Sony SAL1680Z Руководство пользователя


Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Sony SAL1680Z Руководство пользователя | Manualzz

Interchangeable Lens

Інструкція з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/

/ /

Vario-Sonnar T

DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA

SAL1680Z

A-mount

©2006 Sony Corporation

4-261-65324 (1)

–1

1

2 3 4

9 8 7 6

5

(1)

–2

(2)

Printed in Japan

Українська

У цьому посібнику містяться відомості про використання об’єктивів. Загальні застереження щодо об’єктивів, наприклад примітки стосовно їх використання, можна знайти у посібнику

«Застережні заходи перед експлуатацією» на окремому аркуші. Обов’язково прочитайте обидва документи, перш ніж використовувати об’єктиви.

Цей об’єктив призначений для A-перехіднику, що може використовуватися з фотоапаратами Sony α (моделями, оснащеними сенсором зображення APS-C). Його не можна використовувати із фотоапаратами формату 35 мм.

Цей об’єктив сконструйований спільно компанією ZEISS і Sony

Corporation та призначений для фотоапаратів Sony з A-перехідником.

Цей об’єктив вироблено з дотриманням суворих стандартів та контролю якості компанії ZEISS.

Примітки щодо використання

Під час використання цього об’єктива з камерою з E-перехідником, прикріпіть адаптер для встановлення, який продається окремо. Не прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери з E-перехідником, що може призвести до їхнього пошкодження.

Під час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом обов’язково надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.

Не торкайтеся жодних елементів об’єктива, які висуваються під час масштабування або фокусування.

Застереження щодо використання спалаху

Використовуючи вбудований спалах камери, обов’язково знімайте світлозахисну бленду об’єктива та робіть знімки з відстані щонайменше

1 м від об’єкта. Об’єктив може частково блокувати світло спалаху, що призводить до затемнення внизу зображення. Це залежить від типу об’єктива і спалаху.

При використанні вбудованого у фотоапарат спалаху для ширококутової зйомки кути дисплея можуть здаватися затемненими. Перевірте відповідність фокусної відстані параметрам вбудованого спалаху.

Віньєтування

За використання об’єктива кути екрана стають темнішими, ніж центр. Щоб послабити цей ефект (віньєтування), закрийте отвір з 1–2 зупинками.

Елементи

1···Індекс ковпачка об’єктива 2···Кільце фокусування 3···Індекс відстані 4···Індекс фокусної довжини 5···Контакти об’єктива 6···Індекс встановлення 7···Кільце масштабування 8···Шкала фокусної довжини

9···Шкала відстані

Приєднання та від’єднання об’єктива

Як приєднати об’єктив (див. рисунок

.)

1

Зніміть ковпачки із заднього й переднього об’єктивів та корпусу фотоапарата.

Передній ковпачок об’єктива можна приєднати або від’єднати двома способами: (1) і (2). Для приєднання або від’єднання ковпачка об’єктива, коли приєднано світлозахисний бленд об’єктива, використовуйте метод (2).

2

Зіставте жовтогарячі позначки на оправі об’єктива з жовтогарячими позначками на фотоапараті (позначки встановлення), а потім вставте об’єктив у отвір для встановлення у фотоапараті та обертайте його проти годинникової стрілки, доки він не зафіксується.

Не натискайте на фотоапараті кнопку фіксації об’єктива під час його встановлення.

Не встановлюйте об’єктив під кутом.

Як від’єднати об’єктив (див. рисунок

.)

Натискаючи та утримуючи кнопку фіксації об’єктива на фотоапараті, обертайте об’єктив проти годинникової стрілки, доки він не зупиниться, а потім від’єднайте його.

Кріплення світлозахисної бленди

Світлозахисна бленда допоможе знизити інтенсивність бліків та забезпечити максимальну якість знімку.

Зіставте червону лінію на світлозахисній бленді з червоною лінією на об’єктиві (покажчик світлозахисної бленди). Поверніть бленду по годинниковій стрілці до збігу червоної смужки на об’єктиві та червоної крапки на бленді та фіксації бленди з клацанням.

Належним чином встановіть світлозахисну бленду. Інакше бленда завадить відтворенню обраного ефекту зйомки та відіб’ється на знімках.

Розміщаючи об’єктив на зберігання, переверніть і одягніть світлозахисну бленду на об’єктив тильною частиною вперед.

Маштабування

Поверніть кільце маштабування, виставляючи бажану фокусну відстань.

Фокусування

В режимі автоматичного фокусування камера знаходить фокус лінзи автоматично.

 Навіть якщо вибрано автоматичне фокусування, можна ненавмисно повернути кільце фокусування. Настроювати положення кільця фокусування рукою слід тільки у режимі прямого фокусування вручну. У іншому випадку можливе пошкодження фотоапарата. (Деякі фотоапарати не оснащені функцією безпосереднього фокусування вручну. Якщо камера обладнана цією функцією, пояснення цього обмеження міститься в посібнику з експлуатації камери в розділі, присвяченому фокусуванню)

Щоб сфокусувати вручну, переведіть фотоапарат у режим фокусування вручну та обертайте кільце фокусування під час перегляду через видошукач тощо.

Русский

В данном руководстве содержатся сведения о применении каждого объектива. На отдельном бланке в “Примечаниях по использованию” содержится информация о мерах предосторожности, общих для всех объективов. Обязательно прочтите оба документа перед использованием объектива.

Этот объектив предназначен для A-крепления, которое может использоваться в фотоаппаратах Sony α (модели, оснащенные датчиком изображения APS-C). Нельзя использовать для камер 35миллиметрового формата.

Этот объектив разработан совместно компанией ZEISS и Sony

Corporation и предназначен для фотоаппаратов Sony с A-креплением.

Объектив произведен в соответствии со строгими стандартами и системой обеспечения качества ZEISS.

Примечания по использованию

При использовании данного объектива с камерой с E-переходником, прикрепите продаваемый отдельно установочный адаптер. Не прикрепляйте объектив непосредственно к камере с E-переходником, что может привести к их повреждению.

 При переноске камеры с подсоединенным объективом следует постоянно держать и корпус, и объектив.

 Не следует удерживать фотоаппарат за какие-либо детали объектива, выдвигающиеся при трансфокации.

Меры предосторожности при использовании вспышки

• При использовании встроенной вспышки обязательно снимите бленду объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта съемки. При определенной комбинации положений объектива и вспышки объектив может частично закрывать свет вспышки, что приводит к возникновению тени в нижней части фотографии.

• При использовании встроенной вспышки в широкоугольном положении, углы экрана могут быть затемнены. Проверьте фокусное расстояние по параметрам встроенной вспышки фотоаппарата.

Виньетирование

При использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его центр. Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием), закройте диафрагму на 1 - 2 деления.

Названия деталей

1···Указатель бленды объектива 2···Кольцо фокусировки 3···Индекс расстояний 4···Указатель фокусного расстояния 5···Контакты объектива

6···Показатель подсоединения объектива 7···Кольцо фокусировки

8···Шкала фокусного расстояния 9···Шкала расстояний

Подсоединение и отсоединение объектива

Подсоединение объектива (см. рис.

.)

1

Снимите заднюю и переднюю крышки объектива, а также крышку корпуса камеры.

• Можно надеть или снять переднюю крышку объектива двумя способами. См.Рис. (1) и (2). Если крышка объектива надевается или снимается, когда установлена бленда объектива, воспользуйтесь способом (2).

2

Совместите оранжевую метку на корпусе объектива с оранжевой меткой на фотокамере (показатель подсоединения объектива), затем вставьте объектив в камеру и поверните его по часовой стрелке до полной установки.

• Во время установки объектива не нажимайте кнопку извлечения объектива на фотокамере.

• Не устанавливайте объектив под углом.

Отсоединение объектива (см. рис.

.)

Нажимая и удерживая кнопку извлечения объектива на фотокамере, поверните объектив против часовой стрелки до упора, а затем отсоедините объектив.

Установка бленды объектива

Для уменьшения бликов и достижения максимального качества изображения рекомендуется использовать бленду объектива.

Совместите красную линию на бленде с красной линией на объективе (индекс бленды объектива). Поворачивайте бленду по часовой стрелке, пока красная линия на объективе не совместится с красной точкой на бленде и бленда не защелкнется.

• Подсоедините бленду объектива надлежащим образом. В противном случае бленда объектива может мешать получению нужного эффекта или может присутствовать на изображениях.

• Перед помещением на хранение переверните бленду объектива и установите ее на заднюю часть объектива.

Зуммирование

Вращайте кольцо зуммирования до получения желаемого фокусного расстояния.

Фокусировка

При использовании автофокусировки фокусировка объектива выполняется автоматически.

• Даже при установленном режиме автофокусировки кольцо фокусировки может поворачиваться, если его случайно сдвинуть. Во избежание возникновения неисправностей поворачивайте кольцо фокусировки вручную только в режиме непосредственной ручной фокусировки.

(В некоторых камерах отсутствует функция прямой ручной фокусировки.

Если в вашей камере есть эта функция, объяснение этого ограничения приведено в руководстве по эксплуатации камеры в разделе о фокусировке.)

При выполнении фокусировки вручную установите камеру в режим ручной фокусировки и поворачивайте кольцо фокусировки, наблюдая за изображением через видоискатель и т. д.

Технічні характеристики

Назва

(Назва моделі)

Еквівалентна фокусна довжина формату

35 мм* 1 (мм)

Групи лінз/ елементів

Кут огляду* 1

Мінімальний фокус* 2 (м)

Максимальне збільшення

(×)

Мінімальна поділка діафрагми

Діаметр фільтра

(мм)

Розміри

(максимальний діаметр × висота)

(мм)

Маса (г)

Vario-Sonnar T

DT 16-80mm

F3.5-4.5 ZA

(SAL1680Z)

24-120 10-14 83°-20° 0,35 0,24 f/22-29 62 Прибл. 72×83 Прибл. 445

* 1 Значення еквівалентної фокусної довжини та кута огляду формату 35 мм відповідають цифровим фотоапаратам зі змінними об’єктивами, обладнаним сенсором зображення APS-C.

* 2 Мінімальний фокус – це відстань від сенсора зображення до об’єкта.

 Цей об’єктив обладнаний кодером відстані. Кодер відстані забезпечує точніше вимірювання (ADI) за допомогою використання спалаху під час процесу.

Залежно від механізму об’єктива фокусна довжина може змінитися внаслідок зміни відстані зйомки. Фокусна довжина передбачає, що в об’єктиві фокус настроюється в положенні нескінченності.

Комплектність поставки: Об’єктив (1), передній ковпачок для об’єктива (1), задній ковпачок для об’єктива (1), бленда об’єктива (1), Футляр дляоб’єктива

(1), комплект друкованої документації

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення.

- торгова марка Sony Corporation.

Назви компаній і їх продуктів є зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.

Технические характеристики

Название

(Название модели)

Vario-Sonnar T

DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA

(SAL1680Z)

Фокусное расстояние в 35-миллиметровом эквиваленте*

24-120

1 (мм)

Группы элементов объектива

10-14

Угол обзора*

83°-20°

1

Минимальное фокусное расстояние* 2

0,35

(м)

Максимальное увеличение (X)

0,24

Минимальная диафрагма f/22-29

Диаметр фильтра (мм)

62

Гaбapиты (максимальный диаметр × высота) (мм)

Пpиблиз. 72×83

* 1 Значения фокусного расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте и угла обзора основаны на данных для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных датчиком изображения APS-C.

* 2 Минимальным фокусным расстоянием является расстояние от датчика изображения до объекта съемки.

Macca (г)

Пpиблиз. 445

• Этот объектив оборудован кодировщиком расстояния. Кодировщик расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) за счет использования вспышки в процессе измерения.

• В зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта. Фокусное расстояние предполагает неограниченную фокусировку объектива.

Комплeктноcть поcтaвки: Объектив (1), Передняя крышка объектива (1), Задняя крышка объектива (1), Бленда объектива (1), Чеxoл для объектива (1), Набор напечатанной документации

Конcтpyкция и тexничecкиe xapaктepиcтики могyт быть измeнeны бeз yвeдомлeния.

является товарным знаком Sony Corporation.

Названия компаний и продуктов компаний являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

–1

1

2 3 4

9 8 7 6

5

(1)

–2

(2)

Ὶ㜴皀修皁

⣕㣙ℬ䛕屗㞻㢥Ὶ的▜ₒ㐫⏝枉㝩ℬ䛕▱斎槚䠱年宷҉⣕▓榮ᾷ

䠱͒ℬ䛕⏺䠱㺕㊼‸榲͓的▜ₒ㐫⏝⬯ℬ䛕㺕㊼‸榲䳶枉㝩斎槚䠱

ᾭ叙㺕㊼‸榲҉ℬ䛕斎槚⏺的⒆ㅲ杞崭ₒᾷ㜴₣҉

㴑斎槚ⶵ䉧B.ⴶ媊ご寚宵的▜䛕㝩Tpoz!Å䢥㰌皀拺≆BQT.Dⷧⶥㄞ≼㋌

㍶⠕䠱⤸堌皁҉㉕Ὰ努⣕46nn嬼㧩䠱䢥㰌ᾷℬ䛕҉

㣙斎槚㟜[FJTT厴Tpoz!Dpsqpsbujpo㏭刜▵朸䠩ΐ䉧Tpoz!B.ⴶ媊ご䢥㰌

㏭寚宵҉㣙斎槚㟜⅊㚇[FJTT䠱⡡㧩㯆䁃厴♮店↊島亨伞䛌䛏҉

ℬ䛕㺕㊼‸榲

ˎ

㗚拺㢶F.ⴶ媊ご䠱䢥㰌ℬ䛕㣙斎槚㟯的屸⑍媊▓⛛䠱ⴶ媊ご惶㕒⠕҉屸⒬

ⶴ斎槚䢡㕒媊ᾷF.ⴶ媊ご䢥㰌的◓⏴䢥㰌厴斎槚抪▜努㢰▄㖺҉

ˎ

㛉⿣⾟ⴶ媊斎槚䠱䢥㰌㟯的⒆ㅲ〠䰖㖎⃼䢥㰌☹斎槚҉

ˎ 屸⒬㖎⃼崷䋓㟯斎槚䰮⎧䠱₨ℂ投⎳҉

ℬ䛕朰⋶䍵䠱㺕㊼‸榲

ˎ !ℬ䛕䢥㰌䠱⌔ェ朰⋶䍵㟯的屸⋵䮨树斎槚戛⋶儖的䋣ㄹ⌺ㅋ徊梏䢛㯆2n䠱

⃺儛懟姹㑺㛊҉ℬ䛕㥽⁈斎槚0朰⋶仱▵㟯的斎槚▜努㢰柨㙸投⎳䠱朰⋶

䍵䀽的懟冹ⶻ厡䢥䏴あ投⎧䖫栝ㄞ҉

ˎ

!ℬ䛕䢥㰌⌔ェ朰⋶䍵㟯的奏。孿嗪▜努㢰⣕ゐ孿堂㟯悰㡄҉㧦㚇䢥㰌ᾷ䠱

⌲ェ朰⋶䍵䩧尺䋓徊҉

☕户㡄孿

ℬ䛕斎槚㟯的奏。孿嗪▜努㢰崷⣝㶁奏。Ὶㅰ㡄҉嬮柺⃻尟䖫帎皀☕户

㡄孿皁的屸俛ⶼ2⏝3↸ⴁㄾ徊梏҉

Ȏ !▱投►䯞

2͕斎槚戛⋶儖㯆寅!3͕ⶺ䋓⢵!4͕徊梏㯆寅!5͕䋓徊㯆寅!6͕斎槚㕒

炋!7͕ⴶ媊㒴䫧!8͕俛㛫⢵!9͕䋓徊⏨こ!:͕徊梏⏨こ ȏ !ⴶ媊0▃Ᾰ斎槚

ⴶ媊斎槚皀嬸⣃䫧 ȏ – ȩ

҉皁

1

! ▃Ᾰ斎槚䠱⏺ㄹ噸ₒ╷䢥㰌䠱㰌恘噸҉

ˎ

!㢶皀2皁☹皀3皁⌖䯛㝦ゼ▜ₒⴶ媊0▃Ᾰ斎槚⏺噸҉嬮懐⿣斎槚戛⋶

儖ᾭ▹ⴶ媊0▃Ᾰ斎槚噸㟯的屸ℬ䛕㝦㺂皀3皁҉

2

! ⶺ烷斎恘㰅吟㒴䫧☹䢥㰌㰌恘ᾷ䠱㰆吟㒴䫧皀ⴶ媊㒴䫧皁的䋣

ㄹⶴ斎槚㛫懟䢥㰌ⴶ媊投⃺ΐ榳㟯掊㝦▾㝸惶䢡⏝敃佷䏟㴏҉

ˎ

!ⴶ媊斎槚㟯的屸⒬㒶Ᾰ䢥㰌ᾷ䠱河朸斎槚攢҉

ˎ !屸⒬≫㝉ⴶ媊斎槚҉

▃Ᾰ斎槚皀嬸⣃䫧 ȏ – Ȫ

҉皁

㒶⃼䢥㰌ᾷ䠱河朸斎槚攢的憳㟯掊㝦▾㝸惶斎槚䢡厠斎槚河朸的䋣

ㄹ⌺▃Ᾰ斎槚҉

Ȑ !ⴶ媊斎槚戛⋶儖

ェ崝㉕ℬ䛕斎槚戛⋶儖ₒ柺⃻䉘⋶䖫帎的ₒ䩧↊ㄞ≼㢭℠♮店҉

ⶴ斎槚戛⋶儖ᾷ䠱亲侇ⶺ䁃斎槚ᾷ䠱亲侇皀斎槚戛⋶儖㯆寅皁҉

榳㟯掊㝦▾惶⒂戛⋶儖䢡⏝斎槚ᾷ䠱亲侇ⶺ䁃戛⋶儖ᾷ䠱亲炋ΐ

┎⌒⏝⃺҉

ˎ !㴐䩧ⴶ媊斎槚戛⋶儖҉◓⏴的斎槚戛⋶儖▜努㢰〟㚫㑺㛊㛵㥉㏃▜努⎧䖫

⣕䢥䏴Ὶ҉

ˎ !ⴅ㛫㟯的屸ⶴ斎槚戛⋶儖冨懻ℳΐⶴ⌣↿懻ℳ㛫⣕斎槚ᾷ҉ ȑ !崷䋓

㝸惶崷䋓⢵ₒ屬厠䖳㊠䠱䋓徊҉

Ȓ !ⶺ䋓

ℬ䛕厗⒂ⶺ䋓㟯的䢥㰌斎槚㢰厗⒂ⶺ䋓҉

ˎ !┠㟯寚ⵇ䏟厗⒂ⶺ䋓㟯的⬯㥉Ὰⶼㅰ䮨⒂ⶺ䋓⢵的▜努ℬ⌣㝸惶҉▗㢶䜣

䢥㰌寚ⵇ䏟䢡㕒㏸⒂ⶺ䋓㟯的㏺努㏸⒂㝸惶ⶺ䋓⢵的◓⏴▜努ⶻ厡㛲桉҉

皀㥽⁈䢥㰌Ὰ⌤≆䢡㕒㏸⒂ⶺ䋓⑌努҉⬯㥉䢥㰌⌤㢶㴑⑌努的ⶴ⣕䢥㰌ℬ

䛕屗㞻㢥䠱ⶺ䋓䲍䵭Ὶⶺ㴑柽⏣懟姹屗㞻皁

㏸⒂ⶺ䋓㟯的屸⋵ⶴ㉕䠱䢥㰌寚厠㏸⒂ⶺ䋓的⌺憼懻孭㠜䱄䳶㝸惶屬

㜡ⶺ䋓⢵҉

㩆቗⪞

❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇᴋ#ᙸ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌㇫#ᬏシ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⬣ㄠ#ⵓ#㍳

㇏⬣㿤ᝳ#ᚐ㇫#⊃㏿ぇ#ᝬ㰬㉸ㆳ⋓#㉸ㄠẏᴋ#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻㐷⋓#ẓ#

嗰⬣ㄠ#㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#ᙷ㐷#

⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1#

❯#⊃㏿ᴋ#Vrq|# D #㣫Ⓥ⇳+DSV0F#㫣ᢧ㇏#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#┟

ᷯ,ぇ#⬣ㄠẏᴋ#D0␿ㄫ㴯ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ〿⴬ᴿᵛ1#68pp䂌#㣫Ⓥ⇳

ぇᴋ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1

㇫#⊃㏿ᴋ#]HLVV⬣シ#Vrq|#Frusrudwlrq㇫#ᝬṐㆳ⋓#ᚓ⚓㿿ㆳⓧ#

Vrq|#D0␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ〿⴬ᴿᵛ1#㇫#⊃㏿ᴋ#]HLVV⬣

㇏#〻ᜠ㿓#㻓㍷#⚆#㻿㐿#❫㐔#ⵓⴛ㯓ぇ#ᾧ⇳#⭔⬧ẏ〿⴬ᴿᵛ1

▖⮓#⟆#ⷦⱂ▖㩗

ˎ H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳シ#㿟᥏#❯#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#✻⑛㇏#␿ㄫ㴯#〫 ᶈ㮧⏳#⟷㚠㿫#㍳ⵤⵓ゛1#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ぇ#⊃㏿⏳#㐸㊈#⟷㚠㿏⓫#㣫Ⓥ

⇳シ#⊃㏿#┟ệ⏳#Ⰷ⬸ⵓ㬣#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ ⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#㚻⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ゥ᢯#ῃぇᴋ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#⾿㊌ẏ

ᜃ#㈘ㆳⵤⵓ゛1

ˎ ㎃ㆻ#㋧㉿㿗#ῃぇᴋ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#␿ⵤⵓ゛1

㧶ᲂ⟆#▖⮓⪺#៪㩆#ⷦⱂ▖㩗

ˎ #㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿗#᜴ㄧ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟻␣㿓#ᵛ㇃#㾳⬣㜫ぇ⮓#

㟓Ⰳ㿓#4p#ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#ㇳ⟷#⊃㏿2㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#᜴ㄧ#⊃

㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#ᬏ㬷ᬗ# ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ #㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#䃋⓫㇏#┟⮓␣ᙷ#ឈᙸ#ㅻ㣏ぇ⮓#᷋#

〫Ộᜃ#❫ㇳ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㣫Ⓥ⇳㇏#ᬫ㈜#㾃∏ⵓぇ#ᾧ⇳#㝿㊇#᢯㇫⏳#䃌

㇯㿏っ#㍳ⵤⵓ゛1

⌮ᘎ㞢

⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#ㇿ

⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5# ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1

Ȏ #≪㥲Ὧ

4唸⊃㏿#䄻ὓ#㇯ᷨⴛ#5唸㝿㊇#␸#6唸ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#7唸㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨ ⴛ#8唸⊃㏿#㥟㭔㴯#9唸␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ#:唸㎃#␸#;唸㝿㊇#ᛧ␣#ⴛ㥷ㇳ#

<唸ᛧ␣#ⴛ㥷ㇳ ȏ #ᳶ⹲#≪ㄓ2㖲ㄓ#

ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ# ȏ – ȩ #ㄢⵚ1,

1

# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋Ⱞ#᪦⪞ᖯឲ៎1

ˎ #⊃㏿#⿕㔴#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#⟷㚠2㬿㚠㿗#ⲏ#ㇿ⴬ ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#㬿㚠2⟷㚠㿗#ῃぇᴋ#

⚠✌#+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1

2

# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎+Ẳ⮞

㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#

ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1

ˎ #⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#␫␣㏿#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1

ˎ #⊃㏿⏳#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1

ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ# ȏ – Ȫ #ㄢⵚ1,

㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ẞẖ⹲#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#ㄮᵆ#ᳶ⹲ც#ᠾ#ⱞ▫#ᢶ⨮ც⺪#

⨴Ⱞ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℂ៪#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ

㩂⟗⟆⬎1

Ȑ #ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ

㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⬣ㄠ

㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1

ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#⍒ხ△#☊ᇦ#ᳶ⹲ⱂ#⍒ხ△#☊+ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎,ⱞ

⳿ᴖᤂ᢮ᵇ#㩂⟗⟆⬎1#ᳶ⹲ⱂ#⍒ხ△#☊ⱞ#㮮ᧆⱂ#⍒ხ△#ᢶጚ⪺# ⱦ㍂㩊#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#㮮ᧆṦ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖂ

᢮ᵇ#ⴆⱺẖ⪺#ᕦ⮚⟗⟆⬎1

ˎ #⊃㏿#䄻ὓ⏳#ィ⚋⋓#㈜㚠㿏ⵤⵓ゛1#ᡯ≾㐷#⿁ㆻ#᜴ㄧ#⊃㏿#䄻ὓᙷ#ㅇ㿏ᴋ

䄟ᝳ⏳#⚠㿫㿏ᛧᬏ#へ⬸ぇ#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ #❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#ᰊㆳⵤⵓ゛1 ȑ #ⷶ

ㅇ㿏ᴋ#㝿㊇#ᛧ␣⋓#㎃#␸ㆻ#ṃ␣ⵤⵓ゛1

Ȓ #ㇲ⳺#

㈇Ṑ#㝿㊇ㆻ#⬣ㄠ㿏⓫#㣫Ⓥ⇳ᙷ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#㈇Ṑㆳ⋓#⑕㠜ᴿᵛ1

ˎ #㈇Ṑ#㝿㊇㇫#⮛㊌ẏ〫#ㇿ᷋⇳ḻ#▫ⵣ㧋#ㄷ㐸ㇳ#᜴ㄧ#㝿㊇#␸㇫#䄃㉻ẗ#ⲏ#

ㇿ⴬ᴿᵛ1#㣫Ⓥ⇳ᙷ#㐸㊈#ⲏṐ#㝿㊇ㆳ⋓#⮛㊌ẓ#᜴ㄧぇ⑃#㝿㊇#␸ㆻ#ⲏṐ

ㆳ⋓#ṃ␣ⵤⵓ゛1#ᡯ≾㐷#⿁ㆻ#᜴ㄧ#゛㈈Ṑ㇫#⚓⭔㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#

+ㇳ⟷#㣫Ⓥ⇳ぇᴋ#ᵛ㇫⊀㴯#ⲏṐ#㝿㊇#ᢧᴜ㇫#〽⴬ᴿᵛ1#㇫#ᢧᴜ㇫#ㇿᴋ#

㣫Ⓥ⇳㇏#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳㇏#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇ⮓#㝿㊇#㋧㉿#⟷⟻ぇ#㇫≣㿓#㊓㿓#

᝷⊟#⮛⓼㇫#ᬏガᴿᵛ,1 ⲏṐㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠋ᴋ#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳⏳#ⲏṐ#㝿㊇ㆳ⋓#⮛㊌㿏᝗#⡧㶃

㇯᷋#Ὠㆳ⋓#㾳⬣㜫⏳#❫⓫⮓#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ␣ⵤⵓ゛1

嬼㧩

►䯞

皀⤸堌►䯞皁

䳶㛵㝩

35mm 嬼㧩

䋓徊 * 1

皀 mm 皁

斎槚仱⋰₣ 孃孿 * 1

㢭ⶼⶺ

䋓 * 2 皀 m 皁

㢭⫔㛫⫔

↺㜥皀 X 皁

Vario-Sonnar T

DT 16-80mm

F3.5-4.5 ZA

(SAL1680Z)

24-120 10-14 83°-20° 0.35

0.24

* 1 !䢥䜣㝩46nn㧩ゼ䋓徊䠱㜥⇩⅊拺≆BQT.Dⷧⶥㄞ≼㋌㍶⠕䠱▜㖈斎槚㜥䩩䢥㰌冹ⵇ҉

* 2 !㢭ⶼⶺ䋓ⷞ㟜ㄞ≼㋌㍶⠕⏝㑺㛊䐖沁䠱徊梏҉

㢭ⶼ⋶

⢵⇩

䆫⋶斎䢡

ㄾ皀 mm 皁

ⷧⶥ皀㢭⫔䢡ㄾ‡

沅皁皀 mm 皁 f/22-29

ˎ !㴑斎槚≆㢶徊梏侕䩩⠕҉㴑徊梏侕䩩⠕▜坶䛞ℬ䛕㛜㖡㴑䮸〼䠱朰⋶䍵冹戁⏝㢡乫䩧䠱㿙捼皀BEJ皁҉

ˎ !⅊斎槚份㭸Ὰ▹的䋓徊㢰⢍㑺㛊徊梏崷Ⓝ冹㢶㏭Ὰ▹҉䋓徊榽寚斎槚ⶺ䋓⣕䋎柽戍҉

62 亱 72×83

店捼

皀 g 皁

亱 445

㏭◘䐖♮皒斎槚皀2皁҈斎槚⏺噸皀2皁҈斎槚ㄹ噸皀2皁҈斎槚戛⋶儖皀2皁҈斎槚娸皀2皁҈㎽⬄┝⏤㜴₣

寚宵☹嬼㧩㢶㏭崷㢡㟯的㈂Ὰ▓姹⫶◷҉

䏟 Sony Corporation 䠱⛳㯆҉

⌙▥►䯞厴⌙▥䛏♮►䯞⣴䏟ᾷ憝⌙▥Ὸ⛳㯆㏃寨⌷⛳㯆҉

ⷦ⭾#ⴆ⮺ ⱞṮ

+ᾒᡢὯ,

68pp㫿#

᧛ც#ㇲ⳺#

ጢⱞ * 1

+pp,

ᳶ⹲#ዢᷣ0

⫂ẖἦ㞢

⋚#⩟ዪ * 1

㉆♶#ㇲ⳺ *

+p,

2

# ㉆៪#㬿៪

+[,

㉆♶# i0➎㚛

㨮㘚#⺪Ṯ

+pp,

⭢㫿#㍂✂

+㉆៪#⺪Ṯ#俄#

ᙼⱞ,#+pp,

Vario-Sonnar T

DT 16-80mm

F3.5-4.5 ZA

(SAL1680Z)

24-120 10-14 83°-20° 0.35

0.24

f/22-29 62 ⿴ 72×83

* 1

# 68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫#⚆#⡧#⿬ᡷㆷ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏ⵔ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1

* 2

# 㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#ᛧ␣ㇼᴿᵛ1

ⷻᲳ+j,

⿴ 445

ˎ #㇫#⊃㏿ぇᴋ#ᛧ␣#㇯㧋᷋ᙷ#㈜㚠ẏ〫#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ᛧ␣#㇯㧋᷋⏳#⬣ㄠ㿏⓫#㾃∏ⵓ⏳#㜏␣ぇ#㇫ㄠ㿏☷⋓#᷋ㄨ#♯⮯㿓#㊌䃌㿓#㢘㊌+DGL,㇫#ᙷᴜ㿠#ᴿᵛ1

ˎ #⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1

Ṑ➀㻿=#⊃㏿+4,/#⊃㏿#⿕㔴#㤘+4,/#⊃㏿#Ἓ㔴#㤘+4,/#⊃㏿#䄻ὓ+4,/#⊃㏿#㥷㇫ⴛ+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯

ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ㆷ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1

䄃⬣⓼ᝳ#䄃⬣#㊓㻿⓼ㆷ#㿫ᵰ#䄃⬣㇏#⬸㻓#₇ᴋ#Ὠ⋔#⬸㻓ㇼᴿᵛ1

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement