Ikea Faktum hoge kast Owner Manual | Manualzz
FAKTUM
12
© Inter IKEA Systems B.V. 2006
AA-65631-5
ENGLISH
The assembly should be carried out by
a qualified person, due to the fact that
wrong assembly can lead to that the
furniture/object topples or falls resulting in
personal injury or damage.
NOTE! Screws or fittings to fix the
furniture/object to the wall/ceiling are not
included. Choose screws and fittings that
are specially suited to the material in your
wall/ceiling and have sufficient holding
power. If you are uncertain, contact your
local specialised retailer.
DEUTSCH
Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu
Unfällen führen; Möbel/Gegenstand
könnte kippen oder umfallen. WICHTIG!
Schrauben oder Beschläge zur
Wand-/Deckenbefestigung sind nicht
beigepackt. Achten Sie darauf, dass Sie
Schrauben/Beschläge entsprechend
der Wand-/Deckenbeschaffenheit
und mit ausreichender Tragfähigkeit
verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim
Eisenwarenfachhandel.
FRANÇAIS
Le montage doit être effectué par une
personne compétente. Un montage mal
effectué peut provoquer la chute du
meuble/de l’objet et blesser quelqu’un.
ATTENTION ! Les vis et ferrures pour fixer
le meuble/l’objet au mur ou au plafond
ne sont pas incluses. Adaptez les vis et
ferrures au matériau du mur/plafond
et au poids de l’objet. En cas de doute,
demandez conseil à un vendeur spécialisé.
2
NEDERLANDS
De montage dient te worden uitgevoerd
door een vakbekwaam iemand. Foutieve
montage kan er toe leiden dat het
meubel/voorwerp kantelt of omvalt en
iets beschadigt resp. iemand bezeert.
N.B. Schroeven of beslag om het meubel/
voorwerp in de wand/het plafond vast te
zetten, zijn niet inbegrepen. Denk er aan
dat de schroeven of het beslag dat je kiest
geschikt moeten zijn voor de wand/het
plafond waarin ze vastgezet moeten
worden, en voldoende draagkracht
moeten hebben. Neem bij twijfel contact
op met de lokale vakhandel.
ITALIANO
Il montaggio deve essere effettuato da
una persona competente. Se non viene
effettuato correttamente, il prodotto
può ribaltarsi o cadere, danneggiando
persone o cose. N.B. Le viti e gli accessori
per fissare il prodotto alla parete/al
soffitto non sono inclusi. Scegli viti
e accessori di fissaggio in grado di
sostenere il peso del prodotto in questione
e adatti alla parete/al soffitto a cui
l’articolo va fissato. Se hai dei dubbi,
rivolgiti a un rivenditore specializzato.
ESPAÑOL
El montaje lo debe realizar una
persona experta, pues si no se procede
correctamente el mueble/elemento se
puede caer y causar daños a personas
u objetos. ¡ATENCIÓN! No se incluyen
los tornillos o herrajes para sujetar el
mueble/elemento en la pared/el techo.
Recuerda que los tornillos o herrajes que
elijas deben ser los adecuados para la
pared/el techo en donde irán sujetos, y
que tenga la resistencia suficiente. Si no
estás seguro, ponte en contacto con tu
tienda especializada.
PORTUGUES
O móvel deve ser montado por uma
pessoa especializada, porque se não
for montado correctamente, pode cair e
causar danos. ATENÇÃO! Os parafusos e
ferragens para fixar o móvel à parede/
tecto não estão incluídos. Escolha sempre
os parafusos e ferragens apropriados
para o material da sua parede/tecto e
que tenham a suficiente capacidade de
suporte. Se tiver dúvidas, contacte com um
especialista.
SVENSKA
Monteringen ska utföras av kunnig person,
då felmontering kan leda till att möbeln/
föremålet tippar eller faller och skadar
någon eller något. OBS! Skruvar eller
fästbeslag att fästa möbeln/föremålet i
väggen/taket medföljer ej. Tänk på att
skruvarna eller fästbeslagen du väljer ska
vara avsedda för väggen/taket de ska
fästa i, samt ha tillräcklig bärkraft. Är du
osäker kontakta din lokala fackhandel.
DANSK
Monteringen skal udføres af en kyndig
person, da fejlmontering kan fører til at
møblet/genstanden tipper eller falder ned
og skader nogen eller noget.
OBS! Skruer eller beslag til at skrue
møblet/genstanden fast i væggen
medfølger ikke.
Husk på at skruerne eller beslagene du
vælger skal være beregnet til væggen/
loftet de skal skrues fast i, samt ha´
tilstrækkelig bærekraft. Er du usikker,
kontakt da din lokale fagmand.
AA-65631-5
11
10
AA-65631-5
NORSK
Monteringen skal utføres av en kyndig
person, da feilmontering kan føre til at
møbelet/objektet kan tippe eller falle og
skade noe eller noen. OBS! Skruer eller
festebeslag til å feste møbelet/objektet til
veggen/taket med følger ikke med. Pass
på at du velger skruer/festebeslag som er
beregnet på det materialet de skal festes
i, samt at de har tilstrekkelig bærekraft.
Kontakt din lokale faghandel dersom du
er i tvil.
ČESKY
Montáž by měl provést kvalifikovaný
odborník. Špatná montáž může zapříčinit,
že nábytek či věci se mohou převážit
nebo spadnout a mohou zranit člověka
nebo způsobit škody.
UPOZORNĚNÍ! Šrouby a kování nejsou
součástí balení. Zvolte šrouby a kování,
které jsou vhodné do dané stěny či stropu
a mají postačující nosnost.
Nejste-li si jisti, obraťte se na nejbližší
specializovaný obchod.
SUOMI
Asennuksen voi tehdä asiantunteva
henkilö, koska virheasennus voi aiheuttaa
huonekalun/esineen tippuumisen tai
kaatumisen ja vahingoittaa joitakin tai
jotakin. HUOM! Ruuvit tai kiinnikkeet,
joilla huonekalu/esine kiinnitetään
seinään/kattoon, eivät ole pakkauksessa
mukana. Valitse ruuvit tai kiinnikkeet,
jotka sopivat seinään/kattoon, joihin
aiot tuotteet kiinnittää, ja että niillä on
tarpeeksi suuri kantavuus.Jos tunnet
epävarmuutta, ota yhteyttä paikalliseen
ammattiliikkeeseen.
SLOVENSKY
Montáž by mala vykonať kvalifikovaná
osoba. Pri nesprávnej montáži môže
dôjsť k prevrhnutiu alebo pádu nábytku/
objektu a k prípadnému zraneniu osôb
alebo poškodeniu majetku.
UPOZORNENIE! Skrutky alebo kovanie na
upevnenie nábytku/objektu na stenu/
strop nie sú súčasťou balenia. Použite
skrutky a kovanie, ktoré sú vhodné na
použitie do materiálu danej steny/stropu
a majú dostatočnú nosnosť. Ak si nie
ste istí, obráťte sa na špecializovaného
predajcu.
POLSKI
Montaż powinien być przeprowadzany
przez osobę odpowiednio
wykwalifikowaną. W przeciwnym razie
źle zmontowany mebel/obiekt może się
przewrócić lub rozpaść wyrządzając
krzywdę właścicielowi. UWAGA! Komplet
nie zawiera wkrętów ani zamocowań
potrzebnych do przymocowania mebla/
obiektu do ściany/sufitu. Zawsze wybieraj
wkręty i zamocowania odpowiednie
do twojej ściany/sufitu i odpowiednio
wytrzymałe. W przypadku jakichkolwiek
watpliwości należy kontaktować się z
lokalnym sprzedawcą.
MAGYAR
Az összeszerelést lehetőleg hozzáértő
személy végezze, mert nem megfelelő,
hibás össze-, ill. felszerelés esetén a
bútor feldőlhet, leszakadhat a falról, ezzel
személyi sérülést vagy balesetet okozva.
FIGYELEM ! A bútor fali / mennyezeti
rögzítéséhez szükséges csavarokat,
szerelvényeket külön kell megvásárolnod.
Válassz olyan csavart, tiplit mely
leginkább alkalmas az otthonodban
található fal / mennyezet anyagához
és teherbíró képessége is megfelelő. Ha
bizonytalan vagy bármely kérdésben,
fordulj a szakképzett eladóhoz az IKEAban.
РУССКИЙ
Сборка должна производиться
специалистом, так как неправильная
сборка может привести к
опрокидыванию мебели/предметов,
что может повлечь за собой ущерб или
телесные повреждения.
ВНИМАНИЕ! Шурупы или крепления
для фиксации мебели/предметов
на стене/потолке не прилагаются.
Выбирайте шурупы и крепления,
которые подходят к материалу
Ваших стен/потолков и которые
обладают достаточной несущей
способностью. В случае каких-либо
сомнений обратитесь в местный
специализированный магазин.
中文
家具组装需由专业人员进行。避免
由于个人的错误组装而导致家具件
损伤或发生倾倒事故,造成危险。
注意!包装内不含墙面/顶棚固定螺
钉。
根据具体墙体/顶棚材料,选择适用
的
安装螺钉,并具有足够承压力。需要
时,可向当地专业人员咨询。
日本語
組み立ては説明書をよくお読みになり、
指示を正しく理解して組み立てられる方
が行ってください。指示通りの組み立て
がされていない場合には、家具の転倒や
落下等によりケガや破損につながる危険
があります。
注意!壁・天井に取り付けるためのネジ
やネジ固定具は含まれていません。壁・
天井の材質に合わせ、十分強度を維持で
きるネジやネジ固定具を選んでください
。ご不明の場合には、お近くの専門店に
ご相談ください。
3
4
AA-65631-5
9
8
AA-65631-5
5
6
AA-65631-5
7
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement