Bosch HBC84KE53 de handleiding


Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Bosch HBC84KE53 de handleiding | Manualzz

Magnetron-compactoven

HBC84KE53

[nl] Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

[nl]Gebruiksaanwijzing

Belangrijke veiligheidsvoorschriften........................................4

Oorzaken van schade........................................................................6

Uw nieuwe apparaat...................................................................7

Bedieningspaneel ...............................................................................7

Toetsen en indicatie ...........................................................................7

Temperatuurkeuzeknop.....................................................................7

Functiekeuzeknop...............................................................................7

Binnenruimte........................................................................................8

De toebehoren ............................................................................8

Toebehoren plaatsen .........................................................................8

Extra toebehoren.................................................................................8

Klantenservice ­

artikelen.....................................................................9

Voor het eerste gebruik .............................................................9

Tijd instellen .........................................................................................9

De oven opwarmen ............................................................................9

Toebehoren reinigen ..........................................................................9

Oven instellen .............................................................................9

Verwarmingsmethode en temperatuur ...........................................9

De magnetron ...........................................................................10

Aanwijzingen voor de vormen ....................................................... 10

Magnetronvermogens ..................................................................... 10

Magnetron instellen ......................................................................... 10

Magnetroncombi ­

functie .........................................................11

Magnetroncombifunctie instellen .................................................. 11

1,2,3 ­

Serie instelling.................................................................11

Serie-instelling instellen .................................................................. 11

Tijdfuncties instellen................................................................11

Kookwekker ...................................................................................... 12

Tijdsduur ............................................................................................ 12

Eindtijd ............................................................................................... 12

Tijd ...................................................................................................... 13

Kinderslot..................................................................................13

Kinderslot inschakelen.................................................................... 13

Kinderslot uitschakelen................................................................... 13

Kinderslot bij de automatische programma's ............................ 13

Basisinstellingen wijzigen.......................................................14

Automatische uitschakeling....................................................14

Onderhoud en reiniging...........................................................14

Schoonmaakmiddelen .................................................................... 15

Reiniging van de glazen afscherming ......................................... 15

Reiniging van de ovenruiten .......................................................... 16

Storingstabel.............................................................................17

Storingstabel..................................................................................... 17

Ovenlamp vervangen ...................................................................... 17

Deurdichting vervangen.................................................................. 18

Servicedienst ............................................................................18

E ­ nummer en FD ­

nummer.............................................................. 18

Energie ­

en milieutips ..............................................................19

Energie besparen ............................................................................ 19

Milieuvriendelijk afvoeren ............................................................... 19

Automatische programma's ....................................................19

Instellen.............................................................................................. 19

Ontdooien en garen met de automatische programma's........ 20

Voor u in onze kookstudio getest ...........................................22

Ontdooien, verwarmen en garen met de magnetron ............... 22

Tips voor de magnetron ................................................................. 25

Taart, cake en gebak ...................................................................... 25

Tips voor het bakken ...................................................................... 26

Braden en grillen.............................................................................. 27

Tips voor het braden en grillen ..................................................... 30

Ovenschotels, gegratineerde gerechten, toast .......................... 30

Kant-en-klaar producten ................................................................. 31

Testgerechten ...........................................................................31

Bakken............................................................................................... 32

Grillen................................................................................................. 32

Acrylamide in levensmiddelen ................................................32

Produktinfo

Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: www.bosch-home.com

en in de online-shop: www.bosch-eshop.com

3

4

:

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u uw apparaat goed en veilig bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om door te geven aan een volgende eigenaar.

Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw.

Neem het speciale installatievoorschrift in acht.

Controleer het apparaat na het uitpakken.

Niet aansluiten in geval van transportschade.

Alleen een daartoe bevoegd vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Bij schade door een verkeerde aansluiting maakt u geen aanspraak op garantie.

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Gebruik het uitsluitend voor het bereiden van gerechten en drank. Zorg ervoor dat het apparaat onder toezicht gebruikt wordt. Het toestel alleen gebruiken in gesloten ruimtes.

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan

8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de aansluitkabel.

Toebehoren altijd op de juiste manier in de binnenruimte plaatsen. Zie beschrijving toebehoren in de gebruiksaanwijzing.

Risico van brand!

Brandbare voorwerpen die in de binnenruimte worden bewaard kunnen vlam vatten. Bewaar geen brandbare voorwerpen in de binnenruimte. Open nooit de deur wanneer er sprake is van rookontwikkeling in het apparaat. Het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

Risico van brand!

Wanneer de apparaatdeur geopend wordt, ontstaat er een luchtstroom. Het bakpapier kan dan de verwarmingselementen raken en vlam vatten. Tijdens het voorverwarmen mag er nooit bakpapier los op de toebehoren liggen. Verzwaar het bakpapier altijd met een vorm. Bakpapier alleen op het benodigde oppervlak leggen. Het bakpapier mag niet uitsteken over de toebehoren.

Risico van brand!

Het is gevaarlijk wanneer het toestel niet volgens de voorschriften wordt gebruikt en er kan schade ontstaan.

Het is niet toegestaan om gerechten of kleding te drogen of pantoffels, warmte- of graankussens, sponzen, vochtige schoonmaakdoekjes en dergelijke te verwarmen.

Verwarmde pantoffels, warmte- of graankussens kunnen bijvoorbeeld ook na uren nog vlam vatten. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bereiden van gerechten en drank.

Risico van brand!

Levensmiddelen kunnen vlam vatten.

Nooit levensmiddelen opwarmen in verpakkingen die bestemd zijn om ze warm te houden.

Levensmiddelen nooit zonder toezicht verwarmen in voorwerpen van kunststof, papier of ander brandbaar materiaal.

Bij de magnetron nooit een te groot vermogen of te lange tijdsduur instellen.

Houd u aan de opgaven in deze gebruiksaanwijzing.

Nooit levensmiddelen drogen met de magnetron.

Nooit levensmiddelen met weinig water, zoals bijv. brood, met een te hoog magnetronvermogen of te lange -tijd ontdooien of verwarmen.

Risico van brand!

Spijsolie kan vlam vatten. Warm nooit uitsluitend spijsolie op met de magnetron.

Het toestel wordt zeer heet. Wordt het apparaat in een inbouwmeubel met decordeur geplaatst, dan ontstaat er een concentratie van hitte wanneer de deur gesloten is. Het toestel alleen gebruiken met open decordeur.

Kans op explosie!

Vloeistof of andere voedingsmiddelen in dicht afgesloten vormen kunnen exploderen. Nooit vloeistof of andere voedingsmiddelen verhitten in dicht afgesloten vormen.

Ernstig gezondheidsrisico!

Bij een gebrekkige reiniging kan het oppervlak van het toestel beschadigd raken. Dan kan er microgolfenergie vrijkomen. Het toestel regelmatig reinigen en voedingsresten direct verwijderen.

Binnenruimte, deurdichting, deur en deuraanslag altijd schoon houden; zie ook het hoofdstuk Onderhoud en reiniging .

Wanneer de deur van de binnenruimte of de deurdichting beschadigd is, kan er microgolfenergie vrijkomen. Het toestel nooit gebruiken wanneer de deur van de binnenruimte of deurdichting beschadigd is. Contact opnemen met de klantenservice.

Bij toestellen waarvan de afdekking van de behuizing niet is afgedekt komt microgolfenergie vrij. De afdekking van de behuizing nooit verwijderen. Neem voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden contact op met de klantendienst.

Ernstig gezondheidsrisico!

Het klaarmaken van gerechten met de magnetron zonder rooster leidt tot overbelasting van het apparaat. De glazen afdekplaat kan breken. Gerechten altijd klaarmaken met rooster en geschikte toebehoren.

Kans op een elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit.

Contact opnemen met de klantenservice.

De kabelisolatie van hete toestelonderdelen kan smelten. Zorg ervoor dat er nooit aansluitkabels van elektrische toestellen in contact komen met hete onderdelen van het apparaat.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

Bij vervanging van de lamp in de binnenruimte staan de contacten van de lampfitting onder stroom. Trek voordat u tot vervanging overgaat de netstekker uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.

Een defect toestel kan een schok veroorzaken. Een defect toestel nooit inschakelen. De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

Kans op een elektrische schok!

Het apparaat werkt met hoogspanning.

Nooit de behuizing verwijderen.

Bij gebruik van een verkeerde braadthermometer kan de isolatie beschadigd raken. Gebruik alleen de braadthermometer die bestemd is voor het toestel.

Risico van verbranding!

Het toestel wordt zeer heet. Nooit de hete vlakken in de binnenruimte of verwarmingselementen aanraken. Het apparaat altijd laten afkoelen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Toebehoren of vormen worden zeer heet.

Neem hete toebehoren en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

Risico van verbranding!

Alcoholdampen kunnen in de binnenruimte vlam vatten. Nooit gerechten klaarmaken die een hoog percentage alcohol bevatten. Alleen kleine hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage gebruiken. De deur van het toestel voorzichtig openen.

Risico van verbranding!

Levensmiddelen met een vaste schil of pel kunnen tijdens, maar ook nog na het opwarmen, exploderen. Nooit eieren koken in de schil of hardgekookte eieren opwarmen. Nooit schaal- en kreeftachtige dieren koken. Bij spiegeleieren of eieren in een glas dient u eerst de dooier door te prikken. Bij levensmiddelen met een vaste schil of pel, bijv. appels, tomaten, aardappelen en worstjes, kan de schil knappen. Prik voor het opwarmen gaatjes in de schil of pel.

De warmte wordt niet gelijkmatig verdeeld in de babyvoeding. Warm nooit babyvoeding op in gesloten vormen.

Verwijder altijd het deksel of de speen. Na het verwarmen goed roeren of schudden.

Controleer de temperatuur voordat u het kind de voeding geeft.

Verhitte gerechten geven warmte af. De vormen kunnen heel heet worden. Neem

5

vormen en toebehoren altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

Risico van verbranding!

De verpakking van luchtdicht verpakte levensmiddelen kan barsten. Houd u altijd aan de opgaven op de verpakking. Neem gerechten altijd met een pannenlap uit de binnenruimte.

Risico van verbranding!

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. De deur van het toestel voorzichtig openen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Door water in de hete binnnruimte kan hete waterdamp ontstaan. Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan. Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder dat er bellen ontstaan. Al bij een kleine trilling van de vorm kan de hete vloeistof dan plotseling hevig overkoken en opspatten. Zorg ervoor dat er tijdens het verwarmen altijd een lepel in de vorm staat. Zo wordt kookvertraging voorkomen.

Risico van letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit springen.

Geen schraper, scherpe of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.

Ongeschikte vormen kunnen barsten.

Vormen van porselein en keramiek kunnen kleine gaatjes hebben in de handgrepen en deksels. Achter deze gaatjes bevindt zich een lege ruimte. Als er vocht in deze ruimte komt, kan dit barsten veroorzaken in de vormen. Alleen vormen gebruiken die geschikt zijn voor de magnetron.

Oorzaken van schade

Attentie!

Het ontstaan van vonken: Metaal - bijv. de lepel in het glas - moet minstens 2 cm van de ovenwanden en de binnenkant van de deur verwijderd zijn. Door vonken kan het glas aan de binnenkant van de deur worden vernietigd.

Bakplaat, bakpapier, aluminiumfolie of vormen op de bodem van de binnenruimte: Plaats geen bakplaat of vormen op de bodem van de binnenruimte. Geen aluminiumfolie op de bodem van de binnenruimte leggen. Er ontstaat dan een opeenhoping van warmte. De bak- en braadtijden kloppen niet meer en het email wordt beschadigd.

Aluminiumschalen: Geen aluminiumschalen in het apparaat gebruiken. Het apparaat wordt door het ontstaan van vonken beschadigd.

Water in de hete binnenruimte: Nooit water in de hete binnenruimte gieten. Er ontstaat dan waterdamp. Door de verandering van temperatuur kan schade aan het email ontstaan.

Vochtige levensmiddelen: Geen vochtige levensmiddelen langere tijd in de afgesloten binnenruimte bewaren. Het email raakt dan beschadigd.

Sla geen gerechten op in het apparaat. Dit kan tot leiden tot corrosie.

Vruchtensap: De braadslede bij zeer vochtig vruchtengebak niet te overvloedig bedekken. Vruchtensap dat van de braadslede druppelt, laat vlekken achter die niet meer kunnen worden verwijderd.

Afkoelen met de deur open: De binnenruimte alleen laten afkoelen wanneer deze afgesloten is. Zorg ervoor dat er niets tussen de deur klemt. Ook wanneer de deur slechts op een kier openstaat, kunnen aangrenzende voorzijden van meubels op den duur worden beschadigd.

Condenswater in de binnenruimte: Bij het deurvenster, de binnenwanden en op de bodem kan condenswater onstaan.

Dit is normaal, de werking van de magnetron wordt hierdoor niet gehinderd. Neem om corrosie tegen te gaan het condenswater na de bereiding altijd weg.

Sterk vervuilde dichting: Als de dichting sterk vervuild is, sluit de deur tijdens het gebruik niet meer goed. De aangrenzende voorzijden van meubels kunnen worden beschadigd. De dichting altijd schoon houden.

De deur van het apparaat als vlak om op te zitten of iets op te plaatsen: Niet op de open deur zitten of staan. Geen vormen of toebehoren op de deur plaatsen.

Apparaat transporteren: Het apparaat niet aan de deurgreep vasthouden of dragen. De deurgreep houdt op den duur het gewicht van het apparaat niet en kan afbreken.

Gebruik van de magnetron zonder etenswaar: Wordt het toestel gebruikt zonder etenswaar erin, dan leidt dit tot overbelasting. Het toestel nooit inschakelen als er geen gerecht in de binnenruimte staat. Een uitzondering hierop is de korte serviestest, zie het hoofdstuk Magnetron, servies.

Magnetron-popcorn: Nooit een te hoog magnetronvermogen instellen.Maximaal 600 watt gebruiken.De popcornzak altijd op een glazen bord leggen. Door overbelasting kan de ruit springen.

6

Uw nieuwe apparaat

Hier leert u uw nieuwe apparaat kennen. We leggen u de werking van het bedieningspaneel en de afzonderlijke

Bedieningspaneel

Hier ziet u een overzicht van het bedieningspaneel. Afhankelijk van het apparaattype zijn detailafwijkingen mogelijk.

7RHWVVHULHLQVWHOOLQJ 7RHWVHQ bedieningselementen uit. U krijgt informatie over de binnenruimte en de toebehoren.

0DJQHWURQ

YHUPRJHQV

)XQFWLH

NHX]HNQRS

'LVSOD\

Schakelaars

De schakelaars kunnen worden ingedrukt. Om in en uit te schakelen in de nulstand op de schakelaar drukken.

Toetsen

Onder de afzonderlijke toetsen bevinden zich sensoren. U hoeft niet hard te drukken. Raak alleen het betreffende symbool aan.

Uitzondering: de toets serie instelling en de toetsen voor de magetronvermogens zijn normale druktoetsen.

Toetsen en indicatie

Met de toetsen stelt u de verschillende functies in. Op het display kunt u de ingestelde waarden aflezen.

Toets

2

90

180

360

600

900

Gebruik

Serie-instelling kiezen

Magnetronvermogen 90 watt kiezen

Magnetronvermogen 180 watt kiezen

Magnetronvermogen 360 watt kiezen

Magnetronvermogen 600 watt kiezen

Magnetronvermogen 900 watt kiezen f Kilogram

0

A

@

Tijdfuncties

Min

Plus

Kilogram bij de programma's kiezen.

Kookwekker U , Tijdsduur r ,

Eindtijd p en Tijd 0 kiezen.

Instelwaarden verlagen.

Instelwaarden verhogen.

n Start/Pauze kort indrukken = werking starten/onderbreken lang indrukken = werking afbreken

Aan de haakjes [ ] om het betreffende symbool welke tijdfunctie op het display op de voorgrond staat. Uitzondering: bij de tijd is het symbool wijzigingen aanbrengt.

0 alleen verlicht wanneer u

7HPSHUDWXXU

NHX]HNQRS

0DJQHWURQ

YHUPRJHQV

Temperatuurkeuzeknop

Met de temperatuurkeuzeknop stelt u de temperatuur of de grillstand in.

Stand

Ú Nulstand

50-250 Temperatuurbereik

I, II, III Grillstanden

Betekenis

De oven warmt niet op.

De temperatuur in de binnenruimte in °C.

De grillstanden voor Grill ( .

I = stand 1, zwak

II = stand 2, gemiddeld

III = stand 3, sterk

Totdat de oven de ingestelde temperatuur bereikt heeft, is op het display het symbool symbool niet verlicht.

t verlicht. Tijdens het grillen is het

Functiekeuzeknop

Met de functiekeuzeknop stelt u de verwarmingsmethode in.

Stand Gebruik

Û Nulstand De oven is uitgeschakeld.

Ý Magnetronfunctie Voor het instellen van het magnetronvermogen.

5 Hete lucht

%

7

(

`

Boven- en onderwarmte

Circulatiegrillen

Grill

Programma's

Voor het bakken van cake in vormen op één niveau.

Voor het bakken en braden op één niveau. Bijzonder geschikt voor taarten met een vochtige bedekking (bijv. kwarktaarten).

Voor gevogelte en grotere stukken vlees.

Voor grote hoeveelheden platte, kleine gerechten van de grill

(bijv. steaks, worstjes)

5 ontdooiprogramma's

15 bereidingsprogramma's

Verwarmingsmethode en tijdsduur zijn afhankelijk van het gewicht vastgelegd.

7

8

Binnenruimte

Uw apparaat heeft een koelventilator.

Koelventilator

De koelventilator wordt zonodig in- en uitgeschakeld. De warme lucht ontsnapt via de deur.

Attentie!

De ventilatiesleuven niet afdekken. Anders raakt de oven oververhit.

Aanwijzingen

Na gebruik loopt de koelventilator een bepaalde tijd lang na.

Bij gebruik van de magnetron wordt het apparaat niet warm.

Toch wordt de koelventilator ingeschakeld. Hij kan ook doorlopen wanneer de magnetronfunctie beëindigd is.

Bij het deurvenster, de binnenwanden en op de bodem kan condenswater optreden. Dit is normaal, de werking van de magnetron wordt hierdoor niet gehinderd. Veeg het condenswater na de bereiding weg.

De lamp in de ovenruimte gaat pas aan nadat op de toets is gedrukt.

n

De toebehoren

De meegeleverde toebehoren zijn geschikt voor vele gerechten. Let erop dat u de toebehoren altijd op de juiste manier in de binnenruimte plaatst.

Het grote assortiment speciale toebehoren zorgt ervoor dat vele van uw gerechten nog beter lukken en u de oven nog comfortabler kunt gebruiken.

Toebehoren plaatsen

U kunt de toebehoren op 3 verschillende hoogtes in de binnenruimte plaatsen.

Aanwijzingen

De toebehoren kunnen tot ongeveer halverwege naar buiten worden getrokken, zonder dat ze omkiepen. Zo kunnen de gerechten er gemakkelijk uit worden genomen.

Zorg ervoor dat het rooster en de braadslede met de welving naar achteren in de binnenruimte worden geplaatst.

Wanneer de toebehoren heet worden, kunnen ze vervormen.

Zodra ze weer afgekoeld zijn, verdwijnt de vervorming en de werking wordt hierdoor niet beïnvloed.

Toebehoren kunt u nabestellen bij de klantenservice, in de vakhandel of via Internet. Geef hiervoor alstublieft het

HEZ ­ nummer op.

Rooster

Voor servies van glas, porselein of magnetronbestendige kunststof, taartvormen en braad- en grillstukken.

Aanwijzingen

Het rooster met de welving naar achteren in de binnenruimte schuiven.

Het rooster met de open kant naar de deur van de binnenruimte en de welving naar beneden inschuiven.

¾

Het rooster voor de magnetronfunctie altijd op hoogte 1 inschuiven.

Braadslede HEZ862000

Voor grote braadstukken, droog en vochtig gebak, ovenschotels en gegratineerde gerechten. Hij dient ook als bescherming tegen spetters, wanneer u vlees direct grilt op het rooster. Plaats hierbij ook de braadslede op hoogte 1.

Aanwijzingen

De braadslede met de welving naar achteren in de binnenruimte schuiven.

Schuif de braadslede met de schuine kant naar de deur van de binnenruimte in de oven.

Glazen braadslede HEZ863000

Voor grote braadstukken, vochtig gebak, ovenschotels en gegratineerde gerechten. Deze dient als bescherming tegen spetters, wanneer u vlees direct op het rooster grilt. Hiervoor plaatst u de glazen braadslede op hoogte 1.

De glazen braadslede kan bij de magnetronfunctie ook worden gebruikt als vlak om iets op te zetten.

Extra toebehoren

Extra toebehoren kunt u kopen bij de klantenservice of in speciaalzaken. Een omvangrijk aanbod voor uw oven vindt u in onze prospectussen of op het internet. De beschikbaarheid van extra toebehoren en de mogelijkheid om deze online te bestellen is per land verschillend. Zie de verkoopdocumentatie.

Extra toebehoren

Emaillen bakplaat

HEZ nummer Gebruik

HEZ861000 Voor gebak en koekjes.

Schuif de bakplaat met de schuine kant naar de deur van de binnenruimte tot aan de aanslag in de oven.

Glazen braadpan HEZ915001 Voor stoofgerechten die u klaarmaakt in de oven en ovenschotels. Hij is bijzonder geschikt voor de automatische programma's.

Klantenservice ­ artikelen

Voor uw huishoudelijke apparaten kunt u bij de klantenservice, in de vakhandel of via het Internet voor afzonderlijke landen in de e-shop de juiste onderhouds ­ en reinigingsmiddelen of andere toebehoren kopen. Geef hiervoor het betreffende artikelnummer op.

Schoonmaakdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken

Artikel ­ nr.

311134

Oven ­ grillreiniger ­ gel

Microvezeldoek met honingraatstructuur

Artikel-nr.

463582

Artikel ­ nr.

460770

Deurbeveiliging Artikel-nr.

612594

Het afzetten van vuil wordt tegengegaan. Door de impregnatie met een speciale olie worden de oppervlakken van roestvrijstalen apparaten optimaal schoongemaakt.

Voor het reinigen van de binnenruimte. De gel is reukloos.

Bijzonder geschikt voor het schoonmaken van gevoelige oppervlakken, zoals bijv. glas, glaskeramiek, roestvrij staal of aluminium.

Het microvezeldoekje verwijdert in één keer vochtig en vethoudend vuil.

Om te voorkomen dat kinderen de ovendeur openen. De beveiliging wordt vastgeschroefd op een manier die afhangt van de apparaatdeur.

Neem de aanwijzingen in het bijlageblad bij de deurbeveiliging in acht.

Voor het eerste gebruik

Hier vindt u alles wat u moet doen voordat u voor het eerst gerechten klaarmaakt met de oven. Lees eerst het hoofdstuk

Veiligheidsvoorschriften .

Tijd instellen

Na de aansluiting zijn op het display het symbool nullen verlicht. Stel de tijd in.

0 en vier

1.

De toets 0 indrukken.

Op het display verschijnt de tijd 12:00.

2.

Met de toets @ of A de tijd instellen.

Na enige seconden wordt de ingestelde tijd overgenomen.

De oven opwarmen

Om de geur van het nieuwe te verwijderen, warmt u de lege, gesloten oven op. Ideaal hiervoor is een uur bij boven- en onderwarmte % op 240 °C. Let erop dat zich geen verpakkingsresten in de binnenruimte bevinden.

1.

Met de functiekeuzeknop boven- en onderwarmte instellen.

%

2.

Met de temperatuurkeuzeknop 240 °C instellen.

3.

De toets n indrukken.

Na een uur de oven uitschakelen. Hiervoor de functiekeuzeknop op de nulstand draaien.

Toebehoren reinigen

Reinig de toebehoren voor het eerste gebruik grondig met warm zeepsop en een zacht schoonmaakdoekje.

Oven instellen

U heeft verschillende mogelijkheden om de oven in te stellen.

Hier geven wij u uitleg over de manier waarop u de gewenste verwarmingsmethode en temperatuur of grillstand instelt. U kunt voor uw gerecht de tijdsduur en eindtijd instellen. Lees hierover het hoofdstuk Tijdfuncties instellen na.

Verwarmingsmethode en temperatuur

Het voorbeeld in de afbeelding: boven- en onderwarmte

190 °C.

% bij

1.

Met de functiekeuzeknop de verwarmingsmethode instellen.

9

2.

Met de temperatuurkeuzeknop de temperatuur of de grillstand instellen.

3.

De toets n indrukken.

De oven begint op te warmen.

Oven uitschakelen.

Functiekeuzeknop op de nulstand draaien.

Instellingen veranderen

U kunt de verwarmingsmethode en temperatuur of grillstand op elk moment met de daarvoor bestemde keuzeknop veranderen.

De magnetron

De microgolven worden in de levensmiddelen omgezet in warmte. U kunt de magnetron solo, d.w.z. alleen, of in combinatie met een andere verwarmingsmethode gebruiken. U krijgt informatie over de vormen en kunt nalezen hoe de magnetron moet worden ingesteld.

Aanwijzingen

In het hoofdstuk Voor u in onze kookstudio getest vindt u voorbeelden voor het ontdooien, verwarmen en garen met de magnetron.

Gerechten altijd klaarmaken met rooster en geschikte toebehoren.

Aanwijzingen voor de vormen

Geschikte vormen

Geschikt zijn hittebestendige vormen van glas, glaskeramiek, porselein, keramiek of temperatuurvaste kunststof. Deze materialen laten microgolven door.

U kunt ook servies voor het opdienen gebruiken. Zo hoeft u de gerechten niet over te plaatsen. Als uw serviesgoed een versiering van goud of zilver heeft, mag u het uitsluitend gebruiken indien de fabrikant garandeert dat het geschikt is voor de magnetron.

Ongeschikte vormen

Vormen van metaal zijn niet geschikt. Metaal laat geen microgolven door. In gesloten metalen voorwerpen blijven de gerechten koud.

Attentie!

Het ontstaan van vonken: metaal - bijv. een lepel in het glas ­ dient zich op minstens 2 cm van de ovenwanden en de binnenzijde van de deur te bevinden. Door vonken kan het glas aan de binnenkant van de deur worden vernietigd.

Vormtest

De magnetron nooit inschakelen als er geen levensmiddelen in zitten. De enige uitzondering hierop is de volgende vormtest.

Wanneer u niet zeker weet of een vorm geschikt is voor de magnetron, doet u deze test:

1.

Plaats de lege vorm ½ tot 1 minuut bij maximaal vermogen op het rooster in het apparaat, op hoogte 1.

2.

Controleer tussentijds de temperatuur.

De vorm moet goed koud of handwarm zijn.

Wordt hij heet of ontstaan er vonken, dan is hij niet geschikt.

Magnetronvermogens

Met de toetsen stelt u het gewenste magnetronvermogen in.

90 W voor het ontdooien van gevoelige gerechten.

180 W

360 W

600 W

900 W voor het ontdooien en doorgaren voor het garen van vlees en het opwarmen van gevoelige gerechten.

voor het verwarmen en garen van gerechten voor het verwarmen van vloeistoffen

Aanwijzingen

Wanneer u op een toets drukt, is het gekozen vermogen verlicht.

Het magnetronvermogen 900 watt kunt u voor maximaal

30 minuten instellen. Bij alle andere vermogens is een tijdsduur tot 1 uur en 30 minuten mogelijk.

Magnetron instellen

Voorbeeld: magnetronvermogen 600W, tijdsduur 17 minuten.

1.

De functiekeuzeknop op ß zetten.

2.

De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken.

Het vermogen 600 W is verlicht en er wordt een voorgestelde tijdsduur weergegeven.

3.

Met de toets @ of A de tijdsduur instellen.

4.

De toets n indrukken.

De werking start. U kunt het verloop van de tijdsduur aflezen.

De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. De magnetronfunctie is beëindigd. De functiekeuzeknop op de nulstand draaien. U kunt het geluidssignaal voortijdig met de toets 0 wissen.

Ovendeur tussentijds openen

De werking wordt onderbroken. Na het sluiten van de deur de toets n kort indrukken. De werking wordt voortgezet.

Tijdsduur veranderen

Dit is altijd mogelijk. Met de toets veranderen.

@ of A de tijdsduur

Magnetronvermogen veranderen

De toets voor het nieuwe magnetronvermogen indrukken. Met de toets @ of A de tijdsduur instellen en weer starten.

Werking afbreken

De toets n ca. 4 seconden lang ingedrukt houden en de functiekeuzeknop op de nulstand draaien.

Aanwijzingen

Wanneer u de functiekeuzeknop op ß zet, wordt als voorstel altijd het hoogste magnetronvermogen verlicht.

Wanneer u de deur van het apparaat tussentijds opent, kan de ventilator verder lopen.

10

Magnetroncombi

­

functie

Hierbij wordt een verwarmingsmethode gebruikt in combinatie met de magnetron. Zo kunt u bijv. gehakt klaarmaken. Wanneer u de magnetron inschakelt, is het gehakt sneller klaar.

U kunt alle magnetronvermogens inschakelen.

Uitzondering: 900 watt.

Geschikte verwarmingsmethoden

5 Hete lucht

% Boven- en onderwarmte

7 Circulatiegrill

( Grill

Magnetroncombifunctie instellen

Voorbeeld: magnetron 360 W, 17 minuten en hete lucht

190°C.

5

1.

Met de functiekeuzeknop de verwarmingsmethode en de temperatuurkeuzeknop de temperatuur instellen.

2.

De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken.

Er verschijnt een voorgestelde tijdsduur.

3.

Met de toets @ of A de tijdsduur instellen.

4.

De toets n indrukken.

De werking start. U kunt het verloop van de tijdsduur aflezen.

De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. Combi is geëindigd. U kunt het geluidssignaal voortijdig met de toets 0 wissen.

Ovendeur tussentijds openen

De werking wordt onderbroken. Na het sluiten van de deur de toets n kort indrukken. De werking wordt voortgezet.

Werking onderbreken

De toets n pauzetoestand. Opnieuw op voortgezet.

kort indrukken. De oven bevindt zich in de n drukken, de werking wordt

Tijdsduur veranderen

Dit is altijd mogelijk. Met de toets veranderen.

@ of A de tijdsduur

Magnetronvermogen veranderen

De toets voor het nieuwe magnetronvermogen indrukken. Met de toets @ of A de tijdsduur instellen en weer starten.

Werking afbreken

De toets n ca. 4 seconden lang ingedrukt houden en de functiekeuzeknop en temperatuurkeuzeknop weer op de nulstand draaien.

1,2,3

­

Serie instelling

Bij de serie instelling kunt u tot drie verschillende magnetronvermogens en -tijden achter elkaar instellen en vervolgens starten.

Vormen

Gebruik altijd hittebestendige vormen die geschikt zijn voor de magnetron.

Serie-instelling instellen

Stel voor elke serie-instelling een tijdsduur in.

1.

De functiekeuzeknop op Ý zetten.

2.

De toets 2 indrukken.

De ª voor de eerste serie-instelling verschijnt op het display.

3.

Het eerste magnetronvermogen en de tijdsduur instellen.

4.

De toets 2 indrukken.

De « voor de tweede serie-instelling verschijnt.

5.

Het tweede magnetronvermogen en de tijdsduur instellen.

6.

De toets 2 indrukken.

De ¬ voor de derde serie-instelling verschijnt.

7.

Het derde magnetronvermogen en de tijdsduur instellen.

8.

De toets n indrukken.

De werking start. De eerste stap van de serie-instelling verschijnt op het display. U kunt het verloop van de tijdsduur aflezen.

De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. De serie instelling is beëindigd. U kunt het geluidssignaal voortijdig met de toets 0 wissen.

Instelling wijzigen

Een verandering is alleen voor de start mogelijk. De toets vaak indrukken tot het nummer voor de serie instelling verschijnt. De instelling veranderen.

2 zo

Ovendeur tussentijds openen

De werking wordt onderbroken. Na het sluiten van de deur de toets n kort indrukken. De werking wordt voortgezet.

Werking onderbreken

De toets n pauzetoestand. Opnieuw op voortgezet.

kort indrukken. De oven bevindt zich in de n drukken, de werking wordt

Werking afbreken

De toets n ca. 4 seconden lang ingedrukt houden en de functiekeuzeknop op de nulstand draaien.

Tijdsduur opvragen

De toets 0 eenmaal indrukken.

Aanwijzing:

U kunt ook een verwarmingsmethode met de serie instelling combineren. Stel eerst de verwarmingsmethode in.

Tijdfuncties instellen

Uw oven heeft verschillende tijdfuncties. Met de toets 0 vraagt u het menu op en gaat u van de ene naar de andere functie.

Zolang u kunt instellen zijn alle symbolen verlicht. Aan de haakjes [ ] kunt u zien bij welke tijdfunctie u zich bevindt. Een al ingestelde tijdfunctie kunt u direct met de toets @ of A veranderen, wanneer het tijdsymbool tussen haakjes staat.

11

Kookwekker

U kunt de wekker gebruiken als een kookwekker. Hij loopt onafhankelijk van de oven. De wekker heeft een eigen signaal.

Zo hoort u of de wekker of een tijdsduur afgelopen is.

1.

De toets 0 eenmaal indrukken.

Op het display zijn de tijdsymbolen verlicht, de haakjes staan om de U .

2.

Met de toets @ of A de wekkertijd instellen.

Voorgestelde waarde toets @ = 10 minuten.

Voorgestelde waarde toets A = 5 minuten.

Na enige seconden wordt de ingestelde tijd overgenomen. De wekker start. Op het display is het symbool [ U ] verlicht en kunt u het verloop van de wekkertijd aflezen. De andere tijdsymbolen verdwijnen.

De wekkertijd is afgelopen

Er klinkt een signaal. Op het display staat 00:00. Met de toets 0 de wekker uitschakelen.

Wekkertijd veranderen

Met de toets @ of A de wekkertijd veranderen. Na enkele seconden wordt de verandering overgenomen.

Wekkertijd wissen

Met de toets A uitgeschakeld.

de wekkertijd weer op 00:00 zetten. Na enkele seconden wordt de verandering overgenomen. De wekker is

Tijdinstellingen opvragen

Wanneer er meerdere tijdfuncties zijn ingesteld, zijn de bijbehorende symbolen op het display verlicht. Het symbool van de tijdfunctie op de voorgrond staat tussen haakjes.

Om Kookwekker vragen, de toets

U

0

, Tijdsduur r , Eindtijd p of Tijd 0 op te

zo vaak indrukken tot de haakjes om het betreffende symbool staan. De waarde hiervoor verschijnt enkele seconden op het display.

Tijdsduur

U kunt de bereidingstijd van uw gerecht bij de oven instellen.

Wanneer de tijdsduur afgelopen is, wordt de oven automatisch uitgeschakeld. Zo hoeft u geen andere werkzaamheden te onderbreken om de oven uit te schakelen. De bereidingstijd wordt niet per ongeluk overschreden.

Het voorbeeld in de afbeelding: tijdsduur 45 minuten.

1.

Met de functiekeuzeknop de verwarmingsmethode instellen.

2.

Met de temperatuurkeuzeknop de temperatuur of de grillstand instellen.

3.

De toets 0 twee keer indrukken.

Op het display staat 00:00. De tijdsymbolen zijn verlicht, de haakjes staan om r .

4.

Met de toets @ of A de tijdsduur instellen.

Voorgestelde waarde toets

Voorgestelde waarde toets

@

A

= 30 minuten

= 10 minuten

5.

De toets n indrukken.

Op het display kunt u het verloop van de tijdsduur aflezen en is het symbool [ r ] verllicht. De andere tijdsymbolen verdwijnen.

De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. De oven warmt niet meer op. Op het display staat 00:00. De toets 0 indrukken. Het signaal gaat uit.

Functiekeuzeknop op de nulstand draaien. De oven is uitgeschakeld.

Tijdsduur veranderen

Met de toets @ of A de tijdsduur veranderen. Na enkele seconden wordt de verandering overgenomen. Wanneer de wekker ingesteld is, drukt u eerst op de toets 0 .

Tijdsduur wissen

Met de toets

0 .

A de tijdsduur weer op 00:00 zetten. Na enkele seconden wordt de verandering overgenomen. De tijdsduur is gewist. Wanneer de wekker ingesteld is, drukt u eerst op de toets

Tijdinstellingen opvragen

Wanneer er meerdere tijdfuncties zijn ingesteld, zijn de bijbehorende symbolen op het display verlicht. Het symbool van de tijdfunctie op de voorgrond staat tussen haakjes.

Om Kookwekker vragen, de toets

U

0

, Tijdsduur r , Eindtijd p of Tijd 0 op te

zo vaak indrukken tot de haakjes om het betreffende symbool staan. De waarde hiervoor verschijnt enkele seconden op het display.

Eindtijd

U kunt het tijdstip waarop uw gerecht klaar moet zijn wijzigen.

De oven start automatisch en is klaar op het gewenste tijdstip.

U kunt het gerecht bijv. 's morgens in de binnenruimte zetten en zo instellen dat het 's middags klaar is.

Let er op dat levensmiddelen niet te lang in de binnenruimte staan en bederven.

Het voorbeeld in de afbeelding: Het is 10:30 uur, de tijdsduur is

45 minuten en het gerecht moet om 12:30 uur klaar zijn.

1.

Functiekeuzeknop instellen.

2.

Temperatuurkeuzeknop instellen.

3.

De toets 0 twee keer indrukken.

4.

Met de toets @ of A de tijdsduur instellen.

12

5.

De toets 0 indrukken.

De haakjes staan om is verschijnt.

p . Het tijdstip waarop het gerecht klaar

6.

Met de toets @ of A de eindtijd op een later tijdstip zetten.

7.

De toets n indrukken.

De oven schakelt in de wachtstand. Op het display verschijnt het tijdstip waarop het gerecht klaar is, en het symbool tussen haakjes. De symbolen oven start, ziet u de tijdsduur aflopen en het symbool tussen haakjes. Het symbool

U p

en 0 p staat

verdwijnen. Wanneer de

verdwijnt.

r staat

De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. De oven warmt niet meer op. Op het display staat 00:00. De toets kunt u opnieuw een tijdsduur instellen. Of de toets indrukken en de functiekeuzeknop op de nulstand draaien. De oven is uitgeschakeld.

0 indrukken. Met de toets

0

@ of A

twee keer

Eindtijd veranderen

Met de toets @ of A de eindtijd veranderen. Na enkele seconden wordt de verandering overgenomen. Wanneer de wekker ingesteld is, drukt u eerst twee keer op de toets bereidingsresultaat zou dan niet meer kloppen.

0 .

Verander de eindtijd niet wanneer de tijdsduur al afloopt. Het

Eindtijd wissen

Met de toets A

0 .

de eindtijd naar de actuele tijd terugzetten. Na enkele seconden wordt de verandering overgenomen. De oven start. Wanneer de wekker ingesteld is, drukt u eerst twee keer op de toets

Tijdinstellingen opvragen

Wanneer er meerdere tijdfuncties zijn ingesteld, zijn de bijbehorende symbolen op het display verlicht. Het symbool van de tijdfunctie op de voorgrond staat tussen haakjes.

Om Kookwekker vragen, de toets

U

0

, Tijdsduur r , Eindtijd p of Tijd 0 op te

zo vaak indrukken tot de haakjes om het betreffende symbool staan. De waarde hiervoor verschijnt enkele seconden op het display.

Tijd

Na de aansluiting of na een stroomonderbreking zijn op het display het symbool 0 en vier nullen verlicht. Stel de tijd in.

1.

De toets 0 indrukken.

Op het display verschijnt de tijd 12:00.

2.

Met de toets @ of A de tijd instellen.

Na enige seconden wordt de ingestelde tijd overgenomen.

Tijd wijzigen

Er mag geen andere tijdfunctie zijn ingesteld.

1.

De toets

Op het display zijn de tijdsymbolen verlicht, de haakjes staan om de 0

0 vier keer indrukken.

.

2.

Met de toets @ of A de tijd veranderen.

Na enige seconden wordt de ingestelde tijd overgenomen.

Tijdsweergave uit

U kunt ervoor kiezen de tijd niet meer weer te geven. Lees hierover het hoofdstuk Basisinstellingen veranderen na.

Kinderslot

Om te voorkomen dat kinderen per ongeluk de oven inschakelen, is deze voorzien van een kinderslot.

De oven reageert op geen enkele instelling. Kookwekker en tijd kunt u ook instellen wanneer het kinderslot is ingeschakeld.

Kinderslot inschakelen

Voorwaarde: er mag geen tijdsduur zijn ingesteld en de functieknop staat in de nulstand.

De toets D ca. vier seconden lang indrukken.

Op het display verschijnt het symbool ingeschakeld.

D . Het kinderslot is

Kinderslot uitschakelen

De toets D ca. vier seconden lang indrukken.

Het symbool D uitgeschakeld.

verdwijnt van het display. Het kinderslot is

Kinderslot bij de automatische programma's

Wanneer er een automatisch programma is ingesteld, functioneert het kinderslot niet.

13

Basisinstellingen wijzigen

Uw oven heeft diverse basisinstellingen. Deze instellingen kunt u naar eigen inzicht aanpassen.

Basisinstellingen c0 Helderheid van de displayverlichting c1 Signaal tijdsduur

De tijd dat het signaal na afloop van een tijdsduur te horen is.

-

Keuze 0 alleen tijdens het gebruik* c2 Tijdweergave

Voorstelling van de tijdsindicatie op het display, wanneer de oven uitgeschakeld is.

c3 Werking voortzetten

Manier waarop de werking van de oven na het openen en weer sluiten van de deur wordt hervat.

Verder na deur sluiten: uit

*met n de werking voortzetten c4 Wachttijd totdat een instelling is overgenomen

uit* c5 Bedrijfsspanning c6 Fabrieksinstellingen opnieuw instellen

Alle veranderingen weer terugzetten naar de basisinstellingen.

* Fabrieksinstelling

220 ­ 230 V* nee*

De oven moet uitgeschakeld zijn.

1.

De toets 0 ca. 4 seconden lang indrukken.

Op het display verschijnt de actuele basisinstelling voor de signaalduur, bijv. ™‚ƒ voor de keuze 2.

2.

Met de toets @ of A de basisinstelling wijzigen.

Keuze 1 nacht ca. 10 sec.

altijd* automatisch ca. 2 sec.

230 ­ 240 V ja

-

-

Keuze 2 gemiddeld* ca. 2 min.*

-

ca. 5 sec.*

-

-

Keuze 3 dag ca. 5 min.

-

ca. 10 sec.

3.

Met de toets 0 bevestigen.

Op het display verschijnt de volgende basisinstelling. U kunt met de toets of A wijzigen.

0 alle niveaus doorlopen en met de toets @

4.

Tot slot de toets 0 ca. 4 seconden lang indrukken.

Alle basisinstellingen zijn overgenomen.

U kunt uw basisinstellingen te allen tijde opnieuw wijzigen.

Automatische uitschakeling

Wanneer u de instellingen van uw apparaat meerdere uren niet veranderd heeft, wordt de automatische uitschakeling actief. De oven warmt niet meer op. Het moment waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de ingestelde temperatuur of grillstand.

Automatische uitschakeling wordt actief

Er klinkt een signaal. Op het display verschijnt F8. De oven warmt niet meer op.

Draai de functiekeuzeknop op de nulstand. De oven is uitgeschakeld.

Automatische uitschakeling opheffen

Om te voorkomen dat de automatische uitschakeling niet per ongeluk actief wordt, stelt u een tijdsduur in. De oven warmt op wanneer de tijdsduur afgelopen is.

Onderhoud en reiniging

Wanneer u de magnetron goed verzorgt en schoonmaakt, blijft hij lang mooi en intact. Hieronder leggen wij u uit hoe u het apparaat op de juiste manier verzorgt en schoonmaakt.

:

Kans op een elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

:

Risico van verbranding!

Het toestel wordt zeer heet. Nooit de hete vlakken in de binnenruimte of verwarmingselementen aanraken. Het apparaat altijd laten afkoelen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Aanwijzingen

Geringe kleurverschillen op de voorzijde van het apparaat zijn het gevolg van het gebruik van verschillende materialen, zoals glas, kunststof en metaal.

14

Schaduwen op de ruit van de deur, die eruit zien als strepen, zijn lichtreflexen van de ovenlamp.

Het email wordt ingebrand op zeer hoge temperaturen.

Hierdoor kunnen er kleine kleurverschillen ontstaan. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de werking. De smalle randen van de bakplaten kunnen niet volledig worden geëmailleerd. Ze kunnen daarom ruw zijn. De bescherming tegen corrosie blijft hierbij intact.

Onaangename geurtjes, zoals na het bereiden van vis, kunt u op een hele eenvoudige manier opheffen. Doe een paar druppels citroensap in een kopje water. Zet er ook een lepel in, om kookvertraging te voorkomen. Verwarm het water gedurende 1 tot 2 minuten op maximaal magnetronvermogen.

Schoonmaakmiddelen

Om te voorkomen dat de verschillende oppervlakken door verkeerde schoonmaakmiddelen beschadigd worden, dient u zich te houden aan de gegevens in de tabel. Gebruik

■ geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen, geen metalen of glazen schrapers om het glas van de deur schoon te maken.

geen metalen of glazen schrapers voor het schoonmaken van de deurdichting.

geen harde schuur- en schoonmaaksponsjes, geen sterk alcoholhoudende schoonmaakmiddelen.

Was nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik goed uit.

Bereik

Bedieningspaneel

Roestvrij staal

Oven

Glazen afscherming van de ovenlamp

Buitenruit van de deur

Binnenruit van de deur

Dichting

Toebehoren

Schoonmaakmiddelen

Warm zeepsop: met een schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen. Geen glasreiniger, metalen of glazen schraper gebruiken voor het schoonmaken.

Warm zeepsop: met een schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen. Kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitvlekken altijd onmiddellijk verwijderen. Onder zulke vlekken kan gemakkelijk corrosie ontstaan. Bij de klantenservice of in speciaalzaken zijn speciale schoonmaakmiddelen voor roestvrij staal verkrijgbaar.

Warm zeepsop of water met azijn: met een schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen.

Bij sterke vervuiling: ovenreiniger, uitsluitend gebruiken in een onverwarmde oven. U kunt het beste een roestvrijstalen spons gebruiken.

Warm zeepsop: met een schoonmaakdoekje reinigen.

Glasreiniger: direct met een zachte doek droog wrijven. Geen schraper gebruiken.

Glasreiniger: met een zachte doek droog wrijven.Geen schraper gebruiken.

Warm zeepsop: met een schoonmaakdoekje reinigen, niet schuren. Geen metalen of glazen schraper gebruiken voor het schoonmaken.

Warm zeepsop: laten weken en met een schoonmaakdoekje of een borstel schoonmaken.

Zelfreinigende oppervlakken in de binnenruimte schoonmaken

De achterwand en het plafond zijn voorzien van een laagje zelfreinigend email. Ze reinigen zichzelf terwijl de oven in gebruik is. Grotere spetters verdwijnen vaak pas nadat de oven meerdere malen is gebruikt.

Aanwijzingen

De zelfreinigende oppervlakken nooit behandelen met ovenreiniger. Komt er per ongeluk ovenreiniger op de achterwand of het plafond, verwijder deze dan direct met een spons en voldoende water.

Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen. Deze veroorzaken krassen op de hoogporeuze laag of vernietigen hem.

De zelfreinigende oppervlakken nooit behandelen met een schuursponsje.

Een lichte verkleuring van het email heeft geen invloed op de zelfreiniging.

Bodem en zijwanden van de binnenruimte schoonmaken

Gebruik hiervoor een schoonmaakdoekje en heet zeepsop of water met azijn.

Bij sterke vervuiling een schuursponsje van roestvrij staal of ovenreiniger gebruiken. alleen gebruiken in de onverwarmde oven.

Reiniging van de glazen afscherming

Om hem gemakkelijker schoon te maken kunt u de glazen afscherming aan het plafond van de oven verwijderen.

:

Risico van verbranding!

Verwijder ze niet direct nadat het apparaat uitgeschakeld is. De oven dient onverwarmd te zijn.

Demontage

1.

Droogdoek in de oven leggen.

2.

De klem aan het plafond van de oven naar voren trekken.

(Afbeelding A)

De glazen afscherming van de voorkant met de duim van de andere hand naar beneden drukken. De klem loslaten.

3.

De afscherming met beide handen naar voren schuiven en op het grillelement leggen. (Afbeelding B)

$ %

4.

Weer iets naar achteren schuiven. (Afbeelding C)

5.

Zijwaarts naar beneden kantelen en uitnemen. (Afbeelding D)

& '

$

15

:

Risico van letsel!

Nooit de magnetronantenne (A) aanraken of schoonmaken!

Bij lichte vervuiling: de glazen afscherming met warm zeepsop afwassen.

Bij sterke vervuiling: de glazen afscherming en de emaillen oppervlakken in de oven reinigen.

Montage

1.

De afscherming met de gladde kant naar beneden inschuiven en op het grillelement leggen. (Afbeelding A)

2.

Met beide handen naar achteren in de twee haken schuiven.

(Afbeelding B)

$ %

3.

De klem naar voren trekken en de glazen afscherming naar boven drukken. Klem loslaten. (Afbeelding C)

&

$ %

4.

Deur sluiten.

Aanwijzing: Reinig de ruiten met glasreiniger en een zachte doek.

:

Risico van letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit springen. Geen schraper, scherpe of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.

Montage

1.

De deurruit met beide handen in de geleiding plaatsen.

(Afbeelding A)

2.

De deurruit naar beneden drukken, iets optillen en boven inhaken (Afbeelding B).

$ %

Droogdoek uit de oven nemen.

:

Ernstig gezondheidsrisico!

Het apparaat nooit zonder de glazen magnetronafscherming in gebruik nemen. Dan kan er energie van de magnetron vrijkomen.

Reiniging van de ovenruiten

Om ze gemakkelijker schoon te maken kunt u de ruiten van de ovendeur afnemen.

:

Risico van verbranding!

Het toestel wordt zeer heet. Nooit de hete vlakken in de binnenruimte of verwarmingselementen aanraken. Het apparaat altijd laten afkoelen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Demontage

1.

Ovendeur openen.

2.

De twee schroeven van de deur met een

TORX-schroevendraaier (TORX 20) losdraaien. Hierbij de deurruit met één hand vasthouden. (Afbeelding A)

3.

De deur schuin zetten en de ruit met de deurgreep er naar boven uittrekken. (Afbeelding B)

Attentie!

Let erop dat de deurruit gelijk loopt met het bedieningspaneel.

3.

Deur helemaal openen, hierbij de ruiten met één hand vasthouden (Afbeelding C).

4.

De deur nogmaals naar beneden drukken en de schroeven met een TORX-schroevendraaier (TORX 20) handvast dichtdraaien, deur sluiten. (Afbeelding D)

& '

16

Attentie!

U mag de oven pas weer gebruiken wanneer de ruiten naar behoren zijn aangebracht.

Storingstabel

Storingen worden vaak veroorzaakt door een kleinigheid.

Probeer voordat u de servicedienst belt om de storing zelf op te lossen met behulp van de tabel.

Wanneer een gerecht een keer niet lukt, raadpleeg dan het hoofdstuk Voor u getest in onze kookstudio . Hier vindt u vele tips en aanwijzingen voor het koken.

:

Kans op een elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice.

Storingstabel

Storing

Het apparaat werkt niet

Mogelijke oorzaak

Zekering defect.

Op het display zijn verlicht.

0 en vier nullen

De oven warmt niet op. De dubbele punt op het display knippert.

Stekker niet in het stopcontact gestoken

Stroomonderbreking

Stroomonderbreking

Op het display verschijnt F8.

De magnetron wordt niet ingeschakeld.

Het apparaat warmt niet op de ingestelde temperatuur op.

De magnetronfunctie wordt zonder duidelijke reden afgebroken.

Oplossing / aanwijzing

Controleer in de meterkast of de zekering voor het toestel in orde is.

In het stopcontact steken

Controleer of de keukenverlichting werkt.

Stel de tijd opnieuw in.

De oven bevindt zich in de demonstratiemodus.

De zekering in de meterkast uitschakelen en na ca. 20 seconden weer inschakelen. Nu binnen ca. 2 minuten de toets punt constant verlicht is.

D ca. 4 seconden lang indrukken tot de dubbele

De automatische uitschakeling is geactiveerd. Draai de functiekeuzeknop op de nulstand.

De deur is niet helemaal gesloten.

Controleer of resten van een gerecht of een voorwerp tussen de deur klem zitten. Zorg ervoor dat de dichtingsvlakken schoon zijn.

Controleer of de deurdichting gedraaid zit.

De magnetron is niet gestart.

De toets n indrukken.

De toets n is niet ingedrukt.

De toets n indrukken.

Bij de magnetronfunctie worden de gerechten langzamer warm dan gewoonlijk.

De magnetron heeft een storing.

Te klein magnetronvermogen ingesteld.

Er is een grotere hoeveelheid dan gebruikelijk in het apparaat gedaan.

De gerechten zijn kouder dan gewoonlijk.

Treedt deze fout vaker op, neem dan contact op met de servicedienst. De ovenfunctie zonder magnetron is mogelijk.

Hoger vermogen kiezen.

Dubbele hoeveelheid ­ bijna dubbele tijdsduur.

De gerechten tussentijds omroeren of keren.

Foutmeldingen

Wanneer op het display een foutmelding met u op de toets

“ verschijnt, drukt

0 . Stel vervolgens de tijd opnieuw in. Neem contact op met de klantenservice wanneer de foutmelding weer verschijnt.

Bij enkele foutmeldingen kunt u zelf voor een oplossing zorgen.

Foutmelding

Op het klokdisplay verschijnt de foutmelding “E101" of “E104".

Op het klokdisplay verschijnt de foutmelding “E010", “E310", “E009" of

“E309".

Mogelijke oorzaak

De temperatuursensor is uitgevallen.

Technisch defect.

Oplossing / aanwijzing

Neem contact op met de klantenservice.

De magnetronfunctie solo is mogelijk.

Neem contact op met de klantenservice.

Ovenlamp vervangen

U kunt de ovenlamp vervangen. Temperatuurbestendige halogeenlampen, 12 W, 20 V, kunt u krijgen bij de klantenservice of uw speciaalzaak.

:

Kans op een elektrische schok!

De ovenlamp nooit vervangen wanneer het apparaat ingeschakeld is. Haal de netstekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit.

Aanwijzing: Neem de nieuwe halogeenlamp altijd met een droge doek uit de verpakking. Hierdoor wordt de levensduur van de lamp verlengd.

17

Zo gaat u te werk

1.

Zekering in de meterkast uitschakelen.

2.

Theedoek in de onverwarmde oven leggen, om schade te voorkomen.

3.

Glazen afscherming verwijderen. Daarvoor de glazen afscherming met de hand van onderaf openen

Kan de glazen afscherming moeilijk worden verwijderd, gebruik er dan een lepel bij. (Afbeelding A)

4.

Lamp eruit halen en door hetzelfde type lamp vervangen.

(Afbeelding B)

$ %

Deurdichting vervangen

Is de deurdichting defect, dan moet deze worden vervangen.

Vervangende dichtingen zijn verkrijgbaar bij de klantenservice.

Vermeld a.u.b. het E ­ nummer en het FD ­ nummer van uw apparaat.

:

Ernstig gezondheidsrisico!

Het apparaat nooit gebruiken wanneer de deurdichting beschadigd is. Dan kan er energie van de magnetron vrijkomen. Het apparaat pas opnieuw gebruiken wanneer het gerepareerd is.

1.

Ovendeur openen.

2.

Oude deurdichting er aftrekken.

3.

Aan de deurdichting zijn 5 haken bevestigd. Met deze haken de nieuwe dichting aan de ovendeur bevestigen.

5.

De glazen afscherming weer aanbrengen. (Afbeelding C)

&

Aanwijzing: De las onderaan in het midden van de deurdichting heeft een technische reden.

6.

Droogdoek verwijderen. Zekering in de meterkast weer inschakelen of de netstekker in het stopcontact steken.

Servicedienst

Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze servicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodig bezoek van een technicus te voorkomen.

E ­ nummer en FD ­ nummer

Geef aan de klantenservice altijd het productnummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat op, zodat wij u goed van dienst kunnen zijn. Het typeplaatje met de nummers vindt u in de oven. Om niet te lang te hoeven zoeken wanneer u de klantenservice nodig heeft, kunt u hier direct de gegevens van uw apparaat en het telefoonnummer van de servicedienst invullen.

E ­ nr.

FD ­ nr.

Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4010

B 070 222 141

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Dan bent u ervan verzekerd dat de reparatie wordt uitgevoerd door ervaren technici die gebruikmaken van de originele reserveonderdelen voor uw apparaat.

Dit apparaat beantwoordt aan de norm EN 55011 resp. CISPR

11. Het is een product van groep 2, klasse B.

Groep 2 betekent dat er microgolven worden geproduceerd om levensmiddelen te verwarmen. Klasse B houdt in dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

Servicedienst O

Let erop dat het bezoek van een technicus van de servicedienst in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de garantietijd kosten met zich meebrengt.

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

18

Energie

­

en milieutips

Hier krijgt u tips over de manier waarop u bij het bakken en braden kunt besparen op energie en het apparaat op de juiste manier afvoert.

Energie besparen

De oven alleen voorverwarmen als dit in het recept of in de tabellen van de gebruiksaanwijzing is opgegeven.

Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen.

Deze nemen de hitte bijzonder goed op.

Open de apparaatdeur tijdens het garen, bakken of braden zo weinig mogelijk.

Meerdere taarten of cakes kunt u het beste na elkaar bakken.

De oven is dan nog warm. Hierdoor kan de baktijd voor de tweede taart of cake korter zijn.

Bij langere bereidingstijden kunt u de oven 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitzetten en de restwarmte gebruiken voor het afbakken..

Milieuvriendelijk afvoeren

Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

(waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Automatische programma's

Met de automatische programma's kunt u heel eenvoudig twee gerechten klaarmaken. U kiest het programma en voert het gewicht van uw gerecht in. Automatisch wordt de optimale instelling gekozen. U kunt kiezen uit 20 programma's.

Instellen

Wanneer u een programma heeft gekozen stelt u de oven in.

De temperatuurkeuzeknop dient op de nulstand te staan.

Het voorbeeld in de afbeelding: gistgebak (programma 2) met

1 kilogram gewicht.

1.

De functiekeuzeknop op automatische programma's zetten.

`

Op het display verschijnt het eerste programmanummer.

4.

Met de toets @ of A het gewicht instellen.

2.

Met de toets @ of A het programmanummer kiezen.

3.

De toets f indrukken. Op het display verschijnt als voorstel voor het gewicht 0,50 kilogram.

5.

De toets n indrukken. Het programma start.

U kunt het verloop van de tijdsduur aflezen en het symbool staat tussen haakjes.

r

Het programma is beëindigd

Er klinkt een signaal. De oven warmt niet meer op. Op het display staat 00:00. De functiekeuzeknop naar de nulstand draaien. De oven is uitgeschakeld. U kunt het geluidssignaal voortijdig met de toets 0 wissen.

Programma wijzigen

Na de start kunnen het programmanummer en het gewicht niet veranderd worden.

Programma afbreken:

De toets n ca. 4 seconden lang ingedrukt houden en de functiekeuzeknop op de nulstand draaien. De oven is uitgeschakeld.

Tijdsduur en eindtijd wijzigen

Bij de automatische programma's kunt u de tijdsduur en eindtijd niet veranderen.

19

Ontdooien en garen met de automatische programma's

Aanwijzingen

Neem het product uit de verpakking en weeg het. Kunt u het exacte gewicht niet invoeren, rond het dan naar boven of beneden af.

Gebruik voor de programma's altijd vormen die geschikt zijn voor de magnetron, bijv. van glas of keramiek, of de braadslede. Let op de tips over de toebehoren in de programmatabel.

Zet de levensmiddelen in de onverwarmde binnenruimte

Na de tips vindt u een tabel met geschikte levensmiddelen, het betreffende gewichtsbereik en de benodigde toebehoren.

Het is niet mogelijk gewichten in te stellen buiten het gewichtsbereik.

Bij veel gerechten klinkt na enige tijd een signaal. Keer het gerecht of roer het om.

Ontdooien

Aanwijzingen

De levensmiddelen zo vlak mogelijk en verdeeld in porties bij

-18 °C invriezen en bewaren.

Leg de diepvriesproducten op een ondiepe vorm van bijv. glas of porselein.

Kwetsbare en uitstekende delen afdekken met kleine stukken aluminiumfolie. Zo voorkomt u dat de gerechten aanbakken.

Let er op dat de aluminiumfolie de wanden van de binnenruimte niet raakt.

Laat de levensmiddelen na het ontdooien met het oog op een gelijkmatige temperatuurverdeling nog 10 tot 90 minuten ontdooien.

Bij het ontdooien van vlees, gevogelte of vis komt vloeistof vrij. U dient deze bij het keren te verwijderen. In geen geval verder gebruiken of met andere levensmiddelen in aanraking brengen.

Leg rund-, lams- en varkensvlees eerst met de vette kant naar onderen op de vorm.

Brood dient u alleen in de benodigde hoeveelheid te ontdooien. Het wordt snel oudbakken.

Verwijder gehakt dat al ontdooid is na het keren.

Gevogelte in zijn geheel eerst met de borstzijde en stukken gevogelte eerst met de zijde van het vel op de vorm leggen.

Poten en vleugels afdekken met kleine stukken aluminiumfolie.

Bij vis in zijn geheel de staartvinnen, bij visfilet de randen en bij viskotelet de uitstekende uiteinden afdekken met aluminiumfolie.

Programma-nr.

Geschikte levensmiddelen Gewichtsbereik in kg

1

2

3

Ontdooien

Heel brood***

Taart, droog*

Gehakt*

Tarwebrood, gemengd-tarwebrood, volkorenbrood

Cake zonder glazuur en couverture, koek van gistdeeg

Gehakt van rund-, lams- of varkensvlees

Kip, eend

0,20 - 1,50

0,20 - 1,50

0,20 - 1,00

0,70 - 2,00

4

Gevogelte, heel**

5

Hele vis** Forel, dors, kabeljauw

* Signaal voor het keren na ca. de helft van de bereidingstijd

** Signaal voor het keren na Y en Z van de bereidingstijd

*** Signaal voor het keren na Z van de bereidingstijd

0,20 - 1,20

Vorm / toebehoren, inschuifhoogte

Vlakke open vorm

Rooster, hoogte 1

Vlakke open vorm

Rooster, hoogte 1

Vlakke open vorm

Rooster, hoogte 1

Vlakke open vorm

Rooster, hoogte 1

Vlakke open vorm

Rooster, hoogte 1

Garen

Groente

Aanwijzingen

■ verse groente: in stukken van gelijke grootte snijden. 2 eetlepels water per

100 g groente toevoegen.

■ diepvriesgroente: alleen geblancheerde, niet voorgekookte groente is geschikt.

Diepvriesgroente met roomsaus is niet geschikt. 1 tot 2 eetlepels water per 100 g toevoegen. Bij spinazie en rode kool geen water toevoegen.

Laat de groente na afloop van het programma nog ca.

5 minuten rusten.

Aardappels

Aanwijzingen

Gekookte aardappels: snijd deze in stukken van gelijke grootte. Per 100 g aardappels twee eetlepels water en wat zout toevoegen.

Laat de aardappels na afloop van het programma nog ca.

5 minuten rusten. Giet eerst het water dat is ontstaan af.

Rijst

Aanwijzingen

Gebruik geen rijst in kookbuideltjes. Rijst schuimt sterk bij de bereiding. Stel het brutogewicht (zonder vloeistof) in. Twee tot tweeënhalf keer zoveel vloeistof bij de rijst doen.

Laat het graanproduct na afloop van het programma nog ca.

5 tot 10 minuten rusten.

Vis

Aanwijzing: Visfilet, vers:

1 tot 3 eetlepels water of citroensap toevoegen.

20

Programma-nr.

6

7

8

9

10

Verse visfilet stoven

Geschikte levensmiddelen

Filet van snoek, kabeljauw, roodbaars, koolvis, snoekbaars

* Signaal voor het omroeren na de helft van de bereidingstijd.

Gewichtsbereik in kg

Vorm / toebehoren, inschuifhoogte

Garen

Groente, vers*

Groente, diepvries*

Gekookte aardappels*

Rijst, rijst met lange korrel*

Bloemkool, broccoli, wortelen, koolrabi, prei, paprika, courgettes

Bloemkool, broccoli, wortelen, koolrabi, rode kool, spinazie

Vastkokende, overwegend vastkokende, of droogkokende aardappels

0,20 - 1,00

0,20 - 1,00

0,20 - 1,00

0,10 - 0,50

0,20 - 1,00 gesloten vorm rooster, hoogte 1 gesloten vorm rooster, hoogte 1 gesloten vorm rooster, hoogte 1

Hoge gesloten vorm

Rooster, hoogte 1 gesloten vorm rooster, hoogte 1

Combigaren

Pizza

Aanwijzing: Voorgebakken diepvriespizza's gebruiken.

Gevogelte

Aanwijzingen

Leg de kip eerst met de borstzijde naar onderen in de vorm.

Leg de stukken kip met de kant van het vel naar boven in de vorm.

Kalkoenfilet bereiden zonder vel. Voeg aan de kalkoenfilet tot

150 ml vloeistof toe. Voeg na het keren eventueel opnieuw

50 tot 100 ml vloeistof toe.

Laat de kalkoenfilet na afloop van het programma nog

10 minuten rusten.

Vlees

Aanwijzingen

Rosbief eerst bereiden met de kant van het vet naar onderen.

Rundvlees, kalfsvlees, lamsbout en varkensvlees: het vlees moet de bodem van de vorm voor ca. twee derde bedekken. Voeg 50 ml vloeistof aan het vlees toe. Voeg na het keren eventueel opnieuw 50 ­ 100 ml vloeistof toe.

Voeg aan het gehakt 50 ­ 100 ml vloeistof toe.

Laat het vlees na afloop van het programma nog 10 minuten rusten.

Vorm / toebehoren, inschuifhoogte

Programma-nr.

11

12

13

Geschikte levensmiddelen Gewichtsbereik in kg

Combi ­ garen

Pizza, diepvries Pizza met dunne bodem, voorgebakken

Lasagne bolognese, diepvries

Kip, vers*** Hele kip, vers

0,30 - 0,50

0,40 - 1,00

0,80 - 1,80

14

Stukken kip, vers Kippenpoten, halve kippen 0,40 - 1,20

15

Kalkoenfilet, vers* Kalkoenfilet zonder vel 0,80 - 2,00

16

Gestoofd rundvlees, vers** 0,80 - 2,00

17

Rosbief, vers* 5 ­ 6 cm dikke rosbief 0,80 - 2,00

18

19

Gebraden varkensvlees, vers***

Lamsbout, vers*

Halsstuk zonder been, rollade

Lamsbout zonder been

0,80 - 2,00

0,80 - 2,00

0,80 - 1,50

20

Gebraden gehakt ca. 8 cm hoog

* Signaal voor het keren na ca. de helft van de bereidingstijd

** Signaal voor het keren na Y en Z van de bereidingstijd

*** Signaal voor het keren na Z van de bereidingstijd

Braadslede hoogte 1 open vorm rooster, hoogte 1

Hoge gesloten vorm

Rooster, hoogte 1

Hoge gesloten vorm

Rooster, hoogte 1 gesloten vorm rooster, hoogte 1 gesloten vorm rooster, hoogte 1 open vorm rooster, hoogte 1 gesloten vorm rooster, hoogte 1 gesloten vorm rooster, hoogte 1 gesloten vorm rooster, hoogte 1

21

Voor u in onze kookstudio getest

U vindt hier een keur aan gerechten en de daarbij behorende optimale instellingen. Wij laten u zien welke verwarmingsmethode, temperatuur of welk magnetronvermogen het meest geschikt is voor uw gerecht. U krijgt informatie over de juiste toebehoren en de hoogte waarop ze ingeschoven dienen te worden. U krijgt tips over vormen en de bereiding.

Aanwijzingen

De tabel geldt altijd voor producten die in de onverwarmde en lege binnenruimte worden geplaatst. Alleen voorverwarmen wanneer dit in de tabel wordt aangegeven.

Verwijder voor het gebruik alle toebehoren die u niet nodig heeft uit de binnenruimte.

Leg pas na het voorverwarmen bakpapier op de toebehoren.

De aangegeven tijden in de tabellen zijn richtwaarden. Ze zijn afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de levensmiddelen.

Maak gebruik van de meegeleverde toebehoren. Bij de klantenservice of in speciaalzaken kunt u toebehoren of extra toebehoren kopen.

Gebruik altijd pannenlappen wanneer u hete accessoires of serviesgoed uit de binnenruimte neemt.

Gebruik bij magnetron solo, d.w.z. alleen, zonder verwarmingsmethode, altijd het rooster op hoogte 1.

Ontdooien, verwarmen en garen met de magnetron

In de volgende tabellen vindt u vele mogelijkheden en instelwaarden voor de magnetron.

Ontdooien

Visfilet, viskotelet of plakken

Hele vis

Groente, bijv. erwten

Fruit, bijv. frambozen

Boter, ontdooien

Gewicht

Vlees, heel, van rund, kalf of varken

(met en zonder been)

Vlees in stukken of plakken van rund, kalf of varken

Gehakt, gemengd

Gevogelte of stukken gevogelte

Eend

Gans

800 g

1 kg

1,5 kg

200 g

500 g

800 g

200 g

500 g

800 g

1 kg

600 g

1,2 kg

2 kg

4,5 kg

400 g

300 g

600 g

300 g

600 g

300 g

500 g

125 g

250 g

De aangegeven tijden in de tabellen zijn richtwaarden. Ze zijn afhankelijk van de vorm, de kwaliteit, de temperatuur en de aard van de levensmiddelen.

In de tabellen zijn vaak tijdsbereiken aangegeven. Stel eerst de kortste tijd in en verleng deze zo nodig.

Het kan zijn dat u andere hoeveelheden heeft dan in de tabellen staan aangegeven. Hiervoor bestaat een vuistregel:

Dubbele hoeveelheid ­ bijna dubbele tijdsduur. halve hoeveelheid - halve tijdsduur.

Schuif het rooster in op hoogte 1. Zet de vorm in het midden.

Zo kunnen de microgolven de gerechten van alle kanten bereiken.

Ontdooien

Aanwijzingen

Zet de diepvriesproducten in een open vorm op het rooster.

Kwetsbare delen, bijv kippenvleugels en -poten of vette randen van braadstukken, kunt u afdekken met kleine stukken aluminiumfolie. De folie mag de wanden van de binnenruimte niet raken. Halverwege het ontdooien kunt u de aluminiumfolie verwijderen.

De gerechten tussendoor 1 tot 2 maal keren of omroeren.

Grote stukken meerdere keren omdraaien. Verwijder tijdens het keren de vloeistof die door het ontdooien is ontstaan.

Laat het ontdooide gerecht nog 10 tot 60 minuten rusten bij kamertemperatuur, zodat de temperatuur gelijkmatig wordt verdeeld. Bij gevogelte kunt u dan de ingewanden verwijderen.

Magnetronvermogen in watt, tijdsduur in minuten

Aanwijzingen

180 W, 15 min. + 90 W, 10 ­ 15 min.

180 W, 15 min. + 90 W, 20 ­ 15 min.

meerdere malen keren.

180 W, 25 min. + 90 W, 25 ­ 15 min.

180 W, 5 min. + 90 W, 4 ­ 6 min.

180 W, 8 min. + 90 W, 5 ­ 10 min.

180 W, 10 min. + 90 W, 10 ­ 15 min.

90 W, 10 ­ 15 min.

180 W, 5 min. + 90 W, 10 ­ 15 min.

tijdens het keren de ontdooide delen van elkaar scheiden.

meerdere malen keren, al ontdooid vlees verwijderen

180 W, 10 min. + 90 W, 15 ­ 20 min.

180 W, 13 min. + 90 W, 20 ­ 25 min.

180 W, 5 min. + 90 W, 13 ­ 18 min.

180 W, 10 min. + 90 W, 20 ­ 25 min.

180 W, 20 min. + 90 W, 30 ­ 40 min.

180 W, 30 min. + 90 W, 60 ­ 80 min.

180 W, 5 min. + 90 W, 10 ­ 15 min.

tussendoor keren.

meerdere malen keren.

om de 20 minuten keren, ontdooivloeistof verwijderen ontdooide delen van elkaar scheiden.

tussendoor keren.

180 W, 3 min. + 90 W, 10 ­ 15 min.

180 W, 8 min. + 90 W, 10 ­ 15 min.

180 W, 8 ­ 13 min.

180 W, 10 min. + 90 W, 8 ­ -13 min.

180 W, 7 ­ 10 min.

180 W, 8 min. + 90 W, 5 ­ 10 min.

90 W, 7 ­ 9 min.

180 W, 2 min. + 90 W, 3 ­ -5 min.

tussendoor voorzichtig roeren.

tussendoor voorzichtig roeren en ontdooide delen van elkaar scheiden.

Verpakking volledig verwijderen.

22

Ontdooien Gewicht

Heel brood

Gebak, droog, bijv. cake

500 g

1 kg

500 g

750 g

Gebak, vochtig, bijv. vruchtentaart, kwarktaart

500 g

750 g

Magnetronvermogen in watt, tijdsduur in minuten

Aanwijzingen

180 W, 3 min. + 90 W, 10 ­ 15 min.

180 W, 3 min. + 90 W, 15 ­ -25 min.

tussendoor keren.

90 W, 10 ­ 15 min.

180 W, 2 min. + 90 W, 10 ­ -15 min.

180 W, 5 min. + 90 W, 15 ­ -20 min.

180 W, 10 min. + 90 W, 15 ­ 20 min.

alleen voor gebak zonder glazuur, room of crème, stukken van elkaar scheiden alleen voor gebak zonder glazuur, slagroom of crème.

Ontdooien, verhitten of garen van diepvriesgerechten

Aanwijzingen

Neem de kant-en-klare gerechten uit de verpakking In vormen die geschikt zijn voor de magnetron worden ze sneller en gelijkmatiger opgewarmd. Verschillende bestanddelen van de gerechten kunnen snel of minder snel worden opgewarmd dan andere.

Platte gerechten zijn sneller klaar dan hoge. Verdeel de gerechten daarom zo plat mogelijk in de vorm. U dient geen levensmiddelen in lagen op elkaar te leggen.

Dek de gerechten altijd af. Wanneer u geen geschikte deksel voor uw vorm heeft, neemt u een bord of speciaal folie voor de magnetron.

Tussendoor dient u de gerechten 2 tot 3 maal om te roeren of te keren.

Laat de gerechten nadat ze opgewarmd zijn nog 2 tot

5 minuten rusten, met het oog op een gelijkmatige temperatuurverdeling.

Gebruik altijd keukenhandschoenen of pannenlappen wanneer u de vorm eruit neemt.

De eigen smaak van de gerechten blijft in hoge mate behouden. Daarom kunt u spaarzaam omgaan met zout en kruiden.

Ontdooien, verhitten of garen van diepvriesgerechten

Menu, schotel, kant-en-klaar gerecht

Gewicht

300 ­ 400 g

Soep

Eenpansgerechten

Lapjes of stukken vlees in saus, bijv. goulash

Vis, bijv. stukken filet

400 ­ 500 g

500 g

1 kg

500 g

1 kg

400 g

800 g

Bijgerechten, bijv. rijst, pasta 250 g

500 g

Groente, bijv. erwten, broccoli, wortels 300 g

600 g

Spinazie à la crème 450 g

Gerechten verhitten

:

Kans op verbrandingen!!

Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan.

Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder dat er bellen ontstaan. Al bij een kleine trilling van de vorm kan de hete vloeistof plotseling hevig overkoken en opspatten.

Wanneer u vloeistof verhit, zet dan altijd een lepel in het voorwerp waarin de vloeistof zich bevindt. Zo voorkomt u kookvertraging.

Magnetronvermogen in watt, tijdsduur in minuten

600 W, 11 ­ 15 min.

600 W, 8 ­ 13 min.

600 W, 10 ­ 15 min.

600 W, 20 ­ 25 min.

600 W, 12 ­ 17 min.

600 W, 25 ­ 30 min.

600 W, 10 ­ 15 min.

600 W, 18 ­ 23 min.

600 W, 2 ­ 5 min.

600 W, 7 ­ 10 min.

600 W, 8 ­ 12 min.

600 W, 13 ­ 18 min.

600 W, 11 ­ 16 min.

Aanwijzingen

Gerecht uit de verpakking nemen, voor het verwarmen afdekken gesloten vorm gesloten vorm gesloten vorm afgedekt gesloten vorm; vloeistof toevoegen gesloten vorm; 1 el water toevoegen zonder toevoeging van water garen

Attentie!

Metaal - bijv. de lepel in het glas - moet minstens 2 cm van de ovenwanden en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.

Door vonken kan het glas aan de binnenkant van de deur worden vernietigd.

Aanwijzingen

Neem kant-en-klare gerechten uit de verpakking. In vormen die geschikt zijn voor de magnetron worden ze sneller en gelijkmatiger opgewarmd. Verschillende bestanddelen van de gerechten kunnen snel of minder snel worden opgewarmd dan andere.

Dek de gerechten altijd af. Wanneer u geen geschikte deksel voor uw vorm heeft, neemt u een bord of speciaal folie voor de magnetron.

Tussendoor dient u de gerechten meermaals door te roeren of te keren. Controleer de temperatuur.

Laat de gerechten nadat ze opgewarmd zijn nog 2 tot

5 minuten rusten, met het oog op een gelijkmatige temperatuurverdeling.

Gebruik altijd keukenhandschoenen of pannenlappen wanneer u de vorm eruit neemt.

23

Gerechten verhitten

Menu, schotel, kant-en-klaar gerecht

Dranken

Babyvoeding, bijv. flesjes melk

Gewicht

350 ­ 500 g

150 ml

300 ml

500 ml

50 ml

100 ml

200 ml

175 g

à 175 g

à 175 g

500 g

Magnetronvermogen in watt, tijdsduur in minuten

600 W, 4

900 W, 1 ­

­ 8 min.

3 min.

900 W, 3 ­ 4 min.

900 W, 4 ­ 5 min.

360 W, ½ ­ 1 min.

360 W, 1 ­ 1½ min.

360 W, 1 ­ 2 min.

900 W, 1½ ­ 2 min.

900 W, 2 ­ 4 min.

900 W, 4 ­ 6 min.

600 W, 7 ­ 10 min.

Aanwijzingen

Gerecht uit de verpakking nemen, voor het verwarmen afdekken

Lepel in het glas zetten, alcoholische dranken niet oververhitten; tussendoor controleren

-

Flesjes zonder speen of deksel op de bodem van de binnenruimte plaatsen, na het verwarmen goed schudden of omroeren; beslist de temperatuur controleren

Soep, 1 kop

Soep 2 koppen

Soep 4 koppen

Lapjes of stukken vlees in saus, bijv. goulash

Eenpansgerecht afgedekt

Groente

400 g

800 g

150 g

300 g

600 W, 5 ­ 7 min.

600 W, 7 ­ 10 min.

600 W, 2 ­ 3 min.

600 W, 3 ­ 5 min.

Gerechten garen

Aanwijzingen

Platte gerechten zijn sneller klaar dan hoge. Verdeel de gerechten daarom zo plat mogelijk in de vorm. U dient geen levensmiddelen in lagen op elkaar te leggen.

Bereid alle gerechten in een gesloten vorm. Wanneer u geen geschikte deksel voor uw vorm heeft, neemt u een bord of speciaal folie voor de magnetron.

■ gesloten vorm een beetje vloeistof toevoegen

De eigen smaak van de gerechten blijft in hoge mate behouden. Daarom kunt u spaarzaam omgaan met zout en kruiden.

Laat de gerechten met het oog op een gelijkmatige temperatuurverdeling na het garen nog 2 tot 5 minuten rusten.

Gebruik altijd keukenhandschoenen of pannenlappen wanneer u de vorm eruit neemt.

Gerechten garen

Hele kip, vers, zonder ingewanden

Visfilet, vers

Groente, vers

Aardappels

Rijst

Gewicht

1,5 kg

400 g

250 g

500 g

250 g

500 g

750 g

125 g

250 g

Magnetronvermogen in watt, tijdsduur in minuten

600 W, 25 ­ 30 min.

600 W, 8 ­ 13 min.

600 W, 6 ­ 10 min.

600 W, 10 ­ 15 min.

600 W, 8 ­ 11 min.

600 W, 12 ­ 15 min.

600 W, 15 ­ 22 min.

600 W, 4-6 min. +

180 W, 12 ­ 15 min.

600 W, 7-9 min. +

180 W, 15 ­ 20 min.

600 W, 5 ­ 8 min.

Aanwijzingen

halverwege de bereidingstijd keren.

In stukken van gelijke grootte snijden, per 100 g 1 tot 2 el water toevoegen, tussendoor roeren

In stukken van gelijke grootte snijden, per 100 g 1 tot 2 el water toevoegen, tussendoor roeren dubbele hoeveelheid vloeistof toevoegen; een hoge, gesloten vorm gebruiken

Zoete desserts, bijv. pudding (instant)

Fruit, compote

500 ml

500 g 600 W, 9 ­ 12 min.

Popcorn voor de magnetron

Aanwijzingen

Gebruik hittebestendige, ondiepe vormen, bijv. de deksel van een ovenschaal, een glazen bord of een glazen schaal

(pyrex)

Plaats de vorm altijd op het rooster op hoogte 1.

Geen porseleinen of zeer gewelfde borden gebruiken.

Instellen volgens de beschrijving in de tabel. Afhankelijk van product en hoeveelheid kan een tijdsaanpassing nodig zijn.

Om te voorkomen dat de popcorn aanbrandt de popcornzak er na 1 minuut en 30 seconden even uitnemen en schudden.

Let op: heet!

24

tussendoor met de garde 2 tot 3 keer roeren

:

Kans op verbrandingen!!

Popcornzak voorzichtig openen, er kan hete damp vrijkomen.

Nooit het volledige magnetronvermogen instellen.

Popcorn voor de magnetron

Gewicht

1 zak à 100 g

Toebehoren

Vorm, rooster

Hoogte

1

Magnetronvermogen in watt

Tijdsduur in minuten

600 W, 4 ­ min.

Tips voor de magnetron

U vindt geen instelgegevens voor de voorbereide hoeveelheid voedsel.

Verleng of verkort de gaartijden aan de hand van de volgende vuistregel: dubbele hoeveelheid is = bijna de dubbele tijd halve hoeveelheid = halve tijd

Het gerecht is te droog geworden.

Het gerecht is na afloop van de ingestelde tijd nog niet ontdooid, warm of gaar.

Aan het einde van de gaartijd is het gerecht bij de randen te heet, maar in het midden nog niet klaar.

Na het ontdooien is het gevogelte of het vlees van buiten gaar, maar in het midden nog niet ontdooid.

Stel de volgende keer een korte gaartijd in of kies een laag magnetronvermogen. Dek het gerecht af en voeg meer vloeistof toe.

Stel een langere tijd in. Grotere hoeveelheden en hogere gerechten hebben meer tijd nodig.

Roer tussendoor om en kies de volgende keer een lager vermogen en een langere tijdsduur.

Kies de volgende keer een lager magnetronvermogen. Bij grotere hoeveelheden dient u het te ontdooien gerecht ook meerdere malen te keren.

Taart, cake en gebak

Bij de tabellen

Aanwijzingen

De opgegeven tijden gelden voor producten die in de onverwarmde oven worden geplaatst.

Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de kwaliteit en de hoeveelheid van het deeg. In de tabellen zijn bereiken aangegeven. Begin met de laagste waarde en stel zo nodig de volgende keer hoger in. Een lage temperatuur zorgt ervoor dat het gerecht gelijkmatiger bruin wordt.

Bijkomende informatie vindt u onder Tips voor het bakken na de tabellen.

Zet de vorm altijd in het midden van het rooster.

Bakvormen

Aanwijzing: Het meest geschikt zijn donkere metalen bakvormen.

Gebak in vormen Toebehoren

Cake, eenvoudig

Cake, fijn (bijv. zandtaart)

Taartbodem van roerdeeg

Krans ­ /rechthoekige vorm

Krans ­ /rechthoekige vorm

Vorm vruchtentaartbodem

1

2

Vruchtentaart fijn, roerdeeg

Biscuitbodem, 2 eieren

Springvorm/tulbandvorm

Vorm vruchtentaartbodem

1

1

Biscuittaart, 6 eieren, voorverwarmen donkere springvorm 1

Bodem zandtaartdeeg met rand donkere springvorm** 1

Hoogte Verwarmingsmethode

1 3

%

3

3

%

%

%

Vruchten- of kwarktaart met bodem van zandtaartdeeg*

Zwitserse vruchtentaart donkere springvorm donkere springvorm

2

1

3

%

Tulband Tulbandvorm 1 3

Notentaart donkere springvorm 1 3

Pizza, dunne bodem, weinig bedekking, voorverwarmen

Hartig gebak ronde pizzaplaat 1 donkere springvorm** 1

%

%

* Gebak ca. 20 minuten in de oven laten afkoelen.

** in de braadslede plaatsen.

Temperatuur

°C

160-180

150-170

160-180

160-180

150-160

170-180

170-190

160-170

190-200

160-180

170-180

220-240

180-190 -

-

-

-

-

Magnetronvermogen in watt

90 W

90 W

-

180 W

-

-

90 W

90 W

Tijdsduur in minuten

30-40

60-80

25-35

30-40

20-25

30-40

30-40

30-40

40-50

30-40

35-45

15-20

50-60

25

Gebak in de braadslede

Roerdeeg met droge bedekking

Roerdeeg met vochtige bedekking

(vruchten)

Gistdeeg met droge bedekking

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Gistdeeg met vochtige bedekking

(vruchten)

Braadslede

Zandtaartdeeg met droge bedekking Braadslede

Zandtaartdeeg met vochtige bedekking

(vruchten)

Zwitserse vruchtentaart

Braadslede

Braadslede

Biscuitrol, voorverwarmen Braadslede

Broodvlecht van 500 g bloem

Kerststol van 500 g bloem

Kerststol van 1 kg bloem

Strudel, zoet

Pizza

Flammkuchen, voorverwarmen

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Klein gebak

Koekjes

Bitterkoekjes

Schuimgebak

Muffins

Deeg van bijv. soesjes

Bladerdeeggebak

Gistdeeggebak

Toebehoren

Toebehoren

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Muffinplaat op het rooster

Braadslede

Braadslede

Braadslede

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

2

1

Hoogt e

Verwarmingsmethod e

%

3

Temperatuur °C

160-180

160-180

%

%

170-190

170-190

%

%

160-180

160-180

%

%

%

%

3

3

%

%

190-200

170-190

160-180

150-170

140-150

190-210

210-230

240-250

Magnetronvermogen in watt

Tijdsduur in minuten

-

-

-

90 W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180 W

25-35

30-40

35-45

45-55

25-35

50-60

40-50

10-20

40-50

60-70

65-75

30-40

25-35

15-20

Hoogte Verwarmingsmethode

%

%

%

%

%

%

%

Temperatuur °C Tijdsduur in minuten

150-170

120-140

80-100

160-180

200-220

170-190

200-220

20-30

35-45

90-110

35-45

30-40

25-25

20-30

Brood en broodjes

Zuurdeegbrood van 1,2 kg bloem*

Plat rond brood*

Broodjes*

Broodjes van gistdeeg, zoet*

* De binnenruimte voorverwarmen.

Toebehoren

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Braadslede

2

2

2

Hoogte Verwarmingsmethode

2 %

Temperatuur °C

3

%

%

250

+ 170

220-240

200-220

190-210

Tijdsduur in minuten

10

40-50

15-20

20-30

15-25

Tips voor het bakken

U wilt bakken volgens uw eigen recept.

U wilt een vorm van silicone, glas, kunststof of keramiek gebruiken.

Raadpleeg de baktabellen voor gelijksoortig gebak.

De vorm moet tot 250 °C hittebestendig zijn. In deze vormen wordt het gebak minder bruin. Wanneer u de magnetron inschakelt, wordt de tijdsduur eventueel korter dan wat in de tabel staat aangegeven.

Zo stelt u vast of de cake goed doorbakken is.

Het gebak zakt in.

Steek ongeveer 10 minuten voor het einde van de opgegeven baktijd een houten prikker in op de plek waar het gebak het hoogst is. Wanneer er geen deeg meer aan de prikker zit, is het gebak klaar.

Voeg de volgende keer minder vloeistof toe of stel de oventemperatuur 10 graden lager in en houd een langere baktijd aan. Houd rekening met de omroertijden in het recept.

Het gebak is in het midden hoog gerezen en lager bij de randen.

Het gebak wordt te donker.

Vet nu de bodem van de springvorm in. Na het bakken maakt u het gebak voorzichtig los met een mes.

Kies een lagere temperatuur en een wat langere baktijd.

26

Het gebak is te droog.

Het brood of het gebak (bijv. kwarktaart) ziet er goed uit, maar is van binnen klef

(zacht, doortrokken met waterstrepen).

Het gebak laat niet los wanneer u het uit de vorm wilt storten.

Als het gebak klaar is, prikt u er met een prikker kleine gaatjes in. Vervolgens bedruppelt u het met vruchtensap of alcohol. Stel de temperatuur de volgende keer

10 graden hoger in en houd kortere baktijden aan.

Gebruik de volgende keer wat minder vloeistof en bak iets langer bij een wat lagere temperatuur. Bij gebak met een vochtige bovenkant bakt u eerst de bodem voor, deze bestrooit u met amandelen of paneermeel en vervolgens brengt u de bovenste laag erop aan. Let op recepten en baktijden.

Laat het gebak na het bakken nog 5 tot 10 minuten afkoelen, dan komt het gemakkelijker los uit de vorm. Als het er nog steeds niet uit komt, maakt u de rand voorzichtig los met een mes. Stort het gebak opnieuw en bedek de vorm meerdere keren met een natte, koude doek. Vet de vorm de volgende keer goed in en strooi er ook paneermeel in.

U heeft met uw eigen thermometer de oventemperatuur gemeten en daarbij een afwijking vastgesteld.

De oventemperatuur wordt door de fabrikant met een testrooster na een bepaalde tijd in het middelpunt van de binnenruimte gemeten. Alle vormen en toebehoren hebben invloed op de gemeten waarde, zodat u altijd een verschil zult vaststellen wanneer u zelf meet.

Tussen vorm en rooster ontstaan vonken.

Controleer of de vorm van buiten schoon is. Verander de positie van de vorm in de binnenruimte. Als dat niet helpt, bakt u zonder magnetron verder. De bakduur wordt dan langer.

Braden en grillen

Bij de tabellen

Temperatuur en braadtijd zijn afhankelijk van de kwantiteit en de kwaliteit van de gerechten. In de tabellen zijn bereiken aangegeven. Begin met de laagste waarde en stel zo nodig de volgende keer hoger in.

Bijkomende informatie vindt u onder "Tips voor het braden en grillen" na de tabellen.

Vormen

U kunt elke vorm gebruiken die hittebestendig en geschikt voor de magnetron is. Braad- en bakvormen van metaal zijn alleen geschikt voor gebruik zonder de magnetronfunctie.

De vorm kan heel heet worden. Gebruik pannenlappen wanneer u hem uit de oven haalt.

Zet hete vormen van glas op een droge keukendoek. Wanneer u deze op een natte of koude ondergrond zet, kan het glas knappen.

Aanwijzingen voor het braden

Gebruik voor het bakken en braden van vlees en gevogelte een hoge vorm.

Controleer of de vorm in de binnenruimte past. Deze mag niet te groot zijn.

Vlees:

Zorg ervoor dat de bodem van de vorm net met vloeistof bedekt is. Voeg aan stoofvlees wat meer vloeistof toe. Keer stukken vlees na de helft van de bereidingstijd. Als het vlees klaar is, moet het nog 10 minuten in de uitgeschakelde, gesloten oven blijven. Het vocht kan zich dan beter verdelen.

Gevogelte:

Keer de stukken vlees na Z van de bereidingstijd.

Rundvlees

Gestoofd rundvlees, ca. 1 kg

Gestoofd rundvlees, ca. 1,5 kg

Gestoofd rundvlees, ca. 2 kg

Runderfilet, medium, ca. 1 kg

Runderfilet, medium, ca. 1,5 kg

Toebehoren gesloten vorm, rooster gesloten vorm, rooster gesloten vorm, rooster gesloten vorm, rooster gesloten vorm, rooster

1

1

1

1

%

%

%

%

Aanwijzingen voor het grillen

Aanwijzingen

Gril altijd met de ovendeur dicht, zonder voorverwarmen.

Gebruik zoveel mogelijk stukken van gelijke dikte voor het grillen. Steaks moeten minstens 2 tot 3 cm dik zijn. Zo worden ze gelijkmatig bruin en blijven ze lekker mals. Zout de steaks pas na het grillen.

Keer de grillstukken met een grilltang. Wanneer u met een vork in het vlees prikt, verliest het sap en wordt het droog.

Donker vlees, bijv. rundvlees, wordt sneller bruin dan licht kalfs- of varkensvlees. Grillstukken van licht vlees of vis zijn vaak alleen aan de oppervlakte lichtbruin, maar van binnen gaar en sappig.

Het grillelement schakelt automatisch uit en weer in. Dit is normaal. Hoe vaak dit gebeurt, is afhankelijk van de ingestelde grillstand.

Aanwijzingen voor het stoven

Gebruik voor het stoven van vis een vorm met deksel.

Doe twee tot drie eetlepels vloeistof en wat citroensap in de vorm.

Rundvlees

Aanwijzingen

Keer het stoofrundvlees na Y en Z slot nog ca. 10 minuten laten staan.

van de bereidingstijd. Tot

Runderfilet en rosbief halverwege de bereidingstijd keren. Tot slot nog ca. 10 minuten laten staan.

Steaks na Z van de bereidingstijd keren.

Hoogte Verwarmingsmethode

1 %

Temperatuur °C, grillstand

Magnetronvermogen in watt

Tijdsduur in minuten

190-210 120-140

180-200

170-190

200-220

230-240

-

-

90 W

90 W

140-160

160-180

30-40

45-55

27

Rundvlees

Rosbief, medium, ca. 1 kg

Steak, medium, 3 cm dik

Toebehoren Hoogte Verwarmingsmethode open vorm, rooster 1 %

Temperatuur °C, grillstand

Magnetronvermogen in watt

Tijdsduur in minuten

240-250 180 W 30-40

Braadslede +

Rooster

1

3

( 3 1e kant: ca. 10-15

2e kant: ca. 5-10

Kalfsvlees

Aanwijzing: Kalfsvlees en -schenkel halverwege de bereidingstijd keren. Tot slot nog ca. 10 minuten laten staan.

Kalfsvlees

Gebraden kalfsvlees, ca. 1 kg

Gebraden kalfsvlees, ca. 1,5 kg

Gebraden kalfsvlees, ca. 2 kg

Kalfsschenkel, ca. 1,5 kg

Toebehoren gesloten vorm, rooster gesloten vorm, rooster gesloten vorm, rooster gesloten vorm, rooster

1

1

1

Hoogte Verwarmingsmethode

1 3

Temperatuur in

°C

210-220

3

3

4

200-210

190-200

190-200

Varkensvlees

Aanwijzingen

Keer mager varkensvlees en vlees zonder zwoerd halverwege de bereidingstijd. Tot slot nog ca. 10 minuten laten staan.

-

Magnetronvermogen in watt

Tijdsduur in minuten

90 W

90 W

90 W

60-70

70-80

80-100

120-130

Leg het vlees met het zwoerd naar boven in de vorm. Zwoerd insnijden. Het vlees niet keren. Tot slot nog ca. 10 minuten laten staan.

Varkensfilet en casselerrib niet keren. Tot slot nog ca. 5 minuten laten staan.

Het halsstuk na Z van de bereidingstijd keren.

Varkensvlees Toebehoren Hoogte Verwarmingsmethode gesloten vorm, rooster 1 4 Vlees zonder zwoerd

(bijv. halsstuk), ca. 750 g

Vlees met zwoerd

(bijv. schouder), ca. 1,5 kg open vorm, rooster 1

Vlees met zwoerd

(bijv. schouder), ca. 2 kg open vorm, rooster 1

Varkensfilet, ca. 500 g gesloten vorm, rooster 1

4

4

4

Varkensvlees, mager, ca. 1 kg

Varkensvlees, mager, ca. 1,5 kg

Varkensvlees, mager, ca. 2 kg

Casselerrib met been, ca. 1 kg

Halsstuk, 2 cm dik gesloten vorm, rooster 1 gesloten vorm, rooster 1 gesloten vorm, rooster 1 open vorm, rooster

Braadslede +

Rooster

1

1

3

-

4

4

4

(

-

Temperatuur

°C, grillstand

220-240

180-200

170-190

210-230

210-230

200-220

190-210

2

Lams ­ en wildbraad

Aanwijzing: Lams- en wildbraad halverwege de bereidingstijd keren.

-

-

-

Magnetronvermogen in watt

180 W

90 W

90 W

90 W

180 W, 10 min. +

90 W, 75-85 min.

360 W

Tijdsduur in minuten

40-50

150

180

20-25

50-60

70-80

85-95

45-50

1e kant: ca. 15-20

2e kant: ca. 10-15

Lams ­ en wildbraad Toebehoren

Lamszadel met been, ca. 1 kg open vorm, rooster

Hoogte Verwarmingsmethode

1 4

Temperatuur °C, grillstand

Magnetronvermogen in watt

190-210 -

Tijdsduur in minuten

40-50

28

Lams ­ en wildbraad

Lamsbout zonder been, medium, ca. 1,5 kg

Reerug met been, ca. 1 kg

Reebout zonder been, ca. 1,5 kg

Wild zwijn ca. 1,5 kg

Hertenvlees, ca. 1,5 kg

Konijn, ca. 1,5 kg

Toebehoren Hoogte Verwarmingsmethode gesloten vorm, rooster 1 %

Temperatuur °C, grillstand

Magnetronvermogen in watt

180-200 -

Tijdsduur in minuten

90-100 gesloten vorm, rooster 1 gesloten vorm, rooster 1

%

%

210-220

180-190 -

40-50

105-120 gesloten vorm, rooster 1 gesloten vorm, rooster 1 gesloten vorm, rooster 1

%

%

%

200-220

200-220

200-220

-

-

90 W

90-100

90-100

25-35

Diversen

Aanwijzingen

Laat het gehakt tot slot nog ca. 10 minuten staan.

Keer de worstjes na Z van de bereidingstijd.

Diversen Toebehoren Hoogte Verwarmingsmethode open vorm, rooster 1 4

Temperatuur

°C, grillstand

170-190 Gebraden gehakt, ca. 1 kg vlees

Worstjes om te grillen,

4 tot 6 stuks

Stuks à ca. 150 g

Braadslede +

Rooster

1

3

( 3

Gevogelte

Aanwijzingen

Leg hele kippen, kipfilets en kalkoen met de borstzijde naar onderen. Na Z van de bereidingstijd keren.

Leg de poularde met de borstzijde naar beneden. Na de bereidingstijd keren en het magnetronvermogen op

180 watt zetten.

Z van

Leg halve kippen en stukken kip met de kant van het vel naar boven. Niet omdraaien.

Magnetronvermogen in watt

Tijdsduur in minuten

-

600 W, 10 min. +

180 W, 40-50 min.

-

1e kant: ca. 10-15

2e kant: ca. 5-10

Ganzenbouten halverwege de bereidingstijd keren. Gaatjes in het vel prikken.

Eend en gans na Y en Z van de bereidingstijd keren.

Leg eend- en ganzenborst met de kant van het vel naar onderen. Halverwege de bereidingstijd keren.

Kalkoenrollade na Z van de bereidingstijdxxx keren.

Leg kalkoenfilet en ­ bouten met de kant van het vel naar beneden. Na Z van de bereidingstijd keren.

Gevogelte

Kip, heel, ca. 1,2 kg

Poularde, heel

Toebehoren gesloten vorm, rooster gesloten vorm, rooster

1

1

Hoogte Verwarmingsmethode

Temperatuur °C, grillstand

Magnetronvermogen in watt

1

4

4

4

230-250

200-220

180-200

360 W

360 W

180 W

360 W

Tijdsduur in minuten

25-35

30

15-25

30-35 Kip, gehalveerd, elk 500 g open vorm, rooster

Stukken kip, ca. 800 g open vorm, rooster

Stukken kip, ca. 1,5 kg open vorm, rooster

Kipfilet ca. 500 g open vorm, rooster

Eend, heel, 1,5 tot

1,7 kg

Eendenborst, 2 stuks

à 300 tot 400 g

Braadslede

Rooster +

Braadslede*

Gans, heel, 3 tot 3,5 kg Braadslede

Ganzenborst, 2 stuks

à 500 g

Rooster +

Braadslede*

Ganzenbouten, 4 stuks ca. 1,5 kg

Rooster +

Braadslede*

Kalkoen, heel, ca. 3 kg Braadslede

Kalkoenrollade, ca. 1,5 kg

Kalkoenfilet, ca.1 kg gesloten vorm, rooster gesloten vorm, rooster

* 50 ml water in de braadslede doen

1

1

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

4

4

4

4

(

4

4

4

3

4

%

190-210

190-210

190-210

170-190

3

170-190

210-230

170-190

170-180

190-200

200-210 -

360 W

360 W

180 W

180 W

90 W

180 W

90 W

180 W

180 W

180 W

30-35

35-40

25-30

60-80

18-22

80-90

20-25

30-40

60-70

60-70

80-90

29

Gevogelte Toebehoren Hoogte Verwarmingsmethode

1 4

Temperatuur °C, grillstand

210-230

Magnetronvermogen in watt

360 W

Tijdsduur in minuten

45-50 Kalkoenbout, ca. 1,3 kg gesloten vorm, rooster

* 50 ml water in de braadslede doen

Vis

Aanwijzingen

Leg om te grillen de hele vis, bijv. forel, in het midden van het rooster.

Maak hele, gestoofde vis klaar in de zwemhouding.

Vis

Vis heel, bijv. forel ca. 300 g, gegrild

Viskotelet, bijv. zalm 3 cm dik, gegrild hele vissen, 2-3 stuks à 300 g, gegrild hele vissen ca. 1 kg, gestoofd

Toebehoren

Braadslede +

Rooster*

Braadslede +

Rooster*

Braadslede +

Rooster* gesloten vorm, rooster

1

1

3

1

3

Hoogte Verwarmingsmethode

1

3

(

-

(

(

hele vissen ca. 1,5 kg, gestoofd gesloten vorm, rooster

1 hele vissen ca. 2 kg, gestoofd gesloten vorm, rooster

Visfilet, bijv. zeezalm, ca. 800 g, gestoofd gesloten vorm, rooster

* Het rooster eerst met olie invetten.

1

1 -

-

-

-

-

-

Grillstand Magnetronvermogen in watt

2

3

2 -

-

-

600 W

600 W

360 W

600 W

360 W

600 W

Tijdsduur in minuten

1e kant: ca. 10-15

2e kant: ca. 8-12

1e kant: ca. 10-12

2e kant: ca. 8-12

1e kant: ca. 10-15

2e kant: ca. 10-15

10-15

10-15

5-10

15-20

10-15

9-14

Tips voor het braden en grillen

Voor het gewicht van het vlees staan geen gegevens in de tabel.

Hoe kunt u vaststellen of het vlees klaar is?

Het vlees ziet er goed uit, maar de jus is aangebrand.

Het vlees ziet er goed uit, maar de jus is te licht en te waterig.

Het vlees is niet doorbakken.

Kies voor kleinere stukken vlees een hogere temperatuur en een kortere bereidingstijd. Kies voor grotere stukken vlees een lagere temperatuur en een langere bereidingstijd.

Gebruik de vleesthermometer (verkrijgbaar in de speciaalzaak) of doe de “lepeltest". Druk met de lepel op het vlees. Voelt het stevig aan, dan is het klaar. Geeft het mee, dan heeft het nog wat tijd nodig.

Neem de volgende keer kleiner braadgerei of voeg wat meer vloeistof toe.

Neem de volgende keer groter braadgerei en voeg minder vloeistof toe.

Snijd het vlees open. Maak de saus klaar in het braadgerei en leg de plakken vlees in de saus. Bereid het vlees verder alleen met de magnetron.

Ovenschotels, gegratineerde gerechten, toast

Aanwijzingen

De tabel geldt voor producten die in de onverwarmde oven worden geplaatst.

Gebruik voor ovenschotels en gegratineerde gerechten een grote, lage vorm. In kleine, hoge vormen hebben de gerechten meer tijd nodig en wordt de bovenkant donkerder.

Doe de ovenschotel in een vorm die geschikt is voor de magnetron en zet deze op het rooster

Ovenschotels, gegratineerde gerechten, toast

Toebehoren

Ovenschotel, zoet, ca. 1,5 kg open vorm, rooster

Soufflé open vorm, rooster

Soufflé in portievormen Rooster

Noedelsoufflé, ca. 1 kg open vorm, rooster

Laat ovenschotels en gegratineerde gerechten nog

5 minuten in de uitgeschakelde oven nagaren.

Gebruik voor ovenschotels, gegratineerde aardappels en lasagne een 4 tot 5 cm hoge ovenschaal.

Doe soufflé in portievormen of in een hoge ovenschaal. De binnenruimte voorverwarmen.

Gegrilde toasts: 4 stuks naast elkaar in het midden van de braadslede leggen. 12 stuks gelijkmatig over de braadslede verdelen.

Magnetronvermogen in watt

Tijdsduur in minuten

Hoogte Verwarmingsmethode

1 4

1 3

1 %

1 4

Temperatuur °C, grillstand

140-160

160-180

200-210

140-160

-

-

360 W

600 W

25-35

40-50

12-17

20-30

30

Ovenschotels, gegratineerde gerechten, toast

Toebehoren

Lasagne ca. 2 kg

Gegratineerde aardappels van rauwe ingrediënten, ca. 1,1 kg

Toast grillen, 4 stuks

Toast grillen, 12 stuks open vorm, rooster open vorm, rooster

Braadslede

Braadslede

Hoogte Verwarmingsmethode

2 %

1 4

Temperatuur °C, grillstand

180-200

170-190

Magnetronvermogen in watt

Tijdsduur in minuten

600 W

600 W

20-30

20-25

2

2

(

(

3

3 -

8-13

9-14

Kant-en-klaar producten

Aanwijzingen

Lees de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking.

De tabel geldt voor producten die in de onverwarmde oven worden geplaatst.

Frites, kroketten en rösti niet op elkaar leggen.

Vissticks, kipsticks, nuggets en groenteburgers halverwege de bereidingstijd keren.

Slagroomtaart zonder toebehoren op de bodem van de oven, hoogte 0, plaatsen.

Tijdsduur in minuten

Kant-en-klaar producten Toebehoren

Pizza met dunne bodem

Pizza met dikke bodem

Minipizza

Pizza-baguette

Frites

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Kroketten

Rösti, gevulde aardappelflappen

Broodjes, baguette

Zoute krakelingen, niet voorgebakken

Afbakbroodje of -stokbrood

Vissticks

Kipsticks, nuggets

Groenteburgers

Rooster

Braadslede*

Rooster

Braadslede

Braadslede

Braadslede

2

2

Strudel

Lasagne

Braadslede

Rooster

2

2

* Bekleed de braadslede met bakpapier.

Het bakpapier moet voor deze temperaturen geschikt zijn.

2

2

2

2

Hoogte Verwarmingsmethode

1 %

1 %

1 %

2 3

1 %

1 %

2 %

%

%

3

4

4

4

3

%

Temperatuur in °C

210-230

200-220

210-230

180-190

220-230

200-220

200-220

200-220

190-210

140-150

190-210

190-210

200-220

200-220

200-210

-

-

Magnetronvermogen in watt

-

-

-

-

-

-

90 W

-

180 W

360 W

180 W

90 W

180 W

12-15

10-15

15-20

15-25

20-25

18-23

20-25

15-25

15-20

15-20

20-25

25-35

25-35

15-20

20-25

Testgerechten

De kwaliteit en de werking van magnetron-combiapparaten worden aan de hand van deze gerechten getest door keuringsdiensten.

Ontdooien met magnetron

Gerecht

Vlees

Magnetronvermogen watt, tijdsduur in minuten

180 W, 5 min. + 90 W, 10 ­ 15 min.

Volgens de norm EN 60705, IEC 60705 resp. DIN 44547 en

EN 60350 (2009)

N.B.

Pyrexform Ø 22 cm op het rooster, hoogte 1 plaatsen. Na ca. 10 minuten ontdooid vlees verwijderen.

Garen met de magnetron

Gerecht

Vla

Biscuittaart

Magnetronvermogen watt, tijdsduur in minuten

360 W, 10 min. + 180 W, 20 ­ -25 min.

600 W, 8 ­ -10 min.

N.B.

Pyrexform op het rooster, hoogte 1 plaatsen.

Pyrexform Ø 22 cm op het rooster, hoogte 1 plaatsen.

31

Gerecht Magnetronvermogen watt, tijdsduur in minuten

Gebraden gehakt 600 W, 20 ­ 25 min.

N.B.

Pyrexform op het rooster, hoogte 1 plaatsen.

Garen in combinatie met de magnetron

Gerecht Magnetronvermogen watt, tijdsduur in minuten

Gegratineerde aardappels

Gebak

600 W, 20 ­ 25 min.

180 W, 15 ­ 20 min.

Kip* 360 W, 30 ­ 35 min.

Verwarmingsmethode

4

Temperatuur °C N.B.

170-190

%

4

* Plaats het rooster op hoogte 2 en de braadslede op hoogte 1.

180-200

200-220

Pyrexform Ø 22 cm op het rooster, hoogte 1 plaatsen.

Pyrexvorm Ø 22 cm op het rooster, hoogte 1 plaatsen.

Na 15 minuten keren.

Bakken

Aanwijzingen

De tabel geldt voor producten die in de onverwarmde oven worden geplaatst.

Vormen

Bedekte appeltaart: donkere springvormen verspringend naast elkaar plaatsen.

Sprits

Small cakes

Waterbiscuit

Plaatgebak met gist

Bedekte appeltaart

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Braadslede

Springvorm op het rooster

Braadslede

2 springvormen Ø 20 cm +

Braadslede

Grillen

Toast bruinen*

Beefburger 12 stuks**

* 5 minuten voorverwarmen.

** Halverwege de bereidingstijd keren.

Toebehoren

Rooster

Rooster + braadslede

Hoogte Verwarmingsmethode

2 %

2 3

2 %

2 3

1 %

2 %

1 %

Temperatuur °C Tijdsduur in minuten

160-180

150-170

150-170

140-160

170-180

170-190

180-200

20-30

20-30

25-35

25-35

30-40

45-55

70-90

Hoogte Verwarmingsmethode Grillstand Tijdsduur, minuten

3 ( 3 1-2

3

1

( 3 30

Acrylamide in levensmiddelen

Om welke gerechten gaat het?

Acrylamide ontstaat vooral bij met hoge verhitting klaargemaakte graan- en aardappelproducten, zoals

Algemeen

Bakken koekjes

Oven-frites bijv. aardappelchips, frites, toast, broodjes, brood, fijne bakwaren (koekjes, taaitaai, speculaas).

Tips voor een acrylamidearme bereiding van gerechten

Zo kort mogelijke bereidingstijden aanhouden. Gerechten goudgeel, niet te donker laten worden. Grote, dikke gerechten bevatten minder acrylamide.

Met boven- en onderwarmte max. 200 °C, met 3D-hetelucht of hete lucht max.180 °C.

Met boven- en onderwarmte max. 190 °C, met 3D-hete lucht of hete lucht max.

170 °C. Ei of eierdooier gaat de vorming van acrylamide tegen.

Gelijkmatig en in één laag over de plaat verdelen. Minstens 400 g per plaat bakken, zodat de aardappels niet uitdrogen.

32

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany www.bosch-home.com

*9000728064*

9000728064

45

(02) 931113

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 42 L Black, Stainless steel
  • Grill Microwave cooking
  • Number of auto cooking programs: 20
  • Built-in display Control type: Buttons, Rotary

Related manuals

advertisement

Table of contents