IKEA FÖRKYLD Εγχειρίδιο χρήστη

Add to my manuals
32 Pages

advertisement

IKEA FÖRKYLD Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz

FÖRKYLD

GR

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου

για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων

Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς

αριθμούς τηλεφώνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4

Περιεχόμενα

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Οδηγίες για την ασφάλεια

Εγκατάσταση

Περιγραφή προϊόντος

Χειριστήριο

Πρώτη χρήση

Καθημερινή χρήση

Υποδείξεις και συμβουλές

14

15

16

18

4

6

9

14

Φροντίδα και καθάρισμα

Αντιμετωπιση προβληματων

Θόρυβοι

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πληροφορίες για ινστιτούτα δοκιμών 28

Περιβαλλοντικα θεματα

ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA

21

22

27

27

28

28

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,

διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο

κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν

τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης

εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις

οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για

μελλοντική αναφορά.

Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά

ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες

σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν

λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή

τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών επιτρέπεται να

φορτώνουν και να αδειάζουν τη συσκευή με την

προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σωστές οδηγίες.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με

εκτεταμένες και περίπλοκες αναπηρίες με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σωστές οδηγίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5

Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να

παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται

συνεχώς.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη

συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς

επίβλεψη.

Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά

και απορρίψτε τα κατάλληλα.

Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και

παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,

γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,

Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα

περιβάλλοντα στέγασης.

Για την αποφυγή μόλυνσης των τροφίμων, τηρείτε τις

ακόλουθες οδηγίες:

μην ανοίγετε την πόρτα για μεγάλα χρονικά διαστήματα,

καθαρίζετε συχνά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή

με τρόφιμα καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα

αποστράγγισης,

αποθηκεύετε το ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα σκεύη

στο ψυγείο έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή και να

μη στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα

ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την

εντοιχιζόμενη κατασκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή

διαφορετικά τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της

διαδικασίας απόψυξης από εκείνα που συνιστά ο

κατασκευαστής.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα

ψυκτικού υγρού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές

στο εσωτερικό του θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της

συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται

για αυτή τη χρήση από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το

καθάρισμα της συσκευής.

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.

Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη

χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που

χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.

Όταν η συσκευή είναι άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα,

απενεργοποιήστε την, κάντε απόψυξη, καθαρίστε την,

στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για την

αποφυγή δημιουργίας μούχλας εντός της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ

με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα

πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα

καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν

κίνδυνοι.

Οδηγίες για την ασφάλεια

Εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η

εγκατάσταση αυτής της συσκευής

πρέπει να εκτελείται μόνο από

κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.

• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην

προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή προτού

την τοποθετήσετε στην κατασκευή

εντοιχισμού για λόγους ασφαλείας.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης

που παρέχονται με τη συσκευή.

• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη

συσκευή καθώς είναι βαριά. Να

χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας

και κλειστά παπούτσια.

• Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα

γύρω από τη συσκευή.

• Στην πρώτη εγκατάσταση ή μετά από

αναστροφή της πόρτας, περιμένετε

τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη

συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό

6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7

είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι

να επιστρέψει στον συμπιεστή.

• Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε

ενέργεια στη συσκευή (π.χ. αναστροφή

της πόρτας), αποσυνδέστε το φις από την

πρίζα.

• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε

σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους ή εστίες μαγειρέματος.

• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή.

• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.

• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε

μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο.

• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την

ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος

για να μη χαράξετε το δάπεδο.

Ηλεκτρική σύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος

πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την

τοποθέτηση της συσκευής

φροντίστε το καλώδιο

τροφοδοσίας να μην πιαστεί ή

υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη

χρησιμοποιείτε πολύπριζα και

μπαλαντέζες.

• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην

πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών

είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές

ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής

ρεύματος.

• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά

εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά

της ηλεκτροπληξίας.

• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα

ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις

τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,

συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή με

ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των

ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να

παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του

φις τροφοδοσίας.

• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα

μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η

εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,

βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η

πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.

• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας

για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.

Χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος

τραυματισμού, εγκαυμάτων,

ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο,

ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με

υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής

συμβατότητας. Προσέχετε να μην προκληθεί

ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού που

περιέχει ισοβουτάνιο.

• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής

της συσκευής.

• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές

(π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή,

εκτός αν αναφέρονται ως κατάλληλες για

τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.

• Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα

ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν

υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών

ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον χώρο.

• Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη

της συσκευής.

• Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στον

θάλαμο του καταψύκτη. Στον θάλαμο του

καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα

δοχεία αυτών των ποτών.

• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά

στη συσκευή.

• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω

στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή

αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα

προϊόντα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8

• Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον

συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι

ζεστά.

• Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά,

μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα

από τον θάλαμο του καταψύκτη.

• Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχετε αποψύξει.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης

στη συσκευασία των κατεψυγμένων

τροφίμων.

• Τυλίξτε τα τρόφιμα σε υλικό συσκευασίας

κατάλληλο για αποθήκευση τροφίμων

πριν τα τοποθετήσετε στον θάλαμο

καταψύκτη.

Εσωτερικός φωτισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος

ηλεκτροπληξίας.

• Σχετικά με τον/τους λαμπτήρα/

λαμπτήρες εντός αυτού του προϊόντος

και τους ανταλλακτικούς λαμπτήρες που

πωλούνται ξεχωριστά: Αυτοί οι

λαμπτήρες προορίζονται ώστε να

αντέχουν σε εξαιρετικά δύσκολες

συνθήκες σε οικιακές συσκευές, όπως σε

θερμοκρασίες, δονήσεις, υγρασία ή

προορίζονται να σηματοδοτούν

πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική

κατάσταση της συσκευής. Δεν

προορίζονται για χρήση σε άλλες

εφαρμογές και δεν είναι κατάλληλοι για

τον φωτισμό οικιακών χώρων.

Φροντίδα και καθάρισμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος

τραυματισμού ή βλάβης της

συσκευής.

• Πριν από την πραγματοποίηση

συντήρησης, απενεργοποιήστε τη

συσκευή και αποσυνδέστε το φις

τροφοδοσίας από την πρίζα.

• Η συσκευή αυτή περιέχει

υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα.

Η συντήρηση και η αναπλήρωση του

ψυκτικού υγρού της μονάδας πρέπει να

πραγματοποιούνται μόνο από

εξειδικευμένο άτομο.

• Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση

της συσκευής και, αν απαιτείται,

καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση

είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης

συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της

συσκευής.

Σέρβις

• Για την επισκευή της συσκευής,

επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο

Κέντρο Σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο

γνήσια ανταλλακτικά.

• Έχετε υπόψη σας ότι αν εκτελεστεί

επισκευή από εσάς ή από μη

επαγγελματία τεχνικό μπορεί να

υπάρξουν συνέπειες ως προς την

ασφάλεια και ενδέχεται να ακυρωθεί η

εγγύηση.

• Τα ακόλουθα ανταλλακτικά θα είναι

διαθέσιμα για 7 έτη αφότου διακοπεί η

κυκλοφορία του μοντέλου: θερμοστάτες,

αισθητήρες θερμοκρασίας, πλακέτες

κυκλώματος, πηγές φωτισμού, λαβές

πόρτας, μεντεσέδες πόρτας, δίσκοι και

καλάθια. Έχετε υπόψη σας ότι μερικά από

αυτά τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα

μόνο σε επαγγελματίες τεχνικούς και ότι

δεν είναι όλα τα ανταλλακτικά κατάλληλα

για όλα τα μοντέλα.

• Τα λάστιχα πόρτας θα είναι διαθέσιμα για

10 έτη αφότου διακοπεί η κυκλοφορία

του μοντέλου.

Απόρριψη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος

τραυματισμού ή ασφυξίας.

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την

τροφοδοσία ρεύματος.

• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και

απορρίψτε το.

• Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο

εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη

συσκευή.

• Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα

μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι

φιλικά προς το όζον.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

• Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο

αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές

αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη

σωστή απόρριψη της συσκευής.

Εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα

κεφάλαια σχετικά με την

Ασφάλεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στο έγγραφο οδηγιών εγκατάστασης

για να εγκαταστήσετε τη συσκευή

σας.

Λίστα ελέγχου επιθεώρησης

• Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της

ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά

στον εναλλάκτη θερμότητας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Στερεώστε τη

συσκευή σύμφωνα με το έγγραφο

οδηγιών εγκατάστασης για να

αποφύγετε τον κίνδυνο

αστάθειας της συσκευής.

Ακολουθήστε τη λίστα ελέγχου επιθεώρησης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

σας. Εάν οποιαδήποτε απάντηση είναι «ΟΧΙ», ακολουθήστε τη σχετική ενέργεια.

Θυμηθείτε να καταγράψετε τον σειριακό αριθμό και τον κωδικό προϊόντος, όπως απαιτείται, και επισυνάψτε την απόδειξή σας σε αυτήν τη σελίδα.

Αριθμός σειράς προϊόντος (Ser. No.):

.....................................

Κωδικός προϊόντος (Art. No.):

.....................................

Ημερομηνία αγοράς:

.....................................

Art. No.

GROSS CAPACITY

BRUTTO INHALT

REFRIGERATOR NET CAPACITY

KUEHLSCHRANK NUTZINHALT

FREEZER NET CAPACITY

GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT

FREEZING CAPACITY

GEFRIERVERMOEGEN

XXX l

XXX l

XX l

X kg/24h

XX h RISING TIME

LAGERZEIT BEI STORUNG

CLASS

KLASSE

XX/X/XX/X

TYPE-TYP

230-240V

REFRIGERANT

KAELTEMITTEL

XXXXXXXXXX

DEFROST HEATER

ABTAUWIDERSTAND

50 Hz 1.0 A

XXXXXXXXX

XXX W

TYPE I

Made in Hungary

@ Inter IKEA Systems B.V. 1999

XXXXXXXXX xxxxx

IKEA of Sweden AB

SE 343 81 Älmhult

MODEL

XXXXXXXXXXXX

PNC

SER.N.

XXXXXXXXX XX

XXXXXXXX

Ser. No.

Ελέγξτε

Ελέγξτε εάν ο δίσκος εξάτμι‐

σης πάνω από τον συμπιεστή

είναι τοποθετημένος κάτω

από την έξοδο του νερού

(ανατρέξτε στην ενότητα «Δί‐

σκος εξάτμισης»).

Βεβαιωθείτε ότι το παρέμβυ‐

σμα σφραγίζει γύρω από την

πόρτα όταν η πόρτα είναι

κλειστή.

Εάν η απάντηση είναι

ΝΑΙ

Καμία ενέργεια

Εάν η απάντηση είναι ΟΧΙ

Τοποθετήστε τον δίσκο εξάτμισης

κάτω από την έξοδο νερού.

Καμία ενέργεια Ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολό‐

γησης - ευθυγράμμιση πόρτας.

9

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10

Ελέγξτε

Ελέγξτε εάν κατά το άνοιγμα

και το κλείσιμο της πόρτας

υπάρχει πρόσκρουση σε εξαρ‐

τήματα/έπιπλα.

Εγκαταστήστε τη συσκευή

στην κατασκευή εντοιχισμού.

Εάν η απάντηση είναι

ΝΑΙ

Καμία ενέργεια

Εάν η απάντηση είναι ΟΧΙ

Ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολό‐

γησης - ευθυγράμμιση πόρτας.

Καμία ενέργεια Ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμο‐

λόγησης για σωστή εγκατάσταση.

Βεβαιωθείτε ότι στην πρώτη

εγκατάσταση ή μετά από ανα‐

στροφή της πόρτας η συσκευή

βρίσκεται σε κατακόρυφη θέ‐

ση για τουλάχιστον 4 ώρες

πριν τη συνδέσετε στην παρο‐

χή ρεύματος.

Καμία ενέργεια Περιμένετε 4 ώρες έως ότου συνδέ‐

σετε τη συσκευή στην τροφοδοσία

ρεύματος.

Δίσκος εξάτμισης

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη

συσκευή, βεβαιωθείτε ότι o δίσκος

εξάτμισης πάνω από τον συμπιεστή είναι

τοποθετημένoς κάτω από την έξοδο του

νερού τήξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαστάσεις

11

W1

W2

9

0

°

W3

H1

W1

D1

Συνολικές διαστάσεις ¹ mm mm mm

1218

548

549

¹ το ύψος, πλάτος και βάθος της συσκευής

χωρίς τη λαβή και τα πόδια

Χώρος που απαιτείται κατά τη χρήση ²

H2 (A+B) mm 1261

W2

D2 mm mm

548

551

A

Χώρος που απαιτείται κατά τη χρήση ² mm 1225

B mm 36

² το ύψος, πλάτος και βάθος της συσκευής

συμπεριλαμβανόμενης της λαβής, συν τον

απαραίτητο χώρο για την ελεύθερη

κυκλοφορία του αέρα ψύξης

Συνολικός χώρος που απαιτείται κατά τη

χρήση ³

H3 (A+B) mm 1261

W3 mm 548

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 12

Συνολικός χώρος που απαιτείται κατά τη

χρήση ³

D3 mm 1071

³ το ύψος, πλάτος και βάθος της συσκευής

συμπεριλαμβανόμενης της λαβής, συν τον

απαραίτητο χώρο για την ελεύθερη

κυκλοφορία του αέρα ψύξης, συν τον χώρο

που απαιτείται για το άνοιγμα της πόρτας

στην ελάχιστη γωνία για την αφαίρεση όλου

του εσωτερικού εξοπλισμού

Θέση

Για τη διασφάλιση της βέλτιστης

λειτουργικότητας της συσκευής, δεν πρέπει

να τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγή

θερμότητας (φούρνο, σόμπες, καλοριφέρ,

κουζίνες ή εστίες) ή σε μέρος με άμεσο

ηλιακό φως. Εξασφαλίστε την ελεύθερη

κυκλοφορία του αέρα στο πίσω μέρος του

θαλάμου.

Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκατασταθεί σε

στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε

θερμοκρασία περιβάλλοντος με εύρος από

10°C έως 43°C.

Η σωστή λειτουργία της

συσκευής μπορεί να

διασφαλιστεί μόνο εντός του

καθορισμένου εύρους

θερμοκρασίας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες

σχετικά με τη θέση εγκατάστασης

της συσκευής, απευθυνθείτε στον

πωλητή, στην υπηρεσία

εξυπηρέτησης πελατών ή στο

πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο

Κέντρο Σέρβις.

Πρέπει να είναι δυνατή η

αποσύνδεση της συσκευής από

την παροχή ρεύματος. Επομένως,

η πρόσβαση στο φις πρέπει να

είναι εύκολη μετά την

εγκατάσταση.

Ηλεκτρική Σύνδεση

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ηλεκτρολογικές

εργασίες που απαιτούνται για

την εγκατάσταση αυτής της

συσκευής πρέπει να εκτελούνται

από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτή η

συσκευή πρέπει να γειωθεί.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει

καμία ευθύνη σε περίπτωση μη

τήρησης αυτών των μέτρων

ασφαλείας.

Τα επιμέρους καλώδια του καλωδίου

τροφοδοσίας είναι χρωματισμένα σύμφωνα

με τον ακόλουθο κώδικα:

A B

A - πράσινο και κίτρινο: Γείωση

C - καφέ: Φάση

D - μπλε: Ουδέτερος

Καθότι τα χρώματα των επιμέρους

καλωδίων του καλωδίου τροφοδοσίας

αυτής της συσκευής ενδέχεται να μην

C

D

E

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

αντιστοιχούν στη χρωματική σήμανση που

προσδιορίζει τους ακροδέκτες της πρίζας

σας, ακολουθήστε τα εξής:

1. Συνδέστε το χρωματισμένο πράσινο και

κίτρινο καλώδιο στον ακροδέκτη με

σήμανση το γράμμα "E" ή το σύμβολο

γείωσης ή με χρώμα πράσινο και

κίτρινο.

2. Συνδέστε το χρωματισμένο μπλε

καλώδιο στον ακροδέκτη με σήμανση το

γράμμα «N» ή με χρώμα μαύρο.

3. Συνδέστε το χρωματισμένο καφέ

καλώδιο στον ακροδέκτη με σήμανση το

γράμμα «L» ή με χρώμα κόκκινο.

4. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν σχισμές ή

μεμονωμένοι κλώνοι σύρματος και ότι ο

σφιγκτήρας του καλωδίου (E) είναι

σφιχτά προσαρτημένος πάνω από την

εξωτερική επένδυση.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής

τροφοδοσίας είναι η ίδια με εκείνη που

αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών της συσκευής.

5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Η συσκευή παρέχεται με ασφάλεια 13 amp

(B). Σε περίπτωση αντικατάστασης της

ασφάλειας στο παρεχόμενο βύσμα, πρέπει

να χρησιμοποιείται ασφάλεια 13 A

εγκεκριμένη κατά ASTA (BS 1362).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ένα κομμένο

φις που έχει εισαχθεί σε πρίζα 13 amp, αποτελεί σοβαρό κίνδυνο

για την ασφάλεια

(ηλεκτροπληξία). Εξασφαλίστε

την ασφαλή απόρριψή του.

Απαιτήσεις εξαερισμού

Η ροή του αέρα πίσω από τη συσκευή

πρέπει να είναι επαρκής.

5 cm min.

200 cm 2 min.

200 cm 2

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την εγκατάσταση

ανατρέξτε στις οδηγίες

εγκατάστασης.

Αντιστρεψιμότητα πόρτας

Ανατρέξτε στην ξεχωριστή τεκμηρίωση με

οδηγίες για την εγκατάσταση και την

αντιστροφή της πόρτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε κάθε στάδιο της

αντιστροφής της πόρτας,

προστατέψτε το δάπεδο από

γρατζουνιές με ένα ανθεκτικό

υλικό.

13

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 14

Περιγραφή προϊόντος

1 2 3 4 5

8

6 7

1 Γυάλινο κάλυμμα θήκης

2 Ράφι μπουκαλιών

3 Γυάλινο ράφι

4 Θάλαμος κατάψυξης

5 Μονάδα ελέγχου και φωτισμός LED

6 Θάλαμος γαλακτοκομικών με καπάκι

7 Θήκες πορτών

8 Θήκη μπουκαλιών με υποδοχή

9 Συρτάρι λαχανικών

10 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών

Λιγότερο κρύα ζώνη

Ζώνη ενδιάμεσης θερμοκρασίας

Ψυχρότερη ζώνη

10

Χειριστήριο

9

1. Λυχνία LED ένδειξης θερμοκρασίας

2. Ένδειξη Γρήγορη ψύξη

3. Κουμπί Γρήγορη ψύξη

4. Κουμπί ρυθμιστή

Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου.

2. Αγγίξτε το κουμπί του ρυθμιστή

θερμοκρασίας αν όλες οι ενδείξεις LED

είναι σβηστές.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Κρατήστε πατημένο το κουμπί του ρυθμιστή

θερμοκρασίας για 3 δευτερόλεπτα.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Για τη λειτουργία της συσκευής, αγγίξτε τον

ρυθμιστή θερμοκρασίας, μέχρι να ανάψει η ένδειξη LED που αντιστοιχεί στην

απαιτούμενη θερμοκρασία. Η επιλογή είναι

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 15

προοδευτική και κυμαίνεται από 2°C έως

8°C. Η συνιστώμενη ρύθμιση είναι 4°C.

1. Ρυθμιστής θερμοκρασίας αφής.

Η τρέχουσα ένδειξη θερμοκρασίας

αναβοσβήνει. Όποτε αγγίζετε τον ρυθμιστή

θερμοκρασίας, η ρύθμιση μετακινείται κατά

μία θέση. Η αντίστοιχη ένδειξη LED

αναβοσβήνει για λίγο.

2. Αγγίξτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας

μέχρι να επιλεγεί η απαιτούμενη

θερμοκρασία.

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα

επιτευχθεί εντός 24 ωρών. Η

ρυθμισμένη θερμοκρασία

παραμένει αποθηκευμένη ακόμα

και μετά από διακοπή ρεύματος.

Λειτουργία Γρήγορη ψύξη

Η λειτουργία Γρήγορη ψύξη

χρησιμοποιείται για την εκτέλεση πρόψυξης

και ταχείας κατάψυξης κατά σειρά στον

θάλαμο καταψύκτη. Αυτή η λειτουργία

επιταχύνει την κατάψυξη φρέσκων

τροφίμων και ταυτόχρονα προστατεύει τα ήδη αποθηκευμένα τρόφιμα στον θάλαμο

του καταψύκτη από ανεπιθύμητη αύξηση

της θερμοκρασίας.

Για να καταψύξετε φρέσκα

τρόφιμα, ενεργοποιήστε τη

λειτουργία Γρήγορη ψύξη

τουλάχιστον 24 ώρες προτού

τοποθετήσετε τα τρόφιμα για να

ολοκληρωθεί η πρόψυξη.

Πρώτη χρήση

Καθάρισμα του εσωτερικού

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής,

το εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει

να πλυθούν με χλιαρό νερό και ουδέτερο

σαπούνι για την αφαίρεση της τυπικής

μυρωδιάς ενός ολοκαίνουριου προϊόντος

και, στη συνέχεια, να σκουπιστούν καλά για

να στεγνώσουν.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας

Γρήγορη ψύξη, πιέστε το κουμπί Γρήγορη

ψύξη. Η ένδειξη Γρήγορη ψύξη ανάβει.

Αυτή η λειτουργία διακόπτεται

αυτόματα μετά από 52 ώρες.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη

λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή, πιέζοντας

ξανά το κουμπί Γρήγορη ψύξη. Η ένδειξη

Γρήγορη ψύξη σβήνει.

Συναγερμός ανοιχτής πόρτας

Αν η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοιχτή

για περίπου 5 λεπτά, ενεργοποιείται ο ήχος.

Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, ο ήχος

μπορεί να απενεργοποιηθεί πιέζοντας

οποιοδήποτε κουμπί. Ο ήχος

απενεργοποιείται αυτόματα μετά από

περίπου μία ώρα έτσι ώστε να μην προκαλεί όχληση.

Ο συναγερμός απενεργοποιείται μόλις

κλείσει η πόρτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε

απορρυπαντικά ή σκόνες που

χαράσσουν, χλωρίνη ή

καθαριστικά που έχουν ως βάση

το πετρέλαιο καθότι

καταστρέφουν το φινίρισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα εξαρτήματα και

μέρη της συσκευής δεν είναι

κατάλληλα για πλύσιμο σε

πλυντήριο πιάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Καθημερινή χρήση

Εξαρτήματα

Αβγοθήκη x1

Παγοθήκη

16

Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας

Ξύστρα πάγου x1 x1

Για να είναι δυνατή η αποθήκευση

συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών,

τα ράφια της πόρτας μπορούν να

τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.

Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις

προσαρμογές, κάντε τα εξής: τραβήξτε

σταδιακά το ράφι προς τα πάνω έως ότου

ελευθερωθεί, και στη συνέχεια τοποθετήστε

το εκ νέου όπως απαιτείται.

Μετακινούμενα ράφια

Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι

εφοδιασμένα με μια σειρά αυλακώσεων ώστε να είναι δυνατή η κατ’ επιλογή

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17

τοποθέτηση των γυάλινων ραφιών

ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να εξασφαλίσετε

τη σωστή κυκλοφορία του αέρα,

μη μετακινήσετε το γυάλινο ράφι

πάνω από το συρτάρι λαχανικών.

Ράφι μπουκαλιών

Τοποθετήστε τα μπουκάλια (με το άνοιγμα

προς τα εμπρός) στην ήδη τοποθετημένη

σχάρα.

Αν η σχάρα είναι τοποθετημένη

οριζόντια, τοποθετήστε μόνο

κλειστά μπουκάλια.

Αυτή η σχάρα μπουκαλιών μπορεί να πάρει

κλίση για την αποθήκευση μη

σφραγισμένων μπουκαλιών. Για να

επιτύχετε αυτό το αποτέλεσμα, τοποθετήστε

τους εμπρόσθιους γάντζους της σχάρας ένα

επίπεδο υψηλότερα από τους πίσω

γάντζους.

Συρτάρι λαχανικών

Υπάρχει ένα ειδικό συρτάρι στο κάτω μέρος

της συσκευής που είναι κατάλληλο για την

αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.

Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων

Ο θάλαμος καταψύκτη είναι κατάλληλος για

την κατάψυξη τροφίμων και τη φύλαξη

τροφίμων κατάψυξης και βαθιάς κατάψυξης

για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για να παγώσετε φρέσκα τρόφιμα,

ενεργοποιήστε τη λειτουργία Γρήγορη ψύξη

τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την

τοποθέτηση των τροφίμων προς κατάψυξη

στον θάλαμο του καταψύκτη.

Αποθηκεύστε τα φρέσκα τρόφιμα

ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλους τους

θαλάμους ή τα συρτάρια.

Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί

να καταψυχθεί χωρίς να προστεθούν

επιπλέον φρέσκα τρόφιμα σε διάρκεια 24

ωρών, καθορίζεται στην πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών (μια ετικέτα που βρίσκεται

στο εσωτερικό της συσκευής).

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάψυξης,

η συσκευή επιστρέφει αυτόματα στην

προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας (βλ.

«Λειτουργία Γρήγορη ψύξη»).

Σε αυτή την περίπτωση, η

θερμοκρασία εντός του ψυγείου

μπορεί να μεταβληθεί ελαφρώς.

Αποθήκευση κατεψυγμένων

τροφίμων

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη

φορά ή μετά από μια περίοδο μη

λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε τα

προϊόντα στον θάλαμο, η συσκευή πρέπει

να λειτουργήσει για τουλάχιστον 3 ώρες με

τη λειτουργία Γρήγορη ψύξη

ενεργοποιημένη.

Διατηρείτε τα τρόφιμα σε απόσταση

τουλάχιστον 15 mm από την πόρτα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 18

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση κατά

λάθος απόψυξης, για παράδειγμα

σε περίπτωση διακοπής

ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν

κομμένο για περισσότερο από

την τιμή που αναγράφεται στην

πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών στην ενότητα

«χρόνος ανόδου», τα

αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να

καταναλωθούν σύντομα ή να

μαγειρευτούν αμέσως και, στη

συνέχεια να κρυώσουν για να

καταψυχθούν και πάλι.

Απόψυξη

Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της

κατάψυξης, πριν την κατανάλωσή τους,

Υποδείξεις και συμβουλές

Υποδείξεις για εξοικονόμηση

ενέργειας

• Ψυγείο: Η πιο αποδοτική χρήση

ενέργειας εξασφαλίζεται με τη

διαμόρφωση των συρταριών στο κάτω

μέρος της συσκευής και την ομοιόμορφη

κατανομή των ραφιών. Η θέση των κάδων

πόρτας δεν επηρεάζει την κατανάλωση

ενέργειας.

• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην

την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο

από ό,τι είναι απαραίτητο.

• Καταψύκτης: Όσο χαμηλότερη είναι η

ρύθμιση θερμοκρασίας, τόσο υψηλότερη

θα είναι η κατανάλωση ενέργειας.

• Ψυγείο: Μην ρυθμίζετε σε πολύ υψηλή

θερμοκρασία για να εξοικονομήσετε

ενέργεια εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο

λόγω των χαρακτηριστικών των

τροφίμων.

• Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι

υψηλή, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας έχει

οριστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και η

συσκευή είναι πλήρως φορτωμένη, ο

συμπιεστής ίσως λειτουργεί συνεχώς,

προκαλώντας τη δημιουργία πάγου στον

μπορούν να αποψύχονται στο ψυγείο ή

εντός πλαστικής σακούλας μέσα σε κρύο

νερό.

Αυτό εξαρτάται από τον διαθέσιμο χρόνο

και τον τύπο φαγητού. Τα μικρά κομμάτια

μπορούν να μαγειρεύονται ακόμη και

κατεψυγμένα.

Παγάκια

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με μία ή

περισσότερες θήκες για παγάκια.

Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά

αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις

θήκες από τον καταψύκτη.

1. Γεμίστε αυτές τις θήκες με νερό.

2. Τοποθετήστε τις θήκες για παγάκια στο

θάλαμο καταψύκτη.

εξατμιστήρα. Σε αυτή την περίπτωση,

θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας σε

υψηλότερη θερμοκρασία ώστε να είναι

δυνατή η αυτόματη απόψυξη καθώς και η

εξοικονόμηση ενέργειας.

• Εξασφαλίστε καλή κυκλοφορία αέρα.

Μην καλύπτετε τις γρίλιες ή τις οπές

εξαερισμού.

Συμβουλές κατάψυξης

• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Γρήγορη

ψύξη τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την

τοποθέτηση των τροφίμων στον θάλαμο

του καταψύκτη.

• Πριν από την κατάψυξη, τυλίγετε και

σφραγίζετε τα φρέσκα τρόφιμα μέσα σε:

αλουμινόχαρτο, πλαστική μεμβράνη ή

σακούλες, αεροστεγή δοχεία με καπάκι.

• Για πιο αποδοτική κατάψυξη και

απόψυξη διαχωρίζετε τα τρόφιμα σε

μικρές μερίδες.

• Συνιστάται να τοποθετείτε ετικέτες και

ημερομηνίες σε όλα σας τα κατεψυγμένα

τρόφιμα. Αυτό θα σας βοηθήσει να

αναγνωρίζετε τα τρόφιμα και να

γνωρίζετε πότε πρέπει να καταναλωθούν

προτού χαλάσουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 19

• Τα τρόφιμα πρέπει να είναι φρέσκα όταν

καταψύχονται ώστε να διατηρηθεί η καλή

ποιότητα. Ειδικά τα φρούτα και τα

λαχανικά πρέπει να καταψύχονται μετά

τη συγκομιδή ώστε να διατηρούν όλα

τους τα θρεπτικά συστατικά.

• Μην καταψύχετε μπουκάλια ή κουτάκια

με υγρά και ειδικότερα ροφήματα που

περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα καθώς

ενδέχεται να εκραγούν κατά την ψύξη

τους.

• Μην τοποθετείτε ζεστά φαγητά στον

θάλαμο του καταψύκτη. Αφήστε τα να

κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου

προτού τα τοποθετήσετε εντός του

θαλάμου.

• Για την αποφυγή αύξησης της

θερμοκρασίας των ήδη κατεψυγμένων

τροφίμων, μην τοποθετείτε φρέσκα μη

κατεψυγμένα τρόφιμα δίπλα σε

κατεψυγμένα. Τοποθετήστε τρόφιμα σε

θερμοκρασία δωματίου στο μέρος του

θαλάμου καταψύκτη όπου δεν υπάρχουν

κατεψυγμένα τρόφιμα.

• Μην τρώτε παγάκια, πάγο ή γρανίτες

αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον

καταψύκτη. Υπάρχει κίνδυνος

κρυοπαγήματος.

• Μην καταψύχετε πάλι αποψυγμένα

φαγητά. Αν τα τρόφιμα έχουν αποψυχθεί,

μαγειρέψτε τα, αφήστε τα να κρυώσουν

και κατόπιν καταψύξτε τα.

Υποδείξεις για αποθήκευση

κατεψυγμένων τροφίμων

• Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι εκείνος

που επισημαίνεται με την ένδειξη

.

• Η μεσαία ρύθμιση θερμοκρασίας

διασφαλίζει καλή διατήρηση των

κατεψυγμένων τροφίμων.

Μια υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας

εντός της συσκευής μπορεί να οδηγήσει

σε μικρότερη διάρκεια ζωής των

τροφίμων.

• Ολόκληρος ο θάλαμος καταψύκτη είναι

κατάλληλος για την αποθήκευση

κατεψυγμένων τροφίμων.

• Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τα

τρόφιμα ώστε να κυκλοφορεί ελεύθερα ο

αέρας.

• Για σωστή αποθήκευση, ανατρέξτε στην

ετικέτα στη συσκευασία των τροφίμων

για να δείτε τη διάρκεια ζωής των

τροφίμων.

• Είναι σημαντικό να τυλίγετε τα τρόφιμα

με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπεται η

είσοδος νερού, υγρασίας ή

συμπύκνωσης.

Συμβουλές αγοράς

Μετά τις αγορές στο σούπερ μάρκετ:

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει φθαρεί η

συσκευασία - τα τρόφιμα μπορεί να έχουν χαλάσει. Αν η συσκευασία είναι

φουσκωμένη ή υγρή, μπορεί να μην είχε

αποθηκευτεί στις ιδανικές συνθήκες και

μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει η απόψυξη.

• Για να περιορίσετε τη διαδικασία

απόψυξης, αγοράζετε τα κατεψυγμένα

προϊόντα στο τέλος των αγορών σας και

μεταφέρετέ τα σε θερμική και μονωμένη

σακούλα.

• Τοποθετείτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα

στον καταψύκτη αμέσως μόλις

επιστρέψετε από τα ψώνια.

• Αν τα τρόφιμα έχουν αποψυχθεί ακόμα

και μερικώς, μην τα καταψύχετε ξανά.

Καταναλώστε τα όσο το δυνατόν πιο

γρήγορα.

• Τηρείτε την ημερομηνία λήξης και τις

πληροφορίες αποθήκευσης στη

συσκευασία.

Διάρκεια ζωής τροφίμων για τον θάλαμο καταψύκτη

Ψωμί

Τύπος φαγητού Διάρκεια ζωής (μήνες)

3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 20

Τύπος φαγητού

Φρούτα (εκτός εσπεριδοειδών)

Λαχανικά

Περισσεύματα φαγητού χωρίς κρέας

Γαλακτοκομικά:

Βούτυρο

Μαλακό τυρί (π.χ. μοτσαρέλα)

Σκληρό τυρί (π.χ. παρμεζάνα, τσένταρ)

Θαλασσινά:

Λιπαρά ψάρια (π.χ. σολομός, σκουμπρί)

Ψαριά χωρίς λίπος (π.χ. μπακαλιάρος, γλώσσα)

Γαρίδες

Καθαρισμένα οστρακοειδή και μύδια

Μαγειρεμένα ψάρια

Κρέας:

Πουλερικά

Βοδινό

Χοιρινό

Αρνί

Λουκάνικο

Ζαμπόν

Περισσεύματα φαγητού με κρέας

Συμβουλές ψύξης φρέσκων

τροφίμων

• Μια καλή ρύθμιση θερμοκρασίας που

διασφαλίζει τη διατήρηση των φρέσκων

τροφίμων είναι μια θερμοκρασία

χαμηλότερη ή ίση με +4°C.

Μια υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας

εντός της συσκευής μπορεί να οδηγήσει

σε μικρότερη διάρκεια ζωής των

τροφίμων.

• Συσκευάζετε τα τρόφιμα ώστε να

διατηρούν τη φρεσκάδα και το άρωμά

τους.

• Χρησιμοποιείτε πάντα κλειστά δοχεία για

τα υγρά και για τα τρόφιμα ώστε να

αποφύγετε γεύσεις ή οσμές στον θάλαμο.

• Για να αποφύγετε την ανάμιξη οσμών

μεταξύ μαγειρεμένων και ωμών

τροφίμων, καλύπτετε τα μαγειρεμένα

τρόφιμα και χωρίζετέ τα από τα ωμά.

Διάρκεια ζωής (μήνες)

6 - 12

8 - 10

1 - 2

6 - 9

3 - 4

6

2 - 3

4 - 6

12

3 - 4

1 - 2

9 - 12

6 - 12

4 - 6

6 - 9

1 - 2

1 - 2

2 - 3

• Συνιστάται να αποψύχετε τα τρόφιμα

εντός του ψυγείου.

• Μην τοποθετείτε ζεστά φαγητά εντός της

συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχουν

κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου

προτού τα τοποθετήσετε.

• Για να αποτρέψετε τη σπατάλη τροφίμων,

η νέα παρτίδα τροφίμων πρέπει πάντα να

τοποθετείται πίσω από την παλιά.

Συμβουλές για την ψύξη των

τροφίμων

• Ο θάλαμος συντήρησης φρέσκων

τροφίμων είναι εκείνος που

επισημαίνεται (στην πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών) με την ένδειξη

• Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε

.

κατάλληλη συσκευασία και τοποθετήστε

το στο γυάλινο ράφι επάνω από το

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21

συρτάρι των λαχανικών. Μην

αποθηκεύετε κρέας για περισσότερο από

1-2 ημέρες.

• Φρούτα και λαχανικά: πλύνετέ τα καλά

(αφαιρέστε το χώμα) και τοποθετήστε τα

στο ειδικό συρτάρι (συρτάρι λαχανικών).

• Συνιστάται να μην αποθηκεύετε στο

ψυγείο εξωτικά φρούτα όπως μπανάνες,

μάνγκο, παπάγιες κ.λπ.

• Λαχανικά όπως οι ντομάτες, οι πατάτες,

τα κρεμμύδια και τα σκόρδα δεν πρέπει

να φυλάσσονται στο ψυγείο.

Φροντίδα και καθάρισμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα

κεφάλαια σχετικά με την

Ασφάλεια.

Περιοδικός καθαρισμός

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:

1. Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα

εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο

ουδέτερο σαπούνι.

2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα

λάστιχα της πόρτας, ώστε να

παραμένουν καθαρά και χωρίς

υπολείμματα.

3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.

Απόψυξη του ψυγείου

Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον

εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου κάθε

φορά που σταματά ο συμπιεστής κινητήρα

κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το

νερό της απόψυξης αποστραγγίζεται μέσω

• Βούτυρο και τυρί: τοποθετήστε τα σε

αεροστεγή δοχεία ή τυλίξτε τα με

αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες

αφαιρώντας όσο το δυνατόν

περισσότερο αέρα.

• Μπουκάλια: κλείστε τα και αποθηκεύεστε

τα στο ράφι μπουκαλιών στην πόρτα ή

(αν διατίθεται) στη σχάρα μπουκαλιών.

• Ανατρέχετε πάντα στην ημερομηνία

λήξης των προϊόντων για να γνωρίζετε

πόσο καιρό να τα διατηρείτε.

μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω

μέρος της συσκευής, επάνω από το

συμπιεστή, όπου και εξατμίζεται.

Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η

οπή αποστράγγισης του νερού της

απόψυξης στη μέση του αγωγού του

θαλάμου του ψυγείου, προκειμένου να

αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο

νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του

θαλάμου.

Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείτε τον

καθαριστή οπής αποστράγγισης που

παρέχεται στη σακούλα με τα αξεσουάρ.

Απόψυξη του καταψύκτη

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε

ποτέ αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία

για την απόξεση του πάγου από

τον εξατμιστήρα, καθότι μπορεί

να του προκαλέσετε ζημιά.

Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές

συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα

για την επιτάχυνση της

διαδικασίας απόψυξης εκτός από

αυτά που συνιστά ο

κατασκευαστής.

Περίπου 12 ώρες πριν από την

απόψυξη, ρυθμίστε χαμηλότερη

θερμοκρασία, για να επιτευχθεί

επαρκής ψύξη, λόγω της

επικείμενης διακοπής της

λειτουργίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22

Κάποια ποσότητα πάγου θα δημιουργείται

πάντα στα ράφια του καταψύκτη και γύρω

από τον επάνω θάλαμο.

Ο καταψύκτης πρέπει να αποψύχεται όταν

το στρώμα πάγου έχει πάχος περίπου 3-5 mm.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, ή βγάλτε

το φις από την πρίζα.

2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα

και τοποθετήστε τα σε ένα δροσερό

μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η άνοδος της

θερμοκρασίας των

συσκευασιών κατεψυγμένων

τροφίμων κατά τη διάρκεια

της απόψυξης μπορεί να

μειώσει τη διάρκεια της

ασφαλούς αποθήκευσής τους.

Μην αγγίζετε τα κατεψυγμένα

τρόφιμα με βρεγμένα χέρια.

Τα χέρια σας μπορεί να

παγώσουν πάνω στα τρόφιμα.

3. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή.

Προστατέψτε το δάπεδο από το νερό της

απόψυξης, π.χ. με ένα πανί ή ένα

επίπεδο σκεύος.

4. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία

απόψυξης, τοποθετήστε μια κατσαρόλα

με ζεστό νερό στον θάλαμο του

καταψύκτη. Επιπλέον, απομακρύνετε τα

κομμάτια πάγου που σπάνε και πέφτουν

Αντιμετωπιση προβληματων

πριν από την ολοκλήρωση της

απόψυξης. Χρησιμοποιήστε την

παρεχόμενη ξύστρα πάγου για αυτόν τον

σκοπό.

5. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη,

σκουπίστε καλά το εσωτερικό. Φυλάξτε

την ξύστρα πάγου για μελλοντική χρήση.

6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και κλείστε

την πόρτα.

7. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας

στην κατάλληλη θέση ώστε να

επιτευχθεί μέγιστη ψύξη και αφήστε τη

συσκευή να λειτουργήσει για περίπου 3 ώρες σε αυτή τη ρύθμιση.

Μόνο μετά από αυτό το χρονικό διάστημα

τοποθετήσετε πάλι τα τρόφιμα στον θάλαμο

του καταψύκτη.

Περίοδος εκτός λειτουργίας

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για

μεγάλο χρονικό διάστημα, λαμβάνετε τις

ακόλουθες προφυλάξεις:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την

ηλεκτρική τροφοδοσία.

2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.

3. Πραγματοποιήστε απόψυξη της

συσκευής.

4. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα

εξαρτήματα.

5. Αφήστε τις πόρτες ανοικτές για να

αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα

κεφάλαια σχετικά με την

Ασφάλεια.

Τι να κάνετε αν…

Πρόβλημα

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Πιθανή αιτία

Η συσκευή είναι απενεργο‐

ποιημένη.

Λύση

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23

Ο συμπιεστής λειτουργεί

συνεχώς.

Ο συμπιεστής λειτουργεί

συνεχώς.

Ο συμπιεστής λειτουργεί

συνεχώς.

Ο συμπιεστής λειτουργεί

συνεχώς.

Πρόβλημα

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Πιθανή αιτία

Το φις τροφοδοσίας δεν εί‐

ναι συνδεδεμένο στην πρίζα

σωστά.

Δεν υπάρχει τάση στην πρί‐

ζα.

Λύση

Συνδέστε το φις τροφοδο‐

σίας στην πρίζα σωστά.

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Η συσκευή κάνει θόρυβο.

Μπορεί να ακουστούν οι

ακόλουθοι θόρυβοι: γουρ‐

γούρισμα, βουητό, συριγμός,

ράγισμα ή κροτάλισμα.

Είναι ενεργοποιημένος ένας

ηχητικός ή οπτικός συναγερ‐

μός.

Η συσκευή δεν στηρίζεται

σωστά.

Είναι ενεργοποιημένος ένας

ηχητικός ή οπτικός συναγερ‐

μός.

Ο θάλαμος τέθηκε πρόσφατα

σε λειτουργία.

Η θερμοκρασία στη συσκευή

είναι υπερβολικά υψηλή.

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Συναγερμός Ανοιχτής Πόρ‐

τας» ή «Συναγερμός Υψηλής

Θερμοκρασίας».

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Συναγερμός Ανοιχτής Πόρ‐

τας» ή «Συναγερμός Υψηλής

Θερμοκρασίας».

Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή. Κλείστε την πόρτα.

Είναι ενεργοποιημένος ένας

ηχητικός ή οπτικός συναγερ‐

μός.

Ο συμπιεστής λειτουργεί

συνεχώς.

Ο συμπιεστής λειτουργεί

συνεχώς.

Συνδέστε μια διαφορετική

ηλεκτρική συσκευή στην πρί‐

ζα. Επικοινωνήστε με έναν

επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι

σταθερή.

Αυτό είναι φυσιολογικό. Ανα‐

τρέξτε στο κεφάλαιο «Θόρυ‐

βοι».

Η θερμοκρασία έχει ρυθμι‐

στεί σωστά.

Τοποθετήσατε μέσα ταυτό‐

χρονα μεγάλη ποσότητα τρο‐

φίμων.

Η θερμοκρασία δωματίου εί‐

ναι υπερβολικά υψηλή.

Τα τρόφιμα που τοποθετήθη‐

καν στη συσκευή ήταν υπερ‐

βολικά ζεστά.

Η πόρτα δεν έχει κλείσει σω‐

στά.

Η Γρήγορη ψύξη είναι ενερ‐

γοποιημένη.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πί‐

νακας χειριστηρίων».

Περιμένετε μερικές ώρες και,

στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά

τη θερμοκρασία.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο

«Εγκατάσταση».

Αφήστε τα τρόφιμα να κρυώ‐

σουν σε θερμοκρασία δωμα‐

τίου πριν τα αποθηκεύσετε.

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Κλείσιμο της πόρτας».

Ανατρέξτε στην ενότητα «λει‐

τουργίαΓρήγορη ψύξη ».

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 24

Πρόβλημα

Ο συμπιεστής δεν ξεκινά

αμέσως μετά το πάτημα του

«Γρήγορη ψύξη» ή μετά την

αλλαγή της θερμοκρασίας.

Πιθανή αιτία

Ο συμπιεστής ξεκινά μετά

από μια χρονική περίοδο.

Η πόρτα δεν είναι σωστά ευ‐

θυγραμμισμένη ή παρεμβαί‐

νει στη γρίλια εξαερισμού.

Η συσκευή δεν είναι οριζο‐

ντιωμένη.

Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα. Προσπαθήσατε να ανοίξετε

πάλι την πόρτα αμέσως μετά

το κλείσιμό της.

Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε

λειτουργία κατάστασης ανα‐

μονής.

Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐

ματικός.

Περιμένετε μερικά δευτερό‐

λεπτα από το κλείσιμο της

πόρτας και ανοίξτε την πάλι.

Κλείστε και ανοίξτε την πόρ‐

τα.

Λύση

Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν

παρουσιάστηκαν σφάλματα.

Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκα‐

τάστασης.

Υπάρχει υπερβολικά πολύς

πάγος.

Υπάρχει υπερβολικά πολύς

πάγος.

Υπάρχει υπερβολικά πολύς

πάγος.

Υπάρχει υπερβολικά πολύς

πάγος.

Υπάρχει υπερβολικά πολύς

πάγος.

Υπάρχει υπερβολικά πολύς

πάγος.

Τρέχει νερό στην πίσω πλάκα

του ψυγείου.

Η πόρτα δεν έχει κλείσει σω‐

στά.

Τα λάστιχα στεγανοποίησης έχουν παραμορφωθεί ή είναι

βρόμικα.

Τα τρόφιμα δεν είναι σωστά

συσκευασμένα.

Η θερμοκρασία έχει ρυθμι‐

στεί σωστά.

Η συσκευή είναι πλήρως

φορτωμένη και έχει ρυθμι‐

στεί στη χαμηλότερη θερμο‐

κρασία.

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία

στη συσκευή είναι πολύ χα‐

μηλή και η θερμοκρασία πε‐

ριβάλλοντος είναι πολύ υψη‐

λή.

Κατά τη διάρκεια της αυτό‐

ματης διαδικασίας απόψυ‐

ξης, ο πάγος λιώνει στην πί‐

σω πλάκα.

Επικοινωνήστε με το πλησιέ‐

στερο Εξουσιοδοτημένο Κέν‐

τρο Σέρβις.

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Κλείσιμο της πόρτας».

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Κλείσιμο της πόρτας».

Τυλίξτε τα τρόφιμα καλύτε‐

ρα.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πί‐

νακας χειριστηρίων».

Ρυθμίστε μια υψηλότερη

θερμοκρασία. Ανατρέξτε στο

κεφάλαιο «Πίνακας χειριστη‐

ρίων».

Ρυθμίστε μια υψηλότερη

θερμοκρασία. Ανατρέξτε στο

κεφάλαιο «Πίνακας ελέγχου»

και στην ενότητα «Θέση».

Αυτό είναι σωστό.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 25

Πρόβλημα

Υπάρχει πολύ νερό από τη

συμπύκνωση στο πίσω τοί‐

χωμα του ψυγείου.

Υπάρχει πολύ νερό από τη

συμπύκνωση στο πίσω τοί‐

χωμα του ψυγείου.

Υπάρχει πολύ νερό από τη

συμπύκνωση στο πίσω τοί‐

χωμα του ψυγείου.

Πιθανή αιτία

Η πόρτα ανοιγόταν πολύ συ‐

χνά.

Η πόρτα δεν είχε κλείσει

εντελώς.

Λύση

Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει

κλείσει εντελώς.

Τα αποθηκευμένα τρόφιμα

δεν ήταν συσκευασμένα.

Τρέχει νερό στο εσωτερικό

του ψυγείου.

Τρέχει νερό στο εσωτερικό

του ψυγείου.

Τρέχει νερό στο δάπεδο.

Τρέχει νερό στο δάπεδο.

Τρέχει νερό στο δάπεδο.

Δεν μπορεί να οριστεί θερμο‐

κρασία.

Υπάρχουν τρόφιμα που

εμποδίζουν τη ροή του νε‐

ρού στον συλλέκτη νερού.

Η έξοδος νερού είναι φραγ‐

μένη.

Ο δίσκος εξάτμισης πάνω

από τον συμπιεστή δεν είναι

τοποθετημένη κάτω από την έξοδο του νερού τήξης.

Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή

για μεγάλο χρονικό διάστη‐

μα.

Το λάστιχο στεγανοποίησης έχει παραμορφωθεί ή κατα‐

στραφεί.

Η λειτουργία «Γρήγορη

ψύξη » είναι ενεργοποιημέ‐

νη.

Τυλίγετε τα τρόφιμα σε κα‐

τάλληλη συσκευασία προτού

τα αποθηκεύσετε στη συ‐

σκευή.

Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα

δεν ακουμπούν στην πίσω

πλάκα.

Καθαρίστε την έξοδο νερού.

Σιγουρευτείτε ότι ο δίσκος

είναι τοποθετημένος κάτω

από την έξοδο νερού τήξης.

Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Επικοινωνήστε με το Εξου‐

σιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Η θερμοκρασία στη συσκευή

είναι πολύ χαμηλή/πολύ

υψηλή.

Η θερμοκρασία στη συσκευή

είναι πολύ χαμηλή/πολύ

υψηλή.

Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθ‐

μιστεί σωστά.

Η πόρτα δεν έχει κλείσει σω‐

στά.

Απενεργοποιήστε τη λει‐

τουργία «Γρήγορη ψύξη »

χειροκίνητα ή περιμένετε μέ‐

χρι η λειτουργία να απενερ‐

γοποιηθεί αυτόματα για να

ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Ανατρέξτε στην ενότητα Γρή‐

γορη ψύξη ».

Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμη‐

λότερη θερμοκρασία.

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Κλείσιμο της πόρτας».

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 26

Η θερμοκρασία στη συσκευή

είναι πολύ χαμηλή/πολύ

υψηλή.

Πρόβλημα

Η θερμοκρασία στη συσκευή

είναι πολύ χαμηλή/πολύ

υψηλή.

Η θερμοκρασία στη συσκευή

είναι πολύ χαμηλή/πολύ

υψηλή.

Η θερμοκρασία στη συσκευή

είναι πολύ χαμηλή/πολύ

υψηλή.

Η θερμοκρασία στη συσκευή

είναι πολύ χαμηλή/πολύ

υψηλή.

Κάποιες συγκεκριμένες επι‐

φάνειες στο εσωτερικό του

θαλάμου του ψυγείου είναι

θερμότερες κάποιες φορές.

Οι λυχνίες LED της ρύθμισης

θερμοκρασίας αναβοσβή‐

νουν ταυτόχρονα.

σίας.

Πιθανή αιτία

Η θερμοκρασία των τροφί‐

μων είναι πολύ υψηλή.

Αποθηκεύτηκαν ταυτόχρονα

μεγάλες ποσότητες τροφί‐

μων.

Το πάχος του πάγου είναι με‐

γαλύτερο από 4-5 mm.

Ανοίγετε πολύ συχνά την

πόρτα.

Η Γρήγορη ψύξη είναι ενερ‐

γοποιημένη.

Παρουσιάστηκε σφάλμα κα‐

τά τη μέτρηση της θερμοκρα‐

Λύση

Αφήστε τα τρόφιμα έως ότου

αποκτήσουν θερμοκρασία

δωματίου πριν τα αποθηκεύ‐

σετε.

Αποθηκεύετε λιγότερα τρό‐

φιμα ταυτόχρονα.

Αποψύξτε τη συσκευή.

Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Ανατρέξτε στην ενότητα «λει‐

τουργίαΓρήγορη ψύξη ».

Αυτό είναι φυσιολογικό.

Επικοινωνήστε με το Εξου‐

σιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Το σύστημα ψύξης θα συν‐

εχίσει να διατηρεί τα τρόφι‐

μα κρύα, αλλά δεν θα είναι

δυνατή η ρύθμιση της θερ‐

μοκρασίας.

Εάν η συμβουλή δεν οδηγήσει

στο επιθυμητό αποτέλεσμα,

καλέστε το πλησιέστερο

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα

Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED

μακράς διάρκειας.

Μόνο κάποιος αντιπρόσωπος σέρβις

επιτρέπεται να αντικαταστήσει τη διάταξη

φωτισμού. Επικοινωνήστε με το

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Κλείσιμο της πόρτας

1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.

2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα.

Ανατρέξτε στις οδηγίες

συναρμολόγησης.

3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα

ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.

Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο

Κέντρο Σέρβις.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Θόρυβοι

SSSRRR!

CLICK!

BLUBB!

BRRR!

HISSS!

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ο κωδικός QR στην ετικέτα κατανάλωσης

ενέργειας που παρέχεται με τη συσκευή

παρέχει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο με

πληροφορίες σχετικές με την απόδοση της

συσκευής στη βάση δεδομένων EPREL της

ΕΕ. Κρατήστε την ετικέτα κατανάλωσης

ενέργειας μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται με τη

συσκευή.

Μπορείτε επίσης να βρείτε τις ίδιες

πληροφορίες στο EPREL, χρησιμοποιώντας

τον σύνδεσμο https://eprel.ec.europa.eu και

το όνομα μοντέλου και τον κωδικό

προϊόντος που θα βρείτε στην πινακίδα

τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

Ανατρέξτε στον σύνδεσμο

www.theenergylabel.eu για λεπτομέρειες

σχετικά με την ετικέτα κατανάλωσης

ενέργειας.

27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28

Πληροφορίες για ινστιτούτα δοκιμών

Η εγκατάσταση και προετοιμασία της

συσκευής για οποιαδήποτε πιστοποίηση

EcoDesign θα συμμορφώνεται με το

πρότυπο EN 62552. Οι απαιτήσεις

εξαερισμού, οι διαστάσεις εσοχής και οι

ελάχιστες αποστάσεις του πίσω μέρους θα

είναι όπως αναφέρονται σε αυτό το

Εγχειρίδιο Χρήστη στο Κεφάλαιο 3.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για

τυχόν επιπλέον πληροφορίες,

συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων

φόρτωσης.

Περιβαλλοντικα θεματα

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το

σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά

συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για

ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία

του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης

υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην

απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα

συσκευές που φέρουν το σύμβολο .

Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας

μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με

τη δημοτική αρχή.

ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA

Για πόσο χρόνο ισχύει η εγγύηση IKEA;

Αυτή η εγγύηση ισχύει για 5 έτη από την

αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής

σας στην IKEA. Ως αποδεικτικό αγοράς

απαιτείται η αρχική απόδειξη πώλησης. Αν

στο πλαίσιο της εγγύησης γίνουν εργασίες

επισκευής, δεν παρατείνεται η χρονική

διάρκεια της εγγύησης για τη συσκευή.

Ποιος θα πραγματοποιήσει την

επισκευή;

Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA

θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του

εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών

τεχνικής εξυπηρέτησης.

Τι καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;

Η εγγύηση καλύπτει προβλήματα της

συσκευής, τα οποία έχουν προκληθεί από

προβληματική κατασκευή ή αστοχίες υλικών

από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA.

Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή

χρήση της συσκευής. Οι εξαιρέσεις

προσδιορίζονται στο τμήμα με τον τίτλο “Τι

δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;”

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το κόστος

για την αποκατάσταση του προβλήματος

π.χ. επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και

μεταφορά θα καλύπτονται, με την

προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στη συσκευή

δεν απαιτεί ειδικές δαπάνες και ότι το

ελάττωμα σχετίζεται με προβληματική

κατασκευή ή αστοχία υλικών που

καλύπτονται από την εγγύηση. Υπό αυτές τις

προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της

ΕΕ (Αρ. 99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχες εθνικές

διατάξεις. Τα εξαρτήματα που

αντικαθιστώνται περιέρχονται στην

ιδιοκτησία της IKEA

Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το

πρόβλημα;

Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA

θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει,

κατά την αποκλειστική διακριτική του

ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα

εγγύηση. Εφόσον αυτό κριθεί ότι

καλύπτεται, ο πάροχος τεχνικής

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 29

εξυπηρέτησης της IKEA ή ο

εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής

εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια,

κατά την αποκλειστική διακριτική του

ευχέρεια, είτε στην επισκευή του

προβληματικού προϊόντος, είτε στην

αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή

αντίστοιχο προϊόν.

Τι δεν καλύπτεται από αυτήν την

εγγύηση;

• Η φυσιολογική φθορά.

• Η εσκεμμένη ή από αμέλεια φθορά, η

βλάβη που προκλήθηκε από τη μη

τήρηση των οδηγιών χρήσης, από

εσφαλμένη εγκατάσταση ή από σύνδεση

σε εσφαλμένη ηλεκτρική τάση, η φθορά

που προκαλείται από χημική ή

ηλεκτροχημική αντίδραση, η σκουριά, η

διάβρωση ή η φθορά από νερό, η οποία

περιλαμβάνει ενδεικτικά την υπερβολική

σκληρότητα νερού, η φθορά που

προκαλείται από μη φυσιολογικές

περιβαλλοντικές συνθήκες.

• Τα αναλώσιμα μεταξύ των οποίων οι

μπαταρίες και οι λαμπτήρες.

• Τα μη λειτουργικά και τα διακοσμητικά

μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν την

κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και

οι γρατσουνιές και οι τυχόν χρωματικές

διαφορές.

• Η ακούσια φθορά που προκαλείται από

ξένα αντικείμενα ή ουσίες και ο

καθαρισμός ή η απόφραξη των φίλτρων,

των συστημάτων αποστράγγισης ή των

θηκών σαπουνιού.

• Η φθορά στα παρακάτω μέρη:

υαλοκεραμική επιφάνεια, βοηθητικά

εξαρτήματα, καλάθια για

μαχαιροπίρουνα και πιατικά, σωλήνες

παροχής και αποστράγγισης, στοιχεία

στεγανοποίησης, λαμπτήρες και

καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες,

διακόπτες, κελύφη και τμήματα κελυφών.

Από αυτές τις φθορές εξαιρούνται όσες

αποδεικνύεται ότι έχουν προκληθεί από

σφάλματα της παραγωγής.

• Οι περιπτώσεις όπου δε διαπιστώθηκε

πρόβλημα κατά την επίσκεψη τεχνικού.

• Οι επισκευές που δεν

πραγματοποιούνται από τους

διορισμένους μας παρόχους τεχνικής

εξυπηρέτησης και/ή εξουσιοδοτημένο

συνεργάτη τεχνικής εξυπηρέτησης ή στις

οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν γνήσια

ανταλλακτικά.

• Οι επισκευές που προκαλούνται από

εγκατάσταση που είναι προβληματική ή

δεν τηρεί τις προδιαγραφές.

• Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό

περιβάλλον δηλ. η επαγγελματική χρήση

• Ζημιές λόγω μεταφοράς. Εάν ένας

πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι

του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν

είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα

προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο,

εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη

διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε

τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο

προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται

από την παρούσα εγγύηση.

• Κόστος αρχικής εγκατάστασης της

συσκευής IKEA. Ωστόσο, εάν ο παροχέας

υπηρεσιών επισκευής της IKEA ή ο

εξουσιοδοτημένος συνεργάτης

υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή

αντικαταστήσει τη συσκευή βάσει των όρων της παρούσας εγγύησης, ο

παροχέας υπηρεσιών επισκευής ή ο

εξουσιοδοτημένος συνεργάτης

υπηρεσιών επισκευής θα εγκαταστήσει

ξανά την επισκευασμένη συσκευή ή θα

εγκαταστήσει τη συσκευή

αντικατάστασης, εάν απαιτείται.

Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε

περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό

πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο

οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια

ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη

συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές

ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.

Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία

Η εγγύηση της IKEA σας παραχωρεί

ιδιαίτερα νομικά δικαιώματα, τα οποία

καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις

εθνικές νομικές απαιτήσεις που

ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από

χώρα σε χώρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30

Πεδίο ισχύος

Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μία χώρα

της ΕΕ και μεταφέρθηκαν σε άλλη χώρα της

ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο πλαίσιο

των όρων εγγύησης που ισχύουν στη νέα

χώρα. Η υποχρέωση για εκτέλεση

υπηρεσιών στο πλαίσιο της εγγύησης

υφίσταται μόνο εφόσον:

• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

της χώρας στην οποία υποβάλλεται η

αξίωση εγγύησης,

• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί

σύμφωνα με τις Οδηγίες

Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες

Ασφαλείας του Εγχειριδίου Χρήστη.

Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης

μετά την πώληση για συσκευές IKEA:

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την

υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση

της IKEA για:

1. να υποβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο

αυτής της εγγύησης,

2. να ζητήσετε διευκρινίσεις για την

εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο έπιπλο κουζίνας IKEA. Η τεχνική

εξυπηρέτηση δε θα παράσχει

διευκρινίσεις σχετικά με:

• τη συνολική εγκατάσταση της

κουζίνας της IKEA,

• τις συνδέσεις στις παροχές ενέργειας:

ηλεκτρικού ρεύματος (εφόσον η

συσκευή παρέχεται χωρίς

ρευματολήπτη και καλώδιο), νερού

και αερίου καθώς αυτές πρέπει να

εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο

τεχνικό προσωπικό.

3. να ζητήσετε διευκρινίσεις για το

εγχειρίδιο χρήστη και για τις

προδιαγραφές της συσκευής της IKEA.

Για να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την

καλύτερη δυνατή υποστήριξη, παρακαλούμε

διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες

Συναρμολόγησης και/ή την ενότητα του

Εγχειριδίου Χρήστη του παρόντος

φυλλαδίου προτού επικοινωνήσετε μαζί

μας.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν

χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας

Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του

παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα

των επιλεγμένων παροχέων υπηρεσιών της

IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών

αριθμών σε κάθε χώρα.

Προκειμένου να σας

προσφέρουμε γρήγορη

εξυπηρέτηση, συνιστούμε να

χρησιμοποιείτε τους αριθμούς

τηλεφώνου που αναγράφονται

στο τέλος του παρόντος

εγχειριδίου. Πάντα να ανατρέχετε

στους αριθμούς που

αναγράφονται στο φυλλάδιο της

εκάστοτε συσκευής για την οποία

χρειάζεστε βοήθεια. Προτού μας

καλέσετε, φροντίστε να έχετε

πρόχειρο τον αριθμό προϊόντος

IKEA (κωδικός 8 ψηφίων) και τον

Αριθμό Σειράς (κωδικός 8

ψηφίων που βρίσκεται στην

πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών) της συσκευής

για την οποία θέλετε βοήθεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ! Αποτελεί τη δική σας

απόδειξη αγοράς και είναι

απαραίτητη για να ισχύσει η

εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι η

απόδειξη αναφέρει επίσης το όνομα και τον αριθμό είδους IKEA

(8-ψήφιος κωδικός) για κάθε μία

από τις συσκευές που αγοράσατε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν

την εξυπηρέτηση μετά την πώληση,

επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του

πλησιέστερου καταστήματος IKEA.

Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το

εγχειρίδιο της συσκευής πριν

επικοινωνήσετε μαζί μας.

31

Country

België

Belgique

България

Česká Republika

Danmark

Deutschland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Ireland

Ísland

Italia

Κυπρος

Lietuva

Magyarország

Nederland

Luxembourg

Norge

Österreich

Polska

Portugal

România

Россия

Schweiz

Suisse

Svizzera

Slovenija

Slovensko

Suomi

Phone number

070 246016

+359 2 492 9397

246 019721

7 0 1 5 0 9 0 9

+49 1806 33 45 32*

211 176 8276

91 1875537

0170 36 02 05

00385 1 6323 339

0 14845915

+354 5852409

02 00620818

22 030 529

5 230 06 99

06-1-252-1773

0900 - 235 45 32

(0900-BEL IKEA)

0031 - 50 316 8772

(internationaal)

2 2 7 2 3 5 0 0

+43-1-2056356

+48 22 749 60 99

211557985

021 211 08 88

8 495 6662929

031 5500 324

+38618108621

(02) 3300 2554

030 6005203

Sverige 0775 700 500

United Kingdom

Србија

020 3347 0044

+381 11 7 555 444

(ако позивате изван Србије)

011 7 555 444

(ако позивате из Србије)

Eesti, Latvija, Україна

Call Fee

Binnenlandse gesprekskosten

Tarif des appels nationaux

Според тарифата на оператора за обаждания към стационарен номер

Cena za místní hovor

Opening time

8 tot 20 Weekdagen

8 à 20. En semaine

От 8:30 до 17:30 ч в работни дни

L a n d s t a k s t

* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz

Υπεραστική κλήση

Tarifa de llamadas nacionales

Tarif des appels nationaux

Trošak poziva 27 lipa po minuti

8 až 20 v pracovních dnech man. - fre. 09.00 - 20.00

lør. - søn. 09.00 - 18.00

Werktags von 8.00 bis 20.00

8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες

De 8 a 20 en días laborables

9 à 21. En semaine radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00

8 till 20 Weekdays

9 til 18. Virka daga

National call rate

Innanlandsgjald fyrir síma

a applicata alle chiamate nazionali dalle 8 alle 20 nei giorni feriali

Υπεραστική κλήση

Nacionalinių pokalbių tarifai

Belföldi díjszabás

Geen extra kosten.

Alleen lokaal tarief.

T a k s t i n n l a n d max. 10 Cent/min.

Koszt zgodny z taryfą operatora

Chamada Nacional

Tarif apel naţional

Действующие телефонные тарифы

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet

Tarif des appels nationaux

a applicata alle chiamate nazionali lokalni strošek je običajna tržna vrednost, odvisna od ponudnika telefonije

Cena vnútroštátneho hovoru

Lankapuhelinverkosta

0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min

Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min

8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες

ημέρες

Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.:

8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Hétköznap 8.00 és 17.00 óra között ma-vr: 8.00 - 21.00

zat: 9.00 - 21.00

zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00

8 t i l 2 0 u k e d a g e r

Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr

Od 8 do 20 w dni robocze

9 às 21. Dias de Semana

*excepto feriados

8 - 20 în zilele lucrătoare с 8 до 20 по рабочим дням

Время московское

8 bis 20 Werktage

8 à 20. En semaine dalle 8 alle 20 nei giorni feriali

8.00 – 16.00 ob delavnikih

8 až 20 v pracovných dňoch arkipäivisin 8.00 - 20.00 lokalsamtal (lokal taxa)

National call rate mån-fre 8.30 - 20.00

lör-sön 9.30 - 18.00

9 till 21. Weekdays

Цена позива у националном саобраћају

Понедељак – субота: 09 – 20

Недеља: 09 – 18 www.ikea.com

*

© Inter IKEA Systems B.V. 2021

21552

AA-2242201-2

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement