Zugangsgefäße und ihre Morphologie
(minimale Thrombusbildung, Verkalkung und/oder Gewundenheit) sollten
mit den Gefäßzugangstechniken und Instrumenten kompatibel sein.
Gegebenenfalls ist eine Technik zum Anlegen eines arteriellen Leitungswegs
erforderlich.
• Weitere anatomische Voraussetzungen sind der jeweiligen
Gebrauchsanweisung für das Hauptteil oder die Renu-Prothese aus der
Produktreihe der Zenith endovaskulären AAA-Prothesen zu entnehmen. Ein
Exemplar ist im Internet unter www.cookmedical.com erhältlich.
Vor Gebrauch des iliakalen Zenith Spiral-Z AAA-Schenkels mit Z-Trak
Einführsystem diese Broschüre mit den Empfehlungen zum Gebrauch
durchlesen. Die folgenden Anweisungen stellen grundlegende Richtlinien
für die Platzierung der Prothese dar. Abweichungen von den nachfolgend
beschriebenen Verfahren können erforderlich sein. Diese Anweisungen
sollen den Arzt bei seinen Entscheidungen unterstützen, nicht dessen
Fachkompetenz ersetzen.
11.1.4 Positionieren und Entfalten des kontralateralen iliakalen Schenkels
1. Den Bildverstärker so positionieren, dass sowohl die kontralaterale
A. iliaca interna als auch die kontralaterale A. iliaca communis zu sehen
sind.
2. Vor dem Einbringen des Einführsystems für den kontralateralen iliakalen
Schenkel Kontrastmittel durch die kontralaterale femorale Schleuse
injizieren, um so die kontralaterale A. iliaca interna zu lokalisieren.
3. Das Einführsystem für den kontralateralen iliakalen Schenkel in die Arterie
einbringen. Langsam vorschieben, bis der iliakale Prothesenschenkel
mindestens einen Stent überlappt; jedoch nicht über das röntgendichte
Markierungsband, das sich 30 mm vom proximalen Ende des iliakalen
Prothesenschenkels im kontralateralen Ansatz des Hauptteils befindet,
hinaus. (Abb. 6) Wenn der Hauptteil der Prothese während dieses
Manövers anfällig für Bewegungen ist, diesen durch Stabilisieren des
grauen Positionierers auf der ipsilateralen Seite in seiner Position halten.
Allgemeine Informationen zum Gebrauch
• Bei der Arbeit mit dem iliakalen Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel mit Z-Trak
Einführsystem sind die Standardverfahren zur Platzierung von arteriellen
Zugangsschleusen, Führungskathetern, Angiographiekathetern und
Führungsdrähten anzuwenden. Der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel
mit Z-Trak Einführsystem ist mit Führungsdrähten mit einem Durchmesser
von 0,035 Inch (0,89 mm) kompatibel.
• Bei der endovaskulären Stent-Graft-Platzierung handelt es sich um einen
chirurgischen Eingriff, bei dem es aufgrund verschiedener Ursachen
34
HINWEIS: Zur Bestimmung der maximalen Überlappung ist ein
röntgendichtes Markierungsband 30 mm vom proximalen Ende des
iliakalen Prothesenschenkels platziert.
HINWEIS: Wenn es beim Vorschieben des Einführsystems für den iliakalen
Schenkel zu Schwierigkeiten kommt, auf einen steiferen Führungsdraht
ausweichen. In stark gewundenen Gefäßen kann es durch die Einführung
der steifen Drähte und Schleusensysteme zu erheblichen Änderungen in
der Anatomie kommen.
4. Die Position des distalen Endes des iliakalen Prothesenschenkels
bestätigen. Falls nötig, den iliakalen Prothesenschenkel neu positionieren,
um sowohl die Durchgängigkeit der A. iliaca interna als auch eine
minimale Überlappung von einem Stent und eine maximale Überlappung
von 30 mm im Hauptteil der endovaskulären Prothese sicherzustellen.
HINWEIS: Sicherstellen, dass das Captor-Hämostaseventil an der
Einführschleuse für den iliakalen Schenkel geöffnet ist. (Abb. 7)
5. Zum Entfalten den iliakalen Prothesenschenkel mit dem Greifer am
grauen Positionierer in Position halten und gleichzeitig die Schleuse
zurückziehen. (Abb. 8 und 9) Sicherstellen, dass die Überlappung
erhalten bleibt.
6. Sobald das distale Ende des iliakalen Prothesenschenkels freigegeben
wird, die Schleuse nicht weiter zurückziehen.
7. Unter Durchleuchtungskontrolle und nach Überprüfung der Position
des iliakalen Prothesenschenkels die Klemmschraube lockern und die
innere Kanüle so zurückziehen, dass der sich verjüngende Dilatator am
grauen Positionierer andockt. Die Klemmschraube wieder anziehen. Beim
Zurückziehen des grauen Positionierers mit gesicherter innerer Kanüle die
Schleusenposition beibehalten.
8. Das Captor-Hämostaseventil an der Einführschleuse für den iliakalen
Schenkel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen, um es zu schließen.
(Abb. 10)
9. Die Position des Führungsdrahts erneut überprüfen.
11.1.5 Positionieren und Entfalten des ipsilateralen iliakalen Schenkels
8. Den Modellierungsballon deflatieren und entfernen. Den
Modellierungsballon auf den kontralateralen Führungsdraht setzen und in
das Einführsystem für den kontralateralen iliakalen Schenkel einbringen.
Den Modellierungsballon bis zur Überlappung des kontralateralen
Ansatzes vorschieben und aufweiten.
VORSICHT: Vor einer Umpositionierung ist sicherzustellen, dass der
Ballon vollkommen deflatiert ist.
VORSICHT: Vor der Neupositionierung des Modellierungsballons
muss das Captor-Hämostaseventil geöffnet sein.
9. Den Modellierungsballon zur distalen Befestigungsstelle des
kontralateralen iliakalen Schenkels im Gefäß zurückziehen und aufweiten.
(Abb. 14)
VORSICHT: Den Ballon nicht im Gefäß außerhalb der Prothese
insufflieren.
10.Den Modellierungsballon entfernen und durch einen
Angiographiekatheter für die Durchführung der abschließenden
Angiographie ersetzen.
11.Alle steifen Führungsdrähte entfernen oder ersetzen, so dass die
Aa. iliacae wieder ihre natürliche Lage einnehmen können.
Abschließendes Angiogramm
1. Den Angiographiekatheter knapp oberhalb der Höhe der Aa. renales
positionieren. Eine Angiographie durchführen, um sicherzustellen, dass
die Aa. renales durchgängig sind und keine Endoleaks vorliegen. Die
Durchgängigkeit der Aa. iliacae internae überprüfen.
2. Sicherstellen, dass keine Endoleaks oder Knicke vorliegen und dass sich
die proximalen röntgendichten Goldmarkierungen an den richtigen
Stellen befinden. Schleusen, Drähte und Katheter entfernen.
HINWEIS: Wenn Endoleaks oder andere Probleme beobachtet werden,
die Empfehlungen zum Gebrauch für die Hilfskomponenten der Zenith
endovaskulären AAA-Prothese konsultieren.
3. Gefäße verschließen und mit chirurgischen Standardverfahren den
Wundverschluss durchführen.
HINWEIS: Sicherstellen, dass das Captor-Hämostaseventil an der
Einführschleuse für den Hauptteil geöffnet ist. (Abb. 11)
12 BILDGEBUNGSRICHTLINIEN UND NACHOPERATIVE VERSORGUNG
1. Die Führungsdraht- und Schleusenvorrichtung des Prothesenhauptteils
zur Einführung des ipsilateralen iliakalen Prothesenschenkels verwenden.
Die Einheit aus Dilatator und Schleuse in die Schleuse des Hauptteils
vorschieben.
HINWEIS: Bei stark gewundenen Gefäßen kann sich die Position
der Aa. iliacae internae durch das Einführen der starren Draht- und
Schleusensysteme deutlich verschieben.
2. Langsam vorschieben, bis der ipsilaterale iliakale Prothesenschenkel
mindestens einen Stent im ipsilateralen Ansatz des Hauptteils überlappt.
(Abb. 12)
HINWEIS: Wenn eine Überlappung von mehr als 55 mm erforderlich ist,
muss u.U. der Einsatz einer Schenkelverlängerung im Gabelungsbereich
der gegenüberliegenden Seite in Betracht gezogen werden.
HINWEIS: Bei Verwendung mit einem Renu-Konverter sicherstellen,
dass der iliakale Schenkel mindestens einen ganzen Stent des iliakalen
Schenkels (d.h. einen proximalen Stent des iliakalen Prothesenschenkels)
im Renu-Konverter überlappt.
3. Die Position des distalen Endes des iliakalen Prothesenschenkels
bestätigen. Falls erforderlich, den iliakalen Prothesenschenkel so
umpositionieren, dass die Durchgängigkeit der A. iliaca interna
gewährleistet ist.
HINWEIS: Sicherstellen, dass das Captor-Hämostaseventil an der
Einführschleuse für den iliakalen Schenkel geöffnet ist. (Abb. 7)
4. Zum Entfalten den iliakalen Prothesenschenkel mit dem Greifer am
grauen Positionierer stabilisieren und gleichzeitig die Schleuse des
iliakalen Schenkels zurückziehen. Falls nötig, die Schleuse des Hauptteils
zurückziehen. (Abb. 8 und 13)
5. Unter fluoroskopischer Beobachtung und nach Überprüfung der Position
des iliakalen Prothesenschenkels die Klemmschraube lockern und die
innere Kanüle so zurückziehen, dass der sich verjüngende Dilatator am
grauen Positionierer andockt. Die Klemmschraube wieder anziehen. Die
Position der Schleuse des Hauptteils beibehalten und die Schleuse des
iliakalen Schenkels sowie den grauen Positionierer mit gesicherter innerer
Kanüle zurückziehen.
6. Das Captor-Hämostaseventil an der Einführschleuse für den Hauptteil bis
zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen, um es zu schließen.
7. Die Position der Führungsdrähte erneut überprüfen. Die Schleuse und
den Führungsdraht in Position belassen.
Informationen zu Bildgebungsrichtlinien und nachoperativer Versorgung sind
der Gebrauchsanweisung des verwendeten Zenith AAA-Hauptteils bzw. der
verwendeten Renu-Prothese zu entnehmen. Ein Exemplar ist im Internet unter
www.cookmedical.com erhältlich.
12.1 Allgemeines
• Der Langzeiterfolg endovaskulärer Prothesen bei sekundärer endovaskulärer
Intervention unter Verwendung zusätzlicher Hilfskomponenten ist derzeit
nicht bekannt.
• Die Patienten sind darauf hinzuweisen, dass die endovaskuläre Therapie
eine lebenslange regelmäßige Nachsorge zur Überwachung ihres
Gesundheitszustands und des Verhaltens der endovaskulären Prothese
erforderlich macht. Patienten mit spezifischen klinischen Befunden
(z.B. Endoleaks, Vergrößerung des Aneurysmas oder Änderungen der
Struktur oder Position der endovaskulären Prothese) sollten zusätzliche
Nachsorgeuntersuchungen erhalten.
• Der Patient ist darüber aufzuklären, dass die Einhaltung der
Nachsorgetermine sowohl während des ersten Jahrs nach der Operation
als auch in jährlichen Abständen darüber hinaus wichtig ist. Der Patient
ist darüber zu informieren, dass die regelmäßige und konsequente
Nachsorge unabdingbar für die dauernde Sicherheit und Wirksamkeit der
endovaskulären Behandlung eines AAA ist.
• Jeder Patient ist vom Arzt individuell zu bewerten und die
Nachsorgeverordnung muss sich an den Bedürfnissen und Umständen
des einzelnen Patienten orientieren. Die Minimalanforderungen an die
Patientennachsorge (in der Gebrauchsanweisung des verwendeten Zenith
AAA-Hauptteils bzw. der verwendeten Renu-Prothese beschrieben)
sind auch einzuhalten, wenn klinische Symptome (z.B. Schmerzen,
Taubheitsgefühl, Schwäche) fehlen. Patienten mit spezifischen klinischen
Befunden (z.B. Endoleaks, Vergrößerung des Aneurysmas oder Änderungen
in der Struktur oder Position des Stent-Grafts) sollten zusätzliche
Nachsorgeuntersuchungen erhalten.
• Die jährlichen bildgebenden Nachsorgeuntersuchungen sollten
Röntgenaufnahmen des Abdomens sowie CT-Untersuchungen mit und
ohne Kontrastmittel umfassen. Wenn durch Nierenkomplikationen oder
andere Faktoren der Gebrauch von Kontrastmitteln ausgeschlossen ist,
können Röntgenaufnahmen des Abdomens, CT-Untersuchungen ohne
Kontrastmittel und Duplexultraschalluntersuchungen eingesetzt werden.
• Die Kombination von CT-Untersuchungen mit und ohne Kontrastmittel
liefert Informationen zu Veränderungen im Aneurysmadurchmesser,
Endoleaks, Durchgängigkeit, Gewundenheit, Krankheitsverlauf,
Befestigungslänge und anderen morphologischen Veränderungen.
• Die Röntgenaufnahmen des Abdomens liefern Informationen über
die Unversehrtheit der Prothese (z.B. Separation von Komponenten,
Stentbruch).
• Duplexultraschalluntersuchungen können Informationen zu Änderungen
des Aneurysmadurchmessers, Endoleaks, Durchgängigkeit, Gewundenheit
und Krankheitsverlauf liefern. In diesem Fall sollte eine CT-Untersuchung
ohne Kontrastmittel in Verbindung mit dem Ultraschall durchgeführt
werden. Im Vergleich zur CT ist der Ultraschall u.U. die weniger zuverlässige
und weniger empfindliche diagnostische Methode.
• Die mindestens durchzuführenden bildgebenden Nachuntersuchungen für
Patienten mit Zenith AAA-Stent-Grafts sind in der Gebrauchsanweisung des
verwendeten Zenith AAA-Hauptteils bzw. der verwendeten Renu-Prothese
beschrieben, die im Internet unter www.cookmedical.com zu finden ist. Bei
Patienten, die einer zusätzlichen Nachsorge bedürfen, sollten auch zwischen
diesen Terminen Untersuchungen stattfinden.
11.1.6 Einführen des Modellierungsballons
1. Den Modellierungsballon wie folgt vorbereiten:
• Das Drahtlumen mit heparinisierter Kochsalzlösung spülen.
• Luft vollständig aus dem Ballon entfernen.
2. Zur Vorbereitung der Einführung des Modellierungsballons das CaptorHämostaseventil durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
(Abb. 11)
3. Den Modellierungsballon über den Führungsdraht und durch das
Captor-Hämostaseventil des Hauptteileinführsystems bis auf Höhe der
Nierenarterien vorschieben. Die richtige Schleusenposition beibehalten.
4. Das Captor-Hämostaseventil durch Drehen im Uhrzeigersinn mit sanftem
Druck um den Modellierungsballon festziehen. (Abb. 10)
VORSICHT: Den Ballon nicht im Gefäß außerhalb der Prothese
insufflieren.
5. Den Modellierungsballon mit entsprechend den Herstellerangaben
verdünntem Kontrastmittel im Bereich des am weitesten proximal
gelegenen gecoverten Stents und des infrarenalen Halses aufweiten.
Dabei von proximal nach distal vorgehen. (Abb. 14)
VORSICHT: Vor einer Umpositionierung ist sicherzustellen, dass der
Ballon vollkommen deflatiert ist.
VORSICHT: Vor der Neupositionierung des Modellierungsballons
muss das Captor-Hämostaseventil geöffnet sein.
6. Den Modellierungsballon zur Überlappung des ipsilateralen Ansatzes
zurückziehen und aufweiten.
VORSICHT: Vor der Neupositionierung des Modellierungsballons
muss das Captor-Hämostaseventil geöffnet sein.
7. Den Modellierungsballon zur ipsilateralen distalen Befestigungsstelle
zurückziehen und aufweiten.
VORSICHT: Den Ballon nicht im Gefäß außerhalb der Prothese
insufflieren.
VORSICHT: Vor der Neupositionierung des Modellierungsballons
muss das Captor-Hämostaseventil geöffnet sein.
12.2 Zusätzliche Überwachung und Behandlung
Zusätzliche Überwachungstermine und möglicherweise auch Behandlungen
werden in folgenden Fällen empfohlen:
• Aneurysmen mit Endoleak vom Typ I
• Aneurysmen mit Endoleak vom Typ III
• Vergrößerung des Aneurysmas ≥5 mm des maximalen Durchmessers
(unabhängig vom Endoleakstatus)
• Migration
• Unzureichende Länge der Abdichtung
Die Erwägung einer Reintervention oder Umstellung auf offen-chirurgische
Reparatur sollte die Beurteilung des behandelnden Arztes hinsichtlich
Komorbiditäten, Lebenserwartung und persönliche Wünsche des
Patienten berücksichtigen. Patienten sollten über die Möglichkeit späterer
Reinterventionen einschließlich katheterbasierter Eingriffe und Umstellungen
35
auf offene Chirurgie nach der Implantation einer endovaskulären Prothese
aufgeklärt werden.
12.3 MRT-Informationen
Nicht klinische Tests haben ergeben, dass der iliakale Zenith Spiral-Z AAAProthesenschenkel bedingt MRT-kompatibel ist. Unter den folgenden
Bedingungen kann sie unmittelbar nach der Platzierung sicher gescannt
werden:
Statisches Magnetfeld
• Statisches Magnetfeld von höchstens 3,0 Tesla
• Höchstes Magnetfeld mit einem räumlichen Gradienten von 720 Gauss/cm
Nicht klinische Tests wurden in einem MRT-System mit 3 Tesla (General Electric
Excite) bei einem maximalen Magnetfeld mit einem räumlichen Gradienten von
720 Gauss/cm durchgeführt, gemessen mit einem Gaussmeter in der Position
des patientenbezogenen statischen Magnetfelds (d.h. außerhalb der einem
Patienten oder einer anderen Person zugänglichen Scanner-Abdeckung).
MRT-bedingte Erwärmung
Systeme mit 1,5 Tesla:
• Statisches Magnetfeld von 1,5 Tesla
• Maximale ganzkörpergemittelte spezifische Absorptionsrate (SAR) von
2 W/kg während eines 15-minütigen Scans (d.h. pro Scan-Sequenz)
In nicht klinischen Tests verursachte der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel
während eines 15-minütigen MRT-Scans in einem MR-Scanner von Siemens
Medical Magnetom mit 1,5 Tesla, Numaris/4 Software, Version Syngo MR 2002B
DHHS, bei einer maximalen ganzkörpergemittelten spezifischen Absorptionsrate
(SAR) von 2,9 W/kg einen Temperaturanstieg von höchstens 2,1 °C. Die maximale
ganzkörpergemittelte spezifische Absorptionsrate (SAR) betrug 2,9 W/kg, was
einem kalorimetrischen Messwert von 2,1 W/kg entspricht.
Systeme mit 3,0 Tesla:
• Statisches Magnetfeld von 3,0 Tesla
• Maximale ganzkörpergemittelte spezifische Absorptionsrate (SAR) von
2 W/kg während eines 15-minütigen Scans (d.h. pro Scan-Sequenz)
In nicht klinischen Tests verursachte der iliakale Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel
während eines 15-minütigen MRT-Scans in einem Excite-MR-Scanner von
GE Electric Healthcare mit 3,0 Tesla, 14X.M5 Software, bei einer maximalen
ganzkörpergemittelten spezifischen Absorptionsrate (SAR) von 2,9 W/kg einen
Temperaturanstieg von höchstens 2,6 °C. Die maximale ganzkörpergemittelte
spezifische Absorptionsrate (SAR) betrug 2,9 W/kg, was einem kalorimetrischen
Messwert von 2,7 W/kg entspricht.
Bildartefakt
Bei Scans in nicht klinischen Tests mit folgender Sequenz verläuft das
Bildartefakt durch die gesamte anatomische Region, in der sich die Prothese
befindet, und verdeckt innerhalb von etwa 5 cm der Prothese die Sicht auf
unmittelbar angrenzende anatomische Strukturen sowie die gesamte Prothese
und ihr Lumen: Fast-Spin-Echo-Impulssequenz in einem Excite-MR-Scanner
von GE Electric Healthcare mit 3,0 Tesla, G3.0-052B Software mit KörperHochfrequenzspule.
Bei allen Scannern verschwindet das Bildartefakt mit zunehmendem Abstand
zwischen Prothese und relevantem Bereich. MRT-Aufnahmen von Kopf und
Hals und unteren Gliedmaßen können ohne Bildartefakt erhalten werden. Je
nach Abstand der Prothese vom relevanten Bereich können in Aufnahmen der
Abdominalregion Bildartefakte vorhanden sein.
Cook empfiehlt, dass der Patient die in dieser Gebrauchsanweisung
angegebenen MR-Bedingungen bei der MedicAlert Foundation registriert. Die
MedicAlert Foundation ist wie folgt zu erreichen:
Anschrift:
Telefon:
Fax: Internet:
MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
+1 888-633-4298 (gebührenfrei in den USA)
+1 209-668-3333 von außerhalb der USA
+1 209-669-2450
www.medicalert.org
13 INFORMATIONEN ZUR PATIENTENVERFOLGUNG
Zusätzlich zu dieser Gebrauchsanweisung liegt dem iliakalen Zenith
Spiral-Z AAA-Schenkel mit Z-Trak Einführsystem ein Formular zur
Produktnachverfolgung bei, das vom Krankenhauspersonal ausgefüllt und
an Cook eingesandt werden muss, damit nachverfolgt werden kann, welche
Patienten den iliakalen Zenith Spiral-Z AAA-Schenkel erhalten (Vorschrift nach
US-Bundesgesetz).
36
4.2 Επιλογή, θεραπεία και παρακολούθηση ασθενούς
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Απαιτείται περιφερική θέση καθήλωσης του μοσχεύματος Zenith Spiral-Z,
στη λαγόνια αρτηρία, μεγαλύτερη από 10 mm σε μήκος και 7,5 - 20 mm σε
διάμετρο (μετρημένη από εξωτερικό τοίχωμα σε εξωτερικό τοίχωμα). Αυτές
οι μετρήσεις προσδιορισμού μεγέθους είναι κρίσιμες για τη σωστή εκτέλεση
της ενδαγγειακής αποκατάστασης.
• Για απαιτήσεις μεγέθους και έναν κατάλογο των κύριων ανατομικών
στοιχείων που μπορεί να επηρεάσουν τον επιτυχή αποκλεισμό του
ανευρύσματος χρησιμοποιώντας μόσχευμα κυρίου σώματος ή Renu από την
οικογένεια προϊόντων ενδαγγειακών μοσχευμάτων AAA Zenith, ανατρέξτε
στις κατάλληλες οδηγίες χρήσης.
• Απαιτείται επαρκής πρόσβαση στη λαγόνια ή μηριαία αρτηρία για την
εισαγωγή της συσκευής στο αγγειακό σύστημα. Η διάμετρος (μετρημένη
από εσωτερικό τοίχωμα σε εσωτερικό τοίχωμα) και η μορφολογία (ελάχιστη
ελίκωση, αποφρακτική νόσος ή/και αποτιτάνωση) του αγγείου προσπέλασης
πρέπει να είναι συμβατές με τις τεχνικές αγγειακής προσπέλασης και τα
συστήματα τοποθέτησης ενός θηκαριού αγγειακού εισαγωγέα 14 έως
16 French. Αγγεία που φέρουν σημαντική αποτιτάνωση, απόφραξη, ελίκωση
ή επένδυση με θρόμβο ενδέχεται να αποκλείσουν την τοποθέτηση του
ενδαγγειακού μοσχεύματος ή/και να αυξήσουν τον κίνδυνο εμβολής.
Ενδέχεται να απαιτείται η χρήση τεχνικής αγγειακού αγωγού για την
επίτευξη πρόσβασης σε ορισμένους ασθενείς.
• Το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z με το σύστημα εισαγωγής Z-Trak
δεν συνιστάται σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν δυσανεξία στους
σκιαγραφικούς παράγοντες που είναι απαραίτητοι για τη διεγχειρητική και
μετεγχειρητική απεικόνιση παρακολούθησης. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να
παρακολουθούνται στενά και να ελέγχονται περιοδικά για τυχόν αλλαγή της
κατάστασης της νόσου τους και για την ακεραιότητα της ενδοπρόσθεσης.
• Το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z με το σύστημα εισαγωγής Z-Trak
δεν συνιστάται σε ασθενείς οι οποίοι υπερβαίνουν τα όρια βάρους ή/και
μεγέθους, πέραν των οποίωνδιακυβεύεται ή αποτρέπεται η εκπλήρωση των
απαραίτητων απαιτήσεων απεικόνισης.
• Αδυναμία διατήρησης της βατότητας τουλάχιστον μίας έσω λαγόνιας
αρτηρίας ή απόφραξη μιας απαραίτητης κάτω μεσεντέριας αρτηρίας
ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο πυελικής/εντερικής ισχαιμίας.
• Πολλαπλές μεγάλες, βατές οσφυικές αρτηρίες, τοιχωματικός θρόμβος και
βατή κάτω μεσεντέρια αρτηρία ενδέχεται να προδιαθέτουν έναν ασθενή
σε ενδοδιαφυγές τύπου II. Ασθενείς με μη αποκαταστάσιμη διαταραχή της
πήξης ενδέχεται επίσης να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ενδοδιαφυγής
τύπου II ή επιπλοκών αιμορραγίας.
• Το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z δεν έχει αξιολογηθεί λεπτομερώς
στην κλινική χρήση. Ωστόσο, η απόδοσή του αντιπροσωπεύεται από
το λαγόνιο σκέλος του ενδαγγειακού μοσχεύματος AAA Zenith (μιας
προηγούμενης έκδοσης της συσκευής), το οποίο δεν έχει αξιολογηθεί στους
παρακάτω πληθυσμούς ασθενών:
• τραυματική αορτική κάκωση
• ανευρύσματα με διαρροή, επικείμενη ρήξη ή ραγέντα
• μυκητιασικά ανευρύσματα
• ψευδοανευρύσματα που προκύπτουν από προηγούμενη τοποθέτηση
μοσχεύματος
• αναθεώρηση προηγουμένως τοποθετημένων ενδαγγειακών μοσχευμάτων
• μη διορθώσιμη διαταραχή της πηκτικότητας του αίματος
• απαραίτητη μεσεντέρια αρτηρία
• γενετική νόσος συνδετικού ιστού (π.χ. σύνδρομα Marfan ή Ehlers-Danlos)
• συνοδά ανευρύσματα θωρακικής αορτής ή θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα
• ασθενείς με ενεργές συστηματικές λοιμώξεις
• έγκυοι ή θηλάζουσες γυναίκες
• ασθενείς με νοσηρή παχυσαρκία
• ηλικίας κάτω των 18 ετών
• κύρια ανατομικά στοιχεία που δεν εμπίπτουν εντός των απαιτήσεων
μεγέθους που καθορίζονται στις οδηγίες χρήσης του κατάλληλου
μοσχεύματος κυρίου σώματος ή Renu.
• Η επιτυχής επιλογή των ασθενών απαιτεί συγκεκριμένες απεικονιστικές
εξετάσεις και ακριβείς μετρήσεις. Δείτε την ενότητα 4.3, Τεχνικές
μέτρησης και απεικόνιση πριν από τη διαδικασία.
• Όλα τα μήκη και οι διάμετροι των συσκευών που είναι απαραίτητα για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να είναι διαθέσιμα στον ιατρό,
ειδικά όταν δεν είναι βέβαιες οι μετρήσεις προεγχειρητικού σχεδιασμού
περίπτωσης (διάμετροι/μήκη θεραπείας). Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει
μεγαλύτερη διεγχειρητική ευελιξία για την επίτευξη βέλτιστων εκβάσεων
διαδικασίας.
ΛΑΓΟΝΙΟ ΣΚΕΛΟΣ AAA ZENITH® SPIRAL-Z ΜΕ TO
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Z-TRAK™
Προτεινόμενες οδηγίες χρήσης
Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Εάν δεν ακολουθήσετε σωστά τις
οδηγίες, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις, ενδέχεται να προκληθούν
σοβαρές χειρουργικές συνέπειες ή τραυματισμός του ασθενούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ομοσπονδιακή Νομοθεσία των Η.Π.Α. επιτρέπει την
πώληση αυτής της συσκευής μόνο σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα περιεχόμενα της εξωτερικής θήκης
(συμπεριλαμβανομένων του συστήματος εισαγωγής και των
ενδαγγειακών μοσχευμάτων) παρέχονται στείρα, για μία μόνο χρήση.
Για τη σειρά προϊόντων Zenith υπάρχουν επτά ισχύουσες προτεινόμενες οδηγίες
χρήσης. Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιγράφουν τις προτεινόμενες οδηγίες
χρήσης για το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z. Για πληροφορίες σχετικά
με άλλα εφαρμοζόμενα εξαρτήματα Zenith, παρακαλούμε ανατρέξτε στις
ακόλουθες οδηγίες χρήσης:
• Ενδαγγειακό μόσχευμα AAA Zenith (κύριο σώμα ενδαγγειακού μοσχεύματος
AAA Zenith)
• Εξάρτημα κύριου σώματος ενδαγγειακού μοσχεύματος AAA Zenith Flex®
• Βοηθητικό μόσχευμα AAA Zenith Renu® (διαμορφώσεις προέκτασης κύριου
σώματος και μετατροπέα)
• Eνδαγγειακό μόσχευμα AAA Zenith Fenestrated
• Ενδαγγειακό λαγόνιο μόσχευμα Zenith Branch
• Βοηθητικά εξαρτήματα ενδαγγειακού μοσχεύματος AAA Zenith (προεκτάσεις
κύριου σώματος, προεκτάσεις λαγόνιου σκέλους, μετατροπείς και λαγόνια
βύσματα ενδαγγειακού μοσχεύματος AAA Zenith) και
• Καθετήρας με μπαλόνι Coda®.
1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1.1 Λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z
Το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με μοσχεύματα κυρίου σώματος AAA Zenith (Flex, Fenestrated
και Branch) ή Renu και είναι μέρος ενός προσαρμοζόμενου συστήματος το
οποίο αποτελείται από πολλά εξαρτήματα, συνηθέστερα από ένα διχαλωτό
κύριο σώμα και δύο λαγόνια σκέλη. (Εικ. 1) Τα λαγόνια σκέλη κατασκευάζονται
από υφαντό πολυεστερικό ύφασμα πλήρους πάχους, ραμμένο σε δύο
αυτοεκτεινόμενες ενδοπροσθέσεις Cook-Z® από ανοξείδωτο χάλυβα και
μια συνεχή σπειροειδή ενδοπρόσθεση από νιτινόλη με ράμμα από πλεκτό
πολυεστέρα και μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Το μόσχευμα είναι πλήρες
ενδοπροσθέσεων για την παροχή σταθερότητας και της δύναμης επέκτασης
που είναι απαραίτητες για τη διάνοιξη του αυλού του μοσχεύματος κατά τη
διάρκεια της έκπτυξης. Επιπλέον, οι ενδοπροσθέσεις Cook-Z που βρίσκονται
στα άκρα του μοσχεύματος παρέχουν την απαραίτητη προσάρτηση και
στεγανοποίηση του μοσχεύματος στο αγγειακό τοίχωμα.
1.2 Σύστημα τοποθέτησης
Το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z αποστέλλεται προτοποθετημένο
σε σύστημα εισαγωγής Z-Trak 14 French ή 16 French. (Εικ. 2) Το σύστημα
τοποθέτησης έχει σχεδιαστεί για ευκολία χρήσης με ελάχιστη προετοιμασία.
Όλα τα συστήματα είναι συμβατά με συρμάτινο οδηγό 0,035" (0,89 mm).
Για πρόσθετη αιμόσταση, μπορείτε να ξεσφίξετε ή να σφίξετε την αιμοστατική
βαλβίδα Captor™ για την εισαγωγή ή/και την αφαίρεση βοηθητικών συσκευών
εντός και εκτός του θηκαριού. Επιπλέον, το σύστημα τοποθέτησης διαθέτει
ένα θηκάρι εισαγωγέα Flexor®, το οποίο ανθίσταται στη στρέβλωση και φέρει
υδρόφιλη επικάλυψη. Αμφότερα τα χαρακτηριστικά προορίζονται για την
ενίσχυση της στρεπτικότητας στις λαγόνιες αρτηρίες και στην κοιλιακή αορτή.
2 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z με το σύστημα εισαγωγής Z-Trak
ενδείκνυται για χρήση με την οικογένεια προϊόντων ενδαγγειακών
μοσχευμάτων AAA Zenith, συμπεριλαμβανομένων των εξής: ενδαγγειακό
μόσχευμα AAA Zenith Flex, βοηθητικό μόσχευμα Zenith Renu, ενδαγγειακό
μόσχευμα AAA Zenith Fenestrated ή ενδαγγειακό λαγόνιο μόσχευμα
Zenith Branch, κατά τη διάρκεια αρχικών ή επαναληπτικών επεμβάσεων σε
ασθενείς οι οποίοι διαθέτουν επαρκή λαγόνια/μηριαία πρόσβαση, συμβατή
με τα απαιτούμενα συστήματα εισαγωγής. Το μόσχευμα χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με αυτά τα προϊόντα για την ενδαγγειακή θεραπεία ανευρυσμάτων
της κοιλιακής αορτής και αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων.
4.3 Τεχνικές μέτρησης και απεικόνιση πριν από τη διαδικασία
3 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Η έλλειψη απεικόνισης αξονικής τομογραφίας χωρίς σκιαγραφικό μέσο
ενδέχεται να οδηγήσει σε αποτυχία εκτίμησης της λαγόνιας ή της αορτικής
αποτιτάνωσης, η οποία ενδέχεται να αποκλείσει την προσπέλαση ή την
αξιόπιστη καθήλωση και στεγανοποίηση της συσκευής.
• Πάχος ανακατασκευής κατά την απεικόνιση πριν από τη διαδικασία >3 mm
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα υποβέλτιστο προσδιορισμό μεγέθους της
συσκευής ή αποτυχία εκτίμησης των εστιακών στενώσεων από την αξονική
τομογραφία.
• Η κλινική εμπειρία υποδεικνύει ότι η σπειροειδής υπολογιστική
τομογραφική αγγειογραφία (CTA) με σκιαγραφική ενίσχυση και τρισδιάστατη
ανακατασκευή συνιστάται έντονα ως μέθοδος απεικόνισης για την ακριβή
εκτίμηση της ανατομίας των ασθενών πριν από τη θεραπεία με το λαγόνιο
σκέλος AAA Zenith Spiral-Z. Εάν δεν είναι διαθέσιμη η σπειροειδής CTA με
σκιαγραφική ενίσχυση και τρισδιάστατη ανακατασκευή, ο ασθενής θα πρέπει
να παραπεμφθεί σε ίδρυμα που διαθέτει αυτές τις δυνατότητες.
• Οι κλινικοί ιατροί συνιστούν ότι η αγγειογραφία θα πρέπει να αναδεικνύει
τους διχασμούς των λαγόνιων αρτηριών με τέτοιο τρόπο ώστε οι κοινές άπω
λαγόνιες αρτηρίες να καθορίζονται σαφώς σε σχέση με την έκφυση των έσω
λαγόνιων αρτηριών άμφω, πριν από την έκπτυξη εξαρτημάτων του λαγόνιου
σκέλους.
Το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z με το σύστημα εισαγωγής Z-Trak
αντενδείκνυται σε:
• Ασθενείς με γνωστές ευαισθησίες ή αλλεργίες στον ανοξείδωτο χάλυβα,
στον πολυεστέρα, στη μεταλλόκολα (κασσίτερος, άργυρος), στο
πολυπροπυλένιο, στη νιτινόλη ή στο χρυσό.
• Ασθενείς με συστηματική ή τοπική λοίμωξη, η οποία ενδέχεται να αυξήσει
τον κίνδυνο λοίμωξης του ενδαγγειακού μοσχεύματος.
4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
4.1 Γενικά
• Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Εάν δεν ακολουθήσετε σωστά τις
οδηγίες, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις, ενδέχεται να προκληθούν
σοβαρές συνέπειες ή τραυματισμός του ασθενούς.
• Να έχετε πάντοτε διαθέσιμη μια έμπειρη χειρουργική ομάδα κατά τη
διάρκεια των διαδικασιών εμφύτευσης ή επανεπέμβασης, σε περίπτωση που
καταστεί απαραίτητη η μετατροπή σε ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση.
• Το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z με το σύστημα εισαγωγής
Z-Trak πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον από ιατρούς και ομάδες που
έχουν εκπαιδευτεί σε αγγειακές επεμβατικές τεχνικές (με καθετήρα και
χειρουργικές) και στη χρήση της συσκευής αυτής. Οι προσδοκίες ειδικής
εκπαίδευσης περιγράφονται στην ενότητα 10.1, Εκπαίδευση ιατρού.
• Πρόσθετες ενδαγγειακές επεμβάσεις ή μετατροπή σε τυπική ανοικτή
χειρουργική αποκατάσταση μετά από αρχική ενδαγγειακή αποκατάσταση
θα πρέπει να εξετάζεται για ασθενείς που παρουσιάζουν διευρυνόμενα
ανευρύσματα, μη αποδεκτή μείωση του μήκους καθήλωσης
(αλληλοεπικάλυψη αγγείου και εξαρτήματος) ή/και ενδοδιαφυγή. Μια
αύξηση στο μέγεθος του ανευρύσματος ή/και επίμονη ενδοδιαφυγή ή
μετατόπιση ενδέχεται να οδηγήσει σε ρήξη ανευρύσματος.
• Ασθενείς που παρουσιάζουν μειωμένη ροή αίματος μέσω του μέλους του
μοσχεύματος ή/και διαφυγές ενδέχεται να χρειαστεί να υποβληθούν σε
δευτερεύουσες επεμβάσεις ή χειρουργικές διαδικασίες.
Διάμετροι
Με χρήση CT, θα πρέπει να προσδιορίζονται οι μετρήσεις των διαμέτρων από
τη διάμετρο του αγγείου από εξωτερικό τοίχωμα σε εξωτερικό τοίχωμα (όχι με
μέτρηση της διαμέτρου του αυλού) ώστε να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός του
σωστού μεγέθους της συσκευής και η σωστή επιλογή συσκευής. Η σπειροειδής
CT με σκιαγραφική ενίσχυση πρέπει να ξεκινήσει σε απόσταση 1 cm άνω από
τον κοιλιακό άξονα και να συνεχίσει διαμέσου των μηριαίων κεφαλών σε πάχος
αξονικής τομής 3 mm ή χαμηλότερο.
Μήκη
Χρησιμοποιήστε CT για να προσδιορίσετε με ακρίβεια τα μήκη και να επιλέξετε
τα κατάλληλα εξαρτήματα λαγόνιου σκέλους AAA Zenith Spiral-Z. Αυτές
37
οι ανακατασκευές θα πρέπει να διενεργούνται σε οβελιαίο, στεφανιαίο και
τρισδιάστατο επίπεδο.
• Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στο μόσχευμα και να μη διαταράξετε
τη θέση του μοσχεύματος μετά την τοποθέτηση, σε περίπτωση που καταστεί
απαραίτητη πρόσθετη χρήση χειρουργικών εργαλείων (δευτερογενής
παρέμβαση) στην περιοχή του μοσχεύματος.
• Επαληθεύστε ότι επιλέγεται το προκαθορισμένο ετερόπλευρο λαγόνιο
σκέλος για εισαγωγή στην ετερόπλευρη πλευρά του ασθενούς πριν από την
εμφύτευση.
• Όλοι οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται ότι η ενδαγγειακή θεραπεία
απαιτεί μακροχρόνια, τακτική παρακολούθηση για την εκτίμηση της υγείας
τους και της απόδοσης του ενδαγγειακού μοσχεύματός τους. Ασθενείς με
ειδικά κλινικά ευρήματα (π.χ. ενδοδιαφυγές, διευρυνόμενο ανεύρυσμα ή
μεταβολές της δομής ή της θέσης του ενδαγγειακού μοσχεύματος) πρέπει
να τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση. Ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες
παρακολούθησης περιγράφονται στην ενότητα 12, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.
• Το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z με το σύστημα εισαγωγής Z-Trak
δεν συνιστάται σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι σε θέση να υποβληθούν ή
οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις απαραίτητες προεγχειρητικές και
μετεγχειρητικές μελέτες απεικόνισης και εμφύτευσης, όπως περιγράφονται
στην ενότητα 12, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.
• Μετά την τοποθέτηση του ενδαγγειακού μοσχεύματος, οι ασθενείς
πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για ροή περί του μοσχεύματος,
ανάπτυξη ανευρύσματος ή μεταβολές της δομής ή της θέσης του
ενδαγγειακού μοσχεύματος. Ως ελάχιστο, απαιτείται ετήσια απεικόνιση,
η οποία να περιλαμβάνει: 1) κοιλιακές ακτινογραφίες για την εξέταση της
ακεραιότητας της συσκευής (διαχωρισμός μεταξύ εξαρτημάτων ή θραύση
της ενδοπρόσθεσης) και 2) αξονική τομογραφία με και χωρίς σκιαγραφικό
μέσο για την εξέταση τυχόν μεταβολών του ανευρύσματος, της ροής
περί του μοσχεύματος, της βατότητας, της ελίκωσης των αγγείων και της
προοδευτικής νόσου. Σε περίπτωση που αποκλείεται η χρήση σκιαγραφικού
μέσου απεικόνισης λόγω νεφρικών επιπλοκών ή άλλων παραγόντων,
παρόμοιες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν με κοιλιακές ακτινογραφίες
και υπέρηχο duplex.
4.6 Χρήση μπαλονιού διαμόρφωσης
• Μην πληρώνετε το μπαλόνι σε αγγείο εκτός του μοσχεύματος, καθώς
με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο αγγείο.
Χρησιμοποιήστε το μπαλόνι σύμφωνα με την επισήμανσή του.
• Προσέξτε κατά την πλήρωση του μπαλονιού εντός του μοσχεύματος
παρουσία αποτιτάνωσης, καθώς η υπερβολική πλήρωση ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στο αγγείο.
• Επιβεβαιώστε το πλήρες ξεφούσκωμα του μπαλονιού πριν από την
επανατοποθέτηση.
• Για πρόσθετη αιμόσταση, μπορείτε να ξεσφίξετε ή να σφίξετε την
αιμοστατική βαλβίδα Captor, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή και
η επακόλουθη απόσυρση ενός μπαλονιού διαμόρφωσης.
4.7 Πληροφορίες μαγνητικής τομογραφίας
Μη κλινικές δοκιμές έχουν καταδείξει ότι το μόσχευμα λαγόνιου σκέλους AAA
Zenith Spiral-Z είναι ασφαλές για μαγνητική τομογραφία υπό προϋποθέσεις.
Μπορεί να σαρωθεί με ασφάλεια, αμέσως μετά από την τοποθέτηση, υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
Στατικό μαγνητικό πεδίο
• Στατικό μαγνητικό πεδίο μικρότερο ή ίσο με 3,0 Tesla
• Μαγνητικό πεδίο μέγιστης χωρικής βαθμίδωσης 720 Gauss/cm
4.4 Επιλογή συσκευής
Διεξήχθη μη κλινική αξιολόγηση σε σύστημα μαγνητικής τομογραφίας 3 Tesla
(General Electric Excite) με μαγνητικό πεδίο μέγιστης χωρικής βαθμίδωσης
720 Gauss/cm, βάσει μέτρησης με ένα μαγνητόμετρο σε κατάλληλη θέση του
στατικού μαγνητικού πεδίου ως προς τον ασθενή (δηλ., εξωτερικά από το
κάλυμμα του τομογράφου, σε σημείο προσβάσιμο από τον ασθενή ή κάποιο
άτομο).
• Συνιστάται έντονα η αυστηρή συμμόρφωση με τον οδηγό προσδιορισμού
μεγέθους των οδηγιών χρήσης του λαγόνιου σκέλους AAA Zenith Spiral-Z
κατά την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους συσκευής (Πίνακας 10.5.1). Η
δέουσα επιλογή μεγαλύτερου μεγέθους συσκευής έχει ενσωματωθεί στον
οδηγό προσδιορισμού μεγέθους των οδηγιών χρήσης. Η επιλογή μεγέθους
εκτός αυτού του εύρους μπορεί να προκαλέσει ενδοδιαφυγή, θραύση,
μετατόπιση, πτύχωση προς τα έσω ή συμπίεση της συσκευής.
Θέρμανση που σχετίζεται με τη μαγνητική τομογραφία
Συστήματα 1,5 Tesla:
4.5 Διαδικασία εμφύτευσης
• Στατικό μαγνητικό πεδίο 1,5 Tesla
• Μέγιστος μεσοτιμημένος ρυθμός ειδικής ολοσωματικής απορρόφησης
(SAR) 2 W/kg για 15 λεπτά απεικόνισης (δηλ., ανά ακολουθία σάρωσης)
(Ανατρέξτε στην ενότητα 11, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)
• Απαιτείται κατάλληλη διεγχειρητική απεικόνιση για την επιτυχή τοποθέτηση
του λαγόνιου σκέλους AAA Zenith Spiral-Z και τη διασφάλιση της
κατάλληλης εναπόθεσης επάνω στο αγγειακό τοίχωμα.
• Μην κάμπτετε και μη στρεβλώνετε το σύστημα τοποθέτησης. Με την
ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο σύστημα τοποθέτησης και
στο μόσχευμα λαγόνιου σκέλους AAA Zenith Spiral-Z.
• Για να αποφύγετε τυχόν συστροφή του ενδαγγειακού μοσχεύματος, κατά
τη διάρκεια οποιασδήποτε περιστροφής του συστήματος τοποθέτησης,
προσέχετε έτσι ώστε να περιστρέφετε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος
ως ενιαία μονάδα (από το εξωτερικό θηκάρι έως την εσωτερική κάνουλα).
• Εάν αισθανθείτε αντίσταση κατά τη διάρκεια της προώθησης του
συρμάτινου οδηγού ή του συστήματος τοποθέτησης, μη συνεχίζετε
την προώθηση οποιουδήποτε τμήματος του συστήματος τοποθέτησης.
Διακόψτε και εκτιμήστε την αιτία της αντίστασης. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο αγγείο, τον καθετήρα ή το μόσχευμα. Προσέχετε ιδιαίτερα σε
περιοχές στένωσης, ενδαγγειακής θρόμβωσης ή σε αποτιτανωμένα ή
ελικοειδή αγγεία.
• Η ακούσια μερική έκπτυξη ή η μετατόπιση της ενδοπρόσθεσης ενδέχεται να
απαιτήσει χειρουργική επέμβαση.
• Εκτός εάν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, μην εκπτύσσετε το λαγόνιο
σκέλος AAA Zenith Spiral-Z σε θέση που θα προκαλέσει απόφραξη
αρτηριών που είναι απαραίτητες για την παροχή ροής αίματος σε όργανα ή
άκρα.
• Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε πάλι το μόσχευμα στο θηκάρι μετά από
μερική ή πλήρη έκπτυξή του.
• Η μη ακριβής τοποθέτηση ή/και η ατελής στεγανοποίηση του λαγόνιου
σκέλους AAA Zenith Spiral-Z εντός του αγγείου ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο ενδοδιαφυγής, μετατόπισης ή ακούσιας
απόφραξης των έσω λαγόνιων αρτηριών.
• Η ανεπαρκής αλληλεπικάλυψη του λαγόνιου σκέλους AAA Zenith Spiral-Z
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο μετανάστευσης του
μοσχεύματος της ενδοπρόσθεσης. Η εσφαλμένη έκπτυξη ή η μετανάστευση
της ενδοπρόσθεσης ενδέχεται να απαιτήσει χειρουργική επέμβαση.
• Κατά τη διαδικασία εμφύτευσης πρέπει να χρησιμοποιείται συστηματική
αντιπηκτική αγωγή με βάση το προτιμώμενο πρωτόκολλο του νοσοκομείου
και του ιατρού. Εάν αντενδείκνυται η χρήση ηπαρίνης, πρέπει να εξετάζεται
το ενδεχόμενο εναλλακτικού αντιπηκτικού.
• Για να ενεργοποιήσετε την υδρόφιλη επικάλυψη στην εξωτερική επιφάνεια
του θηκαριού εισαγωγέα Flexor, πρέπει να σκουπίσετε την επιφάνεια με
στείρα επιθέματα γάζας εμποτισμένα σε φυσιολογικό ορό. Διατηρείτε
πάντοτε το θηκάρι ενυδατωμένο για βέλτιστη απόδοση.
• Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εισαγωγής, ελαχιστοποιήστε
το χειρισμό της περιοριζόμενης ενδοπρόσθεσης, έτσι ώστε να μειωθεί ο
κίνδυνος μόλυνσης και λοίμωξης της ενδοπρόσθεσης.
• Διατηρείτε τη θέση του συρμάτινου οδηγού κατά τη διάρκεια της εισαγωγής
του συστήματος τοποθέτησης.
• Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ακτινοσκόπηση κατά την εισαγωγή και
την απελευθέρωση για την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας των
εξαρτημάτων του συστήματος τοποθέτησης, της σωστής τοποθέτησης του
μοσχεύματος και της επιθυμητής έκβασης της επέμβασης.
• Η χρήση του λαγόνιου σκέλους AAA Zenith Spiral-Z με το σύστημα
εισαγωγής Z-Trak απαιτεί τη χορήγηση ενδαγγειακού σκιαγραφικού
μέσου. Ασθενείς με προϋπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια ενδέχεται να
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νεφρικής βλάβης μετεγχειρητικά. Θα πρέπει
να προσέχετε ώστε να περιορίσετε την ποσότητα του σκιαγραφικού
μέσου που χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της επέμβασης και να
εφαρμόζετε προληπτικές μεθόδους θεραπείας για να μειώσετε τη νεφρική
δυσλειτουργία (π.χ. επαρκή ενυδάτωση).
• Καθώς αποσύρεται το θηκάρι ή/και ο συρμάτινος οδηγός, μπορεί να αλλάξει
η ανατομία και η θέση του μοσχεύματος. Να παρακολουθείτε συνεχώς τη
θέση του μοσχεύματος και να διενεργείτε αγγειογραφία για να ελέγχετε τη
θέση, όποτε είναι απαραίτητο.
• Προσέχετε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειρισμού καθετήρων, συρμάτων
και θηκαριών εντός ενός ανευρύσματος. Σημαντικές αναταράξεις μπορεί
να αποκολλήσουν τεμάχια του θρόμβου, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν
περιφερική εμβολή ή ρήξη του ανευρύσματος.
Σε μη κλινικές δοκιμές, το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z προκάλεσε
αύξηση θερμοκρασίας χαμηλότερη από ή ίση με 2,1 °C σε μέγιστο
μεσοτιμημένο ρυθμό ειδικής ολοσωματικής απορρόφησης (SAR) 2,9 W/kg,
για 15 λεπτά σάρωσης μαγνητικής τομογραφίας σε μαγνητικό τομογράφο
1,5 Tesla, Siemens Medical Magnetom, με λογισμικό Numaris/4, έκδοσης Syngo
MR 2002B DHHS. Ο μέγιστος μεσοτιμημένος ρυθμός ειδικής ολοσωματικής
απορρόφησης (SAR) ήταν 2,9 W/kg, που αντιστοιχεί σε τιμή μετρούμενη με
θερμιδομετρία ίση με 2,1 W/kg.
Συστήματα 3,0 Tesla:
• Στατικό μαγνητικό πεδίο 3,0 Tesla
• Μέγιστος μεσοτιμημένος ρυθμός ειδικής ολοσωματικής απορρόφησης
(SAR) 2 W/kg για 15 λεπτά απεικόνισης (δηλαδή ανά ακολουθία σάρωσης)
Σε μη κλινικές δοκιμές, το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z προκάλεσε
αύξηση θερμοκρασίας χαμηλότερη από ή ίση με 2,6 °C σε μέγιστο
μεσοτιμημένο ρυθμό ειδικής ολοσωματικής απορρόφησης (SAR) 2,9 W/kg, για
15 λεπτά σάρωσης μαγνητικής τομογραφίας σε μαγνητικό τομογράφο 3,0 Tesla,
Excite, GE Electric Healthcare, με λογισμικό 14X.M5. Ο μέγιστος μεσοτιμημένος
ρυθμός ειδικής ολοσωματικής απορρόφησης (SAR) ήταν 2,9 W/kg, που
αντιστοιχεί σε τιμή μετρούμενη με θερμιδομετρία ίση με 2,7 W/kg.
Τέχνημα εικόνας
Το τέχνημα εικόνας εκτείνεται σε όλη την ανατομική περιοχή που περιέχει
τη συσκευή, ασαφοποιώντας τις άμεσα παρακείμενες ανατομικές δομές σε
ακτίνα περίπου 5 cm περιμετρικά της συσκευής, καθώς επίσης και ολόκληρη
τη συσκευή και τον αυλό της, κατά τη διενέργεια σάρωσης σε μη κλινικές
δοκιμές με χρήση της ακολουθίας: ταχείας στροφορμικής ηχούς, σε σύστημα
μαγνητικής τομογραφίας (MR) 3,0 Tesla, Excite, GE Electric Healthcare, με
λογισμικό G3.0-052B, με πηνίο ραδιοσυχνοτήτων σώματος.
Για όλους τους τομογράφους, το τέχνημα εικόνας εξασθενεί όσο μεγαλώνει
η απόσταση της συσκευής από την περιοχή ενδιαφέροντος. Μαγνητικές
τομογραφίες της κεφαλής, του αυχένα και των κάτω άκρων είναι δυνατόν
να ληφθούν χωρίς τέχνημα εικόνας. Τέχνημα εικόνας μπορεί να υπάρχει σε
τομογραφίες της κοιλιακής χώρας, ανάλογα με την απόσταση της συσκευής
από την περιοχή ενδιαφέροντος.
Η Cook συνιστά την καταχώρηση εκ μέρους του ασθενούς των όρων
μαγνητικής τομογραφίας που δίνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης στο
MedicAlert Foundation. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το MedicAlert Foundation
είναι τα εξής:
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Φαξ: Ιστοσελίδα: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, Η.Π.Α.
+1 888-633-4298 (αριθμός τηλεφώνου χωρίς χρέωση)
+1 209-668-3333 από χώρες εκτός Η.Π.Α.
+1 209-669-2450
www.medicalert.org
5 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
5.1 Παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
Για πληροφορίες σχετικά με τις παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σε
ασθενείς που λαμβάνουν ενδαγγειακά μοσχεύματα AAA Zenith, ανατρέξτε
στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης από την οικογένεια προϊόντων ενδαγγειακών
μοσχευμάτων AAA Zenith. Ένα αντίγραφο διατίθεται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση www.cookmedical.com.
5.2 Δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειες
Στις ανεπιθύμητες ενέργειες που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή/και να
απαιτήσουν επέμβαση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
• Αγγειοσπασμός ή αγγειακό τραύμα (π.χ. διαχωρισμός λαγονομηριαίου
αγγείου, αιμορραγία, ρήξη, θάνατος)
• Αιμορραγία, αιμάτωμα ή διαταραχή της πηκτικότητας του αίματος
• Ακρωτηριασμός
38
• Ανικανότητα
• Απόφραξη μοσχεύματος ή αυτόχθονου αγγείου
• Αρτηριακή ή φλεβική θρόμβωση ή/και ψευδοανεύρυσμα
• Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία
• Βλάβη αγγείου
• Βλάβη αορτής, συμπεριλαμβανομένης της διάτρησης, του διαχωρισμού, της
αιμορραγίας, της ρήξης και θάνατος
• Διεύρυνση ανευρύσματος
• Εμβολή (μικροεμβολή και μακροεμβολή) με παροδική ή μόνιμη ισχαιμία ή
έμφρακτο
• Ενδοδιαφυγή
• Ενδοπρόσθεση: εσφαλμένη τοποθέτηση εξαρτήματος, ατελής έκπτυξη
εξαρτήματος, μετανάστευση εξαρτήματος, διαχωρισμός εξαρτήματος
από άλλο εξάρτημα μοσχεύματος, ρήξη ράμματος, απόφραξη, λοίμωξη,
θραύση ενδοπρόσθεσης, φθορά υλικού μοσχεύματος, διάταση, διάβρωση,
παρακέντηση, ροή περί του μοσχεύματος και διάβρωση
• Εντερικές επιπλοκές (π.χ. ειλεός, παροδική ισχαιμία, έμφρακτο, νέκρωση)
• Επιπλοκές αναισθησίας και επακόλουθα συνοδά προβλήματα (π.χ.
εισρόφηση)
• Επιπλοκές λεμφικού συστήματος και επακόλουθα συνοδά προβλήματα (π.χ.
συρίγγιο λέμφου)
• Επιπλοκές στη θέση αγγειακής προσπέλασης, συμπεριλαμβανομένης της
λοίμωξης, του πόνου, του αιματώματος, του ψευδοανευρύσματος, της
αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας
• Επιπλοκές τραύματος και επακόλουθα συνοδά προβλήματα (π.χ. διάνοιξη,
λοίμωξη)
• Ηπατική ανεπάρκεια
• Θάνατος
• Καρδιακές επιπλοκές και επακόλουθα συνοδά προβλήματα (π.χ. αρρυθμία,
έμφραγμα του μυοκαρδίου, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, υπόταση,
υπέρταση)
• Λοίμωξη του ανευρύσματος, της συσκευής ή της θέσης προσπέλασης,
συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού αποστήματος, του παροδικού
πυρετού και του πόνου
• Νευρολογικές τοπικές ή συστηματικές επιπλοκές και επακόλουθα συνοδά
προβλήματα (π.χ. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό
επεισόδιο, παραπληγία, παραπάρεση, παράλυση)
• Νεφρικές επιπλοκές και επακόλουθα συνοδά προβλήματα (π.χ. απόφραξη
αρτηρίας, τοξικότητα σκιαγραφικού μέσου, ανεπάρκεια, βλάβη)
• Οίδημα
• Ουρογεννητικές επιπλοκές και επακόλουθα συνοδά προβλήματα (π.χ.
ισχαιμία, διάβρωση, συρίγγιο, ακράτεια, αιματουρία, λοίμωξη)
• Πνευμονικές/αναπνευστικές επιπλοκές και επακόλουθα συνοδά
προβλήματα (π.χ. πνευμονία, αναπνευστική βλάβη, παρατεταμένη
διασωλήνωση)
• Πυρετός και εντοπισμένη φλεγμονή
• Ρήξη ανευρύσματος και θάνατος
• Χειρουργική μετατροπή σε ανοικτή αποκατάσταση
• Χωλότητα (π.χ. σε γλουτό, κάτω άκρο)
• Δυνητικά πλεονεκτήματα της κλασσικής ανοικτής χειρουργικής
αποκατάστασης
• Δυνητικά πλεονεκτήματα της ενδαγγειακής αποκατάστασης
• Η πιθανότητα ανάγκης επακόλουθης επεμβατικής ή ανοικτής χειρουργικής
αποκατάστασης του ανευρύσματος μετά την αρχική ενδαγγειακή
αποκατάσταση
Επιπρόσθετα των κινδύνων και των ωφελειών μιας ενδαγγειακής
αποκατάστασης, ο ιατρός πρέπει να εκτιμήσει τη δέσμευση και τη
συμμόρφωση του ασθενούς στη μετεγχειρητική παρακολούθηση, όπως είναι
απαραίτητο για τη διασφάλιση ασφαλών και επιτυχών αποτελεσμάτων που
διαρκούν. Παρακάτω παρατίθενται επιπλέον θέματα προς συζήτηση με τον
ασθενή, όσον αφορά τις προσδοκίες μετά από μια ενδαγγειακή αποκατάσταση:
Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια (κλινικό περιστατικό) που αφορά το
λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z πρέπει να αναφέρεται στην Cook αμέσως.
Για την αναφορά ενός περιστατικού από πελάτες εντός των Ηνωμένων
Πολιτειών καλέστε το τμήμα σχέσεων με τους πελάτες στον αριθμό
1-800-457-4500 (24 ώρες) ή 1-812-339-2235. Για πελάτες εκτός των Ηνωμένων
Πολιτειών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το διανομέα σας.
• Όλοι οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται ότι η ενδαγγειακή θεραπεία
απαιτεί μακροχρόνια, τακτική παρακολούθηση για την εκτίμηση της υγείας
τους και της απόδοσης του ενδαγγειακού μοσχεύματός τους. Ασθενείς με
ειδικά κλινικά ευρήματα (π.χ. ενδοδιαφυγές, διευρυνόμενα ανευρύσματα ή
μεταβολές της δομής ή της θέσης του ενδαγγειακού μοσχεύματος) πρέπει
να τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση. Ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες
παρακολούθησης περιγράφονται στην ενότητα 12, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.
• Πρέπει να παρέχονται συμβουλές στους ασθενείς σχετικά με τη σημασία
της τήρησης του προγράμματος παρακολούθησης, τόσο κατά τη διάρκεια
του πρώτου έτους όσο και σε ετήσια διαστήματα στη συνέχεια. Οι ασθενείς
πρέπει να ενημερώνονται ότι η τακτική και συνεπής παρακολούθηση
αποτελεί κρίσιμο μέρος της διασφάλισης της συνεχούς ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας της ενδαγγειακής θεραπείας των AAA. Ως ελάχιστο,
απαιτείται ετήσια απεικόνιση και τήρηση των απαιτήσεων μετεγχειρητικής
παρακολούθησης ρουτίνας και πρέπει να θεωρείται δια βίου δέσμευση για
την υγεία και την καλή κατάσταση του ασθενούς.
• Οι ιατροί πρέπει να ενημερώσουν όλους τους ασθενείς ότι είναι σημαντικό
να αναζητήσουν άμεση ιατρική φροντίδα σε περίπτωση που παρουσιάσουν
σημεία απόφραξης του μέλους, διεύρυνσης ή ρήξης ανευρύσματος. Τα
σημεία απόφραξης του μέλους του μοσχεύματος περιλαμβάνουν πόνο
στο(α) ισχίο(α) ή στην(ις) κνήμη(ες) κατά τη διάρκεια του βαδίσματος ή
κατά την ανάπαυση ή αποχρωματισμό ή ψυχρότητα της κνήμης. Η ρήξη
του ανευρύσματος ενδέχεται να είναι ασυμπτωματική, αλλά συνήθως
παρουσιάζεται ως: πόνος, μούδιασμα, αδυναμία στις κνήμες, οποιοσδήποτε
πόνος στη ράχη, στο θώρακα, στην κοιλιά ή στο βουβώνα, ζάλη, λιποθυμία,
ταχύς καρδιακός παλμός ή αιφνίδια αδυναμία.
• Λόγω της απεικόνισης που απαιτείται για την επιτυχή τοποθέτηση
και παρακολούθηση των ενδαγγειακών συσκευών, οι κίνδυνοι που
προκαλούνται σε αναπτυσσόμενο ιστό λόγω της έκθεσης σε ακτινοβολία θα
πρέπει να συζητώνται με γυναίκες οι οποίες είναι ή έχουν υποψία ότι είναι
έγκυες. Οι άντρες που υποβάλλονται σε ενδαγγειακή ή ανοικτή χειρουργική
αποκατάσταση μπορεί να εκδηλώσουν ανικανότητα.
Οι ιατροί πρέπει να παραπέμπουν τον ασθενή στον Οδηγό ασθενούς σχετικά με
τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια ή μετά την εμφύτευση
της συσκευής. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διαδικασία περιλαμβάνουν
καρδιακές, πνευμονικές, νευρολογικές, εντερικές και αιμορραγικές
επιπλοκές. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη συσκευή περιλαμβάνουν
απόφραξη, ενδοδιαφυγή, διεύρυνση ανευρύσματος, θραύση, ενδεχόμενο
για επανεπέμβαση και μετατροπή σε ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, ρήξη
και θάνατο (δείτε την ενότητα 5.1, Παρατηρούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες και την ενότητα 5.2, Δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειες). Ο
ιατρός πρέπει να συμπληρώσει την Κάρτα ταυτοποίησης ασθενούς και να
τη δώσει στον ασθενή, έτσι ώστε να μπορεί να τη φέρει μαζί του συνεχώς. Ο
ασθενής πρέπει να ανατρέχει στην κάρτα οποιαδήποτε στιγμή επισκέπτεται
άλλους υγειονομικούς, ιδιαίτερα για οποιεσδήποτε πρόσθετες διαγνωστικές
διαδικασίες (π.χ. μαγνητική τομογραφία).
6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
9 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη συσκευή
Για πληροφορίες κλινικών μελετών που αφορούν ασθενείς που λαμβάνουν
ενδαγγειακά μοσχεύματα AAA Zenith, ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες
χρήσης από την οικογένεια προϊόντων ενδαγγειακών μοσχευμάτων AAA Zenith.
Ένα αντίγραφο διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.cookmedical.com.
• Τα λαγόνια σκέλη AAA Zenith Spiral-Z αποστειρώνονται με αέριο οξείδιο
του αιθυλενίου, είναι προτοποθετημένα στο σύστημα εισαγωγής Z-Trak και
διατίθενται σε αποκολλούμενες συσκευασίες.
• Οι συσκευές προορίζονται για μία χρήση μόνο. Μην επαναποστειρώνετε τις
συσκευές.
• Το προϊόν παραμένει στείρο εάν η συσκευασία του δεν ανοιχτεί και
δεν υποστεί ζημιά. Επιθεωρήστε τη συσκευή και τη συσκευασία για
να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή εάν έχει προκληθεί ζημιά ή εάν ο φραγμός
αποστείρωσης έχει υποστεί ζημιά ή έχει σπάσει. Εάν έχει προκληθεί ζημιά,
μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και επιστρέψτε το στην Cook.
• Πριν από τη χρήση, επαληθεύστε ότι έχουν παρασχεθεί οι σωστές συσκευές
(ποσότητα και μέγεθος) για τον ασθενή, ελέγχοντας τη συσκευή με βάση την
παραγγελία που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό για τον συγκεκριμένο
ασθενή.
• Το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z είναι τοποθετημένο σε θηκάρι
εισαγωγέα Flexor διαμέτρου 14 ή 16 French. Η επιφάνεια του θηκαριού
φέρει υδρόφιλη επικάλυψη, η οποία όταν ενυδατωθεί, ενισχύει τη
στρεπτικότητα. Για την ενεργοποίηση της υδρόφιλης επικάλυψης, η
επιφάνεια πρέπει να σκουπίζεται με στείρο επίθεμα γάζας εμποτισμένο σε
φυσιολογικό ορό, υπό στείρες συνθήκες.
• Μη χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία (λήξης) “USE BY” που αναγράφεται
στην ετικέτα.
• Φυλάσσετε σε δροσερό και στεγνό χώρο.
7 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
(Δείτε την ενότητα 4, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ)
7.1 Εξατομίκευση της θεραπείας
Η Cook συνιστά η επιλογή των διαμέτρων του λαγόνιου σκέλους AAA Zenith
Spiral-Z να γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στον Πίνακα 10.5.1.
Όλα τα μήκη και οι διάμετροι των συσκευών που είναι απαραίτητες για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να είναι διαθέσιμα στον ιατρό, ειδικά
όταν δεν είναι βέβαιες οι μετρήσεις προεγχειρητικού σχεδιασμού περίπτωσης
(διάμετροι/μήκη θεραπείας). Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει μεγαλύτερη
διεγχειρητική ευελιξία για την επίτευξη βέλτιστων εκβάσεων διαδικασίας. Οι
κίνδυνοι και τα οφέλη για κάθε ασθενή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
προσεκτικά πριν τη χρήση του λαγόνιου σκέλους AAA Zenith Spiral-Z. Επιπλέον
ζητήματα για την επιλογή του ασθενούς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
• Ηλικία και προσδόκιμο ζωής του ασθενούς
• Συνυπάρχουσες νόσοι (π.χ. καρδιακή, πνευμονική ή νεφρική ανεπάρκεια
πριν από τη χειρουργική επέμβαση, νοσηρή παχυσαρκία)
• Καταλληλότητα του ασθενούς για ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση
• Ανατομική καταλληλότητα του ασθενούς για ενδαγγειακή αποκατάσταση
• Ο κίνδυνος ρήξης ανευρύσματος σε σύγκριση με τον κίνδυνο της θεραπείας
με το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z
• Ικανότητα του ασθενούς να ανεχτεί γενική, περιοχική ή τοπική αναισθησία
• Το μέγεθος και η μορφολογία του αγγείου λαγονομηριαίας προσπέλασης
(ελάχιστος θρόμβος, αποτιτάνωση ή/και ελίκωση) πρέπει να είναι συμβατά
με τις τεχνικές αγγειακής προσπέλασης και τα παρελκόμενα του προφίλ
χορήγησης ενός θηκαριού αγγειακού εισαγωγέα 14 έως 16 French
• Περιφερική θέση καθήλωσης του μοσχεύματος Zenith Spiral-Z, στη λαγόνια
αρτηρία, μεγαλύτερη από 10 mm σε μήκος και 7,5 - 20 mm σε διάμετρο
(μετρημένη από εξωτερικό τοίχωμα σε εξωτερικό τοίχωμα)
• Απουσία σημαντικής αποφρακτικής νόσου μηριαίας/λαγόνιας αρτηρίας, η
οποία θα ήταν δυνατόν να παρεμποδίσει τη ροή μέσω του ενδαγγειακού
μοσχεύματος
10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
10.1 Εκπαίδευση ιατρού
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να έχετε πάντοτε διαθέσιμη μια ομάδα αγγειοχειρουργικής
κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εμφύτευσης ή επανεπέμβασης, σε
περίπτωση που είναι απαραίτητη η μετατροπή σε ανοικτή χειρουργική
αποκατάσταση.
Η τελική απόφαση θεραπείας είναι στην κρίση του ιατρού και του ασθενούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z με το σύστημα
εισαγωγής Z-Trak πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον από ιατρούς και
ομάδες που έχουν εκπαιδευτεί σε αγγειακές επεμβατικές τεχνικές
και στη χρήση της συσκευής αυτής. Οι συνιστώμενες απαιτήσεις
δεξιοτήτων/γνώσεων για τους ιατρούς που χρησιμοποιούν το
λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z με το σύστημα εισαγωγής Z-Trak
περιγράφονται παρακάτω.
8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
Επιλογή ασθενούς:
• Γνώση του φυσικού ιστορικού των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής (AAA)
και συνυπαρχουσών νόσων που σχετίζονται με την αποκατάσταση AAA.
• Γνώση ερμηνείας των ακτινογραφικών εικόνων και επιλογής,
προγραμματισμού και προσδιορισμού μεγέθους συσκευής.
Κατά τη συζήτηση αυτής της ενδαγγειακής συσκευής και της διαδικασίας, ο
ιατρός και ο ασθενής (ή/και τα μέλη της οικογένειας) πρέπει να ανασκοπήσουν
τους κινδύνους και τα οφέλη, που περιλαμβάνουν:
• Κινδύνους και διαφορές μεταξύ ενδαγγειακής αποκατάστασης και
χειρουργικής αποκατάστασης
39
Μια διεπιστημονική ομάδα που έχει συνδυασμένη εμπειρία της
διαδικασίας στα εξής:
παραλλαγές στις ακόλουθες διαδικασίες. Οι οδηγίες αυτές προορίζονται για
βοήθεια στην καθοδήγηση του ιατρού και δεν αντικαθιστούν την κρίση του
ιατρού.
• Μηριαία τομή, αρτηριοτομή και αποκατάσταση
• Τεχνικές διαδερμικής προσπέλασης και σύγκλεισης
• Μη εκλεκτικές και εκλεκτικές τεχνικές συρμάτινου οδηγού και καθετήρα
• Ερμηνεία ακτινοσκοπικών και αγγειογραφικών εικόνων
• Εμβολισμός
• Αγγειοπλαστική
• Τοποθέτηση ενδαγγειακής ενδοπρόσθεσης
• Τεχνικές βρόχου
• Κατάλληλη χρήση ακτινογραφικού σκιαγραφικού υλικού
• Τεχνικές για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ακτινοβολία
• Ειδίκευση στις απαραίτητες μεθόδους παρακολούθησης ασθενούς
Γενικές πληροφορίες χρήσης
• Κατά τη διάρκεια της χρήσης του λαγόνιου σκέλους AAA Zenith Spiral-Z με
το σύστημα εισαγωγής Z-Trak, πρέπει να χρησιμοποιούνται τυπικές τεχνικές
για την τοποθέτηση θηκαριών αρτηριακής πρόσβασης, οδηγών καθετήρων,
αγγειογραφικών καθετήρων και συρμάτινων οδηγών. Το λαγόνιο σκέλος
AAA Zenith Spiral-Z με το σύστημα εισαγωγής Z-Trak είναι συμβατό με
συρμάτινους οδηγούς διαμέτρου 0,035" (0,89 mm).
• Η τοποθέτηση ενδαγγειακού μοσχεύματος είναι μια χειρουργική επέμβαση,
και μπορεί να παρουσιαστεί απώλεια αίματος από διάφορες αιτίες, η
οποία σε σπάνιες περιπτώσεις απαιτεί παρέμβαση (συμπεριλαμβανομένης
της μετάγγισης αίματος) προκειμένου να αποτραπούν οι ανεπιθύμητες
εκβάσεις. Είναι σημαντικό να παρακολουθείται η απώλεια αίματος από
την αιμοστατική βαλβίδα καθόλη τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια και μετά από τον χειρισμό της
γκρι διάταξης τοποθέτησης. Μετά από την αφαίρεση της γκρι διάταξης
τοποθέτησης, εάν η απώλεια αίματος είναι υπερβολική, εξετάστε το
ενδεχόμενο τοποθέτησης ενός μη πληρωμένου μπαλονιού διαμόρφωσης ή
ενός διαστολέα συστήματος εισαγωγής εντός της βαλβίδας, περιορίζοντας
τη ροή.
10.2 Επιθεώρηση πριν από τη χρήση
Επιθεωρήστε τη συσκευή και τη συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει
προκληθεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή εάν
έχει προκληθεί ζημιά ή εάν ο φραγμός αποστείρωσης έχει υποστεί ζημιά ή έχει
σπάσει. Εάν έχει προκληθεί ζημιά, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και επιστρέψτε
το στην Cook. Πριν από τη χρήση, επαληθεύστε ότι έχουν παρασχεθεί οι
σωστές συσκευές (ποσότητα και μέγεθος) για τον ασθενή, ελέγχοντας τη
συσκευή με βάση την παραγγελία που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό για
τον συγκεκριμένο ασθενή.
Προσδιοριστικοί παράγοντες προ της εμφύτευσης
Επαληθεύστε από το σχεδιασμό προ της εμφύτευσης ότι έχει επιλεγεί η σωστή
συσκευή.
10.3 Απαιτούμενα υλικά
• Ακτινοσκόπιο με δυνατότητες ψηφιακής ακτινογραφίας (βραχίονας C ή
σταθερή μονάδα)
• Σκιαγραφικό μέσο
• Σύριγγα
• Ηπαρινισμένος φυσιολογικός ορός
• Στείρα επιθέματα γάζας
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες περιλαμβάνουν:
1. Επιλογή μηριαίας αρτηρίας για εισαγωγή του συστήματος τοποθέτησης
(δηλαδή ορισμός της αντίστοιχης ετερόπλευρης και σύστοιχης λαγόνιας
αρτηρίας).
2. Γωνίωση αυχένα αορτής, ανευρύσματος και λαγόνιων αρτηριών.
3. Διάμετροι αυχένα υπονεφρικής αορτής και περιφερικών λαγόνιων
αρτηριών.
4. Μήκος από τον διχασμό της αορτής ενός μοσχεύματος κυρίου σώματος ή
Renu που είχε τοποθετηθεί προηγουμένως, από την οικογένεια προϊόντων
ενδαγγειακών μοσχευμάτων AAA Zenith, έως τις έσω λαγόνιες αρτηρίες/
σημεία προσάρτησης.
5. Ανεύρυσμα(τα) που προεκτείνεται(ονται) εντός των λαγόνιων αρτηριών
ενδέχεται να απαιτήσει(ουν) ειδική εξέταση στην επιλογή κατάλληλης
θέσης επιφάνειας επαφής μοσχεύματος/αρτηρίας.
6. Βαθμό αγγειακής αποτιτάνωσης.
10.4 Συνιστώμενα υλικά
Τα ακόλουθα προϊόντα συνιστώνται για την εμφύτευση οποιουδήποτε
εξαρτήματος στη σειρά προϊόντων Zenith. Για πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση των προϊόντων αυτών, ανατρέξτε στις προτεινόμενες οδηγίες χρήσης
του εκάστοτε προϊόντος.
• Υπεράκαμπτος συρμάτινος οδηγός 0,035" (0,89 mm), 260 cm, για
παράδειγμα:
• Υπεράκαμπτοι συρμάτινοι οδηγοί Cook Lunderquist (LES)
• Τυπικός συρμάτινος οδηγός 0,035" (0,89 mm), για παράδειγμα:
• Συρμάτινοι οδηγοί 0,035" (0,89 mm) Cook
• Συρμάτινοι οδηγοί Cook Nimble™
• Μπαλόνια διαμόρφωσης, για παράδειγμα:
• Καθετήρας με μπαλόνι Cook Coda
• Σετ εισαγωγέων, για παράδειγμα:
• Σετ εισαγωγέα Cook Check-Flo
• Σετ πολύ μεγάλων εισαγωγέων Cook Check-Flo
• Ετερόπλευροι εισαγωγείς Cook Flexor Balkin Up & Over
• Καθετήρας προσδιορισμού μεγέθους, για παράδειγμα:
• Καθετήρες προσδιορισμού μεγέθους σε εκατοστά Cook Aurous
• Αγγειογραφικοί καθετήρες με ακτινοσκιερό άκρο, για παράδειγμα:
• Αγγειογραφικοί καθετήρες με άκρο Cook Beacon
• Καθετήρες έκπλυσης Cook Royal Flush με άκρο Cook Beacon
• Βελόνες εισαγωγής, για παράδειγμα:
• Βελόνες εισόδου μονού τοιχώματος Cook
• Ενδαγγειακοί διαστολείς, για παράδειγμα:
• Σετ ενδαγγειακών διαστολέων της Cook
Προετοιμασία ασθενούς
1. Ανατρέξτε στα πρωτόκολλα του ιδρύματος που σχετίζονται με την
αναισθησία, την αντιπηκτική αγωγή και την παρακολούθηση των ζωτικών
σημείων.
2. Τοποθετήστε τον ασθενή επάνω στο τραπέζι απεικόνισης, επιτρέποντας
την ακτινοσκοπική απεικόνιση από το αορτικό τόξο έως το διχασμό των
μηριαίων αρτηριών.
3. Αποκαλύψτε την επιλεγμένη κοινή μηριαία αρτηρία με χρήση πρότυπης
εγχειρητικής τεχνικής.
4. Εγκαταστήστε επαρκή εγγύς και άπω αγγειακό έλεγχο του επιλεγμένου
μηριαίου αγγείου.
11.1 Σύστημα λαγόνιου σκέλος AAA Zenith Spiral-Z (Εικ. 2)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης ενός
μοσχεύματος κύριου σώματος ή Renu από την οικογένεια προϊόντων
ενδαγγειακών μοσχευμάτων AAA Zenith, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που
περιλαμβάνονται στη συσκευή κύριου σώματος ή Renu.
11.1.1 Προετοιμασία/Έκπλυση ετερόπλευρου λαγόνιου σκέλους
1. Εάν εφαρμόζεται, αφαιρέστε τον εσωτερικό στειλεό με τον γκρι ομφαλό
(από την εσωτερική κάνουλα) και το προστατευτικό άκρο του διαστολέα
(από το άκρο του διαστολέα). Αφαιρέστε το θηκάρι Peel-Away από
την πίσω πλευρά της αιμοστατικής βαλβίδας. (Εικ. 3) Ανασηκώστε το
περιφερικό άκρο του συστήματος και εκπλύνετε μέσω της στρόφιγγας
στην αιμοστατική βαλβίδα, έως ότου εξέλθει το υγρό από την εγκοπή
έκπλυσης κοντά στο άκρο του θηκαριού εισαγωγέα. (Εικ. 4) Συνεχίστε την
έγχυση διαλύματος έκπλυσης όγκου 20 ml μέσω της συσκευής. Διακόψτε
την έγχυση και κλείστε τη στρόφιγγα στο σωλήνα σύνδεσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συχνά χρησιμοποιείται διάλυμα έκπλυσης μοσχεύματος
ηπαρινισμένου φυσιολογικού ορού.
2. Προσαρτήστε σύριγγα με ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό στον ομφαλό
της περιφερικής εσωτερικής κάνουλας. Εκπλύνετε έως ότου εξέλθει υγρό
από το περιφερικό άκρο του διαστολέα. (Εικ. 5)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την έκπλυση του συστήματος, ανασηκώστε το
περιφερικό του άκρο για τη διευκόλυνση της αφαίρεσης του αέρα.
3. Εμποτίστε στείρα επιθέματα γάζας σε φυσιολογικό ορό και
χρησιμοποιήστε τα για να καθαρίσετε το θηκάρι εισαγωγής Flexor, για την
ενεργοποίηση της υδρόφιλης επικάλυψης. Ενυδατώστε άφθονα τόσο το
θηκάρι όσο και το διαστολέα.
10.5 Οδηγίες επιλογής διαμέτρου συσκευής
Η επιλογή της διαμέτρου πρέπει να προσδιορίζεται από τη διάμετρο του
αγγείου από εξωτερικό τοίχωμα σε εξωτερικό τοίχωμα και όχι από τη διάμετρο
του αυλού. Ο προσδιορισμός ανεπαρκούς ή υπερβολικού μεγέθους ενδέχεται
να έχει ως αποτέλεσμα ατελή στεγανοποίηση ή περιορισμένη ροή.
Πίνακας 10.5.1 Οδηγός προσδιορισμού μεγέθους μοσχεύματος λαγόνιου
σκέλους AAA Spiral-Z*
Διάμετρος
προοριζόμενου
λαγόνιου
αγγείου1,2 (mm)
Διάμετρος
λαγόνιου
σκέλους3
(mm)
Μήκος εργασίας
λαγόνιου σκέλους4
(mm)
Θηκάρι
εισαγωγέα
(Fr)
≤8
9
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
9
11
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
10 - 12
13
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
13 - 15
16
39, 56, 74, 90
14
16 - 18
20
39, 56, 74, 90
16
11.1.2 Προετοιμασία/Έκπλυση σύστοιχου λαγόνιου σκέλους
19 - 20
24
39, 56, 74, 90
16
Ακολουθήστε τις οδηγίες της προηγούμενης ενότητας, “Προετοιμασία/Έκπλυση
ετερόπλευρου λαγόνιου σκέλους”, για να διασφαλίσετε τη σωστή έκπλυση
του μοσχεύματος σύστοιχου λαγόνιου σκέλους και την ενεργοποίηση της
υδρόφιλης επικάλυψης.
Μέγιστη διάμετρος κατά μήκος της εγγύς θέσης καθήλωσης.
Στρογγυλοποιήστε τη μετρημένη διάμετρο αορτής στο πλησιέστερο mm.
3
Επιπλέον ζητήματα ενδέχεται να επηρεάσουν την επιλογή της διαμέτρου.
4
Συνολικό μήκος σκέλους = μήκος εργασίας + 22 mm ενδοπρόσθεσης
σύνδεσης.
*Όλες οι διαστάσεις είναι ονομαστικές.
1
2
11.1.3 Αγγειακή προσπέλαση και αγγειογραφία
1. Προχωρήστε σε παρακέντηση των επιλεγμένων κοινών μηριαίων
αρτηριών με χρήση τυπικής τεχνικής με αρτηριακή βελόνα 18 ή 19 UT
gauge (υπέρλεπτη). Κατά την είσοδο στο αγγείο, εισαγάγετε:
• Συρμάτινους οδηγούς – τυπικούς, διαμέτρου 0,035" (0,89 mm), μήκους
145 cm, άκρου σχήματος J ή συρμάτινο οδηγό Bentson
• Θηκάρια κατάλληλου μεγέθους (π.χ. 6 ή 8 French)
• Καθετήρα έκπλυσης (συχνά ακτινοσκιεροί καθετήρες προσδιορισμού
μεγέθους – π.χ. καθετήρας προσδιορισμού μεγέθους σε εκατοστά ή
ευθύς καθετήρας έκπλυσης)
2. Εκτελέστε αγγειογραφία για την αναγνώριση του(ων) επιπέδου(ων) του
διχασμού της αορτής και του διχασμού των λαγόνιων αρτηριών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείται γωνίωση ακτινοσκοπίου με γωνιωτό
αυχένα, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η εκτέλεση αγγειογραφιών με
χρήση διαφόρων προβολών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να λάβετε τεχνική βοήθεια από έναν ειδικό για τα
προϊόντα της Cook, επικοινωνώντας με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Cook.
11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανατομικές απαιτήσεις
• Το μέγεθος και η μορφολογία του αγγείου λαγονομηριαίας προσπέλασης
(ελάχιστος θρόμβος, ασβέστιο ή/και ελίκωση) πρέπει να είναι συμβατά
με τις τεχνικές αγγειακής προσπέλασης και τα παρελκόμενα. Ενδέχεται να
απαιτούνται τεχνικές αρτηριακού αγωγού.
• Για πρόσθετες ανατομικές απαιτήσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του
κατάλληλου μοσχεύματος κυρίου σώματος ή Renu από την οικογένεια
προϊόντων ενδαγγειακών μοσχευμάτων AAA Zenith. Ένα αντίγραφο
διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.cookmedical.com.
Πριν από τη χρήση του λαγόνιου σκέλους AAA Zenith Spiral-Z με το σύστημα
εισαγωγής Z-Trak, ανασκοπήστε αυτό το φυλλάδιο των προτεινόμενων οδηγιών
χρήσης. Οι ακόλουθες οδηγίες ενσωματώνουν μια βασική κατευθυντήρια
οδηγία για την τοποθέτηση της συσκευής. Ενδέχεται να απαιτηθούν
40
11.1.4 Τοποθέτηση και έκπτυξη ετερόπλευρου λαγόνιου σκέλους
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πληρώνετε το μπαλόνι μέσα στο αγγείο εκτός του
μοσχεύματος.
5. Διαστείλετε το μπαλόνι διαμόρφωσης με αραιωμένο σκιαγραφικό
μέσο (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) στην περιοχή της
υπερνεφρικής επικαλυμμένης ενδοπρόσθεσης και του υπονεφρικού
αυχένα, αρχίζοντας εγγύς και προχωρώντας προς την περιφερική
κατεύθυνση. (Εικ. 14)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιβεβαιώστε ότι το μπαλόνι έχει ξεφουσκώσει τελείως
πριν από την επανατοποθέτηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αιμοστατική βαλβίδα Captor πρέπει να είναι ανοικτή
πριν από την επανατοποθέτηση του μπαλονιού διαμόρφωσης.
6. Αποσύρετε το μπαλόνι διαμόρφωσης έως την αλληλεπικάλυψη του
σύστοιχου μέλους και διαστείλετέ το.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αιμοστατική βαλβίδα Captor πρέπει να είναι ανοικτή
πριν από την επανατοποθέτηση του μπαλονιού διαμόρφωσης.
7. Αποσύρετε το μπαλόνι διαμόρφωσης έως την περιφερική θέση
καθήλωσης του σύστοιχου σκέλους και διαστείλετέ το.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πληρώνετε το μπαλόνι μέσα στο αγγείο εκτός του
μοσχεύματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αιμοστατική βαλβίδα Captor πρέπει να είναι ανοικτή
πριν από την επανατοποθέτηση του μπαλονιού διαμόρφωσης.
8. Ξεφουσκώστε και αφαιρέστε το μπαλόνι διαμόρφωσης. Μεταφέρετε το
μπαλόνι διαμόρφωσης στον ετερόπλευρο συρμάτινο οδηγό και μέσα
στο σύστημα εισαγωγής ετερόπλευρου λαγόνιου σκέλους. Προωθήστε
το μπαλόνι διαμόρφωσης έως την αλληλεπικάλυψη του ετερόπλευρου
μέλους και διαστείλετέ το.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιβεβαιώστε ότι το μπαλόνι έχει ξεφουσκώσει τελείως
πριν από την επανατοποθέτηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αιμοστατική βαλβίδα Captor πρέπει να είναι ανοικτή
πριν από την επανατοποθέτηση του μπαλονιού διαμόρφωσης.
9. Αποσύρετε το μπαλόνι διαμόρφωσης έως την περιφερική θέση
καθήλωσης του ετερόπλευρου λαγόνιου σκέλους/αγγείου και διαστείλετέ
το. (Εικ. 14)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πληρώνετε το μπαλόνι μέσα στο αγγείο εκτός του
μοσχεύματος.
10.Αφαιρέστε το μπαλόνι διαμόρφωσης και αντικαταστήστε το με έναν
αγγειογραφικό καθετήρα, για την εκτέλεση των αγγειογραφιών
ολοκλήρωσης.
11.Αφαιρέστε ή αντικαταστήστε όλους τους άκαμπτους συρμάτινους
οδηγούς, έτσι ώστε να επιτραπεί στις λαγόνιες αρτηρίες να επανέλθουν
στη φυσική τους θέση.
1. Τοποθετήστε τον ενισχυτή εικόνας έτσι ώστε να δείχνει και την
ετερόπλευρη έσω λαγόνια αρτηρία και την ετερόπλευρη κοινή λαγόνια
αρτηρία.
2. Πριν από την εισαγωγή του συστήματος τοποθέτησης του ετερόπλευρου
λαγόνιου σκέλους, χορηγήστε σκιαγραφικό μέσο δια μέσου του θηκαριού
της ετερόπλευρης μηριαίας αρτηρίας για να εντοπίσετε την ετερόπλευρη
έσω λαγόνια αρτηρία.
3. Εισάγετε το σύστημα τοποθέτησης του ετερόπλευρου λαγόνιου σκέλους
μέσα στην αρτηρία. Προωθήστε αργά έως ότου το μόσχευμα λαγόνιου
σκέλους αλληλεπικαλυφθεί με τουλάχιστον μία ενδοπρόσθεση και
δεν βρίσκεται πέρα από την ταινία του ακτινοσκιερού δείκτη που είναι
τοποθετημένη σε απόσταση 30 mm από το εγγύς άκρο του μοσχεύματος
λαγόνιου σκέλους, εντός του ετερόπλευρου μέλους του κύριου σώματος.
(Εικ. 6) Εάν υπάρχει οποιαδήποτε τάση μετακίνησης του μοσχεύματος
κύριου σώματος κατά τη διάρκεια του χειρισμού αυτού, κρατήστε το στη
θέση του σταθεροποιώντας την γκρι διάταξη τοποθέτησης στη σύστοιχη
πλευρά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια ταινία ακτινοσκιερού δείκτη είναι τοποθετημένη σε
απόσταση 30 mm από το εγγύς άκρο του μοσχεύματος λαγόνιου σκέλους
για να προσδιορίζει τον μέγιστο βαθμό αλληλεπικάλυψης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την προώθηση του
συστήματος τοποθέτησης λαγόνιου σκέλους, εναλλάξτε το με έναν
πιο υποστηρικτικό συρμάτινο οδηγό. Σε ελικοειδή αγγεία, η ανατομία
ενδέχεται να μεταβληθεί σημαντικά με την εισαγωγή των άκαμπτων
συρμάτων και των συστημάτων θηκαριού.
4. Επιβεβαιώστε τη θέση του περιφερικού άκρου του μοσχεύματος λαγόνιου
σκέλους. Αλλάξτε θέση στο μόσχευμα λαγόνιου σκέλους, εάν είναι
απαραίτητο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βατότητα της έσω λαγόνιας
αρτηρίας, ελάχιστη αλληλεπικάλυψη μίας ενδοπρόσθεσης και μέγιστη
αλληλεπικάλυψη 30 mm εντός του ενδαγγειακού μοσχεύματος του κύριου
σώματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η αιμοστατική βαλβίδα Captor στο θηκάρι
εισαγωγέα του λαγόνιου σκέλους είναι στραμμένη προς την ανοικτή θέση.
(Εικ. 7)
5. Για να εκπτύξετε, κρατήστε το μόσχευμα του λαγόνιου σκέλους στη θέση
του με τη συσκευή σύλληψης πάνω στην γκρι διάταξη τοποθέτησης,
ενώ αποσύρετε το θηκάρι. (Εικ. 8 και 9) Βεβαιωθείτε ότι διατηρείται η
αλληλεπικάλυψη.
6. Σταματήστε την απόσυρση του θηκαριού αμέσως μόλις απελευθερωθεί το
περιφερικό άκρο του μοσχεύματος λαγόνιου σκέλους.
7. Υπό ακτινοσκόπηση και μετά από επαλήθευση της θέσης του
μοσχεύματος λαγόνιου σκέλους, ξεσφίξτε τη μέγγενη ακίδας και
αποσύρετε την εσωτερική κάνουλα για τη σύνδεση του κωνικού
διαστολέα με την γκρι διάταξη τοποθέτησης. Σφίξτε τη μέγγενη ακίδας.
Κρατήστε το θηκάρι στη θέση του, ενώ παράλληλα αποσύρετε τη γκρι
διάταξη τοποθέτησης με ασφαλισμένη την εσωτερική κάνουλα.
8. Κλείστε την αιμοστατική βαλβίδα Captor στο θηκάρι εισαγωγέα λαγόνιου
σκέλους στρέφοντάς την δεξιόστροφα, έως ότου σταματήσει. (Εικ. 10)
9. Ελέγξτε πάλι τη θέση του συρμάτινου οδηγού.
11.1.5 Τοποθέτηση και έκπτυξη σύστοιχου λαγόνιου σκέλους
Τελική αγγειογραφία
1. Τοποθετήστε τον αγγειογραφικό καθετήρα ακριβώς επάνω από το
επίπεδο των νεφρικών αρτηριών. Εκτελέστε αγγειογραφία, έτσι ώστε
να επαληθεύσετε τη βατότητα των νεφρικών αρτηριών και την απουσία
ενδοδιαφυγών. Επαληθεύστε τη βατότητα των έσω λαγόνιων αρτηριών.
2. Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν ενδοδιαφυγές ή στρεβλώσεις και
επαληθεύστε τη θέση των εγγύς χρυσών ακτινοσκιερών δεικτών.
Αφαιρέστε τα θηκάρια, τα σύρματα και τους καθετήρες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παρατηρηθούν ενδοδιαφυγές ή άλλα προβλήματα,
ανατρέξτε στις προτεινόμενες οδηγίες χρήσης για τα βοηθητικά
εξαρτήματα του ενδαγγειακού μοσχεύματος AAA Zenith.
3. Αποκαταστήστε τα αγγεία και συγκλείστε με πρότυπο χειρουργικό τρόπο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η αιμοστατική βαλβίδα Captor στο θηκάρι
εισαγωγέα κύριου σώματος είναι στραμμένη στην ανοικτή θέση. (Εικ. 11)
1. Χρησιμοποιήστε τη διάταξη σύρματος και θηκαριού του μοσχεύματος
κύριου σώματος για την εισαγωγή του μοσχεύματος σύστοιχου λαγόνιου
σκέλους. Προωθήστε τη διάταξη διαστολέα και θηκαριού εντός του
θηκαριού του κύριου σώματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ελικοειδή αγγεία, η θέση των έσω λαγόνιων αρτηριών
ενδέχεται να μεταβληθεί σημαντικά με την εισαγωγή των άκαμπτων
συρμάτων και των συστημάτων θηκαριού.
2. Προωθήστε αργά έως ότου το μόσχευμα του σύστοιχου λαγόνιου
σκέλους αλληλεπικαλυφθεί με τουλάχιστον μία ενδοπρόσθεση, εντός του
σύστοιχου μέλους του κύριου σώματος. (Εικ. 12)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν απαιτείται αλληλεπικάλυψη μεγαλύτερη από 55 mm,
ενδέχεται να είναι απαραίτητο να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης μιας
προέκτασης σκέλους στην περιοχή διχασμού της αντίθετης πλευράς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χρήση με μετατροπέα Renu, βεβαιωθείτε ότι το λαγόνιο
σκέλος αλληλεπικαλύπτεται με τουλάχιστον μία πλήρη ενδοπρόσθεση
λαγόνιου σκέλους (δηλαδή την εγγύς ενδοπρόσθεση του μοσχεύματος
λαγόνιου σκέλους) εντός του μετατροπέα Renu.
3. Επιβεβαιώστε τη θέση του περιφερικού άκρου του μοσχεύματος λαγόνιου
σκέλους. Επανατοποθετήστε το μόσχευμα λαγόνιου σκέλους εάν είναι
απαραίτητο, έτσι ώστε να διασφαλίσετε τη βατότητα της έσω λαγόνιας
αρτηρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η αιμοστατική βαλβίδα Captor στο θηκάρι
εισαγωγέα του λαγόνιου σκέλους είναι στραμμένη προς την ανοικτή θέση.
(Εικ. 7)
4. Για να εκπτύξετε, σταθεροποιήστε το μόσχευμα του λαγόνιου σκέλους
με τη συσκευή σύλληψης πάνω στην γκρι διάταξη τοποθέτησης, ενώ
αποσύρετε το θηκάρι λαγόνιου σκέλους. Εάν είναι απαραίτητο, αποσύρετε
το θηκάρι κύριου σώματος. (Εικ. 8 και 13)
5. Υπό ακτινοσκόπηση και μετά από επαλήθευση της θέσης του
μοσχεύματος λαγόνιου σκέλους, ξεσφίξτε τη μέγγενη ακίδας, αποσύρετε
την εσωτερική κάνουλα για τη σύνδεση του κωνικού διαστολέα με τη
γκρι διάταξη τοποθέτησης. Σφίξτε τη μέγγενη ακίδας. Διατηρήστε τη
θέση του θηκαριού κύριου σώματος ενώ αποσύρετε το θηκάρι λαγόνιου
σκέλους και την γκρι διάταξη τοποθέτησης με στερεωμένη την εσωτερική
κάνουλα.
6. Κλείστε την αιμοστατική βαλβίδα Captor στο θηκάρι εισαγωγέα κύριου
σώματος στρέφοντάς την δεξιόστροφα, έως ότου σταματήσει.
7. Ελέγξτε πάλι τη θέση των συρμάτινων οδηγών. Αφήστε το θηκάρι και τον
συρμάτινο οδηγό στη θέση τους.
12 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Για πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες απεικόνισης και
τη μετεγχειρητική παρακολούθηση, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του
μοσχεύματος κυρίου σώματος AAA Zenith ή Renu που χρησιμοποιείτε. Ένα
αντίγραφο διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.cookmedical.com.
12.1 Γενικά
• Η μακροχρόνια απόδοση των ενδαγγειακών μοσχευμάτων με δευτερεύουσα
ενδαγγειακή επέμβαση με χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων δεν έχει ακόμα
καθοριστεί.
• Όλοι οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται ότι η ενδαγγειακή θεραπεία
απαιτεί μακροχρόνια, τακτική παρακολούθηση για την εκτίμηση της υγείας
τους και της απόδοσης του ενδαγγειακού μοσχεύματός τους. Ασθενείς με
ειδικά κλινικά ευρήματα (π.χ. ενδοδιαφυγές, διευρυνόμενα ανευρύσματα ή
μεταβολές της δομής ή της θέσης του ενδαγγειακού μοσχεύματος) πρέπει
να τελούν υπό πρόσθετη παρακολούθηση.
• Πρέπει να παρέχονται συμβουλές στους ασθενείς σχετικά με τη σημασία
της τήρησης του προγράμματος παρακολούθησης, τόσο κατά τη διάρκεια
του πρώτου έτους όσο και σε ετήσια διαστήματα στη συνέχεια. Οι ασθενείς
πρέπει να ενημερώνονται ότι η τακτική και συνεπής παρακολούθηση
αποτελεί κρίσιμο μέρος της διασφάλισης της συνεχούς ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας της ενδαγγειακής θεραπείας των AAA.
• Οι ιατροί πρέπει να αξιολογούν τους ασθενείς σε εξατομικευμένη βάση και
να δίνουν οδηγίες για την παρακολούθησή τους ανάλογα με τις ανάγκες
και τις συνθήκες του εκάστοτε ασθενούς. Η ελάχιστη απαίτηση για την
παρακολούθηση των ασθενών (περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του
μοσχεύματος κυρίου σώματος AAA Zenith ή Renu που χρησιμοποιήσατε)
θα πρέπει να διατηρείται ακόμα και απουσία κλινικών συμπτωμάτων
(π.χ. πόνος, αιμωδία, αδυναμία). Ασθενείς με ειδικά κλινικά ευρήματα
(π.χ. ενδοδιαφυγές, διευρυνόμενα ανευρύσματα ή μεταβολές της δομής
ή της θέσης του μοσχεύματος ενδοπρόσθεσης) πρέπει να τελούν υπό
παρακολούθηση σε πιο συχνά διαστήματα.
• Η ετήσια παρακολούθηση με απεικόνιση πρέπει να περιλαμβάνει κοιλιακές
ακτινογραφίες, καθώς και εξετάσεις αξονικής τομογραφίας τόσο με όσο
και χωρίς σκιαγραφικό μέσο. Σε περίπτωση που αποκλείεται η χρήση
σκιαγραφικού μέσου απεικόνισης λόγω νεφρικών επιπλοκών ή άλλων
παραγόντων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοιλιακές ακτινογραφίες,
αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό μέσο και υπέρηχος duplex.
• Ο συνδυασμός απεικόνισης αξονικής τομογραφίας με και χωρίς σκιαγραφικό
μέσο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μεταβολή της διαμέτρου του
ανευρύσματος, την ενδοδιαφυγή, τη βατότητα, την ελίκωση των αγγείων,
την προοδευτική νόσο, το μήκος καθήλωσης και άλλες μορφολογικές
μεταβολές.
• Οι ακτινογραφίες κοιλίας παρέχουν πληροφορίες για την ακεραιότητα
της συσκευής (π.χ. διαχωρισμός μεταξύ εξαρτημάτων, θραύση της
ενδοπρόσθεσης).
• Η απεικόνιση με υπέρηχο duplex μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά
με τη μεταβολή της διαμέτρου του ανευρύσματος, την ενδοδιαφυγή,
τη βατότητα, την ελίκωση των αγγείων και την προοδευτική νόσο.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εκτελείται αξονική τομογραφία χωρίς
σκιαγραφικό μέσο, για χρήση σε συνδυασμό με τον υπέρηχο. Ο υπέρηχος
11.1.6 Εισαγωγή μπαλονιού διαμόρφωσης
1. Προετοιμάστε το μπαλόνι διαμόρφωσης ως εξής:
• Εκπλύνετε τον αυλό του σύρματος με ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό.
• Αφαιρέστε όλο τον αέρα από το μπαλόνι.
2. Για προετοιμασία της εισαγωγής του μπαλονιού διαμόρφωσης, ανοίξτε την
αιμοστατική βαλβίδα Captor στρέφοντάς την αριστερόστροφα. (Εικ. 11)
3. Προωθήστε το μπαλόνι διαμόρφωσης πάνω από τον συρμάτινο οδηγό και
μέσω της αιμοστατικής βαλβίδας Captor του συστήματος εισαγωγής του
κύριου σώματος έως το επίπεδο των νεφρικών αρτηριών. Διατηρήστε τη
σωστή θέση του θηκαριού.
4. Σφίξτε την αιμοστατική βαλβίδα Captor γύρω από το μπαλόνι
διαμόρφωσης με απαλή πίεση, στρέφοντάς το δεξιόστροφα. (Εικ. 10)
41
μπορεί να είναι μια λιγότερο αξιόπιστη και ευαίσθητη διαγνωστική μέθοδος
σε σύγκριση με την αξονική τομογραφία.
• Η ελάχιστη παρακολούθηση με απεικόνιση για ασθενείς με μοσχεύματα
ενδοπροσθέσεων AAA Zenith περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του
μοσχεύματος κυρίου σώματος AAA Zenith ή Renu που χρησιμοποιήσατε,
τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.cookmedical.com.
Οι ασθενείς που χρειάζονται αυξημένη παρακολούθηση πρέπει να
υποβάλλονται σε ενδιάμεσες αξιολογήσεις.
12.2 Επιπλέον παρακολούθηση και θεραπεία
Επιπλέον παρακολούθηση και πιθανή θεραπεία συνιστάται για:
• Ανευρύσματα με ενδοδιαφυγή τύπου Ι
• Ανευρύσματα με ενδοδιαφυγή τύπου ΙIΙ
• Διεύρυνση ανευρύσματος, μέγιστης διαμέτρου ≥5 mm (ανεξάρτητα από την
κατάσταση της ενδοδιαφυγής)
• Μετανάστευση
• Ανεπαρκές μήκος στεγανοποίησης
Η εξέταση για επανεπέμβαση ή μετατροπή σε ανοικτή αποκατάσταση πρέπει
να περιλαμβάνει την εκτίμηση του θεράποντος ιατρού για τις συνυπάρχουσες
νόσους του εκάστοτε ασθενούς, το προσδόκιμο ζωής και τις προσωπικές
επιλογές του ασθενούς. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για την
πιθανότητα επακόλουθων επανεπεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της
επέμβασης με βάση καθετήρα και της μετατροπής σε ανοικτή χειρουργική
επέμβαση, μετά από τοποθέτηση ενδαγγειακού μοσχεύματος.
12.3 Πληροφορίες μαγνητικής τομογραφίας
Μη κλινικές δοκιμές έχουν καταδείξει ότι το μόσχευμα λαγόνιου σκέλους AAA
Zenith Spiral-Z είναι ασφαλές για μαγνητική τομογραφία υπό προϋποθέσεις.
Μπορεί να σαρωθεί με ασφάλεια, αμέσως μετά από την τοποθέτηση, υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
Στατικό μαγνητικό πεδίο
• Στατικό μαγνητικό πεδίο μικρότερο ή ίσο με 3,0 Tesla
• Μαγνητικό πεδίο μέγιστης χωρικής βαθμίδωσης 720 Gauss/cm
Διεξήχθη μη κλινική αξιολόγηση σε σύστημα μαγνητικής τομογραφίας 3 Tesla
(General Electric Excite) με μαγνητικό πεδίο μέγιστης χωρικής βαθμίδωσης
720 Gauss/cm, βάσει μέτρησης με ένα μαγνητόμετρο σε θέση του στατικού
μαγνητικού πεδίου σχετική ως προς τον ασθενή (δηλ., εξωτερικά από το
κάλυμμα του τομογράφου, σε σημείο προσβάσιμο από τον ασθενή ή κάποιο
άτομο).
Θέρμανση που σχετίζεται με τη μαγνητική τομογραφία
Συστήματα 1,5 Tesla:
• Στατικό μαγνητικό πεδίο 1,5 Tesla
• Μέγιστος μεσοτιμημένος ρυθμός ειδικής ολοσωματικής απορρόφησης
(SAR) 2 W/kg για 15 λεπτά απεικόνισης (δηλ., ανά ακολουθία σάρωσης)
Σε μη κλινικές δοκιμές, το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z προκάλεσε
αύξηση θερμοκρασίας χαμηλότερη από ή ίση με 2,1 °C σε μέγιστο
μεσοτιμημένο ρυθμό ειδικής ολοσωματικής απορρόφησης (SAR) 2,9 W/kg,
για 15 λεπτά σάρωσης μαγνητικής τομογραφίας σε μαγνητικό τομογράφο
1,5 Tesla, Siemens Medical Magnetom, με λογισμικό Numaris/4, έκδοσης Syngo
MR 2002B DHHS. Ο μέγιστος μεσοτιμημένος ρυθμός ειδικής ολοσωματικής
απορρόφησης (SAR) ήταν 2,9 W/kg, που αντιστοιχεί σε τιμή μετρούμενη με
θερμιδομετρία ίση με 2,1 W/kg.
Συστήματα 3,0 Tesla:
• Στατικό μαγνητικό πεδίο 3,0 Tesla
• Μέγιστος μεσοτιμημένος ρυθμός ειδικής ολοσωματικής απορρόφησης
(SAR) 2 W/kg για 15 λεπτά απεικόνισης (δηλαδή ανά ακολουθία σάρωσης)
Σε μη κλινικές δοκιμές, το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z προκάλεσε
αύξηση θερμοκρασίας χαμηλότερη από ή ίση με 2,6 °C σε μέγιστο
μεσοτιμημένο ρυθμό ειδικής ολοσωματικής απορρόφησης (SAR) 2,9 W/kg, για
15 λεπτά σάρωσης μαγνητικής τομογραφίας σε μαγνητικό τομογράφο 3,0 Tesla,
Excite, GE Electric Healthcare, με λογισμικό 14X.M5. Ο μέγιστος μεσοτιμημένος
ρυθμός ειδικής ολοσωματικής απορρόφησης (SAR) ήταν 2,9 W/kg, που
αντιστοιχεί σε τιμή μετρούμενη με θερμιδομετρία ίση με 2,7 W/kg.
Τέχνημα εικόνας
Το τέχνημα εικόνας εκτείνεται σε όλη την ανατομική περιοχή που περιέχει
τη συσκευή, ασαφοποιώντας τις άμεσα παρακείμενες ανατομικές δομές σε
ακτίνα περίπου 5 cm περιμετρικά της συσκευής, καθώς επίσης και ολόκληρη
τη συσκευή και τον αυλό της, κατά τη διενέργεια σάρωσης σε μη κλινικές
δοκιμές με χρήση της ακολουθίας: ταχείας στροφορμικής ηχούς, σε σύστημα
μαγνητικής τομογραφίας (MR) 3,0 Tesla, Excite, GE Electric Healthcare, με
λογισμικό G3.0-052B, με πηνίο ραδιοσυχνοτήτων σώματος.
Για όλους τους τομογράφους, το τέχνημα εικόνας εξασθενεί όσο μεγαλώνει
η απόσταση της συσκευής από την περιοχή ενδιαφέροντος. Μαγνητικές
τομογραφίες της κεφαλής, του αυχένα και των κάτω άκρων είναι δυνατόν
να ληφθούν χωρίς τέχνημα εικόνας. Τέχνημα εικόνας μπορεί να υπάρχει σε
τομογραφίες της κοιλιακής χώρας, ανάλογα με την απόσταση της συσκευής
από την περιοχή ενδιαφέροντος.
Η Cook συνιστά την καταχώρηση εκ μέρους του ασθενούς των όρων
μαγνητικής τομογραφίας που δίνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης στο
MedicAlert Foundation. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το MedicAlert Foundation
είναι τα εξής:
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Φαξ: Ιστοσελίδα: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, Η.Π.Α.
+1 888-633-4298 (αριθμός τηλεφώνου χωρίς χρέωση)
+1 209-668-3333 από χώρες εκτός Η.Π.Α.
+1 209-669-2450
www.medicalert.org
13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Εκτός από αυτές τις οδηγίες χρήσης, το λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z με
το σύστημα εισαγωγής Z-Trak συνοδεύεται από ένα έντυπο παρακολούθησης
συσκευής, το οποίο απαιτείται να συμπληρωθεί από το προσωπικό του
νοσοκομείου και να αποσταλεί στην Cook, με σκοπό την παρακολούθηση όλων
των ασθενών οι οποίοι έχουν λάβει λαγόνιο σκέλος AAA Zenith Spiral-Z (βάσει
απαίτησης της ομοσπονδιακής νομοθεσίας των Η.Π.Α.).
42
ESPAÑOL
(medido de pared exterior a pared exterior). Estas medidas de tamaño son
esenciales para la eficacia de la reparación endovascular.
• Para obtener información sobre los requisitos de tamaño y una lista de
los principales elementos anatómicos que pueden dificultar la exclusión
correcta del aneurisma mediante un cuerpo principal o un dispositivo Renu
de la familia de productos de endoprótesis vasculares para AAA Zenith,
consulte las instrucciones de de uso correspondientes.
• La introducción del dispositivo en la vasculatura requiere un acceso ilíaco o
femoral adecuado. El diámetro (medido de pared interior a pared interior)
y la morfología (mínimo grado de tortuosidad, enfermedad oclusiva o
calcificación) del vaso de acceso deben ser compatibles con las técnicas de
acceso vascular y los sistemas de implantación de una vaina introductora
vascular de entre 14 y 16 Fr. Los vasos que muestren un exceso de
calcificación, oclusión, tortuosidad o trombos pueden ser inadecuados para
la colocación de la endoprótesis vascular y/o presentar un mayor riesgo
de embolización. El tratamiento satisfactorio de algunos pacientes puede
requerir una técnica de conducto vascular.
• La rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z con el sistema de introducción Z-Trak
no está recomendada para los pacientes que no puedan tolerar los medios
de contraste necesarios para los estudios de imagen intraoperatorios y los
estudios de imagen de seguimiento posoperatorios. Todos los pacientes
deben vigilarse estrechamente y examinarse periódicamente para
comprobar si presentan cambios en el estado de su enfermedad y para
evaluar la integridad de la endoprótesis.
• La rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z con el sistema de introducción
Z-Trak no está recomendada para pacientes que superen los límites de peso
o tamaño que comprometen o impiden el cumplimiento de los requisitos
necesarios de los estudios de imagen.
• La incapacidad para mantener la permeabilidad de al menos una arteria
ilíaca interna o la oclusión de una arteria mesentérica inferior indispensable
pueden aumentar el riesgo de isquemia pélvica o intestinal.
• La existencia de varias arterias lumbares grandes permeables, trombos
murales y una arteria mesentérica inferior permeable puede predisponer
a un paciente a endofugas de tipo II. Los pacientes con coagulopatía
incorregible también pueden tener mayor riesgo de endofugas de tipo II o
de complicaciones hemorrágicas.
• La rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z no se ha evaluado explícitamente
en contextos clínicos; no obstante, su eficacia está representada por la rama
ilíaca de la endoprótesis vascular para AAA Zenith (una versión anterior
del dispositivo), que no se ha evaluado en las siguientes poblaciones de
pacientes:
• lesión aórtica traumática;
• aneurismas con fugas, rotura o rotura inminente;
• aneurismas micóticos;
• pseudoaneurismas producidos por la colocación previa de endoprótesis
vasculares;
• revisión de endoprótesis vasculares colocadas con anterioridad;
• coagulopatía incorregible;
• arteria mesentérica indispensable;
• trastornos genéticos del tejido conjuntivo (p. ej., síndromes de Marfan o
de Ehlers-Danlos);
• aneurismas aórticos torácicos o toracoabdominales concomitantes;
• pacientes con infecciones generalizadas activas;
• mujeres embarazadas o lactantes;
• pacientes con obesidad mórbida;
• pacientes de menos de 18 años de edad;
• elementos anatómicos principales que no cumplan los requisitos de
tamaño especificados en las instrucciones de uso del cuerpo principal o
del dispositivo Renu correspondientes.
• La selección satisfactoria de los pacientes requiere estudios de imagen
específicos y mediciones precisas; consulte el apartado 4.3, Técnicas de
medición y estudios de imagen previos al procedimiento.
• El médico debe disponer de unidades de todas las longitudes y los
diámetros de los dispositivos necesarios para realizar el procedimiento,
sobre todo cuando las medidas (diámetros y longitudes de tratamiento)
preoperatorias de planificación del caso no sean precisas. Esto permitirá una
mayor flexibilidad intraoperatoria para conseguir resultados óptimos.
RAMA ILÍACA PARA AAA ZENITH® SPIRAL-Z CON EL
SISTEMA DE INTRODUCCIÓN Z-TRAK™
Instrucciones de uso recomendadas
Lea atentamente todas las instrucciones. Si no se siguen correctamente las
instrucciones, las advertencias y las precauciones, el paciente puede sufrir
consecuencias quirúrgicas o lesiones graves.
AVISO: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este
dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.
AVISO: Todo el contenido de la bolsa exterior (incluidos el sistema de
introducción y las endoprótesis vasculares) se suministra estéril y es
para un solo uso.
Hay siete documentos de instrucciones de uso sugeridas relacionados con la
línea de productos Zenith. Este documento describe las instrucciones de uso
sugeridas de la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z. Para obtener información
sobre otros componentes Zenith relacionados, consulte las instrucciones de
uso siguientes:
• Endoprótesis vascular para AAA Zenith (cuerpo principal de la endoprótesis
vascular para AAA Zenith);
• Componente de cuerpo principal de la endoprótesis vascular para AAA
Zenith Flex®;
• Endoprótesis auxiliar para AAA Zenith Renu® (configuraciones de extensión
de cuerpo principal y convertidor);
• Endoprótesis vascular para AAA Zenith Fenestrated;
• Endoprótesis vascular ilíaca Zenith Branch;
• Componentes auxiliares de la endoprótesis vascular para AAA Zenith
(extensiones de cuerpo principal, extensiones de rama ilíaca, convertidores y
tapones ilíacos de la endoprótesis vascular para AAA Zenith); y
• Catéter balón Coda®.
1 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
1.1 Rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z
La rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z debe utilizarse junto con los cuerpos
principales (Flex, Fenestrated y Branch) para AAA Zenith o con el dispositivo
Renu, y forma parte de un sistema modular que consta de varios componentes,
que suelen ser un cuerpo principal bifurcado y dos ramas ilíacas. (Fig. 1) Las
ramas ilíacas están fabricadas de tela de poliéster tejido de espesor total cosida
a dos stents Cook-Z® autoexpandibles de acero inoxidable y a un stent espiral
de nitinol continuo con hilo de sutura de poliéster trenzado y polipropileno
monofilamento. La endoprótesis vascular tiene stents a todo lo largo para
ofrecer estabilidad y la fuerza de expansión necesaria para abrir la luz de la
endoprótesis vascular durante el despliegue. Los stents Cook-Z situados en
los extremos de la endoprótesis vascular también permiten el acoplamiento
necesario de la endoprótesis vascular a la pared vascular y el sellado requerido.
1.2 Sistema de implantación
La rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z se suministra precargada sobre un
sistema de introducción Z-Trak de 14 ó 16 Fr. (Fig. 2) El sistema de implantación
está diseñado para que sea fácil de utilizar con una preparación mínima. Todos
los sistemas son compatibles con una guía de 0,035 pulgadas (0,89 mm).
Para potenciar la hemostasia, la válvula hemostática Captor™ puede aflojarse o
apretarse para introducir los dispositivos auxiliares en la vaina y para extraerlos
de ésta. Además, el sistema de implantación incluye una vaina introductora
Flexor® resistente al acodamiento y revestida con una sustancia hidrofílica.
Ambas características facilitan el control del desplazamiento en las arterias
ilíacas y en la aorta abdominal.
2 INDICACIONES
La rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z con el sistema de introducción Z-Trak
está indicada para utilizarse con la familia de productos de endoprótesis
vasculares para AAA Zenith, que incluye la endoprótesis vascular para AAA
Zenith Flex, la endoprótesis auxiliar Zenith Renu, la endoprótesis vascular para
AAA Zenith Fenestrated y la endoprótesis vascular ilíaca Zenith Branch, durante
procedimientos primarios o secundarios en pacientes que tengan un acceso
ilíaco o femoral adecuado y compatible con los sistemas de introducción
requeridos. La endoprótesis vascular se utiliza junto con estos productos para
el tratamiento endovascular de aneurismas aórticos abdominales y aortoilíacos.
4.3 Técnicas de medición y estudios de imagen previos al
procedimiento
3 CONTRAINDICACIONES
• La falta de TAC sin contraste puede impedir apreciar la calcificación ilíaca
o aórtica, que puede imposibilitar el acceso o la fijación y el sellado
apropiados del dispositivo.
• Si en las TAC previas al procedimiento se utilizan espesores de
reconstrucción de más de 3 mm, es posible que el tamaño del dispositivo
elegido no sea el óptimo o que no se aprecien las estenosis focales.
• La experiencia clínica indica que la angiografía por tomografía
computarizada (ATC) espiral con contraste y reconstrucción tridimensional
es la modalidad de estudio de imagen más recomendada para evaluar con
exactitud la configuración anatómica del paciente antes del tratamiento
con la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z. Si no se dispone de equipo de
ATC espiral con contraste y reconstrucción tridimensional, debe remitirse al
paciente a un centro que disponga de dicho equipo.
• Los clínicos recomiendan que, antes del despliegue de los componentes de
la rama ilíaca, se compruebe que la angiografía muestra las bifurcaciones
de las arterias ilíacas, de forma que las arterias ilíacas primitivas distales
estén bien definidas bilateralmente respecto al origen de las arterias ilíacas
internas.
La rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z con el sistema de introducción Z-Trak
está contraindicada en:
• Pacientes alérgicos al acero inoxidable, el poliéster, la soldadura (estaño o
plata), el polipropileno, el nitinol o el oro.
• Pacientes con infecciones generalizadas o locales que puedan aumentar el
riesgo de infección de la endoprótesis vascular.
4 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
4.1 Generales
• Lea atentamente todas las instrucciones. Si no se siguen correctamente las
instrucciones, las advertencias y las precauciones, el paciente puede sufrir
consecuencias o lesiones graves.
• Durante los procedimientos de implantación o reintervención deberá haber
un equipo quirúrgico cualificado disponible en todo momento para el caso
de que sea necesaria una conversión a reparación quirúrgica abierta.
• La rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z con el sistema de introducción Z-Trak
sólo deben utilizarla médicos y equipos que hayan recibido formación en
técnicas intervencionistas vasculares (con catéteres y quirúrgicas) y en el
uso de este dispositivo. La formación específica necesaria se describe en el
apartado 10.1, Formación de médicos.
• En los pacientes que presenten agrandamiento del aneurisma, disminución
inaceptable de la longitud de fijación (solapamiento de vaso y componente)
o endofugas, debe considerarse la conveniencia de intervenciones
endovasculares adicionales o de conversión a reparación quirúrgica abierta
convencional después de la reparación endovascular inicial. El aumento del
tamaño del aneurisma o una endofuga persistente o la migración pueden
producir la rotura del aneurisma.
• Es posible que los pacientes que presenten fugas o reducción del flujo
sanguíneo a través de la ramificación de la endoprótesis vascular tengan
que someterse a intervenciones o procedimientos quirúrgicos secundarios.
Diámetros
Los diámetros deben determinarse mediante TAC y medirse de pared exterior a
pared exterior del vaso (y no de su luz) para facilitar la determinación correcta
de los tamaños de los dispositivos y la selección adecuada de los dispositivos.
El barrido de la tomografía computarizada espiral con contraste debe comenzar
en un punto 1 cm superior al eje celíaco y continuar a través de las cabezas
femorales con un espesor de corte axial de 3 mm o menos.
Longitudes
Debe utilizarse TAC para determinar con exactitud la longitud y para
seleccionar los componentes de ramas ilíacas para AAA Zenith Spiral-Z. Estas
reconstrucciones deben realizarse en proyecciones sagitales, coronales y
tridimensionales.
• Todos los pacientes deben ser informados de que el tratamiento
endovascular requiere un seguimiento periódico durante el resto de la vida
para evaluar el estado de salud y la eficacia de las endoprótesis vasculares.
Los pacientes que presenten signos clínicos específicos (p. ej., endofugas,
aneurisma en crecimiento o cambios en la estructura o posición de la
4.2 Selección, tratamiento y seguimiento de los pacientes
• La rama ilíaca para Zenith Spiral-Z requiere un lugar de fijación distal en la
arteria ilíaca de más de 10 mm de longitud y de 7,5–20 mm de diámetro
43
endoprótesis vascular) deben someterse a un seguimiento más exhaustivo.
En el apartado 12, PAUTAS PARA LOS ESTUDIOS DE IMAGEN Y
SEGUIMIENTO POSOPERATORIO, se describen pautas específicas para el
seguimiento.
• La rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z con el sistema de introducción Z-Trak
no está recomendada para pacientes que no puedan o no estén dispuestos
a someterse a los estudios de imagen y de implantación preoperatorios y
posoperatorios necesarios descritos en el apartado 12, PAUTAS PARA LOS
ESTUDIOS DE IMAGEN Y SEGUIMIENTO POSOPERATORIO.
• Tras la colocación de la endoprótesis vascular, los pacientes deben ser
examinados periódicamente para determinar el flujo alrededor de la
endoprótesis vascular, el crecimiento del aneurisma y los cambios en
la estructura o posición de la endoprótesis vascular. Como mínimo, es
necesario realizar estudios de imagen anuales que incluyan: 1) radiografías
abdominales para examinar la integridad del dispositivo (separación
entre componentes o fractura de stents) y 2) TAC con contraste y sin
él para determinar los cambios del aneurisma, el flujo alrededor de la
endoprótesis vascular, la permeabilidad, la tortuosidad y la progresión de
la enfermedad. Si hay complicaciones renales u otros factores que impidan
el uso de medios de contraste en los estudios de imagen, las radiografías
abdominales y las ecografías dúplex pueden ofrecer información similar.
• Asegúrese de que el balón esté deshinchado por completo antes de
cambiarlo de posición.
• Para potenciar la hemostasia, la válvula hemostática Captor puede aflojarse
o apretarse para permitir la introducción y extracción posterior de un balón
moldeador.
4.7 Información sobre la MRI
Las pruebas no clínicas han demostrado que la rama ilíaca para AAA Zenith
Spiral-Z es segura bajo ciertas condiciones de la MRI. Inmediatamente después
de su colocación, el stent puede someterse a MRI de manera segura en las
siguientes condiciones:
Campo magnético estático
• Campo magnético estático de 3,0 teslas o menos
• Campo magnético de gradiente espacial máximo de 720 gauss/cm
La evaluación no clínica se realizó en un sistema de MRI de 3 teslas (General
Electric Excite) con un campo magnético de gradiente espacial máximo de
720 gauss/cm, medido con un gausímetro en la posición del campo magnético
estático pertinente al paciente (esto es, fuera de la cubierta del escáner,
accesible a un paciente o a otra persona).
Calentamiento relacionado con la MRI
4.4 Selección de los dispositivos
Sistemas de 1,5 teslas:
• Al seleccionar el tamaño de dispositivo adecuado, se recomienda
encarecidamente seguir al pie de la letra la guía para la selección de
tamaños de las instrucciones de uso de la rama ilíaca para AAA Zenith
Spiral-Z (Tabla 10.5.1). La guía para la selección del tamaño de las
instrucciones de uso incorpora los sobredimensionamientos adecuados de
los dispositivos. Si se seleccionan tamaños que estén fuera de este intervalo,
pueden producirse endofugas, fracturas, migración, doblamiento de los
dispositivos hacia el interior y compresión de los dispositivos.
• Campo magnético estático de 1,5 teslas
• Promedio de índice de absorción específica (SAR, según sus siglas en inglés)
de cuerpo entero máximo de 2 W/kg durante 15 minutos de MRI (esto es,
por secuencia de MRI)
En las pruebas no clínicas, la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z produjo un
aumento de temperatura inferior o igual a 2,1 °C con un promedio de índice de
absorción específica (SAR, según sus siglas en inglés) de cuerpo entero máximo
de 2,9 W/kg durante 15 minutos de MRI en un escáner de MRI Siemens Medical
Magnetom de 1,5 teslas con software Numaris/4, versión Syngo MR 2002B
DHHS. El promedio del índice de absorción específica (SAR, según sus siglas en
inglés) de cuerpo entero máximo fue de 2,9 W/kg, que corresponde a un valor
medido por calorimetría de 2,1 W/kg.
4.5 Procedimiento de implantación
(Consulte el apartado 11, MODO DE EMPLEO)
• Durante el procedimiento, es necesario mantener una visualización
adecuada mediante estudios de imagen para colocar satisfactoriamente la
rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z y asegurar la yuxtaposición adecuada a
la pared vascular.
• No doble ni acode el sistema de implantación. Si lo hace, podría dañar el
sistema de implantación y la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z.
• Para evitar el retorcimiento de la endoprótesis vascular, al hacer girar
el sistema de implantación se debe tener cuidado para que giren
conjuntamente todos los componentes del sistema (desde la vaina exterior
hasta la cánula interior).
• No siga haciendo avanzar ninguna parte del sistema de implantación si
siente resistencia durante el avance de la guía o el sistema de implantación.
Deténgase y determine la causa de la resistencia; el vaso, el catéter o la
endoprótesis vascular pueden resultar dañados. Tenga especial cuidado en
las zonas en las que haya estenosis o trombosis intravasculares, o en vasos
calcificados o tortuosos.
• El despliegue parcial o la migración inadvertidos de la endoprótesis pueden
requerir la extracción quirúrgica.
• A menos que lo indique un médico, no despliegue la rama ilíaca para AAA
Zenith Spiral-Z en lugares donde pueda ocluir arterias necesarias para
suministrar flujo sanguíneo a órganos o extremidades.
• No intente reenvainar la endoprótesis vascular después de haberla
desplegado parcialmente o totalmente.
• La colocación incorrecta o el sellado incompleto de la rama ilíaca para AAA
Zenith Spiral-Z dentro del vaso pueden aumentar el riesgo de endofugas,
migración u oclusión inadvertida de las arterias ilíacas internas.
• El solapamiento inapropiado de la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z
puede aumentar el riesgo de migración de la endoprótesis vascular. El
despliegue incorrecto o la migración de la endoprótesis pueden requerir
una intervención quirúrgica.
• Durante el procedimiento de implantación debe utilizarse anticoagulación
sistémica administrada según el protocolo habitual del hospital y el
protocolo preferido del médico. Si la heparina está contraindicada, deberá
considerarse otro anticoagulante.
• Para activar el revestimiento hidrofílico del exterior de la vaina introductora
Flexor, la superficie debe limpiarse con paños de gasa estériles empapados
en solución salina. Para conseguir una eficacia óptima, mantenga la vaina
hidratada en todo momento.
• Para disminuir el riesgo de contaminación e infección de la endoprótesis
contenida en el sistema de implantación, manipúlela lo menos posible
durante la preparación y la introducción.
• Mantenga la posición de la guía durante la introducción del sistema de
implantación.
• Debe utilizarse fluoroscopia durante la introducción y el despliegue para
confirmar el funcionamiento adecuado de los componentes del sistema
de implantación, la colocación adecuada de la endoprótesis vascular y el
resultado deseado del procedimiento.
• El uso de la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z con el sistema de
introducción Z-Trak requiere la administración de contraste intravascular.
Los pacientes con insuficiencia renal preexistente pueden tener mayor
riesgo de fallo renal en el período posoperatorio. Se debe procurar limitar
la cantidad de medios de contraste utilizados durante el procedimiento y
emplear métodos preventivos de tratamiento para disminuir el grado de
afectación renal (p. ej., hidratación adecuada).
• Al retirar la vaina o la guía, la configuración anatómica y la posición de la
endoprótesis vascular pueden cambiar. Vigile constantemente la posición
de la endoprótesis vascular y realice una angiografía para comprobar la
posición según sea necesario.
• Tenga cuidado al manipular catéteres, guías y vainas en el interior de un
aneurisma. Las alteraciones excesivas pueden desprender fragmentos de
trombo que pueden causar embolización distal o rotura del aneurisma.
• Si es necesario volver a intervenir con instrumental (intervención
secundaria) a través de la endoprótesis vascular, evite dañarla o alterar su
posición.
• Compruebe que la rama ilíaca contralateral predeterminada se selecciona
para la introducción en el lado contralateral del paciente antes de la
implantación.
Sistemas de 3.0 teslas:
• Campo magnético estático de 3,0 teslas
• Promedio de índice de absorción específica (SAR, según sus siglas en inglés)
de cuerpo entero máximo de 2 W/kg durante 15 minutos de MRI (esto es,
por secuencia de MRI)
En las pruebas no clínicas, la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z produjo un
aumento de temperatura inferior o igual a 2,6 °C con un promedio de índice de
absorción específica (SAR, según sus siglas en inglés) de cuerpo entero máximo
de 2,9 W/kg durante 15 minutos de MRI en un escáner de MRI GE Electric
Healthcare Excite de 3,0 teslas con software 14X.M5. El promedio del índice
de absorción específica (SAR, según sus siglas en inglés) de cuerpo entero
máximo fue de 2,9 W/kg, que corresponde a un valor medido por calorimetría
de 2,7 W/kg.
Artefacto de la imagen
El artefacto de la imagen se extiende por toda la región anatómica que
contiene el dispositivo, y oscurece la vista de las estructuras anatómicas
inmediatamente adyacentes situadas en un radio aproximado de 5 cm del
dispositivo, así como todo el dispositivo y su luz, cuando la imagen se obtiene
en pruebas no clínicas utilizando la siguiente secuencia: secuencia spin eco
rápida en un sistema de MRI GE Electric Healthcare Excite de 3,0 teslas con
software G3.0-052B y bobina de radiofrecuencia de cuerpo.
En todos los escáneres, el artefacto de la imagen se disipa a medida que
aumenta la distancia entre el dispositivo y la zona de interés. Las imágenes
de MRI de la cabeza, el cuello y las extremidades inferiores pueden obtenerse
sin artefactos en las imágenes. Las imágenes de la región abdominal pueden
presentar artefactos, dependiendo de la distancia entre el dispositivo y la zona
de interés.
Cook recomienda que el paciente ponga en conocimiento de MedicAlert
Foundation las condiciones de la MRI reveladas en estas instrucciones de uso.
Para ponerse en contacto con la MedicAlert Foundation:
Correo: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, EE.UU.
Teléfono: +1 888-633-4298 (número gratuito)
+1 209-668-3333 desde fuera de los Estados Unidos
Fax: +1 209-669-2450
Web: www.medicalert.org
5 REACCIONES ADVERSAS
5.1 Reacciones adversas observadas
Para obtener información sobre las reacciones adversas observadas en
pacientes con las endoprótesis vasculares para AAA Zenith, consulte las
instrucciones de uso correspondientes de la familia de productos de
endoprótesis vasculares para AAA Zenith. Hay una copia disponible en línea en
www.cookmedical.com.
5.2 Reacciones adversas posibles
Las reacciones adversas posibles que pueden requerir intervención incluyen,
entre otras:
• Agrandamiento del aneurisma
• Amputación
• Claudicación (p. ej., en nalga o extremidad inferior)
• Complicaciones cardíacas y problemas asociados posteriores (p. ej., arritmia,
infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión e
hipertensión)
• Complicaciones de la anestesia y problemas asociados posteriores (p. ej.,
aspiración)
• Complicaciones de la herida quirúrgica y problemas asociados posteriores
(p. ej., dehiscencia e infección)
• Complicaciones del lugar de acceso vascular, que incluyen infección, dolor,
hematoma, pseudoaneurisma y fístula arteriovenosa
• Complicaciones genitourinarias y problemas asociados posteriores (p. ej.,
isquemia, erosión, fístula, incontinencia, hematuria e infección)
• Complicaciones intestinales (p. ej., íleo, isquemia transitoria, infarto y
necrosis)
4.6 Uso del balón moldeador
• No hinche el balón en el vaso fuera de la endoprótesis vascular, ya que el
vaso podría resultar dañado. Utilice el balón de acuerdo con lo indicado en
su documentación.
• Tenga cuidado al hinchar el balón dentro de la endoprótesis vascular en
presencia de calcificación, ya que el hinchado excesivo podría dañar el vaso.
44
• Complicaciones linfáticas y problemas asociados posteriores (p. ej., fístula
linfática)
• Complicaciones neurológicas locales o generalizadas y problemas asociados
posteriores (p. ej., infarto cerebral, accidente isquémico transitorio,
paraplejia, paraparesia y parálisis)
• Complicaciones pulmonares o respiratorias y problemas asociados
posteriores (p. ej., neumonía, insuficiencia respiratoria e intubación
prolongada)
• Complicaciones renales y problemas asociados posteriores (p. ej., oclusión
de la arteria, toxicidad del contraste, insuficiencia y fallo)
• Conversión quirúrgica a reparación abierta
• Daño aórtico, que incluye perforación, disección, hemorragia, rotura y
muerte
• Daño vascular
• Edema
• Embolización (micro y macro) con isquemia transitoria o permanente o
infarto
• Endofuga
• Endoprótesis: colocación incorrecta de componentes; despliegue
incompleto de componentes; migración de componentes; separación de
componentes de otros componentes de la endoprótesis vascular; rotura del
hilo de sutura; oclusión; infección; fractura de stents; desgaste del material
de la endoprótesis vascular; dilatación; erosión; punción, flujo alrededor de
la endoprótesis vascular; y corrosión
• Espasmo vascular o traumatismo vascular (p. ej., disección del vaso
iliofemoral, hemorragia, rotura y muerte)
• Fiebre e inflamación localizada
• Fístula arteriovenosa
• Hemorragia, hematoma o coagulopatía
• Impotencia
• Infección del aneurisma, el dispositivo o el lugar de acceso, lo que incluye
formación de abscesos, fiebre transitoria y dolor
• Insuficiencia hepática
• Muerte
• Oclusión de la endoprótesis vascular o del vaso nativo
• Rotura del aneurisma y muerte
• Trombosis y pseudoaneurisma arteriales o venosos
para evaluar el estado de salud y la eficacia de las endoprótesis vasculares.
Los pacientes que presenten signos clínicos específicos (p. ej., endofugas,
aneurismas en crecimiento o cambios en la estructura o posición de la
endoprótesis vascular) deben someterse a un seguimiento más exhaustivo.
En el apartado 12, PAUTAS PARA LOS ESTUDIOS DE IMAGEN Y
SEGUIMIENTO POSOPERATORIO, se describen pautas específicas para el
seguimiento.
• Los pacientes deben ser informados de la importancia del cumplimiento
del programa de seguimiento, tanto durante el primer año como a
intervalos anuales de entonces en adelante. También debe decírseles
que la regularidad y la constancia del seguimiento son fundamentales
para garantizar la seguridad y la eficacia continuadas del tratamiento
endovascular de los AAA. Como mínimo, es necesario realizar estudios de
imagen anuales y cumplir los requisitos del seguimiento posoperatorio
periódico, lo que debe considerarse un compromiso de por vida con la salud
y el bienestar del paciente.
• Los médicos deben advertir a todos los pacientes de la importancia de
buscar atención médica inmediata en caso de que se experimenten signos
de oclusión de ramificación o de agrandamiento o rotura del aneurisma.
Los signos de oclusión de ramificación de la endoprótesis vascular incluyen
dolor en las caderas o las piernas al caminar o en reposo, decoloración de las
piernas y sensación de frío en las piernas. La rotura del aneurisma puede ser
asintomática, pero normalmente se presenta con: dolor; entumecimiento;
debilidad en las piernas; dolor en la espalda, el tórax, el abdomen o la ingle;
mareos; desmayos; aumento del ritmo cardíaco o debilidad repentina.
• Debido a los estudios de imagen requeridos para la colocación y el
seguimiento satisfactorios de dispositivos endovasculares, las mujeres
que estén embarazadas o sospechen estarlo deben ser informadas de los
riesgos que tiene la exposición a la radiación para los tejidos en desarrollo.
Los varones que se sometan a reparación endovascular o quirúrgica abierta
pueden experimentar impotencia.
Los médicos deben aconsejar a los pacientes que consulten la Guía del
paciente para informarse sobre los riesgos posibles durante la implantación del
dispositivo y después de ella. Los riesgos relacionados con el procedimiento
incluyen complicaciones cardíacas, pulmonares, neurológicas, intestinales y
hemorrágicas. Los riesgos relacionados con el dispositivo incluyen oclusión,
endofuga, agrandamiento del aneurisma, fractura, posibilidad de que sea
necesario volver a intervenir y realizar una conversión quirúrgica abierta, rotura
y muerte (véase el apartado 5.1, Reacciones adversas observadas, y el
apartado 5.2, Reacciones adversas posibles). El médico debe rellenar la
tarjeta de identificación del paciente y dársela al paciente para que éste pueda
llevarla consigo en todo momento. El paciente debe hacer referencia a la tarjeta
siempre que visite a otros profesionales sanitarios, sobre todo en caso de que
tenga que someterse a otros procedimientos diagnósticos (p. ej., MRI).
Informes de reacciones adversas relacionadas con el dispositivo
Cualquier reacción adversa (incidente clínico) relacionada con la rama ilíaca
para AAA Zenith Spiral-Z debe comunicarse inmediatamente a Cook. Clientes
de Estados Unidos: para informar sobre incidentes, llamen al Departamento
de Relaciones con los Clientes al número 1-800-457-4500 (24 horas) o
1-812-339-2235. Clientes de fuera de Estados Unidos: pónganse en contacto
con su distribuidor.
9 PRESENTACIÓN
• Las ramas ilíacas para AAA Zenith Spiral-Z se suministran esterilizadas con
gas de óxido de etileno, precargadas en el sistema de introducción Z-Trak y
empaquetadas en envases de apertura pelable.
• Los dispositivos están indicados para un solo uso. No reesterilice los
dispositivos.
• El producto está estéril si el envase no se ha abierto ni ha sufrido ningún
daño. Inspeccione el dispositivo y el envase para comprobar que no han
resultado dañados durante el transporte. No utilice este dispositivo si está
dañado o si la barrera estéril está dañada o rota. Si se ha producido algún
daño, no utilice el producto y devuélvalo a Cook.
• Antes del uso, asegúrese de que se dispone de los dispositivos apropiados
(cantidad y tamaño) para el paciente, comprobando que los dispositivos se
corresponden con los prescritos por el médico para ese paciente particular.
• La rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z está cargada sobre una vaina
introductora Flexor de 14 ó 16 Fr. La superficie de la vaina está tratada
con un revestimiento hidrofílico que, al hidratarse, mejora el control del
desplazamiento. Para activar el revestimiento hidrofílico, la superficie debe
limpiarse con paños de gasa estériles empapados en solución salina en
condiciones estériles.
• No utilice el dispositivo después de la fecha «USE BY» (fecha de caducidad)
impresa en la etiqueta.
• Almacénelo en un lugar fresco y seco.
6 RESUMEN DE ESTUDIOS CLÍNICOS
Para obtener información de estudios clínicos sobre pacientes con
endoprótesis vasculares para AAA Zenith, consulte las instrucciones de uso
correspondientes de la familia de productos de endoprótesis vasculares para
AAA Zenith. Hay una copia disponible en línea en www.cookmedical.com.
7 SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES
(Véase el apartado 4, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES)
7.1 Individualización del tratamiento
Cook recomienda que la selección de los diámetros de la rama ilíaca para
AAA Zenith Spiral-Z se haga según lo descrito en la tabla 10.5.1. El médico
debe disponer de unidades de todas las longitudes y los diámetros de los
dispositivos necesarios para realizar el procedimiento, sobre todo cuando
las medidas (diámetros y longitudes de tratamiento) preoperatorias de
planificación del caso no sean precisas. Esto permitirá una mayor flexibilidad
intraoperatoria para conseguir resultados óptimos. Los riesgos y los beneficios
deben considerarse cuidadosamente en cada paciente antes de utilizar la rama
ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z. Las consideraciones adicionales que deben
tenerse en cuenta para la selección de los pacientes incluyen, entre otras:
• La edad y la esperanza de vida del paciente
• Las comorbilidades (p. ej., insuficiencia cardíaca, pulmonar o renal antes de
la intervención quirúrgica, y obesidad mórbida)
• La idoneidad del paciente para la reparación quirúrgica abierta
• La idoneidad anatómica del paciente para la reparación endovascular
• El riesgo de rotura del aneurisma comparado con el riesgo del tratamiento
con la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z
• La capacidad del paciente para tolerar la anestesia general, regional o local
• El tamaño y la morfología del vaso de acceso iliofemoral (grado mínimo
de trombosis, calcificación y tortuosidad) deben ser compatibles con las
técnicas de acceso vascular y los accesorios del perfil de implantación de
una vaina introductora vascular de entre 14 y 16 Fr
• Lugar de fijación distal de la rama ilíaca para Zenith Spiral-Z en la arteria
ilíaca de más de 10 mm de longitud y de 7,5–20 mm de diámetro (medido
de pared exterior a pared exterior)
• La ausencia de enfermedad oclusiva importante de la arteria femoral/ilíaca
que pueda impedir el flujo a través de la endoprótesis vascular
10 INFORMACIÓN SOBRE EL USO CLÍNICO
10.1 Formación de médicos
AVISO: Durante los procedimientos de implantación o reintervención
deberá haber un equipo quirúrgico vascular disponible en todo
momento para el caso de que sea necesaria una conversión a reparación
quirúrgica abierta.
AVISO: La rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z con el sistema de
introducción Z-Trak sólo deben utilizarla médicos y equipos que hayan
recibido formación en técnicas intervencionistas vasculares y en el uso
de este dispositivo. A continuación se resumen los requisitos teóricos
y técnicos recomendados que deben cumplir los médicos que utilicen
la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z con el sistema de introducción
Z-Trak.
Selección de los pacientes:
• Conocimiento de la historia natural de los aneurismas aórticos abdominales
(AAA) y las comorbilidades asociadas a la reparación de AAA.
• Conocimiento de la interpretación de imágenes radiográficas, la selección
de los dispositivos, la planificación y la selección de tamaños.
La decisión final del tratamiento deben tomarla el médico y el paciente.
8 INFORMACIÓN PARA EL ASESORAMIENTO DE LOS PACIENTES
Un equipo multidisciplinar que tenga experiencia conjunta en la
realización de procedimientos tales como:
El médico y el paciente (y los miembros de la familia) deben considerar los
riesgos y las ventajas al deliberar sobre la conveniencia de este dispositivo
endovascular y del procedimiento, lo que incluye:
• Incisión, arteriotomía y reparación femorales
• Técnicas de acceso y cierre percutáneos
• Técnicas selectivas y no selectivas con guías y catéteres
• Interpretación de imágenes fluoroscópicas y angiográficas
• Embolización
• Angioplastia
• Colocación de stents endovasculares
• Técnicas con dispositivo de recuperación (asa)
• Uso adecuado de material de contraste radiográfico
• Técnicas para reducir al mínimo la exposición a radiación
• Las modalidades necesarias para el seguimiento de los pacientes
• Los riesgos y las diferencias entre la reparación endovascular y la reparación
quirúrgica
• Las ventajas posibles de la reparación quirúrgica abierta tradicional
• Las ventajas posibles de la reparación endovascular
• La posibilidad de que sea necesaria la reparación intervencionista o
quirúrgica abierta posterior del aneurisma después de la reparación
endovascular inicial
Además de los riesgos y las ventajas de la reparación endovascular, el médico
debe evaluar el compromiso del paciente con el seguimiento posoperatorio y
el cumplimiento de los requisitos de éste, ya que son necesarios para garantizar
la seguridad y la eficacia continuadas del tratamiento. A continuación se
enumeran otros temas relacionados con las expectativas posteriores a una
reparación endovascular que deben discutirse con el paciente.
10.2 Inspección previa al uso
Inspeccione el dispositivo y el envase para comprobar que no han resultado
dañados durante el transporte. No utilice este dispositivo si está dañado o
si la barrera estéril está dañada o rota. Si se ha producido algún daño, no
• Todos los pacientes deben ser informados de que el tratamiento
endovascular requiere un seguimiento periódico durante el resto de la vida
45
Factores determinantes previos al implante
utilice el producto y devuélvalo a Cook. Antes del uso, asegúrese de que se
dispone de los dispositivos apropiados (cantidad y tamaño) para el paciente,
comprobando que los dispositivos se corresponden con los prescritos por el
médico para ese paciente particular.
Asegúrese de elegir el dispositivo adecuado durante la planificación previa al
implante.
Los factores determinantes incluyen:
10.3 Material necesario
1. La selección de la arteria femoral para la introducción del sistema de
implantación (que define las arterias ilíacas contralateral e ipsilateral
respectivas)
2. La angulación del cuello aórtico, el aneurisma y las arterias ilíacas
3. Los diámetros del cuello aórtico infrarrenal y las arterias ilíacas distales
4. La distancia desde la bifurcación aórtica de un cuerpo principal o un
dispositivo Renu de la familia de productos de endoprótesis vasculares
para AAA Zenith colocados previamente hasta las arterias ilíacas internas
o hasta los lugares de acoplamiento
5. La existencia de uno o varios aneurismas que se extiendan en el interior
de las arterias ilíacas puede requerir una consideración especial al
seleccionar el lugar adecuado de encuentro de la endoprótesis vascular y
la arteria
6. El grado de calcificación vascular
• Fluoroscopio con funciones de angiografía digital (brazo en C o unidad fija)
• Medios de contraste
• Jeringa
• Solución salina heparinizada
• Paños de gasa estériles
10.4 Material recomendado
Para la implantación de cualquier componente de la línea de productos Zenith
se recomiendan los productos siguientes. Para obtener información sobre
el uso de estos productos, consulte las instrucciones de uso sugeridas del
producto en cuestión.
• Guía extrarrígida de 0,035 pulgadas (0,89 mm) y 260 cm de longitud;
por ejemplo:
• Guías extrarrígidas Cook Lunderquist (LES)
• Guía estándar de 0,035 pulgadas (0,89 mm); por ejemplo:
• Guías Cook de 0,035 pulgadas (0,89 mm)
• Guías Cook Nimble™
• Balones moldeadores; por ejemplo:
• Catéter balón Cook Coda
• Equipos introductores; por ejemplo
• Equipos introductores Cook Check-Flo
• Equipos introductores Cook Check-Flo extragrandes
• Introductores contralaterales Cook Flexor Balkin Up & Over
• Catéter de medición; por ejemplo:
• Catéteres de medición centimetrados Cook Aurous
• Catéteres angiográficos de punta radiopaca; por ejemplo:
• Catéteres angiográficos Cook con punta Beacon
• Catéteres de Cook Royal Flush con punta Beacon
• Agujas para acceso; por ejemplo:
• Agujas para acceso vascular percutáneo Cook
• Dilatadores endovasculares; por ejemplo:
• Equipos de dilatadores endovasculares Cook
Preparación del paciente
1. Consulte los protocolos del centro relacionados con la anestesia, la
anticoagulación y la monitorización de las constantes vitales.
2. Coloque al paciente sobre la mesa de estudios de imagen de forma que
sea posible la visualización fluoroscópica desde el cayado aórtico hasta
las bifurcaciones femorales.
3. Deje al descubierto la arteria femoral primitiva seleccionada utilizando la
técnica quirúrgica habitual.
4. Establezca un control proximal y distal adecuado del vaso femoral
seleccionado.
11.1 Sistema de la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z (Fig. 2)
NOTA: Para obtener instrucciones sobre cómo colocar un cuerpo principal o
un dispositivo Renu de la familia de productos de endoprótesis vasculares para
AAA Zenith, consulte las instrucciones de uso incluidas con el cuerpo principal
o el dispositivo Renu.
11.1.1 Preparación y lavado de la rama ilíaca contralateral
1. Si procede, extraiga el estilete interior con conector gris (de la cánula
interior) y retire el protector de la punta del dilatador (de la punta del
dilatador). Retire la vaina Peel-Away de la parte posterior de la válvula
hemostática. (Fig. 3) Eleve la punta distal del sistema y lávelo a través de
la llave de paso de la válvula hemostática hasta que salga líquido por la
ranura de lavado que hay cerca de la punta de la vaina introductora.
(Fig. 4) Proceda a inyectar 20 ml de solución de lavado a través del
dispositivo. Deje de inyectar y cierre la llave de paso que hay sobre el
tubo conector.
NOTA: A menudo se utiliza solución salina heparinizada como solución
de lavado de la endoprótesis vascular.
2. Acople la jeringa con solución salina heparinizada al conector de la
cánula interior distal. Lave hasta que salga líquido por la punta del
dilatador distal. (Fig. 5)
NOTA: Al lavar el sistema, eleve el extremo distal de éste para facilitar la
expulsión del aire.
3. Empape paños de gasa estériles en solución salina y frote con ellos la
vaina introductora Flexor para activar el revestimiento hidrofílico. Hidrate
abundantemente la vaina y el dilatador.
10.5 Pautas para la selección del tamaño del diámetro de los
dispositivos
La selección de diámetros debe determinarse a partir del diámetro del vaso
de pared exterior a pared exterior, y no del diámetro de la luz. Si se elige un
tamaño demasiado grande o demasiado pequeño, es posible que el sellado sea
incompleto o que el flujo sea inadecuado.
Tabla 10.5.1 Guía para la selección del tamaño de las ramas ilíacas para
AAA Spiral-Z*
Diámetro del
vaso ilíaco
que se vaya
a utilizar1,2
(mm)
Diámetro
de la rama
ilíaca3
(mm)
Longitud de trabajo
de la rama ilíaca4
(mm)
Vaina
introductora
(Fr)
≤8
9
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
9
11
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
10 - 12
13
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
13 - 15
16
39, 56, 74, 90
14
16 - 18
20
39, 56, 74, 90
16
19 - 20
24
39, 56, 74, 90
16
11.1.2 Preparación y lavado de la rama ilíaca ipsilateral
Siga las instrucciones del apartado anterior, Preparación y lavado de la rama
ilíaca contralateral, para asegurarse de realizar correctamente el lavado de la
rama ilíaca ipsilateral y la activación del revestimiento hidrofílico.
11.1.3 Acceso vascular y angiografía
1. Utilizando la técnica habitual y una aguja arterial de pared ultrafina
(UT) y de calibre 18 ó 19 G, puncione las arterias femorales primitivas
seleccionadas. Tras acceder a los vasos, introduzca:
• Guías: estándar de 0,035 pulgadas (0,89 mm) de diámetro, 145 cm de
longitud y punta en J o guía Bentson
• Vainas del tamaño adecuado (p. ej., 6 u 8 Fr)
• Catéter de lavado (a menudo catéteres radiopacos de medición, p. ej.,
un catéter de medición centimetrado o un catéter de lavado recto)
2. Mediante angiografía, identifique los niveles de la bifurcación aórtica y de
las bifurcaciones ilíacas.
NOTA: Si se utiliza angulación del fluoroscopio con un cuello
angulado, puede ser necesario hacer angiografías utilizando diferentes
proyecciones.
NOTA: Puede obtener asistencia técnica por parte de un especialista en
productos de Cook contactando con su representante local de Cook.
Diámetro máximo a lo largo del lugar de fijación proximal.
Redondee el diámetro aórtico medido al mm más cercano.
3
Es posible que otras consideraciones afecten a la selección del diámetro.
4
Longitud global de la rama = longitud de trabajo + 22 mm de stent de
acoplamiento.
*Todas las dimensiones son nominales.
1
2
11 MODO DE EMPLEO
Requisitos anatómicos
• El tamaño y la morfología del vaso de acceso iliofemoral (grado mínimo
de trombosis, calcio o tortuosidad) deben ser compatibles con las técnicas
y accesorios de acceso vascular. Puede ser necesario emplear técnicas de
conducto arterial.
• Para obtener información sobre requisitos anatómicos adicionales, consulte
las instrucciones de uso del cuerpo principal o del dispositivo Renu
correspondientes de la familia de productos de endoprótesis vasculares
para AAA Zenith, que pueden encontrarse en www.cookmedical.com.
11.1.4 Colocación y despliegue de la rama ilíaca contralateral
1. Coloque el intensificador de imágenes de forma que se muestren la
arteria ilíaca interna contralateral y la arteria ilíaca primitiva contralateral.
2. Antes de introducir el sistema de implantación de la rama ilíaca
contralateral, inyecte contraste a través de la vaina femoral contralateral
para localizar la arteria ilíaca interna contralateral.
3. Introduzca el sistema de implantación de la rama ilíaca contralateral en
la arteria. Hágalo avanzar lentamente hasta que la rama ilíaca quede
solapada al menos un stent, sin sobrepasar la banda marcadora radiopaca
situada a 30 mm del extremo proximal de la rama ilíaca, en el interior
de la ramificación contralateral del cuerpo principal. (Fig. 6) Si el cuerpo
principal de la endoprótesis vascular tiende a moverse durante esta
maniobra, manténgalo en posición estabilizando el posicionador gris
sobre el lado ipsilateral.
NOTA: Una banda marcadora radiopaca situada a 30 mm del extremo
proximal de la rama ilíaca indica el solapamiento máximo.
NOTA: Si el avance del sistema de implantación de la rama ilíaca presenta
dificultades, intercambie por una guía que ofrezca más soporte. En vasos
tortuosos, la configuración anatómica puede alterarse considerablemente
al introducir los sistemas de guías rígidas y vaina.
4. Confirme la posición del extremo distal de la rama ilíaca de la endoprótesis
vascular. Cambie la posición de la rama ilíaca si es necesario para asegurar
la permeabilidad de la arteria ilíaca interna, un solapamiento mínimo de un
stent y un solapamiento máximo de 30 mm dentro del cuerpo principal.
NOTA: Asegúrese de que la válvula hemostática Captor que hay sobre la
vaina introductora de la rama ilíaca esté en la posición abierta. (Fig. 7)
5. Para el despliegue, mantenga la rama ilíaca de la endoprótesis vascular
en posición con ayuda del agarrador sobre el posicionador gris
Antes de utilizar la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z con el sistema de
introducción Z-Trak, consulte este folleto de Instrucciones de uso sugeridas. Las
instrucciones siguientes incluyen unas pautas básicas para la colocación del
dispositivo. Puede ser necesario introducir variaciones en los procedimientos
siguientes. Estas instrucciones se ofrecen como guía para el médico, y no
sustituyen al juicio de éste.
Información general sobre el uso
• Durante el uso de la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z con el sistema de
introducción Z-Trak deben emplearse las técnicas habituales de colocación
de vainas de acceso arterial, catéteres guía, catéteres angiográficos y guías.
La rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z con el sistema de introducción
Z-Trak es compatible con guías de 0,035 pulgadas (0,89 mm) de diámetro.
• La implantación de un stent endovascular es un procedimiento quirúrgico
y puede producirse una pérdida de sangre por varias causas, que
rara vez exige una intervención (incluida una transfusión) para evitar
resultados adversos. Resulta importante supervisar la pérdida de sangre
procedente de la válvula hemostática durante todo el procedimiento,
pero es específicamente relevante durante y después de la manipulación
del posicionador gris. Después de la extracción del posicionador gris, si
la pérdida de sangre es excesiva, considere la colocación de un balón
moldeador deshinchado o un dilatador del sistema de introducción dentro
de la válvula para restringir el flujo.
46
Angiografía final
mientras retira la vaina. (Figs. 8 y 9) Asegúrese de que se mantenga el
solapamiento.
6. Deje de retirar la vaina tan pronto como se desprenda el extremo distal de
la rama ilíaca de la endoprótesis vascular.
7. Utilizando fluoroscopia y tras verificar la posición de la rama ilíaca de
la endoprótesis vascular, afloje el manguito y retraiga la cánula interior
para acoplar el dilatador cónico al posicionador gris. Apriete el manguito.
Mantenga la posición de la vaina mientras retira el posicionador gris con
la cánula interior fijada.
8. Cierre la válvula hemostática Captor que hay sobre la vaina introductora
de la rama ilíaca girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta el
tope. (Fig. 10)
9. Vuelva a comprobar la posición de la guía.
11.1.5 Colocación y despliegue de la rama ilíaca ipsilateral
1. Coloque el catéter angiográfico justo por encima del nivel de las arterias
renales. Mediante angiografía, verifique que las arterias renales sean
permeables y que no haya endofugas. Asegúrese de que las arterias
ilíacas internas sean permeables.
2. Compruebe que no haya endofugas ni acodamientos y verifique la
posición de los marcadores radiopacos de oro proximales. Extraiga las
vainas, las guías y los catéteres.
NOTA: Si se observan endofugas u otros problemas, consulte las
instrucciones de uso sugeridas de los componentes auxiliares de la
endoprótesis vascular para AAA Zenith.
3. Repare los vasos y ciérrelos utilizando las técnicas quirúrgicas habituales.
12 PAUTAS PARA LOS ESTUDIOS DE IMAGEN Y SEGUIMIENTO
POSOPERATORIO
NOTA: Asegúrese de que la válvula hemostática Captor que hay sobre la vaina
introductora del cuerpo principal esté en la posición abierta. (Fig. 11)
Para obtener información sobre las pautas de los estudios de imagen y el
seguimiento posoperatorio, consulte las instrucciones de uso del cuerpo
principal para AAA Zenith o del dispositivo Renu utilizados, que pueden
encontrarse en www.cookmedical.com.
1. Utilice el conjunto de guía y vaina del cuerpo principal de la endoprótesis
vascular para introducir la rama ilíaca ipsilateral de la endoprótesis
vascular. Haga avanzar el conjunto de dilatador y vaina en la vaina del
cuerpo principal.
NOTA: En vasos tortuosos, la posición de las arterias ilíacas internas
puede cambiar considerablemente al introducir los sistemas de guías
rígidas y vaina.
2. Haga avanzar lentamente el dispositivo hasta que la rama ilíaca ipsilateral
de la endoprótesis vascular quede solapada en el interior de la ramificación
ipsilateral del cuerpo principal un mínimo de un stent. (Fig. 12)
NOTA: Si se requiere un solapamiento de más de 55 mm, puede ser
necesario utilizar de una extensión de rama en la zona de la bifurcación
del lado opuesto.
NOTA: Para el uso con un convertidor Renu, asegúrese de que la rama
ilíaca quede solapada en el interior del convertidor Renu un mínimo de
un stent completo de la rama ilíaca (o sea, el stent proximal de la rama
ilíaca).
3. Confirme la posición del extremo distal de la rama ilíaca de la endoprótesis
vascular. Cambie la posición de la rama ilíaca de la endoprótesis vascular si
es necesario para asegurar la permeabilidad de la arteria ilíaca interna.
NOTA: Asegúrese de que la válvula hemostática Captor que hay sobre la
vaina introductora de la rama ilíaca esté en la posición abierta. (Fig. 7)
4. Para el despliegue, mantenga estable la rama ilíaca de la endoprótesis
vascular con el agarrador sobre el posicionador gris mientras retira la
vaina de la rama ilíaca. Si es necesario, retire la vaina del cuerpo principal.
(Figs. 8 y 13)
5. Utilizando fluoroscopia y tras verificar la posición de la rama ilíaca de
la endoprótesis vascular, afloje el manguito y retraiga la cánula interior
para acoplar el dilatador cónico al posicionador gris. Apriete el manguito.
Mantenga la posición de la vaina del cuerpo principal mientras retira la
vaina de la rama ilíaca y el posicionador gris con la cánula interior fijada.
6. Cierre la válvula hemostática Captor que hay sobre la vaina introductora
del cuerpo principal girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta el
tope.
7. Vuelva a comprobar la posición de las guías. Deje la vaina y la guía en
posición.
12.1 Generales
• La eficacia a largo plazo de las endoprótesis vasculares tras una intervención
endovascular secundaria empleando componentes adicionales no se ha
determinado aún.
• Es necesario advertir a todos los pacientes que el tratamiento endovascular
requiere un seguimiento periódico durante el resto de la vida para evaluar
el estado de salud y la eficacia de las endoprótesis vasculares. Los pacientes
que presenten signos clínicos específicos (p. ej., endofugas, aneurismas
en crecimiento o cambios en la estructura o posición de la endoprótesis
vascular) deben someterse a un seguimiento más exhaustivo.
• Los pacientes deben ser informados de la importancia del cumplimiento
del programa de seguimiento, tanto durante el primer año como a
intervalos anuales de entonces en adelante. También debe decírseles
que la regularidad y la constancia del seguimiento son fundamentales
para garantizar la seguridad y la eficacia continuadas del tratamiento
endovascular de los AAA.
• Los médicos deben evaluar individualmente a los pacientes y prescribirles
un seguimiento adaptado a las necesidades y circunstancias particulares
de cada uno. El requisito mínimo para el seguimiento de los pacientes
(descrito en las instrucciones de uso del cuerpo principal para AAA Zenith o
del dispositivo Renu que se hayan utilizado) debe seguirse incluso si no hay
síntomas clínicos (p. ej., dolor, entumecimiento o debilidad). Los pacientes
que presenten signos clínicos específicos (p. ej., endofugas, aneurismas
en crecimiento o cambios en la estructura o posición de la endoprótesis
vascular) deben someterse a sesiones de seguimiento más frecuentes.
• Los estudios de imagen anuales de seguimiento deben incluir radiografías
abdominales y TAC con contraste y sin él. Si hay complicaciones renales u
otros factores que impidan el uso de medios de contraste para la obtención
de imágenes, pueden utilizarse radiografías abdominales, TAC sin contraste
y ecografía dúplex.
• La combinación de TAC con contraste y sin él ofrece información sobre el
cambio de diámetro del aneurisma, las endofugas, la permeabilidad, la
tortuosidad, la evolución de la patología, la longitud de fijación y otros
cambios morfológicos.
• Las radiografías abdominales ofrecen información sobre la integridad del
dispositivo (p. ej., la separación entre los componentes y la fractura de los
stents).
• La ecografía dúplex puede ofrecer información sobre el cambio de diámetro
de los aneurismas, las endofugas, la permeabilidad, la tortuosidad y la
evolución de la patología. En estas circunstancias, debe realizarse una TAC
sin contraste junto con la ecografía. La ecografía puede ser un método
diagnóstico menos fiable y menos sensible que la TAC.
• El seguimiento mínimo mediante estudios de imagen de los pacientes
con endoprótesis vasculares para AAA Zenith implantadas se describe
en las instrucciones de uso del cuerpo principal para AAA Zenith o del
dispositivo Renu que se hayan utilizado, que pueden encontrarse en
www.cookmedical.com. Los pacientes que requieran un seguimiento más
exhaustivo deberán someterse a evaluaciones intermedias.
11.1.6 Introducción del balón moldeador
1. Prepare el balón moldeador de la forma siguiente:
• Lave la luz de la guía con solución salina heparinizada.
• Expulse todo el aire del balón.
2. Para preparar la introducción del balón moldeador, abra la válvula
hemostática Captor haciéndola girar en sentido contrario al de las agujas
del reloj. (Fig. 11)
3. Haga avanzar el balón moldeador sobre la guía y a través de la válvula
hemostática Captor del sistema de introducción del cuerpo principal
hasta el nivel de las arterias renales. Mantenga la vaina en la posición
correcta.
4. Apriete la válvula hemostática Captor alrededor del balón moldeador con
una suave presión haciéndola girar en el sentido de las agujas del reloj.
(Fig. 10)
AVISO: No hinche el balón en el vaso fuera de la endoprótesis
vascular.
5. Hinche el balón moldeador con medios de contraste diluidos (según las
indicaciones del fabricante) en la zona del stent cubierto más proximal y
el cuello infrarrenal, comenzando en posición proximal y trabajando en
dirección distal. (Fig. 14)
AVISO: Asegúrese de que el balón esté deshinchado por completo
antes de cambiarlo de posición.
AVISO: La válvula hemostática Captor debe abrirse antes de
cambiar la posición del balón moldeador.
6. Retire el balón moldeador hasta el solapamiento de la ramificación
ipsilateral e hinche el balón.
AVISO: La válvula hemostática Captor debe abrirse antes de
cambiar la posición del balón moldeador.
7. Retire el balón moldeador hasta el lugar de fijación distal ipsilateral e
hinche el balón.
AVISO: No hinche el balón en el vaso fuera de la endoprótesis
vascular.
AVISO: La válvula hemostática Captor debe abrirse antes de
cambiar la posición del balón moldeador.
8. Deshinche y extraiga el balón moldeador. Transfiera el balón moldeador
sobre la guía contralateral al interior del sistema de introducción de
la rama ilíaca contralateral. Haga avanzar el balón moldeador hasta el
solapamiento de la ramificación contralateral e hinche el balón.
AVISO: Asegúrese de que el balón esté deshinchado por completo
antes de cambiarlo de posición.
AVISO: La válvula hemostática Captor debe abrirse antes de
cambiar la posición del balón moldeador.
9. Retire el balón moldeador hasta el lugar de fijación distal de la rama ilíaca
contralateral y el vaso, e hinche el balón. (Fig. 14)
AVISO: No hinche el balón en el vaso fuera de la endoprótesis
vascular.
10.Extraiga el balón moldeador y sustitúyalo por un catéter angiográfico para
realizar angiografías al terminar.
11.Retire o sustituya todas las guías rígidas para permitir que las arterias
ilíacas vuelvan a su posición natural.
12.2 Vigilancia y tratamiento adicionales
Se recomienda vigilancia adicional y posible tratamiento para:
• Aneurisma con endofuga de tipo I
• Aneurisma con endofuga de tipo III
• El aneurisma se ha agrandado hasta alcanzar un diámetro ≥5 mm superior
a su diámetro máximo en el momento del procedimiento de implantación
(independientemente de las endofugas)
• Migración
• Longitud de sellado inadecuada
Al considerar la conveniencia de una nueva intervención o de conversión
a reparación abierta, deben tenerse en cuenta la evaluación de las
comorbilidades del paciente por parte del médico a cargo, la esperanza
de vida y las elecciones personales del paciente. Los pacientes deben ser
informados de que tras la colocación de la endoprótesis vascular es posible que
sea necesario realizar nuevas intervenciones, tales como intervenciones con
catéteres o de conversión a cirugía abierta.
12.3 Información sobre la MRI
Las pruebas no clínicas han demostrado que la rama ilíaca para AAA Zenith
Spiral-Z es segura bajo ciertas condiciones de la MRI. Inmediatamente después
de su colocación, el stent puede someterse a MRI de manera segura en las
siguientes condiciones:
Campo magnético estático
• Campo magnético estático de 3,0 teslas o menos
• Campo magnético de gradiente espacial máximo de 720 gauss/cm
La evaluación no clínica se realizó en un sistema de MRI de 3 teslas (General
Electric Excite) con un campo magnético de gradiente espacial máximo de
720 gauss/cm, medido con un gausímetro en la posición del campo magnético
estático pertinente al paciente (esto es, fuera de la cubierta del escáner,
accesible a un paciente o a otra persona).
Calentamiento relacionado con la MRI
Sistemas de 1,5 teslas:
• Campo magnético estático de 1,5 teslas
47
• Promedio de índice de absorción específica (SAR, según sus siglas en inglés)
de cuerpo entero máximo de 2 W/kg durante 15 minutos de MRI (esto es,
por secuencia de MRI)
En las pruebas no clínicas, la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z produjo un
aumento de temperatura inferior o igual a 2,1 °C con un promedio de índice de
absorción específica (SAR, según sus siglas en inglés) de cuerpo entero máximo
de 2,9 W/kg durante 15 minutos de MRI en un escáner de MRI Siemens Medical
Magnetom de 1,5 teslas con software Numaris/4, versión Syngo MR 2002B
DHHS. El promedio del índice de absorción específica (SAR, según sus siglas en
inglés) de cuerpo entero máximo fue de 2,9 W/kg, que corresponde a un valor
medido por calorimetría de 2,1 W/kg.
Sistemas de 3,0 teslas:
• Campo magnético estático de 3,0 teslas
• Promedio de índice de absorción específica (SAR, según sus siglas en inglés)
de cuerpo entero máximo de 2 W/kg durante 15 minutos de MRI (esto es,
por secuencia de MRI)
En las pruebas no clínicas, la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z produjo un
aumento de temperatura inferior o igual a 2,6 °C con un promedio de índice de
absorción específica (SAR, según sus siglas en inglés) de cuerpo entero máximo
de 2,9 W/kg durante 15 minutos de MRI en un escáner de MRI GE Electric
Healthcare Excite de 3,0 teslas con software 14X.M5. El promedio del índice
de absorción específica (SAR, según sus siglas en inglés) de cuerpo entero
máximo fue de 2,9 W/kg, que corresponde a un valor medido por calorimetría
de 2,7 W/kg.
Artefacto de la imagen
El artefacto de la imagen se extiende por toda la región anatómica que
contiene el dispositivo, y oscurece la vista de las estructuras anatómicas
inmediatamente adyacentes situadas en un radio aproximado de 5 cm del
dispositivo, así como todo el dispositivo y su luz, cuando la imagen se obtiene
en pruebas no clínicas utilizando la siguiente secuencia: secuencia spin eco
rápida en un sistema de MRI GE Electric Healthcare Excite de 3,0 teslas con
software G3.0-052B y bobina de radiofrecuencia de cuerpo.
En todos los escáneres, el artefacto de la imagen se disipa a medida que
aumenta la distancia entre el dispositivo y la zona de interés. Las imágenes
de MRI de la cabeza, el cuello y las extremidades inferiores pueden obtenerse
sin artefactos en las imágenes. Las imágenes de la región abdominal pueden
presentar artefactos, dependiendo de la distancia entre el dispositivo y la zona
de interés.
Cook recomienda que el paciente ponga en conocimiento de MedicAlert
Foundation las condiciones de la MRI reveladas en estas instrucciones de uso.
Para ponerse en contacto con la MedicAlert Foundation:
Correo: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, EE.UU.
Teléfono: +1 888-633-4298 (número gratuito)
+1 209-668-3333 desde fuera de los Estados Unidos
Fax: +1 209-669-2450
Web: www.medicalert.org
13 INFORMACIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN DEL PACIENTE
Además de estas instrucciones de uso, el envase de la rama ilíaca para AAA
Zenith Spiral-Z con el sistema de introducción Z-Trak incluye un Formulario
de localización del dispositivo que el personal del hospital tiene que rellenar
y enviar a Cook a fin de tener localizados a todos los pacientes a los que se ha
implantado la rama ilíaca para AAA Zenith Spiral-Z (como requiere la normativa
federal estadounidense).
48
FRANÇAIS
nécessaire pour la Zenith Spiral-Z. Ces mesures sont un facteur essentiel
dans les performances du traitement endovasculaire.
• Consulter le mode d’emploi approprié pour les exigences relatives aux
mesures et une liste des éléments anatomiques essentiels susceptibles
d‘empêcher l‘exclusion de l‘anévrisme avec un corps principal ou un
dispositif Renu de la famille de produits d’endoprothèse vasculaire
Zenith AAA.
• Un accès iliaque ou fémoral adéquat est nécessaire pour introduire le
dispositif dans le système vasculaire. Le diamètre du vaisseau d‘accès
(mesuré d‘une paroi interne à l‘autre) et sa morphologie (tortuosité
minimale, artériopathie oblitérante et/ou calcification) doivent être
compatibles avec les techniques d‘accès vasculaire et les systèmes de
largage d‘une gaine d‘introduction vasculaire de 14 à 16 Fr. Des vaisseaux
significativement calcifiés, oblitérés, tortueux ou contenant des thrombus
peuvent écarter la possibilité de pose de l‘endoprothèse et/ou augmenter
les risques d‘embolisation. Une technique de greffon vasculaire peut être
nécessaire pour assurer le succès du traitement chez certains patients.
• Le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA avec système d’introduction
Z-Trak n’est pas recommandé chez les patients qui ne peuvent pas tolérer
les produits de contraste nécessaires à l‘imagerie de suivi per- et postopératoire. Tous les patients doivent être surveillés de près et régulièrement
contrôlés pour détecter tout changement de l’état de leur maladie et de
l’intégrité de l’endoprothèse.
• Le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA avec système d’introduction Z-Trak
n’est pas recommandé chez les patients dépassant les limites de poids et/ou
de taille qui compromettraient ou empêcheraient les conditions d‘imagerie
nécessaires.
• L‘impossibilité de maintenir la perméabilité d‘au moins une artère iliaque
interne ou l‘occlusion d‘une artère mésentérique inférieure indispensable
peut augmenter les risques d‘ischémie du bassin et des intestins.
• Plusieurs grosses artères lombaires perméables, un thrombus mural et une
artère mésentérique inférieure perméable peuvent prédisposer un patient
à des endofuites de type II. Les patients présentant une coagulopathie non
traitable peuvent également être à plus grand risque de développer une
endofuite de type II ou des complications de saignement.
• Le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA n’a pas fait l’objet d’une évaluation
clinique explicite ; ses performances sont cependant représentées par celles
du jambage iliaque d’endoprothèse vasculaire Zenith AAA (une version
antérieure du dispositif), qui n‘ont pas été évaluées dans les cas suivants :
• Lésion aortique traumatique
• Fuite, rupture imminente ou anévrismes rompus
• Anévrismes mycotiques
• Pseudoanévrismes découlant d‘une pose d‘endoprothèse précédente
• Reprises d‘endoprothèses précédemment posées
• Coagulopathie intraitable
• Artère mésentérique indispensable
• Collagénose génétique (telle que syndrome de Marfan ou d‘EhlersDanlos)
• Anévrismes aortiques thoraciques ou thoraco-abdominaux concomitants
• Patients présentant une infection systémique active
• Femmes enceintes ou allaitant
• Patients pathologiquement obèses
• Patients âgés de moins de 18 ans
• Éléments anatomiques essentiels non conformes aux exigences de
mesures spécifiées dans le mode d’emploi approprié du corps principal ou
du dispositif Renu.
• Une sélection réussie des patients nécessite une imagerie spécifique et des
mesures précises ; voir la section 4.3, Techniques de mesure et imagerie
avant l’intervention.
• Le praticien doit avoir à disposition tous les diamètres et longueurs de
dispositif nécessaires pour réaliser l‘intervention, particulièrement si les
mesures de planning préopératoire (diamètres et longueurs de traitement)
sont incertaines. Cette précaution offre une plus grande souplesse
peropératoire permettant d‘obtenir des résultats optimaux.
JAMBAGE ILIAQUE ZENITH® SPIRAL-Z AAA AVEC
SYSTÈME D’INTRODUCTION Z-TRAK™
Mode d’emploi recommandé
Lire attentivement ce mode d’emploi. Si le mode d’emploi, les avertissements
et les mises en garde ne sont pas correctement suivis, des conséquences
chirurgicales graves ou des lésions au patient peuvent survenir.
MISE EN GARDE : Selon la loi fédérale aux États-Unis, ce dispositif ne
peut être vendu que par ou sur l’ordre d’un médecin.
MISE EN GARDE : Tous les éléments contenus dans la poche externe
(notamment le système d’introduction et les endoprothèses vasculaires)
sont fournis stériles et sont exclusivement destinés à un usage unique.
La famille de produits Zenith a sept modes d’emplois recommandés applicables.
Le présent manuel comprend le mode d’emploi recommandé du jambage
iliaque Zenith Spiral-Z AAA. Pour des informations relatives aux autres
composants Zenith applicables, consulter les modes d’emploi suivants :
• Endoprothèse vasculaire Zenith AAA (corps principal de l’endoprothèse
vasculaire Zenith AAA) ;
• Composant de corps principal de l’endoprothèse vasculaire Zenith Flex® AAA ;
• Endoprothèse auxiliaire Zenith Renu® AAA (extension de corps principal et
configurations de convertisseurs) ;
• Endoprothèse vasculaire Zenith Fenestrated AAA ;
• Endoprothèse vasculaire iliaque Zenith Branch ;
• Composants auxiliaires de l’endoprothèse Zenith AAA (extensions de corps
principal, extensions de jambage iliaque, convertisseurs et obturateurs
iliaques de l’endoprothèse vasculaire Zenith AAA) ; et
• Cathéter à ballonnet Coda®.
1 DESCRIPTION DU DISPOSITIF
1.1 Jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA
Le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA doit être utilisé en conjonction avec
les corps principaux Zenith AAA (Flex, Fenestrated et Branch) ou le dispositif
Renu, et fait partie d’un système modulaire formé de plusieurs composants,
en général un corps principal bifurqué et deux jambages iliaques. (Fig. 1) Les
jambages iliaques sont fabriqués dans un tissu polyester tissé pleine épaisseur,
cousu à deux stents Cook-Z® auto-expansibles en acier inoxydable et à un
stent en spirale continu en nitinol à l’aide de suture en polyester tressé et
polypropylène monofilament. L’endoprothèse est entièrement structurée par
des stents afin d’assurer la stabilité et la force d’expansion nécessaires pour
ouvrir sa lumière pendant le déploiement. De plus, les stents Cook-Z situés aux
extrémités de l’endoprothèse assurent la fixation et l’étanchéité nécessaires de
l’endoprothèse à la paroi vasculaire.
1.2 Système de largage
Le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA est livré préchargé sur un système
d’introduction Z-Trak 14 ou 16 Fr. (Fig. 2) Le système de largage est conçu pour
faciliter l’utilisation du dispositif en recourant à une préparation minimale. Tous
les systèmes sont compatibles avec des guides de 0,035 inch (0,89 mm).
Pour obtenir une meilleure hémostase, on peut desserrer ou serrer la valve
hémostatique Captor™ lors de l’introduction et/ou du retrait de dispositifs
auxiliaires à l’intérieur ou à l’extérieur de la gaine. De plus, le système de largage
comprend une gaine d’introduction Flexor® résistante aux coudures et garnie
d’un revêtement hydrophile. Ces deux caractéristiques ont pour but d’améliorer
la trackabilité du dispositif dans les artères iliaques et l’aorte abdominale.
2 UTILISATION
Le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA avec système d’introduction Z-Trak est
indiqué pour être utilisé avec la famille de produits d’endoprothèse vasculaire
Zenith AAA, dont l’endoprothèse vasculaire Zenith Flex AAA, l’endoprothèse
auxiliaire Zenith Renu, l’endoprothèse vasculaire Zenith Fenestrated AAA
ou l’endoprothèse vasculaire iliaque Zenith Branch, dans le cadre d’une
intervention primaire ou secondaire chez les patients qui présentent un
accès iliaque/fémoral adéquat compatible avec les systèmes d’introduction
requis. L’endoprothèse est utilisée combinée à ces produits pour le traitement
endovasculaire d’anévrismes de l’aorte abdominale et aorto-iliaques.
4.3 Techniques de mesure et imagerie avant l’intervention
• Si l‘imagerie TDM sans injection de produit de contraste n‘est pas utilisée,
il peut être impossible d‘évaluer la calcification iliaque ou aortique, ce qui
peut empêcher l‘accès ou la fixation et l‘étanchéité fiables du dispositif.
• Des épaisseurs de reconstruction d‘images avant l‘intervention supérieures
à 3 mm peuvent aboutir à des mesures sous-optimales du dispositif ou à
l‘impossibilité d‘évaluer les sténoses focales par TDM.
• L’expérience clinique indique qu’une angiographie par TDM spiralée
rehaussée par produit de contraste, associée à une reconstruction en
3-D, est la modalité d’imagerie fortement recommandée pour évaluer
précisément l’anatomie du patient avant le traitement par jambage
iliaque Zenith Spiral-Z AAA. Si l’angiographie par TDM spiralée rehaussée
par produit de contraste, associée à une reconstruction en 3-D, n’est pas
disponible, le patient devra être orienté vers un établissement ayant ces
capacités.
• Selon les cliniciens, l’angiographie doit mettre en évidence les bifurcations
de l’artère iliaque de manière à ce que les artères iliaques communes
distales soient bien définies par rapport à l’origine des artères iliaques
internes bilatéralement, avant le déploiement des jambages iliaques.
3 CONTRE-INDICATIONS
Le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA avec système d’introduction Z-Trak est
contre-indiqué dans les cas suivants :
• Les patients présentant des sensibilités ou allergies connues à l‘acier
inoxydable, au polyester, au matériel de brasage (fer-blanc, argent), au
polypropylène, au nitinol ou à l‘or.
• Les patients atteints d‘une infection systémique ou locale qui peuvent être à
plus grand risque de développer une infection de l‘endoprothèse vasculaire.
4 AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE
4.1 Généralités
• Lire attentivement ce mode d‘emploi. Si le mode d‘emploi, les
avertissements et les mises en garde ne sont pas correctement suivis, des
conséquences graves ou des lésions au patient peuvent survenir.
• Il est essentiel de toujours tenir une équipe de chirurgie compétente à
disposition lors d‘une implantation ou d‘une reprise au cas où la conversion
à un traitement par chirurgie ouverte s‘avérerait nécessaire.
• Le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA avec système d’introduction
Z-Trak ne doit être utilisé que par des praticiens et des équipes formées
aux techniques interventionnelles vasculaires (interventions avec cathéter
et chirurgicales) et à l’utilisation de ce dispositif. Les attentes spécifiques
en matière de formation sont décrites dans la section 10.1, Formation
clinique.
• On devra envisager des interventions endovasculaires supplémentaires
ou une conversion à un traitement par chirurgie ouverte standard suivant
le traitement endovasculaire initial chez les patients présentant une
augmentation de taille de l‘anévrisme, une diminution inacceptable de
la longueur de fixation (chevauchement du vaisseau et du composant
prothétique) et/ou une endofuite. Une augmentation de taille de
l‘anévrisme et/ou une endofuite persistante ou une migration de
l’endoprothèse peuvent aboutir à la rupture de l‘anévrisme.
• Les patients présentant une réduction de la circulation sanguine dans
le membre prothétique et/ou une endofuite peuvent devoir subir une
intervention ou une procédure chirurgicale de seconde intention.
Diamètres
Sous TDM, il convient de déterminer les mesures du diamètre en fonction
du diamètre vasculaire mesuré d’une paroi externe à l’autre (et non en
fonction des mesures de la lumière) afin de faciliter les mesures et la sélection
appropriées du dispositif. La tomodensitométrie (TDM) spiralée rehaussée par
produit de contraste doit commencer 1 cm plus haut que l’axe cœliaque et
passer par les têtes fémorales avec une épaisseur de coupe axiale inférieure ou
égale à 3 mm.
Longueurs
Sous TDM, il convient de déterminer les mesures de la longueur de manière
à déterminer précisément la longueur et le planning des jambages iliaques
Zenith Spiral-Z AAA. Ces reconstructions doivent être réalisées en coupes
sagittales et coronales et en 3-D.
• Tous les patients doivent être avertis qu‘un traitement endovasculaire
nécessite un suivi régulier pendant toute leur vie afin d‘évaluer leur
santé et les performances de l‘endoprothèse. Les patients présentant des
résultats cliniques particuliers (tels qu‘une endofuite, une augmentation
de taille de l‘anévrisme, ou un changement de structure ou de position de
l‘endoprothèse) doivent recevoir un suivi complémentaire. Les directives
spécifiques relatives au suivi sont décrites au Chapitre 12, DIRECTIVES
D’IMAGERIE ET SUIVI POST-OPÉRATOIRE.
4.2 Sélection, traitement et suivi des patients
• Un site de fixation distal de l‘artère iliaque de plus de 10 mm de long et
de 7,5 à 20 mm de diamètre (mesuré d‘une paroi externe à l‘autre) est
49
4.7 Informations relatives aux IRM
• Le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA avec système d’introduction Z-Trak
n‘est pas recommandé chez des patients dans l‘incapacité ou refusant de
se soumettre à l‘imagerie pré- et post-opératoire nécessaire et aux études
d‘implantation décrites au Chapitre 12, DIRECTIVES D’IMAGERIE ET
SUIVI POST-OPÉRATOIRE.
• Suivant la pose d‘une endoprothèse, les patients doivent être régulièrement
surveillés afin de déceler un flux périprothétique, une augmentation de
taille de l‘anévrisme, ou un changement de structure ou de position de
l‘endoprothèse. Un examen par imagerie s‘impose au moins une fois par
an, et doit comprendre : 1) des radiographies abdominales pour vérifier
l’intégrité du dispositif (séparation entre composants ou rupture de
stent) et 2) une TDM avec et sans injection de produit de contraste pour
déceler des changements de l‘anévrisme, un flux périprothétique, et
examiner la perméabilité, la tortuosité et la progression pathologique. Si
des complications rénales ou d‘autres facteurs empêchent l‘utilisation de
produit de contraste, des radiographies abdominales et une échographie
Doppler peuvent fournir les mêmes informations.
Des essais non cliniques ont démontré que l’endoprothèse de jambage
iliaque Zenith Spiral-Z AAA est « MR Conditional » (compatible avec l’IRM sous
certaines conditions). Les patients peuvent subir un examen IRM en toute
sécurité immédiatement après sa mise en place dans les conditions suivantes : Champ magnétique statique
• Un champ magnétique statique de 3,0 tesla maximum
• Un champ magnétique à gradient spatial maximum de 720 Gauss/cm
Une évaluation non clinique a été faite dans un système IRM de 3 tesla (General
Electric Excite) avec un champ magnétique à gradient spatial maximum de
720 Gauss/cm maximum, en utilisant un gaussmètre placé au niveau du champ
magnétique statique concernant le patient (c.-à-d. à l’extérieur de l’enceinte du
scanner et accessible par un patient ou une autre personne).
Échauffement lié à l’IRM
Systèmes de 1,5 tesla :
4.4 Sélection des dispositifs
• Champ magnétique statique de 1,5 tesla
• Débit d‘absorption spécifique (DAS) moyenné sur le corps entier maximum
de 2 W/kg pour 15 minutes de scan (c.-à-d. par séquence de scan)
• Il est fortement recommandé de suivre rigoureusement le guide de
mesures du mode d’emploi du jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA lors
de la sélection de la taille appropriée du dispositif (Tableau 10.5.1). Une
surestimation appropriée de la taille du dispositif a été incorporée dans le
guide de mesures du mode d’emploi. Des mesures en dehors de cette plage
peuvent entraîner une endofuite, une rupture, une migration, l’affaissement
ou l’écrasement du dispositif.
Au cours d’essais non cliniques, le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA a
produit une élévation de la température égale ou inférieure à 2,1 °C à un
débit d’absorption spécifique (DAS) moyenné sur le corps entier maximum de
2,9 W/kg, pour 15 minutes de scan dans un scanner IRM Magnetom Siemens
Medical de 1,5 tesla, logiciel Numaris/4, version Syngo MR 2002B DHHS. Le
débit d’absorption spécifique (DAS) moyenné sur le corps entier maximum
était de 2,9 W/kg, ce qui correspond à une valeur mesurée par calorimétrie de
2,1 W/kg.
4.5 Méthode d’implantation
(Consulter le Chapitre 11, DIRECTIVES D’UTILISATION)
• Une imagerie appropriée pendant l’intervention est requise pour
positionner avec succès le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA et assurer
une apposition précise contre la paroi vasculaire.
• Ne pas courber ni couder le système de largage. Ceci risque de
l‘endommager ainsi que le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA.
• Afin d‘éviter une torsion de l‘endoprothèse vasculaire pendant une rotation
du système de largage, veiller à faire pivoter tous les composants du
système ensemble (de la gaine externe à la canule interne).
• Ne pas continuer la progression d‘une partie quelconque du système de
largage si une résistance se fait sentir pendant l‘avancement du guide ou du
système de largage. Arrêter et évaluer la cause de la résistance, sinon une
lésion vasculaire ou un endommagement du cathéter ou de l’endoprothèse
peuvent survenir. Prêter particulièrement attention dans les zones de
sténose, de thrombose intravasculaire ou dans des vaisseaux calcifiés ou
tortueux.
• Le déploiement partiel accidentel ou la migration de l‘endoprothèse
peuvent nécessiter l’ablation chirurgicale du dispositif.
• Sauf indication médicale contraire, ne pas déployer le jambage iliaque
Zenith Spiral-Z AAA dans une région susceptible d‘occlure les artères
nécessaires à l‘approvisionnement sanguin aux organes ou aux membres.
• Ne pas tenter de rengainer l’endoprothèse après un déploiement partiel ou
complet.
• La mise en place incorrecte et/ou l‘étanchéité incomplète du jambage
iliaque Zenith Spiral-Z AAA dans le vaisseau peut engendrer de plus grands
risques d‘endofuite, de migration ou d‘oblitération accidentelle des artères
iliaques internes.
• Le chevauchement inadéquat du jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA
peut produire un risque accru de migration de l’endoprothèse couverte. Le
déploiement incorrect ou la migration de l‘endoprothèse peut nécessiter
une intervention chirurgicale.
• Pendant la procédure d‘implantation, il convient d‘utiliser des
anticoagulants systémiques, en fonction du protocole de l‘hôpital et de celui
recommandé par le médecin. Si l‘héparine est contre-indiquée, envisager un
autre anticoagulant.
• Pour activer le revêtement hydrophile sur l‘extérieur de la gaine
d‘introduction Flexor, humecter sa surface avec des tampons de gaze
stériles trempés dans du sérum physiologique. Toujours maintenir la gaine
hydratée pour obtenir des résultats optimaux.
• Éviter la manipulation de l‘endoprothèse contrainte pendant la préparation
et l‘insertion afin de diminuer les risques de contamination et d‘infection de
l‘endoprothèse.
• Maintenir la position du guide pendant l‘insertion du système de largage.
• La radioscopie doit être utilisée au cours de l’introduction et du
déploiement pour confirmer le bon fonctionnement des composants
du système de largage, la mise en place correcte de l’endoprothèse et le
résultat souhaité de la procédure.
• L’utilisation du jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA avec système
d’introduction Z-Trak nécessite l‘administration d‘un produit de contraste
intravasculaire. Les patients présentant une insuffisance rénale préexistante
peuvent être à plus grand risque d‘insuffisance rénale post-opératoire.
Veiller à limiter la quantité de produit de contraste utilisée pendant
l’intervention et à observer des méthodes de traitement préventives pour
diminuer les atteintes rénales (par ex., une hydratation adéquate).
• Lors du retrait de la gaine et/ou du guide, l’anatomie et la position de
l’endoprothèse peuvent changer. Surveiller constamment la position de
l’endoprothèse et réaliser une angiographie pour vérifier sa position selon
les besoins.
• Exercer les précautions nécessaires lors de la manipulation de cathéters,
guides et gaines au sein d‘un anévrisme. Des perturbations significatives
peuvent déloger des fragments de thrombus susceptibles de causer une
embolisation distale, ou la rupture de l’anévrisme.
• Si une remanipulation de l’endoprothèse au moyen d’instruments
(intervention de seconde intention) s’avère nécessaire, veiller à ne pas
endommager l’endoprothèse et à ne pas perturber sa position après sa mise
en place.
• Avant l‘implantation, vérifier que le jambage iliaque controlatéral prévu est
sélectionné pour être inséré sur le côté controlatéral du patient.
Systèmes de 3,0 tesla :
• Champ magnétique statique de 3,0 tesla
• Débit d‘absorption spécifique (DAS) moyenné sur le corps entier maximum
de 2 W/kg pour 15 minutes de scan (c.-à-d. par séquence de scan)
Au cours d’essais non cliniques, le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA a
produit une élévation de la température égale ou inférieure à 2,6 °C à un
débit d’absorption spécifique (DAS) moyenné sur le corps entier maximum
de 2,9 W/kg, pour 15 minutes de scan dans un scanner IRM Excite de 3,0 tesla,
GE Electric Healthcare, logiciel 14X.M5. Le débit d’absorption spécifique (DAS)
moyenné sur le corps entier maximum était de 2,9 W/kg, ce qui correspond à
une valeur mesurée par calorimétrie de 2,7 W/kg.
Artéfact de l’image
L’artéfact de l’image s’étend dans toute la région anatomique contenant
le dispositif, cachant la vue des structures anatomiques immédiatement
adjacentes (à moins de 5 cm environ du dispositif), ainsi que le dispositif tout
entier et sa lumière, lors d’un balayage dans le cadre d’essais non cliniques
utilisant la séquence : écho de spin rapide dans un système IRM Excite GE
Electric Healthcare de 3,0 tesla doté d’une bobine de radio-fréquence pour le
corps, avec un logiciel G3.0-052B.
Pour tous les appareils, l’artéfact de l’image se dissipe à mesure que la distance
entre le dispositif et la région d’intérêt augmente. Les scans IRM de la tête et
du cou et des membres inférieurs peuvent être réalisés sans artéfact d’image.
Un artéfact d’image peut être présent sur les examens IRM de la région
abdominale, en fonction de la distance entre le dispositif et la région d’intérêt.
Cook recommande que le patient enregistre auprès de la MedicAlert
Foundation les conditions IRM divulguées dans ce mode d’emploi. MedicAlert
Foundation peut être contactée aux coordonnées suivantes :
Adresse postale :
Tél. : Fax : Adresse Web : MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, États-Unis
+1 888-633-4298 (numéro sans frais)
+1 209-668-3333 (en dehors des États-Unis)
+1 209-669-2450
www.medicalert.org
5 ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
5.1 Événements indésirables observés
Pour des informations relatives aux événements indésirables observés chez les
patients porteurs d’endoprothèses vasculaires Zenith AAA, consulter le mode
d’emploi correspondant de la famille de produits d’endoprothèse vasculaire
Zenith AAA. Un exemplaire est disponible en ligne à www.cookmedical.com.
5.2 Événements indésirables possibles
Parmi les événements indésirables susceptibles de se présenter et/ou de
nécessiter une intervention, on citera :
• Amputation
• Augmentation de la taille de l‘anévrisme
• Claudication (fesses, membres inférieurs)
• Complications anesthésiques et problèmes associés ultérieurs (tels qu‘une
aspiration)
• Complications au niveau de la plaie et problèmes associés ultérieurs (tels
que déhiscence, infection)
• Complications au niveau du site d‘accès vasculaire, y compris infection,
douleur, hématome, pseudoanévrisme, fistule artérioveineuse
• Complications cardiaques et problèmes associés ultérieurs (tels qu‘arythmie,
infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque congestive, hypotension,
hypertension)
• Complications génito-urinaires et problèmes associés ultérieurs (tels
qu‘ischémie, érosion, fistule, incontinence, hématurie, infection)
• Complications intestinales (telles qu‘iléus, ischémie passagère, infarctus,
nécrose)
• Complications lymphatiques et problèmes associés ultérieurs (tels que
fistule lymphatique)
• Complications neurologiques locales ou systémiques et problèmes associés
ultérieurs (tels qu‘accident vasculaire cérébral, accident ischémique
transitoire, paraplégie, paraparésie, paralysie)
• Complications pulmonaires/respiratoires et problèmes associés ultérieurs
(tels que pneumonie, insuffisance respiratoire, intubation prolongée)
• Complications rénales et problèmes associés ultérieurs (tels qu‘occlusion
artérielle, toxicité au produit de contraste, insuffisance, défaillance)
• Conversion à un traitement par chirurgie ouverte
• Décès
4.6 Utilisation du ballonnet de modelage
• Ne pas gonfler le ballonnet dans un vaisseau à l‘extérieur de l‘endoprothèse,
sous risque de produire une lésion vasculaire. Utiliser le ballonnet selon les
indications approuvées.
• Prendre des précautions lors du gonflage du ballonnet dans l’endoprothèse
en présence de calcification, un gonflage excessif pouvant produire une
lésion vasculaire.
• Vérifier le dégonflage complet du ballonnet avant son repositionnement.
• Pour obtenir une meilleure hémostase, on peut desserrer ou serrer la valve
hémostatique Captor pour permettre l‘introduction et le retrait ultérieur
d‘un ballonnet de modelage.
50
s‘imposent et doivent être considérés comme un engagement à vie pour la
santé et le bien-être du patient.
• Le médecin doit avertir le patient qu‘il est important de le consulter
immédiatement en cas de signes d‘occlusion du membre, d‘augmentation
de taille ou de rupture de l‘anévrisme. Les signes d‘occlusion d‘un membre
prothétique comprennent des douleurs dans une ou les deux hanches ou
jambes pendant la marche ou au repos, une coloration anormale ou une
froideur des jambes. Une rupture de l‘anévrisme peut être asymptomatique
mais se présente généralement sous forme de douleur, engourdissement,
faiblesse des jambes, douleurs dans le dos, la poitrine, l‘abdomen ou l‘aine,
étourdissements, évanouissement, battements de cœur rapides ou faiblesse
soudaine.
• En raison de l’imagerie requise pour la mise en place et le suivi réussis des
dispositifs endovasculaires, les risques d’une exposition aux rayons pour les
tissus en développement doivent être expliqués aux femmes enceintes ou
qui pensent l’être. Les hommes qui subissent un traitement endovasculaire
ou un traitement par chirurgie ouverte peuvent devenir impuissants.
Le médecin doit demander au patient de lire le Guide à l’intention des
patients en ce qui concerne les risques qui se présentent pendant ou après
l’implantation du dispositif. Les risques en rapport avec l’intervention
comprennent des complications cardiaques, pulmonaires, neurologiques,
intestinales et hémorragiques. Les risques en rapport avec le dispositif
comprennent occlusion, endofuite, augmentation de taille de l’anévrisme,
rupture du dispositif, possibilité de reprise et conversion à une chirurgie
ouverte, rupture de l’anévrisme et décès (voir la section 5.1, Événements
indésirables observés et la section 5.2, Événements indésirables
possibles). Le médecin doit remplir la carte d’identification du patient et la
lui remettre ; cette carte doit toujours être portée par le patient. Le patient
doit mentionner cette carte lors de chaque visite à d’autres praticiens,
particulièrement pour toutes autres procédures diagnostiques (telles qu’une
IRM).
• Embolisation (micro et macro) accompagnée d‘une ischémie passagère ou
permanente ou d‘un infarctus
• Endofuite
• Endoprothèse : mise en place incorrecte d‘un composant, déploiement
incomplet d‘un composant, migration d‘un composant, séparation entre
un composant et un autre composant d’endoprothèse, rupture d‘une
suture, occlusion, infection, rupture d‘un stent, usure du matériau de
l‘endoprothèse, dilatation, érosion, ponction, flux périprothétique et
corrosion
• Fièvre et inflammation localisée
• Fistule artérioveineuse
• Impotence
• Infection de l‘anévrisme, du dispositif ou du site d‘accès, y compris
formation d‘un abcès, fièvre passagère et douleurs
• Insuffisance hépatique
• Lésion aortique, y compris perforation, dissection, saignement, rupture et
décès
• Lésion vasculaire
• Occlusion de l‘endoprothèse ou d‘un vaisseau natif
• Œdème
• Rupture d’anévrisme et décès
• Saignement, hématome ou coagulopathie
• Spasme ou trauma vasculaire (tel que dissection du vaisseau ilio-fémoral,
saignement, rupture, décès)
• Thrombose artérielle ou veineuse et/ou pseudoanévrisme
Rapport d’événement indésirable associé au dispositif
Tout événement indésirable (incident clinique) impliquant le jambage
iliaque Zenith Spiral-Z AAA doit être immédiatement déclaré à Cook.
Pour les utilisateurs aux États-Unis, les rapports d’incidents s’effectuent en
appelant le service des relations clients au 1-800-457-4500 (24 heures) ou au
1-812-339-2235. Pour les clients hors des États-Unis, veuillez contacter votre
distributeur.
9 PRÉSENTATION
• Les jambages iliaques Zenith Spiral-Z AAA sont stérilisés au gaz d’oxyde
d’éthylène, préchargés dans le système d’introduction Z-Trak et fournis sous
emballages déchirables.
• Les dispositifs sont exclusivement destinés à un usage unique. Ne pas
restériliser les dispositifs.
• Le produit est stérile à moins que l’emballage ne soit ouvert ou
endommagé. Examiner le dispositif et son emballage pour s‘assurer de
l‘absence de dommages d‘expédition. Ne pas utiliser ce dispositif en cas de
dommages ou si l‘emballage stérile a été endommagé ou compromis. En cas
de dommages, ne pas utiliser le produit et le renvoyer à Cook.
• Vérifier avant l‘utilisation que les dispositifs conviennent au patient (quantité
et taille) en comparant le dispositif à la commande préparée par le médecin
pour ce patient.
• Le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA est chargé sur une gaine
d’introduction Flexor 14 ou 16 Fr. La surface de la gaine est garnie d‘un
revêtement hydrophile qui, lorsqu‘il est hydraté, améliore la trackabilité.
Pour activer le revêtement hydrophile, humecter la surface avec des
tampons de gaze stériles trempés dans du sérum physiologique, dans des
conditions stériles.
• Ne pas utiliser après USE BY (date de péremption) indiquée sur l‘étiquette.
• Conserver dans un endroit frais et sec.
6 SOMMAIRE DES ÉTUDES CLINIQUES
Pour des informations relatives aux études cliniques réalisées sur des patients
porteurs d’endoprothèses vasculaires Zenith AAA, consulter le mode d’emploi
correspondant de la famille de produits d’endoprothèse vasculaire Zenith AAA.
Un exemplaire est disponible en ligne à www.cookmedical.com.
7 SÉLECTION ET TRAITEMENT DES PATIENTS
(Voir le Chapitre 4, AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE)
7.1 Individualisation du traitement
Cook recommande que les diamètres des jambages iliaques Zenith Spiral-Z
AAA soient sélectionnés ainsi qu’il est décrit dans le Tableau 10.5.1. Le
praticien doit avoir à disposition tous les diamètres et longueurs de dispositif
nécessaires pour réaliser l’intervention, particulièrement si les mesures
de planning pré-opératoire (diamètres et longueurs de traitement) sont
incertaines. Cette précaution offre une plus grande souplesse peropératoire
permettant d’obtenir des résultats optimaux. Il convient de considérer
posément les risques et les avantages pour chaque patient avant d’utiliser le
jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA. D’autres considérations se rapportant à la
sélection des patients incluent, sans s’y limiter :
10 UTILISATION CLINIQUE
• L‘âge et l‘espérance de vie du patient
• Les comorbidités (telles qu‘une insuffisance cardiaque, pulmonaire ou rénale
avant l‘intervention, ou une obésité pathologique)
• L‘adéquation du patient à un traitement par chirurgie ouverte
• L‘adéquation anatomique du patient à un traitement endovasculaire
• Le risque de rupture de l‘anévrisme par rapport au risque du traitement par
jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA
• La capacité du patient à tolérer une anesthésie générale, régionale ou locale
• La taille et la morphologie du vaisseau d‘accès ilio-fémoral (thrombus,
calcification et/ou tortuosité minimes) doivent être compatibles avec les
techniques d‘accès vasculaire et les accessoires de largage d‘une gaine
d‘introduction vasculaire de 14 à 16 Fr.
• Un site de fixation distal de l‘artère iliaque de plus de 10 mm de long et
de 7,5 à 20 mm de diamètre (mesuré d‘une paroi externe à l‘autre) pour la
Zenith Spiral-Z
• L‘absence d‘une artériopathie oblitérante significative de l‘artère fémorale/
iliaque susceptible d‘empêcher le débit sanguin à travers l‘endoprothèse
10.1 Formation clinique
MISE EN GARDE : Il est essentiel de toujours tenir une équipe de
chirurgie vasculaire à disposition lors d’une implantation ou d’une
reprise au cas où la conversion à un traitement par chirurgie ouverte
s’avérerait nécessaire.
MISE EN GARDE : Le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA avec système
d’introduction Z-Trak ne doit être utilisé que par des médecins et
des équipes formés aux techniques interventionnelles vasculaires
et à l’utilisation de ce dispositif. Les domaines de compétences et de
connaissances recommandés aux praticiens utilisant le jambage iliaque
Zenith Spiral-Z AAA avec système d’introduction Z-Trak sont décrits
ci-dessous.
Sélection des patients :
• Connaissance de la formation naturelle des anévrismes de l‘aorte
abdominale (AAA) et des complications morbides associées à un traitement
d‘AAA.
• Connaissance de l‘interprétation des images radiographiques, de la
sélection des dispositifs, du planning et des mesures.
Il appartient au médecin et au patient de prendre la décision thérapeutique
finale.
8 CONSEILS AUX PATIENTS
Une équipe multidisciplinaire ayant acquis une expérience
interventionnelle combinée avec les connaissances suivantes :
En considérant ce dispositif endovasculaire et l’intervention, le médecin et le
patient (et/ou les membres de la famille de ce dernier) doivent prendre en
compte les risques et les avantages, y compris :
• Incision fémorale, artériotomie et traitement
• Techniques d’accès percutané et de fermeture
• Techniques non sélectives et sélectives de guide et de cathéter
• lnterprétation des images radioscopiques et angiographiques
• Embolisation
• Angioplastie
• Mise en place d‘une endoprothèse vasculaire
• Techniques à anse
• Utilisation appropriée de produit de contraste radiographique
• Techniques visant à minimiser l‘exposition aux rayons
• Expertise relative aux modalités de suivi nécessaires des patients
• Les risques et les différences entre un traitement endovasculaire et un
traitement par chirurgie.
• Les avantages potentiels d‘un traitement par chirurgie ouverte classique.
• Les avantages potentiels d‘un traitement endovasculaire.
• La possibilité qu‘un traitement ultérieur interventionnel ou par chirurgie
ouverte de l‘anévrisme soit nécessaire après le premier traitement
endovasculaire.
Outre les risques et les avantages d’un traitement endovasculaire, le médecin
doit évaluer l’engagement du patient et son adhésion au suivi post-opératoire
et l’avertir de leur nécessité pour assurer des résultats sans danger et efficaces
continus. Il convient également d’aborder avec le patient les sujets indiqués
ci-dessous concernant les attentes après un traitement endovasculaire :
10.2 Inspection avant l’utilisation
Examiner le dispositif et son emballage pour s’assurer de l’absence de
dommages d’expédition. Ne pas utiliser ce dispositif en cas de dommages ou
si l’emballage stérile a été endommagé ou compromis. En cas de dommages,
ne pas utiliser le produit et le renvoyer à Cook. Vérifier avant l’utilisation que les
dispositifs conviennent au patient (quantité et taille) en comparant le dispositif
à la commande préparée par le médecin pour ce patient.
• Tous les patients doivent être avertis qu‘un traitement endovasculaire
nécessite un suivi régulier pendant toute leur vie afin d‘évaluer leur
santé et les performances de l‘endoprothèse. Les patients présentant des
résultats cliniques particuliers (tels qu‘une endofuite, une augmentation
de taille de l‘anévrisme, ou un changement de structure ou de position de
l‘endoprothèse) doivent recevoir un suivi complémentaire. Les directives
spécifiques relatives au suivi sont décrites au Chapitre 12, DIRECTIVES
D’IMAGERIE ET SUIVI POST-OPÉRATOIRE.
• On devra expliquer au patient l‘importance de l’observance du programme
de suivi, pendant la première année et ultérieurement une fois par an.
On devra avertir le patient qu‘un suivi régulier et méthodique est l‘un
des facteurs essentiels pour assurer la sécurité et l‘efficacité continues du
traitement endovasculaire d‘un AAA. Au minimum, un examen annuel par
imagerie et l‘adhésion aux exigences de suivi post-opératoire de routine
10.3 Matériel requis
• Appareil de radioscopie à capacités d‘angiographie numérique (avec arceau
ou fixe)
• Produit de contraste
• Seringue
• Sérum physiologique hépariné
• Tampons de gaze stériles
51
10.4 Matériel recommandé
AAA précédemment posé jusqu’aux artères iliaques internes/site(s) de
fixation.
5. Les anévrismes s‘étendant dans les artères iliaques peuvent nécessiter
une considération spéciale lors de la sélection d‘un site de jonction
approprié entre l‘endoprothèse et l‘artère.
6. Degré de calcification vasculaire.
Les dispositifs suivants sont recommandés lors de l’implantation de tout
composant de la ligne de produits Zenith. Pour des informations sur l’utilisation
de ces produits, consulter leurs modes d’emploi recommandés respectifs.
• Guide extra-rigide de 0,035 inch (0,89 mm) de 260 cm de long ;
par exemple :
• Guides de Lunderquist extra rigides (LES) Cook
• Guide standard de 0,035 inch (0,89 mm) ; par exemple :
• Guides Cook de 0,035 inch (0,89 mm)
• Guides Cook Nimble™
• Ballonnets de modelage ; par exemple :
• Cathéter à ballonnet Cook Coda
• Sets d’introducteur ; par exemple :
• Sets d’introducteur Cook Check-Flo
• Sets d’introducteur extra-larges Cook Check-Flo
• Introducteurs controlatéraux Cook Flexor Balkin Up & Over
• Cathéter de mesures ; par exemple :
• Cathéters de mesures centimétriques Cook Aurous
• Cathéters d‘angiographie à extrémité radio-opaque ; par exemple :
• Cathéters d’angiographie Cook à extrémité Beacon
• Cathéters Royal Flush Cook à extrémité Beacon
• Aiguilles de ponction ; par exemple :
• Aiguilles simples de ponction Cook
• Dilatateurs endovasculaires ; par exemple :
• Sets de dilatateurs endovasculaires Cook
Préparation du patient
1. Suivre les protocoles de l‘établissement se rapportant à l‘anesthésie, à
l‘anticoagulation et au monitorage des signes vitaux.
2. Positionner le patient sur la table d‘imagerie de façon à permettre une
visualisation radioscopique allant de la crosse de l‘aorte aux bifurcations
fémorales.
3. Exposer l’artère fémorale commune sélectionnée en utilisant la technique
chirurgicale standard.
4. Établir le contrôle vasculaire proximal et distal adéquat du vaisseau
fémoral sélectionné.
11.1 Système de jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA (Fig. 2)
REMARQUE : Pour des instructions sur la pose d’un corps principal ou d’un
dispositif Renu de la famille de produits d’endoprothèse vasculaire Zenith AAA,
consulter le mode d’emploi inclus avec le corps principal ou le dispositif Renu.
11.1.1 Préparation et rinçage du jambage iliaque controlatéral
1. Le cas échéant, retirer le stylet interne à embase grise (de la canule
interne) et la protection de l‘extrémité du dilatateur (de l‘extrémité
du dilatateur). Retirer la gaine Peel-Away de l‘arrière de la valve
hémostatique. (Fig. 3) Surélever l‘extrémité distale du système et rincer
par le robinet sur la valve hémostatique jusqu‘à ce que du liquide
sorte de l‘orifice latéral de purge à proximité de l‘extrémité de la gaine
d‘introduction. (Fig. 4) Continuer à injecter 20 ml de liquide de rinçage
par le dispositif. Arrêter l’injection et fermer le robinet sur le tube
connecteur.
REMARQUE : Du sérum physiologique hépariné est souvent utilisé
comme liquide de rinçage d‘une endoprothèse.
2. Raccorder une seringue remplie de sérum physiologique hépariné à
l‘embase de la canule interne distale. Rincer jusqu‘à ce que du liquide
sorte de l‘extrémité distale du dilatateur. (Fig. 5)
REMARQUE : Lors du rinçage du système, surélever son extrémité distale
pour faciliter l‘évacuation de l‘air.
3. Pour activer le revêtement hydrophile, tremper des tampons de gaze
stériles dans du sérum physiologique et les utiliser pour humecter
la gaine d‘introduction Flexor. Hydrater abondamment la gaine et le
dilatateur.
10.5 Directives de mesures du diamètre du dispositif
Le choix du diamètre doit être déterminé en fonction du diamètre vasculaire
d’une paroi externe à l’autre et non en fonction du diamètre de la lumière. Une
estimation insuffisante ou excessive peut aboutir à une étanchéité incomplète
ou à un débit restreint.
Tableau 10.5.1 Guide de mesures de l’endoprothèse de jambage iliaque
Spiral-Z AAA*
Diamètre
du vaisseau
iliaque
concerné1,2
(mm)
Diamètre
du jambage
iliaque3
(mm)
Longueur utile du
jambage iliaque4
(mm)
Gaine
d’introduction
(Fr.)
≤8
9
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
9
11
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
10 - 12
13
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
11.1.2 Préparation et rinçage du jambage iliaque homolatéral
13 - 15
16
39, 56, 74, 90
14
Suivre les instructions du chapitre précédent, Préparation/rinçage du jambage
iliaque controlatéral, pour assurer un rinçage correct de l’endoprothèse de
jambage iliaque homolatéral et l’activation du revêtement hydrophile.
16 - 18
20
39, 56, 74, 90
16
11.1.3 Accès vasculaire et angiographie
19 - 20
24
39, 56, 74, 90
16
1. Procéder à la ponction des artères fémorales communes choisies à l‘aide
de la technique standard au moyen d‘une aiguille artérielle de calibre
18 UT ou 19 UT (ultra mince). Après avoir pénétré le vaisseau, introduire :
• Des guides standard de 0,035 inch (0,89 mm) de diamètre, 145 cm de
long, Bentson ou en J
• Des gaines de taille appropriée (6 ou 8 Fr. par exemple)
• Un cathéter de rinçage (souvent un cathéter de mesures radio-opaque,
tel qu‘un cathéter de mesures centimétriques ou un cathéter de rinçage
droit)
2. Réaliser une angiographie pour identifier le ou les niveaux des
bifurcations aortiques et iliaques.
REMARQUE : Si un appareil de radioscopie disposant d‘une angulation
est utilisé avec un collet angulé, il peut être nécessaire de réaliser des
angiographies sous diverses incidences.
REMARQUE : L’assistance technique d’un spécialiste produit Cook peut
être obtenue en contactant un représentant local Cook.
Diamètre maximum le long du site de fixation proximal.
Diamètre aortique mesuré arrondi au plus proche mm.
D’autres considérations peuvent influencer le choix d’un diamètre.
4
Longueur totale du jambage = longueur utile + 22 mm de stent de raccord.
*Toutes les dimensions sont nominales.
1
2
3
11 DIRECTIVES D’UTILISATION
Exigences anatomiques
• Le diamètre et la morphologie du vaisseau d‘accès ilio-fémoral (thrombus,
calcium et/ou tortuosité minimes) doivent être compatibles avec les
techniques d’accès vasculaire et les accessoires. Des techniques de greffon
artériel peuvent être requises.
• Pour les exigences anatomiques supplémentaires, se reporter au mode
d’emploi approprié du corps principal ou du dispositif Renu de la famille
de produits d’endoprothèse vasculaire Zenith AAA. Un exemplaire est
disponible en ligne à www.cookmedical.com.
11.1.4 Mise en place et déploiement du jambage iliaque controlatéral
1. Positionner l‘intensificateur d‘image de façon à observer l‘artère iliaque
interne controlatérale et l‘artère iliaque commune controlatérale.
2. Avant l‘introduction du système de largage du jambage iliaque
controlatéral, injecter du produit de contraste par la gaine fémorale
controlatérale pour repérer l‘artère iliaque interne controlatérale.
3. Introduire le système de largage du jambage iliaque controlatéral dans
l‘artère. Avancer lentement jusqu’à ce que l’endoprothèse de jambage
iliaque chevauche au moins un stent, sans dépasser la bande de repère
radio-opaques placée à 30 mm de l’extrémité proximale du jambage
iliaque à l’intérieur du membre controlatéral du corps principal. (Fig. 6)
Si le corps principal a tendance à se déplacer pendant cette manœuvre,
le maintenir en position en stabilisant le positionneur gris du côté
homolatéral.
REMARQUE : Une bande de repère radio-opaque est placée à
30 mm de l’extrémité proximale du jambage iliaque pour identifier le
chevauchement maximum.
REMARQUE : S‘il s‘avère difficile d‘avancer le système de largage du
jambage iliaque, utiliser un guide plus robuste. Dans des vaisseaux
tortueux, l‘anatomie peut être altérée de façon significative par
l‘introduction de guides rigides et de systèmes de gaines.
4. Vérifier la position de l‘extrémité distale du jambage iliaque.
Repositionner l‘endoprothèse de jambage iliaque si nécessaire
pour s‘assurer de la perméabilité de l‘artère iliaque interne, d‘un
chevauchement minimum correspondant à une endoprothèse et d‘un
chevauchement maximum de 30 mm à l‘intérieur du corps principal de
l‘endoprothèse vasculaire.
REMARQUE : S‘assurer que la valve hémostatique Captor sur la gaine
d‘introduction du jambage iliaque est tournée en position ouverte.
(Fig. 7)
5. Pour déployer le jambage iliaque, le stabiliser à l‘aide du repose-doigt sur
le positionneur gris tout en retirant la gaine. (Figures 8 et 9) S’assurer du
maintien du chevauchement.
6. Arrêter le retrait de la gaine dès le largage de l‘extrémité distale du
jambage iliaque.
7. Sous contrôle radioscopique et après vérification de la position du
jambage iliaque, desserrer la vis à broche et tirer la canule interne
vers l‘arrière pour raccorder le dilatateur conique au positionneur gris.
Serrer la vis à broche. Maintenir la position de la gaine tout en retirant
le positionneur gris conjointement avec la canule interne qui y est
rattachée.
Avant d’utiliser le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA avec système
d’introduction Z-Trak, lire ce mode d’emploi recommandé. Les instructions
suivantes constituent des directives de base à suivre pour la mise en place du
dispositif. Des variations des méthodes suivantes peuvent s’avérer nécessaires.
Ce mode d’emploi est fourni à titre de recommandations générales, mais ne
remplace pas l’avis du praticien.
Informations générales sur l’utilisation
• Dans le cadre de l’utilisation du jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA avec
système d’introduction Z-Trak, le praticien procédera selon les méthodes
classiques de pose de gaines d’accès artériel, de cathéters guides, de
cathéters d’angiographie et de guides. Le jambage iliaque Zenith Spiral-Z
AAA avec système d’introduction Z-Trak est compatible avec des guides de
0,035 inch (0,89 mm) de diamètre.
• La pose d’endoprothèse vasculaire est une procédure chirurgicale, et une
perte de sang peut se produire pour plusieurs raisons, nécessitant rarement
une intervention (y compris une transfusion) pour empêcher des résultats
indésirables. Il est important de surveiller les pertes de sang par la valve
hémostatique tout au long de la procédure, mais cela est particulièrement
recommandé pendant et après la manipulation du positionneur gris. En
présence d’une perte de sang excessive après le retrait du positionneur
gris, envisager de mettre en place un ballonnet de modelage qui n’a pas
été gonflé ou un dilatateur de système d’introduction dans la valve pour en
limiter le débit.
Facteurs déterminants avant l’implantation
Vérifier que le dispositif correct a été sélectionné par rapport au planning préimplantation.
Les facteurs déterminants comprennent :
1. La sélection de l‘artère fémorale pour l’insertion du système de largage
(c.-à-d. définition des artères iliaques controlatérales et homolatérales
respectives).
2. L‘angle du collet aortique, de l‘anévrisme et des artères iliaques.
3. Le diamètre du collet aortique sous-rénal et des artères iliaques distales.
4. La longueur depuis la bifurcation aortique d’un corps principal ou d’un
dispositif Renu de la famille de produits d’endoprothèse vasculaire Zenith
52
8. Fermer la valve hémostatique Captor sur la gaine d‘introduction du
jambage iliaque en la tournant à fond dans le sens horaire. (Fig. 10)
9. Vérifier à nouveau la position du guide.
11.1.5 Mise en place et déploiement du jambage iliaque homolatéral
12 DIRECTIVES D’IMAGERIE ET SUIVI POST-OPÉRATOIRE
REMARQUE : S’assurer que la valve hémostatique Captor sur la gaine
d’introduction du corps principal est tournée en position ouverte. (Fig. 11)
12.1 Généralités
Pour des informations sur les directives d’imagerie et de suivi post-opératoire,
se reporter au mode d’emploi du corps principal ou du dispositif Renu Zenith
AAA utilisé. Un exemplaire est disponible en ligne à www.cookmedical.com.
• Les performances à long terme des endoprothèses vasculaires après une
intervention endovasculaire de seconde intention utilisant des composants
supplémentaires n‘ont pas été établies.
• Tous les patients doivent être avertis qu‘un traitement endovasculaire
nécessite un suivi régulier pendant toute leur vie afin d‘évaluer leur
santé et les performances de l‘endoprothèse. Les patients présentant des
résultats cliniques particuliers (tels qu‘une endofuite, une augmentation
de taille de l‘anévrisme, ou un changement de structure ou de position de
l‘endoprothèse) doivent subir un examen de suivi complémentaire.
• On devra expliquer au patient l‘importance de l’observance du programme
de suivi, pendant la première année et ultérieurement une fois par an.
On devra avertir le patient qu‘un suivi régulier et méthodique est l‘un
des facteurs essentiels pour assurer la sécurité et l‘efficacité continues du
traitement endovasculaire d‘un AAA.
• Le médecin doit évaluer chaque patient et prescrire un suivi en fonction de
leurs besoins et de leurs circonstances particulières. L‘obligation minimum
de suivi des patients (décrite dans le mode d’emploi du corps principal
ou du dispositif Renu Zenith AAA utilisé) doit être maintenue même en
l‘absence de symptômes cliniques (tels que douleurs, engourdissement,
faiblesse). Les patients présentant des résultats cliniques particuliers
(tels qu‘une endofuite, une augmentation de taille de l‘anévrisme, ou un
changement de structure ou de position de l‘endoprothèse couverte)
doivent subir des examens de suivi plus fréquents.
• Le suivi annuel en imagerie doit inclure des radiographies abdominales
et des examens TDM avec et sans injection de produit de contraste. Si
des complications rénales ou d‘autres facteurs empêchent l‘utilisation
de produit de contraste, des radiographies abdominales, une TDM sans
injection de produit de contraste et une échographie Doppler peuvent être
utilisées.
• La combinaison d‘imagerie TDM avec et sans injection de produit de
contraste fournit des informations sur les changements de diamètre de
l‘anévrisme, les endofuites, la perméabilité, la tortuosité, la progression
pathologique, la longueur de fixation et d‘autres changements
morphologiques.
• Les radiographies abdominales fournissent des informations sur l‘intégrité
du dispositif (séparation des composants et rupture de stent, par exemple).
• L‘imagerie par échographie Doppler peut fournir des informations sur les
changements de diamètre de l‘anévrisme, les endofuites, la perméabilité,
la tortuosité et la progression pathologique. Lorsque cette méthode est
utilisée, une TDM sans injection de produit de contraste doit être également
réalisée. L‘échographie est une méthode diagnostique moins fiable et
sensible que la TDM.
• Le suivi en imagerie minimum pour les patients ayant reçu des
endoprothèses couvertes Zenith AAA est décrit dans le mode d’emploi
du corps principal ou du dispositif Renu Zenith AAA utilisé, disponible sur
www.cookmedical.com. Les patients nécessitant un suivi plus approfondi
doivent être évalués plus souvent.
1. Utiliser l‘ensemble guide et gaine du corps principal pour introduire le
jambage iliaque homolatéral. Avancer l‘ensemble dilatateur et gaine dans
la gaine du corps principal.
REMARQUE : Dans des vaisseaux tortueux, la position des artères iliaques
internes peut être altérée de façon significative par l’introduction de
guides rigides et de systèmes de gaines.
2. Avancer lentement jusqu‘à ce que le jambage iliaque homolatéral
chevauche l‘intérieur du membre homolatéral du corps principal sur une
distance d’au moins un stent. (Fig. 12)
REMARQUE : Si un chevauchement de plus de 55 mm est requis, il peut
être nécessaire d’envisager l’utilisation d’une extension de jambage dans
la zone de bifurcation du côté opposé.
REMARQUE : Pour utiliser un convertisseur Renu, s’assurer que le
jambage iliaque chevauche l‘intérieur du convertisseur sur une distance
d’au moins un stent complet du jambage iliaque (c.-à-d. le stent proximal
du jambage iliaque).
3. Vérifier la position de l‘extrémité distale du jambage iliaque. Au besoin,
repositionner le jambage iliaque pour assurer la perméabilité de l’artère
iliaque interne.
REMARQUE : S‘assurer que la valve hémostatique Captor sur la gaine
d‘introduction du jambage iliaque est tournée en position ouverte.
(Fig. 7)
4. Pour déployer le jambage iliaque, stabiliser celui-ci à l‘aide du reposedoigt sur le positionneur gris tout en retirant la gaine du jambage iliaque.
Le cas échéant, retirer la gaine du corps principal. (Figures 8 et 13)
5. Sous contrôle radioscopique et après vérification de la position du
jambage iliaque, desserrer la vis à broche et tirer la canule interne vers
l‘arrière pour raccorder le dilatateur conique au positionneur gris. Serrer la
vis à broche. Maintenir la position de la gaine du corps principal tout en
retirant la gaine du jambage iliaque et le positionneur gris conjointement
avec la canule interne qui y est rattachée.
6. Fermer la valve hémostatique Captor sur la gaine d‘introduction du corps
principal en la tournant à fond dans le sens horaire.
7. Vérifier à nouveau la position des guides. Laisser la gaine et le guide en
place.
11.1.6 Insertion du ballonnet de modelage
1. Préparer le ballonnet de modelage de la façon suivante :
• Rincer la lumière du guide avec du sérum physiologique hépariné.
• Évacuer tout l‘air du ballonnet.
2. En préparation à l‘insertion du ballonnet de modelage, ouvrir la valve
hémostatique Captor en la tournant dans le sens antihoraire. (Fig. 11)
3. Avancer le ballonnet de modelage sur le guide et à travers la valve
hémostatique Captor du système d‘introduction du corps principal
jusqu‘au niveau des artères rénales. Maintenir le positionnement correct
de la gaine.
4. Serrer la valve hémostatique Captor autour du ballonnet de modelage
en appliquant une légère pression et en la tournant dans le sens horaire.
(Fig. 10)
MISE EN GARDE : Ne pas gonfler le ballonnet dans le vaisseau à
l‘extérieur de l‘endoprothèse.
5. Gonfler le ballonnet de modelage avec du produit de contraste dilué
(selon les directives du fabricant) dans la zone de l’endoprothèse couverte
la plus proximale et du collet sous-rénal, en commençant en amont et en
progressant en direction distale. (Fig. 14)
MISE EN GARDE : Vérifier le dégonflage complet du ballonnet avant
son repositionnement.
MISE EN GARDE : La valve hémostatique Captor doit être ouverte
avant le repositionnement du ballonnet de modelage.
6. Tirer le ballonnet de modelage vers l‘arrière jusqu‘au chevauchement du
membre homolatéral et le gonfler.
MISE EN GARDE : La valve hémostatique Captor doit être ouverte
avant le repositionnement du ballonnet de modelage.
7. Tirer le ballonnet de modelage vers l‘arrière jusqu‘au site de fixation
distale homolatéral et le gonfler.
MISE EN GARDE : Ne pas gonfler le ballonnet dans le vaisseau à
l‘extérieur de l‘endoprothèse.
MISE EN GARDE : La valve hémostatique Captor doit être ouverte
avant le repositionnement du ballonnet de modelage.
8. Dégonfler et retirer le ballonnet de modelage. Transférer le ballonnet de
modelage sur le guide controlatéral et dans le système d’introduction du
jambage iliaque controlatéral. Avancer le ballonnet de modelage jusqu‘au
chevauchement du membre controlatéral et le gonfler.
MISE EN GARDE : Vérifier le dégonflage complet du ballonnet avant
son repositionnement.
MISE EN GARDE : La valve hémostatique Captor doit être ouverte
avant le repositionnement du ballonnet de modelage.
9. Tirer le ballonnet de modelage vers l‘arrière jusqu‘à la fixation distale du
jambage iliaque controlatéral au vaisseau, et le gonfler. (Fig. 14)
MISE EN GARDE : Ne pas gonfler le ballonnet dans le vaisseau à
l‘extérieur de l‘endoprothèse.
10.Retirer le ballonnet de modelage et le remplacer par un cathéter
d‘angiographie pour réaliser les angiographies finales.
11.Retirer ou remplacer tous les guides rigides afin de permettre aux artères
iliaques de reprendre leur position naturelle.
12.2 Surveillance et traitement complémentaires
Une surveillance complémentaire et un traitement éventuel sont recommandés
dans les cas suivants :
• Anévrismes avec endofuite de type I
• Anévrismes avec endofuite de type III
• Augmentation de taille de l‘anévrisme, dépassant d’au moins 5 mm le
diamètre maximum (en présence ou non d‘endofuite)
• Migration
• Longueur d‘étanchéité insuffisante
Une décision de reprise chirurgicale ou d’une conversion à un traitement
par chirurgie ouverte doit inclure l’évaluation, par le médecin traitant, des
comorbidités concomitantes d’un patient, ainsi que de son espérance de vie et
de son choix personnel. On devra avertir les patients qu’une reprise ultérieure,
y compris une conversion à une intervention chirurgicale ouverte ou par
cathéter peut s’avérer nécessaire après l’implantation d’une endoprothèse.
12.3 Informations relatives aux IRM
Des essais non cliniques ont démontré que l’endoprothèse de jambage
iliaque Zenith Spiral-Z AAA est « MR Conditional » (compatible avec l’IRM sous
certaines conditions). Les patients peuvent subir un examen IRM en toute
sécurité immédiatement après sa mise en place dans les conditions suivantes :
Champ magnétique statique
• Un champ magnétique statique de 3,0 tesla maximum
• Un champ magnétique à gradient spatial maximum de 720 Gauss/cm
Une évaluation non clinique a été faite dans un système IRM de 3 tesla (General
Electric Excite) avec un champ magnétique à gradient spatial maximum
de 720 Gauss/cm, en utilisant un gaussmètre placé au niveau du champ
magnétique statique concernant le patient (c.-à-d. à l’extérieur de l’enceinte du
scanner et accessible par un patient ou une autre personne).
Échauffement lié à l’IRM
Systèmes de 1,5 tesla :
• Champ magnétique statique de 1,5 tesla
• Débit d‘absorption spécifique (DAS) moyenné sur le corps entier maximum
de 2 W/kg pour 15 minutes de scan (c.-à-d. par séquence de scan)
Au cours d’essais non cliniques, le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA a
produit une élévation de la température égale ou inférieure à 2,1 °C à un
débit d’absorption spécifique (DAS) moyenné sur le corps entier maximum de
2,9 W/kg, pour 15 minutes de scan dans un scanner IRM Magnetom Siemens
Medical de 1,5 tesla, logiciel Numaris/4, version Syngo MR 2002B DHHS. Le
débit d’absorption spécifique (DAS) moyenné sur le corps entier maximum
était de 2,9 W/kg, ce qui correspond à une valeur mesurée par calorimétrie de
2,1 W/kg.
Angiographie finale
1. Positionner un cathéter d‘angiographie immédiatement au-dessus du
niveau des artères rénales. Réaliser une angiographie pour vérifier la
perméabilité des artères rénales et l‘absence d‘endofuite. Vérifier la
perméabilité des artères iliaques internes.
2. Vérifier l‘absence d‘endofuite et de coudure, ainsi que la position des
marqueurs radio-opaques proximaux en or. Retirer les gaines, les guides
et les cathéters.
REMARQUE : Si des endofuites ou d‘autres problèmes sont observés,
consulter le mode d‘emploi recommandé des composants auxiliaires de
l‘endoprothèse vasculaire Zenith AAA.
3. Traiter les vaisseaux et réaliser une fermeture chirurgicale standard.
Systèmes de 3,0 tesla :
• Champ magnétique statique de 3,0 tesla
• Débit d‘absorption spécifique (DAS) moyenné sur le corps entier maximum
de 2 W/kg pour 15 minutes de scan (c.-à-d. par séquence de scan)
Au cours d’essais non cliniques, le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA a
produit une élévation de la température égale ou inférieure à 2,6 °C à un
débit d’absorption spécifique (DAS) moyenné sur le corps entier maximum
53
de 2,9 W/kg, pour 15 minutes de scan dans un scanner IRM Excite de 3,0 tesla,
GE Electric Healthcare, logiciel 14X.M5. Le débit d’absorption spécifique (DAS)
moyenné sur le corps entier maximum était de 2,9 W/kg, ce qui correspond à
une valeur mesurée par calorimétrie de 2,7 W/kg.
Artéfact de l’image
L’artéfact de l’image s’étend dans toute la région anatomique contenant
le dispositif, cachant la vue des structures anatomiques immédiatement
adjacentes (à moins de 5 cm environ du dispositif), ainsi que le dispositif tout
entier et sa lumière, lors d’un balayage dans le cadre d’essais non cliniques
utilisant la séquence : écho de spin rapide dans un système IRM Excite GE
Electric Healthcare de 3,0 tesla doté d’une bobine de radio-fréquence pour le
corps, avec un logiciel G3.0-052B.
Pour tous les appareils, l’artéfact de l’image se dissipe à mesure que la distance
entre le dispositif et la région d’intérêt augmente. Les scans IRM de la tête et
du cou et des membres inférieurs peuvent être réalisés sans artéfact d’image.
Un artéfact d’image peut être présent sur les examens IRM de la région
abdominale, en fonction de la distance entre le dispositif et la région d’intérêt.
Cook recommande que le patient enregistre auprès de la MedicAlert
Foundation les conditions IRM divulguées dans ce mode d’emploi. MedicAlert
Foundation peut être contactée aux coordonnées suivantes :
Adresse postale :
Tél. : Fax : Adresse Web :
MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, États-Unis
+1 888-633-4298 (numéro sans frais)
+1 209-668-3333 (en dehors des États-Unis)
+1 209-669-2450
www.medicalert.org
13 INFORMATIONS RELATIVES AU SUIVI DU PATIENT
En plus de ce mode d’emploi, le jambage iliaque Zenith Spiral-Z AAA avec
système d’introduction Z-Trak est livré avec un Formulaire de suivi du dispositif,
destiné à être rempli et renvoyé par le personnel hospitalier à Cook aux fins
d’assurer le suivi de tous les patients qui reçoivent le jambage iliaque Zenith
Spiral-Z AAA (conformément à la réglementation fédérale américaine).
54
MAGYAR
• Ha tájékozódni kíván a méretezési követelményekről, valamint azokról a
kulcsfontosságú anatómiai elemekről, amelyek befolyásolhatják a Zenith AAA
endovaszkuláris graftok termékcsaládjához tartozó fő grafttörzzsel vagy Renu
kiegészítőgrafttal végzett aneurysmakizárás sikerességét, akkor tekintse át a
megfelelő használati utasítást.
• Az eszköznek az érrendszerbe való felvezetéséhez megfelelő iliacalis
vagy femoralis hozzáférésre van szükség. A hozzáféréshez használandó ér
(belső faltól belső falig mért) átmérőjének és morfológiájának (minimális
kanyargósság, occlusiv betegség és/vagy meszesedés) kompatibilisnek
kell lennie a 14–16 Fr méretű vaszkuláris bevezetőhüvelynek megfelelő
vaszkuláris hozzáférési technikákkal és bejuttató rendszerekkel. Az erek
jelentősen meszesedett, okkluzív, kanyargós vagy thrombotizált volta
kizárhatja az endovaszkuláris graft behelyezését és/vagy fokozhatja az
embolizáció veszélyét. Egyes betegeknél az eljárás sikeréhez vaszkuláris
conduittechnika alkalmazására lehet szükség.
• A Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár
használata nem ajánlott olyan betegeknél, akik nem tolerálják az
intraoperatív és a posztoperatív utánkövető képalkotáshoz szükséges
kontrasztanyagokat. Minden beteget gondosan monitorozni kell, és
időszakosan ellenőrizni kell, hogy nem történt-e változás a betegségükben
és az endoprothesis épségében.
• A Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár
használata nem ajánlott a szükséges képalkotási követelményeknek
megfelelő súly- és/vagy méretkorlátokat túllépő betegeknél.
• Ha nem lehet fenntartani legalább egy arteria iliaca interna átjárhatóságát,
vagy ha egy nélkülözhetetlen arteria mesenterica inferior elzáródik, az
fokozhatja a medence-/bélischaemia kockázatát.
• Több nagy, átjárható lumbalis arteria, fali thrombus és átjárható arteria
mesenterica inferior megléte mind hajlamosíthatja a beteget a II. típusú
endoleak kialakulására. Kezelhetetlen coagulopathiában szenvedő
betegeknél is nagyobb lehet a II. típusú endoleak vagy a vérzési
komplikációk kialakulásának veszélye.
• A Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár explicit
klinikai értékelése még nem történt meg; teljesítményét azonban a Zenith
AAA endovaszkuláris graft iliacaszára (az eszköz korábbi változata) adja meg,
melynek értékelése még nem történt meg a következő betegpopulációkban:
• traumatikus aortasérülés
• szivárgó, rupturát megelőző állapotú és rupturált aneurysmák
• mycoticus aneurysmák
• korábbi graftbeültetés eredményeképp kialakult pseudoaneurysmák
• korábban beültetett endovaszkuláris graftok revíziója
• kezelhetetlen coagulopathia
• nélkülözhetetlen arteria mesenterica
• örökletes kötőszöveti betegség (pl. Marfans- vagy Ehlers-Danlos
szindróma)
• egyidejűleg fennálló thoracalis aorta- vagy thoraco-abdominális
aneurysmák
• aktív szisztémás fertőzésben szenvedő betegek
• terhes vagy szoptató nők
• kórosan elhízott betegek
• 18 év alatti életkor
• kulcsfontosságú anatómiai elemek, amelyek nem felelnek meg a grafttörzs
vagy a Renu kiegészítőgraft használati utasításában ismertetett méretezési
követelményeknek.
• A sikeres betegkiválasztáshoz specifikus leképezésre és pontos mérésekre
van szükség; lásd a 4.3. szakaszt (A beavatkozást megelőzően
alkalmazott mérési technikák és leképezés).
• Az eljárás elvégzéséhez szükséges valamennyi eszköznek minden lehetséges
hosszban és átmérőben az orvos rendelkezésére kell állnia, különösen akkor,
ha a preoperatív tervezéshez felhasználható méretek (kezelési átmérők/
hosszúságadatok) nem biztosak. Ez a megközelítés nagyobb intra-operatív
rugalmasságra ad lehetőséget az eljárás optimális kimenetele érdekében.
Z-TRAK™ FELVEZETŐ RENDSZERREL ELLÁTOTT
ZENITH® SPIRAL-Z AAA ILIACASZÁR
Javasolt használati utasítás
Figyelmesen olvasson el minden utasítást. Az utasítások, figyelmeztetések
és óvintézkedések megfelelő betartásának elmulasztása súlyos sebészeti
következményekhez, vagy a beteg sérüléséhez vezethet.
VIGYÁZAT: Az USA szövetségi törvényeinek értelmében ez az eszköz
kizárólag orvos által vagy rendeletére forgalmazható.
VIGYÁZAT: A külső tasak teljes tartalma (beleértve a felvezetőrendszert
és az endovaszkuláris graftokat) steril kiszerelésű, és egyszeri
használatra szolgál.
A Zenith termékcsaládra hét javasolt használati utasítás (IFU) vonatkozik. A
jelen dokumentum a Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár javasolt használati utasítását
ismerteti. Az egyéb érintett Zenith komponensekre vonatkozó információkkal
kapcsolatban lásd a következő használati utasítást:
• Zenith AAA endovaszkuláris graft (Zenith AAA endovaszkuláris graft fő
grafttörzse);
• Zenith Flex® AAA endovaszkuláris graft fő grafttörzsének komponense;
• Zenith Renu® AAA kiegészítőgraft (fő grafttörzs toldaléka és konverter
konfigurációi);
• Zenith Fenestrated AAA endovaszkuláris graft;
• Zenith Branch iliacalis endovaszkuláris graft;
• Zenith AAA endovaszkuláris graft kiegészítőkomponensei (Zenith AAA
endovaszkuláris graft fő grafttörzsének toldalékai, iliacaszár-toldalékok,
konverterek és iliacadugók); valamint
• Coda® ballonkatéter.
1 AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA
1.1 Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár
A Zenith Spiral-Z AAA iliacaszárat a Zenith AAA fő grafttörzsekkel (Flex,
Fenestrated és Branch) vagy a Renu kiegészítőgrafttal együtt kell használni. A
Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár egy olyan moduláris rendszer része, amely több
komponensből áll, legjellemzőbb módon egy kettéágazó fő grafttörzsből és két
iliacaszárból. (1. ábra) Az iliacaszárak két öntáguló rozsdamentes acél anyagú
Cook-Z® sztentbe varrt teljes vastagságú szőtt poliészterszövetből, valamint
fonott poliészterrel és egyszálas polipropilén varrattal rendelkező tömör nitinol
anyagú spirális sztentből épülnek fel. A graft teljesen sztentelve van; ez egyrészt
stabilitást nyújt, másrészt biztosítja a graft lumenének nyitásához szükséges
tágítóerőt a telepítés során. Ezenkívül a graft végein található Cook-Z sztentek
biztosítják a graftnak az érfalhoz való megfelelő kapcsolódását és megtapadását.
1.2 Bejuttató rendszer
A Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár egy 14 Fr vagy 16 Fr méretű Z-Trak felvezető
rendszerre előre felhelyezve kerül szállításra. (2. ábra) A bejuttató rendszer
tervezésénél a minimális preparálással járó, kényelmes felhasználhatóságot
tartották szem előtt. Valamennyi rendszer 0,035 hüvelykes (0,89 mm-es)
vezetődróttal kompatibilis.
A hemosztázis fokozása érdekében a Captor™ vérzéscsillapító szelep
meglazítható vagy megszorítható a kiegészítőeszközöknek a hüvelybe történő
bevezetése, illetve abból történő eltávolítása érdekében. Ezenkívül a bejuttató
rendszer Flexor® bevezetőhüvellyel rendelkezik, mely hidrofil bevonatú, és
ellenálló a csomósodással szemben. Mindkét tulajdonság arra szolgál, hogy
fokozza az eszköz kezelhetőségét az arteria iliacákban és a hasi aortában.
2 HASZNÁLATI JAVALLATOK
A Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár
használata javallott a Zenith AAA endovaszkuláris graftok termékcsaládjával,
egyebek között a Zenith Flex AAA endovaszkuláris grafttal, a Zenith Renu
kiegészítőgrafttal, a Zenith Fenestrated AAA endovaszkuláris grafttal, illetve a
Zenith Branch iliacalis endovaszkuláris grafttal, akár elsődleges, akár másodlagos
eljárás során olyan betegekben, akikben a szükséges felvezető rendszerekkel
kompatibilis iliacalis/femoralis hozzáférés biztosítható. A graft ezekkel a
termékekkel együttesen az abdominális aorta- vagy aorto-iliacalis aneurysmák
endovaszkuláris kezelésére szolgál.
4.3 A beavatkozást megelőzően alkalmazott mérési technikák
és leképezés
• Kontrasztanyag nélküli CT-felvétel hiányában előfordulhat, hogy nem sikerül
felbecsülni az arteria iliaca vagy az aorta meszesedésének mértékét, amely
gátolhatja a hozzáférést vagy az eszköz megbízható rögzítését és tapadását.
• A beavatkozást megelőzően 3 mm-t meghaladó képrekonstrukciós
szeletvastagsággal végzett CT-vizsgálat az eszköz méreteinek szuboptimális
megválasztását eredményezheti, vagy azt, hogy a CT-felvétel alapján nem
lehet értékelni a fokális stenosisokat.
• A klinikai tapasztalatok szerint a Zenith Spiral-Z AAA iliacaszárral történő
kezelést megelőzően a beteg anatómiájának pontos felmérésére a
kontrasztanyaggal végzett, térbeli rekonstrukcióval kiegészített spirális
CT-angiográfia (CTA) a nyomatékosan ajánlott leképezési módszer. Ha a
kontrasztanyaggal végzett, térbeli rekonstrukcióval kiegészített spirális
CTA nem áll rendelkezésre, a beteget olyan intézménybe kell utalni, ahol
lehetőség van ilyen vizsgálat elvégzésére.
• A klinikai orvosok ajánlásának megfelelően az iliacaszár komponenseinek
telepítése előtt angiográfiai úton ki kell mutatni az arteria iliaca bifurkációit,
vagyis hogy a disztális iliaca communisok kétoldalt jól definiáltak az arteria
iliaca internák eredési pontjához képest.
3 ELLENJAVALLATOK
A Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár használata
ellenjavallt a következő esetekben:
• Olyan betegeknél, akik tudvalevően érzékenyek vagy allergiásak a
rozsdamentes acélra, a poliészterre, a forrasztófémekre (ón, ezüst), a
polipropilénre, a nitinolra vagy az aranyra.
• Olyan betegeknél, akik olyan szisztémás vagy helyi fertőzésben szenvednek,
amely növelheti az endovaszkuláris graft elfertőződésének kockázatát.
4 FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
4.1 Általános
• Figyelmesen olvasson el minden utasítást. Az utasítások, figyelmeztetések
és óvintézkedések megfelelő betartásának elmulasztása súlyos
következményekhez, vagy a beteg sérüléséhez vezethet.
• Implantációs vagy reintervenciós eljárások idején mindig rendelkezésre
kell, hogy álljon egy képzett sebészcsapat arra az esetre, ha nyitott műtéti
korrekcióra kell áttérni.
• A Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith Spiral-Z AAA iliacaszárat
kizárólag a vaszkuláris intervenciós (katéteres és műtéti) technikákra,
valamint a jelen eszköz használatára kiképzett orvosok és orvoscsapatok
használhatják. A képzéssel kapcsolatos specifikus elvárásokat lásd a
10.1 fejezetben (Orvosképzés).
• Kezdeti endovaszkuláris korrekció után további endovaszkuláris beavatkozás,
vagy standard nyitott műtéti korrekcióra való áttérés lehetőségét kell
mérlegelni olyan betegek esetében, akiknél az aneurysma tágulása, a rögzítési
hossz (az érfal és a graftkomponens átfedése) elfogadhatatlan csökkenése és/
vagy endoleak áll fenn. Az aneurysma méretének növekedése, a perzisztens
endoleak, illetve a graft migrációja az aneurysma rupturájához vezethet.
• A graft ágában csökkent véráramlást vagy szivárgást tapasztaló betegeknél
másodlagos beavatkozásokra vagy műtéti eljárásokra lehet szükség.
Átmérők
Az eszköz helyes méretezése és a helyes eszközkiválasztás érdekében az
érátmérőket CT alkalmazásával, külső faltól külső falig történő méréssel (nem
pedig a lumen mérésével) kell meghatározni. A kontrasztanyaggal végzett
spirális CT-felvételt 1 cm-rel a truncus coeliacus fölött kell kezdeni és egészen
a combcsontfejeken való áthaladásig kell folytatni 3 mm-es, vagy ennél kisebb
axiális szeletvastagsággal.
Hosszúságok
CT alkalmazásával határozza meg a pontos hosszméreteket, és válassza
ki a megfelelő Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár-komponenseket. Ezeket a
rekonstrukciókat sagittalis, coronalis és 3D nézetben kell végrehajtani.
• Minden beteget tájékoztatni kell arról, hogy az endovaszkuláris kezelés
egész életen át tartó, rendszeres utánkövetéssel jár az egészség és az
endovaszkuláris graft működőképességének felmérése céljából. Fokozott
utánkövetésben kell részesíteni azokat a betegeket, akiknél specifikus klinikai
esemény (pl. endoleak, az aneurysma tágulása, vagy az endovaszkuláris graft
szerkezetében vagy helyzetében bekövetkező változás) történt. A specifikus
utánkövetési irányelveket a 12. fejezet (LEKÉPEZÉSI IRÁNYELVEK ÉS
POSZTOPERATÍV UTÁNKÖVETÉS) ismerteti.
• A Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár
alkalmazása nem ajánlott olyan betegek esetében, akik számára a
12. fejezetben (LEKÉPEZÉSI IRÁNYELVEK ÉS POSZTOPERATÍV
4.2 A betegek kiválasztása, kezelése és utánkövetése
• A Zenith Spiral-Z arteria iliacabeli disztális rögzítési helye 10 mm-nél
hosszabb, átmérője pedig (külső faltól külső falig mérve) 7,5–20 mm kell,
hogy legyen. Ezek a méretek kritikus fontosságúak az endovaszkuláris
korrekció sikere szempontjából.
55
Sztatikus mágneses tér erőssége
UTÁNKÖVETÉS) ismertetett, elengedhetetlen műtét előtti és utáni
képalkotási és beültetési vizsgálatokon való részvétel nem lehetséges vagy
nem elfogadható.
• Az endovaszkuláris graft behelyezését követően a betegeknél rendszeresen
monitorozni kell a következők esetleges fellépését: a graft melletti elfolyás,
az aneurysma növekedése és az endovaszkuláris graft szerkezetében
vagy helyzetében bekövetkező változások. Legalább évente képalkotó
vizsgálat szükséges a következők szerint: 1) hasi röntgenfelvételek az eszköz
épségének vizsgálata céljából (pl. a komponensek szétválása vagy a sztent
törése) és 2) kontrasztanyaggal és kontrasztanyag nélkül végzett CT-felvétel
az aneurysmában bekövetkezett változások, a graft melletti elfolyás, az
átjárhatóság, a kanyargósság és a progresszív betegség vizsgálata céljából.
Ha vesekomplikációk vagy egyéb tényezők miatt a kontrasztanyagok
használata kizárt, hasonló információ nyerhető hasi röntgenfelvétellel és
duplex ultrahangvizsgálattal.
• Sztatikus mágneses tér: legfeljebb 3,0 tesla
• A mágneses tér gradiensének maximuma: 720 gauss/cm
A nem klinikai értékelés 3 teslás MR-rendszerrel (General Electric Excite), a
sztatikus mágneses tér betegnek megfelelő pontjában (vagyis a szkenner
vizsgálati tartományán kívül, a beteg vagy más személy számára elérhető
pozícióban) elhelyezett gaussmérővel végrehajtott mérés tanúsága szerint
maximálisan 720 gauss/cm értékű mágneses térgradiens mellett lett elvégezve.
MRI-vel kapcsolatos hőmérséklet-emelkedés
1,5 teslás rendszerek:
• Sztatikus mágneses tér erőssége: 1,5 tesla
• Maximális egész testre átlagolt fajlagos abszorpciós tényező (SAR): 2 W/kg,
15 perces szkennelés során (azaz szkennelési szekvenciánként)
4.4 Az eszköz kiválasztása
A nem klinikai tesztelés során a Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár legfeljebb
2,1 °C-os hőmérséklet-emelkedést mutatott 2,9 W/kg-os maximális egész testre
átlagolt fajlagos abszorpciós tényező (SAR) mellett, annak az értékelésnek
a tanúsága szerint, amelyben 15 perces MR-szkennelést végeztek egy
1,5 teslás, Siemens Medical Magnetom, Numaris/4, Syngo MR 2002B DHHS
verziójú szoftverrel rendelkező MR-szkennerben. A maximális, egész testre
átlagolt fajlagos abszorpciós tényező (SAR) 2,9 W/kg volt, ami 2,1 W/kg-os,
kaloriméterben mért értéknek felel meg.
• A megfelelő eszközméret kiválasztásakor nyomatékosan ajánlott szigorúan
ragaszkodni a Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár használati utasításában szereplő
méretezési útmutatóhoz (10.5.1. táblázat). A használati utasítás méretezési
útmutatója tartalmazza az eszköz megfelelő túlméretezését. Az ezen kívüli
méretezés eredménye endoleak, törés, migráció, az eszköz betüremlése vagy
kompressziója lehet.
4.5 Beültetési eljárás
3,0 teslás rendszerek:
(Lásd a 11. HASZNÁLATI UTASÍTÁS c. fejezetet)
• Sztatikus mágneses tér erőssége: 3,0 tesla
• Maximális egész testre átlagolt fajlagos abszorpciós tényező (SAR): 2 W/kg,
15 perces szkennelés során (azaz szkennelési szekvenciánként)
• Az eljárás során megfelelő képalkotásra van szükség a Zenith Spiral-Z AAA
iliacaszár sikeres elhelyezéséhez és az aorta falához való pontos illesztés
biztosításához.
• A bejuttató rendszert nem szabad meghajlítani vagy megtörni. Ellenkező
esetben a bejuttató rendszer és a Zenith Spiral-Z AAA iliacaszárgraft
károsodhat.
• Az endovaszkuláris graft bármilyen mértékű megcsavarodásának megelőzése
érdekében a bejuttató rendszer bárminemű elforgatása során ügyeljen arra,
hogy együtt forgassa el a rendszer összes komponensét (a külső hüvelytől a
belső kanülig).
• Ha a vezetődrót vagy a bejuttató rendszer előretolása során ellenállást észlel,
ne folytassa a bejuttató rendszer egyik részének továbbítását sem. Álljon
meg, és állapítsa meg az ellenállás okát; ellenkező esetben az ér, a katéter
vagy a graft károsodása következhet be. Legyen különösen körültekintő a
szűkület vagy intravaszkuláris trombózis helyén, valamint az elmeszesedett
vagy kanyargós erekben.
• Az endoprothesis akaratlan részleges telepítése, vagy migrációja műtéti
eltávolítást tehet szükségessé.
• Az olyan eseteket leszámítva, amelyekben ez orvosilag javallott, ne telepítse
a Zenith Spiral-Z AAA iliacaszárat olyan helyre, ahol a szervek vagy végtagok
vérellátásához szükséges artériákat elzárja.
• Részleges vagy teljes telepítés után ne próbálja visszajuttatni a graftot a
hüvelybe.
• A Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár pontatlan elhelyezése vagy nem teljes
megtapadása az éren belül növelheti az endoleak, az elvándorlás, vagy az
arteria iliaca internák véletlen elzáródásának kockázatát.
• A Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár nem megfelelő átfedése növelheti a
sztentgraft elvándorlásának kockázatát. Az endoprothesis helytelen
telepítése vagy migrációja műtéti beavatkozást tehet szükségessé.
• A beültetési eljárás során szisztémás alvadásgátlást kell alkalmazni a kórházi
protokollnak és az orvos által preferált protokollnak megfelelően. Ha a
heparin ellenjavallott, más alvadásgátló szer alkalmazását kell megfontolni.
• A Flexor bevezetőhüvely külsején lévő hidrofil bevonat aktiválásához a
felületet fiziológiás sóoldattal átitatott steril gézlapokkal kell áttörölni. Az
optimális működőképesség érdekében a hüvelyt állandóan tartsa hidratált
állapotban.
• Az endoprothesis szennyeződésének és fertőződésének elkerülése
érdekében a preparálás és bejuttatás folyamán a lehető legkisebb mértékben
érintse az összehúzott endoprothesist.
• A bejuttató rendszer felvezetése során tartsa meg a vezetődrót helyzetét.
• Fluoroszkópiát kell használni a bevezetés, valamint az elhelyezés és kinyitás
során, hogy meg lehessen győződni a bejuttatórendszer komponenseinek
megfelelő működéséről, a graft megfelelő elhelyezéséről és az eljárás kívánt
kimeneteléről.
• A Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár
használata intravaszkuláris kontrasztanyag adagolását igényli. A meglévő
veseelégtelenségben szenvedő betegeknél fokozódhat a posztoperatív
veseelégtelenség kialakulásának veszélye. Ügyelni kell az eljárás folyamán
alkalmazott kontrasztanyag mennyiségének korlátozására, és megelőző
kezelési módszereket kell alkalmazni a vesekárosodás csökkentésére (pl.
megfelelő hidratálás).
• A hüvely és/vagy a vezetődrót visszahúzásakor az anatómia és a graft
helyzete megváltozhat. Állandóan monitorozza a graft helyzetét és szükség
szerint végezzen angiográfiát annak ellenőrzésére.
• Legyen körültekintő, amikor a katétereket, drótokat és hüvelyeket manipulál
az aneurysmán belül. A jelentős zavarok kimozdíthatják a helyükről a
thrombus fragmentumait, ami disztális embolizációt okozhat, vagy az
aneurysma rupturáját eredményezheti.
• A graft elhelyezése után, abban az esetben, ha újabb eszközök felvezetése
(másodlagos beavatkozás) válik szükségessé, kerülje el a graft károsítását és
helyzetének megváltoztatását.
• Implantáció előtt ellenőrizze, hogy az előre meghatározott kontralaterális
iliacaszár van kiválasztva a beteg kontralaterális oldalán való felvezetésre.
A nem klinikai tesztelés során a Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár legfeljebb
2,6 °C-os hőmérséklet-emelkedést mutatott 2,9 W/kg-os maximális egész testre
átlagolt fajlagos abszorpciós tényező (SAR) mellett, annak az értékelésnek a
tanúsága szerint, amelyben 15 perces MR-szkennelést végeztek egy 3,0 teslás
Excite, GE Electric Healthcare, 14X.M5 szoftverrel rendelkező MR-szkennerben. A
maximális egész testre átlagolt fajlagos abszorpciós tényező (SAR) 2,9 W/kg volt,
ami 2,7 W/kg-os, kaloriméterben mért értéknek felel meg.
Képműtermék
A képműtermék az eszközt tartalmazó anatómiai régió egészére kiterjed, és
az eszköz kb. 5 cm-es körzetében elhomályosítja a közvetlenül szomszédos
anatómiai szerkezetek képét, valamint az egész eszköznek és annak lumenének
képét, amikor nem klinikai tesztelés során a szkennelés a következő feltételek
mellett történik: Gyors spinechó 3,0 teslás Excite, GE Electric Healthcare,
G3.0-052B szoftverrel rendelkező, rádiófrekvenciás testtekerccsel felszerelt
MR-rendszerben.
Az összes szkenner esetében az eszköz és a vizsgálandó terület közti távolság
növelésével a képműtermék fokozatosan eltűnik. A fejről, a nyakról és az alsó
végtagokról leképezési műtermék nélküli MR-felvételt lehet készíteni. Az
eszköznek az értékelendő területtől mért távolságától függően képműtermék
lehet jelen a hasi régióról készült felvételeken.
A Cook azt javasolja, hogy a beteg regisztrálja a MedicAlert Foundationnál az
ebben a használati utasításban közölt MR-vizsgálati feltételeket. A MedicAlert
Foundation elérhetőségei a következők:
Postai cím:
Telefonszám:
Fax: Web: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
+1 888-633-4298 (ingyenesen hívható)
az Egyesült Államokon kívülről +1 209-668-3333
+1 209-669-2450
www.medicalert.org
5 NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK
5.1 Megfigyelt nemkívánatos események
A Zenith AAA endovaszkuláris grafttal ellátott betegeknél megfigyelt
nemkívánatos eseményekkel kapcsolatos információt lásd a Zenith AAA
endovaszkuláris graftok termékcsaládja megfelelő használati utasításában.
Ennek online példánya a www.cookmedical.com webhelyen található meg.
5.2 Lehetséges nemkívánatos események
Egyéb lehetséges és/vagy intervenciót szükségessé tevő nemkívánatos
események többek között:
• A graft vagy saját ér occlusiója
• Altatási komplikációk és a velük járó későbbi problémák (pl. aspiráció)
• Amputáció
• Aortakárosodás, többek között perforatio, dissectio, vérzés, ruptura és halál
• Artériás és/vagy vénás thrombosis és/vagy pseudoaneurysma
• Arteriovenosus fistula
• Áttérés nyitott műtéti korrekcióra
• Az aneurysma rupturája és halál
• Az aneurysma tágulása
• Az aneurysma, az eszköz vagy a hozzáférési hely elfertőződése, többek között
tályogképződés, átmeneti láz és fájdalom
• Bélrendszeri komplikációk (pl. ileus, átmeneti ischaemia, infarctus, necrosis)
• Claudicatio (pl. far, alsó végtag)
• Embolisatio (micro és macro) átmeneti vagy permanens ischaemiával vagy
infarctussal
• Endoleak
• Endoprothesis: komponens(ek) helytelen elhelyezése; komponens(ek)
tökéletlen telepítése; komponens(ek) migrációja; komponens(ek) másik
graftkomponenstől való elválása; varratszakadás; occlusio; fertőzés; sztent
törése; a graft anyagának kopása; dilatatio; erózió; kilyukadás; a graft melletti
elfolyás; és korrózió
• Érkárosodás
• Halál
• Impotencia
• Láz és lokalizált gyulladás
• Lokális vagy szisztémás neurológiai komplikációk és a velük járó későbbi
problémák (pl. stroke, tranziens ischaemiás roham, paraplegia, paraparesis,
paralysis)
• Lymphaticus komplikációk és a velük járó későbbi problémák (pl. nyiroksipoly)
• Májelégtelenség
• Oedema
4.6 A formázóballon használata
• Ne töltse fel a ballont az érben a grafton kívül, ellenkező esetben az ér
megsérülhet. A ballont a saját címkéjén szereplő utasításoknak megfelelően
kell használni.
• Meszesedés jelenléte esetén óvatosan járjon el a ballon grafton belül történő
feltöltése során, mivel a túlzott mértékű feltöltés az ér sérüléséhez vezethet.
• Új helyzetbe való áthelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a ballon
teljesen le lett engedve.
• Pótlólagos vérzéscsillapítás céljából a Captor vérzéscsillapító szelep a
formázóballon bevezetése és későbbi visszahúzása elősegítésére kilazítható
vagy megszorítható.
4.7 Mágneses rezonanciára vonatkozó információk
A nem klinikai tesztelés során bizonyítást nyert, hogy a Zenith Spiral-Z AAA
iliacaszárgraft MR-kondicionális. Behelyezés után azonnal biztonságosan
szkennelhető a következő feltételek mellett:
56
• Pulmonalis/légzési komplikációk és a velük járó későbbi problémák (pl.
tüdőgyulladás, légzési elégtelenség, elhúzódó intubáció)
• Sebbel kapcsolatos komplikációk és a velük járó későbbi problémák (pl.
felrepedés, fertőzés)
• Szívkomplikációk és a velük járó későbbi problémák (pl. arrhythmia,
myocardialis infarctus, pangásos szívelégtelenség, hypotonia, hypertonia)
• Urogenitális komplikációk és a velük járó későbbi problémák (pl. ischaemia,
erózió, fistula, incontinentia, haematuria, fertőzés)
• Vasospasmus vagy vaszkuláris trauma (pl. iliofemoralis ér dissectiója, vérzés,
ruptura, halál)
• Vaszkuláris hozzáférési hely komplikációi, többek között fertőzés, fájdalom,
haematoma, pseudoaneurysma, arteriovenosus fistula
• Vérzés, haematoma vagy coagulopathia
• Vesekomplikációk és a velük járó későbbi problémák (pl. artéria occlusiója,
kontrasztanyag toxicitása, veseelégtelenség, veseleállás)
beszélni a sugárterhelés veszélyeit a fejlődő szövetekre. Az endovaszkuláris
vagy nyílt műtéti korrekción átesett férfiak impotenciát tapasztalhatnak.
Az orvosnak fel kell hívnia a betegek figyelmét, hogy az eszköz beültetése
alatt vagy után fellépő kockázatokról a Betegtájékoztatóban olvashatnak.
Az eljárással összefüggő kockázatok többek között: cardialis, pulmonalis,
neurológiai, bélrendszeri és vérzési komplikációk. Az eszközzel kapcsolatos
kockázatok közé tartoznak az alábbiak: occlusio, endoleak, az aneurysma
megnagyobbodása, törés, újabb beavatkozás és nyitott műtéti korrekcióra való
áttérés esetleges szükségessége, ruptura és halál [lásd 5.1. fejezet (Megfigyelt
nemkívánatos események) és 5.2. fejezet (Lehetséges nemkívánatos
események)]. Az orvosnak ki kell töltenie a betegazonosító kártyát és át kell
azt adnia a betegnek, hogy állandóan magánál tarthassa. A betegnek be kell
mutatnia a kártyát, valahányszor más orvosokhoz fordul, különösen akkor, ha ezt
bármilyen további diagnosztikai eljárás (pl. MRI) céljából teszi.
9 KISZERELÉS
• A Zenith Spiral-Z AAA iliacaszárak etilén-oxiddal sterilizálva, a Z-Trak felvezető
rendszerbe előre betöltve, széthúzható csomagolásban kerülnek szállításra.
• Az eszközök kizárólag egyszeri használatra szolgálnak. Az eszközöket tilos
újrasterilizálni.
• Felbontatlan és sértetlen csomagolásban a termék steril. Vizsgálja meg az
eszközt és a csomagolást annak ellenőrzésére, hogy a szállítás következtében
nem sérült-e meg. Ha az eszköz megsérült, vagy ha a sterilitást biztosító
csomagolás megsérült vagy elszakadt, ne használja az eszközt. Ha a termék
megsérült, ne használja a terméket és juttassa vissza a Cook-hoz.
• Használat előtt az eszköz és az orvos által az adott beteg számára felírt
megrendelés összehasonlítása alapján ellenőrizze, hogy a beteg számára a
megfelelő számú és méretű eszközt szállították-e.
• A Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár egy 14 Fr vagy 16 Fr méretű Flexor
bevezetőhüvelyre van felhelyezve. A hüvely felszíne hidrofil bevonattal van
kezelve, amely hidratált állapotban fokozza a kezelhetőséget. A hidrofil
bevonat aktiválásához a felületet fiziológiás sóoldatba áztatott steril
gézlappal kell áttörölni steril körülmények között.
• A címkére nyomtatott lejárati idő (USE BY) után nem használható.
• Hűvös, száraz helyen tárolandó.
Az eszközzel kapcsolatos nemkívánatos események bejelentése
A Zenith Spiral-Z AAA iliacaszárral kapcsolatos összes nemkívánatos eseményt
(klinikai incidenst) haladéktalanul jelenteni kell a Cook-nak. Az Egyesült
Államokban lévő ügyfelek az incidensek bejelentéséhez az 1-800-457-4500
(éjjel-nappal hívható) vagy az 1-812-339-2235 számon hívhatják az
Ügyfélszolgálati Osztályt. Az Egyesült Államokon kívül élő ügyfeleinket kérjük,
hogy hívják az őket kiszolgáló forgalmazót.
6 KLINIKAI VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA
A Zenith AAA endovaszkuláris grafttal ellátott betegekről klinikai
vizsgálatokban gyűjtött információt lásd a Zenith AAA endovaszkuláris graftok
termékcsaládja megfelelő használati utasításában. Ennek online példánya a
www.cookmedical.com webhelyen található meg.
7 A BETEGEK KIVÁLASZTÁSA ÉS KEZELÉSE
(Lásd 4. fejezet, FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK)
7.1 A kezelés egyénivé tétele
A Cook azt javasolja, hogy a Zenith Spiral-Z AAA iliacaszárak átmérőjét a
10.5.1. táblázatban ismertetetteknek megfelelően válassza meg. Az eljárás
elvégzéséhez szükséges valamennyi eszköznek minden lehetséges hosszban és
átmérőben az orvos rendelkezésére kell állnia, különösen akkor, ha a preoperatív
tervezéshez felhasználható méretek (kezelési átmérők/hosszúságadatok)
nem biztosak. Ez a megközelítés nagyobb intra-operatív rugalmasságra ad
lehetőséget az eljárás optimális kimenetele érdekében. A Zenith Spiral-Z AAA
iliacaszár használata előtt minden egyes betegre gondosan mérlegelni kell a
kockázatokat és az előnyöket. A betegek kiválasztásának további szempontjai
többek között:
10 KLINIKAI FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
10.1 Orvosképzés
VIGYÁZAT: Implantációs vagy reintervenciós eljárások idején mindig
álljon készenlétben egy érsebész-csapat arra az eshetőségre, ha nyitott
műtéti korrekcióra kell áttérni.
VIGYÁZAT: A Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith Spiral-Z AAA
iliacaszárat kizárólag a vaszkuláris intervenciós technikákra, valamint
a jelen eszköz használatára kiképzett orvosok és orvoscsapatok
használhatják. A Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith Spiral-Z AAA
iliacaszárat használó orvosok készségeivel/ismereteivel kapcsolatosan
ajánlott követelmények vázlatos ismertetését lásd alább.
• A beteg életkora és várható élettartama
• Társbetegségek (pl. a műtétet megelőző szív-, tüdő- vagy veseelégtelenség,
kóros elhízás)
• A beteg alkalmassága nyitott műtéti korrekcióra
• A beteg anatómiai alkalmassága endovaszkuláris korrekcióra
• Az aneurysma rupturájának kockázata a Zenith Spiral-Z AAA iliacaszárral
végzett kezelés kockázatához képest
• A betegnek az általános, regionális és lokális anaesthesiával szembeni
toleranciája
• Az iliofemoralis hozzáféréshez használandó ér méretének és morfológiájának
(minimális thrombotisatio, meszesedés és/vagy kanyargósság)
kompatibilisnek kell lennie a 14–16 Fr méretű vaszkuláris bevezetőhüvely
bejuttatóprofiljának megfelelő vaszkuláris hozzáférési technikákkal és
tartozékokkal
• A Zenith Spiral-Z arteria iliacabeli disztális rögzítési helye 10 mm-nél
hosszabb, átmérője pedig (külső faltól külső falig mérve) 7,5–20 mm kell,
hogy legyen
• Nem áll fenn az arteria femoralis vagy iliaca jelentős okkluzív betegsége,
amely akadályozná az endovaszkuláris grafton keresztüli áramlást
A betegek kiválasztása:
• Az abdominális aorta aneurysmák (AAA) természetrajzának és az AAAkorrekcióhoz kapcsolódó társbetegségeknek az ismerete.
• A radiográfiás felvételek értékelésének, az eszközök kiválasztásának,
tervezésének és méretezésének ismerete.
Multidiszciplináris orvoscsapat, amely együttes tapasztalattal
rendelkezik a következő eljárások végzésében:
• Femoralis érpreparálás, arteriotomia és korrekció
• Perkután hozzáférési és zárási technikák
• Nem szelektív és szelektív vezetődrót- és katétertechnikák
• Fluoroszkópos és angiográfiás felvételek értékelése
• Embolisatio
• Angioplastica
• Endovaszkuláris sztentek elhelyezése
• Huroktechnikák
• Radiográfiás kontrasztanyag helyes használata
• Sugárterhelés minimalizálására szolgáló technikák
• A szükséges utánkövetési módozatok alapos ismerete
A kezelésre vonatkozó végső döntés az orvos és a beteg belátására van bízva.
8 BETEGTÁJÉKOZTATÁS
Az orvosnak és a betegnek (és/vagy családtagjainak) az endovaszkuláris
eszközről és az eljárásról folytatott megbeszélés során át kell tekinteniük a
kezelés kockázatait és előnyeit, beleértve a következőket:
10.2 Használat előtti szemle
Vizsgálja meg az eszközt és a csomagolást annak ellenőrzésére, hogy a
szállítás következtében nem sérült-e meg. Ha az eszköz megsérült, vagy ha
a sterilitást biztosító csomagolás megsérült vagy elszakadt, ne használja az
eszközt. Ha a termék megsérült, ne használja a terméket és juttassa vissza a
Cook-hoz. Használat előtt az eszköz és az orvos által az adott beteg számára
felírt megrendelés összehasonlítása alapján ellenőrizze, hogy a beteg számára a
megfelelő számú és méretű eszközt szállították-e.
• Az endovaszkuláris és műtéti korrekció veszélyei és a közöttük lévő
különbségek
• A hagyományos nyitott műtéti korrekció lehetséges előnyei
• Az endovaszkuláris korrekció lehetséges előnyei
• Annak lehetősége, hogy az aneurysma kezdeti endovaszkuláris korrekciója
után intervenciós vagy nyitott műtéti korrekcióra lehet szükség
Az endovaszkuláris korrekció kockázatain és előnyein túlmenően az orvosnak
tekintetbe kell vennie a beteg elkötelezettségét és hajlandóságát a biztonságos
és hatásos eredmények fenntartásához szükséges posztoperatív utánkövetéssel
kapcsolatosan. Az endovaszkuláris korrekció utáni kilátásokra vonatkozóan a
beteggel az alábbi egyéb témák megvitatása szükséges:
10.3 Szükséges anyagok
• Digitális angiográfiához használható fluoroszkóp (C kar vagy rögzített
egység)
• Kontrasztanyagok
• Fecskendő
• Heparinos fiziológiás sóoldat
• Steril gézlapok
• Minden beteget tájékoztatni kell arról, hogy az endovaszkuláris kezelés
egész életen át tartó, rendszeres utánkövetéssel jár az egészség és az
endovaszkuláris graft működőképességének felmérése céljából. Azokat a
betegeket, akiknél specifikus klinikai esemény (pl. endoleak, az aneurysma
tágulása, vagy az endovaszkuláris graft szerkezetében vagy helyzetében
bekövetkező változás) történt, fokozott utánkövetésben kell részesíteni.
A specifikus utánkövetési irányelveket a 12. fejezet (LEKÉPEZÉSI
IRÁNYELVEK ÉS POSZTOPERATÍV UTÁNKÖVETÉS) ismerteti.
• A betegnek el kell magyarázni, mennyire fontos az utánkövetési program
pontos betartása mind az első év folyamán, mind pedig később évente.
A betegeknek el kell mondani, hogy a rendszeres és következetes
utánkövetés az AAA-k endovaszkuláris kezelése tartós biztonságossága és
hatékonysága biztosításának kritikus részét képezi. Minimálisan szükséges
az évenkénti képalkotás és a rutinszerű posztoperatív utánkövetés
követelményeinek betartása; ezt a beteg egészsége és jóléte iránti életre
szóló elkötelezettségnek kell tekinteni.
• Az orvosnak azt kell tanácsolnia minden betegének, hogy a graft ágának
elzáródása, az aneurysma tágulása vagy ruptúrája jeleit tapasztalva fontos,
hogy azonnal orvoshoz forduljon. A graftág elzáródásának jelei többek között
a csípő(k) vagy láb(ak) fájdalma járás közben vagy nyugalomban, illetve a
láb elszíneződése vagy lehűlése. Az aneurysma rupturája tünetmentes lehet,
de általában a következő tünetek jelentkezésével jár: fájdalom; zsibbadás;
lábgyengeség; bármilyen hát-, mellkasi, has- vagy ágyéki fájdalom; szédülés;
ájulás; gyors szívverés, vagy hirtelen gyengeség.
• Az endovaszkuláris eszközök sikeres behelyezéséhez és utánkövetéséhez
szükséges leképezés miatt a terhes vagy gyanítottan terhes nőkkel meg kell
10.4 Ajánlott anyagok
A Zenith termékcsalád bármelyik komponense beültetéséhez a következő
termékek használata ajánlott. A jelen termékek használatára vonatkozó
információkat lásd az egyes termékek javasolt használati utasításában.
• 0,035 hüvelyk (0,89 mm) átmérőjű extramerev vezetődrót, 260 cm; például:
• Cook Lunderquist extramerev vezetődrótok (LES)
• 0,035 hüvelyk (0,89 mm) átmérőjű standard vezetődrót; például:
• Cook 0,035 hüvelyk (0,89 mm) átmérőjű vezetődrótok
• Cook Nimble™ vezetődrótok
• Formázóballonok; például:
• Cook Coda ballonkatéter
• Bevezetőkészletek; például:
• Cook Check-Flo bevezetőkészletek
• Cook extranagy méretű Check-Flo bevezetőkészletek
• Cook Flexor Balkin Up & Over kontralaterális bevezetők
• Méretezőkatéter; például:
• Cook Aurous centiméteres méretezőkatéterek
• Angiográfiás katéterek sugárfogó csúccsal; például:
• Cook angiográfiás katéterek Beacon® csúccsal
• Cook Royal Flush katéterek Beacon® csúccsal
57
• Punkciós tűk; például:
• Cook punkciós tűk az anterior érfal átszúrásához
• Endovaszkuláris dilatátorok; például:
• Cook endovaszkuláris dilatátorkészletek
Folytassa az öblítést és összesen 20 ml öblítőfolyadékkal mossa át az
eszközt. Hagyja abba a befecskendezést, és zárja el a csatlakozócsövön
lévő elzárócsapot.
MEGJEGYZÉS: A graft öblítése gyakran heparinos fiziológiás sóoldattal
történik.
2. Csatlakoztasson heparinos fiziológiás sóoldattal töltött fecskendőt a
disztális belső kanül kónuszához. Fecskendezze be a folyadékot mindaddig,
amíg a dilatátor disztális csúcsán meg nem jelenik a folyadék. (5. ábra)
MEGJEGYZÉS: A rendszer öblítése közben emelje fel a rendszer disztális
csúcsát, hogy megkönnyítse a levegő eltávozását.
3. Fiziológiás sóoldatba áztatott steril gézpárnákkal törölje át a Flexor
bevezetőhüvelyt a hidrofil bevonat aktiválása céljából. Bőségesen
hidratálja mind a hüvelyt, mind a dilatátort.
10.5 Az eszközök átmérőjének méretezési irányelvei
Az átmérőt az ér külső faltól külső falig mért átmérője alapján kell
megválasztani, nem pedig a lumen átmérője alapján. Az átmérő alul- vagy
felülméretezése tökéletlen tapadást vagy akadályozott áramlást okozhat.
10.5.1. táblázat: A Spiral-Z AAA iliacaszárgraftok méretezési útmutatója*
Iliacaér
tervezett
átmérője1,2
(mm)
Iliacaszár
átmérője3
(mm)
Iliacaszár
munkahossza4
(mm)
Bevezetőhüvely
(Fr)
≤8
9
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
Kövesse „A kontralaterális iliacaszár előkészítése és öblítése” című előző fejezet
utasításait az ipsilaterális iliacaszárgraft megfelelő öblítése és a hidrofil bevonat
aktiválása céljából.
11.1.3 Vaszkuláris hozzáférés és angiográfia
9
11
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
10–12
13
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
13–15
16
39, 56, 74, 90
14
16–18
20
39, 56, 74, 90
16
19–20
24
39, 56, 74, 90
16
11.1.2 Az ipsilaterális iliacaszár előkészítése és öblítése
1. 18-as UT (ultravékony) méretű vagy 19-es UT (ultravékony) méretű artériás
tűvel, a standard technikát alkalmazva végezzen punkciót a megfelelő
femoralis arteria communisokon. Az érbe való belépés után vezesse fel a
következőket:
• Vezetődrótok – standard 0,035 hüvelyk (0,89 mm) átmérő, 145 cm hossz,
J-csúcs vagy Bentson vezetődrót
• Megfelelő méretű hüvelyek (pl. 6 vagy 8 Fr)
• Öblítőkatéter (gyakran sugárfogó méretezőkatéter – pl. centiméteres
méretezőkatéter vagy egyenes öblítőkatéter)
2. Végezzen angiográfiát az aortabeli és az iliacabeli bifurkációk szintjének
azonosítására.
MEGJEGYZÉS: Ha szögletbe tört nyaknál fluoroszkópos
szögmeghatározást végez, szükséges lehet több, különböző nézetű
angiogram készítése.
MEGJEGYZÉS: A Cook termékspecialistáinak műszaki segítségét a Cook
helyi képviselőjén keresztül igényelheti.
Maximális átmérő a proximális rögzítési hely mentén.
Az aorta átmérőjének lemért értékét kerekítse a legközelebbi mm-értékre.
Az átmérő megválasztását további megfontolások is befolyásolhatják.
4
Teljes szár-hossz = munkahossz + 22 mm összekapcsoló sztent.
*Valamennyi méret nominális.
1
2
3
11 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Anatómiai követelmények
• Az iliofemoralis hozzáféréshez használandó ér méretének és morfológiájának
(minimális thrombotisatio, meszesedés és/vagy kanyargósság)
kompatibilisnek kell lennie a vaszkuláris hozzáférési technikákkal és
tartozékokkal. Artériás conduittechnikákra lehet szükség.
• A további anatómiai követelményekről a Zenith AAA endovaszkuláris graftok
termékcsaládjába tartozó megfelelő fő grafttörzs vagy a Renu kiegészítőgraft
használati utasítása nyújt felvilágosítást. Ennek online példánya a
www.cookmedical.com webhelyen található meg.
11.1.4 A kontralaterális iliacaszár elhelyezése és telepítése
1. A képerősítőt állítsa olyan helyzetbe, hogy mind a kontralaterális arteria
iliaca interna, mind a kontralaterális arteria iliaca communis látható legyen.
2. A kontralaterális iliacaszár bejuttató rendszerének felvezetése előtt
fecskendezzen be kontrasztanyagot a kontralaterális femoralis hüvelyen át,
a kontralaterális arteria iliaca interna lokalizálása céljából.
3. A kontralaterális iliacaszár bejuttató rendszerét vezesse fel az artériába.
Lassan tolja előre, míg az iliacaszárgraft legalább egy sztentnyi átfedésbe
nem kerül, és ne tolja túl a sugárfogó sávon, mely a fő grafttörzs
kontralaterális ágán belüli iliacaszárgraft proximális végétől 30 mm-re
helyezkedik el. (6. ábra) Ha a fő grafttörzs e manőver közben el akarna
mozdulni, az ipsilaterális oldalon lévő szürke pozicionáló stabilizálásával
tartsa meg eredeti helyzetében.
MEGJEGYZÉS: A maximális mértékű átfedést az iliacaszárgraft proximális
végétől 30 mm-re elhelyezkedő sugárfogó sáv jelzi.
MEGJEGYZÉS: Ha az iliacaszár bejuttató rendszere előretolása közben
nehézségbe ütközik, váltson alkalmasabb vezetődrótra. Kanyargós
erekben a merev vezetődrótok és hüvelyek felvezetése jelentősen
megváltoztathatja az anatómiát.
4. Ellenőrizze az iliacaszárgraft disztális végének helyzetét. Ha szükséges,
helyezze új helyzetbe az iliacaszárgraftot, hogy biztosítsa az arteria iliaca
interna átjárhatóságát, valamint a legalább egy sztentnyi és legfeljebb
30 mm hosszúságú átfedést a fő endovaszkuláris grafttörzs belsejében.
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy az iliacaszár bevezetőhüvelyén
lévő Captor vérzéscsillapító szelep nyitott helyzetbe van fordítva. (7. ábra)
5. A telepítéshez tartsa az iliacaszárat a megfelelő helyzetben a szürke
pozicionálón található markoló segítségével, miközben visszahúzza a
hüvelyt. (8. és 9. ábra) Győződjön meg róla, hogy az átfedés megmarad.
6. Amint az iliacaszár disztális vége kiszabadul, hagyja abba a hüvely
visszahúzását.
7. Fluoroszkópos megfigyelés alatt, az iliacaszár helyzetének ellenőrzése
után lazítsa meg a rögzítőelemet és húzza vissza a belső kanült, hogy az
elkeskenyedő dilatátor összekapcsolódjék a szürke pozicionálóval. Szorítsa
meg a rögzítőelemet. A hüvelyt egy helyben tartva húzza vissza a szürke
pozicionálót a rögzített belső kanüllel.
8. Az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig elforgatva zárja
el az iliacaszár bevezetőhüvelyén lévő Captor vérzéscsillapító szelepet.
(10. ábra)
9. Újra ellenőrizze a vezetődrót helyzetét.
11.1.5 Az ipsilateralis iliacaszár elhelyezése és telepítése
A Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár használata
előtt tekintse át a Javasolt használati utasítás jelen füzetét. A következő
utasítások az eszköz elhelyezésének alapvető irányelveit tartalmazzák. A
következő eljárásokban változtatások lehetnek szükségesek. Ezen utasítások célja
az, hogy segítsék és vezessék az orvost, és nem helyettesítik az orvos döntését.
A felhasználással kapcsolatos általános információk
• A Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár
használata során az artériás hozzáférési hüvelyek, a vezetőkatéterek, az
angiográfiás katéterek és a vezetődrótok elhelyezésére szolgáló standard
technikákat kell alkalmazni. A Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith
Spiral-Z AAA iliacaszár a 0,035 hüvelykes (0,89 mm-es) vezetődrótokkal
kompatibilis.
• Az endovaszkuláris sztentgraftbeültetés egy sebészeti eljárás; ennek
során különféle okokból vérveszteség következhet be, ami esetenként
beavatkozást igényel (a transzfúziót is beleértve) a nemkívánatos
kimenetelek megelőzése érdekében. Fontos monitorozni a vérzéscsillapító
szelepből történő vérveszteséget az eljárás során mindvégig, azonban
ez különösen fontos a szürke pozicionáló manipulálása során és azután.
Amennyiben a szürke pozicionáló eltávolítása után a vérveszteség túlzott
mértékű, akkor mérlegelje egy feltöltetlen formázóballon vagy egy
bevezetőrendszerhez tartozó dilatátor elhelyezését a szelep belsejében az
áramlás korlátozása érdekében.
Implantáció előtti meghatározó elemek
Az implantációt megelőző tervek alapján ellenőrizze, hogy a megfelelő eszköz
került-e kiválasztásra.
A meghatározó elemek többek között a következők:
1. Arteria femoralis kiválasztása a bejuttató rendszer bevezetéséhez (azaz a
megfelelő kontralaterális és ipsilaterális arteria iliacák kijelölése)
2. Az aortanyak, az aneurysma és az arteria iliacák által bezárt szögek
3. Az infrarenalis aortanyak és a disztális arteria iliacák átmérői
4. A Zenith AAA endovaszkuláris graftok termékcsaládjába tartozó,
előzőleg behelyezett fő grafttörzs vagy Renu kiegészítőgraft aortabeli
kettéágazásától az arteria iliaca internákig/rögzítési hely(ek)ig terjedő
távolság
5. Az arteria iliacákba benyúló aneurysmák különleges figyelmet
igényelhetnek a graft és az artéria megfelelő határfelületi helyének
kiválasztása során
6. Érelmeszesedés foka
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a fő grafttörzs bevezetőhüvelyén
lévő Captor vérzéscsillapító szelep nyitott helyzetbe van fordítva. (11. ábra)
1. Az ipsilateralis iliacaszárat a fő grafttörzs vezetődrótja és hüvelye
együttesének segítségével vezesse fel. A dilatátor és a hüvely együttesét
tolja be a fő grafttörzs hüvelyébe.
MEGJEGYZÉS: Kanyargós ereknél az arteria iliaca internák helyzete
jelentős mértékben megváltozhat a merev vezetődrótok és
hüvelyrendszerek felvezetésekor.
2. Lassan tolja előre, míg az ipsilaterális iliacaszárgraft legalább egy sztentnyi
átfedésbe nem kerül a fő grafttörzs ipsilaterális ágában. (12. ábra)
MEGJEGYZÉS: Ha 55 mm-t meghaladó átfedés szükséges, akkor
lehetséges, hogy mérlegelni kell szártoldalék használatát a túloldali
bifurkációs területen.
MEGJEGYZÉS: A Renu konverterrel történő használat esetén győződjön
meg róla, hogy az iliacaszár átfedése legalább egy teljes iliacaszársztentnyi (azaz az iliacaszárgraft proximális sztentjének megfelelő
távolságnyi) a Renu konverter belsejében.
3. Ellenőrizze az iliacaszár disztális végének helyzetét. Ha szükséges, az
arteria iliaca interna átjárhatóságának biztosítása érdekében módosítsa az
iliacaszár helyzetét.
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy az iliacaszár bevezetőhüvelyén
lévő Captor vérzéscsillapító szelep nyitott helyzetbe van fordítva. (7. ábra)
4. A telepítéshez stabilizálja az iliacaszárat a szürke pozicionálón található
markoló segítségével, miközben visszahúzza a hüvelyt. Ha szükséges,
húzza vissza a fő grafttörzs hüvelyét. (8. és 13. ábra)
5. Fluoroszkópos megfigyelés alatt, az iliacaszár helyzetének ellenőrzése
után lazítsa meg a rögzítőelemet és húzza vissza a belső kanült, hogy
az elkeskenyedő dilatátor összekapcsolódjék a szürke pozicionálóval.
Szorítsa meg a rögzítőelemet. Tartsa egy helyben a fő grafttörzs hüvelyét,
A beteg előkészítése
1. Az anaesthesiát, az anticoagulatiót és az életjelek monitorozását végezze a
kórházi előírások szerint.
2. A beteget úgy helyezze el a leképező asztalon, hogy az aortaívtől a
femoralis bifurkációs pontokig terjedő terület fluoroszkóposan látható
legyen.
3. A kiválasztott arteria femoralis communist standard sebészeti technikával
preparálja ki.
4. Biztosítsa a kiválasztott femorális ér megfelelő proximális és disztális
vaszkuláris kontrollját.
11.1 Zenith Spiral-Z AAA iliacaszárrendszer (2. ábra)
MEGJEGYZÉS: A Zenith AAA endovaszkuláris graftok termékcsaládjába tartozó
fő grafttörzs vagy Renu kiegészítőgraft behelyezésére vonatkozó útmutatást
lásd a fő grafttörzshöz vagy a Renu eszközhöz mellékelt használati utasításban.
11.1.1 A kontralaterális iliacaszár előkészítése és öblítése
1. Ha alkalmazható, távolítsa el a szürke kónuszú, belső mandrint (a belső
kanülből) és a dilatátor csúcsának védősapkáját (a dilatátor csúcsáról).
Távolítsa el a Peel-Away hüvelyt a vérzéscsillapító szelep hátuljáról.
(3. ábra) Emelje meg a rendszer disztális csúcsát, és végezzen öblítést a
vérzéscsillapító szelepen lévő elzárócsapon át mindaddig, amíg folyadék
nem lép ki a bevezetőhüvely csúcsához közeli öblítőhoronyból. (4. ábra)
58
és közben húzza vissza az iliacaszár hüvelyét és a szürke pozicionálót, úgy,
hogy a belső kanül rögzítve van.
6. Az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig elforgatva zárja el az
fő grafttörzs bevezetőhüvelyén lévő Captor vérzéscsillapító szelepet.
7. Újra ellenőrizze a vezetődrótok helyzetét. A hüvelyt és a vezetődrótot
hagyja a helyén.
11.1.6 A formázóballon felvezetése
• A duplex ultrahangvizsgálat információt nyújthat az aneurysma átmérőjének
változásáról, az endoleak-ről, az átjárhatóságról, a kanyargósságról és
a progresszív betegségről. Ebben az esetben kontrasztanyag nélküli
CT-vizsgálat végzendő az ultrahangvizsgálattal együttes értékelésre. Az
ultrahang a CT-hez képest kevésbé megbízható és érzékeny diagnosztikai
módszer lehet.
• A Zenith AAA sztentgraftokkal rendelkező betegek utánkövetése során a
leképezésre vonatkozó minimális követelményeket a használt Zenith AAA
fő grafttörzs vagy Renu kiegészítőgraft használati utasítása ismerteti. Ez a
www.cookmedical.com webhelyen megtalálható. A fokozott utánkövetést
igénylő betegeknél időközi értékeléseket kell végezni.
1. A formázóballont a következőképpen készítse elő:
• A vezetődrót lumenét öblítse át heparinos fiziológiás sóoldattal.
• Teljesen légmentesítse a ballont.
2. A formázóballon behelyezésének előkészítéseként az óramutató járásával
ellentétes irányba elforgatva nyissa ki a Captor vérzéscsillapító szelepet.
(11. ábra)
3. Tolja előre a formázó ballont a vezetődrót mentén, a fő grafttörzs
felvezetőrendszerének Captor vérzéscsillapító szelepén át a renalis artériák
magasságáig. Tartsa meg a hüvely megfelelő helyzetét.
4. Óvatos nyomással, az óramutató járásának megfelelő irányba elfordítva
szorítsa meg a Captor vérzéscsillapító szelepet a formázóballon körül.
(10. ábra)
VIGYÁZAT: Ne töltse fel a ballont az érben a grafton kívül.
5. A legproximálisabb lefedett sztent és az infrarenalis nyak régiójában töltse
fel a formázóballont hígított kontrasztanyaggal (a gyártó utasításainak
megfelelően), proximálisan kezdve, és disztális irányba haladva. (14. ábra)
VIGYÁZAT: Új helyzetbe való áthelyezés előtt győződjék meg arról,
hogy a ballon teljesen le van engedve.
VIGYÁZAT: A formázóballon repozicionálása előtt ki kell nyitni a
Captor vérzéscsillapító szelepet.
6. Húzza vissza a formázóballont az ipsilateralis ág átfedő részéig, és töltse fel.
VIGYÁZAT: A formázóballon repozicionálása előtt ki kell nyitni a
Captor vérzéscsillapító szelepet.
7. Húzza vissza a formázóballont az ipsilateralis disztális rögzítési helyig, és
töltse fel.
VIGYÁZAT: Ne töltse fel a ballont az érben a grafton kívül.
VIGYÁZAT: A formázóballon repozicionálása előtt ki kell nyitni a
Captor vérzéscsillapító szelepet.
8. Eressze le és távolítsa el a formázóballont. Helyezze át a formázóballont
a kontralaterális vezetődrótra, majd a kontralaterális iliacaszár felvezető
rendszerébe. Tolja előre a formázóballont a kontralaterális ág átfedő
részéig, és töltse fel.
VIGYÁZAT: Új helyzetbe való áthelyezés előtt győződjék meg arról,
hogy a ballon teljesen le van engedve.
VIGYÁZAT: A formázóballon repozicionálása előtt ki kell nyitni a
Captor vérzéscsillapító szelepet.
9. Húzza vissza a formázóballont a kontralaterális iliacaszár/ér disztális
rögzítési helyéhez és töltse fel. (14. ábra)
VIGYÁZAT: Ne töltse fel a ballont az érben a grafton kívül.
10.Távolítsa el a formázóballont, és vezessen a helyére angiográfiás katétert a
végső angiogramok elkészítéséhez.
11.Távolítsa el vagy cserélje le valamennyi merev vezetődrótot, hogy az arteria
iliacák visszatérhessenek természetes helyzetükbe.
12.2 További felügyelet és kezelés
További felügyelet és lehetséges kezelés ajánlott a következő állapotokban:
• Aneurysma I. típusú endoleakkel
• Aneurysma III. típusú endoleakkel
• Aneurysma megnagyobbodása ≥5 mm-es maximális átmérő (az endoleak
állapotától függetlenül)
• Migráció
• Nem megfelelő tapadási hossz
Az újabb beavatkozás vagy a nyitott műtéti korrekcióra való áttérés
mérlegelésénél figyelembe kell venni az ellátó orvos értékelését a beteg egyéni
társbetegségeit és várható élettartamát illetően, valamint a beteg személyes
döntéseit. A beteget tájékoztatni kell arról, hogy az endograft elhelyezése után
további intervenciók, közöttük katéteres és nyitott műtéti beavatkozások is
szükségesek lehetnek.
12.3 Mágneses rezonanciára vonatkozó információk
A nem klinikai tesztelés során bizonyítást nyert, hogy a Zenith Spiral-Z AAA
iliacaszárgraft MR-kondicionális. Behelyezés után azonnal biztonságosan
szkennelhető a következő feltételek mellett:
Sztatikus mágneses tér erőssége
• Sztatikus mágneses tér erőssége: max. 3,0 tesla
• A mágneses tér gradiensének maximuma: 720 gauss/cm
A nem klinikai értékelés 3 teslás MR-rendszerrel (General Electric Excite), a
sztatikus mágneses tér betegnek megfelelő pontjában (vagyis a szkenner
vizsgálati tartományán kívül, a beteg vagy más személy számára elérhető
pozícióban) elhelyezett gaussmérővel végrehajtott mérés tanúsága szerint
maximálisan 720 gauss/cm értékű mágneses térgradiens mellett lett elvégezve.
MRI-vel kapcsolatos hőmérséklet-emelkedés
1,5 teslás rendszerek:
• Sztatikus mágneses tér erőssége: 1,5 tesla
• Maximális egész testre átlagolt fajlagos abszorpciós tényező (SAR): 2 W/kg,
15 perces szkennelés során (azaz szkennelési szekvenciánként)
A nem klinikai tesztelés során a Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár legfeljebb
2,1 °C-os hőmérséklet-emelkedést mutatott 2,9 W/kg-os maximális egész testre
átlagolt fajlagos abszorpciós tényező (SAR) mellett, annak az értékelésnek
a tanúsága szerint, amelyben 15 perces MR-szkennelést végeztek egy
1,5 teslás, Siemens Medical Magnetom, Numaris/4, Syngo MR 2002B DHHS
verziójú szoftverrel rendelkező MR-szkennerben. A maximális, egész testre
átlagolt fajlagos abszorpciós tényező (SAR) 2,9 W/kg volt, ami 2,1 W/kg-os,
kaloriméterben mért értéknek felel meg.
Végső angiogram
1. Az angiográfiás katétert éppen a renalis artériák szintje fölé helyezze.
Végezzen angiográfiát annak ellenőrzésére, hogy a renalis artériák
átjárhatóak és hogy sehol nincs endoleak. Ellenőrizze az arteria iliaca
internák átjárhatóságát.
2. Győződjék meg arról, hogy sehol nincs endoleak vagy törés, és ellenőrizze
a proximális arany sugárfogó markerek helyzetét. Távolítsa el a hüvelyeket,
a drótokat és a katétereket.
MEGJEGYZÉS: Ha endoleakot vagy egyéb problémát észlel, akkor tekintse
át a Zenith AAA endovaszkuláris graft kiegészítőkomponenseinek javasolt
használati utasítását.
3. Állítsa helyre az ereket és végezzen standard sebészeti zárást.
3,0 teslás rendszerek:
• Sztatikus mágneses tér erőssége: 3,0 tesla
• Maximális egész testre átlagolt fajlagos abszorpciós tényező (SAR): 2 W/kg,
15 perces szkennelés során (azaz szkennelési szekvenciánként)
A nem klinikai tesztelés során a Zenith Spiral-Z AAA iliacaszár legfeljebb
2,6 °C-os hőmérséklet-emelkedést mutatott 2,9 W/kg-os maximális egész testre
átlagolt fajlagos abszorpciós tényező (SAR) mellett, annak az értékelésnek a
tanúsága szerint, amelyben 15 perces MR-szkennelést végeztek egy 3,0 teslás
Excite, GE Electric Healthcare, 14X.M5 szoftverrel rendelkező MR-szkennerben. A
maximális egész testre átlagolt fajlagos abszorpciós tényező (SAR) 2,9 W/kg volt,
ami 2,7 W/kg-os, kaloriméterben mért értéknek felel meg.
12 LEKÉPEZÉSI IRÁNYELVEK ÉS POSZTOPERATÍV UTÁNKÖVETÉS
A leképezési irányelvekre és a posztoperatív utánkövetésre vonatkozó
információkat lásd a használt Zenith AAA fő grafttörzs vagy a Renu
kiegészítőgraft használati utasításában. Ennek online példánya a
www.cookmedical.com webhelyen található meg.
Képműtermék
A képműtermék az eszközt tartalmazó anatómiai régió egészére kiterjed, és
az eszköz kb. 5 cm-es körzetében elhomályosítja a közvetlenül szomszédos
anatómiai szerkezetek képét, valamint az egész eszköznek és annak lumenének
képét, amikor nem klinikai tesztelés során a szkennelés a következő feltételek
mellett történik: Gyors spinechó 3,0 teslás Excite, GE Electric Healthcare,
G3.0-052B szoftverrel rendelkező, rádiófrekvenciás testtekerccsel felszerelt
MR-rendszerben.
12.1 Általános
• Mindeddig nem lett megállapítva, hogyan töltik be szerepüket hosszú távon
azok az endovaszkuláris graftok, melyeken másodlagos endovaszkuláris
beavatkozást végeztek további komponensek felhasználásával.
• Minden beteget tájékoztatni kell arról, hogy az endovaszkuláris kezelés
egész életen át tartó, rendszeres utánkövetéssel jár az egészség és az
endovaszkuláris graft működőképességének felmérése céljából. Azokat a
betegeket, akiknél specifikus klinikai esemény (pl. endoleak, az aneurysma
tágulása, vagy az endovaszkuláris graft szerkezetében vagy helyzetében
bekövetkező változás) történt, további utánkövetésben kell részesíteni.
• A betegnek el kell magyarázni, mennyire fontos az utánkövetési program
pontos betartása mind az első év folyamán, mind pedig később évente. A
betegeknek el kell mondani, hogy a rendszeres és következetes utánkövetés
az AAA-k endovaszkuláris kezelése tartós biztonságossága és hatékonysága
biztosításának kritikus részét képezi.
• Az orvosnak egyéni alapon kell a betegeket értékelnie és minden egyes
beteg számára a saját szükségleteinek és körülményeinek megfelelő
utánkövetést kell előírnia. A beteg utánkövetésére vonatkozó minimális
követelményeknek (melyeket a használt Zenith AAA fő grafttörzs vagy a
Renu kiegészítőgraft használati utasítása ismertet) még akkor is eleget kell
tenni, ha nincsenek klinikai tünetek (pl. fájdalom, zsibbadás, gyengeség).
Azokat a betegeket, akiknél specifikus klinikai esemény (pl. endoleak, az
aneurysma tágulása, vagy a sztentgraft szerkezetében vagy helyzetében
bekövetkező változás) történt, gyakoribb utánkövetésben kell részesíteni.
• Az évenkénti, leképező vizsgálatokkal egybekötött utánkövetés
alkalmával hasi röntgenfelvételeket, valamint CT-vizsgálatokat kell
végezni kontrasztanyaggal és anélkül. Ha vesekomplikációk vagy egyéb
tényezők miatt a kontrasztanyagok használata kizárt, hasi röntgenfelvétel,
kontrasztanyag nélküli CT és duplex ultrahangvizsgálat alkalmazható.
• A kontrasztanyaggal és anélkül végzett CT-vizsgálat kombinációja
információt ad az aneurysma átmérőjének változásáról, az endoleakről, az
átjárhatóságról, a kanyargósságról, a progresszív betegségről, a rögzítési
hosszról és egyéb morfológiai változásokról.
• A hasi röntgenfelvételek az eszköz épségéről (pl. a komponensek szétválása,
sztent törése) adnak információt.
Az összes szkenner esetében az eszköz és a vizsgálandó terület közti távolság
növelésével a képműtermék fokozatosan eltűnik. A fejről, a nyakról és az alsó
végtagokról leképezési műtermék nélküli MR-felvételt lehet készíteni. Az
eszköznek az értékelendő területtől mért távolságától függően képműtermék
lehet jelen a hasi régióról készült felvételeken.
A Cook azt javasolja, hogy a beteg regisztrálja a MedicAlert Foundationnál az
ebben a használati utasításban közölt MR-vizsgálati feltételeket. A MedicAlert
Foundation elérhetőségei a következők:
Postai cím:
Telefonszám:
Fax: Web: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
+1 888-633-4298 (ingyenesen hívható)
az Egyesült Államokon kívülről +1 209-668-3333
+1 209-669-2450
www.medicalert.org
13 A BETEGEK NYOMONKÖVETÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
A jelen használati utasításon kívül a Z-Trak felvezető rendszerrel ellátott Zenith
Spiral-Z AAA iliacaszár csomagolása egy eszköz-nyomonkövetési űrlapot is
tartalmaz, melyet a kórházi személyzetnek ki kell töltenie, és (az Egyesült
Államok szövetségi szabályozásának megfelelően) el kell juttatnia a Cook-hoz a
Zenith Spiral-Z AAA iliacaszárat kapó összes beteg nyomon követése céljából.
59
4.2 Selezione, trattamento e follow-up del paziente
ITALIANO
• Per la branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z è necessario
un sito di fissazione distale nell’arteria iliaca lungo più di 10 mm e con
diametro compreso tra 7,5 e 20 mm (da parete esterna a parete esterna).
Queste indicazioni dimensionali sono di importanza cruciale per il successo
della riparazione endovascolare.
• Per i requisiti necessari ai fini della determinazione delle dimensioni idonee
e un elenco degli elementi anatomici chiave in grado di incidere sulla
riuscita dell’esclusione dell’aneurisma mediante un corpo principale o
un’endoprotesi Renu appartenenti alla linea di prodotti Zenith, consultare le
istruzioni per l‘uso appropriate.
• Per introdurre il dispositivo nel sistema vascolare è necessario un adeguato
accesso iliaco o femorale. Il diametro del vaso usato per l‘accesso (misurato
da parete interna a parete interna) e la sua morfologia (tortuosità,
patologia occlusiva e/o calcificazione minime) devono essere compatibili
con le tecniche di accesso vascolare e con i sistemi di introduzione che
prevedono l‘uso di una guaina di introduzione vascolare da 14 a 16 Fr. I vasi
notevolmente calcificati, parzialmente occlusi, tortuosi o rivestiti di trombo
possono precludere l‘impianto dell’endoprotesi addominale e/o aumentare
il rischio di embolizzazione. In alcuni pazienti, per ottenere l‘esito desiderato
può rendersi necessario l’impiego di una tecnica a condotto vascolare.
• L’uso della branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z
con sistema di introduzione Z-Trak non è consigliato nei pazienti con
intolleranza al mezzo di contrasto necessario per l’imaging intra e
postoperatorio di follow-up. Tutti i pazienti devono essere sottoposti ad
attento monitoraggio e controlli periodici per rilevare ogni alterazione nelle
condizioni patologiche e confermare l‘integrità dell‘endoprotesi.
• L’uso della branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z con
sistema di introduzione Z-Trak non è consigliato nei pazienti con peso
e/o corporatura superiori ai limiti e tali da compromettere o impedire le
operazioni di imaging necessarie.
• L’incapacità di mantenere la pervietà di almeno una delle arterie iliache
interne o l’occlusione di un‘arteria mesenterica inferiore essenziale può
aumentare il rischio di ischemia pelvica/intestinale.
• Molteplici grandi arterie lombari pervie, trombo murale e un‘arteria
mesenterica inferiore pervia sono tutti fattori che possono predisporre
il paziente a endoleak di tipo II. I pazienti affetti da coagulopatie non
correggibili possono anche presentare un aumentato rischio di endoleak di
tipo II o di complicanze emorragiche.
• La branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z non è stata
esplicitamente valutata in ambito clinico; tuttavia, le sue prestazioni sono
analoghe a quelle della branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith
(una versione precedente del dispositivo), che a sua volta non è stata
valutata nelle seguenti popolazioni di pazienti:
• lesione dell‘aorta dovuta a trauma
• aneurismi in perdita, vicini alla rottura o rotti
• aneurismi micotici
• pseudoaneurismi dovuti al precedente impianto di endoprotesi
• revisione di endoprotesi addominali precedentemente impiantate
• coagulopatia non correggibile
• arteria mesenterica essenziale
• patologie congenite del tessuto connettivo (come, ad esempio, le
sindromi di Marfan o Ehlers-Danlos)
• aneurismi dell‘aorta toracica o aneurismi toracoaddominali concomitanti
• pazienti affetti da infezioni sistemiche attive
• donne gravide o nel periodo di allattamento
• pazienti patologicamente obesi
• pazienti di età inferiore ai 18 anni
• elementi anatomici chiave incompatibili con i requisiti per la
determinazione delle dimensioni idonee specificati nelle istruzioni per
l’uso del corpo principale o dell’endoprotesi Renu utilizzati
• Per la corretta selezione del paziente è importante eseguire un imaging
specifico e ottenere misurazioni accurate; vedere la Sezione 4.3, Tecniche
preoperatorie di misurazione e imaging.
• Tutti i componenti delle lunghezze e dei diametri necessari per completare
la procedura devono essere a portata di mano del medico, in special modo
qualora le misurazioni preoperatorie per la pianificazione del trattamento
(diametri/lunghezze di trattamento) non siano certe. Questo approccio
consente una maggiore flessibilità intraoperatoria ai fini dell‘esito ottimale
della procedura.
BRANCA ILIACA PER ENDOPROTESI ADDOMINALE
ZENITH® SPIRAL-Z CON SISTEMA DI INTRODUZIONE
Z-TRAK™
Istruzioni per l’uso consigliate
Leggere attentamente tutte le istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni,
delle avvertenze e delle precauzioni può avere gravi conseguenze chirurgiche o
provocare lesioni al paziente.
ATTENZIONE - La legge federale statunitense limita la vendita di questo
dispositivo ai medici o su presentazione di prescrizione medica.
ATTENZIONE - L’intero contenuto della confezione esterna (compreso
il sistema di introduzione e le endoprotesi) viene fornito sterile ed è
esclusivamente monouso.
Per la linea di prodotti Zenith sono disponibili sette pubblicazioni pertinenti,
contenenti le istruzioni per l’uso consigliate. La presente pubblicazione
riporta le istruzioni per l’uso consigliate per la branca iliaca per endoprotesi
addominale Zenith Spiral-Z. Per informazioni sugli altri componenti Zenith
pertinenti, consultare le pubblicazioni relative ai seguenti prodotti.
• Endoprotesi addominale Zenith (corpo principale dell’endoprotesi
addominale Zenith)
• Corpo principale dell’endoprotesi addominale Zenith Flex®
• Endoprotesi addominale ausiliaria Zenith Renu® (configurazioni
dell’estensione del corpo principale e convertitore)
• Endoprotesi addominale Zenith Fenestrated
• Endoprotesi iliaca Zenith Branch
• Componenti ausiliari dell’endoprotesi addominale Zenith (estensioni del
corpo principale, estensioni della branca iliaca, convertitori e dispositivi di
occlusione iliaca dell’endoprotesi addominale Zenith)
• Catetere a palloncino Coda®
1 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
1.1 Branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z
La branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z deve essere usata
unitamente ai corpi principali delle endoprotesi addominali Zenith (Flex,
Fenestrated e Branch) o alle endoprotesi Renu e fa parte di un sistema modulare
composto da più componenti, generalmente un corpo principale biforcato
e due branche iliache. (Fig. 1) Le branche iliache sono realizzate in tessuto
tubolare in poliestere a tutto spessore fissato a due stent autoespandibili in
acciaio inossidabile Cook-Z® e a uno stent in nitinolo a spirale continua con
suture in poliestere intrecciato e suture monofilamento in polipropilene. Gli
stent coprono l’intera lunghezza della protesi per garantirne la stabilità e la
capacità di dilatazione necessarie per l’apertura del lume della protesi durante il
suo rilascio. Inoltre, gli stent Cook-Z situati alle estremità della protesi forniscono
il necessario grado di fissazione e di adesione della protesi alla parete del vaso.
1.2 Sistema di inserimento
La branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z viene fornita
precaricata su un sistema di introduzione Z-Trak da 14 o 16 French. (Fig. 2)
Questo sistema di inserimento è progettato per la massima facilità d’uso
con una minima preparazione. Tutti i sistemi sono compatibili con guide da
0,035 pollici (0,89 mm).
Per una migliore emostasi, è possibile allentare o serrare la valvola emostatica
Captor™ per l’inserimento e/o la rimozione di dispositivi ausiliari dalla guaina.
Inoltre, il sistema di inserimento è dotato di una guaina di introduzione Flexor®
a prova di piegamento e attorcigliamento e di un rivestimento idrofilo. Queste
caratteristiche sono entrambe previste per agevolare l’avanzamento del sistema
di inserimento all’interno delle arterie iliache e dell’aorta addominale.
2 INDICAZIONI PER L’USO
La branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z con sistema di
introduzione Z-Trak è indicata per l’uso con la linea di endoprotesi addominali
Zenith, inclusa l’endoprotesi addominale Zenith Flex, l’endoprotesi ausiliaria
Zenith Renu, l’endoprotesi addominale Zenith Fenestrated o l’endoprotesi iliaca
Zenith Branch, nel corso di procedure primarie o secondarie in pazienti con
accesso iliaco/femorale adeguato compatibile con i sistemi di introduzione
richiesti. La protesi viene usata in abbinamento a questi prodotti per il
trattamento endovascolare di aneurismi dell’aorta addominale o di aneurismi
aortoiliaci.
4.3 Tecniche preoperatorie di misurazione e imaging
3 CONTROINDICAZIONI
• La mancata esecuzione di scansioni TC senza mezzo di contrasto può
compromettere il rilevamento dell‘eventuale calcificazione dell‘aorta o delle
arterie iliache, che può a sua volta, in sede di intervento, impedire l‘accesso
o il fissaggio e l‘aderenza adeguati del dispositivo.
• L’utilizzo in sede di imaging preoperatorio di spessori di ricostruzione
superiori a 3 mm può portare alla selezione di un dispositivo di dimensioni
non ottimali o al mancato rilevamento delle stenosi focali mediante TC.
• L‘esperienza clinica indica che l‘angiografia tomografica computerizzata
(CTA) spirale con contrasto e ricostruzione 3D è la modalità di imaging
più consigliata per valutare accuratamente l‘anatomia del paziente prima
del trattamento con la branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith
Spiral-Z. Se l‘angio-TC spirale ottimizzata mediante mezzo di contrasto con
ricostruzione 3D non fosse disponibile, il paziente dovrà essere inviato a una
struttura dotata della necessaria apparecchiatura.
• Secondo le raccomandazioni dei medici, prima del rilascio delle branche
iliache l’angiografia deve dimostrare le biforcazioni delle arterie iliache
in modo tale che le iliache comuni distali siano ben definite in relazione
all’origine delle arterie iliache interne bilaterali.
L’uso della branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z con
sistema di introduzione Z-Trak è controindicato nelle seguenti situazioni.
• Pazienti con sensibilità o allergie note all‘acciaio inossidabile, al poliestere,
al materiale per saldatura (stagno, argento), al polipropilene, al nitinolo o
all‘oro.
• Pazienti con infezione sistemica o localizzata in grado di aumentare il rischio
di infezione dell’endoprotesi.
4 AVVERTENZE E PRECAUZIONI
4.1 Informazioni generali
• Leggere attentamente tutte le istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni,
delle avvertenze e delle precauzioni può avere gravi conseguenze o
provocare lesioni al paziente.
• Nel corso delle procedure di impianto o di revisione è necessario che sia
prontamente disponibile un‘équipe chirurgica qualificata nel caso in cui
fosse necessario ricorrere a una riparazione chirurgica a cielo aperto.
• La branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z con sistema di
introduzione Z-Trak deve essere usata esclusivamente da medici e da équipe
debitamente addestrati nelle tecniche interventistiche sul sistema vascolare
(sia chirurgiche sia basate sull’impiego di cateteri) e nell’uso specifico del
presente dispositivo. I termini specifici della formazione del personale
medico sono elencati nella Sezione 10.1, Programma di formazione per
il medico.
• Ulteriori interventi endovascolari o la conversione alla riparazione chirurgica
standard a cielo aperto a seguito della riparazione endovascolare iniziale
vanno presi in considerazione per i pazienti con aumento delle dimensioni
dell‘aneurisma, riduzione inaccettabile della lunghezza della fissazione
(sovrapposizione tra vaso e componente della protesi) e/o endoleak. Un
ingrossamento dell‘aneurisma e/o un endoleak persistente possono portare
alla rottura dell‘aneurisma.
• Ai pazienti che evidenziano una riduzione del flusso sanguigno attraverso
l‘estremità dell’endoprotesi e/o perdite può essere richiesto di sottoporsi a
interventi o a procedure chirurgiche secondari.
Diametri
Utilizzando la TC si devono determinare le misure del diametro del vaso da
parete esterna a parete esterna (non una misurazione del lume) perché siano
d’aiuto per il corretto dimensionamento e la scelta del dispositivo adeguato.
La scansione TC spirale ottimizzata mediante mezzo di contrasto deve iniziare
1 cm più in alto rispetto all’asse celiaco e continuare attraverso le teste femorali
con uno spessore dello strato assiale pari a 3 mm o meno.
Lunghezze
Utilizzare la TC per determinare accuratamente le misure in lunghezza e
selezionare i componenti appropriati della branca iliaca per endoprotesi
addominale Zenith Spiral-Z. Queste ricostruzioni devono essere eseguite in
proiezione sagittale, coronale e 3D.
• Tutti i pazienti devono essere consapevoli del fatto che il trattamento
endovascolare richiede un impegno regolare a vita per quanto riguarda
il follow-up volto a valutare il loro stato di salute e la performance
60
4.6 Uso del palloncino dilatatore
dell‘endoprotesi addominale. I pazienti con segni clinici specifici (come,
ad esempio, endoleak, ingrossamento dell‘aneurisma o mutazioni nella
struttura o nella posizione dell’endoprotesi) devono sottoporsi a un followup più intensivo. Le indicazioni specifiche riguardanti il follow-up sono
delineate nella Sezione 12, LINEE GUIDA PER LE TECNICHE DI IMAGING
E IL FOLLOW-UP POSTOPERATORIO.
• L’uso della branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z con
sistema di introduzione Z-Trak non è consigliato nei pazienti che non
possono sottoporsi o che non si atterranno alle necessarie sessioni di
imaging preoperatorie e postoperatorie nonché agli esami dell’impianto
descritti nella Sezione 12, LINEE GUIDA PER LE TECNICHE DI IMAGING E
IL FOLLOW-UP POSTOPERATORIO.
• Dopo l‘impianto dell’endoprotesi, i pazienti vanno monitorati a intervalli
regolari per rilevare segni come il flusso peri-protesi, l‘ingrossamento
dell‘aneurisma o le mutazioni nella struttura o nella posizione
dell’endoprotesi. Al minimo, è necessaria una sessione di imaging all‘anno,
che include: 1) lastre radiografiche addominali per esaminare l‘integrità del
dispositivo (come ad esempio, separazione tra componenti o frattura degli
stent) e 2) TC con e senza mezzo di contrasto per esaminare le eventuali
mutazioni a carico dell‘aneurisma, il flusso peri-protesi, la pervietà, la
tortuosità e il progresso della malattia. Se complicanze renali o altri fattori
precludono l‘uso del mezzo di contrasto in sede di imaging, le informazioni
necessarie sono ottenibili mediante lastre radiografiche addominali ed
ecografia duplex.
• Per evitare di danneggiare il vaso, non gonfiare il palloncino nel vaso
all‘esterno dell‘endoprotesi. Utilizzare il palloncino in base a quanto
descritto nella relativa documentazione.
• Per evitare danni al vaso in caso di un gonfiaggio eccessivo, agire con
cautela durante il gonfiaggio del palloncino all‘interno dell‘endoprotesi in
presenza di calcificazione.
• Prima del riposizionamento, confermare il completo sgonfiamento del
palloncino.
• Per una migliore emostasi, è possibile allentare o serrare la valvola
emostatica Captor per consentire l‘inserimento e la successiva rimozione del
palloncino dilatatore.
4.7 Informazioni sulle procedure MRI
Prove non cliniche hanno dimostrato che la branca iliaca per endoprotesi
addominale Zenith Spiral-Z può essere sottoposta a MRI. Essa può essere
sottoposta a scansione in sicurezza immediatamente dopo l’impianto in
presenza delle seguenti condizioni.
Campo magnetico statico
• Campo magnetico statico di 3,0 Tesla o meno
• Gradiente spaziale di campo magnetico massimo di 720 Gauss/cm
Una valutazione non clinica è stata condotta in un sistema MRI a 3 Tesla
(General Electric Excite), con un gradiente spaziale di campo magnetico
massimo di 720 Gauss/cm misurato mediante un gaussmetro nella posizione
del campo magnetico statico pertinente al paziente (cioè, all’esterno della
copertura dello scanner, accessibile al paziente o a un individuo).
4.4 Selezione del dispositivo
• Per la selezione della dimensione appropriata del dispositivo, si consiglia
di attenersi rigorosamente alle istruzioni riportate nella guida alla
determinazione delle dimensioni idonee contenuta nelle istruzioni per
l‘uso della branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z
(Tabella 10.5.1). Nella guida alla determinazione delle dimensioni idonee
contenuta nelle istruzioni per l‘uso si è tenuto conto di un adeguato
sovradimensionamento del dispositivo. Una dimensione che non rientri in
questo range può comportare endoleak, frattura, migrazione, ripiegamento
o compressione del dispositivo.
Riscaldamento correlato all’MRI
Sistemi da 1,5 Tesla
• Campo magnetico statico pari a 1,5 Tesla
• Tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo, mediato su tutto il corpo, di
2 W/kg per 15 minuti di imaging (cioè, per sequenza di scansione)
In prove non cliniche, la branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith
Spiral-Z ha generato un aumento di temperatura inferiore o uguale a 2,1 °C
a un tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo, mediato su tutto il
corpo, di 2,9 W/kg per 15 minuti di scansione MRI con uno scanner a 1,5 Tesla
(Magnetom, Siemens Medical, con software Numaris/4, versione Syngo MR
2002B DHHS). Il tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo mediato su
tutto il corpo è risultato pari a 2,9 W/kg, corrispondente a un valore misurato in
calorimetria pari a 2,1 W/kg.
4.5 Procedura di impianto
(Consultare la Sezione 11, ISTRUZIONI PER L’USO)
• Un adeguato imaging intraoperatorio è necessario per posizionare con
successo la branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z e
garantirne la corretta apposizione alla parete del vaso.
• Fare attenzione a non piegare o attorcigliare il sistema di inserimento.
Il piegamento o l’attorcigliamento possono danneggiare il sistema di
inserimento e la branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z.
• Per evitare la torsione della protesi endovascolare, nel corso di tutte
le rotazioni del sistema di inserimento, fare attenzione a ruotare tutti i
componenti del sistema simultaneamente (dalla guaina esterna alla cannula
interna).
• Non procedere con l‘avanzamento di alcuna parte del sistema di
inserimento se si avverte resistenza durante l‘avanzamento della guida
o del sistema di inserimento stesso. Fermarsi e individuare la causa della
resistenza; in caso contrario si possono verificare danni al vaso, al catetere
o alla protesi. Procedere con particolare cautela nelle aree stenotiche, in
presenza di trombi intravascolari o all’interno di vasi calcificati o tortuosi.
• Il rilascio parziale accidentale o la migrazione dell‘endoprotesi possono
richiedere la rimozione per via chirurgica.
• Ad eccezione dei casi in cui sia clinicamente indicato, non impiantare la
branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z in una posizione
che occluda le arterie necessarie per fornire sangue agli organi o agli arti.
• Non tentare di riapplicare la guaina sulla protesi dopo il rilascio parziale o
completo.
• Il posizionamento impreciso e/o un’aderenza inadeguata della branca iliaca
per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z all’interno del vaso possono
comportare l’aumento del rischio di endoleak, la migrazione o l’occlusione
accidentale delle arterie iliache interne.
• La sovrapposizione inadeguata della branca iliaca per endoprotesi
addominale Zenith Spiral-Z può aumentare il rischio di migrazione
dello stent. Il rilascio scorretto o la migrazione dell‘endoprotesi possono
richiedere l‘intervento chirurgico.
• Durante la procedura di impianto occorre usare un’anticoagulazione
sistemica in base al protocollo dettato dalla struttura sanitaria di
appartenenza e dal medico. Se è controindicato l‘uso di eparina, è necessario
prendere in considerazione l‘uso di un anticoagulante alternativo.
• Per attivare il rivestimento idrofilo della superficie esterna della guaina di
introduzione Flexor, passarlo con compresse di garza sterili imbevute di
soluzione fisiologica. Per garantire le migliori prestazioni, tenere sempre ben
idratata la guaina.
• Ridurre al minimo la manipolazione dell‘endoprotesi compressa durante la
preparazione e l‘inserimento al fine di ridurre il rischio di contaminazione e
di infezione dell‘endoprotesi stessa.
• Mantenere invariata la posizione della guida durante l‘introduzione del
sistema di inserimento.
• L’inserimento e il rilascio devono essere eseguiti sotto controllo
fluoroscopico per confermare il corretto funzionamento dei componenti
del sistema di introduzione, il corretto posizionamento della protesi e l’esito
procedurale desiderato.
• L’uso della branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z con
sistema di introduzione Z-Trak richiede la somministrazione endovascolare
di mezzo di contrasto. I pazienti affetti da disfunzioni renali conclamate
possono presentare un aumentato rischio di insufficienza renale in sede
postoperatoria. È necessario avere cura di ridurre al minimo il volume di
mezzo di contrasto utilizzato durante la procedura e di seguire metodi
preventivi di trattamento per limitare la compromissione renale (ad
esempio, tramite un‘idratazione adeguata).
• Durante la ritrazione della guaina e/o della guida, l‘anatomia e la posizione
della protesi possono cambiare. La posizione della protesi deve essere
costantemente monitorata e, se necessario, verificata tramite angiografia.
• Operare con cautela durante la manipolazione di cateteri, guide e guaine
all‘interno di un aneurisma. Sollecitazioni di notevole entità possono liberare
frammenti di trombo (che possono a loro volta causare l’embolizzazione
distale) o provocare la rottura dell’aneurisma.
• Nel caso in cui fosse necessario reinserire degli strumenti all‘interno della
protesi (intervento secondario) dopo il suo posizionamento, occorre evitare
di danneggiarla o di modificarne la posizione.
• Prima dell‘impianto, verificare che la branca iliaca controlaterale
predeterminata sia stata selezionata per l‘inserimento nel lato controlaterale
del paziente.
Sistemi da 3,0 Tesla
• Campo magnetico statico pari a 3,0 Tesla
• Tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo, mediato su tutto il corpo, di
2 W/kg per 15 minuti di imaging (cioè, per sequenza di scansione)
In prove non cliniche, la branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith
Spiral-Z ha generato un aumento di temperatura inferiore o uguale a 2,6 °C
a un tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo, mediato su tutto il
corpo, di 2,9 W/kg per 15 minuti di scansione MRI con uno scanner a 3,0 Tesla
(Excite, GE Electric Healthcare, con software 14X.M5). Il tasso di assorbimento
specifico (SAR) massimo mediato su tutto il corpo è risultato pari a 2,9 W/kg,
corrispondente a un valore misurato in calorimetria pari a 2,7 W/kg.
Artefatti d’immagine
L’artefatto d’immagine si estende sull’intera regione anatomica contenente il
dispositivo, oscurando la visione delle strutture anatomiche immediatamente
adiacenti entro un raggio di circa 5 cm dal dispositivo, nonché l’intero dispositivo
e il suo lume, durante la scansione nell’ambito di prove non cliniche utilizzando
la sequenza Fast Spin-Echo in un sistema MRI a 3,0 Tesla (Excite, GE Electric
Healthcare, con software G3.0-052B con bobina a radiofrequenza a corpo intero).
Per tutti gli scanner, l’artefatto nell’immagine si dissipa con l’aumento della
distanza dal dispositivo all’area di interesse. Le scansioni MRI di testa, collo e
arti inferiori possono essere ottenute senza artefatti nell’immagine. Artefatti
d’immagine possono essere presenti in scansioni della regione addominale, a
seconda della distanza tra il dispositivo impiantato e l’area di interesse.
Cook consiglia al paziente di comunicare le condizioni MRI enunciate nelle
presenti istruzioni per l’uso alla MedicAlert Foundation. È possibile rivolgersi
alla MedicAlert Foundation nei seguenti modi.
Posta: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
Telefono: +1 888-633-4298 numero verde per chi chiama dagli USA
+1 209-668-3333 negli altri paesi
Fax: +1 209-669-2450
Web: www.medicalert.org
5 EVENTI NEGATIVI
5.1 Eventi negativi osservati
Per informazioni relative agli eventi negativi osservati nei pazienti portatori
di endoprotesi addominale Zenith, consultare la pubblicazione contenente
le istruzioni per l’uso del prodotto pertinente della linea di endoprotesi
addominali Zenith. Una copia di tale pubblicazione è disponibile online presso
il sito www.cookmedical.com.
5.2 Possibili eventi negativi
Gli eventi negativi che possono verificarsi e/o richiedere un intervento
includono, ma non sono limitati a:
• amputazione
• claudicatio (come, ad esempio, claudicatio glutea, della parte inferiore della
gamba)
• complicanze cardiache e ulteriori problemi concomitanti (come, ad esempio,
aritmia, infarto miocardico, insufficienza cardiaca congestizia, ipotensione,
ipertensione)
• complicanze genitourinarie e ulteriori problemi concomitanti (come, ad
esempio, ischemia, erosione, fistola, incontinenza, ematuria, infezione)
• complicanze intestinali (come, ad esempio, a carico dell‘ileo, ischemia
transitoria, infarto intestinale, necrosi)
• complicanze legate all‘anestetico e ulteriori problemi concomitanti (come,
ad esempio, aspirazione)
• complicanze linfatiche e ulteriori problemi concomitanti (come, ad esempio,
fistola linfatica)
61
• complicanze neurologiche locali o sistemiche e ulteriori problemi
concomitanti (come, ad esempio, ictus, attacco ischemico transitorio,
paraplegia, paraparesi, paralisi)
• complicanze polmonari/respiratorie e ulteriori problemi concomitanti (come
ad esempio, polmonite, insufficienza respiratoria, intubazione protratta nel
tempo)
• complicanze relative al sito di accesso al sistema vascolare, inclusi infezione,
dolore, ematoma, pseudoaneurisma, fistola arterovenosa
• complicanze relative all‘incisione e ulteriori problemi concomitanti (come,
ad esempio, deiscenza, infezione)
• complicanze renali e ulteriori problemi concomitanti (come, ad esempio,
occlusione dell‘arteria, tossicità del mezzo di contrasto, insufficienza,
collasso)
• conversione alla riparazione chirurgica a cielo aperto
• danni ai vasi
• danni all‘aorta, inclusi perforazione, dissezione, emorragia, rottura e decesso
• decesso
• edema
• embolizzazione (micro e macro) con ischemia o infarto transitori o
permanenti
• endoleak
• endoprotesi: posizionamento errato del componente, rilascio incompleto
del componente, migrazione del componente, separazione del componente
da un altro componente dell‘endoprotesi, rottura della sutura, occlusione,
infezione, frattura dello stent, usura del materiale di rivestimento
dell‘endoprotesi, dilatazione, erosione, perforazione, flusso periprotesico e
corrosione
• febbre e infiammazione localizzata
• fistola arterovenosa
• impotenza
• infezione dell‘aneurisma, del dispositivo o del sito di accesso, inclusi la
formazione di ascesso, la febbre transitoria e il dolore
• ingrossamento dell‘aneurisma
• insufficienza epatica
• occlusione dell’endoprotesi o del vaso nativo
• rottura dell‘aneurisma e decesso
• sanguinamento, ematoma o coagulopatia
• trombosi e/o pseudoaneurisma arteriosi o venosi
• vasospasmo o trauma vascolare (come, ad esempio, dissezione del vaso
iliofemorale, sanguinamento, rottura, decesso)
il follow-up postoperatorio, necessario per garantire la continuata sicurezza
ed efficacia dei risultati. Qui di seguito sono elencati ulteriori argomenti
da discutere con il paziente per quanto riguarda le aspettative dopo una
riparazione endovascolare.
• Tutti i pazienti devono essere consapevoli del fatto che il trattamento
endovascolare richiede un impegno regolare a vita per quanto riguarda
il follow-up volto a valutare il loro stato di salute e la performance
dell‘endoprotesi addominale. I pazienti con segni clinici specifici (come,
ad esempio, endoleak, ingrossamento dell‘aneurisma o mutazioni nella
struttura o nella posizione dell’endoprotesi) devono sottoporsi a un followup più intensivo. Le indicazioni specifiche riguardanti il follow-up sono
delineate nella Sezione 12, LINEE GUIDA PER LE TECNICHE DI IMAGING
E IL FOLLOW-UP POSTOPERATORIO.
• Al paziente deve essere ben chiara l‘importanza dell‘ottemperanza al
programma di follow-up, sia durante il primo anno dopo l‘intervento
che successivamente, a intervalli regolari di un anno. È necessario che il
paziente sia consapevole del fatto che un follow-up regolare e costante è
essenziale per garantire la continua sicurezza ed efficacia del trattamento
endovascolare degli aneurismi dell’aorta addominale (AAA). Al minimo,
sono necessarie una sessione annuale di imaging e l’osservanza dei requisiti
di follow-up postoperatorio di routine, che vanno considerate come un
impegno a vita ai fini della salute e del benessere del paziente.
• I medici devono rendere tutti i pazienti consapevoli dell‘importanza di
rivolgersi immediatamente a un medico se accusano sintomi di occlusione
di un‘estremità, di ingrossamento o di rottura dell‘aneurisma. I segni
dell‘occlusione di un‘estremità dell’endoprotesi includono dolore alle anche
o agli arti inferiori durante la deambulazione o a riposo, o lo scoloramento
o il raffreddamento della gamba. La rottura dell‘aneurisma può essere
asintomatica, ma si presenta generalmente con dolore, intorpidimento,
debolezza alle gambe, qualsiasi dolore a carico della schiena, del petto,
dell‘addome o dell‘inguine, vertigini, svenimento, aumento della frequenza
cardiaca o improvvisa debolezza.
• Dato l‘imaging necessario per un corretto posizionamento e follow-up dei
dispositivi endovascolari, occorre discutere con le donne in gravidanza,
accertata o sospetta, dei rischi dell‘esposizione alle radiazioni per i tessuti
in via di sviluppo. Gli uomini sottoposti a riparazione endovascolare o
chirurgica a cielo aperto possono manifestare impotenza.
I medici devono chiedere al paziente di consultare la Guida per il paziente
per quanto riguarda i rischi che esso può correre durante o dopo l’impianto
del dispositivo. I rischi correlati alla procedura includono complicanze
cardiache, polmonari, neurologiche, intestinali ed emorragiche. I rischi
correlati al dispositivo includono occlusione, endoleak, ingrossamento
dell’aneurisma, frattura degli stent, la possibile necessità di un ulteriore
intervento e di una conversione alla riparazione chirurgica a cielo aperto,
rottura e decesso (consultare la Sezione 5.1, Eventi negativi osservati
e la Sezione 5.2, Possibili eventi negativi). Il medico deve compilare la
tessera di identificazione del paziente e consegnarla al paziente, che dovrà
portarla sempre con sé. Il paziente dovrà mostrare tale tessera al personale
medico durante tutte le visite, e in particolare quelle che comportano ulteriori
procedure diagnostiche (come ad esempio l’MRI).
Notifica degli eventi negativi correlati al dispositivo
Tutti gli eventuali eventi negativi (incidenti clinici) correlati alla branca iliaca
per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z devono essere tempestivamente
notificati alla Cook. Per segnalare un’evenienza di tale natura, i clienti
statunitensi possono contattare telefonicamente il reparto addetto alle
relazioni con la clientela al numero +1 812-339-2235 o +1 800-457-4500
(numero verde operativo 24 ore per chi chiama dagli USA). Per i clienti al di
fuori degli Stati Uniti, rivolgersi al distributore di zona.
9 CONFEZIONAMENTO
6 RIEPILOGO DEGLI STUDI CLINICI
• Le branche iliache per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z sono
sterilizzate mediante ossido di etilene e sono fornite precaricate nel sistema
di introduzione Z-Trak, all’interno di confezioni a strappo.
• I dispositivi sono esclusivamente monouso. Non risterilizzarli.
• Il prodotto è sterile se la confezione è sigillata e non danneggiata. Esaminare
visivamente il dispositivo e la sua confezione per accertarsi che non abbiano
subito danni durante il trasporto. In caso di danni, o se la barriera sterile è
stata danneggiata o violata, non utilizzare il dispositivo. In caso di danni,
non usare il prodotto e restituirlo alla Cook.
• Prima dell‘uso, verificare che i dispositivi corretti (per quantità e dimensioni)
siano stati forniti per il paziente eseguendo il riscontro dei dispositivi a
fronte dell‘ordine prescritto dal medico per il paziente in questione.
• La branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z è caricata su
una guaina di introduzione Flexor da 14 o 16 French. La superficie della
guaina è dotata di rivestimento idrofilo che, una volta idratato, ne agevola
l‘avanzamento. Per attivare il rivestimento idrofilo, passare asetticamente
la superficie della guaina con una compressa di garza sterile imbevuta di
soluzione fisiologica.
• Non usare i dispositivi dopo la data di scadenza “USE BY” indicata sulla
confezione.
• Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per informazioni relative agli studi clinici riguardanti i pazienti portatori di
endoprotesi addominale Zenith, consultare la pubblicazione contenente
le istruzioni per l’uso del prodotto pertinente della linea di endoprotesi
addominali Zenith. Una copia di tale pubblicazione è disponibile online presso
il sito www.cookmedical.com.
7 SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI PAZIENTI
(Consultare la Sezione 4, AVVERTENZE E PRECAUZIONI)
7.1 Requisiti per il trattamento
Cook consiglia di selezionare i diametri delle branche iliache per endoprotesi
addominale Zenith Spiral-Z in base a quanto descritto nella Tabella 10.5.1.
Tutti i componenti delle lunghezze e dei diametri necessari per completare
la procedura devono essere a portata di mano del medico, in special modo
qualora le misurazioni preoperatorie per la pianificazione del trattamento
(diametri/lunghezze di trattamento) non siano certe. Questo approccio
consente una maggiore flessibilità intraoperatoria ai fini dell’esito ottimale della
procedura. Prima di usare la branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith
Spiral-Z è necessario valutare attentamente i rischi e i benefici del trattamento
per ogni singolo paziente. Ulteriori considerazioni per la selezione dei pazienti
includono, senza limitazioni:
10 INFORMAZIONI PER USO CLINICO
• l‘età e l‘aspettativa di vita del paziente
• le condizioni comorbose (come, ad esempio, insufficienza cardiaca,
polmonare o renale prima dell‘intervento, obesità patologica)
• l‘idoneità del paziente alla riparazione chirurgica a cielo aperto
• l‘idoneità dell‘anatomia del paziente per la riparazione endovascolare
• la valutazione del rischio di rottura dell’aneurisma a fronte del rischio del
trattamento mediante branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith
Spiral-Z
• la capacità del paziente di tollerare l‘anestesia generale, regionale o locale
• la dimensione e la morfologia del vaso iliofemorale usato per l‘accesso al
sistema vascolare (trombo, calcificazione e/o tortuosità minimi) devono
essere compatibili con le tecniche di accesso utilizzate e con guaine di
introduzione da 14 a 16 French
• un sito di fissazione distale nell’arteria iliaca per la branca iliaca per
endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z lungo più di 10 mm e con diametro
compreso tra 7,5 e 20 mm (da parete esterna a parete esterna)
• assenza di malattia occlusiva significativa dell‘arteria iliaca/femorale che
potrebbe impedire il flusso attraverso l’endoprotesi addominale
10.1 Programma di formazione per il medico
ATTENZIONE - Nel caso in cui si rivelasse necessario operare la
conversione ad una riparazione chirurgica a cielo aperto, è necessario
che una équipe di chirurgia vascolare sia prontamente disponibile nel
corso delle procedure di impianto o di revisione.
ATTENZIONE - La branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith
Spiral-Z con sistema di introduzione Z-Trak deve essere usata
esclusivamente da medici e da équipe debitamente addestrati nelle
tecniche interventistiche sul sistema vascolare e nell’uso specifico del
presente dispositivo. I requisiti consigliati relativi alle qualifiche e alle
conoscenze dei medici che utilizzano la branca iliaca per endoprotesi
addominale Zenith Spiral-Z con sistema di introduzione Z-Trak sono
delineati qui di seguito.
Selezione dei pazienti
• Conoscenza del decorso naturale degli aneurismi dell’aorta addominale e
delle condizioni comorbose associate alla loro riparazione.
• Conoscenza dell‘interpretazione delle immagini radiografiche e della
selezione, pianificazione e determinazione delle misure idonee dei
dispositivi.
La decisione finale relativa al trattamento spetta al medico e al paziente.
8 INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PAZIENTI
Il medico e il paziente (e/o i suoi familiari) devono ponderare i rischi e i benefici
durante la discussione del dispositivo endovascolare e della procedura, inclusi:
Équipe pluridisciplinare con esperienza combinata nelle seguenti
procedure.
• i rischi e le differenze tra la riparazione endovascolare e la riparazione
chirurgica a cielo aperto
• i potenziali vantaggi della riparazione chirurgica a cielo aperto tradizionale
• i potenziali vantaggi della riparazione endovascolare
• la possibilità che ulteriori interventi o la riparazione chirurgica a cielo aperto
dell‘aneurisma si rendano necessari dopo la riparazione endovascolare
iniziale
• Scopertura chirurgica dell‘arteria femorale, arteriotomia e riparazione
• Tecniche di accesso e chiusura percutanee
• Tecniche selettive e non selettive con l‘utilizzo di guide e cateteri
• Interpretazione delle immagini fluoroscopiche e angiografiche
• Embolizzazione
• Angioplastica
• Posizionamento di stent endovascolari
• Tecniche che prevedono l‘uso di dispositivi di recupero ad ansa
• Opportuno uso di mezzo di contrasto a fini radiografici
Oltre ai rischi e ai benefici della riparazione endovascolare, il medico deve
valutare il grado di impegno e di compliance del paziente per quanto riguarda
62
• Tecniche atte a minimizzare l‘esposizione a radiazioni
• Esperienza nelle necessarie modalità di follow-up del paziente
la trasfusione) per evitare esiti sfavorevoli per il paziente. È importante
monitorare la perdita ematica a livello della valvola emostatica nel corso
dell’intera procedura; è comunque particolarmente importante eseguire
questo monitoraggio durante e dopo la manipolazione del posizionatore
grigio. Dopo la rimozione del posizionatore grigio, se la perdita ematica è
eccessiva, prendere in considerazione il posizionamento di un palloncino
dilatatore sgonfio o di un dilatatore del sistema di introduzione all’interno
della valvola, allo scopo di limitare il flusso.
10.2 Esame prima dell’uso
Esaminare visivamente il dispositivo e la sua confezione per accertarsi che non
abbiano subito danni durante il trasporto. In caso di danni, o se la barriera
sterile è stata danneggiata o violata, non utilizzare il dispositivo. In caso di
danni, non usare il prodotto e restituirlo alla Cook. Prima dell’uso, verificare che
i dispositivi corretti (per quantità e dimensioni) siano stati forniti per il paziente
eseguendo il riscontro dei dispositivi a fronte dell’ordine prescritto dal medico
per il paziente in questione.
Fattori da considerare in sede preliminare
Prima dell’impianto, verificare che nel corso della pianificazione dell’intervento
sia stato selezionato il dispositivo delle dimensioni idonee.
10.3 Materiali necessari
Tra i fattori determinanti figurano
• Fluoroscopio predisposto per l‘angiografia digitale (con braccio a C o unità
fissa)
• Mezzo di contrasto
• Siringa
• Soluzione fisiologica eparinata
• Compresse di garza sterili
1. Selezione dell‘arteria femorale per l’introduzione del sistema di
inserimento (cioè, definizione delle rispettive arterie iliache controlaterale
e ipsilaterale)
2. Angolazione del colletto aortico, dell’aneurisma e delle arterie iliache
3. Diametri del colletto aortico infrarenale e delle arterie iliache distali
4. Distanza tra la biforcazione aortica di un corpo principale o di
un’endoprotesi Renu preesistenti appartenenti alla linea di endoprotesi
Zenith e le arterie iliache interne/siti di fissazione
5. Aneurismi che si estendono all‘interno delle arterie iliache possono
richiedere speciali considerazioni per quanto riguarda la selezione di un
sito di fissaggio dell’endoprotesi all‘arteria adeguato
6. Grado di calcificazione dei vasi
10.4 Materiali consigliati
Per l’impianto di qualsiasi componente della linea di prodotti Zenith, si
consiglia di usare i seguenti prodotti. Per ottenere informazioni sull’uso di
questi prodotti, consultare le relative istruzioni per l’uso consigliate.
• Guida extra rigida da 0,035 pollici (0,89 mm), lunga 260 cm; ad esempio:
• guide extra rigide Cook Lunderquist (LES)
• Guida standard da 0,035 pollici (0,89 mm); ad esempio:
• guide Cook da 0,035 pollici (0,89 mm)
• guide Cook Nimble™
• Palloncini dilatatori; ad esempio:
• catetere a palloncino Cook Coda
• Set di introduzione; ad esempio:
• set di introduzione Cook Check-Flo
• set di introduzione Cook Check-Flo extra large
• introduttori controlaterali Cook Flexor Balkin Up & Over
• Catetere per la determinazione delle dimensioni idonee; ad esempio:
• cateteri centimetrati Cook Aurous
• Cateteri angiografici con punta radiopaca; ad esempio:
• cateteri angiografici Cook con punta Beacon
• cateteri Royal Flush Cook con punta Beacon
• Aghi di accesso; ad esempio:
• aghi di accesso Cook per puntura di parete singola
• Dilatatori endovascolari; ad esempio:
• set di dilatatori endovascolari Cook
Preparazione del paziente
1. Consultare i protocolli della struttura sanitaria di appartenenza per
l‘anestesia, la terapia anticoagulante e il monitoraggio delle funzioni vitali.
2. Posizionare il paziente su un lettino per imaging e procedere con la
visualizzazione fluoroscopica dall‘arco aortico alle biforcazioni femorali.
3. Esporre l‘arteria femorale comune selezionata mediante tecnica chirurgica
standard.
4. Stabilire un controllo vascolare prossimale e distale adeguato del vaso
femorale selezionato.
11.1 Sistema con branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith
Spiral-Z (Fig. 2)
NOTA - Per le istruzioni relative al posizionamento di un corpo principale o di
un’endoprotesi Renu appartenenti alla linea di endoprotesi addominali Zenith,
consultare le istruzioni per l’uso accluse al dispositivo utilizzato.
11.1.1 Preparazione/lavaggio della branca iliaca controlaterale
1. Se pertinente, rimuovere il mandrino interno con connettore grigio (dalla
cannula interna) e l‘elemento di protezione dalla punta del dilatatore
(dalla punta del dilatatore). Staccare la guaina Peel-Away dal retro della
valvola emostatica. (Fig. 3) Elevare la punta distale del sistema e lavare
attraverso il rubinetto della valvola emostatica fino alla fuoriuscita del
fluido dall’incavo di lavaggio in prossimità della punta della guaina di
introduzione. (Fig. 4) Continuare a iniettare per intero 20 ml di soluzione
di lavaggio attraverso il dispositivo. Sospendere l’iniezione e chiudere il
rubinetto sul tubo connettore.
NOTA - Per il lavaggio dell’endoprotesi si utilizza di frequente soluzione
fisiologica eparinata.
2. Collegare la siringa contenente soluzione fisiologica eparinata al
connettore della cannula interna distale. Lavare fino alla fuoriuscita del
fluido dalla punta distale del dilatatore. (Fig. 5)
NOTA - Durante il lavaggio del sistema, sollevarne l‘estremità distale per
agevolare la rimozione dell‘aria.
3. Saturare delle compresse di garza con soluzione fisiologica e passarle
sulla guaina di introduzione Flexor per attivare il rivestimento idrofilo.
Idratare abbondantemente sia la guaina che il dilatatore.
10.5 Linee guida per la determinazione del diametro idoneo del
dispositivo
La selezione del diametro va determinata in base al diametro del vaso da
parete esterna a parete esterna, non in base al diametro del lume del vaso. Una
stima per difetto o per eccesso delle dimensioni idonee del dispositivo può
dare luogo a una incompleta esclusione dell’aneurisma o alla compromissione
del flusso sanguigno.
Tabella 10.5.1 Guida alla determinazione delle dimensioni idonee della
branca iliaca per endoprotesi addominale Spiral-Z*
Diametro
previsto del
vaso iliaco1,2
(mm)
Diametro
della branca
iliaca3
(mm)
Lunghezza utile
della branca iliaca4
(mm)
Guaina di
introduzione
(Fr)
≤8
9
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
9
11
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
10 - 12
13
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
13 - 15
16
39, 56, 74, 90
14
16 - 18
20
39, 56, 74, 90
16
19 - 20
24
39, 56, 74, 90
16
11.1.2 Preparazione/lavaggio della branca iliaca ipsilaterale
Attenersi alle istruzioni fornite nella sezione precedente, Preparazione/lavaggio
della branca iliaca controlaterale, per garantire il corretto lavaggio della branca
iliaca ipsilaterale della protesi e l’attivazione del rivestimento idrofilo.
11.1.3 Accesso vascolare e angiografia
1. Pungere le arterie femorali comuni selezionate mediante tecnica standard
usando un ago arterioso di calibro 18 UT o 19 UT (ultrasottile). Dopo aver
ottenuto accesso al vaso, inserire i seguenti dispositivi:
• Guida standard da 0,035 pollici (0,89 mm), lunga 145 cm, con punta a J
o guida Bentson
• Guaine di introduzione delle dimensioni opportune (cioè 6 o 8 French)
• Catetere di lavaggio (vengono spesso usati cateteri radiopachi per la
determinazione delle dimensioni; ad esempio, cateteri centimetrati o
cateteri di lavaggio diritti)
2. Eseguire l’angiografia per identificare i livelli della biforcazione aortica e
delle biforcazioni iliache.
NOTA - Se si usa un fluoroscopio ad una certa angolazione con un
colletto angolato, può essere necessario eseguire gli angiogrammi
secondo varie proiezioni.
NOTA - L’assistenza tecnica a cura di uno specialista del prodotto Cook è
ottenibile rivolgendosi al rappresentante Cook di zona.
Diametro massimo lungo il sito di fissaggio prossimale.
Arrotondare il diametro aortico misurato al mm più vicino.
3
Ulteriori fattori possono condizionare la scelta del diametro.
4
Lunghezza complessiva della branca = lunghezza utile + stent di innesto di
22 mm.
*Tutte le dimensioni sono nominali.
1
2
11 ISTRUZIONI PER L’USO
Requisiti anatomici
• La dimensione e la morfologia del vaso di accesso iliofemorale (trombo,
calcificazione e/o tortuosità minimi) devono essere compatibili con le
tecniche e gli accessori utilizzati per l‘accesso vascolare. Possono rendersi
necessarie tecniche a condotto arterioso.
• Per ulteriori requisiti anatomici, consultare la pubblicazione contenente le
istruzioni per l’uso del corpo principale o dell’endoprotesi Renu della linea
di endoprotesi addominali Zenith utilizzata. Una copia di tale pubblicazione
è disponibile online presso il sito www.cookmedical.com.
11.1.4 Posizionamento e rilascio della branca iliaca controlaterale
1. Posizionare l‘intensificatore di immagine in modo da mostrare sia l‘arteria
iliaca interna controlaterale che l‘arteria iliaca comune controlaterale.
2. Prima dell‘introduzione del sistema di inserimento della branca
iliaca controlaterale, iniettare il mezzo di contrasto attraverso la
guaina femorale controlaterale per individuare l‘arteria iliaca interna
controlaterale.
3. Introdurre il sistema di inserimento della branca iliaca controlaterale
nell‘arteria. Farlo avanzare lentamente fino a sovrapporre la branca
iliaca di almeno uno stent senza superare il marker radiopaco a banda
posizionato a 30 mm dall’estremità prossimale della branca iliaca
all’interno dell’estremità controlaterale del corpo principale. (Fig. 6) Se,
nel corso di questa manovra, si nota una tendenza allo spostamento del
corpo principale della protesi, mantenerlo in posizione stabilizzando il
posizionatore grigio sul lato ipsilaterale.
NOTA - Un marker radiopaco a banda è situato a 30 mm dall’estremità
prossimale della branca iliaca per indicare la sovrapposizione massima.
NOTA - Se, durante l‘avanzamento del sistema di inserimento della
branca iliaca, si riscontrano difficoltà, passare all‘uso di una guida
che offra maggior supporto. Nei vasi tortuosi, l‘anatomia può variare
notevolmente con l‘introduzione di guide rigide e di sistemi a guaina.
Prima di usare la branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z con
sistema di introduzione Z-Trak, esaminare il presente opuscolo di istruzioni
per l’uso consigliate. Le seguenti istruzioni fungono da linee guida di base per
l’impianto del dispositivo. Potrebbe essere necessario apportare modifiche alle
procedure qui descritte. Le presenti istruzioni sono previste come indicazioni di
massima per il medico e non devono prevalere sul suo giudizio professionale.
Informazioni generali sull’impiego
• L’uso della branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z con
sistema di introduzione Z-Trak prevede l’impiego di tecniche standard per
il posizionamento di guaine di accesso al sistema arterioso, cateteri guida,
cateteri angiografici e guide. La branca iliaca per endoprotesi addominale
con sistema di introduzione Z-Trak è compatibile con le guide da
0,035 pollici (0,89 mm).
• L’impianto di stent endovascolari è una procedura chirurgica nel corso
della quale è possibile riscontrare perdite ematiche imputabili a varie
cause: in rari casi, queste perdite possono richiedere l’intervento (inclusa
63
11.Rimuovere o sostituire tutte le guide rigide per consentire alle arterie
iliache di riprendere la loro posizione naturale.
4. Confermare la posizione dell‘estremità distale della branca iliaca
dell’endoprotesi. Se necessario, riposizionare la branca iliaca per garantire
la pervietà dell’iliaca interna, una sovrapposizione minima di uno stent e
una sovrapposizione massima di 30 mm all’interno del corpo principale
della protesi endovascolare.
NOTA - Verificare che la valvola emostatica Captor della guaina di
introduzione della branca iliaca sia in posizione aperta. (Fig. 7)
5. Per il rilascio, mantenere la branca iliaca in posizione con l‘elemento di
presa sul posizionatore grigio e ritirare nel contempo la guaina. (Figg. 8
e 9) Accertarsi che la sovrapposizione venga mantenuta.
6. Arrestare il ritiro della guaina non appena l‘estremità distale della branca
iliaca viene rilasciata.
7. Sotto fluoroscopia e dopo la verifica della posizione della branca iliaca,
allentare il morsetto e ritirare la cannula interna per innestare il dilatatore
rastremato sul posizionatore grigio. Stringere il morsetto. Mantenere
invariata la posizione della guaina e ritirare nel contempo il posizionatore
grigio con la cannula interna ad esso fissata.
8. Chiudere la valvola emostatica Captor della guaina di introduzione della
branca iliaca ruotandola in senso orario fino al suo arresto. (Fig. 10)
9. Ricontrollare la posizione della guida.
11.1.5 Posizionamento e rilascio della branca iliaca ipsilaterale
Angiogramma conclusivo
1. Posizionare il catetere angiografico appena sopra il livello delle arterie
renali. Eseguire l‘angiografia per verificare che le arterie renali siano pervie
e che non vi siano endoleak. Verificare la pervietà delle arterie iliache
interne.
2. Confermare che non vi siano endoleak o piegamenti e verificare la
posizione dei marker radiopachi d‘oro prossimali. Rimuovere le guaine, le
guide e i cateteri.
NOTA - Se si osservano endoleak o problemi di altra natura, consultare le
istruzioni per l’uso consigliate dei componenti ausiliari dell’endoprotesi
addominale Zenith.
3. Riparare i vasi chiudendoli mediante tecniche chirurgiche standard.
12 LINEE GUIDA PER LE TECNICHE DI IMAGING E IL FOLLOW-UP
POSTOPERATORIO
Per informazioni sulle linee guida per le tecniche di imaging e il followup postoperatorio, consultare le istruzioni per l’uso del corpo principale
dell’endoprotesi addominale Zenith o dell’endoprotesi Renu utilizzata.
Una copia di tale pubblicazione è disponibile online presso il sito
www.cookmedical.com.
NOTA - Verificare che la valvola emostatica Captor della guaina di introduzione
del corpo principale sia in posizione aperta. (Fig. 11)
12.1 Informazioni generali
1. Utilizzare la guida e la guaina usate per il corpo principale per
l‘inserimento della branca iliaca ipsilaterale dell’endoprotesi. Fare
avanzare il gruppo composto dal dilatatore e dalla guaina di introduzione
all‘interno della guaina del corpo principale.
NOTA - Nei vasi tortuosi, la posizione delle arterie iliache interne può
variare notevolmente con l’introduzione di guide rigide e di sistemi a
guaina.
2. Avanzare lentamente fino a sovrapporre la branca iliaca ipsilaterale
all’interno dell’estremità ipsilaterale del corpo principale di almeno uno
stent. (Fig. 12)
NOTA - Se è necessaria una sovrapposizione maggiore di 55 mm, può
essere necessario prendere in considerazione l’uso di un’estensione per
branca iliaca nell’area della biforcazione del lato opposto.
NOTA - Per l’uso con il convertitore Renu, accertarsi che la branca iliaca si
sovrapponga di almeno un intero stent della branca iliaca (cioè, lo stent
prossimale della branca stessa) all’interno del convertitore Renu.
3. Confermare la posizione dell‘estremità distale della branca iliaca
dell’endoprotesi. Se necessario, riposizionare la branca iliaca
dell’endoprotesi per garantire la pervietà dell‘iliaca interna.
NOTA - Verificare che la valvola emostatica Captor della guaina di
introduzione della branca iliaca sia in posizione aperta. (Fig. 7)
4. Per il rilascio, stabilizzare la branca iliaca con l‘elemento di presa sul
posizionatore grigio e ritirare nel contempo la guaina della branca iliaca.
Se necessario, ritirare la guaina del corpo principale. (Figg. 8 e 13)
5. Sotto fluoroscopia e dopo la verifica della posizione della branca iliaca,
allentare il morsetto e ritirare la cannula interna per innestare il dilatatore
rastremato sul posizionatore grigio. Stringere il morsetto. Mantenere
invariata la posizione della guaina del corpo principale e ritirare nel
contempo la guaina della branca iliaca e il posizionatore grigio con la
cannula interna ad esso fissata.
6. Chiudere la valvola emostatica Captor della guaina di introduzione del
corpo principale ruotandola in senso orario fino al suo arresto.
7. Ricontrollare la posizione delle guide. Lasciare in posizione la guaina e la
guida.
• La performance a lungo termine delle endoprotesi con intervento
endovascolare secondario per l‘impianto di ulteriori componenti non è stata
ancora determinata.
• Tutti i pazienti devono essere consapevoli del fatto che il trattamento
endovascolare richiede un impegno regolare a vita per quanto riguarda
il follow-up volto a valutare il loro stato di salute e la performance
dell’endoprotesi. I pazienti con segni clinici specifici (come, ad esempio,
endoleak, ingrossamento dell‘aneurisma o mutazioni nella struttura o nella
posizione dell’endoprotesi addominale) devono sottoporsi a un follow-up
più intensivo.
• Al paziente deve essere ben chiara l‘importanza dell‘ottemperanza al
programma di follow-up, sia durante il primo anno dopo l‘intervento
che successivamente, a intervalli regolari di un anno. È necessario che il
paziente sia consapevole del fatto che un follow-up regolare e costante è
essenziale per garantire la continua sicurezza ed efficacia del trattamento
endovascolare degli aneurismi dell’aorta addominale (AAA).
• I medici devono valutare i pazienti su base individuale e prescrivere il
follow-up in base alle esigenze e alle circostanze di ciascuno di essi. Il
programma minimo richiesto per il follow-up del paziente (descritto nelle
istruzioni per l‘uso dell‘endoprotesi addominale Zenith o dell’endoprotesi
Renu utilizzata) va rispettato anche in assenza di sintomi clinici (come
dolore, intorpidimento, debolezza). I pazienti con segni clinici specifici
(come, ad esempio, endoleak, ingrossamento dell‘aneurisma o mutazioni
nella struttura o nella posizione dell’endoprotesi addominale) devono
sottoporsi a un follow-up più intensivo, con visite più frequenti.
• La sessione annuale di follow-up che comprende l‘imaging deve includere
lastre radiografiche addominali e scansioni TC con e senza mezzo di
contrasto. Se complicanze renali o altri fattori precludono l‘uso del mezzo
di contrasto in sede di imaging, le informazioni necessarie sono ottenibili
mediante lastre radiografiche addominali, TC senza mezzo di contrasto ed
ecografia duplex.
• La combinazione di scansioni TC con e senza mezzo di contrasto fornisce
informazioni sulle variazioni del diametro dell‘aneurisma, sugli endoleak, la
pervietà, tortuosità, il decorso patologico, la lunghezza del sito di fissaggio e
altre mutazioni morfologiche.
• Le lastre addominali forniscono informazioni sull’integrità del dispositivo
(come, ad esempio, separazione dei componenti, frattura degli stent).
• L‘ecografia duplex può fornire informazioni sulle variazioni del diametro
dell‘aneurisma, gli endoleak, la pervietà, la tortuosità e il decorso patologico.
In questo caso, è necessario eseguire una scansione TC senza mezzo di
contrasto da interpretare unitamente alle immagini ecografiche. Rispetto
alla TC, l‘ecografia è un metodo diagnostico che può rivelarsi meno
affidabile e meno sensibile.
• Il programma di imaging minimo per il follow-up dei pazienti portatori di
endoprotesi addominali a stent Zenith è descritto nelle istruzioni per l‘uso
del corpo principale dell’endoprotesi addominale Zenith o dell’endoprotesi
Renu utilizzata ed è reperibile presso il sito Web www.cookmedical.com.
I pazienti che richiedono un follow-up più intensivo devono sottoporsi a
valutazioni intermedie.
11.1.6 Inserimento del palloncino dilatatore
1. Preparare il palloncino dilatatore come segue:
• lavare il lume per la guida con soluzione fisiologica eparinata.
• eliminare tutta l‘aria presente nel palloncino.
2. In preparazione all’inserimento del palloncino dilatatore, aprire la valvola
emostatica Captor facendola girare in senso antiorario. (Fig. 11)
3. Fare avanzare il palloncino dilatatore sulla guida e attraverso la valvola
emostatica Captor del sistema di introduzione del corpo principale fino al
livello delle arterie renali. Mantenere la corretta posizione della guaina.
4. Serrare la valvola emostatica Captor attorno al palloncino dilatatore con
una leggera pressione facendola girare in senso orario. (Fig. 10)
ATTENZIONE - Non gonfiare il palloncino nel vaso all‘esterno
dell’endoprotesi.
5. Gonfiare il palloncino dilatatore con mezzo di contrasto diluito (in base
a quanto indicato dal produttore) nell‘area dello stent rivestito più
prossimale e del colletto infrarenale, iniziando in posizione prossimale e
procedendo in direzione distale. (Fig. 14)
ATTENZIONE - Prima del riposizionamento, confermare il completo
sgonfiamento del palloncino.
ATTENZIONE - La valvola emostatica Captor deve essere aperta
prima di riposizionare il palloncino dilatatore.
6. Ritirare il palloncino dilatatore fino alla zona di sovrapposizione
dell‘estremità ipsilaterale ed eseguire la dilatazione.
ATTENZIONE - La valvola emostatica Captor deve essere aperta
prima di riposizionare il palloncino dilatatore.
7. Ritirare il palloncino dilatatore fino al sito di fissaggio distale ipsilaterale
ed eseguire la dilatazione.
ATTENZIONE - Non gonfiare il palloncino nel vaso all‘esterno
dell’endoprotesi.
ATTENZIONE - La valvola emostatica Captor deve essere aperta
prima di riposizionare il palloncino dilatatore.
8. Sgonfiare e rimuovere il palloncino dilatatore. Trasferire il palloncino
dilatatore sulla guida controlaterale e inserirlo nel sistema di introduzione
della branca iliaca controlaterale. Fare avanzare il palloncino dilatatore
fino alla zona di sovrapposizione dell‘estremità controlaterale ed eseguire
la dilatazione.
ATTENZIONE - Prima del riposizionamento, confermare il completo
sgonfiamento del palloncino.
ATTENZIONE - La valvola emostatica Captor deve essere aperta
prima di riposizionare il palloncino dilatatore.
9. Ritirare il palloncino dilatatore fino al sito di fissaggio distale della branca
iliaca controlaterale nel vaso ed eseguire la dilatazione. (Fig. 14)
ATTENZIONE - Non gonfiare il palloncino nel vaso all‘esterno
dell’endoprotesi.
10.Rimuovere il palloncino dilatatore e sostituirlo con un catetere
angiografico per eseguire gli angiogrammi conclusivi.
12.2 Ulteriori esami di controllo e trattamento
Un ulteriore controllo e possibilmente l’ulteriore trattamento sono consigliati per:
• aneurismi con endoleak di tipo I
• aneurismi con endoleak di tipo III
• ingrossamento dell’aneurisma ≥5 mm del diametro massimo
(indipendentemente dallo stato di endoleak)
• migrazione
• lunghezza di fissaggio inadeguata
L’ulteriore intervento o la conversione alla riparazione chirurgica a cielo
aperto vanno presi in considerazione in base alla valutazione del singolo
paziente da parte del medico responsabile per quanto riguarda condizioni
comorbose, aspettativa di vita e scelte personali del paziente. I pazienti vanno
resi consapevoli del fatto che ulteriori interventi, inclusi quelli endovascolari
e quelli chirurgici a cielo aperto, possono essere necessari dopo l’impianto
dell’endoprotesi addominale.
12.3 Informazioni sulle procedure MRI
Prove non cliniche hanno dimostrato che la branca iliaca per endoprotesi
addominale Zenith Spiral-Z può essere sottoposta a MRI. Essa può essere
sottoposta a scansione in sicurezza immediatamente dopo l’impianto in
presenza delle seguenti condizioni.
Campo magnetico statico
• Campo magnetico statico di 3,0 Tesla o meno
• Gradiente spaziale di campo magnetico massimo di 720 Gauss/cm
Una valutazione non clinica è stata condotta in un sistema MRI a 3 Tesla
(General Electric Excite), con un gradiente spaziale di campo magnetico
massimo di 720 Gauss/cm misurato mediante un gaussmetro nella posizione
del campo magnetico statico pertinente al paziente (cioè, all’esterno della
copertura dello scanner, accessibile al paziente o a un individuo).
64
Riscaldamento correlato all’MRI
Sistemi da 1,5 Tesla
• Campo magnetico statico pari a 1,5 Tesla
• Tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo, mediato su tutto il corpo, di
2 W/kg per 15 minuti di imaging (cioè, per sequenza di scansione)
In prove non cliniche, la branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith
Spiral-Z ha generato un aumento di temperatura inferiore o uguale a 2,1 °C
a un tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo, mediato su tutto il
corpo, di 2,9 W/kg per 15 minuti di scansione MRI con uno scanner a 1,5 Tesla
(Magnetom, Siemens Medical, con software Numaris/4, versione Syngo MR
2002B DHHS). Il tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo mediato su
tutto il corpo è risultato pari a 2,9 W/kg, corrispondente a un valore misurato in
calorimetria pari a 2,1 W/kg.
Sistemi da 3,0 Tesla
• Campo magnetico statico pari a 3,0 Tesla
• Tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo, mediato su tutto il corpo, di
2 W/kg per 15 minuti di imaging (cioè, per sequenza di scansione)
In prove non cliniche, la branca iliaca per endoprotesi addominale Zenith
Spiral-Z ha generato un aumento di temperatura inferiore o uguale a 2,6 °C
a un tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo, mediato su tutto il
corpo, di 2,9 W/kg per 15 minuti di scansione MRI con uno scanner a 3,0 Tesla
(Excite, GE Electric Healthcare, con software 14X.M5). Il tasso di assorbimento
specifico (SAR) massimo mediato su tutto il corpo è risultato pari a 2,9 W/kg,
corrispondente a un valore misurato in calorimetria pari a 2,7 W/kg.
Artefatti d’immagine
L’artefatto d’immagine si estende sull’intera regione anatomica contenente il
dispositivo, oscurando la visione delle strutture anatomiche immediatamente
adiacenti entro un raggio di circa 5 cm dal dispositivo, nonché l’intero
dispositivo e il suo lume, durante la scansione nell’ambito di prove non cliniche
utilizzando la sequenza Fast Spin-Echo in un sistema MRI a 3,0 Tesla (Excite,
GE Electric Healthcare, con software G3.0-052B con bobina a radiofrequenza a
corpo intero).
Per tutti gli scanner, l’artefatto nell’immagine si dissipa con l’aumento della
distanza dal dispositivo all’area di interesse. Le scansioni MRI di testa, collo e
arti inferiori possono essere ottenute senza artefatti nell’immagine. Artefatti
d’immagine possono essere presenti in scansioni della regione addominale, a
seconda della distanza tra il dispositivo impiantato e l’area di interesse.
Cook consiglia al paziente di comunicare le condizioni MRI enunciate nelle
presenti istruzioni per l’uso alla MedicAlert Foundation. È possibile rivolgersi
alla MedicAlert Foundation nei seguenti modi.
Posta: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
Telefono: +1 888-633-4298 numero verde per chi chiama dagli USA
+1 209-668-3333 negli altri paesi
Fax: +1 209-669-2450
Web: www.medicalert.org
13 INFORMAZIONI DOCUMENTANTI IL DISPOSITIVO
Oltre alle presenti istruzioni per l’uso, nella confezione della branca iliaca per
endoprotesi addominale Zenith Spiral-Z con sistema di introduzione Z-Trak
è incluso un Modulo di documentazione del dispositivo, che deve essere
compilato dal personale medico e inviato alla Cook allo scopo di consentire la
documentazione di tutti i pazienti portatori di branca iliaca per endoprotesi
addominale Zenith Spiral-Z (ai sensi delle norme federali statunitensi).
65
NEDERLANDS
buitenwand tot buitenwand) is vereist. Deze maatnemingen zijn essentieel
voor het uitvoeren van endovasculaire reparatie.
• Raadpleeg de betreffende gebruiksaanwijzing voor maatvereisten en een
lijst essentiële anatomische elementen die van invloed kunnen zijn op
succesvolle aneurysma-exclusie met een main body of een Renu uit het
Zenith AAA endovasculaire prothese productassortiment.
• Adequate iliacale of femorale toegang is vereist voor het introduceren van
het hulpmiddel in het vaatstelsel. De diameter (gemeten van binnenwand
tot binnenwand) en de morfologie (minimale kronkeligheid, occluderende
aandoening en/of verkalking) van het toegangsvat dienen geschikt voor
gebruik te zijn met vasculaire introductietechnieken en introductiesystemen
met een vasculaire introducer sheath van 14 tot 16 French. Aanzienlijk
verkalkte, geoccludeerde, kronkelige of trombotische bloedvaten kunnen
plaatsing van de endovasculaire prothese verhinderen en/of het risico
van embolisatie vergroten. Bij sommige patiënten kan een vasculaire
toevoerbaantechniek nodig zijn om met succes toegang te verkrijgen.
• De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot met het Z-Trak introductiesysteem
wordt niet aanbevolen bij patiënten die de bij de intra- en postoperatieve
controlebeeldvorming vereiste contrastmiddelen niet verdragen. Alle
patiënten dienen nauwgezet te worden bewaakt en periodiek te worden
gecontroleerd op veranderingen in de toestand van hun aandoening en de
integriteit van de endoprothese.
• De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot met het Z-Trak introductiesysteem
wordt niet aanbevolen bij patiënten die gewichts- en/of omvangsgrenzen
overschrijden waarbij de benodigde beeldvorming slecht of niet mogelijk is.
• Als niet ten minste één a. iliaca interna doorgankelijk blijft of als een
essentiële a. mesenterica inferior geoccludeerd raakt, kan het risico van
bekken-/darmischemie toenemen.
• Meerdere grote doorgankelijke aa. lumbales, een wandstandige trombus
en een doorgankelijke a. mesenterica inferior kunnen een patiënt
predisponeren voor type-II-endolekkage. Patiënten met een nietcorrigeerbare stollingsstoornis lopen eveneens een verhoogd risico van
type-II-endolekkage of bloedingen.
• De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot is niet expliciet klinisch geëvalueerd;
het functioneren ervan wordt echter gerepresenteerd door de iliacale poot
van de Zenith AAA endovasculaire prothese (een eerdere versie van dit
hulpmiddel), die niet geëvalueerd is in patiëntenpopulaties met:
• traumatisch aortaletsel
• lekkages, dreigende of bestaande aneurysmaruptuur
• mycotisch aneurysma
• vals aneurysma als gevolg van eerdere plaatsing van een prothese
• herstel van eerder geplaatste endovasculaire protheses
• niet-corrigeerbare stollingsstoornis
• essentiële (onmisbare) a. mesenterica
• erfelijke bindweefselziekte (bijv. Marfan-syndroom of syndroom van
Ehlers-Danlos)
• gelijktijdig aneurysma aortae thoracalis of thoraco-abdominaal
aneurysma
• patiënten met een actieve systemische infectie
• zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven
• pathologisch zwaarlijvige patiënten
• een leeftijd jonger dan 18 jaar
• essentiële anatomische elementen die buiten de maatvereisten vallen als
gespecificeerd in de toepasselijke gebruiksaanwijzing bij de main body of
de Renu
• Voor het succesvol selecteren van patiënten zijn specifieke beeldvorming
en nauwkeurige metingen nodig, zie hoofdstuk 4.3, ‘Preprocedurele
meettechnieken en beeldvorming‘.
• Alle lengtes en diameters van de hulpmiddelen die nodig zijn om
de procedure af te ronden dienen beschikbaar te zijn voor de arts,
in het bijzonder wanneer de metingen in de preoperatieve planning
(behandelingsdiameters/lengtes) niet zeker zijn. Deze benadering maakt
grotere intraoperatieve flexibiliteit mogelijk om de optimale resultaten van
de ingreep tot stand te brengen.
ZENITH® SPIRAL-Z AAA ILIACALE POOT MET HET
Z-TRAK™ INTRODUCTIESYSTEEM
Aanbevolen gebruiksaanwijzing
Lees alle instructies zorgvuldig door. Als de instructies, waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen niet goed worden opgevolgd, kan dat tot ernstige
chirurgische gevolgen voor of letsel van de patiënt leiden.
LET OP: Krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag
dit hulpmiddel uitsluitend worden verkocht door, of op voorschrift van,
een arts.
LET OP: De volledige inhoud van de buitenste verpakking (inclusief het
introductiesysteem en endovasculaire prothesen) wordt steriel geleverd
en is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Er zijn zeven toepasselijke aanbevolen gebruiksaanwijzingen voor het Zenith
productassortiment. Dit document bevat de aanbevolen gebruiksaanwijzing
voor de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot. Raadpleeg voor informatie over
andere toepasselijke Zenith componenten onderstaande gebruiksaanwijzingen:
• Zenith AAA endovasculaire prothese (Zenith AAA main body van de
endovasculaire prothese)
• Zenith Flex® AAA main body component van de endovasculaire prothese
• Zenith Renu® AAA hulpprothese (configuraties voor verlengstuk voor de main
body en voor de converteerder)
• Zenith Fenestrated AAA endovasculaire prothese
• Zenith Branch iliacale endovasculaire prothese
• Zenith AAA endovasculaire hulpprothesecomponenten (Zenith AAA
verlengstukken voor de main body van de endovasculaire prothese,
verlengstukken voor de iliacale poot, converteerders en iliacale pluggen)
• Coda® ballonkatheter.
1 BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL
1.1 Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot
De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot dient te worden gebruikt samen met de
Zenith AAA main body’s (Flex, Fenestrated en Branch) of Renu, en maakt deel
uit van een uit meerdere componenten bestaand modulair systeem, meestal
een gebifurqueerde main body en twee iliacale poten. (Afb. 1) De iliacale
poten zijn vervaardigd van geweven polyester materiaal met de volle dikte
dat met gevlochten polyester en monofilament polypropyleen hechtdraad op
twee zelfexpanderende roestvrijstalen Cook-Z® stents en een continue nitinol
spiraalstent genaaid is. De prothese is over de gehele lengte voorzien van
stents die voor stabiliteit zorgen en de expansiekracht leveren die nodig is om
het lumen van het implantaat tijdens ontplooiing te openen. Voorts zorgen
de aan de uiteinden van de prothese geplaatste Cook-Z stents voor de nodige
hechting van de prothese aan de vaatwand en de afdichting tussen de prothese
en de vaatwand.
1.2 Plaatsingssysteem
De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot is bij levering voorgeladen op een Z-Trak
introductiesysteem van 14 of 16 French. (Afb. 2) Het introductiesysteem is
gebruiksvriendelijk ontworpen en behoeft minimale voorbereidingen. Alle
systemen zijn compatibel met een 0,035 inch (0,89 mm) voerdraad.
Voor extra hemostase kan de Captor™ hemostatische klep los of vast
worden gedraaid voor het via de sheath introduceren en/of verwijderen van
hulponderdelen. Verder is het introductiesysteem voorzien van een Flexor®
introducer sheath die bestand is tegen knikken en een hydrofiele coating heeft.
Beide voorzieningen zijn bedoeld om de manoeuvreerbaarheid in de aa. iliacae
en de aorta abdominalis te verbeteren.
2 INDICATIES VOOR GEBRUIK
De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot met het Z-Trak introductiesysteem is
geïndiceerd voor gebruik met producten uit het Zenith AAA endovasculaire
prothese assortiment, waaronder de Zenith Flex AAA endovasculaire prothese,
de Zenith Renu hulpprothese, de Zenith Fenestrated AAA endovasculaire
prothese en de Zenith Branch iliacale endovasculaire prothese, tijdens een
primaire of een secundaire procedure bij patiënten met afdoende iliacale/
femorale toegang die compatibel is met de vereiste introductiesystemen.
De prothese wordt gebruikt in combinatie met deze producten voor de
endovasculaire behandeling van aneurysma’s van de abdominale aorta en
aorta-iliacale aneurysmata.
4.3 Preprocedurele meettechnieken en beeldvorming
• Als er geen CT-beeldvorming zonder contrastmiddel wordt verricht,
kan iliacale of aortale verkalking onopgemerkt blijven, wat toegang tot
het bloedvat of betrouwbare fixatie en afdichting van de prothese kan
verhinderen.
• Preprocedurele CT-beeldvorming met een plakdikte >3 mm kan resulteren
in de keuze van een suboptimale maat van het hulpmiddel of in het niet
onderscheiden van lokale stenose.
• Klinische ervaring duidt erop dat contrastversterkte spiraal-CTA
(computertomografische angiografie) met 3D-reconstructie de sterk
aanbevolen beeldvormingsmodaliteit is voor het nauwkeurig beoordelen
van de anatomie van de patiënt voorafgaand aan behandeling met de
Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot. Als contrastversterkte spiraal-CTA met
3D-reconstructie niet beschikbaar is dan dient de patiënt te worden
doorverwezen naar een instelling waar dat wel het geval is.
• Clinici bevelen aan dat de bifurcaties van de a. iliaca zodanig angiografisch
te zien zijn dat de distale aa. iliacae communes bilateraal goed gedefinieerd
zijn ten opzichte van de oorsprong van de aa. iliacae internae vóór
ontplooiing van de iliacale pootcomponenten.
3 CONTRA-INDICATIES
De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot met het Z-Trak introductiesysteem is
gecontra-indiceerd bij:
• Patiënten die overgevoelig of allergisch zijn voor roestvrij staal, polyester,
soldeer (tin, zilver), polypropyleen, nitinol of goud.
• Patiënten met een systemische of lokale infectie die het risico van infectie
van de endovasculaire prothese verhoogt.
4 WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
4.1 Algemeen
• Lees alle instructies zorgvuldig door. Als de instructies, waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen niet goed worden opgevolgd, kan dat tot ernstige
gevolgen voor of letsel van de patiënt leiden.
• Zorg ervoor dat er tijdens implantaties of herinterventies altijd een ervaren
operatieteam beschikbaar is, mocht conversie naar open operatieve
reparatie nodig zijn.
• De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot met het Z-Trak introductiesysteem
mag uitsluitend worden gebruikt door artsen en teams met een opleiding
in vasculaire interventionele technieken (op katheterbasis en chirurgisch)
en in het gebruik van dit hulpmiddel. De specifieke verwachtingen voor de
opleiding staan beschreven in hoofdstuk 10.1, ‘Opleiding van de arts‘.
• Aanvullende endovasculaire interventies of conversie naar standaard open
operatieve reparatie na initiële endovasculaire reparatie dient te worden
overwogen bij patiënten met een groeiend aneurysma, een onacceptabele
afname van de fixatielengte (overlap van bloedvat en component) en/
of endolekkage. Een groter wordend aneurysma en/of persisterende
endolekkage of migratie kunnen tot een aneurysmaruptuur leiden.
• Bij patiënten met een afnemende bloedstroom door de stompen van de
prothese en/of lekkage kan een secundaire interventie of een operatieve
ingreep nodig zijn.
Diameters
De diametermetingen moeten met CT worden bepaald van buitenwand naar
buitenwand van het bloedvat (geen lumenmeting) als hulp bij het bepalen van
de juiste maat en de selectie van het hulpmiddel. De contrastversterkte spiraalCT-scan moet beginnen op 1 cm boven de truncus coeliacus en doorlopen
door de femurkoppen bij een axiale plakdikte van 3 mm of kleiner.
Lengtes
De lengtemetingen moeten met CT worden bepaald om de lengte nauwkeurig
te beoordelen en de Zenith Spiral-Z AAA iliacale pootcomponenten te plannen.
Deze reconstructies dienen sagittaal, coronaal en in 3D te worden uitgevoerd.
• Alle patiënten dienen te worden geadviseerd dat endovasculaire
behandeling levenslange, regelmatige controle vereist om hun
gezondheid en het functioneren van hun endovasculaire prothese
te beoordelen. Patiënten met specifieke klinische bevindingen (zoals
endolekkage, een groeiend aneurysma of veranderingen in structuur of
positie van de endovasculaire prothese) dienen intensiever te worden
gecontroleerd. Specifieke controlerichtlijnen staan beschreven in
hoofdstuk 12, ‘RICHTLIJNEN VOOR BEELDVORMEND ONDERZOEK EN
POSTOPERATIEVE CONTROLE‘.
• De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot met het Z-Trak introductiesysteem
wordt niet aanbevolen bij patiënten die niet in staat zijn of niet bereid
4.2 Selectie, behandeling en controle van de patiënt
• Een distale fixatieplaats van de Zenith Spiral-Z in de a. iliaca met een lengte
van meer dan 10 mm en een diameter van 7,5–20 mm (gemeten van
66
zijn de nodige pre- en postoperatieve beeldvormende onderzoeken
en implantatieonderzoeken te ondergaan zoals beschreven in
hoofdstuk 12, ‘RICHTLIJNEN VOOR BEELDVORMEND ONDERZOEK EN
POSTOPERATIEVE CONTROLE‘.
• Na plaatsing van de endovasculaire prothese dient de patiënt regelmatig
te worden gecontroleerd op periprothese stroom, groei van het aneurysma
of veranderingen in structuur of positie van de endovasculaire prothese.
Minimaal eenmaal per jaar is beeldvorming vereist, met inbegrip van:
1) röntgenopnamen van de buik ter controle van de integriteit van
de prothese (bijv. van elkaar losgeraakte componenten of stentbreuk)
en 2) CT-onderzoek met en zonder contrastmiddel ter controle van
aneurysmaveranderingen, periprothese stroom, doorgankelijkheid,
kronkeligheid en ziekteprogressie. Als een nierfunctiestoornis of andere
factoren het gebruik van beeldvorming met contrastmiddel verhinderen,
kunnen röntgenopnamen van de buik en duplexscanning vergelijkbare
informatie opleveren.
• Voor extra hemostase kan de Captor hemostaseklep los of vast worden
gedraaid voor het introduceren en/of verwijderen van een modelleerballon.
4.7 MRI-informatie
In niet-klinische tests is aangetoond dat de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot
MR-veilig is onder bepaalde voorwaarden. De stent kan onmiddellijk na
plaatsing veilig worden gescand onder de volgende omstandigheden:
Statisch magnetisch veld
• Statisch magnetisch veld van 3,0 tesla of minder
• Magnetisch veld met een ruimtelijke gradiënt van ten hoogste
720 gauss/cm
Er is een niet-klinische evaluatie uitgevoerd in een 3 tesla MR-systeem (General
Electric Excite) met een magnetisch veld met een ruimtelijke gradiënt van
maximaal 720 gauss/cm als gemeten met een gaussmeter op een positie in
het statische magnetische veld die relevant voor de patiënt is (d.w.z. buiten de
bedekking van de scanner, toegankelijk voor een patiënt of individu).
4.4 Selectie van het hulpmiddel
MRI-gerelateerde opwarming
• Strikt opvolgen van de leidraad voor het bepalen van de maat in de
gebruiksaanwijzing bij de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot wordt met
klem aanbevolen bij het selecteren van een hulpmiddel van de juiste
maat (Tabel 10.5.1). Een toepasselijke overmaat van het hulpmiddel is
al in de gebruiksaanwijzing voor het bepalen van de maat verwerkt. Een
maat buiten dit bereik kan resulteren in endolekkage, breuk, migratie en
dichtvouwen of compressie van het hulpmiddel.
1,5 tesla systemen:
• Statisch magnetisch veld van 1,5 tesla
• Maximale specific absorption rate (SAR) gemiddeld over het gehele lichaam
van 2 W/kg gedurende 15 minuten scannen (d.w.z. per scanningsequentie)
In niet-klinische tests veroorzaakte de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot een
temperatuurstijging van minder dan of gelijk aan 2,1 °C bij een maximale
specific absorption rate (SAR) gemiddeld over het gehele lichaam van 2,9 W/kg
gedurende 15 minuten MR-scannen in een 1,5 tesla Magnetom MR-scanner
van Siemens Medical, Numaris/4 Software, versie Syngo MR 2002B DHHS. De
over het gehele lichaam gemiddelde maximale specific absorption rate (SAR)
bedroeg 2,9 W/kg, wat overeenkomt met een met behulp van calorimetrie
gemeten waarde van 2,1 W/kg.
4.5 De implantatieprocedure
(Raadpleeg hoofdstuk 11, GEBRUIKSAANWIJZING)
• Adequate beeldvorming tijdens de procedure is vereist om de Zenith
Spiral-Z AAA iliacale poot succesvol te positioneren en adequate appositie
tegen de vaatwand te verzekeren.
• Het introductiesysteem mag niet worden gebogen of geknikt. Als dat wel
gebeurt, kunnen het introductiesysteem en de Zenith Spiral-Z AAA iliacale
poot beschadigd raken.
• Voorkom verdraaiingen in de endovasculaire prothese door tijdens roteren
van het introductiesysteem alle componenten van het systeem (van
buitenste sheath tot binnencanule) zorgvuldig tegelijk te roteren.
• Ga niet verder met opvoeren van welk deel van het introductiesysteem
dan ook wanneer weerstand wordt gevoeld tijdens het opvoeren van de
voerdraad of het introductiesysteem. Stop hiermee en stel vast wat de
oorzaak van de weerstand is; het bloedvat, de katheter of de prothese kan
beschadigd raken. Ga in het bijzonder voorzichtig te werk in stenotische
gebieden, gebieden met intravasculaire trombose of in verkalkte of
kronkelige vaten.
• Bij onbedoelde gedeeltelijke ontplooiing of migratie van de endoprothese
kan operatief verwijderen noodzakelijk zijn.
• De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot mag nergens worden ontplooid waar
de poot arteriën afsluit die nodig zijn voor de bloedtoevoer naar organen of
extremiteiten, behalve als dit om medische redenen geïndiceerd is.
• Probeer de prothese niet opnieuw in de sheath te plaatsen na gedeeltelijke
of volledige ontplooiing.
• Onnauwkeurige plaatsing en/of onvolledige afdichting tussen de Zenith
Spiral-Z AAA iliacale poot en de vaatwand kan een verhoogd risico van
endolekkage, migratie of onbedoelde afsluiting van de aa. iliacae internae
tot gevolg hebben.
• Onvoldoende overlap van de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot kan tot
een verhoogd migratierisico van de stentprothese leiden. Bij onjuiste
ontplooiing of migratie van de endoprothese kan operatief ingrijpen
noodzakelijk zijn.
• Tijdens de implantatieprocedure dient een systemisch anticoagulans
te worden toegediend op basis van het door het ziekenhuis en de arts
geprefereerde protocol. Als heparine gecontra-indiceerd is, dient een ander
anticoagulans te worden overwogen.
• Om de hydrofiele coating op de buitenkant van de Flexor introducer sheath
te activeren, moet het oppervlak worden afgenomen met steriele gazen
die in fysiologische zoutoplossing zijn gedrenkt. De sheath functioneert
optimaal als hij voortdurend nat wordt gehouden.
• Zorg ervoor dat de opgevouwen endoprothese tijdens het klaarmaken
en de introductie zo weinig mogelijk wordt aangeraakt om het risico
van infectie en contaminatie van de endoprothese tot een minimum te
beperken.
• Houd de voerdraad tijdens het introduceren van het introductiesysteem in
positie.
• Fluoroscopie moet worden gebruikt tijdens de introductie en de
ontplooiing om de goede werking van de componenten van het
plaatsingssysteem, de juiste plaatsing van de prothese en de gewenste
uitkomst van de procedure te bevestigen.
• Bij gebruik van de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot met het Z-Trak
introductiesysteem is toediening van intravasculair contrastmiddel nodig.
Patiënten met een reeds bestaande nierinsufficiëntie kunnen postoperatief
een verhoogd risico van nierfalen lopen. Zorg ervoor dat de hoeveelheid
contrastmiddel die tijdens de procedure wordt gebruikt zo klein mogelijk
is en dat preventieve behandelmethoden worden toegepast om
verslechtering van de nierfunctie tegen te gaan (bijv. adequate hydratie).
• Tijdens het terugtrekken van de sheath en/of de voerdraad kunnen de
anatomie en de positie van de prothese veranderen. Controleer de positie
van de prothese continu en maak waar nodig een angiogram om de positie
te controleren.
• Ga voorzichtig te werk bij het manoeuvreren met katheters, voerdraden
en sheaths in een aneurysma. Door significante verstoringen kunnen
trombusfragmenten losraken, hetgeen distale embolisatie kan veroorzaken
of het aneurysma kan doen scheuren.
• Voorkom beschadiging van de prothese of verstoring van de positie van de
prothese na plaatsing als opnieuw inbrengen van instrumenten (secundaire
interventie) voor de prothese nodig is.
• Controleer vóór implantatie of de vooraf gedefinieerde contralaterale
iliacale poot geselecteerd is om aan de contralaterale kant van de patiënt te
worden ingebracht.
3,0 tesla systemen:
• Statisch magnetisch veld van 3,0 tesla
• Maximale specific absorption rate (SAR) gemiddeld over het gehele lichaam
van 2 W/kg gedurende 15 minuten scannen (d.w.z. per scanningsequentie)
In niet-klinische tests veroorzaakte de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot een
temperatuurstijging van minder dan of gelijk aan 2,6 °C bij een maximale
specific absorption rate (SAR) gemiddeld over het gehele lichaam van 2,9 W/kg
gedurende 15 minuten MR-scannen in een 3,0 tesla Excite MR-scanner van GE
Electric Healthcare, 14X.M5 Software. De over het gehele lichaam gemiddelde
maximale specific absorption rate (SAR) bedroeg 2,9 W/kg, wat overeenkomt
met een met behulp van calorimetrie gemeten waarde van 2,7 W/kg.
Beeldartefact
Het beeldartefact strekt zich uit over het hele anatomische gebied met het
hulpmiddel, waardoor het beeld van onmiddellijk aangrenzende anatomische
structuren binnen ongeveer 5 cm van het hulpmiddel verdoezeld wordt,
evenals het gehele hulpmiddel en het lumen daarvan. Dit is geconstateerd
in niet-klinische tests met de sequentie: snelle spinecho in een 3,0 tesla
Excite MR-systeem van GE Electric Healthcare met G3.0-052B software en een
radiofrequente lichaamsspoel.
Bij alle scanners lost het beeldartefact op naarmate de afstand tussen het
hulpmiddel en het interessegebied toeneemt. MR-scans van het hoofd, de
nek/hals en de onderste extremiteiten kunnen zonder beeldartefact worden
verkregen. Op scans van de buikregio kunnen beeldartefacten voorkomen,
afhankelijk van de afstand tussen het hulpmiddel en het interessegebied.
Cook beveelt aan dat de patiënt de in deze gebruiksaanwijzing
bekendgemaakte MRI-condities registreert bij de MedicAlert Foundation. Men
kan op de volgende wijzen contact opnemen met de MedicAlert Foundation:
Post: Tel: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, VS
+1 888-633-4298 (gratis in VS)
+1 209-668-3333 van buiten de VS
Fax: +1 209-669-2450
Web: www.medicalert.org
5 ONGEWENSTE VOORVALLEN
5.1 Waargenomen ongewenste voorvallen
Voor informatie over de waargenomen ongewenste voorvallen bij
patiënten met Zenith AAA endovasculaire prothesen raadpleegt u de
betreffende gebruiksaanwijzing voor de familie van producten Zenith AAA
endovasculaire prothesen. Een exemplaar hiervan is online beschikbaar op
www.cookmedical.com.
5.2 Mogelijke ongewenste voorvallen
Ongewenste voorvallen die zich kunnen voordoen en/of ingrijpen vereisen,
zijn onder meer:
• Amputatie
• Anesthesiecomplicaties en daarmee samenhangende behandelproblemen
(bijv. aspiratie)
• Aneurysmaruptuur met overlijden
• Aneurysmavergroting
• Aortabeschadiging, waaronder perforatie, dissectie, bloeding, ruptuur en
overlijden
• Arteriële of veneuze trombose en/of vals aneurysma
• Arterioveneuze fistel
• Bloeding, hematoom of stollingsstoornis
• Cardiale complicaties en daarmee samenhangende behandelproblemen
(bijv. aritmie, myocardinfarct, congestief hartfalen, hypotensie, hypertensie)
• Claudicatio (bijv. bil, been)
• Complicaties van de vasculaire introductieplaats, waaronder infectie, pijn,
hematoom, vals aneurysma, arterioveneuze fistel
• Darmcomplicaties (bijv. ileus, passagère ischemie, infarct, necrose)
• Embolisatie (micro en macro) met passagère of permanente ischemie of
infarct
• Endolekkage
• Endoprothese: onjuiste plaatsing van de component; onvolledige
ontplooiing van de component; migratie van de component; scheiding
van de component van een andere prothesecomponent; breken van de
4.6 Gebruik van de modelleerballon
• De ballon mag niet in een bloedvat buiten de prothese worden geïnflateerd
aangezien dit doen het bloedvat kan beschadigen. Gebruik de ballon
conform de bijgeleverde documentatie.
• Ga behoedzaam te werk bij het inflateren van de ballon in de prothese als
er calcificatie aanwezig is aangezien overmatige inflatie het bloedvat kan
beschadigen.
• Voorafgaand aan herpositionering moet worden bevestigd dat de ballon
geheel leeg is.
67
hechting; occlusie; infectie; stentbreuk; slijtage van het prothesemateriaal;
dilatatie; erosie; punctie; periprothese stroom en corrosie
• Impotentie
• Infectie van het aneurysma, het hulpmiddel of de introductieplaats, met
inbegrip van abcesvorming, passagère koorts en pijn
• Koorts en gelokaliseerde inflammatie
• Leverfalen
• Lymfestelselcomplicaties en daarmee samenhangende behandelproblemen
(bijv. lymfefistel)
• Neurologische lokale of systemische complicaties en daarmee
samenhangende behandelproblemen (bijv. CVA, TIA, paraplegie, paraparese,
paralyse)
• Niercomplicaties en daarmee samenhangende behandelproblemen (bijv.
arterieocclusie, contrasttoxiciteit, nierinsufficiëntie, nierfalen)
• Occlusie van prothese of natuurlijk bloedvat
• Oedeem
• Operatieve conversie naar open reparatie
• Overlijden
• Pulmonale/respiratoire complicaties en daarmee samenhangende
behandelproblemen (bijv. pneumonie, ademstilstand, langdurige intubatie)
• Urogenitale complicaties en daarmee samenhangende behandelproblemen
(bijv. ischemie, erosie, fistelvorming, incontinentie, hematurie, infectie)
• Vaatbeschadiging
• Vaatspasme of vaatletsel (bijv. iliofemorale vaatdissectie, bloeding, ruptuur
en overlijden)
• Wondcomplicaties en daarmee samenhangende behandelproblemen (bijv.
dehiscentie, infectie)
beeldvorming en het blijven uitvoeren van postoperatieve routinecontroles
vereist en deze dienen te worden beschouwd als een levenslange
gerichtheid op de gezondheid en het welzijn van de patiënt.
• Artsen dienen alle patiënten te adviseren dat het belangrijk is om
onmiddellijk medische hulp in te roepen wanneer zij tekenen ondervinden
van occlusie van de stomp, aneurysmavergroting of -ruptuur. Tekenen van
occlusie van de stompen van de prothese zijn: pijn in de heup(en) of in
het been/de benen tijdens het lopen of in rust of ontkleuring of koudheid
van het been. Een aneurysmaruptuur kan asymptomatisch zijn, maar uit
zich meestal door: pijn; een doof gevoel; zwakheid van de benen; enige
pijn in rug, borst, buik of lies; duizeligheid; flauwvallen; snelle hartslag of
plotselinge zwakheid.
• Omdat beeldvorming noodzakelijk is voor succesvolle plaatsing en controle
van endovasculaire hulpmiddelen dient het risico van blootstelling van
ontwikkelende weefsels aan straling te worden besproken met vrouwen
die (mogelijk) zwanger zijn. Mannen die endovasculaire of open operatieve
reparatie ondergaan, kunnen impotent worden.
Artsen dienen de patiënten te verwijzen naar de handleiding voor patiënten
voor informatie over risico’s die optreden tijdens en na de plaatsing van de
prothese. Proceduregerelateerde risico’s zijn: hart-, long-, zenuw-, darm- en
bloedingscomplicaties. Hulpmiddelgerelateerde risico’s zijn onder meer:
occlusie, endolekkage, aneurysmavergroting, fractuur, kans op nieuwe
interventie en conversie naar open operatie, ruptuur en overlijden (zie
hoofdstuk 5.1, ‘Waargenomen ongewenste voorvallen’ en hoofdstuk
5.2, ‘Mogelijke ongewenste voorvallen’). De arts dient de patiënt-ID-kaart
in te vullen en die aan de patiënt te geven, zodat hij/zij die altijd bij zich kan
dragen. De patiënt dient bij bezoek aan een andere medische hulpverlener
altijd te verwijzen naar deze kaart, in het bijzonder bij elke extra diagnostische
procedure (bijv. MRI).
Melding van prothesegerelateerde ongewenste voorvallen
9 WIJZE VAN LEVERING
Elk ongewenst voorval (klinisch incident) met betrekking tot de Zenith Spiral-Z
AAA iliacale poot dient onmiddellijk aan Cook te worden gemeld. Klanten in de
VS dienen voor het melden van een incident de afdeling Customer Relations te
bellen op tel. nr. 1-800-457-4500 (24 uur bereikbaar) of 1-812-339-2235. Klanten
buiten de VS dienen hun distributeur te bellen.
• De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poten worden gesteriliseerd met
ethyleenoxide, voorgeladen op het Z-Trak introductiesysteem en geleverd in
gemakkelijk open te trekken verpakkingen.
• De hulpmiddelen dienen uitsluitend voor eenmalig gebruik. De
hulpmiddelen mogen niet opnieuw worden gesteriliseerd.
• Het product is steriel mits de verpakking ongeopend en onbeschadigd
is. Inspecteer het hulpmiddel en de verpakking om te verifiëren dat deze
tijdens het transport niet beschadigd zijn geraakt. Dit hulpmiddel mag niet
worden gebruikt als het beschadigd is of als de steriele barrière beschadigd
of verbroken is. Gebruik het product niet als er schade is opgetreden, maar
stuur het terug naar Cook.
• Controleer vóór gebruik of de juiste hulpmiddelen (aantal en maat) voor
de patiënt geleverd zijn door deze te vergelijken met de door de arts
voorgeschreven bestelling voor deze specifieke patiënt.
• De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot wordt geladen op een Flexor
introducer sheath van 14 of 16 French. Het oppervlak van de sheath
heeft een hydrofiele coating die, wanneer hij gehydrateerd is, de
manoeuvreerbaarheid verbetert. Om de hydrofiele coating te activeren,
moet het oppervlak onder steriele omstandigheden worden afgenomen
met een steriel gaasje dat is gedrenkt in fysiologische zoutoplossing.
• Niet gebruiken na de op het etiket vermelde ’USE BY’ datum (uiterste
gebruiksdatum).
• Koel en droog bewaren.
6 SAMENVATTING VAN KLINISCHE STUDIES
Voor informatie over klinische onderzoeken met patiënten met Zenith AAA
endovasculaire prothesen raadpleegt u de betreffende gebruiksaanwijzing voor
de familie van producten Zenith AAA endovasculaire prothesen. Een exemplaar
hiervan is online beschikbaar op www.cookmedical.com.
7 SELECTIE EN BEHANDELING VAN DE PATIËNT
(Zie hoofdstuk 4, ‘WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN’)
7.1 Individualisering van de behandeling
Cook beveelt aan de diameters van de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot te
kiezen zoals is beschreven in Tabel 10.5.1. Alle lengtes en diameters van de
hulpmiddelen die nodig zijn om de ingreep af te ronden dienen beschikbaar
te zijn voor de arts, in het bijzonder wanneer de metingen in de preoperatieve
planning (behandelingsdiameters/lengtes) niet zeker zijn. Deze benadering
maakt grotere intraoperatieve flexibiliteit mogelijk om de optimale resultaten
van de ingreep tot stand te brengen. De risico’s en voordelen moeten voor
iedere patiënt zorgvuldig worden afgewogen voordat de Zenith Spiral-Z AAA
iliacale poot wordt gebruikt. Extra overwegingen voor patiëntselectie zijn
onder meer (dit is geen volledige lijst):
10 INFORMATIE OVER HET KLINISCHE GEBRUIK
10.1 Opleiding van de arts
• Leeftijd en levensverwachting van de patiënt
• Comorbiditeiten (bijv. hart-, long- of nierinsufficiëntie vóór de operatie,
morbide obesitas)
• Geschiktheid van de patiënt voor een open operatieve reparatie
• Anatomische geschiktheid van de patiënt voor endovasculaire reparatie
• Het risico van aneurysmaruptuur vergeleken met het risico van behandeling
met de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot
• Tolerantie van de patiënt voor algehele, regionale of lokale anesthesie
• De grootte en de morfologie (minimale trombusvorming, verkalking en/of
kronkeligheid) van het iliofemorale toegangsvat dienen compatibel te zijn
met vasculaire introductietechnieken en accessoires die verenigbaar zijn
met een 14 French tot 16 French vasculaire introducer sheath
• Een distale fixatieplaats van de Zenith Spiral-Z in de a. iliaca met een lengte
van meer dan 10 mm en een diameter van 7,5–20 mm (gemeten van
buitenwand tot buitenwand)
• Afwezigheid van significante occluderende aandoeningen in de a. femoralis/
iliaca die de stroom door de endovasculaire prothese kunnen belemmeren
LET OP: Zorg ervoor dat er tijdens implantaties of herinterventies
altijd een vaatoperatieteam beschikbaar is, mocht conversie naar open
operatieve reparatie nodig zijn.
LET OP: De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot met het Z-Trak
introductiesysteem mag uitsluitend worden gebruikt door artsen en
teams met een opleiding in vasculaire interventionele technieken
en in het gebruik van dit hulpmiddel. De aanbevolen kennis- en
vaardigheidseisen voor artsen die de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot
met het Z-Trak introductiesysteem gebruiken zijn:
Selectie van de patiënt:
• Kennis van de natuurlijke historie van abdominale aorta-aneurysmata
(AAA‘s) en de comorbiditeiten waar AAA-reparatie mee gepaard gaat.
• Kennis van de interpretatie van röntgenologische beelden, en selectie,
planning en maatbepaling van het hulpmiddel.
Een multidisciplinair team dat gecombineerde procedurele ervaring
heeft met:
De uiteindelijke beslissing over de behandeling dient door de arts en de
patiënt te worden genomen.
• Incideren, puncteren en sluiten van de a. femoralis
• Percutane introductie- en sluitingstechnieken
• Niet-selectieve en selectieve voerdraad- en kathetertechnieken
• Interpretatie van fluoroscopische en angiografische beelden
• Embolisatie
• Angioplastiek
• Endovasculaire stentplaatsing
• Snoertechnieken
• Correct gebruik van röntgenologische contrastmiddelen
• Technieken ter minimalisering van blootstelling aan straling
• Expertise met de nodige modaliteiten voor patiëntcontrole
8 INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
De arts en de patiënt (en/of gezinsleden) dienen bij de bespreking van dit
endovasculaire hulpmiddel en de ingreep aandacht te besteden aan de risico’s
en voordelen, met inbegrip van:
• Risico‘s van en verschillen tussen endovasculaire reparatie en operatieve
reparatie
• Potentiële voordelen van conventionele open operatieve reparatie
• Potentiële voordelen van endovasculaire reparatie
• De kans dat na aanvankelijke endovasculaire reparatie interventionele of
open operatieve reparatie van het aneurysma nodig kan zijn
10.2 Inspectie voorafgaand aan gebruik
Naast de risico’s en voordelen van endovasculaire reparatie dient de arts een
beoordeling te maken van de motivatie en medewerking van de patiënt ten
aanzien van de postoperatieve controle die nodig is om ervoor te zorgen dat
de prothese veilig en effectief blijft. Hieronder staan nog enkele met de patiënt
te bespreken onderwerpen over verwachtingen na endovasculaire reparatie:
Inspecteer het hulpmiddel en de verpakking om te verifiëren dat deze
tijdens het transport niet beschadigd zijn geraakt. Dit hulpmiddel mag niet
worden gebruikt als het beschadigd is of als de steriele barrière beschadigd of
verbroken is. Gebruik het product niet als er schade is opgetreden, maar stuur
het terug naar Cook. Controleer vóór gebruik of de juiste hulpmiddelen (aantal
en maat) voor de patiënt geleverd zijn door deze te vergelijken met de door de
arts voorgeschreven bestelling voor deze specifieke patiënt.
• Alle patiënten dienen te worden geadviseerd dat endovasculaire
behandeling levenslange, regelmatige controle vereist om hun
gezondheid en het functioneren van hun endovasculaire prothese
te beoordelen. Patiënten met specifieke klinische bevindingen (zoals
endolekkage, een groeiend aneurysma of veranderingen in structuur of
positie van de endovasculaire prothese) dienen intensiever te worden
gecontroleerd. Specifieke controlerichtlijnen staan beschreven in
hoofdstuk 12, ‘RICHTLIJNEN VOOR BEELDVORMEND ONDERZOEK EN
POSTOPERATIEVE CONTROLE‘.
• De patiënten dienen te weten dat het belangrijk is zich aan het
controleschema te houden. Dat geldt voor de controles in het eerste jaar
na de ingreep maar ook voor de jaarlijkse controles daarna. De patiënten
dienen te weten dat regelmatige en consistente controle van wezenlijk
belang is om zeker te blijven van de veiligheid en de effectiviteit van
de endovasculaire behandeling van het AAA. Minimaal zijn jaarlijkse
10.3 Benodigde materialen
• Fluoroscoop met functies voor digitale angiografie (C-arm of vaste
apparatuur)
• Contrastmiddel
• Spuit
• Gehepariniseerde zoutoplossing
• Steriele gaasjes
10.4 Aanbevolen materialen
De volgende producten worden aanbevolen voor implantatie van elke
component van het Zenith productassortiment. Raadpleeg voor informatie
68
Voorbereiding van de patiënt
over het gebruik van deze producten de aanbevolen gebruiksaanwijzing bij het
betreffende product.
1. Raadpleeg de ziekenhuisprotocollen voor anesthesie, antistolling en
bewaking van vitale functies.
2. Positioneer de patiënt zodanig op de röntgentafel dat het operatiegebied
vanaf de aortaboog tot de femorale bifurcaties fluoroscopisch in beeld
kan worden gebracht.
3. Leg met een standaardoperatietechniek de geselecteerde a. femoralis
communis bloot.
4. Breng het geselecteerde femorale bloedvat proximaal en distaal onder
adequate controle.
• 0,035 inch (0,89 mm) extra stugge voerdraad van 260 cm; bijvoorbeeld:
• Cook Lunderquist extra stugge voerdraden (LES)
• 0,035 inch (0,89 mm) standaardvoerdraad; bijvoorbeeld:
• Cook 0,035 inch (0,89 mm) voerdraden
• Cook Nimble™ voerdraden
• Modelleerballonnen; bijvoorbeeld:
• Cook Coda ballonkatheter
• Introductiesets; bijvoorbeeld:
• Cook Check-Flo introductiesets
• Cook extra grote Check-Flo introductiesets
• Cook Flexor Balkin Up & Over contralaterale introducers
• Maatkatheter; bijvoorbeeld:
• Cook Aurous maatkatheters in cm
• Angiografiekatheters met radiopake tip; bijvoorbeeld:
• Cook angiografiekatheters met Beacon-tip
• Cook Royal Flush-katheters met Beacon-tip
• Introductienaalden; bijvoorbeeld:
• Cook enkelwandsintroductienaalden
• Endovasculaire dilatators; bijvoorbeeld:
• Cook endovasculaire dilatatorsets
11.1 Zenith Spiral-Z AAA iliacaal pootsysteem (Afb. 2)
NB: Raadpleeg voor aanwijzingen over het plaatsen van een main body of
Renu van het Zenith AAA endovasculaire prothese productassortiment de
gebruiksaanwijzing bij de main body of het Renu hulpmiddel.
11.1.1 Voorbereiding/spoelen van de contralaterale iliacale poot
1. Indien van toepassing verwijdert u het binnenstilet met grijs aanzetstuk
(uit de binnencanule) en de bescherming van de dilatatortip (van de
dilatatortip). Verwijder de Peel-Away sheath van de achterkant van de
hemostaseklep. (Afb. 3) Houd de distale tip van het systeem omhoog
en spoel spoelvloeistof door de afsluitkraan op de hemostaseklep totdat
er vloeistof uit de spoelgroef bij de tip van de introducer sheath komt.
(Afb. 4) Ga door met spoelen totdat er 20 ml spoelvloeistof door het
hulpmiddel geïnjecteerd is. Stop met injecteren en draai de afsluitkraan
op de verbindingsslang dicht.
NB: Voor het spoelen van de prothese wordt vaak gehepariniseerde
zoutoplossing gebruikt.
2. Sluit een spuit met gehepariniseerde fysiologische zoutoplossing aan op
het aanzetstuk van de distale binnencanule. Spoel dit hulpmiddel totdat
er vloeistof uit de distale dilatatortip komt. (Afb. 5)
NB: Houd tijdens het spoelen van het systeem het distale uiteinde van
het systeem omhoog zodat de lucht eruit verdreven wordt.
3. Drenk steriele gazen in fysiologische zoutoplossing en neem de Flexor
introducer sheath ermee af om de hydrofiele coating te activeren. Maak
zowel de sheath als de dilatator royaal nat.
10.5 Leidraad voor het bepalen van de diameter van het hulpmiddel
De diameter dient te worden gekozen op basis van de diameter gemeten van
buitenwand tot buitenwand van het bloedvat en niet op basis van de diameter
van het lumen. Gebruik van een hulpmiddel van een te kleine of te grote maat
kan resulteren in onvolledige afdichting rond het hulpmiddel of een verstoorde
bloedstroom.
Tabel 10.5.1 Spiral-Z AAA iliacale poot – leidraad voor het bepalen van
de maat*
Diameter
beoogd
iliacaal
vat1,2 (mm)
Diameter
iliacale
poot3
(mm)
Werklengte
iliacale poot4
(mm)
Introducer
sheath
(Fr)
≤8
9
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
9
11
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
10–12
13
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
13–15
16
39, 56, 74, 90
14
16–18
20
39, 56, 74, 90
16
19–20
24
39, 56, 74, 90
16
11.1.2 Voorbereiding/spoelen van de ipsilaterale iliacale poot
Volg de instructies in het vorige hoofdstuk, ‘Voorbereiding/spoelen van de
contralaterale iliacale poot’, op om er zeker van te zijn dat de ipsilaterale iliacale
poot goed wordt gespoeld en de hydrofiele coating goed wordt geactiveerd.
11.1.3 Vasculaire introductie en angiografie
1. Puncteer de geselecteerde aa. femorales communes volgens
standaardtechniek met een 18 of 19 gauge UT (ultradunne) arterienaald.
Breng na entree in het vat het volgende in:
• Voerdraden – standaarddiameter van 0,035 inch (0,89 mm), 145 cm
lang, J-tip of Bentson voerdraad
• Sheaths van de juiste maat (bijv. 6 of 8 French)
• Spoelkatheters (vaak radiopake maatkatheters – bijv. een maatkatheter
in cm of een rechte spoelkatheter)
2. Maak een angiogram om de plaats van de aortabifurcatie en de iliacale
bifurcaties te bepalen.
NB: Als bij een hals met een hoek de fluoroscoop onder een hoek wordt
gebruikt, kan het nodig zijn angiogrammen met verschillende projecties
te maken.
NB: U kunt een beroep doen op technische assistentie van een Cook
productspecialist door contact op te nemen met uw plaatselijke Cook
vertegenwoordiger.
Maximale diameter langs de proximale fixatieplaats.
Rond de gemeten diameter van de aorta tot de dichtstbijzijnde mm af.
Bijkomende overwegingen kunnen de keuze van de diameter beïnvloeden.
4
Totale pootlengte = werklengte + 22 mm koppelstent.
*Alle afmetingen zijn nominaal.
1
2
3
11 GEBRUIKSAANWIJZING
Anatomische vereisten
• De grootte en morfologie (minimale trombusvorming, verkalking en/‌of
kronkeligheid) van het iliofemorale toegangsvat moeten geschikt zijn
voor vasculaire introductietechnieken en accessoires. Er kunnen arteriële
toevoerbaantechnieken nodig zijn.
• Raadpleeg de toepasselijke gebruiksaanwijzing bij de main body of de
Renu uit het Zenith AAA endovasculaire prothese productassortiment voor
aanvullende informatie over anatomische vereisten. Een exemplaar hiervan
is online beschikbaar op www.cookmedical.com.
11.1.4 Plaatsing en ontplooiing van de contralaterale iliacale poot
1. Positioneer de beeldversterker zodanig dat zowel de contralaterale
a. iliaca interna als de contralaterale a. iliaca communis in beeld is.
2. Injecteer contrastmiddel door de contralaterale femorale sheath
om de contralaterale a. iliaca interna te lokaliseren voordat het
introductiesysteem van de contralaterale iliacale poot wordt
geïntroduceerd.
3. Introduceer het introductiesysteem van de contralaterale iliacale poot in
de arterie. Langzaam opvoeren tot de iliacale poot ten minste één stent
overlapt en niet voorbij de radiopake markeringsband ligt die op 30 mm
vanaf het proximale uiteinde van de iliacale poot in de contralaterale
stomp van de main body gepositioneerd is. (Afb. 6) Als de main body
de neiging heeft om tijdens deze handeling te bewegen, dient u hem
op zijn plaats te houden door de grijze pusher op de ipsilaterale zijde te
stabiliseren.
NB: Op 30 mm vanaf het proximale uiteinde van de iliacale poot is een
radiopake markeringsband gepositioneerd, waarmee de maximale
overlaplengte kan worden vastgesteld.
NB: Als het opvoeren van het introductiesysteem van de iliacale
poot moeizaam verloopt, stap dan over op een voerdraad die betere
ondersteuning biedt. De anatomie van kronkelige vaten kan aanzienlijk
veranderen wanneer stugge voerdraden en sheaths worden ingebracht.
4. Bevestig de positie van het distale uiteinde van de iliacale poot.
Herpositioneer de iliacale poot zo nodig om ervoor te zorgen dat de a.
iliaca interna doorgankelijk blijft, er ten minste één stent overlap is en de
overlap binnen de main body van de endovasculaire prothese maximaal
30 mm is.
NB: Zorg ervoor dat de Captor hemostaseklep op de introducer sheath
van de iliacale poot open gedraaid is. (Afb. 7)
5. Ontplooi de iliacale poot door deze met de grijper op de grijze pusher
in positie te houden en de sheath terug te trekken. (Afb. 8 en 9) Zorg
ervoor dat de overlap gehandhaafd blijft.
6. Stop met terugtrekken van de sheath zodra het distale uiteinde van de
iliacale poot vrijgekomen is.
7. Controleer de positie van de iliacale poot. Draai de borgschroef los en
trek de binnencanule terug om de tapse dilatator aan de grijze pusher
te koppelen, een en ander onder fluoroscopie. Draai de borgschroef
vast. Houd de sheath in positie terwijl u de grijze pusher met de
vastgekoppelde binnencanule terugtrekt.
8. Sluit de Captor hemostaseklep op de introducer sheath van de iliacale
poot door de klep rechtsom te draaien tot dit niet verder gaat. (Afb. 10)
9. Controleer de positie van de voerdraad opnieuw.
11.1.5 Plaatsing en ontplooiing van de ipsilaterale iliacale poot
Voorafgaand aan gebruik van de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot met
het Z-Trak introductiesysteem dient deze handleiding met de aanbevolen
gebruiksaanwijzing te worden doorgelezen. Onderstaande instructies bevatten
basisrichtlijnen voor het plaatsen van het hulpmiddel. Het kan nodig zijn van
onderstaande procedures af te wijken. Deze instructies zijn bedoeld als hulp
voor de arts en nemen niet de plaats in van het medisch oordeel.
Algemene gebruiksinformatie
• Tijdens het gebruik van de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot met het
Z-Trak introductiesysteem dienen standaardtechnieken voor plaatsing
van arteriële toegangssheaths, geleidekatheters, angiografiekatheters en
voerdraden te worden toegepast. De Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot
met het Z-Trak introductiesysteem is compatibel met voerdraden met een
diameter van 0,035 inch (0,89 mm).
• De implantatie van een endovasculaire stentprothese is een chirurgische
procedure waarbij bloedverlies door diverse oorzaken kan optreden, wat
in zeldzame gevallen een ingreep (inclusief transfusie) vereist om een
ongunstige uitkomst te voorkomen. Het is belangrijk om gedurende de
gehele procedure te controleren op bloedverlies uit de hemostaseklep,
maar dit is vooral relevant tijdens en na de manipulatie van de grijze
pusher. Bij overmatig bloedverlies na verwijdering van de grijze
pusher kunt u overwegen een niet-gevulde modelleerballon of een
introductiesysteemdilatator in de klep te plaatsen om de bloedstroom te
beperken.
Bepalende factoren vóór de implantatie
Controleer aan de hand van de pre-implantatieplanning of het juiste
hulpmiddel geselecteerd is.
Bepalende factoren zijn:
1. De keuze van de a. femoralis voor introductie van het introductiesysteem
(d.w.z. definieer de respectieve contralaterale en ipsilaterale a. iliaca)
2. De hoek tussen aortahals, aneurysma en aa. iliacae
3. De diameter van de infrarenale aortahals en de distale iliacale arteriën
4. De lengte vanaf de aortabifurcatie van een eerder geplaatste main body
of Renu van het Zenith AAA endovasculaire prothese productassortiment
tot aan de aa. iliacae internae/aanhechtingsplaats(en)
5. Bij aneurysmata die zich tot in de aa. iliacae uitstrekken, kan het kiezen
van een geschikte plaats voor de overgang van prothese naar arterie
speciale aandacht vragen
6. Mate van vaatverkalking
NB: Zorg ervoor dat de Captor hemostaseklep op de introducer sheath van de
main body open gedraaid is. (Afb. 11)
69
12.1 Algemeen
1. Breng de ipsilaterale iliacale poot in met behulp van de combinatie van
de voerdraad en de sheath van de main body. Voer de gemonteerde
dilatator met sheath op tot in de sheath van de main body.
NB: In kronkelige vaten kan de positie van de aa. iliacae internae
aanzienlijk veranderen wanneer stugge voerdraden en sheaths worden
ingebracht.
2. Langzaam opvoeren tot de ipsilaterale iliacale poot minimaal één stent
binnen de ipsilaterale stomp van de main body overlapt. (Afb. 12)
NB: Als een overlap van meer dan 55 mm vereist is, kan het nodig zijn
het gebruik van een pootverlengstuk in het bifurcatiegebied van de
tegenoverliggende kant te overwegen.
NB: Zorg er voor gebruik met de Renu converteerder voor dat de
iliacale poot met minimaal één hele stent van de iliacale poot (d.w.z. de
proximale stent van de iliacale poot) binnen de Renu converteerder ligt.
3. Bevestig de positie van het distale uiteinde van de iliacale poot.
Positioneer de iliacale poot opnieuw wanneer dit nodig is om zeker te
stellen dat de a. iliaca interna doorgankelijk blijft.
NB: Zorg ervoor dat de Captor hemostaseklep op de introducer sheath
van de iliacale poot open gedraaid is. (Afb. 7)
4. Ontplooi de iliacale poot door deze met de grijper op de grijze pusher te
stabiliseren en de sheath van de iliacale poot terug te trekken. Trek indien
nodig de sheath van de main body terug. (Afb. 8 en 13)
5. Controleer de positie van de iliacale poot. Draai de borgschroef los en
trek de binnencanule terug om de tapse dilatator aan de grijze pusher te
koppelen, een en ander onder fluoroscopie. Draai de borgschroef vast.
Houd de sheath van de main body in positie en trek de sheath van de
iliacale poot en de grijze pusher met de vastgekoppelde binnencanule
terug.
6. Sluit de Captor hemostaseklep op de introducer sheath van de main body
door hem rechtsom te draaien totdat hij niet verder kan.
7. Controleer de positie van de voerdraden opnieuw. Laat de sheath en de
voerdraad in positie.
• Het langdurig functioneren van endovasculaire prothesen met secundaire
endovasculaire ingrepen met het gebruik van extra componenten is nog
niet vastgesteld.
• Alle patiënten dienen te worden geadviseerd dat endovasculaire
behandeling levenslange, regelmatige controle vereist om hun gezondheid
en het functioneren van hun endovasculaire prothese te beoordelen.
Patiënten met specifieke klinische bevindingen (zoals endolekkage, een
groeiend aneurysma of veranderingen in structuur of positie van de
endovasculaire prothese) dienen extra te worden gecontroleerd.
• De patiënten dienen te weten dat het belangrijk is zich aan het
controleschema te houden. Dat geldt voor de controles in het eerste jaar
na de ingreep maar ook voor de jaarlijkse controles daarna. De patiënten
dienen te weten dat regelmatige en consistente controle van wezenlijk
belang is om zeker te blijven van de veiligheid en de effectiviteit van de
endovasculaire behandeling van het AAA.
• De arts dient de patiënten op individuele basis te evalueren en de controles
af te spreken afgestemd op de behoeften en omstandigheden van iedere
individuele patiënt. De minimum vereisten voor controle van de patiënt
(beschreven in de gebruiksaanwijzing bij de Zenith AAA main body of
Renu die gebruikt is) dienen nageleefd te worden, ook bij afwezigheid
van klinische symptomen (zoals pijn, doof gevoel, zwakte). Patiënten
met specifieke klinische bevindingen (zoals endolekkage, een groeiend
aneurysma of veranderingen in structuur of positie van de stentprothese)
dienen vaker te worden gecontroleerd.
• Tot de jaarlijkse controle middels beeldvorming behoren röntgenfoto‘s
van de buik en CT-onderzoek met en zonder contrastmiddel. Als een
nierfunctiestoornis of andere factoren het gebruik van contrastmiddelen
verhinderen, kunnen röntgenfoto‘s van de buik, CT-onderzoek zonder
contrastmiddel en duplexscanning worden gebruikt.
• De combinatie van CT-onderzoek met en zonder contrastmiddel levert
informatie op over veranderingen in de diameter van het aneurysma,
endolekkage, doorgankelijkheid, kronkeligheid, ziekteprogressie,
fixatielengte en andere morfologische veranderingen.
• De röntgenopnamen van de buik geven informatie over de integriteit van
het hulpmiddel (bijv. van elkaar losgeraakte componenten, stentbreuk).
• Duplexscanning kan informatie opleveren over veranderingen in
de diameter van het aneurysma, endolekkage, doorgankelijkheid,
kronkeligheid en ziekteprogressie. In deze omstandigheid dient
CT-onderzoek zonder contrastmiddel samen met het echografisch
onderzoek te worden uitgevoerd. Echografie kan vergeleken met
CT-onderzoek een minder betrouwbare en gevoelige diagnostische
methode zijn.
• De minimum controle met beeldvorming van patiënten met Zenith
AAA stentprotheses is beschreven in de gebruiksaanwijzing bij de
Zenith AAA main body of Renu die gebruikt is; deze is te vinden op
www.cookmedical.com. Patiënten bij wie intensievere controle nodig is,
dienen tussentijds te worden geëvalueerd.
11.1.6 Introductie van de modelleerballon
1. Maak de modelleerballon als volgt klaar:
• Spoel het voerdraadlumen met gehepariniseerde fysiologische
zoutoplossing.
• Verwijder alle lucht uit de ballon.
2. Draai als voorbereiding op de introductie van de modelleerballon de
Captor hemostaseklep linksom open. (Afb. 11)
3. Voer de modelleerballon op over de voerdraad en door de Captor
hemostaseklep van het introductiesysteem van de main body, tot op de
hoogte van de aa. renales. Houd de sheath goed in positie.
4. Draai de Captor hemostaseklep rond de modelleerballon met lichte druk
rechtsom vast. (Afb. 10)
LET OP: De ballon mag niet in een bloedvat buiten de prothese
worden gevuld.
5. Expandeer de modelleerballon met verdund contrastmiddel (volgens de
aanwijzingen van de fabrikant) in het gebied van de meest proximale
bedekte stent en de infrarenale hals; begin proximaal en werk in distale
richting. (Afb. 14)
LET OP: Voorafgaand aan herpositionering moet worden bevestigd
dat de ballon geheel leeg is.
LET OP: De Captor hemostaseklep moet open zijn voordat de
modelleerballon geherpositioneerd wordt.
6. Trek de modelleerballon terug tot de overlap van de ipsilaterale stomp en
expandeer de ballon.
LET OP: De Captor hemostaseklep moet open zijn voordat de
modelleerballon geherpositioneerd wordt.
7. Trek de modelleerballon terug tot de distale fixatieplaats van de
ipsilaterale poot en expandeer de ballon.
LET OP: De ballon mag niet in een bloedvat buiten de prothese
worden gevuld.
LET OP: De Captor hemostaseklep moet open zijn voordat de
modelleerballon geherpositioneerd wordt.
8. Leeg de modelleerballon en verwijder deze. Breng de modelleerballon
over op de contralaterale voerdraad en in het introductiesysteem van de
contralaterale iliacale poot. Voer de modelleerballon op tot de overlap van
de contralaterale stomp en expandeer de ballon.
LET OP: Voorafgaand aan herpositionering moet worden bevestigd
dat de ballon geheel leeg is.
LET OP: De Captor hemostaseklep moet open zijn voordat de
modelleerballon geherpositioneerd wordt.
9. Trek de modelleerballon terug tot de plaats waar de contralaterale iliacale
poot distaal aan het bloedvat wordt gefixeerd en expandeer de ballon.
(Afb. 14)
LET OP: De ballon mag niet in een bloedvat buiten de prothese
worden gevuld.
10.Verwijder de modelleerballon en vervang deze door een
angiografiekatheter voor het maken van afrondende angiogrammen.
11.Verwijder of vervang alle stugge voerdraden zodat alle aa. iliacae hun
natuurlijke vorm weer aannemen.
12.2 Extra controle en behandeling
Extra controle en eventueel behandeling wordt aanbevolen bij:
• aneurysmata met type-I-endolekkage
• aneurysmata met type-III-endolekkage
• aneurysmavergroting ≥5 mm maximale diameter (ongeacht
endolekkagestatus)
• migratie
• inadequate lengte van de afdichting
Tot de overwegingen ten aanzien van herinterventie of conversie naar
open reparatie behoren de beoordeling van de behandelend arts van de
comorbiditeiten, de levensverwachting en de persoonlijke keuzes van de
individuele patiënt. De patiënten dienen te weten dat na plaatsing van een
endovasculaire prothese herinterventies nodig kunnen zijn, met inbegrip van
katheterisatie en open chirurgie.
12.3 MRI-informatie
In niet-klinische tests is aangetoond dat de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot
MR-veilig is onder bepaalde voorwaarden. De stent kan onmiddellijk na
plaatsing veilig worden gescand onder de volgende omstandigheden:
Statisch magnetisch veld
• Statisch magnetisch veld van 3,0 tesla of minder
• Magnetisch veld met een ruimtelijke gradiënt van ten hoogste
720 gauss/cm
Er is een niet-klinische evaluatie uitgevoerd in een 3 tesla MR-systeem (General
Electric Excite) met een magnetisch veld met een ruimtelijke gradiënt van ten
hoogste 720 gauss/cm als gemeten met een gaussmeter op een positie in het
statische magnetische veld die relevant voor de patiënt is (d.w.z. buiten de
bedekking van de scanner, toegankelijk voor een patiënt of individu).
MRI-gerelateerde opwarming
1,5 tesla systemen:
• Statisch magnetisch veld van 1,5 tesla
• Maximale specific absorption rate (SAR) gemiddeld over het gehele lichaam
van 2 W/kg gedurende 15 minuten scannen (d.w.z. per scanningsequentie)
Afrondend angiogram
1. Positioneer de angiografiekatheter net boven de aa. renales. Maak een
angiogram om te verifiëren dat de aa. renales doorgankelijk zijn en dat er
geen sprake is van endolekkage. Verifieer of de arteriae iliacae internae
doorgankelijk zijn.
2. Bevestig dat er geen sprake is van endolekkage of knikken en verifieer de
positie van de proximale gouden radiopake markeringen. Verwijder de
sheaths, de voerdraden en de katheters.
NB: Als endolekkages of andere problemen worden waargenomen,
raadpleeg dan de aanbevolen gebruiksaanwijzing bij de Zenith AAA
endovasculaire hulpprothesecomponenten.
3. Herstel de bloedvaten en sluit de wonden op de gebruikelijke wijze voor
operaties.
In niet-klinische tests veroorzaakte de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot een
temperatuurstijging van minder dan of gelijk aan 2,1 °C bij een maximale
specific absorption rate (SAR) gemiddeld over het gehele lichaam van 2,9 W/kg
gedurende 15 minuten MR-scannen in een 1,5 tesla Magnetom MR-scanner
van Siemens Medical, Numaris/4 Software, versie Syngo MR 2002B DHHS. De
over het gehele lichaam gemiddelde maximale specific absorption rate (SAR)
bedroeg 2,9 W/kg, wat overeenkomt met een met behulp van calorimetrie
gemeten waarde van 2,1 W/kg.
3,0 tesla systemen:
• Statisch magnetisch veld van 3,0 tesla
• Maximale specific absorption rate (SAR) gemiddeld over het gehele lichaam
van 2 W/kg gedurende 15 minuten scannen (d.w.z. per scanningsequentie)
12 RICHTLIJNEN VOOR BEELDVORMEND ONDERZOEK EN
POSTOPERATIEVE CONTROLE
In niet-klinische tests veroorzaakte de Zenith Spiral-Z AAA iliacale poot een
temperatuurstijging van minder dan of gelijk aan 2,6 °C bij een maximale
specific absorption rate (SAR) gemiddeld over het gehele lichaam van 2,9 W/kg
gedurende 15 minuten MR-scannen in een 3,0 tesla Excite MR-scanner van GE
Electric Healthcare, 14X.M5 Software. De over het gehele lichaam gemiddelde
maximale specific absorption rate (SAR) bedroeg 2,9 W/kg, wat overeenkomt
met een met behulp van calorimetrie gemeten waarde van 2,7 W/kg.
Raadpleeg voor informatie over richtlijnen voor beeldvormend onderzoek
en postoperatieve controle de gebruiksaanwijzing bij de Zenith AAA main
body of Renu die gebruikt is. Een exemplaar hiervan is online beschikbaar op
www.cookmedical.com.
70
Beeldartefact
Het beeldartefact strekt zich uit over het hele anatomische gebied met het
hulpmiddel, waardoor het beeld van onmiddellijk aangrenzende anatomische
structuren binnen ongeveer 5 cm van het hulpmiddel verdoezeld wordt,
evenals het gehele hulpmiddel en het lumen daarvan. Dit is geconstateerd
in niet-klinische tests met de sequentie: snelle spinecho in een 3,0 tesla
Excite MR-systeem van GE Electric Healthcare met G3.0-052B software en een
radiofrequente lichaamsspoel.
Bij alle scanners lost het beeldartefact op naarmate de afstand tussen het
hulpmiddel en het interessegebied toeneemt. MR-scans van het hoofd, de
nek/hals en de onderste extremiteiten kunnen zonder beeldartefact worden
verkregen. Op scans van de buikregio kunnen beeldartefacten voorkomen,
afhankelijk van de afstand tussen het hulpmiddel en het interessegebied.
Cook beveelt aan dat de patiënt de in deze gebruiksaanwijzing
bekendgemaakte MRI-condities registreert bij de MedicAlert Foundation. Men
kan op de volgende wijzen contact opnemen met de MedicAlert Foundation:
Post: Tel: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, VS
+1 888-633-4298 (gratis in VS)
+1 209-668-3333 van buiten de VS
Fax: +1 209-669-2450
Web: www.medicalert.org
13 INFORMATIE PATIËNTVOLGSYSTEEM
In aanvulling op deze gebruiksaanwijzing wordt bij de Zenith Spiral-Z AAA
iliacale poot met het Z-Trak introductiesysteem een prothesevolgformulier
geleverd, dat het ziekenhuispersoneel verplicht moet invullen en opsturen naar
Cook, om alle patiënten te kunnen volgen die de Zenith Spiral-Z AAA iliacale
poot krijgen (vereist door Amerikaanse federale wetgeving).
71
NORSK
og morfologi (minimal buktning, okklusiv sykdom og/eller forkalkning) skal
være kompatibel med vaskulære tilgangsteknikker og innføringssystemer for
en vaskulær innføringshylse på 14 French til 16 French. Kar som er betydelig
forkalkede, okklusive, har mange buktninger eller veggtromber, kan utelukke
plasseringen av det endovaskulære implantatet og/eller øke risikoen for
emboli. Det kan være nødvendig med en vaskulær conduit-teknikk for å
oppnå vellykket resultat hos enkelte pasienter.
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak innføringssystem anbefales
ikke til pasienter som ikke tåler kontrastmidler, noe som er nødvendig for
intraoperativ og postoperativ avbildingsoppfølging. Alle pasientene må
overvåkes nøye og kontrolleres regelmessig for endringer i sykdommens
tilstand og endoprotesens integritet.
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak innføringssystem anbefales ikke
til pasienter som overstiger grensene for vekt og/eller størrelse, noe som
gjør det vanskelig eller umulig å oppfylle de nødvendige avbildingskravene.
• Manglende evne til å opprettholde åpning i minst én intern iliaca-arterie
eller okklusjon av en uunnværlig a. mesenterica inferior kan øke risikoen for
pelvis-/tarmiskemi.
• Mange store, åpne lumbalarterier, veggtromber og en åpen a. mesenterica
inferior kan alle predisponere en pasient for type II endolekkasjer. Pasienter
med koagulopati som ikke kan korrigeres, kan også ha en økt risiko for
type II endolekkasje eller blødningskomplikasjoner.
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben er ikke blitt eksplisitt evaluert klinisk, men
ytelsen kan eksemplifiseres ved hjelp av Zenith AAA endovaskulært
implantat med iliaca-ben (en tidligere versjon av anordningen), som ikke har
blitt evaluert i følgende pasientpopulasjoner:
• traumatisk skade på aorta
• lekkasje fra aneurismer, aneurismer med forestående ruptur eller ruptur
av aneurismer
• mykotiske aneurismer
• pseudoaneurismer, oppstått fra tidligere plassering av implantat
• revisjon av tidligere plasserte endovaskulære implantater
• uopprettelig koagulopati
• uunnværlig a. mesenterica
• genetisk bindevevssykdom (f.eks. Marfans eller Ehlers-Danlos syndrom)
• ledsagende torakale aortiske eller torakoabdominale aneurismer
• pasienter med aktive systemiske infeksjoner
• gravide eller ammende kvinner
• pasienter med morbid fedme
• under 18 år
• anatomiske nøkkelelementer som faller utenfor kravene til
størrelsesmåling som angitt i den relevante bruksanvisningen for
hoveddel eller Renu
• Vellykket pasientutvelgelse krever spesifikk avbildning og nøyaktige
målinger. Se avsnitt 4.3, Målingsteknikker og avbilding før
prosedyren.
• Alle anordningenes nødvendige lengder og diametre som trengs til å
gjennomføre prosedyren, skal være tilgengelige for legen, især når tilfellets
preoperative planleggingsmål (behandlingsdiametre/lengder) ikke er sikre.
Denne fremgangsmåten gir større intraoperativ fleksibilitet til å oppnå
optimale prosedyreresultater.
ZENITH® SPIRAL-Z AAA ILIACA-BEN MED Z-TRAK™
INNFØRINGSSYSTEM
Foreslått bruksanvisning
Les alle anvisningene grundig. Hvis anvisningene, advarslene og
forholdsreglene ikke følges på rett vis, kan dette føre til alvorlige kirurgiske
konsekvenser eller skade på pasienten.
FORSIKTIG: Etter amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges
eller ordineres av en lege.
FORSIKTIG: Alt innhold i den ytre posen (inkludert innføringssystemet
og endovaskulære implantater) leveres sterilt, kun til engangsbruk.
Det finnes sju relevante foreslåtte bruksanvisninger for Zenith-produktlinjen.
Denne bruksanvisningen beskriver den foreslåtte bruksanvisningen for Zenith
Spiral-Z AAA iliaca-ben. Se følgende bruksanvisninger for informasjon om andre
relevante Zenith-komponenter:
• Zenith AAA endovaskulært implantat (Zenith AAA endovaskulært
hoveddelimplantat)
• Zenith Flex® AAA hoveddelkomponent for endovaskulært implantat
• Zenith Renu® AAA hjelpeimplantat (konfigurasjoner av hoveddelforlengelse
og konverteringsenhet)
• Zenith Fenestrated AAA endovaskulært implantat
• Zenith Branch iliakalt endovaskulært implantat
• Hjelpekomponenter for Zenith AAA endovaskulært implantat (Zenith AAA
hoveddelforlengelser for endovaskulært implantat, iliaca-benforlengelser,
konverteringsenheter og iliaca-plugger)
• Coda® ballongkateter
1 BESKRIVELSE AV ANORDNINGEN
1.1 Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben
Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben skal brukes sammen med Zenith AAA hoveddeler
(Flex, Fenestrated og Branch) eller Renu, og er en del av et modulært system
som består av flere komponenter, vanligvis en bifurkert hoveddel og to
iliaca-ben. (Fig. 1) Iliaca-benene er laget av vevd polyesterstoff av full tykkelse
som er sydd til to selvekspanderende Cook-Z® stenter av rustfritt stål, og en
sammenhengende spiralstent av nitinol med flettet polyester og monofil
polypropylensutur. Implantatet er fullstendig stentet for å gi stabilitet og
nødvendig ekspansjonsstyrke til å åpne implantatets lumen under anleggelse. I
tillegg gir Cook-Z stentene som finnes på implantatets ender, den nødvendige
fikseringen og forseglingen av implantatet til karveggen.
1.2 Innføringssystem
Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben leveres forhåndsmontert på et Z-Trak
innføringssystem på 14 French eller 16 French. (Fig. 2) Innføringssystemet er
utformet slik at det er lett å bruke med minimal forberedelse. Alle systemer er
kompatible med en 0,035 tommers (0,89 mm) ledevaier.
For ytterligere hemostase kan Captor™ hemostaseventilen løsnes eller
strammes for å føre hjelpeanordninger inn i og/eller ut av hylsen. I tillegg består
innføringssystemet av en Flexor® innføringshylse som hindrer knekkdannelser
og som har et hydrofilt belegg. Begge funksjoner har til hensikt å øke
sporbarheten i iliaca-arteriene og aorta abdominalis.
4.3 Målingsteknikker og avbilding før prosedyren
• Manglende CT-bilder uten kontrastmiddel kan medføre at forkalkning i
iliaca eller aorta ikke kan vurderes, hvilket kan utelukke tilgang eller pålitelig
fiksasjon og forsegling av anordningen.
• Avbildingsrekonstruksjoner med tykkelser > 3 mm før prosedyren kan
resultere i suboptimal størrelsesmåling av anordningen, eller i at fokale
stenoser ikke kan vurderes fra CT.
• Klinisk erfaring tilsier at kontrastforsterket spiral-CTA (CT-angiografi) med
3D-rekonstruksjon er en sterkt anbefalt bildemodalitet for å kunne nøyaktig
vurdere pasientens anatomi før behandling med Zenith Spiral-Z AAA
iliaca-ben. Hvis kontrastforsterket spiral-CTA med 3D-rekonstruksjon ikke er
tilgjengelig, skal pasienten henvises til et helsesenter med slikt utstyr.
• Klinikere anbefaler at angiografiet viser iliaca-arteriens bifurkasjoner slik at
de distale aa. iliaca communis er tydelig definerte i forhold til startpunktet til
de bilaterale interne iliaca-arteriene, før iliaca-benkomponentene anlegges.
2 BRUKSOMRÅDER
Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak innføringssystem er indisert for
bruk med endovaskulære implantater i produktserien Zenith AAA, inkludert
Zenith Flex AAA endovaskulært implantat, Zenith Renu hjelpeimplantat,
Zenith Fenestrated AAA endovaskulært implantat eller Zenith Branch iliakalt
endovaskulært implantat under enten primære eller sekundære prosedyrer hos
pasienter med tilstrekkelig iliakal/femoral tilgang som er kompatibel med de
nødvendige innføringssystemene. Implantatet brukes i kombinasjon med disse
produktene for endovaskulær behandling av abdominale aorta- og aorto-iliacaaneurismer.
3 KONTRAINDIKASJONER
Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak innføringssystem er kontraindisert
hos:
Diametre
• pasienter med kjent overfølsomhet eller allergi mot rustfritt stål, polyester,
loddemetall (tinn, sølv), polypropylen, nitinol eller gull
• pasienter med en systemisk infeksjon som kan ha økt risiko for
endovaskulær implantatinfeksjon
4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
Ved hjelp av CT skal diametermålinger bestemmes fra diameteren av karet
målt fra ytre vegg til ytre vegg (ikke lumendiameteren) for å hjelpe med riktig
størrelse og valg av anordning. Den kontrastforsterkede spiral-CT-skanningen
må starte 1 cm superior for axis celiaca og fortsette gjennom capita femoris
med en aksial snitt-tykkelse på 3 mm eller mindre.
4.1 Generelt
Lengder
• Les alle anvisningene grundig. Hvis anvisningene, advarslene og
forholdsreglene ikke følges nøye, kan dette føre til alvorlige konsekvenser
eller skade på pasienten.
• Ha alltid et vaskulært kirurgisk team tilgjengelig under implantasjonen
eller reintervensjonen i tilfelle det er nødvendig å gå over til åpen kirurgisk
reparasjon.
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak innføringssystem skal kun
brukes av leger og team som er opplært i vaskulære intervensjonsteknikker
(kateterbaserte og kirurgiske) og i bruken av denne anordningen.
Spesifikke forventninger angående opplæring beskrives i avsnitt 10.1,
Legeopplæring.
• Ytterligere endovaskulære intervensjoner eller konvertering til standard
åpen kirurgisk reparasjon etter initial endovaskulær reparasjon bør
overveies for pasienter som opplever utvidete aneurismer, uakseptabel
reduksjon i fiksasjonslengden (kar og komponent overlapper) og/eller
endolekkasje. En økning i aneurismets størrelse og/eller vedvarende
endolekkasje eller vandring kan medføre aneurismeruptur.
• Pasienter som opplever forminsket blodflow gjennom implantatet og/
eller lekkasjer bør muligens gjennomgå sekundære intervensjoner eller
kirurgiske prosedyrer.
Bruk CT til å fastslå lengdene nøyaktig og til å velge egnede komponenter for
Zenith Spiral-Z AAA iliaca-benet. Disse rekonstruksjonene skal utføres i sagittal,
koronal og 3D.
• Alle pasienter bør få beskjed om at endovaskulær behandling krever
livslang, regelmessig oppfølging for å vurdere helsen og hvordan det
endovaskulære implantatet fungerer. Pasienter med spesifikke kliniske funn
(f.eks. endolekkasje, forstørrede aneurismer, eller endringer i strukturen
eller posisjonen til det endovaskulære implantatet) bør få mer omfattende
oppfølging. Spesifikke retningslinjer for oppfølging beskrives i avsnitt 12,
RETNINGSLINJER FOR AVBILDING OG POSTOPERATIV OPPFØLGING.
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak innføringssystem anbefales
ikke til pasienter som ikke er i stand til å gjennomgå, eller som ikke
oppfyller, de nødvendige preoperative og postoperative avbildingsog implantasjonsundersøkelsene som beskrevet i avsnitt 12,
RETNINGSLINJER FOR AVBILDING OG POSTOPERATIV OPPFØLGING.
• Etter endovaskulær plassering, bør pasienter kontrolleres regelmessig
for periimplantat-flow, aneurismevekst eller endringer i strukturen eller
posisjonen til det endovaskulære implantatet. Som et minimum skal det
gjøres en årlig bildediagnostisk undersøkelse som omfatter: 1) røntgen
av abdomen for å fastslå at anordningen er gjennomgående hel (dvs.
atskillelse mellom komponentene eller stentfraktur), og 2) CT med og
uten kontrastmiddel for å undersøke aneurismeendringer, periimplantatflow, gjennomgående åpning, buktninger og progressiv sykdom. Hvis
nyrekomplikasjoner eller andre faktorer forhindrer bruk av kontrastmidler
for bildediagnostikk, kan muligens abdominale røntgenbilder og
dupleksultralyd gi lignende informasjon.
4.2 Pasientutvelgelse, behandling og oppfølging
• Det er nødvendig med et distalt fiksasjonssted for Zenith Spiral-Z i iliacaarterien som er mer enn 10 mm langt og har en diameter på 7,5–20 mm
(målt fra ytre vegg til ytre vegg). Disse størrelsesmålinger er avgjørende for å
kunne utføre den endovaskulære reparasjonen.
• Mer informasjon om krav til størrelsesmåling og en liste over anatomiske
nøkkelelementer som kan påvirke vellykket fjerning av aneurismet ved hjelp
av en hoveddel eller Renu i produktserien med Zenith AAA endovaskulære
implantater, finnes i den relevante bruksanvisningen.
• Tilstrekkelig iliakal eller femoral tilgang for å føre anordningen inn i
vaskulaturen. Diameteren på tilgangskaret (målt fra indre vegg til indre vegg)
4.4 Valg av anordning
• Ved valg av egnet anordningsstørrelse anbefales det sterkt å følge
veiledningen for valg av størrelse i bruksanvisningen for Zenith Spiral-Z
AAA iliaca-ben (Tabell 10.5.1). Egnet overdimensjonering av anordningen
72
helkropps gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonsrate (SAR) på 2,9 W/kg i
løpet av 15 minutters MR-skanning i en 3,0 tesla Excite MR-skanner fra GE
Electric Healthcare med programvaren 14X.M5. Den maksimale helkropps
gjennomsnittlige spesifikke absorpsjonsraten (SAR) var 2,9 W/kg, som tilsvarer
en kalorimetrisk målingsverdi på 2,7 W/kg.
er inkludert i veiledningen for valg av størrelse i bruksanvisningen.
Størrelsesmåling utenfor dette området kan føre til endolekkasje, fraktur,
vandring, innfolding eller kompresjon.
4.5 Implantasjon
(Se avsnitt 11, BRUKSVEILEDNING)
Bildeartefakt
• Egnet avbilding under prosedyren er nødvendig for vellykket plassering
av Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben og for å sikre at det festes nøyaktig til
karveggen.
• Ikke bøy eller lag knekk på innføringssystemet. Dette kan skade
innføringssystemet og Zenith Spiral-Z AAA iliaca-benimplantatet.
• For å unngå vridninger i det endovaskulære implantatet under eventuelle
dreininger av innføringssystemet må du passe på at alle systemets
komponenter dreies samtidig (fra ytre hylse til indre kanyle).
• Ikke fortsett med å føre inn noen del av innføringssystemet hvis du kjenner
motstand mens ledevaieren eller innføringssystemet føres inn. Stopp og
vurder årsaken til motstanden. Det kan oppstå skade på kar, kateter eller
implantat. Utvis særlig forsiktighet i områder med stenose, intravaskulær
trombose eller i forkalkede kar eller kar med mange buktninger.
• Utilsiktet delvis anleggelse eller vandring av endoprotesen kan kreve
kirurgisk intervensjon.
• Med mindre det er medisinsk indisert, skal ikke Zenith Spiral-Z AAA iliacabenet anlegges slik at det okkluderer arteriene som er nødvendige for å
tilføre blod til organer eller ekstremiteter.
• Ikke forsøk å sette hylsen på implantatet igjen etter delvis eller fullstendig
anleggelse.
• Unøyaktig plassering og/eller ufullstendig forsegling av Zenith Spiral-Z AAA
iliaca-benet i karet kan føre til økt risiko for endolekkasje, vandring eller
utilsiktet okklusjon av interne iliaca-arterier.
• Utilstrekkelig overlapping av Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben kan føre til en
økt risiko for at stentimplantatet vandrer. Feil anleggelse eller vandring av
endoprotesen kan kreve kirurgisk intervensjon.
• Det bør brukes systemisk antikoagulering under implantasjonsprosedyren
basert på sykehusets og legens foretrukne protokoll. Hvis heparin er
kontraindisert, bør det overveies å bruke en alternativ antikoagulant.
• For å aktivere det hydrofile belegget på utsiden av Flexor innføringshylsen,
må overflaten tørkes av med sterile gaskompresser gjennomfuktet med
saltløsning. Hold alltid hylsen hydrert for optimal ytelse.
• Minimer håndtering av den innesperrede endoprotesen under
forberedelsen og innføring for å redusere risikoen for kontaminasjon og
infeksjon av endoprotesen.
• Oppretthold ledevaierens posisjon under innsetting av innføringssystemet.
• Gjennomlysning skal brukes under innføring og frigjøring for å bekrefte at
komponentene til innføringssystemet fungerer som de skal, at implantatet
plasseres riktig og at resultatet av prosedyren er som ønsket.
• Bruk av Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak innføringssystem krever
administrasjon av intravaskulært kontrastmiddel. Pasienter med allerede
eksisterende nyreinsuffisiens kan ha en økt risiko for nyresvikt etter
operasjonen. Påse at kontrastmiddelet brukes på begrenset måte under
prosedyren og følg forebyggende behandlingsmetoder for å redusere
nedsatt nyrefunksjon (f.eks. tilstrekkelig hydrering).
• Tilbaketrekking av hylsen og/eller ledevaieren kan endre anatomien og
transplantatets posisjon. Overvåk transplantatets posisjon uavbrutt og utfør
angiografi for å kontrollere posisjonen etter behov.
• Utvis forsiktighet ved manipulering av katetre, vaiere og hylser inne i et
aneurisme. Store forstyrrelser kan få fragmenter av tromben til å løsne, noe
som kan føre til distal emboli eller forårsake aneurismeruptur.
• Unngå å skade implantatet eller forstyrre implantatets posisjon etter
plassering i tilfelle det er nødvendig med ytterligere bruk av kirurgiske
instrumenter (sekundært inngrep).
• Før implantasjonen utføres, bekreft at det forutbestemte kontralaterale
iliaca-benet er valgt til innføring på pasientens kontralaterale side.
Bildeartefakten strekker seg gjennom den anatomiske regionen med
anordningen, og formørker visningen av de nært tilgrensende anatomiske
strukturene innenfor ca. 5 cm av anordningen, så vel som hele anordningen
og dens lumen, ved skanning under ikke-klinisk testing med følgende sekvens:
hurtig spinnekko i et 3,0 tesla Excite MR-system fra GE Electric Healthcare med
programvaren G3.0-052B og en RF-kroppsspole.
For alle skannere oppløses bildeartefakten etter som avstanden fra
anordningen til interesseområdet øker. MR-skanninger av hodet og halsen
og underekstremiteter kan oppnås uten bildeartefakt. Det kan forekomme
bildeartefakter ved skanninger av den abdominale regionen, avhengig av
avstanden fra anordningen til interesseområdet.
Cook anbefaler at pasienten registrerer MR-betingelsene i denne
bruksanvisningen hos MedicAlert Foundation. MedicAlert Foundation kan
kontaktes på følgende måter:
Post: Telefon: Faks: Internett: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
+1 888-633-4298 (grønt nummer i USA)
+1 209-668-3333 fra utenfor USA
+1 209-669-2450
www.medicalert.org
5 UØNSKEDE HENDELSER
5.1 Observerte uønskede hendelser
Se den relevante bruksanvisningen fra produktserien med Zenith AAA
endovaskulære implantater for informasjon om observerte uønskede hendelser
hos pasienter som har fått Zenith AAA endovaskulære implantater. Det finnes
et tilgjengelig eksemplar på nettet på www.cookmedical.com.
5.2 Mulige uønskede hendelser
Uønskede hendelser som kan forekomme og/eller kreve intervensjon,
innbefatter, men er ikke begrenset til:
• Amputasjon
• Anestesikomplikasjoner og etterfølgende ledsagende problemer (f.eks.
aspirasjon)
• Aneurismeforstørrelse
• Aneurismeruptur og død
• Aortaskade, herunder perforasjon, disseksjon, blødning, ruptur og død
• Arteriell eller venøs trombose og/eller pseudoaneurisme
• Arteriovenøs fistel
• Blødning, hematom eller koagulopati
• Død
• Emboli (mikro og makro) med kortvarig eller permanent iskemi eller infarkt
• Endolekkasje
• Endoprotese: uriktig plassering av komponent, ufullstendig anleggelse
av komponent, vandring av komponent, atskillelse av en komponent
fra en annen implantatkomponent, suturbrudd, okklusjon, infeksjon,
stentfraktur, slitasje av implantatmaterialet, dilatasjon, erosjon, punktering,
periimplantat-flow og korrosjon
• Feber og lokalisert betennelse
• Impotens
• Infeksjon av aneurismet, anordningen eller tilgangsstedet, innbefattet
abscessdannelse, transitorisk feber og smerte
• Kardiale komplikasjoner og etterfølgende ledsagende problemer (f.eks.
arytmi, myokardinfarkt, kongestiv hjertesvikt, hypotensjon, hypertensjon)
• Karskade
• Kirurgisk konvertering til åpen reparasjon
• Klaudikasjon (f.eks. i setet, underekstremitet)
• Komplikasjoner ved vaskulært tilgangssted, innbefattet infeksjon, smerte,
hematom, pseudoaneurisme, arteriovenøs fistel
• Leversvikt
• Lymfatiske komplikasjoner og etterfølgende ledsagende problemer (f.eks.
lymfefistel)
• Nevrologiske lokale eller systemiske komplikasjoner og etterfølgende
ledsagende problemer (f.eks. slagtilfelle, transitorisk iskemisk anfall,
paraplegi, paraparese, paralyse)
• Nyrekomplikasjoner og etterfølgende ledsagende problemer (f.eks.
arterieokklusjon, kontrasttoksisitet, insuffisiens, svikt)
• Okklusjon av implantatet eller naturlig kar
• Pulmonale/respiratoriske komplikasjoner og etterfølgende ledsagende
problemer (f.eks. pneumoni, åndedrettssvikt, langvarig intubering)
• Sårkomplikasjoner og etterfølgende ledsagende problemer (f.eks. dehiscens,
infeksjon)
• Tarmkomplikasjoner (f.eks. ileus, kortvarig iskemi, infarkt, nekrose)
• Urogenitale komplikasjoner og etterfølgende ledsagende problemer (f.eks.
iskemi, erosjon, fistel, inkontinens, hematuri, infeksjon)
• Vaskulær spasme eller vaskulært traume (f.eks. iliofemoral kardisseksjon,
blødning, ruptur, død)
• Ødem
4.6 Bruk av formingsballong
• Ikke fyll ballongen i karet utenfor implantatet da dette kan forårsake skade
på karet. Bruk ballongen i henhold til produktinformasjonen.
• Utvis forsiktighet dersom ballongen fylles innenfor implantatet ved
forekomst av forkalkning, da overfylling kan forårsake skade på karet.
• Kontroller at ballongen er helt tømt før den plasseres på nytt.
• For ytterligere hemostase kan Captor hemostaseventilen løsnes eller
strammes for å imøtekomme innføringen og senere tilbaketrekningen av en
formingsballong.
4.7 MR-informasjon
Ikke-kliniske tester viser at Zenith Spiral-Z AAA iliaca-benimplantatet er
MR Conditional (MR-sikkert under visse betingelser). Det kan trygt skannes
umiddelbart etter plassering under følgende forhold:
Statisk magnetfelt
• Statisk magnetfelt på 3,0 tesla eller mindre
• Høyest romlig magnetisk gradientfelt på 720 gauss/cm
Det ble utført ikke-klinisk testing i et MR-system på 3 tesla (General Electric
Excite) med et maksimalt romlig gradientfelt på 720 gauss/cm målt med et
gaussmeter på stedet for det statiske magnetfeltet relevant for pasienten (dvs.
utenfor skannerkapslingen, tilgjengelig for pasienten eller andre personer).
MR-relatert oppvarming
Systemer på 1,5 tesla:
• Statisk magnetfelt på 1,5 tesla
• Maksimal helkropps gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonsrate (SAR) på
2 W/kg i løpet av 15 minutters skanning (dvs. per skanningssekvens)
Rapportering av anordningsrelaterte uønskede hendelser
Under ikke-klinisk testing produserte Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben en
temperaturstigning på mindre enn eller lik 2,1 °C ved en maksimal helkropps
gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonsrate (SAR) på 2,9 W/kg i løpet av
15 minutters MR-skanning i en 1,5 tesla MR-skanner, Siemens Medical
Magnetom, med programvaren Numaris/4, versjon Syngo MR 2002B DHHS.
Den maksimale helkropps gjennomsnittlige spesifikke absorpsjonsraten (SAR)
var 2,9 W/kg, som tilsvarer en kalorimetrisk målingsverdi på 2,1 W/kg.
Enhver uønsket hendelse (klinisk hendelse) som involverer Zenith Spiral-Z
AA iliaca-ben, skal straks rapporteres til Cook. For å rapportere en hendelse
ringer du avdelingen for kundekontakt (Customer Relations Department) på
1-800-457-4500 (hele døgnet) eller 1-812-339-2235. Kunder utenfor USA bes
ringe forhandleren.
Systemer på 3,0 tesla:
Se den relevante bruksanvisningen fra produktserien med Zenith AAA
endovaskulære implantater for informasjon om kliniske studier vedrørende
pasienter som har fått Zenith AAA endovaskulære implantater. Det finnes et
tilgjengelig eksemplar på nettet på www.cookmedical.com.
6 OVERSIKT OVER KLINISKE STUDIER
• Statisk magnetfelt på 3,0 tesla
• Maksimal helkropps gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonsrate (SAR) på
2 W/kg i løpet av 15 minutters skanning (dvs. per skanningssekvens)
Under ikke-klinisk testing produserte Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben
en temperaturstigning på mindre enn eller lik 2,6 °C ved en maksimal
73
7 PASIENTUTVELGELSE OG BEHANDLING
• Oppbevares på et tørt og kjølig sted.
(Se avsnitt 4, ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER)
10 INFORMASJON OM KLINISK ANVENDELSE
7.1 Individualisering av behandlingen
10.1 Legeopplæring
Cook anbefaler at diametrene på Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben velges
som beskrevet i tabell 10.5.1. Alle anordningenes nødvendige lengder og
diametre til å gjennomføre prosedyren skal være tilgengelige for legen, især
når tilfellets preoperative planleggingsmål (behandlingsdiametre/lengder) ikke
er sikre. Denne fremgangsmåten gir større intraoperativ fleksibilitet til å oppnå
optimale prosedyreresultater. Risikoene og fordelene må vurderes nøye for hver
enkelt pasient før Zenith Spiral-Z AAA iliaca-benet tas i bruk. Tilleggsvurdering
for valg av pasienter omfatter, men er ikke begrenset til:
FORSIKTIG: Ha alltid et vaskulært kirurgisk team tilgjengelig under
implantasjonen eller reintervensjonen i tilfelle det er nødvendig med
konvertering til åpen kirurgisk reparasjon.
FORSIKTIG: Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak innføringssystem
skal kun brukes av leger og team som er opplært i vaskulære
intervensjonsteknikker og i bruken av denne anordningen. De anbefalte
ferdighets-/kunnskapskravene til leger som bruker Zenith Spiral-Z AAA
iliaca-ben med Z-Trak innføringssystem, er angitt nedenfor.
• Pasientens alder og forventet levetid
• Komorbiditeter (f.eks. hjerte-, lunge- eller nyreinsuffisiens før operasjonen,
morbid fedme)
• Pasientens egnethet til åpen kirurgisk reparasjon
• Pasientens anatomiske egnethet til endovaskulær reparasjon
• Risikoen for aneurismeruptur sammenlignet med risikoen for behandling
med Zenith Spiral-Z AAA iliaca-benet
• Pasientens evne til å tåle generell bedøvelse, regional- eller lokalbedøvelse
• Størrelse og morfologi på iliofemorale tilgangskar (minimal trombe,
forkalkning og/eller buktning) bør være kompatibel med vaskulære
tilgangsteknikker og tilbehør for innføringsprofilen til en 14 French til
16 French vaskulær innføringshylse
• Distalt fiksasjonssted for Zenith Spiral-Z i iliaca-arterien som er mer enn
10 mm langt og har en diameter på 7,5–20 mm (målt fra ytre vegg til ytre
vegg)
• Ingen signifikant okklusiv sykdom i femoral-/iliaca-arteriene som ville
hemme flow gjennom det endovaskulære implantatet
Pasientutvalg:
• Kjennskap til abdominale aortaaneurismers (AAA) naturlige forløp og
komorbiditeter forbundet med reparasjon av AAA.
• Kjennskap til tolkning av radiografiske bilder, anordningsvalg, planlegging
og størrelsesmåling.
Et multidisiplinært team som har kombinert prosedyremessig erfaring
med:
• Femoral kirurgisk tilgang, arteriotomi og reparasjon
• Perkutane tilgangs- og lukketeknikker
• Ikke-selektive og selektive ledevaier- og kateterteknikker
• Tolkning av gjennomlysningsbilder og angiografiske bilder
• Embolisering
• Angioplastikk
• Endovaskulær stentplassering
• Slyngeteknikker
• Hensiktsmessig bruk av røntgenkontrastmateriale
• Teknikker som minimaliserer strålingseksponering
• Ekspertise i nødvendige pasientoppfølgingsmodaliteter
Den endelige behandlingsbeslutningen tas av legen og pasienten.
8 PASIENTRÅDGIVNING
Legen og pasienten (og/eller familiemedlemmer) skal gjennomgå risikoene
og fordelene under samtalen om denne endovaskulære anordningen og
prosedyren, inkludert:
10.2 Inspeksjon før bruk
Inspiser anordningen og emballasjen for å bekrefte at de ikke har blitt skadet
under transporten. Ikke bruk denne anordningen hvis den har blitt skadet
eller hvis steriliseringsbarrieren er skadet eller brutt. Hvis det har oppstått
skade, skal ikke anordningen brukes, men returneres til Cook. Før den tas i
bruk, bekreft at de riktige anordningene (antall og størrelse) for pasienten ble
levert ved å sammenligne anordningen(e) med ordineringen utgitt av legen for
gjeldende pasient.
• Risikoer og forskjeller mellom endovaskulær reparasjon og kirurgisk
reparasjon
• Potensielle fordeler ved tradisjonell åpen kirurgisk reparasjon
• Potensielle fordeler ved endovaskulær reparasjon
• Muligheten for at etterfølgende intervensjonell eller åpen kirurgisk
reparasjon av aneurismet kan være påkrevd etter initial endovaskulær
reparasjon
10.3 Nødvendige materialer
• Fluoroskop med digital angiografifunksjoner (C-bue eller fast apparat)
• Kontrastmidler
• Sprøyte
• Heparinisert saltløsning
• Sterile gaskompresser
I tillegg til risikoene og fordelene ved endovaskulær reparasjon skal legen
vurdere pasientens forpliktelse og samarbeidsvilje knyttet til den postoperative
oppfølgingen som er nødvendig for å sørge for fortsatt sikre og effektive
resultater. Nedenfor angis ytterligere emner som bør diskuteres med pasienten
med hensyn til forventningene etter en endovaskulær reparasjon:
10.4 Anbefalte materialer
• Alle pasienter bør få beskjed om at endovaskulær behandling krever
livslang, regelmessig oppfølging for å vurdere helsen og hvordan det
endovaskulære implantatet fungerer. Pasienter med spesifikke kliniske
funn (f.eks. endolekkasje, aneurismer som forstørres, eller endringer i
strukturen eller posisjonen til det endovaskulære implantatet) bør få økt
oppfølging. Spesifikke retningslinjer for oppfølging beskrives i avsnitt 12,
RETNINGSLINJER FOR AVBILDING OG POSTOPERATIV OPPFØLGING.
• Pasienter bør informeres om viktigheten av å overholde
oppfølgingsprogrammet, både i det første året og med årlige mellomrom
deretter. Pasienter bør informeres om at regelmessig og konsekvent
oppfølging er en meget viktig del av å sikre den fortsatte sikkerheten og
effektiviteten til endovaskulær behandling av AAA-er. Det kreves som
minimum årlig avbildning og fastholdelse av rutinemessige postoperative
oppfølgingskrav, som bør regnes som en livslang forpliktelse for pasientens
helse og velvære.
• Legen skal informere alle pasienter om at det er viktig å søke legehjelp straks
hvis de opplever tegn på okklusjon i noen av delene, aneurismeforstørrelse
eller ruptur. Tegn på okklusjon i en implantatdel inkluderer smerte i
hofte(r) eller ben, under gange eller hvile, eller misfarging eller kalde ben.
Aneurismeruptur kan være asymptomatisk, men oppleves vanligvis som:
smerte, følelsesløshet, svakhet i ben, smerter i ryggen, brystet, magen eller
lysken, svimmelhet, besvimelse, hurtig hjerteslag eller plutselig svakhet.
• Pga. den nødvendige avbildingen for vellykket plassering og oppfølging
av endovaskulære anordninger, skal risikoene forbundet med eksponering
for stråling drøftes med kvinner som er eller antar de er gravide. Menn som
gjennomgår endovaskulær eller åpen kirurgisk reparasjon kan oppleve
impotens.
Leger skal henvise pasientene til Pasientveiledningen angående risikoer
under og etter implantasjon av anordningen. Prosedyrerelaterte risikoer
inkluderer kardiale, pulmonale og nevrologiske komplikasjoner samt tarm- og
blødningskomplikasjoner. Anordningsrelaterte risikoer inkluderer okklusjon,
endolekkasje, aneurismeforstørrelse, fraktur, mulighet for reintervensjon og
konvertering til åpen kirurgi, ruptur og død. (Se avsnitt 5.1, Observerte
uønskede hendelser og avsnitt 5.2, Mulige uønskede hendelser.) Legen
skal fylle ut pasientens ID-kort og gi det til pasienten, slik at han/hun kan alltid
ha det på seg. Pasienten skal referere til kortet når som helst han/hun besøker
andre leger, i særdeleshet for ytterligere diagnostiske prosedyrer (f.eks. MR).
Følgende produkter anbefales til implantasjon av enhver komponent i Zenithproduktlinjen. Du finner informasjon om bruk av disse produktene i det
aktuelle produktets foreslåtte bruksanvisning.
• 0,035 tommer (0,89 mm) ekstra stiv ledevaier, 260 cm, f.eks.:
• Cook Lunderquist ekstra stive ledevaiere (LES)
• 0,035 tommer (0,89 mm) standard ledevaier, f.eks.:
• Cook 0,035 tommer (0,89 mm) ledevaiere
• Cook Nimble™ ledevaiere
• Formingsballonger, f.eks.:
• Cook Coda ballongkateter
• Innføringssett, f.eks.:
• Cook Check-Flo innføringssett
• Cook ekstra store Check-Flo innføringssett
• Cook Flexor Balkin Up & Over kontralaterale innføringsenheter
• Kateter for størrelsesmåling, f.eks.:
• Cook Aurous kateter for størrelsesmåling i centimeter
• Angiografikatetre med radioopak spiss, f.eks.:
• Cook angiografikatetre med Beacon-spiss
• Cook Royal Flush skyllekateter med Beacon-spiss
• Inngangsnåler, f.eks.:
• Cook inngangsnåler for enkel vegg
• Endovaskulære dilatatorer, f.eks.:
• Cook endovaskulære dilatatorsett
10.5 Retningslinjer for størrelsesmåling av anordningens diameter
Diametervalget skal bestemmes fra diameteren av karet målt fra ytre vegg
til ytre vegg og ikke lumendiameteren. For liten eller for stor størrelse kan
resultere i ufullstendig forsegling eller nedsatt flow.
Tabell 10.5.1 Veiledning for valg av størrelse for Spiral-Z AAA iliacabenimplantat*
Tiltenkt
iliacakardiameter1,2
(mm)
9 LEVERINGSFORM
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben er sterilisert med etylenoksidgass, er
forhåndsmontert i Z-Trak innføringssystemet og leveres i peel-open
innpakninger.
• Anordningene er ment kun til engangsbruk. Anordningene skal ikke
resteriliseres.
• Produktet er sterilt hvis pakken ikke er åpnet eller skadet. Inspiser
anordningen og emballasjen for å bekrefte at de ikke har blitt skadet under
transporten. Ikke bruk denne anordningen hvis den har blitt skadet eller
hvis steriliseringsbarrieren er skadet eller brutt. Hvis det har oppstått skade,
skal ikke anordningen brukes, men returneres til Cook.
• Før den tas i bruk, bekreft at de riktige anordningene (antall og størrelse) for
pasienten ble levert ved å sammenligne anordningen(e) med ordineringen
utgitt av legen for gjeldende pasient.
• Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben er montert på en Flexor innføringshylse på
14 French eller 16 French. Hylsens overflate er behandlet med et hydrofilt
belegg som forbedrer sporbarheten når det hydreres. For å aktivere det
hydrofile belegget må overflaten tørkes med en steril gaskompress som er
bløtlagt i saltløsning under sterile forhold.
• Skal ikke brukes etter utløpsdatoen (USE BY) trykt på etiketten.
Diameter
for iliacaben3
(mm)
Arbeidslengde
for iliaca-ben4
(mm)
Innføringshylse
(French)
≤8
9
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
9
11
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
10–12
13
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
13–15
16
39, 56, 74, 90
14
16–18
20
39, 56, 74, 90
16
19–20
24
39, 56, 74, 90
16
Maksimal diameter langs det proksimale fiksasjonsstedet.
Avrund den målte aortadiameteren opp til nærmeste mm.
Andre hensyn kan påvirke diametervalget.
4
Total benlengde = arbeidslengde + 22 mm sammenkoblingsstent.
*Alle dimensjoner er nominelle.
1
2
3
74
11 BRUKSVEILEDNING
3. Innfør det kontralaterale iliaca-beninnføringssystemet i arterien. Før sakte
frem til iliaca-benimplantatet overlapper minst én stent og ikke kommer
forbi det radioopake markørbåndet som er 30 mm fra den proksimale
enden på iliaca-benimplantatet inne i hoveddelens kontralaterale lem.
(Fig. 6) Hvis hoveddelimplantatet har tendens til å flytte seg under
denne manøveren, skal det holdes i posisjon ved å stabilisere den grå
posisjoneringsenheten på den ipsilaterale siden.
MERKNAD: Det er plassert et radioopakt markørbånd 30 mm fra den
proksimale enden på iliaca-benimplantatet for å identifisere hvor mye
som maksimalt kan overlappe.
MERKNAD: Hvis det oppstår vanskeligheter med iliacabeninnføringssystemet, bør det skiftes ut med en mer støttende
ledevaier. I kar med mange buktninger kan anatomien endres betydelig
ved innføring av stive vaiere og hylsesystemer.
4. Bekreft posisjonen til den distale enden av iliaca-benimplantatet.
Omplasser iliaca-benimplantatet om nødvendig for å sikre intern
iliaca-åpning, en minimum overlapping på én stent og en maksimum
overlapping på 30 mm innenfor hoveddelens endovaskulære implantat.
MERKNAD: Kontroller at Captor hemostaseventilen på iliacabeninnføringshylsen er satt i åpen posisjon. (Fig. 7)
5. Anlegges ved å holde iliaca-benimplantatet i posisjon med gripestykket
på den grå posisjoneringsenheten mens hylsen trekkes tilbake. (Fig. 8 og
9) Kontroller at overlappingen opprettholdes.
6. Stopp tilbaketrekning av hylsen så snart den distale enden av iliacabenimplantatet utløses.
7. Under fluoroskopi og etter bekreftelse av iliaca-benimplantatets posisjon,
løsne klemmeskruen og trekk indre kanyle tilbake for å sammenkoble den
konusformede dilatatoren med den grå posisjoneringsenheten. Stram
klemmeskruen. Oppretthold hylsens posisjon samtidig som den grå
posisjoneringsenheten trekkes tilbake med fastgjort indre kanyle.
8. Steng Captor hemostaseventilen på iliaca-beninnføringshylsen ved å
dreie den medurs til den stopper. (Fig. 10)
9. Sjekk ledevaiernes posisjon på nytt.
11.1.5 Plassering og anleggelse av ipsilateralt iliaca-ben
Anatomiske krav
• Størrelse og morfologi på iliofemoralt tilgangskar (minimal trombe, buktning
og/eller forkalkning) skal være kompatibelt med vaskulære tilgangsteknikker
og tilbehør. Det kan være nødvendig med arteriell conduit-teknikker.
• Se bruksanvisningen for den relevante hoveddelen eller Renu i produktserien
med Zenith AAA endovaskulære implantater for ytterligere anatomiske krav.
Det finnes et tilgjengelig eksemplar på nettet på www.cookmedical.com.
Gjennomgå dette heftet Foreslått bruksanvisning før Zenith Spiral-Z AAA iliacaben med Z-Trak innføringssystem tas i bruk. Følgende anvisninger inneholder
en grunnleggende veiledning for plassering av anordningen. Det kan være
nødvendig å variere følgende prosedyrer. Disse anvisningene er ment som en
veiledning for legen og erstatter ikke legens egen vurdering.
Generell bruksinformasjon
• Det skal benyttes standardteknikker for plassering av arterielle
tilgangshylser, ledekatetre, angiografikatetre og ledevaiere ved bruk av
Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med Z-Trak innføringssystem. Zenith Spiral-Z
AAA iliaca-ben med Z-Trak innføringssystem er kompatibelt med
0,035 tommers (0,89 mm) ledevaiere.
• Implantasjon av endovaskulær stent er en kirurgisk prosedyre, og blodtap
kan oppstå av ulike årsaker, som sjelden krever inngrep (inkludert
transfusjon) for å unngå uheldige utfall. Det er viktig å overvåke blodtap
fra hemostaseventilen gjennom hele prosedyren, men spesielt under og
etter manipulering av den grå posisjoneringsenheten. Hvis blodtapet er
betydelig etter at den grå posisjoneringsenheten er fjernet, skal du vurdere
å plassere en tom formingsballong eller en innføringssystemdilatator
innenfor ventilen for å begrense strømningen.
Avgjørende faktorer før implantasjonen
Bekreft fra planleggingsfasen før implantasjonen at den riktige anordningen
har blitt valgt.
Avgjørende faktorer innbefatter:
MERKNAD: Kontroller at Captor hemostaseventilen på hoveddelens
innføringshylse er satt i åpen posisjon. (Fig. 11)
1. Valg av femoralarterie til innføring av innføringssystemet (dvs. definer de
respektive kontralaterale og ipsilaterale iliaca-arteriene)
2. Vinkling av aortahals, aneurisme og iliaca-arterier
3. Diametrene på infrarenal aortahals og distale iliaca-arterier
4. Lengden fra aortabifurkasjonen på en tidligere plassert hoveddel eller
Renu fra produktserien med Zenith AAA endovaskulære implantater til de
interne iliaca-arteriene/fikseringsstedene
5. Aneurisme(r) som strekker seg inn i iliaca-arteriene, kan kreve at det tas
spesielle hensyn ved valg av egnet grenseflatested mellom implantat og
arterie
6. Grad av vaskulær forkalkning
1. Bruk hoveddelimplantatets vaier- og hylseenhet for å innføre det
ipsilaterale iliaca-benimplantatet. Før dilatator-/hylseenheten inn i
hoveddelhylsen.
MERKNAD: I kar med mange buktninger kan posisjonen til de indre
iliaca-arteriene endres betraktelig ved innføring av stive vaiere og
hylsesystemer.
2. Før sakte frem til det ipsilaterale iliaca-benimplantatet overlapper
minimum én stent inne i hoveddelens ipsilaterale lem. (Fig. 12)
MERKNAD: Hvis det er nødvendig med overlapping på mer enn 55 mm,
kan det bli nødvendig å bruke en benforlengelse i bifurkasjonsområdet
på motsatt side.
MERKNAD: Ved bruk av Renu konverteringsenheten må det sikres at
iliaca-benet overlapper minimum én full iliaca-benstent (dvs. proksimal
stent på iliaca-benimplantatet) inne i Renu konverteringsenheten.
3. Bekreft posisjonen til den distale enden av iliaca-benimplantatet.
Omplasser iliaca-benimplantatet hvis nødvendig for å sikre intern iliacaåpning.
MERKNAD: Kontroller at Captor hemostaseventilen på iliacabeninnføringshylsen er satt i åpen posisjon. (Fig. 7)
4. Anlegges ved å stabilisere iliaca-benimplantatet med gripestykket på
den grå posisjoneringsenheten mens hylsen trekkes tilbake. Trekk tilbake
hoveddelhylsen hvis nødvendig. (Fig. 8 og 13)
5. Under fluoroskopi og etter bekreftelse av iliaca-benimplantatets posisjon,
løsne klemmeskruen og trekk indre kanyle tilbake for å koble den
konusformete dilatatoren sammen med den grå posisjoneringsenheten.
Stram klemmeskruen. Oppretthold posisjonen til hoveddelens hylse
samtidig som iliaca-benhylsen og den grå posisjoneringsenheten trekkes
tilbake med fastgjort indre kanyle.
6. Steng Captor hemostaseventilen på hoveddelens innføringshylse ved å
dreie den medurs til den stopper.
7. Sjekk ledevaiernes posisjon på nytt. La hylsen og ledevaieren bli værende
på plass.
Klargjøring av pasienten
1. Det henvises til sykehusets protokoller vedrørende anestesi,
antikoagulasjon og overvåking av vitale tegn.
2. Plasser pasienten på gjennomlysningsbordet slik at området fra
aortabuen til de femorale bifurkasjonene vises.
3. Blottlegg valgt a. femoralis communis ved bruk av standard kirurgisk
teknikk.
4. Etabler adekvat proksimal og distal vaskulær kontroll av utvalgt
femoralkar.
11.1 Zenith Spiral-Z AAA iliaca-bensystem (Fig. 2)
MERKNAD: For anvisninger om plassering av hoveddel eller Renu i
produktserien med Zenith AAA endovaskulære implantater skal du se
bruksanvisningen som følger med hoveddelen eller Renu-anordningen.
11.1.1 Forberedelse/skylling av kontralateralt iliaca-ben
1. Fjern om aktuelt den indre stiletten med grå muffe (fra den indre kanylen)
og beskyttelsen på dilatatorspissen (fra dilatatorspissen). Ta Peel-Away
hylsen av fra baksiden av hemostaseventilen. (Fig. 3) Løft systemets
distale spiss og skyll gjennom stoppekranen på hemostaseventilen til
væske kommer ut fra skyllerennen nær spissen til innføringshylsen.
(Fig. 4) Fortsett å injisere hele 20 ml skylleløsning gjennom anordningen.
Stopp injeksjonen og steng stoppekranen på tilkoblingsslangen.
MERKNAD: Det blir ofte brukt heparinisert saltløsning til
gjennomskylling av implantatet.
2. Fest sprøyten med heparinisert saltløsning til kanylefestet på den
distale indre kanylen. Skyll inntil væsken kommer ut av den distale
dilatatorspissen. (Fig. 5)
MERKNAD: Når systemet gjennomskylles, skal systemets distale ende
løftes for å lette lufttømmingen.
3. Bløtlegg sterile gaskompresser i saltløsning og bruk dem til å tørke av
Flexor innføringshylsen for å aktivere det hydrofile belegget. Hylsen og
dilatatoren må gjennomfuktes ordentlig.
11.1.6 Innføring av formingsballong
1. Klargjør formingsballongen på følgende måte:
• Skyll vaierlumenet med heparinisert saltvann.
• Fjern all luft fra ballongen.
2. For å klargjøre for innføring av formingsballongen åpnes Captor
hemostaseventilen ved å dreie den moturs. (Fig. 11)
3. Før formingsballongen over ledevaieren og gjennom Captor
hemostaseventilen på hoveddelens innføringssystem til nyrearterienes
nivå. Oppretthold korrekt hylseposisjon.
4. Stram Captor hemostaseventilen med et lett trykk rundt
formingsballongen ved å dreie den medurs. (Fig. 10)
FORSIKTIG: Ikke fyll ballongen i karet utenfor implantatet.
5. Ekspander formingsballongen med fortynnet kontrastmiddel (etter
anvisning fra produsenten) i området med den mest proksimalt dekkede
stenten og den infrarenale halsen, og start proksimalt og arbeid i distal
retning. (Fig. 14)
FORSIKTIG: Kontroller at ballongen er helt tom før omplassering.
FORSIKTIG: Captor hemostaseventilen må være åpen før
formingsballongen omplasseres.
6. Trekk formingsballongen tilbake til det ipsilaterale lems overlapp og
ekspander.
FORSIKTIG: Captor hemostaseventilen må være åpen før
formingsballongen omplasseres.
7. Trekk formingsballongen tilbake til det ipsilaterale distale fiksasjonsstedet
og ekspander.
FORSIKTIG: Ikke fyll ballongen i karet utenfor implantatet.
FORSIKTIG: Captor hemostaseventilen må være åpen før
formingsballongen omplasseres.
8. Tøm og fjern formingsballongen. Flytt formingsballongen over på
den kontralaterale ledevaieren og inn i det kontralaterale iliacabeninnføringssystemet. Før formingsballongen frem til det kontralaterale
lems overlapp og ekspander.
FORSIKTIG: Kontroller at ballongen er helt tom før omplassering.
FORSIKTIG: Captor hemostaseventilen må være åpen før
formingsballongen omplasseres.
11.1.2 Forberedelse/skylling av ipsilateralt iliaca-ben
Følg instruksjonene i forrige avsnitt, Forberedelse/skylling av kontralateralt
iliaca-ben, for å sikre at det ipsilaterale iliaca-benimplantatet skylles ordentlig
og at det hydrofile belegget aktiveres.
11.1.3 Vaskulær tilgang og angiografi
1. Punkter de valgte aa. femoralis communis ved bruk av standard teknikk
med en 18 eller 19 G UT (ultratynn) arteriell nål. Etter tilgang til karet,
innføres:
• Ledevaiere – standard 0,035 tommer (0,89 mm), 145 cm lange, J-spiss
eller Bentson ledevaier
• Hylser med egnet størrelse (f.eks. 6 eller 8 French)
• Skyllekatetre (ofte radioopake katetre for størrelsesmåling – f.eks.
kateter for centimeter-størrelsesmåling eller rett skyllekateter)
2. Utfør angiografi for å kartlegge nivå(er) for aortabifurkasjon og iliacabifurkasjoner.
MERKNAD: Hvis fluoroskopvinkling brukes med en vinklet hals, kan det
bli nødvendig å utføre angiogrammer med forskjellige projeksjoner.
MERKNAD: Kontakt din lokale Cook-representant for å få teknisk
assistanse fra en Cook-produktspesialist.
11.1.4 Plassering og anleggelse av kontralateralt iliaca-ben
1. Plasser billedforsterkningen slik at både den interne iliaca-arterien og den
kontralaterale a. iliaca communis vises.
2. Før innføringssystemet for kontralateralt iliaca-ben føres inn, skal
kontrastmiddel injiseres gjennom den kontralaterale femorale hylsen for å
lokalisere den kontralaterale arteria iliaca interna.
75
Den maksimale helkropps gjennomsnittlige spesifikke absorpsjonsraten (SAR)
var 2,9 W/kg, som tilsvarer en kalorimetrisk målingsverdi på 2,1 W/kg.
9. Trekk formingsballongen tilbake til det distale kontralaterale iliaca-ben/
kar fiksasjonsstedet og ekspander. (Fig. 14)
FORSIKTIG: Ikke fyll ballongen i karet utenfor implantatet.
10.Fjern formingsballongen og skift den ut med et angiografikateter for å
utføre avslutningsangiogrammer.
11.Fjern eller skift ut alle stive ledevaiere slik at iliaca-arteriene kan
gjenoppta sin naturlige posisjon.
Systemer på 3,0 tesla:
• Statisk magnetfelt på 3,0 tesla
Maksimal helkropps gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonsrate (SAR) på
2 W/kg i løpet av 15 minutters skanning (dvs. per skanningssekvens)
Under ikke-klinisk testing produserte Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben
en temperaturstigning på mindre enn eller lik 2,6 °C ved en maksimal
helkropps gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonsrate (SAR) på 2,9 W/kg i
løpet av 15 minutters MR-skanning i en 3,0 tesla Excite MR-skanner fra GE
Electric Healthcare med programvaren 14X.M5. Den maksimale helkropps
gjennomsnittlige spesifikke absorpsjonsraten (SAR) var 2,9 W/kg, som tilsvarer
en kalorimetrisk målingsverdi på 2,7 W/kg.
Sluttangiogram
1. Plasser angiografikateteret like over nyrearterienes nivå. Utfør angiografi
for å bekrefte at nyrearteriene er åpne og at det ikke fins endolekkasje.
Bekreft at de interne iliaca-arteriene er åpne.
2. Bekreft at det ikke er noen endolekkasjer eller knekker, og bekreft
posisjonen til de proksimal radioopake gullmarkørene. Fjern hylsene,
vaierne og katetrene.
MERKNAD: Hvis det observeres endolekkasjer eller andre problemer,
se Foreslått bruksanvisning for hjelpekomponenter for Zenith AAA
endovaskulært implantat.
3. Reparer karene og lukk på standard kirurgisk måte.
Bildeartefakt
Bildeartefakten strekker seg gjennom den anatomiske regionen med
anordningen, og formørker visningen av de nært tilgrensende anatomiske
strukturene innenfor ca. 5 cm av anordningen, så vel som hele anordningen
og dens lumen, ved skanning under ikke-klinisk testing med følgende sekvens:
hurtig spinnekko i et 3,0 tesla Excite MR-system fra GE Electric Healthcare med
programvaren G3.0-052B og en RF-kroppsspole.
12 RETNINGSLINJER FOR AVBILDING OG POSTOPERATIV OPPFØLGING
Se bruksanvisningen for Zenith AAA hoveddel eller Renu som ble brukt, for
informasjon om retningslinjer for avbilding og postoperativ oppfølging. Det
finnes et tilgjengelig eksemplar på nettet på www.cookmedical.com.
For alle skannere oppløses bildeartefakten etter som avstanden fra
anordningen til interesseområdet øker. MR-skanninger av hodet og halsen
og underekstremiteter kan oppnås uten bildeartefakt. Det kan forekomme
bildeartefakter ved skanninger av den abdominale regionen, avhengig av
avstanden fra anordningen til interesseområdet.
12.1 Generelt
• Langtidsfunksjonen for endovaskulære implantater med sekundær
endovaskulær intervensjon der det brukes tilleggskomponenter, har ennå
ikke blitt dokumentert.
• Alle pasienter bør informeres om at endovaskulær behandling krever
livslang, regelmessig oppfølging for å vurdere helsen og ytelsen til deres
endovaskulære implantater. Pasienter med spesifikke kliniske funn (f.eks.
endolekkasje, aneurismer som forstørres eller endringer i strukturen eller
posisjonen til det endovaskulære implantatet) bør få økt oppfølging.
• Pasienter bør informeres om viktigheten av å overholde
oppfølgingsprogrammet, både i det første året og med årlige mellomrom
deretter. Pasienter bør informeres om at regelmessig og konsekvent
oppfølging er en meget viktig del av å sikre den fortsatte sikkerheten og
effektiviteten til endovaskulær behandling av AAA-er.
• Legen må vurdere den enkelte pasient og foreskrive oppfølging i forhold
til behovet og situasjonen for den enkelte pasient. Minstekravene til
pasientoppfølging (beskrevet i bruksanvisningen for Zenith AAA hoveddel
eller Renu som ble brukt) må opprettholdes, selv når det ikke finnes kliniske
symptomer (f.eks. smerte, nummenhet, svakhet). Pasienter med spesifikke
kliniske funn (f.eks. endolekkasje, forstørrede aneurismer, eller endringer
i strukturen eller posisjonen til stentimplantatet) bør oppfølges med
hyppigere intervaller.
• Årlig avbildingsoppfølging bør omfatte abdominale røntgenbilder
og CT-undersøkelser både med og uten kontrastmiddel. Hvis
nyrekomplikasjoner eller andre faktorer forhindrer bruk av
avbildingskontrastmidler, kan det brukes abdominale røntgenbilder,
CT-skanning uten kontrastmiddel og dupleksultralyd.
• Kombinasjonen av CT-bilder både med og uten kontrastmiddel gir
informasjon om endring i aneurismets diameter, endolekkasje, åpning,
buktninger, progressiv sykdom, fiksasjonslengde og andre morfologiske
endringer.
• Røntgenbildene av abdomen gir informasjon om hvorvidt anordningen
fortsatt er hel (f.eks. atskillelse mellom komponenter, stentfraktur).
• Bilder med dupleksultralyd kan gi informasjon om endring i aneurismets
diameter, endolekkasje, åpning, buktninger og progressiv sykdom. I dette
tilfelle bør det utføres en CT-skanning uten kontrastmiddel til bruk sammen
med ultralyden. Ultralyd kan være en mindre pålitelig og mindre sensitiv
diagnostisk metode sammenlignet med CT.
• Minimumskravene til avbildingsoppfølging for pasienter med Zenith AAA
stentimplantater beskrives i bruksanvisningen for Zenith AAA hoveddel eller
Renu som ble brukt, og finnes på www.cookmedical.com. Pasienter som har
behov for mer oppfølging bør få interimsevalueringer.
Cook anbefaler at pasienten registrerer MR-betingelsene i denne
bruksanvisningen hos MedicAlert Foundation. MedicAlert Foundation kan
kontaktes på følgende måter:
Post: Telefon: Faks: Internett:
MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
+1 888-633-4298 (grønt nummer i USA)
+1 209-668-3333 fra utenfor USA
+1 209-669-2450
www.medicalert.org
13 INFORMASJON FOR SPORING AV PASIENT
I tillegg til denne bruksanvisningen leveres Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben med
Z-Trak innføringssystem sammen med et skjema til sporing av anordningen.
Skjemaet skal fylles ut av sykehusets personell og sendes til Cook slik at
alle pasienter som mottar Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben, kan spores (etter
amerikanske lovgivning).
12.2 Ytterligere kontroll og behandling
Ytterligere kontroll og mulig behandling anbefales for:
• Aneurismer med type I endolekkasje
• Aneurismer med type III endolekkasje
• Aneurismeforstørrelse ≥ 5 mm av maksimal diameter (uansett
endolekkasjestatus)
• Vandring
• Utilstrekkelig forseglingslengde
Overveielse vedrørende reintervensjon eller konvertering til åpen reparasjon
bør omfatte den ansvarlige legens vurdering av den enkelte pasients
komorbiditeter, forventet levetid og pasientens personlige valg. Pasientene
bør informeres om mulig behov for etterfølgende nye inngrep, deriblant
kateterbasert og åpen kirurgisk konvertering etter innsetting av endovaskulært
implantat.
12.3 MR-informasjon
Ikke-kliniske tester viser at Zenith Spiral-Z AAA iliaca-benimplantatet er
MR Conditional (MR-sikkert under visse betingelser). Det kan trygt skannes
umiddelbart etter plassering under følgende forhold:
Statisk magnetfelt
• Statisk magnetfelt på 3,0 tesla eller lavere
• Høyest romlig magnetisk gradientfelt på 720 gauss/cm
Det ble utført ikke-klinisk testing i et MR-system på 3 tesla (General Electric
Excite) med et maksimalt romlig gradientfelt på 720 gauss/cm målt med et
gaussmeter på stedet for det statiske magnetfeltet relevant for pasienten (dvs.
utenfor skannerkapslingen, tilgjengelig for pasienten eller andre personer).
MR-relatert oppvarming
Systemer på 1,5 tesla:
• Statisk magnetfelt på 1,5 tesla
• Maksimal helkropps gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonsrate (SAR) på
2 W/kg i løpet av 15 minutters skanning (dvs. per skanningssekvens)
Under ikke-klinisk testing produserte Zenith Spiral-Z AAA iliaca-ben en
temperaturstigning på mindre enn eller lik 2,1 °C ved en maksimal helkropps
gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonsrate (SAR) på 2,9 W/kg i løpet av
15 minutters MR-skanning i en 1,5 tesla MR-skanner, Siemens Medical
Magnetom, med programvaren Numaris/4, versjon Syngo MR 2002B DHHS.
76
POLSKI
doboru rozmiaru są decydujące dla wykonania naprawczego zabiegu
wewnątrznaczyniowego.
• Wymagania w zakresie doboru rozmiaru i wykaz kluczowych elementów
anatomicznych, mogących wpływać na powodzenie wyłączenia tętniaka za
pomocą głównego trzonu lub Renu, stent-graftów wewnątrznaczyniowych
z grupy produktów Zenith AAA, można znaleźć w odpowiedniej instrukcji
użycia.
• Do wprowadzenia urządzenia do układu naczyniowego wymagany jest
odpowiedni dostęp biodrowy lub udowy. Średnica naczynia dostępowego
(mierzona od ściany wewnętrznej do ściany wewnętrznej) i jego morfologia
(minimalna krętość, choroba zarostowa i/lub zwapnienie) powinny
odpowiadać technikom dostępu naczyniowego i systemom podawania
wykorzystującym naczyniową koszulkę wprowadzającą o profilu od
14 F do 16 F. Naczynia o znacznych zwapnieniach, zarośnięte, kręte lub
wyścielone skrzeplinami mogą uniemożliwić umieszczenie stent-graftu
wewnątrznaczyniowego i/lub mogą zwiększyć ryzyko zatorowości. W celu
osiągnięcia powodzenia zabiegu u niektórych pacjentów konieczne może
być zastosowanie techniki protezy naczyniowej.
• Odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA z systemem wprowadzającym Z-Trak
nie jest zalecana u pacjentów, którzy nie tolerują środków kontrastowych
niezbędnych do wykonania obrazowania śródzabiegowego i w ramach
kontroli po zabiegu. Wszyscy pacjenci powinni być ściśle monitorowani i
kontrolowani okresowo pod kątem zmian stanu choroby oraz integralności
endoprotezy.
• Odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA z systemem wprowadzającym Z-Trak
nie jest zalecana u pacjentów, których masa lub rozmiary ciała przekraczają
określone granice i mogą przeszkodzić w spełnieniu wymagań dotyczących
niezbędnego obrazowania lub je utrudnić.
• Niemożność utrzymania drożności co najmniej jednej wewnętrznej tętnicy
biodrowej lub zamknięcie niezbędnej tętnicy krezkowej dolnej może
zwiększyć ryzyko niedokrwienia miednicy/jelita.
• Liczne, szerokie i drożne tętnice lędźwiowe, skrzeplina przyścienna i drożna
tętnica krezkowa dolna mogą predysponować pacjenta do przecieków
wewnętrznych typu II. Pacjenci z koagulopatiami niepodlegającymi korekcji
mogą również być narażeni na zwiększone ryzyko przecieku wewnętrznego
typu II lub powikłań krwotocznych.
• Odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA nie została poddana osobnej ocenie
klinicznej, jednak jej skuteczność reprezentuje odnoga biodrowa stentgraftu wewnątrznaczyniowego Zenith AAA (poprzednia wersja urządzenia),
która nie została poddana ocenie w następujących populacjach pacjentów:
• urazowe uszkodzenie aorty
• tętniaki sączące, zagrażające pęknięciem lub pęknięte
• tętniaki zatorowe zakaźne
• tętniaki rzekome powstałe po uprzednim umieszczeniu stent-graftu
• rewizja uprzednio umieszczonych stent-graftów wewnątrznaczyniowych
• koagulopatia nie poddająca się korekcji
• niezbędna tętnica krezkowa
• genetyczna choroba tkanki łącznej (np. zespół Marfana lub EhlersaDanlosa)
• współwystępowanie tętniaków aorty piersiowej lub piersiowo-brzusznej
• pacjenci z aktywnymi zakażeniami układowymi
• kobiety ciężarne lub karmiące piersią
• pacjenci z chorobliwą otyłością
• wiek poniżej 18 lat
• kluczowe elementy anatomiczne wykraczające poza wymagania
dotyczące rozmiaru określone w odpowiedniej instrukcji użycia głównego
trzonu lub Renu.
• Udany dobór pacjentów wymaga określonego obrazowania i dokładnych
pomiarów: patrz punkt 4.3, Techniki pomiarów przedoperacyjnych i
obrazowanie.
• Lekarz powinien mieć dostępne wszystkie długości i średnice urządzeń
koniecznych do dokończenia procedury, szczególnie wtedy, gdy
przedoperacyjne pomiary planowania (średnic i długości leczniczych) nie są
pewne. Takie podejście umożliwia większą elastyczność podczas operacji,
pozwalającą na uzyskanie optymalnych rezultatów zabiegu.
ODNOGA BIODROWA ZENITH® SPIRAL-Z AAA
Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM Z-TRAK™
Sugerowana instrukcja użycia
Należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Nieprzestrzeganie instrukcji,
ostrzeżeń i środków ostrożności może prowadzić do poważnych następstw
chirurgicznych lub zranienia pacjenta.
PRZESTROGA: Prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaż tego
urządzenia wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.
PRZESTROGA: Cała zawartość torebki zewnętrznej (w tym system
wprowadzania oraz stent-grafty wewnątrznaczyniowe) dostarczana jest
sterylna, wyłącznie do jednorazowego stosowania.
Dla zestawu produktów Zenith istnieje siedem odpowiednich sugerowanych
instrukcji użycia. Niniejsza publikacja zawiera sugerowaną instrukcję użycia
odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z AAA. Informacje o innych odpowiednich
elementach Zenith można znaleźć w następujących instrukcjach użycia:
• Stent-graft wewnątrznaczyniowy Zenith AAA (główny trzon stent-graftu
wewnątrznaczyniowego Zenith AAA),
• Główny trzon stent-graftu wewnątrznaczyniowego Zenith Flex® AAA,
• Stent-graft pomocniczy Zenith Renu® AAA (konfiguracje przedłużenia
głównego trzonu i konwertera),
• Stent-graft wewnątrznaczyniowy Zenith Fenestrated AAA,
• Biodrowy stent-graft wewnątrznaczyniowy Zenith Branch,
• Elementy pomocnicze stent-graftu wewnątrznaczyniowego Zenith AAA
(przedłużenia głównego trzonu stent-graftu wewnątrznaczyniowego Zenith
AAA, przedłużenia odnogi biodrowej, konwertery i wtyki biodrowe), oraz
• Cewnik balonowy Coda®.
1 OPIS URZĄDZENIA
1.1 Odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA
Odnogę biodrową Zenith Spiral-Z AAA należy stosować w połączeniu z
głównymi trzonami Zenith AAA (Flex, Fenestrated i Branch) lub Renu. Jest
ona częścią modularnego systemu złożonego z kilku elementów, najczęściej
rozwidlonego głównego trzonu i dwóch odnóg biodrowych. (Rys. 1) Odnogi
biodrowe są wykonane z tkaniny poliestrowej o pełnej grubości, naszytej na dwa
samorozprężające stenty Cook-Z® ze stali nierdzewnej, oraz stentu w postaci
ciągłej spirali nitinolowej ze szwem z plecionki poliestrowej i monofilamentu
polipropylenowego. Stent-graft jest całkowicie stentowany w celu zapewnienia
stabilności i siły rozprężającej niezbędnej do otwarcia światła stent-graftu podczas
jego rozprężania. Dodatkowo, dwa stenty Cook-Z umieszczone na końcach stentgraftu zapewniają niezbędną przyczepność i przyleganie do ściany naczynia.
1.2 System podawania
Dostarczona odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA jest wstępnie załadowana
na system wprowadzający Z-Trak o rozmiarze 14 F lub 16 F. (Rys. 2) System
podawania zaprojektowany został w celu ułatwienia użycia przy wymaganym
minimalnym przygotowaniu. Wszystkie systemy pasują do prowadnika o
średnicy 0,035 cala (0,89 mm).
W celu dodatkowej hemostazy przy wprowadzaniu do koszulki i/lub usuwaniu
z niej urządzeń pomocniczych można rozluźniać lub zacieśniać zastawkę
hemostatyczną Captor™. Oprócz tego system podawania zawiera koszulkę
wprowadzającą Flexor®, odporną na zapętlenie i pokrytą powłoką hydrofilną.
Obie te właściwości mają na celu ułatwienie przechodzenia przez tętnice
biodrowe i aortę brzuszną.
2 WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA z systemem wprowadzającym Z-Trak
jest wskazana do użycia ze stent-graftami wewnątrznaczyniowymi Zenith
AAA, obejmującymi stent-graft wewnątrznaczyniowy Zenith Flex AAA, stentgraft pomocniczy Zenith Renu, stent-graft wewnątrznaczyniowy Zenith
Fenestrated AAA lub biodrowy stent-graft wewnątrznaczyniowy Zenith Branch,
w trakcie zabiegu początkowego lub wtórnego, u pacjentów posiadających
odpowiedni dostęp biodrowo-udowy, zgodny z wymaganymi systemami
wprowadzania. Stent-graft jest stosowany w zestawieniu z tymi produktami w
celu wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty brzusznej oraz aortalnobiodrowych.
4.3 Techniki pomiarów przedoperacyjnych i obrazowanie
• Niewykonanie niekontrastowego obrazowania TK może spowodować
błąd oceny (niedoszacowanie) zwapnienia tętnicy biodrowej lub aorty, co
może uniemożliwić dostęp lub pewne umocowanie urządzenia i uzyskanie
szczelności.
• Obrazowanie przedoperacyjne o grubości rekonstrukcji >3 mm
może spowodować nieoptymalny dobór rozmiaru urządzenia lub
niedoszacowanie zwężeń ogniskowych w TK.
• Doświadczenie kliniczne wykazuje, że spiralna tomografia komputerowa z
zastosowaniem programu angio-TK (CTA), z rekonstrukcją 3-D, wzmacniana
kontrastem, jest stanowczo zalecaną metodą obrazowania pozwalającą
dokładnie ocenić anatomię pacjenta przed zastosowaniem odnogi
biodrowej Zenith Spiral-Z AAA. W przypadku, gdy wzmacniana kontrastem
spiralna CTA z rekonstrukcją 3-D jest niedostępna, pacjenta należy odesłać
do ośrodka dysponującego takimi możliwościami.
• Klinicyści zalecają, aby angiografia dobrze uwidoczniła rozwidlenia tętnic
biodrowych, takie jak dystalne tętnice biodrowe wspólne, w odniesieniu
do odejścia tętnic biodrowych wewnętrznych po obu stronach, przed
rozprężeniem elementów odnogi biodrowej.
3 PRZECIWWSKAZANIA
Odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA z systemem wprowadzającym Z-Trak
jest przeciwwskazana w następujących przypadkach:
• Pacjenci ze stwierdzoną wrażliwością lub uczuleniem na stal nierdzewną,
poliester, stop lutowniczy (cyna, srebro), polipropylen, nitinol lub złoto.
• Pacjenci z zakażeniem układowym lub lokalnym, mogącym zwiększyć
ryzyko zakażenia stent-graftu wewnątrznaczyniowego.
4 OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
4.1 Ogólne
• Należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Nieprzestrzeganie instrukcji,
ostrzeżeń i przestróg może prowadzić do poważnych następstw lub
zranienia pacjenta.
• Podczas wszczepiania lub procedur powtórnej interwencji zawsze musi
być dostępny wykwalifikowany zespół chirurgów na wypadek konieczności
przejścia do otwartej operacji naprawczej.
• Odnogę biodrową Zenith Spiral-Z AAA z systemem wprowadzającym
Z-Trak powinni stosować wyłącznie lekarze i zespoły po przeszkoleniu
w interwencyjnych technikach naczyniowych (z użyciem cewnika i
chirurgicznych) oraz w stosowaniu tego urządzenia. Szczególne wymagania
dotyczące szkolenia są opisane w punkcie 10.1, Szkolenie lekarza.
• U pacjentów, u których występuje powiększanie się tętniaków,
niedopuszczalne zmniejszenie się długości miejsca mocowania (zachodzenia
na siebie naczynia i elementu) i/lub przeciek wewnętrzny po początkowym
wewnątrznaczyniowym zabiegu naprawczym powinno się rozważyć
dodatkowe interwencje wewnątrznaczyniowe lub przejście do standardowej
otwartej operacji naprawczej. Zwiększenie się wielkości tętniaka i/lub
utrzymujący się przeciek wewnętrzny może prowadzić do pęknięcia tętniaka.
• Pacjenci, u których występuje zmniejszony przepływ krwi przez odgałęzienie
stent-graftu i/lub przecieki, mogą wymagać powtórnej interwencji lub
zabiegu chirurgicznego.
Średnice
Za pomocą TK należy określić wymiary średnicy naczynia od ściany zewnętrznej
do ściany zewnętrznej (nie pomiar światła), aby ułatwić odpowiedni dobór
rozmiaru urządzenia i jego wybór. Spiralną angiografię TK wzmacnianą
kontrastem należy rozpocząć 1 cm powyżej osi trzewnej i kontynuować do
głów kości udowych warstwami o grubości osiowej 3 mm lub mniej.
Długości
Za pomocą TK należy dokonać pomiarów długości, aby dokładnie ocenić
potrzebną długość i zaplanować elementy odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z AAA.
Te rekonstrukcje należy wykonać w przekroju strzałkowym, wieńcowym i 3-D.
• Wszyscy pacjenci powinni zostać poinformowani o tym, że leczenie
wewnątrznaczyniowe wymaga dożywotniej, regularnej kontroli w celu oceny
stanu zdrowia i działania stent-graftu wewnątrznaczyniowego. Pacjenci
ze specyficznymi objawami klinicznymi (np. przeciekami wewnętrznymi,
poszerzającymi się tętniakami lub zmianami struktury lub położenia stentgraftu wewnątrznaczyniowego) powinni podlegać ściślejszej kontroli.
Szczegółowe wytyczne dotyczące kontroli po zabiegu opisano w punkcie 12,
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBRAZOWANIA I KONTROLA PO ZABIEGU.
• Odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA systemem wprowadzającym Z-Trak
nie jest zalecana u pacjentów, którzy nie będą w stanie lub nie zechcą
4.2 Wybór pacjentów, leczenie i kontrola po zabiegu
• Wymagane jest dystalne miejsce mocowania Zenith Spiral-Z w tętnicy
biodrowej o długości powyżej 10 mm i średnicy 7,5-20 mm (mierzonej
od ściany zewnętrznej do ściany zewnętrznej). Takie pomiary w celu
77
4.7 Informacje dotyczące RM
poddać się niezbędnym badaniom obrazowym i implantacyjnym przed
i po zabiegu, według opisu w punkcie 12, WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OBRAZOWANIA I KONTROLA PO ZABIEGU.
• Po umieszczeniu stent-graftu wewnątrznaczyniowego pacjenci powinni
podlegać regularnej obserwacji w zakresie przepływu okołowszczepowego,
powiększenia się tętniaka lub zmian struktury lub położenia stentgraftu wewnątrznaczyniowego. Co najmniej raz do roku wymagane jest
obrazowanie obejmujące: 1) radiogramy jamy brzusznej w celu zbadania
integralności urządzenia (rozdzielenie elementów lub złamanie stentu) i
2) badanie TK z kontrastem i bez kontrastu w celu oceny zmian tętniaka,
przepływu okołowszczepowego, drożności, krętości i postępu choroby.
Jeśli powikłania nerkowe lub inne czynniki wykluczają użycie środków
kontrastowych, podobnych informacji dostarczyć mogą radiogramy jamy
brzusznej i badanie ultrasonograficzne w trybie duplex.
Badania niekliniczne wykazały, że stent-graft odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z
AAA jest warunkowo zgodny ze środowiskiem rezonansu magnetycznego.
Skanowanie stent-graftu można bezpiecznie przeprowadzić natychmiast po
założeniu pod następującymi warunkami:
Statyczne pole magnetyczne
• Statyczne pole magnetyczne o indukcji 3,0 T lub mniejszej
• Gradient przestrzenny pola magnetycznego najwyżej 720 gausów/cm
Ocenę niekliniczną przeprowadzono w systemie RM o indukcji 3 T (General
Electric Excite) o maksymalnym gradiencie przestrzennym pola magnetycznego
720 gausów/cm, zmierzonym gausomierzem w położeniu statycznego
pola magnetycznego odpowiednim dla pacjenta (tzn. poza osłoną skanera,
dostępnym dla pacjenta lub osoby).
4.4 Wybór urządzenia
Nagrzewanie związane z RM
• Przy wyborze odpowiedniego rozmiaru urządzenia zaleca się ścisłe
przestrzeganie wskazówek doboru rozmiaru odnogi biodrowej Zenith
Spiral-Z AAA (Tabela 10.5.1). Odpowiednie dobranie większego urządzenia
włączono do wskazówek doboru rozmiaru w instrukcji użycia. Dobór
rozmiaru spoza podanego zakresu może spowodować przeciek wewnętrzny,
złamanie, przemieszczenie, sfałdowanie lub ucisk urządzenia.
Systemy o indukcji 1,5 T:
• Statyczne pole magnetyczne o indukcji 1,5 T
• Maksymalny swoisty współczynnik pochłaniania promieniowania (SAR)
uśredniony dla całego ciała, wynoszący 2 W/kg dla 15 minut skanowania
(tzn. na sekwencję skanowania)
4.5 Procedura wszczepiania
W badaniu nieklinicznym, odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA spowodowała
wzrost temperatury najwyżej o 2,1 °C przy maksymalnym swoistym
współczynniku pochłaniania promieniowania (SAR) uśrednionym dla całego
ciała wynoszącym 2,9 W/kg przez 15 minut skanowania RM w skanerze RM,
Siemens Medical Magnetom, o indukcji 1,5 T, oprogramowanie Numaris/4,
wersja Syngo MR 2002B DHHS. Maksymalny swoisty współczynnik pochłaniania
uśredniony dla całego ciała (SAR) wynosił 2,9 W/kg, co odpowiada wartości
2,1 W/kg mierzonej metodą kalorymetrii.
(Patrz punkt 11, INSTRUKCJA UŻYCIA)
• Aby dokonać udanego umieszczenia odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z
AAA i zapewnić dokładne przyleganie do ściany naczynia konieczne jest
wykonanie odpowiednich badań obrazowych w trakcie zabiegu.
• Nie wolno zginać ani zapętlać systemu podawania. Takie postępowanie
może uszkodzić system podawania i stent-graft odnogi biodrowej Zenith
Spiral-Z AAA.
• Aby uniknąć jakiegokolwiek skręcenia stent-graftu wewnątrznaczyniowego,
wszelkie obroty systemem podawania należy wykonywać starannie
obracając wszystkie elementy systemu równocześnie (od koszulki
zewnętrznej do kaniuli wewnętrznej).
• Jeśli podczas wsuwania prowadnika lub systemu podawania wyczuwalny
jest opór, nie wolno kontynuować wprowadzania żadnej części tego
systemu. Przerwać czynność i ocenić przyczynę oporu, gdyż może dojść
do uszkodzenia naczynia, cewnika lub stent-graftu. Należy zachować
szczególną ostrożność w zwężonych obszarach i w naczyniach krętych lub
wypełnionych skrzepliną bądź zwapnieniami.
• Przypadkowe częściowe rozprężenie lub przemieszczenie endoprotezy
może wymagać usunięcia chirurgicznego.
• Nie wolno rozprężać odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z AAA w miejscu, gdzie
zablokuje ona tętnice niezbędne do doprowadzania krwi do narządów lub
kończyn, chyba że jest to wskazane z medycznego punktu widzenia.
• Nie podejmować prób ponownego umieszczenia stent-graftu w koszulce po
częściowym lub całkowitym rozprężeniu.
• Niewłaściwe umieszczenie lub niedokładne uszczelnienie odnogi biodrowej
Zenith Spiral-Z AAA może zwiększyć ryzyko przecieku wewnętrznego,
migracji lub nieumyślnego zablokowania tętnic biodrowych wewnętrznych.
• Niedokładne zachodzenie odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z AAA może
zwiększyć ryzyko migracji stent-graftu. Nieprawidłowe rozprężenie lub
przemieszczenie endoprotezy może wymagać interwencji chirurgicznej.
• Podczas zabiegu implantacji należy podać układowo środki
przeciwkrzepliwe, według protokołu szpitala i preferencji lekarza. Jeśli
heparyna jest przeciwwskazana, należy rozważyć użycie alternatywnego
antykoagulantu.
• W celu aktywowania powłoki hydrofilnej na zewnętrznej powierzchni
koszulki wprowadzającej Flexor należy przetrzeć tę powierzchnię sterylnymi
gazikami nasączonymi roztworem soli fizjologicznej. W celu optymalnego
działania koszulka musi być zawsze nawilżona.
• Podczas przygotowań i wprowadzania należy zminimalizować manipulacje
nierozprężonym stent-graftem, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i
zakażenia endoprotezy.
• Podczas wprowadzania systemu podawania należy utrzymywać pozycję
prowadnika.
• Fluoroskopię należy stosować podczas wprowadzania i rozprężania, w celu
potwierdzenia prawidłowego działania elementów systemu podawania,
prawidłowego umieszczenia stent-graftu oraz pożądanego rezultatu
procedury.
• Stosowanie odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z AAA z systemem
wprowadzającym Z-Trak wymaga podania kontrastu
wewnątrznaczyniowego. Pacjenci z uprzednio istniejącą niedomogą nerek
mogą być narażeni na zwiększone ryzyko pooperacyjnej niewydolności
nerek. Należy starać się ograniczać używaną podczas zabiegu ilość środka
kontrastującego i stosować zapobiegawcze metody leczenia łagodzące
pogorszenie czynności nerek (np. odpowiednie nawodnienie).
• Po wycofaniu koszulki i/lub prowadnika warunki anatomiczne i położenie
stent-graftu mogą ulec zmianie. Należy prowadzić ciągłą obserwację
położenia stent-graftu i w razie potrzeby wykonać angiografię, aby
sprawdzić jego położenie.
• Należy zachować ostrożność podczas manipulowania cewnikami,
prowadnikami i koszulkami wewnątrz tętniaka. Znaczne zakłócenia
mogą przemieścić fragmenty skrzepliny, co może spowodować dystalną
zatorowość lub pęknięcie tętniaka.
• Należy unikać uszkodzenia stent-graftu lub zmiany położenia stentgraftu po jego umieszczeniu w przypadku, gdy konieczna jest ponowna
instrumentacja stent-graftu (interwencja wtórna).
• Sprawdzić, czy ustalona uprzednio przeciwstronna odnoga biodrowa
jest wybrana do wprowadzenia po przeciwnej stronie pacjenta przed
wszczepieniem.
Systemy o indukcji 3,0 T:
• Statyczne pole magnetyczne o indukcji 3,0 T
• Maksymalny swoisty współczynnik pochłaniania promieniowania (SAR)
uśredniony dla całego ciała, wynoszący 2 W/kg dla 15 minut skanowania
(tzn. na sekwencję skanowania)
W badaniu nieklinicznym, odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA spowodowała
wzrost temperatury najwyżej o 2,6 °C przy maksymalnym swoistym
współczynniku pochłaniania promieniowania (SAR) uśrednionym dla całego
ciała wynoszącym 2,9 W/kg przez 15 minut skanowania RM w skanerze RM
Excite, GE Electric Healthcare, o indukcji 3,0 T, oprogramowanie 14X.‌M5.
Maksymalny swoisty współczynnik pochłaniania promieniowania (SAR)
uśredniony dla całego ciała wynosił 2,9 W/kg, co odpowiada wartości 2,7 W/kg
mierzonej metodą kalorymetrii.
Artefakt obrazu
Artefakt obrazu rozciąga się na cały obszar anatomiczny zawierający stentgraft, zaciemniając widok bezpośrednio przyległych struktur anatomicznych w
obrębie około 5 cm od stent-graftu, a także cały stent-graft i jego światło, przy
skanowaniu w badaniu nieklinicznym, z zastosowaniem sekwencji: szybkiego
echa spinowego, w systemie RM Excite, GE Electric Healthcare o indukcji 3,0 T, z
oprogramowaniem G3.0-052B, z cewką częstotliwości radiowych dla ciała.
Dla wszystkich skanerów artefakt obrazu rozprasza się wraz ze wzrostem
odległości od urządzenia do obszaru zainteresowania. Skany MRI głowy, szyi
i kończyn dolnych można otrzymać bez artefaktów obrazu. Artefakt obrazu
może być obecny w badaniach obszaru jamy brzusznej, w zależności od
odległości stent-graftu od obszaru zainteresowania.
Firma Cook zaleca, aby pacjent zarejestrował w MedicAlert Foundation warunki
MRI ujawnione w niniejszej instrukcji użycia. Dane kontaktowe MedicAlert
Foundation są następujące:
Adres: Telefon: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
+1 888-633-4298 (bezpłatny)
+1 209-668-3333 spoza obszaru USA
Faks: +1 209-669-2450
URL: www.medicalert.org
5 ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE
5.1 Obserwowane zdarzenia niepożądane
Informacje na temat zdarzeń niepożądanych zaobserwowanych u pacjentów
z założonymi stent-graftami wewnątrznaczyniowymi Zenith AAA można
znaleźć w odpowiedniej instrukcji użycia dotyczącej produktu z grupy stentgraftów wewnątrznaczyniowych Zenith AAA. Kopia jest dostępna na stronie
www.cookmedical.com.
5.2 Potencjalne zdarzenia niepożądane
Do zdarzeń niepożądanych mogących pojawić się i/lub wymagać interwencji
należą między innymi:
• Amputacja
• Chromanie (np. pośladek, kończyna dolna)
• Endoproteza: nieprawidłowe umieszczenie elementu, niecałkowite
rozprężenie elementu, przemieszczenie elementu, oddzielenie elementu
od innego elementu stent-graftu, zerwanie szwu, zamknięcie, zakażenie,
złamanie stentu, zużycie materiału stent-graftu, rozszerzenie, erozja,
nakłucie, przepływ okołowszczepowy i korozja
• Gorączka i ograniczone zapalenie
• Impotencja
• Konwersja chirurgiczna do otwartej operacji naprawczej
• Krwawienie, krwiak lub zaburzenia krzepnięcia (koagulopatia)
• Niewydolność wątroby
• Obrzęk
• Pęknięcie tętniaka i zgon
• Powiększenie tętniaka
• Powikłania jelitowe (np. niedrożność, przemijające niedokrwienie, zawał,
martwica)
• Powikłania kardiologiczne i wynikające z nich problemy uboczne (np.
zaburzenia rytmu serca, zawał mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność
serca, niedociśnienie, nadciśnienie)
• Powikłania limfatyczne i wynikające z nich problemy uboczne (np. przetoka
chłonna)
• Powikłania nerkowe i wynikające z nich problemy uboczne (np. zamknięcie
tętnicy, toksyczność kontrastu, upośledzenie czynności, niewydolność)
4.6 Użycie balonu kształtującego
• Nie wolno napełniać balonu w naczyniu poza stent-graftem, ponieważ
takie postępowanie może spowodować uszkodzenie naczynia. Balon należy
używać zgodnie z jego oznakowaniem.
• Należy zachować ostrożność podczas napełniania balonu w obrębie stentgraftu przy obecności zwapnień, ponieważ nadmierne napełnienie może
spowodować uszkodzenie naczynia.
• Przed zmianą położenia balonu należy potwierdzić jego całkowite
opróżnienie.
• W celu dodatkowej hemostazy przy wprowadzaniu a następnie usuwaniu
balonu kształtującego można rozluźniać lub zacieśniać zastawkę
hemostatyczną Captor.
78
• Pacjenci powinni zostać poinformowani o znaczeniu przestrzegania
harmonogramu kontroli, zarówno w ciągu pierwszego roku, jak później
w rocznych odstępach. Pacjentom należy powiedzieć, że regularna i
konsekwentna kontrola jest decydującą częścią zapewnienia ciągłości
bezpieczeństwa i efektywności leczenia wewnątrznaczyniowego AAA.
Jako minimum wymagane jest dożywotnie coroczne wykonywanie badań
obrazowych i przestrzeganie wymogów rutynowej kontroli po zabiegu w
ramach dbania o zdrowie i dobre samopoczucie pacjenta.
• Lekarze muszą poinformować wszystkich pacjentów, że ważne jest szybkie
zgłoszenie się do lekarza, jeśli wystąpią objawy zamknięcia odgałęzienia,
powiększenia się lub pęknięcia tętniaka. Objawy zamknięcia odgałęzienia
stent-graftu obejmują ból biodra(bioder) lub nogi(nóg) podczas chodzenia
lub w spoczynku, lub zblednięcie lub ochłodzenie nogi. Pęknięcie tętniaka
może przebiegać bezobjawowo, jednak zwykle daje następujące objawy:
ból; drętwienie; osłabienie nóg; różnego rodzaju ból pleców, klatki
piersiowej, brzucha lub pachwiny; zawroty głowy; omdlenie; szybkie bicie
serca lub nagłe osłabienie.
• Ze względu na obrazowanie wymagane do pomyślnego umieszczenia i
kontroli pozabiegowej urządzeń wewnątrznaczyniowych należy omówić
ryzyko narażenia rozwijających się tkanek na promieniowanie z kobietami,
które są lub podejrzewają, że są w ciąży. U mężczyzn poddawanych
zabiegom wewnątrznaczyniowym lub otwartym operacjom naprawczym
może wystąpić impotencja.
Lekarze powinni polecić pacjentom zapoznanie się z uwagami dotyczącymi
ryzyka występującego w trakcie i po wszczepieniu urządzenia zawartymi w
Przewodniku dla pacjentów. Ryzyko związane z zabiegiem obejmuje powikłania
sercowe, płucne, neurologiczne, jelitowe i krwotoczne. Ryzyko związane z
urządzeniem obejmuje zamknięcie, przeciek wewnętrzny, powiększenie się
tętniaka, złamanie, możliwość powtórnej interwencji i konwersji do otwartej
operacji, pęknięcie i zgon (patrz punkt 5.1, Obserwowane zdarzenia
niepożądane i punkt 5.2, Potencjalne zdarzenia niepożądane). Lekarz
powinien wypełnić kartę identyfikacyjną pacjenta i przekazać ją pacjentowi,
który powinien nosić ją ze sobą przez cały czas. Pacjent powinien okazywać
kartę zawsze podczas wizyt u innych lekarzy/pracowników służby zdrowia,
zwłaszcza w przypadku dodatkowych procedur diagnostycznych (np. MRI).
• Powikłania neurologiczne lub układowe i wynikające z nich problemy
uboczne (np. udar, przemijający napad niedokrwienny, porażenie
poprzeczne, niedowład poprzeczny, porażenie)
• Powikłania płucne/oddechowe i wynikające z nich problemy uboczne (np.
zapalenie płuc, niewydolność oddechowa, przedłużająca się intubacja)
• Powikłania ze strony miejsca dostępu, w tym zakażenie, ból, krwiak, tętniak
rzekomy, przetoka tętniczo-żylna
• Powikłania ze strony rany i wynikające z nich problemy uboczne (np.
rozejście się brzegów rany, zakażenie)
• Powikłania ze strony układu moczowo-płciowego i wynikające z nich
problemy uboczne (np. niedokrwienie, nadżerka, przetoka, nietrzymanie
moczu, krwiomocz, zakażenie)
• Powikłania znieczulenia i wynikające z nich problemy uboczne (np.
aspiracja)
• Przeciek wewnętrzny
• Przetoka tętniczo-żylna
• Skurcz naczynia lub uraz naczynia (np. rozwarstwienie naczyń biodrowoudowych, krwawienie, pęknięcie, zgon)
• Uszkodzenie aorty, w tym perforacja, rozwarstwienie, krwawienie, pęknięcie
i zgon
• Uszkodzenie naczynia
• Zakażenie tętniaka, urządzenia lub miejsca dostępu, w tym utworzenie się
ropnia, przemijająca gorączka i ból
• Zakrzepica tętnicza lub żylna i/lub tętniak rzekomy
• Zamknięcie stent-graftu lub naczynia własnego
• Zatorowość (mikro- i makro-) z przemijającym lub stałym niedokrwieniem
lub zawałem
• Zgon
Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych związanych z urządzeniem
Wszelkie zdarzenia niepożądane (incydenty kliniczne) związane z odnogą
biodrową Zenith Spiral-Z AAA należy natychmiast zgłaszać do firmy Cook.
Klienci z obszaru Stanów Zjednoczonych mogą zgłosić incydent do Działu
Relacji z Klientem, tel. 1-800-457-4500 (całodobowy) lub 1-812-339-2235.
Użytkownicy spoza USA: należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
9 SPOSÓB DOSTARCZENIA
6 STRESZCZENIE BADAŃ KLINICZNYCH
• Odnogi biodrowe Zenith Spiral-Z AAA są wyjaławiane gazowym tlenkiem
etylenu, wstępnie załadowane na system wprowadzający Z-Trak i
dostarczane w rozrywalnych opakowaniach.
• Urządzenia są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia. Urządzeń
nie wolno powtórnie wyjaławiać.
• Produkt jest jałowy jeśli opakowanie nie jest otwarte ani uszkodzone.
Należy skontrolować urządzenie i opakowanie, aby sprawdzić, czy w wyniku
transportu nie doszło do żadnych uszkodzeń. Nie używać tego urządzenia,
jeśli nastąpiło uszkodzenie lub jeśli jałowa bariera została zniszczona lub
rozerwana. Jeśli nastąpiło uszkodzenie, nie wolno używać produktu i należy
go zwrócić do firmy Cook.
• Przed użyciem należy sprawdzić, czy dostarczono prawidłowe urządzenia
(ilość i rozmiar) dla danego pacjenta poprzez porównanie urządzenia z
zamówieniem wystawionym przez lekarza dla tego konkretnego pacjenta.
• Odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA jest załadowana na koszulkę
wprowadzającą Flexor o rozmiarze 14 F lub 16 F. Powierzchnia koszulki jest
pokryta powłoką hydrofilną, która po zwilżeniu poprawia jej przesuwalność.
W celu aktywacji powłoki hydrofilnej należy przetrzeć powierzchnię
jałowym gazikiem nasączonym roztworem soli, w jałowych warunkach.
• Nie używać po upływie terminu ważności (USE BY) wydrukowanego na
etykiecie.
• Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Informacje na temat badań klinicznych dotyczące pacjentów z założonymi
stent-graftami wewnątrznaczyniowymi Zenith AAA można znaleźć w
odpowiedniej instrukcji użycia dotyczącej produktu z grupy stent-graftów
wewnątrznaczyniowych Zenith AAA. Kopia jest dostępna na stronie
www.cookmedical.com.
7 DOBÓR I LECZENIE PACJENTÓW
(Patrz punkt 4 OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI)
7.1 Indywidualizacja leczenia
Firma Cook zaleca dobór średnicy odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z AAA
według opisu w tabeli 10.5.1. Lekarz powinien mieć dostępne wszystkie
długości i średnice urządzeń koniecznych do dokończenia procedury,
szczególnie wtedy, gdy przedoperacyjne pomiary planowania (średnic i
długości leczniczych) nie są pewne. Takie podejście umożliwia większą
elastyczność podczas operacji, pozwalającą na uzyskanie optymalnych
rezultatów zabiegu. Przed użyciem odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z AAA
należy starannie rozważyć ryzyko i korzyści dla każdego pacjenta. Dodatkowe
kwestie dotyczące doboru pacjentów to między innymi:
• Wiek i oczekiwana długość życia pacjenta.
• Choroby towarzyszące (np. upośledzenie czynności serca, płuc lub nerek
istniejące przed zabiegiem, chorobliwa otyłość).
• Możliwość wykonania u pacjenta otwartej operacji naprawczej.
• Budowa anatomiczna pacjenta umożliwiająca wykonanie.
wewnątrznaczyniowego zabiegu naprawczego.
• Ryzyko pęknięcia tętniaka w porównaniu z ryzykiem leczenia za pomocą
odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z AAA.
• Możliwość tolerancji przez pacjenta znieczulenia ogólnego, regionalnego
lub miejscowego.
• Średnica biodrowo-udowego naczynia dostępowego i jego morfologia
(minimalna skrzeplina, zwapnienie i/lub krętość) powinny odpowiadać
technikom dostępu naczyniowego i akcesoriom do podawania naczyniowej
koszulki wprowadzającej o rozmiarze od 14 F do 16 F.
• Dystalne miejsce mocowania Zenith Spiral-Z w tętnicy biodrowej dłuższe niż
10 mm i o średnicy 7,5-20 mm (mierzonej od ściany zewnętrznej do ściany
zewnętrznej).
• Tętnica udowa/biodrowa wolna od istotnych zmian zarostowych, które
spowalniałyby przepływ przez stent-graft wewnątrznaczyniowy.
10 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA KLINICZNEGO
10.1 Szkolenie lekarza
PRZESTROGA: Podczas wszczepiania lub procedur powtórnej
interwencji zawsze musi być dostępny zespół chirurgów naczyniowych
na wypadek wystąpienia konieczności przeprowadzenia otwartej
operacji naprawczej.
PRZESTROGA: Odnogę biodrową Zenith Spiral-Z AAA z systemem
wprowadzającym Z-Trak powinni stosować wyłącznie lekarze i zespoły
po przeszkoleniu w interwencyjnych technikach naczyniowych oraz w
stosowaniu tego urządzenia. Zalecane wymagania w zakresie wiedzy i
umiejętności dla lekarzy stosujących odnogę biodrową Zenith Spiral-Z
AAA, przedstawiono poniżej.
Dobór pacjentów:
• Znajomość natury tętniaków aorty brzusznej i chorób towarzyszących
związanych z operacją naprawczą tych tętniaków.
• Znajomość interpretacji radiogramów, wyboru urządzenia, planowania i
doboru rozmiaru.
Ostateczna decyzja o podjęciu leczenia zależy od lekarza i pacjenta.
8 INFORMACJE O PROWADZENIU PACJENTA
Zespół wielodyscyplinarny mający łącznie doświadczenie praktyczne w:
Podczas omawiania niniejszego urządzenia wewnątrznaczyniowego i zabiegu
lekarz wraz z pacjentem (i/lub członkami rodziny) powinien rozważyć ryzyko i
korzyści, w tym:
• Dostępie udowym, arteriotomii i zabiegach naprawczych
• Dostępie przezskórnym i technikach zamykania rany
• Nieselektywnych i selektywnych technikach z użyciem prowadników i
cewników
• Interpretacji obrazów fluoroskopowych i angiograficznych
• Embolizacji
• Angioplastyce
• Umieszczaniu stentów wewnątrznaczyniowych
• Technikach posługiwania się pętlą
• Odpowiednim stosowaniu radiologicznych środków kontrastowych
• Technikach zmniejszania narażenia na promieniowanie
• Biegłości w zakresie niezbędnych opcji prowadzenia pacjenta po zabiegu
• Ryzyko i różnice pomiędzy wewnątrznaczyniowym zabiegiem naprawczym
a operacją naprawczą.
• Potencjalne zalety tradycyjnej otwartej operacji naprawczej.
• Potencjalne zalety wewnątrznaczyniowego zabiegu naprawczego.
• Możliwość, że po początkowym wewnątrznaczyniowym zabiegu
naprawczym konieczny może być kolejny zabieg interwencyjny lub otwarta
operacja naprawcza tętniaka.
Oprócz ryzyka i korzyści związanych z wewnątrznaczyniowym zabiegiem
naprawczym, lekarz powinien ocenić zaangażowanie pacjenta i
jego przestrzeganie kontroli po zabiegu, w zakresie niezbędnym do
zapewnienia dalszego bezpieczeństwa i skuteczności. Poniżej wymieniono
dodatkowe tematy do omówienia z pacjentem, dotyczące oczekiwań po
wewnątrznaczyniowym zabiegu naprawczym:
10.2 Kontrola przed użyciem
Należy skontrolować urządzenie i opakowanie, aby sprawdzić, czy w wyniku
transportu nie doszło do żadnych uszkodzeń. Nie używać tego urządzenia, jeśli
nastąpiło uszkodzenie lub jeśli jałowa bariera została zniszczona lub rozerwana.
Jeśli nastąpiło uszkodzenie, nie wolno używać produktu i należy go zwrócić
do firmy Cook. Przed użyciem należy sprawdzić, czy dostarczono prawidłowe
urządzenia (ilość i rozmiar) dla danego pacjenta poprzez porównanie
urządzenia z zamówieniem wystawionym przez lekarza dla tego konkretnego
pacjenta.
• Wszyscy pacjenci powinni zostać poinformowani o tym, że leczenie
wewnątrznaczyniowe wymaga dożywotniej, regularnej kontroli w celu
oceny stanu zdrowia i działania stent-graftu wewnątrznaczyniowego.
Pacjenci ze specyficznymi objawami klinicznymi (np. przeciekami
wewnętrznymi, poszerzającymi się tętniakami lub zmianami struktury
lub położenia stent-graftu wewnątrznaczyniowego) powinni podlegać
ściślejszej kontroli. Szczegółowe wytyczne dotyczące kontroli po zabiegu
opisano w punkcie 12, WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBRAZOWANIA I
KONTROLA PO ZABIEGU.
10.3 Wymagane materiały
• Fluoroskop z możliwością wykonywania angiografii cyfrowej (ramię C lub
jednostka umocowana na stałe)
• Środki kontrastowe
79
• Strzykawka
• Heparynizowany roztwór soli fizjologicznej
• Jałowe gaziki
3. Średnice szyi aorty w odcinku podnerkowym i dystalnych odcinków
tętnic biodrowych
4. Długość od rozwidlenia aortalnego poprzednio umieszczonego
głównego trzonu lub Renu z grupy stent-graftów wewnątrznaczyniowych
Zenith AAA do tętnic biodrowych wewnętrznych/miejsc(a) mocowania
5. Tętniaki rozciągające się na tętnice biodrowe mogą wymagać
szczególnego rozważenia wyboru właściwego miejsca przylegania stentgraftu do tętnicy
6. Stopień zwapnienia naczyń
10.4 Materiały zalecane
Do wszczepiania dowolnych elementów linii produktów Zenith zaleca się
produkty wymienione poniżej. Informacje na temat użycia tych produktów
znajdują się w sugerowanych instrukcjach użycia poszczególnych produktów.
• Ekstra sztywny prowadnik o średnicy 0,035 cala (0,89 mm), (dł.) 260 cm,
na przykład:
• Ekstra sztywne prowadniki Cook Lunderquist (LES)
• Standardowy prowadnik o średnicy 0,035 cala (0,89 mm), na przykład:
• Prowadniki Cook o średnicy 0,035 cala (0,89 mm)
• Prowadniki Cook Nimble™
• Balony kształtujące, na przykład:
• Cewnik balonowy Cook Coda
• Zestawy introduktorów, na przykład:
• Zestawy introduktorów Check-Flo firmy Cook
• Zestawy extra dużych introduktorów Check-Flo firmy Cook
• Introduktory przeciwstronne Flexor Balkin Up & Over firmy Cook
• Cewnik kalibrujący, na przykład:
• Centymetrowe cewniki kalibrujące Aurous firmy Cook
• Cewniki angiograficzne z cieniodajną końcówką, na przykład:
• Cewniki angiograficzne z końcówką Beacon firmy Cook
• Cewniki Royal Flush z końcówką Beacon firmy Cook
• Igły dostępowe, na przykład:
• Igły dostępowe Cook jednościenne
• Rozszerzacze wewnątrznaczyniowe, na przykład:
• Zestawy rozszerzaczy wewnątrznaczyniowych firmy Cook
Przygotowanie pacjenta
1. Należy sprawdzić obowiązujące w placówce protokoły związane
ze znieczuleniem, leczeniem antykoagulantami i monitorowaniem
parametrów życiowych.
2. Ułożyć pacjenta na stole do badań obrazowych umożliwiającym
fluoroskopową wizualizację aorty od łuku aorty do rozwidleń tętnic
udowych.
3. Przy użyciu standardowej techniki chirurgicznej odsłonić wybraną tętnicę
udową wspólną.
4. Zapewnić odpowiednią kontrolę wybranego naczynia udowego w
odcinku bliższym i dalszym.
11.1 System odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z AAA (Rys. 2)
UWAGA: Wskazówki dotyczące umieszczania głównego trzonu lub Renu z
grupy stent-graftów wewnątrznaczyniowych Zenith AAA można znaleźć w
instrukcji użycia dołączonej do głównego trzonu lub Renu.
11.1.1 Przygotowanie/przepłukiwanie przeciwstronnej odnogi biodrowej
1. Jeśli dotyczy, usunąć wewnętrzny mandryn z szarą złączką (z kaniuli
wewnętrznej) oraz ochraniacz końcówki rozszerzacza (z końcówki
rozszerzacza). Zdjąć koszulkę Peel-Away z tylnej części zastawki
hemostatycznej. (Rys. 3) Unieść dystalną końcówkę systemu i
przepłukiwać przez kranik w zastawce hemostatycznej do chwili, gdy
płyn wypłynie z rowka do przepłukiwania w pobliżu końcówki koszulki
wprowadzającej. (Rys. 4) Kontynuować wstrzykiwanie pełnych 20 ml
roztworu płuczącego przez urządzenie. Przerwać wstrzykiwanie i zamknąć
kranik na rurce łączącej.
UWAGA: Jako płynu płuczącego do stent-graftów często używa się
heparynizowanego roztworu soli fizjologicznej.
2. Podłączyć strzykawkę z heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej
do złączki na dystalnej kaniuli wewnętrznej. Przepłukiwać do chwili, gdy
płyn pojawi się w dystalnej końcówce rozszerzacza. (Rys. 5)
UWAGA: Podczas przepłukiwania systemu, unieść dystalną końcówkę,
aby umożliwić usunięcie powietrza.
3. Nasączyć jałowe gaziki roztworem soli fizjologicznej i przetrzeć nimi
koszulkę wprowadzającą Flexor w celu uaktywnienia powłoki hydrofilnej.
Nawilżyć obficie zarówno koszulkę jak i rozszerzacz.
10.5 Wskazówki doboru średnicy urządzenia
Wyboru średnicy należy dokonać na podstawie średnicy naczynia zmierzonej
od ściany zewnętrznej do ściany zewnętrznej, a nie średnicy światła naczynia.
Dobranie zbyt małego lub zbyt dużego przyrządu może spowodować
niecałkowite uszczelnienie lub pogorszenie przepływu.
Tabela 10.5.1 Wskazówki doboru rozmiaru stent-graftu odnogi
biodrowej Spiral-Z AAA*
Średnica
docelowego
naczynia
biodrowego1,2
(mm)
Średnica
odnogi
biodrowej3
(mm)
Robocza
długość odnogi
biodrowej4
(mm)
Koszulka
wprowadzająca
(F)
≤8
9
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
9
11
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
10 - 12
13
39, 56, 74, 90, 107, 122
14
13 - 15
16
39, 56, 74, 90
14
Należy przestrzegać instrukcji podanych w poprzednim punkcie,
Przygotowanie/przepłukiwanie przeciwstronnej odnogi biodrowej, aby
zapewnić odpowiednie przepłukanie stent-graftu tożsamostronnej odnogi
biodrowej i aktywację powłoki hydrofilnej.
16 - 18
20
39, 56, 74, 90
16
11.1.3 Dostęp naczyniowy i angiografia
19 - 20
24
39, 56, 74, 90
16
11.1.2 Przygotowanie/przepłukiwanie tożsamostronnej odnogi biodrowej
1. Przy użyciu standardowej techniki nakłuć wybrane tętnice udowe
wspólne ultracienką igłą dotętniczą o rozmiarze (G) 18 UT lub 19 UT. Po
uzyskaniu dostępu do naczynia, wprowadzić:
• Prowadniki – standardowe 0,035 cala (0,89 mm) średnicy, 145 cm
długości, z końcówką J lub typu Bentson
• Koszulki o odpowiednim rozmiarze (np. 6 lub 8 F)
• Cewnik płuczący (często cieniodajne cewniki kalibrujące – np.
centymetrowy cewnik kalibrujący lub prosty cewnik płuczący)
2. Wykonać angiografię, aby ustalić poziom(y) rozwidlenia aortalnego i
rozwidleń biodrowych.
UWAGA: Jeśli do zagiętej kątowo szyi używany jest fluoroskop z
regulowanym kątem, może być konieczne wykonanie angiogramów przy
użyciu różnych projekcji.
UWAGA: Wparcie techniczne specjalistów ds. produktów firmy Cook
można uzyskać kontaktując się z miejscowym przedstawicielem firmy
Cook.
Maksymalna średnica wzdłuż proksymalnego miejsca mocowania.
Zaokrąglić zmierzoną średnicę aorty do jednego mm.
Dodatkowe informacje mogą mieć wpływ na dobór średnicy.
4
Całkowita długość odnogi = długość robocza + 22 mm stentu łączącego.
*Wszystkie wymiary są nominalne.
1
2
3
11 INSTRUKCJA UŻYCIA
Wymagania anatomiczne
• Średnica dostępowego naczynia biodrowo-udowego i jego morfologia
(minimalna skrzeplina, zwapnienie i/lub krętość) powinny odpowiadać
technikom dostępu naczyniowego i akcesoriom. Może być wymagana
technika protezy tętniczej.
• Dodatkowe wymagania anatomiczne można znaleźć w odpowiedniej
instrukcji użycia głównego trzonu lub Renu z grupy stentów
wewnątrznaczyniowych Zenith AAA. Kopia jest dostępna na stronie
www.cookmedical.com.
11.1.4 Umieszczanie i rozprężanie przeciwstronnej odnogi biodrowej
1. Umieścić intensyfikator obrazu tak, aby uwidocznić zarówno
przeciwstronną tętnicę biodrową wewnętrzną, jak i przeciwstronną
tętnicę biodrową wspólną.
2. Przed wprowadzeniem systemu podawania przeciwstronnej odnogi
biodrowej, wstrzyknąć kontrast przez przeciwstronną koszulkę udową aby
zlokalizować przeciwstronną tętnicę biodrową wewnętrzną.
3. Wprowadzić do tętnicy system podawania przeciwstronnej odnogi
biodrowej. Powoli przesuwać do przodu, aż do chwili gdy stent-graft
odnogi biodrowej będzie zachodzić na co najmniej jeden stent, bez
przekroczenia paska znacznika cieniodajnego umieszczonego 30 mm
od proksymalnego końca stent-graftu odnogi biodrowej wewnątrz
tożsamostronnego odgałęzienia głównego trzonu. (Rys. 6) Jeśli w trakcie
tego manewru występuje jakakolwiek tendencja do poruszania się
głównego trzonu stent-graftu, należy utrzymać go w danym położeniu
przez stabilizację szarego pozycjonera po stronie tożsamostronnej.
UWAGA: Pasek znacznika cieniodajnego jest umieszczony 30 mm od
proksymalnego końca stent-graftu odnogi biodrowej w celu oznaczenia
maksymalnego zakresu zachodzenia na siebie.
UWAGA: Jeśli podczas wsuwania systemu podawania odnogi biodrowej
napotkany zostanie opór, należy wymienić prowadnik na bardziej
sztywny. W krętych naczyniach anatomia może znacznie się zmienić
podczas wprowadzania systemów sztywnych prowadników i koszulek.
4. Potwierdzić położenie dystalnego końca stent-graftu odnogi biodrowej.
W razie potrzeby należy zmienić położenie stent-graftu odnogi biodrowej,
aby zapewnić drożność tętnicy biodrowej wewnętrznej, zachodzenie
na siebie co najmniej na długość jednego stentu i maksymalne
zachodzenie na siebie na 30 mm wewnątrz głównego trzonu stent-graftu
wewnątrznaczyniowego.
UWAGA: Dopilnować, aby zastawka hemostatyczna Captor na koszulce
wprowadzającej odnogi biodrowej była obrócona do otwartego
położenia. (Rys. 7)
5. W celu rozwinięcia należy przytrzymać stent-graft odnogi biodrowej
na miejscu chwytakiem na szarym pozycjonerze podczas wycofywania
koszulki. (Rys. 8 i 9) Dopilnować stałego przestrzegania zachodzenia na
siebie.
Przed użyciem odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z AAA z systemem
wprowadzającym Z-Trak należy się zapoznać z sugerowaną instrukcją użycia.
Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe wskazówki dotyczące umieszczania
urządzenia. Zmiany w następujących procedurach mogą być konieczne.
Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki pomocnicze dla lekarza i nie zastępuje
oceny lekarskiej.
Ogólne informacje o stosowaniu
• Przy stosowaniu odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z AAA z systemem
wprowadzającym Z-Trak należy posługiwać się standardowymi metodami
umieszczania koszulek dostępu naczyniowego, cewników prowadzących,
cewników angiograficznych i prowadników. Odnoga biodrowa Zenith
Spiral-Z AAA z systemem wprowadzającym Z-Trak jest zgodna z
prowadnikami o średnicy 0,035 cala (0,89 mm).
• Wszczepianie wewnątrznaczyniowych stent-graftów jest zabiegiem
chirurgicznym i możliwa jest utrata krwi z różnych przyczyn, co w niezbyt
częstych przypadkach wymaga interwencji (łącznie z przetoczeniem
krwi), aby zapobiec niepomyślnym rezultatom. Ważne jest monitorowanie
podczas całego zabiegu utraty krwi z zastawki hemostatycznej, ale
szczególne znaczenie ma to podczas manipulowania szarym pozycjonerem.
W razie nadmiernej utraty krwi po usunięciu szarego pozycjonera należy
rozważyć umieszczenie nienapełnionego balonu kształtującego lub
rozszerzacza systemu podawania w obrębie zastawki, co spowoduje
ograniczenie przepływu.
Przedimplantacyjne czynniki determinujące
Sprawdzić z planem przedimplantacyjnym, czy wybrano prawidłowe
urządzenie.
Do czynników determinujących należą:
1. Wybór tętnicy udowej do wprowadzenia systemu podawania (tzn.
określenie odpowiednich tętnic biodrowych przeciwstronnych i
tożsamostronnych)
2. Nachylenie kątowe szyi aorty, tętniaka i tętnic biodrowych
80
6. Wstrzymać wycofywanie koszulki bezpośrednio po zwolnieniu dystalnego
końca stent-graftu odnogi biodrowej.
7. Pod kontrolą fluoroskopową i po weryfikacji położenia stent-graftu
odnogi biodrowej należy zwolnić imadło sztyftowe, wycofać kaniulę
wewnętrzną w celu złączenia stożkowego rozszerzadła i szarego
pozycjonera. Docisnąć imadło sztyftowe. Trzymać koszulkę nieruchomo,
równocześnie wycofując szary pozycjoner z przymocowaną kaniulą
wewnętrzną.
8. Zamknąć zastawkę hemostatyczną Captor na koszulce wprowadzającej
odnogi biodrowej, obracając ją do oporu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. (Rys. 10)
9. Ponownie potwierdzić położenie prowadnika.
11.1.5 Umieszczanie i rozprężanie tożsamostronnej odnogi biodrowej
Angiogram końcowy
UWAGA: Upewnić się, że zastawka hemostatyczna Captor na koszulce
wprowadzającej głównego trzonu jest obrócona do otwartego położenia.
(Rys. 11)
12 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBRAZOWANIA I KONTROLA PO ZABIEGU
1. Umieścić cewnik angiograficzny tuż nad poziomem tętnic nerkowych.
Wykonać angiografię w celu potwierdzenia, że tętnice nerkowe są
drożne i nie ma przecieków wewnętrznych. Sprawdzić drożność tętnic
biodrowych wewnętrznych.
2. Potwierdzić, że nie ma przecieków wewnętrznych ani zapętleń i sprawdzić
położenie proksymalnych złotych znaczników cieniodajnych. Usunąć
koszulki, prowadniki i cewniki.
UWAGA: Jeśli wystąpią przecieki wewnętrzne lub inne problemy, należy
postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w sugerowanej instrukcji
użycia elementów pomocniczych do stent-graftu wewnątrznaczyniowego
Zenith AAA.
3. Zamknąć naczynia w standardowy sposób chirurgiczny.
Informacje na temat wskazówek dotyczących obrazowania i kontroli po
zabiegu można znaleźć w instrukcji użycia użytego głównego trzonu Zenith
AAA lub Renu. Kopia jest dostępna na stronie www.cookmedical.com.
1. Wykorzystać zestaw prowadnika i koszulki głównego trzonu stent-graftu
do wprowadzenia stent-graftu tożsamostronnej odnogi biodrowej.
Wsunąć łącznie rozszerzacz i koszulkę do koszulki głównego trzonu.
UWAGA: W krętych naczyniach położenie tętnic biodrowych
wewnętrznych może ulegać znacznym zmianom podczas wprowadzania
systemów sztywnych prowadników i koszulek.
2. Powoli przesuwać do przodu, aż do chwili, gdy stent-graft
tożsamostronnej odnogi biodrowej będzie zachodzić co najmniej na
długość jednego stentu wewnątrz tożsamostronnego odgałęzienia
głównego trzonu. (Rys. 12)
UWAGA: Jeśli wymagane jest zachodzenie na siebie na ponad 55 mm,
może być konieczne wzięcie pod uwagę użycia przedłużenia odnogi w
obszarze rozwidlenia po przeciwnej stronie.
UWAGA: Przy stosowaniu z konwerterem Renu należy dopilnować,
aby odnoga biodrowa zachodziła co najmniej na całą długość jednego
stentu odnogi biodrowej (tzn. proksymalnego stentu stent-graftu odnogi
biodrowej) wewnątrz konwertera Renu.
3. Potwierdzić położenie dystalnego końca stent-graftu odnogi biodrowej.
Jeśli to konieczne, zmienić położenie stent-graftu odnogi biodrowej, aby
zapewnić drożność tętnicy biodrowej wewnętrznej.
UWAGA: Dopilnować, aby zastawka hemostatyczna Captor na koszulce
wprowadzającej odnogi biodrowej była obrócona do otwartego
położenia. (Rys. 7)
4. W celu rozwinięcia należy ustabilizować stent-graft odnogi biodrowej
chwytakiem na szarym pozycjonerze podczas wycofywania koszulki
odnogi biodrowej. W razie potrzeby wycofać koszulkę głównego trzonu.
(Rys. 8 i 13)
5. Pod kontrolą fluoroskopową i po weryfikacji położenia odnogi biodrowej
należy zwolnić imadło sztyftowe, wycofać kaniulę wewnętrzną w celu
wprowadzenia stożkowego rozszerzadła do szarego pozycjonera.
Docisnąć imadło sztyftowe. Trzymać nieruchomo koszulkę głównego
trzonu, równocześnie wycofując koszulkę odnogi biodrowej i szary
pozycjoner z przymocowaną kaniulą wewnętrzną.
6. Zamknąć zastawkę hemostatyczną Captor na koszulce wprowadzającej
głównego trzonu, obracając ją do oporu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
7. Ponownie potwierdzić położenie prowadników. Pozostawić koszulkę i
prowadnicę na miejscu.
12.1 Ogólne
• Długoterminowa sprawność stent-graftów wewnątrznaczyniowych
stosowanych we wtórnych interwencjach wewnątrznaczyniowych z
zastosowaniem elementów dodatkowych nie została dotychczas ustalona.
• Wszyscy pacjenci powinni zostać poinformowani o tym, że leczenie
wewnątrznaczyniowe wymaga dożywotniej, regularnej kontroli w celu
oceny stanu zdrowia i działania stent-graftu wewnątrznaczyniowego.
Pacjenci ze specyficznymi objawami klinicznymi (np. przeciekami
wewnętrznymi, poszerzającymi się tętniakami lub zmianami struktury
lub położenia stent-graftu wewnątrznaczyniowego) powinni podlegać
wzmożonej kontroli.
• Pacjenci powinni zostać poinformowani o znaczeniu przestrzegania
harmonogramu kontroli, zarówno w ciągu pierwszego roku, jak później
w rocznych odstępach. Pacjentom należy powiedzieć, że regularna i
konsekwentna kontrola jest decydującą częścią zapewnienia ciągłości
bezpieczeństwa i efektywności leczenia wewnątrznaczyniowego AAA.
• Lekarze powinni ocenić każdego pacjenta indywidualnie i przepisać
(zaplanować) kontrolę zgodnie z potrzebami i okolicznościami dotyczącymi
każdego poszczególnego pacjenta. Minimalnych wymagań dotyczących
kontroli po zabiegu (opisane w instrukcji użycia użytego głównego
trzonu Zenith AAA lub Renu) należy przestrzegać nawet w przypadku
braku objawów klinicznych (np. bólu, drętwienia, osłabienia). Pacjenci
ze specyficznymi objawami klinicznymi (np. przeciekami wewnętrznymi,
poszerzającymi się tętniakami lub zmianami struktury lub położenia stentgraftu) powinni podlegać kontroli w krótszych odstępach czasu.
• Coroczne obrazowanie podczas kontroli powinno obejmować radiogramy
jamy brzusznej oraz badania tomografii komputerowej (TK), zarówno
z kontrastem jak i bez kontrastu. Jeśli powikłania nerkowe lub inne
czynniki wykluczają użycie środków kontrastowych, można wykonać
radiogramy jamy brzusznej, niekontrastowe TK i dupleksowe badanie
ultrasonograficzne.
• Połączenie obrazowania TK z kontrastem i bez kontrastu dostarcza
informacji o zmianach średnicy tętniaka, przecieku wewnętrznym,
drożności, krętości, postępie choroby, długości mocowania i innych
zmianach morfologicznych.
• Radiogramy jamy brzusznej dostarczają informacji o integralności
urządzenia (np. rozdzieleniu składników, złamaniu stentu).
• Dupleksowe badanie ultrasonograficzne dostarcza informacji o zmianach
średnicy tętniaka, przecieku wewnętrznym, drożności, krętości i postępie
choroby. W tych okolicznościach należy wykonać niekontrastowe badanie
TK, aby użyć go razem z badaniem USG. Badanie USG może być mniej
niezawodną i mniej czułą metodą diagnostyczną w porównaniu z TK.
• Minimalne wymagania kontroli pozabiegowej w zakresie obrazowania dla
pacjentów ze stent-graftami Zenith AAA opisano w instrukcji użycia użytego
głównego trzonu Zenith AAA lub Renu, którą można znaleźć na stronie
www.cookmedical.com. Pacjenci wymagający ściślejszej kontroli powinni
być doraźnie badani częściej.
11.1.6 Wprowadzenie balonu kształtującego
1. Przygotować balon kształtujący według poniższego opisu:
• Przepłukać światło prowadnika heparynizowaną solą fizjologiczną.
• Usunąć powietrze z balonu.
2. W ramach przygotowania do wprowadzenia balonu kształtującego,
otworzyć zastawkę hemostatyczną Captor, obracając ją w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. (Rys. 11)
3. Wsunąć balon kształtujący po prowadniku i przez zastawkę
hemostatyczną Captor systemu wprowadzania głównego trzonu do
poziomu tętnic nerkowych. Utrzymywać właściwe położenie koszulki.
4. Delikatnie zacisnąć zastawkę hemostatyczną Captor wokół balonu
kształtującego, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
(Rys. 10)
PRZESTROGA: Nie wolno napełniać balonu w naczyniu poza
stent‑graftem.
5. Rozprężyć balon kształtujący rozcieńczonym środkiem kontrastowym
(według zaleceń producenta) w obszarze najbardziej proksymalnego
pokrytego stentu i szyi podnerkowej, zaczynając od końca proksymalnego
i kierując się w stronę dystalną. (Rys. 14)
PRZESTROGA: Przed zmianą położenia balonu należy potwierdzić
jego całkowite opróżnienie.
PRZESTROGA: Zastawka hemostatyczna Captor musi być otwarta
przed repozycją balonu kształtującego.
6. Wycofać balon kształtujący do miejsca zachodzenia tożsamostronnego
odgałęzienia i rozprężyć.
PRZESTROGA: Zastawka hemostatyczna Captor musi być otwarta
przed repozycją balonu kształtującego.
7. Wycofać balon kształtujący do tożsamostronnego dystalnego miejsca
umocowania i rozprężyć go.
PRZESTROGA: Nie wolno napełniać balonu w naczyniu poza
stent‑graftem.
PRZESTROGA: Zastawka hemostatyczna Captor musi być otwarta
przed repozycją balonu kształtującego.
8. Opróżnić i usunąć balon kształtujący. Przenieść balon kształtujący na
prowadnik przeciwstronny i do systemu wprowadzania przeciwstronnej
odnogi biodrowej. Wsunąć balon kształtujący do miejsca zachodzenia
przeciwstronnego odgałęzienia i rozprężyć go.
PRZESTROGA: Przed zmianą położenia balonu należy potwierdzić
jego całkowite opróżnienie.
PRZESTROGA: Zastawka hemostatyczna Captor musi być otwarta
przed repozycją balonu kształtującego.
9. Wycofać balon kształtujący do dystalnego miejsca mocowania
przeciwstronnej odnogi biodrowej/naczynia i rozprężyć go. (Rys. 14)
PRZESTROGA: Nie wolno napełniać balonu w naczyniu poza
stent‑graftem.
10.Wyjąć balon kształtujący i zastąpić go cewnikiem angiograficznym, aby
wykonać angiogramy końcowe.
11.Usunąć lub wymienić wszystkie sztywne prowadniki, aby umożliwić
tętnicom biodrowym przyjęcie ich naturalnego położenia.
12.2 Dodatkowa obserwacja i leczenie pacjentów
Dodatkową obserwację i ewentualne leczenie zaleca się w przypadku:
• Tętniaków z przeciekiem wewnętrznym typu I
• Tętniaków z przeciekiem wewnętrznym typu III
• Powiększenie tętniaka ≥5 mm od maksymalnej średnicy (niezależnie od
wystąpienia przecieku)
• Przemieszczenia
• Niedostatecznej długości przylegania
Rozważenie ponownej interwencji lub przejście do otwartej operacji
naprawczej powinno obejmować ocenę chorób towarzyszących pacjenta
przez lekarza nadzorującego, oczekiwaną długość życia i osobistą decyzję
pacjenta. Pacjentów należy poinformować, że po umieszczeniu stent-graftu
wewnątrznaczyniowego możliwe są kolejne interwencje, w tym z użyciem
cewnika i otwartej operacji.
12.3 Informacje dotyczące RM
Badania niekliniczne wykazały, że stent-graft odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z
AAA jest warunkowo zgodny ze środowiskiem rezonansu magnetycznego.
Skanowanie stent-graftu można bezpiecznie przeprowadzić natychmiast po
założeniu pod następującymi warunkami:
Statyczne pole magnetyczne
• Statyczne pole magnetyczne o indukcji 3,0 T lub mniejszej
• Gradient przestrzenny pola magnetycznego najwyżej 720 gausów/cm
Ocenę niekliniczną przeprowadzono w systemie RM o indukcji 3 T (General
Electric Excite) o maksymalnym gradiencie przestrzennym pola magnetycznego
720 gausów/cm, mierzonego gausomierzem w położeniu statycznego
pola magnetycznego odpowiednim dla pacjenta (tzn. poza osłoną skanera,
dostępnym dla pacjenta lub osoby).
Nagrzewanie związane z RM
Systemy o indukcji 1,5 T:
• Statyczne pole magnetyczne o indukcji 1,5 T
• Maksymalny swoisty współczynnik pochłaniania promieniowania (SAR)
uśredniony dla całego ciała, wynoszący 2 W/kg dla 15 minut skanowania
(tzn. na sekwencję skanowania)
W badaniu nieklinicznym, odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA spowodowała
wzrost temperatury najwyżej o 2,1 °C przy maksymalnym swoistym
współczynniku pochłaniania promieniowania (SAR) uśrednionym dla całego
81
ciała wynoszącym 2,9 W/kg przez 15 minut skanowania RM w skanerze RM,
Siemens Medical Magnetom, o indukcji 1,5 T, oprogramowanie Numaris/4,
wersja Syngo MR 2002B DHHS. Maksymalny swoisty współczynnik pochłaniania
uśredniony dla całego ciała (SAR) wynosił 2,9 W/kg, co odpowiada wartości
2,1 W/kg mierzonej metodą kalorymetrii.
Systemy o indukcji 3,0 T:
• Statyczne pole magnetyczne o indukcji 3,0 T
• Maksymalny swoisty współczynnik pochłaniania promieniowania (SAR)
uśredniony dla całego ciała, wynoszący 2 W/kg dla 15 minut skanowania (tzn.
na sekwencję skanowania)
W badaniu nieklinicznym, odnoga biodrowa Zenith Spiral-Z AAA spowodowała
wzrost temperatury najwyżej o 2,6 °C przy maksymalnym swoistym
współczynniku pochłaniania promieniowania (SAR) uśrednionym dla całego ciała
wynoszącym 2,9 W/kg przez 15 minut skanowania RM w skanerze RM Excite,
GE Electric Healthcare, o indukcji 3,0 T, oprogramowanie 14X.‌M5. Maksymalny
swoisty współczynnik pochłaniania promieniowania (SAR) uśredniony dla całego
ciała wynosił 2,9 W/kg, co odpowiada wartości 2,7 W/kg mierzonej metodą
kalorymetrii.
Artefakt obrazu
Artefakt obrazu rozciąga się na cały obszar anatomiczny zawierający stentgraft, zaciemniając widok bezpośrednio przyległych struktur anatomicznych w
obrębie około 5 cm od stent-graftu, a także cały stent-graft i jego światło, przy
skanowaniu w badaniu nieklinicznym, z zastosowaniem sekwencji: szybkiego
echa spinowego, w systemie RM Excite, GE Electric Healthcare o indukcji 3,0 T, z
oprogramowaniem G3.0-052B, z cewką częstotliwości radiowych dla ciała.
Dla wszystkich skanerów artefakt obrazu rozprasza się wraz ze wzrostem
odległości od urządzenia do obszaru zainteresowania. Skany MRI głowy, szyi i
kończyn dolnych można otrzymać bez artefaktów obrazu. Artefakt obrazu może
być obecny w badaniach obszaru jamy brzusznej, w zależności od odległości
stent-graftu od obszaru zainteresowania.
Firma Cook zaleca, aby pacjent zarejestrował w MedicAlert Foundation warunki
MRI ujawnione w niniejszej instrukcji użycia. Dane kontaktowe MedicAlert
Foundation są następujące:
Adres: Telefon: Faks: URL: MedicAlert Foundation International
2323 Colorado Avenue
Turlock, CA 95382, USA
+1 888-633-4298 (bezpłatny)
+1 209-668-3333 spoza obszaru USA
+1 209-669-2450
www.medicalert.org
13 INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSERWACJI PACJENTÓW
Oprócz instrukcji użycia, w opakowaniu odnogi biodrowej Zenith Spiral-Z AAA z
systemem wprowadzającym Z-Trak znajduje się Formularz śledzenia urządzenia,
który personel szpitala powinien wypełnić i przesłać do firmy Cook, w celu
rejestracji wszystkich pacjentów, którzy otrzymują odnogę biodrową Zenith
Spiral-Z AAA (zgodnie z przepisami federalnymi Stanów Zjednoczonych).
82
PORTUGUÊS
do tamanho/diâmetro são fundamentais para a realização de reparação
endovascular.
• Para saber os requisitos de escolha do tamanho/diâmetro e uma lista dos
elementos anatómicos chave que podem afectar a exclusão bem sucedida
de um aneurisma utilizando um corpo principal ou Renu da família de
produtos da prótese endovascular AAA Zenith, consulte as instruções de
utilização apropriadas.
• É necessário um acesso ilíaco ou femoral adequado para inserir o dispositivo
na vasculatura. O diâmetro (medido de parede interior a parede interior) e
a morfologia (tortuosidade mínima, doença oclusiva e/ou calcificação) do
vaso de acesso devem ser compatíveis com as técnicas de acesso vascular e
os sistemas de colocação de uma bainha introdutora vascular de 14 a 16 Fr.
Os vasos que apresentem calcificação significativa, oclusão, tortuosidade
ou se encontrem revestidos por trombos podem impedir a colocação da
prótese endovascular e/ou aumentar o risco de embolização. Poderá ser
necessária uma técnica de criação de via vascular para ser bem sucedido em
alguns doentes.
• A extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z com o sistema de introdução
Z-Trak não é recomendada em doentes que não possam tolerar os agentes
de contraste necessários aos exames imagiológicos de seguimento intra- e
pós-operatório. Todos os doentes deverão ser monitorizados de perto e o
seu estado regularmente verificado relativamente a alterações no estado da
sua doença e da integridade da endoprótese.
• Não se recomenda a utilização da extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z
com o sistema de introdução Z-Trak em doentes que excedam os
limites de peso e/ou tamanho, que possam comprometer ou impedir os
procedimentos imagiológicos necessários.
• A incapacidade em manter a permeabilidade de, pelo menos, uma artéria
ilíaca interna ou a oclusão de uma artéria mesentérica inferior indispensável
pode aumentar o risco de isquemia pélvica/intestinal.
• A presença de múltiplas artérias lombares grandes, permeáveis, trombo
mural ou uma artéria mesentérica inferior permeável pode predispor
o doente para fugas intra-aneurismais do Tipo II. Os doentes com
coagulopatias impossíveis de corrigir podem igualmente ter um risco
aumentado de fugas intra-aneurismais do Tipo II ou de complicações
hemorrágicas.
• A extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z não foi avaliada clinicamente
de forma categórica; no entanto, o seu desempenho é representado pela
extremidade ilíaca da prótese endovascular AAA Zenith (uma versão
anterior do dispositivo), que não foi avaliado nos seguintes grupos de
doentes:
• lesões traumáticas da aorta;
• aneurismas com fuga, com rotura iminente ou rotos;
• aneurismas micóticos;
• pseudoaneurismas resultantes da colocação prévia de uma prótese;
• revisão de próteses endovasculares previamente colocadas;
• coagulopatia impossível de corrigir;
• artéria mesentérica indispensável;
• doença genética do tecido conjuntivo (ex., síndrome de Marfan ou de
Ehlers-Danlos);
• aneurismas concomitantes da aorta torácica ou toraco-abdominais;
• doentes com infecções sistémicas activas;
• mulheres grávidas ou em período de amamentação;
• doentes com obesidade mórbida;
• doentes com menos de 18 anos;
• elementos anatómicos chave que não estão dentro dos requisitos de
escolha de tamanho/diâmetro especificados nas instruções de utilização
apropriadas do corpo principal ou da prótese Renu.
• A selecção bem sucedida do doente requer exames de imagiologia
específicos e medições exactas; consulte a secção 4.3, Técnicas de
medição e imagiologia antes do procedimento.
• O médico deve dispor de todos os comprimentos e diâmetros dos
dispositivos necessários para concluir o procedimento, especialmente
quando não houver certeza das medições (diâmetros/comprimentos de
tratamento) de planeamento do caso efectuadas no período pré-operatório.
Esta abordagem permite uma maior flexibilidade intra-operatória para
conseguir bons resultados com o procedimento.
EXTREMIDADE ILÍACA AAA ZENITH® SPIRAL-Z COM O
SISTEMA DE INTRODUÇÃO Z-TRAK™
Instruções de utilização sugeridas
Leia com atenção todas as instruções. O não seguimento das instruções,
advertências e precauções poderá originar graves consequências cirúrgicas ou
lesões nos doentes.
ATENÇÃO: A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a
médicos ou mediante receita médica.
ATENÇÃO: Todos os conteúdos da bolsa exterior (incluindo o sistema
de introdução e as próteses endovasculares) são fornecidos estéreis,
exclusivamente para utilização única.
Existem sete instruções de utilização sugeridas aplicáveis à linha de produtos
Zenith. Estas instruções de utilização descrevem as instruções de utilização
sugeridas para a extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z. Para mais informações
sobre outros componentes aplicáveis Zenith, consulte as seguintes instruções
de utilização:
• Prótese endovascular AAA Zenith (corpo principal da prótese endovascular
AAA Zenith);
• Componente do corpo principal da prótese endovascular AAA Zenith Flex®,
• Prótese auxiliar AAA Zenith Renu® (extensão do corpo principal e
configurações do conversor);
• Prótese endovascular AAA Zenith Fenestrated;
• Prótese endovascular ilíaca Zenith Branch;
• Componentes auxiliares da prótese endovascular AAA Zenith (extensões do
corpo principal da prótese endovascular AAA Zenith, extensões da
extremidade ilíaca, conversores e tampões ilíacos); e
• Cateter de balão Coda®.
1 DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO
1.1 Extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z
A extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z deve ser utilizada em conjunto com
os corpos principais AAA Zenith (Flex, Fenestrated, e Branch) ou Renu e é
uma parte de um sistema modular que consiste em múltiplos componentes,
mais concretamente de um corpo principal bifurcado e duas extremidades
ilíacas. (Fig. 1) As extremidades ilíacas são fabricadas em tecido de poliéster
entrançado em toda a sua espessura, suturado a dois stents em aço inoxidável
auto-expansíveis Cook-Z®, e um stent em espiral de nitinol contínua com fios
de sutura de poliéster entrançado e de polipropileno monofilamentoso. A
prótese é totalmente revestida por stents de forma a fornecer a estabilidade e a
força expansora necessárias para abrir o lúmen da prótese durante a expansão.
Além disso, os stents Cook-Z, que se encontram nas extremidades da prótese,
proporcionam a fixação necessária e a selagem da prótese à parede do vaso.
1.2 Sistema de colocação
A extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z é enviada pré-carregada num sistema
de introdução Z-Trak de 14 Fr ou 16 Fr. (Fig. 2) O sistema de colocação foi
concebido para facilitar a utilização com uma preparação mínima. Todos os
sistemas são compatíveis com um fio guia de 0,035 polegadas (0,89 mm).
Para uma hemóstase adicional, poderá desapertar ou apertar a válvula
hemostática Captor™ para introduzir os dispositivos auxiliares na bainha e/‌ou
retirá-los da mesma. Além disso, o sistema de colocação inclui uma bainha
introdutora Flexor® resistente a dobras e com revestimento hidrófilo. Ambas
as características se destinam a melhorar as capacidades de controlo do
dispositivo nas artérias ilíacas e aorta abdominal.
2 INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
A extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z com o sistema de introdução Z-Trak
é indicada para utilização com a família de produtos da prótese endovascular
AAA Zenith, incluindo a prótese endovascular AAA Zenith Flex, a prótese
auxiliar Zenith Renu e a prótese endovascular AAA Zenith Fenestrated, ou a
prótese ilíaca endovascular Zenith Branch, durante um procedimento primário
ou secundário em doentes que tenham acesso ilíaco/femoral adequado
compatível com os sistemas de introdução necessários. A prótese é utilizada
em combinação com estes produtos para o tratamento endovascular de
aneurismas aórticos abdominais e aorto-ilíacos.
4.3 Técnicas de medição e imagiologia antes do procedimento
3 CONTRA-INDICAÇÕES
• A não realização de uma TAC sem contraste poderá não permitir a
apreciação de calcificação ilíaca ou aórtica, o que poderá impedir o acesso
ou uma fixação e selagem do dispositivo fiáveis.
• A reconstrução da espessura >3 mm da imagem antes do procedimento
poderá dificultar a escolha correcta do tamanho do dispositivo ou
impossibilitar a apreciação de estenoses focais com TAC.
• A experiência clínica indica que a angiotomografia computorizada (angioTAC) em espiral com contraste e com reconstrução tridimensional, constitui
a modalidade imagiológica fortemente recomendada para avaliar com
exactidão a anatomia do doente antes de este ser alvo de tratamento com
a extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z. Caso a angio-TAC em espiral
melhorada com contraste e com reconstrução tridimensional não esteja
disponível, o doente deverá ser encaminhado para estabelecimentos com
essas capacidades.
• Os médicos recomendam que a angiografia deverá mostrar as bifurcações
das artérias ilíacas de modo a que as artérias ilíacas comuns distais estejam
bem definidas bilateralmente em relação à origem das artérias ilíacas
internas, antes da expansão dos componentes da extremidade ilíaca.
A extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z com o sistema de introdução Z-Trak é
contra-indicada em:
• Doentes com sensibilidade ou alergias conhecidas ao aço inoxidável,
poliéster, solda (estanho, prata), polipropileno, nitinol ou ouro.
• Doentes com uma infecção sistémica ou local que possam aumentar o risco
de infecção da prótese endovascular.
4 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
4.1 Geral
• Leia com atenção todas as instruções. O não seguimento das instruções,
advertências e precauções poderá originar graves consequências ou lesões
nos doentes.
• Em procedimentos de implantação ou de intervenção secundária, deve
estar sempre disponível uma equipa de cirurgia qualificada caso seja
necessária a conversão para reparação por cirurgia aberta.
• A extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z com o sistema de introdução
Z-Trak deve ser utilizada apenas por médicos e equipas qualificadas em
técnicas de intervenção vascular (técnicas com utilização de cateteres
ou técnicas cirúrgicas) e na utilização deste dispositivo. O panorama da
formação específica necessária é descrito na secção 10.1, Formação de
médicos.
• Intervenções endovasculares adicionais ou a conversão para cirurgia
aberta padrão de reparação após reparação endovascular inicial deve ser
considerada no caso de doentes que apresentem aneurismas em expansão,
uma diminuição inaceitável do comprimento de fixação (sobreposição
do vaso e do componente) e/ou fugas intra-aneurismais. Um aumento do
tamanho do aneurisma e/ou fuga intra-aneurismal persistente ou migração
poderão conduzir à rotura do aneurisma.
• Poderão ser necessárias intervenções secundárias ou procedimentos
cirúrgicos em doentes que apresentem um fluxo sanguíneo reduzido
através do ramo da prótese e/ou fugas.
Diâmetros
Utilizando a TAC, as medições dos diâmetros devem ser determinadas a partir
do diâmetro do vaso, de parede exterior a parede exterior (e não da medição
do lúmen), para auxiliar na escolha adequada do tamanho/diâmetro do
dispositivo e na selecção do mesmo. O exame de TAC em espiral melhorada
com contraste deve iniciar-se 1 cm acima do eixo celíaco e continuar pelas
cabeças femorais num corte de espessura axial de 3 mm ou menos.
Comprimentos
Utilizando a TAC, as medições do comprimento devem ser determinadas para
avaliar com exactidão o comprimento, bem como seleccionar os componentes
da extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z. Estas reconstruções devem ser
realizadas em plano sagital, frontal e tridimensional.
• Todos os doentes devem ser informados de que o tratamento endovascular
requer um seguimento regular, durante toda a vida, para avaliação da sua
saúde e do desempenho da sua prótese endovascular. Os doentes com
determinados achados clínicos (ex., fugas intra-aneurismais, aneurismas em
expansão ou alterações na estrutura ou posição da prótese endovascular)
devem ter um seguimento mais intensivo. As orientações específicas do
4.2 Selecção, tratamento e seguimento dos doentes
• É necessário um local de fixação distal na artéria ilíaca para a prótese Zenith
Spiral-Z com mais de 10 mm de comprimento e 7,5 a 20 mm de diâmetro
(medido de parede exterior a parede exterior). Estas medições para escolha
83
seguimento são descritas na secção 12, ORIENTAÇÕES RELATIVAS À
IMAGIOLOGIA E AO SEGUIMENTO PÓS-OPERATÓRIO.
• A extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z com o sistema de introdução
Z-Trak não é recomendada em doentes que não possam ser submetidos a,
ou que se recusem a cumprir com os exames imagiológicos e estudos de
implantação necessários no pré-operatório e pós-operatório conforme é
descrito na secção 12, ORIENTAÇÕES RELATIVAS À IMAGIOLOGIA E AO
SEGUIMENTO PÓS-OPERATÓRIO.
• Depois de a prótese endovascular ser colocada, os doentes devem ser
monitorizados regularmente relativamente à existência de fluxo à volta da
prótese, crescimento do aneurisma ou alterações na estrutura ou posição
da prótese endovascular. No mínimo, devem realizar-se anualmente exames
imagiológicos, que incluam: 1) radiografias abdominais para examinar a
integridade do dispositivo (separação entre os componentes ou fractura do
stent) e 2) TAC com e sem contraste para examinar alterações do aneurisma,
fluxo à volta da prótese, permeabilidade, tortuosidade e doença progressiva.
Caso existam complicações renais ou outros factores que impeçam a
utilização de meios de contraste, as radiografias abdominais e ecografias
duplex poderão fornecer informações semelhantes.
• Para uma hemóstase adicional, poderá desapertar ou apertar a válvula
hemostática Captor para acomodar a inserção e subsequente remoção de
um balão de moldagem.
4.7 Informação sobre RMN
Testes não clínicos demonstraram que é possível realizar exames de RMN
com a extremidade ilíaca da prótese AAA Zenith Spiral-Z, desde que sejam
respeitadas determinadas condições (MR Conditional). Pode ser submetida
a exames com segurança imediatamente após a colocação, nas seguintes
condições:
Campo magnético estático
• Campo magnético estático igual ou inferior a 3,0 Tesla
• Campo magnético de gradiente espacial mais elevado de 720 Gauss/cm
Foi realizada uma avaliação não clínica num sistema de RMN de 3 Tesla (General
Electric Excite) com campo magnético de gradiente espacial máximo de
720 Gauss/cm conforme medido com um gaussímetro posicionado no campo
magnético estático relevante para o doente (ou seja, fora da cobertura do
dispositivo, acessível a um doente ou indivíduo).
4.4 Escolha do dispositivo
Aquecimento relacionado com RMN
• Recomenda-se veementemente a adesão estrita às orientações de
escolha de tamanho/diâmetro constantes nas instruções de utilização
da extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z ao seleccionar o tamanho
apropriado do dispositivo (Tabela 10.5.1). Incluiu-se nas orientações de
escolha do tamanho/diâmetro das instruções de utilização um dispositivo
sobredimensionado apropriado. A escolha de tamanho/diâmetro fora
destes limites pode resultar em fuga intra-aneurismal e fractura, migração,
dobragem para dentro ou compressão do dispositivo.
Sistemas de 1,5 Tesla:
• Campo magnético estático de 1,5 Tesla
• Valor máximo da taxa de absorção específica (SAR) média para o corpo
inteiro foi de 2 W/kg durante 15 minutos de exame (ou seja, por sequência
de exames)
Em testes não clínicos, a extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z produziu
uma subida de temperatura inferior ou igual a 2,1 °C a um valor máximo da
taxa de absorção específica (SAR) média para o corpo inteiro de 2,9 W/kg,
durante 15 minutos de exame de RMN num dispositivo de RMN de 1,5 Tesla,
da Siemens Medical Magnetom, com software Numaris/4, versão Syngo MR
2002B DHHS. O valor máximo da taxa de absorção específica (SAR) média para
o corpo inteiro foi de 2,9 W/kg, o que corresponde a um valor de calorimetria
medido de 2,1 W/kg.
4.5 Procedimento de implantação
(Consulte a secção 11, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO)
• É necessário o recurso a imagiologia apropriada durante o procedimento
para posicionar com êxito a extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z e
garantir a sua aposição exacta à parede do vaso.
• Não curve nem dobre o sistema de colocação. Caso contrário, poderá
danificar o sistema de colocação e a extremidade ilíaca da prótese AAA
Zenith Spiral-Z.
• Para evitar qualquer torção da prótese endovascular durante uma qualquer
rotação do sistema de colocação, tenha o cuidado de rodar todos os
componentes do sistema em conjunto (desde a bainha externa até à cânula
interior).
• Se sentir resistência durante a progressão do fio guia ou do sistema de
colocação, não continue a avançar nenhuma parte do sistema de colocação.
Pare e avalie a causa da resistência; podem ocorrer lesões no vaso e danos
no cateter ou na prótese. Tenha especial cuidado em áreas de estenose,
trombose intravascular ou em vasos calcificados ou tortuosos.
• A expansão parcial acidental ou a migração da endoprótese pode exigir
remoção cirúrgica.
• A não ser que esteja indicado do ponto de vista médico, não expanda a
extremidade ilíaca AAA Zenith Spiral-Z num local onde ocluam artérias
necessárias ao aporte sanguíneo a órgãos ou a extremidades.
• Não tente voltar a colocar a prótese na bainha após expansão parcial ou
total.
• A colocação incorrecta e/ou a selagem incompleta da extremidade ilíaca
AAA Zenith Spiral-Z no interior do vaso pode resultar num aumento do risco
de fuga intra-aneurismal, migração ou oclusão a