Samsung DB22D-T DB22D-T 22", 220nit, FHD, 10 points CPT, odtwarzacz, WiFi Instrukcja obsługi

Add to My manuals
176 Pages

advertisement

Samsung DB22D-T DB22D-T 22

Instrukcja obsługi

DB22D-T

Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

Zalecany czas pracy produktu nie powinien przekraczać 16 godzin dziennie.

W przypadku używania produktu przez czas dłuższy niż 16 godzin dziennie gwarancja może stracić ważność.

Spis treści

Przed rozpoczęciem używania produktu

Copyright 7

Zasady bezpieczeństwa 8

Symbole 8

Czyszczenie 8

Przechowywanie 9

Prąd elektryczny i bezpieczeństwo 9

Instalacja 10

Działanie 12

Przygotowania

Sprawdzanie zawartości 15

Elementy monitora

Panel sterowania

Widok z tyłu

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Element dystansowy z logo 20

Pilot 21

17

17

19

20

Przed zainstalowaniem produktu

(podręcznik instalacji)

Kąt odchylenia i obrotu

23

23

Wentylacja 23

Wymiary 24

Montaż mocowania ściennego

Montaż zestawu do montażu ściennego

25

25

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA) 25

Pilot (RS232C)

Połączenie kablowe

26

26

Podłączanie 29

Kody sterujące 30

Korzystanie z monitora dotykowego

Monitor dotykowy 39

Wymagania 39

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy się zapoznać z poniższymi informacjami 39

Podłączanie monitora dotykowego

Łączenie z komputerem PC

Podłączanie do laptopa lub komputera typu tablet

40

40

41

Konfiguracja ustawień monitora dotykowego 42

Kalibracja monitora 42

Kalibracja 43

Obsługa ekranu

Gesty wykonywane na ekranie dotykowym

45

45

Uwagi 46

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Czynności wstępne

Czynności sprawdzające

47

47

Łączenie z komputerem PC 47

Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy) 47

Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

Podłączanie za pomocą kabla HDMI

48

48

Łączenie z urządzeniem wideo

Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

Podłączanie za pomocą kabla HDMI

Podłączanie kabla LAN 50

Zmiana źródła sygnału 51

Źródło 51

49

49

49

Korzystanie z programu MDC

Instalacja/dezinstalacja programu MDC 53

Instalacja 53

Dezinstalacja 53

Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC 54

Połączenie Ethernet 54

2

Spis treści

Funkcja ekranu startowego

Odtwarzacz 55

Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez serwer 56

Kanał sieciowy 60

Kanał lokalny 60

Układ folderów 60

Moje szablony 60

Funkcje dostępne na stronie Odtwarzacz 61

Menu ustawień Ustawienia strony Odtwarzacz 62

Gdy zawartość jest odtwarzana 63

Formaty plików obsługiwane przez program

Odtwarzacz 65

Formaty plików obsługiwane przez program

Videowall 70

Harmonogram 72

Funkcje dostępne na stronie Harmonogram 72

Szablon 74

Klonuj produkt 77

Ustawienia ID 78

Identyfikator urządzenia 78

Połącz. kablowe z PC 78

Ściana wideo 79

Ściana wideo 79

Stan sieci 80

Tryb obrazu 81

Czasomierz wł./wyłącz. 82

Włącznik czasowy 82

Wyłącznik czasowy 83

Zarządzanie świętami 83

Pasek informacyjny 84

Więcej ustawień 84

Otwieranie adresu URL 85

Regulacja ekranu

Tryb obrazu 86

Podświetlenie / Kontrast / Jasność /

Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C) 87

Temperat. barwowa 88

Balans bieli 89

2-punktowo 89

10-punktowo 89

Gamma 90

Wartość skalibrowana 90

Ustawienia zaawansowane 91

Kontrast dyn. 92

Tonacja czerni 92

Odcień skóry 92

Tylko tryb RGB 92

Przestrzeń kolorów 92

Oświetl. dynamiczne 92

Opcje obrazu 93

Tonacja kolorów 94

Czysty obraz cyfrowy 94

Red. zakłóceń MPEG 94

Poziom czerni HDMI 95

Tryb Film 95

Dynamiczne podświetlenie 95

Rozmiar obrazu 96

Rozmiar obrazu 96

Pozycja 97

Powiększenie/Pozycja 97

Rozdzielczość 98

Autodopasowanie 99

Regul. ekranu komputera 99

Wyłącz obraz 100

Resetowanie obrazu 100

Wyświetlacz ekranowy

PIP 101

Ustawienia trybu PIP 101

Orientacja ekranu 103

Orientacja menu na ekranie 103

Orientacja zawartości źródłowej 103

Proporcje obrazu 103

Ochrona ekranu 104

Czas autom. ochrony 104

Ochr. przed wypalan. 104

Wyświetlanie komunikatu 106

3

Spis treści

Informacje o źródle 106

Wiadom. o braku sygnału 106

Wiadomość MDC 106

Przezroczystość menu 107

Język menu 107

Resetuj wyświetlacz ekr. 108

Ustawienia dźwięku

Tryb dźwięku 109

Efekt dźwiękowy 110

Virtual Surround 110

Dialog Clarity 110

Korektor 110

Dźwięk HDMI 111

Ustawienia głośnika 111

Wyjście dźwięku TV 111

Głośność automatyczna 112

Zeruj dźwięk 112

Sieć

Stan sieci 113

Ustawienia sieci 113

Typ sieci 113

Ustawienia sieci (przewodowej) 114

Ustawienia sieci (bezprzewodowej) 116

WPS(PBC) 118

Sieć Wi-Fi Direct 119

Ustawienia urządzenia multimedialnego 119

Screen Mirroring 120

Screen Mirroring 120

Ustawienia sieci serwera 120

Połącz z serwerem 120

Tryb MagicInfo 120

Dostęp do serw. 120

Tryb FTP 120

Nazwa urządzenia 121

System

Ustawienia 122

Ustawienia początkowe (Ustawienia) 122

Sterowanie dotykiem 123

Blokada Sterow. dotykiem 123

Blokada menu admin. 123

Urządzenie do sterowania 123

Czas 124

Ustawienie zegara 124

DST 124

Auto. wyłączanie 124

Opóźnienie włączenia 124

Autoprzełączanie źródła 125

Autoprzełączanie źródła 125

Przywracanie źródła gł. 125

Źródło główne 125

Źródło pomocnicze 125

Sterowanie zasilaniem 126

Autom. włączanie zasil. 126

Maks. oszcz. en. 126

Ster. trybem gotowości 126

Przycisk zasilania 127

Sieć w trybie czuwania 127

Rozwiązanie Eco 128

Oszczędz. Energii 128

Harmonogram lampy ekranu 128

Tr. got. br. sygn. 128

Aut. wył. zasil. 128

Sterowanie temperaturą 129

Menedżer urządzeń 130

Ustawienia klawiat. 130

Ustawienia myszy 131

Ustawienia wskaźnika 132

Odtwarzaj przez 133

Zmień kod PIN 133

Ogólne 134

Zabezpieczenia 134

BD Wise 134

Anynet+ (HDMI-CEC) 135

4

Spis treści

Hot Plug HDMI 139

Wideo DivX

®

na żąd. 139

Tryb gry 139

Resetuj system 140

Pomoc techniczna

Aktualizacja oprogramowania 141

Akt. teraz 141

Aktualizacja autom. 141

Kontakt z firmą Samsung 141

Przejdź do strony główn. 142

Odtwarzacz 142

Harmonogram 142

Szablon 142

Klonuj produkt 142

Ustawienia ID 142

Ściana wideo 143

Stan sieci 143

Tryb obrazu 143

Czasomierz wł./wyłącz. 143

Pasek informacyjny 143

Więcej ustawień 143

Zeruj wszystko 144

Wyświetlanie zdjęć oraz odtwarzanie filmów i muzyki

(funkcja odtwarzania multimediów)

Przed odtwarzaniem plików multimedialnych za pomocą urządzenia USB należy zapoznać się z następującymi informacjami: 145

Korzystanie z urządzenia USB 147

Odtwarzanie zawartości multimedialnej za pomocą komputera/urządzenia przenośnego 148

Funkcje znajdujące się na stronie listy zawartości multimedialnej 149

Pozycje menu na stronie listy zawartości multimedialnej 150

Przyciski i funkcje dostępne podczas wyświetlania zdjęć 151

Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania filmów

Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania muzyki

152

153

Obsługiwane formaty plików napisów i multimediów 154

Napisy 154

Obsługiwane rozdzielczości obrazu

Obsługiwane formaty plików muzycznych

Obsługiwane formaty wideo

154

155

155

Instrukcja rozwiązywania problemów

Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy

Samsung 157

Testowanie produktu

Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości

Sprawdź, co następuje.

157

157

158

Pytania & odpowiedzi 164

Dane techniczne

Ogólne 166

Oszczędzanie energii 168

Zaprogramowane tryby synchronizacji 169

5

Spis treści

Dodatek

Odpowiedzialność za odpłatne usługi

(koszty ponoszone przez klienta)

Okoliczności inne niż defekt produktu

171

171

Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta 171

Pozostałe okoliczności 171

WEEE 172

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 172

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt 172

Optymalna jakość obrazu i zapobieganie wypalaniu powidoków

Optymalna jakość obrazu

Zapobieganie wypalaniu powidoków

173

173

173

Licencja 175

Terminologia 176

6

Rozdział 01

Przed rozpoczęciem używania produktu

Copyright

Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.

© 2014 Samsung Electronics

Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.

Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.

Znaki Microsoft, Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.

• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.

(a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.

(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).

(b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.

(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).

• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą technika.

7

Zasady bezpieczeństwa

Uwaga

ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!

Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ)

WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.

Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.

Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z niebezpieczeństwem.

Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały drukowane dotyczące obsługi i konserwacji.

Symbole

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.

Uwaga

Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.

Czyszczenie

― Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.

― Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.

― Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.

!

1

Wyłączyć produkt i komputer.

2

Odłączyć przewód zasilający od produktu.

― Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

3 Do wycierania produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.

― Środek czyszczący lub szmatki zawierające materiały ścierne mogą spowodować uszkodzenie ekranu dotykowego.

• Nie należy rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na ekran dotykowy. Może to spowodować przedostanie się środka w głąb ekranu.

4

Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.

Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.

5

Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.

6

Włączyć produkt i komputer.

Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.

8

Przechowywanie

Ze względu na charakterystykę produktów o wysokim połysku, używanie ultradźwiękowych nawilżaczy

UV może spowodować powstanie białych plam na produkcie.

― Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta firmy

Samsung (usługa płatna).

Prąd elektryczny i bezpieczeństwo

― Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.

Ostrzeżenie

Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.

• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.

• Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.

!

!

Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.

• Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.

!

Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).

• Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.

• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.

Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła

• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.

• Mogłoby dojść do pożaru.

9

Uwaga

!

!

!

Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.

• Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.

Instalacja

Ostrzeżenie

Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.

• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód zasilający.

• W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.

• Należy pamiętać, że za pomocą przycisku zasilania na pilocie nie można całkowicie odciąć zasilania produktu.

Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,

• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

!

!

Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.

• Mogłoby dojść do pożaru.

Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.

• Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami ciała.

• Można stosować tylko zatwierdzone szafki.

Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy ciasnych szafkach.

• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.

Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.

• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.

Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.

• Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.

!

10

!

Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach

(niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).

• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.

• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar.

Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.

• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Uwaga

!

Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.

• Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.

Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.

• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.

• Ponieważ część przednia produktu jest ciężka, stawiać go na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt.

Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.

!

!

Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.

• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.

Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.

• Może dojść do uszkodzenia ekranu.

Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu nie wystaje.

• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.

• Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.

Produkt należy ustawiać starannie.

• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.

SAMSUNG

Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.

• Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

11

Działanie

Ostrzeżenie

!

!

Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać i nie modyfikować produktu samodzielnie.

• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy

Samsung.

Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód zasilający.

• W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i pożaru albo porażenia prądem.

Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum

Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.

• Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.

!

!

!

W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.

Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).

• Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.

Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.

• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.

• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

GAS

Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.

• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego.

Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.

• Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.

Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.

• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

12

!

100

Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.

• Może dojść do wybuchu lub pożaru.

Uwaga

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.

!

Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/ wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).

• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.

Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.

• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.

Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

!

!

-_-

!

Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.

• Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub upływem prądu.

Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.

• Może dojść do pogorszenia wzroku.

Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.

• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.

Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie wzroku.

Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.

• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

13

!

!

!

Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.

• Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.

Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.

Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.

Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.

• Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.

• Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.

Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.

• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.

Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do buzi baterii wyjętych z pilota zdalnego sterowania. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

!

!

Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).

• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.

Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na to, aby nie stosować nowych i używanych baterii jednocześnie.

• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.

Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają specjalnej utylizacji. Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatorów procesowi specjalnej utylizacji.

• Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do sklepu sprzedającego baterie lub akumulatory tego samego typu.

14

Rozdział 02

Przygotowania

Sprawdzanie zawartości

Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.

Wygląd elementów znajdujących się w opakowaniu oraz akcesoriów sprzedawanych oddzielnie może się różnić od elementów pokazanych na ilustracji.

Elementy

― Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.

Skrócona instrukcja konfiguracji

Karta gwarancyjna

(Dostępna w zależności od kraju)

Instrukcja montażu

-

+

+

Baterie

(Dostępna w zależności od kraju)

Pilot Kabel D-SUB

Kabel zasilający

Kabel stereo RS232C

15

Poniższe elementy można zakupić w najbliższym punkcie sprzedaży detalicznej.

Elementy sprzedawane osobno

Zestaw do montażu naściennego

Kabel LAN Kabel stereo RCA Kabel HDMI-DVI Kabel HDMI

Kabel stereo

Kabel USB 2.0 do podłączenia urządzenia nadrzędnego

16

Elementy monitora

Panel sterowania

― Przyciski znajdują się w dolnej części panelu produktu.

SOURCE

― Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Przyciski

1 SOURCE

Opis

Pozwala na wybór źródła wejściowego, do którego przyłączono urządzenie zewnętrzne.

2 Pozwala na włączenie i wyłączenie produktu.

3 Czujnik pilota

Aby skorzystać z wybranej funkcji, nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie sterowania skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.

― Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.

Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30 od lewej lub prawej strony.

― Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.

― Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.

― W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.

17

― Dotknięcie ekranu i przytrzymanie na nim palca przy włączonym produkcie spowoduje wyświetlenie menu administracyjnego.

― Jeśli sterowanie za pomocą ekranu dotykowego jest niemożliwe

Na ekranie menu za pomocą pilota przejść do ekranu System → Sterowanie dotykiem → Blokada Sterow. dotykiem i wybrać ustawienie Wył.

.

― Jeśli nie wyświetla się menu administracyjne

Na ekranie menu za pomocą pilota przejść do ekranu System → Sterowanie dotykiem → Blokada menu admin.

i wybrać ustawienie Wył.

.

Menu administracyjne

Przyciski

Głośność

Strona główna

Narz.

Menu

Źródło

Wyłącz

Opis

Dostosowanie opcji Głośność .

― Wybrać opcję Głośność z menu administracyjnego.

Wybór trybu Strona główna .

― Wybrać opcję Strona główna z menu administracyjnego.

Wyświetlenie menu Narz.

.

― Wybrać opcję Narz.

z menu administracyjnego.

Wyświetlenie menu ekranowego.

Aby zmienić ustawienia, należy wybrać pozycję menu.

― Wybrać opcję Menu z menu administracyjnego.

Wybór podłączonego źródła sygnału.

Wybrać źródło sygnału z dostępnych na wyświetlonej liście.

― Wybrać opcję Źródło z menu administracyjnego.

Wyłączanie urządzenia.

― Wybrać opcję Wyłącz z menu administracyjnego.

18

Widok z tyłu

― Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Gniazdo

USB

USB(PC)

RS232C IN HDMI IN(DVI) RGB IN RJ45 AUDIO IN

RS232C IN

HDMI IN(DVI)

RGB IN

RJ45

AUDIO IN

POWER

Opis

Do podłączenia urządzenia pamięci USB.

Do podłączenia komputera za pomocą kabla USB 2.0 do podłączenia urządzenia nadrzędnego.

― Produkt można podłączyć tylko do komputera stacjonarnego, laptopa lub komputera typu tablet.

― Kabel USB 2.0 do podłączenia urządzenia nadrzędnego jest sprzedawany osobno.

Do podłączenia do aplikacji MDC za pomocą kabla stereo RS232C.

Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.

Do podłączenia do urządzenia źródłowego za pomocą kabla D-SUB.

Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN.

Do odbioru dźwięku z komputera przez przewód audio.

Służy do podłączania kabla zasilającego.

19

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

― Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych.

― Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.

― Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.

Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:

Element dystansowy z logo

Nie ciągnąć z nadmierną siłą za element dystansowy opatrzony logo. Logo może zostać rozerwane lub odłamane.

1

Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.

2

Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.

3

Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.

4

Zamknij urządzenie blokujące.

Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.

Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.

Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i internetowych.

20

Pilot

― Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.

― Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.

Włączenie urządzenia.

Ustaw głośność dźwięku.

Zmiana źródła sygnału.

Wyświetlanie lub ukrywanie menu ekranowego albo powrót do poprzedniego menu.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Wyłączanie urządzenia.

Przyciski numeryczne

Wprowadzić hasło w menu ekranowym.

Wycisz dźwięk.

Wyłączanie funkcji wyciszenia: Naciśnij przycisk

MUTE ponownie lub przycisk regulacji głośności

(+ VOL -).

Funkcje przycisków pilota mogą się również różnić w zależności od produktu.

Przycisk Odtwarzacz . Przyciski mogą się różnić w zależności od ustawień trybu Odtwarzaj przez .

Przycisk Przejdź do strony główn.

.

21

Szybki wybór często używanych funkcji.

TOOLS INFO

Powrót do poprzedniego menu.

Włącza bądź wyłącza funkcję blokady bezpieczeństwa.

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Wyświetlanie informacji na temat obecnego źródła sygnału.

Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego lub prawego menu albo zmiana ustawień.

Potwierdzanie wyboru menu.

Wychodzenie z bieżącego menu.

Wybrać podłączone źródło sygnału spośród opcji

PC i HDMI .

Podczas korzystania z menu dotyczącego multimediów lub menu HDMI-CEC funkcję można wybrać poprzez naciśnięcie na pilocie kolorowego przycisku, który odpowiada przyciskowi o tym samym kolorze na ekranie.

Używany w trybie Anynet+ oraz w trybie multimediów.

Funkcje przycisków pilota mogą się również różnić w zależności od produktu.

Aby włożyć baterie do pilota

22

Przed zainstalowaniem produktu

(podręcznik instalacji)

15 ˚

Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy w sposób bezpieczny przymocować do podłogi lub ściany, zgodnie z instrukcją instalacji.

• Montaż na ścianie powinna przeprowadzić autoryzowana firma instalacyjna.

• W przeciwnym wypadku urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała.

• W przypadku montażu naściennego należy użyć zestawu do instalacji naściennej opisanego w specyfikacji.

Kąt odchylenia i obrotu

― Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Produkt można odchylić maksymalnie o 15 od pionowej powierzchni ściany.

• Aby korzystać z urządzenia w pozycji pionowej (portretowej), należy obrócić je w prawo, tak aby dioda LED była zwrócona w dół.

A

Wentylacja

Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie

A Minimalnie 40 mm

B Temperatura otoczenia: poniżej 35 C

• W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy pozostawić co najmniej 40 mm przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 C.

B

Rysunek 1.1 Widok z boku

23

B

A

Rysunek 1.3 Widok z boku

D D

Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem

― Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Widok z góry

A Minimalnie 40 mm

B Minimalnie 70 mm

C Minimalnie 50 mm

D Minimalnie 50 mm

E Temperatura otoczenia: poniżej 35 C

― W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej wskazaną wyżej ilość przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 C.

E

C

Rysunek 1.2 Widok z boku

Wymiary

2

1

3

4

5

6

4 6

Jednostka: mm

Nazwa modelu

DB22D-T

1 1 2 2 3 3 4 4 5

507,5 477,6 269,1 311,2 26,7 59,3

― Rysunki mogą nie być przedstawione w odpowiedniej skali. Niektóre wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Przed instalacją elementu należy się zapoznać z jego wymiarami. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie.

24

Montaż mocowania ściennego

Montaż zestawu do montażu ściennego

Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.

Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.

Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.

Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu mocowania ściennego.

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)

― Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o jednolitej i mocnej konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu mocowania ściennego na powierzchniach wykonanych z takich materiałów, jak płyta gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać, powodując poważne obrażenia ciała.

• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz wszystkimi niezbędnymi elementami.

• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.

• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.

• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.

• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji montażu elementu.

• Nie należy montować urządzenia pod kątem nachylenia większym niż 15 stopni.

• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału dwóch osób.

• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.

Jednostka: mm

Nazwa modelu Rozstaw otworów na śruby zgodne ze standardem VESA

(A * B) w milimetrach

Śruby standardowe Liczba szt.

DB22D-T 100 × 100 M4 / L8~10 4

― Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.

25

Pilot (RS232C)

Połączenie kablowe

Kabel RS232C

Interfejs

Styk

Szybkość przesyłania danych

Bity danych

Parzystość

Bity stopu

Sterowanie przepływem

Długość maksymalna

RS232C (9-stykowy)

TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)

9600 b/s

8 bitów

Brak

1 bitów

Brak

15 m (wyłącznie typ ekranowany)

• Przypisanie styków

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Styk

1

2

6 7 8 9

Sygnał

Sygnał wykrycia nośnej

Odebrane dane

Przesłane dane

Przygotowanie terminalu danych

Masa sygnału

Przygotowanie zbioru danych

Wysyłanie żądania

Sygnał pozwolenia na wysłanie

Sygnał RI

26

• Kabel RS232C

Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Żeński Rx

Tx

Masa

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Masa

-P2-

STEREO

WTYK

(ø 3,5)

3

2

1

-P2-

Kabel LAN

• Przypisanie styków

1 2 3 4 5 6 7 8

6

7

8

4

5

2

3

1

Numer styku Standardowy kolor

Biały i pomarańczowy

Pomarańczowy

Biały i zielony

Niebieski

Biały i niebieski

Zielony

Biały i brązowy

Brązowy

Sygnał

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

27

• Złącze: RJ45

Kabel LAN (PC do HUB)

Sygnał

TX+

TX-

RX+

RX-

RJ45

P1

P2

P1

1

2

3

6

HUB

P1

P2

RJ45 MDC

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Sygnał

TX+

TX-

RX+

RX-

Kabel krosowy (PC do PC)

RJ45

P1

Sygnał

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Sygnał

RX+

RX-

TX+

TX-

28

Podłączanie

RJ45 RJ45

29

Kody sterujące

Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA Typ polecenia 0

Sterowanie (polecenie „ustaw”)

Nagłówek Polecenie Identyfikator

0xAA Typ polecenia

Długość danych

1

Dane

Wartość

8

9

5

6

7

2

3

4

Polecenie

Nr Typ polecenia

1 Sterowanie zasilaniem

Kontrola głośności

Wybór źródła sygnału

Wybór trybu ekranu

Wybór rozmiaru ekranu

Wł./wył. funkcji PIP

Sterowanie dopasowywaniem automatycznym (wyłącznie PC i BNC)

Sterowanie trybem ściany wideo

Blokada bezpieczeństwa

Polecenie

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

0x5C

0x5D

Zakres wartości

0~1

-

0~100

-

0~255

0~1

0

0~1

0~1

Suma kontrolna

Nr

10

11

Typ polecenia

Włączanie funkcji ściany wideo

Sterowanie funkcją ściany wideo

Polecenie

0x84

0x89

Zakres wartości

-

0~1

• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną oblicza się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa się z więcej niż dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę należy usunąć.

Przykład: włączenie zasilania & ID = 0

Nagłówek

0xAA

Polecenie

0x11

Identyfikator Długość danych

1

Dane 1

" Power "

Suma kontrolna

Nagłówek

0xAA

Polecenie

0x11

Identyfikator Długość danych

1

Dane 1

1

12

• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym, bez względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako „0xFE” i przesłać polecenia. Polecenia będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie odpowiedzi ACK.

30

Sterowanie zasilaniem

• Funkcja

Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.

• Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x11 0

• Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Dane

0xAA 0x11 1 " Power "

" Power ": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.

1: zasilanie WŁĄCZONE

0: zasilanie WYŁĄCZONE

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne)

0xAA 0xFF 3 „A”

" Power ": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne)

0xAA 0xFF 3 „N” r-CMD

0x11

0x11

Suma kontrolna

Wartość1 Suma kontrolna

" Power " r-CMD Wartość1

" ERR "

Suma kontrolna

" ERR " : kod wskazujący na charakter błędu.

Kontrola głośności

• Funkcja

Głośność urządzenia można ustawić przy użyciu komputera.

• Sprawdzanie stanu głośności (pokaż poziom głośności)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA 0x12 0

Suma kontrolna

• Ustawianie głośności (ustaw poziom głośności)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA 0x12 1

" Volume ": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne)

0xAA 0xFF 3 „A”

Dane

" Volume " r-CMD

0x12

" Volume ": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD

„N” 0x12 0xAA 0xFF

" ERR " : kod wskazujący na charakter błędu.

3

Suma kontrolna

Wartość1

" Volume "

Wartość1

" ERR "

Suma kontrolna

Suma kontrolna

31

Wybór źródła sygnału

• Funkcja

Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.

• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x14 0

• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA 0x14 1

Dane

" Input Source "

" Input Source ": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.

0x14 PC

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Źródło sygnału

Komponentowe

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Suma kontrolna

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie można używać za pomocą polecenia Set. Należy użyć poleceń „Pokaż”.

― Ten model nie obsługuje portów HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 oraz HDMI2_PC.

― Tryb MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo .

― Opcje RF(TV) i DTV są dostępne jedynie w przypadku modeli obsługujących tryb TV.

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1 Suma kontrolna

0xAA 0xFF 3 „A” 0x14 " Input

Source "

" Input Source ": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „N” 0x14

" ERR " : kod wskazujący na charakter błędu.

Wartość1 Suma kontrolna

" ERR "

32

Wybór trybu ekranu

• Funkcja

Tryb ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.

Sterowanie trybem ekranu nie jest możliwe, kiedy jest włączona funkcja Ściana wideo .

― Umożliwiają to jedynie modele obsługujące tryb TV.

• Sprawdzanie stanu ekranu (pokaż stan trybu ekranu)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

Suma kontrolna

0xAA 0x18 0

• Ustawianie rozmiaru obrazu (ustaw rozmiar obrazu)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA 0x18 1

Dane

" Screen

Mode "

Suma kontrolna

" Screen Mode ": Kod, który ustawia stan produktu

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Powiększenie

Szerokie powiększenie

4 : 3

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA 0xFF 3

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD

„A” 0x18

Wartość1

" Screen

Mode "

" Screen Mode ": Kod, który ustawia stan produktu

Suma kontrolna

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator

0xAA 0xFF

Długość danych

3

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne)

„N” r-CMD Wartość1 Suma kontrolna

0x18 " ERR "

" ERR " : kod wskazujący na charakter błędu.

Wybór rozmiaru ekranu

• Funkcja

Rozmiar ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.

• Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaż stan rozmiaru ekranu)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x19 0

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne)

„A” r-CMD Wartość1 Suma kontrolna

0xAA

0xAA

0xFF

0xFF

3

3 „N”

0x19

0x19

" Screen

Size "

" Screen Size ": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1

" ERR "

Suma kontrolna

" ERR " : kod wskazujący na charakter błędu.

33

Wł./wył. funkcji PIP

• Funkcja

Tryb PIP dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.

Dostępne jedynie w przypadku modeli wyposażonych w funkcję PIP.

Tryb nie może być obsługiwany, jeśli funkcja Ściana wideo jest ustawiona jako Włączone .

Funkcja ta nie jest dostępna w trybie MagicInfo .

• Sprawdzanie, czy funkcja PIP jest włączona czy też wyłączona (pokaż stan funkcji PIP)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x3C 0

• Ustawianie funkcji PIP (WŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję PIP)

Nagłówek

0xAA

Polecenie

0x3C

Identyfikator Długość danych

1

Dane

" PIP "

" PIP ": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie

1: PIP WŁĄCZONY

0: PIP WYŁĄCZONY

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „A” 0x3C

Suma kontrolna

Wartość1

" PIP "

Suma kontrolna

"PIP": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne)

0xAA 0xFF 3 „A”

" ERR " : kod wskazujący na charakter błędu.

r-CMD Wartość1

0x3C " PIP "

Suma kontrolna

Sterowanie dopasowywaniem automatycznym (wyłącznie PC i

BNC)

• Funkcja

Automatyczna regulacja parametrów ekranu systemowego za pomocą komputera.

• Sprawdzanie stanu sterowania dopasowywaniem automatycznym (pokaż stan funkcji sterowania dopasowywaniem automatycznym)

Brak

• Ustawianie funkcji sterowania dopasowywaniem automatycznym (ustaw funkcję sterowania dopasowywaniem automatycznym)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

Dane Suma kontrolna

0xAA 0x3D 1 " Auto

Adjustment "

" Auto Adjustment " : 0x00 (zawsze)

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA 0xFF 3

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne)

„A” r-CMD

0x3D

Wartość1

" Auto

Adjustment "

Suma kontrolna

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator

0xAA 0xFF

" ERR " : kod wskazujący na charakter błędu.

Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne)

3 „A” r-CMD Wartość1 Suma kontrolna

0x3D " ERR "

34

Sterowanie trybem ściany wideo

• Funkcja

Tryb Ściana wideo można aktywować w produkcie za pomocą komputera.

Jest to możliwe tylko w przypadku produktów z włączoną funkcją Ściana wideo .

• Sprawdzanie trybu ściany wideo (pokaż tryb ściany wideo)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x5C 0

• Ustawianie trybu ściany wideo (Ustaw tryb ściany wideo)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA 0x5C 1

Dane

" Video Wall Mode "

Suma kontrolna

" Video Wall Mode ": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie

1: Pełny

0: Naturalny

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1

0xAA 0xFF 3 „A” 0x5C " Video

Wall

Mode "

" Video Wall Mode ": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1

0xAA 0xFF 3 „A” 0x5C "ERR"

Suma kontrolna

Suma kontrolna

" ERR " : kod wskazujący na charakter błędu.

Blokada bezpieczeństwa

• Funkcja

Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa w produkcie można używać komputera.

Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.

• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x5D 0

• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

Dane Suma kontrolna

0xAA 0x5D 1 " Safety Lock "

" Safety Lock ": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu

1: WŁĄCZONY

0: WYŁĄCZONY

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „A” 0x5D

Wartość1

" Safety

Lock "

Suma kontrolna

" Safety Lock ": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1

0xAA 0xFF 3 „N” 0x5D " ERR "

" ERR " : kod wskazujący na charakter błędu.

Suma kontrolna

35

Włączanie funkcji ściany wideo

• Funkcja

Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.

• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo (włączona/wyłączona)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

Suma kontrolna

0xAA 0x84 0

• Włączanie lub wyłączanie funkcji ściany wideo

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA 0x84 1

Dane

V.Wall_On

Suma kontrolna

• V.Wall_On : Kod funkcji ściany wideo ustawiony dla produktu

1: Włączanie ściany wideo

0: Wyłączanie ściany wideo

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „A” 0x84

Wartość1

V.Wall_

On

Suma kontrolna

V.Wall_On : Jak powyżej

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne) r-CMD Wartość1 Suma kontrolna

„N” 0x84 ERR 0xAA 0xFF 3

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Sterowanie funkcją ściany wideo

• Funkcja

Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.

• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych Suma kontrolna

0xAA 0x89 0

• Ustawiani funkcji ściany wideo

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

2

Wartość1

Wall_Div 0xAA 0x89

Wall_Div: Kod sterownika ściany wideo ustawiony dla produktu

Wartość2

Wall_SNo

Suma kontrolna

36

Ściana wideo — opcja 10x10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wył.

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

37

...

99

1

2

100

Wall_SNo : Kod numeru produktu ustawiony dla produktu

Ściana wideo — opcja 10x10: ( 1 ~ 100)

Ustawiony numer Dane

0x01

0x02

...

0x63

0x64

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość danych

0xAA 0xFF

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek Polecenie Identyfikator

4

Długość danych

3

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne)

„A” r-CMD

0x89

ACK/NAK

(potwierdzenie pozytywne/ negatywne)

„N” 0xAA 0xFF

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

r-CMD

0x89

Wartość1 Wartość2 Suma kontrolna

Wall_Div

Wartość1

ERR

Wall_SNo

Suma kontrolna

38

Rozdział 03

Korzystanie z monitora dotykowego

Monitor dotykowy

Monitor umożliwia obsługę komputera za pomocą ekranu dotykowego bez konieczności stosowania urządzeń wejściowych takich jak klawiatura lub myszka. Ekran dotykowy działa na zasadzie detekcji niewielkich natężeń prądu, który przepływa przez ciało użytkownika (ekrany pojemnościowe). Przy obsłudze ekranu należy pamiętać, aby dotknięcia wykonywać końcówką palca.

• Aby za pomocą dotyku użyć menu ekranowego

― Na ekranie menu wybrać opcję System → Sterowanie dotykiem → Urządzenie do sterowania

→ Samsung SMART Signage .

• Aby za pomocą dotyku sterować ekranem komputera podłączonego do produktu

― Na ekranie menu wybrać opcję System → Sterowanie dotykiem → Urządzenie do sterowania

→ Podłączone urządzenie źródłowe .

― W tym trybie z menu ekranowego produktu można korzystać tylko za pomocą pilota.

Wymagania

Obsługiwane systemy operacyjne

• System Windows 7 lub Windows 8 (32-bitowy/64-bitowy)

• System OS X 10.6 lub OS X 10.7

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy się zapoznać z poniższymi informacjami

• Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu materiałów elektrycznych z powierzchnią ekranu. Ekran może nie działać prawidłowo, jeśli nagromadzi się na nim ładunek elektrostatyczny.

• Przy dotykaniu ekranu końcówką palca nie należy używać zbyt dużej siły. Ekranu nie należy dotykać ostrymi przedmiotami. Może to spowodować pęknięcie lub uszkodzenie ekranu.

• Ekranu nie należy dotykać rękawiczką, zabrudzonym palcem ani zaostrzonymi elementami np. paznokciami lub długopisami. Ekran może wtedy nie działać prawidłowo.

• Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się wilgoci na powierzchnię ekranu. Czujnik dotykowy może wtedy nie działać prawidłowo.

• Wyświetlanie statycznego obrazu przez dłuższy okres może prowadzić do powstania efektu powidoku (pogorszenie jakości ekranu) lub pojawienia się plam. Jeśli ekran nie jest używany, należy go wyłączyć.

39

Podłączanie monitora dotykowego

Łączenie z komputerem PC

1 Podłączyć komputer do produktu za pomocą kabla D-SUB, HDMI lub HDMI-DVI.

― Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

Podłączanie urządzeń za pomocą kabla HDMI-DVI

Podłączanie urządzeń za pomocą kabla D-SUB

HDMI IN(DVI)

Podłączanie urządzeń za pomocą kabla HDMI

RGB IN HDMI IN(DVI)

40

2

Podłączyć przewód zasilający produktu do gniazda sieciowego.

3

Po podłączeniu zasilania produkt automatycznie wykryje podłączone źródło sygnału i przełączy się w odpowiedni tryb.

― Jeśli wyświetlany będzie czarny ekran, należy wyłączyć produkt i włączyć go ponownie.

4 Za pomocą kabla USB 2.0 do podłączenia urządzenia nadrzędnego połączyć port USB(PC) na produkcie z portem USB na komputerze.

― Kabel USB 2.0 do podłączenia urządzenia nadrzędnego jest sprzedawany osobno.

Podłączanie do laptopa lub komputera typu tablet

Laptop lub komputer typu tablet można podłączyć do produktu w ten sam sposób, co komputer stacjonarny.

• Jeśli po podłączeniu urządzeń sterowanie za pomocą ekranu dotykowego jest niemożliwe

― Należy się upewnić, że kabel USB 2.0 do podłączenia urządzenia nadrzędnego został podłączony po podłączeniu kabla D-SUB, HDMI lub HDMI-DVI.

― Jeśli po poprawnym podłączeniu kabli sterowanie za pomocą ekranu dotykowego jest nadal niedostępne, należy odłączyć kabel USB 2.0 do podłączenia urządzenia nadrzędnego i ponownie go podłączyć.

― Kabel USB 2.0 do podłączenia urządzenia nadrzędnego jest sprzedawany osobno.

USB(PC)

41

Konfiguracja ustawień monitora dotykowego

Aby w prawidłowy sposób korzystać z funkcji dotykowych produktu w systemie Windows, należy przejść do zakładki Ustawienia komputera typu Tablet i go skalibrować.

― Przed konfiguracją poniższych ustawień należy najpierw podłączyć monitor dotykowy.

― Maksymalna liczba monitorów dotykowych, które można podłączyć równocześnie, zależy od systemu operacyjnego i ustawień karty graficznej.

Kalibracja monitora

W zależności od konfiguracji systemu należy przejść do okna Ustawienia komputera typu Tablet za pomocą jednej z metod opisanych poniżej.

Dostęp za pośrednictwem opcji Ustawienia komputera typu Tablet w systemie Windows 7

Przejść do opcji menu Panel sterowania Ustawienia komputera typu Tablet

. (Należy skalibrować produkt zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Kalibracja” na stronie 43

.)

― Jeśli nie można znaleźć opcji Ustawienia komputera typu Tablet w menu Panel sterowania , opcję Ustawienia komputera typu Tablet należy wyszukać za pomocą funkcji Szukaj w Panelu sterowania .

Dostęp za pośrednictwem opcji Ustawienia komputera typu Tablet w systemie Windows 8

Przejść do opcji menu Ustawienia Panel sterowania Ustawienia komputera typu Tablet

. (Należy skalibrować produkt zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Kalibracja” na stronie 43 .)

― Jeśli nie można znaleźć opcji Ustawienia komputera typu Tablet w menu Panel sterowania , opcję Ustawienia komputera typu Tablet należy wyszukać za pomocą funkcji Szukaj w Panelu sterowania .

42

Kalibracja

― Poniższe instrukcje podano dla systemu Windows 8. Ta sama metoda odnosi się do systemu Windows 7 oraz Windows 8.

― Zmiana ustawień opcji Rozmiar obrazu za pomocą menu OSD może wymagać ponownej kalibracji ustawień ekranu.

― W przypadku wystąpienia błędu podczas kalibracji należy przejść do zakładki Ekran w oknie Ustawienia komputera typu Tablet . Należy dotknąć przycisku Resetuj i ponownie przeprowadzić kalibrację.

1

Na karcie Ekran wybrać opcję Ustawienia w sekcji Konfiguracja .

2

Dotknąć palcem stronę wyświetloną na produkcie.

― W przypadku korzystania z dwóch monitorów: Jeśli poniższa strona nie pojawi się na produkcie, nacisnąć klawisz Enter, aby ją wyświetlić.

Touch this screen to identity it as the touchscreen.

If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.

43

3

Wybrać produkt z listy Ekran w sekcji Opcje wyświetlania . Następnie wybrać opcję Kalibruj .

5

Po zakończeniu kalibracji pojawi się komunikat Czy chcesz zapisać dane kalibracji?

. Aby zapisać zmiany, wybrać opcję Tak .

Digitizer Calibration Tool

Do you want to save the calibration data?

Yes No

6

Monitor dotykowy został pomyślnie skalibrowany.

― Wybranie opcji Resetuj spowoduje usunięcie danych kalibracji.

4

Wykonać kalibrację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie przedstawionymi na rysunku obok.

To provide calibration samples, tap the crosshair each time that it appears on the screen.

Right-click anywhere on the screen to return to the last calibration point. Press the Esc button to close the tool. Do not change your screen orientation until you have completed the calibration process.

44

Obsługa ekranu

Gesty wykonywane na ekranie dotykowym

Wykonywanie gestów na ekranie dotykowym przypomina używanie myszy.

Dotknięcie

Przeciągnięcie

Lekko dotknąć i przeciągnąć do dowolnego miejsca na ekranie.

Ten gest służy do przemieszczania się w określonym kierunku na stronie internetowej, mapie lub fotografii.

― Odpowiada przeciągnięciu za pomocą myszy.

Dwukrotne dotknięcie

Lekko dotknąć ekranu.

Ten gest służy do wybierania funkcji i pozycji menu.

― Odpowiada kliknięciu przyciskiem myszy.

Dwukrotnie dotknąć ekranu.

Ten gest umożliwia uruchomienie wybranego programu.

― Odpowiada dwukrotnemu kliknięciu przyciskiem myszy.

45

Szybki ruch

Przeciągnąć palec szybkim ruchem w sposób pokazany na ilustracji.

Ten gest umożliwia przejście do poprzedniej lub następnej fotografii lub strony internetowej.

Powiększanie/zmniejszanie

Rozdzielić lub złączyć palce na ekranie w sposób pokazany na ilustracji.

Ten gest służy do powiększania i zmniejszania strony internetowej, mapy lub fotografii.

Uwagi

• Aby zwiększyć dokładność dotyku, należy zwiększyć czcionkę lub rozmiar ikon.

• Jeśli w trybie sterowania za pomocą ekranu dotykowego wymagana jest precyzja, użycie pilota będzie bardziej efektywne.

46

Rozdział 04

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Czynności wstępne Łączenie z komputerem PC

Czynności sprawdzające

― Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.

Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.

― Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.

Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie produktu.

― Podłącz kable do gniazd dźwiękowych w odpowiedni sposób: lewy = biały, prawy = czerwony.

― Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.

• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.

Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.

• Komputer może zostać podłączony to produktu na kilka różnych sposobów.

Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.

― Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)

RGB IN

AUDIO IN

47

Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

― W przypadku podłączania komputera do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI należy w polu Edytuj nazwę ustawić tryb DVI PC , aby uzyskać dostęp do treści audio i wideo przechowywanych na komputerze.

Podłączanie za pomocą kabla HDMI

HDMI IN(DVI)

HDMI IN(DVI)

AUDIO IN

48

Łączenie z urządzeniem wideo

• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.

Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.

• Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.

Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

W razie korzystania z pilota należy podłączyć urządzenie zewnętrzne i nacisnąć przycisk na pilocie, aby wybrać urządzenie.

SOURCE

― W razie korzystania z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego należy podłączyć urządzenie zewnętrzne. Następnie należy przy włączonym produkcie dotknąć ekranu i przytrzymać na nim palec, aby wyświetlić menu administracyjne. Wybrać opcję Źródło z menu administracyjnego.

Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

― Odtwarzanie dźwięku nie będzie możliwe w przypadku podłączenia urządzenia wideo za pomocą kabla HDMI-DVI. Aby rozwiązać ten problem, należy dodatkowo podłączyć kabel audio do gniazd audio produktu oraz urządzenia wideo. W przypadku podłączania urządzenia wideo do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI należy w polu Edytuj nazwę ustawić tryb Urządzenia DVI , aby uzyskać dostęp do treści audio i wideo przechowywanych na urządzeniu wideo.

― Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.

Podłączanie za pomocą kabla HDMI

Korzystanie z kabla HDMI lub HDMI-DVI (do 1080p)

• Aby uzyskać obraz i dźwięk o wyższej jakości, należy podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego za pomocą kabla HDMI.

• Kabel HDMI obsługuje sygnały cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla audio.

Aby podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego, które nie obsługuje sygnału wyjściowego

HDMI, należy użyć kabli HDMI-DVI i audio.

• Jeżeli do produktu podłączono urządzenie zewnętrzne korzystające ze starszej wersji trybu HDMI, obraz może nie wyświetlać się poprawnie (albo wcale), może też nie działać dźwięk. Jeśli taki problem wystąpi, należy skierować do producenta urządzenia zewnętrznego zapytanie o wersję

HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.

• Używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.

• Zakupić certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.

• Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem

Ethernet.

To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.

HDMI IN(DVI)

HDMI IN(DVI)

AUDIO IN

49

Podłączanie kabla LAN

― Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

RJ45

• Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).

*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana)

50

Zmiana źródła sygnału

Źródło

Korzystając z pilota

• SOURCE → Źródło

Korzystając z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego

• Menu administracyjne → Źródło → Źródło

Źródło

Opcje

HDMI PC

----

Screen Mirroring

Aby zobaczyć dostępne opcje, w prawym górnym rogu ekranu dotknij Opcje.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.

Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z menu Source List, aby wyświetlić ekran wybranego urządzenia.

― W razie korzystania z pilota należy podłączyć urządzenie zewnętrzne i nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie, aby wybrać urządzenie.

― W razie korzystania z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego należy podłączyć urządzenie zewnętrzne. Następnie należy przy włączonym produkcie dotknąć ekranu i przytrzymać na nim palec, aby wyświetlić menu administracyjne.

Wybrać opcję Źródło z menu administracyjnego.

― Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany nieprawidłowo.

― Po wyświetleniu ekranu Źródło nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie. Można również dotknąć opcji Opcje w prawej górnej części ekranu. Wyświetlą się szczegółowe informacje dotyczące podłączonego urządzenia zewnętrznego.

Edytuj nazwę

Korzystając z pilota

• SOURCE → Źródło → TOOLS → Edytuj nazwę → ENTER E

Korzystając z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego

• Menu administracyjne → Źródło → Źródło → Opcje → Edytuj nazwę

Czasami ekran może być wyświetlany nieprawidłowo, chyba że nazwa urządzenia źródłowego zostanie określona w menu

Edytuj nazwę .

Ponadto, aby uzyskać optymalną jakość obrazu, najlepiej jest zmienić nazwę urządzenia źródłowego w menu Edytuj nazwę .

― Lista może obejmować następujące urządzenia źródłowe. Urządzenia Źródło wyświetlane po lewej stronie listy są zależne od wybranego źródła.

PC / Dekoder kabl.

/ Dekoder sat.

/ Przys. PVR / Gra / Blu-ray / DVD / Magnetowid / Odbiornik AV / Kamera / DVI PC

/ Urządzenia DVI / TV / IPTV / HD DVD / DMA

― Dostępność ustawień w menu Obraz zależy od aktualnie podłączonego źródła oraz ustawień wykonanych w menu Edytuj nazwę .

• Podłączając komputer PC do złącza HDMI należy ustawić w polu Edytuj nazwę tryb PC . W pozostałych przypadkach w polu Edytuj nazwę należy ustawić tryb urządzeń AV.

• Przy podłączeniu komputera do portu HDMI IN(DVI) za pomocą kabla HDMI, należy wybrać dla produktu tryb PC w menu Edytuj nazwę .

• Przy podłączeniu komputera do portu HDMI IN(DVI) za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać dla produktu tryb DVI

PC w menu Edytuj nazwę .

• Przy podłączeniu urządzeń AV do portu HDMI IN(DVI) za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać dla produktu tryb

Urządzenia DVI w menu Edytuj nazwę .

51

Informacja

Korzystając z pilota

• SOURCE → Źródło → TOOLS → Informacja → ENTER E

Korzystając z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego

• Menu administracyjne → Źródło → Źródło → Opcje → Informacja

Ta opcja służy do wyświetlenia szczegółowych informacji na temat wybranego urządzenia zewnętrznego.

52

Rozdział 05

Korzystanie z programu MDC

Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera.

-Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC można znaleźć w pomocy dostępnej po zainstalowaniu programu. Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.

Instalacja/dezinstalacja programu MDC

Instalacja

― Na instalację programu MDC może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także warunki sieciowe.

1 Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified .

2 Wybierz język instalacji. Następnie należy kliknąć przycisk „ OK ”.

3 Gdy pojawi się ekran „ Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified ”, należy kliknąć przycisk „ Next ”.

4 W wyświetlonym oknie „ License Agreement ” wybrać opcję „ I accept the terms in the license agreement ” oraz kliknąć przycisk „ Next ”.

5 W wyświetlonym oknie „ Customer Information ” wypełnić wszystkie pola, a następnie kliknąć przycisk „ Next ”.

6 W oknie „ Destination Folder ” należy wybrać miejsce docelowe instalacji programu, a następnie kliknąć przycisk „ Next ”.

― Jeśli ścieżka docelowa nie zostanie określona, program zostanie zainstalowany w lokalizacji domyślnej.

7

W oknie „ Ready to Install the Program ” sprawdzić miejsce docelowe instalacji programu, a następnie kliknąć przycisk „ Install ”.

8

Pojawi się informacja o postępie instalacji.

9

Kliknąć przycisk „ Finish ” w wyświetlonym oknie „ InstallShield Wizard Complete ”.

― Wybrać opcję „ Launch MDC Unified ”, a następnie kliknąć przycisk „ Finish ”, aby od razu uruchomić program MDC.

10

Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu MDC Unified .

― Ikona pliku wykonywalnego MDC może nie być widoczna w zależności od systemu komputerowego lub specyfikacji produktu.

― Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.

Dezinstalacja

1 Wybrać opcję Ustawienia > Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie kliknąć opcję Dodaj/

Usuń Programy .

2 Wybierz program MDC Unified z listy i kliknij opcję Zmień/Usuń .

53

Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC

Połączenie Ethernet

Wpisz adres IP głównego wyświetlacza i podłącz wyświetlacz do komputera. Wyświetlacze można połączyć ze sobą, używając kabla LAN.

Połączenie z wykorzystaniem standardowego kabla LAN

― Przez port RJ45 na produkcie oraz porty LAN na koncentratorze można do produktu podłączyć wiele urządzeń.

RJ45

HUB

Computer

Monitor 1

Monitor 2

54

Rozdział 06

Funkcja ekranu startowego

Dostęp do tej funkcji można uzyskać za pośrednictwem opcji Pomoc techn.

→ Przejdź do strony główn.

.

Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME na pilocie.

W razie korzystania z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego należy przy włączonym produkcie dotknąć ekranu i przytrzymać na nim palec. Wybrać opcję Strona główna z menu administracyjnego.

Odtwarzacz

HOME → Odtwarzacz → ENTER E

― Aby korzystać z funkcji Odtwarzacz , należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość MagicInfo w obszarze System .

Odtwarzanie różnych treści, takiej jak kanały z przydzielonymi harmonogramami, szablony lub pliki.

Kanały lub zawartość można odtwarzać za pomocą dowolnej z poniższych metod.

• Kanał sieciowy : odtwarzanie zawartości za pośrednictwem serwera.

― Aby uruchomić kanał Kanał sieciowy , należy upewnić się, że produkt jest połączony z serwerem.

• Kanał lokalny : odtwarzanie zawartości z pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej.

Odtwarzacz

Odtwarzanie różnej zawartości, takiej jak programy z zaplanowanych kanałów, szablony czy pliki.

Harmonogram Szablon

Klonuj produkt

Tryb obrazu

Ustawienia ID

Czasomierz wł./wyłącz.

Ściana wideo

Pasek informacyjny

Stan sieci

Więcej ustawień

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

55

Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez serwer

Zatwierdzanie serwera Lite

• Należy dla trybu Tryb MagicInfo ustawić wartość Lite w obszarze Ustawienia sieci serwera .

Po zatwierdzeniu można natychmiast rozpocząć korzystanie z serwera Lite .

― Przed zatwierdzeniem urządzenia należy skonfigurować serwer Ustawienia sieci .

1 Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.

3

Z górnego paska menu wybrać opcję Device .

4

Wybrać opcję Lite z menu po lewej stronie.

5

Z podmenu opcji Lite wybrać opcję Unapproved .

2

Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.

6

Nacisnąć przycisk Approve dla urządzenia wyświetlanego na liście niezatwierdzonych urządzeń

Lite.

56

7

Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.

• Device Name : wprowadzić nazwę urządzenia.

• Device Group : wybrać , aby określić grupę.

• Location : wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.

― Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego wyświetla szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie, wyświetlając informację o identyfikatorze urządzenia.

8

Wybrać menu All , aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.

9

Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej grupie zostanie pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się uruchomi.

― Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera <Instrukcja obsługi serwera

MagicInfo Lite Server>.

― W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie uruchomi się ponownie w celu zresetowania ustawień.

Ustawianie bieżącej godziny

Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem serwera.

1

Przejść do zakładek Device → Time .

2

Wybierz urządzenie.

3

Wybrać opcję Clock Set i zsynchronizować czas z czasem serwera.

• Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako czas GMT miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.

• Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w 3. etapie.

• Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.

― Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie świętami itd.) zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Lite>.

57

Zatwierdzanie serwera Premium

• Należy dla trybu Tryb MagicInfo ustawić wartość Premium w obszarze Ustawienia sieci serwera .

Po zatwierdzeniu można natychmiast rozpocząć korzystanie z serwera Premium .

― Przed zatwierdzeniem urządzenia należy skonfigurować serwer Ustawienia sieci .

1

Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.

3

Z górnego paska menu wybrać opcję Device .

4

Wybrać opcję Premium z menu po lewej stronie.

5

Z podmenu opcji Premium wybrać opcję Unapproved .

2

Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.

6

Nacisnąć przycisk Approve dla urządzenia wyświetlanego na liście niezatwierdzonych urządzeń

Premium.

58

7

Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.

• Device Name : wprowadzić nazwę urządzenia.

• Device Group : wybrać , aby określić grupę.

• Location : wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.

― Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego wyświetla szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie, wyświetlając informację o identyfikatorze urządzenia.

8

Wybrać menu All , aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.

9

Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej grupie zostanie pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się uruchomi.

― Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera <Instrukcja obsługi serwera

MagicInfo Premium Server>.

― W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie uruchomi się ponownie w celu zresetowania ustawień.

Ustawianie bieżącej godziny

Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem serwera.

1

Przejść do zakładek Device → Time .

2

Wybierz urządzenie.

3

Wybrać opcję Clock Set i zsynchronizować czas z czasem serwera.

• Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako czas GMT miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.

• Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w 3. etapie.

• Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.

― Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie świętami itd.) zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Premium>.

59

Odtwarzacz

Przeglądaj i odtwarzaj materiały z wybranego urządzenia.

Urządzenie : Wszystkie zawartość : Wszystkie Sortuj według : Nazwa Opcje

1 / 4 pozycje

Brak kanału.

Kanał sieciowy

Brak kanału.

Kanał lokalny

Moje szablony

Układ folderów

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Kanał sieciowy

Ta funkcja umożliwia odtwarzanie zawartości, szablonów i harmonogramów skonfigurowanych na serwerze.

• Na ekranie menu funkcji Odtwarzacz można sprawdzić, czy nawiązano połączenie z serwerem (zatwierdzenie).

Aby sprawdzić połączenie z serwerem po uruchomieniu funkcji Kanał sieciowy , należy na pilocie nacisnąć przycisk

INFO .

1

Wybrać kanał Kanał sieciowy w obszarze Odtwarzacz .

2

Uruchomiony zostanie kanał Kanał sieciowy .

Kanał lokalny

Odtwórz harmonogram lub kanał, który został skonfigurowany w produkcie.

1 Wybrać kanał Kanał lokalny w obszarze Odtwarzacz .

― Wiadomość Brak kanału.

zostanie wyświetlona, jeżeli żaden kanał nie został zarejestrowany w obszarze Kanał lokalny .

2

Uruchomiony zostanie kanał Kanał lokalny .

Układ folderów

Odtwórz szablon zapisany na podłączonym urządzeniu USB.

― Funkcja Układ folderów jest wyświetlana tylko, jeśli podłączone jest urządzenie USB zawierające szablony.

Moje szablony

Odtwórz szablon w obszarze Moje szablony , zapisany w pamięci wewnętrznej produktu.

60

Funkcje dostępne na stronie Odtwarzacz

Na stronie listy Odtwarzacz dostępne są następujące funkcje.

• Urządzenie

Wybór opcji Wewnętrzna lub USB w celu wyszukiwania odpowiedniej listy urządzeń.

Wszystkie / Wewnętrzna / USB

• zawartość

Wybór typu zawartości jako kryterium wyszukiwania odpowiedniej listy zawartości.

Wszystkie / Wideo / Obraz / PDF / Flash / Office / Moje szablony

• Sortuj według

Określenie kryterium sortowania zawartości.

Nazwa pliku / Ostatnio odtw.

• Opcje

Pozycje menu na stronie Odtwarzacz

Nazwa opcji

Odtwórz wybrane

Wyślij

Usuń

Przejdź do Multimediów

Ustawienia

Działanie

Wybór i odtwarzanie odpowiedniej zawartości.

Kopiowanie zawartości do innego urządzenia pamięciowego.

Usuwanie wybranej zawartości.

Odtwarzanie za pomocą funkcji odtwarzania materiałów multimedialnych.

Konfiguracja szczegółowych właściwości zawartości.

― Na następnej stronie znajdują się informacje na temat funkcji Ustawienia .

61

Menu ustawień Ustawienia strony

Odtwarzacz

Ustawienia

Ustawienia

Ustaw, czy wyświetlać zawartość w orygin. proporcjach czy rozmiarze pełnoekranowym.

Proporcje obrazu

Czas wyświetlania

Efekt przejścia

Orientacja zawartości

Bezpiecznie odłącz USB

Pejzaż

Zamknij

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Proporcje obrazu

Dla opcji Proporcje obrazu należy wybrać ustawienie Oryginał lub Pełny .

• Pełny / Oryginał

― Ta funkcja jest dostępna tylko dla plików Wideo , Obraz , PDF oraz Office .

Czas wyświetlania

Określenie czasu wyświetlania każdej strony w pokazie slajdów.

― Ta funkcja jest dostępna tylko dla plików Obraz , PDF , Flash oraz Office .

Efekt przejścia

Konfiguracja efektów przejścia pomiędzy stronami lub scenami w pokazie slajdów lub pliku filmowym.

• Brak / Zanik1 / Zanik2 / Zaciemn.

/ Spirala / Szachownica / Liniowo / Schody / Zatarcie / Losowo

― Ta funkcja jest dostępna tylko dla plików Obraz .

Orientacja zawartości

Zmiana orientacji odtwarzania materiałów na Pejzaż lub Portret .

• Pejzaż / Portret

― Jeśli dla opcji Orientacja zawartości wybrano ustawienie Portret , kodek wideo VP8 nie będzie obsługiwany.

― Opcja Źródło jest niedostępna, jeśli dla opcji Orientacja zawartości wybrano ustawienie Portret .

Bezpiecznie odłącz USB

Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB

Zresetuj ustaw.

Przywrócenie wszystkich wartości w menu Ustawienia do ustawień domyślnych aktywnych w momencie zakupu produktu.

62

Gdy zawartość jest odtwarzana

Wyświetlanie szczegółów odtwarzanej zawartości

Informacja

Typ:

Numer kanału:

Nazwa kan.:

Wersja oprogramowania:

Adres MAC:

Tagi:

Serwer:

USB:

Pamięć masowa dla kanału sieciowego:

Pobranie harmonogramu:

OK

Kanał sieciowy

Brak wybranych kanałów

Brak wybranych kanałów

B2B-EP-MIP-4510

FF-FF-FF-FF-FF-FF

Brak

Brak połączenia

Brak połączenia

Wewnętrzna

Brak harmonogramu do pobrania

Nacisnąć przycisk INFO na pilocie.

• Typ : typ aktualnie odtwarzanego kanału

― Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy / Kanał lokalny .

• Numer kanału : numer przypisany do aktualnie odtwarzanego kanału

― Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy / Kanał lokalny .

• Nazwa kan.

: nazwa aktualnie odtwarzanego kanału

― Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy / Kanał lokalny .

• Wersja oprogramowania : pozwala na wyświetlenie wersji oprogramowania urządzenia.

• Adres MAC : służy do wyświetlania oryginalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia.

• Tagi : ustawienia znaczników przydzielone do urządzenia z serwera

― Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy / Kanał lokalny .

• Serwer : opcja wyświetlająca status połączenia ( Połączono , Rozłączono lub Nie zatwierdzono ) serwera

• USB : służy do wyświetlania stanu połączenia urządzenia USB.

• Pamięć masowa dla kanału sieciowego : służy do wyświetlania informacji o urządzeniu, na którym jest zapisywany aktywny kanał sieciowy.

― Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy / Kanał lokalny .

• Pobranie harmonogramu : służy do wyświetlania postępu pobierania harmonogramu sieciowego z serwera.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

63

Zmiana ustawień odtwarzanej treści

Lista odt.

Muzyka

Tryb obrazu Tryb dźwięku Powtórz

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Należy nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie podczas odtwarzania zawartości, aby skonfigurować ustawienia, takie jak Tryb obrazu oraz Tryb dźwięku .

• Lista odt.

Wyświetlanie listy aktualnie odtwarzanych elementów zawartości.

• Muzyka

Ustawienie muzyki w tle dla aktualnie odtwarzanej zawartości.

• Tryb obrazu

Dostosowanie ustawień ekranu do aktualnie odtwarzanej zawartości.

Sklep i centrum handlowe / Biuro i szkoła / Terminal i stacja / Ściana wideo / Skalibrowano

• Tryb dźwięku

Dostosować ustawień dźwięku do aktualnie odtwarzanej zawartości.

Standardowy / Muzyka / Film / Wyraźny głos / Wzmocnienie

• Powtórz

Ustawianie trybu powtarzania.

Jeden raz / Wszystkie

64

Formaty plików obsługiwane przez program

Odtwarzacz

• Obsługiwane systemy plików to FAT32 i NTFS.

• Pliki z rozdzielczością pionową i poziomą większą niż maksymalna dozwolona nie będą wyświetlane.

Sprawdź rozdzielczość pionową i poziomą pliku.

• Sprawdź obsługiwane rodzaje i wersje kodeków wideo i audio.

• Sprawdź obsługiwane wersje plików.

Obsługiwane są pliki programu Flash w wersji 10.1 i wcześniejszych

Obsługiwane są pliki programu PowerPoint w wersji 97–2007 i wcześniejszych

• Rozpoznane zostanie wyłącznie ostatnio podłączane urządzenie USB.

Wiele okien w harmonogramie sieciowym

Ograniczenia związane z odtwarzaniem

• Równocześnie odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo ( Wideo ).

• W trybie odtwarzania w orientacji pionowej można odtworzyć tylko jeden plik wideo na raz.

• Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku Flash .

• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) i PDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na raz.

• Pliki LFD (.lfd) nie są obsługiwane.

Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku

• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.

• Priorytet odtwarzania: plik Flash > sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w głównym oknie wybranym przez użytkownika

― Sieciowe dane BGM: ustawienia można skonfigurować na 1. etapie tworzenia harmonogramu serwera.

― Lokalne dane BGM: ustawienia danych BGM można skonfigurować za pomocą narzędzi wyświetlanych po naciśnięciu przycisku TOOLS podczas wyświetlania w odtwarzaczu

Odtwarzacz .

― Okno główne wybrane przez użytkownika: ustawienia okna głównego można skonfigurować na 2. etapie tworzenia harmonogramu serwera.

Pliki szablonów i pliki LFD (.lfd)

Ograniczenia

• Pamięć Wewnętrzna / USB musi zawierać folder rozmieszczony (materiały/harmonogramy).

Ograniczenia związane z odtwarzaniem

• Odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo ( Wideo ).

• Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku Flash .

• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) i PDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na raz.

• Wielu plików wideo ( Wideo ) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie ściany wideo.

Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku

• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.

• Priorytet odtwarzania: plik Flash > sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w głównym oknie wybranym przez użytkownika

65

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.flv

*.vob

*.svi

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vro

*.m2ts

*.mts

*.divx

Spis treści

Rozszerzenie pliku

Kontener Kodek wideo

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

VRO

VOB

PS

TS

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

MPEG-4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Rozdzielczość Prędkość wyświetlania

(klatki na sekundę)

1920 x 1080 6~30

Szybkość przesyłania danych

(Mb/s)

30

Kodek audio

AC3

LPCM

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw, μ-Law)

Window Media Video v9

MPEG-2

MPEG-1

VP6 640 x 480 4

66

Wideo

• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.

• Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w powyższej tabeli nie są obsługiwane.

• Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych lub prędkość wyświetlania są większe niż wartości określone w powyższej tabeli mogą się zacinać podczas odtwarzania.

• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze.

• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.

• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1

• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz

AVCHD nie są obsługiwane.

• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem

MVC, VP8, VP6:

Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek

Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek

• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.

• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.

• Niektóre kodeki (MVC, VP8 i MJPEG) nie będą obsługiwane w następujących sytuacjach: odtwarzanie kolejno różnych typów plików, odtwarzanie plików LFD lub plików w orientacji pionowej.

Dźwięk

• Pliki audio, których szybkość przesyłania danych lub prędkość wyświetlania są większe niż wartości określone w powyższej tabeli mogą się zacinać podczas odtwarzania.

• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze.

• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.

• Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5,1 kanałowe. Kodowanie bezstratne WMA nie jest obsługiwane.

• Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.

Obraz

• Format zgodnych plików obrazów: Jpeg

• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 15360 x 8640

• Obsługiwane efekty obrazów: 9 efektów

( Zanik1 , Zanik2 , Zaciemn.

, Spirala ,

Szachownica , Liniowo , Schody , Zatarcie ,

Losowo )

67

Flash

• Funkcja zgodna z programem Flash w wersji 10.1

• Animacje w technologii Flash

Format zgodnych plików: SWF

• Zalecana rozdzielczość: 960 x 540

Uwaga

Nie można zagwarantować wydajności porównywalnej z programem Flash Player zainstalowanym w systemie operacyjnym

Windows

Podczas tworzenia plików Flash wymagana jest ich optymalizacja

• Filmy wideo w technologii Flash

Format zgodnych plików: FLV

Wideo

Kodek: H.264 BP

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Dźwięk

Kodek: H.264 BP

Uwaga

Format plików F4V nie jest obsługiwany

Format kompresji Screen Video nie jest obsługiwany

Power Point

• Formaty zgodnych plików

Rozszerzenie: ppt, pptx

Wersja: Office 97 ~ Office 2007

• Funkcje nieobsługiwane

Efekty animacji

Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty

2D)

Nagłówki i stopki (niektóre elementy nie są obsługiwane)

Word Art

Wyrównanie

Może się wyświetlić komunikat o błędzie wyrównywania grupy elementów

Office 2007

Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.

Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.

Umieszczanie obiektów

Znaki o szerokości połówkowej

Odstępy między literami

Wykresy

Tekst pionowy

Niektóre elementy nie są obsługiwane

Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne

PDF

• Formaty zgodnych plików

Rozszerzenie: pdf

• Funkcje nieobsługiwane

Zawartość poniżej jednego piksela nie jest obsługiwana z powodu pogarszania wydajności mechanizmu.

Obrazy z maską i obrazy sąsiadujące nie są obsługiwane.

Zawartość z obróconym tekstem nie jest obsługiwana.

Efekty cienia 3D nie są obsługiwane.

Niektóre znaki nie są obsługiwane

(znaki specjalne mogą być wyświetlane nieprawidłowo)

68

WORD

• Formaty zgodnych plików

Rozszerzenie: .doc, .docx

Wersja: Office 97 ~ Office 2007

• Funkcje nieobsługiwane

Efekt tła strony

Niektóre style akapitów

Word Art

Wyrównanie

Może się wyświetlić komunikat o błędzie wyrównywania grupy elementów

Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty

2D)

Office 2007

Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.

Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.

Wykresy

Znaki o szerokości połówkowej

Odstępy między literami

Tekst pionowy

Niektóre elementy nie są obsługiwane

Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne

Pliki szablonów

• Funkcje tworzenia/edycji/odtwarzania dostępne są wyłącznie w aplikacji Szablon .

LFD

• Obsługiwane w opcji Kanał sieciowy oraz

Kanał lokalny

• Formaty zgodnych plików

Rozszerzenie: .lfd

69

Formaty plików obsługiwane przez program Videowall

― Szczegółowe informacje znajdują się w <instrukcji obsługi serwera MagicInfo Server>.

Wideo

• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.

• Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w powyższej tabeli nie są obsługiwane.

• Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych lub prędkość wyświetlania są większe niż wartości określone w powyższej tabeli mogą się zacinać podczas odtwarzania.

• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze.

• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.

• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1

• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.

• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:

Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek

Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek

• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.

• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.

• Niektóre kodeki mogą nie być obsługiwane w trybie odtwarzania w orientacji pionowej.

Obraz

• Format zgodnych plików obrazów: Jpeg, bmp, png

• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 15360 x 8640

― Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego wyświetlenie.

70

Ograniczenia

• Odtworzyć można wyłącznie jeden plik wideo ( Wideo ) na klienta.

― Na ekranach ściany wideo można wyświetlać pliki z różną zawartością.

Dwóch plików wideo ( Wideo ) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie ściany wideo.

Dostępne

Dostępne Niedostępne

71

Harmonogram

HOME → Harmonogram → ENTER E

Harmonogram

Zaplanuj odtw. zawartości na kanale lokalnym lub edytuj istniejące kanały.

Typ : Lokalne

Czas odtwarzania

12:00 am

12:30 am

01:00 am

01:30 am

02:00 am

02:30 am

03:00 am

03:30 am

04:00 am

04:30 am

05:00 am

05:30 am

06:00 am

[Kan.1]Channel 1 [Kan.2]Channel 2

Urządzenie : Wewnętrzna Opcje

[Kan.3]Channel 3

Dodaj zawartość, aby utworzyć program na kanale.

+ Dodaj program Zaplanuj odtwarzanie na kanale 2.

Zaplanuj odtwarzanie na kanale 3.

Skonfiguruj czas odtwarzania każdego elementu.

Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia dla programu.

Funkcje dostępne na stronie Harmonogram

Na stronie Harmonogram oferowane są następujące funkcje.

• Typ

Lokalne : dodawanie lub edytowanie harmonogramów.

Sieć : wyświetlanie harmonogramu sieci skonfigurowanego na serwerze.

• Urządzenie

Wyświetlanie nazwy podłączonego urządzenia pamięciowego.

― Ta opcja jest aktywowana tylko, jeśli dla opcji Typ ustawiono wartość Lokalne w obszarze Urządzenie .

• Opcje

Pozycje menu na stronie Harmonogram

Nazwa opcji

Wyślij

Usuń

Działanie

Wysyłanie skonfigurowanych harmonogramów do innego urządzenia pamięciowego. Ta funkcja działa podobnie do funkcji kopiowania na komputerach.

Usuwanie harmonogramów.

Ustawienia Domyślnie wybrany materiał jest odtwarzany na kanale, dla którego brakuje informacji dotyczących programu.

72

Konfiguracja harmonogramów kanałów

Ta funkcja umożliwia odtwarzanie w wybranym czasie zawartości multimedialnej, takiej jak filmy, zdjęcia oraz muzyka.

1

Wybrać kanał do skonfigurowania.

2

Wybrać zawartość filmową, muzyczną lub fotograficzną, która ma zostać uwzględniona w harmonogramie kanału.

3

Ustawić czas odtwarzania harmonogramu. ( Czas rozpoczęcia.

~ Zatrzymaj czas )

4

Zmienić nazwę harmonogramu kanału, a następnie wybrać folder docelowy zapisu.

5

Nacisnąć przycisk Zapisz .

― Ma to zastosowanie tylko, jeśli dla opcji Typ ustawiono wartość Lokalne .

Edytowanie harmonogramu kanału.

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień skonfigurowanego harmonogramu kanału dotyczących między innymi zawartości, czasu trwania i nazwy harmonogramu.

1

Wybrać kanał do edytowania.

2

Wybrać zawartość filmową, fotograficzną lub muzyczną do edytowania w harmonogramie kanału.

Usuwanie zawartości: należy umieścić kursor nad wybraną zawartością, a następnie nacisnąć przycisk E , aby ją usunąć.

Należy przejść do prawego końca listy zawartości. Należy kliknąć przycisk + , aby dodać zawartość lub zmienić kolejność odtwarzania elementów zawartości.

3 Ustawić czas odtwarzania harmonogramu. ( Czas rozpoczęcia.

~ Zatrzymaj czas )

4 Zmienić nazwę harmonogramu kanału, a następnie wybrać folder docelowy zapisu.

5 Nacisnąć przycisk Zapisz .

― Ma to zastosowanie tylko, jeśli dla opcji Typ ustawiono wartość Lokalne .

73

Szablon

HOME → Szablon → ENTER E

Szablon

Wybierz szablon do dostosowania.

Rynek : Wszystkie Orientacja : Pejzaż

1 / 64 pozycje

Moje szablony

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Funkcje dostępne na stronie Szablon

Tworzenie unikalnej zawartości przy użyciu szablonów. Łatwo utworzyć zawartość. Należy po prostu wybrać obrazy i tekst do szablonu.

Posortować listę szablonów, korzystając z następujących kryteriów.

• Rynek

• Orientacja

Pejzaż : wybrać ten tryb, jeśli produkt jest używany w poziomie.

Portret : wybrać ten tryb, jeśli produkt jest używany w pionie.

1

Wybrać szablon z dostarczonych przykładowych szablonów.

Szablon

Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.

Anuluj

Ekran tła

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Podkład muzyczny Wył.

Podgląd

Zapisz

74

2

Zaplanować szablon, wstawiając do niego teksty, pliki wideo, zdjęcia lub pliki PDF.

Wprowadzanie tekstu

Szablon

Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.

Anuluj

Ekran tła

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Podkład muzyczny

Edytuj tekst

Opcja czcionek

Wył.

Podgląd

Zapisz

Edytuj tekst

Wybrać okno Edytuj tekst , aby wprowadzać tekst.

Opcja czcionek

Rozmiar czcionki : określenie rozmiaru tekstu wiadomości.

Kolor czcionki : określenie koloru tekstu wiadomości.

Kolor tła : określenie koloru tła wiadomości.

Widoczn. tła : określenie przezroczystości tła wiadomości.

Wyrównanie : wybór trybu wyrównania komunikatu.

Przewijanie : określenie kierunku/szybkości przewijania wiadomości.

Ukryj element : Wyświetl lub ukryj komunikat.

― Wybranie opcji Ukryj nie spowoduje zresetowania ustawień komunikatu.

Resetuj : Przywrócenie ustawień domyślnych wszystkich ustawień w obszarze Opcja czcionek .

Wstawianie zawartości, takiej jak zdjęcia, filmy i pliki PDF.

Szablon

Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.

Edytuj 1 — wybr. pozycje

Wybierz, aby usunąć picture1.jpg

Ukryj element Pokaż

00:00:05

Proporcje obrazu

Wycisz 재생시간

Gotowe Anuluj

Konfiguracja obrazu tła/muzyki w tle

Szablon

Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.

Ekran tła

Urządzenie :

Wszystkie bg_common_02.jpg

bg_common_04.jpg

bg_common_06.jpg

bg_common_10.jpg

bg_commo

..

bg_common_01.jpg

bg_common_03.jpg

bg_common_05.jpg

Gotowe bg_common_07.jpg

Anuluj bg_common_11.jpg

bg_commo

75

Podgląd

Jest uruchomiony podgląd szablonu. Zniknie po 20 s.

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

1 Wyświetlić podgląd utworzonego szablonu za pomocą funkcji Podgląd .

2 Nacisnąć przycisk Zapisz , aby zapisać szablon.

3

Skonfigurować opcje Nazwa szablonu oraz Pamięć masowa .

Zapisz

Czas trw.

Nazwa szablonu

Pamięć masowa

23:59:59

Template1

Wewnętrzna

Zapisz Anuluj

4

Nacisnąć przycisk Zapisz , aby zakończyć tworzenie zawartości.

76

Klonuj produkt

HOME → Klonuj produkt → ENTER E

Klonuj produkt

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Eksportowanie ustawień produktu na urządzenie USB lub wczytywanie ustawień z urządzenia USB.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawień do kilku produktów.

Jeżeli na pamięci USB nie znajduje się zduplikowany plik

1

Podłączyć urządzenie USB do portu USB. Uruchomić funkcję Klonuj produkt .

2

Wyświetlony zostanie komunikat W urządzeniu USB nie znaleziono pliku klonowania. Skopiować ustawienia systemowe z tego produktu na dysk USB?

.

Jeżeli na pamięci USB znajduje się zduplikowany plik

1

Podłączyć urządzenie USB do portu USB. Uruchomić funkcję Klonuj produkt .

2

Wyświetlony zostanie komunikat Znaleziono plik klonowania. Wybierz jedną z opcji.

.

Uruchomić funkcję Kopiuj z USB lub Kopiuj na USB .

Kopiuj z USB : zastosowanie ustawień urządzenia USB w produkcie.

Kopiuj na USB : kopiowanie ustawień produktu na urządzenie USB.

― Po zakończeniu konfiguracji produkt zostanie automatycznie zrestartowany.

77

Ustawienia ID

HOME → Ustawienia ID → ENTER E

Ustawienia ID

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Przypisywanie identyfikatora.

Nacisnąć przycisk u / d , aby wybrać numer, a następnie przycisk E .

Identyfikator urządzenia

Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego. (Zakres:

0~224)

― Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.

Połącz. kablowe z PC

Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.

• Kabel RS232C komunikacja z programem MDC za pomocą kabla stereo RS232C.

• Kabel RJ45(LAN) komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.

78

Ściana wideo

HOME → Ściana wideo → ENTER E

Ściana wideo

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.

Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych wyświetlaczy.

Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji korzystania z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.

Ściana wideo

Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji Ściana wideo .

Aby utworzyć ścianę wideo, należy wybrać opcję Włączone .

• Wył.

/ Włączone

Horizontal x Vertical

Ta funkcja służy do automatycznego podziału wyświetlacza ściany wizyjnej na podstawie konfiguracji matrycy ściany wizyjnej.

Należy wprowadzić matrycę ściany wizyjnej.

Wyświetlacz ściany wizyjnej jest podzielony na podstawie skonfigurowanej matrycy. Liczbę pionowych i poziomych urządzeń graficznych można ustawić w zakresie od 1 do 15.

― Wyświetlacz ściany wizyjnej można podzielić na maksymalnie 225 ekranów.

― Opcja Horizontal x Vertical jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone .

Położenie obrazu

Aby zmienić porządek podzielonych ekranów, należy dostosować liczbę dla każdego produktu w matrycy za pomocą funkcji

Położenie obrazu .

Wybór opcji Położenie obrazu spowoduje wyświetlenie matrycy ściany wizyjnej z numerami przypisanymi do produktów tworzących ścianę wizyjną.

Aby zmienić porządek produktów, należy za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie przenieść produkt na odpowiedni inny numer. Nacisnąć przycisk E .

― Funkcja Położenie obrazu pozwala rozmieścić maksymalnie 255 wyświetlaczy.

― Opcja Położenie obrazu jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone .

― Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, że ustawienie Horizontal x Vertical zostało skonfigurowane.

79

Format

Wybór sposobu wyświetlania obrazów na wyświetlaczu ściany wizyjnej.

• Pełny : wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie bez marginesów.

• Naturalny : wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu bez powiększania lub zmniejszania rozmiaru.

― Opcja Format jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone .

Stan sieci

HOME → Stan sieci → ENTER E

Stan sieci

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Sprawdzenie bieżącego połączenia z siecią i Internetem.

80

Tryb obrazu

HOME → Tryb obrazu → ENTER E

Tryb obrazu

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wybrać tryb obrazu ( Tryb obrazu ) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.

• Sklep i centrum handlowe

Dostosowany do użycia w centrach handlowych.

Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Biuro i szkoła

Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.

Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Terminal i stacja

Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.

Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Ściana wideo

Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.

Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Skalibrowano w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji kolorów.

Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano , ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja gamma i zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji kolorów.

Program Advanced Color Management można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.

• BD Wise

Funkcja BD Wise pozwala na osiągnięcie optymalnej jakości obrazu dla produktów marki Samsung, takich jak DVD, Bluray i kino domowe, które ją obsługują.

Po wybraniu dla funkcji BD Wise ustawienia Włączone tryb obrazu jest automatycznie przełączany w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości.

Funkcja ta dostępna jest po podłączeniu do produktu kablem HDMI produktów marki Samsung obsługujących funkcję BD Wise .

Funkcja BD Wise jest aktywna tylko, jeśli podłączono urządzenie źródłowe obsługujące funkcję BD Wise .

81

Czasomierz wł./wyłącz.

HOME → Czasomierz wł./wyłącz.

→ ENTER E

Czasomierz wł./wyłącz.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

― Przed użyciem tej funkcji należy ustawić opcję Ustawienie zegara .

Włącznik czasowy

Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję Włącznik czasowy .

Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.

Włącznik czasowy : ustawianie włącznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. Najpierw należy ustawić bieżący czas.

( Włącznik czasowy 1 ~ Włącznik czasowy 7 )

• Ustawienia : Wybrać ustawienie Wył.

, 1 raz , Co dzień , Pon.~Pt.

, Pon.~Sob.

, Sob.~Nd.

lub Ręcznie . Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Włącznik czasowy ma włączać produkt.

Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.

• Czas : ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.

• Głośność : ustawienie określonego poziomu głośności. Aby zmienić poziom głośności, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.

• Źródło : ta opcja pozwala na wybór źródła sygnału.

• zawartość (przy wybraniu dla opcji Źródło ustawienia Wewnętrzne/USB ): Z urządzenia USB lub pamięci wewnętrznej wybrać folder z zawartością do odtworzenia po włączeniu produktu. Zawartość ta może składać się z plików muzycznych, zdjęć lub plików wideo.

― Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączone jest urządzenie USB.

― Jeżeli urządzenie USB nie zawiera żadnego pliku muzycznego lub nie zostanie wybrany folder zawierający plik muzyczny, funkcja Włącznika może nie działać poprawnie.

― Jeżeli w pamięci USB jest tylko jedno zdjęcie, pokaz slajdów Pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.

― Jeśli nazwa folderu jest zbyt długa, nie można go wybrać.

― Każdemu urządzeniu USB przypisywany jest oddzielny folder. Jeżeli korzysta się z więcej niż jednego urządzenia USB tego samego typu, należy każdemu urządzeniu nadać inną nazwę.

― Zaleca się, aby przy korzystaniu z funkcji Włącznik czasowy używać pamięci USB i czytnika kart pamięci.

― Funkcja Włącznik czasowy może nie działać z urządzeniami USB z wbudowaną baterią, odtwarzaczami MP3 lub przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi niektórych producentów, co wynika z faktu, że rozpoznanie tych urządzeń może produktowi zajmować zbyt wiele czasu.

82

Wyłącznik czasowy

Ustawianie wyłącznika czasowego ( Wyłącznik czasowy ) zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. ( Wył. czasowy 1 ~ Wył. czasowy 7 )

• Ustawienia : Wybrać ustawienie Wył.

, 1 raz , Co dzień , Pon.~Pt.

, Pon.~Sob.

, Sob.~Nd.

lub Ręcznie . Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Wyłącznik czasowy ma wyłączać produkt.

Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.

• Czas : ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.

Zarządzanie świętami

W okresie oznaczonym jako urlop funkcja programatora czasowego będzie nieaktywna.

• Dodaj święto : określanie okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop.

Określić datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop przy użyciu przycisków u / d , a następnie nacisnąć przycisk Zapisz .

Wskazane dni zostaną dodane do listy urlopów.

Uruchom : pozwala określić datę początku urlopu.

Koniec : pozwala określić datę końca urlopu.

― Usuń : usuwanie wybranych pozycji z listy urlopów.

― Edytuj : wybór elementu urlopu, a następnie zmiana daty.

• Ustaw zastosow. czasom.

: opcja pozwalająca wybrać, że funkcje Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie będą aktywne w dni wolne od pracy.

Nacisnąć przycisk E , aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy , które mają zostać aktywowane.

Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.

83

Pasek informacyjny

HOME → Pasek informacyjny → ENTER E

Pasek informacyjny

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst komunikatu.

• Wył.

/ Włączone

• Wiad.

: wprowadzanie komunikatu, który będzie wyświetlany na ekranie.

• Czas : ustawienie czasów Czas rozpoczęcia.

oraz Godz. zakończ.

, w których wyświetlany będzie komunikat ( Wiad.

).

• Opcja czcionek : określenie czcionki oraz koloru tekstu wiadomości.

• Pozycja : wybór orientacji, aby wyświetlić opcję Wiad.

.

• Przewijanie : określenie kierunku Kierunek oraz prędkości Szybkość przewijania wiadomości.

• Podgląd : Podgląd skonfigurowanych ustawień podpisów.

Więcej ustawień

HOME → Więcej ustawień → ENTER E

Więcej ustawień

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.

84

Otwieranie adresu URL

HOME → Otwieranie adresu URL → ENTER E pm 12:00

Styczeń 1 2014

Zmień adres URL

Otwieranie adresu URL

Klonuj produkt

Tryb obrazu

Ustawienia ID

Czasomierz wł./wyłącz.

Ściana wideo

Pasek informacyjny

Stan sieci

Więcej ustawień

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Szczegółowe informacje na temat używania funkcji Otwieranie adresu URL można uzyskać, kontaktując się ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.

― Aby korzystać z funkcji Otwieranie adresu URL , należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość Otwieranie adresu

URL w obszarze System .

85

Rozdział 07

Regulacja ekranu

Konfiguracja ustawień Obraz ( Podświetlenie , Tonacja kolorów itp.).

Układ opcji menu Obraz może się różnić w zależności od produktu.

W razie korzystania z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego należy przy włączonym produkcie dotknąć ekranu i przytrzymać na nim palec. Wybrać opcję Menu z menu administracyjnego.

Tryb obrazu

MENU m → Obraz → Tryb obrazu → ENTER E

Obraz

Tryb obrazu

· Podświetlenie

·

Kontrast

· Jasność

· Ostrość

· Kolor

· Odcień (Z/C)

Sklep i centrum handlowe

100

70

50

Z50 C50

45

80

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wybrać tryb obrazu ( Tryb obrazu ) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.

• Sklep i centrum handlowe

Dostosowany do użycia w centrach handlowych.

Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Biuro i szkoła

Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.

Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Terminal i stacja

Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.

Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Ściana wideo

Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.

Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.

• Skalibrowano w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji kolorów.

Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano , ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja gamma i zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji kolorów.

Program Advanced Color Management można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.

• BD Wise

Funkcja BD Wise pozwala na osiągnięcie optymalnej jakości obrazu dla produktów marki Samsung, takich jak DVD,

Blu-ray i kino domowe, które ją obsługują.

Po wybraniu dla funkcji BD Wise ustawienia Włączone tryb obrazu jest automatycznie przełączany w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości.

Funkcja ta dostępna jest po podłączeniu do produktu kablem HDMI produktów marki Samsung obsługujących funkcję BD Wise .

Funkcja BD Wise jest aktywna tylko, jeśli podłączono urządzenie źródłowe obsługujące funkcję BD Wise .

86

Podświetlenie / Kontrast / Jasność /

Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)

MENU m → Obraz → ENTER E

Obraz

Tryb obrazu

· Podświetlenie

· Kontrast

· Jasność

· Ostrość

· Kolor

· Odcień (Z/C)

Sklep i centrum handlowe

100

70

45

80

50

Z50 C50

Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.

Tryb obrazu

Sklep i centrum handlowe , Biuro i szkoła , Terminal i stacja , Ściana wideo

Ustawienia trybu Tryb obrazu

Film/zdjęcie

Tekst

Opcje regulacji obrazu

Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość /

Kolor / Odcień (Z/C)

Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość

Podświetlenie Skalibrowano

BD Wise Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość /

Kolor / Odcień (Z/C)

― Po dokonaniu zmian w ustawieniach Podświetlenie , Kontrast , Jasność , Ostrość , Kolor lub Odcień (Z/C) menu ekranowe

(OSD) zostanie odpowiednio dostosowane.

― Można zmienić ustawienia i zapamiętać je dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego produktu.

― Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

87

Temperat. barwowa

MENU m → Obraz → Temperat. barwowa → ENTER E

Obraz

Temperat. barwowa 10000K

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Regulacja temperatury kolorów (czerwony/zielony/niebieski). (Zakres: 2800K–16000K)

― Dostępna, jeżeli funkcja Tonacja kolorów jest ustawiona na Wył.

.

― Funkcja Temperat. barwowa jest wyłączona, jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano lub BD Wise .

88

Balans bieli

MENU m → Obraz → Balans bieli → ENTER E

Obraz

Balans bieli

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

2-punktowo

Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego obrazu.

• Przes. C / Przes. Z / Przes. N : ta opcja pozwala na dostosowanie ciemności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego).

• Wzm. C / Wzm. Z / Wzm. N : ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego).

• Resetuj : Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.

10-punktowo

Ta opcja służy do sterowania balansem bieli w 10-punktowych odstępach, poprzez dostosowanie jasności kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.

• Wył.

/ Włączone

Poziom : wybór odstępu, który ma zostać ustawiony.

Czerwony : opcja pozwala na ustawienie poziomu czerwieni.

Zielony : opcja pozwala na ustawienie poziomu zieleni.

Niebieski : opcja pozwala na ustawienie poziomu koloru niebieskiego.

Resetuj : Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.

― Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej funkcji.

― Opcja jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Biuro i szkoła ( Film/zdjęcie ).

89

Gamma

MENU m → Obraz → Gamma → ENTER E

Obraz

Gamma 0

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wartość skalibrowana

MENU m → Obraz → Wartość skalibrowana → ENTER E

Obraz

Wartość skalibrowana

Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.

― Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano , wówczas funkcja Gamma jest wyłączona.

Należy zdecydować, czy ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji koloru mają obowiązywać także w trybach Information i

Advertisement.

• Nie stosuj / Zastosuj

― Program Advanced Color Management można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.

― Funkcja Wartość skalibrowana jest wyłączona, jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano lub BD

Wise .

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

90

Ustawienia zaawansowane

MENU m → Obraz → Ustawienia zaawansowane → ENTER E

Ustawienia zaawansowane

Kontrast dyn.

Tonacja czerni

Odcień skóry

Wysoko

Najciemniejsza

0

Tylko tryb RGB

Przestrzeń kolorów

Oświetl. dynamiczne

Wył.

Oryginalna

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Tryb obrazu Ustawienia trybu Tryb obrazu

Film/zdjęcie

Opcje regulacji obrazu

Sklep i centrum handlowe ,

Biuro i szkoła , Ściana wideo

Terminal i stacja

Tekst

Film/zdjęcie

Tonacja czerni / Odcień skóry / Tylko tryb RGB /

Przestrzeń kolorów

Kontrast dyn.

/ Tonacja czerni

Tonacja czerni / Odcień skóry / Tylko tryb RGB /

Przestrzeń kolorów / Oświetl. dynamiczne

Kontrast dyn.

/ Tonacja czerni Tekst

BD Wise Kontrast dyn.

/ Tonacja czerni / Odcień skóry /

Tylko tryb RGB / Przestrzeń kolorów

― Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano , wówczas funkcja Ustawienia zaawansowane jest wyłączona.

91

Ustawienia zaawansowane

Kontrast dyn.

Tonacja czerni

Odcień skóry

Tylko tryb RGB

Przestrzeń kolorów

Oświetl. dynamiczne

Wysoko

Najciemniejsza

0

Wył.

Oryginalna

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Kontrast dyn.

Ta opcja służy do ustawiania kontrastu ekranu.

• Wył.

/ Nisk.

/ Śred.

/ Wysoko

Tonacja czerni

Aby ustawić głębię ekranu, należy wybrać poziom czerni.

• Wył.

/ Ciemna / Ciemniejsza / Najciemniejsza

Odcień skóry

Podkreślenie koloru różowego w trybie Odcień skóry .

Tylko tryb RGB

Wyświetlenie kolorów Czerwony , Zielony oraz Niebieski w celu wykonania precyzyjnej regulacji odcienia i nasycenia.

• Wył.

/ Czerwony / Zielony / Niebieski

Przestrzeń kolorów

Ta opcja pozwala na dostosowanie zakresu i odmiany koloru (przestrzeni koloru) dostępnych podczas tworzenia obrazów.

• Auto / Oryginalna / Użytkownika

― Aby możliwa była regulacja parametrów Kolor , Czerwony , Zielony , Niebieski oraz Resetuj , należy ustawić opcję

Przestrzeń kolorów na Użytkownika .

Oświetl. dynamiczne

Ta opcja pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję jasności ekranu, kiedy obraz na ekranie jest w ruchu.

• Wył.

/ Włączone

92

Opcje obrazu

MENU m → Obraz → Opcje obrazu → ENTER E

Opcje obrazu

Tonacja kolorów

Czysty obraz cyfrowy

Red. zakłóceń MPEG

Poziom czerni HDMI

Tryb Film

Dynamiczne podświetlenie

Wył.

Wył.

Wył.

Nisk.

Wył.

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Tryb obrazu

Sklep i centrum handlowe , Biuro i szkoła , Terminal i stacja , Ściana wideo

Ustawienia trybu Tryb obrazu

Film/zdjęcie

Tekst

Skalibrowano

BD Wise

Opcje regulacji obrazu

Tonacja kolorów / Czysty obraz cyfrowy / Red. zakłóceń MPEG / Poziom czerni HDMI / Tryb

Film / Dynamiczne podświetlenie

Tonacja kolorów / Poziom czerni HDMI /

Dynamiczne podświetlenie

Poziom czerni HDMI / Dynamiczne podświetlenie

Tonacja kolorów / Czysty obraz cyfrowy / Red. zakłóceń MPEG / Poziom czerni HDMI / Tryb

Film / Dynamiczne podświetlenie

93

Opcje obrazu

Tonacja kolorów

Czysty obraz cyfrowy

Red. zakłóceń MPEG

Poziom czerni HDMI

Tryb Film

Dynamiczne podświetlenie

Wył.

Wył.

Wył.

Nisk.

Wył.

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Tonacja kolorów

Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Tekst

• Wył.

/ Chłodno / Standardowy / Ciep.

Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Film/zdjęcie lub BD Wise

• Wył.

/ Chłodno / Standardowy / Ciepły 1 / Ciepły 2

― Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano , wówczas funkcja Tonacja kolorów jest wyłączona.

― Ustawienia można zmienić i zapamiętać dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego produktu.

Czysty obraz cyfrowy

Jeśli sygnał docierający do produktu jest słabej jakości, można aktywować funkcję Czysty obraz cyfrowy pozwalającą na zredukowanie zakłóceń i efektu podwójnego obrazu, które mogą pojawiać się na ekranie.

• Wył.

/ Nisk.

/ Śred.

/ Wysoko / Auto

― Intensywność otrzymywanego sygnału jest największa, kiedy pasek jest zielony.

― Jeżeli sygnał jest słaby, to aby uzyskać możliwie najlepszy obraz, należy spróbować zmienić ustawienia wszystkich opcji.

Red. zakłóceń MPEG

Ta opcja pozwala na zredukowanie zakłóceń MPEG i zapewnienie lepszej jakości obrazu.

• Wył.

/ Nisk.

/ Śred.

/ Wysoko / Auto

94

Opcje obrazu

Tonacja kolorów

Czysty obraz cyfrowy

Red. zakłóceń MPEG

Poziom czerni HDMI

Tryb Film

Dynamiczne podświetlenie

Wył.

Wył.

Wył.

Nisk.

Wył.

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Poziom czerni HDMI

Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.

• Nisk.

/ Normalny

― Dostępne tylko w trybach HDMI (synchronizacja AV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Tryb Film

Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania filmów.

Ta opcja pozwala na takie ustawienie produktu, aby automatycznie wykrywał i przetwarzał sygnały ze wszystkich źródeł oraz ustawiał optymalną jakość obrazu.

• Wył.

/ Auto1 / Auto2

― Dostępne w trybach HDMI (1080i).

Dynamiczne podświetlenie

Dopasowuje automatycznie podświetlenie, zapewniając najlepszy możliwy kontrast w bieżących warunkach.

• Wył.

/ Włączone

― Ustawienie Dynamiczne podświetlenie nie jest dostępne, gdy źródło sygnału jest ustawione jako PC przy funkcji Ściana wideo ustawionej jako Włączone .

95

Rozmiar obrazu

MENU m → Obraz → Rozmiar obrazu → ENTER E

Rozmiar obrazu

Rozmiar obrazu

· Pozycja

Rozdzielczość

16:9

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wybrać rozmiar oraz proporcje obrazu wyświetlanego na ekranie.

Rozmiar obrazu

― W zależności od wybranego źródła sygnału w menu wyświetlane będą różne opcje regulacji ekranu.

• 16:9 : ustawienie trybu 16:9 dla proporcji obrazu.

• Powiększenie1 : służy do umiarkowanego powiększenia obrazu. opcja powoduje odcięcie górnej i bocznych części obrazu.

• Powiększenie2 : służy do większego powiększenia obrazu.

• Smart View 1 : zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 50%.

― Opcja Smart View 1 jest aktywna jedynie w trybie HDMI .

• Smart View 2 : zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 25%.

― Opcja Smart View 2 jest aktywna jedynie w trybie HDMI .

• Dost szer : służy do powiększenia proporcji obrazu i dopasowania ich do wielkości ekranu.

• 4:3 : ustawienie trybu podstawowego ( 4:3 ) proporcji obrazu.

― Nie należy na długi czas ustawiać formatu obrazu 4:3 .

Obramowanie wyświetlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u góry i u dołu obrazu może spowodować retencję obrazu (wypalanie ekranu), uszkodzenie, którego nie obejmuje gwarancja.

• Dopas. do ekranu : jeśli doprowadzane są sygnały HDMI (720p / 1080i / 1080p) opcja ta pozwala na wyświetlenie pełnego obrazu bez obcinania żadnej jego części.

• Użytkownika : zmienia rozdzielczość zgodnie z preferencjami użytkownika.

• Oryginalna proporcja : jeśli źródło sygnału jest ustawione na PC , HDMI (połączenie z komputerem) obraz wideo będzie wyświetlany z zachowaniem oryginalnych proporcji.

― Dostępność portów zależy od modelu.

96

Pozycja

Rozmiar obrazu

Rozmiar obrazu

·

Pozycja

Rozdzielczość

Użytkownika

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Powiększenie/Pozycja

Rozmiar obrazu

Rozmiar obrazu

·

Powiększenie/Pozycja

Rozdzielczość

Użytkownika

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Regulacja pozycji obrazu. Funkcja Pozycja jest dostępna tylko, jeśli opcja Rozmiar obrazu jest ustawiona na Powiększenie1 ,

Powiększenie2 , Dost szer , Dopas. do ekranu lub Użytkownika .

― W celu użycia funkcji Pozycja po wybraniu ustawienia Powiększenie1 , Powiększenie2 , Dost szer , Dopas. do ekranu lub

Użytkownika należy wykonać następujące czynności.

1

Nacisnąć przycisk d , aby wybrać funkcję Pozycja . Nacisnąć przycisk E .

2

Nacisnąć przycisk u lub przycisk d , aby przesunąć obraz w górę lub w dół.

3

Nacisnąć przycisk E .

Dostosowuje przybliżenie i położenie obrazu. Ta opcja jest dostępna, jeśli dla źródła sygnału wybrano ustawienie HDMI

(1080i/1080p).

Aby ta opcja była dostępna, opcja Rozmiar obrazu musi być ustawiona na wartość Użytkownika .

― Należy postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi poniżej, które można też znaleźć na stronie Powiększenie/

Pozycja .

1

Nacisnąć przycisk d , aby wybrać funkcję Powiększenie/Pozycja . Nacisnąć przycisk E .

2

Wybrać funkcję Powiększenie lub Pozycja . Nacisnąć przycisk E .

3

Za pomocą przycisków u / d / l / r przesunąć obraz.

4

Nacisnąć przycisk E .

― Aby ustawić obraz w położeniu pierwotnym, należy wybrać opcję Resetuj na ekranie Powiększenie/Pozycja .

― Obraz ustawiony zostanie w położeniu domyślnym.

97

Rozdzielczość

Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo nawet wtedy, gdy rozdzielczość karty graficznej jest jedną z przedstawionych rozdzielczości, przy użyciu tego menu wybierz w produkcie taką samą rozdzielczość, co w komputerze. Pozwoli to uzyskać optymalną jakość obrazu.

Dostępne rozdzielczości: Wył.

/ 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768

98

Autodopasowanie

MENU m → Obraz → Autodopasowanie → ENTER E

Obraz

Autodopasowanie

Opcja dostępna tylko w trybie PC .

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Regul. ekranu komputera

MENU m → Obraz → Regul. ekranu komputera → ENTER E

Obraz

Regul. ekranu komputera

Opcja dostępna tylko w trybie PC .

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ta opcja służy do regulacji częstotliwości/położenia oraz automatycznego dostrajania ustawień.

• Ziarnisty / Przecyzyjne pozwala na usunięcie bądź redukcję zakłóceń obrazu.

Jeśli zakłócenia nie zostaną usunięte za pomocą funkcji precyzyjnego dostrajania, wówczas aby możliwie jak najlepiej ustawić częstotliwość, należy skorzystać z funkcji Ziarnisty ( Ziarnisty ) i ponownie przeprowadzić operację precyzyjnego dostrajania. Po zredukowaniu zakłóceń należy ponownie wyregulować położenie obrazu tak, aby znajdował się na środku ekranu.

• Pozycja

Ta opcja służy do ustawiania położenia ekranu komputera, jeśli nie jest wyśrodkowany lub jeśli nie jest dopasowany do ekranu produktu.

Aby wyregulować położenie obrazu w pionie, należy nacisnąć przycisk ▲ lub ▼ . Aby wyregulować położenie obrazu w poziomie, należy nacisnąć przycisk ◄ lub ► .

• Reset obrazu ta opcja służy do przywrócenia domyślnych ustawień obrazu.

99

Wyłącz obraz

MENU m → Obraz → Wyłącz obraz → ENTER E

Obraz

Wyłącz obraz

Wybór opcji Wyłącz obraz powoduje wyłączenie ekranu. Dźwięk nie jest wyłączany.

Aby ponownie włączyć ekran, należy nacisnąć dowolny przycisk inny niż służący do regulacji głośności.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Resetowanie obrazu

MENU m → Obraz → Resetowanie obrazu → ENTER E

Obraz

Resetowanie obrazu

Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

100

Rozdział 08

Wyświetlacz ekranowy

W razie korzystania z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego należy przy włączonym produkcie dotknąć ekranu i przytrzymać na nim palec. Wybrać opcję Menu z menu administracyjnego.

PIP

MENU m → Wyświetlacz ekranowy → PIP → ENTER E

Wyświetlacz ekranowy

PIP

Orientacja ekranu

Ochrona ekranu

Wyświetlanie komunikatu

Przezroczystość menu

Język menu

Resetuj wyświetlacz ekr.

Śred.

Polski

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Informacje na temat dźwięku w trybie PIP znajdują się w instrukcjach dotyczących ustawienia

Wybór dźwięku .

W przypadku wyłączenia produktu podczas aktywnego trybu PIP tryb PIP pozostanie aktywny także po ponownym włączeniu urządzenia.

Obraz na ekranie PIP może wyświetlać się w sposób nieco nienaturalny, jeżeli na głównym ekranie wyświetlana jest gra lub karaoke.

Ustawienia trybu PIP

Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie wewnętrznym PIP.

Obraz główny Okno wewnętrzne

PC HDMI

HDMI PC

101

PIP

PIP

Źródło

Rozmiar

Pozycja

Wybór dźwięku

Włączone

PC

Õ

Ã

Dźwięk główny

Zamknij

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

• PIP ( Wył. / Włączone ): służy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji PIP.

• Źródło : wybór źródła obrazu w okienku.

• Rozmiar ( , , , , , , ): służy do wyboru rozmiaru okna wewnętrznego.

• Pozycja ( , , , , ): służy do wyboru położenia okna wewnętrznego.

― W trybie podwójnym ( , , , ) nie można wybrać opcji Pozycja .

• Wybór dźwięku ( Dźwięk główny / Dźwięk PIP ): możliwość wyboru, czy odtwarzany ma być dźwięk właściwy dla obrazu Dźwięk główny lub obrazu Dźwięk PIP .

102

Orientacja ekranu

MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Orientacja ekranu → ENTER E

Orientacja ekranu

Orientacja menu na ekranie Pejzaż

Orientacja zawartości źródłowej

Proporcje obrazu

Pejzaż

Pełny ekran

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Orientacja menu na ekranie

Ustawianie orientacji ekranu menu.

• Pejzaż : wyświetlanie menu w trybie poziomym (tryb domyślny).

• Portret : wyświetlanie menu w orientacji pionowej z prawej strony ekranu produktu.

Orientacja zawartości źródłowej

Ustawianie orientacji treści z urządzeń zewnętrznych podłączonych do produktu.

• Pejzaż : wyświetlenie ekranu w orientacji poziomej (ustawienie domyślne).

• Portret : wyświetlenie ekranu w orientacji pionowej.

― Opcja Orientacja zawartości źródłowej jest niedostępna w trybie PIP .

Proporcje obrazu

Wskazać, czy obrócony ekran ma być wyświetlany w trybie pełnoekranowym czy z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.

• Pełny ekran : wyświetlanie obróconego ekranu w trybie pełnoekranowym.

• Oryginał : wyświetlanie obróconego ekranu z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.

― Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret .

― Opcja Proporcje obrazu jest niedostępna w trybie PIP .

103

Ochrona ekranu

MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Ochrona ekranu → ENTER E

Ochrona ekranu

Czas autom. ochrony

Ochr. przed wypalan.

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Czas autom. ochrony

Jeżeli na ekranie przez zdefiniowany przez użytkownika czas wyświetlany jest nieruchomy obraz, produkt aktywuje wygaszacz ekranu. Zapobiega to wypalaniu powidoków na ekranie.

• Wył.

/ 2 godziny / 4 godziny / 8 godz / 10 godz

Ochr. przed wypalan.

Aby zredukować możliwość wypalania ekranu, produkt wyposażono w technologię zapobiegania wypalaniu Ochr. przed wypalan.

.

Funkcja Ochr. przed wypalan.

nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.

Ustawienie Ochr. przed wypalan.

Czas pozwala na zaprogramowanie w minutach odstępu czasu pomiędzy przesunięciami obrazu.

Przesunięcie pikselowe

Funkcja zapobiegająca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w górę lub w dół.

• Przesunięcie pikselowe ( Wył.

/ Włączone )

― Opcje Poziomy , Pionowy ustawienie Włączone .

oraz Czas będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Przesunięcie pikselowe wybrane zostanie

• Poziomy : służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku poziomym.

• Pionowy : służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku pionowym.

• Czas : służy do ustawienia odstępu czasu odpowiednio pomiędzy przesunięciami poziomymi i pionowymi.

Dostępne i optymalne ustawienia funkcji Przesunięcie pikselowe.

Dostępne ustawienia Ustawienia optymalne

Poziomy (piksele)

Pionowy (piksele)

Czas (minuty)

0 ~ 4

0 ~ 4

1 min ~ 4 min

4

4

4 min

― Wartość opcji Przesunięcie pikselowe może się różnić w zależności od wielkości produktu (w calach) i trybu.

― Wyświetlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie 4:3 przez dłuższy okres może spowodować retencję obrazu. Nie oznacza to defektu produktu.

― Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu , wówczas funkcja Przesunięcie pikselowe jest wyłączona.

104

Ochr. przed wypalan.

Przesunięcie pikselowe

Wył. czasowy

Wyświetl natychmiast

Wyszarzenie boków

Wył.

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wył. czasowy

Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochr. przed wypalan.

.

Funkcja Ochr. przed wypalan.

zatrzyma się automatycznie po określonym okresie.

Wył. czasowy

Wył.

Powtórz : wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonych odstępach czasu.

Interwał : wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonym okresie (od czasu Czas rozpoczęcia.

do czasu Godz. zakończ.

).

― Opcje Tryb , Okres , Czas , Czas rozpoczęcia.

i Godz. zakończ.

są dostępne jedynie, jeśli dla funkcji Wył. czasowy wybrano ustawienie Powtórz lub Interwał .

• Tryb : wybór wyświetlanego wzoru zapobiegającego wypalaniu.

Piksel : piksele na ekranie są wyświetlane na przemian z kolorem czarnym.

Przesuwany pasek : pionowy pasek przesuwa się z lewej strony na prawą.

Zmiana odcienia : cały ekran staje się jaśniejszy, po czym ciemnieje.

― Wzory Przesuwany pasek oraz Zmiana odcienia pojawiają się tylko raz niezależnie od ustawienia czasu lub okresu powtórzeń.

• Okres : określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Ochr. przed wypalan.

.

― Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Powtórz dla funkcji Wył. czasowy .

• Czas : określenie czasu aktywności funkcji Ochr. przed wypalan.

.

― Włączone, jeżeli dla funkcji Wył. czasowy włączono ustawienie Powtórz , a dla funkcji Tryb ustawienie Piksel .

• Czas rozpoczęcia.

: określenie czasu włączenia funkcji ochrony ekranu.

― Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy .

• Godz. zakończ.

: określenie czasu wyłączenia funkcji ochrony ekranu.

― Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy .

105

Ochr. przed wypalan.

Przesunięcie pikselowe

Wył. czasowy

Wyświetl natychmiast

Wyszarzenie boków

Wył.

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wyświetl natychmiast

Wybór wygaszacza ekranu, który zostanie natychmiast wyświetlony.

• Wył.

/ Piksel / Przesuwany pasek / Zmiana odcienia

Wyszarzenie boków

Jeżeli proporcje obrazu ustawiono na 4:3, należy wyregulować jasność białych krawędzi, aby uchronić ekran przed uszkodzeniem.

• Wył.

/ Jasne / Ciemna

Wyświetlanie komunikatu

MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Wyświetlanie komunikatu →

ENTER E

Wyświetlanie komunikatu

Informacje o źródle

Wiadom. o braku sygnału

Wiadomość MDC

Włączone

Włączone

Włączone

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Informacje o źródle

Istnieje możliwość wyboru, czy po zmianie źródła sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe informacji o źródle.

• Wył.

/ Włączone

Wiadom. o braku sygnału

Ta opcja umożliwia wybór, czy w przypadku niewykrycia sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe braku sygnału.

• Wył.

/ Włączone

Wiadomość MDC

Można określić, czy ma być wyświetlane menu ekranowe programu MDC, jeżeli produkt jest sterowany przez ten program.

• Wył.

/ Włączone

106

Przezroczystość menu

MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Przezroczystość menu → ENTER E

Wyświetlacz ekranowy

Przezroczystość menu Śred.

Dostosowanie przeźroczystości okna menu.

• Wysoko / Śred.

/ Nisk.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Język menu

MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Język menu → ENTER E

Wyświetlacz ekranowy

Język menu Polski

Ustawianie języka menu.

― Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

107

Resetuj wyświetlacz ekr.

MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Resetuj wyświetlacz ekr.

ENTER E

Wyświetlacz ekranowy

Resetuj wyświetlacz ekr.

Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu Wyświetlacz ekranowy .

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

108

Rozdział 09

Ustawienia dźwięku

Konfiguracja ustawień dźwięku ( Dźwięk ) produktu.

W razie korzystania z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego należy przy włączonym produkcie dotknąć ekranu i przytrzymać na nim palec. Wybrać opcję Menu z menu administracyjnego.

Tryb dźwięku

MENU m → Dźwięk → Tryb dźwięku → ENTER E

Dźwięk

Tryb dźwięku

Efekt dźwiękowy

Dźwięk HDMI

Ustawienia głośnika

Głośność automatyczna

Zeruj dźwięk

Standardowy

AV(HDMI)

Wył.

Możliwość wybrania trybu odtwarzania dźwięku dopasowanego do preferencji użytkownika.

• Standardowy : opcja pozwala na wybór normalnego trybu dźwięku.

• Muzyka : opcja pozwala na uwydatnienie muzyki względem głosów.

• Film : opcja zapewnia najlepszą jakość dźwięku do oglądania filmów.

• Wyraźny głos : opcja pozwala na uwydatnienie głosów względem pozostałych dźwięków.

• Wzmocnienie : opcja pozwala na zwiększenie intensywności dźwięków o wysokiej częstotliwości, umożliwiając lepszą słyszalność osobom upośledzonym słuchowo.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

109

Efekt dźwiękowy

MENU m → Dźwięk → Efekt dźwiękowy → ENTER E

Efekt dźwiękowy

Virtual Surround

Dialog Clarity

Korektor

Wył.

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Konfiguracja preferowanego efektu dźwiękowego dla dźwięku wyjściowego.

― Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Tryb dźwięku wybrano ustawienie Standardowy .

Virtual Surround

Ta funkcja zapewnia realistyczny dźwięk przestrzenny typowy dla głośników 5.1-kanałowych z zastosowaniem dwóch głośników w technologii HTRF (funkcja propagacji dźwięku wokół głowy).

• Wył.

/ Włączone

Dialog Clarity

Ta funkcja umożliwia zwiększenie intensywności głosu w stosunku do muzyki tła lub efektów dźwiękowych, co sprawia, że dialogi są lepiej słyszalne.

• Wył.

/ Włączone

Korektor

Funkcja Korektor pozwala dostosowywać ustawienia dźwięku dla poszczególnych głośników.

• Balans L/P : ta opcja pozwala na regulację balansu między prawym i lewym głośnikiem.

• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (regulacja szerokości pasma): regulacja poziomu określonych częstotliwości szerokości pasma.

• Resetuj : służy do przywrócenia domyślnych ustawień korektora.

110

Dźwięk HDMI

MENU m → Dźwięk → Dźwięk HDMI → ENTER E

Dźwięk

Dźwięk HDMI AV(HDMI)

Wybór źródła dźwięku: AV(HDMI) lub PC(DVI) .

• AV(HDMI) / PC(DVI)

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ustawienia głośnika

MENU m → Dźwięk → Ustawienia głośnika → ENTER E

Dźwięk

Ustawienia głośnika

Wyjście dźwięku TV

Podczas słuchania dźwięku filmu lub programu przez głośniki zewnętrzne może wystąpić echo wywołane różnicą w prędkości dekodowania dźwięku między głośnikami produktu i głośnikami podłączonymi do odbiornika audio. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, należy w produkcie wybrać ustawienie Zewnętrzne .

• Zewnętrzne / Wewnętrzne / Odbiornik

― Jeśli dla funkcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Zewnętrzne , głośniki produktu zostaną wyłączone.

Dźwięk słychać jedynie z głośników zewnętrznych. Jeśli dla funkcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Wewnętrzne włączone będą głośniki produktu oraz głośniki zewnętrzne. Dźwięk słychać z obu zestawów głośników.

― Jeżeli sygnał wideo nie jest przesyłany, to głośniki produktu i głośniki zewnętrzne są wyciszone.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

111

Głośność automatyczna

MENU m → Dźwięk → Głośność automatyczna → ENTER E

Dźwięk

Głośność automatyczna Wył.

Poziom głośności może być różny dla poszczególnych kanałów.

Funkcja ta w sposób automatyczny koryguje poziom głośności po wybraniu innego kanału.

• Wył.

/ Normalny / W nocy

Opcja Normalny koryguje poziom głośności dla każdego kanału tak, że przy zmianie kanału głośność pozostaje taka sama.

Opcja W nocy koryguje i obniża poziom głośności dla poszczególnych kanałów — wszystkie kanały są więc odtwarzane ciszej.

Opcja W nocy jest szczególnie przydatna w nocy, gdy poziom głośności nie powinien być wysoki.

― Aby możliwe było sterowanie głośnością podłączonego urządzenia źródłowego, dla funkcji Głośność automatyczna należy wybrać ustawienie Wył.

. Regulacja głośności podłączonego urządzenia źródłowego może nie być możliwe, jeśli dla funkcji

Głośność automatyczna wybrano ustawienie Normalny lub W nocy .

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Zeruj dźwięk

MENU m → Dźwięk → Zeruj dźwięk → ENTER E

Dźwięk

Zeruj dźwięk

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Ta opcja służy do przywrócenia fabrycznych ustawień dźwięku.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

112

Rozdział 10

Sieć

W razie korzystania z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego należy przy włączonym produkcie dotknąć ekranu i przytrzymać na nim palec. Wybrać opcję Menu z menu administracyjnego.

Stan sieci

MENU m → Sieć → Stan sieci → ENTER E

Ta opcja pozwala na sprawdzenie stanu bieżącego sieci i Internetu.

Stan sieci

Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe są skonfigurowane i gotowe do użytku.

Masz połączenie z Internetem. W przypadku problemów z korzystaniem z usług online skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym.

Disconnect Ustaw. IP Ponów Zamknij

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ustawienia sieci

MENU m → Sieć → Ustawienia sieci → ENTER E

Należy skonfigurować ustawienia sieci, aby korzystać z różnych funkcji interfejsu Smart Hub, takich jak wyszukiwanie w Internecie, udostępnianie treści w sieci domowej oraz aktualizacje funkcji.

Ustawienia sieci

Wybierz rodzaj sieci.

Typ sieci

Sieć bezprzewodowa

Bezprz.

You can connect your

Device to the internet.

Please select which wireless network to use.

Odśwież WPS(PBC)

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Typ sieci

• Bezprz.

/ Kablowa

113

Ustawienia sieci (przewodowej)

Podłączanie do sieci przewodowej

Urządzenie można podłączyć do sieci LAN przy użyciu kabla na trzy sposoby.

• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, podłączając kabel LAN połączony z zewnętrznym modemem do portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia.

Przedstawia to poniższy schemat.

Gniazdo modemu na ścianie Modem zewnętrzny

(ADSL / VDSL)

LAN

RJ45

• W zależności od konfiguracji sieci urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez połączenie portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia bezpośrednio do ściennego gniazda sieciowego przy użyciu kabla LAN.

Przedstawia to poniższy schemat. Należy pamiętać, że sieciowe gniazdo ścienne może być połączone z modemem lub routerem, znajdującym się w innymi pomieszczeniu w budynku.

Gniazdo LAN na ścianie

LAN

RJ45

Kabel modemu Kabel LAN

• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez podłączenie kabla do portu LAN, połączonego z urządzeniem typu IP Sharer, połączonego z zewnętrznym modemem. Połączenie wymaga zastosowania kabla LAN. Przedstawia to poniższy schemat.

Gniazdo modemu na ścianie Modem zewnętrzny

(ADSL / VDSL)

Urządzenie do współdzielenia adresu IP

(wyposażone w serwer DHCP)

LAN

RJ45

Kabel LAN

W przypadku sieci dynamicznej należy wykorzystać modem lub router ADSL, obsługujący protokół dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Modemy i routery obsługujące protokół DHCP automatycznie udostępniają dane niezbędne do połączenia urządzenia z

Internetem, takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera nazw domen (DNS), co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. Sieci domowe są przeważnie sieciami dynamicznymi.

Niektóre sieci wymagają statycznego adresu IP. Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, dane takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera DNS należy ręcznie wprowadzić na ekranie Cable Setup podczas konfiguracji połączenia sieciowego. Aby uzyskać adres IP, maskę podsieci, adres bramy i serwera

DNS, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.

W przypadku korzystania z komputera, na którym zainstalowano system operacyjny Windows, dane te można również odczytać z komputera.

― Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, można korzystać z modemów ADSL, obsługujących protokół

DHCP.

― Modemy ADSL, obsługujące protokół DHCP umożliwiają stosowanie statycznych adresów IP.

Kabel modemu Kabel LAN Kabel LAN

114

Skonfiguruj połączenie internetowe, aby móc korzystać z usług internetowych, takich jak możliwość aktualizacji oprogramowania.

Automatycznie konfigurowanie opcji Ustawienia sieci (sieć przewodowa)

Pozwala na uzyskanie połączenia z siecią za pomocą kabla LAN.

Najpierw należy się upewnić się, że kabel LAN jest podłączony.

Jak automatycznie skonfigurować połączenie

1

Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Ustawienia sieci .

2

Nacisnąć przycisk Połącz , aby otworzyć ustawienia Ustawienia sieci .

Przycisk Połącz jest aktywny tylko wtedy, kiedy kabel LAN jest odpowiednio podłączony.

3

Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.

Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „ Połączenie z siecią przewodową i Internetem nawiązane.

”.

― Jeżeli się nie uda połączyć z Internetem, należy sprawdzić podłączenie portu LAN.

― Jeżeli urządzenie nie będzie mogło ustalić parametrów połączenia sieciowego automatycznie lub jeżeli użytkownik chce ręcznie skonfigurować połączenie, należy skorzystać z informacji zamieszczonych w kolejnym punkcie poświęconym ręcznemu konfigurowaniu sieci.

Ręczne konfigurowanie opcji Ustawienia sieci (sieć przewodowa)

W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.

W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.

Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego

Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows, należy postępować w następujący sposób.

1

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.

2

W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.

3

W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support .

4

W zakładce Support kliknąć przycisk Details . Wyświetlone zostaną parametry połączenia sieciowego.

Jak ręcznie skonfigurować połączenie

1

Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Ustawienia sieci .

2

Nacisnąć przycisk Połącz , aby otworzyć ustawienia Ustawienia sieci .

Przycisk Połącz jest aktywny tylko wtedy, kiedy kabel LAN jest odpowiednio podłączony.

3

Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego. Nacisnąć przycisk

Stop . Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.

4

Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP .

5

Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E , a następnie dla opcji Ustaw. IP wybrać ustawienie

Wprowadź ręcznie . Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP .

― Wybranie dla opcji Ustaw. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę opcji DNS Setting na Wprowadź ręcznie .

6

Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E . Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.

7

Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „ nawiązane.

”.

Połączenie z siecią przewodową i Internetem

115

Ustawienia sieci (bezprzewodowej)

Podłączanie do sieci bezprzewodowej

Urządzenie do bezprzewodowego współdzielenia adresu IP

(router wyposażony w serwer DHCP)

Gniazdo LAN na ścianie

Kabel LAN

Firma Samsung zaleca korzystanie z protokołu IEEE 802.11n. Mogą występować problemy z płynnym odtwarzaniem plików wideo za pośrednictwem połączenia sieciowego.

― Wybrać nieużywany kanał dla urządzenia typu IP Sharer. Jeśli w pobliżu znajduje się inne urządzenie, korzystające z kanału wybranego dla bezprzewodowego urządzenia typu IP Sharer, może to spowodować zakłócenia i uniemożliwić nawiązanie połączenia.

― Urządzenie obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.

Jeśli w ustawieniach punktu dostępu lub routera bezprzewodowego wybrano połączenie w trybie

802.11n o wysokiej przepustowości (Greenfield), a w ustawieniach typu szyfrowania wybrano opcję

WEP, TKIP lub TKIP AES (WPS2Mixed), uniemożliwi to połączenie produktów firmy Samsung zgodnie z nowymi wymaganiami certyfikacji Wi-Fi.

― Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie z siecią jest możliwe przez konfigurowanie za pomocą naciśnięcia przycisku (Push Button Configuration, PBC) lub numeru PIN (Personal Identification Number). W każdym z tych trybów protokół WPS automatycznie określa identyfikator SSID i klucz WPA.

― Sposoby połączenia: sieć bezprzewodową można skonfigurować na trzy sposoby.

Konfiguracja automatyczna (przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci), konfiguracja ręczna, WPS(PBC)

Automatyczne konfigurowanie sieci (bezprzewodowej)

Większość sieci bezprzewodowych wyposażona jest w opcjonalny system zabezpieczający, który wymaga, aby urządzenia chcące uzyskać dostęp do sieci wysłały zaszyfrowany kod zabezpieczający nazywany kluczem dostępu lub kluczem zabezpieczeń ( Klucz bezpieczeństwa ). Klucz zabezpieczeń

Klucz bezpieczeństwa to hasło — zwykle słowo lub sekwencja liter i cyfr o określonej długości — które podano podczas konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Jeżeli użytkownik korzysta z tej metody konfiguracji połączenia sieciowego i posiada klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa do sieci bezprzewodowej, będzie musiał podać to hasło podczas procesu automatycznej lub ręcznej konfiguracji sieci.

Jak automatycznie skonfigurować połączenie

1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz.

na stronie Ustawienia sieci .

2 Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.

3 Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski ▲ lub ▼ , a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk E .

― Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież , aby ponownie wyszukać.

― Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop .

Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci .

Wybrać opcję Dodawanie sieci , aby dodać router bezprzewodowy do podłączenia.

4

Jeżeli wyświetli się ekran Wprowadź hasło.

, należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do punktu 7.

5

Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wprowadź hasło.

, należy go wprowadzić (klucz zabezpieczeń albo PIN).

116

6

Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji Gotowe , a następnie nacisnąć przycisk E . Wyświetli się ekran kontrolny połączenia sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.

― Połączenie z routerem zostało nawiązane, nie uzyskano jednak dostępu do Internetu.

7 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „ Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe są skonfigurowane i gotowe do użytku.

”.

Ręczna konfiguracja sieci (bezprzewodowej)

W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.

W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.

Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego

Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows, należy postępować w następujący sposób.

1

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.

2

W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.

3

W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support .

4

W zakładce Support kliknąć przycisk Details . Wyświetlone zostaną parametry połączenia sieciowego.

Jak ręcznie skonfigurować połączenie

1

Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz.

na stronie Ustawienia sieci .

2

Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.

3

Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski u lub d , a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk E .

― Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież , aby ponownie wyszukać.

― Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop .

Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci .

Wybrać opcję Dodawanie sieci , aby dodać router bezprzewodowy do podłączenia.

4 Jeżeli wyświetli się ekran Wprowadź hasło.

, należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do punktu 7.

5 Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wprowadź hasło.

, należy go wprowadzić (klucz zabezpieczeń albo PIN).

6 Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji Gotowe , a następnie nacisnąć przycisk E . Wyświetli się ekran kontrolny połączenia sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.

7 Wybrać polecenie Stop podczas wykonywania prób nawiązania połączenia sieciowego. Spowoduje to przerwanie nawiązywania połączenia.

8 Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP .

9 Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E , a następnie dla opcji Ustaw. IP wybrać ustawienie

Wprowadź ręcznie . Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP .

― Wybranie dla opcji Ustaw. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę opcji DNS Setting na Wprowadź ręcznie .

117

10

Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E . Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.

11

Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „ Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe są skonfigurowane i gotowe do użytku.

”.

WPS(PBC)

Konfiguracja za pomocą opcji WPS(PBC)

Jeżeli router jest wyposażony w przycisk WPS(PBC) , należy postępować w następujący sposób.

1

Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz.

na stronie Ustawienia sieci .

2

Wybrać polecenie WPS(PBC) , nacisnąć przycisk E , a następnie ponownie przycisk E .

3

W ciągu 2 minut nacisnąć przycisk WPS(PBC) na routerze. Produkt automatycznie pozyska wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.

4

Pojawi się ekran połączenia sieciowego. Konfiguracja sieci jest zakończona.

118

Aby możliwe było użycie tej funkcji, urządzenie przenośne powinno obsługiwać standard Sieć Wi-Fi Direct .

Sieć Wi-Fi Direct

MENU m → Sieć → Sieć Wi-Fi Direct → ENTER E

Umożliwia połączenie produktu z przenośnymi urządzeniami bezprzewodowymi. Dzięki tej funkcji można podłączać przenośne urządzenia bezprzewodowe bezpośrednio do produktu z pominięciem routera.

Aby podłączyć do produktu urządzenie przenośne przy użyciu funkcji Sieć Wi-Fi Direct, należy postępować w następujący sposób:

1

Przejść do ekranu Sieć Wi-Fi Direct . Produkt rozpocznie wyszukiwanie urządzeń.

2

Włączyć funkcję Sieć Wi-Fi Direct w urządzeniu. Wybierz właściwe urządzenie Wi-Fi.

• PBC (konfiguracja przez naciśnięcie przycisku): W ciągu 2 minut nacisnąć na urządzeniu Wi-Fi przycisk WPS(PBC) . Produkt automatycznie pozyska wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.

• PIN : wprowadzić wyświetlony kod PIN na urządzeniu.

― W celu odłączenia podłączonego urządzenia Wi-Fi należy je wybrać, a następnie wybrać opcję Rozłączono .

Ustawienia urządzenia multimedialnego

MENU m → Sieć → Ustawienia urządzenia multimedialnego → ENTER E

Umożliwia włączenie opcji współdzielenia zawartości między produktem a innymi podłączonymi do sieci urządzeniami, takimi jak smartfony i tablety.

119

Screen Mirroring

MENU m → Sieć → Screen Mirroring → ENTER E

Należy podłączyć urządzenie przenośne, które obsługuje funkcję zapisu lustrzanego na produkcie.

Umożliwia to emitowanie dźwięku i obrazu z urządzenia przenośnego za pośrednictwem produktu.

Zapis lustrzany odnosi się do wyprowadzania obrazu i dźwięku z urządzenia przenośnego do urządzenia graficznego.

― Aby korzystać z funkcji Screen Mirroring , należy upewnić się, że urządzenie przenośne obsługuje funkcję zapisu lustrzanego, taką jak AllShare Cast, WidDi (w wersji 3.5 lub nowszej) oraz Miracast.

Aby sprawdzić, czy funkcja zapisu lustrzanego jest dostępna, należy odwiedzić witrynę internetową producenta urządzenia przenośnego.

― Dźwięk lub obraz może nie być płynny w przypadku przeciążenia sieci.

Screen Mirroring

Należy uruchomić funkcję zapisu lustrzanego z poziomu urządzenia przenośnego. Na urządzeniu przenośnym produkt jest automatycznie wyszukiwany i wyświetlany na liście.

― Jeśli nie można podłączyć urządzenia przenośnego do produktu, należy je wyłączyć i włączyć, a następnie spróbować ponownie.

Ustawienia sieci serwera

MENU m → Sieć → Ustawienia sieci serwera → ENTER E

Połącz z serwerem

Aby uruchomić program Odtwarzacz , należy uzyskać połączenie z siecią.

• Jeśli opcja SSL jest włączona, serwer będzie korzystał z protokołu https , a transfer danych będzie zaszyfrowany.

― Wprowadzić adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisać 7001. Jeżeli nie można połączyć się z serwerem przez port numer 7001, należy się dowiedzieć od administratora serwera, jaki jest właściwy numer portu i zmienić numer w ustawieniach.

Tryb MagicInfo

Wybór odpowiedniego trybu Tryb MagicInfo w zależności od środowiska, w jakim używany będzie produkt.

• Lite / Premium

Dostęp do serw.

Wybór metody połączenia z siecią serwera.

• Zezwól / Odmów

Tryb FTP

Określanie trybu działania FTP.

• Aktywny / Pasywny

120

Nazwa urządzenia

MENU m → Sieć → Nazwa urządzenia → ENTER E

Wybierz lub wprowadź nazwę urządzenia.

Nazwa ta może być wyświetlana w sieci na sieciowych pilotach zdalnego sterowania.

121

Rozdział 11

System

W razie korzystania z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego należy przy włączonym produkcie dotknąć ekranu i przytrzymać na nim palec. Wybrać opcję Menu z menu administracyjnego.

Ustawienia

MENU m → System → Ustawienia → ENTER E

System

Ustawienia

Sterowanie dotykiem

Czas

Autoprzełączanie źródła

Sterowanie zasilaniem

Rozwiązanie Eco

Sterowanie temperaturą 77

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.

Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN .

Ustawienia początkowe (Ustawienia)

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy należy skonfigurować podstawowe ustawienia, takie jak język, kanał i godzinę.

1

Wybór języka

Nacisnąć przycisk u lub d , a następnie przycisk E . Określić język menu ekranowego.

2

Orientacja ekranu

Skonfigurować orientację strony menu.

Pejzaż / Portret

3 Ustawienia sieci

Konfigurowanie połączenia sieciowego. W tym celu należy nacisnąć przycisk E . Jeżeli informacje na temat konfiguracji sieci nie są znane lub użytkownik chce skonfigurować ją później, należy wybrać opcję Pomiń . Aby później skonfigurować połączenie sieciowe, należy skorzystać z menu Sieć .

4 Ustawienie zegara

Ustawić aktualną datę i czas, a następnie wybrać opcję Dalej .

5 Odtwarzaj przez

Wybrać odpowiedni tryb odtwarzacza w zależności od otoczenia, w którym produkt będzie używany.

― Etap konfigurowania ustawienia Odtwarzaj przez występuje tylko wtedy, gdy sieć jest podłączona.

6 Konfig. zakończone

Gratulacje! Ukończono konfigurację — możesz zaczynać.

122

Sterowanie dotykiem

MENU m → System → Sterowanie dotykiem → ENTER E

Sterowanie dotykiem

Blokada Sterow. dotykiem Wył.

Blokada menu admin.

Urządzenie do sterowania

Wył.

Samsung SMART Signage

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Konfiguracja funkcji Sterowanie dotykiem .

Blokada Sterow. dotykiem

Ta opcja umożliwia zablokowanie trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego w celu uniemożliwienia sterowania urządzeniami za pomocą dotyku.

• Wył.

/ Włączone

Blokada menu admin.

Opcja Blokada menu admin.

pozwala określić, czy menu ustawień administratora będzie wyświetlane po przyciśnięciu i przytrzymaniu palca na ekranie.

• Wył.

/ Włączone

Urządzenie do sterowania

Ta opcja umożliwia określenie źródła do sterowania dotykiem. W razie odtwarzania treści utworzonych samodzielnie i umożliwiających sterowanie dotykiem należy wybrać opcję Podłączone urządzenie źródłowe . W takim przypadku z menu urządzenia można korzystać za pomocą pilota.

• Samsung SMART Signage / Podłączone urządzenie źródłowe

123

Czas

MENU m → System → Czas → ENTER E

Czas

Ustawienie zegara

DST

Auto. wyłączanie

Opóźnienie włączenia

Wył.

Wył.

0 s

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara i Auto. wyłączanie . Można również zaprogramować automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia o określonej porze za pomocą funkcji Opóźnienie włączenia .

― Należy nacisnąć przycisk INFO , aby wyświetlić aktualny czas.

Ustawienie zegara

Wybrać opcję Ustawienie zegara . Wybrać parametr Data lub Czas , a następnie nacisnąć przycisk E .

Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przechodzić z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo. Po zakończeniu nacisnąć przycisk E .

― Parametry Data i Czas można ustawić, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.

DST

Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji DST (czas letni).

Wył.

/ Włączone

• Data rozpoczęcia : pozwala określić datę początku czasu letniego (DST).

• Data zakończenia : Pozwala określić datę końcową okresu czasu letniego.

• Przesunięcie czasowe : Pozwala określić przesunięcie czasu wynikające ze strefy czasowej.

Auto. wyłączanie

Ta opcja służy do automatycznego wyłączenia produktu po ustalonym wcześniej czasie.

( Wył.

/ 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min )

― Należy wybrać okres, korzystając z przycisków ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk E . Aby anulować Auto. wyłączanie , wybrać ustawienie Wył.

.

Opóźnienie włączenia

W przypadku podłączania kilku produktów należy dostosować czas włączenia każdego produktu, aby zapobiec przeciążeniu sieci (w zakresie 0–50 sekund).

124

Autoprzełączanie źródła

MENU m → System → Autoprzełączanie źródła → ENTER E

Autoprzełączanie źródła

Autoprzełączanie źródła

Przywracanie źródła gł.

Źródło główne

Źródło pomocnicze

Wył.

PC

HDMI

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

W przypadku, gdy podczas włączania wyświetlacza opcja Autoprzełączanie źródła jest ustawiona jako Włączone , a poprzednie źródło obrazu jest nieaktywne, urządzenie automatycznie wyszuka inne źródło obrazu wideo.

Autoprzełączanie źródła

Jeśli dla funkcji Autoprzełączanie źródła wybrano ustawienie Włączone , urządzenie będzie automatycznie wyszukiwać aktywne źródło obrazu wideo.

Jeśli bieżące źródło obrazu nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz automatycznie przełączy się na opcję Źródło główne .

W sytuacji, gdy główne źródło nie jest dostępne, aktywowana zostanie opcja Źródło pomocnicze .

Jeśli zarówno główne jak i dodatkowe źródło nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz ponownie uruchomi wyszukiwanie aktywnego źródła, za każdym razem sprawdzając zarówno główne źródło, jak i dodatkowe. Jeśli oba wyszukiwania nie powiodą się, wyświetlacz powróci do pierwszego źródła wideo i wyświetli komunikat o braku sygnału.

Przywracanie źródła gł.

Określenie, czy wybrane urządzenie podstawowe ma zostać przywrócone po jego podłączeniu.

Źródło główne

Określanie źródła głównego ( Źródło główne ) dla automatycznego źródła sygnału.

Źródło pomocnicze

Określanie źródła głównego ( Źródło pomocnicze ) dla automatycznego źródła sygnału.

125

Sterowanie zasilaniem

MENU m → System → Sterowanie zasilaniem → ENTER E

Sterowanie zasilaniem

Autom. włączanie zasil.

Maks. oszcz. en.

Ster. trybem gotowości

Przycisk zasilania

Sieć w trybie czuwania

Wył.

Włączone

Auto

Tylko włączanie

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Autom. włączanie zasil.

Ta funkcja służy do automatycznego włączania produktu po podłączeniu. Naciskanie przycisku zasilania nie jest potrzebne.

• Wył.

/ Włączone

Maks. oszcz. en.

Ta funkcja powoduje wyłączenie produktu w celu zredukowania zużycia energii, jeżeli komputer przez określony czas pozostaje w stanie bezczynności.

• Wył.

/ Włączone

Ster. trybem gotowości

Ta opcja służy do konfigurowania trybu gotowości monitora zależnie od dostępności sygnału wejściowego.

• Auto

W przypadku braku sygnału mimo podłączenia urządzenia źródłowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.

Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie źródłowe, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału .

• Wył.

Jeśli nie zostanie wykryty sygnał wejściowy, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału .

― Jeśli pomimo podłączenia urządzenia źródłowego jest wyświetlany komunikat Brak sygnału , należy sprawdzić połączenie kablowe.

― Jeśli dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawiono wartość Wył.

, komunikat Brak sygnału nie zostanie wyświetlony.

W takim przypadku należy dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawić wartość Włączone .

• Włączone

W przypadku niewykrycia sygnału wejściowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.

126

Sterowanie zasilaniem

Autom. włączanie zasil.

Maks. oszcz. en.

Ster. trybem gotowości

Przycisk zasilania

Sieć w trybie czuwania

Wył.

Włączone

Auto

Tylko włączanie

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Przycisk zasilania

Przyciskowi zasilania można przypisać funkcję włączania zasilania lub włączania/wyłączania zasilania.

• Tylko włączanie : Przypisanie przyciskowi zasilania tylko funkcji włączania zasilania.

• Włączanie/wyłączanie : Przypisanie przyciskowi zasilania funkcji włączania/wyłączania zasilania.

Sieć w trybie czuwania

Ta funkcja umożliwia pozostawienie zasilania sieci włączonego po wyłączeniu produktu.

• Wył.

/ Włączone

127

Rozwiązanie Eco

MENU m → System → Rozwiązanie Eco → ENTER E

Rozwiązanie Eco

Oszczędz. Energii

Harmonogram lampy ekranu

Tr. got. br. sygn.

Aut. wył. zasil.

Wył.

Wył.

Wył.

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Oszczędz. Energii

Redukcja zużycia energii przez regulację jasności ekranu.

• Wył.

/ Nisk.

/ Śred.

/ Wysoko

Harmonogram lampy ekranu

Dostosowywanie jasności panelu. Ustawienie wartości zbliżonych do 100 powoduje rozjaśnienie panelu.

• Wył.

/ Włączone

Tr. got. br. sygn.

Tryb oszczędzanie energii przez wyłączanie urządzenia, gdy nie odbiera ono sygnału z żadnego źródła.

• Wył.

/ 15 min / 30 min / 60 min

― Ta funkcja jest nieaktywna, kiedy podłączony do produktu komputer pracuje w trybie oszczędzania energii.

― Urządzenie wyłączy się automatycznie o określonej godzinie. Godzinę tę można zmienić stosownie do wymagań.

Aut. wył. zasil.

Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączone, jeżeli po ustawionym okresie czasu nie naciśnie się przycisku na pilocie i nie dotknie przycisku na przednim panelu urządzenia.

• Wył.

/ 4 godziny / 6 godz / 8 godz

128

Sterowanie temperaturą

MENU m → System → Sterowanie temperaturą → ENTER E

System

Sterowanie temperaturą 77

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział temperatur, który jest prawidłowy.

Domyślnie temperatura jest ustawiona na 77 C.

Zalecana temperatura urządzenia wynosi między 75 a 80 C (przy temperaturze otoczenia rzędu 40 C).

― Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony. Jeśli temperatura będzie nadal rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu.

129

Menedżer urządzeń

MENU m → System → Menedżer urządzeń → ENTER E

Menedżer urządzeń

Ustawienia klawiat.

Ustawienia myszy

Ustawienia wskaźnika

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Istnieje możliwość skonfigurowania opcji obsługi zewnętrznych urządzeń wejściowych podłączonych do produktu.

Ustawienia klawiat.

Można skonfigurować ustawienia podłączenia klawiatury lub opcje obsługi podłączonej klawiatury.

Wybierz klawiaturę

Należy wybrać klawiaturę z listy dostępnych podłączonych klawiatur.

― Można użyć tylko jednej podłączonej klawiatury.

Opcje klawiatury

― Zależnie od kraju.

Język klawiatury

Można określić język tekstu wprowadzanego za pomocą klawiatury.

Typ klawiatury

Można określić typ klawiatury.

Zmień język wprowadz.

Można skonfigurować kombinację klawiszy umożliwiającą zmianę języka wprowadzanego tekstu.

130

Menedżer urządzeń

Ustawienia klawiat.

Ustawienia myszy

Ustawienia wskaźnika

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ustawienia myszy

Wybierz mysz

Konfiguracja ustawień połączenia myszy lub opcji połączonych urządzeń myszy.

― Spośród wszystkich podłączonych urządzeń myszy można używać tylko jednej myszy.

Opcje myszy

― Zależnie od kraju.

Przycisk główny

Należy wybrać przycisk myszy, za pomocą którego wykonywane będą podstawowe funkcje (kliknięcie i wprowadzanie).

Szybkość wskaź.

Ustawienie szybkości wskaźnika myszy.

131

Menedżer urządzeń

Ustawienia klawiat.

Ustawienia myszy

Ustawienia wskaźnika

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ustawienia wskaźnika

Pozwala określić rozmiar, szybkość i kształt wskaźnika myszy.

Rozmiar wskaźnika

Pozwala określić rozmiar wskaźnika.

• Mały / Śred.

/ Duży / Bardzo duży

Szybkość wskaź.

Pozwala określić szybkość przesuwania wskaźnika. Większa szybkość powoduje zwiększenie wrażliwości wskaźnika na przesuwanie.

• Wolna / Standardowy / Szybka

Kształt wskaźnika

Pozwala określić kształt wskaźnika.

• Image 1 ~ Image 10

132

Odtwarzaj przez

MENU m → System → Odtwarzaj przez → ENTER E

System

Odtwarzaj przez MagicInfo

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Zmień kod PIN

MENU m → System → Zmień kod PIN → ENTER E

System

Zmień kod PIN

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Należy wybrać odpowiedni tryb Odtwarzaj przez w zależności od środowiska, w jakim używany będzie produkt.

Wygląd ekranu startowego może różnić się w zależności od ustawień.

• MagicInfo / Otwieranie adresu URL

Wyświetli się ekran Zmień kod PIN .

Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu Wprowadź nowy PIN . Ponownie wprowadzić te same 4 cyfry w polu Potwierdź nowy kod PIN .

Kiedy zniknie okno potwierdzenia, należy nacisnąć przycisk Zamknij . Produkt zapamiętał nowy kod PIN.

― Hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0

― Wprowadzić hasło za pomocą pilota.

133

Ogólne

MENU m → System → Ogólne → ENTER E

Ogólne

Zabezpieczenia

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

Hot Plug HDMI

Wideo DivX

®

na żąd.

Tryb gry

Włączone

Wył.

Włączone

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Zabezpieczenia

― Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.

Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN .

Blokada bezpieczeństwa

Włącza bądź wyłącza funkcję blokady bezpieczeństwa.

• Wył.

/ Włączone

Wszystkie menu oraz przyciski na produkcie i na pilocie, z wyjątkiem przycisku LOCK na pilocie, zostaną zablokowane przez funkcję Blokada bezpieczeństwa .

Aby odblokować menu i przyciski, należy nacisnąć przycisk LOCK , a następnie wprowadzić hasło (hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0).

― Wprowadzić hasło za pomocą pilota.

Blokada przycisków

To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.

Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone , produkt może być sterowany jedynie za pomocą pilota.

• Wył.

/ Włączone

Blok. autom. odtw. z USB

Blokowanie urządzeń pamięci USB, aby zapobiec ich automatycznemu wykrywaniu.

• Wył.

/ Włączone

BD Wise

Funkcja BD Wise pozwala na osiągnięcie optymalnej jakości obrazu dla produktów marki Samsung, takich jak DVD, Blu-ray i kino domowe, które ją obsługują. Po wybraniu dla funkcji BD Wise ustawienia Włączone tryb obrazu jest automatycznie przełączany w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości.

• Wył.

/ Włączone

― Funkcja ta dostępna jest po podłączeniu do produktu kablem HDMI produktów marki Samsung obsługujących funkcję BD

Wise .

― Funkcja BD Wise jest aktywna tylko, jeśli podłączono urządzenie źródłowe obsługujące funkcję BD Wise .

134

Ogólne

Zabezpieczenia

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

Hot Plug HDMI

Wideo DivX

®

na żąd.

Tryb gry

Włączone

Wył.

Włączone

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ to funkcja umożliwiająca sterowanie za pomocą pilota produktu marki Samsung wszystkimi obsługującymi tę funkcję urządzeniami marki Samsung podłączonymi do produktu. Z systemu Anynet+ można korzystać jedynie przy podłączeniu do urządzeń marki Samsung, które wyposażono w tę funkcję. Aby się upewnić, czy określony produkt marki Samsung wyposażono w tę funkcję, należy sprawdzić, czy znajduje się na nim logo Anynet+.

― Urządzeniami Anynet+ można sterować tylko za pomocą pilota produktu, a nie przyciskami na produkcie.

― W niektórych warunkach pilot produktu może nie działać. Jeżeli tak się zdarzy, należy ponownie wybrać urządzenie

Anynet+.

― Funkcja Anynet+ działa wtedy, gdy urządzenie AV obsługujące funkcję Anynet+ jest włączone lub w trybie gotowości.

― W trybie PIP funkcje Anynet+ są dostępne wyłącznie po podłączeniu urządzenia AV jako głównego wyświetlacza. Funkcja ta jest niedostępna, jeśli urządzenie AV podłączono jako dodatkowe urządzenie wyświetlające.

― Funkcja Anynet+ może obsługiwać do 12 urządzeń AV. Należy pamiętać, że można podłączyć najwyżej 3 urządzenia takiego samego typu.

Menu Anynet+

Menu Anynet+ się zmienia w zależności od typu i stanu podłączonych do produktu urządzeń Anynet+.

― Nacisnąć przycisk TOOLS , aby wyświetlić menu Anynet+ i wybrać określone menu.

Menu Anynet+

Oglądaj PC

Wybierz urządzenie

MENU (nazwa_urządzenia)

Narz.

(nazwa_urządzenia)

Menu tytułu (nazwa_urządzenia)

Opis

Zmiana trybu Anynet+ na tryb PC .

Ta opcja służy do wyświetlenia urządzeń Anynet+.

Ta opcja służy do wyświetlenia menu podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie pojawi się menu płyty.

Ta opcja służy do wyświetlenia narzędzi podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie wyświetlone zostaną narzędzia odtwarzacza.

― To menu może nie być dostępne. Zależy to od urządzenia.

Ta opcja służy do wyświetlenia menu tytułów podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie wyświetli się menu tytułów filmu znajdującego się w odtwarzaczu.

― To menu może nie być dostępne. Zależy to od urządzenia.

135

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Wył. automatycznie

Wyszukaj urządzenie

Włączone

Nie

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wył. automatycznie

Ta opcja służy do automatycznego ustawienia urządzenia Anynet+ jako Wył.

w momencie wyłączenia produktu.

• Nie / Tak

― Jeśli dla funkcji Wył. automatycznie wybrano ustawienie Tak , działające urządzenia zewnętrzne będą się wyłączały razem z produktem.

― Ta opcja może być niedostępna w niektórych urządzeniach.

Wyszukaj urządzenie

Przełączanie pomiędzy urządzeniami Anynet+

1 Nacisnąć przycisk TOOLS , wybrać opcję Anynet+ (HDMI-CEC) , a następnie nacisnąć przycisk E .

2

Wybrać opcję Wybierz urządzenie , a następnie nacisnąć przycisk E .

Jeżeli nie można znaleźć wyszukiwanego urządzenia, to aby odświeżyć listę, należy wybrać opcję Odśwież .

3

Wybrać urządzenie, a następnie nacisnąć przycisk E . Można się przełączyć na wybrane urządzenie.

― Menu Wybierz urządzenie pojawi się tylko, jeśli dla funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrane zostanie ustawienie Włączone w menu System .

― Przełączanie na wybrane urządzenie może potrwać do 2 minut. Kiedy trwa operacja przełączania, nie ma możliwości jej anulowania.

― Jeżeli urządzenie Anynet+ wybrano, naciskając przycisk SOURCE , a następnie wybierając źródło wejściowe, nie ma możliwości skorzystania z funkcji Anynet+ .

― Upewnić się, że wybrano urządzenie Anynet+ za pomocą opcji Wyszukaj urządzenie .

136

Rozwiązywanie problemów z funkcją Anynet+

Problem

Funkcja Anynet+ nie działa.

Rozwiązanie problemu

• Należy sprawdzić, czy podłączone urządzenie obsługuje funkcję Anynet+. System Anynet+ obsługuje wyłącznie urządzenia

Anynet+.

• Należy sprawdzić, czy kabel zasilania urządzenia Anynet+ jest prawidłowo podłączony.

• Należy sprawdzić podłączenie kabli Wideo/Audio/HDMI urządzenia Anynet+.

• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System .

• Należy sprawdzić, czy pilot jest kompatybilny z systemem Anynet+.

• Funkcja Anynet+ może nie działać w niektórych sytuacjach (konfiguracja początkowa).

• Jeżeli odłączono, a potem ponownie podłączono kabel HDMI, należy ponownie wyszukać urządzeń lub wyłączyć i włączyć produkt.

• Należy sprawdzić, czy funkcja Anynet+ urządzenia Anynet+ jest włączona.

Chcę uruchomić funkcję Anynet+.

Chcę wyłączyć funkcję Anynet+.

• Sprawdzić, czy urządzenie Anynet+ jest prawidłowo podłączone do produktu oraz sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-

CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System .

• Nacisnąć przycisk TOOLS , aby wyświetlić menu Anynet+ i wybrać określone menu.

• Wybrać opcję Oglądaj PC w menu Anynet+ .

• W razie korzystania z pilota należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie i wybrać urządzenie inne niż Anynet+.

• W razie korzystania z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego należy przy włączonym produkcie dotknąć ekranu i przytrzymać na nim palec, aby wyświetlić menu administracyjne. Wybrać opcję Źródło z menu administracyjnego.

Na ekranie wyświetli się komunikat

„ Rozłączanie połączenia z urządzeniem Anynet +...

”.

Urządzenie Anynet+ nie odtwarza.

• Podczas konfiguracji funkcji Anynet+ lub przełączania w tryb wyświetlania nie można korzystać z pilota.

• Z pilota można korzystać, kiedy produkt zakończy konfigurację funkcji Anynet+ lub przełączanie w tryb Anynet+.

• Podczas wykonywania konfiguracji wstępnej funkcja odtwarzania jest niedostępna.

137

Problem

Podłączone urządzenie nie jest wyświetlane.

Rozwiązanie problemu

• Należy sprawdzić, czy urządzenie obsługuje funkcje Anynet+.

• Należy sprawdzić, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.

• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System .

• Należy jeszcze raz wyszukać urządzenia Anynet+.

• Funkcja Anynet+ wymaga podłączenia urządzenia za pomocą kabla HDMI. Należy się upewnić, czy urządzenie podłączono do produktu kablem HDMI.

• Niektóre rodzaje kabli HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+.

• Jeżeli połączenie się zakończyło z powodu awarii zasilania lub odłączenia kabla HDMI, należy ponownie przeprowadzić wyszukiwanie urządzeń.

138

Ogólne

Zabezpieczenia

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

Hot Plug HDMI

Wideo DivX

®

na żąd.

Tryb gry

Włączone

Włączone

Włączone

Wył.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Hot Plug HDMI

Ta funkcja służy do aktywowania opóźnienia włączenia urządzenia źródłowego DVI/HDMI.

• Wył.

/ Włączone

Wideo DivX

®

na żąd.

Ta opcja pozwala na wyświetlenie autoryzowanego kodu rejestracji produktu.

Po połączeniu ze stroną internetową DivX Ⓡ i rejestracji z użyciem tego kodu można pobrać ze strony plik rejestracyjny VOD

(wideo na żądanie).

Więcej informacji na temat DivX Ⓡ VOD można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://vod.divx.com.

Tryb gry

Jeżeli do produktu podłączy się konsolę gier, na przykład PlayStation™ lub Xbox™, bardziej realistyczne efekty uzyskuje się po wyborze trybu gry.

• Wył.

/ Włączone

― Środki ostrożności i ograniczenia dotyczące trybu Tryb gry

Aby odłączyć konsolę gier i podłączyć inne urządzenie zewnętrzne należy w menu konfiguracji wybrać dla trybu Tryb gry ustawienie Wył.

.

139

Resetuj system

MENU m → System → Resetuj system → ENTER E

System

Resetuj system

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.

140

Rozdział 12

Pomoc techniczna

W razie korzystania z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego należy przy włączonym produkcie dotknąć ekranu i przytrzymać na nim palec. Wybrać opcję Menu z menu administracyjnego.

Obecna wersja : wersja oprogramowania obecnie zainstalowana w produkcie.

Aktualizacja oprogramowania

MENU m → Pomoc techn.

→ Aktualizacja oprogramowania → ENTER E

Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania produktu.

― Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy automatycznie.

― Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać swoje ustawienia, aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.

Akt. teraz

Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.

Aktualizacja autom.

Ta funkcja służy do automatycznej aktualizacji produktu, gdy nie jest on używany.

• Wył.

/ Włączone

Kontakt z firmą Samsung

MENU m → Pomoc techn.

→ Kontakt z firmą Samsung → ENTER E

Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją oprogramowania.

Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i oprogramowania.

― Należy skontaktować się z firmą Samsung ( Kontakt z firmą Samsung ) oraz odszukać kod modelu ( Kod modelu ) oraz wersję oprogramowania ( Wersja oprogramowania ).

141

Przejdź do strony główn.

Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME na pilocie.

MENU m → Pomoc techn. → Przejdź do strony główn.

→ ENTER E

Klonuj produkt

Tryb obrazu

Odtwarzacz

Odtwarzanie różnej zawartości, takiej jak programy z zaplanowanych kanałów, szablony czy pliki.

Harmonogram

Ustawienia ID

Czasomierz wł./wyłącz.

Ściana wideo

Pasek informacyjny

Szablon

Stan sieci

Więcej ustawień

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Informacje na temat pozycji podmenu można znaleźć w rozdziale „Funkcja ekranu startowego”.

Z menu Przejdź do strony główn.

możliwe jest odtwarzanie różnych treści z urządzenia pamięci lub sieci.

Odtwarzacz

Wyszukiwanie i odtwarzanie kanałów lub treści zapisanej na urządzeniach.

― Przed użyciem tej funkcji należy ustawić opcję Ustawienie zegara .

Harmonogram

Tworzenie harmonogramów treści w lokalnych kanałach lub edytowanie zapisanych kanałów.

Szablon

Aby utworzyć treść, należy wybrać szablon.

Klonuj produkt

Eksportowanie ustawień produktu na urządzenie USB lub wczytywanie ustawień z urządzenia USB.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawień do kilku produktów.

Ustawienia ID

Przypisywanie identyfikatora.

Nacisnąć przycisk u / d , aby wybrać numer, a następnie przycisk E .

142

Ściana wideo

Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.

Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych wyświetlaczy.

Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji korzystania z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.

Stan sieci

Sprawdzenie bieżącego połączenia z siecią i Internetem.

Tryb obrazu

Wybrać tryb obrazu ( Tryb obrazu ) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.

Czasomierz wł./wyłącz.

― Przed użyciem tej funkcji należy ustawić opcję Ustawienie zegara .

Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję Włącznik czasowy .

Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.

Pasek informacyjny

Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst komunikatu.

Więcej ustawień

Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.

143

Zeruj wszystko

MENU m → Pomoc techn. → Zeruj wszystko → ENTER E

Pomoc techn.

Zeruj wszystko

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.

144

Rozdział 13

Wyświetlanie zdjęć oraz odtwarzanie filmów i muzyki (funkcja odtwarzania multimediów)

Możliwość odtwarzania filmów, zdjęć i plików muzycznych zapisanych na pamięci USB klasy MSC.

Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć oraz odtwarzania muzyki i filmów zapisanych na urządzeniu pamięciowym.

Można również odtwarzać zawartość, korzystając z poniższych metod.

• Korzystanie z urządzenia USB: odtwarzanie zawartości multimedialnej, takiej jak filmy, zdjęcia oraz muzyka za pomocą urządzenia USB.

• Podłączanie urządzenia pamięciowego: odtwarzanie zawartości multimedialnej zapisanej na urządzeniu pamięciowym, takim jak smartfon, aparat, komputer lub w usłudze chmury.

Przed odtwarzaniem plików multimedialnych za pomocą urządzenia USB należy zapoznać się z następującymi informacjami:

Uwaga

• Przed podłączeniem urządzenia do produktu należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych na wypadek ich uszkodzenia lub utraty.

Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzone lub utracone dane.

• Nie należy odłączać urządzenia USB od produktu w trakcie trwania odczytu danych.

• Urządzenie USB podłączone poprzez przedłużacz USB może nie zostać rozpoznane, a zapisane na nim pliki mogą nie nadawać się do odczytu.

• Jeżeli produkt nie rozpoznaje podłączonego urządzenia USB, pliki zapisane na tym urządzeniu mogły zostać uszkodzone lub mogą nie nadawać się do odtwarzania.

W takiej sytuacji należy podłączyć urządzenie USB do komputera, sformatować je i sprawdzić poprawność połączenia przy ponownym wykorzystaniu.

• Dyski twarde USB o pojemności większej niż 2TB nie są obsługiwane.

145

Urządzenia zgodne z funkcją odtwarzania multimediów

• Niektóre cyfrowe aparaty USB, smartfony i urządzenia audio mogą nie być zgodne z urządzeniem.

• Funkcja odtwarzania multimediów jest zgodna jedynie z urządzeniami USB MSC.

• Skrót MSC oznacza urządzenia typu Mass Storage Class Bulk-Only Transport.

Przykładami urządzeń klasy MSC są pamięci USB, czytniki kart pamięci i dyski twarde USB. (nie są obsługiwane koncentratory USB).

Urządzenia MSC należy podłączać bezpośrednio do portu USB w produkcie.

• Jeśli podłączone są dwa urządzenia typu PTP (Picture Transfer Protocol ), w danej chwili można używać tylko jednego z nich.

• Przy większej liczbie podłączonych urządzeń MSC niektóre z nich mogą nie zostać rozpoznane. Urządzenia USB wymagające wysokiego poziomu zasilania (ponad 500 mA lub 5 V) mogą nie być obsługiwane.

• Jeśli po podłączeniu urządzenia USB lub w trakcie korzystania z niego pojawia się komunikat ostrzegający o przegrzaniu, urządzenie to może zostać nierozpoznane lub może działać nieprawidłowo.

• Jeśli do produktu nie został przesłany żaden sygnał w czasie określonym przez parametr Czas autom. ochrony , zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu.

• Tryb oszczędzania energii w niektórych dyskach twardych może zostać automatycznie dezaktywowany po ich podłączeniu do produktu.

System i formaty plików

• Funkcja odtwarzania multimediów może nie działać prawidłowo w przypadku nielicencjonowanych plików multimedialnych.

• Protokół MTP (Media Transfer Protocol) nie jest obsługiwany.

• Obsługiwane systemy plików to FAT16, FAT32 i NTFS (tylko do odczytu).

• Funkcja odtwarzania multimediów obsługuje pliki w formacie JPEG (tryb sekwencyjny).

Funkcja ta nie obsługuje progresywnego formatu JPEG.

• Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego wyświetlenie.

• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość obrazu JPEG wynosi 15360 × 8640 pikseli.

• Jeśli plik jest niekompatybilny lub uszkodzony, wyświetli się komunikat Nieobsł. form. pliku.

.

• W przypadku sortowania plików w trybie podglądu folderów, w każdym folderze można wyświetlić co najwyżej 1000 plików.

• Jeżeli urządzenie USB zawiera 8000 lub więcej plików i folderów, niektóre z nich mogą się nie otwierać.

• Nie można odtwarzać plików MP3 z zabezpieczeniem DRM pobranych z płatnych witryn internetowych.

Cyfrowe zarządzanie prawami (DRM) to system ochrony praw autorskich do treści rozpowszechnianych poprzez Internet i inne media cyfrowe, umożliwiający bezpieczną dystrybucję danych i/lub przeciwdziałający nielegalnemu wprowadzaniu ich do obiegu.

146

Zaleca się korzystanie z dysku twardego

USB posiadającego własny zasilacz.

Zaleca się usuwanie urządzenia USB za pomocą funkcji Usuń USB .

Korzystanie z urządzenia USB

Podłączanie urządzenia USB

1

Włączyć produkt.

2

Należy podłączyć urządzenie USB zawierające pliki ze zdjęciami, muzyką i/lub filmami do portu USB znajdującego się na tylnym lub bocznym panelu produktu.

― Gdy podłączono tylko jedno urządzenie USB, zapisane w nim pliki wyświetlą się automatycznie.

― Aby wyświetlić listę zawartości zapisanej na urządzeniu USB, podłącz to urządzenie do portu USB w produkcie.

Usuwanie urządzenia USB

Usuwanie urządzenia USB z listy Źródło

1

W razie korzystania z pilota należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie. Można również przejść do opcji Źródło , korzystając z menu ekranowego (OSD).

- SOURCE → Źródło

W razie korzystania z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego należy podłączyć urządzenie zewnętrzne. Następnie należy przy włączonym produkcie dotknąć ekranu i przytrzymać na nim palec, aby wyświetlić menu administracyjne. Wybrać opcję Źródło z menu administracyjnego.

- Menu administracyjne → Źródło → Źródło

2 Wybrać opcję USB z obszaru Źródło . Po wyświetleniu ekranu Źródło nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie lub dotknąć opcji Opcje w prawej górnej części ekranu.

3 Wybrać polecenie Usuń USB i zaczekać na odłączenie urządzenia USB. Urządzenie USB jest teraz rozłączone.

147

Odtwarzanie zawartości multimedialnej za pomocą komputera/urządzenia przenośnego

Zatwierdzanie połączenia z komputerem/urządzeniem przenośnym

Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć oraz odtwarzania muzyki i filmów zapisanych na komputerze lub urządzeniu przenośnym.

Aby móc odtwarzać zawartość multimedialną z komputera lub urządzenia przenośnego, należy najpierw zatwierdzić połączenie z komputerem lub urządzeniem przenośnym.

― Funkcja odtwarzania multimediów jest dostępna na każdym urządzeniu obsługującym kontroler DMC zgodny ze standardem DLNA. Funkcja DLNA DMC służy do przeszukiwania zawartości multimedialnej i kontrolowanego odtwarzania zawartości z produktu po podłączeniu komputera lub urządzenia przenośnego do produktu.

1 W razie korzystania z pilota należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie. Można również przejść do opcji Źródło , korzystając z menu ekranowego (OSD).

- SOURCE → Źródło

W razie korzystania z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego należy podłączyć urządzenie zewnętrzne. Następnie należy przy włączonym produkcie dotknąć ekranu i przytrzymać na nim palec, aby wyświetlić menu administracyjne. Wybrać opcję Źródło z menu administracyjnego.

- Menu administracyjne → Źródło → Źródło

2

Wybrać opcję Sieć z obszaru Źródło . Wyświetlone zostanie menu Urządzenie sieciowe .

3

Na ekranie wybrać opcję Opcje , a następnie wybrać opcję Ustawienia urządzenia multimedialnego . Wyświetli się lista urządzeń podłączonych do produktu.

4

Wybrać urządzenie i zatwierdzić połączenie z nim. Odtwarzanie jest możliwe tylko na urządzeniach, które można połączyć.

― Wysłanie zapytania o odtwarzanie zawartości multimedialnej z komputera lub urządzenia przenośnego spowoduje wyświetlenie komunikatu z prośbą o zezwolenie na połączenie z produktem. Urządzenia można wygodnie połączyć za pomocą monitu.

― Więcej informacji na temat sposobu konfigurowania sieci zawiera sekcja Ustawienia sieci .

― Upewnij się, że produkt i komputer są podłączone do tej samej podsieci.

Wszystkie adresy IP składają się z czterech części rozdzielonych kropkami.

(Przykładowy adres. IP: 111.222.333.444) Gdy produkt i komputer są podłączone do tej samej podsieci, ich adresy IP powinny być takie same, z wyjątkiem czwartej części adresu. (np. 111.222.333.***)

148

Podczas połączenia z siecią domową (standard DLNA)

Istnieje możliwość odtwarzania zawartości zapisanej na urządzeniu połączonym z siecią domową.

― Odtwarzanie zawartości multimedialnej za pomocą serwera zgodnego ze standardem DLNA firmy innej niż Samsung może prowadzić do problemów ze zgodnością.

― Odtwarzanie niektórych zawartości multimedialnych udostępnionych z komputera lub urządzenia przenośnego może nie być możliwe — zależy to od typu kodowania lub formatu pliku zawartości. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

― Zawartość multimedialna może nie być odtwarzana właściwie, jeśli sieć jest przeciążona. W takim przypadku należy skorzystać z urządzenia USB.

1

W razie korzystania z pilota należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie. Można również przejść do opcji Źródło , korzystając z menu ekranowego (OSD).

- SOURCE → Źródło

W razie korzystania z trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego należy podłączyć urządzenie zewnętrzne. Następnie należy przy włączonym produkcie dotknąć ekranu i przytrzymać na nim palec, aby wyświetlić menu administracyjne. Wybrać opcję Źródło z menu administracyjnego.

- Menu administracyjne → Źródło → Źródło

2

Wybrać opcję Sieć z obszaru Źródło . Wyświetlone zostanie menu Urządzenie sieciowe .

3

Wybrać urządzenie połączone za pomocą sieci domowej (standard DLNA). Wyświetlona zostanie lista plików i folderów udostępnionych z wybranego urządzenia.

4

Wybrać z listy zawartość multimedialną do odtworzenia. Odtworzyć wybraną zawartość multimedialną.

Funkcje znajdujące się na stronie listy zawartości multimedialnej

SOURCE → Źródło → USB

Na stronie listy zawartości multimedialnej urządzenia pamięciowego znajdują się następujące funkcje.

• Sortuj według

Zmiana rozmieszczenia na liście zawartości multimedialnej określonego formatu pliku w odpowiednim trybie wyświetlania.

Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Filtr ustawiono wartość Wszystkie .

• Filtr

Możliwość wyboru, aby spośród zawartości typu Zdjęcia , Wideo oraz Muzyka zapisanej na urządzeniu pamięciowym wyświetlać tylko pliki zawartości w określonym formacie pliku.

• Opcje

Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Filtr ustawiono wartość Wszystkie .

149

Pozycje menu na stronie listy zawartości multimedialnej

Nazwa opcji

Pokaz slajdów

Kodowanie

Zmień nazwę listy odtw.

Usuń playlistę

Dod. do listy

Odtwórz wybrane

Wyślij

Indeks

Działanie

Rozpoczynanie pokazu slajdów.

― Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Sortuj według ustawiono wartość Folder .

Zdjęcia

c

Wybór języka kodowania, jeśli tytuł zawartości multimedialnej wygląda na uszkodzony.

Zmiana nazwy listy odtwarzania.

Usuwanie listy odtwarzania.

Dodawanie plików do listy odtwarzania lub tworzenie nowej listy odtwarzania.

Wybór i odtwarzanie odpowiedniej zawartości z listy zawartości multimedialnej.

Wysyłanie zawartości multimedialnej do innego urządzenia pamięciowego. Ta funkcja działa podobnie do funkcji kopiowania na komputerach.

Wybór indeksu w celu wygodnego zlokalizowania zawartości multimedialnej, jeśli na urządzeniu pamięciowym znajduje się wiele plików z zawartością multimedialną.

― Dostępne indeksy składają się z dat i znaków alfanumerycznych.

― Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Sortuj według ustawiono wartość Folder .

c c c

Wideo

c c c

Muzyka

c c c c c c c

150

Naciśnięcie przycisku INFO podczas wyboru nazwy urządzenia, spowoduje wyświetlenie informacji o wybranym urządzeniu.

Naciśnięcie przycisku INFO podczas wyboru nazwy pliku, spowoduje wyświetlenie informacji o wybranym pliku.

Przyciski i funkcje dostępne podczas wyświetlania zdjęć

Naciśnięcie przycisku E lub TOOLS powoduje wyświetlenie następujących przycisków. Naciśnięcie przycisku RETURN powoduje ukrycie przycisków.

• Pauza / Odtwórz

Rozpoczynanie lub zatrzymywanie pokazu slajdów. Korzystanie z pokazu slajdów umożliwia wyświetlenie wszystkich zdjęć w folderze.

• Poprzedni / Dalej

Wyświetlanie poprzedniego lub następnego zdjęcia.

• Ustawienia

Nazwa opcji

Ustaw. pokazu slajdów

Działanie

Szybkość : zmiana szybkości pokazu slajdów.

Efekty : zastosowanie efektów przejścia pomiędzy zdjęciami.

Obróć

Powiększenie

Tryb obrazu

Podkład muzyczny

Obracanie zdjęć.

Powiększanie zdjęć (maksymalnie 4 razy).

Zmiana na tryb Tryb obrazu .

Odtwarzanie muzyki w tle podczas wyświetlania zdjęć.

― Należy upewnić się, że plik muzyczny zapisany jest na tym samym urządzeniu.

― Podczas odtwarzania muzyki w tle ( Podkład muzyczny ) wyświetlany jest mały odtwarzacz. Za pomocą tego małego odtwarzacza można wstrzymać lub zmienić aktualnie odtwarzaną muzykę.

Tryb dźwięku

Wybierz głośniki

Wyślij

Informacja

Zmiana na tryb Tryb dźwięku .

― Ta pozycja menu jest dostępna tylko podczas odtwarzania muzyki w tle ( Podkład muzyczny ).

Wybór głośnika, za pomocą którego odtwarzana będzie muzyka w tle ( Podkład muzyczny ).

― Ta pozycja menu jest dostępna tylko podczas odtwarzania muzyki w tle ( Podkład muzyczny ).

Wysyłanie otwartych zdjęć do innego urządzenia pamięciowego. Ta funkcja działa podobnie do funkcji kopiowania na komputerach.

Wyświetlanie informacji o pliku.

151

Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania filmów

Naciśnięcie przycisku E lub TOOLS powoduje wyświetlenie następujących przycisków. Naciśnięcie przycisku RETURN powoduje ukrycie przycisków.

• Pauza / Odtwórz

Wstrzymywanie lub odtwarzanie filmu.

W trybie wstrzymania dostępne są następujące funkcje. Należy pamiętać, że w trybie wstrzymania dźwięk nie jest słyszalny.

• Przewijanie do tyłu / Przewij. do przodu

Szybkie przewijanie filmu do przodu lub do tyłu. Przyspieszenie odtwarzania maksymalnie 3 razy w razie konieczności. Aby zmienić szybkość odtwarzania na oryginalną, należy wybrać ikonę ∂ .

• Poprzedni / Dalej

Aby odtworzyć poprzedni film, należy dwukrotnie wybrać ikonę  .

Jednokrotne wybranie ikony  spowoduje odtworzenie aktualnie odtwarzanego filmu od początku.

Aby odtworzyć następny film, należy wybrać ikonę ‚ .

• Ustawienia

Nazwa opcji

Wybierz scenę

Powtórz

Obróć

Rozmiar obrazu

Tryb obrazu

Tryb dźwięku

Wybierz głośniki

Jęz. ścieżki dźw.

Informacja

Działanie

Miniatury : wybór sceny i odtwarzania pliku wideo od tej sceny.

― Funkcja Miniatury nie jest dostępna, jeżeli 1) miniatura wideo nie została jeszcze wyodrębniona, 2) wideo zawiera tylko zawartość audio, 3) czas odtwarzania pliku wideo jest krótszy niż 60 sekund.

Tytuły rozdziałów : wybór i odtwarzanie innego pliku wideo z tego samego folderu.

Ogranicz czasowo : można użyć przycisków i r, aby przeglądać plik w 10-sekundowych odstępach lub wprowadzić określoną wartość czasu odtwarzanego filmu w celu wyświetlenia danego fragmentu.

Konfiguracja trybu Powtórz .

Wyłącz

Powt. raz : wielokrotne odtwarzanie aktualnie odtwarzanego filmu.

Powt. wsz.

: wielokrotne odtwarzanie wszystkich filmów w folderze.

Obracanie obrazu.

Zmiana rozmiaru ekranu (opcja Rozmiar obrazu ). Obsługiwane rozmiary ekranu różnią się w zależności od obrazu.

Zmiana na tryb Tryb obrazu .

Zmiana na tryb Tryb dźwięku .

Wybór głośnika, który będzie odtwarzał dźwięk z produktu.

Odtwarzanie filmów w określonym języku. Ta funkcja jest aktywowana tylko, jeśli odtwarzany jest plik strumieniowy obsługujący wiele formatów audio.

Wyświetlanie informacji o pliku.

152

Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania muzyki

• Pauza / Odtwórz

Wstrzymywanie lub odtwarzanie muzyki.

• Przewijanie do tyłu / Przewij. do przodu

Szybkie przewijanie muzyki do przodu lub do tyłu. Przyspieszenie odtwarzania maksymalnie 3 razy w razie konieczności. Aby odtworzyć poprzedni plik muzyczny, należy dwukrotnie wybrać ikonę ∂ .

• Poprzedni / Dalej

Aby odtworzyć poprzedni plik muzyczny, należy dwukrotnie wybrać ikonę  . Jednokrotny wybór ikony  powoduje odtworzenie aktualnie odtwarzanego pliku muzycznego od początku.

Aby odtworzyć następny plik muzyczny, należy wybrać ikonę ‚ .

• Powtórz

Konfiguracja trybu Powtórz . Wybór opcji Powt. raz powoduje wielokrotne odtwarzanie aktualnego pliku muzycznego. Wybór opcji Powt. wsz.

powoduje wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików w folderze.

• Losowo

Włączanie lub wyłączanie trybu odtwarzania losowego.

• Wybierz głośniki

Wybór głośnika, który będzie odtwarzał dźwięk z produktu.

• Tryb dźwięku

Zmiana na tryb Tryb dźwięku .

153

Obsługiwane formaty plików napisów i multimediów

Napisy

Zewnętrzne

• Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi (.ttxt)

• SAMI (.smi)

• SubRip (.srt)

• SubViewer (.sub)

• Micro DVD (.sub lub .txt)

• SubStation Alpha (.ssa)

• Advanced SubStation Alpha (.ass)

• Powerdivx (.psb)

Wewnętrzne

• Xsub

Kontener: AVI

• SubStation Alpha

Kontener: MKV

• Advanced SubStation Alpha

Kontener: MKV

• SubRip

Kontener: MKV

• Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi

Kontener: MP4

Obsługiwane rozdzielczości obrazu

Rozszerzenie pliku

*.jpg, *.jpeg

*.png

*.bmp

*.mpo

Typ

JPEG

PNG

BMP

MPO

Rozdzielczość

15360 x 8640

1920 x 1080

1920 x 1080

15360 x 8640

154

Obsługiwane formaty plików muzycznych

Rozszerzenie pliku

*.mp3

*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga

*.flac

Typ

MPEG

MPEG4

FLAC

Kodek

MPEG1 Audio Layer 3

AAC

FLAC

Uwagi

Funkcja Seek (szukaj – przejdź do) nie jest obsługiwana.

Obsługuje maksymalnie 2 kanały

Obsługiwane formaty wideo

• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze.

• Dźwięk lub wideo mogą nie działać, jeżeli standardowa szybkość przesyłania danych/wyświetlania zawartości jest wyższa niż kompatybilne prędkości podane w tabeli powyżej.

• Jeżeli wystąpi błąd w tablicy indeksowej, funkcja wyszukiwania (przeskakiwania) nie będzie obsługiwana.

• Podczas oglądania filmu przez połączenie sieciowe odtwarzany film może się czasowo zatrzymywać.

• Jeżeli szybkość przesyłania danych wideo jest większa niż 10 Mb/s, menu może się pojawiać z pewnym opóźnieniem.

• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.

Dekoder wideo

Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1

H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.

Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:

• Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek

• Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek

Standardy powyżej GMC 2 nie są obsługiwane.

Obsługuje tylko Spec. BD MVC.

Dekoder audio

Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5,1 kanałowe.

Kodowanie bezstratne WMA nie jest obsługiwane.

Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.

Jeżeli kodek Vorbis występuje tylko w kontenerze Webm, obsługuje maksymalnie

2 kanały.

155

Rozszerzenie pliku

Kontener

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vob

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

*.webm

VRO

VOB

PS

TS

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

WebM

MPEG-2

MPEG-1

VP6

MVC

VP8

Kodek wideo

MPEG-4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

Rozdzielczość

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

1920 x 1080

Prędkość wyświetlania

(klatki na sekundę)

Szybkość przesyłania danych

(Mb/s)

6~30 30

Kodek audio

AC3

LPCM

ADMPCM

(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw, μ-Law)

640 x 480

1920 x 1080 24 / 25 / 30

6 ~ 30

4

40

8

Vorbis

156

Rozdział 14

Instrukcja rozwiązywania problemów

Przed skontaktowaniem się z Centrum

Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy

Samsung.

Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.

Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi

Klienta firmy Samsung

Testowanie produktu

Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.

Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.

1

Wyłącz komputer i monitor.

2

Odłącz kable od monitora.

3

Włączenie urządzenia.

4

Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału , produkt działa poprawnie.

Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości

Jeśli ustawienia wybranego trybu przekraczają obsługiwaną rozdzielczość, na chwilę wyświetli się komunikat Niewłaściwy tryb

(patrz część poświęcona obsługiwanym rozdzielczościom).

157

Sprawdź, co następuje.

Problem z instalacją (tryb PC)

Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.

Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla

HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu widoczne są puste paski.

Ustawienie PC wyświetla się w menu nie jest podłączony.

Źródło , gdy komputer

Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane poprawnie.

Nie ma to związku z działaniem produktu.

Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.

Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.

(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty graficznej lub komputera.)

Ustawienie PC zawsze wyświetla się w menu Źródło , niezależnie od tego, czy komputer jest podłączony czy nie.

Problem z ekranem

Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.

Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału .

Wyświetlany jest komunikat Niewłaściwy tryb .

Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.

Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.

Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.

Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość i częstotliwość urządzenia.

Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie ze specyfikacją urządzenia.

Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.

158

Problem z ekranem

Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.

Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.

Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.

Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.

Ustawienia kolorów się zmieniają.

Kolor biały nie jest do końca biały.

Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.

Produkt wyłącza się automatycznie.

Jakość obrazu oferowana przez produkt różni się od jakości prezentowanej w punkcie sprzedaży urządzenia.

Ustawić parametry Ziarnisty i Przecyzyjne .

Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.

Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.

Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione w zakresie zgodnym z urządzeniem. Następnie zmień ustawienia ekranu, jeśli to konieczne, w oparciu o

Informacje dodatkowe dostępne w menu urządzenia oraz o Tabelę trybu standardowego.

Ustawić parametry Jasność i Kontrast .

Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Przestrzeń kolorów .

Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli .

Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.

Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Przejdź do menu System i upewnij się, że ustawienie opcji Auto. wyłączanie to Wył.

.

Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.

Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda sieciowego.

W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się automatycznie po upływie od 10 do 15 minut.

Użyj kabla HDMI, aby uzyskać obraz o rozdzielczości HD.

159

Problem z ekranem

Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.

Nietypowa jasność i kolor.

Na krawędziach ekranu wyświetlają się przerywane linie.

Na ekranie wyświetlają się linie (czerwone, zielone lub niebieskie).

Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje zatrzymanie obrazu.

Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.

Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania filmów akcji.

Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu. Nie oznacza to, że produkt jest wadliwy.

Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz cyfrowych może zakłócać ich pracę.

Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Tryb obrazu , Kolor , Jasność i

Ostrość .

Przejść do opcji System i dostosować ustawienia Oszczędz. Energii .

Przywróć domyślne ustawienia ekranu.

Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu , zmień je na 16:9 .

Tego typu linie wyświetlają się w przypadku wystąpienia usterki sterownika DATA SOURCE DRIVER IC monitora. Aby usunąć ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana lub gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na zalecaną.

Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach obrazu

HD.

Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować wyświetlanie czarnych pasów u góry i na dole ekranu.

Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).

160

Problem z dźwiękiem

Brak dźwięku.

Poziom głośności jest zbyt niski.

Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.

Z głośników słychać zakłócenia.

Po wyciszeniu głośności słychać dźwięk.

Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.

Sprawdź poziom głośności.

Ustaw głośność dźwięku.

Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.

Jeśli kabel HDMI jest podłączony, sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera.

W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego

• Upewnij się, że przewód audio jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego audio produktu.

• Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego.

(Na przykład jeżeli kabel HDMI jest podłączony do monitora, ustawienie dźwięku dekodera telewizji kablowej należy zmienić na HDMI).

Jeśli używany jest kabel DVI-HDMI, wymagane jest użycie osobnego przewodu audio.

Jeśli produkt posiada gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nic nie jest do niego podłączone.

Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.

Sprawdź połączenie kablowe. Upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do gniazda wejściowego audio.

Sprawdź siłę sygnału po podłączeniu kabla.

Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.

Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.

Zmiana lub wyciszenie głośności produktu nie wpływa na ustawienia wzmacniacza zewnętrznego

(dekodera).

161

Problem z dźwiękiem

Dźwięk monitora pozostaje taki sam mimo zmiany ustawienia Tryb dźwięku .

Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.

Zmiana ustawień dźwięku urządzenia źródłowego nie wpływa na ustawienia wbudowanych głośników produktu.

Problem z pilotem

Pilot nie działa.

Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).

Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.

Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.

Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.

Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.

Problem z urządzeniem źródłowym

Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.

Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do naprawy.

Problemy związane z obsługą dotykową

Obsługa dotykowa nie działa.

Obsługa dotykowa nie działa prawidłowo po uruchomieniu programu.

Program nie działa prawidłowo.

Upewnić się, że ekran jest dotykany jedynie za pomocą palca.

Upewnić się, że palec ani ekran nie są wilgotne.

Upewnić się, że ekran nie jest obsługiwany w rękawiczkach lub zabrudzonym palcem.

Jeśli program systemu Windows lub Mac, którego nie dostarczono razem z monitorem firmy Samsung lub program zainstalowany na komputerze nie działa prawidłowo, należy się skontaktować z dostawcą oprogramowania.

162

Inne problemy

Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.

Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu wideo.

Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.

Menu PIP nie jest dostępne.

Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się komunikat Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.

.

Po podłączeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie słychać dźwięku.

Funkcja Poziom czerni HDMI nie działa prawidłowo w przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.

W trybie HDMI nie słychać dźwięku.

Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.

Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.

Korzystanie z bardzo sztywnego lub grubego kabla może powodować zakłócenia sygnału audio i wideo.

Upewnij się, że kable są dostatecznie elastyczne, aby zapewnić trwałość. Podczas montażu produktu na ścianie zaleca się użycie przewodów z wtyczką kątową.

Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.

To menu włącza się i wyłącza zależnie od trybu wybranego w opcji Źródło .

Komunikat Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.

wyświetla się w przypadku, gdy rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.

Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez wyświetlacz.

Kable DVI nie przesyłają danych dźwiękowych.

Podłącz przewód audio do właściwego wejścia, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku.

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz DVD bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).

Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny. Może do tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego wyłącznie starszą wersję interfejsu HDMI.

W przypadku wystąpienia tego typu problemów podłącz przewód audio wraz z kablem HDMI.

Niektóre komputerowe karty graficzne mogą nie rozpoznawać automatycznie sygnałów HDMI, które nie przenoszą dźwięku. W takim przypadku ręcznie wskaż wejście audio.

PC

DVI PC

Wejście audio

Auto

Audio In (wejścia stereo )

Tryb ekranu

Ustawienia komputera

Ustawienia komputera

163

Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.

Pytania & odpowiedzi

Pytanie

Co to jest minimalny rozmiar obszaru dotykowego?

Jak zmienić częstotliwość?

Jak dostosować rozdzielczość?

Odpowiedź

Należy się upewnić, że minimalna średnica obszaru dotykowego w przypadku dotknięcia ekranu palcem wynosi 8 mm.

Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.

• Windows XP: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran

→ Ustawienia → Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora .

• Windows ME/2000: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Ekran → Ustawienia →

Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora .

• Windows Vista: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja →

Personalizacja → Ustawienia ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora .

• Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja →

Personalizacja → Ustawienia ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora .

• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane →

Monitor i ustawić rozdzielczość w sekcji Ustawienia monitora .

• Windows XP: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia i zmień rozdzielczość.

• Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania → Ekran → Ustawienia i zmień rozdzielczość.

• Windows Vista: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja →

Ustawienia ekranu i zmień rozdzielczość.

• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.

• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmienić rozdzielczość.

164

Pytanie

Jak ustawić tryb oszczędzania energii?

Odpowiedź

• Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.

• Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Ekran

→ Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.

• Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.

• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.

• Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia →

Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.

165

Rozdział 15

Dane techniczne

- Wymiary

- Obszar wyświetlania poziomo pionowo

- Wymiary (szer. x wys. x głęb.) gł ę b.

wys.

Ogólne

Nazwa modelu

Panel Wymiary

Obszar wyświetlania

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

Waga

Zasilanie

Środowisko pracy Obsługa urządzenia

Przechowywanie

DB22D-T

Kategoria 22 (21,5 cali / 54 cm)

476,64 mm (poziomo) x 267,786 mm (pionowo)

507,5 x 311,2 x 59,3 mm

4,4 kg

Prąd przemienny: 100 do 240 V AC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.

Temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Wilgotność : 10~80%, bez kondensacji

Temperatura: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)

Wilgotność : 5~95%, bez kondensacji szer.

166

― Standard Plug & Play

Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia monitora.

Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.

― W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.

― Niniejszy produkt jest urządzeniem cyfrowym klasy A.

[ Zalecenie ]- Wyłącznie w UE

• Niniejszym, firma Samsung Electronics zaświadcza, że ,ten Monitor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi odpowiadającymi zapisami Dyrektywy 1999/5/EC.

• Oficjalną Deklarację Zgodności można przeczytać na stronie http://www.samsung.com/displaysolutions. W tym celu należy kliknąć opcję Wsparcie > Wyszukaj swój produkt i wprowadzić nazwę produktu.

• Urządzenia można używać wyłącznie w pomieszczeniach.

• Urządzenia można używać we wszystkich państwach UE.

167

Oszczędzanie energii

Funkcja oszczędzania energii ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie ekranu i zmianę koloru diody zasilania LED w przypadku braku aktywności urządzenia przez określony czas. Tryb oszczędzania energii nie powoduje całkowitego wyłączenia zasilania. Aby w tym trybie ponownie włączyć ekran, należy kliknąć przyciskiem myszy, nacisnąć klawisz na klawiaturze lub dotknąć dowolnego miejsca na ekranie. Tryb oszczędzania energii działa jedynie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest do komputera wyposażonego w taką funkcję.

Oszczędzanie energii

Wskaźnik zasilania

Tryb standardowy

Znamionowe typowe

Wył.

Maks

Tryb oszczędzania energii

(sygnał SOG:nieobsługiwany w trybie DPM)

Miga

Wyłączone zasilanie

Włączona

Zużycie energii 40 W 30 W 44 W 0,5 W 0,5 W

― Wyświetlony poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków pracy lub z uwagi na zmianę ustawień.

― Synchronizacja SOG (Sync On Green) nie jest obsługiwana.

― W celu zmniejszenia zużycia energii do wartości 0 należy odłączyć przewód zasilania. Odłącz przewód zasilania, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas

(podczas urlopu itp.)

168

Częstotliwość pozioma

Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy.

Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej.

Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.

Częstotliwość odświeżania pionowego

Aby wygenerować obraz widoczny dla ludzkiego oka, produkt wyświetla ten sam obraz wiele razy na sekundę (w sposób podobny do działania migającej lampy jarzeniowej). Ilość wyświetleń pojedynczego obrazu na sekundę to częstotliwość pionowa lub inaczej częstotliwość odświeżania. Częstotliwość pionową mierzy się w Hz.

Zaprogramowane tryby synchronizacji

― W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.

― Należy sprawdzić częstotliwość podczas wymiany produktu CDT (podłączonego do komputera) na produkt LCD. Jeżeli produkt LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz, przed wymianą w produkcie CDT należy zmienić częstotliwość pionową na 60 Hz.

Nazwa modelu

Synchronizacja Częstotliwość pozioma

Rozdzielczość

DB22D-T

Częstotliwość odświeżania pionowego

30 ~81 kHz

48 ~75 Hz

Rozdzielczość optymalna 1920 x 1080 przy 60 Hz

Rozdzielczość maksymalna

1920 x 1080 przy 60 Hz

Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.

Rozdzielczość

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

Częstotliwość pozioma

(kHz)

31,469

35,000

49,726

68,681

Częstotliwość odświeżania pionowego

(Hz)

70,087

66,667

74,551

75,062

Częstotliwość taktowania pikseli

(MHz)

28,322

30,240

57,284

100,000

Polaryzacja synchronizacji

(pozioma/pionowa)

-/-

-/-

-/+

-/-

169

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Rozdzielczość Częstotliwość pozioma

(kHz)

Częstotliwość odświeżania pionowego

(Hz)

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

31,469

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

59,940

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

Częstotliwość taktowania pikseli

(MHz)

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

25,175

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

+/+

-/+

+/+

Polaryzacja synchronizacji

(pozioma/pionowa)

170

Rozdział 16

Dodatek

Odpowiedzialność za odpłatne usługi

(koszty ponoszone przez klienta)

― W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.

Okoliczności inne niż defekt produktu

Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.

• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności demontażu produktu.

• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).

• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji zakupionego produktu.

• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.

• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.

• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.

• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.

• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych przedmiotów.

• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie zakupów domowych albo przez Internet.

Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta

Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej naprawy.

Uszkodzenie produktu w wyniku:

• Uderzenia lub upadku;

• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych oddzielnie;

• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;

• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;

• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek elektrycznych;

• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.

Pozostałe okoliczności

• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi itd.)

• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)

― W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.

171

WEEE

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

172

Optymalna jakość obrazu i zapobieganie wypalaniu powidoków

Optymalna jakość obrazu

• Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub ciemniejszy na panelu. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.

Liczba subpikseli według typu panelu: 6.220.800

• Uruchomić funkcję Auto Adjustment , aby poprawić jakość obrazu. Jeśli nawet po wykonaniu autodopasowania nadal obecne będą szumy, należy skorzystać z funkcji regulacji Coarse lub Fine .

• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii lub dynamiczny wygaszacz ekranu.

Zapobieganie wypalaniu powidoków

Co to jest wypalenie powidoku?

Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu LCD. Normalna praca oznacza stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel LCD wyświetla ten sam obraz przez dłuższy czas

(ponad 12 godzin), może dojść do niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu ciekłokrystalicznego.

Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać na ekranie kiedy zmieni się wyświetlany obraz. Aby temu zapobiec, zgromadzona różnica napięcia musi zostać zmniejszona.

― Do wypalenia powidoku nie powinno dojść, gdy panel LCD działa w odpowiednich warunkach.

Czarna matryca

Ź ródło Wyczerpane

TFT

Magistrala danych

Brama

Elektroda (ITO)

Filtr kolorów

Elektroda pikseli (ITO)

Kondensator (C)

173

Zapobieganie wypalaniu powidoków

― Najlepszym sposobem na ochronę produktu przed wypaleniem powidoku jest wyłączenie zasilania lub ustawienie wygaszacza ekranu na komputerze lub w systemie. Należy pamiętać, że usługi gwarancyjne mogą być ograniczone zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.

• Wyłączanie zasilania, wygaszacz ekranu i tryb oszczędzania energii

Po używaniu urządzenia przez 12 godzin wyłącz je na 2 godziny.

Przejść do opcji Właściwości ekranu > Zasilanie na komputerze i ustawić zasilanie produktu jako wyłączone.

Zaleca się korzystanie z wygaszacza ekranu.

Najlepiej używać wygaszacza w jednym kolorze lub z ruchomym obrazem.

• Regularna zmiana koloru

Należy używać dwóch kolorów

Zmieniać jeden kolor na drugi co 30 minut, zgodnie z powyższą ilustracją.

Type 1 Type 2

• Regularna zmiana koloru czcionki

Należy używać jasnych kolorów o podobnym poziomie jasności.

Interwał: Zmieniać kolory czcionki i tła co 30 minut

FLIGHT

OZ348

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

: 20:30

TIME

: 20:30

FLIGHT

OZ348

FLIGHT

OZ348

: TIME

: 20:30

: TIME

: 20:30

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Przenoś i zmieniaj tekst co 30 minut zgodnie z poniższą ilustracją.

FLIGHT

OZ348

: TIME

: 20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

• Unikać kombinacji kolorów tekstu i tła o kontrastującej jasności.

(Jasność: określa stopień luminancji koloru, zależny od ilości emitowanego światła.)

― Unikaj koloru szarego, ponieważ może się on przyczynić do wypalenia powidoku.

― Unikać kolorów o dużym kontraście jasności (biały i czarny; szary).

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

: TIME

: 20:30

[ Step 3 ]

Regularnie wyświetlaj ruchomy obraz i logo.

Interwał: Wyświetlaj ruchomy obraz i logo przez 60 sekund po 4 godzinach używania urządzenia.

174

Licencja

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.

Dolby oraz symbol przedstawiający dwie litery D to znaki towarowe firmy

Dolby Laboratories.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ 2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivX Ⓡ , DivX Certified Ⓡ and associated logos are trademarks of Rovi

Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX Ⓡ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX Certified Ⓡ device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into

DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified Ⓡ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Informacja o licencji Open Source

W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source jest dostępna poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.

Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail na adres oss.request@ samsung.com.

175

Terminologia

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p ____ Każda z powyższych częstotliwości skanowania odnosi się do liczby efektywnych linii skanowania, która określa rozdzielczość ekranu.

Częstotliwość skanowania może być podawana jako i (naprzemienna) lub p

(progresywna), w zależności od metody skanowania.

- Skanowanie

Skanowanie to proces progresywnego przesyłania pikseli, które tworzą obraz. Większa liczba pikseli oznacza wyraźniejszy, żywszy obraz.

- Progresywne

Podczas skanowania progresywnego wszystkie linie pikseli są skanowane po kolei (w sposób progresywny) na ekranie.

- Naprzemienne

Podczas skanowania z przeplotem linie pikseli skanowane są naprzemiennie co druga z góry do dołu, następnie skanowane są pozostałe linie (te, które nie zostały zeskanowane wcześniej).

Tryby bez przeplotu i z przeplotem ____ Tryb bez przeplotu

(skan progresywny) stopniowo wyświetla linię poziomą z góry na dół ekranu. Tryb z przeplotem

(naprzemienny) wyświetla najpierw linie nieparzyste, potem parzyste.

Tryb bez przeplotu jest najczęściej wykorzystywany w monitorach, ponieważ gwarantuje dużą wyrazistość obrazu. Trybu z przeplotem używa się głównie w telewizorach.

Odległość plamek ____ Ekran składa się z czerwonych, zielonych i niebieskich plamek. Im krótszy odstęp między plamkami, tym wyższa rozdzielczość.

Odległość plamek matrycy oznacza najmniejszą odległość między plamkami w tym samym kolorze. Odległość tę mierzy się w milimetrach.

Częstotliwość odświeżania pionowego ____ Produkt wyświetla pojedynczy obraz wielokrotnie w ciągu sekundy (w sposób podobny do działania migającej lampy jarzeniowej), aby wygenerować obraz widoczny dla ludzkiego oka. Ilość wyświetleń pojedynczego obrazu na sekundę to częstotliwość pionowa lub inaczej częstotliwość odświeżania.

Częstotliwość pionową mierzy się w Hz.

Na przykład 60 Hz oznacza, że ten sam obraz jest wyświetlany 60 razy na sekundę.

Częstotliwość odświeżania poziomego ____ Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.

Źródło ____ Źródło sygnału to podłączone do urządzenia źródłowego urządzenie wideo, takie jak kamera wideo, odtwarzacz wideo lub DVD.

Plug & Play ____ Funkcja Plug & Play umożliwia automatyczną wymianę informacji między monitorem a komputerem w celu uzyskania optymalnego środowiska wyświetlania.

Do wykonania funkcji Plug & Play produkt wykorzystuje międzynarodowy standard VESA DDC.

Rozdzielczość ____ Rozdzielczość to liczba poziomych plamek (pikseli) oraz pionowych plamek (pikseli), które tworzą ekran. Wskazuje ona na szczegółowość wyświetlanego obrazu.

Wyższa rozdzielczość oznacza, że na ekranie wyświetlana jest większa ilość danych, co jest przydatne w przypadku wykonywania kilku zadań równocześnie.

Na przykład rozdzielczość 1920 x

1080 oznacza 1920 pikseli poziomych

(rozdzielczość pozioma) oraz 1080 pikseli pionowych (rozdzielczość pionowa).

DVD (Digital Versatile Disc) ____ Płyta

DVD oznacza dysk pamięci masowej o rozmiarze płyty CD, na której można przechowywać dane multimedialne

(audio, wideo, gry) przy użyciu technologii kompresji wideo MPEG-2.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface) ____ Jest to interfejs, który można podłączyć do cyfrowego źródła audio, a także do źródła wideo w jakości

HD za pomocą kabla, bez kompresji.

Multiple Display Control (MDC) ____

MDC (Multiple Display Control) to program umożliwiający sterowanie kilkoma wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera. Komunikacja między komputerem i monitorem odbywa się za pomocą kabli RS232C

(szeregowego przesyłu danych) oraz

RJ45 (LAN).

176

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels LED 220 cd/m²
  • Direct-LED BLU 14 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s) 2 W

Related manuals

Download PDF

advertisement