advertisement

Eurom Safe-t-heater 1500 - vanaf 2018 Owner Manual | Manualzz

Instructieboekje

Handbuch

Instruction booklet

Manuel d’utilisation

Instruktions-brochure

Instruktionsbok

Bruker-håndbok

Käyttö-ohje

Használati utasítás

Návod k obsluze

Instrukcja obsługi

Návod na použitie

Broşură cu instrucţiuni

Libretto di istruzioni

Manual de instrucciones

Manual de instruções

Safe-t-heater 1500

Keramische ventilatorkachel (oscillerend)

Keramischer Ventilatorofen (oszillierend)

Ceramic fan heater (oscillating)

Radiateur soufflant céramique (oscillant)

Keramisk varmeblæser (svingende)

Keramiskt fläktelement (oscillerande)

Keramisk vifteovn (roterende)

Lämpöpuhallin keraamisella vastuksella (kääntyvä)

Kerámiabetétes hősugárzó (oszcilláló)

Keramické ventilátorové topení (oscilující)

Ceramiczny termowentylator z oscylacją

Keramický teplovzdušný ohrievač (oscilačné)

Aerotermă ceramică (oscilant)

Termoventilatore ceramico (oscillante)

Calefactor-ventilador de cerámica (oscilante)

Termoventilador de cerâmica (oscilante)

Art.nr. 34.189.8

DE

EN

FR

DA

NL Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken!

Dieses Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet: Nicht abdecken!

This symbol on your device means: do not cover!

Ce symbole sur votre appareil signifie : ne pas couvrir !

Dette symbol på enheden betyder: Må ikke tildækkes!

IT

ES

PT

SV Den här symbolen betyder: får ej övertäckas!

NO Dette symbolet på enheten betyr: må ikke tildekkes!

FI Tämä merkki tarkoittaa, että laitetta ei saa peittää!

HU

CS

RU

Készülékén ez a jelzés azt jelenti: ne takarja le!

Tento symbol na vašem zařízení znamená: nezakrývejte!

PL

SK

Ten symbol na urządzeniu oznacza: nie przykrywać!

Tento symbol na vašom zariadení znamená: nezakrývajte!

RO Acest simbol ce apare pe aparatul dumneavoastră înseamnă: nu acoperiţi

Этот символ на вашем устройстве означает: не накрывать!

Questo simbolo sul dispositivo indica: non coprire!

Este símbolo en el dispositivo significa: ¡no cubrir!

Este símbolo no seu dispositivo significa: não cobrir!

2

Nederlands

Technische gegevens

Type

Aansluitspanning

Max. vermogen

Instelmogelijkheden

Thermostaat

Oscillerend

Afmetingen

Gewicht

Volt/Hz

Watt cm kg

Safe-t-heater 1500

220-240 / 50

1500

0 –500W–1000W–1500W

+

+

17 x 20 x 26

1,66

Algemene veiligheidsvoorschriften

1. Lees voor gebruik dit instructieboekje zorgvuldig en geheel door.

2.

3.

Controleer voor gebruik uw nieuwe kachel (incl. kabel en stekker) op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigde kachel niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging.

Deze kachel is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen voor

4.

5. bijverwarming in huis.

Deze kachel is niet geschikt voor gebruik in natte of vochtige ruimtes als badkamers, wasruimtes enz. Plaats hem niet in de nabijheid van een kraan, badkuip, douche, zwembad, fonteintje o.i.d., zorg ervoor dat hij nooit in water kan vallen en voorkom dat water de kachel binnendringt. Mocht de kachel tóch ooit in water vallen, neem dan éérst de stekker uit het stopcontact! Een inwendig nat geworden kachel niet meer gebruiken maar ter reparatie aanbieden. Dompel kachel, snoer of stekker nooit in water of andere vloeistof en raak de kachel nooit met natte handen aan.

Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het apparaat, dienen overeen te komen met die van het te

6. gebruiken stopcontact. De elektrische installatie dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar (max. 30 mAmp.).

Rol de elektrokabel volledig af voor u de stekker in het stopcontact steekt, en zorg ervoor dat hij nergens met de kachel in contact komt of anderszins heet kan worden. Leid de kabel niet onder tapijt door, bedek hem niet met matten, lopertjes o.i.d. en houd de kabel buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op getrapt wordt en er geen meubels op worden gezet. Leid de kabel niet om scherpe hoeken en wind hem na gebruik niet te strak op!

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken. Is het 7. gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk, zorg dan voor een onbeschadigd, goedgekeurd verlengsnoer met een minimale doorsnee van 3 x 2,5 mm² en een toegestaan vermogen van minimaal 2000 Watt/10Amp.

Rol het snoer altijd geheel af om oververhitting te voorkomen!

Om overbelasting en doorgebrande zekeringen te voorkomen geen andere apparatuur op hetzelfde 8.

9. stopcontact of dezelfde elektrische groep aansluiten als waar de kachel op aangesloten is.

Gebruik de kachel niet buitenshuis en niet in ruimtes, kleiner dan 4 m².

10. Een kachel bevat inwendig hete en/of gloeiende en vonkende delen. Gebruik hem dus niet in een omgeving waar brandstoffen, verf, ontbrandbare vloeistoffen en/of gassen enz. worden bewaard.

11. Plaats de kachel niet vlakbij- onder- of gericht op een stopcontact en niet in de buurt van open vuur of warmtebronnen.

12. Gebruik de kachel niet vlakbij of gericht op meubels, dieren, gordijnen, papier, kleding, beddengoed of andere brandbare zaken. Houd dit minstens 1 meter van de kachel verwijderd!

13. Bedek een kachel nooit! Aanzuig- en uitblaasopeningen mogen op geen enkele wijze worden geblokkeerd, om brand te voorkomen. Gebruik de kachel dus ook nooit om kleding op te drogen of iets op te zetten en plaats hem niet op zachte oppervlakken als een bed of hoogpolig tapijt, waardoor openingen afgesloten kunnen raken.

14. De lucht rond een kachel moet vrij kunnen circuleren. Plaats hem dus niet te dicht op muren of grote voorwerpen en niet onder een plank, kast o.i.d.

15. Voorkom dat vreemde voorwerpen door de ventilatie- of uitblaasopeningen de kachel binnendringen. Dit kan een elektrische schok, brand of beschadiging veroorzaken.

16. Laat een werkende kachel nooit zonder toezicht achter maar schakel hem éérst uit en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact. Altijd stekker uit het stopcontact als de kachel niet in gebruik is! Pak de stekker daartoe in de hand; trek nooit aan het koord!

17. Schakel altijd de kachel uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de kachel eerst afkoelen wanneer u:

- de kachel wilt schoonmaken

- onderhoud aan de kachel wilt uitvoeren

- de kachel aanraakt of verplaatst. Gebruik daarvoor de handgreep!

3

18. Deze kachel wordt heet tijdens het gebruik. Om brandwonden te voorkomen niet met de blote huid de hete oppervlakken aanraken!

19. Stel de kachel niet automatisch in werking d.m.v. een tijdklok o.i.d. Voor gebruik dient er altijd op veilige omstandigheden te worden gecontroleerd!

20. Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Sta kinderen niet toe met het apparaat te spelen. Dit apparaat is niet geschikt om te worden bediend door kinderen of personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of door personen zonder kennis of ervaring met dit apparaat.

21. Houd de kachel schoon. Stof, vuil en/of aanslag in de kachel is een veelvoorkomende reden voor oververhitting. Zorg ervoor dat dergelijke neerslag regelmatig wordt verwijderd.

22. Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen constateert aan apparaat, elektrokabel of stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Breng het complete apparaat terug naar uw leverancier of een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen.

23. Gebruik geen toevoegingen/accessoires op de kachel, die niet zijn aanbevolen of geleverd door de fabrikant.

24. Het apparaat (incl. elektrokabel en stekker) mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd door daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen.

25. Gebruik de kachel uitsluitend voor het doel waarvoor hij is ontworpen en op de wijze zoals beschreven in dit instructieboekje.

Afwijkingen van 23, 24 en 25 kunnen schade, brand en/of persoonlijk letsel veroorzaken. Zij doen de garantie vervallen en leverancier, importeur en/of fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen!

Beschrijving

1

– Thermostaatknop

2

– Functiekeuzeknop

3

– Zwenkknop

4

– Verwarmingsrooster

5

– Voorpaneel

Plaats en Aansluiting

Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het buiten het bereik van kinderen. Controleer na verwijdering van de verpakking of het apparaat geen beschadigingen of tekenen die op een fout/defect/storing kunnen wijzen, vertoont. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet, maar wend u tot uw leverancier ter controle / vervanging.

Kies een geschikte plaats voor het kacheltje, minimaal een meter verwijderd van alle obstructies, muren en brandbare materialen (zie ook de veiligheidsvoorschriften).

Zorg ervoor dat de kachel altijd rechtop op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond staat.

 Controleer of de functiekeuzeknop op ‘UIT’ staat (O).

Ontrol de elektrokabel geheel en steek de stekker in een passend 220-240V stopcontact. Controleer, om overbelasting te voorkomen, of er geen andere apparatuur op dezelfde groep is aangesloten.

Ingebruikname en Werking

Stel de kachel in werking door de functiekeuze-knop op één van de drie standen te draaien. Het lampje aan de voorzijde zal nu gaan branden.

500 = Verwarmen op 500W

1000 = Verwarmen op 1000W

1500 = Verwarmen op 1500W

4

De thermostaat dient om de kamertemperatuur constant te houden. Om de temperatuur in te stellen draait u de thermostaatknop op de maximale stand (zo ver mogelijk met de klok mee). Zet de functiekeuzeknop op 500,

1000 of 1500. Als de gewenste temperatuur is bereikt draait u de thermostaatknop langzaam terug tot u een klik hoort. De kachel slaat nu af. De kachel zal nu automatisch aan- en afslaan om de ingestelde temperatuur te handhaven.

Met de drukschakelaar tussen de thermostaat- en functiekeuzeknop stelt u de zwenkfunctie (oscilleren) in werking. Ingedrukt is de functie in gebruik; door de knop nogmaals in te drukken komt hij weer naar boven en is de functie uitgeschakeld.

Om de kachel uit te schakelen dient u eerst de zwenkfunctie uit te schakelen en vervolgens de vermogenknop op ‘0’ (uit) te zetten. Neem daarna de stekker uit het stopcontact.

Beveiligingen

Het kacheltje is voorzien van een omvalbeveiliging die het kacheltje uitschakelt wanneer het onverhoeds om mocht vallen. Wanneer u het vervolgens weer rechtop zet hervat het zijn werking, maar schakel het eerst uit, neem de stekker uit het stopcontact en controleer de kachel op beschadigingen. Bij beschadiging of afwijkend functioneren niet gebruiken maar ter controle/reparatie aanbieden!

De oververhittingbeveiliging schakelt het kacheltje uit wanneer het inwendig te heet wordt. Dat kan gebeuren wanneer het kacheltje zijn warmte onvoldoende kan afgeven of te weinig frisse lucht kan aanzuigen. Doorgaans is de oorzaak dus (gedeeltelijke) afdekking van het kacheltje, verstopping van de aanzuig- en/of uitblaasroosters, plaatsing te dicht bij bijv. een muur enz. Wanneer de oververhittingbeveiliging het kacheltje uitschakelt dient u de bedieningsknop op ‘O’ (uit) te zetten, de stekker uit het stopcontact te nemen en het kacheltje gelegenheid te geven om af te koelen. Neem nu de oorzaak van de oververhitting weg en neem het kacheltje weer normaal in gebruik.

Wanneer u geen oorzaak voor de oververhitting kunt vinden en het probleem blijft zich voordoen, gebruik de kachel dan niet meer maar biedt hem aan ter controle/reparatie.

Schoonmaak en Onderhoud

Houd het kacheltje schoon. Neerslag van stof en vuil in het apparaat is een veelvoorkomende reden van oververhitting! Verwijder dat dus geregeld. Schakel voor schoonmaak- of onderhoudswerk het kacheltje uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat het kacheltje afkoelen.

Neem de buitenzijde van het kacheltje regelmatig af met een droge of goed-uitgewrongen vochtige doek.

Gebruik geen scherpe zeep, sprays, schoonmaak- of schuurmiddelen, was, glansmiddelen of enige chemische oplossing!

Zuig met de stofzuiger voorzichtig stof en vuil uit de roosters en controleer of de luchtinlaat- en uitblaasopeningen schoon zijn. Let erop tijdens het schoonmaken op geen inwendige onderdelen aan te raken c.q. te beschadigen!

De kachel bevat verder geen onderdelen die onderhoud behoeven.

Ruim aan het eind van het seizoen het kacheltje schoon op, z.m. in de originele verpakking. Plaats het rechtop op een koele, droge en stofvrije plaats.

Wanneer het kacheltje uiteindelijk versleten (of eerder onherstelbaar beschadigd) is, hoort het niet tussen het huishoudelijke afval. Breng het naar een door uw gemeente aangewezen inzamelpunt van elektrische apparatuur, waar men er zorg voor zal dragen dat evt. nog het te gebruiken materialen tot hun bestemming komen.

CE - verklaring

Hierbij verklaart Euromac bv., Genemuiden-NL dat de ventilatorkachel met PTC-elementen, merk EUROM, type SAFE-T-HEATER 1500 voldoet aan de LVD-richtlijn 2014/35/EU en aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU en in overeenstemming is met de onderstaande normen:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

5

Deutsch

Technische Daten

Typ

Anschlussspannung

Maximale Leistung

Einstellungsmöglichkeiten

Volt/Hz

Watt

Thermostat

Oszillierend

Abmessungen

Gewicht cm kg

Safe-t-heater 1500

220-240 / 50

1500

0

– 500W - 1000W - 1500W

+

+

17 x 20 x 26

1,66

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

1. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung sorgfältig durch.

2. Kontrollieren Sie vor der Benutzung Ihren neuen Ofen (inkl. Kabel und Stecker) auf sichtbare Beschädigungen.

Nehmen Sie einen beschädigten Ofen nicht in Betrieb, sondern bitten Sie Ihren Lieferanten um Austausch.

3. Dieser Ofen eignet sich ausschließlich für die normale Haushaltsanwendung. Benutzen Sie das Gerät nur als zusätzliche Heizung im Haus.

4. Dieser Ölradiator ist nicht geeignet für die Anwendung in nassen oder feuchten Räumen, wie Badezimmer,

Waschraum, usw. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Wasserhahns, Badewanne, Dusche,

Schwimmbad, eines Waschbeckens oder dergleichen auf; sorgen Sie dafür, dass es niemals ins Wasser fallen kann und verhindern Sie, dass Wasser in den Ofen dringt. Sollte der Ofen doch ins Wasser fallen, entfernen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose! Einen inwendig nass gewordenen Ofen nicht mehr benutzen, sondern reparieren lassen. Tauchen Sie Ofen, Kabel oder Stecker niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten und berühren Sie den Ofen niemals mit nassen Händen.

5. Anschlussspannung und Frequenz, genannt auf dem Gerät, müssen der benutzten Steckdose entsprechen. Die elektrische Installation muss mit einem Leitungsschutzschalter (max. 30 mAmp.) gesichert sein.

6. Rollen Sie das Elektrokabel komplett ab, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken und sorgen Sie dafür, dass es nirgendwo mit dem Ofen in Kontakt kommt oder auf andere Weise heiß werden kann. Führen Sie das

Kabel nicht unter einen Teppich durch, bedecken Sie es nicht mit Matten, Läufern und dergleichen und halten

Sie das Kabel außerhalb des Laufwegs. Sorgen Sie dafür, dass nicht darauf getreten wird und keine Möbel darauf gestellt werden. Führen Sie das Kabel nicht um scharfe Ecken und wickeln Sie es nach der Benutzung nicht zu straff auf.

7. Vom Gebrauch eines Verlängerungskabels wird abgeraten, weil dieses Überhitzung und Brand verursachen kann. Ist die Benutzung eines Verlängerungskabels unvermeidbar, achten Sie auf ein unbeschädigtes, geprüftes

Verlängerungskabel mit einem Mindestdurchmesser von 3 x 2,5 mm² und einer zulässigen Leistung von mindestens 2000 Watt/10 Amp. Rollen Sie das Kabel immer komplett ab um Überhitzung zu vermeiden!

8. Um Überlastung und durchgebrannte Sicherungen zu vermeiden, keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose oder dieselbe elektrische Gruppe anschließen, an die der Ofen angeschlossen ist.

9. Verwenden Sie das Kabel nicht außer Haus und nicht in Räumen, die kleiner als 4 m² sind.

10. Ein Ofen enthält inwendig heiße und/oder glühende und funkende Teile. Benutzen Sie ihn daher nicht in einer

Umgebung, in der Brennstoffe, Farbe, entflammbare Flüssigkeiten und/oder Gase, usw. gelagert werden.

11. Platzieren Sie den Ofen nicht in der Nähe, unter oder auf eine Steckdose gerichtet und nicht in der Nähe eines offenen Feuers oder einer Wärmequelle.

12. Benutzen Sie den Ofen nicht in der Nähe von oder gerichtet auf Möbel, Tiere, Gardinen, Papier, Kleidung,

Bettwäsche oder sonstiger brennbarer Gegenstände. Halten Sie mindestens 1 m Abstand vom Ofen!

13. Bedecken Sie den Ofen niemals! Ansaug- und Abblasöffnungen dürfen auf keine Weise blockiert werden, um

Brand zu vermeiden. Verwenden Sie den Ofen daher auch niemals, um Kleidung zu trocknen oder etwa darauf zu stellen und platzieren Sie ihn nicht auf weiche Oberflächen wie ein Bett oder einen hochflorigen Teppich, wodurch Öffnungen verschlossen werden können.

14. Die Luft rund um einen Ofen muss frei zirkulieren können. Platzieren Sie ihn daher nicht nahe an Wänden oder großen Gegenständen und nicht unter ein Brett, einen Schrank oder dergleichen.

15. Verhindern Sie, dass fremde Gegenstände durch die Ventilations- oder Gebläseöffnungen in den Ofen gelangen können. Dies kann zu einem elektrischen Schlag, Brand oder Beschädigung führen.

16. Lassen Sie einen laufenden Ofen niemals unbeaufsichtigt, sondern schalten Sie ihn zuerst aus und entfernen dann den Stecker aus der Steckdose. Immer den Stecker aus der Steckdose nehmen, wenn der Ofen nicht benutzt wird. Nehmen Sie den Stecker dazu in die Hand, ziehen Sie niemals am Kabel.

17. Schalten Sie den Ofen immer zuerst aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und lassen Sie den

Ofen erst abkühlen, wenn Sie:

- den Ofen sauber machen möchten

- Wartungsarbeiten am Ofen ausführen möchten

6

- den Ofen berühren oder verstellen. Benutzen Sie dazu den Handgriff.

18. Dieser Ofen wird während der Benutzung heiß. Um Brandwunden zu vermeiden, nicht mit der bloßen Haut die heißen Flächen berühren!

19. Setzen Sie den Ofen nicht automatisch mithilfe einer Zeituhr oder dergleichen in Betrieb. Vor der Benutzung immer die sicheren Bedingungen kontrollieren!.

20. Achten Sie auf sorgfältige Aufsicht, wenn das Gerät in der Anwesenheit von Kindern oder handlungsunfähigen

Personen oder Haustieren benutzt wird. Erlauben Sie Kindern nicht mit dem Gerät zu spielen. Dieses Gerät ist nicht geeignet, um durch Kinder oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder durch Personen ohne Wissen oder Erfahrung mit diesem Gerät bedient zu werden.

21. Halten Sie den Ofen sauber. Staub, Schmutz und/oder Ablagerungen im Ofen sind eine häufig auftretende

Ursache für Überhitzung. Achten Sie darauf, dass diese Ablagerungen regelmäßig entfernt werden.

22. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen am Gerät, am Elektrokabel oder am Stecker feststellen oder wenn es schlecht funktioniert, gefallen ist oder auf andere Weise eine Störung anzeigt. Bringen

Sie das komplette Gerät zur Kontrolle und/oder Reparatur zurück zu Ihrem Lieferanten oder einem anerkannten

Elektriker. Bitten Sie immer um Originalersatzteile.

23. Verwenden Sie keine Ergänzungen/Zubehörteile für den Ofen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder geliefert werden.

24. Das Gerät (inkl. Elektrokabel und Stecker) darf ausschließlich durch dazu befugte und qualifizierte Personen geöffnet und/oder repariert werden.

25. Benutzen Sie den Ofen ausschließlich für den Zweck, für den er entwickelt wurde und in der Weise, die in diesem Handbuch beschrieben wird.

Abweichungen von 23, 24 und 25 können Schaden, Brand und/oder Personenschäden verursachen. Diese führen zum Garantieverfall und Lieferant, Importeur und/oder Hersteller übernehmen keine Haftung für die Folgen.

Beschreibung

1

– Thermostatschalter

2

– Funktionsknopf

3

– Rotationsknopf

4

– Heizungsgitter

5

– Frontverkleidung

Standort und Anschluss

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und halten Sie es außer der Reichweite von Kindern.

Kontrollieren Sie nach Entfernung der Verpackung, ob das Gerät Beschädigungen oder Anzeichen eines

Fehlers/Defekt/Störung aufweist. Benutzen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht, sondern wenden Sie sich zur

Kontrolle / Austausch an Ihren Lieferanten.

Wählen Sie einen geeigneten Standort für den Ofen, mindestens einen Meter von allen Hindernissen, Wänden und brennbaren Materialien entfernt (siehe auch die Sicherheitsvorschriften).

Sorgen Sie dafür, dass der Ofen immer gerade auf einem stabilen, ebenen und waagerechten Boden steht.

 Kontrollieren Sie, ob der Funktionsknopf auf ‘AUS’ steht (O).

Entrollen Sie das Elektrokabel ganz und stecken Sie den Stecker in eine passende 220-240 V Steckdose. Um

Überlastung zu vermeiden, keine anderen Geräte an dieselbe elektrische Gruppe anschließen.

Inbetriebnahme und Funktion

Nehmen Sie den Ofen in Betrieb, indem Sie den Funktionsknopf in einen der drei Stände drehen. Die Anzeige an der Vorderseite leuchtet jetzt.

500 = Heizen bei 500W

1000 = Heizen bei 1000W

1500 = Heizen bei 1500W

Das Thermostat dient dazu die Zimmertemperatur konstant zu halten. Um die gewünschte Temperatur einzustellen, drehen Sie den Thermostatknopf auf maximal (so weit wie möglich im Uhrzeigersinn). Stellen Sie den Funktionsknopf auf 500, 1000 oder 1500. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht wurde, stellen Sie den

7

Thermostatknopf langsam zurück bis Sie ein Klick hören. Der Ofen schaltet nun ab. Der Ofen schaltet sich automatisch ein und aus, um die eingestellte Temperatur zu regeln.

Mit dem Druckschalter zwischen dem Thermostat- und Funktionsknopf setzen Sie die Schwenkfunktion

(Oszillieren) in Betrieb. Eingedrückt ist die Funktion in Betrieb; bei nochmaligem Drücken kommt der

Funktionsknopf wieder hoch und die Funktion ist ausgeschaltet.

Um den Ofen auszuschalten, müssen Sie zuerst die Schwenkfunktion auszuschalten und anschließend den

Leistungsknopf auf ‘0’ (aus) stellen. Entfernen Sie danach den Stecker aus der Steckdose.

Sicherungen

Der Ofen ist mit einer Umfallsicherung versehen, die den Ofen ausschaltet, wenn er unerwartet umfallen sollte.

Wenn Sie ihn danach wieder gerade aufstellen, nimmt er seinen Betrieb wieder auf, aber schalten Sie ihn zunächst aus, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und kontrollieren Sie den Ofen auf Beschädigungen. Bei

Beschädigung oder abweichender Funktionstüchtigkeit nicht benutzen, sondern zur Kontrolle/Reparatur geben.

Die Überhitzungssicherung schaltet den Heizlüfter aus, wenn es inwendig zu heiß wird. Das kann geschehen, wenn der Heizlüfter seine Wärme unzureichend abgibt oder zu wenig frische Luft ansaugen kann. In der Regel ist die

Ursache (teilweise) Abdeckung des Heizlüfters, Verstopfung des Ansaug- und/oder Ausblasgitters, Schmutz,

Platzierung zu dicht an z.B. einer Wand, usw. Wenn die Überhitzungssicherung den Heizlüfter ausschaltet, müssen

Sie den Funktionsknopf auf ‘O’ (Aus) stellen, den Stecker aus der Steckdose entfernen und dem Heizlüfter

Gelegenheit geben, abzukühlen. Beheben Sie die Ursache der Überhitzung, bevor Sie den Heizlüfter wieder in

Betrieb nehmen. Wenn Sie die Ursache der Überhitzung nicht finden können und das Problem weiter besteht, verwenden Sie den Heizlüfter nicht mehr, sondern geben Sie ihn zur Kontrolle/Reparatur.

Reinigung und Wartung

Halten Sie den Ofen sauber. Ablagerungen von Staub und Schmutz im Gerät ist eine der häufigsten Ursachen für

Überhitzung. Entfernen Sie diese also regelmäßig. Schalten Sie für Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Ofen aus, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie den Ofen abkühlen.

Säubern Sie die Außenseite des Ofens regelmäßig mit einem trockenen oder gut ausgewrungenem feuchten

Tuch. Benutzen Sie keine scharfe Seife, Sprays, Reinigungs- oder Scheuermittel, Wachs, Glanzmittel oder sonstige chemische Lösungen.

Saugen Sie mit dem Staubsauger vorsichtig Staub und Schmutz aus den Gittern und kontrollieren Sie, ob die

Luftein- und -ausgänge sauber sind. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass Sie keine inwendigen Teile berühren bzw. beschädigen.

Der Ofen enthält ansonsten keine weiteren Teile, die gewartet werden müssen.

Räumen Sie den Ofen am Ende der Saison weg, nach Möglichkeit in der Originalverpackung. Platzieren Sie ihn gerade stehend an einem kühlen, trockenen und staubfreiem Ort.

Wenn der Ofen letztendlich verschlissen (oder eher unwiderrufbar beschädigt) ist, gehört er nicht in den

Haushaltsmüll. Bringen Sie ihn an die von Ihrer Gemeinde angewiesene Sammelstelle für elektrische Geräte, wo man Sorge dafür tragen wird, dass eventuell noch verwendbare Materialien wieder verwertet werden.

CE - Erklärung

Hiermit erklärt Euromac BV., Genemuiden-NL , dass der Ventilatorofen mit PTC-Elementen , Marke EUROM,

Typ Safe-t-heater 1500 den LVD-Richtlinien 2014/35/EU und den EMC-Richtlinien 2014/30/EU und mit den unten stehenden Normen konform geht:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

8

English

Technical data

Type

Supply voltage

Maximum capacity

Settings

Thermostat

Oscillating

Dimensions

Weight

Volt/Hz

Watt cm kg

Safe-t-heater 1500

220-240 / 50

1500

0

– 500W - 1000W - 1500W

+

+

17 x 20 x 26

1.66

General safety instructions

1. Before using the machine, carefully read this entire instruction manual.

2. Before using your new heater, check it, including cord and plug, for any visible damage. Do not use a damaged heater, but send it back to your dealer for replacement.

3. This heater is strictly intended for normal domestic use. Only use it as an additional heater in your home.

4. This heater in not suitable for use in wet or damp spaces such as bathrooms and laundry rooms. Do not place the heater in the vicinity of taps, bathtub, shower, pool, fountains or other sources of moisture. Make sure it cannot fall into water and prevent water from getting into the heater itself. If, at any time, the heater does fall into water, unplug it immediately! Do not use a heater that has a damp interior but have it repaired. Never immerse the heater, cord or plug in water and never touch it with wet hands.

5. The supply voltage and utility frequency, specified on the machine, need to match those of the socket that is used. The electrical installation needs to be protected by a residual current device (max. 30 mAmp).

6. Fully extend the cord before plugging in the heater. Make sure it does not come into contact with any part of the heater and prevent it from heating up any other way. Do not run the cord underneath carpeting; do not cover it with mats, carpet strips, or similar and make sure it is not placed in any passageways. Make sure the cord cannot be stepped on and that no furniture is placed on top of it. Do not lead the cord around sharp corners and do not roll it up too tightly after use!

7. If possible, do not use an extension cord, as this poses the risk of overheating and fire. If the use of an extension cord is unavoidable, then make sure it is an undamaged, approved extension cord with a minimum diameter of 3 x 2.5 mm² and a minimum permissible power of 2000 Watt/10Amp. To prevent overheating, always fully extend the cord!

8. To prevent the circuit being overloaded and fuses being blown, make sure no other appliances are connected to the same socket or wired to the same electrical circuit as the heater.

9. Do not use the heater outdoors and do not use it in spaces, smaller than 4 m².

10. A heater contains hot and/or glowing and sparking components. Do not, therefore, use it in areas where fuels, paint, flammable liquids and/or gasses etc. are stored.

11. Do not place the heater near, under, or directly opposite a socket and do not place it near an open fire or other heat source.

12. Do not use the heater near or directly opposite furniture, animals, curtains, paper, clothes, bedding or other inflammable objects. Keep them at least 1 metre away from the heater!

13.

Do not ever cover a heater! The heater’s air inlets and outlets should never be obstructed in any way, so as to prevent the possibility of fire. Never use the heater to dry clothes and do not place anything on top of the heater.

Do not place it on soft surfaces like beds or deep-pile carpets, as they can block openings.

14. Make sure that the air around the heater can circulate freely. Do not place the heater too close to walls or large objects and do not place it under shelves, cupboards, and similar.

15. Prevent foreign objects from entering the heater via the venting or exhaust openings as this may lead to electric shock, fire or damage.

16. Never leave the heater unattended when switched on. Always switch if off before removing the plug from the socket. Always unplug the heater when not in use! Pull on the plug to remove from the socket, never pull on the cord!

17. Always switch the heater off, unplug it and leave to cool down before:

- cleaning the heater

- carrying out maintenance on the heater

- touching or moving the heater. Use the handle for this!

18. This machine gets hot when it is in use. To prevent burns, do not let bare skin come into contact with hot surfaces.

19. Do not use a timer or a similar product to automatically switch on the heater. Always perform safety checks before using the heater!

9

20. Close supervision is necessary when the product is used near children or incapacitated persons. Do not let children use the appliance as a toy. This appliance is not suitable to be operated by children or persons who have physical, sensory and/or mental limitations, or by persons who have no knowledge of, or experience with, this appliance.

21. Keep the heater clean. Dust, dirt and/or a build up of deposits in the heater are a common cause of overheating.

Make sure these deposits are removed regularly.

22. Do not turn on the appliance if you have discovered damage to the appliance, cord or plug, if the appliance is malfunctioning, if it has been dropped or when there are signs of any other defect. Return the complete product to the vendor or to a certified electrician for inspection and/or repair. Always ask for original parts.

23. Do not use attachments and/or accessories that have not been recommended or supplied by the manufacturer.

24. The appliance (incl. cord and plug) may only be opened and/or repaired by properly authorised and qualified persons.

25. Only use this heater for its intended purpose and as described in this instruction manual.

Not abiding by instructions 23, 24 and 25 may lead to damage, fire and/or personal injuries. A failure to adhere to these rules also immediately nullifies the guarantee and vendor, importer and/or manufacturer do not take responsibility for any of the consequences!

Description

1

– Thermostat dial

2

– Mode selector dial

3

– Rotation dial

4

– Heating grill

5

– Front panel

Location and Connection

Remove all packaging material and keep out of reach of children. After removing packaging, check the appliance for damage or other signs that could indicate a fault/defect/malfunction. In case of doubt, do not use the appliance, but contact your vendor for inspection or replacement.

Choose a suitable location for the heater which is at least one metre away from any obstructions, walls or inflammable materials (see also safety instructions).

Make sure a functioning heater is always placed on a solid, flat and horizontal surface.

Check if the mode selector dial is set to 'OFF' (O).

Fully extend the power cord and plug into a suitable 220-240V socket. To prevent the circuit overloading, check that no other appliances are connected to the same group.

Set-up and Operation

Switch the heater on by turning the mode selector dial to one of three positions. The light at the front will turn on.

500 = Heating at 500W

1000 = Heating at 1000W

1500 = Heating at 1500W

The thermostat serves to maintain a constant room temperature. To set the desired temperature, turn the thermostat dial to its maximum position (clockwise as far as it goes). Set the mode selector dial to 500, 1000 or

1500. Once the desired temperature is reached, turn the thermostat dial back slowly until you hear a click. This causes the heater to switch off. The heater will now automatically switch on and off to maintain the set temperature.

The pressure switch between the thermostat and mode selector dial turns on the oscillating function. Push in to operate the oscillating function and push again (to release) and the function will switch off.

To switch the heate r off, first turn off the oscillating function off, then set the power dial to ‘0’ (off). Unplug.

10

Safety features

The heater is fitted with a tipping safeguard which automatically shuts off the appliance if it inadvertently falls over.

When the heater is returned to its upright position, it will resume functioning as normal but, before reusing, switch off, unplug and check for damage. Do not use the heater if it is damaged or malfunctioning, but have it inspected/repaired!

In case of internal overheating, the overheating safeguard will switch the heater off. This may occur if the heater cannot give off enough heat or if it cannot draw in enough fresh air. As mentioned above, this is generally caused by

(partially) covering the heater, obstructing the air intake and/or outlet grills or installing the heater too close to a wall or something similar. When the overheating safeguard switches the heater off, set the mode selector dial to ‘OFF’

(off), unplug and allow the heater to cool down. Remove and/or amend the cause of overheating and reuse the heater as normal. If you cannot find a cause and overheating recurs, stop using the heater, and take it in for inspection/repair.

Cleaning and Maintenance

Keep the heater clean. Deposits of dust and dirt in the appliance are a common cause of overheating so these should be removed regularly. Switch off the heater, remove the plug from the socket and allow the heater to cool down before cleaning or carrying out maintenance work.

Wipe the outside of the heater regularly with a dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive soaps, sprays, cleaners or abrasives, waxes, polishes or chemical solutions!

Using a vacuum cleaner, carefully remove any dust and dirt from the grills and ensure that the air intake and outlet openings are clean. Be careful not to touch or damage any internal parts during cleaning!

The heater contains no other parts which need maintenance.

At the end of the season, store the cleaned heater in the original packaging if necessary. Store it upright in a cool, dry and dust-free place.

Do not dispose of heater with household waste when it becomes worn or damaged beyond repair. Take it to your local authority's collection point for electrical appliances where any reusable materials will be collected and redistributed.

CE-statement

Euromac bv., Genemuiden-NL hereby declares that the EUROM fan heater with PTC-elements, type Safe-theater 1500

, complies with the LVD guideline 2014/35/EU and the EMC guideline 2014/30/EU and meets the following standards:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

11

Français

Données techniques

Type

Tension Volts/Hz

Safe-t-heater 1500

Puissance max.

Possibilités de réglage

Watts

Thermostat

Oscillant

Dimensions cm

220-240 / 50

+

1.500

0 – 500W – 1.000W – 1.500W

+

17 x 20 x 26

Poids kg

Consignes générales de sécurité

1,66

1.

Avant utilisation, lisez attentivement et entièrement le présent manuel d’utilisation.

2. Avant utilisation, contrôlez votre nouveau poêle (y compris le cordon et la fiche) quant à la présence de dommages visibles. Ne mettez pas en service un poêle endommagé, mais apportez-le à votre fournisseur en vue d’un remplacement.

3.

Ce poêle est destiné exclusivement à un usage domestique normal. Utilisez l’appareil uniquement comme chauffage d’appoint domestique.

4. Ce poêle ne convient pas pour une utilisation dans des pièces humides, telles que salles de bains, buanderies, etc. Ne le placez pas à proximité d’un robinet, bain, piscine, d’un lave-mains ou d’une installation telle. Veillez à ce qu’il ne puisse jamais tomber dans l’eau et évitez que de l’eau puisse pénétrer dans le poêle. Si le poêle tombe néanmoins dans l’eau, retirez d’abord la fiche de la prise de courant. N’utilisez plus un poêle si ses composants internes sont humides, mais portez-le en réparation. Ne plongez jamais le poêle, le cordon ou la fiche dans l’eau ou dans un autre liquide et ne touchez jamais le poêle avec des mains mouillées.

5.

La tension et la fréquence mentionnées sur l’appareil doivent correspondre à celles de la prise de courant utilisée. L’installation électrique doit être protégée avec un disjoncteur différentiel (max. 30 mAmp.).

6.

Déroulez entièrement le câble électrique avant d’insérer la fiche dans la prise de courant et veillez à ce qu’il n’entre jamais en contact avec le poêle ou qu’il ne puisse devenir brûlant d’une autre manière. Ne passez pas le câble sous un tapis, ne le recouvrez pas de tapis, de chemins d’escalier ou autres et tenez-le à l'écart des lieux de passage. Veillez à ne pas écraser le câble et à ne pas poser de meubles dessus. Ne passez pas le câble par des angles vifs et ne l’enroulez pas de manière trop serrée après utilisation !

7.

L’utilisation d’une rallonge est déconseillée, puisqu’elle peut entraîner une surchauffe et un incendie. Si l’utilisation d’une rallonge ne peut être évitée, utilisez une rallonge en bon état et agréée, d’un diamètre minimum de 3 x 2,5 mm² et d’une puissance minimale autorisée de 2.000 Watts/10Amp. Déroulez toujours le cordon entièrement pour éviter toute surchauffe !

8. Pour éviter une surcharge et le grillage des fusibles, ne branchez aucun autre appareil sur la même prise de courant ou sur le même groupe électrique que le poêle.

9.

N’utilisez pas le poêle à l’extérieur, ni dans des pièces de moins de 4 m².

10. Un poêle possède des composants internes chauds et/ou brûlants et qui produisent des étincelles. Par conséquent, ne l’utilisez pas dans un environnement où des combustibles, de la peinture, des liquides et/ou gaz inflammables, etc. sont entreposés.

11. Ne placez pas le poêle à proximi té, en dessous ou dans la direction d’une prise de courant, ni à proximité d’un feu ouvert ou de sources de chaleur.

12.

N’utilisez pas le poêle à proximité ou dans la direction de meubles, d’animaux, de rideaux, de papier, de vêtements, de literie ou d’autres objets inflammables. Tenez-les à 1 mètre au moins de distance du poêle !

13.

Ne recouvrez jamais un poêle ! Pour éviter tout incendie, les orifices d’aspiration et de soufflage ne peuvent être bloqués d’aucune manière. N’utilisez donc jamais le poêle pour sécher des vêtements ou pour y déposer quelque chose et ne le placez pas sur des surfaces molles, telles qu’un lit ou un tapis à longs poils, ce qui peut obstruer les orifices.

14.

L’air autour d’un poêle doit pouvoir circuler librement. Par conséquent, ne le placez pas trop près de murs ou d'objets volumineux et pas sous une planche, une armoire ou quelque chose de tel.

15. Evitez que des corps étrangers pénètrent dans les orifices de ventilation ou de soufflage. Cela peut provoquer un choc électrique, un incendie ou des dommages.

16. Ne laissez jamais un poêle en service sans surveillance, mais éteignezle d’abord, puis retirez la fiche de la prise de courant. Retirez toujours la fiche de la prise de courant lorsque le poêle n’est pas en service ! A cet effet, saisissez la fiche, ne tirez jamais sur le cordon !

17.

Eteignez toujours le poêle, retirez la fiche de la prise de courant et laissez d’abord refroidir le poêle pour :

- nettoyer le poêle

- entretenir le poêle

- toucher ou déplacer le poêle. Utilisez la poignée à cet effet !

12

18.

Ce poêle devient brûlant lorsqu’il est en service. Pour éviter toute brûlure, ne touchez pas les surfaces brûlantes avec une peau nue !

19.

N’allumez pas le poêle automatiquement avec une minuterie ou autre. Avant utilisation, contrôlez toujours si les conditions sont sûres !

20. Exercez une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé en présence d'enfants, de personnes incompétentes ou d’animaux domestiques. Ne laissez pas d’enfants jouer avec l’appareil. Cet appareil ne convient pas pour être commandé par des enfants ou des personnes avec des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou par des personnes sans connaissance ou expérience avec cet appareil.

21. Conservez le poêle en bon état de propreté. De la poussière, de la saleté et/ou des dépôts sont des causes fréquentes de surchauffe. Veillez à enlever régulièrement de tels dépôts.

22.

N'allumez pas l’appareil lorsque vous constatez des dommages à l’appareil, au cordon électrique ou à la fiche, ou lorsqu’il fonctionne mal, qu’il est tombé ou qu’il présente une autre panne. Rapportez l’appareil complet au fournisseur ou à un électricien agréé pour contrôle et/ou réparation. Exigez toujours des pièces d’origine.

23.

N’utilisez pas d’ajouts/d’accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant.

24.

L’appareil (incl. cordon électrique et fiche) peut être ouvert et/ou réparé exclusivement par des personnes compétentes et qualifiées.

25. Utilisez le poêle exclusivement aux fins pour lesquelles il a été conçu et comme décrit dans le présent manuel d’utilisation.

Le non respect des points 23, 24 et 25 peut entraîner des dommages, un incendie et/ou une blessure personnelle.

Cela rend la garantie caduque et le fournisseur, l’importateur et/ou le fabricant n’assument aucune responsabilité pour les conséquences !

Description

1 – Bouton de thermostat

2 – Bouton de sélection de fonction

3 – Bouton de rotation

4 – Grille de chauffage

5 – Panneau frontal

Emplacement et branchement

 Enlevez la totalité de l’emballage et tenez-le hors de portée d’enfants. Après avoir enlevé l’emballage, contrôlez si l’appareil ne présente pas de dommages ou de signes pouvant indiquer un vice/défaut/une panne. En cas de doute, n’utilisez pas l’appareil, mais adressez-vous à votre fournisseur en vue d’un contrôle/remplacement.

 Choisissez un emplacement approprié pour le poêle, à un mètre au moins de distance d’obstructions, de murs et de matières inflammables (voir aussi les consignes de sécurité).

Veillez à toujours placer le poêle en position debout, sur un support solide, plan et horizontal.

 Contrôlez si le bouton de sélection de fonction est sur ‘ARRET’ (O).

Déroulez entièrement le câble électrique et insérez la fiche dans une prise de courant 220-240V appropriée.

Pour éviter toute surcharge, contrôlez si aucun autre a ppareil n’est branché sur le même groupe électrique.

Mise en service et fonctionnement

Mettez en marche le poêle en tournant le bouton de sélection de fonctio n sur l’une des trois positions ; A présent, le témoin à l’avant du poêle s’allume.

500 = Chauffage à 500W

1000 = Chauffage à 1000W

1500 = Chauffage à 1500W

Le thermostat sert à maintenir la température ambiante constante. Pour régler la température, tournez le bouton de thermostat sur maximum (le plus loin possible dans le sens des aiguilles d’une montre). Mettez le bouton de sélection de fonction sur 500, 1000 ou 1500. Lorsque la température souhaitée est atteinte, tournez le bouton de thermostat lentement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à entendre un clic. Le poêle s’éteint. A présent, le poêle s’allume et s’éteint automatiquement pour maintenir la température réglée.

13

Le bouton-poussoir situé entre le bouton de thermostat et le bouton de sélection de fonction permet d'activer la fonction de pivotement (oscillement). La fonction est activée en enfonçant le bouton ; en appuyant à nouveau sur le bouton, celui-ci ressort et la fonction est désactivée.

 Pour éteindre le poêle, vous devez d’abord désactiver la fonction de pivotement, puis mettre le bouton de puissance sur ‘O’ (arrêt). Ensuite, retirez la fiche de la prise de courant.

Protections

Le poêle est équipé d’une protection anti-basculement qui éteint le poêle en cas de chute brutale. En le redressant, il se remet à fonctionner. Mais éteignezle d’abord, retirez la fiche de la prise de courant et contrôlez la présence de dommages éventuels sur le poêle. En cas de dommage ou de fonctionnement anormal, ne l’utilisez pas, mais apportez-le pour contrôle/réparation !

La protection anti-surchauffe éteint le poêle en cas de surchauffe interne. Cela peut arriver lorsque le poêle ne peut diffuser suffisamment sa chaleur ou lorsqu’il ne peut aspirer assez d’air frais. La cause la plus fréquente est un recouvrement (partiel) du poêle, une obstruction des grilles d’aspiration et/ou de soufflage, une installation trop près de par ex. un mur, etc. Lorsque la protection antisurchauffe éteint le poêle, vous devez mettre l’interrupteur sur

‘OFF’ (arrêt), retirer la fiche de la prise de courant et laisser refroidir le poêle. A présent, réparez la cause de la surchauffe, puis utilisez à nouveau le poêle normalement. Si vous ne trouvez pas la cause de la surchauffe et que le problème est récurrent, n’utilisez plus le poêle, mais apportez-le pour contrôle/réparation.

Nettoyage et entretien

Co nservez le poêle en bon état de propreté. Les dépôts de poussière et de saletés dans l’appareil sont une cause fréquente de surchauffe ! Par conséquent, enlevez-les régulièrement. Pour les opérations de nettoyage ou d’entretien, éteignez le poêle, retirez la fiche de la prise de courant et laissez refroidir le poêle.

 Nettoyez régulièrement l’extérieur du poêle avec un chiffon sec ou un chiffon humide bien essoré. N’utilisez pas de savon corrosif, de sprays, de détergents, d’abrasifs, de cire, de produits lustrants ou toute autre solution chimique !

 A l’aide d’un aspirateur, aspirez délicatement la poussière et les saletés des grilles et contrôlez la propreté des orifices d’aspiration et de soufflage. Pendant le nettoyage, veillez à ne pas toucher ou endommager de composants internes !

 Le poêle ne contient pas d’autres composants qui nécessitent un entretien.

 A la fin de la saison, rangez soigneusement le poêle, si possible dans l’emballage d’origine. Placez-le debout dans un endroit frais, au sec et à l’abri de la poussière.

Lorsque le poêle est définitivement usé (ou devenu irréparable), ne le mettez pas au rebut avec les déchets ménagers. Apportez-le à un point de collecte pour appareils électriques désigné par votre commune, qui se chargera d’acheminer les matériaux éventuellement encore utilisables.

Déclaration CE

Par la présente, Euromac bv. - Genemuiden-NL , déclare que le radiateur soufflant avec éléments chauffants, de marque EUROM, type Safe-t-heater 1500 répond à la directive LVD 2014/35/EU et à la directive EMC

2014/30/EU et est conforme aux normes ci-dessous :

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

W.J. Bakker, alg. dir.

14

Dansk

Tekniske data

Type

Netspænding

Maks. kapacitet

Indstillinger

Termostat

Svingende

Dimensioner

Vægt

Volt/Hz

Watt cm kg

Safe-t-heater 1500

220-240/50

1500

0 - 500 W - 1000 W - 1500 W

+

+

17 x 20 x 26

1,66

Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Før apparatet tages i brug, skal du læse hele denne vejledning.

2. Før du bruger dit nye varmeapparat, skal du kontrollere det, inkl. ledning og stik, for synlige skader. Brug ikke et beskadiget varmeapparat, men send det tilbage til forhandleren for reparation.

3. Dette varmeapparat er udelukkende beregnet til almindelig husholdningsbrug. Brug det kun som et ekstra varmeapparat i dit hjem.

4. Dette varmeapparat er ikke egnet til brug i våde eller fugtige rum som badeværelser og vaskerum. Stil aldrig varmeapparatet i nærheden af vandhaner, badekar, bruser, svømmebassin, springvand eller andre fugtkilder.

Sørg for at det ikke kommer under vand, og at vand ikke trænger ind i selve varmeapparatet. Hvis varmeapparatet kommer under vand, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten! Brug ikke et varmeapparat, der er fugtigt indvendig, men få det repareret. Nedsænk aldrig varmeapparatet, ledningen eller stikket i vand, og berør det aldrig med våde hænder.

5. Netspændingen og brugsfrekvensen, der er angivet på apparatet, skal passe til det stik, der bruges. Den elektriske installation skal beskyttes af en fejlstrømsafbryder (maks. 30 mAmp).

6. Ret ledningen helt ud, før du sætter stikket til varmeapparatet i stikkontakten. Pas på den ikke kommer i berøring med nogen del af varmeapparatet, og undgå at den på anden vis bliver opvarmet. Lad ikke ledningen løbe under gulvbelægning. Den må ikke tildækkes med måtter, tæppebånd eller lignende og sørg for, at den ikke er placeret på gangarealer. Sørg for, at der ikke kan trædes på netledningen, og at ingen møbler er placeret oven på den.

Undlad at føre ledningen omkring skarpe hjørner, og rul den ikke for stramt op efter brug!

7. Undgå så vidt muligt at bruge en forlængerledning, da det indebærer en risiko for overophedning og brand. Hvis brug af en forlængerledning er uundgåelig, så sørg for det er en ubeskadiget, godkendt forlængerledning med et minimum diameter 3 x 2,5 mm² og en minimum tilladt effekt på 2000 Watt/10 Amp. For at undgå overophedning skal ledningen altid rettes helt ud!

8. For at forhindre at kredsløb overbelastes og sikringer springer, skal du sørge for, at ingen andre apparater er tilsluttet samme stikdåse eller forbundet med samme elektriske kredsløb som varmeapparatet.

9. Brug ikke varmeapparatet udenfor, og brug det ikke i rum, der er mindre end 4 m³.

10. Et varmeapparat indeholder varme og/eller glødende og gnistdannende komponenter. Brug det derfor ikke på områder, hvor brændstoffer, maling, brandfarlige væsker og/eller gasser mv. er opbevaret.

11. Anbring ikke varmeapparatet nær, under eller lige over en stikkontakt, og placer det ikke i nærheden af åben ild eller andre varmekilder.

12. Brug ikke varmeapparatet nær eller lige overfor møbler, dyr, gardiner, papir, tøj, sengetøj eller andre antændelige genstande. Hold mindst 1 meters afstand til varmeapparatet!

13. Tildæk ikke varmeapparatet! Varmeapparatets luftindtag og -udtag må ikke på nogen måde tildækkes, for at undgå risikoen for brand. Brug aldrig varmeapparatet til at tørre tøj, og placer ikke noget ovenpå varmeapparatet. Må ikke placeres på blødt underlag som senge eller tykke tæpper, da det kan blokere

åbningerne.

14. Sørg for at luften omkring varmeapparatet kan cirkulere frit. Anbring ikke varmeapparatet for tæt på vægge eller store genstande, og placer det ikke under hylder, skabe og lignende.

15. Undgå at fremmedlegemer trænge ind i varmeapparatet via ventilations- eller udtagsåbningerne, da dette kan medføre elektrisk stød, brand eller skade.

16. Efterlad aldrig varmeapparatet uden opsyn, når det er tændt. Sluk altid for apparatet, inden du fjerner stikket fra stikkontakten. Tag altid stikket ud af varmeapparatet, når det ikke er i brug! Træk stikket ud af stikkontakten, træk aldrig i ledningen!

17. Sluk altid for varmeapparatet, træk stikket ud af stikkontakten og lad det afkøle før:

- Rengøring af varmeapparatet

-

Vedligeholdelse af varmeapparatet

-

Berøring eller flytning af varmeapparatet. Brug håndtaget til dette!

18. Dette apparat bliver varmt, når det er i brug. Undlad at bar hud kommer i kontakt med varme overflader, for at forhindre forbrændinger.

15

19. Brug ikke en timer eller et lignende produkt til at tænde varmeapparatet automatisk. Udfør altid sikkerhedstjek før brug af varmeapparatet!

20. Vær ekstra opmærksom, når produktet anvendes i nærheden af børn eller inhabile personer. Lad ikke børn bruge apparatet som legetøj. Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller personer med fysiske og/eller mentale begrænsninger, eller af personer uden kendskab til eller erfaring med dette apparat.

21. Hold varmeapparatet rent. Støv, snavs og/eller aflejringer i varmeapparatet er en almindelig årsag til overophedningen. Sørg for at fjerne disse aflejringer regelmæssigt.

22. Tænd ikke for apparatet, hvis du har opdaget skader på apparatet, ledningen eller stikket, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, hvis det har været tabt, eller når der er tegn på andre fejl. Returner hele produktet til forhandleren eller til en autoriseret el-installatør for eftersyn og/eller reparation. Spørg altid efter originale dele.

23. Anvend ikke andet udstyr og/eller tilbehør, der ikke anbefales af eller leveres af fabrikanten.

24. Apparatet (inkl. ledning og stik) må kun åbnes og/eller repareres af autoriserede og kvalificerede fagfolk.

25. Brug kun dette varmeapparat til dets tilsigtede formål, og som er beskrevet i denne brugsanvisning.

Manglende overholdelse af instruktionerne 23, 24 og 25 kan resultere i beskadigelse, brand og/eller personskader.

Ved manglende overholdelse af disse regler bortfalder garantien øjeblikkeligt, og forhandleren, importøren og/eller producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser!

Beskrivelse

1 - Termostatknap

2 - Funktionsknap

3 - Rotationsknap

4 - Varmegitter

5 - Frontpanel

Placering og tilslutning

Fjern al emballage og opbevar det utilgængeligt for børn. Efter at have fjernet emballagen, skal du kontrollere om apparatet er beskadiget eller har andre tegn, der kan indikere en fejl/defekt/fejlfunktion. Hvis du er i tvivl, bør du ikke bruge apparatet, men kontakt din forhandler for eftersyn eller udskiftning.

Vælg et passende sted til varmeapparatet, hvor der er mindst 1 meter fra forhindringer, vægge eller antændelige materialer (se også sikkerhedsinstruktionerne).

Sørg for, at et velfungerende varmeapparat altid placeres på et fast, jævnt og vandret underlag.

Kontroller, at funktionsknappen står på 'OFF' (O).

Ret ledningen helt ud, og sæt stikket i en egnet 220-240 V stikkontakt. For at forhindre overbelastning af kredsløbet skal du sørge for, at der ikke er andre apparater forbundet til samme gruppe.

Opsætning og betjening

Tænd for varmeapparatet ved at dreje funktionsknappen hen til en af følgende tre positioner. Lampen på fronten tændes.

500 = varmer ved 500 W

1000 = varmer ved 1000 W

1500 = varmer ved 1500W

Termostaten er med til at opretholde en konstant rumtemperatur. Drej termostatknappen til maksimumposition

(med uret så langt ud som muligt) for at indstille den ønskede temperatur. fIndstil funktionsknappen til 500, 1000 eller 1500. Når den ønskede temperatur er nået, drejes termostatknappen langsomt tilbage, indtil du hører et klik. Dette får varmeapparatet til at slukke. Varmeapparatet tænder og slukker nu automatisk for at opretholde den indstillede temperatur.

Knappen mellem termostat- og funktionsknappen tænder den oscillerende funktion. Tryk på den for at bruge den oscillerende funktion, og tryk igen (for at deaktivere), så slukker funktionen.

For slukke for varmeapparatet skal du først slukke den oscillerende funktion, og derefter sætte afbryderknappen på '0' (slukket). Træk stikket ud.

16

Sikkerhedsfunktioner

Varmeapparatet er udstyret med en væltesikringsfunktion , der slukker apparatet automatisk, hvis det ved et uheld vælter. Når varmeapparatet igen er i oprejst position vil det genoptage normal funktion. Men sluk apparatet, træk stikket ud og efterse det for skader inden brug igen. Brug ikke varmeapparatet, hvis det er beskadiget eller ikke virker. Få det i stedet efterset/repareret!

I tilfælde af indvendig overophedning vil overophedningssikringen slukke for varmeapparatet. Dette kan forekomme, hvis varmeapparatet ikke kan afgive varme eller, hvis det ikke trækker nok frisk luft ind. Som nævnt ovenfor er det normalt i forbindelse med (delvis) tildækning af varmeapparatet, da det lukker for luftindtags- og/eller udtagsgitteret, eller hvis varmeapparatet står for tæt på en væg eller lignende. Når overophedningssikringen slukker for varmeapparat, skal du sætte funktionsknappen på 'OFF' (slukket), tage stikket ud og lade varmeapparatet køle af.

Fjern og/eller korriger årsagen til overophedningen og brug varmeapparatet som normalt. Hvis du ikke kan finde en

årsag og overophedningen er tilbagevendende, skal du stoppe brugen af varmeapparatet og tage det til eftersyn/reparation.

Rengøring og vedligeholdelse

Hold varmeapparatet rent. Aflejringer af snavs og støv i apparatet er en almindelig årsag til overophedning, så disse skal fjernes regelmæssigt. Sluk for varmeapparatet, tag stikket ud af stikkontakten og lad varmeapparatet køle af, inden du rengør eller udfører vedligeholdelsesarbejde.

Tør ydersiden af varmeapparatet regelmæssigt med en tør eller let fugtig klud. Brug ikke skrappe sæber, spraymidler, rengøringsmidler eller slibemidler, voks, polermidler eller kemiske opløsninger!

Brug en støvsuger til at fjerne støv og snavs fra gitrene og sørg for, at luftindtags- og udtagsåbningerne er rene.

Pas på ikke at berøre eller beskadige interne dele under rengøring!

Varmeapparatet indeholder ikke andre dele, som kræver vedligeholdelse.

Ved fyringssæsonens afslutning skal det rengjorte varmeapparat opbevares i den originale emballage, hvis det er muligt. Opbevar det opretstående på et køligt, tørt og støvfrit sted.

Varmeapparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, når det er nedslidt eller beskadiget og ikke kan repareres. Tag det med til din kommunes opsamlingssted for elektriske apparater, hvor alle genanvendelige materialer indsamles og videredistribueres.

CE-erklæring

Euromac bv., Genemuiden-NL erklærer hermed, at EUROM varmeblæser med PTC-elementer , type Safe-t-heater

1500 , overholder LVD-direktivet 2014/35/EU og EMC-direktivet 2014/30/EU, og at den opfylder følgende standarder:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

17

Svenska

Tekniska data

Typ Safe-t-heater 1500

Spänning

Maximal effekt

Installationsalternativ

Termostat

Oscillerande

Mått

Vikt

Volt/Hz 220-240 / 50

Watt 1500

0

– 500W – 1000W – 1500W cm kg

+

+

17 x 20 x 26

1,66

Allmänna säkerhetsinstruktioner

1. Läs igenom hela denna bruksanvisning noga innan produkten används.

2. Innan du använder ditt nya fläktelement, kontrollera det, inklusive sladd och stickkontakt, avseende synliga skador. Använd inte ett skadat fläktelement utan lämna tillbaka det till återförsäljaren för utbyte.

3. Detta fläktelement är endast avsett för hushållsbruk. Använd det bara för uppvärmning av din bostad.

4. Detta element är inte avsett att användas i våta eller fuktiga utrymmen såsom badrum, tvättstugor etc. Placera inte byggfläkten i närheten av kranar, badkar, dusch, pool, duschar etc. Se till att den inte kan hamna i vatten och förhindra att vatten kommer in byggfläkten. Om den skulle hamna i vatten, tag först ur stickkontakten! Använd inte en byggfläkt som blivit fuktigt inuti. Reparera den. Doppa aldrig byggfläkten, sladden eller stickkontakten i vatten och vidrör den aldrig med våta händer.

5. Spänning och effekt som anges på elementet skall överensstämma med det använda vägguttagets. Den elektriska installationen skall skyddas av en restströmsanordning (max. 30 mA).

6. Drag ut sladden helt innan elementet ansluts till elnätet. Se till att den inte kommer i kontakt med någon del av elementet och förhindra att den värms upp på något annat sätt. Förlägg inte sladden under heltäckningsmattor.

Täck den inte med mattor, delar av mattor eller liknande och se till att den inte ligger i passager. Se till att man inte trampar på sladden och att inga möbler är placerade på den. Lägg inte sladden runt skarpa hörn och rulla inte ihop den för tätt efter användning!

7. Använd inte förlängningssladd, om möjligt, eftersom det finns risk att sladden överhettas. Om förlängningssladd måste användas, se då till att det är en oskadad, godkänd förlängningssladd med en minsta diameter på 3 x 2,5 mm² och en minsta effekt på 2000 Watt/10 Amp. Använd alltid helt utdragen förlängningssladd för att undvika

överhettning!

8. För att förhindra överbelastning av elnätet och att säkringar utlöses, se till att inga andra apparater är anslutna till samma vägguttag eller samma strömkrets som elementet.

9. Använd inte elementet utomhus eller i utrymmen mindre än 4 m².

10. Ett element innehåller varma och/eller glödande partiklar. Använd det därför inte i utrymmen där bränsle, färg, brännbara vätskor och/eller gaser förvaras.

11. Placera det inte intill, under eller direkt på ett vägguttag och placera det inte intill öppen eld eller andra värmekällor.

12. Använd inte elementet nära eller direkt intill möbler, djur, gardiner, papper, kläder, sängar eller andra brännbara föremål. Håll dem minst 1 meter från elementet!

13. Täck aldrig över ett element! För att förhindra risken för brand får elementets luftintag och utblås aldrig täckas

över med något. Använd aldrig elementet för att torka kläder och lägg inte något ovanpå det. Placera det inte på mjuka underlag eller på mattor med lång lugg eftersom de kan blockera öppningar.

14. Se till att luften kan cirkulera fritt runt elementet. Placera inte elementet för nära väggar eller stora föremål och placera det inte under hyllor, skåp och liknande.

15. Se till att främmande föremål inte hamnar i elementet via ventilerings- eller avgasöppningar. Detta kan orsaka elektriskt överslag, brand eller skador.

16. Lämna aldrig elementet utan uppsikt när det är påslaget. Stäng först av det, tag sedan ur stickkontakten. Tag alltid ur kontakten när elementet inte används! Drag i stickkontakten, aldrig i sladden!

17. Stäng alltid av elementet, tag ur stickkontakten och låt elementet kallna innan du:

- skall rengöra elementet

- skall göra underhåll på elementet

- skall vidröra eller flytta elementet. Använd handtaget för detta!

18. Detta element blir varmt vid användning. För att förhindra brännskador, låt inte naken hud komma i kontakt med varma ytor.

19. Använd inte en timer eller liknande för att automatiskt sätta på elementet. Gör alltid en säkerhetskontroll innan elementet används!

20. Noggrann övervakning är nödvändig när denna produkt används och barn eller inkompetenta personer är i närheten. Låt inte barn använda elementet som leksak. Det är inte lämpligt att barn eller personer med nedsatt

18

fysisk, sensorisk och/eller mental förmåga använder detta element, ej heller personer som inte har kunskap eller erfarenhet om elementet.

21. Håll elementet rent. Damm, smuts och/eller fläckar är en vanlig orsak till överhettning. Se till att dessa avlagringar regelbundet avlägsnas.

22. Sätt inte på elementet när du upptäcker skador på det, sladden eller stickkontakten, när elementet inte fungerar, när det har tappats eller när det finns tecken på någon annan defekt. Lämna hela produkten till leverantören eller till en auktoriserad elektriker för kontroll och/eller reparation. Be alltid om originaldelar.

23. Använd inte tillsatser och/eller tillbehör som inte har rekommenderats eller levererats av tillverkaren.

24. Elementet (inkl. sladden och stickkontakten) får bara öppnas och/eller repareras av auktoriserade och kvalificerade personer.

25. Använd bara elementet för det ändamål som det är konstruerad för, och så som beskrivs i denna bruksanvisning.

Följs inte instruktionerna 23, 24 och 25 kan följden bli skador, brand och/eller personskador. Det medför att garantin utgår direkt, och leverantören, importören och/eller tillverkaren inte har något ansvar för några konsekvenser!

Beskrivning

1

– Termostatvred

2

– Inställningsvred

3

– Rotationsvred

4

– Värmegaller

5

– Frontpanel

Placering och anslutning

Tag bort allt förpackningsmaterial och förvara det utom räckhåll för barn. När förpackningsmaterialet är borttaget, kontrollera om elementet är skadat eller har andra tecken på att det har en felfunktion. Vid osäkerhet, använd inte elementet utan kontakta din leverantör för kontroll eller utbyte.

Välj en lämplig placering av elementet: Minst en meter från hinder, väggar eller brännbart material (se även säkerhetsinstruktionerna).

Se till att ett fungerande element alltid är placerat på en fast, jämn och horisontell yta.

 Kontrollera att inställningsvredet står på “AV” (O).

Drag ut sladden helt och sätt i stickkontakten i ett lämpligt 220-240 V-vägguttag. För att förhindra

överbelastning, kontrollera att inga andra apparater är anslutna i samma strömkrets.

Installation och användning

Sätt på elementet genom att vrida inställningsvredet till ett av tre lägen. Kontrollampan på fronten tänds.

500 = Värmning med 500W

1000 = Värmning med 1000W

1500 = Värmning med 1500W

Termostaten ser till att hålla en konstant rumstemperatur. För att ställa in den önskade temperaturen, vrid termostatvredet till max. (medurs så långt det går). Ställ inställningsvredet på 500, 1000 eller 1500. När den

önskade temperaturen är uppnådd, vrid sakta tillbaka termostatvredet tills du hör ett klick. Därmed slås elementet av. Elementet slås nu automatiskt på och av för att hålla den inställda temperaturen.

Tryckknappen mellan termostat- och inställningsvredet startar den oscillerande funktionen. Intryckt är den oscillerande funktionen aktiv. Om du trycker på knappen igen kommer den upp och slår från funktionen.

 Stäng först av den oscillerande funktionen för att stänga av elementet, ställ sedan strömbrytaren på ‘0’ (av). Tag ur stickkontakten.

19

Säkerhetsåtgärder

Elementet har en tippbrytare som automatiskt stänger av elementet om det oavsiktligt välter. När elementet har ställts upp igen fungerar det normalt, men stäng först av det och tag ur stickkontakten för att kontrollera om det har skadats. Använd inte elementet om det är skadat eller har en felfunktion, låt det kontrolleras/repareras.

Vid intern överhettning stänger värmefläkten. Detta kan hända när den inte kan avge tillräckligt med värme eller inte

överhettningsskyddet av kan ta in tillräckligt med frisk luft. Som tidigare nämnts orsakas detta av (delvis)

övertäckning av värmefläkten, blockering av luftintag och/eller utblåsningsgaller, värmefläkten är uppställd för nära, till exempel, en vägg etc. När överhettningsskyddet har stängt av värmefläkten måste du ställa inställningsvredet på

OFF (av), ta ur stickkontakten och låta den kallna. Tag bort och/eller åtgärda orsaken till överhettning och använd värmefläkten som vanligt. Om du inte kan hitta och åtgärda orsaken och överhettningen upprepas, sluta använda värmefläkten och lämna den för kontroll/reparation.

Rengöring och underhåll

Håll elementet rent. Avlagringar av damm och smuts i elementet är en vanlig orsak till överhettning! Dessa bör du därför regelbundet avlägsna. Stäng av elementet före rengöring eller underhåll, tag ur stickkontakten ur vägguttaget och låt elementet kallna.

Torka regelbundet av elementets utsida med en torr eller nästan torr duk. Använd inte aggressiva rengöringsmedel, spray, rengörare eller slipande medel, vax, polish eller kemiska lösningar!

Använd en dammsugare och avlägsna noga damm och smuts från galler och kontrollera att luftintag och ventilationsöppningar är fria. Var noga med att inte vidröra eller skada några invändiga delar vid rengöring!

Elementet består inte av några andra delar som kräver underhåll.

Vid säsongens slut, förvara om möjligt det rengjorda elementet i originalförpackningen. Placera det stående på en kall och dammfri plats.

När elementet skall kasseras eller inte kan repareras längre skall det inte behandlas som hushållsavfall. Lämna det till din lokala uppsamlingsplats för elektriska apparater där allt återanvändbart material samlas in och

återanvänds.

CE-deklaration

Euromac bv., Genemuiden-NL intygar härmed att EUROM fläktelement PTC-element, typ Safe-t-heater 1500

,

överensstämmer med lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och EMG-riktlinje 2014/30/EU och att det motsvarar följande standard:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

20

Norsk

Tekniske data

Type

Forsyningsspenning

Maksimal kapasitet

Innstillinger

Termostat

Roterende

Dimensjoner

Vekt volt/Hz

Watt cm kg

Safe-t-heater 1500

220

–240 / 50

1500

0

– 500 W – 1000 W – 1500 W

+

+

17 x 20 x 26

1,66

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

1. Før du bruker apparatet må du lese nøye gjennom hele denne brukerhåndboken.

2. Før du bruker den nye vifteovnen din må du inspisere den for potensielle synlige skader, inkludert ledningen og støpselet. Ikke bruk en vifteovn som er skadet. Send den heller tilbake til distributøren din for å få en erstatningsenhet.

3. Denne vifteovnen er kun beregnet til normal hjemmebruk. Du må kun bruke den som en tilleggsvarmer i hjemmet.

4. Denne vifteovnen kan ikke brukes i våte eller fuktige områder, som for eksempel bad eller vaskerom. Ikke plasser denne vifteovnen i nærheten av kraner, badekar, dusjer, basseng, fontener eller andre fuktkilder. Pass på at den ikke faller i vann, og hindre vann fra å komme inn i selve vifteovnen. Hvis vifteovnen skulle falle i vann, må den kobles fra umiddelbart! Ikke bruk en vifteovn som er fuktig innvendig. Få den heller reparert. Senk aldri vifteovnen, ledningen eller støpselet i vann, og aldri ta på den med våte hender.

5. Forsyningsspenningen og vekselstrømmen som er spesifisert på enheten, må samsvare med verdiene på stikkontakten som brukes. Den elektriske installasjonen må beskyttes av en jordfeilbryter (maks 30 mA).

6. Trekk strømledningen helt ut før du kobler til vifteovnen. Pass på at ledningen ikke kommer i kontakt med vifteovnen, og kontroller at ledningen ikke varmes opp på andre måter. Ikke legg ledningen under tepper, ikke dekk den til med matter, teppeskjøter eller lignende gjenstander, og påse at ledningen ikke plasseres hvor det er mye ferdsel. Kontroller at ledningen ikke kan tråkkes på og at ingen møbler er plassert på ledningen. Ikke før ledningen rundt skarpe hjørner, og ikke rull den opp for stramt etter bruk!

7. Hvis det er mulig, skal du ikke bruke en skjøteledning, siden dette utgjør en fare for overoppheting og brann.

Hvis du må bruke en skjøteledning, må du kontrollere at det er en uskadd, godkjent skjøteledning med en minimumsdiameter på 3 x 2,5 mm² og en minimum tillatt effekt på 2000 Watt / 10 A. Alltid trekk ledningen helt ut for å unngå overoppheting!

8. Pass på at ingen andre apparater er koblet til den samme stikkontakten eller koblet til den samme elektriske kretsen som vifteovnen, slik at du forhindrer at kretsen blir overbelastet og at sikringene går.

9. Ikke bruk vifteovnen utendørs, og ikke bruk den i rom som er mindre enn 4 m².

10. En vifteovn inneholder varme og/eller glødende og gnistdannende komponenter. På grunn av dette må den ikke brukes i områder hvor det er drivstoff, maling, tennbare væsker og/eller gasser osv. til stede.

11. Ikke plasser vifteovnen nær, under eller rett overfor kontakter, og ikke plasser den i nærheten av åpen ild eller andre varmekilder.

12. Ikke bruk vifteovnen nær eller rett overfor møbler, dyr, gardiner, papir, klær, sengetøy eller andre brennbare gjenstander. Hold slike gjenstander minst én meter unna vifteovnen.

13. Aldri dekk til et varmeapparat! Du må aldri dekke til vifteovnens luftinntak og -uttak, ettersom dette øker risikoen for brann. Aldri bruk vifteovnen til å tørke klær, og aldri plasser noe oppå vifteovnen. Ikke plasser vifteovnen på myke underlag som senger eller langflossede tepper. Disse kan blokkere åpningene.

14. Pass på at luften rundt vifteovnen kan sirkulere fritt. Ikke plasser vifteovnen altfor nær vegger eller store gjenstander, og ikke plasser den under hyller, skap og lignende gjenstander.

15. Hindre at fremmedlegemer kommer inn i vifteovnen via ventilasjon- eller utblåsingsåpninger, siden dette kan føre til elektrisk støt, brann eller skade.

16. Aldri forlat vifteovnen uten oppsyn når den er slått på. Alltid slå den av før du tar støpselet ut av stikkontakten.

Alltid koble fra vifteovnen når den ikke er i bruk! Trekk ut støpselet for å fjerne den fra stikkontakten, aldri dra i ledningen!

17. Alltid skru vifteovnen av, koble den fra og la den kjøle seg ned før du:

- rengjør vifteovnen

- utfører vedlikehold av vifteovnen

- tar på eller flytter vifteovnen Bruk håndtaket til dette!

18. Dette apparatet blir varmt når det er i bruk. For å unngå brannskader må du unngå at huden kommer i kontakt med varme overflater.

21

19. Ikke bruk et tidsur eller et lignende produkt til å automatisk slå på vifteovnen. Alltid utfør sikkerhetskontroll før du bruker vifteovnen!

20. Det er nødvendig med tett oppfølging når produktet brukes i nærheten av barn eller uføre personer. Ikke la barn bruke apparatet som et leketøy. Dette apparatet er ikke egnet til å brukes av barn eller personer som har fysiske, sensoriske og/eller mentale begrensninger, eller av personer som ikke har kjennskap til eller erfaring med dette apparatet.

21. Hold vifteovnen ren. Støv, skitt og akkumulering av smuss i varmeapparatet er en vanlig årsak til overoppheting.

Kontroller derfor at dette fjernes regelmessig.

22. Ikke slå apparatet på hvis du har oppdaget skade på apparatet, ledningen eller støpselet eller hvis apparatet er defekt, det har falt ned eller det er tegn til andre feil. Returner hele produktet til forhandleren eller til en sertifisert elektriker for inspeksjon og/eller reparasjon. Be alltid om originale deler.

23. Ikke bruk tilbehør og/eller ekstrautstyr som ikke anbefales eller leveres av produsenten.

24. Apparatet (inkl. strømledning og støpsel) kan bare åpnes og/eller repareres av godkjente og kvalifiserte personer.

25. Du må kun bruke denne vifteovnen for formålet som er beskrevet i denne brukerhåndboken.

Hvis du ikke følger instruksjonene i punkt 23, 24 og 25, kan dette føre til skader, brann og/eller personskader. Hvis du ikke følger disse reglene, opphever garantien umiddelbart, og forhandleren, importøren og/eller produsenten tar ikke ansvar for noen av konsekvensene!

Beskrivelse

1

– termostathjul

2

– hjul for modusvelger

3

– rotasjonsknapp

4

– varmegitter

5

– frontpanel

Plassering og tilkobling

Fjern all emballasje, og oppbevar det utilgjengelig for barn. Etter emballasjen er fjernet må du kontrollere at apparatet er fri for skader og se etter andre tegn som kan indikere feil eller mangler. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke apparatet, men ta kontakt med forhandler for inspeksjon eller erstatning.

Velg en egnet plassering for vifteovnen som er minst én meter unna eventuelle hindringer, vegger eller lett antennelige materialer (se også de andre sikkerhetsinstruksjonene).

Sørg for at du alltid plasserer en fungerende vifteovn på en jevn, flat og vannrett overflate.

Kontroller at modushjulet er satt til AV (0).

Trekk strømledningen helt ut og koble den til en passende 220

–240 V-stikkontakt. Kontroller at ingen andre apparater er koblet til samme gruppe, slik at du forhindrer kretsoverbelastning.

Oppsett og bruk

Slå på vifteovnen ved å vri modushjulet til én av tre posisjoner.

Lysindikatoren på forsiden slår seg på.

500 = oppvarming ved 500 W

1000 = oppvarming ved 1000W

1500 = oppvarming ved 1500 W

Termostaten sørger for å opprettholde en konstant romtemperatur. For å angi ønsket temperatur dreier du termostathjulet til den høyeste stillingen (drei med klokken så langt hjulet går). Sett modushjulet til 500, 1000 eller 1500. Drei termostathjulet sakte tilbake til du hører en klikkelyd når ønsket temperatur er nådd. Dette gjør at vifteovnen slås av. Vifteovnen vil nå automatisk slås av og på for å opprettholde riktig temperatur.

Knappen mellom termostaten og modusbryteren skrur på rotasjonsfunksjonen. Trykk inn denne knappen for å betjene rotasjonsfunksjonen, og trykk igjen (for å slippe opp) for å slå funksjonen av.

For å slå av vifteovnen må du skru av rotasjonsfunksjonen, og deretter sette strømhjulet til 0 (av). Koble fra støpselet.

22

Sikkerhetsfunksjoner

Vifteovnen er montert med en veltebeskyttelse som automatisk slår av apparatet hvis det velter ved et uhell. Når vifteovnen står i loddrett stilling igjen, vil den fortsette å fungere som normalt, men før du kan fortsette å bruke apparatet, må du slå det av, koble det fra og kontrollere det for skade. Ikke bruk vifteovnen hvis den er skadet eller

ødelagt. Få den inspisert/reparert!

Hvis det oppstår intern overoppheting, slår overopphetingsbeskyttelsen av apparatet. Dette kan skje hvis vifteovnen ikke klarer å avgi nok varme eller hvis den ikke trekker til seg nok frisk luft. Som nevnt ovenfor, forårsakes dette ofte av (delvis) tildekking av vifteovnen, noe som hindrer luftinntak og/eller -uttak. Overoppheting skjer også hvis apparatet er plassert altfor nærme en vegg eller lignende hindringer. Når overopphetingsbeskyttelsen slår av vifteovnen, må du sette modusbryteren til «OFF» (AV), koble vifteovnen fra og la den kjøle seg ned. Fjern og/eller korriger årsaken til overopphetingen og bruk vifteovnen som normalt. Hvis du ikke finner årsaken til overopphetingen og overopphetingen fortsetter, må du slå av apparatet og levere det inn til kontroll/reparasjon.

Rengjøring og vedlikehold

Hold vifteovnen ren. Støv og skitt i apparatet er en vanlig årsak til overoppheting, så dette må fjernes regelmessig.

Slå av varmeapparatet, ta støpselet ut fra stikkontakten og la varmeapparatet kjøle seg ned før rengjøring eller vedlikehold.

Tørk utsiden av varmeapparatet regelmessig med en tørr eller lett fuktet klut. Ikke bruk sterke såper, sprayer, rengjøringsmidler eller slipende midler, vokser, poleringsmidler eller kjemikalier.

Bruk en støvsuger til å forsiktig fjerne støv og smuss fra gitrene og påse at åpningene til luftinntaket og luftuttaket er rene. Vær forsiktig så du ikke er nær eller skader de interne delene under rengjøring!

Vifteovnen inneholder ingen andre deler som trenger vedlikehold.

På slutten av sesongen kan du oppbevare den rengjorte vifteovnen i originalemballasjen etter behov. Oppbevar apparatet i loddrett stilling på et kjølig, tørt og støvfritt sted.

Ikke kast vifteovnen med husholdningsavfall når den blir slitt eller så ødelagt at den ikke kan repareres. Ta det med til ditt lokale innsamlingssted for elektriske apparater, slik at alle gjenbrukbare komponenter kan samles inn og gjenbrukes.

CE-merknad

Euromac bv., Genemuiden-NL erklærer herved at EUROM-vifteovnen med PTC-elementer, type Safe-t-heater

1500, samsvarer med LVD-direktivet 2014/35/EU og EMC-direktivet 2014/30/EU og oppfyller følgende standarder:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

23

Suomi

Tekniset tiedot

Malli

Käyttöjännite

Enimmäisteho

Valittavat tehot

Termostaatti

Kääntyvä

Mitat

Paino

V / Hz

W cm kg

Safe-t-heater 1500

220

–240 / 50

1 500

0 W / 500 W / 1 000 W / 1 500 W

+

+

17 x 20 x 26

1,66

Yleiset turvallisuusohjeet

1. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

2. Tarkasta, ettei laitteessa tai sen virtajohdossa tai pistokkeessa näy vaurioita. Älä käytä vioittunutta laitetta, vaan palauta se myyjälle, joka vaihtaa sen uuteen.

3. Tämä lämmitin on tarkoitettu vain tavalliseen kotikäyttöön. Käytä sitä vain kotisi lisälämmittimenä.

4. Lämmitin ei sovellu kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneisiin tai pesutupiin. Lämmitintä ei saa käyttää hanojen, kylpyammeiden, suihkujen, kylpyaltaiden, suihkulähteiden tai muiden vettä päästävien esineiden lähellä.

Varmista, ettei lämmitin pääse kaatumaan veteen ja ettei vettä voi joutua itse lämmittimeen. Jos lämmitin kaatuu veteen, irrota sen pistoke välittömästi! Jos lämmitin kastuu, lopeta sen käyttö ja korjauta laite. Älä upota myöskään lämmittimen johtoa tai pistoketta veteen tai käytä niitä märin käsin.

5. Kytke laite vain sellaiseen pistorasiaan, jonka jännite ja taajuus ovat laitteelle sopivat. Sopiva käyttöjännite ja taajuus on merkitty laitteeseen. Sähköasennus on suojattava vikavirtasuojakytkimellä (enintään 30 mA).

6. Levitä laitteen virtajohto kokonaan auki, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan. Varmista, ettei laitteen johto kosketa lämmitintä ja estä myös johdon muu kuumentuminen. Älä peitä johtoa matoilla tai muulla tavoin ja varmista, että se ei ole kulkuväylällä. Varmista myös, että johdon päälle ei astuta eikä sen päälle aseteta huonekaluja. Älä aseta johtoa terävää kulmaa vasten, äläkä keri sitä liian tiukaksi käytön jälkeen!

7. Vältä jatkojohdon käyttämistä, sillä se voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja tulipalon vaaran. Jos jatkojohtoa on pakko käyttää, käytä vain ehjää johtoa, jonka poikkipinta-ala on vähintään 3 x 2,5 mm² ja jonka tehonkesto on vähintään 2 000 W / 10 A. Johto on aina levitettävä kokonaan auki, jotta se ei pääse ylikuumenemaan!

8. Älä käytä muita laitteita samassa pistorasiassa tai virtapiirissä laitteen kanssa, sillä piiri voi ylikuumeta ja sulake laueta.

9. Älä käytä lämmitintä ulkona tai tiloissa, joiden pinta-ala on pienempi kuin 4 m².

10. Lämmittimessä on osia, jotka ovat kuumia ja voivat hehkua ja kipinöidä. Näin ollen lämmitintä ei saa käyttää paikoissa, joissa varastoidaan polttoaineita tai maaleja tai muita syttyviä nesteitä tai kaasuja.

11. Älä aseta lämmitintä pistorasian lähelle tai alle tai suuntaa sitä kohti pistorasiaa. Lämmitintä ei saa käyttää avotulen tai muun lämmönlähteen lähellä.

12. Älä käytä lämmitintä huonekalujen, eläinten, verhojen, paperien, vaatteiden, vuodevaatteiden tai muiden palavien esineiden lähellä tai suuntaa sitä niitä kohti. Turvaetäisyys lämmittimeen on yksi (1) metri!

13. Lämmitintä ei saa missään tapauksessa peittää! Lämmittimen ilma-aukkoja ei saa peittää millään tavoin, sillä tämä aiheuttaa tulipalon vaaran. Älä käytä lämmitintä vaatteiden kuivattamiseen tai aseta niitä tai muuta lämmittimen päälle. Älä aseta lämmitintä pehmeälle pinnalle, esimerkiksi sängylle tai paksulle matolle, sillä nämä voivat tukkia aukot.

14. Varmista, että ilma pääsee kiertämään lämmittimen ympärillä vapaasti. Älä aseta lämmitintä seinän tai suurten esineiden viereen äläkä aseta sitä hyllyjen, kaappien tai vastaavien alle.

15. Estä roskien ja muiden vastaavien pääsy laitteeseen

– ne voivat aiheuttaa oikosulun ja tulipalon vaaran ja vahingoittaa laitetta.

16. Valvo aina lämmittimen käyttöä. Katkaise laitteen virta, ennen kuin irrotat sen pistokkeen pistorasiasta. Irrota lämmittimen pistoke aina, kun laitetta ei käytetä! Irrota pistoke vetämällä pistokkeesta, älä vedä johdosta!

17. Lämmittimen tulee olla sammutettu, irrotettu pistorasiasta ja jäähtynyt, ennen kuin seuraavia asioita voi tehdä:

- lämmittimen puhdistus

- lämmittimen huolto

- lämmittimen siirto tai sen koskettaminen muuten. Kanna laitetta vain sen kahvasta!

18. Laite kuumenee käytön aikana. Laitteen kuumiin pintoihin ei saa koskea, sillä ne voivat polttaa.

19. Lämmitintä ei saa käyttää ajastimen avulla. Lämmitin on tarkastettava aina ennen käyttöä!

20. Tuotteen käyttöä on valvottava tarkasti, jos tilassa on lapsia tai toimintakyvyltään heikentyneitä ihmisiä. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Laitetta eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky tai aistit ovat heikentyneet, tai joilla ei ole riittävää tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä.

21. Pidä laite puhtaana. Pöly, lika ja näiden kertymät ovat yleisiä ylikuumenemisen syitä. Poista kertymät säännöllisesti.

24

22. Älä kytke laitteeseen virtaa, jos havaitset laitteessa, virtajohdossa tai pistokkeessa vaurion, tai jos laite on kaatunut tai pudonnut, sen toiminnassa on häiriöitä tai havaitset jonkin muun vian. Toimita koko laite myyjälle tai pätevälle korjaajalle tarkastettavaksi ja korjattavaksi. Käytä aina alkuperäisiä osia.

23. Käytä vain alkuperäisen valmistajan suosittelemia ja valmistamia lisäosia ja tarvikkeita.

24. Laitteen ja sen virtajohdon ja pistokkeen saa avata ja korjata vain valtuutettu ja pätevä henkilö.

25. Käytä lämmitintä vain sen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja vain tässä ohjekirjassa kuvatulla tavalla.

Ohjeen kohdan 23, 24 tai 25 noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahingon, tulipalon tai loukkaantumisen.

Ohjeesta poikkeava käyttö mitätöi takuun eikä myyjä, maahantuoja tai valmistaja vastaa sen seurauksista!

Kuvaus

1

– Termostaatin säätönuppi

2

– Tehon valitsin

3

– Kääntymisen valintapainike

4

– Lämmityselementin suojaverkko

5

– Etulevy

Sijoittaminen ja kytkeminen

Poista kaikki pakkausmateriaalit ja vie ne pois lasten ulottuvilta. Tarkasta tämän jälkeen, että laite on kunnossa eikä siinä näy merkkejä vaurioista, vioista, puutteista tai häiriöistä. Jos et ole varma, älä käytä laitetta vaan ota yhteyttä myyjään, joka voi tarkastaa ja vaihtaa laitteen.

Aseta lämmitin sopivaan paikkaan, jossa sillä on vähintään metrin turvaetäisyys kaikkiin esteisiin, seiniin ja syttyviin materiaaleihin (katso turvallisuusohjeet).

Käytä lämmitintä vain kovalla, tasaisella ja vaakasuoralla pinnalla.

Varmista, että tehon valitsin on nolla-asennossa (0).

Levitä virtajohto kokonaan auki ja kytke se sopivaan 220

–240 V:n pistorasiaan. Älä käytä muita laitteita samassa sulakkeessa lämmittimen kanssa, sillä virtapiiri voi muuten ylikuormittua.

Asennus ja käyttö

Käynnistä lämmitin valitsemalla jokin tehon valitsimen kolmesta tehoasetuksesta. Laitteen etuosaan syttyy valo, kun virta kytkeytyy.

500 = lämmitysteho 500 W

1000 = lämmitysteho 1 000 W

1500 = lämmitysteho 1 500W

Termostaattia käytetään tasaisen lämpötilan ylläpitoon. Lämpötilan valinta aloitetaan kääntämällä termostaatin säätönuppia myötäpäivään sen ääriasentoon. Valitse tämän jälkeen teho (500, 1000 tai 1500). Kun haluttu lämpötila on saavutettu, käännä termostaatin säätönuppia hitaasti vastapäivään, kunnes kuulet naksauksen.

Naksaus on merkki lämmityksen loppumisesta. Lämmitin jatkaa tämän jälkeen automaattisesti lämmittämistä aina asetettuun lämpötilaan asti.

Tehon valitsimen ja termostaatin säätönupin välissä on painike, jolla käytetään laitteen kääntymistoimintoa.

Kääntymistoiminto otetaan käyttöön painamalla painike alas ja pois käytöstä painamalla painiketta uudelleen, jolloin se ponnahtaa ylös.

Kun sammutat lämmittimen, ota ensin kääntymistoiminto pois päältä ja valitse sitten tehoksi 0. Irrota lopuksi pistoke pistorasiasta.

Turvallisuusominaisuudet

Lämmittimessä on kaatumissuoja , joka sammuttaa laitteen automaattisesti, jos se kaatuu. Lämmitin käynnistyy uudelleen, jos se nostetaan pystyyn, mutta ennen käytön jatkamista kaatunut laite pitää sammuttaa, irrottaa pistorasiasta ja tarkastaa. Älä käytä vahingoittunutta tai epäkuntoista laitetta

– toimita se tarkastettavaksi ja korjattavaksi!

25

Laitteessa on sisäinen ylikuumenemissuoja , joka sammuttaa laitteen, jos se ylikuumenee. Laite voi ylikuumeta, jos sen lämmitysteho ei riitä tai se ei saa riittävästi raitista ilmaa. Kuten edellä on mainittu, ylikuumeneminen johtuu yleensä laitteen peittämisestä, sen ilma-aukkojen tukkimisesta, laitteen asettamisesta liian lähelle seinää ja vastaavista seikoista. Jos ylikuumenemissuoja laukeaa, valitse tehoksi 0, irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä. Poista tai korjaa ylikuumenemisen syy ja jatka lämmittimen käyttöä normaalisti. Jos lämmitin ylikuumenee toistuvasti, etkä itse löydä syytä, lopeta laitteen käyttö ja toimita se tarkastettavaksi ja korjattavaksi.

Puhdistus ja huolto

Pidä laite puhtaana. Lämmittimeen kertyvä pöly ja lika aiheuttavat laitteen ylikuumenemista, joten ne on poistettava säännöllisesti. Sammuta lämmitin, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen kuin puhdistat tai huollat laitetta.

Pyyhi laitteen ulkopinnat säännöllisesti kuivalla tai nihkeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita äläkä vahaa, kiillota tai käsittele laitetta kemiallisesti!

Poista suojaverkkoihin kertynyt pöly ja lika pölynimurilla ja varmista, että ilma-aukot pysyvät puhtaina. Tee puhdistus huolellisesti ja varo vahingoittamasta laitteen sisäisiä osia!

Laitteessa ei ole muita huoltoa tarvitsevia osia.

Lämmityskauden lopuksi pakkaa laite tarvittaessa sen alkuperäiseen pakkaukseen. Säilytä laitetta pystyssä viileässä ja pölyttömässä paikassa.

Vahingoittunutta tai loppuunkäytettyä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laite on vietävä paikalliseen sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen, jossa sen materiaalit voidaan kerätä talteen ja käyttää uudelleen.

CE-ilmoitus

Euromac bv., Genemuiden-NL ilmoittaa, että EUROM-lämpöpuhallin, jossa on PTC-elementit , malli Safe-theater 1500 , on pienjännitedirektiivin 2014/35/EU ja EMC-direktiivin 2014/30/EU mukainen ja noudattaa seuraavia standardeja:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

26

Magyar

Műszaki adatok

Típus

Tápfeszültség V/Hz

Maximális teljesítmény W

Beállítások

Termosztát

Oszcilláló

Méretek

Tömeg cm kg

Safe-t-heater 1500

220

–240/50

1500

0

–500 W – 1000 W – 1500 W

+

+

17×20×26

1,66

Általános biztonsági előírások

1.

A gép használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati utasítást.

2.

Új hősugárzója használata előtt vizsgálja azt át, nem látni-e rajta bármilyen sérülést. A sérült hősugárzót ne használja, küldje vissza cserére a forgalmazónak.

3.

Ez a hősugárzó kizárólag normál háztartási felhasználásra készült. Használja otthonában kiegészítő fűtőberendezésként.

4.

Ez a hősugárzó nem alkalmas nedves vagy nyirkos terekben, például fürdőszobában és mosókonyhában való használatra. Ne helyezze a hősugárzót vízcsap, fürdőkád, zuhanyzó, medence, szökőkút vagy egyéb nedvességforrás közelébe. Ügyeljen rá, hogy ne eshessen vízbe és víz se kerülhessen a készülékbe. Ha a hősugárzó bármikor is vízbe esne, azonnal húzza ki a konnektorból! Ne használja a hősugárzót, ha nedves lett a belseje, vigye el megjavíttatni. Ne mártsa a tápkábelét vagy annak dugaszát vízbe,

és ne érjen a hősugárzóhoz nedves kézzel.

5. A készüléken feltüntetett tápfeszültségnek és frekvenciának meg kell egyeznie a tápaljzat által biztosított

értékekkel. Az elektromos rendszert hibaáram védőrelének (FI relének) kell védenie (max. 30 mA).

6.

A hősugárzó tápkábelét teljesen lecsévélt állapotban dugja be. Gondoskodjon róla, hogy semelyik része nem

érintkezik a hősugárzóval és másképpen sem hevülhet fel. Ne szőnyeg alatt vezesse el a tápkábelt; ne takarja le szőnyeggel, szőnyegcsíkkal vagy hasonlóval, és úgy vezesse el, hogy ne legyen senkinek az útjában.

Gondoskodjon róla, hogy senki ne léphessen rá és bútor se kerülhessen rá. Ne vezesse a vezetéket éles sarkok körül, és ne csévélje fel túl szorosra használat után!

7. Ha lehetséges, ne használjon hosszab bítót, mert az túlmelegedést és tűzveszélyt okozhat. Ha elkerülhetetlen a hosszabbító használata, az legyen teljesen sértetlen, jóváhagyott termék minimum 3×2,5 mm² keresztmetszetű vezetékekkel és minimum 2000 W/10 A kapacitással. A túlmelegedés elkerülése érdekében mindig csévélje le teljesen a hosszabbítót!

8.

Az áramkör túlterhelésének és a biztosítékok kiolvadásának elkerülése érdekében ne működtessen ugyanarról az áramkörről vagy aljzatról más eszközt, amiről a hősugárzót működteti.

9.

Ne használja a hősugárzót kültéren, sem 4 m²-nél kisebb térben.

10.

A hősugárzó forró és/vagy izzó és szikrázó részegységeket tartalmaz. Ne használja ezért olyan terekben, ahol

üzemanyag, festék, gyúlékony folyadék és/vagy gáz stb. található.

11.

Ne helyezze a hősugárzót tápaljzat közelébe, az alá, vagy közvetlenül szembe vele, sem nyílt tűz vagy más hőforrás közelébe.

12.

Ne használja a hősugárzót bútorok, állatok, függöny, papír, ruhanemű, ágynemű vagy más gyúlékony tárgy közelében vagy közvetlenül szemben vele. Ezek legyenek legalább

1 méter távolságra a hősugárzótól!

13.

Ne takarja le a hősugárzót! A hősugárzó bemeneti és kimeneti nyílásait soha semmilyen módon nem szabad eltakarni, hogy megelőzhető legyen a tűzveszély. Ne használja a hősugárzót ruhaszárításra, és ne tegyen semmit a hősugárzó tetejére. Ne tegye puha felületre, például ágyra vagy vastag bolyhos szőnyegre, mert ezek eltakarhatják a nyílásait.

14.

Gondoskodjon róla, hogy a hősugárzó körül szabadon áramolhasson a levegő. Ne tegye a hősugárzót túl közel falakhoz vagy nagy tárgyakhoz, sem polc, szekrény és hasonlók alá.

15.

Ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen idegen tárgy a hősugárzóba a bemeneti vagy kimeneti nyílásain át, mert ez

áramütést, tüzet vagy egyéb károsodást okozhat.

16.

Ne hagyja a hősugárzót bekapcsolt állapotában felügyelet nélkül. Mindig kapcsolja ki, mielőtt a tápkábelét kihúzza a konnektorból. Mindig húzza ki a hősugárzót, ha az nincs használatban! Kihúzáskor mindig a dugaszt fogja meg, ne a tápkábelt húzza!

17.

Mindig kapcsolja ki és hagyja lehűlni a hősugárzót, mielőtt az alábbiakat teszi:

- a hősugárzó tisztítása

- a hősugárzó karbantartása

- a hősugárzó megérintése vagy áthelyezése. Erre használja a fogantyút!

18. A készülék a használata során felforrósodik. Az égési sérülések elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy ne kerüljö n csupasz bőrfelület forró felületekkel érintkezésbe.

27

19.

Ne használjon időzítős kapcsolót vagy hasonló eszközt a hősugárzó automatikus bekapcsolására. Mindig hajtsa végre a biztonsági ellenőrzéseket a hősugárzó használata előtt!

20. Szoros felügyeletre van szüksé g, ha a terméket gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek közelében használják. Ne hagyja, hogy gyerekek játéknak használják a készüléket. A készüléket ne üzemeltessék gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi és/vagy szellemi képességű, valamint kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek.

21.

Tartsa tisztán a hősugárzót. A túlmelegedés gyakori okai a por, szennyeződés és/vagy a hősugárzóban felhalmozódó lerakódások. Feltétlenül rendszeresen távolítsa el ezeket a lerakódásokat.

22. Ne kapcsolja be a készüléket, ha sérülést lát rajta, a tápkábelén vagy a dugaszán, ha a készülék hibásan működik, ha leesett valahonnan, vagy bármely más hiba jeleit észleli. Juttassa el a teljes terméket a forgalmazóhoz vagy hivatalos szakszervizbe a vizsgálata és/vagy javítása érdekében. Mindig eredeti pótalkatrész beszerelését kérje.

23.

Ne használjon a gyártó által nem javasolt vagy mellékelt kiegészítőt és/vagy tartozékot.

24.

A készüléket (a tápkábelével és dugaszával együtt) csak megfelelő engedéllyel rendelkező és kellően képzett szakember nyithatja fel és/vagy javíthatja.

25.

A hősugárzót csak rendeltetési céljának megfelelően, a használati utasításban ismertetett módon használja.

A 23., 24. és 25. utasítás be nem tartása anyagi károkhoz, tűzhöz és/vagy személyi sérüléshez vezethet. Az említett szabályok be nem tartása emellett azonnal érvényteleníti a garanciát, a forgalmazó, importőr és/vagy a gyártó pedig nem vállal felelősséget semmilyen következményért!

Leírás

1

– Termosztáttárcsa

2

– Üzemmód választó tárcsa

3

– Forgató tárcsa

4

– Fűtőrács

5

– Előlap

Elhelyezés és csatlakoztatás

 Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és tartsa távol a gyerekektől. A kicsomagolást követően vizsgálja át a készüléket sérülés és más olyan jelek szempontjából, ami hibára/üzemzavarra utalhat. Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, ellenőriztesse, vagy cseréltesse ki a forgalmazóval.

 Válasszon megfelelő helyet a hősugárzó számára, ahol egy méter távolságon belül nincs semmi akadály, fal vagy gyúlékony anyag (lásd még a biztonsági utasításokat).

 A hősugárzót mindig szilárd, sík és vízszintes felületen működtesse.

 Ellenőrizze, hogy az üzemmód választó tárcsa kikapcsolt (O) helyzetben áll.

 Csévélje le teljesen a tápkábelt, és dugja be egy megfelelő 220–240 V-os konnektorba. Az áramkör túlterhelésének elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy semmilyen más eszköz nem csatlakozik az adott fázisra.

Beállítás és használat

 Kapcsolja be a hősugárzót az üzemmód választó tárcsát az alábbi három helyzet egyikébe állítva: A készü lék elején világít a jelzőfény.

500 = fűtés 500 W teljesítménnyel

1000 = fűtés 1000 W teljesítménnyel

1500 = fűtés 1500 W teljesítménnyel

28

 A termosztát a helyiségben állandó hőmérsékletről gondoskodik. A kívánt hőmérséklet beállításához fordítsa el a termosztáttárcsát a maximális helyzetébe (jobbra ütközésig). Állítsa az üzemmód választó tárcsát 500, 1000 vagy 1500 helyzetbe. A kívánt hőmérsékletet elérve forgassa lassan visszafelé a termosztáttárcsát, amíg kattanást nem hall. Ettől a hősugárzó kikapcsol. A hősugárzó ettől kezdve automatikusan kapcsol be és ki a beállított hőmérséklet fenntartásához.

A termosztáttárcsa és az üzemmód választó tárcsa közti nyomógombbal kapcsolható be az oszcilláló funkció.

Megnyomva bekapcsol, újra megnyomva (a kioldáshoz) pedig kikapcsol az oszcilláló funkció.

 A hősugárzó kikapcsolásához először kapcsolja ki az oszcilláló funkciót, majd fordítsa az üzemmód választó tárcsát „0” (ki) helyzetbe. Húzza ki a készüléket.

Biztonsági funkciók

A hősugárzó borulásvédelmi funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha az esetleg eldől. A hősugárzót újra felállítva az normál módon tovább működik, de ekkor kapcsolja ki, húzza ki, és vizsgálja meg, nem károsodotte, mielőtt újra használná. Ne használja a hősugárzót, ha az megsérült vagy hibás, vizsgáltassa

át/javíttassa meg!

Ha a készülék belseje túlhevülne, a túlmelegedés elleni védelem kikapcsolja azt. Ez akkor fordulhat elő, ha a hősugárzó nem tud leadni elegendő hőt vagy nem tud beszívni elegendő friss levegőt. Mint már említettük, ezt

általában a hősugárzó (részleges) lefedése, a levegő bemeneti és/vagy kimeneti rácsok előtti akadály, a túl közeli fal vagy valami hasonló okozhatja. Ha a túlmelegedés elleni védelem kikapcsolja, állítsa az üzemmód választó tárcsát

„OFF” (ki) helyzetbe, húzza ki, és hagyja lehűlni a hősugárzót. Távolítsa el és/vagy szüntesse meg a túlmelegedés okát, majd folytassa a hősugárzó használatát a normál módon. Ha újra előfordul a túlmelegedés és nem találja az okát, hagyja abba a használatát, és vizsgáltassa át/javíttassa meg a hősugárzót.

Tisztítás és karbantartás

Tartsa tisztán a hősugárzót. A túlmelegedés gyakori okai a por és egyéb szennyeződések lerakódása, ezért ezeket rendszeresen el kell távolítani. Kapcsolja ki a hősugárzót, húzza ki a konnektorból és hagyja lehűlni, mielőtt a tisztítási vagy karbantartási munkába kezdene.

 Törölje le rendszeresen a hősugárzó külsejét száraz vagy enyhén nedves ruhával. Ne használjon agresszív szappant, spray-t, tisztítószert vagy súrolószert, viaszt, polírozószert vagy vegyi oldatot!

 Távolítsa el óvatosan porszívóval a port és egyéb szennyeződéseket a rácsokról és ellenőrizze, hogy a levegő bemeneti és kimeneti nyílások akadálymentesek. Ügyeljen rá, hogy ne érjen a belső alkatrészekhez a tisztítás során, ne károsítsa azokat!

 A hősugárzó nem tartalmaz más karbantartást igénylő alkatrészt.

 A szezon végén tegye el a hősugárzót az eredeti csomagolásába, ha szükséges. Tárolja a készüléket felállítva, száraz és pormentes helyen.

Ne kezelje a hősugárzót együtt a háztartási hulladékkal, ha az elhasználódott vagy javíthatatlanná vált. Vigye el a helyi hatóságok által az elektromos készülékek számára kijelölt gyűjtőhelyre, ahol az újrahasznosítható anyagok gyűjtése és újraelosztása történik.

CE-nyilatkozat

Az Euromac bv., Genemuiden-NL ezennel kijelenti, hogy a Safe-t-heater 1500 típusú, PTCfűtőbetétes, ventilátoros EUROM hősugárzó teljesíti a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó (LVD) 2014/35/EU, valamint az elektromágneses összef

érhetőségről (EMC) szóló 2014/30/EU irányelv előírásait és megfelel a következő szabványoknak:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

29

Česky

Technické údaje

Typ

Napájecí napětí

Dosažitelný výkon

Volby nastavení

Termostat

Oscilující

Rozměry

Hmotnost

V/Hz

Watt cm kg

Safe-t-heater 1500

220-240 / 50

+

1500

0

– 500 W – 1000 W – 1500 W

+

17 x 20 x 26

1.66

Všeobecné bezpečnostní pokyny

1.

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý tento návod k obsluze.

2.

Před použitím zkontrolujte celý přístroj včetně kabelu a konektoru, zda není jakkoli viditelně poškozen. Pokud je topení poškozeno, nepoužívejte jej. Poškozené topení zašlete zpět svému prodejci, a požádejte o výměnu.

3.

Tento přístroj je striktně určen pro běžné domácí použití. Používejte jej pouze pro přitápění vašeho domova.

4.

Toto topení není vhodné pro použití v mokrých nebo vlhkých prostorech, jako jsou koupelny, prádelny a tak dále.

Neumisťujte topení v blízkosti kohoutků, vana, sprchový kout, bazén, fontán a podobně. Ujistěte se, že přístroj nemůže spadnout do vody a že se voda nemůže dostat do topení. Kdykoliv topení spadne do vody, nejdříve jej odpojte! Nepoužívejte topení, pokud je uvnitř vlhké. Nechte jej opravit. Nikdy neponořujte topení, kabel nebo zástrčku do vody a nikdy se jich nedotýkejte mokrýma rukama.

5.

Napájecí napětí a frekvence uvedené na přístroji musí odpovídat napětí a frekvenci uvedeným na použité zásuvce. Elektrická instalace musí být chráněna proudovým jističem (max. 30 mA).

6.

Před připojením topení šňůru úplně natáhněte. Zajistěte, aby se nedotýkala žádné částí topení a zabraňte jejímu ohřevu jakýmkoli jiným způsobem. Nedávejte kabel pod koberec, nepřekrývejte jej rohožemi, kobercovými lištami a podobně, a zajistěte aby neprocházel žádným průchodem. Zajistěte, aby se na kabel nešlapalo a aby na něm nestál žádný kus nábytku. Neveďte kabel kolem ostrých rohů a po použití jej nerolujte příliš těsně!

7.

Z důvodu větší bezpečnosti před požárem pokud možno nepoužívejte prodlužovací šňůru. Pokud je použití prodlužovacího kabelu nevyhnutelné, pak se ujistěte, že není poškozen. Používejte schválený prodlužovací kabel s minimálním průměrem 3 x 2,5 mm² a s minimálním přípustným výkonem 2000 W / 10 A. Kabel vždy plně natahujte, aby se zabránilo přehřátí!

8.

Zajistěte, aby na stejné zásuvce s topením, nebo na stejném kabelovém obvodu nebyl připojen žádný další elektrický spotřebič, aby nedošlo k přetížení obvodu a výpadku pojistky.

9.

Nepoužívejte topení venku ani v prostorech, menších, než 4 m².

10.

Topení obsahuje teplé, žhavé a zápalné části. Proto jej nepoužívejte v prostorech, kde jsou uskladněny pohonné hmoty, barvy, hořlavé kapaliny nebo plyny.

11.

Neumisťujte topení poblíž, pod, nebo proti zásuvce a nestavte jej v blízkosti otevřeného ohně, nebo jiných zdrojů tepla.

12.

Nepoužívejte topení v blízkosti nábytku, nebo přímo na nábytku, poblíž zvířat, záclon, papíru, oblečení, lůžkovin nebo jiných hořlavých předmětů. Udržujte vzdálenost nejméně 1 metr od topení!

13.

Topení nikdy nezakrývejte! Z důvodu požární bezpečnosti nesmí nic bránit vstupu ani výstupu vzduchu z topení.

Nikdy nepoužívejte přístroj k sušení oblečení a nepokládejte nic na horní stranu přístroje. Nestavte přístroj na měkké povrchy, jako jsou postele, nebo tlusté koberce, aby nedošlo k zablokování otvorů.

14.

Zajistěte, aby kolem topení mohl volně proudit vzduch. Nestavte topení příliš blízko zdi, nebo velkých objektů a nepokládejte jej pod poličky, skříně a podobně.

15.

Nedovolte, aby se do přístroje vstupními nebo výstupními otvory dostal cizí předmět. Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození topení.

16.

Zapnutý přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru. Nejdříve jej vypněte a potom odpojte. Když topení nepoužíváte, vždy jej odpojte! Odpojujte pomocí zástrčky, nikdy netahejte za kabel!

17. Vypnout topení, odpojit jej a nechat vychladnout je nutné vždy, když:

- chcete vyčistit topení

- chcete provést údržbu přístroje

- se dotknete topení nebo jej přesunete. Na tyto úkoly použijte rukojeť!

18.

Když je přístroj v provozu, je horký. Nedotýkejte se holou kůží horkých povrchů, abyste se nepopálili.

19. N a zapínání přístroje nepoužívejte žádný automatický časovač ani podobný výrobek. Před použitím topení vždy proveďte bezpečnostní kontrolu!

20.

Pokud přístroj používáte v blízkosti dětí nebo invalidních osob, je nezbytný blízký dohled. Nedovolte, aby si děti s přístrojem hrály. S topením nesmí zacházet děti ani osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním omezením, ani osoby, které nemají žádné znalosti nebo zkušenosti s používáním tohoto přístroje.

30

21.

Udržujte topení v čistotě. Prach, špína nebo nečistoty v topení často způsobují přehřátí. Zajistěte pravidelné odstraňování těchto usazenin.

22.

Pokud si všimnete nějakého poškození spotřebiče, kabelu nebo zástrčky, přístroj nezapínejte. Také pokud spotřebič nefunguje správně, když spadl na zem, nebo když zjistíte příznaky jakýchkoli jiných závad. V takovém případě vraťte celý výrobek prodejci nebo certifikovanému elektrikáři ke kontrole a požádejte o opravu. Vždy žádejte originální díly.

23.

Nepoužívejte jiné doplňky ani příslušenství, než ty, které doporučuje, nebo dodává výrobce.

24.

Přístroj (včetně elektrických kabelů a konektorů) smí otevřít a případně opravit pouze řádně autorizovaná a kvalifikovaná osoba.

25.

Přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl navržen, a podle tohoto návodu.

Nedodržení pokynů 23, 24 a 25 může způsobit škodu, požár nebo zranění. Tím okamžitě zaniká záruka, a prodejce, dovozce ani výrobce nenesou odpovědnost za žádné eventuální následky!

Popis

1

– Termostat

2

– Přepínač režimů

3

– Otočný regulátor

4

– Výhřevný rošt

5

– Přední panel

Umístění a připojení

 Odstraňte veškerý obalový materiál a odstraňte jej z dosahu dětí. Po odstranění obalu zkontrolujte, zda přístroj není poškozen, nebo zda nevykazuje jiné znaky možné poruchy, nebo závady. V případě pochybností přístroj nepoužívejte, ale obraťte se na dodavatele a požádejte o kontrolu nebo o výměnu.

 Vyberte si vhodné místo pro topení: nejméně jeden metr od jakýchkoli překážek, zdí nebo hořlavých materiálů

(viz též bezpečnostní pokyny).

 Zajistěte, aby topení během provozu stálo vždy na pevném, plochém a vodorovném povrchu.

 Zkontrolujte, zda je přepínač režimů nastaven do polohy 'vypnuto' (0).

 Napájecí kabel úplně rozviňte a zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky 220-240 V. Ověřte, že do stejné skupiny nejsou připojeny žádné další spotřebiče, aby nedošlo k přetížení obvodu.

Nastavení a provoz

 Zapněte topení otočením přepínače režimů do jedné ze tří pozic

. Kontrolka vepředu se rozsvítí.

500 = Vytápění na 500 W

1000 =

Vytápění na 1000 W

1500 = Vytápění na 1500 W

 Termostat slouží k udržování konstantní teploty v místnosti. Chcete-li nastavit požadovanou teplotu, otočte termostat na maximum (otáčejte ve směru hodinových ručiček co nejdál). Nastavte přepínač režimů do polohy

500, 1000 nebo 1500 . Jakmile je dosaženo požadované teploty, otáčejte termostat pomalu zpět, dokud neuslyšíte cvaknutí. Tím topení vypnete. Přístroj bude nyní automatickým zapínáním a vypínáním udržovat nastavenou teplotu.

 Tlakový spínač mezi termostatem a přepínačem režimů zapíná oscilační funkci. Je-li zasunut, oscilační funkce je zapnutá. Pokud spínač znovu stisknete, tlačítko vyskočí a oscilační funkce se vypne.

Chcete-li vypnout topení, n ejprve vypněte oscilační funkci, potom nastavte výkon do polohy '0' (vypnuto).

Odpojte.

Bezpečnostní prvky

Topení je vybaveno sp ínačem , který v případě, že topení nedopatřením spadne, přístroj automaticky vypne. Když je topení vráceno do své svislé polohy, obnoví se normální funkce, avšak nejdříve přístroj vypněte a odpojte, a

31

zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je přístroj poškozen nebo má poruchu, nepoužívejte jej. Nechte jej zkontrolovat a případně opravit!

V případě, že dojde k vnitřnímu přehřátí, funkce ochrany proti přehřátí přístroj automaticky vypne. Taková situace může nastat, když topení nemůže poskytnout dostatek tepla, nebo nemá k dispozici dostatek čerstvého vzduchu. Jak je uvedeno výše, obvyklou příčinou je (částečně) zakrytí topení, bránění vstupu vzduchu do přístroje nebo výstupu vzduchu ven z přístroje, instalace topení příliš blízko stěny a tak dále. Když funkce ochrany proti přehřátí vypne topení, nastavte přepínač režimů do polohy 'OFF' (vypnuto), odpojte, a nechte topné těleso vychladnout. Odstraňte příčinu přehřátí a můžete opět pokračovat v normálním provozu. Pokud nemůžete příčinu nalézt a přehřátí se opak uje, přestaňte topení používat, a vezměte jej na kontrolu nebo do opravy.

Čištění a údržba

Udržujte topení v čistotě. Usazování prachu a nečistot v přístroji je častou příčinou přehřátí! Proto tyto usazeniny pravidelně odstraňujte. Před čištěním nebo údržbou topení vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.

 Pečlivě otřete povrch topení suchým, nebo téměř suchým hadříkem. Nepoužívejte agresivní mýdla, spreje, čističe nebo abrazivní prostředky, vosky, lešticí ani chemické roztoky!

 Pomocí vysavače opatrně odstraňte prach a nečistoty z topení a vyčistěte přívod vzduchu a výstupní otvory.

Dávejte pozor, abyste se při čištění nedotkli žádné vnitřní části a abyste ji nepoškodili!

 Topení neobsahuje žádné další díly vyžadující údržbu.

 Na konci sezóny uskladněte vyčištěný přístroj pokud možno v původním obalu. Uložte jej ve vzpřímené poloze v chladném, suchém a čistém, nezaprášeném volném prostoru.

 Pokud je topení tak opotřebované nebo poškozené, že už jej nelze opravit, nevyhazujte jej s komunálním odpadem. Odneste jej na své místní sběrné místo pro elektrické spotřebiče, kde se shromažďují a přerozdělují všechny recyklovatelné materiály.

CEprohlášení

Euromac bv., Genemuiden-NL prohlašuje, že ventilátorové topení EUROM s prvky PTC, typ Safe-t-heater 1500

, je v souladu se směrnicemi LVD 2014/35/EU a s obecnými zásadami EMC 2014/30/EU a že je v souladu s následujícími normami:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

32

Polski

Dane techniczne

Typ

Napięcie zasilania

Maksymalna moc

Ustawienia

Termostat

Oscylacja

Wymiary

Waga

V/Hz

W cm kg

Safe-t-heater 1500

220

–240 / 50

1500

0

–500 W - 1000 W - 1500 W

+

+

17 x 20 x 26

1,66

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi.

2. Przed r ozpoczęciem użytkowania nowego termowentylatora należy go sprawdzić, łącznie z przewodem i wtyczką, czy nie wykazuje oznak uszkodzenia. Nie używaj uszkodzonego termowentylatora, lecz odeślij go do dealera w celu wymiany.

3. Termowentylator jest przeznaczony w yłącznie do normalnego użytkowania w warunkach domowych. Należy go używać wyłącznie jako dodatkowego termowentylatora w domu.

4. Ten termowentylator nie nadaje się do użytku w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki i pralnie. Nie umieszc zaj termowentylatora w pobliżu kranów, wanny, kabiny prysznicowej, basenu, fontanny lub innych źródeł wilgoci. Upewnij się, że urządzenie nie może wpaść do wody i zabezpiecz je przed dostawaniem się do niego wody. W przypadku gdy termowentylator wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć go od zasilania! Nie używaj termowentylatora, który został zawilgocony w środku — oddaj go do naprawy. Nigdy nie zanurzaj termowentylatora, przewodu lub wtyczki w wodzie i nigdy nie dotykaj go mokrymi rękami.

5. Napięcie zasilania i częstotliwość w sieci, określone na urządzeniu powinny być zgodne z wartościami określonymi na używanym gnieździe. Instalacja elektryczna powinna być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym (maks. 30 mA).

6.

Przed włączeniem termowentylatora do sieci należy w pełni rozwinąć przewód. Upewnij się, że nie styka się on z żadną częścią termowentylatora i zabezpiecz go przed nagrzewaniem się z innej przyczyny. Nie prowadź przewodu pod wykładzinami i dywanami; nie przykrywaj go matami, pasami wykładziny lub podobnymi materiałami oraz upewnij się, czy nie został umieszczony w przejściu. Upewnij się, że na przewód nie można stanąć i że nie zostały na nim postawione meble. Nie prowadź przewodu wokół ostrych narożników i nie zwijaj go zbyt ciasno po użyciu!

7.

W miarę możliwości nie używaj przedłużacza, ponieważ stwarza to ryzyko przegrzania i pożaru. Jeśli użycie przedłużacza jest nieuniknione, należy upewnić się, że jest to nieuszkodzony, zatwierdzony przedłużacz o minimalnej średnicy 3 x 2,5 mm² i minimalnej dozwolonej mocy 2000 W/10 A. Aby uniknąć przegrzania, zawsze w pełni rozwijaj przewód!

8.

Aby uniknąć przeciążenia obwodu i przepalenia bezpieczników, upewnij się, że żadne inne urządzenia nie zostały włączone do tego samego gniazda lub podłączone do tego samego obwodu co termowentylator.

9.

Nie używaj termowentylatora na zewnątrz i w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 4 m².

10.

Termowentylator zawiera gorące i/lub żarzące się i iskrzące podzespoły. Z tego powodu nie należy używać go w miejscach, w który ch są przechowywane paliwa, farba, palne ciecze i/lub gazy itp.

11. Nie umieszczaj termowentylatora w pobliżu, pod lub dokładnie naprzeciwko gniazda i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia lub innego źródła ciepła.

12.

Nie używaj termowentylatora w pobliżu lub dokładnie naprzeciwko mebli, zwierząt, zasłon, papieru, ubrań, pościeli lub innych palnych przedmiotów. Należy trzymać je w odległości co najmniej 1 metra od termowentylatora!

13. Nie przykrywaj termowentylatora! Wloty i wyloty powietrza termowentylator a nie powinny być nigdy zasłaniane, aby uniknąć pożaru. Nigdy nie używaj termowentylatora do suszenia ubrań i nie umieszczaj niczego na nim. Nie umieszczaj go na miękkich powierzchniach, takich jak łóżka lub dywany z długim włosiem, ponieważ otwory mogą zostać zablokowane.

14.

Upewnij się, że powietrze może swobodnie przepływać wokół termowentylatora. Nie umieszczaj termowentylatora zbyt blisko ścian lub dużych przedmiotów i nie umieszczaj go pod półkami, szafkami itp.

15. Zabezpiecz termowentylator przed dostaw aniem się do niego ciał obcych przez otwory wentylacyjne lub wylotowe, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.

16. Nigdy nie zostawiaj termowentylatora bez nadzoru, gdy jest włączony. Zawsze należy go wyłączyć przed wyj ęciem wtyczki z gniazda. Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazda, gdy termowentylator nie jest używany! Przy wyjmowaniu z gniazda należy ciągnąć za wtyczkę, nigdy nie ciągnąć za przewód!

17.

Zawsze wyłącz termowentylator, wyjmij wtyczkę z gniazda i pozostaw, aby ostygł przed:

- czyszczeniem termowentylatora,

- wykonywaniem prac konserwacyjnych termowentylatora,

- dotykaniem lub przesuwaniem termowentylatora. Do tego celu należy użyć uchwytu!

18.

Urządzenie nagrzewa się w trakcie pracy. Aby zapobiec oparzeniom, nie wolno dopuszczać do kontaktu gołej skóry z gorącymi powierzchniami.

33

19. Nie używaj wyłącznika czasowego lub podobnego urządzenia do automatycznego włączania termowentylatora. Przed korzystaniem z urządzenia zawsze wykonuj kontrole bezpieczeństwa!

20. Gdy produkt znajduje się w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych, konieczny jest ścisły nadzór. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. To urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i/lub umysłowej, lu b osoby, które nie mają wiedzy na temat urządzenia lub doświadczenia w jego obsłudze.

21.

Dbaj o czystość termowentylatora. Kurz, brud i/lub nagromadzone w termowentylatorze osady są częstą przyczyną przegrzewania. Regularnie usuwaj te osady.

22. Nie wyłączaj urządzenia, jeśli zostało wykryte uszkodzenie urządzenia, przewodu lub wtyczki, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub wykazuje oznaki jakiejkolwiek innej wady. Zwróć kompletny produkt do dostawcy lub uprawnionego elektryka w celu kontroli i/lub naprawy. Zawsze zamawiaj oryginalne części.

23. Nie używaj przystawek i/lub akcesoriów, które nie zostały polecone lub dostarczone przez producenta.

24.

Urządzenie (łącznie z przewodem i wtyczką) może otwierać i/lub naprawiać wyłącznie uprawniona osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.

25.

Używaj termowentylatora wyłącznie do celu, do jakiego został przeznaczony i w sposób opisany w instrukcji obsługi.

Nieprzestrzeganie instrukcji wymienionych w punktach 23, 24 i 25 może prowadzić do uszkodzenia, pożaru i/lub obrażeń ciała. Niezastosowanie się do tych zasad powoduje także natychmiastowe unieważnienie gwarancji, a dostawca, importer i/lub producent nie przyjmują odpowiedzialności za żadne konsekwencje!

Opis

1

– Pokrętło termostatu

2

– Pokrętło wyboru trybu

3

– Pokrętło kierunku obrotu

4

– Kratka grzewcza

5

– Panel przedni

Ustawienie i podłączenie

 Usuń wszystkie materiały pakunkowe i odłóż w miejsce niedostępne dla dzieci. Po wyjęciu z opakowania sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone i czy nie wykazuje oznak, które mogą wskazywać na awarię/wadę/niewłaściwe działanie. W przypadku wątpliwości nie korzystaj z urządzenia, lecz skontaktuj się z dostawcą w celu kontroli lub wymiany.

Wybierz odpowiednie miejsce dla termowentylatora, które powinn o znajdować się w odległości co najmniej jednego metra od przeszkód, ścian lub materiałów palnych (patrz instrukcja obsługi).

 Upewnij się, że włączony termowentylator jest zawsze umieszczany na wytrzymałej, płaskiej i poziomej powierzchni.

 Sprawdź, czy pokrętło wyboru trybu znajduje się w położeniu OFF (WYŁ.) (O).

 Rozwiń całkowicie przewód zasilający i podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazda 220–240 V. Aby zapobiec przeciążeniu obwodu, sprawdź, czy do tej samej grupy nie są podłączone inne urządzenia.

Ustawienie i działanie

 Włącz termowentylator, obracając pokrętło wyboru trybu w jedno z trzech położeń. Światło z przodu urządzenia włączy się.

500 = grzanie z mocą 500 W

1000 = grzanie z mocą 1000 W

1500 = grzanie z mocą 1500 W

Termostat służy do utrzymania stałej temperatury pokojowej. Aby ustawić żądaną temperaturę, obróć pokrętło termostatu, aż znajdzie się w maksymalnym położeniu (w prawo, tak daleko, jak się da). Ustaw pokrętło wyboru trybu na 500, 1000 lub 1500. Po osiągnięciu żądanej temperatury przekręć wolno pokrętło termostatu do tyłu aż

34

do usłyszenia kliknięcia. Spowoduje to wyłączenie termowentylatora. Termowentylator będzie się teraz automatycznie włączał i wyłączał, aby utrzymać ustawioną temperaturę.

 Przycisk pomiędzy termostatem i pokrętłem wyboru trybu służy do obsługi funkcji oscylacji. Naciśnij, aby włączyć funkcję oscylacji i naciśnij ponownie w celu zwolnienia przycisku i wyłączenia urządzenia.

 Aby wyłączyć termowentylator, najpierw wyłącz funkcję oscylacji, a następnie ustaw pokrętło zasilania w położeniu 0 (wył.). Wyjmij wtyczkę z gniazda.

Zabezpieczenia

Termowentylator jest wyposażony w zabezpieczenie w razie przewrócenia

, które automatycznie wyłącza urządzenie, jeśli przypadkowo się przewróci. Gdy termowentylator zostanie ustawiony z powrotem w pozycji pionowej, wznowi normalne działanie, ale przed ponownym użyciem należy go wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazda i sprawdzić, czy nie został uszkodzony. Nie używaj termowentylatora, jeśli jest uszkodzony lub działa nieprawidłowo, lecz oddaj go do kontroli/naprawy!

W przypadku wewnętrznego przegrzania zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłącza termowentylator. Może to nastąpić, gdy termowentylator nie emituje wystarczająco dużo ciepła lub gdy nie może wciągnąć wystarczająco dużo świeżego powietrza. Jak wspomniano powyżej, przyczyną jest zwykle przykrywanie termowentylatora, blokowanie wlotu powietrza i/lub kratek wylotowych lub montaż termowentylatora zbyt blisko ściany itp. Gdy zabezpieczenie przed przegrzaniem spowoduje wy łączenie wentylatora, ustaw pokrętło wyboru trybu w położenie OFF (wył.), wyjmij wtyczkę z gniazda i pozostaw termowentylator do wystygnięcia. Usuń przyczynę przegrzania i/lub dokonaj naprawy, a następnie kontynuuj normalną eksploatację termowentylatora. Jeśli nie można określić przyczyny i przegrzanie wystąpi ponownie, zaprzestań używania termowentylatora i oddaj do kontroli/naprawy.

Czyszczenie i konserwacja

Dbaj o czystość termowentylatora. Osady kurzu i brudu w urządzeniu są częstą przyczyną przegrzewania i powinny być regularnie usuwane. Przed czyszczeniem lub wykonaniem konserwacji wyłącz termowentylator, wyjmij wtyczkę z gniazda i pozostaw urządzenie, aby ostygło.

 Regularnie wycieraj zewnętrzną część termowentylatora za pomocą suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie używaj agresywnie działających mydeł, aerozoli, środków czyszczących lub ściernych, wosków, środków polerujących lub roztworów chemicznych!

 Za pomocą odkurzacza ostrożnie usuń kurz i brud z kratek, upewniając się, że otwory wlotu i wylotu powietrza są czyste. Uważaj, aby podczas czyszczenia nie dotykać i nie uszkodzić żadnych części wewnętrznych!

 Termowentylator nie zawiera żadnych innych części, które wymagają konserwacji.

 Po zakończeniu sezonu przechowuj wyczyszczony termowentylator w oryginalnym opakowaniu, jeśli będzie to konieczne. Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej w chłodnym, suchym i pozbawionym kurzu miejscu.

 Nie wyrzucaj termowentylatora z odpadami domowymi, gdy się zużyje lub zostanie uszkodzony i nie będzie nadawać się do naprawy. Przekaż go do komunalnego punktu zbiórki odpadów elektrycznych, gdzie zostaną pobrane i poddane redystrybucji materiały nadające się do ponownego wykorzystania.

Oznakowanie CE

Firma Euromac bv., Genemuiden-NL niniejszym oświadcza, że termowentylator EUROM w elementami PTC , typu Safe-t-heater 1500, jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej (LVD) 2014/35/UE i dyrektywy EMC

2014/30/UE oraz spełnia wymogi następujących norm:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

35

Slovensky

Technické údaje

Typ

Napájanie

Maximálny výkon

Nastavenia

Termostat

Oscilačný

Rozmery

Hmotnosť

V/Hz

W cm kg

Safe-t-heater 1500

220-240 / 50

1500

0

– 500 – 1000 - 1500 W

+

+

17 x 20 x 26

1.66

Všeobecné bezpečnostné predpisy

1.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte celý tento návod na používanie.

2.

Pred použitím nový ohrievač skontrolujte. Skontrolujte aj kábel a zástrčku, či nevykazujú žiadne vonkajšie poškodenie. Poškodený ohrievač nepoužívajte, pošlite ho späť vášmu predajcovi na výmenu.

3.

Tento ohrievač je prísne určený iba na domáce používanie. Používajte iba ako pomocný ohrievač vo vašej domácnosti.

4.

Tento ohrievač nie je vhodný na používanie na mokrých alebo vlhkých miestach, ako je napríklad kúpeľňa a práčovňa. Ohrievač neukladajte v blízkosti kohútikov, vane, sprchy, bazénov, fontán alebo iných zdrojov vlhkosti.

Uistite sa, že nemôže spadnúť do vody a zabráňte, aby sa do ohrievača dostala voda. Ak ohrievač spadne do vody, okamžite ho odpojte od zdroja energie! Nepoužívajte ohrievač, ktorý má vlhký vnútrajšok, ale ho okamžite dajte opraviť. Ohrievač, kábel alebo zástrčku nikdy nenamáčajte do vody, ani sa ich nedotýkajte mokrými rukami.

5. Napájanie a

úžitková frekvencia, ktoré sú predpísané na stroji musia zodpovedať hodnotám, ktoré sú uvedené pre používanú zásuvku. Elektrická inštalácia musí byť chránená zariadením na zvyškový prúd (max. 30 mA).

6.

Pred pripojením ohrievača kábel úplne roztiahnite. Uistite sa, že nie je v kontakte so žiadnou časťou ohrievača a zabezpečte ho pred ohriatím iným spôsobom. Kábel neveďte popod kobercom, neprikrývajte ho rohožami, behúňmi a pod. a uistite sa, že nie je na miestach, kadiaľ sa prechádza. Uistite sa, že na kábel sa nebude stúpať a že na ňom nie je položený žiadny nábytok. Kábel neveďte v okolí ostrých rohov a po použití ho nestáčajte príliš silno!

7.

Ak je to možné, nepoužívajte predlžovací kábel, pretože to môže znamenať nebezpečenstvo prehriatia a požiaru. Ak je použitie predlžovacieho kábla nevyhnutné, uistite sa, že používate nepoškodený predlžovací kábel s minimálnym priemerom 3 x 2,5 mm² a minimálnym povolením napájaním 2000 wattov10 A. Aby ste predišli prehriatiu, kábel vždy úplne roztiahnite!

8.

Aby ste predišli preťaženiu okruhu a vypáleniu poistiek, uistite sa, že k rovnakej zásuvke nie sú pripojené žiadne ďalšie zariadenia, alebo že nie sú pripojené k rovnakému okruhu ako ohrievač.

9.

Ohrievač nepoužívajte vonku a nepoužívajte ho v priestoroch menších, ako 4 m².

10.

Ohrievač obsahuje horúce a/alebo žeravé a iskriace komponenty. Preto zariadenie nepoužívajte na miestach, kde sú uložené palivá, farby, horľavé tekutiny a/alebo plyny atď.

11.

Ohrievač neukladajte blízko, pod alebo priamo oproti zásuvky, ani do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.

12.

Ohrievač nepoužívajte do blízkosti alebo priamo oproti nábytku, zvierat, závesov, papiera, odevov, lôžka a iných horľavých predmetov. Uchovávajte minimálne 1 meter od ohrievača!

13.

Ohrievač nikdy neprikrývajte! Prívody a vývody vzduchu ohrievača by nikdy nemali byť žiadnym spôsobom zablokované, pretože v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru. Ohrievač nikdy nepoužívajte na sušenie odevov a na hornú stranu ohrievača nič neumiestňujte. Neukladajte ho na mäkké povrchy, ak sú napríklad postele alebo koberce s vysokým vlasom, pretože by mohli blokovať otvory.

14.

Uistite sa, že vzduch v okolí ohrievač cirkuluje voľne. Ohrievač neumiestňujte príliš blízko stien alebo veľkých predmetov a rovnako ic h neumiestňujte pod police, skrinky a pod.

15.

Zabráňte, aby sa do ohrievača cez ventilačné alebo výfukové otvory dostali cudzie predmety, pretože to môž viesť k poraneniu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu.

16.

Keď je ohrievač vypnutý, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Pred vybraním zástrčky zo zásuvky ohrievač vždy vypnite. Keď ohrievač nepoužívate, vždy ho odpojte od napájania! Pri vyberaní zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel!

17.

Ohrievač vždy vypnite, odpojte ho od napájania a nechajte vychladnúť pred:

- čistením ohrievača

- vykonávaním údržby ohrievača

- dotknutím sa alebo presúvaním ohrievača. Na tento účel použite rukoväť!

18.

Tento stroj sa počas používania zohreje. Aby ste predišli popáleninám, nevoľte, aby sa dostala do kontaktu s horúcimi povrchmi holá pokožka.

36

19.

Nepoužívajte časovač ani podobné zariadenia na automatické zapnutie ohrievača. Pred použitím ohrievača vždy vykonajte bezpečnostné kontroly!

20.

Ak výrobok používate v blízkosti detí alebo nespôsobilých ľudí, je potrebný dozor. Nedovoľte, aby deti používali zariadenie ako hračku. Toto zariadenie nie je vhodné na obsluhovanie deťmi alebo osobami, ktoré majú fyzické, mentálne a/alebo zmyslové obmedzenia, alebo osobami, ktoré nemajú znalosti alebo skúsenosti s takýmto zariadením.

21.

Ohrievač udržujte v čistote. Prach, špina a/alebo nazbierané usadeniny v ohrievači sú bežnou príčinou prehriatia. Nezabudnite tieto usadeniny pravidelne odstraňovať.

22.

Zariadenie nezapínajte, ak ste objavili poškodenie samotného zariadenia, kábla alebo zástrčky, ak je zariadenie poruchové, ak spadlo alebo sú na ňom iné znaky poškodenia. Celé zariadenie vráťte predajcovi alebo certifikovanému elektrikárovi, na kontrolu a/alebo opravu. Vždy si pýtajte originálne diely.

23.

Nepoužívajte doplnky a/alebo príslušenstvo, ktoré neboli odporučené alebo dodané výrobcom.

24. Zariadenie (vrátane kábla a zástrčky) môžu otvárať a/alebo opravovať iba riadne autorizované a kvalifikované osoby.

25.

Tento ohrievač používajte iba na určené účely a tak, ako je to popísané v tomto návode na používanie.

Nedodržanie pokynov 23, 24 a 25 môže viesť k poškodeniu, požiaru a/alebo poraneniu osôb. Nedodržanie týchto pokynov tiež ruší platnosť záruky a zodpovednosť predajcu, dovozcu a/alebo výrobcu za akékoľvek následky!

Popis

1

– Stupnica termostatu

2

– Stupnica voliča režimu

3

– P

repínač

funkciu oscilácie

4

– Ohrevná mriežka

5

– Predný panel

Umiestnenie a pripojenie

 Odstráňte všetok obalový materiál a udržujte mimo dosahu detí. Po odstránení balenia skontrolujte zariadenie na poškodenie a ostatné znaky, ktoré by mohli indikovať poruchu/chybu/zlyhanie. V prípade pochybností zariadenie nepoužívajte, ale kontaktujte svojho predajcu, aby zariadenie skontroloval alebo vymenil.

 Pre ohrievač vyberte vhodné umiestnenie, tj. minimálne jeden meter od akýchkoľvek prekážok, stien alebo horľavých materiálov viď tiež bezpečnostné pokyny).

 Uistite sa, že ohrievač v prevádzke je vždy umiestnený na pevnom, rovnom a vodorovnom povrchu.

 Skontrolujte, či je volič režimu v polohe „VYP“ (O).

Úplne vytiahnite napájací kábel a pripojte ho o vhodnej zásuvky 220-

240 V. Aby ste predišli prehriatiu obvodu,

 skontrolujte že k rovnakej skupine nie sú pripojené žiadne ďalšie zariadenia.

Nastavenie a prevádzka

 Ohrievač zapnite otočením voliča režimu do jednej z troch polôh.

Kontrolka na prednej strane sa rozsvieti.

500 = Ohrev pri 500W

1000 = Ohrev pri 1000W

1500 = Ohrev pri 1500 W

 Termostat slúži na udržiavanie konštantnej izbovej teploty. Ak chcete nastaviť požadovanú teplotu, otočte nastavenie termostatu na maximum (otáčajte v smere hodinových ručičiek tak ďaleko, ako to len pôjde).

Nastavte volič režimu na 500, 1000 alebo 1500. Po dosiahnutí požadovanej teploty, pomaly otáčajte nastavenie termostatu späť, až kým nezačujete kliknutie. Spôsobí to vypnutie termostatu. Ohrievač sa teraz automaticky zapne a vypne, aby udržiaval nastavenú teplotu.

 Tlakový spínač medzi termostatom a voličom režimu zapína funkciu oscilácie. Ak chcete aktivovať funkciu oscilácie, zatlačte ho. Opätovným stlačením (na uvoľnenie) sa funkcia vypne.

37

 Ak chcete ohrievač vypnúť, najskôr vypnite funkciu oscilácie, potom nastavte napájanie na „0“ (vyp). Odpojte od napájania.

Bezpečnostné prvky

Ohrievač je vybavený sklápacím zabezpečovacím prvkom

, ktorý automaticky vypne zariadenie, ak neúmyselne spadne. Ohrievač bude fungovať ako zvyčajne keď bude vo vzpriamenej polohe, ale pred opätovným použitím vám odporúčame, aby ste ho vypli a skontrolovali, či nie je poškodený. Ohrievač nepoužívajte ak je poškodený alebo má poruchu, nechajte ho skontrolovať/opraviť!

V prípade interného prehriatia vypne ohrievač ochranu proti prehriatiu. Môže sa tak stať, ak nedokáže ohrievač vydávať viac tepla alebo dostatok čerstvého vzduchu. Tak, ako je uvedené vyššie, všeobecne je to spôsobené

(čiastočným) prikrytím ohrievača, zablokovaním mriežok vstupu a/alebo výstupu vzduchu alebo nainštalovaním ohrievača príliš blízko ku stene alebo niečomu podobnému. Ak bezpečnostné zariadenie vypne ohrievač, nastavte ovládač na „OFF“ (vyp), zariadenie odpojte od napájania a nechajte vychladnúť. Odstráňte a/alebo opravte príčinu prehriatia a ohrievač znovu používajte tak, ako zvyčajne. Ak neviete nájsť príčinu prehriatia a toto sa objaví opätovne, prestaňte používať ohrievač a odneste ho na kontrolu/opravu.

Čistenie a údržba:

Ohrievač udržujte v čistote. Čiastočky prachu a špiny v zariadení sú bežnou príčinou prehriatia, preto by ste ich mali pravidelne odstraňovať. Pred čistením alebo pred údržbou vypnite ohrievač, odpojte zástrčku zo zásuvky a ohrievač nechajte vychladnúť.

 Vonkajšok ohrievača pravidelne utierajte suchou alebo mierne navlhčenou látkou. Nepoužívajte agresívne mydlá, spreje, čistiace prostriedky ani abrazívne vosky, leštidlá alebo chemické roztoky!

 Pomocou vysávača opatrne odstráňte všetku špinu a prach z mriežok a uistite sa, že otvory vstupu a výstupu vzduchu sú čisté. Dávajte pozor, aby ste sa počas čistenia nedotkli alebo nepoškodili žiadne vnútorné časti!

 Ohrievač neobsahuje žiadne ďalšie časti, ktoré si vyžadujú údržbu.

 Na konci sezóny uskladnite ohrievač v originálnom balení. Uskladňujte ho vo vzpriamenej polohe na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.

 Keď sa ohrievač opotrebuje alebo poškodí tak, že už nebude možná oprava, nevyhadzujte ho s ostatným domácim odpadom. Odneste ho na miestne zberné miesto pre elektrické zariadenia, kde sa zbierajú a prerozdeľujú všetky opätovne použiteľné materiály.

CE stanovisko

Euromac bv., Genemuiden-NL týmto vyhlasujte. že teplovzdušný ohrievač EUROM s dielmi PTC, typu Safe-theater 1500

, vyhovuje smerniciam LVD 2014/35/EU a EMC 2014/30/EU a spĺňa nasledovné normy:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

38

Română

Date tehnice

Tip Safe-t-heater 1500

Tensiune de alimentare Volt/Hz

Capacitate maximă

Watt

Opţiuni de configurare

Termostat

Oscilant

220-240 / 50

1500

0

– 500 W – 1000 W - 1500 W

+

+

Dimensiuni cm 17 x 20 x 26

Greutate kg 1.66

Instrucţiuni generale de siguranţă

1.

Citiţi cu atenţie întregul manual cu instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul.

2. Înainte de a pun e în funcţiune un radiator nou, asiguraţi-vă că inclusiv cablul şi fişa de alimentare nu prezintă deteriorări vizibile. Nu utilizaţi un radiator deteriorat, înapoiaţi-l distribuitorului în vederea înlocuirii.

3. Prezentul radiator este destinat numai pentru u tilizare strict casnică. Utilizaţi-l numai la încălzirea suplimentară a casei dumneavoastră.

4.

Acest radiator nu este destinat utilizării în spaţii umede sau pline de aburi precum săli de baie, spălătorii, etc. Nu amplasaţi radiatorul în apropierea robinetelor, cada, dus, piscina, sau a fântânilor etc. Asiguraţi-vă că acesta nu poate să cadă în apă şi eliminaţi orice posibilitate de pătrundere a apei în interiorul radiatorului. În cazul în care,

întâmplător, radiatorul intră în contact cu apa, deconectaţi-l imediat! Nu utilizaţi un radiator al cărui interior s-a umezit. Reparaţi-l. Nu cufundaţi radiatorul, cordonul sau fişa de alimentare a acestuia în apă şi nu îl atingeţi niciodată când aveţi mâinile umede.

5.

Tensiunea de alimentare şi frecvenţa de utilizare menţionate pe aparat trebuie să corespundă cu a prizei la care urmează a fi conectat. Instalaţia electrică trebuie protejată printr-un dispozitiv de curent rezidual (max. 30 mA).

6. Înainte de a cupla radiat orul, întindeţi complet cablul de alimentare. Asiguraţi-vă că acesta nu intră în contact cu o componentă a radiatorului şi preveniţi orice încălzire a acestuia. Nu treceţi cablul sub mochetă, nu îl acoperiţi cu covoare, carpete sau alte asemenea şi asiguraţi-vă că nu se află în zone de trecere. Asiguraţi-vă că nu se păşeşte peste el şi că nicio mobilă nu este amplasată deasupra lui. Nu treceţi cablul peste colţuri ascuţite, iar după utilizarea radiatorului nu rulaţi cablul prea strâns!

7.

Dacă este posibil, nu folosiţi un cablu prelungitor, întrucât există riscul unei supraîncălziri şi de incendiu. În cazul

în care utilizarea unui cablu prelungitor nu poate fi evitată, asiguraţi-vă că acesta nu este deteriorat, că are diametrul de cel puţin 3 x 2,5 mm² şi o putere minimă admisă de 2000 W / 10 A. Pentru a preveni supraîncălzirea, întotdeauna întindeţi cablul complet!

8.

Pentru a preveni supraîncărcarea circuitului electric şi topirea siguranţelor fuzibile, asiguraţi-vă că nu există şi alte aparate conectate la aceea şi priză sau cablate în acelaşi circuit electric cu al radiatorului.

9.

Nu folosiţi radiatorul în aer liber şi nici în spaţii mai mici de 4 m².

10.

Un radiator conţine particule fierbinţi şi/sau scânteietoare. Din acest motiv, nu îl utilizaţi în zone în care sunt depozitate substanţe lichide şi/sau gazoase inflamabile precum benzina şi vopselurile.

11.

Nu amplasaţi radiatorul în aproprierea, sub sau direct lângă priză şi nici lângă o flacără deschisă sau alte surse de căldură.

12.

Nu folosiţi radiatorul în apropierea sau direct pe mobilă, în apropiere de animale, perdele, haine, hârtie, aşternut sau alte obiecte inflamabile. Ţineţi-le la cel puţin 1 metru distanţă de radiator!

13.

Nu acoperiţi niciodată radiatorul! Prizele de aer şi de evacuare ale radiatorului nu vor fi niciodată obturate pentru a preveni orice risc de incendiu. Nu folosiţi niciodată radiatorul pentru a usca îmbrăcămintea şi nu aşezaţi nimic deasupra acestuia. Nu îl amplasaţi pe suprafeţe moi precum un pat sau covoare pufoase, întrucât acestea îi pot bloca deschiderile.

14.

Asiguraţi-vă că aerul circulă în mod liber în jurul radiatorului. Nu amplasaţi radiatorul în apropierea pereţilor sau a obiectelor mari, sub rafturi, dulapuri şi altele asemenea.

15.

Preveniţi pătrunderea în radiator a obiectelor străine prin orificiile de ventilare sau de evacuare. Acestea pot provoca şocuri electrice, incendiu sau alte pagube.

16.

Nu lăsaţi niciodată radiatorul nesupravegheat în timpul funcţionării. Întâi deconectaţi-l, apoi scoateţi-l din priză.

Când nu îl utilizaţi, scoateţi-l întotdeauna din priză! Folosiţi fişa de alimentare pentru a-l deconecta, nu trageţi niciodată de cablu!

17.

Întotdeauna închideţi radiatorul, deconectaţi-l de la sursa de alimentare şi lăsaţi-l să se răcească înainte de:

- a curăţa radiatorul

- a efectua lu crări de întreţinere la radiator

- atingeţi sau mişcaţi radiatorul. În acest scop folosiţoi mânerul!

18.

Aparatul devine fierbinte în timpul funcţionării. Pentru a preveni arsurile, evitaţi contactul pielii cu suprafeţele fierbinţi.

39

19.

Nu folosiţi un cronometru sau alte produse similare pentru a întrerupe automat radiatorul. Efectuaţi întotdeauna verificările de siguranţă înainte de a pune în funcţiune radiatorul!

20. Când produsul este utilizat în apropierea copiilor sau a persoanelor aflate în incapacitate se impune stricta supraveghere a acestora. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Nu se recomandă ca aparatul să fie folosit de copii sau de persoane cu deficienţe fizice, senzoriale sau mintale sau de persoane care nu cunosc aparatul sau nu au experienţa necesară pentru a-l folosi.

21.

Menţineţi aparatul în perfectă stare de curăţenie. Praful, murdăria şi/sau petele de pe un radiator reprezintă cauza frecventă a supraîncălzirii. Asiguraţi-vă că aceste depuneri sunt îndepărtate în mod regulat.

22.

Nu puneţi în funcţiune aparatul în cazul în care observaţi deteriorări ale acestuia, ale cordonului sau ale fişei de alimentare, dacă aparatul funcţionează defectuos, dacă a căzut sau prezintă defecţiuni de orice fel. Predaţi

întreg aparatul vânzătorului sau electricianului autorizat pentru a-l verifica şi/sau repara. Cereţi întotdeauna numai piese originale.

23.

Nu folosiţi ataşamente şi/sau accesorii care nu v-au fost recomandate sau furnizate de către producător.

24.

Aparatul (inclusiv cabluri electrice şi conector) poate fi deschis şi/sau reparat numai de persoane autorizate şi calificate în acest sens.

25.

Utilizaţi radiatorul numai în scopul în care a fost proiectat şi conform instrucţiunilor din prezentul manual.

Nerespectarea instrucţiunilor 23, 24 şi 25 poate provoca daune, incendii şi/sau rănirea persoanelor. Conduce la pierderea imediată a garanţei, iar vânzătorul, importatorul şi/sau producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru nicio consecinţă!

Descriere

1 – Disc termostat

2 – Disc cu funcţie de selectare

3 – Disc de rotaţie

4 – Grilă de încălzire

5 – Panou frontal

Amplasare şi conectare

 Îndepărtaţi ambalajul şi păstraţi-l departe de îndemâna copiilor. După îndepărtarea ambalajului, verificaţi aparatului pentru a depista eventuale deteriorări şi alte semne care ar putea indica deteriorări/defecte/disfuncţii.

În cazul în care aveţi dubii, nu folosiţi aparatul şi contactaţi furnizorul în vederea verificării sau înlocuirii aparatului.

 Alegeţi un loc adecvat pentru amplasarea radiatorului: La cel puţin un metru distanţă de orice obstacol, pereţi sau materiale inflamabile (consultaţi şi instrucţiunile de protecţie).

 Asiguraţi-vă că radiatorul este amplasat întotdeauna pe o suprafaţă solidă, netedă şi orizontală.

 Verificaţi dacă discul funcţiei de selectare este fixat la „ÎNCHIS” (O).

 Prelungiţi la maximum cablul de alimentare şi conectaţi-l într-o priză adecvată la 220-240 V. Pentru a preveni suprasarcina circuitului, verificaţi dacă nu sunt şi alte aparate conectate la acelaşi grup.

Configurare şi exploatare

Porni ţi radiatorul rotind discul funcţiei de selectare la una dintre cele trei poziţii. Becul frontal de semnalizare se va aprinde.

500 = Încălzire la putere 500 W

1000 =

Încălzire la putere 1000 W

1500 = Încălzire la putere 1500 W

 Termostatul acţionează la menţinerea temperaturii constante în încăpere. Pentru a fixa temperatura dorită, rotiţi discul termostat la poziţia maximă (în sensul acelor de ceasornic cât de mult se poate). Fixaţi discul funcţiei de selectare la 500, 1000 sau 1500

. Odată ce temperatura dorită este atinsă, rotiţi încet discul termostat în sens invers până când auziţi un clic. Datorită acestuia, radiatorul se opreşte. Acum, radiatorul va porni şi se va opri automat pentru a menţine temperatura stabilită.

40

 Presiunea dintre termostat şi discul funcţiei de selectare se schimbă revine la funcţia oscilantă. Împinsă

înăuntru, funţia oscilantă lucrează; apăsând butonul din nou, iese în afară şi roteşte funcţia spre închis.

 Pentru a opri radiatorul, opriţi mai întâi funcţia oscilantă, apoi fixaţi comutatorul de alimentare la ‘0’ (închis).

Deconectaţi-l.

Caracteristici de siguranţă

Radiatorul este prevăzut cu un întrerupător de siguranţă care decuplează în mod automat aparatul în cazul în care acesta cade. Odată readus în poziţie verticală, radiatorul va funcţiona normal, dar mai întâi decuplaţi-l de la sursa de alimentare şi verificaţi-l dacă nu s-a deteriorat. Nu folosiţi radiatorul în caz de deteriorare sau funcţionare defectuoasă decât după verificarea /repararea acestuia!

În caz de supr aîncălzire internă, funcţia de protecţie la supraîncălzire decuplează aeroterma. Fenomenul poate interveni când aeroterma nu poate furniza suficientă căldură sau nu poate aspira suficient aer proaspăt. De regulă, cauza (parţial) este acoperirea aerotermei, înfundarea grătarelor de admisie şi/sau evacuare a aerului, mizeria, montarea aerotermei prea aproape de un perete, de exemplu, etc. Atunci când funcţia de protecţie la suprasarcină opreşte aeroterma, fixaţi discul funcţiei de selectare la „OFF” (închis), scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi-o să se răcească. Îndepărtaţi motivul supraîncălzirii înainte de a pune din nou în funcţiune aeroterma. În cazul în care nu puteţi găsi cauza supraîncălzirii, nu mai folosiţi aeroterma ci predaţi-o în vederea unei verificări/reparaţii.

Curăţare şi întreţinere

Menţineţi aparatul în perfectă stare de curăţenie. Depunerile de praf şi de murdărie din interiorul aparatului sunt cauza frecventă a supraîncălzirii! Din acest motiv, trebuie să le îndepărtaţi în mod regulat. Înainte de orice operaţiune de curăţire sau întreţinere, decuplaţi radiatorul, scoateţi-l din priză şi lăsaţi-l să se răcească.

 Ştergeţi regulat exteriorul radiatorului cu o cârpă uscată sau aproape uscată. Nu folosiţi un săpun puternic, spray-uri, deterg ent sau substanţe abrazive, ceară, lac sau soluţii chimice!

 Folosind aspiratorul, îndepărtaţi cu grijă praful sau orice fel de murdărie de pe grătare şi asiguraţi-vă că deschidere de suflare şi de aspirare a aerului sunt curate. În timpul curăţării, fiţi atenţi să nu atingeţi sau să deterioraţi componentele interne!

 Radiatorul nu conţine piese care impun operaţiuni de întreţinere.

 La sfârşitul sezonului, depozitaţi radiatorul astfel curăţat, dacă este posibil în ambalajul original. Păstraţi-l în poziţie verticală, într-un loc ferit de căldură, uscat şi ferit de praf.

 Dacă radiatorul s-a uzat sau s-a stricat încât nu mai poate fi reparat, nu îl eliminaţi împreună cu gunoiul menajer. Predaţi-l la un centru autorizat de colectare a aparatelor electrice unde materialele reciclabile vor fi colectate şi redistribuite.

Declaraţie CE

Euromac bv., Genemuiden-NL declară prin prezenta că aeroterma EUROM cu elemente PTC, tip Safe-t-heater

1500

, respectă directivele LVD 2014/35/EU şi EMC 2014/30/EU şi este în conformitate cu următoarele standarde:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

41

Italiano

Dati tecnici

Modello

Tensione di alimentazione

Capacità massima

Impostazioni

Termostato

Oscillazione

Dimensioni

Peso

Volt/Hz

Watt cm kg

Safe-t-heater 1500

220-240 / 50

1500

0

– 500 W - 1000 W - 1500 W

+

+

17 x 20 x 26

1,66

Norme di sicurezza generali

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente e per intero il presente manuale di istruzioni.

2. Prima di utilizzare il nuovo riscaldatore, controllarlo (compresi il cavo e la spina) per individuare eventuali danni visibili. Non utilizzare il riscaldatore se danneggiato, ma riportarlo al proprio rivenditore per la sostituzione.

3. Questo riscaldatore è destinato esclusivamente al normale uso domestico. Utilizzarlo unicamente in casa come dispositivo di riscaldamento aggiuntivo.

4. Questo riscaldatore non è adatto per l'uso in ambienti bagnati o umidi come bagni e lavanderie. Non posizionare il riscaldatore in prossimità di rubinetti, vasche da bagno, doccia, piscina, fontane o altre fonti di umidità.

Assicurarsi che il riscaldatore non possa cadere in acqua ed evitare che l'acqua vi penetri all'interno. Qualora, in qualsiasi momento, il riscaldatore cada in acqua, scollegarlo immediatamente! Non utilizzare un riscaldatore umido all'interno, ma provvedere alla riparazione. Non immergere mai il riscaldatore, il cavo o la spina in acqua e non toccarlo mai con le mani bagnate.

5. La tensione di alimentazione e la frequenza di rete, specificate sull'apparecchio, devono coincidere con quelle della presa di corrente da utilizzare. L'impianto elettrico deve essere protetto da un dispositivo di corrente residua (max. 30 mAmp).

6. Estendere completamente il cavo prima di collegare il riscaldatore. Assicurarsi che non entri in contatto con nessuna parte del riscaldatore ed evitarne in alcun modo il surriscaldamento. Non far passare il cavo sotto tappeti o moquette; non coprirlo con tappetini, stuoie o simili e assicurarsi non sia collocato in zone di passaggio.

Assicurarsi che il cavo non possa essere calpestato e che non vi vengano poggiati mobili sopra. Non far passare il cavo intorno a spigoli vivi e non avvolgerlo eccessivamente dopo l'uso!

7. Se possibile, non utilizzare una prolunga, in quanto questa comporta un rischio di surriscaldamento e incendio.

Qualora l'uso di una prolunga sia inevitabile, verificare che si tratti di una prolunga integra, omologata, con un diametro minimo di 3 x 2,5 mm² e una potenza minima ammissibile di 2000 Watt/10 Amp. Svolgere sempre completamente il cavo per evitare che si surriscaldi!

8. Per impedire un sovraccarico del circuito e la bruciatura dei fusibili, assicurarsi che nessun altro apparecchio sia collegato alla stessa presa di corrente o allo stesso circuito elettrico del riscaldatore.

9. Non utilizzare il riscaldatore all'aperto e non utilizzarlo in spazi inferiori a 4 m².

10. Un riscaldatore contiene componenti caldi e/o incandescenti e che possono produrre scintille. Dunque, non utilizzarlo in zone in cui sono conservati carburanti, vernici, liquidi infiammabili e/o gas ecc.

11. Non posizionare il riscaldatore vicino, sotto o in direzione di una presa di corrente e non posizionarlo vicino a fiamme libere o altra fonte di calore.

12. Non utilizzare il riscaldatore vicino o in direzione di mobili, animali, tende, carta, indumenti, biancheria da letto o altri oggetti infiammabili. Mantenerli ad almeno 1 metro di distanza dal riscaldatore!

13. Non coprire mai il riscaldatore! Le bocchette di ingresso e uscita dell'aria del riscaldatore non devono mai essere ostruite in alcun modo, per evitare il rischio di incendi. Non utilizzare il riscaldatore per asciugare indumenti o come ripiano. Non posizionarlo su superfici morbide come letti o tappeti a pelo lungo, poiché tali oggetti potrebbero ostruire le bocchette dell'aria.

14. Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente intorno al riscaldatore. Non posizionare il riscaldatore troppo vicino a pareti o ad oggetti grandi e non posizionarlo sotto a mensole, armadi e simili.

15. Evitare che oggetti estranei penetrino nel riscaldatore tramite le bocchette di ventilazione o scarico dell'aria poiché possono derivarne scosse elettriche, incendi o danni.

16. Non lasciare mai il riscaldatore incustodito mentre è in funzione. Spegnerlo sempre prima di rimuovere la spina dalla presa di corrente. Scollegare sempre il riscaldatore quando non è in uso! Tirare la spina per rimuoverla dalla presa di corrente, non tirare mai il cavo!

17. Spegnere sempre il riscaldatore, scollegarlo e lasciarlo raffreddare prima di:

- pulire il riscaldatore

- eseguire interventi di manutenzione sul riscaldatore

- toccare o spostare il riscaldatore. Utilizzare la maniglia per questa operazione!

42

18. Questo apparecchio diventa molto caldo durante l'uso. Al fine di evitare ustioni, evitare che la pelle nuda entri a contatto con le superfici calde.

19. Non utilizzare un timer o un prodotto simile per accendere automaticamente il riscaldatore. Prima di utilizzare il riscaldatore eseguire sempre i controlli di sicurezza!

20. È necessario un controllo costante se il prodotto viene utilizzato in presenza di bambini o persone disabili. Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio come un giocattolo. Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di bambini o persone con limitazioni fisiche, sensoriali e/o mentali o da persone che non hanno nessuna conoscenza o esperienza con l'utilizzo dell'apparecchio stesso.

21. Mantenere il riscaldatore pulito. La polvere, la sporcizia e/o la formazione di depositi all'interno del riscaldatore sono una causa comune di surriscaldamento. Assicurarsi che tali depositi vengano rimossi a intervalli regolari.

22. Non accendere l'apparecchio se sono stati riscontrati danni all'apparecchio, al cavo o alla spina, se l'apparecchio non funziona correttamente, se è caduto o se vi sono segni di altri difetti. Riportare il prodotto completo al venditore o presso un elettricista qualificato per l'ispezione e/o la riparazione. Richiedere sempre l'utilizzo di componenti originali.

23. Non utilizzare fissaggi e/o accessori che non sono stati consigliati o forniti dal produttore.

24. L'apparecchio (compresi il cavo e la spina) può essere aperto e/o riparato unicamente da persone debitamente autorizzate e qualificate.

25. Utilizzare questo riscaldatore unicamente per lo scopo previsto e conformemente a quanto descritto nel presente manuale di istruzioni.

Il mancato rispetto delle istruzioni 23, 24 e 25 può causare danni, incendi e/o lesioni personali. L'inosservanza di tali regole invalida inoltre immediatamente la garanzia e il venditore, l'importatore e/o il produttore non si assumono alcuna responsabilità delle eventuali conseguenze!

Descrizione

1

– Selettore del termostato

2

– Selettore di modalità

3

– Selettore di rotazione

4

– Griglia riscaldante

5

– Pannello anteriore

Posizione e collegamento

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Dopo la rimozione dell'imballaggio, controllare l'apparecchio per verificare la presenza di danni o altri segni che potrebbero indicare un guasto/difetto/malfunzionamento. In caso di dubbi, non utilizzare l'apparecchio, ma contattare il venditore per l'ispezione o la sostituzione.

Scegliere un luogo adeguato per il riscaldatore, almeno ad un metro da eventuali ostacoli, pareti o materiali infiammabili (consultare anche le istruzioni di sicurezza).

Assicurarsi che un riscaldatore funzionante sia sempre collocato su una superficie solida, piana e orizzontale.

Controllare se il selettore di modalità è impostato su "OFF" (O).

Estendere completamente il cavo di alimentazione e inserire la spina in una presa di corrente idonea da 220-240 V.

Per evitare il sovraccarico del circuito, controllare che non vi siano altri apparecchi collegati allo stesso gruppo.

Configurazione e funzionamento

Accendere il riscaldatore portando il selettore di modalità su una delle tre posizioni. La spia sul lato anteriore si accende.

500 = Riscaldamento a 500 W

1000 = Riscaldamento a 1000 W

1500 = Riscaldamento a 1500 W

Il termostato serve a mantenere la temperatura ambiente costante. Per impostare la temperatura desiderata, ruotando il selettore del termostato nella sua posizione massima (il più possibile in senso orario). Impostare il selettore di modalità su 500, 1000 o 1500. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, girare lentamente

43

indietro il selettore del termostato finché non si sente un clic. Ciò comporta lo spegnimento del riscaldatore. Il riscaldatore ora si accenderà e spegnerà automaticamente per mantenere la temperatura impostata.

Il pulsante tra il termostato e il selettore di modalità consente di attivare la funzione di oscillazione. Premerlo per attivare la funzione di oscillazione e premerlo nuovamente (rilasciare) per disattivarla.

Per spegnere il riscaldatore, disattivare prima la funzione di oscillazione, quindi impostare il selettore di alimentazione su "0" (off). Procedere allo scollegamento.

Funzioni di sicurezza

Il riscaldatore è dotato di una protezione antiribaltamento che ne determina lo spegnimento automatico in caso di caduta accidentale. Quando il riscaldatore viene riportato in posizione verticale, riprende a funzionare normalmente, prima di riutilizzarlo, è tuttavia opportuno spegnerlo, scollegarlo e controllare eventuali danni. Non utilizzare il riscaldatore se è danneggiato o non funziona correttamente, ma farlo ispezionare/riparare!

In caso di surriscaldamento interno, la protezione da surriscaldamento provvede a spegnere il riscaldatore. Ciò può verificarsi qualora il riscaldatore non riesca ad emettere abbastanza calore o qualora non riesca ad assorbire abbastanza aria fresca. Come menzionato in precedenza, questo è generalmente causato da una (parziale) copertura del riscaldatore, dall'ostruzione delle griglie di ingresso e/o uscita dell'aria o dall'installazione del riscaldatore a una distanza troppo ravvicinata con una parete o qualcosa di simile. Quando la protezione da surriscaldamento spegne il riscaldatore, impostare il selettore di modalità su "OFF" (off), scollegare il riscaldatore e lasciarlo raffreddare. Eliminare e/o risolvere la causa del surriscaldamento e riutilizzare il riscaldatore come di consueto. Se non è possibile identificare una causa e il surriscaldamento si ripete, smettere di utilizzare il riscaldatore e portarlo in assistenza per la verifica/riparazione.

Pulizia e manutenzione

Mantenere il riscaldatore pulito. I depositi di polvere e sporcizia all'interno dell'apparecchio sono una causa comune di surriscaldamento, pertanto è necessario rimuoverli a intervalli regolari. Spegnere il riscaldatore, rimuovere la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare il riscaldatore prima di pulirlo o di eseguire un intervento di manutenzione.

Pulire a intervalli regolari la superficie esterna del riscaldatore con un panno asciutto o leggermente umido. Non utilizzare saponi aggressivi, spray, prodotti detergenti o abrasivi, cere, lucidi o soluzioni chimiche!

Con un aspirapolvere, rimuovere accuratamente eventuali tracce di sporco e polvere dalle griglie e assicurarsi che le bocchette di ingresso e uscita dell'aria siano pulite. Durante la pulizia fare attenzione a non toccare o danneggiare le parti interne!

Il riscaldatore non contiene altre parti che richiedono manutenzione.

Al termine della stagione, riporre il riscaldatore pulito nella confezione originale, se possibile. Conservarlo in posizione verticale in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.

Quando il riscaldatore giunge al termine del suo ciclo di vita, non smaltirlo con i rifiuti domestici. Portarlo in un punto di raccolta per apparecchi elettrici designato dal proprio ente locale, dove eventuali materiali riutilizzabili verranno raccolti e ridistribuiti.

Dichiarazione CE

Con la presente Euromac bv., Genemuiden-NL dichiara che il termoventilatore con elementi PTC EUROM, modello Safe-t-heater 1500, è conforme alla direttiva LVD 2014/35/UE e alla direttiva EMC 2014/30/UE e soddisfa i seguenti standard:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

44

Español

Datos técnicos

Tipo

Tensión de alimentación V/Hz

Capacidad máxima

Configuración

Termostato

Oscilaciones

Dimensiones

Peso

Vatios cm kg

Safe-t-heater 1500

220-240 / 50

1500

0 - 500 W - 1000 W, 1500 W

+

+

17 x 20 x 26

1,66

Instrucciones generales de seguridad

1. Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente la totalidad de este manual de instrucciones.

2. Antes de utilizar el nuevo calefactor, compruebe que la unidad, el cable y el enchufe no presenten daños visibles. No use un calefactor dañado; envíelo a su distribuidor para que lo sustituya.

3. Este calefactor está diseñado estrictamente para uso doméstico. Utilícelo solo como un calefactor adicional en su hogar.

4. Este calefactor no es apto para su uso en espacios húmedos o mojados, tales como baños y lavabos. No coloque el calefactor cerca de grifos, bañeras, duchas, piscinas, fuentes u otros lugares que generen humedad.

Asegúrese de que no caiga al agua y evite que entre agua en el propio calefactor. Si, en cualquier momento, el calefactor se cayera en el agua, desenchúfelo inmediatamente. No use un calefactor que tenga su interior húmedo, llévelo a reparar. No sumerja nunca el calefactor, el cable o el enchufe en agua y nunca lo toque con las manos mojadas.

5. La tensión de la alimentación y frecuencia de red, especificadas en la unidad, deben coincidir con las de la toma que se utilice. La instalación eléctrica debe protegerse con un dispositivo de corriente residual (máx. 30 mAmp).

6. Extienda completamente el cable antes de enchufar el calefactor. Asegúrese de que no entre en contacto con ninguna parte del calefactor y que no se caliente de ninguna otra manera. No coloque el cable debajo de una alfombra; no lo cubra con esteras, alfombras o similares y asegúrese de no colocarlo en pasillos. Asegúrese de que el cable no se pueda pisar y de no colocar ningún mueble sobre él. No coloque el cable por esquinas afiladas ni lo enrolle demasiado apretado después de usarlo.

7. Si es posible, no utilice cables alargadores, esto representa un riesgo de sobrecalentamiento y fuego. Si no puede evitar usar un cable alargador, asegúrese de que sea un cable alargador homologado en buen estado con un diámetro mínimo de 3 x 2,5 mm² y una potencia mínima admisible de 2000 vatios/10Amp. Para evitar el sobrecalentamiento, extienda siempre completamente el cable.

8. Para evitar que el circuito se sobrecargue y que los fusibles se fundan, asegúrese de que no haya otros dispositivos conectados a la misma toma o al mismo circuito eléctrico que el calefactor.

9. No utilice el calefactor en exteriores ni en espacios de menos de 4 m².

10. Un calefactor contiene componentes calientes y/o incandescentes y brillantes. Por lo tanto, no lo utilice en áreas donde haya almacenados combustibles, pinturas, líquidos inflamables y/o gases, etc.

11. No coloque el calentador cerca, debajo o directamente enfrente de un enchufe y no lo coloque cerca de un fuego abierto o cualquier otra fuente de calor.

12. No utilice el calefactor cerca o justo al lado de muebles, animales, cortinas, papel, ropa, camas u otros objetos inflamables. Manténgalos al menos a 1 metro de distancia de la calefacción.

13. ¡Nunca cubra un calefactor! Las entradas y salidas de aire del calefactor nunca deben ser obstaculizadas de ningún modo, para evitar así la posibilidad de incendio. Nunca utilice el calefactor para secar ropa ni coloque nada encima del calefactor. No lo coloque sobre superficies blandas, como camas o alfombras con pelo largo, ya que pueden bloquear las aberturas.

14. Asegúrese de que el aire alrededor del calefactor pueda circular libremente. No coloque el calefactor demasiado cerca de paredes u objetos grandes y no lo coloque debajo de estanterías, armarios, y similares.

15. Evite que entren objetos en el calefactor a través de vías de ventilación o de escape, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, incendio o daños.

16. Nunca deje desatendido el calefactor cuando se encienda. Apague el interruptor antes de retirar el enchufe de la toma. Desconecte siempre el calefactor cuando no esté en uso. Sujete el enchufe para sacarlo de la toma, nunca tire del cable.

17. Apague el calefactor, desenchúfelo y deje que se enfríe antes de:

- limpiar el calefactor,

- realizar el mantenimiento de la calefacción,

- tocar o mover el calefactor. ¡Utilice el asa para hacerlo!

18. Esta unidad se calienta cuando se utiliza. Para evitar quemaduras, no deje que la piel entre en contacto con las superficies calientes.

45

19. No utilice un temporizador o un producto similar para encender automáticamente el calefactor. Realice siempre comprobaciones de seguridad antes de usar el calefactor

20. Es necesaria una estricta supervisión cuando el producto se utilice cerca de niños o personas discapacitadas.

No deje que los niños usen el dispositivo como un juguete. Este aparato no es adecuado para ser utilizado por niños o personas con limitaciones físicas, sensoriales y/o mentales, o por personas que no tienen ningún conocimiento o experiencia con este aparato.

21. Mantenga el calefactor limpio. El polvo, la suciedad y/o la acumulación de depósitos en el calefactor son una causa común de sobrecalentamiento. Asegúrese de eliminar estos depósitos regularmente.

22. No encienda el dispositivo si detecta daños en el aparato, el cable o el enchufe, el aparato no funciona correctamente, se ha caído o hay signos de algún otro defecto. Devuelva el producto completo al proveedor o llévelo a un electricista autorizado para su inspección y/o reparación. Solicite siempre piezas originales.

23. No utilice accesorios que no hayan sido recomendados o suministrados por el fabricante.

24. El aparato (incluido cable y enchufe) solo lo pueden abrir y/o reparar personas cualificadas y debidamente autorizadas.

25. Utilice este calefactor solamente para su fin, y tal y como se describe en este manual de instrucciones.

El incumplimiento de las instrucciones 23, 24 y 25 puede conducir a daños, incendios y/o lesiones personales. El incumplimiento de estas normas anula inmediatamente la garantía, y el vendedor, el importador y/o el fabricante no asumen la responsabilidad de ninguna de las consecuencias.

Descripción

1 - Mando de control del termostato

2 - Mando selector de modo

3 - Mando de rotación

4 - Rejilla calefactora

5 - Panel frontal

Ubicación y conexión

Retire todo el material de embalaje y manténgalo fuera del alcance de los niños. Después de quitar el embalaje, compruebe si el aparato sufre daños u otros síntomas que podrían indicar un problema/defecto/avería. En caso de duda no utilice el aparato y póngase en contacto con su proveedor para una inspección o sustitución.

Elija una ubicación adecuada para el calefactor que esté al menos a un metro de distancia de cualquier obstáculo, paredes o materiales inflamables (consulte también las instrucciones de seguridad).

Asegúrese de que el calefactor siempre se coloque sobre una base sólida, plana y horizontal.

Compruebe si el mando del selector de modo está en la posición 'OFF' (O).

Extienda completamente el cable de alimentación y enchúfelo a una toma de 220-240 V adecuada. Para evitar la sobrecarga del circuito, compruebe que no haya otros dispositivos conectados al mismo grupo.

Configuración y funcionamiento

Encienda el calefactor girando el mando de selector de modo a una de las tres posiciones. La luz en la parte delantera se encenderá.

500 = Calefacción a 500 W

1000 = Calefacción a 1000 W

1500 = Calefacción a 1500W

El termostato sirve para mantener constante la temperatura de la habitación. Para establecer la temperatura deseada, gire el mando de control del termostato al máximo (hacia la derecha, lo máximo posible). Ajuste el mando selector de modo a 500, 1000 o 1500. Una vez que se alcance la temperatura deseada, gire hacia atrás lentamente el mando de control del termostato hasta que oiga un clic. Esto provoca que el calefactor se apague. Ahora el calefactor se encenderá y se apagará automáticamente para mantener la temperatura fijada.

46

El interruptor de presión entre el termostato y el mando selector de modo activa la función de oscilación.

Presiónelo hacia adentro para accionar la función de oscilación y presione de nuevo (para liberar) y la función se desactivará.

Para apagar el calefactor, primero apague la función de oscilación y, a continuación, fije el mando de control de potencia en "0" (apagado). Desenchufe.

Características de seguridad

El calefactor está equipado con una protección contra vuelco que apaga automáticamente el aparato si se vuelca accidentalmente. Cuando vuelva a colocarse el calentador en su posición vertical, se reanudará el funcionamiento normal pero, antes de volver a utilizar, apáguelo, desenchúfelo y compruebe si existen daños. No utilice el calefactor si está dañado o defectuoso, llévelo a que lo inspeccionen o reparen.

En el caso de sobrecalentamiento interno, la protección contra la sobrecarga apagará el calefactor. Esto puede ocurrir si el calefactor no emite calor suficiente o si no puede generar suficiente aire fresco. Como se mencionó anteriormente, esto viene causado generalmente por cubrir el calefactor (parcialmente), obstruyendo la entrada de aire y/o rejillas de salida o por instalar el calefactor demasiado cerca de una pared o algo similar. Cuando la protección contra la sobrecarga apague el calefactor, coloque el mando selector de modo en la posición "OFF"

(apagado), desenchufe y permita que el calefactor se enfríe. Elimine y/o solucione la causa del sobrecalentamiento y vuelva a utilizar el calefactor con normalidad. Si no puede encontrar una causa y vuelve a sufrir sobrecalentamiento, deje de usar el calefactor y llévelo para que se inspeccione/repare.

Limpieza y mantenimiento

Mantenga el calefactor limpio. Los depósitos de polvo y suciedad en el aparato son una causa común de sobrecalentamiento, por lo que debe limpiarse con regularidad. Apague el calefactor, desenchúfelo de la toma y deje que se enfríe el calefactor antes de limpiar o realizar el mantenimiento.

Limpie el exterior del calefactor con frecuencia con un paño seco o ligeramente húmedo. No utilice jabones agresivos, aerosoles, limpiadores o abrasivos, ceras, abrillantadores o soluciones químicas.

Con una aspiradora, retire cuidadosamente el polvo y la suciedad de las rejillas y asegúrese de que las aberturas de entrada y de salida de aire estén limpias. Tenga cuidado de no tocar ni dañar las piezas internas durante la limpieza.

El calefactor no contiene otras piezas que necesiten mantenimiento.

Al final de la temporada, almacene el calefactor limpio su embalaje original si es necesario. Almacénelo en posición vertical en un lugar fresco, seco y libre de polvo.

No se deshaga del calefactor junto con la basura doméstica cuando se estropee o no pueda repararse. Llévelo a un centro de reciclaje de electrodomésticos donde los materiales reutilizables serán recogidos y redistribuidos.

Declaración CE

Euromac bv-NL Genemuiden, mediante el presente documento declara que el calefactor-ventilador EUROM con elementos PTC , tipo Safe-T-calefactor 1500, cumple con la directriz LVD 2014/35/EU y la directriz EMC

2014/30/UE y cumple con los siguientes estándares:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

47

Português

Dados técnicos

Tipo

Tensão de alimentação

Capacidade máxima

Opções de configuração

Termóstato

Oscilante

Dimensões

Peso

Volt/Hz

Watt cm kg

Safe-t-heater 1500

220-240 / 50

1500

0

– 500 W - 1000 W - 1500 W

+

+

17 x 20 x 26

1,66

Instruções gerais de segurança

1. Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente todo o manual de instruções.

2. Antes de utilizar o seu novo aquecedor, verifique a existência de quaisquer danos visíveis no mesmo, incluindo cabo e ficha. Não utilize um aquecedor danificado. Em vez disso, envie-o para o seu local de venda para substituição.

3. Este aquecedor destina-se estritamente a utilização doméstica normal. Utilize-o apenas como um aquecedor adicional em sua casa.

4. Este aquecedor não é adequado para a utilização em espaços molhados ou húmidos, como casas de banho e lavandarias. Não coloque o aquecedor na proximidade de torneiras, banheiras, chuveiros, piscinas, bebedouros ou de outras fontes de humidade. Certifique-se de que o aquecedor não pode cair sobre água e evite que a

água entre no próprio aquecedor. Se, em qualquer momento, o aquecedor cair sobre água, desligue-o imediatamente! Não utilize o aquecedor se o interior estiver húmido. Em vez disso, mande repará-lo. Nunca mergulhe o aquecedor, o cabo ou a ficha em água e nunca lhes toque com as mãos molhadas.

5. A tensão de alimentação e a frequência do aparelho, especificadas no mesmo, têm de corresponder às da tomada utilizada. A instalação elétrica tem de ser protegida por um dispositivo de corrente residual (máx. 30 mA).

6. Estenda completamente o cabo antes de ligar o aquecedor à corrente. Certifique-se de que este não entra em contacto com qualquer parte do aquecedor e evite que aqueça de qualquer outra forma. Não passe o cabo por baixo de carpetes, não o cubra com tapetes, carpetes longas ou semelhante, e certifique-se de que não está colocado em zonas de passagem. Certifique-se de que o cabo não possa ser pisado e de que nenhum mobiliário é colocado sobre o mesmo. Não conduza o cabo em torno de cantos aguçados e enrole-o sem apertar demasiado após a utilização!

7. Se possível, não utilize um cabo de extensão, pois tal gera riscos de sobreaquecimento e incêndio. Caso a utilização de um cabo de extensão seja inevitável, certifique-se de que é um cabo de extensão sem danos e aprovado, com um diâmetro mínimo de 3 x 2,5 mm² e uma potência mínima admissível de

2000 watts/10 amperes. Para evitar o sobreaquecimento, estenda sempre o cabo completamente!

8. Para evitar a sobrecarga do circuito e a ocorrência de fusíveis queimados, certifique-se de que nenhum outro aparelho está ligado à mesma tomada ou ao mesmo circuito elétrico que o aquecedor.

9. Não utilize o aquecedor no exterior nem em espaços inferiores a 4 m².

10. O aquecedor contém componentes quentes e/ou incandescentes e de ignição. Por conseguinte, não o utilize em

áreas de armazenamento de combustíveis, tinta, líquidos e/ou gases inflamáveis etc.

11. Não coloque o aquecedor perto, debaixo ou diretamente em frente a uma tomada nem perto de um fogo aberto ou de outra fonte de calor.

12. Não utilize o aquecedor perto ou diretamente em frente a mobiliário, animais, cortinas, papel, roupas, roupa de cama ou outros objetos inflamáveis. Mantenha-os, pelo menos, a 1 metro de distância do aquecedor!

13. Nunca cubra o aquecedor! As entradas e saídas de ar do aquecedor nunca devem ser obstruídas de qualquer forma, a fim de evitar a possibilidade de incêndio. Nunca utilize o aquecedor para secar roupas e não coloque nada em cima do mesmo. Não o coloque sobre superfícies suaves, como camas ou carpetes grossas, uma vez que podem bloquear os orifícios.

14. Certifique-se de que o ar em torno do aquecedor pode circular livremente. Não coloque o aquecedor demasiado perto de paredes ou objetos de grandes dimensões nem debaixo de prateleiras, armários ou semelhantes.

15. Evite que objetos estranhos entrem no aquecedor através da ventilação ou dos orifícios de saída do ar, pois tal pode provocar um choque elétrico, incêndio ou danos.

16. Nunca deixe o aquecedor sem vigilância quando ligado. Desligue-o sempre antes de retirar a ficha da tomada.

Desligue sempre o aquecedor da corrente quando não estiver a utilizá-lo! Para retirar da tomada, puxe a ficha, nunca o cabo!

17. Desligue sempre o aquecedor, desligue-o da corrente e deixe arrefecer antes de:

- limpar o aquecedor

- operações de manutenção do aquecedor

- tocar ou mover o aquecedor. Para este fim, use a pega!

48

18. Este aparelho fica quente quando está em utilização. Para evitar queimaduras, não deixe que a pele descoberta entre em contacto com superfícies quentes.

19. Não utilize um temporizador ou um produto semelhante para ligar automaticamente o aquecedor. Realize sempre verificações de segurança antes de utilizar o aquecedor!

20. É necessária uma supervisão rigorosa quando o produto for utilizado perto de crianças ou pessoas incapacitadas. Não deixe que as crianças utilizem o aparelho como um brinquedo. Este aparelho não é adequado para ser utilizado por crianças ou pessoas com limitações físicas, sensoriais e/ou mentais, ou por pessoas sem conhecimentos acerca de, ou experiência com, este aparelho.

21. Mantenha o aquecedor limpo. O pó, a sujidade e/ou a acumulação de depósitos no aquecedor são uma das causas mais comuns de sobreaquecimento. Certifique-se de que estes depósitos são eliminados regularmente.

22. Não ligue o aparelho caso tenha descoberto danos no mesmo, no cabo ou na ficha, caso o aparelho apresente alguma anomalia, caso o tenha deixado cair ou caso existam sinais de qualquer outro defeito. Devolva o produto completo ao fornecedor ou a um eletricista qualificado para inspeção e/ou reparação. Peça sempre peças originais.

23. Não utilize ligações e/ou acessórios que não tenham sido recomendados ou fornecidos pelo fabricante.

24. O aparelho (incluindo cabo e ficha) só pode ser aberto e/ou reparado pelas pessoas devidamente autorizadas e qualificadas.

25. Apenas utilize este aquecedor para o fim a que se destina e tal como descrito neste manual de instruções.

O incumprimento das instruções 23, 24 e 25 pode provocar danos, incêndio e/ou lesões pessoais. O incumprimento destas regras também anula imediatamente a garantia e faz com que o fornecedor, importador e/ou fabricante não se responsabilize por nenhuma das consequências!

Descrição

1 - Botão de termóstato

2 - Botão de seleção de modo

3 - Botão de rotação

4 - Grelha de aquecimento

5 - Painel frontal

Localização e ligação

Retire todos os materiais de embalagem e mantenha fora do alcance das crianças. Após a remoção da embalagem, verifique se o aparelho apresenta danos ou outros sinais que possam indicar uma avaria/defeito/anomalia. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho. Em vez disso, contacte o fornecedor para inspeção ou substituição.

Escolha um local adequado para o aquecedor que esteja, pelo menos, a um metro de distância de quaisquer obstruções, paredes ou materiais inflamáveis (consulte também as instruções de segurança).

Certifique-se de que, quando em funcionamento, o aquecedor se encontra sempre sobre uma superfície sólida, plana e horizontal.

Verifique se o botão de seleção de modo está na posição "DESLIGADO" (O).

Estenda completamente o cabo de alimentação e ligue-o a uma tomada de 220-240 V adequada. Para evitar a sobrecarga do circuito, certifique-se de que não há outros aparelhos ligados ao mesmo grupo.

Configuração e utilização

Acenda o aquecedor rodando o botão de seleção de modo para uma de três posições. A luz na parte frontal acende-se.

500 = Aquecimento a 500 W

1000 = Aquecimento a 1000 W

1500 = Aquecimento a 1500 W

O termóstato serve para manter uma temperatura ambiente constante. Para definir a temperatura pretendida, rode o botão de termóstato para a posição máxima (no sentido dos ponteiros do relógio, tanto quanto possível).

Coloque o botão de seleção de modo na posição 500, 1000 ou 1500. Quando a temperatura pretendida for

49

atingida, rode o botão de termóstato lentamente para trás até ouvir um clique. O aquecedor vai desligar-se e, a partir de agora, irá ligar-se e desligar-se automaticamente para manter a temperatura definida.

O interruptor de pressão entre o termóstato e o botão de seleção de modo liga a função oscilante. Empurre-o para dentro para ligar a função oscilante e empurre novamente (para soltar) para a desligar.

Para desligar o aquecedor, primeiro desligue a função oscilante e, em seguida, coloque o botão de alimentação na posição "0" (desligado). Desligue da corrente.

Características de segurança

O aquecedor está equipado com uma proteção contra queda que desliga automaticamente o aparelho caso este caia inadvertidamente. Quando o aquecedor for novamente colocado na posição vertical, voltará a funcionar normalmente. No entanto, antes de o reutilizar, desligue-o, desligue-o da corrente e verifique se existem danos. Não utilize o aquecedor caso este esteja danificado ou apresente alguma anomalia. Em vez disso, mande inspecionálo/repará-lo!

Em caso de sobreaquecimento interno, a proteção contra sobreaquecimento desligará o aquecedor. Tal pode ocorrer se o aquecedor não gerar calor suficiente ou se não conseguir aspirar ar fresco suficiente. Como mencionado acima, tal é normalmente causado por cobrir (parcialmente) o aquecedor, obstruir a entrada de ar e/ou as grelhas de saída ou colocar o aquecedor demasiado perto de uma parede ou semelhante. Quando a proteção contra sobreaquecimento desligar o aquecedor, coloque o botão de seleção de modo na posição "DESLIGADO"

(desligado), desligue da corrente e deixe o aquecedor arrefecer. Retire e/ou corrija a causa do sobreaquecimento e volte a utilizar o aquecedor normalmente. Caso não consiga encontrar a causa e o sobreaquecimento ocorra novamente, pare de utilizar o aquecedor e leve-o para inspeção/reparação.

Limpeza e manutenção

Mantenha o aquecedor limpo. Os depósitos de pó e sujidade no aparelho são uma causa comum de sobreaquecimento, pelo que devem ser removidos regularmente. Desligue o aquecedor, retire a ficha da tomada e deixe o aquecedor arrefecer antes de limpar ou realizar operações de manutenção.

Limpe o exterior do aquecedor regularmente com um pano seco ou ligeiramente húmido. Não utilize sabões agressivos, aerossóis, produtos de limpeza ou abrasivos, ceras, produtos para polir ou soluções químicas!

Com um aspirador, remova cuidadosamente todo o pó e sujidade das grelhas e certifique-se de que a entrada de ar e os orifícios de saída estão limpos. Tenha cuidado para não tocar ou danificar quaisquer peças internas durante a limpeza!

O aquecedor não contém outras peças que necessitem de manutenção.

No final da estação, guarde o aquecedor limpo na embalagem original, se necessário. Guarde-o na vertical num local fresco, seco e sem pó.

Não deite fora o aquecedor juntamente com o lixo doméstico quando este ficar gasto ou irreparavelmente danificado. Leve-o a um ponto autorizado de recolha de aparelhos elétricos na sua área de residência, onde todos os materiais reutilizáveis serão recolhidos e redistribuídos.

Declaração CE

A Euromac bv., Genemuiden-NL declara, por este meio, que o termoventilador EUROM com elementos PTC, do tipo Safe-t-heater 1500, está em conformidade com a Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE e com a Diretiva CEM

2014/30/UE e cumpre as seguintes normas:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Rohs 2011/65/EU

Genemuiden, 26-04-2016

W.J. Bakker, alg. dir.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3:2013

50

Information requirment for the electric local space heaters

Model identifier(s):SAFE-T-HEATER 1500

Item

Heat output

Symbol Value Unit Item

Type of heat input, for electric

Unit storage local space heaters only

(select one)

Nominal heat output

Pnom 1,5 kW No

Minimum heat output (indicative)

Maximum continuous heat output

Auxiliary electricity consumption

At nominal heat output

At minimum heat output

Pmin

Pmax,c elmax elmin

0,50 kW

1,5 kW

N/A kW

N/A kW manual heat charge control, with integrated thermostat manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback fan assisted heat output

Type of heat output/room temperature control (select one) single stage heat output and no room temperature control

No

No

No

No

In standby mode elSB N/A kW

Two or more manual stages, no room temperature control with mechanic thermostat room temperature control with electronic room temperature control electronic room temperature control plus day timer electronic room temperature control plus week timer

Other control options

(multiple selections possible) room temperature control, with presence detection room temperature control, with open window detection

No

Yes

No

No

No

No

No with distance control option No

Contact details with adaptive start control with working time limitation with black bulb sensor

EUROM-KOKOSSTRAAT 20-8281JC-GENEMUIDEN-

NETHERLANDS

51

No

No

No

EUROM,

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden e-mail: [email protected] www.eurom.nl

52

advertisement

Related manuals

advertisement