Powerplus POWX1384 SOLDERING IRON 60W de handleiding | Manualzz
POWX1384
NL
SOLDEERBOUT
POWX1384
1
TOEPASSING
Een soldeerbout is het meest gebruikte handgereedschap bij het solderen. Ze voorziet in
de nodige warmte zodat het soldeer kan smelten en dit de verbinding kan vormen tussen
twee werkstukken.
Soldeerbouten worden meestal gebruikt voor installatiewerken, herstellingen en in
beperkte mate in de productie. Productielijnen met een hoog volume gebruiken andere
soldeermethoden.
WAARSCHUWING!
Lees
voor
uw
eigen
veiligheid
deze
gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef
dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door
aan anderen.
2
1.
2.
3.
BESCHRIJVING
Punt
Montageschroef
Handgreep
4.
5.
Netsnoer
Soldeerbouthouder
3
GEBRUIKSINSTRUCTIES
Let op het volgende vóór u het gereedschap gebruikt:

Controleer of het voltage op het typeplaatje overeenstemt met de netspanning.

Zorg ervoor dat de punt correct op haar plaats zit, vóór u de bout verhit. De
klemschroef moet vast zitten.

Sluit het toestel op de correcte netspanning aan.

De punt mag enkel verwijderd worden wanneer de bout uitgeschakeld is. Gebruik
hierbij geen overdreven kracht. De bit moet tot aan het eindpunt ingebracht worden.

Laat de soldeerbout niet zonder punt opwarmen.

Laat na het gebruik de soldeerbout aan de lucht afkoelen (koel ze niet af met water).

Leg de soldeerbout na het gebruik neer op de houder.

Het snoer van de soldeerbout bestaat uit een speciale kabel van hoge kwaliteit. Hij is
bestand tegen kortstondig contact met hete metalen onderdelen. Indien hij
beschadigd raakt, kan hij, wegens de speciale bouw van de soldeerbout, niet
vervangen worden. De soldeerbout kan dan, in overeenstemming met de
veiligheidsinstructies, niet meer gebruikt worden.
3.1







Gebruik
Stop de stekker in het stopcontact.
Leg de soldeerbout op de houder totdat de punt voldoende opgewarmd is.
Laat een beetje soldeertin op de punt smelten.
Plaats de soldeerpunt op de te solderen plek.
Voeg een beetje soldeertin toe op de te solderen plek totdat het smelt.
Smelt een beetje tin op het andere te solderen onderdeel.
Soldeer de twee onderdelen samen. Vermijd oververhitting en laat de
soldeerverbinding afkoelen.
Copyright © 2021 VARO
1
www.varo.com
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement