Samsung DB22D-P 21,5" Professionell LED-skärm DB22D Omaniku manuaal

Add to My manuals
163 Pages

advertisement

Samsung DB22D-P 21,5

Käyttöopas

DB22D-P

Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia.

Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.

Sisällysluettelo

Ennen laitteen käyttöä

» Tekijänoikeudet

» Turvallisuusohjeet

Valmistelut

» Osien tarkistaminen

» Laitteen osat

» Ennen laitteen asentamista (asennusopas)

» Mitat

» Seinätelineen asentaminen

» Kaukosäädin (RS232C)

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

» Ennen kytkemistä

» Kytkeminen tietokoneeseen

» Kytkeminen videolaitteeseen

» Lähiverkkokaapelin kytkeminen

» Tulolähteen vaihtaminen

MDC:n käyttö

» MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto

» Yhteyden muodostaminen MDC:hen

Kotitoiminto

» Soitin

» Ajoita

» Malli

» Kloonaa tuote

» Tunnusasetukset

» Videoseinä

» Verkon tila

» Kuvatila

» Käynnistys-/sammutusaj.

» Laskuri

» Lisää asetuksia

» URL-käynnistysohjelma

Näytön säätö

» Kuvatila

» Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus / Terävyys /

Väri / Sävy (V/P)

» Värilämpötila

» Valkotasapaino

» Gamma

» Kalibroitu arvo

» Lisäasetukset

» Kuvavalinnat

» Kuvakoko

» Automaattinen säätö

» Tietokoneen näytön säätö

» Kuva pois

» Palauta kuva

Kuvaruutunäyttö

» PIP

» Kierto

» Näytön suojaus

» Viestin näyttö

» Valikon läpinäk.

» Valikon kieli

» Palauta kuvaruutunäyttö

Sisällysluettelo

Äänen säätö

» Äänitila

» Äänitehoste

» HDMI-ääni

» Kaiutinasetukset

» Aut. voimak.

» Palauta ääni

Verkko

» Verkon tila

» Verkkoasetukset

» Wi-Fi Direct

» Multimedialaitteen asetukset

» Näytön peilaus

» Palvelimen verkkoaset.

» Laitteen nimi

Järjestelmä

» Asetukset

» Kosketushallinta

» Aika

» Autom. lähteen vaihto

» Virranhallinta

» Ekoratkaisu

» Lämpötilan hallinta

» Laitehallinta

» Toistotapa

» Vaihda PIN

» Yleiset

» Palauta järjestelmä

Tuki

» Ohjelmistopäivitys

» Samsung-yhteystiedot

» Siirry alkunäyttöön

» Palauta kaikki

Valokuvien, videoiden ja musiikin toistaminen (Median toisto)

» Mediasisällön luettelosivulla olevat toiminnot

» Valokuvien toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot

» Videoiden toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot

» Musiikin toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot

» Tuetut tekstitys- ja Median toisto

-tiedostomuodot

Vianmääritysopas

» Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton edellytykset

» Kysymykset ja vastaukset

Tekniset tiedot

» Yleiset

» Virransäästö

» Esiasetetut ajastustilat

Liite

» Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan kustannukset)

» WEEE

» Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto

» Lisenssi

» Sanasto

Ennen laitteen käyttöä

Tekijänoikeudet

Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

© 2014 Samsung Electronics

Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.

Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.

Microsoft, Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikkien muiden tavaramerkkien omistusoikeudet kuuluvat niiden omistajille.

• Palvelumaksu voidaan periä, jos

(a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.

(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).

(b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.

(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).

• Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.

Turvallisuusohjeet

Vaara

SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA

Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA. (TAI TAKAPANEELIA)

LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.

JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.

Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite.

Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.

Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen käyttöä ja ylläpitoa koskevia tärkeitä ohjeita.

Symbolit

Varoitus

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.

Vaara

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.

Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.

Puhdistaminen

― Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta naarmuuntuvat helposti.

― Noudata seuraavia puhdistusohjeita.

― Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.

1 Sammuta tuote ja tietokone.

2 Irrota virtajohto laitteesta.

― Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

3 Pyyhi tuote puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.

• Älä käytä alkoholia, liuottimia tai pinta-aktiivisia aineita.

!

• Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.

4 Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois ennen tuotteen ulkopinnan puhdistamista.

5

Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.

6

Käynnistä tuote ja tietokone.

Säilytys

Kiiltävien tuotteiden ominaisuuksista johtuen lähellä olevat ultraäänikostuttimet voivat aiheuttaa tuotteessa valkoisia tahroja.

― Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä (palvelusta peritään maksu).

Sähköturvallisuus

― Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.

Varoitus

Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.

• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

!

Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.

• Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

!

Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.

• Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.

!

Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).

• Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.

Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.

• Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.

• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.

• Seurauksena voi olla tulipalo.

!

!

!

Vaara

Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.

• Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.

Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.

• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.

• Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.

• Huomaa, että ainoastaan kaukosäätimen virtapainiketta käytettäessä laite ei sammu kokonaan.

Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.

• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

!

Asennus

Varoitus

!

Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle.

• Seurauksena voi olla tulipalo.

Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.

• Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa henkilövahinkoihin.

• Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.

Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.

• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.

• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.

• Lapset voivat tukehtua.

!

!

Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle).

• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa tulipaloon.

Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.

• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Vaara

!

Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.

• Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.

• Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.

• Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa.

Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.

!

!

Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.

• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

Älä aseta laitetta ylösalaisin.

• Näyttö voi vioittua.

Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa samassa tasossa.

• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.

Laske laite varovasti.

• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

SAMSUNG

Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon hienoa pölyä, kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.

• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen paikkaan.

Käyttö

Varoitus

!

!

Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.

• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.

Jos haluat siirtää laitetta, irrota ensin sen kaikki johdot, virtajohto mukaan lukien.

• Muussa tapauksessa virtajohto voi vahingoittua ja seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

!

!

Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.

• Lapsesi voivat vahingoittua.

!

Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

• Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.

• Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.

• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.

• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

GAS

Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.

Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista.

Tuuleta myös alue välittömästi.

• Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.

!

100

Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.

• Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.

Vaara

Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.

• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

!

Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen

(esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja lähtöportteihin).

• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.

Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai metalliesineitä laitteen päälle.

• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.

!

!

-_-

!

Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.

• Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.

Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan

(esimerkiksi loman vuoksi).

• Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.

Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.

• Näkösi voi heiketä.

Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.

• Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.

Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.

• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

!

!

!

Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.

• Tämä vähentää silmien rasittumista.

Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.

Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.

!

!

Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.

• Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.

• Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.

Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.

• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa, kun vaihdat pariston. Laita patteri paikkaan, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.

• Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.

Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat oikein päin

(+, -).

• Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa laitetta vaurioittavaa nestettä.

Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä käytä uutta ja käytettyä paristoa samanaikaisesti.

• Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta vaurioittavaa nestettä.

Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi, niitä ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan käytetyt paristot kierrätettäviksi.

• Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen paristonkeräyspisteeseen tai liikkeeseen, jossa myydään samantyyppisiä paristoja.

Valmistelut

Osien tarkistaminen

Osat

― Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Erikseen myytävät osat ja lisätarvikkeet voivat olla erilaisia kuin kuvassa.

Pika-asetusopas

Takuukortti

(Ei saatavilla joillain alueilla)

-

+

+

Paristot

(Ei saatavilla joillain alueilla)

Kaukosäädin

Säädösopas

D-SUB-kaapeli

Virtajohto

RS232C-stereokaapeli

Oheisia lisätarvikkeita voi ostaa lähimmältä jälleenmyyjältä.

Erikseen myytävät osat

Seinäteline Lähiverkkokaapeli RCA-stereokaapeli HDMI-DVI-kaapeli HDMI-kaapeli

Stereokaapeli

Laitteen osat

Ohjauspaneeli

― Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

Painikkeet

1 SOURCE

Kuvaus

Tällä valitaan tulolähde, johon ulkoinen laite on kytketty.

2 Tällä painikkeella näyttö käynnistetään ja sammutetaan.

3 Kaukosäätimen anturi

Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.

― Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

Käytä kaukosäädintä 7–10 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30 asteen kulmassa vasempaan tai oikeaan.

― Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.

― Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.

― Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.

SOURCE

Kääntöpuoli

― Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

RS232C IN HDMI IN(DVI) RGB IN RJ45 AUDIO IN

Liitäntä

USB

RS232C IN

HDMI IN(DVI)

RGB IN

RJ45

AUDIO IN

POWER

Kuvaus

USB-muistilaitteen liitäntä

Liitäntä MDC:hen RS232C-stereokaapelilla.

Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla

Yhdistäminen lähdelaitteeseen D-SUB-kaapelin avulla

Liitäntä MDC:hen lähiverkkokaapelilla

Äänen tuloliitäntä tietokoneesta äänikaapelin kautta

Virtajohdon liitäntä.

Varkaudenestolukko

― Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.

― Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

― Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.

Varkaudenestolukon lukitseminen:

1

Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.

2

Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.

3

Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.

4

Lukitse lukituslaite.

Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.

Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.

Kaukosäädin

― Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

― Laite ei tue alla olevassa kuvassa olevaa painiketta, jolla ei ole kuvausta.

Käynnistä laite.

Säädä äänenvoimakkuutta.

Vaihda syöttölähdettä.

Näytä tai piilota kuvaruutuvalikko tai palaa edelliseen valikkoon.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Katkaise laitteen virta.

Numeropainikkeet

Syötä salasana näyttövalikossa.

Mykistä ääni.

Äänen palauttaminen: Paina MUTE -painiketta uudelleen tai paina äänenvoimakkuuspainiketta

(+ VOL -).

Player -toiminnon käynnistyspainike. Painikkeet voivat vaihdella Play via -tilan asetusten mukaan.

Go to Home -toiminnon käynnistyspainike.

Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot saattavat olla erilaisia eri laitteissa.

Valitse usein käyttämiäsi toimintoja nopeasti.

TOOLS INFO

Palaa edelliseen valikkoon.

Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Näytä nykyisen tulolähteen tiedot.

Siirry ylempään, alempaan, vasemman- tai oikeanpuoleiseen valikkoon tai säädä jonkin valikon kohdan asetuksia.

Vahvista valikon valinta.

Poistu esillä olevasta valikosta.

Valitse manuaalisesti tulolähteeksi joko

PC tai HDMI .

Kun käytät mediavalikkoa tai HDMI-CECvalikkoa, voit valita toiminnon painamalla väriltään näytön painiketta vastaavaa kaukosäätimen väripainiketta.

Käytetään Anynet+ - ja multimediatiloissa.

Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot saattavat olla erilaisia eri laitteissa.

Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

Ennen laitteen asentamista

(asennusopas)

15

˚

Vahinkojen välttämiseksi tämä laite on aina kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai seinään asennusohjeiden mukaisesti.

• Varmista, että valtuutettu asennusyritys asentaa seinätelineen.

• Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Muista asentaa tuote määritettyyn seinätelineeseen.

Kallistuskulma ja kääntö

― Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

• Laitetta voi kallistaa pystysuoralla seinällä enintään 15 astetta.

• Jos haluat käyttää laitetta pystyasennossa, käännä sitä myötäpäivään niin, että merkkivalo osoittaa alaspäin.

Ilmanvaihto

Asennus pystysuoralle seinälle

A Vähintään 40 mm

B Ympäristön lämpötila: alle 35 C

• Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 40 mm tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön A lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.

A

B

Kuva 1.1 Näkymä sivulta

B

A

E

C

Kuva 1.2 Näkymä sivulta

Mitat

2

1

Kuva 1.3 Näkymä sivulta

D D

Asennus seinäsyvennykseen

― Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

Näkymä ylhäältä

A Vähintään 40 mm

B Vähintään 70 mm

C Vähintään 50 mm

D Vähintään 50 mm

E Ympäristön lämpötila: alle 35 C

― Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.

4

5

6

Mallin nimi

1 1 2 2 3 3 4 4 5

Mittayksikkö: mm

4 6

DB22D-P 507,5 477,6 269,1 311,2 25,2

― Piirrokset eivät välttämättä ole oikeassa mittasuhteessa. Mittoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tarkista mitat ennen tuotteen asentamista. Paino- tai tulostusteknisistä virheistä ei vastata.

57,8

3

Seinätelineen asentaminen

Seinätelineen asentaminen

Seinätelineellä (myydään erikseen) tuotteen voi kiinnittää seinälle.

Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.

Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

(VESA)

― Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden. Pyydä jälleenmyyjältä lisätietoja ennen seinätelineen kiinnittämistä esimerkiksi kipsilevyseinään.

Jos tuote asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

• Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.

• Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat vaurioittaa tuotteen sisäosia.

• Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen ominaisuuksien mukaan.

• Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja. Samsung ei vastaa tällaisista onnettomuuksista.

• Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään muita kuin VESA-standardin tai määrittämätöntä seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.

• Tuotetta ei saa asentaa yli 15 asenteen kulmaan.

• Tuotteen seinäasennuksessa tulee aina olla kaksi henkilöä.

• Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.

Mittayksikkö: mm

Mallin nimi VESA-ruuvinreikien koko (A * B) millimetreinä

Vakioruuvi Määrä

DB22D-P 100 x 100 M4 / L8~10 4

― Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.

Kaukosäädin (RS232C)

Kaapelien liitäntä

RS232C-kaapeli

Liitäntä

Nasta

Bittinopeus

Databitit

Pariteetti

Loppubitti

Vuonohjaus

Enimmäispituus

RS232C (9 nastaa)

TxD (nro 2), RxD (nro 3), GND (nro 5)

9 600 bps

8 bittiä

Ei mitään

1 bittiä

Ei mitään

15 m (vain päällystetty tyyppi)

• Nastojen järjestys

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Nasta

1

2

6 7 8 9

Signaali

Kantoaallon tunnistus

Saapuvat tiedot

Lähetetyt tiedot

Päätelaitteen käyttöönotto

Signaalimaa

Tietojoukon käyttöönotto

Lähetä pyyntö

Valmis lähetykseen

Soiton ilmaisu

• RS232C-kaapeli

Liitin: 9-nastainen D-Sub-stereokaapeli

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Naaras Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO-

LIITIN

(ø3,5)

3

2

1

-P2-

Lähiverkkokaapeli

• Nastojen järjestys

1 2 3 4 5 6 7 8

6

7

8

4

5

2

3

1

Nastan nro Vakioväri

Valkoinen ja oranssi

Oranssi

Valkoinen ja vihreä

Sininen

Valkoinen ja sininen

Vihreä

Valkoinen ja ruskea

Ruskea

Signaali

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

• Liitin: RJ45

Suoraan kytketty lähiverkkokaapeli (PC – HUB)

HUB

P2 P1

RJ45

P1 P2

RJ45 MDC

Signaali

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signaali

TX+

TX-

RX+

RX-

Ristiinkytketty lähiverkkokaapeli (PC – PC)

RJ45

P1 P2

Signaali

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signaali

RX+

RX-

TX+

TX-

Liitännät

RJ45 RJ45

Ohjauskoodit

Ohjausobjektin tilan tarkastelu (hae-hallintakomento)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA Komentotyyppi 0

Hallinta (aseta-hallintakomento)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA Komentotyyppi 1

8

9

5

6

7

2

3

4

Komento

Nro Komentotyyppi

1 Virranhallinta

Äänenvoimakkuuden hallinta

Tulolähteen hallinta

Näyttötilan hallinta

Kuvan koon hallinta

PIP päällä / pois päältä

Automaattisten säätöjen hallinta

(vain PC ja BNC)

Videoseinätilan hallinta

Turvalukko

0x5C

0x5D

Komento

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

Tiedot

Arvo

Tarkistussumma

Arvoalue

0~1

-

0~100

-

0~255

0~1

0

0~1

0~1

Nro

10

11

Komentotyyppi

Videoseinä käytössä

Videoseinän käyttäjien hallinta

Komento

0x84

0x89

Arvoalue

-

0~1

• Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan laskemalla kaikki muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos tarkistussummassa on enemmän kuin kaksi numeroa, kuten ohessa (11+FF+01+01=112), ensimmäinen numero poistetaan.

Esim. Virta päällä ja ID=0

Etuliite

0xAA

Komento

0x11

ID Tietojen pituus

1

Tieto 1

" Power "

Tarkistussumma

Etuliite

0xAA

Komento

0x11

ID Tietojen pituus

1

Tieto 1

1

12

• Voit hallita kaikkia sarjakaapelilla kytkettyjä laitteita niiden ID-tiedoista huolimatta samanaikaisesti, jos asetat ID:n arvoksi "0xFE" ja lähetät komennot. Kaikki laitteet suorittavat komennot, mutta ACK ei vastaa.

Virranhallinta

• Toiminto

Tuotteen voi laittaa päälle ja pois päältä tietokoneen kautta.

• Virran tilan näyttäminen (hae virta päällä / pois päältä -tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x11 0

• Virran asettaminen päälle tai pois päältä (aseta virta päälle / pois päältä)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x11 1 " Power "

" Power ": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.

1: Virta päällä

0: Virta pois päältä

• Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

"A" r-CMD

0x11

Arvo1

" Power "

Tarkistussumma

" Power ": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.

• Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

"N" r-CMD

0x11

Arvo1

" ERR "

Tarkistussumma

" ERR " : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Äänenvoimakkuuden hallinta

• Toiminto

Tuotteen äänenvoimakkuutta voi säätää tietokoneen kautta.

• Äänenvoimakkuuden tilan tarkastelu (hae äänenvoimakkuuden tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x12 0

• Äänenvoimakkuuden asettaminen (aseta äänenvoimakkuus)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot

0xAA 0x12 1 " Volume "

Tarkistussumma

" Volume ": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)

• Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x12 " Volume "

" Volume ": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)

• Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "N" 0x12 " ERR "

" ERR " : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Tarkistussumma

Tarkistussumma

Tulolähteen hallinta

• Toiminto

Tuotteen tulolähteen voi vaihtaa tietokoneen kautta.

• Tulolähteen tilan tarkastelu (hae tulolähteen tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x14 0

Tarkistussumma

• Tulolähteen asettaminen (aseta tulolähde)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x14 1

Tiedot

" Input Source "

" Input Source ": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.

0x14 PC

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Tulolähde

Komponentti

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Tarkistussumma

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC eivät ole käytettävissä asetuskomennolla. Ne vastaavat vain "hae"komentoihin.

― Tämä malli ei tue seuraavia liitäntöjä: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC.

― MagicInfo on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on MagicInfo -toiminto.

― RF(TV) ja DTV ovat käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on televisio.

• Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1 Tarkistussumma

0xAA 0xFF 3 "A" 0x14 " Input

Source "

" Input Source ": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.

• Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 "N" 0x14

" ERR " : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Arvo1

" ERR "

Tarkistussumma

Näyttötilan hallinta

• Toiminto

Tuotteen näyttötilan voi vaihtaa tietokoneen kautta.

Näyttötilaa ei voi hallita, kun Videoseinä -toiminto on käytössä.

― Tätä komentoa voi käyttää vain niissä malleissa, joissa on televisio.

• Näytön tilan tarkastelu (hae näyttötilan tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tarkistussumma

0xAA 0x18 0

• Kuvan koon asettaminen (aseta kuvakoko)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x18 1

" Screen Mode ": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoomaus

Leveä zoomaus

4 : 3

• Ack

Etuliite Komento ID Ack/Nak

" Screen

Mode " r-CMD

0xAA 0xFF

Tietojen pituus

3 "A"

Tiedot

0x18

Tarkistussumma

Arvo1

" Screen

Mode "

Tarkistussumma

" Screen Mode ": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan

• Nak

Etuliite Komento

Komento

ID

ID

Tietojen pituus

3

Ack/Nak

0xAA 0xFF "N"

" ERR " : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Kuvan koon hallinta

• Toiminto

Tuotteen kuvan kokoa voi vaihtaa tietokoneen kautta.

• Kuvan koon tarkastelu (hae kuvan koon tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0x19 0 0xAA

• Ack

Etuliite

0xAA 0xFF

Tietojen pituus

3

Ack/Nak

"A" r-CMD

0x18

Arvo1

" ERR "

Tarkistussumma r-CMD

0x19

Arvo1

" Screen

Size "

" Screen Size ": Tuotteen kuvan koko (välillä: 0–255, yksikkö: tuumaa)

• Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 "N" 0x19

Arvo1

" ERR "

Tarkistussumma

Tarkistussumma

Tarkistussumma

" ERR " : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

PIP päällä / pois päältä

• Toiminto

Tuotteen PIP-tilan voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen kautta.

― Käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on PIP-toiminto.

― Tilaa ei voi hallita, jos Videoseinä -asetuksena on Käytössä .

― Tätä toimintoa ei voi käyttää MagicInfo ssa.

• PIP päällä / pois päältä -tilan näyttäminen (hae PIP päällä / pois päältä -tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x3C 0

• PIP-tilan asettaminen päälle tai pois päältä (aseta PIP päälle / pois päältä)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x3C 1 " PIP "

" PIP ": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä

1: PIP päällä

0: PIP pois päältä

• Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x3C " PIP "

Tarkistussumma

"PIP": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä

• Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x3C " PIP "

" ERR " : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Tarkistussumma

Automaattisten säätöjen hallinta (vain PC ja BNC)

• Toiminto

Tee tietokoneen säädöt automaattisesti tietokoneella.

• Automaattisten säätöjen tilan tarkastelu (hae automaattisten säätöjen tila)

Ei mitään

• Automaattisten säätöjen asetus (aseta automaattiset säädöt)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x3D 1 " Auto

Adjustment "

" Auto Adjustment " : 0x00 (aina)

• Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

"A" r-CMD Arvo1

0x3D " Auto

Adjustment "

Tarkistussumma

• Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

3

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF "A"

" ERR " : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

0x3D

Arvo1

" ERR "

Tarkistussumma

Videoseinätilan hallinta

• Toiminto

Videoseinä -tilan voi ottaa käyttöön tietokoneen kautta.

Tätä komentoa voi käyttää vain sellaisissa tuotteissa, joiden Videoseinä on otettu käyttöön.

• Videoseinätilan tarkastelu (hae videoseinätila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x5C 0

• Videoseinän asettaminen (aseta videoseinätila)

Etuliite

0xAA

Komento

0x5C

ID Tietojen pituus

1

Tiedot

" Video Wall

Mode "

Tarkistussumma

" Video Wall Mode ": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön

1: Täysi

0: Luonnollinen

• Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x5C " Video Wall

Mode "

" Video Wall Mode ": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön

• Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x5C "ERR"

Tarkistussumma

Tarkistussumma

" ERR " : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Turvalukko

• Toiminto

Tuotteen Turvalukitus -toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen avulla.

Tämä komento on käytettävissä riippumatta siitä, onko virta päällä vai ei.

• Turvalukon tilan tarkastelu (hae turvalukon tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x5D 0

• Turvalukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä (aseta turvalukko käyttöön / pois käytöstä)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x5D 1 " Safety Lock "

" Safety Lock ": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi

1: Päällä

0: Pois päältä

• Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 "A" r-CMD

0x5D

Arvo1

" Safety

Lock "

Tarkistussumma

" Safety Lock ": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi

• Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 "N" r-CMD

0x5D

Arvo1

" ERR "

Tarkistussumma

" ERR " : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Videoseinä käytössä

• Toiminto

Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinän.

• Hae videoseinän virtatila

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tarkistussumma

0xAA 0x84 0

• Määritä videoseinän virtatila

Etuliite

0xAA

Komento

0x84

ID Tietojen pituus

1

• V.Wall_On : Videoseinän koodi asetettu laitteeseen

1: Videoseinä käytössä

0: Videoseinä ei käytössä

• Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 "A"

Tiedot

V.Wall_On

r-CMD

0x84

Tarkistussumma

Arvo1

V.Wall_

On

Tarkistussumma

V.Wall_On : Sama kuin edellä

• Nak

Etuliite Komento

0xAA 0xFF

ID Tietojen pituus

3

Ack/Nak

"N" r-CMD

0x84

Arvo1 Tarkistussumma

ERR

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Videoseinän käyttäjien hallinta

• Toiminto

Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinätoiminnon.

• Hae videoseinän tila

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x89 0

• Määritä videoseinän asetukset

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x89 2

Arvo1

Wall_Div

Wall_Div: Videoseinän jakajan koodi asetettu laitteeseen

Arvo2

Wall_SNo

Tarkistussumma

Videoseinämalli 10x10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pois 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

...

99

1

2

100

Wall_SNo : Tuotenumeron koodi asetettu laitteeseen

Videoseinämalli 10x10: ( 1 ~ 100)

Aseta numero Tiedot

0x01

0x02

...

0x63

0x64

• Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

4 0xAA

• Nak

Etuliite

0xFF

Komento ID

0xAA 0xFF

Tietojen pituus

3

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Ack/Nak

"A"

Ack/Nak

"N" r-CMD

0x89 r-CMD

0x89

Arvo1

Wall_Div

Arvo1

ERR

Arvo2

Wall_SNo

Tarkistussumma

Tarkistussumma

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Ennen kytkemistä

Muistettava ennen kytkentää

― Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.

Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.

― Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.

Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.

― Kytke ääniliitännät oikein seuraavasti: vasen = valkoinen, oikea = punainen.

― Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.

Kytkeminen tietokoneeseen

• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.

Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.

• Tietokoneen voi kytkeä laitteeseen monella eri tavalla.

Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.

― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)

RGB IN

AUDIO IN

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

― Kun kytket laitteen tietokoneeseen HDMI-DVI-kaapelilla, määrittele kohdan Nimen muokkaus asetukseksi DVI PC , jotta voisit käyttää tietokoneelle tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.

Kytkeminen HDMI-kaapelilla

HDMI IN(DVI)

HDMI IN(DVI)

AUDIO IN

Kytkeminen videolaitteeseen

• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.

Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.

• Voit kytkeä laitteeseen videolaitteen tähän tarkoitukseen varatulla johdolla.

― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

― Vaihda lähde painamalla kaukosäätimen SOURCE -painiketta.

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

― Ääni ei ole käytettävissä, jos laite on kytketty videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla. Voit ratkaista ongelman kytkemällä lisäksi äänikaapelin molempien laitteiden ääniliitäntöihin. Kun kytket tuotteen videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla, määrittele kohdan Nimen muokkaus asetukseksi DVI-laitteet , jotta voisit käyttää videolaitteeseen tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.

― Seuraavia tarkkuuksia tuetaan: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.

Yhdistäminen HDMI-kaapelilla

HDMI-kaapelilla tai HDMI–DVI-kaapelilla (enintään 1080p)

• Kuvan ja äänen laatu on parempi, kun tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen HDMI-kaapelilla.

• HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja äänisignaaleja, eikä äänikaapelia tarvita.

Jos tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen, joka ei tue HDMI-lähtöä, käytä HDMI-DVI- ja

äänikaapeleita.

• Kuva ei ehkä näy oikein (tai ollenkaan) tai ääntä ei kuulu, jos tuotteeseen on kytketty ulkoinen laite, joka käyttää HDMI-tilan vanhaa versiota. Kysy tällaisessa tilanteessa ulkoisen laitteen valmistajalta

HDMI-versio ja pyydä päivitystä, jos versio on vanhentunut.

• Muista käyttää HDMI-kaapelia, jonka paksuus on enintään 14 mm.

• Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehkä näy tai yhteysvirhe saattaa ilmetä.

• Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia suositellaan.

Tämä tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.

HDMI IN(DVI)

HDMI IN(DVI)

AUDIO IN

Lähiverkkokaapelin kytkeminen

― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

RJ45

• Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.

*Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli)

Tulolähteen vaihtaminen

Lähde

SOURCE → Lähde

Lähde

HDMI PC

----

Näytön peilaus

Voit siirtyä Asetukset-kohtaan painamalla Enter-näppäintä jonkin aikaa.

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa Lähde .

Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin valitsemalla lähdeluettelosta jokin lähde.

― Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE -painikkeella.

― Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.

― Voit tarkastella yhdistettyjen lähdelaitteiden tietoja painamalla Lähde -sivulla olevaa TOOLS -painiketta.

Nimen muokkaus

SOURCE → Lähde → TOOLS → Nimen muokkaus → ENTER E

Toisinaan näyttö ei näy oikein, jos lähdelaitteen nimeä ei ole määritelty kohdassa Nimen muokkaus .

Lähdelaite on hyvä nimetä uudelleen kohdassa Nimen muokkaus myös parhaan mahdollisen kuvanlaadun takaamiseksi.

― Luettelo voi sisältää seuraavat lähdelaitteet. Luettelossa olevat Lähde -laitteet vaihtelevat valitun lähteen mukaan.

PC / Kaapelipääte / Satelliittipääte / PVR-sovitin / Peli / Blu-ray / DVD / Videonauhuri / AV-vastaanotin /

Videokamera / DVI PC / DVI-laitteet / TV / IPTV / HD DVD / DMA

― Kuva -valikossa käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat käytössä olevan lähteen ja Nimen muokkaus -kohdassa tehtyjen asetusten mukaan.

• Jos PC kytketään HDMI-liittimeen, aseta Nimen muokkaus -arvoksi PC . Aseta muissa tapauksissa Nimen muokkaus

AV-laitteiden tilaan.

• Kun kytket tietokoneen HDMI-kaapelilla HDMI IN(DVI) -liitäntään, tuote on Nimen muokkaus -kohdassa siirrettävä

PC -tilaan.

• Kun kytket tietokoneen HDMI–DVI-kaapelilla HDMI IN(DVI) -liitäntään, tuote on Nimen muokkaus -kohdassa siirrettävä DVI PC -tilaan.

• Kun kytket AV-laitteen HDMI–DVI-kaapelilla HDMI IN(DVI) -liitäntään, tuote on Nimen muokkaus -kohdassa siirrettävä

DVI-laitteet -tilaan.

Tiedot

SOURCE → Lähde → TOOLS → Tiedot → ENTER E

Valitun ulkoisen laitteen yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen.

MDC:n käyttö

Multiple display control "MDC" on sovellus, jonka avulla tietokoneelta voi helposti hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.

Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeesta ohjelman asentamisen jälkeen. MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.

MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto

Asennus

― MDC:n asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti, emolevy tai verkon tila.

1

Napsauta MDC Unified -asennusohjelmaa.

2

Valitse kieli asennusta varten. Valitse seuraavaksi " OK ".

3

Kun " Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified " -ruutu tulee näkyviin, valitse

" Next ".

4

Valitse näyttöön tulevasta " License Agreement " -ikkunasta

" I accept the terms in the license agreement " ja sitten " Next ".

5

Anna kaikki " Customer Information " -ikkunassa pyydetyt tiedot ja napsauta " Next ".

6

Valitse ikkunasta " Destination Folder " ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku ja napsauta " Next ".

― Jos tiedostopolkua ei määritellä, ohjelma asennetaan oletuspolkuun.

7

Tarkista ikkunasta " Ready to Install the Program " ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku ja napsauta " Install ".

8

Asennuksen edistyminen näkyy näytöllä.

9

Napsauta " InstallShield Wizard Complete " -ikkunan kohtaa " Finish ".

― Jos haluat käynnistää MDC-ohjelman välittömästi, valitse " Launch MDC Unified " ja napsauta

" Finish ".

10 MDC Unified -pikakuvake ilmestyy työpöydälle asennuksen jälkeen.

― MDC:n käynnistyskuvake ei välttämättä ilmesty näkyviin tietokonejärjestelmästä tai laitteen ominaisuuksista riippuen.

― Jos käynnistyskuvaketta ei näy, paina F5-painiketta.

Asennuksen poisto

1 Valitse Käynnistä -valikosta Asetukset > Ohjauspaneeli ja napsauta kohtaa

Lisää tai poista ohjelmia kaksi kertaa.

2 Valitse luettelosta MDC Unified ja napsauta Muuta tai poista .

Yhteyden muodostaminen MDC:hen

MDC:n käyttö Ethernetin kautta

Anna ensisijaisen näyttölaitteen IP-osoite ja kytke laite tietokoneeseen. Näyttölaitteet voidaan liittää toisiinsa lähiverkkokaapelilla.

Yhteys käyttämällä suoraankytkettyä LAN-kaapelia

― Useita tuotteita voidaan kytkeä tuotteen RJ45 -portin ja keskittimen lähiverkkoporttien kautta.

RJ45

HUB

Computer

Monitor 1

Monitor 2

Kotitoiminto

Tämä toiminto löytyy kohdasta Tuki → Siirry alkunäyttöön .

Käytettävissä kaukosäätimen HOME -painikkeella.

Soitin

HOME → Soitin → ENTER E

Kloonaa tuote

Kuvatila

Soitin

Toista erilaisia sisältöjä, kuten ajoitettuja kanavia, malleja tai tiedostoja.

Ajoita

Tunnusasetukset

Käynnistys-/sammutusaj.

Videoseinä

Laskuri

Malli

Verkon tila

Lisää asetuksia

― Jos haluat käyttää Soitin -toimintoa, valitse Järjestelmä -kohdassa Toistotapa -asetukseksi MagicInfo .

Toista erilaista sisältöä, kuten ajoitettuja kanavia, malleja tai tiedostoja.

Toista kanavia tai sisältöjä jollakin seuraavista tavoista.

• Verkkokanava : Toista sisältöä palvelimen kautta.

― Jos haluat suorittaa Verkkokanava -toiminnon, varmista, että laite on yhdistetty palvelimeen.

• Paikallinen kanava : Toista sisäisessä tai ulkoisessa muistissa olevaa sisältöä.

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Palvelimesta yhdistetyn laitteen hyväksyminen

Lite-palvelimen hyväksyminen

• Valitse Palvelimen verkkoaset.

-kohdassa MagicInfo-tila -asetukseksi Lite .

Hyväksy Lite -palvelin ja käytä sitä nyt.

― Määritä ensin palvelimen Verkkoasetukset -asetukset ennen laitteen hyväksyntää.

1 Siirry palvelimeen, jonka olet laitteelle määrittänyt.

3

Valitse yläosan valikkopalkista Device .

4

Valitse vasemmalla olevista valikoista Lite .

5

Valitse Lite -kohdan alivalikoista Unapproved .

2

Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

6

Napsauta hyväksymättömien Lite-laitteiden luettelosta oman laitteesi kohdan Approve -painiketta.

7

Anna laitteen hyväksymisen edellyttämät tiedot.

• Device Name : Anna laitteen nimi.

• Device Group : Määritä ryhmä valitsemalla .

• Location : Anna laitteen nykyinen sijainti.

― Jos haluat nähdä verkkoajastuksen tiedot ajastuksen ollessa käynnissä, paina kauko-ohjaimen INFO painiketta. Tarkista laitetiedoista, että valittuna on oikea laite.

8

Valitse All -valikko, jos haluat tarkistaa, onko laite rekisteröity.

9

Kun palvelin on hyväksynyt laitteen, valitun ryhmän rekisteröity ajastus ladataan laitteeseen. Ajastus suoritetaan, kun se on ladattu.

― Jos haluat lisätietoja ajastuksen määrittämisestä, tutustu <MagicInfo Lite -palvelimen käyttöoppaaseen>.

― Jos laite poistetaan palvelimen hyväksymien laitteiden luettelosta, laite käynnistetään oletusasetusten palauttamiseksi uudelleen.

Kellonajan määrittäminen

Ajastusta ei ehkä suoriteta, jos laitteen nykyinen kellonaika eroaa palvelimen nykyisestä kellonajasta.

1

Siirry välilehtiin Device → Time .

2

Valitse laitteesi.

3

Valitse Clock Set . Synkronoi sitten kellonaika palvelimen kanssa.

• Kun muodostat yhteyden palvelimeen ensimmäisen kerran, laitteen aika asetetaan palvelimen asennusalueen Greenwichin ajan perusteella.

• Laitteen aikaa voidaan muuttaa palvelimen aikaan nähden toimimalla vaiheessa 3 annettujen ohjeiden mukaan.

• Laitteen virran katkaiseminen ja kytkeminen palauttaa laitteen aika-asetuksen vastaamaan sitä, mikä se oli viimeksi palvelimelta asetettaessa.

― Jos haluat lisätietoja ajan hallintatoiminnoista (ajastukset, loma-aikojen hallinta jne.), tutustu <MagicInfo

Lite -palvelimen käyttöoppaaseen>.

Premium-palvelimen hyväksyminen

• Valitse Palvelimen verkkoaset.

-kohdassa MagicInfo-tila -asetukseksi Premium .

Hyväksy Premium -palvelin ja käytä sitä nyt.

― Määritä ensin palvelimen Verkkoasetukset -asetukset ennen laitteen hyväksyntää.

1

Siirry palvelimeen, jonka olet laitteelle määrittänyt.

3

Valitse yläosan valikkopalkista Device .

4

Valitse vasemmalla olevista valikoista Premium .

5

Valitse Premium -kohdan alivalikoista Unapproved .

2

Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

6

Napsauta hyväksymättömien Premium-laitteiden luettelosta oman laitteesi kohdan Approve painiketta.

7

Anna laitteen hyväksymisen edellyttämät tiedot.

• Device Name : Anna laitteen nimi.

• Device Group : Määritä ryhmä valitsemalla .

• Location : Anna laitteen nykyinen sijainti.

― Jos haluat nähdä verkkoajastuksen tiedot ajastuksen ollessa käynnissä, paina kauko-ohjaimen INFO painiketta. Tarkista laitetiedoista, että valittuna on oikea laite.

8

Valitse All -valikko, jos haluat tarkistaa, onko laite rekisteröity.

9

Kun palvelin on hyväksynyt laitteen, valitun ryhmän rekisteröity ajastus ladataan laitteeseen. Ajastus suoritetaan, kun se on ladattu.

― Jos haluat lisätietoja ajastuksen määrittämisestä, tutustu <MagicInfo Premium -palvelimen käyttöoppaaseen>.

― Jos laite poistetaan palvelimen hyväksymien laitteiden luettelosta, laite käynnistetään oletusasetusten palauttamiseksi uudelleen.

Kellonajan määrittäminen

Ajastusta ei ehkä suoriteta, jos laitteen nykyinen kellonaika eroaa palvelimen nykyisestä kellonajasta.

1

Siirry välilehtiin Device → Time .

2

Valitse laitteesi.

3

Valitse Clock Set . Synkronoi sitten kellonaika palvelimen kanssa.

• Kun muodostat yhteyden palvelimeen ensimmäisen kerran, laitteen aika asetetaan palvelimen asennusalueen Greenwichin ajan perusteella.

• Laitteen aikaa voidaan muuttaa palvelimen aikaan nähden toimimalla vaiheessa 3 annettujen ohjeiden mukaan.

• Laitteen virran katkaiseminen ja kytkeminen palauttaa laitteen aika-asetuksen vastaamaan sitä, mikä se oli viimeksi palvelimelta asetettaessa.

― Jos haluat lisätietoja ajan hallintatoiminnoista, (ajastukset, loma-aikojen hallinta jne.), tutustu

<MagicInfo Premium -palvelimen käyttöoppaaseen>.

Soitin

Selaa ja toista valitussa laitteessa olevia sisältöjä.

Laite : Kaikki Sisältö : Kaikki Lajitteluper. : Tiedostonimi Valinnat

1 / 4 kohde(tta)

Ei kanavaa.

Verkkokanava

Ei kanavaa.

Paikallinen kanava

Omat mallit

Käyt. olevat kansiot

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Verkkokanava

Toista palvelimella määritettyjä sisältöjä, malleja ja aikatauluja.

• Soitin -valikossa voit määrittää, onko palvelin yhdistetty (hyväksytty).

Jos haluat tarkistaa, onko palvelin yhdistetty, kun Verkkokanava on käynnissä, paina kaukosäätimen INFO -painiketta.

1

Valitse Soitin -valikosta Verkkokanava .

2 Verkkokanava suoritetaan.

Paikallinen kanava

Toista tuotteessa määritetty ohjelma tai kanava.

1 Valitse Soitin -valikosta Paikallinen kanava .

― Näyttöön tulee Ei kanavaa.

-viesti, jos Paikallinen kanava -kohdassa ei ole määritetty kanavia.

2 Paikallinen kanava suoritetaan.

Käyt. olevat kansiot

Toista liitetyssä USB-laitteessa tallennettu malli.

― Käyt. olevat kansiot -ominaisuus on näkyvissä vain, kun mallin sisältävä USB-laite on liitettynä.

Omat mallit

Toista tuotteen sisäisessä muistissa kohteeseen Omat mallit tallennettu malli.

Soitin-sivulla käytettävissä olevat toiminnot

Soitin -luettelosivu sisältää seuraavat toiminnot.

• Laite

Hae haluamasi laiteluettelo valitsemalla Sisäinen tai USB .

Kaikki / Sisäinen / USB

• Sisältö

Valitse haluamasi sisältöluettelon hakuehdoksi sisältötyyppi.

Kaikki / Video / Kuva / PDF / Flash / Toimisto / Omat mallit

• Lajitteluper.

Määritä sisällön hakuehto.

Tiedostonimi / Viim. toistetut

• Valinnat

Soitin-sivun valikkokohteet

Asetuksen nimi

Toista valitut

Lähetä

Poista

Siirry multimediaan

Asetukset

Toiminnot

Valitse haluamasi sisältö ja toista se.

Kopioi sisältö toiseen tallennuslaitteeseen.

Poista haluamasi sisältö.

Toista sisältöä mediatoistotoiminnolla.

Määritä sisällön yksityiskohtaiset ominaisuudet.

― Lisätietoja Asetukset -toiminnosta on seuraavalla sivulla.

Soitin-sivun Asetukset-valikko

Asetukset

Asetukset

Määritä, näytetäänkö sisältö alkuperäisessä kuvasuhteessa vai koko näytön kokoisena.

Kuvasuhde

Näytön kesto

Siirtymätehoste

Sisällön suunta

Poista USB-laite turvallisesti

Vaaka

Sulje

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Kuvasuhde

Valitse Kuvasuhde -asetukseksi Alkuperäinen tai Täysi .

• Täysi / Alkuperäinen

― Tätä toimintoa voi käyttää vain Video -, Kuva -, PDF - ja Toimisto -tiedostojen kanssa.

Näytön kesto

Määritä diaesityksen kunkin sivun kesto.

― Tätä toimintoa voi käyttää vain Kuva -, PDF -, Flash - ja Toimisto -tiedostojen kanssa.

Siirtymätehoste

Määritä diaesityksen tai videotiedoston sivujen tai kohtausten väliset siirtymätehosteet.

• Ei mikään / Häivytys1 / Häivytys2 / Kaihdin / Spiraali / Shakki / Lineaari / Portaat / Pyyhkäisy / Satunnain.

― Tätä toimintoa voi käyttää vain Kuva -tiedostojen kanssa.

Sisällön suunta

Vaihda sisällön toistosuunta Vaaka -tilasta Pysty -tilaan.

• Vaaka / Pysty

― Jos Sisällön suunta -asetuksena on Pysty -näkymä, VP8-videokoodekkia ei tueta.

― Lähde ei ole käytettävissä, kun Sisällön suunta -asetuksena on Pysty .

Poista USB-laite turvallisesti

USB-muistin poistaminen turvallisesti

Palauta aset.

Palauta kaikki Asetukset -kohdan asetukset ostohetken mukaisiin oletusasetuksiin.

Sisällön toistamisen aikana

Toistettavan sisällön tietojen näyttäminen

Tiedot

Tyyppi:

Kanavanumero:

Kan. nimi:

Ohjelmistoversio:

MAC-tunnus:

Tunn.:

Palvelin:

USB:

Verkkokanavien tallennussijainti:

Aikataulun lataus:

Verkkokanava

Kanavia ei ole valittu

Kanavia ei ole valittu

B2B-EP-MIP-4510

FF-FF-FF-FF-FF-FF

Ei mikään

Ei yhdistetty

Ei yhdistetty

Sisäinen

Ladattavaa aikataulua ei ole

OK

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Paina kaukosäätimen INFO -painiketta.

• Tyyppi : Parhaillaan toistettavan kanavan tyyppi

― Käytettävissä vain Verkkokanava - tai Paikallinen kanava -toiston aikana.

• Kanavanumero : Parhaillaan toistettavalle kanavalle määrätty numero

― Käytettävissä vain Verkkokanava - tai Paikallinen kanava -toiston aikana.

• Kan. nimi : Parhaillaan toistettavan kanavan nimi

― Käytettävissä vain Verkkokanava - tai Paikallinen kanava -toiston aikana.

• Ohjelmistoversio : Laitteen ohjelmistoversion näyttäminen

• MAC-tunnus : Laitteen alkuperäisen tunnistenumeron näyttäminen

• Tunn.

: palvelimen laitteelle määrittämät tunnisteasetukset

― Käytettävissä vain Verkkokanava - tai Paikallinen kanava -toiston aikana.

• Palvelin : Palvelimen yhteystilan näyttäminen ( Yhdistetty , Yhteys katkaistu tai Hylkäys )

• USB : USB-laitteen yhteystilan näyttäminen

• Verkkokanavien tallennussijainti : Näyttää laitteessa tietoja siitä, minne käytössä oleva verkkokanava tallennetaan.

― Käytettävissä vain Verkkokanava - tai Paikallinen kanava -toiston aikana.

• Aikataulun lataus : Palvelimesta ladattavan verkkoajastuksen edistymisen näyttäminen

Toistettavan sisällön asetusten muokkaaminen

Soittol.

Musiikki

Kuvatila Äänitila Toisto

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Paina kaukosäätimen TOOLS -painiketta sisällön toiston aikana ja määritä asetukset, kuten Kuvatila ja Äänitila .

• Soittol.

Näytä parhaillaan toistettavien sisältökohteiden luettelo.

• Musiikki

Määritä parhaillaan toistettavan sisällön taustamusiikki.

• Kuvatila

Mukauttaa näyttöasetukset parhaillaan toistettavan sisällön mukaisiksi

Kauppa ja ostoskeskus / Toimisto ja koulu / Terminaali ja asema / Videoseinä / Kalibroitu

• Äänitila

Mukauttaa ääniasetukset parhaillaan toistettavan sisällön mukaisiksi

Vakio / Musiikki / Elokuva / Kirkas ääni / Vahvista

• Toisto

Määritä toistotila.

Yksi / Kaikki

Soitin -sovelluksen kanssa yhteensopivat tiedostomuodot

• Tuettuihin tiedostojärjestelmiin kuuluvat FAT32 ja NTFS.

• Tiedostoa, jonka pysty- ja vaakasuuntainen tarkkuus on enimmäistarkkuutta suurempi, ei voi toistaa.

Tarkista tiedoston pysty- ja vaakataajuus.

• Tarkista tuettujen video- ja äänikoodekkien tyypit ja versiot.

• Tarkista tuetut tiedostoversiot.

Laite tukee Flashia versioon 10.1 asti.

Laite tukee PowerPointia versioihin 97–2007 asti.

• Vain viimeksi yhdistetty USB-laite tunnistetaan.

Usean kuvan verkkoajastus

Toistoon liittyvät rajoitukset

• Voit toistaa enintään kahta videotiedostoa ( Video ) samaan aikaan.

• Pystysuuntaisessa toistotilassa voit toistaa vain yhden videotiedoston kerrallaan.

• Useampaa kuin yhtä Flash -tiedostoa ei voi toistaa.

• Toimisto -tiedostoja (PPT- ja Word-tiedostoja) sekä PDF -tiedostoja käytettäessä tuetaan vain yhtä tiedostotyyppiä kerrallaan.

• LFD (.lfd) -tiedostoja ei tueta.

Äänilähtöihin liittyvät rajoitukset

• Useampaa kuin yhtä äänilähtöä ei voi käyttää.

• Toistojärjestys: Flash -tiedosto > verkossa oleva BGM > paikallinen BGM > käyttäjän valitsemalla keskustietokoneella oleva videotiedosto

― Verkossa oleva BGM: asetukset voidaan määrittää vaiheessa 1 palvelimen aikataulua luotaessa.

― Paikallinen BGM: BGM-asetukset voidaan määrittää työkaluilla, jotka tulevat näyttöön, kun

TOOLS -painiketta painetaan Soitin -toiston aikana.

― Käyttäjän valitsema keskustietokone: keskustietokoneen asetukset voidaan määrittää vaiheessa

2 palvelimen aikataulua luotaessa.

Mallitiedostot ja LFD (.lfd) -tiedostot

Rajoitukset

• Varmista, että sisäisessä muistissa ( Sisäinen ) tai USB -muistilaitteessa on jaettu kansio (sisältö tai aikatauluja).

Toistoon liittyvät rajoitukset

• Voit toistaa enintään kahta videotiedostoa ( Video ).

• Useampaa kuin yhtä Flash -tiedostoa ei voi toistaa.

• Toimisto -tiedostoja (PPT- ja Word-tiedostoja) sekä PDF -tiedostoja käytettäessä tuetaan vain yhtä tiedostotyyppiä kerrallaan.

• Useita videoita ( Video ) ei voi toistaa yhdessä videoseinän näytössä samaan aikaan.

Äänilähtöihin liittyvät rajoitukset

• Useampaa kuin yhtä äänilähtöä ei voi käyttää.

• Toistojärjestys: Flash -tiedosto > verkossa oleva BGM > paikallinen BGM > käyttäjän valitsemalla keskustietokoneella oleva videotiedosto

Sisältö

Tiedostotunniste Säilö

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.flv

*.vob

*.svi

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vro

*.m2ts

*.mts

*.divx

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

VRO

VOB

PS

TS

Videokoodekki

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

Tarkkuus

1920 x 1080

MPEG4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

MPEG2

MPEG1

VP6 640 x 480

Kuvataajuus

(fps)

6~30

Bittinopeus

(Mbps)

30

Äänikoodekki

AC3

LPCM

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw,μ-Law)

4

Video

• 3D-videota ei tueta.

• Sisältöä, jonka tarkkuus on yllä olevassa taulukossa määritettyä tarkkuutta suurempi, ei tueta.

• Videosisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus on yllä olevassa taulukossa määritettyjä arvoja suurempi, voi johtaa videon katkeiluun toiston aikana.

• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai säilössä on virhe.

• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.

• Tuki enintään: H.264, Level 4.1

• Ei tuetut: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP

L4 ja AVCHD.

• Kaikki videokoodekit, paitsi MVC, VP8 ja VP6:

Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa

Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa

• GMC 2:ta tai suurempaa ei tueta.

• Tukee vain BD MVC -määritystä

• Tiettyjä koodekkeja (MVC, VP8 ja MJPEG) ei tueta seuraavissa tilanteissa: eri tiedostotyyppejä peräkkäin toistettaessa, LFD-tiedostoja toistettaessa tai tiedostoja pystytilassa toistettaessa.

Audio

• Äänisisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus on yllä olevassa taulukossa määritettyjä arvoja suurempi, voi johtaa äänen katkeiluun toiston aikana.

• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai säilössä on virhe.

• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.

• Tukee jopa WMA 10 Pro 5.1 -kanavatoistoa.

Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.

• QCELP, AMR NB/WB eivät ole tuettuja.

Kuva

• Yhteensopiva kuvatiedostomuoto: Jpeg

• Tuettu enimmäistarkkuus: 15.360 x 8.640

• Tuetut kuvatehosteet: 9 tehostetta

( Häivytys1 , Häivytys2 , Kaihdin , Spiraali ,

Shakki , Lineaari , Portaat , Pyyhkäisy ,

Satunnain.

)

Flash

• Yhteensopiva Flash 10.1:n kanssa

• Flash-animaatio

Yhteensopiva tiedostomuoto: SWF

• Suositeltu tarkkuus: 960 x 540

Vaara

Windows-käyttöjärjestelmässä käytettävän

Flash Playerin veroista suorituskykyä ei taata.

Sisällön luonnin aikana vaaditaan optimointia

• Flash-video

Yhteensopiva tiedostomuoto: FLV

Video

Koodekki: H.264 BP

Tarkkuus: 1920 x 1080

Audio

Koodekki: H.264 BP

Vaara

F4V-tiedostomuotoa ei tueta.

Screen Video -muotoa ei tueta.

Power Point

• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot

Tunniste: ppt, pptx

Versio: Office 97 ~ Office 2007

• Toimintoja ei tueta

Animaatiotehoste

3D-muodot (jotka näytetään

2D-muodossa)

Ylä- ja alatunniste (joitakin alikohteita ei tueta)

Word Art

Tasaus

Ryhmän tasausvirhe on mahdollinen

Office 2007

SmartArt-grafiikkaa ei täysin tueta. 97/115 alikohdetta tuetaan.

Objektin lisäys

Puolileveät merkit

Merkkien välistys

Kaaviot

Pystyteksti joitakin alikohteita ei tueta

Muistiinpanot ja tiivistelmät

PDF

• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot

Tunniste: pdf

• Toimintoja ei tueta

Alle yhden kuvapisteen kokoista sisältöä ei tueta suorituskyvyn heikkenemisen takia.

Maskin sisältäviä kuvasisältöjä ja monistettuja kuvasisältöjä ei tueta.

Sisältöä, jossa on kierrettyä tekstiä, ei tueta.

3D-varjotehosteita ei tueta.

Joitakin merkkejä ei tueta.

(Erikoismerkit voivat näkyä väärin.)

WORD

• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot

Tunniste: .doc, .docx

Versio: Office 97 ~ Office 2007

• Toimintoja ei tueta

Sivun taustatehoste

Jotkin kappaletyylit

Word Art

Tasaus

Ryhmän tasausvirhe on mahdollinen

3D-muodot (jotka näytetään

2D-muodossa)

Office 2007

SmartArt-grafiikkaa ei täysin tueta. 97/115 alikohdetta tuetaan.

Kaaviot

Puolileveät merkit

Merkkien välistys

Pystyteksti joitakin alikohteita ei tueta

Muistiinpanot ja tiivistelmät

Mallitiedostot

• Luonti, muokkaus ja toisto ovat käytettävissä vain Malli -toimintoa käytettäessä.

LFD

• Tuetaan Verkkokanava - ja Paikallinen kanava -tiloissa.

• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot

Tunniste: .lfd

Videowall -sovelluksen kanssa yhteensopivat tiedostomuodot

― Katso lisätietoja <MagicInfo Serverin käyttöoppaasta>.

Video

• 3D-videota ei tueta.

• Sisältöä, jonka tarkkuus on yllä olevassa taulukossa määritettyä tarkkuutta suurempi, ei tueta.

• Videosisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus on yllä olevassa taulukossa määritettyjä arvoja suurempi, voi johtaa videon katkeiluun toiston aikana.

• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai säilössä on virhe.

• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.

• Tuki enintään: H.264, Level 4.1

• Ei tuetut: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.

• Kaikki videokoodekit, paitsi MVC, VP8 ja VP6:

Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa

Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa

• GMC 2:ta tai suurempaa ei tueta.

• Tukee vain BD MVC -määritystä

• Joitakin koodekkeja ei ehkä tueta pystysuuntaisessa toistotilassa.

Kuva

• Yhteensopiva kuvatiedostomuoto: Jpeg, bmp, png

• Tuettu enimmäistarkkuus: 15.360 x 8.640

― Suuritarkkuuksisten kuvien näyttäminen näytössä voi kestää tavallista pidempään.

Rajoitukset

• Asiakasta kohden voidaan toistaa vain yksi videotiedosto ( Video ).

― Videoseinän näytöissä voidaan toistaa eri sisältötiedostoja.

Kahta videotiedostoa ( Video ) ei voi toistaa yhdessä videoseinän näytössä.

Käytettävissä

Käytettävissä Ei käytettävissä

Ajoita

HOME → Ajoita → ENTER E

Ajoita

Ajoita sisältö paikalliselle kanavalle tai muokkaa olemassa olevia kanavia.

Soittoaika

12:00 ap

12:30 ap

01:00 ap

01:30 ap

02:00 ap

02:30 ap

03:00 ap

03:30 ap

04:00 ap

04:30 ap

05:00 ap

05:30 ap

06:00 ap

[CH1]Channel 1 [CH2]Channel 2 [CH3]Channel 3

+ Lisää ohjelma

Tyyppi : Paikall.

Laite : Sisäinen Valinnat

Luo kanavalle ohjelma lisäämällä sisältöä.

Ajoita sisältö kanavalle 2.

Ajoita sisältö kanavalle 3.

Määritä näyttöajan pituus, joka ilmoittaa, kuinka kauan sisältökohteita toistetaan.

Määritä ohjelman alkamis- ja pysäytysaika.

Ajoita-sivulla käytettävissä olevat toiminnot

Ajoita -sivu sisältää seuraavat toiminnot.

• Tyyppi

Paikall.

: Lisää tai muokkaa aikatauluja.

Verkko : Näytä palvelimella määritetty verkkoaikataulu.

• Laite

Näytä kytketyn tallennuslaitteen nimi.

― Tämä toiminto otetaan käyttöön vain silloin, kun Laite -kohdassa on Tyyppi -asetukseksi valittu Paikall.

.

• Valinnat

Ajoita-sivun valikkokohteet

Asetuksen nimi

Lähetä

Poista

Toiminnot

Lähetä määritetyt aikataulut toiseen tallennuslaitteeseen. Tämä vastaa tietokoneiden

Kopioi-toimintoa.

Poista aikataulut.

Asetukset Oletussisältöä toistetaan kanavalla, jolla ei ole ohjelmatietoja.

Kanava-aikataulujen määrittäminen

Toista mediasisältöjä, videoita, valokuvia ja musiikkia, haluamaasi aikaan.

1

Valitse määritettävä kanava.

2

Valitse kanava-aikataulussa käytettävät video-, musiikki- ja valokuvasisällöt.

3

Määritä aikataulun toistoaika. ( Aloitusaika ~ Pysäytysaika )

4

Muuta kanava-aikataulun nimeä ja valitse sitten kohdekansio tallennusta varten.

5

Paina Tallenna -painiketta.

― Käytettävissä vain silloin, kun Tyyppi -asetuksena on Paikall.

.

Kanava-aikataulun muokkaaminen

Muuta määritetyn kanava-aikataulun asetuksia, kuten sisältöä, kestoa ja aikataulun nimeä.

1

Valitse muokattava kanava.

2

Valitse kanava-aikataulun muokattava video-, valokuva- tai musiikkisisältö.

Sisällön poistaminen: Aseta osoitin haluamasi sisällön päälle ja poista se painamalla E -painiketta.

Siirry sisältöluettelon oikeaan reunaan. Napsauta + -painiketta, jos haluat lisätä sisältöä tai muuttaa sisältökohteiden toistojärjestystä.

3 Määritä aikataulun toistoaika. ( Aloitusaika ~ Pysäytysaika )

4 Muuta kanava-aikataulun nimeä ja valitse sitten kohdekansio tallennusta varten.

5 Paina Tallenna -painiketta.

― Käytettävissä vain silloin, kun Tyyppi -asetuksena on Paikall.

.

Malli

HOME → Malli → ENTER E

Malli

Valitse mukautettava malli.

Tori : Kaikki Asettelu : Vaaka

1 / 64 kohde(tta)

Omat mallit

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Malli-sivulla käytettävissä olevat toiminnot

Luo ainutlaatuista sisältöä mallien avulla. Voit luoda sisältöä helposti. Muuta vain mallin kuvia ja tekstiä.

Lajittele malliluettelo seuraavien ehtojen mukaan.

• Tori

• Asettelu

Vaaka : Valitse tämä tila, kun käytät laitetta vaakasuunnassa.

Pysty : Valitse tämä tila, kun käytät laitetta pystysuunnassa.

1

Valitse malli käytettävissä olevista mallivaihtoehdoista.

Malli

Valitse muokattava alue sisällön lisäämiseksi tai muokkaa nykyistä tekstiä.

Peruuta

Taustanäyttö

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Taustamusiikki Ei käytössä

Esikatselu

Tallenna

2

Järjestä malli lisäämällä tekstiä, videoita, valokuvia tai PDF-tiedostoja mielesi mukaan.

Tekstin syöttäminen

Malli

Valitse muokattava alue sisällön lisäämiseksi tai muokkaa nykyistä tekstiä.

Peruuta

Taustanäyttö

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Taustamusiikki

Muokkaa tekstiä

Fonttiasetus

Ei käytössä

Esikatselu

Tallenna

Muokkaa tekstiä

Valitse Muokkaa tekstiä -ikkuna, jos haluat kirjoittaa tekstiä.

Fonttiasetus

Fonttikoko : Määritä viestin tekstikoko.

Fontin väri : Määritä viestin tekstiväri.

Taustaväri : Määritä viestin taustaväri.

Taustan läpinäkyvyys : Määritä viestin taustan läpinäkyvyys.

Tasaus : Valitse viestin kohdistustila.

Vieritä : Määritä viestin vierityssuunta ja -nopeus.

Piil. elementti : Näytä tai piilota viesti.

― Piilota -komennon valitseminen ei palauta viestiasetuksia.

Palauta : Palauta kaikki Fonttiasetus -valikon oletusasetukset.

Sisällön, kuten videoiden, valokuvien ja PDF-tiedostojen, lisääminen

Malli

Valitse muokattava alue sisällön lisäämiseksi tai muokkaa nykyistä tekstiä.

Muokkaa Kohteet valittu

Valitse poistett.

picture1.jpg

Piil. elementti

Sisällön oletuskesto

Näytä

00:00:05

Kuvasuhde

Mykistä

Valmis Peruuta

Taustakuvan ja -musiikin määrittäminen

Malli

Valitse muokattava alue sisällön lisäämiseksi tai muokkaa nykyistä tekstiä.

Taustanäyttö Laite : Kaikki

..

bg_common_02.jpg

bg_common_04.jpg

bg_common_06.jpg

bg_common_10.jpg

bg_commo bg_common_01.jpg

bg_common_03.jpg

bg_common_05.jpg

Valmis bg_common_07.jpg

Peruuta bg_common_11.jpg

bg_commo

Esikatselu

Mallin esikatselu käynnissä. Se katoaa 20 sekunnin kuluttua.

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

1 Esikatsele luotu malli Esikatselu -toiminnolla.

2 Jos haluat tallentaa mallin, paina Tallenna -painiketta.

3

Määritä Mallin nimi ja Tallennus .

Tallenna

Kesto

Mallin nimi

Tallennus

Tallenna Peruuta

4

Viimeistele sisällön luonti painamalla Tallenna -painiketta.

23:59:59

Malli1

Sisäinen

Kloonaa tuote

HOME → Kloonaa tuote → ENTER E

Kloonaa tuote

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Vie tuotteen asetukset USB-laitteeseen tai lataa asetukset USB-laitteen kautta.

Tästä toiminnosta on hyötyä, kun haluat käyttää samoja asetuksia useissa tuotteissa.

Kun USB-laitteessa ei ole kahdennettua tiedostoa

1

Kytke USB-laite USB-porttiin. Suorita Kloonaa tuote -toiminto.

2

Viesti USB-laitteesta ei löytynyt kloonaustiedostoa. Kopioidaanko järjestelmäasetukset laitteesta USBtallennuslaitteeseen?

tulee näyttöön.

Kun USB-laitteessa on kahdennettu tiedosto

1

Kytke USB-laite USB-porttiin. Suorita Kloonaa tuote -toiminto.

2

Viesti Kloonaustiedosto löydetty. Valitse vaihtoehto.

tulee näyttöön.

Suorita Kloonaa USB:stä - tai Kloonaa USB:hen -toiminto.

Kloonaa USB:stä : Ota laitteessa USB-laitteen asetukset käyttöön.

Kloonaa USB:hen : Kopioi laitteen asetukset USB-laitteeseen.

― Tuote käynnistetään määrityksen jälkeen automaattisesti uudelleen.

Tunnusasetukset

HOME → Tunnusasetukset → ENTER E

Tunnusasetukset

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Määrittele tunnus vastaanottimelle.

Valitse numero painamalla u / d ja paina sen jälkeen E .

Laitetunnus

Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle (Välillä: 0~224)

― Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.

PC-yhteyskaapeli

Valitse tapa, jolla yhteys muodostetaan MDC:hen MDC-signaalin saamiseksi.

• RS232C-kaapeli

MDC-yhteys RS232C-stereokaapelin kautta.

• RJ45(LAN)-kaapeli

MDC-yhteys RJ45-kaapelin kautta.

Laitetunn. aut. määritys

― Määritä kaikille kytketyille laitteille automaattisesti tunnistenumero.

Videoseinä

HOME → Videoseinä → ENTER E

Videoseinä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Muokkaa videoseinän muodostamiseksi kytkettyjen näyttöjen asettelua.

Voit myös näyttää joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissä näytöissä.

Saat lisätietoja useamman kuvan näyttämisestä MDC:n ohjeesta tai MagicInfon käyttöoppaasta. Jotkin laitteet eivät saata tukea

MagicInfo-toimintoa.

Videoseinä

Videoseinä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Järjestä videoseinä valitsemalla Käytössä .

• Ei käytössä / Käytössä

Horizontal x Vertical

Tämä toiminto jakaa videoseinänäytön automaattisesti videoseinän matriisikokoonpanon mukaisesti.

Avaa videoseinän matriisi.

Videoseinänäyttö jaetaan määritetyn matriisin mukaisesti. Pysty- tai vaakasuuntaisten näyttölaitteiden määrä voidaan valita 1 ja

15 väliltä.

― Videoseinänäyttö voidaan jakaa enintään 225 näyttöön.

― Horizontal x Vertical -asetus on käytössä vain silloin, kun Videoseinä -asetuksena on Käytössä .

Näytön paikka

Jos haluat järjestää jaetut näytöt uudelleen, säädä kunkin laitteen matriisissa olevaa numeroa Näytön paikka -toiminnolla.

Jos valitset Näytön paikka , videoseinän matriisi näytetään käyttämällä videoseinän muodostaville laitteille määritettyjä numeroita.

Jos haluat järjestää laitteet uudelleen, voit siirtää laitteen toiseen numeroon kaukosäätimen suuntapainikkeilla. Paina

E -painiketta.

― Näytön paikka -toiminnolla voi järjestellä enintään 255 näyttöä.

― Näytön paikka -asetus on käytössä vain silloin, kun Videoseinä -asetuksena on Käytössä .

― Jos haluat käyttää toimintoa, varmista, että Horizontal x Vertical -asetus on määritetty.

Muoto

Valitse, miten kuvat näytetään videoseinänäytössä.

• Koko : näytä kuvat koko näytön tilassa ilman reunusta.

• Luonnollinen : näytä kuvat alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti niitä suurentamatta tai pienentämättä.

― Muoto -asetus on käytössä vain silloin, kun Videoseinä -asetuksena on Käytössä .

Verkon tila

HOME → Verkon tila → ENTER E

Verkon tila

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tarkista verkon ja Internetin nykyinen tila.

Kuvatila

HOME → Kuvatila → ENTER E

Kuvatila

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila ( Kuvatila ).

• Kauppa ja ostoskeskus

Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.

Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.

• Toimisto ja koulu

Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.

Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.

• Terminaali ja asema

Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.

Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.

• Videoseinä

Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.

Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.

• Kalibroitu

Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on mukautettu Advanced Color

Management -värinkalibrointiohjelmassa.

Kalibroitu -tilan oikea käyttäminen edellyttää, että kuvanlaadun asetukset, kuten kirkkaus, väri, gamma ja yhdenmukaisuus, on määritetty Advanced Color Management -värinkalibrointiohjelmassa.

Advanced Color Management -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.

• BD Wise

Paras kuvanlaatu Samsungin DVD-, Blu-ray- ja Home Theater -tuotteille, jotka tukevat BD Wise -toimintoa. Kun BD Wise

-asetukseksi valitaan Käytössä , kuvatila muutetaan automaattisesti optimaalisen tarkkuuden mukaiseksi.

Toiminto on käytettävissä, kun tuotteeseen kytketään HDMI-kaapelilla Samsung-tuotteita, jotka tukevat BD Wise

-toimintoa.

BD Wise -toiminto otetaan käyttöön vain silloin, kun kytkettynä on BD Wise -toimintoa tukeva lähdelaite.

Käynnistys-/sammutusaj.

HOME → Käynnistys-/sammutusaj.

→ ENTER E

Käynnistys-/sammutusaj.

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

― Kellon asetus -asetus on määritettävä ennen tämän toiminnon käyttöä.

Käynnistysajastin

Aseta Käynnistysajastin , jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.

Virta kytketään käyttämällä määritettyä äänenvoimakkuutta tai syöttölähdettä.

Käynnistysajastin : Aseta käynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. Aseta oikea kellonaika ensin.

( Käynn.ajastin 1 ~ Käynn.ajastin 7 )

• Asetukset : Valitse Ei käytössä , Kerran , Joka p.

, Ma-Pe , Ma-La , La-Su tai Manuaal.

. Jos valitset Manuaal.

-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina Käynnistysajastin käynnistää tuotteen.

Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.

• Aika : Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.

• Äänenv.

: Halutun äänenvoimakkuuden asettaminen. Aseta äänenvoimakkuus vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.

• Lähde : Halutun syöttölähteen valitseminen.

• Sisältö (kun Lähde -asetuksena on Sisäinen/USB ): Valitse USB-laitteesta tai sisäisestä muistilaitteesta kansio, joka sisältää laitetta käynnistettäessä toistettavan sisällön. Sisältönä voi olla musiikki-, valokuva- tai videotiedostoja.

― Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun USB-laite on kytkettynä.

― Jos USB-laitteessa ei ole musiikkitiedostoa tai et ole valinnut musiikkitiedoston sisältävää kansiota, Timer-toiminto ei toimi oikein.

― Jos USB-laitteessa on vain yksi valokuvatiedosto, Diashow -toimintoa ei toisteta.

― Jos kansion nimi on liian pitkä, kansiota ei voi valita.

― Jokaiselle käytettävälle USB-laitteelle luodaan oma kansio. Kun käytössä on useita samantyyppisiä USB-laitteita, varmista, että kullekin USB:lle on määritetty yksilöllinen kansion nimi.

― Suosittelemme USB-muistitikun ja useita korttityyppejä tukevan kortinlukulaitteen käyttöä, kun Käynnistysajastin -toiminto on käytössä.

― Käynnistysajastin -toiminto ei ehkä toimi oikein sisäisellä akulla varustettujen, tiettyjen valmistajien USB-laitteiden, MP3soittimien tai PMP-laitteiden kanssa, koska tuotteelta kestää liian kauan tunnistaa laitteet.

Sammutusajastin

Aseta sammutusajastin ( Sammutusajastin ) valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. ( Sammutusajastin 1 ~

Sammutusajastin 7 )

• Asetukset : Valitse Ei käytössä , Kerran , Joka p.

, Ma-Pe , Ma-La , La-Su tai Manuaal.

. Jos valitset Manuaal.

-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina Sammutusajastin sammuttaa tuotteen.

Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.

• Aika : Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.

Lomien hallinta

Ajastin on poissa käytöstä lomaksi määriteltynä aikana.

• Lisää loma : Määrittele loma-ajaksi haluamasi ajanjakso.

Valitse lisättävän loman alkamis- ja päättymispäivät u -/ d -painikkeilla ja napsauta sitten Tallenna -painiketta.

Ajanjakso lisätään loma-aikojen luetteloon.

Aloita : Aseta loman alkamispäivä.

Lopeta : Aseta loman päättymispäivä.

― Poista : Poista lomaluettelon valitut kohdat.

― Muokkaa : Valitse lomakohde ja muuta päivämäärää.

• Aseta ajastin : Määritä Käynnistysajastin ja Sammutusajastin , jotta ne eivät aktivoidu yleisinä juhlapäivinä.

Valitse painamalla E Käynnistysajastin - ja Sammutusajastin -asetukset, joita et halua aktivoida.

Valittu Käynnistysajastin ja Sammutusajastin eivät aktivoidu.

Laskuri

HOME → Laskuri → ENTER E

Laskuri

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Lisää asetuksia

HOME → Lisää asetuksia → ENTER E

Lisää asetuksia

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tekstin syöttäminen videon tai kuvan ollessa näkyvissä ja tekstin näyttäminen näytössä.

• Ei käytössä / Käytössä

• Viesti : Kirjoita näytössä näytettävä viesti.

• Aika : Määritä Aloitusaika ja Päättymisaika , jolla Viesti näytetään.

• Fonttiasetukset : Määritä viestin tekstin fontti ja väri.

• Sijainti : Määritä, missä suunnassa Viesti näytetään.

• Vieritä : Määritä viestin vierityksen Suunta - ja Nopeus -asetukset.

• Esikatselu : Esikatsele määritetyt tekstitysasetukset.

Kuva-asetusvalikko tulee näyttöön.

URL-käynnistysohjelma

HOME → URL-käynnistysohjelma → ENTER E ip 12:00

Tammikuu 1 2014

Vaihda URL-osoite

URL-käynnistysohjelma

Kloonaa tuote

Kuvatila

Tunnusasetukset

Käynnistys-/sammutusaj.

Videoseinä

Laskuri

Verkon tila

Lisää asetuksia

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Lisätietoja URL-käynnistysohjelma -toiminnon käytöstä saat ottamalla yhteyttä tuotteen myyjään.

― Jos haluat käyttää URL-käynnistysohjelma -toimintoa, valitse Järjestelmä -kohdassa Toistotapa -asetukseksi URLkäynnistysohjelma .

Näytön säätö

Määritä Kuva -asetukset ( Taustavalo , Värisävy jne.).

Kuva -valikon kohdat saattavat olla erilaisia eri malleissa.

Kuvatila

MENU m → Kuva → Kuvatila → ENTER E

Kuva

Kuvatila

· Taustavalo

·

Kontrasti

· Kirkkaus

· Terävyys

· Väri

· Sävy (V/P)

Kauppa ja ostoskeskus

100

70

50

V50 P50

45

80

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila ( Kuvatila ).

• Kauppa ja ostoskeskus

Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.

Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.

• Toimisto ja koulu

Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.

Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.

• Terminaali ja asema

Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.

Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.

• Videoseinä

Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.

Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.

• Kalibroitu

Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on mukautettu Advanced Color

Management -värinkalibrointiohjelmassa.

Kalibroitu -tilan oikea käyttäminen edellyttää, että kuvanlaadun asetukset, kuten kirkkaus, väri, gamma ja yhdenmukaisuus, on määritetty Advanced Color Management -värinkalibrointiohjelmassa.

Advanced Color Management -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.

• BD Wise

Paras kuvanlaatu Samsungin DVD-, Blu-ray- ja Home Theater -tuotteille, jotka tukevat BD Wise -toimintoa. Kun BD Wise

-asetukseksi valitaan Käytössä , kuvatila muutetaan automaattisesti optimaalisen tarkkuuden mukaiseksi.

Toiminto on käytettävissä, kun tuotteeseen kytketään HDMI-kaapelilla Samsung-tuotteita, jotka tukevat BD Wise

-toimintoa.

BD Wise -toiminto otetaan käyttöön vain silloin, kun kytkettynä on BD Wise -toimintoa tukeva lähdelaite.

Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus /

Terävyys / Väri / Sävy (V/P)

MENU m → Kuva → ENTER E

Kuva

Kuvatila

· Taustavalo

· Kontrasti

· Kirkkaus

· Terävyys

· Väri

· Sävy (V/P)

Kauppa ja ostoskeskus

100

70

45

80

50

V50 P50

Tuotteessa on useita asetuksia, joilla kuvan laatua voi säätää.

Kuvatila

Kauppa ja ostoskeskus , Toimisto ja koulu , Terminaali ja asema ,

Videoseinä

Kuvatila-asetukset

Video/kuva

Teksti

Säädettävät asetukset

Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus / Terävyys /

Väri / Sävy (V/P)

Kalibroitu

Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus / Terävyys

Taustavalo

BD Wise Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus / Terävyys /

Väri / Sävy (V/P)

― Kun muutat asetusta Taustavalo , Kontrasti , Kirkkaus , Terävyys , Väri tai Sävy (V/P) , kuvaruutuvalikkoa säädetään vastaavasti.

― Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle ulkoiselle laitteelle.

― Kuvan kirkkauden vähentäminen pienentää virrankulutusta.

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Värilämpötila

MENU m → Kuva → Värilämpötila → ENTER E

Kuva

Värilämpötila 10000K

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Säädä värilämpötilaa (Punainen / Vihreä / Sininen). (Välillä: 2800K–16000K)

― Käytössä, jos Värisävy on tilassa Ei käytössä .

― Värilämpötila poistetaan käytöstä, jos Kuvatila -asetukseksi valitaan Kalibroitu tai BD Wise .

Valkotasapaino

MENU m → Kuva → Valkotasapaino → ENTER E

Kuva

Valkotasapaino

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

2 pistettä

Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.

• P-Siirtymä / V-Siirtymä / S-Siirtymä : Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) tummuuden säätö.

• R-Gain / G-Gain / B-Gain : Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.

• Palauta : Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.

10 pistettä

Valkotasapainon säätö 10 pisteen välein siten, että punaisen, vihreän ja sinisen kirkkautta muokataan.

• Ei käytössä / Käytössä

Taso : Säädettävän välin valinta.

Punainen : Punaisen tason säätö.

Vihreä : Vihreän tason säätö.

Sininen : Sinisen tason säätö.

Palauta : Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.

― Kaikki ulkoiset laitteet eivät tue tätä toimintoa.

― Käytössä, kun Kuvatila -asetuksena on Toimisto ja koulu ( Video/kuva ).

Gamma

MENU m → Kuva → Gamma → ENTER E

Kuva

Gamma 0

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Kalibroitu arvo

MENU m → Kuva → Kalibroitu arvo → ENTER E

Kuva

Kalibroitu arvo

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.

― Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu , Gamma poistetaan käytöstä.

Valitse, käytetäänkö Advanced Color Management -värinkalibrointiohjelmassa mukautettuja kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia Information- ja Advertisement-tiloissa.

• Älä käytä / Käytä

― Advanced Color Management -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.

― Kalibroitu arvo poistetaan käytöstä, jos Kuvatila -asetukseksi valitaan Kalibroitu tai BD Wise .

Lisäasetukset

MENU m → Kuva → Lisäasetukset → ENTER E

Lisäasetukset

Dyn. kontrasti

Mustan sävy

Ihonsävy

Vain RGB -tila

Väriavaruus

Liikevalaisu

Suuri

Tummin

0

Ei käytössä

Luonnollinen

Ei käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Kuvatila

Kauppa ja ostoskeskus , Toimisto ja koulu , Videoseinä

Kuvatila-asetukset

Video/kuva

Säädettävät asetukset

Mustan sävy / Ihonsävy / Vain RGB -tila /

Väriavaruus

Terminaali ja asema

Teksti

Video/kuva

Dyn. kontrasti / Mustan sävy

Mustan sävy / Ihonsävy / Vain RGB -tila /

Väriavaruus / Liikevalaisu

Dyn. kontrasti / Mustan sävy Teksti

BD Wise Dyn. kontrasti / Mustan sävy / Ihonsävy / Vain

RGB -tila / Väriavaruus

― Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu , Lisäasetukset poistetaan käytöstä.

Lisäasetukset

Dyn. kontrasti

Mustan sävy

Ihonsävy

Vain RGB -tila

Väriavaruus

Liikevalaisu

Suuri

Tummin

0

Ei käytössä

Luonnollinen

Ei käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Dyn. kontrasti

Näytön kontrastin säätö.

• Ei käytössä / Pieni / Keskikoko / Suuri

Mustan sävy

Mustan tason valinta näytön syvyyden säätämistä varten.

• Ei käytössä / Tumma / Tummempi / Tummin

Ihonsävy

Korosta vaaleanpunaista Ihonsävy -asetusta.

Vain RGB -tila

Näyttää värit Punainen , Vihreä ja Sininen värisävyn ja kylläisyyden hienosäätöä varten.

• Ei käytössä / Punainen / Vihreä / Sininen

Väriavaruus

Kuvien luomisessa käytettävien värien (värimaailman) laajuuden ja monipuolisuuden säätö.

• Autom.

/ Luonnollinen / Muunneltu

― Jos haluat säätää värejä Väri , Punainen , Vihreä , Sininen ja Palauta , valitse Väriavaruus -asetukseksi Muunneltu .

Liikevalaisu

Virrankulutuksen pienentäminen vähentämällä näytön kirkkautta, kun näytöllä on liikkuvaa kuvaa.

• Ei käytössä / Käytössä

Kuvavalinnat

MENU m → Kuva → Kuvavalinnat → ENTER E

Kuvavalinnat

Värisävy

Digitaalinen selkeä kuva

MPEG-koh.suodatin

HDMI musta

Elokuvatila

Dynaaminen taustavalo

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Pieni

Ei käytössä

Ei käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Kuvatila

Kauppa ja ostoskeskus , Toimisto ja koulu , Terminaali ja asema ,

Videoseinä

Kuvatila-asetukset

Video/kuva

Teksti

Kalibroitu

BD Wise

Säädettävät asetukset

Värisävy / Digitaalinen selkeä kuva / MPEGkoh.suodatin

/ HDMI musta / Elokuvatila /

Dynaaminen taustavalo

Värisävy / HDMI musta / Dynaaminen taustavalo

HDMI musta / Dynaaminen taustavalo

Värisävy / Digitaalinen selkeä kuva / MPEGkoh.suodatin

/ HDMI musta / Elokuvatila /

Dynaaminen taustavalo

Kuvavalinnat

Värisävy

Digitaalinen selkeä kuva

MPEG-koh.suodatin

HDMI musta

Elokuvatila

Dynaaminen taustavalo

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Pieni

Ei käytössä

Ei käytössä

Värisävy

Jos Kuvatila -asetuksena on Teksti

• Ei käytössä / Viileä / Vakio / Lämmin

Jos Kuvatila -asetuksena on Video/kuva tai BD Wise

• Ei käytössä / Viileä / Vakio / Lämmin1 / Lämmin2

― Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu , Värisävy poistetaan käytöstä.

― Asetuksia voi muokata ja tallentaa kutakin tuotteen tuloliitäntään kytkettyä ulkoista laitetta varten.

Digitaalinen selkeä kuva

Jos tuotteen vastaanottama lähetyssignaali on heikko, voit ottaa käyttöön Digitaalinen selkeä kuva -toiminnon ja vähentää staattista kohinaa ja jälkikuvia, joita saattaa ilmestyä näyttöön.

• Ei käytössä / Pieni / Keskikoko / Suuri / Autom.

― Vastaanotetun signaalin voimakkuus on suurin, kun palkki on vihreä.

― Kun signaali on heikko, kokeile kaikkia asetuksia, kunnes tuote näyttää parhaan kuvan.

MPEG-koh.suodatin

MPEG-kohinan vähentäminen paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

• Ei käytössä / Pieni / Keskikoko / Suuri / Autom.

Kuvavalinnat

Värisävy

Digitaalinen selkeä kuva

MPEG-koh.suodatin

HDMI musta

Elokuvatila

Dynaaminen taustavalo

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Pieni

Ei käytössä

Ei käytössä

HDMI musta

Säätää kuvan syvyyden valitsemalla mustatasapainon.

• Pieni / Normaali

― Käytettävissä vain HDMI -tiloissa (AV-ajoitus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Elokuvatila

Tämä tila soveltuu elokuvien katseluun.

Tuotteen määrittäminen tunnistamaan ja käsittelemään automaattisesti videosignaalit kaikista lähteistä ja säätämään kuva optimaaliseksi.

• Ei käytössä / Auto1 / Auto2

― Käytettävissä HDMI (1080i) -tilassa.

Dynaaminen taustavalo

Säädä taustavaloa automaattisesti niin, että näytön kontrasti on paras mahdollinen nykyisissä olosuhteissa.

• Ei käytössä / Käytössä

― Dynaaminen taustavalo ei ole käytettävissä, kun tulolähteenä on PC , kun Videoseinä -asetuksena on Käytössä .

Kuvakoko

MENU m → Kuva → Kuvakoko → ENTER E

Kuvakoko

Kuvakoko

· Sijainti

Resoluutio

16:9

Ei käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Valitse näytössä näytettävän kuvan koko ja kuvasuhde.

Kuvakoko

― Näytön säätöasetukset ovat erilaiset eri tulolähteille.

• 16:9 : Asettaa kuvan 16:9 -laajakuvatilaan.

• Zoom1 : Keskitason suurennos. Yläosan ja sivujen leikkaus.

• Zoom2 : Suuri suurennos.

• Älykäs näkymä 1 : Pienentää 16:9 -kuvaa 50 %.

― Älykäs näkymä 1 on käytettävissä vain tiloissa HDMI .

• Älykäs näkymä 2 : Pienentää 16:9 -kuvaa 25%.

― Älykäs näkymä 2 on käytettävissä vain tiloissa HDMI .

• Sovita leveys : Tämä suurentaa kuvan kuvasuhdetta, jotta se sopii koko näyttöön.

• 4:3 : Asettaa kuvan perustilaan ( 4:3 ).

― Älä määritä tuotetta 4:3 -kuvamuotoon pitkäksi aikaa.

Vasemmalla ja oikealla tai näytön ylä- ja alaosissa näkyvät reunukset voivat aiheuttaa kuvan palamisen näyttöön. Takuu ei koske tällaisia vaurioita.

• Mukautettu ruutu : Näyttää koko kuvan ilman leikkauksia, kun HDMI (720p / 1080i / 1080p) -signaaleja otetaan vastaan.

• Muunneltu : Muuttaa tarkkuutta käyttäjän mieltymysten mukaan.

• Alkuperäinen suhde : Jos tulolähteeksi on valittu PC , HDMI (PC-yhteys), kuva näkyy alkuperäisessä kuvasuhteessa.

― Käytettävissä olevat portit voivat vaihdella mallin mukaan.

Sijainti

Kuvakoko

Kuvakoko

·

Sijainti

Resoluutio

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Muunneltu

Ei käytössä

Zoomaus/asento

Kuvakoko

Kuvakoko

·

Zoomaus/asento

Resoluutio

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Muunneltu

Ei käytössä

Säätää kuvan paikkaa. Sijainti on käytettävissä vain silloin, jos Kuvakoko -asetuksena Zoom1 , Zoom2 , Sovita leveys ,

Mukautettu ruutu tai Muunneltu .

― Jos Sijainti -toimintoa halutaan käyttää Zoom1 -, Zoom2 -, Sovita leveys -, Mukautettu ruutu - tai Muunneltu -arvon valitsemisen jälkeen, noudata seuraavia ohjeita.

1

Valitse Sijainti painamalla d -painiketta. Paina E -painiketta.

2

Siirrä kuvaa ylös- tai alaspäin painamalla u - tai d -painiketta.

3

Paina E -painiketta.

Säädä kuvan zoomausta ja paikkaa. Tämä asetus on käytettävissä, kun syöttölähdeasetuksena on HDMI (1080i/1080p).

Kuvakoko -asetukseksi on valittava Muunneltu , jotta toimintoa voi käyttää.

― Toimi Zoomaus/asento -sivun alla esitettyjen ohjeiden mukaan.

1

Valitse Zoomaus/asento painamalla d -painiketta. Paina E -painiketta.

2

Valitse Zoom tai Sijainti . Paina E -painiketta.

3

Siirrä kuvaa painamalla u / d / l / r -painiketta.

4

Paina E -painiketta.

― Jos kuva halutaan palauttaa alkuperäiseen paikkaan, valitse Zoomaus/asento -näytössä Palauta .

― Kuva palautuu alkuperäiseen paikkaan.

Resoluutio

Jos kuva ei näy normaalina, vaikka näytönohjaimen tarkkuus on jokin ohessa mainituista, voit optimoida kuvanlaadun tästä valikosta valitsemalla laitteen kuvalle saman tarkkuuden kuin tietokoneen tarkkuus.

Käytettävissä olevat tarkkuudet: Ei käytössä / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768

Automaattinen säätö

MENU m → Kuva → Automaattinen säätö → ENTER E

Kuva

Automaattinen säätö

Käytettävissä vain PC -tilassa.

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tietokoneen näytön säätö

MENU m → Kuva → Tietokoneen näytön säätö → ENTER E

Kuva

Tietokoneen näytön säätö

Käytettävissä vain PC -tilassa.

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Taajuusarvojen ja paikkojen säätö ja asetusten hienosäätö automaattisesti.

• Karkea / Hieno

Kuvan kohinan poistaminen tai vähentäminen.

Jos kohina ei poistu pelkällä hienosäädöllä, säädä taajuus Karkea -toiminnolla mahdollisimman hyväksi ( Karkea ) ja hienosäädä sitten uudelleen. Kun kohinan määrää on vähennetty, säädä kuva uudelleen siten, että se on näytön keskellä.

• Sijainti

Tietokoneen kuvan paikan säätäminen, jos kuva ei ole keskellä tai se ei sovi tuotteen näyttöön.

Säädä paikka pystysuunnassa painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta. Säädä paikka vaakasuunnassa painamalla ◄ - tai

► -painiketta.

• Kuvan palautus

Kuvan oletusasetusten palauttaminen.

Kuva pois

MENU m → Kuva → Kuva pois → ENTER E

Kuva

Kuva pois

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Palauta kuva

MENU m → Kuva → Palauta kuva → ENTER E

Kuva

Palauta kuva

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Valitsemalla Kuva pois voit sammuttaa näytön. Äänenvoimakkuutta ei poisteta käytöstä.

Voit käynnistää näytön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin äänenvoimakkuuspainiketta.

Nykyisen kuvatilan palauttaminen oletusasetuksiin.

Kuvaruutunäyttö

PIP

MENU m → Kuvaruutunäyttö → PIP → ENTER E

Kuvaruutunäyttö

PIP

Kierto

Näytön suojaus

Viestin näyttö

Valikon läpinäk.

Valikon kieli

Palauta kuvaruutunäyttö

Keskikoko

Suomi

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

PIP -äänestä saat lisätietoja Äänivalinta -ohjeista.

Jos sammutat laitteen, kun katselet sitä PIP -tilassa, PIP -tila pysyy käytössä myös virran katkaisemisen ja kytkemisen jälkeen.

PIP-ruudun kuva saattaa muuttua luonnottomaksi, kun pääruudussa pelataan peliä tai käytetään karaokea.

PIP-asetukset

Ulkoisen videolähteen kuva näkyy pääruudussa ja tuotteen kuva näkyy PIP-alaruudussa.

Pääkuva Alikuva

PC HDMI

HDMI PC

PIP

PIP

Lähde

Koko

Sijainti

Äänivalinta

Sulje

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Ei käytössä

PC

Õ

Ã

Pää

• PIP ( Ei käytössä / Käytössä ): PIP-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

• Lähde : Voit valita alakuvan lähteen.

• Koko ( , , , , , , ): alakuvan koon valitseminen.

• Sijainti ( , , , , ): Alakuvan paikan valitseminen.

― Kaksoistilassa ( , , , ) ei voi valita Sijainti -asetusta.

• Äänivalinta ( Pää / Ala ): Voit kuunnella Pää - tai Ala -kuvan ääntä.

Kierto

MENU m → Kuvaruutunäyttö → Kierto → ENTER E

Kierto

Kierrä valikkoa

Kierrä sisältöä

Kuvasuhde

Vaaka

Vaaka

Koko näyttö

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Kierrä valikkoa

Määritä valikkonäyttö.

• Vaaka : Valikon näyttäminen vaakasuuntaisena (oletusasetus).

• Pysty : Valikon näyttäminen pystysuuntaisena tuotteen näytössä oikealla.

Kierrä sisältöä

Kierrä tuotteen näytön suuntaa.

• Vaaka : Näytä näyttö vaakatilassa (oletusasetus).

• Pysty : Näytä näyttö pystytilassa.

― Kierrä sisältöä -toiminto ei ole käytettävissä PIP -tilassa.

Kuvasuhde

Aseta kierretty näyttö koko näytön tilaan tai alkuperäiseen tilaan.

• Koko näyttö : näytä kierretty näyttö koko näytön tilassa.

• Alkuperäinen : näytä kierretty näyttö alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti.

― Käytettävissä vain silloin, kun Kierrä sisältöä -asetuksena on Pysty .

― Kuvasuhde -toiminto ei ole käytettävissä PIP -tilassa.

Näytön suojaus

MENU m → Kuvaruutunäyttö → Näytön suojaus → ENTER E

Näytön suojaus

Autom. suojausaika

Palamisesto

Ei käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Autom. suojausaika

Jos näytössä näkyy pysäytyskuva määrittämäsi ajan, tuote ottaa näytönsäästäjän käyttöön, jotta näyttöön ei palaisi jälkikuvia.

• Ei käytössä / 2 tuntia / 4 tuntia / 8 tuntia / 10 tuntia

Palamisesto

Jälkikuvien palamisen vähentämiseksi yksikössä on Palamisesto -ruutu, jossa käytetään jälkikuvien estotekniikkaa.

Palamisesto siirtää kuvaa hieman näytössä.

Palamisesto Aika -asetuksella voi ohjelmoida kuvan liikkeiden välisen ajan minuuteissa.

Pikselisiirto

Estä kuvan kiinnipalaminen siirtämällä kuvapisteitä hieman vaaka- tai pystysuunnassa.

• Pikselisiirto ( Ei käytössä / Käytössä )

― Vaaka , Pysty ja Aika otetaan käyttöön vain silloin, kun Pikselisiirto -asetuksena on Käytössä .

• Vaaka : Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu vaakasuunnassa.

• Pysty : Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu pystysuunnassa.

• Aika : Vaaka- tai pystysuuntaisen liikkeen aikaväli.

Käytettävissä olevat Pikselisiirto -asetukset ja optimaaliset asetukset.

Käytettävissä olevat asetukset

Optimaaliset asetukset

Vaaka (kuvapistettä) 0 ~ 4 4

Pysty (kuvapistettä) 0 ~ 4 4

Aika (minuuttia) 1 min ~ 4 min 4 min

― Pikselisiirto -arvo voi vaihdella tuotteen koon (tuumina) ja tilan mukaan.

― Pysäytyskuvan tai 4:3 -kuvan näyttäminen pitkän aikaa voi johtaa kuvan kiinnipalamiseen. Tämä ei ole tuotteen vika.

― Jos Kuvakoko -asetuksena on Mukautettu ruutu , Pikselisiirto poistetaan käytöstä.

Palamisesto

Pikselisiirto

Ajastin

Välitön näyttö

Sivujen harmaus

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Ei käytössä

Ei käytössä

Ajastin

Voit asettaa Palamisesto -toiminnon ajastimen.

Palamisesto -toiminto pysäytetään automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Ajastin

Ei käytössä

Toisto : Tila -asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen määritetyin aikavälein (Period).

Aikaväli : Tila -asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen tietyn ajan ( Aloitusaika alkaen

Päättymisaika asti).

― Tila , Ajanjakso , Aika , Aloitusaika ja Päättymisaika otetaan käyttöön vain silloin, kun Ajastin -asetuksena on Toisto tai

Aikaväli .

• Tila : Valitse näytettävä näytön suojauskuvio.

Pikseli : Näytön pikselit vaihtuvat mustiksi jatkuvasti.

Vierivä palkki : Pystypalkki liikkuu näytössä vasemmalta oikealle.

Häivytysnäyttö : Koko näyttö kirkastuu ja sitten himmenee.

― The Vierivä palkki - ja Häivytysnäyttö -kuviot näkyvät vain kerran määritettyyn toistojaksoon tai -aikaan katsomatta.

• Ajanjakso : Määrittele Palamisesto -toiminnon aktivoinnin aikaväli.

― Asetus otetaan käyttöön, kun Ajastin -asetukseksi valitaan Toisto .

• Aika : Määritä, kuinka kauan Palamisesto -toiminto on käytössä.

― Käytössä, kun Ajastin -asetuksena on Toisto ja Tila -asetuksena on Pikseli .

• Aloitusaika : Määritä aloitusaika näytönsuojaustoiminnon käyttöönottoa varten.

― Asetus otetaan käyttöön, kun Ajastin -asetukseksi valitaan Aikaväli .

• Päättymisaika : Määritä lopetusaika näytönsuojaustoiminnon käytöstä poistoa varten.

― Asetus otetaan käyttöön, kun Ajastin -asetukseksi valitaan Aikaväli .

Palamisesto

Pikselisiirto

Ajastin

Välitön näyttö

Sivujen harmaus

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Ei käytössä

Ei käytössä

Viestin näyttö

MENU m → Kuvaruutunäyttö → Viestin näyttö → ENTER E

Viestin näyttö

Lähdetiedot

Signaaliviestiä ei ole

MDC-viesti

Käytössä

Käytössä

Käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Välitön näyttö

Valitse näytönsäästäjä, jota haluat käyttää välittömästi.

• Ei käytössä / Pikseli / Vierivä palkki / Häivytysnäyttö

Sivujen harmaus

Kun näytön kuvasuhdeasetuksena on 4:3, määritä kuvan reunoilla näkyvän valkoisen reunuksen kirkkaus näytön suojaamista varten.

• Ei käytössä / Vaalennus / Tumma

Lähdetiedot

Valitse, näytetäänkö lähteen kuvaruutuvalikko syöttölähteen muuttuessa.

• Ei käytössä / Käytössä

Signaaliviestiä ei ole

Valitse, näytetäänkö Ei signaalia -kuvaruutuvalikko, kun signaalia ei havaita.

• Ei käytössä / Käytössä

MDC-viesti

Valitse, näytetäänkö MDC-kuvaruutuvalikko, kun laitetta hallitaan MDC:llä.

• Ei käytössä / Käytössä

Valikon läpinäk.

MENU m → Kuvaruutunäyttö → Valikon läpinäk.

→ ENTER E

Kuvaruutunäyttö

Valikon läpinäk.

Keskikoko

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Valikon kieli

MENU m → Kuvaruutunäyttö → Valikon kieli → ENTER E

Kuvaruutunäyttö

Valikon kieli Suomi

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Voit säätää valikkoruudun läpinäkyvyyttä.

• Suuri / Keskikoko / Pieni

Aseta valikkojen kieli.

― Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.

Palauta kuvaruutunäyttö

MENU m → Kuvaruutunäyttö → Palauta kuvaruutunäyttö → ENTER E

Kuvaruutunäyttö

Palauta kuvaruutunäyttö

Tämä toiminto palauttaa Kuvaruutunäyttö -valikon asetukset oletusarvoihin.

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Äänen säätö

Määritä laitteen ääniasetukset ( Ääni ).

Äänitila

MENU m → Ääni → Äänitila → ENTER E

Ääni

Äänitila

Äänitehoste

HDMI-ääni

Kaiutinasetukset

Aut. voimak.

Palauta ääni

Vakio

AV(HDMI)

Ei käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Voit valita äänitilan mieltymystesi mukaan.

• Vakio : Normaalin äänitilan valinta.

• Musiikki : Musiikin korostaminen puheen sijasta.

• Elokuva : Paras ääni elokuvia varten.

• Kirkas ääni : Puheen korostaminen muiden äänien sijasta.

• Vahvista : Korkeataajuuksisten äänien voimakkuuden tehostaminen, jotta huonokuuloisten henkilöiden kuuntelukokemus on parempi.

Äänitehoste

MENU m → Ääni → Äänitehoste → ENTER E

Äänitehoste

Virtual Surround

Dialog Clarity

Taajuuskorjain

Ei käytössä

Ei käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Määritä haluamasi äänitehoste toistettua ääntä varten.

― Käytettävissä vain silloin, kun Äänitila -asetuksena on Vakio .

Virtual Surround

Tämä toiminto tuottaa virtuaalisen 5.1-kanavan tilaäänen kaiutinparin kautta käyttämällä HRTF (Head Related Transfer Function)

-tekniikkaa.

• Ei käytössä / Käytössä

Dialog Clarity

Tällä toiminnolla voi tehostaa puheen voimakkuutta taustamusiikin tai äänitehosteiden sijasta, jotta keskustelu kuuluu selkeämmin.

• Ei käytössä / Käytössä

Taajuuskorjain

Mukauta kunkin kaiuttimen ääniasetus Taajuuskorjain -toiminnon avulla.

• Balance L/R : Oikean ja vasemman kaiuttimen tasapainon säätö.

• 100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Kaistanleveyden säätö): Tiettyjen kaistataajuuksien tason säätö.

• Palauta : Taajuuskorjaimen oletusasetusten palauttaminen.

HDMI-ääni

MENU m → Ääni → HDMI-ääni → ENTER E

Ääni

HDMI-ääni AV(HDMI)

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Kaiutinasetukset

MENU m → Ääni → Kaiutinasetukset → ENTER E

Ääni

Kaiutinasetukset

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Valitse, haluatko kuulla äänilähteen AV(HDMI) - tai PC(DVI) -liitännän kautta.

• AV(HDMI) / PC(DVI)

TV-äänen lähtö

Jos lähetyksen tai elokuvan ääniraitaa kuunnellaan ulkoisen vastaanottimen kautta, äänessä voi kuulua kaikua. Se johtuu koodauksen purkunopeuden eroista tuotteen kaiuttimien ja äänivastaanottimeen liitettyjen kaiuttimien välillä. Jos näin käy, määritä tuotteen asetukseksi Ulkoinen .

Ulkoinen / Sisäinen / Vastaanotin

Kun Kaiutinasetukset -asetukseksi valitaan Ulkoinen , tuotteen kaiuttimet poistetaan käytöstä.

Ääni kuuluu vain ulkoisista kaiuttimista. Kun Kaiutinasetukset -asetuksena on Sisäinen , sekä tuotteen kaiuttimet että ulkoiset kaiuttimet ovat käytössä. Ääni kuuluu molemmista.

― Jos videosignaalia ei ole, tuotteen kaiuttimet ja ulkoiset kaiuttimet mykistetään.

Aut. voimak.

MENU m → Ääni → Aut. voimak.

→ ENTER E

Ääni

Aut. voimak.

Ei käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Palauta ääni

MENU m → Ääni → Palauta ääni → ENTER E

Ääni

Palauta ääni

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Äänenvoimakkuus voi vaihdella kanavan mukaan.

Tasaa äänenvoimakkuus automaattisesti kanavaa vaihdettaessa.

• Ei käytössä / Normaali / Yö

Normaali tasaa kunkin kanavan äänenvoimakkuuden, joten kanavaa vaihdettaessa äänenvoimakkuus pysyy samana.

Yö tasaa kunkin kanavan äänenvoimakkuuden ja vähentää sitä, joten kukin kanava on hiljaisempi. Yö on hyödyllinen yöllä, jolloin haluat ehkä pitää äänenvoimakkuuden hiljaisena.

― Jos haluat käyttää yhdistetyn äänilaitteen äänenvoimakkuussäädintä, valitse Aut. voimak.

-asetukseksi Ei käytössä .

Yhdistetyn lähdelaitteen äänenvoimakkuussäätimen muutosta ei ehkä oteta käyttöön, jos Aut. voimak.

-asetukseksi on valittu Normaali tai Yö .

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen. Palauta kaikki ääniasetukset oletusasetuksiin.

Verkko

Verkon tila

MENU m → Verkko → Verkon tila → ENTER E

Voit tarkistaa verkon ja Internetin nykyisen tilan.

Verkon tila

Langaton verkko ja Internet-yhteys on määritetty ja ne ovat valmiina käyttöön.

Internet-yhteys on muodostettu. Jos sinulla on verkkopalveluiden käyttöön liittyviä ongelmia, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan.

Katkaise IP-asetukset Yritä uud.

Sulje

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Verkkoasetukset

MENU m → Verkko → Verkkoasetukset → ENTER E

Määritä verkkoasetukset, jotta voit käyttää Smart Hubin eri toimintoja, kuten verkkohakua, sisällön jakamista kotiverkon kautta ja toimintopäivityksiä.

Verkkoasetukset

Valitse verkon tyyppi.

Verkkotyyppi

Langaton verkko

Langaton

You can connect your

Device to the internet.

Please select which wireless network to use.

Päivitä WPS(PBC)

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Verkkotyyppi

• Langaton / Kaapeli

Verkon asetukset (langallinen)

Langallisen verkkoyhteyden muodostaminen

Tuotteen voi yhdistää lähiverkkoon kaapelilla kolmella eri tavalla.

• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä lähiverkkokaapelin tuotteen takana olevaan lähiverkkoporttiin ja ulkoiseen modeemiin.

Katso oheinen kaavio.

Modeemi-portti seinässä Ulkoinen modeemi

(ADSL / VDSL)

LAN

RJ45

• Verkon määritysten mukaan tuotteen voi ehkä yhdistää lähiverkkoon myös kytkemällä lähiverkkokaapelin suoraan tuotteen takana olevaan lähiverkkoporttiin ja verkkoseinäpistokkeeseen.

Katso oheinen kaavio. Huomaa, että seinäpistoke on yhdistetty modeemiin tai reitittimeen muualla asunnossa.

Lähiverkkoportti seinässä

LAN

RJ45

Modeemikaapeli Lähiverkkokaapeli

• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä tuotteen takana olevan lähiverkkoportin IPjakolaitteeseen, joka on kytketty ulkoiseen modeemiin. Käytä kytkennässä lähiverkkokaapelia. Katso oheinen kaavio.

Modeemi-portti seinässä

Ulkoinen modeemi

(ADSL / VDSL)

IP-jakaja

(jossa DHCP-palvelin)

LAN

RJ45

Lähiverkkokaapeli

Jos käytössä on dynaaminen verkko, käytä ADSL-modeemia tai -reititintä, joka tukee DHCP-protokollaa

(Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP:tä tukevat modeemit ja reitittimet antavat automaattisesti

IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvot, jotka tuote tarvitsee Internet-yhteyden muodostamiseen. Tietoja ei siis tarvitse syöttää manuaalisesti. Useimmat kotiverkot ovat dynaamisia verkkoja.

Joissakin verkoissa on käytettävä staattista IP-osoitetta. Jos verkko vaatii staattisen IP-osoitteen, IPosoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-arvot on annettava manuaalisesti tuotteen kaapeliasetusten ruudussa verkkoyhteyttä muodostettaessa. Pyydä Internet-palveluntarjoajalta IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvojen tiedot.

Jos käytössä on Windows-tietokone, arvot saa myös tietokoneelta.

― Voit käyttää DHCP:tä tukevia ADSL-modeemeja, jos verkko vaatii staattisen IP-osoitteen.

― DHCP:tä tukevat ADSL-modeemit sallivat myös staattisten IP-osoitteiden käytön.

Modeemikaapeli Lähiverkkokaapeli Lähiverkkokaapeli

Aseta verkkoyhteys käyttämään Internet-palveluita, joita ovat esimerkiksi ohjelmistopäivitykset.

Automaattinen Verkkoasetukset (langallinen)

Muodosta verkkoyhteys lähiverkkokaapelin avulla.

Varmista ensin, että lähiverkkokaapeli on kytketty.

Automaattinen määrittäminen

1

Määritä Verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Kaapeli .

2

Käynnistä Verkkoasetukset -toiminto painamalla Yhdistä -painiketta.

Yhdistä -painike on käytössä vain silloin, kun lähiverkkokaapeli on kytketty oikein.

3

Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistaa verkkoyhteyden.

Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ” Kiinteä verkko ja Internet-yhteys on muodostettu.

”.

― Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, tarkista lähiverkkoportin liitäntä.

― Jos automaattinen toiminto ei löydä verkkoyhteyden arvoja tai haluat määrittää yhteyden manuaalisesti, siirry Manuaalinen verkon määritys -osioon.

Manuaalinen Verkkoasetukset (langallinen)

Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.

Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite verkonvalvojalta. Anna nämä arvot manuaalisesti.

Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen

Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.

1

Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.

2

Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.

3

Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Tuki -välilehteä.

4

Napsauta Support -välilehdessä Details -painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.

Manuaalinen määrittäminen

1

Määritä Verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Kaapeli .

2

Käynnistä Verkkoasetukset -toiminto painamalla Yhdistä -painiketta.

Yhdistä -painike on käytössä vain silloin, kun lähiverkkokaapeli on kytketty oikein.

3

Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa. Paina Pysäytä . Varmistus päättyy.

4

Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP-asetukset . IP-asetukset -ruutu tulee näkyviin.

5

Valitse ylhäältä kenttä, paina E ja valitse sitten IP-asetukset -asetukseksi Anna manuaalisesti .

Kirjoita muut tiedot IP-osoite -kohdan muihin kenttiin.

― Jos IP-asetukset -asetukseksi valitaan Anna manuaalisesti , DNS Setting -asetukseksi muutetaan automaattisesti Anna manuaalisesti .

6

Kun tiedot on annettu, valitse sivun alareunassa OK ja paina sitten E -painiketta. Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.

7

Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ” Kiinteä verkko ja Internet-yhteys on muodostettu.

”.

Verkon asetukset (langaton)

Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen

Langaton IP-jakaja

(reitittimessä DHCP-palvelin)

Lähiverkkoportti seinässä

Lähiverkkokaapeli

Samsung suosittelee IEEE 802.11n -protokollaa. Kun videota toistetaan verkkoyhteyden kautta, video ei ehkä toistu sulavasti.

― Valitse langattomalle IP-jakolaitteelle kanava, jota ei käytetä tällä hetkellä. Jos langattomalle IPjakolaitteelle asetettu kanava on tällä hetkellä toisen lähistöllä olevan laitteen käytössä, tuloksena on häiriöitä ja yhteysvirhe.

― Tuote tukee vain seuraavia langattoman verkon suojausprotokollia.

Jos valitset Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n -tilan ja AP:n tai langattoman reitittimen salaustavaksi on asetettu WEP, TKIP tai TKIP AES (WPS2Mixed), Samsung-tuotteet eivät tue yhteyttä uusien Wi-Fi-sertifiointiominaisuuksien mukaisesti.

― Jos langaton reititin tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toimintoa, voit muodostaa yhteyden verkkoon

PBC (Push Button Configuration)- tai PIN (Personal Identification Number) -toiminnolla. WPS määrittää automaattisesti SSID:n ja WPA-avaimen kummassakin tilassa.

― Yhteystavat: Langattoman verkkoyhteyden voi määrittää kolmella tavalla.

Automaattiset asetukset (automaattisen verkkohakutoiminnon käyttö), Manuaalinen määritys,

WPS(PBC)

Automaattinen verkkomääritys (langaton)

Useimmissa langattomissa verkoissa on valinnainen suojausjärjestelmä, jossa verkkoa käyttävien laitteiden on lähetettävä salattu suojakoodi. Koodia kutsutaan käyttöavaimeksi tai Suojausavain

-avaimeksi. Suojausavain perustuu salasanaan, joka on yleensä tietynpituinen sana tai kirjainten ja numeroiden yhdistelmä, jonka käyttäjä on antanut langattoman verkon suojausta määritettäessä. Jos käytössä on tämä verkkoyhteyden määritystapa ja langaton verkko on suojattu Suojausavain -avaimella, salasana on annettava automaattisen tai manuaalisen määrityksen aikana.

Automaattinen määrittäminen

1

Määritä Verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton .

2 Verkko -toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis, toiminto näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.

3

Valitse verkko verkkoluettelossa painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta. Paina sitten kahdesti E

-painiketta.

― Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty näyttöön, hae uudelleen valitsemalla Päivitä .

― Jos reititintä ei löydy uudelleenyrityksen jälkeen, paina Pysäytä -painiketta.

Lisää verkko -painike ilmestyy näyttöön.

Valitse Lisää verkko ja lisää langaton reititin, johon haluat muodostaa yhteyden.

4 Jos Anna salasana.

-ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5. Jos valitsit langattoman reitittimen, jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.

5 Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Anna salasana.

(suojausavain tai PIN-koodi).

6

Kun tiedot on annettu, siirrä kohdistin Valmis -kohtaan oikealla nuolinäppäimellä. Paina sitten

E -painiketta. Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.

― Reitittimeen muodostetaan yhteys, mutta Internetiä ei voi käyttää.

7 Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ” Langaton verkko ja Internet-yhteys on määritetty ja ne ovat valmiina käyttöön.

”.

Manuaalinen verkkomääritys (langaton)

Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.

Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite verkonvalvojalta. Anna nämä arvot manuaalisesti.

Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen

Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.

1

Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.

2

Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.

3

Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Tuki -välilehteä.

4

Napsauta Support -välilehdessä Details -painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.

Manuaalinen määrittäminen

1

Määritä Verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton .

2 Verkko -toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis, toiminto näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.

3

Valitse verkko verkkoluettelossa painamalla u - tai d -painiketta. Paina sitten kahdesti E

-painiketta.

― Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty näyttöön, hae uudelleen valitsemalla Päivitä .

― Jos reititintä ei löydy uudelleenyrityksen jälkeen, paina Pysäytä -painiketta.

Lisää verkko -painike ilmestyy näyttöön.

Valitse Lisää verkko ja lisää langaton reititin, johon haluat muodostaa yhteyden.

4 Jos Anna salasana.

-ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5. Jos valitsit langattoman reitittimen, jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.

5

Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Anna salasana.

(suojausavain tai PIN-koodi).

6

Kun tiedot on annettu, siirrä kohdistin Valmis -kohtaan oikealla nuolinäppäimellä. Paina sitten

E -painiketta. Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.

7

Valitse verkkoyhteyden muodostamisyrityksen aikana Pysäytä . Yhteys katkaistaan.

8

Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP-asetukset . IP-asetukset -ruutu tulee näkyviin.

9

Valitse ylhäältä kenttä, paina E ja valitse sitten IP-asetukset -asetukseksi Anna manuaalisesti .

Kirjoita muut tiedot IP-osoite -kohdan muihin kenttiin.

― Jos IP-asetukset -asetukseksi valitaan Anna manuaalisesti , DNS Setting -asetukseksi muutetaan automaattisesti Anna manuaalisesti .

10

Kun tiedot on annettu, valitse sivun alareunassa OK ja paina sitten E -painiketta. Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.

11

Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ” Langaton verkko ja Internet-yhteys on määritetty ja ne ovat valmiina käyttöön.

”.

WPS(PBC)

Asetusten määrittäminen WPS(PBC)-toiminnolla

Jos reitittimessä on WPS(PBC) -painike, toimi seuraavasti.

1

Määritä Verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton .

2

Valitse WPS(PBC) , paina E ja paina sitten E uudelleen.

3

Paina reitittimen WPS(PBC) -painiketta kahden minuutin kuluessa. Tuote saa automaattisesti kaikki tarvittavat verkon asetusarvot ja muodostaa yhteyden verkkoon.

4

Verkkoyhteysruutu tulee näkyviin ja verkko on määritetty.

Toiminnon käyttäminen edellyttää, että mobiililaite tukee Wi-Fi Direct -toimintoa.

Wi-Fi Direct

MENU m → Verkko → Wi-Fi Direct → ENTER E

Tällä asetuksella laite asetetaan muodostamaan yhteys langattomiin mobiililaitteisiin. Tämän toiminnon avulla langattomat mobiililaitteet voidaan yhdistää laitteeseen ilman reititintä.

Voit yhdistää mobiililaitteen tämän tuotteen kanssa Wi-Fi Direct -ominaisuuden avulla seuraavasti:

1

Siirry Wi-Fi Direct -näyttöön. Tämä tuote aloittaa laitteiden etsinnän.

2

Ota laitteen Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön. Valitse haluamasi Wi-Fi-laite.

• PBC (Push Button Configuration): Paina Wi-Fi-laitteen WPS(PBC) -painiketta kahden minuutin kuluessa. Tuote saa automaattisesti kaikki tarvittavat verkon asetusarvot ja muodostaa yhteyden verkkoon.

• PIN : Syötä näytettävä PIN mobiililaitteeseen.

― Jos haluat katkaista laitteen yhteyden, valitse yhdistetty Wi-Fi-laite ja valitse sitten Yhteys katkaistu .

Multimedialaitteen asetukset

MENU m → Verkko → Multimedialaitteen asetukset → ENTER E

Anna muiden verkossa olevien laitteiden, kuten älypuhelimien ja taulutietokoneiden, jakaa sisältöjä laitteesi kanssa.

Näytön peilaus

MENU m → Verkko → Näytön peilaus → ENTER E

Kytke laitteeseen peilaustoimintoa tukeva mobiililaite. Näin mobiililaitteen näyttö ja ääni voidaan toistaa laitteessa. Peilauksella tarkoitetaan mobiililaitteen näytön ja äänen toistamista näyttölaitteessa.

― Jos haluat käyttää Näytön peilaus -toimintoa, varmista, että laite tukee peilaustoimintoa, kuten AllShare Castia, WiDiä (versiota 3.5 tai uudempaa) ja Miracastia. Jos haluat tarkistaa, onko peilaustoiminto käytettävissä, käy mobiililaitteen valmistajan sivustossa.

― Näytön tai äänen toisto voi katkeilla, jos verkossa on ruuhkaa.

Näytön peilaus

Suorita peilaustoiminto mobiililaitteesta. Mobiililaite hakee ja näyttää laitteen automaattisesti luettelossa.

― Jos mobiililaite ei pysty muodostamaan yhteyttä laitteeseen, katkaise ja kytke molempien laitteiden virta ja yritä uudelleen.

Palvelimen verkkoaset.

MENU m → Verkko → Palvelimen verkkoaset.

→ ENTER E

Yhdistä palvelimeen

Jos haluat suorittaa Soitin -toiminnon, muodosta verkkoyhteys.

• Jos SSL -toiminto on käytössä, palvelin määritetään käyttämään https -protokollaa ja tiedonsiirto salataan.

― Anna palvelimen IP-osoite ja portin numero. Anna portin numeroksi 7001. (Jos yhteyttä palvelimeen ei saada portin numerolla 7001, tarkista palvelimen ylläpitäjältä oikea portin numero ja vaihda sitten numero oikeaksi.)

MagicInfo-tila

Valitse MagicInfo-tila -asetus laitteen käyttöympäristön mukaan.

• Lite / Premium

Palv. käyttö

Valitse tapa, jolla haluat muodostaa yhteyden palvelinverkkoon.

• Salli / Estä

FTP-tila

Määritä FTP-toimintatila.

• Aktiivinen / Passiivinen

Laitteen nimi

MENU m → Verkko → Laitteen nimi → ENTER E

Valitse tai syötä laitteen nimi.

Nimi näkyy verkon kaukosäädöissä verkon kautta.

Järjestelmä

Asetukset

MENU m → Järjestelmä → Asetukset → ENTER E

Järjestelmä

Asetukset

Kosketushallinta

Aika

Autom. lähteen vaihto

Virranhallinta

Ekoratkaisu

Lämpötilan hallinta 77

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on 0-0-0-0.

Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Vaihda PIN -toimintoa.

Alkuasetukset (Asetukset)

Kun olet käynnistänyt laitteen ensimmäisen kerran, määritä perusasetukset, kuten kieli, kanava ja aika.

1

Kielen valitseminen

Paina u - tai d -painiketta ja paina sitten E -painiketta. Määritä kuvaruutuvalikon kieli.

2

Kierrä valikkoa

Määritä valikkosivun suunta.

Vaaka / Pysty

3 Verkkoasetukset

Määritä verkkoyhteys. Aloita painamalla E -painiketta. Jos et tiedä verkon määritystietoja tai haluat määrittää verkkoyhteyden myöhemmin, valitse Ohita . Voit määrittää verkkoyhteyden myöhemmin Verkko -valikossa.

4 Kellon asetus

Aseta nykyinen päivämäärä ja aika ja valitse sitten Seuraava .

5 Toistotapa

Valitse soittotila laitteen käyttöympäristön mukaan.

― Toistotapa -asetusvaihe näkyy vain silloin, kun olet yhteydessä verkkoon.

6 Määritys suoritettu

Onnittelut! Asennus on valmis, voit aloittaa käytön.

Kosketushallinta

MENU m → Järjestelmä → Kosketushallinta → ENTER E

Kosketushallinta

Järj.valv. valikon luk.

Hallittava lähde

Ei käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Jos haluat käyttää Kosketushallinta -toimintoa, kiinnitä kosketusnäytön päällystesarja (myytävänä erikseen).

Järj.valv. valikon luk.

Määritä Järj.valv. valikon luk.

-toiminto näyttämään järjestelmänvalvojan asetusvalikko, kun napautat ja painat sormella näyttöä.

• Ei käytössä / Käytössä

Hallittava lähde

Määritä koskettamalla hallittava lähde. Jos toistat luontisovelluksella tehtyä kosketettavaa sisältöä, valitse Luotu sisältö .

Tällöin sinun on käytettävä kaukosäädintä laitteen valikon hallintaan.

• Laitteen valikko / Luotu sisältö

Aika

MENU m → Järjestelmä → Aika → ENTER E

Aika

Kellon asetus

Kesäaika

Uniajastin

Käynnistysviive

Ei käytössä

Ei käytössä

0 s

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Voit määrittää Kellon asetus - tai Uniajastin -asetuksen. Ajastin -toiminnon avulla voit myös asettaa laitteen kytkeytymään automaattisesti päälle tai pois päältä tiettyyn aikaan.

― Paina INFO -painiketta, jos haluat katsoa nykyisen ajan.

Kellon asetus

Valitse Kellon asetus . Valitse Pvm tai Aika ja paina sitten E .

Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Paina E -painiketta, kun olet valmis.

― Voit määrittää Pvm - ja Aika -asetukset suoraan kaukosäätimen numeronäppäimillä.

Kesäaika

DST (kesäaika) -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Ei käytössä / Käytössä

• Alkamispäivä : Aseta kesäajan alkamispäivä.

• Päättymispäivä : Aseta kesäajan päättymispäivä.

• Aikapoikkeama : Aseta aikavyöhykkeen oikea aikasiirtymä.

Uniajastin

Tuotteen sammuttaminen automaattisesti määritetyn ajanjakson kuluttua.

( Ei käytössä / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min )

― Valitse aika ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolinäppäimillä ja paina sitten E . Jos haluat peruuttaa Uniajastin -asetuksen, valitse Ei käytössä .

Käynnistysviive

Kun muodostat yhteyden useisiin laitteisiin, säädä kunkin laitteen käynnistysaikaa ylikuormituksen välttämiseksi (0 ja 50 sekunnin välillä).

Autom. lähteen vaihto

MENU m → Järjestelmä → Autom. lähteen vaihto → ENTER E

Autom. lähteen vaihto

Autom. lähteen vaihto

Ensisij. lähteen pal.

Ensisijainen lähde

Toissijainen lähde

Ei käytössä

PC

HDMI

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Jos näyttö kytketään päälle, kun Autom. lähteen vaihto on tilassa Käytössä ja aiempi kuvalähdevalinta ei ole aktiivinen, näyttö etsii automaattisesti aktiivisen videokuvan kuvalähteet.

Autom. lähteen vaihto

Kun Autom. lähteen vaihto -asetuksena on Käytössä , kuvan tulolähteeksi etsitään automaattisesti aktiivista videokuvaa.

Ensisijainen lähde -valinta otetaan käyttöön, jos senhetkistä kuvalähdettä ei tunnisteta.

Toissijainen lähde -valinta otetaan käyttöön, jos ensisijainen kuvalähde ei ole käytettävissä.

Jos ensi- ja toissijaista tulolähdettä ei tunnisteta, näyttö etsii aktiivista lähdettä kahdesti, ja kummankin haun aikana etsitään ensin ensisijaista ja sen jälkeen toissijaista tulolähdettä. Jos kumpikin haku epäonnistuu, näyttö palaa käyttämään ensimmäistä kuvalähdettä ja näyttää viestin signaalin puuttumisesta.

Ensisij. lähteen pal.

Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen tulolähde, kun ensisijainen tulo liitetään.

Ensisijainen lähde

Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Ensisijainen lähde .

Toissijainen lähde

Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Toissijainen lähde .

Virranhallinta

MENU m → Järjestelmä → Virranhallinta → ENTER E

Virranhallinta

Automaattinen käynnistys

Maks.virransäästö

Valmiustilan hallinta

Virtapainike

Verkon valmiustila

Ei käytössä

Käytössä

Autom.

Vain käynnistys

Ei käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Automaattinen käynnistys

Tämä toiminto käynnistää laitteen automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan. Virtapainiketta ei tarvitse painaa.

• Ei käytössä / Käytössä

Maks.virransäästö

Tämä toiminto sammuttaa tuotteen virrankulutuksen vähentämiseksi, kun tietokone on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

• Ei käytössä / Käytössä

Valmiustilan hallinta

Voit asettaa näytön valmiustilaan tulosignaalia vastaanotettaessa.

• Autom.

Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita, vaikka lähdelaite olisikin kytketty näyttöön.

Jos lähdelaitetta ei ole kytketty, näkyviin tulee viesti Ei signaalia .

• Ei käytössä

Jos tulosignaalia ei havaita, näkyviin tulee viesti Ei signaalia .

― Jos Ei signaalia -viesti näkyy, vaikka lähdelaite on kytketty, tarkista kaapelien kytkentä.

― Jos Signaaliviestiä ei ole -asetuksena on Ei käytössä , viesti Ei signaalia ei tule näyttöön.

Valitse tällöin Signaaliviestiä ei ole -asetukseksi Käytössä .

• Käytössä

Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita.

Virranhallinta

Automaattinen käynnistys

Maks.virransäästö

Valmiustilan hallinta

Virtapainike

Verkon valmiustila

Ei käytössä

Käytössä

Autom.

Vain käynnistys

Ei käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Virtapainike

Virtapainike voidaan määrittää kytkemään virta tai kytkemään ja katkaisemaan virta.

• Vain käynnistys : Määritä virtapainike kytkemään virta.

• Käynnistys/sammutus : Määritä virtapainike kytkemään ja katkaisemaan virta.

Verkon valmiustila

Tämä toiminto pitää verkon virran toiminnassa, kun laite sammutetaan.

• Ei käytössä / Käytössä

Ekoratkaisu

MENU m → Järjestelmä → Ekoratkaisu → ENTER E

Ekoratkaisu

Energiansäästö

Näytön lampun aikataulu

Ei sign., v.tila

Aut. sammutus

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Energiansäästö

Vähennä virrankulutusta säätämällä näytön kirkkautta.

• Ei käytössä / Pieni / Keskikoko / Suuri

Näytön lampun aikataulu

Säädä paneelin kirkkautta. Arvo lähempänä sataa tekee paneelista kirkkaamman.

• Ei käytössä / Käytössä

Ei sign., v.tila

Säästä virtaa sammuttamalla laite, kun signaalia ei vastaanoteta mistään lähteestä.

• Ei käytössä / 15 min / 30 min / 60 min

― Pois käytöstä, kun kytketty tietokone on virransäästötilassa.

― Tuote sammuu automaattisesti tiettyyn aikaan. Aikaa voi muuttaa tarpeen mukaan.

Aut. sammutus

Tuote sammuu automaattisesti ylikuumentumisen välttämiseksi, jos kaukosäätimen näppäintä tai tuotteen etupaneelin painiketta ei paineta määrätyn tunnin aikana.

• Ei käytössä / 4 tuntia / 6 tuntia / 8 tuntia

Lämpötilan hallinta

MENU m → Järjestelmä → Lämpötilan hallinta → ENTER E

Järjestelmä

Lämpötilan hallinta 77

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tämä toiminto tunnistaa laitteen sisäisen lämpötilan. Voit määritellä sopivan lämpötilavälin itse.

Oletuslämpötilana on 77 C.

Laitteen suositeltu käyttölämpötila on 75–80 C (kun ympäristön lämpötila on 40 C).

― Näyttö tummenee, jos laitteen senhetkinen lämpötila ylittää suositellun ylärajan. Jos lämpötila kohoaa edelleen, laite sammuu automaattisesti, jottei se ylikuumenisi.

Laitehallinta

MENU m → Järjestelmä → Laitehallinta → ENTER E

Laitehallinta

Näppäimistön aset.

Hiiren asetukset

Osoittimen asetukset

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Määritä laitteeseen liitettyjen ulkoisten syöttölaitteiden asetukset.

Näppäimistön aset.

Määritä näppäimistön yhteysasetukset tai liitetyn näppäimistön asetukset.

Valitse näppäimistö

Valitse käytettävissä olevien, liitettyjen näppäimistöjen joukosta näppäimistö, jota haluat käyttää.

― Voit käyttää vain yhtä liitettyä näppäimistöä.

Näppäimistöasetukset

― Maakohtainen.

Näppäimistön kieli

Määritä näppäimistön syöttökieli.

Näppäimistön tyyppi

Määritä näppäimistön tyyppi.

Vaihda syöttökieltä

Määritä syöttökielen vaihtamiseen käytettävä näppäinyhdistelmä.

Laitehallinta

Näppäimistön aset.

Hiiren asetukset

Osoittimen asetukset

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Hiiren asetukset

Valitse hiiri

Määritä hiiren yhteysasetukset tai liitettyjen hiirilaitteiden asetukset.

― Liitetyistä hiirilaitteista voidaan käyttää vain yhtä hiirtä.

Hiiren asetukset

― Maakohtainen.

Ensisijainen painike

Valitse hiiren painike perustoimintojen (napsautuksen ja hyväksynnän) suorittamista varten.

Osoitt. nopeus

Määritä hiiriosoittimen nopeus.

Laitehallinta

Näppäimistön aset.

Hiiren asetukset

Osoittimen asetukset

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Osoittimen asetukset

Määritä osoittimen koko, nopeus ja muoto.

Osoittimen koko

Määritä osoittimen koko.

• Pieni / Keskikoko / Suuri / Erittäin suuri

Osoitt. nopeus

Määritä osoittimen nopeus. Suurempi nopeus lisää osoittimen herkkyyttä.

• Hidas / Normaali / Nopea

Osoittimen muoto

Määritä osoittimen muoto.

• Image 1 ~ Image 10

Toistotapa

MENU m → Järjestelmä → Toistotapa → ENTER E

Järjestelmä

Toistotapa MagicInfo

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Vaihda PIN

MENU m → Järjestelmä → Vaihda PIN → ENTER E

Järjestelmä

Vaihda PIN

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Valitse Toistotapa -tila laitteen käyttöympäristön mukaan.

Alkunäyttö voi vaihdella asetuksen mukaan.

• MagicInfo / URL-käynnistysohjelma

Vaihda PIN -ikkuna avautuu.

Valitse PIN-koodiksi mitkä tahansa neljä numeroa ja kirjoita ne Anna uusi PIN -kenttään. Kirjoita samat neljä numeroa Vahv. uusi PIN -kenttään.

Kun Confirm-ruutu katoaa, paina Sulje -painiketta. Tuote on tallentanut uuden PIN-koodin.

― Oletussalasana: 0 - 0 - 0 - 0

Yleiset

MENU m → Järjestelmä → Yleiset → ENTER E

Yleiset

Suojaus

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

-tilausvideo

Pelitila

Käytössä

Ei käytössä

Käytössä

Ei käytössä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Suojaus

― Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on 0-0-0-0.

Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Vaihda PIN -toimintoa.

Turvalukitus

Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.

• Ei käytössä / Käytössä

Turvalukitus -toiminto lukitsee kaikki tuotteen ja kaukosäätimen valikot ja painikkeet LOCK -painiketta lukuun ottamatta.

Jos haluat avata valikkojen ja painikkeiden lukituksen, paina LOCK -painiketta ja anna salasana (oletussalasana): 0 - 0 - 0 - 0).

Painikkeiden lukitus

Tällä valikolla tuotteen painikkeet voi lukita.

Tuotetta voi ohjata vain kaukosäätimellä, jos Painikkeiden lukitus -asetukseksi on valittu Käytössä .

• Ei käytössä / Käytössä

USB:n aut. toiston luk.

Lukitse USB-muistilaitteet, jotta niitä ei tunnisteta automaattisesti.

• Ei käytössä / Käytössä

BD Wise

Paras kuvanlaatu Samsungin DVD-, Blu-ray- ja Home Theater -tuotteille, jotka tukevat BD Wise -toimintoa. Kun BD Wise

-asetukseksi valitaan Käytössä , kuvatila muutetaan automaattisesti optimaalisen tarkkuuden mukaiseksi.

• Ei käytössä / Käytössä

― Toiminto on käytettävissä, kun tuotteeseen kytketään HDMI-kaapelilla Samsung-tuotteita, jotka tukevat BD Wise -toimintoa.

― BD Wise -toiminto otetaan käyttöön vain silloin, kun kytkettynä on BD Wise -toimintoa tukeva lähdelaite.

Yleiset

Suojaus

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

-tilausvideo

Pelitila

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Käytössä

Ei käytössä

Käytössä

Ei käytössä

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ on toiminto, jonka avulla voit ohjata Samsung-tuotteen kaukosäätimellä kaikkia kytkettyjä Samsung-laitteita, jotka tukevat Anynet+-toimintoa. Anynet+-järjestelmää voi käyttää vain Samsung-laitteissa, joissa on Anynet+-toiminto. Jos haluat varmistaa, onko Samsung-laitteessa kyseinen ominaisuus, tarkista, onko laitteessa Anynet+-logo.

― Voit ohjata Anynet+-laitteita vain tuotteen kaukosäätimellä. Ohjaamisessa ei voi käyttää tuotteen painikkeita.

― Tuotteen kaukosäädin ei ehkä toimi kaikissa olosuhteissa. Jos näin käy, valitse Anynet+-laite uudelleen.

― Anynet+ toimii, kun Anynet+ -toimintoa tukeva AV-laite on valmiustilassa tai päällä.

― PIP -tilassa Anynet+ toimii vain silloin, kun AV-laite on kytketty ensisijaisena näyttönä. Se ei toimi, jos AV-laite on kytketty toissijaisena näyttönä.

― Anynet+ tukee enintään 12 AV-laitetta. Huomaa, että samantyyppisiä laitteita voi kytkeä enintään 3 kappaletta.

Anynet+-valikko

Anynet+ -valikko muuttuu tuotteeseen kytkettyjen Anynet+-laitteiden tyypin ja tilan mukaan.

― Tuo Anynet+ -valikko näkyviin painamalla TOOLS -painiketta. Valitse haluamasi valikko.

Anynet+-valikko

Näytä tietokone

Kuvaus

Vaihtaa Anynet+ -tilasta PC -tilaan.

Valitse laite

(device_name) Valikko

(device_name) Työkalut

Anynet+-laiteluettelon näyttäminen.

Kytketyn laitteen valikoiden valikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on DVD-soitin,

DVD-soittimen levyvalikko tulee näkyviin.

Kytketyn laitteen työkaluvalikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on DVD-soitin,

DVD-soittimen työkaluvalikko tulee näkyviin.

― Tämä valikko ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

(device_name) Levyvalikko Kytketyssä laitteessa olevan levyn nimivalikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on

DVD-soitin, elokuvan nimivalikko tulee näkyviin DVD-soittimessa.

― Tämä valikko ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Autom. sammutus

Laitehaku

Ei käytössä

Ei

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Autom. sammutus

Anynet+ -laitteen asettaminen Ei käytössä -tilaan automaattisesti, kun tuote sammutetaan.

• Ei / Kyllä

― Jos Autom. sammutus -asetuksena on Kyllä , virta katkeaa myös toiminnassa olevista ulkoisista laitteista, kun tuotteen virta katkaistaan.

― Ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

Laitehaku

Anynet+-laitteesta toiseen vaihtaminen

1 Valitse Anynet+ (HDMI-CEC) painamalla TOOLS -painiketta ja paina sitten E .

2

Valitse Valitse laite ja paina sitten E -painiketta.

Jos haluttua laitetta ei löydy, päivitä luettelo valitsemalla Päivitä .

3

Valitse laite ja paina sitten E -painiketta. Voit siirtyä valittuun laitteeseen.

― Valitse laite -valikko tulee näyttöön vain silloin, kun valitset Järjestelmä -valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi

Käytössä .

― Valittuun laitteeseen siirtyminen voi kestää jopa 2 minuuttia. Siirtymistä ei voi peruuttaa sen ollessa kesken.

― Jos Anynet+-laite on valittu painamalla SOURCE -painiketta ja valitsemalla laitteen syöttölähteen, Anynet+ -toimintoa ei voi käyttää.

― Muista vaihtaa Anynet+ laitteeseen Laitehaku -kohdassa.

Anynet+-toiminnon vianmääritys

Ongelma

Anynet+ ei toimi.

Mahdollinen ratkaisu

• Tarkista, että laite on Anynet+-laite. Anynet+-järjestelmä tukee vain Anynet+-laitteita.

• Tarkista, että Anynet+-laitteen virtajohto on kytketty kunnolla.

• Tarkista Anynet+-laitteen Video-/Audio-/HDMI-kaapelikytkennät.

• Varmista, että Järjestelmä -valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi on valittu Käytössä .

• Tarkista, että kaukosäädin Anynet+-yhteensopiva.

• Anynet+ ei toimi kaikissa tilanteissa. (ensimääritys)

• Jos HDMI-kaapeli on irrotettu ja kytketty uudelleen, muista hakea laitteet uudelleen tai sammuttaa tuote ja käynnistää se uudelleen.

• Tarkista, että Anynet+-laitteen Anynet+-toiminto on päällä.

Haluan käynnistää Anynet+toiminnon.

Haluan sulkea Anynet+-toiminnon.

Viesti ” Anynet+-laitteen liitäntä kytketään irti...

” ilmestyy näyttöön.

Anynet+-laite ei aloita toistoa.

• Varmista, että Anynet+-laite on kytketty kunnolla tuotteeseen ja että Järjestelmä -valikon Anynet+ (HDMI-CEC)

-asetukseksi on valittu Käytössä .

• Tuo Anynet+ -valikko näkyviin painamalla TOOLS -painiketta. Valitse haluamasi valikko.

• Valitse Anynet+ -valikosta Näytä tietokone .

• Paina tuotteen kaukosäätimen SOURCE -painiketta ja valitse muu kuin Anynet+-laite.

• Kaukosäädintä ei voi käyttää, kun Anynet+-toimintoa määritetään tai katselutilaa vaihdetaan.

• Käytä kaukosäädintä, kun tuote on saanut Anynet+-asetukset valmiiksi tai siirtynyt Anynet+-toimintoon.

• Toistotoimintoa ei voi käyttää ensimäärityksen ollessa käynnissä.

Ongelma

Kytkettyä laitetta ei näy.

Mahdollinen ratkaisu

• Tarkista, tukeeko laite Anynet+-toimintoja.

• Tarkista, onko HDMI-kaapeli kytketty kunnolla.

• Varmista, että Järjestelmä -valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi on valittu Käytössä .

• Hae Anynet+-laitteita uudelleen.

• Anynet+ edellyttää HDMI-yhteyden käyttöä. Varmista, että laite on kytketty tuotteeseen HDMI-kaapelilla.

• Kaikki HDMI-kaapelit eivät tue Anynet+-toimintoja.

• Jos yhteys on katkaistu sähkökatkon tai HDMI-kaapelin irrottamisen takia, suorita laitehaku uudelleen.

Yleiset

Suojaus

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

-tilausvideo

Pelitila

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Käytössä

Ei käytössä

Käytössä

Ei käytössä

HDMI Hot Plug

Tätä toimintoa käytetään DVI/HDMI-lähdelaitteen käynnistyksen aikaviiveen aktivointiin.

• Ei käytössä / Käytössä

DivX

®

-tilausvideo

Tuotteelle annetun rekisteröintikoodin näyttäminen.

Jos muodostat yhteyden DivX Ⓡ -verkkosivustoon ja rekisteröidyt käyttämällä kyseistä koodia, voit ladata VODrekisteröintitiedoston.

Lisätietoja DivX Ⓡ VOD:stä on osoitteessa http://vod.divx.com.

Pelitila

Kun tuote on kytketty pelikonsoliin, kuten PlayStation™ tai Xbox™, voit nauttia realistisesta pelikokemuksesta valitsemalla pelitilan.

• Ei käytössä / Käytössä

― Pelitila -toimintoon liittyvät varoitukset ja rajoitukset

Jos haluat irrottaa pelikonsolin ja kytkeä toisen ulkoisen laitteen, valitse Pelitila -tilan arvoksi Ei käytössä Asetuksetvalikossa.

Palauta järjestelmä

MENU m → Järjestelmä → Palauta järjestelmä → ENTER E

Järjestelmä

Palauta järjestelmä

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tämä toiminto palauttaa järjestelmävalikon asetukset oletusarvoihin.

Tuki

Nykyinen versio : Tämä on tuotteeseen jo asennetun ohjelmiston versio.

Ohjelmistopäivitys

MENU m → Tuki → Ohjelmistopäivitys → ENTER E

Ohjelmistopäivitys -valikon kautta voi päivittää tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.

― Älä sammuta tuotetta, kun päivitys on kesken. Tuote sammuu ja käynnistyy automaattisesti, kun ohjelmistopäivitys on valmis.

― Kun päivität ohjelmiston, kaikki määritetyt video- ja ääniasetukset palautuvat oletusarvoihin. Kirjoita asetukset muistiin, jotta ne voi ottaa helposti takaisin käyttöön päivityksen jälkeen.

Päivitä nyt

Päivitä ohjelmisto uusimpaan versioon.

Autom. päivitys

Tätä toiminto päivittää tuotteen automaattisesti, kun se ei ole käytössä.

• Ei käytössä / Käytössä

Samsung-yhteystiedot

MENU m → Tuki → Samsung-yhteystiedot → ENTER E

Tarkastele näitä tietoja, kun tuote ei toimi oikein tai kun haluat päivittää ohjelmiston.

Saatavissa on tietoja puhelukeskuksista sekä tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.

― Samsung-yhteystiedot ja etsi tuotteen Mallikoodi ja Ohjelmistoversio .

Siirry alkunäyttöön

Käytettävissä kaukosäätimen HOME -painikkeella.

MENU m → Tuki → Siirry alkunäyttöön → ENTER E

Kloonaa tuote

Kuvatila

Soitin

Toista erilaisia sisältöjä, kuten ajoitettuja kanavia, malleja tai tiedostoja.

Ajoita

Tunnusasetukset

Käynnistys-/sammutusaj.

Videoseinä

Laskuri

Malli

Verkon tila

Lisää asetuksia

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Lisätietoja alivalikoiden kohteista on Kotitoiminto-luvussa.

Valitse Siirry alkunäyttöön , jossa voit toistaa muistilaitteissa tai yhdistetyssä verkossa olevaa sisältöä.

Soitin

Hae tai toista laitteisiin tallennettuja kanavia tai sisältöjä.

― Kellon asetus -asetus on määritettävä ennen tämän toiminnon käyttöä.

Ajoita

Luo paikallisten kanavien sisältöaikatauluja tai muokkaa tallennettuja kanavia.

Malli

Valitse malli sisällön luontia varten.

Kloonaa tuote

Vie tuotteen asetukset USB-laitteeseen tai lataa asetukset USB-laitteen kautta.

Tästä toiminnosta on hyötyä, kun haluat käyttää samoja asetuksia useissa tuotteissa.

Tunnusasetukset

Määrittele tunnus vastaanottimelle.

Valitse numero painamalla u / d ja paina sen jälkeen E .

Videoseinä

Muokkaa videoseinän muodostamiseksi kytkettyjen näyttöjen asettelua.

Voit myös näyttää joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissä näytöissä.

Saat lisätietoja useamman kuvan näyttämisestä MDC:n ohjeesta tai MagicInfon käyttöoppaasta. Jotkin laitteet eivät saata tukea MagicInfo-toimintoa.

Verkon tila

Tarkista verkon ja Internetin nykyinen tila.

Kuvatila

Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila ( Kuvatila ).

Käynnistys-/sammutusaj.

― Kellon asetus -asetus on määritettävä ennen tämän toiminnon käyttöä.

Aseta Käynnistysajastin , jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.

Virta kytketään käyttämällä määritettyä äänenvoimakkuutta tai syöttölähdettä.

Laskuri

Tekstin syöttäminen videon tai kuvan ollessa näkyvissä ja tekstin näyttäminen näytössä.

Lisää asetuksia

Kuva-asetusvalikko tulee näyttöön.

Palauta kaikki

MENU m → Tuki → Palauta kaikki → ENTER E

Tuki

Palauta kaikki

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tämä toiminto palauttaa kaikki näytön senhetkiset asetukset oletusarvoihin.

Valokuvien, videoiden ja musiikin toistaminen (Median toisto)

Voit katsella ja kuunnella USB-massamuistilaitteeseen tallennettuja videoita, valokuvia ja musiikkitiedostoja.

Toista tallennuslaitteeseen tallennettuja valokuvia, videoita tai musiikkitiedostoja.

Toista erilaisia sisältöjä seuraavilla tavoilla.

• USB-laitteen käyttäminen: Toista mediasisältöjä, kuten USB-laitteessa olevia videoita, valokuvia ja musiikkia.

• Tallennuslaitteen liittäminen: Toista tallennuslaitteeseen, kuten älypuhelimeen, kameraan, tietokoneeseen tai pilvipalveluun, tallennettuja mediasisältöjä.

Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin käytät median toistoa USB-laitteen kanssa

Vaara

• Ennen kuin kytket USB-laitteen tuotteeseen, ota tiedostoistasi varmuuskopio tietojen vahingoittumisen tai katoamisen varalta.

Samsung Electronics ei ole vastuussa tietojen vahingoittumisesta tai katoamisesta.

• Älä irrota USB-laitetta sen lataamisen aikana.

• Jos USB-laite liitetään USB-jatkokaapelilla, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta tai laitteeseen tallennettuja tiedostoja ei ehkä voida lukea.

• Jos tuote ei tunnista liitettyä USB-laitetta, USB-laitteessa olevat tiedostot voivat vahingoittua tai niitä ei ehkä voida toistaa.

Jos näin käy, liitä USB-laite tietokoneeseen, alusta laite ja varmista, että laite on liitetty oikein.

• Tuetun USB-kiintolevyn enimmäiskapasiteetti on 2 Tt.

Median toiston kanssa yhteensopivat laitteet

• Jotkin USB-liitännällä varustetut digitaalikamerat, älypuhelimet ja äänilaitteet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.

• Median toisto on yhteensopiva vain USB MSC -laitteiden kanssa.

• MSC on lyhenne sanoista Mass Storage Class Bulk-Only Transport.

Esimerkkejä MSC-laitteista ovat muistitikut, Flash-kortinlukijat ja USB-kiintolevyt. (USB-keskittimet eivät ole tuettuja.)

Nämä MSC-laitteet on liitettävä suoraan tuotteen USB-porttiin.

• Jos vähintään kaksi PTP-laitetta on liitetty, niistä voi käyttää vain yhtä kerrallaan.

• Jos liitettyjä MSC-laitteita on useita, joitakin laitteita ei ehkä tunnisteta. Jos USB-laitteen virrantarve on suuri (yli 500 mA tai 5 V), se ei ehkä ole tuettu.

• Jos ylikuumenemisvaroitus tulee näyttöön, kun USB-laite liitetään tai sitä käytetään, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta tai se ei toimi oikein.

• Näytönsäästäjä aktivoituu, jos tuotetta eri käytetä Autom. suojausaika -asetuksella määritetyn ajan kuluessa.

• Joidenkin ulkoisten kiintolevyasemien virransäästötila saattaa poistua käytöstä automaattisesti, kun ne kytketään tuotteeseen.

Tiedostojärjestelmä ja -muodot

• Median toisto ei ehkä toimi oikein lisensoimattomien multimediatiedostojen kanssa.

• MTP (Media Transfer Protocol) -siirto eri ole tuettu.

• Tuetut tiedostojärjestelmät ovat FAT16, FAT32 ja NTFS (vain luku).

• Median toisto tukee peräkkäistä JPEG-muotoa.

Se ei tue progressiivista JPEG-muotoa.

• Mitä suurempi kuvan tarkkuus on, sitä kauemmin sen ilmestyminen näyttöön kestää.

• Suurin tuettu JPEG-tarkkuus on 15 360 x 8 640 kuvapistettä.

• Jos tiedosto on yhteensopimaton tai vioittunut, näkyviin tulee viesti Tukematon tiedostomuoto.

.

• Lajiteltaessa tiedostoja kansionäkymätilassa, kussakin tiedostossa voidaan näyttää enintään 1 000 tiedostoa.

• Jos USB-laitteessa on yli 8 000 tiedostoa ja kansiota, jotkin tiedostot ja kansiot eivät ehkä avaudu.

• Web-sivustoista ladattuja, DRM-tekniikalla suojattuja maksullisia MP3-tiedostoja ei voida toistaa.

DRM (Digital Rights Management) on järjestelmän, jonka avulla suojataan Internetin kautta levitettävien tiedostojen tekijänoikeuksia sallimalla tietojen suojattu jakelu ja/tai estämällä sen laiton jakelu.

On suositeltavaa käyttää kiintolevyä, jossa on virtasovitin.

Suosittelemme USB-laitteen poistamista

Poista USB -toiminnolla.

USB-laitteen käyttäminen

USB-laitteen liittäminen

1

Käynnistä laite.

2

Liitä valokuvia, musiikkia ja/tai videotiedostoja sisältävä USB-laite tuotteen takana tai sivussa olevaan USB-porttiin.

― Jos vain yksi USB-laite on liitetty, USB-laitteeseen tallennetut tiedostot tulevat näkyviin automaattisesti.

― Jos haluat katsella USB-laitteeseen tallennettua sisältöä, liitä USB-laite tuotteen USB-porttiin.

USB-laitteen poistaminen

USB-laitteen poistaminen Lähde-luettelosta

1

Paina kauko-ohjaimen SOURCE -painiketta. Voit siirtyä Lähde -luetteloon myös kuvaruutuvalikosta.

SOURCE → Lähde

2

Valitse Lähde -kohdasta USB ja paina sitten kaukosäätimen TOOLS -painiketta. Valinnat -valikko tulee näyttöön.

3

Valitse Poista USB ja odota, kunnes USB-laitteen yhteys on katkaistu. Yhteys USB-laitteeseen katkaistaan.

Mediasisällön toistaminen tietokoneesta tai mobiililaitteesta

Tietokone- tai mobiililaiteyhteyden hyväksyminen

Toista tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen tallennettuja valokuvia, videoita tai musiikkitiedostoja.

Jos haluat toistaa laitteella tietokoneessa tai mobiililaitteessa olevaa mediasisältöä, yhteys tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen on hyväksyttävä.

― Mediasisällön toistotoiminto on käytettävissä kaikissa DLNA DMC -toimintoa tukevissa laitteissa. DLNA DMC -toiminnon avulla voit hakea mediasisältöjä ja hallita sisällön toistoa laitteesta, kun olet yhdistänyt tietokoneen tai mobiililaitteen laitteeseen.

1

Paina kauko-ohjaimen SOURCE -painiketta. Voit siirtyä Lähde -luetteloon myös kuvaruutuvalikosta.

SOURCE → Lähde

2

Valitse Lähde -kohdasta Verkko . Verkkolaite -valikko tulee näyttöön.

3

Valitse näytöstä Valinnat ja valitse sitten Multimedialaitteen asetukset . Laitteeseen yhdistettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.

4

Valitse laite ja hyväksy laitteen yhteys. Toisto on käytettävissä vain niissä laitteissa, joille on myönnetty oikeus yhteyden muodostamiseen.

― Kun tietokoneesta tai mobiililaitteesta lähetetään mediasisällön toistopyyntö, näyttöön tulee kehote, jossa kysytään, onko yhteys laitteeseen sallittu. Muodosta yhteys laitteisiin kätevästi kehotteen kautta.

― Lisätietoja verkkoasetusten määrittämisestä on osassa Verkkoasetukset .

― Varmista, että tuote ja tietokone on liitetty verkon samaan aliverkkoon.

Kaikissa IP-osoitteissa on neljä pisteellä erotettua osaa.

(Esimerkiksi IP-osoite 111.222.333.444.) Tämän tuotteen IP-osoitteen on oltava sama kun tietokoneen osoitteen neljättä osaa lukuun ottamatta, jos ne on liitetty samaan aliverkkoon. (Esimerkiksi 111.222.333.***.)

Kun kotiverkkoon (DLNA) on muodostettu yhteys

Toista kotiverkkoon yhdistetyssä laitteessa olevaa sisältöä.

― Mediasisällön toistaminen muulla kuin Samsungin DLNA-palvelimella voi johtaa yhteensopivuusongelmaan.

― Joidenkin tietokoneen tai mobiililaitteen kanssa jaettujen mediasisältöjen toisto ei joissakin tapauksissa ole ehkä mahdollista sisällön koodaustyypin tai sisällön tiedostomuodon mukaan. Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.

― Mediasisältöä ei ehkä toisteta oikein, jos verkossa on ruuhkaa. Käytä tällöin USB-laitetta.

1

Paina kauko-ohjaimen SOURCE -painiketta. Voit siirtyä Lähde -luetteloon myös kuvaruutuvalikosta.

SOURCE → Lähde

2

Valitse Lähde -kohdasta Verkko . Verkkolaite -valikko tulee näyttöön.

3

Valitse kotiverkon (DLNA) kautta yhdistetty laite. Valitun laitteen kanssa jaettujen tiedostojen ja kansioiden luettelo tulee näkyviin.

4

Valitse toistettava mediasisältö luettelosta. Toista valittu mediasisältö.

Mediasisällön luettelosivulla olevat toiminnot

SOURCE → Lähde → USB

Tallennuslaitteen mediasisällön luettelosivu sisältää seuraavat toiminnot.

• Lajitteluper.

Järjestä valittua tiedostomuotoa koskeva mediasisällön luettelo uudelleen halutussa näkymätilassa.

Tämä valikkokohde ei ole käytettävissä, jos Suodatin -asetuksena on Kaikki .

• Suodatin

Tarkastele tallennuslaitteen Valokuvat -, Videot - ja Musiikki -kansioihin tallennettuja sisältöjä vain halutussa tiedostomuodossa.

• Valinnat

Tämä valikkokohde ei ole käytettävissä, jos Suodatin -asetuksena on Kaikki .

Mediasisällön luettelosivun valikkokohteet

Asetuksen nimi

Diashow

Koodaus

Nimeä soittolista uud.

Poista soittolista

Lisää soittol.

Toista valitut

Lähetä

Hakemisto

Toiminnot

Käynnistä diaesitys.

― Tämä valikkokohde ei ole käytettävissä, jos Lajitteluper.

-asetuksena on Kansio .

Valokuvat Videot

c

Valitse koodauskieli, jos mediasisällön nimi näyttää olevan vioittunut.

Nimeä soittolista uudelleen.

Poista soittolista.

Lisää tiedostoja soittolistaan tai luo uusi soittolista.

Valitse ja toista haluamasi sisältö mediasisällön luettelosta.

Lähetä mediasisältö toiseen tallennuslaitteeseen. Tämä vastaa tietokoneiden Kopioitoimintoa.

Valitse hakemisto, jonka avulla voit hakea mediasisällön kätevästi, jos tallennuslaitteessa on paljon mediasisältöä.

― Annetut hakemistot sisältävät päivämääriä ja aakkosnumeerisia merkkejä.

― Tämä valikkokohde ei ole käytettävissä, jos Lajitteluper.

-asetuksena on Kansio .

c c c c c c

Musiikki

c c c c c c c

Painamalla INFO -painiketta laitteen nimen ollessa valittuna saa näkyviin tietoja valitusta laitteesta.

Painamalla INFO -painiketta tiedoston ollessa valittuna saa näkyviin tietoja valitusta tiedostosta.

Valokuvien toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot

E - tai TOOLS -painiketta painettaessa näyttöön ilmestyvät seuraavat painikkeet. RETURN -painike saa painikkeet katoamaan.

• Tauko / Aloita

Käynnistä tai pysäytä diaesitys. Diaesityksen avulla voit toistaa kaikki kansiossa olevat valokuvat.

• Edell.

/ Seuraava

Näytä edellinen tai seuraava valokuva.

• Asetukset

Asetuksen nimi Toiminnot

Diaesityksen asetukset

Nopeus : Muuta diaesityksen nopeutta.

Tehosteet : Käytä valokuvien välillä siirtymätehosteita.

Käännä

Zoom

Kuvatila

Taustamusiikki

Kierrä valokuvia.

Lähennä valokuviin jopa nelinkertaisella suurennoksella.

Muuta Kuvatila -asetusta.

Toista taustamusiikkia valokuvien katselun aikana.

― Varmista, että musiikkitiedosto on tallennettu samaan laitteeseen.

― Pienoissoitin näytetään taustamusiikkia ( Taustamusiikki ) toistettaessa. Pienoissoittimen avulla voit keskeyttää parhaillaan soivan musiikin toiston tai vaihtaa toiseen musiikkiin.

Äänitila

Valitse kaiuttimet

Lähetä

Tiedot

Muuta Äänitila -asetusta.

― Tämä valikkokohde on käytettävissä vain taustamusiikkia ( Taustamusiikki ) toistettaessa.

Valitse taustamusiikin ( Taustamusiikki ) toistamiseen käytettävä kaiutin.

― Tämä valikkokohde on käytettävissä vain taustamusiikkia ( Taustamusiikki ) toistettaessa.

Lähetä avatut valokuvat toiseen tallennuslaitteeseen. Tämä vastaa tietokoneiden Kopioi-toimintoa.

Näytä tiedoston tiedot.

Videoiden toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot

E - tai TOOLS -painiketta painettaessa näyttöön ilmestyvät seuraavat painikkeet.

RETURN -painike saa painikkeet katoamaan.

• Tauko / Aloita

Toista video tai keskeytä sen toisto.

Keskeytystilassa ovat käytettävissä seuraavat toiminnot. Huomaa, että keskeytystilassa ei kuulu ääntä.

• Pikak. taaksepäin / Pikak. eteenpäin

Kelaa videota eteen- tai taaksepäin. Toista sisältö tarvittaessa jopa kolminkertaisella nopeudella. Jos haluat palauttaa alkuperäisen toistonopeuden, valitse ∂ .

• Edell.

/ Seuraava

Jos haluat toistaa edellisen videon, valitse  kaksi kertaa. Jos valitset  kerran, nykyinen video toistetaan alusta.

Jos haluat toistaa seuraavan videon, valitse ‚ .

• Asetukset

Asetuksen nimi Toiminnot

Valitse kohtaus Pienoiskuvat : Valitse kohtaus ja toista video kohtauksesta alkaen.

― Pienoiskuvat ei ole käytettävissä, jos 1) videon pienoiskuvaa ei ole vielä purettu, 2) video sisältää vain ääntä tai 3) videon toistoaika on lyhyempi kuin 60 sekuntia.

Lukujen nimet : Valitse ja toista toinen samassa kansiossa oleva video.

Aikapalkki : l - ja r -painikkeilla voit käydä tiedoston läpi 10 sekunnin aikavälein tai antaa määrätyn aika-arvon ja hypätä videossa kyseiseen paikkaan.

Toisto Määritä Toisto .

Pois

T. yksi : Toista nykyinen video toistuvasti.

T. kaikki : Toista kaikki kansiossa olevat videot toistuvasti.

Käännä

Kuvakoko

Kuvatila

Kierrä kuvaa.

Muuta näytön kokoa ( Kuvakoko ). Tuetut näyttökoot vaihtelevat kuvan mukaan.

Muuta Kuvatila -asetusta.

Äänitila

Valitse kaiuttimet

Äänen kieli

Tiedot

Muuta Äänitila -asetusta.

Valitse laitteen äänen toistamiseen käytettävä kaiutin.

Toista video halutulla kielellä. Tämä toiminto otetaan käyttöön vain useita äänimuotoja tukevaa suoratoistotiedostoa toistettaessa.

Näytä tiedoston tiedot.

Musiikin toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot

• Tauko / Aloita

Toista musiikkia tai keskeytä sen toisto.

• Pikak. taaksepäin / Pikak. eteenpäin

Kelaa musiikkia eteen- tai taaksepäin. Toista sisältö tarvittaessa jopa kolminkertaisella nopeudella. Jos haluat toistaa edellisen musiikkitiedoston, valitse ∂ kaksi kertaa.

• Edell.

/ Seuraava

Jos haluat toistaa edellisen musiikkitiedoston, valitse  kaksi kertaa. Jos valitset  kerran, nykyinen musiikkitiedosto toistetaan alusta.

Jos haluat toistaa seuraavan musiikkitiedoston, valitse ‚ .

• Toisto

Määritä Toisto -tila. T. yksi -toiminto toistaa nykyisen musiikkitiedoston toistuvasti. T. kaikki -toiminto toistaa kaikki kansiossa olevat tiedostot toistuvasti.

• Sekoita

Ota satunnaistoistotila käyttöön tai poista se käytöstä.

• Valitse kaiuttimet

Valitse laitteen äänen toistamiseen käytettävä kaiutin.

• Äänitila

Muuta Äänitila -asetusta.

Tuetut tekstitys- ja Median toisto -tiedostomuodot

Tekstitys

Ulkoinen

• Ajoitettu MPEG-4-teksti (.ttxt)

• SAMI (.smi)

• SubRip (.srt)

• SubViewer (.sub)

• Micro DVD (.sub tai .txt)

• SubStation Alpha (.ssa)

• Advanced SubStation Alpha (.ass)

• Powerdivx (.psb)

Sisäinen

• Xsub

Säilö: AVI

• SubStation Alpha

Säilö: MKV

• Advanced SubStation Alpha

Säilö: MKV

• SubRip

Säilö: MKV

• Ajoitettu MPEG-4-teksti

Säilö: MP4

Tuetut kuvatarkkuudet

Tiedostotunniste

*.jpg, *.jpeg

*.png

*.bmp

*.mpo

Type (Tyyppi)

JPEG

PNG

BMP

MPO

Tarkkuus

15360 x 8640

1920 x 1080

1920 x 1080

15360 x 8640

Tuetut musiikkitiedostomuodot

Tiedostotunniste

*.mp3

*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga

*.flac

Type (Tyyppi)

MPEG

MPEG4

FLAC

Koodekki

MPEG1 Audio Layer 3

AAC

FLAC

Kommentit

Hakutoiminto (siirtyminen) ei ole tuettu.

Tukee enintään 2-kanavatoistoa

Tuetut videomuodot

• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai säilössä on virhe.

• Ääni tai video ei ehkä toimi, jos sisällön normaali bittinopeus tai kuvanopeus on suurempi kuin yllä olevassa taulukossa ilmoitettu yhteensopiva kuvaa sekunnissa

-arvo.

• Jos hakemistotaulukossa on virhe, haku- tai siirtymistoimintoa ei tueta.

• Tiedoston nykimistä voi ilmetä, kun videota toistetaan verkkoyhteyden kautta.

• Valikon ilmestyminen voi kestää kauemmin, jos videon bittinopeus on yli 10 Mpbs.

• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.

Videodekooderi

Tuki enintään: H.264, Level 4.1

Ei tuetut: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.

Kaikki videokoodekit, paitsi MVC, VP8 ja VP6:

• Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa

• Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa

GMC 2:ta suurempia ei tueta.

Tukee vain BD MVC -määritystä

Äänidekooderi

Tukee jopa WMA 10 Pro 5.1 -kanavatoistoa.

Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.

QCELP, AMR NB/WB eivät ole tuettuja.

Jos Vorbis on vain Webm-säilössä, tukee vain kahta kanavaa.

Tiedostotunniste Säilö

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vob

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

*.webm

WebM

VRO

VOB

PS

TS

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

Videokoodekki

MPEG2

MPEG1

VP6

MVC

VP8

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

MPEG4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

Tarkkuus Kuvataajuus

(fps)

1920 x 1080 6~30

Bittinopeus

(Mbps)

Äänikoodekki

30

AC3

LPCM

ADMPCM

(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw,μ-Law)

640 x 480

1920 x 1080 24 / 25 / 30

6 ~ 30

4

40

8

Vorbis

Vianmääritysopas

Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä

Samsungin asiakaspalveluun.

Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.

Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton edellytykset

Laitteen testaaminen

Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.

Tee laitetesti, jos näyttö pysyy tyhjänä ja merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on kytketty tietokoneeseen oikein.

1

Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.

2

Irrota laitteen kaikki johdot.

3

Käynnistä laite.

4

Jos näet viestin Ei signaalia , laite toimii normaalisti.

Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen

Ei optimaalinen tila tulee lyhyesti näyttöön, jos valitset tuettua tarkkuutta suuremman tilan

(Katso Tuetut tarkkuudet).

Tarkistettavat kohteet

Asennusongelma (PC-tila)

Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.

Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty tiukasti paikoilleen.

Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.

Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai

HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen ja tietokoneeseen.

Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä näytön kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.

Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen ohjain sen viimeisimpään versioon.

(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai tietokoneen valmistajaan.)

Lähde -kohdassa näkyy PC , jos tietokonetta ei ole yhdistetty.

Lähde -kohdassa näkyy aina PC siihen katsomatta, onko tietokonetta yhdistetty.

Näyttöongelma

Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.

Ei signaalia näkyy näytöllä.

Ei optimaalinen tila tulee näyttöön.

Näytön kuva on vääristynyt.

Varmista, että virtajohto on kytketty.

Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.

Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.

Tämä viesti ilmestyy näkyviin silloin, kun näytönohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot ovat suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.

Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmäistarkkuus ja -taajuus laitteen teknisten tietojen mukaisiksi.

Tarkista laitteen johdon kytkentä.

Näyttöongelma

Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.

Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.

Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.

Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.

Kuvan värit eivät näy normaaleina.

Valkoinen ei näytä valkoiselta.

Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.

Laite sammutetaan automaattisesti.

Kuvanlaatu on erilainen kuin liikkeessä, josta laite on ostettu.

Säädä Karkea - ja Hieno -asetuksia.

Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.

Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.

Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella.

Muuta näytön asetuksia tarvittaessa laitteen Lisätiedot-valikon ja Standardisignaalitilataulukon tietojen mukaisesti.

Säädä Kirkkaus - ja Kontrasti -asetuksia.

Siirry Kuva -kohtaan ja säädä Väriavaruus -asetuksia.

Siirry Kuva -kohtaan ja säädä Valkotasapaino -asetuksia.

Laite on virransäästötilassa.

Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Siirry Järjestelmä -kohtaan ja varmista, että Uniajastin -asetukseksi on valittu Ei käytössä .

Jos laitteeseen on yhdistetty tietokone, tarkista tietokoneen virtatila.

Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.

Jos yhdistetyn laitteen signaalia ei havaita, laite sammutetaan automaattisesti 10–15 minuutin kuluttua.

Voit nauttia teräväpiirtokuvasta (HD) käyttämällä HDMI-kaapelia.

Näyttöongelma

Näyttö ei näytä normaalilta.

Kirkkaus ja värit eivät näytä normaaleilta.

Näytön reunoilla näkyy katkonaisia viivoja.

Näytössä näkyy viivoja (punaisia, vihreitä tai sinisiä).

Näyttö näyttää epävakaalta ja sitten jäätyy.

Kuvaa ei voi näyttää koko näytön tilassa.

Koodattu videosisältö voi saada näytön näyttämään vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita sisältäviä kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.

Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada näytön näyttämään vioittuneelta. Tämä ei merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

Yhden metrin säteellä oleva matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä analogisissa ja digitaalisissa laitteissa.

Siirry Kuva -kohtaan ja säädä näytön asetuksia, kuten Kuvatila , Väri , Kirkkaus ja Terävyys .

Siirry Järjestelmä -kohtaan ja säädä Energiansäästö -asetuksia.

Palauta näytön oletusasetukset.

Jos Kuvakoko -asetuksena on Mukautettu ruutu , vaihda asetukseksi 16:9 .

Nämä viivat näkyvät, kun näytön DATA SOURCE DRIVER IC -piiri on vioittunut. Ota yhteyttä Samsungin palvelukeskukseen ongelman ratkaisemiseksi.

Näyttö voi jäätyä muuta kuin suositeltua tarkkuutta käytettäessä tai kun signaali on epävakaa. Voit ratkaista ongelman siirtymällä tietokoneella käyttämään suositeltua tarkkuutta.

Skaalattu SD-sisältötiedosto (4:3) voi aiheuttaa HD-kanavaa katsottaessa mustia palkkeja näytön sivuilla.

Video, jonka kuvasuhde ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, voi aiheuttaa mustia palkkeja näytön ylä- ja alareunassa.

Vaihda laitteessa tai lähdelaitteessa näytön kokoasetukseksi koko näytön tila.

Ääniongelma

Ääni ei kuulu.

Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.

Tarkista äänenvoimakkuus.

Ääniongelma

Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.

Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.

Kaiuttimista kuuluu kohinaa.

Ääntä mykistettäessä kuuluu ääntä.

Näytön ääni ei muutu Äänitila -asetusta muutettaessa.

Säädä äänenvoimakkuutta.

Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuutta.

Jos HDMI-kaapeli on kytketty, tarkista tietokoneen äänilähtöasetukset.

Lähdelaitetta käytettäessä

• Varmista, että äänijohto on kytketty kunnolla laitteen äänituloliitäntään.

• Tarkista lähdelaitteen äänilähtöasetukset.

(Jos näyttöön on esimerkiksi kytketty HDMI-kaapeli, digiboksin ääniasetukseksi on mahdollisesti vaihdettava HDMI.)

DVI-HDMI-kaapelia käytettäessä tarvitaan erillinen äänijohto.

Jos laitteessa on kuulokeliitäntä, varmista, että siihen ei ole kytketty mitään.

Kytke virtajohto uudelleen laitteeseen ja käynnistä laite uudelleen.

Tarkista johtoliitäntä. Varmista, että äänituloliitäntään ei ole kytketty videokaapelia.

Tarkista signaalin voimakkuus kaapelin kytkemisen jälkeen.

Heikko signaalitaso voi johtaa heikkoon äänenlaatuun.

Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.

Laitteen äänenvoimakkuuden muuttaminen tai äänen mykistäminen ei vaikuta ulkoiseen vahvistimeen

(dekooderiin).

Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.

Lähdelaitteen ääniasetukset eivät vaikuta laitteen sisäisten kaiuttimien asetuksiin.

Kaukosäädinongelma

Kaukosäädin ei toimi.

Lähdelaitteen ongelma

Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.

Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).

Tarkista, ovatko paristot tyhjät.

Tarkista virransyöttö.

Varmista, että virtajohto on kytketty.

Tarkista, onko lähistöllä käytössä erikois- tai neonvalaisimia.

Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.

Muut ongelmat

Laite haisee muovilta.

Ääni tai kuva katkeilee.

Laitteen reunoilla on pieniä hiukkasia.

PIP -valikko ei ole käytettävissä.

Kun yritän muuttaa tietokoneen tarkkuutta, näyttöön tulee viesti Tarkkuutta ei tällä hetkellä tueta.

.

Kaiuttimista ei kuulu ääntä HDMI-tilassa, kun DVI-HDMIkaapeli on kytkettynä.

HDMI-laitteen YCbCr-lähtöä käytettäessä HDMI musta ei toimi oikein.

HDMI-tilassa ei kuulu ääntä.

Muovin haju on normaalia ja se katoaa ajan myötä.

Tarkista kaapeliliitäntä ja liitä kaapeli tarvittaessa uudelleen.

Erittäin kovien tai paksujen johtojen käyttö voi johtaa ääni- ja kuvatiedostojen vahingoittumiseen.

Varmista niiden säilyvyys käyttämällä riittävän joustavia johtoja. Kun asennat laitteen seinään, suosittelemme kulmaliittimellä varustettujen johtojen käyttöä.

Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.

Valikko otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä Lähde -tilan mukaan.

Näyttöön tulee viesti Tarkkuutta ei tällä hetkellä tueta.

, jos syöttölähteen tarkkuus ylittää näytön enimmäistarkkuuden.

Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden näytön tukemaan tarkkuuteen.

DVI-kaapelit eivät siirrä äänitietoja.

Kytke äänikaapeli oikeaan tuloliitäntään äänen ottamiseksi käyttöön.

Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on kytketty laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).

Näytön värit eivät ehkä näytä normaaleilta. Kuvaa tai ääntä ei ehkä ole. Tämä ongelma voi ilmetä, jos laitteeseen kytketään lähdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa versiota.

Käytä näiden ongelmien ilmetessä äänikaapelia HDMI-kaapelin rinnalla.

Jotkin näytönohjaimet eivät automaattisesti tunnista HDMI-signaaleja, joissa ei ole ääntä. Valitse tällöin manuaalinen äänitulo.

PC

DVI PC

Äänitulo

Automaattinen

Äänitulo (stereo liitännät )

Näyttötila

Tietokoneen asetukset

Tietokoneen asetukset

Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.

Kysymykset ja vastaukset

Kysymys

Miten taajuutta muutetaan?

Miten tarkkuutta muutetaan?

Vastaus

Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.

• Windows XP: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Asetukset →

Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset .

• Windows ME/2000: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset → Lisäasetukset →

Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset .

• Windows Vista: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →

Mukauttaminen → Näyttöasetukset → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset .

• Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö →

Säädä tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta

Näytön asetukset .

• Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →

Näyttö → Säädä tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta

Näytön asetukset .

• Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö →

Asetukset .

• Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset .

• Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →

Mukauttaminen → Näyttöasetukset .

• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →

Näyttö → Säädä tarkkuutta .

• Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli →

Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta .

Kysymys

Miten virransäästötila asetetaan?

Vastaus

• Windows XP: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö

→ Näytönsäästäjä . Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

• Windows ME/2000: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Näyttö →

Näytönsäästäjä . Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

• Windows Vista: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen

→ Mukauttaminen → Näytönsäästäjä . Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

• Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →

Mukauttaminen → Näytönsäästäjä . Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

• Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli →

Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauttaminen → Näytönsäästäjän asetukset . Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Tekniset tiedot

- Koko

- Näyttöalue

V

P

- Mitat (L x K x S)

S

Yleiset

Mallin nimi

Näyttö Koko

Näyttöalue

Mitat (L x K x S)

Paino

Virtalähde

Käyttö- ja säilytysympäristö

Käyttö

Säilytys

DB22D-P

Luokka 22 (21,5 tuumaa / 54 cm)

476,64 mm (V) x 267,786 mm (P)

507,5 x 311,2 x 57,8 mm

3,6 kg

AC 100–240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.

Lämpötila: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Kosteus : 10–80 %, tiivistymätön

Lämpötila: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)

Kosteus : 5–95 %, tiivistymätön

K

L

― Kytke ja käytä

Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset.

Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.

― Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näytön pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

― Tämä laite on luokan A digitaalinen laite.

[Suositus] - Vain EU:ssa

• Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä Monitor täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja määräykset.

• Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com/displaysolutions Kirjoita laitteen mallin nimi kohtaan Tuki > Etsi tuotetukea.

• Tätä laitetta saa käyttää vain sisätiloissa.

• Tätä laitetta saa käyttää vain EU-maissa.

Virransäästö

Laitteen virransäästötoiminto pienentää virrankulutusta sammuttamalla kuvaruudun ja muuttamalla virran merkkivalon väriä, kun laitetta ei käytetä määritetyn ajan kuluessa. Laitteen virtaa ei katkaista virransäästötilassa. Voit palauttaa kuvaruudun takaisin käyttöön liikuttamalla hiirtä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Virransäästötila toimii vain silloin, kun laite on kytketty sellaiseen tietokoneeseen, jossa on virransäästötoiminto.

Virransäästö

Virran merkkivalo

Tavallinen käyttötila

Luokitus

Pois

tyypillinen Enint.

Virransäästötila

(SOG-signaali:ei tue DPM-tilaa)

Vilkkuu

Virta pois päältä

Käytössä

Virrankulutus 40 W 30 W 44 W 0,5 W

― Näytetty virrankulutuksen taso voi vaihdella eri käyttöolosuhteissa tai asetuksia muutettaessa.

― SOGia (Sync On Green) ei tueta.

― Virrankulutuksen voi vähentää nollaan irrottamalla virtajohdon. Irrota virtajohto, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (lomalla jne.)

0,5 W

Vaakataajuus

Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan kilohertseinä, kHz.

Pystytaajuus

Kuva näytetään katsojalle näyttämällä samaa kuvaa useita kertoja sekunnissa

(samalla tavoin kuin välkkyvässä loisteputkivalossa). Saman kuvan näyttönopeus sekunnissa tunnetaan nimillä pystytaajuus ja virkistystaajuus.

Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.

Esiasetetut ajastustilat

― Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.

― Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-tuotteesta LCD-tuotteeseen, tarkista taajuusasetukset. Jos LCD-tuote ei tue taajuutta 85Hz, muuta pystytaajuudeksi 60Hz

CDT-tuotetta käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen LCD-tuotteeseen.

Mallin nimi

Synkronointi

Tarkkuus

Vaakataajuus

Pystytaajuus

Optimaalinen tarkkuus

Enimmäistarkkuus

DB22D-P

30–81 kHz

48–75 Hz

1920 x 1080 / 60 Hz

1920 x 1080 / 60 Hz

Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Tarkkuus

IBM, 720 x 400

Vaakataajuus (kHz)

31,469

Pystytaajuus

(Hz)

70,087

Pikselikello

(MHz)

28,322

Tahdistuksen polaarisuus (H/V)

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Tarkkuus

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Vaakataajuus (kHz)

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

Pystytaajuus

(Hz)

56,250

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

Pikselikello

(MHz)

36,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

-/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

Tahdistuksen polaarisuus (H/V)

+/+

Liite

Vastuu maksullisesta palvelusta

(asiakkaan kustannukset)

― Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun huoltoteknikon käynnistä.

Tuote ei ole viallinen

Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.

• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.

• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).

• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on asennettu ensimmäisen kerran.

• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.

• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.

• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.

• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.

• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.

• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.

Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta

Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.

Laitteen vioittuminen johtuu

• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta

• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä

• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin suorittamasta korjauksesta

• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta

• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen

• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.

Muuta

• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.) seurauksena.

• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat kuluneet loppuun.

― Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis käyttöopas ensin.

WEEE

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän.

Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä erottelemalla paristot muusta jätteestä ja toimittamalla ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto

Ihanteellinen kuvanlaatu

• Tämän -näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

Alipikseleiden lukumäärä -näyttötyypeittäin: 6.220.800

• Suorita Automaattinen säätö kuvanlaadun parantamiseksi. Jos kohinaa ilmenee myös automaattisen säädön jälkeen, säädä Karkea - tai Hieno -asetusta.

• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.

Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai dynaaminen näytönsäästäjä käyttöön.

Jälkikuvien esto

Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?

Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos LCD-näytöllä näytetään pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa (yli 12 tuntia), kuvapisteiden nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua.

Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva saattaa pysyä näytöllä kuvan vaihtuessa. Tämän voi estää pienentämällä syntynyttä jännite-eroa.

― Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään asianmukaisissa olosuhteissa.

Musta matriisi

Lähde Nielu

TFT

Tietoväylä

Hila

Yleiselektrodi

(ITO)

Värisuodin

Pikselielektrodi

(ITO)

Varauskondensaattori

(Cs)

Jälkikuvien estäminen

― Jäännöskuvien muodostuminen on helpointa estää kytkemällä virta pois päältä tai asettamalla näytönsäästäjä toimimaan tietokoneella tai järjestelmässä silloin, kun niitä ei käytetä. Takuupalvelua on saatettu rajoittaa ohjekirjassa.

• Virran katkaiseminen, näytönsäästäjä ja virransäästötila

Kytke laitteen virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen.

Siirry tietokoneen valikkoon Näytön ominaisuudet > Virtalähde ja aseta tuote sammumaan tarvittavalla tavalla.

Suosittelemme näytönsäästäjän käyttöä.

On parasta käyttää joko yksiväristä tai liikkuvaa kuvaa esittävää näytönsäästäjää.

• Värin vaihtaminen säännöllisesti

Käytä kahta väriä

Vaihda kahden eri värin välillä 30 minuutin välein yllä näytetyllä tavalla.

Type 1 Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

• Tekstin värin vaihtaminen säännöllisesti

Käytä kirkkaudeltaan samantasoisia, kirkkaita värejä.

Aikaväli: Vaihda tekstin väriä ja taustaväriä 30 minuutin välein.

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

: TIME

: 20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

Aseta teksti liikkumaan ja muuttumaan 30 minuutin välein alla näytetyllä tavalla.

FLIGHT

OZ348

: TIME

: 20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

• Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavärien yhdistelmiä.

(Kirkkaus: osoittaa värin kirkkauden tai tummuuden, joka muuttuu säteilevän valon määrän mukaan.)

― Vältä harmaan käyttöä, sillä se saattaa kasvattaa jälkikuvien esiintymismahdollisuutta.

― Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten värien käyttöä (musta ja valkoinen tai harmaa).

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

: TIME

: 20:30

[ Step 3 ]

Näytä liikkuvaa logokuvaa säännöllisesti.

Aikaväli: Näytä liikkuvaa logokuvaa 60 sekunnin ajan aina neljän käyttötunnin jälkeen.

Lisenssi

Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.

Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ 2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivX Ⓡ , DivX Certified Ⓡ and associated logos are trademarks of Rovi

Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX Ⓡ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX Certified Ⓡ device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into

DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified Ⓡ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Avoimen koodin lisenssitiedote

Jos käytät avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näkyvät avoimen koodin lisenssit. Avoimen koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.

Lisätietoja avoimen koodin lisenssitiedotteesta saat Samsungin asiakaspalvelukeskuksesta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Sanasto

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p ____ Nämä pyyhkäisynopeudet viittaavat kuvan tarkkuuden määritteleviin pyyhkäisyjuoviin.

Pyyhkäisynopeuden symbolina käytetään pyyhkäisytavasta riippuen joko i:tä (interlaced, lomitettu) tai p:tä

(progressive, peräkkäinen).

- Pyyhkäisy

Pyyhkäisyllä tarkoitetaan kuvan asteittain muodostavien kuvapisteiden lähettämistä. Mitä enemmän kuvapisteitä, sitä kirkkaampi ja selkeämpi kuva.

- Peräkkäinen

Peräkkäispyyhkäisytilassa kaikki kuvapistejuovat pyyhkäistään näytöllä yksitellen (peräkkäin).

- Lomitettu

Lomitetussa pyyhkäisytilassa joka toinen kuvapistejuova pyyhkäistään ensin näytön yläosasta sen alaosaan, ja vasta tämän jälkeen pyyhkäistään jäljellä olevat (ei vielä pyyhkäistyt) juovat.

Ei-lomitustila ja lomitustila ____ Eilomitustilassa (peräkkäispyyhkäisy) näytetään asteittain vaakajuova, joka ulottuu näytön yläosasta sen alaosaan.

Lomitustilassa näytetään ensin parittomat juovat ja sen jälkeen parilliset juovat. Ei-lomitustilaa käytetään erityisesti näyttöpäätteissä, sillä se tekee kuvasta tarkemman. Lomitustilaa taas käytetään enimmäkseen televisioissa.

Pistetiheys ____ Näytön kuva muodostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lyhyempi pisteiden välinen etäisyys, sitä tarkempi kuva. Pistetiheys viittaa samanväristen pisteiden väliseen lyhyimpään etäisyyteen. Pistetiheys ilmaistaan millimetreinä.

Pystytaajuus ____ Tuote esittää kuvan katsojalle näyttämällä yhtä kuvaa useita kertoja sekunnissa (samalla tavoin kuin välkkyvä loisteputkivalo). Saman kuvan näyttönopeus sekunnissa tunnetaan nimillä pystytaajuus ja virkistystaajuus.

Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.

Esim. 60 Hz tarkoittaa sitä, että samaa kuvaa näytetään 60 kertaa sekunnissa.

Vaakataajuus ____ Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan kilohertseinä, kHz.

Lähde ____ Kuva- tai tulolähde tarkoittaa laitteeseen kytkettyä kuvalähdelaitetta, esimerkiksi videokameraa, videonauhuria tai DVDlaitetta.

Plug & Play ____ Plug & Play -toiminto tarkoittaa toimintoa, jonka avulla näyttöpääte ja tietokone voivat vaihtaa tietoja automaattisesti parhaan mahdollisen kuvan tuottamiseksi. Tuote käyttää Plug & Play -toimintoon VESA

DDC:tä (kansainvälinen standardi).

Tarkkuus ____ Tarkkuudella tarkoitetaan kuvan muodostavien vaakapisteiden

(kuvapisteiden) ja pystypisteiden

(kuvapisteiden) määrää. Se ilmaisee, kuinka tarkasti kuvan yksityiskohdat näkyvät. Mitä suurempi tarkkuus, sitä enemmän näytöllä voidaan näyttää tietoa. Suuri tarkkuus soveltuu hyvin monien samanaikaisten tehtävien suorittamiseen.

Esim. 1920 x 1080 -tarkkuus muodostuu

1 920:stä vaakatasossa olevasta kuvapisteestä (vaakatarkkuus) ja

1 080:stä pystytasossa olevasta kuvapisteestä (pystytarkkuus).

DVD (Digital Versatile Disc) ____

DVD:llä tarkoitetaan CD-levyn kokoista massatallennuslevyä, jolle voi tallentaa

MPEG-2-videonpakkausteknologiaa käyttäviä multimediasovelluksia (ääni- ja videotiedostoja tai pelejä).

HDMI (High Definition Multimedia

Interface) ____ HDMI on liitäntä, jota voi käyttää pakkaamatta ja yhden johdon kautta digitaalisissa äänilähteissä ja teräväpiirtokuvalähteissä.

Multiple Display Control (MDC) ____

MDC (Multiple Display Control) on sovellus, jonka avulla tietokone voi hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.

Tietokoneen ja näyttöpäätteen välillä siirretään tietoa RS232C- eli sarjatiedonsiirto- ja RJ45- eli lähiverkkokaapeleiden (LAN) avulla.

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels LED 250 cd/m²
  • Direct-LED BLU 14 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s) 2 W

Related manuals

advertisement