Panasonic KXTU446 Operativne instrukcije

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Panasonic KXTU446 Operativne instrukcije | Manualzz

Uputstvo za upotrebu

Jednostavan mobilni telefon

Oznaka modela

KX-TU446 EX

Hvala vam na kupovini Panasonic proizvoda.

Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga sačuvate radi bududeg informisanja.

Pre prve upotrebe, pogledajte odeljak „Važne informacije” na strani

14.

Priložena oprema

– Adapter za napajanje (oznaka dela TPA-97H050055VW01): 1 kom.

– Punjiva baterija (oznaka dela 514047AR): 1 kom.

– Komplet za razgovor (oznaka dela JYK-E112): 1 kom.

Kontrole

❶ LED svetlo

❷ Sočivo kamere

❸ LED indikator statusa

❹ Promena nivoa zvuka

Promena veličine prikazanih slova.

❺ Ekran

2

Kontrole

❻ Iniciranje poziva/Odgovor na pozive

Levi funkcijski taster (Za izbor funkcije koja je prikazana iznad tastera.)

❼ Navigacioni taster

●  ( ): Otvaranje glavnog menija

●  ( ): Pregled liste kontakata

❽ Taster za pozivanje jednim pritiskom; strana 20

❾ Pozivanje glasovne pošte

❿ Međunarodni poziv

⓫ Prijemnik

⓬ Napajanje/Završavanje poziva

Desni funkcijski taster (Za izbor funkcije koja je prikazana iznad tastera.)

⓭ Taster za kontrolu kamere

⓮ Uključivanje/isključivanje tihog režima. (Pritisnite i držite taster 2 sekunde.)

⓯ Mikrofon

⓰ Prioritetan poziv; strana 36

⓱ Zvučnik

⓲ Uključivanje/isključivanje LED svetla

(Svetlo se automatski isključuje nakon 2 minute.)

⓳ Priključak za komplet za razgovor

⓴ USB priključak (Micro B tipa)

3

Sadržaj

Početak upotrebe

Priprema .................................................. 5

Ekran ....................................................... 8

Uključivanje/isključivanje napajanja ...... 11

Početne postavke .................................. 11

Važne informacije

Za vašu bezbednost ............................... 13

Važna bezbednosna uputstva ................ 15

Za najbolje performanse........................ 16

Druge informacije .................................. 16

Specifična stopa apsorpcije (SAR) .......... 17

Specifikacije ........................................... 18

Osnovne operacije

Pozivanje ............................................... 19

Završavanje poziva ................................ 20

Odgovor na pozive ................................. 21

Dnevnik poziva (Call log) ........................ 21

Usluga glasovne pošte ........................... 22

Unos teksta ............................................ 23

Poruke ................................................... 23

Imenik .................................................... 28

Alarm ..................................................... 31

Nodni režim ........................................... 32

Kalendar/Raspored ................................ 33

Snimanje glasa ....................................... 35

Prioritetan poziv .................................... 36

Funkcije usluge mrežnog poziva ............ 38

Bezbednosne postavke .......................... 40

Kamera .................................................. 41

Program za pregled slika........................ 43

Menadžer fajlova ................................... 44

4

Prilagođavanje vašeg telefona

Lista menija ............................................ 46

Povezivanje na druge uređaje

Upotreba bežične Bluetooth veze .......... 59

Upotreba USB veze ................................ 63

Korisne informacije

Otklanjanje problema ............................ 64

Opšte informacije ................................... 69

Indeks

Indeks ..................................................... 70

Priprema

Unos SIM kartice, microSD kartice i baterije

1 Uklonite poklopac sa telefona.

2 Unesite SIM karticu u ležište tako da kontakti zlatne boje budu usmereni ka dole.

3 Otvorite poklopac ležišta microSD kartice pomeranjem u smeru (

) i zatim ga podignite ( ② ).

4 Unesite microSD karticu tako da kontakti zlatne boje budu usmereni ka dole, zatvorite poklopac ležišta microSD kartice ( ① ), i zatim ga pažljivo pomerite u smeru ( ② ).

5 Unesite bateriju ( ① ) i spustite je u telefon

( ② ), a potom pričvrstite poklopac ( ③ ).

Početak upotrebe

5

Početak upotrebe

Važno:

● Kada uklanjate bateriju, vodite računa o tome da prvo isključite telefon.

● Kako biste izbegli gubitak podataka ili kvar, nemojte da oštetite, da rukujete nepažljivo ili da dovedete kontakte zlatne boje na SIM ili microSD kartici u kratak spoj.

Napomena:

● Koristite isključivo preporučenu bateriju.

● Obrišite krajeve baterije ( , ), SIM kartice i microSD kartice suvom tkaninom.

● Izbegavajte dodirivanje terminala baterije ( , ) ili kontakata na uređaju.

6

Početak upotrebe

Punjenje baterije

 AC adapter ili USB veza

Indikator baterije

Napomena:

● Kada punjenje počne, telefon se oglašava zvučnim signalom

*1

i indikator baterije svetli.

● Kada se baterija potpuno napuni, indikator baterije se isključuje.

● Normalno je da se telefon i AC adapter zagreju tokom punjenja.

*1 Memorisane melodije ovog proizvoda koriste se uz dozvolu © 2014

Copyrights Vision Inc.

7

Početak upotrebe

Ekran

Korišdeni simboli

Snaga signala

R: Roming mreža

E: Telefon je povezan na EDGE mrežu.

G: Telefon je povezan na GPRS mrežu.

Stepen napunjenosti baterije

– : Visok

– : Srednji

– : Nizak

– : Potrebno je punjenje.

Telefon je povezan na računar preko USB priključka.

Poziv nije šifrovan.

*1

Uključen je tihi režim. (strana 3,

57)

Uključena je vibracija. (strana

57)

Uključen je režim za razgovor bez pridržavanja slušalice

(Handsfree). (strana 20)

Isključeno zvono.

Dolazni poziv

Odlazni poziv

Propušten poziv

Uključena je funkcija za isključivanje zvučnog izlaza

(Mute). (strana 20)

8

Odabran je ekvilajzer za kontrolu frekvencije. (strana

20)

Drugi poziv je prebačen na čekanje.

● Kontakt je sačuvan u telefonu.

● Osnovni (root) direktorijum telefona.

● Mobilni telefon je otkriven u

Bluetooth meniju za pretragu.

Kontakt je sačuvan u SIM kartici.

Ime kontakta

Broj mobilnog telefona

Broj kancelarijskog telefona

Broj kudnog telefona

Broj faksa

Odabrani ton zvona.

● Primljena je nova SMS

poruka.

● SMS poruka

(nepročitana/neposlata) je sačuvana u telefonu.

SMS poruka (poslata) je sačuvana u telefonu.

SMS poruka (otvorena) je sačuvana u telefonu.

Početak upotrebe

SMS poruka

(nepročitana/neposlata) je sačuvana na SIM karticu.

SMS poruka (poslata) je sačuvana na SIM karticu.

SMS poruka (otvorena) je sačuvana na SIM karticu.

MMS funkcija je pokrenuta radi slanja ili prijema podataka.

● Primljena je nova MMS poruka.

● MMS poruka je nepročitana ili neposlata.

MMS poruka je pročitana.

MMS poruka nije primljena.

MMS poruka je poslata.

– Datoteka slike

– Datoteka slike je priključena uz MMS poruku.

– Datoteka slike je odabrana za sliku pozivaoca.

Osnovni (root) direktorijum memorijske kartice

– Zvučna datoteka

– Zvučna datoteka je priložena uz MMS poruku.

VCF (vCard) datoteka

Datoteka u drugom formatu

Datoteka u drugom formatu je priložena uz MMS poruku.

Direktorijum

Kao primalac MMS poruke odabran je „To” kontakt.

Kao primalac MMS poruke odabran je „Cc” kontakt.

Kao primalac MMS poruke odabran je „Bcc” kontakt.

Primljena je nova glasovna poruka.

*2

(strana 22)

Alarm je uključen. (strana 31,

33)

Uključen je nodni režim. (strana

32)

Povezan je (opcioni) komplet za razgovor.

– Bluetooth funkcija je uključena. (strana 59)

– Povezan je drugi Bluetooth uređaj.

U Bluetooth meniju za pretragu otkriven je Bluetooth kompatibilan računar.

U Bluetooth meniju za pretragu otkriven je Bluetooth komplet za razgovor.

Bluetooth kablet za razgovor je povezan na telefon.

Bluetooth komplet za razgovor bez pridržavanja slušalice u automobilu otkriven je u

Bluetooth meniju za pretragu.

*1 Kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge u vezi sa dodatnim informacijama.

*2 Samo pretplatnici na uslugu glasovne pošte

9

Početak upotrebe

Funkcijski tasteri

Pozivanje broja za hitne slučajeve.

Vradanje na prethodni ekran.

Prihvatanje trenutnog izbora.

Brisanje broja/znaka.

Otvaranje dnevnika nedavnih poziva.

Iniciranje/odgovor na poziv.

Završavanje poziva.

Izbor funkcije za razgovor bez pridržavanja slušalice.

Otvaranje menija sa opcijama

(Option menu).

Odgovaranje na drugi poziv.

Dozvoljava uređivanje podataka.

Izbor više stavki.

Zaustavljanje alarma.

Aktiviranje funkcije za odlaganje alarma (snooze).

Isključivanje napajanja.

Pauziranje reprodukcije.

Nastavak reprodukcije.

Zaustavljanje snimanja ili reprodukcije.

10

Početak upotrebe

Boja LED indikatora statusa

Boja

Zelena

Stanje

Dolazni poziv

Trepde crveno

Crvena

Trepde crveno

Zelena

Plava

Žuta

Greška prilikom punjenja

Prazna baterija

Tajmer odloženog zvona

Propušten poziv

Propuštena SMS/MMS poruka

Punjenje

Uključivanje/isključivanje napajanja

Pritisnite i držite taster oko 2 sekunde.

● Telefon se oglašava.

*1

*1 Memorisane melodije ovog proizvoda koriste se uz dozvolu © 2014

Copyrights Vision Inc.

Početne postavke

1 : Odaberite željeni jezik.

2 : Odaberite željenu vremensku zonu.

3 Unesite aktuelni datum, mesec i godinu.

4 Unesite aktuelno vreme.

Napomena:

● Ako odaberete jezik koji ne možete da čitate:

Pritisnite . : Odaberite .

: Odaberite željeni jezik.

2 puta 2 puta

11

Početak upotrebe

Veličina prikazanih slova

Pritisnite ili da biste podesili veličinu slova.

Promena tona zvona

Upotreba fabričkog tona zvona

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „General”

3 : „Customize”

4 : „Ringtone”

5 : Odaberite željeni ton zvona.

Upotreba vašeg zvučnog fajla

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „General”

3 : „Customize”

4 : „Ringtone”

5 : „Select from File”

6 : Odaberite željenu memorijsku lokaciju (osnovni direktorijum).

7 : Odaberite željeni direktorijum i/ili datoteku.

Glasovna najava pozvanog broja

Kada uključite ovu funkciju, uređaj najavljuje brojeve prilikom pritiska na tastere. Da biste promenili ovu postavku, pogledajte stranu 57.

12

Važne informacije

Za vašu bezbednost

Pažljivo pročitajte ovaj odeljak pre upotrebe proizvoda kako biste osigurali pravilan i bezbedan rad uređaja. U suprotnom, postoji opasnost od ozbiljne povrede, gubitka života/imovine ili sprovođenja nelegalnog postupka.

UPOZORENJE

Priključak za napajanje

● Koristite samo izvor napajanja koji je označen na proizvodu.

● Nemojte da preopteredujete električnu utičnicu i produžne kablove. To može da dovede do opasnosti od požara ili strujnog udara.

● Unesite AC adapter u električnu utičnicu u potpunosti. U suprotnom, može da dođe do strujnog udara i/ili zagrevanja što može da dovede do požara.

● Redovno uklanjanjte prašinu itd., sa AC adaptera. Isključite adapter iz električne utičnice i očistite ga suvom krpom. Nagomilana prašina može da izazove oštedenje izolacije zbog vlage i drugih uslova, što može da dovede do požara.

● Isključite proizvod iz električne utičnice i izvadite bateriju iz telefona ako primetite da ispušta dim, neobičan miris ili emituje neobičan šum. Ovakvi uslovi mogu da izazovu požar ili strujni udar. Uverite se da uređaj više ne ispušta dim i kontaktirajte ovlašdenog servisera.

● Isključite uređaj iz električne utičnice i nemojte da dodirujete unutrašnjost ako je kudište polomljeno.

● Nikada nemojte da dodirujete priključak mokrim rukama. Tada postoji opasnost od strujnog udara.

● AC adapter je predviđen za upotrebu samo u zatvorenom prostoru.

● Nemojte da koristite priloženi AC adapter uz druge uređaje.

Instalacija

● Proizvod nije otporan na vodu. Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte da izlažete proizvod kiši ili vlazi.

● Čuvajte svu opremu, uključujudi SIM karticu i microSD karticu, van domašaja dece kako biste sprečili dete da ih proguta.

● Ovaj proizvod emituje radio talase i može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

● Nemojte da vučete AC adapter, da ga savijate ili postavljate pod teške predmete.

● Kako biste sprečili ozbiljno oštedenje proizvoda, izbegavajte snažne udarce i grubo rukovanje.

● Kako biste izbegli oštedenje ili kvar proizvoda, nemojte da prepravljate SIM karticu ili microSD karticu, ili da dodirujete kontakte zlatne boje na kartici.

Baterija

● Koristite isključivo preporučenu bateriju.

● Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamenite baterijom pogrešnog tipa. Oslobodite se iskorišdenih baterija u skladu sa informacijama iz uputstva.

● Nemojte da otvarate, bušite, lomite ili bacate bateriju. Ne smete da koristite oštedenu bateriju. U tom slučaju može da dođe do požara, eksplozije, pregrevanja i curenja elektrolita.

● Odmah prekinite sa upotrebom baterije i udaljite je od vatre ako ispušta neobičan miris ili ako iz nje curi elektrolit. Ispušten elektrolit može da izazove požar ili opekotine.

● Nemojte da dodirujete elektrolit ako curi iz baterije. Oslobođen elektrolit može da izazove opekotine ili povrede očiju i kože. Elektrolit može da bude otrovan ako se proguta. Ako dođe do kontakta,

13

Važne informacije

isperite zahvadenu površinu vodom i odmah zatražite medicinsku pomod.

● Budite pažljivi dok rukujete baterijama. Nemojte da dozvolite da provodnici, kao što je prstenje, narukvice ili ključevi dođu u kontakt sa baterijama, u suprotnom može da dođe do kratkog spoja koji de izazvati zagrevanje baterija i/ili provodnika i opekotina.

● Nemojte da koristite ili punite vlažnu bateriju. U tom slučaju može da dođe do požara, eksplozije, pregrevanja i curenja elektrolita.

● Punite isključivo isporučenu ili bateriju predviđenu za upotrebu uz ovaj proizvod u skladu sa uputstvima i ograničenjima navedenim u ovom priručniku.

● Koristite isključivo kompatibilan punjač za punjenje baterije. Nemojte da prepravljate punjač.

Nepoštovanje ovih uputstava može da dovede do toga da baterija nabubri ili eksplodira.

● Nemojte da postavljate provodnike, kao što su novčidi ili ukosnice na kontakte za punjenje. To može da dovede do pregrevanja.

Mere bezbednosti pri upotrebi

● Isključite proizvod iz električne utičnice pre čišdenja. Nemojte da koristite tečna ili sredstva za čišdenje u spreju.

● Nemojte da rastavljate proizvod.

● Nemojte da dozvolite da tečnosti kao što je voda ili strani materijali, kao što su metalni predmeti, odnosno zapaljivi materijali uđu u nosač SIM kartice. To može da dovede do opasnosti od požara, strujnog udara ili kvara.

● Nemojte da ostavljate ovaj proizvod u blizini izvora toplote (kao što su radijatori, štednjaci itd.), na mestu koje je izloženo direktnom sunčevom svetlu ili u automobilu. Pored toga, nemojte da držite uređaj u prostoriji sa temperaturom nižom od 0 °C ili višom od 40 °C.

● Savetujemo vam da ne koristite telefon u avionu. Isključite telefon pre ukrcavanja u avion. Isključite funkciju alarma kako telefon ne bi mogao da se uključi automatski. Upotreba telefona u avionu može da predstavlja opasnost po rad avionskih sistema i da ometa bežičnu komunikaciju. Pored toga, može da bude nelegalna.

● Savetujemo vam da ne koristite ovaj proizvod na mestu gde se vrši pretakanje goriva. Podsedamo korisnike da obrate pažnju na ograničenja za upotrebu radio opreme na mestima za skladištenje goriva, u hemijskim postrojenjima ili na lokacijama na kojima se vrši miniranje.

● Neophodno je da vozači neprekidno imaju punu kontrolu na vozilom. Nemojte da koristite telefon tokom vožnje; pronađite bezbedno mesto da se zaustavite pre razgovora. Nemojte da koristite funkciju spikerfona ako de vam to skrenuti pažnju sa puta. Obavezno se upoznajte sa ograničenjima u vezi sa upotrebom telefona u oblasti u kojoj vozite i uvek ih poštujte.

● Radio signali mogu da utiču na pogrešno instalirane ili neadekvatno zaštidene elektronske sisteme motornih vozila (kao što je sistem za ubrizgavanje goriva, sistem vazdušnih jastuka itd.). Više informacija potražite od proizvođača vašeg vozila ili opreme.

● Visok nivo zvuka preko slušalica ili kompleta za razgovor može da izazove gubitak sluha.

● Kako biste sprečili mogude oštedenje sluha, nemojte da slušate zvuk visokog nivoa duže vreme.

● Nemojte da aktivirate LED svetlo u blizini svojih ili tuđih očiju ili da ga okredete u smeru drugih vozila.

To može da dovede do povreda ili nesreda.

14

Važne informacije

Medicinske napomene

● Kontaktirajte proizvođača personalnog medicinskog uređaja, kao što je pejsmejker ili implantirani defibrilator i saznajte da li je uređaj zaštiden od uticaja spoljašnje radio energije.

● Istraživanje u oblasti bežične tehnologije preporučuje minimalno rastojanje od 15,3 cm između bežičnog uređaja i implantiranog medicinskog uređaja kao što je pejsmejker ili defibrilator kako bi se izbegle mogude smetnje u radu medicinskog uređaja. Ako imate razloga da sumnjate da vaš telefon ometa rad pejsmejkera ili drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejkera ili drugog medicinskog uređaja.

● Isključite telefon u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama ako vas istaknuti propisi na toj lokaciji opominju da to učinite. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu da koriste opremu koja je osetljiva na spoljašnju radio energiju.

Slušni aparati

● Telefon je kompatibilan sa slušnim pomagalima i nosi ocenu koja odgovara M4/T4 rejtingu ANSI

C63.19 postupka testiranja. Trebalo bi da je vedina slušnih pomagala na tržištu kompatibilna sa ovim proizvodom ali se njihova kompatibilnost ne garantuje. Konsultujte doktora ili proizvođača slušnog aparata pre upotrebe tog pomagala uz ovaj proizvod.

OPREZ

Instalacija

● AC adapter se koristi kao glavno sredstvo za isključivanje uređaja sa električne mreže. Vodite računa o tome da električna utičnica bude u blizini uređaja i lako dostupna.

● Preporučujemo vam da čuvate pisanu belešku o svim važnim podacima koje ste sačuvali na telefon ili

SIM karticu kako biste izbegli slučajan gubitak podataka.

Radno okruženje

● Nemojte da odlažete magnetne kartice i slične predmete u blizini telefona. Magnetni podaci na karticama sa gotovinom, kreditnim i telefonskim karticama, disketama itd., mogu da budu obrisani.

● Nemojte da odlažete namagnetisane predmete u blizinu telefona. Snažno magnetno polje može da utiče na rad uređaja.

Važna bezbednosna uputstva

Kada koristite uređaj, obavezno poštujte osnovne mere opreza kako bi se smanjila opasnost od požara, strujnog udara i povrede, kao i sledede:

1. Nemojte da koristite ovaj proizvod u blizini vode. Na primer, nemojte da ga koristite u blizini tuša, umivaonika, sudopere, mašine za pranje veša ili u blizini bazena.

2. Nemojte da koristite telefon dok se puni tokom oluje. Postoji opasnost od električnog udara.

3. Nemojte da koristite telefon za prijavljanje curenja gasa sa na mestu nesrede.

4. Koristite isključivo kabl za napajanje i bateriju koji su navedeni u ovom priručniku. Nemojte da bacate bateriju u vatru. Baterija može da eksplodira. Proverite lokalne propise u vezi sa mogudim specijalnim uputstvima za oslobađanje od ovakvog otpada.

5. Nemojte da nanosite farbu ili da lepite nalepnice na telefon. To može da ometa pravilan rad uređaja.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

15

Važne informacije

Za najbolje performanse

Okruženje

● Proizvod ne treba izlagati dimu, prašini, visokoj temperaturi i vibracijama.

● Kako biste izbegli oštedenje, punite bateriju isključivo pri temperaturi od 5 °C do 35 °C.

Redovno održavanje

● Obrišite spoljašnje površine proizvoda i/ili kontakte za punjenje mekom i suvom krpom.

● Nemojte da koristite benzin, razređivač ili abrazivna sredstva za čišdenje u prahu.

Druge informacije

Napomene o oslobađanju od uređaja, prenosu vlasništva na drugo lice ili vradanju na servis

● Proizvod i SIM kartica mogu da sadrže privatne/poverljive informacije. Radi zaštite vaše privatnosti/poverljivosti podataka, preporučujemo vam da obrišete informacije kao što su kontakti, dnevnici poziva i SMS/MMS poruke iz memorije pre oslobađanja od telefona, prenosa vlasništva ili vradanja proizvoda u servis.

Oslobađanje od stare opreme (Samo za zemlje EU i zemlje u kojima postoji sistem reciklaže)

Ovi simboli ( ① , ② ) na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj dokumentaciji su znak da iskorišdene električne i elektronske proizvode i baterije ne smete da mešate sa običnim otpadom iz domadinstva.

Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom.

Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogudeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje.

Više informacija o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada potražite od predstavnika lokalne vlasti.

U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude napladena kazna u skladu sa lokalnim zakonima.

Za poslovne korisnike u EU

Ako želite da se oslobodite električne i elektronske opreme, molimo vas da kontaktirate prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama.

16

Važne informacije

Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za korisnike van EU

Ovi simboli ( ① , ② ) važe samo u EU. Ako želite da se oslobodite od elektronskog otpada, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili prodavca opreme u vezi sa informacijama o pravilnom postupku oslobađanja.

Napomene za simbol baterije

Ovaj simbol ( ② ) može da bude upotrebljen u kombinaciji sa hemijskim simbolom. U tom slučaju ukazuje na zahteve iznete u direktivi koja se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajudi hemijski element.

Napomene o proceduri za uklanjanje baterije

Uklonite poklopac sa telefona ( ❶ ), podignite bateriju ( ❷ ) i zatim je izvadite ( ❸ ).

Zaštitni znaci

● microSDHC logo je robna marka SD-3C, LLC.

● Bluetooth® oznaka i logotip su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., i Panasonic korporacija ih koristi pod licencom.

● Ostali zaštitni znaci upotrebljeni u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajudih nosilaca prava.

Obaveštenje

● Telefon podržava microSD i microSDHC memorijske kartice. U ovom dokumentu, termin „microSD kartica” koristi se za sve podržane tipove kartica.

Informacije o ekološkom dizajnu

Informacije o ekološkom dizajnu prema regulativi EU (EC) br. 1275/2008 dopunjene su propisom EU broj No. 801/2013.

„ErP Free Web Product Information” dokument dostupan je na slededoj adresi: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Na prethodnoj veb stranici navedeni su saveti i informacije o potrošnji energije u pripremnom umreženom režimu.

Specifična stopa apsorpcije (SAR)

Ovaj model ispunjava međunarodne smernice i zahteve EU u vezi sa izlaganjem radio talasima. Vaš bežični uređaj je predajnik i prijemnik radio talasa. Projektovan je da ne prekorači ograničenja za izlaganje radio talasima, preporučena međunarodnim smernicama. Ove smernice razvijene su od strane nezavisne naučne organizacije ICNIRP i odnose se na bezbedne margine, projektovane da obezbede zaštitu svim licima, nezavisno od uzrasta i zdravstvenog stanja.

17

Važne informacije zaštitu svim licima, nezavisno od uzrasta i zdravstvenog stanja#. Pored toga, ove smernice predstavljaju osnovu međunarodnih propisa i standarda o izlaganju zračenju radio energije.

Smernice koriste jedinicu mere pod nazivom „Specifična stopa apsorpcije” (Specific Absorption Rate ili

SAR). Granična SAR vrednost za bežične uređaje je 2 W/kg.

Najviša SAR vrednost za ovaj uređaj testirana u nivou glave bila je: 0,216 W/kg

Najviša SAR vrednost za ovaj uređaj testirana u nivou tela bila je: 1,767 W/kg

*1

Kako se SAR vrednost meri pri najvišoj snazi prenosa, stvarna vrednost za ovaj uređaj obično de biti ispod navedenih vrednosti. Razlog tome su automatske promene snage uređaja kako bi se obezbedilo da uređaj koristi minimalan potreban nivo snage signala za komunikaciju sa mrežom.

ICNIRP (http://www.icnirp.org)

*1 Ovaj uređaj testiran za tipičnu upotrebu uz nošenje u blizini tela pri čemu se poleđina telefona nalazila na rastojanju od 0,5 cm od tela.

Specifikacije

● Standard:

Dvostuki opseg GSM 900/1800 MHz

Bluetooth verzija 3.0, Klasa 2

USB verzija 1.1

● Ekran : TFT ekran u boji dijagonale 2,4 inča

● Izvor napajanja :

100-240 V AC, 50/60 Hz

● Potrošnja energije (prilikom punjenja) :

Pripremni režim: oko 0,3 W

Maksimalno: oko 4,0 W

(QQVGA: 240 x 320 piksela)

Kamera : 0,08 MP

Opseg frekvencija

GSM900

:

880–915 MHz

925–960 MHz

GSM1800 1710–1785 MHz

1805–1880 MHz

Bluetooth: 2,402-2,48 GHz

● Snaga radio talasa :

GSM 900: 2 W (maks.),

GSM 1800: 1 W (maks.)

Bluetooth: 2,5 mW (maks.)

● Uslovi pri upotrebi/punjenju :

Pri upotrebi: 0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relativna vlažnost vazduha (suvo)

Pri punjenju: 5 °C – 35 °C

● Baterija :

Litijum-jonska 3,7 V/1000 mAh

● Performanse baterije (u opremi)

Vreme razgovora: oko 5,0 sati

*1

:

U pripremnom režimu: oko 600 sati

*1, 2

● Antena :

Interna

● Tip SIM kartice :

1.8 V/3 V

● Tip memorijske kartice : microSD, microSDHC do 32 GB (nije u opremi)

*1 Radno vreme zavisi od okruženja u kome se uređaj koristi, starosti baterije i uslova. Vrednosti su izračunate prema GSMA TS.09 standardu.

*2 Indikator dolaznog poziva i indikator poruke trepdu kada postoji propušten poziv ili po prijemu nove poruke. Rad uređaja u pripremnom režimu bide skraden kada ostavite indikator da trepde.

18

Osnovne operacije

Pozivanje

1 Unesite telefonski broj (maksimalno 40 cifara).

2 Pritisnite da pozovete.

Napomena:

● Da biste prešli u režim za razgovor bez pridržavanja slušalice:

: „ Handsfree On ” .

● Da biste sproveli međunarodni poziv, pritisnite i držite sve dok se ne prikaže „+” indikator (međunarodni prefiks).

● Da unesete pauzu (3 sekunde po pauzi), pritisnite i držite sve dok se ne prikaže „ p ” indikator.

Pozivanje na osnovu dnevnika poziva (call log)

1 Pritisnite da biste prikazali dnevnik poziva u pripremnom režimu.

2 : Odaberite željenog sagovornika.

Sprovođenje poziva preko imenika (phonebook)

Da memorišete kontakt

1 Pritisnite u pripremnom režimu.

2 : Odaberite željeni kontakt.

Napomena:

● Da biste promenili jezik za pretragu:

: Odaberite željeni jezik.

● Pritisnite taster za pozivanje ([ 0 ] do [ 9 +) više puta da biste prikazali kontakt koji odgovara tom tasteru.

19

Osnovne operacije

Pozivanje uz pomod tastera za poziv jednim pritiskom (one touch dial key)

Da biste dodelili kontakt tasteru za pozivanje jednim pritiskom, pogledajte stranu 30.

1 Pritisnite i držite željeni taster za pozivanje jednim pritiskom (* I ] do

[ III ]).

Pozivanje uz pomod tastera za brz poziv (speed dial key)

Da biste dodelili kontakt tasteru za brz poziv, pogledajte stranu 30.

1 Pritisnite i držite željeni taster za brz poziv ([ 2 ] do [ 9 ]).

Opcije poziva

Pritiskom na taster , pozivate sledede funkcije:

– „ Hold”/„Retrieve

– „ Handsfree

– „ Equalizer ”

– „ Mute On ”/„ Mute Off ”

On ”/„ Handsfree Off ”

– „ Phonebook ”

– „ Call Log ”

– „ Messages ”

Završavanje poziva

1 Pritisnite taster da završite poziv.

20

Osnovne operacije

Odgovor na pozive

Kada uređaj primi poziv, indikator dolaznog poziva trepde brzo (strana

11).

1 Pritisnite da odgovorite.

Napomena:

● Da odgovorite na poziv otvaranjem telefona, pogledajte stranu 51.

● Da odbijete poziv, pritisnite .

Propušteni pozivi

„ Missed Call ” poruka i broj propuštenih poziva prikazuju se na ekranu. Možete da pogledate dnevnik propuštenih poziva pritiskom na

kada je indikator prikazan.

Dnevnik poziva (Call log)

Informacije o dolaznim, odlaznim i propuštenim pozivima čuvaju se u dnevniku poziva (maksimalno po 10 poziva svake kategorije).

Napomena:

● „ Unknown Number ”: Informacije o pozivaocu nisu mogla da budu primljene.

● „ Withheld ”: Pozivalac je zatražio da se njegov broj telefona ne šalje.

21

Osnovne operacije

Opcije dnevnika poziva

Pritisnite . : Odaberite .

: Odaberite listu dnevnika poziva.

Odaberite pojedinačan zapis iz dnevnika poziva.

– „

– „

– „

Call ”

Send SMS

Send MMS

: „ Call Log ”

:

– „ Add Phonebook ”

– „ Use Number ”

– „ Delete ”

:

Usluga glasovne pošte

Kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge u vezi sa detaljnim informacijama. Prvo morate da se uverite da je tačan pristupni broj za uslugu glasovne pošte memorisan.

Memorisanje pristupnog broja za glasovnu poštu

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „ Settings ”

3 : „ SMS ”

4 : „ Voicemail ”

5 : „ Edit ”

6 Unesite pristupni broj za glasovnu poštu.

Slušanje poruka glasovne pošte

1 Pritisnite i držite dok je uređaj u pripremnom režimu.

22

Osnovne operacije

Unos teksta

Svakom tasteru dodeljeno je više znakova. Znakovi dodeljeni tasteru prikazuju se kada pritisnete taj taster.

– Pritisnite da biste pomerili kursor desno ili levo.

– Pritisnite i držite da biste pomerili kursor gore ili dole.

– Pritisnite da biste obrisali znak ili broj levo od kursora.

– Da unesete prazno slovno mesto, pritisnite stavku u listi simbola.

ili odaberite „ ”

– Pritisnite (A→a) da biste promenili režim za unos slova. Na primer, mala slova (abc/αβγ), automatska promena (Abc/Αβγ), velika slova

(ABC/ΑΒΓ) i režim za unos brojeva (123).

– Da biste odabrali simbol:

: Odaberite željeni simbol.

– Da biste promenili jezik unosa:

: „ Input Language ”

Odaberite željeni jezik za unos teksta.

Poruke

● SMS (Short Message Service):

Možete da šaljete i primate tekstualne poruke.

● MMS (Multimedia Messaging Service):

23

Osnovne operacije

Ako ste pretpladeni na mrežnu uslugu koja podržava ovu funkciju, možete da šaljete poruke koje sadrže slike, zvuk ili liste kontakata.

Napomena:

● Više informacija o dostupnosti ovih usluga zatražite od mrežnog operatera/pružaoca usluge.

Kreiranje i slanje SMS poruke

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „ Create Message ”

3 : „ SMS ”

4 Unesite poruku (str. 23).

5 : „ Send to ”

6 Unesite broj telefona.

Ručno

Lista kontakata

: „ Manual Input ”

Unesite odredišni broj telefona.

: „ Add from List ”

: Odaberite željeni kontakt.

7

Napomena:

: „ Send ”

● Ako vaša SMS poruka sadrži preko 160 znakova (70 znakova u zavisnosti od tipa znakova), smatra se dugačkom porukom. Možete da primate ili šaljete dugačke poruke sa do 1224 ili 536 znakova u zavisnosti od tipa znakova. Vaš mrežni operater/pružalac usluge dugačke poruke može da tretira drugačije u odnosu na druge SMS poruke. Kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge u vezi sa detaljnim informacijama.

24

Osnovne operacije

● Ne možete da šaljete ili primate SMS poruke koje sadrže slike, zvuk ili liste kontakata.

Kreiranje i slanje MMS poruke

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „ Create Message ”

3 : „ MMS ”

4 Unesite poruku (str. 23).

Dodavanje datoteke slike

Dodavanje zvučne datoteke

Dodavanje fajla kao priloga

1 : „ Add Picture ”

2 „ My Picture ”

1 : „ Add Sound ”

2 „ My Sound ”

1 : „ Advanced ”

2 : „ Insert Att.

25

Osnovne operacije

5 : Odaberite željenu memorijsku lokaciju (osnovni direktorijum).

6 : Odaberite željeni direktorijum i/ili datoteku.

7

23).

: „Add Subject” Unesite temu (strana

8 : „Save”

9 : Odaberite „Preview MMS” opciju da biste proverili

10 sadržaj. Nakon provere, pritisnite .

: „Send to”

11 Unesite broj telefona.

Ručno

Lista kontakata

: „Manual Input”

Unesite odredišni broj telefona ili imejl adresu.

: „Add from List”

: Odaberite željeni kontakt.

12 Odaberite željenog primaoca da biste promenili njegov atribut u Cc ili Bcc ako je potrebno.

: Odaberite željenog primaoca da biste promenili njegov atribut.

: Odaberite „Change to Cc” ili „Change to

Bcc” .

13

Napomena:

: „Send”

● Pritisnite ili više puta da biste prikazali kompletnu poruku i prilog tokom pregleda.

26

Osnovne operacije

Čitanje primljene poruke

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Inbox”

3 : Odaberite poruku.

Odgovor na poruku

1 Dok čitate poruku, pritisnite .

2 : Odaberite „Reply by SMS” ili „Reply by MMS” .

3 Da biste odgovorili na poruku.

SMS porukom Nastavite od koraka 4 procedure „Kreiranje i slanje

SMS poruke” sa strane 24.

MMS porukom Nastavite od koraka 4 procedure „Kreiranje i slanje

MMS poruke” sa strane 25.

27

Osnovne operacije

Opcije vezane za poruke

Pritisnite . : Odaberite . : Odaberite željeno polje.

– „Reply by SMS”

– „Reply by MMS”

– „Call Sender”

– „Forward Message”

– „Add Phonebook”

: Odaberite poruku.

– „Delete”

– „Extract Number”

– „Edit Message”

– „Resend”

:

● Ako je odabrana MMS poruka, dostupne su i sledede opcije.

– „View”

– „Reply to All”

– „Cancel Send”

– „Copy to Phone”/„Copy to SD Card”

– „Message Status”

– „Save Objects”

– „Move to Phone”/„Move to SD Card”

– „Detail”

Imenik

Možete da memorišete kontakte na telefon (do 200 kontakata) ili SIM karticu.

Možete da prilagodite ton zvona i sliku dodeljenu svakom kontaktu.

28

Osnovne operacije

Kreiranje kontakata

1 Pritisnite . : Odaberite

2 : „ Add New Contact ”

3 : „ Name ”

4 Unesite ime druge strane (strana 23).

5 : „ Save ”

6 : „Phone num. 1 ”

7 Unesite telefonski broj druge strane.

8 : Odaberite ikonu ako je potrebno.

9 Ako želite da prilagodite ton zvona i dodeljenu sliku.

Ton zvona 1 : „ General ”

2 : Odaberite željeni ton zvona.

Dodeljivanje slike

1 : „ Caller Picture ”

2 : Odaberite željenu memorijsku lokaciju

(osnovni direktorijum).

3 : Odaberite željeni direktorijum i/ili datoteku.

10 Pritisnite da biste potvrdili postavku.

11 : „ Save ”

Napomena:

● Ako želite da koristite neki od vaših zvučnih fajlova kao ton zvona za određeni kontakt, nastavite od koraka 5 procedure „Upotreba vašeg zvučnog fajla” sa strane 12.

29

Osnovne operacije

Dodeljivanje kontakta tasteru za pozivanje jednim pritiskom

1 Pritisnite . : Odaberite

2 : „One Touch Dial”

3 : Odaberite broj željenog tastera za pozivanje jednim pritiskom.

4 : „Add from List”

5 : Odaberite željeni kontakt.

Dodeljivanje kontakta tasteru za brzo pozivanje

1 Pritisnite . : Odaberite

2 : „Speed Dial”

3 : Odaberite broj željenog tastera za pozivanje.

4 : „Add from List”

5 : Odaberite željeni kontakt.

Opcije liste kontakata

Pritisnite . : Odaberite :

„Contacts”

– „Call”

– „Detail”

– „Edit”

– „Create Message”

– „Use Number”

: Odaberite kontakt. :

– „Add New Contact”

– „Send vCard”

– „Copy”

– „Delete”

– „Search Letter”

30

Osnovne operacije

Alarm

1 Pritisnite .

2 : „Alarm”

: Odaberite .

3 : Odaberite alarm.

4 : „Settings”

5 Podesite željeno vreme.

6 : Odaberite željenu opciju alarma.

Jednom Alarm se oglašava jednom u podešeno vreme.

1

Nedeljno Alarm se oglašava jednom nedeljno u podešeno vreme.

1 : Odaberite željeni dan u nedelji.

2 : „Save”

7 Unesite/uredite tekstualnu poruku ako je potrebno (strana 23).

8 : „Save”

9 : Odaberite željeni zvuk alarma.

Napomena:

● Možete da programirate ukupno 5 različitih termina alarma.

● Alarm se oglašava 30 sekundi u odabrano vreme.

● Dok se alarm oglašava, prikazuje se tekstualna poruka.

● Pritisnite da zaustavite alarm u potpunosti.

● Pritisnite da zaustavite zvuk i aktivirate funkciju za odlaganje alarma (snooze).

● Ova funkcija de ponoviti alarm 3 puta u intervalima od 5 minuta.

31

Osnovne operacije

● Telefon se automatski uključuje i alarm se oglašava iako je telefon isključen.

● Telefon de vibrirati kada je aktivan tihi režim.

Nodni režim

Ova funkcija sprečava oglašavanje telefona zvonom kada ne želite da vam neko smeta.

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Phone Settings”

3 : „Clock Settings”

4 : „Night Mode”

5 : „On”

6 Unesite željeno početno vreme.

7 Unesite željeno završno vreme.

8 : Odaberite željeni period odlaganja zvona.

Napomena:

● Ako odaberete „No Ringing” , telefon se nikada nede oglašavati tokom nodnog režima.

● Ako podesite odlaganje zvona, telefon počinje da zvoni nakon što protekne odabrani vremenski period.

● Ako ste podesili alarm, alarm de se oglasiti iako je nodni režim uključen.

32

Osnovne operacije

Kalendar/Raspored

Kreiranje nove stavke rasporeda

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Calendar”

3 : Odaberite željeni datum.

Određeni datum

1 : „Go to Date”

2 Unesite željeni datum, mesec i godinu.

4

5

: „Schedule”

: „Create”

6 Uredite datum ako je potrebno.

7 Podesite željeno vreme.

8 Unesite tekstualnu poruku (strana 23).

9 : „Save”

10 : „On”

11 : Odaberite željeni zvuk alarma.

12

Napomena:

● Možete da memorišete do 100 stavki u raspored (maksimalno 10 stavki po danu).

● Ako podesite alarm za stavku u rasporedu, alarm se oglašava tokom 30 sekundi i tekstualna poruka se prikazuje u podešeno vreme.

● Pritisnite da zaustavite alarm u potpunosti.

● Pritisnite da zaustavite zvuk i aktivirate funkciju za odlaganje alarma (snooze).

● Telefon se automatski uključuje i alarm se oglašava iako je telefon isključen.

33

Osnovne operacije

Pregled/uređivanje/brisanje stavke iz rasporeda

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Calendar”

3 : Odaberite željeni datum.

4 : „Schedule”

5 : Odaberite željenu stavku iz rasporeda.

6 Odaberite željenu funkciju.

Detalj

Uređivanje

Brisanje

: „Detail”

: „Delete”

: „Edit” Nastavite od koraka 6 procedure „Kreiranje nove stavke rasporeda” sa strane 33.

: „Yes”

Brisanje svih stavki rasporeda

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Calendar”

3 : „Delete All Items”

4 : Odaberite „All until Today” ili „All Items” .

5 : „Yes”

34

Osnovne operacije

Snimanje glasa

Snimanje vaše glasovne poruke/zvučnog zapisa

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Voice Recorder”

3 : „Record”

4 Pritisnite da zaustavite snimanje.

Napomena:

● Možete da snimite do 20 zvučnih fajlova.

● Snimljeni fajlovi čuvaju se u „Audio” direktorijumu telefona.

Slušanje snimljenih glasovnih poruka/zvučnih zapisa

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Voice Recorder”

3 : „List”

4 : Odaberite željenu stavku iz liste.

5 : „Play”

Brisanje glasovne poruke/zvučnog zapisa

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Voice Recorder”

3 : „List”

4 : Odaberite željenu stavku iz liste.

5 : Odaberite „Delete” ili „Delete All” .

6 : „Yes”

35

Osnovne operacije

Prioritetan poziv

Ova funkcija dozvoljava vam da zatražite pomod od registrovanog lica slanjem SMS poruke ili i pozivanjem uz pomod tastera (na poleđini telefona).

Napomena:

● Memorišite telefonske brojeve (maksimalno 5 brojeva) u listu prema željenom redosledu prioriteta.

● taster možete da aktivirate kada je telefon zatvoren.

● Ako želite da isključite zvučni signal, pogledajte stranu 50.

Procedura prioritetnog poziva

1 Pritisnite i držite taster 3 sekunde ili ga pritisnite tri puta dok je uređaj u pripremnom režimu.

2 Telefon vam šalje memorisanu SMS poruku (strana 38).

3 Telefon poziva prvu osobu iz liste. Funkcija za razgovor bez pridržavanja slušalice se uključuje. na poziv je odgovoreno ● možete da počnete razgovor.

– Druga strana je zauzeta

– Poziv je odbijen

– Druga strana ne odgovara 20 sekundi

● Telefon automatski poziva slededu osobu.

● Telefon nastavlja da šalje SMS poruke i poziva brojeve iz liste do maksimalno 2 puta.

Važno:

● Kada uređaj za odgovor na pozive ili funkcija glasovne pošte odgovori na poziv:

Kada se snimanje završi, telefon automatski poziva slededu osobu.

36

Osnovne operacije

Napomena:

● Možete da zaustavite niz za pozivanje priroritetnih poziva pritiskom na

tokom pozivanja.

Memorisanje broja za prioritetan poziv

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Call Settings”

3 : „Priority Call”

4 : „Call Number”

5 : Odaberite željenu poziciju u listi brojeva za poziv.

6 Unesite broj za poziv.

Ručno 1 : „Manual Input”

2 Unesite ime druge strane (strana 23).

3 : „Save”

4 Unesite telefonski broj druge strane.

Lista kontakata

: „Add from List” željeni kontakt.

: Odaberite

Napomena:

● Ne preporučujemo vam da memorišete brojeve javnih službi, kao što su policija, spasilačke službe ili vatrogasci.

37

Osnovne operacije

Čuvanje SMS poruke

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Call Settings”

3 : „Priority Call”

4 : „Message”

5 Unesite poruku (str. 23).

6 : „Save”

Napomena:

● Uverite se da je broj centra za SMS poruke memorisan (strana 46).

Funkcije usluge mrežnog poziva

Kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge u vezi sa detaljima i informacijama o dostupnosti usluga u vašoj oblasti.

Zadržavanje poziva (Hold)

1 Pritisnite taster tokom razgovora.

2 : „Hold”

3 Da oslobodite zadržan poziv, pritisnite . : „Retrieve”

Poziv na čekanju (Call waiting)

1 Pritisnite da biste odgovorili na drugi poziv.

Napomena:

● Ako želite da primite drugi poziv uz prikaz informacija o drugom pozivaocu, aktivirajte funkciju poziva na čekanju (strana 51).

38

Osnovne operacije

● Prvi poziv se prekida ako pritisnete dok primate drugi poziv.

● Pređite između poziva pritiskom na . : „Swap”

Konferencijski poziv (Conference call)

1 Povežite drugi poziv.

2 : „Merge”

3 Odaberite željenu funkciju.

Deljenje poziva

Prekid poziva

Završavanje konferencijskog poziva

1 : Odaberite željenog sagovornika.

2 : „Split”

: Odaberite željenog sagovornika.

: „Release Conf.”

39

Osnovne operacije

Bezbednosne postavke

PIN kôd

PIN1/PIN2 kodovi štite vaše SIM karticu od neovlašdene upotrebe.

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Security”

3 : „PIN1 Request”

4 : Odaberite željenu postavku.

5 Unesite aktuelni PIN1 kôd (4 do 8 cifara).

Važno:

● Kada je prikazan zahtev za PIN1 kodom, morate da unesete PIN1 kôd svaki put kada uključite telefon.

● Ako unesete pogrešan PIN1/PIN2 kôd 3 puta, SIM kartica se zaključava. Unesite 8-cifreni PUK1 kôd za PIN1 ili 8-cifreni PUK2 kôd za

PIN2 da biste otključali karticu.

● Ako unesete pogrešan PUK1/PUK2 kôd 10 puta, kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge u vezi sa dodatnim informacijama.

● PIN/PUK brojeve izdaje vaš mrežni operater/pružalac usluge.

Napomena:

● PIN1 zahtev ne može da bude postavljen na „Off” uz neke tipove

SIM kartica.

● Ako želite da promenite PIN kôd, pogledajte stranu 55.

40

Osnovne operacije

Kôd telefona

Kôd telefona štiti telefon od neovlašdene upotrebe.

1 Pritisnite .

2 : „Security”

: Odaberite .

3 : „Phone Code Request”

4 : Odaberite željenu postavku.

5 Unesite aktuelni 4-cifreni kôd telefona (uobičajeno: „0000”).

Važno:

● Kada je prikazan zahtev za kodom telefona, ovaj kôd morate da unesete svaki put kada uključite telefon.

● Telefon se automatski isključuje ako unesete pogrešan kôd telefona 3 puta. Ako zaboravite kôd telefona, kontaktirajte ovlašdeni servis.

Napomena:

● Ako želite da promenite kôd telefona, pogledajte stranu 55.

Kamera

Snimanje slike

● Preporučujemo vam upotrebu microSD kartice.

1 Pritisnite u pripremnom režimu.

41

Osnovne operacije

2 Pritisnite da biste snimili sliku.

● Uključeno svetlo

● Isključeno svetlo

● Uvedanje

● Umanjenje

Pritisnite

(strana 3).

da biste uključili ili isključili svetlo

Pritisnite i držite ili .

Podešavanje ekspozicije

(osvetljenost).

Pritisnite ili .

Sledede opcije dostupne su 5 sekundi nakon snimanja slike.

(Pritiskom na )

Slanje

Brisanje

: „Send”

: „Delete”

Napomena:

● Telefon može da snimi slike i da ih sačuva u „Photos” direktorijumu odabrane memorijske lokacije (strana 43). Više informacija o postavkama kamere potražite na strani 52.

● Kada zatvorite telefon dok ga koristite u režimu kamere, režim kamere se završava i telefon se vrada u pripremni režim.

● Ako se na sočivu formiraju linije, slike mogu da postanu mutne. U ovom slučaju, obrišite sočivo mekom, suvom tkaninom.

42

Osnovne operacije

Opcije kamere

Pritiskom na taster , pozivate sledede funkcije:

– „Image Viewer”

– „Camera Settings”

– „Image Settings”

– „White Balance”

– „Scene Mode”

– „Effect Settings”

– „Storage”

– „Restore Default”

Program za pregled slika

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 Pritisnite ili .da biste odabrali željenu datoteku.

3 : „View” o Da pogledate slededu sliku. o Da pogledate prethodnu sliku

3

Napomena:

Rotiranje slike za 90° u smeru kretanja kazaljke.

● Broj fajla i dostupni funkcijski tasteri prikazuju se 5 sekundi nakon što se slika javi na ekranu. Da biste ih prikazali ponovo, pritisnite bilo koji taster za pozivanje.

● Nedete modi da promenite veličinu nekih slika.

43

Osnovne operacije

Opcije funkcije za pregled slika

Pritisnite . : Odaberite .

:

– „View”

– „Image Information”

– „Browser Style”

– „Send”

: Odaberite sliku.

– „Use as”

– „Rename”

– „Delete”

– „Delete All Files”

Menadžer fajlova

Otvaranje foldera ili fajla u memoriji

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „File Manager”

3 : Odaberite željenu memorijsku lokaciju (osnovni direktorijum).

4 : „Open”

5 : Odaberite željeni direktorijum i/ili datoteku.

Opcije direktorijuma

– „Open”

– „New Folder”

– „Rename”

– „Delete”

– „Sort by”

44

Osnovne operacije

Opcije datoteke

– „View”

– „Image Information”

– „Play”

– „Send”

– „Use as”

– „New Folder”

– „Rename”

Napomena:

– „Delete”

– „Sort by”

– „Copy”

– „Move”

– „Delete All” Files

– „Detail”

● Ako pogledate sačuvane datoteke nakon brisanja datoteka, datoteke možda nede biti sortirane pravilno.

45

Prilagođavanje vašeg telefona

Lista menija

Napomena:

● U narednoj tabeli, < > označava uobičajene postavke.

„ Messages ” meniji

Pritisnite .

Podmeni 1

Create

Message

Inbox

Draftbox

Outbox

Sentbox

Delete All

Settings

: Odaberite

Podmeni 2

SMS

MMS

SMS

.

Podmeni 3

Service

Centre

Validity

Period *1

Podmeni 4

Voicemail

Call Voicemail

Edit strana

24

25

27

22

22

46

Podmeni 1

Settings

Podmeni 2

SMS

MMS

Prilagođavanje vašeg telefona

Podmeni 3

Status

Report *2

<Off>

Reply Path *3

<On>

Memory

Status

Storage

Media

Save sent

SMS

<On>

Data

Account *4

Common

Settings

Podmeni 4

Compose

– Slide Time

<5>

– Creation Mode

<Free>

– Auto

Signature

<Off>

– Signature strana

47

Prilagođavanje vašeg telefona

Podmeni 1 Podmeni 2

Settings MMS

Podmeni 3

Common

Settings

Podmeni 4

– Delivery Report

<Off>

– Read Report

<Off>

– Priority

<Medium>

– Delivery Time

<Immediate>

– Send and Save

<On> strana

Retrieval

– Home Network

<Immediate>

– Roaming

<As Home>

– Filters

– Anonymous

<Allow>

– Advertisement

<Allow>

– Read Report

<On Request>

– Delivery Report

<On>

Storage

Memory Status

48

Prilagođavanje vašeg telefona

*1 Odaberite vremenski period nakon koga de servisni centar pokušati da ponovo pošalje

SMS poruku ako nije isporučena.

*2 Primite izveštaj o statusu kako biste saznali da li su SMS poruke koje ste poslali uspešno isporučene.

*3 SMS poruke su možda poslate preko drugog broja centra za poruke kada je ova funkcija uključena.

*4 Ove postavke su potrebne kako biste koristili MMS funkciju za prijem podataka preko mreže. Konfigurišite ove postavke po potrebi pre slanja ili prijema MMS podataka.

„ Phonebook ” meniji

Pritisnite . : Odaberite

Podmeni 1 Podmeni 2

Contacts –

Add New Contact –

Speed Dial –

One Touch Dial –

My Number –

Memory Manager Storage Media

<Phone>

Memory Status

Copy All

Delete All

FDN

Phonebook *1

< Off >

(zavisi od SIM kartice)

Podmeni 3

– strana

29

29

30

30

49

Prilagođavanje vašeg telefona

Podmeni 1

Service Dial *2

(zavisi od SIM kartice)

Podmeni 2

Podmeni 3

– strana

*1 Aktivirajte ili deaktivirajte FDN (Fixed Dialling Number - fiksni broj za poziv) funkciju.

Kada je ova funkcija aktivirana, samo telefonski brojevi koji su memorisani u FDN listu mogu da se prikazuju, pozivaju, da im se šalju ili sa njih primaju poruke. PIN2 kôd je potreban svaki put kada pristupite FDN imeniku.

*2 Pristup specijalim uslugama vašeg mrežnog operatera/pružaoca usluge (kao što su korisnička podrška, pozivanje hitnih službi, itd.) ako je SDN (Service Dialling Number - broj za servisne pozive) uključen na vašoj SIM kartici.

„ Call Menu ” meniji

Pritisnite . : Odaberite .

Podmeni 1

Call Log

Call Settings

Podmeni 2

Incoming Call

Outgoing Call

Missed Call

Delete All

Priority Call

Podmeni 3

Call Number

Poruka

Buzzer <On> strana

21

38

39

50

Prilagođavanje vašeg telefona

Podmeni 1 Podmeni 2

Call Waiting

Call Divert *1

Podmeni 3

Outgoing Barring strana

39

Call Barring *2 Incoming Barring

Barring Password

Call Settings Show My ID *3

<Network Set>

Auto Redial *4

<Off>

Any Key <Off> –

Answer Mode Open to Talk

<Off>

*1 Preusmeravanje poziva možda nede raditi ako je aktivirana funkcija za zabranu poziva.

*2 Zabrana poziva možda nede raditi ako je aktivirana funkcija za preusmeravanje poziva.

Ako tri puta unesete pogrešnu lozinku za zabranu poziva, lozinka postaje nevažeda.

Kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge. Lozinku za zabranu poziva izdaje mrežni operater/pružalac usluge.

*3 Kada postavite ovu stavku na „ Hide ID ”, možda nedete modi da sprovodite pozive u zavisnosti od mreže.

*4 Kada je ova funkcija uključena („On”), telefon automatski ponovo poziva broj više puta pri određenim uslovima (nema odgovora, linija druge strane je angažovana, itd.). Da biste zaustavili automatsko ponovo pozivanje tokom ponovnog pozivanja, pritisnite

.

51

Prilagođavanje vašeg telefona

„ Camera ” meniji

Pritisnite .

Podmeni 1

Image Viewer

Camera Settings

Image Settings

: Odaberite .

Podmeni 2

Shutter Sound

<Sound 1>

EV ( Exposure Value )

<EV 0>

Contrast

<Medium>

Delay Timer

<Off>

Image Size

<Wallpaper

(240x320)>

Image Quality

<Normal>

White Balance

<Auto>

Scene Mode

<Auto>

Effect Settings

<Normal>

Storage <Phone>

Restore Default

Podmeni 3

– strana

43

43

43

43

43

43

43

43

52

„ Image Viewer ” meniji

Pritisnite .

Podmeni 1

View

Image

Information

Browser Style

<Matrix Style>

: Odaberite

.

Podmeni 2

Send

As MMS

Via Bluetooth

Use as

Wallpaper

Caller Picture

Rename

Delete

Delete All Files

Prilagođavanje vašeg telefona

: Odaberite sliku.

Podmeni 3

– strana

44

44

44

44

44

44

44

44

53

Prilagođavanje vašeg telefona

„ Settings ” meniji

Pritisnite .

Podmeni 1

: Odaberite .

Podmeni 2

Phone Settings

Clock Settings

Display

Language <Auto> *2

Podmeni 3

Time Zone strana

Date & Time –

Format Settings

– Date Format

<D/M/Y>

– Time Format

<24 hours>

Night Mode <Off> 32

Summer Time

<Off>

Brightness

<Level 3>

Wallpaper *1

– System <Off>

– User Defined

Background

<Black>

Clock Display

<On>

Font Size

<Middle>

12

– –

54

Prilagođavanje vašeg telefona

Podmeni 1

Network

Podmeni 2

Select Network

Selection Mode *3

<Auto>

GPRS Connection *4

<When Needed>

Podmeni 3

– strana

Connectivity *5 Data Account – –

PIN1 Request

Change PIN1 *6

40

Security

Change PIN2

Phone Code

Request <Off>

41

Change Phone

Code <0000>

– –

Reset Settings *7 – – –

*1 Da biste odabrali memorisan obrazac pozadinske slike ili da biste ovu funkciju postavili na „ Off ”, odaberite „ System ” opciju. Da biste odabrali jednu od vaših slika kao obrazac pozadine, odaberite „ User Defined ” opciju.

*2 „Auto” opcija znači da telefon automatski menja jezik unete SIM kartice, na osnovu postavki jezika za SIM karticu.

*3 Podesite telefon da automatski traži mrežu ili je potražite ručno.

„ Auto ”: Telefon automatski traži trenutno dosutpnu mrežu.

„ Manual ”: U zavisnosti od mrežnih situacija, telefon prikazuje listu mreža koje postoje na trenutnoj lokaciji i dozvoljava vam da ručno odaberete željenu mrežu.

55

Prilagođavanje vašeg telefona

*4 Možete da odaberete da li je GPRS veza uvek aktivna ili samo kada je potrebno.

*5 Ove postavke su potrebne kako biste koristili MMS funkciju za prijem podataka preko mreže. Konfigurišite ove postavke po potrebi pre slanja ili prijema MMS podataka.

*6 Kada promenite PIN1 kôd, uverite se da je zahtev za PIN1 kodom postavljen na „ On ”.

*7 Sve postavke izuzev slededih stavki mogu da se resetuju na uobičajene fabričke vrednosti:

– Sve SMS/MMS poruke, broj servisnog centra i period validnosti

– Memorisani kontakti, FDN imenik i moj broj (My number)

– Svi dnevnici poziva, postavke prioritetnog poziva, poziv na čekanju, preusmeravanje poziva i zabrana poziva

– Vremenska zona, datum i vreme, postavke formata, letnje vreme, zahtev za PIN1 kodom, zahtev za kodom telefona i kôd telefona

– Sve snimljene glasovne poruke i stavke rasporeda memorisane u kalendar/raspored

– Postavke veze („ Data Account ”)

– Bluetooth MAC adresa

56

Prilagođavanje vašeg telefona

„ Profiles ” meniji

Pritisnite .

Podmeni 1

General

: Odaberite .

Podmeni 2

Activate

Customize

Podmeni 3

Ring Type

<Ring only>

Ringtone *1

<Ringtone 1>

Message

Ringtone *1

<Ringtone 2>

Ringer Volume

<Maximum>

Reset

Keytone <On>

Audible Dialling

<Normal>

Silent – –

*1 Memorisane melodije koriste se uz dozvolu © 2014 Copyrights Vision Inc.

„ Tools ” meniji

Pritisnite . : Odaberite .

Podmeni 1

Alarm

File Manager

Podmeni 2

Podmeni 3

– strana

12

– strana

31

44

57

Prilagođavanje vašeg telefona

Podmeni 1

Bluetooth

Voice Recorder

Podmeni 2

On/Off <Off>

Visibility <On>

My Device

My Name

Advanced

Record

List

Podmeni 3

Audio Path

<To BT Device>

Storage <Phone>

MAC Address

– strana

59

59

59

60

60

60

60

35

35

33 Calendar

Telecoil Mode

<Off> *1

– – –

*1 Uključite ovu funkciju kada aktivirate Telecoil režim vašeg slušnog aparata. Ne možete da koristite ekvilajzer za kontrolu frekvencije kada je ova funkcija uključena (strana 20).

Napomena:

● Ako vaša SIM kartica sadrži SAT (SIM Application Toolkit - komplet alata za SIM aplikaciju), u ovom delu ekrana prikazuje se dodatni meni mrežnog operatera/pružaoca usluge. SIM komplet alata dozvoljava interakciju sa aplikacijama koje postoje na SIM kartici i upotrebu vašeg telefona. Molimo vas da kontaktirate mrežnog operatera/pružaoca usluge u vezi sa dodatnim informacijama.

„ Ringer Volume ” meni

Pritisnite . : Odaberite . odabrali željeni nivo zvuka.

Napomena:

Pritisnite ili da biste

● Ako je povezan kablovski komplet za razgovor, komplet za razgovor i uređaj de se oglašavati zvonom prilikom prijema poziva uz nivo zvona 1 (Low) radi zaštite vašeg sluha.

58

Povezivanje na druge uređaje

Upotreba bežične Bluetooth veze

Napomena:

● Bežična Bluetooth tehnologija koristi radio talase i na nekim lokacijama mogu da postoje izvesna ograničenja. Potražite dodatne informacije od predstavnika lokalnih vlasti.

● Kontaktirajte proizvođače drugih uređaja kako biste utvrdili da li postoji kompatibilnost sa ovih telefonom.

● Ovaj telefon podržava sledede Bluetooth profile: HSP/HFP/OPP

● Kada su na telefon povezani bežični Bluetooth i kablovski komplet za razgovor, kabovski komplet ima prednost u odnosu na bežični komplet po pitanju audio putanje.

● Signal zvona može da zavisi od bežičnog Bluetooth kompleta za razgovor koji koristite.

Uključivanje/isključivanje Bluetooth funkcije

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Bluetooth”

3 : „On/Off”

4 : Odaberite željenu postavku.

Napomena:

● Uobičajena postavka je „ Off” .

59

Povezivanje na druge uređaje

Bluetooth funkcije

Napomena:

● Da biste koristili vaš telefon uz drugi Bluetooth uređaj, prvo morate međusobno da registrujete telefon i drugi uređaj. Ovo se naziva

„sparivanje”.

Opcije Bluetooth funkcija

Pritisnite .

„Bluetooth”

: Odaberite .

„ On/Off ”

:

Uključivanje/isključivanje Bluetooth funkcije.

„ Visibility ”

„ My Device

– „ Search New

● „

Connect/

Disconnect ”

● „ Auto Connect ”

Čin vaš telefon vidljivim ili nevidljivim za druge Bluetooth uređaj.

Dozvoljava vam da potražite i dodate nove

Bluetooth uređaje i prikazuje listu sparenih uređaja.

Traži nove Bluetooth uređaje i prikazuje listu oktrivenih uređaja.

Uspostavlja ili prekida vezu sa sparenim audio uređajem.

● „

● „

Rename

Unpair

● „ Delete All ”

Postavljanje povezanog audio uređaja za podrazumevani uređaj.

Dozvoljava vam da uređujete ime sparenog uređaja.

Brisanje informacija o sparenom uređaju.

Brisanje svih sparenih uređaja.

60

Povezivanje na druge uređaje

„ My Name ”

„ Advanced ”

– „ Audio Path ”

– „ Storage ”

– „ MAC Address ”

Dozvoljava vam da uređujete ime telefona koje se prikazuje na drugim Bluetooth uređajima.

Dozvoljava vam da podešavate sledede postavke.

Promena audio putanje sa vašeg telefona na povezani audio uređaj ili obrnuto.

Izbor memorijske lokacije za čuvanje datoteka koje primite preko Bluetooth veze.

(Samo kada je kao podrazumevano odredište za čuvanje datoteka odabrana

„ Memory Card ” opcija.)

Prikazuje Bluetooth MAC adresu vašeg telefona, koja vam može biti potrebna kada telefon sparujete sa drugim Bluetooth uređajem.

Prijem datoteka sa drugog uređaja

Kada se podaci prebace sa drugog uređaja na vaš telefon, na ekranu se prikazuje poruka u kojoj se od vas traži da ih prihvatite.

Prijem podataka imenika sa drugog uređaja

1 Pritisnite .

2 : Odaberite „ Save to Phone ” ili „ Save to SIM ”.

3 Proverite detaljne informacije vCard funkcije, a zatim pritisnite .

61

Povezivanje na druge uređaje

Prijem vCard (VCF datoteka) podataka sa drugog uređaja

1 Pritisnite .

2 : „Save as File”

3 : Odaberite željenu memorijsku lokaciju (osnovni direktorijum).

4 : „Open”

5 : Odaberite željeni direktorijum.

6 : „Select”

7 Unesite naziv datotke (strana 22).

8 : „Save”

Prijem datoteka koje nisu vCard (VCF datoteka)

1 Pritisnite da biste počeli prijem podataka.

2 Sačekajte da se prikaže poruka koja ukazuje da su podaci primljeni uspešno.

3 Prikazuje se ekran funkcije za upravljanje datotekama (file manager).

Napomena:

● Datoteka se čuva u „Received” direktorijumu odabrane memorijske lokacije (strana 61).

(Samo kada je kao podrazumevano odredište za čuvanje datoteka odabrana „ Memory Card ” opcija.)

62

Povezivanje na druge uređaje

Upotreba USB veze

1 Povežite telefon na računar uz pomod USB kabla.

2 Uz pomod računara, otvorite željeni direktorijum na telefonu/memorijskoj kartici i na računaru.

3 Uz pomod računara, prevucite datoteke i direktorijuma koje želite da kopirate.

Važno:

● Nemojte da isključujete USB kabl sa telefona i računara dok se podaci prenose. U suprotnom, podaci na vašem telefonu/memorijskoj kartici mogu da se oštete.

Nakon prenosa podataka, vratite se na ekran za prenos podataka preko USB priključka na računaru i bezbedno prekinite vezu između telefona i računara.

63

Korisne informacije

Otklanjanje problema

Ako i dalje imate probleme nakon što ispratite uputstva iz ovog odeljka, isključite telefon, uklonite bateriju, zatim ga ponovo uključite nakon 1 minuta.

Prikazane poruke

Prikazana poruka

SIM Error

Limited

Service

No Service

PUK1 Blocked! ili

PUK2 Blocked!

Uzrok/rešenje

Kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge u vezi sa dodatnim informacijama.

Nema mrežne usluge na trenutnoj lokaciji. Pomerite se na drugu lokaciju na kojoj mrežni signal možete da primate pravilno. Možete da pozovete samo međunarodni broj za hitne slučajeve „112”.

Nema mrežne usluge na trenutnoj lokaciji. Proverite aktuelni status i pomerite se na drugu lokaciju na kojoj je prijem bolji.

Uneli ste pogrešan PUK1/PUK2 kôd 10 puta, zbog čega je

PUK1/PUK2 kôd blokiran. Kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge.

64

Korisne informacije

Prikazana poruka

Error! Charging stopped, see manual.

Uzrok/rešenje

● Ova greška je znak da je sistem za zaštitu aktiviran kako bi se sprečilo oštedenje baterije.

Punite bateriju isključivo pri temperaturi okruženja od 5 °C do 35 °C.

● Da biste se vratili na normalan rad:

1. Da biste obrisali poruku o grešci, pritisnite

2. Da biste pokrenuli punjenje, povežite USB kabl

Ova poruka se prikazuje kada pokušate da odaberete određeni nivo zvuka slušalice. Pritisnite

da biste nastavili da podešavate nivo zvuka.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Opšta upotreba

Problem

Telefon se ne uključuje čak i nakon instalacije pune baterije.

Telefon ne radi.

Uzrok/rešenje

● Pritisnite i držite oko 2 sekunde da biste uključili napajanje.

● Uverite se da su SIM kartica i baterija instalirane pravilno (strana 5).

● Napunite bateriju u potpunosti (strana 7).

65

Korisne informacije

Problem

Kontakti u listi kontakata nisu prikazani pravilno.

Poruke su prikazane na jeziku koji ne mogu da čitam.

Telefon se oglašava zvučnim signalima i/ili trepde.

Napunio sam bateriju u potpunosti, ali

– indikator i dalje trepde ili

– radno vreme je izgleda krade.

Čuje se šum, zvuk se prekida.

Telefon ne zvoni.

Uzrok/rešenje

● Telefon prikazuje samo kompatibilne znakove.

● Promenite jezik ekranskih poruka (strana 54).

● Baterija je gotovo ispražnjena. Napunite bateriju u potpunosti (strana 7).

● Očistite terminale baterije ( , ) i kontakte za punjenje uz pomod suve tkanine i pokušajte ponovo da je napunite.

● Vreme je da zamenite bateriju (strana 5).

● Telefon koristite na mestu gde postoje izražene električne smetnje. Udaljite se od izvora smetnji.

● Signal GSM mreže je slab. Proverite aktuelni status i pređite na lokaciju na kojoj je prikazan vedi broj crtica kao indikatora kvaliteta veze

(strana 8).

● Zvono je isključeno. Podesite nivo zvona (strana

58).

● Uključen je nodni režim. Isključite ga (strana 32).

66

Problem

Ne mogu da pozivam.

Ne mogu da primam pozive.

Ne mogu da šaljem SMS poruke.

Ne mogu da primam SMS poruke.

Ne mogu da primam obaveštenja glasovne pošte.

Korisne informacije

Uzrok/rešenje

● Odlazni pozivi su zabranjeni. Isključite zabranu odlaznih poziva (strana 51).

● Vaš poziv je zadržan. Promenite postavku „ Show my ID " opcije u drugu vrednost umesto „ Hide

ID ” (strana 51).

● Funkcija pozivanja fiksnih brojeva je aktivirana

(strana 49). Isključite je.

● Dolazni pozivi su zabranjeni. Isključite zabranu dolaznih poziva (Incoming Barring) (strana 43).

● Telefon ne može da se poveže sa servisnim centrom. Proverite da li je memorisan tačan broj servisnog centra (strana 46).

● Funkcija pozivanja fiksnih brojeva je aktivirana

(strana 49). Isključite je.

● Prenos SMS poruke je prekinut. Sačekajte da se završi slanje SMS poruke pre upotrebe drugih funkcija telefona.

● Kada je memorija za SMS poruke puna, možda nedete modi da primite nova obaveštenja glasovne pošte. Obrišite nepotrebne SMS poruke kako biste primili nova obaveštenja glasovne pošte (strana 28).

67

Korisne informacije

Problem Uzrok/rešenje

Ne mogu da primam SMS poruke i pored toga što telefon ima dovoljno slobodne memorije.

Ne mogu da primam Email poruke.

● Neke vrste SMS poruka možete da primite samo na SIM karticu. Proverite memorijski status SIM kartice (strana 47) i obrišite nepotrebne SMS poruke (strana 28).

● Ovaj telefon podržava samo usluge SMS/MMS poruka. Kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge u vezi sa detaljnim informacijama o ovim uslugama.

Tečnost ili vlaga su prodrli u slušalicu/punjač.

● Isključite AC adapter sa telefona/punjača.

Uklonite SIM karticu, microSD karticu i bateriju iz telefona i ostavite ga da se osuši najmanje 3 dana. Nakon što se telefon/punjač potpuno osuši, unesite SIM karticu, microSD karticu i bateriju u telefon. Zatim ponovo povežite AC adapter kako biste napunili bateriju u potpunosti pre upotrebe. Ako telefon ne radi pravilno, kontaktirajte prodavnicu u kojoj ste kupili telefon ili najbliži servisni centar za Panasonic opremu.

Oprez:

● Kako biste izbegli trajno oštedenje uređaja, nemojte da koristite mikrotalasnu pednicu da ubrzate proces sušenja.

68

Korisne informacije

Opšte informacije

● Ovaj telefon je dizajnran za rad na GSM mreži - GSM 900/1800MHz.

● Ova oprema dizajnirana je za upotrebu u Nemačkoj, Italiji, Španiji, Francuskoj, Holandiji, Češkoj

Republici, Polskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj.

● U slučaju problema, prvo kontaktirajte prodavca opreme.

● Informacije o upotrebi uređaja u drugim zemljama potražite od prodavca opreme.

Izjava o usaglašenosti

Ovom izjavom, Panasonic Marketing Europe GmbH potvrđuje da je radio oprema (Easy Use Mobile

Phone) KX-TU446 usaglašena sa direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na slededoj internet adresi: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Dodatna/rezervna oprema

Molimo vas da kontaktirate prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili prodajnu kancelariju kompanije

Panasonic u vezi sa informacijama o prodaji opreme.

Deo opreme

Punjiva baterija

Komplet za razgovor

Broj modela

514047AR Litijum-jonska (Li-Ion) baterija.

JYK-E112

Za budude informisanje

Preporučujemo vam da zabeležite sledede informacije jer de vam biti potrebne prilikom popravke uređaja u okviru garancije:

Serijski broj (nalazi se na kartonskoj kutiji ili u odeljku za bateriju)

Naziv i adresa prodavca

Datum kupovine

Zalepite ovde račun.

69

Korisne informacije

Indeks

A Alarm: 31

Automatski ponovni poziv: 51

B Baterija: 5, 8

Bluetooth: 58

Broj za servisne pozive (SDN): 50

Brzo pozivanje: 20, 30

D Datum i vreme: 54

Dnevnik poziva: 19, 24

E Ekran

Jezik: 54

Osvetljenost: 54

Pozadina: 54

Pozadinska slika: 54

Sat: 54

Veličina slova: 12, 54

Ekvilajzer za kontrolu frekvencije: 20

G Glasovna najava pozvanog broja: 12, 57

Glasovna pošta: 22

H Hitni poziv: 65

I Imenik: 19, 28

Isključivanje zvučnog izlaza: 17

K Kalendar: 33

Kamera: 41

Postavke kamere: 52

Kôd telefona: 41, 55

Komplet alata za SIM aplikaciju (SAT):

58

Konferencijski poziv: 39

L LED svetlo: 3

Letnje vreme: 54

Lista menija: 46

M Međunarodni poziv: 3, 19

Menadžer fajlova: 44

microSD kartica: 5

MMS poruka: 25

MMS postavke: 47, 48

Moj broj (My number): 49

Mreža: 55

70

N Nivo zvuka

Prijemnik: 2

Zvono: 2, 58

Zvučnik: 2

Nodni režim: 32

O Odbijanje poziva: 21

Odgovor na pozive: 21

Otklanjanje problema: 64

P Pauza: 19

PIN: 40, 55

Postavke imenika: 49

Povezivanje: 55

Poziv na čekanju: 38

Pozivanje fiksnih brojeva (FDN): 49

Pozivanje fiksnih brojeva (FDN): 49

Pozivanje jednim dodirom: 20, 30

Pozivanje: 19

Preusmeravanje poziva: 51

Prikazana poruka: 65

Prikaži moj ID: 51

Prioritetan poziv: 36

Profili zvona: 57

Program za pregled slika: 43

Propušteni pozivi: 21

PUK: 40, 64

R Raspored: 33

Razgovor bez pridržavanja slušalice

(Handsfree): 20

Resetovanje postavki: 55

Režim za odgovor na pozive

Bilo kojim tasterom: 51

Otvorite radi razgovora: 51

Korisne informacije

S Signal zvona: 57

Silent mode: 3, 57

SIM kartica: 5

SMS poruka: 24

SMS postavke

Izveštaj o statusu: 47

Period validnosti: 46

Putanja za odgovor: 47

Servisni centar: 46

Snimanje glasa: 35

U Uključivanje/isključivanje napajanja: 11

Unos teksta: 23

USB

Povezivanje na računar: 63

Punjenje: 7

V Vibracija: 57

Z Zabrana poziva: 51

Zadržavanje poziva: 20, 38

Zvučni signal prilikom pritiska na taster:

57

T Telecoil (T-coil) režim: 58

Grafički simboli na opremi i njihov opis

Simbol Objašnjenje Simbol

Naizmenična struja (A.C.)

Objašnjenje

Oprema klase P

(oprema čija se zaštita od strujnog udara zasniva na dvostrukoj izolaciji ili ojačanoj izolaciji)

Jednosmerna struja (D.C.) „ON” (uključeno) (napajanje)

Zaštitno uzemljenje

Zaštitna veza sa uzemljenjem

Funkcionalno uzemljenje

„OFF” (isključeno) (napajanje)

Pripremni režim (napajanje)

„ON”/„OFF”

(napajanje; pritisak-pritisak)

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru Oprez, opasnost od strujnog udara

Panasonic korporacija

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan www.panasonic.com

© Panasonic korporacija 2019

Prema originalnom dokumentu „PNQP1456YA" (PP1018YK1079)

71

advertisement

Related manuals